Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Zygmunt Sierakowski

Zdjęcie powstańca styczniowego Zygmunt Sierakowski
W r. 1863 ukrywał się pod nazwę "Dołęga" podpułkownik generalny w Akademii Petersburskiej sztabu w Petersburgu. Skazany po 1848 w sokaty do Orenburga z wstąpieniem Aleksandra II. Z niepospolitymi zdolnościami swoimi szybko torował sobie drogę w awansach. Objąwszy obowiązek naczelnika wojskowego na województwo kowieńskie, połączył zorganizowane już oddziały w jedną całość i wyruszył na początku kwietnia z Łanczunowa w powiat poniewiezki. Dnia 6.4. zaszła bitwa pod Gimatyńcami niedaleko Rogowa, gdzie Rosjan pobił na głowę. Stąd podążył ku Kurlandii. pochód jego przez Żmudź można nazwać iście tryumfalnym. Ludzki, łagodny Sierakowski zjednywał sobie serca ludu. . Młodzież włościańska zaciągała się do jego szeregów. Rosjanie obawiając się wejścia Dołęgi do Kurlandii zgromadzili ogromne siły około Porrzy na granicy Kurlandzkiej. Ropzpoczęła się walka nader zacięta, która trwała trzy dni 20, 21 22 kwietnia.Raniony na wylot w pierś zdał komendę Laskowskiemu. Ujęty przez Rosjan został 27 kwietnia powieszony w Wilnie.
Źródło
[CDIAL 102-1-75, lista powstańców - rękopis]
Nadawca
brak
Uwagi
Genealogia Sierakowskich
METRYCZKA REKORDU
Id
23702
Imię
Zygmunt
Nazwisko
Sierakowski
Zdjęcie
Artykuł
Nadawca
brak
Źródło
[CDIAL 102-1-75, lista powstańców - rękopis]
Link do tego rekordu
Link wewnętrzny GP (BBCode)
Cytowanie naukowe