Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Prezentacje

Materiały w formie prezentacji PowerPoint lub pdf w układzie poziomym, nadające się jako materiały do prelekcji, edukacji - także lekcji historii.
Album dodany 11.11.2023 przez Marcin Niewalda
Ilość plików: 4
Sortowanie
NGO w służbie idei Trójmorze
Prezentacja przedstawiona na Komisji Parlamentarnej ds Trójmorza w 2022 roku.
Prezentacja może być wykorzystana na spotkaniach fundacyjnych organizacji pozarządowych, szczególnie tych nastawionych na edukację historyczną i kulturalną.
Powstańcy 1863 - wyklęci XIX wieku
Przedstawienie okrutnych metod i celów Rosjan w czasie tłumienia i represji po Powstaniu Styczniowym, wskazujące na podobne traktowanie jak wobec partyzantów po roku 1945.
Materiał czasem drastyczny w opisach.
Oficjaliści dóbr prywatnych - jak badać ich genealogię?
Podstawowe informacji o grupie oraz przedstawienie trudności badawczych związanych z grupą urzędników prywatnych w XIX wieku - ekonomów, rządców, leśników itp.
Materiał nadaje się do prezentacji w towarzystwach genealogicznych, grupach zainteresowanych genealogią a także historią ziemiaństwa.
Powstanie Styczniowe - prezentacja ogólna
Materiał zamówiony i wydany jako prezentacja edukacyjna przez Służbę Więzienną. Wykonany przez naszą fundację.
Prezentacja nadaje się jako prezentacja dla szkół, domów kultury itp.