Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Nekrologi 1884.1

Tytuł:
Nekrologi 1884.1
Opis:
J. K. Żupański, zasłużony księgarz i wydawca.
Leonard Mierzb Matliński, wychodźca z 1863 r obywatel ziemski.
Dr. Bochyński, żołnierz legii nadwiślańskiej z 1831 r., radca dyrekcji skarbu we Lwowie.
Antoni Nałęcz Kalitowski, hon. obyw. m. Tarnowa, radca dworu.
Augustyn Frączkiewicz, znakomity matematyk, profesor b. szkoły głównej w Warszawie.
August Korosteński, weteran z 1831 r., więziony w 1851 r. u Karmelitów we Lwowie, następnie na Szpilbergu.
Ks. Władysław Baczyński, kanonik, rektor seminaryum ruskiego we Lwowie.
Dr. Maryan Warteresiewicz, adwokat, dobroczyńca ubogich.
Ludwika Dembińska, córka generała, tłumaczka.
Ewa ze Skarżyńskich Brandysowa, patry otka.
Władysław Nanowski, żołnierz i więzień z 1863 r.
Dr. Franciszek Neuhauser, prymaryusz szpitala we Lwowie.
Leopold Niemirowski, belwederczyk, oficer 4 pułku ułanów, po skazaniu na śmierć w Kijowie rok cały czekał on na wykonanie wyroku; a pod szubienicą wreszcie ułaskawiony i skazany na katorgę w Nerczyńsku; po amnestii wychodźca.
Ks. Antoni Dąbrowicz, b. rektor seminaryum w Krakowie.
Ludwik Baracs, założyciel straży ogniowej ochotniczej we Lwowie.
Marek Sokołowski, gitarzysta polski, przyjaciel Syrokomli.
Wojciech Morawiecki, podoficer 8 pułku szaserów b. wojsk polskich z czasów Konstantego.
Franciszek Skarzyński, zasłużony pedagog.
Andrzej Leszczyc Grabianka, członek komisyi uwłaszczenia włościan na Podolu.
Hr. Stanisław Potocki z Rymanowa, dobry patriota i gorliwy obywatel.
Antoni Odrowąż Wysocki, członek bialskiej Rady powiatowej.
Kwiryn Rusocki, oficer z 1863 r.
Feliks Breański, generał brygady armii turecko-angielskiej w 1856 r., poprzednio żołnierz polski z 1831 r.
Teofil Drelinkiewicz, podchorąży 2 pułku ułanów z 1831 r.
Nazwa pliku:
1884-1_nekr.png
Wymiary oryginału:
761 x 1469
Źródło:
Nowa Reforma 1-6.1.1885
Ta strona wymaga zapisu cookies do prawidłowego działania. Aby móc je zapisać na tym urządzeniu, wymagana jest Państwa zgoda. Jeśli nie wyrażą Państwo zgody - wtedy żaden plik cookie nie zostanie zapisany, ale funkcjonalność strony będzie ograniczona, m. in. nie będzie można się zarejestrować, zalogować, pisać komentarzy, nie będzie dostępu do materiałów dostępnych tylko dla zalogowanych. Ponadto informacja ta będzie pojawiać się na każdej stronie, gdyż zapisanie braku zgody na cookies wymagałoby zapisania braku tej zgody w cookies, a na to nie mamy zgody. Szczegóły na stronie Polityka prywatności. Decyzję tę można w przyszłości zmienić na stronie Polityki prywatności.