Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Litwa, Łotwa 2022

23.08.2022 08:57
W sierpniu 2022 miały miejsce spotkania na Litwie i Łotwie. Na obfity program składał się szereg spotkań i działań w terenie.
W ramach wyjazdu odbyły się m.in.

Udział w uroczystościach patriotycznych w Zułowie z okazji 102 rocznicy Cudu na Wisłą, spotkanie z Panią Konsul Irminą Szmalec, oraz przedstawicielami Związku Polaków na Litwie, w tym Panem Prezesem Markiem Kubiakiem
Spotkanie ze Panią Krystyną Zimińską, zastępcą dyrektora Domu Kultury Polskiej w Wilnie - podjęcie współpracy
Spotkanie z Panią Wiolettą Barańską - dyrektor Centrum Turystyki i Edukacji w Wilkiszkach - podjęcie współpracy
Odwiedzenie Dyneburga na Łotwie - wraz z miejscem kaźni Polaków, w tym Leona Platera
Indeksacja miejsc powstańczych i ziemiańskich na Łotwie i Litwie - w tym namierzenie ruin dworu w Andrzeiszkach, indeksacja polskiego cmentarza w Narwiliszkach i in.
Rozpoznanie możliwości stworzenia projektu "Szlaki wodne dawnej Rzeczypospolitej"
Odwiedzenie miejsca pamięci Emilii Plater w Dusiatach.
Odwiedzenie mogiły legionowej w Wyszkach na Łotwie

Wyjazd sfinansowany przez Narodowy Instytut Wolności - Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego - #PROO Program Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030