Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Nekrologi 1884.5

Tytuł:
Nekrologi 1884.5
Opis:
Aleksander Korzybski, kapitan z 1831 r.
Leokadya z Mitraszewskich Schmittowa, wdowa po historyku, patryotka.
Dr, Józef Zielonacki, członek Akademii Umiejętności, profesor prawa, dziekan i rektor uniwersytetu Iwowskiego.
Jędrzej Kruczeński, napoleończyk, trębacz z r. 1831
Antoni Kaczkowski, znany lekarz homeopata
Dr. Bogusławski, profesor w Berlinie, hydrograf.
Edward Sulicki, współredaktor Gazety Polskiej w Warszawie.
Ludwik Grzelak, wachmistrz ułanów księcia Józefa Poniatowskiego.
Stanisław Górski, obywatel, przyjaciel ludu.
Ks Franciszek Jastrzębski, prowincjał Dominikanów.
Małgorzata Wągorzewska, uboga, w 106 roku życia.
Adam Malczewski, pułkownik, towarzysz Napoleona na Elbie, po 1831 roku przebywał 47 lat na Sybirze, zmarł w 104 roku życia.
Konstanty Zakrzewski, żołnierz z 1831 r., poeta wielkopolski.
Leonard Romanowski, żołnierz z 1831 r.. następnie reformat. J
an Kowalski, żołnierz z 1831 r., ranny pod Grochowem, następnie wychodźca.
Edmund Wesołowski, radca sądu Iwowskiego, gorliwy patryota.
Stanisław Moniuszko, napoleończyk i żołnierz z 1831 roku.
Franciszek Kleczkowski, oficer wojsk polskich z 1831 r., inżynier.
Jakób Bołoz Antoniewicz, b. prezydent sądu krajowego w Krakowie.
Józef Trauczyński żarliwy patryota, członek Rady miejskiej krakowskiej, aptekarz.
Wymiary oryginału:
875 x 1238
Źródło:
Nowa Reforma 1-6.1.1885
Numer zdjęcia:
167974