Genealogia Polaków
=> Fundacja
=> Portal
==> Bazy danych
====> Leksykon
====> Powstanie Styczniowe
======> Powstańcy
======> Bitwy i potyczki
======> Światowy Szlak P.1863
======> Co oznaczają te dane?
======> Dodaj informacje
======> Bibliografia, źródła
======> Autorzy bazy, nadawcy
======> Poparcie i współpraca
======> Forum bazy
====> Właściciele Dóbr
====> Oficjaliści Prywatni
====> Mapa/Lokalizator
======> Dodaj punkt na mapie
=> Biblioteka/Forum
=> Archiwum zdjęć
=> Pomoce profesjonalne
=> WSPIERAJ !
 
MATERIAŁY DLA SZKÓŁ

Rota przysięgi powstańczej
Najważniejsze bitwy
Powstanie Zabajkalskie
 
WIĘCEJ NA TEMAT


Bitwy i potyczki - pełny katalog Wykaz bitew - lista skrócona
Zesłańcy
Zamordowani
Duchowni
Dowódcy Powstania na Litwie
Fotografie dot. powstania
Malarstwo o tematyce powstańczej
Wielkopolanie polegli w powstaniu
Powstańcy w Bawarii
Dorpartczycy
Denuncjatorzy, szpiedzy...
Pamiętniki Borkowskiego z 1863
Mogiła w Krasnobrodzie
Mogiła w Miniewiczach
Lista zdrajców
Wiele innych artykułów dot. powstania
 
PREZENTACJE POWER-POINT
* Prezentacja ogólna (3MB)
Można prezentować np. w szkołach
* Źródła historii powstańczej (12MB)
Szkoły, towarzystwa genealogiczne i in.

Powyższe prezentacje można używać dowolnie, np. jako materiały w czasie lekcji historii, lub urozmaicenie wykładów czy spotkań.
 
WYPOŻYCZ WYSTAWĘWystawa "Powstanie Styczniowe"
Wystawę, można zamówić
 
GRY POWSTAŃCZE


Gra pudełkowa

Pierwsza polska gra dot. powstania 1863

Darmowa gra na komórkę

Graj na swojej komórce
 
 

Kod QR listy
(pełny kod VCard)
 
Katalog Powstańców Styczniowych
Kwerenda źródeł tożsamości Rzeczypospolitej
Wydział Fundacji Odtworzeniowej Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Nazwiska: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  ? 

Znajdź w opisach:                    
(Wystarczy wpisać część wyrazu, bez gwiazdki)
 |  Zesłańcy
 |  Duchowni
 |  Zamordowani
 |  Bitwy i potyczki
 |  Mapa miejsc

Osoby o nazwisku Borkowski związane z Powstaniem 1863r.
(Wypisy źródłowe - mogą się powtarzać)


Sabina Borkowska
Id rekordu informacji: 58128
Z domu i po mężu Dunin-Borkowska. Właścicielka dóbr: Wolica k. Teofilpola. Przekazała na dar narodowy turkusową broszę z perłami i naszyjnik różnokolorowych kamieni oprawnych w złoto. W jej domu szyto materiały dla Powstania.
źródło: nad. GP+, za: Borkowska Łucja, zam. Hornowska, Wspomnienia, rękopis - BN


Borkowski
Id rekordu informacji: 45444
(Borowski), udział w potyczkach: podlaskie: Stanin 14.03.1863, Dubów 19.06.1863, lubelskie: Zawieprzyce 21.04.1864 poległ
informacje w nawiasach niepewne
źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki …


Borkowski
Id rekordu informacji: 19720
adjutant Krysińskiego, poległ w walce nad Wieprzem w Lubelskiem dnia 1. kwietnia 1864.
źródło: [StupSP]


Borkowski
Id rekordu informacji: 24001
adjutant pułkownika Krysińskiego, poległ w bitwie nad rzeką Wieprzem blisko Lublina 21 Kwietnia 1863 r.
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]


Borkowski
Id rekordu informacji: 55371
informacja taka sama jak rekord nr 19720
źródło: nad. GP, za: CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)


Borkowski
Id rekordu informacji: 55461
informacja taka sama jak rekord nr 24002
źródło: nad. GP, za: CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)


Borkowski
Id rekordu informacji: 20029
powstaniec
źródło: nad. barabaranna, za: pomnik w Monachium


Borkowski
Id rekordu informacji: 24002
sługa dworski z Poznańskiego, poległ w bitwie pod Nową-wsią w 1863 r.
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]


Borkowski
Id rekordu informacji: 19722
sługa dworski z Poznańskiego, poległ w utarczce pod Nową Wsią r. 1863.
źródło: [StupSP]


Borkowski
Id rekordu informacji: 44212
udział w potyczkach: podlaskie: Stanin 14.03.1863
źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki ...


Borkowski
Id rekordu informacji: 32262
wieśniak z Augustowskiego, zesłany na Sybir.
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]


Borkowski
Id rekordu informacji: 34750
wyrabiał w Krakowie ładunki dla powst.
źródło: [Galicja w Powstaniu Styczniowym...]


Borkowski
Id rekordu informacji: 19721
zginął na rusztowaniu w Siedlcach d. 11. listopada 1863.
źródło: [StupSP]


Borkowski
Id rekordu informacji: 35648
zm. 1863.11.23, Siedlce, przestępca polityczny wyrokiem sądu skazany na powieszenie
źródło: nad. Caseyy, za: Dziennik Poznański, 1863.12.15 R. 5 nr 286, k 2


Adam Borkowski
Id rekordu informacji: 32518
powstaniec styczniowy, poch. Lwów
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Cmentarzyska ...]


Adam Borkowski
Id rekordu informacji: 54820
Ur. w Królestwie Polskim w r. 1812. Po wybuchu powstania listopadowego wszedł do pułku strzelców pieszych pod dowództwem pułkownika Wolskiego i miał udział w bitwach pod Cyganką, Okuniewem, Grochowem, Wawrem, Dębem, Ostrołęką, Rajgrodem, Wilnem, Szawlami i w in. W r. 1863 w Biłgoraju napadnięty przez Kozaków, uległ prześladowaniu. Będą skazany na całe życie do kopalni syberyjskich, zdołał szczęśliwie ujść do Galicji.
źródło: nad. GP, za: CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)


Adolf Borkowski
Id rekordu informacji: 58133
Adolf Dunin-Borkowski, właściciel Wolicy k. Teofilpola. Aresztowany i więziony w Żytomierzu za wspieranie Powstania. W jego domu leczeni byli ranni powstańcy po bitwie pod Salichą. Zesłany na 5 lat do Pawłowska w guberni woroneskiej.
źródło: nad. GP+, za: Borkowska Łucja, zam. Hornowska, Wspomnienia, rękopis - BN


Alfred Borkowski
Id rekordu informacji: 58194
właściciel Szlachciniec, brał żywy udział w organizacyi tarnopolskiej. Dwór jego był miejscem postoju dla ochotników, dążących na pole walki i magazynem broni, skrzętnie przed licznemi rewizyami z Tarnopola ukrywanej.
źródło: nad. GP+, za: Medyński A., W półwiekową rocznicę: powstańcom i organizatorom tarnopolszczyzny w hołdzie; T.S.L. Tarnopol 1913


Andrzej Borkowski
Id rekordu informacji: 26543
polityczny przestępca, 19 listopada 1863 r w Siedlcu powieszony
inf. z raportów zaborczych, mogą zawierać błędne dane i tendencyjne uzasadnienia
źródło: [Słotwiński A., Unia podlasko-chełmska od r. 1875-1885 za: CBP]


Antoni Borkowski
Id rekordu informacji: 48939
gmina/wieś Miastkowo Kuleszka, kara: aresztowany, przestępstwo: był żandarmem, został pojmany z kindżałem, data zarządzenia: 10.01.1864
źródło: nad. Marta Czerwieniec, za: Kaczyński M., Spis wszystkich ''przestępców'' politycznych powiatu łomżyńskiego z 1863 roku, w: AP Łomża


Antoni Borkowski
Id rekordu informacji: 14667
szlachcic kowieńskiej prowincji
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Feliks Borkowski
Id rekordu informacji: 22213
Grób powstańca 1863r. – cmentarz, ul. Rejtana w Nowym Sączu
Sądecka Agencja Rozwoju Regionalnego
źródło: Wykaz miejsc pamięci narodowej w Nowym Sączu


Feliks Borkowski
Id rekordu informacji: 266
ppor. (1840) Nowy Sšcz
źródło: nad. Jerzy, za: Rocznik oficerski 1923, Oficerowie - weterani powstania styczniowego


Feliks Borkowski
Id rekordu informacji: 31025
ur. 1840, podoficer austr , dezerterował z 18 strzelcami do oddz. Kurowskiego, walczył pod Sosnowcem, następnie pod Miechowem, a pod komendą Jeziorańskiego pod Małagoszczą. Po połączeniu się oddziału z Langiewiczem, walczył pod Pieskową skałą, Skałą, Sosnówką, Chrobrzem i Grochowiskami, gdzie został ranny. Jako rekonwalescent wyszedł z oddz. Gregorowicza z Krakowa i uczestniczył w bitwie pod Szklarami, później udał się zMosakowskim na pole walki, (pod Olkuszem i Żarkami) i w oddziale Zaręby (pod Piotrkowem), a w oddz. Oksińskiego pod Kamieniem, Koniecpolem i Przedborzem, gdzie został znów ranny. Po wyzdrowieniu pracował w organizacji Tarnowskiej, a pod Jordanem brał udział w bitwie pod Ratajami, poczem dostał się pod komendę Rębajły. Walczył pod Opatowem i Sandomierzem. W potyczce pod Przedborzem ranny i wzięty do niewoli, po przyjściu do zdrowia w 6-tym mies. uciekł do Kiakowa. Tu uwięziony i pod sąd wojenny oddany, jako dezerter przecierpiał ciężką karę cielesną, poczem wcielony w szeregi wojsk austr. odbył w r. 1866 kampanię pruską w bitwach pod Nachodem, Skalicami i Koniggretzem.
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]


Jan Józefowicz Borkowski
Id rekordu informacji: 11248
Handlowiec
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Jan Łukasz Borkowski
Id rekordu informacji: 22473
(1841 – 1917) Był synem Stanisława, właściciela dóbr Dmenin koło Radomska, i Eustachii z Czarnomskich. Wojował pod Mierosławskim okrągło dwa tygodnie i wrócił do domu już w połowie marca 1863. 20 II 1863 r., tj. pomiędzy bitwami pod Krzywosądzem i Nową Wsią, zaprzyjaźnia się ze Stanisławem Krzemińskim "ze szkoły wojskowej w Caneo". Razem biorą udział w bitwie następnego dnia, odnajdują się nazajutrz po klęsce, razem decydują się porzucić Mierosławskiegó i biorą od niego kartki urlopowe. Razem na koniec wędrują w ciągu kilku dni z Kleczewa nad Gopłem aż do Grzymiszewa w Kaliskiem, stąd Krzemiński udał się do Warszawy, a Borkowski – do domu pod Radomsko.
źródło: [Borkowski J.Ł., Silva Rerum (wspomnienia)]
Nota biograficzna: Jan Łukasz Borkowski


Józef Borkowski
Id rekordu informacji: 55756
informacja taka sama jak rekord nr 33703
źródło: nad. GP, za: CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)


Józef Borkowski
Id rekordu informacji: 23998
lat 35, ławnik Magistratu M. Wołkowyszki, służył w oddziale Jastrzębskiego, poległ pod Czystą Budą 2go Lutego 1863 r.
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]


Józef Borkowski
Id rekordu informacji: 42722
naczelnik oddziału straży narodowej, stracony 9.11.1863 we Włocławku
źródło: nad. Bożena Kuliberda, za: Białynia-Chołodecki J., Księga Pamiątkowa opracowana staraniem Komitetu Obywatelskiego w czterdziestą rocznicę powstania r. 1863/1864, Lwów 1904


Józef Borkowski
Id rekordu informacji: 33702
powieszony w Siedlcach 23 a według prywatnych wiadomości i listu 11 listopada 1863 r. (Dz. P0z11. Nr 199. Dz. Pow. Nr 282).
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. I]


Józef Borkowski
Id rekordu informacji: 268
ppor. (1845) Jastrzębie Mroczki
źródło: nad. Jerzy, za: Rocznik oficerski 1923, Oficerowie - weterani powstania styczniowego


Józef Borkowski
Id rekordu informacji: 19723
stracony przez Moskwę w Włocławku r. 1863.
źródło: [StupSP]


Józef Borkowski
Id rekordu informacji: 55334
zginął na rusztowaniu w Siedlcach 11 listopada 1863 r.
źródło: nad. GP, za: CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)


Józef Borkowski
Id rekordu informacji: 35613
zm. 1863.11.12, Włocławek, powieszony za udział w powstaniu
źródło: nad. Caseyy, za: Dziennik Poznański, 1863.11.15 R. 5 nr 262


Józef Borkowski
Id rekordu informacji: 33703
żołnierz wojsk narodowych rodem z Brześcia Kujawskiego, obwiniony że należał do żandarmów narodowych i powiesił nauczyciela szkółek elementarnych, wzięty do niewoli z placu bitwy, powieszony w Włocławku 4 listopada 1863 r. (Dz. Pow. Nr 259).
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. I]


Karol Borkowski
Id rekordu informacji: 34255
(1802—1865), emigrant, uczestnik węglarstwa galicyjskiego i więzień stanu, później mierosławczyk, pamiętnikarz
źródło: [Galicja w Powstaniu Styczniowym...]


Leopold Borkowski
Id rekordu informacji: 14722
szlachcic Lublin województwo
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Leszek Borkowski
Id rekordu informacji: 34256
recte Aleksander (1811 — 1896), ziemianin, literat, pamflecista, lewicujący polityk galicyjski
źródło: [Galicja w Powstaniu Styczniowym...]


Mieczysław Borkowski
Id rekordu informacji: 32983
h. Łabędź Dunin, hr., ur. 1815 zm. 1888, powstaniec styczniowy, poch. Lwów
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Cmentarzyska ...]


Mieczysław Borkowski
Id rekordu informacji: 54764
Hr. Dunin. Ur. 15 lipca 1815 r. w Gródku nad Dniestrem. Ukończywszy studia politechniczne w Wiedniu, gdzie mianowicie w chemii nabył gruntownych wiadomości, utworzył sobie własne laboratorium, uprawiając z dyletantyzmem także i medycynę. Pamiętne wypadki w r. 1863 wywarły stanowczy wpływ na jego losy, gdyż biorąc udział czynny w organizacji narodowej w walce o niepodległość ojczyzny, znalazł się nagle nie tylko wyzutym z swego mienia odziedziczonego po ojcu w kongresówce, ale krom tego wtrąconym do więzienia. W kazamatach warszawskiej cytadeli nabawił się upartego reumatyzmu, którego po koniec życia nie mógł się już pozbyć. Na mocy obywatelstwa austriackiego i dzięki reklamacji rządu z trudnością wydobył się stamtąd lubo zrujnowany na mieniu i zdrowie. Zmarł 7 marca 1888 r. we Lwowie.
źródło: nad. GP, za: CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)


Stanisław Borkowski
Id rekordu informacji: 38322
mężcz. austriacki poddany, zesłany na osadzenie, przebywał w Tarskom okręgu.
GU GAOO. F.3. Op. 4. d. 5727. Ł. 109 ob.
(UWAGA: Transliteracja i tłumaczenie półautomatyczne, mogą zawierać błędy)
źródło: Archiwa rosyjskie - zbiór informacji


Stanisław Borkowski
Id rekordu informacji: 12662
obywatel Austrii
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Stanisław Borkowski
Id rekordu informacji: 22468
szlachcic ze wsi Borki Kosy, l. 19,Aresztowany w dniu 9 maja 1864 r. we wsi Paduchy. Oskarżony o przynależność do szajki powstańców i ich przechowywanie. Sam zgłosił się do naczelnika wojennego. W więzieniu porzebywał od 9 maja. W dniu 23 lipca odesłany na miejsce zamieszkania.
Z carskich akt Zarządu Naczelnika Siedleckiego Wojennego Oddziału z lat 1863-1865 - Dziewule opr.Andrzej Boczek
źródło: Nieznani powstańcy styczniowi naszej okolicy (1863-64)


Stefan Borkowski
Id rekordu informacji: 22499
Mieszkaniec wsi Gołowierzchy - szlachcic ze wsi Gołowierzchy, l. 26.Aresztowany w Gołowierzchach 9 marca 1864 r., za uczestnictwo w ataku na Łuków. Więziony w Siedlcach i Warszawie, skazany na bezterminowe roboty.


Z carskich akt Zarządu Naczelnika Siedleckiego Wojennego Oddziału z lat 1863-1865 - Dziewule opr.Andrzej Boczek
źródło: Nieznani powstańcy styczniowi naszej okolicy (1863-64),


Tomasz Borkowski
Id rekordu informacji: 23999
wieku lat 35, z powiatu Kobryńskiego, b. oficer wojsk rossyjskich, służył jako porucznik w oddziale Trauguta. Zginął pod Pieskową Skałą.
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]


Tomasz Borkowski
Id rekordu informacji: 50603
z powiatu starosądeckiego, umarł z ran
źródło: nad. GP, za: Wykaz poległych, rannych i w niewoli, AN Kraków 29/1571 skan 1215-16


Wincenty Borkowski
Id rekordu informacji: 43848
Rusin Powstaniec, zesłaniec w Usolu, przeniesiony tam w pocz. 1867 Uniewinniony od udziału w powstaniu zabajskalskim
źródło: Lasocki W., Wspomnienia z mojego życia, t. II, Kraków 1934


Władysław Borkowski
Id rekordu informacji: 50058
gmina/wieś Szumowo Srebrna, kara: wydalony ze wsi, pochodzenie informacji: spis wydalonych nr 220
źródło: nad. Marta Czerwieniec, za: Kaczyński M., Spis wszystkich ''przestępców'' politycznych powiatu łomżyńskiego z 1863 roku, w: AP Łomża


Wojciech Borkowski
Id rekordu informacji: 24000
oficer z oddziału Jabłonowskiego, poległ w bitwie pomiędzy Okmianą a Popielami nad rz. Wentą 22 Czerwca 1863 r. (Gł. N. 26).
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]


Wojciech Borkowski
Id rekordu informacji: 33374
Rypin - Spis Powstańców 1863 r
źródło: Lisowski Cz., Powstanie Styczniowe w Ziemi Dobrzyńskiej, za: Szkice Rypińskie, materiały z sesji..., Kuj-Pom. Tow. Kult., Bydgoszcz 1967, za: K-PBC


Wojciech Borkowski
Id rekordu informacji: 46852
uczestnictwo w potyczkach: kowieńskie: Draginie 22.06.1863 poległ
źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki...


Тadeusz Borkowski
Id rekordu informacji: 13918
szlachcic
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Znajdź nazwiska zbliżone do nazwiska Borkowski
Genealogia rodziny Borkowski


Dlaczego rekordy się powtarzają? Dlaczego mają błędy? Te i inne odpowiedzi TUTAJ
Katalog Powstania Styczniowego wciąż rośnie. Rocznie zostaje dodanych średnio 5000 wpisów, zdjęć, punktów, not, linków i wiadomości. To żmudna i wymagająca praca społeczna.
Nie bądź obojętny. Wspomóż Fundację

Dzięki Waszemu wsparciu
udostępniamy już
ponad 5.000.000
jednostek informacji
  Fundacja Odtworzeniowa Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Regon: 122719308, NIP: 6793086820
konto: Bank Pocztowy 96 1320 1856 2935 3154 2000 0001
Przekaz online (usługa DotPay)
Wpisz kwotę:


Przelew kartą (usługa Pay Pal)Co oznaczają te dane? - Najczęstsza bibliografia - Źródła, skróty - Autorzy bazy, nadawcy - Historia zmian
Dodaj informacje - Forum projektu - Poparcie i współpraca© Genealogia Polaków - Źródła Tożsamość Rzeczypospolita 2010- 2018
Wszelkie kopiowanie zbioru zabronione, wykorzystanie w publikacjach tylko z podaniem aktywnego linku.