Genealogia Polaków
=> Fundacja
=> Portal
==> Bazy danych
====> Leksykon
====> Powstanie Styczniowe
======> Powstańcy
======> Bitwy i potyczki
======> Światowy Szlak P.1863
======> Co oznaczają te dane?
======> Dodaj informacje
======> Bibliografia, źródła
======> Autorzy bazy, nadawcy
======> Poparcie i współpraca
======> Forum bazy
====> Właściciele Dóbr
====> Oficjaliści Prywatni
====> Mapa/Lokalizator
======> Dodaj punkt na mapie
=> Biblioteka/Forum
=> Archiwum zdjęć
=> Pomoce profesjonalne
=> WSPIERAJ !
 
MATERIAŁY DLA SZKÓŁ

Rota przysięgi powstańczej
Najważniejsze bitwy
Powstanie Zabajkalskie
 
WIĘCEJ NA TEMAT


Bitwy i potyczki - pełny katalog
Wykaz bitew - lista skrócona
Zesłańcy
Zamordowani
Duchowni
Naczelnicy na Litwie (pdf)
Dowódcy oddziałów na Litwie (pdf)
Fotografie dot. powstania
Malarstwo o tematyce powstańczej
Wielkopolanie polegli w powstaniu
Powstańcy w Bawarii
Dorpartczycy
Denuncjatorzy, szpiedzy...
Pamiętniki Borkowskiego z 1863
Mogiła w Krasnobrodzie
Mogiła w Miniewiczach
Lista zdrajców
Wiele innych artykułów dot. powstania
 
PREZENTACJE POWER-POINT
* Prezentacja ogólna (3MB)
Można prezentować np. w szkołach
* Źródła historii powstańczej (12MB)
Szkoły, towarzystwa genealogiczne i in.

Powyższe prezentacje można używać dowolnie, np. jako materiały w czasie lekcji historii, lub urozmaicenie wykładów czy spotkań.
 
WYPOŻYCZ WYSTAWĘWystawa "Powstanie Styczniowe"
Wystawę, można zamówić
 
GRY POWSTAŃCZE


Gra pudełkowa

Pierwsza polska gra dot. powstania 1863

Darmowa gra na komórkę

Graj na swojej komórce
 
Wyszukaj wg źródła

(Wpisz min. 5 liter)
 
 

Kod QR listy
(pełny kod VCard)
 
Katalog Powstańców Styczniowych
Kwerenda źródeł tożsamości Rzeczypospolitej
Wydział Fundacji Odtworzeniowej Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Nazwiska: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  ? 

Znajdź w opisach:                    
(Wystarczy wpisać część wyrazu, bez gwiazdki)
 |  Zesłańcy
 |  Duchowni
 |  Zamordowani
 |  Bitwy i potyczki
 |  Mapa miejsc

Osoby o nazwisku Kamiński związane z Powstaniem 1863r.
(Wypisy źródłowe - mogą się powtarzać)


Aleksandra Kamińska
Id rekordu informacji: 58808
Uczestniczka Powstania Styczniowego 1863r., żyła lat 90 zm. dnia 15 listopada 1939r., pochowana Czeremcha.
źródło: nad. Martyna, za: Nagrobek


Julia Kamińska
Id rekordu informacji: 48415
Zam. Domaradzka. Działała w organizacji narod. lwowskiej.
źródło: nad. DHRP, za: KEK


Julia Kamińska
Id rekordu informacji: 32362
zamężna Domaradzka, pracowała w lwowskiej organiz. opiekując się zwłaszcza więźniami i ułatwiając im ucieczkę.
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]


Rozalia Kamińska
Id rekordu informacji: 26448
Walczyła w oddziale Teodora Cieszkowskiego. Pochodziła z Warszawy. Odznaczyła się dużą odwagą. Ranna, dostała się do niewoli.
źródło: [Złotorzycka M., O kobietach żołnierzach ...]


Kamiński
Id rekordu informacji: 50138
gmina/wieś Szumowo, kara: zesłanie
źródło: nad. Marta Czerwieniec, za: Kaczyński M., Spis wszystkich ''przestępców'' politycznych powiatu łomżyńskiego z 1863 roku, w: AP Łomża


Kamiński
Id rekordu informacji: 48423
"Cały oddział liczył wtedy 170-180 strzelców. ... Prócz tego było około 50 jazdy, czyli 2 plutony dowodzone przez Borowskiego ... i przez Kamińskiego, mieszczanina z Mohobód."
"Pomimo tych ostrożności w Sosnowicy zostaliśmy obskoczeni przez kozaków. Oddział składał się z czterech rot piechoty, pół szwadrona dragonów, i pół sotni kozaków. Zaskoczył tu Kamińskiego z kilkudziesięcioma jazdy z byłego naszego oddziału, którzy wymknęli się jednak bez strat i jeszcze oficerowi dragonów parę lotek w szyję wpakowali"
"Wóciliśmy więc i kołując zbliżali się ku Lipniakowi, a w tej naszej fortecy czekał nas Etner... Jazda pod dowództwem Szumskiego liczyła 130 koni i dzieliła się na 4 plutony, dowodzili nimi: Kamiński, Cetnarski, Wyszyński i Malanowski... Jazda miała szable i karabinki krótkie, prócz tego wszyscy oficerowie i podoficerowie mieli rewolwery, a nawet i znaczna część żołnierzy."
źródło: nad. DHRP, za: Rostworowski J., Wspomnienia z roku 1863 i 1864, Kraków 1900, za: MBC


Kamiński
Id rekordu informacji: 48416
Agent org. narodowej działając w organizacji w łomżyńskiej
źródło: nad. DHRP, za: KEK, za: Polska w walce


Kamiński
Id rekordu informacji: 34838
członek Wydziału Obwodu Rzeszowskiego (?)
źródło: [Galicja w Powstaniu Styczniowym...]


Kamiński
Id rekordu informacji: 34080
kancelista z magistratu. Poległ 3.02.1863 r. w bitwie pod Węgrowem.
źródło: Węgrów, mogiła powstańców za: www.powiatwegrowski.pl


Kamiński
Id rekordu informacji: 42195
Młynarz z Franksztyna. Kilka dni po bitwie nietrzebskiej (22 IV 1863) został aresztowany przez Rosjan i jako poddany pruski został przekazany Prusakom na punkcie granicznym w Golubiu.
źródło: nad. kujawiak, za: Kalembka S. (red) Z dziejów Powstania Styczniowego na Kujawach i Ziemi Dobrzyńskiej


Kamiński
Id rekordu informacji: 48424
Oficer Żuawów Oxińskiego
źródło: nad. DHRP, za: IH PAN, za: Dokumenty ternowych władz cywilnych, wyd. 1986


Kamiński
Id rekordu informacji: 34839
osoba związana z ajentem broni we Wiedniu
źródło: [Galicja w Powstaniu Styczniowym...]


Kamiński
Id rekordu informacji: 48419
Poległ w potyczce pod Dołhą, powstaniec z oddz. Bogusławskiego. poch. na cm. w Lesznie
źródło: nad. DHRP, za: KEK


Kamiński
Id rekordu informacji: 24596
poległ wraz z Podczaskim w bitwie pod Dołką, w obronie swego dowódcy Bogusławskiego, ciało jego pochowane na cmentarzu parafialnym w Dołdze.
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]


Kamiński
Id rekordu informacji: 48421
Powstaniec z augustowskiego, z oddziału Duchyńskiego, poległ w Puszczy Rożańskiej 8.6.1863 (Mereczowszczyzna)
źródło: nad. DHRP, za: KEK, za. "Bolesławita"


Kamiński
Id rekordu informacji: 48425
Przemytnik z Podgórza pod Toruniem, kierował przemytem broni dla powstania z Torunia i Bydgoszczy.
[1] Zbiór zeznań śledczych, Wr. 1965, s 70

[2] Zarys Powstania Styczniowego, Wr. 1985, s. 347
źródło: nad. DHRP, za: IH PAN, za: zbiór materiałów


Kamiński
Id rekordu informacji: 24600
syn częściowego szlachcica z Łukowskiego, z pierwszą chwilą wybuchu zbrojnego powstania przyjął w niem udział, odznaczając się zdolnością , pracą i odwagą. Służył jako porucznik w konnym oddziale Krysińskiego. Zginął podobno nad granicą austryacką podczas nocnego napadu nieprzyjaciół na oddział Krysińskiego.
Z pewnością Stanisław, który jednak nie zginął [przyp. GP]
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]


Kamiński
Id rekordu informacji: 44546
udział w potyczkach: krakowskie: Ludynia 8.04.1864 r Kamiński, podlaskie: Stanin 14.03.1863
źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki ...


Kamiński
Id rekordu informacji: 44547
udział w potyczkach: podlaskie: Dubów 19.06.1863, Sosnowica 19.08.1863
źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki ...


Kamiński
Id rekordu informacji: 44548
udział w potyczkach: podlaskie: Międzyrzecz 6.05.1863 poległ
źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki ...


Kamiński
Id rekordu informacji: 48475
Wahmistrz z oddz. Anderliniego, brał udział w bitwie pod Ludynią 8.4.1864, po rozbiciu powstańców przez Moskali uciekł do młyna, gdzie zatarasowawszy się, bronił się długo, na koniec położywszy 2 Moskali, trzecią kulą odebrał sobie życie.
źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i potyczki...


Kamiński
Id rekordu informacji: 47139
własność ziemska skonfiskowana po 1863: Płoski, gub. Grodzieńska , dz. 19.
źródło: nad. DHRP, za: Iwaszkiewicz J., Wykaz dóbr ziemskich skonfiskowanych przez rządy zaborcze w latach 1773 – 1867, RNOZ, Warzsawa 1929


Kamiński
Id rekordu informacji: 24597
z Augustowskiego, służył jako żołnierz w oddz. Duchińskiego, poległ w puszczy Różańskiej d. 8 Czerwca 1863 r.
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]


Kamiński
Id rekordu informacji: 48420
Zesłaniec za rok 1863 Wrócił w 1908 do gub. wileńskiej.
źródło: nad. DHRP, za: KEK, za: Tygodnik Illustrowany 1908/43


Kamiński
Id rekordu informacji: 48418
Żołnierz 1863, w więzieniu Koeniggratzu.
źródło: nad. DHRP, za: KEK, za: Nasz Kraj 1906/4 fot


A. Kamiński
Id rekordu informacji: 48426
7.1.1864. ucieczka z orłowskiej roty aresztanckiej
źródło: nad. DHRP, za: IH PAN, za: Wysocki T.


Adolf Kamiński
Id rekordu informacji: 48858
, kara: zesłany w odległe miejsce Rosji
źródło: nad. Marta Czerwieniec, za: Kaczyński M., Spis wszystkich ''przestępców'' politycznych powiatu łomżyńskiego z 1863 roku, w: AP Łomża


Adolf Kamiński
Id rekordu informacji: 16555
Właściciel ziemski augustowskiej guberni
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Adolf Tomasz Kamiński
Id rekordu informacji: 59430
syn Jakuba, ur. ok. 18 32 we wsi Markowo Wielkie pow. bielskiego, szlachcic z Kowalewszyzny w pow. łomżyńskim gub. augustowskiej. Członek organizacji narodowej w okręgu tykocińskim, gdzie przygotowywał manifestacje patriotyczne, zbierał składki na cele powstania, werbował do oddziałów powstańczych, a także, jako wójt gminy, odbierał od werbowanych przysięgę. Aresztowany i więziony przez dziewięć miesięcy w Łomży, został w lipcu I 8 6 5 skazany przez audytoriat polowy na zamieszkanie w gub. ołonieckiej (wyrok konfirmował namiestnik Królestwa Polskiego). Od września 1865 mieszkał w Powieńcu, otrzymywał zasiłek ze skarbu państwa. Na zesłaniu towarzyszyła mu żona Michalina z Miłkowskich. W 1871, na podstawie manifestu z maja, został zwolniony z dozoru i uzyskał prawo wyjazdu z guberni. Wyjechał prawdopodobnie w końcu 1871 lub w 1872. Zmarł 18 czerwca 1923 w Warszawie.
LVIA, mkf, AGAD, ZGR 1 1/9367/3, GARF, z. 109.1 ekspedycja, 1871, wol. 62, k. 67, RGIA, z. 1286, inw. 30, wol. I3II. k. I7v-I8, 48V.-49 (kart. J. Sztakelberga), MWR zb. A. Kręckiego, Maliszewski, Uczestnicy
źródło: nad. GP+, za: Brus A., Na nieznane losy między Ołyńcem a Jadryniem, Warszawa 1999


Aleksander Kamiński
Id rekordu informacji: 48430
h. Ślepowron, weteran 1863, zm. 10.5.1923 Warszawa, lat 83.
źródło: nad. DHRP, za: KEK, za: K.War. 1923/129


Aleksander Kamiński
Id rekordu informacji: 55407
informacja taka sama jak rekord nr 20577
źródło: nad. GP, za: CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)


Aleksander Kamiński
Id rekordu informacji: 33547
Rogowo - Spis Powstańców 1863 r
źródło: Lisowski Cz., Powstanie Styczniowe w Ziemi Dobrzyńskiej, za: Szkice Rypińskie, materiały z sesji..., Kuj-Pom. Tow. Kult., Bydgoszcz 1967, za: K-PBC


Aleksander Kamiński
Id rekordu informacji: 48428
Ur. 1840 Zakroczym, oddz. Tomaszewskiego, Zegrzdy i Postrycha (PŁuck). Ranny, skazany w sołdaty (9 lat). Rozstrzelany 14.3.1865 w Orle za ucieczkę z rot (1865 nr 35)
źródło: nad. DHRP, za: KEK, za: Malin. Uczestn.
Nota biograficzna: Aleksander Kamiński


Aleksander Kamiński
Id rekordu informacji: 20577
za zamiar ucieczki z rot aresztańskich w Orle na Syberji, za wyrokiem sądu wojennego rozstrzelany tamże dnia 14. marca 1865.
źródło: [StupSP]


Aleksander Kamiński
Id rekordu informacji: 48429
Zatrudniony w cegielni, rozstrzelany za ucieczkę 14.3.1865
źródło: nad. DHRP, za: IH PAN, za: CDIAL 195-1-58 k. 85v


Aleksander Kamiński
Id rekordu informacji: 34148
zesłany do m. Orła do rot aresztanckich, tam używany do robót przy fabryce cegły, zmówiwszy się z towarzyszami niedoli Franciszkiem Czyborowskim v. Ciborowskim, Andrzejem Ostrowskim i Bartłomiejem Kasprzakiem, wspólnie z nimi uciekł, zabiwszy poprzednio szyldwacha wzbraniającego im przejścia, lecz przez mieszkańców okolicznych schwytany i odstawiony do Orła, wraz z towarzyszami rozstrzelany 14 marca 1865 r.
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. I]
Nota biograficzna: Aleksander Kamiński


Alkin (?) Kamiński
Id rekordu informacji: 48427
Topór, weteran 1863, ur. ok. 1836, zm. 12.1906 Kołomyja, emerytowany komisarz skarbowy, lat 70
źródło: nad. DHRP, za: KEK, za: G.W. 1906/284 i Słow. Pol. 1906/564


Andrzej Kamiński
Id rekordu informacji: 30751
partyzant, um. w Stanisławowie r. 1883
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]


Andrzej Kamiński
Id rekordu informacji: 48431
Ur. 1832, żołnierz 1863, zm. 1883, żołnierz meksykański, Zm. Stanisławów
źródło: nad. DHRP, za: KEK, za: "Spoczną..."


Andrzej Kamiński
Id rekordu informacji: 32465
zm. 1883, powstaniec styczniowy, poch. Stanisławów
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Cmentarzyska ...]


Antoni Kamiński
Id rekordu informacji: 11720
jednodworzec mieńskiej guberni
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Antoni Kamiński
Id rekordu informacji: 24594
skutkiem ran zmarł w Rzeszowie dnia 22 Kwietnia 1863 r. Pochowany tamże dnia 23 t. m. i r.
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]


Antoni Kamiński
Id rekordu informacji: 20439
szewc l.2.Służy w I plutonie 1 dywizjonu kosynierów w Ojcowie.
Figuruje w Wykazie osób zbiegłych z powiatu olkuskiego do oddziałów powstańczych w czerwcu 1863 roku
http://www.jura-pilica.com/?powstancy-1863,155
źródło: Jura Pilica - Powstańcy 1863


Antoni Kamiński
Id rekordu informacji: 15667
szlachcic Witebsk
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Antoni Kamiński
Id rekordu informacji: 48435
ur. 1843, powstaniec 1863, oddz. Koziełły, i Czyżyka.
źródło: nad. DHRP, za: KEK, za: W. Wil. 1863/147


Antoni Kamiński
Id rekordu informacji: 48432
zmarł kwiecień - maj 1863 z ran
źródło: nad. DHRP, za: KEK


Antoni Kamiński
Id rekordu informacji: 48434
Żołnierz 1863, gubernia witebska
źródło: nad. DHRP, za: KEK


Antoni Kamiński
Id rekordu informacji: 48433
Żołnierz 1863, zm. 5.1863 Rzeszów, z ran (22.04)
źródło: nad. DHRP, za: KEK, za: Czas 1863/105


Daniel Kamiński
Id rekordu informacji: 51102
powstaniec 1863, poch. Warszawa - Powązki Wojskowe
źródło: nad. Marta Czerwieniec, za: www.genealogiczne.pl


Edward Kamiński
Id rekordu informacji: 48436
ur. 1844, Żołnierz 1863, gub. mińska
źródło: nad. DHRP, za: KEK


Emmanuel Kamiński
Id rekordu informacji: 11683
syn Adama, jednodworzec
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


F. Kamiński
Id rekordu informacji: 48757
Być może przebywał w kopalniach okr. nerczyńskiego - w sprawozdaniach Towarzystwa Zerentujskiego (organizacja samopomocowa zesłańców) figuruje wśród nich podpis podpis F. Kamiński.
źródło: nad. GP, za: Kamińska E. oprac,, Powstanie styczniowe i zesłańcy syberyjscy. Katalog fotografii ze zbiorów Muzeum Historycznego m.st. Warszawy, M.H. Warszawa 2005


Feliks Kamiński
Id rekordu informacji: 48756
Pochodził z Warszawy. Został skazany na 12 lat ciężkich robót w twierdzach. Dotarł do Irkucka w 1864 r. Na osiedleniu przebywał w gub. irkuckiej, został wpisany do społeczności chłopskiej.
źródło: nad. GP, za: Kamińska E. oprac,, Powstanie styczniowe i zesłańcy syberyjscy. Katalog fotografii ze zbiorów Muzeum Historycznego m.st. Warszawy, M.H. Warszawa 2005


Franciszek Kamiński
Id rekordu informacji: 43266
(1835-1904), ks., misjonarz, zesłany na Syberią za pomoc dla powstańców w 1863/4 r., kw. Ya, gr. misjonarzy
źródło: nad. DHRP, za: Grodziska K., Cmentarz Rakowicki w Krakowie, (Cracoviana. Seria 2, Ludzie i Wydarzenia), Kraków 1983


Franciszek Kamiński
Id rekordu informacji: 48257
duchowny katolicki, zesłaniec w roku 1866 miejsce wysyłki: kaliska, miejsce zsyłki: tobolska, zesłanie prawdopodobnie związane z wydarzeniami powstańczymi
RGIA, f. 821, op. 125, d. 3218, k. 11 /-/ d. 3225, k. 87v
dokładniejszy opis źródła
źródło: nad. DHRP, za: Radwan M. SCJ, Rejestr duchownych katolickich ... w: Niebelski E., Epilog styczniowej insurekcji 1863 roku, KUL 2006


Franciszek Kamiński
Id rekordu informacji: 12938
Rolnik
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Franciszek Kamiński
Id rekordu informacji: 60576
Więzień cytadeli warszawskiej. chłop posiadający gospodarstwo we wsi Nabrzysk (?), lat 30. Katolik, wdowiec. Aresztowany w domu 8 listopada 1864 r. "za ukrywanie składu broni". 11 grudnia 1864 r. skazany na 5 lat rot aresztanckich. 17 lutego 1865 r. odesłany do Warszawy. (K-144).
Oznaczenie literowe na końcu noty oznacza literę rosyjską i numer w notatkach. Daty wg kalendarza juliańskiego.
źródło: nad. Jacek Strozewski, za: Krawczyk T., Podlascy więźniowie Cytadeli Warszawskiej, w: Niepodległość i Pamięć 5/3 1998


Franciszek (Franc) Matwieiewicz Kamiński
Id rekordu informacji: 11947
Ksiądz
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Francizek Kamiński
Id rekordu informacji: 48437
(1835-1904) Ks. Misjonarz od 1855, uczestnik walk 1863, zesłaniec do Tunki na 9 lat. Ur. w Grąblinie (Kr. Pol.) zm. 28.8.1904 Kraków
[1] Czech 1905
[2] G.W. 1904/199
[3] Dz. Pol. 1904/408
[4] Słowo Pol. 1904/412
[5] Czas 1904/198
źródło: nad. DHRP, za: KEK, za. zbiór źródeł


Gabriel Kamiński
Id rekordu informacji: 48438
Żołnierz 1863 z oddz. Jabłonowskiego
źródło: nad. DHRP, za: KEK


Gawriił Kamiński
Id rekordu informacji: 13566
szlachcic
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Gawrił Kamiński
Id rekordu informacji: 39313
mężcz. 22 lata na 1868 r., ziemianin Kowieńskiej gub., warunki zesłania nieznane, z 1864 r. przebywał w Marińskim okręgu, rodziny nie posiadał
GU GAOO. F. 3. Op. 6. d. 8960.
(UWAGA: Transliteracja i tłumaczenie półautomatyczne, mogą zawierać błędy)
źródło: Archiwa rosyjskie - zbiór informacji


Gawrił Kamiński
Id rekordu informacji: 14264
szlachcic kowieńskiej prowincji
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Ignacy Kamiński
Id rekordu informacji: 49187
gmina/wieś Kupiski, przestępstwo: wrócił z bandy, data zarządzenia: 15.03.1865
źródło: nad. Marta Czerwieniec, za: Kaczyński M., Spis wszystkich ''przestępców'' politycznych powiatu łomżyńskiego z 1863 roku, w: AP Łomża


Ignacy Kamiński
Id rekordu informacji: 30370
adwokat w Stanisławowie, pracował w organizacji.
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]


Ignacy Kamiński
Id rekordu informacji: 47843
duchowny katolicki, zesłaniec w roku 1861 miejsce wysyłki: płocka, miejsce zsyłki: ołoniecka, zesłanie prawdopodobnie związane z wydarzeniami powstańczymi
RGIA, f. 821, op. 3, d. 51 /-/ op. 150, d. 221, k. 7 /-/ Kubicki, cz. 1, 2, s. 488
dokładniejszy opis źródła
źródło: nad. DHRP, za: Radwan M. SCJ, Rejestr duchownych katolickich ... w: Niebelski E., Epilog styczniowej insurekcji 1863 roku, KUL 2006


Ignacy Kamiński
Id rekordu informacji: 48439
h. Topór. dr Ur. 1819, czynny w 1846 i 1848, członek organizacji narodowej . 1863 emigracja do Szwajcarii, b. burmistrz Stanisławowa i poseł na sejm. Wrócił do kraju w początkach 1866. Zm. 5.1902 Delatyn
[1] Spoczną...
[2] K.W. 1902/144
[3] G. Nar. 1865/53 i 1866/50
[4] Czas 1902/117
źródło: nad. DHRP, za: KEK, za. zbiór źródeł


Ignacy Kamiński
Id rekordu informacji: 59431
ksiądz, ur. ok. 18l8, proboszcz parafii Grudusk w pow. ciechanowskim gub. płockiej. W 1861 za udział w manifestacjach patriotycznych został osadzony w twierdzy modlińskiej, skąd miał być na podstawie decyzji administracyjnej wysłany do gub. ołonieckiej na zamieszkanie. Na mocy manifestu z marca 1862 ułaskawiony, ale prawdopodobnie przebywał juz wtedy w gub. ołonieckiej, w Pietrozawodzku, skąd miał wyjechać w 1862. Nie zmienił swej postawy: w 1865 za wystąpienia patriotyczne został ukarany grzywną, a w rok później, jako „niepoprawny pod względem politycznym", oddany pod dozór policji za „złe usposabianie włościan do rządu". Zmarł w 1901.
GARF, z. 109, I ekspedycja, 1861, wol. 138, k. 2-5, 9-10, Kubicki, cz. I, t. 2, cz. 3, t. 2
źródło: nad. GP+, za: Brus A., Na nieznane losy między Ołyńcem a Jadryniem, Warszawa 1999


Ignacy Kamiński
Id rekordu informacji: 32721
powstaniec styczniowy, poch. Stanisławów
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Cmentarzyska ...]


Ignacy Kamiński
Id rekordu informacji: 60577
Więzień cytadeli warszawskiej. szlachcic ze wsi Guty, pow. siedlecki, lat 21. Katolik, kawaler. Aresztowany w Gutach 28 czerwca 1864 r. "za przynależność do żandarmerii narodowej". W więzieniu od 7 sierpnia, 1 lutego skazany na osiedlenie na Syberii, 17 lutego 1865 r. odesłany do Warszawy. (K-145).
Oznaczenie literowe na końcu noty oznacza literę rosyjską i numer w notatkach. Daty wg kalendarza juliańskiego.
źródło: nad. Jacek Strozewski, za: Krawczyk T., Podlascy więźniowie Cytadeli Warszawskiej, w: Niepodległość i Pamięć 5/3 1998


Jakub Kamiński
Id rekordu informacji: 48440
Lat 2 (w 1864) Stanu gminnego - owczarek. Przysięga 14.5.1864 Wyszogród. Oddz. Dunina.
źródło: nad. DHRP, za: IH PAN, za: AP Płock, karta 87, poz. 11


Jakub Kamiński
Id rekordu informacji: 43975
Owczarz. Mieszkał w gm. Mąkolin, pow. wyszogrodzkiego. Powstaniec w partii Dunina. W dniu 15.1.1865 wiek 20 lat.
źródło: nad. DHRP, za: Historia, zdjęcia, dokument - (anonimowy zbiór elektorniczny zdjęć w domenie publicznej)


Jakub Kamiński
Id rekordu informacji: 60578
Więzień cytadeli warszawskiej. chłop z Golicynowa, pow. siedlecki, lat 33. Katolik, żonaty, ojciec trojga dzieci. Posiada dom i ziemię. Aresztowany w Węgrowie 9 kwietnia 1864 r. "za ukrywanie podejrzanych osób". W więzieniu od 17 kwietnia 1864 r. 7 sierpnia skazany na roboty w Rosji, 14 sierpnia odesłany do Warszawy. (K-120).
Oznaczenie literowe na końcu noty oznacza literę rosyjską i numer w notatkach. Daty wg kalendarza juliańskiego.
źródło: nad. Jacek Strozewski, za: Krawczyk T., Podlascy więźniowie Cytadeli Warszawskiej, w: Niepodległość i Pamięć 5/3 1998


Jan Kamiński
Id rekordu informacji: 17532
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Jan Kamiński
Id rekordu informacji: 49260
gmina/wieś Zambrów Poryte, przestępstwo: wrócił z bandy, data zarządzenia: 14.03.1864
źródło: nad. Marta Czerwieniec, za: Kaczyński M., Spis wszystkich ''przestępców'' politycznych powiatu łomżyńskiego z 1863 roku, w: AP Łomża


Jan Kamiński
Id rekordu informacji: 55525
informacja taka sama jak rekord nr 24599
źródło: nad. GP, za: CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)


Jan Kamiński
Id rekordu informacji: 39312
mężcz. 37 lat, pruski poddany, warunki zesłania nieznane, przebywał w Tomskiej gub. Kainskom okręgu
GU GAOO. F. 3. Op. 4. d. 5727. Ł. 110 ob.
(UWAGA: Transliteracja i tłumaczenie półautomatyczne, mogą zawierać błędy)
źródło: Archiwa rosyjskie - zbiór informacji


Jan Kamiński
Id rekordu informacji: 12746
obywatel pruski
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Jan Kamiński
Id rekordu informacji: 24599
ogrodnik z Macierzy sza, poległ jako kosynier pod Budą Zaborowską w powiecie Warszawskim dnia 14 Kwietnia ubiwszy dziesięciu moskali. (Czas Nr. 96).
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]


Jan Kamiński
Id rekordu informacji: 48442
Ogrodnik z Macierzysza, poległ 14.5.1863 pod Budami Zaborowskimi, jako kosynier
źródło: nad. DHRP, za: KEK, za Ziel., i Bosł.


Jan Kamiński
Id rekordu informacji: 20575
ogrodnik, poległ w bitwie pod Babicami dnia 14. kwietnia 1863.
źródło: [StupSP]


Jan Kamiński
Id rekordu informacji: 46072
uczestnictwo w potyczkach: mazowieckie: Budy Zaborowskie 14.04.1863 poległ
źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki...


Jan Kamiński
Id rekordu informacji: 48441
Uczestnik Powstania 1863. Stracony 14.9.1863
źródło: nad. DHRP, za: KEK, za: Rozporządzenie Wydziału Policji 1863/3


Jan Kamiński
Id rekordu informacji: 43659
z Grodzieńskiego, pokojowy rozjemca, właściciel dóbr na Litwie, w Usolu zajmował się krawieczyzną. Powstaniec, zesłaniec w Usolu
źródło: Lasocki W., Wspomnienia z mojego życia, t. II, Kraków 1934


Jan Kamiński
Id rekordu informacji: 48443
z grodzieńskiego, rozjemca pokojowy, ziemianin, zesłany do Usolja.
źródło: nad. DHRP, za: KEK, za: Lasocki II


Jan Kamiński
Id rekordu informacji: 48476
Z grodzieńskiego, Zesłany do Usola gdzie uczył się krawiectwa.
źródło: nad. DHRP, za: Brus A., Usol - szczególne miejsce, szczególni ludzie, w: Zesłańcy postyczniowi w Imperium Rosyjskim, KUL 2008


Jan Maurcy Kamiński
Id rekordu informacji: 48444
Nauczyciel ludowy. Uczestnik powstania 1863 w oddziale puławczyków, ranny i więziony w Lublinie. W 1869 ukończył przerwaną Szkołę Główną - na którą zarabiał pracując w Szpitalu Dzieciątka Jezus. Publicysta, adwokat, obrońca Krożan (Wilno 1894). Założył Tygodnik Powszechny, oraz bierze udział w założeniu Opiekuna Domowego. W 1884 założył w Warszawie ogród zoologiczny - jedna przedsięwzięcie nie wyszło i stracił cały majątek. Żona: Maria Szlezygier. Zm. 1907 Warszawa
źródło: nad. DHRP, za: Tygodnik Illustrowany 1907/45, oraz KEK.


Józef Kamiński
Id rekordu informacji: 55177
czeladnik krawiecki, za udział w powstaniu zginął w Warszawie na szubienicy 4 września 1863 r. Ujęty 24 sierpnia po wykonanym wyroku śmierci na urzędniku Skowrońskim przy oberpolicmajstrze miasta Warszawy. Powieszony na stoku Cytadeli Warszawskiej 4 września 1864 r.
źródło: nad. GP, za: CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)


Józef Kamiński
Id rekordu informacji: 20576
czeladnik krawiecki, za udział w powstaniu zginął w Warszawie na szubienicy dnia 4. września 1863.
źródło: [StupSP]


Józef Kamiński
Id rekordu informacji: 26736
krawiecki podmajster, 23 sierpnia 1863 r w obrębie warszawskiej cytadeli powieszony.
inf. z raportów zaborczych, mogą zawierać błędne dane i tendencyjne uzasadnienia
źródło: [Słotwiński A., Unia podlasko-chełmska od r. 1875-1885 za: CBP]


Józef Kamiński
Id rekordu informacji: 48446
Poległ 24.4.1863 w lasach józefowskich
źródło: nad. DHRP, za: KEK


Józef Kamiński
Id rekordu informacji: 48445
Rozstrzelany 4.9.1863 na stokach Cytadeli.
źródło: nad. DHRP, za: KEK, za: Polska 1863 nr. 11


Józef Kamiński
Id rekordu informacji: 50584
Szlachcic powiatu kowieńskiego, 15 lat. Wraz z 12-oma powstańcami został skazany na zesłanie z wyroku sądu z dnia 31.7.1863r.
źródło: nad. Dowgiłło, za: ГУ ГАОО Фонд Ф-3, опись 36, ОЦ / Томское губернское правление. Экспедиция о ссыльных 1 стол./ дело 299./ О доставлении начальнику губернии сведений о всех политических преступниках, 1863 г., 749 стр.


Józef Kamiński
Id rekordu informacji: 46156
uczestnictwo w potyczkach: lubelskie: Sobolew 24.05.1863
Zieliński prawd. myli się - chodzi tu o Stanisława - dowódcę oddziału jazdy u Krasińskiego. Za ochronę piechoty i trzydniowe wiązanie Moskali otrzymał on 2.6.1863 awans na porucznika. [DHRP]
źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki...


Józef Kamiński
Id rekordu informacji: 48447
ur. 1845, weteran, zm. Przecze Duże.
źródło: nad. DHRP, za: KEK, za: Rocznik Oficerski 1923


Józef Kamiński
Id rekordu informacji: 35564
zm. 1863.10.04, Warszawa, skazany przez sąd wojenny na powieszenie
źródło: nad. Caseyy, za: Dziennik Poznański, 1863.10.04 R. 5 nr 226


Józef Feliks Kamiński
Id rekordu informacji: 22594
Oficjalista w biurze hr,Zamoyskiego.Znaleziono przy nim gazet ulotki ,odezwy o treści kompromitującej i czytał innym na głos.Uznano go za niebezpiecznego -pozbawiono wszystkich praw i zesłano na 12 lat ciężkich robót w kopalniach
Autor : Henryk Cedrbaum Data wydania : 1917
źródło: Powstanie styczniowe : wyroki Audytoryatu Polowego z lat 1863, 1864, 1865 i 1866


Józef Kajtanowicz Kamiński
Id rekordu informacji: 13044
Rolnik
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Julian Kamiński
Id rekordu informacji: 48448
Więzień polityczny 1-poł 1863 Kraków
źródło: nad. DHRP, za: KEK, za: Czas 1863/152


Justyn Kamiński
Id rekordu informacji: 16237
szlachcic z województwa mińskiego.
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Kalikiet Kamiński
Id rekordu informacji: 39315
mężcz. 51 lat na 1868 r., zesłany na osadzenie, z 1864 r. przebywał w Marińskim okręgu, rodziny nie posiadał
GU GAOO. F. 3. Op. 6. d. 8960.
(UWAGA: Transliteracja i tłumaczenie półautomatyczne, mogą zawierać błędy)
źródło: Archiwa rosyjskie - zbiór informacji


Kalikst Kamiński
Id rekordu informacji: 18008
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Kazimierz Kamiński
Id rekordu informacji: 48449
h. Topór, dzierżawca dóbr, żołnierz 1863, z. 3.1888 Żółtańce.
źródło: nad. DHRP, za: KEK, za: K.W. 1888/85


Kazimierz Kamiński
Id rekordu informacji: 50918
więziony w twierdzy dynaburskiej
Publikowana w prasie lista nie wskazuje, że osoby te brały udział w Powstaniu, lecz należy to podejrzewać ze względu na okoliczności i datę. Większość z tej listy to obywatele północnych Kresów z konfiskatą majątku
źródło: nad. GP, za: Chwila 25.3.1864 w: MBC


Leopold Kamiński
Id rekordu informacji: 49601
gmina/wieś Zambrów Laskowiec, kara: wypuszczony z więzienia, data zarządzenia: 08.02.1864
źródło: nad. Marta Czerwieniec, za: Kaczyński M., Spis wszystkich ''przestępców'' politycznych powiatu łomżyńskiego z 1863 roku, w: AP Łomża


Lew Kamiński
Id rekordu informacji: 15738
szlachcic Witebsk
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Maciej Kamiński
Id rekordu informacji: 44069
lat 17, pracownik pocztowy z Osin, powstaniec z oddziału mjr Roberta Skowrońskiego, kpt. Roberta Szumlańskiego, poległ 10.09.1863 pod Dalikowem. Pochowany w zbiorowej mogile 55 powstańców na cmentarzu w Dalikowie (woj. łódzkie)
źródło: nad. Grażyna Słupczyńska, za: fotografia własna, oraz ROPWiM - Powstanie styczniowe, mogiły ...


Maksymilian Kamiński
Id rekordu informacji: 48450
Ur. 1845 Bochnia, żołnierz Czachowskiego, więzień austr., po powstaniu urzędnik Towarzystwa Zaliczkowego w Sanoku
źródło: nad. DHRP, za: KEK
Nota biograficzna: Maksymilian Kamiński


Maksymilian Kamiński
Id rekordu informacji: 31805
ur. r. 1S45 w Bochni, służył w oddz. Czachowskiego, walczył pod Stefankowem, Ostrowcem, Rzeczniowem. Blizinem, Bobrzą i Ratagami. Po powrocie do Galicji, przebył kilkomiesięczne więzienie, następnie funkcyon. Tow. zaliczk. w Sanoku.
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]
Nota biograficzna: Maksymilian Kamiński


Maksymilian Kamiński
Id rekordu informacji: 48741
Z oświadczenia przystąpienia do Towarzystwa Weteranów w Sanoku 1903r:
Ur. 12.10.1845, rel. rz.-kat. ojciec jednego dziecka. Przed powstaniem - student gimnazjalny, w powstaniu szeregowiec w piechocie. Służył oddziale Łopackiego u Dionizego Czachowskiego, brał udział w bitwach pod Stefankowem , Mniewem, Gliniany, Ostrowem, Rzeczniowem, Kamieniem, Blisinem, Bobrzą i Ratajami.
Powołuje się na Zamborowicza, który był porucznikiem w powstaniu był naczelnikiem magazynu materiałowego w Zagórzu przy Policji. zapłacił wpisowego 2 korony, składka roczna 6 koron.
W 1903 funkcjonariusz powiatowego Towarzystwa Zaliczkowego w Sanoku, zamieszkały Sanok.
źródło: nad. DHRP, za: Oświadczenie Przystąpienia do Towarzystwa, CDIAL 195-1-80
Nota biograficzna: Maksymilian Kamiński


Marceli Kamiński
Id rekordu informacji: 48451
żołnierz 1863, zm. przed 1889
źródło: nad. DHRP, za: KEK, za: Dziennik Polski 1889/34


Marcin Stanisławowicz Kamiński
Id rekordu informacji: 13109
Rolnik
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Michał Kamiński
Id rekordu informacji: 48452
Ppor. w oddz. Lewandowskiego, odznaczył się w bitwie pod Staninem 14.03.1863
źródło: nad. DHRP, za: IH PAN


Michał Kamiński
Id rekordu informacji: 50890
więziony w twierdzy dynaburskiej
Publikowana w prasie lista nie wskazuje, że osoby te brały udział w Powstaniu, lecz należy to podejrzewać ze względu na okoliczności i datę. Większość z tej listy to obywatele północnych Kresów z konfiskatą majątku
źródło: nad. GP, za: Chwila 25.3.1864 w: MBC


Mikołaj Gawriłowicz Kamiński
Id rekordu informacji: 11364
Handlowiec
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Moszek Kamiński
Id rekordu informacji: 49730
gmina/wieś Łomża, przestępstwo: pomagają Polakom we wszystkich ich potrzebach i w, data zarządzenia: 09.12.1863
źródło: nad. Marta Czerwieniec, za: Kaczyński M., Spis wszystkich ''przestępców'' politycznych powiatu łomżyńskiego z 1863 roku, w: AP Łomża


Moszka Kamiński
Id rekordu informacji: 48453
Żyd z augustowskiego (łomżyńskie ?), w czasie powstania prawd.l w żandarmerii wojskowej. Jeden z czterech z grupy Żydów określanych przez władze jako patriota pomagający Polakom w działaniach powstania.
źródło: nad. IH PAN, za: Chankowski S., Powstanie styczniowe w augustowskiem, 1972


Paweł Kamiński
Id rekordu informacji: 48455
(1834-1907) "Steinman-Kamiński". Ksiądz, przed powstaniem czynny w ruchu patriotycznym, aresztowany, zbiegł na zachód. W 1862 wrócił do Krakowa. W Powstaniu był kapelanem oddziału A. Kurowskiego i M. Langiewicza, Areszt w Ołomuńcu, zbiegł do Francji. W 1867 na Śląsku jako ksiądz starokatolicki, następnie do Niemiec gdzie zgermanizował się.
źródło: nad. DHRP, za: Kozłowski E., Wspomnienia chłopów powstańców 1863 roku, Wydawnictwo Literackie Kraków Wrocław 1983
Nota biograficzna: Paweł Kamiński


Paweł Kamiński
Id rekordu informacji: 34398
(1834-1907), misjonarz, kapelan w oddziałach Kurowskiego i Langiewicza, uczestnik tajnego Bractwa Rzemieślniczego w Krakowie. Później związał się ze staro-katolikami
źródło: [Galicja w Powstaniu Styczniowym...]


Paweł Kamiński
Id rekordu informacji: 42384
ksiadz, jeneralny kapelan
źródło: nad. Bożena Kuliberda, za: Białynia-Chołodecki J., Księga Pamiątkowa opracowana staraniem Komitetu Obywatelskiego w czterdziestą rocznicę powstania r. 1863/1864, Lwów 1904


Paweł Kamiński
Id rekordu informacji: 30668
ksiądz Misyonarz S-go Krzyża w Warszawie, został r. 1861 za czasów Suchozaneta aresztowany za kazanie wygłoszone w dzień Zielonych Świątek i zesłany do Modlina. Z drogi uciekł za granicę. Roku 1868 był generalnym kapelanem w obozie Langiewicza i odbierał 12. marca 1863 w Sosnówce przysięgę od dyktatora. W r. 1866 wydał w Paryżu broszurę p. t. "Głos wymuszony na ks. Pawle Kamińskim".
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]


Paweł Kamiński
Id rekordu informacji: 48456
Ksiądz, kandydat na kapelana pułku, niewidziany jednak w pułku. "Ten Kamiński, jakiś niespokojny człowiek, opuścił obóz Langieiwcza, po ogłoszeniu dyktatury. Pisze o nim obszernie Giller - Historia t. I, s 29"
źródło: nad. IH PAN, za: Grzegorzewski S., Wspomnienia osobiste z powstania 1863 roku, Lwów 1903, za: BC MTG


Paweł Kamiński
Id rekordu informacji: 48454
Ksiądz, kapelan 1863
źródło: nad. DHRP, za: KEK, za PSB i Chołoniewski...


Paweł Kamiński
Id rekordu informacji: 43369
Ksiądz, miał być kapelanem w obozie Langiewicza, ale opuścił obóz po ogłoszeniu dyktatury.
źródło: nad. DHRP, za: Grzegorzewski S., Wspomnienia osobiste z powstania 1863 roku, Lwów 1903, za: BC MTG


Paweł Kamiński
Id rekordu informacji: 48457
Ksiądz, powstaniec
źródło: nad. IH PAN, za: Przyborowski W., Indeks do dzieł, 1974


Paweł Kamiński
Id rekordu informacji: 46531
ksiądz, uczestnictwo w potyczkach: krakowskie: Chroberz 17.03.1863
źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki...


Paweł Kamiński
Id rekordu informacji: 48417
Ksiądz. Kapelan w oddz. Langieiwcza, W 3.1863 przyjmował w okolicach Goszczy przysięgę Langiewicza jako dyktatora i żołnierzy na wierność Langiewiczowi.
W źródle brak imienia [przyp. GP]
źródło: nad. DHRP, za: IH PAN, za: Jeziorański A., Pamiętniki cz. I. wyd. 1880, s. 235-7


Paweł Kamiński
Id rekordu informacji: 48458
Misjonarz z Warszawy, kapelan w oddziale Żuawów śmierci Rochenbruna. m.in. 17.2.1863 pod Miechowem, naczelny kapelan w korpusie Langieiwcza i jego stronnik (m.in. pod Chrobrzem). Po powstaniu autor krytycznej broszury "Dyktator" wyd. w Paryżu 1866.
źródło: nad. DHRP, za: IH PAN - kartoteka


Paweł Kamiński
Id rekordu informacji: 54583
Na karcie z fotografiami powstańców
źródło: nad. GP, za: polona.pl/item/338401


Paweł Kamiński
Id rekordu informacji: 48460
Steinman-Kamiński (1834-1907), kapelan polowy w wyprawie A. Kurowskiego na Miechów, następnie u M. Langiewicza. Aresztowany w 1863 przez władze austriackie. Od pocz. 1864 w Paryżu. Od 1871 ksiądz starokatolicki w Katowicach, następnie w Niemczech. Uległ wynarodowieniu.
źródło: nad. IH PAN, za: Dokumenty terenowych władz wojskowych powstania styczniowego


Paweł Kamiński
Id rekordu informacji: 48477
Steinman-Kamiński (1834-1907), pochodzenia niemiecko żydowskiego. Po nowicjacie u oo. zmartwychwstańców w Rzymie, skąd został wydalony, przeszedł do oo. lazarystów w Paryżu. Od grudnia 1859 w Warszawie, gdzie odznaczył się patriotycznymi kazaniami. Aresztowany zdołał zbiec na zachód, w końcu w 1862 zjawił się w Krakowie, gdzie rozwinął dziaalność rewolucyjną. W powstaniu był kapelanem w partii Kurowskiego, następnie Langiewicza. Osadzony w Ołomuńcu zbiegł do Francji, gdzie ogłosił ostrą, polemiczną broszurę o powstaniu "Głos wymuszony...". Od 1867 na Górnym Śląsku jako ksiądz starokatolicki, następnie przeniósł się do zachodnich Niemiec i całkowicie zgermanizował. Zmarł w listopadzie.

"Tu (w restauracji Zalewskiego w Krakowie) mi powiedzieli, nie wiem czy słuzsnie, że ks. Kamiński z obozu, gdzie go miano za zwolennika Langiewicza, znosił się tajemnie z Mierosławskim, ukrywającym się w Krakowie, który jak wiadomo, był wielki nieprzyjacielem młodego dyktatora""
źródło: nad. DHRP, za: Sulc Serafin (ks.) Pamiętnik Kapelana, w: Zapomniane wspomnienia, PAX 1981
Nota biograficzna: Paweł Kamiński


Piotr Kamiński
Id rekordu informacji: 42307
Piotr Kamiński, syn ziemianina z Guberni Kaliskiej, powstaniec styczniowy oddziałów powstańczych Taczanowskiego brał odział w potyczce z oddziałem kozaków pod Lututowem kolo Wielunia. Jego oddział został "wycięty" przez kozaków we wsi Piaski /k Lututowa. Piotr Kamiński ocalał ukryty w piecu do pieczenia chleba przez mieszkankę wsi Piaski, Marie Rozmarynowska. Poszukiwany przez Moskali przedostał się przez granice pruska i dotarł do Wrocławia
Dla uczczenia pamięci poległych powstańców, mieszkańcy wsi Piaski postawili krzyż, który przetrwał do chwili obecnej. W pobliskim lasku zwanym "Koziołek", postawiono kamień upamiętniający poległych powstańców.
źródło: nad. Janusz Kaminski, za: Historia rodzinna przekazywana z pokolenia na pokolenie


Rafaił Kamiński
Id rekordu informacji: 39316
Riejmuntow, mężcz. 27 lat na 1868 r., ziemianin Kowieńskiej gub., zesłany z pozbawieniem praw, z 1866 r. przebywał w r. Kaińskie, raznyie raboty, rodziny nie posiadał
GU GAOO. F. 3. Op. 6. d. 8960.
(UWAGA: Transliteracja i tłumaczenie półautomatyczne, mogą zawierać błędy)
źródło: Archiwa rosyjskie - zbiór informacji


Rafał Kamiński
Id rekordu informacji: 48461
Żołnierz 1863. Z. 5-6.1933 w Zambrowie. Lat 91
źródło: nad. KEK, za: Żołnierz Polski 1933/338


Rafał Rejmuntow Kamiński
Id rekordu informacji: 14509
szlachcic kowieńskiej prowincji
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Sigizmund Leonowicz Kamiński
Id rekordu informacji: 16343
szlachcic z województwa Wołyńskiego
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Stanisław Kamiński
Id rekordu informacji: 18851
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Stanisław Kamiński
Id rekordu informacji: 48465
-1888
-przedsiębiorca i właściciel realności
-Rozwadów (pow. Żydaczów)
-żołnierz
-ranny
źródło: nad. IH PAN, za: Księga Towarzystwa Weteranów, Lwów


Stanisław Kamiński
Id rekordu informacji: 48464
Był w oddziałach powstańczych, następnie żandarm narodowy, podoficer, awansował na oficer. Mieszkał w Domaniewie, brał udział w egzekucjach. W maju 1864 zgłosił się dobrowolnie do naczelnika wojennego w Nadarzynie. Wyrok Audytoriatu Polowego z 4.3.1865, konfirmacja 22.2. Powieszony w Domaniewie 6.3.1865.
źródło: nad. GP , za: Cederbaum Henryk, Powstanie Styczniowe - Wyroki Audytoriatu Polowego, wyd. 1917


Stanisław Kamiński
Id rekordu informacji: 39314
mężcz. 28 lat na 1868 r., zesłany na osadzenie, z 1864 r. przebywał w Marińskim okręgu, rodziny nie posiadał
GU GAOO. F. 3. Op. 6. d. 8960.
(UWAGA: Transliteracja i tłumaczenie półautomatyczne, mogą zawierać błędy)
źródło: Archiwa rosyjskie - zbiór informacji


Stanisław Kamiński
Id rekordu informacji: 48422
Mieszczanin z Mohobód [Mokobodów, GP], dowódca oddziału jazdy w oddziale Krysińskiego (czerwiec 63 pod Tyśmienicą) Potem walczył u Kruka w lubelskim, pod Chełmem, następnie u Wierzbickiego, po przegranych bitwach w lubartowskim wycofał się z innymi do Galicji
W źródle brak imienia. Ustalenie GP
źródło: nad. DHRP, za: IH PAN, za: Rostworowski-Nałęcz J., Wspomnienia z r. 63 i 64, wyd. 1900


Stanisław Kamiński
Id rekordu informacji: 36746
ppor., odzn. Medalem Niepodległości za udział w Powstaniu 1863
Stanisław, który otrzymał Medal Niepodległości w 1930r nie był podporucznikiem, prawd. nastąpiło tu pomylenie dwóch Stanisławów. Podporucznik prawd. zm. 1900 [DHRP]
źródło: ŻN, za: Monitor Polski 260/1930


Stanisław Kamiński
Id rekordu informacji: 48758
Syn obywatela z pow. lipnowskiego. Za działalność patriotyczną w okresie przedpowstaniowym został skazany na 6 miesięcy twierdzy, następnie na osiedlenie do Nowochoperska w gub. woroneskiej. Portret z 2.6.1864 w Muzeum Historycznym w.st. Warszawy.
źródło: nad. GP, za: Kamińska E. oprac,, Powstanie styczniowe i zesłańcy syberyjscy. Katalog fotografii ze zbiorów Muzeum Historycznego m.st. Warszawy, M.H. Warszawa 2005


Stanisław Kamiński
Id rekordu informacji: 13802
szlachcic
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Stanisław Kamiński
Id rekordu informacji: 48462
Ur. 1838 Mokohody. Mieszkał: Sadowne. 7.3.1863 podoficer oddziału strzelców konnych, walczył w wielu bitwach na terenie Podlasia i Lubelszczyzny. Wteran. Obywatel ziemski.
Możliwe że Kozłowski miesza dwóch Stanisławów. St. z Mokobodów zm. prawd. w 1900, W 1923 żyje jeszcze weteran Stanisław z Sadownego - podporucznik ur. 1938. [DHRP]
źródło: nad. KEK, za: Rocznik Oficerski 1923 oraz Chołoniewski...
Nota biograficzna: Stanisław Kamiński


Stanisław Kamiński
Id rekordu informacji: 48463
Ur. 1845. Weteran 1863. Zm. Częstochowa.
źródło: nad. KEK, za: Rocznik Oficerski 1923


Stanisław Kamiński
Id rekordu informacji: 32013
ur. w Mokobodach r. 1838, właśc. ziemski, mianowany 7. marca podof., 2. czerwca 1863 dowódcą konnych strzelców w randze poruczn. Walczył pod Stokiem, Siemiatyczami, Węgrowem, Fidestami, Wodyniami, Międzyrzeczem, Dołhą, Sobolewem, Radzyniem, Białą, Wyrykami, Domaczewem, Romanowem, Kaniowolą, Chruśliną, Zyżynem, Sosnowicą, Ostrowiem, Fajsławicami, Rososzem, Kolanem, Malinowką, Andrzejewem etc. Ranny był cięciem pałasza w lewą stronę twarzy przez nos i lewe ucho, następnie otrzymał postrzał w podbrzusze, po raz trzeci raniony 2-ma cięciami pałasza w głowę
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]
Nota biograficzna: Stanisław Kamiński


Stanisław Kamiński
Id rekordu informacji: 33060
zm. 1900, powstaniec styczniowy, poch. Lwów
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Cmentarzyska ...]


Stanisław Kamiński
Id rekordu informacji: 48466
Zm. 1900, przedsiębiorca
źródło: nad. IH PAN, za: CDIAL 195-1-59, k. 16


Szczepan Kamiński
Id rekordu informacji: 48467
Ur. 1840, weteran 1863, zm. Płock.
źródło: nad. KEK, za: Rocznik Oficerski 1923


Teodor Kamiński
Id rekordu informacji: 48468
Lat 25, oficjalista z płockiego, w Oddziale Oxińskiego. Poległ pod Opatówkiem.
źródło: nad. KEK, za: Bolesławita ...


Teodor Kamiński
Id rekordu informacji: 24598
wieku lat 25, oficyalista z Płockiego, służył w oddziale Oksińskiego, zginął pod Opatówkiem.
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]


Teofil Kamiński
Id rekordu informacji: 48469
Ur. 18.3.1847 Kraśnik. Żołnierz Wiendzickiego, a nast. kpt. Sawickiego. Zbiegł do Galicji jako ros. Osiadł w Trembowli jako stolarz.
źródło: nad. KEK, za: Medyński A., Podolanie w powstaniu styczniowym, wyd. 1913


Tomasz Kamiński
Id rekordu informacji: 60579
Więzień cytadeli warszawskiej. mieszczanin z Mokobod pow. siedlecki, lat 36. Katolik, żonaty, ojciec trojga dzieci. Aresztowany w Mokobodach 17 lipca 1864 r. "za uczestnictwo w zabiciu mieszczanina mokobodzkiego Popowskiego". W więzieniu od 18 lipca. 1 lutego 1865 r. skazany na 10 lat katorgi w jednej z syberyjskich twierdz, 17 lutego odesłany do Warszawy. (K-121).
Oznaczenie literowe na końcu noty oznacza literę rosyjską i numer w notatkach. Daty wg kalendarza juliańskiego.
źródło: nad. Jacek Strozewski, za: Krawczyk T., Podlascy więźniowie Cytadeli Warszawskiej, w: Niepodległość i Pamięć 5/3 1998


Ustin Kamiński
Id rekordu informacji: 39311
mężcz. 34 lata na 1867 r., ziemianin Mińskiej gub., zesłany pr. bez pozbawienia praw na zamieszkanie, przebywał w Jałutorowskie, rodziny nie posiadał, żenił się w Syberii
GU GAOO. F. 3 Op. 5. d. 7601. Ł. 47-48, 221-222.
(UWAGA: Transliteracja i tłumaczenie półautomatyczne, mogą zawierać błędy)
źródło: Archiwa rosyjskie - zbiór informacji


Walenty Kamiński
Id rekordu informacji: 55137
Ur. w Przedborzu 10 II 1845 r. Żołnierz Zygmunta Chmieleńskiego, ranny i pojmany w bitwie pod Oksą 20 X 1863 r. Przebywał w lazarecie w Żarczycach k. Małogoszcza. Przeżył.
źródło: nad. Grzegorz Dąbrowski , za: AP Kielce, Naczelnik Powiatu Kieleckiego sygn. 56 k. 458


Walery Kamiński
Id rekordu informacji: 46733
(Mroczek, Mroczkowski, Ostroga), uczestnictwo w potyczkach: augustowskie: (Czysta Buda 2.02.1863), Podlipki 8.03.1863, Kozłowa Ruda 1.04.1863, (Lokajcie 9.04.1863), (Poszławanty 22.05.1863), Buda 23.05.1863, (Olita 20.06.1863)
informacje w nawiasach niepewne
źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki...


Walery Kamiński
Id rekordu informacji: 48470
Powstaniec, dowódca oddziału
[1] Dzieje ... t. IV, s. 290
źródło: nad. IH PAN, za: Przyborowski W., Indeks do dzieł, 1974


Wincenty Kamiński
Id rekordu informacji: 50031
gmina/wieś Łomża, przestępstwo: był pomocnikiem komisarza woj ewództwa, data zarządzenia: 29.12.1864
źródło: nad. Marta Czerwieniec, za: Kaczyński M., Spis wszystkich ''przestępców'' politycznych powiatu łomżyńskiego z 1863 roku, w: AP Łomża


Wincenty Kamiński
Id rekordu informacji: 37334
КАМИНСКIЙ Викентiй,szlachcic (дворянин),dzierżawca majątku Strogony (арендатор имения Строгоны Суражского уезда.),gubernia witebska,uczestnik Powstania Styczniowego, zesłaniec, na mocy p. 3 orzeczenia /powelenja/ cesarskiego z 13 i 17 maja 1871 r. zwolniony z dozoru policyjnego z prawem zamieszkania gdziekolwiek w państwie rosyjskim, z wyjątkiem stolicy i guberni stołecznych, Królestwa Polskiego i Zabranego Kraju, lecz z zabronieniem mu objęcia służby państwowej i społecznej.
zgodnie z informacją na stronie internetowej oryginały dokumentów znajdują się w Narodowym Historycznym Archiwum w Mińsku
źródło: kdkv.narod.ru/1864/Spis-Xron.htm


Wincenty Kamiński
Id rekordu informacji: 50594
Pochowany na Rakowicach, zmarł na gangrenę 4.5.1863 w Krakowie - być może powstaniec.
źródło: nad. GP, za: AN Kraków


Wincenty Kamiński
Id rekordu informacji: 48471
Rodem ze Skierniewic. Zmarł z ran odniesionych pod Igołomią 4.5.1863
źródło: nad. KEK, za: Cyrank.


Wincenty Kamiński
Id rekordu informacji: 48472
Spiskowiec, członek Komitetu Akademickiego
[1] Historia ... t. IV, s. 214, 254
źródło: nad. IH PAN, za: Przyborowski W., Indeks do dzieł, 1974


Wincenty Kamiński
Id rekordu informacji: 48473
Student warszawskiej Akademii Medycznej - wydz. Chirurgii. 1861-2 w Komitecie Akademickim, następnie agent CNK, W 1863 w organizacji okręgu biebrzańskiego, komisarz pełnomocnik RN w woj. augustowskim, następnie agent zakupu broni. po powstaniu na emigracji.
[1] Zbiór zeznań śledczych. Wr. 1965
[2] Zarys Powstania Styczniowego, Wr. 1985, s. 77,97,117
źródło: nad. IH PAN, za: zbiór źródeł


Wincenty Kamiński
Id rekordu informacji: 15778
szlachcic Witebsk
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Wincenty Kamiński
Id rekordu informacji: 43222
walczył w oddziale Miniewicza,  poległ pod Igołomią k. Krakowa.
źródło: nad. Bożena Kuliberda, za: Powstanie Styczniowe w Skierniewicach i okolicy.Stowarzyszenie Tradycjii26SDP www Skierniewice 24pl


Wincenty Ignatiewicz Kamiński
Id rekordu informacji: 13826
szlachcic
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Władysław Kamiński
Id rekordu informacji: 48097
duchowny katolicki, zesłaniec w roku 1864 miejsce wysyłki: mińska, miejsce zsyłki: katorga, zesłanie prawdopodobnie związane z wydarzeniami powstańczymi
RGIA, f. 821, op. 125, d. 3218, k. 134-138 /-/ d. 3225, k. 101
dokładniejszy opis źródła
źródło: nad. DHRP, za: Radwan M. SCJ, Rejestr duchownych katolickich ... w: Niebelski E., Epilog styczniowej insurekcji 1863 roku, KUL 2006


Władysław Kamiński
Id rekordu informacji: 51103
powstaniec 1863, poch. Warszawa - Powązki Wojskowe
źródło: nad. Marta Czerwieniec, za: www.genealogiczne.pl


Władysław Kamiński
Id rekordu informacji: 48474
Ur. 1845 Grójec. Weteran 1863, zm. Grójec
źródło: nad. KEk, za: Rocznik Oficerski 1923, oraz Żywe pomniki ...


Wojciech Kamiński
Id rekordu informacji: 60580
Więzień cytadeli warszawskiej. chłop w Majdanie Kosowskim w pow. siedleckim, lat 40. Katolik, żonaty, ma dzieci. Aresztowany w Prostyni 14 marca 1864 r. "za przynależ­ ność do żandarmerii narodowej". W więzieniu od 24 marca. 23 listopada 1864 odesłany do Warszawy, do Komisji Wojny. (K-52).
Oznaczenie literowe na końcu noty oznacza literę rosyjską i numer w notatkach. Daty wg kalendarza juliańskiego.
źródło: nad. Jacek Strozewski, za: Krawczyk T., Podlascy więźniowie Cytadeli Warszawskiej, w: Niepodległość i Pamięć 5/3 1998


Wojciech (Jakow) Kamiński
Id rekordu informacji: 19224
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Znajdź nazwiska zbliżone do nazwiska Kamiński
Genealogia rodziny Kamiński

Jeśli znasz wydarzenie lub miejsce, spróbuj wyszukwać wg tej frazy w opisach (pole w nagłówku)

Dlaczego rekordy się powtarzają? Dlaczego mają błędy? Te i inne odpowiedzi TUTAJ
Katalog Powstania Styczniowego wciąż rośnie. Rocznie zostaje dodanych średnio 5000 wpisów, zdjęć, punktów, not, linków i wiadomości. To żmudna i wymagająca praca społeczna.
Nie bądź obojętny. Wspomóż Fundację

Dzięki Waszemu wsparciu
udostępniamy już
ponad 5.000.000
jednostek informacji
  Fundacja Odtworzeniowa Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Regon: 122719308, NIP: 6793086820
konto: Raiffeisen Polbank 42 1750 0012 0000 0000 4108 9032
Przekaz online (usługa DotPay)
Wpisz kwotę:


Przelew kartą (usługa Pay Pal)Co oznaczają te dane? - Najczęstsza bibliografia - Źródła, skróty - Autorzy bazy, nadawcy - Historia zmian
Dodaj informacje - Forum projektu - Poparcie i współpraca© Genealogia Polaków - Źródła Tożsamość Rzeczypospolita 2010- 2019
Wszelkie kopiowanie zbioru zabronione, wykorzystanie w publikacjach tylko z podaniem aktywnego linku.