Genealogia Polaków DHRP
=> Bazy danych
===> Właściciele ziemscy
=====> Co oznaczają te dane?
=====> Dodaj informacje
=====> Najczęstsza bibliografia
=====> Autorzy bazy, nadawcy
===> Baza - mapa
=====> Dodaj punkt na mapie
===> Historia zmian
===> Banery na www

=> Źródła, skróty DHRP
=> Fundacja
 
Start bazy: 26 Maja 2013
Ilość wpisów: 22261
Aktualizacja bazy: 15 Stycznia 2021
 
Galeria dworów, pałaców i zamków
Galeria dworków i zamków
 
Więcej materiałów tematycznych
Słownik geograficzny
Lokalizator sprzed 1900r
Właść. tabularni 1902 Galicja
Właść. gub. siedleckiej 1910
Wigilia w dworach ziemiańskich
Oficjaliści dóbr prywatnych
Więcej wpisów dot. właśc.ziems.
 
 
Baza właścicieli i dóbr ziemskich
ordynacje, dominia, dobra tabularne, folwarki
Materiały do historii i genealogii Polaków

Nazwiska: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z
Miejsca: A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

Opis lub uwagi:                          
(Wystarczy wpisać część wyrazu, bez gwiazdki)
  Właściciele ziemscy o nazwisku Morawska
  sortuj wyniki alfabetycznie wg imion
  sortuj wyniki alfabetycznie wg miejsc
  sortuj wyniki chronologicznie • Aleksandra Morawska
  Miejsce: Sarniki średnie, wieś
  Data: 1904
  Opis: własność: Aleksandra Morawska

  Bigo J., Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości… Lwów 1904


 • Wincenta Morawska
  Miejsce: Uwsie, obw. brzeżański
  Data: ok. 1845
  Opis: Donacja dla poszkodowanych w powodzi w Galicji

  GP, za: Gazeta Lwowska 1845/110


 • Zofia Morawska
  Miejsce: Jeziorko, wieś, star. Stanisławów
  Data: 1904
  Opis: własność: Zofia Morawska

  Bigo J., Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości… Lwów 1904


 • Morawski
  Miejsce: Jurków
  Data: 1890
  Opis: 1895 zmarła jego żona Józefa Łempicka jako wdowa

  nad: GP, za: Gazeta Rolnicza 1895 nr 37


 • August Morawski
  Miejsce: Bukowsko, cyr. sanocki
  Data: 1853
  Opis: dziedzic

  nad. GP, za: Pusłowski Z., Szlachta Galicji w XIXw, Bibl. Jag.


 • Bomualda Morawski
  Miejsce: Zastawie, wieś, star. Rawa Ruska
  Data: 1904
  Opis: własność: Spdk. Bomualda Morawskiego

  Bigo J., Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości… Lwów 1904


 • Dr. Kazimierz Morawski
  Miejsce: Wadów, pocz. Pleszów, pow. Kraków
  Data: 1902
  Opis: właściciel tabularny

  nad. aleator, za: Księga adresowa królewskiego stołecznego miasta Lwowa. R. 1902, za: wbc.poznan.pl


 • Fabian Morawski
  Miejsce: Pohorce, cyr. samborski
  Data: 1843
  Opis: dziedzic

  nad. GP, za: Pusłowski Z., Szlachta Galicji w XIXw, Bibl. Jag.


 • Ignacy Morawski
  Miejsce: Olesza, cyr. stanisławowski
  Data: 1860
  Opis: dziedzic

  nad. GP, za: Pusłowski Z., Szlachta Galicji w XIXw, Bibl. Jag.


 • Ignacy Morawski
  Miejsce: Podchybie, k. Lanckorony
  Data: ok. 1810
  nad: GP, za: Holewiński M., Dwór w Podchybiu, w: Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków 2010


 • Jakub Morawski
  Miejsce: Bukowsko, cyr. sanocki
  Data: 1843
  Opis: dziedzic

  nad. GP, za: Pusłowski Z., Szlachta Galicji w XIXw, Bibl. Jag.


 • Jan Morawski
  Miejsce: Romanowe sioło, obw. tarnopolski
  Data: 1867
  Opis: Józef Buczyński

  nad. Jolanta Kowalska, za: Gazeta Lwowska 6.1.1867
  Lista właścicieli tabularnych uprawnionych do wyboru posłów do Sejmu Krajowego II Kadencji


 • Józef Morawski
  Miejsce: Bukowsko
  Data: ok. 1832
  nad: GP, za: Szematyzm Galicji i Lodomerii 1832, w: BCKUL


 • Józef Morawski
  Miejsce: Bukowsko, cyr. sanocki
  Data: 1843
  Opis: dziedzic

  nad. GP, za: Pusłowski Z., Szlachta Galicji w XIXw, Bibl. Jag.


 • Józef Morawski
  Miejsce: Bukowsko, cyr. sanocki
  Data: 1833
  Opis: dziedzic

  nad. GP, za: Pusłowski Z., Szlachta Galicji w XIXw, Bibl. Jag.


 • Józef Morawski
  Miejsce: Kotowiecko, poznańskie
  Data: 1906
  Opis: właściciel, po jego śmierci spadkobiercy nie mogli pogodzić się co do podziału,lub dobrowolnej sprzedaży, wskutek czego majątek wystawiono na licytację, komisja kolonizacyjna nabyła dobra płacąc ponad milion koron.

  nad. Piotr Ryttel, za: Gazeta Narodowa nr 9 , 1906 r.
  Gazeta podaje, że siostra J. Morawskiego wyszła za mąż za niejakiego Olschówkę i to on głównie był przeszkodą w porozumieniu co do spadku, czym ułatwił zakup kolonizatorom niemieckim.


 • Konstanty Morawski
  Miejsce: Pohorce, cyr. samborski
  Data: 1864
  Opis: dziedzic

  nad. GP, za: Pusłowski Z., Szlachta Galicji w XIXw, Bibl. Jag.


 • Konstanty Morawski
  Miejsce: Pohorce, obw. samborski
  Data: 1867
  nad. Mikołaj Karawacki, za: Gazeta Lwowska 6.1.1867
  Lista właścicieli tabularnych uprawnionych do wyboru posłów II kadencji Sejmu Krajowego


 • Marcin Morawski
  Miejsce: Uwsie, cyr. brzeżański
  Data: 1828
  Opis: dziedzic

  nad. GP, za: Pusłowski Z., Szlachta Galicji w XIXw, Bibl. Jag.


 • Marya Morawski
  Miejsce: Wadów, wieś, star. Kraków
  Data: 1904
  Opis: własność: Dr Kazimierz i Marya Morawscy

  Bigo J., Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości… Lwów 1904


 • Mikołaj Morawski
  Miejsce: Kobyła, cyr. tarnopolski
  Data: 1864
  Opis: dziedzic

  nad. GP, za: Pusłowski Z., Szlachta Galicji w XIXw, Bibl. Jag.


 • Roman Morawski
  Miejsce: Batków, cyr. złoczowski
  Data: 1860
  Opis: dziedzic

  nad. GP, za: Pusłowski Z., Szlachta Galicji w XIXw, Bibl. Jag.


 • Roman Morawski
  Miejsce: Berezowica Mała
  Data: ok. 1845
  Opis: donator dla ofiar powodzi w Galicji

  GP, za: Gazeta Lwowska 1845/130


 • Romuald Morawski
  Miejsce: Uhnów, pocz. Uhnów, pow. Rawa
  Data: 1902
  Opis: właściciel tabularny

  nad. aleator, za: Księga adresowa królewskiego stołecznego miasta Lwowa. R. 1902, za: wbc.poznan.pl


 • Romualda Morawski
  Miejsce: Uhnów, miasto la?, star. Rawa Ruska
  Data: 1904
  Opis: własność: Spdk. Romualda Morawskiego

  Bigo J., Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości… Lwów 1904


 • Stanisław Morawski
  Miejsce: Berezowica Mała
  Data: ok. 1832
  nad: GP, za: Szematyzm Galicji i Lodomerii 1832, w: BCKUL


 • Stanisław Morawski
  Miejsce: Berezowica Mała
  Data: 1818
  Gazeta Lwowska, 22.07.1818
  dar na rzecz utworzenia szkoły gimnazjalnej w Tarnopolu


 • Teofil Morawski
  Miejsce: Kobyła, cyr. tarnopolski
  Data: 1833
  Opis: dziedzic

  nad. GP, za: Pusłowski Z., Szlachta Galicji w XIXw, Bibl. Jag.


 • Teofil Morawski
  Miejsce: Kozówka, obw. tarnopolski, część
  Data: 1867
  nad. Jolanta Kowalska, za: Gazeta Lwowska 6.1.1867
  Lista właścicieli tabularnych uprawnionych do wyboru posłów do Sejmu Krajowego II Kadencji


 • Tymon Morawski
  Miejsce: Kujdańce, pocz. Maksymówka, pow. Zbaraż
  Data: 1902
  Opis: właściciel tabularny

  nad. aleator, za: Księga adresowa królewskiego stołecznego miasta Lwowa. R. 1902, za: wbc.poznan.pl


 • Tymon Morawski
  Miejsce: Kujdańce, wieś, star. Zbaraż
  Data: 1904
  Opis: własność: Tymon Morawski

  Bigo J., Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości… Lwów 1904


 • Władysław Morawski
  Miejsce: Odrzechowa, pow. Sanok
  Data: 1881
  Opis: "właściciel majątku, wylosowany jako przysięgły główny sądu przysięgłych w Przemyślu"

  nad. Piotr Ryttel, za: Przemyślanin, 1881 r.


 • Władysław Morawski
  Miejsce: Odrzechowa, z Urbanówką, wieś, star. Sanok
  Data: 1904
  Opis: własność: Władysław Morawski

  Bigo J., Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości… Lwów 1904


 • Władysław Morawski
  Miejsce: Orzechowa, pocz. Zarszyn, pow. Sanok
  Data: 1902
  Opis: właściciel tabularny

  nad. aleator, za: Księga adresowa królewskiego stołecznego miasta Lwowa. R. 1902, za: wbc.poznan.pl


 • Władysław Morawski
  Miejsce: Pobiedno, pocz. No¬wosielce, pow. Sanok
  Data: 1902
  Opis: właściciel tabularny

  nad. aleator, za: Księga adresowa królewskiego stołecznego miasta Lwowa. R. 1902, za: wbc.poznan.pl


 • Władysław Morawski
  Miejsce: Pobiedno, wieś, star. Sanok
  Data: 1904
  Opis: własność: Władysław Morawski

  Bigo J., Najnowszy skorowidz wszystkich miejscowości… Lwów 1904


 • Włodzimierz Morawski
  Miejsce: Sawałuski, cyr. stanisławowski
  Data: 1864
  Opis: dziedzic

  nad. GP, za: Pusłowski Z., Szlachta Galicji w XIXw, Bibl. Jag.* Znajdź nazwiska zbliżone do nazwiska Morawski
* Genealogia rodziny Morawski

Baza się wciąż powiększa. Wyniki wyszukiwania w przyszłości mogą ulec rozszerzeniu

Bazy z których korzystasz finansowane są tylko społecznie. Pomóż!
Fundacja Odtworzeniowa Dóbr Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Regon: 122719308, NIP: 6793086820
konto: Bank Pocztowy 96 1320 1856 2935 3154 2000 0001


Przekaz online - usługa DotPay
Wpisz kwotę


Płatność kartą - Pay Pal

Co oznaczają te dane? - Najczęstsza bibliografia - Źródła, skróty - Autorzy bazy, nadawcy - Historia zmian
Dodaj informacje - Forum projektu - Fundacja!

© Genealogia Polaków - Dynamiczny Herbarz Rodzin Polskich 2010- 2021
Wszelkie kopiowanie zbioru zabronione, wykorzystanie w publikacjach tylko z podaniem aktywnego linku.