Genealogia Polaków
=> Fundacja
=> Portal
==> Bazy danych
====> Leksykon
====> Powstanie Styczniowe
======> Powstańcy
======> Bitwy i potyczki
======> Światowy Szlak P.1863
======> Co oznaczają te dane?
======> Dodaj informacje
======> Bibliografia, źródła
======> Autorzy bazy, nadawcy
======> Poparcie i współpraca
======> Forum bazy
====> Właściciele Dóbr
====> Oficjaliści Prywatni
====> Mapa/Lokalizator
======> Dodaj punkt na mapie
=> Biblioteka/Forum
=> Archiwum zdjęć
=> Pomoce profesjonalne
=> WSPIERAJ !
 
MATERIAŁY DLA SZKÓŁ

Rota przysięgi powstańczej
Najważniejsze bitwy
Powstanie Zabajkalskie
 
WIĘCEJ NA TEMAT


Bitwy i potyczki - pełny katalog
Wykaz bitew - lista skrócona
Zesłańcy
Zamordowani
Duchowni
Naczelnicy na Litwie (pdf)
Dowódcy oddziałów na Litwie (pdf)
Fotografie dot. powstania
Malarstwo o tematyce powstańczej
Wielkopolanie polegli w powstaniu
Powstańcy w Bawarii
Dorpartczycy
Denuncjatorzy, szpiedzy...
Pamiętniki Borkowskiego z 1863
Mogiła w Krasnobrodzie
Mogiła w Miniewiczach
Lista zdrajców
Wiele innych artykułów dot. powstania
 
PREZENTACJE POWER-POINT
* Prezentacja ogólna (3MB)
Można prezentować np. w szkołach
* Źródła historii powstańczej (12MB)
Szkoły, towarzystwa genealogiczne i in.

Powyższe prezentacje można używać dowolnie, np. jako materiały w czasie lekcji historii, lub urozmaicenie wykładów czy spotkań.
 
WYPOŻYCZ WYSTAWĘWystawa "Powstanie Styczniowe"
Wystawę, można zamówić
 
GRY POWSTAŃCZE


Gra pudełkowa

Pierwsza polska gra dot. powstania 1863

Darmowa gra na komórkę

Graj na swojej komórce
 
Wyszukaj wg źródła

(Wpisz min. 5 liter)
 
 

Kod QR listy
(pełny kod VCard)
 
Katalog Powstańców Styczniowych
Kwerenda źródeł tożsamości Rzeczypospolitej
Wydział Fundacji Odtworzeniowej Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Nazwiska: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  ? 

Znajdź w opisach:                    
(Wystarczy wpisać część wyrazu, bez gwiazdki)
 |  Zesłańcy
 |  Duchowni
 |  Zamordowani
 |  Bitwy i potyczki
 |  Mapa miejsc

Osoby o nazwisku Świętorzecki związane z Powstaniem 1863r.
(Wypisy źródłowe - mogą się powtarzać)


Świętorzecka
Id rekordu informacji: 53681
żona Fortunata, stała na czele Komitetu polskiego w Ptetersburgu
źródło: nad. Bogusława Stawska-Kaszczyniec, za: Bruchnalska M., Ciche bohaterki: udział kobiet w powstaniu styczniowem, Miejsce Piastowe: Tow. św. Michała Archanioła, 1933 r.


Anna Świętorzecka
Id rekordu informacji: 53002
obywatelka, żona Czesława, lat 59 z Guberni Mińskiej -Traskowszczyzna (Kraskowszczyzna), mąż w organizacji powstańczej, wywiezniona do Permskiej 31.01.1864
źródło: nad. Bogusława Stawska-Kaszczyniec, za: Kobiety zamieszane w powstaniu na Litwie 1863, LVIA f. 1248-1-622


Bolesława Świętorzecka
Id rekordu informacji: 53694
przebywała w domu w Petersburgu doktorowej Radziwilłowiczowej z Medunieckich, pomagała powstańcom i jeńcom skazanym na zsyłkę
źródło: nad. Bogusława Stawska-Kaszczyniec, za: Bruchnalska M., Ciche bohaterki: udział kobiet w powstaniu styczniowem, Miejsce Piastowe: Tow. św. Michała Archanioła, 1933 r.


Józefa Świętorzecka
Id rekordu informacji: 53003
panna lat 17, z Guberni Mohylewskiej powiat sieński, kontakty z Oskierką, wywieziona do Guberni Permskiej 08.04.1864
źródło: nad. Bogusława Stawska-Kaszczyniec, za: Kobiety zamieszane w powstaniu na Litwie 1863, LVIA f. 1248-1-622


Olimpia Świętorzecka
Id rekordu informacji: 53004
zamężna, obywatelka lat 37 z Guberni Mohylewskiej powiat sieński, kontakty z Michałem Oskierką, wywieziona do Permskiej 08.04.1864
źródło: nad. Bogusława Stawska-Kaszczyniec, za: Kobiety zamieszane w powstaniu na Litwie 1863, LVIA f. 1248-1-622


Olimpia z Oskierków Świętorzecka
Id rekordu informacji: 53539
marszałkowa, przewodnicząca Komitetu Niewiast w Witebsku
źródło: nad. Bogusława Stawska-Kaszczyniec, za: Bruchnalska M., Ciche bohaterki: udział kobiet w powstaniu styczniowem, Miejsce Piastowe: Tow. św. Michała Archanioła, 1933 r.


Tekla Świętorzecka
Id rekordu informacji: 53005
zamężna lat 50 z Guberni Mińskiej, powiat Thumeński, korespondencja z powstańcem Pejkierem, kara 50 rubli, 16.04.1864
źródło: nad. Bogusława Stawska-Kaszczyniec, za: Kobiety zamieszane w powstaniu na Litwie 1863, LVIA f. 1248-1-622


Apolinary Świętorzecki
Id rekordu informacji: 59106
brat rodzony Rodryga, ur. 1834 r. w Krzywiczach. Kształcił się w instytucie szlacheckim: w Mińsku. Następnie dwa lata był w akademii medycznej w Petersburgu, i tyleż w uniwersytecie w Moskwie. W r. 1863 znalazł się w partji Pawła Dybowskiego (Zaremby). Aresztowany później był na wygnaniu. Dzisiaj mieszka w maj. Hraniczach (w pow. wilejskim) u siostry p. Cezarowej Świdowej, której majątkiem zarządza. Szczegóły, dotyczące udziału Apol. Świętorzeckiego w powstaniu, oraz dzieje jego wygnania znaleźć można w cytowanych wielokrotnie pamiętnikach jego, wydanych p. t. „Ze wspomnień wygnańca" przez p. Zofję Kowalewską.
źródło: nad. GP+, za: Gieysztor Jakub, Pamiętniki z lat 1857-1865, t. II. Wilno 1921


Apolinary Świętorzecki
Id rekordu informacji: 43551
Świętorzeccy Rodryg i Apolinary z Mińskiego, krewni Bolesława, który w 1863 roku był wojewodą mińskim i emigrował. Apolinarego, bawiącego u krewnego w gub. tambowskiej, aresztowano, biorąc go za Bolesława, o czem szczegółowiej wspomniałem w pamiętniku. Co się stało z obu braćmi po opuszczeniu Usola, nie wiem.
źródło: Lasocki W., Wspomnienia z mojego życia, t. II, Kraków 1934


Apolinary Świętorzecki
Id rekordu informacji: 45799
uczestnictwo w potyczkach: (mińskie: Waleryany 14.05.1863)
informacje w nawiasach niepewne
źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki...


Bolesław Świętorzecki
Id rekordu informacji: 54623
Miał oddział mińskiem, który aż do późnej przetrwał jesieni, stoczył pomyślną bitwę pod Marcinówką.
Majętność jego w ihumeńskim powiecie, w mińskiej guberni Moskale zniszczyli, spaliwszy budynki i zaorawszy ziemię, a ojca i matkę Świętorzeckiego wywieźli do Mińska.
źródło: nad. GP, za: CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)


Bolesław Świętorzecki
Id rekordu informacji: 42605
pułkownik
źródło: nad. Bożena Kuliberda, za: Białynia-Chołodecki J., Księga Pamiątkowa opracowana staraniem Komitetu Obywatelskiego w czterdziestą rocznicę powstania r. 1863/1864, Lwów 1904


Bolesław Świętorzecki
Id rekordu informacji: 59127
syn Czesława i Anny ze Świętorzeckich, ur. w r. 1831 w maj. Bohuszewicze, w pow. ihumeńskim, gub. mińskiej. Po ukończeniu wykształcenia w instytucie szlacheckim w Wilnie, studia kameralne odbywał w Petersburgu. Przed powstaniem oraz w samem powstaniu odegrywał nader wybitną rolę w organizacji i utworzył par-tję, liczniejszą i żywotniejszą od innych, a znaną na Litwie pod nazwą „partji Swiętorzeckiego", aczkolwiek znajdowała się ona pod dowództwem Laskowskiego. Na głowę Bolesława Świętorzeckiego naznaczona była nagroda (podobno 10,000 rs.), ale on zdołał ujść do Francji, gdzie wstąpił do szkoły wojskowej w Saint-Cyr i brał udział w wojnie francusko-prus-kiej w r. 1870. Następnie, po Komunie, został Komendantem w Algierze. Do Europy powrócił na wezwanie matki swej, która, po powrocie z wygnania, bawiła we Włoszech. Bolesław znalazł się wówczas (przed 20 z górą laty) w Wenecji i tu odebrał sobie życie, jak się zdaje, na tle nieporozumień rodzinnych. Wiele szczegółów o Boi. Świętorzeckim znaleźć można we wspomnieniach Apol. Świętorzeckiego („Ze wspomnień wygnańca"), wydanych przez p. Zofję Kowalewską.
źródło: nad. GP+, za: Gieysztor Jakub, Pamiętniki z lat 1857-1865, t. I. Wilno 1921


Bolesław Świętorzecki
Id rekordu informacji: 45835
uczestnictwo w potyczkach: mińskie: Lady 10.05.1863, Marcyanówka 21.05.1863, Łoczyn 25.06.1863
źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki...


Bolesław Świętorzecki
Id rekordu informacji: 46953
własność ziemska skonfiskowana po 1863: Bohuszewicze, gub. Mińska , pow. Ihumeński, dz. 18.792.
źródło: nad. DHRP, za: Iwaszkiewicz J., Wykaz dóbr ziemskich skonfiskowanych przez rządy zaborcze w latach 1773 – 1867, RNOZ, Warzsawa 1929


Czesław Świętorzecki
Id rekordu informacji: 19944
naczelnik powstania styczniowego na Mińszczyźnie
źródło: za: Muzeum Narodowe Warszawa


Czesław Świętorzecki
Id rekordu informacji: 46959
własność ziemska skonfiskowana po 1863: Trzaskowszczyzna, gub. Mińska , pow. Miński, dz. 1171.
źródło: nad. DHRP, za: Iwaszkiewicz J., Wykaz dóbr ziemskich skonfiskowanych przez rządy zaborcze w latach 1773 – 1867, RNOZ, Warzsawa 1929


Jan Świętorzecki
Id rekordu informacji: 27201
syn Wincentego, mieszczanin Tykocina, pow. Łomżyńskiego, gub. Augustowskiej. Skazany na mocy. konfirmacji Dowódcy Wojsk Wileńskiego Okręgu Wojennego z dn. 25 grudnia 1864 r., na zatwierdzenie przez Audytorjat. Powieszony 11-go stycznia 1865 roku w Bajce, pow. Białostockiego, gub. Grodzieńskiej, za przebywanie w oddziale powstańczym w szarży żandarma-wieszaciela, udział w powieszeniu dymisjonowanego żołnierza i włościanina Waśkiewicza, przyczem on, Świętorzecki, uważany za starszego, był głównym zarządzającym przy dokonaniu tych przestępstw i prócz tego werbował ludzi do oddziału.
Wyrok w brzmieniu oryginalnym, może nie być całkiem zgodny ze stanem faktycznym
źródło: [Studnicki W., Rok 1863. Wyroki śmierci ...]


Józef Świętorzecki
Id rekordu informacji: 51932
zesłanie z Litwy na zamieszkanie w Rosji, ukazem z dnia 10/22 grudnia 1865 majątek: Kasztanowo , pow. sieniński został przymusowo sprzedany
źródło: nad. GP, za: Dziennik Poznański 25.12.1867


Rodryg Świętorzecki
Id rekordu informacji: 59105
syn Władysława i Kazimiery ze Świdów, ur. w majątku Krzywiczach (pod Rakowe m, w gub. mińskiej) r. 1824. Kształcił się w gimnazjum mińskiem, następnie był na służbie cywilnej (z wyborów) w Komisji „budowniczej". Jako członek organizacji mińskiej w r. 1863, skazany został na 20 lat robót ciężkich. Odbywał je w Usol u (gub. Irkuckiej,), gdzie miieszkal około lat ośmiu. Po manifeście, skracającym mu termin kary pierwotnej, byl w roli osiedleńca w fabryce Tiulmeńskiej, a następnie pracował w zarządzie górniczym w Irkucku. Do kraju wrócił w r. 1880 i zamieszkał u siostry p. Cezarowej Świdowej w Hraniezach (w pow. wilejskim). Zmarł w r. 1909. Pochowany na cmentarzu w Radoszkowiczach.
źródło: nad. GP+, za: Gieysztor Jakub, Pamiętniki z lat 1857-1865, t. II. Wilno 1921


Rodryg Świętorzecki
Id rekordu informacji: 43785
Świętorzeccy Rodryg i Apolinary z Mińskiego, krewni Bolesława, który w 1863 roku był wojewodą mińskim i emigrował. Apolinarego, bawiącego u krewnego w gub. tambowskiej, aresztowano, biorąc go za Bolesława, o czem szczegółowiej wspomniałem w pamiętniku. Co się stało z obu braćmi po opuszczeniu Usola, nie wiem.
źródło: Lasocki W., Wspomnienia z mojego życia, t. II, Kraków 1934


Znajdź nazwiska zbliżone do nazwiska Świętorzecki
Genealogia rodziny Świętorzecki

Jeśli znasz wydarzenie lub miejsce, spróbuj wyszukwać wg tej frazy w opisach (pole w nagłówku)

Dlaczego rekordy się powtarzają? Dlaczego mają błędy? Te i inne odpowiedzi TUTAJ
Katalog Powstania Styczniowego wciąż rośnie. Rocznie zostaje dodanych średnio 5000 wpisów, zdjęć, punktów, not, linków i wiadomości. To żmudna i wymagająca praca społeczna.
Nie bądź obojętny. Wspomóż Fundację

Dzięki Waszemu wsparciu
udostępniamy już
ponad 5.000.000
jednostek informacji
  Fundacja Odtworzeniowa Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Regon: 122719308, NIP: 6793086820
konto: Raiffeisen Polbank 42 1750 0012 0000 0000 4108 9032
Przekaz online (usługa DotPay)
Wpisz kwotę:


Przelew kartą (usługa Pay Pal)Co oznaczają te dane? - Najczęstsza bibliografia - Źródła, skróty - Autorzy bazy, nadawcy - Historia zmian
Dodaj informacje - Forum projektu - Poparcie i współpraca© Genealogia Polaków - Źródła Tożsamość Rzeczypospolita 2010- 2019
Wszelkie kopiowanie zbioru zabronione, wykorzystanie w publikacjach tylko z podaniem aktywnego linku.