Genealogia Polaków
=> Fundacja
=> Portal
==> Bazy danych
====> Leksykon
====> Powstanie Styczniowe
======> Powstańcy
======> Bitwy i potyczki
======> Światowy Szlak P.1863
======> Co oznaczają te dane?
======> Dodaj informacje
======> Bibliografia, źródła
======> Autorzy bazy, nadawcy
======> Poparcie i współpraca
======> Forum bazy
====> Właściciele Dóbr
====> Oficjaliści Prywatni
====> Mapa/Lokalizator
======> Dodaj punkt na mapie
=> Biblioteka/Forum
=> Archiwum zdjęć
=> Pomoce profesjonalne
=> WSPIERAJ !
 
MATERIAŁY DLA SZKÓŁ

Rota przysięgi powstańczej
Najważniejsze bitwy
Powstanie Zabajkalskie
 
WIĘCEJ NA TEMAT


Bitwy i potyczki - pełny katalog
Wykaz bitew - lista skrócona
Zesłańcy
Zamordowani
Duchowni
Naczelnicy na Litwie (pdf)
Dowódcy oddziałów na Litwie (pdf)
Szpitale i lazarety 1863 (pdf)
Fotografie dot. powstania
Malarstwo o tematyce powstańczej
Wielkopolanie polegli w powstaniu
Powstańcy w Bawarii
Dorpartczycy
Denuncjatorzy, szpiedzy...
Pamiętniki Borkowskiego z 1863
Mogiła w Krasnobrodzie
Mogiła w Miniewiczach
Lista zdrajców
Wiele innych artykułów dot. powstania
 
PREZENTACJE POWER-POINT
* Prezentacja ogólna (3MB)
Można prezentować np. w szkołach
* Źródła historii powstańczej (12MB)
Szkoły, towarzystwa genealogiczne i in.

Powyższe prezentacje można używać dowolnie, np. jako materiały w czasie lekcji historii, lub urozmaicenie wykładów czy spotkań.
 
WYPOŻYCZ WYSTAWĘWystawa "Powstanie Styczniowe"
Wystawę, można zamówić
 
GRY POWSTAŃCZE


Gra pudełkowa

Pierwsza polska gra dot. powstania 1863

Darmowa gra na komórkę

Graj na swojej komórce
 
Wyszukaj wg źródła

(Wpisz min. 5 liter)
 
 

Kod QR listy
(pełny kod VCard)
 
Katalog Powstańców Styczniowych
Kwerenda źródeł tożsamości Rzeczypospolitej
Wydział Fundacji Odtworzeniowej Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Nazwiska: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  ? 

Znajdź w opisach:                    
(Wystarczy wpisać część wyrazu, bez gwiazdki)
 |  Zesłańcy
 |  Duchowni
 |  Zamordowani
 |  Bitwy i potyczki
 |  Mapa miejsc

Osoby o nazwisku Kwiatkowski związane z Powstaniem 1863r.
(Wypisy źródłowe - mogą się powtarzać)


Kwiatkowska
Id rekordu informacji: 32436
żona woźnego teatrów warszaw., została wysłana na Sybir.
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]


Michalina Kwiatkowska
Id rekordu informacji: 36718
ppor., odzn. Krzyżem Niepodległości za udział w Powstaniu 1863
źródło: ŻN, za: Monitor Polski 260/1930


Michalina Kwiatkowska
Id rekordu informacji: 67270
Ur. 1847 Piaski, stopień wojskowy posiadany w powstaniu: weteranka, liczba wykazu Sekcji Opieki Departamentu Sanitarnego Ministerstwa Spraw Wojskowych: XIV-32
DP-dod. 10.3.1921, 11.3.1922, 30.4.1922, 22.6.1923, 10.2.1924, 21.11.1924, Polska Zbrojna - załącznik 22.6.1923, 10.2.1924, 21.11.1924, RO 1923, RO 1924
źródło: nad. Karol Giemza, za: Dzienniki personalne i Roczniki Oficerskie WP 1921-24


Tekla Kwiatkowska
Id rekordu informacji: 59011
z Wilna – powstaniec 1863 r., zesłana na Syberię 3 IX 1863 r. do gub. tambowskiej
(LVIA, zesp. 381, inw. 17, vol. 5780, s. 46v; vol. 5643, s. 2)
źródło: nad. GP+, za: Czesław Malewski, Rodziny szlacheckie na Litwie w XIXw, W-wa 2016


Kwiatkowski
Id rekordu informacji: 67929
, zesłaniec
źródło: nad. GP+, za: Katalog fotografii ze zbiorów Muzeum Historycznego m.st. Warszawy


Kwiatkowski
Id rekordu informacji: 59952
Działał w Wideniu, zajmował się przemytem broni dla powstańców.
źródło: nad. Martyna, za: Ryszard Szwed. Powstanie styczniowe w Zagłębiu Dąbrowskim.


Kwiatkowski
Id rekordu informacji: 58370
malarz, pracował w organizacyi w Tarnopolu i miał poruczoną sobie opiekę nad dzielnicą za Rudką, zw. Zarudziem
źródło: nad. GP+, za: Medyński A., W półwiekową rocznicę: powstańcom i organizatorom tarnopolszczyzny w hołdzie; T.S.L. Tarnopol 1913


Kwiatkowski
Id rekordu informacji: 53966
pochodził z Biecza, udział w powstaniu
źródło: nad. Piotr Klaja, za: Terlecki M.H., Udział Podkarpacia w Powstaniu Styczniowym, Krosno 1997


Kwiatkowski
Id rekordu informacji: 34869
szeregowy 4. szwadronu w 2. Pułku Jazdy Wołyńskiej. W 1864 r. członek Delegacji tegoż pułku
źródło: [Galicja w Powstaniu Styczniowym...]


Kwiatkowski
Id rekordu informacji: 57772
Uczestnik wyprawy morskiej, której celem było dostarczenie broni dla Powstańców. Utonął u brzegów Zalewu Kurońskiego.
źródło: nad. GP, za: List Henryka Rougemonta


Kwiatkowski
Id rekordu informacji: 44674
udział w potyczkach: lubelskie: Tuczapy 19.05.1863 ranny
źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki ...


Adam Kwiatkowski
Id rekordu informacji: 48706
Marcin Józef Adam Kwiatkowski urodził się
11 listopada 1839 r. we wsi Żeleźnikowa koło Nowego Sącza. Jego czterej stryjowie służyli w polskim wojsku w roku 1831. W roku 1863 był klerykiem w seminarium w Sandomierzu. Na wezwanie majora Czachowskiego (rękopiśmienne wspomnienia Adama Kwiatkowskiego, spisane w 1918r.) i za zgoda biskupa Juszczyńskiego razem z siedmioma innymi klerykami [...] udali się w połowie lutego do Langiewicza. Kwiatkowski służył w 1 plutonie kawalerii pod dowództwem Jana Prendowskiego. Brał udział w bitwach pod Staszowem, Małogoszczą, Pieskową Skałą, Chrobrzem i Grochowiskami. Po Grochowiskach z oddziałem Śmiechowskiego znalazł się w Krakowie. Następnie uczestniczył w nieudanej wyprawie Dunajewskiego (20 VI 1863 r.). Zgłosił się do pułkownika Czachowskiego w Mielcu (prawdopodobnie w sierpniu) i otrzymał stopień podporucznika jako pomocnik porucznika Chrząstowskiego. Dowódcą plutonu był rotmistrz Huragan. Kwiatkowski towarzyszył Czachowskiemu aż do Wierzchowisk, gdzie został ciężko ranny. Przebywał dość długo w szpitalu w Siennie. Po upadku powstania przez pewien czas mieszkał w Galicji. Po powrocie do Królestwa pracował na kolei w latach 1883-1915. Następnie przebywał u córki w Siennie, skąd razem z nią przeniósł się do Chełmna na Pomorzu. Zmarł po roku 1920.
źródło: nad. Wanda, za: Pietrzykowski R., "Dionizy Czachowski 1810-1863", Wydawnictwo MON Warszawa 1983


Adam Kwiatkowski
Id rekordu informacji: 1164
ppro. (1839) Radom
źródło: nad. Jerzy, za: Rocznik oficerski 1923, Oficerowie - weterani powstania styczniowego


Adam Kwiatkowski
Id rekordu informacji: 66814
Ur. 1845 Łódź, miejscowość w 1923: Warszawa, stopień wojskowy posiadany w powstaniu: szereg., stopień wojskowy w 1923r.: ppor., liczba wykazu Sekcji Opieki Departamentu Sanitarnego Ministerstwa Spraw Wojskowych: B-8
DP-dod. 10.3.1921, 11.3.1922, 30.4.1922, 22.6.1923, 10.2.1924, 21.11.1924, Polska Zbrojna - załącznik 22.6.1923, 10.2.1924, 21.11.1924, RO 1923, RO 1924
źródło: nad. Karol Giemza, za: Dzienniki personalne i Roczniki Oficerskie WP 1921-24


Aleksander Kwiatkowski
Id rekordu informacji: 36719
ppor., odzn. Krzyżem Niepodległości za udział w Powstaniu 1863
źródło: ŻN, za: Monitor Polski 260/1930


Aleksander Kwiatkowski
Id rekordu informacji: 1165
ppro. (1845 Warszawa
źródło: nad. Jerzy, za: Rocznik oficerski 1923, Oficerowie - weterani powstania styczniowego


Aleksander Kwiatkowski
Id rekordu informacji: 50349
Uczestniczył w Zjeździe delegatów Stowarzyszeń Weteranów roku 1863. Zjazd odbył się 26 grudnia 1919 roku, w Zamku Królewskim w Warszawie. Został zorganizowany przez „pana Ministra do Spraw Wojskowych Jenerała-porucznika Józefa Leśniewskiego, specjalnie dla delegatów Stowarzyszeń Weteranów r. 1863 ze wszystkich dzielnic Polski i zaproszonych gości ze sfer wojskowych”.
Reprezentował na Zjeździe powstańców styczniowych ze Stowarzyszenia Weteranów roku 1863/1864 z Charkowa.
źródło: nad. (bel), za: Święcicki, J.A.. Weterani 1863r. – narodowi! Warszawa 1920, Skład Główny u Gebethnera i Wolffa.


Aleksander Kwiatkowski
Id rekordu informacji: 67406
Ur. 1849 Tykocin, stopień wojskowy posiadany w powstaniu: szereg., liczba wykazu Sekcji Opieki Departamentu Sanitarnego Ministerstwa Spraw Wojskowych: I-119
DP-dod. 10.3.1921, 11.3.1922, 30.4.1922, 22.6.1923, 10.2.1924, 21.11.1924, Polska Zbrojna - załącznik 22.6.1923, 10.2.1924, 21.11.1924, RO 1923, RO 1924
źródło: nad. Karol Giemza, za: Dzienniki personalne i Roczniki Oficerskie WP 1921-24


Aleksander Kwiatkowski
Id rekordu informacji: 56871
z Charkowa, był uczestnikiem zjazdu odbytego w Warszawie w grudniu 1919 r.
źródło: nad. Tomasz Lenczewski, za: Święcicki J. A., Weterani 1863 r. - Narodowi! Warszawa, Sgł. u Gebethnera i Wolffa, 1920. – 37, (3) s., 24 cm, brosz. wyd.


Antoni Kwiatkowski
Id rekordu informacji: 56120
informacja taka sama jak rekord nr 24878
źródło: nad. GP, za: CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)


Antoni Kwiatkowski
Id rekordu informacji: 24878
lat 22, syn obywatela z Krakowa, z akademii technicznćj przeszedł do zawodu księgarskiego i jako subjekt pracował we Lwowie i Czerniowcach. W powstaniu służył w różnych oddziałach walczył mężnie i zginął w r. 1863.
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]


Antoni Kwiatkowski
Id rekordu informacji: 33610
Tapicer - należał do organizacji powstańczej ,złożył przysięgę.Skazany na osiedlenie na Syberii
Autor : Cederbaum,Henryk(1863-1928) http://www.genealogia.okiem.pl/forum/viewtopic.php?f=172&t=17868
źródło: Powstanie styczniowe : wyroki Audytoryatu Polowego z lat 1863, 1864, 1865 i 1866 za:CBP


Bolesław Kwiatkowski
Id rekordu informacji: 37485
КВЯТКОВСКIЙ Болеславъ Евстафiевъ,szlachcic (из дворян),syn urzędnika powiatu szawelskiego z miasta Japiszek ? (сын чиновника Шавельского уезда, из м.Япишекъ),gubernia kowieńska,uczestnik Powstania Styczniowego, zesłaniec, na mocy p. 3 orzeczenia /powelenja/ cesarskiego z 13 i 17 maja 1871 r. zwolniony z dozoru policyjnego z prawem zamieszkania gdziekolwiek w państwie rosyjskim, z wyjątkiem stolicy i guberni stołecznych, Królestwa Polskiego i Zabranego Kraju, lecz z zabronieniem mu objęcia służby państwowej i społecznej.
zgodnie z informacją na stronie internetowej oryginały dokumentów znajdują się w Narodowym Historycznym Archiwum w Mińsku
źródło: kdkv.narod.ru/1864/Spis-Xron.htm


Bolesław Kwiatkowski
Id rekordu informacji: 57737
Był wikariuszem w Ostrołęce. Oskarżono go o to, że w 1891 r. w rocznicę wybuchu powstania odprawił w kościele w Ostrołęce uroczyste patriotyczne nabożeństwo, na którym był ustawiony katafalk nakryty suknem, a na jego rogach widniały białe orły. Za to przestępstwo jenerał gubernator skazał go na 6 miesięcy pobytu karnego w klasztorze karmelickim w Oborach.
źródło: nad. GP, za: Grzybowski M.M. ks., Duchowieństwo katolickie diecezji płockiej w okresie powstania styczniowego, w: Rocznik Towarzystwa Naukowego Płockiego V, 2013


Bolesław Kwiatkowski
Id rekordu informacji: 37853
stracony Szawle 15.9.1863
źródło: nad. Bożena Kuliberda, za: Rok 1863.Wyroki śmierci. Wileńskie Źródła Archiwalne. Wydano Wilno


Bolesław Kwiatkowski
Id rekordu informacji: 27126
syn Eustachego, szlachcic gub. Kowieńskiej, pow. Szawelskiego. Skazany na mocy konfirmacji Dowódcy Wojsk II-go Oddziału z gub. Kowieńskiej. Powieszony w Szawlach 3-go września 186 r za przebywanie w powstaniu, dowództwo w oddziale, dokonanie grabieży, powieszenie 2-ch żołnierzy i werbunek ludzi do oddziału.
Wyrok w brzmieniu oryginalnym, może nie być całkiem zgodny ze stanem faktycznym
źródło: [Studnicki W., Rok 1863. Wyroki śmierci ...]


Bolesław Kwiatkowski
Id rekordu informacji: 11655
Syn Eustachego, Właściciel ziemski kowieńskiej guberni
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Damazi Janow Kwiatkowski
Id rekordu informacji: 14194
szlachcic kowieńskiej prowincji
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Edward Kwiatkowski
Id rekordu informacji: 49021
gmina/wieś Szumowo Pęchratka, przestępstwo: był w bandzie Mystkowskiego, data zarządzenia: 15.03.1865
źródło: nad. Marta Czerwieniec, za: Kaczyński M., Spis wszystkich ''przestępców'' politycznych powiatu łomżyńskiego z 1863 roku, w: AP Łomża


Edward Kwiatkowski
Id rekordu informacji: 36530
ppor., odzn. Krzyżem Niepodległości z mieczami za udział w Powstaniu 1863
źródło: ŻN, za: Monitor Polski 260/1930


Edward Kwiatkowski
Id rekordu informacji: 1166
ppro. (1844) Szumowo
źródło: nad. Jerzy, za: Rocznik oficerski 1923, Oficerowie - weterani powstania styczniowego


Edward Kwiatkowski
Id rekordu informacji: 66834
Ur. 1845 Ostrołęka, miejscowość w 1923: Wólka Mławska, stopień wojskowy posiadany w powstaniu: szereg., stopień wojskowy w 1923r.: ppor., liczba wykazu Sekcji Opieki Departamentu Sanitarnego Ministerstwa Spraw Wojskowych: I-160
DP-dod. 10.3.1921, 11.3.1922, 30.4.1922, 22.6.1923, 10.2.1924, 21.11.1924, Polska Zbrojna - załącznik 22.6.1923, 10.2.1924, 21.11.1924, RO 1923, RO 1924
źródło: nad. Karol Giemza, za: Dzienniki personalne i Roczniki Oficerskie WP 1921-24


Eustachy Kwiatkowski
Id rekordu informacji: 57345
Powieszony w Szawlach 15 września 1863 r. Syn właściciela ziemskiego. Za udział w powstaniu wzięty w niewolę z bronią w ręku jako oficer. Powieszony mając 20 lat.
źródło: nad. GP, za CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)


Eustachy Kwiatkowski
Id rekordu informacji: 20708
stracony przez sąd wojenny moskiewski w Szawlach na Litwie r. 1863.
źródło: [StupSP]


Feliks Kwiatkowski
Id rekordu informacji: 63444
h. Nowina, (1838-1916), właściciel dworu w Lisówku k. Borowej, uczestnik powstania, poch. Borowa.
źródło: nad. Andrzej Ziobroń, za: Gąsiewski W., Tarapata K, Historia i powstańcze krzyże i mogiły na Ziemi Mieleckiej, w: Rocznik Ziemi Mieleckiej 2012-13


Feliks Kwiatkowski
Id rekordu informacji: 22932
s. Antoniego, żołnierz z oddziału Traugutta, nieszczęśliwie raniony przez niego w brzuch podczas sprawdzania porządku, zmarł 4 dni później
źródło: oprac. DHRP


Feliks Kwiatkowski
Id rekordu informacji: 31291
ur. r. 1838 w Krzeszowicach, praktyk, gospod., szeregowiec i podof. w oddz. de Valois, walczył pod Hrubieszowem, Józefowem, Tomaszowem i w czasie rzezi w tem mieście. Ranny lekko pod Hrubieszowem. Po powst. dzierż, dóbr.
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]


Franciszek Kwiatkowski
Id rekordu informacji: 43607
Powstaniec, zesłany do ciężkich robót w Usolu
źródło: Lasocki W., Wspomnienia z mojego życia, t. II, Kraków 1934


Franciszek Kwiatkowski
Id rekordu informacji: 61422
szlachcic, mieszkaniec wsi Deremcza w powiecie wasylkowskim
źródło: nad. Martyna, za: beket.com.ua, Spis uczestników powstania 1863r. w Guberni kijowskiej.


Franciszek Kwiatkowski
Id rekordu informacji: 67555
W Usolu między 1866-68
Z opracowania nie wynika czy dana osoba została zesłana w związku z Powstaniem
źródło: nad. GP, za: Giller Agaton, Spis Polaków będących w Usolu w ciężkich robotach od 17 kwietnia 1866 do września 1868 roku


Franciszek Kwiatkowski
Id rekordu informacji: 55071
Zmarł w Stanisławowie. Żołnierz polski z r. 1863, majster szewski.
źródło: nad. GP, za: Kuryer Lwowski, 31.8.1893


Habdank Karol Piotr Kwiatkowski
Id rekordu informacji: 66545
Ur. 1844 Warszawa, miejscowość w 1923: Szumowo, stopień wojskowy posiadany w powstaniu: szereg., stopień wojskowy w 1923r.: ppor., liczba wykazu Sekcji Opieki Departamentu Sanitarnego Ministerstwa Spraw Wojskowych: I-185
DP-dod. 10.3.1921, 11.3.1922, 30.4.1922, 22.6.1923, 10.2.1924, 21.11.1924, Polska Zbrojna - załącznik 22.6.1923, 10.2.1924, 21.11.1924, RO 1923, RO 1924
źródło: nad. Karol Giemza, za: Dzienniki personalne i Roczniki Oficerskie WP 1921-24


Ignacy Kwiatkowski
Id rekordu informacji: 1168
ppro. (1845) Płock
źródło: nad. Jerzy, za: Rocznik oficerski 1923, Oficerowie - weterani powstania styczniowego


Ignacy Kwiatkowski
Id rekordu informacji: 64949
Ur. 1839 Galicja, miejscowość w 1923: Radom, stopień wojskowy posiadany w powstaniu: szereg., stopień wojskowy w 1923r.: ppor., odznaczenie w 1923r: KW, liczba wykazu Sekcji Opieki Departamentu Sanitarnego Ministerstwa Spraw Wojskowych: II-19
DP-dod. 10.3.1921, 11.3.1922, 30.4.1922, 22.6.1923, 10.2.1924, 21.11.1924, Polska Zbrojna - załącznik 22.6.1923, 10.2.1924, 21.11.1924, RO 1923, RO 1924
źródło: nad. Karol Giemza, za: Dzienniki personalne i Roczniki Oficerskie WP 1921-24


Jakób Kwiatkowski
Id rekordu informacji: 1169
ppro. (1845) Inowrocław
źródło: nad. Jerzy, za: Rocznik oficerski 1923, Oficerowie - weterani powstania styczniowego


Jakub Kwiatkowski
Id rekordu informacji: 66724
Ur. 1845 Borki, miejscowość w 1923: Warszawa, stopień wojskowy posiadany w powstaniu: szereg., stopień wojskowy w 1923r.: ppor., liczba wykazu Sekcji Opieki Departamentu Sanitarnego Ministerstwa Spraw Wojskowych: II-458
DP-dod. 10.3.1921, 11.3.1922, 30.4.1922, 22.6.1923, 10.2.1924, 21.11.1924, Polska Zbrojna - załącznik 22.6.1923, 10.2.1924, 21.11.1924, RO 1923, RO 1924
źródło: nad. Karol Giemza, za: Dzienniki personalne i Roczniki Oficerskie WP 1921-24


Jan Kwiatkowski
Id rekordu informacji: 17536
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Jan Kwiatkowski
Id rekordu informacji: 67978
, zesłaniec
źródło: nad. GP+, za: Katalog fotografii ze zbiorów Muzeum Historycznego m.st. Warszawy


Jan Kwiatkowski
Id rekordu informacji: 20283
(1844-1908), kupiec krakowski, właściciel realności, powstaniec 1863/4, sybirak
http://sowa.website.pl/cmentarium/Cmentarze/spisRakow.html
źródło: Spis osób pochowanych na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie


Jan Kwiatkowski
Id rekordu informacji: 67979
(ok. 1838-po 1894) syn Franciszka, szlachcic zagrodowy z pow. mławskiego gub. płockiej. Walczył w powstaniu w kilku partiach, sam dowodził przez pewien czas niewielkim oddziałem. Został skazany na 15 lat ciężkich robót w kopalniach. W 1867 r. dotarł do Irkucka, skąd wysłano go najpierw do gorzelni Aleksandrowskiej, potem do Usola. W 1869 r. został przeniesiony do zakładów nerczyńskich. W 1873 r. za samowolne oddalenie się i pracę we wsi Ust'Balej (uzyskał zgodę podoficera), dostał dodatkowo 10 lat katorgi. W latach 80. przebywał na osiedleniu w Obwodzie Zabajkalskim. Dopiero w 1894 r. odzyskał prawa stanu i został zwolniony z dozoru policyjnego, jednakże bez prawa powrotu do Królestwa.
źródło: nad. GP+, za: Katalog fotografii ze zbiorów Muzeum Historycznego m.st. Warszawy


Jan Kwiatkowski
Id rekordu informacji: 63246
kominiarz z m. Lubień pow. włocławski. G. 25.7. wywieziony z Warszawy (nocą) do pułków orenburskich karnych.
źródło: nad GP+, za: Czas 2.8.1863


Jan Kwiatkowski
Id rekordu informacji: 21104
Powstaniec figurujący w Archiwum ks. Ruczki
źródło: [Marcinek R., Archiwum ks. Ludwika Ruczki...]


Jan Kwiatkowski
Id rekordu informacji: 65398
Ur. 1841 Brzezie, miejscowość w 1923: Kozice, stopień wojskowy posiadany w powstaniu: szereg., stopień wojskowy w 1923r.: ppor., liczba wykazu Sekcji Opieki Departamentu Sanitarnego Ministerstwa Spraw Wojskowych: II-513
DP-dod. 10.3.1921, 11.3.1922, 30.4.1922, 22.6.1923, 10.2.1924, 21.11.1924, Polska Zbrojna - załącznik 22.6.1923, 10.2.1924, 21.11.1924, RO 1923, RO 1924
źródło: nad. Karol Giemza, za: Dzienniki personalne i Roczniki Oficerskie WP 1921-24


Jan Kwiatkowski
Id rekordu informacji: 20724
ur. 27 grudzień 1844 zm. 6 stycznia 1908, kupiec, powstaniec styczniowy, sybirak, radny Krakowa
źródło: nad. Jeronimo_77 i mikor
Nota biograficzna: Jan Kwiatkowski


Jan Kwiatkowski
Id rekordu informacji: 31533
ur. r. 1843 w Krakowie, subj. księgarni, służył jako szereg, w oddz. Langiewicza. Walczył pod Chrobrzą i Grochowiskami. Ranny w rękę. Po powstaniu kupiec.
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]


Jan Pawłowicz Kwiatkowski
Id rekordu informacji: 13002
Rolnik
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Józef Kwiatkowski
Id rekordu informacji: 17793
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Józef Kwiatkowski
Id rekordu informacji: 49371
gmina/wieś Miastkowo, kara: aresztowany, przestępstwo: zbierał pieniądze na buty (z cholewami) i półkożuszki dla buntowników, data zarządzenia: 10.01.1864
źródło: nad. Marta Czerwieniec, za: Kaczyński M., Spis wszystkich ''przestępców'' politycznych powiatu łomżyńskiego z 1863 roku, w: AP Łomża


Józef Kwiatkowski
Id rekordu informacji: 49467
gmina/wieś Nowogród, kara: wypuszczony z więzienia, data zarządzenia: 31.12.1863
źródło: nad. Marta Czerwieniec, za: Kaczyński M., Spis wszystkich ''przestępców'' politycznych powiatu łomżyńskiego z 1863 roku, w: AP Łomża


Józef Kwiatkowski
Id rekordu informacji: 34451
(1822—1871), kupiec warsz. W 1861 r. członek Dyrekcji Konstablów, w końcu t.r. emigrował. W 1863 r. agent RN w Wiedniu do zakupu broni
źródło: [Galicja w Powstaniu Styczniowym...]


Józef Kwiatkowski
Id rekordu informacji: 24877
były uczeń seminaryum Warszawskiego, z którego wystąpiwszy, trudnił się przepisywaniem wyroków sądowych. W początkach powstania, mając zebranych przez pracę 250 zł. pol., za pieniądze te uzbroiwszy się, pospieszył do oddziału Langiewicza, zkąd przeniósł się do oddziału Czachowskiego, w bitwie pod Św. Krzyżem dwa razy ranny, zmuszony był na czas jakiś opuścić szeregi. Przyszedłszy do zdrowia, zaciągnął się do oddziału Raczkowskiego pod główną komędą Calliera zostającego, w bitwie pod Kleszewem przez nieprzyjaciół otoczony, nie chcąc się poddać, wystrzałem z rowolweru życie sobie odebrał.
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]


Józef Kwiatkowski
Id rekordu informacji: 56117
informacja taka sama jak rekord nr 24875
źródło: nad. GP, za: CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)


Józef Kwiatkowski
Id rekordu informacji: 56119
informacja taka sama jak rekord nr 24877
źródło: nad. GP, za: CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)


Józef Kwiatkowski
Id rekordu informacji: 1171
ppro. (1845) Warszawa
źródło: nad. Jerzy, za: Rocznik oficerski 1923, Oficerowie - weterani powstania styczniowego


Józef Kwiatkowski
Id rekordu informacji: 24875
rodem z Galicyi, po wysłużeniu lat w wojsku austryackióm, gdzie był podobno oddany za karę, otrzymał posadę nauczyciela szkoły realnej w Stryju w r. 1862. Powstanie powołało go w szeregi pod dowództwo Zapałowicza, zginął 19 Maja 1863 roku w potyczce pod Tuczapami w Lubelskiem.
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]


Józef Kwiatkowski
Id rekordu informacji: 65978
Ur. 1843 ( 1845 ) Inowrocław, miejscowość w 1923: Inowrocław, stopień wojskowy posiadany w powstaniu: szereg., stopień wojskowy w 1923r.: ppor., liczba wykazu Sekcji Opieki Departamentu Sanitarnego Ministerstwa Spraw Wojskowych: II-930
DP-dod. 10.3.1921, 11.3.1922, 30.4.1922, 22.6.1923, 10.2.1924, 21.11.1924, Polska Zbrojna - załącznik 22.6.1923, 10.2.1924, 21.11.1924, RO 1923, RO 1924
źródło: nad. Karol Giemza, za: Dzienniki personalne i Roczniki Oficerskie WP 1921-24


Józef Arkadiusz Kwiatkowski
Id rekordu informacji: 66942
Ur. 1845, miejscowość w 1923: Płock, stopień wojskowy posiadany w powstaniu: szereg., stopień wojskowy w 1923r.: ppor., liczba wykazu Sekcji Opieki Departamentu Sanitarnego Ministerstwa Spraw Wojskowych: III-270
DP-dod. 10.3.1921, 11.3.1922, 30.4.1922, 22.6.1923, 10.2.1924, 21.11.1924, Polska Zbrojna - załącznik 22.6.1923, 10.2.1924, 21.11.1924, RO 1923, RO 1924
źródło: nad. Karol Giemza, za: Dzienniki personalne i Roczniki Oficerskie WP 1921-24


Józef Arkadjusz Kwiatkowski
Id rekordu informacji: 1170
ppro.(1840) Francja Paryż
źródło: nad. Jerzy, za: Rocznik oficerski 1923, Oficerowie - weterani powstania styczniowego


Julian Kwiatkowski
Id rekordu informacji: 1172
ppro. (1845) Wólka Mławska
źródło: nad. Jerzy, za: Rocznik oficerski 1923, Oficerowie - weterani powstania styczniowego


Julian Kwiatkowski
Id rekordu informacji: 55271
syn obywatela z Krakowa, uczeń wydziału technicznego, przechodząc przez granicę w celu zaciągnięcia się do oddziałów powstańczych został schwytany, a następnie zesłany na Syberię, w drodze zmarł.
źródło: nad. GP, za: CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)


Julian Kwiatkowski
Id rekordu informacji: 65964
Ur. 1842, stopień wojskowy posiadany w powstaniu: szereg., liczba wykazu Sekcji Opieki Departamentu Sanitarnego Ministerstwa Spraw Wojskowych: III-339
DP-dod. 10.3.1921, 11.3.1922, 30.4.1922, 22.6.1923, 10.2.1924, 21.11.1924, Polska Zbrojna - załącznik 22.6.1923, 10.2.1924, 21.11.1924, RO 1923, RO 1924
źródło: nad. Karol Giemza, za: Dzienniki personalne i Roczniki Oficerskie WP 1921-24


Julian Kwiatkowski
Id rekordu informacji: 60639
Więzień cytadeli warszawskiej. szlachcic z Serokomli, lat 26. Katolik, kawaler, majątku nie ma. Aresztowany w Serokomli 5 kwietnia 1864 r. "Oskarżony o pełnienie funkcji agenta rewolucjonistów". W więzieniu od 28 kwietnia 1864 r. 1 lutego 1865 r. skazany na osiedlenie na Syberii, 17 lutego odesłany do Warszawy. (K-71).
Oznaczenie literowe na końcu noty oznacza literę rosyjską i numer w notatkach. Daty wg kalendarza juliańskiego.
źródło: nad. Jacek Strozewski, za: Krawczyk T., Podlascy więźniowie Cytadeli Warszawskiej, w: Niepodległość i Pamięć 5/3 1998


Karol Kwiatkowski
Id rekordu informacji: 31513
ur. r. 1842. w Chrząstowie, uczeń instyt. agronom., służył jako podof. w oddz. Langiewicza i Zawadzkiego. Brał udział we wszystkich potyczkach. Po powst. leśniczy.
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]


Karol Piotr Kwiatkowski
Id rekordu informacji: 1167
h. Abdank, ppro. (1835) Płock
źródło: nad. Jerzy, za: Rocznik oficerski 1923, Oficerowie - weterani powstania styczniowego


Ksawery Kwiatkowski
Id rekordu informacji: 67913
powstaniec, zesłaniec
źródło: nad. GP+, za: Katalog fotografii ze zbiorów Muzeum Historycznego m.st. Warszawy


Ludwik Kwiatkowski
Id rekordu informacji: 21105
Powstaniec figurujący w Archiwum ks. Ruczki
źródło: [Marcinek R., Archiwum ks. Ludwika Ruczki...]


Ludwik Kwiatkowski
Id rekordu informacji: 60860
z Krakowa, obywatel austriacki trzymany w Jarosławlu za Moskwą po dzień 16 marca 1865, w związku z działaniami powstańczymi
lista przedrukowana w Czasie została pierwotnie napisana w języku niemieckim i nieco poprawiona przy tłumaczeniu pod względem poprawności nazw
źródło: Czas 23.4.1865


Ludwik Kwiatkowski
Id rekordu informacji: 55315
z Krakowa, z profesji zdun, służył jako szeregowiec pod dowództwem Iskry, ranny, wzięty w niewolę, następnie zesłany w głąb Moskwy, do robót przeznaczony, zmarł w guberni tulskiej 29 marca 1866 r. w wieku lat około 30.
źródło: nad. GP, za: CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)


Marcin Kwiatkowski
Id rekordu informacji: 36531
ppor., odzn. Krzyżem Niepodległości z mieczami za udział w Powstaniu 1863
źródło: ŻN, za: Monitor Polski 260/1930


Marian Kwiatkowski
Id rekordu informacji: 57715
Był proboszczem w Janowie nad Orzycem, miał 47 lat. Aresztowany został 23 listopada 1863 r. Oskarżony był o to, że był głównym rewolucjonistą i kierownikiem powstania na tym terenie sprowadzał z zagranicy broń i amunicję. Nakaz aresztowania wydał podpułkownik Dobrowolski zarzucając mu udział w powstaniu i tworzenie partii.
14 stycznia Wojenno Polowa Komisja Sądowa wydała wyrok, który pozbawiał ks. Kwiatkowskiego godności duchowej i wszystkich praw stanu oraz skazała go na 15 lat katorgi w kopalniach. Początkowo przetrzymywany był w Przasnyszu na koszt rządu w wysokości
11 kopiejek dziennie. Do robót w kopalni wysłano go 31 grudnia 1864 r. Zmarł 6 sierpnia 1866 r. w mieście Czyta
źródło: nad. GP, za: Grzybowski M.M. ks., Duchowieństwo katolickie diecezji płockiej w okresie powstania styczniowego, w: Rocznik Towarzystwa Naukowego Płockiego V, 2013


Michał Kwiatkowski
Id rekordu informacji: 65248
Ur. 1840 Stary Rodziejów, miejscowość w 1923: Francja Paryż, stopień wojskowy posiadany w powstaniu: szereg., stopień wojskowy w 1923r.: ppor., liczba wykazu Sekcji Opieki Departamentu Sanitarnego Ministerstwa Spraw Wojskowych: VI-60
DP-dod. 10.3.1921, 11.3.1922, 30.4.1922, 22.6.1923, 10.2.1924, 21.11.1924, Polska Zbrojna - załącznik 22.6.1923, 10.2.1924, 21.11.1924, RO 1923, RO 1924
źródło: nad. Karol Giemza, za: Dzienniki personalne i Roczniki Oficerskie WP 1921-24


Mieczysław Kwiatkowski
Id rekordu informacji: 56448
Szeregowy, wymieniony na rozkazie Rządu Narodowego z dn. 20.04.1863 jako zasłużony, odznaczający się męstwem na polu walki (woj. augustowskie).
źródło: nad. GP, za: Rękopisy Biblioteki Poturzyckiej Dzieduszyckich, Biblioteka Stefanyka f.45 cz 1


Mikołaj Kwiatkowski
Id rekordu informacji: 63381
(ok. 1832 ?)
Syn Jana, szlachcic z gub. wołyńskiej. W powstaniu przebywał w oddziale. Sądzony w Kijowie, został skaza¬ny na 6 lat ciężkich robót w zakładach. W końcu 1864 r. wyprawiono go z Irkucka do zakładów nerczyń¬skich, potem Siwakowej. Na osiedleniu od 1866 r. przebywał w gm. Idyńskiej okr. bałagańskiego i gm. Wi- timskiej okr. kireńskiego. W 1874 r. odzyskał prawa stanu i otrzymał pozwolenie na przeniesienie się do europejskiej części Rosji. Wyjazd opóźnia! się z powodów majątkowych, gdyż zajmując się handlem dorobił się własnego domu w Irkucku. Wyjechał w 1878 r. do gub. jekaterynosławskiej, ale nadal miał w Irkucku nieuregulowane sprawy. Powrócił w następnym roku, lecz, niestety, w wielkim pożarze miasta w 1879 r. spło¬nął również jego majątek - starał się o zapomogę skarbową. W 1883 r. otrzymał prawo wyboru miejsca po¬bytu, ale odmówiono rekompensaty finansowej za poniesione straty wynikłe z powodu pożaru i przejazdów.
źródło: nad. GP+, za: Katalog fotografii ze zbiorów Muzeum Historycznego m.st. Warszawy


Mikołaj Kwiatkowski
Id rekordu informacji: 61191
szlachcic powiatu taraszczańskiego, powstaniec. Mieszkał w miejscowości Połowiecka Wielka w powiecie wasylkowskim.
źródło: nad. Martyna, za: beket.com.ua, Spis uczestników powstania 1863r. w Guberni kijowskiej.


Stanisław Kwiatkowski
Id rekordu informacji: 20725
1848 - 1932, kupiec, powstaniec 63 r., poch. cm. Rakowicki pas 2 gr. rodz.
źródło: nad. mikor
Nota biograficzna: Stanisław Kwiatkowski


Stanisław Kwiatkowski
Id rekordu informacji: 33041
powstaniec styczniowy, poch. Przemyśl
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Cmentarzyska ...]


Stanisław Kwiatkowski
Id rekordu informacji: 46604
uczestnictwo w potyczkach: krakowskie: Wąsowo 15.08.1863
źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki...


Stanisław Kwiatkowski
Id rekordu informacji: 61115
ur. 1838, zm. 14.07.1916, powstaniec 1863.
Pochowany Warszawa, Powązki - kwatera 303, rząd 5, miejsce 8,9.
źródło: nad. Martyna, za: Nagrobek


Teofil Kwiatkowski
Id rekordu informacji: 13243
syn Antoniego, Rolnik
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Tomasz Kwiatkowski
Id rekordu informacji: 57738
Był proboszczem w Dąbrowie Mławskiej. Siedział w areszcie śledczym jako obwiniany o udział w powstaniu o to, że brał czynny udział przy poborze do powstania i utrzymywał stosunki z osobami nieprawomyślymi.
źródło: nad. GP, za: Grzybowski M.M. ks., Duchowieństwo katolickie diecezji płockiej w okresie powstania styczniowego, w: Rocznik Towarzystwa Naukowego Płockiego V, 2013


Tomasz Kwiatkowski
Id rekordu informacji: 1173
ppro. (1841) Kozice
źródło: nad. Jerzy, za: Rocznik oficerski 1923, Oficerowie - weterani powstania styczniowego


Tomasz Kwiatkowski
Id rekordu informacji: 64594
Ur. 1835 Wojsławice, miejscowość w 1923: Płock, stopień wojskowy posiadany w powstaniu: szereg., stopień wojskowy w 1923r.: ppor., liczba wykazu Sekcji Opieki Departamentu Sanitarnego Ministerstwa Spraw Wojskowych: VII-65
DP-dod. 10.3.1921, 11.3.1922, 30.4.1922, 22.6.1923, 10.2.1924, 21.11.1924, Polska Zbrojna - załącznik 22.6.1923, 10.2.1924, 21.11.1924, RO 1923, RO 1924
źródło: nad. Karol Giemza, za: Dzienniki personalne i Roczniki Oficerskie WP 1921-24


Wawrzeniec Kwiatkowski
Id rekordu informacji: 12297
mieszczanin ramoskiej gub.
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Wawrzyniec Kwiatkowski
Id rekordu informacji: 21106
Powstaniec figurujący w Archiwum ks. Ruczki
źródło: [Marcinek R., Archiwum ks. Ludwika Ruczki...]


Wawrzyniec Kwiatkowski
Id rekordu informacji: 50611
z powiatu starosądeckiego, w niewoli moskiewskiej "ma być w Kielcach"
źródło: nad. GP, za: Wykaz poległych, rannych i w niewoli, AN Kraków 29/1571 skan 1215-16


Wincenty Kwiatkowski
Id rekordu informacji: 14855
szlachcic Mohylew województwo
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Władysław Kwiatkowski
Id rekordu informacji: 22742
(1843 - 1863) - słuchacz szkoły technicznej w Krakowie. Ranny pod Miechowem zmarł wkrótce po operacji; pochowany 27 II w Krakowie
źródło: [Kozłowski E., (oprac) Zapomniane Wspomnienia...]


Władysław Kwiatkowski
Id rekordu informacji: 56118
informacja taka sama jak rekord nr 24876
źródło: nad. GP, za: CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)


Władysław Kwiatkowski
Id rekordu informacji: 24876
lat 20 liczący wskutek ran otrzymanych w bitwie pod Miechowem dnia 17go Lutego 1863 roku, zmarł w klinice Krakowskiej dnia 26 t. m. i roku. (Czas Nr. 46. Nr. 67).
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]


Władysław Kwiatkowski
Id rekordu informacji: 46800
uczestnictwo w potyczkach: krakowskie: Miechów 17.02.1863 ranny (poległ)
informacje w nawiasach niepewne
źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki...


Władysław Kwiatkowski
Id rekordu informacji: 20709
zakończył życie w Krakowie dnia 26. lutego 1863 r. w skutek ran otrzymanych pod Miechowem.
źródło: [StupSP]


Zdzisław Kwiatkowski
Id rekordu informacji: 46873
uczestnictwo w potyczkach: krakowskie: Małogoszcz 24.02.1863 poległ
źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki...


Zdzisław Kwiatkowski
Id rekordu informacji: 24874
urodzony 16 Stycznia 1846 r. Syn propinatora w Warszawie, uczeń Gimnaz. Warsz. czynny bardzo podczas manifestacyi w 1861 r. Przewidując wcześnie że będzie potrzeba zdolnych ludzi do broni wydalił się za granicę, przybywszy do Cuneo, natychmiast zapisał się do miejscowej szkoły wojskowej polskiej. Z hasłem powstania pospieszył pod dowództwo Jen. Langiewicza i zginął 2 Marca 1863 r. pod Małagoszczą jako oficer piechoty.
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]


Znajdź nazwiska zbliżone do nazwiska Kwiatkowski
Genealogia rodziny Kwiatkowski

Jeśli znasz wydarzenie lub miejsce, spróbuj wyszukwać wg tej frazy w opisach (pole w nagłówku)

Dlaczego rekordy się powtarzają? Dlaczego mają błędy? Te i inne odpowiedzi TUTAJ
Katalog Powstania Styczniowego wciąż rośnie. Rocznie zostaje dodanych średnio 5000 wpisów, zdjęć, punktów, not, linków i wiadomości. To żmudna i wymagająca praca społeczna.
Nie bądź obojętny. Wspomóż Fundację

Dzięki Waszemu wsparciu
udostępniamy już
ponad 5.000.000
jednostek informacji
  Fundacja Odtworzeniowa Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Regon: 122719308, NIP: 6793086820
konto: Raiffeisen Polbank 42 1750 0012 0000 0000 4108 9032
Przekaz online (usługa DotPay)
Wpisz kwotę:


Przelew kartą (usługa Pay Pal)Co oznaczają te dane? - Najczęstsza bibliografia - Źródła, skróty - Autorzy bazy, nadawcy - Historia zmian
Dodaj informacje - Forum projektu - Poparcie i współpraca© Genealogia Polaków - Źródła Tożsamość Rzeczypospolita 2010- 2021
Wszelkie kopiowanie zbioru zabronione, wykorzystanie w publikacjach tylko z podaniem aktywnego linku.