Genealogia Polaków
=> Fundacja
=> Portal
==> Bazy danych
====> Leksykon
====> Powstanie Styczniowe
======> Powstańcy
======> Bitwy i potyczki
======> Światowy Szlak P.1863
======> Co oznaczają te dane?
======> Dodaj informacje
======> Bibliografia, źródła
======> Autorzy bazy, nadawcy
======> Poparcie i współpraca
======> Forum bazy
====> Właściciele Dóbr
====> Oficjaliści Prywatni
====> Mapa/Lokalizator
======> Dodaj punkt na mapie
=> Biblioteka/Forum
=> Archiwum zdjęć
=> Pomoce profesjonalne
=> WSPIERAJ !
 
MATERIAŁY DLA SZKÓŁ

Rota przysięgi powstańczej
Najważniejsze bitwy
Powstanie Zabajkalskie
 
WIĘCEJ NA TEMAT


Bitwy i potyczki - pełny katalog
Wykaz bitew - lista skrócona
Zesłańcy
Zamordowani
Duchowni
Naczelnicy na Litwie (pdf)
Dowódcy oddziałów na Litwie (pdf)
Fotografie dot. powstania
Malarstwo o tematyce powstańczej
Wielkopolanie polegli w powstaniu
Powstańcy w Bawarii
Dorpartczycy
Denuncjatorzy, szpiedzy...
Pamiętniki Borkowskiego z 1863
Mogiła w Krasnobrodzie
Mogiła w Miniewiczach
Lista zdrajców
Wiele innych artykułów dot. powstania
 
PREZENTACJE POWER-POINT
* Prezentacja ogólna (3MB)
Można prezentować np. w szkołach
* Źródła historii powstańczej (12MB)
Szkoły, towarzystwa genealogiczne i in.

Powyższe prezentacje można używać dowolnie, np. jako materiały w czasie lekcji historii, lub urozmaicenie wykładów czy spotkań.
 
WYPOŻYCZ WYSTAWĘWystawa "Powstanie Styczniowe"
Wystawę, można zamówić
 
GRY POWSTAŃCZE


Gra pudełkowa

Pierwsza polska gra dot. powstania 1863

Darmowa gra na komórkę

Graj na swojej komórce
 
Wyszukaj wg źródła

(Wpisz min. 5 liter)
 
 

Kod QR listy
(pełny kod VCard)
 
Katalog Powstańców Styczniowych
Kwerenda źródeł tożsamości Rzeczypospolitej
Wydział Fundacji Odtworzeniowej Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Nazwiska: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  ? 

Znajdź w opisach:                    
(Wystarczy wpisać część wyrazu, bez gwiazdki)
 |  Zesłańcy
 |  Duchowni
 |  Zamordowani
 |  Bitwy i potyczki
 |  Mapa miejsc

Osoby o nazwisku Dybowski związane z Powstaniem 1863r.
(Wypisy źródłowe - mogą się powtarzać)


Anna Dybowska
Id rekordu informacji: 53656
mieszkała i opiekowała się Seweryną Pruszkowską w Paryżu.
źródło: nad. Bogusława Stawska-Kaszczyniec, za: Bruchnalska M., Ciche bohaterki: udział kobiet w powstaniu styczniowem, Miejsce Piastowe: Tow. św. Michała Archanioła, 1933 r.


Emilia Dybowska
Id rekordu informacji: 34196
(1842-1909) powstaniec styczniowy, nauczycielka, działaczka społeczna, zasłużona na polu krzewienia czytelnictwa na wsi galicyjskiej. Przyjaźniła się m.in. z M. Konopnicką, G. Zapolską
http://www.starycmentarz.pl/slawni_ludzie.html
źródło: Sławni Ludzie - Stary Cmentarz Tarnowski


Fabianna Dybowska
Id rekordu informacji: 59125
Córka Leopolda i Anny z Jeleńskich, urodzona w maj. Rudzicy (około r. 1822); nauki pobierała u P.P. Wizytek w Wilnie. Była to rodzona siostra Sabiny z Dybowskich Jeleńskiej, żony Antoniego Jeleńskiego. Po zesłaniu Ant. Jeleńskiego do Usola (dokąd towarzyszyła mu żona), po konfiskacie majątku — zaopiekowała się drobne-mi jego dziećmi, pozbawionemu niemal wszelkich środków do życia. Zrazu mieszkała w lichem mieszkaniu w Wilnie, następnie przeniosła się do Rudzicy, która wszakże po potrójnej w jednym roku kontrybucji, oprócz ścian i najprostszego pożywienia, nic więcej dać nie mogła. W takiem to będąc położeniu z wielkiem narażeniem się przewiozła w miejsce bezpieczne brata, Pawła Dybowskiego, partyzanta znanego pod imienim Zaremby, któremu, jako dowódcy oddziału i w dodatku ex-wojskowemu groziła niechybna śmierć.
źródło: nad. GP , za: Gieysztor Jakub, Pamiętniki z lat 1857-1865, t. I. Wilno 1921


Olimpia Dybowska
Id rekordu informacji: 60381
We Lwowie, jedna z uczestniczek Klaudynek (Stowarzyszenia im Klaudyny Potockiej), krzewiących tożsamość polską i niosącą pomoc powstańcom i weteranom. Młodsza siostra Wandy.

Młodziutka Olimpka, prawie dziecko sama, dzieci wiejskie zwoływała do dworu na naukę, a umiała je zachęcać i przyciągać tak, że utworzyła się z tego cała szkółka, w której ona najwięcej uczyła. Dwa razy zjeżdżał tam starosta Beyer na śledztwo, była zagrożoną i ona i jej szkoła, ale zawsze umiała sobie z tern poradzić. Urządzała też zebrania niedzielne dla starszych, którym opowiadała nasze dzieje i czytała książki doborowe.
źródło: nad. gp, za: Romanowiczówna Zofia, Klaudynki, wyd. Lwów 1913


Wanda Dybowska
Id rekordu informacji: 18996
powstaniec
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Wanda Dybowska
Id rekordu informacji: 30783
później zamęż. Longchampsowa Franciszkowa, pracowała w organiz. lwowskiej. Brat jej Napoleon zginął w bitwie pod Radziwiłłowem.
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]


Wanda Dybowska
Id rekordu informacji: 56763
zaangażowanie w sprawy powstańcze
źródło: Bruchnalska M., Ciche bohaterki: udział kobiet w powstaniu styczniowem, Miejsce Piastowe, Tow. św. Michała Archanioła, 1933


Wanda Dybowska
Id rekordu informacji: 60363
Zamężna Longchamps. Ze Lwowa, uczennica Felicji Wasilewskiej. Jedna z założycielek Stowarzyszenia im. Klaudii Potockiej (Klaudynek).

Jakże piękną a wydatną była działalność na tern polu dwóch sióstr Dybowskich! Mieszkały w Sokolikach pod Turką w samborskiem. Starsza, Wanda, była prawdziwym Aniołem wioski; znała ją każda chata, bo każda doznała od niej czegoś dobrego. Chodząc po wsi, gromadziła koło siebie dzieci, siadała z niemi pod cerkwią i opowiadała im dzieje Polski, uczyła pieśni narodowych i wierszy, które często sama układała, a które przemawiały do dziecięcej duszy i fantazyi, bo proste były i serdeczne, i miały czar swojskości.
źródło: nad. GP, za: Romanowiczówna Zofia, Klaudynki, wyd. Lwów 1913


Dybowski
Id rekordu informacji: 22534
profesor. 1865 przebywał na zesłaniu w Siewakowej (za Czytą)
źródło: [Gieysztor J., Pamiętniki...]


Benedykt Dybowski
Id rekordu informacji: 21729
1833-1890 z, Pochowany na cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie w kwaterze 40 - powstańczej.
źródło: [Nicieja S., Cmentarz Łyczakowski we Lwowie ...]


Benedykt Dybowski
Id rekordu informacji: 19893
Benedykt Dybowski h.Nałęcz, ur. 30 kwietnia 1833 w Adamarynie w guberni mińskiej zm. 30 stycznia 1930 we Lwowie– polski przyrodnik, podróżnik, odkrywca i lekarz.Brał czynny udział w organizacji powstania jako komisarz Rządu Narodowego na Litwę i Białoruś.26 marca 1864 został aresztowany.Więziony był w X Pawilonie Cytadeli Warszawskiej.Został skazany na śmierć przez powieszenie. Uratowało go wstawiennictwo zoologów niemieckich i pośrednictwo Bismarcka, dzięki czemu kara śmierci została zamieniona na 12 lat zesłania.
źródło: Biografia Benedykta Dybowskiego
Nota biograficzna: Benedykt Dybowski


Benedykt Dybowski
Id rekordu informacji: 57243
jako sprawca manifestacji wileńskiej 8 maja 1861 r. w kościele katedralnym św. Stanisława został uwięziony i wysłany do kopalń nerczyńskich.
źródło: nad. GP, za CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)


Benedykt Dybowski
Id rekordu informacji: 469
ppor. (1833) Lwów
źródło: nad. Jerzy, za: Rocznik oficerski 1923, Oficerowie - weterani powstania styczniowego


Benedykt Dybowski
Id rekordu informacji: 58279
Profesor Warszawskiej Szkoły Głównej doktór medycyny Benedykt Dybowski winien jest, że okazywał pomoc istotną powstaniu. Zezwalał on sekretarzom wyższych władz rewolucyjnych w Warszawie zbierać się w Audytorjum jego. w gmachu Szkoły Głównej w celu wymiany korespondencji tychże władz, co,, jak stwierdzają trzej świadkowie, odbywało się niekiedy w obecności samego Dybowskiego. Prócz tego w lutym r. b., gdy zebrania w Audytorjum stały się niebezpieczne, i złoczyńcy postanowili załatwiać sprawy piśmiennie, Dybowski, ulegając prośbie byłego pomocnika Sekretarza Stanu Rządu Narodowego, lekarza Przybylskiego, dowiedziawszy się, że przesyłanie listów polecono córce fabrykanta pierników pannie Aleksandrze Wróblewskiej, udzielił Prz3'bylskiemu adresu Wróblewskiej.
źródło: nad. GP , za: Cederbaum Henryk, Powstanie Styczniowe - Wyroki Audytoriatu Polowego, wyd. 1917


Benedykt Dybowski
Id rekordu informacji: 61111
Urodzony 30 kwietnia 1833r., prof. dr, badacz Bajkału, powstaniec styczniowy, zmarł 31 stycznia 1930r. Grób Symboliczny - Warszawa, Powązki kwatera 284c wprost, rząd 2, miejsce 16.
źródło: nad. Martyna, za: Nagrobek


Benedykt Dybowski
Id rekordu informacji: 53614
współpracował z Komitetem Polek w Pradze, spotykali się u Heleny Zawiszanki z celu uwolnienia Langiewicza,
źródło: nad. Bogusława Stawska-Kaszczyniec, za: Bruchnalska M., Ciche bohaterki: udział kobiet w powstaniu styczniowem, Miejsce Piastowe: Tow. św. Michała Archanioła, 1933 r.


Emil Dybowski
Id rekordu informacji: 23063
Walczył w oddziale Pawła Dybowskiego (rodzonego brata, ps. „Zaremba”). Aresztowany, wzięty do Mińska, skazany na osiedlenie w Syberii Wschodniej, z utratą praw stanu i konfiskatą majątku. Po powrocie z zesłania pracował jako administrator dóbr w kieleckiem, następnie w maj. Siemiatycze. Osiadł wreszcie w swym majątku Łużyce pod Mińskiem. Data śmierci nieznana.
źródło: Trynkowski J., Dorpatczycy w powstaniu styczniowym, w: Korporacja Akademicka - Konwent Polonia, www.konwentpolonia.pl


Napoleon Dybowski
Id rekordu informacji: 22916
powstaniec styczniowy w wieku lat 29, syn właściciela wsi Sokoliki w Galicji, w Samborskim, służył podobno pod dowództwem Horodyńskiego, poniósł śmierć bohaterską w bitwie pod Radziwiłowem.
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]
Nota biograficzna: Napoleon Dybowski


Napoleon Dybowski
Id rekordu informacji: 24273
wieku lat 29, syn właściciela wsi Sokoliki w Galicyi, w Samborskim, służył podobno pod dowództwem Horodyńskiego, poniósł śmierćbohaterską w bitwie pod Radziwiłowem.
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]


Paweł Dybowski
Id rekordu informacji: 18652
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Paweł Dybowski
Id rekordu informacji: 18653
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Paweł Dybowski
Id rekordu informacji: 42780
"Zaręba" naczelnik wojenny powiatu mińskiego
źródło: nad. Bożena Kuliberda, za: Białynia-Chołodecki J., Księga Pamiątkowa opracowana staraniem Komitetu Obywatelskiego w czterdziestą rocznicę powstania r. 1863/1864, Lwów 1904


Paweł Dybowski
Id rekordu informacji: 46530
(Zaremba), uczestnictwo w potyczkach: mińskie: (Przyłuki 2.05.1863), Waleryany 14.05.1863, (Skrył 16.08.1863)
informacje w nawiasach niepewne
źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki...


Paweł Dybowski
Id rekordu informacji: 47082
własność ziemska skonfiskowana po 1863: Rudzica, gub. Mińska , dz. 847.
źródło: nad. DHRP, za: Iwaszkiewicz J., Wykaz dóbr ziemskich skonfiskowanych przez rządy zaborcze w latach 1773 – 1867, RNOZ, Warzsawa 1929


Tadeusz Dybowski
Id rekordu informacji: 30513
h. Nałęcz, ur. r. 1840 w Siennicach, słuchacz uniwers. Kijowskiego, złużył jako szereg, w oddz. Zaręby i Bemiszewskiego.
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]


Teofil Dybowski
Id rekordu informacji: 43400
Podporucznik, weteran, 22 stycznia 1929 zamieszkały we Lwowie
źródło: nad. DHRP, za: W 66 rocznicę Powstania Styczniowego, Polskiego Tow. Opieki nad grobami bohaterów, Lwów 1929


Znajdź nazwiska zbliżone do nazwiska Dybowski
Genealogia rodziny Dybowski

Jeśli znasz wydarzenie lub miejsce, spróbuj wyszukwać wg tej frazy w opisach (pole w nagłówku)

Dlaczego rekordy się powtarzają? Dlaczego mają błędy? Te i inne odpowiedzi TUTAJ
Katalog Powstania Styczniowego wciąż rośnie. Rocznie zostaje dodanych średnio 5000 wpisów, zdjęć, punktów, not, linków i wiadomości. To żmudna i wymagająca praca społeczna.
Nie bądź obojętny. Wspomóż Fundację

Dzięki Waszemu wsparciu
udostępniamy już
ponad 5.000.000
jednostek informacji
  Fundacja Odtworzeniowa Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Regon: 122719308, NIP: 6793086820
konto: Raiffeisen Polbank 42 1750 0012 0000 0000 4108 9032
Przekaz online (usługa DotPay)
Wpisz kwotę:


Przelew kartą (usługa Pay Pal)Co oznaczają te dane? - Najczęstsza bibliografia - Źródła, skróty - Autorzy bazy, nadawcy - Historia zmian
Dodaj informacje - Forum projektu - Poparcie i współpraca© Genealogia Polaków - Źródła Tożsamość Rzeczypospolita 2010- 2019
Wszelkie kopiowanie zbioru zabronione, wykorzystanie w publikacjach tylko z podaniem aktywnego linku.