Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Помощь в поиске Кременецких (Kremienecki), крестьян с землёй м. Кричево

28.04.2023 15:16
Здравствуйте,

Ищу Кременецких (Kremienecki), крестьян с землёй в м. Кричево, Чериковский уезд, и м. Забелышин, Кричевское староство (позднее Чериковский уезд, Могилёвская губерния), раннее 1673 г.

В инвентаре Кричевского староства за 1720 г. (НИАБ. КМФ-5 оп. 1. д. 1931/1) на л. 9 под № 4 указан Леон Кременецкий (Leon Kremienecki), проживавший на ул. Спасская в Забелышинской сотне, Кричев,. Состав семьи не указан.

Леон Кременецкий (Leon Kremienecki) (до 1698)
Номер двора Леона Кременецкого: № 91.
Площадь участка под домом (плаца) в прентах (единица площади того времени) Леона Кременецкого: 6,5 прента, 150 кв. м.
Участок Леона Кременецкого под сенокос: 1/4 волоки земли, 5 и 2 морга, 3,55 и 1,42 гектара (в сумме из 1/4 волоки 5,34 га при 1 волока = 21,36 гектара).

1. Пожалуйста, можете порекомендовать конкретные фонды и описи Национального исторического архива Беларуси (НИАБ) и других архивов (например, Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie (AGAD))?

2. Пожалуйста, подскажите, насколько релевантными могут быть книжные издания Литовской метрики (Metryka Litewska) по данному региону?

3. Отдельно интересуют архивные источники и книжные издания о Забелышинской сотне места Кричев, Кричевское староство

Если вы можете дать дельный совет по поиску, пожалуйста, не медлите и отправьте мне личное сообщение.

Спасибо

Komentarze (1)

29.04.2023 11:22
TŁUMACZENIE

Pomoc w odnalezieniu Krzemieńca (Kremieńeckiego), chłopów z ziemią m. Kryczewo

Cześć,

Poszukuję Krzemieńca (Kremieneckiego), chłopów z gruntami w m. Kryczewo, rejon Czerikowski i m. Zabelyszyn, starostwo Kryczewskie (później rejon Czerykowski, gubernia mohylewska), pocz. 1673 r.

W inwentarzu starostwa kriczewskiego za rok 1720 (NIAB. KMF-5 op. 1. d. 1931/1) na k. 9 pod numerem 4 Leon Kremenetsky (Leon Kremienecki), który mieszkał na ul. Spasskaya w Zabielyshinsky Hundred, Krichev,. Skład rodziny nie jest określony.

Leon Kremienecki (do 1698)
Numer podwórka Leona Krzemienieckiego: nr 91.
Powierzchnia działki pod domem (plac apelowy) w prasach (jednostka powierzchni z tamtych czasów) Leona Krzemieńckiego: 6,5 pras, 150 mkw. M.
Działka Leona Krzemienieckiego pod sianokosy: 1/4 przenoszenia gruntu, 5 i 2 kostnice, 3,55 i 1,42 ha (łącznie z 1/4 przeniesienia 5,34 ha przy 1 przeniesieniu = 21,36 ha).

1. Czy mogą Państwo polecić konkretne kolekcje i inwentarze Narodowego Archiwum Historycznego Białorusi (NIAB) i innych archiwów (np. Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie (AGAD))?

2. Proszę mi powiedzieć, jak istotne mogą być wydania książkowe Metryki Litewskiej (Metryka Litewska) w tym regionie?

3. Szczególnie interesujące są źródła archiwalne i publikacje książkowe o setce Zabelyszyńskich z miejscowości Kryczew, starostwo kriczewskie

Jeśli możesz udzielić mi dobrych rad dotyczących wyszukiwania, wyślij mi prywatną wiadomość.

Dziękuję
Ta strona wymaga zapisu cookies do prawidłowego działania. Aby móc je zapisać na tym urządzeniu, wymagana jest Państwa zgoda. Jeśli nie wyrażą Państwo zgody - wtedy żaden plik cookie nie zostanie zapisany, ale funkcjonalność strony będzie ograniczona, m. in. nie będzie można się zarejestrować, zalogować, pisać komentarzy, nie będzie dostępu do materiałów dostępnych tylko dla zalogowanych. Ponadto informacja ta będzie pojawiać się na każdej stronie, gdyż zapisanie braku zgody na cookies wymagałoby zapisania braku tej zgody w cookies, a na to nie mamy zgody. Szczegóły na stronie Polityka prywatności. Decyzję tę można w przyszłości zmienić na stronie Polityki prywatności.