Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Cmentarze - Litwa

Znajdź album
Galeria cmentarzy polskich leżących we współczesnych granicach Litwy

Albumy (206)

Strona z 9 < Poprzednia Następna >

Druskieniki . Druskininkai. Litwa

Druskienniki jako uzdrowisko nabrało sławy i rozbudowy w 1794 kiedy Stanisław August Poniatowski ogłosił je specjalnym dekretem miejscem o leczniczych właściwościach.Natomiast Cmentarza w Druskiennikach długo nie było, ponieważ bano się go urządzać by nie odstraszyć kuracjuszy zjeżdżających tu z całej Europy i Rosji.Pochowki odbywały się na obrzeżach miasta we wsi Rotnica która dzisiaj jest włączona do Druskiennik. Dzisiejszy zabytkowy już cmentarz założony został w XIX w i jest położony w bardzo pięknym miejscu ,właściwie w centrum Druskiennik nad jeziorem .. W niniejszym albumie który Państwu polecam właśnie z tego cmentarza umieszczone są zdjęcia grobów naszych Przodków

Druskienniki. Druskininkai.Rotnica - Litwa

Cmentarz położony tuż obok kościoła (niegdyś drewnianego) w odległości 2 kilometrów od uzdrowiska .
Na Cmentarzu stare groby także z nazwiskami pisanymi po polsku .
Jest też na tym cmentarzu troskliwie pielęgnowany grób Jana Czeczotta.

Dubinki Dubingiai Litwa

Dubinki Dubingiai w gm. Malaty Wzmianki o miejscowości pochodzą z XIV wieku. W 1334, 1373 i 1375 roku była niszczona przez najazdy krzyżackie. Od XV gród w Dubinkach na szlaku handlowym do Inflant. W 1415 roku wielki książę Witold wznosi tu zamek, w 1430 roku funduje kościół parafialny. Do początku XVI wieku Dubinki są pod zarządem królewskich namiestników. Przechodzą potem w ręce Radziwiłłów, Jerzy Radziwiłł buduje murowany zamek. Dubinki dziedziczy od 1541 roku syn Mikołaj Radziwiłł Rudy, Tutaj mieszkała Barbara Radziwiłłówna (znana z romansu z królem Zygmuntem II Augustem) mieszkała w Dubinkach pod czujną opieką brata przez kilka miesięcy (zimą 1547-1548)- siostra Mikołaja. Radziwiłłowie w czasie Potopu tracą Dubinki następnie pozyskują je w II p. XVII w. Podczas archeologicznych badań odnaleziono szczątki Radziwiłłów które uroczyście pochowano w 2009 r. Na cmentarzu położonym obok dawnego kościoła katolickiego który strawił pożar w 1939 r nie wiele grobów z nazwiskami pisanymi po polsku . Obecnie we wsi dzięki staraniom proboszcza parafii ks. Antoniego odrestaurowywana jest plebania a w malutkim drewnianym kościele odbywają się regularne nabożeństwa.

Dukszty Pijarskie (Dūkštos) Litwa

Dukszty Pijarskie , Dukszty Dūkštos. Litwa- wioska na prawym brzegu Wilii, 8 km. zachód od Mejszagoły, przy szosie Wilno-Kiernów. Pierwszą kaplicę zbudował w 1647. właściciel folwarku Darat Giedraitytė-Daubarienė. Obecny murowany Kościół Św. Anny powstał w 1850-1856. architektem był Tyszecki Stanisław i Gustaw Szacht a projekt wyszedł z rąk Pijarów.Kościół zbudował ks. Joachim Dębiński - ostatni rektor i prowincjal zakonu pijarów2 na Litwie. Na bardzo starym przykościelnym cmentarzu w Duksztach Pijarskich jest wiele zachowanych grobów z polskimi inskrypcjami wśród nich groby mieszkańców, nauczycieli, księży Pijarów: „ Pamiątka w Bogu zeszłych spoczywających na tym cmentarzu oo. Pijarów rozmaitemi czasy umarłych, F. N. Golańskiego prof. b. Uniw. Wileńskiego, Sieradzkiego, R. Danilewicza, Głogowskiego i w. in. od ceniących ich zasługi i cnoty, kamień ten położony” także byłego prob. Duksztańskiego Bonawentura Pietkiewicza i Józefa Krukowskiego i innych

Dukszty Stare - Dūkštas

Dukszty Stare - Dūkštas. – Miejscowość na Litwie, położona w okręgu uciańskim, w rejonie ignalińskim.
Cmentarz Żołnierzy Polskich

Dukszty Stare -Dūkštas

Dukszty- Dūkštas – na Litwie, położone w okręgu uciańskim, w rejonie ignalińskim.
Stary cmentarz był położony przy dawnym drewnianym kościele w poblizu pałacu Biegańskich.

Dziewałtów -Deltuva Litwa

Dziewałtów -Deltuva –na Litwie, w okręgu wileńskim, w rejonie wiłkomierskim. Miejscowość wymieniana w traktacie już w 1219 roku..W XVI wieku Dziewałtów był własnością książąt Wiśniowieckich, Oni wybudowali tu kościół kalwiński. W 1681 część miejscowości zakupił Ogiński Marcjan Aleksander - druga część wraz ze zborem była własnością Grużewskich do 1848 roku. W 1744 m. Dziewałtów otrzymał przywilej targów i jarmarków. Zbór istniał i funkcjonował do 1939 roku a zniszczeniu uległ po 1945 roku.. W 1752 r. został zbudowany rzymskokatolicki kościół Świętej Trójcy . Substancja kościoła przebudowana zostala gruntownie w r 1872 r.

Ejgirdzie - Eigirdžiai. Litwa

Ejgirdzie - Eigirdžiai położone w okręgu telszańskim i w rejonie telszańskim, nad rzeką Tawsołą.
Pierwszy kościół został zbudowany w 1794 roku

Ejragoła - Ariogala,

Ejragoła - Ariogala, żmudz. Ariuogala) –na Litwie, położone nad brzegiem rzeki Dubissy w okręgu kowieńskim, W XIII-XIV w. był tu drewniany, silnie umocniony gród. Mieszkał w nim książę Butywid (Pukuwer) i tu urodził się jego syn, późniejszy Wielki Książę Litewski Witenes (1262–1315). Rezydował tu także Giedymin. Zamek bezskutecznie atakowali Krzyżacy, ale w czasie wyprawy w 1382 zdołali go zdobyć i zniszczyć (ślady wałów i fos).
W 1640 roku król Władysław IV nadał miejscowości przywilej targowy i organizowania jarmarku. Należała do dóbr stołowych Wielkich Książąt Litewskich, które w XVIII w. dzierżawili Białłozorowie. W XIX w. właścicielami byli Millerowie, a później Morkowie. W 1792 roku król Stanisław August Poniatowski nadał miejscowości prawa miejskie i herb.
W Ejragole- jest Kościół p.w. Św. Archanioła Michała .

Ejszyszki

Gegužinė

Gegužinė na Litwie w okr. kowieńskim w rej. koszedarskim na lewym brzegu rzeki Wilii, przy drodze 143 Jonava - Żośle w otoczeniu lasów. Na zachód od wsi przepływa rzeka Lomená , a na wschód Laukysta (obie - dopływy Neris). Po raz pierwszy w archiwach wymienione w XV wieku. Pierwszy
drewniany kościół był tutaj już w 1507 lub 1520 r. Budowę miejscowego kościoła p.w. Zwiastowania NMP rozpoczętą w 1915 r. zakończono dopiero w r. 1932 (gdyz prace budowlane przerwała wojna) Tak kościół jak i ogrodzenie wykonane jest z ciosanego kamienia
Zawierzyłam aparatowi nie wszystkie inskrypcje są czytelne- proszę o wsparcie miejscowych osób.

Giedrojcie -Giedraičiai Litwa

Giedrojcie -Giedraičiai położone w rej. Malaty na Litwie 45 km na północ od Wilna, nad brzegiem jeziora Kiementas. Według miejscowej legendy założone przez księcia Giedrius /Giedrojcia . Pierwsza wzmianka w źródłach pisanych w 1338 r., kiedy to Wielki Książe Giedymin podpisał traktat pokojowy z Krzyżakami. Przez długi czas miejscowość była posiadłością Giedraitis/ Giedrojciów.Pierwszy kościoł powstal tu podobno już w 1410 odbudowany w 1809 r przez biskupa żmudzkiego Józefa Giedroycia, Od 1777 roku była tu szkoła parafialna. Dziś szkoła nosi imię Antanasa Jaroševičiusa, malarza..W 1920 r. miasto było świadkiem walk między Litwinami a Polakami pod wodzą Lucjana Żeligowskiego. W miasteczku pomnik poświęcony ofiarom a na cmentarzu groby ofiar .

Giełwany Gelvonai Litwa

Giełwany Gelvonai (Gelwen) wymienione były w 1385. W 1642 roku. zbudowano kościół ewangelicko-reformowany. W 1686 utworzono w nim . Kościół rzymskokatolicki (spalony w 1895). Powstały tutaj klasztor franciszkanów został zamknięty w 1832 roku. W 1744 roku. 22 listopada. August III nadał Gelvonai przywilej i prawo do organizowania targów. W 1781 roku. W1782r utworzono parafię. W 1867 roku. Utworzono pierwszą szkołę podstawową. W 1897 roku Giełwany zostały w dużej części spalone ale już w tym samym roku rozpoczęto budowę kościoła p.w. Najświętszej Marii Panny . Giełwany były własnością najpierw Siesickich, Żabów i Platerów. Mieli tu także swoje majętności Kossakowscy, Horodelscy i Górscy.

Gorżdy Gargždai Litwa

Gorżdy- Gargždai , położone na prawym brzegu Miniji wspomniane w historycznych żrodłach juz w 1253 r., w zachodniej Litwie, w okręgu kłajpedzkim w rejonie kłajpedzkim, siedziba starostwa . Tu mieścił się w XV-XVI dwor Starosty Żmudzkiego. Gorżdy - posiadły prawa miejskie od 1792 r. Pierwszy kościół powstał w 1535 r .
Gorżdy zniszczone były w II WŚ


Grażyszki -Gražiškiai

Grażyszki -Gražiškiai - na Litwie w okr. mariampolskim w rej. wyłkowyskim, położone ok. 24 km na południe od Wyłkowszek, , przy drodze Kalwaria-Wisztyniec. Wieś założona w XVI wieku, w 1746 uzyskała przywilej na organizację tragów. Grażyszki - Kościół pw św. Michała Archanioła, murowany, jednowieżowy pochodzący z 1881 r. Dzisiaj Grażyszki Gražiškiai są siedzibą starostwa Grażyszki

Gruszławki - Grūšlaukės .

Gruszławki (Gruslauke)- Grūšlaukės na Litwie w rejonie kretyngańskim w okręgu kłajpedzkim 11 km od Darbėnų i 10 km od Salantų. Miejscowość znana od 1550 r Posiadała dany przez króla Augusta przywilej organizowania 3 jarmarkow rocznie Własność szlachty kolejno: Vainos, Ogiński, Masalski, Potockich(1795 - 1806 m.), Zubow (1806 - 1824 m.). Od 1824 r należały do Tyszkiewiczów. Miejscowi mieszkańcy brali udział w powstaniach w 1831 i 1863 r. Książę Ignacy Ogiński zbudował tu w 1778 r kościół który w 1945 się spalił. Kościół św.. Jana Nepomucena odbudowano w latach (1988 r - 1995 r m.). Cmentarz z drewnianą starą kaplicą ,

Gryszkabuda - Griškabūdis

Gryszkabuda - Griškabūdis - na Litwie w okr. mariampolskim w rej. Szaki, położone ok. 15 km na południowy wschód od Szaków przy drodze Pilwiszki-Szaki.
Gryszkabuda wymieniana była już w latach 1697 - 1706 . W r. 1765 miała nadane prawa handlu
W latach 1742 - 1743 zbudowano pierwszą drewnianą kaplicę, a w 1796 m. zbudowano drewniany kościół p.w. Przemienia Pańskiego. Dzisiaj Gryszkabuda - Griškabūdis są siedziba starostwa .

Grzegorzewo

Hanuszyszki -Onuškis Litwa

Hanuszyszki - Onuškis w rejonie trockim, w okręgu wileńskim nad jeziorem Samawa. Byłe własności Naruszewiczów, Chodkiewiczów i Szetkiewiczów, i Otsufjewych. W Hanuszyszkach jest Kościół p.w. śś. Filipa i Jakuba, fundacji Kazimierza i Teresy Szetkiewiczów wybudowany w l. 1823-28

Igliszkany - Igliškėliai Litwa

Igliszkany lit. Igliškėliai - miejscowość na Litwie w okręgu mariampolskim położone przy drodze Mariampol-Olita. W miejscowości nowy murowany kościół p.w. Św. Piotra Twórzmy album wspólnie

Igłówka –Igliauka Litwa

Igłówka–Igliauka – wieś na Litwie oddalona o 20 km. od Mariampola . Parafia i kościół p.w. Św. Kazimierza
Groby na miejscowym cmentarzu mimo znajomego brzmienia nazwiska są opisane po litewsku

Zapraszamy do tworzenia albumu

Iłgów - Ilguva. Litwa

Iłgów- Ilguva na Litwie w okręgu mariampolskim, w rejonie szakowskim, w gminie Kruki do roku 1758 nosiiła nazwę Poniki. Od około 1620 r. Iłgow był własnością osiedlonej na Litwie rodziny Talko – Hryncewiczow. Herbu Iłgowski. ( Seniorem rodu był - Wiktor Talk Hryncewicz- Victor Talk Grincevičius- herbu Ilgauskas ) Jednym z wybitniejszych przedstawicieli rodu był Ludwik Talko - Hryncewicz, prałat Katedry Żmudzkiej, proboszcz wieloński. Wybudował tu kościół i dwór . Majętnośc przekazał Franciszkowi swojemu bratankowi. Po Franciszku odziedziczył ją jego syn Jan - szambelan króla Stanisława Augusta, a następnie jego dwaj synowie - Dominik i Julian. Ostatnim męskim dziedzicem Iłgowa z rodziny Talko - Hryncewiczów był syn Juliana - Henryk. Jego córka - Anna - została żoną Emila Młynarskiego. Młynarscy mieszkali tutaj trzy lata.

Inkuny- Inkūnai

Inkuny- Inkūnai. Litwa - w rejonie oniksztyńskim w okręgu uciańskim , położona w rezerwacie krajobrazowym nad rzeką Świętą przez którą przewieszony jest most wiszący nad rzeką. W XVII wieku Inkuny były wlasnością Radziwiłłów i przynależały do Ich dworu w Svedasai. Pozniej w XIX wieku wlaścicielami tej ziemi byli Marykoni. Wokół kościoła Matki Boskiej Ostrobramskiej który zbudowano w 1942 roku wzniesione są w latach 2010 i 2011 drewniane stylizowane krzyże symbolizujące zatopione wsie. Nieopodal kościoła jest żródełko. W pobliżu kościoła w przepięknej scenerii sosnowego lasu jest posadowiony cmentarz.

Islauzo -Išlaužos,

Islauzo -Išlaužos, położone w okręgu kowieńskim w rejonie preńskim przy drodze Kowno - Preny - Alytus. Pierwsze wzmianki o wsi były już w 1744- kiedy to Tyszkiewicz nabył te ziemie .Od tego czasu wieś , zaczęła się rozbudowywac. W 1882. było 104 mieszkańców ,a w 1923. -179. W roku 1833 zbudowano tu kościół p. w.
Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych
Strona z 9 < Poprzednia Następna >
Ta strona wymaga zapisu cookies do prawidłowego działania. Aby móc je zapisać na tym urządzeniu, wymagana jest Państwa zgoda. Jeśli nie wyrażą Państwo zgody - wtedy żaden plik cookie nie zostanie zapisany, ale funkcjonalność strony będzie ograniczona, m. in. nie będzie można się zarejestrować, zalogować, pisać komentarzy, nie będzie dostępu do materiałów dostępnych tylko dla zalogowanych. Ponadto informacja ta będzie pojawiać się na każdej stronie, gdyż zapisanie braku zgody na cookies wymagałoby zapisania braku tej zgody w cookies, a na to nie mamy zgody. Szczegóły na stronie Polityka prywatności. Decyzję tę można w przyszłości zmienić na stronie Polityki prywatności.