Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Nekrologi 1884.9

Tytuł:
Nekrologi 1884.9
Opis:
Sebastyan Ludwik Norblin, artysta malarz, twórca „Antygony."
Franciszek z Granowa hr. Wodzicki, oficer z 1831 r., syn wojewody Stanisława, kawaler krzyża virtuti militari.
Mieczysław Doboszyński, pisujący w kwestyach społecznych pod imieniem Feliksa Starogrodzkiego.
Konstanty Bobikiewicz, utalentowany nowelista ruski.
Jakób Natanson, dr filozofii, profesor b. szkoły głównej w Warszawie
Karol Januszewicz, weteran z 1831 r., kawaler krzyża virtuti militari.
Michał Feliks Zakrocki, weteran z r. 1831.
Bernard Kalicki, naczelnik powstania r. 1863, literat, wreszcie urzędnik Wydziału krajowego w Galicyi.
Paweł Kukolnik, cenzor wileński, następca Lelewela na katedrze historyi pow. w uniw. wileńskim.
Wymiary oryginału:
954 x 713
Źródło:
Nowa Reforma 1-6.1.1885
Numer zdjęcia:
167978