Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Plakaty kultury polskiej

Unikalny zestaw plakatów do języka polskiego opartych o elementy kultury i sztuki polskiej. Materiał szkoleniowy szczególnie przeznaczony do Polaków poza granicami kraju, ale do wykorzystania również w Polsce.

Można użyć go jako plakatów do wydruku, lub plików do prezentacji. Plakaty przygotowane w rozmiarze A2. Przy własnym wydruku w pobliskim punkcie Xero można użyć zwykłego papieru. Do prezentacji w szkołach zalecamy papier grubszy lub zalaminowanie.

Prosimy o wsparcie działań Fundacji - przygotowywania kolejnych wzorów, oraz druku i wysyłki do szkół polskich na Kresach. BNP Paribas 42 1750 0012 0000 0000 4108 9032 (wpłata na cele statutowe).
Album dodany 28.09.2023 przez Marcin Niewalda
Ilość plików: 35
Sortowanie
Części mowy / wiejska chata, piec
Plakat przedstawia podstawowe części mowy (odmienne i nieodmienne) na przykładzie wiejskiej chaty. Zawiera też stare przysłowia wraz z wyjaśnieniem zwyczajów.
Powstanie Styczniowe na Litwie
Grafika skrótowo przedstawiająca kilka ciekawych faktów o działaniach niepodległościowych z lat 1863-4 na terenie Litwy.
Wielką czy małą literą? / Mieszkańcy
Zasady pisania wielką i małą literą nazw mieszkańców miast, krajów, członków wyznań religijnych. Wyszczególnienie przykładów zależnych od okoliczności. Wszyscy oni, mogli się spotkać na targu.
Zaimek
Ten piękny obraz Kozakiewicza ukazuje krakowiankę w stroju weselnym. Staje się okazją do przedstawienia tematu zaimków.
Bez błędów
Plakat prezentuję rozmowę bez błędów (bazując na typowych błędach robionych przez mieszkańców Kresów - rusycyzmy). Plakat nie przedstawia błędnych form, lecz w myśl wiedzy o budowie skojarzeń tylko prawidłowe. Dobry do inscenizacji.
Fryderyk Chopin / instrumenty
Wydarzenie w pałacu Czartoryskiego w Paryżu daje możliwość poznania historii, ludzi, wydarzeń - a także zatopienia się w sferę wysokiej kultury polskiej. Na dole instrumenty wykorzystujące tylko i wyłącznie polskie malarstwo. Jak większość plakatów może być wykorzystany w części - dla najmłodszych, lub w całości - dla osób starszych i dorosłych.
Przysłówki / pory roku
Plakat językowy, prezentuje najważniejsze przysłówki związane z porami roku. Plakat raczej dla osób początkujących w języku - służący jako kanwa do opisywania obrazów.
Zapis nutowy
Kanwą do przedstawienia zapisu nutowego jest pieśń i historia powstańców styczniowych.
Eponimy
Sposób tworzenia i wykorzystania słów pochodzących od nazw własnych.
Bitwa pod Grunwaldem
Opis obrazu Jana Matejki - ciekawostki, nazwy broni itp.
Dawne zawody
Plakat bazuje na legendzie o królu Popielu. Jak większość plakatów może być wykorzystany w części - dla najmłodszych, lub w całości - dla osób starszych i dorosłych.
Polski strój szlachecki
Prezentacja podstawowych elementów polskiego stroju szlacheckiego.
Liczebniki
Liczenie piór husarskich to wstęp do poznania wiedzy o liczebnikach, a także tej wspaniałej formacji wojskowej.
Odmiana słowa "dwa"
Przystępna forma wyjaśnienia trudnej problematyki użycia tego słowa.
Papież Jan Paweł II
Najważniejsze fakty i ciekawostki dotyczące Karola Wojtyły.
Przydawka
Wawel
Opis i elementy kultury związane z zamkiem polskich królów.
Antonimy / władcy Polski
Władcy polscy wykorzystani jako przykłady przeciwnych wyrażeń.
Od litery do zdania
Porównanie budowy zdania i budowy społeczeństwa.
Niewymienne "ż"
Pożegnanie skazańców syberyjskich z Europą staje się kanwą do zobrazowania słów z niewymiennym "ż" a także pozwala wzbogacić wiedzę o tym elemencie historii.
Znaki interpunkcyjne
Problem znaków interpunkcyjnych został przedstawiony na bazie "Zemsty" Aleksandra Fredry.
Literatura - Pan Tadeusz
Najważniejsze informacji i ciekawostki a także związki kulturowe i historyczne dotyczące tej epopei narodowej.
Przymiotniki / Kolory
Barwny fragment obraz Panoramy Racławickiej służy jako kanwa do wyjaśnienia zagadnienia gramatycznego przymiotników i zakresu kolorystyki. Jak większość plakatów może być wykorzystany w części - dla najmłodszych, lub w całości - dla osób starszych i dorosłych.
Części zdania
Plakat przedstawia podstawowe role słów w zdaniu.
Wiejski Kościółek - element kultury
Plakat dotyczy jednego z najważniejszych elementów krajobrazu i kultury dawnych wieków. Obraz daje możliwość pokazania wielu zjawisk kulturowych.
Alfabet
Litery polskiego alfabetu przedstawione elementami kultury polskiej - tworzące skojarzenia z historią, zwyczajami, sztuką polską. Plakat raczej przeznaczony do osób początkujących i młodszych.
Czasownik - odmiana przez czasy
Jak większość plakatów może być wykorzystany w części - dla najmłodszych, lub w całości - dla osób starszych i dorosłych.
Liczba mnoga
Piękna aleja grabowa z parku dworskiego staje się przykładem dla zaprezentowania liczby mnogiej i problematyki z tym związanej. Jak większość plakatów może być wykorzystany w części - dla najmłodszych, lub w całości - dla osób starszych i dorosłych.
Rodzaje zdań
Zwyczajowa scena na pastwisku obrazuje 4 rodzaje zdań.