Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Nekrologi 1884.7

Tytuł:
Nekrologi 1884.7
Opis:
Franciszek Schoen, prezydent sądu w Rzeszowie,
Maryan Kowalski, znakomity matematyk i astronom.
Józef Mühlhausen, ceniony lekarz i autor licznych prac fachowych.
Helena z Góreckich Modlińska, wnuczka Adama Mickiewicza,
Ludwik Jagielski, pierwszy redaktor Dziennika Poznańskiego, później Gas. Toruń.
Włodzimierz Milowicz, członek organizacyi narod. z 1862 i 1863 r., więzień i wychodźca, był sekretarzem Banku krajowego i znanym publicystą.
Jan Markowski śpiewak niegdyś rozgłośny.
Maryan Kamocki, oficer 14 pułku piechoty z 1831 r. kawaler złotego krzyża virtuti militari, który otrzymał na placu boju pod Ostrołęka.
Jerzy Pliszewski, napoleonczyk.
Aleksander Mrowinński, żołnierz z 1863.
Ignacy Wójcikiewicz, radny m. Krakowa, obywatel powszechnie szanowany.
Eustachy książe Czetwertyński, oficer korpusu inżynierów z 1831 r.
Boguszewski, Polak, generał kawaleryi rosyjskiej.
Juliusz Schutt, żołnierz z 1863 r., sybirak.
Arnold br. Dąmbski, oficer wojsk włoskich.
Klemens Tomczak, uczony i podróżnik polski, zmarł w Afryce, gdzie bawił z wyprawą Rogozińskiego.
Ksiądz Leopold Górnieki, kanonik katedralny krakowski.
Urszula Gralichowka, patryotka.
Benedykt Kryński, oficer z 1831 r., tapicer.
Piotr Szułkowski, żołnierz z 1863 r. inżynier.
Izydor Michalski, wychodźca z 1863 r. Wołyniak z rodziny znanej z poświęceń dla kraju,
Karol Baum, redaktor Nowin Śląskich,
Ludwik Meyer, weteran z 1831 roku, Wacław Nawrocki, autor „Pieśni tułacza".
Hilary Dunin Kemplicz, oficer z 1831 r..
Leon Burzyński, weteran z 1831 wychodźca.
Edward Trzciński, bohaterskiej sławy belwederczyk oficer z 1881 r. wychodźca.
Ksiądz Michał Formaniosz, dziekan miejski i radny m. Lwowa, bibliofil filantrop.
Aleksander Koźmian, oficer z 1831 roku.
Wymiary oryginału:
825 x 1511
Źródło:
Nowa Reforma 1-6.1.1885
Numer zdjęcia:
167976