Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Powstańcy - zesłańcy w Irkucku

Tytuł:
Powstańcy - zesłańcy w Irkucku
Opis:
Stoją
1) Adam Jastrzębski, zajmuje posadę buchaltera w Zarządzie Drogi Zabajkalskiej.
2) Ga­bryel Bohdanowicz, utrzymuje się z udzielania języka francuskiego.

Siedzą
3) Franciszek Rybczyński, z Królestwa, plenipotent przy browarze.
4) Seweryn Chłopicki, z Rusi, pełni służbę Kontro­lera przy kolei Zabajkalskiej.
5) Cezary Kałusowski, z gub. wileńskiej, właściciel apteki w Irkucku.
6) Mateusz Boczenas, ze Żmudzi, kupiec.
7) Karol Woźnicki, z gub. Radomskiej, właściciel kilku domów.
8) Stanisław Wojciech Koperski, z Królestwa, stolarz artysta, prowadził wzo­rowy zakład do w spółki z Eichmilerem.
Lokalizacja:
Irkuck
Kiedy:
ok. 1900
Wymiary oryginału:
1711 x 1031
Źródło:
Świat 1908 nr 7
Numer zdjęcia:
304639