Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Nekrologi 1884.8

Tytuł:
Nekrologi 1884.8
Opis:
Tomasz Bratranek, znakomity językoznawca, profesor języka i literatury niemieckiej na uniwersytecie Jagiellońskim
Aleksander hr. Szembek, zacny obywatel, syn generała dywizji z 1831 r. Piotra Szembeka.
Mikołaj Koziełł, kapitan 1831 r. wychodźca.
Jan Wilczyński, żołnierz z 1831 r. radny m. Tarnowa, gorliwy patryota.
Stanisław Jordan, weteran z 1831 r.
Mieczysław Lubicz-Miszewski, kapitan wojsk rosyjskich, uczestnik powstania z 1863 r., sybirak.
Stanisław Sobieski, autor wielu prac pedagogicznych.
Jan Gloger, oficer z 1831 r.
Ignacy Cielecki, żołnierz w 1831 63 roku, pełen poświęceń patryota.
Konstanty Hoszowski, senator Rzeczypospolitej krakowskiej, prezes Tow. Dobroczynności, radny m. Krakowa, zacny obywatel i gorący patryota,
Balbina Kudliczowa, ceniona niegdyś aktorka.
Erazm Bogoria, Kwaskowski, porucznik 4 pułku ułanów z 1831 r., kawaler złotego krzyża virtuti militari, otrzymanego na placu boju pod Stoczkiem.
Joanna Schanzer czcigodna matrona patryotka.
Marya z hr. Krasińskich, hr. Raczyńska. córka poety Zygmunta,
Narcyz Konopacki, of cer jazdy wołyński-j z 1863 r. wychodźca i wygnaniec.
Edmund Mańkowski podoficer ułanów z 1831.
Wymiary oryginału:
815 x 1027
Źródło:
Nowa Reforma 1-6.1.1885
Numer zdjęcia:
167977