Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Józef Piłsudski i weterani Powstania Styczniowego

Tytuł:
Józef Piłsudski i weterani Powstania Styczniowego
Opis:
Od lewej siedzą: Adolf Schreier, Franciszek Wieczorkowski, Walenty Adamski, Adam Maciejowski, Aleksander Górski, Anna Korwin Juszkiewicz, córka ostatniego dyktatora powstania styczniowego, Marszałek Józef Piłsudski, Franciszek Stankiewicz, prezes Stowarzyszenia Wzajemnej Pomocy Weteranów 1863, Maria Herdin, Tomasz Kulczycki, Ludwik Królikowski.
Stoją od lewej m.in.: Ignacy Kaczmarski, Michał Krzysztofik, Walenty Milczarski, Stanisław Grabowski, Kraskowski, Bolesław Juszkiewicz, wnuk Traugutta (w krawacie). Jan Niewiarowski, płk Józef Rawicz, Izydor Kuśmicz., mjr Władysław Dunin-Wąsowicz (1877-1950), prezes zarządu Towarzystwa Przyjaciół Weteranów (w drzwiach), Antoni Tarnawski, Gustaw Lichtensztein, starosta praski, Wiktor Malewski, mjr Kazimierz Busler, ppłk Sobolta, Jan Wojtkiewicz, Gustaw Jakubowski, Florian Świderski, Tomasz Chmieliński i Teofil Skórski.
Lokalizacja:
Warszawa, Belweder
Kiedy:
23.1.1933
Wymiary oryginału:
960 x 518
Źródło:
NAC
Numer zdjęcia:
304793