Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Karwacki // Archiwum aneksy 1 - 166

15.08.2011 11:53
W tym dziale ulokowane zostaną aneksy do postów GNIAZD KARWACKICH / Karwazki / Karwatzki / Karwatsky / Karwatskiy / Karwackij / Korwackij / Karvackis. Stanowią one ogólnodostepne zasoby archiwalne pozyskane z kwerendy archiwów, bibliotek, zasobów internetu, kontaktów na forum http://www.karwacki.org (lata 2003-2011).

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Aneks 1 i 1 cd KONKURS RODZIN KRAKOWSKICH (patrz też aneksy 448a-g, 506 a, b))
Aneks 2 i 2 cd KARWACCY w USA
Aneks 3 KARWACCY w Niemczech
Aneks 4 KARWACCY w Kanadzie
Aneks 5 KARWACCY w Anglii..
Aneks 6 KARWACCY na Słowacji
Aneks 7 KARWACCY w Brazyli..
Aneks 8 KARWACCY w Australi..
Aneks 9 cd farmaceutycznej rodziny ( patrz tez aneks 20)
Aneks 10 etymologia nazwiska
Aneks 11 Jastrzębiec a nie Łabędz
Aneks 12 Historyczna lokacja .... na Mazowszu
Aneks 13, a, b: REWELACJE XV-XVII w
Aneks 14 bohater spod Smoleńska i buntownik 1612-15
Aneks 15 JAN i WOJCIECH pogromcy Szwedów w 1655
Aneks 16 Kacper Karwacki w bibliografii Litwy XVI w
Aneks 17 ... XVII w. epitafium REGIBY KARWACKIEj w Katedrze Oliwskiej
Aneks 18 NOBILIS KARWACKI w Kaliszu XVI-XVII w
Aneks 19 ... w archiwum na Wawelu
Aneks 20 Aptekarze w Krakowie
Aneks 21 slub w Indiach i inne
Aneks 22 .. wśród ofiar terroru sowieckiego
Aneks 23 .. w powstaniu styczniowym i innych ruchach demokratycznych
Aneks 24 .. tropy litewskie od XVI w
Aneks 25 a-e KARWACKI w literaturze
Aneks 26 ... waleczni w AK Antoni i Eugeniusz Karwaccy
Aneks 27 ..... oficerowie II RP
Aneks 28.... 300 lat osady KARWACKI w Horpinie lwowskim
Aneks 29 ... z Sambora i z TOKIO !
Aneks 30 .. Karwaccy z Parzęczewa
Aneks 31 .. pianistka z Moskwy Katarzyna Karwacka
Aneks 32 .. wątek księżnczki wegierskiej
Aneks 33 ...klaryski i franciszkanie Karwaccy
Aneks 34...PRZYBYSZEWSKI i inne notatki krakowskie
Aneks 35.... Karwaccy u Narzymskiego (1839-72)
Aneks 36: ... wylegitymowani (Karwaccy) na Podolu 1781 - 1880
Aneks 37: ....Radziwiłł poluhe u Karwackich .... rządowe polowanie
Aneks 38 .......1792 rok: PP (anowie) bracia Karwaccy z Litwy funduja dwie armaty polowe Czasy Stanisława Augusta Poniatowskiego...
Aneks 39 ......Rewelacja z Podola: gniazdo ZAŁOZCE wisniowieckie
Aneks 40 ........1713 rok Uniwersytet Krakowski – GRZEGORZ KARWACKI w konkurencji z prof. dr Władysławem Nadolskim
Aneks 41 ... słub w rodzinie Chopinów ... o. Kilian Karwacki
Aneks 42 : 1603 r ELŻBIETA KARWACKA (ok. 1560-1620) daje swiadectwo cudów św. Kazimierza
Aneks 43 HERB KARWACKI ( KARWATSKI )
Aneks 44 Nob. Franciszek Karwacki Kraków 1680 (?) - 1730
Aneks 45 SEBASTIAN KARWACKI (1824 – 1903) uczestnik wydarzeń 1846 roku
Aneks 46 GĘSICKI - GĘSICCY herbu Ślepowron .. Korwin.... czy Berens ?
Aneks 47 MELITOPOL: odsłonięcie pomnika Andrzeja Karwackiego;
Aneks 48 Herosi Powstania Styczniowego Kranz KARWACCY z Sambora
Aneks 49 Lubartowscy i łeczyńscy Karwaccy od KARWATÓW ?
Aneks 50 :Karwaccy z Miłoszowic
Aneks 51: BOHATEROWIE II WOJNY: Czesław Sawicz, Czesław Karwacki..
Aneks 52 : Warszawa w genetece polskiej cz 1
Aneks 53: Warszawa w genetece polskiej cz 2
Aneks 54: Karwaccy z Mazowsza w genetece polskiej
Aneks 55: Karwaccy z innych regionów w genetece polskiej
Aneks 56: 1816 Lisów białobrzeski dziedzictwo Karwackich
Aneks 57: Nietuzinkowi Karwaccy,,,
Aneks 58: Karwaccy w hołdzie narodowi amerykańskiem
Aneks 59: ... wizerunki herbów Karwackich
Aneks 60: Rodzina Krawackich z Marguciszek
Aneks 61: NA KRESACH szlaki
Aneks 62: KARWACKA-Kreczko clan
Aneks 63: Lokalne gniazda mazowieckie
Aneks 64: familie KARWATZKE
Aneks 65: NOTATKI KRAKOWSKIE II
Aneks 66: Geografia ......Karwackich
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
NIEDOSTEP{NE aneksy 67 - 103 ?????? SZUKAJ - PATRZ ANEKS 166 !!!!
Aneks 67:rodzina CARR Karwackich w USA
Aneks 68 OPUSZCZONY DOM KARWACKICH gdzieś pod Szczecinem
Aneks 69 :...w przeszłosci GIMNAZJALIŚCI w Krakowie i Mielcu
Aneks 70: Karwaccy z PRONIEWSZCZYZNY
Aneks 71: snycerz poznański GRZEGORZ KARWACKI
Aneks 72: Karwaccy z Zamościa w ZWZ AK
Aneks 73; poeta Marian Karwacki z Chwaliszewa w Poznaniu
Aneks 74: JAN KARWACKI z Sieradzkiego osiedla się w Gaworzycach
Aneks 75: Karwaccy z Paśmiech k. Kazimierzy Wielkiej
Aneks 76: Karwacki..Piechocki ..Kasinski. Lubczynski....... Stężycki
Aneks 77: Kinga Karwacka z Ciechanowa Kosowa Lackiego
Aneks 78: Beata Karwatzki-Gaworek gniazdo warminsko-mazurskie ..
Aneks 79: Ks. Jan Karwacki Rusiec 1870-6
Aneks 80: "czarna karta" nazwiska z 1919 roku
Aneks 81: KARWACKI PAWEŁ LEON prof. med. ppłk.
Aneks 82: Pułkownik Stanisław Karwacki (1925-2010)
Aneks 83: Projekt wielkopolski – metryki ślubne XIX w
Aneks 84: z kwerendy u Mormonow w SYDNEY Brudzew
Aneks 85:DO LEGIONOW z KIELECKIEJ HANDLOWKI:
Aneks 86: JERZY KARWACKI – pamięci ofiar stanu wojennego
Aneks 87: PAN KARWACKI u de Bobrowicza
Aneks 88: Koligacje z Bulińskimi (Buliński)
Aneks 89: koligacje z Bilińskimi (Biliński)
Aneks 90: z dziejów Karwacza
Aneks 91: zwiazki Karwackich z Pileckimi ?
Aneks 92: WARSZAWA tropy Karwackich
Aneks 93: o Reginie Karwackiej-Ostrowskiej z Knyszyna
Aneks 94: 1700 Pastor Otto Wilhelm Karwacki (Karwatzki) z Dąbrówna
Aneks 95: KARWACKI’s Cambria PA
Aneks 96: wiersze o Karwaczu
Aneks 97: ... w Gułagu Miedzianka
Aneks 98; św. Maksymilian Kolbe do o. Alojzego Karwackiego
Aneks 99: Lista emigracyjna Karwackich na Ellis Islands
Aneks 100: Gorodok Chmielnicki .. Karwaccy na Podolu od 500 lat
Aneks 101: o osadnictwie Podlasia
Aneks 102 : KARWECCY z Bydgoszczy / Kostrzy / Zielonej / Targoszyna
Aneks 103: Karwaccy u IGNACEGO KARPIŃSKIEGO
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Aneksy 104 - 110 niedostępne ???? ... sa też DUPLIKOWANE w aneksach 167 i 167 a
Aneks 104: lustracja na Uniwersytecie Śląskim…. rozpracowywał Karwackiego
Aneks 105: o Marii Karwackiej z Dziurowa koło Brodów
Aneks 106: 52 lecie Janiny i Jana Karwackich z Helenowa Starego
Aneks 107: „KOWACKA” klan w Starej Wsi koło Krakowa
Aneks 108: METRYKI LITEWSKIE… o Karwackich
Aneks 109: Białochorwaci z Małopolski…
Aneks 110: KARWACKI’s in US History
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Aneks 111: Andrzej Karwacki z Bangkoku ojciec urodzonego tam niedawno Vladymira
Aneks 112: Ester Rogaczewska- Karwacki (Wartman)
Aneks 113: szukamy GNIAZD WARMINSKICH ..
Aneks 114: szukamy GNIAZD POMORSKICH..
Aneks 115: Galicyjskie nobilitacje i obyczaje ...KARWACKI GRZEGORZ
Aneks 116: groby Karwackich w "findgrave"
Aneks 117: Kardynał Ursino poleca (6.VIII.1671r) ks. WALERIANA KARWACKIego franciszkanina
Aneks 118: Awantury przed zajazdem Karwackich na Kleparzu krakowskim w 1767 roku
Aneks 119: ...z rewolucji krakowskiej 1846
Aneks 120: Słownik polskich teologów katolickich: Tom 2 MICHAŁ „Michael Kraus” KARWACKI *) 1626-1703
Aneks 121: Roczniki humanistyczne: Tom 23 STANISŁAW KARWACKI 1641-1694 leśny misjonarz na Litwie
Aneks 120: .. Michael Kraus "KARWACKI" 1626-1703
Aneks 121: misjonarz leśny na Litwie STAN KARWACKI
Aneks 122: KARWACCY z Łętkowic k. Słomnik
Aneks 123: MARCIN KARWACKI (1768 – 1837) z Krakowa aptekarz w Jędrzejowie i jego 3 żony
Aneks 124. Bernardyn ostrołęcki FLORIAN KARWACKI MVP kaznodzieja niedzielnym konwentu ostrołęckiego bernardynów, wybrany w 1785 roku
Aneks 125. W Moskwie Pokrowski cmentarz: JOZEF KARWACKI syn Jozefa 18.III.1891
Aneks 126: ADAM KALASANTY KARWACKI (1798-1862 ?) sędzia w Krakowie
Aneks 127: Karwatzki... Korwacki w Genetece Polskiej
Aneks 128: Epitafium u Franciszkanów w Krakowie
Aneks 129: GNIAZDO TOBOLSKIE (Syberia) XVII w nowe dane
Aneks 130: .. skąd na Podlasiu ... ?
Aneks 131: JERZY Pietrowicz KARWACKI 1941-2012 Kostroma n. Wołga ( na SE od Moskwy)
Aneks 132: : ... na Podolu i Bukowinie DZIS !!!!
Aneks 133 ; ułan Karwacki stracił "rumaka"
Aneks 134 ks.gr-kat. Piotr Karwacki
Aneks 135: Mikołaj Karwacki ze Szczypiorna
Aneks 136: Aleksander Karwacki lekarzem w Kielcach
Aneks 137: JÓZEF KARWACKI w 1835 r. traci legitymac
Aneks 138: MARCEL KARWACKI z Sambora hodowca drobiu
Aneks 139: Karwaccy z Zaloźca w XVII w
Aneks 140: TOMASZ KARWACKI bojarzyn Wiśniowieckich
Aneks 141: rodziny (Karwackich) w Genealogii Polskiej
Aneks 142: "EPIDEMIA" J. Narzymskiego o rodzinie Karwackich
Aneks 143.Janusz starszy, ks. mazowiecki potwierdza, że Nelaskarius dziedzic z Karwacza 25 lipca 1418 roku (NAJSTARSZY DOKUMENT KARWACKICH)
Aneks 144: Tomasz s. Andrzeja z Karwacza w 1517 studentem na AKrakiowskiej jako drugi po stryju Mikołaju s. Pawła stud. w 1471
Aneks 145: Etymologia imiona: LASCARIUS – ŁASKARZ- NELASCARIUS- NELASKARIUS-NIEŁASKARZ
Aneks 146: Etymologia Karwacza
Aneks 147: Madame Curie nie chciała na bal do Karwacza...
Aneks 148: noty z 1485 i 1488 roku (NAJSTARSZE DOKUMENTY KARWACKICH)
Aneks 149: pierwsza zapisana forma nazwiska w 1436 (NAJSTARSZE DOKUMENTY KARWACKICH)
Aneks 150: tradycje z Paśmiech
Aneks 151: JAN KARWACKI pod Mikuszowicami
Aneks 152: Kazimiera Biuszel-Karwacka 1887-1962
Ankes 153 : W powstaniu Styczniowym...Kranz Karwaccy
Aneks 154: Dr med Ryszard Karwacki nie żyje
Aneks 155: Ludwik Franciszek Karwacki 1692-1748
Aneks 156: Kresowa księga sprawiedliwych...
Aneks 157: Podlaskie początki pod Mońkami i Knyszyn
Aneks 158: Św. Maksymilian Kolbe o o. Alozym Karwackim
Aneks 159: „GRYGER” GRZEGORZ KARWACKI znany malarz i snycerz poznański
w XVII wieku
Aneks 160: REWELACJA: rozliczenia majątkowe Karwackich w 1503 roku
Aneks 161: REWELACJA: ANDRZEJ KARWACKI pod Lwowem już w 1537 roku
Aneks 162:…. ..from Weyburn SK Canada
Aneks 163: ...a jednak też na Litwie - Juciuny w XVII w
Aneks 164: Karwaccy z Mińskiego / Wołyń w 1800 ........
Aneks 165: Greyberowie z Pękowic i inne
xxxxxxxxxxxxx
Aneks 166 h : duplikaty aneksów 67-74:
x Aneks 67: rodzina CARR Karwackich w USA
x Aneks 68 OPUSZCZONY DOM KARWACKICH gdzieś pod Szczecinem
x Aneks 69 :...w przeszłosci GIMNAZJALIŚCI w Krakowie i Mielcu
x Aneks 70: Karwaccy z PRONIEWSZCZYZNY
x Aneks 71: snycerz poznański GRZEGORZ KARWACKI
x Aneks 72: Karwaccy z Zamościa w ZWZ AK
x Aneks 73; poeta Marian Karwacki z Chwaliszewa w Poznaniu
x Aneks 74: JAN KARWACKI z Sieradzkiego osiedla się w Gaworzycach
Aneks 166 g : duplikat aneksu 75:
x Aneks 75: Karwaccy z Paśmiech k. Kazimierzy Wielkiej
Aneks 166 f : duplikaty aneksów 76-82:
x Aneks 76: Karwacki..Piechocki ..Kasinski. Lubczynski....... Stężycki
x Aneks 77: Kinga Karwacka z Ciechanowa Kosowa Lackiego
x Aneks 78: Beata Karwatzki-Gaworek gniazdo warminsko-mazurskie ..
x Aneks 79: Ks. Jan Karwacki Rusiec 1870-6
x Aneks 80: "czarna karta" nazwiska z 1919 roku
x Aneks 81: KARWACKI PAWEŁ LEON prof. med. ppłk.
x Aneks 82: Pułkownik Stanisław Karwacki (1925-2010)
Aneks 166 e : duplikat aneksu 83: Projekt wielkopolski – metryki ślubne XIX w
Aneks 166 d : duplikat aneksu 84: z kwerendy u Mormonow w SYDNEY Brudzew
Aneks 166 c : duplikaty aneksów 85-90:
x Aneks 85:DO LEGIONOW z KIELECKIEJ HANDLOWKI:
x Aneks 86: JERZY KARWACKI – pamięci ofiar stanu wojennego
x Aneks 87: PAN KARWACKI u de Bobrowicza
x Aneks 88: Koligacje z Bulińskimi (Buliński)
x Aneks 89: koligacje z Bilińskimi (Biliński)
x Aneks 90: z dziejów Karwacza
Aneks 166 b : duplikaty aneksów 91-93:
x Aneks 91: zwiazki Karwackich z Pileckimi ?
x Aneks 92: WARSZAWA tropy Karwackich
x Aneks 93: o Reginie Karwackiej-Ostrowskiej z Knyszyna
Aneks 166 a : duplikaty aneksów 93-97:
x Aneks 94: 1700 Pastor Otto Wilhelm Karwacki (Karwatzki) z Dąbrówna
x Aneks 95: KARWACKI’s Cambria PA
x Aneks 96:wiersze o Karwaczu
x Aneks 97: ... w Gułagu Miedzianka
Aneks 166 : duplikaty aneksów 96-103:
x Aneks 98; sw. Maksymilian Kolbe do o. Alojzego Karwackiego
x Aneks 99: Lista emigracyjna Karwackich na Ellis Islands
x Aneks 100: Gorodok Chmielnicki .. Karwaccy na Podolu od 500 lat
x Aneks 101: o osadnictwie Podlasia
x Aneks 102 : KARWECCY z Bydgoszczy / Kostrzy / Zielonej / Targoszyna
x Aneks 103: Karwaccy u IGNACEGO KARPIŃSKIEGO

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

DALSZE ANEKSY od 167:
Karwacki's /// Archiwum : aneksy 167... n
http://www.genealogia.okiem.pl/forum/vi ... t=16658cdn

Aneks 167
Aneks 104: lustracja na Uniwersytecie Śląskim…. rozpracowywał Karwackiego
Aneks 105: o Marii Karwackiej z Dziurowa koło Brodów
Aneks 106: 52 lecie Janiny i Jana Karwackich z Helenowa Starego
Aneks 107: „KOWACKA” klan w Starej Wsi koło Krakowa
Aneks 108: METRYKI LITEWSKIE… o Karwackich
Aneks 109: Białochorwaci z Małopolski…
Aneks 167 a
Aneks 110: KARWACKI’s in US History
xxxxx
Aneks 168: Marcin Karwacki (1768-1837)..... rewelacja STARA APTEKA Karwackich w Jedrzejowie
Aneks 169 : JERZY Ludwik KARWACKI ginie na Pawiaku w 1942 roku
Aneks 170 : . Stanisław KARWACKI STANISŁAW (1700-1759); SJ w Wołkowysku 1737- 40
Aneks 171 : Tomasz KARWACKI TOMASZ SJ, ks. profesor (1708-1779)
Aneks 172 : ks. Radziwiłł o przyjaźni z Karwackim
Aneks 173 : Historia Rytwian a genealogia Karwackich
Aneks 174 : Stanisław Karwaczki z Makowa w 1563 r. dostawcą dworu
Aneks 175 : Nowe o Karwackich w Kaliszu w XVII w…
Aneks 176: Właśc. wsi w 1930 - 1939 r. woj.wileńskie
Aneks 177 : Mistrzowie cechu nożowniczego 1684 i 1726 w Krakowie
Aneks 178 ; .. o. Piotr Karwecki (werbista) 1933-2000
Aneks 179: w 1403 r. 30 lipca Nelaskarius de Karwacz
Aneks 180: Johan., Graf en zu Tenczyn, Namens Karwaski
Aneks 181 : Stromiec 1766 organista JAN KARWACKI
Aneks 182: JAKÓWKI 1650 stare podlaskie gniazdo
Aneks 183: WITOWICE 1600 - stare puławskie gniazdo
Aneks 184: BELSKIE Hrubieszów
Aneks 185: Nowe metryki Łosickie i lubelskie
Aneks 186: ..urodził się Karwaski na stopniach tron
Aneks 187: Zagadkowy Karwas/cki ?
Aneks 188 : adresy Karwackich w Krakowie XVII/XVIII w (PROBLEM ZMIAN NUMERACJI DOMÓW)
Aneks 189: Generał Pilot ANASTAZY KARWACKI ze Smoleńska
Aneks 190: Z Geneteki Polskiej ŁODZKIE GNIAZDA..
Aneks 191: KARWACCY W NIEWOLI MOSKIEWSKIEJ na Syberii XVI/XVII/XVIII w
Aneks 192: z geneteki polskiej na Podlasiu XVII-XVIII
Aneks 193: .. pod Wiedniem i w kawalerii..
Aneks 194: kpt AK Ryszard Karwacki
Aneks 195: wrześniowe peregrynacje..
Aneks 196: Szymon Konarski... mąż Marii Karwackiej
Aneks 197: Ulubieniec Cezara i inne w II RP
Aneks 198:.. w literaturze litewskiej
Aneks 199: Ryszard Karwacki poeta krytyk Tuwima
Aneks 200: : hm January Karwacki prawnik lubelski
Aneks 201: Kresowa „eurozajatycka” diaspora Karwackich (na podstawie : „odnoklassniki.ru”) : UKRAINA, BIAŁORUS, LITWA, MOŁDAWIA, ROSJA, SYBERIA, KAZACHSTAN, DALEKI WSCHÓD (Chabarowsk, Sachalin)
Aneks 202: 2 września 1664 nob. KARWACKI
Aneks 203: ucieczka na Kresy...
Aneks 204: Nowe gniazda wielkopolskie (Baza „Basia”)
Aneks 205: W Metryce Koronnej 1664 Marianna z Karwa
Aneks 206: Dar Elżbiety Karwackiej: plaszcz turecki
Aneks 207: Dąbrowice krośniewickie pragniazdo łeczyckie
Aneks 208: MICHAŁ KARWACKI 1944-2013
Aneks 209: BARTEK KARWACKI z Lubartowa
Aneks 210: w " katalogszlachty.com"
Aneks 211: JEAN HRABARCHUK (nee KARWATSKI) 1920-03
Aneks 212: SULMIERZYCE pierwsi Karwaccy
Aneks 213: ANTONI KARWACKI z Ostrowa Wlkp
Aneks 214: sprawiedliwi na Podolu
Aneks 215: Eustach Karwaski kochanek .. Loli Monte
Aneks 216: Z bazy mormonów: Limanowa.. Mielec.. Tarnów XIX w
Aneks 217: Z bazy mormonów: LUBLIN XIX/XX
Aneks 218: .. mormonów .. CHLEBICZYN Podole Bukowi
Aneks 219: gniazdo w Mirowie czestochowskim
Aneks 220 : Karwaccy rodem z Lidzbarku Warmińskiego w Meklemburgii
Aneks 221: Karwatzky w Berlinie
Aneks 222: W Anglii już w XVIII w ???
Aneks 223: 3 WALENTYCH KARWACKICH w Krakowie w pol. XVIII w.
Aneks 224: Karwaccy AFRYKANIE w Kamerunie, RPA, Syjamie
Aneks 225: Karwacki i Radziwiłl dla Juraty
Aneks 226: Olsztyn 1928 wyrok za pobicie
Aneks 227: Na Białorusi SWISŁOCZ GÓRNA
Aneks 228: Gniazdo MIRÓW częstochowski (MSTÓW, REDZINY)
Aneks 229: śluby wielkopolskie XIX w
Aneks 230: Nowe dane o BRODACH Iłżeckich z XVII w.
Aneks 231: KARWICCY z Sulmierzyc krotoszyńskich
Aneks 232: KARWECCY z Kujaw
Aneks 233; KARWATKA - Karwatkowie wolsztyńscy
Aneks 234: KARWATA : Karwatowie na Kujawach
Aneks 235: Tom XIII Miniakowskiego : Elita koronna – rodziny senatorów i ministrów: Tom XI Minakowskiego: Elita żmudzka i nadniemeńska
Aneks 236: Liceum sw. Anny w Krakowie 1819
Aneks 237:Ramzes Karwacki (tłumacz lit. ros.) lata 50-60
Aneks 238: Karwaccy z Parysowa (PARYSÓW k. Garwolina)
Aneks 239: Właściciele wsi w 1926 - 1939 r. w woj. Wileńskim Korawacki-Karawacki-Karwacki ?
Aneks 240: PIERWSZE SLUBY WARSZAWSIE u sw. Krzyża (z geneteka polska..
Aneks 241: Rodzina Karwackich w Sobotnikach
Aneks 242: FRANCISZEK KARAWACKI vel Karwacki : poeta litewski, agent bolszewicki, komunista działacz PPR, dysydent …
Aneks 243: w Rydze....
Aneks 244: w Dywitach na Warmii.
Aneks 245: KARWASKI w Polsce
Aneks 246: Karwaccy w Powstaniu Warszawskim
Aneks 247: KARWACKA za Waliszewskim z Otockimi
Aneks 248: Gniazdo Brzozdowce Hranki slub 1843 :182
Aneks 249: na Ukrainie dzis...
Aneks 250: Karwatzki na Warmii
Aneks 251: unicka rodzina Z Hołowczyc
Aneks 252: Sokolniki wieruszowskie 1809
Aneks 253: Jędrzejów: Jan i Paulina z Urbanowiczów
Aneks 254 : KARWACCY w informatorach przed I WOJNĄ SWIATOWA
Aneks 255 : KARWACCY w informatorach przed i w trakcie II WOJNY SWIATOWEJ
Aneks 256 : General Fieldorf August Emil uczniem prof. KARWACKIEGO
Aneks 257: Na emigracji we Francji 1837-8 : FRANCOIS KARWACKI z Krakowa
Aneks 258: Z Rajgrodu i Bielska Podlaskiego….w Ziemi Wiskiej
Aneks 259: Metryki wołynskie Karwackich
Aneks 260; legitymizacje podolskie 1782-1883 (patrz też aneks 449)
Aneks 261: wyewakuowani z ZSRR
Aneks 262: Wykaz rodzin wojskowych wywiezionych
Aneks 263: Piotr Karwecki ciekawie o .. Białorusi
Aneks 264: Julian Karwacki powieszony 4 VIII 1863
Aneks 265: Stare szlacheckie gniazda poleskie i wołyńskie
Aneks 266 ; rok 1820 ALEKSANDER syn Jana KARWACKI / Александр Иванов Карвацкий ; pod Kijowem
Aneks 267; PRASTARE gniazdo syberyjskie w Tobolsku (nowe inf.)
Aneks 268: Karwaccy Afrykanie ..(2)
Aneks 269: Karwatzki z Berlina w Brazylii od 1887
Aneks 270: „KARWATZKI” w MyHeritage
Aneks 271: Najstarsze migracja Karwackich z Niemiec do USA
Aneks 272: KARWACKI wśród dekabrystów 1825 roku
Aneks 273:Nowe metryki w genetece (10.X.2014) (głownie Mazowsze Zachodnie; rejon Mławy- Drobina))
Aneks 274: Kolekcja Karwackich „ Carvacchische” w Kassel, Westfalia
Aneks 275: Szlachcic JAN KARWACKI urz. Celny 1772 w mci Wapnio
Aneks 276: Tajemnica śmierci Stanisława Stanisławowicza Karwackiego; ojca Wacława założyciela gniazda Chersońskiego
Aneks 277: ok. 1700- 1750 r. nobilis KARWACCY w Zagórzu Kłobuckim
Aneks 278: FRANCISZEK KARWACKI w Częstochowie nr 152 ul. Warszawska / rok 1819
Aneks 279: Nob. Karwaccy w Golędzinie k. Radomia
Aneks 280: Nob. JAN KARWACKI stracony w Cieszynie w 1657 r.
Aneks 281: Katarzyna Karwacka Stefanowa Skowrońska (1798-1855) z Dżurkowa Kołomyjskiego
Aneks 282: Katarzyna Karwacka Wojciechowa Wejman z mci DZIERZBIN ( 7 km na NE od Zbierska)
Aneks 283: Karwaccy z PROZOROK głębockich we „Wspomnienia Babci Stasi”
Aneks 284: Ks. JAN KARWACKI proboszcz Chojnego pod Sieradzem 1857-8
Aneks 285: Stud. med. Leon Paweł Karwacki (potem słynny lekarz warszawski i prof.UW) bywa na wakacjach w pałacu Popielów w mci Turna (pow. węgrowski)
Aneks 286: KARWACKI M. na liście płac u Radziwiłłow nieświeskich 1805-1806 w Łachewie
Aneks 287: Karwaccy w Lubaszczu pod Nakłem
Aneks 288: JAN ogrodnik w Koninie 1918
Aneks 289: KARWACCY (seniorzy) w KRS
Aneks 290 : JERZY KARWACKI przyboczny Edwarda Gierka
Aneks 291: Nazwisko „KARWACKI” wśród unikalnych w genealogii rosyjskiej
Aneks 292: ODNOTOWANI w genealogii rosyjskiej
Aneks 293: Doc. fizjologii IGOR Mikołajewicz KARWACKI z BRYKULIA / Брыкуля 20 km na S od Szepietowki chmielnickiej
Aneks 294: Pensja u pani Karwackiej w Warszawie
Aneks 295: Postawy społeczno-polityczne ziemiaństwa w latach ...
Aneks 296: ... ślady miechowskie
Aneks 297: MARIA KARWACKA malarka lata 30te.
Aneks 298: Marya z Karwackich, wdowa po Józefie Urbanowskim
Aneks 299: Stare gniazda wołyńskie Karwackich
Aneks 300: Prom Pana Karwackiego w Gdańsku
Aneks 301: Kolejne tomy elity Miniakowskiego XV (Podlasie) , XVI (Wielkopolska posłowie), XVII (Czernichowskie)
Aneks 302: Na Litwie Hoduciszki i Sobotniki
Aneks 303: FRANCISZEK KARAWACKI *) vel Karwacki : komunista i poeta polsko-litewski,
Aneks 304: Agent sowiecki w PPR: FRANCISZEK KARAWACKI
Aneks 305: BERNARD KARAWACKI muzyk Opery w procesie marcowym
Aneks 306: Generał Karawacki vel Anastazy Zinowiewicz Karwacki
Aneks 307: Inni Karawaccy w Urugwaju i Szwecji
Aneks 308: Karwacki w Udrycku wołyńskim
Aneks 309: KRZYŻ "karawacki"
Aneks 310: XII 1944 z Baranowicz do Piły
Aneks 311: Piotr Karwacki... parcele w Komorowie
Aneks 312: Z Łucka do Kłodzka
Aneks 313: Boglewice.. Tarczyn
Aneks 314: Powstańcy warszawscy
Aneks 315: Nekropolie Karwackich
Aneks 316: Wojciech i Anastazja Karwaccy w Chinach 1935/6
Aneks 317: Plan miasta Krakowa Ignacego Enderle z lat (1802-1805) 1807-1808 tak zwany senacki wraz z wykazem realności miasta z początku XIX wieku
Aneks 318: Historyczne gniazda ukraińskie: Bukaczowce, Brzozdowce / - wice , Zabłotów, Proszowa, Horpin, Cygany…
Aneks 319: STANISŁAW KARWACKI i EMILIA BŁEDOWSKA z Zuzela nurskiego
Aneks 320 : Wojskowi osadnicy w Bortnicy na Wołyniu
Aneks 321: Wacław zastrzelił przyjaciela.. 1930
Aneks 322: Zesłani za Ural w 1945
Aneks 323: Karwaccy - Jerzy Gapys „Postawy społeczno-polityczne ziemiaństwa w latach 1939-1945”
Aneks 324: Zbigniew Ossoliński o „hetmanie” Karwackim…
Aneks 325: MATEUSZ KARWACKI z Pilicy (1393-1794) "Pilica.Zarys dziejów miejscowości" ; ks. H.Błażkiewicz; strona 96
Aneks 326: Tragiczne Rakowiska….
Aneks 327: nob.KARWECCY (vel Karwaccy) z Korkożyszek wileńskich k. Podbrodzia (na NE od Wilna)
Aneks 328 : Karweccy z Białorusi w genetece polskiej
Aneks 329: TRZEMIETOWO stare gniazdo Karweckich w kuj-pomorskim
Aneks 330 / 260 oczątek sukcesji podolskiej jeszcze raz
Aneks 331: Rodzina Karwackich z Brzuski / Huty Brzuski k. Birczy 10 km na W od Przemyśla
Aneks 332 : Nob. Karwaccy z mci Cerekiew/Sławno m. Kasprowicami a Slepowronem na W od Radomia
Aneks 333: Gniazdo Królewo płońskie
Aneks 334 rzewodnik Warszawski na rok 1869
Aneks 335 : Karwacki Aleksander (Dr) Ogrodnictwo warzywne
Aneks 336 : "Disciplina militaris" w wojskach Rzeczypospolitej do połowy XVII wieku
Aneks 337 olish students at the University of St. Andrews:
Aneks 338 : Metryki Jędrzejowskie….
Aneks 339: Slub – 1861 - Karwackiego z Sylwią Majewską z SOKOLINA
Aneks 340 :Józef Karwacki z Ostrówka k. Łęcznej
Aneks 341: Pierwsze lata Sebastiana i Emilli Karwackich w Sieciechowicach !!!!
Aneks 342 : Fryderyk Fredlein świadkiem na ślubach Jerzego Samuela Bandtkie i Ludwika Kosickiego
Aneks 343:Gniazdo MELCHÓW lelowski i Gidle 1778 -
Aneks 344: GROSZKI i NAGUSZEWo k. Dabrówna pomiędzy
Aneks 345: Rodzina nob. PIOTRA i Ludwiki z Mikulskich Karwackich z Domaniewic (Nowe Miasto /n.Pilicą)
Aneks 346: Unickie (łemkowskie ?) GNIAZDO KOMANCZA i BIRCZA
Aneks 347: Sebastian Jan Karwacki SEBASTIAN JAN Kasiński-KARWACKI (1824-1903) (biogram pradziadka)
Aneks 348: dwa śluby w Sieciechowicach
Aneks 349: NOWE "stare" metryki warszawskie odk. 19 marzec 2015
Aneks 350 ; OJCÓW 3; siedziba Karwackich XVII-XIX w.
Aneks 351: Sluby prapradziadków Kosickich w Krakowie (NPM, sw. Marcina)
Aneks 352: XVIII gniazdo w Pilicy...
Aneks 353: gniazdo Kuźmy Dmosin ...
Aneks 354: metryki praprapra-dziadków Kosickich z Bolesławca
Aneks 355 : KAZIMIERZ ALEKSANDER (1828) KARWACKI …odnaleziony brat Sebastiana Jana (1824)
Aneks 356: nobil 1764 Antoni Karwacki z Zagrodnicy
Aneks 357: Podcechmistrz St. Karwacki Lubartów
Aneks 358: gniazdo ZAGROBA drobinska
Aneks 359: ks. Michał Karwacki z Sokołowa Podl
Aneks 360: Gniazdo SMONIOWICE ; par. Wrocimowice racławickie 12 km NEE od Słomnik
Aneks 361: PIENIĄŻKOWICE zagon KARWACKI
Aneks 362 : (1768-1837) Marcin Karwacki aptekarz jędrzejowski (Jedrzejów 5) około 1835/1836 sprzedał dom i aptekę WOJCIECHOWI FRANZIA z Kielc
Aneks 363: Dzieci dr med. Aleksandra Karwackiego i Anieli Stacherskiej z Krakowa po 1863 osiedli w Warszawie);
Aneks 364: Metryki katedry kieleckiej
Aneks 365 :Karwaccy z mci. PLUDWINY i KUROWICE rzgowskie
Aneks 366: EUFROZYNA Zagajewska (1772-1848) 1 voto Amf 2 voto Karwacka
Aneks 367: Linia zakopiańska ma rodowód z Sokołowa Podlaskiego
Aneks 368: METRYKI w par. Dzierzgowo : Stegna, Dzierzgowo, Dzierzgówko, Choszczewko, Krery, Dobrogosty
Aneks 369 : POWRÓT z Warmii NA MAZOWSZE po 200 latach
Aneks 370: JPanna (nobil) 1806 Marianna Karwacka z Pawłowa w Zagnansku
Aneks 371: 1816 Michał Karwacki z Koniomłotów
Aneks 372: Geneteka: Brody-Krynki świętokrzyskie
Aneks 373: Geneteka łódzka; nowe metryki
Aneks 374: Gniazdo Grabowo łomżyńskie
Aneks 375: Geneteka: PRZASNYSZ
Aneks 376 : 5 slubów Mateusza Karwackiego z Krery k. Dzierzgowa
Aneks 377: nowe metryki wielkopolskie
Aneks 378: nowe metryki family search
Aneks 379: D. Szymon Karwacki administrator Grzegorzewic sieciechowickich (1730-50 ?)
Aneks 380; Geneteka Grzymałow tarnopolski
Aneks 381: Geneteka KRÓLEWICE sulisławickie
Aneks 382: Geneteka KONIEMŁOTY sandomierskie
Aneks 383: Geneteka Pinczów (Włochy, Brzeście)
Aneks 384: Geneteka Sandomierz - katedra zgony
Aneks 385: Geneteka Staszów / urodzenia zgony
Aneks 386: Geneteka IWANISKA
Aneks 387: Geneteka Klimontów
Aneks 388: Geneteka Gożlice
Aneks 389: Geneteka Trzykosy – Koprzywnica
Aneks 390 : Geneteka RZĘDZIANOWICE - Mielec
Aneks 391: Geneteka GORZYCE 2 km od Sandomierz na Stalowa Wole
Aneks 392: Geneteka gniazdo Brzuska / BIRCZA na N leży Huta Brzuska (skany przemyskie brak dostępu) na SW od Krasiczyna-Przemyśla
Aneks 393: Geneteka gniazdo KOMANCZA (grkat)
Aneks 394: STARE radomszczańskie korzenie gniazd jurajskich
Aneks 395: GENETEKA gniazda czestochowskie: Mirów i Częstochowa
Aneks 396: Karwowie w Ogrodzieńcu
Aneks 397: Geneteka gniazdo podlaskie PRZYTULANKA Trzcianne
Aneks 398: KORWACKA i KORWACKI w błędach metryk
Aneks 399: Gniazdo KOBYLIN BORZYMY tykocińskie
Aneks 400 : dom „karwaczyka” Sławetnego Stanisława Karwackiego - praprapradziadka (brat Franciszka) na Kazimierzu (1760-1800)
Aneks 401: dom honesti Franciszka Karwackiego (brat Stanisława) na Stradomu ( 1772-1803)
Aneks 402 :Zmarła Ludwika Karwacka
Aneks 403 :Zmarl Jerzy Leszek Karwacki
Aneks 404: POWIESC o prof. Leonie Pawle Karwackim
Aneks 405: Adam Karwacki absolwent św. Anny 1814
Aneks 406; Dr med. Aleksander Karwacki – ogrodnik
Aneks 407; Dzieła o. Alojzego Karwackiego
Aneks 408: W szeregach AK (Ochota) Michał Karwacki „Sowy”
Aneks 409: Hetman Stanisław Żółkiewski o Janie Karwackim 1615
Aneks 410:Almanach sceny polskiej - Strona 63 : HERBERT KARWACKI
Aneks 411: Geneteka BRODY kryńskie od XVII w
Aneks 412: Z Baryczki k. Janowca do Radomia (XVIII-XIX w)
Aneks 413: ZA ZASŁUGI DLA MIASTA TURKU
Aneks 414: Warianty nazwiska Karwacki (łacińskie)
Aneks 415: Karwaccy herbu Leliwa skąd pochodzą ?
Aneks 416: Karwaccy analiza rodowodu - w Genway
Aneks 417: Losy domu Marcina Karwackiego w Jędrzejowie
Aneks 418: Helenka Karwacka w 1842 roku w szkole w Jędrzejowie
Aneks 419: Francke geometra królewski w 1780 roku
Aneks 420:Slub w Niemirowie 26 stycznia 1670 roku
Aneks 421: Leopold Mateusz Karwacki ur 1842
Aneks 422: Indeks księgi zmarłych Starachowice
Aneks 423: Metryki warmińskie
Aneks 424: W listach hetmana do Zygmunta III Wazy
Aneks 425: Geneteka: stare gniazda łowickie
Aneks 426: Geneteka: stare gniazda łęczyckie
Aneks 427: Geneteka ; MIASTO ŁODZ i Pabianice
Aneks 428: Geneteka stare gniazda sieradzkie i wieluńskie
Aneks 430 : Skąd Nelascarii de Carwacz 1427 ?
Aneks 431: Jerzy Karwacki śledczy oficer UB w Łodzi
Aneks 432: Auleytner Wacław o Paśmiechach…
Aneks 433:Elity I RP cd tom XVIII Elita łęczycko-rawska
Aneks 434: Popiersie Leona Karwackiego 1903
Aneks 435: Adamina Karwadzka w Krynicy w 1885 roku
Aneks 436 : Poeta z Chwaliszewa .. prawnuk snycerza Grzegorza Karwackiego (XVII w) Marian Karwacki
Aneks 437: Raper Marcin Karwacki…
Aneks 438: Uniwersał Jana Kazimierza z nominacją Jana Karwackiego
Aneks 439 : Inz. Janusz Karwacki u zarania Zagłebia Miedziowego 1961−1964
Aneks 440 : Weterani …
Aneks 441: Tadeusz Karwacki (1922-1999) – dziennikarz, publicysta
Aneks 442: Zmarł ppłk. mgr farm. WIESŁAW KARWACKI -
Aneks 443: Marek Karwacki (1947-1992)
Aneks 444a: w kregu rodziny L. Kosickiego (II pol. XIX w.)
Aneks 444b: w kregu rodziny L. Kosickiego (II poł. XIX w.)
Aneks 445: U ZARANIA rodu KARWACKICH w XIV w.
Aneks 446: Prezydent Józef Dietl……wybrane elementy genealogii …
Aneks 447: Na Kazimierzu w połowie XVIII w praprapradziadek Stanisław chirurgiem.. w Krakowie..(.STANISŁAW i syn MARCIN KARWACCY)
Aneks 448a-g (patrz tez 1 a.b.) : Rodzina Karwackich w Krakowie w XVII-XIX wieku
Aneks 449: (patrz też aneks 260): LEGITYMIZACJE KARWACKICH W ZABORZE I (1772) AUSTRIACKIM na Ziemi Buskiej i Podolu Zachodnim galicyjskim w roku 1782 oraz po II i III rozbiorze moskiewskim na Podolu Wschodnim
Aneks 450 : BOJAROWIE KARWACCY… (patrz też aneksy 129 i 267)

NOWA ZAKŁADKA
Aneks 451: Problemy adresowe w Krakowie XVIII/XIX w numeracja ze spisu Staszicowskiego 1790-92 odniesiona do planu senackiego 1805 (Endlera); patrz tez aneksy 188, 317 oraz post 54.
Aneks 452: MARCIN i TOMASZ KARWACCY bracia w Jędrzejowie 1790/2
Aneks 453: starsze korzenie gniazda Bukaczowce (korekta 24 kwiec 2016 ) patrz też aneks 318
Aneks 454: Gniazdo ZDZIWÓJ k. Chorzel (Warmia-Mazowsze)
Aneks 455 : Gniazda wołyńskie (konsolidacja)
Aneks 456 : Pragniazda ukraińskie Karwackich
Aneks 457: Ważna metryka krakowska z 1810 roku
Aneks 458 : Karwacki Wieńczysław w: „Sędziowie w II Rzeczypospolitej” Lech Krzyżanowski
Aneks 459: Stare gniazda : Wojsławice, Chruścice, Chotel Czerwony, Chorzelów, Widawa, Sokolniki, Kurzeszyn, Bobrowniki, Kaszewice
Aneks 460… (patrz też 360) :GNIAZDA SŁOMNICKIE : Łętkowice, Smoniowice, Wrocimowice
Aneks 461: W archiwach IPN
Aneks 462: Młudnice / Młodnice 10 km na W od Radomia; 3 km, na S od Przytyku ; 8 km na SE od Kadzi i Potworowa
Aneks 463: Gniazdo repatriantów Karwackich w gorzowskim
Aneks 464: Geometra rządowy Jan Nepomucen Karwacki syn nob. Piotra Karwackiego i Ludwiki Mikulskiej
Aneks 465: W spisie ludności Łodzi 1916-1921:
Aneks 466 : Korzenie gniazda Mielec
Aneks 467: Karwaccy chrzestnymi w Jędrzejowie 1798-1802
Aneks 468 : Kraków w roku 1787 …
Aneks 469 :STARE GNIAZDA „zamojskie”
Aneks 470 a, b: STARE GNIAZDA : „łosicko-bialskopodlaskie”
Aneks 471 a,b,c,d: STARE GNIAZDA: lubelskie”
Aneks 472. O tej co uratowała Kraków w 1846 roku : Julianna Józefa Ewa Karwacka – Gradowitz
Aneks 473 : Sąsiedzkie problemy Franciszka Karwackiego na Stradomiu w 1783 roku
Aneks 474 : Praprapradziadkowie Józef i Regina Buliński
Aneks 475 : Kolejne dzieci Ludwika Kosickiego..(patrz tez post: Biogram prapradziadka Ludwika Kosickiego)
Aneks 476: Pierwsze dziecko Sebastiana i Emili Karwackich w 1848 w Krakowie (Sebastian uwięziony w Zamościu)
Patrz też aneksy 45, 341, 347, 355
Aneks 477 : Maria Lech Mirowska z Brazylii siostra dziadka dra Piotra Lecha
Aneks 478 : BIOGRAM dziadka Lech Piotr; dr wet., mjr WP (1880-1932)
Aneks 479: Elektorzy królewscy Karwaccy
Aneks 480: Maciej z Pieniążkowic (1863-1947)
Aneks 481: Karwacki Ramzes prawnik i tłumacz
Aneks 482: Drzewo Franckich z Miechowa
Aneks 483: Nazwiska Karwaczonka = Karwacka
Karwasz/czonok = Karwacki
Aneks 484: U Karwackich KOWALSTWO ogólnopolskie
Aneks 485: Nekrologii warszawskie cd
Aneks 486: Slady grodzieńskie
Aneks 487: Karwaccy z Kowackich w Owczarach ojcowskich
Aneks 488 Przysiega Hon Franciszka syna hon Bonifacego Karwackiego i Katarzyny małżonków prawych SYN
Aneks 489: Miasto bez murów – 650 lat Kleparza
Aneks 490 : Spotkanie z królową Belgów w 1955 roku
Aneks 491: Slub w Mogielnicy trembowelskiej
Aneks 492 : Suderwa wileńska (10 km NW )
Aneks 493 : Slub pradziadków Jana Wawrykiewicza i Julii Bonikowskiej w 1856 roku w Solcu
Aneks 494: Prapradziadkowie Bonikowscy ze Zborowa
Aneks 495: rok 1718 GRZEGORZ KARWACKI uzyskał stopień naukowy kandydata sztuk wyzwolonych w Uniwersytecie Jagiellońskim (uzup. aneksu nr 40)
Aneks 496: Pradziadek Marcin z rodziną w 1791 roku na Stradomiu i w Jędrzejowie
Aneks 497:Franciszek i Agnieszka rodzeństwo Karwaccy w 1790 u Pasternaka
Aneks 498: Gniazdo Chodów kłodawski
Aneks 499: Z Siewrukami na Podlasiu
Aneks 500 : Kolejne śluby w Kłobucku w połowie XVIII wieku
Aneks 501: Saga Iwaszkiewiczów.
Aneks 502: DUCHOWNI w klanie Karwackich
Aneks 503: śp. prof. dr hab. Helena Karwacka
Aneks 504: Karwaccy w Korzkwi pod Krakowem
Aneks 505 : Gniazdo Pilica kluczowe wśród jurajskich dla Krakowa
Aneks 506 a : HISTORIA KARWACKICH W KRAKOWIE XVII-XIX w. (Struktura rodzinna)
Aneks 506 b : HISTORIA KARWACKICH W KRAKOWIE XVII-XIX w. (Struktura rodzinna)
Aneks 507: Karwaccy u Bonieckiego
Aneks 508 : Geneteka Karwatzki na Warmii (patrz tez gniazda WARMIA-Ermland)
Aneks 509 : Geneteka GNIAZDO CHORZELSKIE (patrz tez gniazda mazowieckie)
Aneks 510 : Rzym-kat. (par. Huszlew) i grek-kat. (par. Swory); Gniazda mazowiecko-poleskie. POGRANICZE Mazowsza i Podlasia południowego (ZIEMIA WISKA)
Aneks 511 : Rzym-kat. (par. Sarnaki i Łosice) i grek-kat. (par. Chłopków. Gniazda mazowiecko-podlaskie; POGRANICZE Mazowsza i Podlasia
Aneks 512; Greko-katolickie GNIAZDA LUBACZOWSKIE Honiatyn
Aneks 513 : Gniazdo Zarki 3km na NEE os Myszkowa 2. poł. XVIII w.
Aneks 514: Gniazdo BEZNOSKOWCY par. Maków pod Kamiencem Podolskim
Aneks 515: Stare gniazdo chocimskie „Kliszkowcy - Uroczysko Karwacki”
Aneks 516: Kronikarz Bukowiny i Podola Dymitr Sergiejewicz Karwacki
Aneks 517: GNIAZDO KLISZKOWIECKIE pod Chocimiem na Bukowinie
Aneks 518: GNIAZDO Czerniowickie Bukowinie
Aneks 519: XVIII wieczne korzenie Fiodora Karwackiego w mci KRZYWCZE trembowelskie
Aneks 520: Geneteka nowe indeksy:1.III-1.IV. 2017
Aneks 521: KARWATKA ….Karwaccy od Karwatków ?
Aneks 522: rok 1457 JUWENAL KARWACZKA blacharz w Haliczu
Aneks 523: Jan Karwacki pod Częstochową 5 stycznia 1656
Aneks 524 : Piękne XVII wieczne gniazdo podhalańskie
Aneks 525: Zajęcia zawodowe Karwackich w Krakowie w XVII/XVIII wieku
Aneks 526: Odnotowane przyjęcia praw miejskich w Krakowie od połowy XVII w
Aneks 527: Baszta Rzeźnicza Prochowa III z domem Karwackich pod Bramą Nową
Aneks 528: Wspaniała genealogia rodziny nob. PIOTRA Karwadzkiego i Ludwiki Makulskiej
Aneks 529: GNIAZDO GRODZIEŃSKIE
Aneks 530: Rudno Górne dobra praprapradziadków Bulińskich i prapradziadków Kosickich (Kraków, Florianska 12)
Aneks 531: Marcin Karwacki w katastrze Mariana Potockiego w roku 1822 dla Jędrzejowa
Aneks 532: Drzewo 10 pokoleń z Безнісківці,
Aneks 533: Ród Gęsickich z Budzianowa na Podolu / potem Rawy Mazowieckiej
Aneks 534: KARWACCY na Wołyniu
Aneks 535: Geneteka nowe metryki IV - V 2017
Aneks 536: Konsolidacja rodziny Wawrykiewicz z Warwowic wiślickich
Aneks 537: Akt slubny ppor. Gradowicza i Karwackiej
Aneks 538: 1814 prapradziadek Ludwik Kosicki kollaborant języka greckiego w szkole departamentalnej w Krakowie
Aneks 539: Karwaccy w regestach czynszowych Krakowa (Regestr censuum civitatis Cracoviensis) 1 połowa XVIII w
Aneks 540: Nowe indeksy geneteki polskiej czerwiec 2017
Aneks 541: Szlacheckie metryki z 1666 r. i 1682 r. w Słaboszowie
Aneks 542: Szlacheckie metryki 1777 r z mci Didkowce tarnopolskie
Aneks 543: Karwacki, -a ? : CH / Harwacki, -a / Chorwacki, -a / /Korwacki, -a (Aktualizacja aneksu 398)
Aneks 544: Karwacki a nie Karwocki .. błędy metrykalne NOWE " bardzo stare" gniazda
Aneks 545: Knowiakowski …. i Kotoński
Aneks 546: KRAWACCY czy Karwaccy ?
Aneks 547: Jasiniec (ЯСИНЕЦЬ) dubrowicki na Wołyniu
Aneks 548: Geneteka lipiec 2017
Aneks 549: Litwa szlacheckie gniazdo…. Korkożyszki
Aneks 550: Karweccy w genetece sierpień 2017
Aneks 551 : ZAJAZD Jana Nepomucena Karwackiego na Kleparzu (1760-1795)
Aneks 552: Przysiega obywatelska 1792 w Krakowie
Aneks 553: Praprapradziadek Józef Buliński rodem z Mrzygłodu osiada w Krakowie
Aneks 554: Plk Zygmunt Czesław Karwacki z Lublina
Aneks 555 : ks. Franciszek Karwacki z parafii Matki Bożej z Góry Karmel w Mount Carmel, w Pensylwanii
Aneks 556 : Zmarł ppłk. mgr farm. WIESŁAW KARWACKI
Aneks 557: Miejscowości KARW….
Aneks 558: Mieszkańcy Kleparza 1767/68 rok
Aneks 559: Slub Pawła Karwacki / Harwacki w Buczaczu w 1763 roku
Aneks 560: Archiwalne wypominki….
Aneks 561: Jan Karwacki obrona Częstochowy 360 lat temu
Aneks 562: 1770 Walenty Karwacki placi kontrybucje wojskowe na Kazimierzu
Aneks 563: SPIS KAMIENIC i DOMÓW na Kazimierzu w 1770 roku
Aneks 564 : Optułowicz z Krakowa / Beklewski z Warszawy koligacje do (1828) Kazimierz Aleksander Karwacki z Jędrzejowa:
Aneks 565 : Geneteka nowe metryki VIII- 4 IX 2017
Aneks 566 : Kontrakty praprapradziadka Stanisława Karwackiego*) Z 1784 i 1785 roku
Aneks 567 : Akt 20.IX.1784 sprzedaży domu na Stradomiu Piotrowi Librowskiemu
Aneks 568 : Z wyciągu alfabetycznego właścicieli kamienic w Krakowie 1771 – 1809
Aneks 569 : Fantastyczne zaświadczenie lekarskie z marca 1778 roku w Krakowie
Aneks 570 : KSIEGA OBYWATELOW Osiadłych MIASTA WOLNEGO STOŁECZNEGO I WYDZIAŁOWEGO KRAKOWA Cyrkułu kazimierskiego w 1792 roku
Aneks 571: Nota starszych cechu murarskiego na Kazimierzu dla Szlachetnego Magistratu Ekonomicznego i Policyjnego ok 1780 roku
Aneks 572: POZWY kazimierskie ZŁOŻONE przez / przeciwko Karwackim
Aneks 573: Kontrybucje szwedzkie 1702…1709.
Aneks 574: Stare 1656 gniazdo jurajskie Piersne / Pierzchno kłobuckie oraz Zagórze
Aneks 575; gniazdo Monasterzyska 10 km na w od Buczcza w tarnopolskim; 30 km na SW od Trembowli
Aneks 576; Ślady w nekropolii jędrzejowskiej ..
Aneks 577: Akt małżeństwa pradziadków Sebastiana Jan
Aneks 578: Geneteka nowe metryki 4 IX – 12. X. 2017 -29.XI
Aneks 579 : Grunty Karwaczkich w Szaflarach
Aneks 580: Slub Krzysztofa Karwackiego w Biskupcu warmińskim 17 września 1697 roku z Katarzyna Lorkówna
Aneks 581: Uwaga falsyfikaty postów
Aneks 582: Geneteka 3 styczeń 2018
Aneks 583 : KARWACZONKA / Karwacka córka / żona
KARWACZONEK / Karwacki syn
Aneks 584: Karwaccy w grobonet.com.
Aneks 585/1-2: Karwaccy w archiwach państwowych
Aneks 586: 1630 rok gniazdo BRODY oleskie / radziwiłlowskie
Aneks 587 : Gniazda parafii Olbierzowice sandomierskie ;Zalozycielem był Idzi Karwacki rodem z miejscowości TRZYKOSY
Aneks 588: GNIAZDA PARAFII Pawłow sandomierski : STYKOW, KUCZOW, MICHAŁOW
Aneks 589: Gniazdo nobil. Klonowa Skaryszewska SE od Radomia / powiat/ departament radomski
Aneks 590 : Gniazdo Kadzice w par. Kościelec
Aneks 591: Rodziny z Sulmierzyc krotoszyńskich
Aneks 592: Karwaccy w Archiwum Kleparskim
Aneks 593: Historyczna refleksja: dramat Podolan w XVIII wieku
Aneks 594 a :Slub Aleksandra Greyber i Wandy Karwackiej ; właścicieli Pękowic krakowskich i znanego salonu „bohemy krakowskiej”
Aneks 594 b : Geneteka geneologii Greyberów
Aneks 595: Jerzy Samuel Bandtkie II-gi teść prapradziadka Ludwika Kosickiego (tło rodzinne)
Aneks 596 : Lokalizacja kramów w rynku krakowskim XIV-XVII w *)
Aneksy 597 : Gniazdo Czastary i Wielun Geneteka 12 luty 2018
Aneks 598: Gniazdo Wola Cyrusowa par. Kołacinek
Aneks 599 : Nowe gniazda mazowieckie (12. II.2018) Troszyn Polski n. Wisła pod Płockiem
Aneks 600 : Nowe metryki Warszawa (15 II 2018)
Aneks 601 : Nowe metryki SLASKIE Czeladz - Sosnowiec
Aneks 602: Nowe metryki wielkopolskie (15 II 2018)
Aneks 603: Caców jędrzejowski 1700
Aneks 604: Helenka * (1830-1868) KARWACKA – Franciszkowa Dukwicz z Krakowa i Jędrzejowa
Aneks 605: Analiza sytuacyjna Placu Gółwnego / potem Matejki na przełomie XVIII/XIX w.
Aneks 606: Analiza sytuacyjna w rejonie ul. św. Krzyża na przełomie XVIII/XIX w
Aneks 607: INSTYTUT TECHNICZNY w Krakowie: fundator IT Szczepan Humbert i organizator IT Ludwik Kosicki
Aneks 608 :Karwacki w Słowniku Języka Polskiego Samuela Bogumiła Lindego str 970
Aneks 609: Kronika Emigracji Polskiej t. II Rok 1834
Aneks 610: Regina z Guzickich Karwacka
Aneks 611: NEKROPOLIĄ RODZINY Ludwika Kosickiego w najstarszej części cmentarza rakowickiego w Krakowie.
Aneks 612: Kosicki i Librowski współautorami Historii Narodu Polskiego
Aneks 613: Pileckie korzenie gniazda w Cherson na Krymie ?
Aneks 614: Gniazda tarnowskie
Aneks 615: Szlacheckie gniazdo spod Rawy Mazowieckiej
Aneks 616: Szlacheckie gniazdo z Maliszewka drobinskieg
Aneks 617: Wśród Karweckich jeszcze KARWACKA w Bydgoszczy 1750 ?
Aneks 618: Proces i egzekucja Jana Karwackiego w 165
Aneks 619: Zapis z 1616 roku dla Katarzyny Karwackie
Aneks 620: Skąd Karwaccy w Chrzanowie ?
Aneks 621: Archiwa kaliskie Karwackich ; Mikołaj 1802-1852
Aneks 622: Archiwa przesiedlenców Karwackich
Aneks 623: Dekret Stanisława Augusta o studiach lekarskich z dnia 11 kwietnia 1784
Aneks 624: HISTORIA DOMU KARWACKICH na Stradomu (Obecnie Stradom 19/21)
Aneks 625: Historyczne wedrówki Karwackich po Stradomiu krakowskim
Aneks 626: Stradom w kadastrze WM Krakowa i Galicyjskim
Aneks 627: Geneteka "nowe indeksy" 1 - 30 czerwiec 2018 , 28 czerwiec- 12 lipiec, 15 - 31 lipiec 2018
Aneks 628: Metryki krakowskie XVII/XIX w. (patrz też inne aneksy i posty)
Aneks 629: RODZINA "KARWATZKI" w Archiwum Państwowym w Olsztynie
Aneks 630; Problem: "historyczna numeracja domów w Krakowie"

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Nowa zakladka

Aneks 631 : A jednak Katarzyna Chronowska *) rodem z Karwacza rok 1640
Aneks 632 : Dożywocie na Dworszowicach Niemieckich potwierdzone w 1639 r
Aneks 633 : Ród GARNCARZY ; Zygmunt Karwacki z Białośliwia lepienie garnków ma w genach
Aneks 634: Stare gniazda w ziemi buskiej i trembowelskiej
Aneks 635: Slub Aleksandra Greyber i Wandy Karwackiej
Aneks 636 : Geneteka Karwacki : KARWASKA / KARWASKI
Aneks 637 : GNIAZDO PŁOCKIE
Aneks 638: Stare gniazdo litewskie JAKINTANY Gierwiaty
Aneks 639; Szlacheckie gniazdo w Krąkowie koło Góry w gminie Warta
Aneks 640: Od 500 lat na Warmii wydziedziczeni przez Państwo Polskie
Aneks 641: Wspomnienie z dzieciństwa …..z czasów „społecznej katastrofy” …
Aneks 642: Słynny LEONARD GALLI rzeźbiarz-kamieniarz królewski w domu po Karwackich / Librowskim na Stradomiu (obecnie nr 19)
Aneks 643: Weryfikacja adresów Karwackich na podstawie tek Schneidera
Aneks 644 : Nobil Anna Barbara Wiktoria Francka rodem z Pragi czeskiej teściowa Teresy Karwackiej
Aneks 645: 1759 Małgorzata Karwacka Nakielska
Aneks 646: Gniazdo szlacheckie MEŻYRÓW Winnicki / Makarow
Aneks 647: Nowe metryki dla Rytwian staszowskich
Aneks 648 :Nowe metryki 1 styczeń 2018 z geneteki polski
Aneks 649: Karwaczyk / Karwacik / Karwasik …… KARWACKI ????
Aneks 650 a,b,c,d : HISTORIA KARWACKICH W KRAKOWIE XVII-XIX w. (Struktura rodzinna)
Aneks 651 : KORZENIE GNIAZDA RYTWIAŃSKIEGO w GIESKACH w parafii Rozprza 10 km na SSW od Piotrkowa Trybunalskiego
Aneks 652: Gniazda parafii Iwaniska
Aneks 653: Geneteka 17 styczeń 2019
Aneks 653: Geneteka 17 styczeń 2019
Aneks 654: Gniazda parafii Dmosin
Aneks 655: Gniazda parafii Iwaniska
Aneks 656: Karwaccy z Karwacza na Rusi Czerwonej
Aneks 657: Karwaccy w służbie X. J, Wiśniowieckiego
Aneks 658: KARWACCY w Dobrzyniewie podlaskim za Władysława IV
Aneks 659: jezuita ks. Stanisław Karwacki młodszy spowiednikiem (1749/50) królewicza Jerzego Mikołaja Sasa (biskupa smoleńskiego), brata królewicza Jana Augusta Sasa
Aneks 66o: ks. Wincenty Karwacki proboszcz ze Skotnik (1942-1958)
Aneks 661: Karwaccy " A w Gidlach"
Aneks 662 :Gniazdo Plecka Dąbrowa pomiędzy Łowiczem a Kutnem (na E od Bedlna, SE Zychlina)
Aneks 663: Gniazda parafii Zmijewo Kościelne
Aneks 664 :Gniazda parafii KOŁACINEK gniazdo Wola Cyrusowa
Aneks 665: Tadeusz Greyber syn Aleksandra i Wandy z Karwackich z Pękowic
Aneks 666: SULMIERZYCE krotoszyńskie
Aneks 667: Gniazdo CHODÓW
Aneks 668: Gniazda kolskie, kępińskie i kaliskie
Aneks 669: Stare gniazda jędrzejowskie
Aneks 670: Stare szlacheckie gniazda opoczyńskie
Aneks 671: Władysław i jan Władysław ze Lwowa
Aneks 672: nobil Antoni Karwacki z Klonówka skaryszewskiego
Aneks 673: praprapra Florkowski Ber Buliński
Aneks 674: Zagórze (kłobuckie) korzenia gniazd jurajsko-krakowskich
Aneks 675 : Kujawskie gniazda nob. Karwackich w rejonie Kowala kujawskiego
Aneks 676: Rafał Marszałkiem Kurkowym w Krakowie 1 czerwca 2019 roku
Aneks 677: Gniazdo ROZDOL na S od Lwowa n. Dniestrem
Aneks 678 :1710 rok w Goraju we dworze
Aneks 679 :Nob. Józef Karwacki (ur 1777) possesor Lisów na N od Radomia
Aneks 680 :Gniazda parafii Zielonej Ciechanowskiej konsolidacja geneteki 1 wrzesnia 2019
Aneks 681 awid Karwacki (rodem z Poniatowej) ogrodnik warszawski Powiązkowska 25
Aneks 682: Henryk K dzierżawca dóbr Sokołow
Aneks 683: Gniew XVIII w....
Aneks 685:Trzemiętowo byszewskie XVIII ..
Aneks 686:Baby-Dąbrowice XVII/XVIII w łódzkie gniazda
Aneks 687: ... Chodel.....
Aneks 688: ..... Biała Podlaska.
Aneks 689: ... najstarsze gniazda lubelskie
Aneks 690: …Lubartów XVII/XVIII w
Aneks 691: .. Nowa Słupia ..
Aneks 692: .. Kłobia - Izbica Kujawska
Aneks 693: Kucharze dworscy
Aneks 694: karczmarze w Skarboszewie
Aneks 695: Metryki sieciechowickie
Aneks 696: Gniazdo Poznań i okolice
Aneks 697 : Gniazdo Warta
Aneks 698: Gniazda ostrzeszowskie
Aneks 699 : GNIEZNO ....
Aneks 700: Gniazdo Sulmierzyce Krotoszyn
Aneks 701 a, b. c : Gniazda kaliskie
Aneks 702 a, b, c, d : Gniazda okolic Koła i Konina
Aneks 703: Szlachcic heraldyczny Ignacy Karwacki
Aneks 704: Warmia gniazdo Bartag
Aneks 705: Gniazdo Wasniów starachowicki
Aneks 706: Czermin mielecki
Aneks 707:Gniazdo ciechanowskie MIESZKI WIELKIE
Aneks 708: Bialoruska interpretacja geneal. Karwack
Aneks 709: ..Sebastian K w powstaniu krakowskim 1
Aneks 710: ..... Karwaccy jezuiccy profesorowie z Szafałdu... XVII/XVII
Aneks 711; rodowód Karwackich-Strelcow
Aneks 712 :Geneteka 3 XII 2019 Parafia Lekowo .. powrót po wiekach z Prus
Aneks 713: Geneteka gniazda częstochowskie 15 grudzień 2019
Aneks 714: Szlacheckie gniazdo par.Różanka/Rakowicze[/b
Aneks 715: LOSY POLSKIEJ INTELIGENCJI w IMPERIUM ROSYJSKIM
Aneks 716: Sukcesja starych gniazd ukraińskich (tylko Galicja)
Aneks 717: GNIAZDO ZAŁOŹCE - Perepelniki 20 km na SE od mci Brody
Aneks 718: GNIAZDA ŁOWICKIE Karwackich
Aneks 719: Załoźce nad Seretem podolskie pragniazdo
Aneks 720:Gniazdo Pawłowo Kościelne na NW od Przasn
Aneks 721: nobil Anna Karwacka..... k Grodna
Aneks 722: Geneteka 15 luty 2020 Chłopkow.
Aneks 723: nob 110 latka Katarzyna z Nowodworskich
Aneks 724: .. w Poznaniu w połowie XVIII w
Aneks 725 ; konsolidacja geneteki paraf Sulmierzyce
Aneks 726: Dyspersja maz.. gniazd ... w XVIII w.
Aneks 727: Dyspersja podlaskich g niazd K... w XVII
Aneks 728: Dyspersja hist.. gniazd na Podlasiu lit-
Aneks 729:Intrygująca genealogia Zelinger Karwack
Aneks 730: Warszawa - rodowody XVIII / XIX w
Aneks 731 : Dyspersja gniazd rodowych Karwackich od XVI w
Warmia i Mazury
aneks 731a: Dyspresja gniazd... od XVI Warmia....
aneks 731 b: ... Warmia od XVI w
Aneks 732: Stare gniazda kujawsko-pomorskie
Aneks 733 a :Rozwój gniazd pomorskich XVIII-XX w
aneks 733 b : cd Rozwój gniazd pomorskich
Aneks 734: W XIX w z Polski do Kamerunu
Aneks 735 : Nobil Sebastian Antoni Dawid Karwacki possesor wsi Gawrony / Opoczno
Aneks 736 a :Łódzkie konsolidacja : sukcesja gniazd Ziemie Łęczycka, Sieradzka, Wieruszowska . Sekwencja gniazd
aneks 736 b: Łódzkie konsolidacja ... cd
aneks 736 c : Łódzkie konsolidacja cd
Aneks 737: Linki dostępu do ważnych postów
Aneks 738 :Konsolidacja i sukcesja gniazd : Ziemia Śląska i Ziemia Krakowska
Aneks 739: Sukcesja gniazd i geneteka Lubelszczyzny
Aneks 740: Konsolidacja i sukcesja gniazd ziemii kieleckiej i sandomierskiej
aneks 740 a: .. sukcesja z.. kieleckiej... sandomie
aneks 740 b: sukcesja gniazd ziemi kieleckiej i san
aneks 740 c: sukcesja gniazd ziemi kieleckiej i san
aneks 740 d: ....sukcesja gniazd ziemi kieleckiej
Aneks 741 : Konsolidacja i sukcesja gniazd podkarpackich
(d. gniazda sandomierskie południowe)
aneks 741 a: .. sukcesja gniazd podkarpackich
aneks 741 b: .. sukcesja gniazd podkarpackich
Aneks 742: Konsolidacja i sukcesja gniazd podolskich i wołyńskich
(d. Małopolska Wschodnia)
aneks 742 a : ... gniazda buskie
aneks 742 b : cd gniazda buskie i trembowelskie
aneks 742 c: cd trembowelskie BUKACZOWCE
aneks 742 d: .. trembowelskie ROZDOL
aneks 742 e: ... pińskie / równieńskie
aneks 742 f : .... Udryck
aneks 742 g : .. Lwów ... CYGANY skalskie
aneks 742 h : Podole wschodnie za Zbruczem
aneks 742 i : Winnickie .Chmielnickie / Płoskirow
aneks 742 j: .. Dunajowice
aneks 742 k: .. wschodnia Ukraina
Aneks 743: Karwaccy kontra Karweccy na Białorusi

Aneks 744: Nowe ważne genealog .... metryki slubu .
Aneks 745: Gniazdo szlacheckie Karwackich pod Grodnem
Aneks 746:Wilhelm MItarski
Aneks 747: Kolejne powroty z Prus na Mazowsze po 3 rozbiorze
Aneks 748: Sabina Karwacka właścielka dóbr gości w Krakowie
Aneks 749: KARWACCY w Budomierzu lubaczowskim
Aneks 750: Cztery pory roku w Mierzwicach czyli Sielskie wspomnienia znad Bugu Jan Adam
Aneks 751:Karwaccy w „okupowanej” Moskwie
Aneks 752: Boleszyn nowomiejski (Warmia/Mazowsze) szlacheckie gniazdo Karwacki / Czartolińska Czartoryiska
Aneks 753: Dzieje rodziny krakowskiego lokaja.
Aneks 754: Hipolit de Pogoń Czartoryski .... KSIĄŻE STOLARZEM ?
ANEKS 755: KONSOLIDACJA genealogii babci Wandy Julii z Wawrykiewiczow / Bonikowskich Karwackiej (1873-1966)
Aneks 756 nowe indeksy geneteki październik 2020
Aneks 757 Nowe indeksy geneteki listopad 2020
Aneks 758 Żółkiewski do Króla … o Karwackim, który się Śliżem zowie Ślizień * / ród Ślizieniów
Aneks 759 GENETEKA grudzień 2020 nowe metrykalia
Aneks 760 KARWECKI czy KARWACKI ? ………………..BŁĘDNE ZAPISY NAZWISKA
Aneks 761 Geneteka styczeń luty 2021
Aneks 762 Karwacka .. Greiber ... Eminowicz ......krakowskie powinowactwa
Aneks 763 Nowe gniazda ukraińskie
Aneks 764 Szlacheckie gniazda Karwackich na Białorusi (wg geneteki)
Aneks 765 Karwocki czy Karwacki ?
Aneks 766 Szlacheckie gniazdo Chlewo / Łódzkie
Aneks 767 Krakowskie i podkrakowskie
Aneks 768 Kunice opatowskie parafia Wojciechowice
Aneks 769 Sebastian Jan Karwacki dzierżawca wsi Wielki Dół paraf. Sieciechowice
Aneks 770 Królowa Jadwiga
Aneks 771 Geneteka kwiecień 2021 r
Aneks 772 DZIŚ OSTATNIE POŻEGNANIE … prof.. Mirosława Handke
Aneks 773 Moi Mistrzowie
Aneks 774 Kilka wspomnień warszawskich .....
Aneks 775 Medal UJ za III Campus
Aneks 776: 40 lat minęło 
ANEKS 777 GNIAZDO MIELEC REDZIANOWICE konsolidacja maj 2021
ANEKS 778 CZASTARY maj 21 konsolidacja plus 15 km
Aneks 779 Geneteka 8 14 19 i 27 maj 4 czerwiec 2021
Aneks 780 Geneteka Mazowsza maj 2021 str 2
Aneks 781 Geneteka KORWACKI 23 maj 2021
Aneks 782 Dobromil gniazdo rodowe o. prowincjała Alojzego Karwackiego
Aneks 783 Podlaskie gniazdo knyszyńskie
Aneks 784 Gniazdo Mudregołowy zapisani jako chłopy / lub jednodworcy
Aneks 785 Geneteka czerwiec 2021
Aneks 786 Gniazda frysztackie
Aneks 787 Geneteka Sulmierzyc krotoszynskich
Aneks 788 Geneteka lipiec 2021
Aneks 789 Geneteka sierpień 2021
Aneks 790 ZAMOJSKIE i CHEŁMSKIE : geneteka gniazd
Aneks 791 Puławskie i okolice Lublina : geneteka gniazd
Aneks 792: LUBARTOWSKIE: geneteka gniazd
Aneks 793 a, b Łosice i Sarnaki : geneteka gniazd
Aneks 794 a,b Biała Podlaska i okolice ; geneteka gniazd
Aneks 795 Gniazdo ROZDÓŁ (Ukraina) https://genealogia.okiem.pl/forum/viewt ... 6&start=30
Aneks 796 Geneteka : Chorwacki Horwacki
Aneks 797 Geneteka karwa Kraków plus 15 km
Aneks 798 Geneteka wrzesień 2021
Aneks 799.. Karwaccy płatnikami podatku wodnego w połowie XVI w.
Aneks 800 Najstarsza siostra i 4 odnalezionych braci babci Wandy Wawrykiewicz
Aneks 801 Geneteka październik 2021
Aneks 802 LECH - NOWAKOWIE z Morawicy koło Krakowa
PRADZIADEK 1831-1907 Marcin Lech organista w Morawicy krakowskiej
Aneks 803 Metryki 3/2pradziadków od Wszystkich Swiętych
Aneks 804 Geneteka listopad 2021
Aneks 805 nobil/urodz Kazimierz (Aleksander) Karwacki brat pradziadka Sebastiana
Aneks 806 Geneteka grudzien 2021
Aneks 807 Rodzina babci Wandy Karwackiej dd Wawrykiewicz (1873-1966)
Aneks 808 Karwatzki / Karwacki : koloniści z Mazowsza na Warmii od 1550 do 1945 roku
Aneks 809 a,b Mój dorobek ostatnich 15 lat lat
Aneks 810 i cd Gniazdo 1600 POZNAN / GNIEZNO
Aneks 811 i cd KEPNO i OSTRZESZÓW
Aneks 812 i cd KALISZ i Kaliskie
Aneks 813 Geneteka styczeń 2022
Aneks 814 .. Gniazda miechowskie
Aneks 815 GNIAZDA Smardzowic i Skały
Aneks 816 KARWACKI vel KARWASIŃSKI w Gidle radomszczańskim
koligacje z REYMONTAMI
Aneks 817 KARWICCY z Kobieli Wielkich
Aneks 818, a, b, c, d BRUDZEW i kolsko-tureckie
Aneks 819 a, b, GNIAZDA REJONU KUTNA i ZYCHLINA 30 km na S od Płocka
Aneks 820 Gniazda sieradzkie
( gniazdo historyczne dla sieradzkiego)
Pragniazdo 1580 DWORZYSZCZE NIEMIECKIE
Aneks 821 i cd Gniazda wołynskie i podolskie
Konsolidacja 21 luty 2022 rok
Aneks 822 Geneteka luty 2022
Aneks 823 i cd Gniazda Krakowskie
Aneks 824 KARWACKI w Grobnet
Aneks 825 Geneteka marzec 2022
Aneks 826 Nowe fakty z rodziny prapradziadka dra Ludwika Kosickiego
Aneks 827 Nowe o pradziadku 1831 Marcinie Lech organiscie z Morawicy rodem z Trzebuni 5 km na SW od Mysłenic koło Stroży
Aneks 828 Geneteka kwiecień 2022
Aneks 829 METRYKI wołyńskie
Aneks 830 Geneteka maj 2022
Aneks 831 Pradziadkowie (Ani i Mai) Dzwigał i Sieroniowie
ANEKS 832 Czerwiec 1657 nobil Jan Karwacki *) z Królestwa Polskiego rodem stracony w Cieszynie przez ścięcie mieczem za rozboje w Księstwie
Cieszyńskim
Aneks 833 ANNA WYLEGAŁA
BYŁ DWÓR, NIE MA DWORU
REFORMA ROLNA W POLSCE
FRAGMENT
Aneks 834 Panny Kosickie dziedziczą Rudno Górne
Aneks 835 Geneteka czerwiec 2022
Aneks 836 i cd Geneteka Kraków plus 15 km
Aneks 837 Karwacki Małopolska konsolidacja
Aneks 838 KARWACKI
w:
Akta konsystorza poznańskiego XVI-XVIII w. - WTG Gniazdo
Aneks 839 Kosicki
w:
Akta konsystorza poznańskiego XVI-XVIII w. - WTG Gniazdo
Aneks 840 Spis szlachty Królestwa Polskiego : Karwacki i Kosicki
Aneks 841 Alex Kosicki *) w ataku na Belweder w 1830 roku
Aneks 842 Geneteka lipiec
Aneks 843 Unikalne kontrakty notarialne
Aneks 844 Geneteka sierpień 2022
Aneks 845 a, b Pragniazda Karwackich na Warmii od XVI w.
Aneks 846 a, b Geneteka wrzesień 2022
Aneks 847 Kraków i Okolice Krakowa w XVII i XVIII wieku
Aneks 848 Potomkowie Eleonory Kosickiej corki dra Ludwika Kosickiego
Aneks 849 Powstaniec, Sybirak Franciszek Ksawery Francki praprawnuk Stanisława Karwackiego ..
Aneks 850 Karwaccy…. Czartolińscy … Czartoryjscy
Aneks 851 a, b Geneteka paźdz 2022
Aneks 852 MOJE MACIERZYSTE KORZENIE
Aneks 853 Bratanek babci Wandy kpt. WP Stanisław Zdzisław Wawrykiewicz
ZAGADKA luksusowej willi …….
WARSZAWA Mokotów ul Olimpijska 9
Aneks 854 Potężne warminskie gniazdo Dąbrówno ( Gilgenburg ) Ostróda
Aneks 855 a, b Aleksy Kosicki syn / synowiec Aleksego Kosickiego z Bolesławca kaliskiego (praprapradziadka)
Aneks 856 a, b Geneteka listopad 2022

cdn

(Andrzej M. Karwacki - Kraków)

Odpowiedzi (177)

Strona z 9 < Poprzednia Następna >
16.09.2011 22:57
KARWACCY aneks 19

KARWACCY w Archiwum na Wawelu; nobilis Franciszek; Jan Nepomucen; Augustyn Karwacki (XVIII w)
KARWACCY w Archiwum na Wawelu
KARWACCY w ARCHIWUM PAŃSTWOWYM NA WAWELU

Na dziedzińcu wawelskim mieści się I Odział Archiwum Państwowego w Krakowie z dokumentami staropolskimi. W scenerii komnat zamkowych dostępne są wspaniałe starodruki, jak też ich (tylko dla cześci) spisy indeksowe wykonane ponad 200 lat temu. Gównie dotyczą one Ksiąg Ziemskich Krakowskich TC i Ksiąg Grodzkich CC krakowskich. W kilkunastu z nich znajdujemy zapisy dotyczace Karwackich. W XVIII wieku było ich mnóstwo w Krakowie, wiele rodzin osiadło w Krakowie, Kleparzu i Kazimierzu. Najznaczniejsze pozycje zajeli noblis JAN NEPOMUCEN KARWACKI i jego bratanek noblis AUGUSTYN KARWACKi (złotnik, twórca ostatniej buławy hetmańskiej wolnej Rzeczpospolitej), rodem z okolic Wolbromia, jego syn Adam Karwacki sędzia Trybunału WMKrakowa. Ale inni Karwaccy osiedli tutaj już w 1640 roku...

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1) ROK 1743
CC 383/stara357/str211/poz.552
Foto.34-45-47
CONVENTUS STANIQIECENIS (Staniątki) LANCKOROŃSKIEGO et KARWACKIEGO ZWIETAR
FRANCISZEK KARWACKI stroną w umowie z Lanckorońskim w roku 1743
Bardzo obszerny 3 stronicowy tekst dokumentu..
W XVIII wieku było w Krakowie co najmniej 3 Franciszków Karwackich...

2) ROK 1768
ICC76
Foto 69-75
CC 201/363/120/
Dokument dotyczący sprawy pani Tymińskiej w niej znowu JAN NEPOMUCEN KARWACKI

3) ROK 1768
Foto 60-68
CC 201/1517/414
Dokument rozliczenia związany z JANEM NEPOMUCENEM KARWACKIM, być może po pożarze Kleparza w 1768 roku
CONVENTUS STANIQIECENIS (Staniątki) LANCKOROŃSKIEGO et KARWACKIEGO ZWIETAR

4) Rok 1774 foto 76 - 82

CC 205/str 730/poz.236

SZCZEGÓŁOWY PROTOKÓŁ INWENATARZOWY KLEPARZA ponad 60 domów, w tym

5) Dom Pana Karwackiego z wjazdem...

6) Rok 1774
Foto 89-92. CC205/str 2442/poz. 659 manifest, 730/poz. 236
WODZICKI POIDENTO MAATUR
.. stawił się JAN KANTY de Granowo WODZICKI. Kanonik katedralny krakowski i opat mogilski (3 syn Piotra Wodzickiego, kasztelana sadeckiego, brat Franciszka starosty grzybowskiego, Eliasza starosty krakowskiego i Józefa generała).....Bonis Villa STRZYSZOWA

6) Rok 1776
Foto 94-102
CC 207/str 2923/poz.612
612. OBL. PROROGATIONIS CONSECRENSIONIS in Bonis Villa SULISŁAWICE (k. Wolbromia) CAPADIENS...
Przed Biurem Cartiense Capitanea Krakowskiego stawił się NOBILES JAN KARWACKI nomine Partie ejujurs interest..... JÓZEFEM I MCHAŁEM MICHAŁOWSKIM

7) ROK 178O
ICC 84/CCR 211/ ... /poz.635
Foto.4-7
STANISŁAW KARWACKI (praprapradziadek admina) występuje w sprawie GIEBUŁTOWSKIY GLEŃSKIEGO

8) ROK 178O
ICC 84/CCR 211/ str. 2159 /poz.676
Foto.8-11-13
OBLATA COCLUSIONIS CIVITATIS Casimieren ad Cracoviam
Ad … et Acta Presentis Cast. Capt,….. Piotr Wencer, Nob. Jan Nepomucen Wisłocki, Honoarata Comuni..Casimireni….
Działo się na Ratuszu Kazimierskim dnia 15 września Roku Pańskiego 1780
DOSZŁO DO ZAWARCIA POROZUMIENIA POMIEDZY RADA MIASTA z Wójtami A PRZEDSTAWICIELAMI POSPÓLSTWA W KWESTII WZAJEMNYCH UZGODNIEŃ WYDATKÓW PONOSZONYCYH PRZEZ MIASTO KAZIMIERZ
DLA ZARADZENIA DOBRU PUBLICZNEMU i I DOPOMOAGANIA W INTERESACH.. SŁAWETNYM WÓJTOM...
Kilkustronicowe porozumienie podpisało 13 przedstawicieli Rady i Mieszczan KAZIMIERSKICH w tym Szlachetni...rękami własnemi podpisani:
WOJCIECH MIĄCZYŃSKI
STANISŁAW CHODACZEWSKI
PIOTR NOWICKI
WOJCIECH KIEŁBIESZEWSKI
ALBRECHT SOCZYŃSKI
JAN WISŁOCKI
PAWEŁ SIWECKI
WAWRZYNIEC KUDASZEWICZ ławnik Miasta Kazimierskiegp
ADAM WOJCIUKIEWICZ ławnik Miasta Kazimierskiego
SEBASTIAN JAKULSKI
MICHAŁ BORYSKI
KAZIMIERZ JUKOWICZ
JAN ROŻANIEWSKI
ANTONI KAMIEŃSKI M.K.
STANISŁAW KARWACKI M.K.*
Praprapradziadek admina mąż Marianny, ojciec Marcina Karwackiego (ur 1768 u BC) ze Stradomia, potem aptekarza w Jędrzejowie (zmarł tam w 1837 roku) i Teresy Karwackiej (ur 1770)

9) Rok 1783
Foto 51-55-59
ICC 87
CC 214/str 1044/poz 301, 84,211
GEMBSKI AE ALT KARWACKIE AE ALT RELATIO
Zaczyna się od pełnej tytulatury Króla Stanisława Poniatowskiego...
Jan (a nie Walenty*) jak w indeksie podano) KARWACKI w sprawie Gęmbskiego....prawdopodobnie chodzi o spór sąsiedzki z Burmistrzem Kleparza Gembskim sąsiadem Karwackiego o zalewanie sasiada..
*) Walenty Karwacki, rzeżnik – dom przy ul. Szpitalnej 12, mąż Magdaleny, ojciec licznej rodziny Karwackich

10) Rok 1792
CC 223/poz 795
Foto 48-50
KARWACKI (Augustyn)* swoim i innych imieniem przeciwko Domańskiemu..
Do urzędu o ksiąg niniejszych grodzkich starosciańskich krakowskich przyszedłwszy Szlachetny AUBUSTYN KARWACKI swoim i Szlachetnych Karola Storcza, .... Junga, Kacpra Wąchockiego, Tomasza Dywulskiego współkolegów swoich imieniem czyniacy zapobiegając całości praw Zgromadzeniu (Złotników) służacych, gdy widzą, ze KAROL DOMANSKI starszy Zgromadzenia Złotniczego na rok bieżacy obrany...itd. zaniedbania Pana Domańskiego
*) rodem Wolbromia, nob. Augustyn Karwacki, bratanek Jana Nepomucena Karwackiego; złotnik krakowski, twórca ostatniej buławy hetmana wielkiego koronnego;, mąż Salomei Wojciechowskiej, ojciec Sędziego Trybunału WMK (za kadencji Parenskiego) ADAMA KARWACKIEGO; mieli dom przy ul. Krzyża 5

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Księgi Ziemskie Krakowskie

FOTO 14-33
ROK 1612
CHORWAT CASPAR Catharina Wesseling
CT 119/584(str)/323(dok)
CT 119/586/324
ROK 1616
CT 121/924/476
CR121/926/477
UMOWY KACPRA CHORWATA i WESSELINÓW (WESSELINGÓW)
17.09.2011 11:19
Aneks nr 20 (patrz też aneks nr 9)

Aptekarze Karwaccy w XIX – XX w

aptekarze 1839 MARCIN KARWACKi i DOMNIK FRANCKI
Witam Pana, Z przyjemnością odnajduję na publikowanej przez Pana "Lista lekarzy i aptekarzy w Królestwie Polskim oraz chirurgów, felczerów i akuszerek na rok 1839 *)" nazwiska mojego prapradziadka MARCINA KARWACKIEGO oraz jego zięcia DOMINIKA FRANCKIEGO. Prawdopodobnie studiowali farmację w Krakowie, po czym około 1810 roku założyli apteki w Miechowie (D. Francki) i Jedrzejowie (M. Karwacki). Informacje o ich rodowodzie są dostępne na stronie http://www.karwacki.org (linki jak niżej)

DOMINIK FRANCKI – Miechów – krakowska – aptekarz z wyższym stopniem
http://karwacki.org/generacje_pliki/G7b ... echowa.doc

MARCIN KARWACKI – (Jędrzejów - krakowska) - aptekarz z wyższym stopniem
http://karwacki.org/generacje_pliki/G7c ... 0SKALA.doc

serdecznie pozdrawiam

Andrzej Karwacki

*) ujęcie juz niestety pośmiertne prapradziadek Marcin zmarł w 1837 roku
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ZNAJDUJE ORYGINAŁ tego wydawnictwa - potwierszają się moje przypuszczenia, że prapradziadek MARCIN KARWACKI i jego przyszły zieć DOMINIK FRANCKI studiowali u prof. Szancera FARMACJE .. uzyskali stopnie MAGISTRA FARMACJI okolo 1810 roku, co dało ich prowo do załozenia Aptek w Miechowie i Jedrzejowie.

"Lista lekarzy i aptekarzy w Królestwie Polskim oraz chirurgów, felczerów i akuszerek na rok 1839”
Na liście imiennej są:
FRANCKI DOMINIK MGR FARM MIECHÓW krakowskie
MARCIN KARWACKI APTEKARZ.....
MARIANNA KARWACKA położna

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Na liscie jest też położna MARIANNA KARWACKA prawdopodobnie w Warszawie ..a więc i tutaj powstała jakby dynastia położnych, przy ul. Marszałkowskiej 1i ul. Pieknej, praktykowały ponad 100 lat do II wojny Swiatowej.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

100 lat potem kadr medycznych Polski w 1928 roku figuruja także położne:

Karwacka Bronisława, ur 1907, dypl 1930., Dąbrowica.
Karwacka Janina, ur 1887, dypl 1914, Warszawa, Piękna 33.
Karwacka Kazimiera, ur 1882, dypl 1915, Warszawa, Marszałkowska 1.admin

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dział I
ZNACZENIE STOPNI NAUKOWYCH I ICH PODZIAŁ
Podług obowiażujacych przepisów (dekret o examinach z dnia 28 grudnia 1838) udzierlane mogą być nastepujące stopnie naukowe w każdym oddziale porządkiem ich wyższosci:
Co do stopni farmaceutycznych
APTEKARZ
PROWIZOR klassy 1
PROWIZOR klassy 2
Pomocnik aptekarski klassy 1
Pomocnik aptekarski klassy 2
Uczeń farmacyi

Dział II
OZNACZENIE STOSUNKU, W JAKIM ZOSTAJĄ DAWNIEJ UDZIELONE STOPNIE Z UDZIELENEMI PODŁUG OBOWIAZUJACYCH TERAZ PRZEPISÓW
2. Co do stopni farmaceutycznych:
NOWE STARE
Wg dekretu a 28 XII 1838 wg dawnych przepisów w Cesarstwie i Królestwie

APTEKARZ APTEKARZ; APTEKARZ klassy
Tudzież Magister Farmacyji (polski)
............................................................. APTEKARZ KLASSY 2
............................................................ APTEKARZ KLASY 3

PROWIZOR klassy 1 PROWIZOR klassy 1
PROWIZOR klassy 2 PROWIZOR klassy 2
............................................................ PROWIZOR klassy 3

POMOCNIK APTEKARSKI kl. I POMOCNIK APTEKARSKI klassy I
Tudzież Podaptekarz nirklasowy i
SUBIEKT aptekarski nieklasowy

POMOCNIK APTEKARSKI kl. 2 POMOCNIK APTEKARSKI kl. 2
.......................................................... POMOCNIK APTEKARSKI kl. 3

UCZEŃ FARMACYI UCZEŃ FARMACYI

Dział III.
OZNACZENIA PRAW DO WYKONYWANIA PRAKTYKI..... ZE STOPNI NAUKOWYCH WYPŁYWAJACYCH
2. Co do stopni Farmaceutycznych:
Stopień Aptekarza i porównany z nim stopień Magistra Farmacji udawadnia, iż osoby go mające, posiadaja wiadomosći w wyzszym stopniu ze wszystkich nauk tak właściwych farmaceutycznych, jak też pomocniczych i handlowych; stanowi saz niezbedna naukowa kwalifikację do utrzymywania apteki na własne, lub zarządzania na cudze imie. (Prowizorzy i niżsi stopniem nie maja uprawnień do prowadzenia apteki)
admin
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Francki Dominik - Miechów (zięć Marcina Karwackiego) - krakowska - aptekarz z wyższym stopniem

http://karwacki.org/generacje_pliki/G7b ... echowa.doc

Farmaceuta miechowski DOMINIK FRANCKI ur się w Pradze w 1780 roku jako syn Karola i Anny Franckich.. Dominik Karwacki był ożeniony z krakowianką TERESA KARWACKA, córką Marcina Karwackiego i Zofii, prawdopodobnie kolegę ze studiów w Szkole Farmacji, gdyż równolegle zakładają apteki w Miechowie i Jędrzejowie. Dominik i żona Teresa w 1810 roku przenoszą się do Miechowa, gdzie w rynku otwierają aptekę (była w rękach rodziny do lat 50tych XX wieku). Dominik prowadzi aptekę w Rynku i równocześnie jest ekspedytorem i poczthalterem (1810-1841).

Dominik i Teresa mieli syna Marcina ur 1808, córkę Józefę z Franckich Masłowską, syna Stanisława Maksymiliana Franckiego, też mgra farmacji, który po ojcu odziedziczył aptekę w Miechowie. Podczas zrywów powstańczych Stanisław Maksymilian i jego bratanek Franciszek Xawery (wnuk Dominika, syn Marcina) byli mocno zaangażowani; z następstwem aresztu, więzienia oraz w przypadku Franciszka długoletniego zesłania na Syberie (po powrocie osiada w Krakowie, pochowany jest w mauzoleum powstańczym na Cmentarzu Rakowickim).

O Maksymilianie Franckim w swych pamiętnikach pisze Kazimierz Girtler,
„Po rodzicach przejął i prowadził aptekę w Miechowie, był to człowiek uczciwy, w sercu prawy, ludzkości dobrze zasłużony. Ile sił stało, pracował dla ubogich, przy każdej sposobności ludzkości służąc”... Jednoznacznie określał się Polakiem, w roku 1861 uczestniczy w manifestacjach religijno-patriotycznych w Miechowie. Zdarzenia te opisywał w swym raporcie z 7.IV.1861 r. Naczelnik Miechowskiej Komendy Żandarmów (Ruch rewolucyjny 1861...):

„.. donoszę, że z przybyciem do M. Miechów na czas świąteczny do swojego krewniaka aptekarza Franckiego, studenta Warszawskiej Medyko-Chirurgicznej Akademii Masłowskiego, uczniów Agronomicznego Instytutu ... i innych, którzy pojawili się z kokardami i w żałobie, licznie.......”

„..... w pierwszym dniu świat zebrali się urzędnicy i uczniowie z kokardami i w żałobie (do tego dnia nikt z urzędników kokard i żałoby nie nosił) w domu aptekarza Franckiego gdzie również zebrali się mieszczanie miasta....”

Głoszono hasła równości społecznej – nie ma już „Jaśnie wielmożnych, jesteśmy równi”, śpiewano patriotyczne pieśni – „ Jeszcze Polska nie zginęła”

Bratanek aptekarza Franckiego, uczeń Ksawery Francki, zwracał się do żandarmów: „JESTEŚ POLAKIEM ? DOŁACZ DO NAS ....” W raporcie Naczelnika Żandarmerii aptekarz Maksymilian Francki, traktowany był jako inicjator zajść, wykazywał swą nieżyczliwość dla rządu”.

W tych demonstracjach uczestniczył również naczelnik powiatu miechowskiego Wincenty Piatkowski i inni urzędnicy. W Wyniku złożonego raportu władze poleciły wytoczyć śledztwo – został zwolniony naczelnik Piątkowski, zaś w sprawie udziału w zamieszkach pomocnika powiatu Wincentego Januszkiewicza, burmistrza Orzechowskiego, lekarza, tłumacza, podsadka oraz aptekarza Franckiego – wszczęto formalne śledztwo. Decyzją Naczelnika Wojennego Guberni Radomskiej L. Oppermana inicjator rozruchów w Miechowie aptekarz Francki, po przeprowadzonej rewizji, został aresztowany. Nie spotkały go wówczas poważniejsze restrykcje władzy rosyjskiej. Po bitwie miechowskiej 17 lutego 1863 roku nastąpił pożar miasta oraz rzeż mieszkańców. M. Francji ocalał, gdyż schronił się na wieży kościoła , co opisywał K. Girtler:
Mgr farmacji STANISŁAW MAKSYMILIAN FRANCKI był trzykrotnie żonaty, miał dwóch synów Rudolfa (zmarł w 1856 roku w wieku 4 lat), Alfonsa Maria (też farmaceuta osiadł w Warszawie) i kilka córek Michalina Francka-Skalska, Celestyna Francka-Zaporska, Julia Francka-Domańska, Jadwiga Francka-Zaporska, Wanda Francka-Kamińska, Stanisława Francka- Dobrowolska., Maria Francka-Zaporska. Ich mżżowie, dzieci i wnuki prowadziły rodzinna aptekę, w rodzinnym domu w Rynku w Miechowie do lat 50 XX w.

Jego bratanek, syn Marcina i Julii z Lemańskich, małzonków Franckich, , urodził się w Miechowie w 1841 r. ( akt nr 228 z 1841 r.). Jako uczeń uczestniczy w patriotycznych demonstracjach w Miechowie w roku 1861 roku.

H. Cederbaum (Wyroki Audytoriału Polowego....) przytacza treść zeznań i decyzję:
„Ksawery Francki przyznał się, gdyż za udział w demonstracjach w Miechowie w r. 1862 skazany został na oddanie do wojska, uniknął branki nakazanej w styczniu 1863 r. przez ucieczkę do Krakowa. Ztamtad przyłaczył się do partii Kurowskiego, a po trzech dniach wojaczki wrócił do Austryji, gdzie mieszkał do końca 1864 r. .... Dnia 10 mja 1865 zapadł wyrok, skazujący... na pozbawienie praw stanu i dożywotnie ośiedlenie na Syberji, a Namiestnik decyzję te konfirmował 12/24 czerwca 1865”

Z zesłania Ksawery Francki powróci po odzyskaniu niepodległości przez Polskę, Ksawer y Francki, po przeprowadzonym postępowaniu kwalifikacyjnym, został wprowadzony do IMIENNEGO WYKAZU WETERANÓW POWSTAŃ NARODOWYCH 1831, 1848 i 1863 ROKU) (Dz. Personalny Nr 10/1921 poz. 488).Leży na Rakowicach w powstanczym mauzoleum.

Dominik miał brata Mateusza ur 1789, także farmaceutę, który w roku 1821 był studentem Wydziału Lekarskiego – Szkoły Farmacji,a po ich ukończeniu osiadł w Warszawie, gdzie miał aptekę przy ul. Senatorskiej (istniała do II Wojny światowej, w pięknej kamienicy Franckich), którą po nim prawdopodobnie przejął Alfons Maria Francki.
xxxxxxxxxxxx

Karwacki Marcin – Jędrzejów (teść Dominika Franckiego) - aptekarz z wyższym stopniem -

Marcin Karwacki, syn Stanisława Karwackiego i Marianny urodził się na Kazimierzu w parafii Bożego Ciała w 1768 roku, miał siostrę Teresę urodzoną w 1770 roku.

Ojciec jego Stanisław (s. Marcina i Katarzyny z Koszałkiewiczów Karwackich mieszkańców Krakowa, ślub w NPM w 1725 roku) Karwacki, jest odnotowany w dokumentach Kazimierskich jako poświadczający zawierane umowy/porozumienia, a więc jako strona prawna/notarialna, sprawna w pisaniu (podpisy wyrobiona ręką). Rodzina Karwackich osiadła w Krakowie w 1640 roku, do końca XVIII wieku bardzo licznie rozrodzona (w II poł. XVIII w kilkanaście rodzin Karwackich w Krakowie), miała domy przy ul. Rocha/św. Krzyża 5 (złotnik Augustyn Karwacki) i pod murem na Gródku (w1770 roku nr 662), na Kleparzu na Pl. Głównym 3 znany zajazd (Jan Nepomucen Karwacki), a także na Stradomiu przy Koletek (Franciszek Karwacki i Rozalia Baczyńska).

Marcin Karwacki po ślubie z Zofią, osiadł na Stradomiu, mieli córkę Teresę ) ur 1788), potem Dominikową Francką.. Nie wiadomo czym się wówczas trudnił, prawdopodobnie podjął studia w Szkole Farmacji, a w pierwszych rocznikach – wymagających nadrobienia zaległości edukacyjnych - trwały one nawet 12 lat. Nie wiadomo kiedy otworzył aptekę w rynku w Jędrzejowie. Mieszkał tam już w latach 20-tych XIX wieku, mieszkał tam z 1) żoną Zofią, po jej śmierci 2) Helena, a krótko przed śmiercią w 1837 roku z 3) Amcową. Był częstym gościem zięcia i córki Franckich w Miechowie. W 1824 roku Helena Kasińska urodziła mu syna Sebastiana, młodszego od przyrodniej siostry Teresy Karwackiej Franckiej o 36 lat. Nie wiadomo kto przejął aptekę w Jędrzejowie, Sebastian Karwacki w chwili śmierci Marcina miał 13 lat, nie został aptekarzem nigdy. Prowadził działalność gospodarczą w powiecie miechowskim, w Igłomni (w 1846 siedział w twierdzy Zamość za zorganizowanie oddziału dla Mazarakiego), Sułoszowej, w końcu po powstaniu styczniowym osiadł w Skale. W jego licznej rodzinie tradycje aptekarskie były podtrzymywane. Jego najmłodszy syn STANISŁAW AUGUST KARWACKI (kolega z ławki szkolnej Stanisława Wyspaińskiego) końcem XIX w ukończył farmację na UJ, prowadził apteki w Małopolsce. Także jego synowie Sławomir Karwacki w Myślenicach i Witold Karwacki mieli, a po nacjonalizacji prowadzili apteki w Krakowie, Liszkach, Czernichowie. Także wnuczki Sebastiana/prawnuczki Marcina związały się z farmaceutami Capińskim w Osieku koło Olkiusza, Piechockim w Starachowicach..

Obecnie w rodzinie farmaceutą jest prapraprawnuczka Marcina Karwackiego MAGDALENA Kowal GEISLER w Krakowie.

Dzieje farmaceutycznej rodziny Karwackich ciekawie opisuje w swoich artykułach dr Maciej Bilek:

xxxxxxxxxxxxxxxxx

"Wśród licznych dyplomów magistrów farmacji, prezentowanych w salach krakowskiego Muzeum Farmacji, znajduje się dyplom Stanisława Augusta Karwackiego – postaci do tej pory całkowicie nieznanej historykom farmacji. Dzięki kontaktowi nawiązanemu z prawnukiem magistra Karwackiego – panem Sebastianem Wójcikiem-Jackowskim, udało się odtworzyć w wyczerpujący sposób niezwykle interesujące życie tej postaci, a także losy jego synów: Witolda – farmaceuty, oraz Sławomira – prawnika, który ponad swój zawód ukochał aptekarstwo. Stanisław Karwacki urodził się 21 kwietnia 1867 roku w Skale, jako syn Sebastiana, „kupca w Skale” i „małżonki jego” – Emilii Kosickiej. Ochrzczony został 13 maja 1867. Ojciec Stanisława zamieszkiwał wcześniej w folwarku Konczany w Sułoszowej. Po upadku Powstania Styczniowego, w którym wedle rodzinnej tradycji brał udział jako intendent, przeniósł się po odebraniu majątku przez władze carskie na stałe do Skały. Tradycje farmaceutyczne w rodzinie Karwackich są żywe od początku XIX wieku. Dziadek Stanisława – Marcin Karwacki, urodzony 6 listopada 1768 na krakowskim Kazimierzu, w roku 1792 zamieszkały przy ulicy Stradom 13, w pierwszych latach XIX wieku osiadł w Jędrzejowie, gdzie otworzył w rynku aptekę. Prowadził ją aż do swojej śmierci 8 stycznia 1837 roku. Córka jego – Teresa, wyszła za mąż za aptekarza Dominika Franckego (1780-1849), właściciela apteki w Miechowie. Apteka ta pozostawała w rękach ich potomków (dzieci – Franckich, wnuków – Zaporskich i prawnuków – Skalskich) przez prawie 150 lat. W Krakowie Stanisław Karwacki uczęszczał do Gimnazjum św. Anny, mieszkając w rodzinnym domu swojej matki Emilii z Kosickich (zespół budynków Floriańska 12 i św. Tomasza 17). W czasie nauki zaprzyjaźnił się m.in. ze Stanisławem Wyspiańskim i przyszłym dyrektorem krakowskiego Oddziału Farmaceutycznego – Tadeuszem Estreicherem.(.....)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

NOWOŚĆ ! "Dzieje farmaceutycznej rodziny Karwackich" - dr MACIEJ BILEK (2009)
http://www.karwacki.org/generacje/Dziej ... 202009.doc


początki farmacji na UJ ..
Historia akademickiej farmacji w Krakowie sięga roku 1783, kiedy to w zreformowanej przez Komisję Edukacji Narodowej Akademii Krakowskiej, zwanej Szkołą Główną Koronną, została utworzona Katedra Farmacji i Materii Medycznej. Pierwszym profesorem tej katedry był Jan Szaster (1746-1793), krakowski aptekarz i doktor medycyny.

Z braku odpowiednio wyposażonych pomieszczeń w Szkole, zajęcia praktyczne dla studentów farmacji profesor Szaster prowadził we własnej aptece "Pod Słońcem", mieszczącej się przy Rynku Głównym 43.

Ówczesny kurs farmacji trwał dwa lata (według innych zródeł pierwszy rocznik trwał 12 lat ) i obejmował materiał, który dziś należy do farmacji, farmakognozji, receptury, higieny, dietetyki, balneologii, toksykologii i medycyny sądowej. Pierwsze dyplomy magistra farmacji został wydane w 1797 roku, a jednym z tych dyplomantów był Józef Sawiczewski (1762-1825), późniejszy profesor krakowskiej Katedry Farmacji i Materii Medycznej.

W roku 1805 zajęcia z farmacji w krakowskiej uczelni zostały przez okupacyjne władze austriackie zawieszone. Reaktywowano je 5 lat później, w roku 1810. Wykłady z farmacji, materii medycznej oraz higieny prowadził wówczas Józef Sawiczewski. Przejął on po Janie Szasterze aptekę „Pod Słońcem", w której - podobnie jak jego poprzednik - prowadził zajęcia praktyczne. W reaktywowanej katedrze nauka trwała 1 rok.
28 sierpnia 1824 roku, po raz pierwszy na świecie, w krakowskiej uczelni wręczono dyplomy farmacji kobietom, które studia farmaceutyczne odbyły eksternistycznie. Były to Filipina i Konstancja Studzińskie, zakonnice ze Zgromadzenia SS. Miłosierdzia, pracujące jako aptekarki w aptece szpitala akademickiego pod wezwaniem św. Barbary.

xxxxxxxxx
17.09.2011 11:26
Aneks 21
Wojenny ślub w Indiach
wojenny ślub w Indiach w 1943 r.
W pozycji ; POLACY W INDIACH 1942 - 1948 znajdujemy notatkę (str. 369) o ślubie zawartym w polskiej misji katolickiej; w Kolhapur pomiędzy: (3769) MICHAŁEM ( z Horpina lub Cygan) KARWACKIM ur 8. 12. 1921 a STEFANIĄ KUCHARSKĄ .

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Aneks 21 a
Karwaccy w Auschwitz i Gross Rosen
W Księgach Pamięci Auschwitz i Gross Rosen
W Księgach Pamięci Auschwitz i Gross Rosen obejmujacej

TRANSPORTY z RADOMIA znajduję się pamięc o
+ (26203; str 586) STANISŁAW KARWACKI ur. 22. III. 1891 Brody , siodlarz - zm. 19.II. 1942 w Au

TRANSPORTY z KRAKOWA i Polski S
* (7516) ZOFIA KARWACKA , zona znanego lekarza z Zakopanego - zgineła w Au
* (96357) JANUSZ KARWACKi, syn Zofii i mieczysława, ur. 22 lipca 1925 w Ostrowcu (żyje)
* (93186) JERZY KARWACKI, transport 23 I 1943; ur. 22 VII 1925 w Ostrw. sw. uczeń
* (11410) PIOTR KARWACKI, transport 5. IV. 1941, ur 22. 11.1901 - Przemyślany - kupiec

GROSS ROSEN
str. 241
MIECZYSŁAW KARWACKI ur 18.02.1924 WONSOSCH (Wąsocz ?) zm. 17 styczeń 1944 - wyzn. rzym-kat.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
KARWACCY aneks 21 b

SLASK tropy Karwackich

Karwaccy na Sląsku XIX/XXw
Sięgam po "SŁOWNIK NAZWISK POLSKICH" Stanisława Rosponda:

hasło "KARWACKI " (20)

- w XIX wieku odnotowane w księdze adresowej Wrocławia w 1895 roku (W 9, cz I, 282)
- w XX w w ksiedze adresowej berlinskiej 1929 zawierajacej Slask na stronach 81-19-8702
KARWACKI jest w Bytomiu w roku 1930 str 8362.
KARWACKI jest w Głogowie 44 GŁ 2 63
KARWATZKI w księdze berlinskiej 1929 strona 8308
KARWATZKI w ksiedze wrovcławskiej W14 1933 cz I, 324

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

KARWACCY aneks 21 c

WARMIA tropy Karwackich

najstarsi Karwaccy na Warmii
Barbara Mossakowska „ Nazwiska mieszkańców komornictwa olsztynskiego” (praca doktorska UG 1993)

Warmia obejmująca dorzecze Pasłęku i Łyny została podbita przez Krzyżaków po 1236 roku, w 1243 powstało tutaj biskupstwo warmińskie, z uprawnieniami władzy cywilnej nie tylko kościelnej. Od 1454 roku Warmia jest w Związku Pruskim, od 1466 po pokoju toruńskiego wchodzi w skład Korony. Od XVI wieku zaczyna się kolonizacja polska na Warmii, głównie z ziem chełmińskiej i Mazowsza.

Księgi rachunkowe kapituły warmińskiej zawieraja zapisy dotyczące:

1550 KACPER KARWACKI / Casper Karwacki 1591 rok RA 2 1591 str. 74

1610 GRZEGORZ KARWACKI / Georgius Karwacki Tabernator (karczmarz) 1651 RA 16 str 111

1730 PIOTR KARWACKI / Petrus Karwacki 1767 w Archiwum Biskupstwa warmińskiego; ABW 85, s. 21 1767 – 68

1730 MICHAŁ KARWACKI / Michael Karwacki 1772; ABW 86 str. 35
admin

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

KARWACCY aneks 21 d

w SIERAKOWIE w XVIII w

Karwacki w Sierakowie połowa XVIII w.
SIERAKÓW *) : Złego początki

* Sieraków w połowie pomiędzy Gorzowem Wlkp a Poznaniem

Okres, gdy właścicielem miasta był Bruhl (wcześniej Górkowie, Opalińscy, Rokossowscy) nie należy do najszczęśliwszych. Hrabia prowadził bujne życie i sprawom Sierakowa nie poświęcał czasu. Administrację oddał Henryk Bruhl w ręce majora Józefa Jerowskiego. W tym czasie napływją do Sierakowa (po wojnach szwedzkich) dysydenci, zawiązując w 1750 roku gminę ewangelicką.

Po śmierci Bruhla w 1763 roku Sieraków staje się własnością niemieckiego barona Piotra Mikołaja Neugartena von Gartenberga, który przyjmuje spolszczone nazwisko Sadogórski.Podobnie jak poprzednik, Sadogórski bywa w Sierakowie bardzo rzadko, powierzając zarząd nad dobrami komisarzowi KARWACKIEMU. !!!!!!!!!!!

Jest to okres licznych walk, w związku z czym przez miasto przechodzą zarówno Moskale, Prusacy, jak i wojska konfederatów barskich. W marcu 1770 roku, przez nieostrożność Moskali, wybucha pożar, trawiąc 120 domów. Mieszkańcy Sierakowa podejmują prace zmierzające do odbudowy miasta. I tak w drugiej połowie XVIII wieku miasto liczy 1206 mieszkańców (w tym 252 Żydów) oraz 139 domów mieszkalnych o konstrukcji przeważnie drewnianej.

Sadogórski przekazuje dobra sierakowskie w 1781 roku swojemu zięciowi Fritschowi, który około 1785 roku sprzedaje je Łukaszowi z Bnina Bnińskiemu.
18.09.2011 16:34
KARWACCY aneks 22 do oparcowania !!!!!

wśród ofiar terroru sowieckiego
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

KARWACCY w obozach sowieckich
Centrum informacji o obywatelach polskich represjonowanych w ZSRR

OBOZY

rodem ???
1880 Jan Karwacki
1919 JÓZEF KARWACKI syn Jana
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

? - Obozy "uralskie" 204792 5. Karwacki Józef Jan 1919
Nazwisko: Karwacki Imi?: Józef Imi? ojca: Jan Data urodzenia: 1919
LP Opis losów Poczatek Koniec Kraj Woj/Ob?ast Pow. Miej. r m d r m d
1. Obóz 1945 03 02 1945 12 22 PF? nr 0302
2. Repatriacja 1946 01 19

Rodem ????
1880 Jan Karwacki
1917 ALEKSANDER KARWACKI syn Jana
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
? ---Obozy "uralskie" 204790
1917/ 1. Karwacki Aleksander Jan 1917
Nazwisko: Karwacki Imie: Aleksander Imie ojca: Jan Data urodzenia: 1917
LP Opis losów Początek Koniec Kraj Woj/Ob?ast Pow. Miej. r m d r m d
1. Obóz 1945 03 02 1945 12 22 PF? nr 0302 2. Repatriacja 1946 01 19

rodem ???
1880 Jan Karwacki
1925 BOLESŁAW KARWACKI syn Jana
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
? - Obozy "uralskie" 204791
1925/ 2. Karwacki Bolesław Jan 1925
Nazwisko: Karwacki Imię: Bolesław Imię ojca: Jan Data urodzenia: 1925
LP Opis losów Poczatek Koniec Kraj Woj/Ob?ast Pow. Miej. r m d r m d
1. Obóz 1945 02 05 1945 12 22 PF? nr 0302 2. Repatriacja 1946 01 19

rodem z TARNOPOLA
1880 Piotr Karwacki
1916 JÓZEF KARWACKI 1916 syn Piotra z Tarnopola TARNOPOLE
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
TARNOPOL - OBÓZ LWOWSKI 131822 3. Karwacki Józef Piotr 1916
Nazwisko: Karwacki Imię: Józef Imię ojca: Piotr Data urodzenia: 1916
LP Opis losów Początek Koniec Kraj Woj/Ob?ast Pow. Miej. r m d r m d
1. Obóz Ukraina Dniepropietrowska Krzywy Róg
2. Areszt 1939 09 17 Polska 1939 Tarnopolskie Tarnopol Tarnopol
3. Obóz 1940 05 25 Równe-Lwów
4. Anders 1941 09 02 Rosja Tockoje

rodem ???
1890 Walenty Karwacki i Balbina Karwacka
1914 TADEUSZ KARWACKI syn Walentego i balbiny
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
? - STALINOGORSK 111601 11. Karwacki Tadeusz Walenty 1914
Nazwisko: Karwacki
Imię: Tadeusz
Imię ojca: Walenty
Imię matki: Balbina
Data urodzenia: 1914
LP Opis losów Pocz?tek Koniec Kraj Woj/Ob?ast Pow. Miej.
r m d r m d
1. Areszt 1944
2. Lagier 1945 Rosja Moskiewska Stalinogorsk
3. Wyjazd 1945 10 05 Rosja Moskiewska Stalinogorsk

rodem z HOŁOWCZYC na Podlasiu
1880 Arkadiusz Karwacki
1910 JÓZEF KARWACKI syn Arkadiusza z Hołowczyc
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Białystok - RIAZAŃ 143522 4. Karwacki Józef Arkadiusz 1910
JÓZEF z HOŁOWCZYC !!!!
Nazwisko: Karwacki Imię: Józef Imię ojca: Arkadiusz Data urodzenia: 1910
LP Opis losów Pocz?tek Koniec Kraj Woj/Ob?ast Pow. Miej. r m d r m d
1. Więzienie 1944 Polska 1990 Białostockie Białystok
2. Areszt 1944
3. Łagier 1944 1945 04 14 Rosja Kalinińska (Twerska) Ostaszków (ob. jen. nr 41)
4. lagier 1945 04 17 Rosja Riazańska Riazań (ob. jen. nr 178-454)

rodem z Warszawy
1870 Witold Karwacki
1899 STANISŁAW KARWACKI syn WITOLDA z Warszawy
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
WARSZAWA - BOROWICZE 15766 8. Karwacki Stanisław Witold 1899
Nazwisko: Karwacki Imie: Stanisław Imię ojca: Witold z WARSZAWY Data urodzenia: 1899
LP Opis losów Początek Koniec Kraj Woj/Obłast Pow. Miej. r m d r m d
1. Areszt 1944 Polska 1990 Warszawskie Warszawa
2. Lagier 1944 Rosja Nowgorodzka Borowicze
3. Wyjazd 1946 02 12

rodem z LITWY
1870 Antoni Karwacki
1898 STANISŁAW KARWACKI syn Antoniego z Litwy
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
SUZDAL 20519 9. Karwacki Stanisław Antoni 1898
Nazwisko: Karwacki Imie: Stanisław Imię ojca: Antoni z LITWY Data urodzenia: 1898
LP Opis losów Pocz?tek Koniec Kraj Woj/Ob?ast Pow. Miej. r m d r m d
1. Obóz Rosja Iwanowska Suzdal
2. Areszt 1939 09 19 Litwa
3. Obóz 1940 07 15 Rosja Kałuska Kozielsk
4. Obóz 1941 05 16 1941 07 27 Rosja Murmańska Ponoj
5. Anders 1941 09 04 Rosja Saratowska Tatiszczewo

rodem z Litwy
1890 Paweł Karwacki
1921 WŁADYSŁAW KARWACKI syn Pawła z Litwy
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Litwa - STALINOGORSK 115400
12. Karwacki Władysław Paweł 1921
12. Nazwisko: Karwacki
Imię: Władysław
Imie ojca: Paweł LITWA
Data urodzenia: 1921
LP Opis losów Pocz?tek Koniec Kraj Woj/Ob?ast Pow. Miej.
r m d r m d
1. Areszt 1944 Litwa
2. Wiezienie 1944 1945 02 05 Litwa Wile?skie Wilno
3. Lagier 1945 02 Rosja Moskiewska Stalinogorsk

rodem z Litwy
1880 Julian Karwecki
1910 Józef Karwecki syn Juliana
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Litwa - STALINOGORSK 116250
1. Karwecki Józef Julianowicz 1910 STALINOGORSK 116250
Nazwisko: Karwecki Imię: Józef Imie ojca: Julian Data urodzenia: 1910
LP Opis losów Poczatek Koniec Kraj Woj/Ob?ast Pow. Miej.
r m d r m d
1. Areszt 1944 Litwa
2. Więzienie 1944 1945 02 05 Litwa Wileńskie Wilno
3. Lagier 1945 02 Rosja Moskiewska Stalinogorsk

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Aresztowani na Białorusi i Ukrainie 1939-1941 75527

rodem z POLSKI
1850 Daniel Karwacki
1880 JÓZEF KARWACKI syn Daniła z Polski .. Irkuck
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Карвацкий Иосиф Данилович
Родился в 1880 г., Польша; поляк; образование низшее; б/п; отбывал наказание в Тайшетском ОЛП НКВД Иркутской области.
Арестован 20 августа 1941 г.
Приговорен: Иркутский облсуд 26 октября 1941 г., обв.: по ст. 58-10 ч. 2 УК РСФСР.
Приговор: 10 лет ИТЛ Реабилитирован 14 января 1992 г. реабилитирован заключением прокуратуры Иркутской области
Источник: Книга памяти Иркутской обл.

Rodem z Łodzi
1850 Jan Karwacki z Łodzi
1884 ALFRED KARWACKI vel Korwacki syn Jana z Łodzi·... Krasnojarsk
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Корвацкий Альфред Янович
Родился в 1884 г., г. Лодзи (Польша); поляк; грамотный; Штукатур. Проживал: г. Красноярске. Арестован 18 мая 1920 г. Приговорен: особым отделом ВЧК 5-й армии 30 мая 1920 г., обв.: служба в армии Колчака. Приговор: заключение в концлагерь до окончания Гражданской войны Реабилитирован 23 июля 1997 г. прокуратурой КК
Источник: Книга памяти Красноярского края

xxxxxxxx
1850 Józef Karwacki
1891 JÓZEF KARWACKi syn Józefa z Kamienia· w Polsce... Chabarowskij Kraj
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Корвацкий Иосиф Иосифович
(Карвацкий) Родился в 1891 г., Польша, г. Камина; поляк; зам. директора бани-1. Проживал: Дальне-Восточный кр., г. Хабаровск. Арестован 17.03.1938 г. УГБ УНКВД ДВК по ст. 58-10 УК РСФСР. Дело рассмотрено 05.03.1939 г. УГБ УНКВД ДВК. Решение по делу: дело прекращено, из-под стражи освобожден за недоказанностью обвинения. Повторно Арест. ТО МГБ ДВЖД 28 января 1946 г. Приговорен: Военный трибунал ДВЖД 11 мая 1946 г., обв.: по ст.ст. 58-10, 58-11 УК РСФСР. Приговор: 8 лет ИТЛ Реабилитирован 14 мая 1975 г. По постановлению Пленума ВС СССР за отсутствием состава преступления. Источник: Книга памяти Хабаровского края

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
rodzina rodem RYŁOWICE sandomierskie i Wiktorowka Lokaczinska na Wolyniu ... Archangielsk
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
1850 Józef Karwacki z Ryłowic
1885 STANISŁAW KARWACKI syn Józefa z Ryłowic Sandomierskich
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
· Карвацкий Станислав Иосифович
Родился в 1885 г., Радомская губ., Сандомижкий, Рыловице; поляки; образование Низш.; Проживал: Волынская обл., Локачинский, Викторовка.
Приговор: приб. на спецпоселение в Архангельскую обл. 01.03.40, Няндомский р-н, Куклово. Осв. со спецпоселения по амнистии 01.09.41
Источник: База данных "Польские спецпереселенцы в Архангельской обл."

1914 STEFANIA KARWACKA c. Andrzeja z Helenowa Opatowskiego
2 zona Stanisława
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
· Карвацкая Стефания Андреевна
Родилась в 1914 г., Радомская губ., Опатовский, Еленов; поляки; образование Низш.; Проживала: Волынская обл., Локачинский, Викторовка.
Приговор: приб. на спецпоселение в Архангельскую обл. 01.03.40, Няндомский р-н, Куклово. Осв. со спецпоселения по амнистии 01.09.41
Источник: База данных "Польские спецпереселенцы в Архангельской обл."

1923 ADAM KARWACKI syn Stanisława z Wiktorowski grochowskiej
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
· Карвацкий Адам Станиславович
Родился в 1923 г., Волынская губ., Гороховский, Викторовка; поляки; образование Низш.; Проживал: Волынская обл., Локачинский, Викторовка.
Приговор: приб. на спецпоселение в Архангельскую обл. 01.03.40, Няндомский р-н, Куклово Источник: База данных "Польские спецпереселенцы в Архангельской обл."

1925 STANISŁAW KARWACKi syn Stanisława z Wiktorowski
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
· Карвацкий Станислав Станиславович
Родился в 1925 г., Волынская губ., Гороховский, Викторовка; поляки; образование Низш.; Проживал: Волынская обл., Локачинский, Викторовка.
Приговор: приб. на спецпоселение в Архангельскую обл. 01.03.40, Няндомский р-н, Куклово. Осв. со спецпоселения по амнистии 01.09.41
Источник: База данных "Польские спецпереселенцы в Архангельской обл."

1927 PIOTR KARWACKI syn Stanisława z Wiktorowski
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
· Карвацкий Петр Станиславович
Родился в 1927 г., Волынская губ., Гороховский, Викторовка; поляки; образование Низш.; Проживал: Волынская обл., Локачинский, Викторовка.
Приговор: приб. на спецпоселение в Архангельскую обл. 01.03.40, Няндомский р-н, Куклово. Осв. со спецпоселения по амнистии 01.09.41
Источник: База данных "Польские спецпереселенцы в Архангельской обл."

1934 STANISŁAWA KARWACKA c. Stanisława z Wiktorowki grochowskiej
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Карвацкая Станислава Станиславовна
Родилась в 1934 г., Волынская губ., Гороховский, Викторовка; поляки; Проживала: Волынская обл., Локачинский, Викторовка. Приговор: приб. на спецпоселение в Архангельскую обл. 01.03.40, Няндомский р-н, Куклово. Осв. со спецпоселения по амнистии 01.09.41 Источник: База данных "Польские спецпереселенцы в Архангельской обл."

1936 BOLESLAW KARWACKI syn Stanisława z Wiktorowski
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
· Карвацкий Болеслав Станиславович
Родился в 1936 г., Волынская губ., Гороховский, Викторовка; поляки; Проживал: Волынская обл., Локачинский, Викторовка.
Приговор: приб. на спецпоселение в Архангельскую обл. 01.03.40, Няндомский р-н, Куклово. Осв. со спецпоселения по амнистии 01.09.41
Источник: База данных "Польские спецпереселенцы в Архангельской обл."

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Rodem z Litwy WKL
1870 Wincenty Karwacki
1900 – rozstrz. ? JOZEF KARWACKI syn Wincentego z Litwy
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Каравацкий Иосиф Викентьевич
Родился в Литва; поляк; малограмотн.; рабочий кирпичного завода. Проживал: г. Черногорске.. Арестован 18 марта 1938 г. Приговорен: Тройка при УНКВД 19 июня 1938 г., обв.: обв.: КРД, АСА.. Приговор: расстрел Пост. ПС ХАО 5.01.1957 дело прекращено. Реабилитирован 11 февраля 1998 г. Пост. прокурора РХ
Источник: Книга памяти Республики Хакасия

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Rodem WKL
1898 NAPOLEON KARWACKI· w Przedriadu Miadelskim LITWA białoruska
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Каравацкий Наполеон (варианты фамилии: Корвацкий)) Родился в 1898 г., д. Передрядь Мядельской вол. Поставский уезд; поляк; образование н/начальное; столяр, По найму. Проживал: Витебская обл., Поставский р-н, м. Мядель.
Арестован 27 октября 1939 г. Приговорен: ОСО 12 мая 1941 г., обв.: 74 УК БССР - член к/р ор-ции. Приговор: 8 лет ИТЛ, отбыв.: Севвостлаг, освоб. 09.1941 Реабилитирован 27 августа 1992 г. Прокуратура Витебск.обл.
Источник: Белорусский "Мемориал"

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
rodzina rodem BABINO - ZARZECZE OLSZANSKIE w pińskim
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1850 Bazyl Wasyl Karwacki
1885 JAN KARWACKI syn Wasyla / Bazyla z Zarzecza Olszanaskiego·
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Карвацский Иван Васильевич
(варианты фамилии: Карватский) Родился в 1885 г., Пинская губ., Поречье, Ольшана; поляки; образование 3 класса; Проживал: Пинская обл., Пинский, Бабино.
Приговор: приб. на спецпоселение в Архангельскую обл. 04.03.40, Первомайский р-н, Уйма. Осв. со спецпоселения по амнистии 28.08.41 Источник: База данных "Польские спецпереселенцы в Архангельской обл."

1917 MARIA KARWACKA c, Jana z Zarzecza olszanskiego
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Карвацская Мария Иосиповна
Родилась в 1917 г., Пинская губ., Поречье, Ольшана; украинцы; Проживала: Пинская обл., Пинский, Бабино. Приговор: приб. на спецпоселение в Архангельскую обл. 04.03.40, Первомайский р-н, Уйма. Осв. со спецпоселения по амнистии 28.08.41
Источник: База данных "Польские спецпереселенцы в Архангельской обл."

1920 MICHAŁ KARWACKI syn Jana z Zarzecza olszanskiego
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Карвацский Михаил Иванович
(варианты фамилии: Корвацкий) Родился в 1920 г., Пинская губ., Поречье, Ольшана; украинцы; Проживал: Пинская обл., Пинский, Бабино.
Приговор: приб. на спецпоселение в Архангельскую обл. 04.03.40, Первомайский р-н, Уйма. Осв. со спецпоселения по амнистии 28.08.41

1925 STEFANIA KARWACKA c. Jana z Zarzecza Olszańskiego
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Карвацская Стефания Ивановна
Родилась в 1925 г., Пинская губ., Поречье, Ольшана; украинцы; образование 4 класса; Проживала: Пинская обл., Пинский, Бабино.
Приговор: приб. на спецпоселение в Архангельскую обл. 04.03.40, Первомайский р-н, Уйма. Осв. со спецпоселения по амнистии 28.08.41
Источник: База данных "Польские спецпереселенцы в Архангельской обл."

1928 KATARZYNA KARWACKA c Jana z Zarzecza olszanskiego
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
· Карвацская Екатерина Ивановна
Родилась в 1928 г., Пинская губ., Поречье, Ольшана; украинцы; образование 4 класса; Проживала: Пинская обл., Пинский, Бабино.
Приговор: приб. на спецпоселение в Архангельскую обл. 04.03.40, Первомайский р-н, Уйма. Осв. со спецпоселения по амнистии 28.08.41
Источник: База данных "Польские спецпереселенцы в Архангельской обл."

xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
KARWECCY
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1840 Bazyl Wasyl Karwecki
1866 – rozstrzelany PAWEŁ KARWECKI syn Wasyla z Jurkowa dnowskiego
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Карвецкий Павел Васильеич
Родился в 1866 г., д. Юрково Дновского р-на Лен. обл.; русский; беспартийный; псаломщик в церкви. Проживал: д. Морино Дновского р-на..
Арестован 19 декабря 1937 г.
Приговорен: Особой тройкой УНКВД ЛО 30 декабря 1937 г., обв.: по ст. 58-10 УК РСФСР. Приговор: ВМН Расстрелян 2 января 1938 г. Место захоронения - г. Ленинград. Источник: Ленинградский мартиролог: 1937-1938
Карвецкий Павел Васильевич
Родился в 1866 г., Дновский р-н, д. Юрково; русский; псаломщик.
Арестован 19 декабря 1937 г.
Приговорен: Тройка при УНКВД Ленинградской обл. 30 декабря 1937 г., обв.: по ст. 58-10 УК РСФСР.
Приговор: расстрел
Реабилитирован 23 июня 1989 г.
Источник: Книга памяти Псковской обл.

1850 Mikołaj karwecki z Neweli
1892 ks. PIOTR KARWECKI cyn Mikołja z Neweli
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Карвецкий Петр Николаевич
Родился в 1892 г., Белоруссия; служитель религиозного культа. Проживал: г. Невеле.
Арестован 27 декабря 1937 г. Приговорен: Тройка при УНКВД Калининской обл. 21 марта 1938 г., обв.: по ст. 58-10 УК РСФСР. Приговор: 10 лет л/с Реабилитирован 6 февраля 1958 г. Источник: Книга памяти Псковской обл.

1880 Eugeniusz Karwecki
1907 MARIAN KARWECKIJ syn Eugeniusza z Polski
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Карвецкий Мариан Евгеньевич
Родился в 1907 г., Польша; поляк; Проживал: г. Ростова-на-Дону.
Приговорен: Особое совещание при НКВД СССР 9 сентября 1938 г., обв.: за участие в к/р организации. Приговор: 10 лет ИТЛ Источник: Книга памяти Ростовской обл.

1860 Władysław Karwecki z Waszunowa
1890 ? ANTONI KARWECKI vel Karawecki z. Władysława z Waszunowa w wilenskim
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Каравецкий Антон Владиславович
Родился в хут. Вашуново Вилейский уезд Виленская губ.; земледелец. Проживал: хут. Вашуново Вилейский уезд, Виленская губ.. Арестован 11 августа 1919 г. особым отделом при Реввоенсовете 16 Армии Западного фронта в г. Смоленске
Приговорен: РВТ 16 Армии Западного фронта 31 декабря 1919 г., обв.: по политическим мотивам. Приговор: освобожден, уголовное дело прекращено по нереабилитирующим основаниям Реабилитирован в ноябре 2005 г. Прокуратура г.Москвы Источник: Прокуратура г.Москвы

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Rodem z Podlasia
1880 Mikołaj Karwacki
1914 STANISŁAW KARWACKI syn Mikołaja z Bialej Podlaskiej
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Biała Podlaska - RIAZAŃ 143521 10. Karwacki Stanis?aw Miko?aj 1914
Nazwisko: Karwacki Imię: Stanisław Imię ojca: Mikołaj - PODLASIE Data urodzenia: 1914
LP Opis losów Pocz?tek Koniec Kraj Woj/Ob?ast Pow. Miej. r m d r m d
1. Więzienie 1944 Polska 1990 Białostockie Białystok
2. Areszt 1944
3. Łagier 1944 1945 04 14 Rosja Kalininska (Twerska) Ostaszków (ob. jen. nr 41)
4. Lagier 1945 04 17 1946 01 19 Rosja Riazanska Riazan (ob. jen. nr 178-454)
5. Repatriacja 1946 02 06 Polska 1990 Bialskopodlaskie Biała Podlaska

xxxxxxxxx

1860 Jan Karwacki z Chlebiczna
1894 WALERIA KARWACKA vel Korwatowska c. Jana z Chlebiczna koło Brzescia
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Корватская Валерия Ивановна
Родилась в 1894 г., Седлецкая губ., Хлебчинский, Хлебчино; поляки; Проживала: Брестская обл., Высоковский, Д. Кринки. Приговор: приб. на спецпоселение в Архангельскую обл. 08.03.40, Пинежский р-н, Верхняя Ура Источник: База данных "Польские спецпереселенцы в Архангельской обл."

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
MIERZWICE STARE
1850 po MICHALE KARWACKIM
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1860 Michał Karwacki z Mierzwic
1892 WŁODZIMIERZ KARWACKI syn Michała z Mierzwic Starych
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Корватский Владимир Михайлович
Родился в 1892 г., Седлецкая губ., Хлебчинский, Мервичи Старые; поляки; Проживал: Брестская обл., Высоковский, Д. Кринки. Приговор: приб. на спецпоселение в Архангельскую обл. 08.03.40, Пинежский р-н, Верхняя Ура Источник: База данных "Польские спецпереселенцы в Архангельской обл."

1924 EUGENIA KARWACKA c. Włodziemerza z Mierzwic Starych
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Корватская Геня Владимировна
Родилась в 1924 г., Седлецкая губ., Хлебчинский, Мервичи Старые; поляки; образование Низш.; Проживала: Брестская обл., Высоковский, Д. Кринки.
Приговор: приб. на спецпоселение в Архангельскую обл. 08.03.40, Пинежский р-н, Верхняя Ура Источник: База данных "Польские спецпереселенцы в Архангельской обл."

1926 MARIA KARWACKA c. Wodzimierza z Mierzwic Starych
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Корватский Марьян Владимирович
Родился в 1926 г., Седлецкая губ., Хлебчинский, Мервичи Старые; поляки; Проживал: Брестская обл., Высоковский, Д. Кринки. Приговор: приб. на спецпоселение в Архангельскую обл. 08.03.40, Пинежский р-н, Верхняя Ура Источник: База данных "Польские спецпереселенцы в Архангельской обл."

1928 MIECZYSŁAW KARWACKI syn Włodzimierza z Mierzwic Stare
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
· Корватский Мечислав Владимирович
Родился в 1928 г., Седлецкая губ., Хлебчинский, Мервичи Старые; поляки; Проживал: Брестская обл., Высоковский, Д. Кринки.
Приговор: приб. на спецпоселение в Архангельскую обл. 08.03.40, Пинежский р-н, Верхняя Ура Источник: База данных "Польские спецпереселенцы в Архангельской обл."

1930 HELENA KARWACKA c. Włodzimierza z Mierzwic Starych·
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Корватская Елена Владимировна
Родилась в 1930 г., Седлецкая губ., Мервичи Старые; поляки; Проживала: Брестская обл., Высоковский, Д. Кринки. Приговор: приб. на спецпоселение в Архангельскую обл. 08.03.40, Пинежский р-н, Верхняя Ура Источник: База данных "Польские спецпереселенцы в Архангельской обл."

1932 STANISŁAWA KARWACKA c. Włodzimierza z Mierzwic Starych
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
\Корватская Станислава Владимировна
Родилась в 1932 г., Седлецкая губ., Хлебчинский, Мервичи Старые; поляки; Проживала: Брестская обл., Высоковский, Д. Кринки. Приговор: приб. на спецпоселение в Архангельскую обл. 08.03.40, Пинежский р-н, Верхняя Ура Источник: База данных "Польские спецпереселенцы в Архангельской обл."

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1880 Jan Karwacki z Bakaricy
1912 GRZEGORZ KARWACKI vel Korwacki syn Jana z Bakaricy
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Корватский Григорий Иванович
Родился в 1912 г., Белоруссии; рабочий.. Проживал: ст. Бакарица г. Архангельска.
Арестован 27 октября 1942 г. Приговорен: военным трибуналом Архангельского военного округа 13 января 1943 г., обв.: по ст. 58-10, 58-11 УК РСФСР. Приговор: лишен свободы сроком на 10 лет. Реабилитирован 13 марта 1959 г. Источник: Поморский мемориал: Книга памяти Архангельской обл.

xxxxxxxxxxxxxxxx

Rodem z Roztocza
1860 Grzegorz Karwacki z Dobrostanu
1896 MIKOŁAJ KARWACKI vel Karwatowski syn Grzegorza z Dobrostanu Grodek Jagiellonski
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Карватский Николай Георгиевич
Родился в 1896 г., Галиция, Грудогеленский р-н, с. Добростан; без определенных занятий.. Проживал: Саратовский кр., г. Петровске. Арестован Петровским РО УНКВД. 29 апреля 1935 г. Приговорен: Саратовский крайсуд 29 февраля 1936 г., обв.: за антисоветскую агитацию. Приговор: 5 лет. Реабилитирован 13 февраля 1960 г. СК Верховного Суда РСФСР. Источник: Книга памяти Саратовской обл. - подготовительные материалы

Rodem z Ukrainy
1880 Józef Karwacki
1917 WŁODZIMIERZ KARWACKi syn Jozefa
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
UKRAINA-Nikołajewska 13. Karwacki Włodzimierz Józef 1917
Nazwisko: Karwacki Imię: Włodzimierz Imie ojca: Józef Data urodzenia: 1917
LP Opis losów Pocz?tek Koniec Kraj Woj/Ob?ast Pow. Miej.
r m d r m d 1. Areszt 1940 Ukraina Nikołajewska

1903- rozstrzelana 1937 MARIA KARWACKA vel KARWATOWSKA z Kamienca Podolskiego
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Карватовская Мария Ивановна
(Корватовская) Родилась в 1903 г., Украина, г. Каменец-Подольский; полька; Ивдельская ИТК НКВД, заключенная. Проживала: Свердловская обл., г. Ивдель, Ивдельская ИТК НКВД.
Арестована 8 августа 1937 г.
Приговорена: 24 сентября 1937 г.
Приговор: ВМН Расстреляна 16 ноября 1937 г.
Источник: Книга памяти Свердловской обл.

1860 Piotr Karwacki z Mukszy Kamieniec Podolski
1894 JAN KARWACKI vel Karwatowski z Mukszy kamienieckopolskiej
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Карватовский Иван Петрович
Родился в 1894 г., Винницкая обл., Каменецкий р-н, с.Мукша.; поляк; образование начальное; Ветсанитар. Проживал: Акмолинская (Целиноградская) обл. с.Островской..
Арестован 7 марта 1938 г. Сталинский РО НКВД. Приговорен: Решением НКВД СССР 22 сентября 1938 г., обв.: 58-6 УК РСФСР. Приговор: ВМН Реабилитирован 1 июня 1989 г. прокурор Целиноградской обл. УКАЗ ПВС СССР ОТ 16.01.1989
Источник: Сведения КНБ РК

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
KLISZKOWCE chocimskie
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1870 Siemien Karwacki
1905 STEFAN KARWACKI syn Siemiena z Kliszkowców chocimskich
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Карвацкий Стефан Семенович
Родился в 1905 г., с.Клишковцы, Хотинский р-н, Черновицкая обл.; украинец; спецпоселенец, рабочий 1 п/к "Синдор" 14 л/п. Проживал: Устьвымлаг НКВД.
Арестован 31 августа 1941 г.
Приговорен: , обв.: по ст. 58-13 УК РСФСР..
Приговор: 09.03.1942 г. умер, находясь под следствием.
Источник: Книга памяти Республики Коми

1870 Siemien Karwacki
1912 SIDOR KARWACKI syn Siemiena z Kliszkowców chocimskich
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
· Карвацкий Сидор Семенович
Родился в 1912 г., с. Клишковцы, Хотинского р-на, Черновицкой обл.; украинец; в колхозе. Проживал: с. Клишковцы, Хотинского р-на, Черновицкой обл..
Арестован 12 февраля 1959 г.
Приговорен: Черновицким облсудом 28 апреля 1959 г., обв.: 7 ч.1 Закона от 25.12.58.
Приговор: к 4 г. ИТЛ.
Источник: НИПЦ "Мемориал", Москва

xxxxxxxxxxxxxxx

1850 Matwiej Karwacki z Winnickiego
1881 ARSENIJ KARWACKI syn Matwieja z Winnickiej obłasti
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
· Карвацкий Арсений Матвеевич
1881 г. р., м. р. Винницкая обл., русский, из крестьян, б/п, не женат, обр. низшее, место жит. до ареста г. Ялта, рабочий типографии, арест. 22.04.1937 г. Ялтинским ГО НКВД Крыма, ст. 58-10 УК РСФСР: член контрреволюционной группы, ведшей антисоветскую агитацию, осужден 21.08.1937 г. ОСО при НКВД Крыма к 5 годам ИТЛ, реабилитир. 27.12.1989 г. Прокуратурой Крымской обл., ГААРК, ф. р-4808, оп. 1, д. 016483. Источник: Книга памяти Автономной Республики Крым

xxxxxxxxxxx

Rodem z Chersonu wnuk Wacława Karwackiego

1883 DYMITR KARWACKI agronom Korwacki syn Andrzeja z Chersonu
wyzsze wyksztalcenie
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Корвацкий Дмитрий Андреевич
1883 г. р., м. р. Запорожская обл., русский, из служащих, б/п, женат, обр. высшее, агроинститут, место жит. до ареста г. Симферополь, агроном, арест. 21.01.1931 г. ПП ОГПУ в Крыму, ст. 58-7, 11 УК РСФСР: член вредительской организации в сельском хозяйстве, осужден 20.06.1931 г. Коллегией ОГПУ Крыма к 3 годам ИТЛ, реабилитир. 30.09.1956 г. Крымским областным судом, ГААРК, ф. р-4808, оп. 1, д. 09675.
Источник: Книга памяти Автономной Республики Крым

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
NIZNYJ NOWOGROD - Gorki
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1867 MARIA KARWACKA vel Korwatowska c. Aleksandra z Gorkiego / Nizny Nowogród
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
· Корватовская Мария Александровна
Родилась в 1867 г., г. Горького; Домохозяйка. Проживала: г. Городца.
Арестована в 1933 г.
Приговорена: , обв.: 58-10.
Приговор: 1, 5мес.
Источник: Книга памяти Нижегородской обл.

1877- rostrz.1937 KONSTANTY KARWACKI vel Korwatowski syn Aleksandra z Gorkiego
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
· Корватовский Константин Александрович
Родился в 1877 г., г. Горького; секретарь конторы Райлес. Проживал: г. Городца.
Арестован в 1933 г. Приговорен: , обв.: 58-10. Приговор: 1, 5мес. Источник: Книга памяти Нижегородской обл.

Корватовский Константин Александрович
Родился в 1877 г., г. Горького; русский; Экономист-статистик заготконторы. Проживал: г. Городца. В 1929 г.коллегией ОГПУ по Горьк. краю по ст. 58-12 приговорен к 3 г. концлагеря Арестован 23 августа 1937 г. Приговорен: тройка 26 сентября 1937 г., обв.: к/р деятельность. Приговор: ВМН Расстрелян 13 октября 1937 г. Источник: Книга памяти Нижегородской обл.

1906 PIOTR KARWACKI vel Korwatowski syn Jana z Niznego Nowogrodu
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Корватовский Петр Львович
Родился в 1906 г., г. Нижнего Новгорода; русский; образование высшее; б/п; дежурный инженер на Артемгрэс-строй. Проживал: Шкотовский р-н, Артемгрэс.
Арестован 16 сентября 1937 г. Приговорен: Верховный суд 11 марта 1938 г., обв.: в антисоветской деятельности. Приговор: ВМН. Расстрелян 11 марта 1938 г. Место захоронения - г. Владивосток. Реабилитирован 2 июля 1957 г. определением Верховного суда Источник: База данных о жертвах репрессий Приморского края

1850 Andrzej Karwacki
1899 KAZIMIERZ KARWACKI syn Andrzej z Kriwoszczekowa Twerskaja obłast (100 km na W od Tweru), 300-400 km od Witebska na NE;
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
· Карвацкий Казимир Андреевич
Родился в 1899 г., ст.Кривощеково.; поляки; образование среднее; замначальника депо. Проживал: Акмолинская обл. (Целиноградская), Щучинский р-н, К-Боровое ст..
Арестован 11 декабря 1936 г. УНКВД Северо-Казахстанской обл.
Приговорен: Линейный суд Омской железной дороги 22 июня 1937 г., обв.: 58-7 УК РСФСР. Приговор: ВМН Реабилитирован 20 ноября 1957 г. Президиум Верховного Суда СССР ЗА НЕДОКАЗАННОСТЬЮ СОСТАВА ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Источник: Сведения ДКНБ РК по Акмолинской обл.
19.09.2011 12:23
KARWACCY aneks 23 a

Karwaccy w ruchu demokratycznym 1832-63
w ruchu demokratycznym 1832-1863Karwaccy w Towarzystwie Demokratycznym 1832-63
Towarzystwo Demokratyczne Polskie, 1832-1863: Przywódcy i kadry członkowskie ...‎ - Strona 282 Marian Tyrowicz - 1964 - Liczba stron: 871

KARWACKI ALEKSANDER
1) ur.... w Krakowie syn Józefa i Marianny z Młodzianowskich Karwackich
2) ?
3) Członek TDP w Epinal (1847).
5) „Okólniki TDP" 1847/8, s. 7.

KARWACKI KASPER
1) ?
2) Służył jako szeregowiec w legionie polskim w powstaniu węgierskim (1846)

3) po powstaniu przebywał w Szumli, gdzie prawdopodobnie zgłosił akces do TDP, 6 VII.1851 przybył do Anglii

5) Demokrata polski 2851, s. 132
Jan Wysocki Pamiętnik s. 144

I.AM.i ST.POL.- Czyt.
Tyrowicz, Marian (1901-1989).
Tytuł Towarzystwo Demokratyczne Polskie, 1832-1863 : przywódcy i kadry członkowskie : przewodnik biobibliograficzny / Marian Tyrowicz.
Adres wydawniczy Warszawa : Książka i Wiedza, 1964.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

KARWACCY aneks 23 b

Kranz-KARWACCY w powstaniu styczniowym

Kranz-Karwacki w powstaniu styczniowym
Biografie uczestników organizacji i partyzantki roku 1863/64
TRAFIAMY TUTAJ NA HEROICZNA RODZINĘ Kranz-Karwackich z Sambora w ziemi bełskiej

FERDYNAND Kranz KARWACKI, ur 1847 w Samborze, służył pod Langiewiczem, Czechowskim i Waligórskim. Wskutek zimna i niewygód stracił zdrowie. W kilka lat po powstaniu zmarł na suchoty.

JAN Kranz KARWACKI ur w 1845 roku w Niemirowie, uczeń dimnazjum, słuzył do końca powstania. Był ranny w noge

KAROL Kranz KARWACKI ur 1838 w Samborze, studiował w Unigwarze, wstapił pierwotnie bez wiedzy ojca do wojska węgierskiego podczas wojny Austrii z Włochami. Na odgłos powstania przepłynał wraz z kilkunastu kolegami rzekę Mincio i dostał się na stronę włoska, a stąd do Królestwa. Jako oficer sztabu służył początkiem pod Danisiewiczem, następnie był dowódcą tego oddziału. Gdy w sprawach służbowych przybył do Krakowa w roku 1864, został aresztowany i niepoznany przez Austriaków , jako dezerter wydany Moskwie. W Opatowie skazany na smierc, energicznej interwencji rodziny, zawdzięcza, ze go wydano Szwajcarii. W parę lat później, będąc za paszportem szwajcarskim w Galicji, poznany jako dezerter został skazany na 8 lat fortecy. Po wyjściu z więzienia uzyskał posade notariusza na Wegrzech/

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Uwaga: jest ślad związku z Kranzami na Warmii -
Kranz-KARWACCY z Sambora sa prawdopodobnie prawnukami PIOTRA i ANNY z Kranz KARWACKICH spod Olsztyna

Dzieci Piotra Karwackiego Katarzyny i Anny Kranz
URSZULA KARWACKA:1730-40/PIOTR KARWACKI i Katarzyna z domu Berent (coloneise) w 1766 chrzczą córkę URSZULĘ KARWACKĄ, chrzestni Urszula (c. Piotra) Karwacka i Jan Folka - colonus
URSZULA c. Piotra KARWACKA-Kasprowska i Mathias Kasprowski 5 listopada 1797 chrzcili w Schonbruck córkę Barbarę Kasprowską
URSZULA c. Piotra KARWACKA-Kasprowska i Mathias Kasprowski 11 lutego 1800 chrzcili córkę ŁUCJĘ KASPROWSKĄ
URSZULA KARWACKA-Kasprowska i Mathias Kasprowski 9 listopada 1806 chrzczą córke EWE; chrzestni Franciszek Delar i Elżbieta Franciszkowa Klaper
APOLONIA KARWACKA:PIOTR KARWACKI colonus de loco Grzywacz i Katarzyna chrzczą 19 maja 1768 córkę Apolonie Karwacka
BRYGIDA KARWACKA: PIOTR KARWACKI de loco Grzywacz i Katarzyna z domy Berent z Schonefelde/Unieszowa 1 wrzesnia 1770 chrzczą córke Brygide Karwacką
WOJCIECH KARWACKI: PIOTR KARWATZKI i Katarzyna Berent, koloniśći 8 kwietnia 1774 chrzczą syna ADALBERTA/WOJCIECHA KARWACKIEGO, chrzestny Jan Karwacki
BARBARA KARWACKA; PIOTR KARWACKI i KATARZYNA z Schonefelde 6 listopada 1776 chrzczą córkę Barbarę Karwacką, chrzestni Joanes Casparis Karwacki colonifillus i Dorothea Casparis Karwacka z domu Guzowska.BARBARA KARWACKA c. Piotra 29 grudnia 1809 wyszła za Jana Kox. w Shonefelde
PIOTR KARWACKI exkolonista wdowiec ozenił się z Anna Ciecierska z Kranz 21 grudnia 1798
ROSALIA KARWACKA;PIOTR KARWACKI i Anna Lindamowna Ciecierska z Plusk 7 czerwca 1799 chrzczą córkę Rosalie
KATARZYNA KARWACKA: PIOTR KARWACKI i Anna córka Tomasza Ciecierskiego 29 pażdziernika 1803 chrzcili w Schonbruck córkę Katarzyne

Uwaga mogli nie mieć syna Rosalia lub Katarzyna przyjeła nazwisko ojca i matki ???

xxxxxxxxxxxxxxxxxx
REPLIKA Piotra Karweckiego:

W dostępnej literaturze { kilkanaście pozycji w www.books.google.com min.} wymienione przez Ciebie postacie występują jako Karweccy. Zwłaszcza kapitan Karwecki spod Opatowa.
W jaimkolwiek przypadku nie wpisałbyś tego nazwiska { również Kranz Karwe/a/cki} w kontekscie powstania styczniowego zawsze występuje Karwecki , raz tylko ze znakiem zapytania w nawiasie Karwecki-Karwicki.


Informacja jest wypisem z oryginalnego wydania (miałem w ręku wczoraj w Jagiellonce):
Tytuł Księga pamiątkowa roku 1863/64
Autor Komitet obywatelski, Lemberg, Poland
Redaktor Józef Białynia-Chołodecki
Wydawca Nakł. Komitetu obywatelskiego, 1904

1) Lista wyższych oficerów i samoistnych dowódców oddziałów powstańczych w 1863/64. str. 37 KARWACKI KAROL

2) Biografie uczestników organizacji i partyzantki roku 1863/64
KARWACKI Kranz Ferdynand ....jw
KARWACKI Kranz Jan ....jw
KARWACKI Kranz Karol ...jw

wszedzie jest jako KARWACKI... wcale mnie to nie zaskakuje, gdyż Sambor, Niemirów, Iwanorankow, Rozdoł, Dobromil jest gniazdem licznych rodzin Karwackich...w ziemi bełskiej (poza tym Busk, Stary Dzików).cd REPLIKI Piotra Karweckiego:
Ok, ale :

1.Ostanie chwile Powastania Styczniowego -Zygmunt Lucyan Sulima 1887 rok
2.Powstanie Styczniowe - Strumph Wojtkiewicz 1973 rok
3.Polska Wojna Partyzancka 1863/1864- Leonard Ratajczyk 1966 rok
4. Dokumenty povstancheskikh voenachalʹnikov
Autorzy Vladimir Anatolʹevich Dʹi︠a︡kov,Vladimir Anatolʹevich Dʹi͡akov,Stefan Kieniewicz,Instytut Historii -1976 rok
http://books.google.com/books?id=DFpFAA ... l=pl&cd=19
5. Powstanie Styczniowe w Zagłębiu Dąbrowskim - Ryszard Szwed 1978
6.Od Węgrowa do Opatowa . Wybrane Bitwy z Powstania - Eligiusz Kozłowski 1962
7.Dokumenty Terenowych Władz Powstania Styczniowego 1863-1864- Stefan Kieniewicz/ Instytut Historii- 1976
8. Bibliografia Powstania Styczniowego- Woskowy Instytut Historyczny 1964
9. Militär-Schematismus des österreichischen Kaiserthums Autorzy Austro-Hungarian Monarchy. K.u.K. Kriegsministerium
http://books.google.com/books?id=vtg007 ... ki&f=false
10.Bitwy i potyczki 1863-1864 - Stanisław Zieliński 1913 rok
11.Opatów w Latach 1861-1864 -Stefan Kotarski 1935 rok

W tych wszystkich pozycjach - również obcojezycznych- występuje KARWECKI .

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

karty z POWSTANIA STYCZNIOWEGO
FRANCCY z Miechowa wbukowie Teresy Karwackiej

PRZYPADKIEM poprzez hasło" Francki" trafiam na fantastyczną stronę o powstaniu styczniowym:
Autor: MGR JERZY KOWALCZYK
link: http://powstanie1863.zsi.kielce.pl/index.php?id=l15
WIELKIE UZNANIE DLA AUTORA I WYDAWCÓW STRONY. Proszę o wybaczenie zapożyczenia fragmentów dotyczących rodziny Karwackich-Franckich.

POWSTANIE STYCZNIOWE w MIECHOWIE

a w niej o przedstawicielach rodziny Franckich z Miechowa, która jako żona Dominika Francke zakładała Teresa Karwacka z Krakowa, córka Marcina Karwackiego z Krakowa/aptekarza z Jędrzejowa; wnuczka Stanisława i Marianny Karwackich z Krakowa/Kazimierza od Bozego Ciała.

FRANCKI z Miechowa
(Stanisław) MAKSYMILIAN FRANCKI
(ojciec córek..... ?)
(stryj Franciszka Ksawerego Franckiego z Krakowa)
(brat Marcina Franckiego z Miechowa)
(Syn Dominika Francke i Teresy z Karwackich
Wnuk...... Marcina i Zofii Karwackich z Krakowa/aptekarzy z Jedrzejowa
Prawnuk Stanisława i Marianny Karwackich z Krakowa/Kazimierza)

Na cmentarzu miechowskim znajduje się kwatera skoligaconych rodzin Franckich, Zaporskich, Jakubowskich, Nawroczyńskich – nieco w głębi terenu, po lewej stronie alei prowadzącej od bramy wejściowej do cmentarnego kościoła św. Barbary. Na mogile ziemnej (z dawnego wygrodzenia pozostały fragmenty kamiennych słupków) postawiony jest marmurowy pomnik nagrobny w kształcie ostrosłupa. Na płaszczyźnie bocznej, pod znakiem krzyżą, wyryty jest słaboczytelny napis:

D.O.M. / Ś.P./ MAKSYMILJAN/FRANCKI/ MAGISTER FARMACJI/ ZMARŁ D.17 CZERWCA /1876 R./ W 58 ROKU ŻYCIA. / Ś.P./ GABRIELA FRANCKA/*1838 R. ^1903 R.//
Na sąsiadującej płaszczyźnie bocznej nagrobka umieszczono, wykonany z blachy w kształcie krzyża maltańskiego, ryngraf zawierający napis: (krzyż) Ś.P./MAKSYMILIAN FRANCKI/POWSTANIEC/1863 R.//

Stanisław Maksymilian Francki (1818-1876) był synem wywodzącego się ze Śląska aptekarza Dominika Francke, w Miechowie osiadłego od roku 1810, oraz Teresy, córki jędrzejowskiego aptekarza Marcina Karwackiego. Po rodzicach przejął i prowadził aptekę w Miechowie. Jak opisywał w swych pamiętnikach Kazimierz Girtler, „ był to człowiek uczciwy, w sercu prawy, ludzkości dobrze zasłużony. Ile sił stało, pracował dla ubogich, przy każdej sposobności ludzkości służąc”...

Jednoznacznie określał się Polakiem, w roku 1861 uczestniczy w manifestacjach religijno-patriotycznych w Miechowie. Zdarzenia te opisywał w swym raporcie z 7.IV.1861 r. Naczelnik Miechowskiej Komendy Żandarmów (Ruch rewolucyjny 1861...):

.. donoszę, że z przybyciem do M. Miechów na czas świąteczny do swojego krewniaka aptekarza Franckiego, studenta Warszawskiej Medyko-Chirurgicznej Akademii Masłowskiego, uczniów Agronomicznego Instytutu ... i innych, którzy pojawili się z kokardami i w żałobie, licznie.......
..... w pierwszym dniu świat zebrali się urzędnicy i uczniowie z kokardami i w żałobie (do tego dnia nikt z urzędników kokard i żałoby nie nosił) w domu aptekarza Franckiego gdzie również zebrali się mieszczanie miasta....

Głoszono hasła równości społecznej – nie ma już „Jaśnie wielmożnych, jesteśmy równi”, śpiewano patriotyczne pieśni – „ Jeszcze Polska nie zginęła”

Bratanek aptekarza Franckiego, uczeń Ksawery Francki, zwracał się do żandarmów: „JESTEŚ POLAKIEM ? DOŁACZ DO NAS ....” W raporcie Naczelnika Żandarmerii aptekarz Maksymilian Francki, traktowany był jako inicjator zajść, wykazywał swą nieżyczliwość dla rządu”.

W tych demonstracjach uczestniczył również naczelnik powiatu miechowskiego Wincenty Piatkowski i inni urzędnicy. W Wyniku złożonego raportu władze poleciły wytoczyć śledztwo – został zwolniony naczelnik Piątkowski, zaś w sprawie udziału w zamieszkach pomocnika powiatu Wincentego Januszkiewicza, burmistrza Orzechowskiego, lekarza, tłumacza, podsadka oraz aptekarza Franckiego – wszczęto formalne śledztwo. Decyzją Naczelnika Wojennego Guberni Radomskiej L. Oppermana inicjator rozruchów w Miechowie aptekarz Francki, po przeprowadzonej rewizji, został aresztowany. Nie spotkały go wówczas poważniejsze restrykcje władzy rosyjskiej. Po bitwie miechowskiej 17 lutego 1863 roku nastąpił pożar miasta oraz rzeż mieszkańców. M. Francji ocalał, gdyż schronił się na wieży kościoła , co opisywał K. Girtler:

„Aptekarz Francki z domu przez kapitana Kwiatkowskiego dowódce Smoleńców uprowadzony do klasztoru, schronił się na kościól i tam pod dachem dwa dni i noc bez żywności przebył, póki nie udało mu się ujść szczęśliwie przebranemu za Żyda, z konduktorem poczty do Ksiażą, stamtąd do Giebułtowa, gdzieżona jego opłakiwała zgon jego, a następnie do Krakowa. Gdy powrócił później z Krakowa z Krakowa do Miechowa, odbudował spalony dom i aptekę. Zmarł w Miechowie 17 czerwca 1876.

FRANCISZEK KSAWERY FRANCKI,
(syn Marcina i Julii z Lemanskich Franckich) Franciszka Marcina Franckiego z Krakowa)
(bratanek Stanisława Maksymiliana Franckiego z Miechowa)
(Wnuk Dominka Francke i Teresy z Karwackich
Prawnuk...... Marcina i Zofii Karwackich z Krakowa/aptekarzy z Jedrzejowa
Praprawnuk Stanisława i Marianny Karwackich z Krakowa/Kazimierza)

syn Marcina i Julii z Lemańskich, małzonków Franckich, bratanek aptekarza Maksymiliana, urodził się w Miechowie w 1841 r. ( akt nr 228 z 1841 r.). Jako uczeń uczestniczy w patriotycznych demonstracjach w Miechowie w roku 1861 roku.

H. Cederbaum (Wyroki Audytoriału Polowego....) przytacza treść zeznań i decyzję:
„Ksawery Francki przyznał się, gdyż za udział w demonstracjach w Miechowie w r. 1862 skazany został na oddanie do wojska, uniknął branki nakazanej w styczniu 1863 r. przez ucieczkę do Krakowa. Ztamtad przyłaczył się do partii Kurowskiego, a po trzech dniach wojaczki wrócił do Austryji, gdzie mieszkał do końca 1864 r. .... Dnia 10 mja 1865 zapadł wyrok, skazujący... na pozbawienie praw stanu i dożywotnie ośiedlenie na Syberji, a Namiestnik decyzję te konfirmował 12/24 czerwca 1865”

Z zesłania Ksawery Francji powrócił. Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę, Ksawer y Francki, po przeprowadzonym postępowaniu kwalifikacyjnym, został wprowadzony do IMIENNEGO WYKAZU WETERANÓW POWSTAŃ NARODOWYCH 1831, 1848 i 1863 ROKU) (Dz. Personalny Nr 10/1921 poz. 488). Brak jest obecnie informacji o dalszych losach weterana i miejscu jego spoczynku.

Postać aptekarza przypomniał miechowski
Regionalista Włodzimierz Barczyński
Na podstawie pamietników Kazimierza Girtela
Opracowanych przez Jana Staszela (PAN Kraków)
Wprowadzono na http://powstanie1863.zsi.kielce.pl/index.php?id=l15
20 kwietnia 2007 r

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
W Bazylice Miechowskiej (w nawie południowej, obok kaplicy św. Marii Magdaleny) zachowała się marmurowa tablica, zawierajaca pod znakiem krzyża napis:

Ś.p./ MAKSYMILJAN FRANCKI/MAGISTER FARMACYI PRZEŻYWSZY LAT 58/ ZMARŁ 17 CZERWCA 1876 R.// GABRIELA Z JAKUBOWSKICH FRANCKA/PRZEŻYWSZY LAT 65. ZMARŁA 21 MARCA 1903 R./ OKÓJ IM WIECZNY/ NIEODŻAŁOWANYM RODZICOM CÓRKI
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

INDEKS NAZWISK POWSTANCZYCH ZAWIERA:

JULIE z LEMANSKICH FRANCKI – Miechów
KSAWERY FRANCKI – Miechów
MARCIN FRANCKI ojciec Ksawerego - Miechów
STANISŁAW MAKSYMILIAN FRANCKI - Miechów
admin

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Franccy w Krakowie
REWELACJA !!! Na Rakowicach trafiam na grób rodziny Powstańca i Sybiraka wnuka Teresy Karwackiej-Franckiej; Ksawerego Franciszka Franckiego (1841-1921), a to"
ŻONY : z KOZŁOWSKICH ROMANY FRANCKIEJ lat 80 (1847-1927),
ICH SYNA ZYGMUNTA FRANCKIEGO l. 78 (1884-1962) oraz
jego żony z WOJNAROWSKICH AGNIESZKI FRANCKIEJ lat 90 (1893-1983)
oraz WANDA KŁOSOWA lat 83 (1904-1987)

miejsce spoczynku Franciszka Franckiego
FRANCISZEK KSAWERY FRANCKI,
(syn Marcina i Julii z Lemanskich Franckich) Franciszka Marcina Franckiego z Krakowa)
(bratanek Stanisława Maksymiliana Franckiego z Miechowa)
(Wnuk Dominka Francke i Teresy z Karwackich
Prawnuk...... Marcina i Zofii Karwackich z Krakowa/aptekarzy z Jedrzejowa
Praprawnuk Stanisława i Marianny Karwackich z Krakowa/Kazimierza)

syn Marcina i Julii z Lemańskich, małzonków Franckich, bratanek aptekarza Maksymiliana, urodził się w Miechowie w 1841 r. ( akt nr 228 z 1841 r.). Jako uczeń uczestniczy w patriotycznych demonstracjach w Miechowie w roku 1861 roku.

H. Cederbaum (Wyroki Audytoriału Polowego....) przytacza treść zeznań i decyzję:
„Ksawery Francki przyznał się, gdyż za udział w demonstracjach w Miechowie w r. 1862 skazany został na oddanie do wojska, uniknął branki nakazanej w styczniu 1863 r. przez ucieczkę do Krakowa. Ztamtad przyłaczył się do partii Kurowskiego, a po trzech dniach wojaczki wrócił do Austryji, gdzie mieszkał do końca 1864 r. .... Dnia 10 mja 1865 zapadł wyrok, skazujący... na pozbawienie praw stanu i dożywotnie ośiedlenie na Syberji, a Namiestnik decyzję te konfirmował 12/24 czerwca 1865”

Z zesłania Ksawery Francji powrócił. Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę, Ksawer y Francki, po przeprowadzonym postępowaniu kwalifikacyjnym, został wprowadzony do IMIENNEGO WYKAZU WETERANÓW POWSTAŃ NARODOWYCH 1831, 1848 i 1863 ROKU) (Dz. Personalny Nr 10/1921 poz. 488). Brak jest obecnie informacji o dalszych losach weterana i miejscu jego spoczynku.

Dzisiaj będąc na Cmentarzu Rakowickim w Krakowiem, podszedłem do mauzoleum weteranów 1831 i 1863 (przed Kaplicą po prawej Pomnik 1863 i mauzoleum weternów) . Z zaskoczeniem odszukałem tablicę poświęconą Franciszkowi Franckiemu, zmarł w wieku 81 lat w 1921 roku.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Dobrowolscy wnuki Teresy i Domnika Franckich
Szanowny P. Andrzeju,
Szukając informacji o Rodzinie Franckich i Teresie Karwackiej trafiłam na strone Pana i dzięki temu mam sporo wiadomości o Rodzinie mojego syna Jana Czeslawa Dobrowolskiego, ktory jest prapraprawnukiem Teresy Karwackiej i Dominika Franckiego /3xpra/.
Nie wiem czy Panu wiadomo, że ojciec Dominika miał na imie Karol a matka Anna wg. przekazu rodziny ojca mojego syna czyli Dobrowolskich: Karol i Anna Franccy , mieszkali w Pradze i tam się urodził Dominik w 1780r. W Pana informacjach nie pojawia sie nazwisko Dobrowolski. Dalej powołując się na te same przekazy- Maksymilian i Gabriela mieli 6 córek :
1.Julia 1861-1929 maż Mieczyslaw Domański ,rodzina Domanskich zamieszkala z czasem w Anglii.

2.Maria, maz Henryk Zaporoski

3. Stanislawa 1873-1938r. maż Stefan Dobrowolski Farmaceuta 1865 –1913 r.Rodzina pochodzi z Kielc - mówilo sie, że" miał apteke w Miechowie" jak widać w interesie rodzinnym, czy byl wlascicielem ? przy tak dużej rodzinie aptekarskiej i tylu szwagrach aptekarzach? .Podobno byl wlaścicielem w Miechowie Apteki Henryk Zaporski ? w jakich latach ?
* syn Czeslaw Dobrowolski ur 1897inz. chemii studia i zam. w Warszawie. zmarl w Katyniu 1940r.
** wnuk Krzysztof Dobrowolski ur. 1932. art.grafik ASP w Warszawie
prawnuk Jan Czeslaw ur 1959 dr hab nauk chemii studia UW. /moj syn/
praprawnuk Mateusz Antoni Dobrowolski 1986 student PW.

4..Jadwiga ur 1866-1924r. maż Tadeusz Zaporski

5. Wanda zm.1927 z meza Kaminska

6. Celestyna-Felicja 1858-1910r. maż Antoni Zaporski

Jestem sklonna wszystkie przekazy weryfikowac. Pewna jestem Lini Dobrowolskich poczawszy od Stefana i jego zony Stanislawy. Gdyby w Pana zasobach gdzies sie pojawilo moje nazwisko - polecam sie pamieci. Rowniez jezeli ma Pan pewniejsze wiadomosci na temat osob powyzej opisanych prosze dac znac.
Serdecznie pozdrawiam
Grazyna Roman-Dobrowolska
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Witam Panią,
Mam ogromną przyjemność w otrzymaniu tego listu od Pani. Informacje w nim zawarte dają mi szerszą projekcję na genealogię rodziny. Wcześniej wiedziałem, że Teresa córka Marcina Karwackiego założyła rodzinę z Dominikiem Franckim w Miechowie. Wiedziałem, że u Franckich Marcin poznał Helenę Kasińską , swoją 2-gą żonę z którą miał syna Sebastiana (młodszego o 36 lat przrodniego brata Teresy). Wielkim dla mnie odryciem były pomniki grobowe Franckich i Zaporskich w Miechowie. Nurtuje mnie zbieżność decyzji Dominika Franckiego i Marcina Karwackiego opuszczenia Krakowa i założenia aptek w Miechowie i Jedrzejowie. Przypuszczam, że Marcin i Dominik poznali się w Krakowie na studiach farmacetycznych u prof. Szancera. Pierwszy rocznik podobno studiował do 12 lat (miał duże zaleglości edukacyjne), więc około 1810 mogli je skończyć i podjąć samodzielną działalność aptekarską poza Krakowem, gdyż Kraków był w rękach profesorskich dynastii aptekarskich. Co najmniej odtąd (nie wiem czym się trudnił Stanisław Karwacki, ojciec Marcina, dziadek Teresy, mieszkający na Kazimierzu Krakowskim w 1750-1780, raczej w kondycji inteligienckiej, piśmienny, zaprzyjażniony z notariuszem kazimierskim) przez kilka pokoleń, aż do 1990 roku, Karwaccy byli aptekarzami (Mszana, Czerników, Osiek,Myślenice, Kraków). Informacji zawarte w Pani liście umieszczę na Forum oraz wprowadze do opracowań genealogicznych. Bedę wdzięczny za wszelkie nowe informacje, pamiątki lub dokumenty rodzinne.
Z pozdrowieniami i wyrazami szacunku
Andrzej Karwacki

xxxxxxxxxxx
DRZEWO FRANCKICH-KARWACKICH od Karola i Anny Franckich i Marcina i Zofii Karwackich
: KAROL i ANNA FRANCCY z Pragi
MARCIN i ZOFIA KARWACCY z Krakowa i Jędrzejowa

* DOMINIK FRANCKI syn Karola I Anny
TERESA Karwacka FRANCA, c. Marcina i Zofii

** MAKSYMILIAN FRANCKI
GABRIELA :Maksymilian i Gabriela mieli 6 córek :

*** 1. Julia 1861-1929 maż Mieczyslaw Domański ,rodzina Domanskich
zamieszkala z czasem w Anglii.
*** 2.Maria, maż Henryk Zaporoski
*** 3. Stanislawa 1873-1938r. maż Stefan Dobrowolski Farmaceuta 1865 –1913 r. Rodzina pochodzi z Kielc - mówiło się, że " miał aptekę w Miechowie" jak widać w interesie rodzinnym, czy był wlaścicielem ? przy tak dużej rodzinie aptekarskiej i tylu szwagrach aptekarzach ? .Podobno był wlaścicielem w Miechowie Apteki Henryk Zaporski ? w jakich latach ?

Gałąź Dobrowolskich po Stanisławie z Franckich i Stefanie Dobrowolskim:

**** syn Czeslaw Dobrowolski ur 1897 inż. chemii studia i zam. w Warszawie.
zmarl w Katyniu 1940 r.
***** wnuk Krzysztof Dobrowolski ur. 1932. art. grafik ASP w Warszawie
****** prawnuk Jan Czeslaw ur 1959 dr hab nauk chemii studia UW. /moj syn/
****** praprawnuk Mateusz Antoni Dobrowolski 1986 student PW.

*** 4. Jadwiga ur 1866-1924r. maż Tadeusz Zaporski
*** 5. Wanda zm.1927 z meza Kaminska
*** 6. Celestyna-Felicja 1858-1910r. maż Antoni Zaporski

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Kacper Karwacki vel Pawelski w Skale
CIEKAWY TROP GROBU KACPRA KARWACKIEGO :

1) Skała: o Mogile zbiorowej 1863
Po potyczce w dniu 4 marca 1863 w Pieskowej Skale Marian Langiewicz wraz z wojskiem dotarł około północy do Skały, gdzie na cmentarzu obozowali Rosjanie pod dowództwem Stolzenwelda. Próba zaskoczenia ich nie powiodła się, gdyż przedwczesne strzały powstańców zaalarmowały Moskali. Powstańcy prowadzeni osobiscie przez Mariana Langirwicza i gen. Antoniego Jeziorańskiego, po 3 godzinnej walce wyparli Rosjan. W nocnej walce 5 marca poległo 23 powstańców, rannych było 24. Wśród poległych znajdowali się akademik Stefan Zaleski i Ukrainiec Andrzej Potebnia, bliski współpracownik Aleksandra Hercena.Wsród rannych byli uczniowie szkoły wojskowej w Cuneo (Gustaw Reuth, Aleksander Zdanowicz).

(......)

Polegli powstańcy pochowani zostali w zbiorowej mogile na miejscowym cmentarzu. W 1953 u podnózza zamku w Pieskowej Skale urządzono zbiorową mogiłę powstańców 1863 roku. Przeniesiono do niej prochy z kilku mogił powstańczych, m.in. z mogiły na cmentarzu w Skale.

... upłynęło 50 lat. Były trudności z uzyskaniem pierwotnej lokalizacji mogił. Przez szereg lat podawana była błędna lokalizacja.... Na podstawie informacji Stanisława Marcinskiego, który mieszka w poblizu cmentarza, ustalono lokalizację mogiły powstańców 1863 roku:

- znajdowała się ona pod dużym starym drzewem, przy ogrodzeniu cmentarza od strony płn (od bramy cmentarnej, od głównej alei, zaraz w prawo, przechodząc obok mogiły ksieży..;
Od ogrodzenia cmentarnego mogiłę powstańczą oddzielało tylko istniejące stare drzewo, a po lewej stronie znajdował się nagrobek kamienny KACPRA KARWACKIEGO (obecnie napis znacznie zatarty, jedno ramię krzyżą na nagrobku ułamane). Zachował się wykonany w latach piędziesiątych przez St. Marcińskiego prezentowany tu szkic, który pozwolił na jednoznaczną lokalizację mogiły przed ekshumacją w roku 1953.

(UWAGA stare drzewo na dole Y-pslon kształtne, za nim mur cmentarny, w tle po lewej piętrowy ceglany dom/ W lewo od drzewa przy samym murze kamienny nagrobek z krzyżem, którego ramie lewe jest ułamane, przed nim czarny grobowiec, a wczesniej jasne grobowiec z figurą ?....)

MIEJSCE po mogile powstańczej zajęły już nowe pochówki, ale utworzono też nową skromna mogiłe symboliczną ze stylizowanym krzyżem malatańskim

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

KARWACCY aneks 23 c

W SDKPiL w Kijowie
SDKPiL w Kijowie : ANTONI KARWACKI zesłany na Sybir

xxxxxxxxxxxxx
Zeszyty naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego: Prace historyczne, Wydanie 54‎ - Strona 108
Uniwersytet Jagielloński - 1975... oraz Antoni Karwacki dosłownie na drugi dzień po marcowych ... proletariat miasta- Tylko w kwietniu 1899 r. został aresztowany i uwięziony A. Karwacki robotnik działacz SDKPiL w kijowie, zesłany na Sybir
xxxxxxxxxxxx
Prace z nauk politycznych, Wydania 1-7‎ - Strona 791971
W odbudowie organizacji socjaldemokratycznej Kijowa aktywny udział brali: student uniwersytetu M. Urycki, oraz robotnicy A. Karwacki i J. Konopko 27.
xxxxxxxxxxxxxx
Z dziejów współpracy Polaków, Ukraińców i Rosjan‎ - Strona 108
Karp J. Dżedżuła, Władysław A. Serczyk - 1975 - Liczba stron: 211
... oraz Antoni Karwacki dosłownie na drugi dzień po marcowych ... Tylko w kwietniu 1899 r. został aresztowany i uwięziony A. Karwa
xxxxxxxxxxxxxx
Feliks Dzierżyński and the SDKPiL: a study of the origins of Polish communism‎ - Strona 273
Robert Blobaum - 1984 - Liczba stron: 307
Karwacki, p. 342. 4. Głos warszawski, no. 293 (October 24, 1909). 5. Karwacki, p . 342. 6. ... Karwacki, p. 345; see also chapter three of Ignacy ...
xxxxxxxxx
19.09.2011 12:58
KARWACCY aneks 24

Litweskie tropy Kawackich

Litewskie tropy Karwackich
A jednak Karwaccy mieszkali na Litwie. - już w XVII wieku, w powiecie upickim/potem poniewierskim na majętnościach: Juciuny, Upita, oraz w Nepli koło Terespola nad Bugiem.
Wydane tomy Metryk litewskich w zakresie rejestrów podymnego w II połowie XVII wieku
W województwach: trockim i brzeskolitewskim wskazuja na obecność Karwackich

WOJEWÓDZTWO TROCKIE 1690 rok
Karwadzka/Karwacka Marianna Kaczynska
Kaczyńska z Karwackich Marianna str 178
Karwacki Stanisław str 178
Str. 178
Pow. upicki (potem poniewierski) – dobra ziemskie
JW. P. Krzysztof Dabrowski (płaci podymne) skarbniki mozyrski z majętnosći Upity po jm p. samuelu Berku sędzim grodzkim upickim i po p. STANISŁAWIE KARWACKIM z JUCIUN !!!!.
Tenże (p. Krzysztof Dąbrowski) z Pojezior w zastawie będącej u. P. MARIANNY KARWADZKIEJ Mikołajowej Karzyńskiej/vel Kaczyńskiej, po jwp Kazimierzu Umiastowskim cześniku upickim

xxxxxxxxxxxxxxxxx
WOJEWÓDZTWO BRZESKO LITEWSKIE
NEPLE – leżą nad Bugiem (1 km od rzeki) na NW 7 km od Terespola; 40 km na NE od Rossosza. JEST TO SW cypel województwa brzesko-litewskiego

Podymne 1667 – 1690
Str 26 Korowicka-KARWACKA Barbara żona Macieja Korowickiego z NEPLI
Nad Bugiem na NW od Brzescia na N od Terespola:
1667 podymne płaci z NEPLA : ich syn WACŁAW KUROWICKI - 14
BENEDYKT KUROWICKI – 11
(UWAGA: dec. Władysława IV pod opieką Macieja i Zuzanny Karwackich z Karwacza i ichg córki Eufrozyny)
Gintowt podczaszy oszmiański w grodzie grodzieńskim juramentwykonał – 21

*) przy 358
Kazimierz Mikołaj Gintowt Dziewiałtowski zmarły po 1667 roku podczaszy oszmiański już w 1659, podstoli miński już 1670 trzymał Neple od 1667 za 6,1 zł w zastawie od Aleksandra Kazimierza Sapiehy, biskupa żmudzkiego

1690 podymne płaci z NEPLA; p. Benedykt Kurowicki – 9
abiuraty p. Walkora - 3
tamże p. Szuyski chorąży brzeski – 3

*) Andrzej Walkora kpt JKM był żonaty z MARIANNA KOROWICKĄ (c. Barbary Karwackiej-Korowickiej i Macieja Korowickiego), która owe Neple wniosła chyba w posagu, albo otrymał w zastawie od Andrzeja Niemcewicza stolnika witebskiego.

Bratem Barbary Karwackiej-Korowickiej był:
MACIEJ Karwacki i jego żona Zuzanna Wachnowska (Wachanowska h, Grzymała ?) oraz ich córka EUFROZYNA, w Zakonie Franciszkanów w Bydgoszczy ELŻBIETA KARWACKA w 1666 roku wyznaczeni przez Króla opiekunami Korowickiego Jej ciotecznego brata .Maciej i Zuzanna mieli córki: Ewę, Eufrozyne-Elzbietę, Reginę.
BARBARA i MACIEJ dziećmi Stanisława Karwackiego z Karwacza.

METRYKA LITEWSKA: zawiera Rejestry podymnego Wielkiego Księstwa Litewskiego, z województwa brzeskiego litewskiego w latach 1667 i 1690; znajdujemy tutaj informacje:

1) na str 26 o BARBARZE z KARWACKICH KOROWICKIEJ, żonie Macieja Korowickiego vel Kurowickiego, wojskiego drohickiego, których syn WACŁAW KUROWICKI płaci w 1667 roku podymne z NEPELA I KOZŁOWICZ,
2) na str 32 i 79 a wiec za lata kolejno 1667 i 1690 podymne płaci z NEPALA BENEDYKT KOROWICKI, zapene drugi syn Barbary z Karwackich i Macieja Korowickiego.

WIEMY JUŻ że decyzja Króla WŁADYSŁAW IV:
"MACIEJ Karwacki i jego żona Zuzanna Wachnowska (Wachanowska h, Grzymała ?) oraz ich córka EUFROZYNA, w Zakonie Franciszkanów w Bydgoszczy ELŻBIETA KARWACKA w 1666 roku wyznaczeni przez Króla opiekunami Korowickiego Jej ciotecznego brata .Maciej i Zuzanna mieli córki: Ewę, Eufrozyne-Elzbietę, Reginę."

CZYLI BARBARA z Karwackich Korowicka była siostrą Macieja Karwackiego !!!

BARBARA KARWACKA Korowicka w brzeskimlitewskim zamężna za Macieja Korowickiego, matka Wacława i Benedykta Korowickich


Stanisław Karwacki z Juciun.....
To jest ciekawy wątek .
W Metryce Litewskiej Stanisław Karwacki jest zapisany w kontekście Powiatu Upickiegi { Poniewieskiegoi póżniej} natomiast on sam wymieniony jest jako pochodzący z Juciun.
Juciuny to miejscowość w obecnym obwodzie grodzieńskim, przy granicy litewsko białoruskiej w parafii Raduń. Jest to tuż przy granicy powiatu oszmiańskiego obecnego.
Z pewnością nie wchodziła ta miejscowość w skład powiatu upickiego { poniewieskiego} w XVII i XVIII wieku. Powiat Upicki leży dużo wyżej od Wilna , jeszcze powyżej Wiłkomierza /Ukmerge. Sądzę , że Stanisław Karwacki mógł posiadać jakiś majątek w pow.upickim ale zamieszkiwał wtedy Juciuny koło Oszmiany/ Lidy . Lub też zamieszkiwały w Powiecie Upickim jego dzieci ale jako właściciel i płatnik podymnego występował Karwacki Stanisław.

Co ciekawe Juciuny leżą ok.40/50 km od zacianka Karwec/Karwiec { Karwec na północny wschód od Juciun} gdzie jest wiele miejscowości Karweliszki, Karwiliszki, Karwieliszki no isam zaścianek Karwec Czy możliwe ,że " Karwaccy- wychodżcy z Karwacza w połowie XVII wieku - stworzyli sobie nowy Karwacz , Karwac, Karwec po do dotarciu w te okolice ????? Z tej okolicy zamieszkiwały liczne rodziny Rymszów /Romszów.
Jak wiemy w którymś momencie Rodziny Karweckich i Rymszów/Romszów połączyły swoje losy .

Co do Upity...Wiemy też , że około 1765 roku Karweccy z wywodu oszmiańskiego 1767 otrzymali od starosty królewskiego upickiego Puzyny ziemię w olo;licach Serwecza.
Co do Gintowta Dziewałtowskiego.... W okolicach Dziewałtowa { Deltuva} w miejscowości Kreywie/Kreywe { odkryłem to dopiero niedawno na podstawie sisu miejscowosci arcidiecezji wileńskiej z roku 1744} zamieszkiwali
Karweccy z wywody wiłkomirskiego 1782/1797 wskazując tą okolicę jako pierwotne miejsce zamieszkiwania wobec Ziemii Siebieskiej i Połockiej. Aczkolwiek jescze wcześniejszym była Ziemia Oszmiańska { " ab ovo w Ziemii Oszmiańskiej Szlachetnie Urodzeni". "}
Czy wiadomo coś więcej o Stanisławie Karwackim z Juciun ???
Pozdrawiam
Piotr

Dziękuję Piotr ! Doszedłem do lokalizacji Juciun pod Raduniem. W każdym razie w II połowie (lub wcześniej) XVII wieku Karwaccy - z pewnością mazowieccy z Karwacza lub Minor Brzezinki (nurskie) - mieli interesy ziemskie na Litwie, od Brześcia aż po Upite. Pozdrawiam A.

JUCIUNY na Litwie na S od Ejszyszek i na E od Raduni.. bardzo blisko
Na terenie parafii znalazły się miejscowości: Raduń, Straczuny, Składance, Maguny, Pliki, Jatowty, Juciuny, Horodziszcze, Jaćkuny, Kiemieyszy, Talkunce, ...
54 3 ‘ 16 ‘’ N
25 3’ 19 ‘’ E

Dlatego też sie pytam czy wiadomo coś o Stanisławie Karwackim wymienionym w kontekście Metryki lItewskiej Juciun i Powiatu Upickiego
Czy ten Karwacki Stanisław jest jakoś umiejscowiony w generacach Karwackich.
Nie gniewajk sie Andrzej ale najczęstszym błędem pisrskim w odniesieniu do nzwiska Karwecki jest pisanie go KARWACKI. W moim przypadku połowa świadectw szkolnych musiała być wymieniana z powodu błędu , podobnie było w przypadku moich sióstr .Również obecnie zawsze sprawdzam prawidłowość pisowni swojego nazwiska na wszystkich dokumentch- przewaznie jest 50/50- z przewaga na Karwacki Również znani mi Karweccy zwracali tez uwagę na pomyłkowe pisanie naszego nazwiska Karwacki zamiast KARWECKI.

Jeśli wymieniony przez Ciebie Karwacki Stanisław żył w Juciunach a jego zwiazki sięgają do Upity czyli mają zwiazek z mejscami bliskimi Karweckim to może jest to błąd pisarski ???
Przecież pózniej Karwackich praktycxznie nie spotyka sie na Litwie historycznej ??? Są za to liczni Karweccy i Ramszowie Karweccy. Około 1710/1720 Karweccy przejsciowo zamieszkujacy ziemię wiłkomierska { to na pewno na podstawie wywodu }
oże tez upicka{ podymne 1690 roku } przeniesli się na połocczyznę i do Siebieża ale wczesniej wedle wszelkiego prawdopodobieństwa zamieszkiwali okolice Osszmiany { Karwec, może Juciuny ???}

Sorry za takie dywagacje i wątpliwości ale naprawdę nasuwaja się one same na podstawie choćby własnychg doświadczeń.
Dlatego zapytałem się o Stanisława Karweckiego - czy coś więcej o nim wiadomo - skąd sie wziął ???
Pozdrawiam
Piotr

Juciuny.....
Taka miejscowość a w zasadzie zaścianek występował też w powiecie wiłkomierskim w gmminie Szaty - pomiędzy Wiłkomierzem /Ukmerge a Kiejdanami od Poniewieża -30/40 km
Karweccy wymienieni w wywodzie wiłkomierskim z 1782/1797 roku mieszkali w zaścianku Kreywie ok. 10 km od
Szat.
Jucuny .....- może w abiuracie Metryki nastąpiła pomyłka ?? Juciuny/Jucuny
Taka miejscowość - dwór występował w powiecie poniewieskim w gminie Krakinów
Powiat poniewieski to właśnie upicki
Krakinów jest ok. 25 km na półudniowy zachód od Poniewieża


Piotr, mówimy o XVII wieku , a więc wieku w którym po raz pierwszy pojawia się nazwisko KARWeCKI (Rymut mówi chyba o dacie 1634 ?) ... to daje odpowiedź na Twoje wątpliwości odnośnie przekłamania nazwiska. W tym czasie raczej nie mieli "interesów" między Lidą a Upitą... Natomiast KARWaCCY już od 143X są notowani, w wielu ziemiach I RP .

Wcześniej nie znałem gniazdowych miejsc KARWACKICH na Litwie (historycznej Litwa + Białoruś), natomiast oczywistym jest że w XVIII-XX wieku mieszkali na Litwie i Białorusi przemieszczając się ze starych wielkich gniazd Podlasia (pólnocnego monieckie, południowego Hołowczyce, Rossosz). Przed II wojną byli w Wilnie, Minsku, Grodzieńszczyznie i na Wołyniu. Część repatriowała do obecnej Polski, część została (Mińsk, Grodno, Brześć).....

ODNOŚNIE STANISŁAWA KARWACKIEGO z XVI wieku... Było ich w Karwaczu kilku na przełomie XVI/XVII wieku..Jeden z nich był ojcem MACIEJA KARWACKIEGO (na Karwaczu , Satrząsce k. Przasnysza i Bielnie, Bilinie w pow. różanskim i ostrowskim) i BARBARY KARWACKIEJ-Korowickiej w Neple k. Terespola, w którym po 1666 opiekę nad Wacławem, Benedyktem, Marianną Kurowickimi sprawowali MACIEJ, ZUZANNA i EUFROZYNA KARWACCY.

Jest więc bardzo prawdopodobne, że STANISŁAW KARWACKI z Juciun Raduńskich oraz jego córka Marianna Karwacka-Kaczyńska z Upity, Pojezior....pochodzą z tej samej rodziny....

ODNOŚNIE JUCIUN ..... możliwe, że to te wiłkomirskie ....

Dzięki AndrzejuTeż stawiałbym na Juciuny wiłkomierskie z uwagi na bliskość z Upitą i Poniewieżem. Tym samym moje dywagacje o bliskośći Juciun Raduńskich i Karwieca funta kłaków warte...Grzebiemy dalej...

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

KARWACCY takze na Podbrodziu wileńskim
Pan Czesław Andrukianiec - poprzez Piotra Karweckiego - ujawnia:
"Witam Panie Piotrze Karwacki. Mój kuzyn mieszkający w Wilnie i koło Podbrodzia zna pewną historie poniekąd tragiczną rodziny Karwackich i Dąbrowskich . Zyje jeszcze nasza cocia w wieku 85 lat która jako dziecko była blisko związana z rodziną Karwackich .Więcej na ten temat prosze przez kontakt , Skype: edward 4645 . Z wyrazami szacunku i serdecznym pozdrowieniem Czesław Andrukianiec ....."

"...... dokładnie tą historię zna jego krewny mieszkający na Litwie - pan Edward. Historia dotyczy jakiegoś hrabiego KARWACKIEGO posiadającego przed wojną w okolicach Podbrodzia kilka majątków. Otóż żona tegoż Karwackiego wdała się w romans z administratorem jednego z majątków i Karwacki w akcie zemsty zastrzelił ją i administratora. Sam akrt morderstwa widziała obecnie osiemdziesięciokilkuletnia krewna p.Edwarda. Będąc w tym domu widziała jak Karwacki strzela w pierś żonie. "

SZUKAMY KONTAKTU z PANEM EDWARDEM !

Niewojniańce/Nevainionys (Baranowski, Bocewicz, Bohdanowicz, Budrewicz, Dziczkaniec, Gieszczyk, Jackiewicz, Jundził, Karwacki, Kołak, Korkuć, Korniła, Kowalewski, Kucewicz, Kulesza, Liminowicz, Majewski, Malewski, Markiewicz, Mentelis, Monkiewicz, Nacewicz, Nosewicz, Olszewski, Rekść, Rodziewicz, Roskowski, Różkowski, Tietianiec, Wilkaniec, Żyliński

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

W tym rejonie odnajdujemy też w drzewie genealogicznym WOŁASIEWICZÓW w linii pińsko-moskiewskiejMikołaj Wołąs(i)ewicz s. Mikołaja *1934 Nowoświęciany żona X Jadwiga KARWACKA

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1765 PIOTR KARWACKI Zarubicze k. Grodna
POPIS 1765 – powiat Grodzieński
Roku tysiąc siedmset sześćdziesiąt piątego, miesiąca Oktobra czwartego. Invirtite prawa pospolitego novellae legis, po wydanych odemnie uniwersałach, popis czterodniowy odprawiwszy w regestr obywatelów p-tu Grodzień., possesye swoie maiących, inserowałem.

POPIS 1765 powiat grodzieński
Parafia Indurska./INDURA na S od Grodna (....) Imć pan Józef Bielski na koniu siwym, ze wszelkim moderunkiem iak do woyny. Imć pan Franciszek Jankowski na koniu gniadym, ze wszystkim porządkiem. Ci ichmość trzey z dóbr ieymość pani woiewodziney Brzeskiey popisali. Imć pan Piotr Karwacki – ekonom Zarubiecki /Zarubicze, z tych że dobr na koniu karym, ze wszelkim moderumkiem popisał się.

Grodnensis Indurensis Indura Indura
Grodnensis Indurensis Indura Słomianka
Grodnensis Indurensis Indura Dziemitków
Grodnensis Indurensis Indura Putnie, item Dziemitków
Grodnensis Indurensis Indura Pieśle
Grodnensis Indurensis Indura Jośkiewicze
Grodnensis Indurensis Indura Dubowka
Grodnensis Indurensis Indura Zarnowka
Grodnensis Indurensis Indura Zarubicze PIOTR KARWACKI ekonom
Grodnensis Indurensis Indura Kowalicze
Grodnensis Indurensis Indura Prokopowicze
Grodnensis Indurensis Indura Łuckowlany
Grodnensis Indurensis Indura Hrayno
Grodnensis Indurensis Indura Pacenki
Grodnensis Indurensis Indura Rohacze

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

wspólcześnie w krajach bałtyckich

Współcześnie w krajach nadbałtyckich nazwisko KARWACKI pojawia się w pisowni KARVACKIS....
Na Łotwie mieszkają WASILIJ KARVACKIS, REGINA KARVACKIS, młody mistrz żużowy JEWGIENIJ KARVACKIS.
Prawdopodobnie pochodzą oni z gniazda podolskiego, z miasta Chmielnicki...admin
Ale tez w Kłajpedzie na Litwie Sergei Karvackij lat 35 inzunier projktant
Z TERENU b. JUGOSŁAWI pojawia się w sieci nazwisko VOLOODYMIR KARWACKI
autor " Horoskop przeszłosci" Młoda Galiczyna, 27.02.2003 ...a w nim analiza prozy M. Paviaa

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Karwaccy z Mińskiego / Wołyń w 1800 ..
KARWACCY Z WOŁYNIA 1800 .....
http://forum.vgd.ru/1/all.htm?perpage=1 ... 72ddf8b3eb

Białoruski archiwista z Minska Pan Litwin pisze:
Pracując w archiwum często trafiam na informacje o Karwackich wiem, że na forum interesuja się ta rodziną, ktoś-cos umieścił w swoich talmudach.
KONTROLNA NOTATKA z 27 kwietnia 1834 roku w Minskiej guberni Mozyrskij Powiat wdowy szlachcianki przyjmującej odnodworcowe zwanie
KONSTANCJI Michała córka KORWACKAJA zamieszkujacej na czynszowych ziemiach o nazwie ŁACHWE (Łachwa, Mozyrz) hrabiny Wirtemberskiej w składzie męskich i żeńskich dusz.

JEJ SYNOWIE:
1) HIERONIM Kazimierza syn Korwackij – 18 lat (ur 1816)
2) JAN – 14 lat (ur 1820)
3) NORBERT – 9 lat (ur 1825)
JEJ CÓRKI:
1) JÓZEFA – 13 lat ( ur 1821)
2) ALEKSANDRA 3 lata (ur 1831)
3) Imie nieczytelne

Jest także w oryginale wyżej wspomnianej KONSTANCJI Michajłowny KORWACKOJ do komisji rewizyjnej mozyrskiego ujezda, gdzie ona pisze o tym, że rod Korwackich stary szlachecki ród. Tam tez wystepuja wypiski z Kościoła (po polsku). Z zyczeniami powodzenia. Litwin

Работая в архиве случайно попалась информация о Корвацких ,зная что на форуме интересуются этой фамилией ,кое-что пометил в своих талмутах. Ревизская сказка от 27.04 1834г.Минской губернии , Мозырского уезда вдовы шляхтянки принявшей однодворческое звание Констанции Михайла дочери Корвацкой жительствующей на чиншевых землях в имении Лахве графини Витгенштейновой о состоянии мужских и женских душах. Ее сыновья :1. Героним Казимиров сын Корвацкий - 18 лет. 2. Иван-14 лет. 3. Норберт-9 лет. Ее дочери :1. Иозефа-13 лет. 2. Александра-3 года .Имя третьей дочери неразборчиво. Так же присутствует в оригинале письмо вышеуказанной Констанции в Мозырскую уездную ревизскую комиссию , где она пишет о том почему переведена в сословие однодворцев , так же пишет о том что род Корвацких древний шляхетский род . Так же там присутствуют выписки из костела.( на польском языке ). С пожеланием удачи , Litwin.
LITWIN
Дата регистрации на форуме:
8 мая 2005

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Moyrz
Wzmianka z roku 1884
(...) Miejsca historyczne lub mające wspomnienia: Dawidgródek, Horodok (pod Słobodą Skryhałowską), Hryczyn (błoto), Kniaź (jezioro), Lenin, Łuczyce, Łachwa, Mozyrz, Narożnowicze, OkoninówkIl., Petryków, Skryhałów, Turów (ob. pod właściwemi nazwami). Powiat obfitując w lasy, posiada jeszcze ogrom zwierzyny grubej: łosi, niedźwiedzi, saren, dzików, wilków, lisów i t. d. Ze zwierząt wydających futra, trafiają się bobry, wydry i kuny. Z ryb poławiają się: szczupaki, sumy, karasie, okonie, liny, leszcze, głownie, bieługi, piskorze (wiuny), jersze, płocie, podleszcze, miętuzy, wreszcie w Prypeci: jesiotry, sterlecie i wybornego smaku rzadka, ryba, zwana. w miejscowej gwarze wyrezub, wierozub al. wielozub (Squalius cephalus), odznaczająca się tem, że ma w głowie rogowatą, twardą, przezroczystą substancyą, żółtowatego, bursztynowego koloru, wielkości i kształtu migdała w łupinie. Lud nazywa ją kamieniem wierozuba i używa jej do leków.
Żegluga odbywa się po Prypeci, której koryto w ciągu ostatnich kilku lat oczyszcza z od. wiecznych kłód dębowych i do spławu głębokiego uspasabia nasz rodak inżynier Franciszek Daniłowicz; niemniej po Horyniu, Uborciu, Ptyczu, Łani, Stwidze i innych. Pływają tu: parochody (po Prypeci), barki, półbarki, berlinki, szuhaleje, łodzie. Wyrobem statków trudnią się wa.rsztaty w Turowie i Petrykowie, mianowicie tu sporządzają, się barki różnych gatunków i szuhaleje. Przemysł leśny na wielką skalę, z urządzeniami technicznemi, założyła niedawno kompania francuzka w Leninie (ob. Lenin), lecz przedsiębiorstwo to, pomimo protekcyi rządu, nie rozwija się należycie z powodu ogólnego zastoju ekonomicznego.
Mozyrski powiat niewielu ludzi wybitnych przysporzył krajowi, zasługują jednak na wzmiankę: Michał Gliński, kniaź turowski, zdolny i wsławiony pogromem Tatarów pod Kleckiem, głośniejszy jednak ujemnie; Gedeon Jeleński, za szczególne zasługi otrzymał od stanów Rzplitej Łuczyce, Kosiejsk i Kopatkiewicze, a potomek jego, niedawno zmarły Napoleon Jeleński, mąż światły, wielki dobroczyńca ludu, hojnym zapisem na oświatę ludową, upamiętnił swe nazwisko (ob. Łuczyce); wreszcie W Łachwie przyszedł na świat znany też z czynów obywatelskich, uczony hippik i autor "Historyi konia" Maryan Czapski. Marszałkami pow. mozyrskiego byli: Kolęcki Jan h. Strzała, Łoska Stefan (1598 r.), Kotowski Konstanty h. Pomian (1664 r.), Lipnicki Stanisław h. Hołobok (1674 r.), Robecki Jan (1675 r.), Kotowski Hieronim Konstanty h. Pomian (1691 r.), Kotowski Florjan Leon h. Pomian (1696 r,), Oskierko Antoni h. Murdelio (1716 r.), Oskierko Rafał Aloizy h. Murdelio (1738-67 r.), Chalecki Kazimierz h. Abdank (1771-76 r.), Oskierko Maciej Kazimierz h. Murdelio (1772-93; d. 12 stycznia 1794 r. podniesiony do godności kasztelana mozyrskiego ), Jeleński Feliks h. Korczak (1796-1800), Szczytt Józef h. Jastrzębiec (1805 r.), Jeleński Feliks h. Korczak (1807 r.), Obuchowicz Filip h. Jasieńczyk (1809-1811 r.), Jeleński Kazimierz h. Korczak (1817 r.), Leczkiewicz Tomasz h. Kotwicz (1822 r.), Nowakowski Grzegórz h. Ślepowron (1822-1823 r.). Mundur powiatu za Rzplitej stanowił kontusz karmazynowy i żupan granatowy. Za czasów Rzplitej powiat mozyrski wysyłał 2 posłów i 2 deputatów.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
problem odnodworcow
PROBLEM ODNODWORCÓW ?

Wolyn
Pawel Andrzej M. jest okreslony w metryce urodzenia swego syna Waleriana (1872-1928?)jako "jednodworzec" (odnodvorcov/odnodvorec). W pozniejszych dokumentach, Walerian jest juz okreslony jako "kriestianin" czyli wiesniak. Wydaje mi sie iz ciekawymm moze byc rzucenia tla na geneze obu pojec i stosowanie ich przez carat w celu deklasacji szlachty polskiej. W tym celu pozwalam sobie zacytowac fragmenty dyskusji prowadzonej w roku 2004 przy Forum Szlachty Polskiej.

From: Andrzej Bajor
Date: 09 nov 2004 14:37
To: Multiple recipients of list FORUM
Subject: Szlachta: jednodworcy

Problem klasy spolecznej "jednodworców" nie jest, Panie Adamie, problemem prostym. Formalnie byla to klasa chlopska. Zostala ona zreszta ustanowiona przez Piotra I Wielkiego dla pewnej, niewielkiej liczby chlopów, uwolnionych z róznych powodów od obowiazków pańszczyznianych. Teoria teoria, a praktyka praktyka. Rozryw pomiędzy teoria a praktyka nastapil po masowym zapisywaniu części zdeklasowanej szlachty do kategorii jednodworców. Wydaje mi się, ze prof. D. Beauvois tego nie zauwazyl. Z dokumentów jakie posiadam wynika, ze osoby, które ubiegaly się o potwierdzenie szlachectwa, a które zostaly faktycznie zdeklasowane, od decyzji przypisujacej ich do katergorii jednodworców juz dalej się nie odwolywaly. Wyczulem, ze bylo to minimum ich oczekiwań w tej kwestii.

Kategoria jednodworców, formalnie chlopska, róznila się jednakze od klasy chlopów pańszczyznianych. Jednodworzec nie odrabial pańszczyzny, nie podlegal pańskiej jurysdykcji (n.p. nie mógl być obity przez ekonoma). Podlegal jednakze (formalnie) obowiazkowi sluzby wojskowej i placil podatki. W przeciwieństwie jednak do chlopów pańszczyznianych, ze swoimi problemami mógl się udac do (powiatowego) stowarzyszenia jednodworców. Byc moze, ze w pewnym sensie byla to dla niego namiastka sejmiku szlacheckiego.

Socjologicznie niewatpliwie, aczkolwiek nie prawnie, status jednodworców ulegl zmianie po zdominowaniu go przez byla polska szlachtę. Problem ten na pewno wymaga badań archiwalnych. Czy praktyka szla za teoria, t.j. n.p. czy i jak często jednodworcy byli "brani w soldaty", czy tez mieli tu jakies(nieformalne) "ulgi" ?

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Karwaccy z ŁUCKA..
AGNIESZKA KARWACKA żona ADOLFA ARTWICH

Witam, znalazłem Pana ogłoszenie w sprawie poszukiwania rodziny Karwackich.
Może ma Pan jakiekolwiek wiadomości dot. Agnieszki Artwich zd. Karwacka
ur 3 sty 1880 w Klewaniu, woj. wołyńskie / zm 29 sie 1957 w Kłodzku?
Andrzej Biernacki

W Łucku w 1939 mieszkali:
39. *** BIERNACKI Paweł (1895-1984) - syn **Gabriela (zm.1934, syn *Marcina
i *Karoliny z d. Wolak ) i Anieli z d. Łopuszańska (zm.1935) Usicze, ***
żona Weronika z d. Artwich (1912-1990) - córka ** Adolfa Artwich i
**Agnieszki z d. Karwacka. Tuż przed wojną zamieszkali w Łucku. Dzieci: ****
Tadeusz r.1938, **** Zbigniew r.1940 i ****Jan r.1944.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

KARWACCY na Wołyniu BORTNICA pod Dubnem
http://wolyn.ovh.org/opisy/bortnica-kol-01.html

BORTNICA gromada Bortnica, gmina Dubno, powiat Dubno, województwo wołyńskie od 1925 r. parafia r-k Radów

W 1943 i 1944 wieś została spalona przez ukraińskich nacjonalistów, a ludność schroniła się przeważnie w Dubnie. Po wojnie osiedlili się w Polsce W wykazie miejscowości z 1936 r. Bortnica występuje jako wieś, ale znana była też jako kolonia. Bortnica graniczyła: od zachodu – z osadą wojskową Bortnica, od północy – z niemiecką kolonią Honczarycha, od wschodu i południa – z chutorem Pogorzelec Czereszniówką. Jej mieszkańcy Polacy, nabyli ziemię z parcelacji na podstawie korzystnych kredytów państwowych.

WYKAZ RODZIN w kolejności usytuowania gospodarstw od północy, stan w około 1939 r.
1. ANTCZAK i in. Gospodarstwo po Lewickiej i innych

2. KARWACKI Stanisław
3. KARWACKI Antoni

4. BABIŻEWSKI Jan (II), dzieci Feliks plus 2 córki
5. SOBIECKI i in. 9 synów i 2 córku; Franciszek, Władysław, Bolesław, walerian, Edward, Petronela, Stanisława
6. JEŁOWIECKI Wiktor 7 synów: Józef, Michał, Wacław, Izydor (zabity przez Ukraińców na Łabędziance w lipcu 1943 r.), Marian, Stefan, Antoni – jego chrzestnym ojcem był Prezydent RP Ignacy Mościcki
7. NOWICKA i.n. i jej zięć Jan Babiżewski
8. BABIZEWSKI Bronisław, 1 syn
9. GŁOWACKI Bolesław, 2 synów i 8 córek m.in.: Tadeusz, Antoni, Wiktoria, Zofia, Petronela, Felicja, Jadwiga, Józefa,
10. NALEPKA Bronisław. dzieci: Joanna, Stanisław,

11. KARWACKI Paweł, córka Maria

12. KOPACZ Bolesław, syn Antoni 1828
13. COUFAŁ Wena, 2 dzieci, córkę zabili Niemcy
14. BABIŻEWSKI Kazimierz Kazimierz, dzieci: Mieczysław, Władysław 1928, Franciszek r.1932, Janina
15. JANICKi Kazimierz synowie: Stanisław 1922, Józef 1924, Piotr 1934,
16. TARNOWSKI Tomasz, sprzedał gospodarstwo Józefowi Tarnowskiemu
17. TARNOWSKI Józef, synowie: Wincenty 1928, Dominik 1931.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

KARAWACCY z Marguciszek

(ALBUM w Galerii) Dzieki uprzejmosci Pana Roberta Tomczaka z "Sybiraka" w Białymstoku - serdeczne podziękowania dla Niego - udostepiono nam artykuł Jerzego Dudy z Opola " Syberyjskie Losy Rodziny KRAWACKICH"("Sybirak" nr 10/1994 str.14-19). Fascynujący opis peregrynacji wojennej tej Rodziny, a bedących udziałem wielu tysięcy innych kresowych polskich rodzin (np. Karwackich z Podola do Kazachstanu). Nic nie wiemy o relacjach KRAWACKICH i KARWACKICH, bardzo bliskie podobieństwo nazwisk, które często ma miejsce na wskutek błędów w zapisach metrykalnych, skutkujacych na dalsze pokolenia wyodrębnieniem nowego nazwiska. Czy tak jest w tym przypadku nie wiemy. Obecnie Krawackich jest w Polsce ponad 130 osób (KARWACKICH odpowiednio 4100), głównie w pow. krakowskim (prawdopodobnie w Czernichowie), Krakowie, Chrzanowie... także w Opolu, Katowicach. Policach. SYBERYJSKA HISTORIA dotyczy Rodziny KRAWACKICH z pow. święciańskiego na Litwie, z majątków Marguciszki i Lipiany. Jako pierwszy w rodzinie jest wspominany ALEKSANDER KRAWACKI, budowniczy koleji transyberyjskiej, gdzie zaginął bez wieści w 1923 roku; jego żoną była Wiktoria ( 1865-1942 na Syberii) ze Stefanowiczów-Ułaszynów Krawacka, córka Ludwika Stefanowicza-Ułaszyna, właściciela Czubianki w kijowskim, powstańca styczniowego, zesłanego na katorge w 1864 roku; Ich synem był LEON KRAWACKI (1903-1939), uczestnik wojny z boleszewikami w 1920, zginął od zdradzieckiej kuli w 1939 roku; jego żoną była IRENA (1904-1990) z Dąbrowskich, a ich dziecmi : BOHDAN KRAWACKI, TERESA KRYSTYNA KRAWACKA (1931-1943 na Syberii); JULIUSZ MARIA KRAWACKI, MARIA BOŻENA KRAWACKA i JAN ALEKSANDER KRAWAUser.p
hp::374 -> User EVERYBODY is NOT owner of album 'KRAWACKI'
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Świetna strona K.Niechwiadowicza SOBOTNIKI/Białoruś

Świetna strona K.Niechwiadowicza SOBOTNIKI/Białoruś

MOJE SOBOTNIKI Kazimierz Niechwiadowicz
Moim synom Janowi i Michałowi
Tym co zostali i tym co wyjechali.
Ich potomkom

Spis mieszkańców Sobotnik 1939/40

Spis mieszkańców Sobotnik z lat 1939 - 1940 wzięty ze spisu parafialnego. Obok nazwiska podany jest wiek. Liczba porządkowa odpowiada tej, która podana jest na planie miasteczka. Oznaczenia literowe: c - córka, dz. dzieci, m. - matka, s. - syn, wd. - wdowa, wdowiec, ż - żona, post. - posterunkowy.

II. Ulica Gieranonska - strona prawa patrząc od Kwiatkowców
8. Minko Antoni 39, ż. Bronisława z Karawackich 37, dz.: Stanisław 10, Zofia
19. Karawacki Michał 26, ż. Helena z Ejgierdów 26, c. Stanisława 3
20. Karawacka Faustyna 69.
21. Karawacki Józef 32, ż.: Józefa z Juchniuków 32, dz.: Alfreda 5, Janina 2.

(....) W rodzinach, w których było kilkoro dzieci a mało ziemi istniał problem jak ją później podzielić. Dlatego niektórzy mieszkańcy naszej gminy, decydowali się na emigrację zarobkową za granicę. Taka podróż była bardzo kosztowna. Oni jednak na tyle byli zdeterminowani, że chcieli wyjechać na zarobek, wrócić i dokupić upragnionej ziemi. Do Francji wyjechali: Franciszek Kononowicz starszy brat dziadka Jana, Anna Paszkowska, Stanisław Dziadul. Do Ameryki wyjechali: Boguszewicze z Antokola, Szarycz, Aleksander Kononowicz i inni. Aż do Urugwaju udał się Jan Karawacki, następnie jego siostra Bronisława. Część z nich tam zostawała, inni wracali, aby za ciężko zarobione pieniądze kupić ziemię, którą między innymi sprzedawał ze swojego majątku w Kwiatkowcach Ciemniewski. Ci, którzy wrócili nie zdawali sobie sprawy, że wkrótce wybuchnie wojna i ich wysiłek pójdzie na marne. Ludzie wyjeżdżali również wcześniej, na początku XX wieku.(....)

VII. Ulica Wileńska- strona prawa

125. Karwacki Franciszek * 41, ż. Felicja z Grzybowskich 41, dz.: Wiktoria KARWACKA 19, Leon KARWACKI 13, Jadwiga KARWACKA 11, Józef KARWACKI 7, Jan KARWACKI 9, Kazimiera KARWACKA 5, Henryk KARWACKI 3.

*) Karawacki Franciszek - działacz komunistyczny, dysydent ...?/ wyszukaj post o Franciszku Karwackim vel Karawackim !!!!

VIII. Ulica Wileńska- strona lewa w kierunku centrum
134. Naron Michał 82 (wd.), s..Michał 34, ż. Maria z Karwackich 23

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

W OBOZACH SOWIECKICH

rodem z LITWY
1870 Antoni Karwacki
1898 STANISŁAW KARWACKI syn Antoniego z Litwy
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
SUZDAL 20519 9. Karwacki Stanisław Antoni 1898
Nazwisko: Karwacki Imie: Stanisław Imię ojca: Antoni z LITWY Data urodzenia: 1898
LP Opis losów Pocz?tek Koniec Kraj Woj/Ob?ast Pow. Miej. r m d r m d
1. Obóz Rosja Iwanowska Suzdal
2. Areszt 1939 09 19 Litwa
3. Obóz 1940 07 15 Rosja Kałuska Kozielsk
4. Obóz 1941 05 16 1941 07 27 Rosja Murmańska Ponoj
5. Anders 1941 09 04 Rosja Saratowska Tatiszczewo

rodem z Litwy
1890 Paweł Karwacki
1921 WŁADYSŁAW KARWACKI syn Pawła z Litwy
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Litwa - STALINOGORSK 115400
12. Karwacki Władysław Paweł 1921
12. Nazwisko: Karwacki
Imię: Władysław
Imie ojca: Paweł LITWA
Data urodzenia: 1921
LP Opis losów Pocz?tek Koniec Kraj Woj/Ob?ast Pow. Miej.
r m d r m d
1. Areszt 1944 Litwa
2. Wiezienie 1944 1945 02 05 Litwa Wile?skie Wilno
3. Lagier 1945 02 Rosja Moskiewska Stalinogorsk

rodem z Litwy
1880 Julian Karwecki
1910 Józef Karwecki syn Juliana
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Litwa - STALINOGORSK 116250
1. Karwecki Józef Julianowicz 1910 STALINOGORSK 116250
Nazwisko: Karwecki Imię: Józef Imie ojca: Julian Data urodzenia: 1910
LP Opis losów Poczatek Koniec Kraj Woj/Ob?ast Pow. Miej.
r m d r m d
1. Areszt 1944 Litwa
2. Więzienie 1944 1945 02 05 Litwa Wileńskie Wilno
3. Lagier 1945 02 Rosja Moskiewska Stalinogorsk

ofiary terroru sowieckiego :
Rodem WKL
1898 NAPOLEON KARWACKI· w Przedriadu Miadelskim LITWA białoruska
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Каравацкий Наполеон (варианты фамилии: Корвацкий)) Родился в 1898 г., д. Передрядь Мядельской вол. Поставский уезд; поляк; образование н/начальное; столяр, По найму. Проживал: Витебская обл., Поставский р-н, м. Мядель.
Арестован 27 октября 1939 г. Приговорен: ОСО 12 мая 1941 г., обв.: 74 УК БССР - член к/р ор-ции. Приговор: 8 лет ИТЛ, отбыв.: Севвостлаг, освоб. 09.1941 Реабилитирован 27 августа 1992 г. Прокуратура Витебск.обл.
Источник: Белорусский "Мемориал"

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
rodzina rodem BABINO - ZARZECZE OLSZANSKIE w pińskim
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1850 Bazyl Wasyl Karwacki
1885 JAN KARWACKI syn Wasyla / Bazyla z Zarzecza Olszanaskiego·
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Карвацский Иван Васильевич
(варианты фамилии: Карватский) Родился в 1885 г., Пинская губ., Поречье, Ольшана; поляки; образование 3 класса; Проживал: Пинская обл., Пинский, Бабино.
Приговор: приб. на спецпоселение в Архангельскую обл. 04.03.40, Первомайский р-н, Уйма. Осв. со спецпоселения по амнистии 28.08.41 Источник: База данных "Польские спецпереселенцы в Архангельской обл."

1917 MARIA KARWACKA c, Jana z Zarzecza olszanskiego
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Карвацская Мария Иосиповна
Родилась в 1917 г., Пинская губ., Поречье, Ольшана; украинцы; Проживала: Пинская обл., Пинский, Бабино. Приговор: приб. на спецпоселение в Архангельскую обл. 04.03.40, Первомайский р-н, Уйма. Осв. со спецпоселения по амнистии 28.08.41
Источник: База данных "Польские спецпереселенцы в Архангельской обл."

1920 MICHAŁ KARWACKI syn Jana z Zarzecza olszanskiego
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Карвацский Михаил Иванович
(варианты фамилии: Корвацкий) Родился в 1920 г., Пинская губ., Поречье, Ольшана; украинцы; Проживал: Пинская обл., Пинский, Бабино.
Приговор: приб. на спецпоселение в Архангельскую обл. 04.03.40, Первомайский р-н, Уйма. Осв. со спецпоселения по амнистии 28.08.41

1925 STEFANIA KARWACKA c. Jana z Zarzecza Olszańskiego
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Карвацская Стефания Ивановна
Родилась в 1925 г., Пинская губ., Поречье, Ольшана; украинцы; образование 4 класса; Проживала: Пинская обл., Пинский, Бабино.
Приговор: приб. на спецпоселение в Архангельскую обл. 04.03.40, Первомайский р-н, Уйма. Осв. со спецпоселения по амнистии 28.08.41
Источник: База данных "Польские спецпереселенцы в Архангельской обл."

1928 KATARZYNA KARWACKA c Jana z Zarzecza olszanskiego
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
· Карвацская Екатерина Ивановна
Родилась в 1928 г., Пинская губ., Поречье, Ольшана; украинцы; образование 4 класса; Проживала: Пинская обл., Пинский, Бабино.
Приговор: приб. на спецпоселение в Архангельскую обл. 04.03.40, Первомайский р-н, Уйма. Осв. со спецпоселения по амнистии 28.08.41
Источник: База данных "Польские спецпереселенцы в Архангельской обл."

xxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
KARWECCY
xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1840 Bazyl Wasyl Karwecki
1866 – rozstrzelany PAWEŁ KARWECKI syn Wasyla z Jurkowa dnowskiego
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Карвецкий Павел Васильеич
Родился в 1866 г., д. Юрково Дновского р-на Лен. обл.; русский; беспартийный; псаломщик в церкви. Проживал: д. Морино Дновского р-на..
Арестован 19 декабря 1937 г.
Приговорен: Особой тройкой УНКВД ЛО 30 декабря 1937 г., обв.: по ст. 58-10 УК РСФСР. Приговор: ВМН Расстрелян 2 января 1938 г. Место захоронения - г. Ленинград. Источник: Ленинградский мартиролог: 1937-1938
Карвецкий Павел Васильевич
Родился в 1866 г., Дновский р-н, д. Юрково; русский; псаломщик.
Арестован 19 декабря 1937 г.
Приговорен: Тройка при УНКВД Ленинградской обл. 30 декабря 1937 г., обв.: по ст. 58-10 УК РСФСР.
Приговор: расстрел
Реабилитирован 23 июня 1989 г.
Источник: Книга памяти Псковской обл.

1850 Mikołaj karwecki z Neweli
1892 ks. PIOTR KARWECKI cyn Mikołja z Neweli
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Карвецкий Петр Николаевич
Родился в 1892 г., Белоруссия; служитель религиозного культа. Проживал: г. Невеле.
Арестован 27 декабря 1937 г. Приговорен: Тройка при УНКВД Калининской обл. 21 марта 1938 г., обв.: по ст. 58-10 УК РСФСР. Приговор: 10 лет л/с Реабилитирован 6 февраля 1958 г. Источник: Книга памяти Псковской обл.

1880 Eugeniusz Karwecki
1907 MARIAN KARWECKIJ syn Eugeniusza z Polski
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Карвецкий Мариан Евгеньевич
Родился в 1907 г., Польша; поляк; Проживал: г. Ростова-на-Дону.
Приговорен: Особое совещание при НКВД СССР 9 сентября 1938 г., обв.: за участие в к/р организации. Приговор: 10 лет ИТЛ Источник: Книга памяти Ростовской обл.

1860 Władysław Karwecki z Waszunowa
1890 ? ANTONI KARWECKI vel Karawecki z. Władysława z Waszunowa w wilenskim
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Каравецкий Антон Владиславович
Родился в хут. Вашуново Вилейский уезд Виленская губ.; земледелец. Проживал: хут. Вашуново Вилейский уезд, Виленская губ.. Арестован 11 августа 1919 г. особым отделом при Реввоенсовете 16 Армии Западного фронта в г. Смоленске
Приговорен: РВТ 16 Армии Западного фронта 31 декабря 1919 г., обв.: по политическим мотивам. Приговор: освобожден, уголовное дело прекращено по нереабилитирующим основаниям Реабилитирован в ноябре 2005 г. Прокуратура г.Москвы Источник: Прокуратура г.Москвы
21.09.2011 16:33
KARWACCY aneks 25 a

Karwaccy w literaturze historycznej

KARWACCY różne realne postaci w literaturze historycznej
INNI KARWACCY w HISTORII
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
LECH I PIAST z Karwackich ziem przyszli ...

JAN JURKOWSKI, MARIA RENATA MAYENOWA (1958); Dzieła Wszystkie ...539: KARWACKI – G, ok. f. CZECH y LECH – z Karwackich ziem przyszli ChW

SŁOWNIK Języka Polskiego Bogusłąwa LINDEGO (1808) str 970: KARWACKI, Chorwacki, Horbatski, Kroacki, Ziemia Karwacka, Kroatia, Chorwacja, ubiór z Karwacka, po Karwacku

JÓZEF SKRZYPCZAK (1976) Rocznik historii czasopiśmiennictwa polskiego; str. 8 „ prowincjał litewski Karwacki i rektor jezuickiej akademii w Wilnie Jankowski sporządzili
Akt darowizny na rzecz króla Stanisława Augusta, spodziewając się, iż monarcha przekaże z kolei przedsiębiorstwo Poczobutowi, który będzie mógł je traktować jak swoją prywatną własność. Poczobut wykorzystał swoje...

MARIAN BOGACZ (1960) Akademicy Warszawy; z dziejów organizacji studenckich w XIX wieku; str. 315 : Bukowiński), 9 kielczan ( bardziej znani: Cz. Brzeziński, M, Szteinbok, Koszuyski, Wincenty Humnicki i matematyk BRONISŁAW KARWACKI najstarszy brat dziadka Antoniego Bolesława ze Skały.

BOGUSŁAW W. GAŁKA (1999) Ziemianie w parlamencie II Rzeczpospolitej; str. 107:
Do sejmu III kadencji wybrani zostali następujący ziemianie: Jan Choiński, Seweryn Czetwertyński, Stanisław grodzicki, Emeryk Hutten-Czapski, WACŁAW KARWACKI, Franciszek Lechnicki, Adam Lubomirski, Tadeusz Morawski, Wacław Niedzwiecki, Zygmunt Radliński, Janusz Radziwiłł, Zygmunt Tebinka. W Senacie zasiedli.... ?
„ rolę klapy bezpieczeństwa sprawował przez dłuższy czas ziemianin z kieleckiego, poseł Wacław Karwacki. Po jego ustąpieniu osierocone pół-porfelu zaproponowano Rogerowi, który jako inżynier rolnictwa i od 4 lat wojewoda poznański posiadał formalnie..”

KAJETAN MORAWSKI (1962) Wspólna droga: wspomnienia.

JÓZEF K. WRONISZEWSKI (1976), Ochota 1939-1945; str. 290, str 724 KARWACKI MICHAŁ „sowa” 98, 237, 290, 291, 320, 323, 549, 550

KORNEL KRZECZUNOWICZ (1960) Ułani Księcia Józefa; historia 8 pułku ułanów ks. Józefa Poniatowskiego; UŁAN JAN KARWACKI

PRZEMYSŁAW WAINGERTNER Naprawa (1926-1939) z dziejów obozu pomajowegp - (1999) – str. 164 WACŁAW KARWACKI a w 1933 został on zastapiony przez Felicjana Lechnickiego.... Od dnia 1 lutego 1935 r. do września 1939 funkcję prezesa CROiKR piastował jeden z liderów „Naprawy” Władysław Malski. Było to największe Towarzystwo rolnicze w Kraju. Początkowo Towarzystwo Organizacji i Kólek Rolniczch...”

WILHELMINA MATUSZEWSKA, STANISŁAWA LEBLANG (1960) Strajk chłopski w 1937 roku: dokumenty archiwalne: str 122: sekretarz Karwacki.. skarbnik Tarnawski; str 472: KARWACKI t II, s. 122

ALEKSANDER NIKOŁAJEWICZ MANUSEWICZautorstwa Aleksandr I︠A︡kovlevich Manusevich - Soviet Union - 1967 - Liczba stron: 421 Jan Karwacki był uczestnikiem wszystkich zjazdów SDKPiL, poczynając od II Zjazdu, członkiem Zarzadu Głownego Partii i delegatem na B (londynski) Zjazd SDPRR

LESZEK BEŁDOWSKI (2000) Polacy w Indiach 1942-1948 w świetle dokumentów i wspomnień; str 369: wykazy nazwisk: zmarli w czasie podróży z Iranu do Indii. Pochowani w Morzu Arabskim 1944: Maria - RYMAR Janina KARWACKI Michał (PATRZ RELACJE Wojtka Karwackiego o Dziadku) - KUCHARSKA Stefania MCALLISTER Frederic William. ... str. 705 Indeks 705

ZYGMUNT Bończa KARWACKI
CEZARY LEŻENSKI „ Zostały tylko ślady podków...” KiW 1984; str 11 KARWACKI: .. w sile 7 ludzi – Władysław Belina-Prażmowski, Zygmunt Bończa-Karwacki, Janusz Głuchowski, Stanisław Grzmot-Skotnicki, Stefan Hanka-kulesza, Antoni Jabło-..

JERZY MYŚLINSKI (1967): Grupy polityczne Królestwa Polskiego w zachodniej Galicji, 1985-1904; ) 80, w indeksie Karwaccy

GERARD LABUDA (1983) – Zaginiona kronika z pierwszej połowy XIII wieku w Rocznikach Królewstwa ; strona 131.... o Karwackim (zapewne chodzi o ojca Alozjego Leopolda Karwackiego) ob. K. Kantak, Franciszkanie, tI, s.... dotyczy Kościoła i Klasztoru sw. Franciszka .... wg J. Długosza „ na koszt Księcia Bolesława zaczęto i skończono .. budowę bardzo pięknego kościoła i klasztoru z wypalanych cegieł ...”

WACŁAWA MILEWSKA, JANUSZ TADEUSZ NOWAK, MARIA ZIENTARA (1998). Legiony Polskie 1914 – 1918; zarys historii militarnej i politycznej – str. 17: Równolegle do Związków Strzeleckich działały Poskie Druzyny Strzeleckie, Ich statut zatwierdziło Namiestnikowstwo we Lwowie 31 lipca 1911 r. Powstanie PDS związane było z secesją, jaka uczyniła z lwowskiej narodowej demokracji (endecji) grupa działaczy niepodległościowych skupionych wokół czasopisma ‘Zarzewie”.


MARIAN MROCZKO : „Stanisław Kozicki (1976-1958): Biografia Polityczna 1999, wyd. Un. UG, str. 21 „,,,, stało. Odbył ją w Nacpolsku, niedaleko Wyszogrodu, gdzie kolega wuja z czasów studiów w Dublanach, JAN DUNIN-KARWACKI był administratorem dużego majątku..”

WŁADYSŁAW BARTOSZEWSKI : Warszawski pierścień śmierci, 1939-1944... str 134. 303, 503

IRENA JAKIMOWICZ „Współczesna grafika polska” 1975; strony 27, 28, 211,

JANUSZ DERESIEWICZ (1956) Materiały do dziejów chłopa wielkopolskiego w drugiej połowie XVIII wieku; w pieczątce pod dokumentami na stronach 99 i 106 jest wspominany ANTONI KARWACKI m.p.

DANUTA SUCHOROWSKA: Wielka edukacja; wspomnienia więźniów PRL, 1945-1956;
Agencja Omnipress, 1990; str 48 „ PAWEŁ: - kiedy siedziałem w więżieniu św. Michała w Krakowie w latach 1945-1946, było dwóch strażników, którzy cieszyli się zaufaniem więżniów; jeden nazwiskiem Karwacki, a drugi Grzyboś ..”

CELINA KULIK : Sześć pierścieni: z dziejów „wielkiej miedzi” 1969, KiW;
Karwacki na 7 stronach: 82... ; „ Nic nie powiedzieli, ale odetchneli z ulgą. Inżynier Janusz Karwacki, który po Głowackim objął stanowisko dyrektora przedsiebiorstwa budowy kopalń...”
83 „... Karwacki jest zawsze nieco uszczypliwy, lubi drobne złośliwostki. Śmieje się cicho, do wewnątrz. Trzeba go trochę znac.....”
85 „Karwacki zatrąca często w rozmowie, tej prowadzonej przy kawie, już po pracy, o dziedzinę socjologii, o wspólczesną literaturę, w której stara się nie mieć....”


Jak dziś pamiętam: Janusz Meissner. - Wyd. 3‎ - Strona 86
Janusz Meissner - 1976 - Liczba stron: 350
Ale Karwacki nie ma najmniejszego zamiaru użyczyć mi swojej klaczy. ... Przypominam sobie wszystkie rady i wskazówki, jakich Karwacki udzielał swoim ...

Pół wieku, Tom 1‎ - Strona 147
1961 - Liczba stron: 340
Dowiedziałem się później, że to major rezerwy Karwacki. Bójka wybuchła natychmiast. ... Karwacki strasznie klnie, potem nawet strzela w powietrze

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Sacrum Poloniae millennium: rozprawy, szkice, materialy, historyczne, Tom 7‎ - Strona 583
1960... na rozprawie oświadczyli mordercy, że musieli strzelać bo im chciał uciec w las piszący te słowa Antoni Karwacki w charakterze kościelnego przy kościele ...w Marciakach

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Słownik nazwisk śląskich, Tom 2‎ - Strona 267
Stanisław Rospond - 1967
Karwacki: W 9, cz. I, 282; XX w. Karwacki: Adr 8362; B cz. III, 44; Gł 2, 63;
Kar- watzka: W 12, cz. I, 171; Karwatzki: Adr 8308; W 14, cz. I, 324. ...

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

KARWACCY aneks 25 b

KARWACCY w literaturze Września 39 i II Wojny Światowej
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

KAMPANIA WRZESNIOWA I POWSTANCY WARSZAWSCY

LESŁAW M. BRTELSKI (1988); Powstanie warszawskie: str 279; Kwatermistrz - ppor cz.w. MICHAŁ KARWACKI „Sowa”

LUDWIK GŁOWACKI (1975) : Obrona Warszawy i Modlina na tle kampanii wrześniowej 1939; na 2 stronach pojawia się nazwisko Karwacki: str 427, w składzie jako Dowódca kompanii ppanc – por. piech. Franciszek Karwacki

LUDWIK GŁOWACKI (1986): Działania wojenne na Lubelszczyźnie w roku 1939 na stronach 427 i 467 jest wspominany KARWACKI JAN, strzelec 427
LEON WANAT (1972) Za murami Pawiaka, strona 244 1900 KARWACKI Jerzy...

ZYGMUNT SLIWICKI (1974) Meldunek z Pawiaka. Strona 299 KARWACKI JÓZEF

STANISŁAW MEDUCKI, ZENON WRONA (1992) Antyżydowskie wydarzenia kieleckie 4 lipca 1946; Napastnikami byli: Nowakowski Zenon, Karwacki Kazimierz, Przybylski Józef, Przybylski Tadeusz, ...

JÓZEF BOLESŁAW GARAS (1963) – Oddziały Gwardii Ludowei i Armi Ludowej 1942-1945; strona 422; .. Karp Pawel — „Jasiek" 282—284 Karpik 385 Karpus Józef 172 Karwacki — „Wiech" 245 Kasman Leon — „Janowski" 143— 145, 152, 155, 174 Kasperkiewicz Jan 281, ...

BERNARD MARK (1959) Walka i zagłada warszawskiego getta, na 3 stronach; 36: Franciszek Karwacki, członek PPR – dot. akcji pomocy Żydom i nalotu radzieckiego 13 maja 1943, str. 406: pozostały przy życiu uczestnik akcji w podziemiu Warszawa członek PPR FRANCISZEK KARWACKI (działacz partyjny szczebla KC, dysydent w 1956); 489 indeks nazwisk KARWACKI FRANCISZEK 36, 406....

JANUSZ JASIŃSKI (1983) Świadomość narodowa na Warmii w XIX wieku; narodziny i rozwój. autorstwa Janusz Jasiński - Nationalism - 1983 - Liczba stron: 462... Karwacki l wielu innych; Rosseler Kreisblatt. 1848, nr 28 z 19 VII, s. 131 — do Warszawy udał się w poszukiwaniu pracy w 1848 parobek Józef Kruk. ...
„ podczas pierwszego półrocza 1849 roku z samego Olsztyna wyjechały do Polski 44 osoby. Wspomniany już Paweł Turowski mówił ogólnie o tysiącach emigrantów z Warmii w pierwszej połowie XI X wieku. W latach 1846-1849 ubyło na całej Warmii 2301. cześć tego ubytku pochłonęła cholera, wiekszą część emigracja. Opuszczano Warmię z powodu nędzy. W 1837 roku pisał burmistrz Olsztyna: „ Wielu komorników i parobków...

ZDZISŁAW LIGĘZA (1998): Lubartowskie Drogi Armii Krajowej – str. 42. W tym dniu zostali takzę aresztowani Stefan Dębicki – technik drogowy (członek ZWZ-AK ps. „Jaksa””, WŁADYSŁAW KARWACKI – murarz (członek PPS)

JAN GRYGIEK (1985) Związek Walki Zbrojnej – Armia Krajowa w obwodzie zamojskim 1939 – 1944; szkice .. strona 115,
„str 115 ? (żródło) kwaterowani inspektorzy Wąsikowski i Janczewski , przychodzili łącznicy. M.in. Wacław Stefanek. Na stacji u Jana Składnika mieszkało młode małżeństwo z Lublina – WIENCZYSŁAW i URSZULA KARWACCY. Prowadzili oni skład opału, a zarazem punkt konserwacji... „

TADEUSZ ORKAN-ŁECKI (1983) Nad wierną rzeką str. 228 (W ten sposób łączność między podporucznikiem Karwackim a resztą oddziału szturmowego została zerwana. Wynikły z tego nieprzewidzaine nastepstwa..

HIERONIM EUGENIUSZ WYCZAWSKI (1995) Słownik polskich teologów; Strona 417 ... Polo- num" nazywa Krausa „Michalem Karwackim". ratio.

RAJMUND SZUBINSKI (1978) W Obronie polskiego nieba:
Strona 61; Przed południem Dzwonek wystartował ponownie wraz z pchr. Edwardem Karwackim, goniąc ...............

FRANCISZEK KARAWACKI vel Karwacki
Franciszkiem KARAWACKIM vel Karwackim[3], (po wojnie znany działacz komunistyczny KC, potem w grupie dysydentów)
Władysław Gomułka
Zabójstwo Leona Lipskiego
Korespondencja między Finderem a Dymitrowem nigdy nie była odczytywana na posiedzeniach sekretariatu lub KC PPR, ustne relacje Findera na ten temat zaś były bardzo skąpe i dotyczyły - jak wiem to dzisiaj - tylko małej części wymienianych depesz. Nie mogę zatem stwierdzić z całą stanowczością, czy omawianą niżej sprawę Finder uzgodnił uprzednio z Moskwą, czy też działał z własnej inicjatywy, co wydaje mi się raczej nieprawdopodobne. Chodzi o zabójstwo Leona Lipskiego, brata Ludwika i Antoniego Lipskich, którzy zostali straceni w Związku Radzieckim w 1938 r. wraz z likwidacją całej plejady przywódców i działaczy b. KPP, oskarżonych fałszywie o zdradę i prowokację. Mówiłem już o tym poprzednio, kiedy na kartach tych wspomnień opisywałem swoją przedwojenną działalność w Zagłębiu Dąbrowskim oraz majestatyczną postać poznanej w tym czasie "Babci" - Lipskiej z Dąbrowy Górniczej, matki wymienionych wyżej trzech braci Lipskich. W tamtym odcinku wspomnień zapowiedziałem, że okoliczności śmierci jej trzeciego syna - Leona - przedstawię później, co też obecnie czynię. Leona Lipskiego ps. "Łukasz" osobiście nie znałem. Wiedziałem jednak o nim niemało już w okresie mojej pracy w Zagłębiu Dąbrowskim, kiedy przebywał on w więzieniu, zwłaszcza że znałem też zamieszkującą wtedy u jego matki ówczesną jego żonę Gienkę, działaczkę PPS - Lewicy, z którą - jak już opisywałem - zasiadałem na ławie oskarżonych przed Sądem Okręgowym w Sosnowcu. [...][1]

(.....)
Nie wykluczam, że kręcił się po ulicy w pobliżu omawianego sklepiku, obserwując jego drugiego współwłaściciela Stanisława Szczota, jako następnego kandydata do likwidacji. Zabójstwo "Łukasza" zrodziło u Szczota głębokie obawy o własne życie. Nie mógł zrazu dociec, kto mógłby być zainteresowany tym zabójstwem. Usiłował to wyjaśnić u przedwojennego szefa warszawskiej policji politycznej Pogorzels-kiego, który go kiedyś przesłuchiwał i przyczynił się do zasądzenia go na kilka lat więzienia. Ten nie mógł mu nic konkretnego powiedzieć, jednakże wykluczał, aby z zabójstwem tym mogły mieć cokolwiek wspólnego organa Delegatury lub Komendy Głównej AK. Wyjaśnienie to skierowało jego podejrzenia w stronę naszej partii. Chcąc się zabezpieczyć przed losem "Łukasza", w kilka miesięcy później, to jest niedługo po aresztowaniu Findera, nawiązał kontakt z Franciszkiem Karwackim[3], z którym w latach przedwojennych przebywał wspólnie w więzieniu.
Tak oto zginął ostatni z trzech braci Lipskich, Leon Lipski, dzieląc losy swoich braci Ludwika i Antoniego. Różnice tu niewielkie. Dwaj ostatni zostali straceni przez NKWD w Związku Radzieckim.

Franciszek Karwacki (faktycznie nazywał się KARAWACKI : „ kierował w czasie okupacji jedną z siatek wywiadu sowieckiego i w tym charakterze utrzymywał kontakty z kolejnymi sekretarzami KC PPR Nowotka , Finderem, Gomułką. Według ustaleń Ryszarda Nazarewicza jego nazwisko brzmiało Karawacki”

JERZY KARWACKI (PPR) stracony na Pawiaku
Warsaw death ring, 1939-1944‎ - Strona 11
Władysław Bartoszewski - 1968 - Liczba stron: 450
56. Karwacki Jerzy...

JERZY KARWACKI (PPR) ginie na .....
Dzieje Woli‎ - Strona 328
Józef Kazimierski - 1974 - Liczba stron: 735
Był to właśnie Jerzy Karwacki. My znaleźliśmy się tam przypadkowo. ... Karwacki, badany jako jeden z pierwszych, był w wyjątkowo niekorzystnej sytuacji

Pawiak był etapem: wspomnienia z lat 1939-1944‎ - Strona 356 Regina Domańska - 1987 - Liczba stron: 529; ... funkcję sekretarza Komitetu Zakładowego PPR oraz członka Komitetu Dzielnicowego Warszawa-Wola. Wraz ze mną aresztowani zostali: Jerzy Karwacki...

Pawiak był etapem: wspomnienia z lat 1939-1944‎ - Strona 13
Regina Domańska - 1987 - Liczba stron: 529... ona również i innych członków grupy, ale ci, mimo bicia, do niczego się nie przyznali. Karwacki postąpił inaczej. Przyjął całą winę na siebie. ...

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Księga pochowanych żołnierzy polskich poległych w II wojnie światowej ..., Tom 4‎ - Strona 310 Barbara Affek-Bujalska, Edward Pawłowski - 1998 - Liczba stron: 397
KARWACKI Józef s. ...
KARWACKI Kazimierz s. Piotra, •u- 1921 r. Cygany pow. ??????Tarnobrzeg, szer. ...

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ZWZ-AK w obwodzie lubartowskim: 1939-1945‎ - Strona 378
Czesław Gregorowicz, Dariusz Salata - 1998 - Liczba stron: 472
Karwacki Aleksander • - • • - w 18.
Karwacki Bolesław » szer. • - • • 19.
Karwacki Józef • kpr. rez. • « - w 20. ...

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zamek Lubelski: KAZIMIERZ KARWACKI, Mieczysław, Stanisław,
Hitlerowskie więzienie na Zamku w Lublinie 1939-1944: praca zbiorowa‎ - Strona 418
Zygmunt Mańkowski, Róża Bieluszko-Świechowa, Klub Byłych Więźniów Politycznych Zamku Lubelskiego i "Pod Zegarem." - 1988 - Liczba stron: 551
255 Karwacki Kazimierz 267
Karwacki Mieczysław 4 1 S
Karwacki Stanisław 379

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Słownik biograficzny żołnierzy Batalionów Chłopskich: IV Okręg Lublin, Tom 1‎ - Strona 235
Marian Wojtas - 1998 - Liczba stron: 726
[23] KARWACKI BRONISŁAW ur 1922 w Rossoszu. członek BCh, żołnierz I Batalionu Podlaskiego BCh „Mariana" z obw. Biała Podlaska.
[67] KARWACKI JÓZEF „Kosa", ..

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
JERZY KARWACKI śledczy UB w Łodzi
Wokół Jedwabnego: Dokumenty‎ - Strona 731
Paweł Machcewicz, Krzysztof Persak, Instytut Pamięci Narodowej--Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu - 2002 - Liczba stron: 1034
” Karwacki Jerzy, oficer] śledczy Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego na m. Łódź, przesłuchał w charakterze podejrzanego ...”

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

KARWACCY aneks 25 c

KARWACCY w Powstaniu Warszawskim

Wielka ilustrowana encyklopedia Powstania Warszawskiego, Tom 4‎ - Strona 317
Jan Kreusch - 1997 - Liczba stron: 4
KARWACKI Jerzy, ur. 27 XI 1918, zam. ul. Flory 9. Do szpitala ul. ... KARWACKI Władysław, zam. ul. Piusa XI 18. Leczony w szpitalu ul. Mokotowska 55. ...(str. 317)
KARWACKI STEFAN „Pleczko” ur 28 VI 1917 Plecka Dabrowa. St.strz. komp.0-2. baom Olza, puł Baszta (str. 514)

Ochota: 1939-1945‎ - Strona 318
Józef K. Wroniszewski - 1976 - Liczba stron: 745
... Karwacki ...Michał ps. Sowa, podpor. Czw. Kwatermistrz Ochota

AK „Jurand" (sanitariusz Lech Karwacki)
Dzieje 25. pp Armii Krajowej: geneza, struktura, działalność zbrojna ...‎ - Strona 545
Mirosław Kopa, Aleksander Arkuszyński, Halina Kępińska-Bazylewicz - 2001 - Liczba stron: 716„Znicz" (Henryk Lange), „Jakub" (Zygmunt Migacz), „Jurand" (sanitariusz Lech Karwacki) i inni. Zapadł zmierzch, por. „Bończa" dał rozkaz wymarszu.....

Lublin – harcmistrz Januariusz Karwacki
Związek Harcerstwa Polskiego na Lubelszczyźnie 1918-1939‎ - Strona 28
Adam Winiarz - 1994 - Liczba stron: 180
Hrm Januariusz Karwacki Kierownicy referatów: starszego harcerstwa - ks. ... Karwacki

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zwia̜zek Walki Zbrojnej--Armia Krajowa w obwodzie zamojskim 1939-1944 ...‎ - Strona 122 Jan Grygiel, Zygmunt Mańkowski - 1985 - Liczba stron: 535... Urszula Karwacka, Adela Prusówna. Prusówna i Karwacka zginęły. ...
oraz Wieńczysław Karwacki syn Kazimierza

Zwia̜zek Walki Zbrojnej--Armia Krajowa w obwodzie zamojskim 1939-1944 ...‎ - Strona 115 Jan Grygiel, Zygmunt Mańkowski - 1985 - Liczba stron: 535
Na stancji u Jana Składnika mieszkało młode małżeństwo z Lublina — Wieńczysław i Urszula Karwaccy. Prowadzili oni skład opału, a zarazem punkt konspiracyjny ...

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tarcza Rolanda‎ - Strona 136
Michał Żółtowski - 1989 - Liczba stron: 294
Nagórzany Wandy i Bohdana Thuguttow : piatka sanitariuszek... Teresa Karwacka, Maria Karwacka, ...

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IV Obwód Armii Krajowej Ochota-Okręg Warszawa‎ - Strona 300
Józef K. Wroniszewski - 1997 - Liczba stron: 362
467. Karpińska Ewa „Ewa", patrolowa sanit., 422. 468. Karwacka „Ziółko", sanit.
469. Karwacka Maria „Maria" (ur. ...

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Podległe WSK było nadto komórka legalizacyjna obwodu, która prowadziła Maria Karwacka „Maria”....
468. Karwacka „Ziółko”
469. Karwacka Maria, „Maria”

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

KARWACCY aneks 25 d

KARWACCY socjalisci i komuniści w literaturze
KARWACCY SOCJALISCI i KOMUNIŚCI w literaturze

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
LUCJAN KARWACKI - UCZESTNIK REWOLUCJI PAŹDZIERNIKOWEJ

LUCJAN KARWACKI - UCZESTNIK REWOLUCJI PAŹDZIERNIKOWEJ
Z odległej historycznej perspektywy, wśród sprawców Rewolucji Październikowej, było wielu Polaków, zwykle ze środowisk "społecznie odrzuconych". W Księdze odnajduję LUCJANA KARWACKIEGO, znanego nam już z Białorusi....

LUCJAN KARWACKI - UCZESTNIK REWOLUCJI PAŹDZIERNIKOWEJ - ur 1893, w Kaliszu
ukończył szkołe rzemieślniczą, był krawcem. W armii carskiej w latach 1915-1917. Po rewolucji lutowej w Kursku. Członek SDPRR(b) od VIII 1917. Członek kurskiej grupy SDKPiL (nast. KPRP) od VII 1917 - 1919. W druzynie bojowej przy kurskiej RD R i Z od III do V 1918, następnie do III 1919 inspektor powiatowy kurskiej CzK i w jej poddoddziałach wojskowych. Funkcjonariusz CzK w Wilnie III-IV 1919. Po powrocie do Kurska ponownie skierowany na Front zachodni w VII 1919. Funkcjonariusz CzK w Mińsku w XI. 1919...

Witam Pana!
My znamy, że Lucjan Karwacki 19 września 1919 roku ożenił się z Stefanią Suprynowiczówną z Rakowa. W 1922-24 czerwca 1941 pracował jako kontroler cechu szeweckiego (fabryka “Październik”), póżniej wykłada kunszt szawecki. Miał dzieci: Janina (Stralcova; 1920-1988) i Henryk (1923-1985). Czy może Pan powiedzieć żródło informacji pro działalność politycznu Lucjana Karwackiego i inny wiedzy pro Lucjana, który my nie znamy. Pozdrowiam, Maksim Hacak! P.S. Przepraszam za mój język Polski.

Przeglądając to forum to jestem bardzo zainteresowany że Lucjan Karwacki jest urodzony w Kaliszu przeglądając mikrofilmy nie znalazłem tam takiego imienia i nazwiska w roku 1893 urodzony. Osoba podająca te dane mam wątpliwości czy urodzony w Kaliszu o ile jest to prawda czy mógł by mi przeslac krotkie dane urodzenia i imię ojca Lucjana Karwackiego Z poważaniem Zygmunt Karwacki Szczecin lub na meil: z_karwacki@wp.pl Mam nadzieje że nie obawia się pan podania tych danych jestem bardzo zainteresowany ta osobą
Zygmunt Karwacki


W poświadczeni pro jego ślub napisano, że Lucjan syn Edwarda Karwackiego urodzony w 1893 w Kaliszu. Możliwe, że był urodzony w Kole

Szanowny panie Andrzeju!
Nadsyłam panu nowe dane o rodzinę Lucjana Karwackiego.
1) Jego ojciec Edward Karwacki zmarł 1 stycznia 1931 w wieku 75 lat w Kole. Był urodzony w parafii Brudzewa w rodzinie Józefa i Wiktoriji Karwackiej.
2) Dane o niektórą krewną Lucjana, być może kuzynkie: Marianna Wilczyńska, córka szewca Stanisława Wilczyńskiego i Pelagii z Karwackich, urodziła się 8 sierpnia 1890 w Brudzewie.
Pozdrowiam, Maksim Hacak!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ad 1) Maksim pisze: Jego(LUCJANA KARWACKIEGO) ojciec Edward Karwacki 9ur 1856) zmarł 1 stycznia 1931 w wieku 75 lat w Kole. Był urodzony w parafii Brudzewa w rodzinie Józefa (ur ok. 1830...) i Wiktoriji Karwackiej
GNIAZDO WIELKOPOLSKA/ BRUDZEW KOLSKI

* Praprawnuki ????
LINIA JANA KARWACKIEGO ...
** Prawnuki Jana (brata Łukasza i Piotra) Karwackiego..1740: z Brudzewa Kolskiego
*** Wnuki Michała Karwackiego (piśmienny) ur 1797 i Marianny Jurkiewicz;
**** Dzieci Józefa Karwackiego i Wiktorii Kwiatkowskiej
*****FRANCISZEK KARWACKI, ur 9 X 1854/poz 100 syn Józefa Karwacki rzeżnik lat 28 i Wiktoria z Kwiatkowskich lat 29. Swiadkowie Mateusz Baranowski l. 40 i Maciej Karzyński l. 37; ZMARŁ 21 X 1854/poz 60 po 2 tygodniach życia

*****EDWARD KARWACKI, ur 26 IX 1855/poz 59 syn Józefa Karwacki rzeżnik lat 28 i Wiktoria z Kwiatkowskich lat 29. Swiadkowie Maciej Ciemieniewski l. 28 i Maciej Karzyński l. 38; chrzestni Maciej Ciemieniewski i Wiktoria Karzynska Jego ( ****** LUCJANA KARWACKIEGO) ojciec Edward Karwacki 9ur 1856) zmarł 1 stycznia 1931 w wieku 75 lat w Kole. Był urodzony w parafii Brudzewa w rodzinie Józefa (ur ok. 1830...) i Wiktoriji Karwackiej

*****GABRIELA KARWACKA ur 7 III 1858/poz 35 córka Józefa Karwackiego rzeżnik lat 32 i Wiktoria z Kwiatkowskich ....... Swiadkowie Michał Ciemieniewski rolnik l. 28 i Maciej Karzyński l. 40; chrzestni Michałj Ciemieniewski i Marianna Karwacka z Dabrowa.; zmarła 13 kwietnia 1859/poz 29 rok mająca Józefa Karwackiego rzeźnika i Wiktorii z Kwiatkowskich, l. 32
*****FRANCISZEK (2) KARWACKI, ur 19 XI 1861/poz 109 syn Józefa Karwacki rzeżnik lat 35 i Wiktoria z Kwiatkowskich lat ... Swiadkowie Mateusz Baraniecki piekarz lat 40; chrzestni Franciszek Grabiński rolnik l. 35, Julianna Witkowska
*****MARIANNA KARWACKA, ur 31 XII 1863/poz 1/1864 syn Józefa Karwacki rzeżnik lat 37 i Wiktoria z Kwiatkowskich lat 29. Chrzestni Rudolf Herman l. 40 i Adelaina Górska z Goleszczyna

Ad 2) Maksim pisze: Dane o niektórą krewną Lucjana, być może kuzynkie: Marianna Wilczyńska, córka szewca Stanisława Wilczyńskiego i Pelagii (ur ok. 1860) z Karwackich, urodziła się 8 sierpnia 1890 w Brudzewie.

* Praprawnuki ????
LINIA ŁUKASZA KARWACKIEGO
** Prawnuki Łukasza (brata Jana i piotra) Karwackiego z Brudzewa Kolskiego
*** Wnuki Jana Karwackiego ur 1782, i Marianny Laskiewiczówny;
**** Dzieci STANISŁAWA KARWACKIEGO, ur 30 marca 1815 i KATARZYNY Jesionowskiej-FORYŃSKĄ
***** KATARZYNA KARWACKA, ur 26 października 1858/poz 127 o 3 rano córka Stanisława Karwackiego l. 46 i Katarzyny z Jesionowskich l. 36; chrzestni Ignacy Wisniewski szewc l. 35 i Emilia Herman; swiadek Józef Ogiński rolnik lat 37; zmarła 31 sierpnia 1859/poz 63 3 kwartały mająca c. Stanisława i Katarzyny z Jesionowskich.

***** PELAGIA KARWACKA, ur 2 października 1860/poz 94 o 14 córka Stanisława Karwackiego l. 32 i Katarzyny z Jesionowskich l. 40; chrzestni Józef Karwacki rzeźnik l. 32 i Marianna Baraniecka; świadek Józef Ogiński, rolnik 35 lat. Dane o niektórą krewną Lucjana, LUCJANA KARWACKIEGO) być może kuzynkie: ****** Marianna Wilczyńska, córka szewca Stanisława Wilczyńskiego i Pelagii (ur ok. 1860) z Karwackich, urodziła się 8 sierpnia 1890 w Brudzewie.

***** JADWIGA KARWACKA, ur 22 października 1863/poz 1254 córka Stanisława Karwackiego l. 50 i Katarzyny z Jesionowskich l. 40; chrzestni Wojciech Karwacki rzeźnik l. 40 i Marianna Ogińska; świadek Szymon Malinowski i Wojciech Karwacki

Czy może ktoś wyszukać dane urodzenia Lucjana Karwackiego syna Edwarda w 1893 roku w metrykach Brudzewa Kolskiego (powiat turecki) lub Koła (powiat Kolski)?

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

GERARD ŻEBEREK (1981) Socialism: Poczatki ruchu socjaldemokratycznego w Kijowie w latach 1889-1903; strona 102; .. po nawiązaniu kontaktu z Antonim Karwackim rozpoczęto odbudowę kółek robotniczych w warszatach (kolejowych i tramwajowych, Arsenale, w Zakładzie Graetera, w remontowych warsztatach parowców i Południowo-Rosyjskim Zakładzie Budowy Maszyn.

MARIAN BOGACZ (1960) Akademicy Warszawy; z dziejów organizacji studenckich w XIX wieku; str. 315 : Bukowiński), 9 kielczan ( bardziej znani: Cz. Brzeziński, M, szteinbok, koszuyski, Wincenty Humnicki i matematyk BRONISŁAW KARWACKI

FELIKS KULEJ, JÓZEF LEWICKI (1974) ; Wojsko w literaturze: materiały z sesji literackiej..: str.141 „ .. umawia się z kolegą swoim, KARWACKIM, ze pójdą osobno i spotkają się w bezpiecznym miejscu. Na kolejnym etapie odwrotu, w piwnicy domu, natknęła się na miękk..

HISTORIA PARTII KC PZPR (1989) .. Jan Koncewicz : str 224 ... nawiazuje do stanowiska Karwackiego ( zapewne chodzi o Franciszka KARAWACKIEGO vel Karwackiego, komunisty, znanego dysydenta w latach 1954-56; Franciszek Karwacki (faktycznie nazywał się KARAWACKI : „ kierował w czasie okupacji jedną z siatek wywiadu sowieckiego i w tym charakterze utrzymywał kontakty z kolejnymi sekretarzami KC PPR Nowotka , Finderem, Gomułką. Według ustaleń Ryszarda Nazarewicza jego nazwisko brzmiało Karawacki” ). Jego zdaniem hasło usamodzielnienia nikogo wówczas...

MARIA TURLEJSKA (1989) - Liczba stron: 449 Podczas swoich kontaktów z przedstawicielem wywiadu radzieckiego, F. Karwackim / KARAWACKIM, Wł. Gomułka kilkakrotnie przestrzegał przed kontaktami z ...

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Zgineli po wojnie ..
Polegli w walce o władze̜ ludowa̜: materiały i zestawienia statystyczne‎ - Strona 201
Bogdan Brzeziński, Leon Chrzanowski, Ryszard Halaba, KC PZPR. Zakład Historii Partii - 1970 - Liczba stron: 599
KARWACKI Andrzej, s. Józefa, ur. 2.X. 1920 r., Zbiersk, pow. ... Kalisz, z rak bojówki „Groznego" — WiN.
KARWACKI Boleslaw, e. Kazimierza, ur. 1. XI. ...

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

JERZY KARWACKI śledczy UB w Łodzi
Wokół Jedwabnego: Dokumenty‎ - Strona 731
Paweł Machcewicz, Krzysztof Persak, Instytut Pamięci Narodowej--Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu - 2002 - Liczba stron: 1034
Karwacki Jerzy, oficer] śledczy Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego na m. Łódź, przesłuchał w charakterze podejrzanego ...

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Słownik biograficzny żołnierzy Batalionów Chłopskich: IV Okręg Lublin, Tom 1‎ - Strona 235
Marian Wojtas - 1998 - Liczba stron: 726
[23] KARWACKI BRONISŁAW ur 1922 w Rossoszu. członek BCh, żołnierz I Batalionu Podlaskiego BCh „Mariana" z obw. Biała Podlaska.
[67] KARWACKI JÓZEF „Kosa", ..

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
JERZY KARWACKI (PPR) stracony na Pawiaku
Warsaw death ring, 1939-1944‎ - Strona 11
Władysław Bartoszewski - 1968 - Liczba stron: 450
56. Karwacki Jerzy...
JERZY KARWACKI (PPR) ginie na

Dzieje Woli‎ - Strona 328
Józef Kazimierski - 1974 - Liczba stron: 735
Był to właśnie Jerzy Karwacki. My znaleźliśmy się tam przypadkowo. ... Karwacki, badany jako jeden z pierwszych, był w wyjątkowo niekorzystnej sytuacji

Pawiak był etapem: wspomnienia z lat 1939-1944‎ - Strona 356
Regina Domańska - 1987 - Liczba stron: 529
... funkcję sekretarza Komitetu Zakładowego PPR oraz członka Komitetu Dzielnicowego Warszawa-Wola. Wraz ze mną aresztowani zostali: Jerzy Karwacki...

Pawiak był etapem: wspomnienia z lat 1939-1944‎ - Strona 13
Regina Domańska - 1987 - Liczba stron: 529
... ona również i innych członków grupy, ale ci, mimo bicia, do niczego się nie
przyznali. Karwacki postąpił inaczej. Przyjął całą winę na siebie. ...

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Wspomnienia Gomułki: Kazimierz Karwacki

Ludzie, fakty, refleksje‎ - Strona 4
W. Namiotkiewicz, B. Rostropowicz - 1961 - Liczba stron: 302
... KAZIMIERZ KARWACKI, ... KAZIMIERZ KARWACKI, TADEUSZ MAZUR. WALERY NAMIOTKIEWICZ, JAN NAUMIUK

Komunista z Wołynia Karawacki vel Karwacki Franciszek

Walka i zagłada warszawskiego getta‎ - Strona 406
Bernard Mark - 1959 - Liczba stron: 507

Pozostały przy życiu uczestnik tej akcji w podziemiu Warszawy, członek PPR Franciszek Karwacki vel Karawacki („Feliks” „Felek”), przypomina sobie w przybliżeniu treść zaszyfrowanej .,,,, akcja pomocy Żydom

Kazimierz Karwacki.. dowódca batalionu AL

Nad wierną rzeką‎ - Strona 159
Tadeusz Orkan-Lęcki - 1973 - Liczba stron: 389
nik „Wiech" — Kazimierz Karwacki. ... Karwacki ... dowódca batalionu AL
Kluczowe wyrazy i wyrażeniaDulka, Mitra, Starachowic, Mieczysława Moczara, Starachowicami, Azja, Armii Ludowej, Jóźwików, Brygady AL Świt, tyraliera, Kielc, Zapałka, Iłży, Niemcy, gady, podchorąży, okop, partyzant, granaty, Jeleń

Karwaccy z Gralewa....
Okręg Płocki tysiąc dziewięćset czterdzieści dwa-tysiąc dziewięćset ...‎ - Strona 318
Tadeusz Pietrzak - 1974 - Liczba stron: 759
... Karwacki ... KARWACCY Z GRALEWA 539 ?


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
PPR
Warszawa-Prawa Podmiejska, 1942-1944‎ - Strona 299
Tadeusz Pietrzak - 1973 - Liczba stron: 967
Komórka nr l Leokadia Karwacka — łącznik, Karwacki — sekretarz komórki w Legionowie

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Okręg Płocki tysiąc dziewięćset czterdzieści dwa-tysiąc dziewięćset ...
Autorzy Tadeusz Pietrzak
Karwaccy z Gralewa tworzyli jeszcze jedną rodzinna komórke partyjna, których w płońskim było kilka. O Karwackich można powiedziec krótko: rozumna, światła i solidna chłopska rodzina. (str 597)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

KARWACCY aneks 25 e

KARWACCY jako postaci literackie
KARWACCY jako postaci literackie


JULIAN KAWALEC „Opowiadania wybrane” Wydawnictwo literackie 1975: postać KARWACKIEGO; str. 6,
„ ... jest w Zabrzu. Piszą do ojca listy, które mu odczytuje poważnie i z przejęciem mpraczka Wikcia, bo Karwacki niedowidzi. Co miesiąc przysyłają ojcu trochę pieniędzy.... Karwacki – człowiek milutki, szary, Lata go skuliły. (str.6).
„Karwacki pogłaskał śliską glowę wnuczka i zaczął przygotowywać się do wyjazdu. Najpierw do małego zgrzebnego worka włożył hebel, dłutko i młotek.”

ZYGMUNT NOWAKOWSKI :Józef Narzymski i komedja społeczna” 1922; na 15 stronach pojawia się nazwisko Karwacki:
Str.56 „.....Słabsze glowy i charaktery dały się wciagnąć w tę rujnującą zabawę. Rozmaici Pieczeniarscy, Przykulscy, Drzymalscy itp. od dawna zaryzykowali skromne kapitały- .....”
Str.57 „.....Drogą takiego rozumowania dochodzi Karwacki do decyzji. Akt drugi dzieje się już w Wiedniu. Karwacki .. gra...”
Str.58 ....” Karwacki, jego syn Artur Kwocki i jego matka...”
Str 124: ... jej służącą odegra o północy na balkonie domu Karwackich czułą scenę d la
Romeo, - - przy- czem asystować będą na dole ...

ZBIGNIEW ZABICKI: Narzymski wsród wspólczesnych (1956) str. 130, 142, 143 .. KARWACKI konserwatysta... Głownym bohaterem EPIDEMII...
Str 143 Pieniędzmi, które otrzymał ze sprzedaży planu osuszania bagien i własnego udziału w tej akcji, spłaca długi Władysława, ratuje Karwackich przed ostatecznym ...

STANISŁAW MARCZAK-OBORSKI „Przewodnik teatralny” 1991; str. 183., 184, 185
JANUSZ MEISSNER: ‘Jak dziś pamiętam” 1976;
str 85 „ Zygmunt Karwacki z klasy V mieszka pod Milnówkiem i jeździ do szkoły konno. Jego kara klacz stoi w małej szopie, oczekując cierpliwie powrót do domu. Podczas....
, str 86, „ – A jezdzić konno umiesz ?
- No, trochę jeździłem – mówię z przechwałką,
- Ale Karwacki nie ma najmniejszego zamiaru użyczyć .....”
str 88 „ --- Wrociła ? – pyta Zygmunt Karwacki,
- Jak to „wróciła” ? Przecież...
- Ja się pytam o twoją duszę. Wróciła z ramienia ?”

PIOTR CHMIELOWSKI 1898 .... Literatura Dramatyczna: na 4 stronach
(201)......pod względem materialnym, jak i moralnym, KARWACKI, obywatel majętny, uczciwy, rozsądny, posiadający córkę, o którą stara się młody..
(202)....... wygrywa po kilkanaście i kilkadziesiąt tysięcy dowiedziawszy się, że znakomitości okoliczne biorą w tej grze udział, rozsądny dotychczas i oględny Karwacki pomyslał również o wygra...”
(204) ......czy, zgadza się na małżeństwo z Golszmitem pomomo wstrętu, jaki względem niego odczuwała; - równocześnie jednak mdleje. Karwacki już się przygotowuje do samobójstwa....”

JERZY PUTRAMENT „ Pół wieku” 1961 (147)„.... Hałaburda zaraz dał taki rozkaz. Hurmem wywaliliśmy się na ulicę. Była tam grupka ludzi z dryblasem o dużym nosie na czele. Dowiedziałem się poźniej, że to major rezerwy Karwacki „

H. MINSZKÓWNA (1992) Powojenni, a w nich : Pani Teresa z Karwackim odbyła naradę gospodarcza, sama zajrzała do obory i chlewów....gdzie było po parę sztuk trzody...

ZYGMUNT NOWAKOWSKI (1922) : Jan Narzymski i komedia społeczna, str. 63: .. Dalsze więc plany rażą ubóstwem rysów, zbyt oszczednymi z końiecznosci skrótami charakterów i za sucho, za lakonicznie przedstawiona hostoria osobistą, Poza Karwackim jedynie oboje....
Str. 78. w Karwackim i synu jego Władysławie widzimy „. Nastepnie czytamy u Chmielewskiego ....
Str. 79 „.. Karwacki uległ fatalnej epidemii, co jak cholera lub dzuma, od zachodu idąc, padła na kraj nasz nieszczęsliwy ... „

ZBIGNIEW ŻABICKI (1956) Narzymski wsród współczesnych; str. 147 .. „ która wraz z karwackim powtarza.....” .. w obrót – i to jeszcze jedna nauka dla niesłusznie uprzedzonej szlachty, która wraz z Karwackim powtarza, ze „pilnować się ziemi, gospodarować, jak można, a jeżeli ma jakis kapitalik, to go trzymac zebami i pazurami, oto zadanie
KAZIMIERZ KORCELLI „DRAMATY” 1970 (PIW) str. 158 i 171 Karwacki (postć karwackiego)
KAZIMIERZ KORCELLI „DRAMATY” 1970 (PIW) str. 158 i 171 Karwacki (postć karwackiego)

xxxxxxxxxxxxxxxx
Julian Kawalec
Opowiadania wybrane / Julian Kawalec‎ - Strona 6
Julian Kawalec - 1975 - Liczba stron: 512
Ale jeszcze Karwacki wykonuje na nim od czasu do czasu różne drobne zamówienia. ... Siedzi sobie raz stary Karwacki na niskim stołku, ręce położył na ...

Miesiecznik literacki‎ - Strona 57
1981 Oto stary Karwacki, którego córka mieszka w Nowej Hucie, przygotowuje się do ... Karwacki nie wie, co ma to odpowiedzieć, mruczy coś tylko, ...

Piotr Chmielewski
Literatura polska w okresie realizmu i naturalizmu, Tom 3‎ - Strona 231
Instytut Badań Literackich (Polska Akademia Nauk), Janina Kulczycka-Saloni, Henryk Markiewicz, Zbigniew Żabicki - 1969
Czarna kawa — cygara — na stole papiery.)
Karwacki: Wszystko to bardzo piękne, mój drogi panie Bolesławie, ale na papierze, ...

Nasza literatura dramatyczna: szkice nakreślone‎ - Strona 204
Piotr Chmielowski - 1898
Karwacki już się przygotowuje do samobójstwa. Nie wiadomo, jakby dalej poszły rzeczy, gdyby się nie zjawił Bolesław. Oa załatwia wszystko; oczyszcza się z

Narzymski...
Zbigniew Żabiński - 1956 - Liczba stron: 186
Głównym bohaterem dramatu jest konserwatysta szlachecki Karwacki, który broni się z ... Karwacki wpada w sidła giełdy, zdobywa początkowo ogromne sumy i ...

Józef Narzymski i komedja społeczna‎ - Strona 59
Zygmunt Nowakowski - 1922 - Liczba stron: 124
W miarę wzrostu bogactwa Karwacki uważać zaczyna, że Stawiński to za mało na męża Marji. ... Wywiady przynoszą wiadomość fatalną: Karwacki oświadczył, że,
...
Józef Weyssenhoff
Sprawa Dołęgi‎ - Strona 36
Józef Weyssenhoff - 1901 - Liczba stron: 378
No, panie Franciszku, niech im zagrają od ucha naszą starą pobudkę! — Będzie wszystko, będzie, mości książę... Niech Karwacki weźmie obok siebie dwie duże
...

Twórczość, Tom 8, Wydania 5-8‎ - Strona 62
1952
(Andrzej kłania sią i odchodzi) BISKUP (milczy zamyślony): Proch widzę w tym ludzie! (spojrzał na oficera) Czas i tobie spocząć, mości Karwacki. ...(JAN KARWACKI zaufany oficer Jana Kazimierza)

Zdzisław Romanowski
Cień jaskółki: opowieść z Polesia‎ - Strona 97
Zdzisław Romanowski - 2001 - Liczba stron: 324
A pan Karwacki daleko stad mieszka? - Daleko. ... czy żydowska krew siç odzywa, bo Karwacki to spokojny czlowiek. Dwanascie lat ma dopiero dziewczyna. ...

ZBIGNIEW ZABICKI: Narzymski wsród wspólczesnych (1956) str. 130, 142, 143 .. KARWACKI konserwatysta... Głownym bohaterem EPIDEMII...
Str 143 Pieniędzmi, które otrzymał ze sprzedaży planu osuszania bagien i własnego udziału w tej akcji, spłaca długi Władysława, ratuje Karwackich przed ostatecznym ...

Zbigniew Żabiński - 1956 - Liczba stron: 186
Głównym bohaterem dramatu jest konserwatysta szlachecki Karwacki, który broni się z ... Karwacki wpada w sidła giełdy, zdobywa początkowo ogromne sumy i ...

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
dziedzic Karwacki u Bogdana Wojdowskiego KRESY 1998
http://www.dekadaliteracka.pl/index.php?id=1700

ROBERT KOZELA
Przegląd prasy
DL 1998, nr 1/2 (137/138)
W ostatnich "Kresach" (97/4) znajdziemy taki dobrze zapowiadający się okruch prozy: fragment nie ukończonej powieści Bogdana Wojdowskiego napisany około 1977/78 r. W ucieczce (tytuł od redakcji) opowiada o wiejskich Żydach, którzy na wieść o zbliżaniu się frontu pakują swój wóz i, podobnie jak wszyscy, wyruszają donikąd. Kilka godzin wrześniowej ucieczki w upale i po zatłoczonej szosie narusza strukturę świata. Szymon Zelman, który w młodości studiował Spinozę, ciągnie za swoją furą nowiutki automobil dziedzica Karwackiego. Zelman to zaburzenie porządku postrzega z filozoficznym namysłem: " Co to jest? Jak to się nazywa? Wojna! Dobrze, więc jedziemy dalej". I nietypowym zdziwieniem: "Coś podobnego! Taki drewniany most, który już dwa razy zerwała powódź, nic prawie nie wart, a im nie szkoda samolotu. Każdy żołnierz może go przecież przebić kulą ze zwykłego karabinu i tym sposobem ściągnąć na ziemię. Taka rzecz przecież kosztuje, taki samolot. Fruwa, wozi ludzi, strzela, rzuca bomby zapalające i straszy konie na szosie. Najnowszy krzyk techniki! Samej blachy ile, a motor? A siedzenie z oparciem? Też grube pieniądze wyrzucone w błoto.

Widocznie taka wojna się komuś opłaca. Inaczej nie marnowaliby tyle żelaza, kul i innych towarów. Żeby nie wspomnieć o żywym człowieku, który leje krew w błoto". Zelman i Karwacki jadą razem, nie wiedząc gdzie. Żyd w roku 5700, dziedzic w 1939. Karwacki wreszcie zdobywa benzynę i odjeżdża. Następnego dnia fura ciągnąc znajomy samochód wraca w kierunku domu. Ale tu nie ma już mowy o powrocie, to tylko zmienił się kierunek ucieczki...

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dodać do Literatury (aneks 25)

SPRAWA DOŁEGI
Józef Weyssenhoff 1901
Niech Karwacki weźmie obok siebie dwie duże trąby, a małe niech się w tył cofną... a jak zaczniecie śpiewać, niech Karwacki dobrze prym trzyma... i nie żałować gardła, żeby wyraźnie słychać było aż na moście... i nie piać, jak koguty, ...

NASZA LITERATURA DRAMATYCZNA: szkice nakreslone
PIOTR CHMIELOWSKI 1898
Na Karwackiego spadły naraz trzy gromy: niesława córki, utrata całkowita majątku przez grę na giełdzie, wiadomość, ... Karwacki już się przygotowuje do samobójstwa. Nie wiadomo, jakby dalej poszły rzeczy, gdyby się nie zjawił Bolesław.
wyd.1898.pdf • Piotr Chmielowski ZARYS NAJNOWSZEJ LITERATURY POLSKIEJ. 1864-1897 wyd.1898 TREŚĆ CZĘŚĆ PIERWSZA.
Strona 202
Dowiedziawszy się ze znakomitosci okoliczne biorą w tej grze udział, rozsadny dotychczas i ogledny Karwacki pomyslał również o wygraniu naprzód maleńkiej sumny ba bransoletę dla...

Strona 204
Wała – rownoczesnie jednak mdleje. Karwacki już się przygotowuje do samobójstwa..

Strona 205
Z torbami. Ale i humor i usposobienie zmieniaja się po szesciu miesiacach gry, gorączka robienia coraz wiekszych pieniedzy opanowuje go silnie; Karwacki czuje się jak swój, zła...

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
1. Zapis: Poezja, proza, eseje: Wydania 17-19

1981 - STRONA 54
Spal to od razu - zaperzyła się, wyrwała ojcu kartkę z moim dzieciństwem, chcąc je wrzucić do pieca, ale było lato i piec był zimny i sztywny w dotyku jak trup, jak zwłoki dzieci Karwackich, które kazano mi całować w czoło, ...

Str 54... jak sama Karwacka, zmarła przy kolejnym porodzie, której czoła nie kazał mi nikt całować, ale której ręki dotknęłam, kładąc do trumny bukiet.
Kiedy było lato, bałam się kuchennego pieca.
--- Zrób coś z tym, czasy się zmieniły, ale nigdy nie wiadomo, przeczyta ktoś i zaraz ktoś i zaeaz potem, nie daj Bozę, rewizja....


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
21.09.2011 16:41
KARWACCY aneks 26 waleczni rycerze AK na Podlasiu...
ANTONI KARWACKI ps. Wrzos
EUGENIUSZ KARWACKI ps. Dąb
RYSZARD KARWACKI ps. Szczupak

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ANTONI KARWACKI z Hołowczyc
Antoni Karwacki z Hołowczyc

Antoni Karwacki ps. "Wrzos" - wspomnienie
wt., 12/18/2007 - 11:14 by sarnaki

Urodzony 6.06.1921 r. w Hołowczycach, b. pow. Biała Podlaska (obecnie Łosice), w rodzinie rolniczej, z rodziców Józefa i Józefy z d. Nieścior.

Miał czworo rodzeństwa. W 1938 r. wstąpił do Junackich Hufców Pracy ze skierowaniem do 9. batalionu w Przasnyszu. Wiosną 1939 r. jego kompania została oddelegowana do budowy ziemnych umocnień obronnych w okolicach Łomży i Nowogrodu, gdzie zastała go wojna. Uniknął niewoli i pod koniec tego miesiąca powrócił w rodzinne strony. Okres okupacji spędził w Kolonii Hołowczyce. Wraz ze starszą siostrą zajmował się prowadzeniem gospodarstwa. W maju 1942 r. przystąpił do konspiracji w szeregach AK. Należał do drużyny dowodzonej przez plut. Stanisława Karwackiego w Hołowczycach. W okresie akcji "Burza" pozostawał w stanie alarmowym.

Po ustaniu okupacji niemieckiej w sierpniu 1944 r. wstrzymał się od poboru do wojska, nadal utrzymywał kontakt z lokalnym dowództwem AK w rejonie Sarnak. Po rozwiązaniu AK przez gen. "Niedźwiadka" uczestniczył w podziemnym ugrupowaniu pn. Ruch Oporu AK, któremu przewodził Władysław Łukasiuk ps. "Młot", późniejszy dowódca VI Wileńskiej Brygady AK. Na polecenie "Młota" pod koniec 1945 r. wraz z innymi b. członkami AK wstąpił do służby w Milicji Obywatelskiej na posterunku w Sarnakach. Całą obsadę tego posterunku wraz z komendantem Władysławem Kwiecińskim ps. "Szpak" stanowili sami AK-owcy i NSZ-owcy. Służba ich trwała zaledwie kilka tygodni.

W nocy z 29 na 30 stycznia 1946 r. cała obsada posterunku MO w Sarnakach wraz z komendantem została podstępnie rozbrojona przez grupę żołnierzy wojsk bezpieczeństwa wewnętrznego zwalczających tzw. podziemie poakowskie i pod konwojem odtransportowana do aresztu w Siedlcach. Badanie śledcze A. Karwackiego trwało ok. 12 tygodni i było połączone z wymyślnymi torturami. Dociekania śledczych zdarzały do ujawnienia potencjalnych miejsc kwaterunku i ukrywania się partyzantów.

Po wyjściu z aresztu w Siedlcach ponowił on swoje kontakty z "Młotem", wykonując zlecone mu zadania, m.in. prowadzenie obserwacji ruchu wojsk wewnętrznych w okolicach Sarnak i Hołowczyc. We wrześniu 1946 r. A. Karwacki został ponownie aresztowany. Tym razem "śledztwo" trwało ponad 3 lata. Wojskowy Sąd Rejonowy w Lublinie 20.10.1950 r. skazał go na karę dziesięciu lat więzienia i pozbawienia praw publicznych na okres 3 lat. Lubelski sąd dopatrzył się przewinień z art. 259 i 191 k.k. oraz art. 421 dekretu z 13.06.1946 r. Z uwagi na wykonywaną pracę w więziennych zakładach produkcyjnych faktyczny czas pozbawienia wolności wynosił 8 lat i 6 miesięcy (od 16.09.1946 do 26.03.1954 r.). Po wyjściu z więzienia do czasu przejścia na emeryturę pracował w uspołecznionych zakładach w charakterze ślusarza-mechanika. Założył rodzinę i doczekał się 3 synów.

Wniesiony po wielu latach przez A. Karwackiego pozew do Sądu Wojewódzkiego we Wrocławiu o uznanie za nieważne orzeczenia WSR w Lublinie został uwzględniony postanowieniem z dnia 29.08.2001 r. Sąd uznał, że powojenna działalność Antoniego Karwackiego miała charakter pracy na rzecz niepodległego bytu państwa polskiego. Na wniosek wrocławskiego środowiska kombatanckiego Antoni Karwacki został awansowany na stopień podporucznika WP, a ponadto uhonorowano go zaszczytnym tytułem Weterana Walk o Wolność i Niepodległość Ojczyzny (patent nr 25 444). Długotrwałe, męczące śledztwa oraz wieloletnie pozbawienie wolności poważnie nadwątliły Jego zdrowie.

Zmarł 3 marca 2005 r. Miał 84 lata. Cześć Jego pamięci!

KAZIMIERZ SARNOWSKI, Gazeta Stołeczna nr 295, wydanie z dnia 18/12/2007, s. 9
Przeczytaj również inne wspomnienia napisane przez Autora:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

EUGENIUSZ KARWACKI z Mierzwic
Eugeniusz Karwacki ps. "Dąb" - wspomnienie
pt., 09/07/2007 - 11:20 by sarnaki

W lutym tego roku mija 59. rocznica niespodziewanego odejścia Eugeniusza Karwackiego, dzielnego kombatanta AK z placówki Mierzwice na Podlasiu.

Urodził się 9 listopada 1922 roku jako najstarszy (spośród sześciorga rodzeństwa) syn Władysława i Teofili z Hackiewiczów. Rodzice jego prowadzili średnio obszarowe gospodarstwo rolne w Kolonii Mierzwice w powiecie siedleckim. Ojciec - bardzo oczytany, postępowy rolnik - znał biegle dwa języki obce: rosyjski, który wyniósł ze szkoły średniej, oraz niemiecki, który opanował w okresie I wojny światowej, przebywając w niewoli jako jeniec z armii carskiej. Po powrocie z niewoli, wczesną jesienią 1918 r., zaciągnął się w szeregi Polskiej Organizacji Wojskowej (POW) i brał czynny udział w rozbrajaniu Niemców w okolicach Sarnak. Dobrze orientował się w zagadnieniach politycznych. Jako były Peowiak był zwolennikiem marszałka Józefa Piłsudskiego, jednakże odnosił się do niego krytycznie po przewrocie majowym, zwłaszcza w okresie kryzysu ekonomicznego po roku 1928, czego ujemne skutki najbardziej odczuwała polska wieś.

Junior Eugeniusz w roku szkolnym 1937/38 ukończył siedmioklasową Szkołę Powszechną w Sarnakach, z bardzo dobrymi ocenami. Nauczyciele zachęcali rodziców, aby posłali syna do szkoły średniej. Było to trudne do zrealizowania z uwagi na niedostatek środków finansowych na opłacenie czesnego i wynajęcie kwatery. Toteż ojciec rozpoczął energiczne poszukiwania szkoły z internatem, w której mógłby liczyć na otrzymanie stypendium. W pierwszej kolejności brał pod uwagę wojskowe szkoły dla nieletnich i gimnazjum przy Państwowej Szkole Budowy Maszyn i Elektrotechniki im. H. Wawelberga i S. Rotwanda w Warszawie. Była nadzieja, że w szkole warszawskiej Eugeniusz rozpocznie naukę we wrześniu 1939 r., bowiem pierwszy sprawdzian z matematyki i fizyki wypadł pomyślnie. Plany te przekreśliła agresja niemiecko-sowiecka na Polskę.

Okres okupacji niemieckiej Eugeniusz spędził przy rodzicach, pomagając im w prowadzeniu gospodarstwa rolnego. Wcześnie, bo już w 1940 r., przystąpił do konspiracji niepodległościowej w szeregach Narodowej Organizacji Wojskowej (NOW) w Mierzwicach Starych, przyjmując pseudonim "Dąb". Jego drużyna w ramach akcji scaleniowej w 1943 roku została włączona do AK. W latach 1942/43 ukończył z wyróżnieniem kurs Szkoły Podchorążych Rezerwy Piechoty prowadzonej przez NOW w rejonie Sarnaki i uzyskał stopień kaprala podchorążego. Był mężczyzną postawnym, charyzmatycznym, miał zdolności organizacyjne, był urodzonym dowódcą, któremu życie z pewnością przyniosłoby wiele awansów. W okresie operacji "Burza" na zachodnim Podlasiu pozostawał w stanie alarmowym w grupie plut. "Czarnego", która stanowiła rezerwę oddziału partyzanckiego por./kpt. "Zenona".

W czasie trwania Powstania Warszawskiego, w połowie września 1944 r., w obwodach podwarszawskich, m.in. w Siedleckiem, prowadzony był ochotniczy nabór żołnierzy AK celem wzmocnienia szeregów walczących w stolicy. Kpr. Pchor. Eugeniusz Karwacki jako jeden z pierwszych ochotników w rejonie Sarnaki zgłosił swą gotowość do walki w Warszawie. Wraz z nim zgłosiło się pięciu innych ochotników. Otrzymali oni rozkaz dotarcia do miejscowości Mokobody pod Siedlcami, gdzie przeprowadzana była koncentracja większej grupy bojowej. Nadeszły meldunki, że podejmowane próby przebijania się poszczególnych grup Żołnierzy AK przez pierścień wojsk radzieckich otaczających Warszawę nie powiodły się. AK-owcy byli rozbrajani i aresztowani. Rozważana była możliwość ewentualnego przebijania się do Warszawy od strony północnej, poprzez Puszczę Kampinoską. Ochotnicy z rejonu Sarnaki uważali, że alternatywa ta jest bardzo problematyczna i zdecydowali powrócić do swojej placówki.

Nowo utworzone władze państwowe w postaci PKWN, na terenach uwolnionych od Niemców, ogłosiły niebawem pobór mężczyzn do wojska z czterech roczników (1921-24) oraz oficerów rezerwy. Pełnomocnik na kraj rządu RP na emigracji wraz z Komendą Główną AK orzekli, że podporządkowanie się żołnierzy AK zarządzeniom o poborze wydanym przez władze niekonstytucyjne będzie uważane jako dezercja (złamanie złożonej przysięgi na wierność Rzeczypospolitej). Rozbieżność stanowisk obu ośrodków decyzyjnych wprowadziła duże zamieszanie. Zdecydowana większość AK-owców z obwodu siedleckiego, a szczególnie pochodzących z okolic Sarnak zdecydowała zachować wierność złożonej przysiędze i bojkotować zarządzenia o poborze. Natomiast prawie wszyscy członkowie Batalionów Chłopskich przystąpili do poboru. W szeregi "ludowego wojska polskiego" wstąpili tylko nieliczni, zdekonspirowani żołnierze AK i niektórzy oficerowie. W miasteczku Mordy pod Siedlcami formowana była II Armia, gdzie większość stanowisk oficerskich obsadzana była przez Rosjan i ich pobratymców.

Eugeniusz Karwacki zgłosił się do WKR w Siedlcach dopiero pod koniec stycznia 1945 r., tj. po rozwiązaniu AK przez ostatniego Komendanta - gen.."Niedźwiadka". Otrzymał skierowanie do 7. pułku zapasowego na Majdanek w Lublinie. Stwierdził, że "warunki zakwaterowania były nędzne (baraki po byłym obozie koncentracyjnym), a wyżywienie bardzo skąpe". Zorientował się, że za nieterminowe zgłoszenie się do poboru i przynależność do AK w każdej chwili może zostać aresztowany. Toteż po kilkunastu dniach służby, tuż przed zapowiedzianą przysięgą - postanowił zdezerterować. Przez wiele miesięcy ukrywał się w rodzinnych stronach i stale miał się na baczności. Był poszukiwany przez funkcjonariuszy SB. Pewnego razu omal nie ujęli go podczas nocowania w stodole rodziców. Zdołał jednak uciec, pod ostrzałem, do pobliskiego lasu.

Już od początku jesieni 1944 r. w okolicach Sarnak miały miejsce liczne aresztowania członków AK dokonywane przez patrole NKWD. Od końca października do początku marca 1945 r. z terenów gmin Sarnaki i Hołowczyce aresztowano ponad 60 AK-owców i deportowano do karnych obozów pracy na terenie Związku Radzieckiego, przeważnie w Borowiczach i Ostaszkowie. Jesienią 1945 r. kapral "Dąb" przeprowadził mały rekonesans na Pomorzu Zachodnim, celem zorientowania się co do możliwości osiedlenia i zatrudnienia. Towarzyszący mu kolega zdecydował się podjąć pracę i zamieszkać w Choszcznie. Eugeniusz zaś pragnął najpierw ukończyć kurs kierowców w Siedlcach i uzyskać prawo jazdy. Liczył na to, że uda mu się uniknąć aresztowania. Termin wyjazdu na inny teren odkładał na czas bliżej nieokreślony.

W roku 1946 podziemie po-AK-owskie na całym Podlasiu, a szczególnie w okolicach Sarnak znacznie okrzepło. Rej tu wodził "Młot"- Władysław Łukasiuk, przedwojenny podoficer kawalerii awansowany po wojnie do stopnia oficerskiego. Jego grupa została wzmocniona zaprawionymi w bojach żołnierzami AK z Wileńszczyzny i Nowogródczyzny, pochodzącymi z oddziałów "Wiktora" i "Łupaszki", nad którymi następnie powierzono mu naczelne dowództwo. Od lutego 1946 r. występował jako dowódca VI Wileńskiej Brygady AK. W tym czasie Brygada operowała w trzech wydzielonych oddziałach bądź była rozczłonkowana na wiele kilkunastoosobowych patroli.

Kapral Eugeniusz Karwacki zaprzyjaźnił się z kolegą kapralem Stanisławem Bogdaniukiem ps. "Ostoja" pochodzącym również z Mierzwic. Obaj podporządkowali się rozkazom "Młota", uczestniczyli w niektórych akcjach rozbrajania posterunków MO. Najczęściej działali w patrolu ppor. "Lecha"- Antoniego Borowika. Był to bardzo dzielny oficer, któremu do pewnego czasu sprzyjało szczęście, z trudnych sytuacji uchodził cało. Mógł zaimponować młodym partyzantom z Mierzwic. Na początku 1948 r. patrol "Lecha" kwaterował w okolicach Zabuża. Nocą z 5 na 6 lutego dwunastoosobowy patrol przeprawił się przez niezamarznięty Bug na wschodnią stronę. Noc spędzili w gospodarstwie Władysława Cieciery na Koloniach Jadźwiny w pobliżu Mielnika. Rano dwaj członkowie patrolu zostali wysłani do Mielnika z zadaniem zbadania aktualnej sytuacji w tym miasteczku, gdyż planowana była "akcja" rozbrajania tamtejszego posterunku MO. Tymczasem w miejscu zakwaterowania rozegrał się dramat. Jak wynika z relacji uczestników tego zdarzenia, miało ono następujący przebieg: Kapral "Dąb" drzemał na posłaniu. Obok niego przykucnięty sierżant "Tygrys" (Kazimierz Szuligowski) czyścił swój pistolet Walter. Na skutek nieuwagi bądź błędu popełnionego przez czyszczącego broń z pistoletu padł niekontrolowany strzał... Na odgłos strzału poderwał się "Dąb", pytając: "Co jest?". W tym czasie "Tygrys" włożył magazynek z nabojami, ponoć zacisnął bezpiecznik, a trzymany przez niego w ręku pistolet strzelał ogniem ciągłym... do ostatniego naboju, bezwładnie podbijając mu rękę. Dwa pociski trafiły w lewą skroń stojącego obok "Dęba". Tak zginął najbardziej lubiany i poważany członek patrolu "Lecha".
Koledzy "Dęba" wszczęli energiczne przygotowania do pogrzebu. Dowódca patrolu zlecił gospodarzowi, u którego kwaterowali, zakupienie trumny w Siemiatyczach. Zarządził przeniesienie ciała "Dęba" do stodoły sąsiada i opuszczenie kwatery. Liczył się z możliwością ataku ze strony wojsk wewnętrznych (KBW). Tak się też stało. Prawie jednocześnie z dostawą trumny o zmroku nadciągnęły wzmocnione siły UB, MO i wojska. Nastąpiła ostra wymiana ognia. Patrol "Lecha" zdołał wycofać się, nie zabierając jednak ciała "Dęba". Najprawdopodobniej gospodarz zakupujący trumnę (asekurując się przed ewentualną odpowiedzialnością) poinformował władze o zaistniałym wypadku, naprowadzając ich na trop. Niezidentyfikowane ciało "Dęba" przejęły władze SB (być może z Bielska Podlaskiego) i nie jest znane miejsce Jego pochówku. Zabrakło Mu miejsca w imiennej mogile.

Należącymi do "Dęba" rzeczami osobistymi (portfelem wraz z dowodem osobistym) zaopiekował się dowódca patrolu, oddając je następnie najbliższemu koledze tragicznie zmarłego - Stanisławowi Bogdaniukowi "Ostoi" - z zaleceniem powiadomienia rodziców Eugeniusza o zaistniałej tragedii. Rodzina Eugeniusza nie wie, dlaczego w owym feralnym dniu miał on przy sobie dowód osobisty (zabrał ze schowka podczas ostatniej wizyty w domu). Nie wiadomo, czy liczył się z możliwością opuszczenia oddziału i czekał na tzw. odprawę?

"Ostoja" nie miał możliwości powiadomienia rodziców Dęba o zaistniałej tragedii w Jadźwinach. Sam cztery miesiące później znalazł się w opresji. W lasach mierzwickich podczas wychodzenia z okrążenia sytuacja zmusiła go do pozbycia się broni ciężkiej i bagażu wraz z raportówką (w której znajdował się m.in. dowód osobisty "Dęba"). Wszystko to zostało zakopane w lesie i następnie znalezione przez pododdział wojsk wewnętrznych zwalczających "podziemie po - AK-owskie"...

Bezpieka, przekonana o tym, że w tej majowej potyczce brał udział także Eugeniusz Karwacki, przyszła do rodziców nieżyjącego już od kilku miesięcy "Dęba". Rozebrano doszczętnie jego dom rodzinny, złorzecząc rodzicom. Ojciec Eugeniusza, będąc już człowiekiem schorowanym i niepełnosprawnym po przebytej chorobie w czasie okupacji, został aresztowany i parę tygodni spędził "na przesłuchaniach" w siedleckim areszcie śledczym PUBP. Rodzice Eugeniusza opłakiwali nie tylko śmierć najstarszego syna. Wcześniej, w połowie lipca 1943 roku, na obrzeżach Puszczy Białowieskiej poległ w walce z Niemcami młodszy ich syn Ryszard, jako żołnierz Uderzeniowych Batalionów Kadrowych (UBK). Nieznane jest również miejsce Jego pochówku. Żal rodziny Karwackich podzielało wielu mieszkańców Mierzwic. Byli to zacni ludzie. W duchu patriotyzmu wychowywali swe dzieci.

Cześć Ich pamięci! Cześć pamięci zawsze pogodnemu Eugeniuszowi i walecznemu Ryszardowi!

KAZIMIERZ SARNOWSKI, Gazeta Stołeczna nr 209, wydanie z dnia 07/09/2007, s. 30
Przeczytaj również inne wspomnienia napisane przez Autora:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ryszard Karwacki ps. "Szczupak" – wspomnienie dopisać do aneksu 26
pon., 04/02/2007 - 11:26 by sarnaki
Urodził się 20 sierpnia 1924 r. w Mierzwicach Starych w powiecie siedleckim z rodziców Władysława i Teofili z Hackiewiczów. Pochodził z licznej rodziny. Miał starszego brata Eugeniusza, trzech młodszych braci i jedną siostrę. Jego rodzice prowadzili gospodarstwo rolne o powierzchni ok. 10 ha w Kolonii Mierzwice. Ojciec był postępowym i oczytanym rolnikiem, znającym doskonale dwa języki obce - rosyjski i niemiecki. Gospodarstwo Karwackich miało strategiczne położenie, przylegało do torów kolejowych i przystanku PKP Fronołów oraz do rzeki Bug i mostu kolejowego na tej rzece. Ryszard do czasów wojny ukończył siedem oddziałów szkoły powszechnej w Sarnakach. W okresie wojny pomagał rodzicom w prowadzeniu gospodarstwa.
Interesował się wojskowością. W wieku 17 lat w 1941 r. przystąpił do konspiracji w szeregach NOW. Przyjął pseudonim "Szczupak". Od swego przełożonego "Groma" otrzymał polecenie prowadzenia obserwacji w zakresie ustalenia tras i regularności poruszania się niemieckich patroli służby granicznej (Grenzschutzu) oraz rozpoznawania składów i częstotliwości transportów kolejowych na trasie Platerów - Siemiatycze. Dokładał wiele staranności w wykonywaniu otrzymanych zadań. Swoje obserwacje rozpoczął przed ofensywą niemiecką na Wschód i prowadził je dalej po czerwcu 1941 r. do połowy 1943 r. Spostrzeżenia Ryszarda były bardzo przydatne dla osób zamierzających skrycie przekraczać granicę na Bugu w okolicach Mierzwic.
Na wiosnę 1942 r. zameldował, że w kierunku wschodnim koleje niemieckie przewożą m.in. na odkrytych platformach pojazdy samochodowe, motocykle oraz rowery. Doszedł do przekonania, że istnieje możliwość ściągnięcia z platformy, podczas jazdy pociągu, części ładunków, a szczególnie rowerów bądź motocykli. Wnioskował, by do realizacji tegoż użyć czwórramiennej kotwicy zamocowanej na stalowej linie i uwiązanej do grubego drzewa rosnącego w pobliżu torów. Uważał, że najlepiej wykonać ową akcję o zmroku bądź w godzinach wczesnorannych. Złożył swemu dowódcy należycie umotywowany raport na ten temat. Raport Ryszarda był rozpatrywany na szczeblu rejonu, ale nie uzyskał aprobaty realizacyjnej. Pomysł zgłoszony przez młodego konspiratora świadczy o jego szerokiej wyobraźni. Piszący te słowa skorzystał z "rozpoznania" Ryszarda dotyczącego nawyków patrolowania granicy na Bugu przez niemiecką straż. Razem z nim od połowy 1941 do wiosny 1942 cztery razy przekraczaliśmy tę strefę "po lodzie i po wodzie". Dwie z tych "wypraw" niosły duże ryzyko. Był on bardzo odważnym, ale i rozważnym członkiem konspiracji. Miał rozwinięte cechy dowódcze. Będąc z nim w wędrówce, zawsze czułem się jego podkomendnym, chociaż był o rok młodszy ode mnie.
Pod koniec czerwca 1943 r. w lasach mierzwickich przez kilka dni biwakowała kilkunastoosobowa grupa członków Uderzeniowych Batalionów Kadrowych (UBK), formacji organizowanej przez Bolesława Piaseckiego. Przygotowywali się do przeprawy na tereny zabużańskie, gdzie UBK odtwarzały jeden z batalionów 77 p.p. Pochodzili z Warszawy. Byli dobrze uzbrojeni w broń krótką i długą. Korzystali z pomocy logistycznej organizowanej w Mierzwicach przez dowódcę tamtejszej drużyny NOW "Groma". Ryszard otrzymał polecenie udzielenia przewodniczącemu grupy wyczerpujących informacji o trasach i czasie poruszania się funkcjonariuszy Grenzschutzu, wskazania im także płycizny na Bugu w okolicach Mierzwic (gdzie głębokość wody latem wynosiła ok. l,5 m) umożliwiającej ewentualne piesze przekraczanie rzeki. Ryszard usłyszał, że grupa UBK skłonna jest przyjąć kilku ochotników. Zameldował o tym swemu przełożonemu, otrzymując zgodę na jego ewentualny ochotniczy zaciąg. Zgłosiło się także dwóch następnych ochotników z Mierzwic (w tym młodszy brat dowódcy drużyny NOW). Zaimponowała im werwa i duch bojowy "kadrowiczów" z Warszawy. Nucili oni z cicha swój hymn rozpoczynający się od słów: "To wymarsz Uderzenia i mój, i twój, i nasz"...
W przeddzień swego odejścia "do lasu" zgłosił się Ryszard, aby pożegnać się ze mną. Akurat od paru dni bawił u mnie mój rówieśnik z Włocławka - Michał Wiśniewski - który na terenie tzw. Generalnej Guberni szukał schronienia przed przymusowym poborem do Wehrmachtu. On też wyraził chęć wstąpienia do oddziału partyzanckiego, by walczyć z okupantem. Udzieliłem mu swej rekomendacji i skierowałem do "Groma". Ten przyjął od niego uroczystą przysięgę. Michał obrał sobie pseudonim "Kujawiak". I tak warszawska grupa "kadrowiczów" przed swą wyprawą na wschodnie rubieże Rzeczypospolitej powiększyła się o czterech ochotników. Dla Rysia i Michała wydałem na drogę z zapasów własnych po dwa trzonowe granaty bojowe (produkcji niemieckiej). Bez przeszkód w pierwszych dniach lipca 1943 r. przeprawili się przez Bug na jego wschodni brzeg, obierając kierunek na Nurzec i Hajnówkę.
Przez dwa tygodnie nocnych przemarszów nie mieli styczności z siłami wroga i nie dochodziło do starć. Około 15 lipca biwakowali na obrzeżach Puszczy Białowieskiej. Nad ranem służbę wartowniczą (chyba na skraju?) pełnił Ryszard Karwacki. W jego kierunku padł jeden strzał karabinowy. Wszyscy członkowie grupy poderwani alarmowo zajęli pozycję bojową i chwilę czekali na rozwój wydarzeń. Do Ryszarda dotarł Czesław Kazimierz Szoplik. Stwierdził, że Ryszard nie żyje. Został trafiony pociskiem w głowę. Zabrał jego broń, pas główny, portmonetkę i książeczkę do nabożeństwa. Za chwilę odezwały się strzały nadciągającej obławy wroga. Zmusiło to "Kadrowiczów" do wycofania się w głąb Puszczy. Nie mieli warunków do zabrania ciała Ryszarda. Zapewne pogrzebem musiała się zająć pobliska ludność cywilna? Długo nie nawojował odważny i rezolutny "Szczupak". Miał wówczas 19 lat. Jego koledzy roztrząsali później, jak się to mogło stać. Dociekali, jak mógł nie dostrzec wroga bystry Rysio? Nie dopuszczali przypuszczenia, że mógł on na chwilę zdrzemnąć się podczas pełnienia służby.
Rodzice dopiero po pewnym czasie dowiedzieli się od C.K. Szoplika o okolicznościach śmierci syna, gdy przekazywał im jego skromny depozyt. Do dziś rodzina nie zna miejsca pochówku Ryszarda. Nie wiadomo też, gdzie pochowano jego starszego brata Eugeniusza, członka AK - tragicznie zmarłego 6.02.1948 r. w okolicach Miernika nad Bugiem. Zabrakło im miejsca w mogile... Nic nie wiem o losie Michała Wiśniewskiego, który został ujęty przez Niemców podczas jednej z potyczek, już po tragedii Ryszarda.
Cześć Ich pamięci!
KAZIMIERZ SARNOWSKI, Gazeta Stołeczna nr 78, wydanie z dnia 02/04/2007, s. 16

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
22.09.2011 17:01
KARWACCY aneks 27

Karwaccy oficerowie II RP w 1923 roku
Karwaccy oficerowie II RP w 1923 roku
Na WBC trafiam na Rocznik Oficerski za rok 1923, a w nim 4 o nazwisku Karwacki:
- pułkownik prof.dr med. LEON KARWACKI (rodem z Włodawy) (str. 1113, 1123, 1197) przypisany do Szpitala I, III Baonu sanitarnego.
- kapitan lekarz MIECZYSŁAW KARWACKi (rodem z Warszawy, studia na UJ w Krakowie koncem XIX w) w składzie IX Baonu sanitarnego (str 1176, 1223),
- podporucznik STANISŁAW KARWACKI (str 746, 868) w składzie 16 pułku artylerii polowej
- porucznik STEFAN FRANCISZEK KARWACKi (z Paśmiech) str. 597, 690' 2 pułk szwoleżerów.
- jest tez mój dziadek
dr wet PIOTR LECH (str 1387,1403) major rezerwy, lekarz weterynarii, 1923 (mama miała wtedy 11 lat)

awanse 1935-39
Ryszard Rybka i Kamil Stepan (2003) w pracy " Awanse oficerskie w Wojsku polskim 1935-1939" podają:

KARWACKI FRANCISZEK 451
KARWACKI JAN 150
KARWACKI LUDWIK 657
KARWACKI MARIAN 148
KARWACKI STANISŁAW 187
KARWACKI STEFAN FRANCISZEK (z Pasmiech) 394
admin

Re: Karwaccy oficerowie II RP w 1923 roku
KARWACCY w Wojsku Polskim w latach 1935-1939

Awanse oficerskie w Wojsku Polskim, 1935-1939‎
Ryszard Rybka, Kamil Stepan - 2003 - Liczba stron: 970

por. Karwacki Franciszek 451; ur.30 sierpień 1910;
Lista starszeństwa 1938; poz. 61. por. piechoty– awans 15 sierpień 34/35.
ROCZNIK OFICERSKI stan 23 III 1939: 43 pp; dca plutonu ppanc.
ppor. rez. Karwacki Jan 150; ur 12 maj 1913 ; 1776 ppor.rezerwy 1936
por. rez. Karwacki Ludwik 657;ur 25 sierpień 1903 – 1132/12; por. rezerwy.
korpus saperów
ppor. rez. Karwacki Marian 148 ;ur 19 XII 1911;starszenstwo 1936; 1573, ppor. rezerwy
ppor. rez. Karwacki Stanislaw 187;; ur 19.I.1910; 843 ppor. rez. 1937
rtm. Karwacki Stefan Franciszek 394 ; ur. 31. VIII. 1898; rotmistrz w służbie stalej 1937, rotmistrz 1.VII 22/8, w korpusie ofiecerów kawalerii;
ROCZNIK OFICERSKI stan 23 III 1939; 2 pszwolez. Dca 4 szwadronu

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Po II Wojnie Switaowej wielu Karwackic dosłuzyło się szlifów pułkownika WP.
22.09.2011 17:20
KARWACCY aneks 28 nie wpisane

PODOLE 300 lat w Horpinie GNIAZDO BUSKIE Karwackich
PODOLE 300 lat w Horpinie GNIAZDO BUSKIE Karwackich

KARWACKI: przysiółek HORPINA/ HARPINA, w północnej stronie pow. Kamionka Strumi??owa, woj. Tarnopolskie. HORPIN/HARPIN – wies połozona w pow. Kamionka Strumiłłowa, nad Potokiem Harpinka o 12,2 km od K. str, w niskiej i płaskiej okolicy, u której pólnocnego brzegu czernieja ogromne lasy buseckie, kamienieckie i radziechowskie. Posiadłości wieksze stanowiły 810 mrg, w?oscianskie 1710. Ludność: z-kat. 434 nale?y do parafii 5 km na E w ŻELECHOWIE, gr-kat 509 z parafia na miejscu, w ramach dekanatu buskiego, dec. Lwowskiej ; filie parafii: Nahorce, ?ody?, ogółem wiec w parafii gr-kat 1089. Sad, szko?a 1 etatowa, naleły do rady w Sokalu. Większosć posiadłosci nalezy do benedyktynek we Lwowie.

KARWACKI przysiółek Harpina, N cz. Pow, Kamionka Strumiłłowa
Kamionka Strumiłowa miasto powiatowe, ludność 6556, lezy na linji kolejowej Lwów-Radziechów, stacja kolejowa w miejscu, dorożki w cenie '1?3 zł. Hotele: Berta Wittlin, Aba Niemand, Siisskind, Bernstein w cenie 4 zł. Restauracje: Józefa Gruszeckiego, Marjana Wa-ligórskiego i Franciszka Fali?skiego. Cena obiadu 2 zł. Urzędy panstwowe i samorzadowe: Starostwo, Sad powiatowy, Urzędy skarbowe, Władze wojskowe, Urzęd pocztowo-telegraficzny, Panstwowy Zarzad wodny. Pow. Komenda Policji Panstw., Wydział powiatowy. Zakłady naukowe: Gimnazjum panstwowe, Seminarjum żenskie, Szkoła rzemiosł. Instytucje ekonomiczne i finansowe: Bank Spółdzielczy, Składnica Kolek rolniczych, Bazar ruski. Organizacje sportowe i spt,&laquo;?ecznc: Towarzystwo &raquo;Sokó?&laquo;, Towarzystwo Szko?y [.udowej. Zwi?zek Strzelecki Zwi?zek harcerski, Oddzia? Wojewódzkiego Towarzystwa Turystyczno- Krajoznawczego.

:i. Kamionka, Wnetrze boznicy.

W miescie na szczególna uwage zasługuje boznica, wybudowana z drzewa w r. 1627 w formie prostokata z dobudowanym później przedsionkiem, galerja i ganeczkiem na czterech słupach zaopatrzonych w kapitele rzezbione. Budynek jest nakryty stromym dachem mansardowym. Ściany wewnetrzne boznicy pokryte malowidłaami w postaci wielkich tablic modlitewnych, obwiedzionych barwnemi ornamentacjami i figurami. Piekne sa równiez inne drewniane urzadzenia rytualne, sporzadzone robota snycerska w azurowej siatce. Ponadto zasługuja na uwaga swieczniki bronzowe. Równiez znajduje sie tamze stara, duza księga z pergaminu, około 300 lat liczaca.

Na południe od Kamionki 28'5 km, Milatyn nowy , 9 km. od stacji kolejowej Kutkorz, na Linji Lwów? Krasne. Stara duza austerja z zajazdem i gospod?. Austerja jest kryta dachem mansardowym z daszkiem opartym na murowanych filarach, Kościół zbudowany w XVII I wieku posiada cudowny obraz P; Jezusa w srebrnych ramach weneckiej roboty w zakrystji stare ornaty. Znane miejsce odpustowe.

Pod Milatynem przy goscincu do Buska dwie wysokie piramidy z czasów wyprawy chomskiej, zbudowane z cegły, rzekomo z polecenia króla Jana III Sobieskiego.
Busk 6 km, na pó?noc od Krasnego, należy do najstarszych grodów ruskich, zniszczony wielokrotnie przez Chmielnickiego i Tatarów. W miasteczku znajduje sie pałac hr, Badeniego z parkiem, a obok cerkwi jaskinia/ w samem miasteczku wpada Peltew do Bugu, nad którym właśnie miasteczko lezy.

Chreniów 8 km. od stacji kolejowej Zadwórze, na linji Lwów?Krasne. Pomnik murowany z kamieni i cegieł, wysoki na 7 metrów a szeroki w fundamencie 127 cm. zbudowany dla poległych oko?o roku 1675 kilkuset ?o?nierzy tureckich wraz z wodzem. W miejscowo?ci Sielec - Biełków duze tartaki dla przeróbki drzewa, własność firmy &raquo;Oikos&laquo;.

Początek BUSK miasto połozone w pow. Kamionka Strumi?lowa, lezy przy ujsciu Pełtwi do Bugu, na lewym brzegu Bugu. 30 mostów – Busk nazywany Wenecja Galicji. Lezy 3 mile na SE od Kamienia Strumi??owa, 51/2 na NE od Lwowa. Do parafii należą: Adamy, ??zak, Sobaszki, Warcha?y, Grabowo, Humniska, Jab?onówka, Kupcze, Rakobuty, Stronbaby,Uciszków, Laherówka, Ostapkowice, Pitrycze, Wierzbiany, Wolica, ?uratyn.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pani Sławomira Karwacka-Paluch: „Illnieccy zamieszkiwali wsie IILNIK i JAWORA w ziemstwie Buskim, legitymowali się ze szlachectwa w roku 1782r. Karwaccy - Tomasz i Maciej, w tej rodzinie wnukowie Kazimierza i Marianny ILLNIECKIEJ w ziemstwie Buskim, od stuleci zamieszkiwały tam rody szlacheckie Karwackich”

UDAŁO MI SIĘ DZISIAJ UZYSKAC DOSTĘP do ksiag małzenstw i urodzin w parafii Żelechów/Horpin diecezji lwowskiej, zabezpieczone w Krakowie przez arcybislupa E. Baziaka. Znakomita dokumentacja kilku pokoleń Karwackich z gniazda Horpin. Badamy dalej to gniazdo. Polecam następcom rozproszonym po świecie.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

KANADA
O Annie Tułuczkiewicz i Michale Karwackim z Horpina
przez admin Wto Mar 01, 2011 6:40 pm
Proszę wysłać moje wiadomości w języku polskim. Myślę, że byłoby lepiej, niż w języku angielskim. Należy również pamiętać, zmieniłam nagłówek. I okresowe skanowanie w internecie i natknąłem się na stronie internetowej Karwacki przez przypadek i niskie i oto znalazłem względne.

Twoja babcia Anna Tuluczkiewicz była moja matka i ciotka Michał był jej wujek. Moja baba była twoja babcia siostra. Powiedziałem mojej matki o stronie internetowej i wymienionych Karwacki Anna & Michal. Mógłbym powiedzieć, to było dla niej emocjonalne pamiętać. Powiedziała mi, jak jej kuzyn Stanisław powiedział jej, aby być ostrożnym, kiedy wyjechał do Niemiec. Opowiadała mi o odwiedzenie dziadek Michał i ciocią. Był bardzo prominentnych członków rodziny - powiedziała matka Karwacki były muzyków, oczywiście, jednych z najlepszych muzyków w Galicji, jeśli nie Polska. Wiesz, że masz kuzyna w Olicnecia od strony Tuluczkiewicz rodziny - Poznałem ich - podczas podróży służbowej do Polska - ludzie bardzo mili. Mam nadzieję, że je odwiedzić ponownie. Po prostu nie były w stanie na bieżąco. Ale nie spotka się z Państwa (naszych) kuzyn z L'wow, Wasyl Olynik, kiedy byłem w Kijowie na mojej drodze do Taszkientu.

Z poważaniem - Nadzieja, aby usłyszeć od ciebie szybko .John Mroczkowsky

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

*Anna Karwacka z domu Tułuczkiewicz urodzona w 1905 r w Horpinie
Anna Karwacka & Michal Karwacki are my mother's aunt and uncle - My mother's maiden name is Malania Juszczszyn I found your site just by accident - decided to read it and low and behold - found relatives.I called my mother and told her about the Karwacki site - she told me the story about her uncle and her cousin Stanislaw and how they died. My mother told me about the musical talent of the Karwacki family. I know it was emotional recalling the Karwacki clan for my mother. My mother's birthday is this sunday she will be 88 years old.
Best Regards
John Mroczkowskyadmin
Site Admin
Dołączenie: 10 Kwi 2005 06:18 pm

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Do aneksu 28

XVIII wieczne metryki Karwackich z HORPINA buskiego
XVIII wieczne metryki Karwackich z HORPINA buskiego
przez admin Nie Sie 02, 2009 8:51 pm
1 ANEKS z metryk diecezji lwowskiej:
31 lipiec 2009 rok

ZGONY Horpin
1776-1796

GENERACJA 1700
1709 STANISŁAW STANISLAUS KARWACKI lat 68 zmarł 18 luty 1777 w domu nr 8

GENERACJA 1730

MARCIN KARWACKI ojciec Wojciecha

GENERACJA 1760

1778 WOJCIECH KARWACKI 2 miesiące s. Marcina Karwackiego zmarł 22 XII 1778 w domu nr 8
1779 SZYMON KARWACKI 10 lutego 1781 2 lata umiera w domu nr 8
1763 MICHAŁ KARWACKI kawaler lat 20 – - umiera 7 styczeń 1783 w domu nr 3 (to jest dom Czernickich)

1784 w marcu 1784 umiera brat Marcina ? - MACIEJ KARWACKI miał 4 dni, zmarł w domu nr 8

1785 APOLONIA KARWACKA 3 miesieczna infans Karwacka umiera 7 listopad 1785 w domu nr 8

1772 ,,,,,,,,,,,, KARWACKA – siostra Marcina - lat 13 umiera grudzień 1785 w domu nr 3 u Czernickich

1774 JAN KARWACKI - brat Marcina ? - lat 15 umiera 24 sierpień 1789 w domu nr 3 u Czernickich

1790 MARIANNA KARWACKA 1 roczna umiera 9 kwietnia 1791 w domu nr 3 (Czernickich)

Śluby Horpin
1776-1796

od 1776 pełno Krzanowskich, Czernickich, Lateckich
nie ma ślubów Karwackich między 1776 – 1789

1789 rok 1768 MARCIN KARWACKI świadkiem na ślubie PIOTRA KRZANOWSKIEGO s. Jana i TERESY GUŚKIEWICZ
1790 rok 1768 MARCIN KARWACKI świadkiem na ślubie MACIEJA MAZURA i TMARIANNY CZERNICKIEJ

1792 rok GRZEGORZ KARWACKI świadkiem na ślubie
1770 FRANCISZKA KARWACKIEGO lat 22 ślub 1792
1774 JADWIGI CZERNICKIEJ c. MACIEJA l. 18 slub 1791

11 XII 1792 2 ślub 11 XII 1792 2 ślub
1768 MARCIN KARWACKI lat 24
1776 druga żona KATARZYNA LATECKA c. Józefa lat 16; świadkowie Ignacy Czerwiński i Wojciech Mazur 11 XII 1792 2 ślub

1796 MARCIN KARWACKI świadkiem na śłubie 12 czerwca 1796 Alexa Sikorskiego, s. Piotra i Józefy

(koniec metryk ślubnych Horpina w 1796)

GENERACJA 1790

Stanisław Karwacki i Jadwiga Guskiewicz
Józef Karwacki i Teresa Jasionowska

GENERACJA 1820

c.* Stanisława Karwackiego i Jadwigi Guskiewicz
** MARIA KARWACKA-Szybajło, c. Stanislawa Karwackiego i Jadwigi Guskiewicz, zona Laurentego (s. Szymona i Anny),

c. * Józefa Karwackiego i Teresy Jasionowskiej
**AGNIESZKA KARWACKA-Kot ; córka Józefa Karwackiego i Teresy Jasionowskiej, żona Mikołaja Kota

dzieci * Józefa Karwackiego i Teresy Burlińskiej.. Teresy Barbekowej
** ADAM KARWACKI i Agnieszka Szybajło
** MIKOŁAJ KARWACKI i Marta Kostiuk

GENERACJA 1820 lub 1850

** lub *** JAKUB KARWACKI chrzestnym Anastazji Lateckiej, c, Jana 7/7 grudnia 1870
JAKUB KARWACKI, chrzestnym Jana Wilmana syna Szymona 16/17 1879, i MARII MAKARY 30 maja 1880
** lub *** MARIA KARWACKA chrzestna Andrzeja Lateckiego 24/26 XI 1874

GENERACJA 1850 (Urodzenia 1850-1888)

c.* Stanisława Karwackiego i Jadwigi Guskiewicz
** MARIA KARWACKA-Szybajło, c. Stanislawa Karwackiego i Jadwigi Guskiewicz, zona Laurentego (s. Szymona i Anny),
GENERACJA 1850
Dzieci Marii Karwackiej-Szybajło i Laurentego Szybajło
*** urodziła 7/8 sierpień 1858 w domu nr 15 LAURENREGO SZYBAJŁO

c. * Józefa Karwackiego i Teresy Jasionowskiej
**AGNIESZKA KARWACKA-Kot ; córka Józefa Karwackiego i Teresy Jasionowskiej, żona Mikołaja Kota
GENERACJA 1850
Dzieci Agnieszki Karwackiej-Kot i Mikołaja Kota
***córka APOLONIA KOT ur 7/8 luty 1857, córka Agnieszki Karwackiej Kot (cc. Józefa i terssy Jasionowskiej Karwackich) i Mikołaja Kota
***syn JOACHIM KOT
GENERACJA 1880
Wnuki Agnieszki Karwackiej-Kot i Mikołaja Kota
Dzieci Joachima Kota
****MARIA KOT 15/16 lipiec 1876 w domu 51
****MELANIA 28 luty 1879
****ANNA 26 kwiecień 1884

dzieci * Józefa Karwackiego i Teresy Burlińskiej.. Teresy Barbekowej
** ADAM KARWACKI i Agnieszka Szybajło
GENERACJA 1850
Wnuki Józefa Karwackiego i Teresy Barbekowej
dzieci Adama Karwackiego i Agnieszki Szybajło
***WOJCIECH KARWACKI ... ? syn Adama i Agnieszki Szybajło
*** Żona HELENA ŁASZCZAKIEWICZ c. Bazylego Łaszczakiewicza i Anny Woyt
GENERACJA 1880
Prawnuki Józefa Karwackiego i Teresy Barbekowej
Wnuki Adama Karwackiego i Agnieszki Szybajło
Dzieci Wojciecha Karwackiego i Heleny Lłaszczakiewicz
&middot; **** ANDRZEJ KARWACKI ur 14/16 wrzesień 1888 w domu 149; syn Wojciecha Karwackiego (ss Adama i Agnieszki Szybajło) iraz Heleny Łaszczakiewicz (c. Bazylego i Anny z Woytów); ch. Franciszek Powroźnik i Maria Boyko

GENERACJA 1850
*** TEKLA KARWACKA ur 4/5 wrzesień 1852 w domu nr 8; córka Adama Karwackiego (s. Józefa i Teresy Burlińskiej Karwackich) i Agnieszki Szybajło (c. Andrzeja Szabajło i Anny z Krzanowskich); chrzestni : Michał Krzanowski i Maciej Czernicki.
***PIOTR KARWACKI ur 16/17 czerwiec 1855 w domu nr 8; syn Adama Karwackiego (s. Józefa i Teresy Barbrekowej Karwackich) i Agnieszki Szybajło (c. Andrzeja Szabajło i Anny z Krzanowskich
***Żona PAULINA ZÓŁTANIECKA-Karwacka (c. Mikołaja i Ewy Tik)
GENERACJA 1880
Prawnuki Józefa Karwackiego i Teresy Barbekowej
Wnuki Adama Karwackiego i Agnieszki Szybajło
Dzieci Piotra Karwackiego i Pauliny Zóltanieckiej
&middot; **** MARIA KARWACKA ur 22/23 sierpień 1885 w domu 149c. Piotra Karwackiego ( ss Adama i Agnieszki Sztbajło) oraz Pauliny Zółtanieckiej (cc Mikołaja Zóltanieckiego i Ewy Tik)
&middot; **** KAROL KARWACKI ur 20/23 sierpień 1888 w domu 149; syn PIOTRA (ss Adama i Agnieszki Szybajło) oraz Pauliny Zółtniowskiej ; chrzestni Alex Kot i Tekla Rasiewicz.
GENERACJA 1850
*** MICHAŁ KARWACKI ur 28/28 wrzesien 1857 w domu nr 8; syn Adama Karwackiego (s. Józefa i Teresy Bulińskiej Karwackich) i Agnieszki Szybajło (c. Andrzeja Szabajło i Anny z Krzanowskich); chrzestni Szymon Przeworski i Agnieszka Karwacka-Kot uxor Mikołaja Kota.
*** AGNIESZKA KARWACKA ur 20/21 luty 1867 w domu nr 8; c. ADAMA (s. Józefa i Teresy Burli nskiej) i AGNIESZKI SZYBAJŁO (cc Andrzeja Szybajło i Anny Krzanowskiej); ch. Agnieszka Karwacka-Kot
*** MARIA KARWACKA ur 2/3 wrzesnia 1868 w domu nr 8 c. ADAMA (ss. Józefa Karwackiego i Teresy Burlińskiej) i AGNIESZKI Szybajło (cc Andrzeja i Anny z Krzanowskich)
*** AGNIESZKA Szybajło KARWACKA uxor ADAMA x chrzestna w 6/7 XII 1870
*** URSZULA KARWACKA ur 21/22 pażdziernik 1871 w domu nr 8; córka ADAMA (ss Józefa Karwackiego i Teresy Burlińskiej) oraz AGNIESZKI SZYBAJŁO ( cc Andrzeja Szybajło i Anny z Krzanowskich); chrzestni Wojciech Pelczanowski i Marianna Szybajłowa uxor Casimir x
*** WALENTY KARWACKI ur 12/13 lutego 1876 w domu 149; syn ADAMA Karwackiegi ( ss. Józefa i Teresy z Burlinskich) i Agnieszki Szybajło; chrzestni Agnieszka Karwacka Kot

GENERACJA 1820
** MIKOŁAJ KARWACKI i Marta Kostiuk
** MIKOŁAJ KARWACKI w 1856 chrzestnym Franciszka, syna Michała Chrzanowskiego

GENERACJA 1850
Wnuki Józefa Karwackiego i Teresy Barbekowej
dzieci Mikołaja Karwackiego i Marty Kostiuk (c. Mikołaja)
*** JAN KARWACKI ur 9 czerwca 1855 w domu nr 8 , syn MIKOŁAJA KARWACKIEGO ( ss Józefa Karwackiego i Teresy Barbekowej) i MARTY KOSTIUK (cc. Mikołaja Kostiuka i Ewy Jasnowych); chrzestni Michał Chrzanowski i Agnieszka z Karwackich uxor Wojciechowa Czernicka
GENERACJA 1880
Prawnuki Józefa Karwackiego i Teresy Barbekowej
Wnuki Mikołaja Karwackiego i Marty Kostiuk (c. Mikołaja)
Dzieci Jana Karwackiego i Felicji Mielnius
&middot; **** PIOTR KARWACKI ur 5/8 sierpień 1887 w domu nr 8 (strona 134) syn JANA KARWACKIEGO (ss Mikołaja i Marii Kostiuk) oraz Felicji (c. Koachima Mielnius..?)

GENERACJA 1850
*** FRANCISZEK KARWACKI ur 31 sierpień 1858 w domu nr 8 syn MIKOŁAJA KARWACKIEGO (ss Józefa i Teresy Barbekowej Karwackich) i MARTY KOSTIUK ( cc. Mikołaja Kostiuka i ewy Jasnowych). Chrzestni Sebastian Czernicki i Ewa Jaszczyszyn.

GENERACJA 1850
Wnuki Józefa Karwackiego i teresy Barbecowej
dzieci Mikołaja Karwackiego i Marianny Kostiuk (c. Grzegorza)
*** JÓZEF KARWACKI ur 16 marca 1861 w domu nr 8 syn Mikołaja Karwackiego (ss Józefa Karwackiego i Teresy Barbekowej) oraz Marianny Kostuik (cc Grzegorza Kostiuka i Anny Uwanczyszyn); chrzestni Tadeusz Rogowski ; Teresa Iwanczyszyn uxor Gregori)
*** PIOTR KARWACKI , ur 23/24 czerwiec 1866 w domu nr 8; syn Mikołaja Karwackiego (ss Józefa Karwackiego i Teresy Barbekowej) oraz Marianny Kostiuk (cc Grzegorza Kostiuka i Anny Iwanczyszyn); chrzestni: Tadeusz Rogowski i Marianna Krzanowska
*** WINCENTY KARWACKI ur &frac12; lutego 1869 w domu nr 8, syn MIKOŁAJA (ss Józefa Karwackiego i Teresy Barbekowej) oraz MARIANNY KOSTIUK (cc. Grzegorza Kostiuka i Anny Iwanczyszyn); chrzestni Tadeusz Rogowski i Maria Krzanowska

GENERACJA 1820 lub 1850

** lub *** JAKUB KARWACKI chrzestnym Anastazji Lateckiej, c, Jana 7/7 grudnia 1870
JAKUB KARWACKI, chrzestnym Jana Wilmana syna Szymona 16/17 1879, i MARII MAKARY 30 maja 1880
** lub *** MARIA KARWACKA chrzestna Andrzeja Lateckiego 24/26 XI 1874

Mnóstwo Krzanowskich w Horpinie
admin
Site Admin

Posty: 1036
Dołączenie: Nie Kwi 10, 2005 6:18 pm
Góra
________________________________________
Re: XVIII wieczne metryki Karwackich z HORPINA buskiego
przez admin Czw Lis 05, 2009 10:25 am
ewa_przybyl@poczta.onet.pl:

Witam! Mój dziadek urodził sie w Horpinie w 1905 roku nazywał sie Michał Karwacki. W roku 1944 razem ze swoim synem Stanisławem zostali zamordowali . Babcia Anna- żona Michała ze swoimi dziecmi wyjechała. Chciałabym dowiedzieć się, czy w Horpinie pow. Kamionka Strumiłowa jest jeszcze ktoś o nazwisku KARWACKI i czy jest tam cmentarz, czy może na tym cmentarzu jest pochowany mój dziadek. Nigdy nie byliśmy w tamtych stronach. Pozdrawiam i czekam na wiadomość.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
22.09.2011 17:22
KARWACCY aneks 29

Karwaccy z Sambora... i TOKIO

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
JADWIGA KARWACKA malarka
W bazie : http://www.wimbp.rzeszow.pl/sl_k.html

JEST z Sambora !!!!!
Jadwiga Karwacka - artystka-malarka, nauczycielka Liceum Technik Plastycznych (od 1955).
Źródła: Widnokrąg.- 1967, nr 41, s.5, il. []

NIC O NIEJ NIE WIEMY, prosba o informacje biograficzne

xxxxxxxxxxxxxxxx

Witam,
Ur. w 1903 r. w Samborze, zmarla w 1972 r. w Leborku. Pedagog i artystka malarka uczyla w szkolach srednich w Gdyni, Lublinie i Sedziszowie Malopolskim. Studia ukonczyla w krakowskiej ASP w 1950 r, w katedrze prof. Fedkowicza. Jej malarstwo bylo silnie zwiazane z nurtem kolorystycznym. Malowala glownie krajobray i portrety. Jej prace braly udzial w wielu wystawach zbiorowych i indywidualnych na terenie calego kraju.

Jestem obecnie w trakcie tworzenia witryny oraz mulimedialnej prezentacji poswieconej zyciu i tworczosci J.Karwackiej. Mam nadzieje, ze w najblizszych miesiacach pierwsze strony beda juz dostepne.Jezeli macie panstwo jakis materialy (zdjecia, dokumenty) lub kontakt z bylymi uczniami to bardzo prosze o informacje.
Marek BenedyczakMoj e-mail: marek.yul@gmail.com
marek_mtl

Witam raz jeszcze,
Jezeli chodzi o moje informacje dotyczace historii naszej rodziny z okolic Sambora i Lwowa to niestety koncza sie one na pokoleniu rodzicow J.Karwackiej. Byla ona corka Marcelego Karwackiego i Ksawery Franciszki Marii Karwackiej, z domu Steczynska-Cybuch. Jej ojciec umarl w 1934 lub 1935 roku, jej mama wywieziona na Syberie (luty 1940) umarla z wycienczenia w 1941 roku. Rodzice K.Steczynskiej-Cybuch to Konstanty Styczynski i Maria, z domu Krawiec.
Wiem rowniez, ze rodzice jej ojca to Michal Karwacki i Maria, z domu Maslankiewicz. Niestety nie mam innych informacji o nich.

Jadwiga miala dwie siostry: Marie, ktora umarla w mlodosci i Janine, ktora umarla w latach 50-tych w Gdyni. Miala rowniez brata Zdzislawa, ktory wraz z zona, dziecmi i w/w Ksawera Karwacka byl wywieziony na Syberie. Wrocili do kraju w drugiej polowie lat czterdziestych. Wiekszosc tej rodziny i ich potomkow, mieszka obecnie w Trojmiescie i Leborku. Troche wiecej informacji i sporo zdjec o tej galezi Karwackich bedzie na przygotowywanych przez nas stronach. Gdy zakoncze prace dotyczace zycia i tworczosci J.K. to byc moze zabiore sie za dzieje generacji Michala Karwackiego- gdyz obecnie o nim i jego przodkach nic nie wiem.

Pozdrawiam serdecznie

Marek
marek_mtl

KARWACCY z Sambora
Panie Marku, znakomite informacje. Bardzo dziękuje. W reasumpcji na dziś ....
Witam raz jeszcze,
Jeżeli chodzi o moje informacje dotyczace historii naszej rodziny z okolic Sambora i Lwowa to niestety koncza sie one na pokoleniu rodzicow Jadwigi Karwackiej.

JADWIGA KARWACKA :Ur. w 1903 r. w Samborze, zmarla w 1972 r. w Leborku. Pedagog i artystka malarka uczyla w szkolach srednich w Gdyni, Lublinie i Sedziszowie Malopolskim. Studia ukonczyla w krakowskiej ASP w 1950 r, w katedrze prof. Fedkowicza. Jej malarstwo bylo silnie zwiazane z nurtem kolorystycznym. Malowala glownie krajobray i portrety. Jej prace braly udzial w wielu wystawach zbiorowych i indywidualnych na terenie calego kraju.

Jestem obecnie w trakcie tworzenia witryny oraz mulimedialnej prezentacji poswieconej zyciu i tworczosci J.Karwackiej. Mam nadzieje, ze w najblizszych miesiacach pierwsze strony beda juz dostepne.Jezeli macie panstwo jakis materialy (zdjecia, dokumenty) lub kontakt z bylymi uczniami to bardzo prosze o informacje.Marek Benedyczak

Byla ona córka **Marcelego Karwackiego i **Ksawery Franciszki Marii Karwackiej, z domu Steczynska-Cybuch. Jej ojciec umarl w 1934 lub 1935 roku, jej mama wywieziona na Syberie (luty 1940) umarla z wycienczenia w 1941 roku. Rodzice K.Steczynskiej-Cybuch to Konstanty Styczynski i Maria, z domu Krawiec. Wiem również, że rodzice jej ojca to * Michał Karwacki i Maria, z domu Maślankiewicz. Niestety nie mam innych informacji o nich.

*** Jadwiga KARWACKA miała dwie siostry: *** Marie KARWACKA , ktora umarla w młodosci i *** Janine KARWACKA, ktora umarla w latach 50-tych w Gdyni.

****** AGNIESZKA KASZUBA zd.TOKARSKA • niunia246@wp.pl
IP: 86.150.210.XXX • Data: Poniedziałek, 11 lutego 2008 12:36:31
SZUKAM WSZELKICH INFORMACJI NA TEMAT RODZINY KARWACKICH.MOJA BABCIA NAZYWALA SIĘ **** WALERIA IZABELA RAFAELA KARWACKA,URODZILA SIE CHYBA W SAMBORZE, ALE TEGO NIE JESTEM PEWNA. JEJ OJCIEC BADZ DZIADEK NAZYWAL SIE ** MARCELI KARWACKI A JEGO ZONA ** KSAWERA. ZA WSZELKIE INFORMACJE DZIEKUJE

Miala również brata *** Zdzislawa (KARWACKI) , który wraz z żona, **** dziecmi (także **** Waleria Izabela Rafaela KARWACKA) i w/w Ksawera Karwacka był wywieziony na Syberie. Wrócili do kraju w drugiej polowie lat czterdziestych. Wiekszość tej rodziny i ich potomkow, mieszka obecnie w Trojmiescie (bardzo dużo Karwackich) i Lęborku ( jest kilka rodzin Karwackich, młodzi są także w Wiedniu).

Trochę więcej informacji i sporo zdjęć o tej galezi Karwackich bedzie na przygotowywanych przez nas stronach. Gdy zakonczę pracę dotyczace życia i tworczosci J.K. to być może zabiore sie za dzieje generacji Michala Karwackiego - gdyż obecnie o nim i jego przodkach nic nie wiem. Pozdrawiam serdecznie Marek.

UWAGA: liczne rodziny pozostały po stronie ukrainskiej w rejonie Iwano Frankowa i nowego Jaworowa. Ciekawe gniazdo Kranz-Karwacki z Sambora – Niemirowa. (admin). Lubaczowscy Karwaccy wyemigrowali do Kanady i USA...

Dalej szukamy ..

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Karwaccy z Lęborka rodem z Sambora do Tokio ...

Karwaccy z Lęborka

Czy zalo?yciel strony wie, ze w Leorku mieszkaja Karwaccy? Pochodz? oni z Sambora (dzisiejsza Ukraina). Moja ?p.
* Babcia Waleria Izabella z domu Karwacka urodzila sie w Samborze. W Leborku mieszka jej rodzenstwo :
* brat Zdzislw i
* siostra Gabriela.
Czy wszyscy Karwaccy sa ze soba spokrewnieni?
Pozdrawiam Karwackich
Monika


Witam Cie Moniko w Klanie Karwackich ! Oczywiscie trafi?em ju? na "Wasza" obecnosc w Leborku przy okazji odznaczen za "dluigoletnie pozycie" Panstwa Karwackich oraz byly nadania Krzyzy Sybiraków. Zaluje, ze wczesniej nie wiedzialem o Was, przed dlugie lata bywa?em z lebie (do dzisiaj mam tam mialem camp. - ale od 5 lat nikt tam nie byl i czeto w Leborku po chleb lebrski i lody u Wendty .

Wspominasz o Samborze jako miejscu pochodzenia Babci, bede szukal informacji o Samborze. Bardzo Cie prosze o przepytanie Babci i Jej Braci o przeszlosc rodziny, zapisz wszystko co pamietaja kto po kolei zyl, co robil...gdzie mieszkal... jakie dzieci mial itd. Moze macie jakies zdjecia pamiakowe .... gdybys mogla zeskanowal i przeslal mi na adres karwacki@karwacki.org.

Pytasz o pokrewienstwo ? Zapewne bardzo odlegle, kilka wieków wstecz..., ale historie mamy wspólna, chodzi o to aby ja zapisal i utrwalil w swiadomosci kolejnych generacji..

Serdecznie pozdrawiam Ciebie i Wszystkich z Twojej Rodziny, czekam na dalsze informacjeKrzyze Sybirskie
przez przypomnienie Czw Mar 30, 2006 7:02 am
Krzy? Zes?a?ców Sybiru Na uroczystym spotkaniu w Starostwie L?borskim, w imieniu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, wr?czano "Krzy?e Zes?a?ców Sybiru" ustanowione przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej w dniu historycznej rocznicy 17 wrze?nia 2003 r. Wicewojewoda Pomorski Krystyna Gozdawa-Noco? wspólnie z Przewodnicz?c? Rady Powiatu Leborskiego Danut? Miko?ajczyk oraz Starost? Powiatu L?borskiego Witoldem Piórkowskim dokonali uroczystego wr?czenia d?ugo oczekiwanych medali.
W imieniu zebranych cz?onków L?borskiego Ko?a Zwi?zku Sybiraków, przedstawi? krótk? histori? walki o uznanie praw do odznaczenia krzy?em Zes?a?ców Sybiru Marian Siejka.
Przenie?my si? na chwil? my?lami na "golgot? wschodu" - przypomnijmy sobie heroiczn? histori? tych co prze?yli Sybir i wbrew prze?ladowaniom - wrócili do kraju.
Nast?pnie od?piewano Hymn Sybiraków i uczczono minut? ciszy pami?? zmar?ych na
?nieludzkiej ziemi? oraz tych Sybiraków którzy spocz?li ju? w ukochanej ojczy?nie - Polsce.
Rys historyczny

Ponad 10 lat trwa?y zabiegi, by ustanowi? "Krzy? Zes?a?ców Sybiru". By?o zrozumia?e, ?e trzeba czasu, aby opinii publicznej u?wiadomi? czym by?y zes?ania, represje na wschodzie, zbrodnicze dzia?ania stalinowskiej NKWD. Na Sybir zsy?ani byli najlepsi synowie Polski - uczestnicy walk narodowowyzwole?czych XVIII, XIX, XX w. Szczególny rodzaj represji spotka? nas Polaków w latach 1939-1941, kiedy to znale?li?my si? pod okupacj? sowieck?. W deportacjach na "nieludzk? ziemi?" skazywano ludzi jedynie za to, ?e byli Polakami. Wywo?ono starców i dzieci, brzemienne matki i wojenne wdowy. Krzy? Zes?a?ców Sybiru jest dowodem pami?ci narodu o swej historii. Jest i pozostanie wyrazem pami?ci o tych Polakach, którzy pozostali na wieki w Syberyjskiej ziemi, ho?dem dla ich m?cze?stwa, którego doznali w walce o Polsk?. Ustanowienie "Krzy?a Zes?a?ców Sybiru" jest spe?nieniem oczekiwa? ?rodowiska skupionego w Zwi?zku Sybiraków. Jest wielk? moraln? satysfakcj? i wyrazem pami?ci o wszystkich tych, których los rzuci? na "nieludzk? ziemi?", moralnym zado??uczynieniem za krzywdy i cierpienia, ho?dem za wierno?? ojczy?nie. Z ka?dym dniem ubywa Sybiraków, nie otrzymuj? znacz?cych rekompensat materialnych za poniesione krzywdy i cierpienia. "Krzy? Sybiraka" jest tym moralnym ekwiwalentem.

Lista 30 odznaczonych Sybiraków:
&middot; Ambro?ewicz Jadwiga Irena
&middot; Cere? Aleksandra
&middot; Dawidowska Helena Janina
&middot; Gaul Michalina
&middot; Hopcar Helena
&middot; Ko?odziejska Maria
&middot; Karwacka Gabriela Maria
&middot; Klus Boles?aw Roman
&middot; Maj Emilia
&middot; Mazurkiewicz Jan
&middot; Miko?ajczyk Czes?aw
&middot; Nejranowski Ferdynand
&middot; Puzyr Adolf
&middot; Pudek Teresa
&middot; Rutkowska Zofia
&middot; Siejka Konstanty
&middot; Szy?ko Stanis?aw
&middot; Wypych Józef
&middot; Walinowicz Zofia
&middot; Ba? Danuta
&middot; Fegler Roman
&middot; Górska Zofia
&middot; Jakubiak Zofia
&middot; Karwacki Zdzislaw
&middot; Onyszko Helena
&middot; Niechwiadowicz Adolf
&middot; Traskowska Regina
&middot; Sudos?awicz Ludwika
&middot; Zamirowska Helena
&middot; K?osowska Jadwiga
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


rozmowa z Monika z... TOKIO !!!!

Witam Panie Andrzeju,
Bardzo się ciesze, te zalozyl Pan te strone. Szkoda tylko, ze przez internet nie da sie wszystkiego sprawdzi?. Chodzi mi tu o kroniki parafiale (tak chyba najprosciej szukac korzeni). Siostra mojej sp.babci pamieta wiele i potrafi ciekawie opowiadal. Postaram się dowiedziec jak najwiecej i najdokladniej o swojej rodzinie, ale bede mogla to zrobil dopiero za jakies 4 miesiace; zdjecia chyba przetrwaly, ale tylko te pradziadków (cala rodzine byli zeslani na Sybir, wiec pamiatek niewiele przetrwalo). Postaram sie (chce to tez zrobil dla siebie i mojego synka) ...i odpisze do Pana.
Lebork i samkołyki u Wenty.... Znam to z opowiadan rodziców, a sama próbowalam zeszlym latem.
Serdecznie pozdrawiam
Monika z Tokio

WItam Serdecznie,

Miejsce nadania wskazuje, ze nasza strona siega antypodów. Po Brazylii, Australii, Kanadzie, Chabarowsku zawitala do nas Japonia. Czy to nie jest fantastyczne...? Równoczesnie mozemy sie uwazal za klan globalny-swiatowy. Bardzo zachecam do utrwalania przekazów rodzinnych trzeba je ocali? przed zapomnieniem. Ze swej strony planuj? badania parafii diecezji lwowskiej, w których gniezdzili sie Karwaccy m.in. Horpina k. Buska, Cygany k. Skaly Podolskiej, Golubych Golow k. Gródka... a teraz wiem, ze takze w Samborze. Szczesliwie w Krakowie przy ul. Kanoniczej 13 Siostry prowadza Archiwum Diecezji Lwowskiej przywiezione przez abp. E. Baziaka... planuje tam pogrzebac.

Serdecznie pozdrawiam Mame i SynaA

Andrzej z KrakowaWitaj Monika piszesz ze twoja rodzina pochodzi z Sambora zaskoczyl mnie to.Moja mama pochodzi z powiatu Samborskiego z domu Girniak a teraz Karwacka.Pozdrawiam
Inna Karwacka


Ina Karwacka napisał(a):Witaj Monika piszesz ze twoja rodzina pochodzi z Sambora zaskoczylo mnie to.Moja mama pochodzi z powiatu Samborskiego z domu Girniak a teraz Karwacka.Pozdrawiam

Witaj "Inna Karwacka",
Zagladajac przez przypadek na strone pana Andrzeja nie zdawalam sobie sprawy z tego, ze rodzina Karwackich jest tak duza. Od dawna interesowaly mnie korzenie mojej rodziny, i choc Karwacka byla z domu moja babcia (ja nosze juz inne nazwisko) to bliskie sa mi wszystkie wspomnienia babci i cioci o ich zyciu przed II Wojna swiatowa, i wydaje mi sie bardzo wazne to, aby ocalil i utrwalil cenne wartosci jakie moga przekazal nam starsze pokolenia. "Nie podcinajcie swoich korzeni" -mówil Papiez-Polak.
Pozdrawiam
Monika


W slowie do Inny mówisz o wspomnieniach z czasów Wojny Babci i Jej rodziny. Napisz co pamietasz, to trzeba utrwalil od zapomnienia ... nawet, gdy sa to "trudne" wpomnienia. Pozdrawiam Andrzej

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

KARWACCY z Dzikowa Starego w bełskim

(Album w Galerii)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Katarzyna Karwacka opuściła Cewkow wieś na obszarze Austro-Wegier w wieku około 16 lat obierając drogę do Bremy w Niemczech . Jest październik 1914 roku ona zaokrętowała się na S.S. Hanover i odbyła 19 dniowa podróz do Ameryki. Katarzyna miła zlamane serce pozostawiając ojca Iwana/JANA KARWACKIEGO , swoja matkę ROZALIE/Rosalia KARWACKĄ . Jej starszego brata i siostre, Dymitra KARWACKIEGO i Marysie KARWACKA. Jej szczególnie brakowało małego JERZEGO KARWACKIEGO, który był ledwie 7 letni i bardzo płakał jak go opuszczała. KATARZYNA kochała swoje życie w Cewkow, ale matka przeczuwała, że zbliża się wojna do Austro-Wegier, wiec połaczyła ją z siostrą ANNA KARWACKA, która mieszkała w Hartford...
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Katarzyna Karwacki left Cewkow, the village in Austria- Hungary she called home for almost 16 years and made her way to Bremen, Germany . Here in October of 1914 she would board a ship, the S.S. Hanover, for a rough 19 day voyage to America. Katarzyna was heartbroken to leave her father Ivan, her mother Rosalia, her older brother and sister , Dimitry and Marysia. She especially hated leaving littlle Jerzy , who was only 7 and cried so hard as she left. . Katarzyna loved her life in Cewkow, but her mother feared that war was coming to Austria- Hungary and insisted that she join her sister Anna, who was in Hartford, Connecticut in America.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Clement Krechko lived in the Belarus city of Ostrow, near Kobryn . Life in Ostrow, where he lived with his father, mother, sister and two brothers was hard. Clem thought he could have a better life in America, and left everyone that was dear to him in 1914. The ship landed in Baltimore, but he made his way to Hartford where he had friends to help him.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Klemens Kreczko/Krechko zył na Białorusi w mieście Ostrów koło Kobrynia. Życie w Ostrowie gdzie mieszkał z ojcem, matka, siostrą i 2 braćmi było ciężkie. Klemens myślał o lepszym zyciu w Ameryce .. gdzie udał się w 1914 roku.. wylądował w Baltimor a potem do Hartford on miał przyjaciół którzy mogli mu pomóc.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Katarzyna była zdolna podjać prace jako pomoc domowa w Hartford. Klemens znalazł prace w rubber fabryce. KATARZYNA i ANNA KARWACKIE były grekokatoliczkami, uczestniczyły w małej grupie zalożycielskiej rosyyjskiego koscioła ortodoksyjnego w Hardford. Po kościele wielu z Europy Wschodniej bawiło się wspólnie w Bushnell Parku. Tam Klemes i Katarzyna poznali się i zakochali. 10 lutego 1918 roku pobrali się w Kościele Rosyjskim w Hartford. Kuzyn Klemensa ROMAN PRYMACH był drużbą, a przyjaciółka Katarzyny z Cewkow Katarzyna Pracalo była drużka. Wsród gości była siostra ANNA KARWACKA-Krupen, jej mąż Paweł Krupen z dzieckiem Michałem (rzad w tyle po lewej) i rodzina przyjaciela Piotra Kozła, żona Paulina, Syn Stefan ( rzad z tyłu z prawej trzymajacy dziecko). Wkrótce po ślubie Katarzyna i Klemes Kreszkowie wynajeli mieszkanie w Hartford i zaczęli składać pieniądze na kupno farmy.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Katherine was able to get a job as a live in maid in Hartford. Clem found a job in a rubber factory. Katherine and Anna wanted to keep their Greek Catholic traditions alive, and were part of a small group that help to start a Russian Orthodox church in Hartford. After church on Sunday, many people from Eastern Europe would gather together in Bushnell Park. . It is there that Clem and Katherine met and eventually fell in love . On February 10, 1918 they were married at the All Saints Russian Orthodox Church in Hartford. . Clem's cousin Roman Prymach was best man and Katherine's friend from Cewkow, Katherine Pracalo was Maid of Honor. Among the other guests at the wedding were her sister Anna Krupen and husband Paul with baby Michael (back row- left) and family friend Peter Kozley, wife Pauline and son Stephen (back row right holding baby). The newly married Krechko's found an apartment in Hartford and began saving money to buy a farm.
User.php::374 -> User EVERYBODY is NOT owner of album 'KARWACKI-KRESZKO-KRECHKO'
29.09.2011 10:29
KARWACCY aneks 30

KARWACCY z Parzęczewa (sieradzkie)

Magdalena KARWACKA Sołyszewska z Parzęczewa ?
Witam,
Moja praprababcia Marianna z d. Sołyszewska (1833-10.02.1889, żona Jana Maślińskiego), była córką Wojciecha i Magdaleny z Karwackich. Marianna mieszkała w miejscowosci Parzęczew ( woj. Łódź), położonej w pobliżu Łęczycy. Ciekawi mnie, czy w Pańskich zbiorach znajdują się informacje dotyczące tej odnogi rodu Karwackich.
Serdecznie pozdrawiam - Karol Maśliński

Witam,
Bardzo dziękuję za informację o Pana prapraprababce Magdalenie z Karwackich Sołyszewskiej z Parzęczewa. Jest to dla mnie cenna wiadomość, wskazująca na osadnictwo Karwackich w Ziemii Sieradzkiej ( Wieluńskiej, Łęczyckiej) już w XVIII wieku. Znam już sporo rodzin Karwackich w łódzkiem, pomijając samą Łodź jako z oczywistych względów centrum migracyjne, są to rejon Kutna, Brzezin, Zgierza, Głowna. Krosnowic.. Mam wrażenie, że gdzieś tam w XVII wieku zagnieździli się Karwaccy, będąc w związku rodowym z klanami ostrzeszowskimi (rejon Kobyla Góra, Sulmierzyce), jurajskimi (Pilica, Pilcza, Wieluń, Ojców) lub sandomierskimi (Brody, Rytwiany, Koprzywnica, Klimontów). W przypadku Magdaleny Karwackiej Sołyszewskiej cenna byłaby kwerenda ksiąg/mikrofilmów parafii Parzęczewa wskazując pochodzenie Magdaleny. Nie było to imię zbyt popularne wśród Karwackich, w wieku XVIII znam dwie Magdaleny Karwackie z Krakowa, obie panie były bardzo długowieczne żyły prawie do końca wieku. Jedna z nich była żoną Walentego Karwackiego, rzeżnika, mieli dom przy ul Szpitalnej tam gdzie teraz jest klasztor sióstr Duchaczek, mieli kilkoro dzieci. Druga Magdalena starsza ur. ok 1715 zmarła na Kleparzu około 1795 roku, mogła być żoną któregoś z Karwackich w Krakowie.
W XVII wieku żyła też Magdalena Karwacki na Warmii w Alt Kockendorf.
Mam nadzieję, że ujawnienie kolejnych osób pozwoli nam kiedyś odtworzyć drogi osadnictwa klanu Karwackich.

Bardzo dziękuję i serdecznie pozdrawiam Andrzej Karwacki

akt zgonu...
Panie Andrzeju,
przesyłam akt Pa-zgo-1889-024, dotyczący zgonu mojej praprababci Marianny Maślińskiej z Sołtyszewskich ( załącznik). Zapisany tekst informuje, że:

"24. Parzęczew. Działo się w Parzęczewie 1(13) lutego 1889 roku o godzinie 10 rano. Stawił się Jan Maśliński i Józef Nowakowski obydwaj rolnicy z Parzęczewa i oświadczyli, że w tejże miejscowości 29 stycznia (10 lutego) bieżącego roku o godzinie 9 wieczorem umarła Marianna Maślińska żona rolnika lat 56 mająca, córka zmarłych Wojciecha i Magdaleny z Karwackich małżonków Sołtyszewskich, urodzona i zamieszkała w Parzęczewie zostawiwszy po sobie owdowiałego męża Jana Maślińskiego. Po naocznym przekonaniu się o śmierci Marianny Maślińskiej akt ten oświadczającym nieumiejącym pisać przeczytany został i przez nas podpisany."

Podwójna data wynika z różnicy między kalendarzem juliańskim i gregoriańskim. Nasze są te w nawiasie (późniejsze). To dlatego między innymi rocznicę Rewolucji Październikowej obchodziliśmy 7 listopada.

Informuję również, że Marianna Maślińska z Sołtyszewskich ( 1833) wyszła w roku 1851 za Jana Maślińskiego (1833), zmarła w Parzęczewie, w wieku 51 lat.

Z pozdrowieniami - Karol Maśliński

KARWACCY z Parzęczewa
Pan Karol Masliński przysłał kolejne informacje o Karwackich z Parzęczewa, gdzie końcem XVIII wieku mieszkała rodzina JOACHIMA KARWACKIEGO i Kungundy z Maslińskich:

Dzień dobry, przesyłam kolejne cegiełki do Pańskiej genealogii. Dotyczą one Karwackich z Parzęczewa ( łódzkie).

Małżonkowie
Joachim KARWACKI i Kunegunda z Maślińskich ( ur. około 1785 r.) posiadali dzieci:
1) Andrzej Mikołaj KARWACKI - ur. 28.11.1804 r.,
2) Franciszek KARWACKI - 1805-11.05.1872 r.,
3) Józef Grzegorz KARWACKI - 03.03.1809 r.,
4) Piotr KARWACKI - ur. 27.06.1811 r.,
5) Antonina KARWACKA - ur. 03.08.1821 r.,
6) Balbuna KARWACKA- ur. 26.03.1824 r.

Kunegunda Karwacka z Maślińskich pochodziła z Parzęczewa, była siostrą Felicjana Maślińskiego i Anny z Duchatkiewiczów ( moich przodków). W okresie związku wyżej wspomnianych, rody Karwackich i Maślińskich żyły w dużej bliskości, w metrykach pojawiają się przemiennie, jako świadkowie i chrzestni. Nadal szukam korzeni Joachima Karwackiego.

Zwracam uwagę na kolejne nazwiska powiązane z Maślińskimi, tj. Stokowski, Rozwadowski, Malczewski, które obrazują przemieszczanie się poszczególnych rodów z Małopolski do Wielkopolski oraz w okolice Łomży i Parzęczewa. Powyższe zespala się z Pańskimi informacjami. Pozdrawiam - Karol Maśliński

Witam, moja praprababcia Marianna z d. Sołyszewska (1833-10.02.1889, żona Jana Maślińskiego), była córką Wojciecha i Magdaleny z Karwackich Sołyszewskich. Marianna mieszkała w miejscowosci Parzęczew ( woj. Łódź), położonej w pobliżu Łęczycy. Ciekawi mnie, czy w Pańskich zbiorach znajdują się informacje dotyczące tej odnogi rodu Karwackich.. Serdecznie pozdrawiam - Karol MaślińskiWitam ponownie,muszę raz jeszcze zerknąć do moich zbiorów. W Parzęczewie odnotowana jest jeszcze jedna osoba, niejaka Józefa Karwacka (1791-25.12.1870).

Zastanawia, że Karwaccy i ich żony żyli długo. Ciekawią mnie. Szukam sposobu na powiaząnie kilku gałęzi mojego rodu, może oni właśnie są ogniwem łączącym rodziny z okolic Konina, Łęczycy, Muszyny i Łomży... Parzęczew ulokowany jest przy dawnym szlaku handlowym, przez Parzęczew przemieszczały się wojska Napoleona. Tutaj ( majątek Piaskowice obok Parzęczewa) żyła rodzina Stkowoskich, a znany generał Ignacy Stokowski pochodził z pobliskiej miejscowości, zresztą spłodził w 1802 roku dziecko Urszulce Maślińskiej pochodzącej z Parzęczewa, szukam sladów po owym dziecku ( Walentym Stokowskim). Może w potoku poszukiwań trafię na kolejnych Karwackich, w końcu to i moje geny.

W wolnej chwili postaram się przesłać skany poszczególnych metryk oraz stosowne opisy, jest tam troszkę więcej o kolejnych nazwiskach i miejscowościach. Wdzięczny za materiały dostępne w necie, życzę dalszego zapału. Pozdrawiam - Karol Maśliński

DRZEWKO Karwackich z Parzęczewa, conajmniej 2 rodziny:

A) Małżonkowie
* Joachim KARWACKI i * Kunegunda z Maślińskich ( ur. około 1785 r.) posiadali dzieci:
1) ** Andrzej Mikołaj KARWACKI - ur. 28.11.1804 r.,
2) ** Franciszek KARWACKI - 1805-11.05.1872 r.,
3) ** Józef Grzegorz KARWACKI - 03.03.1809 r.,
4) ** Piotr KARWACKI - ur. 27.06.1811 r.,
5) ** Antonina KARWACKA - ur. 03.08.1821 r.,
6) **Balbuna KARWACKA- ur. 26.03.1824 r.

B) * Józefa Karwacka (1791-25.12.1870)
** Magdalena Karwacka-Sołtyszewska matka Marianny Sołtyszewskiej-Maslińskiej 1833-1889

*1791 Józefa Karwacka (1791-25.12.1870).

* 1790 Magdalena Karwacka-Sołtyszewska żona Wojciecha
1889-024 akt zgonu (10.02.1889) Marianny Sołtyszewskiej-Maślińskiej lat 56 (ur 1833), córki Wojciecha i Magdaleny z Karwackich małżonków Sołtyszewskich, żony Jana Maślińskiego, którego pozostawiła wdowcem. Świadkowie: Jan Maśliński i Józef Nowakowski gospodarze z Parzęczewa.
1889-064 akt zgonu (02.08.1889) Antoniego Sołtyszewskiego robotnika lat 75 (ur 1814), syna Wojciecha Sołtyszewskiego i Magdaleny z Karwackich. Świadkowie: Jan Maśliński i Józef Nowakowski z Parzęczewa.
1822-05 - indeks, pozycja 130: Wincenty Sołtyszewski ur. 11.01.1822, syn Wojciecha i Magdaleny Karwackiej.

Małżonkowie
1780 Joachim Karwacki i Kunegunda z Maślińskich ( ur. około 1785 r.)
Kunegunda Karwacka z Maślińskich pochodziła z Parzęczewa, była siostrą Felicjana Maślińskiego i Anny z Duchatkiewiczów ( moich przodków). W okresie związku wyżej wspomnianych, rody Karwackich i Maślińskich żyły w dużej bliskości, w metrykach pojawiają się przemiennie, jako świadkowie i chrzestni. Nadal szukam korzeni Joachima Karwackiego. Zwracam uwagę na kolejne nazwiska powiązane z Maślińskimi, tj. Stokowski, Rozwadowski, Malczewski, które obrazują przemieszczanie się poszczególnych rodów z Małopolski do Wielkopolski oraz w okolice Łomży i Parzęczewa. Powyższe zespala się z Pańskimi informacjami. Pozdrawiam - Karol Maśliński
posiadali dzieci:

1) Andrzej Mikołaj Karwacki - ur. 28.11.1804 r.,
1804-482 akt urodzenia (28.11.1804) Andrzeja Mikołaja Karwackiego, syna Joachima Karwackiego i Kunegundy z Maślińskich. Rodzice chrzestni: Wilhelm K... [Kasztan?] i Franciszka Szymańska, Wincenty Horob z Nowego Młyna i Barbara Wardęszkiewiczowa.

2) Franciszek Karwacki - 1805-11.05.1872 r.,
1872-018 akt zgonu (11.05.1972) Franciszka Karwackiego robotnika lat 67, syna Joachima i Kunegundy Karwackich. Świadkowie: Rajmund Maśliński lat 49 i Jan Maśliński lat 40 obaj szewcy w Parzęczewie.
3) Józef Grzegorz Karwacki - 03.03.1809 r.,
1809-02 - indeks, pozycja 60 w 1809 roku: Józef Grzegorz Karwacki ur. 03.03.1809, syn Joachima i Kunegundy z Maślińskich.

4) Piotr Karwacki - ur. 27.06.1811 r.,
1811-02 - indeks, pozycja 59 w 1811 roku: Piotr Paweł Karwacki ur.27.06.1811, syn Joachima i Kunegundy z Maślińskich.

5) Antonina Karwacka- ur. 03.08.1821 r.,
1821-03 - indeks, pozycja 77 w 1821 roku: Antonina Karwacka ur. 03.08.1821, córka Joachima i Kunegundy z Maślińskich.

6) Balbuna Karwacka - ur. 26.03.1824 r.
1824-03 - indeks, pozycja 154 w 1824 roku: Balbina Maryanna Karwacka ur. 26.03.1824 (lub 28.03.1824), córka Joachima i Kunegundy z Maślińskich.

przesyłam wykaz potomków Magdaleny Karwackiej z Parzęczewa.
Wojciech Sołtyszewski (1784-07.05.1874) syn Macieja i Heleny
+ Magdalena z KARWACKICH - p/p siostra Józefy z Karwackich Sołtyszewskiej (1791-25.12.1870)

dzieci Wociecha i Magadaleny z Karwackich SOŁTYSZEWSKICH:
:
1. Antoni Sołtyszewski (1814-02.08.1889)
2. Wincenty Sołtyszewski (11.01.1822)
3. Stanisław Sołtyszewski (1825-po 1889)
+ Katarzyna Gosińska ( około 1826-przed 1857),ślub 08.10.184
+ Franciszka Kalkowska (1835)
3.1. Antonina Sołtyszewska (1851-05.03.1889) + Sylwester Sroczyński ( -po 1889)
3.2. Florentyna Sołtyszewska (1857-19.05.1889)+ Tadeusz Gosiński
3.2.1. Jan Gosiński (06.03.1886)
3.3. Ludwik Sołtyszewski (07.07.1866)
3.4. Jan Kanty Sołtyszewski (13.10.1870-25.12.1873)
3.5. Wincenty Sołtyszewski (17.11.1873-08.09.1874)
4. Marianna Sołtyszewska (1834-10.02.1889)+ Jan MAŚLIŃSKI (1830-po 1889)
5. Aniela Sołtyszewska (1840) + Józef Nowakowski (około 1838), ślub 08.02.1860

ZALOŻYCIELAMI GNIAZDA KARWACKICH w Parzęczewie byli Małżonkowie
Joachim KARWACKI i Kunegunda z Maślińskich ( ur. około 1785 r.) posiadali dzieci:

1) Andrzej Mikołaj KARWACKI - ur. 28.11.1804 r.,
2) Franciszek KARWACKI - 1805-11.05.1872 r.,
3) Józef Grzegorz KARWACKI - 03.03.1809 r.,
4) Piotr KARWACKI - ur. 27.06.1811 r.,
5) Antonina KARWACKA - ur. 03.08.1821 r.,
6) Balbuna KARWACKA- ur. 26.03.1824 r.

Kunegunda Karwacka z Maślińskich pochodziła z Parzęczewa, była siostrą Felicjana Maślińskiego i Anny z Duchatkiewiczów ( moich przodków). W okresie związku wyżej wspomnianych, rody Karwackich i Maślińskich żyły w dużej bliskości, w metrykach pojawiają się przemiennie, jako świadkowie i chrzestni. Nadal szukam korzeni Joachima Karwackiego.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RÓWNOCZESNIE W TYM SAMY CZASIE na drugim końcu Polski pojawił się dojrzały juz PAWEŁ KARWACKI (ur. 1733) zalozył rodzinę miał tutaj 3 synów: Andrzeja 1781, Urbana 1783 i JOACHIMA 1787.

Gniazdo Podlasie/Rossosz....
Dzieci Pawła Karwackiego z Rossosza:
1781 (1)ANDRZEJ KARWACKI (ur 1781) ojciec Sebastiana
1783 URBAN KARWACKI (ur. 1783) ojciec Łukasza ur. 1813) mąż Magdaleny:
24 kwietnia 1840 Urban Karwacki mąż (lat 55) i Łukasz Karwacki (l. 27) syn zmarłej oświadczyli że 20 zmarła Magdalena Karwacka l. 60 córka malżonkow Olszewskich.... pozostawiając po sobie owdowiałego męża Urbana Karwackiegi.....
1787 JOACHIM KARWACKI (ur 1787) ojciec Antoniego ur 1817

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

dzieci Joachima Karwackiego w Rossoszu
1817 (1) ANTONI KARWACKI (ur. 1817)
„USC1817 poz.23/str 6. Roku 1817 dnia 11 miesiąca czerwca....1817 stawił się SŁAWETNY JOACHIM KARWACKI, lat 30 na gospodarstwie w Rossoszu osiadły i okazał dziecię płci męzkiej urodzone w domu yego pod numerem 33 w dniu 10 czerwca 1817...... spłodzone z niego i Katarzyny ze Steckiewiczów lat 25 mającej jego małzoni; życzeniem jego jest nadac mu Imie Antoni; chrzestni Wawrzyniec Winczak lat 38 i Józef Połuba obydwu na gospodarstwie w Rossoszu osiadłych”

1819 SYLWESTER KARWACKI (ur. 1819)
„USC1819 . Roku 1820 dnia 1 stycznia stawił się SŁAWETNY JOACHIM KARWACKI, lat 32 na gospodarstwie w Rossoszu osiadły i okazał dziecię płci męzkiej urodzone w domu yego pod numerem 64 w dniu 30 grudnia 1819...... spłodzone z niego i Katarzyny ze Steckiewiczów lat 25 mającej jego małżonki; życzeniem jego jest nadać mu Imię SYLWESTERi; chrzestni Stefan Pasternik l. 29 i Marek Koropatnicki l. 45 obydwu na gospodarstwie w Rossoszu osiadłych”

USC 1838, poz. 2 sluby. 12 lutego 1838 o 9 rano w obecności Karola Ułasiewicza lat 45 i Stefana Pawłowskiego l. 47 zaszło religijne malżeństwo między SYLWESTREM KARWACKIM młodzieńcem lat 18, synem Joachima a panna KAROLINĄ córką Mateusza i Jadwigi z O.... Wieczorków; lat 17 liczącą

USC 1854, poz. 3 6 marca 1854 o godzinie 9 rano stawił się Mateusz Miczuk lat 45 i Jan Koptyniecki l. 40, oswiadczyli ... ze 5 marca 1854 o godzinie 5 wieczorem zmarła KAROLINA KARWACKA , lat 33 córka Mareusza i Jadwigi .....

USC 1854, 4 maja 1854 ślub SYLWESTRA KARWACKIEGO, wdowca po Karolinie z Wieczorków, lat 33 mającego syna Joachima i Katarzyny Karwackich z panną ZOFIĄ BUJNIK córką Karola i Agaty z Joze.... Bujników, przy rodzicach zamieszkała, lat 18.... w obecności Piotra Karwackiego l. 26 i Karola Wiernikowicza.

1822 ELŻBIETA KARWACKA (ur. 1822)
„USC1822 poz. 36/str 12. Joachim Karwacki l. 30 rolnik na gospodarstwie w Rossoszu zamieszkaly, okazał dziecko płci zenskiej urodzone w domu nr 34 w dniu dzisiejszym z niego i Katarzyny ze Steckiewiczów, l. 24 ... w przytomności Srefana Pasternaka l. 32 i Filipa Banaszewskiego l. 42 obydwu
na gospodarstwie w Rossoszu zamieszkałych i osiadłych.

1828 (1) PIOTR KARWACKI (ur. 1828)

1828 (2) MAGDALENA KARWACKA (ur. 1828)
21 maja 1828 stawił się Joachim Karwacki l. 37 rolnik na gospodarstwie w Rossoszu zamieszkaly, w obecnosci Stefana Pawłowskiego l. 38 i Filipa Bancerzewskiego l. 45 obydwu mieszczan i rolników w Rossoszu zamieszkałych i okazał dziecko płci zenskiej urodzone20 maja o godzinie 3 z niego i żony Katarzyny ze Steckiewiczów, 30 lat majacej, któremu nadano imie MAGDALENA. Chrzestni Stefan Baniłowski i Agata Mazurkowa.

1835 (2) APOLONIA KARWACKA (ur. 1835)
USC 1835, poz. 9/str.5 .. 5 lutego 1835 o 10 rano stawił się Joachim Karwacki l. 30 rolnik na gospodarstwie w Rossoszu zamieszkaly, w obecnosci Dominika Krecia l. 40 i Józefa Pasterniaka l. 36 obydwugospodarzy w Rossoszu zamieszkałych i okazał dziecko płci zenskiej urodzone4 lutegoo z niego i żony Katarzyny ze Steckiewiczów, 32 lat majacej, któremu nadano imie APOLONIA. Chrzestni Domnik Kraci i Elzbieta Osipowiczowa.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

A więc w tym samym czasie mamy dwie rodziny JOACHIMÓW KARWACKICH:

- w PARZECZEWIE JOACHIM KARWACKI (1780) i jego dzieci rodzone w latach 1804-1824

1) Andrzej Mikołaj KARWACKI - ur. 28.11.1804 r., z Kunegundy z Maślińskich
2) Franciszek KARWACKI - 1805-11.05.1872 r., z Kunegundy z Maślińskich
3) Józef Grzegorz KARWACKI - 03.03.1809 r., - z Kunegundy z Maślińskich
4) Piotr KARWACKI - ur. 27.06.1811 r., - z Kunegundy z Maślińskich
5) Antonina KARWACKA - ur. 03.08.1821 r., Kunegundy z Maślińskich
6) Balbuna KARWACKA- ur. 26.03.1824 r. , z Kunegundy z Maśłińskich

- W ROSSOSZU JOACHIM KARWACKI (1787) i jego dzieci rodzone w latach 1817 - 1835

dzieci Joachima Karwackiego w Rossoszu
1) 1817 (1) ANTONI KARWACKI (ur. 1817) z Katarzyny Steckiewicz ...
2) 1819 SYLWESTER KARWACKI (ur. 1819) z Katarzyny Steckiewicz
1838 ślub Sylwestra z Wieczorek Karoliną, która zmarła w 1854 roku
1854 ślub Sylwestra z Zofią Bujnik.
3) 1822 ELŻBIETA KARWACKA (ur. 1822) z Katarzyny ze Steckiewiczów
4) 1828 (1) PIOTR KARWACKI (ur. 1828)
5) 1828 (2) MAGDALENA KARWACKA (ur. 1828) z Katarzyny ze Steckiewiczów
6) 1835 (2) APOLONIA KARWACKA (ur. 1835) z katarzyny ze Steckiewiczów..

sa prawie rówieśnikami, po kim mieli to imie JOACHIM... po stryju, bracie Pawła z Rossosza czy mozę po dziadku obu Joachimów ??????

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
29.09.2011 10:35
KARWACCY aneks 31 a

KATARZYNA KARWACKA, pianistka z Moskwy wspomina Pradziadka
KATARZYNA KARWACKA, pianistka z Moskwy wspomina Pradziadka Andrzeja i Dziadka Jana Karwackich
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
" Na podstawie archiwalnych dokumentów były wydane książki o Karwackim, nawiązano kontakt z jego krewnymi, a w 2005 roku na Prospekcie Bohdana Chmielnickiego nawet był postawiony pomnik. Ale do gronu, jak mówią „doszły ręce, i tylko u obecnych władz są obiecana pomoc finansowa mecenatu i zasoby wykonawcze komunalnych służb.

Pierwszy raz byłam tutaj jak miałam około 10 lat, razem Tatą (Jerzy Karwacki - chirurg moskiewski) i Babcią, oni mi pokazali mogiłę pradziadka – wspomała przez mikrofon prawnuczka Andrzeja Wacławowicza Karwackiego, moskiewska pianistak Katarzyna Karwacka. To był nieduże wzgórze z krzyżem otoczony pięciu sosnami, które wtedy nie były takie wielkie i rozkoszne.

Na szczęście moja babcia – Katarzyna Sergiejewna Tubałowa-Karwacka bardzo sltupulatnie zebrała w archiwum rodzinnym dokumenty i zeznania o Andrzeju Wacławowiczu. I paraktycznie wszystko to zachowało się, mimo zmian miejsca. Jeszcze w zeszłym roku melitopolcy obiecali mi, ze grób będzie obudowany.

Bardzo przyjemnie, że ja mogę przyjechać i pokłonić się drogiemu człowiekowi . Ja poszłam do swojego Dziadka – młodszego syna Andrzeja Wacławowicza – on był pianistą – to już w prywatnej rozmowie Katarzyan Juriewna obwiesciłą dziennikarzowi „Industraiałki” – Ale wiecie dlaczego wcześniej o zasługach Karwackiego milczano ? Z tego powodu, że mój dziadek Iwan / Jan Andrzejewicz Karwacki, w 1920 roku wyemigrowął wraz z Białą Armią z Krymu do Turcji. Ale na przestrzeni 40 lat, z wyjątkiem lat brutalnego stalinowskiego reżimu, on korespondował z Babcią.
W Turcji on ożenił się drugi raz, ale córka z tego związku nie puściła go do Rosji, bała się ze zostanie w Ojczyźnie. Ale sama ona przyjeżdzała do nas do Moskwy, przywoziła mnóstwo fotografii, wtedy już dobrych, barwnych.

Katarzyno Juriewno jest u was młode pokolenie Karwackich – czy znają obi przodków, zachowują ich w pamięci ? Tak się złożyło, że u mojego starszego brata i u mnie dzieci nie ma. Póki co archiwum zachowuję ja...

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Przypomnijmy:
GENERACJA XVI
G XVI 1850
В семье
1.1) WACŁAWA Stanisławowicza KARWACKIEGO, zesłanego na Krym w 1832 roku 12 letniego syna 1) Stanisława Stanisławowicza Karwackiego (powieszony w 1832 roku za pomoc przywódcom powstania) /Василия Станиславовича и Елизаветы Ивановны (druga żona) было одиннадцать детей: W rodzinie Wacława Stanisławowicza Karwackiego i Elżbiety Iwanowny (druga żona) było 11 dzieci (1.1.1....11), pierwszym z nich był ANDRZEJ.
1.1.1.). ANDRZEJ KARWACKI; syn Wacława;Первый сын - Андрей родился в 1844 г. Он был врачом, Andrzej Wacławowicz był ożeniony z Darią IwanownaLjubińską, której rodzice byli samodzielnymi farmerami. Andrzej i Daria mieli dzieci:

GENERACJA XVII
G XVII 1880
1.1.1.1.ANDRZEJ KARWACKI s, Andrzeja, Андрей, Андрей Андреевич был
врачом, жил в Ленинграде, у него был Умер в Ленинграде перед Отечественной войной 1941- 1945 г.г. Umarł w Leningradzie przed Wojną Ojczyżnianą 1941-45 Andrzej syn Andrzeja, był lekarzem i mieszkał w Leningradzie, u niego byli:

GENERACJA XVIII
G XVIII 1910

1.1.1.1.1. SERGIEJ KARWACKI;syn. Andrzeja, сын
Cергей
1.1.1.1.2. IRENA KARWACKA, córka Andrzeja, и дочь
Ирина.

1.1.1.2. JAN KARWACKI /Iwan s. Andrzeja, Иван, Иван Андреевич окончил реальное училище, увлекался музыкой, журналистикой, свободно владел французским, английским и немецким языками. В 1920 г. уехал за границу. Его жена Екатерина Сергеевна Тубалова врач, участник Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. Умерла в 1988 г. Их сын

JAN/Iwan Karwacki, syn Andrzeja Wacławowicza, ukończył szkołe realną, zajmował się muzyka, dziennikarstwem, swobodnie władał francuskim, niemieckim i angielskim. W 1920 roku wyjechał za granice. Jego zona Katarzyna Siergiejewna Tubanowa lekarz, uczestnik wojny 1941-1945, zmarła w 1988 roku. Ich syn JERZY KARWACKI, lekarz-chirurg mieszkał w Moskwie, ożeniony z Larisą Aleksandrowna zmarł w 1980 roku, miał syna Andrzeja i córkę Katarzyne, którzy żyją w Moskwie;

GENERACJA XVIII
G XVIII 1910
1.1.1.2.1. JERZY KARWACKI, syn. Iwana Юрий
Иванович был врачом – хирургом урологом. Окончил 1-й Московский
Мединститут, участник войны , жил в Москве. Был женат на Ларисе
Александровн Юрий Иванович умер в 1980 г.

GENERACJA XIX
G XIX 1940
1.1.1.2.1.1.,ANDRZEJ KARWACKI s. Jerzego
Moskwa
1.1.1.2.1.2. KATARZYNA c. Jerzego Moskwa
. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TA LINIA WYGASA Andrzej i Katarzyna nie mają dzieci...

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

KARWACCY aneks 31 b

KARWACCY z Chersonu na Krymie

(Album w galerii)
Dr med. WLODZIMIERZ IWANOWICZ RIZNIK ponownie w Krakowie/ 29/30 kwietnia 2008 ponownie zawitał – będąc przejazdem do Wenecji i Rzymu - tym razem w towarzystwie żony, dr Włodzimierz Iwanowicz Riznik, autor wielu książek poświęconych pamięci KARWACKICH z Chersonu/Melitopolu na Krymie. Tym razem przywiózł dwie najnowsze:”Sredi piasków za szliachom Murawskim” Piotra Wasiliewicza Wolwacza oraz Zenina Gregeriewicza Dubrowskowo ( napisana koncem lat 80 tych, mogła się ukazać dopiero w 2007) oraz ogromne dwutomowe dzieło „ Prowisnik” Piotra Wolwacza i Włodimira Riznika już z tego 2008 roku. Oba dzieła poświęcone historii i dokonaniom rodziny KARWACKICH / KORWACKICH dla społeczności i gospodarki obszarów przed-Krymia, między Chersonem a Mellitopolem (patrz Galeria, str. 2 i str 1.). Zdumiewa pietyzm z jakim kultywuje się pamięć o tej Rodzinie na Krymie, wywodzącej swój ród z Krakowa. Toteż Gości tutaj zatrzymała ich ciekawość korzeni Karwackich i korzeni Polski, w grupie Polaków, Ukraińcow, Rosjan, katolików, prawosławnych, ateistów pod przewodnictwem nowego proboszcza Metlitopolskiej Parafii ks. Adama G. Wielkie uznanie dla jego działalności, nie tylko prowadzi budowę pierwszego katolickiego Kościoła w Melitopollu, ale organizuje życie w poszanowaniu tradycji całej miejscowej społeczności.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
LINIE po Wacławie

0) *Wacław Stanisławowicz Karwacki

Jeden z synów straconego w 1832 roku Stanisława Stanisławowicza Karwackiego z Krakowa, WACŁAW STANISŁAWOWICZ, jako 12 latek przedostał się z kupcami do byłej Noworosji, południowej Ukrainy, do miasta Cherson. Tam podjął pracę… Punktualność i umiłowanie pracy sprzyjało jego karierze w służbie, w której doszedł poborcy podatków, a trochę później do……..stopnia pułkownika służb sądowych armii rosyjskiej. Z pokolenia na pokolenie Karwaccy przekazywali sobie rodzinny herb w postaci płynącego białego łabędzia z 8 ramienna gwiazda nad jego głową (odmiana herby Łabędź ???). Wyobrażony on był na herbowej pieczęci i na metalowej pieczątce do pieczetowania poczty. Wacław Stanisławowicz główne relikwie swojego rodu przed śmiercią przekazał swojemu synowi Grzegorzowi Karwackiemu. Grzegorz Wacławowicz Karwacki przed masowymi represjami 1930 roku i jego druga żona Elena Nikołajewna zakopali te rodzinne relikwie w byłym swoim sadzie w Melitopie. Z czasem miejsce ukrycia zostało utracone a wraz z nimi pieczęć i pieczątka. Wacław Stanisławowicz w tym okresie – 1865 - zajmował stanowisko kolegialnego assesora, pomocnika sądu, a w następnych latach miał stanowisko sztabskapitana, w 1884 w Armii Rosyjskiej był już majorem, a potem podpułkownikiem, pułkownikiem służb sądowych armii. Jego żona Elżbieta Aleksandrowna zajmowała się wychowaniem dzieci, a rodzina była duża. W rodzinie Wacława Stanisławowicza i Elżbiety Iwanowny (druga żona) było 11 dzieci.

Dzieci 0)* Wacława Stanisławowicza i Elzbiety Iwanowny z Chersonu:
1) ** Andriej Wacławowicz Karwacki (1844-1907) ożeniony z Darią Iwanowną Ljubinska, (1856-1938);synowie ,Andrzej Andriejewicz, Iwan Andriejewicz, Dymitr Andriejewiczr Wasilij Andriejewicz KARWACKI
2) ** Jan Wacłwowicz Karwacki
3) ** Waclaw Wacławowicz Karwacki
4) ** Mikołaj Wacławowicz Karwacki
5) ** Siergiej Wacławowicz Karwacki (1861 – 1929) ożeniony z Anną Nikołajewną Timaszewą, ich Córka Eugienia Siergiejewna (Zenia) Karwacka
6) ** Grzegorz Wacławowicz Karwacki (22.XII.1865-22.XII.1933), pierwsza żona Olga Aleksandrowna Aleksandrowa, ich dzieci Elzbieta Gregoriewna (zm. 1977), Wiktor Gregoriewicz (zginął 1921), Ewgenij Gregoriewicz (zginął 1921) Aleksij Gregoriewicz (12.VI.1903-24.IV.1964); druga żona od 7.09.1923 Elena Nikołajewna Lukiaczenko, ich synowie Nikołaj Gregoriewicz (1925) i Borys Gregoriewicz (1929) KARWACKI
7) ** Anastazja Wacławowna Karwacka
8) ** Olga Wacławowna Karwacka
9) ** Elżbieta Wacławowna Karwacka
10) ** Helena Wacławowna Karwacka
11) ** Konstantyn Wacławowicz Karwacki
User.php::374 -> User EVERYBODY is NOT owner of album 'Karwacki-Cherson-Melitopol'

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
29.09.2011 10:40
KARWACCY aneks 32
wątek księżniczki wegierskiej

W Chersonie kultywowali tradycje ozenku z ksiezniczką wegierska, siostra króla Macieja Korwina.. Taki mariaz miał miejsce u Pileckich z którymi jurajscy (Pilica, Pilcza, Mirów) Karwaccy byli spowinowaceni.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Mikołaj PILECKI najprzód kasztelan Bełski, którego opiekunem swoim uczynił Hieronim Jarosławski, co aprobował listem swoim Zygmunt I. Król Polski, in MS. Petricov. dalej wojewoda Bełski 1515. na liście tegoż Króla danym familii Krupków in MS. Cracov. na ostatek wojewoda Sandomierski 1523.

Stanisław PILECKI, któremu do śmierci Zygmunt Król puścił był starostwo Grodeckie, in MS. Petricov. &middot; żona jego Katarzyna Węgierka z książąt Węgierskich (CZY SIOSTRA króla MACIEJA KORWINA), co o niej opowiada jej nagrobek w Pilcy, Starowol. in Monum. umarł 1527. w Pilcy pogrzebiony. (UWAGA WYWOD KRYMSKI KARWACKICH od siostry Macieja Korwina)

JAN III PILECKI Tegoż roku tamże wszedł do grobu Jan starosta Lubelski i Parcowski, ten gdy Moskwa Orszę rzekę, z drugiej strony brzegu, osiadła, i przystępu naszym broniła i przewozu, zbrojny z ludźmi swymi na drugi brzeg przepłynąwszy, na nieprzyjaciela uderzył. Orichov. in Quincunce.

Mikołaj PILECKI kasztelan Lwowski 1537. r.
Stanisław PILECKI tegoż czasu podkomorzy Przemyski, podpisał list Zygmunta I. dany miastu Lwowskiemu, był to [str. 308] syn Jana starosty Lubelskiego i Parcowskiego z Barbary Oleśnickiej. Paproc. pod herbem Topór, fol. 48. pisze o nim Bielski fol. 566. w roku 1529.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
29.09.2011 10:46
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

KARWACCY aneks 33

klaryski i franciszkanie Karwaccy
klaryski i franciszkanie Karwaccy
przez o. W. Koc Czw Paź 12, 2006 7:59 pm
UWAGA: w zakonie były też córki Macieja i Zuzanny Karwackich z Karwacza w I pol. XVII wieku:
EUFROZYNA ELZBIETA KARWACKA (w Bydgoszczy)
REGINA KARWACKA (Nieswież - jma swoje epitafium w katedrze w Oliwie)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

KSIĘGA ZMARŁYCH POLSKICH PROWINCJI OJCÓW FRANCISZKANÓW -

Indeks według miejsca śmierci
Data smierci Miejsce

19.VIII. 1710 Radomsko O. Franciszek Karwacki
11-10 - 1710 Poznań O. Antoni Karwacki
13-03 - 1711 Poznań O. Bonawentura Karwacki
3-IV-1924 Lwów O. Prowincjał Alojzy Leopold Karwacki
o. W. Koc

Leopolda Karwackiego
Ojciec Prowincjał Karwacki Leopold Alojzy (12 grudzie?1866 - 1924), franciszkanin, historyk. Urodził sie w Dobromilu k. Przemyśla. Szkole podstawowej ukończył we Dobromilu. Do gimnazjum uczęszczał w Przemyslu i we Lwowie. W 18 roku ?życia wstąpił do franciszkanów konwentualnych. Studia filozoficzno - teologiczne odbył w kolegium jezuickim w Krakowie. Wyświęcony na kapłana w 1889 r. Od 1894 r. był przełożonym klasztorów: w Sanoku, Jasle, Krośnie, Krakowie i Kalwarii Pacławskiej. Od 1918 r. az do śmierci był prowincjałem prowincji małopolskiej ZMARŁ 3 kwietnia 1924 we Lwowie.. Wszędzie jako przełozony prowadził prace restauratorskie i nowe budowy. W 1910 r. wybrano go do Wydziału Towarzystwa Opieki nad Polskimi Zabytkami w Krakowie. W latach 1900 - 02 uczył łaciny, spiewu i prowadzi? chór w gimnazjum w Jaśle. Po ukazie tolerancyjnym z 1905 r. wyjechał z misjami i rekolekcjami do Królestwa Polskiego. Uporzadkował archiwa klasztorne w Sanoku, Krosnie, Przemyslu, Horyńcu, Krakowie, Kalwarii Pacławskiej i Lwowie. Uporządkował i skatalogował biblioteki klasztorne: w Krakowie, Sanoku, Krosnie, Jaśle, Kalwarii Pacławskiej, Lwowie i Haliczu. Interesował się historia polskich franciszkanów. W 23 tomach zebrał materiały do dziejów 110 klasztorów. Jego dorobek naukowy pozostał w rękopisach w archiwach klasztorów franciszkakskich w Krakowie, Sanoku i Kalwarii Pacławskiej. Zmarł we Lwowie 3 IV 1924 r.Ks. Jan R?b, S?ownik biograficzny wybitnych ludzi jasielskiego, /praca w maszynopisie/.
notka biograf..

przez admin Czw Mar 29, 2007 4:54 pm
3 kwietnia 1921 r. we Lwowie zmarł o. Alojzy Karwacki OFMConv; wybitny historyk; przez długie lata sprawował urząd przełożonego w domach prowincji; był prowincjałem od r. 1918. Jego pasją była historia Zakonu franciszkanów; napisał m.in. "Materiały do historii Prowincji i Konwentów OO. Franciszkanów w Polsce, Litwie i Rusi"; "Pamiętniki X. Alojzego Karwackiego franciszkanina od czasu wstąpienia do zakonu w 1883, a spisywane od r. 1902"; "Sławniejsi franciszkanie w Polsce, ich życiorysy i dzieła...

Album w galerii

3 kwietnia 1924 r. we Lwowie zmarł o. Alojzy Karwacki OFMConv; wybitny historyk; przez długie lata sprawował urząd przełożonego w domach prowincji; był prowincjałem od r. 1918. Jego pasją była historia Zakonu franciszkanów; napisał m.in. "Materiały do historii Prowincji i Konwentów OO. Franciszkanów w Polsce, Litwie i Rusi"; "Pamiętniki X. Alojzego Karwackiego franciszkanina od czasu wstąpienia do zakonu w 1883, a spisywane od r. 1902"; "Sławniejsi franciszkanie w Polsce, ich życiorysy i dzieła...
User.php::374 -> User EVERYBODY is NOT owner of album 'Franciszkanie-Karwaccy'

Created on 03/30/07, last changed on 02/05/09.

List z Nieszwy
48
Do O. Alojzego Karwackiego
Oryg.; rkeps AN. Pi?? kart dwustr. zapis.
Nieszawa, 16 VIII 1921
P[ochwalony] J[ezus] Ch[rystus]
Najprzewielebniejszy Ojcze Prowincjale
W my?l listu N. O. Prowincja?a z 12 VII by?em w Toruniu w sprawie S?ugi Bo?ego Jana ?obdowczyka [a] i przekona?em si?, i? jest on tam tak zapomniany, ?e ani proboszcz pofranciszka?skiego ko?cio?a, ani zakonnice, ani inny proboszcz (naprzeciw zakonnic) nic o nim powiedzie? nie mogli. Ten ostatni radzi? zwróci? si? do sekretarza biblioteki Towarzystwa Naukowego, którego jednak nie zastali?my (towarzyszy? mi o. Alfons) w domu, a okoliczno?ci nie pozwala?y nam na dalsze poszukiwania.
Wróciwszy do klasztoru, znajduj? w "Manuale dei Novizi" etc. (L. Caratelli [1] M[inistro] G[enerale]), w rozdziale "'eligiosi morti in fama di santita" w wieku XIII l[iczba] 52:
"B.Giovanni Loberdank di Thorn, prussiano; † 9 ottobre 1264 a Culma, e quivi sepolto nella nostra chiesa, dai luterani poi profanata insieme al corpo del beato (Wadding)" [2]. - Zapewne to on; wedle Waddinga [3] wi?c jest ju? blogos?awionym, a spoczywa? w Che?mnie, gdzie protestanci jego cia?o wraz z ko?cio?em sprofanowali. Czy?by wi?c nie by?o po nim ?ladu? Kasa konwentu przewiduj?ca restauracj? (dach) nie pozwala mi na dalsze badanie sprawy w Che?mnie.
Z okazji prymicji o. Alfonsa w stronach rodzinnych, przy których asystowa?em, odwiedzi?em te? trumn? Czcig[odnego] O. Rafa?a Chyli?skiego i stwierdzi?em, ?e na miejscu nie robi si? nic dla jego sprawy. Z pocz?tku mówi? o. gwardian [4], ?e pracuje dla grzeszników, a nie dla ?wi?tych, ale potem okaza? szczere zadowolenie, gdym wspomnia?, ?e pomy?l? o wydrukowaniu karteczki z biografijk? S?ugi Bo?ego. Inni ojcowie i bracia ch?tnie podchwycili my?l wspó?dzia?ania w zbieraniu wiadomo?ci o ?askach otrzymanych za po?rednictwem Czcig[odnego] O. Rafa?a. O. Edwarda poprosi?em o zbieranie ?wiadectw w tym wzgl?dzie z podpisami tych, którzy widzieli lub s?yszeli powy?sze fakty.
Niniejszym za??czam biografijk? Cz[cigodnego] O. Rafa?a pióra o. Alfonsa [5], którego na to do Nieszawy zwabi?em, z pro?b? o pozwolenie wydrukowania w formacie podobnym do kartki Gemmy [6]. - Mo?e we Lwowie jest ?adniejszy obrazek Cz[cigodnego] O. Rafa?a? Co do nak?adu, to w "Ksi?garni Powszechnej" wzgl?dnie "Drukarni Diecezjalnej" mówiono mi, ?e nak?ad karteczki (jak Gemmy) w 20 000 egz. wypad?by po marce za egzemplarz, w mniejszej ilo?ci dro?ej. S?dz?, ?e 20 000 egzemplarzy przy odpowiedniej akcji reklamacyjnej rozesz?oby si? pr?dko, Mo?na by te? zapozna? z Cz[cigodnym] O. Rafa?em naszych Polaków w Ameryce, w Rumunii, a mo?e i w innych krajach.
Zdaje mi si?, ?e dla sprawno?ci akcji dla rozszerzenia czci naszych Polaków-franciszkanów konieczna by by?a "Kasa Postulacji", gdy? inaczej stan finansowy konwentu kr?puje, opó?nia i parali?uje dzia?anie; zreszt? jeden konwent nie móg?by pokry? kosztów pracy nad wszystkimi naszymi S?ugami Bo?ymi; jest ich bowiem wedle wzmiankowanego "Manuale" do 25 (licz?c zbiorowe [pozycje] za jedn? [7]. ?ród?em dochodu dla niej by?yby wzgl?dne publikacje i ofiary wiernych, pos?u?y?aby ona tak?e do pokrycia kosztów beatyfikacji i kanonizacji. Kasy tera?niejsze (np. w ?agiewnikach) s? bezczynne, bo nikt si? ?ywiej tym nie zajmuje.
Najlepiej za? mo?e by by?o, ?eby w naszej prowincji by? jeden ze starszych, do?wiadczonych a energicznych ojców wyznaczony na formalnego "postulatora prowincjalnego". Obowi?zkiem jego by?oby zaj?? si? szczerze wszystkimi naszymi S?ugami Bo?ymi, stan wszystkich spraw dok?adnie zbada?, trudno?ci pozna? i usuwa?, ca?? akcj? planowo, systematycznie, umiej?tnie, a energicznie prowadzi?, ewentualnie przeprowadzi? proces diecezjalny (kan. 2038 - 2064), postulatorowi naszemu w Rzymie przygotowa? materia? krytyczny i uporz?dkowany, a nawet ?ywym informowaniem si? o stanie i przebiegu sprawy pobudza? go do "nieodk?adania spraw naszych" [por. Syr 5, 7]. Oczywi?cie, ?e W?osi mog? si? oby? bez prowincjalnego postulatu, gdy? postulator gen[eralny] (obecnie arc[biskup] Jaquet) i wicepostulator (o. mag[ister] Laner) sam zje?d?a na miejsce, bada ?wiadków, przygotowuje biografie itd.; do nas jednak ?aden z nich nie przyjedzie, bo droga daleka i kosztowna. Tym mo?na by tak?e wyt?umaczy? fakt, ?e obecnie przeprowadzono "confirmatio cultus" [8] W?ocha, (tercjarza z czasów ?w. Franciszka) [9]; sprawa O. M[magistra] Bonawentury Fasaniego [10] stoi (jak mi mówi? wicepostulator) dobrze; jakiej? zakonnicy [11] (zdaje si? W?oszka), której biografi? o. Wicepostulator napisa?, rokuje dobre (o ile pami?tam) nadzieje itd., a nasze sprawy czekaj? zmi?owania.
S?ysza?em czasem, ?e nie ma cudów, ale tylko mo?e my niewiele o nich wiemy; mówiono mi bowiem, ?e np. w ?agiewnikach ksi??a (zapewne ?wieccy) zignorowali niewiast?, która przysz?a donie?? o ?asce otrzymanej za przyczyn? Cz[cigodnego] O. Rafa?a. Po takiej próbie inni ogranicz? si? na prywatnym podzi?kowaniu Bogu i S?udze Bo?emu. Nasi zreszt? s? niewiele znani, wi?c te? i ma?o kto ich wzywa.
Oczywi?cie, ?e taki postulator musia?by prowadzi? ?yw? korespondencj? tak z miejscami, gdzie znajduj? si? groby naszych S?ug Bo?ych, jak te? i z postulatorem naszym w Rzymie, a i nieraz osobi?cie si? przejecha?, co poci?gn??oby niema?e wydatki, na pokrycie których konieczna by by?a odr?bna Kasa postulacji, z obrotu której jak i z ca?ej swej dzia?alno?ci sk?ada?by on corocznie przed ka?dorazowym N. O. Prowincja?em lub co pó?tora roku przed kapitu?? wzgl?dnie kongregacj? (albo co 3 lata) sprawozdanie (zale?nie od czasu urz?dowania). - Ko?cowe s?owa biografijki umieszczone w nawiasie przewiduj? ewentualne ustanowienie prowincjalnego postulatu ze sta?? siedzib?.
Mo?e s? to utopie m?odej fantazji, ale mi si? zdaje, ?e w ten sposób sprawy naszych S?ug Bo?ych posuwa?yby si? szybko naprzód (o ile to b?dzie Bo?? Wol?), a kto wie, ile szczerych powo?a? rozbudzi?by rozg?os ich cnót i czci w?ród polskiej m?odzie?y. - A mo?e by N. O. Prowincja?, je?eli to uwa?a za stosowne, wspomnia? o tym na kapitule?
Z pro?b? o serafickie b?ogos?awie?stwo
br. Maksymilian M-a Kolbe
[Adres na kopercie] Najprzewielebniejszy / Ojciec Prowincja? / Ks. Alojzy Karwacki / w klasztorze OO. Franciszkanów / we Lwowie
[Stempel pocztowy] Nieszawa 16 VIII 21; R Nieszawa nr 172
[Nadawca] O. Maksymilia M-a Kolbe / OO. Franciszkanie / Nieszawa / (Z[iemia] Warszawska).


o. Wojciech Karwacki
przez z arcjiwów Wto Paź 24, 2006 10:09 am
1670 – Ojciec WOJCIECH KARWACKI, franciszkanin :W ciągu trwającego niemal rok procesu, który rozpoczął się 8 czerwca 1629 zbierano dowody potwierdzajace odwieczność kultu Kingi... O przspieszenie beatyfikacji prosili w Rzymie królowie z dynastii Wazów, synod biskupów w Warszawie w 1634, a takze królowie Władysław IV i Jan Kazimierz..... nie odniosły skutku. Dopiero wsławiony pod Wiedniem...król Jan III Sobieski otrzymał od Stolicy Apostolskiej polecenie, aby przeprowadzic proces w sprawie kultu Kingi. Rozpoczął sie on 1 marca 1684 roku pod przewodnictwem wyznaczonego przez papieza delegata biskupa Miko?aja Oborskiego (Uwaga: rodzina spowinowacona z Karwackimi w Karwaczu). Nad przebiegiem czuwał nie należący do Trybuna?u beatyfikacjnego franciszkanin o. Walerian Gutowski, który był patronem i prokuratorem starosadeckich klarysek...... Po zakończeniu prac (w 1687 roku) Komisja mianowała swoim posłańcem FRANCISZKANINA OJCA WOJCIECHA KARWACKIEGO, KTÓRY UDAŁ SIĘ DO RZYMU ze zgromadzona dokumentacja, dołączajac do niej listy Króla Jana III Sobieskiego i polskiego Senatu, zawierajace prośby o szybkie dokonanie beatyfikacji... sta?o si? to ostatecznie 10 czerwca 1690 roku....
z arcjiwów


Leksykon zakonnic polskich
przez admin Śro Gru 06, 2006 7:19 pm
Ukazał się 2 tomowy leksykon zakonnin polskich... t.1 obejmuje ziemie zachodnie i północne, t. 2 południe i wschód.

w t. 1 wspomniane sa:
EUFROZYNA . siostra Elzbieta KARWACKA klaryska w Bydgoszczy, córka Macieja h. Łabędź Karwackiego na dobrach w ziemiach ciechanowskiej i nurskiej.
KATARZYNA KARWACKA zmarła w Reszlu w 1711,
N. KARWACKA, siostra Marianna klaryska w Śremie zm. 28 czerwca 1738 roku.

w t. 2 nie ma Karwackich, sa liczne KARWICKIE ....
Ostatnio edytowany przez admin, Czw Mar 29, 2007 5:05 pm, edytowano w sumie 1 raz
admin
Góra


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
30.09.2011 10:41
Aneks 34 a

Przybyszewski w Pękowicach i inne notatki krakowskie

Anna Babryś "Salony Krakowskie"..w oparciu o S. Helsztynskiego ( Meteory Młodej Polski) pisze o konfuzji popelnionej przez St. Przybyszewskiego w czerwcu 1899 r. Kraków i jego okolice schyłku XIX wieku potrafiły wybaczać niejedno zachowanie - powiedzmy "chwile zapomnienia" - ale trudno było przyjąć takie przeprosimy:

" DRODZY PAŃSTWO ! JEST MI NIEZMIERNIE PRZYKRO, ŻEM SIĘ U PAŃSTWA UPIŁ - WYBACZCIE MI ŁASKAWIE, ALE NA TLE MOJEJ GORĄCZKI, KTÓRA MNIE OD TRZECH TYGODNI USTAWICZNIE TRAPI, DZIEJĄ SIĘ WE MNIE NIEOBLICZALNE RZECZY. ZUPEŁNIE SIĘ Z MOIMI SIŁAMI OBLICZYĆ NIE UMIEM. RAZ JESZCZE PRZEPRASZAM JAK NAJMOCNIEJ I RAZ JESZCZE DZIĘKUJĘ ZA SERDECZNŚĆ I KOCHANĄ GOŚCINNOŚĆ. SZCZERY SERDECZNY UŚCISK DŁONI. Stanisław Przybyszewski"

List ten został wysłany (Kraków, 26 czerwca 1899) do państwa Greyberów (ALEKSANDRA i WANDY z Karwackich GREYBERÓW - siostra dziadka Antoniego; córka Sebastiana i Emilii z Kosickich Karwackich) do Pękowic pod Krakowem. Jak podaje S. Helsztyński Adresaci prowadzili w posiadłości swojej tzw. salon, w którym przyjmowali świat artystyczny i kulturalny ówczesnego Krakowa. Zbierało się tutaj towarzystwo zjeżdżające na specjalne literacko-artystyczne spotkania. Gorączka, która tym razem spowodowała u pisarza stan "głebokiego upojenia" to właśnie rozpoczęty romans z Jadwigą Kasprowiczową, żonę przyjaciela. S. Helsztyński mówi jednoznacznie: " Aluzja do romansu pisarza z Jadwigą Kasprowiczowa trwającego od 5 czerwca 1899"

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

O Pałacu (a potem po I wojnie jego przyziemiu) w Pękowicach jako miejscu spotkań bohemy krakowskiej wpominał Sędziwy Pan Kornecki (rocznik 1920) spotkany na Rakowicach:

"28 pażdziernik 2005, piękne słoneczne popołudnie idziemy z Anią na grób dziadka Tadeusza, wcześniej zatrzymujemy się u Babci Janiny Karwackiej, a dalej zmierzamy do grobowca prapradziadka (dla Ani o jedno pra- więcej) Ludwika Kosickiego, a obok grobowiec jego starszych córek Knowiakowskiej i Krywultowej z rodzinami. Przed grobowcem Dziadka Kosickiego stoi postawny, wysoki Pan. Pozdrawiam i zapytuje kogo odwiedza. W odpowiedzi słyszę, ze przyjaciela z młodości Janka Mitarskiego.

Przedstawiam sie, jako kuzyn Janka, jego Babka Wanda Karwacka była siostrą mojego dziadka Antoniego ze Skały). Pan Kornacki (lat 85, o 3 miesiace starszy od papieza Jana Paw?a II) wspomina Janka Mitarskiego z Liceum, razem chodzili do Kochanowskiego. Mał zywo w pamięci radosne pobyty w Pękowicach u Mitarskich.Mówi: " Pękowice należały do Aleksandra i Wandy z Karwackich (siostry mojego dziadka) Greyberów, były bardzo chętnie odwiedzane przez towarzystwo z Krakowa i okolicy. Piekny pałac z wieżyczkami juz w 1 914 roku został zburzony przez Austriaków dla oczyszczenia pola ostrzału z linii umocnień fortowych. Greyberowie mieli dwoje dzieci syna (póżniej dyrektora Liceum w Łodzi) oraz córkę Anielę. Podczas pobytu w Paryżu i na Riwierze w Anieli zakochał się młody malarz Wilhelm Mitarski, ze Lwowa .. uczeń Malczewskiego. Z czasem Pękowice stały sie gniazdem Mitarskich, Anieli Greyber i Wilhelma Mitarskiego oraz ich syna Jana. Po I wojnie w Pękowicach nie odbudowano Pałacu, a jedynie dzwignięto piwnice i nakryto dachem. To domostwo było gniazdem rodzinnym Mitarskich do 1945 roku, chętnie i licznie odwiedzanym przez przyjaciół " - a wśród nich p. Korneckiego. Aleksander i Wanda z Karwackich Greyber zamieszkali już w Krakowie przy al. Słowackiego 16, zostawiając młodym Pękowice (do spółki z bratem Greyberem w Łodzi)....

W Pękowicach na balach bywała moja Babcia Wanda Wawrykiewicz z Iwanowic (jeździli na bale 3 saniami), tam pewnie poznała mojego dziadka Antoniego Bolesława Karwackiego, brata właścicielki pałacu w Pękowicach Wandy Karwackiej-Greyber.

Teraz po latach te wspomnienia przed grobowcem Ludwika Kosickiego, jego teściów Jerzego Samuela i Zuzanny Bandków, wnuczki Ludwika (po córce Emilii Karwackiej) Wandy Karwackiej-Greyber i jej mężaa Aleksandra Greybera, prawnuczki Anieli Greyber-Mitarskiej i jej męża Wilhelma Mitarskiego oraz ich syna - praprawnuka Ludwika Kosickiego - Jana Mitarskiego, znanego psychiatry krakowskiego.

Piękne spotkanie... oby więcej takich.....!"

W tym roku (2006) w Dzień Zmarłych też miałem przyjemność spotkaz i powitać ukłonem Pana Korneckiego z wnukiem na Rakowicach. Znakomita kondycja...

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

spotkania...
....i dzisiaj 8 grudnia 2006 na świątecznym Kiermaszu na Rynku Głównym dostrzegłem Pana Korneckiego. Z zaciekawieniem spacerował (z załozonymi z tyłu rękoma) i oglądał ekspozycje straganów, w znakomitej postawie ( bardzo przystojny)... Dobry Rocznik 1920 !!!

Tak pięknie wspominał babkę swojego kolegi Janka Mitarskiego Wandę Karwacką-Greyber z Pękowic, ale mająca też (pałac w Pękowicach zrujnowano na polecenie Austriaków na poczatku I wojny) mieszkanie przy al. S?owackiego 16. Była siostrą mojego dziadka Antoniego, ale także Stanisława Karwackiego (kilkanascie lat młodszy od Wandy) w okresie 1900-1945 znanego farmaceuty krakowskiego. Wcześniej w gimnazjum dzielił ławke ze Stanis?awem Wyspianskim...., który pewnie też bywał w Pękowicach u Greyberów. Aleksander Greyber zawodowo a Wanda Karwacka-Greyber towarzysko byli bardzo aktywni w środowisku Bohemy krakowskiej przełomu XIX/XX wieku, Bohemy "młodopolskiej"

Jako dziecko 7-10 letnie pamiętam częste wizyty z moja Mama u Pani Chmurskiej, u córki Stanisława Wyspiańskiego. Skąd się znały ? Nie wiem....Mama sporo wiedziała o Rodzinie Wyspiańskich, także o Pani Wyspianskiej chyba z Węgrzec, o ich synu ?! Pamiętam dobrze salon w domu na rogu Karmelickiej i Dunajewskiego (nad obecnym Rossemanem, ale od strony Karmelickiej - wyglądałem oknem na ulicę) i bardzo dystyngowaną Pania Chmurską, bardzo Krakowską.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

krakowskie tradycje po II Wojnie
Mimo katastrofy społecznej po II wojnie światowej towarzystwo krakowskie kultywowało nawyki towarzyskie. Nalezało do nich między innymi bywanie w Teatrze Miejskim (im. J.Słowackiego) na wszystkich premierach. Służyły temu stałe rezerwacje loży, mój Ojciec - po wojnie jako drobny kupiec przy ul. Sławkowskiej - miał zawsze do dyspozycji loże nr 6 na parterze lub 12 na I piętrze. Cała rodziną bywaliśmy na spektaklach lub gościnnych występach. Pamiętam fantastyczny występ Zespołu Chińskiego w 1951 roku entuzjastycznie przyjęty przez Kraków. Bylo "Wesele" Wyspiańskiego, " Śluby Panieńskie" i "Zemsta" Fredry, ale przede wszystkiem dla nas dzieci (5-9 lat) komedie Michała Bałuckiego: "Polacy nie gęsi a swój język mają", "Grube Ryby" z udziałem 100-letniego Ludwika Solskiego i Ireny Solskiej. Michał Bałucki był zaprzyjażniony z rodziną Karwackich, jeden z nich był chrzestnym Bałuckiego. W ramach tej przyjąźni popełnił "niewybitną sztukę "KARWACCY" o nuworyszowskiej rodzinie baronowskiej Karwackich. Grali w niej też państwo Solscy. Z rozbawieniem wspominam....:" oczywiście byliśmy na premierze w loży numer 6 na parterze. Na widowni mnóstwo znajomych .. min. dyrektor szkoły N z rodziną, dr M (brat kanclerza Kurii) z rodziną, i inni kierując w naszym kierunku wyrazy pozdrowień i atencji. Rodzice całkiem naturalnie to przyjmowali. Hahahaha....." Sztuka była bardzo marna, nie wiem (miałem pewnie 6-7 lat) czy miała 3 przedstawienia..... ? Ale Klimat społeczny i kulturalny Krakowa - rok 1951/2 - był wyborny... jak w XIX wieku.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

"zawał.. liło mnie"
Z piątku na sobotę 16/17 grudzień (2007)dopadło mnie....Niby nic lekkie młodlości, ból w śródpiersiu.. bezsenność... zmaganie się z niedyspozycją przez 5 godzin (od 1 do 6 w nocy), przygotowywanie się na każdą okoliczność. W końcu telefon do Ani .. i jej prośba o wezwanie pogotowia. Robię to po raz pierwszy w zyciu.. 999... Miła Pani .. czemu tak póżno.... Po kwadransie ekipa ratownicza, 3 konkretnych panów.. EKG - jest zawał, nitrogliceryna, krew i morfina i jazda do karetki...(w miedzyczasie dociera Ania). Spokojnie cały czas kontakt z Ratownikami, Wspaniali, Sympatyczni faceci....

Śniadeckich.. Sympatyczny Personel Medyczny.... kolejne EKG... zaczopowane tętnice, czy zgadzam sie na koronografię... konieczna ? no cóż 4 podpisy.. 8 tabletek kontrastu i jazda na I Klinikę Kardiologii CM UJ Kopernika 17, spokojnie, sympatycznie i życzliwie... Sala operacyjna .. stół.. "Dobiera się" do mnie młody niespełna 30-letni lekarz (dr n..med. Michał Zabojszcz - doktoryzował sie w Anglii).. nie tracąc kontaktu słownego ze mna przeprowadza mi zabieg koronografii (I etap jak się okaże). Generalnie zaczopowało mi tętnice (druga jest też zwężona na 7-80 %), 1,5 godziny czyszczenia stent opatrunek i na OIOM..... czas na analizę sytuacji.....!!

Ostatni raz byłem w szpitalu 1 listopada 1987? roku na "białej chirurgii) u prof. Juliana Aleksandrowicza "Twardego" (przez Jego ostatnie 2 lata traktował mnie jako swojego sekretarza; wspólnie z nim zakładałem Polskie Towarzystwo Magnezologiczne), to było kilka dni po operacji.. kilka mieśięcy przed Jego śmiercią. Dyktował mi referat na konferencję w Szczecinie, a jednocześnie powracał do wspomień, ocen i refleksji z całego życia. Tak było zawsze w ostatnich latach, na każdym spotkaniu u Państwa Profesorostwa przy ul. Zamenhoffa, zawsze przy herbatce i pishingerze Profesorowej, Pani Marii... Teraz jestem pod Kopernika 17, w skrzydle vis a vis Kilniki Hematologii prof. Juliana Aleksandowicza, miejscu wieloletniej pracy Tego Wybitnego lekarza i filozofa...

Ale miejsce to znam także jako 9 letni chłopiec, ten dziedziniec pomiędzy skrzydłami z pięknym francuskim ogrodem poniżej tarasu. Dokładnie tutaj gdzie dzisiaj trafiłem - ostatni raz widziałem swojego Ojca, wyszedł do mnie do hollu w szlafroku..... już więcej Go nie widziałem, wkrótce 30 września 1954 roku zmarł.....

Po 50 latach znowu tutaj jestem, po raz pierwszy w szpitalu jako pacjent.... Patrzę na wszystko jakbym "wyszedł z siebie" ! Gdzie jestem ? W I Klinice Kardiologicznej Pani Profesor Kaliny Kaweckiej-Jaszcz w rękach dra Adama Michała Curyło i Zespołu Jego Asystentów i Współpracowników na OIOM. Cudowni, kochani ludzie ci Ratownicy, Lekarze, Pielęgniarki z Intensywnej Opieki Medycznej. Polubiłem te dziewczyny i kobiety ... To był mój pierwszy w życiu pobyt w szpitalu, jestem zachwycony poziomem opieki i staraniami personelu medycznego. Chyba miałem szczęście, że trafiłem do dobrej Kliniki ( w Krakowie jest 6 kardiologicznych Klinik).....

Pani Profesor dopytywała się - pomijając oczywiste zmiany miażdżycowe - mnie o przyczynę "zawału", stres itp. Przez klilka dni nie mogłem nic powiedzieć.. w końcu olśnienie: 12 godzin wcześniej zachciało mi się zrzucić śnieg z tarasu szufelką od zmiotki na śmieci - idiotycznie 60 cm warstwa śniegu z 20 m2 powierzchni.. zmęczyłem się, aż do zasłabnięcia. TO BYŁ TEN MOMENT ODERWAŁA SIĘ PŁYTKA MIAŻDŻYCOWA I POSZŁA W ŻYŁY !!!!! Dzięki temu ujawnił się stan moich tętnic, a był on przyczyną mojego samopoczucia, tych zmęczeń , senności itp.

Prowadzi mnie młody lekarz po doktoracie uzyskanym w Anglii dr michał Zabojszcz. Jak mi już grzebał w sercu, to mam do niego niemal ojcowski stosunek - bo tylko on mi tam grzebał. hahaha... i nikomu innemu nie pozwolę !!!. Ogólnie czuję się nieźle, muszę się oszczędzać. Ale odczuwam jakby ustąpił ze mnie "stan napięcia", który o kilku lat był we mnie.

W sumie ta próba generalna udała mi się..... Najlepszego... A.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

2000/2001 rok

Po 3 latach wracam z Warszawy do Krakowa. Stopniowo likwiduję mieszkanie użyczone mi przez Pol. Warsz.

W tym czasie dawny długoletni przyjaciel i sąsiad, umieścił syna w międzynarodowej korporacji w Warszawie, potrzebuje mieszkania dla niego: DZWONI do mnie
abym udostępnił mu swoje warszawskie mieszkanie: NIE MAM ! Jak to nie masz ?, tos k.....a nie załatwił sobie ? Wszyscy to robią !

Mądry facet, przez 10 lat kierował jedną z uczelni , a potem ....nauką polską.

Ja tylko wiem dlaczego tak "wysoko" notowana jest w świecie nauka polska !

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Biedny i głupi człowiek....
Od 1 kwietnia 2007 - gdy przestałem tolerować jej zatęchły klimat - już nie finansuję GW (czyniłem to przez 19 lat bez przerwy). Niemniej chętnie sięgam na mieście w kafejkach lub MPiK po dodatek miejski.

Tak też było wczoraj, po klinice, specerku po Rynku, poszedłem na kawę na Gołębią 3, wziąłem kawę, GW i przysiadłem przy stoliku na chodniku, mijany przez przechodniów.
Zaglębiony w lekturze, nagle słyszę na uchem wypowiedź (mijajacego mój stoik starszego Pana około 75 lat):
BIEDNY CZŁOWIEK ! Czyta tę głupią gazetę ?!!!!!
Powrócił we mnie odruch niechęci.....

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

KARWACCY aneks 34 b

Sławomir Mrożek opuścił Polskę
Sławomir Mrożek opuścił Polskę
Otwieram Dziennik, notka informująca, że wczoraj - 6 czerwca 2008 - opuścił Kraków i Polskę na zawsze Sławomir Mrożek. Wraz z żoną przeniósł się do Nicei (Państwo Mrozkowie mają paszporty francuskie). Wielka szkoda, Państwo Mrożkowie wrośli w pejzaż Krakowa. Często można było natknąc się na nich. Pan Slawomir Mrożek bardzo sprawny, szybkim krokiem, o prostej sylwetce, z charakterystycznym nakryciem głowy nasuniętym głęboko na twarz, przemykał przez Rynek i Stare Miasto. Toteż nie byłem zaskoczony natknąwszy się na Nich w sobotę tydzień temu, w Rynku na A-B przed Lożą około 18, czekali na znajomych (kilka par wśród nich para latynoska), z którymi wspólnie udali się z wizytą do mieszkania w gmachu Feniksa. NIE WIEDZIAŁEM, ŻE TO JUŻ BYŁA POŻEGNALNA WIZYTA.
Wielki żal ! Czym Kraków - jego szkolne miasto - zranił Mrożka, że postanowił zakonczyć życie daleko od niego, aż w Nicei ? Po kilkunastu latach - podeszłego już przecież - życia w Krakowie .... to nie jest decyzja banalna Czy ktoś zna odpowiedź ? A może ten haniebny "cyrk" po śmierci Czesława Miłosza ? Nie chciał aby był także jego udziałem ?! Kraków jest piękny, ale jako mury..... w wymiarze ludzkim bywa "wredny". Po prostu "Krakówek" !

wywiad w Polityce
Sporo wyjaśnia wywiad Sławomira Mrożka w Polityce nr 23(2657) z 7 czerwca 2008, a w nim wiele prawdy o Polsce, Polakach..... i dniu dzisiejszym ! Wracając przed laty z Meksyku... stwierdził, że komunizm zaszczepił nam CHAMA.... a przez 20 lat wolności wcale nie ubyło chamów , (...) " Wręcz przeciwnie. Jest ich coraz więcej i są coraz silniejsi. Przestaje się na nich zwracać uwagę, bo to oni domunują, nadają ton. Są wszech obecni. to jest zresztą światowe zjawisko. Obserwujemy dziś zgrubienie rzeczywistości. Wszysto staje się bardziej chamskie, dotyczy to każdej płaszczyzny życia" (....)
NIESTETY Mistrz ma racje uciekając przed zalewem hołoty....

Przez ponad 42 lata bylem związany z jedną z instytucji naukowych, w której w ostatnich dniach "mojej 40 letniej służby" w uznaniu rzucono mi na biurko "dyplom uznania"... fizycznie rzucono na "papiery" pod moją nieobecność....... - nie czułem się godny przyjęcia takiego hołdu....toteż pozostał tam gdzie go rzucono.

Moze w jakimś odruchu refleksji tych samych Mistrzów "taktu", po jakimś czasie 1,5-2 miesięcy skierowano do mnie zaproszenie na pożegnalną audiencję przed najwyższym gremium, przyszło ‘e czwartek a zaproszenie dotyczyło poprzedzającej go środy....... hahaha i tak już zostało... do dziś.. na zawsze !

Obecnie, instytucja * ta pod tym samym zespołem liderów szczyci się tytułem " zaplecza intelektualnego" wicepremiera Pawlaka, ludowca z PSL-u - miejmy nadzieję, że tylko intelektualnego, a nie kulturalnego.... przecież słoma z butów......(tsss....), .. no to co, że wystaje ? .... ale nobilitowana, nie - sorki .. HABILITOWANA !!!! Mistrz Mrożek szczęściarz, wybrał Nicee....

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

*) 28 maj 2009 W MPiK w GK dostrzegam w Dzienniku Polskim informację o rozpoczętych uroczytościach jubileuszu 90 lecia...będą trwały do soboty. Zakończyć je ma koncert Grzegorza Turnaua na pl. Wolnica. No cóż, Uczestnikom życzyć miłej zabawy ! Hmmm... 90 lat ... czy to dużo ? Sam mam 64 , z tego ponad 40 w tej instytucji...

kużnia wegla i stali o RYNKU HAZARDU
Przypadkiem trafiam na relacje z przesłuchania pos. Chlebowskiego przez Komisję Hazardowa. Nudny, momentami śmieszny spektakl. NAGLE OCZOM I USZOM NIE DOWIERZAM....Poseł Chlebowski wyciaga z rękawa asa, naukową opinię/ekspertyzę o rynku hazardowym wydaną przez znaną w Polsce i świecie kuźnię Węgla i Stali (podobno "intelektualno-naukowe zaplecze" wicepremiera Pawlaka) . Niestety pos. Chlebowski nie ujawnił personaliów autorów tej ekspertyzy...( czyżby profesor znany jeszcze z czasów studenckich z zamiłowania do hazardu ???) powinny być one znane wszystkim, do których ta opinia dociera...P. Chlebowski cytując ją, chyba nie rozumiał co czyta. kogo i dla kogo...
W XXI wieku, w demokratycznej Polsce, zaliczającej się do cywilizowanego świata taki kretynizm ???

xx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
KARWACCY aneks 34 c

przykry incydent pani M. Albright w Krakowie
przez admin Nie Lip 04, 2010 7:43 am
Kraków gości demokratów z całego świata.. Niestety ma miejsce przykry incydent ..

Dziś (3 lipiec 2010) wieczorem: " - ok 22.15 Teatr Stary opuściła Pani Madelein Albright w towarzystwie 4 osób, kierując się do srebrnego samochodu na pl. Szczepanskim. Nagle robi krok i upada całym ciałem na twarz. Czarne czółenko utknęło pomiędzy kostkami. Pani MA leżała z pół minuty nim - dwa razy wyższa od niej - obstawa się zreflektowala, ja zdolalem tylko wydobyc z siebie "Jezu...." .. było to 2 m ode mnie... Podniesiona z ziemi jak przedmiot "wrzucona/wsadzona" zostala do limuzyny. Mam nadzieję, że Pani Albright nie doznala poważniejszych obrażeń. Ubolewać należy, że Starsza Dama nie miała asekuracji męskiego ramienia idąc słabo oświetlonym brukiem z kostki granitowej..

Kilka minut poźniej, pojawił się gospodarz spotkania demokratów, Pan Radek S. z Małżonką ..jak zwykle w znakomitym nastroju , uśmiechach, grymasach ... kierując do kilkunastu obserwujacych Krakowian słowa" "wiecie na kogo macie głosowac ? - tss.. tsss... ( z wymownym gestem na usta )" .Zapewne nie wiedział o incydencie Pani Albright.... ale zmysł polityczny aktywny non stop... istny Sark.... (tss... tss).. Oby przeszedł w końcu w prywatny byt !!!!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Karwaccy aneks 34.. notatki krakowskie
PLUS RATIO QUAM VIS
Jesienią 2001 roku uroczyste otwarcie nowego Gmachu Biblioteki Jagiellońskiej (w latach 1997-2000 odpowiadałem za finansowanie tej inwestycji ok. 60 mln zł, a równolegle warszawska BUW za ok. 200 mln zł) otrzymałem Srebrny Jubileuszowy Medal UJ. Wręczając mi go Rektor F. Ziejka spytał: „Wie Pan za co ?” odpowiedziałem „Wiem”. Nie mieliśmy na myśli rozbudowy Biblioteki Jagiellońskiej, lecz moją decyzję z 1998 roku o budowie IV Kampusu UJ w Pychowicach. Wówczas Rektor A. Koj legitymując się zbliżającym się terminem zwrotu Kościołowi Gmachu Seminarium Śląskiego, wystąpił z wnioskiem budowy Gmachu Mikrobiologii w Pychowicach jako pierwszego obiektu nowego Kampusu UJ. Trwała ostra walka polityczna o inwestycje akademickie, przy łącznej puli środków wynoszącej w 1998 zaledwie 80 mln zł (w 2000 roku już to było ponad 300 mln). Od początku lat 90tych gross środków brał Uniwersytet w Poznaniu, mający znakomity lobbing we wszystkich partiach. Mimo ograniczeń budżetowych w imię sprawiedliwości środowiskowej dałem indywidualną decyzję o rozpoczęciu budowy IV Kampusu UJ i Mikrobiologii z zaliczką 300 000 zł (z osobistej rezerwy) na początek (wręczyłem decyzję w Collegium Novum na Sesji poświęconej projektowi Kampusu). Na kolejny rok wprowadziłem w ramach swojego limitu 10 mln zł na to zadanie. Na Komisji Budżetowej w Sejmie rwetest lobbystów Poznania, że im się należy... Jeden z nich siędzący vis a vis mnie poseł (do dzisiaj bardzo znany z upodobań do firanek w limuzynie użyczonej przez możnego sponsora – niestety obydwaj panowie firanki zamienili na kraty) do mnie... „TO MY BIERZEMY TE PIENIĄDZE !!! ”.. warknąłem jak rozjuszony „ WARA ... TO NIE WASZE !!!” Pomogło, dotacja się ostała.. chociaż potem w następnym roku rozgorzała walka o jubileuszową specustawę dla UJ z gwarancjami 600 mln zł na realizację inwestycji IV Kampusu. Jej inicjacja wyszła z mojej ręki... na wniosek Rektora A. Koja! Bardzo często - dla potrzeb tego FORUM - korzystam ze zbiorów i czytelni BJ, mam więc nie tylko satysfakcję, ale także konkretną korzyść

XxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxKawaccy aneks 34 cd notatki krakow
po 40 latach w Eszewerii na Kazimierzu
...40 lat po dyplomie (rocznik absolwentów Geologii AGH 1969) 29 maja 2009 roku nieplanowane spotkanie w klimatach Eszewerii na krakowskim Kazimierzu (ul. Józefa 9). 40 lat temu rozpoczęliśmy marsz przez dorosłe życie, trudne i ciekawe, globalne w Europie, Afryce, Azji i Ameryce.... Z sukcesami i dramatami dobiegamy do mety życia.....Ale wspomnienia żywe, własne i o tych nieobecnych, także Tych którzy odeszli już na zawsze: Andrzej, Staszek, Jurek..... Kochani dzięki Wam za to spotkanie, było SUPER !!!!!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Karwaccy aneks 34 cd notatki krakowskie
Andrzej Skwirczyński nie żyje
Przypadek w MPiK-u Galerii Krakowskiej zerkam na Dziennik Polski nekrolog: Mgr inż. Andrzej Skwirczyński nie żyje....
zdjęcie pobrane ze strony: http://www.wspinanie.pl/serwis/200905/0 ... zynski.php

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ogromny żal, to był Wspaniały Człowiek, Drobny a Wielki, Skromny a Odważny. Super Kolega...Sięgam pamięcią do lat studiów, a zwłaszcza wspólnie spędzonych tygodni w Witowie , na praktyce kartograficznej w 1966 roku, do pewnego niedzielnego wypadu "Skwira" z "Kiełkiem" (Jasiem Kiełkowiczem) na Turnię Raptawicką, na której zawiśli na całą noc do rana, fundując nam lekcję strachu o "swój los"....

Kilka miesięcy temu, przypadek spotkanie w Przychodni na Akademickiej. Romowa po latach:... szczepienie na żółtaczkę przed operacja, obawy odnośnie rokowań, żal straconej okazji ciekawych szkoleń........wzmianka wspomnień sprzed 44 lat....! Nie miałem świadomości, że już i tak się gaśnie.... przecież "Skwir", Andrzej umiał walczyć i zwyciężać. Niestety nie tym razem.... TRZYMAJ SIĘ ANDRZEJ !

Andrzej Karwacki

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

W sieci mnóstwo komunikatów o śmierci:

Dzisiaj, 5 maja, po ciężkiej chorobie zmarł Andrzej Skwirczyński. Alpinista, grotołaz, instruktor taternictwa PZA, eksplorator, nauczyciel, wspaniały kolega. Z wykształcenia inżynier geolog, rozpoczął przygodę ze wspinaniem i jaskiniami w latach 60. XX wieku. Uczestniczył w wyprawach do najgłębszych jaskiń w Pirenejach (Pierre St. Martin) i w Alpach austriackich (Gruberhornhohle, Lamprechtsoffen). Wspinał się w Alpach — w masywie Mont Blanc, Konigspitze, Hoher Goll, Raxalpe, Triglav, jak również w górach Turcji i Iranu. Brał udział w wyprawie naukowo-alpinistycznej w Cordillera Blanca (Andy Peruwiańskie). Instruktor taternictwa od 1974 roku.

Autor pierwszych przejść w skałkach i w Tatrach. W ostatnich latach powrócił do eksploracji Skałek Podkrakowskich. Odsłonił i udostępnił wiele nowych skał, wytyczając przy tym ogromną liczbę nowych dróg.

Rodzinie i bliskim wyrazy współczucia składa
Zarząd Polskiego Związku Alpinizmu "

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

325 Rocznica Wiednia .. po 45 latach w "SOBKU" 325 Rocznica Wiednia .. po 45 latach w "SOBKU" II LO im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie; xxxxx Wiadomo Kraków bardzo lubi jubileusze - obecny prezydent Nie-Krakowianin, a uwielbia je ! Więc mamy we wrzesniu 2008 roku obchody 325 rocznicy odsieczy wiedeńskiej - miasto bogato wystrojone historycznie w stylu orientalnym, odbywają się liczne uroczystości. Aktywny udział bierze moje Liceum; II (historycznie III) LO im. Króla Jana III Sobieskiego. Dało mi to okazję do odwiedzin murów, które opuściłem 45 lat temu.....w maju 1963 roku

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Profesor Czesław Peszat (1930-2008)
Profesor Czesław Peszat (1930-2008) zmarł 9 sierpnia 2008 r w Goszczy pod Krakowem : ".... CAŁE ŻYCIE MIAŁ POD GÓRĘ, NA OSTATNIM ETAPIE W GOSZCZY TEŻ - ale wspiął się najwyżej....!"

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

MARZEC 1968 po 40 latach.....
MARZEC 1968 po 40 latach.....

Marzec 1968 dla mojego „marcowego pokolenia” zalicza się do najważniejszych w życiu, nawet trochę ważniejszy od późniejszego o 23 lata 13 grudnia ! W marcu 1968 miałem 23 lata byłem na V roku studiów na uczelni technicznej, już w toku przygotowywania dyplomu (studia 5,5 letnie). Ten wiosenny okres zaburzyły informacje pochodzące z Warszawy.... Mieliśmy już za sobą w Krakowie wypadki nowohuckie z Krzyżem, problemy z zajęciem obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej w toku peregrynacji, przejętego przez MO pod Krakowem, mimo oczekujących Go na ulicach Krakowa tłumów Krakowian. A tu.. ‘Dziady „ warszawskie.... zdjęte.... zaburzenia na Uniwersytecie Warszawskim.... informacje sprzeczne.. różnorodne..... z wszelkich źródeł. Dyskutujemy.... omawiamy... spotykamy się, mimo protestów władz uczelni - Rektora Kiejstuta Żemaitisa – ogłaszamy strajk solidarnościowy ze studentami Warszawy. Holl główny A-0 staje się areną strajkową, zalegamy na schodach hollu, pod „złotą kratą” w gorącej dyskusji śledząc rozwój wypadków (po 13 marca strajk okupacyjny akademików przy ul. Reymonta)... Perswazje władz Uczelni – Rektora Żemaitisa (Rektor miał wówczas gabinet obok hollu A-0 na wp. po prawej stronie – obecny rektorat był biblioteką uczelni) i Dziekana Zb. Fajklewicza... Informacje z kolegium Rektorów Krakowskich... kolejna, że umiera na zawał Rektor Politechniki Kazimierz Sokalski, ojciec mojego licealnego kolegi Marka Sokalskiego...- ta wiadomość pogłębia dramatyzm sytuacji, Zbliża się środa 13 marca.... normalnie to tylko imieniny Krystyny i Bożeny.... Ale teraz...od rana wrze Żaczek, okupacja.. więc przed akademikiem, zapowiadany pochód manifestacyjny... tłum coraz większy... rusza około 11...zmierzając Piłsudskiego do centrum.. W poważnym nastroju .. w asyście patroli MO... z hasłami solidarności studenckiej dla studentów Warszawy...., okrzykami „gestapo.. gestapo.. gestapo”. Pochód dotarł do Collegium Maius.. kierując się Gołębią do Rynku.. nie dotarł...został zatrzymany kordonami MO. Manifestacja koncentruje się na placu przed Coll. Novum i Coll. Witkowskiego… trwa wiec.. Dochodzi do aktów agresji ze strony MO....padają petardy z dachu Uniwersytetu.... idzie informacja o rannej dziewczynie... Atmosfera coraz bardziej napięta.. koło południa 12... 13.... dochodzi do ataku MO na zgromadzonych studentów.. padają ładunki gazowe... dusimy się , łzawimy ....od Gołębiej napiera hydronetka z działkiem wodnym.. ze wszystkich stron napierają z pałkami kordony MO.... z Novum wychodzi prorektor UJ prof. Bielański.... głośno protestuje wobec przemocy.. zostaje .. pobity.. spałowany.... Tłum się rozprasza... hurmem wycofuje się w głąb Collegium Novum, ja też tam jestem... w popłochu trafiamy do sali na I piętrze,, za nami już wewnątrz MO z pałami.... są w murach UJ.... wstrząsające jak te hordy uganiają się za nami po krużgankach... mocują się z nami chcąc wtargnąć do sali wykładowej gdzie się schroniliśmy.... Nagle wszystko ustało... cisza jak po bitwie.... Wychodzimy .. wszędzie pobojowisko..... MO już nie ma.... Zszkowani..... podtruci gazem, drastycznie zranieni na duszy, powracamy na swoje uczelnie mocniejsi w oporze.... Strajk trwa, akademiki przy Reymonta stają się twierdza strajkujących, zarówno mieszkańców jak i Krakowian jak ja.... Manifestacja trwa .. „suki MO” obwąchuja nas zewsząd.... twierdzy nie zdobyli (po marcu poszczególne budynki akademika rodzielono na 5 oddzielnych, z odrębną administracją, bez możliwości przechodzenia między nimi) .. Czas płynie.... kontestujemy, ale też rozpamiętujemy to co się stało.... nam.... w Polsce... od Polaków... wstrząs straszny.. bardzo bolesny... utrata wiary... apatia....!!!! Czujemy się osaczeni.....bez wyjścia.. sytuacja w kraju wygasa na nurcie antysyjonizmu, bez perspektyw na przyszłość ...zamykamy się w sobie....! Clou finału w Krakowie jest artykuł w Dzienniku Polskim red. A. Dudzika „ ODBITA FALA NIE PAMIĘTA BRZEGU”...próba podania ręki zranionym duszom studenckim.....wytłumaczenia ich emocji....jakby ich znieczulenia... Tylko tyle... W większości wewnętrznie wybraliśmy emigrację – wkrótce przezywając mocno, lecz dojrzalej GRUDZIŃ 1970, nieliczni, o dziwo niektórzy spośród najbardziej radykalnych w oporze, przechodzą na drugą stroną, wstępują do PZPR, otrzymują staże asystenckie na uczelni, studia doktoranckie, etaty... rozpoczynają pomarcowe kariery zawodowe....(najnowszy porażający przykład prof A.W.- zdziwiony naruszeniem jego intymności -.. a takich wielu było). DZIŚ PO 40 latach w tym samym miejscu, ale jakże innym..... tym jakiego pragnęliśmy.... czy warto było ? 1956, 1968, 1970, 1976, 1980 ..... 1981 ... 1989 ? Warto.. warto ..... wolność jest warta każdej ceny. (Andrzej Karwacki)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Leszek Miller "Pod Jaszczurami"
2 czerwiec 2008, 19.00 : Przypadkiem po rehabilitacji i kawie w "Prowincji" Turnau-ów wsadziłem nosa Pod Jaszczury .. i zostałem dla Gościa Klubu Politycznego b. premiera Leszka Millera, w niezłej formie .. po politycznej reinkarnacji.

Zero refleksji o własnej (realnie) "kanclerskiej" przeszłości (znamiennie lewicowo na ludowo - w góralskiej scenerii i stroju - rozpoczętej w Mursasichlu na Sylwestrze u multimilionera Starnaka).

Prezentował dekalog nowej lewicy.... człowiek ważniejszy niż państwo, konstytucja niż religia, pacjent niż.....itd. Z pewnością te złote myśli pojawią się wkrótce drukiem.

Najmocniejszą zostawił na koniec (przed wyjściem na dworzec na ostatnie InterCity): gen. M. Papała żyłby do dzisiaj gdyby go Buzek i Tomaszewski nie zwolnili w 12 miesięcy po zmianie rządu...., gdyby nie to żyłby....! Stąd wniosek, że to Buzek ( który n.b. kanclerzem z pewnością nie był) i Tomaszewski "uwikłali go śmiertelnie", a nie np. szef MSWiA w rządach Pawlaka i Cimoszewicza ( a był nim Leszek Miller) - bezpośredni szef Ofiary.

Zadziwiające, że normą polityczną dla sporego kraju europejskiego na przełomie XX i XXI wieku są mordy popełniane na b. premierze (P. Jaroszewicz), b. ministrze (Dębski), b. szefie policji (M. Papała).... to są reguły europejskiej demokracji ?
________________________________________

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

kwiecień 2015

Notatki Krakowskie 1993…..Wspomnienie sprzed 22 lat
Dziś żałosny "prezydencki spektakl 5-lecia". Przypomina mi się rok 1993 ....kolejny rok wolnej Polski, demokracja się umacnia, przedsiębiorczość eksploduje. Na czele rządu stoi Hanna Suchocka. Rektor jednej z krakowskich – zarazem największych w Polsce - uczelni, b. wicepremier w rządzie zaprasza Panią Premier do odwiedzenia uczelni. Zaproszenie zostaje przyjęte, termin ustalony. Uczelnia jak wszystko Polsce w tym okresie funkcjonuje w standardach z minionej epoki, dotyczy to między innymi przybytków intymnej potrzeby brudnych, śmierdzących. Zapada decyzja pilnego remontu przybytku bliskiego pomieszczeń rektora. Projekt europejski, piękne flizy, armatura, sufit podwieszany, oświetlenie diodowe, automaty z mydłem i inne akcesoria. Firma remontowa uwija się, żeby zdążyć przed wizytą Pani Premier…..W zasadzie wszystko jest gotowe, ale .. ale… z przybytku nie da się korzystać…..po prostu nie da się…… CZEMU ….. niemiłosiernie śmierdzi padliną ! Nic nie da się zrobić, wszyscy eksperci rozkładają ręce….Po prostu śmierdzi….co tu robić, termin wizyty bliski….KUPIC NOCNIK ??? … Uff Opatrzność się zlitowała Rząd Suchockiej upadł – wizyta anulowana. Przybytek udało się ponownie wyremontować dla potrzeb władz uczelni, na kolejne lata stał się on standardem modernizacji wszystkich pozostałych w uczelni na „eurokible”.

Tak toczyła się wówczas walka polityczna o wolną, demokratyczną Polskę. Kto wygrał….. niestety Ci co „tę padlinę” tam podrzucili w trakcie remontu.
30.09.2011 11:35
Aneks 35

KARWACCY u Narzymskiego.....
Epidemia, Józef Narzymski *,
opracowanie tekstu i reżyseria – Jerzy Kaliszewski, scenografia –
Andrzej Stopka, asystent reżysera – Karol Podgórski, premiera 28.03.1953 (SPEKTAKLE w Teatrze im. J. Słowackiego w Krakowie)

OBSADA: Alfred Szymański – August Karwacki, Celina Niedźwiedzka – Pani Karwacka, Karol
Podgórski – Władysław, Aleksandra Karzyńska – Maria, Stanisław Zaczyk – Bolesław Stawiński,
Eugeniusz Solarski – Florian Pieczeniarski, Mieczysław Jabłoński – Hieronim Przykulski, Ludwik
Ruszkowski – Dionizy Drzymalski, Stefan Rydel – Arur Kwocki, Janina Zielińska – Pani Kwocka,
Eugeniusz Fulde – Goldschmidt, Władysław Neubelt – Hofrat, Jadwiga Baronówna – Ewelina, Marian
Słojkowski – Erhorn, Antoni Żuliński – Sekretarz Goldschmidta, Stanisława Zawiszanka – Zuzia, Jan
Krzywdziak – Jan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
*) Józef Narzymski (ur. 8 lutego 1839 w Radzikach Małych , zm. 5 lipca 1872 w Jaworzu) – polski powieściopisarz, dramaturg i publicysta; członek Rządu Narodowego w powstaniu styczniowym. Właściciel majątku w Bogatem (kiedys sasiad Karwackich) koło Przasnysza.
Pochodził z patriotycznego rodu szlacheckiego. Przed wybuchem powstania brał czynny udział w konspiracji, politycznych manifestacjach. Debiutował artykułami publicystycznymi w roku 1861 na łamach prasy warszawskiej. Współpracował wtedy szczególnie z "Tygodnikiem Ilustrowanym", "Gazetą Warszawską". Początkowo pisał o poezji romantycznej, którą wysoko cenił (zwłaszcza twórczość Juliusza Słowackiego). Po upadku powstania przebywał w Paryżu i Dreźnie, w 1868 powrócił do kraju i zamieszkał w Krakowie. Pisał wtedy do "Kraju", "Sobótki" i "Tygodnika Wielkopolskiego".Chorował na gruźlicę. W roku 1871 udał się do Włoch w celu leczenia. Zmarł w wieku 33 lat, 5 lipca 1872 roku w czasie podróży powrotnej do ojczyzny.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Recenzja

"EPIDEMIA" W KRAKOWSKIM TEATRZE
«W latach 1860-70 żyła sobie w Galicji (w historiach z dydaktycznym morałem zawsze żyje się "sobie") pewna zacna rodzina szlachecka, czerpiąca swoje godziwe dochody z własności ziemskiej. Głowa rodziny, pan Karwacki, nie był wprawdzie orłem (nie mógł w żaden sposób pojąć korzyści, jakie daje projektowane przez jego przyszłego zięcia przedsiębiorstwo, mające na celu osuszenie bagien okolicznych), ale za to pełnym poczucia honoru poczciwcem, którego żona była wierną i szlachetną niewiastą, a córka - urocze, niewinne dziewczę - zasługiwała ze wszech miar na dawaną jej przez narzeczonego nazwę "anioła". Niestety, w owym czasie rozpowszechniła się bliżej niewyjaśniona, ale straszliwie niszcząca choroba zwana grą na giełdzie, którą wymyślili podstępni i podli mieszczanie i bankierzy. Epidemią tą zarażona zostaje cała nieomal klasa szlachecka, łącznie ze swymi lokajami i pokojówkami. Poczciwy pan Karwacki, złudzony początkowymi ogromnymi wygranymi, daje się porwać tej namiętności i w wyniku machinacji bankiera Goldschmida zostaje całkowicie zrujnowany, na cześć jego córki pada cień hańby, a syn staje się fałszerzem, któremu grozi więzienie. Dopiero wyrzucony ongiś z jego domu - na skutek niecnych intryg - były narzeczony córki, ów rozsądny inżynier od bagien, ratuje sytuację udowadniając ponad wszelką wątpliwość, że prawdziwe bogactwo i szczęście dać może nie gra na giełdzie, ale uczciwe kapitalistyczne przedsiębiorstwo.
Problematyka komedii Józefa Narzymskiego "Epidemia", wznowionej po kilkudziesięciu latach przez krakowski teatr im. J. Słowackiego, spełniała zapewne w czasach postawania i pierwszej realizacji utworu rolę pozytywną, tak jak spełniała ją w zasadzie ówczesna dramaturgia i literatura galicyjskiego pozytywizmu mieszczańskiego. Prawda, że nie jest nazbyt szeroki w swej realistycznej typowości ten obraz okresu historycznego, w którym siła oddziaływania pieniądza jako podstawowej sprężyny mechanizmu społecznego ukazana zostaje w formie chorobliwej pasji gry na giełdzie. Jeżeli w ten sposób teatry nasze mają zamiar odświeżać repertuar realizmu krytycznego, możemy się wkrótce spodziewać odgrzebania sztuk o wyścigach konnych, o grze w ruletkę albo nawet w "baka".
Niemniej "Epidemia" Narzymskiego w swej części opisowej daje wiele ciekawych szczegółów obyczajowych ułatwiających poznanie epoki, daje z realistyczną prawdą nakreślony jeszcze jeden konterfekt rozkładającej się klasy szlacheckiej z jej tępotą, nieróbstwem i cyniczną moralnością. Jeżeli do tego dodamy zręczną i z wprawą XIX-wiecznych francuskich majstrów sceny - Augiera czy Sardou - skonstruowaną intrygę (nie znając oryginalnego egzemplarza trudno stwierdzić, ile w tym udziału ma wiele mówiące w programie "opracowanie tekstu przez Jerzego Kaliszewskiego") - to trzeba przyznać, że komedia może być wartościowym uzupełnieniem repertuaru naszych teatrów. Naturalnie uzupełnieniem, a nie przedstawicielem głównej ich linii.
Wartość tej pozycji uzależniona jest jednak od właściwej ostrożnej i wnikliwej interpretacji, która nastręcza w tym wypadku poważne trudności. Inscenizatorzy powinni wydobyć niejako podwójną prawdę komedii: prawdę Narzymskiego i prawdę naszej współczesności. Nie można - bez zafałszowywania intencji autora - odbierać jego pozytywnym bohaterom (żona Karwackiego, jego córka, jej narzeczony Stawiński są nimi bez zastrzeżeń, sam Karwacki z małym tylko "giełdziarskim" obciążeniem) ich pozytywnego - w stosunku do pozostałej reszty - charakteru. Tym bardziej, że jeden z nich, Stawiński, jest, obiektywnie rzecz biorąc, takim istotnie, jest przedstawicielem naówczas postępowych - choć w ograniczonym sensie - sił społecznych. Ale co najmniej w tym samym stopniu ważna jest druga prawda: prawda naszego dzisiejszego stosunku do tych postaci. Inscenizator w swej realizacji winien dziś te postacie i ich świat oceniać zgodnie z prawdziwą i naukową interpretacją, jaką stosujemy do owego historycznego już okresu.
To złożone zadanie udało się krakowskim inscenizatorom (reżyser Jerzy Kaliszewski, scenograf Andrzej Stopka) nieomal bezbłędnie i bardzo interesująco. Wydaje mi się, że głównym, nadrzędnym założeniem koncepcyjnym był tu zamiar swoistego ironicznego "umarionetkowienia" przedstawionego świata, jakiejś jego teatralizacji, a więc uzyskania perspektywicznego dystansu do spraw i problemów tak rzekomo patetycznych i heroicznych. Widoczne to już było w rozwiązaniach scenograficznych. Dekoracje od początku narzucały widzowi trochę secesyjny, ze świadomą sztucznością teatralizowany obraz wydarzeń, czy to za pomocą nawarstwienia i spiętrzenia bufiastych kotar spiętych u góry jakąś groteskową klamrą (w II i V odsłonie), czy to przez swój bardzo konwencjonalnie wystylizowany charakter jak np. sypialnia panny Karwackiej w IV odsłonie, przypominająca - wraz z widokiem Wiednia i rzęsiście oświetlonego (w 60-tych latach?) Riesenradu za oknem - reklamę na pudełkach pomadek przedwojennej firmy E. Wedel, czy to wreszcie przez celowo dobraną silną akcentację rekwizytów (drabinka sznurowa rozwijana z namaszczeniem przez Kwockiego, marmurowy biust w gabinecie Goldschmida, przedstawiający zapewne samego bankiera z miną i gestem co najmniej Cezara itp.). Tę samą emfatyczność nastroju rozwijał reżyser dyskretnie, ale wyraźnie w ustawieniu sytuacji i postaci i w ten sposób nie odbiegając im całkowicie ich osobistej, prywatnej prawdy - pozwolił na nie spojrzeć również od zewnątrz satyryczne wartościującym okiem.
Aktorzy przeprowadzali tę linię reżyserską z pełną logiką, choć u niektórych z nich arcytrudność zadania wcielania "podanej prawdy" powodowała lekkie zmącenie rysunku psychologicznego postaci. Tak np. u Stanisława Zaczyka przeważał ton afirmatywny w stosunku do odtwarzanego przezeń Bolesława Stawińskiego. W początkową scenę rozwijania projektu osuszenia bagien wkładał np. Zaczyk jak gdyby zbyt wiele szczerego zapału, zdając się przekonywać nie tylko uczestników narady, ale i widzów przedstawienia o ideowej doniosłości projektowanego przedsiębiorstwa. (Na szczęście czujność reżysera zaopatrywała ową wzniosłość deklaracji młodego szlachcica ironicznym komentarzem w postaci Eihorna - Mariana Słodkowskiego - z ołówkiem i notatnikiem w dłoni; tę metodę komentowania stosował reżyser szczęśliwie częściej, np. przeciwstawiając w ostatniej odsłonie patetycznym manewrom Karwackiego z rewolwerem - nieruchomą ironię Goldschmida.) Ten sam Zaczyk jednak, aby wydobyć ową "drugą prawdę" postaci Stawińskiego przerzucał się już zbyt skrajnie w drugą ostateczność - jak w scenie, gdy podkreślał kabotyńskość swego dumnego "odchodzę", prężąc z egzaltacją tors i odrzucając w tył głowę "niby rasowy rumak" - jak powiedziałaby Magdalena Samozwaniec.
Spokojniej i konsekwentniej rysowały sylwetki pani i panny Karwackich - Celina Niedźwiecka i Aleksandra Karzyńska. Było w nich obu coś z kruchych porcelanowych figurynek i właśnie ten akcent był najtrafniejszy dla realizacji "marionetkowych" założeń przedstawienia. Ten sam efekt, ale trochę innym sposobem, osiągał Alfred Szymański, który jako Karwacki umiał swój patetyczny szeroki gest szlagoński rozwiązywać w stylu leciutko operetkowym. Ostatni członek tej rodziny, syn Władysław, nie znalazł szczęśliwego odtwórcy w Karolu Podgórskim, budującym rolę na jednostajnym, nieznośnie płaczliwym tonie.
Znacznie łatwiejsze zadanie do spełnienia mieli wykonawcy postaci, które już Narzymski osądzał zdecydowanie negatywnie i do których rozszyfrowania nie trzeba było szukać owego podwójnego klucza. Tu mieszczą się właśnie typowi przedstawiciele klasy szlacheckiej: Pieczeniarski, Przykulski, Drzymalski, których z niezawodną, dokumentarną wiernością odtworzyli Eugeniusz Solarski, Mieczysław Jabłoński i Ludwik Ruszkowski. Zwłaszcza Pieczeniarski jest (obok Lechickiego z "Ciężkich czasów") z pewnością jednym z najlepszych osiągnięć Solarskiego w ostatnim czasie. Z znakomitym umiarem, potrafił tu aktor dyscyplinując swój temperament stworzyć pełną, plastyczną sylwetkę, której realizm charakteru ujawnia się w najdrobniejszym geście i odruchu. Warto np. zwrócić uwagę na jego sposób trzymania i palenia papierosa w momencie, gdy ujawnia się ostateczny upadek Karwackich i triumf Goldschmida. Jest w tych gestach całe lokajstwo i tchórzostwo przedstawiciela gnijącej klasy. W podobnie autentycznych, realistycznych wymiarach komediowych utrzymała postać "matrony" Kwockiej - Janina Zielińska. Stefan Rydel jako jej syn nie był pozbawiony pewnej afektacji, ale w granicach prawdopodobieństwa psychologicznego. Barwna postać Eweliny (Jadwiga Baronówna) żyła krótkotrwałym, ale efektownym życiem scenicznego epizodu, jak jednodniowa jętka. Na osobną uwagę w przedstawieniu zasługuje ujęcie roli Goldschmida przez Eugeniusza Fuldego. Postać świetnie opracowana w stężałej masce i opanowanym geście, nie pozbawiona była odcienia demonizmu, trochę jakby rodem z szopki, co mieściło się w wspomnianych wyżej nadrzędnych założeniach całości przedstawienia. Po tej samej linii nieomal hoffmanowskiej groteski poprowadzili swoje rólki Władysław Neubelt (Hofrat) i Antoni Żuliński (Sekretarz). Rzadko widywani na krakowskich scenach Stanisława Zawiszanka i Jan Krzywdziak udowodnili, że zasłużyli już na "awans społeczny" z klasy pokojówek i służących.
[data publikacji artykułu nieznana]»
""EPIDEMIA" W KRAKOWSKIM TEATRZE"
Henryk Vogler

23-08-1953
1.10.2011 12:36
aneks 36

KARWACCY z Podola wygitymowani 1782-1880

600 lat Karwackich to kawał historii tego Klanu ale także kawał historii Polski, od czasów Piastowskich do dnia dzisiejszego. Jakie były losy Polski takie też były losy Karwackich, od ekspansji i zdobyczy na kresach wschodnich (pskowskie, smoleńskie, podolskie)po okresy biedy i niewoli. Patrząc na genealogię swojej rodziny, konkretnej rodziny i jej gniazda rodowego, miejmy na uwadze czas i miejsce jego zaistnienia w określonym momencie dziejów Polski.

Szczególnej pamięci historycznej wymaga gniazdo wschodniopodolskie (gubernia podolska z Kamieńcem Podolskim, Chocimem i innymy) po II zaborze moskiewskim w 1793 roku na wieki pozostały tam liczne rodziny Karwackich. TYLKO W GUBERNI PODOLSKIEJ do 1880 roku wylegitymowało sie tam ze szlachectwa 6 linii Karwackich, a imiennie aź 22 Panów KARWACKICH - każdy z nich zapewne założył nową rodzinę Karwackich. Jeszcze nie znamy ich gniazd rodowych, gdyż w 1914 roku (dla tego roku sa pełne spisy posiadaczy ziemskich w guberni podolskiej) już nie byli posiadaczami własności ziemskiej.

Sądząc z licznych pojawień KARWACKICH na Ukrainie, rodziny te przetrwały do dnia dzisiejszego. Zapewne pozostały tam, nie emigrując po II Wojnie Światowej, jak ich krewniacy z Tarnopolskiego, Buskiego i Samborskiego (wielu tutaj zostało też). Czy byli już zasymilowani po 160 latach w niewoli, zapewne w jakims stopniu tak..., chociaż wielu z nich zapewne nie uniknęło prześladowań i zsyłek w czasach carskich i sowieckich.

Na naszym Forum gosciła Inka z Chmielnickiego, miasta GORODOK (a rodem dziadków z mci Modryje Gołowy ??) : "w woj Chmielnickim m.Gorodok mieszka kilka rodzin Karwackich w gimnazjium pracuje Witalij Karwackij. To miasto liczy 18 tys.i nazywane jest "małym Rzymem" warto go odwiedzić większa ilość mieszkańców to Polacy jest pięknyj kościół dom miłosierdzia itd"

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
1.10.2011 12:40
aneks 37

Radziwiłł poluje u Karwackich ... polowanie rządowe

KRZYSZTOF MIKOŁAJ RADZIWIŁŁ (2000) Pamiętniki od feudalizmu do socjalizmu bezpośrednio wspomina ns stronie 175

.. . W Paśmiechach natomiast, gdzie także ubijano po 1000 sztuk zajęcy i kuropatw jednego dnia, czułem się jak ryba w wodzie z powodu gościnności państwa Karwackich ( żona Wacława pochodziła z litewskiego rodu Świdów, sąsiadów i przyjaciół)...”

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Rządowe polowanie … KARWACCY z Pasmiech

Opis obrazu: Polowanie reprezentacyjne w lasach Komory Cieszyńskiej - grupa uczestników polowania przy upolowanej zdobyczy. Na zdjęciu widoczni m. in.: prezydent RP Ignacy Mościcki, radca w MSZ Michał Mościcki, szef Gabinetu Wojskowego Prezydenta RP płk Jan Głogowski, gen. Kazimierz Sosnkowski, marszałek Edward Rydz - Śmigły, poseł i minister pełnomocny Czechosłowacji w Polsce Vaclav Girsa, minister spraw zagranicznych August Zaleski, poseł niemiecki w Polsce Hans Adolf von Moltke, ambasador brytyjski w Polsce William Erskine, dyrektor Protokołu Dyplomatycznego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Karol Romer, wiceminister skarbu Tadeusz Lechnicki, ambasador Włoch w Polsce Giuseppe Bastianini, wiceminister reform rolnych Wacław Karwacki, minister sprawiedliwości Czesław Michałowski, Wielki Łowczy Koronny inż. Herman Knothe.
Data wydarzenia: 1932/11
Miejsce:
Osoby widoczne: Sosnkowski Kazimierz, Zaleski August, Mościcki Ignacy, Romer Karol, Rydz-Śmigły Edward, Girsa Vaclav, Knothe Herman, Głogowski Jan, Lechnicki Tadeusz, Moltke von Hans Adolf, Karwacki Wacław, Mościcki Michał, Michałowski Czesław, Bastianini Giuseppe, Erskine William (audiovis.nac.gov.pl/obraz/78495)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
5.10.2011 14:59
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Karwaccy aneks nr 38

1792 rok: PP (anowie) bracia Karwaccy z Litwy funduja dwie armaty polowe

Czasy Stanisawa Augusta Poniatowskiego: przez jednego z pozow ... - Strona 290
„Jan Węgierski SJK poseł ziemi bielskiej, harmat polowych 3 sztuki, moździerzy spiżowych 12 i srebra stołowe, wazy srebrne, wyzłacane i inne. PP. Karwaccy, bracia, dwie ...armaty polowe”

Wg exceptu z protokołu ofiar Komisji Wojewódzkich w Wilnie 1792 z dnia 5 czerwca..
NOTA 29

Wśród ofiarodawców PP KARWACCY bracia ofiarowali dwie armaty polowe
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Strona z 9 < Poprzednia Następna >