Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Andrzejowski - notatki

25.08.2010 01:54
Witam

Wątek ten poświęcony będzie osobom związanym z nazwiskiem Andrzejowski.

Mam nadzieję, że na podstawie zamieszczanych tu informacji powstanie ciekawa kronika rodzinna. Postaram się sukcesywnie wzbogacać wątek o informacje, które uda mi się zdobyć, jak i zachęcam innych do współtworzenia i uzupełniania wątku.

Pozdrawiam
Ryszard Andrzejowski.

[cen]

Biografie

[biografie]Andrzejowsk

[cen]

Galeria zdjęć

Link do galerii: [szukaj_foto]andrzejows

AndrzejowskaAndrzejowskiAndrzejowski Antoni (1785-1868)Andrzejowski Jerzy Maksymilian (1907-1973)Andrzejowski Stefan Rudolf (1909-1988)Jerzy, Stefan Andrzejewscy i in.Gadecka Jadwiga Wanda zam. Andrzejowska (1886-1977)Andrzejowski Zygmunt Jerzy (1878-1956)Andrzejowski Zygmunt Jerzy (1878-1956)

[cen]

O nazwisku

[quote][cen]ANDRZEJEWSKI, ANNDRZEJOWSKI, ANDRZEJ
I PODOBNE[/quote]
SNWPU podaje 26 917 osób o nazwisku Andrzejewski: 1577 w woj. bydgoskim, 345 elbląskim, 776 gdańskim, 260 słupskim, 4064 poznańskim, 2007 leszczyńskim, 1594 warszawskim, 1158 kaliskim, 942 katowickim, 826 szczecińskim, 757 włocławskim, 694 pilskim, 667 zielonogórskim, 580 olsztyńskim, 571 wrocławskim, 408 wałbrzyskim, 403 koszalińskim, 500 siedleckim, 271 piotrkowskim, 272 toruńskim, 254 suwalskim, 242 sieradzkim, pomniejsze ilości pomijam.
W wariancie Andrzejowski występuje omawiane nazwisko u 124 osób: 1 w woj. bydgoskim, 21 krakowskim, 20 warszawskim, 17 katowickim, 8 łódzkim. Nazwisko Andrzej równe imieniu Andrzej nosi 5 osób: po 1 w woj. ciechanowskim, kieleckim, olsztyńskim, piotrkowskim i wałbrzyskim; 3 Andrzejski: 1 w woj. gdańskim, 2 łódzkim; z opuszczonym -e-, a więc Andrzjewski 7: 2 w woj. konińskim, po 1 warszawskim, leszczyńskim, szczecińskim, włocławskim i wrocławskim, z redukcją sylaby -je- (por. też warianty Modrzejewski i Modrzewski od wsi Modrzewo lub Modrzejewo w pow. bytowskim), a więc Andrzewski 31: 23 w woj. wrocławskim, 5 opolskim, 2 wałbrzyskim, po 1 białostockim, leszczyńskim i łódzkim. Inne formy bardzo liczne pomijam.
SSNO I 46 podaje nazwisko Andr(z)ejowski od r. 1446 i Ondrzejowski z r. 1449 ze Lwowa i ziemi sanockiej, SEMot III 1 odnosi je do wsi Andrzejów, gm. Urszulin, woj. chełmskie, wariant Ondrzejowski powstał pod wpływem czeskim, gdzie Andrzej to Ondrej. Na Pomorzu nazwisko było także notowane historycznie; np. Andrzejewski w księgach par. Walichnowy, pow. tczewski i Michael Andrzejewski 1792 w księgach par. Miłobądz pod Tczewem (Damps 2).
Na pewno wyliczone wyżej rodziny nie pochodzą od jednego protoplasty, lecz mają przynajmniej kilka źródeł pochodzenia: zjednej strony są to miejscowości Andrzejewo:
1. w gm. Dzierzgoń, woj. elbląskie, 2. dziś wieś, a dawniej miasto Andrzejewo, w woj. łomżyńskim nad rzeką Brok, założone przez bpa płockiego Andrzeja Krzyckiego w r. 1526 i od jego imienia, 3. Andrzejewo, wieś, gm. Szypliszki, woj. suwalskie, zob. NMP I 21-22 i SEMiG 16. Herbarz Leszczyca notuje rodziny szlacheckie Andrzejowskich h. Nałęcz i Andrzejowskich h. Prus I, też Andrzejkiewiczów h. Pobóg na Litwie (s. 233, 257, 266). Z drugiej strony jest to imię Andrzej, występujące w roli nazwiska Andrzej, do którego dodany przyrostek -(ew)ski daje formę Andrzejewski lub Andrzejski. Samo imię Andrzej jest pochodzenia greckiego jako skrót imion dwuczłonowych typu Andrómachos czy Andróbulos z I członem aner, w dopełniaczu andr-ós 'mężczyzna, mąż', stąd w popularnych opracowaniach mówi się, że Andrzej to 'Odważny'.
Dodajmy jeszcze, że oboczności typu Andrzejewski i Andrzejowski występują często w nazwiskach i zostały uwarunkowane fonetycznie, a na Pomorzu najwybitniejszym przedstawicielem rodziny Andrzejewskich był Franciszek Salezy Andrzejewski (1827- 1911), Wielkopolanin urodzony w Pleszewie, zasłużony nauczyciel języka polskiego w gimnazjach w Chojnicach, Wałczu i w Chełmnie (zob. J. Szews, SBPN I 32-33).
[cen]

Herby i wypisy z herbarzy

[herb_lewa]nalecz

Andrzejowscy vel Andrzejewscy, Jędrzejowscy, Jędrzejewscy herbu Nałęcz

[quote]

ANDRZEJOWSCY h. NAŁĘCZ, z Andrzejowa w ziemi chełmskiej.
Jan, w sanockim, 1450 r.
Teodor i Iwaszko bracia z Andrzejowa, świadczą w Chełmie 1456 roku.
Fedor, asesor sądowy tamże, 1520 roku.
Iwaszko i Iwan, 1534 r., a Aleksy, 1568 r. w ziemi chełmskiej.
Michał, Iwan, Steczko i Hieronim, współwłaściciele Andrzejowa 1564 r.
Józef, żonaty z Katarzyną Smietanczanką 1597 r.
Wyroki lubelskie wspominają pod 1583 r. o Mikołaju s. Aleksego, dziedzicu Andrzejowa, a pod 1593 r. o Rafale, Romanie i Mikołaju, synach Michała.
Remigian, łowczy lubelski 1594 r.
Jan, został władyką chełmskim w 1604 roku.
Stanisław Andrzejowski na Andrzejowie, rotmistrz królewski 1589 r.
Remigian i Stanisław, synowie Stanisława, dopełnili w 1631 r. działu dóbr Andrzejowa, Targowiska, Zakrzowa i Msostowa, w obecności Aleksandra i Łukasza, synów Mikołaja.
Remigian, łowczy lubelski, z żony Anny z Korytków, miał synów: Franciszka, Dominika, Tomasza i córki: Teresę, Maryannę i Konstancję 1661 r.
Aleksander, wojski grabowiecki, Floryan, Tomasz i Elżbieta, dzieci Tomasza Dytiuka Andrzejowskiego i Zofii z Galińkich, sporządzili 1686 r. dział dóbr Brasia i Piesia Wola w ziemi chełmskiej.
Stefan, z woj. ruskiem podpisał elckcyę Jana Kazimierza.
Floryan, Stanisław, Wojciech i Tomasz, pisali się z ziemią chełmską na obiór Augusta II-go, a Stanisław, z woj. sandomierskiem na elckcyę Stanisława Augusta.
Mikołaj, udowodnił 1782 r. w sądzie ziemskim Czechowskim pochodzenie, swoje szlacheckie.[/quote]
[quote]

JĘDRZEJOWSCY v. JĘDRZEJEWSCY dawniej częściej ANDRZEJEWSCY h. NAŁĘCZ, z Andrzejowa w ziemi chełmskiej, biorą przydomki: Detiuk v. Ditiuk,
Joskowicz, Bruski etc.
Iwaszko i Iwan Detiuk tamże w latach 1534 — 1545.
Michał i Iwan, Katarzyna Dietiukowa z synami: Hryćkiem i Aleksym, Jan Joskowicz, Steczko i Hieronim, dziedzice Andrzejowra, Brusa, Witficzna, Piesiej Woli i Wołoszy, w ziemi chełmskiej, 1564 r.
Stefan czyli Steczko miał synów: Abrahama, inaczej Iwana i Jana 1603 r.
Iwan, w zakonie Arseni, został 1604 r. władyką chełmskim i bełskim unickim, zmarł 1619 r.
Jan sprzedał 1609 r. swoje ojczyste i nabyte od brata części w Andrzejowie, Witficznie, Brusie i Woli Wołoskiej Kośnińskim.
W 1605 r. Iwan władyka, z bratem Janem, Steckowicze, Hieronim Fedorowicz, Mikołaj Olechnowicz Ditiuk.
Iwan Iwanowicz Bruski, Stanisław, Rafał i Andrzej Michałowicze, Bogumiła Iwanówrna Andrzejewscy i Chojeńscy zawarli układ o młyn, z Mikołajem Brodowskim, pisarzem ziemskim lubelskim.
Małgorzata, żona Fedora Manasterskiogo 1598 r.
Zofia Iwanówna Andrzejewska Bruska, wdowa po Michale Zbirujsklm 1605 r.
Stanisław, podwójewodzy lubelski 1592 r. Paweł i Wojciech 1617 r. a Michalik 1631 r. w Chełmie.
Elżbieta, żona Andrzeja Czasławskicgo, procesuje brata swego Aleksandra Dii inka, dziedzica Woli Wołoskiej i Sieheniów 1637 r.
Jan Jędrzejowski pozwany 1655 r. o zabicie popa z Woli Wołoskiej.
Aleksander i Remigian, z województwem lubelskiem, a Łukasz, z województwem niskiem, podpisali elekcyę Władysława IV-go.
Aleksander, dworzanin królewski, otrzymał 1634 r. ze starostwa libuskiego pensyi 50 11.
Jeremiasz, porucznik pancerny 1630 r.
Stefan zapisał 1684 r. część Iwanowic, w województwie kijowskiem, synowi Janowi.
Hieronim, kanonik kijowski, proboszcz wiski, sekretarz królewski 1650 roku.
Ludwik, stronnik Augusta III-go.
Michał Ditiuk ma sprawę 1700 r. z Wąsowiczem.
Tomasz, ojciec zmarłego przed 1755 r. Jakóba, zawarł w tymże roku układ z Pączkiem.
Dominik Andrzej, po śmierci żony, Joanny z Wojciechowskich, proboszcz w Raciechowic 1757 r.
Córka jego Maryanna, za Janem Włodkowskim.
Michał, Józef, Maryanna, żona Dominika Marcinkowskiego, Salomea, żona Jana Kantego Kulczyckiego i Tekla, dzieci Sebastyana, kwitowały 1775 r. Akademię krakowską z różnych pretensyi.
Józef, zmarły przed 1771 r., żonaty z Justyną Mierzwińską, która w tymże roku była już żoną Bazylego Błeszyńskicgo.
Tomasz, 1704 roku na sejmiku brasławskini.
Stanisław, z Maryanny Witwickiej, pozostawił syna Michała, żonatego z Zofią Czermińską, córką Stefana, a wnuczką Zygmunta, z której syn Stanisław, żonaty z Maryanna Szotarską, pozostawił syna Antoniego, wylegitymowanego ze szlachectwa w ziemstwie lwowskiem 1782 r.
Antoni, stryj jego Jan i ciotka Franciszka Michałowa Szotarska, kwitowali Lanckorońskiego 1777 roku.
Antoni Ditiuk, zmarły 1794 r. w Dźwinogrodzie, ze zmarłej 1806 r. we Lwowie, Kunegundy z Jakubowskich, zostawił: Ksawerego Mikołaja, Karola, w zakonie Grzegorza, Ludwika, Aleksandra, Antoninę Justynę, Salomee i Wiktoryę, za Kazimierzem Jędrzejowskim.
Józef, stolnik konarski (?), żonaty z Maryanną Ściborówńą, umarł we Lwowie 1779 r., pozostawiając synów: Franciszka, w zakonie Dominikanów
Grzegorza, Ignacego, w zakonie Karmelitów Tadeusza, i wnuków po nieżyjącym synie Kazimierzu, z Wiktoryi Jędrzejowskiej: Maryannę, Małgorzatę, Kornela, Jana i Kazimierza.
Jan zaślubił Różę Białobrzeską, 1-o v. Michałowę Pisulską.
Franciszek, z żoną, Franciszką z Wiernków, nabył 1788 r. sumę od Jaroszewskiej.
Maciej, żonaty z Zofią z Bigaszewskich, córką Ludwika i Maryanny z Romanowskich, procesuje się 1791 r. z Heleną z Romanowskich Wężykową.
W ziemstwie lwowskiem legitymowali się ze szlachectwa 1782 r. Józef i Bonifacy.
Ten ostatni, żonaty z Katarzyną z Kupczyńskich, miał syna Józefa, ur. 1782 roku. Bazyli, Stefan, Andrzej i Mikołaj, synowie Jana, gr.-kat. plebana w Bratkowicach i Maryanny Bobowskiej, wnukowie Jana, dziedzica na Przedmichowie, żyli w 1816 r.
Antoniemu Onufremu, synowi Antoniego Józefa, a wnukowi Franciszka i Konstancyi z Jaszowskich, cesarz austryjacki Franciszek I-szy potwierdził staropolskie szlachectwo 1822 r.
Lucyd, Bazylianin, przełożony klasztoru Antopolskiego 1792 r.
Grzegorz, syn Antoniego, cześnika liwskiego i Maryanny z Chodakowskich, 2-o v. Bonieckiej, sprzedał 1772 r. Sulborowice Dołędze.
Ten sam pewno Antoni, nazwany cześnikiem inflanckim 1735 r.
Maryanna, córka Antoniego, 1777 r. żona Jana Dobieckiego.
Siostra jej Felicyanna, za Karolem Chmielewskim.
Łukasz Detiuk, urodzony z Jasińskiej, służył w regimencie ostrogskim, a następnie w kawaleryi narodowej. Autor wspomnień z końca XVIII-go i początku XIX-go wieku, żonaty był z Katarzyną Sobińską, z której pozostawił syna Antoniego i dwie córki.
Macieja i Maryanny Nowowiejskiej dzieci: Helena, ur. 1802 r., Marya, ur. 1803 r. i Maciej, ur. 1808 r. Patrz Andrzejowscy.[/quote]
[quote]

Jędrzejowski herbu Nałęcz,
w Lubelskiem województwie, Alexander i Remigian 1632.
Stefan w Bełzkiem 1648.
N. porucznik połegł pod Chocimem.[/quote]
[quote]

Jędrzejowski, herbu Nałęcz.
Jędrzejowski Stanisław, syn włościana z Sokołowa koło Bóbrki, w szeregach Kozaków Lissowczyków dostąpił rangi rotmistrza, a odznaczywszy się walecznością w wyprawie Węgierskiej, tak samo stawał w wojnie Polski z Turkami, w której też w bitwie pod Chocimiem r. 1621 odniósł rany śmiertelne.[/quote]

[herb_lewa]prus1

Andrzejowscy vel Andrzejewscy herbu Prus I

Komentarze (94)

Strona z 5 Następna >
26.08.2010 18:16
1. Piotr Andrzejowski + Zofia Borowiecka
1.1. Wincenty Andrzejowski ur. 29.04.1801 Rudawa zm. 6.11.1863 + Anna (Mencel?)
1.1.1. Józef Ferdynand Andrzejowski ur. 19.1.1832 Rytwiany zm. 13.4.1894 Koniemłoty + Józefa Kuborowicz
1.1.1.1. Anna Jadwiga Andrzejowska ur. 1871 Staszów
1.1.1.2. Zdzisław Andrzejowski ur. ok. 1872 zm. ok. 1915
1.1.1.3. Stanisław Andrzejowski ur. ok. 1874 zm. ok. 1960
1.1.1.4. Wincenty Andrzejowski ur. ok. 1876 zm. ok. 1938
1.1.1.5. Zygmunt Jerzy Andrzejowski ur. 17.06.1878 Karsy Małe zm. 17.11.1956 Opoczno + Jadwiga Wanda Gadecka ur. 21.02.1886 Bzin zm. 04.06.1977 Opoczno
1.1.1.5.1. Jerzy Maksymilian Andrzejowski ur. 12.10.1907 Kielce zm. 1973 Kraków + Janina Brożyńska
1.1.1.5.1.1. Jarosława Alicja Andrzejowska + ?? Kolanowski
1.1.1.5.1.1.1. Lech Mikołaj Kolanowski
1.1.1.5.1.2. Zdzisław Andrzejowski + (1) Barbara ?? + (2) ?? + (3) Elżbieta ??
1.1.1.5.1.2.1b. Katarzyna Andrzejowska + ?? Pycka
1.1.1.5.1.2.1b.1. Joanna Pycka
1.1.1.5.1.2.2b. Edyta Andrzejowska + ?? Chlebowski
1.1.1.5.1.2.2b.1. Patryk Chlebowski
1.1.1.5.1.2.2b.2. Adelajda Chlebowska
1.1.1.5.1.2.2b.3. Krystian Chlebowski
1.1.1.5.1.2.1c. Magdalena Andrzejowska + Peter Kaminski
1.1.1.5.2. Stefan Rudolf Andrzejowski ur. 10.07.1909 Kielce zm. 29.01.1988 Bielsko Biała + Władysława Najman ur. 20.08.1912 Stary Młyn zm. 21.10.1997 Tarnowskie Góry
1.1.1.5.2.1. Wojciech Stefan Andrzejowski ur. 12.12.1938 Końskie + Anna Elżbieta Soczówka ur. 07.06.1941 Olkusz
1.1.1.5.2.1.1. Justyna Magdalena Andrzejowska + Marek Osikowski
1.1.1.5.2.1.1.1. Michał Paweł Osikowski
1.1.1.5.2.1.1.2. Paweł Ryszard Osikowski
1.1.1.5.2.1.1.3. Łukasz Dariusz Osikowski
1.1.1.5.2.1.1.4. Maria Edyta Osikowska
1.1.1.5.2.1.2. Ryszard Marcin Andrzejowski ur. 23.09.1972 Tarnowskie Góry
1.1.1.5.2.1.3. Jan Maciej Andrzejowski
1.1.1.5.2.2. Bożena Ewa Andrzejowska + Tadeusz Węglarz
1.1.1.5.2.2.1. Grzegorz Węglarz
1.1.1.5.2.3. Halina Teresa Andrzejowska
1.1.1.5.3. Zygmunt Romuald Andrzejowski ur. 19.01.1911 Kielce zamordowany 10.06.1944 Gross-Rosen + Irena Silewicz
1.1.1.5.3.1. Mirosława Andrzejowska + Tadeusz Wartalski
1.1.1.5.3.1.1. Kinga Wartalska
1.1.1.5.3.1.2. Dorota Wartalska
1.1.1.5.3.2. Ludmiła Andrzejowska
1.1.1.6. Józef Andrzejowski ur. ok. 1880 zm. ok. 1935 + Teodozja ??
1.1.1.6.1. Tadeusz Andrzejowski + Zofia Strasz
1.1.1.6.1.1. Krzysztof Andrzejowski + Anna Kalinowska
1.1.1.6.1.1.1. Bartosz Andrzejowski
1.1.1.6.1.1.1.1. Borys Andrzejowski
1.1.1.6.1.1.2. Marta Andrzejowska
1.1.1.6.1.2. Barbara Andrzejowska + Andrzej Opuchlik
1.1.1.6.1.2.1. Ewa Opuchlik
1.1.1.7. Adam Andrzejowski ur. ok. 1882 zm. ok. 1923
1.1.1.8. Władysław Andrzejowski ur. ok. 1884
1.1.2. Wilhelmina Zofia Andrzejowska ur. 8.5.1837 Rytwiany
1.1.3. Władysław Stanisław Andrzejowski ur. 7.5.1839 Winiary Wiślickie
1.1.4. Karolina Aleksandra Andrzejowska ur. 25.4.1841 Winiary Wiślickie zm. 23.12.1868 Staszów
1.1.5. Wincencja Antonina Andrzejowska ur. 2.6.1842 Winiary Wiślickie
1.1.6. Adam Tomasz Andrzejowski ur. 8.12.1843 Winiary Wiślickie
1.1.7. Aleksander Julian Andrzejowski ur. 7.2.1845 Winiary Wiślickie

1. Wojciech Andrzejowski h. Prus
1.1. Antoni Andrzejowski + Klara Męcińska
1.1.1. Antoni Krzysztof Andrzejowski ur. 13.09.1807 Kraków zm. 09.08.1883 Kielce + Aleksandra Wysocka ur. 1816 Kraków zm. 09.03.1890 Kielce
1.1.1.1. Jan Antoni Tomasz Andrzejowski ur. 1839 Miedziana Góra zm. 16.10.1897 Kielce
1.1.1.2. Henryk Andrzejowski ur. 17.07.1840 zm. 28.04.1841
1.1.1.3. Konrad Andrzejowski ur. 02.11.1841 zm. 28.11.1863 Oblęgorek
1.1.1.4. Lucjan Andrzejowski ur. 1842 zm. 1912
1.1.1.5. Adela Andrzejowska ur. 1844 zm. 1908 + Edmund Różycki
1.1.1.6. Paweł Andrzejowski ur. 25.02.1845 zm. 28.07.1846
1.1.1.7. Melania Andrzejowska ur. 08.05.1846 zm. 15.05.1847
1.1.1.8. Cecylia Andrzejowska ur. 1848 zm. 1934 + Ignacy Buttner
1.1.1.9. Józefat Andrzejowski ur. 27.11.1849 Kielce zm. 1939
1.1.1.10. Kornelia Andrzejowska ur. 30.03.1851 zm. 15.04.1851
1.1.1.11. Bazyli Andrzejowski ur. 14.06.1852 zm. 23.01.1858
1.1.1.12. Maria Andrzejowska ur. 1856 zm. 1932 + Gabriel Lipski

1. Jan Andrzejowski + Karolina Eüleufeld
1.1. August Andrzejowski ur. ok. 1813 Grodziska + (1) Tekla Rydzewska + (2) Konstancja Wozniakowska ur. ok. 1824 Kraków
1.1.1a. Jan Henryk Bronisław Andrzejowski ur. 27.09.1843 Kraków
1.1.1b. Eugenia Konstancja Andrzejowska ur. 03.06.1867 Warszawa

1. Juliusz Andrzejowski
1.1. Bronisław Andrzejowski ur. 20.06.1894 Mińsk Litewski, zamordowany 1940 Charków

1. Henryk Andrzejowski
1.1. Henryk Leopold Andrzejowski ur. 17.10.1900 Białogóra, zamordowany 1940 w Katyniu

1. ?? Andrzejowski Detiuk + ?? Jasińska
1.1. Łukasz Andrzejowski Detiuk + Katarzyna Sobińska
1.1.1. ?? Andrzejowska Detiuk
1.1.2. Antoni Andrzejowski Detiuk ur. 1785 Warkowicze zm. 12.12.1868 Stawiszcze + Julia Radziszewska zm. 21.11.1860 Niemirów
1.1.2.1. Antoni Andrzejowski Detiuk zm. 1860 Niemirów
1.1.2.2. Hanna Andrzejowska Detiuk zm. 26.07.1862 Niemirów + Tytus Mieleniewski
1.1.3. Karolina Andrzejowska Detiuk + Józef Oleszkiewicz ur. 1777 zm. 1830

1. ?? Andrzejowski []
1.1. Zdzisław Andrzejowski
1.2. Aleksander Andrzejowski
1.3. Bogdan Andrzejowski
26.08.2010 21:21
Andrzejowski Wincenty - świadectwoAndrzejowski Wincenty - świadectwo

Wincenty Andrzejowski, syn Piotra i Zofii Borowieckiej; ur. 29.4.1801 w Sowiarce, par. Rudawa, woj. małopolskie; zm. 6.11.1863. Miał żonę Annę Mencel (Mentzel) (ślub dn. 28.7.1830 w rz.-kat. parafii św. Anny w Krakowie) oraz dzieci:
 1. Józef Ferdynand (1832-1894)
 2. Wilhelmina Zofia (1837-1857)
 3. Władysław Stanisław (1839-??)
 4. Karolina Aleksandra (1841-1868)
 5. Wincencja Antonina (1842-??)
 6. Adam Tomasz (1843-1857)
 7. Aleksander Julian (1845-1875?)
1819-1824 uczył się w Bochni, w 1826 w Tarnowie, a w latach 1829 i 1830 w Krakowie.
1830 ślub z Anną Mencel w par. św. Anny w Krakowie:
Junis, die 28, sub numero 348 Pla: Sutorum ego Macarius Psaniakowski loci ratificavi Matrimonium inter D: Vicentium Andrzejowski juvenem annorum 29 et Annam Mencel virginem annor 17 Catholicos; lestes fuere Adamus Biron et Franciscus Hellebrat Civ: Cracoviensis.

28 lipca 1830 r. Makary Psanikowski udzielił ślubu między Wincentym Andrzejowskim, kawalerem (młodzieńcem) lat 29, a Anną Mencel, panną lat 17, katolikom. Świadkami byli Adam Biron i Franciszek Hellebrat obywatele krakowscy.

1831 wyjechał z Krakowa, gdzie zamieszkiwał w III gminie, a następnie osiadł na ziemi kieleckiej.
1831-1837 pisarz browarny w Rytwianach.
1837-1845 pracował w majątku donacyjnym Winiary Wiślickie jako: pisarz prowentu, kontroler oraz nadzorca gorzelni i browaru.
1849-1852 jako pisarz prowentu, kontroler i rachmistrz dóbr pacanowskich (Karsy?).

Źródła:
 1. dokumenty w archiwach rodzinnych
26.08.2010 21:32
Kuborowicz Józefa zam. AndrzejowskaKuborowicz Józefa zam. Andrzejowska

Józef Ferdynand Andrzejowski, syn Wincentego i Anny Mencel; ur. 19.1.1832 w Rytwianach, par. Staszów (chrzest 29.1.1832, r. chrz.: Józef Kraszewski i Antonina Nowakoska); zm. 13.4.1894 w par. Koniemłoty. Miał żonę Józefę Kuborowicz oraz siedmiu synów i jedną lub dwie córki [wiedza o potomstwie pochodzi z odręcznej notatki sporządzonej Stefana Andrzejowskiego, wnuka Józefa, na której znajduje się siedem imion męskich i dwa nazwiska kobiece oraz indeksów i aktów w internecie].
 1. Anna Jadwiga 1871-??
 2. Zdzisław Tytus 1872-1915
 3. Stanisław Wincenty 1874-ok.1960
 4. Wincenty 1876-1938
 5. Zygmunt Jerzy 1878-1956
 6. Józef Eugeniusz 1882-1935 (na notatce błędnie ur. 1880, między Józefem i Adamem jest jakiś wężyk, tak jakby coś było pomieszane?)
 7. Adam 1882-1923
 8. Władysław 1884-18??
 9. Lirska 1886-???? (niewyraźnie napisane)
Dodatkowo na notatce widnieje Anna Kuborowicz.
26.08.2010 21:41
Andrzejowski Zygmunt Jerzy (1878-1956)Andrzejowski Zygmunt Jerzy (1878-1956)

Zygmunt Jerzy Andrzejowski, syn Józefa i Józefy, ur. 17.06.1878 we wsi Karsy Małe pow. Stopnickiego, zm. 17.11.1956 w Opocznie. Miał żonę Jadwigę Wandę z Gadeckich (rodzice Nikodem i Wanda [wg niektórych dokumentów Elżbieta Wanda] z Kunklów), ur. 21.02.1886 w Bzinie, zm. 04.06.1977 w Opocznie oraz trzech synów:
 1. Jerzy Maksymilian, 1907-1973,
 2. Stefan Rudolf, 1909-1988,
 3. Zygmunt Romuald, 1911-1944.
26.08.2010 21:50
Andrzejowski Stefan Rudolf (1909-1988)Jerzy, Stefan Andrzejewscy i in.

Stefan Rudolf Andrzejowski, syn Zygmunta i Jadwigi z Gadeckich, ur. 10.07.1909 w Kielcach, zm. 29.01.1988 w Bielsku Białej - pochowany w Tarnowskich Górach. Miał żonę (ślub dn. 14.11.1937 w rz.-kat. parafii Opieki N. M. P. w Radomiu) Władysławę z Najmanów (rodzice Jan i Wiktoria z Mularczyków), ur. 20.08.1912 w Starym Młynie pow. Końskie, zm. 21.10.1997 w Tarnowskich Górach oraz troje dzieci:
 1. Wojciech Stefan,
 2. Bożena,
 3. Halina Teresa
Po II wojnie światowej skierowany do pracy na górnym śląsku, osiedlił się w Tarnowskich Górach.
26.08.2010 22:33
Andrzejowski Jerzy Maksymilian (1907-1973)

Jerzy Maksymilian Andrzejowski, syn Zygmunta i Jadwigi z Gadeckich, ur. 12.10.1907 w Kielcach, zm. 1973 w Krakowie, pochowany w Kielcach (cmentarz komunalny nr 1, ul. Kwasa: kwatera XX, rząd D, grób 17). Miał żonę Janinę z Brożyńskich oraz dwoje dzieci:
 1. Jarosława Alicja,
 2. Zdzisław.
Podporucznik rezerwy 72 Pułku Piechoty, P.K.U. Końskie (1934).

Źródła:
 1. archiwa rodzinne,
 2. Rocznik Oficerski Rezerw. 1934.
26.08.2010 22:57
Skarżysko Kamienna - tablica pamiątkowa pracowników ZEORK zabitych w latach 1939-1944

Zygmunt Romuald Andrzejowski, syn Zygmunta i Jadwigi z Gadeckich, ur. 19.01.1911 w Kielcach, zginął 10.06.1944 w Gross-Rosen. Miał żonę Irenę z Silewiczów oraz dwie córki:
 1. Mirosława,
 2. Ludmiła.
Zamordowany w obozie koncentracyjnym Gross-Rosen.
26.08.2010 23:53
Wojciech Stefan Andrzejowski, syn Stefana i Władysławy z Najmanów, ur. 12.12.1938 w Końskich, zm. 3.8.2013 w Tarnowskich Górach. Miał żonę Annę Elżbietę z Soczówków (rodzice Jan i Antonina z Osmendów), ur. 07.06.1941 w Olkuszu oraz troje dzieci:
 1. Justyna Magdalena,
 2. Ryszard Marcin,
 3. Jan Maciej.
29.08.2010 21:56
Leon Andrzejowski.

1869 - c. k. praktykant sądowy (niższ urzędnik sądowy, sekretarz sądowy - niem. auscultant) sądu obwodowego w Stanisławowie.
1879 - c. k. adjunkt sądowy (sędzia dla spraw drobnych) sądu powiatowego w Peczeniżynie.
1882 - c. k. adjunkt sądowy sądu powiatowego w Peczenżynie; adjunkt sądowy (przydzielony) sądu obwodowego w Kołomyji.
1883 - c. k. adjunkt sądowy sądu obwodowego w Kołomyji.
1885 - Zastępca Prokuratora Państwa w Brzeżanach.

Źródła:
 1. GALIZISCHES PROVINZIAL-HANDBUCH FUR DAS JAHR 1869.
 2. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem Krakowskiem na rok 1879.
 3. Szematyzm Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem Krakowskiem na rok 1882.
 4. Etat zbiorowy wszystkich kategoryi służbowych przy c.k. sądach kolegialnych i powiatowych w okręgu Lwowskiego c.k. Wyższego Sądu Krajowego na rok 1885.
 5. Gazeta Lwowska. 1883, nr 28
4.09.2010 13:44
Adam Andrzejowski, ur. 30.12.1880, zm. 23.12.1920.

Andrzejowski Adam (1880-1920), skrzypek, kompozytor i pedagog. Wieloletni koncertmistrz i członek kwartetu smyczkowego Filharmonii Warszawskiej. W latach 1902-1911 koncertował jako solista, od 1912 poświęcił się pracy pedagogicznej.

Skomponował liczne utwory na skrzypce i fortepian, gł. dla celów dydaktycznych, m.in.: Romans (wydanie 1945), Burleska (wydanie 1951).
KONCERTMISTRZE ORKIESTRY (I i II)
I skrzypce:
(...)
Adam Andrzejowski 1903-1914?
125 de ani de la naşterea violonistului şi compo-zitorului polonez ADAM ANDRZEJOWSKI (30 dec. 1880 – 23 dec. 1920). /j.rum./

Tłumaczenie: 125 lat od narodzin polskiego kompozytora i skrzypka ADAMA ANDRZEJOWSKIEGO (30 grudnia 1880 – 23 grudnia 1920).
Andrzejowski Adam, *1880, +1920, pol. skrzypek, kompozytor i pedagog. Studiował u O.Ševčika i H.Morteau. Był przez wiele lat koncertm. oraz członkiem kwartetu smyczk. w Filharmonii Warsz.; 1902-11 koncertował jako solista, od 1912 rozpoczął pracę pedag. Skomponował wiele utworów na skrz. i fort. o dużej wartości pedag.; najbardziej znane są Burleska (Kr. 1951) i Romans (Kr. 1945).
Andrzejowski Adam, *1880, +1920, skrzypek i kompozytor. Studiował u O.Ševčika i H.Morteau. Jako skrzypek występował wielokrotnie w Filharmonii Warszawskiej, dwa razy w sezonie 1902-3, trzykrotnie 1906-7, sześciokrotnie w 1910-11. Był członkiem kwartetu smyczkowego Filharmonii Warszawskiej w 1912 oraz przez cały okres swej działalności w stolicy - koncertmistrzem orkiestry Filharmonii Warszawskiej. Od 1912 rozpoczął także pracę pedagogiczną, udzielając lekcji gry na skrzypcach.

K o m p o z y c j e : Burlesque na skrz. i fort. (wyd. 1951 PWM), Romans na skrz. i fort. (wyd. 1951 PWM). Oba te utwory były wydawane kilkakrotnie, należą do częściej grywanych kompozycji skrzypcowych, mają niewątpliwą wartość pedagogiczną. Szereg kompozycji A. pozostało w rękopisach.

PM 1912 nr 1 s. 2, nr 2 s. 12, nr 5 s. 6, nr 7 s. 15, nr 20 s. 13, nr 21 s. 14, nr 24 s. 15, 1913 nr 1 s. 17, nr 2 s. 13, 17, nr 3 s. 17, nr 4 s. 14, nr 5 s. 12, nr 7 s. 13, nr 9 s. 14, nr 10 s. 14, 1914 nr 2 s. 16, nr 3 s. 11, 15, nr 6 s. 16, 1925 nr 7; MP 1934 nr 3 s. 241, 1935 nr 7 s. 229, 1937 nr 10 s. 475, 1938 nr 6 s. 277, 1939 nr 4 s. 228; Katalog Towarzystwa Wydawniczego Muzyki Polskiej. Warszawa 1934; Reiss J. Polskie skrzypce i polscy skrzypkowie. Łódź 1946; Reiss N.

______________________________________________________________________________
PM = Przegląd Muzyczny. Warszawa 1910-14, 1918-19. Poznań 1925-31, miesięcznik
MP = Muzyka Polska. Warszawa 1934-39.
Szanowny Panie,
rzeczywiście informacji o Adamie Andrzejowskim jest dostępnych raczej niewiele. Proponuję zwrócić się z prośbą do archiwum Filharmonii Narodowej. Prawdopodobnie w ostatnim okresie był związany z Łodzią (gdzie zmarł na tyfus) - może zachowały się o nim jakieś wzmianki w tamtejszych archiwach i/lub prasie z tego okresu?
Pozdrawiam serdecznie,
Anna Iwanicka

------------------------------------------------------
Redakcja Serwisu Polmic.pl
Polskie Centrum Informacji Muzycznej
Witam serdecznie,

Niestety archiwa Filharmonii uległy zniszczeniu w czasie wojny W Bibliotece Narodowej są zachowane niektóre materiały z Filharmonii Warszawskiej z lat 1910-30

W książce wydanej na 100 lecie Filharmonii jest wzmianka, że Pan Adam Andrzejowski, był w tych latach koncertmistrzem i działał w kwartecie w latach 1910-1914. Niestety nie ma tych informacji zbyt wiele.

Serdecznie pozdrawiam,

Wojciech Nowak
Zastępca Dyrektora Naczelnego
Filharmonia Narodowa / Warsaw Philharmonic
Szanowny Panie,

W odpowiedzi na Pana pytania dotyczące Adama Andrzejowskiego mogę przekazać bardzo niewiele informacji:

1) Encyklopedia PWM oraz Słownik Muzyków Polskich powielają błąd o wydaniu "Burleski" dopiero w 1951 r, ponieważ w naszych zbiorach znajduje się wydanie z 1930 r (Warszawa, Towarzystwo Wydawnicze Muzyki Polskiej)

2) hasło "Adam Andzrejowski" (tom I Słownika Muzyków Polskich wydanego przez Instyt Sztuki PAN, PWM 1964) zaopatrzone jest dość bogato w bibliografię opartą na czasopismach (głównie "Przegląd Muzyczny" i "Muzyka Polska"). Proszę się temu przyjrzeć.

3) Archiwum Kompozytorów Polskich w swoich zbiorach posiada 3 listy, w których pojawia się nazwisko Andrzejowskiego: w korespondencji Stowarzyszenia Młodych Muzyków Polaków w Paryżu ( 1930 r) oraz w liście Stanislawa Szpinalskiego do Artura Malawskiego (1952 r). Jak Pan widzi - są to wzmianki "pośmiertne".

Zachęcam Pana do kontaktu z archiwum Filharmonii Narodowej. Także z Warszawskim Towarzystwem Muzycznym.

Z poważaniem,

Magdalena Borowiec
Archiwum Kompozytorów Polskich
Gabinet Zbiorów Muzycznych Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie
Szanowny Panie,
niestety w zbiorach Warszawskiego Towarzystwa Muzycznego nie ma żadnych materiałów archiwalnych, dotyczących Adama Andrzejowskiego. Wobec zniszczeń wojennych wątpliwe jest czy gdziekolwiek mogły się o nim zachować jakieś informacje, poza kilkoma wzmiankami prasowymi, m.in. w "Echu Muzycznym, Teatralnym i Artystycznym" z 1898 i 1902 r. oraz w "Świecie" 1921 nr 12 s. 1, po jego śmierci w dn. 30 I 1921 r.
Serdecznie pozdrawiam
Andrzej Spóz
Kierownik Biblioteki WTM
Szkoła muzyczna pp. Hanickich w Łodzi wydała d. 17 b. m. pierwszy wieczór muzyczny. Program nader obfity obejmował numery wokalne („Ła charite" Rossiniego na chór żeński i solo panna Taubnrt, „Grajek" Kossobudzkiego — panna Modlińska, dwuśpiew „Cyganki" Bordese — panny Petersilge i Buczacka. „Wiosna" Moniuszki — panna Petersilge, „Kozak" p. Bauman, „Prządka" Jungsta p. Buczacka, oraz kwartet na głosy mieszane Studzińskiego), fortepianowe („Polonez" Wolenhaupta - panna "Łaganowska. „Sonatina" Seissa i „Etuda" Rutkowskiego panna Peltz, „Sonata" Michelmana — panna Elżbieta Trenkler), skrzypcowe („Tercet" Dancla Doduś Natanblut, Adaś Andrzejowski Semmel, Andante, Revijrie i Serenada Bohma, D. Natanblut, duety Dancla pp. Briilow i Reiner), fletowe („Serenada" Popp'a pan Salomonowicz). Z numerów zbiorowych, oprócz wymienionego chóru Rossinfego i kwartetu Studzińskiego, wykonano trio na fortepian, skrzypce i wiolonczellę J. Haydna (panna Buczacka, Adaś Andrzejowski i Gustaw Horak). Popis wypadł bardzo pomyślnie, świadcząc dobrze o usiłowaniach kierowników i nauczycieli, którzy w przeciągu trzymiesięcznego istnienia szkoły doprowadzili uczniów'do rezultatów dodatnich. Dodajmy, że klasy chórów i gry zbiorowej, oraz skrzypcową prowadzi p. Tadeusz Hanicki, Aviolonczellową p. Ignacy Hanicki, śpiewu pani Biernacka gry fortepianowej pp. Janowska,. Wachtel i Biesiadowski, fletowej p. Markusch. — Życzymy szkole łódzkiej dalszego, a równie pomyślnego rozwoju.


Burleska: [url]link[/url].

Bibliografia

 1. WIEM = portalwiedzy.onet.pl

 2. FW = Filharmonia w Warszawie 1901-1976. Marian Gołębiowski. Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1976.

 3. CN_2005 = CALENDAR NAŢIONAL 2005, DECEMBRIE

 4. EM = Encyklopedia Muzyczna PWM, AB część biograficzna, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków 1979

 5. SMP = Słownik Muzyków Polskich, Instytut Sztuki Polskiej Akademii Nauk, tom 1, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, 1964

 6. POLMIC = Polskie Centrum Informacji Muzycznej

 7. FN = Filharmonia Narodowa

 8. AKP = Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie. Gabinet Zbiorów Muzycznych. Archiwum Kompozytorów Polskich.

 9. WTM = Warszawskie Towarzystwo Muzyczne

 10. ECHO_1898 = Echo Muzyczne, Teatralne i Artystyczne : [tygodnik artystyczno-literacki]. R. 15 (1898) nr 52 (795)

4.09.2010 14:57
Antoni Krzysztof Andrzejowski h. Prus I, syn Antoniego, ur. 13.09.1807 w Krakowie (info z nagrobka, wg Bonieckiego w Warszawie), zm. 09.08.1883 w Kielcach. Miał żonę (ślub w Krakowie 1838) Aleksandrę (wg. Bonieckiego Marianna Aleksandra) z Wysockich, ur. 1816 w Krakowie, zm. 09.03.1890 w Kielcach oraz czternaścioro dzieci (pięcioro zmarło w latach dziecięcych):
 1. Jan Antoni 1839-1897,
 2. Henryk 17.07.1840-28.04.1841,
 3. Konrad 1841-1863,
 4. Lucjan 1842-1912,
 5. Adela 1844-1908,
 6. Paweł 25.02.1845-28.07.1846,
 7. Melania 08.05.1846-15.05.1847,
 8. Cecylia 1848-1934,
 9. Józefat 1849-1939
 10. Kornelia 30.03.1851-15.04.1851,
 11. Bazyli 14.06.1852-23.01.1858,
 12. Maria 1856-1932.
Wylegitymowany ze szlachectwa w Królestwie 1837.

Absolwent Wydziału Medycznego na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Po ukończeniu kursów lekarskich w Krakowie w roku 1828, udał się do Warszawy, dla potwierdzenia egaminów lekarskich i szukać chleba w Królestwie Polskim. W okresie zdawania egzaminów lekarskich nastapiły wydarzenia z 29 listopada 1830 roku. Antoni znalazł się jako lekarz w wojsku polskim. Ranny w boju pod Ostrołęką, trafił do szpitala w Warszawie, w którym, po wyzdrowieniu, pracował jako lekarz do końca powstania (lek. batalionowy, w 1831. lek. asystujący [ordynujący] w szpit. wojsk, w szkole aplikacyjnej). Za wykazane męstwo w walce został odznaczony orderem Virtuti Militari.

Udało mu się uzyskać patent lekarski i podjął pracę we Włodawie. Od roku 1833 uzyskał posadę lekarza górniczego w Miedzianej Górze, gdzie urządził szpital na 12 łóżek. Wprowadził metodę leczenia homeopatycznego.

Od roku 1844, na własną prośbę, uwolnił się od ze służby górniczej, przenióśł się do Kielc, kupił dom przy ul. Wesołej nr. 224 i objął funkcję lekarza powiatu kieleckiego. Od 1862 r. jest członkiem rady miejskiej w Kielcach.

W okresie powstania styczniowego przenosi rannych powstańców z więzienia do szpitala, wyjednywał uwolnienie przed zsyłką na Sybir. W razie potrzeby udaje się do powstańczych obozów, aby udzielić niezbędnej pomocy - np. jeździ do rannego ppłk. Rębajły.

Jeszcze w roku 1851 poznał się Antoni w Zurichu z Andrzejem Towiańskim. Idee głoszone przez Towiańskiego, stały się bliskie Andrzejowskiemu, już do końca życia został ich wyznawcą. Z tego powodu miał kłopoty z kieleckim duchowieństwem. I pomimo bardzo dobrych układów z Czengierym, właśnie z powodu głoszenia "Sprawy Bożej" Antoni Andrzejowski został aresztowany w marcu 1865 roku i przewieziony na Pawiak w Warszawie. Po przesłuchaniach i przeprowadzonym śledztwie został zwolniony do domu. Jak przedstawiła to w "Życiorysie" jego żona Aleksandra, aresztowanie i przesłuchania ciężko odchorował.

W roku 1867 został lekarzem miasta Kielc, a jego dotychczasowe stanowisko lekarza powiatu kieleckiego zajął jego syn Jan Antoni. W r. 1878, po pięćdziesięciu latach praktyki lekarskiej, usunął się od wszelkich zajęć fachowych.

Jego pogrzeb w roku 1883 roku stał się wielką manifestację patriotyczną w mieście Kielce.

Bibliografia

 1. http://www.powstanie1863.muzeumhistoriikielc.pl/index.php?id=m10

 2. http://www.powstanie1863.muzeumhistoriikielc.pl/index.php?id=m09

 3. Boniecki, Adam (1842-1909). : Herbarz polski. T. 1-16 + Uzupełnienia.

 4. Spis szlachty Królestwa Polskiego z dodaniem krótkiéj informacyi o dowodach szlachectwa.

 5. [url]Pamiętnik Kijowski, Tom 2.[/url]

 6. Służba zdrowia w dawnem wojsku polskiem; Service de santé dans l'ancienne armeé polonaise

4.09.2010 15:34
Jan Antoni Tomasz Andrzejowski, syn Antoniego i Aleksandry z Wysockich, ur. 1839 w Miedzianej Górze, zm. 16.10.1897 w Kielcach.

Studiował medycynę w Szkole Głównej w Warszawie. W roku 1867 podjął praktykę lekarską i objął po ojcu stanowisko lekarza powiatu kieleckiego.

Żródło:
http://www.powstanie1863.muzeumhistoriikielc.pl/index.php?id=m10
4.09.2010 21:28
Konrad Andrzejowski, syn Antoniego i Aleksandry z Wysockich, ur. 02.11.1841, zm. 28.11.1863 w Oblęgorku.

W czasie powstania styczniowego walczył jako żołnierz w oddziale Czachowskiego, następnie sformował własny oddział kawalerii. Przy przeglądzie otrzymanego transportu broni zranił się śmiertelnie w twarz i dnia 28.XI.1863 r. zmarł w Oblęgorku.
W obawie przed demonstracjami, choć ojciec jako lekarz powiatu kieleckiego miał spore wpływy, władze rosyjskie nie wyraziły zgody na pogrzeb w Kielcach. Antoni Andrzejowski otrzymał od Czengierego pozwolenie na pochowanie Konrada na miejscu, w Chełmcach - i zapewnienie, że nikt z wojska rosyjskiego na pogrzebie nie będzie. W pogrzebie uczestniczył oddział Konrada - sto kilkadziesiąt koni kawalerji, która dwójkami zajechała na plebanię.

Na Cmentarzu Starym w Kielcach, gdzie pochowana jest rodzina Andrzejowskich, znajduje się symboliczny grób Konrada.

Źródła:
http://www.powstanie1863.muzeumhistoriikielc.pl/index.php?id=c03
http://www.powstanie1863.muzeumhistoriikielc.pl/index.php?id=m09
4.09.2010 22:06
Lucjan Andrzejowski, syn Antoniego i Aleksandry z Wysockich, ur. 1842, zm. 1912.

W okresie powstania styczniowego chodził do 6 klasy kieleckiego gimnazjum. Był dla Konrada, swego brata, stałym informatorem o ruchach wojsk rosyjskich.

Źródło:
http://www.powstanie1863.muzeumhistoriikielc.pl/index.php?id=m10
4.09.2010 22:15
Adela Andrzejowska, córka Antoniego i Aleksandry z Wysockich, ur. 1844, zm. 1908.

Żona Edmunda Różyckiego, generała Wojsk Polskich w r. 1863, którego ojciec Karol Różycki był pułkownikiem jazdy wołyńskiej w r. 183?. Po powstaniu styczniowym przebywali w Paryżu, później zamieszkali w Krakowie.

Źródło:
http://www.powstanie1863.muzeumhistoriikielc.pl/index.php?id=m10
4.09.2010 22:47
Cecylia Andrzejowska, córka Antoniego i Aleksandry z Wysockich, ur. 1848, zm. 1934.

Żona Ignacego Buttnera, powstańca z 1863 roku, urzędnika Towarzystwa Wzajemnych Ubezpieczeń w Krakowie.

Źródło:
http://www.powstanie1863.muzeumhistoriikielc.pl/index.php?id=m10
4.09.2010 22:53
Maria Andrzejowska, córka Antoniego i Aleksandry z Wysockich, ur. 1856, zm. 1932

Żona Gabriela Lipskiego, powstańca 1863 roku, rolnika. Mieszkali w pobliżu Kielc, później zostali zmuszeni do przeniesienia się do Galicji, zamieszkali w Bochni.

Źródło:
http://www.powstanie1863.muzeumhistoriikielc.pl/index.php?id=m10
4.09.2010 23:19
Ludwik Andrzejowski, ks., syn Piotra - ekonoma dworskiego, ur. 15.08.1807 w Morawicy (Galicja), zm. 14.04.1859 w Zebrzydowicach.

Filozofię studiował we Lwowie, teologię we Lwowie i Tarnowie. Tu 5 XII 1832 przyjął święcenia kapłańskie z rąk bpa F. Pisztka. W 1832 pełnił obowiązki wikarego w Łącku, od 30 września 1833 do 30 VII 1834 w Wadowicach, w 1835 w Wieliczce, w 1836 w Rzochowie, w 1837 w Radłowie. W 1839 był administratorem w Pleśnej, od 24 III 1840 pracował jako wikariusz eksponowany w Klikuszowej, od 23 XI 1843 był wikarym w Barcicach, od 1 XI 1846 w Brzezinach, w 1847 wikariuszem eksponowanym w Ochotnicy Dolnej, w 1851 w Rabce, w 1855 jako administrator duszpasterz (in spiritualibus) w Witkowicach, w 1856 znów jako wikary w Osieku, w 1857 w Szaflarach. Tu poważnie zachorował. Przewieziony do szpitala bonifratrów w Zebrzydowicach zmarł.

Źródło:
koscielna.pl - witryna od pewnego czasu niestety nieaktywna
4.09.2010 23:24
Jan Andrzejowski, ks., syn Jakuba, ur. 22.12.1808 w Wadowicach, zm. 1848 w Zawadzie.

Pochodził z rodziny mieszczańskiej. Filozofię studiował we Lwowie, teologię we Lwowie i Tarnowie. Tu 1 września 1833 przyjął święcenia kapłańskie z rąk bpa F. Pisztka. W 1833 pełnił obowiązki wikarego w Dębicy, w 1835 w Podgórzu. W 1836 został proboszczem w Zawadzie k. Dębicy. W 1840 był notariuszem dekanatu ropczyckiego, w 1844 wicedziekanem, w 1847 dziekanem i inspektorem szkół powszechnych.

Źródło:
koscielna.pl - witryna od pewnego czasu niestety nieaktywna
4.09.2010 23:44
Ignacy Andrzejowski, ks., ur. 30.07.1730 na Rusi Czerwonej, zm. po 1791.

Jezuita, do zakonu wstąpił 21.01.1751 w Krakowie. Misjonarz w Kowlu 1764-65, prof. filoz. w Barze 1768-70, prof. teol. moralnej w Kamieńcu Podol. 1772-73. Po kasacie zakonu prof. wymowy w szkołach KEN w Owruczu 1781-83.

Źródła:
 1. Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy,1564-1995
Strona z 5 Następna >