Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Cmentarze - Ukraina

Znajdź album
Galeria cmentarzy polskich leżących we współczesnych granicach Ukrainy
- Lista zindeksowanych cmentarzy ukraińskich które mają zbyt mało polskich grobów aby miały swój katalog - Cmentarze ukraińskie - Indeksacja

Albumy (84)

Strona z 4 < Poprzednia Następna >

Kamionka Strumiłowa (Ukraina)

Województwo Lwowskie - Zdjęcia głównie ze starego cmentarza w centrum miasta (102474) a także z nowego cmentarza - gdzie również jest kilka grobów polskich (104667).

Kijów, ul. Bajkowa

Położenie cmentarza na mapie - 108915

Kołomyja - cm. greko-katolicki (przy starej cerkwi)

Cmentarz zlokalizowany po południowej stronie miasta. Jedynie kilka zachowanych grobów z polskimi napisami. Obecnie jest to cmentarz prawosławny.
104355

Kołomyja - cm. miejski ul. Dovbosha

Kołomyja - cm. rzymsko-katolicki

Cmentarz rzymsko-katolicki mieści się przy drodze wylotowej na północ. Jest to jednej z najbardziej ustawicznie niszczonych cmentarzy na Ukrainie. Zaniedbany park poprzecinany jest ścieżkami prowadzącymi do miejsc gdzie za nagrobkiem grupki młodzieży piją tanie wino (liczne ślady bytności).
104356
Dzięki wielu grupo, cmentarz został częściowo odnowiony. Wile grobów wciąż jednak jest nierozpoznanych, a znaczna część w ziemi. Niniejszy katalog to zbiór zdjęć wszystkich grobów, również tych odnalezionych i odkopanych - najpełniejszy w Internecie. Katalog jest sukcesywnie uzupełniany o nowy stan. Z racji na nieczytelność niektórych grobów, mogą być błędy w opisach, a zdjęcia jednego grobu (przed i po renowacji) nie znajdują się alfabetycznie obok siebie.

Kołomyja - Mariahilf

Komarno

Cmentarz rz.-kat. w miasteczku Komarno, powiat Rudki, koło Lwowa.
Komarno - stary cmentarz 105065

Kosów (Huculszczyzna)

Kowel, woj. wołyńskie

Kropiwnik Stary

Pow. turczański. Groby przy cerkwi.
20698

Krystynopol, woj. lwowskie

(Czerwonograd). Województwo lwowskie.
Cmentarz w Krystynopolu liczy prawie 150 lat. Jest jednym z wielu zachowanych cmentarzy rzymsko-katolickich na Ukrainie - 110 (włączając w to 23 odkrytych w 2014 roku) nagrobków przypomina o istnieniu tu kiedyś dużej społeczności polskiej. Jest to cmentarz szczątkowy, dawno już nieczynny, bardzo zdewastowany. Najstarszym zachowanym obiektem jest zrujnowana kaplica Wiszniowskich h.Prus. Najstarsza zachowana inskrypcja dotyczy Adolpha Aichhorna (zm. w 1832).
104668
Spis grobów - 23882
Opis miejscowości - 4715

Łopatyn

Lwów - cm. Janowski

Lwów - Łyczaków i Cmentarz Orląt

Cmentarz założono w 1786 roku. Obejmuje 40 hektarów - 80 pól. Jeden z najbardziej romantycznych cmentarzy świata. Specjalny sektor zajmuje cmentarz Orląt - gdzie pochowanych jest blisko 3000 żołnierzy - głównie młodzieży i inteligencji. W najwyższym miejscu usytuowana kwatera poległych w czasie Powstania Styczniowego. Każdego roku ubywa polskich nagrobków z powodu zaniedbania lub celowego niszczenia. Wiele polskich grobów pozostaje nieoznaczonych.
Opis cmentarza, noty biograficzne i in. - 17323
Plan, lista kwater, projekt katalogowania - 14887

Majdan

Majdan, pow. turczański. Cmentarz lesie na zach. od wsi.
22372

Mariampol

Powiat stanisławowski

Mikołajów

Mikołajów, pow. żydaczowski. Miasto na płd. od Lwowa. Sto kilkadziesiąt grobowców w języku polskim.
104599

Moczulanka, pow. Kostopol

Moczulanka, pow. Kostopol , gm.Ludwipol

Mościska

Nowa Uszyca

Ostrów, pow. sokalski

Ostrów 23355

Otynia

Otynia, pow. stanisławowski. Cmentarz na znacznym obszarze, zawiera kilkadziesiąt grobów z napisami w języku polskim, część odnowiona.
21167

Pawłów (Ukraina)

Peczeniżyn

Strona z 4 < Poprzednia Następna >