Genealogia Polaków
=> Fundacja
=> Portal
==> Bazy danych
====> Leksykon
====> Powstanie Styczniowe
======> Powstańcy
======> Bitwy i potyczki
======> Światowy Szlak P.1863
======> Co oznaczają te dane?
======> Dodaj informacje
======> Bibliografia, źródła
======> Autorzy bazy, nadawcy
======> Poparcie i współpraca
======> Forum bazy
====> Właściciele Dóbr
====> Oficjaliści Prywatni
====> Mapa/Lokalizator
======> Dodaj punkt na mapie
=> Biblioteka/Forum
=> Archiwum zdjęć
=> Pomoce profesjonalne
=> WSPIERAJ !
 
MATERIAŁY DLA SZKÓŁ

Rota przysięgi powstańczej
Najważniejsze bitwy
Powstanie Zabajkalskie
 
WIĘCEJ NA TEMAT


Bitwy i potyczki - pełny katalog
Wykaz bitew - lista skrócona
Zesłańcy
Zamordowani
Duchowni
Naczelnicy na Litwie (pdf)
Dowódcy oddziałów na Litwie (pdf)
Szpitale i lazarety 1863 (pdf)
Fotografie dot. powstania
Malarstwo o tematyce powstańczej
Wielkopolanie polegli w powstaniu
Powstańcy w Bawarii
Dorpartczycy
Denuncjatorzy, szpiedzy...
Pamiętniki Borkowskiego z 1863
Mogiła w Krasnobrodzie
Mogiła w Miniewiczach
Lista zdrajców
Wiele innych artykułów dot. powstania
 
PREZENTACJE POWER-POINT
* Prezentacja ogólna (3MB)
Można prezentować np. w szkołach
* Źródła historii powstańczej (12MB)
Szkoły, towarzystwa genealogiczne i in.

Powyższe prezentacje można używać dowolnie, np. jako materiały w czasie lekcji historii, lub urozmaicenie wykładów czy spotkań.
 
WYPOŻYCZ WYSTAWĘWystawa "Powstanie Styczniowe"
Wystawę, można zamówić
 
GRY POWSTAŃCZE


Gra pudełkowa

Pierwsza polska gra dot. powstania 1863

Darmowa gra na komórkę

Graj na swojej komórce
 
Wyszukaj wg źródła

(Wpisz min. 5 liter)
 
 

Kod QR listy
(pełny kod VCard)
 
Katalog Powstańców Styczniowych
Kwerenda źródeł tożsamości Rzeczypospolitej
Wydział Fundacji Odtworzeniowej Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Nazwiska: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z  ? 

Znajdź w opisach:                    
(Wystarczy wpisać część wyrazu, bez gwiazdki)
 |  Zesłańcy
 |  Duchowni
 |  Zamordowani
 |  Bitwy i potyczki
 |  Mapa miejsc

Osoby o nazwisku Majewski związane z Powstaniem 1863r.
(Wypisy źródłowe - mogą się powtarzać)


Agnieszka Majewska
Id rekordu informacji: 42796
zam. Jałbrzykowska (1818-1902), żona Seweryna, powstańca 1863/4, długoletnia nauczycielka i przełożona pensji żeńskiej w Podgórzu, w 1887 r. uchwałą rady miejskiej otrzymała honorowe obywatelstwo miasta Podgórza, "za położone zasługi około długoletniego krzewienia oświaty". Poch. Kraków - stary cmentarz Podgórski
za: Ks. zm. V, nr 297 /-/ WAP. P-7 i P-33 /-/ Cyrankiewicz
źródło: Grodziska K., Cmentarze Podgórza, Wydawnictwo


Elżbieta Majewska
Id rekordu informacji: 33886
zob: Elżbieta Pawłowska, poch. Lublin, cm. przy ul. Lipowej
źródło: oprac.: Barbara Glądała na podst. Z.Bieleń, Groby uczestników Powstania Styczniowego na cmentarzach Lublina, Lublin 1985r., za: ltg.pl


Genowefa Majewska
Id rekordu informacji: 53160
szlachcianka, żona Franciszka,z grodzieńskiej guberni, z powiatu prużańskiego, wydanie powstańcom chleba,kara na 50 rubli
źródło: nad. Bogusława Stawska-Kaszczyniec, za: Kobiety zamieszane w powstaniu na Litwie 1863, LVIA f. 1248-1-622


Helena Majewska
Id rekordu informacji: 43465
Zamężna Kirkor, potem Pióro. "Artystka dramatyczna teatru wileńskiego, żona literata Adama Kirkora, przedmiot miłości i uwielbienia Ludwika Kondratowicza, po wejściu do organizacji w 1863 r. oddała się z zupełnem zaparciem sprawie narodowej. W Warszawie, w domu, gdzie zamieszkała, przebywał przez kilka miesięcy jako sublokator, Romuald Traugutt, naczelnik Rządu Narodowego. Gdy go aresztowano, jednocześnie prawie przewieziono do więzienia i Helenę Kirkorowę, ale napróżno starano się z niej wydobyć zeznania. Wyszła, o ile mówiono powszechnie, obronną ręką z tej ciężkiej próby. Gdy mąż jej uzyskał rozwód, o który się starał, poślubiła w Irkucku zacnego współwygnańca, białorusina, Antoniego Piórę. Raz tylko próbowała wystąpić publicznie jako artystka w teatrze irkuckim, ale się ten występ nie powiódł i zmusił ją do wycofania się ze sceny."
źródło: nad. DHRP, za: Lasocki W., Wspomnienia z mojego życia, t. II, Kraków 1934


Helena Majewska
Id rekordu informacji: 22933
żona Adama Kirkora, ukrywała Traugutta w swoim mieszkaniu w Warszawie,odbywały się tam też tajne narady
źródło: oprac. DHRP


Jelena Majewska
Id rekordu informacji: 17732
c. Leona.
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Klara Majewska
Id rekordu informacji: 60377
We lwowskim, jedna z uczestniczek Klaudynek (Stowarzyszenia im Klaudyny Potockiej), krzewiących tożsamość polską i niosącą pomoc powstańcom i weteranom. Jedna z założycielek pierwszej w województwie wypożyczalni książek polskich - w Sokalu. Przyrodnia siostra panien Sturmo. W czasie Powstania objęła administrację szpitala powstańczego w klasztorze oo. Bernardynów. Opatrywała rannych, asystowała przy operacjach
źródło: nad. gp, za: Romanowiczówna Zofia, Klaudynki, wyd. Lwów 1913


Klara Majewska
Id rekordu informacji: 32381
zob. Rieger Klara
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]


Paulina Majewska
Id rekordu informacji: 53161
mieszczanka lat 30, z grodzieńskiej guberni z Bielska, za kontakty z powstańcami,zwolniona z aresztu 01.18.1864
źródło: nad. Bogusława Stawska-Kaszczyniec, za: Kobiety zamieszane w powstaniu na Litwie 1863, LVIA f. 1248-1-622


Majewski
Id rekordu informacji: 25809
(pseudonym), był to starozakonny, służył u kosynierów w oddziale najpierw Jankowskiego, potem Czaehowskiego, zabłąkany w lesie, napadnięty przez patrol kozacką, zakłuty został, w Lubelskiem 15 Lipca 1863 r.
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]


Majewski
Id rekordu informacji: 25810
dworski z Lubelskiego zginął pod Panasówką 3 Września 1863 r.
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]


Majewski
Id rekordu informacji: 58443
Ksiądz kapelan oddziału Szymkiewicza, po rozstrzelanym księdzu Gargasie. Jeździł agitując po miasteczkach i wsiach z 30 kawalerzystami pod dowództwem Krasowskiego.
Działo się to zwykle w większe uroczystości. Powstańcy przybywali na nabożeństwo, zajmowali miasteczko, a ks. Majewski przywdziewał komżę i wstępował na ambonę. Na Żmudzi zwykle kościoły przepełnione są ciżbą pobożnego ludu, a cóż dopiero w czasie wojny? Stają się one wtenczas obok zwykłego nabożeństwa, źródłem niewyczerpanem nowin i miejscem zebrania dla na rad. Budujące i znakomite byty to rzeczy. Wyobraźcie sobie księdza polskiego, obdarzonego wymową, mówiącego do ludu wobec 30tu dzielnych wojowników. Serdeczne i znakomite płynęły słowa przez usta ks. Majewskiego. Przedstawcie sobie tłum prostaczków, upadły na kolana i płaczący z rozczulenia i żalu.
Zwykłą formą jego było przedstawiać potęgę Moskwy w postaci pieklą, cara jako Lucypera, a jego urzędników jako czartów wcielonych. „Nie narzekajcie i nie kłóćcie się ze szlachtą - przemawiał kapłan - która panowała dawniej nad wami, bo uleglibyście namowom czarta. Jeżeli panowie uciskali was, to dla tego, że ten sam czart był ich kusicielem. Kto wprowadził skazki (spis ludności poddańczej) do naszej ziemi, kto zwiększył podatek nie kiedy do czterech rubli na głowę, kto nakazał pańszczyznę i pilnował jej wykonania, kto nadal złe prawą i nasłał sprzedajnych czynowników, jeżeli nie carowie Moskwy. Moskale więc są przyczyną złego. A kto Polskę rozebrał, jeżeli nie oni, jeżeli nie trzech szatanów, którzy bezbożnie nazwali siebie trójcą ...“ itd. Kazanie takie nie mogło zostać bez wrażenia. Lud płakał i korzył się przed ołtarzem, uczuwał w sobie polskie serce i polskie posłannictwo. Tłumnie, wybiegał na cmentarz i szukał dowódcy, by się zaciągnąć pod jego chorągiew.
źródło: nad. GP , za: na podst.: Ojczyzna, dziennik polityczny, literacki i naukowy 1864 nr 115


Majewski
Id rekordu informacji: 23804
Ksiądz walczył w oddziale Szymkiewicza w woj grodzkim
źródło: [CDIAL 102-1-75, lista powstańców - rękopis]


Majewski
Id rekordu informacji: 57365
ksiądz, jako kapelan w oddziale Szymkiewicza na Litwie umiał przemawiać do ludu i tym zjednywał go sobie.
źródło: nad. GP, za CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)


Majewski
Id rekordu informacji: 23805
Ksiądz. Prowadził oddział partyzancki
źródło: [CDIAL 102-1-75, lista powstańców - rękopis]


Majewski
Id rekordu informacji: 44067
lat 22, kleryk franciszkanin z Łagiewnik, powstaniec z oddziału mjr Roberta Skowrońskiego, kpt. Roberta Szumlańskiego, poległ 10.09.1863 pod Dalikowem. Pochowany w zbiorowej mogile 55 powstańców na cmentarzu w Dalikowie (woj. łódzkie)
źródło: nad. Grażyna Słupczyńska, za: fotografia własna, oraz ROPWiM - Powstanie styczniowe, mogiły ...


Majewski
Id rekordu informacji: 44758
udział w potyczkach: krakowskie: Góry 18.06.1863 poległ
źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki ...


Majewski
Id rekordu informacji: 44759
udział w potyczkach: lubelskie: Depułtycze 5.08.1863
źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki ...


Majewski
Id rekordu informacji: 44760
udział w potyczkach: zob. Majkowski
źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki ...


Majewski
Id rekordu informacji: 25811
wieku lat 24 lub 25 rodem z Litwy, junkier piechoty rossyjskiej, jako powstaniec służył w oddziale Grabowskiego (w stopniu oficera), poległ w bitwie pod Nowem - miastem w Rawskim.
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]


Majewski
Id rekordu informacji: 25812
wieku lat 27 urzędnik z administracyi księstw. Łowickiego z Łyszkowic służył w oddziale Skowrońskiego, jako żołnierz strzelców, poległ ugodzony kulą w bitwie pod Dalkowem w powiecie Łęczyckim d. 10 Września 1863 r. Pochowany tamże.
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]


Majewski
Id rekordu informacji: 25813
wieku lat 30 wyrobnik z Warszawy, w samych początkach powstania wziął w nióm udział, służąc w oddziale Jankowskiego, brał udział we wszystkich bitwach jakie ten oddział stoczył z nieprzyjacielem, potem służył w oddziale Lelewela i Langiewicza, w końcu w oddziale Broniewskiego, poległ w bitwie pod Niegorzewem d. 3 Czerwca 1863 r.
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]


Majewski
Id rekordu informacji: 25814
włościanin z Podlaskiego służył przy kosynierach zginął pod Fajsławicami w Sierpniu 1863 r. Majkowski patrz Majewski Józef.
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]


Majewski
Id rekordu informacji: 25815
Z Warszawy zginął pod Jeziorkiem jako podoficer, pochowany tamże.
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]


Majewski
Id rekordu informacji: 22323
za wyrokiem sądu wojennego stracony w Kazaniu dnia 14. czerwca 1864 r.
źródło: [StupSP]


Adam Majewski
Id rekordu informacji: 33887
1838-1908, poch. Lublin, cm. przy ul. Lipowej
źródło: oprac.: Barbara Glądała na podst. Z.Bieleń, Groby uczestników Powstania Styczniowego na cmentarzach Lublina, Lublin 1985r., za: ltg.pl


Adam Majewski
Id rekordu informacji: 43472
Syn Jana, urodzony w 1838 r., ukończył gimnazjum warszawskie w 1857 r., zaś uniwersytet petersburski ze stopniem kandydata praw w 1861 r., poczem wstąpił do sądownictwa w Warszawie. W 1864 roku aresztowany, po dziesięciu miesiącach więzienia skazany został na śmierć przez powieszenie za udział w organizacji województwa lubelskiego, gdzie był pomocnikiem wojewody. Wyrok ten w konfirmacji zmieniony został na dziesięcioletnie ciężkie roboty. Dnia 1 czerwca 1865 r. wyruszył Majewski na Syberję wraz z dobrowolnie mu towarzyszącą żoną, Elżbietą z Pawłowskich. Podróż odbyli w ciągu pięciu miesięcy i tegoż roku w listopadzie stanęli w Usolu. Majewski nabył w miasteczku domek z ogrodem, gdzie uprawiał warzywa, miał dwie krowy i z tego się utrzymywał. Od rządu zaś dostawał, jak wszyscy, jednego rubla miesięcznie i dwa pudy żytniej razowej mąki. W roku 1867 stracili pierworodną córeczkę, pochowaną na miejscowym cmentarzu w części polskiej. Wkrótce przybył im w Usolu syn Adam, którego do chrztu trzymała moja żona. Korzystając z manifestów, przenieśli się Majewscy w lutym 1869 r. do Krasnojarska, gdzie założyli sklep towarów warszawskich. W marcu 1870 r. otrzymuje Majewski posadę w kopalniach złota Bazylewskiego i udaje się z rodziną do północnej części gub. jenisiejskiej do kopalni „Innocentego". Tam pracuje trzy lata, odpowiednio wynagradzany, w dobrem towarzystwie rodaków. Na mocy manifestu przenoszą się znowu w końcu 1873 roku do Tomska, a w następnym roku, odzyskawszy prawa stanu, do Rosji europejskiej, gdzie w miastach Spasku i Usmaniu tambowskiej gubernji mieszkają lat parę pod dozorem policji. Pod koniec 1876 roku powracają nareszcie do kraju z czworgiem dzieci, z których Adam urodził się w Usolu, Zofja w Krasnojarsku, Zygmunt w kopalni jenisiejskiej, Władysław w Tomsku. Osiedlają się nastałe w Lublinie, gdzie Majewski jest adwokatem przysięgłym i jednym z dyrektorów Towarzystwa Kredytowego Miejskiego, a wkrótce nabywa dom na własność. Z dzieci, na Syberji urodzonych, najstarszy syn Adam jest lekarzem w Lublinie praktykującym, Zygmunt mierniczym, Władysław ukończył wydział prawny, Zofia ma sklep własny w Lublinie; z tych zaś, co w kraju przybyli, córka jest wspólniczką szkoły froeblowskiej w Lublinie i syn w szkołach lubelskich.
źródło: nad. DHRP, za: Lasocki W., Wspomnienia z mojego życia, t. II, Kraków 1934


Adam Majewski
Id rekordu informacji: 32516
ur. 1845, dr, powstaniec styczniowy, poch. Lwów
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Cmentarzyska ...]


Adam Majewski
Id rekordu informacji: 31688
ur. r. 1845 we Lwowie, student, służył jako szereg, w oddz. Younga. Po powst. doktor medycyny i właściciel zakładu leczniczego we Lwowie.
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]


Antoni Majewski
Id rekordu informacji: 24954
ksiądz bernardyn z Karczówki, rodem ze wsi Bogucic w powiecie Stobnickim gub. Radomskiej, pełnił obowiązki kapelana w oddziale Czaehowskiego, został zarąbany przez żołdaków w chwili kiedy spowiadał rannych na polu bitwy pod Grochowiskami (w bliskości wsi Szaniec) d. 18 czy 19 Marca 1863 r. Pochowany w Busku.
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]


Antoni Majewski
Id rekordu informacji: 50315
Ksiądz, kapelan powstańczy. Powstaniec z oddziału Langiewicza. Zasieczony przez Moskali szablami pod Grochowiskami 18.3.1863, podczas udzielania ostatniej posługi konającemu powstańcowi. Pochowany w zbiorowej mogile powstańczej w Busku Zdroju.
źródło: nad. Janusz Bzowski, za: Marciniec L., Cmentarz parafialny w Busku-Zdroju, TMB


Antoni Majewski
Id rekordu informacji: 22320
reformat z klasztoru Stopnickiego, udzielając rannym i umierającym na polu walki posługę kapłańską, zamordowany przez Moskali dnia 19. marca 1863 r.
źródło: [StupSP]


Feliks Majewski
Id rekordu informacji: 24955
wieku lat 32 żołnierz z pułku finlandzkich strzelców wojska rosyjskiego, rodem z Ostrołęckiego, służył w oddziale Bończy, bral udział w bitwie pod Igołomią i pod Górami w Stobnickiem, w tej ostatniej zginął d. 18 Czerwca 1863 r. (GŁ N. 26).
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]


Franciszek Majewski
Id rekordu informacji: 37434
МАIЕВСКIЙ Францъ,mieszczanin powiatu, obwodu białostockiego (мещанин Белостокского уезда),miasteczko Choroszcz (местечка "Хорощи" того же уезда, где и был пятисотским.),gubernia grodzieńska,uczestnik Powstania Styczniowego, zesłaniec, na mocy p. 3 orzeczenia /powelenja/ cesarskiego z 13 i 17 maja 1871 r. zwolniony z dozoru policyjnego z prawem zamieszkania gdziekolwiek w państwie rosyjskim, z wyjątkiem stolicy i guberni stołecznych, Królestwa Polskiego i Zabranego Kraju, lecz z zabronieniem mu objęcia służby państwowej i społecznej.
zgodnie z informacją na stronie internetowej oryginały dokumentów znajdują się w Narodowym Historycznym Archiwum w Mińsku
źródło: kdkv.narod.ru/1864/Spis-Xron.htm


Franciszek Majewski
Id rekordu informacji: 54108
lat 19, czeladnik ślusarski, skazany przez sąd karny na 8 dni więzienia za udział w powstaniu narodowm
źródło: nad. Piotr Ryttel, za: Gazeta Narodowa, nr 268, 31.12.1863


Franciszek Majewski
Id rekordu informacji: 62682
mieszczanin z powiatu białostockiego, z Choroszczy
źródło: nad. GP+, za: Bozik Ewa, Bohaterowie sprzed 150 lat, w: Powstanie 1863 Podlaskie epizody, Supraśl 2014


Franciszek Majewski
Id rekordu informacji: 24956
rodem z Łukowa, służył w oddziale Lelewela, poległ w bitwie pod Lutym d. 7 Marca 1863 r. (Czas Nr. 75. i Gł. N. 17.)
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]


Franciszek Majewski
Id rekordu informacji: 45953
uczestnictwo w potyczkach: podlaskie: Luta 7.03.1863 poległ
źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki...


Hipolit Majewski
Id rekordu informacji: 44077
Z Sądowa koło Strykowa, lat. 43, powstaniec z oddziału mjr Roberta Skowrońskiego, kpt. Roberta Szumlańskiego, poległ 10.09.1863 pod Dalikowem. Pochowany w zbiorowej mogile 55 powstańców na cmentarzu w Dalikowie (woj. łódzkie)
źródło: nad. Grażyna Słupczyńska, za: fotografia własna, oraz ROPWiM - Powstanie styczniowe, mogiły ...


Jan Majewski
Id rekordu informacji: 21783
1838-1898, Pochowany na cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie w kwaterze 40 - powstańczej.
źródło: GP, za: Nicieja S., Cmentarz Łyczakowski we Lwowie ..., oraz fotografia GP


Jan Majewski
Id rekordu informacji: 37028
rządca gospod, z Grabu. Oskarżony w wielkim procesie politycznym, rozpoczętym 7.7.1864 przed Trybunałem w Berlinie dla 149 powstańców.
źródło: Czas 1864, nr 52 za: Dziennik Poznański


Jan Majewski
Id rekordu informacji: 32764
ur. 1838, zm. 16 V i 898, powstaniec styczniowy, poch. Lwów
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Cmentarzyska ...]


Jan Majewski
Id rekordu informacji: 31293
ur. r. 1838 w Majach, urz. Magistr.. służył jako adjutant kawaleryi w odclz. Nemethego, Padlewskiego, Trąbczyńskiego i Nowickiego. Walczył pod Myszyńcem, Drążdżewem, Radzanowem i Różanem. Po powst, dietaryusz Wydziału krajowego.
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]


Jan Majewski
Id rekordu informacji: 60662
Więzień cytadeli warszawskiej. szlachcic ze wsi Liberatowa, pow. stanisławowski, lat 22. Kawaler. Aresztowany 15 lutego 1864 r. we wsi Poręba "oskarżony o przynależność do oddzia­ łu partyzanckiego". 5 kwietnia 1864 r. skazany na zesłanie i roboty publiczne w Rosji. (M-24).
Oznaczenie literowe na końcu noty oznacza literę rosyjską i numer w notatkach. Daty wg kalendarza juliańskiego.
źródło: nad. Jacek Strozewski, za: Krawczyk T., Podlascy więźniowie Cytadeli Warszawskiej, w: Niepodległość i Pamięć 5/3 1998


Józef Majewski
Id rekordu informacji: 58584
Botanik. Ur. w 1838r. Walczył pod dowództwem Krysińskiego i Wierzbickiego. Brał udział w bitwie pod Kaniówką, gdzie został ranny w nogę i głowę. Wzięty do niewoli pod wsią Fajsławice i zesłany na przymusową służbę do orenburskich batalionów.
źródło: nad. Martyna, za: Jerzy Maliszewski. Sybiracy zesłani i internowani za udział w powstaniu styczniowym.


Józef Majewski
Id rekordu informacji: 47831
duchowny katolicki, zesłaniec w roku 1861 miejsce wysyłki: grodzieńska, miejsce zsyłki: tobolska, zesłanie prawdopodobnie związane z wydarzeniami powstańczymi
RGIA, f. 821, op. 3, d. 435 /-/ op. 125, d. 3225, k. 36 /-/ op. 150, d. 224, k. 47 /-/ Kubicki, cz. 2, 2, s. 587
dokładniejszy opis źródła
źródło: nad. DHRP, za: Radwan M. SCJ, Rejestr duchownych katolickich ... w: Niebelski E., Epilog styczniowej insurekcji 1863 roku, KUL 2006


Józef Majewski
Id rekordu informacji: 34484
okręgowy organizacji miejskiej w Krakowie
źródło: [Galicja w Powstaniu Styczniowym...]


Józef Majewski
Id rekordu informacji: 24957
wieku lat 30 kilka, podług innych Majkowski stolarz z Łowicza, służył w oddziale Kononowicza, w bitwie d. 3 Czerwca 1863 r. pod Rościszewem skłuty bagnetami i wzięty do niewoli, podobno zmarł.
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]


Józef Władysław Majewski
Id rekordu informacji: 44078
Urzędnik z Łyszkowic, lat 24, powstaniec z oddziału mjr Roberta Skowronskiego, kpt. Roberta Szumlanskiego, poległ 10.09.1863 pod Dalikowem. Pochowany w zbiorowej mogile 55 powstańców na cmentarzu w Dalikowie (woj. łódzkie)
źródło: nad. Grażyna Słupczyńska, za: fotografia własna, oraz ROPWiM - Powstanie styczniowe, mogiły ...


Karol Majewski
Id rekordu informacji: 34485
(1833-1897), członek warsz. kół młodzieżowych, członek Dyrekcji Białych, od czerwca 1862 do maja 1863 r. więziony, od czerwca do połowy września 1863 r. członek RN. Aresztowany w 1864 r., złożył obciążające zeznania, zesłany do Wiatki. Po powrocie do kraju przedsiębiorca budowlany
źródło: [Galicja w Powstaniu Styczniowym...]


Karol Majewski
Id rekordu informacji: 57366
należał do delegacji wybranej na zjeździe w Warszawie w połowie września 1861 r. dla kierowania ogólnymi sprawami narodu, następnie został członkiem Rządu Narodowego wybranego w czerwcu 1863 r.
źródło: nad. GP, za CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)


Kławdi Majewski
Id rekordu informacji: 18164
s. Michała
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Konstanty Majewski
Id rekordu informacji: 22322
poległ w bitwie z Moskalami pod Górą dnia 18. czerwca 1863 r.
źródło: [StupSP]


Konstanty Majewski
Id rekordu informacji: 59654
szlachcic gub. grodzieńskiej. Pozbawiony praw stanu 1 zesłany na zamieszkanie w Tobolsku, został na podstawie manifestu z kwietnia 1866 przeniesiony do gub. kazańskiej. W Jadryniu od 21 sierpnia 1867. Na zesłaniu towarzyszyła mu zona Helena. W czerwcu 1870 uzyskał zezwolenie na wyjazd do Królestwa Polskiego 1 w sierpniu tego roku wyruszył „etapami" do Warszawy.
NART/GACzR (inf. W. Pawłowa), RGIA, z. 1286. inw. 31. wol. 15 54, k. 1,6, inw. 50, wol. 473, k. 689v.-690 (kart. J. Sztakelberga)
źródło: nad. GP+, za: Brus A., Na nieznane losy między Ołyńcem a Jadryniem, Warszawa 1999


Konstanty Majewski
Id rekordu informacji: 24958
wieku lat 39 urlopowany oficer wojsk rosyjskich zginął w wyprawie na Radziwiłów jako kapitan.
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]


Konstanty Ignatiewicz Majewski
Id rekordu informacji: 18242
(uwaga: transliteracja i tłumaczenie automatyczne) wątek na Forum
źródło: Spis powstańców 1863, za: kdkv.narod.ru (oprac. DHRP)


Leon Majewski
Id rekordu informacji: 1272
ppro. (1844) Płock
źródło: nad. Jerzy, za: Rocznik oficerski 1923, Oficerowie - weterani powstania styczniowego


Marcel Majewski
Id rekordu informacji: 61687
syn Stanisława, mieszkaniec Radziwiłłówki w powiecie berdyczowskim
źródło: nad. Martyna, za: beket.com.ua, Spis uczestników powstania 1863r. w Guberni kijowskiej.


Michał Majewski
Id rekordu informacji: 42232
Dziedzic Gójska, brał czynny udział w powstaniu.
źródło: nad. kujawiak, za: Kalembka S. (red) Z dziejów Powstania Styczniowego na Kujawach i Ziemi Dobrzyńskiej


Michał Majewski
Id rekordu informacji: 33338
h. Starża, ur, 1848, zm. 1910, powstaniec styczniowy, poch. Lwów
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Cmentarzyska ...]


Mikołaj Majewski
Id rekordu informacji: 46482
uczestnictwo w potyczkach: augustowskie: Wincenta 18.09.1863
źródło: nad. DHRP, za: Zieliński S., Bitwy i Potyczki...


Stanisław Majewski
Id rekordu informacji: 22319
akademik krakowski, umarł z ran odniesionych w bitwie pod Miechowem d. 17. lutego 1863 r.
źródło: [StupSP]


Stanisław Majewski
Id rekordu informacji: 31411
ur. r. 1841 w Dębiu, handlowiec, pracował w organiz. i służył jako ułan szereg, w oddz. Langiewicza, biorąc udział w bitwach począwszy od Wąchocka. Po powst. był więziony w Ołomuńcu i Iglawie.
źródło: [Białynia-Chołodecki J., Pamiętnik powstania styczniowego...]


Stanisław Majewski
Id rekordu informacji: 56392
z wyroku sądu wojennego stracony w Kazaniu dnia 14 czerwca 1864 r.
źródło: nad. GP, za: CDIAL 195-1-58 (Zbiory Tadeusza Sauczeya)


Teofil Majewski
Id rekordu informacji: 37593
Wągrowiec, walczył w oddziałach powstańczych pod Lubstowem, Nową Wsią, Olszakiem i Ślesinem
źródło: nad. Bożena Kuliberda, za: Paluch J., Wągrowieccy powstańcy


Tomasz Majewski
Id rekordu informacji: 1273
ppro. (1840) Jeziorna
źródło: nad. Jerzy, za: Rocznik oficerski 1923, Oficerowie - weterani powstania styczniowego


Walenty Majewski
Id rekordu informacji: 61024
Ur. ok. 1845, zm. 2.09.1896, powstaniec styczniowy 1863, sybirak.
Pochowany Warszawa, Powązki - kwatera 251, rząd 3, miejsce 19.
źródło: nad. Martyna, za: Nagrobek


Wiktor Majewski
Id rekordu informacji: 22321
umarł w Krakowie w r. 1863. z ran odniesionych w walce z Moskalami pod Pieskową Skałą.
źródło: [StupSP]


Wiktor Majewski
Id rekordu informacji: 24959
wieku lat 20, rodem ze Skoroszy w Mazowieckiem w skutek ran otrzymanych w bitwie pod Pieskową-Skałą zmarł w szpitalu św. Ducha w Krakowie d. 29 Marca 1863 r. Pochowany na cmentarzu miejscowym w d. 31 t. m. i r.
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]


Władysław Majewski
Id rekordu informacji: 34486
(1830-1887) (pseud. J. Żaboklicki), brat Karola, właśc. ziemski, od marca do sierpnia 1863 r. naczelnik woj. kaliskiego, następnie komisarz pełn. RN w Krakowie i Galicji Zach. oraz prezes Wydziału RN w Galicji
źródło: [Galicja w Powstaniu Styczniowym...]


Władysław Majewski
Id rekordu informacji: 24960
czy Stanisław, akademik poległ w bitwie po Miechowem d. 17. Lutego 1863 r. (Cz. N. 56).
źródło: [Kolumna Z., Pamiątka dla rodzin polskich..., t. II]


Władysław Majewski
Id rekordu informacji: 19989
porucznik wojsk polskich 1863, właściciel dóbr, ur. 12.VI.1840? zm. 20 maja 1904
źródło: nagrobek: Bolechów, pow. Stryjski


Władysław Majewski
Id rekordu informacji: 62497
powstaniec, weteran
źródło: nad. GP+, za: Wizerunki uczestników powstania styczniowego : 1863-4. Ser. 2 i 3.


Władysław Majewski
Id rekordu informacji: 1274
ppro. (1844) Słupia Stara
źródło: nad. Jerzy, za: Rocznik oficerski 1923, Oficerowie - weterani powstania styczniowego


Władysław Majewski
Id rekordu informacji: 50434
Student Uniwersytetu Jagiellońskiego, uczestnik bitwy miechowskiej, zginął w walce
źródło: Rzecz o roku 1863, publ. towarzysząca wystawie: Uniwersytet Jagielloński wobec Powstania Styczniowego (red. A. Zięba), Kraków 2013


Władysław Majewski
Id rekordu informacji: 61853
Ziemianin z Dylewa. "Mąż zaufania" stronnictwa "Białych" w województwie kaliskim od grudnia 1862.
źródło: nad. Witold Wiśniewski, za: informacje własne nadawcy


Znajdź nazwiska zbliżone do nazwiska Majewski
Genealogia rodziny Majewski

Jeśli znasz wydarzenie lub miejsce, spróbuj wyszukwać wg tej frazy w opisach (pole w nagłówku)

Dlaczego rekordy się powtarzają? Dlaczego mają błędy? Te i inne odpowiedzi TUTAJ
Katalog Powstania Styczniowego wciąż rośnie. Rocznie zostaje dodanych średnio 5000 wpisów, zdjęć, punktów, not, linków i wiadomości. To żmudna i wymagająca praca społeczna.
Nie bądź obojętny. Wspomóż Fundację

Dzięki Waszemu wsparciu
udostępniamy już
ponad 5.000.000
jednostek informacji
  Fundacja Odtworzeniowa Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
Regon: 122719308, NIP: 6793086820
konto: Raiffeisen Polbank 42 1750 0012 0000 0000 4108 9032
Przekaz online (usługa DotPay)
Wpisz kwotę:


Przelew kartą (usługa Pay Pal)Co oznaczają te dane? - Najczęstsza bibliografia - Źródła, skróty - Autorzy bazy, nadawcy - Historia zmian
Dodaj informacje - Forum projektu - Poparcie i współpraca© Genealogia Polaków - Źródła Tożsamość Rzeczypospolita 2010- 2020
Wszelkie kopiowanie zbioru zabronione, wykorzystanie w publikacjach tylko z podaniem aktywnego linku.