Genealogia Polaków
=> Fundacja
=> Portal
==> Bazy danych
====> Leksykon
====> Powstanie Styczniowe
======> Powstańcy
======> Bitwy i potyczki
======> Światowy Szlak P.1863
======> Co oznaczają te dane?
======> Dodaj informacje
======> Bibliografia, źródła
======> Autorzy bazy, nadawcy
======> Poparcie i współpraca
======> Forum bazy
====> Właściciele Dóbr
====> Oficjaliści Prywatni
====> Mapa/Lokalizator
======> Dodaj punkt na mapie
=> Biblioteka/Forum
=> Archiwum zdjęć
=> Pomoce profesjonalne
=> WSPIERAJ !
 
MATERIAŁY DLA SZKÓŁ

Rota przysięgi powstańczej
Najważniejsze bitwy
Powstanie Zabajkalskie
 
WIĘCEJ NA TEMAT


Bitwy i potyczki - pełny katalog
Wykaz bitew - lista skrócona
Zesłańcy
Zamordowani
Duchowni
Naczelnicy na Litwie (pdf)
Dowódcy oddziałów na Litwie (pdf)
Fotografie dot. powstania
Malarstwo o tematyce powstańczej
Wielkopolanie polegli w powstaniu
Powstańcy w Bawarii
Dorpartczycy
Denuncjatorzy, szpiedzy...
Pamiętniki Borkowskiego z 1863
Mogiła w Krasnobrodzie
Mogiła w Miniewiczach
Lista zdrajców
Wiele innych artykułów dot. powstania
 
PREZENTACJE POWER-POINT
* Prezentacja ogólna (3MB)
Można prezentować np. w szkołach
* Źródła historii powstańczej (12MB)
Szkoły, towarzystwa genealogiczne i in.

Powyższe prezentacje można używać dowolnie, np. jako materiały w czasie lekcji historii, lub urozmaicenie wykładów czy spotkań.
 
WYPOŻYCZ WYSTAWĘWystawa "Powstanie Styczniowe"
Wystawę, można zamówić
 
GRY POWSTAŃCZE


Gra pudełkowa

Pierwsza polska gra dot. powstania 1863

Darmowa gra na komórkę

Graj na swojej komórce
 
Wyszukaj wg źródła

(Wpisz min. 5 liter)
 
 

Kod QR listy
(pełny kod VCard)
 
Katalog Powstańców Styczniowych
Kwerenda źródeł tożsamości Rzeczypospolitej
Wydział Fundacji Odtworzeniowej Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Nazwiska: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  ? 

Znajdź w opisach:                    
(Wystarczy wpisać część wyrazu, bez gwiazdki)
 |  Zesłańcy
 |  Duchowni
 |  Zamordowani
 |  Bitwy i potyczki
 |  Mapa miejsc

Osoby o nazwisku Czajkowski związane z Powstaniem 1863r.
(Wypisy źródłowe - mogą się powtarzać)


Czajkowski
Id rekordu informacji: 55937
informacja taka sama jak rekord nr 24145
źródło: nad. GP, za: CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)


Czajkowski
Id rekordu informacji: 42992
ksiądz, przejął dowództwo łodzkiego ddziału powstańczego po wiekowym Fijałkowskim.31.1.1863 powstańcy z Łodzi i okolicznych miasteczek, w znacznej części składający się z robotników fabrycznych i rzemieślników w lesie radogoskim
sformowali dwie kompanie: strzelecką i kosynierską.
źródło: nad. Bożena Kuliberda, za: Szalowski J., Powstanie Styczniowe w regionie Łódzkim, na: jan-szalowski.blog.pl


Czajkowski
Id rekordu informacji: 22477
trzech braci poległych pod Krzywosądzą
źródło: [Borkowski J.Ł., Silva Rerum (wspomnienia)]


Czajkowski
Id rekordu informacji: 44276
udział w potyczkach: lubelskie: Depułtycze 5.08.1863
źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki ...


Czajkowski
Id rekordu informacji: 44277
udział w potyczkach: zob. Czarkowski
źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki ...


Czajkowski
Id rekordu informacji: 24145
z Poznańskiego, ranny w oddziale Bończy pod Górami, leżał w szpitalu w Krakowie, internowany przez Austryaków w Ołomuńcu, w drodze w skutek ran umarł.
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]


Adam Czajkowski
Id rekordu informacji: 19274
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Antoni Czajkowski
Id rekordu informacji: 24144
Maryan i N., trzej bracia rodzeni, synowie właściciela dóbr Tuczna w Poznańskiem, służyli w oddziale strzelców pod dowództwem Buskiego, zginęli pod Krzywosądzą 10 Lutego 1863 r., pochowani tamże. Akt zejścia został spisany urzędownie.
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]


Antoni Czajkowski
Id rekordu informacji: 45745
uczestnictwo w potyczkach: mazowieckie: Krzywosądz 19.02.1863 poległ
źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki...


Antoni, Marian i N Czajkowski
Id rekordu informacji: 19791
bracia rodzeni, synowie właściciela dóbr Tuczna w Poznańskiem, polegli w bitwie z Moskalami pod Krzywosądem r. 1863.
źródło: [StupSP]


Antoni, Marian i N. Czajkowski
Id rekordu informacji: 55386
informacja taka sama jak rekord nr 19791
źródło: nad. GP, za: CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)


Antoni, Marian i N. Czajkowski
Id rekordu informacji: 55496
informacja taka sama jak rekord nr 24144
źródło: nad. GP, za: CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)


Baltazar Czajkowski
Id rekordu informacji: 33386
Czumsk - Spis Powstańców 1863 r
źródło: Lisowski Cz., Powstanie Styczniowe w Ziemi Dobrzyńskiej, za: Szkice Rypińskie, materiały z sesji..., Kuj-Pom. Tow. Kult., Bydgoszcz 1967, za: K-PBC


Feliks Czajkowski
Id rekordu informacji: 61351
szlachcic, mieszkaniec miejscowości Bohusław w powiecie kaniowskim
źródło: nad. Martyna, za: beket.com.ua, Spis uczestników powstania 1863r. w Guberni kijowskiej.


Franciszek Czajkowski
Id rekordu informacji: 24146
agronom z Maryinontu, poległ pod 'Żyżynem 8 Sierpnia 1863 r. jako podporucznik strzelców.
Tak samo T.Sauczey w CDIAL 195-1-58
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]


Franciszek Czajkowski
Id rekordu informacji: 56517
lat 22, Galicjanin, wg relacji Edwarda Tuller Lettnera z dn18.12.1863 zesłany na Syberię z Kijowa
źródło: nad. GP, za: Rękopisy Biblioteki Poturzyckiej Dzieduszyckich, Biblioteka Stefanyka f.45 cz 1


Franciszek Czajkowski
Id rekordu informacji: 19790
podporucznik strzelców, poległ w walce pod Żyzynem dnia 8. sierpnia 1863.
źródło: [StupSP]


Franciszek Czajkowski
Id rekordu informacji: 20835
Powstaniec figurujący w Archiwum ks. Ruczki
źródło: [Marcinek R., Archiwum ks. Ludwika Ruczki...]


Franciszek Czajkowski
Id rekordu informacji: 381
ppor. (1842) Lwów
źródło: nad. Jerzy, za: Rocznik oficerski 1923, Oficerowie - weterani powstania styczniowego


Franciszek Czajkowski
Id rekordu informacji: 45940
uczestnictwo w potyczkach: lubelskie: Żyżyn 8.08.1863 poległ
źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki...


Franciszek Czajkowski
Id rekordu informacji: 32311
z oddz. Horodyńskiego, pojmany pod Radziwiłłowem, został wysłany na Sybir.
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]


Franciszek Czajkowski
Id rekordu informacji: 32701
zm. 1924, powstaniec styczniowy, poch. Lwów
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Cmentarzyska ...]


Hipolit Czajkowski
Id rekordu informacji: 13335
syn Adama, Rolnik
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Ignacy Czajkowski
Id rekordu informacji: 382
ppor. (1840) Jaszczów
źródło: nad. Jerzy, za: Rocznik oficerski 1923, Oficerowie - weterani powstania styczniowego


Ignacy Czajkowski
Id rekordu informacji: 12966
syn Jana, Rolnik
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Iwan Czajkowski
Id rekordu informacji: 38556
Adamow (Еfimow), mężcz. 20 lat, ziemianin Mogilewskoj gub., zesłany z pozbawieniem praw na zamieszkanie, z 1865 r. przebywał w Omskie, kuczer
GU GAOO. F. 3. Op. 6. d. 7918. Ł. 129 ob.-130, F. 14. Op. 1 d. 520. Ł. 43-44, d. 582. Ł. 39-40.
(UWAGA: Transliteracja i tłumaczenie półautomatyczne, mogą zawierać błędy)
źródło: Archiwa rosyjskie - zbiór informacji


Jan Czajkowski
Id rekordu informacji: 49305
gmina/wieś Śniadowo, kara: zesłany na Syberię, przestępstwo: za przestępstwa polityczne, data zarządzenia: 15.03.1866
źródło: nad. Marta Czerwieniec, za: Kaczyński M., Spis wszystkich ''przestępców'' politycznych powiatu łomżyńskiego z 1863 roku, w: AP Łomża


Jan Czajkowski
Id rekordu informacji: 14801
szlachcic Mohylew województwo
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Jan Jerzyewicz Czajkowski
Id rekordu informacji: 12990
Rolnik
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Jarosław Czajkowski
Id rekordu informacji: 17721
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Józef Czajkowski
Id rekordu informacji: 42982
Ksiądz lat 26 Stanął na czele sformowanego w lasku radogoskim pierwszego oddziału powstańczego złożonego z młodzieży robotniczo-rzemieślniczej, 1.2.1863 ruszyli w stronę Pabianic i Ksawerowa by przyłączyć się do Józefa Oxińskiego, dowodzącego grupą z Sieradza, ale wyprawa skończyła się fiaskiem i zostali rozbici pod Wronowicami..
Ostatnią bitwę stoczył 10 września pod Dalikowem. Po klęsce, ukrywał się. Zimą 1864 roku w przebraniu robotnika rolnego próbował zachęcać do walki chłopów. Bezskutecznie. Marek Budziarek w książce "Łodzianie" mówi, że po upadku powstania ks. Czajkowski uciekł z zaboru rosyjskiego. Dotarł do Paryża, a stamtąd do Antwerpii. Tam zmarł w 1907 roku.
źródło: nad. Bożena Kuliberda, za: Dziennik Łódzki 2012 styczeń


Józef Czajkowski
Id rekordu informacji: 42978
ksiądz, dowódca oddziału powstańczego okręgu łódzkiego, rozbity pod Wronowicami
źródło: nad. Bożena Kuliberda, za: Muszyński L., Początki działań powstańczych 1863 r. w Łodzi i okolicy w: Strzelec, nr 1(35)


Kornel Czajkowski
Id rekordu informacji: 60119
urzędnik, wiek: 23. Zatrzymany i osadzony w Ekaterynosławiu
źródło: nad. Aneta Balcerkiewicz, za: Czas 1.9.1863


Kornel Czajkowski
Id rekordu informacji: 35698
wiek: 20 lat, szlachcic zatrzymany w Ekaterynosławiu
źródło: nad. Caseyy, za: Dziennik Poznański, 1863.10.27 R. 5 nr 245


Ksawery Czajkowski
Id rekordu informacji: 57617
powstaniec
źródło: nad. GP, za CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)


Leon Czajkowski
Id rekordu informacji: 49591
gmina/wieś Śniadowo, przestępstwo: wrócił z bandy, data zarządzenia: 06.08.1864
źródło: nad. Marta Czerwieniec, za: Kaczyński M., Spis wszystkich ''przestępców'' politycznych powiatu łomżyńskiego z 1863 roku, w: AP Łomża


Leon Czajkowski
Id rekordu informacji: 383
ppor. (1839) Łochów
źródło: nad. Jerzy, za: Rocznik oficerski 1923, Oficerowie - weterani powstania styczniowego


Leon Czajkowski
Id rekordu informacji: 54825
Urodzony w r. 1836 w Tucznie. Kształcił się w uniwersytetach niemieckich, a w końcu w Paryżu. Po długoletnich studiach osiadł w dziedzicznej wsi Helenowie, gdzie oddawał się gospodarstwu. W r. 1863 wraz z trzema braćmi udał się do powstania i walecznością w kilku bitwach się odznaczył. Gdy trzej jego bracia w jednym dniu polegli bohaterską śmiercią w obronie ojczyzny, dyktator Langiewicz kazał mu opuścić obóz i powrócić do domu. Osiadł w rodzinnej swej wsi Tucznie, gdzie też i umarł 25 września 1887 r.
źródło: nad. GP, za: CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)


Lukasz Czajkowski
Id rekordu informacji: 32524
zm. 1919, powstaniec styczniowy, poch. Kossaki
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Cmentarzyska ...]


Marceli Czajkowski
Id rekordu informacji: 46427
uczestnictwo w potyczkach: mazowieckie: Krzywosądz 19.02.1863 poległ
źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki...


Maryan Czajkowski
Id rekordu informacji: 46431
uczestnictwo w potyczkach: mazowieckie: Krzywosądz 19.02.1863 poległ
źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki...


Michał Czajkowski
Id rekordu informacji: 34284
(Sadyk Pasza) (1804-1886), emigracyjny działacz polityczny i powieściopisarz. Uczestnik powst. listopadowego, na-stępienie na emigracji. W 1.1834—1836 członek TDP, od 1838 r. związał się z Hotelem Lambert i jako agent Czartoryskiego znalazł się w Turcji. W 1850 r. przyjął islam i przeszedł na służbę turecką. Podczas wojny krymskiej zorganizował pułk kozaków ottomańskich. W 1873 r. przyjął poddaństwo ros. i osiadł na Ukrainie. Zakończył życie samobójstwem
źródło: [Galicja w Powstaniu Styczniowym...]


Michał Czajkowski
Id rekordu informacji: 55938
informacja taka sama jak rekord nr 24147
źródło: nad. GP, za: CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)


Michał Czajkowski
Id rekordu informacji: 24147
uczeń gimnazyum Warszawskiego poległ między Piotrk wem a Łowiczem, otrzymawszy kilkanaście pchnięć, w Lutym 1863 r. mając lat około 15.
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]


Piotr Czajkowski
Id rekordu informacji: 21549
Powstaniec styczniowy z oddziału majora Aleksandra Litticha, poległy w bitwie pod Wąsoszem w dniu 23 kwietnia 1863 r.
lat 20, cukiernik z Czastar, pow. Wieluń.
Popów-Wąsosz Górny stary cmentarz
Mogiła/grób zbiorowy
źródło: ROPWiM Ogólnopolska Komputerowa Baza Cmentarzy Wojennych


Rudolf Czajkowski
Id rekordu informacji: 57832
20 lat krawiec ze Staniątek, 25 listopada 1866 odstawiony w grupie na granicę austriacką z niewoli rosyjskiej
Lista zawiera prawdopodobnie powstańców
źródło: nad. GP, za: Czas 15.12.1866


Rudolf Czajkowski
Id rekordu informacji: 51287
z Krakowa
Lista więźniów moskiewskich z Galicji, którzy mają zostać zwolnieni. Na liście występuje kilku potwierdzonych powstańców, reszta to prawdopodobnie również powstańcy. Listę tę miał też jako wycinek w archiwum ks. Ruczka
źródło: nad. GP, za: Gazeta Lwowska 14.11.1866


Stanisław Czajkowski
Id rekordu informacji: 33387
Nadróż - Spis Powstańców 1863 r
źródło: Lisowski Cz., Powstanie Styczniowe w Ziemi Dobrzyńskiej, za: Szkice Rypińskie, materiały z sesji..., Kuj-Pom. Tow. Kult., Bydgoszcz 1967, za: K-PBC


Tomasz Czajkowski
Id rekordu informacji: 49952
gmina/wieś Kossaki Kołomyja, data zarządzenia: 14.03.1865
źródło: nad. Marta Czerwieniec, za: Kaczyński M., Spis wszystkich ''przestępców'' politycznych powiatu łomżyńskiego z 1863 roku, w: AP Łomża


Wawrzyniec Czajkowski
Id rekordu informacji: 30330
zob. Antoni Kustowski
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]


Wincenty Czajkowski
Id rekordu informacji: 20836
Powstaniec figurujący w Archiwum ks. Ruczki
źródło: [Marcinek R., Archiwum ks. Ludwika Ruczki...]


Wincenty Jerzyewicz Czajkowski
Id rekordu informacji: 13193
Rolnik
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Władysław Czajkowski
Id rekordu informacji: 20837
Powstaniec figurujący w Archiwum ks. Ruczki
źródło: [Marcinek R., Archiwum ks. Ludwika Ruczki...]


Władysław Czajkowski
Id rekordu informacji: 51561
powstaniec z terenu zaboru austriackiego, w niewoli rosyjskiej, upoważniony do powrotu rozkazem z dnia 23.3.1865
źródło: nad. GP, za: Arch. Ks. Ludwika Ruczki, seria 3 korespondencja z urzędami …


Władysław Kranusowicz Czajkowski
Id rekordu informacji: 13199
Rolnik
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Wojciech Czajkowski
Id rekordu informacji: 15295
szlachcic Warszawa Województwo
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Wojciech Czajkowski
Id rekordu informacji: 46853
uczestnictwo w potyczkach: lubelskie: Depułtycze 5.08.1863
źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki...


Wojciech Czajkowski
Id rekordu informacji: 52433
z Wilanowa, lat 27, powstaniec. poległ w bitwie pod Panasówką 9.1863. poch. Zwierzyniec
źródło: nad. MJK, za: nagrobek


Znajdź nazwiska zbliżone do nazwiska Czajkowski
Genealogia rodziny Czajkowski

Jeśli znasz wydarzenie lub miejsce, spróbuj wyszukwać wg tej frazy w opisach (pole w nagłówku)

Dlaczego rekordy się powtarzają? Dlaczego mają błędy? Te i inne odpowiedzi TUTAJ
Katalog Powstania Styczniowego wciąż rośnie. Rocznie zostaje dodanych średnio 5000 wpisów, zdjęć, punktów, not, linków i wiadomości. To żmudna i wymagająca praca społeczna.
Nie bądź obojętny. Wspomóż Fundację

Dzięki Waszemu wsparciu
udostępniamy już
ponad 5.000.000
jednostek informacji
  Fundacja Odtworzeniowa Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Regon: 122719308, NIP: 6793086820
konto: Raiffeisen Polbank 42 1750 0012 0000 0000 4108 9032
Przekaz online (usługa DotPay)
Wpisz kwotę:


Przelew kartą (usługa Pay Pal)Co oznaczają te dane? - Najczęstsza bibliografia - Źródła, skróty - Autorzy bazy, nadawcy - Historia zmian
Dodaj informacje - Forum projektu - Poparcie i współpraca© Genealogia Polaków - Źródła Tożsamość Rzeczypospolita 2010- 2019
Wszelkie kopiowanie zbioru zabronione, wykorzystanie w publikacjach tylko z podaniem aktywnego linku.