Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Sielecki de Dżurż

31.08.2010 19:20
Poszukuję wiadomości o rodzinie Sieleckich z przydomkiem Dżurż.

Znane mi są osoby :

Ignacy Sielecki i Maria z Wolskich (Wolańskich?) zam. w Dżuryniu k/Buczacza
ich córka Paulina z Sieleckich Juliuszowa Kornecka ur. w Dżuryniu 1864 zm. w Krakowie 1919
Józef de Dżurż Sielecki zam. w Stanisławowie ul. Romanowskiego 19 (1917 rok) (por. Baza zdjęć nr 32360)
Marja i Kajetan Sieleccy zam. w Stanisławowie ul. Wołczyniecka 4 (1917 r)

Odpowiedzi (2)

1.09.2010 02:56
Poczet Szlachty Galicyjskiej i Bukowińskiej wyd. 1857 r.. str.222 :
- Sielecki Dzurdz (Dziurdz) h. Sas Kazimierz i Wincenty a Paulo 1812,
- Sielecki Dzurdz Jan, Józef i Euzebiusz 1782,
- Sielecki Dzurdz Dymitr 1782,
- Sielecki Dzurdz Jan, syn Dymitra 1831,
- Sielecki Dzurdz Semion, Andrzej, Piotr, Teodor, Grzegorz, Teodor, Bazyli, Teodor, Jan, Antoni, Andrzej, Konstanty, Piotr, Bazyli, Teodor, Teodor, Jacek, Andrzej, Teodor, Tomasz, Jerzy i Dymitr 1782.

Poczet Szlachty Polskiej str.330:
- Sielecki Dzurdz Grzegorz syn Teodora 1813.

Daty to kiedy indygenat potwierdzono lub nadano.

mik.k
30.09.2023 10:47
Szukam wszelkich źródeł archiwalnych i niearchicznych o przyznaniu Dzurdz (Durdz) Sielecki (Sielicki) (przed 1480) ziemiami (posiadłościami lennymi) nieokreślonemu królowi Rzeczypospolitej od 1480 do 1530 r.w wiosce Sielec, Ziemia Przemyska (obecnie Wioska Sielec, Okręg Drohobycz, Obwód lwowski, Ukraina) za nieokreślone zasługi wojskowe w głównym Archiwum Akt Dawnych w Warszawie (Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie (AGAD)) i innych archiwach Rzeczypospolitej Polskiej.

Próbuję dowiedzieć się, za jakie dokładnie zasługi wojskowe Dzurdz (Durdz) Sielecki (Sielicki) został uszlachetniony i obdarzony ziemiami w wiosce Sielec, Ziemia Przemyska.

Sielec pierwotnie należał do Korony Polskiej.

wieś Sielec, Ziemia Przemyska, została po raz pierwszy wspomniana w 1538 r.w dokumencie Rkp. Ossolineum, Nr. 2837, str. 81., datowanego na 1559 r. e-kopię dokumentu otrzymał, jednak cenniejszej dla siebie informacji nie znalazł.

W moim przypadku problem polega na tym, że następnie Giurgiu (Durgiu) i jego rodzinie Korona Polska oddała połowę Sielca na górze w nieokreślonym terminie.

To właśnie po tym rodzina Dżurdz (Durdz) zaczęła nosić nazwisko Dżurdz-Sielecki / Durdz-Sielecki,a góra została nazwana przez miejscowych dżurdzką górą(pol.: Dżurdżowską góra).

1. Czy to prawda, że muszę szukać funduszu archiwalnego z rozkazami (nakazami) nadania ziem koronnych (1) Casimir IV Jagiellon, 1447-1492, (2) Jan i Olbracht, 1492-1501, (3) Alexander Jagiellon, 1501-1505, (4) Sigismund i The Old, 1505-1548 w głównym archiwum aktów starożytnych w Warszawie (AGAD)? Jeśli tak, to jak takie fundusze, inwentaryzacje, czyny można dokładnie nazwać po polsku?

2. Jeśli to możliwe, Udostępnij źródła o najwyższym prawdopodobieństwie sukcesu lub przynajmniej gdzie możesz dowiedzieć się o takim źródle. Wszelkie informacje mogą pomóc.

Monarchii Rzeczypospolitej w latach 1480-1530.
1. Jagailo (Vladislav II), 1386-1434
2. Vladislav III of Varna, 1434-1444
3. Casimir IV Jagiellon, 1447-1492
4. Jan I Olbracht, 1492-1501
5. Alexander Jagiellon, 1501-1505
6. Sigismund I the Old, 1505-1548
7. Sigismund II August 1548-1572 (c 1530 vivente rege)