Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Alexander Andruszkiewicz

urodził się w augustowskim i był naczelnikiem siły zbrojnej tego województwa, w randze pułkownika wyruszył w kwietniu 1863 r. na czele powstańców na spotkanie Moskali. Poprzednio połączył się z byłym kapitanem dwunastej kompanii kotromskiego pułku piechoty Kulczyckim, który nie chcąc strzelać, w dniu 8 kwietnia 1861 r. na bezbronnych braci, podał sie do dymisji, przystąpił do organizacji, jako naczelnik stacji w Grodnie, urządził warsztat ślusarski na stacji Łapach, gdzie naprawiano broń, osadzano kozy i sporządzano groby oblane, a następnie zwerbowawszy robotników wyruszył osobnym pociągiem pod rozkazy Andruszkiewicza. W lesie Poligwajcie przyszło do spotkania z ruchomą kolumną podpułkownika Karpowa. Zaciętą i krwawą z obu stron była bitwa. Andruszkiewicz poległ na miejscu. Kulczycki popadł w niewolę i został zabity przez żołdaków. pozbawiony komendy powstańcy ulegli przemocy, a były oficer z 1831 r. Konstanty Ramotowski objął dowództwo nad siłami województwa augustowskiego.
Źródło
CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)
Nadawca
Karolina Szlęzak
Uwagi
brak
METRYCZKA REKORDU
Id
52616
Imię
Alexander
Nazwisko
Andruszkiewicz
Zdjęcie
brak
Artykuł
brak
Nadawca
Karolina Szlęzak
Źródło
CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)
Link do tego rekordu
Link wewnętrzny GP (BBCode)
Cytowanie naukowe