Genealogia Polaków
=> Fundacja
=> Portal
==> Bazy danych
====> Leksykon
====> Powstanie Styczniowe
======> Powstańcy
======> Bitwy i potyczki
======> Światowy "Szlak 1863"
======> Co oznaczają te dane?
======> Dodaj informacje
======> Bibliografia, źródła
======> Autorzy bazy, nadawcy
======> Poparcie i współpraca
======> Forum bazy
====> Właściciele Dóbr
====> Oficjaliści Prywatni
====> Mapa/Lokalizator
======> Dodaj punkt na mapie
=> Biblioteka/Forum
=> Archiwum zdjęć
=> Pomoce profesjonalne
=> WSPIERAJ !
 
MATERIAŁY DLA SZKÓŁ

Rota przysięgi powstańczej
Najważniejsze bitwy
Powstanie Zabajkalskie
Słuchowisko radiowe 15 min.
 
NASZE AUDYCJE RADIOWE"Trójka" 2021
Słuchowisko 15 min.
 
PREZENTACJE POWER-POINT
* Prezentacja ogólna (3MB)
Można prezentować np. w szkołach
* Źródła historii powstańczej (12MB)
Szkoły, towarzystwa genealogiczne i in.

Powyższe prezentacje można używać dowolnie, np. jako materiały w czasie lekcji historii, lub urozmaicenie wykładów czy spotkań.
 
WYPOŻYCZ WYSTAWĘWystawa "Powstanie Styczniowe"
Wystawę, można zamówić
 
WIĘCEJ NA TEMAT


Bitwy i potyczki - pełny katalog
Wykaz bitew - lista skrócona
Zesłańcy
Zamordowani
Duchowni
Naczelnicy na Litwie (pdf)
Dowódcy oddziałów na Litwie (pdf)
Dowódcy w Małopolsce (pdf)
Szpitale i lazarety 1863 (pdf)
Mundury 1863 (pdf)
Wyklęci XIXw (pdf dla dorosłych)
Fotografie dot. powstania
Malarstwo o tematyce powstańczej
Wielkopolanie polegli w powstaniu
Powstańcy w Bawarii
Dorpartczycy
Denuncjatorzy, szpiedzy...
Pamiętniki Borkowskiego z 1863
Mogiła w Krasnobrodzie
Mogiła w Miniewiczach
Lista zdrajców
Wiele innych artykułów dot. powstania
 
GRY POWSTAŃCZE


Gra pudełkowa

Pierwsza polska gra dot. powstania 1863

Darmowa gra na komórkę

Graj na swojej komórce
 
Wyszukaj wg źródła

(Wpisz min. 5 liter)
 
 
 

Kod QR listy
(pełny kod VCard)
 
Katalog Powstańców Styczniowych
Kwerenda źródeł tożsamości Rzeczypospolitej
Dział Fundacji Odtworzeniowej Dziedzictwa Narodowego

Nazwiska: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  ? 

Nazwisko lub część:                  
Wpisz min 4 litery bez gwiazdki, np. Langiew, giewic, ewicz... Dowolna litera: znak _
Znajdź w opisach:                 
Wystarczy wpisać część wyrazu, bez gwiazdki
 |  Bitwy i potyczki
 |  Mapa miejsc
 |  Zesłańcy
 |  Duchowni
 |  Zamordowani

Osoby o nazwisku Czachowski związane z Powstaniem 1863r.
(Wypisy źródłowe - mogą się powtarzać)


Czachowski
Id rekordu informacji: 27008
adiutant Korytkowskiego, 25 paźdz 1863 r. umarł od ran,
inf. z raportów zaborczych, mogą zawierać błędne dane i tendencyjne uzasadnienia
źródło: [Słotwiński A., Unia podlasko-chełmska od r. 1875-1885 za: CBP]


Adolf Czachowski
Id rekordu informacji: 19291
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. GP)


Adolf Czachowski
Id rekordu informacji: 22821
(1849? - 1886), młodszy syn Dionizego, awansowany na porucznika w czerwcu 1863
źródło: [Kozłowski E., (oprac) Zapomniane Wspomnienia...]


Adolf Czachowski
Id rekordu informacji: 45672
uczestnictwo w potyczkach: sandomierskie: Krępa 6.11.1863 r
źródło: nad. GP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki...


Antoni Czachowski
Id rekordu informacji: 34037
Lat 28, porucznik w oddziale gen. Wysockiego, dowodził plutonem w 2 Pułku Jazdy Ruskiej, w 5.1863 nominowany na stopień porucznika, "dobry".
źródło: Lista imienna oficerów 2 Pułku Jazdy Ruskiej, Tarnopol 28.1.1864, w: Galicja w Powstaniu Styczniowym ...


Antoni Czachowski
Id rekordu informacji: 71172
cukiernik. Urodzony w 1844 roku w Bilnie, powiatu Nieszawskiego. W powstaniu był w partii Seyierta. Przyjmował również udział w organizacji cywilnej. Więziony we Włocławku, skąd zbiegł do Prus. W roku 1873 samowolnie wrócił do kraju, otrzymał przebaczenie od cara z prawem osiedlenia się w Królestwie Polskim, jednak bez prawa zajmowania rządowej posady — z oddaniem pod nadzór policyjny. Wykazany przez Archiwum Akt Dawnych w Warszawie: Akta sprawy Ne 33047 z Kancelarii Namiestnika (pismo Kancelarii Namiestnika do Warszawskiego Generał-Gubernatora Ne 21609.
źródło: Nad. GP, za: Maliszewski Jerzy, Powstanie Styczniowe, Notatki biograficzne uczestników..., Warszawa, 1932


Bartłomiej Czachowski
Id rekordu informacji: 58044
Weteran 1863r., l.92, zm. 20.I.1933r., pochowany Kielce
źródło: nad. Martyna, za: Nagrobek


Bartłomiej Jan Czachowski
Id rekordu informacji: 21666
Weteran Powstania Styczniowego 1863 r.Pochowany -cmentarz Stary przy ul. ks. P. Ściegiennego Kielce
Uczczenie Miejsc Pamięci Narodowej związanych z Powstaniem Styczniowym 1863 roku.
źródło: Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach-Strona Internetowa


Bolesław Czachowski
Id rekordu informacji: 43191
z Chwaliszewa, powstaniec zesłany na Syberię
źródło: nad. Bożena Kuliberda, za: Wojciak Jerzy. Pod zaborem pruskim.(Dzieje Szubina)wyd. 1974


Dionizy Czachowski
Id rekordu informacji: 19789
dawny wojskowy z r. 1831., dowodzący w ostatnim powstaniu z chwałą niemałą, dnia 6. listopada 1864. cofając się ze swym oddziałem przed przeważającą siłą Moskali przez wieś Wierzchowice (należącej do jego córki) ku lasom, w poczcie tylko 10 ludzi napadnięty przez konnicę nieprzyjacielską, po dzielnej obronie porąbany srodze dostał się do niewoli, a nawpół jeszcze żywy wieziony do Radomia, w drodze oddał mężnego ducha.
foto: [wiki]
źródło: [StupSP]
Nota biograficzna: Dionizy Czachowski


Dionizy Czachowski
Id rekordu informacji: 22819
(1810 - 1863) - ziemianin, dowódca w powstaniu 1863, jeden z najwybitniejszych partyzantów. Początkowo walczył pod komendą Langiewicza, po Grochowiskach usamodzielnił się. Od kwietnia jako naczelnik woj. sandomierskiego w randze pułkownika stoczył szereg zwycięskich bitew. Rozproszony pod Ratajami (11 VI) rozpuścił oddział i przeszedł do Galicji. Na pole walki powrócił w październiku, lecz oddział jego został rozbity w podwójnej bitwie pod Rybnicą i Jurkowicami (20 - 21 X), sam Czachowski poległ 6 XI pod Wierzchowiskami
źródło: [Kozłowski E., (oprac) Zapomniane Wspomnienia...]
Nota biograficzna: Dionizy Czachowski


Dionizy Czachowski
Id rekordu informacji: 23854
Dzielny ziemianin, który jako myśliwy dobrze poznał lasy iłżeckie i operował przez dłuższy czas szczęśliwie, jako jeden z najtęższych partyzantów.
źródło: [CDIAL 102-1-75, List otwarty Józefa Miniewskiego do W.P. Franciszka Rawity Gawrońskiego]
Nota biograficzna: Dionizy Czachowski


Dionizy Czachowski
Id rekordu informacji: 34282
(1810-1863), właśc. ziemski, naczelnik woj. sandomierskiego. Utalentowany dca partyzantki w Sandomierskiem i Krakowskiem. Poległ 6 XI 1863 r. pod Wierzchowiskami
źródło: [Galicja w Powstaniu Styczniowym...]
Nota biograficzna: Dionizy Czachowski


Dionizy Czachowski
Id rekordu informacji: 37617
powstaniec z 1830 r, naczelnik sztabu Langiewicza.Zwyciężał kolumny rosyjskie w licznych potyczkach.Znękany przekradł się do Krakowa. Jesienią znowu ruszył w pole i zginął śmiercią bohaterską pod Wierzchowiskami.
źródło: nad. Bożena Kuliberda, za: Mossoczowa M., Krwawe dzieje-historya powstania styczniowego w 50-tą rocznicę opowiedziana, Biblioteka Macierzy Polskiej Lwów 1913


Dionizy Czachowski
Id rekordu informacji: 37648
1810-1863, własciciel dóbr w Królestwie, naczelnik wojenny woj. Sandomierskiego w powstaniu styczniowym.Pułkownik i dowódca oddziału powstańczego
źródło: nad. Bożena Kuliberda, za: Ożegalski J.I., Wspomnienia krwawych czasów 1863, Aneks do wspomnień: Rodzina Ożegalskich?, Kraków 1893


Dionizy Czachowski
Id rekordu informacji: 56442
Pułkownik mianowany Naczelnikiem Sił Województwa Sandomierskiego, rozkazem Rządu Narodowego, dn. 20.04.1863
źródło: nad. GP, za: Rękopisy Biblioteki Poturzyckiej Dzieduszyckich, Biblioteka Stefanyka f.45 cz 1


Dionizy Czachowski
Id rekordu informacji: 57048
Pochodził w rodziny szlacheckiej, od dawna osiadłej w Rusi. Po upadku powstania w 1831 r., w którym miał udział, powrócił na Podole, a potem osiadł w Sandomierskiem, posiadając tam majątek, skąd po wyposażeniu córek przeniósł się na dzierżawę w Radomskiem. Zaraz z początkiem powstania w styczniu 1863 r. pospieszył w Góry Świętokrzyskie, gdzie w formującym się oddziale Prendowskiego wziął rangę kapitana pod Langiewiczem, dowodził piechotą. Po wyjeździe Langiewicza Czachowski ze swym oddziałem zwrócił sie na Wiślicę i pomaszerował w górę Wisły ścigany ciągle przez Moskali. Odniósł zwycięstwo pod Stefankowem 22 kwietnia 1863 r. w Sandomierskiem. Wsławił on swoje nazwisko krwawymi utarczkami w powiecie opatowskim. Zwykle nie czekał na wroga, lecz sam na niego napadał. Pod Ostrowem pobił majora Jelewcowa?, który sam padł trupem. Czachowski nie miał nauki wojskowej, był tylko śmiałym w boju, rzutkim w ruchach i zdolnym do partyzantki. Wyleczywszy się w ran na czele 1000 piechoty i 300 jazdy przeszedł 18 października Wisłę pod Osiekiem, a 20 października pod Rybicami i 21 Października pod Jurkowcami pobił Moskali, lecz 6 listopada spiesząc do lasów iłżeckich otoczony pod wsią Wierzchowiskami, po zawziętej obronie poległ po bohatersku.
źródło: nad. GP, za CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)


Dyonizy Czachowski
Id rekordu informacji: 24143
patrz w końcu dzieła w dodatku.
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]


Dyonizy Czachowski
Id rekordu informacji: 42746
jenerał,poległ 6.11.1863 w Wierzchowiskach
źródło: nad. Bożena Kuliberda, za: Białynia-Chołodecki J., Księga Pamiątkowa opracowana staraniem Komitetu Obywatelskiego w czterdziestą rocznicę powstania r. 1863/1864, Lwów 1904


Dyonizy Czachowski
Id rekordu informacji: 45872
uczestnictwo w potyczkach: sandomierskie: (Szydłowiec 23.01.1863), Błoto 1.02.1863, Bzin 2.02.1863, Wąchock 3.02.1863, (krakowskie: Dąbrowa 4.02.1863), sandomierskie: Sw. Krzyż 12.02.1863, krakowskie: Małogoszcz 24.02.1863, Pieskowa Skała 4.03.1863., Chroberz 17.03.1863, Grochowiska 18.03.1863, Potok 20.03.1863, sandomierskie: Grabowiec 16.04.1863, (Brody 18.04.1863), grzybowa Góra 19.04.1863), (Czermno 21.4. 1863), Stefanów 22.04.1863, (Giel­niów 22.04.1863)., Michałów 24.04.1863, sandomierskie: Limierze 3.05.1863, (krakowskie: Igołomia 4.05.1863), sandomierskie: (Magnuszew 4.05.1863), Jeziorki 4.05.1863, Rzeczniów 5.05.1863, Smardzew 25.05.1863, (Koszary Iłżeckie 5.06.1863), Rusinów 8.06.1863, Niekłań 9.06.1863, Bobrza 10.06.1863., Rataje 11.06.1863, (Goździków 30.06.1863), (Ossa 10.07.1863, lubelskie: Depułtycze 5.08.1863), (sandomierskie: Iłża 20.08.1863), (lubelskie: Panasówka 3.09.1863), sandomierskie: (Rybnica 20.10.1863), (Jurkowice 21.10.1863), Wierzchowiska 6.11.1863 poległ, (krakowskie: Strojnów 24.11.1863), (sandomierskie: Opatów 25.11.1863)
informacje w nawiasach niepewne
źródło: nad. GP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki...


Jan Adam Czachowski
Id rekordu informacji: 30367
ur. r. 1835 w Chromohorbach obok Stryja. Służył jako szereg, w oddz. Ćwieka. Pojmany pod Kraśnikiem, otrzymał 50-t nahajek. Uciekłszy z Lublina, walczył pod Fajsławicami, Panasówką i Batorzem. Złapany przez kozaków był bez litości siekany nahajkami. Z kolei dostał się do oddz. Mareckiego i walczył pod Sucholipiem. Po powstaniu poświęcił się gospodarstwu.
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]


Józef Czachowski
Id rekordu informacji: 17892
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. GP)


Julian Czachowski
Id rekordu informacji: 22822
Wymieniony przez Antoniego Drążkiewicza jako syn Dionizego
źródło: [Kozłowski E., (oprac) Zapomniane Wspomnienia...]


Karol Czachowski
Id rekordu informacji: 22820
starszy syn Dionizego (1839 - 1908) dosłużył się stopnia kapitana. Zmarł w kwietniu 1908 w Nowym Sączu
źródło: [Kozłowski E., (oprac) Zapomniane Wspomnienia...]


Karol Czachowski
Id rekordu informacji: 31329
ur. r. 1839 w Mikałajówce, służył jako rotmistrz w oddz. Langiewicza, Czachowskiego i Jeziorańskiego, walczył w 36-ciu bitwach, które stoczył Langiewicz i ojciec Karola, Dyonizy Czachowski. Po powstaniu dzierżawca dóbr.
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]


Karol Czachowski
Id rekordu informacji: 64354
Zm. przed 1919, żona: Wilhelmina, stopień wojskowy posiadany w powstaniu: szereg., liczba wykazu Sekcji Opieki Departamentu Sanitarnego Ministerstwa Spraw Wojskowych: W-31
DP-dod. 10.3.1921, 11.3.1922, 30.4.1922, 22.6.1923, 10.2.1924, 21.11.1924, Polska Zbrojna - załącznik 22.6.1923, 10.2.1924, 21.11.1924, RO 1923, RO 1924
źródło: nad. Karol Giemza, za: Dzienniki personalne i Roczniki Oficerskie WP 1921-24


Michał Czachowski
Id rekordu informacji: 49712
, kara: Zambrów Czachy, przestępstwo: był w bandzie Grzymały
źródło: nad. Marta Czerwieniec, za: Kaczyński M., Spis wszystkich ''przestępców'' politycznych powiatu łomżyńskiego z 1863 roku, w: AP Łomża


Znajdź nazwiska zbliżone do nazwiska Czachowski
Genealogia rodziny Czachowski

Jeśli znasz wydarzenie lub miejsce, spróbuj wyszukwać wg tej frazy w opisach (pole w nagłówku)

Dlaczego rekordy się powtarzają? Dlaczego mają błędy? Te i inne odpowiedzi TUTAJ

Katalog Powstania Styczniowego wciąż rośnie. Rocznie zostaje dodanych średnio 5000 wpisów, zdjęć, punktów, not, linków i wiadomości. To żmudna i wymagająca praca społeczna.
Nie bądź obojętny. Wspomóż Fundację

Dzięki Waszemu wsparciu
udostępniamy już
ponad 5.000.000
jednostek informacji
  Fundacja Odtworzeniowa Dziedzictwa Narodowego  
Regon: 122719308, NIP: 6793086820
konto: Bank Paribas 42 1750 0012 0000 0000 4108 9032
Przekaz online (usługa DotPay)
Wpisz kwotę:


Przelew kartą (usługa Pay Pal)Co oznaczają te dane? - Najczęstsza bibliografia - Źródła, skróty - Autorzy bazy, nadawcy - Historia zmian
Dodaj informacje - Forum projektu - Poparcie i współpraca© Genealogia Polaków - Źródła Tożsamość Rzeczypospolita 2010- 2022
Wszelkie kopiowanie zbioru zabronione, wykorzystanie w publikacjach tylko z podaniem aktywnego linku.