Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Spotkanie z Parlamentarzystami

5.05.2022 14:10
27 kwietnia 2022 nasza Fundacja została zaproszona na posiedzenie Zespołu Parlamentarnego ds Trójmorza, które odbyło się w budynku Sejmu RP. Tematem było robocze spotkanie w sprawie możliwości udziału organizacji pozarządowych w promocji idei Trójmorza i wykorzystania tej idei do integracji działań między krajami, wsparcia Polonii i Polaków za granicą i rozwoju świadomości historycznej regionu, a także przedstawienie zagrożeń i szans jakie płyną z tej idei.
Mieliśmy okazję reprezentować grupę organizacji, które pracują w Polsce i innych krajach. Przedstawiony został krótki referat o potrzebie wsparcia działań gospodarczo-politycznych w regionie oraz o tym jak edukacja i indywidualna tożsamość państw może się przyczynić do większej i lepszej współpracy w poczuciu wspólnoty.

Wśród wniosków padły konkretne propozycje utworzenia możliwości finansowania działań mających na celu promocję idei Trójmorza.  W tym temacie genealogia rodzinna, edukacja historyczna i takie działania jak np. Szlak Powstania Styczniowego są bardzo cenne. Również zostały wymienione inicjatywy takich organizacji i instytucji jak grupy rekonstrukcyjne, szkoły polskie na kresach, chóry i zespoły muzyczne i in.
Ta strona wymaga zapisu cookies do prawidłowego działania. Aby móc je zapisać na tym urządzeniu, wymagana jest Państwa zgoda. Jeśli nie wyrażą Państwo zgody - wtedy żaden plik cookie nie zostanie zapisany, ale funkcjonalność strony będzie ograniczona, m. in. nie będzie można się zarejestrować, zalogować, pisać komentarzy, nie będzie dostępu do materiałów dostępnych tylko dla zalogowanych. Ponadto informacja ta będzie pojawiać się na każdej stronie, gdyż zapisanie braku zgody na cookies wymagałoby zapisania braku tej zgody w cookies, a na to nie mamy zgody. Szczegóły na stronie Polityka prywatności. Decyzję tę można w przyszłości zmienić na stronie Polityki prywatności.