Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Помощь в поиске Кременецких (Kremienecki), крестьян с землёй м. Кричево

28.04.2023 15:16
Здравствуйте,

Ищу Кременецких (Kremienecki), крестьян с землёй в м. Кричево, Чериковский уезд, и м. Забелышин, Кричевское староство (позднее Чериковский уезд, Могилёвская губерния), раннее 1673 г.

В инвентаре Кричевского староства за 1720 г. (НИАБ. КМФ-5 оп. 1. д. 1931/1) на л. 9 под № 4 указан Леон Кременецкий (Leon Kremienecki), проживавший на ул. Спасская в Забелышинской сотне, Кричев,. Состав семьи не указан.

Леон Кременецкий (Leon Kremienecki) (до 1698)
Номер двора Леона Кременецкого: № 91.
Площадь участка под домом (плаца) в прентах (единица площади того времени) Леона Кременецкого: 6,5 прента, 150 кв. м.
Участок Леона Кременецкого под сенокос: 1/4 волоки земли, 5 и 2 морга, 3,55 и 1,42 гектара (в сумме из 1/4 волоки 5,34 га при 1 волока = 21,36 гектара).

1. Пожалуйста, можете порекомендовать конкретные фонды и описи Национального исторического архива Беларуси (НИАБ) и других архивов (например, Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie (AGAD))?

2. Пожалуйста, подскажите, насколько релевантными могут быть книжные издания Литовской метрики (Metryka Litewska) по данному региону?

3. Отдельно интересуют архивные источники и книжные издания о Забелышинской сотне места Кричев, Кричевское староство

Если вы можете дать дельный совет по поиску, пожалуйста, не медлите и отправьте мне личное сообщение.

Спасибо

Komentarze (1)

29.04.2023 11:22
TŁUMACZENIE

Pomoc w odnalezieniu Krzemieńca (Kremieńeckiego), chłopów z ziemią m. Kryczewo

Cześć,

Poszukuję Krzemieńca (Kremieneckiego), chłopów z gruntami w m. Kryczewo, rejon Czerikowski i m. Zabelyszyn, starostwo Kryczewskie (później rejon Czerykowski, gubernia mohylewska), pocz. 1673 r.

W inwentarzu starostwa kriczewskiego za rok 1720 (NIAB. KMF-5 op. 1. d. 1931/1) na k. 9 pod numerem 4 Leon Kremenetsky (Leon Kremienecki), który mieszkał na ul. Spasskaya w Zabielyshinsky Hundred, Krichev,. Skład rodziny nie jest określony.

Leon Kremienecki (do 1698)
Numer podwórka Leona Krzemienieckiego: nr 91.
Powierzchnia działki pod domem (plac apelowy) w prasach (jednostka powierzchni z tamtych czasów) Leona Krzemieńckiego: 6,5 pras, 150 mkw. M.
Działka Leona Krzemienieckiego pod sianokosy: 1/4 przenoszenia gruntu, 5 i 2 kostnice, 3,55 i 1,42 ha (łącznie z 1/4 przeniesienia 5,34 ha przy 1 przeniesieniu = 21,36 ha).

1. Czy mogą Państwo polecić konkretne kolekcje i inwentarze Narodowego Archiwum Historycznego Białorusi (NIAB) i innych archiwów (np. Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie (AGAD))?

2. Proszę mi powiedzieć, jak istotne mogą być wydania książkowe Metryki Litewskiej (Metryka Litewska) w tym regionie?

3. Szczególnie interesujące są źródła archiwalne i publikacje książkowe o setce Zabelyszyńskich z miejscowości Kryczew, starostwo kriczewskie

Jeśli możesz udzielić mi dobrych rad dotyczących wyszukiwania, wyślij mi prywatną wiadomość.

Dziękuję