Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Warta - mogiła zbiorowa 1863

Tytuł:
Warta - mogiła zbiorowa 1863
Opis:
Mogiła zbiorowa powstańców 1863 roku poległych w walce z zaborcą rosyjskim w dniach 17 marca, 15 czerwca, 1 lipca pod Wartą 23 sierpnia pod Poprężnikami oraz straconych w Warcie w latach 1863-64.
Józef Wiśniewski — kawalerzysta lat 19 z Kalinowej poległ 1 lipca 1863.
Ludwik Gruszczyński — kawalerzysta lat 50 stangret z Bartochowa poległ 1 lipca 1863.
Cielecki — brat dziedzica z Rossoczycy pełnił funkcje okrążkowego, powieszony w warcie w maju 1863.
Albin Cymerman — lat 24 z oddział. Ppor Bąkowskiego poległ 23 sierpnia 1863.
Ignacy Szczęsny Okupnik włościanin z Rossoczycy członek straży narodowej powieszony w Warcie 8 czerwca 1863.
Zygmunt Trąbczyński — lat 26 ze środy z poznańskiego poległ 23 sierpnia 1863.
Leon Jaworski — lat 30 z Rossoczycy powieszony w warcie 14 marca 1864.
oraz kilku innych o nieznanych nazwiskach.pokój ich duszom.

Warta - mogiła zbiorowa 1863
Lokalizacja:
Wymiary oryginału:
4624 x 3472
Źródło:
nad. Katarzyna Badowska
Numer zdjęcia:
304557