Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Plakaty kultury polskiej

Unikalny zestaw plakatów do języka polskiego opartych o elementy kultury i sztuki polskiej. Materiał szkoleniowy szczególnie przeznaczony do Polaków poza granicami kraju, ale do wykorzystania również w Polsce.

Można użyć go jako plakatów do wydruku, lub plików do prezentacji. Plakaty przygotowane w rozmiarze A2. Przy własnym wydruku w pobliskim punkcie Xero można użyć zwykłego papieru. Do prezentacji w szkołach zalecamy papier grubszy lub zalaminowanie.

Prosimy o wsparcie działań Fundacji - przygotowywania kolejnych wzorów, oraz druku i wysyłki do szkół polskich na Kresach. BNP Paribas 42 1750 0012 0000 0000 4108 9032 (wpłata na cele statutowe).
Album dodany 28.09.2023 przez Marcin Niewalda
Ilość plików: 32
Sortowanie
Zaimek
Ten piękny obraz Kozakiewicza ukazuje krakowiankę w stroju weselnym. Staje się okazją do przedstawienia tematu zaimków.
Wielką czy małą literą? / Mieszkańcy
Zasady pisania wielką i małą literą nazw mieszkańców miast, krajów, członków wyznań religijnych. Wyszczególnienie przykładów zależnych od okoliczności. Wszyscy oni, mogli się spotkać na targu.
Przysłówki / pory roku
Plakat językowy, prezentuje najważniejsze przysłówki związane z porami roku. Plakat raczej dla osób początkujących w języku - służący jako kanwa do opisywania obrazów.
Eponimy
Sposób tworzenia i wykorzystania słów pochodzących od nazw własnych.
Bitwa pod Grunwaldem
Opis obrazu Jana Matejki - ciekawostki, nazwy broni itp.
Alfabet
Litery polskiego alfabetu przedstawione elementami kultury polskiej - tworzące skojarzenia z historią, zwyczajami, sztuką polską. Plakat raczej przeznaczony do osób początkujących i młodszych.
Dawne zawody
Plakat bazuje na legendzie o królu Popielu. Jak większość plakatów może być wykorzystany w części - dla najmłodszych, lub w całości - dla osób starszych i dorosłych.
Polski strój szlachecki
Prezentacja podstawowych elementów polskiego stroju szlacheckiego.
Czasownik - odmiana przez czasy
Jak większość plakatów może być wykorzystany w części - dla najmłodszych, lub w całości - dla osób starszych i dorosłych.
Liczebniki
Liczenie piór husarskich to wstęp do poznania wiedzy o liczebnikach, a także tej wspaniałej formacji wojskowej.
Odmiana słowa "dwa"
Przystępna forma wyjaśnienia trudnej problematyki użycia tego słowa.
Papież Jan Paweł II
Najważniejsze fakty i ciekawostki dotyczące Karola Wojtyły.
Przydawka
Wawel
Opis i elementy kultury związane z zamkiem polskich królów.
Antonimy / władcy Polski
Władcy polscy wykorzystani jako przykłady przeciwnych wyrażeń.
Od litery do zdania
Porównanie budowy zdania i budowy społeczeństwa.
Niewymienne "ż"
Pożegnanie skazańców syberyjskich z Europą staje się kanwą do zobrazowania słów z niewymiennym "ż" a także pozwala wzbogacić wiedzę o tym elemencie historii.
Znaki interpunkcyjne
Problem znaków interpunkcyjnych został przedstawiony na bazie "Zemsty" Aleksandra Fredry.
Literatura - Pan Tadeusz
Najważniejsze informacji i ciekawostki a także związki kulturowe i historyczne dotyczące tej epopei narodowej.
Przymiotniki / Kolory
Barwny fragment obraz Panoramy Racławickiej służy jako kanwa do wyjaśnienia zagadnienia gramatycznego przymiotników i zakresu kolorystyki. Jak większość plakatów może być wykorzystany w części - dla najmłodszych, lub w całości - dla osób starszych i dorosłych.
Liczba mnoga
Piękna aleja grabowa z parku dworskiego staje się przykładem dla zaprezentowania liczby mnogiej i problematyki z tym związanej. Jak większość plakatów może być wykorzystany w części - dla najmłodszych, lub w całości - dla osób starszych i dorosłych.
Bez błędów
Plakat prezentuję rozmowę bez błędów (bazując na typowych błędach robionych przez mieszkańców Kresów - rusycyzmy). Plakat nie przedstawia błędnych form, lecz w myśl wiedzy o budowie skojarzeń tylko prawidłowe. Dobry do inscenizacji.
Części zdania
Plakat przedstawia podstawowe role słów w zdaniu.
Fryderyk Chopin / instrumenty
Wydarzenie w pałacu Czartoryskiego w Paryżu daje możliwość poznania historii, ludzi, wydarzeń - a także zatopienia się w sferę wysokiej kultury polskiej. Na dole instrumenty wykorzystujące tylko i wyłącznie polskie malarstwo. Jak większość plakatów może być wykorzystany w części - dla najmłodszych, lub w całości - dla osób starszych i dorosłych.
Zapis nutowy
Kanwą do przedstawienia zapisu nutowego jest pieśń i historia powstańców styczniowych.
Wiejski Kościółek - element kultury
Plakat dotyczy jednego z najważniejszych elementów krajobrazu i kultury dawnych wieków. Obraz daje możliwość pokazania wielu zjawisk kulturowych.
Rodzaje zdań
Zwyczajowa scena na pastwisku obrazuje 4 rodzaje zdań.
Ta strona wymaga zapisu cookies do prawidłowego działania. Aby móc je zapisać na tym urządzeniu, wymagana jest Państwa zgoda. Jeśli nie wyrażą Państwo zgody - wtedy żaden plik cookie nie zostanie zapisany, ale funkcjonalność strony będzie ograniczona, m. in. nie będzie można się zarejestrować, zalogować, pisać komentarzy, nie będzie dostępu do materiałów dostępnych tylko dla zalogowanych. Ponadto informacja ta będzie pojawiać się na każdej stronie, gdyż zapisanie braku zgody na cookies wymagałoby zapisania braku tej zgody w cookies, a na to nie mamy zgody. Szczegóły na stronie Polityka prywatności. Decyzję tę można w przyszłości zmienić na stronie Polityki prywatności.