Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Karwacki // Archiwum aneksy 1 - 166

15.08.2011 11:53
W tym dziale ulokowane zostaną aneksy do postów GNIAZD KARWACKICH / Karwazki / Karwatzki / Karwatsky / Karwatskiy / Karwackij / Korwackij / Karvackis. Stanowią one ogólnodostepne zasoby archiwalne pozyskane z kwerendy archiwów, bibliotek, zasobów internetu, kontaktów na forum http://www.karwacki.org (lata 2003-2011).

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Aneks 1 i 1 cd KONKURS RODZIN KRAKOWSKICH (patrz też aneksy 448a-g, 506 a, b))
Aneks 2 i 2 cd KARWACCY w USA
Aneks 3 KARWACCY w Niemczech
Aneks 4 KARWACCY w Kanadzie
Aneks 5 KARWACCY w Anglii..
Aneks 6 KARWACCY na Słowacji
Aneks 7 KARWACCY w Brazyli..
Aneks 8 KARWACCY w Australi..
Aneks 9 cd farmaceutycznej rodziny ( patrz tez aneks 20)
Aneks 10 etymologia nazwiska
Aneks 11 Jastrzębiec a nie Łabędz
Aneks 12 Historyczna lokacja .... na Mazowszu
Aneks 13, a, b: REWELACJE XV-XVII w
Aneks 14 bohater spod Smoleńska i buntownik 1612-15
Aneks 15 JAN i WOJCIECH pogromcy Szwedów w 1655
Aneks 16 Kacper Karwacki w bibliografii Litwy XVI w
Aneks 17 ... XVII w. epitafium REGIBY KARWACKIEj w Katedrze Oliwskiej
Aneks 18 NOBILIS KARWACKI w Kaliszu XVI-XVII w
Aneks 19 ... w archiwum na Wawelu
Aneks 20 Aptekarze w Krakowie
Aneks 21 slub w Indiach i inne
Aneks 22 .. wśród ofiar terroru sowieckiego
Aneks 23 .. w powstaniu styczniowym i innych ruchach demokratycznych
Aneks 24 .. tropy litewskie od XVI w
Aneks 25 a-e KARWACKI w literaturze
Aneks 26 ... waleczni w AK Antoni i Eugeniusz Karwaccy
Aneks 27 ..... oficerowie II RP
Aneks 28.... 300 lat osady KARWACKI w Horpinie lwowskim
Aneks 29 ... z Sambora i z TOKIO !
Aneks 30 .. Karwaccy z Parzęczewa
Aneks 31 .. pianistka z Moskwy Katarzyna Karwacka
Aneks 32 .. wątek księżnczki wegierskiej
Aneks 33 ...klaryski i franciszkanie Karwaccy
Aneks 34...PRZYBYSZEWSKI i inne notatki krakowskie
Aneks 35.... Karwaccy u Narzymskiego (1839-72)
Aneks 36: ... wylegitymowani (Karwaccy) na Podolu 1781 - 1880
Aneks 37: ....Radziwiłł poluhe u Karwackich .... rządowe polowanie
Aneks 38 .......1792 rok: PP (anowie) bracia Karwaccy z Litwy funduja dwie armaty polowe Czasy Stanisława Augusta Poniatowskiego...
Aneks 39 ......Rewelacja z Podola: gniazdo ZAŁOZCE wisniowieckie
Aneks 40 ........1713 rok Uniwersytet Krakowski – GRZEGORZ KARWACKI w konkurencji z prof. dr Władysławem Nadolskim
Aneks 41 ... słub w rodzinie Chopinów ... o. Kilian Karwacki
Aneks 42 : 1603 r ELŻBIETA KARWACKA (ok. 1560-1620) daje swiadectwo cudów św. Kazimierza
Aneks 43 HERB KARWACKI ( KARWATSKI )
Aneks 44 Nob. Franciszek Karwacki Kraków 1680 (?) - 1730
Aneks 45 SEBASTIAN KARWACKI (1824 – 1903) uczestnik wydarzeń 1846 roku
Aneks 46 GĘSICKI - GĘSICCY herbu Ślepowron .. Korwin.... czy Berens ?
Aneks 47 MELITOPOL: odsłonięcie pomnika Andrzeja Karwackiego;
Aneks 48 Herosi Powstania Styczniowego Kranz KARWACCY z Sambora
Aneks 49 Lubartowscy i łeczyńscy Karwaccy od KARWATÓW ?
Aneks 50 :Karwaccy z Miłoszowic
Aneks 51: BOHATEROWIE II WOJNY: Czesław Sawicz, Czesław Karwacki..
Aneks 52 : Warszawa w genetece polskiej cz 1
Aneks 53: Warszawa w genetece polskiej cz 2
Aneks 54: Karwaccy z Mazowsza w genetece polskiej
Aneks 55: Karwaccy z innych regionów w genetece polskiej
Aneks 56: 1816 Lisów białobrzeski dziedzictwo Karwackich
Aneks 57: Nietuzinkowi Karwaccy,,,
Aneks 58: Karwaccy w hołdzie narodowi amerykańskiem
Aneks 59: ... wizerunki herbów Karwackich
Aneks 60: Rodzina Krawackich z Marguciszek
Aneks 61: NA KRESACH szlaki
Aneks 62: KARWACKA-Kreczko clan
Aneks 63: Lokalne gniazda mazowieckie
Aneks 64: familie KARWATZKE
Aneks 65: NOTATKI KRAKOWSKIE II
Aneks 66: Geografia ......Karwackich
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
NIEDOSTEP{NE aneksy 67 - 103 ?????? SZUKAJ - PATRZ ANEKS 166 !!!!
Aneks 67:rodzina CARR Karwackich w USA
Aneks 68 OPUSZCZONY DOM KARWACKICH gdzieś pod Szczecinem
Aneks 69 :...w przeszłosci GIMNAZJALIŚCI w Krakowie i Mielcu
Aneks 70: Karwaccy z PRONIEWSZCZYZNY
Aneks 71: snycerz poznański GRZEGORZ KARWACKI
Aneks 72: Karwaccy z Zamościa w ZWZ AK
Aneks 73; poeta Marian Karwacki z Chwaliszewa w Poznaniu
Aneks 74: JAN KARWACKI z Sieradzkiego osiedla się w Gaworzycach
Aneks 75: Karwaccy z Paśmiech k. Kazimierzy Wielkiej
Aneks 76: Karwacki..Piechocki ..Kasinski. Lubczynski....... Stężycki
Aneks 77: Kinga Karwacka z Ciechanowa Kosowa Lackiego
Aneks 78: Beata Karwatzki-Gaworek gniazdo warminsko-mazurskie ..
Aneks 79: Ks. Jan Karwacki Rusiec 1870-6
Aneks 80: "czarna karta" nazwiska z 1919 roku
Aneks 81: KARWACKI PAWEŁ LEON prof. med. ppłk.
Aneks 82: Pułkownik Stanisław Karwacki (1925-2010)
Aneks 83: Projekt wielkopolski – metryki ślubne XIX w
Aneks 84: z kwerendy u Mormonow w SYDNEY Brudzew
Aneks 85:DO LEGIONOW z KIELECKIEJ HANDLOWKI:
Aneks 86: JERZY KARWACKI – pamięci ofiar stanu wojennego
Aneks 87: PAN KARWACKI u de Bobrowicza
Aneks 88: Koligacje z Bulińskimi (Buliński)
Aneks 89: koligacje z Bilińskimi (Biliński)
Aneks 90: z dziejów Karwacza
Aneks 91: zwiazki Karwackich z Pileckimi ?
Aneks 92: WARSZAWA tropy Karwackich
Aneks 93: o Reginie Karwackiej-Ostrowskiej z Knyszyna
Aneks 94: 1700 Pastor Otto Wilhelm Karwacki (Karwatzki) z Dąbrówna
Aneks 95: KARWACKI’s Cambria PA
Aneks 96: wiersze o Karwaczu
Aneks 97: ... w Gułagu Miedzianka
Aneks 98; św. Maksymilian Kolbe do o. Alojzego Karwackiego
Aneks 99: Lista emigracyjna Karwackich na Ellis Islands
Aneks 100: Gorodok Chmielnicki .. Karwaccy na Podolu od 500 lat
Aneks 101: o osadnictwie Podlasia
Aneks 102 : KARWECCY z Bydgoszczy / Kostrzy / Zielonej / Targoszyna
Aneks 103: Karwaccy u IGNACEGO KARPIŃSKIEGO
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Aneksy 104 - 110 niedostępne ???? ... sa też DUPLIKOWANE w aneksach 167 i 167 a
Aneks 104: lustracja na Uniwersytecie Śląskim…. rozpracowywał Karwackiego
Aneks 105: o Marii Karwackiej z Dziurowa koło Brodów
Aneks 106: 52 lecie Janiny i Jana Karwackich z Helenowa Starego
Aneks 107: „KOWACKA” klan w Starej Wsi koło Krakowa
Aneks 108: METRYKI LITEWSKIE… o Karwackich
Aneks 109: Białochorwaci z Małopolski…
Aneks 110: KARWACKI’s in US History
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Aneks 111: Andrzej Karwacki z Bangkoku ojciec urodzonego tam niedawno Vladymira
Aneks 112: Ester Rogaczewska- Karwacki (Wartman)
Aneks 113: szukamy GNIAZD WARMINSKICH ..
Aneks 114: szukamy GNIAZD POMORSKICH..
Aneks 115: Galicyjskie nobilitacje i obyczaje ...KARWACKI GRZEGORZ
Aneks 116: groby Karwackich w "findgrave"
Aneks 117: Kardynał Ursino poleca (6.VIII.1671r) ks. WALERIANA KARWACKIego franciszkanina
Aneks 118: Awantury przed zajazdem Karwackich na Kleparzu krakowskim w 1767 roku
Aneks 119: ...z rewolucji krakowskiej 1846
Aneks 120: Słownik polskich teologów katolickich: Tom 2 MICHAŁ „Michael Kraus” KARWACKI *) 1626-1703
Aneks 121: Roczniki humanistyczne: Tom 23 STANISŁAW KARWACKI 1641-1694 leśny misjonarz na Litwie
Aneks 120: .. Michael Kraus "KARWACKI" 1626-1703
Aneks 121: misjonarz leśny na Litwie STAN KARWACKI
Aneks 122: KARWACCY z Łętkowic k. Słomnik
Aneks 123: MARCIN KARWACKI (1768 – 1837) z Krakowa aptekarz w Jędrzejowie i jego 3 żony
Aneks 124. Bernardyn ostrołęcki FLORIAN KARWACKI MVP kaznodzieja niedzielnym konwentu ostrołęckiego bernardynów, wybrany w 1785 roku
Aneks 125. W Moskwie Pokrowski cmentarz: JOZEF KARWACKI syn Jozefa 18.III.1891
Aneks 126: ADAM KALASANTY KARWACKI (1798-1862 ?) sędzia w Krakowie
Aneks 127: Karwatzki... Korwacki w Genetece Polskiej
Aneks 128: Epitafium u Franciszkanów w Krakowie
Aneks 129: GNIAZDO TOBOLSKIE (Syberia) XVII w nowe dane
Aneks 130: .. skąd na Podlasiu ... ?
Aneks 131: JERZY Pietrowicz KARWACKI 1941-2012 Kostroma n. Wołga ( na SE od Moskwy)
Aneks 132: : ... na Podolu i Bukowinie DZIS !!!!
Aneks 133 ; ułan Karwacki stracił "rumaka"
Aneks 134 ks.gr-kat. Piotr Karwacki
Aneks 135: Mikołaj Karwacki ze Szczypiorna
Aneks 136: Aleksander Karwacki lekarzem w Kielcach
Aneks 137: JÓZEF KARWACKI w 1835 r. traci legitymac
Aneks 138: MARCEL KARWACKI z Sambora hodowca drobiu
Aneks 139: Karwaccy z Zaloźca w XVII w
Aneks 140: TOMASZ KARWACKI bojarzyn Wiśniowieckich
Aneks 141: rodziny (Karwackich) w Genealogii Polskiej
Aneks 142: "EPIDEMIA" J. Narzymskiego o rodzinie Karwackich
Aneks 143.Janusz starszy, ks. mazowiecki potwierdza, że Nelaskarius dziedzic z Karwacza 25 lipca 1418 roku (NAJSTARSZY DOKUMENT KARWACKICH)
Aneks 144: Tomasz s. Andrzeja z Karwacza w 1517 studentem na AKrakiowskiej jako drugi po stryju Mikołaju s. Pawła stud. w 1471
Aneks 145: Etymologia imiona: LASCARIUS – ŁASKARZ- NELASCARIUS- NELASKARIUS-NIEŁASKARZ
Aneks 146: Etymologia Karwacza
Aneks 147: Madame Curie nie chciała na bal do Karwacza...
Aneks 148: noty z 1485 i 1488 roku (NAJSTARSZE DOKUMENTY KARWACKICH)
Aneks 149: pierwsza zapisana forma nazwiska w 1436 (NAJSTARSZE DOKUMENTY KARWACKICH)
Aneks 150: tradycje z Paśmiech
Aneks 151: JAN KARWACKI pod Mikuszowicami
Aneks 152: Kazimiera Biuszel-Karwacka 1887-1962
Ankes 153 : W powstaniu Styczniowym...Kranz Karwaccy
Aneks 154: Dr med Ryszard Karwacki nie żyje
Aneks 155: Ludwik Franciszek Karwacki 1692-1748
Aneks 156: Kresowa księga sprawiedliwych...
Aneks 157: Podlaskie początki pod Mońkami i Knyszyn
Aneks 158: Św. Maksymilian Kolbe o o. Alozym Karwackim
Aneks 159: „GRYGER” GRZEGORZ KARWACKI znany malarz i snycerz poznański
w XVII wieku
Aneks 160: REWELACJA: rozliczenia majątkowe Karwackich w 1503 roku
Aneks 161: REWELACJA: ANDRZEJ KARWACKI pod Lwowem już w 1537 roku
Aneks 162:…. ..from Weyburn SK Canada
Aneks 163: ...a jednak też na Litwie - Juciuny w XVII w
Aneks 164: Karwaccy z Mińskiego / Wołyń w 1800 ........
Aneks 165: Greyberowie z Pękowic i inne
xxxxxxxxxxxxx
Aneks 166 h : duplikaty aneksów 67-74:
x Aneks 67: rodzina CARR Karwackich w USA
x Aneks 68 OPUSZCZONY DOM KARWACKICH gdzieś pod Szczecinem
x Aneks 69 :...w przeszłosci GIMNAZJALIŚCI w Krakowie i Mielcu
x Aneks 70: Karwaccy z PRONIEWSZCZYZNY
x Aneks 71: snycerz poznański GRZEGORZ KARWACKI
x Aneks 72: Karwaccy z Zamościa w ZWZ AK
x Aneks 73; poeta Marian Karwacki z Chwaliszewa w Poznaniu
x Aneks 74: JAN KARWACKI z Sieradzkiego osiedla się w Gaworzycach
Aneks 166 g : duplikat aneksu 75:
x Aneks 75: Karwaccy z Paśmiech k. Kazimierzy Wielkiej
Aneks 166 f : duplikaty aneksów 76-82:
x Aneks 76: Karwacki..Piechocki ..Kasinski. Lubczynski....... Stężycki
x Aneks 77: Kinga Karwacka z Ciechanowa Kosowa Lackiego
x Aneks 78: Beata Karwatzki-Gaworek gniazdo warminsko-mazurskie ..
x Aneks 79: Ks. Jan Karwacki Rusiec 1870-6
x Aneks 80: "czarna karta" nazwiska z 1919 roku
x Aneks 81: KARWACKI PAWEŁ LEON prof. med. ppłk.
x Aneks 82: Pułkownik Stanisław Karwacki (1925-2010)
Aneks 166 e : duplikat aneksu 83: Projekt wielkopolski – metryki ślubne XIX w
Aneks 166 d : duplikat aneksu 84: z kwerendy u Mormonow w SYDNEY Brudzew
Aneks 166 c : duplikaty aneksów 85-90:
x Aneks 85:DO LEGIONOW z KIELECKIEJ HANDLOWKI:
x Aneks 86: JERZY KARWACKI – pamięci ofiar stanu wojennego
x Aneks 87: PAN KARWACKI u de Bobrowicza
x Aneks 88: Koligacje z Bulińskimi (Buliński)
x Aneks 89: koligacje z Bilińskimi (Biliński)
x Aneks 90: z dziejów Karwacza
Aneks 166 b : duplikaty aneksów 91-93:
x Aneks 91: zwiazki Karwackich z Pileckimi ?
x Aneks 92: WARSZAWA tropy Karwackich
x Aneks 93: o Reginie Karwackiej-Ostrowskiej z Knyszyna
Aneks 166 a : duplikaty aneksów 93-97:
x Aneks 94: 1700 Pastor Otto Wilhelm Karwacki (Karwatzki) z Dąbrówna
x Aneks 95: KARWACKI’s Cambria PA
x Aneks 96:wiersze o Karwaczu
x Aneks 97: ... w Gułagu Miedzianka
Aneks 166 : duplikaty aneksów 96-103:
x Aneks 98; sw. Maksymilian Kolbe do o. Alojzego Karwackiego
x Aneks 99: Lista emigracyjna Karwackich na Ellis Islands
x Aneks 100: Gorodok Chmielnicki .. Karwaccy na Podolu od 500 lat
x Aneks 101: o osadnictwie Podlasia
x Aneks 102 : KARWECCY z Bydgoszczy / Kostrzy / Zielonej / Targoszyna
x Aneks 103: Karwaccy u IGNACEGO KARPIŃSKIEGO

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

DALSZE ANEKSY od 167:
Karwacki's /// Archiwum : aneksy 167... n
http://www.genealogia.okiem.pl/forum/vi ... t=16658cdn

Aneks 167
Aneks 104: lustracja na Uniwersytecie Śląskim…. rozpracowywał Karwackiego
Aneks 105: o Marii Karwackiej z Dziurowa koło Brodów
Aneks 106: 52 lecie Janiny i Jana Karwackich z Helenowa Starego
Aneks 107: „KOWACKA” klan w Starej Wsi koło Krakowa
Aneks 108: METRYKI LITEWSKIE… o Karwackich
Aneks 109: Białochorwaci z Małopolski…
Aneks 167 a
Aneks 110: KARWACKI’s in US History
xxxxx
Aneks 168: Marcin Karwacki (1768-1837)..... rewelacja STARA APTEKA Karwackich w Jedrzejowie
Aneks 169 : JERZY Ludwik KARWACKI ginie na Pawiaku w 1942 roku
Aneks 170 : . Stanisław KARWACKI STANISŁAW (1700-1759); SJ w Wołkowysku 1737- 40
Aneks 171 : Tomasz KARWACKI TOMASZ SJ, ks. profesor (1708-1779)
Aneks 172 : ks. Radziwiłł o przyjaźni z Karwackim
Aneks 173 : Historia Rytwian a genealogia Karwackich
Aneks 174 : Stanisław Karwaczki z Makowa w 1563 r. dostawcą dworu
Aneks 175 : Nowe o Karwackich w Kaliszu w XVII w…
Aneks 176: Właśc. wsi w 1930 - 1939 r. woj.wileńskie
Aneks 177 : Mistrzowie cechu nożowniczego 1684 i 1726 w Krakowie
Aneks 178 ; .. o. Piotr Karwecki (werbista) 1933-2000
Aneks 179: w 1403 r. 30 lipca Nelaskarius de Karwacz
Aneks 180: Johan., Graf en zu Tenczyn, Namens Karwaski
Aneks 181 : Stromiec 1766 organista JAN KARWACKI
Aneks 182: JAKÓWKI 1650 stare podlaskie gniazdo
Aneks 183: WITOWICE 1600 - stare puławskie gniazdo
Aneks 184: BELSKIE Hrubieszów
Aneks 185: Nowe metryki Łosickie i lubelskie
Aneks 186: ..urodził się Karwaski na stopniach tron
Aneks 187: Zagadkowy Karwas/cki ?
Aneks 188 : adresy Karwackich w Krakowie XVII/XVIII w (PROBLEM ZMIAN NUMERACJI DOMÓW)
Aneks 189: Generał Pilot ANASTAZY KARWACKI ze Smoleńska
Aneks 190: Z Geneteki Polskiej ŁODZKIE GNIAZDA..
Aneks 191: KARWACCY W NIEWOLI MOSKIEWSKIEJ na Syberii XVI/XVII/XVIII w
Aneks 192: z geneteki polskiej na Podlasiu XVII-XVIII
Aneks 193: .. pod Wiedniem i w kawalerii..
Aneks 194: kpt AK Ryszard Karwacki
Aneks 195: wrześniowe peregrynacje..
Aneks 196: Szymon Konarski... mąż Marii Karwackiej
Aneks 197: Ulubieniec Cezara i inne w II RP
Aneks 198:.. w literaturze litewskiej
Aneks 199: Ryszard Karwacki poeta krytyk Tuwima
Aneks 200: : hm January Karwacki prawnik lubelski
Aneks 201: Kresowa „eurozajatycka” diaspora Karwackich (na podstawie : „odnoklassniki.ru”) : UKRAINA, BIAŁORUS, LITWA, MOŁDAWIA, ROSJA, SYBERIA, KAZACHSTAN, DALEKI WSCHÓD (Chabarowsk, Sachalin)
Aneks 202: 2 września 1664 nob. KARWACKI
Aneks 203: ucieczka na Kresy...
Aneks 204: Nowe gniazda wielkopolskie (Baza „Basia”)
Aneks 205: W Metryce Koronnej 1664 Marianna z Karwa
Aneks 206: Dar Elżbiety Karwackiej: plaszcz turecki
Aneks 207: Dąbrowice krośniewickie pragniazdo łeczyckie
Aneks 208: MICHAŁ KARWACKI 1944-2013
Aneks 209: BARTEK KARWACKI z Lubartowa
Aneks 210: w " katalogszlachty.com"
Aneks 211: JEAN HRABARCHUK (nee KARWATSKI) 1920-03
Aneks 212: SULMIERZYCE pierwsi Karwaccy
Aneks 213: ANTONI KARWACKI z Ostrowa Wlkp
Aneks 214: sprawiedliwi na Podolu
Aneks 215: Eustach Karwaski kochanek .. Loli Monte
Aneks 216: Z bazy mormonów: Limanowa.. Mielec.. Tarnów XIX w
Aneks 217: Z bazy mormonów: LUBLIN XIX/XX
Aneks 218: .. mormonów .. CHLEBICZYN Podole Bukowi
Aneks 219: gniazdo w Mirowie czestochowskim
Aneks 220 : Karwaccy rodem z Lidzbarku Warmińskiego w Meklemburgii
Aneks 221: Karwatzky w Berlinie
Aneks 222: W Anglii już w XVIII w ???
Aneks 223: 3 WALENTYCH KARWACKICH w Krakowie w pol. XVIII w.
Aneks 224: Karwaccy AFRYKANIE w Kamerunie, RPA, Syjamie
Aneks 225: Karwacki i Radziwiłl dla Juraty
Aneks 226: Olsztyn 1928 wyrok za pobicie
Aneks 227: Na Białorusi SWISŁOCZ GÓRNA
Aneks 228: Gniazdo MIRÓW częstochowski (MSTÓW, REDZINY)
Aneks 229: śluby wielkopolskie XIX w
Aneks 230: Nowe dane o BRODACH Iłżeckich z XVII w.
Aneks 231: KARWICCY z Sulmierzyc krotoszyńskich
Aneks 232: KARWECCY z Kujaw
Aneks 233; KARWATKA - Karwatkowie wolsztyńscy
Aneks 234: KARWATA : Karwatowie na Kujawach
Aneks 235: Tom XIII Miniakowskiego : Elita koronna – rodziny senatorów i ministrów: Tom XI Minakowskiego: Elita żmudzka i nadniemeńska
Aneks 236: Liceum sw. Anny w Krakowie 1819
Aneks 237:Ramzes Karwacki (tłumacz lit. ros.) lata 50-60
Aneks 238: Karwaccy z Parysowa (PARYSÓW k. Garwolina)
Aneks 239: Właściciele wsi w 1926 - 1939 r. w woj. Wileńskim Korawacki-Karawacki-Karwacki ?
Aneks 240: PIERWSZE SLUBY WARSZAWSIE u sw. Krzyża (z geneteka polska..
Aneks 241: Rodzina Karwackich w Sobotnikach
Aneks 242: FRANCISZEK KARAWACKI vel Karwacki : poeta litewski, agent bolszewicki, komunista działacz PPR, dysydent …
Aneks 243: w Rydze....
Aneks 244: w Dywitach na Warmii.
Aneks 245: KARWASKI w Polsce
Aneks 246: Karwaccy w Powstaniu Warszawskim
Aneks 247: KARWACKA za Waliszewskim z Otockimi
Aneks 248: Gniazdo Brzozdowce Hranki slub 1843 :182
Aneks 249: na Ukrainie dzis...
Aneks 250: Karwatzki na Warmii
Aneks 251: unicka rodzina Z Hołowczyc
Aneks 252: Sokolniki wieruszowskie 1809
Aneks 253: Jędrzejów: Jan i Paulina z Urbanowiczów
Aneks 254 : KARWACCY w informatorach przed I WOJNĄ SWIATOWA
Aneks 255 : KARWACCY w informatorach przed i w trakcie II WOJNY SWIATOWEJ
Aneks 256 : General Fieldorf August Emil uczniem prof. KARWACKIEGO
Aneks 257: Na emigracji we Francji 1837-8 : FRANCOIS KARWACKI z Krakowa
Aneks 258: Z Rajgrodu i Bielska Podlaskiego….w Ziemi Wiskiej
Aneks 259: Metryki wołynskie Karwackich
Aneks 260; legitymizacje podolskie 1782-1883 (patrz też aneks 449)
Aneks 261: wyewakuowani z ZSRR
Aneks 262: Wykaz rodzin wojskowych wywiezionych
Aneks 263: Piotr Karwecki ciekawie o .. Białorusi
Aneks 264: Julian Karwacki powieszony 4 VIII 1863
Aneks 265: Stare szlacheckie gniazda poleskie i wołyńskie
Aneks 266 ; rok 1820 ALEKSANDER syn Jana KARWACKI / Александр Иванов Карвацкий ; pod Kijowem
Aneks 267; PRASTARE gniazdo syberyjskie w Tobolsku (nowe inf.)
Aneks 268: Karwaccy Afrykanie ..(2)
Aneks 269: Karwatzki z Berlina w Brazylii od 1887
Aneks 270: „KARWATZKI” w MyHeritage
Aneks 271: Najstarsze migracja Karwackich z Niemiec do USA
Aneks 272: KARWACKI wśród dekabrystów 1825 roku
Aneks 273:Nowe metryki w genetece (10.X.2014) (głownie Mazowsze Zachodnie; rejon Mławy- Drobina))
Aneks 274: Kolekcja Karwackich „ Carvacchische” w Kassel, Westfalia
Aneks 275: Szlachcic JAN KARWACKI urz. Celny 1772 w mci Wapnio
Aneks 276: Tajemnica śmierci Stanisława Stanisławowicza Karwackiego; ojca Wacława założyciela gniazda Chersońskiego
Aneks 277: ok. 1700- 1750 r. nobilis KARWACCY w Zagórzu Kłobuckim
Aneks 278: FRANCISZEK KARWACKI w Częstochowie nr 152 ul. Warszawska / rok 1819
Aneks 279: Nob. Karwaccy w Golędzinie k. Radomia
Aneks 280: Nob. JAN KARWACKI stracony w Cieszynie w 1657 r.
Aneks 281: Katarzyna Karwacka Stefanowa Skowrońska (1798-1855) z Dżurkowa Kołomyjskiego
Aneks 282: Katarzyna Karwacka Wojciechowa Wejman z mci DZIERZBIN ( 7 km na NE od Zbierska)
Aneks 283: Karwaccy z PROZOROK głębockich we „Wspomnienia Babci Stasi”
Aneks 284: Ks. JAN KARWACKI proboszcz Chojnego pod Sieradzem 1857-8
Aneks 285: Stud. med. Leon Paweł Karwacki (potem słynny lekarz warszawski i prof.UW) bywa na wakacjach w pałacu Popielów w mci Turna (pow. węgrowski)
Aneks 286: KARWACKI M. na liście płac u Radziwiłłow nieświeskich 1805-1806 w Łachewie
Aneks 287: Karwaccy w Lubaszczu pod Nakłem
Aneks 288: JAN ogrodnik w Koninie 1918
Aneks 289: KARWACCY (seniorzy) w KRS
Aneks 290 : JERZY KARWACKI przyboczny Edwarda Gierka
Aneks 291: Nazwisko „KARWACKI” wśród unikalnych w genealogii rosyjskiej
Aneks 292: ODNOTOWANI w genealogii rosyjskiej
Aneks 293: Doc. fizjologii IGOR Mikołajewicz KARWACKI z BRYKULIA / Брыкуля 20 km na S od Szepietowki chmielnickiej
Aneks 294: Pensja u pani Karwackiej w Warszawie
Aneks 295: Postawy społeczno-polityczne ziemiaństwa w latach ...
Aneks 296: ... ślady miechowskie
Aneks 297: MARIA KARWACKA malarka lata 30te.
Aneks 298: Marya z Karwackich, wdowa po Józefie Urbanowskim
Aneks 299: Stare gniazda wołyńskie Karwackich
Aneks 300: Prom Pana Karwackiego w Gdańsku
Aneks 301: Kolejne tomy elity Miniakowskiego XV (Podlasie) , XVI (Wielkopolska posłowie), XVII (Czernichowskie)
Aneks 302: Na Litwie Hoduciszki i Sobotniki
Aneks 303: FRANCISZEK KARAWACKI *) vel Karwacki : komunista i poeta polsko-litewski,
Aneks 304: Agent sowiecki w PPR: FRANCISZEK KARAWACKI
Aneks 305: BERNARD KARAWACKI muzyk Opery w procesie marcowym
Aneks 306: Generał Karawacki vel Anastazy Zinowiewicz Karwacki
Aneks 307: Inni Karawaccy w Urugwaju i Szwecji
Aneks 308: Karwacki w Udrycku wołyńskim
Aneks 309: KRZYŻ "karawacki"
Aneks 310: XII 1944 z Baranowicz do Piły
Aneks 311: Piotr Karwacki... parcele w Komorowie
Aneks 312: Z Łucka do Kłodzka
Aneks 313: Boglewice.. Tarczyn
Aneks 314: Powstańcy warszawscy
Aneks 315: Nekropolie Karwackich
Aneks 316: Wojciech i Anastazja Karwaccy w Chinach 1935/6
Aneks 317: Plan miasta Krakowa Ignacego Enderle z lat (1802-1805) 1807-1808 tak zwany senacki wraz z wykazem realności miasta z początku XIX wieku
Aneks 318: Historyczne gniazda ukraińskie: Bukaczowce, Brzozdowce / - wice , Zabłotów, Proszowa, Horpin, Cygany…
Aneks 319: STANISŁAW KARWACKI i EMILIA BŁEDOWSKA z Zuzela nurskiego
Aneks 320 : Wojskowi osadnicy w Bortnicy na Wołyniu
Aneks 321: Wacław zastrzelił przyjaciela.. 1930
Aneks 322: Zesłani za Ural w 1945
Aneks 323: Karwaccy - Jerzy Gapys „Postawy społeczno-polityczne ziemiaństwa w latach 1939-1945”
Aneks 324: Zbigniew Ossoliński o „hetmanie” Karwackim…
Aneks 325: MATEUSZ KARWACKI z Pilicy (1393-1794) "Pilica.Zarys dziejów miejscowości" ; ks. H.Błażkiewicz; strona 96
Aneks 326: Tragiczne Rakowiska….
Aneks 327: nob.KARWECCY (vel Karwaccy) z Korkożyszek wileńskich k. Podbrodzia (na NE od Wilna)
Aneks 328 : Karweccy z Białorusi w genetece polskiej
Aneks 329: TRZEMIETOWO stare gniazdo Karweckich w kuj-pomorskim
Aneks 330 / 260 oczątek sukcesji podolskiej jeszcze raz
Aneks 331: Rodzina Karwackich z Brzuski / Huty Brzuski k. Birczy 10 km na W od Przemyśla
Aneks 332 : Nob. Karwaccy z mci Cerekiew/Sławno m. Kasprowicami a Slepowronem na W od Radomia
Aneks 333: Gniazdo Królewo płońskie
Aneks 334 rzewodnik Warszawski na rok 1869
Aneks 335 : Karwacki Aleksander (Dr) Ogrodnictwo warzywne
Aneks 336 : "Disciplina militaris" w wojskach Rzeczypospolitej do połowy XVII wieku
Aneks 337 olish students at the University of St. Andrews:
Aneks 338 : Metryki Jędrzejowskie….
Aneks 339: Slub – 1861 - Karwackiego z Sylwią Majewską z SOKOLINA
Aneks 340 :Józef Karwacki z Ostrówka k. Łęcznej
Aneks 341: Pierwsze lata Sebastiana i Emilli Karwackich w Sieciechowicach !!!!
Aneks 342 : Fryderyk Fredlein świadkiem na ślubach Jerzego Samuela Bandtkie i Ludwika Kosickiego
Aneks 343:Gniazdo MELCHÓW lelowski i Gidle 1778 -
Aneks 344: GROSZKI i NAGUSZEWo k. Dabrówna pomiędzy
Aneks 345: Rodzina nob. PIOTRA i Ludwiki z Mikulskich Karwackich z Domaniewic (Nowe Miasto /n.Pilicą)
Aneks 346: Unickie (łemkowskie ?) GNIAZDO KOMANCZA i BIRCZA
Aneks 347: Sebastian Jan Karwacki SEBASTIAN JAN Kasiński-KARWACKI (1824-1903) (biogram pradziadka)
Aneks 348: dwa śluby w Sieciechowicach
Aneks 349: NOWE "stare" metryki warszawskie odk. 19 marzec 2015
Aneks 350 ; OJCÓW 3; siedziba Karwackich XVII-XIX w.
Aneks 351: Sluby prapradziadków Kosickich w Krakowie (NPM, sw. Marcina)
Aneks 352: XVIII gniazdo w Pilicy...
Aneks 353: gniazdo Kuźmy Dmosin ...
Aneks 354: metryki praprapra-dziadków Kosickich z Bolesławca
Aneks 355 : KAZIMIERZ ALEKSANDER (1828) KARWACKI …odnaleziony brat Sebastiana Jana (1824)
Aneks 356: nobil 1764 Antoni Karwacki z Zagrodnicy
Aneks 357: Podcechmistrz St. Karwacki Lubartów
Aneks 358: gniazdo ZAGROBA drobinska
Aneks 359: ks. Michał Karwacki z Sokołowa Podl
Aneks 360: Gniazdo SMONIOWICE ; par. Wrocimowice racławickie 12 km NEE od Słomnik
Aneks 361: PIENIĄŻKOWICE zagon KARWACKI
Aneks 362 : (1768-1837) Marcin Karwacki aptekarz jędrzejowski (Jedrzejów 5) około 1835/1836 sprzedał dom i aptekę WOJCIECHOWI FRANZIA z Kielc
Aneks 363: Dzieci dr med. Aleksandra Karwackiego i Anieli Stacherskiej z Krakowa po 1863 osiedli w Warszawie);
Aneks 364: Metryki katedry kieleckiej
Aneks 365 :Karwaccy z mci. PLUDWINY i KUROWICE rzgowskie
Aneks 366: EUFROZYNA Zagajewska (1772-1848) 1 voto Amf 2 voto Karwacka
Aneks 367: Linia zakopiańska ma rodowód z Sokołowa Podlaskiego
Aneks 368: METRYKI w par. Dzierzgowo : Stegna, Dzierzgowo, Dzierzgówko, Choszczewko, Krery, Dobrogosty
Aneks 369 : POWRÓT z Warmii NA MAZOWSZE po 200 latach
Aneks 370: JPanna (nobil) 1806 Marianna Karwacka z Pawłowa w Zagnansku
Aneks 371: 1816 Michał Karwacki z Koniomłotów
Aneks 372: Geneteka: Brody-Krynki świętokrzyskie
Aneks 373: Geneteka łódzka; nowe metryki
Aneks 374: Gniazdo Grabowo łomżyńskie
Aneks 375: Geneteka: PRZASNYSZ
Aneks 376 : 5 slubów Mateusza Karwackiego z Krery k. Dzierzgowa
Aneks 377: nowe metryki wielkopolskie
Aneks 378: nowe metryki family search
Aneks 379: D. Szymon Karwacki administrator Grzegorzewic sieciechowickich (1730-50 ?)
Aneks 380; Geneteka Grzymałow tarnopolski
Aneks 381: Geneteka KRÓLEWICE sulisławickie
Aneks 382: Geneteka KONIEMŁOTY sandomierskie
Aneks 383: Geneteka Pinczów (Włochy, Brzeście)
Aneks 384: Geneteka Sandomierz - katedra zgony
Aneks 385: Geneteka Staszów / urodzenia zgony
Aneks 386: Geneteka IWANISKA
Aneks 387: Geneteka Klimontów
Aneks 388: Geneteka Gożlice
Aneks 389: Geneteka Trzykosy – Koprzywnica
Aneks 390 : Geneteka RZĘDZIANOWICE - Mielec
Aneks 391: Geneteka GORZYCE 2 km od Sandomierz na Stalowa Wole
Aneks 392: Geneteka gniazdo Brzuska / BIRCZA na N leży Huta Brzuska (skany przemyskie brak dostępu) na SW od Krasiczyna-Przemyśla
Aneks 393: Geneteka gniazdo KOMANCZA (grkat)
Aneks 394: STARE radomszczańskie korzenie gniazd jurajskich
Aneks 395: GENETEKA gniazda czestochowskie: Mirów i Częstochowa
Aneks 396: Karwowie w Ogrodzieńcu
Aneks 397: Geneteka gniazdo podlaskie PRZYTULANKA Trzcianne
Aneks 398: KORWACKA i KORWACKI w błędach metryk
Aneks 399: Gniazdo KOBYLIN BORZYMY tykocińskie
Aneks 400 : dom „karwaczyka” Sławetnego Stanisława Karwackiego - praprapradziadka (brat Franciszka) na Kazimierzu (1760-1800)
Aneks 401: dom honesti Franciszka Karwackiego (brat Stanisława) na Stradomu ( 1772-1803)
Aneks 402 :Zmarła Ludwika Karwacka
Aneks 403 :Zmarl Jerzy Leszek Karwacki
Aneks 404: POWIESC o prof. Leonie Pawle Karwackim
Aneks 405: Adam Karwacki absolwent św. Anny 1814
Aneks 406; Dr med. Aleksander Karwacki – ogrodnik
Aneks 407; Dzieła o. Alojzego Karwackiego
Aneks 408: W szeregach AK (Ochota) Michał Karwacki „Sowy”
Aneks 409: Hetman Stanisław Żółkiewski o Janie Karwackim 1615
Aneks 410:Almanach sceny polskiej - Strona 63 : HERBERT KARWACKI
Aneks 411: Geneteka BRODY kryńskie od XVII w
Aneks 412: Z Baryczki k. Janowca do Radomia (XVIII-XIX w)
Aneks 413: ZA ZASŁUGI DLA MIASTA TURKU
Aneks 414: Warianty nazwiska Karwacki (łacińskie)
Aneks 415: Karwaccy herbu Leliwa skąd pochodzą ?
Aneks 416: Karwaccy analiza rodowodu - w Genway
Aneks 417: Losy domu Marcina Karwackiego w Jędrzejowie
Aneks 418: Helenka Karwacka w 1842 roku w szkole w Jędrzejowie
Aneks 419: Francke geometra królewski w 1780 roku
Aneks 420:Slub w Niemirowie 26 stycznia 1670 roku
Aneks 421: Leopold Mateusz Karwacki ur 1842
Aneks 422: Indeks księgi zmarłych Starachowice
Aneks 423: Metryki warmińskie
Aneks 424: W listach hetmana do Zygmunta III Wazy
Aneks 425: Geneteka: stare gniazda łowickie
Aneks 426: Geneteka: stare gniazda łęczyckie
Aneks 427: Geneteka ; MIASTO ŁODZ i Pabianice
Aneks 428: Geneteka stare gniazda sieradzkie i wieluńskie
Aneks 430 : Skąd Nelascarii de Carwacz 1427 ?
Aneks 431: Jerzy Karwacki śledczy oficer UB w Łodzi
Aneks 432: Auleytner Wacław o Paśmiechach…
Aneks 433:Elity I RP cd tom XVIII Elita łęczycko-rawska
Aneks 434: Popiersie Leona Karwackiego 1903
Aneks 435: Adamina Karwadzka w Krynicy w 1885 roku
Aneks 436 : Poeta z Chwaliszewa .. prawnuk snycerza Grzegorza Karwackiego (XVII w) Marian Karwacki
Aneks 437: Raper Marcin Karwacki…
Aneks 438: Uniwersał Jana Kazimierza z nominacją Jana Karwackiego
Aneks 439 : Inz. Janusz Karwacki u zarania Zagłebia Miedziowego 1961−1964
Aneks 440 : Weterani …
Aneks 441: Tadeusz Karwacki (1922-1999) – dziennikarz, publicysta
Aneks 442: Zmarł ppłk. mgr farm. WIESŁAW KARWACKI -
Aneks 443: Marek Karwacki (1947-1992)
Aneks 444a: w kregu rodziny L. Kosickiego (II pol. XIX w.)
Aneks 444b: w kregu rodziny L. Kosickiego (II poł. XIX w.)
Aneks 445: U ZARANIA rodu KARWACKICH w XIV w.
Aneks 446: Prezydent Józef Dietl……wybrane elementy genealogii …
Aneks 447: Na Kazimierzu w połowie XVIII w praprapradziadek Stanisław chirurgiem.. w Krakowie..(.STANISŁAW i syn MARCIN KARWACCY)
Aneks 448a-g (patrz tez 1 a.b.) : Rodzina Karwackich w Krakowie w XVII-XIX wieku
Aneks 449: (patrz też aneks 260): LEGITYMIZACJE KARWACKICH W ZABORZE I (1772) AUSTRIACKIM na Ziemi Buskiej i Podolu Zachodnim galicyjskim w roku 1782 oraz po II i III rozbiorze moskiewskim na Podolu Wschodnim
Aneks 450 : BOJAROWIE KARWACCY… (patrz też aneksy 129 i 267)

NOWA ZAKŁADKA
Aneks 451: Problemy adresowe w Krakowie XVIII/XIX w numeracja ze spisu Staszicowskiego 1790-92 odniesiona do planu senackiego 1805 (Endlera); patrz tez aneksy 188, 317 oraz post 54.
Aneks 452: MARCIN i TOMASZ KARWACCY bracia w Jędrzejowie 1790/2
Aneks 453: starsze korzenie gniazda Bukaczowce (korekta 24 kwiec 2016 ) patrz też aneks 318
Aneks 454: Gniazdo ZDZIWÓJ k. Chorzel (Warmia-Mazowsze)
Aneks 455 : Gniazda wołyńskie (konsolidacja)
Aneks 456 : Pragniazda ukraińskie Karwackich
Aneks 457: Ważna metryka krakowska z 1810 roku
Aneks 458 : Karwacki Wieńczysław w: „Sędziowie w II Rzeczypospolitej” Lech Krzyżanowski
Aneks 459: Stare gniazda : Wojsławice, Chruścice, Chotel Czerwony, Chorzelów, Widawa, Sokolniki, Kurzeszyn, Bobrowniki, Kaszewice
Aneks 460… (patrz też 360) :GNIAZDA SŁOMNICKIE : Łętkowice, Smoniowice, Wrocimowice
Aneks 461: W archiwach IPN
Aneks 462: Młudnice / Młodnice 10 km na W od Radomia; 3 km, na S od Przytyku ; 8 km na SE od Kadzi i Potworowa
Aneks 463: Gniazdo repatriantów Karwackich w gorzowskim
Aneks 464: Geometra rządowy Jan Nepomucen Karwacki syn nob. Piotra Karwackiego i Ludwiki Mikulskiej
Aneks 465: W spisie ludności Łodzi 1916-1921:
Aneks 466 : Korzenie gniazda Mielec
Aneks 467: Karwaccy chrzestnymi w Jędrzejowie 1798-1802
Aneks 468 : Kraków w roku 1787 …
Aneks 469 :STARE GNIAZDA „zamojskie”
Aneks 470 a, b: STARE GNIAZDA : „łosicko-bialskopodlaskie”
Aneks 471 a,b,c,d: STARE GNIAZDA: lubelskie”
Aneks 472. O tej co uratowała Kraków w 1846 roku : Julianna Józefa Ewa Karwacka – Gradowitz
Aneks 473 : Sąsiedzkie problemy Franciszka Karwackiego na Stradomiu w 1783 roku
Aneks 474 : Praprapradziadkowie Józef i Regina Buliński
Aneks 475 : Kolejne dzieci Ludwika Kosickiego..(patrz tez post: Biogram prapradziadka Ludwika Kosickiego)
Aneks 476: Pierwsze dziecko Sebastiana i Emili Karwackich w 1848 w Krakowie (Sebastian uwięziony w Zamościu)
Patrz też aneksy 45, 341, 347, 355
Aneks 477 : Maria Lech Mirowska z Brazylii siostra dziadka dra Piotra Lecha
Aneks 478 : BIOGRAM dziadka Lech Piotr; dr wet., mjr WP (1880-1932)
Aneks 479: Elektorzy królewscy Karwaccy
Aneks 480: Maciej z Pieniążkowic (1863-1947)
Aneks 481: Karwacki Ramzes prawnik i tłumacz
Aneks 482: Drzewo Franckich z Miechowa
Aneks 483: Nazwiska Karwaczonka = Karwacka
Karwasz/czonok = Karwacki
Aneks 484: U Karwackich KOWALSTWO ogólnopolskie
Aneks 485: Nekrologii warszawskie cd
Aneks 486: Slady grodzieńskie
Aneks 487: Karwaccy z Kowackich w Owczarach ojcowskich
Aneks 488 Przysiega Hon Franciszka syna hon Bonifacego Karwackiego i Katarzyny małżonków prawych SYN
Aneks 489: Miasto bez murów – 650 lat Kleparza
Aneks 490 : Spotkanie z królową Belgów w 1955 roku
Aneks 491: Slub w Mogielnicy trembowelskiej
Aneks 492 : Suderwa wileńska (10 km NW )
Aneks 493 : Slub pradziadków Jana Wawrykiewicza i Julii Bonikowskiej w 1856 roku w Solcu
Aneks 494: Prapradziadkowie Bonikowscy ze Zborowa
Aneks 495: rok 1718 GRZEGORZ KARWACKI uzyskał stopień naukowy kandydata sztuk wyzwolonych w Uniwersytecie Jagiellońskim (uzup. aneksu nr 40)
Aneks 496: Pradziadek Marcin z rodziną w 1791 roku na Stradomiu i w Jędrzejowie
Aneks 497:Franciszek i Agnieszka rodzeństwo Karwaccy w 1790 u Pasternaka
Aneks 498: Gniazdo Chodów kłodawski
Aneks 499: Z Siewrukami na Podlasiu
Aneks 500 : Kolejne śluby w Kłobucku w połowie XVIII wieku
Aneks 501: Saga Iwaszkiewiczów.
Aneks 502: DUCHOWNI w klanie Karwackich
Aneks 503: śp. prof. dr hab. Helena Karwacka
Aneks 504: Karwaccy w Korzkwi pod Krakowem
Aneks 505 : Gniazdo Pilica kluczowe wśród jurajskich dla Krakowa
Aneks 506 a : HISTORIA KARWACKICH W KRAKOWIE XVII-XIX w. (Struktura rodzinna)
Aneks 506 b : HISTORIA KARWACKICH W KRAKOWIE XVII-XIX w. (Struktura rodzinna)
Aneks 507: Karwaccy u Bonieckiego
Aneks 508 : Geneteka Karwatzki na Warmii (patrz tez gniazda WARMIA-Ermland)
Aneks 509 : Geneteka GNIAZDO CHORZELSKIE (patrz tez gniazda mazowieckie)
Aneks 510 : Rzym-kat. (par. Huszlew) i grek-kat. (par. Swory); Gniazda mazowiecko-poleskie. POGRANICZE Mazowsza i Podlasia południowego (ZIEMIA WISKA)
Aneks 511 : Rzym-kat. (par. Sarnaki i Łosice) i grek-kat. (par. Chłopków. Gniazda mazowiecko-podlaskie; POGRANICZE Mazowsza i Podlasia
Aneks 512; Greko-katolickie GNIAZDA LUBACZOWSKIE Honiatyn
Aneks 513 : Gniazdo Zarki 3km na NEE os Myszkowa 2. poł. XVIII w.
Aneks 514: Gniazdo BEZNOSKOWCY par. Maków pod Kamiencem Podolskim
Aneks 515: Stare gniazdo chocimskie „Kliszkowcy - Uroczysko Karwacki”
Aneks 516: Kronikarz Bukowiny i Podola Dymitr Sergiejewicz Karwacki
Aneks 517: GNIAZDO KLISZKOWIECKIE pod Chocimiem na Bukowinie
Aneks 518: GNIAZDO Czerniowickie Bukowinie
Aneks 519: XVIII wieczne korzenie Fiodora Karwackiego w mci KRZYWCZE trembowelskie
Aneks 520: Geneteka nowe indeksy:1.III-1.IV. 2017
Aneks 521: KARWATKA ….Karwaccy od Karwatków ?
Aneks 522: rok 1457 JUWENAL KARWACZKA blacharz w Haliczu
Aneks 523: Jan Karwacki pod Częstochową 5 stycznia 1656
Aneks 524 : Piękne XVII wieczne gniazdo podhalańskie
Aneks 525: Zajęcia zawodowe Karwackich w Krakowie w XVII/XVIII wieku
Aneks 526: Odnotowane przyjęcia praw miejskich w Krakowie od połowy XVII w
Aneks 527: Baszta Rzeźnicza Prochowa III z domem Karwackich pod Bramą Nową
Aneks 528: Wspaniała genealogia rodziny nob. PIOTRA Karwadzkiego i Ludwiki Makulskiej
Aneks 529: GNIAZDO GRODZIEŃSKIE
Aneks 530: Rudno Górne dobra praprapradziadków Bulińskich i prapradziadków Kosickich (Kraków, Florianska 12)
Aneks 531: Marcin Karwacki w katastrze Mariana Potockiego w roku 1822 dla Jędrzejowa
Aneks 532: Drzewo 10 pokoleń z Безнісківці,
Aneks 533: Ród Gęsickich z Budzianowa na Podolu / potem Rawy Mazowieckiej
Aneks 534: KARWACCY na Wołyniu
Aneks 535: Geneteka nowe metryki IV - V 2017
Aneks 536: Konsolidacja rodziny Wawrykiewicz z Warwowic wiślickich
Aneks 537: Akt slubny ppor. Gradowicza i Karwackiej
Aneks 538: 1814 prapradziadek Ludwik Kosicki kollaborant języka greckiego w szkole departamentalnej w Krakowie
Aneks 539: Karwaccy w regestach czynszowych Krakowa (Regestr censuum civitatis Cracoviensis) 1 połowa XVIII w
Aneks 540: Nowe indeksy geneteki polskiej czerwiec 2017
Aneks 541: Szlacheckie metryki z 1666 r. i 1682 r. w Słaboszowie
Aneks 542: Szlacheckie metryki 1777 r z mci Didkowce tarnopolskie
Aneks 543: Karwacki, -a ? : CH / Harwacki, -a / Chorwacki, -a / /Korwacki, -a (Aktualizacja aneksu 398)
Aneks 544: Karwacki a nie Karwocki .. błędy metrykalne NOWE " bardzo stare" gniazda
Aneks 545: Knowiakowski …. i Kotoński
Aneks 546: KRAWACCY czy Karwaccy ?
Aneks 547: Jasiniec (ЯСИНЕЦЬ) dubrowicki na Wołyniu
Aneks 548: Geneteka lipiec 2017
Aneks 549: Litwa szlacheckie gniazdo…. Korkożyszki
Aneks 550: Karweccy w genetece sierpień 2017
Aneks 551 : ZAJAZD Jana Nepomucena Karwackiego na Kleparzu (1760-1795)
Aneks 552: Przysiega obywatelska 1792 w Krakowie
Aneks 553: Praprapradziadek Józef Buliński rodem z Mrzygłodu osiada w Krakowie
Aneks 554: Plk Zygmunt Czesław Karwacki z Lublina
Aneks 555 : ks. Franciszek Karwacki z parafii Matki Bożej z Góry Karmel w Mount Carmel, w Pensylwanii
Aneks 556 : Zmarł ppłk. mgr farm. WIESŁAW KARWACKI
Aneks 557: Miejscowości KARW….
Aneks 558: Mieszkańcy Kleparza 1767/68 rok
Aneks 559: Slub Pawła Karwacki / Harwacki w Buczaczu w 1763 roku
Aneks 560: Archiwalne wypominki….
Aneks 561: Jan Karwacki obrona Częstochowy 360 lat temu
Aneks 562: 1770 Walenty Karwacki placi kontrybucje wojskowe na Kazimierzu
Aneks 563: SPIS KAMIENIC i DOMÓW na Kazimierzu w 1770 roku
Aneks 564 : Optułowicz z Krakowa / Beklewski z Warszawy koligacje do (1828) Kazimierz Aleksander Karwacki z Jędrzejowa:
Aneks 565 : Geneteka nowe metryki VIII- 4 IX 2017
Aneks 566 : Kontrakty praprapradziadka Stanisława Karwackiego*) Z 1784 i 1785 roku
Aneks 567 : Akt 20.IX.1784 sprzedaży domu na Stradomiu Piotrowi Librowskiemu
Aneks 568 : Z wyciągu alfabetycznego właścicieli kamienic w Krakowie 1771 – 1809
Aneks 569 : Fantastyczne zaświadczenie lekarskie z marca 1778 roku w Krakowie
Aneks 570 : KSIEGA OBYWATELOW Osiadłych MIASTA WOLNEGO STOŁECZNEGO I WYDZIAŁOWEGO KRAKOWA Cyrkułu kazimierskiego w 1792 roku
Aneks 571: Nota starszych cechu murarskiego na Kazimierzu dla Szlachetnego Magistratu Ekonomicznego i Policyjnego ok 1780 roku
Aneks 572: POZWY kazimierskie ZŁOŻONE przez / przeciwko Karwackim
Aneks 573: Kontrybucje szwedzkie 1702…1709.
Aneks 574: Stare 1656 gniazdo jurajskie Piersne / Pierzchno kłobuckie oraz Zagórze
Aneks 575; gniazdo Monasterzyska 10 km na w od Buczcza w tarnopolskim; 30 km na SW od Trembowli
Aneks 576; Ślady w nekropolii jędrzejowskiej ..
Aneks 577: Akt małżeństwa pradziadków Sebastiana Jan
Aneks 578: Geneteka nowe metryki 4 IX – 12. X. 2017 -29.XI
Aneks 579 : Grunty Karwaczkich w Szaflarach
Aneks 580: Slub Krzysztofa Karwackiego w Biskupcu warmińskim 17 września 1697 roku z Katarzyna Lorkówna
Aneks 581: Uwaga falsyfikaty postów
Aneks 582: Geneteka 3 styczeń 2018
Aneks 583 : KARWACZONKA / Karwacka córka / żona
KARWACZONEK / Karwacki syn
Aneks 584: Karwaccy w grobonet.com.
Aneks 585/1-2: Karwaccy w archiwach państwowych
Aneks 586: 1630 rok gniazdo BRODY oleskie / radziwiłlowskie
Aneks 587 : Gniazda parafii Olbierzowice sandomierskie ;Zalozycielem był Idzi Karwacki rodem z miejscowości TRZYKOSY
Aneks 588: GNIAZDA PARAFII Pawłow sandomierski : STYKOW, KUCZOW, MICHAŁOW
Aneks 589: Gniazdo nobil. Klonowa Skaryszewska SE od Radomia / powiat/ departament radomski
Aneks 590 : Gniazdo Kadzice w par. Kościelec
Aneks 591: Rodziny z Sulmierzyc krotoszyńskich
Aneks 592: Karwaccy w Archiwum Kleparskim
Aneks 593: Historyczna refleksja: dramat Podolan w XVIII wieku
Aneks 594 a :Slub Aleksandra Greyber i Wandy Karwackiej ; właścicieli Pękowic krakowskich i znanego salonu „bohemy krakowskiej”
Aneks 594 b : Geneteka geneologii Greyberów
Aneks 595: Jerzy Samuel Bandtkie II-gi teść prapradziadka Ludwika Kosickiego (tło rodzinne)
Aneks 596 : Lokalizacja kramów w rynku krakowskim XIV-XVII w *)
Aneksy 597 : Gniazdo Czastary i Wielun Geneteka 12 luty 2018
Aneks 598: Gniazdo Wola Cyrusowa par. Kołacinek
Aneks 599 : Nowe gniazda mazowieckie (12. II.2018) Troszyn Polski n. Wisła pod Płockiem
Aneks 600 : Nowe metryki Warszawa (15 II 2018)
Aneks 601 : Nowe metryki SLASKIE Czeladz - Sosnowiec
Aneks 602: Nowe metryki wielkopolskie (15 II 2018)
Aneks 603: Caców jędrzejowski 1700
Aneks 604: Helenka * (1830-1868) KARWACKA – Franciszkowa Dukwicz z Krakowa i Jędrzejowa
Aneks 605: Analiza sytuacyjna Placu Gółwnego / potem Matejki na przełomie XVIII/XIX w.
Aneks 606: Analiza sytuacyjna w rejonie ul. św. Krzyża na przełomie XVIII/XIX w
Aneks 607: INSTYTUT TECHNICZNY w Krakowie: fundator IT Szczepan Humbert i organizator IT Ludwik Kosicki
Aneks 608 :Karwacki w Słowniku Języka Polskiego Samuela Bogumiła Lindego str 970
Aneks 609: Kronika Emigracji Polskiej t. II Rok 1834
Aneks 610: Regina z Guzickich Karwacka
Aneks 611: NEKROPOLIĄ RODZINY Ludwika Kosickiego w najstarszej części cmentarza rakowickiego w Krakowie.
Aneks 612: Kosicki i Librowski współautorami Historii Narodu Polskiego
Aneks 613: Pileckie korzenie gniazda w Cherson na Krymie ?
Aneks 614: Gniazda tarnowskie
Aneks 615: Szlacheckie gniazdo spod Rawy Mazowieckiej
Aneks 616: Szlacheckie gniazdo z Maliszewka drobinskieg
Aneks 617: Wśród Karweckich jeszcze KARWACKA w Bydgoszczy 1750 ?
Aneks 618: Proces i egzekucja Jana Karwackiego w 165
Aneks 619: Zapis z 1616 roku dla Katarzyny Karwackie
Aneks 620: Skąd Karwaccy w Chrzanowie ?
Aneks 621: Archiwa kaliskie Karwackich ; Mikołaj 1802-1852
Aneks 622: Archiwa przesiedlenców Karwackich
Aneks 623: Dekret Stanisława Augusta o studiach lekarskich z dnia 11 kwietnia 1784
Aneks 624: HISTORIA DOMU KARWACKICH na Stradomu (Obecnie Stradom 19/21)
Aneks 625: Historyczne wedrówki Karwackich po Stradomiu krakowskim
Aneks 626: Stradom w kadastrze WM Krakowa i Galicyjskim
Aneks 627: Geneteka "nowe indeksy" 1 - 30 czerwiec 2018 , 28 czerwiec- 12 lipiec, 15 - 31 lipiec 2018
Aneks 628: Metryki krakowskie XVII/XIX w. (patrz też inne aneksy i posty)
Aneks 629: RODZINA "KARWATZKI" w Archiwum Państwowym w Olsztynie
Aneks 630; Problem: "historyczna numeracja domów w Krakowie"

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Nowa zakladka

Aneks 631 : A jednak Katarzyna Chronowska *) rodem z Karwacza rok 1640
Aneks 632 : Dożywocie na Dworszowicach Niemieckich potwierdzone w 1639 r
Aneks 633 : Ród GARNCARZY ; Zygmunt Karwacki z Białośliwia lepienie garnków ma w genach
Aneks 634: Stare gniazda w ziemi buskiej i trembowelskiej
Aneks 635: Slub Aleksandra Greyber i Wandy Karwackiej
Aneks 636 : Geneteka Karwacki : KARWASKA / KARWASKI
Aneks 637 : GNIAZDO PŁOCKIE
Aneks 638: Stare gniazdo litewskie JAKINTANY Gierwiaty
Aneks 639; Szlacheckie gniazdo w Krąkowie koło Góry w gminie Warta
Aneks 640: Od 500 lat na Warmii wydziedziczeni przez Państwo Polskie
Aneks 641: Wspomnienie z dzieciństwa …..z czasów „społecznej katastrofy” …
Aneks 642: Słynny LEONARD GALLI rzeźbiarz-kamieniarz królewski w domu po Karwackich / Librowskim na Stradomiu (obecnie nr 19)
Aneks 643: Weryfikacja adresów Karwackich na podstawie tek Schneidera
Aneks 644 : Nobil Anna Barbara Wiktoria Francka rodem z Pragi czeskiej teściowa Teresy Karwackiej
Aneks 645: 1759 Małgorzata Karwacka Nakielska
Aneks 646: Gniazdo szlacheckie MEŻYRÓW Winnicki / Makarow
Aneks 647: Nowe metryki dla Rytwian staszowskich
Aneks 648 :Nowe metryki 1 styczeń 2018 z geneteki polski
Aneks 649: Karwaczyk / Karwacik / Karwasik …… KARWACKI ????
Aneks 650 a,b,c,d : HISTORIA KARWACKICH W KRAKOWIE XVII-XIX w. (Struktura rodzinna)
Aneks 651 : KORZENIE GNIAZDA RYTWIAŃSKIEGO w GIESKACH w parafii Rozprza 10 km na SSW od Piotrkowa Trybunalskiego
Aneks 652: Gniazda parafii Iwaniska
Aneks 653: Geneteka 17 styczeń 2019
Aneks 653: Geneteka 17 styczeń 2019
Aneks 654: Gniazda parafii Dmosin
Aneks 655: Gniazda parafii Iwaniska
Aneks 656: Karwaccy z Karwacza na Rusi Czerwonej
Aneks 657: Karwaccy w służbie X. J, Wiśniowieckiego
Aneks 658: KARWACCY w Dobrzyniewie podlaskim za Władysława IV
Aneks 659: jezuita ks. Stanisław Karwacki młodszy spowiednikiem (1749/50) królewicza Jerzego Mikołaja Sasa (biskupa smoleńskiego), brata królewicza Jana Augusta Sasa
Aneks 66o: ks. Wincenty Karwacki proboszcz ze Skotnik (1942-1958)
Aneks 661: Karwaccy " A w Gidlach"
Aneks 662 :Gniazdo Plecka Dąbrowa pomiędzy Łowiczem a Kutnem (na E od Bedlna, SE Zychlina)
Aneks 663: Gniazda parafii Zmijewo Kościelne
Aneks 664 :Gniazda parafii KOŁACINEK gniazdo Wola Cyrusowa
Aneks 665: Tadeusz Greyber syn Aleksandra i Wandy z Karwackich z Pękowic
Aneks 666: SULMIERZYCE krotoszyńskie
Aneks 667: Gniazdo CHODÓW
Aneks 668: Gniazda kolskie, kępińskie i kaliskie
Aneks 669: Stare gniazda jędrzejowskie
Aneks 670: Stare szlacheckie gniazda opoczyńskie
Aneks 671: Władysław i jan Władysław ze Lwowa
Aneks 672: nobil Antoni Karwacki z Klonówka skaryszewskiego
Aneks 673: praprapra Florkowski Ber Buliński
Aneks 674: Zagórze (kłobuckie) korzenia gniazd jurajsko-krakowskich
Aneks 675 : Kujawskie gniazda nob. Karwackich w rejonie Kowala kujawskiego
Aneks 676: Rafał Marszałkiem Kurkowym w Krakowie 1 czerwca 2019 roku
Aneks 677: Gniazdo ROZDOL na S od Lwowa n. Dniestrem
Aneks 678 :1710 rok w Goraju we dworze
Aneks 679 :Nob. Józef Karwacki (ur 1777) possesor Lisów na N od Radomia
Aneks 680 :Gniazda parafii Zielonej Ciechanowskiej konsolidacja geneteki 1 wrzesnia 2019
Aneks 681 awid Karwacki (rodem z Poniatowej) ogrodnik warszawski Powiązkowska 25
Aneks 682: Henryk K dzierżawca dóbr Sokołow
Aneks 683: Gniew XVIII w....
Aneks 685:Trzemiętowo byszewskie XVIII ..
Aneks 686:Baby-Dąbrowice XVII/XVIII w łódzkie gniazda
Aneks 687: ... Chodel.....
Aneks 688: ..... Biała Podlaska.
Aneks 689: ... najstarsze gniazda lubelskie
Aneks 690: …Lubartów XVII/XVIII w
Aneks 691: .. Nowa Słupia ..
Aneks 692: .. Kłobia - Izbica Kujawska
Aneks 693: Kucharze dworscy
Aneks 694: karczmarze w Skarboszewie
Aneks 695: Metryki sieciechowickie
Aneks 696: Gniazdo Poznań i okolice
Aneks 697 : Gniazdo Warta
Aneks 698: Gniazda ostrzeszowskie
Aneks 699 : GNIEZNO ....
Aneks 700: Gniazdo Sulmierzyce Krotoszyn
Aneks 701 a, b. c : Gniazda kaliskie
Aneks 702 a, b, c, d : Gniazda okolic Koła i Konina
Aneks 703: Szlachcic heraldyczny Ignacy Karwacki
Aneks 704: Warmia gniazdo Bartag
Aneks 705: Gniazdo Wasniów starachowicki
Aneks 706: Czermin mielecki
Aneks 707:Gniazdo ciechanowskie MIESZKI WIELKIE
Aneks 708: Bialoruska interpretacja geneal. Karwack
Aneks 709: ..Sebastian K w powstaniu krakowskim 1
Aneks 710: ..... Karwaccy jezuiccy profesorowie z Szafałdu... XVII/XVII
Aneks 711; rodowód Karwackich-Strelcow
Aneks 712 :Geneteka 3 XII 2019 Parafia Lekowo .. powrót po wiekach z Prus
Aneks 713: Geneteka gniazda częstochowskie 15 grudzień 2019
Aneks 714: Szlacheckie gniazdo par.Różanka/Rakowicze[/b
Aneks 715: LOSY POLSKIEJ INTELIGENCJI w IMPERIUM ROSYJSKIM
Aneks 716: Sukcesja starych gniazd ukraińskich (tylko Galicja)
Aneks 717: GNIAZDO ZAŁOŹCE - Perepelniki 20 km na SE od mci Brody
Aneks 718: GNIAZDA ŁOWICKIE Karwackich
Aneks 719: Załoźce nad Seretem podolskie pragniazdo
Aneks 720:Gniazdo Pawłowo Kościelne na NW od Przasn
Aneks 721: nobil Anna Karwacka..... k Grodna
Aneks 722: Geneteka 15 luty 2020 Chłopkow.
Aneks 723: nob 110 latka Katarzyna z Nowodworskich
Aneks 724: .. w Poznaniu w połowie XVIII w
Aneks 725 ; konsolidacja geneteki paraf Sulmierzyce
Aneks 726: Dyspersja maz.. gniazd ... w XVIII w.
Aneks 727: Dyspersja podlaskich g niazd K... w XVII
Aneks 728: Dyspersja hist.. gniazd na Podlasiu lit-
Aneks 729:Intrygująca genealogia Zelinger Karwack
Aneks 730: Warszawa - rodowody XVIII / XIX w
Aneks 731 : Dyspersja gniazd rodowych Karwackich od XVI w
Warmia i Mazury
aneks 731a: Dyspresja gniazd... od XVI Warmia....
aneks 731 b: ... Warmia od XVI w
Aneks 732: Stare gniazda kujawsko-pomorskie
Aneks 733 a :Rozwój gniazd pomorskich XVIII-XX w
aneks 733 b : cd Rozwój gniazd pomorskich
Aneks 734: W XIX w z Polski do Kamerunu
Aneks 735 : Nobil Sebastian Antoni Dawid Karwacki possesor wsi Gawrony / Opoczno
Aneks 736 a :Łódzkie konsolidacja : sukcesja gniazd Ziemie Łęczycka, Sieradzka, Wieruszowska . Sekwencja gniazd
aneks 736 b: Łódzkie konsolidacja ... cd
aneks 736 c : Łódzkie konsolidacja cd
Aneks 737: Linki dostępu do ważnych postów
Aneks 738 :Konsolidacja i sukcesja gniazd : Ziemia Śląska i Ziemia Krakowska
Aneks 739: Sukcesja gniazd i geneteka Lubelszczyzny
Aneks 740: Konsolidacja i sukcesja gniazd ziemii kieleckiej i sandomierskiej
aneks 740 a: .. sukcesja z.. kieleckiej... sandomie
aneks 740 b: sukcesja gniazd ziemi kieleckiej i san
aneks 740 c: sukcesja gniazd ziemi kieleckiej i san
aneks 740 d: ....sukcesja gniazd ziemi kieleckiej
Aneks 741 : Konsolidacja i sukcesja gniazd podkarpackich
(d. gniazda sandomierskie południowe)
aneks 741 a: .. sukcesja gniazd podkarpackich
aneks 741 b: .. sukcesja gniazd podkarpackich
Aneks 742: Konsolidacja i sukcesja gniazd podolskich i wołyńskich
(d. Małopolska Wschodnia)
aneks 742 a : ... gniazda buskie
aneks 742 b : cd gniazda buskie i trembowelskie
aneks 742 c: cd trembowelskie BUKACZOWCE
aneks 742 d: .. trembowelskie ROZDOL
aneks 742 e: ... pińskie / równieńskie
aneks 742 f : .... Udryck
aneks 742 g : .. Lwów ... CYGANY skalskie
aneks 742 h : Podole wschodnie za Zbruczem
aneks 742 i : Winnickie .Chmielnickie / Płoskirow
aneks 742 j: .. Dunajowice
aneks 742 k: .. wschodnia Ukraina
Aneks 743: Karwaccy kontra Karweccy na Białorusi

Aneks 744: Nowe ważne genealog .... metryki slubu .
Aneks 745: Gniazdo szlacheckie Karwackich pod Grodnem
Aneks 746:Wilhelm MItarski
Aneks 747: Kolejne powroty z Prus na Mazowsze po 3 rozbiorze
Aneks 748: Sabina Karwacka właścielka dóbr gości w Krakowie
Aneks 749: KARWACCY w Budomierzu lubaczowskim
Aneks 750: Cztery pory roku w Mierzwicach czyli Sielskie wspomnienia znad Bugu Jan Adam
Aneks 751:Karwaccy w „okupowanej” Moskwie
Aneks 752: Boleszyn nowomiejski (Warmia/Mazowsze) szlacheckie gniazdo Karwacki / Czartolińska Czartoryiska
Aneks 753: Dzieje rodziny krakowskiego lokaja.
Aneks 754: Hipolit de Pogoń Czartoryski .... KSIĄŻE STOLARZEM ?
ANEKS 755: KONSOLIDACJA genealogii babci Wandy Julii z Wawrykiewiczow / Bonikowskich Karwackiej (1873-1966)
Aneks 756 nowe indeksy geneteki październik 2020
Aneks 757 Nowe indeksy geneteki listopad 2020
Aneks 758 Żółkiewski do Króla … o Karwackim, który się Śliżem zowie Ślizień * / ród Ślizieniów
Aneks 759 GENETEKA grudzień 2020 nowe metrykalia
Aneks 760 KARWECKI czy KARWACKI ? ………………..BŁĘDNE ZAPISY NAZWISKA
Aneks 761 Geneteka styczeń luty 2021
Aneks 762 Karwacka .. Greiber ... Eminowicz ......krakowskie powinowactwa
Aneks 763 Nowe gniazda ukraińskie
Aneks 764 Szlacheckie gniazda Karwackich na Białorusi (wg geneteki)
Aneks 765 Karwocki czy Karwacki ?
Aneks 766 Szlacheckie gniazdo Chlewo / Łódzkie
Aneks 767 Krakowskie i podkrakowskie
Aneks 768 Kunice opatowskie parafia Wojciechowice
Aneks 769 Sebastian Jan Karwacki dzierżawca wsi Wielki Dół paraf. Sieciechowice
Aneks 770 Królowa Jadwiga
Aneks 771 Geneteka kwiecień 2021 r
Aneks 772 DZIŚ OSTATNIE POŻEGNANIE … prof.. Mirosława Handke
Aneks 773 Moi Mistrzowie
Aneks 774 Kilka wspomnień warszawskich .....
Aneks 775 Medal UJ za III Campus
Aneks 776: 40 lat minęło 
ANEKS 777 GNIAZDO MIELEC REDZIANOWICE konsolidacja maj 2021
ANEKS 778 CZASTARY maj 21 konsolidacja plus 15 km
Aneks 779 Geneteka 8 14 19 i 27 maj 4 czerwiec 2021
Aneks 780 Geneteka Mazowsza maj 2021 str 2
Aneks 781 Geneteka KORWACKI 23 maj 2021
Aneks 782 Dobromil gniazdo rodowe o. prowincjała Alojzego Karwackiego
Aneks 783 Podlaskie gniazdo knyszyńskie
Aneks 784 Gniazdo Mudregołowy zapisani jako chłopy / lub jednodworcy
Aneks 785 Geneteka czerwiec 2021
Aneks 786 Gniazda frysztackie
Aneks 787 Geneteka Sulmierzyc krotoszynskich
Aneks 788 Geneteka lipiec 2021
Aneks 789 Geneteka sierpień 2021
Aneks 790 ZAMOJSKIE i CHEŁMSKIE : geneteka gniazd
Aneks 791 Puławskie i okolice Lublina : geneteka gniazd
Aneks 792: LUBARTOWSKIE: geneteka gniazd
Aneks 793 a, b Łosice i Sarnaki : geneteka gniazd
Aneks 794 a,b Biała Podlaska i okolice ; geneteka gniazd
Aneks 795 Gniazdo ROZDÓŁ (Ukraina) https://genealogia.okiem.pl/forum/viewt ... 6&start=30
Aneks 796 Geneteka : Chorwacki Horwacki
Aneks 797 Geneteka karwa Kraków plus 15 km
Aneks 798 Geneteka wrzesień 2021
Aneks 799.. Karwaccy płatnikami podatku wodnego w połowie XVI w.
Aneks 800 Najstarsza siostra i 4 odnalezionych braci babci Wandy Wawrykiewicz
Aneks 801 Geneteka październik 2021
Aneks 802 LECH - NOWAKOWIE z Morawicy koło Krakowa
PRADZIADEK 1831-1907 Marcin Lech organista w Morawicy krakowskiej
Aneks 803 Metryki 3/2pradziadków od Wszystkich Swiętych
Aneks 804 Geneteka listopad 2021
Aneks 805 nobil/urodz Kazimierz (Aleksander) Karwacki brat pradziadka Sebastiana
Aneks 806 Geneteka grudzien 2021
Aneks 807 Rodzina babci Wandy Karwackiej dd Wawrykiewicz (1873-1966)
Aneks 808 Karwatzki / Karwacki : koloniści z Mazowsza na Warmii od 1550 do 1945 roku
Aneks 809 a,b Mój dorobek ostatnich 15 lat lat
Aneks 810 i cd Gniazdo 1600 POZNAN / GNIEZNO
Aneks 811 i cd KEPNO i OSTRZESZÓW
Aneks 812 i cd KALISZ i Kaliskie
Aneks 813 Geneteka styczeń 2022
Aneks 814 .. Gniazda miechowskie
Aneks 815 GNIAZDA Smardzowic i Skały
Aneks 816 KARWACKI vel KARWASIŃSKI w Gidle radomszczańskim
koligacje z REYMONTAMI
Aneks 817 KARWICCY z Kobieli Wielkich
Aneks 818, a, b, c, d BRUDZEW i kolsko-tureckie
Aneks 819 a, b, GNIAZDA REJONU KUTNA i ZYCHLINA 30 km na S od Płocka
Aneks 820 Gniazda sieradzkie
( gniazdo historyczne dla sieradzkiego)
Pragniazdo 1580 DWORZYSZCZE NIEMIECKIE
Aneks 821 i cd Gniazda wołynskie i podolskie
Konsolidacja 21 luty 2022 rok
Aneks 822 Geneteka luty 2022
Aneks 823 i cd Gniazda Krakowskie
Aneks 824 KARWACKI w Grobnet
Aneks 825 Geneteka marzec 2022
Aneks 826 Nowe fakty z rodziny prapradziadka dra Ludwika Kosickiego
Aneks 827 Nowe o pradziadku 1831 Marcinie Lech organiscie z Morawicy rodem z Trzebuni 5 km na SW od Mysłenic koło Stroży
Aneks 828 Geneteka kwiecień 2022
Aneks 829 METRYKI wołyńskie
Aneks 830 Geneteka maj 2022
Aneks 831 Pradziadkowie (Ani i Mai) Dzwigał i Sieroniowie
ANEKS 832 Czerwiec 1657 nobil Jan Karwacki *) z Królestwa Polskiego rodem stracony w Cieszynie przez ścięcie mieczem za rozboje w Księstwie
Cieszyńskim
Aneks 833 ANNA WYLEGAŁA
BYŁ DWÓR, NIE MA DWORU
REFORMA ROLNA W POLSCE
FRAGMENT
Aneks 834 Panny Kosickie dziedziczą Rudno Górne
Aneks 835 Geneteka czerwiec 2022
Aneks 836 i cd Geneteka Kraków plus 15 km
Aneks 837 Karwacki Małopolska konsolidacja
Aneks 838 KARWACKI
w:
Akta konsystorza poznańskiego XVI-XVIII w. - WTG Gniazdo
Aneks 839 Kosicki
w:
Akta konsystorza poznańskiego XVI-XVIII w. - WTG Gniazdo
Aneks 840 Spis szlachty Królestwa Polskiego : Karwacki i Kosicki
Aneks 841 Alex Kosicki *) w ataku na Belweder w 1830 roku
Aneks 842 Geneteka lipiec
Aneks 843 Unikalne kontrakty notarialne
Aneks 844 Geneteka sierpień 2022
Aneks 845 a, b Pragniazda Karwackich na Warmii od XVI w.
Aneks 846 a, b Geneteka wrzesień 2022
Aneks 847 Kraków i Okolice Krakowa w XVII i XVIII wieku
Aneks 848 Potomkowie Eleonory Kosickiej corki dra Ludwika Kosickiego
Aneks 849 Powstaniec, Sybirak Franciszek Ksawery Francki praprawnuk Stanisława Karwackiego ..
Aneks 850 Karwaccy…. Czartolińscy … Czartoryjscy
Aneks 851 a, b Geneteka paźdz 2022
Aneks 852 MOJE MACIERZYSTE KORZENIE
Aneks 853 Bratanek babci Wandy kpt. WP Stanisław Zdzisław Wawrykiewicz
ZAGADKA luksusowej willi …….
WARSZAWA Mokotów ul Olimpijska 9
Aneks 854 Potężne warminskie gniazdo Dąbrówno ( Gilgenburg ) Ostróda
Aneks 855 a, b Aleksy Kosicki syn / synowiec Aleksego Kosickiego z Bolesławca kaliskiego (praprapradziadka)
Aneks 856 a, b Geneteka listopad 2022

cdn

(Andrzej M. Karwacki - Kraków)

Odpowiedzi (177)

Strona z 9 Następna >
15.08.2011 11:56
Aneks 1
KARWACCY najstarsi w konkursie rodzin krakowskich (2007)
KARWACCY najstarsi w konkursie rodzin krakowskich
W dniu 6 czerwca 2007 roku w ramach Jubileuszu 750 lokacji Krakowa (w 1700 roku Kraków obchodził 1000 lecie założenia miasta ;prof.M.Rożek) na prawie magdeburskim z rąk Prezydenta Miasta prof. Jacka Majchrowskiego odebrałem w imieniu rodziny Karwackich dyplom :

" NINIEJSZYM ZAŚWIADCZA SIĘ, IŻ W WYNKU OGŁOSZONEGO W ROKU 2006 KONKURSU NA " Rodzinę o najdłuzszym krakowskim stażu" UDOWODNIONO, IZ PRZODKOWIE RODZINY PAŃSTWA KARWACKICH MIESZKALI W KRAKOWIE JUŻ W ROKU 1768 *) DYPLOM TEN JEST WYRAZEM UZNANIA ORAZ SZACUNKU DLA KOLEJNYCH POKOLEŃ RODZINY KARWACKICH MIESZKAJĄCYCH I PRACUJĄCYCH W KRAKOWIE. ZOSTAŁ ON WRĘCZONY W CZASIE, GDY KRAKÓW UROCZYŚCIE OBCHODZIŁ JUBILEUSZ 750-lecia NADANIA PRAWA MAGDEBURSKIEGO. Jacek Majchrowski - Prezydent Miasta Krakowa; Kraków, czerwiec 2007 rok"

*) Najwcześniej z rodu prawo miejskie w Krakowie przyjeli MICHAŁ KARWACKI 8 sierpnia 1645 roku i WALENTY KARWACKI 8 września 1651. A w czerwcu 1653 Stanisław Karwacki żeni się w Kościele Mariackim z Reginą !

W tym momencie pragnę serdecznie podziękować:

* Wojtkowi Karwackiemu z Bielawy/obecnie mgr inż. energetyk po. Politechnice we Wrocławiu, który w 2003 roku (miał wówczas 15 lat) otworzył mi świat kontaktów/komunikacji internetowej z Karwackimi na całym świecie,
* Władymirowi Korwackiemu z Moskwy, który zachęcił mnie ("wręcz kozackim gwałtem") do stworzenia publicznej strony Karwackich,
* Panu Wojtkowi Bublikowi za znakomity projekt strony i jej prowadzenie w roku 2005/2006,
* Piotrowi Karweckiemu z Białej Rawskiej, który odkrywa coraz doskonalsze talenty genealogicznre,
* Wszystkim poznanym w latach 2002-2007 Członkom i Sympatykom klanu Karwackich.
Jestem przekonany, że ta zdobyta przez nas wspólnie wiedza o naszych przodkach dobrze posłuży naszym następcom.

--------------------------------------------------------------------------------

wniosek do konkursu cz 1
przez admin Nie Cze 10, 2007 7:21 am

GNIAZDO KARWACKICH
w Krakowie
XVII - XXI wiek
370 lat

GNIAZDO KRAKOWSKIE
(zasób zgromadzony na podstawie archiwów parafialnych, miejskich Krakowa i UJ)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Pierwsi Karwaccy odnotowani są w Krakowie jako studenci Akademii Krakowskiej. Pierwszym jest Mikołaj syn Pawła z Karwacza na Mazowszu zapisany na Akademię w roku 1471.

Karwaccy na Uniwersytecie Krakowskim
W latach 1400 - 1850

A. OKRES STAROPOLSKI (Albumy G. Zatheya i A. Chmiela)

Przeglądnięte Albumy przyjęć na Uniwersytet Krakowskich w latach 1400 - 1643 oraz 1720 – 1780 wskazują na podejmowanie studiów w tej uczelni przez sporą grupę Karwackich.

1471 NICOLUS . s. Pauli de Carwacz / Mikołaj syn Pawła z Karwacza k.
Przasnysza w diec. Płockiej ...
1599 JOANNS STANISLAU CARVACIENSIS / Jan Stanisław z Karwacza
diec. Płockiej
1616 JOANES NICOLAI / Jan Mikołaj KARWACZKI; dios. Gnes.; s. t.

1640 - 1720 Brak rejestrów
Brak Albumów za okres 1643-1720 można się wiązać ze zniszczeniami archiwów w trakcie po najeździe szwedzkim, następnie wielokrotnymi okupacjami szwedzkimi, rosyjskimi miasta. Wg inf. uzyskanej w Archiwum UJ pożar w 1718 zniszczył dokumenty z tego okresu.
W tym okresie mogli w Krakowie studiować między innymi:
* prof. STANISŁAW KARWACKI (jezuita) połowa XVII w w Reszlu, Tylży i Pułtusku
* prof. MACIEJ KARWACKI (także jezuita) koniec XVII w ; prof. greki, łaciny i hebrajskiego w Reszlu, Braniewie, Wilnie,
autorzy XVII wiecznych podręczników do matematyki, nauki greki i łaciny w kolegiach jezuickich.

W XV - XVIII w. istnieją wyraźne 3 ośrodki rodowe Karwackich na Mazowszu, w Wielkopolsce i Małopolsce (sandomierskie, krakowskie i podolskie).

W działalności publicznej z Krakowem związana jest osoba Jana Karwackiego, podstarosty czorsztynskiego, powołanego przez Jana Kazimierza dowódcy obrony żywiecczyzny i zamierzonej odsieczy dla Krakowa w 1655 roku,. Jego brat Stanisław w 1653 roku ożenił się w Krakowie i zapewne osiedlił się tutaj. W ciagłości do starszych gniazd Karwackich stanowią oni VIII generację, licząc od 1400 roku pojawienia się nazwiska Karwacki (wg. Słownika Nazwisk Polskich Rymuta - 1438 r.).

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Generacja VIII: Gniazdo Kraków
1610 VIII

JAN KARWACKI (brat mojego praprapraprapraprapradziadka) – podstarosta czorsztyński

(http://www.tu.bielsko.pl/dalej.php?id=p ... scioly$1,2) ; T. Nowak (1965): Nowe szczegóły do dziejów górali zywieckich..” PTH. Małopolskie Studia Historyczne, Rocz. IV, z.3/4

Jeszcze do niedawna Mikuszowice Krakowskie — leżące u początku kotliny żywieckiej, na prawym brzegu rzeki Białki, otoczone górami i Magurką od wschodu, Łysv Górą i Klimczokiem od zachodu — stanowiły samodzielną gminę wiejską i rządziły się, tak jak wszystkie wsie rozrzucone wokół Bielska i Białej, prawami gminnymi nadanymi im jeszcze przez książąt piastowskich. Dzisiaj wchodzą w skład wielkiej aglomeracji miejskiej i stanowią jej część integralną.

Pragnąłbym jeszcze dodać parę szczegółów dotyczących udziału ludności góralskiej z Żywieckiego, a także i z Mikuszowic, w wojnie szwedzkiej, zaczerpniętych z pracy T. Nowaka pt. Nowe szczegóły do dziejów walk górali żywieckich ze Szwedami w marcu 1656 roku, opublikowanej w Małopolskich Studiach Historycznych, R. 4, z 3/4, (14/ 15). Kraków 1961. W pracy tej autor podaje, że król Jan Kazimierz w drodze z Krakowa na śląsk, w październiku 1655 r. zatrzymał się w Żywcu na zamku i „wezwawszy tam miejscowych notabli (dziekana żywieckiego ks. Stanisława Kaszkowica ŤKądziołkęť, administratora dóbr łodygowickich Jana Grzegorza Torysińskiego, podstarościego żywieckiego Marcina Piegłowskiego i podstarościego czorsztyńskiego Jana Karwackiego) powierzył im uzbrojenie okolicznych górali do walki z najeźdźcą, których też uniwersałem z 13 X [1655] osobiście powołał pod broń, ......dając im za dowódcę ... Jana Karwackiego, weterana spod Beresteczka". Ów Jan Karwacki rzeczywiście zdołał zebrać dosyć sporą — bo sięgającą podobno 4000 głów — "armię chłopską", która wzięła udział w różnych okolicach w walkach ze Szwedami. Pewna część tej armii zdołała dotrzeć w okolice Lanckorony i Myślenic, "znosząc po drodze drobne podjazdy nieprzyjacielskie". Pierwszym najważniejszym zadaniem powstańcow żywieckich miała być odsiecz Krakowa oblężonego od 26 wrzesnia 1655 przez głowną armie szwedzką pod wodzą Karola Gustawa..... zadanie nieralne do wykonania zowodu dysproporci sił ludzkich i środków oręznych, zostało jednak podjęte przez KARWACKIEGO, noszącego się z zamiarem odbicia Szwedom i spalenia podkrakowskiego Kazimierza aby w ten sposób połaczyć się z broniącym Krakowa Stefanem Czarneckim... lecz 19 października Kraków się poddał!

W marcu 1656:...Szwedzki generał Wrzesowicz dowiedział się, ze drogę do Żywca zagradza mu potężna armia chłopska liczaca 4000 głów, z garstka szlachty i jezdnych dowodzona przez proboszcza żywieckiego ks. Kadziołka, wice staroste zywieckiego Piegłowskiego i podstaroste czorsztynskiego KARWACKIEGO (Charbatzki wg raportu szwedzkiego). Pozycje żywieckie były silnie ufortyfikowane. Główny szaniec posrodku wygladał tak imponujaco jakby to było w Holandii lub innym kraju na zachodzie Europy. Tam była skoncentrowana co najmniej połowa powstańców z ksiedzem Kaszkowicem-Kadziołką i KARWACKIM na czele. Z obu stron osłaniały dwie reduty: jednej broniło około 400 hajduków pod Torysinskim, z drugiej wiele piechoty pod Piegłowskim. Na otwartym polu przed reduda stało kilkudziesięciu jezdnych (40) z niedobitków kozackiej chorągwi starosty Ossolińskiego, rozbitej wcześniej pod Białą....

DEMOGRAFIA KRAKOWA wg Anny Stobrawy (1993):
1300-1400 10 000
1400-1500 14 000
1500-1600 20 000
1600-1700 19 000
1700- 9 000
1795- 5 400
Majac na uwadze liczebność mieszkańców Krakowa w XVIII wieku Karwaccy mieszkający tutaj są bardzo liczni.

UWAGA w 1815 ludność Krakowa dużo liczniejsza patrz załacznik

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

SCHEMAT DRZEWA GENEALOGICZNEGO
dla Karwackich z Wielkiego Krakowa

Generacja VIII: Gniazdo Kraków
1610 VIII
Parafia MARIACKA
STANISŁAW KARWACKI (mój praprapraprapraprapradziadek)
JAN KARWACKI – podstarosta czorsztyński
MICHAŁ KARWACKI – 8 sierpnia 1645 księga II przyjecia prawa miejskiego
WALENTY KARWACKI – 8 wrzesień 1651 księga II przyjęcia prawa miejskiego

Generacja IX: Gniazdo Kraków
1640 IX
Parafia MARIACKA
Dzieci Stanisława:
JAN KARWACKI; (mój prapraprapraprapradziadek) ożeniony z Anną (około 1689),
JAN KARWACKI w kam. nr 286 (przechodniej);
KATARZYNA KARWACKA w kam 120;
TOMASZ KARWACKI/Korvacki w kam. 398;

Generacja X: Gniazdo Kraków
1670 X
Parafia MARIACKA
Dzieci Jana Karwackiego:
JÓZEF KARWACKI (mój praprapraprapradziadek) syn Jana i Anny Karwackich;
nobilis FRANCISZEK KARWACKI w pierwszej ćwierci XVIII wieku zajmuje znaczącą pozycję w Krakowie, występuje w archiwum wawelskim w różnych aktach prawnych

Generacja XI: Gniazdo Kraków
1700 XI
Parafia MARIACKA
Dzieci Józefa Karwackiego:
REGINA KARWACKA,
MARCIN KARWACKI (mój prapraprapradziadek)
MACIEJ KARWACKI
MAGDALENA KARWACKA
MARIANNA KARWACKA
JAN Nepomucen KARWACKI,

Generacja XII: Gniazdo Kraków
1730 XII
Parafia MARIACKA/Parafia Bożego Ciała
Dzieci .......Marcina Karwackiego i Katarzyny:
STANISŁAW KARWACKI (praprapradziadek) (od 1759 magister chirurg starszy cechu w Krakowie, potem w Kazimierzu zm. 1787)
STEFAN KARWACKI (brat praprapradziadka)
FRANCISZEK KARWACKI (brat praprapradziadka)
WALENTY KARWACKI. (brat praprapradziadka)
BŁAŻEJ KARWACKI.....
MAŁGORZATA KARWACKA
FRANCISZEK KARWACKI .
AUGUSTYN KARWACKI
BALCER KARWACKI

Dzieci MACIEJA KARWACKIEGO i Katarzyny:
KATARZYNA FRANCISZKA KARWACKA,
GRZEGORZ Stanisław
FRANCISZKA KARWACKA,
WALENTY krakowski KARWACKI

Generacja XIII: Gniazdo Kraków
1760 XIII
Parafia BOŻEGO CIAŁA/
Dzieci Franciszka KARWACKIEGO i Rosali::
JAN KANTY LUCAN KARWACKI

Dzieci Stanisława KARWACKIEGO i Mariannyy:
MARCIN KARWACKI (prapradziadek) (od 1787 magister chirurg na Kazimierzu, od 1790 do 1837 aptekarz w Runku w Jędrzejowie)
TERESA KARWACKA (siostra prapradziadka)

Dzieci Stefana KARWACKIEGO i Zofii:e...
MICHAŁ Maciej KARWACKI,

Dzieci Wa;lentego KARWACKIEGO i Franciszki:.
FRANCISZEK JAN KARWACKI,.
GASPAR MELCHIOR BALTAZAR KARWACKI,
MONIKA KARWACKA,
KAZIMIERZ (brat stryjeczny prapradziadka Marcina)
TOMASZ KARWACKI
JÓZEF TADEUSZ KARWACKI,
KATARZYNA ANIELA KARWACKA
KATARZYNA KARWACKA
KATARZYNA SALOMEA KARWACKA

Parafia MARIACKA/
Dzieci Wa;lentego (kazimierski)KARWACKIEGO i Jadwigi:.
KATARZYNA KARWACKA

Dzieci Walentego (krakowski) KARWACKIEGO i Salomeii:.
MATEUSZ (Mathoum) KARWACKI

Dzieci Walentego (krakowski) KARWACKIEGO i Magdaleny:i:.
KAROL JÓZEF KARWACKI,
KAROL WALENTY KARWACKI
FRANCISZEK KARWACKI
JADWIGI TERESY KARWACKIEJ
AGNIESZKA KATARZYNA
BRYGIDA KARWACKA,
SALOMEA KARWACKA
MARIANNA KARWACKA
ROSALIA KARWACKA

Generacja XIV: Gniazdo Kraków
1790 XIV
Parafia św. Floriana/św. Szczepana
MARIANNA KARWACKA lat 76 (prapraprabka) poch. na cmentarzu św. Floriana

Dzieci Balcera i Salomei KARWACKICHI:
KATARZYNA KARWACKA
JAN KARWACKI
AGATHE KARWACKA
JOSEPH MICHAL KARWACKI
ADABELT/WOJCIECH KARWACKI
DOMINK KARWACKI/
MARIANNA KARWACKA,
MARIANNA KARWACKI
MARIANNA KARWACKA
HEDWIG KARWACKI
AGNIESZKA/AGNES KARWACKA
STANISŁAW KARWACKI
MARIANNA KARWACKA
SZYMON KARWACKI

Parafia Wszystkich Świętych
Dzieci Marcina Karwackiego i Zofii::
TERESA KARWACKA - Francka; (siostra mojego pradziadka)
Dzieci Marcina Karwackiego i Heleny:
SEBASTIAN KARWACKI (mój pradziadek)
LUDWIK KOSICKI 29 lat i KONSTANCJA BULIŃSKA (prapradziadkowie)
Dzieci Kazimierza Karwackiego i Reginyy:
SAMUEL KARWACKI
JÓZEF KARWACKI

Parafia NPM
Dzieci Augustyna Karwackiego i Salomei z Woyciechowskich: (kuzyna prapradziadka Marcina Karwackiego)
ADAM KALASANTY KARWACKI (sędzia – kuzyn pradziadka Sebastiana)
JÓZEF FRANCISZEK KARWACKI
HELENA ANTONINA KARWACKA

Dzieci Franciszka Karwackiego i Marianny:
SZYMON KARWACKI od 1833 mąż Józefy z Trzebińskich; rodzice zmarłych młodo Jana, Piotra, Kamilki

Generacja XV: Gniazdo Kraków
1820 XV
Parafia MARIACKA
Dzieci Józefa Karwackiego i Marianny: (kuzyn pradziadka Sebastiana)
..... dziecko
KAROL KARWACKI (kuzyn dziadka Antoniego Bolesława)
ALEKSANDER KARWACKI (kuzyn dziadka Antoniego Bolesława
IGNACY KARWACKI (kuzyn dziadka Antoniego Bolesława

Dzieci Samuela/Szymona Karwackiego i Józefyy:
JAN KARWACKI
Dzieci Marcina Karwackiego i Heleny:
SEBASTIAN JAN KARWACKI (pradziadek) - mąż Emili Kosickiej (prababka); zamieszkali w Ojcowie, Sułoszowej a potem w Skale (dzierżawca. sędzia pokoju, kupiec)

Dzieci Szymona Karwackiego i Józefy z Trzebińskich wnuki Franciszka i Marianny Karwackich z ???
JAN/JOANIS KARWACKI lat 1 ¼ syn (ur. 1835) umiera 28 czerwca 1836 roku. w domu 485(310, obecnie Jana 15 „Żelazne Magnolie) zmarł) na szkarlatyne
PIOTR KARWACKI (ur.1837,Poz 143) umiera w roku 1838 dnia 29 czerwca
KAMILKA ZOFIA (ur 1841) Poz 39) Roku 1843 dnia drugiego marca umarła przy ulicy Rogackiej pod liczbą czterysta dziewiętnaście (? Fr. Żurkiewicza/266/Sławkowska 16 własn. Wisiów.

Generacja XVI Gniazdo Kraków
1850 XVI
SPIS LUDNOŚCI KRAKOWA 1850
KARWACKI ADAM, syn Augusta ((kuzyn pradziadka Sebastiana)

KARWACKI JÓZEF,
KARWACKI JÓZEF, (kuzyn pradziadka Sebastiana)
oficjalista , nr domu 645/5, obecnie MIKOŁAJSKA 15; ojciec Karola z Paśmiech, Alexandra z Warszawy, Ignacego Karwackich
GNIAZDO KRAKÓW-Jedrzejów-Skała- KRAKÓW
Prawnuki Stanisława i Marianny Karwackich z Kazimierza Krakowskiego, wnuki Marcina Karwackiego ze Stradomia/Kazimierza w Krakowie oraz Ludwika Kośickiego z Krakowa
BRONISŁAW ALEKSANDER KARWACKI (brat dziadka)
MIECZYSŁAW KARWACKI (brat dziadka)
WANDA z Karwackich-Aleksandrowa (siostra dziadka)
ANTONI BOLESŁAW KARWACKI, (mój dziadek) (ziemianin folw. Rakowcu podlaskim i folw. w Zagrody-Skała, zm. 1919)
WŁADYSŁAW HIERONIM, KARWACKI (brat dziadka)
STANISŁAW AUGUST KARWACKI (brat dziadka)

Generacja XVII Gniazdo Kraków
1880 XVII
SPIS LUDNOŚCI KRAKOWA 1890:
Ks. Alojzy KARWACKI - prowincjał Franciszkanów, bardzo zasłużony dla odbudowy, organizacji, rekonstrukcji Zakonu , mieszka przy pl. Wszystkich Swiętych 5
W Gimnazjum Krakowskim:
STANISŁAW AUGUST KARWACKI (brat mojego dziadka),
SPISY EMIGRACYJNE (http://www.ellisisland.org/) do USA przez Nowy York 1890-1920:
1905/JOSEF MARIAN KARWACKI (brat stryjeczny Ojca) Karwacki, (najstarszy syn Mieczysława; podobno zginął na Titanicu w 1912 roku) Skal (Skała), ur. 1884, przez Triest w USA 4.XII.1905, l. 21, kawaler, pismienny.. jedzie do Detroit na zaproszenie przyjaciela Wincentego Smoczyńskiego.

1904/JOZEF KARWACKI/Karwatzki z St. Bystra (powiaty suski lub gorlicki)/Tbestra/Austria, ur. 1872, zonaty w wieku 32 lat z Hamburga do USA 14 grudnia 1904; niepismienny z mci St. Bystra; do M. Pleasang/PA, do przyjaciela Jana Ważyka/Mezyka ?

….JÓZEF KARWACKI… BOGNO, PA.. .. patrz powyżej !

1908/MARYA KARWACKA/Karwacka, Kraków /Austria, ur. w Krakowie1868/; przez Hamburg w USA1.VIII.1908, 40 lat, mężatka, żona JÓZEFA KARWACKIEGO (mieszkał w BOGNO.. PA, opłacił podróż). Podała w kraju adres szwagra Ignacego Graczykowskiego, zam. W Krakowie, ul. Misjonarska 3
@1908/Marya Karwacka, Kraków/Austria, ur. w Krakowie
1900, w USA 1908, 8 lat
@1908/Anicla Karwacka, Kraków/Austria ur. w Zbrojni 1892, w USA 1908, 16 lat
@1908/BRONISŁAW Karwacki, Kraków/Austria, ur. w Zbrojni 1895, w USA 1908, l.13

MARIA KARWACKA matka JÓZEFA KARWACKIEGO, ur. 1882
1909/JÓSEF KARWACKI Karwacki, Kraków/Galicja, ur. 1882, przez Breme USA 20.VII.1909, l. 27, piśmienny, kawaler, w Krakowie zostawił matkę MARIA KARWACKA, ul. Floriańska 15; wyjechał do Chicago na zaproszenie kuzyna Ignacego Stankiewicza.

Generacja XVIII Gniazdo Kraków
1910 XVIII
SPIS LUDNOŚCI KRAKOWA 1910:
Ks. LEOPOLD JAN Alojzy KARWACKI – 1910 przełożony konwentu, ksiądz zakonny, ur. 11. listopad 1866, w Dobromilu Galicja,
JÓZEF KARWACKI – 1910 robotnik w Krakowie, ur. 10 stycznia 1886 w mci Perepelniki, pow. Zborów Galicja, tamże zamieszkały na stałe, wyznanie greko-katolickie
MIECZYSŁAW KARWACKI - 1910 studiuje w Krakowie, akademik, stan wolny, wyzm.rzym-kat. Ur. 1886 w Warszawie, st. Za,. Warszawa
SPIS LUDNOŚCI KRAKOWA 1914:
MICHAŁ KARWACKI: kandydat naucz. Pańska 7
STANISŁAW KARWACKI mgr farmacji: ul. Kraszewskiego 9 (stryj Ojca)
STANISŁAW KARWACKI – aptekarz Kołataja 16
ZYGMUNT KARWACKI – sł.agron. ul. Siemieradzkiego 17 (brat stryjeczny Ojca)
SPIS LUDNOŚCI KRAKOWA 1921:
Wanda Karwacka-Greyber (al. Słowackiego 16); (siostra Dziadka Bolesława Karwackiego)
EMILIA KARWACKA (kuzynka mojego Ojca)
JÓZEF KARWACKI :
Elżbieta Karwacka
Zofia Karwacka
STANISŁAW KARWACKI (brat Dziadka Antoniego) mgr farmacji; apteki przy ul. Kraszewskiego oraz przy ul. KołŁątaja
WITOLD KARWACKI s. Stanisława Augusta; ucz. Lic. Witkowskiego, potem studia farmaceutyczne na UJ ( kuzyn Ojca)
SŁAWOMIR KARWACKI s. Stanisława Augusta; ucz. Lic. Witkowskiegi, potem studia prawnicze na UJ (kuzyn Ojca)
Ksiega adresowa KRAKOWA 1932:
Józef KARWACKI, prac. Koleji – ul. Wałowa 3
Stanisław KARWACKI – ogrodnik , ul. Wielicka 9
Tadeusz KARWACKI – ul. Miedziana 26 (MÓJ OJCIEC)
STANISŁAW KARWACKI (kolega gimnazjalny St. Wyspiańskiego) mgr farmacji aptekarz (brat mojego Dziadka)

Generacja XIX/XX Gniazdo Kraków
1940 - 1970 XIX/XX
mieszkali i zmarli w Krakowie
WANDA KARWACKA (moja Babcia)
MARIA KARWACKA (siostra Ojca)
JULIA KARWACKA (siostra Ojca)
TADEUSZ Jan KARWACKI (mój Ojciec; 1940 -1954 kupiec)
JANINA KARWACKA (moja Matka)
SAMUEL KARWACKI (mój kuzyn) z żoną
WITOLD KARWACKI (kuzyn Ojca - farmaceuta)
ZOFIA KARWACKA farmaceutka żona Witolda
BARBARA KARWACKA (moja siostra); córki Małgorzata Kubicz-Urbanowicz, Joanna Kubicz; wnuki Jan Urbanowicz i Michał Urbanowicz żyją w Krakowie

mieszkają w Krakowie

KRYSTYNA KARWACKA (moja siostra) dzieci: Rafał Kowal i Magda Kowal-Geisler; wnuki Mikołaj i Julian Kowal oraz Basia Geisler
ANDRZEJ KARWACKI (ur. w Krakowie 1945) (AUTOR); córki Anna i Maja Karwackie
DANUTA córka MARII KARWACKIEJ (moja kuzynka) i jej syn Zygmunt, ma córkę ..
Córka i wnuczka SAMULA KARWACKIEGO (mojego kuzyna)
Córka, wnuczka i prawwnuki (de Junien – Sarneccy) JANA MITARSKIEGO (mojego kuzyna)

UWAGA: Ponadto obecnie mieszka w Krakowie kilkanaście rodzin Karwackich (ponad 70 osób); osiedlonych w latach 70tych; w większości pochodzą z gniazd pozakrakowskich (głównie sandomierskich i podolskich)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Materiały źródłowe:

1) Akta miejskie: Regestry podatkowe i miejskie dokumenty

KRAKÓW
Katalogii przyjęć do prawa miejskiego:
II 1634 –1668;
w 1645 sierpień 8 jest zapis Michael Karwecka wieś Szlbary
w 1651 wrzesnia 8 jest zapis Valenty Karwatski
II 1690-1726
Str.143 JOSEPH KORWACKI Sanifex de.Sławicamfi ( lub Stauianianfi)(Słomniki.. Staniątki???) Civitate orinung pod vetre in pripto) ortptime. Genealogia a Magistre illig Counts .. 23 july 1719.sptt..Jjoan Teodorowicz Pronis Franciszek Gregorowicz.... De Patre Joanna a Anna Karwackich.........................................................................?
II 1726-1755
1746 ANTONIU KRWAWA(e)CKI
1794-1800 ; 16 grudzień 1797 AUGUSTYN KARWACKI złotnik rodem z Wolbromia
KSIĘGa POSESJONATÓW MIASTA KRAKOWA:
565: Sławetny Walenty Karwacki, rzeżnik mieszczanin krakowski; dziedzic na posesji 565
PODATKI- Pogłowne:
1699 – kam. Przechodnia 286, wsród wielu najemców jest JAN KARWACKI z rodziną (5 osób)
- w kam. nr 120 jest KATARZYNA KARWACKA (2 osoby)
- w kam nr 398 jest Tomasz Korvecki/Karwacki
- w kam 286 jest Ja.. KARWACKI
1714 kwartał Sławkowskij:
- kam 469 Tomickich
- kam. 470 Pangracych ?Pankrackich
Zielinski Gospodarz
Hudlik Rzeźnik
KARWACKI Stanisław lub stolarz
1722 – kam Pangraczowska: PAN KARWACKi slosarz zżona
1727 : obok Plebanii sw. Szczepana w domu ks. Jezuitów mieszka KARWACKI nożownik z żoną
- w kamienicy Pangrackiej (obok kam. Tomickiego) mieszka KARWACKI ślisarz z żoną
1733 – kam. nr 500 XX CHEBDOWSKICH (potem Krzyżą 5) mieszka KARWACKI ślusarz z żoną
1736 : kam. 317 Jagniatkowskiego: WOJCIECH KARWACKI burharz
kam. 352 PANA KARWACKIEGO szynkarka
1737 rata 42 : KARWAS .. burkarz z zona i sługą
1738; dom 313 kam. Kwaśiewicz WOJCIECH KARWAS z zoną
dom 482 lub 3 kam. II Bractwa Redemptorystów CHORWACKI .. ślusarz z żoną
1740 rata 47 : kam 333 KARWAS burkarz z żona
kam. 482: CHORWACKA ślusarka . Wienczarka
1740 kam. 335 Gadkiewicza KARWAS burkarz
kam. 483 CHORWACKA ślusarka z chłopcem
1740 rata 48: dom 335 Karwas burkarz
dom 483 CHORWACKI slusarz z zoną wienczarką y chłopcem
1741 kam. 494 druga Bractwa Redemptorystów: CHORWACKI slusarz z żoną wienczarką
1742 REWIZJA KAMIENIC I DOMÓW – Nie ma
1742; dom 493 CHORWACKI z żoną MISER
1743/rata 53 : kam. 350 KARWAS Burkarz z zoną
kam. 496 lub 498 CHORWACKI slosarz z zoną MIser
dom 486 Pankraczowski: WOJCIECH burharz WDOWIEC
dom 548 p. Bonarskiego: CHORWACKI slosarz
1747/rata 62 kam. 550 CHORWACKI z zona
1769/rata 106 kam. Michalskiej ( za kam. Cygankiewicza) KARWACKI 1 os.
1771/rata 109 bardzo czytelny spis, za kam. Cygankiewicza 291;kam, 292 Michalskiej wdowy mieszka KARWACKI, papiernik 2 osoby

SPISY DOMÓW I ICH MIESZKAŃCÓW ORAZ CECHÓW – super czytelny spis 1746-1747 – nie ma Karwackich
REJESTR PROCHOWEGO: 1768-1776; WALENTY KARWACKi rzeżnik

KLEPARZ
Protokoły obrad i uchwał Rady Miasta Kleparza ; sesje miasta 1773-1793:
zudziałem ławnika JANA KARWACKIEGO 1772-1794
Spis (83) domów spalonych az do węgła w 1760 (68 ?) roku;
poz. 5 DOM KARWACKIEGO Z BROWARKIEM WZJEZDNYM
; Nr 9 JAN KARWACKI; posesja dzierżawiona od 22.VIII 1766 w Radzie Kleparza
Spisy obywateli bez własnosci: 1791-92 BALCER KARWACKI
Spisy ludności patrz nizej .... JAN i KATARZYNA KARWACCY, BALCER i SALOMEA KARWACCY z dziećmi
REWIZJE DOMÓW 1711 – 1796: rewizja 27 wrzesnia 1779 na okolicznośc sporu Jana Karwackiego i Prezydebta Pleszanowskiego
CECHY: BALCER KARWACKI – starszy cechu kowalskiego
Rejestry poboru szosu i pogłownego::
1 maja 1767: DOM KARWACKIEGO ... 15
1770 – plac Pana Karwackiego - 1 osoba
1771 – na plac Sławetnego Karwackiego - 2 osoby-
1773 – Dom (odbudowany) Sł. Karwackiego – 3 osoby
1774 – Dom Sławetnego KARWACKIEGO .. 20
1776 – Dom Sławetnego Karwackiego 20
1777 – Dom Karwackiego 25
1778 – Dom Karwackiego 25
1779 – konserwacja kominów Sławetny Karwacki ¼
1779 – 80 – rejestr podymnego Sławetny Karwacki
1782 – 1789 – zacnie szlachetny Karwacki
1789 – wykaz kwaterunkowy wojska: Dom Zacnie Sławetnego Karwackiego : 2 żołnierzy
1790 – Dom Zacnie Szl. Karwackiego 2 żołnierzy

KAZIMIERZ
Spis parafii Bożego Ciała:
\W 1770 kontrybucja na Kozaka:
II Dom Konwentu: Wojciech Spiewak 1,15
Pan Batkowski 1,15
Jakub Porajski 1,15
Walenty Karwacki 1,15
w 1772 roku:
Ulica Żydowska; Dom Bożego Ciała ;
HH Gbidem .. KARWACKI 2 osoby
Za Bramą Krakowską (POST BEBAN CRACOV ...)
H. Jaskiewiczowa...... 2 osoby ..................1 zł
H... (bbidem ..( Grgulinus KARWACKI .. 2 osoby 1,15 zł

2) Akta parafialne: chrzty – śluby – zgony; spisy ( w tekście)

parafia BOŻEGO CIAŁA MIKROFILMY:
ZGONY:
1712-1783 (Tomasz, Józef, Franciszka)
Spis alfabetyczny zgonów 1784-1797 (Tomasz Karwacki ,Józef Karwacki 1774)
parafia Św. FLORIANA Mikrofilmy:
5-144 1732-1796 są Karwaccy
5-148 rejestr zgonów 1726-1830: Małgorzata, Błażej, Marianna, Jan, Balcer

3) Chmiel Adam (1924) Domy Krakowskie. Bibl. Krakowska.
4) Follprecht Kamila „ Właściciele nieruchomości w Krakowie w I
połowie XVII w.”
5) Lachs Jan (1933) Dawne aptekarstwo krakowskie
5) Nowak T. (1963)” Nowe szczegóły do dziejów walk górali żywieckich
ze Szwedami w marcu 1656” PTH rocz.IV, z.3/4
7) Richter Karol (1862) – Kadaster Miasta Krakowa z XVII-XIX w.
8) Rymut K. (2001) Nazwy miejscowe
9) Rymut K. (1999) Nazwiska Polaków
10) Spisy ludności w parafiach Krakowa 1770, 1790, 1791, 1850, 1860,
1890,1910, 1920
11) Staszic S. lan Krakowa 1783-1785 Rocznik Krak.nr 48
12) http://www.karwacki.org:
/ Forum
/ Indeks generacji
/ Galeria

Za udostępnienie zbiorów pragnę serdecznie podziękować Pracownikom Archiwum Państwowego w Krakowie przy ul. Siennej, Bibliotece Jagiellońskiej, Parafiom WNPM, Wszystkich Świętych, Św. Floriana oraz Bożego Ciała

Andrzej Karwacki
Kraków, październik 2006 r.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pierwsze wpisy do ksiąg prawa miejskiego 1634-1668 naturalizacja na prawie miejskim:
MICHAŁ KARWACKI – 8 sierpnia 1645 księga II przyjecia prawa miejskiego
WALENTY KARWACKI – 8 wrzesień 1651 księga II przyjęcia prawa miejskiego

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Parafia MARIACKA
1610....... 1640

IX. W 1653 roku 29 czerwca w Kościele NPM STANISŁAW KARWACKI I Regina Nikodemiczowa legimite contract preminie. Świadkowie: Albert Korzeniowski, Stanisław Bąkowski

Pierwsze natrafienie nazwiska „KARWACKI” następuje w księgach parafii NPM, gdzie 29 czerwca 1653 roku (2 lata przed najazdem Szwedów na miasto) STANISŁAW (brat Jana podstarosty czorsztyńskiego) KARWACKI (mój praprapraprapraprapradziadek) zaślubia REGINĘ NIKODEMICZOWĄ w obecności Alberta Korniowskiego i Stanisława Bąkowskiego. Nic nie wiemy o pożyciu tej pary, wdowa Regina Nikodemiczowa figuruje jako właścicielka domu przy . ul. Św. Marka; obecnie jest to głębsza część Pałacu Chwalibogowskich przy ul. Jana 13.

01 NPM ;29 czerwca 1653 roku Nob. Maciej Lorkowic wikary udzielił ślubu pomiędzy Hon. P. STANISŁAWEM KARWACKIM a Reginą Nikodemicową Swiadkowie Albert Karniowski i Stanisław Bąkowski.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Generacja IX: Gniazdo Kraków
Parafia MARIACKA
1640 IX
Około 1660 mógł się urodzić JAN KARWACKI; (mój prapraprapraprapradziadek) ożeniony z Anną (około 1689), a ich syn JÓZEF KARWACKI urodził się około 1690, skoro 27 czerwca 1717 bierze w bazylice NPM ślub z Anną.
15 wrzesień 1655 - 30 sierpień 1657 okupacja szwedzka Krakowa
W latach 1699 -1700 na regestrach pogłownego figurują w Krakowie Karwaccy:
* JAN KARWACKI w kam. nr 286 (przechodniej);
· KATARZYNA KARWACKA w kam 120;
· TOMASZ KARWACKI/Korvacki w kam. 398;
czyli oprócz JANA KARWACKIEGO już dojrzałymi ludźmi urodzonymi w II połowie XVII wieku są KATARZYNA KARWACKA i TOMASZ KARWACKI.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Generacja X: Gniazdo Kraków
Parafia MARIACKA
1670 X
JÓZEF KARWACKI (mój praprapraprapradziadek) syn Jana i Anny Karwackich; zapewne urodził się około 1690, skoro 27 czerwca 1717 bierze w bazylice NPM ślub z Anną a w 1719 przystępuje do prawa miejskiego.
Ksiegi prawa miejskiegio : II 1690-1726
Str.143 JOSEPH KORWACKI Sanifex de.Sławicamfi (lub Stauianianfi) Civitate orinung pod vetre in pripto) ortptime. Genealogia a Magistre illig Counts .. 23 july 1719.sptt..Jjoan Teodorowicz Pronis Franciszek Gregorowicz.... De Patre Joanna a Anna Karwackich

02 NPM 27 czerwiec 1717 roku Ksiadz ... Samborski z sw. Barbary udzielił ślubu pomiedzy Józefem Karwackim i Anną Grabiszczyńską;świadkowie Jan Wykrowiec i Marek Brek
27 czerwca 1717 Józef KARWACKI żeni się u NPM z Anną Grabiszczyną; w obecności Teresy Anny Wykrowicz i Marka Breka. W roku 1720 (22 lipca) JOZEF KARWACKI jest świadkiem na ślubie w NPM Floriana Kuczewskiego i Reginy Smulikówny, wraz z Koanna Janik; a w lipcu 1726 wraz z Teresą Bugajską są świadkami TOMASZA KOZERY i MARIANNY NOWAKÓWNY. W 1721 roku JÓZEF KARWACKI syn Jana i Anny Karwackich przystępuje do prawa Miasta Krakowa i przyjmuje jego obywatelstwo (II),
W 1714 w kam. Pankracowskiej przy ul. Szpitalnej, kam. nr 470 (zaraz za kam. Tomickich 469) mieszka * KARWACKI (?) ślosarz, mieszka dalej tam w 1720 roku, także w 1722 wraz z żoną., także w 1727. W 1733 już mieszka z żoną w kam. nr 500 XX. Chebdowskich (od 1808 roku zakupionej przez Augustyna i Salomee Karwackich).

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
( uzup. **** nobilis FRANCISZEK KARWACKI praprapraprapra dziadek w pierwszej ćwierci XVIII wieku zajmuje znaczącą pozycję w Krakowie, występuje w archiwum wawelskim w różnych aktach prawnych
.
Succamerarialia palatinatus Cracoviensis (TC 413 ) TC 413
KSIĘGI SADOWE WAWELSKIE Lata 1720-1725 Str. 297.
NOTA 41 Inter posiadaczami wsi Bronowice i Alma Akademia Krakowska a włascicielami wsi KROWODRZA....Subelegat Ciechanoviensis Franciszek Lubieniecki.... Gostitense thum Generatorum ve Nobilum FRANCISZEK KARWACKI, Krzysztof Parnacki, Grzegorz Kozłowski, Ignacy Les... Bartłomiej Łyczkowski, Tomasz Gielawski
Succamerarialia palatinatus Cracoviensis (TC 414 )
TC414 Lata 1720-25 NOTA 39 Str.348

CC 383/stara357/str211/poz.552 Foto.34-45-47 CONVENTUS STANIQIECENIS (Staniątki) LANCKOROŃSKIEGO et KARWACKIEGO ZWIETAR
**** FRANCISZEK KARWACKI stroną w umowie z Lanckorońskim w
roku 1743
Bardzo obszerny 3 stronicowy tekst dokumentu..

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Generacja XI: Gniazdo Kraków
xxxxxxxxxxxxxxxxx
Parafia MARIACKA
1700 XI
W latach 1700 -1715 przychodzą na świat osoby noszące potem nazwisko KARWACKI/-A, a to:
· REGINA KARWACKA, świadkująca potem na ślubach i chrztach w Krakowie;
· MARCIN KARWACKI (mój prapraprapradziadek) (ożeniony w 1725 roku z Katarzyną)
· MACIEJ KARWACKI (ożeniony z Katarzyną)
· MAGDALENA de domo ......KARWACKA zmarła w par. NPM w roku 1798 grudnia 2, w wieku 81 lat, zg1796 grudzień 2 MAGDALENA de domo ....Sregni Karwacka, l. 81
· MARIANNA de domo ........ KARWACKA zmarła w par. św. Floriana w wieku 76 lat, 15 lipca 1794 (czyja była matką ? zg1794 15 lipiec 1794 MARIANNA KARWACKA lat 76 poch. – nie mogła to być żona Stanisława Karwackiego z Kazimierza i matką jego syna (w roku jego urodzenia miałaby 50 lat); Mogła być matką Błażeja i Małgorzaty na Kleparzu.
· JAN Nepomucen KARWACKI, zm. w par. św. Floriana przy ul. Długiej 18 kwietnia 1797 w wieku 70-78 lat (zapewne mąż Katarzyny Baranowskiej; stryj Augustyna Karwackiego rodem z Wolbromia); obywatel Miasta Krakowa, ławnik Miasta Kleparza; Jan Niepomucen miał brata (jego syn Augustyn) i siostrę za Sygulskim (patrz niżej testament Jana).Pisząc testament w 1797 roku na rzecz żony (Katarzyny) nie miał (o ile kiedykolwiek miał – bardzo często byli chrzestnymi u Floriana, NPM, św. Szczepana, a nawet BC) żyjących dzieci.

xxxxxxxxxxxxx
Parafia Floriana
1760 ślub- 25 czerwca 1760 roku Wilczynski udzielił ślubu między JANEM KARWACKIM a Katarzyną Baranowską,śswiadkowie Jozef Kedrzynski, Antoni Pierukowski i ... Walenzynski

Pl. MATEJKI 3
1734 ur XII/2A. JAN-A KARWACKI,w 1791 zamieszkuje w parafii św. Floriana, przy Placu Głównym (obecny Plac Matejki), we własnym domu Plac 3 (trzeci od Basztowej), dawniej Kleparz 6, potem Kleparz 119, w spisie 1791 dom pod numerem Kleparz 49,(43/1291), (w 1858 roku kamienica była w rękach Józefy Kamińskiej); wraz z żoną 55 letnią Katarzyną (urodzona 1735), 20 letnia służącą Agnieszką, w 1791 roku sługa Katarzyna Pałecka, l.60; par.Floriana NIE MAJĄ DZIECI ? NAŁOGOWO są chrzestnymi !(czy mógł być synem Marianny… ona miałaby zaledwie 16 lat gdy się urodził ..?)

W 1675 było na Kleparzu 6 kamienic, 30 domów i 61 placów, w 1692 – 80 domów i 53 place, a pojawiaja się także dworki szlacheckie, w 1691 na S od Rynku Dworek Celińskiego, obok dom wojewodziny poznańskiej i 3 dworki oraz 6 domów Panów Warszyckich.

Na Kleparzu w tym czasie była ogromna umieralność dzieci (1733 na 96 – 54 dzieci, w 1775 na 89 – 58 dzieci, w 1785 na 129 – 96 dzieci, z czego 43 nie dożyło 0,5 roku a 41 dwóch lat. PO WOJNIE PÓŁNOCNEJ znowu dewastacja – w 1710 tylko 11 domów, 1755 – 1768 pożary. W 1779 stwierdzono, że na pogrzeliskach kleparskich „ludzie próżni” (zbędni) budy postawili słomą pokryte – polecono je rozwalić jako szpecące.

W 1790 na 93 domy (w tym 9 szlacheckich) aż 26 było zajazdami. JEDEN Z NICH MIELI KARWACCY. W 1767 roku oświadczył ktoś (w ratuszu) o burdach wszczynanych na podcieniu ZAJAZDU KARWACKICH; opowiadając o łamanych ławach, rąbanych szablami gościach, strzelaninie...." w 1768 w trakcie Konfederacji Barskiej, jeszcze przed interwencją moskiewką zabudowa Kleparza została spalona, w tym dom Karwackiego. Odbudowany dopiero w 1771 roku.

(1734 ur XII/2A) JAN-A KARWACKI w 1791 zamieszkuje w parafii św. Floriana, przy Placu Głównym (obecny Plac Matejki), we własnym domu Plac 3 (trzeci od Basztowej), dawniej Kleparz 6, potem Kleparz 119, w spisie 1791 dom pod numerem Kleparz 49,(43/1291), (w 1858 roku kamienica była w rękach Józefy Kamińskiej); wraz z żoną 55 letnią Katarzyną-A (urodzona 1735), 20 letnia służącą Agnieszką, w 1791 roku sługa Katarzyna Pałecka, l.60; par.Floriana . NAŁOGOWO są chrzestnymi u św. Floriana, zwłaszcza Katarzyna .. kiladziesiąt chrztów.. .. Oprócz Jana i Katarzyny jeszcze kilka rodzin Karwackich mieszka na Kleparzu, co najmniej w 3 pokoleniach... Zapewne są rodzina z Karwackimi mieszkającymi wówczas przy ul. sw. Jana, ul. Szpitalnej..

A na Uniwersytecie Krakowskim są wówczas:

1727 SIMON JOSEPH/ Szymon Józef KARWACKI dioc. Cracov. s.
1740 CASIMIRUS MARTINI’Kazimierz/Kazimierzanin ? Marcin
KARWACKI; palat. Cracov. s. (mój prapraprapradziadek)
1740 ANTONIUS MARTINI/ Antoni Marcin KARWA(i)CKI; palat.
Sand. s.
1747 STEPHANUS ANTONIUS/Stefan Antoni KARWACKI;
dioc.Cracov..s.
1748 MICHAEL ANTONIUS/Michał Antoni KARWACKI dioc. Cracov.s.
1752 JOANNES ANTONIUS /Jan Antoni KARWACKI dioc. Cracov. s

10 listopada 1725 u NPM bierze ślub MARTHINUM/Marcin KARWACKI (mój
prapraprapradziadek)z Katarzyną Koszałkowiczówna, w obecności Macieja Zaleyskiego i Joanny Siewierskiej (byli Rodzicami Stanisława Karwackiego z Kazimierza i dziadkami Marcina farmaceuty w Jedrzejowie).

10 Listopada 1725... Jan Segno udzielił sakramentu małżeństwa pomiędzy MARCINEM KARWACKIM a Katarzyna Koszałkowiczówna; świadkowie Maciej Zalejski i Joanna Siewierska

W 1727 roku w kam. oo. Jezuitów obok plebani św. Szczepana pogłowne płaci KARWACKI (?) – nożownik, zamieszkały z żoną; Tutaj 25 stycznia 1729 roku u św. Szczepana ANNA KARWACKA (żona Józefa ?) wraz z Ignacym Manieckim są chrzestnymi Agaty Apolonii Dziury, c. Alberta i Salomei.
20 lutego 1735 u św. Szczepana REGINA (żona druga; bratowa, siostra Józefa ?) KARWACKA wraz ze szlachcicem Dominikiem Garlickim są chrzestnymi Dominika, syna Stanisława i Lusi Malikowskich z Krupnik. 18 kwietnia 1738 roku REGINA KARWACKA wraz z Bartlomiejem Puchalskim chrzestnymi Alberta u NPM..
Tamże (NPM) 31 grudnia 1738 ANNA KARWACKA jest chrzestną Agaty.
W 1736 roku w kam. 352 mieszka szynkarka PANA KARWACKIEGO ..... czyli którys z Karwackich miał gospodę ???.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
UWAGA: UWAGA: w latach 1746-1749 Karwaccy nie są właścicielami ani też mieszkańcami domów, objętymi podatkiem pogłownym na obszarze Krakowa i Wału Miejskiego. A więc albo ich nie było w Krakowie albo nie byli objęci podatkiem (szlachta, duchowni), albo mieszkali poza miastem na Kleparzu, Kazimierzu ??? ALE ALE .. w katasdra Richtera przy murze na Gródku jest Dom Karwackiego nr 662 (?)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Generacja XII: Gniazdo Kraków
Parafia MARIACKA/Parafia Bożego Ciała
1730 XII

Dzieci .......Marcina Karwackiego i Katarzyny:
STANISŁAW KARWACKI (praprapradziadek) ur 1725 –1735 – potem urzędnik na Kazimierzu ... w latach 1765-1770 ma dzieci (Marcina i Terese)
STEFAN KARWACKI ur 1725 – 1735 - potem Kazimierz... w latach 1765-1770 ma syna (po kilku latach umiera)
FRANCISZEK KARWACKI ur 1725 - 1735.. obywatel Kazimierski.. ... w latach 1765-1770 ma dziecko (syn Jan Łukasz umiera szybko)
WALENTY KARWACKI z Kazimierza bratem Stanisława, Stefana, Franciszka ......

Dzieci MACIEJA KARWACKIEGO i Katarzyny:
12 marca 1733 u NPM ks, Jan Salwinski ochrzcił KATARZYNĘ FRANCISZKE KARWACKĄ, córkę MATHIAS/Macieja KARWACKIEGO i KATARZYNY, świadkami byli Andus JAN RUDNICKI Mansionariusz s. Barbary i Katarzyna Ryszkowska.

12 marca 1733, Joannes Salwiński udzielił chrztu KATARZYNIE FRANCISZCE córce MACIEJA KARWACKIEGO I KATARZYNY Małżonków. Chrzestni Andus Joannes Rudnicki Mansionariusz od św. Barbary i Katarzyna Ryszkowska
16 października 1771 udzielono chrztu JANOWI KANTEMU ŁUKASZOWI synowi FRANCISZKA i ROZALII KARWACKICH. Chrzestni P.P. Sebastian Szatkowski i H. Justyna Lakroa

8 maja 1741 w NPM chrzest GREGORU STANISLAU/ Grzegorz Stanisław KARWACKI syna MATHE/Macieja KARWACKIEGO i KATARZYNY, chrzestni Ingatus Haberman i Agata Mizinska

Potem kolejno rodzą się dzieci MACIEJA KARWACKIEGO I KATARZYNY:
1746 u NPM chrzest FRANCISZKI KARWACKIEJ, c. Macieja i Katarzyny; zmarłej potem w 1774 roku;
1749 ..... urodził się WALENTY krakowski KARWACKI s. Macieja i Katarzyny Karwackich 1749 ur ?? WALENTY kazmierski KARWACKI ....15 października 1765 w parafii Bożego Ciała chrzest FRANCISZEK JAN KARWACKI, syn Walentego Karwackiego i Franciszki; chrzestni Hiacenty Strachniewicz i Cecylia Lewandowska.

Parafia Bożego Ciała
KAZIMIERZ.. dzieci Walentego i Franciszki, Stanisława i Marianny, Stefana i Zofii
1765ur… XIII/3B.FRANCISZEK -B JAN KARWACKI syn Walentego-B i Franciszki-B; chrzest 5pazdziernika 1765 /chrzestni Hiacynty Strachniewicz i Cecylia Lewandowska;,(BOŻE CIAŁO)

1750 BŁAŻEJ KARWACKI.... potem zmarły na Kleparzu; zg1787 - 25 czerwiec 1787 BLAZEJ KARWACKI lat 34; mógł być synem Marianny Karwackiej i .....
1756 MAŁGORZATA KARWACKA ; zg sw. Flor. 1786 - 17 stycznia 1786 MAŁGORZATA KARWACKA lat 30 pochowana w ziemnym grobie ; zg1786 - 17 stycznia 1786 MAŁGORZATA KARWACKA lat 30 pochowana w ziemnym grobie; mogła być córką/synową Marianny Karwackiej z Kleparza;
1751 FRANCISZEK KARWACKI .
1753 nobil.AUGUSTYN KARWACKI, bratanek JANA NIEPOMUCENA KARWACKIEGO , mąż Salomei, ojciec Adama ; 1808 Augustyn i Salomea KARWACCY kupują od wdowy Marianny Grabauer kamienice 652V/460 ul.Krzyża 5, w 1861 roku już w rękach Wincentego Hanowicza NPM zg1830 pazdziernik 24 SALOMEA z Wojciechowskich KARWACKA z. Augusta l. 65, hydropa; zg NPM 1831 luty 27 AUGUSTyn KARWACKI, l.78 apopleksja dom 652/460 Krzyżą 5 - Ojciec Adama Karwackiego
1755 BALCER KARWACKI z Kleparza, mąż Salomeii, zmarły u sw. Floriana w 1815 roku; starszy cechu kowalskiego.
STEFAN KARWACKI ur ..1753 NPM maj 16 STEFANUS KAR(W)BACKI świadkiem ślubu Błazeja Adamczewskiego i Reginy Masłowowej
U św. Floriana 25 czerwca 1760 roku JAN KARWACKI poślubia Katarzynę z Baranowskich w obecności ks. Wilczynskiego, swiadków Józefa Hedynskiego, Antoniego Pierukowskiego iii..... Wależyńskiego... W 1768 roku w okresie konfederacji barskiej płonie im dom z browarkiem wjezdnym; przed najazdem wojsk moskiewskich; odbudowują dom do 1771 roku. W 1797 sporządza testament na rzecz żony (patrz niżej)

1779 STANISŁAW KARWACKI ... mąż Marianny; ojciec Marcina i Teresy 1779 u NPM maj 29 STANISŁAW KARWACKI (mój praprapradziadek) wraz z Walentym Janowskim adwocatusem kazimierskim swiadkami na ślubie Hiacentego Baranskiego - wdowca i Franciszki Piekarskiej – panny

1768ur …XIII/3B’..MARCIN-A KARWACKI, syn Stanisława i Marianny, chrzest 6 listopada 1768 roku /chrzestni Stefan Harasiński i Elżbieta Wochowska,(par.BOŻE CIAŁO); pierwsza żona Zofia z niej córka Teresa, druga Helena Kasińska, z niej syn Sebastian Jan (ur.20.I.1824), trzecia Eufrozyna, po pierwszym mężu Amcowa. Marcin zmarł w 1837 roku, przez szereg lat prowadził aptekę w Jędrzejowie (dom numer 5), a jego córka Teresa (ur.1798) wraz z męzem Franckim mieli aptekę w Miechowie. Aptekarstwo trwało w rodzinie do XX wieku, poprzez Karwackich mających apteki w Myślenicach, Skale, Czernichowie, także w Osieku k. Olkusza, Starachowicach itd.

1770ur…. XIII/3B’.Teresa-A Karwacka , c. Stanisława-A i Marianny-B, ur /ch20
października 1770/chrzestni Wojciech Jrzcinski/Trzciński i Katarzyna Jasielska,(par.BOŻE CIAŁO) – siostra Marcina zaledwie 2letniego, a więc związek Stanisława i Marianny raczej młody, małżenstwo mogło być zawarte w 1767 lub nawet początkiem 1768 r.

1778 ur KATARZYNA ANIELA KARWACKA corka Walentego i Franciszki Karwackich ochrz. 27 list.1778; chrzestni Marcin Lagowski i Anastazja Nizankowska, Kazimierzanie
(Uwaga: był zwyczaj nadawania imion wcześniej lub co dopiero zmarłych dzieci, rodzeństwa)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
A na Uniwersytecie Krakowskim są wówczas:
1747 PHANUS ANTONIUS/Stefan Antoni KARWACKI; dioc.Cracov..s.
1748 MICHAEL ANTONIUS/Michał Antoni KARWACKI dioc.Cracov.s.
1752 JOANNES ANTONIUS /Jan Antoni KARWACKI dioc. Cracov. s. Pilecensis / z Pilicy

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Generacja XIII: Gniazdo Kraków
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Parafia BOŻEGO CIAŁA/
1760 XIII
„Wysyp” Karwackich na Kazimierzu u Franciszka- Walentego-Stanisława-Stefana:

20 pażdziernika 1765 roku u NPM HH FRANCISZEK KARWACKI (brat Stanisława, Stefana) (obywatel kazimierski) bierze ślub z ROSALIĄ (z Lewandowskich) Baczyńską (ma synów Szymona i Jacka Baczynskich); świadkami byli Andrzej Kurtycki, Jan Nowogowski i Bartłomiej Bątkowski. ZAMIESZKUJĄ NA STRADOMIU we własnym od 1772 roku domu nr 17, do śmierci Rosali około 1803 roku, Franciszek (po żonie otyrzmał ½ domu, a ½ dostał Jacek Baczynski – pasierb) zmarł w 1827 roku ???

J11503/str237/ Kraków 5 sierpień 1803
TESTAMENT KARWACKIEJ Rozali z Lewandowskich, primo voto Baczyńskiej

OSTATNIA WOLA
W Imię Ojca y Syna y Ducha Świetego Amen.
Ja Rozalia z Lewandowskich z pierwszego ślubu niekiedy Macieja Baczyńskiego, powtórnego teraz FRANCISZKA KARWACKIEGO, mieszczanina kazimierskiego Małżonka, widząc się bydz laty obciążoną, a przeto więcej bliższa śmierci niż dłuższego życia, osobliwie gdy kilkanaście miesięczna choroba moja nie ustawa lecz co dzień bardziey się ciała mego wyniszcza, zaczem tedy, gdy jeszcze Bóg Wszechmocny zupełnych zmysłów udziela mi przytomność,Chcąc między Dziećmi memi w pierwszym małzenstwie spłodzonemi, to jest SZYMONEN starszym, teraz Xiedzem Karmelitą Trzewiczkowym w zakonie Ireneuszem zamieszkałym y JACKIEM młodszym, synami BACZYŃSKI a FRANCISZKIEM KARWACKIM TERAZ MĘŻEM MOIM.Jakże .... pokój trwały zabezpieczam ta ostatnią wolę moja spisać rozkazałam,A NAJPRZÓD jako w Wierze Świętej Katolickiej urodzona się i na łonie kościoła Rzymskiego wychowana zostałam, tak w tey wierze świętey umierać i obrządkiem tegoż Kościoła od Przewielebnego Duchowieństwa Parafii Wszystkich Świętych w Krakowie, w którey zostaye być pogrzebana itd.

(...)

PO SZÓSTE: Jeżeliby mnie Bóg Wszechmogący do zdrowia przywrócił y potrzeba poprawienia tey ostatniey woki moiey udziela tudzież także uczynienia tego zupełnie zachowuje sobie prawo – które teraz znakiem Krzyża Swiętego, jako pisać nie umiejaca, po przeczytaniu mi w dosłowie wraz z uproszonemi obecnemi świadkami .. podpisuję.

Zostawiając Synom moim Macierzyńskie Błogosławieństwo w życzeniach aby:STARSZY w obranym sobie Zakonie wytrzymał do końca y iego umiał zachowywać przepisy – obdarzony długim wiekiem a potem koroną zbawienia;MŁODSZEMU zaś aby się w odległe rozmn...... pokolenia, zdrowe, bogate setne przeżywszy lata, .. być pogrzebanym y wiekuistej Chwały po śmierci zasłużył sobie Boga w Sw. Trójcy jedynego łaska.RÓWNIEŻ Męża za wszystkie urazy jakich w czasie pożycia ze mną mógł doświadczyć, przepraszając życzę mu najlepszych powodzeń i długoletniego życia, tak aby mu to zjednało bliskich i odległych sąsiadów, dopóki z wyrokiem śmierci przeciętym nie zostanie, a potem szczęśliwie doprowadzi go do wieczności. Sąsiadów i Przyjaciół swoich żegnam, przepraszając ich za uchybienia z mey strony powinności sąsiedztwa i przyjażni, Życząc Im oraz aby przy długim życiu w pomyślności i zgodzie jaśniało im słońce, gdy mnie śmiertelna pogrąży niemoc.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Parafia Wszystkich Śwętych
STRADOM-KOLETEK 1751ur ... XII/2B””.FRANCISZEK-A KARWACKI, w 1792 roku na Stradomiu 11 (Koletki, Szpital dla Ubogich ?) zamieszkuje FRANCISZEK KARWACKI, l. 41 Z żoną ROZALIĄ
KARWACKĄ, l. 47 (par. Wszystkich Świętych)
Rozalia starsza o 6 lat od Franciszka .. bezdzietni
15.08.2011 12:04
Aneks 1 cd

xxxxxxxxxxxxxxxx
A na Uniwersytecie Krakowskim są wówczas:
1763 Ing. PETRUS SIMONI/Piotr Szymon KARWACKI ex arch.Gnes.
1770 BALTHAZAR CHRISTOPHER/Baltazar Krzysztof KARWACKI ex Pilecensis / z Pilicy

1771 – u NPM 16 październik 1771 JAN KANTY LUCAN KARWACKI syn. FRANCISZKA i ROSALI de domo Lewandowska, primo voto Baczynska KARWACKICH (potem w 1792 na Stradomiu)

Około 1765/8 roku gdzieś musieli się pobrać Karwaccy Kazimierscy: STANISŁAW (mój praprapradziadek) i MARIANNA KARWACCY rodzice Marcina i Teresy; sl (WSZ.SWIĘTYCH ?) 1787/88 Marcin (s. Stanisława) i Zofia KARWACCY

ur1768 - 6.XI.1768 MARCIN (in Santum Martinium sta presentis natrium) KARWACKI syn Stanisława i Marianny (chrzestni: Stefan Harasinski i Elzbieta Wochowska):MARCIN KARWACKI i HELENA KASIŃSKA (2ga żona), rodzice Sebastiana Karwackiego (prapradziadkowie)

1768ur …XIII/3B’..MARCIN-A KARWACKI, syn Stanisława i Marianny, chrzest 6 listopada 1768 roku /chrzestni Stefan Harasiński i Elżbieta Wochowska,(par.BOŻE CIAŁO); pierwsza żona Zofia z niej córka Teresa, druga Helena Kasińska, z niej syn Sebastian Jan (ur.20.I.1824), trzecia Eufrozyna, po pierwszym mężu Amcowa. Marcin zmarł w 1837 roku, przez szereg lat miał aptekę w Jędrzejowie (dom numer 5), a jego córka Teresa (ur.1798) wraz z mężem Franckim mieli apteę w Miechowie. Aptekarstwo trwało w rodzinie do XX wieku, poprzez Karwackich mających apteki w Myślenicach, Skale, Czernihowie, także w Osieku k. Sandomierza. Skąd ta tradycja czyżby od Stanisława Karwackiego Kazimierza i wcześniej ?

Odpis aktu urodzenia MARCINA KARWACKIEGO: Extractus i Libris Baptizatorum Eclesia Parochialis praposituralis… BOŻEGO CIAŁA w Kazimierzu i Krakowie miescie: „ Anno Domini Millenimo Septingentisimo Sexagesimo Qotavo:/ 1768/ die veata Mensie Novemberis, Reveren dnes Dnies Frigdianus Szankiewicze Philosophia Profeser baptizanit Infantem nere natum nomine MARTINUM filiom STANISLAI et MARIANNA KARWACKI Conjugum Legitimorum Patroni fuere STEFANUS HARASIŃSKI et Elizabeth WOCHOWSKA.Concardiantam prezentis Eatractus……. Originali minus meae subseriptioe et Sigilli……Datum Casimiria ad Cracoviam die 12 Mensis Julia 1828 Anno /podpisano/ MYDLARSKI PIUS; Zgodność niniejszego odpisu z głownem wyciągiem na Stemplu Tutejszym Krajowym ceny groszy piętnaście szacunkowym spisanym Sadu Pokoju Wydziału Spornego Powiatu Jedrzejewskiego, zaświadcza Franciszek Łącki.

1768ur….. XIII/3B’.MARCIN-A KARWACKI w 1792 roku na Stradomiu 13 (21 dom Maurycy Boruch) mieszkają: MARCIN KARWACKI,(ur na Kazimierzu syn Stanisława-A i Marianny;, zmarł. 1837w Jedrzejowie) l. 24, z Żoną ZOFIĄ-A KARWACKĄ, lat 21 lub 27 (ur 1764 – zm. 1828 w Jędrzejowie) (par. Wszystkich Świętych) Córką TERESĄ-B KARWACKĄ, l. 4 córka Marcina i Zofii,(ur. 1788 ......żona Dominika Franckiego, aptekarza w Miechowie), Sługą Marianną (par. Wszystkich Świętych)
.
1768ur …XIII/3B’..MARCIN-A KARWACKI, syn Stanisława i Marianny, chrzest 6 listopada 1768 roku /chrzestni Stefan Harasiński i Elżbieta Wochowska,(par.BOŻE CIAŁO);pierwsza żona Zofia z niej córka Teresa, druga Helena Kasińska, z niej syn Sebastian Jan (ur.20.I.1824), trzecia Eufrozyna, po pierwszym mężu Amcowa. Marcin zmarł w 1837 roku, przez szereg lat prowadził apteke w Jędrzejowie (dom numer 5), a jego córka Teresa (ur.1798) wraz z męzem Franckim mieli apteke w Miechowie. Aptekarstwo trwało w rodzinie do XX wieku, poprzez Karwackich mających apteki w Myślenicach, Skale, Czernihowie, także w Osieku k. Olkusza, w Starachowicacha. Skąd ta tradycja ? CZY nie w związku z kanonikami regularnymi ?

UWAGA: Sebastian syn Marcina urodził się w 1824 roku, był więc młodszy od przyrodniej siostry o 36 lat ?????? A jego Ojciec Marcin miał odpowiednio 20 lat jak urodziła się Teresa i i 56 jak SEBASTIAN !

UWAGA: Marcin miał brata/bratanka Stanisława,. który stracił życie w 1831 roku przez powieszenie za ukrywanie przywódców powstania listopadowego. Jego rodzina się rozpierzchła. 12letni Wacław trafił do Chersonu na Krym gdzie założył nowe gniazdo Karwackich, znanych później lekarzy i sadowników krymskich..

1770 – u Bożego Ciała 20.X.1770 TERESA KARWACKA (siostra prapradziadka), c. Stanisława i Marianny KARWACKICH; chrzestni Wojciech Irzcinski i Katarzyna Jasielska.

1779 u NPM maj 29 STANISŁAW KARWACKI (mój praprapradziadek) wraz z Walentym Janowskim adwocatusem kazimierskim swiadkami na slubie Hiacentego Baranskiego = wdowca i Franciszki Piekarskiej – panny

STEFAN (brat Stanisława i Franciszka ) i ZOFIA KARWACCY rodzice...
1770 – u Bożego Ciała chrzest 22.VII.1770 MICHAŁ MACIEJ KARWACKI, s. Stefana i Zofii; chrzestni Andrzej Chodaczewski i Regina Kudaczewiczowa; zg1776 u Bożego Ciała XII 1776 zmarł MICHAŁ KARWACKI syn Stefana i Zofii , 6 lat

1765 - FRANCISZEK JAN KARWACKI, syn Walentego kazmierskiego Karwackiego i Franciszki (pierwsza żona); 15 października 1765 w parafii Bożego Ciała chrzest chrzestni Hiacenty Strachniewicz i Cecylia Lewandowska.
1766 u Bożego Ciała WALENTY kazmierski KARWACKI asystuje przy chrzcie Macieja Stanisława Chamilskiego
1768 – u Bożego Ciała 7.I.1768 GASPAR MELCHIOR BALTAZAR KARWACKI, s. Walentego kazmierskiego i Franciszki (chrzestni Maciej Holcer i Teresa Kudasiewiczowa); Późniejszy Balcer OJCIEC RODZINY NA KLEPARZU, sFL zg1815 - 15 ... 1815 BALCER KARWACKI lat 60
1769 – u Bozego Ciała 3.V.1769 MONIKA KARWACKA, córka Walentego i Franciszki; chrzestni Stanisław Wickiewicz i Elżbieta Olszewska
1770 – u Bozego Ciała; 1.III.1770 KAZIMIERZ , s. Walentego i Franciszki; chrzestni X. Wróblewski i MARIANNA Stanisławowa KARWACKA; MARIANNA (Stanisławowa ... a więc STANISŁAW I WALENTY są zapewne braćmi) KARWACKA chrzestną Kazimierza KARWACKIEGO s. Walentego i Franciszki; Kazimierz później ożeniony z Regina, w 1798 ma syna Józefa, a ten synów Karola, Aleksandra, Ignacego.

Karol Karwacki ziemianin z Paśmiech był niewątpliwie synem JÓZEFA KARWACKIEGO (ur.1798) i Marianny Młodzianowskiej (od 1820 roku u Wsz. Sw.) małżonków Karwackich. Według metryki ślubnej JÓZEF KARWACKI był synem KAZIMIERZA i REINY KARWACKICH. Z chronologii klanu Karwackich w Krakowie ten KAZIMIERZ mógł się urodzić w 1770 roku jako syn WALENTEGO i FRANCISZKI Karwackich na Kazimierzu Krakowskim. A ten Walenty (rocznik 174X) mógł być bratem Stanisława Karwackiego (rocznik 174X) , bratem Stefana Karwackiego (rocznik 174X) i Franciszka Karwackiego ...

1770 – u Bozego Ciała; 1.III.1770 KAZIMIERZ syn. Walentego i
Franciszki Karwackich; Chrzestni X. Wróblewski i MARIANNA Stanisławowa KARWACKA; MARIANNA (Stanisławowa ... a więc STANISŁAW (ojciec Marcina, dziadek Sebastiana) I WALENTY (ojciec Kazimierza, dziad Józefa, pradziad Karola) najpewniej byli braćmi) MARIANNA KARWACKA chrzestną Kazimierza KARWACKIEGO s. Walentego i Franciszki;

Tym samym Marcin Karwacki (ur 1768 s. Stanisława) był bratem stryjecznym Kazimierza (ur 1770, s. Walentego), stąd jego syn Józef .... a potem jego syn Ignacy, profesor matematyki w Instytucie Technicznym, mogli być sprawcami mariażu późnego syna Marcina, Sebastiana Karwackiego (trochę starszy od Ignacego , dużo młodszy od Józefa)z Emilią Kosicką .

Dostrzegalne jest podobieństwo Karwackich z Paśmiech i Karwackich ze Skały. Na uwagę zasługuje, że urodzony w 1824 SEBASTIAN KARWACKI jako późny syn MARCINA (ur 1768) byłby kuzynem JÓZEFA KARWACKIEGO (1798), toteż wnuki Sebastiana po synach Bronisławie, Mieczysławie, Antonim, Władysławie, Stanisławie są często podobni do Zygmunta, Stefana, Wacława z Paśmiech

1771 – u Bożego Ciała 25.VI.1771 Walenty Karwacki i Regina Lipsch chrzestnymi Piotra Orzechowskiego
1771 – u Bożego Ciała 14 XII. 1771 TOMASZ KARWACKI syn Walentego i Franciszki; chrzestni: Tomasz Baranski i Teresa Mozyczynska; zg1772 – u Bożego Ciała 12 luty 1772 TOMASZ KARWACKI 2 lata; syn WALENTEGO I FRANCISZKI KARWACKICH
1774 – u Bożego Ciała 26.III.1774 JÓZEF TADEUSZ KARWACKI, syn Walentego i Franciszki; chrzestni Stanisław Wiczałczewicz i Barbara Baranska; zg1774 u Bożego Ciała22 kwiecień Józef KARWACKI 1 miesiac; syn Walentego i Franciszki Karwackich; zg1774 22 kwiecień 1774 JOSEPHUS KARVACKI unius mensis sepultus in cementaria
ur1778 u Bożego Ciała -27.XI.1778 KATARZYNA ANIELA KARWACKA c. Walentego i Franciszki; chrzestni Martinus Lagowski i Anastazja Niżankowska, Kazimierzanie.

UWAGA 1777 MOMENT PIERWSZEGO ROZBIORU POLSKI – granica z Austrią na Wiśle, południowa część miasta już w rękach austriackich

1779 – u BCiała - XI 1779 KATARZYNA KARWACKA c. Walentego i Franciszki
1779 – BCiała -26.X.1779 KATARZYNA SALOMEA KARWACKA c. Walentego i Franciszki; chrzestni Józef Smolinski i Gertruda Laptowa Kazimierzanie;

xxxxxxxxxxxxxxxxx
Parafia św. Floriana/
1760 XIII
„Wysyp” chrzestnych dzieci u Katarzyny i Jana Karwackich na Kleparzu:
1769 marzec 5 u sw. Szczepana KATARZYNA KARWACKA i Franciszek Piasecki - Kleparzanie chrzestnymi Joannes de Deo Jospephum Hon. Benedykta i Justyny Bujakowskich
1772 u św. Floriana chrzestna KATARZYNA Karwacka 5 razy a JAN KARWACKI jeden raz
1773 u św. Floriana chrzestny JAN KARWACKI 2 x, a 1773 chrzestna KATARZYNA KARWACKA 3 x
1774-1793 ZACNIE SŁAWETNY JAN KARWACKI ŁAWNIKIEM KLEPARSKIM
23 VI 1775 SPÓR zacnie sławetnego JANA KARWACKIEGO (ławnika) ze szlachetnym Tomaszem Pleszanowskim (prezydentem)
1775 – u NPM 14 feb 1775 KATARZYNA KARWACKA i Józef Sztadler chrzestnymi Walentego Józefa Witalskiego
1776 sierpień 18 u NPM JAN Nepomucen KARWACKI i KATARZYNA KARWACKA chrzestnymi Hiac.Jana Nepomucena Witalskiego
1777 u św. Floriana chrzestna KATARZYNA KARWACKA 2 x, 1777 chrzestny JAN KARWACKI 3 x,

UWAGA 1777 MOMENT PIERWSZEGO ROZBIORU POLSKI – granica z Austrią na Wiśle, południowa część miasta już w rękach austriackich

1778 u NPM 15 sierpień KATARZYNA KARWACKA i Franc. Jagodzinski, chrzestnymi Laurentego Bartłomieja Wierkiewicza s.Grzegorza i Franciszki.
1778 u ś. Floriana sierpień 15 KATARZYNA KARWACKA chrzestną Laurentego Wierkiewicza;
1778 chrzestna KATARZYNA KARWACKA 3x;
1778 chrzestny JAN KARWACKI 1x,
1779 u NPM sierpień 1779 JAN KARWACKIi Agnieszka Jaworska chrzestnym DOMINIKA MICHAŁA s. Michała Bałuckiego
1779 u sw. Flor -chrzestna KATARZYNA KARWACKA 1x
1779 u św. Flor - chrzestny JAN KARWACKI 2 x
1779 u św. Flor - chrzestny JAN KARWACKI Dominika s. Michała Bałuckiego
1779 u NPM KATARZYNA KARWACKA chrzestną Jadwigi Teresy c. Walentego i Magdaleny
ur NPM 1782 KATARZYNA KARWACKA chrzestną Agnieszki c. Walentego i Magdaleny Karwackich (więc JAN musi być bliskim krewnym Walentego ze Szpitalnej);
1784 - 7 Jan 1784 KATARZYNA KARWACKA chrzestna Mariany Agnieszki Berikiewicz

xxxxxxxxxxxxxxxxx
Parafia MARIACKA/
1760 XIII
W 1767 roku 9 lutego HH WALENTY krakowski KARWACKI (rzeżnik) u św. Szczepana chrzestnym Walentego Baroni z Czarnej Wsi; natomiast 9 lipca 1768 JAN KARWACKI jest chrzestnym dziecka Alberta Szymankiewicza też u sw. Szczepana; w tym samym dniu KATARZYNA KARWACKA chrzestna dziecka matki Aleksy z Kleparza (po zniszczeniu sw. Floriana przez Moskali – ceremonie kościelne z Kleparza odbywane są w parafii św. Szczepana).
W 1769 w kam. Michalskiej nr.287 mieszka KARWACKI (?) papiernik z żoną.
W 1770 wśród szeregu domków 662-668 przy murach na Gródku pierwszy nr 662 DOMEK KARWACKIEGO, wyburzony po 1809, gdy już był w rękach Góreckiego

LEWA: 5 października 1765 roku Tomasz Smoleński udzielił ślubu H.H. Francescu Karwacik/Karwacki et Rosaliam Baczyńska – wdowa. Swiadkowie H.H. Andres Kartycki, Joannes Nowogoski i Bartolomeo Bątkowski

PRAWA: Jakobus Łatkiewicz udzielił 5... 1774 roku ślubu pomiędzy HH Valentinum KARWACKI wdowcem a Magdaleną Parzelszczonką ....... Presentitus Testibus: Antonio Szpakowski, Joannes KARWACKI i Josepho Mazurkiewicz Obywatele Krakowscy.

Asysty ślubno/chrzestne Grzegorza w Krakowie::
sl1770 – u NPM GRZEGORZ KARWACKI (ur. ok. 1741) i Magdalena (druga żona) ur 1730/ w latach 1790/91 Szpitalna dom 563 dom Dutkiewicza
1772 – u NPM 15 feb 1772 HH GREGORIUS KARWACKI i Marianna Struzikiewiczowa chrzestnymi Sebastiana s. Fabiana i Heleny
1773 – u NPM 22 grudzień 1773 HH GREGORIUS KARWACKI i Justyna Kobyłacka chrzestnymi Grzegorza Patrowskiego
1774 styczeń 24 w NPM - GREGORIO KARWACKI świadkiem Mateusza Kaczkowskiego z Santi Spiritus i Agaty Fryzowskiej; wraz Andrzejem Kozaneckim i Antonim Cielikiewiczem
1774 luty 8 GEORGIO KARWACKI (brat Walentego ??) u NPM świadkiem slubnym Józefa Swierczowskiego z par. Santi Spiritis i Mariannie Undachownie wraz z Josefem Basilides i Michałem Zaszowskim
1775 pogł. Kam. 566 Łazarkiewiczowej wdowy Pan KARWACKI papiernik
1778 u NPM 2 wrzesień ALEKSANDER KARWACKI/KARWICKI ?? I Elzbieta Protasiewicz chrzestnymi Mikołaja Kubasiewicza;
1770 WALENTY KRAKOWSKI KARWACKI płaci w lutym prochowe i muszkietowe; rzeżnik (ul. Szpitalna)
ur 1772 ?? NPM 1830....2 MARTINUS KARWECKI ??? L. 58 i Magdalena de Bartsch Cennerowa l. 46, ;sw. Wincenty Musiatowicz actor i Józefina Augustowska, Stolarska 4 u Dominikanów

UWAGA 1777 MOMENT PIERWSZEGO ROZBIORU POLSKI – granica z Austrią na Wiśle , południowa część miasta już w rękach austriackich ( kontrowersje o Kazimierz !!!)

sl1779 u NPM czerwiec 20 dał ślub WALENTEMU kazmierskiemu KARWACKIEMU i Jadwidze Szymczykownie; (druga żona – przenosza się do Krakowa); swiadkowie FRANCISZEK ( kazimierski) KARWACKI -a więc był chyba bratem Walentego) Jan Durkowski i Jan Drudzienski; sl1779 FRANCISZEK KARWACKI swiadkiem WALENTEGO i Jadwigi (FRANCISZEK i WALENTY braćmi ??)
ur NPM1780 - 3 marzec 1780 KATARZYNA KARWACKA c. WALENTEGO i JADWIGI KARWACKICH ??? zg NPM1781 sierpień 13 KATARZYNA KARWACKA c. Walentego i Jadwigi
zg1779 w BCiała - X 1779 KATARZYNA KARWACKA wiek ???
1780ur……XIII/3A”’.Katarzyna-C Karwacka c. WalentegoA i Jadwigi C, ur/ch:3 marzec 1780 chrzest / chrzestni Zeykiewicz i Dudzińska,(Mariacka)
NMPzg1781 sierpień 13 KATARZYNA KARWACKA c. Walentego i Jadwigi NPM ur1783 - 12 febr 1783 chrzest WALENTEGO KARWACKIEGO s. WALENTEGO i JADWIGI KARWACKICH, chrzestni Walenty Dudzieński i Rosalia Masierowiczowa Civ Crac; NPM zg1783 kwiecień 18 WALENTY KARWACKI s. Walentego..

Śluby i ” wysyp” Karwackich w Krakowie Walentego/Salomei i Magdaleny:
1771 gdzie ??? WALENTY krakowski KARWACKI (ur. ok.. 1749) i Salomei (pierwsza żona zm 1.I.1773 (ślub 1771 lub 72) ?????
1772 – u NPM 14 sept 1772 MATEUSZ (Mathoum) KARWACKI s. WALENTEGO i SALOMEI KARWACKICH , chrzestny JAN KARWACKI (czy jest bratem/stryjem ?? WALENTEGO) i Helena Szrejterowa
zg1773 styczeń 1 u NPM SALOMEA KARWACKA (uwaga 1 żona Walentego)
śl1774 luty 5 udzielił w NPM ślubu (2 gi) WALENTEMU KARWACKIEMU krakowskiemu (wdowiec) i MAGDALENIE (druga żona PARZELISZCZONCE, swiadkowiei Antoni Szpakowski, JAN KARWACKI (stryj Walentego ?) i Józef Mazurkiewicz
u1774 – u NPM ? Listopad 1774 chrzest KAROLA JÓZEFA KARWACKIEGO, syna HH WALENTEGO i MAGDALENY, chrzestni Maciej Pawelski i KATARZYNA KARWACKA (Walenty i Jan są bliskimi krewnymi)
u NPM 1776 luty 8 KAROL WALENTY KARWACKI s. Walentego i Magdaleny
1776 czerwiec 15 u NPM WALENTYN krakowski KARWACKI świadkiem Kazimierza Wieruszkiewicza i Katarzyny Nowakiewiczowej - wdowy wraz z Zygmuntem Kasiewiczem i Blasio Szatankiewiczem
1777 – u NPM 2 styczeń 1777 WALENTY krakowski KARWACKI i Katarzyna Staniszewska chrzestnymi Gaspara Sikorskiego s. Bartłomieja i Agnieszki;
1777 – u NPM 18 pazdziernik 1777 MAGDALENA Walentowa KARWACKA i Kazimierz Wiernusiewicz chrzestnymi Łukasza Jana Wełosinskiego, s. Wojciecha i katarzyny,
1778 – u NPM FRANCISZEK KARWACKI ur. 1778 s. Walentego i Magdaleny / prawdopodobnie on zmarł w wieku 50 lat w biedzie. zg1828 kwiecień 5 FRANCISZEK KARWACKI lat 50 pauper/Mikołajska 24, s. Walentego i Magdaleny ?
ur1779 pazdziernik 16 w NPM chrzest JADWIGI TERESY KARWACKIEJ, c. HH WALENTEGO I MAGDALENY KARWACKICH, chrzestni Laurenty Menciszewski i KATARZYNA KARWACKA (dalej bliska więż Jana/Katarzyny z Walentym/Magdaleną)
1781 - 7 julius 1781 HH WALENTY KARWACKI i Teresa Gałuszczenska chrzestnymi Małgorzaty Magdaleny Kisielewskiej, c. Walentego i Rosali
1781 NPM lipiec 15 WALENTY KARWACKI swiadkiem Luci Kubasika i Reginy Nowaczanki wraz z Antonim Rzepeckim i Wojciechem Żądeckim
ur NPM 1781 - JAN KARWACKI, ur.1781 .. Sługa u Walentego tak figuruje na spisie z 1790 roku jako 15 latek; czyim synem był ???
ur NPM 1782 - 13 styczeń 1782 AGNIESZKA KATARZYNA c.HH. WALENTEGO i MAGDALENY Karwackich - chrzestni KATARZYNA KARWACKA (dalej bliska więź Jana/Katarzyny z Walentym/Magdaleną) i Andrzej Rosmant
ur1786 – BRYGIDA KARWACKA, ur. 1786, c, Walentego i Magdaleny Karwackich
1789 –u NPM SALOMEA KARWACKA ur.1789, c. Walentego i Magdaleny; potem ZONA MICHALA Zaleskiego, matka Wincentego Józefa Karwackiego.; WSW; ślub 1814 Karwacka Salomea i Jagutkiewicz Paweł
ur 1790 NPM – Marianna KARWACKA, ur.1790, c. Walentego i Magdaleny; zg1790 - Marianna KARWACKA ur.1790, c. Walentego i Magdaleny;
1791 - lipiec 7 WALENTY KARWACKI chrzestnym Małgorzaty Magdaleny Kisielewskiej c. Walentego i Rosali;
civCrac 1791 WALENTY KARWACKI po. 565;rzeżnik
ur1793 NPM - 1 wrzesien 1793 chrzest ROZALI KARWACKIEJ c. Walentego i Magdaleny; chrzestni Ignacy Szaciłowski i Elżbieta Nowakiewiczowa

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Generacja XIV: Gniazdo Kraków
1790 XIV
xxxxxxxxxxxxxx
Parafia św. Floriana/św. Szczepana
Urodzenia/śluby/zgony na Kleparzu DZIECI BALCERA i SALOMEI:
ur1784 19 kwiecień 1784 KATARZYNA KARWACKA c. Balcera i Salomei
ur1785 25 maj 1785 JAN KARWACKI s/c Balcera i Salomei po kim Jan ?
ur1787 9 feb 1787 AGATHE KARWACKA c. Balcera i Salomei;
sl 1810 3 lipiec 1810 slub AGATA KARWACKA i KARKOSZCZYK WOJCIECH;
ur1787 15 marzec 1797 JOSEPH MICHAL KARWACKI s. Balcera i Salomei
ur1788 13 kwiecień 1788 ADABELT/WOJCIECH KARWACKI s. Balcera i Salomei; zg1788 22 kwiecień 1788 WOJCIECH KARWACKI 7 dni, syn Balcera i Salomei;
ur1789 5 sierpień 1789 DOMINK KARWACKI/a s. Balcera i Salomei; zg1791 Dominik Karwacki (ur 1789 - zm luty 1791;
ur1791 25 maj 1791 MARIANNA KARWACKA c. Balcera i Salomei,
ur1792 3 sierpień 1792 MARIANNA KARWACKI c. Balcera i Salomei Rogozińskiej; zg1794 15 wrzesień 1794 MARIANNA KARWACKA c. Balcera i Salomei;
ur1794 8 sierpień 1794 HEDWIG KARWACKI c. Baltazara i Salomei Rogozinskiej;
zg1794 15 lipiec 1794 MARIANNA KARWACKA lat 76 (prapraprabka) poch. na cmentarzu .
3 stycznia 1795 III rozbiór Polski przez Rosje, Austrie i Prusy (od listopada 1795) CAŁKOWITA UTRATA NIEPODLEGŁOŚCI

ur1799 19 stycz. 1799 AGNIESZKA/AGNES KARWACKA c. Balcera i Salomei
Rogozinskiej1799 ur 19 styczeń AGNIESZKA KARWACKA,
ur1800 14 maja 1800 STANISŁAW KARWACKI s. Balcera i Salomei Rogozinskiej
ur1803 23 styczeń 1803 MARIANNA KARWACKA c. Balcera i Salomei Rogozinskiej; zg1804 27 stycznia 1804 2,5 roczna MARIANNA KARWACKA w domu nr 96/Długa c. Balcera i Salomei ?

1797krak1797 24/4 TESTAMENT: JAN Nepomucen KARWACKI/stryj Augustyna Karwackiego; sFLOR;

1797 zg. 18 kwietnia umiera Joanis Karwacki la 78 lub 70
24 kwiecień 1797: TESTAMENT JANA NEPOMUCENA KARWACKIEGO (dwie wersje : oryginalny dokument J. Karwackiego oraz urzędowy testament magistracki). Ad Acta Mafistrualia Casarco Regiae Urbis Metropolis Cracovia..... Testamentum ultima voluntatis Tomati alino JOANIS NEPOMUCEN KARWACKI Civis Cracoviensis…..
“ W Imieniu Trójcy Przenajświętszej. Gdy iuż przychodzi czas żegnać się z tym światem a ia nie wiedząc Dnia ani godziny, żeby po moiey śmierci żadnego nie było zakłocenia, w ten sposób czynie rozporządzenie. Uprosiłem do tego rozporządzenia Nobiles JMPana Laurentego Męciszewskiego Ławnika Miasta Tego y Szlachetnego Augustyna Karwackiego za świadków y opiekuna czynię rozporządzenie w sposób następujący = lubo cały Majątek, którego Opatrzność Boska mi pozwoliła z żoną moią dorobiłem się, a żadnych dzieci nie pozostało się, wiec wszystko Żonie moiey oddaie u ieżeli chciała Domodostwa sprzedać z inwentarzem, iak chcieć uczynić i nikt nie będzie miał mocy iey zabronienie do tej czynności. Ob. Imieniem AUGUSTYNOWI KARWACKIEMU, synowcowi memu gdy iuz Żona moia Domostwa sprzeda będzie winna mu wypłacić złotych 500 polskich., to że jest co mu ofiaruje; po siostrze moiej pozostałe sieroty; jedeney imieniem Marianna a drugiey Tekla SIGULSKIM, ofiarowuye po złotych 100 polskich, kazdey z osobna, y ażeby dotrzymywać im te sumy dotąd dopóki do lat doyżałych nieprzyidą. Inni lub iacykolwiek krewni gdyby się w przypadku znależli, żadnego prawa ani mocy upominać się nie będą mieli. Długi mnie należące się, których można będzie doyść z Papierów Żonie moiey oddane do Rąk będą powinnni. Pogrzeb podług fortuny moiey niechay będzie, ążeby Sobie krzywdy żona nie uczyniła y mnie. Niemaiąc nic, długów żadnych nie mam y nikomu nic niewinienem. Na co się rękami własnemi podpisujemy
(Jan Nepomucen Karwacki)
( Augustyn Karwacki)
(Laurenty Męciszewski)

zg1797 18 kwiecień 1797 JAN KARWACKI lat 78 (lub 70) na ul. Długiej Mąż Marianny ??
sFLOR;zg1798 20 lipca 1798 umiera JÓZEF KARWACKI w domu 92 /Długa 30
śFLOR1810/1 AGATA KARWACKA + KARKOSZCZYK WOJCIECH, ślub u św. Floriana 1810/1

Od 1815 WOLNE MIASTO KRAKÓW

Karwacki Szymon (ur. 1803) i Trzebińska Józefa Kraków - św. Szczepan, 1833, 94
28 czerwca 1836 roku. w domu 485(310, obecnie Jana 15 „Żelazne Magnolie) zmarł JAN/JOANIS KARWACKI lat 1 ¼ syn (ur. 1835) SZYMONA i JÓZEFY KARWACKICH, na szkarlatyne
Poz 143) W roku 1838 dnia 30 czerwca o godzinie drugiej po południu przed nami Wikarym i Zastępcą urzędnika stanu cywilnego parafii Najświętszej Panny Marii w Wolnem Mieście Krakowie stawili się SZYMON KARWACKI .(ur. 1803).???.... lat trzydzieści liczący... by .....że przy. Ul. Św. Jana pod liczbą 485 mieszkający i Maciej Gałunkiewicz Gra......(?) lat 27 liczący przy Małym Rynku pod liczbą 57 mieszkający; oświadczyli nam że w dniu wczorajszym o godzinie jedenastej PIOTR KARWACKI (ur.1837), syn pierwszego oświadczającego i Józefy z Trzebińskich Małżonków Karwackich, rok jeden i miesięcy trzy mający umarł przy ul Swiętego Jana pod liczbą 485. Akt ten przez nas podpisany gdyż oświadczający pisać nie umieją..

Poz 39) Roku 1843 dnia drugiego marca o godzinie piątej z południa stawili się przed nami Wikarym i Zastępca Urzędnika Stanu Cywilnego Parafii Panny Maryi w Wolnem Mieście Krakowie stawili się Andrzej Nowak i Ignacy Droto Dziadkowie od Kościoła wieloletnie ..... domu przy ulicy Szpitalnej pod liczbą 596 mieszkający i oświadczyli nam, że w dniu dzisiejszym miesiąca i roku bieżącego o godzinie 12 w południe KAMILKA ZOFIA (ur 1841) córka SZYMONA KARWACKIEGO, dworskiego i Józefy z Trzebińskich Małżonków, lat dwa i kwartał ( ur. 1841) licząca umarła przy ulicy Rogackiej pod liczbą czterysta dziewiętnaście (? Fr. Żurkiewicza/266/Sławkowska 16 własn. Wisiów). Niniejszy akt zejścia po odczytaniu stawiającym sami podpisaliśmy, a Ci pisać nie umieją. Ksiadz Andrzej Karczyński, zastępca urzędnika Stanu Cywilnego

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Parafia Wszystkich Świętych
1790 XIV
1788 TERESA KARWACKA - Francka; (siostra mojego pradziadka) ur 1788 par. Wszyt.Swiętych:Teresa Karwacka; córka Marcina i Zofii Karwackich ze Stradomia
ur1824 SEBASTIAN KARWACKI (mój pradziadek) syn Marcina i Heleny Kasinskiej KARWACKICH (Jedrzejów)
BCiala: ur.......? zg 1821 - 5 wrzesień 1821 SAMUEL KARWACKI

ur1789 JÓZEF KARWACKI s...???? WSWsl1820 JÓZEF KARWACKI i MARIANNA MŁODZIANOWSKA . Mąż Marii, ojciec Karola, Aleksandra (dr med.), Ignacego (prof. IT); 1847 DoM 497; 847 JÓZEF KARWACKI, ur. 1785 mieszka w domu 424, mieszk.8; parafia NPM; z żoną MARIĄ- (patrz Marianna Młodzianowska) z 1800 roku, slub ich w 1820 roku; synem KAROLEM KARWACKIM ur. 1823; synem ALEKSANDREM KARWACKIM ur, 1825 od 1837 wymeldowanym do Wiednia; synem IGNACYM KARWACKIM, ur, 1828 potem w 1852-62 prof.. Matematyki w Instytucie Technicznym;

Karwacki Józef i Młodzianowski MariannaRodzice Karola, Aleksandra Józefa, Karwackiego, lekarza, Ignacego prof. Mat. w ITK Kraków - WW. Święci, 1820, 29

Księga aktów małżeństwa, rok 1820, str. 39 – 41, poz. 29
„Toku 1820 Dnia piętnastego Lipca, o godzinie czwartej po południu, przed Nami Zakrystianem Urzędnikiem Stanu Cywilnego Parafii Wszystkich Świętych w Krakowie stawił się: PAN JÓZEF KARWACKI Młodzian liczący lat 31 podług złożonego Aktu Znania w Sadzie Pokoju w dniu 28 Czerwca roku bieżącego........ służbą Dworską trudniący się w Galicji w Żywcu mieszkającym, KAZIMIERZA i REINY KARWACKICH Małżonków zmarłych Syn.. jak świadczy wywód słowny zejścia iego Rodziców i krewnych wstępnych w Sądzie Pokoju na dniu 28 czerwca roku bieżącego sporządzony - B. Stawiła się także i MARYANNA MŁODZIANOWSKA Panna, licząca lat dwadzieścia ieden , podług złożonego Aktu Znania w Sądzie Pokoju w dniu 29 czerwca roku bieżącego sporządzonym ... (..) przy ulicy Franciszkańskiej pod numerem 212 mieszkająca, JÓZEFA MŁODZIANOWSKIEGO i AGNIESZKI z DĄBROWSKICH Małżonków zmarłych Córka, jak świadczy wywód słowny Zeyscia iey Rodziców i Krewnych wstępnych w Sądzie Pokoju na dzień 28 Czerwca roku bieżącego sporządzony - C. D. Strony stawaiące żądaią abyśmy przystąpili do obrządu ułożonego między Niemi Małżeństwa, którego zapowiedzi wyszły w dwóch Parafiach, to iest w Parafii naszey przed główemi drzwiami naszego domu gminnego pierwsza dnia 2 lipca a druga dnia dziesiątego tegoż miesiąca i roku bieżącego w Parafii Żywieckiej w Galicyi podług Formy Rządu Austryackiego iedyne Koscielne w tych ze samych dniach, iak świadczy Extrakt Zapowiedzi w Parafii Żywieckiej wyięty tu pod literą E dołączonym. Gdy żadne załamowanie przeciw rzeczonemu Małżeństwu nie zaszło, my przeyżawszy wymienione papiery, z których okazało się iż formalności iakich Prawo wymaga zachowane zostały, przychylając się do wymienionego żadania, po przeczytaniu stronom i świadkom wszystkich wyżey wyrażonych papierów iako też Działu szóstego Kodeksu Cywilnego w tytule o Małżeństwie, zapytaliśmy przyszłego Małżonka i przyszłej Małżonki, czyli chcą pobrać się ze sobą ? Na co gdy każde z Nich oddzielnie odpowiedziało, iż taka iest ich wola; oświadczamy w Imieniu Prawa, iż JÓZEF KARWACKI i MARIANNA MŁODZIANOWSKA połączeni są ze sobą węzłem Małżeństwa. Tego wszystkiego spisalismy akt w przytomności Urodzonych; w tem Pana Franciszka Hałatkiewicza Plenipotenta Jaśnie Wielmożnego Hrabi Wielopolskiego, lat 49 liczącego – przy ulicy Franciszkańskiej pod numerem 212 mieszkającego; Księdza Jakóba Bryndzki Wikariusza i Urzędnika Stanu Cywilnego Parafii św. Anny w Krakowie, liczącego lat 40 przy ulicy św. Anny pod liczbą317 mieszkającym. JM Pana KAZIMIERZA KRATZERA Obywatela Wolnego Miasta Krakowa liczącego lat 45, na Zamku przy Krakowie pod liczbą 130 mieszkającym – i Sławetnego Pana SEBASTYANA SKOTNICKIEGO Obywatela Miasta Krakowa liczącego lat 35, przy ulicy Grodzkiej pod liczbą 122 mieszkającego we własnym domu ; który stawaiącym przeczytawszy i podpisany został przez Nas i inne w Akcie wyrażone przytomne Osoby. (ks. Stanisław Micinski, Józef Karwacki, Maryanna Młodzianowska, Franciszek Hałatkiewicz,, ks. Jakób Bryndza, Kazimierz Kratzer iako świadek, Sebasyan Skotnicky iako świadek)”

WSw. sl 1843 Karwaski Julianna i Gradowitz Aleksander

3 stycznia 1795 III rozbiór Polski przez Rosje, Austrie i Prusy (od listopada 1795) CAŁKOWITA UTRATA NIEPODLEGŁOŚCI

NPM zg1797 styczeń 14 JAN KARWACKI, l. 23 ..

Urodzenia/zgonyw Krakowie;dzieci Augustyna ..synowca Jana::
Civ Crac 1797 grudzień 16 AUGUSTYN KARWACKI z Wolbromia
NPM ur1798 lipiec 2 ADAM KALASANTY KARWACKI, syn AUGUSTA KARWACKIEGO i Salomei Wojciechowskiej gm I/dom 243/ADAM 1850 dom 433 Sławkowska; ur1803 listopad 10 (wg meldunku w 1847) ADAM KARWACKI syn. Augustyna i Salomei; 1847 ADAM KARWACKIur 10.11.1803, syn Augustyna z Wolbromia i Salomei mieszka sam w domu nr 439, ul.Sławkowska; / Sędzia Trybunału WMK

1798ur…… XIII/3A””” ADAM-A JÓZEF KALASANTY KARWACKI, syn Augustyna) i Salomei-B Wojciechowskiej, ur/ch:.23 lipiec 1798 (Platea Fraterna (zamieszkali w domu 243) BRACKA 8, chrzestnymi byli Filip Włodyczyński \(krakowski kupiec), Urszula Ojśniatowska (bywsza rewizorowa) ,(par.Mariacka), potem adresy Krzyża 5, Sławkowska 23 (Warszawianki),
według meldunku z 1847 roku Adam urodził się 10 listopada 1803, a wiec może jest kolejnym Adamem (po smierci poprzedniego) ? W 1847 roku jest zameldowany sam w domu 439/mieszkanie 2
ADAM KARWACKI, urodzony w Krakowie, religii rzymsko-katolickiej (w materiałach Senatu WMK z 31.V. 1844 roku liczy 39 lat,a więc z 1805 roku). Po ukończeniu szkół gimnazjalnych tudziez kursów filozofii i prawana Uniwersytecie Jagiellońskim, mianowany dnia 17.XI.1823 (a więc data 1805 i wiek 39 są błędne) aplikantem sądowym, otrzymał następnie dnia 14 sierpnia 1928 nominacje kancelisty Trybunału z przeznaczeniem pracowania w biurze prokuratora przy Trybunale. W roku 1833 mianowany był adiunktem przy Senatorze czuwajacym nad pracami instytucji publicznych. Dnia 22 sieronia 1833 złozył egzamin sędziowski, a uchwałą Senatu Zarzadzajacego, rep. Z 7 lutego1838 zapadła z uwagi na zaszczytne polecenie go ze strony Senatu Rządzącego(10.V.1840) jako w urzędowaniu zasłużonym i wyższe kwalifikacje posiadającym, do podwyzszenia pensji, Następnym Reskryptem Senatu Rządzącego miał polecenie sprawowania obowiązków obrońcy spraw rządowych i instytutowych, na koniec 21.V.1842 został powołany na urzad Sędziego dozywotniego Trybunału, który sprawuje dotychcas, a wiec od aplikantury ma staż zawodowy 20,5 lat. Niestety w kolejnych decyzjach Senatu wydawał się być pomijany w awansach, zawsze przegrywa……

NPM zg1802 pażdziernik 10 JÓZEF FRANCISZEK KARWACKI lat 2 s. Augustyna/ wnuk brata Jana Nepomucena Karwackiego o imieniu nieznanym
ur1803 zgon styczeń 9 HELENA ANTONINA KARWACKA 9dni c. Augustyna i Salomei
1808 AUGUSTYN i SALOMEA KARWACCY kupują od wdowy Marianny Grabauer kamienice 652V/460 ul.Krzyża 5, w 1861 roku już w rękach Wincentego Hanowicza

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Karwaccy na Uniwersytecie Krakowskim
W latach 1400 - 1850

B. OKRES ZABORÓW ( Akta Senackie w Arch. UJ)

1798- ? MARCIN KARWACKI (mój prapradziadek), syn Stanisława i Marianny; ojciec Sebastiana studiował u prof. Szacera farmację, potem założył aptekę w Jedrzejowie a, jego córka Teresa wraz z mężem Janem Dominikiem Franckim w Miechowie

1808 - prof. dr LUDWIK KOSICKI, (mój prapradziadek ) ojciec Emili z Kosickich- Karwackiej, żony Sebastiana; studiuje na Wydziale Filozoficznym historie, filologie, bibliotekarstwo; licencjat; magisterium, doktorat; w 1815 słucha „numismatyki”; przed M. Wiszniewskim przez 3 lata kieruje Katedrą Historii UJ; następnie Prorektor Liceum św. Anny, potem św. Barbary; twórca i w latach 1834-
1846 dyrektor Instytutu Technicznego Krakowskiego;

CV Ludwika Kosickiego (arch. UJ w BJ)

1821 - MATEUSZ FRANCKI, l. 32. ur. w Warszawie. Wydział Lekarski – Szkoła Farmacji; zam. pl. Szczepański 262 w Krakowie; wnuk Marcina Karwackiego syn Jana Franckiego i Teresy z Karwackich; aptekarzy w Miechowie TO BRAT DOMINIKA !!!!

1820/21/22/23/24/25 ADAM KARWACKI, l. 19 III rok Prawa, ur. w Krakowie syn Augustyna i Salomei Karwackich; obywateli Krakowa; zam. ul. Mikołajska 652; ADAM KARWACKI potem sędzia dożywotni i członek Trybunału Sądowego WMK

1845-49 ALEXANDER KARWACKI; l. 25 (rok 1849/50) ur. w Żywcu, cyrk. Wadowicki, Galicja; Syn Józefa KARWACKIEGO (urzędnik prywatny) i Marianny z Młodzianowskich; na utrzymaniu ojca zam. ul. Bracka 179 I/ul. Szeroka 79 I/; wykształcenie licealne i filozoficzne , W roku 1849/50 – na Wydziale Filozoficznym IV rok Równolegle – na Wydziale Lekarskim II rok. Potem lekarz w Armii Austriackiej, następnie w Kielcach w Warszawie; znany hodowca roślin, autor poradników o hodowli roślin ozdobnych; brat IGNACEGO (młodszy brat) i KAROLA (starszy brat) KARWACKIEGO ( - potem właściciel Paśmiech k. Kazimierzy Wielkiej; ojciec legionisty Beliniaka Zygmunta Karwackiego; rotmistrza Stefana Karwackiego; vministra rolnictwa Wacława Karwackiego),

1845 IGNACY KARWACKI, l. 17, katolik, syn Józefa i Marianny z Młodzianowskich Karwackich; ojciec oficjalista; na utrzymaniu rodziców, mieszkają przy ul. Mikołajskiej 645; brat KAROLA i ALEXANDRA KARWACKICH; studiuje fizyke i matematykę wyższą; skierowanie i stypendium ze Szkoły Technicznej; musiał być uczniem/studentem/ protegowanym (mojego prapradziadka) Ludwika Kosickiego (dyr. IT 1834-1846); w latach 1852-62 jest profesorem matematyki w w Instytucie Technicznym Krakowskim

Dzieci Franciszka i Marianny Karwackich:
SZYMON KARWACKI od 1833 maż Józefy z Trzebińskich; rodzice zmarłych młodo Jana, Piotra, Kamilki

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Generacja XV: Gniazdo Kraków
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Parafia MARIACKA
1820 XV

NPM ur 1820 ..... dziecko Józefa i Marii z Młodzianowskich Karwackich
NPM ur1823 KAROL KARWACKI s. Józefa i Marii Karwackich ; prawdopodobnie założyciel gniazda Paśmiechy k. Kazimierzy Wielkiej; ojciec Zygmunta (b. podobny do mojego Ojca Tadeusza), Stefana i Wacława Karwackich
NPM ur1825 ALEKSANDER KARWACKI s. Józefa i Marii Karwackich, od 1837 w Wiedniu
NPM ur1826 ALEKSANDER KARWACKI s. Józefa Karwackiego i Marianny Młodzianowskiej; sl1854/ 11 Feb 1854 ALEKSANDER KARWACKI syn JÓZEFA KARWACKIEGO i Marianny Młodzianowskiej; z Angelą Antonią Stacherską, c. Antoniego (18 lat) Swiadkowie St. Fedorowski i Feliks Otfinowski
NPM ur1828 IGNACY KARWACKI s. Józefa i Marii Karwackich

1830zg....... Nobiles SALOMEA KARWACKA; zm. 1830 pażdz. 24 w dom 652(Winc.Hanowicza)/460/sw.Rocha, Krzyża 5; zmarła SALOMEA KARWACKA, z domu Wojciechowska , lat 65 (przyczyna: hydropa) żona Augustyna i matka Adama,: par.NPM

1831zg……. Nobiles AUGUSTYNA KARWACKI, mąż Salomei A,(od 1808 własciciele domu przy Krzyża 5) ojciec Adama Józefa Kalasantego, sędziego Trybunału WMK, .zmarł 1831 lutego 27, l. 78, w Domu 652(winc.Hanowicza)/460/sw.Rocha, Krzyża 5; zmarł na apopleksje AUGUST(-YN) KARWACKI; paraf NPM.

1933 sl SZYMON KARWACKI syn Franciszka i Marianny Karwackich z.... ?? i Józefa Trzebińska

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Parafia św. Szczepana
ASC małżeństwa
1833
poz.94

W roku 1833 dnia dwunastego pażdziernika o godzinie czwartej po południu przed nami Wikarym i urzędnikiem stanu cywilnego Parafii ś. Szczepana stawił się SZYMON KARWACKI (ur 1807), młodzian, lokay na Piasku pod liczbą 93 zamieszkały, lat 26 liczący, syn zmarłych FRANCISZKA I MARIANNY KARWACKICH małżonków; nie mający żadnych następnych krewnych, co wszystko Akt znania i wywód słowny w Sadzie Pokoju Okręgu dnia 29 sierpnia roku bieżącego uczynione dowodzą. Stawiła się także JÓZEFA TRZEBIŃSKA, panna na Piasku pod liczbą 95 w służbie za służącą; lat 23 licząca córka zmarłych PIOTRA i MARIANNY TRZEBINSKICH małżonków nie mająca żadnych następnych krewnych, co wszystko Akt znania i wywód słowny w napomnianym Sadzie Pokoju dnia 5 miesiąca i roku bieżącego uczynione. Stwierdzają Strony tak stanowiące żądanie abyśmy do ułożonego pomiędzy nimi zakładu małżeństwa przystąpili, którego zapowiedzi przed Drzwiami naszego Gminnego ogłoszone zostały, tj. pierwsze Dnia 29 września, a drugie 4 miesiąca i roku bieżących, obydwie w niedziele o godzinie 12 na południe. Gdy w Dnia.. przeciw orzeczeniu małżeństwa nie została w formalności prawnemu przypisane Dopełnione zostało tylko przychylenie zatem do... żądania stron po przeczytaniu wyrażonych papierów jak też i Działu VI o małżenstwie, zapytaliśmy się przyszłych małżonków czyli chcą pobrać się ze sobą na co gdy każde z nich oddzielnie i wyraźnie odpowiedziało, iż taka jest wola, ogłaszamy w imieniu prawa, że SZYMON KARWACKI młodzian i JÓZEFA TRZEBINSKA panna połączeni ze sobą węzłem małżeńskim czego Akt spisaliśmy w przytomności ANDRZEJA KORYCZANIKA lat 26 mającego , szynkarza, JANA SKORCZYNSKIEGO lat 25 liczacego krawca tudzież w przytomności SZYMONA CHECIŁOWSKIEGO lat 27 mającego służącego w mieście Krakowie zamieszkałego i PAWŁA MIASKOWSKIEGO lat 24 liczącego rybaka na Groblach przy Krakowie zamieszkałego; wszystkich przyjaciół pary zaślubionej. Do czemu Akt ten został przez Nas I Józefę Trzebińską po odczytaniu podpisanym. Inne osoby w Akcie wymienione pisać nie umiały. Ks. JÓZEF KWIATKOWSKI – urzędnik stanu cywilnego, JÓZEFA TRZEBIŃSKA – zaślubiona.

NPM ur1836 czerwiec 28 JAN KARWACKI syn Samuela /Szymona (?) i Józefy (ul. Jana) dziecko rok i ¼; NPM zg1837 czerwiec 28 JAN KARWACKI syn Samuela (?) i Józefy (ul. Jana) dziecko rok i ¼;

1836 ur/zg ……XV/5A. JAN-C KARWACKI, zm 1837 czerwiec 28, umiera w domu 485/310/obecnie Jana 15 („żelazne magnolie) pałac Teresy X.Lubomirskiej, potem Cecyli X. Lubomirskiej, JAN KARWACKI, aetas 1 ¼, dziecko (Samuela-nieczytelne ? i Józefy Karwackich,) par.NPM.UWAGA narozna Jana13/Marka potem Chalibogowskich była /związana z rodziną !!!

Sl 1854 ALEKSANDER Józef KARWACKI - ur. 1825 w Żywcu, zm. 25.X.1871 w Warszawie ( synem Józefa KARWACKIEGO i Marianny Młodzianowskiej, brat Karola i Ignacego) ożeniony 11. II.1854 u NPM w Krakowie z Angelą Antonina Stacherską

NPM poz 10.. adres Plac Szczepanski nr 609 11 LUTY 1854: Oświadczenie: JA ANTONI STACHERSKI OJCIEC CÓRCE MOJEJ AMIELI NA ZWIAZEK ZEZWALAM NA CO SIĘ WOBEC SWIATA PODPISUJE: Stacherski Antoni – ojciec kupiec i Felix Otwinowski – obywatel
ALEKSANDER (ur 1826, lat 27)... Josephi Karwacki .... off. priv at Marianna Młodzianowska l.c. fill in Żywiec.... Galnadno Medieno absendudus clinder ... Adres: 609/401 nowy, hipoteczny 386 ul. SZPITALNA 13 (obecnie blok KASY POCZTOWEJ), Dom Pod Łabedziem w 1852 Staanisława Piekarskiego, w 1892 Leona Kurkiewicza.ANGELA ANTONIA STACHERSKA c. Antoniego Stacherskiego i Marianny Rajczarskiej l.c. M.. Gruc.. fil on Baxi ... Casimirus Casimierii ??. Adres: 369/238 nowy, hipoteczny 229 narożny ul. Szczepanska 11 i Plac Szczepanski 10, w 1852 dom Anny Jankowskiej a w 1892 Olimpii Jankowskiej..

Wg PolSłBiogr: (1825-1871...żył 46 lat) lekarz i polmolog, ur. w Krakowie, studiował medycyne na UJ, gdzie uzyskał stopień doktora medycyny. Służył jako lekarz w wojsku austriackim, a po wyjściu przeniósł się do Królestwa Kongresowego, Był powiatowym lekarzem w Kielcach, następnie praktykował w Solcu i wreszcie w Warszawie, gdzie zmarł 25.X.1871 roku. W latach 1859-64 opublikował szereg artykułów fachowych w „Tygodniku Lekarskim”. Od wczesnych lat interesował się botaniką, hodowlą roślin i pomologią, w r. 1866 wydał w Warszawie „ O chodowaniu i pielęgnowaniu kwiatów i roślin pokojowych”, bardzo ceniona i jeszcze dwukrotnie po jego smierci wznawiana (1874, 1886). Ponadto ogłosił prace nt „ Ogrodnictwo warzywne, drzew owocowych i krzewów jagodowych oraz użytecznosć tychże (1871,1887)

sl1863 sept 1863 ślub syna Salomei Karwackiej-Zaleskiej i Michała Zaleskiego; Wincentego Józefa Zaleskiego wdowca l. 47 z Marianna Zukowską, primo voto Zarzycką l. 50 wdowa

NPM 20 wrzesień 1863 WINCENTY JÓZEF ZALESKI, lat 47 wdowiec – faberserarensis ... MICHAELIS ZALESKI i SALOMEA KARWACKA żeni się z Marianną Hukowska primo voto Zarzycką, lat 50, wdową

1822 sierpień 26, LUDWIK KOSICKI 29 lat i KONSTANCJA BULIŃSKA (prapradziadkowie), lat 20 zawarli związek małżeński w kośc. NPM w obecności Nep. Czosnowskiego – kupca, Walentego Wilkowskiego – obywatela, Walentego Kutowskiego, prof..

Kosicki Ludwik i Buliński Konstancja(prapradziadkowie)26 augustus 1822, Ludvicus Kosicki, l. 29 et Constancy de Bulinski, l.20; swiadkowie Jan Niepomucen P…. kupiec; Walenty Walkowski, obywatel, trzeci ?Roku 1822 przed Nami Wikariuszem i Zastępcą Urzędnika Stanu CywilnegoParafii Panny Marii w Wolnem Mieście Krakowie stawił się Urodzony Ludwik Kosicki, stanu wolnego, Proffesor Gimnazjum, przy ulicy Gołębiej pod Liczbą 277 zamieszkały dowodzący złożoną przed nami metryką wyjętą z ksiąg Koscioła Parafialnego w Bolesławcu, że liczy lat 29 skończonych syn Alexego Kosickiego Obywatela w Bolesławcu w Królestwie Polskim, obwodzie Wieluń mieszkajacego i zmarłej Jadwigi z Łąkowskich Kosickiey , a gdy Oyciec....(.......)W imieniu prawa oświadczamy, że Urodzony Ludwik Kosicki Młodzian z Konstancją Józefą Katarzyną trojga imion Bulińską są połączeni ze sobą węzłemTego wsztystkiego spisaliśmy akt w przytomności WJP Jana Nepomucena Czosnowskiego Kupca i Obywatela Krakowskiego zamieszkałego przy ulicy Mikołajskiey pod liczbą 626 zamieszkałego Urodzonego Walentego Witkowskiego Obywatela Krakowskiego przy rynku wielkim pod liczbą 239 zamieszkałego tudzież Urodzonego Stanisława Żukowskiego Aptekarza i Obywatela Krakowskiego przy ulicy Floryanskiej 549 zamieszkałego, JWP Józefa Kuhna, Kupca i Obywatela Krakowskiego krakowskiego przy ulicy Florianskiey pod Liczba 554 mieszkającego; świadków wiek do Dnia świadectwa prawem przypisany mających. Akt niniejszy został stawającym odczytany i wraz z nimi oprócz Oyca zaślubionej , który pisać nieumie, podpisany: Ksiądz Hipolit Wilant wikary i zastępca Urzędnika stanu cywilnego, Ludwik Kosicki, Konstancia Bulińska, Jan Nep Czosnowski, Walenty Witkowski, Stanisław Żukowski, Józef Kuhn. Ślub Kraków - NPM (Mariacka), 1822, 48

1802ur KONSTANCJA BULIŃSKA od 1822 Kosicka….JEJ RODZICE Józef Buliński i Regina z Florkowsich Prima voto Berowa, kupili 13 lipca 1804 kamienice Cyrusowską (ul. Floriańska 12, sp.326,Gm.IV.503) od Józefata Wislickiego. BULINSCY mieli tez drugą kamienicę na ul. Kącik, obecnie św. Tomasza (Gm.IV. 490). W 1831 roku kamienice Cyrusowską dziedziczą: 1) Tekla z Berów Fritzowa, 2) Konstancja z Bulinskich Kosicka (umiera 1832 zostawiając 3 córki) ,żona prof. Gimnazjum św. Anny Ludwika Kosickiego 3) panny Maryanny Bulinskiej. W 1831 w trakcie litcytacji w Rynku cenę 30 000 złp przebił L. Kosicki i stał się ich właścicielem. W roku 1846 włascicielem jest sam prof. Ludwik Kosicki (umiera w tym roku), po nim córka Józefa z mezem Janem Kantym Knowiakowskim (cukiernik), w 1887 już żyje tylko Józefa Knowiakowska, po której w 1905 roku dziedziczy córka ??? która weszła z nią w rodzine Laberscheków, ale już w 1906 jest w rękach
dentysty Wacława Dłużyńskiego i jego żony Marii.

(uwaga w linii przesunięcie o 1 pokolenie ojciec Sebastiana w generacji XIII 1760 – rok urodzenia 1778, czyli w relacji zewnętrznej powinniśmy w drzewie Skały odjąć jedną generację XV jako XIV, XVI jako XV)

SEBASTIAN JAN KARWACKI (pradziadek) - mąż Emili Kosickiej (prababka); zamieszkali w Ojcowie, Sułoszowej a potem w Skale.
Sebastian ożeniony z z Emilią Kosicką ur. w 1824 w ....... ? (córka Ludwika Kosickiego, prof. UJ , dyrektora Instytutu Technicznego oraz Konstancji z domu Bulińskiej, (druga żona Karolina z Bandtków-Kosicka) i zmarłą 1.X.1890 .... Po Powstaniu Styczniowym (konfiskaty) – Sebastian i Emilia osiadają w rodzina w Skale

Sebastian Jan Emilia z Kosickich
Karwacki Karwacka

Dzieci Szymona Karwackiego i Józefy z Trzebińskich wnukii Piotra Szymona Karwackiego rodem z gnieżnieńskiego studenta UJ w 1763::
28 czerwca 1836 roku. w domu 485(310, obecnie Jana 15 „Żelazne Magnolie) zmarł JAN/JOANIS KARWACKI lat 1 ¼ syn (ur. 1835) SZYMONA i JÓZEFY KARWACKICH, na szkarlatyne

Poz 143) W roku 1838 dnia 30 czerwca o godzinie drugiej po południu przed nami Wikarym i Zastępcą urzędnika stanu cywilnego parafii Najświętszej Panny Marii w Wolnem Mieście Krakowie stawili się SZYMON KARWACKI .(ur. 1803).???.... lat trzydzieści liczący... by .....że przy. Ul. Św. Jana pod liczbą 485 mieszkający i Maciej Gałunkiewicz Gra......(?) lat 27 liczący przy Małym Rynku pod liczbą 57 mieszkający; oświadczyli nam że w dniu wczorajszym o godzinie jedenastej PIOTR KARWACKI (ur.1837), syn pierwszego oświadczającego i Józefy z Trzebińskich Małżonków Karwackich, rok jeden i miesięcy trzy mający umarł przy ul Swiętego Jana pod liczbą 485. Akt ten przez nas podpisany gdyż oświadczający pisać nie umieją..

Poz 39) Roku 1843 dnia drugiego marca o godzinie piątej z południa stawili się przed nami Wikarym i Zastępca Urzędnika Stanu Cywilnego Parafii Panny Maryi w Wolnem Mieście Krakowie stawili się Andrzej Nowak i Ignacy Droto Dziadkowie od Kościoła wieloletnie ..... domu przy ulicy Szpitalnej pod liczbą 596 mieszkający i oświadczyli nam, że w dniu dzisiejszym miesiąca i roku bieżącego o godzinie 12 w południe KAMILKA ZOFIA (ur 1841) córka SZYMONA KARWACKIEGO, dworskiego i Józefy z Trzebińskich Małżonków, lat dwa i kwartał ( ur. 1841) licząca umarła przy ulicy Rogackiej pod liczbą czterysta dziewiętnaście (? Fr. Żurkiewicza/266/Sławkowska 16 własn. Wisiów). Niniejszy akt zejścia po odczytaniu stawiającym sami podpisaliśmy, a Ci pisać nie umieją. Ksiadz Andrzej Karczyński, zastępca urzędnika Stanu Cywilnego

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Generacja XVI Gniazdo Kraków
1850 XVI

SPIS LUDNOŚCI KRAKOWA 1850:

KARWACKI ADAM, syn Augusta/ sędzia Trybunału nr domu 439 (gmina IV)dom Holików, OBECNIE SŁAWKOWSKA 23 z balkonami (d. warszawianki)
KARWACKI JÓZEF, lokaj nr domu 424/5 (gmina IV) u Brandysów, obecnie SŁAWKOWSKA 32
KARWACKI JÓZEF, oficjalista , nr domu 645/5, obecnie MIKOŁAJSKA 15; ojciec Karola z Paśmiech, Alexandra z Warszawy, Ignacego Karwackich

GNIAZDO KRAKÓW-Jedrzejów-Skała- KRAKÓW
Prawnuki Stanisława i Marianny Karwackich z Kazimierza Krakowskiego, wnuki Marcina Karwackiego ze Stradomia/Kazimierza w Krakowie oraz Ludwika Kośickiego z Krakowa

BRONISŁAW ALEKSANDER KARWACKI : ur. 6.III lub VI.1850 w Sułoszowej lub Sejnowiszczu lub Sentowiszczu, zm. 18.IX.1911 w Skale/ GROBOWIEC ?? (Skała dom 291). (W 1850 roku Sebastian i Emilia mieli po 26 lat, a więc ślub mógł być rok wczesniej 1849 roku tylko gdzie …..?)
MIECZYSŁAW KARWACKI, ur.16.I.1855 w Skale, (Skała dom 293) ; ożeniony ze Stanisławą Nowacką ze Słomnik; zmarł 10.XI.1923 roku; pochowany w Skale. Miał kamienice w Rynku w Skale; zajeta przez przez sztab austriacki w 1917 roku, potem złupiona przez Rosjan. Miał majętność w Wielkiej Wsi. Zajmował się obrotem nieruchomosciami; majatkami, kamienicami. Miał ich kilka w Olkuszu. Wielkie straty w interesach poniósł w momencie wymiany pieniedzy w 1924 (?), gdy partnerzy w interesach wypłacili mu się w starej walucie (inf.ust. uzyskana w Skale);

WANDA z Karwackich-Aleksandrowa Greyber (1857 - zm.24.IV.1925 lub 24 są różne napisy na nagrobku i zapisy w księgach); żona Aleksandra Greyber (1846-1927) własciviela pałacu w Pekowicach; matka Anieli Greyber-Mitarskiej właścicielki Pękowic (1885 - 1953), żony art.plastyka Wilhelma Mitarskiego – ucznia Malczewskiego (1873-1923); babka znanego psychiatry krakowskiego Jana Mitarskiego; pochowana w grobowcu Kosickich z dziadkiem L. Kosickim, jego teściami Samuelem Bandke, wnikiem i innymi.

ANTONI BOLESŁAW KARWACKI, (mój Dziadek) ur.2.VIII.1860 w Sułoszowej (Skałą dom 294) – ziemianin; około 1910 … objął /kupił na Podlasiu Rakowiec/Rakowicze (może rejon Czyże), gdzie osiadł z rodziną; choroba spowodowała powrót do Zagród/Skały, gdzie zmarł. Po śmierci Rakowiec/Rakowicze sprzedano, potem także Zagrody. Córki kupiły wille w Krynicy, syn Tadeusz poszedł do pracy na Śląsk., potem mieszka w Krakowie, następnie krótko 1938 - 1940 w Zakopanem, w 1940, powrót do Krakowa; wnuk Andrzej .
„ Działo się w mieście Skale 29 marca o godzinie 9.00 rano 1919 roku. Stawili się Mieczysław Karwacki, lat 64, kupiec i Wacław Glinczyński, l. 28 mający, organista, obydwaj w Skale zamieszkali i oświadczyli Nam, że dnia wczorajszego (28 marca), o godzinie 7.00 z rana w skale zmarł BOLESŁAW KARWACKI, lat sześćdziesiąt mający syn niegdyś Sebastjana i Emilii z Kosickich, urodzony w Skale, zostawiwszy po sobie owodowiałą Wandę z Wawrykiewiczów. Po przekonaniu się naocznie o zejściu Karwackiego, Akt ten stawiającym przeczytawszy podpisaliśmy.”

WŁADYSŁAW HIERONIM, KARWACKI ur. 1.X.IV.1864 roku w Skale jako syn kupca Sebastiana Karwackiego i Emilli Kosickiej, zmarł ...? OSIADŁ W WARSZAWIE .
„Działo się w miescie Skale 5 grudnia o godzinie piątej popołudniu szesdziesiatego czwartego roku. Stawił się Sebastian Karwacki, lat czterdziesci kupiec w Skale zamieszkały; w obecności Władysława Dryńskiego lat 42 i Józefa Jankowskiego, lat czterdziesci majacych karpników ? .. w Skale zamieszkałych i okazali nam dziecię płci męskiej, oświadczając, ze takowe jest urodzone w Skale 1.X. bieżącego roku o godz. 3.00 rano z jego małzonki Emilli z Kosickich, lat 36 mającej, Dzięcięciu temu na chrzszcie sw. Przez księdza z powodu braku chrzestnych rodziców nadane zostały imiona WŁADYSŁAWA HIERONIMA, a rodzicami chrzestnymi byli: WALENTY BORKOWSKI i JULIANNA SIENNICKA

STANISŁAW AUGUST KARWACKI, ur. 21.IV.1867/poz.32, roku w Skale jako syn kupca Sebastiana Karwackiego i Emilli Kosickiej, zmarł w Czerniechowie/Czernichowie 17.II.1949 r (akt zejścia 32/49) – (dom 292). – dalej jako mgr farmacji UJ Stanisław Karwacki, aptekarz z Liszek, autor „O znaczeniu ziół w lecznictwie” 1928. Ożeniony z Martyną z Jankowskich ( Środa Wielkopolska); z tradycji w ławce gimnazjalnej zawsze siedział z Wyspiańskim….; podróżował na Wyspy Kanaryjskie, latał balonem nad Paryżem (za sprzedaną cenną szafę ),

„ Działo się w mieście Skale, 13 maja o godzinie szóstej po południu 1867 roku; stawił się Sebastian Karwacki, lat 42, kupiec w skale zamieszkały w obecnosci Piotra Morawskiego lat.29, Jana Wardyńskiego, lat 30 mających „kopników” w Skale zamieszkałych i okazali dziecie płci męskiej urodzone w Skale dnia 21. IV. Bieżącego roku o godzinie 2.00 po północy z jego małżonki Emilii Kosickiej lat 39 majacej. Dziecieciu temu na chrzcie swiętym – dla braku chrzestnych rodziców dzis odbytym – nadane zostały imiona STANISŁAW AUGUST, a rodzicami chrzestnymi August Zarembski i Katarzyna Trepkowa. (Zmarł 17.II.1949 w Czernichowie)”

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Generacja XVII Gniazdo Kraków
1880 XVII

SPIS LUDNOŚCI KRAKOWA 1890:
Ks. Alojzy KARWACKI - prowincjał Franciszkanów, bardzo zasłużony dla odbudowy, organizacji, rekonstrukcji Zakonu , mieszka przy pl. Wszystkich Swiętych 5

W Gimnazjum Krakowskim:
STANISŁAW AUGUST KARWACKI (brat mojego dziadka), mieszka u wujostwa Krywultów (prof. Gimnazjum, mąż Ludwiki Kosickiej) przy ul. Floriańskiej 12, w domu dziadka Ludwika Kosickiego. Przez cały okres gimnazjum dzieli ławę ze Stanisławem Wyspiańskim;. podróżował na Wyspy Kanaryjskie, latał balonem nad Paryżem (za sprzedaną cenną szafę ), ur. 21.IV.1867/poz.32, roku w Skale jako syn kupca Sebastiana Karwackiego i Emilli Kosickiej, zmarł w Czerniechowie/Czernichowie 17.II.1949 r (akt zejścia 32/49) – (dom 292). – dalej jako mgr farmacji UJ Stanisław Karwacki, aptekarz z Liszek, autor „O znaczeniu ziół w lecznictwie” 1928. Ożeniony z Martyną z Jankowskich ( Środa Wielkopolska); z tradycji w ławce gimnazjalnej zawsze siedział z Wyspiańskim….; podróżował na Wyspy Kanaryjskie, latał balonem nad Paryżem (za sprzedaną cenną szafę ),

SPISY EMIGRACYJNE (http://www.ellisisland.org/) do USA przez Nowy York 1890-1920:

1905/ JOSEF MARIAN KARWACKI (brat stryjeczny Ojca) Karwacki, (najstarszy syn Mieczysława; podobno zginął na Titanicu w 1912 roku) Skal (Skała), ur. 1884, przez Triest w USA 4.XII.1905, l. 21, kawaler, pismienny.. jedzie do Detroit na zaproszenie przyjaciela Wincentego Smoczyńskiego.

1904/JÓZEF KARWACKI/Karwatzki z St. Bystra (powiaty suski lub gorlicki)/Tbestra/Austria, ur. 1872, zonaty w wieku 32 lat z Hamburga do USA 14 grudnia 1904; niepismienny z mci St. Bystra; do M. Pleasang/PA, do przyjaciela Jana Ważyka/Mezyka ?

….JÓZEF KARWACKI… BOGNO, PA.. .. patrz powyżej !

1908/MARYA KARWACKA/Karwacka, Kraków /Austria, ur. w Krakowie1868/; przez Hamburg w USA1.VIII.1908, 40 lat, mężatka, żona JÓZEFA KARWACKIEGO (mieszkał w BOGNO.. PA, opłacił podróż). Podała w kraju adres szwagra Ignacego Graczykowskiego, zam. W Krakowie, ul. Misjonarska 3
@1908/Marya Karwacka, Kraków/Austria, ur. w Krakowie
1900, w USA 1908, 8 lat
@1908/Anicla Karwacka, Kraków/Austria ur. w Zbrojni 1892, w USA 1908, 16 lat
@1908/BRONISŁAW Karwacki, Kraków/Austria, ur. w Zbrojni 1895, w USA 1908, l.13

MARIA KARWACKA matka JÓZEFA KARWACKIEGO, ur. 1882
1909/JÓSEF KARWACKI Karwacki, Kraków/Galicja, ur. 1882, przez Breme USA 20.VII.1909, l. 27, piśmienny, kawaler, w Krakowie zostawił matkę MARIA KARWACKA, ul. Floriańska 15; wyjechał do Chicago na zaproszenie kuzyna Ignacego Stankiewicza.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Generacja XVIII Gniazdo Kraków
1910 XVIII

SPIS LUDNOŚCI KRAKOWA 1910:
Ks. LEOPOLD JAN Alojzy KARWACKI – 1910 przełożony konwentu, ksiądz zakonny, ur. 11. listopad 1866, w Dobromilu Galicja,
JÓZEF KARWACKI – 1910 robotnik w Krakowie, ur. 10 stycznia 1886 w mci Perepelniki, pow. Zborów Galicja, tamże zamieszkały na stałe, wyznanie greko-katolickie
MIECZYSŁAW KARWACKI - 1910 studiuje w Krakowie, akademik, stan wolny, wyzm.rzym-kat. Ur. 1886 w Warszawie, st. Za,. Warszawa

SPIS LUDNOŚCI KRAKOWA 1914:
MICHAŁ KARWACKI: kandydat naucz. Pańska 7
STANISŁAW KARWACKI mgr farmacji: ul. Kraszewskiego 9 (stryj Ojca)
STANISŁAW KARWACKI – aptekarz Kołataja 16
ZYGMUNT KARWACKI – sł.agron. ul. Siemieradzkiego 17 (brat stryjeczny Ojca)

SPIS LUDNOŚCI KRAKOWA 1921:
Wanda Karwacka-Greyber (al. Słowackiego 16); (siostra Dziadka Bolesława Karwackiego)
EMILIA KARWACKA (kuzynka mojego Ojca)

JÓZEF KARWACKI :
Elżbieta Karwacka
Zofia Karwacka

STANISŁAW KARWACKI (brat Dziadka Antoniego) mgr farmacji; apteki przy ul. Kraszewskiego oraz przy ul. KołŁątaja
WITOLD KARWACKI s. Stanisława Augusta; ucz. Lic. Witkowskiego, potem studia farmaceutyczne na UJ ( kuzyn Ojca)
SŁAWOMIR KARWACKI s. Stanisława Augusta; ucz. Lic. Witkowskiegi, potem studia prawnicze na UJ (kuzyn Ojca)

Ksiega adresowa KRAKOWA 1932:
Józef KARWACKI, prac. Koleji – ul. Wałowa 3
Stanisław KARWACKI – ogrodnik , ul. Wielicka 9
Tadeusz KARWACKI – ul. Miedziana 26 (MÓJ OJCIEC)
STANISŁAW KARWACKI (kolega gimnazjalny St. Wyspiańskiego) mgr farmacji aptekarz (brat mojego Dziadka)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Generacja XIX/XX Gniazdo Kraków
1940 – 1970 XIX/XX

mieszkali i zmarli w Krakowie
WANDA KARWACKA (moja Babcia)
MARIA KARWACKA (siostra Ojca)
JULIA KARWACKA (siostra Ojca)
TADEUSZ Jan KARWACKI (mój Ojciec; 1940 -1954 kupiec krakowski)
JANINA KARWACKA (moja Matka)
SAMUEL KARWACKI (mój kuzyn) z żoną
WITOLD KARWACKI (kuzyn Ojca - farmaceuta)
ZOFIA KARWACKA farmaceutka żona Witolda
BARBARA KARWACKA (moja siostra)

mieszkają w Krakowie

KRYSTYNA KARWACKA (moja siostra) jej dzieci i wnuki
ANDRZEJ KARWACKI - ur. w Krakowie 1945 (AUTOR ); współorganizator PTMag, współpracownik prof. Juliana Aleksandrowicza, prof. Jana Janowskiego, prof. Mirosława Handke; dyr.adm AGH 1993-1997; wiceminister edukacji narodowej 1997-2000; od 2005 emeryt ZUS-u
Córki i wnuki Barbary KARWACKIEJ-Kubicz (mojej siostry)
Córka i wnuczka SAMULA KARWACKIEGO (mojego kuzyna)
Córka , wnuczka (Sarneccy) i prawnuki (de Junien) Jana Mitarskiego (mojego kuzyna)

UWAGA: Ponadto obecnie mieszka w Krakowie kilkanaście rodzin Karwackich (ponad 70 osób); osiedlonych w latach 70tych; w większości pochodzą z gniazd pozakrakowskich (głównie sandomierskich i podolskich)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
17.08.2011 12:16
Karwacki’s History in USA

11 lipiec 2009

Już wiemy, że klan Karwackich był bardzo mobilny w dziejach Polskich, docierając przez wieki do różnych zakątków Rzeczpospolitej Korony i Litwy, a także różnych zakątków świata. Nie mogło ich nie być także przy kolonizacji i zasiedleniu Ameryki. Emigrowały przed wszystkim środowiska zbiedniałej szlachty zaściankowej.

Przybywali głównie przez Ellis Island w Nowym Jorku, rzadziej Filadelfię, Baltomor, San Francisco. Ich przybycie było starannie dokumentowane, skąd. jak. Dokąd, w aktach okrętowych i migracyjnych. Wiemy więc o nich sporo, dokąd i do kogo jechali. Tam często się osiedlali o czym świadczą spisy ludności z 1900-1910-1920-1930 roku, często jednak zmieniali miejsce pobytu przenosząc się z miejsca na miejsce w poszukiwaniu lepszego życia. Większość po zarobieniu/lub nie wracała z tęsknotą do kraju, wielu jednak zakładało tutaj swoje rodziny na pokolenia.

Przedstawiony w poszczczególnych plikach M 18 A....P przegląd gniazd polonijnych Katwackich w USA w okresie ich powstawania na przełomie XIX i XX wieku, z próbę ustalenia ich ojczystych korzeni – daje możliwość syntezy.

xxxxxxxxxxxxxxxx

Emigranci wg miejsca pochodzenia:

ROSJA 29+ 2 = 31
AUSTRIA i GALICJA 10 + 4= 14
POLSKA 4
LITWA 2
Bezpaństwowi 2

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

WCZEŚNI EMIGRANCI:

Jako odniesienie dla całości wspomnijmy pierwszych odnotowanych Karwackich, którzy przybyli do USA jeszcze w XIX wieku są: już w 1873 roku Joanna Karwacka (1849) z 7 letnia córka. Zapewne jechały do męża i ojca.

1 rodzina Karwackich w USA ; Józefina z Adolfem i Karolem jechali zapewne do męża i ojca..już osiadłego w USA..
.
1873 16 syn ADOLF KARWATSKI ur 1857 przez Glasgow 29 Oct 1873 - New York
1873 14 syn CARL KARWATSKI ur 1859 przez Glasgow 29 Oct 1873 - New York
1873 46 Matka JOSEPHINE KARWATSKI , ur 1827 przez Glasgow 29 Oct 1873 - New York

2 rodzina Karwackich w USA: Joanna i Justyna jechały zapewne do męża i ojca....już osiadłego w USA

1873 7 córka AUSTINA KARWACKA ur 1866 z Liverpool 17 Nov 1873 - New York
1873 24 matka JOHONZA/Joanna KARWACKA ur 1849 z Liverpool

1881 58 Michael KARWATZKI ur 1833 przez Breme 24 May 1881 - New York
1881 48 MICHAEL KARWATZKI ur 1833 ..24 maj 1881
1882 51 JOHN F. KARWACKI ur 1831 . Przybywa 1882-1910 do Maryland

3 rodzina Karwackich w USA: Anna i jej syn Antoni zapewne jechali do męża i ojca.....

1884 50 matka ANNA KARWACKI ur 1834 ;przez Breme 20 Apr 1884 - Baltimore, Maryland
1884 5 syn ANTON KARWACKI ur 1879 przez Breme 20 Apr 1884 - Baltimore, Maryland

Kolejne rodziny

1885 61 MARIANNA KARWACKA ur 1724? 1824 w Maryland 1885-1910
1887 ELZBIETA KARWACKA ur 1857 przybyła 1887-1910 do Maryland
1885 MARYANNA KARWACKA ur 1824 ??? 1885-1910 Maryland
1882 MICHAEL KARWACKA ur 1676 w 1882-1910 w Maryland
1885 WALENTY KARWACKA ur 1867 w 1885-1910 Maryland
1888 87 MICHALINA KARWACKI ur. 1801 przybywa 1888 do Maryland
1888 16 MARIA KARWACKA ur 1872 Hamburha i Le Havre 18 Jun 1888 - New York
1890 JAKUB KARWACKI zaprasza Teofila Tucholskiego 1894 z Warowa/ Grójec ??? w Rosji

Kolejne rodziny

1890 ? ojciec A. KARWATZKI ....przez Anwerpie 28 Nov 1890 - New York / Destination: Connelloville
1890 24 matka M. KARWATZKI ur 1866 przez Antwerpie 28 Nov 1890 - New York / Destination: Connelloville
1890 3 syn R. KARWATZKI ur 1887 przez Antwerpie 28 Nov 1890 - New York/Destination: Connelloville

1890 48 SIVESTER KARWECKI, ur 1842 w Galicji przez Boulogne Sur Mer, France and Rotterdam, Netherlands;31 Jul 1890 - New York
1890 33 STEFAN KARWECKI ur 1857 ;przez Cape, Hayti and Tonaives;5 Apr 1890 - New York
1892 32 WALENTIN Karwaski, ....?????. ur. 1860, w USA 1892, l. 32
1892 32 WALENTY KARWACKI ur 1860 przez Breme 23 Mar 1892 - New York, New York
1892 29 JOHANN KARWASKI ur 1863 przez Hamburg 31 Mar 1892 - New York, New York
1893 36 FRANTIS Karwacka, z Piesnica ?????, ur.1857, w USA 1893, l.36
1893 27 JOS KARWACKI 1866 przez Hamburg 20 Mar 1893 - New York, New Yo
1893 36 FRANTIS KARWASKA u. 1857 przez Breme 10 Apr 1893 - New York, New York
1893 29 1864 FRANCISZEK KARWACKI z Schwarzenau/Czerniejewo pow. Gniezno, Posen ur 1864 w wieku 29 lat 6 maja 1893 z Hamburga do Montrealu
1894 16 JAN KARWOSKI, 1878, usa 1894, l.16

Kolejne rodziny

1893 24 ojciec WALENTY KARWASKI ur 1869 przez Breme 25 Apr 1893 - Baltimore, Maryland
1895 26 matka ANTONINA Karwaska, ..... ??????ur.1869, w USA 1895, l. 26
1895 3 córka  ALBERTINA Karwaska, ??????ur. 1892, w USA 1895, l. 3
1895 1 syn  VALENTIN Karwaska/i, ??????ur. 1894, w USA 1895, l. 1

Kolejne rodziny

1890 48 SIVESTER KARWECKI, ur 1842 w Galicji przez Boulogne Sur Mer, France and Rotterdam, Netherlands;31 Jul 1890 - New York
1896 ? matka MARY A. KARWECKA .....28 Aug 1896 - New York, New York
1896 18 córka FSCA KARWECKA, ur. 1878, usa 1896, lat 18, wspólnie z Josef + Rafael
1896 16 syn JOSEF KARWECKA, ur. 1880, USA 1896, l.16 wspólnie z FSCA + Rafael
1896 18 corka INO KARWECKA ur 1878 przez Hamburg Arrival: 28 Aug 1896 - New York, New York
1896 16 syn JOSEF KARWECKI ur 1880 przez Hamburg 28 Aug 1896 - New York, New York
1896 7 syn RAFAEL KARWECKA ur 1889 przez Hamburg 28 Aug 1896 - New York, New York

1896 7 Z kim ? WŁADYSŁAW KARWACKI ur 1889 przez Amsterdam 26 Sep 1896 - New York, New York
1897 22 22 WŁADYSŁAW KARWOSKI, Brema, ur. 1875, USA 1897, l.22
1899 22 ANTHONY Karwacki, z Sierpee, (Sierpiec ?? na Mazowszu) ur. 1877, w USA 1899, l.22
1899 22 ANTHONY KARWACKI ur 1877 przez Rotterdam 31 maja 1899 do Nowego Yorku

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Liczba gospodarstw domowych (Households):

1840 0
1860 0
1880 0
1900 6

MINNESOTA
1860 MarshallMINN00 00-1 Ojciec Anton Karwacki
1864 MarshallMINN00 00-1 Matka Josephina Karwacki
1886 MarshallMINN00 00-1 Córka Mary Karwacki
1895 MarshallMINN00 00-1 Syn Raymond J Karwacki
1891 MarshallMINN00 00-1 Syn Frank S Karwacki
1900 MarshallMINN00 00-1 Córka Helena Karwacki

MICHIGAN
1865 WayneMICH00 00-2 Brat John Karwacki
1868 WayneMICH00 00-2 Brat Charles Karwacki

PENNSYLVANIA
1868 PhiladPENN00 00-3 Ojciec John Karwacki
1869 PhiladPENN00 00-3 Matka Josephine Karwacki
1897 PhiladPENN00 00-3 Córka Viola Karwacki
1894 PhiladPENN00 00-3 Córka Mary Karwacki

stan NOWY YORK
1845 ErieNY00 00-4 Brat Wladyslaw Karwacki
1854 EireNY10 0-7 Brat Peter Karwacki

1910 19
1920 30 ( 2 przez kobiety)

xxxxxxxxxxxxxxxxx
Według spisów 1900-1910-1920-1930

1900 LICZBA RODZIN 2
1900: Miness 1 Mich 1 Panss 1 NY 1 razem 3

1910 LICZBA RODZIN 8

1910: Mich 2 Ill 1 Maryl 1 Ohio 1 Wisc 1 Wash 1 Ny 1 razem 8

1920 LICZBA RODZIN 30

1920: Mich 8 Ill 1 Maryl 2 Njers 4 Ohio 1 Wisc 2 Pens 4 Wash 2 Calif 1 Ind 1 Luiz 1 Tex 1 NY 2 razem 30

1930 LICZBA RODZIN 48

1930: MichWayne 8 Ill cook 4 Delew 2 Maryl 12 Mass 2 Njers 3 Flor 3 Nyork 10 Conect 1 OH 1 Wisc 1 Penss 2 Wash 2 razem 48

1970 LICZBA RODZIN 86
9 – 16 rodzin : MARYLAND (16 z 86) , NEW JERSEY (11 z 86) , ILINOIS (12 z 86) , MICHIGAN (13 z 86),
4 – 8 rodzin : NEW YORK (6 z 86), PA (6 z 86), CT (5 z 86), Floryda ( 6 z 86)
1 – 3 rodzin : WA 1, OR 1, NV 1, Hawaje 2, MO 1, WI 2, VA 1, RI 1, NH 1, MA 1,, DE 1

2000 LICZBA RODZIN 145

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

PIERWSZY WŁAŚCICIEL ZIEMSKI

ANTONI KARWACKI issue date 29 marzec 1905 liczba ogólna akrów 160
CROOKSTONE / Minnesota

MINNESOTA
1860 MarshallMINN00 00-1 Anton Karwacki
1864 MarshallMINN00 00-1 Josephina Karwacki
1886 MarshallMINN00 00-1 Mary Karwacki
1895 MarshallMINN00 00-1 Raymond J Karwacki
1891 MarshallMINN00 00-1 Frank S Karwacki
1900 MarshallMINN00 00-1 Helena Karwacki

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ŚREDNIA LICZEBNOŚĆ RODZIN

W 1900 Karwaccy 8 osobowe / USA 5 osobowe
W 1920 Karwaccy 6/ USA 4

Najstarszymi pokoleniowo przybyszami byli::

ROK wiek rok
URODZENIA w chwili emigracji
emigracji

GENERACJA XIV od 1790 (2)
1801 87 1888 MICHALINA KARWACKI ur. 1801 przybywa 1888 do Maryland
1814 ? KAZKO/Kazimierz Karwacki Kanada/Manitoba Dauphin Discrit 1906 Census
1820 ? Marina Karwacka Kanada/Manitoba Dauphin Discrit 1906 Census
1917 33 1950 JÓZEF KARWACKI ur 1917 przez Breme 11 Dec 1950 – New York, New Y
GENERACJA XV od 1820 (7)
1824 61 1885 MARIANNA KARWACKA ur 1824 w Maryland 1885-1910
1827 46 1873 JOSEPHINE KARWATSKI , ur 1827 przez Glasgow 29 Oct 1873 –New York
1831 51 1882 JOHN F. KARWACKI ur 1831 . Przybywa 1882-1910 do Maryland
1833 58 1891 Michael KARWATZKI ur 1833 przez Breme 24 May 1881 – New York
1834 69 1903 ANNA KARWACKA, ur 1834 przez Breme 4 Jun 1903 – Baltimore, Maryland
1842 48 1890 SIVESTER KARWECKI, ur 1842 w Galicji przez Boulogne Sur Mer, France and Rotterdam, Netherlands;31 Jul 1890 - New York
1847 78 1925 PAULINA KARWACKA ur 1847 przez Kopenhage 8 Apr 1925 - New York, New York
GENERACJA XVI od 1850 (132
1851 50 1901 ANNA KARWATSKY ur 1851 przez Hamburg 2 Nov 1901 - New York, New York
1856 57 1913 ŁUKASZ KARWACKI ur 1856 Galicja przez BREME 21 Jul 1913 - New York, New York
1856 45 1901 AUGUST KARWATSKY ur 1856 przez Hamburg 2 Nov 1901 - New York, New York
1857 36 1893 FRANTIS Karwacka, z Piesnica ?????, ur.1857, w USA 1893, l.36
1857 53 1910 ELŻBIETA KARWACKA ur 1857 w Maryland 1887- 1910
1857 53 1910 WALENTY KARWACKA ur 1857 w Maryland 1910
1857 16 1873 ADOLF KARWATSKI ur 1857 przez Glasgow 29 Oct 1873 – New York
1857 36 1893 FRANTIS KARWASKA u. 1857 przez Breme 10 Apr 1893 – New York, New York
1857 33 1890 STEFAN KARWECKI ur 1857 ;przez Cape, Hayti and Tonaives;5 Apr 1890 - New York
1858 44 1902 FRANZ Karwacsky, ????? Galicja, ur. 1858, w USA 1902, l. 44
1859 14 1873 CARL KARWATSKI ur 1859 przez Glasgow 29 Oct 1873 - New York
1860 32 1892 WALENTIN Karwaski, ....?????. ur. 1860, w USA 1892, l. 32
1860 47 1907 ANTONI Karwacki, Korki...??? , ur.1860, USA 1907, l. 47
1860 47 1907 ANTONI KARWACKI ur 1860 przez Hamburg 12 marca 1907 do Nowego Yorku
1860 45 1905 JAN KARWACKI ur 1860 przez Hamburg 3 Mar 1905 – New York, New York
1860 32 1892 WALENTY KARWACKI ur 1860 przez Breme 23 Mar 1892 – New York, New York
1860 30 1890 A.KARWATZKI ....przez Anwerpie 28 Nov 1890 - New York / Destination: Connelloville
1860 47 1907 JOSEL Karwecki , Olping, Austria, ur. 1860, USA 1907, l. 47

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

W KANADZIE w 1911 w Saskatchewan były dwie rodziny KARWACKICH z Galicji/Austrii

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
POBOROWI w czasie I Wojny Swiatowej”

WG MIEJSCA URODZENIA:
27 Karwackich : 16 bez okreslenia państwa pochodzenia, 3 z Rosji, 2 Rosji-Polski, 2 z Polski, 2 z USA, 1 Niemcy, 1 Austria, 1 Niemcy, Polska

xxxxxxxxxxxxxx
WG MIEJSCA REJESTRACJI
MIASTA:
Maryland – Baltimor City 6
Manchaster City - 4
Detroit City – 4
Chicago City 3
Buffalo City 2

xxxxxxxxxxxxxx
STANY:
MARYLAND Baltimor 6
MICHIGAN Wayne 4
NEW HAPSHIRE Hillsborough 4
NEW YORK Eire 3
PENNSYLVANIA Luzerne 1 Lackawanna 1
ILLINOIS Cook 3
WASHINGHTON Whatcom 1
NORH DAKORA Stutsman 1
OHIO Ottawa 1

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
STANY W KTÓRYCH MIELI DOMY w 1920
MICHIGAN Wayne 9
NEW YORK 6
PENNSYLVANIA 4
MARYLAND 2
NEW YERSEY 2

xxxxxxxxxxxxxx
RASA i NARODOWOSĆ w 1920 roku wg miejsca urodzenia
Biali: US 50; Polacy 31; Polacy-rosjanie 11
Japończyk 1
US 50
Polska 31
Rosja polska 11
Poznan 5
Rosja 2
Anglia 1
Kanada 1
Galicja 1
Japonia 1
Niemcy 1

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
PIŚMIENNOŚĆ KARWACKICH W POPULACJI 1920 roku

0 - 9 wyższa 18 % od średniej 16 % piśmiennych
10 - 20 jednakowa 96 %
20 - 29 niższa 88 od 92
30 - 39 niższa 80 od 88
40 - 49 niższa 80 od 88
50 - 59 niższa 60 do 90
60 - 69 niższa 42 do 82
70 - 79 wyższa 98 do 80

wg stanów zamieszkania

w MARYLAND 95 % piśmiennych
w NOWY YORK 82 %
w OHIO 78 %
w MICHIGAN 62 %
w ILLIONOIS 60 %

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
W 1920 Martial Status:
15 żonatych
3 owodowiałych
1 wolny

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
% posiadających dom w grupach wiekowych:
16-25 Karwackich 0 średnio też 0
26-35 Karwaccy 20 srednio 22
36-45 Karwaccy 44 srednio 40
46-55 Karwaccy 80 srednio 55
56-65 Karwaccy 30 srednio 68
66-76 Karwaccy 97 srednio 60

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

DOMY własne/wynajete
WŁASNE domy 10
WYNAJĘTE 9

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

II WOJNA SWIATOWA

Zarejestrowanych 19
- najmłodszy 48 lat
- średni 54 lata
- najstarszy 63 lata

12 Karwackich urodzonych w USA

poziom wykształcenia:
- grammar 42,1 %
- 1 rok HS 15,8 %
- 2 rok 15,8 %
- 4 rok 21,1 %
- 2 rok college 5,3 %

rekrutacja w latach:
1940 1
1941 1
1942 11
1943 3
1944 1
1945 1
1946 1

ZGINELI:
II Wojna 5
Koreanska 1
Iracka 1991 1

7 US ARMY veteran Burials 2 US Navy
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

DOMOWE OGNISKA KARWACKICH w 2000 roku

MARYLAND 31
· Baltomore 13
· Sparks Glencoe 2
· Towson 1
· Bel Air 1
· Chase 1
· Chester 1
· Churchville 1
· Edgewood 1
· Fallston 1
· Forest Hill 1

NEW JERSEY 19
FLORYDA 12
NEW YORK 11
MICHIGAN 8

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ROZWÓJ SPOŁECZNY KARWACKICH

Liczba gospodarstw domowych Households:

1841 0
1860 0
1881 0
1901 6
1921 30 ( 2 przez kobiety)
2000 145

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

GNIAZDA OSADNICZE KARWACKICH w USA

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Stan Nowy York

W Kanadzie z GALICJI WSCHODNIEJ i Sandomierskiego
GNIAZDO MONTREAL – Ontario
Gniazdo rodem Sandomiersko-Bełskie.
Tranzytem przez stan Nowy York udawali się do Montrealu w 1912 Siemien Karwacki 1890 z Tyszkowic , w 1913 Maksym Karwacki 1880 ze Strego Dzikowa maz Alelsandry i w 1912 Walenty Karwacki 1874 z Chobrzan.

W i NW skraj stanu lub skraj północn (rejon Eire/Niagara pod Buffalo)

W rejonie Buffalo Z SANDOMIERSKIEGO:
Gniazdo NIAGARA FALLS pod Buffalo S/New York….. z
Gniazdo rodem z BODUSZOWA i MIŁOSZOWIC
Jest tutaj ujęty w spisie 1900 w EIRE Władysław Karwacki (1845) I Potr Karwacki(1854) ujęty w spisie 1920 Eire. W 1930 pojawia się tutaj rodzina Stanleya/Stanisława 1892 i Ewy 1895 Karwackich z synem Tomaszem 1928.
O pokolenie młodsi Karwaccy z Boduszowa i Miłoszowic pojawiają się na pólnoc od Buffalo w NIAGARA FALLS w licznych przyjazdach az do 1914 roku wybuchu I WW

Gniazdo Lackawanna pod Buffalo S/New York…..
Gniazdo rodem z RYTWIAN NW skraj stanu –
pierwszymi w Niagara Falls są:
1897 - zapewne WŁADYSŁAW KARWACKI 1975 być może syn pioniera Władysława Karwackiego (1845), następni
1907 - STANISŁAW KARWACKI 1889 z Boduszowa
1910 – JAN KARWACKI 1889 z Miłoszowic
1912 – STANISŁAW 1894 z Przybysławic
1913 – ANNA KARWACKA z Miłoszowic
1913 - ADAM KARWACKI 1884 z okolic Radomia

W położonym na południe od Buffalo
Gniazdo Lackawanna NIAGARA 1930 / New York
Gniazdo rodem z Rytwian
W 1907 pojawia się PIOTR KARWACKI 1863 mąż Bronisławy/Rózy Wieczorek przybywa do Stanów 1907 roku do Wawrzyńca Kanarka w Witherbee koło Lake Placid.
1910 – pojawia się JÓZEF KARWACKI 1888 syn Piotra; potem już w LACKAWANNA;
1912 – pojawia się TOMASZ KARWACKI 1894 syn Łukasza Karwackiego, bratanek PIOTRA z Rytwian na jegoz aproszenie, więc PIOTR osiadł w Lackawanna,
1913 – pojawia się już w Lackawanna JAN KARWACKI 1891 syn Piotra
1913 –wraz z nim WINCENTY KARWACKI 1896 syn Piotra z Rytwia
NATOMIAST W NIAGARA OSIEDLA SIĘ BRAT WINCENTEGO JAN, obaj synowie Piotra, kuzyni Tomasza

W spisie 1930 roku na zachodnim skraju w hrabstwie Niagara jest odnotowana
rodzina JANA 1891 i Emilli 1892 Karwackich z dziećmi dzieci Stella 1914, William 1915, Lottie 1918 ..... razem 11 dzieci

Gniazdo Elizaville Columbia 1930/New York
Gniazdo rodem prawdopodobnie też z Rytwian
Na północ od Nowego Jorku w graniczącym od wschodu ze stanami Mass.. i Conect... hrabstwie Columbia osiadają na farmie w kierunku Elizaville Karwaccy (dajac nazwę drodze Karwacki Rd); jest to
*rodzina WALENTY 1888 i MAMIE/Maria 1890 KARWACKI ich dzieci Jennie G 1913 jeszcze z Polski i młodsze Helena 1924 i Stanley 1927;
ur 16 maja 1887 MARIA KARWACKA umiera w czerwcu 1977 w Elizaville/Columbi/NY, natomiast jej wnuk
ur 8 listopada 1926 THEODORE KARWACKI umiera w styczniu 2005 roku w Elizavile także.

W 1920 CZESŁAW KARWACKi 1889 syn Piotra z Rytwian CZESŁAW KARWACKI/Czasław Karwoski , Schenectady USA, ur. 1889, z Gdanska do USA 16.VI.1920, l.31, żonaty….. Rodzice: PIOTR KARWACKI, Schenectady NY na N od Nowego jorku, zaraz za Albany, 100 km na E od Uticy Schenectady NY
W 1892 I 1895 WALENTY 1860, ANTONINA 1869, ALBERTINA 1892, VALENTIN 1894
1892/WALENTIN KARWACKI Karwaski, ....?????. ur. 1860, w USA przez Breme 23.III.1892, l. 32 , mąż Antoniny i ojciec Albertyy i Walentego
1895/ANTONINA KARWACKA/ Karwaska, ..... ??????ur.1869, w USA przez Breme 14,VI.1895, l. 26, żona Walentego,
1895/ALBERTINA KARWACKA/ Karwaska, ??????ur. 1892, w USA przez Breme 14.VI.1895, l. 3
1895/VALENTIN KARWACKI/Karwaska/, ??????ur. 1894, w USA przez Breme 14.V.1895, l. 1

Gniazdo BUFFALO / New York…..
Gniazdo rodem z Iwanisk/ Bejsc/Sokołowa/Sandomierskie
W 1906 roku przybywa tutaj STANISŁĄW KARWACKI 1878-1876 maz z Heleny z IWANISK
do Buffalo.
W 1910 MICHAŁ KARWACKI 1884 mąż Julianny z Krolovic k. Bejsc nad Wisła do Buffalo
W 1906 i 1914 ALEKSANDER Karwacki z Sokołowa brat Antoniego, syn Stanisława,
W 1913 WAWRZYNIEC KARWACKI 1873 z Zarzecza/g,radomska maz Marianny

W rejonie Dalton z MAZOWSZA ;
Gniazdo DALTON (Warsaw – Hamburg / Rochester Lackawanna pod Buffalo S/New York…..
Gniazdo rodem z Podlasia/GRODNA
W 1913 roku osiedla się tutaj PAWEŁ KARWACKI, mąż Anny Karwackiej z Chudlina koło Grodna. NIE MA GO W SPISIE 1920, 1930 !!!!

Gniazdo DALTON (Warsaw-Hamburg) / Rochester Lackawanna pod Buffalo S/New York
Gniazdo rodem z ??? MAZOWSZE ? lub Sandomierskie
W 1913 roku przybywa tutaj JACEK KARWACKI 1877 z Tarnowic do Portville PA

W rejonie Buffalo z WIELKOPOLSKI:
Gniazdo BUFFALO/New York…..
Gniazdo rodem z Koło// Kalisz/Gniezno/WIELKOPOLSKIE
Przed 1850 ŁUKASZ KARWACKI i Antonia z Wielan pomiedzy Koninem a Kołem
W 1913 ANTONI KARWACKI 1869 z Borek k. Kalisza syn Stanisława, maz Agnieszki, brat Alekasandra Karwackiego
W 1913 WŁADYSŁAW KARWACKI z 1895 z Kośćielniec, maz Józefy jedzie do milwauke
W 1912 . cała rodzina LUDWIK KARWACKI 1872 z Gniezna żona Pelagia 1878 Dzieci MAX 1905 Gabriela 1902 Wanda 1909 Witold 1913

S skraj stanu lub skraj północny
Gniazdo MONROE 1920/New York……….
W Monroe na E od Eire, pomiędzy hrabstawami Gensee a Wayne w stanie New York nad jeziorem Ontario; l(ale jest też MONROE na północ od Spring Valley w 1920 roku zapisana jest
*JADWIGA KARWACKA 1867.

Centrum stanu
W rejonie UTICA-ONEIDA z SANDIMIERSKIEGO:
Gniazdo UTICA-ROME- ONEIDA 1920/New York .
Gniazdo rodem z Rytwian
W centrum stanu NY pomiędzy Syracuz I Albany, koło ROMA w hrabstwie Oneida w mieście UTICA jeszcze przed I wojną pojawia się kolonia Karwackich, ci sami z Lcakawanna Karwaccy Rytwianscy:
W spisie 1920 pojawia się już *TOMASZ 1894 Karwacki, z Rytwian. Ożeniony z ANASTAZJĄ 1896, ujętą w spisie 1930 wraz z dziećmi Julia 1919, Tadeusz J. 1920, Irena s. 1922, Charlotte M. 1925, Helen M. 1927 i Dorothy 1929 .. najpewniej wszyscy już urodzeni w USA.
W 1912 pojawia się też PIOTR KARWACKI 1893 syn Wojciecha Karwackiego z Borowa
1912/PIOTR KARWACKI, Borów /Russia, ur. 1893, przez Antwerpie do USA 20.VIII.1912, l. 19 kawaler; ojciec WOJCIECH KARWACKI, w Borowie k.Kielc; jedzie do UTICY NY na zaproszenie brata lub szwagra Andrzeja Slepniowskiego; Borów Kielecki /k. Iłzy
W spisie 1930 pojawia się też:
* Rodzina Wincentego 1896 z Rytwian brata Jana 1891 (synowie Piotra Karwackiego i Bronisławy/Róży Wieczorek), którzy razem wyemigrowali do USA w 1913/15 ? WINCENTY Vincent Karwacki 1898 żona Marian G... 1904 . c. Eleinora . (and they had three daughters, Dolores, Joan and Patricia. ?)

SE skraj stanu
Z MAZOWSZA, PODOLA, PODLASIA:

Gniazdo RICHMOND ( pod Nowym Jorkiem) 1930 / New York
Gniazdo rodem z ?
W Richmond na E wybrzeżu pod samym Nowym Jorkiem w 1930 roku objęci spisem są:
* WŁADYSŁAW KARWACKI 1867
* HARRY KARWACKI 1867

Gniazdo QUEENS (pod Nowym Jorkiem) 1930/New York
Gniazdo rodem z ?
W QUEENS na E wybrzeżu pod samym Nowym Jorkiem w 1930 roku objęci spisem są:
* WIKTOR KARWACKI 1897
* rodzina FILIPA 1882 i STANISŁAWY (Stella) 1886 Karwackich z dziećmi
dzieci Karol 1907 Ida 1915 Jennie 1916

Gniazdo Nowy Jork City lub state NY
Do stanu Nowy York lub miasta Nowy Jork City przybyli także
Nowojorskie Gniazdo rodem z Przasnysza/Mazowsze i PODLASIA .. Litwy
* W 1903/ TOMASZ KARWACKI/Karwatzky; l. 17 z Sasker.. Lask/Ros; kawaler, niepiśmienny z Rotterdamu do USA 30 czerwca 1903 na Brooklun NY, do wujka M. Langockiego lub Rangocki, w Baran Island, Brooklyn NY Brooklyn NY
*w 1904/ JAN KARWACKI, Lifsy/Ros ??? a może LITWY !!! Leisy ? ???????, ur.1870, w USA przez Breme 4.V.1904, l. 35; żonaty; wyjechał na zaproszenie kuzyna Jana Pająka
* w 1907 FRANZ FRANCISZEK KARWACKI 1885
1907/FRANZ KARWACKI Karwacki, Serel ??? / Rosja, ur.1885, przez Rotterdam w USA 20.III. 1907, l. 22, kawaler; piśmienny, jedzie na zaproszenie kuzyna Tadeusza Krupińskiego, Newark/Hydesville NY, z nim jada Aleksander Lubowicki urodzony w Czender l. 26, Janen Hichrowski, l.36 ur. Gazelka
Serel Newark na E od Rochester/Hydesville NY
* W 1912 MARIANNA KARWACKA 1891 córka Jana z Krir koło Przansysza bratanica Teodora -1912/MARYANNA KARWACKA, Krir/(Są KRERY pomiędzy Przasnyszem a Mławą) Rosja, ur. 1891, w USA 30.V.1912, l. 21 panna, piśmienna, córka JANA KARWACKIEGO w Krir,; jedzie do wujka TEODORA KARWACKIEGO w Newark NJ. KRIR k. Przasnysza Newark NJ

* w 1912/ STANISŁAW KARWACKI/KARWOSKI, Gladni (Mława?) Lomsa, Russia, ur w GLUDIN w1893, przez Rotterdam do USA 29.IV. 1912, l.19, kawaler; niepiśmienny, zostawił matke WERONIKE KARWACKĄ,; jedzie do NY GreenPoint do brata ANTHONY KARWACKI Gladni/Łomża NEW YORK

Nowojorskie Gniazdo rodem z Podlasia lub Białorusi
* W 1912/ TEODOR/FIODOR KARWACKI/ Korwatzky, Kudlina/Ros/GRODNO; , Rosjanin, ur. 1880, pismienny, żonaty z ELENĄ, w wieku 32 lat jedzie do USA 6 kwietnia 1912; jedzie do Nowego Jorku, na zaproszenie przyjaciela Emiliana Seliwończika Kudlina ???? do Nowego Jorku stan v City
* W 1912/ PROKOP KARWACKI/Korwatzky, z Kudlin/Ros GRODNO, ur. 1894, w wieku 18 lat, niepismienny, kawaler , syn Dymitra Karwatzkiego z Kudlina/Grodno; poprzez Libau/Posen/Prusy do USA 19.X.1912 do New York/NJ state; z całą grupa z okolic Grodna; na zaproszenie kuzyna Szumara.
Kudlina ???? do Nowego Jorku stan v city
* W 1913/ AKELINA KARWACKA/ Karwacky, Rosja, ur. 1893, przez Breme w USA 8.XII.1913, l.19 mężatka, żona Fiodora
* W 1913/ FIODOR KARWACKI/ Karwacky, Rosja, ur. 1890, w USA 8.XII.1913, l. 23, mąż Akeliny;; pochodza z Hule(Guli) obecnie Białoruś przy granicy z Litwą/Wolbryn, gdzie została matka ANNA KARWACKA, jadą na zaproszenie agn. Cham Rilberg, 1453 Gastr Jare, Brooklyn, NY Hule Brooklyn NY
* W 1913 ANNA KARWACKA matka Kiryła .1913/ANUFRI KARWACKA/ Karwazki, Udlin lub Kdlin / k. Grodna/Rosja, ur. 1878, w mci Kowazki/Kawazki; przez Breme do USA 31,III.1913, l. 35, wdowa, niepiśmienna, w kraju pozostał syn KIRYŁ KARWASKI, zaproszenie Nikifor Ksendzule/Nowy Jork UDLIN Nowy Jork

Nowojorskie Gniazdo rodem z Podola
* W 1910/ MARIA KARWACKA, Rozdot/Austria ur. 1880, w USA 3.X.1910, l. 30, wdowa, pozostawiła w kraju matke Anne Szaryn/Rodol.Cal.. jedzie do Chicago Grand Ave, Illinois do brata Jerzego Wziecioronka ????
* w 1913/ WIKTOR KARWACKI, ROZDOL ???lub ROZDOT/Austria(na E od Drohobycza, na S od Lwowa) ur. 1865, przez Hamburg w USA 12.VII.1913, l.48, żonaty z Anielą Karwacka – Rozdole; jedzie na zaproszenie przyjaciela Tadeusza Skrzyńskiego, na Brooklyn/NY, wraz z nim jedzie Ludwik Czekański, l. 30; ROZDOL Chicago/ Nowy York Na S od Lwowa

STEFAN KARWACKI 1888 z Sieniawy do Nowego Jorku
* W 1913/STEFAN KARWACKI/ Karwacki, Lenawa/Lienawa a może SIENIAWA?????/Austria/Rus, ur.1888, w USA 1.V. i 9.V.1913, l.25, kawaler; niepiśmienny, w kraju podał adres matki ANNY KARWACKIEJ w Sieniawie/Leniawie, przyjechał na zaproszenie szwagra Henryka Sobińskiego/Sebrińskiego z NOWEGO YORKU

* W KAROL KARWACKI 1864 i MARIA KARWACKA 1866 z Broóoklynu
1922/ KAROL KARWACKI/Korwatzki,ur. 1864;l. 58 zam. Brooklyn NY , żonaty z Mary; z Hamburga 8.X.1922
MARIA KARWACKA/Korwatzki,ur. 1866;, l. 56, zam Brooklyn NY; żona Karola/Charlesa
* 1917/ KLEMENS ?/CKEWEUTE KARVOTSKI, Rosjanin, 1896; zam. NY, kawaler, z Genui 26 Marca 1917 do USA w wieku 21 lat;

Nowojorskie Gniazdo z Trzykos Sandomierskich
* W 1909/WAWRZYNIEC KARWACKI, Trzykosy/ w USA , ur. 1865, przez Antwerpie w USA 11.II.1909, l. 42 żonaty Z MARIANNĄ KARWACKĄ – Trzykosy; gub. Radom, jedzie do przyjaciela Jana Łado/Sado. Jamaica NY128. Rach. Krzykosy TRZYKOSY ? Jamaika na SE od Nowego Jorku stan
* W 1907/ JOSEL KARWACKI/ Karwecki , Olping lub Olpiny, Austria, ur. 1860, przez Hamburg USA 28.X.1907, l. 47 żonaty, piśmienny,; żona MARIA KARWACKA, Olpiny; jedzie do Nowego Jorku na zaproszenie Jana Kery.. Rery.. Lery.. Ołpiny k. Jasła
I raz 1906/ ALEKSANDER KARWACKI/ KARWACKE, Sokołów (Małopl) ur. 1868, przez Hamburg USA 14.VII.1906, l.38, żonaty, jedzie do Nowego Jorku/Ganow Street 7618 na zaproszenie Mechel Leimanna….(obcy), wraz z nim inni najemnicy do pracy z Dębicy, Tarnowca,
SOKOŁOW Małop. NOWY JORK
ALEKSANDER KARWACKI 1867
II raz 1914/ALEKSANDER KARWACKI/ Karwaski/KARWACKI.. ur. 1867 w Sokołowie /Galicja ;w USA przez Hambug 21.V.1914, l. 47, żonaty z Emilią Karwacką, mieszkają w mci Sielce /Puławy lub Gostynin ?; piśmienny, wyjechał do USA na zaproszenie szwagra Wojciecha Oleksiaka, do Buffalo
Sokołow Malp. Buffalo
ALEKSANDER KARWACKI 1896 syn Wojciecha . brat Kazimierza
* w 1914/ALEKSANDER KARWACKI/ KORWECKI, Góra/GALICJAAustria (np. k. Przemyśla..WERBLYANY/DUBLYANY lub 20 innych GÓR na Podlasiu, Mazowszu, Podkarpaciu; ur. 1896, przez Antwerpie, USA 12. I.1914, l.18 kawaler; piśmienny, adres ojca WOJCIECH KARWACKI, w mci Góra, zaproszenie od brata KAZIMIERZA Karwackiego, NewYork
Góra/Werblyany New York

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

STAN MINNESOTA

Z MAZOWSZA

Gniazdo JA Paul. Minness. Books /Minnesota
Gniazdo rodem z Boiek/BOREK Mazowszę
Przed 1904 ANTONI KARWACKI i AGNIESZKA 1876 KARWACKA
1904/ AGNIESZKA KARWACKA/ Karwaska, Boiek lub Borek/Ros, ur.1876, 28 lat, mężatka , przez Hamburg do USA 20.V.1904, piśmienna jedzie do męża ANTON KARWACHKA, w JA Paul. Minness. Books 812

CROOKSTONE NW cz. Stanu przy granicy z Kanadą
ANTONI KARWACKI issue date 29 marzec 1905 liczba ogólna akrów 160
CROOKSTONE / Minnesota
Cook 1920/ Illinois
* rodzina AGNIESZKI 1879 (wdowy po Antonim ?) Agnes 1879 i Mary 1879 z dziećmi JOHN 1902, FRANK 1903, ANNA 1905, ????? CLARA 1911, MARY 1913

Marshall SWW róg stanu 200 km na SW od Mineapolis
Gniazdo Marshall przed 1900 rokiem/Minnesota
Gniazdo rodem z Mazowsza
JEDNA RODZINA: Antoni 1860 i Józefina z d. Stańczyk 1864 Karwaccy w Marshal z dziecmi Mary 1886, Raymond J. 1895 Frankiem S 1891, Helena 1900
Wkrótce – już w 1910 są ujęci w spisach- rodzina Antoniego i Józefiny ze Stanczyków przeniosła się do N część stanu Washington przy granicy

Gniazdo Omaha/Nebrasca - WHATCOM/ Whatcom 1910
Uwaga Omaha/Nebrasca to jest 200 km na południe od Marshall w Minnesota. Potem sa na północ od Seattle przy samej granicy z Kanadą

200 km na wschód od Marshall pod Minneapolis
Hennepin / zach. Przedmieście Minneapoilis (sr.wsch.część stanu)
Ramsey / północne przedmieście Minneapolis
KLARA LUDWIKA KARWACKI z Hennepin
DAWID PAUL KARWACKI z Hennepin
KENDRA KLARA KARWACKI z Hennepin
IWONA MICHEL KARWACKI z Ramsey
Czyje to dzieci ??????

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

STAN WISCONSIN

W Clark i Langlade z SANDOMIERSKIEGO
Gniazdo CLARK / Wisconsin 1910
Gniazdo rodem z Sandomierskiego/Opatów
Północno-zachodnia część stanu w 1910 roku zamieszkuje tutaj
* Martin?Marcin 1865 Karwacki

Gniazdo LANGLADE / Wisconsin 1920
Gniazdo rodem z ?????
Północna część stanu koło Antig, w 1920 mieszka tutaj
* Michał 1863 Karwacki

W Racine z MAZOWSZA
Gniazdo RACINE-MILWAUKEE nad jez. Michigan, blisko do Chicago w Ill/Wisconsin 1920 i 30
Gniazdo rodem z Mazowsza ?
Nad jez. Michigan skraj wschodni stany Wisconsin, obok Racine, na północ od Chicago w Ill.
w 1910 roku przybywa PIOTR KARWACKI z Borylewa mąż Anny
-
Z WIELKOPOLSKI
Gniazdo rodem z Kaliskiego
- w 1913 - KONSTANTY KARWACKI do Milwauke
- w 1913 - KONSTANTY KARWACKI 1885 z Kościelnicy żona Józefa
- w 1913 - SIDOR KARWACKI 1883 z Kościelnicy żona Marianna
- w 1913 do Buffalo WŁADYSŁAW KARWACKi z Uniejowa

Gniazdo rodem z Wielkopolski ???
* Rodzina FRANCISZEK KARWACKI /Frank 1886 I MAŁGORZATA/ Margerita 1891
W 1913 przybywa EMILIA KARWACKA 1886 żona Franciszka z dziećmi Heleną 1909, Ludwika 1910 i Ella 1912 (wszyscy hospitalizowaniu w maju 1913)

Z SANDOMIERSKIEGO
Gniazdo rodem z Sandomierskiego ???
* Rodzina KAROL 1887 KARWACKI i Maria 1888
Dzieci: Stephen 1908, Henry 1914, Leo 1916, Helen 1918, Loretta 1921, Clara 1924, Carl 1928
W 1913 przybywa do Abivreville KAROL KARWACKI 1887 z Klinek mąż Julianny
W 1923 KAROL KARWACKI 1887 z Klinka
W 1909 MARIANNA KARWACKA 1888 z Jastrzebic

Ester R. Karwacki (Wartman)
Moderator: Piotr Karwecki
1 post • Strona 1 z 1
Ester Rogaczewska Karwacki (Wartman)
Karwacki, Ester R. (Wartman)
Milwaukee Journal Sentinel, The, Jul 6, 2004
Karwacki, Ester R. (Wartman) Tuesday, July 06, 2004 Karwacki, Ester R. (Wartman) (Nee Rogaczewski) Of Largo, FL, age 85 years, safely home on July 2, 2004. Beloved wife of the late Alfred Wartman and the late Steve Karwacki. Loving mother of Kenneth (Nancy) Wartman, the late Gerald Wartman and Mary (Richard) Busteed. Dearest grandma of Kim Ann (John) Poehlman, David (Jacqi) Wartman, Gale Marie (Jeff) Budish, Shawn, Douglas and Patrick (Kerri) Busteed. Proud great-grandma of Jake, Danielle, Jessica, Matthew, Anna, and Nathan. Sister of the late Leonard Rogaczewski, Jean (the late Frank) Hill and Roman Rogaczewski. Further survived by nieces, nephews, other relatives and friends. Ester retired from WE Energies after 18 years in food service. Ester loved cooking and traveling Funeral Mass Wed., July 7, 2004 at 10:30am at ST. HELEN CATHOLIC CHURCH, 3307 S. 10th St. Private interment St. Adalbert Cemetery. Visitation Wed 930 - 1030am at the Church. MAX A. SASS & SONS Funeral Directors (414) 645- 4992 Online Guestbook - maxsass.com
Milwauke

Góra

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

STAN ILINOIS

Tutaj osadnictwo Karwackich koncentruje się w samym Chicago i jego okolicach, w NE rogu stanu przy jez. Michigan

W Chicago z WIELKOPOLSKI
CHICAGO
Gniazdo rodem z Wielkopolski / Sulmierzyce / Kalisz a więc podobnie jak w sąsiednim od północy Milwaukee / stan Wisconsin
W 1905 roku JOHAN JAN KARWACKI 1862 z Sulmierzyc
W 1909 WŁADYSŁAW KARWACKI 1882 z Kalisza

W Cook z MAZOWSZA
COOK
Południowo-zachodnia część Chicago
Gniazdo rodem z Mazowsza/rejon SIERPCA
* Początkiem XIX wieku w Cook na S od Chicago, zaraz przy granicy z Indiana Zamieszkał PAWEŁ KARWACKI 1881 ujęty w spisie 1910 roku. Już w 1920/ a wiec najpewniej przybył przed 1912-13 zamieszkał tutaj
ANTONI 1884 Karwacki (miał podobno 3 siostry), ożeniony z Józefiną 1887, mieli dzieci Janette 1910, Edmund 1911, Zofia 1913 jeszcze w Polsce przed emigracja oraz Florence 1921, Irena 1922 już po połączeniu rodziny, gdyż cała jest ujęta w spisie 1930 roku
PRZYBYWAJĄ do STANU ILLINOIS – CHICAGO za chlebem Karwaccy z bardzo różnych rejonów:

W rejonie Chicago z PODLASIA i Rosji
Gniazdo rodem z Moskwy/BREST podlaski

Z MAZOWSZA
Gniazdo rodem z PRZASNYSZA/Mazowsze
W latach 20tych w COOK pojawiają się
* Rodzina STANISŁAWA 1896 i Stelli 1903 Karwackich z synem (Stanisław Stanley 1896 I Stella 1903 z synem WALTEREM 1925 i bratem WINCENTYM 1887 (Vincentem/Wincentym 1887)
Ci sami w Wayn k. Detroit Po I Wojnie na dobre osiedli tutaj i założyli rodziny (5 rodzin) ujęte w spisie 1930 roku:
* rodzina STANISŁAWA 1896 i Steli 1906 Karwackich (Stanley/Stanisław 1896 KARWACKIi Stella 1906)
* Rodzina LEO / LEONA /LWA 1882 i AGNIESZKI 1890 Karwackich
(z dziecmi: Edward 1911, Stanley 1913, Leo 1914, (prawdopodobnie Leon emigrował przed 1914 rokiem) John 1921, Benney 1924
* w 1905 ANDRZEJ KARWACKI … czeka na rodzinę w 1905 roku

ANDRZEJ KARWACKI………………….S-CHICAGO, Buffalo Str.
1905 / JÓZEFA KARWACKA / KARWACKO, Psosznitz/Przasnysz, ur. 1873, z Rotterdamu do USA 2.V.1905, l.32, mężatka; niepiśmienna, mąz ANDRZEJ KARWACKI, S- Chicago, Buffalo Street 516
1905 / MARIANNA KARWACKA / KARWACKO, Psosznitz/Przasnysz, ur. 1903, z Rotterdamu do USA 1905, l.2
1905 / BRONISŁAWA KARWACKA / KARWACKO , Psosznitz, ur. 1905, z Rotterdamu do USA 1905, lat 0 WSZYSCY ZOSTALI HOSPITALIZOWANI-discharged z Przasnysz do CHICAGO / Ill

wszystkie 3 rodziny ujęte w spisie 1930 roku

Z PODLASIA z Moskwy
- w 1911 JOSIP KARWACKI 1887 z Moskwy, maż Aleksandry

Z SANDOMIERSKIEGO
Gniazdo rodem z Zemblic/SANDOMERSKIE
W 1910 JULIAN KARWACKI 1887 z Ziemblic mmaż Marianny
W 1912 KAZIMIERZ KARWACKI 1889 maż Antoniny

1910/JULIAN KARWACKI, Zemblice/Zęblice k. Kaz. Wielkiej/ Ziemblice-Staszów ?/Rosja, ur. 1887, przez Triest w USA 11.III.1910, lat 23 , piśmienny, żonaty z MARIANNĄ KARWACKĄ, jedzie do Chicago na zaproszenie szwagra Kazimierza Kwietnia, razem płynie 6 chłopaków z Ziemblic: Nowak Andrzej, Noga Wojciech, Karwacki Julian, Bicholec Michał, Salamon Grzegorz, Dabek Wincenty; wszyscy do Chicago
1912/KAZIMIERZ KARWACKI, Szpielary ?????, Rosja,SZPITARY k. Nowego Brzeska ur. 1880, przez Liverpool w USA 23.VIII.1912, l.32, żonaty; piśmienny, brat Juliana (i Stanisława ?) Karwackiego w Chicago, zostawił w Szpietarach żone ANTONINE KARWACKA, pojechał z przyjacielem Józefem Badziochem l.25 , mężem Stanisławy
KAZIMIERZ KARWACKI , z mci Lzpitarz (Lygaitarg)-Szpielary????/Rosja , ur.1881, przez Antwerpie w USA od 8.X.1912, /31 letni, żonaty z ANTONINĄ KARWACKĄ, jedzie na zaproszenie brata JULIANA KARWACKIEGO
ZĘBLICE .Kaz.WLK/Zemblice/Szpielary

Z GALICJI
Gniazdo rodem z Rzędzianowic / SANDOMERSKIE
W 1907 JÓZEF KARWACKI 1879 syn Jana i Jóżefy Karwackich
W 1909 JADWIGA KARWACKA 1892 córka Józefa Karwackiego
W 1912 JAN KARWACKI 1895 syn Józefa wnuk Jana

1907/JÓZEF KARWACKI,/Karwachi /RZĘDZIANOWICE/Austr, ur. 1879, przez Hamburg w USA 9.IX1907. l.. 28 kawaler, pismienny, syn JANA KARWACKIEGO i Józefy Saneckiej-Rzędzianowice, zaproszony do NJ Central Falls przez brata (? Są kreslenia na zapisie) JANA KARWACKIEGO, w 1904 roku był Plymuth
1909/JADWIGA KARWACKA, Bzedzianowice /Rzędzianowice/Galicja, ur.1892, przez Breme w USA 3.I. 1909, l. 17, panna, piśmienna, córka JÓZEFA I APOLONII KARWACKIEJ (Redzianowice), jedzie do Plymoth w PA do wujka Jakuba Rzadowego ???
*1912/JAN KARWACKI, Radzianowic /Rzędzianowice//Galicja, ur.1895, przez Breme w USA 1.V.1912, l. 17 kawaler, piśmienny, syn JÓZEFA I POLONII KARWACKIEJ w Rędzianowicach, jedzie na zaproszenie siostry Jadwigi Karwackiej do Chicago/Illinois.RZĘDZIANOWICE NJ Falls/ Plymoth/Chicago

Gniazdo rodem z Bergu/Słowacja
- w 1907 JOSEF KARWACKI 1887 z Bergu

GNIAZDO Chicago z lubaczowskiego
1913 ŁUKASZ KARWACKI 1865 mąż Anny

1913/ ŁUKASZ KARWACKI/Karvacki, GORZYCE/Galicja (11 róznych miejsc o tej nazwie: w podkarpackiem na E od Sandomierza, na S od Sieniawy, na S od Jasła, na N od Żabna, w Wielkopolsce N od Odolanowa, S od Wrześni, E od Kościań, NW od Żnina) Ur. 1865, przez Breme do USA 21.VII.1913, do Chicago na zaproszenie Wojciecha Skrzypka, lat 48 żonaty z Anną Karwacką w Gorzycach,.
Gorzyce

Józef Karwacki z Gorzyc emig. 1946 do Idahio
Joseph Karwacki
Idaho, Eastport, Arrival Manifests, 1924-1956 birth:
1900
Gorzyce Poland
immigration:
1946
Eastport, Idaho, United States


W 1913 STEFAN KARWACKI 1888 s. Anny z Sieniawy podhalanskiej lub lubaczowskiej

1913/ STEFAN KARWACKI/ Karwacki, Lenawa/Lienawa a może SIENIAWA?????/Austria/Rus, ur.1888, w USA 1.V. i 9.V.1913, l.25, kawaler; niepiśmienny, w kraju podał adres matki ANNY KARWACKIEJ w Sieniawie/Leniawie, przyjechał na zaproszenie szwagra Henryka Sobińskiego/Sebrińskiego z NOWEGO YORKU

GNIAZDO Chicago z Krakowa
W 1909 JÓZEF KARWACKI 1882 syn Marii z Florianskiej 15

1909/JÓSEF KARWACKI Karwacki, Kraków/Galicja, ur. 1882, przez Breme USA 20.VII.1909, l. 27, piśmienny, kawaler, w Krakowie zostawił matkę MARIA KARWACKA, ul. Florianska 15; wyjechał do Chicago na zaproszenie kuzyna Ignacego Stankiewicza.
Kraków

GNIAZDO Chicago z Pieniążkowic na Podhalu
W 1902 FRANZ KARWACKI 1858-
W 1902 MACIEJ KARWACKI 1866-
W 1902 KATARZYNA KARWACKA1877
W 1902 JÓZEF KARWACKI1902
W 1905 STANISŁAW KARWACKI 1978
W 1909 BRONISŁAWA KARWACKA1889 c Jana
W 1913 STEFAN KARWACKI 1888 s. Anny z Sieniawy podhalanskiej lub lubaczowskiej

1902/ FRANZ KARWACKI/Karwacsky/, Pieniazkowice k.Sieniawy Galicja, ur. 1858, niepiśmienny, w USA 28.III.1902, l. 44 żonaty; na zaproszenie szwagra Wincentego Liska w…… ?
1902/ MATYAS KARWACKI/Karvacky, Pienazkowice k. Sieniawy /Galicja, ur. 1866, w USA 1902, l.36; piśmienny, jedzie z żoną i synem, do Chicago na zaproszenie siostry Rodany Beber:
@1902/ KATARZYNA .KARWACKA/yKarvacky..Galicja, ur. 1877, w USA 1902, l. 25 żona Matyasa, niepiśmienna, ich dziecko:
@1902/* JOSEF KARWACKI, ?????Galicja, ur. 1902, w USA 1902, 7 miesięcy

1905/ STANISŁAW KARWACKI/Karwacka, Pienazkowice,k.Sieniawy, ur.1878, w USA 31.I.1905, l. 27; żonaty, niepiśmienny, na zaproszenie szwagra Józefa Szczeliny, do Gallingin / Gallithin PA.

1909/ BRONISŁAWA KARWACKA Karwacka, Chicago/USA, ur.1889, wjazd do USA 1909, l.20 panna, Pieniaskowice /Austria, Ojciec (JAN) Kanty Karwacki Pieniaskowice, na zaproszenie brata Josefa Karwackiego, Chicago Ilinois,
1913/ STEFAN KARWACKI/ Karwacki, Lenawa/Lienawa a może SIENIAWA?????/Austria/Rus, ur.1888, w USA 1.V. i 9.V.1913, l.25, kawaler; niepiśmienny, w kraju podał adres matki ANNY KARWACKIEJ w Sieniawie/Leniawie, przyjechał na zaproszenie szwagra Henryka Sobińskiego/Sebrińskiego z NOWEGO YORKU Pieniążkowice/Sieniawa Podhale Chicago/Nowy York

GNIAZDO Chicago z PODOLA/Rozdol
1909 WIKTOR KARWACKI 1876 mąż Katarzyny

1909/ZOFIA KARWACKA, Kubnio ????/Galicja, ur, 1887, przez Breme w USA 18.V.1909, l. 22,mężatka z synem
@ JOZEF KARWACKI/ Karwacka, Kubnio ????/Galicja, ur. 1909, przez Breme w USA 18.V.1909, , 11 miesiecy..
1909/WIKTOR Korwacki, Rozdol, Galicja, ur. 1876, przez Breme do USA 2.VI.1909, 33, l.; żonaty; niepismienny, w Rozdol żona KATARZYNA KARWACKA; wraz z nim jedzie Bazyli Zatwornyj l.44, mąż Dominiki; jada do Chicago na zaproszenie Piotra Bryjowskiego i Józefa Wilczewskiego;
KUBNIO/ Rozdol n.Dniestrem

W 1910 MARIA KARWACKA 1880
W 1913 WIKTOR KARWACKI 1865 mąż Anieli

1910/ MARIA KARWACKA, Rozdot/Austria ur. 1880, w USA 3.X.1910, l. 30, wdowa, pozostawiła w kraju matke Anne Szaryn/Rodol.Cal.. jedzie do Chicago Grand Ave, Illinois do brata Jerzego Wziecioronka ????
1913/ WIKTOR KARWACKI, ROZDOL ???lub ROZDOT/Austria(na E od Drohobycza, na S od Lwowa) ur. 1865, przez Hamburg w USA 12.VII.1913, l.48, żonaty z Anielą Karwacka – Rozdole; jedzie na zaproszenie przyjaciela Tadeusza Skrzyńskiego, na Brooklyn/NY, wraz z nim jedzie Ludwik Czekański, l. 30; ROZDOL Chicago/ Nowy York
Na S od Lwowa

1913 ANTONI KARWACKI 1887 mąż Anny

1913/ ANTONI KARWACKI (Rusin), z BALUTRASZYN/. ur.1887, przez Hamburg do USA 27.VI.1913, l. 26, pismienny, żonaty z ANNA KARWACKĄ, w Balutraszynie, Balutraczynie, Balutraszczynie /Austria, jedzie do Chicago wraz z nim 2 18.latków Stefan Triuczak, Michał Gęsinowski. zaproszony przez …..Balutraszyn ???? ?????? Chicago

* dziadek WILLIAM KARWACKI (brat Edmunda, Joe I innych) He grew up in what is now the Bucktown area of Chicago during the 20s and 30s and raised a family in what is now Westtown on Augusta. He married Harriet (dont remember her maiden name) and had three children - Leonard (my father), Ray , and Sharon.
** ojciec LEONARD KARWACKI brat Raya I Sharon
*** wnuk/syn ROBERT KARWACKI / Rob Abbott – Chucago

My name is Rob Abbott and I live in the Chicago area - however my birthname is Robert (Bobby) Karwacki. My grandfather was William Karwacki (he had a number of brothers including Edmund and Joe). He grew up in what is now the Bucktown area of Chicago during the 20s and 30s and raised a family in what is now Westtown on Augusta. He married Harriet (dont remember her maiden name) and had three children - Leonard (my father), Ray , and Sharon. My grandfather grew up in Bucktown with Bernard Olszewski who was one of his closest friends and also married my grandmothers (Harriet Karwacki) sister - Irene.
Does this at all sound familiar to anyone? Rabott46

Marianna i Franciszek tesi Karwacki z Chicago
Marianna i Franciszek tesi Karwacki z Chicago
Hello Andrzej, I got in touch with Jodi Cox about her father and we are cousins. Thank you so much. Here is some more of the book. First page: Kssazxka Kwitowa Polsko Katolickey[S or P arafr Sio Taivta in Omaha.Neb. No.31 Antoni Karwacki another page Maryannoi Karwacki Uroi?itasie 1885 ? 23 ?rnesnia W Parapi Peplen Sherman Co Nebraska
Hello Andrzej, I got in touch with Jodi Cox about her father and we are cousins. Thank you so much. Here is some more of the book. First page: Kiazka Kwitowa Polsko Katolickey[S or P arafr Sio Taivta in Omaha.Neb. No.31 Antoni Karwacki another page Maryannoi Karwacki Urodzi? sie 1885 ? 23 ?rnesnia W Parafi Peplen Sherman Co Nebraska Hamosi Wisita D. 12 styornior Roku 1904 ??Amtoniego Rhtapienskego W Kittson Co. Minnesota
Next page Franissrek Tesi Karwacki uradiet sie 1887 D.I W//einia W parapi sw. Stanislawa Kostki w Chicago Illinois umart Dnia 25 su????? 1888 roku Omaha, Nebraska Next page Klemens Karwaski
U?o?iet 24 1888 Omaha, NebraskaUmart D 4 srerpara R 1897
I am having trouble reading the print in the book because it is faint. Send me your address and I will send you a copy of the book.
Thank you, Sandy

Hello Andrzej,
I downloaded your ROOTS. I am tying to copy my book for you and will send it as soon as I can. I am new to computers and scanners. You have someone looking for Marian Josephine Karwacki, from Sedro Wolley, Wa. She was my father's younger sister. Do you have her e-mail address? You also have a page with: Barbara Walker/Crescent City , Sharon Hardy/Klamath,Don Bulle (Bullen), Orlando, Florida. These are my step-sisters and step brother.

My book has these names in it :Antoni Karwacki,1859 with a note that says(in Polish?)umart ,.23go Paz?erniku r.1907,W St. Thomas North DakotaJosefa Stanchyk w or urd?ta sue 1865 r, D, 18 marca wewsi??(hard to read)sejwlt Parapi gu?uni Jarnou u galiciJosefa Lucia Stanczyk ynarta d, 23 gi Oaxdzerbuja r, 1944 Bellingham, Wash. USA

There is more but will try to send the rest from the copy.

Will talk again soon,
Sandy

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Stan MICHIGAN

SE narożnik stanu Michigan wokół Detroit

Gniazdo Wayne k. Detroit STARE i WIELKIE GNIAZDO
Gniazdo rodem z ??
przed 1900 rokiem/Michigan patrz bliskoToledo/Ohio (tam też Karwaccy)
Wayne zach, czesc Detroit/Canton ale Wayne jest takze hrabstwem przyległym od południa do Detroit, miejscowośc stanowi W przedmieście Detroit, leżącym zaraz przy granicy stanu. Zaraz za południowa granicą80 km jest Toledo w Ohio ;

W Wayne (zachodniej części Detroit) już
przed 1900 rokiem osiedlają się tutaj
JAN 1865 Karwacki i
KAROL 1868 Karwacki,

przed 1910 jest też
JAN M 1873 Karwacki i
FRANCISZEK 1881 Karwacki,

wkrótce potem przed wybuchem I wojny dołączają do nich
ALEKSANDER 1883 Karwacki,
FELIKS 1883 Karwacki,
JAN 1888 Karwacki,
bracia WINCENTY 1888 Karwacki i FRANCISZEK 1891
Karwacki,
FRANCISZEK S 1880 Karwacki,
JAN 1891 Karwacki.

Ujęci niżej zapewne pochodzą z tych w/w rodzin Karwackich wszyscy z Micgigan - Wayne

1976 Frank F KARWACKI
1983 Walter KARWACKI syn stanisława i stelli z Mławy
2003 Adele M. Karwacki c. Jana 1897 i Franciszki 1901
1969 Frank Karwacki
2002 Sally Karwacki
1982 Arthur Karwacki s. Franciszka S i Wiktorii
1974 Stefan Karwacki
1992 Frances Karwacki c. Franciszka i Anieli
1981 Anna Karwacki c. Agnieszki

Z BEŁSKIEGO
Gniazdo rodem z bełskiego z Werblyan
KAZIMIERZ KARWACKI syn Wojciecha
ALEKSANDER KARWACKI 1896 syn Wojciecha . brat Kazimierza prawdopodobnie z bełskiego

Z MAZOWSZA
Gniazdo rodem z Mazowsza/ MŁAWA Dąbki
STANISŁAW KARWACKI z Dąbek k. Mławy

W latach 20tych także w COOK.Chicago pojawia się ta rodzina:
· Rodzina STANISŁAWA 1896 i Stelli 1903 Karwackich z synem (Stanisław Stanley 1896 I Stella 1903
· z synem WALTEREM 1925-1983 i
· bratem WINCENTYM 1887 (Vincentem/Wincentym 1887)

Po I Wojnie na dobre w Wayne osiedli tutaj i założyli rodziny (5 rodzin) ujęte w spisie 1930 roku:
* rodzina STANISŁAWA 1896 i Steli 1906 Karwackich (Stanley/Stanisław 1896 KARWACKIi Stella 1906)

* rodzina FRANCISZKA 1890 i Anieli 1904 (Frank 1890 KARWACKI i Agelina 1904) z dziećmi
Frances 1925 i
Florence 1928

FRANZ FRANCISZEK KARWACKI 1890
1907/FRANZ KARWACKI, DAMBEK ( Dąbek pod Mławą, na E od Ostrołęki, E od Częstochowy) ur.1890, przez Hamburg w USA 2. VI.1907, l.17 kawaler; niepiśmienny, jedzie do wujka STANISŁAWA KARWACKIEGO, do Detroit/Michigan. Dambek/Mława Detroit

* rodzina AGNIESZKI 1879 (wdowy po ?Agnes 1879 i Mary 1879 z dziecmi
JOHN 1902,
FRANK 1903,
ANNA 1905,
CLARA 1911,
MARY 1913

* rodzina FRANCISZKA S 1880 i Wiktorii 1888 Karwackich (Frank S 1880 KARWACKI i Victoria 1888) z dziećmi
Artur 1907,
Eleonora 1909,
Irena 1911
Frank 1913,
William B 1919 a tez załozył rodzinę w Oakland
Patrz niżej:

USA / MICHIGAN - DETROIT / Wayn.... Toledo / Ohio:
* rodzina FRANCISZKA S 1880 i Wiktorii 1888 Karwackich (Frank S 1880 KARWACKI i Victoria 1888) z dziećmi Artur 1907, Eleonora 1909, Irena 1911, Frank 1913, William B 1919,

* FRANK Stanley / Franciszek Karwacki I Viktoria Nowicki
** 1) ARTHUR ANTHONY KARWACK (1907) I/Detroit Michigan
Ojciec Mary i Carrol Jane/ syn Franka Stanleya i Victorii Nowicki
***MARY ELLEN KARWACKI Wedding/Toledo Ohio/USA + Donald K. Wedding from Louisville prof., Toledo University,
***CAROL JANE KARWACKI /sister M. Adela
MARY ELLEN KARWACKI Wedding/Toledo Ohio/USA + Donald K. Wedding from Louisvilleprof., prof. Toledo University,
CAROL JANE KARWACKI /sister M. Adela
** 2) IRENE (1911) KARWACKI-Chateau – siostra Arthura – zameżna za Isidor Chateau
Dzieci Ireny Karwackiej Chateau i Isodor Chateau
*** John Chateau
*** Michael Chateau
*** Paul Chateau
*** Mary Anna Chateau
** 3) ELEONORE (1909)KARWACKI-Andres – siostra Arthura-Detroit
** 4) FRANK STANLEY (1913-2002) KARWACKI –Detroit–brat Artura
- brat ELEONORY Andres, IRENY Chateau a potem ARTURA I WILLIAMA ; Brother of Elenore Andres and Irene Chateau, and the late Arthur and William.

Mr. Karwacki was a WWII Veteran of the European Campaign, a member of the Knights of Columbus Council 3725, the Veterans of Foreign Wars Post #8799 and the Macomb Assoc. for Retarded Citizens. Funeral Tuesday In state 10 a.m. until time of Mass 10:30 at St. Edmund Catholic Church, 14025 12 Mile Rd., Warren. Visitation Sunday 6-9 p.m. and Monday 1-9 p.m. with a Rosary at 7 p.m. at Verheyden-Duross Funeral Home, 28499 Schoenherr, (S. 12 Mile), Warren. Memorial contributions to the Macomb Assoc. for for Retarded Citizens 44050 Gratiot Clinton Twp. 48036
FRANK S. KARWACKI - KARWACKI,FRANK S., (1913) Age 89, March 29, 2002. Beloved husband of the late Edwina M. Dzieci (:Loving father of Frederick (Susan), Robert (Lillian) and Frank Jr.

*** Fryderyka SUSAN
*** Robert Karwacki
**** wnuki Krzysztofa. Mattew, Dawida, Elżbiety (Dear grandfather of Christopher, Matthew, David, and Elizabeth)
*** Frank jr Karwacki

Hi, My Aunt, Frances Suchecki, married John P. Karwacki b. 21 Jul 1896, d. 03 Jun 1983and resided in Grand Haven MI. They had two childdren, Fredrick KARWACKI , b 26 Jul 1925, and Adeline KARWACKI, b. 1924, d. 29 May 2003. Any connection??

** 5) WILLIAM B (1919)KARWACKI –Detroit – brat Arthura

FRANK S. KARWACKI - KARWACKI,FRANK S., (1913) Age 89, March 29, 2002. Beloved
husband of the late Edwina M.
- ojciec FRYDERYKI (Susan), ROBERTA I FRANKA Jr
Loving father of Frederick (Susan), Robert (Lillian) and Frank Jr.
- dziadek Krzysztofa. Mattew, Dawida, Elżbiety
Dear grandfather of Christopher, Matthew, David, and Elizabeth.
- brat ELEONORY, ANDRZEJA, IRENY Chateau a potem ARTURA I WILLIAMA
Brother of Elenore Andres and Irene Chateau, and the late Arthur and William.

Mr. Karwacki was a WWII Veteran of the European Campaign, a member of the Knights of Columbus Council 3725, the Veterans of Foreign Wars Post #8799 and the Macomb Assoc. for Retarded Citizens. Funeral Tuesday In state 10 a.m. until time of Mass 10:30 at St. Edmund Catholic Church, 14025 12 Mile Rd., Warren. Visitation Sunday 6-9 p.m. and Monday 1-9 p.m. with a Rosary at 7 p.m. at Verheyden-Duross Funeral Home, 28499 Schoenherr, (S. 12 Mile), Warren. Memorial contributions to the Macomb Assoc. for for Retarded Citizens 44050 Gratiot Clinton Twp. 48036


Oakland Michigan

1987 William B KARWACKI syn franka s
1987 Dorothy A KARWACKI
2002 Frank S. Karwacki 1880 brat ? ojciec / Williama

* rodzina FRANCISZKA S 1880 i Wiktorii 1888 Karwackich (Frank S 1880 KARWACKI i Victoria 1888) z dziećmi Artur 1907, Eleonora 1909, Irena 1911, Frank 1913, William B 1919,

* rodzina FRANCISZKA 1892 i Władysławy 1890 (Frank 1892 KARWACKI i Władysława 1890) i dzieci
Raymond 1914,
Helen 1917
oraz brat WINCENTY 1890

Gniazdo rodem z Podlasia/ GRODNA
* DOMINIK KARWACKI 1888-1868.. Detroit z GRODNA !!!
Niestety nie ma składu w dokumentacji migracyjnych i spisowych o Dominiku ...

GNIAZDO PODLASIE – rej. GRODNA - DETROIT
DOMINIK KARWACKI (ur. Grodno 1888, zmarł 1968), miał 10 rodzeństwa, w rodzinie ziemiańskiej,był oficerem kawalerii carskiej, wyemigrował jako jedyny z rodziny około 1916, ożenił się w USA miał dwie córki (Mary Karwacki-Currie).
CHRIS CURIE SAYS: My grandfather was Dominic Karwacki. I was told that he grew up in the area of Grodno, Poland, and was one of about 11 children. He was born in 1888 and died in 1968. Supposedly his family were landed gentry, but not wealthy. He was an officer in the Russian cavalry, where he became a Bolshevik. When he arrived in the United States about 1916, he was drafted into the Army. He eventually settled in Detroit, married, and had two daughters. Supposedly he was the only member of his immediate family who emigrated to the United States. If anyone has any information about the Karwacki clan, I'd appreciate knowing about it. -- Chris Currie (son of Mary Karwacki Currie, daughter of Dominik Karwacki)
From: The Curries To: 'Andrzej Karwacki' Sent: Saturday, March 15, 2003 4:12 AMSubject: RE: Roots of Karwacki.....Dear Andrzej:Thank you for sharing this very interesting information about our family. I will ask my mother to read it and respond to you in Polish with any additional information she has about our ancestry. Best wishes for your continued research into the Karwacki clan! -- Chris Currie (son of Mary Karwacki Currie, daughter of Dominik Karwacki)---

Do Detroit przybył też:
Gniazdo rodem z Krakowa SKAŁY
W 1905 a potem 1912 JÓZEF KARWACKI 1884
1905/JOSEF MARIAN KARWACKI/ Karwacki, Skal (Skała ?????), ur. 1884, przez Triest w USA 4.XII.1905, l. 21, kawaler, pismienny.. jedzie do Detroit na zaproszenie przyjaciela Wincentego Smoczyńskiego.SKAL

S część stanu koło Marshall na W od Detroit
Gniazdo CALHOUN 1920 / Michigan
Gniazdo rodem z ?
* w Calhoun na SWW od Detroit przed 1920 zamieszkał
JAN 1880 KARWACKI

Na S od Detroit lub hrabstwo Ottawa W brzeg stanu Michigan
Gniazdo OTTAWA 1930 / Michigan
Na południe od Detroit miejscowść Ottawa lub Zach. Wybrzeże jez. Michigan, po drugiej stronie Chicago, koło Gran Haven, Jenison, Holland. (na W od grand Rapids) HRABSTWO OTTAWA !!!..
Gniazdo rodem z ?
W latach 20-tych osiedlii tutaj
*JAN 1897 i Franciszka 1901 Karwacki mieli
Adele 1924 i
Freda 1926.

Ottawa Michigan Index od Death in Michigan

1992 Frances KARWACKI
1983 John P KARWACKI
1983 John Karwacki

SE fragment stanu Michigan
Gniazdo GENESEE1930/Michigan
20 km na NE od Flint, 100 km na NNW od Detroit
Gniazdo rodem z Podlasia ?
* też w latach 20tych na NW od Detroit i na N od Flint w GENESEE osiedli ALEKSANER 1887 KARWACKI i MANNIE 1888 z dziećmi Katarzyną 1916 i
Piotrem 1918

1913 ALEKSANDER KARWACKI z Rosji syn PAWŁA
1913/ALEXANDER KARWACKI/ Korwacki; Rosjanin – Seliba/Seliba k.Guta..patrz Mohylew/, Russia, ur, 1881, przez Liverpool w USA 26.XII.1913, lat.32, kawaler …. Syn PAWŁA KARWACKIEGO /Seliba; Jedzie do Pittsburga PA, do kuzyna …Grze… Oba..diowskiego,/BIAŁORUŚ
z Seliba Pittsburg PA

Index od Death in Michigan Macomb NE przedmieście Detroit
ZGONY
1995 Teresa K. Karwacki
1973 Frank J KARWACKI
1999 Edwina M. Karwacki
1976 Frank Karwacki
1973 Frank Karwacki
1997 John J. Karwacki
1981 Anna KARWACKI
1981 Anna Karwacki
1999 Chester T. Karwacki

Michigan

1995 Teresa Karwacki

EDMUND KARWACKI, b.16.X.1910, d. III.1983, Illinois, Kaliua, Hawai
DOROTHE KARWACKI – Hawaii-Kaliua,b.9.III.1911 – 28.X.1995
DOROTHE KARWACKI – Michigan, b. 21.12.1921 –d. 3.IV.1921

Saginaw

1994 Angeline Karwacki
1994 Angeline Karwacki
17.08.2011 12:25
Aneks 2 cd

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

STAN OHIO

Z BEŁSKIEGO
Gniazdo TOLEDO / Ohio 1910
Gniazdo rodem z bełskiego
Toledo leży przy samej granicy z Michigan, 80 km na południe od Detroit
W census 1910 w Lucas Toledo w NW wierzchołku stanu, blisko granicy z Michigan i jeziora Eire występuje. Bardzo wcześnie dotarła tutaj rodzina LUDWIKA kARWACKIEGO.
* Rodzina Ludwika / Louis 1865 Karwackiego
** syn Jan/John KARWACKI ?

Gniazdo Cuyahoga / Ohio 1920
Wyspa kilka mil na północ od Clevelend
Lub Na N od Akron NE cz, stanu rejon Cleveland
* samotna Józefina 1850 Karwacka

Gniazdo Stark City / Ohio 1930
Stark City na S od Akron NE część stanu
* rodzina TOMASZ 1885 Korvatsky i Jadwiga 1890
** Dzieci
** Jan KARWACKI 1916,
** Irena KARWACKI 1918,
** Larry KARWACKI 1919,
** Helena KARWACKI1921,** Joe KARWACKI 1924

Z POMORZA
PÓŁNOCNO-ZACHODNIA PENNSYLVANIA Uwaga w związku i z wpływem Cleveland w Ohio

Gniazdo Conneautville / Pa
UWAGA TO JEST BARDZO blisko Cleveland w Ohio, zaraz na E od niego
Gniazdo rodem z Jonasdorf/Janówka k. Malborka
W 1901 AUGUST KARWACKI 1856 ANNA AUGUSTA ADOLF GOTLIEB EMMA

1901/AUGUST KARWATSKY, z Jonasdorf/Janówka k. Malborka lub Jankowiec k. Ostródy; ur. 1856, żonaty l.45, z Hamurga jedzie do USA 2.11.1901,do Conneautville/Pa, do brata Piotra Karwatsky; a wraz z nim:
ANNA l. 50, ur. 1850
AUGUSTA, l. 18, ur. 1882
ADOLF, l. 16, ur, 1885
GOTLIEB, l. 9, 1892
EMMA, l.6, 1895

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Stan PENNSYLVANIA

Początek osadnictwa Karwackich PRZED 1900 rokiem
POŁUDNIOWO-WSCHODNIA PENNSYLVANIA Uwaga: ta cześć stany pod wpływem New Jersey wspólny z nim rozwój tego gniazda.
– Philadephia
Miedzy stanem NY a Maryland

Z MAZOWSZA I PODLASIA
SE część Pennsylvanii
Gniazdo Philadephia 1900/20/30
Gniazdo rodem z ...?
Już przed 1900 rokiem osiada w Filadelfii
* rodzina JANA/Johna KARWACKIEGO 1868 i Józefiny 1869, mają dzieci;
** Viola 1897,
** Mary 1894,
** Helen 1925
JAN figuruje też w spisie 1920 roku

Gniazdo rodem z Natratowa na Mazowszu
MARIA KARWACKA ur. 1885
W 1905 JAN KARWACKI 1860 z Natratowa do córki Marii Karwackiej
1905/JAN KARWACKI, Natratowo ( Nadratowo jest na Mazowszu na N od Sierpca i W od Mławy) Rosja, ur. 1860, w USA przez Hamburg 3.III.1905, l. 45; żonaty; wyjechał na zaproszenie córki Maryi Karwackiej, do Filadelfii ?Salman Str/. Pa-Pennsylwania Natratowo

Gniazdo rodem z ....
W 1922 Cecylia KARWACKA 1901 z Warszawy
1922/CECYLIA KARWACKA, .panna..ur. 2.XI.1901 w Filadelfii, przez Kopenhage do USA wjazd 1922, l.20, paszport 1753 Warszawa Polska, VII.1922, w USA u kuzyna Czesława Oben , Reading, PA.

W 1905 STEFAN KARWACKI 1883 z Pelti na Ukrainie
1905/STEFAN KARWACKI, Pelti (Ukraina Peltew ?//?) - ur.1883, przez Breme w USA 18.VII.1905, l. 22 kawaler, niepiśmienny, zaproszony przez kuzyna Feliksa Zelikowskiego, z Plilade, PA PELTI Filadelfia/PA

Gniazdo rodem z ....
Natomiast w 1930 figuruje NOWA rodzina
FELIKS 1893 Karwacki,
LUDWIK 1896 Karwacki i Katarzyna 1905

Gniazdo rodem z Kobrynia/ Kamieniec litewski
W 1907 NIKITA KARWACKI 1888 z Kobrynia
1907/MIKITA KARWACKI/Korwatzky, Kobrin/Ros, Rosjanin, ur. 1888, niepiśmienny, kawaler w wieku 19 lat z Rotterdamu do USA 13 kwietnia 1907, na zaproszenie półbrata P. Gryniewicza do Camden NJ KOBRIN k.Kamieńca Litweskiego CAMADEN NJ ale vis a vis Filadelfii w Pens/ dokładnie po drugiej stronie rzeki

Gniazdo rodem z Lenki.....do Mt Trees Rocks
1913 JULIAN KARWACKI 1889 z Lenki /Rosja maż Anny
1913/JULIAN KARWACKI/KARWECKI, Lenki, Russia, ur 1889, z Rotterdamu do USA 10.VII.1913, l.24; piśmienny, żonaty – zona ANNA KARWACKA, Lenki; jedzie na zaproszenie przyjaciela Dominika Niżackiego ? do M. Trees Rocks PA; Lenki Mt. ? Trees Rocks PA

Z GALICJI

Gniazdo CHESTER na SW od Filadelfii
Gniazdo rodem z DUBLAN w Galicji
1913 JULIAN KARWACKI 1889 z Lenki /Rosja maż Anny
1913/JULIAN KARWACKI/KARWECKI, Lenki, Russia, ur 1889, z Rotterdamu do USA 10.VII.1913, l.24; piśmienny, żonaty – zona ANNA KARWACKA, Lenki; jedzie na zaproszenie przyjaciela Dominika Niżackiego ? do M. Trees Rocks PA;
Lenki Mt. ? Trees Rocks PA

Gniazdo GLENSIDE MONTGOMERY
Gniazdo rodem z ?
Na NE od Filadelfii GLENSIDE MONTGOMERY 1930
Mieszka * ANTONY B w 1910 Karwacki
Anthony S Karwacki Glenside Montgomery 13 V 1919 – 18 kwiecień 2002

PÓŁNOCNO-WSCHODNIA PENNSYLVANIA
WYRAZNIE CENTRUM osadnicze wokół SCRANTON, Lackawanna, Luzerne

Z PODLASIA
NE część Pennsylvanii
Gniazdo SCRANTON/ Luzerne/SCRANTON 1900/20/30
W północno wschodniej części stanu w rejonie SCRANTON !!! Wilkes Barre
Gniazdo rodem z Podlasie ?
Mieszkaja w LUZERNE 1920
* FRANK 1892 Karwacki
* STEPHEN 1885 Karwacki
* ROSE 1898-1975 Karwacki
Mieszkają w LUZERNE 1930
* STANISAW/Stanley 1910 Karwacki
* SAMUEL 1909 Karwacki

Gniazdo SCRANTON Kingston – Luzerne /SCRANTON
Gniazdo rodem z Podlasie ?
W 1912 KONSTANTY KARWACKI 1882 mąż Aleksandry z Bogysz w Rosjii
1912/KONSTANTY KARWOSKI ???, Bogysy/Russia, ur. Bogysz w1882, niepiśmienny; z Liverpoolu do USA 6.XII.1912, l.30, zona ALEKSANDRA KARWOSKA, jedzie do Kingston/SCRANTON PA; zaproszenie kuzyn Józef Karwoski. Karwacki ?; Bogysy Kingston/Osburn/ PA

1875-80 WŁADYSŁAW KARWACKI z Paciwiszek w Scranton
W 1909 TOMASZ KARWACKI 1883 syn Konstantego z Paciwiszek / Pagiwieszk
1909/TOMASZ KARWACKI/ Karwazki, Pagowiszki (Paciwiszki,Saciwiszki) ????/Rosja , ur. 1883, przez Hamburg w USA 8.VII.1909, l. 26 kawaler, piśmienny syn KONSTANTEGO KARWACKIEGO –Paciwiszki, brat WŁADYSŁAWA KARWACKIEGO Serantan ???? PA USA SCRANTON !!!
Paciwiszki Saratan ?? PA

Gniazdo rodem z Przytulanki/ Mońki podlaskie
W 1907 BOLESŁAW KARWACKI / Karwatzki 1887 z Przytualnki/Monki podlaskie
1907/BOLESŁAW KARWACKI/Karwatzki, ur, 1887, zam/ Prczitulanki/Prazitulanki//Ros (PRZYTULANKA k. MONIEK-Knyszyna), Polak, kawaler, lat 20 , przybywa z Bremy do USA 26.IV.1907; niepismienny; do szwagra Wawrzynca Trerzychowskiego w Throop/PA, tamtez jadą Poznak Piotr i Iwanicki Aleksander (pismienni)z PRZYTULANKA k. MONIEK-Knyszyna do Scranton

Gniazdo SCRANTON
Gniazdo rodem z Zastocza podlaskiego ?
W 1907 MARIANNA KARWACKA 1901 córka Adama w Scranton

1907/MARIANA KARWACKA Zastocze/Ros (k. Annopola, lub k. Knyszyna), ur. 1901, w USA 27.X.1907, l. 6 dziecko, jedzie do Ojca ADAMA KARWACKIEGO, w Seratow PA, wraz z Józefem Kaczynskim lat 18 z Zastocza, synem Pawła Kaczynskiego; którego zaprosił kuzyn Tomasz Kaczynski tez z Seratow. Pa.
Zastocze Seratan /PA ???

W 1911 KAROLINA KARWACKA 1863 matka Adama do Jersey City

1911/KAROLINA KARWACKA/ Karwasza/, Zaleki ?????/Rosja, ur. 1863, przez Rotterdam w USA 24.VII.1911, l. 48; wdowa ; piśmienna, na zaproszenie syna ADAMA KARWACKIEGO do Jersey City NJ, adres w kraju nie podany Zaleki Jersey City/NJ

WŁADYSŁAW KARWACKI
STANISŁAW KARWACKI 1889
ADAM KARWACKI 1884

1907/STANISŁAW KARWACKI, Bodusov/Ros/(Boduszów k. Iwanowic w sandomierskim, pow. Opatów, gm. Iwaniska, par. Mydłów?) Rosja/25 km na WNW od Tarnobrzega, gmina Iwaniska, ur.1889, przez Antwerpie w USA 3.VII1907, l.18. kawaler; syn JANA KARWACKIEGO w Boduszowie Opatowskim/gub. Radom, jedzie do WŁADYSŁAWA KARWACKIEGO/ Buffalo – Niagara Falls 1591 NY

1913/ADAM KARWACKI, Opacienka gub. Radom (OPACIONKA na N od Jasła i S od Pilzna)/Rosja, ur. 1884, przez Breme do USA 15.II.1913, l. 29, syn Karoliny i …. :;żonaty z FRANCISZKĄ Karwacką, Opacienka, Rosja, jedzie do brata STANISŁAWA KARWACKIEGO, zam. Kościuszki 223 , Niagara Falls, NY
Boduszów/Opacienka Niagara Falls/Buffalo NY

Gniazdo SCRANTON/Olyphant ...
Gniazdo rodem z Kodlubon / Podlasie ?

ANIELA KARWACKA w Olyphant ciotka/siostra Marian

w 1904 MARIAN KARWACKI 1878 ; 1904/MARIAN KARWACKI/Karwacky, Kodlubawa/Kodluboin/Ros (Kodlutowo k. Płońska, lub Kodlubitsa wschodnia Ukraina ?) ur, 1878, przez Hamburg w USA 1904, lat 26 ; żonaty; piśmienny, jedzie na zaproszenie siostry ?/ ciotki ?i Anikla/Aniela KARWACKIEJ do Olyphone Pa, Box 772, z KODLUBOIN do Olyphant k. Scranton

Gniazdo SCRANTON / Bogno ... Dunmore k. Scranton (na E) na południe jest Moskow
Gniazdo rodem z Wilna
JÓZEF KARWACKI/Karwatzky z Wilna

1905 KAZIMIERZ KARWACKI 1881 do brata Józefa w Dunmore
1905 STANISŁAW KAEWACKI 1878 do brata Józefa w Dunmore

1905/KAZIMIERZ KARWACKI/Karwatzky, ur. 1881, z Wilna, Polak, kawaler, w wieku 24 lat z Hamburga do USA 24 czerwca 1905 do Dunmore../PA do brata Józefa Karwatzky; jedzie z kuzynem Adamem Siemianowiczem
1905/STANISŁAW KARWACKI/Karwetzky, ur. 1878; z Wilna, pismienny, żonaty z Hamburga do USA 2 lipiec 1905, do Dunmore/Pa do Jozef Karwaczki
z Wilna do Dunmore k. Scranton/Pa

w 1908 WŁADYSŁAW KARWACKI 1883 z Ocewicz, brat KAZIMIERZA Karwackiego kuzyn JÓZEFA KARWACKIEGO

1908/WŁADYSŁAW KARWA(E)TZKI, ur. 1883 w Ociewicach; kawaler, l. 25, niepiśmienny, z mci Ociewice/Ros; w kraju brat KAZIMIERZ KARWATZKI/Ociewice, z Hamburga 22 XII,1908 jedzie do Dunmore/Pa, na zaproszenie kuzyna Józefa Karweckiego;wraz z 3 innymi chłopakami,
Ociewicach; ????? Dunmore /Pa

WŁADYSŁAW KARWACKI
STANISŁAW KARWACKI 1889
ADAM KARWACKI 1884

1907/STANISŁAW KARWACKI, Bodusov/Ros/(Boduszów k. Iwanowic w sandomierskim, pow. Opatów, gm. Iwaniska, par. Mydłów?) Rosja/25 km na WNW od Tarnobrzega, gmina Iwaniska, ur.1889, przez Antwerpie w USA 3.VII1907, l.18. kawaler; syn JANA KARWACKIEGO w Boduszowie Opatowskim/gub. Radom, jedzie do WŁADYSŁAWA KARWACKIEGO/ Buffalo – Niagara Falls 1591 NY

1913/ADAM KARWACKI, Opacienka gub. Radom (OPACIONKA na N od Jasła i S od Pilzna)/Rosja, ur. 1884, przez Breme do USA 15.II.1913, l. 29, syn Karoliny i …. :;żonaty z FRANCISZKĄ Karwacką, Opacienka, Rosja, jedzie do brata STANISŁAWA KARWACKIEGO, zam. Kościuszki 223 , Niagara Falls, NY
Boduszów/Opacienka Niagara Falls/Buffalo NY

Z PODHALA
Gniazdo rodem z Krakowa Podhala
JÓZEF KARWACKI.. Karwaczki brat Kazimierza 1881 i Stanisława 1878
W 1908 MARIA KARWACKA 1868 z Krakowa żona Józefa
Córka Marya 1900
Córka Anicla Anielcia 1892
Syn Bronisław 1895

1908/MARYA KARWACKA/Karwacka, Kraków /Austria, ur. w Krakowie1868/; przez Hamburg w USA1.VIII.1908, 40 lat, mężatka, żona JÓZEFA KARWACKIEGO (mieszkał w BOGNO.. PA, opłacił podróż). Podała w kraju adres szwagra Ignacego Graczykowskiego, zam. W Krakowie, ul. Misjonarska 3
1908/Marya Karwacka, Kraków/Austria, ur. w Krakowie 1900, w USA 1908, 8 lat
1908/Anicla Karwacka, Kraków/Austria ur. w Zbrojni 1892, w USA 1908, 16 lat
1908/BRONISŁAW Karwacki, Kraków/Austria, ur. w Zbrojni 1895, w USA 1908, l.13 Kraków BOGNO/ ????/PA

Z SANDOMIERSKIEGO
Gniazdo rodem ze Szczeglic klimontowskich /SANDOMIERSKIE
1912 BOLESŁAW KARWACKI 1884 ze Szczeglic klimontowskich
1912/BOLESŁAW KARWACKI/ KARWOCKI, Szczeglice, k. KlimontowaRussia/ ur.1884, USA 1912,l/28
Szczeglice k. Klimontowa

Z POMORZA WARMII.. PODLASIA
NE część Pennsylvanii
Gniazdo SCRANTON/LACKAWANNA 1930
Gniazdo rodem z Pomorza MALBORKA, Warmii i Podlasia)
Rodzina PIOTRA/ Peter 1884 Karwacki i ALICJI/Alice 1890;
Dzieci: Mary 1913. Stella 1915, Berta 1919, Wiktor 1913

W roku 1910 PIOTR KARWACKI 1875 z Roman k. Przasnysza
1910/PIOTR KARWACKI, Romany/k. Przasnysza lub k. Łomży) Rosja, ur.1875, przez Breme do USA 5.III.1910, 35 lat (uwaga są Romany k. Przasnysza ?, na N od Szczytna ?, na N od Łomży), niepiśmienny żonaty z Władysławą Karwacka, w Romanach gub. Płocka; jedzie na zaproszenie szwagra Jana Jablewskiego/Sablewskiego, do Burlington w NJ Romany/PRZASNYSZ Burlington/NJ

ADAM KARWACKI 1873
ALICJA żona PIOTRA KARWACKIEGO ze Stanisławem i Zofią

1900/ADAM KARWACKI/Korwatsky, ur. 1873, Sorotzem/Soroszan ? ?Ros, w wieku 27 lat, pismienny, kawaler, z Hamburga do USA 6 kwietnia 1900; do Nowego Yorku na zaproszenie kuzyna Jana Millera/Wikin
1907/MARIANA KARWACKA Zastocze/Ros (k. Annopola, lub k. Knyszyna), ur. 1901, w USA 27.X.1907, l. 6 dziecko, jedzie do Ojca ADAMA KARWACKIEGO, w Seratow PA, wraz z Józefem Kaczynskim lat 18 z Zastocza, synem Pawła Kaczynskiego; którego zaprosił kuzyn Tomasz Kaczynski tez z Scranton. Pa.
1913/ADELA/Alicja KARWOCKA – Gurski/Ros,(jest k. Piszu na granicy Prus) ur.1890,mężatka, niepiśmienna, przez Rotterdam USA 23.VI.1913, lat 23 z córkami:,: w kraju adres brata Józefa Zwoliny; jadą do RJ Floridence, do męża PIOTRA KARWOCKIEGO ?….wczesniej mieszkali w Saraton Pa
1913/Stanisław KARWOCKA, Gurski/Ros, ur.1911 w Gurskim, USA 1913,, l. 2
1913/Zofia KAROWCKA, Gurski, Ros, ur, 1910 ur. w Saraton… PA(USA), USA 1913, l. 3 z Gurski do Scranton PA

Z PODLASIA
CENTRALNA PENNSYLVANIA
NE część Pennsylvanii
Gniazdo NORTHUMBERLAND 1930
Gniazdo rodem z Podlasia

Pod Sunbury (od N) na S od Williamsport; ogólnie na SW od Luzerna i Lackowanna NORTHUMBERLAND 1930
The Death Index
*ANDRZEJ ANDREW F 4 XI. 1903 1903-25 III 1990 Karwacki
* FRANCISZEK FRANK Karwacki 22 wrze 1906- maj 1968
* LEONIA Karwacki6 20 X 1916 – 12 stycz 1998
* MARY Karwacki 30 I 1911- 17 III 1999
Victoria Karwacki Sea Isle City Cape May 17 X 1893 – feb 1985

GNIAZDO Mingovlle / PA k. Lock Haven na W od Subury i Scranton
Gniazdo rodem z Borilsewa / Podlasie
W 1903 ZENAIDA KARWACKA siostra Anny 1879
1903/ANNA KARWACKA/Karwatzka, ur, 1879, zam. Borislewo/Bognstew?Ros/Pol, panna z Antwerpii do USA, 28 lipca 1903, w wieku 24 lat, niepiśmienna, na zaproszenie siostry Zenaidy Karwadzkiej, do Mingovlle/PA k. Lock Haven na W od Subury i Scranton

PÓŁNOCNO-ZACHODNIA PENNSYLVANIA
Uwaga może być w związku i z wpływem Cleveland w Ohio)
Z POMORZA
Gniazdo EIRE / Conneautville / Pa
UWAGA TO JEST BARDZO blisko Cleveland w Ohio, zaraz na E od niego
Gniazdo rodem z Jonasdorf / Janówka k. Malborka
W 1901 AUGUST KARWACKI 1856 ANNA AUGUSTA ADOLF GOTLIEB EMMA
1901/AUGUST KARWATSKY, z Jonasdorf/Janówka k. Malborka lub Jankowiec k. Ostródy; ur. 1856, żonaty l.45, z Hamurga jedzie do USA 2.11.1901,do Conneautville/Pa, do brata Piotra Karwatsky; a wraz z nim:
ANNA l. 50, ur. 1850
AUGUSTA, l. 18, ur. 1882
ADOLF, l. 16, ur, 1885
GOTLIEB, l. 9, 1892
EMMA, l.6, 1895

Gniazdo Cuyahoga/Ohio 1920
Wyspa kilka mil na północ od Clevelend
Lub Na N od Akron NE cz, stanu rejon Cleveland
* samotna Józefina 1850 Karwacka

Gniazdo Stark City/Ohio 1930
Stark City na S od Akron NE część stanu
* rodzina TOMASZ 1885 Korvatsky i Jadwiga 1890
** Dzieci
** Jan KARWACKI 1916,
** Irena KARWACKI 1918,
** Larry KARWACKI 1919,
** Helena KARWACKI1921,
** Joe KARWACKI 1924

Z BEŁSKIEGO
Gniazdo TOLEDO/Ohio 1910
Gniazdo rodem z bełskiego
Toledo leży przy samej granicy z Michigan, 80 km na południe od Detroit
W census 1910 w Lucas Toledo w NW wierzchołku stanu, blisko granicy z Michigan i jeziora Eire występuje. Bardzo wcześnie dotarła tutaj rodzina LUDWIKA kARWACKIEGO.

ZACHODNIA i SW PENNSYLVANIA
NW cześć Pennsylvanii
Gniazdo PITTSBURG Allegheny/ 1920
JEST tez Allogheny na N przedmieściu Pitsburga. Część NW stanu, blisko jeziora Eire;’ Allegheny City (1788–1907) was a Pennsylvania municipality located on the north side of the junction of the Allegheny and Ohio Rivers, ...
Gniazdo rodem z ?
Mieszkają w ALLEGHENY w 1920
* KAROL 1886 Karwacki
* FRANK 1883 Karwacki

Z WARMII .. Prus
Gniazdo PITTSBURG; SW część Pennsylvanii
Gniazdo Westmorel 1920
Gniazdo rodem z ?
W 1920 SW części stanu, na s od Pitsburga mieszka w WESTMOREL 1920
* WALTER J 1899 Karwacki

Gniazdo PITTSBURG / Pennsylvania
Gniazdo rodem z Lemkendorf / Warmia Prusy
W roku 1923 JOZEF KARWACKI 1894 syn Andrzeja Lemkendorf /Prusy

1923/JÓZEF KARWACKI/Korwatzki, Niemiec, ur 1894 w Gross-Lemkendorf (Lamkowo na NE k. Olsztynana S od Jezioran), l. 29 kawaler; zam. Lognard /kreis Emden/Niemcy; farmer; piśmienny w niemieckim; ojciec Andreas KORWATZKI/Karwacki, w Gr-LEMKENDORF,OstPreussen; z Bremy 4 maja 1923 do Pittsburga/PA na zaproszenie wujka Augusta Korneckiego/Karwackiego

Gniazdo rodem z Seliba/Rosja
W roku 1913 ALEKSANDER KARWACKI 1881 syn Pawła Karwackiego

1913/ALEXANDER KARWACKI/ Korwacki; Rosjanin – Seliba/Seliba k.Guta..patrz Mohylew/, Russia, ur, 1881, przez Liverpool w USA 26.XII.1913, lat.32, kawaler …. Syn PAWŁA KARWACKIEGO /Seliba; Jedzie do Pittsburga PA, do kuzyna …Grze… Oba..diowskiego,/BIAŁORUŚ
z Seliba do Pittsburg PA

Z MAZOWSZA..Podlasia
Gniazdo PITSBURG / NATRONA / Birdville / Pennsylvania
Gniazdo rodem z Luszewa koło Mławy
W 1904 ANTONI KARWACKI 1884 z Luszewa koło Mławy

1904/ ANTONI KARWACKI/KARWACZKI, ur. 1884, Luschewo k. Mławy (Bielawa, Józefów)/Ros, przez Rotterdam do USA 31.III.1904, l.20, kawaler, piśmienny, zaproszony przez szwagra Jana Kostrzewskiego w NATRONA/Birdville/Pennsylvania/PL Luszewo NATRONA NE od Pittsburgh

Gniazdo rodem z LIBAU / WIELKP lub Ciechanowa na Mazowczu
IGNACY KARWACKI brat Adama
W roku 1907 ADAM KARWACKI 1860 żona Amelia

1907/ADAM KARWACKI/Korwatzky, Czechanno k. Płocka ???, CIECHANÓW ??/Ros, ur. 1860, żonaty l.47, z Libau/Posen/Prusy/ do USA 18.X.1907; pismienny, żona Amelia, jedzie do Pittsburga PA na zaproszenie brata Ignacego Korwatzkiego CIECHANÓW Pittsburga PA

Gniazdo rodem z ŁOMŻY
W 1907 roku TOMASZ KARWACKI 1887

1907/TOMASZ KARWACKI/ Korwacki , Loniża/ŁOMŻA, ur. 1887, przez Hamburg do USA 19.V.1907, l. 20 kawaler, jedzie do Pittsburga na zaproszenie szwagra Józefa Słaniewski ?Łomża Pittsburg/PA

KARWACKI’s Cambria PA

Mikołaj i Katarzyna Karwaczki z Cambria PA
MIKOŁAJ (1870) I KATARZYNA KARWACZKI (1880) wyemigrowali z synem JANEM (1900) okolo 1901 roku i osiedli w CAMBRIA PA, tam rodziły im się kolejne dzieci:

Cambria, PA 1920

Rok ur Mieli lat w 1920 Miejsce urodzenia Cambria, PA 1920 Federal Census
1917 AGNES-Agnieszka 1 10/12 69B 89 Karwaczki Agnes 1 10/12 Pennsylvania 166-068a.txt
1880 KATARZYNA 40 PL 69B 79 Karwaczki Catherine 40 Poland 166-068a.txt
1909 Karol 10 69B 85 Karwaczki Charles 10 Pennsylvania 166-068a.txt
1902 Francis 17 69B 81 Karwaczki Frances 17 Pennsylvania 166-068a.txt
1915 Frank 3 I 10/12 69B 88 Karwaczki Frank 3 10/12 Pennsylvania 166-068a.txt
1911 Helen 8 69B 86 Karwaczki Helen 8 Pennsylvania 166-068a.txt
1903 John 16 69B 82 Karwaczki John 16 Pennsylvania 166-068a.txt
1900 JAN 19 PL 69B 80 Karwaczki Joseph 19 Poland 166-068a.txt
1907 Mary 12 69B 84 Karwaczki Mary 12 Pennsylvania 166-068a.txt
1870 MIKOŁAJ 50 PL 69B 78 Karwaczki Mike 50 Poland 166-068a.txt
1906 Nelly 13 69B 83 Karwaczki Nellie 13 Pennsylvania 166-068a.txt
1913 Stella 6 69B 87 Karwaczki Stella 6 Pennsylvania 166-068a.txt
1860 FRANK 60 Galicja 144B 58 Karwaska Frank 60 Galicia 235-141a.txt

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

NEW JERSEY
(brama z Nowego Jorku do Pennsylvanii)

SKUPISKO PÓŁNOCNE (nowojorskie)
koło NEWARK-New Jersey-Bayonne-Middleses-Passaic może być związane z gniazdami w SCRANTON w Pennsylvania oraz pod nowojorskimi

Gniazdo HUDSON na E od New Yersey prawie Nowy Jork
PIOTR PETER KARWACKI ur 1890 /spis 1930

Z MAZOWSZA..Podlasia

Gniazdo Newark/NJ
Gniazdo rodem ze Krery k. Przasnysza ....
1912 MARIANNA KARWACKA 1891 córka Jana Karwackiego bratanica Teodora Karwackiego
1912/MARYANNA KARWACKA, Krir/(Są KRERY pomiędzy Przasnyszem a Mławą) Rosja, ur. 1891, w USA 30.V.1912, l. 21 panna, piśmienna, córka JANA KARWACKIEGO w Krir,; jedzie do wujka TEODORA KARWACKIEGO w Newark NJ.
KRIR k. Przasnysza Newark NJ

Gniazdo Bayonne City/NJ (cypel na S od Jersey City)
Gniazdo rodem z Helenowa k. Przasnysza ?.

W 1906 ROMAN KARWACKI 1887 z Przasynsza brat franza syn Jana v Franca z Helenowa.

ROMAN KARWACKI/ Korwacki, .... ur. 1886, w USA 6.VI.920, l. 34; rybak na SS. Lake Yelvertonm zaokretowany w Providence

W 1909 FRANCISZEK FRANZ KARWACKI 1891 brat Romana, syn Jana v Franza

1906/ ROMAN KARWACKI, Przasnysz, ur. 1887, przez Hamburg w USA 24.IV.1906, lat 19 kawaler, jedzie do kuzyna Aleksandra Lesniewskiego, w Bayonne City, NJ, brat FRANZ KARWACKI z Helenowa, syn Jana lub Franca Karwackiego z Helenowa.Przasnysz Bayonne City

1909/FRANZ KARWACKI/Karwaski, Helenowo-Płockie/Rosja, syn JANA lub Franza KARWACKIEGO ur. 1891, przez Hamburg w USA 14.II.1909, l. 18, kawaler, piśmienny, w domu ojciec FRANZ czy Jan ??? (niewyraźne imie) w Helenowie (Helenewo), jedzie na zaproszenie kuzyna Franza Ołczyjanowskiego, w Bayonne NJ ( Helenowo: rej. Drohiczyna, rej. Miedzylesia Poleskiego,, rej. Wilna, rej. Ostrowa Białostockiego, rej. Ciechanowa, Karwacza-Przasnysza, rej. Kwidzyna, rej. Sompolna)

1913/FRANZ KARWACKI, Helenowo/Rosja, ur. 1891, syn JANA lub Franza KARWACKIEGO, Helenów/Płock przez Rotterdam, w USA 31.III.1913, l. 22, kawaler, piśmienny, jedzie do brata ROMANA KARWACKIEGO w Bayonne NJ/ Port Johnson; NOT EMIGRANT ALIEL
Helenewo

GNIAZDO Jersey City
Gniazdo rodem z .................. Mazowsza..
1903 STANISŁAW KARWACKI 1878 z Dzinianki

1903/STANISŁAW KARWACKI/Karwatzki z Dzinianki/Ros, polak ur. 1878, kawaler, niepiśmienny; z Bremy do USA 2 czerwca 1903 r, do West Minn Mass NJ na zaproszenie kuzyna W. Kisjanowskiego; razem z nim 35 letni Jan Trzesniewski też z mci Dzinianki

1909 MARIANNA KARWACKA 1888 c. Jana Karwackiego z Jastrzembic

1909/MARIANNA KARWECKA ??, Jastrzembice/PŁOCK/ Jastrzębice k. Wielunia ?/Russia, ur. 1888, przez Breme do USA 5.V.1909 DEPORTOWANA, l. 23, panna; niepismienna, ojciec ANTONI KARWACKI, Jastrzembice/Płock; jedzie z Żuchowską Franciszką, córką Szymona Zuchowskiego z Jastrzembic; na zaproszenie jej siostry, a kuzynki Marianny, LUDWIKI SIECZYNSKI, do Jersey City, NJ
Jastrzembice/Płock Jersey City/NJ

ADAM KARWACKI ok. 1890 z Zalek NJ
1911 KAROLINA KARWACKA 1863 z zalek matka Adama Karwackiego z JC

1911/KAROLINA KARWACKA/ Karwasza/, Zaleki ?????/Rosja, ur. 1863, przez Rotterdam w USA 24.VII.1911, l. 48; wdowa ; piśmienna, na zaproszenie syna ADAMA KARWACKIEGO do Jersey City NJ, adres w kraju nie podany Zaleki Jersey City/NJ

Z GALICJI
GNIAZDO Grandove New Jersey
Gniazdo rodem z Medyki /Galicja

W 1911 JAN KARWACKI 1877 z Medyki
1911/IWAN KARWACKI, z Medyka/Austria, ur.1877, w USA przez Hamburg 20.V.1911, żonaty l. 34.; zaproszony przez kuzyna Jana Malachowskiego, do 293Grandove, New Jersey.MEDYKA New Jersey

Gniazdo NEWARK NJ
Gniazdo rodem z Wierchowcy w GALICJI.

W 1909 ANDRZEJ KARWACKI 1884 syn ANNY
1909/ANDRZEJ KARWACKI, Wierychowce/Wierszowce-Husiatyń / Austria, ur.1884,przez Antwerpie do USA 8.IX.1909, l. 25, kawaler, niepiśmienny, jedzie na zaproszenie kuzyna Aleksandra Neunek, do Newark NJ w kraju została matka ANNA KARWACKA. Wierchowce ?????? Newark /NJ

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Karwacki, Jr Joseph John z Baltimor

Karwacki Joseph John, Jr
Wiek 84, Newark, DE, zmarł spokojnie w swym domu we wtorek, 07 grudnia 2010 w otoczeniu rodziny.
Urodzony w Baltimore, MD, Józef był synem nieżyjącego Helen T. (Andrysiak) i Joseph J. Karwacki, s. On służył w US Navy podczas II wojny światowej na USS Wichita 1943/46. Pracował jako mechanik w sprawie opakowań Zamknięcie Wydział Owens-Illinois przez 35 lat przed przejściem na emeryturę w 1988 roku. Był członkiem VFW Post 679 Glassboro, NJ i służył jako dowódca Post z 1974/75. Również Józef był rok 50 członków Rycerzy Kolumba, przez ostatnie 12 lat z St Elizabeth Ann Seton Rady # 7990 i zdobył z Czwartego Stopnia Knight kardynał Gibbons montażu. Członek St Elżbieta Anna Seton Kościoła, był szczególnie aktywny na Carnival Komitetu.
Józef predeceased przez jego rodzeństwo,
· Carol Karwacki
· Jerome Karwacki i
· Daniel Karwacki, a jego zięć, Michael Szwak.
On pozostawił żonę 63 lat, Dorothy (Andrien) Karwacki, jego synów i synowa, Stephen J. i Katarzyny z Clermont, FL i Thomas M. Sr Williamstown, NJ;. Trzy córki i synów, in-law, Angele M. i R. Jeffery Cooper Williamstown, NJ, Helen Thomas T. i Fromm z Swedesboro, NJ, i Mary-Jo Szwak z Lindenwold, NJ, 14 wnuków i 12 prawnuków.
Wizytacja odbędzie się w niedzielę wieczorem, 12 grudnia od 5 do 7 wieczorem w St Elizabeth Ann Seton Kościoła, 345 Bear Christiana Road, Bear, DE i znów w poniedziałek od 9:30 do 10:30 w kościele. Masa chrześcijańskiego pochówku pójdą na 10:30. Interment będzie prywatne w czwartek, 16 grudnia, po usługi na Glassboro United Methodist Church.

Zamiast kwiatów, składki wniosków rodziny Delaware Hospicjum, Inc, 3515 Ligawa Road, Wilmington, DE 19810. http://www.mealeyfuneralhomes.com
(12/09/10)

Gniazdo Middlessex / Irvington EssexNJ20
(północna cześć stanu, SW od Newark)
Gniazdo rodem z ....

* JAN KARWACKI 1876
* JÓZEF KARWACKI 1874
** JAN KARWACKI 17 luty 1919 –listopad 1978
** Sofia Karwacki 8 czerwiec 1919 –kwiecień 1984

Gniazdo Passaic k. Paterson/NJ20 N część stanu NJ
(północna cz. Stanu. Na N od NJ i Newark)
Gniazdo Clifton Passaic k. Paterson/Cliffside Park Bergen
Gniazdo rodem z ....
* Christina/KRYSTYNA KARWACKI 1888 (census 20)
** MIECZYSŁAW KARWACKI 7 lipiec 1923 – 18 pazdz 1995
** Mary MARIA KARWACKI 7 lipiec 1917 – styczeń 1987

Gniazdo ClifsidePark Beregen
Gniazdo rodem z ....
Mieczysław Karwacki 1914-1995

Gniazdo Beregen
Gniazdo rodem z ....
* Jospa KARWACKI 1890
* Cecelia 1894/1902 -
** Dzieci Joseph KARWACKI 1929
*** Wnuki W.F. Karwacki 1948-1993

SKUPISKO Centralne ZACHODNIE
(pod filadelfijskie) koło TRENTON

Z MAZOWSZA
Gniazdo Alpha Scranton/TrentonBeregen
Pólnocno-zachodni brzeg stanu NJ
Gniazdo rodem ze Szczuki k. Przasnysza
W 1903 TEOFIL KARWACKI 1879 ze Szczuki

1903/TEOFIL KARWACKI/KARWOCKY, Sczuky,/Szczuki (Ciechanowskie? Lub Białostockie ?) /Ros;ur..1879, przez Hamburg do USA 11.IV 1903, l.24; kawaler; jedzie Alpha NJ/obok Springtown, na zaproszenie szwagier Michał Hrabryszewski Szczuki Alpha NJ / Springtown miedzy Scranton a Trenton, około 100 km na W od Nowego Jorku

GNIAZDO BURLINGTON NE od Filadelfii NJ pod Trenton
Gniazdo rodem z Roman koło Przasnysza...?
W 1910 PIOTR KARWACKI 1875 mc Romany k. Przasnysza maż Władysławy

1910/PIOTR KARWACKI, Romany/k. Przasnysza lub k. Łomży) Rosja, ur.1875, przez Breme do USA 5.III.1910, 35 lat (uwaga są Romany k. Przasnysza ?, na N od Szczytna ?, na N od Łomży), niepiśmienny żonaty z Władysławą Karwacka, w Romanach gub. Płocka; jedzie na zaproszenie szwagra Jana Jablewskiego/Sablewskiego, do Burlington w NJ Romany/PRZASNYSZ Burlington NE od Filadelfii / NJ

Gniazdo Burlington /Trenton NE od Filadelfii
(środek stanu, narożnik zachodni, na E od Trenton, w pobliżu na S jest Burlington)
Gniazdo rodem z .... koło Przasnysza...?
W spisie 1930:
* FLORA KARWACKAFlorence 1875
Dzieci
** STEFAN KARWACKI/Stephen 1907-1970
** JAN KARWACKI/ John 1911
** WALTER KARWACKI Walter 1918

W spisie 1930:Riverside Burlington :
** Stephen Karwacki 1904-1970
** Isabelle 1914-2004
** John Karwacki 1910-1980
** Charles Karwacki 1 marzec1915-1980

Gniazdo Mercer – Hightstone Mercer NJ
(środek stanu, narożnik zachodni, na E od Trenton, w pobliżu na S jest Burlington)
Gniazdo rodem z ....
* JAN KARWACKI 1869
** WALTER KARWACKI 15 czerw 1911 – 11 wrzesien 1987
** MARY KARWACKI 5 wrzes 1922 – czerw 1995

Gniazdo .......... – E przedpole Filadelfii już po stronie NJ
(na s od Burlington i Trenton)
Gniazdo rodem z Zastocza i z Klinka (Mazowsze)
1907 MARIANNA KARWACKA 1901 córka Adama z zastocza

1907/MARIANA KARWACKA Zastocze/Ros (k. Annopola, lub k. Knyszyna), ur. 1901, w USA 27.X.1907, l. 6 dziecko, jedzie do Ojca ADAMA KARWACKIEGO, w Seratow PA, wraz z Józefem Kaczynskim lat 18 z Zastocza, synem Pawła Kaczynskiego; którego zaprosił kuzyn Tomasz Kaczynski tez z Seratow. Pa.
Zastocze Scraton /PA

1913 KAROL KARWACKI 1887 żona Julianna z Klinka

1913/ KAROL KARWACKI/Karwaczki, Klinek/Ros, ur. 1887, USA 8.III.1913,, l.26, niepiśmienny, zostawił w klinku żone JULIANNE KARWACKĄ, jedzie na zaproszenie przyjaciela Pawła Zaczek, w Abivrleville, NY
Klinek

Gniazdo Cape May /NJ1930
Południowy cypel stanu Cape May1930
Wiktoria 17 X 1893- luty 1985 Karwacki
Południowy cypel stanu Cape May1930
Wiktoria 17 X 1893- luty 1985 Karwacki
Victoria Karwacki Sea Isle City Cape May 17 X 1893 – feb 1985

Z PODLASIA

Gniazdo Camden – E przedpole Filadelfii
(na s od Burlington i Trenton)
Gniazdo rodem z Kobrynia litewskiego....
1907 NIKITA KARWACKI 1888

1907/MIKITA KARWACKI/Korwatzky, Kobrin/Ros, Rosjanin, ur. 1888, niepiśmienny, kawaler w wieku 19 lat z Rotterdamu do USA 13 kwietnia 1907, na zaproszenie półbrata P. Gryniewicza do Camden NJ KOBRIN k.Kamieńca Litweskiego CAMADEN NJ ale vis a vis Filadelfii w Pens/ dokładnie po drugiej stronie rzeki

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Stan DELEWARE

Początek osadnictwa Karwackich PRZED 1930 rokiem

Mały stan Deleware wcina się po prostoliniowym granicach w półwysep stanu Maryland, a od wschodu poprzez zatoke ma statn New Jersey.

N partia stanu blisko Pennsylwanii
Gniazdo New Castle/ Stan Delawere 1930
Gniazdo rodem z.....
W północnej części stanu Delawere pomiędzy Maryland, Pennsylwania I New Jersey w New Castle County w 1930 roku odnotowano w spisie
* rodzina DALTON KARWACKI 1879 i Mary 1880 Karwacki

Środek stanu pod Denver blisko Maryland
Gniazdo Deleware Pennsylwania ? Miasto Deleware jest na N od Dover
Gniazdo rodem z.....
Rodzina MICHAŁ KARWACKI /Michael 1888 i WIKTORIA/Victoria 1895 Karwacki
Dzieci Helen 1913,
Antonette 1915,
Stephana 1917,
ANTHONY 1920,
Anna 1922
* hrabstwo Deleware jest też w stanie NY

Gniazdo Cape May /NJ1930
Południowy cypel stanu Cape May1930
Wiktoria 17 X 1893- luty 1985 Karwacki
Południowy cypel stanu Cape May1930
Wiktoria 17 X 1893- luty 1985 Karwacki
Victoria Karwacki Sea Isle City Cape May 17 X 1893 – feb 1985

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Stan Maryland

Początek osadnictwa Karwackich PRZED 1890 rokiem

Z GALICJI

Gniazdo BALTIMORE/ Stan Maryland 1880
Gniazdo rodem z Galicji.....
NAJWIĘKSZY KLAN KARWACKICH w USA
Jedną z pierwszych rodzin Karwackich przybyłych do stanów koncem XIX wieku w 1882 roku; rodzina była odnotowana już w spisach 1900-1910-1920. NAJWIĘKSZA GRUPA RODZINNA OSIADŁA RÓWNOCZEŚNIE w JEDNYM MIEJSCU stan Massatiu....

Rodzina JÓZEF KARWACKI 1830-1914 i Katarzyna 1836 Ratajczak lub Pawlak z Galicji emigrowali w 1882 roku, naturalizacja 1905. Emigrowali wraz z podrośniętymi już dziećmi, MIELI ich pięcioro:
MICHAŁ 1861 lub 1868
ANDRZEJ 1870
WILLIAM 1870
MOLLIE 1871
JAN 1873
ZAŁOŻYLI liczne wielopokoleniowe rodziny !! OKOŁO 40 wnuków Józefa (1830)i Katarzyny (1836)

Wotcester Maryland STANLEY L. Karwacki zmarł 1993

Gniazdo BALTIMORE/ Stan Maryland 1930
Gniazdo rodem z Galicji.....
W spisach 1930 roku w Baltimor figuruja także rodziny:
*WALTER Walter 1867 i Władysława 1868 Karwacki; dzieci Józef 1895
* JAN John/JAN 1874 i Lena 1879 Karwacki; dzieci Helen 1911, Clara 1914-1981, Alojzy 1920-1944 żona Alverta, Marion 1922
* FRANCISZEK/ Frank 1890 i Alicja/Alice 1900 Karwacki; dzieci Lucy 1918 James 1919 Viola 1921 i Sophia 1922
* ZYGMUNT/Sigmond 1891 i JADWIGA Hedwig 1894 Karwacki; dzieci Jadwiga/Hedwig 1918, Edward 1920, Veronica 1922, Thomasz 1926
* HENRYK/Henry 1897 i Józefina 1901 Karwacki; dzieci Józefina 1900 i Józef 1926
* X i Helen Karwacki 1903 i córki Dorothy 1924 i Lilian 1926

Z .............
Gniazdo Towson/ Stan Maryland
Gniazdo rodem z ......................
Clifford T. Karwacki zm 1993 Baltimor Maryland

Gniazdo Harford pod Aberdeen/ Stan Maryland
Gniazdo rodem z ......................
DANIEL KARWACKI – Maryland, b.5.XII.1919-13.VIII.1994
Aberdeen/Harford
Daniel P. Karwacki 13 VII.1994 – 5. XII 200? Hardford Maryland

Z MAZOWSZA
Gniazdo BALTIMORE/ Stan Maryland 1930
Gniazdo rodem z Mazowsza/ Wisowaty.....
* ALBIN KARWACKI
* ALEKSANDER KARWACKI
* LEOPOLD KARWACKI....brat Albina i Aleksandra
w 1903 ALBIN KARWACKI 1871 brat Leopolda i Aleksandra
1903/ALBIN KARWACKI /ABIN Karwasky, Wisowaty / ( Wiszowaty są koło Stawisk i Kolna/Rydzewa) / (Wisowatki są obecnie k. Mielca na Podkarpaciu), ur. 1871,kawaler w USA 17.IV.1903, przez Hamburg, l. 32 , zaproszony do Baltimore przez brata (Leop. Karvocky) Leopolda (?) KARWACKI, w Wisowatych pozostawił brata Aleksandra KARWACKI.
Wisowaty Baltimor/Maryland

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

STAN CONNCTICUT

Stan ConnecticutMiedzy NY a Bostonem
Początek osadnictwa Karwackich PRZED 1910 rokiem

Z MAZOWSZA... Podlasia
Gniazdo ANSONIA New Haven /CT1930 Connecticut
Gniazdo rodem z Growka w Rosji. ..
1905 MARIANA KARWACKA/Karwaska c. Joachima Karwackiegp
1905/MARIANA KARWACKA/Karwaska, Growka ?????rosja, ur. 1886, przez Hamburg w USA 31.III.1905, l. 19 panna; piśmienna zaproszona przez ojca JOAHIMA Karwackiego w mci ANSONIA.. stan Connecticut

Gniazdo Portland/CT1900 Connecticut lub Oregon ????
Gniazdo rodem z..... Demby/Ros.
W 1904 ANNA KARWACKA/Karwatska 1882 z Dęby/Demby

Z Bełskiego CEWKÓW
Gniazdo HARTFORD/CT1930 Connecticut z CEWKOWA !!!
Gniazdo rodem z. Bełskiego/Cewków w Galicji
1911 ANNA KARWACKA 1894 c. Ignacego z Cewkowa
1912 TEODOR KARWACKI 1888 syn Katarzyny Karwackiej z Budomierza
1913 KATARZYNA KARWACKA 1896 z Cewkowa c. R.... siostra Anny

1911/ANNA KARWACKA; Cevkow /Cewków/Galicja, ur.1894, w uSA 19.III.1911, l.17, panna, piśmienna , córka Ignacego KARWACKIEGO, Cewków-Dzików Stary/Galicja;jedzie do Hartford na zaproszenie kuzynki Katarzyny ??? wraz z nią z Czevkowa płyną Anna Żyła, l. 18 i Jaranka Oryńczak…

1912/TEODOR/FEDOR ? KARWACKI,/ Karwachi / BUDOMIERZ k. LUBACZOWA/Austr, ur. 1888, przez Hamburg w USA 27.II.1912, l. 24 kawaler, pismienny, syn KATARZYNY KARWACKIEJ-Budomiesz, zaproszony do Hartfield przez kuzyna Mikołaja ŁATA

1913/KATARZYNA KARWACKA/ Karvacka, Cavkov (Cewków) Galicja Stary Dzików//k.Oleszyc Lubaczowskich/ Podkarpackie/Polska), ur. 1896, przez Breme w USA 15.XI.1913, l. 17. panna, pismienna, córka R…. KARWACKIEGO, jedzie do Hartford do siostry ANNY KARWACKIEJ,

Cewków-Dzików Stary-Lubaczów HARTFORD na NE od Nowego Jorku Stan Conect,,
BUDOMIERZ/granicaLubaczów

Thank you so much for the great website! If only I could speak Polish. I see you have my Krechko Family Genealogy page in your gallery - that's wonderful. I tried reading through your genealogy section which I think is listed by different cities or provinces. I am looking for the Karwacki family originally from Cewkow, Poland in the southeast corner, Podkarpakie province. Jan Karwacki m. Ferosia ?. Children Dimitri, Anna, Katrazyna, Marysia, Jerzy. I have found Jerzy's family in northern Poland but would love to find more information. Thanks for any help.

Gniazdo HARTFORD/CT1930 Connecticut
Gniazdo rodem z. ..
W głębi lądu, niemal w środku stanu mieszkaja w 1930:
HARTFORD new Britain
·
· * STANISŁAW 1898 jul 30 KARWACKI – 1976
· ** Syn ZBIGNIEW KARWACKI

Gniazdo New Haven/CT1930 Connecticut
Gniazdo rodem z.....
Nad Long Island Sand vis a vis Nowego Yorku
· Rodzina FRANCISZKA 1880-1953 i Feliksy 1889-1982 KARWACKICH z dziećmi
· Janem 1914,
· Lucianem 1917,
· Helena 1919 i
· Stanisława 1928

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Stan Massachusetts

Początek osadnictwa Karwackich PRZED 1890 rokiem
Tylko bezpośrednio wokół Bostonu z MAZOWSZA... Podlasia

Gniazdo BOSTON/ Stan Massachusetts1880930
Gniazdo rodem z ..
1896 JAN KARWACKI 1960 do Bostonu
1896/JAN KARWACKI/Karwatzky, ur. 1860 /Rosja; l. 36; żonaty z Hamburga do USA 25.V.1896 do Bostonu, „laborer”


Gniazdo Middle Essex/ Stan Massachusetts1930
Gniazdo rodem z i. ..
Census 1930 na północ – w NE części stanu - od Bostonu w Middle Essex
· Rodzina KAZIMIERZ 1883-1975 KARWACKI i Eleonor 1890
ZGONY:
· Essex 1975 KAZMIR KARWACKI
· McIntosh 1966 Jessica L. Karwacki

Gniazdo Danvers na N od Bostonu / Stan Massachusetts1930
Gniazdo rodem z Owar w Leski (Podlasie) ? ..
1914 ANTONI KARWACKI 1884 z Leski do Danvers
1914 MICHAŁ KARWACKI 1886 z Leski do Danvers
bracia Jadwigi Karwackiej z Leski

1914/ANTONI KARWACKI/Karwazki, Owar (jest na Słowacji) /Ower????/Ros, ur. w Leski (sa na Białorusi, na E od Hajnówki)/Lesku 1884, przez Hamburg w USA 28.V.1914, l. 30, pismienny, w kraju zostawił żone …..Lei…. żonaty z; jedzie do Danvers MESS do kuzyna Szezina,

1914/MICHAŁ KARWACKI/ Karwazki, Owar ???/Rosja, ur. w Leski/Lesku 1886, przez Hamburg w USA 28.V.1914, l. 28, kawaler, pismienny, w kraju zostawił siostre JADWIGĄ KARWACKĄ jedzie do Danvers, MESS do kuzyna Szezina,
z OWAR do Danvers Mess… na N od Bostonu

Gniazdo T. Jules k. Newton na SWW od Bostonu
Gniazdo rodem z Kownat ciechanowskich

1910 HELENA KARWACKA 1886

1910/HELENA KARWACKA, Kownaty Ciechanów???/Rosja, ur.1886, przez Hamburg w USA 6.X.1910, l. 24, wdowa, piśmienna, w kraju adres matki WIKTORII KARWACKIEJ w Kownatach, jedzie na zaproszenie wujka Stanisława Rowinskiego, do Turmen Jules, Man…k. Newton Kownaty/CIECHANÓW Tummen Jules .. lub Fells. /Mann ??

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Stan New Hampshire

Początek osadnictwa Karwackich PRZED 1880 rokiem

Wokół Manchester z GALICJI Frysztaka
Gniazdo Manchester NH
Gniazdo rodem z Galicji /FRYSZTAK, GLINIK, PILZNO..
Jedno z najstarszych gniazd Karwackich w Ameryce. Powstało w latach 1870-1880

WOJCIECH KARWACKI z Glinika (- 1898) miał trzy zony:
AGATA JANTASZ
NN
ANIELKA PETKA z Glinika Sredniego
Miał 9 dzieci:
1) TEKLA KARWACKA (1867 – 1956)
2) MARY KARWACKA ( ? - ?)
3) JAN KARWACKI (1877 – 1928)
4) PETER KARWACKI (1877 – 1928)
5) JAKOB KARWACKI ( ? - ?)
6) KATARZYNA KARWACKI (1889 – 1944)
7) JOSEPH KARWACKI (1893 – 1965)
8) WALTER KARWACKI (1894 – 1989)
9) ZOFIA KARWACKI (1896 – 1985

xxxxxxxxxxxxxx

Józef Karwacki z Glinika ur 13 marzec 1892

Vadislaw Karwacki
United States World War I Draft Registration Cards, 1917-1918 birth:
24 luty 1894
Glinik, Yrsukurf, Poland
draft registration:
from 1917 to 1918
Manchester City no 1, New Hampshire, United States

Joseph Karwacki
United States World War I Draft Registration Cards, 1917-1918 birth:
19 marzec 1892
Glinik, Strzyzou, Poland
draft registration:
from 1917 to 1918
Manchester City no 1, New Hampshire, United States

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ponadto przybyli do New Hampshire :

W 1903 JÓZEF KARWACKI 1861 z Pilzna do NYC
W 1905 JAKUB KARWACKI 1878 z Glinika brat Józefa syn Anieli
W 1910 PIOTR KARWACKI 1881 Frysztak brat Jakuba maż Apolonii do MANCHASTER NH
W 1912 JÓZEF KARWACKI 1892 z Glinika syn Wojciecha i Anieli, brat Jakuba-1894 do MANCHASTER
W 1906 KATARZYNA KARWACKA Frysztak 1891 c. Jakuba
Przed 1912 JAN KARWACKI .. s. Wojciecha i Anieli z Glinika
W 1913 WŁADYSŁAW KARWACKI 1894 s. Wojciecha i Anieli z Glinika do MANCHASTER NH

1903/JOSEF KARWACKI , Pilzno (na SW od Dębicy) , ur. 1861, przez Hamburg USA 17.IV.1903, l. 42; żonaty; przyjechał do Nowego Jorku na zaproszenie Leid Bareyez. Wraz z nim płynął Wojciech Węgrzyn z Pilzna , ale ten do Chicago.

1905/JAKOB KARWACKI, z Gliniksered, (Glinik – Podkarpackie na N od Jasła, NW od Strzyżowa,, N od Strzyżowa,, S od Jasła) ur. 1878, w USA przez Breme 20.V.1905, l.27; żonaty, syn ANIELI KARWACKIEJ, brat JÓZEFA KARWACKIEGO ;piśmienny wyjechał na zaproszenie Antoniego Wicka ??
1906/KATARZYNA KARWACKA Fryslak(Frysztak miedzy Jasłem a Strzyżowem) Galicja, ur. 1891/ przez Breme w USA 20.XII.1906, l. 15 panna, piśmienna córka JAKOBA KARWACKIEGO, jedzie z nią Katarzyna Cyran l. 22 z Frysztaku (nie dostała zgody imigracyjnej)
1910/PIOTR KARWACKI/ Karwaski, Austria, ur. 1881, przez Antwerpie w USA 18.IV.1910, l. 29, piśmienny, żonaty z APOLONIĄ KARWACKĄ w Lubea /DUKLA ??/Frysztak, jedzie na zaproszenie brata JAKUBA KARWACKIEGO do Manchester w NH
1912/JOSEF KARWACKI, Geinik(Glinik)Austria, ur. 1892, przez Hamburg w USA 19.III.1912, l. 20, kawaler; piśmienny; przyjechał na zaproszenie BRATA JAKUBA KARWACKIEGO z Manchester NH, w Gliniku została MATKA ANIELA KARWACKA.
1913/WŁADYSŁAW Walter KARWACKI/ Karwecki, Glinik, Galicja, ur.1894, z Bremy do USA 17.VI.1913, l.19;kawaler, niepismienny, ojciec WOJCIECH KARWACKI, w Gliniku,; jedzie do Mancherster NH na zaproszenie brata JAN KARWACKI
GLINIK/Frysztak/Dukla Manchester NH / Nowy Jork

W południowej części stanu w indexach zmarłych odnotowani:

Gniazdo Manchester NH
WALTER KARWACKI 24 II 1894 – 15 VIII 1898
ANTOINETTE KARWACKI 9 IV 1926 - 1976

Gniazdo New Hampshire
HENRY KARWACKI 17 st 1923 – 1975
ETHEL J. KARWACKI 6 st 1924 – 3 sept 1999
JOSEPH KARWACKI 19 mart 1893 – apr 1965

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Stan Washinghton

Pólnocno-zachodnia część stanu (rejon Seattle)

Wokół Seattle z MAZOWSZA

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

W część stanu Washington
Gniazdo KING 1920
Gniazdo rodem z....Mławy
The county seat is Seattle, which is the state's largest city. About two-thirds of the county's population lives in the city's suburbs. King County ranks among the 100 highest-income counties in the United States.
Przed 1920 rokiem w rejonie k. Seattle KING/King 1920 zamieszkuje

* STANISŁAW Stanley Karwacki 1860 raczej nie ma związku rodem z Bellingham; przypadkowo trafił tutaj... CHYBA ŻE BRAT ANTONIEGO ???

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

N część stanu Washington przy granicy
Gniazdo Marshall/Minesotta ....Omaha/Nebrasca - WHATCOM/ Whatcom 1910
Gniazdo rodem z MAZOWSZA na W od Mławy /Tresewo bieżuńskie (Bieżuń Żuromin-Sierpc)

1828-1858 zg 48 Adam lat 39 wyrobnik Karwacki zona Marianna; rodzice Tomasz z Krzesniewa gdzie urodzony Ewa zglosili Adam Zagórski lat 38 i Andrzej Zelatowski lat 50 obydwaj gospodarze tu w Straszowie zamieszkali, Bieżuń Strzeszewo http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... 533&y=1821

Uwaga: Omaha/Nebrasca to jest 200 km na południe od Marshall w Minnesota
Wcześniej na północ od Seattle przy samej granicy z Kanadą WHATCOM/
Whatcom 1910 k. Bellingham / osiadła rodzina

Na przełomie XIX i XX wieku zamieszkali wcześniej w Minnesota w
Marshall census 1900 JEDNA RODZINA:
* Antoni Karwacki ur Tresewo/Bieruń Gb Piotrkowska 1860 - 1907

GNIAZDO….Mazowsze Żyromin i Galicja
ANTONI lub ANTHONY KARWACKI z KRAKOWA ur. 1859 we wsi Trezsewo,(może Treszewo może Teresin k. Klimontowa) paraf. Bieruń(Bieruń)/Wieluń ?, Gub. Piotrkowska – zm. 23. 10. 1907 St.Thomas/Dakota/ Zm.na nerki 23.X.1907 r. (Sandy). Ożeniony z Józefiną Stańczyk. JOSEFA LUCIA STANCZYK ur. 18.03.1865 we wsi SEJWLT/Senzwalt/Szynwald k. Tarnowa w kierunku na Pilzno ?, parafia GÓRNY JARNOU w Zach. GALICJI, Zm. 23.10.1944 w Bellingham/serce, WAS. USA. Mieli 9 dzieci. ? Żyli w Omaha/Nebrasca, Warren/Minnesot. Miał brata sędziego, zginął w Polsce. ANTONI pradziadek Sandy Karwacki.

ANTONI KARWACKI i Józefina ? , rodzice FRANCIS XAVIER (mieli 9 DZIECI ?
Anthony KARWACKI + Joesaphine STANYCK
2 Francis X KARWACKI,SR. b: Dec 1898 d: Dec 1987 + Cathleen (Kitty) BRYANT d: 1968
3 Francis KARWACKI b: 01/05/1914 d: August 28, 1999 + Frances(Patty) DAVIS b: 03/1/1918 d: 03/06/1966
4 Living KARWACKI

My name is Sandy Karwacki: My Great Grandfather was Anthony or Anton Karwacki. He was from Cracow. ???? He was married to Josephine Stanzyck. I have found where he lived in Omaha, Nebraska, USA. I also found where he owned land in Warren, Minnesota, USA. He had a brother who was a judge in Poland (SEDZIA) and was killed there. I am still trying to find out what happened to all of them. My(Great ?) grandfather was one of 9 children. They moved to Sedro-Wooley, Washington, USA. I will put your e-mail address in my address book and

My great-grandfather was from Poland. His name was Anthony Karwacki. He lived in Omaha, Nebraska. My grand-father was born there. His name was Francis Xavier Karwacki. Anthony was married to Josephine. I have a copy of a family book of records and it is in Polish. Gives birth dates of lots of children. I do know that they later moved to Washington. Demming and Sedro-Wooley, Wa. Unfortunately my parents didn't talk much about any of our family members after we moved to California in 1950.

SANDY says: Hello Andrzej,Found some more records for you. Antoni Karwacki: Born June 13, 1859 in the village of Trezsewo ( a moze Teresin k. Klimontowa), Parish of Bierun in the state or province of Piotski Gubernie, kingdom of PolandDied Oct, 23, 1907 of Bright's disease (kidney)Josepha Lucia Stancyzk: Born Mar. 18, 1865 in the village of Seznwalt in the province or State of Gubrni in Guliciu ( Western) Poland Died 23, 1944 heart and tumer There is a bunch more about there children on this paper too. Will make copies.Thank you so much,Sandy r.My book has these names in it :Antoni Karwacki,1859 with a note that says(in Polish?)umart ,.23go Paz?erniku r.1907,W St. Thomas North DakotaJosefa Stanchyk w or urd?ta sue 1865 r, D, 18 marca wewsi??(hard to read)sejwlt Parapi gu?uni Jarnou u galiciJosefa Lucia Stanczyk ynarta d, 23 gi Oaxdzerbuja r, 1944 Bellingham, Wash. USA There is more but will try to send the rest from the copy.Will talk a

ANTONI lub ANTHONY KARWACKI z KRAKOWA ur. 1859 we wsi Trezsewo paraf. Bieruń/Wieluń ?, Gub. Piotrkowska – zm. 23. 10. 1907 St.Thomas/Dakota/ Zm.na nerki 23.X.1907 r. (Sandy) Ożeniony z Józefiną Stańczyk. JOSEFA LUCIA STANCZYK ur. 18.03.1865 wewsi SEJWLT/Senzwalt/Szynwald k. Tarnowa w kierunku na Pilzno ?

* Józefina z d. Stańczyk 1864 Karwaccy w Marshal z dziecmi
*) UWAGA w Bellinghamzmarła w 1944 roku Josepha Lucia Stańczyk KARWACKA,żona Antoniego
Ożeniony z Józefiną Stańczyk. JOSEFA LUCIA STANCZYK ur. 18.03.1865 we
wsi SEJWLT/Senzwalt/Szynwald k. Tarnowa w kierunku na Pilzno ?
Józefina Stanczyk Karwacka ur parafia GÓRNY JARNOU w Zach. GALICJI, Zm. 23.10.1944 w Bellingham/serce, WAS.
** Mary 1886,
** Raymond J. 1895
** Frankiem S 1891,
** Helena 1900
** FRANCIS X 1892 KARWACKI senior1892

GrandfatherSandy was Frances Xavier Karwacki. He was born in Omaha, Nebra...s. Anthony i Józefiny; FRANCIS XAVIER KARWACKI , syn Antoniego i Józefiny Stanczyk – dziadek Sandy Heise born /- urodzony w OMAHA w 1898 –d. 1997 – Ynocella/Oregon USA,

A więc potem mieszkali w Omaha/Nebrasca 200 km na S od Marshall w Minnesota lub tam się tylko urodził Francis X. Nie Sandy twierdzi, ze tam żyli;? Żyli w Omaha/Nebrasca, Warren/Minnesot. ANTONI KARWACKI miał brata sędziego, zginął w Polsce. ANTONI pradziadek Sandy Karwacki

W 1930 roku pojawia się w WHATCOM przy samej granicy z Kanadą, na północ od Bellingham : W Whatcom 1930 jedynie
* Josefina z d. Stańczyk Karwacka ur.1865 - wdowa po Antonim mieli 9 dzieci - z młodszymi dziećmi
** Elsie 1903, **Jeanne 1905 iiii

(JOSEFA 1864 ... 9 dzieci UWAGA Józefa w Bellingham zmarła w 1944 roku Josepha Lucia Stanczyk)

My mother's brothers were Morris, Allen, Clyde, and Charles (Chuck). Uncle Chuck was a Davis the others were born from 2 different fathers. Mom also had a sister Dot and a sister Betty.I have 3 sisters Francis Kay, Barbara Rae, and Linda Jean. Mom married Francis Xavier Karwacki aka Frank. We never knew much about the other sides of our families after moving to California in 1950 Sandy Heise Webster

...-Adam Kaczor -Mateusz Kaczor -Stanislaw Kaczor -Anna Kaczor Zyga -Maria Kaczor Karol -Honorata Kaczor Karwacki -Petronela Kaczor Kubicki -Wojciech Kaczor
My great-grandfather was from Poland. His name was Anthony Karwacki. He lived in Omaha, Nebraska. My grand-father was born there. His name was Francis Xavier Karwacki. Anthony was married to Josephine. I have a copy of a family book of records and it is in Polish. Gives birth dates of lots of children. I do know that they later moved to Washington. Demming and Sedro-Wooley, Wa. Unfortunately my parents didn't talk much about any of our family members after we moved to California in 1950. SCOTT KACZOR
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

N część stanu Washington
Gniazdo Marshall/Minesotta ....Omaha/Nebrasca - SKAGIT 1930
Gniazdo rodem z MAZOWSZA na W od Mławy /Tresewo bieżuńskie (Bieżuń Żuromin-Sierpc)

Skagit tak jak Whacom leży w samym wierzchołku NW stanu Washington na południe od Vancouver, na SE od Bellingham, na wschód od Sendro-Woolley; w rejonie Mt. Baker National Forest; pod nim na S Darrington a ku SW Arlington. A WIĘC wyrażnie rodzina z Minnesoty przenosi się do stanu Washington.

SKAGIT 1930
Tutaj w spisie 1930 jest rodzina Syna Antoniego i Józefiy:
*FRANCIS X 1892 KARWACKI ur w Omaha Nebrasca syn Antoniego KARWACKIEGO i Józefiny Stąńczyk

...GrandfatherSandy was Frances Xavier Karwacki. He was born in Omaha, Nebra...s. Anthony i Józefiny
FRANCIS XAVIER KARWACKI , syn Antoniego i Józefiny Stanczyk – dziadek Sandy Heise born /- urodzony w OMAHA w 1898 –d. 1997 – Ynocella/Oregon USA,

Jego żona Cathleen Bryant 1896;

Ich dzieci :
syn Francis Xavier Jr KARWACKI 1915-1999;

Francis "Frank" Xavier Karwaski Jr. He died on Aug. 28, 1999 in Crescent City, California. He was born in Alberta, Canada, on May 1, 1914. Survivors include:
Wife," Bobby" Karwaski of Klamath

Daughters, Kay Sneed of Tucson, Arizona, Barbara Allison of Roseville,
Linda Palmer of Haines, Alaska, and Sandy Heise of Klamath Step children,
Barbara Walker of Crescent City, Sharon Hardy of Klamath, and
Don Bullen of Orlando, Florida

Sisters, Kay Allen of Boca Raton, Florida and Vita Hill of Sedro-Wooley, Washington Brother,
Bill Karwaski of Yoncalla, Oregon

Kathleen C Karwaski-Allen/Boca Raton Floryda 1918,
Daisy H 1918,
Marion J 1920,

MARIAN JOSEPHINE KARWACKI młodsza siostra Francis Xaviera Karwacki:

Syn Marion pisze: My mothers' name is Marian Josephine Karwacki, and i think she was born in Sedro Wolley, WA in 1921. She married my father (Wilbur L. Wallace) in 1941 in Seattle WA. She had two sons, my older brother in 1943 and myself in 1945. They seperated when i was about two or three (...?).

Jim Wallace says: ...My mother's maiden name was Karwacki.....and married in 1941......in... Seattle, the state of Washington, which is where my brother and I were both born......All we know is that her name was Marianne Josephine Karwacki, and that she was born in a place called Sedro Wooly, Washington, and lived in Seattle, Washington, USA. She died in 1961..,

Wnuczka Marion pisze: My grandmother was Mariann Josephine Karwacki. She was born in Prairie Washington in the 20's. She died in 1961. We are desperately searching for family members. She had at least 3 children the youngest born in 1950

Vita Karwaski-Hill/Sedro Woolley 1923,
BILL KARWASKI/Yoncela Oregon?
Elsie E 1926,
Isabelle 1928

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

E część stanu Washington
Gniazdo Marshall/Minesotta ....Omaha/Nebrasca - SPOKANE
Gniazdo rodem z MAZOWSZA na W od Mławy /Tresewo bieżuńskie (Bieżuń Żuromin-Sierpc)
Na wschodnich peryferiach stanu Washington w Spokane mieszka obecnie rodzina
BILL RAMONA Karwacki SPOKANE

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

N część stanu Washington
Gniazdo Marshall/Minesotta ...Omaha/Nebraska ...DEMMING 1930
2o km na wschód od Bellingham /DEMING 1930
Gniazdo rodem z MAZOWSZA na W od Mławy /Tresewo bieżuńskie (Bieżuń Żuromin-Sierpc)

Tutaj w 1930 roku jest zapisana inna rodzina Karwaskich, zapewne kolejnego syna z 9 dzieci Antoniego i Józefy ze Stanczyków KARWACKICH, nie znamy jego imienia natomiast znamy jego żone i dzieci, w zwiazku z pogrzebem Elizy Walerii Karwaskiej, wnuczki

*Antoniego 1859 Karwackiego i Józefy 1864 Stańczyk-Karwacki.
* X i J. KARWASKI z Demming (rodzice Elsie)
** ELSIE WALERIA KARWASKI 1904-1930
** JEANNE KARWASKI (siostry)
** HELEN KARWASKI-Cozza/Bellingham
** MARIAN KARWASKI-Spencer/Los Angeles
** RAYMOND KARWASKI/Demming (brat)
** FRANK KARWASKI/Priare na N od Sedro Woolley

ZGONY
Oregon Douglas 1988 Francis Xavier Karwacki
Oregon Umatila 1995 Raymond Horace Karwacki

ZGONY
Washington 1946 Newell Karwacki
Washington 1969 Raymond J Karwacki syn Antoniego
Washington 1942 Charles T Karwacki
Washington 1946 Noel Karwacki
SLUBY
Washington Oneida 1967 Kathleen Constance Bryant Karwacki
Washington Skagit Francis X. Karwacki

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Wschodnia część stanu Washington
Gniazdo PIERCE/Pierce 1920
Na południe od Seattle
Gniazdo rodem z .....?

PIERCE/Pierce 1920
* H(enryk) ... KARWACKI 1882

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

POZOSTAŁE STANY

LUISIANA 1920

Calcasieu blisko LAKE CHARLES blisko zachodniej granicy w kier. na Houston

LUCE L. KARWACKI 1899 w Calcasie Luizjana 1920

z MAZOWSZA
Gniazdo rodem z MAZOWSZA Stegny k. Przasnysza

1905 ANTONI KARWACKI 1875 ze Stegny

1905/ANTONI KARWACKIi, z Stegno /Ros (obecnie są Stegna na NE od Przasnysza, na NW od Przasnysza i k. Wyszegrodu) . ur.1875, przez Breme do USA 5.I.1905, l. 30, żonaty , zaproszony przez kuzyna Ludwika Pazdyon w Brodway..Woodhaven LJ ? LuizjanaSTEGNA do Woodhaven/LJ ? ?

CALIFORNIA 1910

AUGUST KARWACKI 1872 Census 1910 lat 38
FRANCES E. KARWACKI zgon d. 1966

z MAZOWSZA
Gniazdo rodem z MAZOWSZA Stegny k. Przasnysza

1913 Stanisława Karwacka 1896 c. Stanisława ze Stegny

1913/STANISŁAWA KARWACKA/Karwatzka , ze Stegin/Ros. Polska, ur. 1896, pismienna, panna lar 17; w kraju Ojciec STANISŁAW KARWATZKI ze Stegin; z Bremy jedzie do USA 21 IV. 1913; do wujka Walerego Sinowskiego w UNON CITY/Cons… Union City jest w NJ pod Nowym Jorkiem !!!
Stegin/Ros UNON CITY/Cons k. Oakland Kalifornia

INDIANA 1920
Między Illinois a Ohio

MADISON na samej granicy z Kentucky w SE czesci stanu
FRANK KARWACKI 1882 – lat 38 w spisie 1920 MADISON pomiedzy Louisville a Cincinnati

TEXAS 1920
Na W od Luizjany
TARRANT w Fort Worth na W od Dallas
J. KARWACKI 1888 lat 32 w spisie 1920 TARRAN
SUSAN Elizabeth KARWACKI zgon 1998 Texas Bexar

FLORYDA 1930
CHARLES KARWACKI 1878 w spisie Palm Beach w 1930 lat 52
LOUISE KARWACKI 1878 w spisie Palm Beach w 1930 lat 52

ZGONY
EDWARD W KARWACKI 1993 Dade Miami
WILLIAM KARWACKI 1984 Lee
LOUISE KARWACKI 1938 Palm Beach
ESTER KARWACKI 2004 Pinellas
RULA KARWACKI 1982 Pinellas
STEVE KARWACKI 1977 Pinellas
HELEN J. KARWACKI 1994 Polk
MARION T KARWACKI 1995 Polk
HELEN G. KARWACKI 1994 POLK
MARION S KARWACKI 1995 Volusa
VINCENT KARWACKI 1978 Volusa
VINCENT P KARWACKI 1978 Volusa

MISSOURII zgony
SW od Illinois
ZGONY
Missouri Carter 2004 Richard J. Karwacki
Missouri Jacksoni 1979 Wladislav Karwacki

Carter – południowa cz. Stanu na E od Springfield
Jackson – dalej na wschód przy samej granicy z Ilinois

MONTANA zgony
Na E od Washington
RICHARD KARWACKI 2004 Montana

NEVADA zgony
między Kalifornia a Utah
CHARLES J. KARWACKI 1985 Nevada Clark
Clark na E od Spark, blisko granicy z Kalifornia, na E od san Francisko

VERMONT zgony
Między NY a New Hampshire
CLIFFORD T KARWACKI 1993 Vermont

HAWAI zgony
DOROTHY R. KARWACKI 1995 Honolulu
EDMUND KARWACKI 1983 Honolulu

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

z PODLASIA

DOMINIK KARWACKI (ur. Grodno 1888, zmarł 1968), miał 10 rodzeństwa, w rodzinie ziemiańskiej,był oficerem kawalerii carskiej, wyemigrował jako jedyny z rodziny około 1916, ożenił się w USA miał dwie córki (Mary Karwacki-Currie).

CHRIS CURIE SAYS: My grandfather was Dominic Karwacki. I was told that he grew up in the area of Grodno, Poland, and was one of about 11 children. He was born in 1888 and died in 1968. Supposedly his family
were landed gentry, but not wealthyHe was an officer in the Russian cavalry, where he became a Bolshevik. When he arrived in the United States about 1916, he was drafted into the Army. He eventually settled in Detroit, married, and had two daughters.
Supposedly he was the only member of his immediate family who emigrated to the United States. If anyone has any information about the Karwacki clan, I'd appreciate knowing about it. – Chris Currie (son of Mary Karwacki Currie ) , daughter of Dominik Karwacki)
19.08.2011 13:24
ANEKS 3

KARWACKI, KARWATZKI /Y, KARWATZKE in Deutschland

Na obrzarze Niemiec mieszka bardzo liczna kilkuset osobowa kolonia Karwackich, wywodząca się głównie z gniazd warmińskich i wielkopolskich, najwięcej nosi nazwisko KARWATZKI, KARWATZKY, KARWATZKE lub KARWACKI. Najwięcej rodzin mieszka w Zagłębiu Ruhry. (mapki ze strony http://www.moikrewni.pl)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
KARWACKI
In Deutschland gibt es 31 Telefonbucheinträge zum Namen Karwacki und damit ca. 82 Personen mit diesem Namen. Diese leben in 16 Städten und Landkreisen. Die meisten Anschlüsse sind in Helmstedt gemeldet, nämlich 9. Weitere Kreise/Städte mit besonders vielen Namensträgern sind Bochum (3), Bad Kissingen (3), Hamburg (2), Limburg-Weilburg (2), Gelsenkirchen (2), Oberhausen (1), Minden-Lübbecke (1), Herne (1) sowie Hagen mit 1 Einträgen. Ingo Karwacki kommt in Deutschland am häufigsten vor. Gisela sowie Henryk sind die nächsten oft gefundenen Vornamen, gefolgt von Horst, Magarete, Christian, Hartm
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
KARWATZKE
In Deutschland gibt es 3 Telefonbucheinträge zum Namen Karwatzke und damit ca. 8 Personen mit diesem Namen. Diese leben in 2 Städten und Landkreisen. Die meisten nschlüsse sind in Remscheid gemeldet, nämlich 2. Mit 1 Anschlüssen gibt es in Halle (Saale) die zweitmeisten ut, Elisabeth, Hans sowie Burkhard.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Karwatzky
In Deutschland gibt es 9 Telefonbucheinträge zum Namen Karwatzky und damit ca. 24 Personen mit diesem Namen.
Diese leben in 5 Städten und Landkreisen. Die meisten Anschlüsse sind in Leipzig gemeldet, nämlich 4.
Weitere Kreise/Städte mit besonders vielen Namensträgern sind Segeberg (2), Cuxhaven (1), Teltow-Fläming (1) sowie Berlin mit 1 Einträgen.
Sven Karwatzky kommt in Deutschland am häufigsten vor. Christa sowie Detlef sind die nächsten oft gefundenen Vornamen.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
KARWATZKI

In Deutschland gibt es 123 Telefonbucheinträge zum Namen Karwatzki und damit ca. 328 Personen mit diesem Namen.
Diese leben in 59 Städten und Landkreisen. Die meisten Anschlüsse sind in Recklinghausen gemeldet, nämlich 9.
Weitere Kreise/Städte mit besonders vielen Namensträgern sind
Bielefeld (7),
Ennepe-Ruhr-Kreis (6),
Duisburg (6),
Bochum (5),
Rhein-Sieg-Kreis (4),
Berlin (4),
Düsseldorf (4),
Wesel (3) sowie Bottrop mit 3 Einträgen.
Klaus Karwatzki kommt in Deutschland am häufigsten vor. Werner sowie Wolfgang sind die nächsten oft gefundenen Vornamen, gefolgt von Doris, Elisabeth, Herbert, Franz, Hans, Bernhard sowie Michael.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Maria Karwatzki (* 18. März 1901 in Düsseldorf; † 19. April 1983 in Kleinblittersdorf; geborene Maria Karwatzki)
Maria Karwatzki wurde als Tochter eines ostpreußischen Volksschuldirektors und einer moselländischen Winzertochter geboren. Nach dem Abitur in Köln nahm sie ein Studium der Germanistik und Sprachwissenschaften auf, 1922 heiratete sie den Juristen Dr. Rudolf Deku aus Krefeld.
Ab 1925 arbeitete Deku im Katholischen Deutschen Frauenbund mit. Durch die Repressalien der Nationalsozialisten, deren Gegner Deku und ihr Ehemann waren, war Maria Deku gezwungen, auf eine Odyssee durch ganz Deutschland zu gehen, ehe sie sich mit ihrer jüngsten Tochter 1943 in Hauzendorf (heute zu Bernhardswald/Landkreis Regensburg gehörig) niederließ.
Nach Kriegsende wurde Deku von der Militärregierung als Dezernentin bei der Regierung von Niederbayern/Oberpfalz im Entnazifizierungsreferat eingesetzt. Schon 1946 gehörte sie dem Landesausschuss der neu gegründeten CSU an. Sie wurde Mitglied des bayerischen Vorparlaments (Februar - Juni 1946) sowie Mitglied und Schriftführerin der Verfassunggebenden Landesversammlung von Juli bis November 1946. Von Dezember 1946 bis Februar 1948 war sie Mitglied des Bayerischen Landtages für die Stimmkreise Neunburg vorm Wald und Sulzbach-Rosenberg und gehörte vier Ausschüssen an. Ihr Ehegatte Rudolf Deku war von Juni 1946 bis September 1947 Landrat des Kreises Sulzbach-Rosenberg.
Angefeindet wurde Maria Deku, als in der Verfassunggebenden Landesversammlung die Verankerung des Amtes eines „bayerischen Staatspräsidenten“ in der Verfassung mit nur einer Stimme Mehrheit abgelehnt wurde. Zwar hatten auch andere CSU-Abgeordnete hiergegen gestimmt, doch richtete sich die Verärgerung der Befürworter eines Staatspräsidenten-Amtes vorrangig gegen Maria Deku, weil sie eine Nichtbayerin („Preußin“) war. Als ihr Mann zum 1. Dezember 1947 zum Oberkreisdirektor in Aachen berufen wurde, verließ auch Maria Deku Bayern und legte ihr Landtagsmandat nieder. Damit beendete sie ihre politische Karriere, war aber weiter im katholischen deutschen Frauenbund, im Kinderschutzbund und in der Claudel-Gesellschaft tätig. Darüber hinaus engagierte sie sich besonders in der internationalen Frauen- und Friedensbewegung.
1983 starb sie in Kleinblittersdorf, wo sie bei ihrer Tochter die letzten Lebensjahre verbracht hatte
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Karwatzki Maryja urodziła się córka dyrektora szkoły ludowej ludowej Prus Wschodnich szkoły i córkę wina Mosel. Köln Po ukończeniu szkoły średniej w Kolonii , zaczęła studia w językach germańskich językoznawstwa, aw 1922 r. wyszła za mąż za prawnika Rudolf Deku z Krefeld.
Katholischen Deutschen Frauenbund Od 1925 pracował w Deku Federacji Katolickiej niemieckich kobiet z. BernhardswaldLandkreis Regensburg Były represje nazistów, ich przeciwnicy Deku i jej mąż, Mary Deku został zmuszony do wyruszają w podróż przez Niemcy, zanim ona i jej najmłodszej córki w 1943 roku w Hauzendorfer (dzisiaj Bernhardswald / dzielnicy Regensburg prawidłowo) rozliczone.
Po wojnie Deku był wykorzystywany przez armię rządową jako zastępca burmistrza w rządzie Dolnej Bawarii / Górnego Palatynatu w denazyfikacji Division. Już w 1946 roku była członkiem Krajowej Komisji nowo powstałego CSU. Była członkiem w Bawarii przed Parlamentem (luty - czerwiec 1946) i członkiem i sekretarzem Konstytuanty Krajowej Konferencji od lipca do listopada +1.946-gie Bayerischen LandtagesStimmkreiseNeunburg vorm WaldSulzbach-Rosenberg Od grudnia 1946 do lutego 1948 roku był członkiem parlamentu Bawarii dla dzielnic głosowania Neunburg i Sulzbach-Rosenberg i był członkiem czterech komisji. Jej mąż, Rudolf Deku był od czerwca 1946 do września 1947 Rejonowy Administrator Sulzbach-Rosenberg.
Maria została zaatakowana została Deku, jak w Zgromadzeniu, ostoi odrzucił stanowisko "Prezydent Państwa Bawarii" w Konstytucji z tylko jednym głosem. Chociaż inne deputowanych CSU głosowali przeciw temu, ale gniew został skierowany do zwolenników Kancelarii Prezydenta przeciwko Mary Deku przede wszystkim dlatego, że Nichtbayerin ("pruski") został. Kiedy jej mąż do pierwszego Aachen Grudnia 1947 do dyrektora administracyjnego w Aachen został powołany, pozostawił Mary Deku Bawarii i zrezygnował z jej mandatu. Claudel-Gesellschaft Więc ona zakończyła swoją karierę polityczną, ale był kontynuowany w Niemieckiego Związku Kobiet Katolickich, Agencji ds. Ochrony Dzieci i Claudel społeczeństwa działa. Ponadto, była szczególnie zaangażowana w międzynarodowe ruchy kobiece i pokoju.
W 1983 roku zmarł w Kleinblittersdorf, gdzie spędził z córką w ostatnich latach.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Irmgard Karwatzki (* 15 grudnia 1940 w Duisburgu , † 09 grudnia 2007 w Mönchengladbach ) to niemiecki polityk ( CDU ).
Parlamentarische StaatssekretärinBundesminister für Jugend, Familie und GesundheitBundesminister für Bildung und WissenschaftBundesminister der Finanzen 1982/87 była sekretarz stanu w federalnym ministrem ds. młodzieży, rodziny i zdrowia 1987/89, kiedy Federalny Minister Edukacji i Nauki i 1994/98 przez federalny minister finansów .
Irmgard Karwatzki była córką doker Duisburg. Volksschule Po ukończeniu szkoły podstawowej uczęszczał Irmgard Karwatzki handlowych staż a następnie był zatrudniony jako urzędnicy. FachschuleSozialarbeit Uczęszczała także w Wyższej Szkole z pracy socjalnej , która ukończyła jako państwo-licencjonowany pracownik socjalny (grad). Bund der Deutschen Katholischen Jugend (BDKJ)Bistum EssenKatholischen Fachhochschule Nordrhein-Westfalen (KFH NW) Następnie była Asystent Niemiecka Federacja Młodzieży Katolickiej (BDKJ) w diecezji Essen 1971 / 76 i wykładowca na Katolickim Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Nadrenia Północna-Westfalia (KFH NW) .

Zmarła na krótko przed jej 67-sza Herzinfarkt Urodziny w ataku serca . Rheinlandes Irmgard Karwatzki był członkiem CDU od 1965 roku i należał od 1975 do wykonawczy państwa CDU w Nadrenii do. Duisburg Od 1975 do 1977 i 1979/90 należał do Rady Miasta w Duisburgu na. Mitglied des Deutschen Bundestages Od 1976 do 2005 Karwatzki Irmgard był członkiem Niemieckiego Bundestagu . LandeslisteNordrhein-WestfalenBundestag Oni zawsze umieszczone na liście stanu Północnej Nadrenii-Westfalii w Bundestagu jeden.
Bürgermeisterin Od października 1979 do czerwca 1983 roku był trzeci burmistrz miasta
Duisburg.

W dniu 4 BundeskanzlerHelmut KohlBundesregierung Października 1982 Irmgard Karwatzki był sekretarz stanu przy federalnej minister ds. Młodzieży, Rodziny i Zdrowia z kanclerz Helmut Kohl doprowadził rząd mianowany. Bundestagswahl 1987 Po wyborach 1987 roku przeniósł się w dniu 12 Marca 1987 r. w tej samej pozycji na Federalnego Ministra Edukacji i Nauki i na różnych Kabinettumbildung 21 Kwietnia 1989 w biurze.

Bundestagswahl 1994 Po wyborach parlamentarnych w 1994 roku była na 17 Listopada 1994 sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów powołania. Bundestagswahl 1998 Po wyborach parlamentarnych w 1998 roku wyjechała w dniu 28 Październiku 1998 od rządu.
CaritasverbandesBank im Bistum Essen eG Od 1999 r. była członkiem zarządu Caritas oraz Rady Nadzorczej Banku w diecezji Essen eG w.
Gabinet Kohl I - II gabinetu Kohla - Kohl III Gabinet - Gabinet Kohl V

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Beata Karwatzki-Gaworek
gniazdo warminsko-mazurskie ..

przez Beata Karwatzki-Goworek Śro Lut 08, 2006 2:48 pm
tak malo wiem o moich przodkach, jedynie, ze Tato, Pawel Karwatzki (w Polsce Karwacki) jest synem Pawla Karwackiego i Agaty, ur. Kornalewski z Pajtun, woj. Olsztynskie. Moj pradziadek to Jozef Karwacki, jego druga zona na imie miala Anna. To juz wszystko. Czy moglby mi Pan wiecej o moich przodkach napisac?
Pozdrawiam serdecznie -
Beata Goworek, geb. Karwatzki

P.S.Zyjemy od 28 lat w Niemczech. "
Beata Karwatzki-Goworek


Witaj Beata, dzi?ki za Twój e-mail, a tak?e wcze?niejsz? obecno?? na Forum. Z Twoich danych jednoznacznie wynika, ?e Twoim gniazdem rodzinnym jest rejon Olsztyna/Allenstein w czasach pruskich. Zagladam na Generacje Warmii i bez trudu (ctr+F: Pajtuny .. trafiam na Paula Karwatzki i Agate Kornalewski). Dziadek Paweł ozenil sie w Pajtunach lecz sam pochodzil z miejscowosci blizej Olsztyna, moze z Naterek/Nattersdorf, Betrag... tam widz? kilku Józefów/Joseph.. Przeanalizuj ten dane.... wydaje mi si?, ?e jest tam wielu Twoich przodków. Niestety mnie w Krakowie trudno jest ustali? ci?g?e linie rodzin z Warmii, nie mam dost?pu do tamtejszych archiwów parafialnych i pa?stwowych. Mo?na szuka? te? dost?pu- tak?e w internecie poprzez Ancestry.com - do mikrofilmiow mormonów, analizuj?c akty urodze? i ?lubów pokole? po pokoleniu, nawet opieraj?c si? na generacjach uj?tych dla poszczególnych gniazd Warmii. W metrykach urodzin sa imiona rodziców i miejsca pochodzenia, a w metrykach ?lubu tak?e imiona rodziców oblubienców i miejsca pochodzenia.. masz wielu krewnych w Niemczech, Wielkiej Brytani, a tak?e w Brazylii i Argentynie. B?de bardzo wdzi?czny Ci za nowe informacje: Serdecznie pozdrawiam Andrzej

(WCZESNIEJ PATRZ GENERACJE WARMII VII-XV)

GENERACJA XIV lub XV
1790 lub 1820
GNIAZDO WARMIA ... Unieszewo/ALLENSTEIN/ Nattern
JACOB KARWACKI; (sk?d ? z Unieszewa – Woytowa ??) syn ….. ? b. 27 jul 1810 Gross Betrung, d. 1 dec 1868, marr. 1834 in/w Gross Betrug to/z Veronik? Matedowicz; 3 synów i córka.

GENERACJA XV lub XVI
1820 lub 1850
GNIAZDO WARMIA ... Unieszewo/ALLENSTEIN/ Nattern
JACOB KARWACKI; b. 1857 w Nattern/Naterki, marr/o?eniony w 1879 w Nattern to/z Helen? Herma?ska lub JACOB KARWACKI – Nattern- NATERKI/Allenstein b. ok. 1857, ?ona Helene Herma?ski ur. Nattern, ?lub 1879, ich syn Joseph z 1879

GNIAZDO WARMIA ... Unieszewo/Petrswalde
???? FRANZ KARWACKI ojcem JOSEPH KARWATZKI; b. 17 jun 1859, ch. 24 jun 1859 Peterswalde, parents Franz i Apolonia Weiss

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

FAMILIE KARWATZKE Jenkwitz-Oels-MAGDEBURG/z Jenkowic k.Oleśnicy

(Album w galerii)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Steffen Karwatzke from Stein
STEFFEN LOTHAR KARWATZKE przedstawia nam swoja rodzinę, która ma swoje korzenie w Jenkowic koło Olesnicy, a wcześniej z Kępna, Baldowic, Bierżowa.

INFORMACJE OD STEFANA LOTHARA KARWATZKE mówią o dalszych losach rodziny KAROLA KARWACKIEGO z Oleśnicy: Hallo Andrzej, my english is not verry good. I would like write on german.
“Erst einmal danke für die Internet-Seite Karwatzki. / Na początku pragnę podziękować za internetowa strone Karwackich. Dort habe ich meine Großeltern gefunden./Tam są moi Dziadkowie umieszczeni. Sie sind in der Linie "Gniazdo Wielkopolska/Jenkwitz" DZIADEK Grand father/Mein Großvater Karwatzke, Karl/ AROL KARWACKI, Schlosser/ślusarz, urodzony *(Jenkwitz?) Oels bei Breslau 05.02.1896, zmarł + Ulm Kienlesbergkaserne 28.03.1946 (nicht wie in den Verzeichnissen 01.06.46); jego żona/wife oo Martha Saremba/MARTA ZAREMBA Saremba, Martha, urodzona* Märzdorf/Gr. Wartenberg 10.07.1902, zmarła + Möllendorf 04.09.1980 oo I husband/ jej pierwszy mąż Karl Karwatzke, II husband/ jej drugi mąż. Gustav Thiele

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
RODZENSTWO/brother & sisters/ KAROLA/ von meinem Großvater gibt es keine Geburtsurkunde, so daß ich nichts über seine Geschwister und Eltern weiß. Sind eventuell:
Hermann KARWATZKY,
Paul KARWATZKY,
Berta KARWATZKY und
Martha KARWATZKY seine Geschwister? und durch einen Schreibfehler bei der Geburtsurkunde? ist eine Zuordnung nicht eindeutig möglich? Oder wurde durch sein Alter und den Krieg (1. Weltkrieg) das Geburtsjahr geändert (neue Papiere), damit er nicht zur Armee eingezogen wird. Das würde den 2. Karl Karwatzke (Gnazdo Wielkopolska/Baldowitz... Kepno) mit dem Geburtsdatum 05.02.1891 bis 1.Jun 1946 .erklären. Das ist aber nur Spekulation.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
DZIECI/children/ KAROLA i MARTY ZAREMBY KARWACKICH aus der Ehe Karwatzke, Karl oo Saremba, Martha gingen als Kinder hervor:
1. *WALTER KARWATZKE/Karwatzke, Walter, urodzony w * Oels 07.05.1924, zmarł + Italien Forli Grab 47A 24.07.1944 im Krieg gefallen
2. *HEINZ KARWATZKE/ Karwatzke, Heinz, Lehrer, urodzony w * Oels 16.01.1928, + zmarł w Halle 22.01.1998 ożeniony w/ oo Siebigerode 19.04.1952 z/ Auguste Margarete Irene Appel WNUKI/Grandchildren/ KAROLA i MARTY
DZIECI/children HEINZA KARWATZKE/Kinder von 2. Karwatzke, Heinz
1. ** LOTHAR STEFEN KARWATZKE/ Karwatzke, Lothar Steffen, urodzony w * Herzberg 05.10.1953 oo /ożeniony w Staßfurt 08.10.1977 z I żona/wife Karin Riedel, II żona/wife. w Suhl 23.05.1985 z Birgit Schmucker
2. ** BEATE KARWATZKE-Detlef Thieme urodzona * w Eisleben 27.10.1958 oo zamężna mąż/husband Detlef Thieme

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXPRAWNUKI /Great Grandchildran/KAROLA i MARTY KARWACKICH
WNUKI/grandchildran HEINZA KARWATZKE i Augusty Appel xxxxxxxxxxxxxx
DZIECI/children LOTHARA STEFFEN KARWATZKE i Karin Riedel Kinder von Lothar Steffen mit Karin Riedel
1) *** JANA KARWATZKE/Karwatzke, Jana, urodzona w * Staßfurt 14.02.1978 xxxxxxxxxxxxxxx DZIECI/children LOTHARA STEFFEN KARWATZKE i Birgit Schumcker Kinder von Lothar Seffen mit Birgit Schmucker
2) *** ANTJE KARWATZKE/Karwatzke, Antje, urodzona w * Magdeburg 23.04.1984
3) *** SUSANE KARWATZKE/ Karwatzke, Susanne, urodzona * Magdeburg 08.07.1986

xxxxxxxxxxx DZIECI/children BEATE KARWATZKE i Detlef Thieme/Kinder von 2. Karwatzke, Heinz 2. Karwatzke, Beate Thiema, urodzona w * Eisleben 27.10.1958 oo Detlef Thieme Kinder von Karwatzke, Beate mit Thieme,
1)*** Detlef CHRISTIAN Thieme, Christian, urodzony w * Halle 15.04.1981
2)*** ULRIKWE Thieme, Ulrike, urodzona w * Halle 27.09.1984

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
User.php::374 -> User EVERYBODY is NOT owner of album 'KARWATZKE-Karwacki-Jenkowice-Jenkwitz-Oleśnica-Oels'

Created on 03/22/08, last changed on 10/09/08.
User.php::216 -> User EVERYBODY can NOT write to album 'KARWATZKE-Karwacki-Jenkowice-Jenkwitz-Oleśnica-Oels'
This album contains 18 items.
This album has been viewed 473 times since 03/22/08.
User.php::216 -> User EVERYBODY can NOT write to album 'KARWATZKE-Karwacki-Jenkowice-Jenkwitz-Oleśnica-Oels'

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

w klanie Brandes 7 282 hasła osobowe
z Munster w West

JAKOB FRANZ KARWATZKI
Birth: 27 Apr 1907, Münster/Westf.
Marriage: 15 Dez 1933
Death: 22 Jan 1969, Münster/Westf.
Wives: Minna (mimi) Brandes, Maria Wilhelmine Busch
Site: Brandes Web Site

1) Minna (mimi) Brandes (Karwatzki)
Birth: 26 Sept 1912, Münster/Westf.
Marriage: 15 Dez 1933
Death: 19 Okt 1941, Altenberge
Father: Heinrich Wilhelm August Brandes
Mother: Auguste Hermine Minna Willgerodt
Husband: Jakob Franz Karwatzki
Site: Brandes Web Site

2) Maria Wilhelmine Busch (Karwatzki)
Birth: 28 Jan 1904, Stuttgart
Death: 21 Jun 1976
Husband: Jakob Franz Karwatzki
Site: Brandes Web Site

MARGRET MARTHA WILHELMINE KARWATZKI
Birth: 21 Aug 1937, Münster/Westf.
Death: 16 Mär 1939, Münster/Westf.
Father: Jakob Franz Karwatzki
Mother: Minna (mimi) Brandes
Site: Brandes Web Site

<Private> Karwatzki
Father: Jakob Franz Karwatzki
Mother: Minna (mimi) Brandes
Spouses: <Private> Büsken, <Private> Scholler
Site: Brandes Web Site
http://www.myheritage.com
<Private> Karwatzki
Father: Jakob Franz Karwatzki
Mother: Minna (mimi) Brandes
Spouse: <Private> Kersenbrock
Site: Brandes Web Site
http://www.myheritage.com
Father: <Private> Karwatzki
Mother: <Private> Kersenbrock
Spouse: <Private> Stephany
Site: Brandes Web Site
http://www.myheritage.com
<Private> Karwatzki
Father: <Private> Karwatzki
Mother: <Private> Kersenbrock
Spouse: <Private> Felten
Site: Brandes Web Site
http://www.myheritage.com
<Private> Karwatzki
Father: <Private> Karwatzki
Mother: <Private> Felten
Site: Brandes Web Site
http://www.myheritage.com
<Private> Karwatzki
Father: <Private> Karwatzki
Mother: <Private> Kersenbrock
Spouse: <Private> Sievers
Site: Brandes Web Site
http://www.myheritage.com<Private> Karwatzki

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

24 wrzesien 2014

MyHeritage „KARWATZKI”

Emma Karwatzke
Indeks Zgonów w USA wg Ubezpieczenia Społecznego (SSDI) BEZPŁATNY Narodziny: 26 maj 1886 Śmierć: cze 1982 Ostatnie miejsce zamieszkania: Racine, Wisconsin 53403, USA

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RODZINA 1800 Marie Catharine Karwatzky
1827 syn Marie Catharine Karwatzky
Niemcy, Urodzenia i Chrzciny, , 1558-1898 Syn: Nazwisko dziecko Narodziny syna: Dzień Miesiąc 1827 Chrzciny syna: Dzień Miesiąc 1827 - Miejsce Mąż: Nazwisko współmałżonek
1824 syn Marie Catharine Karwatzky
Niemcy, Urodzenia i Chrzciny, , 1558-1898 Syn: Nazwisko dziecko Narodziny syna: Dzień Miesiąc 1824 Chrzciny syna: Dzień Miesiąc 1824 - Miejsce Mąż: Nazwisko współmałżonek
1823 corka Marie Catharine Karwatzky
Niemcy, Urodzenia i Chrzciny, , 1558-1898 Córka: Nazwisko dziecko Narodziny córki: Dzień Miesiąc 1823 Chrzciny córki: Dzień Miesiąc 1823 - Miejsce Mąż: Nazwisko współmałżonek
1839 syn Marie Catharine Karwatzjy

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1854 Gustav Adolph Karwatzky
Niemcy, Urodzenia i Chrzciny, , 1558-1898 Narodziny: Dzień Miesiąc 1854 Chrzciny: Dzień Miesiąc 1854 - Miejsce Rodzice: Imiona obojga rodziców

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RODZINA 1830 Franza Karwatzky
Franz Karwatzki córka 1862-1863
1851-1851 Syn Franza
1855 syn Franza
1856 córka Franza
1852-1853 Franz Karwatzki, Niemcy
1859 syn Franza Karwatzki

RODZINA 1855 Valentin Karwatzky
1855 Valentin Karwatzki Niemcy, Urodzenia i Chrzciny, , 1558-1898 Narodziny: Dzień Miesiąc 1855 1883 slub VAlentin

RODZINA 1830 Ferdinand Reinhold Karwatzky
Ferdinand Reinhold Karwatzki Niemcy, Urodzenia i Chrzciny, , 1558-1898 Córka: Nazwisko dziecko
Narodziny córki: Dzień Miesiąc 1856
Narodziny córki: Dzień Miesiąc 1858
Narodziny córki: Dzień Miesiąc 1861
Narodziny córki: Dzień Miesiąc 1862-63 Narodziny/ smierci: Dzień Miesiąc 1863
1854 syn Ferdinand Reinhold Karwatzky
Ferdinand Reinhold Karwatzky Niemcy, Urodzenia i Chrzciny, , 1558-1898 Syn: Nazwisko dziecko Narodziny syna: Dzień Miesiąc 1854 Chrzciny syna: Dzień Miesiąc 1854 - Miejsce Żona: Nazwisko współmałżonek

1861-61 Córka Reinhold Karwatzky
Reinhold Karwatzky Niemcy, Zgony i pochówki, 1582-1958 Córka: Nazwisko dziecko Narodziny córki: 1861 Śmierć córki: Dzień Miesiąc 1861 – Miejsce

Inne:
1856 Anna Luise Karwatzki, Niemcy
1856 Anna Karwatzki, Niemcy
1862 Sophie Johanne Karwatzki Niemcy
1865 Johanna Sophie Karwatzki

1857 Gertrudis Karwatzki, Niemcy
1860 Gertrudis Karwatzki Niemcy
1864 Gertrud Karwatzki, Niemcy
1858 Maria Elisabeth Karwatzki Niemcy
1851 - 1851 August Karwatzki, Niemcy
1859 Joseph Karwatzki, Niemcy
1861-1862 Mathilde Karwatzki, Niemcy

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RODZINA 1849 Augusta i Urlike w Meklemburgu
1849 August Karwatzkÿ
Niemcy, Spis ludności Meklemburgii-Schwerin 1900 Narodziny: Dzień Miesiąc 1849 - Miejsce Miejsce zamieszkania: 1900 - Miejsce
1854 Ullrike Karwatzkÿ
Niemcy, Spis ludności Meklemburgii-Schwerin 1900 Narodziny: Dzień Miesiąc 1854 - Miejsce Miejsce zamieszkania: 1900 - Miejsce
August Karwatzkÿ
1890 Niemcy, Spis ludności Meklemburgii-Schwerin 1900 Narodziny: Dzień Miesiąc 1890 - Miejsce Miejsce zamieszkania: 1900 – Miejsce
Amalie Karwatzkÿ
Niemcy, Spis ludności Meklemburgii-Schwerin 1900 Narodziny: Dzień Miesiąc 1887 - Miejsce Miejsce zamieszkania: 1900 – Miejsce
Marie Karwatzky 1895
Emma Karwatzky 1899; Spis ludności Meklemburgii-Schwerin

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

GENETEKA POLSKA
2751 1897u 603 Hedwig Karwatzki c. Anton I Marie Kowalewska Olsztyn (Allenstein)
2752 1895u 434 Jacob Karwatzki s. Anton Marie Kowalewski Olsztyn (Allenstein)
2753 1895u 546 Joseph Karwatzki s. Theodor Maria Wischnewski Olsztyn (Allenstein)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Jürgen Karwatzki
Płeć: Mężczyzna
Wiek: 70-79
Kraj: Niemcy

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Familienstammbaum 92599752 in Karwatzki, zarządzana przez Jürgen Karwatzki
RODZINA Michała KARWATZKI i Marianny ZINK
• * 1830 – 1900 MICHAEL KARWATZKI syn Joseph + 4 rodzenstwa
• * 1855 - ? MARIANNA z d. Zink KARWATZKI’ syn Joseph + 4 rodzenstwa
** 1878 - ? JOSEPH KARWATZKI ; siostra Ottilia Peltz + 3 dalszych
** 1880 - ? OTTILIA z d. Karwatzki PELZ; brat Joseph Karwatzki + 3 rodzenstwa; dzieci Aloysius Pelz i 3 dalszych
** 1883 - ? ANNA z d. Karwatzki RITTER; brat Joseph Karwatzki + 3 dalszych
** 1886 - ? JOHANN Karwatzki ; brat Koseph + 3

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Aloyius Karwatzki
Birth: dd mm 1888 - Germany
Death: city, Ortenaukreis, Baden-Württemberg, Germany
Marriage: date - Germany
Spouse: name surname
F: (Name Unknown)
M: (Name Unknown

Aloysius Karwatzki
Birth: dd mm 1888
Death: date - city, Baden-Württemberg, Deutschland (Germany)
Spouse: name surname
F: Michael Karwatzki
M: Marianna Zink


** 1888 – 1970 Aloysius Karwatzki
Rodzeństwo: Joseph Karwatzki i nazwiska 3 kolejnych rodzeństwo Żona: Nazwisko Żona AUGUSTE Marx Karwatzki Dzieci: Elisabeth Sczipiorski (geb. Karwatzki) i nazwiska 8 kolejnych dzieci
Familienstammbaum 92599752 in Karwatzki, zarządzana przez Jürgen Karwatzki


** 1890 - 1959 Auguste Karwatzki (zd. Marx)
Urodziny: Dzień Miesiąc 1890 - Miejsce Śmierć: Dzień Miesiąc 1959 - Miejsce Rodzeństwo: Maria Turowski (geb. Bartnik) i nazwisko jeszcze jednego brat/siostra Dzieci: Elisabeth Sczipiorski (geb. Karwatzki) i nazwiska 8 kolejnych dzieci

*** 1916 – 1998 Alfred Karwatzki
Rodzeństwo: Elisabeth Sczipiorski (geb. Karwatzki) i nazwiska 7 kolejnych rodzeństwo Dzieci: <Prywatne> Karwatzki i nazwiska 7 kolejnych dzieci
Alfred Karwatzki
Urodziny: Dzień Miesiąc 1916 - Miejsce Śmierć: Dzień Miesiąc 1998 - Miejsce Rodzice: Imiona obojga rodziców Rodzeństwo: Elisabeth Sczipiorski (geb. Karwatzki) i nazwiska 7 kolejnych rodzeństwo Ekspartner: Nazwisko współmałżonek Partnerka: Nazwisko współmałżonek Dzieci: <Prywatne> Karwatzki i nazwiska 7 kolejnych dzieci
1916 – 1998 Alfred Karwatzki
Urodziny: Dzień Miesiąc 1916 - Miejsce Śmierć: Dzień Miesiąc 1998 - Miejsce Rodzice: Imiona obojga rodziców Rodzeństwo: Elisabeth Sczipiorski (geb. Karwatzki) i nazwiska 7 kolejnych rodzeństwo Partnerka: Nazwisko współmałżonek Partnerka: Nazwisko współmałżonek Dzieci: Alfred, Otto Karwatzki i nazwiska 7 kolejnych dzieci
1956 - Alfred, Otto Karwatzki
Urodziny: Dzień Miesiąc 1956 Rodzice: <Prywatne> Karwatzki (geb. Müller), Imię ojca Rodzeństwo: <Prywatne> Greil (geb. Karwatzki) i nazwiska 6 kolejnych rodzeństwo

*** 1913 – 1970 Elisabeth Sczipiorski (zd. Karwatzki)
Rodzeństwo: Alfred Karwatzki i nazwiska 7 kolejnych rodzeństwo Mąż: Nazwisko mąż Dzieci: Krimhilde Elisabeth Sczipiorski i nazwiska 8 kolejnych dzieci
*** 1926-1927 Theodor Karwatzki Rodzeństwo: Elisabeth Sczipiorski (geb. Karwatzki) i nazwiska 7 kolejnych rodzeństwo
*** 1928 – 1928 Gabriel Clemens Karwatzki
Rodzeństwo: Elisabeth Sczipiorski (geb. Karwatzki) i nazwiska 7 kolejnych rodzeństwo
*** 1923 – 1993 Paul Leo Karwatzki Urodziny: Dzień Miesiąc 1923 - Miejsce Śmierć: Dzień Miesiąc 1993 - Miejsce Rodzice: Imiona obojga rodziców Rodzeństwo: Elisabeth Sczipiorski (geb. Karwatzki) i nazwiska 7 kolejnych rodzeństwo Partnerka:Nazwisko współmałżonek Dzieci: <Prywatne> Karwatzki i nazwisko jeszcze jednego dziecko
1929 – 1935 Irene Karwatzki Urodziny: Dzień Miesiąc 1929 - Miejsce Śmierć: Dzień Miesiąc 1935 - Miejsce Rodzice: Imiona obojga rodziców Rodzeństwo: Elisabeth Sczipiorski (geb. Karwatzki) i nazwiska 7 kolejnych rodzeństwo

Gerhard Aloysius Karwatzki
Birth: dd mm 1919
Death: date - city, Baden-Württemberg, Deutschland (Germany)
F: Aloysius Karwatzki
M: Auguste Marx


*** 1919 – 1973 Gerhard Aloysius Karwatzki
Urodziny: Dzień Miesiąc 1919 - Miejsce Śmierć: Miesiąc 1973 - Miejsce Rodzice: Imiona obojga rodziców ALOJZ i AUGUSTE Rodzeństwo: Elisabeth Sczipiorski (geb. Karwatzki) i nazwiska 7 kolejnych rodzeństwo SYN : **** Ditmar Aloysius Karwatzki i + 5


*** 1923 – 2000 Wally Karwatzki (zd. Olschewski)
Rodzeństwo: Liesbeth Minna Sandkuhl (geb. Olschewski) i nazwiska 3 kolejnych rodzeństwo Mąż: Nazwisko mąż GERHARD ALOJZ KARWATZKI
Dzieci: DITMAR ALOYSIUS KARWATZKI = 6 dalszych**** 1946 – 2012 Ditmar Aloysius Karwatzki
Urodziny: Dzień Miesiąc 1946 - Miejsce Śmierć: Dzień Miesiąc 2012 - Miejsce Rodzice: Imiona obojga rodziców Rodzeństwo: <Prywatne> Stöffler (geb. Karwatzki) i nazwiska 5 kolejnych rodzeństwo


*** 1921 – 1955 Eugen Johannes Karwatzki
Urodziny: Dzień Miesiąc 1921 - Miejsce Śmierć: Dzień Miesiąc 1955 - Miejsce Rodzice: Imiona obojga rodziców ALOJZ I AUGUSTA Rodzeństwo: Elisabeth Sczipiorski (geb. Karwatzki) i nazwiska 7 kolejnych rodzeństwo

1932 – 1979 Georg Karwatzki
Drzewa genealogiczne MyHeritage Puszkiewicz, zarządzana przez Monika Puszkiewicz
Urodziny: Dzień Miesiąc 1932 Śmierć: Dzień Miesiąc 1979 Żona: Nazwisko Żona Dzieci: Bogdan Karwacki i nazwisko jeszcze jednego dziecko


*** 1932 – 1979 Georg Karwatzki
Rodzice: Imiona obojga rodziców ALOJZ i AUGUSTE Rodzeństwo: Elisabeth Sczipiorski (geb. Karwatzki) i nazwiska 7 kolejnych rodzeństwo

Żona: Nazwisko Żona HELENA z d. Swiezyma KARWATZKi
Dzieci : Bogdan Karwatzki i nazwisko jeszcze jednego dziecko

Helena Karwatzki (zd. Swiezyna)
Śmierć: Dzień Miesiąc 2013 - Miejsce Mąż: Nazwisko mąż GEORG KARWATZKI Dzieci: Bogdan Karwatzki i nazwisko jeszcze jednego dziecko
Helena Karwacka-lachowicz (zd. Swiezyna)
Drzewa genealogiczne MyHeritage Puszkiewicz, zarządzana przez Monika Puszkiewicz Mąż: Nazwisko mąż Dzieci: Bogdan Karwacki i nazwisko jeszcze jednego dziecko

1958 – 2001 Bogdan Karwatzki
Dzieci: <Prywatne> Karwatzki i nazwiska 3 kolejnych dzieci

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

x Drzewa genealogiczne MyHeritage pp_126013757 in Witryna rodzinna, zarządzana przez Joanna Kirzenkowska

1897 - ? Anton Karwatzki
Urodziny: Dzień Miesiąc 1897 - Miejsce Rodzice: Imiona obojga rodziców Żona: Nazwisko Żona Córka: Nazwisko córka
Joseph Karwatzki
Żona: Nazwisko Żona Syn: Nazwisko syn
Josephine Karwatzka (zd. Beikmann)

1922 - ? Gertruda Drajer (zd. Karwatzki)
Urodziny: Dzień Miesiąc 1922 - Miejsce

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Drzewa genealogiczne MyHeritage Die Samsels Web Site, zarządzana przez Helmut Kalinski

Helene Karwatzki (z d. Samsel)
Urodziny: Data - Miejsce Śmierć: Data - Miejsce Rodzice: Imiona obojga rodziców Rodzeństwo: Martha Raschkowski (geb. Samsel) i nazwiska 6 kolejnych rodzeństwo Mąż: Nazwisko mąż Dziecko: Nazwisko dziecko
Josef Karwatzki ( zd. Karwatzki)
Żona: Nazwisko Żona
Dziecko: Nazwisko dziecko

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Drzewa genealogiczne MyHeritage mitzkat, zarządzana przez alfred mitzkat

Alfred Karwatzki
Ekspartner: Nazwisko współmałżonek Dzieci: adolf Mitzkat i nazwiska 3 kolejnych dzieci

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Drzewa genealogiczne MyHeritage Brandes Web Site, zarządzana przez Annette Vorwerk-Doeries

1907 – 1969 Jakob Franz Karwatzki
Urodziny: Dzień Miesiąc 1907 - Miejsce Śmierć: Dzień Miesiąc 1969 - Miejsce Żona: Nazwisko Żona Żona: Nazwisko Żona Dzieci: Margret Martha Wilhelmine Karwatzki i nazwiska 2 kolejnych dzieci
1904 – 1976 Maria Wilhelmine Karwatzki (z d. Busch)
Urodziny: Dzień Miesiąc 1904 - Miejsce Śmierć: Dzień Miesiąc 1976 Mąż: Nazwisko mąż JAKUB FRANCISZEK

1912 – 1941 Minna (mimi) Karwatzki (z d. Brandes)
Urodziny: Dzień Miesiąc 1912 - Miejsce Śmierć: Dzień Miesiąc 1941 - Miejsce Rodzice: Imiona obojga rodziców Rodzeństwo: Hermann Karl Wilhelm Brandes i nazwiska 4 kolejnych rodzeństwo Mąż: Nazwisko mąż
Dzieci: Margret Martha Wilhelmine Karwatzki i nazwiska 2 kolejnych dzieci

1937 – 1939 Margret Martha Wilhelmine Karwatzki
Urodziny: Dzień Miesiąc 1937 - Miejsce Śmierć: Dzień Miesiąc 1939 - Miejsce Rodzice: Imiona obojga rodziców Rodzeństwo: <Prywatne> Karwatzki i nazwisko jeszcze jednego brat/siostra

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Drzewa genealogiczne MyHeritage Familienseite, zarządzana przez Bernhard Skrobranek

Peter Karwatzki

Żona: Nazwisko Żona

Dzieci: Franziska David (geb. Karwatzki) i nazwiska 4 kolejnych dzieci

Juliane Karwatzki (zd. Karwatzki)
Mąż: Nazwisko mąż Dzieci: Franziska David (geb. Karwatzki) i nazwiska 4 kolejnych dzieci
Bernhard Karwatzki
Rodzice: Imiona obojga rodziców Rodzeństwo: Franziska David (geb. Karwatzki) i nazwiska 3 kolejnych rodzeństwo Dzieci: <Prywatne> Peisker (geb. Karwatzki) i nazwiska 3 kolejnych dzieci
1901 - 1980 Franziska David (zd. Karwatzki)
Urodziny: Dzień Miesiąc 1901 Śmierć: Miesiąc 1980 Rodzice: Imiona obojga rodziców Rodzeństwo: Ludwig Karwatzki i nazwiska 3 kolejnych rodzeństwo Mąż: Nazwisko mąż Dzieci: Hans David i nazwiska 2 kolejnych dzieci
1900 ? Monika Wiedeck (zd. Karwatzki)
Rodzice: Imiona obojga rodziców Rodzeństwo: Franziska David (geb. Karwatzki) i nazwiska 3 kolejnych rodzeństwo Mąż: Nazwisko mąż Dzieci: <Prywatne> Wiedeck i nazwisko jeszcze jednego dziecko
Ludwig Karwatzki
Rodzice: Imiona obojga rodziców Rodzeństwo: Franziska David (geb. Karwatzki) i nazwiska 3 kolejnych rodzeństwo
Martha Kosiol (zd. Karwatzki)
Rodzice: Imiona obojga rodziców Rodzeństwo: Franziska David (geb. Karwatzki) i nazwiska 3 kolejnych rodzeństwo Mąż: Nazwisko mąż

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Drzewa genealogiczne MyHeritage Winterroth, zarządzana przez Thomas Winterroth
Anton Karwatzki
Urodziny: Dzień Miesiąc 1914 Żona: Nazwisko Żona Dziecko: Nazwisko dziecko
Margarethe Karwatzki (zd. Thetmeyer)
Urodziny: Data Mąż: Nazwisko mąż Dziecko: Nazwisko dziecko

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Drzewa genealogiczne MyHeritage Myrcha Web Site, zarządzana przez Robert Myrcha
Jakub Karwatzki
Żona: Nazwisko Żona BARBARA Nieski Dzieci: jan karwatzki i nazwiska 4 kolejnych dzieci Marta
Barbara Karwatzki (zd. Nieski) Mąż: JAKUB Nazwisko mąż Dzieci: jan karwatzki i nazwiska 4 kolejnych dzieci
? – 1945 Marta Wyszyńska (zd. Karwatzka)
Śmierć: 1945 Rodzice: Imiona obojga rodziców Rodzeństwo: jan karwatzki i nazwiska 3 kolejnych rodzeństwo Partnerka: Nazwisko partner Dzieci: <Prywatne> jurewicz (zd. wyszyńska) i nazwisko jeszcze jednego dziecko
Jan Karwatzki
Rodzice: Imiona obojga rodziców Rodzeństwo: marta wyszyńska (zd. karwatzka) i nazwiska 3 kolejnych rodzeństwo

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Drzewa genealogiczne MyHeritage Steigleder Web Site, zarządzana przez Silvana Mandelli
1882 – 1938 Margareth Wetter (zd. Karwatzki)
Urodziny: Dzień Miesiąc 1882 Śmierć: Dzień Miesiąc 1938 Mąż: Nazwisko mąż Córka: Nazwisko córka

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Drzewa genealogiczne MyHeritage Familienseite, zarządzana przez Gudrun Kohlhoff
1933 - 2004 Gertrud Erika Karwatzki (zd. Bilstein)
Urodziny: Dzień Miesiąc 1933 Śmierć: Dzień Miesiąc 2004 Mąż: Nazwisko mąż Dziecko: Nazwisko dziecko

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Drzewa genealogiczne MyHeritage Familienseite, zarządzana przez Julia Mattick

Anton Karwatzki
Żona: Nazwisko Żona Dzieci: Gertrud Karwatzki i nazwiska 8 kolejnych dzieci
1897 - 1986 Maria Karwatzki (zd. Zentara)
Urodziny: Dzień Miesiąc 1897 - Miejsce Śmierć: Dzień Miesiąc 1986 Mąż: Nazwisko mąż Dzieci: Gertrud Karwatzki i nazwiska 8 kolejnych dzieci
Cäcilie Karwatzki (zd. Karwatzki)
Partnerka: Nazwisko współmałżonek Dzieci: <Prywatne> Karwatzki i nazwiska 3 kolejnych dzieci
1924 Margarete Karwatzki
Urodziny: Dzień Miesiąc 1924 Rodzice: Imiona obojga rodziców Rodzeństwo: Gertrud Karwatzki i nazwiska 7 kolejnych rodzeństwo
1926 - Elisabeth Karwatzki
Urodziny: Dzień Miesiąc 1926 Rodzice: Imiona obojga rodziców Rodzeństwo: Gertrud Karwatzki i nazwiska 7 kolejnych rodzeństwo
1929 – 1945 Hubert Karwatzki
Urodziny: Dzień Miesiąc 1929 Śmierć: Około 1945Rodzice: Imiona obojga rodziców Rodzeństwo: Gertrud Karwatzki i nazwiska 7 kolejnych rodzeństwo

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Drzewa genealogiczne MyHeritage pp_99316192 in Familienseite, zarządzana przez Kurt SchrömgensElisabeth Schrömgens (zd. Karwatzki)
1911 – 1998 Elisabeth Schrömgens (zd. Karwatzki)
Urodziny: Dzień Miesiąc 1911 - Miejsce Śmierć: Dzień Miesiąc 1998 - Miejsce Dzieci: Wilhelm Schrömgens i nazwisko jeszcze jednego dziecko

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Drzewa genealogiczne MyHeritage Hönscher, zarządzana przez Klaus Hönscher
Agnes Franziska Hölzer (zd. Karwatzki)
Urodziny: Dzień Miesiąc 1899 - Miejsce Rodzice: Imiona obojga rodziców Mąż: Nazwisko mąż Dziecko: Nazwisko dziecko

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Drzewa genealogiczne MyHeritage Family site, zarządzana przez Thomas Klimeck
Anna Karwatzki (zd. Felwor)
Rodzeństwo: Barbara Klimeck (born Felwor) i nazwiska 2 kolejnych rodzeństwo Partnerka: Nazwisko współmałżonek Córka: Nazwisko córka
1940 – 2007 Irmgard Karwatzki
Urodziny: Dzień Miesiąc 1940 Śmierć: Miesiąc 2007
Rodzice: <Prywatne> Karwatzki, Imię matki

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Drzewa genealogiczne MyHeritage Nau, zarządzana przez Thomas Nau

Hubert Karwatzki
Partnerka: Nazwisko współmałżonek Dziecko: Nazwisko dziecko

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Drzewa genealogiczne MyHeritage Familienseite, zarządzana przez Gudrun Kohlhoff
1930 – 1982 Helmut Karwatzki
Urodziny: Dzień Miesiąc 1930 Śmierć: Dzień Miesiąc 1982 Żona: Nazwisko Żona Dziecko: Nazwisko dziecko

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Drzewa genealogiczne MyHeritage Karwatzki, zarządzana przez Anke Karwatzki
1928 – 2007 Bernhard Karwatzki
Urodziny: Dzień Miesiąc 1928 Śmierć: Dzień Miesiąc 2007 Rodzice: <Prywatne> , <Prywatne>
Rodzeństwo: Grete Keys i nazwisko jeszcze jednego brat/siostra Partnerka: Nazwisko współmałżonek Dzieci: <Prywatne> Karwatzki i nazwiska 2 kolejnych dzieci

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Drzewa genealogiczne MyHeritage Bilstein Web Site, zarządzana przez Gabriele Bilstein
1933 - Erika Karwatzki (zd. Bilstein)
Urodziny: Dzień Miesiąc 1933 Śmierć: Data Rodzice: Imiona obojga rodziców Rodzeństwo: Agnes Bilstein i nazwiska 8 kolejnych rodzeństwo

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Drzewa genealogiczne MyHeritage Hönscher, zarządzana przez Klaus Hönscher
1872 Auguste Karwatzki (zd. Gonska)
Urodziny: Dzień Miesiąc 1872 - Miejsce Mąż: Nazwisko mąż Córka: Nazwisko córka

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Migracja z Niemiec do USA

1833 Michael Karwatzki Niemcy imigrujący do Stanów Zjednoczonych Narodziny: Około 1833 Pochodzenie: Miejsce Wyjazd: Miejsce Przybycie: Dzień Miesiąc 1881 - Miejsce Miejsce przeznaczenia: Miejsce Statek: Statek
1841 Marianne Karwatzki Niemcy imigrujący do Stanów Zjednoczonych Narodziny: Około 1841 Pochodzenie: Miejsce Wyjazd: Miejsce Przybycie: Dzień Miesiąc 1881 - Miejsce Miejsce przeznaczenia: Miejsce Statek: Statek
RODZINA MICHAŁA :
1878 Johann Karwatzki Niemcy imigrujący do Stanów Zjednoczonych
Narodziny: Około 1878 Pochodzenie: Miejsce Wyjazd: Miejsce Przybycie: Dzień Miesiąc 1881 – Miejsce Miejsce przeznaczenia: Miejsce Statek: Statek

Franz Karwatzki Niemcy imigrujący do Stanów Zjednoczonych Pochodzenie: Miejsce Wyjazd: Miejsce Przybycie: Dzień Miesiąc 1881 – Miejsce Miejsce przeznaczenia: Miejsce Statek: Statek
1876 Juliane Karwatzki Niemcy imigrujący do Stanów Zjednoczonych Narodziny: Około 1876
Pochodzenie: Miejsce Wyjazd: Miejsce Przybycie: Dzień Miesiąc 1881 - Miejsce Miejsce przeznaczenia: Miejsce Statek: Statek
1880 Carl Karwatzki Niemcy imigrujący do Stanów Zjednoczonych Narodziny: Około 1880 Pochodzenie: Miejsce Wyjazd: Miejsce Przybycie: Dzień Miesiąc 1881 - Miejsce Miejsce przeznaczenia: Miejsce Statek: Statek
1879 Agnes Karwatzki Niemcy imigrujący do Stanów Zjednoczonych Narodziny: Około 1879 Pochodzenie: Miejsce Wyjazd: Miejsce Przybycie: Dzień Miesiąc 1881 - Miejsce Miejsce przeznaczenia: Miejsce Statek: Statek
1851 Valentin Karwatzky
Niemcy imigrujący do Stanów Zjednoczonych Narodziny: Około 1851 Pochodzenie: Miejsce Wyjazd: Miejsce Przybycie: Dzień Miesiąc 1891 - Miejsce Miejsce przeznaczenia: Miejsce Statek: Statek

1861 Jan Karwatzky
Jan Karwatzky Rosjanie imigrujący do Stanów Zjednoczonych Narodziny: Około 1860 Pochodzenie: Miejsce Wyjazd: Miejsce Przybycie: Dzień Miesiąc 1896 - Miejsce Miejsce przeznaczenia: Miejsce Statek: Statek

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
19.08.2011 13:28
ANEKS 4 / 258
Karwaccy w KANADZIE

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

KARWACCY w KANADZIE 11 sierpien 2014

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

EMIGRACJA KARWACKICH przez Anglie DO KANADY:

JOSEFA KARWACKI – Halifax NoVa Scotia
KASENIN./ Kazimierz Karwacki Halifax Nova Scotia
MARIA KARWACKI – Halifax Nova Scotia
BASYL/WASYL KARWACKI - Halifax Nova Scotia
TEKLA KARWACKI – Halifax Nova Scotia
MARIA KARWACKI – Halifax Nova Scotia
JAN KARWACKI – Halifax Nova Scotia
TEODOR KARWACKI – Halifax Nova Scotia – ur w Polsce

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

JACOB KARWACKI – Quebec
JAN KARWACKI/ Guide Jan Karwleka – Quebec ur w Polsce
JAN KARWACKI – Quebec ur w Polsce
JONA KARWACKI – Quebec – ur w Polsce
ILKO KARWACKI – Quebec – ur w Polsce

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

WLADYSLAW KARWACKI – St. John. New Brunswick – ur w polsce

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IWAN KARWACKI – Portland Maine

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Spis ludności Kanada 1906
Census 1906 Canada

MB Dauphin District
Dauphin 150 km na NW od Winnipeg

Rodzina 1866 WASYLA I 1876 Tekli KARWACKI

7 261 Karswastski (Karwacki) Wasyl (Bill) Head M M 40
8 261 Karswastski Tackla Wife F M 30
9 261 Karswastski Yanko Son M S 14
10 261 Karswastski Yusepka Daughter F S 9
11 261 Karswastski Hanka Daughter F S 7
12 261 Karswastski Nashta Daughter F S 5
13 261 Karswastski Marie Daughter F S 3
14 262 1814 Karwoctski (Karwacki) Kasko Head M M 92
15 262 1820 Karwoctski Marina Wife F M 86

Karwoctski (Karwacki) Kasko 92 MB Dauphin District 23 32
14

SPIS LUDNOSCI W 1906
Manitobe Dauphin District

3.pokoleniowa rodzina Karwackich pierwsza lub jedna z pierwszych w Kanadzie; dziadkowie majac 92 i 86 lat przynajmniej od 45-50 lat juz mogli mieszkacw Kanadzie, trudno zalz aby w podeszlm wieku narazili siena podrózprzez Ocean. Wrez moziwe, ze Wasyl/Bill jest Synem Kazimierza i Mariny urodzonym juzw Kanadzie !

1906 Surname Index
District: MB Dauphin District (#2)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

MANITOBA/Dauphin.Township 29

13 15 Kaowatski (Karwacki) Wasyl l /BAZYL DZIADEK / GRANDFATHER EUGENE M Head M Sep 1863 48 1901
14a15 KARWACKA (1)Wife
14 15 Kaowatski Tackia/TEKLA F (2) Wife M Feb 1884 37 1901
15 15 Kaowatski John/JANOJCIEC/FATHER EUGENE M Son S May 1891 20 1901
16 15 Kaowatski Yusefka/JÓZEFA F Daughter S Mar 1899 12 1901
17 15 Kaowatski Anna/ANNA F Daughter S Jun 1902 9 1901
18 15 Kaowatski Nastia/ANASTASIA F Daughter S Mar 1904 7 1901
19 15 Kaowatski Antoshka/ANTOŚKA F Daughter S Jun 1907 4 1901

No. offamily in order of visitation POPULATION.
Name of each person in family. Relation to head of family. smile. Married,single,widowed ordivorced. Age.
1 2 3 4 5 6

RODZICE:
7 261 Karswastski (Karwacki) Wasyl (Bill) Head M M 40 y/lat
8 261 Karswastski Tackla Wife F M 30y/lat
DZIECI:
9 261 Karswastski Yanko Son M S 14y/lat
10 261 Karswastski Yusepka Daughter F S 9y/lat
11 261 Karswastski Hanka Daughter F S 7y/lat
12 261 Karswastski Nashta Daughter F S 5y/lat
13 261 Karswastski Marie Daughter F S 3y/lat

DZIADKOWIE
najstarsi z roczników 1814 i 1820
1814 14 262 Karwoctski (Karwacki) Kasko KAZIMIERZ Head M M 92y/lat
1820 15 262 Karwoctski Marina Wife F M 86y/lat

Surname Givens Age Province District SubdistrictNumber Page Line
Karswastski Hanka 7 MB Dauphin District 23 32 11
Karswastski Marie 3 MB Dauphin District 23 32 13
Karswastski Nashta 5 MB Dauphin District 23 32 12
Karswastski Tackla 30 MB Dauphin District 23 32 8
Karswastski Yanko 14 MB Dauphin District 23 32 9
Karswastski Yusepka 9 MB Dauphin District 23 32 10
news...

PRADZIADKOWIE ???
1814 Karwoctski (Karwacki) Kasko KAZIMIERZ Head M M 92y/lat
1820 Karwoctski Marina Wife F M 86y/lat

DZIADKOWIE ????
1893 BAZYLI / Wasyl ur/b 1863 i 1) żona 2) zona 1884 TEKLA KARWACKI ur/b 1884 w Kanadzie przed 1901 rokiem

RODZICE
Gniazdo FISH CREEK parafia Alvena Saskatchewan
1885 -1968 MIKOŁAJ KARWACKI i
1892 -1893 Rosalia Karwacka
SASKATCHEWAN/Humbold/Township 32
Karwaski Nicholas / MIKOŁAJ M Head M Sep 1885 25 1901
Karwaski Rolgalie / ROSALIA F Wife M * ? ? 1901
Mikołaj był kims bliskim dla Jana Karwackiego skoro nadał takie imie 3 synowi, bratu Piotra, Eugeniusza....
DZIECI
1921-1991 ZYGMUNT KARWACKI i 1921 – 2005 Phyllis Karwacki

Karwacki, Mikołaj 69016510
b. 1885 d. 1968
Świętej Trójcy Roman Cathol ...
Alvena
Saskatchewan
Kanada

Karwacki, Rosalia 69016511
b. 1892 d. 1983
Świętej Trójcy Roman Cathol ...
Alvena
Saskatchewan
Kanada

Karwacki, Phyliis 69016527
b. 09 marca 1921 d. 28 marca 2005 Świętej Trójcy Roman Cathol ...
Alvena
Saskatchewan
Kanada

Karwacki, Zygmuut 69016526
b. 08 marca 1918 d. 27 grudnia 1991 Świętej Trójcy Roman Cathol ...
Alvena
Saskatchewan
Kanada

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Saskatchewan Fish Creek Municipality NE od Saskatoon, Humboldt na E od Saskatoon,

from Manitobe Dauphin District

PRADZIADKOWIE
1814 Karwoctski (Karwacki) Kasko KAZIMIERZ Head M M 92y/lat
1820 Karwoctski Marina Wife F M 86y/lat

DZIADKOWIE
1893 BAZYLI / Wasyl ur/b 1863 i 1) żona 2) zona 1884 TEKLA KARWACKI ur/b 1884 w Kanadzie przed 1901 rokiem

from Saskatchewan parafia ALVENA

RODZICE
Gniazdo w parafii Alvena (50-60 km na NE od Saskatoon)
Saskatchewan
1885 -1968 MIKOŁAJ KARWACKI i
1892 -1893 Rosalia Karwacka
SASKATCHEWAN/Humbold/Township 32
Karwaski Nicholas / MIKOŁAJ M Head M Sep 1885 25 1901
Karwaski Rolgalie / ROSALIA F Wife M * ? ? 1901
Mikołaj był kims bliskim dla Jana Karwackiego skoro nadał takie imie 3 synowi, bratu Piotra, Eugeniusza....
DZIECI
1921-1991 ZYGMUNT KARWACKI i 1921 – 2005 Phyllis Karwacki

Karwacki, Mikołaj 69016510
b. 1885 d. 1968
Świętej Trójcy Roman Cathol ...
Alvena
Saskatchewan
Kanada

Karwacki, Rosalia 69016511
b. 1892 d. 1983
Świętej Trójcy Roman Cathol ...
Alvena
Saskatchewan
Kanada

Karwacki, Phyliis 69016527
b. 09 marca 1921 d. 28 marca 2005 Świętej Trójcy Roman Cathol ...
Alvena
Saskatchewan
Kanada

Karwacki, Zygmuut 69016526
b. 08 marca 1918 d. 27 grudnia 1991 Świętej Trójcy Roman Cathol ...
Alvena
Saskatchewan
Kanada

Rodzina 1886 MICHAŁ KARWACKI i Rozalia

1911 Saskatchewan Fish Creek Municipality, Humboldt,
Surname Givens Age Province District Subdistrict Enumeration
District # Page Line
Karwaski Nicholas 25 Saskatchewan Humboldt Township 32 in ranges 21 78 2
19
Karwaski Rolgalie ? Saskatchewan Humboldt Township 32 in ranges 21 78 2
20

19 16 Karwaski Nicholas M Head M Sep Ur 1885 25lat 1901 nie ma

20 16 Karwaski Rolgalie F Wife M * ? ? 1901 nie ma

Saskatchewan ????????

9 60 Krakow(?) Nikolai M Head M * 1869 42 1901

10 60 Krakow(?) Hennie F Wife M Jun 1872 39 1901

11 60 Krakow(?) Polly F Daughter S * 1900 11 1901

12 60 Krakow(?) Christenia F Daughter S * 1903 7 1901

Rodzina 1886 MIKOŁAJA I RÓŻY KARWACKICH z Galicji
Emigracja przed 1911;
Humboldt, Saskatchewan 100 km na E od Saskatoon

1921 Census of Canada▼1920s
Name: Nikolay Karwacki
Spouse: Rose Karwacki
Birth: abt 1883 - Austria
Arrival: 1903
Residence: Fish Creek Municipality, Humboldt, Saskatchewan
W polowie miedzy Saskatoon a Prince Albert na NE

1921 Census of Canada1920s
Name: Rose Karwacki
Spouse: Nikolay Karwacki
Birth: abt 1892 - Austria
Arrival: 1898
Residence: Fish Creek Municipality, Humboldt, Saskatchewan
W polowie miedzy Saskatoon a Prince Albert na NE

1921 Census of Canada1920s
Name: Helen Karwacki
Birth: abt 1912 - Saskatchewan
Residence: Fish Creek Municipality, Humboldt, Saskatchewan


1921 Census of Canada 1920s
Name: Tadansh Karwacki
Birth: abt 1914 - Saskatchewan
Residence: Fish Creek Municipality, Humboldt, Saskatchewan

1921 Census of Canada1920s
Name: Victoria Karwacki
Birth: abt 1916 - Saskatchewan
Residence: Fish Creek Municipality, Humboldt, Saskatchewan


1921 Census of Canada 1920s
Name: Sigmund Karwacki
Birth: abt 1919 - Saskatchewan
Residence: Fish Creek Municipality, Humboldt, Saskatchewan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

from Arron-Benito- Weyburn SK Canada
from Weyburn 500 km na SE od Saskatoon, 100 km na SE od Regina (blisko granicy z USA) SK Canada

Dziś na stronie mieliśmy wizytę z dalekiego Weyburn w SK Kanada. Żyje tam rodzina Kerowatskich wnuków Jana i Anny Karwackich. Regards to Kerowatski's/Karwacki's in Weyburn, Agnes - wife , Lloyd - son, Tanner (in brooks) grandson of Eugene Kerowatski. Write to us abt your family, history, photo, documents...etc., please.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
OBITUARIES

Eugene Kerowatski EUGENIUSZ KARWACKI
syn Jana i Anny
1926-2006
Eugene Kerowatski
On October 29, 2006, Eugene Kerowatski passed away peacefully in his home in Regina, at the age of 78.

EUGENIUSZ urodził sie 20 listopada 1927 in Aaron, Saskatchewan and was raised in Benito (300 km na E od Saskatoon), MB. Anna – matka I jego brat Peter zgineli w (1929 roku) elektrycznym wypadku gdy on miał 2 lata. W wieku 11 lat opuscił Stawart, i pracował ze swoim wujkiem na różnych farmach.........

W wieku 15 lat pojechał do BC I pracował na koleji, potem powrócił do Khedive. Przed powrotem zakochał się w muzyce grajac w różnych zespołach.

W wieku 15 lat wyjechał do Kolumbii Brytyjskiej do pracy na kolei. Koleje wziął go przez BC i ostatecznie z powrotem do Khedive. Zanim doszedł do Khedive Eugeniusz przyszedł, aby docenić jego miłość do muzyki, podczas gdy grał z kilkoma zespołami, raz nawet grać w słynnej Watrous Tańca Ziemi! Tam też w Khedive że Eugeniusz spełnione, zakochał się i wkrótce poślubił miłość swojego życia, Agnes Ortman / AGNIESZKA Ortman .. Pobrali (OŻENIŁ SIE) 20 września, 1948 roku Eugene i Agnes rozpoczął swoje życie wraz mieszka w baraku CPR w Khedive. Dzięki ciężkiej pracy, wytrwałości i miłości do siebie, Eugene i Agnes pokonaliśmy ciężkie czasy i wykonał kilka ruchów, w tym do Estevan i księcia Alberta, aż osiedlili /

OSIEDLI w Weyburn w 1955 roku, w którym podniesiony ich pięcioro dzieci. Eugene odbyła kilka miejsc pracy, że zawsze trwało wiele dumy w i pracował w bardzo sumiennie. Pojechał taksówką, pracował w Souris Valley, Laing za napoje i branży butelkowania oraz właścicielem i operatorem hoteli w Lipton i Craik. Przez wiele lat, Eugene i Agnes otworzyła również swoje serca i domy dla kilku dzieci w potrzebie miłości od Ranczo Ehrlo. Eugeniusz kochał i będzie brakowało przez wszystkich, którzy mieli przyjemność znać i kochać go. On będzie pamiętany za jego miłość i poświęcenie dla rodziny, z dumą wziął w swoje dzieci, i czysta przyjemność i radość, że pochodzą z jego wnuków i prawnuków, zwłaszcza, gdy byli dziećmi.

Modlitwy odbyły się we wtorek, 31 października, o godzinie 8:00 PM Od Funeral Fletcher kaplicy. Pogrzeb odbył usługi Środa, 01 listopada, o godzinie 10:30 od Wincentego Kościół rzymskokatolicki, Weyburn, z Ojcem Gerry Bauche jako celebrans, a Tessa Scrupps dał pochwała. Całość niosący trumnę byli: Chad i Sean Borys, Graham Skrzydło, Dan Hunt, Tanner Kerwatski i Zack Michel. Honorowi niosący trumnę byli: Greg skrzydło, Richard Tessier, Owen Scott i Shaun Scrupps. Pogrzeby, a następnie w Hillcrest Cemetery, Weyburn, następnie obiad w McKenna Hall. Darowizny mogą być dokonywane w pamięci Eugene do serca i udaru mózgu Fundacji lub Stowarzyszenia Diabetologicznego.

Eugeniusz predeceased przez rodziców,
Rodzice: Anna i Jan Karwatski, ANNA I JAN Karwacki
Rodzeństwo / jego rodzeństwo,
A.Piotr / Piotr i
B. Mike / MIKOŁAJ Karwatski Karwacki i
C. Jenny Hrabarchuck,
Szwagier / brat-in-law, Elwin Carter
Tesciowie i ojciec i matka, teściowa, Peter i Elizabeth Ortman.

Eugene pozostawia opłakiwać jego miłości, dedykowane
- żonie,AGNIESZKA Agnes z Regina i jego siostra, Maria Lagae Winnipeg, MB wraz ze swoimi dziećmi:
- Dzieci:
- 1) Lorraine Bugera, Prince Rupert, BC, Val (Gary) Skrzydło Weyburn,
- 2) Joan (Darryl) Borys z Regina,
- 3) Lloyd (Pat) Kerowatski Karwacki z Weyburn i
- 4) Audrey (BOB) Hunt z Campbell River, BC.

Wnuki: On będzie również można pominąć jego 11 wnuków, Melissa (Owen) Scott z Cejlonu, Graham (Angeles) Skrzydło Weyburn, Greg Wing (Charlotte), Calgary, AB, Chad Borys (Carla) Regina, Sean Borys z Regina Tanya (Richard) Tessier z Regina, Miranda Borys (Zack) z Regina, Tessa (Shaun) Scrupps z Weyburn,
Tanner Kerowatski / Karwacki z Weyburn, Dan Hunt Lake Cowichan, BC i Calico Hunt Duncan, BC.

Prawnuki: Zostawia również jego 11 prawnuków, którzy wszystkie przeznaczone specjalne miejsca w jego sercu, Bradon, Brooklynn i Brody Scott Gabriel i Grayson Skrzydło, Ian, Zachary i Keely Borys, Krzysztof i Colby Tessier, Hannah i Ethan Scrupps. Eugeniusz

również pozostawia jego bracia i siostry-w-prawo: Teresa Carter (Lloyd) z Weyburn, Adam (Joyce) Ortman z Weyburn, Joe (Fran) Ortman z Weyburn i Bill (EV) Ortman od Regina.

Ustalenia zostały powierzone Fletcher Funeral kaplice Ltd., Weyburn (842-5432

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Eugene was born on November 20, 1927 in Aaron, Saskatchewan and was raised in Benito, MB. Anna, Eugene's mother and his brother, Peter, were killed in an electrical accident when he was two years old. At the age of 11, he left for Stalwart, Saskatchewan to work with his uncle on various farms. At the age of 15, he went to British Columbia to work on the railroad. The railroads took him throughout BC and eventually back to Khedive. Before he came to Khedive, Eugene came to appreciate his love for music while he played with several bands, one time even playing at the famous Watrous Dance Land! It was also there in Khedive that Eugene met, fell in love with and soon married the love of his life, Agnes Ortman/AGNIESZKA ORTMAN.. They were married (OŻENIŁ SIĘ) September 20, 1948. Eugene and Agnes started out their lives together living in a CPR bunkhouse in Khedive. Through hard work, perseverance, and love for each other, Eugene and Agnes overcame hard times and made several moves including to Estevan and Prince Albert, until they settled/OSIEDLI in Weyburn in 1955 where they raised their five children. Eugene held several jobs that he always took a great deal of pride in and worked at very conscientiously. He drove taxi, worked at Souris Valley, Laing's Beverages, and the bottling industry, and owned and operated hotels in Lipton and Craik. For years, Eugene and Agnes also opened their hearts and homes to several children in need of love from Ranch Ehrlo. Eugene will be loved and missed by all who had the pleasure of knowing and loving him. He will be remembered for his love and dedication to his family, the great pride he took in his children, and the sheer pleasure and delight he derived from his grandchildren and great grandchildren, especially when they were babies.

Prayers were held on Tuesday, October 31, at 8:00 p.m. from Fletcher Funeral Chapel. Funeral service was held Wednesday, November 1, at 10:30 a.m. from St. Vincent de Paul Roman Catholic Church, Weyburn, with Father Gerry Bauche as celebrant, and Tessa Scrupps gave the eulogy. Active pallbearers were: Chad and Sean Borys, Graham Wing, Dan Hunt, Tanner Kerwatski and Zack Michel. Honorary pallbearers were: Greg Wing, Richard Tessier, Owen Scott and Shaun Scrupps. Interment followed at Hillcrest Cemetery, Weyburn, followed by lunch at McKenna Hall. Donations may be made in memory of Eugene to the Heart and Stroke Foundation or the Diabetic Association.

Eugene was predeceased by his parents,
Rodzice: Anna and John Karwatski, ANNA I JAN KARWACKI
Rodzeństwo/his siblings, Peter / PIOTR and Mike / MIKOŁAJ Karwatski KARWACKI and Jenny Hrabarchuck,
Szwagier/brother-in-law, Elwin Carter
Tesciowie and father and mother-in-law, Peter and Elizabeth Ortman.

Eugene leaves to mourn his loving, dedicated wife, Agnes of Regina and his sister, Mary Lagae of Winnipeg, MB along with his children:
Dzieci: Lorraine Bugera, Prince Rupert, BC, Val (Gary) Wing of Weyburn, Joan (Darryl) Borys of Regina, Lloyd (Pat) Kerowatski KARWACKI of Weyburn and Audrey (Bob) Hunt of Campbell River, BC.

Wnuki: He will also be missed by his 11 grandchildren, Melissa (Owen) Scott of Ceylon, Graham (Angeles) Wing of Weyburn, Greg Wing (Charlotte) of Calgary, AB, Chad Borys (Carla) of Regina, Sean Borys of Regina, Tanya (Richard) Tessier of Regina, Miranda Borys (Zack) of Regina, Tessa (Shaun) Scrupps of Weyburn, Tanner Kerowatski/KARWACKI of Weyburn, Dan Hunt of Lake Cowichan, BC and Calico Hunt of Duncan, BC.

Prawnuki: He also leaves his 11 great grandchildren who all held special places in his heart, Bradon, Brooklynn and Brody Scott, Gabriel and Grayson Wing, Ian, Zachary and Keely Borys, Christopher and Colby Tessier, Hannah and Ethan Scrupps. Eugene also leaves his brothers and sisters-in-law: Theresa Carter (Lloyd) of Weyburn, Adam (Joyce) Ortman of Weyburn, Joe (Fran) Ortman of Weyburn, and Bill (Ev) Ortman of Regina.

Arrangements were entrusted to Fletcher Funeral Chapels Ltd., Weyburn (842-5432
________________________________________
Re: from Weyburn SK Canada

PRAWDOPODOBNI PRZODKOWIE EUGENE KEROWATSKI/KARWACKI

Dziadkowie BAZYLI / Wasyl ur/b 1863 i 1) żona 2) zona TEKLA KARWACKI ur/b 1884 w Kanadzie przed 1901 rokiem
Rodzice JAN/JOHN KARWACKI ur/b. 1891 i Anna ?
Brat PIOTR Karwacki
Brat MIKOŁAJ Karwacki

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

SASKATCHEWAN/Humbold/Township 32
19 16 Karwaski Nicholas / MIKOŁAJ M Head M Sep 1885 25 1901
20 16 Karwaski Rolgalie / ROSALIA F Wife M * ? ? 1901

Mikołaj był kims bliskim dla Jana Karwackiego skoro nadał takie imie 3 synowi, bratu Piotra, Eugeniusza....

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Gniazdo Sault Ste Marie, Ontario Canada przy samej granicy z Michigan, 300 km na NW od Toronto

Karwacki's in Nielson Family
przez Ontario Canada.. Pią Lip 22, 2005 7:55 pm

1930 ? JOSEPH KARWACKI & WANDA
• son: 1961 ? HENRY KARWACKI with Eileen Toft Nielsen marr: birt: 16 MAY 1961plac: Sault Ste Marie, Ontario Canada
• ** son Matthew Karwaski birt: 4 SEP 1984plac: Sault Ste Marie, Ontario Canada
Ontario Canada..

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

z CYGAN na Podolu do Weyburn SK Canada

MAMY KORZENIE TEJ RODZINY, wyjechali z Cygan koło Skały podolskiej w 1900 roku
(They are from Cygany on Podole /former Poland now Ukraine )

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

GENERATION from CYGANY / Podole/ Generacja 1820/1850
KAZIMIERZ KARWACKI ur 1830, z Cygan w wieku 70 lat 19 czerwca 1900 ląduje w Halifax w Kanadzie
MARIA KARWACKA ur 1850, z Cygan w wieku 50 lat 19 czerwca 1900 przybywa do Halifax z Kanadzie

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

GENERATION from CYGANY/Podole/Generacja 1850/1880
BAZYLI KARWACKI ur 1862, syn Kazimierza z Cygan 19 czerwca 1900 przybywa do Halifax w Kanadzie
TEKLA KARWACKA, ur 1862 żona Bazylego 19 czerwca 1900 przybywa do Halifax w Kanadzie
(Uwaga na spisach Tekla ma podawany rok urodzenia 1884, wówczas nie mogłaby być matką dzieci Bazylego)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

GENERATION/ Generacja 1880/1910
JAN KARWACKI syn Bazylego ur 1893 od 19 czerwca 1900 w Halifax w Kanadzie
JÓZEFA KARWACKA córka Bazylego ur 1899 od 19 czerwca 1900 w Halifax w Kanadzie
MARIA KARWACKA córka Bazylego z Cygan ur 1889 od 19 czerwca 1900 w Halifax w Kanadzie

15 15 Kaowatski John/JANOJCIEC/FATHER EUGENE M Son S May 1891 20 1901
16 15 Kaowatski Yusefka/JÓZEFA F Daughter S Mar 1899 12 1901

URODZONE JUZ W KANADZIE / borned in Canada:
17 15 Kaowatski Anna/ANNA F Daughter S Jun 1902 9 1901
18 15 Kaowatski Nastia/ANASTASIA F Daughter S Mar 1904 7 1901
19 15 Kaowatski Antoshka/ANTOŚKA F Daughter S Jun 1907 4 1901

KUZYN dojechał z Cygan w 1903 roku:

MIKOŁAJ KARWACKI z Cygan ur 1885 w wieku lat 18 kawaler 4 marca 1903 jedzie z Hamburga do Halifax w Kanadzie *Mikołaj może być bratankiem Bazylego.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

GENERATION/Generacja 1910/1940
PETER/ Piotr Karwacki
EUGENE/ Eugeniusz Karwacki
MIKOŁAJ Karwacki

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

KARWACCY w KANADZIE spisani przez Piotra Jana Karwacki z Ottawy

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ONTARIO
Gniazdo KENORA Ontario
106 JOHN Karwacki 1320 ROCKY HEIGHTS RD KENORA ON P9N 4G9 (807) 468-3215 CDA
107 PETER Karwacki 1318 ROCKY HEIGHTS RD KENORA ON P9N 4G9 (807) 468-3844 CDA
108 M Karwacki 535 FOURTH ST N KENORA ON P9N 2N4 (807) 468-7110 CDA

Karwacki, Connie Kathleen 65426830
b. 1929 d. 1990
Lake Of The Woods Cemeter ...
Kenora
Ontario
Kanada

Karwacki, Patricia Maxine 65426855
b. 1954 d. 1995
Lake Of The Woods Cemeter ...
Kenora
Ontario
Kanada

101 ZYGMUNT Karwacki 2211 SHEROBEE RD MISSISSAUGA ON L5A 2H5 (905) 803-8163 CDA
111 D Karwacki 36 CLANSMAN TRAIL MISSISSAUGA ON L4Z 3T1 (905) 507-0071 CDA
102 PETER Karwacki 401 EDEN AVE OTTAWA ON K1Z 5J1 (613) 728-1116 CDA
103 J Karwacki 295 BAY ST MIDLAND ON L4R 1K1 (705) 526-9545 CDA
104 M Karwacki PORT MCNICOLL ON L0K 1R0 (705) 534-3269 CDA

105 HENRY Karwacki 55 AMBER ST SAULT STE MARIE ON P6A 6N6 (705) 949-7605 CDA
son: HENRY KARWACKI with Eileen Toft Nielsen marr: birt: 16 MAY 1961plac: Sault Ste Marie, Ontario Canada * son Matthew Karwaski birt: 4 SEP 1984plac: Sault Ste Marie,

109 JOHN W Karwacki 2015 HWY 17 W KEEWATIN ON P0P 1K0 (807) 547-3666 CDA
110 J Karwacki 110 MAPLE IGNACE ON P0T 1T0 (807) 934-6734 CDA

118 M Karwacki 5879 BATHURST ST NORTH YORK ON M2R 1Y7 (416) 226-0225 CDA
121 STEVE Karwacki W WEST DIAMOND LAKE RD BANCROFT ON K0L 1C0 (613) 332-1720 CDA

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Saskatchewan SASKATOON

* PRADZIADKOWIE
1814 Karwoctski (Karwacki) Kasko KAZIMIERZ Head M M 92y/lat
1820 Karwoctski Marina Wife F M 86y/lat
** DZIADKOWIE
** 1893 BAZYLI / Wasyl ur/b 1863 i 1) żona 2) zona 1884 TEKLA KARWACKI ur/b 1884 w Kanadzie przed 1901 rokiem
*** RODZICE

Gniazdo Alvena Saskatchewan
*** 1885 -1968 MIKOŁAJ KARWACKI i

1892 -1893 Rosalia Karwacka
SASKATCHEWAN/Humbold/Township 32
Karwaski Nicholas / MIKOŁAJ M Head M Sep 1885 25 1901
Karwaski Rolgalie / ROSALIA F Wife M * ? ? 1901
Mikołaj był kims bliskim dla Jana Karwackiego skoro nadał takie imie 3 synowi, bratu Piotra, Eugeniusza....
**** DZIECI
**** 1921-1991 ZYGMUNT KARWACKI i
**** 1921 – 2005 Phyllis Karwacki

Karwacki, Mikołaj 69016510
b. 1885 d. 1968
Świętej Trójcy Roman Cathol ...
Alvena
Saskatchewan
Kanada

Karwacki, Rosalia 69016511
b. 1892 d. 1983
Świętej Trójcy Roman Cathol ...
Alvena
Saskatchewan
Kanada

Karwacki, Phyliis 69016527
b. 09 marca 1921 d. 28 marca 2005 Świętej Trójcy Roman Cathol ...
Alvena
Saskatchewan
Kanada

Karwacki, Zygmuut 69016526
b. 08 marca 1918 d. 27 grudnia 1991 Świętej Trójcy Roman Cathol ...
Alvena
Saskatchewan
Kanada

112 HENRY Karwacki 219 GRANT ST SASKATOON SK S7N 2A5 (306) 665-2529 CDA
113 HENRY Karwacki 1002 CENTRAL AVE SASKATOON SK S7N 2G9 (306) 955-2075 CDA
114 DAVID Karwacki 125 COLUMBIA DR SASKATOON SK S7K 1E8 (306) 955-2107 CDA
126 GLEN Karwacki 1113 6TH ST E SASKATOON SK S7H 1E4 (306) 343-0234 CDA
127 E V Karwacki 315 BAYVIEW CRES SASKATOON SK S7V 1B5 (306) 374-2484 CDA
128 J N Karwacki 38 PLACE MURRAY SASKATOON SK S7L 6R3 (306) 384-1695 CDA
129 L S Karwacki 410 LISGAR AVE SASKATOON SK S7L 5G8 (306) 384-1730 CDA
130 STACEY Karwacki 334 SHERRY CRES SASKATOON SK S7M 5R9 (306) 384-3924 CDA
131 GRANT Karwacki 315 BAYVIEW CRES SASKATOON SK S7V 1B5 (306) 477-5149 CDA
115 VIC Karwacki CHAMAKESE RESORT LEOVILLE SK ( na W od Prince Albert; 200 km na NNW od Saskatoon) S0J 1N0 (306) 984-4855 CDA

ALBERTA
116 ROB Karwacki 5816 21 ST SW CALGARY AB T3E 1S8 (403) 287-0635 CDA
117 GREG Karwacki 3445 LANE CRES SW CALGARY AB T3E 5X3 (403) 686-2337 CDA

BRITISH COLUMBIA
119 L Karwacki 151 FOUNDRY ROW NEW WESTMINSTER BC V3M 6X5 (604) 524-9606 CDA
120 J Karwacki 128 W 8TH ST W NORTH VANCOUVER BC V7M 3M1 (604) 988-1768 CDA

MANITOBA
122 W Karwacki 76 SURFSIDE CRES WINNIPEG MB R3X 1P1 (204) 256-5030 CDA
123 W Karwacki 1140 ROSEWELL PL WINNIPEG MB R2G 1V7 (204) 661-6470 CDA
124 M Karwacki 1120 ROSEWELL PL WINNIPEG MB R2G 1V7 (204) 663- 1120 CDA
125 G Karwacki 1135 ROSEWELL PL WINNIPEG MB R2G 1V8 (204) 669-9222 CDA

Peter z Ottawy
19.08.2011 13:30
Aneks 5 11 500
KARWACKI's in England
Wydawało się, że Anglia nie była nigdy zbyt gościnna dla Karwackich. Przypadkiem trafiłem na strone Ancestry.co.uk gdzie odkryłem sporo informacji o Karwackich. Nie mając dostępu do bazy danych odkryłem tylko:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

EMIGRACJA KARWACKICH przez Anglie DO KANADY:

JOSEFA KARWACKI – Halifax NoVa Scotia
KASENIN./ Kazimierz Karwacki Halifax Nova Scotia
MARIA KARWACKI – Halifax Nova Scotia
BASYL/WASYL KARWACKI - Halifax Nova Scotia
TEKLA KARWACKI – Halifax Nova Scotia
MARIA KARWACKI – Halifax Nova Scotia
JAN KARWACKI – Halifax Nova Scotia
TEODOR KARWACKI – Halifax Nova Scotia – ur w Polsce

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

JACOB KARWACKI – Quebec
JAN KARWACKI/ Guide Jan Karwleka – Quebec ur w Polsce
JAN KARWACKI – Quebec ur w Polsce
JONA KARWACKI – Quebec – ur w Polsce
ILKO KARWACKI – Quebec – ur w Polsce

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
WLADYSLAW KARWACKI – St. John. New Brunswick – ur w Polsce
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

IWAN KARWACKI – Portland Maine

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

już w XVIII w....???

MARIA Mary KARWATSKY
Mary Karwatsky
England Deaths and Burials, 1538-1991
burial: 24 Maj 1795 New Romney, Kent, England

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Thomas David Karwatzki
Father of groom
England Marriages, 1538–1973
child:Albert Leopold Karwatzki
other:Johanna Auguste Albertine Jacobsen, Jacob Ericksen

Albert Leopold Karwatzki b 1837
England Marriages, 1538–1973 marriage: 23 Czerwiec 1862 York, England
spouse: Johanna Augusta Albertine Jacobson

Albert Leopold Karwatzki
England Marriages, 1538–1973 birth: 1837
marriage: 24 Czerwiec 1862 Holy Trinity, Hull, York, England

father: TOMASZ DAWID / Thomas David Karwatzki
spouse: Johanna Auguste Albertine Jacobsen
• other:Jacob Ericksen

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

EMIGRACJA KARWACKICH DO ANGLII
EMIGRANCI do Anglii 1878-1960/Incoming passenger

ANTONI KARWACKI do S Southampton
WŁADYSŁAW KARWACKI do S Southampton

ALEKSANDER KARWACKI dopłynał do Liverpool W England and Queenstown, Ireland
JAN KARWACKI do W Liverpool England and Queenstown Ireland
A*KRS KARWACKI do W Liverpool
FRANK KARWACKI W Liverpool
JAN KARWACKI – W Liverpool
ANN KARWACKi – W Liverpool
ASOSLAW/JAROSŁAW KARWACKI – W Liverpool
EUGENIUSZ KARWACKI – W Liverpool
ADAM KARWACKI do N Glasgow Scotland

ELIASZ KARWACKI – SE Londyn
CHARLES KARWATZKI do Londynu
MARY KARWATZKI do Londynu

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

REZYDENTAMI w Angli byli lub sa do dzisiaj następujące rodziny:
xxxxxxxxxxxx
RODZINA A..KARWATZKI z Berkshire
Południowa Anglia Londyn
Berkshire/Oxfordshire od Reading na W od Londynu

ALAN KARWACKI ur w Berkshire, Oxfordshire

MARGARET M. KARWATZKI ur w Berkshire, Oxfordshire
JOHN M KARWATZKI ur w Berkshire, Oxfordshire
HANS KARWATZKI telefon w Londynie
HANS KARWATZKI telefon w Herdfordshire
HANS KARWATZKI telefon w Berkshire
xxxxxxxxxxxx
RODZINA STANISŁAWA KARWACKIEGO z Norh Riding York
Walia
Denbighshire na SW od Liverpool
* STANISŁAW KARWACKI zmarl Denbighshire Wales d. 1954
xxxxxxxxx
RODZINA ALOJZEGO KARWACKIEGO z Norh Riding York
Północno Wschodnia Anglia York
Yorkshire North Riding pólnocna Anglia na S od Newcastle, na N od Leeds
* ALOJZY KARWACKI zmarl Yorkshire North Riding Anglia d. 1994;
ślub z Jean M Coates
ślub Jean Walker w Yorkshire, North Riding
ślub z Irena Kowalik w Yorkshire North Riding

**PAUL KARWACKI urodzony w Yorkshire ślub z Cathleen BELL
** Lynn Karwacki urodzona w Northumberland/westmoroland/Yorkshire w Yorkshire
Kevin P. Warren maż Karwackiej
*** Anna Waren córka Kevina i Karwackiej
** JEAN KARWACKI urodzona w Northumberland/westmoroland/Yorkshire West Riding ślub z George CALVERT
** JOHN KARWACKI urodzony w Yorkshire
** JOHN w Yorkshire ślub z Rachel OLIVER
xxxxxxxx
RODZINA JÓZEFA ZDZISŁAWA KARWACKIEGO z Cumberland
Północno Wschodnia Anglia Newcatle
Cumberland Lanacashire
*JOSEF Zdzisław KARWACKI Cumberland England d. 1997; w Lancashire śłub ze Joan SMITH
* JOZEPH ZDZISLAW KARWACKI w Lancashire ślub z SMITH
** STEPHAN Howard . KARWACKI ur w Lancashire
xxxxxxxxxxxx
RODZINA WACŁAWA KARWACKIEGO w Staffordshire
Rejon Birmingham
Staffordshire Worcestershire N rejon Birmingham
187 LILIAN KARWACKI Dudley West Midlands pod Birmingham, na N od Gloucester UK
189 VENCESLAS KARWACKI 3 Dudley West Midlands UK
* VENCESLAS/Wacław KARWACKI zmarł Staffordshire Worcestershire England, d. 2001;
slub w Sandwell z Margaret GREENWAY
* MARGARET KARWACKI zmarła Staffordshire Worcestershire England, d. 1991
ślub z *Teresa JONES
** LILIAN R. JONES KARWACKI
** JOHN G KARWACKI ur w Saffordshire
** JOHN G. KARWACKI w Saffordshire ślub z JONES
*** CONNER LUKE KARWACKI ur w Staffordshire Worcestershire England
*** CAMERON JOHN KARWACKI ur w Staffordshire Worcestershire England
*** CHARLOTTE MARGARET G KARWACKI ur w Staffordshire Worcestershire England
xxxxxxxxxx
RODZINA PIOTRA KARWACKIEGO w Wawrick k. Coventry
Rejon Birmingham na SE w kierunku Coventry
Wawrick
P KARWACKI telephony do 1984 roku Wawrick
PETER KARWACKI telefon do 1984 Wawrick
185 JENNIFER KARWACKI Warwickshire k. Coventry UK
186 JOHN KARWACKI Warwickshire UK
Warwick Shropshire, Hereford, Stafford, Worester
PETER KARWACKI telefon Wawrickshire
* PIOTR KARWACKI Warwickshire ślub z Violet TURNER
** LORRAINE M. KARWACKI urodzona w Wawrickshire i slub z Robin M. ARBENZ
K KARWACKI telefon do 1984 Warwick, Shropshire, Hereford, Stafford, Worcester, Wales
Peter Carl Lee Karwacki syn Karwackiej ur w Wawrickshire

Rejon Birmingham West Midlands Centralna Anglia
VIOLET KARWACKI zmarła West Midlands England d. 2000
MARGARET KARWACKI
190 VIOLET KARWACKI Birmingham 9 UK
188 PETER KARWACKIBirmingham UK
xxxxxxxxxx
RODZINA BRONISŁAWA KARWACKIEGO w Nothampton
Birmingham a Londynem
Northampton miedzy Birmingham a Londynem
B KARWACKI telefon do 1984 Northampton
BRONISLAW KARWACKI Northamptonshire 2) slub z Dora L. HAMILTON or Dora l. WILKINSON 1) ślub z Anna BYKOWSKA
xxxxxxxxxxxx
RODZINA LEONARD KARWACKIEGO w Sufflok
Wschodnia Anglia pod Ipswich
Suffolk
LEONARD A KARWACKI w Suffolk ślub z Jacqueline M. DURRANT
Hertfordshire, Sufflok
ROBERT MATTEW W. KARWACKI ur w Hertfordshire, Huntingtonshire, Sufflok, Norfolk
Polskie groby na cmentarzach Londynu, Tom 1‎ - Strona 235
Karolina Grodziska, Polska Akademia Umiejętności - 1995 - Liczba stron: 516
Karwatzki Leo (lat 74, ur 1839 - poch. 27 IV 1915). Plot 11, rów 74, gr. 3. Reg. nr 88 113.
xxxxxxxxxx
RODZINA ZBIGNIEWA KARWACKIEGO w Essex
Essex północny Londyn /Luton
ZBIGNIEW KARWACKI Essex slub z Irena BUDZYNSKA
xxxxxxxxx
RODZINA GEORGE J. KARWACKI z Dorsett/Somerset
Kornowalia na S od Birmingham
Gloucestershire
* GEORGE J. A. KARWACKI w Gloucestershire ślub z Lynne M. HERBERT
* JOHN KARWACKI w Gloucestreshire slub z Jennifer M Pitcher
** DONNA MARY KARWACKI urodzony w Gloucestershire/Dorset/Sommeset
** BEN ANTONI KARWACKI urodzona w Gloucestershire/Dorset/Sommeset
** MARIA KARWACKA zmarła w 2004 w Gloucestershire
** JAN KARWACKA urodzona w Gloucestershire
xxxxxxxxxx
RODZINA KARWACKI-Piasecki w Somerset pod Bristolem
sluby
Somerst pod Bristolem SW Anglia
STEFANIA T. KARWACKA wyszła za Stanisława J. Piaseckiegow Somerset
Syn Ryszard J. Piasecki ur w Staffordshire
Syn Jerzy S. Piasecki ur w Leicestshire
xxxxxxxxxxxxxx
MIESZKALI w OXFORD
W połowie między Birmingham a Londynem Oxfiord
G KARWACKI telefon do 1984 Oxford
G. KARWACKI telefon Oxford
G KARWACKI telefon OvfordJ KARWACKI telefon 1984 Oxford
J. KARWACKI telefoni Oxford
J M KARWACKI telefon Oxford
J.M. KARWACKI telefon Oxford
C.M. KARWACKI telefon Oxford
xxxxxxxxxx
RODZINA dr H.KARWACKA w Bedford
Na pólnoc od Londynu koło Lutton Wawrick
Bedfordshire
HALINA KARWACKA zmarła w 1983 roku w Bedfordshire/England

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Telefony 1880-1984
Dr H. Karwacka Hertfordshire
Dr H. Karwacka Bedford
Dr H. Karwacka York
W. KARWACKA Bedford
telefony
HANS KARWATZKI telefon w Londynie
HANS KARWATZKI telefon w Herdfordshire na N od Londynu
HANS KARWATZKI telefon w Berkshire za Reading na W od Londynu
xxxxxxxxxxxxx
RODZINA F. KARWACKI-Obtułowicz w Buckingham
Buckingham w połowie miedzy Coventry a Londynem
F. KARWACKA Buckingham
xxxxxxxxxxxx
RODZINA KARWATZKI i Doyle w Buckinghamshire
Buckinghamshire
HANS KARWATZKI zeni się z Mary F DOYLE w Buckinghamshire
xxxxxxxx
RODZINA KARWTZKI-Litchfield w Hamshire, Berkshire
LISA JANE Litchfield c. Karwatzkiej Hampshire, Buckinghamshire
SARA LOUISE... ur w Berkshire
LAURA MARIA Litchfield
xxxxxxxxxxxx
RODZINA KARWACKI-Piasecki w Somerset pod Bristolem
sluby
Somerst pod Bristolem SW Anglia
STEFANIA T. KARWACKA wyszła zaStanisława J. Piaseckiegow Somerset
Syn Ryszard J. Piasecki ur w Staffordshire
Syn Jerzy S. Piasecki ur w Leicestshire
xxxxxxxxxxx
RODZINA KARWACKI-Kulpa w Cheshire
Rejon Liverpool Manchaster
Chesire
MARIA KARWACKA wyszła za- Jana Kulpa w Cheshire
Córka Krystyna Kulpa w Wales
xxxxxxxxx
RODZINA KARWACKI-Maiocco w Londynie
GRAZYNA KARWACKA wyszła za Mario Maiocco w Londynie
KATARZYNA KARWACKA wyszła za Naiocco w Londynie
xxxxxxxxxxxxx
RODZINA KARWACKI-Maksymiuk w Londynie
MARIANNA B KARWACKA wyszła za Jarosława Maksymiuka w Middlesex
xxxxxxxxxx
RODZINA KARWACKI-Obtułowicz w Londynie
AGNIESZKA KARWACKA wyszła za Michała Obtułowicza w Londynie
Córka Agata Obtułowicz w Londynie

xxxxxxxxxxx
RODZINA KARWACKI-Saar w Londynie
ANNA KARWACKA wyszła za Louis M. SARR w Londynie
Córka Emily Ann Sarr urodzona w Londynie
Córka Louisa Maria Sarr w Londynie
xxxxxxxxx
RODZINA KARWACKI-Kowalski w Londynie
urodzenia
ANTONI STANISŁAW KOWALSKi syn Karwackiej w Londynie
J. M KARWATZKI telefon London
E KARWATZKI telefon London
xxxxxxxxx
RODZINA KARWATZKI i KARWATZKI-Litchfield w Buckingham
między Coventry a Londynem
Buckinghamshire
HANS KARWATZKI żeni się z Mary F DOYLE w Buckinghamshire
LISAA JANE Litchfield c. Karwatzkiej Hampshire, Buckinghamshire
SARA LOUISE... ur w Berkshire
LAURA MARIA Litchfield
xxxxxxxxxxxx
RODZINA F. KARWACKA w Buckingham
między Coventry a Londynem
Buckingham w połowie miedzy Coventry a Londynem
F. KARWACKA Buckingham
xxxxxxxxx
RODZINA KARWATZKI-Evans w Caernarvonshire
Na w od Liverpool Caernarvonshire
BERYL KARWATZKI żeni się z Gwilym T. EVANS w Caernarvonshire
xxxxxxxxxxxxxx
RODZINA JOHN KARWATZKI i Thomas w LONDYNIE
JOHN M KARWATZKI żeni się z THOMAS w Londynie
xxxxxxxxxx
RODZINA STANISŁAWA KARWACKIEGO z Norh Riding York
Walia
Denbighshire na SW od Liverpool
* STANISŁAW KARWACKI zmarl Denbighshire Wales d. 1954
xxxxxxxxxxx
RODZINA KARWATZKI-Keys w Walii
MARGARET Keys córka Karwatzkiej
WILLIAM Keys syn Karwatzkiej w Wali
INGRID Keys c. Karwatzkiej w wali
ANNA Keys
GERTRUDE Keys
HELGA Keys
xxxxxxxxxxxxxxxx
RODZINA KARWATZKI i KARWATZKI-Steel w Surrey
Surrey SW od Londynu
EMMA JAJNE KARWATZKI ur w Surrey, Greater, London, Middlesex. Essex
HARRY RICHARD KARWATZKI ur w Surrey .. matka Karwatzki
LAUREN CHARLOTT KARWATZKI ur w Surrey .. matka Karwatzki
J.M. KARWATZKI telefon w Surrey
HARRY RICHARD Steels syn Karwatziej ur w Surrey
LAUREN CHARLOTT Steels syn Karwatzkiej z Surrey
xxxxxxxxxxxxxxx
RODZINA HANSA KARWATZKI i Doyle w Buckinghamshire
Buckinghamshire
HANS KARWATZKI żeni się z Mary F DOYLE w Buckingham

GNIAZDO WARMIA – Unieszewo/OLSZTYN/ANGLIA
Prawnuki: ANTONIEGO KARWACKI ur. 1868 (lub1856-1935) + Anna Kowalewska b. ok. 1868 ( 1859-1932) – merr. 1889 w Olsztynie; pradziadkowie Dr John Karwatzki/Kingston GB – mieli 10 dzieci.
Wnuki Jacoba z Olsztyna:
Dzieci Huberta:
HANS KARWATZKI syn Huberta i Ingeborg
1963 BIRGIT KARWATZKI,(1963) c. Huberta i Christel1964 MICHAEL KARWATZKI (1964)s.Huberta i Christel
1969 THOMAS KARWATZKI (1969)s.Huberta i Christel

Prawnuki: ANTONIEGO KARWACKI ur. 1868 (lub1856-1935) + Anna Kowalewska b. ok. 1868 ( 1859-1932) – merr. 1889 w Olsztynie; pradziadkowie Dr John Karwatzki/Kingston GB – mieli 10 dzieci.
Wnuki Jacoba z Olsztyna:
Dzieci Hansa:
1948 MARGARET KARWATZKI (1948) c. Hansa i Mary
1969 JOHN KARWATZKI (1969) s. Hansa i Mary, żonaty z Mary Shiel (1978)
wnuki Hansa, dzieci Johna:
1978 EMMA KARWATZKI (1978) c. Johna z Kingston
1979 ANNA KARWATZKI (1979) c. Johna z Kingston
X. SHIEL-KARWATZKI

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
19.08.2011 13:32
Aneks 6

Karwaccy na Słowacji

JOZEF KARWACKY Pravenec k.Ko?cio?a/na S od Nitranskie Prawno; na pólnoc od Prievidza, na E od Puchova; (ob. TRENCIN)
MARIA KARVACKA Tuzina/ na N od Nitranskie Prawno; NW od Pravenca (ob.TRENCIN)
LADISLAW KARVACKY Prievidza/D.Makovieckoho;m.c. Sever-Kopanice (ob. TRENCIN)
EMILIA KARVACKA Puchov/Okru?na; miasto w zachodniej S?owacji, na W od Povazka Bistrica. (ob. TRENCIN)
Zlatica...


Ferencz Karvacki
na liscie emigracyjnej "ellse" wystepuje FERENCZ KARVACHI z Podakle-W?gry - S?owacja; w ORYGINALNYM ZAPISIE KSI?GI OKR?TOWEJ statku z Bremy, który doplyn?? do Nowego Jorku 4 grudnia 1907 na pozycji czwartej jest wpisany (dos?ownie):

KARVACKI FERENC - lat 23 - robotnik rolny - kawaler - urodzony w Podakle (Podszkle) gdzie zosta?a matka Jusia KARWACZKA (????) a jedzie do ojca TOMUS KARWADZKA, Lechrone, PA..."

Ten zapis ilustruje problem rodziny KARWACZKA na Podhalu (Pieni??kowice) i Orawie (Podszkle), gdzie - podobnie na obecnej S?owacji - wyst?puj? tak?e rodziny nosz?ce nazwisko KARVACKI. Ferenc rodem z Orawy w 1907 roku wpisuje si? na list? okr?tow? jako KARVACKI (w zestawieniach indeksu Ellse - staje si? KARVACHI), ojciec jest tam wpisany jako Tomus (Tomasz) Karwadzka (Karwaczka ???) a matka Jusia (Józia) KARWACZKA (to s? oryginalne wpisy na li?cie okr?towej).


Memoriał im. O. Karwaciego w triath...
07. In Memorial O. Karvacka Banská Bystrica 1,5-40-10
Contacts: Miroslav Nemec Tajovskeho 40, 974 01 Banska Bystrica E-mail:
nemec@fhv.umb.sk; tel: ++421.88.4131824

Karwaccy na Slowacji
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Nazwisko Imie Rok i mce ur Kraj rok rej płec urząd
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Karvacka Ondrej /Andrzej 1919 Niżny Lipnice Czechosłowacja 1987 człowiek Z Plzeň STB
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Karvacka Anna 1959 Nitra Ceskoslovensko 1985 kobieta
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxKarvacky Ernest/Arnost 1896 Třebenice Ceskoslovensko 1955 człowiek STB z Usti nad Labem
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
6. srpen 2010 ... Karvacka, Ondrej, 28.11.1919, Nizni Lipnice, Ceskoslovensko, 13.07.1987 ... Karvacky, Arnost, 18.11.1896, Trebenice, Ceskoslovensko ...
ezo.mxd.cz/k31.htm –
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Lipnica Wielka (słow. Dolná Lipnica, Nižná Lipnica, węg. Alsólipnica) – wieś w Polsce położona w województwie małopolskim, w powiecie nowotarskim, w gminie Lipnica Wielka, w historycznym rejonie Orawa.

Po podziale Orawy między Polskę i Czechosłowację w 1920 część wsi Lipnica Wielka pozostała w Czechosłowacji. Do Polski przyłączono dopiero w 1924, na zasadzie wymiany terytoriów - Polska oddała wsie Głodówka (Hladovka) i Sucha Góra (Sucha Hora). W latach 1939-1945 znajdowała się w granicach niepodległej Słowacji.

Wieś została założona przez sołtysa Michała Śmietanę-Lipnickiego wraz z wałaskimi osadnikami. Miał on prawo wypasać 400 owiec na halach Babiej Góry, która weszła do katastru wielkolipnickiego. W roku 1626 było tutaj już 76 gospodarstw i żyło około 380 ludzi. Według spisu z roku 1659 Lipnicę zamieszkiwało 796 katolików i 88 ewangelików. Jedne z najstarszych rodzin mających swój udział w zasiedlaniu tej dziedziny to: Małkuch, Wojtycz, Boczkaj Lichosyt, Kudzia, Brenkus, Marczak, Niemiec, Odrobina, Jacko.

Tak jak na całej Orawie domy stawiano w tej miejscowości frontem na południowy wschód, tym sposobem wykorzystując nasłonecznienie. Zaś od kąśliwych i zimnych wiatrów zachodnich, które przeważają na tych terenach, chroniły jaty tj. obite deskami północno -zachodnie części budynków. Często schronienie przed tymi wiatrami wzmacniano, sadząc od tej strony jesiony czy też inne drzewa. Oprócz względów praktycznych miało to także wymowę estetyczną. Zasadniczym pokryciem dachowym (najpierw czterospadowe wywodzące się z pasterskich szałasów, a później przyczółkowo- naczółkowe i nowsze dwuspadowe) był gont. W Lipnicy stosunkowo popularny stał się dom z tzw. wyżką. Na taką budowę mogli jednak pozwolić sobie zamożniejsi gazdowie, gdyż wymagał on więcej drewna budulcowego. Jego geneza wywodzi się z budów stawianych przy prastarym szlaku handlowym północ- południe, gdzie owe wyżki stanowiły rodzaj magazynu. O tego rodzaju budynku zadecydowały znów względy praktyczne. Przy krótkim, często mokrym i zimnym lecie- taka wyżka stanowiła doskonałe miejsce do dosuszania zebranych plonów. Ponadto taki dom świadczył o randze społecznej gazdy i jego estetycznych upodobaniach.

Lipnica Wielka u swoich początków była typową wsią pasterską. Słynęła z wypasu owiec i wołów. Właśnie hale i polany śródleśne Babiej Góry stanowiły znakomite tereny do wypasania tych zwierząt.

W 1627 roku stał tutaj drewniany kościółek, który sprzedano do Chyżnego. Nowa świątynia została wzniesiona w 1769r. w stylu późnobarokowym, charakterystycznym dla Górnych Węgier. Legenda głosi, iż wybudowano go za zbójnickie dukaty. Na uwagę zasługują figury kamienne ze słynnego zakładu w Białym Potoku, nastrojowe dzwonniczki loretańskie i przydrożne kapliczki, które tworzą swoistą galerię w przyrodzie, wymownie zaświadczając o historii oraz wydarzeniach dziejących się na tych terenach.

Historycznym symbolem tej wioski jest Święty Łukasz-patron kościoła i parafii. Świadczy o tym wizerunek wyryty na pieczęci wsi z XVIII w., która zachowała się do dziś w Orawskim Podzamku. Współczesny herb gminy opracowany jest na historycznych źródłach, sięga do pierwowzoru, czyli herbu nadanego Lipnicy przez Marię Teresę

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Třebenice - miasto w Czechach, w kraju ujskim., NW cześć Czech
Według danych z 31 grudnia 2003 powierzchnia miasta wynosiła 2 186 ha, a liczba jego mieszkańców 1 723 osób

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Nitra (niem. Neutra, węg. Nyitr(i)a) – czwarte co do wielkości miasto (87 tys. mieszkańców) Słowacji, położone na (SW) zachodzie kraju nad rzeką Nitrą. Stolica kraju nitrzańskiego.
Pierwsze wzmianki o mieście pojawiają się w VII w. jednak pierwsi Słowianie przybyli w okolice dzisiejszej Nitry już w IV w. Gród założono najprawdopodobniej w czasie upadku chaganatu awarskiego. Nitra była stolicą Księstwa Nitrzańskiego, którego pierwszym potwierdzonym historycznie władcą był Pribina. Zbudował on w mieście pierwszy kościół[1], który został około 828 roku poświęcony przez biskupa Salzburga Adalrama. W 833 roku Mojmir I, zaniepokojony rozwojem księstwa i jego dążeniem do przyjęcia chrześcijaństwa, zaatakował i zdobył Nitrę. Włączył ją w skład państwa wielkomorawskiego. Nitra była miastem wielu historycznych wydarzeń. W podziemiach katedry w Nitrze znajdują się relikwie św. Cyryla oraz pierwszego polskiego (polskojęzycznego) świętego - św. Andrzeja Świerada a także jednego z jego uczniów św. Benedykta.Nitra uważana jest za najstarsze (obok Bratysławy) miasto Słowacji

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
19.08.2011 13:34
Aneks 7
xxxxxxxxxxxxxxx

KARWACCY w Brazyli
Karwaccy w Brazyli

Ostatnio dostrzegamy liczne wizyty z Brazylii na naszej stronie z PELOTAS w stanie Rio Grande do Sul w SE części Brazyli. Jakieś stare gniazdo osadnicze Karwatzki w Port Alegre w Brazyli. Serdecznie ich pozdrawiamy !

Lately we are looking maby vistits from Pelotas in Rio Grande do Sul in NE Brazilia. There are the old root-places of Karwatzki family in Port Alegre . Regards to them.
WIZYTY z PELOTAS w Brazyli, Rio Grande do Sul
GNIAZDO Port Alegre, w stanie Rio Grande do Sul w południowo-wschodniej części Brazylii ...

CEMITÉRIO DA IRMANDADE Arcanjo S&atilde;o Miguel E Alma
Porto Alegre - RS

Porto Alegre: KARWATZKI GUSTAVO EDMUNDO 18/08/1974.
Porto Alegre: KARWOTZKI MARIA 16/09/1988 .....
Porto Alegre: CESAR JOAO KARWATZKI
Porto Alegre Campus Canoas: MARCIO MACHADO KARWATZKI
Porto Alegre Campus Canoas ANDRE LUIZ KARWATZKI

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

W internecie liczne rodzina KARWATZKI-CHAGES, wsród nich najbardziej znany fotograf Walter
and family Karwatzki Chages ..
Carlos Chagas Karwatzki
Walter Karwatzki Chages
Paulo Karwatzki Chages
Paulo Roberto Karwatzki Segurança
Antonio Karwatzki Chagas 13 jun 1950

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

INNI KARWATZKI w Brazyli
and another Karwatzki's in Brazilia:
Emma Karwatzki
Fabianoi Karwatzki de Melo
Leandro Karwatzki de Melo
Frantieska Fabiula da Silva Karwatzki
Friederike Karwatzki
Mauricio Karwatzki born 9 jun 1978
Marcio Machado Karwatzki ...
Mr Werner Karwatzki
Ramon Karwatzki
Raquel de Andrade Karwatzki

What about them ??????

REGARDS FROM POLAND.....!!!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

w Brazylii i w Urugwaju

1906 Juan Karawacki Tomilowxzq w Urugwaju

Juan Karawacki Tomilowxzq
Brasil, Cartões de Imigração

Other information in the record of Juan Karawacki Tomilowxzq
from Brasil, Cartões de Imigração

Name Juan Karawacki Tomilowxzq Tomilowicz

Event Type Immigration
Event Date 1955
Event Place Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brazil
Gender Male
Marital Status Married

Nationality Uruguay
Traveling With Children No

Birth Date 16 Apr 1906
Birthplace Polonia

Father's Name Miguel Karawacki / Michał
Mother's Name Anne Omilowixz Omilowicz TOMILOWICZ (Mir Oszmiana ?


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

JAN EDMUND WALDEMAR KARWATZKI z Berlina
przez admin Wto Sie 18, 2009 1:44 pm
GENERACJE:

Linia wielkopolska
w BRAZYLII w Porto Alegro
18 sierpień 2009
Sources/zródło:
tp://sites.google.com/site/genealogiahabbenporrmm/
Kolejny ślad o Karwackich w Brazylii e GENEALOGII rodzinyHABBEN;

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Generacja 1850/80

Rodzina założona w Porto Alegro Rio Grande/Brazylia przez:
Jana Edmunda Waldemara KARWATZKI (ur 9.03.1879 w Niemczech – zm. 22.07.1971 w Porto Alegre, RS Brasil; przybył do Brazylii 1 sierpnia 1903;
Żona Katarzyna Helena Augusta Habben (Tini) ( ur. 17.11.1882 w Neuharlingersiel/Wittmund w-py Fryzyjskie – zm. 22.07.1971 w Porto Alegre); córka Johann Theodor Habben, i Anny Cathariny Habben Habben, Rodzina Habben przybyła do Brazyli w lutym 1896.
para o Brasil em Fevereiro de 1896, juntamente com tr&ecirc;s dos seus quatro filhos, Catharina Helena Augusta Habben (Tini), Evi Lucia Margaretha Habben (Evi) e Johannes Magnus Habben (Hans). Anne Theodore Hermine Habben nasceu no Brasil aproximadamente um ano após a chegada dos imigrantes.

ŚLUB 9 listopada 1907; casou em 09/11/1907 em Porto Alegre, RS, com

PATRZ W GALERII : FOTO DO NAVIO CORRIENTES. QUE TROUXE JO&Atilde;O KARWATZKI PARA O BRASIL Na tym statku przybył do Brazylii Jan Edmund Waldemar Karwacki/Karwatzki w 1903 roku

JO&Atilde;O EDMUNDO WALDEMAR (FABER) KARWATZKI
TODO LAMPEIRO EM BERLIM, EM 1901.
Tak wyglądał Jan Edmund Waldemar Karwacki/Karwatzki w 1901 roku jeszcze w Berlinie

Observaç&atilde;o: Ruben Horbach, um dos netos, comentou que seu avô talvez tivesse "Faber" no nome. Também obteve no site http://www.ancestry.com os dados de sua emigraç&atilde;o para o Brasil em 1903 conforme segue:

LISTA PASAZERSKA JANA KARWACKIEGO :
Hamburger Passagierlisten, 1850-1934
Name: Johannes Karwatzki
Datum der Abreise: 1.Aug.1903
Geschätzes Geburtsjahr: ca.1879 ur
Alter: 24 lat 24
Geschlecht: männlich
Zivilstand: ledig (Alleinstehend)
Familie: Wohnort: Berlin
Volksgruppe/Nationalität: Preußem (Deutch)
Beruf: Tischlergeselle
Militärdienst: Landsturmschein
Schiff: Corrientes
Schifffahrtsgesellschaft: Hamburg-Südamerikanische Dampfshifffahrt-Gesellschaft
Schiffstyp: Dampfschiff
Unterbringung: Zwischendeck
Flagge: Deutschland
Abreisehaven: Hamburg
Ankunfsthafen: Leix&otilde;es; Lissabon; Südbrasilien
Band: 373-7 I, VIII A 1 Band 146
Seite: 2050

PATRZ W GALERII
O CASAL JO&Atilde;O KARWATZI E CATHARINA HABBEN COM A PEQUENA EDITE. Tak wyglądali państwo Jan Edmund Waldemar Karwacki/Karwatzki oraz Katarzyna Habben Karwacka zapewne około 1910 roku ze swoją córeczką Edith
MAPKA Porto Alegre Rio Grande do Sul

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Generacja 1880/1910

DZIECI Jana Edmunda Waldemara Karwatzki I Karatzyny Heleny:
DESCENDENTES DE CATHARINA HELENA AUGUSTE HABBEN (TINI) I JANA EDMUNDA WALDEMARA KARWATZKI.
Seus filhos:
(1.1) córka Edith Margarida Karwatzki, n. 14/08/1908 em Porto Alegre, RS. - f. em 11/10/1965 em Porto Alegre, RS.
(1.1) Edith Margarida Karwatzki-HORBACH casou com Ewaldo Benjamin Horbach, n. 12/07/1906 em S&atilde;o Leopoldo, RS. - f. 17/07/1991 em Porto Alegre, RS. ela passou a chamar-se Edith Margarida Horbach.
(1.2) córka Ilka Karwatzki, n. 04/04/1914 em Porto Alegre, RS. - f. em 02/01/1987 em Porto Alegre, RS. .. nie miała dzieci ?

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Generacja 1910/1940

WNUKI Jana Edmunda Waldemara Karwatzki I Karatzyny Heleny:
DESCENDENTES DE CATHARINA HELENA AUGUSTE HABBEN (TINI) .
DZIECI Edith Karwatzki-Horbach:
Seus filhos:
(1.1.1) Anelise Horbach, n. 08/08/1933 em Porto Alegre, RS.
(1.1.1) Anelise Horbach, casou em data?? em local??, com
Hasso Arthur Kuss, n. 27/04/1920 em local??, f. 25/04/2005 em Porto Alegre, RS.
(1.1.2) Astrid Horbach, n. 26/07/1937 em Porto Alegre, RS.. (1.1.2) Astrid Horbach, casou em data?? em local??, com Adalberto Weissheimer, n. 06/01/1933 em Montenegro, RS.
(1.1.3) Ruben Horbach, n. 14/07/1945 em Porto Alegre, RS.
(1.1.3) Ruben Horbach, casou em data?? em local??, com
Maria Helena Druck Bastide, n. 17/12/1945 em Porto Alegre, RS.
ela passou a chamar-se Maria Helena Bastide Horbach

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Generacja 1940/1970

PRAWNUKI Jana Edmunda Waldemara Karwatzki I Karatzyny Heleny:
Wnuki Edith Karwatzki-Horbach
Dzieci Anelise Horbach-Kuss:
ela passou a chamar-se Anelise Horbach Kuss.
N&atilde;o tiveram filhos. NIE MIAŁA DZIECI ?????

PRAWNUKI Jana Edmunda Waldemara Karwatzki I Katrzyny Heleny:
Wnuki Edith Karwatzki-Horbach:
Dzieci Astrid Horbach-Weissenheimer
ela passou a chamar-se 1.1.2. Astrid Weissheimer.
Seus filhos:
(1.1.2.1 Werner André Weissheimer, n. 05/10/1964 em local??. (1.1.2.1) Werner André Weissheimer, casou em data?? em local??, com
Vera Lucia Garcia Mainardi, n. 10/02/1963 em local??.
ela passou a chamar-se Vera Lucia Mainardi Weissheimer.
(1.1.2.2) Anne Marie Weissheimer, n. 08/04/1967 em local??.

PRAWNUKI Jana Edmunda Waldemara Karwatzki I Katrzyny Heleny:
Wnuki Edith Karwatzki-Horbach:
Dzieci Ruben Horbach;
Seus filhos:
(1.1.3.1) Gustavo Bastide Horbach, n. 30/07/1972 em Porto Alegre, RS.
(1.1.3.1) Gustavo Bastide Horbach, casou em data?? em local??, com
Betina Melzer Teruchkin, n. 21/02/1972 em Londres, Inglaterra.
(1.1.3.2) Carlos Bastide Horbach, n. 23/11/1974 em Porto Alegre, RS.
(1.1.3.2) Carlos Bastide Horbach, casou em data?? em local??, com
Carolina Cardoso Guimar&atilde;es Lisboa, n. 22/04/1974 em Belo Horizonte, MG.
(1.1.3.3) Beatriz Bastide Horbach, n. 29/11/1982 em Florianópolis, SC.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Generacja 1970/2000

PRAPRAWNUKI Jana Edmunda Waldemara Karwatzki I Katrzyny Heleny:

Prawnuki Edith Karwatzki-Horbach:
Wnuki Ruben Horbach
Dzieci ) Gustavo Bastide Horbach, casou em data?? em local??, com Betina Melzer Teruchkin, n. 21/02/1972 em Londres, Inglaterra.
Seus filhos:
(1.1.3.1) Manoela Teruchkin Horbach, n. 08/05/2003 em Porto Alegre, RS.
(1.1.3.2) Laura Teruchkin Horbach, n. 05/07/2006 em Porto Alegre, RS.


Re: visits from Brazilia; Pelotas Port Alegre in Rio Grande
Regards from Cracow/Poland to Werner André Weissheimer great great great son Jan Edmund Waldemar Karwatzki and great great son Edith Karwatzki-Horabch....Werner lately visiting our website !
admin


Karvacki REMPEL
Kolejna linia Karwackich w Brazyli.. z Grande Do Sul....

FERNANDO JAIR Karvacki REMPEL student Laboratorio de Reproduckta Animal
admin


RENATO JOAO KARVATZKI
Ola...

Meu nome é Renato João Karvatzki, Meus avós se chamavam JOÃO KARVACKI E ANNA BJUSKA KARVACKI ambos nascidos na Polonia. JOÃO KARVACKI era filho de KUSMAR KARVACKI E NADIA KARVACKI.
Gostaria de saber se voces tem mais algumas informaçoes sobre meus antepassados. desde ja agradeço a atenção.

Renato Karvatzki 45 8825-8696

DOMYŚLNIE:

RENATO JAN KARVATZKI jest synem JANA KARWACKIEGO i ANNY BJUSKIEJ KARWACKIEJ z Polski, wnukiem KAZIMIERZA KARWACKIEGO i NADI KARWACKIEJ


Re: visits from Brazilia; Pelotas Port Alegre in Rio Grande
Ola Andrzej... Desculpa eu so falo portugues (brazil) obrigado por responder meu email, vou ver se consigo foto dos meus avós, Meu.mój avó/DziadekJoão Karvatzki faleceu/zmarł em 1970 e meu pai/ojciec Ernesto Karvatzki em 1975, eu tinha apenas 5 anos de idade na época.

TAK WIEC RENATO jest prawnikiem Kazimierza, wnukiem Jana, synem ERNESTO:

* great grandparents Renato were KAZIMIERZ KARWACKI/Karvacki & NADIA (Nadzieja, Nadieżda) KARWACKA/Karvacki
** avo/grandparents Renato were JAN KARWACKI/Karvacki (dead 1970 y) & ANNA BJUSKA/Buska KARWACKA/Karvacki.
*** pai/father Renato was ERNESTO KARWACKI/Karvatzki (dead 1975) ?
**** RENATO JOAO KARWATZKI

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

KARWATZKI Da Silva .. Horbach .. Chages

* Jan Edmund Waldemar Karwacki/Karwatzki oraz Katarzyna Habben Karwacka

** GUSTAVO EDMUNDO KARWATZKI
Death: 1974
Wife: Maria da Conceição Guizi Karwatzki Maria da Conceição Guizi
Site: Da Silva Web Site
Strona Da Silva: 167 512 haseł; sylwetki z fotografiami

**Maria da Conceição Guizi Karwatzki Maria da Conceição Guizi (Karwatzki)
Husband: Gustavo Edmundo Karwatzki
Site: Silva Web Site

*** Edmundo Karwatzki
Birth: 1923
Father: Gustavo Edmundo Karwatzki
Mother: Maria da Conceição Guizi Karwatzki Maria da Conceição Guizi
Site: Silva Web Site

*** Bila Karwatzki-Noschang
Birth: 1930
Father: Gustavo Edmundo Karwatzki
Mother: Maria da Conceição Guizi Karwatzki Maria da Conceição Guizi
Husband: Ivo Noschang
Site: Silva Web Site

*** <Private> Karwatzki
Father: Gustavo Edmundo Karwatzki
Mother: Maria da Conceição Guizi Karwatzki Maria da Conceição Guizi
Spouse: <Private> Belmont
Site: Silva Web Site
http://www.myheritage.com

LINIA CHAGES :

***Yolanda Karwatzki-Chages
Birth: 1925
Father: Gustavo Edmundo Karwatzki
Mother: Maria da Conceição Guizi Karwatzki Maria da Conceição Guizi
Husband: Clóvis Chagas
Site: Silva Web Site

LINIA HORBACH

PRAWNUKI Jana Edmunda Waldemara Karwatzki I Karatzyny Heleny:
Wnuki Edith Karwatzki-Horbach
Dzieci Anelise Horbach-Kuss:
ela passou a chamar-se Anelise H
<Private> Karwatzki
Spouse: <Private> Horbach
Site: Francesconi Web Site
http://www.myheritage.com

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dopisac do Brazylii

Dmytri Karwacki
Brazil, São Paulo, Immigration Cards, 1902-1980 birth:
5 wrzesień 1901
immigration:
1951
São Paulo, São Paulo, Brazil father:
Ivan Karwacki
mother:
Frosalia Karwacki

Georgius Karwacki
Brazil, São Paulo, Immigration Cards, 1902-1980 immigration:
1943
São Paulo, São Paulo, Brazil father:
Demetrius Karwacki

Dmytri Karwacki
Brazil, São Paulo, Immigration Cards
Name: Dmytri Karwacki
Ereignistyp: Immigration
Ereignisdatum: 1951
Ereignisort: São Paulo, São Paulo, Brazil
Familienstand: Married
Nationalität: Poland
Geburtsdatum: 05 Sep 1901
Name des Vaters: Ivan Karwacki

Name der Mutter: Frosalia Karwacki

Zertifikatsnummer, Urkundennummer: 1483862
Eintragsnummer: 333052
Digitale Ordnernummer: 100212428 , Aufnahmenummer: 00471
24.08.2011 12:54
Aneks 8 / 259

KARWACCY w Australii

Aktualizacja 11 sierpień 2014

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

AUSTRALIA
New South Walia (SE Australia)
Gniazdo Sydney-Melbourne

Rodzina KAZIMIERZ Kuzma Karwacki i
1) Anastazja Karwacka Peterson- Melebern
2) Katarzyna Karwacka Lyne
Australia, Electoral Rolls, 1903-19801920s
Name: Kuzna Karwacki
Residence: 1958 - city, Paterson, New South Wales, Australia
(120 km na NNE od Sydney, 20 km na NNE od Newcastle)
Australia, Electoral Rolls, 1903-19801920s
Name: Kuzma Karwacki
Residence: 1963 - city, Paterson, New South Wales, Australia
Australia, Electoral Rolls, 1903-19801920s
Name: Kuzma Karwacki
Residence: 1980 - city, Lyne, New South Wales, Australia ( rejon Sydney)

Australia, Electoral Rolls, 1903-19801920s
Name: Kathryne Karwacki
Residence: 1980 - city, Lyne, New South Wales, Australia


Australia, Electoral Rolls, 1903-19801920s
Name: Anastasia Stanislawa Karwacki
Residence: 1963 - city, Yarra (przedmiescie Melbourne), Victoria, Australia
Australia, Electoral Rolls, 1903-1980 1920s
Name: Anastazia Karwacki
Residence: 1963 - city, Paterson, New South Wales, Australia
(120 km na NNE od Sydney, 20 km na NNE od Newcastle)
Australia, Electoral Rolls, 1903-1980 1920s
Name: Anastazia Stanislawa Karwacki
( po rozstaniu z Kuzma)
Residence: 1968 - city, Melbourne, Victoria, Australia
Australia, Electoral Rolls, 1903-19801920s
Name: Anastazia Stanislawa Karwacki
Residence: 1972 - city, Melbourne, Victoria, Australia
Australia, Electoral Rolls, 1903-19801920s
Name: Anastasia Stanislawa Karwacki
Residence: 1977 - city, Melbourne, Victoria, Australia
Australia, Electoral Rolls, 1903-1980 1920s
Name: Anastazia Stanislawa Karwacki
Residence: 1977 - city, Melbourne, Victoria, Australia
Australia, Electoral Rolls, 1903-19801920s
Name: Anastazia Stanislawa Karwacki
Residence: 1980 - city, Melbourne Ports, Victoria, Australia

Australia, Electoral Rolls, 1903-19801920s
Name: Wojciech Karwacki syn Anastazji I Kuźmy
Residence: 1963 - city, Yarra (przedmiescie Melborne), Victoria, Australia

Osiedli też w Australii, East Maintland, New South Wales, rodzina KUŹMY / Kazimierza (1918-2004) i ANASTAZJI (1920-1965) KARWACKICH, do dziś żyją tam ich wnukowie.

KARWACKI KUZMA (CHARLES) 87 2004-05-02 2004-05-04 roman catholic East Maitland 16 8
KARWACKI Kuzma (Charles) lat 87 d. 2004 maj 2 rzym-katolik
KARWACKI Anastazia d. 1965

Australian cementary index
KARWACKI ANSTAZIA 3 wrzesien 1964 lat 45
KARWACKI Joseph Piotr 14 dec 1963 lat 16
KARWACKI kuźma 2 maj 2004 lat 86
http://austcemindex.com/inscription.php?id=6600941

Karwacki, Kuzma 48631319
b. nieznane d. 2004
East Maitland Maitland New South Wales
Australia
Karwacki, Anastazia 48631317
b. nieznane d. 1965 East Maitland Maitland New South Wales
Australia
Karwacki, Józef Peter 48631318
b. nieznane d. 1963 East Maitland Maitland New South Wales
Australia

karwacki, new south wales.

o Karwacki K o 76 Victoria St East Maitland 2323
o (02) 4933 4529

o Karwecki A o 24 Florence St Mt Pritchard 2170
o (02) 9601 1643
o
o Karwecki H o 418 Maroubra Rd Maroubra 2035
o (02) 9344 4263

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

WESTERN AUSTRALIA

GNIAZDO w PERTH

Rodzina MICHAŁ I STEFANIA KARWACKI z Cannig-Fremantle-Tangney
Australia, Electoral Rolls, 1903-1980 1920s
Name: Stefania Karwacki
Residence: 1968 - city, Canning, Western Australia, Australia ;
SW wybrzeże Australii
Australia, Electoral Rolls, 1903-19801920s
Name: Stefania Karwacki
Residence: 1972 - city, Canning, Western Australia, Australia
Australia, Electoral Rolls, 1903-19801920s
Name: Stefania Karwacki
Residence: 1977 - city, Fremantle, Western Australia, Australia
PERTH wybrzeze; na N od Canning
Australia, Electoral Rolls, 1903-19801920s
Name: Stefania Karwacki
Residence: 1977 - city, Tangney na SW od PERTH , Western Australia, Australia
Australia, Electoral Rolls, 1903-1980 1920s
Name: Stefania Karwacki
Residence: 1980 - city, Fremantle, Western Australia, Australia
Australia, Electoral Rolls, 1903-19801920s
Name: Stefania Karwacki
Residence: 1980 - city, Fremantle, Western Australia, Australia


Australia, Electoral Rolls, 1903-19801920s
Name: Michal Karwacki
Residence: 1968 - city, Canning, Western Australia, Australia
Australia, Electoral Rolls, 1903-1980 1920s
Name: Michal Karwacki
Residence: 1972 - city, Canning, Western Australia, Australia
Australia, Electoral Rolls, 1903-19801920s
Name: Michal Karwacki
Residence: 1977 - city, Fremantle, Western Australia, Australia
Australia, Electoral Rolls, 1903-19801920s
Name: Michal Karwacki
Residence: 1977 - city, Tangney, Western Australia, Australia
Australia, Electoral Rolls, 1903-19801920s
Name: Michal Karwacki
Residence: 1980 - city, Fremantle, Western Australia, Australia
Australia, Electoral Rolls, 1903-1980 1920s
Name: Michal Karwacki
Residence: 1980 - city, Fremantle, Western Australia, Australia

Australia, Electoral Rolls, 1903-19801920s
Name: Roman Stan Karwacki syn Michała I Staefani
Residence: 1980 - city, Fremantle, Western Australia, Australia

Rodzina ZBIGNIEW RICHARD KARWACKI I ELAINE GRACE KARWACKI z Canning - Moore – Tangney WESTERN AUSTRALIA

Australia, Electoral Rolls, 1903-19801920s
Name: Zbigniew Richard Karwacki
Residence: 1968 - city, Canning, Western Australia, Australia
Australia, Electoral Rolls, 1903-19801920s
Name: Zbigniew Richard Karwacki
Residence: 1972 - city, Canning, Western Australia, Australia
Australia, Electoral Rolls, 1903-19801920s
Name: Richard Zbigniew Karwacki
Residence: 1977 - city, Moore na E od PERTH,, Western Australia, Australia
Australia, Electoral Rolls, 1903-1980 1920s
Name: Richard Zbigniew Karwacki
Residence: 1977 - city, Moore, Western Australia, Australia
Australia, Electoral Rolls, 1903-19801920s
Name: Richard Zbigniew Karwacki
Residence: 1980 - city, Tangney, Western Australia, Australia


Australia, Electoral Rolls, 1903-19801920s
Name: Elaine Grace Karwacki
Residence: 1977 - city, Moore, Western Australia, Australia
Australia, Electoral Rolls, 1903-19801920s
Name: Elaine Grace Karwacki
Residence: 1977 - city, Moore, Western Australia, Australia
Australia, Electoral Rolls, 1903-1980 1920s
Name: Elaine Grace Karwacki
Residence: 1980 - city, Tangney, Western Australia, Australia

Australia, Electoral Rolls, 1903-19801920s
Name: John Karwacki
Residence: 1977 - city, Fremantle, Western Australia, Australia
Australia, Electoral Rolls, 1903-19801920s
Name: John Karwacki
Residence: 1977 - city, Tangney, Western Australia, Australia
Australia, Electoral Rolls, 1903-19801920s
Name: John Karwacki
Residence: 1980 - city, Tangney, Western Australia, Australia
Australia, Electoral Rolls, 1903-19801920s
Name: John Karwacki
Residence: 1980 - city, Tangney, Western Australia, Australia


Australia, Electoral Rolls, 1903-1980 1920s
Name: Carol Ann Karwacki
Residence: 1980 - city, Tangney, Western Australia, Australia
Australia, Electoral Rolls, 1903-19801920s
Name: Carola Ann Karwacki
Residence: 1980 - city, Tangney, Western Australia, Australia

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

australijskie "white-pages"

8 Karwackich w Australi:

Stan: New South Wales.
o Karwacki K
o 76 Victoria St East Maitland 2323
o (02) 4933 4529

o Karwecki A
o 24 Florence St Mt Pritchard 2170
o (02) 9601 1643

o Karwecki H
o 418 Maroubra Rd Maroubra 2035
o (02) 9344 4263

Stan :Queensland
o Karwicki M & S
o 20 Lucania St Currumbin Waters 4223
o (07) 5598 8662

Stan: Victoria
o Karwacki M
o 38 Falcon Rd Yallambie 3085
o (03) 9459 6526

Stan : Western AUSTRALIA
o Karwacki J
o 8 Brookley Mews Bibra Lake 6163
o (08) 9418 8208
o

o Karwacki M R
o 54 Lowan Loop Karawara 6152
o (08) 9313 1876
o

o Karwacki R
o 31 Barbican St West Shelley 6148

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
30.08.2011 17:20
BIULETYN INFORMACYJNY OKRĘGOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ W KRAKOWIE

FARMACJA
KRAKOWSKA
ROK XIII / nr 2 / 2010 ROK XIV / nr 1 / 2011

Stanisław Karwacki
Czytelnicy „Farmacji Krakowskiej” pamiętają zapewne wywiad z panią Stefanią Karwacką, która wraz ze swym mężem Sławomirem była przedwojenną właścicielką drogerii w Myślenicach. W wywiadzietym wspomniano postać Stanisława Karwackiego, teścia Pani Stefanii, długoletniego właściciela aptekiw podkrakowskich Liszkach, a następnie w Czernichowie. Niniejszy artykuł służy przypomnieniu tej niezwykle ciekawej postaci. Stanisław August Karwacki urodził się 21 kwietnia 1867 w Skale jako syn pisarza prowentowego Sebastiana Jana i Emilii Kosickiej, córki doktora fi lozofi i Ludwika Kosickiego, profesora historii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz dyrektora Instytutu Technicznego w Krakowie, z którego wywodzi się obecna Akademia Górniczo-Hutnicza. Ochrzczony został 13 maja 1867. Ojciec Stanisława zamieszkiwał w folwarku Konczany w Sułoszowej. Był uczestnikiem powstania miechowskiego w 1846 roku, za co został skazany na sześć miesięcy pobytu w twierdzy Zamość, a także powstania styczniowego, w którym – wedle rodzinnej tradycji – brał udział jako intendent. Po jego upadku przeniósł się ze względu na odebranie majątku przez władze carskie na stałe do Skały-
-Zagród.

Tradycje farmaceutyczne w rodzinie Karwackich były żywe od początków XIX wieku. Dziadek Stanisława – Marcin Karwacki, urodzony 6 listopada 1768 na krakowskim Kazimierzu, w roku 1792 zamieszkały przy ulicy Stradom 13, w pierwszych latach XIX wieku osiadł w Jędrzejowie, gdzie otworzył w rynku aptekę. Prowadził ją aż do swojej śmierci 8 stycznia 1837 roku. Córka jego – Teresa, wyszła za mąż za aptekarza Dominika Franckiego (1780–1849), właściciela apteki w Miechowie. Apteka ta pozostawała w rękach ich potomków (dzieci – Franckich, wnuków – Zaporskich i prawnuków – Skalskich) przez prawie 150 lat.

W Krakowie Stanisław Karwacki uczęszczał do Gimnazjum św. Anny, mieszkając w domu swych krewnych – Kosickich (zespół budynków Floriańska 12 i św. Tomasza 17). W czasie nauki zaprzyjaźnił się m.in. ze Stanisławem Wyspiańskim i przyszłym dyrektorem krakowskiego Oddziału Farmaceutycznego – Tadeuszem Estreicherem. Po ukończeniu praktyki aptecznej i zdaniu egzaminu tyrocynalnego w roku 1891 wstąpił na studia farmaceutyczne. Dyplom magistra farmacji otrzymał 11 lipca 1893 roku. Pierwszym miejscem pracy Stanisława Karwackiego była
apteka Władysława Gumińskiego w Myślenicach1. Wedle rodzinnych przekazów młody magister farmacji po całodziennej pracy w aptece sypiał w niewielkim pokoiku dla pomocnika, z osobnym wejściem od sieni. Z ciekawostek można dodać, że uczestniczył w trakcie pobytu w Myślenicach w kursie tańca, organizowanym w gmachu ówczesnej Szkoły Miejskiej. Jednocześnie działał w Towarzystwie Gimnastycznym „Sokół”, co dokumentuje zachowane w zbiorach rodzinnych archiwalne zdjęcie, reprodukowane w niniejszym artykule. W Myślenicach Karwacki pozostawał zatrudniony do roku 1896. Wówczas to na łamach „Czasopisma Galicyjskiego Towarzystwa Aptekarskiego” ukazało się ogłoszenie o następującej treści: Magister farmacyi z pięcioleciem na ukończeniu, katolik dobrze polecony, poszukuje posady. Zgłoszenia pod adresą: Stanisław Karwacki w Myślenicach. W roku 1898 został przyjęty w poczet członków Galicyjskiego Towarzystwa Farmaceutycznego „Unitas”, jako pracownik apteki w Korczynie. W 1899 roku pracował z całą pewnością w aptece w Mszanie Dolnej, gdyż to właśnie stamtąd nadesłał telegram z życzeniami do uczestników „II Zjazdu farmaceutów galicyjskich”, który odbywał się w Krakowie w dniu 7 października. Od pierwszego dnia września 1903 roku wydzierżawił magister Karwacki aptekę w Mszanie Dolnej2, należącą do Pauliny Fijałkowskiej, wdowy po aptekarzu Julianie Fijałkowskim. Jeszcze na początku roku 1903, wyswatany przez ciotkę, u której mieszkał podczas studiów w Krakowie, poślubił Martynę Jankowską, o czym informowało „Czasopismo Towarzystwa Aptekarskiego”: W kościele parafi alnym w Środzie (księstwo Poznańskie) odbył się ślub kol. Stanisława Karwackiego, aptekarza w Mszanie dolnej, z panną Martyną Jankowską. Ojciec wybranki był właścicielem składu towarów w Środzie Wielkopolskiej. Ślub został jednak przełożony, gdyż tuż przed wcześniejszym terminem wydarzyła się tragedia – zaczadzili się ojciec i starsza siostra panny młodej, która opiekowała się młodszym rodzeństwem. Dzięki wniesionemu przez majętną żonę posagowi Karwacki mógł wydzierżawić aptekę w Mszanie wraz z wytwórnią wody sodowej. W Mszanie na świat przyszli dwaj synowie państwa Karwackich: Witold (19 listopada 1903) i znany już Czytelnikom „Farmacji Krakowskiej” Sławomir (ur. 5 września 1905). Okazało się jednak, że Martyna Karwacka nie polubiła górzystych stron południowej Galicji, w których czuła się źle.

Magister Karwacki dzierżawcą mszańskiej apteki pozostawał aż do 1 stycznia 1906, kiedy to wydzierżawił kolejną – w Wojniczu. Śladem jego pobytu w tej miejscowości jest ogłoszenie, które zamieścił w „Czasopiśmie Towarzystwa Aptekarskiego”: Asystenta farmacyi starszego na stałą posadę poszukuję. S. Karwacki, aptekarz w Wojniczu. Dzierżawcą apteki w Wojniczu pozostawał nadal w roku 1910, gdyż jako taki wymieniony jest przez cytowane już „Czasopismo Towarzystwa Aptekarskiego” wśród magistrów farmacji składających podanie o koncesję na własne apteki. Na początku 1910 roku ubiegał się o koncesję na prowadzenie apteki na Grzegórzkach pod Krakowem, w Perechińsku pow. Dolina, w Gorlicach na Zawodziu przy ul. Mickiewicza, w Krakowie przy ul. Warszawskiej względnie Szlak,w Tarno brzegu przy ul. Prowadzącej od Rynku do wsi Miechocina. Następnie wystąpił o przyznanie koncesji na prowadzenie aptek w gminie Grzegórzki pod Krakowem, w Perehińsku (pow. Dolina) oraz o nowe apteki w Gorlicach, Krakowie i Tarnobrzegu. W kilka miesięcy później ubiegał się o koncesję na nową aptekę w Podhajcach. Dzierżawcą apteki w Wojniczu Karwacki pozostawał do końca roku 1911.

Niestety nie są znane losy magistra Karwackiego od roku 1911, a także w latach I wojny światowej. Informacji o ewentualnym otrzymaniu przez niego koncesji lub o wydzierżawieniu apteki nie przekazały żadne ówczesne czasopisma aptekarskie. Prawdopodobnie był więc w tym okresie szeregowym pracownikiem aptek. W „Księgach adresowych Krakowa” Stanisław Karwacki fi guruje jednocześnie jako magister farmacji zamieszkały w przy ulicy Kraszewskiego 9i aptekarz zamieszkały w Podgórzu przy ulicy Kołłątaja. Fakt zamieszkania Stanisława w Podgórzu potwierdziła nawet pani Stefania Karwacka, wspominając, że syn Stanisława, jej mąż Sławomir, uczęszczał tam do trzeciej klasy. Według innych podań rodzinnych, magister Karwacki miał także pracować w Drohiczynie, nie wiadomo jednak, czy chodzi tu o miejscowość o tej nazwie na Polesiu,czy też nad Bugiem. W czasie ofensywy wojsk rosyjskich rodzina wyjechała z tego miasta, powróciła jednak po cofnięciu się frontu, tracąc przy tymskrzętnie ukryte wcześniej w piwnicach meble i inne majętności, w tym kolekcję znaczków. Pierwsza pewna informacja o Stanisławie Karwackim pochodzi z 27 października 1918, kiedy to zakupił wyposażenie apteki „Pod Kościuszką” Juliana Zielińskiego w podkrakowskich Liszkach, a w 1920 – uzyskał prawomocną koncesję na prowadzenie tejże apteki. Wówczas to, ulegając namowom żony, wydzierżawił aptekę na pięć lat i przeniósł się w rodzinne strony Martyny, do stolicy Wielkopolski – do Poznania. Tu wynajął kilkupokojowe mieszkanie i… postanowił żyć dostatnio z dzierżawy apteki! Decyzja ta przypadła nieszczęśliwie na okres hiperinfl acji: dzierżawa nie przyniosła oczekiwanych dochodów, a magister Karwacki związany umową dzierżawną, nie mogąc pracować we własnej aptece, zmuszony był udać się na tułaczkę po dawnej Galicji. Podejmował się kilkutygodniowych zastępstw i prac czasowych w aptekach, m.in. w Bieczu, Suchej Beskidzkiej, Krakowie. Cierpiały na tym najbardziej kilkunastoletnie dzieci państwa Karwackich – Witold i dwa lata młodszy Sławomir. Bardzo zdolni chłopcy, przez
ciągłe zmiany miejsca zamieszkania, nie mogli uczyć się w żadnej szkole. Po wygaśnięciu kontraktu dzierżawy apteki „Pod Kościuszką” Karwaccy powrócili do Liszek. Apteka znajdowała się wówczas w budynku stanowiącym własność ciotki Stanisława Rosponda, wieloletniego przyjaciela młodszego syna Stanisława – Sławomira, późniejszego polonisty, docenta Uniwersytetu JanaKazimierza we Lwowie i profesora Uniwersytetu Wrocławskiego. Prowadzenie apteki „Pod Kościuszką” zapewniło rodzinie dostatek, a synowie – Witold i Sławomir, szczęśliwie zdali maturę w krakowskim liceum im. Augusta Witkowskiego. Kontakt z potomkami Stanisława Karwackiego pozwolił na szczegółowe odtworzenie postaci tego aptekarza, dodajmy od razu – postaci nietypowej i niezwykle interesującej! Magister Karwacki, w przeciwieństwie do wielu innych ówczesnych farmaceutów, nie stawiał w swym życiu na pierwszym miejscu prowadzonej przez siebie apteki, lecz… podróże! Był wiecznie głodny nowych wrażeń i ciekawy świata. Praca w aptece była jedynie środkiem do uzyskiwania środków fi nansowych, które przeznaczał na kolejne, dalekie jak na przełom XIX i XX wieku, wyprawy. W zarobkowaniu jako aptekarz pomagał mu zapewne fakt, że był doskonałym fachowcem. W chwilach wolnych od aptecznych obowiązków zagłębiał się w lekturze książek i czasopism podróżniczych, słuchając przy tym radia. Przed samym wyjazdem był już tak doskonale obeznanym z interesującym go terenem, iż znał lepiej zabytki i osobliwości niż zagadywani przez niego miejscowi! Czytał również rozmówki językowe, aby ułatwić sobie bezpośredni kontakt. Po kilkunastu miesiącach planowania i przygotowań wyruszał w drogę, zadowalając się zaledwie małym tobołkiem, w którym znajdował się cały turystyczny ekwipunek. Magister Karwacki był człowiekiem wygodnym i wolał zapłacić za pranie lub kupić w trakcie podróży nową garderobę, niż dźwigać ze sobą walizy. Z najważniejszych, jeszcze XIX- -wiecznych podróży Karwackiego, wymienić należy wypady do Budapesztuw roku 1897 (z okazji tysiąclecia państwa węgierskiego) oraz do Frankfurtu i Hamburga (1898). W roku 1900 magister Karwacki odbył długą podróżniemal przez całą Europę: od Heidelbergu, Antwerpii i Brukseli, przez Paryż, Fontainebleau, Monte Carlo, Genuę i Lucernę, po Innsbruck, Kolonię i Monachium. W rok później odwiedził Wenecję.Włochy musiały pozostawić na nim wielkie wrażenie, skoro już w roku 1907 przemierzył cały Półwysep Apeniński, od Wenecji, przez Sorrento, Turyn, Mediolan,Rzym z Watykanem, aż po Ne-apol. Po tej wyprawie nastąpiła długa przerwa, przypadająca na okres I wojny światowej i organizowanie własnej apteki w Liszkach. W trasę wyruszył Karwacki dopiero w roku 1924. Byłwówczas w Wiedniu. W roku 1931 odwiedził Norwegię, a w 1933 – Kopenhagę. W 1934 miała miejsce ostatnia podróż – do Sztokholmu. Wielkim, niespełnionym marzeniem Stanisława Karwackiego była podróż do Palestyny,której na przeszkodzie stanął wybuch II wojny światowej. Wiedzę na temat podróży Stanisława Karwackiego rodzina czerpie z niedatowanego albumu, zatytułowanego „Świat w obrazach. Zbiór fotografi i najbardziej uwagigodnych miast, okolic i dzieł sztuki z Europy, Azyi, Afryki, Australii, Północnej i Południowej Ameryki”, wydanego nakładem „Dziennika Polskiego” we Lwowie. Karta tytułowa opatrzona jest adnotacją, dokonaną ręką magistra Karwackiego: Wspomnienia z moich podróży. Na poszczególnych stronach albumu, przedstawiających np. kasyno w Monte Carlo czy przesmyk Naerodal w Norwegii, znajdujemy adnotacje Zwiedziłem w roku…

Drugą pasją Stanisława Karwackiego było badanie dziejów rodziny, kultywowanie tradycji i udział w zjazdach familijnych. Sympatie polityczne magistra Karwackiego kierowały się ku BBWR-owi. W roku 1936 część rodziny Karwackich wyjechała z Liszek do pobliskiego Czernichowa, gdzie przeniesiona została apteka. Ofi cjalnie aptekę w Czernichowie otwarto 17 kwietnia 1936 roku i od tego też dnia, także przez cały okres II wojny światowej, aż do śmierci Stanisław Karwacki był właścicielem apteki i koncesji na aptekę w Czernichowie. Magister Stanisław Karwacki zmarł 17 lutego 1949 roku, w wieku 82 lat, wciąż pracując w aptece. W zawodzie był czynny aż 64 lata, co podkreślała w nekrologu redakcja „Farmacji Polskiej”: W zmarłym zawód stracił jednego z seniorów, zacnego i powszechnie szanowanego kolegę. Cześć Jego pamięci! Aptekę w Czernichowie przejął wówczas jego syn – magister farmacji Witold Karwacki, który po nacjonalizacji w roku 1951 został jej długoletnim kierownikiem.
Piśmiennictwo u autora

Dr n. farm. Maciej Bilek

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

BIULETYN INFORMACYJNY OKRĘGOWEJ IZBY APTEKARSKIEJ W KRAKOWIE
FARMACJA
KRAKOWSKA
ROK XIII / nr 2 / 2010 ROK XIV / nr 2 / 2011

Witold Karwacki
Czytelnicy „Farmacji Krakowskiej” pamiętają doskonale opisaną w poprzednim numerze naszego samorządowego czasopisma postać magistra farmacji Stanisława Karwackiego. W artykule tym wspomniani zostali również jego
synowie, urodzeni w Mszanie Dolnej: Witold (19 listopada 1903) i Sławomir (5 września 1905). Niniejszy artykuł chciałbym poświęcić postaci Witolda Karwackiego, który poszedł w ślady Stanisława, został magistrem farmacji i poprowadził ojcowską aptekę w Czerni chowie.

Jak wspomniano w biografi i Stanisława Karwackiego – Witold i Sławomir, po osiedleniu się ojca w Liszkach, uzyskali pomyślnie świadectwa dojrzałości. Stanisław Karwacki postanowił udać się wówczas po poradę w sprawie dalszego toku ich nauki do swego dawnego szkolnego kolegi – profesora Tadeusza Estreichera, dyrektora krakowskiego Oddziału Farmaceutycznego Wydziału Filozofi cznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Panowie zdecydowali, że dla Witolda najlepszym kierunkiem będzie farmacja. Początkowo jednak syn aptekarza wykazywał znacznie większe uzdolnienia i predyspozycje, by zostać… inżynierem! Zamiast oddawać się studiom farmaceutycznym, myślał tylko i wyłącznie o nowinkach technicznych, rozczytywał się w czasopismach motoryzacyjnych, śledził rozwój przemysłu lotniczego i fotografi i, próbował szczęścia jako motocyklista i pilot-szybownik… Tę ostatnią dyscyplinę uprawiał na górze Żar w Międzybrodziu Żywieckim pod Porąbką, w organizującej się tam Szkole Szybowcowej. Już przed wojną był zwycięzcą licznych konkursów fotografi cznych, a specjalizował się w unikalnej technice fotografi i trójwymiarowej. W drugiej połowie lat trzydziestych miały w życiu Witolda Karwackiego trzy ważne wydarzenia. Po pierwsze – w roku 1936 ukończył studia farmaceutyczne na krakowskim Oddziale Farmaceutycznym. W tym samym czasie, wraz z ojcem, przeprowadził się do Czernichowa, gdzie władze wojewódzkie nakazały przeniesienie apteki z Liszek. W końcu wreszcie – poślubił Zofi ę Stefańską, córkę naczelnika poczty w Liszkach, przez pewien czas nauczycielkę w Milówce. Po wybuchu II wojny światowej, zmobilizowany do jednostki wojskowej pod Lidą, dostał się do niewoli. Do Czernichowa powrócił w roku 1940 i od razu też rozpoczął pracę w aptece ojca. Po śmierci Stanisława Karwackiego w roku 1949 Witold został zarządcą czernichowskiej apteki, a po jej nacjonalizacji w roku 1951 – kierownikiem, aż do lat siedemdziesiątych.

Magistra Witolda Karwackiego zapamiętała doskonale pani Krystyna Moździerzowa, jedna z najstarszych mieszkanek Czernichowa. Wspomina, że jako aptekarz był niezwykle ciepły i życzliwy w kontakcie z pacjentami, cieszył się także sławą doskonałego fachowca. Jeszcze w czasach przedwojennych słynął z ekstrawagancji. Sensację budził np. paradując przez Czernichów i drogami wzdłuż Wisły w stroju kąpielowym, a następnie spływając tą rzeką o własnych siłach! Na gruncie towarzyskim znany był z całkowitej abstynencji od alkoholu, jedynie w czasie znaczniejszych uroczystości pijał wino. Wielką i znaną pasją magistra Karwackiego było szybownictwo. Każdy wolny czas, każdy urlop spędzał na wspomnianej już górze Żar, gdzie latał na szybowcach „Szkoły Szybowcowej Żar” przy Instytucie Szybownictwa w Bielsku, a od 1956 Szkoły Szybowcowej Aeroklubu PRL „Żar”. Latał jednak tylko dla przyjemności, nie biorąc udziału w zawodach. Z czasem zasłynął jako najstarszy polski pilot szybowców.

Kolejną pasją czernichowskiego aptekarza była wspinaczka górska. Jeszcze przed wojną zdobywał wraz z żoną najwyższe szczyty tatrzańskie. Nadal też fotografował. Na strychu, nad swoim mieszkaniem i apteką, urządził obserwatorium astronomiczne, w którym potrafi ł spędzać długie godziny. W czasie dobrej widoczności lub podczas ciekawych zjawisk astronomicznych zapraszał do obserwacji najbliższych znajomych, snując jednocześnie pasjonujące opowieści o ciałach niebieskich. Z czasów przedwojennych pozostała Witoldowi pasja do motoryzacji i majsterkowania. Jako anegdotę powtarza się w Czernichowie, że pewnego razu zakupił bardzo drogi motocykl, z którego następnie próbował zbudować… samochód! Rezultatów Czytelnik może się domyślić. Magister Karwacki, według informacji pani Moździerzowej, w Czernichowie nie udzielał się społecznie. Jedynie przed wojną uczestniczył w zebraniach elitarnego Towarzystwa Kasynowego, w których uczestniczyli także nauczyciele słynnego technikum rolniczego. Zmarł bezpotomnie 13 lutego 1982 roku. Pochowany jest na Cmentarzu Rakowickim. Piśmiennictwo u autora

Dr n. farm. Maciej Bilek
6.09.2011 10:34
KARWACCY aneks 10

prof. Rymut etymologia nazwiska Karwacki
Karwaccy
KAZIMIERZ RYMUT "Nazwiska Polaków": KARWACKI
KAZIMIERZ RYMUT „NAZWISKA POLAKÓW”

Prof. K. Rymut wskazuje etymologia nazwiska Karwacki:

KARW – od staropolskie p. Karw „wół, zwłaszcza stary, leniwy:, tez leniwy człowiek’, Karwa też staropolskie. Karwa : :krowa);
KARWACZ 1394 (lub od gwarowego karwacs „bicz”, Karw-acz+ka 1786, Karw-aj 1492, Karw-al., Karw-ala 1789, Karw-al.+ski, Karw-al.+uk, Karw-at, Karwa-ata 2520, Karw-a;+ka, Karw-an 1712, Karw-ań+ski, Karw-at, Karw-as+ik, Karw-asz, Karw-asz-ewski, Karw-aś, Karw-eś, Karwi, Karw-ica, Karw-icz, Karw-oel, Karw-ik, Karw-in, Karw-ina, Karw-o 1733, Karw-on, Karw-wowicz, Karw-ul, Karw-ulewicz;
KARWACZ (od staropolskiego Karwacz pasterz krów). Zobacz też Krowa.

KARWACKI 1436 od m. Karwacz ((ciechanowskie,gmina Przasnysz i) siedleckie gmina Łuków),

Podobne nazwiska :
KARWECKI 1632
KARWASIECKI zobacz KARWOSIECKI
KARWAT zobacz Chorwat
KARWECKI zobacz Karwacki
KARWICKI 1385 od n. m. Karwice ( piotrkowskie, gm. Opoczni)
..................
(KORWACKI zob Karwacki)
(KORWECKI zob. Karwacki)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Nazwiska Polaków t. 1/ A-K 1999
A) W słowniku NAZWISK POLAKÓW Rymut podaje:

KARW
od staropolskiego "karw" = wó? zw?aszcza stary, leniwy.. te? "leniwy cz?owiek"
KARWA (patrz tez staropolskie karwa = "krowa")
KARWACZ od 1394 (lub odmiana gwarowa "karwacz=bicz")
KARWACZKA 1786
KARWAJ 1492
KARWAL i KARWALA 1789
KARWALSKI... 1520
KARWAC ......= Chorwat

KARWACKI 1436 (od miejscowo?ci KARWACZ, siedlisko gm. ?uków #)
KARWECKI 1632
Karwecki.... zob. Karwacki

B) W SŁOWNIKU NAZW MIEJSCOWYCH POLSKI, red. K. Rymut
SŁOWNIK: Nazwy miejscowe Polski red. K. Rymut (2001)

GÓRY KARWACKIE wies 7 km na E od Przasnysza
KARWACZ (str. 361)
1) WIES, 5 km na E od Przasnysza (datowania w archiwach i opracwaniach historycznych):
KARWACZ 1377 ( S?. Geog-hist.woj. maz. WP 268, 195 -)
CARWACZ 1418 ( S?. jw. AG 8867)
CARWACZ 1427 (Metryka Ks. Maz. XV – XVI)
CARWACZ 1495 ( S?. j.w. MK, 18, 81)
KARWACZ 1517 (S?. jw. Pt1, 329)
KARWACZ 1567 ( A. Pawięski)
KARWACZ 1783 ( Mapa szcz. woj. maz.)
KARWACZ 1827
KARWACZ 1882 (Sulimirski)

Karw – (starop).„wó?” zw?aszcza stary, leniwy
Karwa – (starop) „krowa”
Karwat – „Chorwat”

2) przysiółek, przejsciowo wies, gmina Łuków, 7 km na E od Łukowa:
KARWACZ 1889 (Cat 68 diecezji lubelskiej)
Nazwa młoda mozliwe o etymologii jak w przypadku 1)

3) KARWE-SEE; KARW-see
Kazimierz Rymut
6.09.2011 10:39
KARWACCY aneks 11

JASTRZĘBIEC a nie ŁABĘDŹ - kto ma racje ? Po dyskusji ........JEDNAK Jastrzębiec !!!!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

KARWACCY w Herbarzach K. Niesieckiego, Bonieckiego i S.Uruskiego (t. VI. Str. 233)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(ZIEMIA PRZASNYSKA)

** MIKOŁAJ, syn * PAWŁA z Karwacza, 1471 r. na uniwersytecie krakowskim. Wieś tę posiadał 1567 r. **** PIOTR Karwacki (BONIECKI) syn *** JAKÓBA (Uruski) (Boniecki)
Wdowa (Katarzyna Bielińska) **** PIOTRA była 1578 r. dziedziczką wsi Brzezinko Małe, w ziemi nurskiej (Paw.) (Boniecki).
***** ANNA KARWACKA h. Jastrzębiec, była żoną Piotra Karskiego 1580 r. (Kor.). (Akta kapituły gnieźnieńskiej piszą, że ..) (Boniecki)
***** JAKÓB, ***** STANISŁAW i ***** ANDRZEJ ( na Podolu ?), synowie Piotra i Katarzyny Bielińskiej, córki Terencyusza z Potyczy, skarbnika czerskiego, procesują się 1583 r. z Oborskim (Zs. Gr. Czers. 51 f. 1182 i 54 f. 1173). (Boniecki)
****** JAN, syn Stanisława, obrany 1613 r. pełnomocnikiem przez Brzozowskiego, a brat jego (Boniecki)
****** KASPER (syn Stanisława ;Uruski), sprzedał 1631 roku część swoją na Karwaczu Chrzanowskiemu (DW. 41 f. 791 i 48 f. 507). (Boniecki)
****** KASPER, ****** KAZIMIERZ,****** MACIEJ i ****** DOMINIK, z ziemią ciechanowską, a ****** JAN, z ziemią nurską; podpisali elekcyę Władysława IV-go. (Boniecki)

KARWACKI h. Łabedź (błąd Uruskiego ????). Wzieli nazwisko od wsi Karwacza, w ziemi ciechanowskiej (Uruski).
• Piotr, syn Jakóba, dziedzic Karwacza 1581 r.. miał córkę Anne za Kańskim (Karskim ?) i synów: Andrzeja, Jakóba i Stanisława (Uruski).
• Kacper i Jan synowie Stanisława, 1630 r. (Uruski)
• Dominik, Kacper-Kazimierz i Maciej z ziemia ciechanowska, a Kacper z ziemią warszawską podpisali elekcye 1648 r.(Uruski)

Karwacki, w ziemi Ciechanowskiej. Kasper Kazimierz, Maciej i Dominik: Jan zaś Karwacki w ziemi Nurskiej, podpisali elekcją Władysława IV. Króla Polskiego (Kacper Niesiecki, t.5.s. 50)

• Stanisław Jezuita 1675 r. syn Kazimierza i Zofii ze Swieszowskich. (Uruski)
• ****** KAZIMIERZ, syn Stanisława, zeznał 1631 r. zapis dożywocia z żoną, Zofią ze Świeszowa Świeszowską (DW. 51 f. 1458). (Boniecki)

****** KAZIMIERZ, syn Stanisława, zeznał 1631 r. zapis dożywocia z żoną, Zofią ze Świeszowa Świeszowską (DW. 51 f. 1458). (Boniecki)
******* Stanisław Jezuita 1675 r. syn Kazimierza i Zofii ze Swieszowskich. (URUSKI SEWERYN)

****** LUDWIK 1644 roku w ziemi warszawskiej (DW. 50 f. 428). ****** DOMINIK, ****** KASPER Kazimierz i ****** MACIEJ z Jastrzębiec, z ziemi ciechanowskiej (Boniecki) ****** KASPER z ziemi warszawskiej, elektorowie Jana Kazimierza. (Boniecki)
****** MACIEJ i Zuzanna z Wachnowskich, córce ******* Eufrozynie, w zakonie Franciszkanek w Bydgoszczy Elżbiecie, wyznaczył król 1666 r. opiekunem Korowickiego, jej ciotecznego brata (Sig. Ręk. Os. 139 f. 85). (Boniecki)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(ZIEMIA SANDOMIERSKA)
• Józef, subdelegat grodzki chęcinski 1760 r.(Uruski)
JÓZEF, subdelegat grodzki chęciński 1760 r. (DW. 83 f. 590). (Boniecki)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(LITWA)

ANDRZEJ podpisał manifest szlachty litewskiej 1763 r. (Boniecki)
• Andrzej podpisał manifest szlachty litewskiej 1763 r (Ks.Czerskie. Don. Vars. Vol. Leg.). (URUSKI SEWERYN)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(ZIEMIA DROHICKA)

IGNACY Franciszek i FRANCISZEK Antoni, synowie ANTONIEGO, legitymowali się ze szlachectwa w Królestwie; w pierwszej połowie XIX-go wieku. (Boniecki)
Antoni z żony Eleonory Poletyłłówny miał (Uruski)
• synów: Jana, Samuela, Aleksandra I Piotra, dziedziców dóbr Tuszyn I Rydzew 1779 r. (Acta Drohickie); z nich (Uruski)
• Aleksander miał syna Antoniego, po którym z Ludwiki Dziegulskiej syn Ignacy wylegitymowany w Królestwie w 1843 roku, (Uruski)
• a Piotr pozostawił Antoniego, po którym syn Franciszek, burmistrz w m. Służewie, wylegitymowany w Królestwie 1845 r. (URUSKI SEWERYN)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(ZIEMIA BUSKA)
W ziemstwie zaś buskiem, legitymowali się ze szlachectwa 1782 r.
*** TOMASZ i *** MACIEJ, synowie ** MARCINA i Anastazyi Wiśniowskiej, wnukowie * KAZIMIERZA i Maryanny Ilnickiej. (Boniecki)

*** TOMASZ I MACIEJ, synowie ** MARCINA i ** ANASTAZJI WIŚNIOWSKIEJ, wnukowie * KAZIMIERZA i * MARIANNY ILNICKIEJ, wylegitymowani w Galicji 1782 r. (URUSKI SEWERYN)

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(PODOLE)

PODOLE u Bonieckiego
TREMBOWLA 1730 ...- legitymizacja 1782
*JERZY, z Anny Dołżańskiej, pozostawił syna ** STEFANA, żonatego 1-o v. z Maryanną Bilińską, z której (Boniecki)
*** syn GRZEGORZ, 2-o v. z Magdaleną Seliczanką, z której (Boniecki)
*** syn ELIASZ. Obaj synowie Stefana wylegitymowani ze szlachectwa 1782 r. w grodzie trembowelskim (Prot. 301. f. 34). (Boniecki)

KAMIENIEC PODOLSKI legitymizacje 1850-1883
PODOLE u Bonieckiego:

**** ANDRZEJ, **** MICHAŁ, **** JAN I (synowie ***** ANTONI Antoni, ***** JAN Jan, ***** PIOTR Piotr, ***** KAROL Karol, ***** WOJCIECH Wojciech i **** MARCIN Marcin), synowie ****JANA, wnuki ***MIKOŁAJA, w latach 1866-1883;) **** WAWRZYNIEC, synowie *** MIKOŁAJA, wnuki ** HIACENTEGO (Boniecki);
****JÓZEF z synem ***** JANEM, **** ANTONI i **** ERAZM, synowie *** MICHAŁA, . ( MICHAŁ miał Józefa, Antoniego i Jana oraz Erazma ) wnuki ** ANTONIEGO
a wszyscy prawnuki * ELIASZA, legitymowali się ze szlachectwa w gubernii podolskiej 1850 r., (Boniecki)

**** ANTONI Antoni, **** JAN Jan, **** PIOTR Piotr, **** KAROL Karol, **** WOJCIECH Wojciech i **** MARCIN Marcin, synowie *** JANA, wnuki ** MIKOŁAJA, legitymowani w latach 1866-1883; (Boniecki)

**** KAZIMIERZ/ Kazimierz, **** MICHAŁ/ichał i **** JAN Jan, synowie *** JÓZEFA; wnuki ** MICHAŁA, legitymowani 1866 roku; (Boniecki)
**** JÓZEF,**** FRANCISZEK KSAWERY i **** WOJCIECH, synowie *** ERAZMA, wnuki ** MICHAŁA i (Boniecki)
**** MAREK, **** KAZIMIERZ i **** JAN, synowie *** ANTONIEGO, wnuki *** Michała, legitymowani w 1869 roku. MICHAŁ miał Józefa, Antoniego i Erazma (Boniecki)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

PODOLE u Uruskiego:

**ANDRZEJ, ** JAN, ** MICHAŁ i **WAWRZYNIEC,
synowie * MIKOŁAJA (URUSKI SEWERYN)

** ANTONI, ** ERAZM i ** JÓZEF (z synem *** Janem)
synowie * MICHAŁA(URUSKI SEWERYN)

** ANTONI, ** JAN, **KAROL, ** MARCIN, **PIOTR i ** WOJCIECH
synowie * JANA, (URUSKI SEWERYN)

***JAN, *** KAZIMIERZ i ***MICHAŁ
synowie ** JÓZEFA(URUSKI SEWERYN)

*** JAN i *** KAZIMIERZ
synowie ** ANTONIEGO oraz(URUSKI SEWERYN)

*** FRANCISZEK, *** JÓZEF i *** WOJCIECH
synowie ** ERAZMA(URUSKI SEWERYN)

Wylegitymowani w Cesarstwie i zapisani do ksiąg szlachty guberni podolskiej 1850-1869 (Uruski).

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

KARWECKI. Leon i Grzegorz zapisani do ksiąg szlachty gub. Koweńskiej

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

JASTRZĘBIEC a nie ŁABĘDŹ ? Kto ma racje ?
ZASKAKUJĄCA HIPOTEZA !!!! Kto ma rację ?

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
( email do znanego badacza szlachty mazowieckiej Pana Adama P.)

Witam Pana, Od kilku lat param się - w sensie genealogicznego rzemiosła " - partactwem" nt. "600 lat Karwackich i pokrewnych im rodzin "(http://www.karwacki.org). Z przyjemnością sięgam także do Pana opracowań szlachty mazowieckiej. W Ciechanowskim znajduje oczywiście Karwackich z Karwacza, mam jednak wątpliwości odnośnie przypisanego im herbu Jastrzębiec. Zapis ten pochodzi od Anny Karwackiej matki Pawła Karskiego kanonika poznańskiego i gnieźnienskiego ( w wykazach tych przypisano jej h. Jastrzębiec). We wszystkich innych żródłach (herbarze) mówi się o herbie Łabędź (stąd konotacje do Duninów) lub własny herb Karwacki dla gałęzi warminsko-pruskiej. Rzadko wspomina się o h.Radwan ( młode XIX w dowiązanie na Wołyniu) lub Leliwa ( powiązane chyba z Pileckimi - Korycinskimi na Jurze: Pilica-Smoleń). Ostatnio przypadkiem w Metryce Mazowieckiej trafiłem na protoplastów Karwackich z Karwacza, Nelaskarii (jakiemu polskiemu to imię odpowiada ?) de Carwacz i Margareta (z domu de Wegrzynowo) de Carwacz) z lat 1430.... Z wielkim uznaniem dla Pana dorobku Andrzej Karwacki – Kraków

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bardzo mi milo. Nie należy mieć wątpliwości. Nikt im tego herbu nie przypisał. Oni po prostu należeli do rodu Jastrzębców. Nawet w księgach sądowych ciechanowskich i przasnyskich z XVI i XVII w. pisali się z Jastrzebcem.

" 1644, przasnyskie ziemskie wieczyste, sygn.9, k.088, tranductu Sątrzaska - oblata z ksiąg makowskich z 1643 r.; #Maciej Jastrzębiec-Karwacki, syn +Stanisława, dziedzic na Sątrzasce zastawia Marcinowi Chodkowskiemu, synowi +Jakuba de Chodkowo Wielkie 1,5 włóki w Sątrzasce opuszczonej przez jego poddanego, położonej przy granicy biernackiej między gruntami uprawianymi przez pracowitego Macieja Królika poddanego Jakuba Podoskiego starosty ciechanowskiego a gruntem Krępskiego na 3 lata za 300 złp.Satrzaska jest obok Karwacza. To jednen z najstarszych majatkow Karwackich."

(......). Nie przypisano (Jastrzębca), tylko kanonik przy swoim wywodzie szlachectwa z 4 herbow tak podał. Zresztą zgodnie z prawdą. Herbarze nie są żrodlem. Akta sądowe i instalacje kanonikow jak najbardziej. Nie mówi się, tylko nawet władawano tego Labędzia, na poczatku lat 90-tych do herbu gminy Przasnysz. Obecnie nie za bardzo wiadomo jak pozbyć się tego fantu... Rozmawialem na ten temat z wladzami gminy. Calość wynika z pomyłki. Herbu Labędz są Dunin-KARWICCY z Karwic w powiecie opoczynskim. (vide Boniecki)" ????????? (patrz niżej).
A.A.P.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Witam Pana, Ogromnie wdzięczny Panu jestem za gruntowną replikę. Tak jak powiedziałem amatorsko uprawiam "partactwo genealogiczne", świadomie w intencji poznania i spopularyzowania przeszłości rodzin noszących "nazwisko Karwacki i pokrewne", w ujęciu chronologicznym. Jest to liczna - 4100 w Polsce i ponad 1000 w świecie - populacja o bogatej przeszłości, a jej poznawanie jest frapujące.

Jestem daleki od masowego "autonobilitowania" Karwackich, ale fascynuje mnie rozwój ich jako społeczności jednak historycznej. Bardzo poważnie przeanalizuję Pana uwagi ! Niestety z Krakowa mam ograniczone możliwości dostępu do archiwów mazowieckich (korzystam z parafialnych u mormonów). Mam kilkusetletnie krakowskie korzenie od przełomu XVII/XVIII wieku, stąd też nurtuje mnie głównie odszukanie ich pierwotnego gniazda w Małopolsce ( w XVIII wieku było ich już kilka). Byłbym wdzięczny ja jakieś kolejne napotykane przez Pana ślady "Karwackich". Serdecznie dziękuję i pozdrawiam ndrzej Karwacki

PS.

1) Powiązania z Duninami były wskazywane w wielu źródłach niezależnie od Karwickich z Karwic.
2) Wieś Jastrzebięc była koło Przasnysza mogli z nią mieć związek 3 elektorzy Władysława IV i Jana Kazimierza piszący się z Ciechanowskiego, ale Jan z Ziemi Nurskiej, inni 3 z Ziemi Warszawskiej - też Jastrzebce ????
3) Maciej Karwacki z XVII w zapisując córkom (Eufrozyna, Ewa i Maria chyba) Karwacz, Sątrzaska.. faktycznie podaje się za Jastrzębca ...
4) Bomiecki (wcześniej Niesiecki ?) Boniecki piszą jednak Karwackich pod Łabędziem

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

do głębokiej refleksji... przez admin Śro Maj 21, 2008 8:00 am

KWESTIE do rozważenia :

1) Powiązania z Duninami były wskazywane w wielu źródłach niezależnie od Karwickich z Karwic.
To produkt XIX-wieczny (Heroldia Krolestwa Polskiego).
2) Wieś Jastrzebięc była koło Przasnysza mogli z nią mieć związek 3 elektorzy Władysława IV i Jana Kazimierza piszący się z Ciechanowskiego, ale Jan z Ziemi Nurskiej, inni 3 z Ziemi Warszawskiej - też Jastrzębce ????
Alez skad. Folwark Jastrzebiec jest w parafii Krzynowloga Mala. Powstal dopiero w XVIII w. w miejscu dawnej wsi drobnoszlacheckiej Lazowe-Malinowo. Jastrzebiec nigdy nie należal do Karwackich.

4) Bomiecki (wcześnie Niesiecki) Boniecki piszą jednak Karwackich pod Łabędziem
> Rodzina: Karwacki > Herb: Łabędź
Błąd Bonieckiego w oparciu właśnie o Heroldie. W dodatku dopisal "Maciej z Jastrzebiec", a winno być Maciej Jastrzebiec-Karwacki.
Niesiecki w ogole nie podaje herbu przy Karwackich!
Pozdrawiam,
AAP

Jastrzebiec na NW od Przasnysza
Mala poprawka. Dobra Lazowe-Malinowo wykupil w polowie XVII w. starosta przasnyski Baranowski h. Jastrzebiec, przybysz z okolic Kruszwicy. To on zalozyl tu folwark Jastrzebiec, ktory po jego smierci zostal sprzedany Poniatowskim herbu Junosza.
Pozdrawiam, AAP

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Natomiast OPINIA eksperta POLSKIEGO TOWARZYSTWA GENEALOGICZNEGO (PTGen z 2005 roku podawała:

Karwaccy to nazwisko kilku polskich rodzin szlacheckich przynależnych do nw. herbów:

1. Jastrzębiec - wzmiankowani w roku 1550 w gnieźnieńskim,
2. Łabędż - wzmiankowani w roku 1500 w dobrach Karwacz pod Przasnyszem. Byli także na Podolu, gdzie legitymowali się ze szlachectwa w latach 1850 - 1905. W Galicji w roku 1782 - Buski Sąd Ziemski i w Królestwie Polskim w latach 1843 i 1845. Uzywają przydomku Dunin.,
3. Radwan - wzmiankowani w roku 1847 na Wołyniu,
4. Herbu własnego - rodzina polskiego pochodzenia osiadła w Prusach, pisząc nazwisko KARWATZKI.

Karwaccy - byli dość aktywni publicznie, zwłaszcza ich przedstawiciele z Ziemi Ciechanowskiej, Warszawskiej i Podlasia. Uczestniczyli w elekcjach królewskich Wladysława IV i Jana Kazimierza. Pełnili takze urzędy ziemskie.

Jest to nazwisko polskie przymiotnikowe, typu odmiejscowego, wywodzące sie od nazwy miejscowości: Karwacz położonej w gminie przasnyskiej oraz Karwacz w gminie łukowskiej powiatu siedleckiego.
Po raz pierwszy wzmiankowane w dokumentach w roku 1436. Etymologicznie wywodzi się od - korbacza (korwacza) - odnoszącego sie do nazwy cienkiej witki (rózgi ) lukrecji. Kształt owej witki, posłuzył przeniesieniu nazwy - korbacz, na okreslenie długiego cienkiego bata - zwanego takze harap. W tradycji ludowej witką taka uderzano się w drugi dzień Świat Wielkanocnych.

Do nazwy tej mozna sie odnieśc topograficznie, bowiem - był moze - teren na którym osadzono osadę (gniazdo rodowe) mógł oznaczać si - jako cecha fizjograficzna - własnie licznymi zaroślami lukrecji.

Rodziny szlacheckie rozradzajac sie, migrowały licznie w rózne regiony rozległej niegdys Rzeczypospolitej, osiadajac na nowym po latach zapominajac miejsca swego wywodu. Legitymowały się takze z róznymi herbami, bowiem pamięć o tym własciwym czasem zanikła tym bardziej, ze wiekszośc rodziny z uwagi na liczebnośc, wczesnie dośc uległa pauperyzacji i wiele linii w ogóle nie miało swiadomosci przynaleznosci rodowej i stanowej, co miało miejsce w wiekszosci polskich rodzin szlacheckich.

1. Historyczna motywacja tak licznej migracji spowodowana była przede wszystkim poszukiwaniem tzw. przestrzeni zyciowej, mosliwoscia szans na lepsze zycie, a ponad to, zdobyciem wiekszych obszarów ziemi (Kresy), która niegdys była wyznacznikiem zamoznosci i pozycji społecznej.

2. Demografia uzalezniona jest od wielu przyczyn: wojny, epidemia,świadomość, itp.
W minionych stuleciach wykładnikiem siły rodzin była dzietność, zwłaszcza potomków męskich. Stanowiło to podstawę siły roboczej i armii. Średnia zycia nie była wysoka (wspomniane wojny, zarazy, choroby, brak opieki medycznej, itp).

3. Wiele rodzin migrowało. Najbardziej znanymi kierunkami migracji było Mazowsze - trzy kolonizacje i Kresy (Wołyń i Podole), gdzie od XIV - XVIII wieku osiadło mnóstwo polskich rodzin szlacheckich, najczęściej przybyłych tam z rawskiego i Mazowsza. Ich rozdrobnienie spowodowało, ze w końcu wieku XIX stanowili biedna i liczna rzeszę szlachty tzw. zagrodowej, która nawet na Podkarpaciu utworzyła Zwiazek Szlachty Zagrodowej.
4. Zdaniem Eksperta poszukiwanie powiązan miedzy gniazdowych nie jest dobrym pomysłem chyba, że tkwi w tym pasja, ale... nie ma szans s? ich powiazanie. W przypadku tak licznej populacji i rozwarstwienia, ilość osób ujawnianych w aktach sięgała by tysięcy, co niemozliwym jest aby przeprowadzić wywód, chociazby z uwagi na czas i koszty. W tym przypadku nalezy tylko odnieśc się do własnej linii rodowej. Wszelkie informacje oboczne - mogą w części opracowane - stanowią jedynie dodatek informacyjny. To samo dotyczy gniazd emigracyjnych. Moze to być dobra zabawa i gimnastyką intelektu, ale do sprawy wiele nie wniesie, poza ewentualnym poszerzeniem drzewa rodowego. Już nasi przodkowie, znając swoje powiązania rodzinne na pamięć i w wielu pokoleniach, legitymowali się czasem tylko do trzeciego pokolenia wstecz. Ta maniera zbierania do drzewa genalogicznego jak najliczniejszej grupy ludzi, jest tylko pewnym trendem, rodzajem mody, niewiele mającej wspólnego z naukowym podejściem do sprawy. Ono bowiem wymaga wiedzy specjalistycznej, kierunku i potrzeby badań, oraz niestety pieniędzy.”

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ADAM BONIECKI
RODZINA: KARWACKI (DOSŁOWNIE KARWACKI NIE KARWICKI)
HERB: ŁABĘDŹ
Mikołaj, syn Pawła z Karwacza, 1471 r. na uniwersytecie krakowskim. Wieś tę posiadał 1567 r. Piotr Karwacki Wdowa Piotra była 1578 r. dziedziczką wsi Brzezinko Małe, w ziemi nurskiej (Paw.). Jakób, Stanisław i Andrzej, synowie Piotra i Katarzyny Bielińskiej, córki Terencyusza z Potyczy, skarbnika czerskiego, procesują się 1583 r. z Oborskim (Zs. Gr. Czers. 51 f. 1182 i 54 f. 1173). Jan, syn Stanisława, obrany 1613 r. pełnomocnikiem przez Brzozowskiego, a brat jego Kasper, sprzedał 1631 roku część swoją na Karwaczu Chrzanowskiemu (DW. 41 f. 791 i 48 f. 507). Akta kapituły gnieźnieńskiej piszą, ze Anna Karwacka h. Jastrzębiec, była żoną Piotra Karskiego 1580 r. (Kor.). Kasper, Kazimierz, Maciej i Dominik, z ziemią ciechanowską, a Jan, z ziemią nurską; podpisali elekcyę Władysława IV-go. Kazimierz, syn Stanisława, zeznał 1631 r. zapis dożywocia z żoną, Zofią ze Świeszowa Świeszowską (DW. 51 f. 1458). Ludwik 1644 roku w ziemi warszawskiej (DW. 50 f. 428). Dominik, Kasper Kazimierz i Maciej z Jastrzębiec, z ziemi ciechanowskiej i Kasper, z ziemi warszawskiej, elektorowie Jana Kazimierza. Macieja i Zuzanny z Wachnowskich, córce Eufrozynie, w zakonie Franciszkanek w Bydgoszczy Elżbiecie, wyznaczył król 1666 r. opiekunem Korowickiego, jej ciotecznego brata (Sig. Ręk. Os. 139 f. 85). Andrzej podpisał manifest szlachty litewskiej 1763 r. Józef, subdelegat grodzki chęciński 1760 r. (DW. 83 f. 590). Ignacy Franciszek i Franciszek Antoni, synowie Antoniego, legitymowali się ze szlachectwa w Królestwie; w pierwszej połowie XIX-go wieku. Jerzy, z Anny Dołżańskiej, pozostawił syna Stefana, żonatego 1-o v. z Maryanną Bilińską, z której syn Grzegorz, 2-o v. z Magdaleną Seliczanką, z której syn Eliasz. Obaj synowie Stefana wylegitymowani ze szlachectwa 1782 r. w grodzie trembowelskim (Prot. 301. f. 34). W ziemstwie zaś buskiem, legitymowali się ze szlachectwa 1782 r. Tomasz i Maciej, synowie Marcina i Anastazyi Wiśniowskiej, wnukowie Kazimierza i Maryanny Ilnickiej. Andrzej, Michał, Jan i Wawrzyniec, synowie Mikołaja, wnuki Hiacentego; Józef z synem Janem, Antoni i Erazm, synowie Michała, wnuki Antoniego a wszyscy prawnuki Eliasza, legitymowali się ze szlachectwa w gubernii podolskiej 1850 r., a Antoni, Jan, Piotr, Karol, Wojciech i Marcin, synowie Jana, wnuki Mikołaja, w latach 1866-1883; Kazimierz, Michał i Jan, synowie Józefa; wnuki Michała, 1866 roku; Józef, Franciszek Ksawery i Wojciech, synowie Erazma, wnuki Michała i Marek, Kazimierz i Jan, synowie Antoniego, wnuki Michała, 1869 roku.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

NIESIECKI nie mówi nic o herbie Karwackich:
Karwacki (t. 5 s. 50)
Karwacki, w ziemi Ciechanowskiej. Kasper i Kazimierz, Maciej i Dominik: Jan zaś Karwacki w ziemi Nurskiej, podpisali elekcją Władysława IV. Króla Polskiego.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dr Miniakowski mówi o Karwackich herbu Łabędz:

MJMiniakowski: Ci wielcy Polacy to nasza rodzina - indeks nazwisk
Patriarchowie: nazwiska pojawiające się niniejszej bazie z ich pierwszymi nosicielami

Piotr Karwacki z Karwacza h. Łabędź
9.519.9(Piotr Karwacki)(Piotr z Karwacza)(Piotr Łabędź) Urodzony orientacyjnie w roku 1520 &middot; Zmarł orientacyjnie w roku 1570 &middot;Wiek: orientacyjnie 50 lat
śluby i dzieci, wnuki, i do prawnuków
xxxxx
żona (ślub: ): Katarzyna Bieliński z Potyczy h. Junosza (1.869.52) ca 1530-ca 1580 , (Rodzice : Ziemak Terencjusz Bieliński z Potyczy h. Junosza (1.869.43), skarbnik [maz] Czersk ca 1510-ca 1560 & Małgorzata Kinicki z Kinik h. Prawdzic (10.139.20) ca 1500-ca 1550) ,

dzieci:
o Jakub KARWACKI (9.519.6) ca 1550-ca 1600
o Stanisław KARWACKI (9.519.7) ca 1550-ca 1600
Andrzej KARWACKI (9.519.8) ca 1550-ca 1600
Uwagi&middot;Bon. 1.869.53Bon. 9.519.9
Szukanie pokrewieństwa&middot; Potomkowie - DrzewoNajkrótsza linia z: M. Rej, J. Kochanowski, J.A. Morsztyn, I. Krasicki, Z. Krasiński, A. Fredro, C.K. Norwid, I. Czartoryska, A. Wielopolski, A. Boniecki, &laquo;Bór&raquo;, &laquo;Hubal&raquo;, kard. Sapieha, MJM

Anna Karwacki/KARWACKA z Karwacza h. Łabędź 9.519.16(Anna Karwacki)(Anna z Karwacza)(Anna Łabędź) Urodzona orientacyjnie w roku 1560 &middot;Zmarła orientacyjnie w roku 1610 &middot; Wiek: orientacyjnie 50 lat śluby i dzieci, wnuki, i do prawnuków

Mąż (ślub: ): Piotr Karski z Rempina lub Osieka h. Jastrzębiec (9.503.94), podstarości [plo] Płock ca 1550-ca 1600 , (Rodzice : Feliks Karski z Rempina h. Jastrzębiec (9.503.71) ca 1530-ca 1600 & ? ? ) ,
dzieci: Paweł KARSKI (9.503.115) psb wybitny , kanonik [kal] Gniezno (1628) , kanonik [poz] Poznań (1625) 1590-1645

Szukanie pokrewieństwa&middot; Potomkowie - DrzewoNajkrótsza linia z: M. Rej, J. Kochanowski, J.A. Morsztyn, I. Krasicki, Z. Krasiński, A. Fredro, C.K. Norwid, I. Czartoryska, A. Wielopolski, A. Boniecki, &laquo;Bór&raquo;, &laquo;Hubal&raquo;, kard. Sapieha, MJM

Zofia KARWACKA/ Karwacki 9.358.4&middot; Urodzona orientacyjnie w roku 1730 &middot; Zmarła orientacyjnie w roku 1780 &middot;Wiek: orientacyjnie 50 lat
śluby i dzieci, wnuki, i do prawnuków
xxxxxxxxxx
Mąż (ślub: ): Wojciech Kamiński h. Lew /z Lencz na Podolu (9.358.3) ca 1720-ca 1770 , (Rodzice : Jan Kamiński h. Lew (9.358.5) ca 1680-ca 1730 & Helena Jeziorzański (9.358.6) ca 1690-ca 1740) ,
xxxxxxx
dzieci:
**Józef KAMIŃSKI(9.358.1) ca 1750-ca 1800
** Michał KAMIŃSKI (9.358.2) ca 1750-ca 1800 & Franciszka Piotrowski (9.358.10) ca 1800-ca 1850 dzieci Michała i Franciszki/wnuki Zofii i Wojciecha
***: Stanisław Kostka Kamiński h. Lew (9.358.13) ca 1820-ca 1870 & Aleksandra Bojanowski z Bojanowa h. Junosza (9.358.14) 1794-ca 1840xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

KARWACCY w URUSKIM i BONIECKIM .....
URUSKI SEWERYN (str 233, t. VI)

KARWACKI h. Łabedź. Wzieli nazwisko od wsi Karwacza, w ziemi ciechanowskiej. Piotr, syn Jakóba, dziedzic Karwacza 1581 r.. miał córkę Anne za Kańskim (Karskim ?) i synów: Andrzeja, Jakóba i Stanisława. Kacper i Jan synowie Stanisława, 1630 r, Dominik, Kacper-Kazimierz i Maciej z ziemia ciechanowska, a Kacper z ziemią warszawską podpisali elekcye 1648 r. Stanisław Jezuita 1675 r. syn Kazimierza i Zofii ze Swieszowskich. Józef, subdelegat grodzki chęcinski 1760 r. Andrzej podpisał manifest szlachty litewskiej 1763 r (Ks.Czerskie. Don. Vars. Vol. Leg.). (URUSKI SEWERYN)

Antoni z żony Eleonory Poletyłłówny miał synów: Jana, Samuela, Aleksandra I Piotra, dziedziców dóbr Tuszyn I Rydzew 1779 r. (Acta Drohickie); z nich Aleksander miał syna Antoniego, po którym z Ludwiki Dziegulskiej syn Ignacy wylegitymowany w Królestwie w 1843 roku, a Piotr pozostawił Antoniego, po którym syn Franciszek, burmistrz w m. Służewie, wylegitymowany w Królestwie 1845 r. (URUSKI SEWERYN)

TOMASZ I MACIEJ,
synowie MARCINA i ANASTAZJI WIŚNIOWSKIEJ,
wnukowie KAZIMIERZA i MARIANNY ILNICKIEJ, wylegitymowani w Galicji 1782 r. (URUSKI SEWERYN)

ANDRZEJ, JAN, MICHAŁ i WAWRZYNIEC,
synowie MIKOŁAJA (URUSKI SEWERYN)

ANTONI, ERAZM i JÓZEF (+ syn Jan)
synowie MICHAŁA (URUSKI SEWERYN)

ANTONI, JAN, KAROL, MARCIN, PIOTR i WOJCIECH
synowie JANA, (URUSKI SEWERYN)

JAN, KAZIMIERZ i MICHAŁ
synowie JÓZEFA(URUSKI SEWERYN)

JAN i KAZIMIERZ
synowie ANTONIEGO oraz(URUSKI SEWERYN)

FRANCISZEK, JÓZEF i WOJCIECH
synowie ERAZMA(URUSKI SEWERYN)

Wylegitymowani w Cesarstwie i zapisani do ksiąg szlachty guberni podolskiej 1850-1869.

KARWECKI. Leon i Grzegorz zapisani do ksiąg szlachty gub. Koweńskiej

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

B) URUSKI I BONIECKI PORÓWNANIE :
RODZINA: KARWACKI
HERB: ŁABĘDŹ
MAZOWSZE 1400 ... 1670

xxxxxxxxxxxxxxx
KARWACKI h. Łabedź. Wzieli nazwisko od wsi Karwacza, w ziemi ciechanowskiej. (URUSKI SEWERYN)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
** MIKOŁAJ, syn * PAWŁA z Karwacza, 1471 r. na uniwersytecie krakowskim. Wieś tę posiadał 1567 r.
PIOTR Karwacki

xxxxxxxxxxxxxxxxx
**** Piotr, syn *** Jakóba, dziedzic Karwacza 1581 r.. miał córkę ***** Anne za Kańskim (Karskim ?) i synów: Andrzeja, Jakóba i Stanisława. (URUSKI SEWERYN)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Wdowa (Katarzyna Bielińska) **** PIOTRA była 1578 r. dziedziczką wsi Brzezinko Małe, w ziemi nurskiej (Paw.).

***** ANNA KARWACKA h. Jastrzębiec, była żoną Piotra Karskiego 1580 r. (Kor.). (Akta kapituły gnieźnieńskiej piszą, że ..)
***** JAKÓB, ***** STANISŁAW i ***** ANDRZEJ, synowie Piotra i Katarzyny Bielińskiej, córki Terencyusza z Potyczy, skarbnika czerskiego, procesują się 1583 r. z Oborskim (Zs. Gr. Czers. 51 f. 1182 i 54 f. 1173).
****** JAN, syn Stanisława, obrany 1613 r. pełnomocnikiem przez Brzozowskiego, a brat jego
****** KASPER, sprzedał 1631 roku część swoją na Karwaczu Chrzanowskiemu (DW. 41 f. 791 i 48 f. 507). ****** KASPER,
****** KAZIMIERZ,
****** MACIEJ i
****** DOMINIK, z ziemią ciechanowską, a
****** JAN, z ziemią nurską; podpisali elekcyę Władysława IV-go.

xxxxxxxxxxxx
****** Kacper i ****** Jan synowie Stanisława, 1630 r, ****** Dominik, ****** Kacper-Kazimierz i ****** Maciej z ziemia ciechanowska, a ****** Kacper z ziemią warszawską podpisali elekcye 1648 r. (URUSKI SEWERYN)

xxxxxxxxxxxxxx
****** KAZIMIERZ, syn Stanisława, zeznał 1631 r. zapis dożywocia z żoną, Zofią ze Świeszowa Świeszowską (DW. 51 f. 1458).
******* Stanisław Jezuita 1675 r. syn Kazimierza i Zofii ze Swieszowskich. (URUSKI SEWERYN)

Józef, subdelegat grodzki chęcinski 1760 r. (URUSKI SEWERYN)

****** LUDWIK 1644 roku w ziemi warszawskiej (DW. 50 f. 428).
****** DOMINIK,
****** KASPER Kazimierz i
****** MACIEJ z Jastrzębiec, z ziemi ciechanowskiej i
****** KASPER z ziemi warszawskiej, elektorowie Jana Kazimierza.

****** MACIEJ i Zuzanny z Wachnowskich, córce ******* Eufrozynie, w zakonie Franciszkanek w Bydgoszczy Elżbiecie, wyznaczył król 1666 r. opiekunem Korowickiego, jej ciotecznego brata (Sig. Ręk. Os. 139 f. 85).

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

LITWA 1730 -
ANDRZEJ podpisał manifest szlachty litewskiej 1763 r.
Andrzej podpisał manifest szlachty litewskiej 1763 r (Ks.Czerskie. Don. Vars. Vol. Leg.). (URUSKI SEWERYN)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
SANDOMIERSKIE 1730 -
JÓZEF, subdelegat grodzki chęciński 1760 r. (DW. 83 f. 590).
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
KRÓLESTWO 1730 - 18....
*ANTONII/ Antoni z żony Eleonory Poletyłłówny miał
synów:
** Jana,
** Samuela,
** Aleksandra i
** Piotra, dziedziców dóbr Tuszyn I Rydzew 1779 r. (Acta Drohickie); z nich

** Aleksander
miał syna *** Antoniego, po którym z Ludwiki Dziegulskiej
syn **** Ignacy wylegitymowany w Królestwie w 1843 roku,

a ** Piotr
pozostawił ***Antoniego, po którym
syn **** Franciszek, burmistrz w m. Służewie, wylegitymowany w Królestwie 1845 r. (URUSKI SEWERYN)
IGNACY Franciszek i
FRANCISZEK Antoni, synowie ANTONIEGO, legitymowali się ze szlachectwa w Królestwie; w pierwszej połowie XIX-go wieku.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
TREMBOWLA 1730 ...- 1782 (po I zaborze austriackim)
JERZY, z Anny Dołżańskiej, pozostawił syna
STEFANA, żonatego 1-o v. z Maryanną Bilińską, z której
syn GRZEGORZ, 2-o v. z Magdaleną Seliczanką, z której
syn ELIASZ. Obaj synowie Stefana wylegitymowani ze szlachectwa 1782 r. w grodzie trembowelskim (Prot. 301. f. 34).
BUSKIE 1700 - 1782
W ziemstwie zaś buskiem, legitymowali się ze szlachectwa 1782 r. TOMASZ i
MACIEJ, synowie MARCINA i Anastazyi Wiśniowskiej, wnukowie KAZIMIERZA i Maryanny Ilnickiej.

TOMASZ I MACIEJ,
synowie MARCINA i ANASTAZJI WIŚNIOWSKIEJ,
wnukowie KAZIMIERZA i MARIANNY ILNICKIEJ, wylegitymowani w Galicji 1782 r. (URUSKI SEWERYN)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
GUBERNIA PODOLSKA (zabór rosyjski)
1760 – 1866 ... 1880
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ANDRZEJ,
MICHAŁ,
JAN I (synowie ANTONI Antoni, JAN Jan, PIOTR Piotr, KAROL Karol, WOJCIECH Wojciech i MARCIN Marcin, synowie JANA, wnuki MIKOŁAJA, w latach 1866-1883;)
WAWRZYNIEC,
ANDRZEJ, JAN, MICHAŁ i WAWRZYNIEC,
synowie MIKOŁAJA (URUSKI SEWERYN)
synowie MIKOŁAJA,
wnuki HIACENTEGO;
Wylegitymowani w Cesarstwie i zapisani do ksiąg szlachty guberni podolskiej 1850-1869 (URUSKI SEWERYN)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
****JÓZEF z synem
***** JANEM,
**** ANTONI i
**** ERAZM,
**** ANTONI, **** ERAZM i **** JÓZEF z synem ***** Janem
synowie *** MICHAŁA(URUSKI SEWERYN)
synowie *** MICHAŁA, . MICHAŁ miał Józefa, Antoniego i Jana oraz Erazma
wnuki ** ANTONIEGO a wszyscy
prawnuki * ELIASZA, legitymowali się ze szlachectwa w gubernii podolskiej 1850 r.,

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
**** ANTONI Antoni,
**** JAN Jan,
**** PIOTR Piotr,
**** KAROL Karol,
**** WOJCIECH Wojciech i
**** MARCIN Marcin,
**** ANTONI, **** JAN, **** KAROL, **** MARCIN, **** PIOTR i **** WOJCIECH
synowie JANA, (URUSKI SEWERYN)
synowie *** JANA,
wnuki ** MIKOŁAJA, w latach 1866-1883;

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

**** KAZIMIERZ/ Kazimierz,
**** MICHAŁ/ichał i
**** JAN Jan,
**** JAN, **** KAZIMIERZ i **** MICHAŁ
synowie JÓZEFA(URUSKI SEWERYN)
synowie *** JÓZEFA;
wnuki ** MICHAŁA, 1866 roku;

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

**** JÓZEF,
**** FRANCISZEK KSAWERY i
**** WOJCIECH,
**** FRANCISZEK, **** JÓZEF i **** WOJCIECH
synowie ***ERAZMA(URUSKI SEWERYN)
synowie *** ERAZMA,
wnuki ** MICHAŁA i

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

**** MAREK,
**** KAZIMIERZ i
**** JAN,
**** JAN i **** KAZIMIERZ
synowie *** ANTONIEGO oraz(URUSKI SEWERYN)
synowie *** ANTONIEGO,
wnuki *** Michała, 1869 roku. (MICHAŁ miał Józefa, Antoniego i Erazma)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Gubernia podolska – gubernia Imperium Rosyjskiego w latach 1793-1917. Położona na południowo-wschodnim krańcu imperium, graniczącym z Galicją i Bukowiną i miała obszar ok. 42 000 km&sup2;.
Centrum admninistracyjnym był Kamieniec Podolski.
&middot; bałcki,
&middot; bracławski,
&middot; hajsyński,
&middot; jampolski,
&middot; kamieniecki,
&middot; latyczowski,
&middot; lityński,
&middot; mohylowski,
&middot; olhopolski,
&middot; płoskirowski lub proskurowski,
&middot; uszycki lub nowouszycki,
&middot; winnicki

W 1897 skład narodowościowy guberni przedstawiał się następująco: liczyła ogółem 2 984,6 tys. ludności, z czego 2 240,3 tys. (75,1%) stanowili Rusini, 261,1 tys. (8,8%) Polacy, 368,7 tys. (12,3%) Żydzi, Rosjan było jedynie 2,6%, a innych narodowości - 1,2%.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

OSTATECZNA KLUCZOWA DIAGNOZA HERALDYCZNA: (ekspert PAN dr K.P.)

Niełaskarz z Karwacza (XIV/V w) był herbu Bolesta, czyli Jastrzębiec. Boleścice mazowieccy to część Jastrzębców. Jego synowie mieli oprócz Karwacza, sporej włości k. Przasnysza, także włość Brzeźno k. Ostrowii Maz., którą w XV w. zagospodarowywali. Niełaskarz był sędzią makowskim i różanskim długo, jest poświadczony kilkakrotnie, na pewno do 1418 r. Jan z Brzeźna jest dowodnie herbu Bolesta w 1478 r. (ekspert PAN dr K.P.)

*) Brzeźno leży 51 km na SEE od Przasnysza Karwacza, 14 km na NEE od Rożań, 2o km na NW od Ostrowa Mazowieckiego. Obok brzeźna 2,5 km na E jest Rososz !!!

A więc Karwaccy z Karwacza sa herbu Bolesta – Jastrzebiec. Afiliacja do herbu Łabędź wynikała z późniejszej XVIII wiecznej “jakby akredytacji”, w warunkach konieczności legitymizacji szlachectwa po rozbiorach (w Galicji po 1772, a w zab. rosyjskim po 1792-5 roku). Sięgnięto wówczas po rodowód Karwickich h. Łabędź, gdyż był dobrze udokumentowany w heraldyce. Na Warmii końcem XVI w. przybrano własny herb KARWACKI / KARWATSKI. Lokalnie wiązano się także z Radwanem (Wołyń) i Leliwa ( Z. Wieluńska, Sieradzkie). (admin).
7.09.2011 16:06
KARWACCY aneks 12
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

METRYKA KSIĘSTWA MAZOWIECKIEGO - Carwacz
Sobota 10 maj 2008 FANTASTYCZNE ODKRYCIE w Czytelni Głównej Jagiellonki, sięgam na półkę po METRYKE KSIĘSTWA MAZOWIECKIEGO, dwa tomy lata 1427- 1433 a w niej oryginalne zapisy o pierwszych Karwackich; w czasacg Grunwaldu byli nimi:Nelaskarii (jakie to imię ) de Carwacz , jego żona Małgorzata córka Katarzyny na pobliskim Wegrzynowie; mieli dzieci ALBERTA, JANA i PAWŁA, ojca znanego nam juz Mikołaja pierwszego studenta na Akademii Krakowskiej w 1470 roku. ZAPISY DOTYCZA KWESTII MAJĄTKOWYCH !PROŚBA: kto znający łacinę pomoże ustalić treśc tych 4 zapisów metryki księstwa mazowieckiego w czasach Jagiełły

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Historyczna lokacja Karwackich na Mazowszu
historyczna lokacja Karwackich na Mazowszu

MAZOWSZE stopniowo ulegało inkorporacji przez Koronę Polską. Jeszcze w XV wieku Korona wchłonęła województwo
- PŁOCKIE, a potem
- MAZOWIECKIE i
- RAWSKIE.

WOJEWÓDZTWO RAWSKIE obejmowało powiaty Gostynin, Gabin, Sochaczew, Rawe, Biała

WOJEWÓDZTWO PŁOCKIE obejmowalo powiaty: płockie, bielskie, sierpieckie, raciążskie, płońskie,, szrenickie, niedzborskie, mławskie

Województwo Mazowieckie obejmowało od południa idąc: ZIEMIE CZERSKA, WARSZAWSKA, LIWSKA,WYSZOGRODZKA, ZAKROCZYMSKA, NURSKA, CIECHANOWSKA, RÓŻAŃSKA, ŁOMŻYŃSKA, WISKA.

KARWACCY LOKOWALI SIĘ NA OBSZARZE województwa mazowieckiego.

Patrząc na historyczne województwo mazowieckie w latach 1526-1793 miejsca gniazdowe klanu Karwackich wiązać należy z wąskim obszarem południowej cześci Ziemi Ciechanowskiej pomiędzy Ziemiami WYSZOGRODZKĄ a ZAKROCZYMSKĄ, w parafii Naruszewo ;

- 11 km na S od Płońska, nieco na zachód od Naruszewa 4 km KOZARZEWO Laskarich (Laskriego a potem Andreasa i Jana);
- oraz 6,5 km na SE od Naruszewa DLOTHOWO Laskarich: PIOTRA, LASKARIEGO, NELASKARKIEGO, ANDREASA, LASZCZA.... Zarówno Dlothowo jaki i Kozarzewo zaledwie 15 km od Czerwieńska a także Wyszogrodu i Zakroczymia..

DO PRZASNYSZA Karwacza – Węgrzynowa jest aż 65 km w kierunku NE. A WIĘC NELASKARII w tej odległości od rodowego DLOTHOWA utworzył gniazdo Karwackich na Karwaczu (już znanym od 1377 roku).

W XVI wieku mamy Karwackich: PIOTRA KARWACKIEGO na KARWACZU i SĄTRZĄSCE w Ziemi Ciechanowskiej, ale także w Ziemi Nurskiej w Małym Brzezinku JANA KARWACKIEGO syna Piotra i Katarzyny z Bielińskich..

W XVII wieku w pierwszej połowie na elekcjach Wazów Władysława IX (1630) i Jana Kazimierza (1644) mamy:liczną grupę elektorów Karwackich z Ziemi Ciechanowskiej, a także z Ziemi Warszawskiej (bliżej nic o nich nie wiemy aż do XIX wieku) i Jana z Ziemi Nurskiej.

A więc na przełomie XVI / XVII wieku Karwaccy rozpraszają się po Mazowszu ( a także na Warmii), idąc aż do Ziemi Wiskiej (Mońki-Grajewo) gdzie do dziś bardzo rozrodzeni, a może tez w Ziemi Liwskiej z ekspansją na Podlasie Drohiczynskie, Hołowczyce, Rossosz..

- WAŻNE !!!!!
PÓŁNOCNE MAZOWSZE wchodziło w średniowieczu w skład biskupstwa płockiego,
- POŁUDNIOWE zaś do poznanskiego, a
- POŁUDNIOWO-WSCHODNIE (Łuków) do krakowskiego.


imię LASKARI biskupa Florina z Kościelca może byc imieniem biskupim .. nie mozna więc z nim wiązać genealogii LASKARICH i NELASKARICH

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Florian z Kościelca 11.358.4psb wybitny, biskup [plo] Płock (1317), ok. 1320 senator, ok. 1330 senator, proboszcz [plo] PłockUrodzony orientacyjnie w roku 1290 · Zmarł w roku 1333 - w Pułtusku · Wiek: orientacyjnie 43 lat rodzice Hektor z Kościelca (psb.5724.2)ca 1250-ca 1300 ? ?

-Rodzice
Hektor z Kościelca (psb.5724.2) · Urodzony orientacyjnie w roku 1250 · Zmarł orientacyjnie w roku 1300 , wiek: orientacyjnie 50 lat. · ? ?

-Rodzeństwo, bratankowie lub siostrzeńcy/bratanice lub siostrzenice
Bogumił (11.358.5) starosta ziemski [pom] Pomorze ca 1280-ca 1340
■ & ? ? dzieci: | Hektor z Kościelca (11.358.12) ca 1330-ca 1380 |
o**Florian (11.358.4)**
· Wojciech «Kościelec» z Kościelca h. Leszczyc (11.358.6) podczaszy [bku] Brześć Kujawski (1316) , wojewoda [bku] Kujawy ca 1290-ca 1360
■ & ? ? dzieci: | Wojciech Łabiski z Kościelca h. Leszczyc (11.358.14) ca 1330-ca 1410
admin

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

dobra Karwackich na Mazowszu w XVI wieku
dobra Karwackich na Mazowszu w XVI wieku
KARWACZ – SATRZOSKA – BRZEZINKO MAŁE

Adolf Pawoski w "Polska XVI - Mazowsze" podaje:
- PIOTRA KARWACJEGO jako posesjonata w dobrach: rok 1567 : KARWACZ : p. PIOTR KARWACKI, w?. 2 1/2 ogr 10

- Leonard Ma?achowski w?.1 rok 1578: BRZEZINKO* MINIOR (Małe) n. relicta Petri Karwaczki, man 9 2/4 * Brzezinko Małe po smierci Piotra przejela jego zona ...

Tuszyn i Rydzew..

Koncem XVII i w XVIII wieku według Kronik Drohiczynskich Karwaccy władali dobrami Rydzew i Tuszyn – chyba dziedzictwo Eleonoey Poletyłłówny-Karwackiej

Re: dobra Karwackich na Mazowszu w XVI wieku

ANNA BIELIŃSKA c. Ziemaka z Potyczy 1) Pawłowa Oborska 1556 2) Jakóbowa Gołyńska
KATARZYNA BIELIŃSKA c. Ziemaka z Potyczy 1) Piotrowa Karwacka

Herbarz polski: Wiadomosći historyczno-genealogiczne o rodach ...
Adam Boniecki - 1985... Andrzej otrzymał 1621 r. za zasługi wojenne, pole pod miastem Venden (M. 165 f. 156).

KARWACCY h. ... 1471 r. na uniwersytecie krakowskim. Wieś tę posiadał 1567 r. Piotr Karwacki Wdowa Piotra była 1578 r. ....

Herbarz polski: Wiadomosći historyczno-genealogiczne o rodach ...
Adam Boniecki - 1985... za Piotrem Karwackim (Zs. Gr. 1.
Strona 226
.. z Potyczy, wsi pod Czerskiem leżącej (Zs. Warec. 2 f 260), Syn jego Ziemak alias Terencyusz, żonaty 1533 z Małgorzatą, córka Dobiesława Kinickiego z Mniszewa (Zs.Warec. 5 f. 222), w 1542 poborca czerski, 1543 skarbnik czerski. Siostra jego Elzbieta, 1560 wdowa po Zygmuncie Zawiszy (Zs. Warec. 9 f. 402,
a córki
**ANNA Bielińska c. Ziemaka 1556 r. żona Pawła Oborskiego 2-o voto Jakóba Gołyńskiego i
** Katarzyna za Piotrem Karwackim...

Anna c. Piotra i Katarzyny Karwackich Ciemnieniewska
ANNA KARWACKA córka Piotra , żona Jakóba.....

Herbarz polski: Wiadomosći historyczno-genealogiczne o rodach ...
Adam Boniecki - 1985(Paw.).
„...Jakób (Ciemieniewski), ozeniony 1583 r. z Anna. Karwacka., córka. ...PIOTRA KARWACKIEGO i Katarzyny Bielińskiej ..z Potyczy”

Jakób z Gołynina, wojewoda mazowiecki 1496 r., przestawszy być wojewodą, a zaświadczając w 1507 r. szlachectwo Gromackiego, od dóbr Ciemniewa przez siebie dziedziczonych, nazwał się Jakóbem z Ciemniewa h. Prawdzic, byłym wojewodą mazowieckim (M. 23 f. 169). Widocznie więc Ciemniewscy idą od wojewody Jakóba i być bardzo może, że Jakób z Ciemniewa, cześnik zakroczymski 1517 r., był synem wojewody, gdyż wojewoda miał syna tego imienia (M. 18 f. 112 i 113). W 1540 r. ustanowioną została opieka nad Piotrem, Jakóbem, Zofią i Jadwigą, dziećmi niegdy Stanisława Ciemniewskiego (M. 61 f. 147). Piotr, podstoli płocki, utracił ten urząd w 1563 roku (M. 96 f. 120). Zofia za Wojciechem Krasińskim, kasztelanem sierpskim, w 1578 r. Elżbieta, właścicielka Ciemniewa, Ciemniówka i Olszowej Strugi, w 1567 r. (Paw.). Jakób, ożeniony 1583 r. z Anną Karwacką, córką Piotra (Zs. Gr. Czers. 51 f. 659). Krzysztof, zabezpieczył posag żonie, Petroneli z Kleniewskich, w 1637 r. (DW. 49 f. 315); pisał się z ziemią ciechanowską na elekcyę Jana Kazimierza. Jakób; syn Władysława, żonaty z Maryanną Oltarzewską 1697 r. (DW. 59 f. 754). Kazimierz; cześnik ciechanowski, podpisał z ziemią ciechanowską elekcyę króla Michała. Jakób, skarbnik ciechanowski 1701 r. Franciszek, skarbnik zakroczymski 1720 r. N., skarbnik czerniechowski 1735 r. Adam, miecznik ciechanowski 1754 r. Józef, łowczy krasnostawski, został sędzią ziemskim rożańskim 1745 roku. Z Maryanny Sobieszczańskiej miał synów: Jana i Tomasza, którzy z ziemią rożańską pisali się na elekcyę Stanisława Augusta. Tomasz, wojski mniejszy rożański 1765 r., miecznik 1767 r., wojski większy 1769 r., łowczy 1771 r. Ta ostatnia nominacya nie doszła do skutku i umarł wojskim w 1776 r.


z dziejów Karwacza
UCHWAŁA Nr XXX/251/09 Rady Gminy PRZASNYSZ z dnia 28 luty 2009 w sprawie odnowienia sołectwa Karwacz na lata 2009-2019
http://bip.przasnysz.pl/upload/20090402_uchwala251.pdf
2.1. RYS HISTORYCZNY

Karwacz jest jedną z najstarszych miejscowości podprzasnyskich, wzmiankowaną w 1377 roku jako własność rycerska. Najstarszym znanym właścicielem był Niełaskarz, sędzia różański (i makowski). W 1427 roku w Ciechanowie wdowa po Niełaskarzu Małgorzata wraz z synami Wojciechem, Janem i Pawłem oraz z córkami toczyła spór z Mikołajem Wężem, podkomorzym wyszogrodzkim, dziedzicem Dobrzankowa i Bogatego o staw rybny i młyn wodny na rzece Oględzie ( dziś Morawka),

W 1471 roku na Uniwersytecie Krakowskim odnotowano Mikołaja syna Pawła z Karwacza.. W 1567 roku własność Piotra Karwackiego. Posiadał on 2,5 włoki ziemi. Karwacz zamieszkiwało 10 ogrodnikow. Ponadto podatki płacili wówczas Lenart Małachowski z 1 włoki i Piotr Młynarczyk od dwóch młynów. W II połowie XVII wieku Karwacz kupiła (od Ewy Karwackiej-Sliwowskiej i Jana Sliwowskiego) rodzina Szydłowskich herbu Lubicz z Szydłowa. Dziedzicem na Karwaczu tytułował się Wiktor Szydłowski – cześnik ciechanowski żyjący w II połowie XVII wieku. Jego syn Paweł (1683-1711) był miecznikiem ciechanowskim i należał do stronników Stanisława Leszczyńskiego. Następnie Karwacz był własnością Jakuba Szydłowskiego – cześnika ciechanowskiego, potem chorążego ciechanowskiego i marszałka sejmików ciechanowskich w latach 1712 – 1718. Powiększył on majątek o sąsiednie Zawadki. Syn Jakuba – Teodor „ gospodarz zapobiegły znacznie powiększył majątek i oprócz odziedziczonych po ojcu Karwaczu i Kliczewi, posiadał na Mazowszu liczne dobra. Piastował urząd stolnika płockiego, a w 1750 roku został posłem na ziemi zakroczymskiej. Na tym sejmie poznał bliżej młodego stolnika litewskiego – Stanisława Poniatowskiego – póżniejszego króla Polski. Znajomość z królem zaowocowała licznymi urzędami dla Szydłowskiego, natomiast gdy król poznał jego piękną 15-letnią córkę Elżbietę, rola Szydłowskiego wzrosła, został wkrótce kasztelanem warszawskim (1768) i wojewoda płockim (1779 r.. Elżbieta Szydłowska została kochanką królewską i wytrwała przy Stanisławie aż do jego śmierci. Żeby mieć Elżbietę na dworze król wydal ja za starego wdowca – Jerzego Grabowskiego. Elżbieta przez 30 lat sterowała królem, miała wpływ na rozdawnictwo urzędów, była Stronjiczką Rosji, urodziła wielu synów i córki króla, który nosili nazwisko Grabowski (jeden z nich Stanisław został w XIX wieku ministrem oświaty).
W Karwaczu zaś od 1743 roku władał Bonifacy Szydłowski (zm 1770), który powiększył majatek o kolejna wieś – Sierakowo. W 1775 roku Karwacz miał 26 dymów. Przed końcem XVIII wieku z Joanna Szydłowska, córka Bonifacego ożenil się Walerian Lasocki. W I połowie XIX stulecia Karwacz posiadal syn w/w – Józef Gabriel Lasocki. W 1811 notowano tutaj szkołę parafialną. Uczyło się w niej około 30 dzieci. W 1827 roku Karwacz liczył 32 dymy i 222 mieszkanców. Kolejnym wlascicielem Karwacza był Marceli Lasocki (1820-1895), a po nim córka Zofia (1870-1931), żona Stefana Wodzinskiego (1865-1941)
Po powstaniu styczniowym w Karwaczu utworzono gminę (1867). Istniała również cegielnia, młyn. Karczma, 44 domy, 465 mieszkńców. Dobra Karwacz liczyły 2799 morgów gruntów rolnych i 23 morgi nieużytków (dane z 1882 roku). Od 1909 do 1918 stanowisko wójta pełnił Stanisław Kakowski – bratanek ostatniego Prymasa Królestwa Polskiego, członka Rady Regencyjnej – Aleksandra Kakowskiego.

W czasie I Wojny Karwacz ulegl zniszczeniu na skutek działań wojennych. Spis powszechny z 1921 roku informuje, że Karwacz dzieli się na trzy części: wieś, folwark i osadę młynska. We wsi 32 domy i 239 mieszkanców, w folwarku 2 domy i 35 mieszkancow. Właścicielem folwarku (768 ha) był Stefan Wodzyński, a osady młyńskiej Eugeniusz Kuskowski. (....) Przed II wojną światową od 1932 roku wlaścicielem majątku był Władyslaw Lasocki – zięć Stefana Wodzynskiego. W 1945 majatek rozparcelowano... (dane A. Pszczółkowskiego i zbiory własne).

ZABYTKI
1) Dwór (w ewidencji zabytków nr A-522) – rok budowy 1916. Jest to budynek murowany, parterowy, cześciowo podpiwniczony, czesciowo wykorzystywanym poddaszem. Po wojnie do końca lat 70-tych miesciła się w nim szkoła podstawowa.
2) Park dworski (w ewidencji zabytków nr A-522) – z połowy XIX wieku. Występują w nim kasztanowce, akacje, lipy (pomniki przyrody) jesiony, dęby szypułkowe.....

xxxxxxxxxxx
KARWACCY aneks 13

ORIENTACYJNA CHRONOLOGIA GNIAZD OSADNICZYCH Karwackich

ORIENTACYJNA CHRONOLOGIA GNIAZD OSADNICZYCH KARWACKICH
wg udokumentowanych zapisów w latach 1400 - 1850

Karwacz MAZOWSZE/ciechanowska – przed 1400 rokiem – 1640
Przasnyskie-ciechanowskie 1400 – 2007
Brzezinko Małe ZIEMIA NURSKA – od 1580
Bnin/Kórnik WIELKOPOLSKA – 1600
Gniezno WIELKOPLSKA 1600 - 2007
ZIEMIA WARSZAWSKA – od 1600 - 2007
Kawkowo Stare WARMIA – od 1600
Lwów PODOLE – 1600
Bydgoszcz KUJAWY - 1650
Kawkowo Nowe WARMIA – od 1630
Regierteln/Rogiedle WARMIA – od 1650
Unieszewo – WARMIA 1650
Kraków MAŁOPOLSKA – 1645 - 2007
Chwaliszew WIELKOPOLSKA 1650
Pilcza/Smoleń k. Pilicy ZIEMIA WIELUNSKA –1650
Pieniążkowice – Podhale MAŁOPOLSKA – 1650 - 1950
Niechanowo – WIELOPOLSKA – 1700
Krobia – WIELKOPOLSKA – 1650
Horpin Lwowski PODOLE – 1670 - 1945
Trembowla Podolska PODOLE– 1670 - 1945
Rossosz Podlaski PODLASIE 1700 - 2007
Poznan WIELKOPOLSKA 1700 -
Pierruszyce WIELKOPOLSKA 1700
Srem WIELKOPOLSKA 1700
Brudzew Kolski WIELKOPOLSKA – 1700 - 2007
Sulmierzyce WIELKOPOLSKA – 1730 - 2007
Płosków/Sarnaki PODLASIE – 1730 - 2007
Tuszyn-Rydzew PODLASIE – 1730
Naterki WARMIA – 1730
Wilczków WARMIA – 1730
Sztum – POMORZE – 1730
Grodzisk WIELKOPOLSKI – 1730
Róża WIELKOPOLSKA - 1730
Zbiersk WIELKOPOLSKA – 1730 - 2007
Powidz WIE:LOPOLSKA – 1760
Bierzów Kobyla Góra ZIEMIA WIELUNSKA– 1760
Sulmierzyce-Brydzew-Zbiersk-Stawiszyn Wielkopolska – 1760- 2007
Checiny SANDOMIERSKIE 1750
Rytwiany SANDOMIERSKIE 1750 – 2007
Pilica – ZIEMIA WIELUNSKA 1750
Strzegowa – ZIEMIA WIELUNSKA- 1750
Smoleń/Pilcza ZIEMIA WIELUNSKA - 1750
Ojców KRAKOWSKIE - 1750
Wolbrom – ZIEMIA WIELUNSKA 1750
Mielec – SANDOMIERSKIE 1750 - 2007
Rzedzianowice SANDOMIERSKIE – 17 50 - 2007
Włodawa POLESIE – 1750
Hołowczyce PODLASIE 1750 - 2007
Makarowo-Łosice PODLASIE 1750
Swory Łosice PODLASIE 1750
Biernaty Stare PODLASIE 1750
Pomiechowo MAZOWSZE – 1750 - 2007
Szczepanowice/ par. Graużyski LITWA - 1750
Pocewicze Oszmianskie LITWA 1750
Rudziszka / par. Żuprany/ Oszmianskie LITWA - 1750
Kuszlany Oszmianskie LITWA – 1750
Trzcinica Kepno WIELKOPOLSKA - 1770
Glotowo-Leinau-Naterki-Wojtowo Olsztyn WARMIA 1780
Strzelno KUJAWY 1770
Bydgoszcz KUJAWY 1780
Braniewo PRUSY 1780
Straszecin SANDOMIERSKIE 1780
Berlin PRUSY - 1800
Żywiec CIESZYNSKIE – 1800
Jędrzejów – SANDOMIERSKIE – 1800
Terespol PODLASIE – 1800
Kisielew PODLASIE – 1800
Mierzwice PODLASIE – 1800 - 2007
Koronowo KUJAWY – 1800
Wtelno KUJAWY – 1800
Czermin WIELKOPOLSKA 1800
Gniezno WIELKOPOLSKA 1800
Klimontów SANDOMIERSKIE – 1800 - 2007
Cherson KRYM 1832
Mława MAZOWSZE 1830 – 2007
Wiszowate nurskie PODLASIE 1830
Sławno k. Kiszkowa GNIEZNIENSKIE 1830
Sokolniki GNIEZNIENSKIE 1830
Łopienno GNIEZNIENSKIE 1830
Konin WIELKOPOLSKA 1830 - 2007
Baldowice k Kepna WIELKOPOLSKA1800
Glinnik Sredni Frysztak SANDOMIERSKIE - 1830
Tyszowiec BEŁSKIE - 1830
Lubaczów BEŁSKIE - 1830

--------------------------------------------------------------------------------

korekta od Piotra
przez admin Czw Cze 21, 2007 1:01 pm

Jeszcze raz.
W wykazie chronologii osadniactwa popełniłeś bład Powinno być
Nie Rudziska a Rudziszki{ parafia Żuprany} Nie Gaużyska a Graużyska { Graużyszki parafia} wieś Szczepanowice parafia Graużyszki Pozdrawiam Piotr

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
8.09.2011 10:46
KARWACCY aneks 13

REWELACJA: rozliczenia majątkowe Karwackich w 1503 roku
13 listopad 2009 w Jagiellonce nowe odkrycia Metryki Koronnej:

UNIKAT !!!! KARWACCY na Karwaczu w ziemi ciechanowskiej i Brzezince Małej w ziemi nurskiej rozliczają sie po śmierci MIKOŁAJA de Carwacz, syna Pawła, wnuka Nelaskariusa de Carwacz

A.D. 1503 rozliczenia majątkowe po śmierci MIKOŁAJA de CARWACZ (pierwszego na studiach w Akademii Krakowskiej w 1471 roku) przez jego syna JAKUBA i żonę ANNE z bratem stryjecznym STANISŁAWEM de Sczuka syna MARCINA de Sczuka, z obciążeniem na dobro CARWACZA i BRZEZINKI MAŁEJ w powiecie ostrowskim.
(tłumaczenie sensu noty - brak przekładu z łaciny)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Pozycja 23048
Piotrcovia, ------ “ ------- Literare Conradi III, ducis Masoviae, de dta Varschoviae sabbato die Ioannis Baptistae (24 jun/czerwiec) anno 1503, quibus testificatur IACOBUM (syn niezyjaćego Mikołaja I Ann) fillum olim NICOLAI de Carwacz (błąd w nazwie jest Sarwacz), recognovisse, qua 300 smile.gros. MARTINO de Sczuki, vitrico suo, uno cum consorte ipsius NICOLAI ac ANNA matre sua teneatur quas 300 sexagenas praefata ANNA mater ipsius IACOBI importaverat in bona CARWACZ (błedny zapis Tarnacz) et MINUS BRZEZIENSKO (BRZEZIENKO MAŁE), districtus Ostroviensis, et 80 smile. pro margaretis vestibus et aliis parapharnalibus, teneatur, ad suplicationes Stanislai Sczucki, ( syn nieżyjąćego) filli olim MARTINI confirmatut. 73.405

Supplement poz. 1267 nobb=nobiles variorum nominum

Varschoviae sabbato die Ioannis Baptistae (24 jun/czerwiec) anno 1503, Conradus III, duc Mazoviae testificatur IACOBUM (syn niezyjaćego Mikołaja I Ann) fillum olim NICOLAI de Carwacz (błąd w nazwie jest Tarwacz), recognovisse, qua 300 smile.gros. MARTINO de Sczuki, vitrico suo, uno cum consorte ipsius NICOLAI ac ANNA matre sua teneatur quas 300 sexagenas praefata ANNA mater ipsius IACOBI importaverat in bona CARWACZ (błędny zapis Taruacz) et MINUS BRZEZIENSKO (BRZEZIENKO MAŁE), districtus Ostroviensis, et 80 smile. Pro margaretis vestibus et aliis parapharnalibus, teneatur, ad suplicationes Stanislai Sczucki, (syn nieżyjącego) filli olim MARTINI confirmatut.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxPrzypis: przodkowie Jakuba de Carwacz 1480......
Pradziadek Nelaskaroisa de Carwacz i Małgorzata ...1350
Dziadek Paweł de Carwacz i jego bracia Alber/Wojciech i Jan de Carwacz
Ojciec MIKOŁAJ syn Pawła z KARWACZA na Akademii Krakowskiej w 1471 .. Matka Anna w 1503 żyła
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Przypis: 1578 rok synowa Jakuba , wdowa po Piotrze Karwackim, Katarzyna Bielińska bierze wdowią odprawe w dozywocie na Brzezinku Małym

Prapradziadek Nelaskaroisa de Carwacz i Małgorzata ...1350
Pradziadek Paweł de Carwacz i jego bracia Alber/Wojciech i Jan de Carwacz
Dziadek MIKOŁAJ syn Pawła z KARWACZA na Akademii Krakowskiej w 1471 .. Babka Anna w 1503 żyja
Ojciec JAKUB KARWACZKI 1480 .... a jego kuzyn ANDREAS KARWACZKI już w Busku pod Lwowem

PIOTR KARWACKI 1520 ....zm. przed 1578
XVI w, MAZOWSZE poz. 335. p. Piotr Karwacki, włók 2 ½, ogr. 10) KARWACZA (1581) żonaty z Katarzyną Bielińską, córką Terencyusza z Potyczy (k. Czerska na S od Góry Kalwarii w kier. Warki – (w sąsiedztwie POTYCZY leżą Rososz*, Rososzka CZY NIE STĄD POSZŁA KOLONIZACJA NA ROSSOSZ na Podlasiu ?), skarbnika czerskiego, jako wdowa od 1578 dziedziczy Brzezinko Małe tez będace we władaniu Piotra (obecnie Brzezienko miedzy Różanem a Ostrowem Mazowieckim, na E od Przasnysza, w pobliżu na NE znowu Rososz) w Ziemi Nurskiej

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

KARWACCY aneks 13a

REWELACJA: ANDRZEJ KARWACKI pod Lwowem już w 1537 roku

13 listopad 2009 w Jagiellonce nowe odkrycia Metryki Koronnej:
A.D. 1537 w Busku na NE od Lwowa ANDREA KARWACKI świadkiem pożyczki 300 fl. Otrzymanej 23 czerwca 1537 od Mascheia i jego syna Dawida, przez Marcina Krąmskiego pod warunkiem zwroru do 12 grudnia 1538 !

Andrzej Karwacki musi być już zasiedziałym mieszkańcem Ziemi Buskiej, może już nawet od kilku pokoleń, skoro jest świadkiem honorowym tej umowy..ndrzej zapewnie pochodzi z rodziny z Karwacza, lecz osiadłej już dawno w ziemi bełskiej, może od 2-3 pokoleń, w zasach gdy była to domena książat mazowieckich (od 1388 do 1468 roku). A WIĘC BARDZO WCZESNA MIGRACJA Z GNIAZDA RODOWEGO NA RUŚ....TUTAJ WIĘC - w rodzinie tego Andrzeja - swoje korzenie mogą mieć wszyscy Karwaccy na Rusi, Ziemii Bełskiej, Podolu i Wołyniu.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Księgi podkanclerskie
pozycja 23364

In castro Buscensi, f. 2 in crastino Mariae Magdalenae ( 23 jul/lipiec) 1537 . Maschei et David, filius eius, iudaei, eives Buscenses, Martino Crąmpski 400 fl. Debili coram Ioanne Ilikowski, vicecapitaneo Buscensi, waczlaw Jassienski, ANDREA CARWACZKI et aliis ad festum Luciae (13 dec/grudzień) anno 1538 solvere se obligant. 55, 9.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

KARWACCY aneks 13 b

KARWACCY u XX. Wiśniowieckich XVI/XVIIw
Moderator: Piotr Karwecki
KARWACCY u XX. Wiśniowieckich XVI/XVIIw
TOMASZ KARWACKI I poł. XVII wieku bojarzyn książąt Wiśniowieckich - praprawnuk Andrzeja Karwackiego z Buska lwowskiego (XV/XVI w), protoplasta Kazimierza Karwackiego i jego synów Tomasza i Marcina w Ziemii Buskiej (HORPIN/GORPIN) w XVIII w. - legitymizujących swoje szlachectwo w 1782 roku.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Wiadomo℗s℗c o klasztorze ww. oo. dominikan℗ow w Podkamieniu: ... - Strona 9
Sadok Barącz - 1858 - Liczba stron: 32 - Pełny widok... którego , gdy nieryebło martwego już dobyto , stroskany ojciec ofiarował go do tego obrazu, a skończywszy pełne ufności modły swe w kościele, żywego w domu zastał syna swego. Tomasz Karwacki, książąt Wiszniowieckich bojarzyn, ...
books.google

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

O KLASZTORZE OO. Dominikanów w PODKAMIENIU..
na E od Oleska i Buska; blisko Horpina/Karwackie
Strona 9 przypis ponizej tekstu, dotyczący lat 163X tych..

Tomasz Karwacki, ksiażąt Wisniowieckich bojarzyn, trzy lata na nogę chorując, i dla srogiego bólu nie chodząc tylko o kuli, gdy się ofiarował do Podkamienia, cudownie ozdrowiał i kule w kościele zostawiwszy zdrowo do domu powrócił...

Miejscowość leży u stóp Góry Różańcowej, na której szczycie kościół i klasztor dominikanów. Klasztor założył św. Jacek Odrowąż w XIII w. w ramach misji okupionej męczeńską krwią braci, którzy zginęli z rąk Tatarów, według innej wersji klasztor powstał w 1464 r., i również zniszczyli go Tatarzy. Obok ruin kościoła znajdowała się drewniana kapliczka zbudowana wokół cudownego śladu Matki Boskiej odbitego na skale.
Miasteczko oraz zamek na miejscu dzisiejszego klasztoru zbudowane zostały przez Piotra z Zabokruk Cebrowskiego, który później, pod wpływem legend o poprzednim przebywaniu tam dominikanów przekazał im wzgórze oraz fundusz, na który składały się dobra Popowce i Niemacz oraz pewne służebności z klucza podkamienieckiego. 15 sierpnia 1464 arcybiskup lwowski Grzegorz z Sanoka,
9.09.2011 10:22
KARWACCY aneks 14

wojenna epopeja JANA Karwacz-KARWACKIEGO 1612-1615 EPOPEJA JANA Karwacz-KARWACKIEGO dowódcy 17 chorągwi lisowskich pod Witebskiem, Smoleńskiem, Moskwą w 1612-1615 do egzekucji we Lwowie w czerwcu 1615 roku

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Pisma Stanisława Zółkiewskiego Kanclerza Koronnego i Hetmana wydał August Bielowski Lwów Nakładem Wojciecha Manieckiego 1861

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Hetman ZÓŁKIEWSKI SZCZEGÓŁOWO OPISUJE podłoze sprawy Karwackiego, poczynając od konfederacji wojsk w roku 1614, które po walkach w Moskwie, Witebsku, Smolensku zawarły konfederacje. Udało się ją w znacznym stopniu rozwiązaz... ale kilkanascie chorągwi pod wodzą jana Karwackiego podporządkowało sie wyrokowi sejmu warszawskiego, podjeli rozkosz.... Zwalcza ich hetaman Zólkiewski, udaje się to w maju 1615 roku... Ogromnie ciekawa korespondencja hetmana Zólkieweskiego z Królem Zygmuntem III.Hetmen wielokrotnie prosi Króla o przejęcie dyspozycji ukarania "karwacczyków", gdyz nie chce byc posadzony o osobista, prywatną zemste na Karwackim, Skiporze, Kackim, Borowskim i innych pułkownikach, rotmistrzach. SUGERUJE KRÓLOWI powierzenie egzekucji staroscie lwowskiemu, przekonując, ze kara w duzym miescie jakim jest Lwów rozniesie sie szeroko, ku przestrodze innych którzy chcieliby swawolic..... KLASYCZNY PRZYKŁAD "współczesnego piaru" w wymiarze sparawiedliwosci. SZOKUJACY OPIS EZGEKUCJI..... !!! uzupełnia inne znane nam juz zródła w tej sprawie.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxGRAFIKA EGZEKUCJI z:blogspot „KADRZINAZI” z Glasgow w Szkocjiautor blogu : Michal 'Kadrinazi' ParadowskixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxRelacje z ostatniej kampanii Jana Karwackiegoprzez teki K. Tyszkowskiego Pon Wrz 04, 2006 8:15 pm Z Teki Kazimierza Tyszkowskiego (Bibl. Jagiello?ska) „JAN KARWACKI” 1614 Archiwum Nie?wieskie. Nr 6491, t.143 List Jana Karwackiego Z Teki Kazimierza Tyszkowskiego (Bibl. Jagiellońska) 17 sierpnia 1614 roku 17 sierpnia 1614 roku CHODKIEWICZ pisze do Jana Karwackiego: .... by spokojnie udal sie zagranice ku Bialej.... a on ich gotowosc zaleci konwokacji wilenskiej” 9 listopad 1614 roku CHODKIEWICZ do LWA SAPIEHY Kanclerza Litewskiego: Plk Podkanskiemu nie radziłem do Moskwy iechac dlatego iż mi?? 2000z?tt przy sobie, które gdzieby posoczyła Moskwa, pewnie by mu je wydarła y tam chudzina nie wyszedłby ztamtąd, Zzaczym Najmnieyszego JPan Starosta Chmielnicki naymnieyszego nie miałby poratowania. Pisałem jednak do JP Starosty Orszanski, aby pod pretekstem odmiany Zubowa, gruntowney zasiegnął o zdrowiu jego wiadomości bo nie pierwey wyda się ich az list własną ręką Jego ze stolicy przyniesiony bęzie. Daszkowski jakoż szybko mimo wiadomosci moja odemnie wymknął wziąwszy na strawę kilakaset złotych. Biegł zaraz za nim Pan Podkański. NA KARWACKIEGO mam pilne oko, jużem y tam Praktyki swe rzucił rozrywajać kupy jakoż tumult między niemi nie miał. Bo jedni chca do Moskwy drudzy w rozsypke....29 listopad 1614 roku Bychowa CHODKIEWICZ do Cwinuna Trockiego: „ Jest , wierzę w dobrej pamięci WM postanowienie konwokacji wileńskiej....(.....). .Kozakom tamtym odpisałem już, ze ich nie potrzebuje. Bo trudno mi na wszystkie poglądał strony i każdej zabiegał szarpaninie, mając tylko kilkuset ludzi jako na ratowanie Smoleńska i znoszenie domowych łupieżców. A TAK MNIEMAM BĘDZIE CO Z KARWACCZYKAMI CZYNIĆ do których i Dembiński z Moskwy powraca i kozacy z Witebska kupią się. Liczba tych ludzi niemała, moje zaś siły szczupłe. Skoro nadciągną roty nie zaniecham czynić dosyć powinności urzędu swego. 11 grudzien 1614 Jankowski podkomorzy Oszmianski do J.K. Chodkiewicza: ...(...) prosi o pomoc przeciw zołnierzom by stacji i nie wyciagali jego majetnosci Wołkowyska..... KARWACZYKOWIE !!!!! 13 styczen 1615 w obozie pod Homolem JAN KARWACKI do Chodkiewicza.. Gdyby sę? posunął ku Smoleńskowi.... (.....) .. dla niesposobnej drogi i gładzi nie mogłem tego na wojsku wyciagnąć..... została mi wiadomość z 8 języków, ze na odsieczy dla onych zamków.......... 8 tysiecy wojsk Golicyna, przeciwko którym Pana Boga wziąwszy na pomoc odwaźnie wychodzim. O wyniku wyprawy doniesie i prosi o opiekę i łaskawość ! 24 styczeń 1615 WITEBSK Relacja o ruchach wojsk moskiewskich i obw.......... Witebska. Jaśnie Wielmoźny a miłosciwy Panie Hetmanie. Panie Moy miłsciwy. Raczyłes mnie moy Mos pan pisać, zebym wziawszy zagranica wiadomosci, gdzie sa te ludzie które Korsaka rozgromili teraz się obracają............ WM wiadomość dał ..... KILKU TOWARZYSZY PANA KARWACKIEGO........ 16 luty 1615 Wyszogrodek JAN KARWACKI do....... W rekopisie Bibl. Uniw. Dorp. 13 kwiecień 1615 Eustachy Wołowicz do Chodkiewicza: „ .. teraz ?wieło siedemnaście chorągwi KARWACKIEGO przez Kobryń przeszło idąc ku Łukomlowi......” 16 kwiecien 1615 roku Król do Kasztelana Krakowskiego: wzywa Kasztelana aby pomógl rozgromic........... gwalty i mordy, które przeszly przez starostwo kobrynskie 15 -17 Maj 1615 r Relacja z POJMANIA KARWACKIEGO: Hetman Żółkiewski jechał w kilkuset ludzi – o czym powiadomił Króla – tylko 4 mile od nich bo chcieli się oni przez Bug przeprawić. Wysłał 100 Kozaków, którzy na nieprzygotowanych napadli i zywcem pojmali z pułku KARWACKIEGO, który.... Wśród pojmanych był Zaleski, pytany na się tak buntują powiedział” „mieliśmy w Polszcze narobić wiele złego a potem wyjechać do Wegier lub do Turka. ....... woj., bełskie donosił, że Karwacki wrócił ku Wołyniowi i spladrował Pokrop i Chodorowo.. 17 maja Stanisław Wichnicki rozgromił ich. Pojmano kniazia Borowskiego porucznika u Karwackiego, dalej Kackiego, Kordasowicza w koncu sługa wydał we dworze KARWACKIEGO . Karwackiegi i Kackiego wbito na pal, Skipiora i Borowskiego (kniazia) ćwiartowano, a 16 towarzyszy ścięto. 1615 Zólkiewski wyploszyl kupe hultajstwa, które pod wodza JANA KARWACKIEGO na Rusi broija. Schwytanych oddal do wiezienia, gdzie niedlugo na smierc poszli wedlug uchwaly Sejmu.. Przywieziono ich na..... przygotowani na smierc przez ks. Augustyna Gutkowskiego bernardyna. KARWACKI I KACKI na pal zostali wbici, dwu innych (Zubrzycki mówi: Scibora i Surme) cwiartowano (kazdego w innym rogu rynku lwowskiego), a 3 dni pózniej scieto 19 konfederatów (Karwackiego) 12-13 czerwiec 1615 EGZEKUCJA KARWACKIEGO i towarzyszy pojmanych przez Zólkiewskiego niedaleko Rohatynia, w obecnosci czausza tureckiego odbyla sie (cd. tekst lacinski) 1615 Notka lacinska dotyczaca JANA KARWACKIEGO .. potem tekst polski : Stanislaw Zólkiewski szybko wybił te bande ..... (...) pojmal ich (.....) sadzi? we Lwowie, gdzie 12 VI zostali straceni. Na palu smierc poniesli KARWACKI i Kacki.... AUTOR notatki przygladal sie osobiscie egzekucji i opisal ja..XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXWikipedia:Koniecpolski joined the units of wojsko kwarciane (regular Commonwealth army) in Ukraine under the command of hetman Stanisław Żółkiewski,[5] who greatly influenced his career.[6] In 1614 he was given the responsibility of destroying rebellious units of wojsko kwarciane, who were led by Jan Karwacki.[7][8] On May 17, together with Jan Żółkiewski, he won a victory at Rohatyn and captured Krawacki.[8] In 1615 he married the daughter of Żółkiewski, Katarzyna.[8] Soon after the marriage, he received an official rank of podstoli koronny.[9]XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXINNA RELACJA Z POJAMANIA:ROHATYN 17 maja 1614 r. Rozbicie zbuntowanych oddziałów kwarcianych na czele których stał niejaki (Jan) Karwacki. Koniecpolski odesłał przywódcę w kajdanach do Żókiewskiego. (G. Bączkowski)„Alafabetyczny spis bitew Polskich . Zebrał i ułożył Grzegorz Boczkowski” XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXOPIS EPOPEJI KARWACKIEGO na blogspot „KADRZINAZI” z Glasgow w SzkocjiAutor: MICHAŁ 'Kadrinazi' PARADOWSKI . Bardzo dziękuję za przyzwolenie.Wojskowość europejska XVI-XVIII wieku [dużo], wargaming historyczny [odrobinę], a także co tam mi jeszcze przyjdzie do głowy...Kadrinazi.blogspot.comhttp://kadrinazi.blogspot.com/2010/1 ... mlSzkaradną śmiercią publicznie pokarani W okresie 1612-1614 na ziemie Rzeczpospolitej padła plaga niepłatnego wojska, które nadciągnęło z terenów moskiewskich i nielitościwie zaczęło łupić własnych ziomków. Dawni żołnierze Zborowskiego (w województwie ruskim), Sapiehy (w okolicach Brześcia Litewskiego), Litwini walczący pod Chodkiewiczem w Inflantach i Moskwie (w okolicach Wilna) i koronne oddziały walczące pod Smoleńskiem (te dotarły aż w rejon Bydgoszczy) stały się straszliwym utrapieniem dla okolicznej ludności, wszak żołnierze ci przywykli do nader swobodnego życia i rabunków z terenów moskiewskich. Stopniowo skonfederowane oddziały były jednak spłacane, część wzięła nawet udział pod koniec 1614 roku w kolejnych walkach przeciw siłom moskiewskim. Oczywiście jednak nie ze wszystkimi dało się sprawy załatwić polubownie. 13 sierpnia 1614 roku hetman Stanisław Żółkiewski wydał w Barze proklamację do owych swawolników, w której czytamy dochodzi mię, że się jakieś swawolne kupy po państwach Rzeczypospolitej włóczą, mianowicie po Wołyniu, bełzkiej i chełmskiej ziemi, mną się odzywając, o których na Niewinem; i jeśli tak jest, że się w tych kupach bawicie włóczęgami swemi, ludziom przykrość i złość czyniąc, napominam was, żebyście się zarazem rozeszli, tego zbierania kup niepotrzebnych zaniechali; a jeślibyście tak upornemi byli, żebyście temu napomnieniu memu nie chcieli dać miejsca, życzę tego i wszech wobec wmciów proszę, osobliwie ichmciów panów starostów, którym to Rzeczypospolita w ręce dała, abyście wmciowie przeciwko tym swawolnikom jako nieprzyjacielom Rzeczypospolitej postąpili wedle tego jako konstytucja koronna uczy.Być może apel hetmański podziałał na niektórych swawolników, jednakże już w maju 1615 roku Żółkiewski musiał stanąć na czele ekspedycji przeciwko wciąż pozostającym w kraju maruderom, których sejmową uchwałą, czci odsądzono. Owi nieszczęśni wywołańcy mieli być w owym czasie zmorą ludności, łupiąc tak miasta jak i wsie, nie słuchając apelów królewskich i hetmańskich, nie uznając żadnej władzy nad sobą. Poczęli się do kupy zjeżdżać, wojsko zbierać, majętności szlacheckie najeżdżać, plądrować, naostatek o zdrowiu jego mci pana hetmana koronnego jęli przemyśliwać. Żółkiewski postanowił więc uporać się z nimi ostateczną metodą. Jak napisał w liście do króla aż za perswazjami i prośbami moimi, pp. rotmistrzom daniem pieniędzy ad kationem, skupiło się kilka rot jako to w nagłym czasie; przyjąłem też piechoty trzysta, sto koni kozaków, kilkadziesiąt Walonów i jutro w imię pańskie wychodzę przeciwko tym swawolnikom. Już atak straży przedniej hetmana – sto kozaków i inszych ludzi - zaskoczył nieprzygotowanych maruderów. Żołnierze z podjazdu hetmańskiego przy przeprawie przez Bug bili, siekli, topili i sześć żywcem z pułku samegoż Karwackiego, który się Śliźem zowie, znacznych towarzyszów przywiedli. Ci tedy pojmani, między któremi był Zaleski banit; gdy ich pytano na co się tak buntują? powiedzieli: Mieliśmy w Polszcze nabroić wiele złego, a potym ujechać do Węgier, albo do Turka.Zdecydowana akcja Żółkiewskiego zaczęła przynosić taki efekt, że część spośród swawolników postanowiła opuścić swego przywódcę i przejść do hetmana. Dobrzyński niejaki z kilkadziesiąt koni ma do mnie przyjechać i przysięgę uczynić. Niemcy też których tam przy nim siedemnaście i ci wskazują, że chcą przyjechać do mnie. 7 maja 1615 roku kupa swawolna Karwackiego splądrowała Pokroj, należący do rodziny Chodorowskich, gdzie mimo że szlachta stawiała opór dwór ostatecznie wyłupiono. Dziesięć dni później jednak maruderzy zostali rozbici – rozgromił jegomć pan starosta wieluński z chłopy: siła pobitych, także pojmanych, i niemało się ich też rozpierzchło. W ręce hetmana wpadli oficerowie – litewski kniaź Borowski (który był porucznikiem roty samego Karwackiego), rotmistrzowie Kącki, Skipor , Kardaszowicz i inszych rotmistrzów i towarzystwa niemało.Sam Karwacki został złapany we Lwowie, do którego dotarł incognito. W ręce urzędników wydał go zresztą jego sługa. Król, na wieść o pojmaniu przywódców, posłał do jegomci starosty lwowskiego mandat, aby byli taką szkaradną śmiercią publice [publiczne] pokarani. Opis kaźni jest dosyć przejmujący, pozwolę sobie go tu jednak zacytować in extenso. Naprzód Karwackiego przywieziono na kolesie na plac; pojrzy, ano pal okrutny leży i inszemi przyprawami, na którym miał odpoczynąć: począł sobą trwożyć, westchnąwszy rzekł: O mój Boże! Na taką żem ja to śmierć okrutną zarobił? Takąż to rycerską śmiercią z tego świata zchodzę? Nikt mi nie krzyw, za moje ciężkie grzechy Bóg mię mój karze. A pojrzawszy po ludziach, zawoła: Wy ojcowie i matki karzcie się mną, a chowajcie w karności syny swoje. Jam się nie w poślednim domu urodził, wychował, aż do żołnierskiej nieszczęśliwej przyszło, w której się wszystkie zbrodnie niecnotliwe wypełniły, i te mię teraz z świata gładzą. Po tym go katowie wzięli, na ziemię położyli, on okrutny pal weń wbijali. W tym zawoła na spowiednika: Ojcze przebóg dyabli mi przeszkadzają. A spowiednik na wszystek lud zawoła: Wszyscy najświętsze imię Jezus wołajcie. I krzyknęli wszyscy głosem wielki: Jezus! Jezus! Aż miło było słychać on głos straszliwy. I tak Karwackiego z palem podniesiono na jednej stronie miasta Lwowa. Kąckiego na drugiej stronie miasta także na pal wbito. Skipora na trzeciej stronie miasta ćwiartowano. Kniazika Borowskiego na czwartej stronie także ćwiartowano. W tydzień po tych, szesnaście towarzyszów ścięto, drudzy jeszcze siedzą. Jak widać zalecenie królewskie wypełniono co do joty…XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXSTANISŁAW ZÓŁKIEWSKI o kaźni Jana Karwackiego 15 czerwca 1615 rokuPisma Stanisława Zólkiewskiego, kanclerza koronnego i hetmanaStrona 2347 Maji 3. Taka teraz mama wiadomośc, że Karwacki podawszy slak jakby nazad ku Wołyniowi, w lewo powrócił, splondrował pokrój majętność pp. Chodorowskich, dwór dostateczny wyłupił; bronili mu się pp. Chodorowscy, ale gwałtowi nie mogli strzymać,17 Maji . 3. zdarzył pan Bóg, że ich drugi raz rozgromił jegomoć pan starosta wieluński z chłopy; siła pobitych, także pojmanych, i niemało się ich tez rozpierzchło. Dzis przywiedziono mi kniazia Borowskiego litwina, który był porucznikiem roty samego Karwackiego; powiada o Karwackim, że gdy ich goniono w Dabrowie zbył go już koń, i tuszy że go tam zabito. Potem pojmano Kąckiego, Skipora. Kardzaszowica, i inszych rotmistrzów i towarzystwa niemało. Na ostatku Karwackiego samego, który nieznacznie do Lwowa przyjechał, przez wydanie sługi jego pojmano.Zatym król jegomś wziąwszy wiadomosc od jegomci pana hetmana koronnegp, ze już ci pryncypałowie są w garsci, posłał do jegomci starosty lwowskiego mandat, aby byli taką szkaradną smiercią publice pokarani.Naprzód Karwackiego przywieziono na kolesie na plac; pojżrzy, ano pal okrutny lezy i z inszemi przyparwami, na którym miał odpoczynać; począł soba trwozyć, westchnąwszy rzekł: O MÓJ BOŻE, na takążem ja to smierć okrutna zarobił ? Takaż to rycerską śmiercią z tego świata zchodzę ? nikt mi nie krzyw , za moje ciężkie grzechyStr, 235Bóg mię mój karze. A pojrzawszy po ludziach, zawoła: „WY OJCOWIE I MATKI KARZCIE SIĘ MNA, A CHOWAJCIE W KARNOSCI SYNY SWOJE. JAM SIĘ NIE W POŚLEDNIM DOMU URODZIŁ, WYCHOWAŁ, AZ DO ŻOŁNIERSKIEJ NIESZCZESLIWEJ PRZYSZŁO, W KTÓREJ SIĘ WSZYSTKIE ZBRODNIE NIECNOTLIWE WYPEŁNIŁY, I TE MIĘ TERAZ Z ŚWIATA GŁADZĄ !Potem go katowie wzieli, na ziemi położyli, on okrutny pal weń wbijali. W tym zawoła do spowiednika: OJCZE PRZEPÓG DYABLI MI PRZESZKADZAJĄ „ A sopowiednik na wszystek lud zawoła: WSZYSCY NAJSWIĘTSZE IMIE JEZUS WOŁAJCIE. I krzykneli wszyscy głosem wielkiml Jezus ! Jezus ! ąz na mile było słychać on głos straszliwy. I tak Karwackiego z palem podniesiono na jednej stronie miasta Lwowa.Kąckiego na drugiej stronie miasta takzę na pal wbito. Skipora na trzeciej stronie miasta ćwiartowano, a Kniazika Borowskiego na czwartej stronie także ćwiartowano. W tydzień po tych, szesnascioro towarzyszów ścięto, drudzy jeszcze siedza.XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXJAN KARWACKI pogromca Moskali w latach 1610-15 (nowe źródła)Pamiątki miasta Żółkwi Sadok Barącz - 1877 - Liczba stron: 247„... którzy pod przewodnictwem Jana Karwackiego szeroko ... lotrujacych wraz z Karwackim. Potem dnia 19 maja i 4. czer- wca ..”xxxxHetman Stanisław ŻółkiewskiAntoni Prochaska - 1927 - Liczba stron: 419„... pod Karwackim i innymi, ... Karwackiego nie uszedł ...”xxxxxxxWojna o Smoleńsk, 1613-1615Kazimierz Tyszkowski - 1932 - Liczba stron: 176„Musiał Żółkiewski z wojskiem jeszcze w 1615 r. wystąpić przeciw oddziałom Karwackiego, ... 1 O Karwackim zob. Prochaska, Żółkiewski 140 - 141 i xxxxxxxxArchiwum Towarzystwa naukowego we Lwowie: historyczno-filozoficznyStrona 389 . Towarzystwo Naukowe we Lwowie – 1932:„....Oddziały Karwackiego, Dembińskiego, Zachara, Zaruckiego, Korsaka, Korobki, Czeladki i innych znajdowały się jeszcze pod koniec roku 1614 na terytorium Moskwy, wieszajac się na pograniczu. Ale zachodziły nieraz daleko wgłab. Wódz polski zabiegał, by te bandy utrzymac zagranicami, jużem tam (mowa o Karwackim) praktyki swe rzucił, ...”xxxxxxxxSejmy z lat 1615-1616Strona 131 Stefania Ochmann-Staniszewska - 1970 - Liczba stron: 235„ To relacja rezydenta gdańskiego Warszawa 30 IV 1615, tkps 300/29/88, s. 229..W maju 1615 r. oddziały te na czele z Karwackim przesunęły się w kierunku Wołynia. (JK Chodkiewicz do K. Radziwiłła, Lachowicze 12.V.1615, AGAD, AR Dz. V. Teka 46, nr 2047; Uniwersał St. Zólkiewskiego 4. V.1615)... Rozgromiono je......”xxxxxxxCahiers d'histoirePolskie Towarzystwo Historyczne w Wielkiej ... – 1969; str 203„...Przeciwko Karwackiemu wyruszył W. Hetman koronny z Koniecpolskim „jak przeciwko nieprzyjacielowi Rzplitej” Karwacki dobry zagończyk, uchylał się od spotkania z kwarcianymi Hetmana. Przychodziło do kilku drobnych starć, dopiero na przeprawie przez Bug, po wielkim rabunku w majatku... Wielu zginęło, duża ilość dostała się do niewoli, sam Karwacki zdołał jednak uciec ; dostał się w ręce Hetmana, kiedy bawiąc incognito we Lwowie został rozpoznany i aresztowany ...” Strona 203xxxxxxxxRozprawy Akademii Umiejętności: Wydział FilologicznyAkademja Umiejętności w Krakowie. Wydział ... – 1894; str. 89„.. wbiciem na pal i ćwiartowaniem. Egzekucyja odbywa się we Lwowie na polach połozonych pomiędzy cerkwią sw. Jerzego a kościołem św. Krzyża (rynek lwowski) i wzbudziła grozę i litosć w widzach, między którymi znajdował się i 18-letni podówczas Zimowrowicz. ....Karwackiemu wyszedł pal przez szyję, Keckiemu przez ramię’ obaj skończyli wśród strasznych męczarni ..”xxxxxxWIECEJ SZCZEGÓŁOW WE WCZESNIEJSZYCH postach o Janie Karwackim dowódcy choragwi lisowszczyków w wojnie z Moskwą za Zygmunta III WazyXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXwiadomość z Łodzi... Nie Maj 08, 2005 12:56 pm "Jako historyk z wykształcenia interesuję się wojskowością Polski w XVII w.. Interesują mnie informacje na temat Jana Karwackiego, oficera wojsk kwarcianych z pocz. XVII w. (był towarzyszem broni Aleksandra Lisowskiego podczas kampanii moskiewskiej), który został w 1615 r. stracony we Lwowie jako jeden z przywódców skonfederowanego wojska, domagającego się wypłacenia zaległego żołdu (Jerzy Besala "Stanisław Żółkiewski", PIW 1988 )".....napisał Andrzej Karwacki z Łodzi A Besala pisze str.263: .. zbuntowanym nie dotrzymano sejmowej asekuracji, ponowili więc opór i przeciw nim ..... " W przedniej strazy szedł zięć hetmana ..Koniecpolski.. To on właśnie rozbił część chorągwi jednego z przywódców konferedackich KARWACKIEGO, a reszte pognał ku Dniestrowi........Karwacki zdołał złupić majatek Chodorowskich. !7 maja 1615 Żółkiewski i Koniecpolski stoczyli zwycięską bitwę pod Rohatyniem... Przywódców .. przewieziono do Lwowa na egzekucje. ..(jej) Świadkiem był Żółkiewski " Naprzód Karwackiego przywieziono na kolasie na plac, pojżrzy, ano pal okrutny lezy i z inszymi przyprawami, na którym miał odpoczynąć: pocz?? sob? trwo?y?, westchnawszy rzekł; O MÓJ BOŻE! Na takażem ja to śmierć okrutną zarobił ? (...) PO tym katowie go wzięli, na ziemi połozyli, on okrutny pal weń wbijali. W tym zawoła do spowiednika : Ojcze, przebóg, diabli mi przeszkadzają, A spowiednik na wszystkich lud zawoła: Wszyscy najświętsze imie Jezus wołajcie! I krzyknęli wszyscy głosem wielkim: Jezus ! Jezus ! az na mile było słychać on głos straszliwy. I tak Karwackiego z palem podniesiono na jedenej stronie miasta Lwowa " Kickiego na drugiej wbito na pal. Skipora na trzeciej ćwiartowano... Kniaźika (Borowskiego) na czwartej stronie także ćwiartowano. W tydzień po tych 16 towarzyszów ścięto, drudzy jeszcze siedzą ( "Pogrom i egzekucje wywołańców zgromadzonych ", Pisma ...s. 234-235)wiadomość z Łodzi... XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXZRODŁA ROSYJSKIE :wspomnienie kazni Jana Karwacz-Karwackiego w 1615 rokuСмутное время (fb2) - Смутное время (пер. Е. Н. Щепкина ) 1684K (скачать fb2) (на телефон) Предисловие Предлагаемую русским читателям книгу сам ее автор считает второй частью задуманного им обширного труда - "Происхождение современной России". Начинаясь характеристикой царя Феодора Иоанновича, она, действительно, как бы служит продолжением "Иоанна Грозного" того же автора, но вместе с тем дает вполне законченную, сжатую и красивую картину самой бурной эпохи в истории России. Вихрь событий, в начале XVII-го века охвативший громадное пространство восточной Европы, пестрый калейдоскоп оригинальнейших, часто загадочных личностей, вращавшихся в его волнах, давно приковывает к себе внимание историков и писателей. Смутное время имеет своих специалистов-исследователей, как проф. С. Ф. Платонов, и меценатов, организаторов изысканий, как гр. Шереметев. Отдельные стороны грозного кризиса, расшатавшего государственную жизнь России, разработаны в трудах В. О. Ключевского ("Боярская Дума"), М. А. Дьяконова ("Власть московских государей"), П. Милюкова и мн. других. Смутное время породило богатую литературу, и книга К. Валишевского займет в ней свое собственное и видное место; она очень любопытна и поучительна для русского читателя, как живой, яркий рассказ иностранца-поляка, горячо, кровно заинтересованного событиями бурной поры, резко отразившимися на судьбе его отечества. Автор проводит интересные параллели между политическою жизнью Руси и Польши; в своих заключениях он касается той и другой страны, отмечая, как различно повлияла смута на их последующую историю. Польские источники и польская историческая литература занимают большое место среди материалов, на которых построена книга К. Валишевского, и уже это одно придает своеобразный характер его изложение и делает его труд важным, даже необходимым пособием для занимающихся русской историей. Как все работы К. Валишевского, его история "Смутного времени" написана с сильным литературным темпераментом, живо и популярно. Его характеристики выпуклы и ярки. Отдельными остроумными замечаниями, попутными соображениями он умеет оригинально осветить туманный эпизод, твердым штрихом запечатлеть в памяти читателя метко схваченную особенность исторического лица. Страницы, посвященные драматической судьбе Лжедмитрия и Марины Мнишек, читаются с захватывающим интересом, как современный политический роман. Е. Н. Щепкина. ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. Угасающая династия ГЛАВА ПЕРВАЯ Наследство Грозного I. Блаженный на троне Богатырю следовало бы принять тяжкое наследие Грозного, а наследником оказался звонарь. Говорят, сам Иван IV наделил этим прозвищем младшего из своих сыновей, Феодора, а судьба в отместку предопределила его наследовать престол. Старшего - Ивана, как известно, отец убил собственноручно в припадке бешеного гнева. Наследие Грозного! Внутри государства затеяны огромные преобразования, - почти государственный переворот, приостановленный в самом зачатке и возбудивший противодействие, которое было заглушено одним из самых ужасных проявлений деспотизма, какие известны в истории; заглушено, но не уничтожено. Все шатко на глухо клокочущем вулкане! Извне - Польша и Швеция готовы были продолжать свои победы и мстить за былые поражения. Да, нужен был богатырь. А между тем 18 марта 1584 г. вступил на престол 27-летний Феодор... Вот как насмешливые иностранцы, - свои не посмели бы, - Флетчер, Пирсон и Маржерет описывают в своих записках его обычное времяпрепровождение. .................В то же время происходит новое явление: казачество расширяет свои силы; в самой Польше оно пытается привлечь в свои ряды ту часть героической и пылкой шляхты, которую опьянило и развратило злоупотребление свободой, которую сознание собственной силы делало непокорной какой-либо дисциплине, а страсть к приключениям толкала к самым отчаянным и безрассудным предприятиям; мы увидим некоторых из них под знаменами Дмитрия; это были люди дикой энергии, неукротимой отваги, отменные воины, порочные и развращающиеся от сношений с казацкими ватагами, но сохранявшие лучшие военные доблести. Иные из них, как Ян Сапега, князь Рожинский или Заруцкий, вступив вместе с претендентом в Московию, попытаются приобрести тут более чем только некоторую часть добычи. Подобно героям азиатских эпопей, воспроизведенных одним английским романистом, они тоже захотят быть царями. Сражаясь за этот призрак, одни найдут славную смерть, а другие, отброшенные в Польшу, ценой междоусобной войны еще и здесь будут преследовать свою упорную мечту и кончат свою жизнь во Львове на колу, как господин Карвач-Карвацкий, удивительную и печальную судьбу...XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
JAN KARWACKI przywódca konfederacji 1614-15
JAN I KARWACKI buntownik 1615 w literaturze historycznej
JAN I KARWACKI 1615 lisowsczyk, dowódca wojsk pod Smoleńskiem i Moskwa, a potem zbntowanych choragwi losowczyków, stracony na rynku lwowskim w czerwcu 1615 roku:

ANTONI PROCHASKA: Hetman Stanisław Żółkiewski (1927); str 141; Karwacki złupił Pokrów majątek Chodorowskich; KARWACKI buntu żołnierskiego przywódca 175
KAZIMIERZ TYSZKOWSKI;(1932) Wojna o Smoleńsk 1613 – 1615 (TNSmolensk 1932):
Str 145; ... Korsaka, Korabki, Czeladki i innych znajdowały się jeszcze pod koniec roku 1614 na terytorium Moskwy, wieszając się na pograniczu, ale zachodziły nieraz daleko wgłab. Wódz Polski zabiegał, by tę bandy utrzymać zagranicami „ jużem tam ( mowa o Karwackim)...
Str. 146.... niedo-.... były pod Smoleńskiem. Pod.... Karwacki ze swoimi gromadami....... wojewody Palicyna. Nato...... z hetmanem, zebrał spora... ... oczy wszystkich kierowały się ku Warszawie, gdzie w sali obrad decydowały się
sprawy Rzeczypospolitej. 1 Jan Karwacki do Chodkiewicza, ...

STEFANIA OCHMANN-STANISZEWSKA (1970); Sejmy z lat 1615-1616
Str. 108... zadowoliły jednak Litwinów, którzy wyrazili powatpiewanie w ich skuteczność i możłiwość realizacji. Zarzucili przy tym koroniarzom, że chcą ich opuścić w tak cięzkiej sytuacji, gdy z zewnątrz zagraża im Moskwa, a wewnątrz grasuje Karwacki ze swym oddziałem... indeks 231
Str 131.. to relacje rezydenta gdańskiego Warszawa 30 IV 1615 WAPG rkps 300/29/88. s. 229. W MAJU 1615 R. ODDZIAŁY TE NA CZELE Z KARWACKIM PRZESUNELI SIĘ W KIERUNKU WOŁYNIA ( J.K. Chodkiewicz do K. Radziwiłła, Lachowicze 13 V 1615). Rozgromiono je...

IGNACY CHODYNIECKI (1829) Historia stołecznego królestw Galicyi I Lodomeryi
Miasta Lwowa: od założenia. Str. 112 : Niejaki Jan Karwacki, zebrawszy znaczną kupę przyuczonych do ...

ANTONI GÓRSKI (1935) Cnoty i wady narodu szlacheckiego: szkic historyczny; str 117:
Zagęściły, że hetmani i trybunały musiały postępować z największą surowościa. Broszura współczesna opisuje, jak pojmany we Lwowie (nie we Lwowie) szef skonfederowanego pułku, Karwacki obaczywszy pal na którym miał życie zakończyć.....
Str 173 indeks nazwisk
Str 174 indeks nazwisk KARWACKI 116, 117

ANTONI PROCHASKA (1927) Hetman Stanisław Żółkiewski, strona 381
; .. jak z KARWACKIM, ale z drugiej strony pilnym obywatelom...
str.274; Wyrzucic o tę ! łasica zmienia się, bywa szarą, białawą, tyś przeoblekł biała cnotę szarą.. Jako maszkarą ...!
str 275...przeciwko kupom swawolnym pod Karwackim i innymi, którzy nabroiwszy....
str 381 ...jak z Karwackim, ale z drugiej strony pilnym obywatelom zjednywa łaskę u króla, powagę urzędową w ziemi, z ich liczby ziemstwo ma dzielnych urzędników, pisarzy, wojskich, sędziów; hetman poleca ich
do odszczególnień, do starostw, tutaj w ziemstwie kształca się Swoszowscy, Ozgowie, Trzebińscy,; ci co ...

Jan Karwacki pod Moskwą Smoleńskiem....
Archiwum Towarzystwa naukowego we Lwowie: historyczno-filozoficzny, Tomy 8-9‎ - Strona 390 Towarzystwo Naukowe we Lwowie - 1932

... operował tylko jakiś czas Karwacki ze swemi ... 1 Jan Karwacki do Chodkiewicza, ...

Jakie były losy wyprawy kiszki nie wiemy, zapewne nie doszła do skutku, bo sily te były potrzebne pod Smoleńskiem. POD HOMLEM OPERWAŁ TYLKO JAKIS CZAS KARWACKI ZE SWOIMI GROMADAMI KOZACKIMI, ucierajac się z oddziałami wojewody Palicyna..

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Jan Karwacki nabity na pal na rynku lwowskim

Kronika miasta Lwowa‎ - Strona 248
Djonizy Zubrzycki - 1844 - Liczba stron: 492

EGZEKUCJA KARWACCZYKÓW:

Niejaki (dowódca chorągwi lisowsczyków, pod Moskwą i Smoleńskiem) Jan Karwacki, zebrawszy znaczna kupę przyuczonych ...

1615 rok : Niejaki JAN KARWACKI, zebrawszy znaczną kupę przyuczonych do łupiestwa kondeferatów, rozwinąl znowu sztandar rozkoszu i najezdział szeroko włosci na Rusi, dopóki nareszcie Zółkiewski hetman. w.k. nie rozproszył zbroynie te kupy hultaystwa, wielu na mieyscu utarczki poraził, innych zaś po miasteczkach łotrujących poymał i do wiezienow lwowskich posłał, Po odprawionym przeto badaniu winnych, którzy się dopuscili występku łupiestwa własnego kraju, ogłoszony był przeciwki nim wyrok, stosowny do uchwały przeszłego sejmu, skazujacy ich na gardło, któremu się nie uleknionym umysłem poddali. Gdy zaś nadszedł dzień dopelnienia zapadłego na nich wyroku śmierci, czterech przedniejszych hersztów rokoszu przywiezioni w taczkach na rozłajne drogi za cerkwia s. Jerzego, gdzie po odprawionym z niemi przygotowaniu do śmierci przez X. Augustyna Gnatkowskiego, sławnego podówczas kaznodzija u XX. Bernardyów, przy mnóstwie niezliczonego ludu, nayprzód Karwacki I Kęcki na pal wbici, i w góre podniesieni zostali, dway zas inni na temze mieyscu cwiartowani, i po czterech stronach na zerdziach ustawieni, okropny z siebie widok calemu miastu slawili.. we trzy dni po tej tragicznej scenie, nastapila inna roowniez tak przeazliwa, gdy 19 szeregowych konfederatów w jednym dniu przed ratuszem od miecza katowskiego poległo; w dwa dni zas potem czterech innych podrzegaczów lotrostwa, tymze sposobem stracono „ To jest reakcja X. Chod; dodac tylko podług Zimer i latopisa ruskiego należy, że owi dwaj cwiartowani za sw. Jerzym zwali się Scibor i Surma rodu szlacheckiego, również i ci czterech którzy na samym końcu straceni, byli wojskowi wyzszego rzędu, Ciała tych wszystkich 27 traconych, pogrzebało miasto na cmentarzu u P. Maryi.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Cahiers d'histoire, Tom 16‎ - Strona 203
1969

... Karwacki „ dobry zagończyk” uchylał się od spotkania z kwarcianymi Hetmana Koniecpolskiego. Przychodziło do kilku drobnych starc, dopiero na przeprawie przez Bug, po wielkim rabunku w majątku..

... sam Karwacki zdołał jednak uciec ; dostał się w ręce Hetmana, kiedy bawiąc incognito we Lwowie został rozpoznany i aresztowany przez pachołków miejskich

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

nowe zródła o JANIE KARWACKIM 1575-1615

JAN KARWACKI pogromca Moskali w latach 1610-15 (nowe źródła)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Pamiątki miasta Żółkwi Sadok Barącz - 1877 - Liczba stron: 247
„... którzy pod przewodnictwem Jana Karwackiego szeroko ... lotrujacych wraz z Karwackim. Potem dnia 19 maja i 4. czer- wca ..”

xxxxxxx
Hetman Stanisław Żółkiewski
Antoni Prochaska - 1927 - Liczba stron: 419
„... pod Karwackim i innymi, ... Karwackiego nie uszedł ...”

xxxxxxx
Wojna o Smoleńsk, 1613-1615
Kazimierz Tyszkowski - 1932 - Liczba stron: 176
„Musiał Żółkiewski z wojskiem jeszcze w 1615 r. wystąpić przeciw oddziałom Karwackiego, ... 1 O Karwackim zob. Prochaska, Żółkiewski 140 - 141 i

xxxxxxxx
Archiwum Towarzystwa naukowego we Lwowie: historyczno-filozoficzny
Strona 389 . Towarzystwo Naukowe we Lwowie – 1932:
„....Oddziały Karwackiego, Dembińskiego, Zachara, Zaruckiego, Korsaka, Korobki, Czeladki i innych znajdowały się jeszcze pod koniec roku 1614 na terytorium Moskwy, wieszajac się na pograniczu. Ale zachodziły nieraz daleko wgłab. Wódz polski zabiegał, by te bandy utrzymac zagranicami, jużem tam (mowa o Karwackim) praktyki swe rzucił, ...”

xxxxxxxx
Sejmy z lat 1615-1616
Strona 131 Stefania Ochmann-Staniszewska - 1970 - Liczba stron: 235
„ To relacja rezydenta gdańskiego Warszawa 30 IV 1615, tkps 300/29/88, s. 229..W maju 1615 r. oddziały te na czele z Karwackim przesunęły się w kierunku Wołynia. (JK Chodkiewicz do K. Radziwiłła, Lachowicze 12.V.1615, AGAD, AR Dz. V. Teka 46, nr 2047; Uniwersał St. Zólkiewskiego 4. V.1615)... Rozgromiono je......”

xxxxxxx
Cahiers d'histoire
Polskie Towarzystwo Historyczne w Wielkiej ... – 1969; str 203
„...Przeciwko Karwackiemu wyruszył W. Hetman koronny z Koniecpolskim „jak przeciwko nieprzyjacielowi Rzplitej” Karwacki dobry zagończyk, uchylał się od spotkania z kwarcianymi Hetmana. Przychodziło do kilku drobnych starć, dopiero na przeprawie przez Bug, po wielkim rabunku w majatku... Wielu zginęło, duża ilość dostała się do niewoli, sam Karwacki zdołał jednak uciec ; dostał się w ręce Hetmana, kiedy bawiąc incognito we Lwowie został rozpoznany i aresztowany ...” Strona 203

xxxxxxxx
Rozprawy Akademii Umiejętności: Wydział Filologiczny
Akademja Umiejętności w Krakowie. Wydział ... – 1894; str. 89

„.. wbiciem na pal i ćwiartowaniem. Egzekucyja odbywa się we Lwowie na polach połozonych pomiędzy cerkwią sw. Jerzego a kościołem św. Krzyża (rynek lwowski) i wzbudziła grozę i litosć w widzach, między którymi znajdował się i 18-letni podówczas Zimowrowicz. ....Karwackiemu wyszedł pal przez szyję, Keckiemu przez ramię’ obaj skończyli wśród strasznych męczarni ..”

xxxxxxXXXXXXXXXXXXXXXXXX
WIECEJ SZCZEGÓŁOW WE WCZESNIEJSZYCH postach o Janie Karwackim dowódcy choragwi lisowszczyków w wojnie z Moskwą za Zygmunta III Wazy

METRYKA RUSKA WOŁYNSKA zawiera Rejestry dokumentów Kancelarii koronnej dla ziem ukraińskich (woj. woj. wołyńskiego, bracławskiego, kijowskiego i czernichowskiego z lat 1568-1673), W KSIEDZE 20/XX w roku 1615 poz. 86 zawarte są wydane w Warszawie 10 czerca 1615 roku dokumenty dotyczące:
----- DEKRETU EGZEKUCJI NA KARWATCZYKACH ( ludzi Karwackiego)
------ INFORMACJA DO URZĘDU GRODZKIEGO KRZEMIENIECKIEGO NA UCZYNIENIE EGZEKUCJI NA KARWACKIM ( w oryginale Karwatczykach),

Czemu informacja ta została skierowana do urzedu grodzkiego krzemienieckiego ? Czyżby stracony we Lwowie JAN KARWACKI pochodził z Krzmienieckiego ???

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dodać do Jana I lisowszczyka aneks 14

Pisma Stanisława Zólkiewskiego...
7 Maji.3 Taką teraz mam wiadomość, że Karwacki 5 podawszy ślak jakby nazad ku Wołyniowi, w lewo powrócił, splondrował Pokrój ... Dziś przywiedziono mi kniazia Borowskiego litwina, który był porucznikiem roty samego Karwackiego;

KRONIKA MIASTA LWOWA strona 248
Djonizy Zubrzycki - 1844 - Liczba stron: 492 - Pełny widok
Niejaki Jan Karwacki, zebrawszy znacznq kupe przyuczonych do tupiestvcn konfederatóvo , rozveinql znowu sztandur rokoszu; ... Bernardynóvo , przy mnóstvcie niezliczonego ludu, nayprzód Karwacki i Kecki na pul tcb'tci, ...

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Krótki rys dziejów i spraw Lisowczyków, skreśliʺl Maurycy hr. ...: Tom 1 - Strona 159
Maurycy hrabia Dzieduszycki - 1843 - Pełny widok/
Bartlomiéj Nowodworski, nie mniéj biegly w dobywaniu warowni, jak w ich bronieniu, (czego jui byi dai jawne pod Pontessin, Confions i Lepantem dowody, mial wysadzic petarda brame Karwacka , a przydana mu piechota wyrabac palisady i ...

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dopisać do Jana KARWACKIEGO

1. Rozprawy Akademii Umiejętności: Wydział Filologiczny - Strona 89

Akademja Umiejętności w Krakowie. Wydział Filologiczny - 1894

EGZEKUCJA KARWACKIEGO:
1615, zgromadziły siç na Czerwonej Rusi rcsztki uczestników wyprawy i pod wodza. niejakiego Jana Karwackiego ... Karwackiemu wyszedt pal przez szyje, Keckieniu przez ramiç; obaj skoñczyli wéród strasznych mçczarni, podniesieni na palu wsysoko do góry. Członki dwóch innych, Scibora i Surmy po ćwiartowaniu przybito do zbudowanych w tym celu bram – aby postrach wzbudziły i wszystkich od podobnego postępku odstraszały...

Strona 89


Strona 89


Strona 89

1. Archiwum Towarzystwa naukowego we Lwowie: historyczno-filozoficzny - Tomy 8-9 - Strona 389
Towarzystwo Naukowe we Lwowie - 1932 –
Oddziały Karwackiego, Dembińskiego, Zachara Zaruckiego, Korsaka, Korobki, Czeladki i innych znajdowały się jeszcze pod koniec roku 1614 na terytorium Moskwy., wieszając się na pograniczu, ale zachodziły nieraz daleko wgłab. Wódz polski zabiegał, by te bandy utrzymać zagranicami, »jużem tam (mowa o Karwackim) praktyki swe rzucił, ...

Strona 389


1. Sejmy z lat 1615-1616 - Wydania 141-144 - Strona 131
Stefania Ochmann-Staniszewska - 1970 -

W maju 1615 r. oddziały te na czele z Karwackim przesunęły się w kierunku Wołynia. (J. K. Chodkiewicz do K. Radziwiłła, La chowicze 13 V 1615, AGAD, AR, Dz. V, teka 46, nr 2047., Uniwersał St. Żółkiewskiego 4 V 1615, Żółkiewski, op. cit., ...

1. Kresy wschodnie Rzeczypospolitej: opisy i obrazy przeszlosci - Strona 75
Seweryn Przybylski - 1927 Więcej wydań

Dziś przywieziono mi kniazia Borowskiego, Litwina, który był porucznikiem roty Karwackiego ; powiada o Karwackim, że gdy ich goniono (pod Zbarażem) w Dąbrowie, zbył "go koń i tuszy, że go tam zabito. Potym pojmano Kąckiego, Skipora, Kardaszowica i inszych rotmistrzów i towarzystawanie mało. Na ostatku Karwackiego samego, który był nieznacznie do Lwowa...”

Strona 75


1. Teki historyczne: Cahiers d'histoire. Historical papers - Tom 16 - Strona 203

Polskie Towarzystwo Historyczne w Wielkiej Brytanii, Polskie Towarzystwo Historyczne na Obczyźnie - 1969 –
W Małopolsce, na Wołyniu najgroźniejszym był „pufk Karwackiego", na Litwie grasował Czeladka. Przeciwko Karwackiemu wyruszył W. Hetman koronny z Koniecpolskim „jak przeciw nieprzyjacielowi Rzplitej". Karwacki, dobry zagończyk uchylał się od spotkania z kwarcianymi Hetmana. Przychodziło do kilku drobnych starć, dopiero na przeprawie przez Bug, po wielkim rabunku w majaątku Chodorowskich, pułk Karwackiego zostaje rozbity. Wielu zgnieło..

Strona 203
9.09.2011 10:25
KARWACCY aneks 15

bracia JAN i WOJCIECH KARWACKI pogromcy Szwedów w 1655 roku
JAN II KARWACKI pogromca Szwedów 1655 w literaturze historycznej
JAN II KARWACKI 1655 pogromca Szwedów

STANISŁAW SZCZOTKA; Chłopi obrońcami niepodległości polski w okresie Potopu, 1946 Wies. Karwacki na 8 strobach, w tym:
38: ‘...pobytu (króla Jana Kazimierza) w Żywcu należał także oficer JAN KARWACKI, wojownik spod beresteczka, podstarości czorsztyński (przyp.18). Prawdopodobnie wynikiem narad Jana Kazimierza”
45: : Karwacki....... oraz Drzewiecki. Wiadomosci o zajściach w Pilżnie, Bieczu i Krośnie, o klęsce Szwedów w Nowym Sączu docierały w te....”
51: Oddział dziekana żywieckiego, z którym podążał także Jan Karwacki, niszczył po drodze drobniejsze zastępy szwedzkie, nie przepuszczał jednak i polskim „lutrom”. Zwolennikom Karola Gustawa. Skarży się na to Wegier ..”

STANISŁAW SZCZOTKA (1946) Chłopi obrońcami niepodległości Polski w okresie potopu –str 48 ... Jan i Wojciech Karwaccy,i inni. Walki plebejów miejskich i chłopów poprzedziły konfederację tyszowicką z 29 grudnia 1655, wzywajaca cały naród pod broń do jednego wspólnego zadania. Powstanie... ...

ZBIGNIEW KUCHOWICZ; ZDZISŁAW SPIERALSKI (1956); W walce z najazdem ;szwedzkim 1655-1660;
Str. 42: ... „ (Król Jan Kazimierz) ...jednak ku pracowitym poddanym naszym, aby zbrojni w rusznice, kosy, siekiery, cepy zbierali się wokół oficera JANA KARWACKIEGO „ i z nim nieprzyjaciela gromili i znosili”. KARWACKI, który był podstaroscim czorsztyńskim i Mikołaj Wieczorek, burmistrz miasta Żywca, staneli więc na czele partyzantki żywieckiej, która niebawem przerzuciła się w rejon....”
Str. 43
... całe oddziały żołnierzy szwedzkich, którzy nie opuszczali teraz kwater inaczej jak wlicznej grupie. Płoneły tez dwory szwedzkich sojuszników. W tych pierwszych walkach ze Szwedami brały udział wyłącznie elementy plebejskie, mieszczanie, a przede wszystkim chłopstwo. Tylko wyjątkowo na czele oddziałów chłopskich i w ich szeregach walczyły .... szlachata ... KARWACKI...

str. 14 ?... DO LICZBY ZAUFANYCH DORADCÓW KRÓLA w czasie jego pobytu w Żywcu należał także oficer JAN KARWACKI, wojownik spod Beresteczka, podstarości czorsztyński.
Str. 20 .. którym Jan Kazimierz poruczył dzieło przygotowania powstania ludowego: dziekan Kaszkowic, oficer Karwacki, i Jan Torysiński, podstarości łodygowski.
Str. 26... wodził ks.Kaszkowic, oddział dziekana żywieckiego, z którym podążał także JAN KARWACKI, niszczył po drodze drobniejsze zastępy szwedzkie, nie przepuszczał jednak także i polskim...sojusznikom

WIESŁAW SAUTER (1981): Krzysztof Żegocki, pierwszy partyzant Rzeczpospolitej, 1618 – 1673
Str.62: ..... Janem Karwackim, podstaroscim czosrsztyńskim, wojakiem spod Beresteczka. Po tych rozmowach i pod wrażeniem sukcesu chłopskich partyzantów Żegockiego, król wydał – w dzień po nadaniu Żegockiemy Tylewic i Łysin, tj, 13 pażdziernika 1655 roku -
Str, 80
Dziekanem Kaszkowcem i oficerem królewskim Janem Karwackim na czele. Silny oddział prowadził, rozgramiajac po drodze załogi szwedzkie, Tomicki. Za nimi podązył również książe Czartoryski, starosta żywiecki. Torysiński..

JANUSZ SIKORSKI (1990) Polskie tradycje wojskowe; str. 327: „ Król chciał użyć hłopów żywieckich do odsieczy Jasnej Góry. W połowie grudnia (po 16) wysłał dla zorganizowania tych działań Żegockiego na czele 300 jazdy. Przybył on do Zywca 21 grudnia. Po 27 tego miesiaca zapewne w porozumieniu z Kosakowskim i Karwackim....

IH PAN ODRODZENIE I REFORMACJA W POLSCE; str 203; .. „ składają się z żólnierzy wojska kwarcianego, różnych żadnych łupu ludzi luźnych I chłopów. Na czele staje jednak szlachta I oficerowie wojsk regularnych. Możemy tu wymienić takie nazwiska Krzysztof Wąsowicz, Kazimierz Rożen, czy Jan Karwacki. Oddziały te zapędzają się nawet aż za Wisłe w okolice Pinczowa. Na czele jednego z nich staje….”

STEFAN INGLOT (!980) Historia chłopów polskich; KARWACKI JAN, szlachcic 443

ADAM KERSTEN (1975) Szwedzi pod Jasną Górą;
str. 270 ... liczył, a wieść z kilkuset ludzi czyniła tysiące. Jedni szli zks. Kaszkowicem, z Karwackim lub Torysińskim, a inni z paulinem, ojcem Marcelim Tomickim.

HENRYK SIENKIEWICZ „POTOP”; str 59: ... Manifestem do górali (3 X) mobilizuje ich do walki pod JANEM KARWACKIM i do kilku mniejszych zwycięstw.....
Akty izdavaemyye Vilenskoi u kommissiei u dili a razbora drevikv aktow Chełm 1896:
.. karwackim na sznurku karma ...

Jan Karwacki oficer przyboczny Jana Kazimierza Wazy

Udzial chlopów w walce z potopem szwedzkim‎ - Strona 26
Stanisław Szczotka - 1939 - Liczba stron: 161

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bracia JAN I WOJCIECH Karwaccy w Potopie szwedzkim

1. Udzial chlopów w walce z potopem szwedzkim - Strona 26
Stanisław Szczotka - 1939 - Widok krótkiego opisu
W kilka dni później wyruszyli z Żywca górale ochotnicy ze swym dziekanem Kaszkowicem, którego zwali Kądziołką i oficerem królewskim Janem Karwackim ". Prawdopodobnie towarzyszył im także Torysiński, wykonując rozkaz królewski.
2. Polskie tradycje wojskowe: Tradycje walk obronnych z najazdami ... - Strona 327
Janusz Sikorski - 1990 - Widok krótkiego opisu - Więcej wydań
... się z Kaszkowicem i Karwackim, powiększywszy swe siły o 100 koni, odjechał w kierunku Jasnej Góry stanowiąc straż przednią i oddział rozpoznawczy silnych 3 grup chłopskich pod dowództwem Kaszkowica, Jana Karola Czartoryskiego ...

1. Rycerze i ciury: - Strona 72
Władysław Rymkiewicz - 1954 - Widok krótkiego opisu - Więcej wydań
... pod dowództwem Torysińskiego, braci Karwackich i Wojniłowicza szarpali Szwedów, rozbijali i znosili mniejsze oddziały nieprzyjacielskie. Uzbrojona ludność Pilzna, Biecza i Oświęcimia wyparła załogi szwedzkie z tych miast. Mieszczanie

Strona 72


1. Polskie tradycje wojskowe: Tradycje walk obronnych z najazdami ... - Strona 327
Janusz Sikorski - 1990 - Widok krótkiego opisu - Więcej wydań

Krol chciał uzyc chłopów żywieckich do odsieczy jasnej Gory. W połowie grudnia (po 16) wyslal dla zorganizowania tych działań Zegockiego n aczele 300 jazdy.. Przybył on do Zywca 21 grudnia. Po 27 tego miesiąca zapewne pozrozumiawszy
... się z Kaszkowicem i Karwackim, powiększywszy swe siły o 100 koni, odjechał w kierunku Jasnej Góry stanowiąc straż przednią i oddział rozpoznawczy silnych 3 grup chłopskich pod dowództwem Kaszkowica, Jana Karola Czartoryskiego

Strona 327


1. Krzysztof Żegocki, pierwszy partyzant Rzeczypospolitej, 1618-1673 - Strona 80
Wiesław Sauter - 1981 - Widok krótkiego opisu
Zaraz po nim ruszyli z Żywca górale, ze swym dziekanem Kaszkowicem i oficerem królewskim Janem Karwackim na czele. Silny oddział prowadził, rozgramiając po drodze załogi szwedzkie, Tomicki. Za nimi podążył również książę Jan Karol Czartoryski ...
2. Polski słownik biograficzny - Tom 12 - Strona 204
Władysław Konopczyński, Polska Akademia Umiejętności, Polska Akademia Nauk - 1967 - Widok krótkiego opisu - Więcej wydań
... najazdem szwedzkim, zatrzymał się kilka dni w Żywcu i powierzył K-owi — wspólnie z administratorem dóbr łodygowickich, Janem Torysiiiskim oraz oficerem Karwackim — zadanie zorganizowania ludu góralskiego do walki z najeźdźcą
14.09.2011 15:09
poezja KACPRA KARWACKIEGO XVI/XVII w na Litwie
poezja KACPRA KARWACKIEGO XVI/XVII w na Litwie
W monografii XVII a. Lietuvos lotyniškų knygų sąrašas (1998):
Daiva Narbutienė, Sigitas Narbutas, Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas na str 50 jest wzmiankowany autor łacinskiej literatury

Kasparas Karvackis (Gaspar Karwacki) z cytatem fragmentu utworu :

„Lilie cie doyzrzaley m^drosci zdo- bih/ . . ..........

... literatūros ir tautosakos institutas (Lietuvos Mokslų akademija) - 1998 - Liczba stron: 345 - Widok krótkiego opisu STR 50 Kasparas Karvackis (Gaspar Karwacki) : „Lilie cie ... Вилниаус академийос спаустувэ: 1575-1773Ирена ...

NIESTETY POZYCJA JEST NIEDOSTĘPNA w Polsce, a próba kontaktu
14.09.2011 15:13
KARWACCY aneks 17

epitafium Reginy Karwackiej (1621-57) w KATEDRZE OLIWSKIEJ
epitafium Reginy Karwackiej (1621-57) w KATEDRZE OLIWSKIEJ
Oliwa wczoraj i dziś: przewodnik po zabytkach katedry i byłego klasztoru‎ - Strona 43
Zygmunt Iwicki - 2001 - Liczba stron: 264
Katedra oliwska, ołtarz św. Antoniego. Na ścianie przylegajacej do ołtarza, płyta nagrobna z napisem łacińskim:
S[OU] D[EO] G[LORIA]
REGINAE ossa vides BENEDICTI
Costar secutae
NESVISII sacro quae e grege
Virgo fuit
Hans Mars NESVISIO quando migrare
Coegit
Cum religuis nomen osa
KARWACKA fuit
Nume cinis et pulvis Manibus
Desponse queitem
Lector……………..
…………………………

W polskim przekładzie:

„ Tu widzisz miejsce spoczynku prochów Reginy, która postępowała śladami św. Benedykta. Była ona zakonnicą z obdarzonego przez Boga łaskami zgromadzenia w Nieświeżu. Wojna zmusiła ją do opuszczenia wraz z innymi Nieświeża. Jej rodowe nazisko KARWACKA. Teraz jest ona prochem i pyłem. Módl się o spokój jej duszy. Ty, który czytasz te słowa, pomyśl tez o własnym losie. Człowik przemija jak kwiat polny”

Chodzi o Regine Karwacką [1621 – 1657), urodzoną w powiecie ciechanowskim na Mazowszu. (KARWACZ córka Macieja Karwackiego i Zuzanny z Wachnowskich, siostra Eufrozyny-Elżbiety Karwackiej i Ewy Karwackiej - ostatniej dziedziczki Karwacza, Satrzoski, Billina, Blina, Brzezinki) (PATRZ Generacje : MAZOWSZE part 1).

Była ona benedyktynką w Nieświeżu pod Baranowiczami na Litwie, gdzie 20 VI 1641 przyjeła habit, a 8 II 1643 r. złożyła profesję. Imię Regina jest jej imieniem chrzestnym, a nie zakonnym, gdyż wówczas w Nieżwieżu nadawano takie imiona tylko wyjątkowo, Data zgonu Karwackiej jest niepewna; na płycie nagrobnej widnieje rok 1657, a w klasztornej księdze zmarłych (przechowywanej u benedyktynek w Sierpcu) 10 pażdziernika 1658. Zmarła w Gdańsku, dokąd przybyła wraz z innymi benedyktynkami nieswieskimi w ucieczce przed „potopem” szwedzkim. Tu szukały tez schronienia przed szwedzka nawałą inne mniszki; norbertanki z Żukowa, benedyktynki z Chełmna, brygidki z Grodna i benedyktynki z Zarnowca
16.09.2011 22:54
KARWACCY aneks 18

nobilis Karwacki w Kaliszu XVI/XVII/XVIII w

noblis KARWACKI w Kaliszu od 1600 roku
NAJSTARSZE ZAPISY KARWACKICH W KALISZU

Nazwiska mieszkańców Kalisza od XVI do XVIII wieku‎Małgorzata Jaracz - 2001 - Liczba stron: 534 Strona 177

* (KARWACKI): AGNIESZKA KARWACKA Agnes Karwacka 1658 KMP I s.85
cum Karwacki (....)
* Honesto JAN KARWACKI / Joannji Karwacki cives Cal 1659 K.,. I/16. s.197;
* JAN KARWACKI Joannes Karwacki 1661 KMP I s. 97,
* JAN KARWACKI Honestus Joannes Karwacki 1663 KMP I s. 103

* JUSTYNA KARWACKA Justyna Karwacka virgo de Kalisz 1746 KMP II s. 72
* Nobilis MARCIANNA KARWACKA Nobilis Marcianna Karwacka 1746 KMP II s. 72v;
* Nobilis JUSTYNA KARWACKA Nobilis Justina Karwacka 1748 KMP II s. 77v’
* Nobilis TOMASZ I MARCIANNA KARWACKI
* Nobilis PAWEŁ WOJCIECH KARWACKI Bap. Paulum Adalbertum (Paweł Wojciech)
* (....) Nobilis Parentis THOMAE et MARCIANNAE KARWACKICH con.leg.filum,
* ViceNotarius Castrensis Cal 1749 KMP II s. 83v;

* Rector JAN KARWACKI A.Reverendus Joannes Karwacki Theologus et Rector Marianae Academiae Cal. 1757 KMP II. S.118
* Wikary MACIEJ KARWACKI Mathias Karwacki Vicarius Ecclesiae Collegiatae Cal 1763 KMP III s. 3

* KARWACKI z Karw rypińskich II na os. Karv lub n. m. Karw w pow. rypińskim SG III s. 887 + suf. = cki (KARWACKI)

* KARWATSKI z Karwat /Lub n. os. Karwat Nie sH. S. 50 < ap. Karwat ‘ 1. pasterz; 2. gatunek szabli’ SW II s. 285 + suf. –ski (KARWATSKI);
Karwacki SSNO II s. 541, Karwacki [4069, Kl:278] SNW s. 516. Cf. KARW

wszystkie zapisy metrykalne z lat 1600-1800 pochodzą z metryk parafii Wniebowzięcia NPM w Kaliszu (KMP):
KMP I urodzenia 1643-1722
KMP II urodzenia 1722 - 1763
KMP III urodzenia 1763 – 1797

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Nazwiska mieszkańców Kalisza od XVI do XVIII wieku‎ Małgorzata Jaracz - 2001 -

* KARWACKI z Karw rypińskich II na os. Karv lub n. m. Karw w pow. rypińskim SG III s. 887 + suf. = cki (KARWACKI)

* KARWATSKI z Karwat /Lub n. os. Karwat Nie sH. S. 50 < ap. Karwat ‘ 1. pasterz; 2. gatunek szabli’ SW II s. 285 + suf. –ski (KARWATSKI); Karwacki SSNO II s. 541, Karwacki [4069, Kl:278] SNW s. 516. Cf. KARW
Strona z 9 Następna >