Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Franciszek Nowicki

Zdjęcie powstańca styczniowego Franciszek Nowicki
Ur. 1811 pod Mińskiem Litewskim, zm. 3.1.1903 Wilno. Syn Jana.
Był drobnym obywatelem gub. mińskiej. Po ukończeniu gimnazjum w Mińsku, poświęcił się studiom lekarskim zrazu na uniwersytecie wileńskim (?), następnie w Akademji lekarskiej (utworzonej z wydziału cesarskiego uniwersytetu) w Wilnie, którą ukończył w r. 1836. Jeszcze jako student (podobno) wziął pewien udział w powstaniu z r. 1830, lecz sprawa ta, jako nie wykryta, nie przeszkodziła mu studiów ukończyć. Praktyką lekarską zajmował się zrazu w Pińsku, następnie w Ihumeniu, w charakterze lekarza powiatowego i cieszył się ogólną popularnością. Czynny w organizacji powstańczej, jako komisarz miejski ihumeński, został aresztowany, osadzony w więzieniu mińskim i skazany do robót ciężkich. Dzięki wszakże gubernatorowi tobolskiemu Despot-Zenowiczowi, który zrobił wszystko, by złagodzić los jego w katordze nie był, lecz przez czas dłuższy przebywał w więzieniu tobolskim, a następnie osiadł w Krasnojarsku, gdzie zjednał sobie u wszystkich powszechny szacunek. W ósmym dziesięcioleciu w. XIX otrzymał zezwolenie na zamieszkanie w Jekaterynosławiu, wreszcie w r. 1877 osiadł w Wilnie, już ciężko schorowany i tu, gdyby nie opieka kilku pań poważnych, może by w nędzy i opuszczeniu umarł zniedołężniały starzec. Pochowany został na Rosie.
Por. wzmiankę o nim p. L(ucjana) U(ziębły) w "Tygodniku Ilustrowanym" z r. 1903, Nr 6, oraz „Ze wspomnień wygnańca" Apol. Świętorzeckiego (wyd. Zofji Kowalewskiej, Wilno, 1911, str. 96; Pantielejewa "Iz wospominanij proszłago", ks. II, Petersb., 1908, str. 117 i nast.
Źródło
Pamiętniki Jakóba Gieysztora z lat 1857-1865
Nadawca
GP
Uwagi
brak
METRYCZKA REKORDU
Id
73490
Imię
Franciszek
Nazwisko
Nowicki
Zdjęcie
Artykuł
brak
Nadawca
GP
Źródło
Pamiętniki Jakóba Gieysztora z lat 1857-1865
Link do tego rekordu
Link wewnętrzny GP (BBCode)
Cytowanie naukowe