Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Karwacki // Archiwum aneksy 1 - 166

15.08.2011 11:53
W tym dziale ulokowane zostaną aneksy do postów GNIAZD KARWACKICH / Karwazki / Karwatzki / Karwatsky / Karwatskiy / Karwackij / Korwackij / Karvackis. Stanowią one ogólnodostepne zasoby archiwalne pozyskane z kwerendy archiwów, bibliotek, zasobów internetu, kontaktów na forum http://www.karwacki.org (lata 2003-2011).

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Aneks 1 i 1 cd KONKURS RODZIN KRAKOWSKICH (patrz też aneksy 448a-g, 506 a, b))
Aneks 2 i 2 cd KARWACCY w USA
Aneks 3 KARWACCY w Niemczech
Aneks 4 KARWACCY w Kanadzie
Aneks 5 KARWACCY w Anglii..
Aneks 6 KARWACCY na Słowacji
Aneks 7 KARWACCY w Brazyli..
Aneks 8 KARWACCY w Australi..
Aneks 9 cd farmaceutycznej rodziny ( patrz tez aneks 20)
Aneks 10 etymologia nazwiska
Aneks 11 Jastrzębiec a nie Łabędz
Aneks 12 Historyczna lokacja .... na Mazowszu
Aneks 13, a, b: REWELACJE XV-XVII w
Aneks 14 bohater spod Smoleńska i buntownik 1612-15
Aneks 15 JAN i WOJCIECH pogromcy Szwedów w 1655
Aneks 16 Kacper Karwacki w bibliografii Litwy XVI w
Aneks 17 ... XVII w. epitafium REGIBY KARWACKIEj w Katedrze Oliwskiej
Aneks 18 NOBILIS KARWACKI w Kaliszu XVI-XVII w
Aneks 19 ... w archiwum na Wawelu
Aneks 20 Aptekarze w Krakowie
Aneks 21 slub w Indiach i inne
Aneks 22 .. wśród ofiar terroru sowieckiego
Aneks 23 .. w powstaniu styczniowym i innych ruchach demokratycznych
Aneks 24 .. tropy litewskie od XVI w
Aneks 25 a-e KARWACKI w literaturze
Aneks 26 ... waleczni w AK Antoni i Eugeniusz Karwaccy
Aneks 27 ..... oficerowie II RP
Aneks 28.... 300 lat osady KARWACKI w Horpinie lwowskim
Aneks 29 ... z Sambora i z TOKIO !
Aneks 30 .. Karwaccy z Parzęczewa
Aneks 31 .. pianistka z Moskwy Katarzyna Karwacka
Aneks 32 .. wątek księżnczki wegierskiej
Aneks 33 ...klaryski i franciszkanie Karwaccy
Aneks 34...PRZYBYSZEWSKI i inne notatki krakowskie
Aneks 35.... Karwaccy u Narzymskiego (1839-72)
Aneks 36: ... wylegitymowani (Karwaccy) na Podolu 1781 - 1880
Aneks 37: ....Radziwiłł poluhe u Karwackich .... rządowe polowanie
Aneks 38 .......1792 rok: PP (anowie) bracia Karwaccy z Litwy funduja dwie armaty polowe Czasy Stanisława Augusta Poniatowskiego...
Aneks 39 ......Rewelacja z Podola: gniazdo ZAŁOZCE wisniowieckie
Aneks 40 ........1713 rok Uniwersytet Krakowski – GRZEGORZ KARWACKI w konkurencji z prof. dr Władysławem Nadolskim
Aneks 41 ... słub w rodzinie Chopinów ... o. Kilian Karwacki
Aneks 42 : 1603 r ELŻBIETA KARWACKA (ok. 1560-1620) daje swiadectwo cudów św. Kazimierza
Aneks 43 HERB KARWACKI ( KARWATSKI )
Aneks 44 Nob. Franciszek Karwacki Kraków 1680 (?) - 1730
Aneks 45 SEBASTIAN KARWACKI (1824 – 1903) uczestnik wydarzeń 1846 roku
Aneks 46 GĘSICKI - GĘSICCY herbu Ślepowron .. Korwin.... czy Berens ?
Aneks 47 MELITOPOL: odsłonięcie pomnika Andrzeja Karwackiego;
Aneks 48 Herosi Powstania Styczniowego Kranz KARWACCY z Sambora
Aneks 49 Lubartowscy i łeczyńscy Karwaccy od KARWATÓW ?
Aneks 50 :Karwaccy z Miłoszowic
Aneks 51: BOHATEROWIE II WOJNY: Czesław Sawicz, Czesław Karwacki..
Aneks 52 : Warszawa w genetece polskiej cz 1
Aneks 53: Warszawa w genetece polskiej cz 2
Aneks 54: Karwaccy z Mazowsza w genetece polskiej
Aneks 55: Karwaccy z innych regionów w genetece polskiej
Aneks 56: 1816 Lisów białobrzeski dziedzictwo Karwackich
Aneks 57: Nietuzinkowi Karwaccy,,,
Aneks 58: Karwaccy w hołdzie narodowi amerykańskiem
Aneks 59: ... wizerunki herbów Karwackich
Aneks 60: Rodzina Krawackich z Marguciszek
Aneks 61: NA KRESACH szlaki
Aneks 62: KARWACKA-Kreczko clan
Aneks 63: Lokalne gniazda mazowieckie
Aneks 64: familie KARWATZKE
Aneks 65: NOTATKI KRAKOWSKIE II
Aneks 66: Geografia ......Karwackich
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
NIEDOSTEP{NE aneksy 67 - 103 ?????? SZUKAJ - PATRZ ANEKS 166 !!!!
Aneks 67:rodzina CARR Karwackich w USA
Aneks 68 OPUSZCZONY DOM KARWACKICH gdzieś pod Szczecinem
Aneks 69 :...w przeszłosci GIMNAZJALIŚCI w Krakowie i Mielcu
Aneks 70: Karwaccy z PRONIEWSZCZYZNY
Aneks 71: snycerz poznański GRZEGORZ KARWACKI
Aneks 72: Karwaccy z Zamościa w ZWZ AK
Aneks 73; poeta Marian Karwacki z Chwaliszewa w Poznaniu
Aneks 74: JAN KARWACKI z Sieradzkiego osiedla się w Gaworzycach
Aneks 75: Karwaccy z Paśmiech k. Kazimierzy Wielkiej
Aneks 76: Karwacki..Piechocki ..Kasinski. Lubczynski....... Stężycki
Aneks 77: Kinga Karwacka z Ciechanowa Kosowa Lackiego
Aneks 78: Beata Karwatzki-Gaworek gniazdo warminsko-mazurskie ..
Aneks 79: Ks. Jan Karwacki Rusiec 1870-6
Aneks 80: "czarna karta" nazwiska z 1919 roku
Aneks 81: KARWACKI PAWEŁ LEON prof. med. ppłk.
Aneks 82: Pułkownik Stanisław Karwacki (1925-2010)
Aneks 83: Projekt wielkopolski – metryki ślubne XIX w
Aneks 84: z kwerendy u Mormonow w SYDNEY Brudzew
Aneks 85:DO LEGIONOW z KIELECKIEJ HANDLOWKI:
Aneks 86: JERZY KARWACKI – pamięci ofiar stanu wojennego
Aneks 87: PAN KARWACKI u de Bobrowicza
Aneks 88: Koligacje z Bulińskimi (Buliński)
Aneks 89: koligacje z Bilińskimi (Biliński)
Aneks 90: z dziejów Karwacza
Aneks 91: zwiazki Karwackich z Pileckimi ?
Aneks 92: WARSZAWA tropy Karwackich
Aneks 93: o Reginie Karwackiej-Ostrowskiej z Knyszyna
Aneks 94: 1700 Pastor Otto Wilhelm Karwacki (Karwatzki) z Dąbrówna
Aneks 95: KARWACKI’s Cambria PA
Aneks 96: wiersze o Karwaczu
Aneks 97: ... w Gułagu Miedzianka
Aneks 98; św. Maksymilian Kolbe do o. Alojzego Karwackiego
Aneks 99: Lista emigracyjna Karwackich na Ellis Islands
Aneks 100: Gorodok Chmielnicki .. Karwaccy na Podolu od 500 lat
Aneks 101: o osadnictwie Podlasia
Aneks 102 : KARWECCY z Bydgoszczy / Kostrzy / Zielonej / Targoszyna
Aneks 103: Karwaccy u IGNACEGO KARPIŃSKIEGO
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Aneksy 104 - 110 niedostępne ???? ... sa też DUPLIKOWANE w aneksach 167 i 167 a
Aneks 104: lustracja na Uniwersytecie Śląskim…. rozpracowywał Karwackiego
Aneks 105: o Marii Karwackiej z Dziurowa koło Brodów
Aneks 106: 52 lecie Janiny i Jana Karwackich z Helenowa Starego
Aneks 107: „KOWACKA” klan w Starej Wsi koło Krakowa
Aneks 108: METRYKI LITEWSKIE… o Karwackich
Aneks 109: Białochorwaci z Małopolski…
Aneks 110: KARWACKI’s in US History
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Aneks 111: Andrzej Karwacki z Bangkoku ojciec urodzonego tam niedawno Vladymira
Aneks 112: Ester Rogaczewska- Karwacki (Wartman)
Aneks 113: szukamy GNIAZD WARMINSKICH ..
Aneks 114: szukamy GNIAZD POMORSKICH..
Aneks 115: Galicyjskie nobilitacje i obyczaje ...KARWACKI GRZEGORZ
Aneks 116: groby Karwackich w "findgrave"
Aneks 117: Kardynał Ursino poleca (6.VIII.1671r) ks. WALERIANA KARWACKIego franciszkanina
Aneks 118: Awantury przed zajazdem Karwackich na Kleparzu krakowskim w 1767 roku
Aneks 119: ...z rewolucji krakowskiej 1846
Aneks 120: Słownik polskich teologów katolickich: Tom 2 MICHAŁ „Michael Kraus” KARWACKI *) 1626-1703
Aneks 121: Roczniki humanistyczne: Tom 23 STANISŁAW KARWACKI 1641-1694 leśny misjonarz na Litwie
Aneks 120: .. Michael Kraus "KARWACKI" 1626-1703
Aneks 121: misjonarz leśny na Litwie STAN KARWACKI
Aneks 122: KARWACCY z Łętkowic k. Słomnik
Aneks 123: MARCIN KARWACKI (1768 – 1837) z Krakowa aptekarz w Jędrzejowie i jego 3 żony
Aneks 124. Bernardyn ostrołęcki FLORIAN KARWACKI MVP kaznodzieja niedzielnym konwentu ostrołęckiego bernardynów, wybrany w 1785 roku
Aneks 125. W Moskwie Pokrowski cmentarz: JOZEF KARWACKI syn Jozefa 18.III.1891
Aneks 126: ADAM KALASANTY KARWACKI (1798-1862 ?) sędzia w Krakowie
Aneks 127: Karwatzki... Korwacki w Genetece Polskiej
Aneks 128: Epitafium u Franciszkanów w Krakowie
Aneks 129: GNIAZDO TOBOLSKIE (Syberia) XVII w nowe dane
Aneks 130: .. skąd na Podlasiu ... ?
Aneks 131: JERZY Pietrowicz KARWACKI 1941-2012 Kostroma n. Wołga ( na SE od Moskwy)
Aneks 132: : ... na Podolu i Bukowinie DZIS !!!!
Aneks 133 ; ułan Karwacki stracił "rumaka"
Aneks 134 ks.gr-kat. Piotr Karwacki
Aneks 135: Mikołaj Karwacki ze Szczypiorna
Aneks 136: Aleksander Karwacki lekarzem w Kielcach
Aneks 137: JÓZEF KARWACKI w 1835 r. traci legitymac
Aneks 138: MARCEL KARWACKI z Sambora hodowca drobiu
Aneks 139: Karwaccy z Zaloźca w XVII w
Aneks 140: TOMASZ KARWACKI bojarzyn Wiśniowieckich
Aneks 141: rodziny (Karwackich) w Genealogii Polskiej
Aneks 142: "EPIDEMIA" J. Narzymskiego o rodzinie Karwackich
Aneks 143.Janusz starszy, ks. mazowiecki potwierdza, że Nelaskarius dziedzic z Karwacza 25 lipca 1418 roku (NAJSTARSZY DOKUMENT KARWACKICH)
Aneks 144: Tomasz s. Andrzeja z Karwacza w 1517 studentem na AKrakiowskiej jako drugi po stryju Mikołaju s. Pawła stud. w 1471
Aneks 145: Etymologia imiona: LASCARIUS – ŁASKARZ- NELASCARIUS- NELASKARIUS-NIEŁASKARZ
Aneks 146: Etymologia Karwacza
Aneks 147: Madame Curie nie chciała na bal do Karwacza...
Aneks 148: noty z 1485 i 1488 roku (NAJSTARSZE DOKUMENTY KARWACKICH)
Aneks 149: pierwsza zapisana forma nazwiska w 1436 (NAJSTARSZE DOKUMENTY KARWACKICH)
Aneks 150: tradycje z Paśmiech
Aneks 151: JAN KARWACKI pod Mikuszowicami
Aneks 152: Kazimiera Biuszel-Karwacka 1887-1962
Ankes 153 : W powstaniu Styczniowym...Kranz Karwaccy
Aneks 154: Dr med Ryszard Karwacki nie żyje
Aneks 155: Ludwik Franciszek Karwacki 1692-1748
Aneks 156: Kresowa księga sprawiedliwych...
Aneks 157: Podlaskie początki pod Mońkami i Knyszyn
Aneks 158: Św. Maksymilian Kolbe o o. Alozym Karwackim
Aneks 159: „GRYGER” GRZEGORZ KARWACKI znany malarz i snycerz poznański
w XVII wieku
Aneks 160: REWELACJA: rozliczenia majątkowe Karwackich w 1503 roku
Aneks 161: REWELACJA: ANDRZEJ KARWACKI pod Lwowem już w 1537 roku
Aneks 162:…. ..from Weyburn SK Canada
Aneks 163: ...a jednak też na Litwie - Juciuny w XVII w
Aneks 164: Karwaccy z Mińskiego / Wołyń w 1800 ........
Aneks 165: Greyberowie z Pękowic i inne
xxxxxxxxxxxxx
Aneks 166 h : duplikaty aneksów 67-74:
x Aneks 67: rodzina CARR Karwackich w USA
x Aneks 68 OPUSZCZONY DOM KARWACKICH gdzieś pod Szczecinem
x Aneks 69 :...w przeszłosci GIMNAZJALIŚCI w Krakowie i Mielcu
x Aneks 70: Karwaccy z PRONIEWSZCZYZNY
x Aneks 71: snycerz poznański GRZEGORZ KARWACKI
x Aneks 72: Karwaccy z Zamościa w ZWZ AK
x Aneks 73; poeta Marian Karwacki z Chwaliszewa w Poznaniu
x Aneks 74: JAN KARWACKI z Sieradzkiego osiedla się w Gaworzycach
Aneks 166 g : duplikat aneksu 75:
x Aneks 75: Karwaccy z Paśmiech k. Kazimierzy Wielkiej
Aneks 166 f : duplikaty aneksów 76-82:
x Aneks 76: Karwacki..Piechocki ..Kasinski. Lubczynski....... Stężycki
x Aneks 77: Kinga Karwacka z Ciechanowa Kosowa Lackiego
x Aneks 78: Beata Karwatzki-Gaworek gniazdo warminsko-mazurskie ..
x Aneks 79: Ks. Jan Karwacki Rusiec 1870-6
x Aneks 80: "czarna karta" nazwiska z 1919 roku
x Aneks 81: KARWACKI PAWEŁ LEON prof. med. ppłk.
x Aneks 82: Pułkownik Stanisław Karwacki (1925-2010)
Aneks 166 e : duplikat aneksu 83: Projekt wielkopolski – metryki ślubne XIX w
Aneks 166 d : duplikat aneksu 84: z kwerendy u Mormonow w SYDNEY Brudzew
Aneks 166 c : duplikaty aneksów 85-90:
x Aneks 85:DO LEGIONOW z KIELECKIEJ HANDLOWKI:
x Aneks 86: JERZY KARWACKI – pamięci ofiar stanu wojennego
x Aneks 87: PAN KARWACKI u de Bobrowicza
x Aneks 88: Koligacje z Bulińskimi (Buliński)
x Aneks 89: koligacje z Bilińskimi (Biliński)
x Aneks 90: z dziejów Karwacza
Aneks 166 b : duplikaty aneksów 91-93:
x Aneks 91: zwiazki Karwackich z Pileckimi ?
x Aneks 92: WARSZAWA tropy Karwackich
x Aneks 93: o Reginie Karwackiej-Ostrowskiej z Knyszyna
Aneks 166 a : duplikaty aneksów 93-97:
x Aneks 94: 1700 Pastor Otto Wilhelm Karwacki (Karwatzki) z Dąbrówna
x Aneks 95: KARWACKI’s Cambria PA
x Aneks 96:wiersze o Karwaczu
x Aneks 97: ... w Gułagu Miedzianka
Aneks 166 : duplikaty aneksów 96-103:
x Aneks 98; sw. Maksymilian Kolbe do o. Alojzego Karwackiego
x Aneks 99: Lista emigracyjna Karwackich na Ellis Islands
x Aneks 100: Gorodok Chmielnicki .. Karwaccy na Podolu od 500 lat
x Aneks 101: o osadnictwie Podlasia
x Aneks 102 : KARWECCY z Bydgoszczy / Kostrzy / Zielonej / Targoszyna
x Aneks 103: Karwaccy u IGNACEGO KARPIŃSKIEGO

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

DALSZE ANEKSY od 167:
Karwacki's /// Archiwum : aneksy 167... n
http://www.genealogia.okiem.pl/forum/vi ... t=16658cdn

Aneks 167
Aneks 104: lustracja na Uniwersytecie Śląskim…. rozpracowywał Karwackiego
Aneks 105: o Marii Karwackiej z Dziurowa koło Brodów
Aneks 106: 52 lecie Janiny i Jana Karwackich z Helenowa Starego
Aneks 107: „KOWACKA” klan w Starej Wsi koło Krakowa
Aneks 108: METRYKI LITEWSKIE… o Karwackich
Aneks 109: Białochorwaci z Małopolski…
Aneks 167 a
Aneks 110: KARWACKI’s in US History
xxxxx
Aneks 168: Marcin Karwacki (1768-1837)..... rewelacja STARA APTEKA Karwackich w Jedrzejowie
Aneks 169 : JERZY Ludwik KARWACKI ginie na Pawiaku w 1942 roku
Aneks 170 : . Stanisław KARWACKI STANISŁAW (1700-1759); SJ w Wołkowysku 1737- 40
Aneks 171 : Tomasz KARWACKI TOMASZ SJ, ks. profesor (1708-1779)
Aneks 172 : ks. Radziwiłł o przyjaźni z Karwackim
Aneks 173 : Historia Rytwian a genealogia Karwackich
Aneks 174 : Stanisław Karwaczki z Makowa w 1563 r. dostawcą dworu
Aneks 175 : Nowe o Karwackich w Kaliszu w XVII w…
Aneks 176: Właśc. wsi w 1930 - 1939 r. woj.wileńskie
Aneks 177 : Mistrzowie cechu nożowniczego 1684 i 1726 w Krakowie
Aneks 178 ; .. o. Piotr Karwecki (werbista) 1933-2000
Aneks 179: w 1403 r. 30 lipca Nelaskarius de Karwacz
Aneks 180: Johan., Graf en zu Tenczyn, Namens Karwaski
Aneks 181 : Stromiec 1766 organista JAN KARWACKI
Aneks 182: JAKÓWKI 1650 stare podlaskie gniazdo
Aneks 183: WITOWICE 1600 - stare puławskie gniazdo
Aneks 184: BELSKIE Hrubieszów
Aneks 185: Nowe metryki Łosickie i lubelskie
Aneks 186: ..urodził się Karwaski na stopniach tron
Aneks 187: Zagadkowy Karwas/cki ?
Aneks 188 : adresy Karwackich w Krakowie XVII/XVIII w (PROBLEM ZMIAN NUMERACJI DOMÓW)
Aneks 189: Generał Pilot ANASTAZY KARWACKI ze Smoleńska
Aneks 190: Z Geneteki Polskiej ŁODZKIE GNIAZDA..
Aneks 191: KARWACCY W NIEWOLI MOSKIEWSKIEJ na Syberii XVI/XVII/XVIII w
Aneks 192: z geneteki polskiej na Podlasiu XVII-XVIII
Aneks 193: .. pod Wiedniem i w kawalerii..
Aneks 194: kpt AK Ryszard Karwacki
Aneks 195: wrześniowe peregrynacje..
Aneks 196: Szymon Konarski... mąż Marii Karwackiej
Aneks 197: Ulubieniec Cezara i inne w II RP
Aneks 198:.. w literaturze litewskiej
Aneks 199: Ryszard Karwacki poeta krytyk Tuwima
Aneks 200: : hm January Karwacki prawnik lubelski
Aneks 201: Kresowa „eurozajatycka” diaspora Karwackich (na podstawie : „odnoklassniki.ru”) : UKRAINA, BIAŁORUS, LITWA, MOŁDAWIA, ROSJA, SYBERIA, KAZACHSTAN, DALEKI WSCHÓD (Chabarowsk, Sachalin)
Aneks 202: 2 września 1664 nob. KARWACKI
Aneks 203: ucieczka na Kresy...
Aneks 204: Nowe gniazda wielkopolskie (Baza „Basia”)
Aneks 205: W Metryce Koronnej 1664 Marianna z Karwa
Aneks 206: Dar Elżbiety Karwackiej: plaszcz turecki
Aneks 207: Dąbrowice krośniewickie pragniazdo łeczyckie
Aneks 208: MICHAŁ KARWACKI 1944-2013
Aneks 209: BARTEK KARWACKI z Lubartowa
Aneks 210: w " katalogszlachty.com"
Aneks 211: JEAN HRABARCHUK (nee KARWATSKI) 1920-03
Aneks 212: SULMIERZYCE pierwsi Karwaccy
Aneks 213: ANTONI KARWACKI z Ostrowa Wlkp
Aneks 214: sprawiedliwi na Podolu
Aneks 215: Eustach Karwaski kochanek .. Loli Monte
Aneks 216: Z bazy mormonów: Limanowa.. Mielec.. Tarnów XIX w
Aneks 217: Z bazy mormonów: LUBLIN XIX/XX
Aneks 218: .. mormonów .. CHLEBICZYN Podole Bukowi
Aneks 219: gniazdo w Mirowie czestochowskim
Aneks 220 : Karwaccy rodem z Lidzbarku Warmińskiego w Meklemburgii
Aneks 221: Karwatzky w Berlinie
Aneks 222: W Anglii już w XVIII w ???
Aneks 223: 3 WALENTYCH KARWACKICH w Krakowie w pol. XVIII w.
Aneks 224: Karwaccy AFRYKANIE w Kamerunie, RPA, Syjamie
Aneks 225: Karwacki i Radziwiłl dla Juraty
Aneks 226: Olsztyn 1928 wyrok za pobicie
Aneks 227: Na Białorusi SWISŁOCZ GÓRNA
Aneks 228: Gniazdo MIRÓW częstochowski (MSTÓW, REDZINY)
Aneks 229: śluby wielkopolskie XIX w
Aneks 230: Nowe dane o BRODACH Iłżeckich z XVII w.
Aneks 231: KARWICCY z Sulmierzyc krotoszyńskich
Aneks 232: KARWECCY z Kujaw
Aneks 233; KARWATKA - Karwatkowie wolsztyńscy
Aneks 234: KARWATA : Karwatowie na Kujawach
Aneks 235: Tom XIII Miniakowskiego : Elita koronna – rodziny senatorów i ministrów: Tom XI Minakowskiego: Elita żmudzka i nadniemeńska
Aneks 236: Liceum sw. Anny w Krakowie 1819
Aneks 237:Ramzes Karwacki (tłumacz lit. ros.) lata 50-60
Aneks 238: Karwaccy z Parysowa (PARYSÓW k. Garwolina)
Aneks 239: Właściciele wsi w 1926 - 1939 r. w woj. Wileńskim Korawacki-Karawacki-Karwacki ?
Aneks 240: PIERWSZE SLUBY WARSZAWSIE u sw. Krzyża (z geneteka polska..
Aneks 241: Rodzina Karwackich w Sobotnikach
Aneks 242: FRANCISZEK KARAWACKI vel Karwacki : poeta litewski, agent bolszewicki, komunista działacz PPR, dysydent …
Aneks 243: w Rydze....
Aneks 244: w Dywitach na Warmii.
Aneks 245: KARWASKI w Polsce
Aneks 246: Karwaccy w Powstaniu Warszawskim
Aneks 247: KARWACKA za Waliszewskim z Otockimi
Aneks 248: Gniazdo Brzozdowce Hranki slub 1843 :182
Aneks 249: na Ukrainie dzis...
Aneks 250: Karwatzki na Warmii
Aneks 251: unicka rodzina Z Hołowczyc
Aneks 252: Sokolniki wieruszowskie 1809
Aneks 253: Jędrzejów: Jan i Paulina z Urbanowiczów
Aneks 254 : KARWACCY w informatorach przed I WOJNĄ SWIATOWA
Aneks 255 : KARWACCY w informatorach przed i w trakcie II WOJNY SWIATOWEJ
Aneks 256 : General Fieldorf August Emil uczniem prof. KARWACKIEGO
Aneks 257: Na emigracji we Francji 1837-8 : FRANCOIS KARWACKI z Krakowa
Aneks 258: Z Rajgrodu i Bielska Podlaskiego….w Ziemi Wiskiej
Aneks 259: Metryki wołynskie Karwackich
Aneks 260; legitymizacje podolskie 1782-1883 (patrz też aneks 449)
Aneks 261: wyewakuowani z ZSRR
Aneks 262: Wykaz rodzin wojskowych wywiezionych
Aneks 263: Piotr Karwecki ciekawie o .. Białorusi
Aneks 264: Julian Karwacki powieszony 4 VIII 1863
Aneks 265: Stare szlacheckie gniazda poleskie i wołyńskie
Aneks 266 ; rok 1820 ALEKSANDER syn Jana KARWACKI / Александр Иванов Карвацкий ; pod Kijowem
Aneks 267; PRASTARE gniazdo syberyjskie w Tobolsku (nowe inf.)
Aneks 268: Karwaccy Afrykanie ..(2)
Aneks 269: Karwatzki z Berlina w Brazylii od 1887
Aneks 270: „KARWATZKI” w MyHeritage
Aneks 271: Najstarsze migracja Karwackich z Niemiec do USA
Aneks 272: KARWACKI wśród dekabrystów 1825 roku
Aneks 273:Nowe metryki w genetece (10.X.2014) (głownie Mazowsze Zachodnie; rejon Mławy- Drobina))
Aneks 274: Kolekcja Karwackich „ Carvacchische” w Kassel, Westfalia
Aneks 275: Szlachcic JAN KARWACKI urz. Celny 1772 w mci Wapnio
Aneks 276: Tajemnica śmierci Stanisława Stanisławowicza Karwackiego; ojca Wacława założyciela gniazda Chersońskiego
Aneks 277: ok. 1700- 1750 r. nobilis KARWACCY w Zagórzu Kłobuckim
Aneks 278: FRANCISZEK KARWACKI w Częstochowie nr 152 ul. Warszawska / rok 1819
Aneks 279: Nob. Karwaccy w Golędzinie k. Radomia
Aneks 280: Nob. JAN KARWACKI stracony w Cieszynie w 1657 r.
Aneks 281: Katarzyna Karwacka Stefanowa Skowrońska (1798-1855) z Dżurkowa Kołomyjskiego
Aneks 282: Katarzyna Karwacka Wojciechowa Wejman z mci DZIERZBIN ( 7 km na NE od Zbierska)
Aneks 283: Karwaccy z PROZOROK głębockich we „Wspomnienia Babci Stasi”
Aneks 284: Ks. JAN KARWACKI proboszcz Chojnego pod Sieradzem 1857-8
Aneks 285: Stud. med. Leon Paweł Karwacki (potem słynny lekarz warszawski i prof.UW) bywa na wakacjach w pałacu Popielów w mci Turna (pow. węgrowski)
Aneks 286: KARWACKI M. na liście płac u Radziwiłłow nieświeskich 1805-1806 w Łachewie
Aneks 287: Karwaccy w Lubaszczu pod Nakłem
Aneks 288: JAN ogrodnik w Koninie 1918
Aneks 289: KARWACCY (seniorzy) w KRS
Aneks 290 : JERZY KARWACKI przyboczny Edwarda Gierka
Aneks 291: Nazwisko „KARWACKI” wśród unikalnych w genealogii rosyjskiej
Aneks 292: ODNOTOWANI w genealogii rosyjskiej
Aneks 293: Doc. fizjologii IGOR Mikołajewicz KARWACKI z BRYKULIA / Брыкуля 20 km na S od Szepietowki chmielnickiej
Aneks 294: Pensja u pani Karwackiej w Warszawie
Aneks 295: Postawy społeczno-polityczne ziemiaństwa w latach ...
Aneks 296: ... ślady miechowskie
Aneks 297: MARIA KARWACKA malarka lata 30te.
Aneks 298: Marya z Karwackich, wdowa po Józefie Urbanowskim
Aneks 299: Stare gniazda wołyńskie Karwackich
Aneks 300: Prom Pana Karwackiego w Gdańsku
Aneks 301: Kolejne tomy elity Miniakowskiego XV (Podlasie) , XVI (Wielkopolska posłowie), XVII (Czernichowskie)
Aneks 302: Na Litwie Hoduciszki i Sobotniki
Aneks 303: FRANCISZEK KARAWACKI *) vel Karwacki : komunista i poeta polsko-litewski,
Aneks 304: Agent sowiecki w PPR: FRANCISZEK KARAWACKI
Aneks 305: BERNARD KARAWACKI muzyk Opery w procesie marcowym
Aneks 306: Generał Karawacki vel Anastazy Zinowiewicz Karwacki
Aneks 307: Inni Karawaccy w Urugwaju i Szwecji
Aneks 308: Karwacki w Udrycku wołyńskim
Aneks 309: KRZYŻ "karawacki"
Aneks 310: XII 1944 z Baranowicz do Piły
Aneks 311: Piotr Karwacki... parcele w Komorowie
Aneks 312: Z Łucka do Kłodzka
Aneks 313: Boglewice.. Tarczyn
Aneks 314: Powstańcy warszawscy
Aneks 315: Nekropolie Karwackich
Aneks 316: Wojciech i Anastazja Karwaccy w Chinach 1935/6
Aneks 317: Plan miasta Krakowa Ignacego Enderle z lat (1802-1805) 1807-1808 tak zwany senacki wraz z wykazem realności miasta z początku XIX wieku
Aneks 318: Historyczne gniazda ukraińskie: Bukaczowce, Brzozdowce / - wice , Zabłotów, Proszowa, Horpin, Cygany…
Aneks 319: STANISŁAW KARWACKI i EMILIA BŁEDOWSKA z Zuzela nurskiego
Aneks 320 : Wojskowi osadnicy w Bortnicy na Wołyniu
Aneks 321: Wacław zastrzelił przyjaciela.. 1930
Aneks 322: Zesłani za Ural w 1945
Aneks 323: Karwaccy - Jerzy Gapys „Postawy społeczno-polityczne ziemiaństwa w latach 1939-1945”
Aneks 324: Zbigniew Ossoliński o „hetmanie” Karwackim…
Aneks 325: MATEUSZ KARWACKI z Pilicy (1393-1794) "Pilica.Zarys dziejów miejscowości" ; ks. H.Błażkiewicz; strona 96
Aneks 326: Tragiczne Rakowiska….
Aneks 327: nob.KARWECCY (vel Karwaccy) z Korkożyszek wileńskich k. Podbrodzia (na NE od Wilna)
Aneks 328 : Karweccy z Białorusi w genetece polskiej
Aneks 329: TRZEMIETOWO stare gniazdo Karweckich w kuj-pomorskim
Aneks 330 / 260 oczątek sukcesji podolskiej jeszcze raz
Aneks 331: Rodzina Karwackich z Brzuski / Huty Brzuski k. Birczy 10 km na W od Przemyśla
Aneks 332 : Nob. Karwaccy z mci Cerekiew/Sławno m. Kasprowicami a Slepowronem na W od Radomia
Aneks 333: Gniazdo Królewo płońskie
Aneks 334 rzewodnik Warszawski na rok 1869
Aneks 335 : Karwacki Aleksander (Dr) Ogrodnictwo warzywne
Aneks 336 : "Disciplina militaris" w wojskach Rzeczypospolitej do połowy XVII wieku
Aneks 337 olish students at the University of St. Andrews:
Aneks 338 : Metryki Jędrzejowskie….
Aneks 339: Slub – 1861 - Karwackiego z Sylwią Majewską z SOKOLINA
Aneks 340 :Józef Karwacki z Ostrówka k. Łęcznej
Aneks 341: Pierwsze lata Sebastiana i Emilli Karwackich w Sieciechowicach !!!!
Aneks 342 : Fryderyk Fredlein świadkiem na ślubach Jerzego Samuela Bandtkie i Ludwika Kosickiego
Aneks 343:Gniazdo MELCHÓW lelowski i Gidle 1778 -
Aneks 344: GROSZKI i NAGUSZEWo k. Dabrówna pomiędzy
Aneks 345: Rodzina nob. PIOTRA i Ludwiki z Mikulskich Karwackich z Domaniewic (Nowe Miasto /n.Pilicą)
Aneks 346: Unickie (łemkowskie ?) GNIAZDO KOMANCZA i BIRCZA
Aneks 347: Sebastian Jan Karwacki SEBASTIAN JAN Kasiński-KARWACKI (1824-1903) (biogram pradziadka)
Aneks 348: dwa śluby w Sieciechowicach
Aneks 349: NOWE "stare" metryki warszawskie odk. 19 marzec 2015
Aneks 350 ; OJCÓW 3; siedziba Karwackich XVII-XIX w.
Aneks 351: Sluby prapradziadków Kosickich w Krakowie (NPM, sw. Marcina)
Aneks 352: XVIII gniazdo w Pilicy...
Aneks 353: gniazdo Kuźmy Dmosin ...
Aneks 354: metryki praprapra-dziadków Kosickich z Bolesławca
Aneks 355 : KAZIMIERZ ALEKSANDER (1828) KARWACKI …odnaleziony brat Sebastiana Jana (1824)
Aneks 356: nobil 1764 Antoni Karwacki z Zagrodnicy
Aneks 357: Podcechmistrz St. Karwacki Lubartów
Aneks 358: gniazdo ZAGROBA drobinska
Aneks 359: ks. Michał Karwacki z Sokołowa Podl
Aneks 360: Gniazdo SMONIOWICE ; par. Wrocimowice racławickie 12 km NEE od Słomnik
Aneks 361: PIENIĄŻKOWICE zagon KARWACKI
Aneks 362 : (1768-1837) Marcin Karwacki aptekarz jędrzejowski (Jedrzejów 5) około 1835/1836 sprzedał dom i aptekę WOJCIECHOWI FRANZIA z Kielc
Aneks 363: Dzieci dr med. Aleksandra Karwackiego i Anieli Stacherskiej z Krakowa po 1863 osiedli w Warszawie);
Aneks 364: Metryki katedry kieleckiej
Aneks 365 :Karwaccy z mci. PLUDWINY i KUROWICE rzgowskie
Aneks 366: EUFROZYNA Zagajewska (1772-1848) 1 voto Amf 2 voto Karwacka
Aneks 367: Linia zakopiańska ma rodowód z Sokołowa Podlaskiego
Aneks 368: METRYKI w par. Dzierzgowo : Stegna, Dzierzgowo, Dzierzgówko, Choszczewko, Krery, Dobrogosty
Aneks 369 : POWRÓT z Warmii NA MAZOWSZE po 200 latach
Aneks 370: JPanna (nobil) 1806 Marianna Karwacka z Pawłowa w Zagnansku
Aneks 371: 1816 Michał Karwacki z Koniomłotów
Aneks 372: Geneteka: Brody-Krynki świętokrzyskie
Aneks 373: Geneteka łódzka; nowe metryki
Aneks 374: Gniazdo Grabowo łomżyńskie
Aneks 375: Geneteka: PRZASNYSZ
Aneks 376 : 5 slubów Mateusza Karwackiego z Krery k. Dzierzgowa
Aneks 377: nowe metryki wielkopolskie
Aneks 378: nowe metryki family search
Aneks 379: D. Szymon Karwacki administrator Grzegorzewic sieciechowickich (1730-50 ?)
Aneks 380; Geneteka Grzymałow tarnopolski
Aneks 381: Geneteka KRÓLEWICE sulisławickie
Aneks 382: Geneteka KONIEMŁOTY sandomierskie
Aneks 383: Geneteka Pinczów (Włochy, Brzeście)
Aneks 384: Geneteka Sandomierz - katedra zgony
Aneks 385: Geneteka Staszów / urodzenia zgony
Aneks 386: Geneteka IWANISKA
Aneks 387: Geneteka Klimontów
Aneks 388: Geneteka Gożlice
Aneks 389: Geneteka Trzykosy – Koprzywnica
Aneks 390 : Geneteka RZĘDZIANOWICE - Mielec
Aneks 391: Geneteka GORZYCE 2 km od Sandomierz na Stalowa Wole
Aneks 392: Geneteka gniazdo Brzuska / BIRCZA na N leży Huta Brzuska (skany przemyskie brak dostępu) na SW od Krasiczyna-Przemyśla
Aneks 393: Geneteka gniazdo KOMANCZA (grkat)
Aneks 394: STARE radomszczańskie korzenie gniazd jurajskich
Aneks 395: GENETEKA gniazda czestochowskie: Mirów i Częstochowa
Aneks 396: Karwowie w Ogrodzieńcu
Aneks 397: Geneteka gniazdo podlaskie PRZYTULANKA Trzcianne
Aneks 398: KORWACKA i KORWACKI w błędach metryk
Aneks 399: Gniazdo KOBYLIN BORZYMY tykocińskie
Aneks 400 : dom „karwaczyka” Sławetnego Stanisława Karwackiego - praprapradziadka (brat Franciszka) na Kazimierzu (1760-1800)
Aneks 401: dom honesti Franciszka Karwackiego (brat Stanisława) na Stradomu ( 1772-1803)
Aneks 402 :Zmarła Ludwika Karwacka
Aneks 403 :Zmarl Jerzy Leszek Karwacki
Aneks 404: POWIESC o prof. Leonie Pawle Karwackim
Aneks 405: Adam Karwacki absolwent św. Anny 1814
Aneks 406; Dr med. Aleksander Karwacki – ogrodnik
Aneks 407; Dzieła o. Alojzego Karwackiego
Aneks 408: W szeregach AK (Ochota) Michał Karwacki „Sowy”
Aneks 409: Hetman Stanisław Żółkiewski o Janie Karwackim 1615
Aneks 410:Almanach sceny polskiej - Strona 63 : HERBERT KARWACKI
Aneks 411: Geneteka BRODY kryńskie od XVII w
Aneks 412: Z Baryczki k. Janowca do Radomia (XVIII-XIX w)
Aneks 413: ZA ZASŁUGI DLA MIASTA TURKU
Aneks 414: Warianty nazwiska Karwacki (łacińskie)
Aneks 415: Karwaccy herbu Leliwa skąd pochodzą ?
Aneks 416: Karwaccy analiza rodowodu - w Genway
Aneks 417: Losy domu Marcina Karwackiego w Jędrzejowie
Aneks 418: Helenka Karwacka w 1842 roku w szkole w Jędrzejowie
Aneks 419: Francke geometra królewski w 1780 roku
Aneks 420:Slub w Niemirowie 26 stycznia 1670 roku
Aneks 421: Leopold Mateusz Karwacki ur 1842
Aneks 422: Indeks księgi zmarłych Starachowice
Aneks 423: Metryki warmińskie
Aneks 424: W listach hetmana do Zygmunta III Wazy
Aneks 425: Geneteka: stare gniazda łowickie
Aneks 426: Geneteka: stare gniazda łęczyckie
Aneks 427: Geneteka ; MIASTO ŁODZ i Pabianice
Aneks 428: Geneteka stare gniazda sieradzkie i wieluńskie
Aneks 430 : Skąd Nelascarii de Carwacz 1427 ?
Aneks 431: Jerzy Karwacki śledczy oficer UB w Łodzi
Aneks 432: Auleytner Wacław o Paśmiechach…
Aneks 433:Elity I RP cd tom XVIII Elita łęczycko-rawska
Aneks 434: Popiersie Leona Karwackiego 1903
Aneks 435: Adamina Karwadzka w Krynicy w 1885 roku
Aneks 436 : Poeta z Chwaliszewa .. prawnuk snycerza Grzegorza Karwackiego (XVII w) Marian Karwacki
Aneks 437: Raper Marcin Karwacki…
Aneks 438: Uniwersał Jana Kazimierza z nominacją Jana Karwackiego
Aneks 439 : Inz. Janusz Karwacki u zarania Zagłebia Miedziowego 1961−1964
Aneks 440 : Weterani …
Aneks 441: Tadeusz Karwacki (1922-1999) – dziennikarz, publicysta
Aneks 442: Zmarł ppłk. mgr farm. WIESŁAW KARWACKI -
Aneks 443: Marek Karwacki (1947-1992)
Aneks 444a: w kregu rodziny L. Kosickiego (II pol. XIX w.)
Aneks 444b: w kregu rodziny L. Kosickiego (II poł. XIX w.)
Aneks 445: U ZARANIA rodu KARWACKICH w XIV w.
Aneks 446: Prezydent Józef Dietl……wybrane elementy genealogii …
Aneks 447: Na Kazimierzu w połowie XVIII w praprapradziadek Stanisław chirurgiem.. w Krakowie..(.STANISŁAW i syn MARCIN KARWACCY)
Aneks 448a-g (patrz tez 1 a.b.) : Rodzina Karwackich w Krakowie w XVII-XIX wieku
Aneks 449: (patrz też aneks 260): LEGITYMIZACJE KARWACKICH W ZABORZE I (1772) AUSTRIACKIM na Ziemi Buskiej i Podolu Zachodnim galicyjskim w roku 1782 oraz po II i III rozbiorze moskiewskim na Podolu Wschodnim
Aneks 450 : BOJAROWIE KARWACCY… (patrz też aneksy 129 i 267)

NOWA ZAKŁADKA
Aneks 451: Problemy adresowe w Krakowie XVIII/XIX w numeracja ze spisu Staszicowskiego 1790-92 odniesiona do planu senackiego 1805 (Endlera); patrz tez aneksy 188, 317 oraz post 54.
Aneks 452: MARCIN i TOMASZ KARWACCY bracia w Jędrzejowie 1790/2
Aneks 453: starsze korzenie gniazda Bukaczowce (korekta 24 kwiec 2016 ) patrz też aneks 318
Aneks 454: Gniazdo ZDZIWÓJ k. Chorzel (Warmia-Mazowsze)
Aneks 455 : Gniazda wołyńskie (konsolidacja)
Aneks 456 : Pragniazda ukraińskie Karwackich
Aneks 457: Ważna metryka krakowska z 1810 roku
Aneks 458 : Karwacki Wieńczysław w: „Sędziowie w II Rzeczypospolitej” Lech Krzyżanowski
Aneks 459: Stare gniazda : Wojsławice, Chruścice, Chotel Czerwony, Chorzelów, Widawa, Sokolniki, Kurzeszyn, Bobrowniki, Kaszewice
Aneks 460… (patrz też 360) :GNIAZDA SŁOMNICKIE : Łętkowice, Smoniowice, Wrocimowice
Aneks 461: W archiwach IPN
Aneks 462: Młudnice / Młodnice 10 km na W od Radomia; 3 km, na S od Przytyku ; 8 km na SE od Kadzi i Potworowa
Aneks 463: Gniazdo repatriantów Karwackich w gorzowskim
Aneks 464: Geometra rządowy Jan Nepomucen Karwacki syn nob. Piotra Karwackiego i Ludwiki Mikulskiej
Aneks 465: W spisie ludności Łodzi 1916-1921:
Aneks 466 : Korzenie gniazda Mielec
Aneks 467: Karwaccy chrzestnymi w Jędrzejowie 1798-1802
Aneks 468 : Kraków w roku 1787 …
Aneks 469 :STARE GNIAZDA „zamojskie”
Aneks 470 a, b: STARE GNIAZDA : „łosicko-bialskopodlaskie”
Aneks 471 a,b,c,d: STARE GNIAZDA: lubelskie”
Aneks 472. O tej co uratowała Kraków w 1846 roku : Julianna Józefa Ewa Karwacka – Gradowitz
Aneks 473 : Sąsiedzkie problemy Franciszka Karwackiego na Stradomiu w 1783 roku
Aneks 474 : Praprapradziadkowie Józef i Regina Buliński
Aneks 475 : Kolejne dzieci Ludwika Kosickiego..(patrz tez post: Biogram prapradziadka Ludwika Kosickiego)
Aneks 476: Pierwsze dziecko Sebastiana i Emili Karwackich w 1848 w Krakowie (Sebastian uwięziony w Zamościu)
Patrz też aneksy 45, 341, 347, 355
Aneks 477 : Maria Lech Mirowska z Brazylii siostra dziadka dra Piotra Lecha
Aneks 478 : BIOGRAM dziadka Lech Piotr; dr wet., mjr WP (1880-1932)
Aneks 479: Elektorzy królewscy Karwaccy
Aneks 480: Maciej z Pieniążkowic (1863-1947)
Aneks 481: Karwacki Ramzes prawnik i tłumacz
Aneks 482: Drzewo Franckich z Miechowa
Aneks 483: Nazwiska Karwaczonka = Karwacka
Karwasz/czonok = Karwacki
Aneks 484: U Karwackich KOWALSTWO ogólnopolskie
Aneks 485: Nekrologii warszawskie cd
Aneks 486: Slady grodzieńskie
Aneks 487: Karwaccy z Kowackich w Owczarach ojcowskich
Aneks 488 Przysiega Hon Franciszka syna hon Bonifacego Karwackiego i Katarzyny małżonków prawych SYN
Aneks 489: Miasto bez murów – 650 lat Kleparza
Aneks 490 : Spotkanie z królową Belgów w 1955 roku
Aneks 491: Slub w Mogielnicy trembowelskiej
Aneks 492 : Suderwa wileńska (10 km NW )
Aneks 493 : Slub pradziadków Jana Wawrykiewicza i Julii Bonikowskiej w 1856 roku w Solcu
Aneks 494: Prapradziadkowie Bonikowscy ze Zborowa
Aneks 495: rok 1718 GRZEGORZ KARWACKI uzyskał stopień naukowy kandydata sztuk wyzwolonych w Uniwersytecie Jagiellońskim (uzup. aneksu nr 40)
Aneks 496: Pradziadek Marcin z rodziną w 1791 roku na Stradomiu i w Jędrzejowie
Aneks 497:Franciszek i Agnieszka rodzeństwo Karwaccy w 1790 u Pasternaka
Aneks 498: Gniazdo Chodów kłodawski
Aneks 499: Z Siewrukami na Podlasiu
Aneks 500 : Kolejne śluby w Kłobucku w połowie XVIII wieku
Aneks 501: Saga Iwaszkiewiczów.
Aneks 502: DUCHOWNI w klanie Karwackich
Aneks 503: śp. prof. dr hab. Helena Karwacka
Aneks 504: Karwaccy w Korzkwi pod Krakowem
Aneks 505 : Gniazdo Pilica kluczowe wśród jurajskich dla Krakowa
Aneks 506 a : HISTORIA KARWACKICH W KRAKOWIE XVII-XIX w. (Struktura rodzinna)
Aneks 506 b : HISTORIA KARWACKICH W KRAKOWIE XVII-XIX w. (Struktura rodzinna)
Aneks 507: Karwaccy u Bonieckiego
Aneks 508 : Geneteka Karwatzki na Warmii (patrz tez gniazda WARMIA-Ermland)
Aneks 509 : Geneteka GNIAZDO CHORZELSKIE (patrz tez gniazda mazowieckie)
Aneks 510 : Rzym-kat. (par. Huszlew) i grek-kat. (par. Swory); Gniazda mazowiecko-poleskie. POGRANICZE Mazowsza i Podlasia południowego (ZIEMIA WISKA)
Aneks 511 : Rzym-kat. (par. Sarnaki i Łosice) i grek-kat. (par. Chłopków. Gniazda mazowiecko-podlaskie; POGRANICZE Mazowsza i Podlasia
Aneks 512; Greko-katolickie GNIAZDA LUBACZOWSKIE Honiatyn
Aneks 513 : Gniazdo Zarki 3km na NEE os Myszkowa 2. poł. XVIII w.
Aneks 514: Gniazdo BEZNOSKOWCY par. Maków pod Kamiencem Podolskim
Aneks 515: Stare gniazdo chocimskie „Kliszkowcy - Uroczysko Karwacki”
Aneks 516: Kronikarz Bukowiny i Podola Dymitr Sergiejewicz Karwacki
Aneks 517: GNIAZDO KLISZKOWIECKIE pod Chocimiem na Bukowinie
Aneks 518: GNIAZDO Czerniowickie Bukowinie
Aneks 519: XVIII wieczne korzenie Fiodora Karwackiego w mci KRZYWCZE trembowelskie
Aneks 520: Geneteka nowe indeksy:1.III-1.IV. 2017
Aneks 521: KARWATKA ….Karwaccy od Karwatków ?
Aneks 522: rok 1457 JUWENAL KARWACZKA blacharz w Haliczu
Aneks 523: Jan Karwacki pod Częstochową 5 stycznia 1656
Aneks 524 : Piękne XVII wieczne gniazdo podhalańskie
Aneks 525: Zajęcia zawodowe Karwackich w Krakowie w XVII/XVIII wieku
Aneks 526: Odnotowane przyjęcia praw miejskich w Krakowie od połowy XVII w
Aneks 527: Baszta Rzeźnicza Prochowa III z domem Karwackich pod Bramą Nową
Aneks 528: Wspaniała genealogia rodziny nob. PIOTRA Karwadzkiego i Ludwiki Makulskiej
Aneks 529: GNIAZDO GRODZIEŃSKIE
Aneks 530: Rudno Górne dobra praprapradziadków Bulińskich i prapradziadków Kosickich (Kraków, Florianska 12)
Aneks 531: Marcin Karwacki w katastrze Mariana Potockiego w roku 1822 dla Jędrzejowa
Aneks 532: Drzewo 10 pokoleń z Безнісківці,
Aneks 533: Ród Gęsickich z Budzianowa na Podolu / potem Rawy Mazowieckiej
Aneks 534: KARWACCY na Wołyniu
Aneks 535: Geneteka nowe metryki IV - V 2017
Aneks 536: Konsolidacja rodziny Wawrykiewicz z Warwowic wiślickich
Aneks 537: Akt slubny ppor. Gradowicza i Karwackiej
Aneks 538: 1814 prapradziadek Ludwik Kosicki kollaborant języka greckiego w szkole departamentalnej w Krakowie
Aneks 539: Karwaccy w regestach czynszowych Krakowa (Regestr censuum civitatis Cracoviensis) 1 połowa XVIII w
Aneks 540: Nowe indeksy geneteki polskiej czerwiec 2017
Aneks 541: Szlacheckie metryki z 1666 r. i 1682 r. w Słaboszowie
Aneks 542: Szlacheckie metryki 1777 r z mci Didkowce tarnopolskie
Aneks 543: Karwacki, -a ? : CH / Harwacki, -a / Chorwacki, -a / /Korwacki, -a (Aktualizacja aneksu 398)
Aneks 544: Karwacki a nie Karwocki .. błędy metrykalne NOWE " bardzo stare" gniazda
Aneks 545: Knowiakowski …. i Kotoński
Aneks 546: KRAWACCY czy Karwaccy ?
Aneks 547: Jasiniec (ЯСИНЕЦЬ) dubrowicki na Wołyniu
Aneks 548: Geneteka lipiec 2017
Aneks 549: Litwa szlacheckie gniazdo…. Korkożyszki
Aneks 550: Karweccy w genetece sierpień 2017
Aneks 551 : ZAJAZD Jana Nepomucena Karwackiego na Kleparzu (1760-1795)
Aneks 552: Przysiega obywatelska 1792 w Krakowie
Aneks 553: Praprapradziadek Józef Buliński rodem z Mrzygłodu osiada w Krakowie
Aneks 554: Plk Zygmunt Czesław Karwacki z Lublina
Aneks 555 : ks. Franciszek Karwacki z parafii Matki Bożej z Góry Karmel w Mount Carmel, w Pensylwanii
Aneks 556 : Zmarł ppłk. mgr farm. WIESŁAW KARWACKI
Aneks 557: Miejscowości KARW….
Aneks 558: Mieszkańcy Kleparza 1767/68 rok
Aneks 559: Slub Pawła Karwacki / Harwacki w Buczaczu w 1763 roku
Aneks 560: Archiwalne wypominki….
Aneks 561: Jan Karwacki obrona Częstochowy 360 lat temu
Aneks 562: 1770 Walenty Karwacki placi kontrybucje wojskowe na Kazimierzu
Aneks 563: SPIS KAMIENIC i DOMÓW na Kazimierzu w 1770 roku
Aneks 564 : Optułowicz z Krakowa / Beklewski z Warszawy koligacje do (1828) Kazimierz Aleksander Karwacki z Jędrzejowa:
Aneks 565 : Geneteka nowe metryki VIII- 4 IX 2017
Aneks 566 : Kontrakty praprapradziadka Stanisława Karwackiego*) Z 1784 i 1785 roku
Aneks 567 : Akt 20.IX.1784 sprzedaży domu na Stradomiu Piotrowi Librowskiemu
Aneks 568 : Z wyciągu alfabetycznego właścicieli kamienic w Krakowie 1771 – 1809
Aneks 569 : Fantastyczne zaświadczenie lekarskie z marca 1778 roku w Krakowie
Aneks 570 : KSIEGA OBYWATELOW Osiadłych MIASTA WOLNEGO STOŁECZNEGO I WYDZIAŁOWEGO KRAKOWA Cyrkułu kazimierskiego w 1792 roku
Aneks 571: Nota starszych cechu murarskiego na Kazimierzu dla Szlachetnego Magistratu Ekonomicznego i Policyjnego ok 1780 roku
Aneks 572: POZWY kazimierskie ZŁOŻONE przez / przeciwko Karwackim
Aneks 573: Kontrybucje szwedzkie 1702…1709.
Aneks 574: Stare 1656 gniazdo jurajskie Piersne / Pierzchno kłobuckie oraz Zagórze
Aneks 575; gniazdo Monasterzyska 10 km na w od Buczcza w tarnopolskim; 30 km na SW od Trembowli
Aneks 576; Ślady w nekropolii jędrzejowskiej ..
Aneks 577: Akt małżeństwa pradziadków Sebastiana Jan
Aneks 578: Geneteka nowe metryki 4 IX – 12. X. 2017 -29.XI
Aneks 579 : Grunty Karwaczkich w Szaflarach
Aneks 580: Slub Krzysztofa Karwackiego w Biskupcu warmińskim 17 września 1697 roku z Katarzyna Lorkówna
Aneks 581: Uwaga falsyfikaty postów
Aneks 582: Geneteka 3 styczeń 2018
Aneks 583 : KARWACZONKA / Karwacka córka / żona
KARWACZONEK / Karwacki syn
Aneks 584: Karwaccy w grobonet.com.
Aneks 585/1-2: Karwaccy w archiwach państwowych
Aneks 586: 1630 rok gniazdo BRODY oleskie / radziwiłlowskie
Aneks 587 : Gniazda parafii Olbierzowice sandomierskie ;Zalozycielem był Idzi Karwacki rodem z miejscowości TRZYKOSY
Aneks 588: GNIAZDA PARAFII Pawłow sandomierski : STYKOW, KUCZOW, MICHAŁOW
Aneks 589: Gniazdo nobil. Klonowa Skaryszewska SE od Radomia / powiat/ departament radomski
Aneks 590 : Gniazdo Kadzice w par. Kościelec
Aneks 591: Rodziny z Sulmierzyc krotoszyńskich
Aneks 592: Karwaccy w Archiwum Kleparskim
Aneks 593: Historyczna refleksja: dramat Podolan w XVIII wieku
Aneks 594 a :Slub Aleksandra Greyber i Wandy Karwackiej ; właścicieli Pękowic krakowskich i znanego salonu „bohemy krakowskiej”
Aneks 594 b : Geneteka geneologii Greyberów
Aneks 595: Jerzy Samuel Bandtkie II-gi teść prapradziadka Ludwika Kosickiego (tło rodzinne)
Aneks 596 : Lokalizacja kramów w rynku krakowskim XIV-XVII w *)
Aneksy 597 : Gniazdo Czastary i Wielun Geneteka 12 luty 2018
Aneks 598: Gniazdo Wola Cyrusowa par. Kołacinek
Aneks 599 : Nowe gniazda mazowieckie (12. II.2018) Troszyn Polski n. Wisła pod Płockiem
Aneks 600 : Nowe metryki Warszawa (15 II 2018)
Aneks 601 : Nowe metryki SLASKIE Czeladz - Sosnowiec
Aneks 602: Nowe metryki wielkopolskie (15 II 2018)
Aneks 603: Caców jędrzejowski 1700
Aneks 604: Helenka * (1830-1868) KARWACKA – Franciszkowa Dukwicz z Krakowa i Jędrzejowa
Aneks 605: Analiza sytuacyjna Placu Gółwnego / potem Matejki na przełomie XVIII/XIX w.
Aneks 606: Analiza sytuacyjna w rejonie ul. św. Krzyża na przełomie XVIII/XIX w
Aneks 607: INSTYTUT TECHNICZNY w Krakowie: fundator IT Szczepan Humbert i organizator IT Ludwik Kosicki
Aneks 608 :Karwacki w Słowniku Języka Polskiego Samuela Bogumiła Lindego str 970
Aneks 609: Kronika Emigracji Polskiej t. II Rok 1834
Aneks 610: Regina z Guzickich Karwacka
Aneks 611: NEKROPOLIĄ RODZINY Ludwika Kosickiego w najstarszej części cmentarza rakowickiego w Krakowie.
Aneks 612: Kosicki i Librowski współautorami Historii Narodu Polskiego
Aneks 613: Pileckie korzenie gniazda w Cherson na Krymie ?
Aneks 614: Gniazda tarnowskie
Aneks 615: Szlacheckie gniazdo spod Rawy Mazowieckiej
Aneks 616: Szlacheckie gniazdo z Maliszewka drobinskieg
Aneks 617: Wśród Karweckich jeszcze KARWACKA w Bydgoszczy 1750 ?
Aneks 618: Proces i egzekucja Jana Karwackiego w 165
Aneks 619: Zapis z 1616 roku dla Katarzyny Karwackie
Aneks 620: Skąd Karwaccy w Chrzanowie ?
Aneks 621: Archiwa kaliskie Karwackich ; Mikołaj 1802-1852
Aneks 622: Archiwa przesiedlenców Karwackich
Aneks 623: Dekret Stanisława Augusta o studiach lekarskich z dnia 11 kwietnia 1784
Aneks 624: HISTORIA DOMU KARWACKICH na Stradomu (Obecnie Stradom 19/21)
Aneks 625: Historyczne wedrówki Karwackich po Stradomiu krakowskim
Aneks 626: Stradom w kadastrze WM Krakowa i Galicyjskim
Aneks 627: Geneteka "nowe indeksy" 1 - 30 czerwiec 2018 , 28 czerwiec- 12 lipiec, 15 - 31 lipiec 2018
Aneks 628: Metryki krakowskie XVII/XIX w. (patrz też inne aneksy i posty)
Aneks 629: RODZINA "KARWATZKI" w Archiwum Państwowym w Olsztynie
Aneks 630; Problem: "historyczna numeracja domów w Krakowie"

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Nowa zakladka

Aneks 631 : A jednak Katarzyna Chronowska *) rodem z Karwacza rok 1640
Aneks 632 : Dożywocie na Dworszowicach Niemieckich potwierdzone w 1639 r
Aneks 633 : Ród GARNCARZY ; Zygmunt Karwacki z Białośliwia lepienie garnków ma w genach
Aneks 634: Stare gniazda w ziemi buskiej i trembowelskiej
Aneks 635: Slub Aleksandra Greyber i Wandy Karwackiej
Aneks 636 : Geneteka Karwacki : KARWASKA / KARWASKI
Aneks 637 : GNIAZDO PŁOCKIE
Aneks 638: Stare gniazdo litewskie JAKINTANY Gierwiaty
Aneks 639; Szlacheckie gniazdo w Krąkowie koło Góry w gminie Warta
Aneks 640: Od 500 lat na Warmii wydziedziczeni przez Państwo Polskie
Aneks 641: Wspomnienie z dzieciństwa …..z czasów „społecznej katastrofy” …
Aneks 642: Słynny LEONARD GALLI rzeźbiarz-kamieniarz królewski w domu po Karwackich / Librowskim na Stradomiu (obecnie nr 19)
Aneks 643: Weryfikacja adresów Karwackich na podstawie tek Schneidera
Aneks 644 : Nobil Anna Barbara Wiktoria Francka rodem z Pragi czeskiej teściowa Teresy Karwackiej
Aneks 645: 1759 Małgorzata Karwacka Nakielska
Aneks 646: Gniazdo szlacheckie MEŻYRÓW Winnicki / Makarow
Aneks 647: Nowe metryki dla Rytwian staszowskich
Aneks 648 :Nowe metryki 1 styczeń 2018 z geneteki polski
Aneks 649: Karwaczyk / Karwacik / Karwasik …… KARWACKI ????
Aneks 650 a,b,c,d : HISTORIA KARWACKICH W KRAKOWIE XVII-XIX w. (Struktura rodzinna)
Aneks 651 : KORZENIE GNIAZDA RYTWIAŃSKIEGO w GIESKACH w parafii Rozprza 10 km na SSW od Piotrkowa Trybunalskiego
Aneks 652: Gniazda parafii Iwaniska
Aneks 653: Geneteka 17 styczeń 2019
Aneks 653: Geneteka 17 styczeń 2019
Aneks 654: Gniazda parafii Dmosin
Aneks 655: Gniazda parafii Iwaniska
Aneks 656: Karwaccy z Karwacza na Rusi Czerwonej
Aneks 657: Karwaccy w służbie X. J, Wiśniowieckiego
Aneks 658: KARWACCY w Dobrzyniewie podlaskim za Władysława IV
Aneks 659: jezuita ks. Stanisław Karwacki młodszy spowiednikiem (1749/50) królewicza Jerzego Mikołaja Sasa (biskupa smoleńskiego), brata królewicza Jana Augusta Sasa
Aneks 66o: ks. Wincenty Karwacki proboszcz ze Skotnik (1942-1958)
Aneks 661: Karwaccy " A w Gidlach"
Aneks 662 :Gniazdo Plecka Dąbrowa pomiędzy Łowiczem a Kutnem (na E od Bedlna, SE Zychlina)
Aneks 663: Gniazda parafii Zmijewo Kościelne
Aneks 664 :Gniazda parafii KOŁACINEK gniazdo Wola Cyrusowa
Aneks 665: Tadeusz Greyber syn Aleksandra i Wandy z Karwackich z Pękowic
Aneks 666: SULMIERZYCE krotoszyńskie
Aneks 667: Gniazdo CHODÓW
Aneks 668: Gniazda kolskie, kępińskie i kaliskie
Aneks 669: Stare gniazda jędrzejowskie
Aneks 670: Stare szlacheckie gniazda opoczyńskie
Aneks 671: Władysław i jan Władysław ze Lwowa
Aneks 672: nobil Antoni Karwacki z Klonówka skaryszewskiego
Aneks 673: praprapra Florkowski Ber Buliński
Aneks 674: Zagórze (kłobuckie) korzenia gniazd jurajsko-krakowskich
Aneks 675 : Kujawskie gniazda nob. Karwackich w rejonie Kowala kujawskiego
Aneks 676: Rafał Marszałkiem Kurkowym w Krakowie 1 czerwca 2019 roku
Aneks 677: Gniazdo ROZDOL na S od Lwowa n. Dniestrem
Aneks 678 :1710 rok w Goraju we dworze
Aneks 679 :Nob. Józef Karwacki (ur 1777) possesor Lisów na N od Radomia
Aneks 680 :Gniazda parafii Zielonej Ciechanowskiej konsolidacja geneteki 1 wrzesnia 2019
Aneks 681 awid Karwacki (rodem z Poniatowej) ogrodnik warszawski Powiązkowska 25
Aneks 682: Henryk K dzierżawca dóbr Sokołow
Aneks 683: Gniew XVIII w....
Aneks 685:Trzemiętowo byszewskie XVIII ..
Aneks 686:Baby-Dąbrowice XVII/XVIII w łódzkie gniazda
Aneks 687: ... Chodel.....
Aneks 688: ..... Biała Podlaska.
Aneks 689: ... najstarsze gniazda lubelskie
Aneks 690: …Lubartów XVII/XVIII w
Aneks 691: .. Nowa Słupia ..
Aneks 692: .. Kłobia - Izbica Kujawska
Aneks 693: Kucharze dworscy
Aneks 694: karczmarze w Skarboszewie
Aneks 695: Metryki sieciechowickie
Aneks 696: Gniazdo Poznań i okolice
Aneks 697 : Gniazdo Warta
Aneks 698: Gniazda ostrzeszowskie
Aneks 699 : GNIEZNO ....
Aneks 700: Gniazdo Sulmierzyce Krotoszyn
Aneks 701 a, b. c : Gniazda kaliskie
Aneks 702 a, b, c, d : Gniazda okolic Koła i Konina
Aneks 703: Szlachcic heraldyczny Ignacy Karwacki
Aneks 704: Warmia gniazdo Bartag
Aneks 705: Gniazdo Wasniów starachowicki
Aneks 706: Czermin mielecki
Aneks 707:Gniazdo ciechanowskie MIESZKI WIELKIE
Aneks 708: Bialoruska interpretacja geneal. Karwack
Aneks 709: ..Sebastian K w powstaniu krakowskim 1
Aneks 710: ..... Karwaccy jezuiccy profesorowie z Szafałdu... XVII/XVII
Aneks 711; rodowód Karwackich-Strelcow
Aneks 712 :Geneteka 3 XII 2019 Parafia Lekowo .. powrót po wiekach z Prus
Aneks 713: Geneteka gniazda częstochowskie 15 grudzień 2019
Aneks 714: Szlacheckie gniazdo par.Różanka/Rakowicze[/b
Aneks 715: LOSY POLSKIEJ INTELIGENCJI w IMPERIUM ROSYJSKIM
Aneks 716: Sukcesja starych gniazd ukraińskich (tylko Galicja)
Aneks 717: GNIAZDO ZAŁOŹCE - Perepelniki 20 km na SE od mci Brody
Aneks 718: GNIAZDA ŁOWICKIE Karwackich
Aneks 719: Załoźce nad Seretem podolskie pragniazdo
Aneks 720:Gniazdo Pawłowo Kościelne na NW od Przasn
Aneks 721: nobil Anna Karwacka..... k Grodna
Aneks 722: Geneteka 15 luty 2020 Chłopkow.
Aneks 723: nob 110 latka Katarzyna z Nowodworskich
Aneks 724: .. w Poznaniu w połowie XVIII w
Aneks 725 ; konsolidacja geneteki paraf Sulmierzyce
Aneks 726: Dyspersja maz.. gniazd ... w XVIII w.
Aneks 727: Dyspersja podlaskich g niazd K... w XVII
Aneks 728: Dyspersja hist.. gniazd na Podlasiu lit-
Aneks 729:Intrygująca genealogia Zelinger Karwack
Aneks 730: Warszawa - rodowody XVIII / XIX w
Aneks 731 : Dyspersja gniazd rodowych Karwackich od XVI w
Warmia i Mazury
aneks 731a: Dyspresja gniazd... od XVI Warmia....
aneks 731 b: ... Warmia od XVI w
Aneks 732: Stare gniazda kujawsko-pomorskie
Aneks 733 a :Rozwój gniazd pomorskich XVIII-XX w
aneks 733 b : cd Rozwój gniazd pomorskich
Aneks 734: W XIX w z Polski do Kamerunu
Aneks 735 : Nobil Sebastian Antoni Dawid Karwacki possesor wsi Gawrony / Opoczno
Aneks 736 a :Łódzkie konsolidacja : sukcesja gniazd Ziemie Łęczycka, Sieradzka, Wieruszowska . Sekwencja gniazd
aneks 736 b: Łódzkie konsolidacja ... cd
aneks 736 c : Łódzkie konsolidacja cd
Aneks 737: Linki dostępu do ważnych postów
Aneks 738 :Konsolidacja i sukcesja gniazd : Ziemia Śląska i Ziemia Krakowska
Aneks 739: Sukcesja gniazd i geneteka Lubelszczyzny
Aneks 740: Konsolidacja i sukcesja gniazd ziemii kieleckiej i sandomierskiej
aneks 740 a: .. sukcesja z.. kieleckiej... sandomie
aneks 740 b: sukcesja gniazd ziemi kieleckiej i san
aneks 740 c: sukcesja gniazd ziemi kieleckiej i san
aneks 740 d: ....sukcesja gniazd ziemi kieleckiej
Aneks 741 : Konsolidacja i sukcesja gniazd podkarpackich
(d. gniazda sandomierskie południowe)
aneks 741 a: .. sukcesja gniazd podkarpackich
aneks 741 b: .. sukcesja gniazd podkarpackich
Aneks 742: Konsolidacja i sukcesja gniazd podolskich i wołyńskich
(d. Małopolska Wschodnia)
aneks 742 a : ... gniazda buskie
aneks 742 b : cd gniazda buskie i trembowelskie
aneks 742 c: cd trembowelskie BUKACZOWCE
aneks 742 d: .. trembowelskie ROZDOL
aneks 742 e: ... pińskie / równieńskie
aneks 742 f : .... Udryck
aneks 742 g : .. Lwów ... CYGANY skalskie
aneks 742 h : Podole wschodnie za Zbruczem
aneks 742 i : Winnickie .Chmielnickie / Płoskirow
aneks 742 j: .. Dunajowice
aneks 742 k: .. wschodnia Ukraina
Aneks 743: Karwaccy kontra Karweccy na Białorusi

Aneks 744: Nowe ważne genealog .... metryki slubu .
Aneks 745: Gniazdo szlacheckie Karwackich pod Grodnem
Aneks 746:Wilhelm MItarski
Aneks 747: Kolejne powroty z Prus na Mazowsze po 3 rozbiorze
Aneks 748: Sabina Karwacka właścielka dóbr gości w Krakowie
Aneks 749: KARWACCY w Budomierzu lubaczowskim
Aneks 750: Cztery pory roku w Mierzwicach czyli Sielskie wspomnienia znad Bugu Jan Adam
Aneks 751:Karwaccy w „okupowanej” Moskwie
Aneks 752: Boleszyn nowomiejski (Warmia/Mazowsze) szlacheckie gniazdo Karwacki / Czartolińska Czartoryiska
Aneks 753: Dzieje rodziny krakowskiego lokaja.
Aneks 754: Hipolit de Pogoń Czartoryski .... KSIĄŻE STOLARZEM ?
ANEKS 755: KONSOLIDACJA genealogii babci Wandy Julii z Wawrykiewiczow / Bonikowskich Karwackiej (1873-1966)
Aneks 756 nowe indeksy geneteki październik 2020
Aneks 757 Nowe indeksy geneteki listopad 2020
Aneks 758 Żółkiewski do Króla … o Karwackim, który się Śliżem zowie Ślizień * / ród Ślizieniów
Aneks 759 GENETEKA grudzień 2020 nowe metrykalia
Aneks 760 KARWECKI czy KARWACKI ? ………………..BŁĘDNE ZAPISY NAZWISKA
Aneks 761 Geneteka styczeń luty 2021
Aneks 762 Karwacka .. Greiber ... Eminowicz ......krakowskie powinowactwa
Aneks 763 Nowe gniazda ukraińskie
Aneks 764 Szlacheckie gniazda Karwackich na Białorusi (wg geneteki)
Aneks 765 Karwocki czy Karwacki ?
Aneks 766 Szlacheckie gniazdo Chlewo / Łódzkie
Aneks 767 Krakowskie i podkrakowskie
Aneks 768 Kunice opatowskie parafia Wojciechowice
Aneks 769 Sebastian Jan Karwacki dzierżawca wsi Wielki Dół paraf. Sieciechowice
Aneks 770 Królowa Jadwiga
Aneks 771 Geneteka kwiecień 2021 r
Aneks 772 DZIŚ OSTATNIE POŻEGNANIE … prof.. Mirosława Handke
Aneks 773 Moi Mistrzowie
Aneks 774 Kilka wspomnień warszawskich .....
Aneks 775 Medal UJ za III Campus
Aneks 776: 40 lat minęło 
ANEKS 777 GNIAZDO MIELEC REDZIANOWICE konsolidacja maj 2021
ANEKS 778 CZASTARY maj 21 konsolidacja plus 15 km
Aneks 779 Geneteka 8 14 19 i 27 maj 4 czerwiec 2021
Aneks 780 Geneteka Mazowsza maj 2021 str 2
Aneks 781 Geneteka KORWACKI 23 maj 2021
Aneks 782 Dobromil gniazdo rodowe o. prowincjała Alojzego Karwackiego
Aneks 783 Podlaskie gniazdo knyszyńskie
Aneks 784 Gniazdo Mudregołowy zapisani jako chłopy / lub jednodworcy
Aneks 785 Geneteka czerwiec 2021
Aneks 786 Gniazda frysztackie
Aneks 787 Geneteka Sulmierzyc krotoszynskich
Aneks 788 Geneteka lipiec 2021
Aneks 789 Geneteka sierpień 2021
Aneks 790 ZAMOJSKIE i CHEŁMSKIE : geneteka gniazd
Aneks 791 Puławskie i okolice Lublina : geneteka gniazd
Aneks 792: LUBARTOWSKIE: geneteka gniazd
Aneks 793 a, b Łosice i Sarnaki : geneteka gniazd
Aneks 794 a,b Biała Podlaska i okolice ; geneteka gniazd
Aneks 795 Gniazdo ROZDÓŁ (Ukraina) https://genealogia.okiem.pl/forum/viewt ... 6&start=30
Aneks 796 Geneteka : Chorwacki Horwacki
Aneks 797 Geneteka karwa Kraków plus 15 km
Aneks 798 Geneteka wrzesień 2021
Aneks 799.. Karwaccy płatnikami podatku wodnego w połowie XVI w.
Aneks 800 Najstarsza siostra i 4 odnalezionych braci babci Wandy Wawrykiewicz
Aneks 801 Geneteka październik 2021
Aneks 802 LECH - NOWAKOWIE z Morawicy koło Krakowa
PRADZIADEK 1831-1907 Marcin Lech organista w Morawicy krakowskiej
Aneks 803 Metryki 3/2pradziadków od Wszystkich Swiętych
Aneks 804 Geneteka listopad 2021
Aneks 805 nobil/urodz Kazimierz (Aleksander) Karwacki brat pradziadka Sebastiana
Aneks 806 Geneteka grudzien 2021
Aneks 807 Rodzina babci Wandy Karwackiej dd Wawrykiewicz (1873-1966)
Aneks 808 Karwatzki / Karwacki : koloniści z Mazowsza na Warmii od 1550 do 1945 roku
Aneks 809 a,b Mój dorobek ostatnich 15 lat lat
Aneks 810 i cd Gniazdo 1600 POZNAN / GNIEZNO
Aneks 811 i cd KEPNO i OSTRZESZÓW
Aneks 812 i cd KALISZ i Kaliskie
Aneks 813 Geneteka styczeń 2022
Aneks 814 .. Gniazda miechowskie
Aneks 815 GNIAZDA Smardzowic i Skały
Aneks 816 KARWACKI vel KARWASIŃSKI w Gidle radomszczańskim
koligacje z REYMONTAMI
Aneks 817 KARWICCY z Kobieli Wielkich
Aneks 818, a, b, c, d BRUDZEW i kolsko-tureckie
Aneks 819 a, b, GNIAZDA REJONU KUTNA i ZYCHLINA 30 km na S od Płocka
Aneks 820 Gniazda sieradzkie
( gniazdo historyczne dla sieradzkiego)
Pragniazdo 1580 DWORZYSZCZE NIEMIECKIE
Aneks 821 i cd Gniazda wołynskie i podolskie
Konsolidacja 21 luty 2022 rok
Aneks 822 Geneteka luty 2022
Aneks 823 i cd Gniazda Krakowskie
Aneks 824 KARWACKI w Grobnet
Aneks 825 Geneteka marzec 2022
Aneks 826 Nowe fakty z rodziny prapradziadka dra Ludwika Kosickiego
Aneks 827 Nowe o pradziadku 1831 Marcinie Lech organiscie z Morawicy rodem z Trzebuni 5 km na SW od Mysłenic koło Stroży
Aneks 828 Geneteka kwiecień 2022
Aneks 829 METRYKI wołyńskie
Aneks 830 Geneteka maj 2022
Aneks 831 Pradziadkowie (Ani i Mai) Dzwigał i Sieroniowie
ANEKS 832 Czerwiec 1657 nobil Jan Karwacki *) z Królestwa Polskiego rodem stracony w Cieszynie przez ścięcie mieczem za rozboje w Księstwie
Cieszyńskim
Aneks 833 ANNA WYLEGAŁA
BYŁ DWÓR, NIE MA DWORU
REFORMA ROLNA W POLSCE
FRAGMENT
Aneks 834 Panny Kosickie dziedziczą Rudno Górne
Aneks 835 Geneteka czerwiec 2022
Aneks 836 i cd Geneteka Kraków plus 15 km
Aneks 837 Karwacki Małopolska konsolidacja
Aneks 838 KARWACKI
w:
Akta konsystorza poznańskiego XVI-XVIII w. - WTG Gniazdo
Aneks 839 Kosicki
w:
Akta konsystorza poznańskiego XVI-XVIII w. - WTG Gniazdo
Aneks 840 Spis szlachty Królestwa Polskiego : Karwacki i Kosicki
Aneks 841 Alex Kosicki *) w ataku na Belweder w 1830 roku
Aneks 842 Geneteka lipiec
Aneks 843 Unikalne kontrakty notarialne
Aneks 844 Geneteka sierpień 2022
Aneks 845 a, b Pragniazda Karwackich na Warmii od XVI w.
Aneks 846 a, b Geneteka wrzesień 2022
Aneks 847 Kraków i Okolice Krakowa w XVII i XVIII wieku
Aneks 848 Potomkowie Eleonory Kosickiej corki dra Ludwika Kosickiego
Aneks 849 Powstaniec, Sybirak Franciszek Ksawery Francki praprawnuk Stanisława Karwackiego ..
Aneks 850 Karwaccy…. Czartolińscy … Czartoryjscy
Aneks 851 a, b Geneteka paźdz 2022
Aneks 852 MOJE MACIERZYSTE KORZENIE
Aneks 853 Bratanek babci Wandy kpt. WP Stanisław Zdzisław Wawrykiewicz
ZAGADKA luksusowej willi …….
WARSZAWA Mokotów ul Olimpijska 9
Aneks 854 Potężne warminskie gniazdo Dąbrówno ( Gilgenburg ) Ostróda
Aneks 855 a, b Aleksy Kosicki syn / synowiec Aleksego Kosickiego z Bolesławca kaliskiego (praprapradziadka)
Aneks 856 a, b Geneteka listopad 2022

cdn

(Andrzej M. Karwacki - Kraków)

Odpowiedzi (177)

Strona z 9 < Poprzednia Następna >
5.10.2011 15:05
Karwaccy aneks nr 39

Rewelacja z Podola: gniazdo ZAŁOZCE wisniowieckie

1610 TOMASZ KARWACKI bojarzyn XX Wisniowieckich

Wiedzielismy juz : O KLASZTORZE OO. Dominikanów w PODKAMIENIU.. na E od Oleska i Buska; blisko Horpina/Karwackie
Strona 9 przypis ponizej tekstu, dotyczący lat 163X tych..
„ Tomasz Karwacki, ksiażąt Wisniowieckich bojarzyn, trzy lata na nogę chorując, i dla srogiego bólu nie chodząc tylko o kuli, gdy się ofiarował do Podkamienia, cudownie ozdrowiał i kule w kościele zostawiwszy zdrowo do domu powrócił...”
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

NOWE ODKRYTE WATKI:

1) Materiały do dziejów sztuki sakralnej. T. 13; Kościoły i klasztory rzymsko-katolickie d. województwa ruskiego.
Str. 309 Tomasz Zaucha: Dawny Kosciół OO Augustianów im. sw. Wawrzyńca (obecnie cerkiew greko-katolicka) w ZALOŻCACH w połowie pomiędzy Złoczowem a Zbarażem, na S od Podkamienia i Krzemieńca (diec. Łucka, parafia założona w w 1639, w 1645 Załozyce należały do Wiśniowieckich.
W ANEKSIE inwenatarza wyposażenia koscioła Augustainów w Załozcach z roku 1757 sprawionego po sporządzeniu poprzedniego spisu, którego data nie jest znana APKr, Aug 154, s.63-66):
KAPA ROŻÓWA W KWIATY RÓŻNEGO KOLORU, [] stuła i manipukarzem od JMCi PANI KARWACKIEJ pisarzowej załozieckiej...
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
MAMY WIĘC GNIAZDO RODOWE KARWACKICH NA PODOLU, było ono w parafii zalozieckiej; Karwaccy byli tutaj związani z rodzina ksiażąt Wiśniowieckich, zbaraskich; wraz z ostatnimi z nich prawdopodobnie pojawili się w I połowie XVII wieku w Krakowie. Z TEGO GNIAZDA musiał tez pochodzic pułkownik JAN KARWACKi, lisowczyk, wyrok sejmowy i informacja o egzekucji w 1615 roku został skierowany do Krzemieńca.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

2) Materiały do dziejów sztuki sakralnej. Cz II / t 1. Kościoły i klasztory rzymsko-katolickie d. województwa nowogrodzkiego...
strona 159; historia misji jezuickiej w WOŁKOWYSKU:
„ misja wołkowyska powstała dziei o. Jerzemu Linowskiemu, który w 1736 roku przeznaczył na ten cel swoja ojcowiznę, a od 1737 z o. STANISŁAWEM KARWACKIM rozpoczła prace misyjne w kościele farnym św. Mikołaja.
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

3) Materiały do dziejów sztuki sakralnej. T. 17; Kościoły i klasztory rzymsko-katolickie d. województwa ruskiego.
Strona 197. Jerzy Petrus opisuje historie Kosciola w Kopczyncach na NE od Czortkowa. Na terenie miasta opisuje kolumne z rzeźba
Matki Boskiej z napisem:
„ Na cześć na chwałe Boga w trójcy jedynego y Niepokalanie poczetey NP. Mary” Dnia 6 oktobera 1834. Fundatorowie: GRZEGORZ i TEKLA KARWASKA (vel Karwacka) (ostrowski 1931, s. 106.
Kopczyńce na E od Czortkowa
7.10.2011 20:24
KARWACCY aneks 40

ROK 1713 Kraków: GRZEGORZ KARWACKI w konkurencji z prof. dr Władysławem Nadolskim na Akademii Krakowskiej

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Aneks 495
Rok 1718 GRZEGORZ KARWACKI uzyskał stopień naukowy kandydata sztuk wyzwolonych w Uniwersytecie Jagiellońskim (uzup. Aneksu nr 40)

PROSBA DO CENTRUM BADAN BIBLIOGRAFII ESTREICHERÓW:
Pozwalam sobie skierować do Państwa prośbę w następującej kwestii. W tomie XXIII (N – 0) Bibliografii Staropolskiej na stronie 16 w haśle NADOLSKI Władysław Zygmunt, na przełomie stron 16/17 jest tekst w brzmieniu:

“Na odwrocie strony tytułowej herb Marchockich. Przypis prozą : MIKOŁAJOWI SCIBOROWI z Marchocic Marchockiemu kasztelanowi żarnowskiemu. Dalej idą do S. Jana Kantego patrona, podziękowania wierszem egzaminatorom : Adamowi Pecherzyńskiemu (filoz. L) i prof. Kollege młodszego, kanonik koleg. WW, SS primieyarz u sw. Floriana na Kleparzu, proboszcz olkuski i dziekan wydziału filozoficznego, Marcinowi Gruckiemu, fil. D. I pros. Koll. Starszy, kanonik katedralny Smoleński i koleg. U św Anny w Krakowie, curatus parafii w Juriszowie i proboszcz w Staszowie, Franciszkowi Materskiemu. Spółkandydatami byli: Stanisław Małecki, Wojciech Franciszek Koźliński,Walenty Bombiński, Michał Janiszewicz (dalej strona 17), GRZEGORZ KARWACKI *) !; dla Nadolskiego napisał Kosiński Franciszek, za rektorstwa Marcina Wegrzynowicza w Akademii Krakowskiej ( czyli kadencja 1713 – 1714)– Jocher 1500 – Juszyński 1I – Dzików – Jagiello – Ossol..”
Wspomniany Grzegorz Karwacki był jednym z moich przodków w Krakowie. Chciałbym poznać – jestem absolutnym laikiem w bibliografii - w jakim kontekście należy rozumieć wzmiankę o nim, w nocie dotyczącej Władysława Zygmunta Nadolskiego. Będę wdzięczny za lakoniczną pomoc.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

OPINIA EKSPERTA CENTRUM ESTREICHERA UNIWERSYTETU JAGIELONSKIEGO W KRAKOWIE

Szanowny Panie,
druk, który Pana interesuje, ma charakter okolicznościowy: to podziękowanie Władysława Zygmunta Nadolskiego dla egzaminatorów (Franciszka Materskiego i jego dwóch kolegów), związane z uzyskaniem przez Nadolskiego stopnia naukowego kandydata sztuk wyzwolonych w Uniwersytecie Jagielońskim. W komentarzu do opisu bibliograficznego znajduje się informacja, że wraz z Nadolskim stopień ten uzyskało sześcioro "spółkandydatów", w tym również Grzegorz Karwacki. Tego rodzaju druki przygotowywano na bieżąco, więc według daty druku można stwierdzić, że egzamin miał miejsce w 1718 roku (w nawiasie wydrukowano mylne rozwiązanie daty rzymskiej: 1713 zam. 1718, to błąd zecera składającego Bibliografię). Wspomniany Grzegorz Karwacki musiał być już wtedy dorosłym mężczyzną. Dalszych szczegółów biograficznych nie da się wywnioskować z opisu bibliograficznego, być może coś więcej będzie w samym druku (egzemplarz powinien być w zbiorach Biblioteki Jagiellońskiej).
Z poważaniem
dr Tomasz Nastulczyk
(Centrum Badawcze Bibliografii Polskiej Estreicherów UJ w Krakowie)

Xxxxxxxxxx
*) w I połowie XVIII wieku w Krakowie mieszkało dwóch “Grzegorz Karwacki” :
1741/ 8 maj 1741 urodził się GREGONU STANISLAW syn MACIEJA vel MATEUSZA Karwackiego i Katarzyny;chrzestni Ignatius Haberman i Agata Mizinska
1760 GRZEGORZ KARWACKI jest mężem Zofii ...
1764 listopad 18 HH Grzegorz Karwacki i Regina Świderska ec Fun do Episcopali ad cracovie chrzestnymi Elżbiety córki Sebastiana Prachnika i Anny
1767 GRZEGORZ KARWACKI syn (Grzegorza Karwackiego) obywatela krakowskiego 6 maja wpisany do II ksieg praw miejskich
1770 – slub u NPM GRZEGORZ KARWACKI (ur. ok. 1741) i Magdalena (druga żona ur 1730/ w latach 1790/91 Szpitalna 9 dom 563 dom Dutkiewicza
1772 – u NPM 15 feb 1772 HH GREGORIUS KARWACKI i Marianna Struzikiewiczowa chrzestnymi Sebastiana s. Fabiana i Heleny
1773 – u NPM 22 grudzień 1773 HH GREGORIUS KARWACKI i Justyna Kobyłacka chrzestnymi Grzegorza Patrowskiego
1774 styczeń 24 w NPM - GREGORIO KARWACKI świadkiem Mateusza Kaczkowskiego z Santi Spiritus i Agaty Fryzowskiej; wraz Andrzejem Kozaneckim i Antonim Cielikiewiczem
1774 luty 8 GEORGIO KARWACKI (brat Walentego, Stanisława u NPM świadkiem slubnym Józefa Swierczowskiego z par. Santi Spiritis i Mariannie Undachownie wraz z Josefem Basilides i Michałem Zaszowskim

**) wcześniej natomiast końcem XVII wieku znany mi jest z Poznania-Chwaliszewa snycerz i malarz (sakralne dzieła) Grzegorz Karwacki
GRYGIER” GRZEGORZ KARWACKI znany malarz i snycerz poznański w XVII wieku 1. Słownik artystów polskich i obcych w ...
GRZEGORZ KARWACKI zamieszkały w połowie XVII wieku na Chwaliszewie w Poznaniu, w latach 1689 – 1691 r w ramach remontu kościoła w Wylatowie k. Gniezna (za czasów proboszcza Walentego Augusta Czapnickiego) wykonał ołtarz główny i dwa boczne .z dziejów Wielkopolski


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dig 000526
BJ 204918 III
Estreicher Karol
Bibliografia polska 140.000 druków
Stulecia XV – XVIII
Część III, t. XII lit. N – 0
(Ogólnego zbioru tom XXIII)
Ayd. Akademia umiejętnosci
Kraków. Drukarnia UJ 1910 (1909)
545 s. XLIII

(strona 16)

NADOLSKI WŁADYSŁAW ZYGMUNT, Oecasus lunae gentilitiaae. Geminis phasibus et districto ense in coelo Sarmatico fulgentissimae, in dolendo obitu Illustrissimi olim et Magnifiej Domini D. Nicolai Scibor de Marchocice Marchocki, Castellani Zarnoviensis. Cum ei iusta funebris in Ecclesia Stobnocensi R. R. P. P. Ordinis Minorum S. franciski strictoris observantiae Reformatorum; in lectissima Illustrissimorum hospitum corona ritu solenni persolverentur; ad consignandam Magni Nominis tanti Viri memoriam a M. Vladislao Sigismundo de nadole Nadolski, AA. LL. Et Philosophiae in Alma Universitate Cracoviensis Covtore et Professore funesto parascene observatus anno quo pulchra ut luna, sole justitiae amieta, salutari orbi terrarit luce affulsit M. DCCXV (1715). Cracoviae typis Universitatis. (1715). Folio, kart 10 (ark. E1)
Wierszem nakamiennym.
Jagiell - Ossol

------- Septemptrio Jagielonei colore Phaebi lavrearv Prens; Qas in Atibus Lberalibus et Pilosophiae primas vij. VV.Candidatis, Clarissimus, Excellentissimus Dominus. M. franciscus Materski phil Doctoret Professor Collega Minor Contubertinii Jagielloniani Senior. In amplissima nobiliss morum hospitatum corona dum ritu solenni conferret A Vladislao de Nadole Nadolski, Eiusdem Laureae Candidato Applausus Cogratulatorij parapegmate, observatus Anno quo sol lusitiae terris affulsit oriens ab Alto MDCCXIII (1713 die 21 menis 8bris (octobris)

(Septemtrio Jagelonei Calore Phæbi Lavrearvm Parens : Quas in Artibus Liberalibus & Philosophia Primas vij. VV. Candidatis, Clarissimus [...] M. Franciscus Materski [...] Dum Ritu Solenni Conferret / A Vladislao, Sigismvndo de Nadole Nadolski, Eiusdem Laureæ Candidato Applausus Congratulatorij parapegmate, Observatus Anno [...] M. DCC. XIII. Die 21. Mensis 8bris)

Cracoviae
Typis Universitatis
Folio, 4 ark

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Na odwrocie strony tytułowej herb Marchockich.
Przypis prozą : MIKOŁAJOWI SCIBOROWI z Marchocic Marchockiemu kasztelanowi żarnowskiemu.

Dalej idą do S. Jana kantego patrona.

Podziękowania wierszem egzaminatorom

- Adamowi Pecherzyńskiemu (filoz. L) i prof. Kollege młodszego, kanonik koleg. WW, SS primieyarz u sw. Floriana na Kleparzu, proboszcz olkuski i dziekan wydziału filozoficznego,
- Marcinowi Gruckiemu, fil. D. I pros. Koll. Starszy, kanonik katedralny Smoleński i koleg. U św Anny w Krakowie, curatus parafii w Juriszowie i proboszcz w Staszowie,
- Franciszkowi Materskiemu.

SPÓŁKANDYDATAMI BYLI:
- Stanisław Małecki
- Wojciech Franciszek Koźliński
- Walenty Bombiński
- Michał Janiszewicz
- Jan Kanty Niewieski
(Strona 17)
- GRZEGORZ KARWACKI !;

Dla Nadolskiego napisał Kosiński Franciszek, za rektorstwa Marcina Wegrzynowicza w Akademii Krakowskiej (kadencja 1713 – 1714)– Jocher 1500 – Juszyński 1I – Dzików – Jagiello – Ossol..

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Co wiemy o Grzegorzu Karwackim z Krakowa ? ....sporo wiemy, ale o synu lub wnuku tego GRZEGORZA KARWACKIEGO:

U NPM w Rynku Głownym :
Rok 1741/ 8 maj 1741 urodził się GREGONU STANISLAW syn MACIEJA vel MATEUSZA Karwackiego i Katarzyny;chrzestni Ignatius Haberman i Agata Mizinska

Rok 1760 GRZEGORZ KARWACKI jest mężem Zofii ???
Rok 1764 listopad 18 HH Grzegorz Karwacki i Regina Świderska ec Fun do Episcopali ad cracovie chrzestnymi Elżbiety córki Sebastiana Prachnika i Anny
Rok 1767 GRZEGORZ KARWACKI syn (Grzegorza Karwackiego) obywatela krakowskieg 0 6 maja wpisany do II ksieg praw miejskich

Asysty ślubno / chrzestne Grzegorza w Krakowie::

sl1770 – u NPM GRZEGORZ KARWACKI (ur. ok. 1741) i Magdalena (druga żona ur 1730/ w latach 1790/91 Szpitalna dom 563 dom Dutkiewicza

1772 – u NPM 15 feb 1772 HH GREGORIUS KARWACKI i Marianna Struzikiewiczowa chrzestnymi Sebastiana s. Fabiana i Heleny

1773 – u NPM 22 grudzień 1773 HH GREGORIUS KARWACKI i Justyna Kobyłacka chrzestnymi Grzegorza Patrowskiego

1774 styczeń 24 w NPM - GREGORIO KARWACKI świadkiem Mateusza Kaczkowskiego z Santi Spiritus i Agaty Fryzowskiej; wraz Andrzejem Kozaneckim i Antonim Cielikiewiczem

1774 luty 8 GEORGIO KARWACKI (brat Walentego ??) u NPM świadkiem slubnym Józefa Swierczowskiego z par. Santi Spiritis i Mariannie Undachownie wraz z Josefem Basilides i Michałem Zaszowskim

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
HISTORYCZNIE NA AKADEMII KRAKOWSKIEJ KARWACCY SA OD 1471 roku
KARWACCY aneks 40 cd

KARWACCY NA AKADEMII KRAKOWSKIEJ i UJ
WŁASNIE UKAZAŁ SIĘ nowy tom Corpus Studiosorum 1850-1914 K-Ł a w nim kilku Karwackich, udało się zeskanować w Jagiellonce 2 strony o nich. A są na nich nowe interesujace postaci Karwackich studiujacych w UJ po 1850 roku.

Póki co historycznie:

Karwaccy na Uniwersytecie Krakowskim
W latach 1400 - 1850

A. OKRES STAROPOLSKI (Albumy G. Zatheya i A. Chmiela)

Przeglądnięte ostatnio Albumy przyjęć na Uniwersytet Krakowskich w latach 1400-1643 oraz 1720 – 1780 wskazują na podejmowanie studiów w tej uczelni przez sporą grupę Karwackich.

1471 NICOLUS . s. Pauli de Carwacz / Mikołaj syn Pawła z Karwacza k. Przasnysza w diec. Płockiej

1599 JOANNS STANISLAU CARVIENSIS / Jan syn Stanisława z Karwacza diec. Płockiej

1616 JOANES NICOLAI / Jan syn Mikołaja KARWACZKI; dios. Gnes.; s. t.

1640- 1720 Brak rejestrów studenckich

Brak Albumów za okres 1643-1720 można się wiązać ze zniszczeniami archiwów w trakcie po najeździe szwedzkim, następnie wielokrotnymi okupacjami szwedzkimi, rosyjskimi miasta. Wg inf. Uzyskanej w Archiwum UJ pożar w 1718 zniszczył dokumenty z tego okresu. W tym okresie mogli w Krakowie / lub w Wilnie / studiować między innymi:
prof. STANISŁAW KARWACKI (jezuita) w Reszlu, Tylży i Pułtusku
prof. MACIEJ KARWACKI (także jezuita) ; prof. greki, łaciny i hebrajskiego w Reszlu, Braniewie, Wilnie'
autorzy XVII wiecznych podręczników do matematyki, nauki greki i łaciny w kolegiach jezuickich.

ZAPEWNE w Akademii Krakowskiej studiowali także Profesorowie Kolegiów Jezuickich na Warmii : Stanisław 2 Karwacki, Ludwik Karwacki, Tomasz Karwacki zyjacy na przełomie XVII/XVIII wieku

1727 SIMON JOSEPH/ Szymon syn Józefa KARWACKI dioc. Cracov. s.

1740 CASIMIRUS MARTINI’Kazimierz syn Marcina KARWACKI ( byc może to Karwicki ?); palat. Cracov. s.
ANTONIUS MARTINI/ Antoni syn Marcina KARWA(i)CKI; palat. Sand. s.

1747 STEPHANUS ANTONIUS/Stefan syn Antoniego KARWACKI; dioc.Cracov..s.

1748 MICHAEL ANTONIUS/Michał syn Antoniego KARWACKI dioc. Cracov.s.

1752 JOANNES ANTONIUS /Jan syn Antoniego KARWACKI dioc. Cracov. s.

1763 Ing. PETRUS SIMONI/Piotr syn Szymona KARWACKI ex arch. Gnes.

1770 BALTHAZAR CHRISTOPHER/Baltazar syn Krzysztofa KARWACKI ex Pilecensis / z Pilicy ?

B. OKRES ZABORÓW ( Akta Senackie w Arch. UJ)

1798- ? MARCIN KARWACKI, syn Stanisława i Marianny; ojciec Sebastiana Studiował u prof. Szacera farmację, potem założył Aptekę w Jedrzejowie

1808 - prof. dr LUDWIK KOSICKI, ojciec Emili Karwackiej, żony Sebastiana; studiuje na Wydziale Filozoficznym historie, filologie, bibliotekarstwo; licencjat; magisterium, doktorat; w 1815 słucha „numismatyki”; przed M. Wiszniewskim przez 3 lata kieruje Katedrą Historii UJ; następnie Prorektor Liceum św. Anny, potem św. Barbary; twórca i w latach 1834-1846 dyrektor Instytutu Technicznego;

UWAGA: Marcin Karwacki i Ludwik Kosicki mogli być kolegami na studiach w Akademii Krakowskiej, stąd też możliwość znajomości ich dzieci SEBASTIANA KARWACKIEGO (ur 1824) i EMILI KOSICKIEJ (ur 1826)

1821 - MATEUSZ FRANCKI, l. 32. ur. w Warszawie. Wydział Lekarski – Szkoła Farmacji; zam. pl. Szczepański 262 w Krakowie;

1820/21/22/23/24/25 ADAM KARWACKI, l. 19 III rok Prawa, ur. w Krakowie syn Augustyna i Salomei Karwackich; obywateli Krakowa; zam. ul. Mikołajska 652; ADAM KARWACKI potem sędzia dożywotni i członek Trybunału Sądowego WMK; po 1848 do 1862 we władzach sądowych Krakowa i Wielkiego Księstwa Krakowskiego,

1845-49 ALEXANDER KARWACKI; l. 25 (rok 1849/50) ur. w Żywcu, cyrk. Wadowicki, Galicja; Syn Józefa KARWACKIEGO (urzędnik prywatny) i Marianny z Młodzianowskich; na utrzymaniu ojca zam. ul. Bracka 179 I/ul. Szeroka 79
I/; wykształcenie licealne i filozoficzne , W roku 1849/50 – na Wydziale Filozoficznym IV rok Równolegle – na Wydziale Lekarskim II rok. Potem lekarz w Armii Austriackiej, następnie w Kielcach w Warszawie; znany hodowca roślin,
autor poradników o hodowli roślin ozdobnych; brat
IGNACEGO (młodszy brat) i KAROLA (starszy brat) KARWACKIEGO ( ? - potem właściciel Paśmiech k. Kazimierzy Wielkiej; ojciec Wacława i dziadek legionisty Beliniaka Zygmunta Karwackiego; rotmistrza Stefana Karwackiego; vministra rolnictwa Wacława Karwackiego),

1846 IGNACY KARWACKI, l. 17, katolik, syn Józefa i Marianny Karwackich; ojciec oficjalista; na utrzymaniu rodziców, mieszkają przy ul. Mikołajskiej 645; brat KAROLA i ALEXANDRA KARWACKICH; studiuje fizyke i matematykę wyższą; skierowanie ze Szkoły Technicznej (musiał być
uczniem Ludwika Kosickiego); w latach 1852-62
jest profesorem matematyki w w Instytucie Technicznym Krakowskim.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
UWAGA:
MŁODZIEŻ CHŁOPSKA NA UNIWERSYTECIE JAGIELLOŃSKIM w latach ... praca habilitacyjna Andrzeja Kazimierza Banacha z 1997 roku w wykazie studentów ( chłopskich) umieszcza też dwóch Karwackich:

KARWACKI Michał, ur 22. IX. 1891 r. w Bukaczowicach, w pow. rohatyńskim. Syn rolnika. Gim. w Stanisławowie. Stud. Na UJK we Lwowie 1910 1910/11-1911/12, a następnie na WF UJ 1912/13-1913/14...

KARWACKI Stanisław, ur w 1866 w Skale w Królestwie Polskim. Syn Sebastiana, rolnika....

Tak więc Prof. Andrzej Kazimierz Banach zalicza brata dziadka Stanisława Augusta Karwackiego, kolegę gimnazjalnego Stanisława Wyspiańskiego do młodzieży chłopskiej. Hmmm był prawnukiem Stanisława Karwackiego aktywnego w Krakowie w II połowie XVIII w, wnukiem prof. UJ Ludwika Kosickiego, prorektora św. Anny, św. Barbary, potem założyciela i w latach 1832-1846 dyrektora Instytutu Technicznego i farmaceuty Marcina Karwackiego, synem sędziego i ziemianina, bratankiem właścicielki pałacu w Pękowicach – gdzie prowadziła salon młodopolskiej bohemy, sam Stanisław znany farmaceuta małopolski, podróżnik (patrz artykuły dra Macieja Bilek) .. Jakie to był wspaniałe czasy dla chłopstwa ? A może taka podła jest obecnie kondycja nauki polskiej..... w przedmiocie swoich badań ? Przekrój społeczeństwa polskiego pod zaborami miał specyficzny charakter, metrykalne zapisy rolnik nie są tożsame z "chłopstwem" ! Wolni rolnicy byli najczęściej pochodzenia szlacheckiego
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
14.10.2011 11:12
Karwaccy aneks nr 41

slub w rodzinie F. Chopina ... o. KILIAN KARWACKI
Proboszcz w Brdowie (17 km na NNE od Koła; Kujawy) ojciec Kilian KARWACKI
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
„Chopinowie: krąg rodzinno-towarzyski‎ - Strona 304 BJ
Piotr Mysłakowski, Andrzej Sikorski - 2005 - Liczba stron: 379
... Karwacki Praepositus ... Ja, ojciec Kilian Karwacki, ...

Ksiądz KILIAN KARWACKI proboszcz brdowski udziela ślubu Leonowi i Mariannie z Krzyżanowskich Bielskim 9 maja 1802 roku, siostrze Justyny Krzyzanowskiej-Chopinowej, matki Fryderyka

"Nr 402. 9 maja 1892, Swiętosławice. Ja, ojciec Kilian Karwacki, proboszcz brdowski, pobłogosławiłem zwiażek małzęński miezy Leonem Bielskim, kawalerem, i Marianna Krzyżanowską po trzech zapowiedziach wymaganych prawem. Świadkami byli Jaśnie Wielmozny hrabia z Góry Skarbek, Wielmożny Luboradzki, dzierżawca dóbr komorowo i Wielmozny Gabriel Malczewski dzierżawca Świętosławic”"
19.10.2011 09:19
Karwaccy aneks 42

1603 r ELŻBIETA KARWACKA (ok. 1560-1620) daje swiadectwo cudów św. Kazimierza

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Życie i czyny świętych Boga, albo, triumf prawdziwe ...: Tom 2
LUDWIG Donin 1878
Leben und Thaten der Heiligen Gottes, oder, Der Triumph des wahren ...: Tom 2
LUDWIG DONIN 1878
1878 - Widok krótkiego opisu
Eben so wurde 1603 ein gewisser Albert Jaruczewski von der Fallsucht, Sophia Wodcinska, Katharina Kicrinowska, Elisabeth Karwacka und Anna Gudicejewska von ansteckenden Krankheiten befreit. (S. 355— 3S6. ...

Podobnie jak w 1603 roku pewien Albert Jaruczewski z padaczką, Sophia Wodcinska, Kicrinowska Katarzyna, Elżbieta i Anna Karwacka i Anna Gudicejewska został uwolniony od chorób zakaźnych. (P. 355 - 3S6 ....

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dziennik świętych: Ed. Ostatni, Tom 7 strona 352; rok 1865
Miraculla S. Casimiri ……………….. IV MARTII
Acta sanctorum: Ed. novissima, Tom 7 strona 352; rok 1865
Autorzy Joannes Bollandus,Jean Baptiste Carnandet,Godefridus Hanschenius,Daniel van Papenbroeck,L. M.

21 Anno mdciii Dominus Albertus Jarciewski a paralysi, D. Sophia Wlodiinska, Katharina, Kierinowska, Elizabetha Karwacka et anna Gudjieiew ska, a contagiosis ac pene incurabilibus febribus sunt liberati. ...
W roku paraliżu od 21 mdciii Jarciewski Albert Pana D. Sophia Wlodiinska, Katharine, Kierinowska, Elżbieta i Anna Karwacka Gudjieiew ska, i prawie na nieuleczalną gorączki zaraźliwe są one uwalniane. ...

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
7.11.2011 10:35
KARWACCY aneks 43

HERB KARWACKI ( KARWATSKI )
poz 1278: HERB KARWACKI (Karwatski) : "w polu barwy niewiadomej (po Gailu wiadomej: TŁO NIEBIESKIE) nad 6 ramienną (złotą )gwiazdą strzała żeleźcem do góry. Nad hełmem w koronie trzy pióra strusie przeszyte na poprzek 3 strzałami w lewo. Herb rodziny polskiego pochodzenia w Prusiech osiadłej" Siebmacher Johan. Wappenbuch z. 390. 1854-1894

Nowe wydanie herbarza Tadeusza Gaila uwzględnia barwny wizerunek herbu własnego (1600) rodziny KARWATSKI - KARWACKI przyjętego przez linię Karwackich z Karwacza osiadłą na Warmii i w Prusach (zdjęcia komórką w Ksiegarni Hetmańskiej):
7.11.2011 11:11
KARWACCY aneks 44
Nob. Franciszek Karwacki Kraków 1680 - 1730

NAJSTARSZE ZAPISY ODKRYTE 22 lipca 2010:
W MAŁOPOLSKIEJ BIBLIOTECE CYFROWEJ trafiam na nowe dokumenty śadowe podkomorzowskie kasztelani krakowskiej, a w nich w TC 413 i TC 414 dwa dokumenty odnotowujace udział nobilis FRANCISZKA KARWACKIEGO, pewnie rodem z Karwacza ...

praprapraprapra dziadek Nobilis FRANCISZEK KARWACKI w pierwszej ćwierci XVIII wieku zajmuje znaczącą pozycję w Krakowie, występuje w archiwum wawelskim w różnych aktach prawnych.

Zapewne był min. ojcem Marcina 1700 a dziadkiem Stanisława, Grzegorza, Franciszka, Stefana Karwackich na Kazimierzu

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Succamerarialia palatinatus Cracoviensis (TC 413 )
TC 413
KSIĘGI SADOWE WAWELSKIE
Lata 1720-1725
Str. 297.
NOTA 41
Inter posiadaczami wsi Bronowice i Alma Akademia Krakowska a włascicielami wsi KROWODRZA....

Subelegat Ciechanoviensis Franciszek Labieniecki.... Gostitense thum Generatorum ve Nobilum FRANCISZEK KARWACKI, Krzysztof Parnacki, Grzegorz Kozłowski, Ignacy Les... Bartłomiej Łyczkowski, Tomasz Gielawski

Succamerarialia palatinatus Cracoviensis (TC 414 )
TC414
Lata 1720-25
NOTA 39
Str.348 admin
7.11.2011 14:05
aneks 45
SEBASTIAN KARWACKI (1824 – 1903) uczestnik wydarzeń 1846 roku
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
W poszukiwaniu przodków
Po 5 latach badań genealogicznych klanu Karwackich, mam przesłanki aby przypuszczać, że krakowska gałąź klanu ma swoje korzenie w Zimii Sieradzkiej, Ziemii Wieluńskiej oraz Krakowskiej pomiędzy Pilica-Wolbromiem-Ojcowem (Promnikiem). Gniazdujemy tutaj już od przełomu XVI/XVII wieku, sukcesywnie przenosząc się do Trójmiasta krakowskiego KLEPARZA-KRAKOWA-KAZIMIERZA... Nie można jednak wykluczyć przemieszczenia wprost z Karwacza, na co wskazuje częste tam w połowie XVII wieku imie Franciszek,a potem w Krakowie w I połowie XVIII w:

- pierwszym imiennie zidentyfikowanym jest PRAPRAPRAdziadek Stanisław Karwacki ur. ok. 1740 zroku ozeniony z Marianna, mieszkający w domu Kanoników Regularnych na Kazimierzu w Krakowie; notariusz kazimierski; ojciec Marcina 1768 i Teresy 1770,STANISŁAW był wnukiem nobilis FRANCISZKA KARWACKIEGO znanego z dokumentów w Archiwum na Wawelu; a 1725 roku w umowie właścicieli Bronowic i właścicieli Krowodrzy, jak też późniejszej umowy z Lanskorońskim. Miał wiec w tym czasie - FRANCISZEK KARWACKI - w Krakowie widoczną pozycję społeczną .

- PRAPRADZIADEK MARCIN KARWACKI (1768-1837) ożeniony na Stradomiu w Krakowie z Zofią z która miał córkę Teresę Karwacką (wraz z mężem Dominikiem Franckim od 1810 załozyciele dynastii aptekarskiej w Miechowie; Franckich, Zaporskich, Dobrowolskich) oraz z Heleną Kasińską syna SEBASTIANA KARWACKIEGO ur 1824); MARCIN miał aptekę w Rynku w Jędrzejowie......

- PRADZIADEK SEBASTIAN KARWACKI (1824-1903) ożeniony z Emilią Kosicką w Krakowie (ul. Floriańska 12), po przejściach powstańczych w 1846 (twierdza w Zamościu) i powstaniu styczniowym, osiadł z rodzina w Skale, mieli 6 dzieci, 5 synów i 1 córkę : Bronisława, Mieczysława, Wandę (Greyberowa w Pękowicach), ANTONI BOLESŁAW (mój dziadek, mąż Wandy z Wawrykiewiczów), Władysław Hieronim, Stanisław (mgr farmacji, przyjaciel z ławy szkolnej Stanisława Wyspiańskiego)....

SEBASTIAN KARWACKI (1824 -1903) uczestnik wydarzeń 1846 roku
SEBASTIAN KARWACKI (1824-1903), wnuk Stanisława i Marianny Karwackich z Krakowa, syn Marcina Karwackiego (ur 1768) z Krakowa , potem aptekarza w Jędrzejowie i Heleny z Kasińskich; brat Teresy (ur 1788) Karwackiej-Franckiej z Miechowa

(z akt sądowych) W roku 1846 jako pisarz prewentowy ( miał 22 lata) we wsi Igłomia w powiecie miechowskim odczytał włościanom odezwę „podburzającą” i był obecny przy rozbrajaniu strażnika Janowskiego. Z polecenia wójta S. Dobrzańskiego uzbrojony w pistolet odwoził popisowych do wsi Luborzyca do oddziału Mazarakiego. Zgodnie z orzeczeniem Komisji Śledczej z 4/16 V 1846 sprawę przekazno do wyjaśnienia naczelnikowi wojskowemu guberni radomskiej. Orzeczenie KŚ z 13/25 VI 1847: WCIELIC DO WOJSKA NA POCZET POBORU. 12/24 VII NAMIESTNIK zatwierdził dodając, że gdyby okazało się, że nie nadaje się do służby wojskowej ZAMIENIĆ na 6 MIESIECY TWIERDZY W ZAMOŚCIU (AGAD SKŚ I/1680, 2139)

Czy poddał się karze ? Niebawem w 1849/50 zawarł związek małżeński z Emilią Kosicką w Krakowie (dom ul. Floriańska 12).. wkrótce pojawiły się dzieci Bronisław, Mieczysław, Wanda (potem Greyberowa z Pękowic), Antoni (dziadek admina), Władysław Hieronim, Stanisław August (kolega szkolny St. Wyspiańskiego, framaceuta) Karwaccy

Żródło: UCZESTNICY RUCHÓW WOLNOSCIOWYCH W LATACH 1832-1955. Królestwo Polskie. Przewodnik biograficzny. Ossolineum 1990, str. 219

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
GAZETA KIELECKA 21 X (2 XI) 1879. NOMINACJE SEDZIOWSKIE ławników i kancelistów na kadencje 1 lipiec 1879 - 1 lipiec 1882;
II okręg
Gmina Minoga ( na jej obrzarze Skała po utracie praw miejskich):

ł(awnik- sędzia pokoju ) SEBASTIAN KARWACKI
kan(celista) JÓZEF WILK
7.11.2011 14:09
KARWACCY aneks 46

GĘSICKI - GĘSICCY herbu Ślepowron .. Korwin.... czy Berens ?
Od 1974 roku mariaż z Gęsickimi, starym kujawskim rodem, o pięknych ziemiańskich i patriotycznych tradycjach (Kujawy, Mazowsze. Polesie).. szczypta z wielu albumów zdjęć rodzinnych...Gęsiccy notowani są w herbarzach jako herbu Ślepowron, herbu Korwin lub rzadziej herbu Suchekownaty...
okazuje się, że mają duńskie korzenie Berensów i wojskowe sukcesy pod Wiedniem.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Gęsiccy mają rodowód duński po pułkowniku Andrzeju Berens, który wraz z braćmi Pawłem i Jakubem w 1683 roku otrzymali indygenat polski; Andrzej przyjał nazwisko GĘSICKI, Paweł nazwisko LODOROWSKI , Jakób ... ANDRZEJ Berens GĘSICKI miał synów Józefa....

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(Materiały do biografii: genealogii i heraldyki polskiej Szymon Konarski – 1987) - Gęsicki (Kęsicki) Andrzej pochodzący z Danii [pierwotne nazwisko: Berens],porucznik chorągwi pancernej Atanazego Miączyńskiego, starosty łuckiego i krzepickiego, pułkownika król. wraz z bratem, towarzyszem tejże chorągwi.

(Rodzina, herbarz szlachty polskiej: Tom 1 Seweryn Uruski (hrabia), Adam Amilkar Kosiński, Aleksander Włodarski – 1998) : ...wszedłszy do wojska polskiego jako pułkownik i inżynier, pozyskał wraz z
braćmi: Pawłem, Andrzejem i Jakóbem indygenat w 1683 r.; z tych braci, Paweł wziął nazwisko Lodorowski, a Andrzej Gęsicki, ...

(Herbarz polski Adam Boniecki, Szymon Konarski - Widok krótkiego opisu
(Pis. Dz. Pol. IX). - GĘSICCY h. SLEPOWRON. Andrzej Gesicki, rotmistrz królewski 1683 r. (DW. 56
f. 724). Andrzej Gesicki z bratem pozwani 1686 r. ...

Ludwik Korwin) Andrzej Berens, rotmistrz królewski, otrzymawszy indygenat 1683 r., wziął nazwisko "Gęsicki", w 1686 r., zapozwany był do trybunału za niestawienie się na wojnę. Andrzej, stolnik bracławski. pozostawił synów: Józefa, ...
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
BRACIA BERNESOWIE dowodzili choragwiami królewskimi pod Wiedniem

Wojsko I Rzeczypospolitej pod Wiedniem (1683)
Z Wikipedii, wolnej encyklopedii

Wśród dowódców wojsk pod wiedniem znajdujemy braci Andrzeja (Gęsickiego) i Jakuba Berensów:

Wojna polsko-turecka 1683-1699

Wojsko I Rzeczypospolitej pod Wiedniem (1683) - struktura organizacyjna komputu armii koronnej na wyprawę wiedeńską 1683 w czasie wojny polsko-tureckiej.
Żołnierzy armii litewskiej zatrzymały działania zbrojne na Węgrzech, stąd nie zdążyli dotrzeć na miejsce i nie wzięli udziału w bitwie.

· chorągiew pancerna koronna Atanazego Miączyńskiego, pod dowództwem Andrzeja (Berensa) Gęsickiego (136 zbrojnych)

· regiment piechoty cudzoziemskiej Stanisława Jana Jabłonowskiego, pod dowództwem Jakuba Berensa (580 zbrojnych)

TAK WIĘC parprapraprapradziadek (ANI i MAII) Andrzej (Bernes)Gęsicki walczył pod
Wiedniem
12.11.2011 12:05
Karwaccy aneks 47
(patrz wcześniej wspomnienia pianistki z Moskwy)

MELITOPOL : odsłonięcie pomnika Andrzeja Karwackiego;
Andrzej-Andriej Wacławowicz Karwacki; wybitny lekarz i sadownik krymski (patrz Album i gniazdo CHERSON)

O ANDRIEJU KARWACKIM czytaj więcej na forum:
< http://karwacki.org/forum/viewtopic.php?p=245#245 >

Uczelnia artystyczna Melitopola była miejscem uroczystego odsłonięcia pomnika naszego rodaka – lekarza ziemskiego Andrieja Karwackiego, który wniósł ogromny wkład w rozwój medycyny i sadownictwa w naszym kraju. Ziemski lekarz Melitopolskiego ujezda Andrej Wacławowicz Karwacki stał się światłym przedstawicielem przodującej inteligencji drugiej połowy XIX Wieku. Dzięki Andreju Karwackiemu, w 1903 roku w Melitopolu po raz pierwszy otwarto ziemski szpital. On wdrożył koncepcję nauczania zdrowego wiejskiego osadnictwa, rozpracował profilaktyczne sposoby walki z chorobami infekcyjnymi, w szczególności z ospą. Oprócz tego Andriej Wasiliewicz był założycielem stacji sanitarnej w Melitopolu. Z rekomendacji Andrieja Karwackiego zaczęto wydobywać wody mineralne z Buczaksowo głębokiego poziomu, w którym ujęcia wody do dzisiaj w naszym mieście działają.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
CHERSON: gniazdo krymskie
CHERSON: gniazdo krymskie KA/o/RWACKIJE od Wacława Stanisławowicza Karwackiego;
Gniazdo założone przez Wacława Karwackiego kilkunastoletniego zesłańca po powstaniu 1830/31, syna Stanisława Karwackiego z okolic Krakowa, straconego w powstaniu listopadowym w 1831; którego żona po tym "odeszła od zmysłów" a dzieci "rozesłano" po imperium. Fascynujące dzieje tego klanu (patrz indeks generacji/genaracje generations/Cherson)

Lang En: Korvatsky, Karvatsky, Korvatskii, Korvatskiy, Karvatskii, Karvatskiy, Korvatska;

lang russian: Корвацкий, Карвацкий, Корватский, Карватский:
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
KLAN KARWACKICH / KORWACKICH z Chersonu na Krymie (cd)
Dr med. WLODZIMIERZ IWANOWICZ RIZNIK ponownie w Krakowie/ 29/30 kwietnia 2008 ponownie zawitał – będąc przejazdem do Wenecji i Rzymu - tym razem w towarzystwie żony, dr Włodzimierz Iwanowicz Riznik, autor wielu książek poświęconych pamięci KARWACKICH z Chersonu/Melitopolu na Krymie. Tym razem przywiózł dwie najnowsze:”Sredi piasków za szliachom Murawskim” Piotra Wasiliewicza Wolwacza oraz Zenina Gregeriewicza Dubrowskowo ( napisana koncem lat 80 tych, mogła się ukazać dopiero w 2007) oraz ogromne dwutomowe dzieło „ Prowisnik” Piotra Wolwacza i Włodimira Riznika już z tego 2008 roku. Oba dzieła poświęcone historii i dokonaniom rodziny KARWACKICH / KORWACKICH dla społeczności i gospodarki obszarów przed-Krymia, między Chersonem a Mellitopolem (patrz Galeria, str. 2 i str 1.). Zdumiewa pietyzm z jakim kultywuje się pamięć o tej Rodzinie na Krymie, wywodzącej swój ród z Krakowa. Toteż Gości tutaj zatrzymała ich ciekawość korzeni Karwackich i korzeni Polski, w grupie Polaków, Ukraińcow, Rosjan, katolików, prawosławnych, ateistów pod przewodnictwem nowego proboszcza Metlitopolskiej Parafii ks. Adama G. Wielkie uznanie dla jego działalności, nie tylko prowadzi budowę pierwszego katolickiego Kościoła w Melitopollu, ale organizuje życie w poszanowaniu tradycji całej miejscowej społeczności.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
LINIE po Wacławie

0) *Wacław Stanisławowicz Karwacki

Jeden z synów straconego w 1832 roku Stanisława Stanisławowicza Karwackiego z Krakowa, WACŁAW STANISŁAWOWICZ, jako 12 latek przedostał się z kupcami do byłej Noworosji, południowej Ukrainy, do miasta Cherson. Tam podjął pracę… Punktualność i umiłowanie pracy sprzyjało jego karierze w służbie, w której doszedł poborcy podatków, a trochę później do……..stopnia pułkownika służb sądowych armii rosyjskiej. Z pokolenia na pokolenie Karwaccy przekazywali sobie rodzinny herb w postaci płynącego białego łabędzia z 8 ramienna gwiazda nad jego głową (odmiana herby Łabędź ???). Wyobrażony on był na herbowej pieczęci i na metalowej pieczątce do pieczetowania poczty. Wacław Stanisławowicz główne relikwie swojego rodu przed śmiercią przekazał swojemu synowi Grzegorzowi Karwackiemu. Grzegorz Wacławowicz Karwacki przed masowymi represjami 1930 roku i jego druga żona Elena Nikołajewna zakopali te rodzinne relikwie w byłym swoim sadzie w Melitopie. Z czasem miejsce ukrycia zostało utracone a wraz z nimi pieczęć i pieczątka. Wacław Stanisławowicz w tym okresie – 1865 - zajmował stanowisko kolegialnego assesora, pomocnika sądu, a w następnych latach miał stanowisko sztabskapitana, w 1884 w Armii Rosyjskiej był już majorem, a potem podpułkownikiem, pułkownikiem służb sądowych armii. Jego żona Elżbieta Aleksandrowna zajmowała się wychowaniem dzieci, a rodzina była duża. W rodzinie Wacława Stanisławowicza i Elżbiety Iwanowny (druga żona) było 11 dzieci.

Dzieci 0)* Wacława Stanisławowicza i Elzbiety Iwanowny z Chersonu:
1) ** Andriej Wacławowicz Karwacki (1844-1907) ożeniony z Darią Iwanowną Ljubinska, (1856-1938);synowie ,Andrzej Andriejewicz, Iwan Andriejewicz, Dymitr Andriejewiczr Wasilij Andriejewicz KARWACKI
2) ** Jan Wacłwowicz Karwacki
3) ** Waclaw Wacławowicz Karwacki
4) ** Mikołaj Wacławowicz Karwacki
5) ** Siergiej Wacławowicz Karwacki (1861 – 1929) ożeniony z Anną Nikołajewną Timaszewą, ich Córka Eugienia Siergiejewna (Zenia) Karwacka
6) ** Grzegorz Wacławowicz Karwacki (22.XII.1865-22.XII.1933), pierwsza żona Olga Aleksandrowna Aleksandrowa, ich dzieci Elzbieta Gregoriewna (zm. 1977), Wiktor Gregoriewicz (zginął 1921), Ewgenij Gregoriewicz (zginął 1921) Aleksij Gregoriewicz (12.VI.1903-24.IV.1964); druga żona od 7.09.1923 Elena Nikołajewna Lukiaczenko, ich synowie Nikołaj Gregoriewicz (1925) i Borys Gregoriewicz (1929) KARWACKI
7) ** Anastazja Wacławowna Karwacka
8) ** Olga Wacławowna Karwacka
9) ** Elżbieta Wacławowna Karwacka
10) ** Helena Wacławowna Karwacka
11) ** Konstantyn Wacławowicz Karwacki
13.11.2011 11:01
Karwaccy aneks 48
Herosi Powstania Styczniowego Kranz KARWACCY z Sambora
TRAFIAMY TUTAJ NA HEROICZNĄ RODZINĘ Kranz-Karwackich z Sambora w ziemi bełskiej

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

FERDYNAND Kranz KARWACKI, ur 1847 w Samborze, służył pod Langiewiczem, Czechowskim i Waligórskim. Wskutek zimna i niewygód stracił zdrowie. W kilka lat po powstaniu zmarł na suchoty.

JAN Kranz KARWACKI ur w 1845 roku w Niemirowie, uczeń dimnazjum, słuzył do końca powstania. Był ranny w noge

KAROL Kranz KARWACKI ur 1838 w Samborze, studiował w Unigwarze, wstapił pierwotnie bez wiedzy ojca do wojska węgierskiego podczas wojny Austrii z Włochami. Na odgłos powstania przepłynał wraz z kilkunastu kolegami rzekę Mincio i dostał się na stronę włoska, a stąd do Królestwa. Jako oficer sztabu służył początkiem pod Danisiewiczem, następnie był dowódcą tego oddziału. Gdy w sprawach służbowych przybył do Krakowa w roku 1864, został aresztowany i niepoznany przez Austriaków , jako dezerter wydany Moskwie. W Opatowie skazany na smierc, energicznej interwencji rodziny, zawdzięcza, ze go wydano Szwajcarii. W parę lat później, będąc za paszportem szwajcarskim w Galicji, poznany jako dezerter został skazany na 8 lat fortecy. Po wyjściu z więzienia uzyskał posade notariusza na Wegrzech/

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Uwaga: jest ślad związku z Kranzami na Warmii -

Kranz-KARWACCY z Sambora sa prawdopodobnie prawnukami PIOTRA i ANNY z Kranz KARWACKICH spod Olsztyna

Dzieci Piotra Karwackiego Katarzyny i Anny Kranz
URSZULA KARWACKA:1730-40/PIOTR KARWACKI i Katarzyna z domu Berent (coloneise) w 1766 chrzczą córkę URSZULĘ KARWACKĄ, chrzestni Urszula (c. Piotra) Karwacka i Jan Folka - colonus
URSZULA c. Piotra KARWACKA-Kasprowska i Mathias Kasprowski 5 listopada 1797 chrzcili w Schonbruck córkę Barbarę Kasprowską
URSZULA c. Piotra KARWACKA-Kasprowska i Mathias Kasprowski 11 lutego 1800 chrzcili córkę ŁUCJĘ KASPROWSKĄ
URSZULA KARWACKA-Kasprowska i Mathias Kasprowski 9 listopada 1806 chrzczą córke EWE; chrzestni Franciszek Delar i Elżbieta Franciszkowa Klaper
APOLONIA KARWACKA:PIOTR KARWACKI colonus de loco Grzywacz i Katarzyna chrzczą 19 maja 1768 córkę Apolonie Karwacka
BRYGIDA KARWACKA: PIOTR KARWACKI de loco Grzywacz i Katarzyna z domy Berent z Schonefelde/Unieszowa 1 wrzesnia 1770 chrzczą córke Brygide Karwacką
WOJCIECH KARWACKI: PIOTR KARWATZKI i Katarzyna Berent, koloniśći 8 kwietnia 1774 chrzczą syna ADALBERTA/WOJCIECHA KARWACKIEGO, chrzestny Jan Karwacki
BARBARA KARWACKA; PIOTR KARWACKI i KATARZYNA z Schonefelde 6 listopada 1776 chrzczą córkę Barbarę Karwacką, chrzestni Joanes Casparis Karwacki colonifillus i Dorothea Casparis Karwacka z domu Guzowska.BARBARA KARWACKA c. Piotra 29 grudnia 1809 wyszła za Jana Kox. w Shonefelde
PIOTR KARWACKI exkolonista wdowiec ozenił się z Anna Ciecierska z Kranz 21 grudnia 1798
ROSALIA KARWACKA;PIOTR KARWACKI i Anna Lindamowna Ciecierska z Plusk 7 czerwca 1799 chrzczą córkę Rosalie
KATARZYNA KARWACKA: PIOTR KARWACKI i Anna córka Tomasza Ciecierskiego 29 pażdziernika 1803 chrzcili w Schonbruck córkę Katarzyne

Uwaga mogli nie mieć syna Rosalia lub Katarzyna przyjeła nazwisko ojca i matki ???

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
13.11.2011 11:13
Karwaccy aneks 49
Lubartowscy i łęczyńscy Karwaccy od KARWATÓW ?
KARWAT vel KARWACKI vel KARWAT

( PEŁNA INFORMACJA GENEALOGICZNA w pliku GNIAZD LUBELSKICH)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
ANALIZA mikrofilmów !!!
Panie Andrzeju mało jest zapisów z początku XVII wieku, ale mam wrażenie, że W lubelskim na początku były Karwaty –

(M1 1673 lub 1613 św Regina Karwatowna Trzcinien)
a pierwszy zapis z par. Lubartów to Regina Karwatówna z Trzcińca z 1673 ??? chyba 1613

TRZYNIEC 1613; chrzest WOJCIECHA syna WOJCIECHA POSZEŁKA I REGINY z Trzyńca, chrzestni Wojciech Klimek z Lewartowa i REGINA KARWATOWNA de villa Trzyniec,

(M22 1617 ur Grzegorza syna Jakuba Karwata i Jadwigi)
1617 Krasienin Jacob Karwat,

SIERPIEŃ 1617 rok chrzest/urodzenie GRZEGORZA/ syna Jakuba i Jadwigi Karwat z Krasienia

Albertus Kawulski proboszcz Krasienienensis chrzci GREGORI . Jacobi Karwat de Krasiensis et uxoris Hedwigus, Chrzestni: Stanisław Szumiński i Anna Niziołkowa

Panie Andrzeju. W poszukiwaniu moich Mrozów i Karwackich z
lubelskiego doszłam do Krasienina koło Stoczka, Dys itd. W aktach parafii Krasienin znalazłam jeden jedyny akt dotyczący Karwackich w mikrofilmie nr 995807, który przesyłam, bo może go Pan nie ma. Liliana
Wróbel

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(M2 i 3 1675 ur1 i 2 Thoma Karwat Adam Zofia) następny to Adam Karwat z 1675, co załączam.

TRZYNIEC 1675 Chrzest TOMASZA syna Adama Karwat i Zofii z Lewartowa; chrzestni ... Jan Rokitno i Marianna Tk... nobilis

(M4 1688 sl Stanislaus Karwacki Anna 558)Karwacki po raz pierwszy pojawia się w mieście Lubartów w 1688 - załączam, ale nie wiem czy jego ojciec to Karwat czy Karwacki.

ŚLUB w Lubartowie 1688/558 February 22; slub STANISŁAW KARWACKI i ANNA Kanapniczkówna ... ???

(M5 1694 śl 721 Zofia Karwacka z Trziniec Barzin)
W Trzcińcu, gdzie są głównie Karwaty, też zdarzaja się Karwaccy. Np. w 1694 ślub bierze Zofia Karwacka z Trzcińca z Pawłem Barz.. z Lubartowa.
Jestem przekonana, że ojcem tej Zofii był Karwat, ale przy ślubie z narzeczonym z Lubartowa lepiej brzmiało Karwacka.

721/1694 „ Ślub Pawła Barz... z Lubartowa i Zofii Karwackiej z Trzyńca...

A na początku XVIII wieku robi się pomieszanie z poplątaniem, w Lubartowie są Karwaccy, a w Trzcińcu Karwaty na zmianę z Karwackimi np.

(M6 1738 ur Agneta Karwacki Woj. Regina Trziniec)
w 1738 rodzi się Agneta z Wojciecha i Reginy Karwackich,

1025/1738 Trzyniec ... x styczeń 1738 chrzest AGNETAM/Agnieszki filas/córki Adalberta/WOJCIECHA i REGINY KARWACKI ; świadkowie Adalbert Karate de Wola... i Anna Urbanowna de Baranówka..

(M7 1739 ur Marina Karwat Woj. Regina Trziniec) ale w 1739 rodzi się im Marina Karwat itd.

1304/1739 Trzyniec . chrzest Mariane córki Alberti Karwat i Reginy CL, Swiadkowie T.T. Andrzej.... et Katarzyna Dzięciołowa arnbode Lubartów.

Może być tak, że Karwat i Karwacki to dwa różne rody, bo wygląda na to, że Karwaty są tylko w lubelskim (Krasienin, Trzciniec, Baranówka) i dopiero pod koniec XVII wieku zaczęli używać dwóch nazwisk na zmianę.

M 20 ur 1748-49 Józef syn szlachcica Samuela i szlachcianki Zuzanny Karwackich

18 Łenczna: JÓZEF Gen Dni SAMUELI et Gen Zuzanna KARWACKICH; TT. Levarites .. Franztski et Franciska Wilin .. 1748

M8 1772 sl2 Józef Karwacki Mary) Pewna to jestem tylko tego, że "mój" Mateusz Karwacki ur w Baranówce w 1781, potem zam. w Witaniowie jest synem Józefa Karwata ur. w Trzcińcu w 1750, a po ślubie zam. w Baranówce. Pozdrawiam Liliana Wróbel

942/1772 BARANÓWKA Stanisław Jagodziński udzielił ślubu L. JÓZEFOWI KARWACKIEMU i MARIANNIE MICHALSKIEJ; sw. Paweł Grudzień i JAKUB KOSIOR

M9 marzec 1774 ur Wojciech syn Józefa i Marianny Karwackich z Baranówki
9 Baranówka 1774 marzec: Marcin Olenski B; infante nne.. WOJCIECH KARWACKI/Adalberus syn f. JÓZEFA KARWACKI i MARIANNE C.L. Chrzestni: Barłomiej Ziemichód et Julianna Jeziorkowa

M10 1779 ur 02 Mary córka Józefa Karwa.. i Marianny z Baranówki
Baranówka 18 grudzień 1779 ks. A. Kłodnicki udziela chrztu imieniem MARIANNA , córce Józefa Karwa...(urawana końcówka) et Marianny C.L.; TT. Stefan Pawłowski i Anna Szaniewska

(M11 1781 ur Mateusz Karwat syn Józefa i Marianny z Baranówki)
Mateusz Karwacki ur 1781 w Baranówce jest synem Józefa i Marianny Michowskiej, nie Michałowskiej (ślub W Baranówce w 1772).

Baranówka 1781, ks. M. Oleński udzielił chrztu MATEUSZOWI, s. Józefa Karwat i Marianny C.L.. chrzestni Błazej Mozolski, Jadwiga Myszkowska

(M12 1800 sl Mateusz Karwat i 1. zona Barbara Grudzień w Baranówce)Mateusz ożenił się z Barbarą Grudzień w 1800 w Baranówce, a w 1815 z Jadwigą Kot w Witaniowie.

20 grudzień 1800 MACIEJ/mathias Karwat l. 18, Barbara Grudniowna lat 16. świadkowie Paweł Karwat i Paweł Grudzień .Plebeje

(M21 1788 ur Jadwigi Kot drugiej zony Mateusza Karwata)
104 JADWIGA KOT c. Lab. Błazeja Kota i Marianny. C.L. Chrzestni: Franciszek Puszket i Anastazja Karpicka

M18 i M19 1815 sl Mateusz Karwat i jadwiga Kot
Witanów dn. 22. X. 1815 o godz 2 przed nami adm. Koscioła ... urzedu S.C. stawili się:

MATEUSZ KARWAT mający wg metryki z kościoła lubartowskiego lat 34, włoscianin we wsi Witanowie zamieszkały, wdowiec po Barbarze z Grudniów Karwatowej wg wypisu z parafi kijowskiej; syn JÓZEFA KARWATA i Marianny z michowskich, niegdyś we wsi Baranówce zamieszkałych; Stawiła się też
JADWIGA KOTOWNA wg metryki z ksiąg łeczyńskich lat 27, panna, c. Błazeja Kota I Marianny.

Jadwiga z Kotów Karwacka wyszła powtórnie za mąż za Józefa Mroza (prawdopodobnie krewnego mojego Józefa Mroza) i to 29 lutego 1824 roku.

Witam. Poszukując przodków Franciszka Mroza ur. w 1839 w Witaniowie i jego żony Karoliny Karwackiej ur. w 1848 też w Witaniowie par. Kijany (moi pradziadkowie)znalazłam akta, których chyba nie ma w "generacjach".Przesyłam je w załącznikach, może się przydadzą do uzupełnienia danych.
Ślub Mateusz Karwat i Jadwiga z Kotów z 1815 roku - mikrofilm nr 813957 Kijany 1810-1820, dwa pozostałe - mikrofilm nr 995849 Łęczna 1702-1797, oczywiście od Mormonów.

Wygląda na to, że Józef Karwat i Marianna żyli w Baranówce, a ich syn Mateusz był wdowcem (pierwsza żona Barbara z Grudniów). Będę zamawiała akt ślubu w AP, czy go przesłać? Pozdrawiam. Liliana Wróbel, po mamie Mróz.
Warszawa dnia 24 marca 2010
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
z Woli Syrnickiej po Karolinie Karwackiej Mróz
GNIAZDO LUBELSKIE/paraf. Serniki/ Wola Syrnicka-WITANÓW

1) Syn ......???
* PIOTR KARWACKI i Katarzyna Saładzonka ślub w Woli Syrnickiej luty 1736
małżeństwa 1698 – 1778; brak indeksu wykryto:

1736 lub 39 w lutym /strona 60. Wola Sernicka: Lab. PETRANI KARWACKI et KATARZYNA SAŁADZONKA .. adellsete, świadkowie Józef Bodzak i Marianna Woźniak

2) syn......Piotra i Katarzyny Saładzionki Karwackich
** JÓZEF KARWACKI majster kunsztu krawieckiego w Łęcznej zamieszkały z żoną
żona MARIANNĄ z Michałowskich;; rodzice ŁUKASZA (ur w par. Serniki/pod Lubartowem w 1770 ?, 1776 ?) i MATEUSZA (1773 ? 1780 ?), Jana

3) Syn Józefa i Marianny z Michałowskich Karwackich
*** MATEUSZ KARWACKI z Łęcznej ur 1779 UMIERA 1822/Kijany 49/str 85; w Witanowie o 6 rano w dniu 26 listopada 1822, w domu nr 20 zmarł Mateusz Karwacki, lat 41, syn Józefa Karwackiego i Marianny włoscian zmarłych, a mąż Jadwigi z Kotów lat 34; ci zgłosili brat ŁUKASZ KARWACKI lat 46 oraz ANTONI KOT lat 26 szwagier;
Żona JADWIGA z Kotów 1. KARWACKA Mateuszowa 2. MROZOWA SLUB: 1824/poz.8/str38 dnia 29 lutego 1824 Jadwiga Karwacka wdowa lat 35 po Mateuszu Karwackim, córka Błazeja Kota i Marianny z Kariów, włoscian w Witanowie już zmarłych w towarzystwie braci stryjecznych Mateusza Kota i Tomasza Kota wyszła za maż za młodziana Józefa Mroza lat 29 z parafii Łeczyńskiej dotad przy rodzicach; w asystencji Grzegorza Mroza i Rozali we wsi Witanowie na gospodarstwie osiadłych ;zgony Kijany 1828/66 w Witaniowie zmarła 19 lipca 1828 JADWIGA z Kotów (ur 1778) Mateuszowa Karwacka i Józefowa Mrozowa, lat 46 c. Błażeja Kota i Marianny; zgłosili Józef Mróz lat 34 mąż i Antoni Kot nrat zmarłej lar. 25
24 X 1797 Mateusz Karwacki jest chrzestnym w Stoczku
MATEUSZ KARWACKI (1773 .. 80 ?) i (2....)żona Jadwiga z Kotów-Karwacka (1793)

4) Syn MATEUSZA i Jadwigi z Kotów KARWACKICH:
**** MARCIN KARWACKI
****MARCIN KARWACKI ur 1816-1855; par.Kijany/zgony 31/1855 Witaniów 4 lutego 1855 zmarł MARCIN KARWACKI lat 39, syn niewiadomego pochodzenia w Witaniowie zamieszkały, pozostawiwszy po sobie owdowiałą żonę AGNIESZKE z Segiedów w Witoniowie; zgłosili zgon Józef Staszczak gospodarz lat 37 Augustyn Stajkiewicz wyrobnik lat 40
Żona AGNIESZKA z Segiedów Marcinowa KARWACKA; ślub 1826/poz. 39/str 58/Kijany Witanów; dnia 23 pazdziernika 1836; swiadkowie Bartłomiej Mróz lat 35 i Wojciech Boczek l. 48/ gospodarze w Witanowie; pan Młody MARCIN KARWACKI młodzieniec urodzony w Witanowie z Mateusza Karwackiego i Jadwigi z Kotów, włoscian w tejże wsi zamieszkałych; lat 20; panna młoda Agnieszka z Segiedów przy rodzicach, c. Błażeja Segiedy u Marianny z Sęków; lat 17 i 8 miesięcy urodzona w Witanowie.
MARCIN KARWACKI (1816?) gdzie założył rodzine ???? w WITANOWIE !!!
Łęczna 1816/urodzenia 81/40: Roku 1816 dnia 10 miesiąca listopada o godz.12 w południe przed Andrzejem Pangrowskim Proboszczem Łęczyńskim, Urzędnikiem Stanu Cywilnego Gminy Łęczyńskiej, Powiatu Chełmskiego, Województwa Lubelskiego, stawił się pracowity MATEUSZ KARWACKI, ojciec lat 43 (ur 1773) liczący,,, na ... domu pod numerem 60 mieszkający, i okazał nam dziecię płci męskiej, które urodziło się dnia 9 miesiąca listopada o godzinie 3 po południu, oświadczając, że zostało spłodzone z niego i Jadwigi z Kotów lat 23 liczącej jego Małżonki i zyczeniem jego jest nadać mu Jimie MARCIN... w przytomności pracowitego ŁUKASZA KARWACKIEGO (ur 1770) lat 40 liczącego w Łęcznej mieszkajacego i Tomasza Zbytkowskiego lat 33 liczącego w WITANIOWIE zamieszkałego...... ...... gdzie założył rodzine ???? w WITANOWIE !!!!

Brat Marcina : **** KACPER KARWACKI ur 1820/Kijany poz.3/str.4 urodzony 2 stycznia 1820 o godzinie 6 rano w domu nr 11; syn Mateusza Karwackiego lat 34, włoscianina we wsi Witanów zamieszkałego na gruncie dworskim oraz Jadwigi z Kotów, lat 28; świadkowie Andrzej Kot lat 30 i Błażej Segieda lat 29, gospodarze w Witanowie SLUB 21 luty 1841/39/6 świadkowie Bartłomiej Mróz lat 31 i Marcin Lis lat 38, pan młody KACPER KARWACKI młodzieniec lat 21 przy bracie starszym Marcinie pozostajacy, urodzony w Witoniowie z Mateusza i Jadwigi z Kotów; ZMARŁ 6 kwietnia 1843 o godz 14 w wieku lat 24 zgłosił brat MARCN lat 30 imateusz Kot lat 46 gospodarze w Witanowie; pozostała wdowa Barbara z Sęków panna młoda Z
Żona BARBARA z Sęków ur 1820 KARWACKA-Włoskowa lat 21 przy rodzicach, c. Kacpra Sęka i Magdaleny z Kozłow włoscian w Witanowie. DRUGI SLUB: 1846/18/11 dnia 1 listopada 1846 Barbara z Sęków Karwacka od lat 4 wdowa po Kasprze Karwackim, c. Kaspra i Magdaleny z Kozłow Sęków we wsi Witanowie urodzona i tu mieszkająca, lat 28 wyszła za FRANCISZKA Włoska lat 32 wdowca po zamarłej Mariannie z Boczków, we wsi Woli Syrnickiej z Tomasza i Marianny z jedrusiaków wg Aktu S.C. parafii syrnickiej z 30 X 1846, we wsi Witanowie zamieszkałego; swiadkowie Józef Staniszewski lat 22, Andrzej Bednarski lat 46, obydwa włoscianie i gospodarze w Witanowie.

5) Córka MARCINA i Barbary z Segdów Karwackich:
*****KAROLINA KARWACKA-Mrozowa ur 1848; par.Kijany/ur 62/1848 Witoniów; urodzona 26 wrzesnia 1848; zgłosił MARCIN KARWACKI lat 35, parobek dworski z Witoniowam w obecności Pietra Roczniowskiego lat 42 i Błażeja Tobiaszki lat 45; obydwóch rolników w Witaniowie zamieszkałych; córka MARCINA i AGNIESZKI lat 32 z Siegiedów KARWACKICH; chrzestni Piotr Roczniowski i Rozalia Mrozowa SLUB par. KIJANY poz11/1865/ lat 17 córka Marcina i Agnieszki z Siegiedów Karwaccy; w Witanowie urodzona i tam zamieszkała ze służby się utrzymująca 5 lutego 1865 wyszła za FRANCISZKA MROZA kawalera lat 26 syna Stanisława Mroza zmarłego i Franciszki z Paniflów żyjącej; w Witoniowie urodzony i tam przy bracie mieszkajacy.

6) Syn Karoliny Karwackiej i Franciszka Mroza
****** JÓZEF MRÓZ mąż Anny Jandruszewskiej

Panie Andrzeju, w kwietniu napisałam, że mój dziadek Józef Mróz ur. 28.05.1878 pochodzi z Witaniowa i że jego rodzice to Karolina Karwacka i Franciszek Mróz. Dopiero teraz dostałam potwierdzenie z archiwum, które przesyłam. Mój dziadek mieszkał w Lublinie, pracował na kolei jako konduktor, zmarł 16 grudnia 1952 roku.

7) Wnuki Karoliny Karwackiej-Mróz
Miał trzy córki,
******* Bronisławę Mróz ur ok. 1910, zmarłą ok 1928,
******* Zofię Mróz ur. w 1914, zmarłą w 1936 i
******* moją mamę Kazimierę Mróz-Krzyżanowska ur. w 1918, zmarłą 29.04.1952 w wieku 33 lat.
******* Poza tym miał syna Stanisława Mroza, bezdzietnego. Myślę, że mój dziadek nie zniósł śmierci swoich trzech córek w tak młodym wieku. Tak troszkę się rozpisałam, przepraszam.

Dzięki temu, że w internecie natrafiłam na genealogię Karwackich mogę poszukiwać aktów metrykalnych aż do 1735 roku, a może i dalej, za co jestem ogromnie wdzięczna, bo z powodu śmierci mojej mamy (miałam 6 lat), niewiele wiedziałam o swojej rodzinie.
Liliana Wróbel, z domu Krzyżanowska (też lubelskie), z matki Mróz.

8) Prawnuki Karoliny Karwackiej Mróz
******** Liliana Krzyżanowska-Wróbel

Witam
Dzięki wielkie,że mogłam znaleźć kawałek mojej rodziny z Witaniowa w Waszym drzewie z parafii Łęczna. Dotyczy Karoliny Karwackiej i Franciszka Mroza. Ich syn Józef Mróz jest moim dziadkiem ze strony mamy, ze znalezieniem którego miałam kłopoty. Znałam imiona jego rodziców z aktu jego zgonu, ale archiwum nie mogło znaleźć jego aktu urodzenia. Dodatkowo uzyskałam z Waszego drzewa informacje, że babcia Karoliny Karwackiej, Jadwiga z Kotów Karwacka wyszła powtórnie za mąż za Jóżefa Mroza (prawdopodobnie krewnego mojego Józefa Mroza) i to 29 lutego 1824 roku. Rozumiem, że Mrozy Was nie za bardzo interesują, ale czy jest możliwość dostania od Was jeszcze dodatkowych informacji, jeżeli coś macie na ich temat. Ja oczywiście mogę podać ciąg dalszy potomków Agnieszki Karwackiej i Franciszka Mroza. Czy te informacje pochodzą z akt od Mormonów czy z Archiwum, bardzo proszę o jakąś wskazówkę, no bo w rodzinie trzeba sobie pomagać Jeszcze raz dziękuję, to było mocne przeżycie zobaczyć swoich przodków. Piękne.Liliana Wróbel z d. Krzyżanowska, z mamy Mróz
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
22.11.2011 13:26
Karwaccy aneks 50
Karwaccy z Miłoszowic
GNIAZDO MIŁOSZOWICKIE powstało w II połowie XVIII wieku. Miłoszowice 2,5 km na NE od Kiełczyna, Szczeglice 2,5 km na E od Miłoszowic; Przyborowice 1 km na N od Kiełczyna; Bogoria 0,5 km na S od Kiełczyna; Boduszów, Przepierów, Mydłów 6 – 7 km na NE od Miłoszowic.

W Sandomierskim równie starymi gniazdami są TRZYKOSY koprzywnickie, RYTWIANY staszowskie, RYŁOWICE. Rodzi się podejrzenie, że klany sandomierskie wywodzą się ze starożytnego gniazda chorwackiego CHRWATHY-KRWATHY-Klwaty 7 km na NE od Radomia, jeszcze przed wejściem tutaj poprzez ożenki Furlejów 1430, lub wkrótce potem jako ich linia po Janie i Adamie przyjmująca nazwisko Firlej-KRWACKI lub KRWACKI/Krwaccy herbu LEWART (Paprocki, Niesiecki, Boniecki)

Zdjęcia przekazał KRZYSZTOF SKUZA wnuk Józefy Karwackiej-Grzesik, córki Walentego Karwackiego (1877).

Aktualizacja gniazda:

http://www.karwacki.org/generacje/G12c. ... ZOWICE.doc
PATRZ SZCZEGOŁOWo w Generacjach GNIAZD SANDOMIERSKICH
22.11.2011 13:29
Karwaccy aneks 51
BOHATEROWIE II WOJNY: Czesław Sawicz, Czesław Karwacki..
BOHATEROWIE II WOJNY: Czesław Sawicz ps. „Horski”, Czesław Karwacki ps. „Kowalski”, Tadeusz Wazgo ps. „Majewski”;(k.1941) xxxxxx
http://www.tygodnik.lt/200846/bliska3.html TYGODNIK WILEŃSZCZYZNY: Pan Czesław Sawicz z Olsztyna wspomina : Na zdjęciu: od lewej: Czesław Sawicz ps. „Horski”, Czesław Karwacki ps. „Kowalski”, Tadeusz Wazgo ps. „Majewski”; koniec 1941 roku xxxxxxxxxxx- Na Bakszcie pod jedynką mieszkał Antoni Domicewicz, pod dwójką - Czesław Karwacki, Bolesław Mikulewicz i ja - Czesław Sawicz, pod trójką - Tadeusz Wazgo. Dzieje tej piątki autor wspomnień rozpoczyna z dniem 17 września 1939 r., kiedy to Związek Radziecki, zdradziecko uderzył w plecy walczącej Polsce, a wojska sowieckie zbliżyły się do Wilna. (cd. patrz komentarz pod zdjeciem) ....
(...)W kwietniu 1944 r., w pierwszym dniu Wielkanocy, podczas akcji okradania pociągów idących na front wschodni, nas wykryto. Po krótkiej wymianie strzałów Czesław Karwacki ps. „Kowalski” został zastrzelony, „Majewski” i „Turwid” zabrali zwłoki; ja ich osłaniałem; wycofaliśmy się. „Szczęsny” Antoni Domicewicz prawdopodobnie został ujęty przez Niemców, ślad po nim zaginął. (...) Tadeusz WAZGO uciekał z Kaługi, był złapany i osądzony na 10 lat poprawczego łagru pracy. Zwolniony po wojnie na podstawie amnestii przyjechał do Polski, a ponieważ od przysięgi nikt nas nie zwolnił, dołączył do Łupaszki. Walczył o wyzwolenie Niepodległej Ojczyzny. W 1948 r. aresztowany przez Urząd Bezpieczeństwa został osądzony na karę śmierci, którą zamieniono na 15 lat więzienia. W 1956 r. zwolniony, w 1957 r. na przejściu dla pieszych został uderzony przez samochód milicji obywatelskiej, osiem lat leżał sparaliżowany, zmarł. Bolesław MIKULEWICZ w lutym 1946 r. z Kaługi przyjechał do Polski i również dołączył do Łupaszki. W 1948 r. aresztowany razem z Tadeuszem Wazgo. Na śledztwie podczas zadanych mu tortur zmarł, rodzinie nawet nie wydano zwłok. Czesław SAWICZ uciekał z Kaługi, złapany, zaocznie osądzony przez NKWD na 8 lat łagru (Gułagu). Po przepracowaniu 8 lat w łagrach (przeważnie w kopalniach) został wywieziony na przymusowe zesłanie w Syberii. W 1955 r. przyjechał do Polski, zamieszkał w Olsztynie, gdzie mieszka do dziś.
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Bohater CZESŁAW KARWACKI z ul. Bakszta w Wilnie
TYGODNIK WILEŃSZCZYZNY:

Pan Czesław Sawicz z Olsztyna wspomina :

„Mieszkałem w Wilnie na ulicy Bakszta 2. Był to stary dom, niegdyś klasztor. Na Bakszcie była ferajna dorastających chłopaków, których losy podczas wojny różnie się potoczyły. Jednych wywieźli Rosjanie, innych Niemcy, niektórzy wyjechali sami uciekając przed zaborcami. Wspomnienia swoje poświęcam piątce chłopaków, którzy odegrali jakąś rolę w II wojnie światowej” – tak rozpoczyna swoje wspomnienia nasz stały prenumerator, pan Czesław SAWICZ, mieszkający obecnie w Olsztynie.

Chłopcy z Bakszty (I)

- Na Bakszcie pod jedynką mieszkał Antoni Domicewicz, pod dwójką - Czesław Karwacki, Bolesław Mikulewicz i ja - Czesław Sawicz, pod trójką - Tadeusz Wazgo. Dzieje tej piątki autor wspomnień rozpoczyna z dniem 17 września 1939 r., kiedy to Związek Radziecki, zdradziecko uderzył w plecy walczącej Polsce, a wojska sowieckie zbliżyły się do Wilna. „Tuż przed wejściem Armii Czerwonej do miasta poszedłem do koszar saperów nad rzeką Wilenką (byłem w mundurze harcerskim). Przyglądałem się temu jak ludzie wynoszą z koszar wszystko, co tylko dało się wynieść. Udałem się do zbrojowni, wziąłem rewolwer. W tym momencie podszedł do mnie mężczyzna w cywilnym płaszczu, włożonym na mundur. Spytał mnie, z jakiej jestem drużyny? Odpowiedziałem, że z 25. - Czy wiem, gdzie mieszka mój drużynowy? Odpowiedziałem twierdząco. Powiedział mi, że mam się stawić o godzinie 18 u drużynowego. Następnie polecił mi zawołać zaufanych kolegów, a jak najwięcej broni i amunicji zatopić w Wilence, aby się nie dostała w ręce wroga. Polecenie wykonałem, wraz z kolegami pracowaliśmy do wieczora.

Wieczorem udałem się na ulicę Letnią. Zastałem tam drużynowego Kozłowskiego, swego wychowawcę ze szkoły powszechnej nr 24 Bojanowicza i nauczyciela Głębockiego, był tam również spotkany w koszarach mężczyzna. Kto to był, nie wiem, zebrani zwracali się do niego per panie kapitanie. Złożyłem meldunek z wykonanego zadania. Otrzymałem pochwałę i nowe polecenie. Spytano mnie, czy można zaufać moim kolegom, z którymi pracowałem przy zatapianiu broni? Poręczyłem za nich, miałem się z nimi stawić 24 września o godz. 10 w szkole powszechnej na Zarzeczu nr 5. 18 września wieczorem Wilno zostało zajęte przez Armię Radziecką. Po zajęciu Wilna przez bolszewików, rozpoczęły się aresztowania, w pierwszej kolejności byłych legionistów, policjantów i oficerów. Aresztowano naszego kierownika szkoły Józefa Romanowskiego. Nauczycielka (nazwiska nie pamiętam) z uczniami poszła na ulicę Ofiarną do siedziby NKWD, prosić o zwolnienie kierownika. Ją zatrzymali, a nam kazali rozejść się do domów. Tak straciliśmy kierownika i nauczycielkę.
24 września po Mszy świętej (była to niedziela) stawiliśmy się w szkole nr 5. Woźny szkoły pan „Wincenty”, nazwiska nie pamiętam, a być może w ogóle nie znałem, zaprowadził nas do piwnicy, gdzie znajdowały się warsztaty szkolne. Byli tam: wspomniany kapitan, Kozłowski, Bojanowicz i Głębocki. Po przemówieniu kapitana, że jesteśmy okupowani, ale wojna i walka się nie skończyła i wszyscy, którzy czują się Polakami muszą w niej wziąć udział, złożyliśmy przysięgę na wierność ojczyźnie, że nie szczędząc życia będziemy wykonywać rozkazy przełożonych, a choćby nas torturowano - nie zdradzimy tajemnicy (tekstu dokładnie nie pamiętam). „Za honor, kraj mój, wolność i naród, tak mi dopomóż Bóg”. Pogratulowano nam i oznajmiono, że jesteśmy członkami „Organizacji Wojskowej”.

Następnym poleceniem było: udając łapanie ryb spod kamieni, wydobywać z rzeki zatopioną broń i amunicję. Przenosiliśmy ją potem do szkoły na Zarzeczu, gdzie pod opieką „Wincentego” rozbieraliśmy, czyściliśmy i konserwowaliśmy, a następnie pakowaliśmy w skrzynie. Wieczorami przenosiliśmy ją pod most na Wilence, gdzie w starej kanalizacji pod miastem było magazynowane. W 1940 roku aresztowano Kozłowskiego, nauczyciele też gdzieś zginęli. „Wincenty” również nie wiedział, jak nawiązać kontakt. W maju 1941 r. wywieziono go do ZSRR, a wkrótce wybuchła wojna niemiecko-sowiecka.

Niemcy zajęli Wilno. Ciotka żony mojego stryjecznego brata, Zofia Tomaszewska miała pralnię na ul. Końskiej róg Hetmańskiej. Wiedziałem, że Tomaszewska za czasów okupacji sowieckiej przechowywała polskich oficerów, za co była aresztowana i więziona na Łukiszkach. Zaufałem jej i zwierzyłem się z posiadanej tajemnicy. Trafiłem dobrze, gdyż przez nią broń została przekazana dla organizacji podziemnej. (Już w Polsce dowiedziałem się, że był to Związek Walki Zbrojnej).

Nasza piątka ponownie złożyła przysięgę, którą odbierało trzech oficerów. Nie jestem pewny, ale zdaje mi się, że byli to: por. „Ogniwo”, por. „Jan” i ppor. „Jurek” czy „Jerzy”. Dwóch z nas – Tadeusza Wazgo i mnie - skierowano na kurs służby wywiadowczej i języka niemieckiego (byliśmy średnio zaawansowani), pozostali zostali gońcami-łącznikami: Bolesław Mikulewicz ps. „Turwid”, Czesław Karwacki ps. „Kowalski”, Antoni Domicewicz ps. „Szczęsny”. Bezpośredni kontakt mieliśmy z Zofią Tomaszewską ps. „Ciotka”.

Po ukończeniu kursu wywiadu i języka niemieckiego otrzymaliśmy dokumenty „Volksdeutscha”: Tadeusz Wazgo otrzymał dokument na nazwisko Tadeusz Majewski syn Wacława i Jadwigi z d. Wiśniewska ur. 2 grudnia 1925 r. w Warszawie. Ja otrzymałem dokument na nazwisko Johan Horski syn Pawła i Izabeli z domu Gutman ur. 10 sierpnia 1925 r. w Poznaniu. Otrzymaliśmy skierowanie przez „Arbeitzamt” do „Bahnzugu”. Niemieckie mundury kolejowe ułatwiały swobodne poruszanie się po terenie kolejowym. Polecenia dostawaliśmy przez „Ciotkę”, do której dostarczaliśmy zebrane informacje, raporty o ruchach wojsk niemieckich na liniach kolejowych. Miałem trasę: Wilno-Podbrodzie-Postawy-Królewszczyzna. Natomiast „Majewski” pracował na trasie: Wilno-Podbrodzie- Oszmiana-Wschód. Z czterema punktami kontaktowymi miałem stałą łączność: 1. W lesie za Bezdanami zaścianek Sukciszki, u byłego policjanta Józefa Szymańskiego; 2. Czubajka k. Drużyl w leśniczówce, gdzie do wojny leśniczym był brat Zofii Tomaszewskiej, Stanisław Tomaszewski, który nadal mieszkał w leśniczówce; 3. W Pohulance za Podbrodziem w leśniczówce u leśniczego Markiewicza. Tam się spotykałem z Antonim Rymszą ps. „Marks” , przez niego miałem pośredni kontakt z brygadą „Kmicica”; 4. W Landwarowie u zawiadowcy stacji Pietronia. Na te punkty dostarczałem: rozkazy, broń, amunicję, prasę podziemną (bibułę), lekarstwa, środki opatrunkowe i wszystko, co otrzymywałem do przewiezienia od „Ciotki”. Dwa razy dostarczyłem do brygad informację o sposobie rozbrojenia pociągu „Bahnzung”: w listopadzie 1943 r. k. Łyntup dla V Brygady „Śmierci” i wiosną 1944 r. k. Landwarowa dla III brygady „Szczerbca”.

W kwietniu 1944 r., w pierwszym dniu Wielkanocy, podczas akcji okradania pociągów idących na front wschodni, nas wykryto. Po krótkiej wymianie strzałów Czesław Karwacki ps. „Kowalski” został zastrzelony, „Majewski” i „Turwid” zabrali zwłoki; ja ich osłaniałem; wycofaliśmy się. „Szczęsny” Antoni Domicewicz prawdopodobnie został ujęty przez Niemców, ślad po nim zaginął. Ponieważ byliśmy spaleni w Wilnie skierowano nas do V brygady pod dowództwo mjra „Łupaszki”, który przydzielił nas do IV brygady „Narocz” pod dowództwem kpt. „Ronina”. W brygadzie przydzielono nas pod dowództwo st. sierżanta „Zagończyka”, ppor. „Pająka” plutonowego „Podkówkę”. Ponieważ byliśmy najbardziej obeznani z dywersją, dostaliśmy zadanie zaopatrywania w broń szybko rozrastającą się brygadę. Do akcji mogliśmy sobie dowolnie dobierać ludzi, poza tym znaliśmy niemiecki”.

Na zdjęciu: od lewej: Czesław Sawicz ps. „Horski”, Czesław Karwacki ps. „Kowalski”, Tadeusz Wazgo ps. „Majewski”; koniec 1941 roku

Czesław KARWACKI i Antoni DOMICEWICZ zginęli 9 kwietnia 1944 r. w akcji zdobywania broni na torach kolejowych. Tadeusz WAZGO uciekał z Kaługi, był złapany i osądzony na 10 lat poprawczego łagru pracy. Zwolniony po wojnie na podstawie amnestii przyjechał do Polski, a ponieważ od przysięgi nikt nas nie zwolnił, dołączył do Łupaszki. Walczył o wyzwolenie Niepodległej Ojczyzny. W 1948 r. aresztowany przez Urząd Bezpieczeństwa został osądzony na karę śmierci, którą zamieniono na 15 lat więzienia. W 1956 r. zwolniony, w 1957 r. na przejściu dla pieszych został uderzony przez samochód milicji obywatelskiej, osiem lat leżał sparaliżowany, zmarł. Bolesław MIKULEWICZ w lutym 1946 r. z Kaługi przyjechał do Polski i również dołączył do Łupaszki. W 1948 r. aresztowany razem z Tadeuszem Wazgo. Na śledztwie podczas zadanych mu tortur zmarł, rodzinie nawet nie wydano zwłok. Czesław SAWICZ uciekał z Kaługi, złapany, zaocznie osądzony przez NKWD na 8 lat łagru (Gułagu). Po przepracowaniu 8 lat w łagrach (przeważnie w kopalniach) został wywieziony na przymusowe zesłanie w Syberii. W 1955 r. przyjechał do Polski, zamieszkał w Olsztynie, gdzie mieszka do d
27.11.2011 11:12
GENEALOGIA Karwackich w metrykach warszawskich GENETEKI POLSKIEJ

xxxxxxxxxxxxxx

UWAGA wg Wl. Smoleńskiego (1917) " Mieszczanstwo warszawskie w XVIII w - żadna z posesji warszawskich i praskich nie była w XVIII wieku własnoscia Karwackich, nie figuruja na żadnym wykazie posesorów i uzytkowników

xxxxxxxxxxxxxxx

(KONSOLIDACJA METRYK WARSZAWSKICH KARWACKICH)

CZESC 1

PARAFIA Przemienienia Pańskiego ( do 1917 roku)

Kościół Przemienienia Pańskiego - usytuowany w Warszawie przy ulicy Miodowej barokowy kościół ojców kapucynów, zlokalizowany w dzielnicy Śródmieście

Generacja 1880
1888 WACŁAW KARWACKI
21 ur1888 4654 Wacław Karwacki 32 W-wa Przemienienie Pańskie

1888 ur WACŁAW KARWACKI (wiceminister rolnictwa lata 30-.te XX w ) ur 1888 Warszawa par. Przem Pańskiego (syn Zygmunta, bratanek Kamili, wnuk Karola,

Córka Karola Karwackiego; siostra Wacława z Pasmiech
KAMILLA MARIA KARWACKA - Kuszell
18 1892 43 Stanisław Jan Kuszell Kamilla Maria Karwacka W-wa Przemienienie Pańskie
Nieczytelne zapisy cyrylicy

1860 ....ślub 1892 KAMILA KARWACKA Kuszel – siostra Zygmunta, córka Karola z Paśmiech wyszła w par. Przemienienia Pańskiego za Stanisława Kuszel

? – 1913 STANISŁAW KARWACKI
12 Zgon ?-1913 1958 Stanisław Karwacki 51 W-wa Przemienienie Pańskie


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

PARAFIA św. Antoniego

Sródmieście ul. Senatorska

Generacja 1850
1850 NN i EMILIA KARWACKA
1879 BRONISŁAWA EUGENIA KARWACKA
4 1879 3668 Bronisława Eugenia Karwacka 98 W-wa św. Antoni

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

PARAFIA św. ALEKSANDRA

Plac Trzech Krzyży

ŚW. ALEKSANDRA na Trakcie Królewskim ( PLAc Trech Krzyży )
00-498 Warszawa, ul. Książęca 21

Generacja 1820
1820 PELAGIA z Wincerskich 1) JANOWA KARWACKA 2) Młodzikowska
21 1865 121 Andrzej Młodzikowski Pelagia Karwacka W-wa św. Aleksander
Pelagia z d. Wincerska od lat trzech wdowa po JANIE KARWACKIM słuząca w Warszawie ze Stefana Kucharza tu zamieszkałego i zmarłej Aleksandry z domu niewiadomej małzonkow Wincerskich,lat 27 mająca, zam. w Warszawie przy Mokotowskiej pod liczbą 1677

1829 JAN KARWACKI i Pelagia z Wiśniewskich / Wiecerskich
Generacja 1850
1861 STANISŁAWA WALERIA KARWACKA córka Jana i Pelagii Wiecerskich ?
19 1861 16911 Stanisława Waleria Karwacka 276 W-wa św. Jan
Rodzice JAN KARWACKI lat 32 dworski zam. przy il. Piekarskiej pod numerem 129 i Pelagia z Wisniewskich n/ Wiecerskich lat 23

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Generacja 1850-80

1860 JAN KARWACKI ... i Agnieszka Frasulska
15 1886 65 Jan Karwacki Agnieszka Frasulska W-wa św. Aleksander

1860 ur – ślub 1886 JAN KARWACKI żeni się z Agnieszką Frasulska u sw. Aleksandra

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Generacja 1850-80

1860 JÓZEF i Rozalia z Mazusiów z Lubartowa
1889 JÓZEF KARWACKi wdowiec po Bronisławie Mazus
22 1922 497 Józef Karwacki Aniela Sowińska W-wa św. Aleksander
23 1922 497 Józef Karwacki Aniela Kuchowska W-wa św. Aleksander
Działo się w Warszawie w Kancelarii parafii sw. Aleksandra dnia 13 kwietnia 1922 roku o 12 w południe, wiadomo czynimy, ze w obecnosci swiadków Wincentego Sliwinskiego galwanizatora i Baltazara Tafiłówskiego kupca, pełnoletnich w Warszawie zamieszkałych, w dniu 16 lipca roku biezacego w kosciele parafialnym w Wilanowie, zawarte zostało religijne małżeństwo miedzy JOZEFEM KARWACKIM wdowcem po Bronisławie z Mazusiów zmarłej w parafii Zbawiciela w Warszawie w roku zeszłym, majstrem murarskim liczącym lat trzydziesci trzy, urodzonym w Lubartowie synem Jóżefa i Rozali z Mazusiów małżonkow Karwackichm zamieszkałym w parafii Zbawiciela w Warszawie przy ul Mokotowskiej 5923 i ANIELĄ z Kuchowskich Sowinska, wdowa po Aleksandrze zmarłym w parafii sw. Andrzeja w Warszawie w 1917 roku, przy rodzinie liczaca lat 27 urodzona w warszawie corka Ludwika i Ludwiki z Cyprjqaniskich małżonków kuchowskich, zma w parafii tutejszej przy pl 2 Krzyzy 1275......(patrz skan album)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Generacja 1850-80
1850 ? HENRYK KARWACKI i Leokadia ze Strzemboszów z Rudy Malenieckiej pow. KONSKIE
1879 Józefa Kamila c. Henryka i Leokadii ze Strzemboszów Karwacka lat 36
28 1915 153 Ludwik Franciszek Tryburcy Józefa Kamila c. Henryka i Leokadii ze StrzemboszówKarwacka W-wa św. Aleksander
Józefa Kamila c. Henryka i Leokadii ze Strzemboszów Karwacka lat 36 urodzona w mci RUDA Maleniecka 15 km na SW od Konskich; powiat Konski;
Parafia Szydłowiec

1860 HENRYK KARWACKI i Leokadia Strzembosz rodzice Józefy Kamili
(imię Henryk występuje w Posmiechowie w 1904 r)
1885 ur.. ślub 191X JÓZEFA KAMILA KARWACKA Tryburcy (c. HENRYKA i LEOKADII STRZEMBOSZ) wyszła u sw. Aleksandra za Ludwika Franciszka Tryburcy (syn Aleksandra i Julii Mszaneckiej)

3 1898 37 Roman Rudolf Hartman Natalia Lucyna Karwacka Żyrardów
ZYRARDOW Natalia Lucyna Karwacka córka Henryka i Leokadi Optułowicz; lat 27

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Generacja 1850-80
1870 WŁADYSŁAW KARWACKi ze Skały i Rozalia z Pietrewiczów
1899 HELENA KLOTYLDA KARWACKA Krugowa
15 1921 221 Aleksander Krug Helena Klotylda Karwacka W-wa św. Aleksander
1921/221 par. sw. Aleksandra 23 czerwiec 1921 godz 17.30 HELENA KLOTYLDA KARWACKA, panna lat 22 urodzona (1899) w parafii Głowonóg powiatu będzinskiego ziemii piotrkowskiej, córka WŁADYSŁAWA i ROZALI z Pietrewiczów małżonków Karwackich zamieszkałych w Warszawie w parafii tutejszej przy. ul. Nowy Swiat pod numerem 1281, wyszła za ALEKSANDRA KRUGA, kawalera, handlowca lat 39, ur(1882) w parafii sw. Jana w Lublinie, syna Emila i Bronisławy z d. Łemczych, mażzonków Krugów, zam. w par. sw. Krzyża, przy ul. Jerozolimskiej pod nr 1574

1898 Janina Wanda Karwacka- Chybikowa
3 1924 72 Wiktor Chybik Janina Wanda Karwacka W-wa św. Aleksander
1924/akt 72 pae. Sw. Aleksandra 17 lutego 1824 o godz. 18 w obecnosci świadków Aleksandra Kruga handlowca i Romana Białkowskiego mechanika JANINA WANDA KARWACKA panna nauczycielka lat 26 (ur 1898 )ur w Gołonogu w ziemi kieleckiej, c. Władysława i Rozali z Pietrewiczów małzonków Karwackich zam. w tutejszej parafii przy ul. Nowy Swiat nr 1281 wyszła za WIKTORA CHYBIK kawalera, rządcy majątku, lat 30 ur (1894) w Młotkowicach, par. Lipa, pow. koneckiego, syn Franciszka i Rozali z Antosików małzonków Chydzik, zam. w tut. Parafii przy ul. Nowy Świat pod nr 1281, a poprzednio w Jasienicy par. Klembów, pow. radzymiński.

1894 WACŁAWA MAGDALENA KARWACKA- Jezierska c. Władysława i Rozali z Pietrewiczów
12 1924 224 Witold Władysław Jezierski Wacława Magdalena Karwacka W-wa św. Aleksander
1924/akt 224 par. św. Aleksandra 4 czerwca 1924 w obecności świadków Wiktora Tarnowskiego obywatela ziemskiego i Romana Sawickiego urzednika; w kościele św. Trójcy ślub WACŁAWY MAGDALENY KARWACKIEJ, panny przy rodzicach lat 30, ur w Sosnowcu ochrz. W parafii Czeladz, córki WŁADYSŁAWA KARWACKIEGO i Rozali z Pietrewiczów, zam. ul. Nowy Swiat 2920 oraz WITOLDA WŁADYSŁAWA JEŻEWSKIEGO, kawalera urzędnika lat 28, ur w par. Wsz. Św. W Warszawie, syna FRANCISZKA MARIANA JEZEWSKIEGO i Michaliny z Tarnowskich , zam. w par. św. Trójcy w Warszawie ul. Solec 292. Ślubu udzielił ks. Jan Tarnowski proboszcz par. sw. Trójcy

1921 sl 221 Aleksander Krug kawaler handlowiec lat 39 ur w Lublinie par. sw. Jana syn Emi,la i Bronisławy z domu Lamczych Krugów, zamieszkały w Warszawie Jerozolimska 1574 lit R Helena Klotylda lat 22 przy rodzicach ur w Gołonogu Karwacka c Władysława i Rozali z d Piotrowicz Karwackich zam Nowy Swiat 1281 A Warszawa św. Aleksander http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... 1833&y=209

1924 sl 72 Wiktor zam Nowy Swiat 1281 Chybik lat 30 kawaler, rzadca majątku ur w Młotkowicach paraf Lipie koneckiej syn Franciszka i Rozali z Antosików Chybików Janina Wanda panna lat 26 nauczycielka Karwac ur w Golonogu bedzinskim c Władysława i Rozali z d Piotrowicz Karwackich zam Nowy Swiat 1281 A Warszawa św. Aleksander sw Aleksander Krug handlowiec i Roman Biaskowski mechanik http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... =531&y=166

1924 sl udzielil ks. Jan Tarnowski proboszcz parafii sw. Trójcy 224 Witold Władysław lat 28 kawaler, urzednik, s Jezierski syn Franciszka Marjana i Michaliny z Tarnowskich Jezierskich zam w par sw. Trójcy Solec 2920 A Wacława Magdalena panna przy rodzicach lat 30 ur w Sosnowcu chrzest w Czeladzi Karwacka c Władysława i Rozali z d Piotrowicz Karwackich zam Nowy Swiat 2920 A Warszawa św. Aleksander swiadkowie Wiktor Tarnowski ob.. Ziemski Roman Sawicki urzędnik w Warszawie zamieszkali http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... =358&y=347

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Generacja 1850-80
1870 ? KAZIMIERZ KARWACKI i Eleonora z Maciejewskich Karwaccy z Kalisza od sw. Mikołaj
1904 Halina Ludwika Karwacka-Gierałtowska

8 1925 279 Franciszek Gierłowski Halina Ludwika Karwacka W-wa św. Aleksander
1925/akt 279 par sw. Aleksandra. 2 lipca 1825 HALINA LUDWIKA KARWACKA, panna lat 21 ( ur 1904) przy matce, urodzona w Kaliszu par. sw. Mikołaja, c. Kazimierza i Eleonory z Maciejewskich Karwackich wyszła za
Franciszka Gierłowskiego kawalera muzyka lat 27 ur (1898( w Boboszowie pow. płonskim s. Mariana i Teofili z Grabowskich, zam w par. sw. Barbary, przy ul. Wspólnej 1445

1925 sl 279 Franciszek lat 28 kawaler muzyk Gierłowski ur w Boboszowie płońskim Halina Ludwika Karwacka ul Bracka 75 panna lat 21 przy matce urodzona w Kaliszu w parafii sw. Mikołaja kjako c. Kazimierza i Eleonory Jozefy z Maciejewskich Warszawa św. Aleksander

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

PARAFIA W-wa Nawiedzenie NMP (nowe Miasto)

parafia Nawiedzenia NMP to ul. Przyrynek 2.

Generacja 1760 .. 1790
1770 JAN KARWACKI i Julianna z Kwiatkowskich rodzice Antoniego 1815
1815 ANTONI BONIFACY KARWACKI i Marianna Rzędzicka
5 1843 206 Bonifacy Karwacki Maryanna Rzedzicka W-wa Nawiedzenia NMP
Antoni Bonifacy Karwacki kawaler lat 28 zam. przy ul. Zakroczymskiej 1835, syn Jana i Julianny z Kwiatkowskich Karwackich z Marianna Rzedzicka lat 25 z ul Zakroczymskiej 1835 .. córka .... Anny z Fraszyńskich

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Generacja 1730 ... 1760 ... 1790 .... 1820
1750 PAWEŁ KARWACKI i Marianna (w 1834 żyła jeszcze) rodzice Dawida 1780
1780 DAWID KARWACKI ogrodnik
w 1826 żoną Dawida była Felicjana Katarzyna z Niwińskich zmarła ?
w 1834 (slub) żoną Dawida była Anna Treścińska vel Leszczyńska zmarła w 1843 roku
w 1844 (ślub) żoną Dawida była Anna Niwińska Łopuszynska

7 1834 17 Dawid Karwacki Anna Treścińska W-wa Nawiedzenie NMP
21 stycznia Swiadkowie Jakub Malinowski obywatel zamieszkały przy ulicy Rynek nowego miasta pod liczbą 324 lat 53 i i Chotkowskiego majstra mularskiego w Warszawie przy Franciszkanskiej zamieszkałego liczba 1817
Dawid Karwacki lat 35 wdowiec lat urodzony w Warszawie syn nie zyjacego PAWŁA i zyjacej MARIANNY małzonków Karwackich raz ANNA corka Jakuba i Apoloni małzonków Treścinskich niezyjacych niegdys w sandomierzu zamieszkałych, lat trzydziesci w miescie sandomierz wojewodztwie sandomierskim urodzona, a obecnie zamieszkała p Warszawie przy Franciszkanskiej 1817

8 1844 85 Dawid Karwacki Maryanna,Anna Niwińska W-wa Nawiedzenia NMP
Brak filmu
9 1844 85 Dawid Karwacki Maryanna,Anna Łopuszyńska W-wa Nawiedzenia NMP

Brak filmu

1780 DAWID Franciszek KARWACKI ogrodnik i ANNA z Leszczynskich (1807-1843)
2 1807-1843 2661 Anna Karwacka 612 W-wa Nawiedzenie NMP
Żona DAWIDA KARWACKIEGo i matka Małgorzaty, zmarła 15 sierpnia w wieku lat 36, córka Jana i Joanny Tryszczynskich /Leszczynskich urodzona w Sandomierzu ?

Generacja 1820
DZIECI DAWIDA
1826 MARIANNA ZOFIA KARWACKA Borucka córka Dawida Franciszka i Felicjany Katarzyny z Niwińskich
2 1843 76 Walenty,Kazimierz Borucki Maryanna,Zofia Karwacka W-wa Nawiedzenia NMP
Córka DAWIDA FRANCISZKA oraz FELICJANY KATARZYNy z Niwińskich małzonków Karwackich, ojciec zyjacy zamieszkały w Warszawie, Marianna Zofia panna lat 18, zamieszkała w tutejszej parafii przy ulicy Powązkowskiej pod liczba 25

1832 MICHAŁ KARWACKI syn Dawida i Pelagii Niewińskiej i ROZALIA WIERZBICKA
26 1895 56 Michał Karwacki Rozalia Wierzbicka W-wa św. Stanisław i Wawrzyniec (Wola)
30 fefrala MICHAŁ KARWACKI syn Dawida Karwackiego i Pelagii Newinskiej urodzony w Warszawie lat 63 z Rozalia Wierzbicka córka Jana i Pelagi z Domanskich urodzonej we wsi Karwacz pow. przasnyskiego lat 28

1841 TOMASZ KARWACKI syn Dawida i Anny z Leszczynskich Karwackich
18 1841 1168 Tomasz Paweł Karwacki 173 W-wa Nawiedzenie NMP
Rodzice DAWID KARWACKI lat 50 i Anna z Leszczynskich lat 30
13 1841-1841 228 Tomaszpod liczba powazkowska 25, zyjac godzin czternascie u DAWIDA i ANNY z Leszczynskich KARWACKICH Karwacki 228 W-wa Nawiedzenie NMP
Rodzice DAWID i ANNA z Leszczynskich KARWACKICH

1842 – 1844 MAŁGORZATA KARWACKA
12 1842-1844 3439 Małgorzata 16 mies Karwacka 412 W-wa Nawiedzenie NMP
Córka DAWIDA KARWACKIEGO OGRODNIKA i Anny z Leszczynskich, zam. Powazkowska 25

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Generacja 1820
1810 – 1843 JAN KARWACKI i Konstancja z Górskich
7 ?- 1843 2251 Jan zostawil Konstancję z Górskich synow jana i antoniego Karwacki 197 W-wa Nawiedzenie NMP
Jan zostawil Konstancję z Górskich synow Jana i Antoniego
Syn JAN KARWACKI zmarł 1847
Syn ANTONI KARWACKI zmarł 1851
2 Zgon ?-1851 8398 Antoni Karwacki 835 W-wa Nawiedzenie NMP
?????????????????????? album
3 Zgon zgon ?-1847 4390 Daniel Karwacki 353 W-wa Nawiedzenie NMP
??????????????????????? album

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Generacja 1760 ... 1790.. 1820 ..
1770 JAN KARWACKI i Julianna z Kwiatkowskich rodzice Antoniego 1815
1815 ANTONI BONIFACY KARWACKI i Marianna Rzędzicka
5 1843 206 Bonifacy Karwacki Maryanna Rzedzicka W-wa Nawiedzenia NMP
Antoni Bonifacy Karwacki kawaler lat 28 zam. przy ul. Zakroczymskiej 1835, syn Jana i Julianny z Kwiatkowskich Karwackich z Marianna Rzedzicka lat 25 z ul Zakroczymskiej 1835 .. córka .... Anny z Fraszyńskich

1826 MARIANNA KARWACKA-Pawlikowska c. Jana i Julianny z Kwiatkowskich Karwackich
23 1851 58 Paweł,Hilary Pawlikowski Maryanna Karwacka W-wa Nawiedzenia NMP
Marianna panna lat 25 w parafii tutejszej pod liczba 2067 urodzona z JANA KARWACKIEGO majstra szewskiego i jego małzonki Julianny z Kwiatkowskich w Warszawie zmarłych

? – 1851 JAN KARWACKI

5 Zgon ?- 1851 8490 Jan Karwacki 914 W-wa Nawiedzenie NMP

? – 1860 APOLONIA KARWACKA
4 ?-1860 15454 Apolonia Karwacka 229 nie ma pod tym numerem9 W-wa Nawiedzenie NMP
13 1859 250 Jan Karwacki Apolonia Nawrocka W-wa św. Andrzej
14 1861 27 Jan Karwacki Pelagia Więcierska W-wa św. Aleksander

? – 1858 FRANCISZKA KARWACKA wdowa
5 ? - 1858 14174 Franciszka Karwacka 927 W-wa Nawiedzenie NMP
Wdowa Franiciszka Karwacka przy rodzinie zmarła na Konwiktorskiej 2070 (patrz album)

1855 KONSTANCJA KARWACKA
11 Ur 1855 9676 Konstancja Karwacka 736 W-wa Nawiedzenie NMP
????? Nie ma poz 736

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1810 ANNA KARWACKA .. nawiedzenia NPM..
1820 MARIANNA ZOFIA KARWACKA w 1843 roku wyszła za Walentego Kazimierza Boruckiego w par. Nawiedz NPM

Borucki Jan Ogrodnik 2 Freta 257/258 K Flam Dawid
Borucki Józef czeladnik grzebieniarski 9 Wilcza 1697 D Kobierski Jan
Borucki Onufry czeladnik stolarski 2 Przyrynek 1889 D Lipszytz Lewek
Borucki Wawrzyniec Woźny 8 Widok 1572/1573 D Kolej Żelazna

1810 ur – ślub 1843 BONIFACY KARWACKI żeni się z Marianna Rzedzicką par. Nawiedzenia NPM

Rzędzicki Józef czeladnik siodlarski 7 Elektoralna 747 K Lipiński Adam

1810 ur – ślub 1844 DAWID KARWACKI żeni się z Marianna Anna Niwińska Łopuszyńska, par. Nawiedzenia NPM
Łopuszyński Edward organista 7 Chłodna 931 K Dębski Michał
Niwińska Aleksandra panna służąca 9 Bracka 1583 D Nasierowska Izabella
Niwińska Eleonora szwaczka 10 Krakowskie Przedmieście 391 K Panien Wizytek
Niwińska Józefa szwaczka 1 Podwal 524 K Szczasny
Niwińska Katarzyna handlarz wiktuałów 1 Nowomiejska (Gołębia) 172 K Bębnowski
Niwiński Antoni konduktor pocztowy 11 Krakowskie Przedmieście 388 Pałac Oranowski Józef
Niwiński Feliks katryniarz 8 Pańska 1175 D Czerwiński Józef
Niwiński Franciszek czeladnik blacharski 8 Zielna 1428 Plac Piotrowski August
Niwiński Jan właściciel domu 7 Przyokopowa 3107b D Niwiński Jan
Niwiński Józef ogrodnik 7 Krochmalna 990 K Przygocki Michał
Niwiński Józef czeladnik zduński 10 Tamka 2862 K Stalewski Antoni
Niwiński Kazimierz urzędnik 1 Krzywe Koło 189 K Witoszyński Wincenty
Niwiński Michał tapicer 10 Krakowskie Przedmieście 410 Pałac Hr Krasiński Wincenty
Niwiński Piotr z własnych funduszów 10 Aleksandria 2768a K SS. Bernarda Franciszka
Niwiński Sylwester stangret 9 Nowy Świat 1286a Pałac Najwyższa Izba Obrach.
Niwiński Szymon strażnik więzienny 3 Długa 569 K Hr Rostworowski J.
Niwiński Bonifacy właściciel domu 25a (domu nie ma w spisie budynków)

1844 zgon Małgorzata Karwacka Nawiedz NPM
1843 zgon JAN KARWACKI par Nawiedz NPM

1830 ur ślub 1851 MARIANNA KARWACKA Pawlikowska wychodzi w par. naiedz. NPM za Pawła Hilarego Pawlikowski

Pawlikowska Józefa kucharka 3 Długa 586b K Cyprysiński Antoni
Pawlikowska Józefa młodsza 6 Nowolipie 2475 K Higersberger August
Pawlikowska Teresa młodsza 4 Bonifraterska 2171 K Mierzejewski Wincenty
Pawlikowska Teresa nauczycielka 6 Leszno 737/738 K Heürich Fryderyk
Pawlikowski Franciszek czeladnik blacharski 10 Wróbla 2879 D Suchyński Walenty
Pawlikowski Franciszek majster szewski 11 Trębacka 641 K Szaniawski Kajetan
Pawlikowski Hipolit czeladnik szewski 9 Nowogrodzka 1597 D Zagroba Stanisław
Pawlikowski Józef muzykus 5 Kłopot 2133 D Kędzierzyński Jan
Pawlikowski Maciej muzykus 5 Kłopot 2133 D Kędzierzyński Jan
Pawlikowski Paweł czeladnik szewski 5 Kłopot 2133 D Kędzierzyński Jan
Pawlikowski Stanisław czeladnik stolarski 9 Bracka 1585/1586 D Zachorowska Józefina
Pawlikowski Franciszek maszynista teatralny 2555cd (domu nie ma w spisie budynków)
Pawlikowski Michał czeladnik siodlarski 1913a (domu nie ma w spisie budynków

1840 ur ALEKSANDER KARWACKI ożenił się w 1888 roku w styczniu w Krasnem ze Stanisławą Grzeszczak / Zbiki Antosy
imię ALEKSANDER występuje w 1886 w Pomiechowie

1841 ur – 1841 zgon TOMASZ KARWACKI par. Nawiedzenia NPM
imię TOMASZ występuje w 1850-74 w Pałukach

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

PARAFIA W-wa św. Krzyż Krakowskie Przedmieście

Generacja 1790 ....1820
1800 Julianna KARWACKA-Uznanska-Milewska
20 1830 Mathaeus Milewski Julianna Z domu Karwacka UZNANSKA W-wa św. Krzyż (łac.)
Od 30 marca 1828 wdowa po Franciszku Uznanskim

1808 ANTONI KARWACKI i Julianna z Malińskich 1817
1861 Stanisław Karwacki
16 1861 2339 Stanisław Karwacki 2253 W-wa św. Krzyż
Rodzice Antoni lat 53 po numerem 2864 przy ul Przepyłackiej ?.. i Julianny z Malinskich ? lat 44

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Generacja 1820
1833 JÓZEF KARWACKI
1861 KAROL WŁADYSŁAW KARWACKI
11 1861 1552 Karol Władysław Karwacki 1494 W-wa św. Krzyż
Rodzice Józef Karwacki wyrobnik lat 28 pod nr domu 1468 przy ul Slizkiej ? i .... Krawczynskiej lat 28

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Generacja 1820
1845 MARIANNA MAGDALENA KARWACKA
9 1866 160 Antoni Górecki Maryanna Magdalena Karwacka W-wa św. Krzyż

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

PARAFIA św. KRZYŻ Krakowskie Przedmieście / sw. JAN Katedra

Wnuk Kazimierza i Reginy Karwackich z Zywca
Syn Józefa Karwackiego i Marianny Młodzianowskiej z Krakowa
1824 ALEKSANDER KARWACKI dr med. i Aniela Strycharska

Generacja 1820.....1850
1825 – 1871 ALEKSANDER KARWACKi.. Marianna ??
L.p. Rok Poz. Imię Nazwisko Akt Miejscowość Uwagi Dodał
1 Zgon 1824-1871 8285 AleksandeR lat 46 Karwacki 435 Warszawa św. Jan Zona Marianna ?

1861 Aleksandra Sabina Teodozja Karwacka
1 1861 3617 Aleksandra Sabina Teodozja Karwacka 3500 W-wa św. Krzyż
Rodzice Aleksander dr medycyny lat 35 i Amelia. Ze Strycharskich lat 24
1866 WIKTOR ALEKSANDER KARWACKI
22 1866 kwiecien 2 21550 Wiktor Aleksander Karwacki 197 W-wa św. Jan
Rodzice ALEKSANDER KARWACKI dr medycyny i chirurgii. Lat 39 zam. przy ul. Nowomiejskiej nr 161 w obecnosci Edwarda Macewicza pracownika Banku Polskiego oraz Henryka Orłowskiego prokuratora królewskiego sadu, pełnoletnich, w Warszawie zamieszkałych, okazałdziecko urodzone 30 wrzesnia roku ubiegłego z jego małzonki Anieli ze Stacherskich lat 28 mającej. Chrzestny Antoni Małoszewski

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Generacja 1790...1820.....

1800 MICHAŁ KARWACKI i Petronela z Wiśniewskich z radomskiego
1839 JÓZEF KARWACKI i Urszula Pokorska
20 1862 438 Józef Karwacki Urszula Pokorska W-wa św. Krzyż
JOZEF KARWACKI kawaler czeladnik kotlarski pod liczba 2863 przy ulicy Szczyglickiej urodzony w mci..Sieroniewicach . guberni radomskiej syn MICHAŁA i Petroneli z Wisniewskich małzonków.... KARWACKICH, lat 23 majacym praz URSZULA POKORSKA panna przy matce pozostajaca w Warszawie pod numerem 2846 ulica Tamka

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

PARAFIA św. JANA Katedra

Generacja 1750... 1780....1820.....1850
1780 JÓZEF KARWACKI i Tekla z Rajskich z Białej w gub Lubelskiej
1809 ANTONI KARWACKI i Julianna Rolińska
3 1848 146 Antoni Karwacki Julianna Rolińska W-wa św. Jan
Działo się w Warszawie 29 stycznia 1848 roku o 8 rano wiadomym czynimy , ze w obenosci swiadkow Ignacego Lewickiego i Kazimierza Grzaczynskiego majstrów szewskich pełnoletnich w Warszawie zamieszkałych, w dniu dzisiejszym zawarte zostało religijne małzenstwo pomiedzy ANTONIM KARWACKIM młodzianem ze słuzby się utryzxmującym przy ul Krakowskie Przedmiescie pod liczba 413 w parafii sw. Krzyza zamieszkałym, urodzonym w miescie Biała (?) guberni lubelskiej z JOZEFA KARWACKIEGO i TEKLI z Rajskich, lat 39 majacym; z JULIANNA ROLINSKA panna, corka niegdy Jana Rolinskiego i (patrz album)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Generacja 1750... 1780....1820.....1850
1750 ADAM KARWACKI i Marianna
1788-1868 JÓZEF KARWACKI kawaler
Syn ADAMA 1750 ? I MARIANNY KARWACKICHJózef zmarł przy Krak Przed 370 w Instytucie Towarzystwa Dobroczynnosci, JÓZEF KARWACKI kawaler urodzony na Pradze pod warszawą , niegdys syn Adama i marianny z domu niewiadomej Karwackich. lat osiemdziesiat osiem

8 1788-1868 6320 Józef zmarł przy Krak Przed 370 w Instytucie Towarzystwa Dobroczynnosci, JÓZEF KARWACKI kawaler urodzony na Pradze pod warszawą , niegdys syn Adama i marianny z domu niewiadomej Karwackich. lat osiemdziesiat osiem Karwacki 79 Warszawa św. Jan
Syn ADAMA 1750 ? I MARIANNY KARWACKICHJózef zmarł przy Krak Przed 370 w Instytucie Towarzystwa Dobroczynnosci, JÓZEF KARWACKI kawaler urodzony na Pradze pod warszawą , niegdys syn Adama i marianny z domu niewiadomej Karwackich. lat osiemdziesiat osiem

1812 – 1875 JAN LEONARD KARWACKI i Izabella Karwacka
6 1812-1875 10458 JAN LEONARD KARWACKI urzednik sadowy 53 lata ur w guberni kaliskiej maz Antoniny z Chleskich Karwacki 380 Warszawa św. Jan
JAN LEONARD KARWACKI urzednik sadowy 53 lata ur w guberni kaliskiej maz Antoniny z Chleskich

1837-1861 IZABELLA Kryszka KARWACKA
7 1837 - 1861 1938 Izabella Karwacka 616 Warszawa św. Jan
JANOWA KARWACKA 28 wrzesnia 1861 o 8 rano zglosili się Feliks Roszkowski urzednik Dyrekcji Ubezpieczeń i Ignacy Garczyński obywatel obydwa pełnoletni w w Warszawie zamieszkali i oswiadczyli, ze w dniu wczorajszym o godzinie 11 rano w Warszawie przy ulicy Nowomiejskiej pod liczba 178 zmarła Izabella Karwacka przy męzu urzedniku sadowym pozostajaca lat 24 żyjąca urodzona w miescie Wolborzy guberni warszawskiej niegdy z Michała Kryszki i Marianny Pełczynskich Małzonków zostawiwszy po sobie owdowiałego meża JANA KARWACKIEGO.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Generacja 1820.....1850
JAN KARWACKI i Katarzyna Redlich
16 1848 35 Jan Karwacki Katarzyna Tiedich W-wa św. Jan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
27.11.2011 11:15
cz 2

PARAFIA W-wa Wszystkich Świętych Plac Grzybowski

00-115 Warszawa, pl. Grzybowski 3/5

Generacja ....1790 .. 1820...
18xxx – 1846 ANIELA KARWACKA
1 Zgon ?- 1846 5260 Aniela Karwacka 137 W-wa Wszystkich Świętych

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Generacja ...1850...
1860 STANISŁAW KARWACKI i FILIPINA z Wyszkowskich
29 1893 340 Stanisław Karwacki Filipina Wyszkowska W-wa Wszystkich Świętych

UWAGA osiedli na WOLI !!!!

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Generacja ....1850...1880
1860 ? STANISŁAW KARWACKI i Agnieszka z Kowalskich 1872
1898 ZOFIA KARWACKA corka Stanisława i Agnieszki z Kowalskich
22 1898 49562 Zofia Karwacka 2124 W-wa Wszystkich Świętych
Rodzice Stanisław Karwacki i Agnieszka z Kowalskich 1872
1899 ZOFIA KARWACKA Kurpiewska córka Stanisława i Agnieszki z Kowalskich
16 1919 188 Stefan Franciszek Kurpiewski Zofia Karwacka W-wa Wszystkich Świętych
Zofia Karwacka panna bielizniarka lat 20 panna urodzona w niniejszej parafii córka Stanisława i Agnieszki z Kowalskich małzonków Karwackich zamieszkałych przy pl Witkowskiego nr 1147 i Stefan Franciszek Kurpiewski lat 21 wyrobnok urodzony we wsi Olszyny w pow. płónskim, syn zyjacych Michała i niezyjacej julianny z Ruszkowskich
małzonków Kurpiewskich, zamieszkałym w Warszawie przy pl. Witkowskiego 1147
1901 JANINA KARWACKA córka Stanisława i Agnieszki z Kowalskich
10 1901 56793 Janina Karwacka 1309 W-wa Wszystkich Świętych
Rodzice STANISŁAW KARWACKi i Agnieszka z Kowalskich 28 lat

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Generacja ....1850...1880
1870 ? KAZIMIERZ KARWACKI i Marianna Winczuk z Rossosza rodzice Franciszka 1893
1893 FRANCISZEK KARWACKI i Józefa Smigielska
10 1915 144 Franciszek Karwacki Józefa Szmigielska W-wa Wszystkich Świętych
Franciszek Karwacki lat 22 ze wsi Rossosz w powiecie brzeskim syna zyjacych KAZIMIERZA i MARIANNY z domu Wiczuk Karwackich, mieszkajacego przy ulicy Slizkie j/ Spiskiej numer 1476 z JOZEFA SZMIGIELSKA lat 21 corka Aleksandra i Wandy z Krechlinskich),,, zamieszkałej w Warszawie przy ul Sliskiej /Spiskiej

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Generacja ....1850...1880
1850 KACPER KARWACKI i Marianna z Holopów z Makowskiego powiatu SWALUN ?? Sieluń pod Różanem ?
1869 JÓZEF A KARWACKA-Fronczak córka Kacpra i Marianny z Hołopów Chołopow
7 1896 47 Antoni Frontczak Józefa KarwackaZ makowskiegoc. Kacpra i Marianny z Holopów Karwackich W-wa Wszystkich Świętych
Jozefa lat 27 Urodzona w Swaluniu z makowskiego c. Kacpra ? Karola i Marianny z Holopów Karwackich

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Generacja ....1820 ....1850...1880
1830 KAZIMIERZ KARWACKI i Justyna Optułowicz z kaliskiego
1860 JÓZEFA KARWACKA ze Skały w kaliskim ??? nie ma tam Skały
Lp. Rok Akt Imię Nazwisko Imię Nazwisko Miejscowość Uwagi Dodał
1 1881 368 Stanisław Mieczysław Bęklewski Józefa Karwacka W-wa Wszystkich Świętych lat 21 ur w Skale w guberni kaliskiej c. Kazimierza i Justyny z Optułówiczów
Józefa Karwacka lat 21 ur w Skale w guberni kaliskiej c. Kazimierza i Justyny z Optułówiczów

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Generacja ....1850...1880
1867 BRONISŁAW MARCEL KARWACKI i Zofia Stegman
1903 HENRYKA AMELIA KARWACKA córka Bronisława i Zofii Stegman
8 1903 62697 Henryka Amelia Karwacka 1314 W-wa Wszystkich Świętych
Rodzice Bronisław Marceli Karwacki lat 36 i Zofia Stegnaum lat

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Generacja ....1850...1880
1860 MARCIN KARWACKI dworak i Anna Łata 1875
25 1886 100 Marcin Karwacki Anna Łata W-wa MB Loretańska (Praga)
Skan nieczytelny
1860 MARCIN KARWACKI i Anna łata 1875
1889 KAZIMIERZ KARWACKI syn Marcina i Anny z Łatów
13 1889 marzec 2 24510 Kazimierz Karwacki 146 W-wa św. Jan
Rodzice MARCIN KARWACKI dworak lat 39 zamieszkały w Warszawie pod numerem 179 io Anna Lata lat 24

1870 MARCIN i Anna Barbara z Łatów Karwaccy z Chmielnej rodzice Henryka Marcelego 1900 oraz Antoniego 1897
1897 HENRYK MARCELI KARWACKI i Marianna Maik
11 1919 5 Henryk Marceli Karwacki Marianna Maik W-wa Wszystkich Świętych
6 stycznia 1919 roku w obenosci Stanisława Malanowskiego nauczyciela i Leopolda Wendelt, handlowca, pełnoletnich zamieszkałych w Warszawie; pierwszego przy pl. Witkowskiego 7, drugiego Chmielnej 81 zawarte zostało w dniu dzisiejszym w tutejszym kosciele religijny zwiazek małzenski pomiedzy HENRYKIEM MARCELEM KARWACKIM, kawalerem, sekretarzem dozoru sanitarnego III Okregu, lat 19 majacym, urodzonym w warszawie w parafii sw. Barbary synem zyjacych MARCINA i ANNy z Łatow, zamieszkałym przy ul. Chmielnej 1550 w parafii sw. Barbary oraz MARIANNA MAIK panna lat 17 ur w Kasincu pow grojecki c. Zyjacych JANA i Małgorzaty z Chruscikow Maik...zam. w Warszawie przy ul. Zielnej
1897 ANTONI KARWACKI i Genowefa Dabrowska
4 1922 219 Antoni Karwacki Genowefa Dąbrowska W-wa Wszystkich Świętych
17 kwietnia 1922 ANTONI KARWACKI kawaler konduktor kolei, urodzony (lat 25 ?) w Warszawie w parafii sw. Barbary syn zyjacych MARCINA i Barbary z Łatów Karwackich zamieszkałm w Warszawie przy ul, Chmielnej pod numerem 6550 z Genowefa Dabrpwska panna krawcowa, lat 25 corka Jana i Eleonory ze Złogów Dabrowskich zam przy Zlotej 5913

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Generacja ....1850...1880
1855 MICHAŁ KARWACKI i Walentyna z Czastkowskich 1852
1878 WACŁAW KARWACKI syn Michała i Walentyny
20 1878 23136 Wacław Karwacki 844 W-wa MB Loretańska (Praga)
Rodzice MICHAŁ lat 23 i Walentyna z Czestowskich lat 26
1880 CECYLIA KARWACKA corka Michała i Walentyny
5 1880 25443 Cecylia Karwacka 1131 W-wa MB Loretańska (Praga)
Rodzice MICHAŁ KARWACKI lat 32 i Walentyna z Czastkowskich lat 21 ???
1850 MICHAŁ i WALERIA z Czastkowskich Karwaccy
1883 HELENA KARWACKA-Marcinkowska
19 1909 290 Stanisław Ernest Marcinkowski Helena Karwacka W-wa Wszystkich Świętych
Helena lat 26 urodzona w miejscowosci (nieczytelny zapis) Rodzice Michał i Waleria z domu Czestkowska, małzonków karwackich mieszkajaćych w Warszawie przy ul Panska 1224
1887 MARIANNA JADWIGA KARWACKA
27 1909 404 Antoni Szklarski Marianna Jadwiga Karwacka W-wa Wszystkich Świętych
Marianna Jadwiga lat 22; Córka Michała i walerii z Czastkowskich urodzona w parafii Praga ??? zam Panska 1224

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Generacja ....1850...1880
1855 FELIKS KARWACKI i... Kłapczynska z Widarza w Siedleckim
1881 FRANCISZKA KARWACKA Stepień
26 1897 190 Jan Stępień Franciszka Karwacka W-wa Wszystkich Świętych
Franciszka, Córka Feliksa i ... z Klapczynskich Karwackich, lat 26 urodzona w ... Widarz... w siedleckiej guberni

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1820 KAZIMIERZ KARWACKI i Justyna Optołowicz rodzice Józefy
imię KAZIMIERZ wystepuje w 1870 roku w Kroczewie, w 1834 i 1877 zgony Kaimierzy w Pomiechowie, a w 1831 urodziny Kazimierza w Pomiechowie

nazwisko imię źródło utrzymania cyrkuł ulica dom typ właściciel
Obtołowicz Walenty artysta dramatyczny 1 Piwna 92 K Sperski Walenty

1850 ur JÓZEFA KARWACKA z Winnicy k. Swiercza (pomiędzy Nasielskiem a Pułtuskiem) w 1870 sl wyszła za Pawła Guławskiego

1850 ur JÓZEFA KARWACKA córka Kazimierza Karwackiego i Justyny Optołowicz w 1881 roku wyszła za Stanisława Mieczysława Beklęwskiego w par. Wsz. Sw

Bęklewski Mikołaj konduktor 9 Żurawia 1610 D Kuczkowski Maciej

1850 KAROL KARWACKI i Matylda Kolop
Córka Karola Karwackiego i Matyldy Kolop
18.... 1896 JÓZEFA KARWACKA c. Karola Karwackiego i Matyldy Kolop wyszła w 1896 za Antoniego Frontczaka
1897 ur KAROLINA KARWACKA c. Karola u sw. Jana

Fronczak Antoni czeladnik szewski 6 Leszno 737/738 K Heürich Fryderyk

1840 ur ANTONI KARWACKI żeni się w 1868 z Teofila Izydorczyk na Grochowie
syn Antoniego Karwackiego i Teofili Karwackiej
1889 ur ALEKSANDER KARWACKI Warszawa par. Wsz, Św
1890 ur ANTONI KARWACKI ożenił się w 1922 z Genowefą Dabrowska w par. Wsz. Sw.

ALEKSANDER KARWACKI, ojciec Marii Michałowej Czapczyńskiej w Warszawie, kupił w latach ...

1895 ur -1946 zgon ... KARWACKA primo Kuchowska

rodzina 1830 JANA KARWACKIEGO i Zofii Olszewskiej
syn 1870 ur STANISŁAW KARWACKI i żona Filipina Wyszkowska rodzice Henryka 1900 (imię występuje też w Kroczewie 1799)
1870 ur ślub 1893 STANISŁAW KARWACKI syn Jana karwackiego i Zofii Olszewskiej żeni się w par. wsz. Swiętych z Filipiną Wyszkowską córka Andrzeja i Katarzyny Beryn
Nazwisko imię źródło utrzymania cyrkuł ulica dom typ właściciel
Wyszkowska Ludwika młodsza 7 Żabia 956c K Krzemińska Maryanna
Wyszkowska Salomea młodsza 3 Bielańska 600ab K SS. Lilpopa Karola
Wyszkowska Teofila służąca w klasz 10 Krakowskie Przedmieście 392 Kościół i Kl. PP. Wizytek
Wyszkowski Aleksander czeladnik rzeźniczy 5 Kłopot 2150/2151 K Sławińska Tekla

Dzieci Stanisława i Filipiny Wyszkowskiej
1896 ur MARIANNA KARWACKA c. Stanisława i Filipiny z paraf. Sw. Stanisława
1900 ur HENRYK KARWACKI syn Stanisława i Filipiny Wyszkowskiej par. Wsz.sw. wawa
(w 1906 urodził się tez Henryk w Pomiechowie)
ślub 1919 HENRYKA MARCELA KARWACKIEGO u Wsz. Sw. z Marianna Maj

STANISŁAW i AGNIESZKA Kowalska
Corka Stanisława i Agnieszki Kowalskiej
(ponad 150 rodzin Kowalskich)
1898 ur ZOFIA KARWACKA c. Stanisława i Agnieszki Kowalskiej par. wsz. Sw.
1901 ur JANINA KARWACKA c. Stanisława i Agnieszki kowalskiej par. Wsz. Sw.

BRONISŁAW MARCEL KARWACKI i Amelia Zofia Stegman rodzice Henryki Amelii 1903
Córka Bronisława i Amalii
1903 ur HENRYKA AMALIA KARWACKA córka Bronisława Marcela par. wsz. Sw.

1775 ur – ślub 1815 FRANCISZEK KARWACKI żeni się u Wsz.Sw. z Józefa Szmigielska
(Franciszek 1770-1860 zył też w Kroczewie) 1770 ur – zm 1860 FRANCISZEK KARWACKI i 1) Rozalia 2) Agnieszka z Kroczewa rodzice Marianny
Szmigielska Maryanna z własnych funduszów 10 Aleksandria 2772 K Skołdycki Romuald
Szmigielska Rozalia szwaczka 1 Dunaj 148 K Strupiński
Szmigielski Adam introligator 10 Krakowskie Przedmieście 396 K Myszkowski Józef
Szmigielski Aleksander czeladnik krawiecki 1 Dunaj 148 K Strupiński
Szmigielski Antoni nauczyciel 7 Żelazna 1129 K Cieszewski Józef
Szmigielski Hieronim kowal 4 Bonifraterska 2160 K Jagodziński Stanisław
Szmigielski Stanisław czeladnik stolarski 2 Rybaki 2566 K Szczawiński Wincenty
Szmigielski Michał dozorca maszyn 1751 (domu nie ma w spisie budynków)

1890 ur ślub 19191 ZOFIA KARWACKA-Kurpiewska wychodzi w par.wsz.sw. za Stefana Franciszka Kurpiewski

Kurpiewski Antoni właściciel domu 1 Podwal 513 K Karpiewski
Kurpiewska Balbina kucharka 7 Przechodnia 951/952/953 K Banku Polskiego

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

PARAFIA św. Andrzeja Wola

Andrzeja Apostoła na Mirowie
00-891 Warszawa, ul. Chłodna 9 dek. muranowski, dz. Wola, pow. Warszawa
Kościół Karola Boromeusza

Andrzeja Boboli na Mokotowie
02-532 Warszawa, ul. Rakowiecka 61
dek. mokotowski, dz. Mokotów, pow. Warszawa

GENERACJA 1790 ...1820
1800 ur MICHAŁ KARWACKI ożeniony z Heleną Czerwińską ( w 1854 roku 22 rodziny Czerwińskich mieszkaja w Warszawie ) rodzice Antoniego Feliksa par. sw. Andrzeja
(imię Michał występuje w Zakroczymiu)
1810 ur ELŻBIETA KARWACKA-Fijalkowska (w 1854 27 rodzin Fijałkowskich) w 1836 roku wychodzi za Kazimierza Fijałkowskiego u sw. Andrzeja
GENERACJA 1820 ...1850
1831 ur ANTONI FELIKS KARWACKI syn Michała i Heleny Czerwińskiej
(imię Antoni występuje w Pomiechowie)

Karwacki Jan lokaj 7 W 1854 roku mieszka na Przechodnia 949a K Grösser Krystyan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Generacja 1750-80
1780 STANISŁAW KARWACKI i Konstancja z Kwiatkowskich z Nasielska
Generacja 1780-1810
1813 ELZBIETA KARWACKA Fijałkowska
6 1836 10 Kazimierz Fijałkowski lat 34 ul Długa Elżbieta Karwacka W-wa św. Andrzej

Elzbieta Karwacka słuzaca urodzona w Nasielsku w Płocku córke Stanisława i Konstancji z Kwiatowskich małzonków Karwackich, lat 23 zamieszkałej przy ulicy Rymarskiej pod liczbą 741.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Generacja 1750-1780
syn PIOTRA I LUDWIKI z Matulskich Karwackich
1798 – 1839 Józef Kalasanty 24 kwietnia 1839 ze przy ul Karmelickiej nr 1484 zmarł Jozef Kalasanty Karwacki, urzednik w Komisji Rzadowej Przychodów i Skarbu w

9 1798-1839 5277 Józef Kalasant 24 kwietnia 1839 ze przy ul Karmelickiej nr1484 zmarł Jozef kalasanty Karwacki, urzednik w Komisji Rzadowej Przychodów i Skarbu w woj... syn PIOTRA I LUDWIKI z matulskich Karwackich Karwacki 158 W-wa św. Andrzej
Józef Kalasant 24 kwietnia 1839 ze przy ul Karmelickiej nr1484 zmarł Jozef kalasanty Karwacki, urzednik w Komisji Rzadowej Przychodów i Skarbu w woj... syn PIOTRA I LUDWIKI z matulskich Karwackich


RADOM – Warszawa – Petersburg RODZINA KARWADZKICH
1800 KARWADZKI JOZEF KALASANTY dziennikarz warszawski lata 30-te XIX w
2) 1800 KARWADZKI JÓZEF K. – poeta –
KRONIKA EMIGRACJI POLSKIEJ Tomy 5-6 Petersburg
A) Pan J.K. Karwadzki stanał skromnie w obronie poetów... (str 91)
KARWADZKI JOZEF KALASANTY dziennikarz warszawski lata 3-te XIX w
3) 1820 KARWADZKI JÓZEF pisarz Sadu Pokoju w Radomiu w 1877
Sąd pokoju (ostatni sklad 1877 przed reforma): sę- dziowie: Gordon Karol, Luboński Konstanty, Makomaski Hipolit, Jordański Wincenty; podsędek — Mierzyński Floryan: pisarz — Karwadzki Józef;
4) 1820 Paweł Karwadzki b. Rejent Kancelaryi Ziemiańskiej w Radomiu zmarł dnia 27 Grudnia 1883 roku. Prosi o westchnienie do Boga ...

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Generacja 1820
1831 ANTONI FELIKS KARWACKI syn....

3 Ur 1831 2924 Antoni Feliks Karwacki 263 W-wa św. Andrzej

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Generacja 1820 ..1850
1830 ? SZYMON KARWACKI urzędnik sadowy syn i Agnieszka Strzałkowska
1860 MIECZYSŁAW KONSTANTY KARWACKI

15 Ur 1860 14614 Mieczysław Konstanty Karwacki 131 W-wa św. Andrzej
Rodzice SZYMON KARWACKi urzednik sadowy lat 30 zam ul Sienna 674 i Agnieszka ze Strzałkowskich lat 20

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Generacja 1820
1830 JÓZEF KARWACKI
19 1858 194 Józef Karwacki Rozalia Krawczyk W-wa św. Andrzej
???????????????????/

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Generacja 1790 ...1820
1800 TOMASZ KARWACKI i Salomea z Raszynskich Karwaccy z Siedlisk w gub Lubelskiej
1829 Syn JAN KARWACKI i Pelagia z Węcierskich z Kamienca Podolskiego

13 1859 250 Jan Karwacki Apolonia Nawrocka W-wa św. Andrzej

14 1861 27 Jan Karwacki Pelagia Więcierska W-wa św. Aleksander
27 stycznia 1861 roku o godzinie 6 wieczorem, wiadomym czynimy ze w przytomności swiadków Franciszka Błazewicza dworsko-słuzacego lat 32 i Piotra Szklarskiego bronzownika lat 29 tu w Warszawie zamieszkałych pierwszy przy ul. Wiejskiej pod liczbą 1724a drugiego przy ul Browarnej pod liczba 2735 zamieszkałych, w dniu dzisiejszym zawarte zostało Religijne małzeńsstwo miedzy JANEM KARWACKIM po Apolonii z Nawrockich wdowcem, kamerdynerem w parafii sw. Andrzeja przy ul Daniłowiczowskiej pod liczba 619/620 zamieszkałym w miescie Siedliskach Guberni Lubelskiej z TOMASZA krawca i SALOMEI z Raszynskich małzonków Karwackich zmarłych urodzonym,lat 32 mającym, a PELAGIA WECIERSKA słuzacą w miescie Kamiencu Podolskim ze Stefana kucharza tu zamieszkałego i zmarłej Aleksandry z domu niewiadomego. Małzonków Więcierskich lat 24 w parafii tutejszej przy ulicy Mokotowskiej pod liczbą 1669 zamieszkałej.

Generacja 1820.. 1850
1829 JAN KARWACKI i Pelagia z Wiśniewskich / Wincerskich
1861 STANISŁAWA WALERIA KARWACKA córka Jana i Pelagii Wiecerskich ?
19 1861 16911 Stanisława Waleria Karwacka 276 W-wa św. Jan
Rodzice JAN KARWACKI lat 32 dworski zam. przy il. Piekarskiej pod numerem 129 i Pelagia z Wisniewskich n/ Wiecerskich lat 23

1820 PELAGIA z Wincerskich JANOWA KARWACKA Młodzikowska
21 1865 121 Andrzej Młodzikowski Pelagia Karwacka W-wa św. Aleksander
Pelagia z d. Wincerska od lat trzech wdowa po JANIE KARWACKIM słuząca w Warszawie ze Stefana Kucharza tu zamieszkałego i zmarłej Aleksandry z domu niewiadomej małzonkow Wincerskich,lat 27 mająca, zam. w Warszawie przy Mokotowskiej pod liczbą 1677

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Generacja 1820
1825 ? – 1889 KAROL KARWACKI ( z Pasmiech ? brat dra Aleksandra )
10 Zgon ?-1889 9396 Karol Karwacki 381 W-wa św. Andrzej
?????????????????????????/ nie ma pod numerem 381 patrz album

Generacja 1850
1850 ? – 1891 WACŁAW KARWACKI (syn Karola z Paśmiech ?)
14 Zgon ?-1891 10774 Wacław Karwacki 206 W-wa św. Andrzej
????????????????????? nie ma pod numerem 206 patrz album

? – 1891 HELENA KARWACKA
6 Zgon ? -1891 11135 Helena Karwacka 525 W-wa św. Andrzej

? – 1892 JÓZEFA Z KARWACKICH Minikowska wdowa
8 Zgon ? - 1892 11750 Józefa z karwackich Minikowska WDOWA Karwacka 376 W-wa św. Andrzej
???? CYRYLICA album

1890 ? ROZALIA KARWACKA Różewicz
24 1918 2 Władysław Róziewicz Rozalja Cecylja Karwacka W-wa św. Andrzej

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

PARAFIA wolska W-wa św. Stanisław i Wawrzyniec (Wola)

Generacja ....1820...1850...1880
1836 KACPER KARWACKI i Ludwika z Kamińskich
1886 STANISŁAW FRANCISZEK KARWACKI
18 1886 812 Stanisława Franciszk Karwacka 807 W-wa św. Stanisław i Wawrzyniec (Wola)
Rodzice KACPER KARWACKI lat 50 ? i Ludwika z Kamińskich lat 46

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Generacja ....1820...1850...1880
1831 MARCIN KARWACKI i Marianna Dydek
1870 KATARZYNA MARIANNA KARWACKA
10 1870 725 Katarzyna Marianna 10 miesiecy Karwacka 154 W-wa św. Stanisław i Wawrzyniec (Wola)
córka Marcina Karwackiego lat 39 z Woli i Marianny z domu Dydek

1860 MARCIN KARWACKI i Anna łata 1875
1889 KAZIMIERZ KARWACKI
13 1889 marzec 2 24510 Kazimierz Karwacki 146 W-wa św. Jan
Rodzice MARCIN KARWACKI dworak lat 39 zamieszkały w Warszawie pod numerem 179 io Anna Lata lat 24

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Generacja 1850...1880
1859 MATEUSZ KARWACKI i Józefa z Nowickich
1905 EWA KARWACKA córka Mateusza i Józefy z Nowickich
7 1905 38090 Ewa Karwacka 584 W-wa św. Stanisław i Wawrzyniec (Wola)
Rodzice MATEUSZ KARWACKI lat 46 i Józefa z Nowickich lat 36

1856 JÓZEF KARWACKI i 1860 Józefa Hendlich
1888 ANNA KARWACKA
3 1888 3019 Anna Karwacka 730 W-wa św. Stanisław i Wawrzyniec (Wola)
Rodzice JÓZEF KARWACKI lat 32 i Józefa Hendlich lat 28

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Generacja 1850...1880
STANISŁAW KARWACKI swiadek
JÓZEF KARWACJI swiadek
1861 TEOFIL KARWACKI 1865 Marianna z Serafinów
1887 ANIELA KARWACKA c Teofila
2 1887 1760 Aniela Karwacka 628 W-wa św. Stanisław i Wawrzyniec (Wola)
Rodzice TEOFIL KARWACKI lat 26 i Marianna Serafin lat 22
1889 ALEKSANDER KARWACKI syn Teofila
2 1889 27258 Aleksander Karwacki 129 W-wa Wszystkich Świętych
Rodzice Styczeń luty 1889 Syn Teofila Karwackiego i Aleksandry ; swiadkowie Jan i Anna Tncz oraz Karol Michałowski
1889 JÓZEF KARWACKI syn teofila
10 1889 3754 Józef Karwacki 206 W-wa św. Stanisław i Wawrzyniec (Wola)
Rodzice Teofil i Marianna z Serafinów Karwaccy
1891 BRONISŁAW KARWACKI
11 1891-1902 4085 Bronisław Karwacki 115 Mszczonów
MSZCZONÓW TEOFIL KARWACKI lat 36 i Marianny z Serafinów Karwackich, rodzice zmarłego Bronisława Karwackiego 11 lat
1891 EMILIA KARWACKA c Teofila
6 1891 7239 Emilia Karwacka 1022 W-wa św. Stanisław i Wawrzyniec (Wola)
Rodzice TEOFIL KARWACKI lat 27 i Marianan Serafin
1894 ALEKSANDER KARWACKI s. Teofila
1 1894 11112 Aleksander Karwacki 405 W-wa św. Stanisław i Wawrzyniec (Wola)
Rodzice 26 marca Teofil Karwacki lat 29 i Marianna z Serafinów lat 26
1895 CZESŁAW KARWACKI syn Teofili
5 1895 13548 Czesław Karwacki 1002 W-wa św. Stanisław i Wawrzyniec (Wola)
MSZCZONÓW TEOFIL KARWACKI lat 36 i Marianny z Serafinów Karwackich, rodzice zmarłego Bronisława Karwackiego 11 lat
1897 STANISŁAW KARWACKI
40 1897-1901 3860 Stanisław Karwacki 201 Mszczonów
MSZCZONÓW Stanisław 4 lata i 6 mies syn Teofila i Marianny z Szeafinów
Rodzice TEOFILA KARWACKIEGO lat 30 i MARIANNY z Serafinów lat 26 , swiadek Józef karwacki
1901 BRONISŁAW KARWACKI
14 1901 3771 Bronisław Karwacki 189 Mszczonów
W MSZCZONOWIE pojawił się Teofil Karwacki lat 36 w towarzystwie Antoniego ... i Antoniego okazał chłopca z niego i Marianny z Serafinów. Któremu nadano imię Bronisław
11 1891-1902 4085 Bronisław Karwacki 115 Mszczonów
1903 MARIAN KARWACKI
42 1903 4490 Marian Karwacki 139 Mszczonów
W MSZCZONOWIE Pojawił się Teofil Karwacki lat 36 w towarzystwie Antoniego ... i Antoniego okazał chłopca z niego i Marianny z Szrafinów. Któremu nadano imię Marian
1905 ZDZISŁAW KARWACKI syn Teofila
24 1905 39697 Zdzisław Karwacki 2191 W-wa św. Stanisław i Wawrzyniec (Wola)
Rodzice Teofil Karwacki lat 44 i marianna Serafin. Swiadek Stanisław Karwacki
1907 KAZIMIERZ KARWACKI syn Teofila
12 1907 44560 Kazimierz Karwacki 699 W-wa św. Stanisław i Wawrzyniec (Wola)
Rodzice TEOFIL KARWACKI lat 45 i Marianna z Serafinów lat 38 Chrzestni Karol Tuza i Apolonia Sawicka

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Generacja 1850...1880
1868 STANISŁAW (brat Teofila) KARWACKI i Filipina z Wyszkowskich 1875
29 1893 340 Stanisław Karwacki Filipina Wyszkowska W-wa Wszystkich Świętych
1894 EDMUND KARWACKI syn Stanisława i Filipiny Wyszkowskiej
6 1894 12333 Edmund Karwacki 1619 W-wa św. Stanisław i Wawrzyniec (Wola)
Rodzice STANISŁAW KARWACKI lat 26 i Filipina z wyszkowskich lat 23
1896 MARIANNA KARWACKA c. Stanisława i Filipiny
15 1896 15790 Marianna Karwacka 1225 W-wa św. Stanisław i Wawrzyniec (Wola)
Rodzice STANISŁAW KARWACKI lat 25 i Filipina z Wyszkowskich lat 21
1900 HENRYK KARWACKI syn Stanisława i Filipiny
7 1900 53378 Henryk Karwacki 723 W-wa Wszystkich Świętych
Rodzice Stanisław Karwacki lat 29 i Filipina z Wyszkowskich lat 26
1902 ŁUCJA KARWACKA c. Stanisława i Filipiny
14 1902 52933 Łucja Karwacka 2699 W-wa św. Stanisław i Wawrzyniec (Wola)
Rodzice STANISŁAW KARWACKI i Filipina z Wyszkowskich
1905 ZOFIA KARWACKA-Starzyk c. Stanisława i Filipiny
21 1905 37938 Zofia Karwacka maz Starzyk Grzegorz slub 1953 X 26 432 W-wa św. Stanisław i Wawrzyniec (Wola)
Rodzice STANISŁAW KARWACKI i Filipina z Wyszkowskich
1907 JAN KARWACKI syn Stanisława i Filipiny
8 1907 45192 Jan Karwacki maz Anny Karpa 1963 w Gdansku 1331 W-wa św. Stanisław i Wawrzyniec (Wola)
Rodzice Stanisław Karwacki lat 36 i Filipina z Wyszkowskich lat 35

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Generacja ???

??????????????????
4 ?- 1921 5096 Ignacy Karwacki 76 W-wa św. Stanisław i Wawrzyniec (Wola)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Generacja 1790...1820
Syn Dawida i Pelagii z Niwinskiej
1832 MICHAŁ KARWACKI i Rozalia Wierzbicka 1867
26 1895 56 Michał Karwacki Rozalia Wierzbicka W-wa św. Stanisław i Wawrzyniec (Wola)
30 fefrala MICHAŁ KARWACKI syn Dawida Karwackiego i Pelagii Newinskiej urodzony w warszawie lat 63
z Rozalia Wierzbicka córka Jana i pelagi z Domanskich urodzonej we wsi Karwacz pow. przasnyskiego lat 28

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Generacja 1850...1880
1860 / Antonina Karwacka-Ciesielska
4 1885 94 Franciszek Ciesielski Antonina Karwacka W-wa św. Stanisław i Wawrzyniec (Wola)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Generacja 1850...1880
1880 Władysława Karwacka-Kęska
14 1906 367 Antoni Kęski Władysława Karwacka W-wa św. Stanisław i Wawrzyniec (Wola)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Generacja 1850...1880
1850 JAN KARWACKI i Zofia z Olszewskich
1874 MARIANA KARWACKA Waledziak
29 1894 123 Antoni Walędziak Marianna Karwacka W-wa św. Stanisław i Wawrzyniec (Wola)
MARIANNA KARWACKA Córka JANA KARWACKIEGO pobieszczika na Woli i ZOFII z Olszewskich; lat 20 urodzona we wsi Ukanowo w Iłzewskim powiecie ?

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Św. Stanisława Biskupa i Męczennika na Woli
01-244 Warszawa, ul. J. Bema 73/75
dek. wolski, dz. Wola, pow. Warszawa

Św. Stanisława Kostki na Żoliborzu
01-565 Warszawa, ul. Hozjusza 2
dek. żoliborski, dz. Żoliborz, pow. Warszawa

GENERACJA 1820 ...1850...1880

1860 ur ANTONINA KARWACKA w 1885 wychodzi za Franciszka Ciesielskiego u sw. Stanisława
Ciesielski Antoni właściciel domu 3 Nalewki 2239 K Ciesielski Antoni
Ciesielski Benedykt czeladnik siodlarski 10 Szczygla 2896 D Sokołowska Balbina
Ciesielski Franciszek woźny 10 Krakowskie Przedmieście 394 Pałac Rządowy Kazimierzowski
Ciesielski Jan rybak 2 Rybaki 2569 D Panien Sakramentek
Ciesielski Jan majster szewski 11 Niecała 614l K Goldberg
Ciesielski Józef czeladnik tokarski 1 Podwal 499 K Druet Franciszek
Ciesielski Kacper czeladnik młynarski 7 Ogrodowa 846/847 D Plendel Józef
Ciesielski Kazimierz urzędnik 1 Świętego Jana 18 K Grabski
Ciesielski Paweł czeladnik szmuklerski 10 Mazowiecka 1346d K Przeździecki Aleksander
Ciesielski Piotr czeladnik krawiecki 1 Bugaj 2591 D Knol
Ciesielski Piotr pomocnik drukarski 6 Dzika 2324 K Dyrekcya Ubezpieczeń
Ciesielski Stanisław czeladnik gwoździarski 9 Nowogrodzka 1593 D Luftbier Hersz
Ciesielski Kasper czeladnik piwowarski 2929/2930bc (domu nie ma w spisie budynków)
Ciesielski Michał majster kominiar 2009 (domu nie ma w spisie budynków)


1870 zgon KATARZYNA KARWACKA par. sw. Stanisława (Wola)

rodzina 1840 JANA KARWACKIEGO i Zofii Olszewskiej
syn 1870 ur STANISŁAW KARWACKI i żona Filipina Wyszkowska rodzice Henryka 1900
1870 ur ślub 1893 STANISŁAW KARWACKI syn Jana Karwackiego i Zofii Olszewskiej żeni się w par. wsz. Swiętych z Filipiną Wyszkowską córka Andrzeja i Katarzyny Beryn
Dzieci Stanisława i Filipiny Wyszkowskiej
1896 ur MARIANNA KARWACKA c. Stanisława i Filipiny z paraf. Sw. Stanisława
1900 ur HENRYK KARWACKI syn Stanisława i Filipiny Wyszkowskiej par. Wsz.sw. wawa
slub 1919 HENRYKA MARCELA KARWACKIEGO u Wsz. Sw. z Marianna Maj

1870 ur STANISŁAW KARWACKI i zona Filipina Wyszkowska rodzice Henryka 1900
Dzieci Stanisława i Filipiny Wyszkowskiej
1896 ur MARIANNA KARWACKA c. Stanisława i Filipiny z paraf. Sw. Stanisława
1900 ur HENRYK KARWACKI syn Stanisława i Filipiny Wyszkowskiej par. Wsz.sw. wawa
(imie Henryk tez w 1906 w Pomiechowie)

1860 ur ślub 1895 MICHAŁ KARWACKI żeni się u św. Stanisława z Rozalia Wierzbicką
(imię Michał 1870 urodził się w Zakroczymiu)

1870 ur .. ślub 1894 MARIANNA KARWACKA Walędziak wychodzi u św. Stanislawa za Antoniego Walędziaka

1860 ur KACPER KARWACKI i Ludwika Kamińska
Corka Kacpra Karwackiego i Ludwiki Kaminskiej z paraf. Sw. Stanisława
1886 STANISŁAWA FRANCISZKA KARWACKA c. Kacpra i Ludwiki

1860 TEOFIL KARWACKI i Marianna Serafin
Imię Teofil w Zakroczymiu7 zgon 1860
1830 ur ślub 1865 TEOFIL KARWACKI i Rozalia Szafrańska w Pomiechowie1910 zgon ROZALIA Karwacka Pomiechowo
1907 zgon Teofil Karwacki
1914 zgon Teofil Karwacki Pomiechowo
nazwisko Imię źródło utrzymania cyrkuł ulica dom typ właściciel
Serafin Aniela kucharka 11 Trębacka 636/637 K Schuster
Serafin Jan młynarz 1 Piwna 96 K Remi Paweł
Serafin Krzysztof pilak 9 Czerniakowska 3038 D Wiśniewski Franciszek
Serafin Łukasz lokaj 467 (domu nie ma w spisie budynków

Córka Teofila Karwackiego i Marianny Serafin
1887 ur ANIELA KARWACKA c. Teofila i Marianny Serafin i sw. Stanislawa w Warszawie
1889 ur JÓZEF KARWACKI, syn Teofila i Marianny Serafin u sw. Stanisława
JÓZEF KARWACKI ożeniony z Filomeną z Głodowa Wielkiego, syn Teofila ,ojciec Albina, dziadek Zygmunta, pradziadek Sylwestra
rodzice ???
1894 ur EDMUND KARWACKI par. św. Stanisława wawa
1905 ur EWA KARWACKA par. sw. Stanisława
1907 ur KAZIMIERZ KARWACKI par. sw. Stanisława
(imię Kazimierz w Kroczewie 1870)

1860 JÓZEF KARWACKI i Jóżefa Frendlich rodzice ..
Córka Józefa Karwackiego i Józefy Frendlich
1888 ur ANNA KARWACKA c. Józefa Karwackiego i Józefy Frendlich wawa sw. Stanisława
1891 ur EMILIA KARWACKA ...... Wawa par. św. Stanisława
1894 ur ALEKSANDER KARWACKI par. św Stanisława

1905 ur ZOFIA KARWACKA paraf. św. Stanisława
1905 ur ZDZISŁAW KARWACKI par. św. Stanisława
*** ZDZISŁAW ALEKSANDER KARWACKI
Zdzisław Aleksander Karwacki ur.12,12,1908 najprawdopodobniej w miejscowości Płoniawy Kolonia (12 km na E od Przasnysza) pow.makowski (okolice Przasnysz, Wyrębu karwackiego i Karwacza
1907 ur JAN KARWACKI paraf. św. Stanisława Wawa

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

PARAFIA NARODZENIA NPM na Lesznie

00-145 Warszawa, Al. Solidarności 80
dek. muranowski, dz. Śródmieście
na Lesznie mieści się parafia Narodzenia NMP,

Generacja 1820...1850
1840 ALEKASANDER ANDRZEJ KARWACKI i Marianna Haczko
2 1873 107 Aleksander Andrzej lat 33 Karwacki Marianna Haczko W-wa Narodzenie NMP (Leszno)
1840 Aleksander Karwacki .. cyrylica mało czytelna ALBUM
1860 ? STANISŁAW ZYGMUNT ALEKSANDER KARWACKi i Antonina Slesińska
30 1887 356 Stanisław Zygmunt Aleksander Karwacki Antonina Siesińska W-wa Narodzenie NMP (Leszno)
Nieczytelna cyrylica

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Generacja 1850...1880
1860 PAWEŁ KARWACKI i Julianna Serka
27 1896 218 Paweł Karwacki Julianna Serka W-wa Narodzenie NMP (Leszno)
Nieczytelna cyrylica

Generacja 1850...1880
1860 PAWEL KARWACKI z Sarnak i Bronisława Załeska
1905 Stanisława Karwacka- Protasiukowa od 1924

17 1905 40589 Stanisława Karwacka wyszła za maz w Siedlcach za Jana Protasiuka w 1924 roku sierpnia 17 280 W-wa św. Jan
Rodzice .PAWEŁ KARWACKI.. I Bronisława Załeska ślub brali w Sarnakach

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Generacja 1850...1880
1850 LEOKADIA JÓZEFA KARWACKA.... c. ?
22 1876 37 Daniel Olszewski Leokadia Jozefa l Karwacka W-wa Narodzenie NMP (Leszno)
Cyrylica niewyrazna

1870 IGNACY PIOTR KARWACKI i Aleksandra Eugenia Dywizjusz .. s ?

12 1893 362 Ignacy Piotr Karwacki Aleksandra Eugenia Dywizyjusz W-wa Narodzenie NMP (Leszno)
Skan nieczytelny patrz Album

1870 STANISŁAWA KARWACKA Stankiewicz c ... ?
25 1884 325 Bronisław Stankiewicz Stanisława Karwacka W-wa Narodzenie NMP (Leszno)
Cyrylica niewyrazna

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1840 ur ALEKSANDER KARWACKI żeni się w 1873 sl z Marianna Haczko w-wa Narodzenia NPM
imię ALEKSANDER wystepuje w Pomiechowie w 1886

1850 ur – ślub 1876 LEOKADIA KARWACKA Olszewska wychodzi w par. Narodzenia NPM za Daniela Olszewski

Olszewska Leokadya obywatelka 7 Żabia 955 K Janasz Józef

79 adresów Olszewskich nie ma Daniela

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

PARAFIA sw. Trójcy (Solec)

Generacja 1850...1880
1875 ANTONINA KARWACKA Kaczorowska
13 1888 89 Jan Kaczorowski Antonina Karwacka W-wa św. Trójca
Nieczytelna cyrylica

Generacja 1850...1880
1860 KLEMENTYNA KARWACKA Gruszczynska
10 1881 63 Marcin Gruszczyński Klementyna Karwacka W-wa św. Trójca
Nieczytelne zapisy cyrylicy

Generacja 1850...1880
1862 ? JAN KARWACKI i Anna Tabaczynska Trebicka
17 1882 28 Jan Karwacki Anna Tabaczyńska W-wa św. Trójca
Album tresc nieczytelna
18 1882 28 Jan Karwacki Anna Trębicka W-wa św. Trójca
Album tresc nieczytelna

Generacja 1850...1880
1870 ? BRONISŁAW KARWACKI i Józefa Kroczewska
6 1891 93 Bronisław Karwacki Józefa Kroczewska W-wa św. Trójca
Nietrafiony mikrofilm 93 ???

1914 sl 430 Stefan lat 22 Karwacki mechanik technik ur w pow. Prockim ?/ syn Bronisława i jozefy Kroczewskiej Marcela Antonina Dywizjusz Warszawa-Wola św. Stanisław http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... =401&y=361 rozwód 1949 rok

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Wielka ilustrowana encyklopedia Powstania Warszawskiego: Tom 4
Jan Kreusch, Andrzej Krzysztof Kunert - 1997 - Liczba stron: 4 -

KARWACKI Jerzy, ur. 27 XI 1918, zam. ul. Flory 9. Do szpitala ul. Hoża 13 przybył 25 VIII. Wypisany 26 VIII.
KARWACKA Irena, zam. ul. Piusa XI 18. Leczona w szpitala ul. Mokotowska 55.
KARWACKI Władysław, zam. ul. Piusa XI 18. Leczony w szpitalu ul. Mokotowska 55. ...
Wielka ilustrowana encyklopedia Powstania Warszawskiego: Tom 4
Jan Kreusch, Andrzej Krzysztof Kunert - 1997 - Liczba stron: 4 - Widok krótkiego opisuWspólna 24. KARWACKA Irena, zam. ul. Piusa XI 18. Leczona w szpitala ul. Mokotowska 55. KARWACKI Jerzy, ur. ..zam ul. Flory 7......; . KARWACKI Władysław, zam. ul. Piusa XI 18. Leczony w szpitalu ul. Mokotowska 55.
books.google.pl - Więcej wydań

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

położne warszawskie XiX-XX w Karwackie
przez admin Nie Lut 28, 2010 9:59 am
W spisie kadr medycznych Polski w 1928 roku figuruja także położne:

Karwacka Bronisława, ur 1907, dypl 1930., Dąbrowica.
Karwacka Janina, ur 1887, dypl 1914, Warszawa, Piękna 33.
Karwacka Kazimiera, ur 1882, dypl 1915, Warszawa, Marszałkowska 1.
admin

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Skorowidz mieszkańców miasta Warszawy z przedmieściami na rok 1854
http://www.przodkowie.com/warszawa/

podaje tylko 2 rodziny Karwackich:

Osoby o nazwisku Karwacki:

nazwisko imię źródło utrzymania cyrkuł ulica dom typ właściciel
Karwacki Jan protoknlista sądu 1/1854 Krzywe Koło 196 K Bałdycki
Karwacki Jan lokaj 7/1854 Przechodnia 949a K Grösser Krystyan

Skąd aż tyle zapisów w księgach parafii warszawskich ? Żenią się z Warszawiakami .., chrzczą dzieci, chowają zmarłych ..... pracują w Warszawie ?

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Na podstawie informacji z:
USC Warszawa, forum PTG, innych źródeł (przede wszystkim nazewnictwo)
posortowane wg numerów identyfikacyjnych zestawienie znanych kodów USC do 1945 roku

001 - rzymskokatolicka parafia Św. Aleksandra (I-1)
002 - rzymskokatolicka parafia Św. Barbary (I-2)
002 - rzymskokatolicka parafia MB Częstochowskiej (I-3) od 1919
004 - rzymskokatolicka parafia Św. Trójcy (Solec) (I-4)
005 - rzymskokatolicka parafia Św. Teresy (III Garnizonowa?) (I-5) od 1926
006 - rzymskokatolicka parafia Najświętszego Zbawiciela (I-6) od 1911? 1912?
007 - Polski Kościół Narodowy parafia Św. Ducha (I-7) od 1944
008 - starokatolicka parafia Mariawitów (I-8) ul Szara

012 - rzymskokatolicka parafia Św. Andrzeja (III-12)
013 - rzymskokatolicka parafia Św. Augustyna (III-13)
014 - rzymskokatolicka parafia Św. Antoniego (I-14)
015 - rzymskokatolicka parafia Wszystkich Świętych (I-15)
016 - rzymskokatolicka parafia Przemienienia Pańskiego (I-16) do 1917
017 - rzymskokatolicka parafia NMP Królowej Polski (I-17) od 1926
018 - rzymskokatolicka parafia Narodzenia NMP (I-18) (Leszno)
019 - rzymskokatolicka parafia Nawiedzenia NMP (I-19) (Nowe Miasto)
020 - rzymskokatolicka parafia Św. Krzyża (I-20)
021 - rzymskokatolicka parafia Św. Jana Chrzciela (I-21) Katedra
022 - rzymskokatolicka parafia Św. Teresy od Dzieciątka Jezus (I-22) od 1939
023 - ewangelicko-augsburska parafia Św. Trójcy (I-23)
024 - ewangelicko-reformowana parafia warszawska (I-24)
025 - greckokaolicka parafia warszawska (I-25)
026 - baptyści (I-26)
027 - adwentyści (I-27) od 1936
028 - Zrzeszenie Religijne Pierwszych Chrześcijan (I-28) 1922-1923
029 - Zrzeszenie Religijne Ew. Chrześcijan (I-29) od 1923
030 - Badacze Pisma Świętego (I-30)
031 - mojżeszowe I Komisariat (I-31)

033 - mojżeszowe III Komisariat (I-33) od 1937

035 - mojżeszowe V Komisariat (I-35) od 1928
036 - mojżeszowe VI Komisariat (I-36) od 1926?

038 - mojżeszowe VIII? Komisariat (I-38) od 1926?
039 - mojżeszowe IX Komisariat (I-39)
040 - mojżeszowe XII Komisariat (I-40) od 1924?
041 - mojżeszowe XIII Komisariat (I-41)
042 - prawosławna parafia Św. Trójcy (I-42) (Podwale) od 1935?
043 - prawosławna parafia Św. Trójcy (I-43) Długa do 1915/1918
044 - prawosławna parafia Zaśnięcia MP (I-44) ul. Miodowa do 1915/1918?
045 - prawosławna parafia Św. Aleksandra (I-45) pl. Saski do 1915/1918?
046 - prawosławna parafia przy Szpitalu Miejskim (I-46) do 1915/1918?
047 - prawosławna parafia przy Szpitalu Dzieciątka Jezus (I-47) do 1915/1918?
048 - prawosławna parafia przy Korpusie Kadetów (I-48) do 1916/1918?

050 - prawosławny Warszawsko-Chełmski Konsystorz Prawosławny (I-50)

053 - prawosławna cerkiew przy Czerwonym Krzyżu (I-53) do 1915/1918
054 - prawosławna cerkiew przt Przytułku (I-54) do 1915/1918
055 - Konsystorz Krakowski (I-55) (1941?)
056 - prawosławna ukraińska parafia przy ul. Kopernika (I-56)

063 - prawosławna cerkiew 47 Dragoński Pułk Tatarski (I-63) do 1915?
064 - prawosławna cerkiew 15 Ułański Pułk Tatarski (I-64) do 1915?

066 - prawosławna cerkiew 3 Uralski Pułk Kozacki (I-66) do 1915?
067 - prawosławna cerkiew Pierejesławski Pułk Dragonów (I-67) do 1915?

069 - prawosławna cerkiew 8 Brygada Artylerii (I-69) do 1915?

101 - rzymskokatolicka parafia Św. Marii Magdaleny (Wawrzyszew) (II-101) od 1923?
102 - rzymskokatolicka parafia MB Królowej Polski Warszawa-Marymont (II-102)
103 - rzymskokatolicka parafia Św. Józefata (II-103) od 1922
104 - rzymskokatolicka parafia Św. Jerzego (II-104) (Cytadela) od 1926
105 - rzymskokatolicka parafia Św. Stanisława Kostki (II-105) (Cytadela) od 1927
106 - rzymskokatolicka parafia Św. Zygmunta (II-106) 1945
107 - prawosławna cerkiew 20 pułk Strzelców Kaniowskich (II-107) 1919-1920
108 - prawosławna cerkiew 21 pułk piechotu (II-108) 1919-1920
109 - prawosławna cerkiew na Cytadeli

111 - rzymskokatolicka parafia Św. Stanisława BiM (Wola) (III-111)
112 - rzymskokatolicka parafia Św. Wawrzeńca (Wola) (III-112) od 1925
113 - rzymskokatolicka parafia Św. Wojciecha (III-113)
114 - rzymskokatolicka parafia Św. Józefa (III-114) Deotymy
115 - prawosławna parafia Św. Jana (III-115)
116 - starokatolicka parafia Mariawitów (III-116) od 1912?

121 - rzymskokatolicka parafia Św. Jakuba (IV-121) Pl Narutowicza od 1918
122 - rzymskokatolicka parafia Św. Franciszka (IV-122) od 1937
123 - rzymskokatolicka parafia Św. Teresy (IV-123) Włochy od 1934

131 - rzymskokatolicka parafia Św. Michała Archanioła (V-131) (Mokotów)

141 - rzymskokatolicka parafia Św. Bonifacego (V-141)
142 - rzymskokatolicka parafia Św. Katarzyny (V-142) Służew
143 - rzymskokatolicka parafia Św. Elżbiety (V-143) Powsin
144 - rzymskokatolicka parafia Św. Anny (V-144) Wilanów

151 - rzymskokatolicka parafia Św. Floriana / (MB Loretańskiej?) (VII -151) Praga
152 - rzymskokatolicka parafia MB Loretańskiej (VII -152) Praga od 1937
153 - rzymskokatolicka parafia Serca Jezusa (VII -153) Praga od 1919?

155 - prawosławna parafia Marii Magdaleny (VII-155) Praga

157 - Polski Prawosławny Kościół Narodowy parafia Marii Magdaleny (VII-157) Praga od 1929?
158 - starokatolicka parafia Mariawitów (VII-158) Praga

162 - rzymskokatolicka parafia Św. Jadwigi (VII -162) Praga od 1921?

165 - Polski Prawosławny Kościół Narodowy parafia Św. Pasterza (VII-165) Henryków

171 - rzymskokatolicka parafia BOżego Ciała (VI-171) Kamionek
172 - rzymskokatolicka parafia Najczystszego Seca Maryi (VI-172) od 1925?
173 - rzymskokatolicka parafia MB Nieustającej Pomocy (VI-173) od 1935
174 - prawosławna parafia (VI-174) 1945 Saska Kępa
175 - prawosławna parafia Białoruska Parafia Prawosławna Ofiarowania NMP (VI-175) 1941?

181 - rzymskokatolicka parafia Wniebowstąpienia NMP (VI-181) ?

186 - niechrześcijańskie (mojżeszowe?) Wawerski Okręg Bożniczy od 1933
R - rzymskokatolicka parafia MB Zwycięskiej (VI-R) Rembertów

bez kodów: ew kody niepotwierdzone
mojżeszowe XVI Komisariat Mokotów
mojżeszowe XVII Komisariat Praga Południe?
mojżeszowe XIV Komisariat Bródno
mojżeszowe XV Komisariat Targówek

nazewnictwo USC wymaga jeszcze sprawdzenia
Pozdrawiam

Dzięki uprzejmości i za zgodą Pana Michała Kord, podaję oznaczenia parafii rzymskokatolickich w Warszawie (stan na rok 2006):

I - USC Warszawa Śródmieście

1 – Św. Aleksandra – Pl. Trzech Krzyży
2 – Św. Barbary – Emilii Plater
3 – M.B. Częstochowskiej – Łazienkowska 14
4 – Św. Trójcy - Solec
5 – Św. Teresy III Wojskowa
6 – Zbawiciela
7 – Św. Ducha – Polski Kościół Narodowy
8 – Mariawici - Szara
14 – Św. Antoniego - Senatorska
15 – Wszystkich Świętych – Pl. Grzybowski
16 – Przemienienia Pańskiego
17 – NMP Królowej Polski – Długa
18 – Narodzenia NMP – Al. Solidarności – Leszno
19 – Nawiedzenia NMP – Nowe Miasto
20 – Św. Krzyża – Krakowskie Przedmieście
21 – Św. Jana – Katedra – Świętojańska
22 – Św. Teresy od Dzieciątka Jezus – Tamka

II – USC Warszawa Żoliborz

101 – Marii Magdaleny – Wawrzyszew
102 – M.B. Królowej Polski – Bielany
103 – Św. Józefata – Powązkowska
104 – Św. Jerzego – Cytadela
105 – Stanisława Kostki – Felińskiego
106 – Św. Zygmunta – Pl. Konfederacji

III – USC Warszawa Wola

12 – Św. Andrzeja – kościół Karola Boromeusza – Chłodna
13 – Św. Augustyna – Nowolipki
111 – Św. Stanisława Biskupa – Bema
112 – Św. Wawrzyńca – Wolska
113 – Św. Wojciecha – Wolska
114 – Św. Józefa – Deotymy

IV – USC Warszawa Ochota

121 – Św. Jakuba – Pl. Narutowicza
122 – Św. Franciszka – Okęcie
123 – Św. Teresy – Włochy

V – USC Warszawa Mokotów

131 – Św. Michała – Puławska
141 – Św. Bonifacego – Chełmska
142 – Św. Katarzyny – Służew
143 – Św. Elżbiety – Powsin
144 – Św. Anny – Wilanów

VI – USC Warszawa Praga Południe

171 – Bożego Ciała – Kamionek
172 – Najczystszego Serca Maryi – Pl. Szembeka
173 – M.B. Nieustającej Pomocy – Saska Kępa, ul. Nobla
181 – Wniebowstąpienia NMP – Żerań
R – M.B. Zwycięskiej – Rembertów

VII – USC Warszawa Praga Północ

151 – Św. Floriana
152 – M.B. Loretańskiej – Ratuszowa
153 – Serca Jezusa – Otwocka
162 – Św. Jadwigi - Pelcowizna

Pozdrawiam
1.12.2011 17:06
KARWACCY z Mazowsza w genetece polskiej

MAZOWSZE

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

PÓŁNOCNE MAZOWSZE : Ziemia Płocka i Mławska

1820 LUBOWIDZ 7 km na NW od Żuromina

JAN KARWACKI i Jadwiga de Rządkowski z Bieśnicy rodzice 1845 Leopolda i 1848 Franciszki Karwackich
40 ur1845 7114 Leopold Karwacki 115 Lubowidz

19 ur1848 7345 Franciszka Karwacki 23 Lubowidz

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1830 SIERPC 25 km na NW od Drobina :

z niewiadomych rodziców rodzą się
1852 Leokadya i 1855 Stanisław Karwacki

11 ur1852 184 Leokadya Józefa Karwacka 41 Sierpc

55 ur1855 610 Stanisław Karwacki 8 Sierpc

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1850 DROBIN w połowie pomiędzy Żurominem a Zakroczymem:

z niewiadomych rodziców rodzą się:
1875 Marianna, 1882 Jakub, 1886 Marian Karwacki a w 1886 ślub Pauliny Karwackiej z Adamem Gorczyckim

16 ur1875 50 Marianna Karwacka 21 Drobin indeks

22 ur1882 806 Jakub Karwacki 56 Drobin z indeksu

43 ur1886 1326 Marian Karwacki 43 Drobin z indeksu

2 1886 10 Adam Gorczycki Paulina Karwacka Drobin ndeks

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1880 Szydłowo 5 km na S od Mławy odnotowane zgony Grzegorza 1901, Stanisława 1901 i Katarzyny 1903

16 Zg1901 1237 Grzegorz Karwacki 20 Szydłowo

1862 71ur Stanisław Karwacki Grzegorz kopciarz lat 40 Rozalia Karasek lat 36 niepismienni Szydłowo Sławogóra
1864 68ur Józef Michał Karwacki Grzegorz Rozalia Karasek? Szydłowo Sławogóra

42 Zg1901 1260 Stanisław Karwacki 43 Szydłowo

7 Zg1903 1332 Katarzyna Karwacka 6 Szydłowo

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

PŁOCK

1820 TOMASZ KARWACKI i Łucja Dołek biorą słub w Płocku w 1847 roku, prawdopodobnie w parafii Łucji
27 1847 49 Tomasz Karwacki Łucja Dołek Płock

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ZACHODNIE MAZOWSZE : Ziemia Zakroczymska

1750 KROCZEWO k. Złotopolic – 5 km na NNW od Zakroczymia
RODZINA * FRANCISZKA KARWACKIEGO 1) Rozalii i 2) Agnieszki

** 1785-1872 umiera 87 letnia MARIANNA KARWACKA (1785-1872)
** 1799 ich syn STANISŁAW KARWACKI ( w 1867 tez Stanisław umiera w Zakroczymiu); 1867 umiera STANISŁAW KARWACKI
gdyz wcześniej e 1861 roku jako wdowiec zeni się tutaj z wdowa Marianna Sliwińska
· **1806 ich córka MARIANNA KARWACKA
· ** ich synowa – żona Stanisława ? TEKLA KARWACKA ze Strubiny zmarła w wielu lat 70 w Zakroczymiu
· *** brak inforrmacji o wnukach (dzieciach Stanisława) może zmarły w 1869 roku WŁADYSŁAW KARWACKI
· **** 1854 prawdopodobny prawnuk LUDWIK STEFAN KARWACKI
· **** 1870 prawnuk lub praprawnuk KAZIMIERZ KARWACKI

57 ur1799 maj 15 1278 Stanisław Karwacki 0 Kroczewo Franciszka i Rozali

44 ur1806 marzec 23 1546 Marianna Karwacki 0 Kroczewo c. Franciszka i Agnieszki

41 ur1854 3617 Ludwik Stefan Karwacki 41 Kroczewo

36 ur1870 4890 Kazimierz Karwacki 52 Kroczewo

52 Zg1869 2898 Władysław Karwacki 10 Kroczewo

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1800 ZAKROCZYM „Ostrzykowizna” (wylot na Kroczewo i Płońsk) obok blizej miasta jest „Duchowizna”; 25 km na S od Płońska oraz 60 km na SSW od Przasnysza

1909 sl 75 Feliks lat 28 Karwacki wdowiec po Konstancji zmarlej w Ostrakowszczyznie Filip, Apolonia Jabłońska z Zakroczymia Stanisława panna Chmielewska Jan, Ewa Kokoszkiewicz Warszawa św. Aleksander http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... =180&y=366

W Zakroczymiu na Ostrzkowiżnie gniazduje kilka rodzin Karwackich
W 1848 umiera ZYGMUNT KARWACKI
1859 umiera TEODORA KARWACKA
1860 umiera FRANCISZKA KARWACKA
1867 umiera STANISŁAW KARWACKI gdyz wcześniej e 1861 roku jako wdowiec zeni się tutaj z wdowa Marianna Sliwińska
1872 umiera 87 letnia MARIANNA KARWACKA (1785-1872)
1881 umiera 70 letnia TEKLA KARWACKA

55 Zg1848 2900 Zygmunt Karwacki 185 Zakroczym

45 Zg1859 3747 Teodora Karwacki 29 Zakroczym

15 Zg 1860 3803 Franciszka Karwacki 43 Zakroczym

19 Zg1811-1881 7165 Tekla Karwacka 44 Zakroczym
ZAKROCZYM zmarła Wdowa Tekla Karwacka Strubiny lat 70 de domo ?

48 Zg1862 3897 Teofila Karwacki 50 Zakroczym

43 Zg1867 4233 Stanisław Karwacki 42 Zakroczym

34 1785 - Zg1872 4562 Marianna Karwacki 44 Zakroczym lat 87

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Geneteka 4 stycz 2020

Rodzina 1830 Filipa Karwackiego i Franciszki Figóry z Zakroczymia
1861-1922 zg 174 Julianna lat 61 Karwacka panna służaca u sędziów córka Filip z Zakroczymia Franciszka Figóra Łódź św. Krzyż

1909 sl 75 Feliks lat 28 Karwacki wdowiec po Konstancji zmarlej w Ostrakowszczyznie Filip, Apolonia Jabłońska z Zakroczymia Stanisława panna Chmielewska Jan, Ewa Kokoszkiewicz Warszawa św. Aleksander http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... =180&y=366

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

W Zakroczymiu rodzą się już dzieci: z rodziców nie wiadomych czyzby 1842 FILIPA i 1842 APOLONII z Jabłońskich KARWACKICH:

1860 JULIANNA KARWACKA
1863 AGNIESZKA KARWACKA
1870 MIKOŁAJ JAN KARWACKI
1872 ALEKSANDER KARWACKI

33 ur1860 4770 Julianna Karwacki 42 Zakroczym

4 ur1863 4993 Agnieszka Karwacki 15 Zakroczym

49 ur1870 5657 Mikołaj Jan Karwacki 72 Zakroczym

6 ur1872 5817 Aleksander Karwacki 17 Zakroczym

24 slub1861 1 Stanisław WDOWIEC Karwacki Marianna WDOWA Śliwiński Zakroczym

Ale są też tutaj zdefiniowane rodziny Karwackich na Ostrzykowiznie

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1870 RODZINA 1842 FILIPA KARWACKIEGO i 1842 Apolonii z Jabłońskich

1860 JULIANNA KARWACKA ?
1863 AGNIESZKA KARWACKA ?
1870 MIKOŁAJ JAN KARWACKI ?
1872 ALEKSANDER KARWACKI ?
niewatpliwie ich dziecmi są
1875 FRANCISZEK KARWACKI maz Teofili z Jabłońskich
1878-79 MARIANNA KARWACKA
1880 FELIKS KARWACKI

15 Ur1878 8880 Marianna Karwacka 26 Zakroczym
ZAKROCZYM FILIP KARWACKI rolnik lat 36 i Apolonia Jabłońska lat 36, MARIANNA chrzestni
14 Zg1879 6954 Marianna Karwacka 30 Zakroczym Ostrzykowizna
ZAKROCZYM maiła 1 rok córka FILIPA i APOLONII KARWACKICH
15 ur1880 9132 Feliks Karwacki 60 Zakroczym
W Zakroczymiu Karwacki Filip rolnik ... chłopiec z niego i Apooloni z Jabłońskich lat 3x

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1886 RODZINA 1875 FRANCISZKA KARWACKIEGO i Teofili z Jabłonskich

9 1896 20 Franciszek Karwacki Teofila Jabłońska Zakroczym
22 listopad 1896 FRANCISZEK KARWACKI lat 21 syn niezyjacego już Filipa Karwackiego i Apolonii z Jabłonskich zeni się z Teofila Jabłonska, c, Jana i Małgorzaty z Rosochów Jabłońskich

Wnuki Filipa i Apoloni z Jabłonskich Karwackich
Dzieci Franciszka i Teofilli z Jabłońskich Karwackich
1897 NATALIA KARWACKA
1899-1904 HENRYK KARWACKI
1900-1904 PAWEŁ KARWACKI
1902 HENRYK KARWACKI
1904-1904 LEOKADIA KARWACKA
1905 KAZIMIERA KARWACKA
1907 JÓZEF KARWACKI

17 ur1897 7258 Natalia Karwacka 89 Zakroczym
ZAKROCZYM FRANCISZEK KARWACKI rolnik i Teofila z Jabłonskich .... NATALIA

17 Zg1899-1904 7223 Henryk Karwacki 100 Zakroczym Ostrzykowizna
ZAKROCZYM syn FRANCISZKA KARWACKIEGO i teofili z Jabłonskiich. Miał 5 lat; swiadek Kotowski Paweł
51 ur1900 7586 Paweł Karwacki 3 Zakroczym
ZAKROCZYM FRANCISZEK KARWACKI rolnik lat 24 zgłasza Pawła 1900 z niego i Teofili z Jabłońskich lat 28 chrzestni Józefa Sikorska i Józef Sikorski
21 Ur1902 7914 Henryk Karwacki 8 Zakroczym
Zakroczym 19 janvara 1902 roku stawil się FRANCISZEK KARWACKI lat 36 w towarzystwie Władysława Muchowskiego lat 37 oraz Sikorskiego Aleksija lat 36. okazał chłopca zrodzonego z niego i jego zony Teofili z Jabłonskich lat 24; chrzestni Katarzyna Jabłonska i Wladysław Muchowski
9 ur1905 8394 Kazimiera Karwacka 11 Zakroczym Ostrzykowizna
ZAKROCZYM FRANCISZEK KARWACKI lat 29 i Teofila z jabłonskich, nadano jej imie Kazimiera; chrzestni :Jan Jaworski i anna Bartkowska; Kazimiera zmarła 26 grudzien 1983;
10 ur1904 8238 Leokadia Karwacka 6 Zakroczym Ostrzykowizna
ZAKROCZYM Franciszek Karwacki lat 28 i Teofila z Jabłonskich nadano imie Leokadia chrzestni LUKASZ KARWACKi i MUCHOWSKA ZOFIA
37 Zg1900-1904 7221 Paweł Karwacki 98 Zakroczym Ostrykowizna
ZAKROCZYM Franciszek Karwacki lat 29 ojciec zmarłego PAWŁA lat 4 z niego i TEOFILI z Jabłonskich Karwackiej
9 Zg 1904-1904 7124 Leokadia Karwacka 11 Zakroczym
ZAKROCZYM FRANCISZEK KARWACKI lat 28 ojciec zmarłej Leokadii 1 miesiac i Teofili Jabłonskiej
30 ur1907 8731 Józef Karwacki 44 Zakroczym
W Zakroczymiu 1 kwietnia 1907 stawil się FRANCISZEK KARWACKI pobieniszczik lat 30 w towarzystwie Leonarda Majewkiego lat 27 oraz Feliksa Karwackiego lat 28 i pokazał nam chłopca urodzonego z niego i jego zony TEOFILI z Jabłońskich; nadano mu imie JÓZEF chrzestni LUCJAN KARWACKI i FLORENTYNA KARWACKA

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1900 RODZINA 1872 ALEKSANDRA KARWACKIEGO i Zofii Balcerzak

3 1900 34 Aleksander Karwacki Zofia Balcerzak Zakroczym
5 XI 1900 ALEKASANDER KARWACKI ; brat Franciszka lat 24; w wieku 28 lat syn niezyjaćego już Filipa karwackiego i Apolonii z Jabłońskich i Zofia Balcerzak z Zakroczymia 1900/34

Wnuki Filipa i Apoloni z Jabłonskich Karwackich
Dzieci Aleksandra i Zofii Bbalcerzak ( zmarła w 1905 roku)Karwackich
1902 JANINA KARWACKA
1903-1903 WACŁAW KARWACKI
1905-1905 LUCYNA KARWACKA

6 ur1902 7999 Janina Karwacka 90 Zakroczym
ZAKROCZYM ALEKSANDER KARWACKI 35 lat i Zofia z Balcerzaków lat 21
61 ur1903 8167 Wacław Karwacki 93 Zakroczym
ZAKROCZYM ALEKSANDER KARWACKI pobieniszczik lat 30 w towarzystwie Nowaka Adama i Bartkowskiego Feliksa okazał chłopca urodzonego z niego i jego zony ZOFII z Balcerzaków lat 23, nadano mu imie Wacław chrzestni Kotowski Pawel i Tryndal Feliks
50 Zg1903-1903 7061 Wacław Karwacki 53 Zakroczym Ostrzykowizna
ZAKROCZYM Aleksander Karwacki podienszczyk lat 31 ojciec zmarłego 2 tygodniowego Wacaława, matka Zofia Balcerzak
10 Zg1905-1905 7285 Lucyna Karwacka 18 Zakroczym
ZAKROCZYM ALEKSANDER KARWACKI rolnik 33 lata ojciec zmarłej 2 mies Lucyny, z matki Zofii Balcerzak
12 Ur1905 8384 Lucyna Karwacka 1 Zakroczym
ZAKROCZYM Aleksander Karwacki rolnik lat 34 i Zofia z Balcerzaków lat 23;
20 Zg1880 - 1905 7272 Zofia Karwacka 8 Zakroczym
ZAKROCZYM miała 25 lat zona Aleksandra Karwackiego rolnika

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1906 RODZINA 1880 FELIKSA KARWACKIEGO i Konstancji z Mikołajewskich

7 1906 14 Feliks Karwacki Konstancja Mikołajewska Zakroczym
15 sierpień 1906 FELIKS KARWACKI lat 26 z Zakroczymia syn nieżyjaćego już Filipa i Apolonii z Jabłonskich zeni się z Konstancją Mikołajewska akt 1906/14

Wnuki Filipa i Apoloni z Jabłonskich Karwackich
Dzieci Feliksa i Konstancji z Mikołajewskich Karwackich
1907 STANISŁAWA KARWACKA

20 Ur1907 8766 Stanisława Karwacka 77 Zakroczym
ZAKRICZYM Feliks Karwacki lat 27 i KONSTANCJA z Mikołajewskich lat 22 rodzice Stanisława , chrzestna Helena Mikołajewska

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1850 NOWY DWÓR
1860 ? JÓZEF KARWACKI i FRANCISZKA GRZEWACKA
Dzieci Józefa Karwackiego i Franciszki Grzewackiej
1885 MICHALINA KARWACKA
1889-1889 STANISŁAW KARWACKI

48 ur1885 8908 Michalina Karwacki 143 Nowy Dwór Maz. Józef i franciszka Grzewacka

41 Zg1889-1889 6032 Stanisław 4dni Karwacki 31 Nowy Dwór Maz.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1800 POMIECHOWO 12, 5 km na E od Kroczewa i 2 km na N od Nowego Dworu Mazowieckiego

xxxxxxxxxx

RODZICE BARTLOMIEJA JÓZEFA KAZIMIERZA ANASTAZEGO KARWACKICH

Mamy tutaj odnotowane zgony i urodziny

? BARTŁOMIEJ KARWACKI zgon w 1827
1831 KAZIMIERZA 1 KARWACKI zgon 1834
1843 ANASTAZY KARWACKI
? KATARZYNA KARWACKA zgon 1862
? FELIKS KARWACKI zgon 1865
? MARIANNA KARWACKA zgon 1873
? KAZIMIERZ 2 KARWACKI zgon 1877

9 Zg1827 272 Bartłomiej Karwacki 80 Pomiechowo

37 ur1831 820 Kazimierz Karwacki 18 Pomiechowo

31 Zg1834 1342 Kazimierz Karwacki 105 Pomiechowo

8 ur1843 2597 Anastazy Karwacki 35 Pomiechowo

13 Zg 1865 3920 Feliks Karwacki 1 Pomiechowo

29 Zg1872 4491 Katarzyna Karwacki 25 Pomiechowo

36 Zg1873 4607 Marianna Karwacki 35 Pomiechowo

30 Zg1877 4976 Kazimierz Karwacki 37 Pomiechowo

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RODZINA JÓZEF i Katarzyny z Łabedów KARWACKICH z Pomiechowa
1820-1863 ? JÓZEF KARWACKI i Katarzyna z Łabędów(zm. 1862) pobrali się w 1849 roku w Pomiechowie
14 1849 20 Józef Karwacki Katarzyna Łabęda Pomiechowo
? KATARZYNA KARWACKA zgon 1862

Dzieci Józefa i Katarzyny z Łłabędów
1854 FRANCISZKA KARWACKA
1863 SCHOLASTYKA KARWACKA

18 ur1854 4066 Franciszka Karwacki 32 Pomiechowo

25 Zg 1863 3815 Józef Karwacki 15 Pomiechowo

54 ur1863 5272 Scholastyka Karwacki 20 Pomiechowo

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1840 – 1907 TEOFIL KARWACKI i Rozalia (zm 1910) z Szafrańskich pobrali się w 1865 roku
25 1865 5 Teofil Karwacki Rozalia Szafrański Pomiechowo
Dzieci TEOFILA KARWACKIEGO i Rozali z Szafrańskich
1866 WŁADYSŁAW KARWACKI
1870 MARIANNA KARWACKA
1873 JÓZEFA KARWACKA
1875 JÓZEF KARWACKI
1875 ANTONINA KARWACKA
1878 ANNA KARWACKA zm 1899 ?

62 ur1866 5792 Władysław Karwacki 108 Pomiechowo

45 ur1870 6243 Marianna Karwacki 29 Pomiechowo

32 ur1873 6623 Józefa Karwacki 20 Pomiechowo

28 ur1875 7047 Józef Karwacki 144 Pomiechowo

12 ur1875 6969 Antonina Karwacki 69 Pomiechowo

10 Ur1878 7494 Anna Karwacki 94 Pomiechowo

1860 WŁADYSŁAW KARWACKI i Franciszka z Marzęckich slub zawarli 1885
28 1885 49 Władysław Karwacki Franciszka Marzęcki Pomiechowo

1870 JÓZEFA KARWACKA-Sawicka wyszła za Sawickiego w 1891
33 1891 13 Jan Sawicki Józefa Karwacki Pomiechowo

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dzieci urodzone w Pomiechowie ale nie wiadomo z jakich rodziców:
1886-1886 ALEKSANDER KARWACKI
1887 JANINA KARWACKA
1904 KAZIMIERZ KARWACKI
1904 martwe Karwacki
1905 ANASTAZY KARWACKI
1906 HENRYK KARWACKI
7 ur1886 9209 Aleksander Karwacki 187 Pomiechowo

6 Zg1886 6163 Aleksander Karwacki 69 Pomiechowo

26 ur1887 9464 Janina Karwacki 180 Pomiechowo

38 ur1904 13800 Kazimierz Karwacki 171 Pomiechowo

46 ur1904 13638 Martwe Karwacki 10 Pomiechowo

9 ur1905 14159 Anastazy Karwacki 0 Pomiechowo akt spisany w 1923 roku

20 ur1906 14295 Henryk Karwacki 137 Pomiechowo

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RODZINA JÓZEFA I FILOMENY KARWACKICH

Dzieci Józefa Karwackiego (am 1829) i Filomeny Karwackich
1908 ADELA KARWACKA
1909-1909 ALBIN KARWACKI
1910 SABINA KARWACKA

23 Zg1929 12429 Józef Karwacki 57 Pomiechowo
3 ur1908 14747 Adela Karwacki 82 Pomiechowo JÓZEF i FILOMENA KARWACCY

5 ur1909 14998 Albin Karwacki 168 Pomiechowo JÓZEF i FILOMENA KARWACCY
5 Zg1909 9430 Albin Karwacki 157 Pomiechowo

53 ur1910 15274 Sabina Karwacki 196 Pomiechowo JÓZEF I FILOMENA

ZGONY W POMIECHOWIE
ANNA KARWACKA 1899
TEOFIL 1907
ROZALIA 1910
TEOFIL 1914
JAN 1926

7 Zg1899 7850 Anna Karwacki 46 Pomiechowo

47 Zg1907 9079 Teofil Karwacki 92 Pomiechowo

39 Zg1910 9457 Rozalia Karwacki 3 Pomiechowo

46 Zg1914 10103 Teofil Karwacki 89 Pomiechowo

22 Zg 1926 12091 Jan Karwacki 92 Pomiechowo

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1870 NASIELSK 13 km na NE od Pomiechowa

odnotowane narodziny z niewiadomych rodziców
1878 ROZALIA KARWACKA
1885 ANTONI KARWACKI

52 ur1878 3993 Rozalia Karwacki 180 Nasielsk

11 ur1885 6196 Antoni Karwacki 15 Nasielsk

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1770 BABICE Piotrówek Mały ; 12 km na W od Warszawy

odnotowane zgon Babice 1819/59
1775-1819 SZYMON KARWACKI lat 44

w Piotrkowie Małym w domu nr 2 zmarła stróż na służbie
we dworze Strzykuty 1 km na N od Piastowa

44 1777 - Zg1819 3706 Szymon lat 42 Karwacki 59 Babice

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

WSCHODNIE MAZOWSZE : Ziemia CIECHANOWSKA i MAKOWSKA

1800 KRZYNOWŁOGA MAŁA 12 km na N od Przasnysza

* JÓZEF KARWACKI i Marianna Talak
* 1828-1898 MARIANNA KARWACKA
13 1828 - Zg1898 3263 Marianna lat 70 Karwacka 17 Krzynowłoga Mała

* 1831-1894 KATARZYNA KARWACKA
8 1831- Zg1894 2689 Katarzyna 63 lata Karwacka 29 Krzynowłoga Mała

**MATEUSZ KARWACKI – wdowiec żeni sie w 1891 z Marianna Chemielińska
Syn Józefa Karwackiego i Marianny Talak oraz córka Jan i Leonora Borkowska
20 sl1891 7 Mateusz WDOWIEC Karwacki Marianna Chmielińska Krzynowłoga Mała

12 1860- Zg1896 2991 Marianna lat 36 Karwacka 31 Krzynowłoga Mała

*** dziecko Karwackie
3 1893-Zg1893 2537 Karwacki martwe 20 Krzynowłoga Mała

* JAN KARWACKI I Katarzyna Kalinowska
** PIOTR KARWACKI i Władysława Jabłońska slub 1894
Syn Jana Karwackiego I Katarzyny Kalinowskiej i córka Antoniego i wiktorii Bryl
23 sl1894 35 Piotr Karwacki Władysława Jabłońska Krzynowłoga Mała
*** dziecko
2 1894-Zg 1894 2740 martwe Karwacka 82 Krzynowłoga Mała
*** 1896-1896 HELENA KARWACKA
5 1896Zg1896 2986 Helena 2 mies Karwacka 26 Krzynowłoga Mała Romany Górskie
*** 1910-1910 HELENA KARWACKA
Córka PIOTRA i Władysławy z Jabłonskich
4 1910-Zg1910 8123 Helena 10 mies Karwacka 63 Krzynowłoga Mała

** FRANCISZKA KARWACKA – Jagaciakowa od 1910
Corka JANA I KATARZYNY Kalinowskiej
4 sl1910 24 Stanisław syn Józefa i Petroneli Sucheńskiej Jagaciak vel Córka Jana i Katarzyny KalinowskiejFranciszka Karwacka Krzynowłoga Mała
5 sl1910 24 Stanisław syn Jzóefa i petroneli Suchenskiej Jagaczewski Franciszka Karwacka Krzynowłoga Mała

* JAN KARWACKI I Konstancja Jedrzejewska
** FRANCISZEK KARWACKI i Róża Zawadzka slub 1910
Syn JANA KARWACKIEGO i Konstancji Jedrzejewskiej i corka Jacka I Antoniny Pierzchalskiej
8 sl1910 21 Franciszek Karwacki Róża Zawadzka Krzynowłoga Mała

* JAN KARWACKI I Marianna Jankowska
** STANISŁAWA KARWACKA – Walkiewiczowa od 1915 roku

Cóeka JANA KARWACKIEGO i Marianny Jankowskiej
8 sl1915 4 FranciszekSyn Edwarda i Pelagii Piase Walkiewicz Stanisława c, JANA i Marianny Jankowskiej Karwacka Krzynowłoga Mała

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1880 KRASNE 10 km na S od Karwacza

KARWACKI zeni sie w Karwaczu w 1888 roku ze Stanisławą Grzeszczak

2 sl1888 1014 Aleksander Karwacki Stanisława Grzeszczak Krasne

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1800 PŁONIAWY 13 km na SE od Przasnysza

ANNA 1 voto Szafran 2 voto Karwacka od 1843

3 Zg 1843 1426 Anna 2 voto Karwacka 1 voto Szafran 65 Płoniawy
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1850 KOZICZYNEK 11 km na N od Ciechanowa i 15 km na SW od Przasnysza

odnotowane śłuby
JÓZEF KARWACKI zeni się w 1849 z Marianna Cichocką
15 sl1849 1849/ Józef Karwacki Marianna Cichocki Koziczynek nr
TEOFILA KARWACKA wychodzi w 1860 za Sadowskiego Franciszka
31 sl1860 106 Franciszek Sadowski Teofila Karwacki Koziczynek Nr

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1870 GRUDUSK 20 km na W od Przasnysza

MATEUSZ KARWACKI zeni sie w 1870 z balbina Farynowska w Grudusku
19 sl1870 10 Mateusz Karwacki Balbina Farynowski Grudusk NIEMYJE

**MATEUSZ KARWACKI – wdowiec żeni sie w 1891 z Marianna Chemielińska
Syn Józefa Karwackiego i Marianny Talak oraz córka Jan i Leonora Borkowska
20 sl1891 7 Mateusz WDOWIEC Karwacki Marianna Chmielińska Krzynowłoga Mała

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1700 Dzierzenin k. Serocka 17 km na S od Pułtuska

? .... 1786 umiera BENEDYKT KARWACKI
1750 TERESA KARWACKA w 1775 wychodzi za Jakuba Zachewicza
10 Sl1775 11 Jakub Zachewicz Teresa Karwacka Dzierżenin indeks

10 Zg 1786 1462 Benedykt Karwacki 111 Dzierżenin indeks

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1730 CIECHANÓW 24 na SW od Przasnysza w kierunku na Płońsk

RODZINA 1730 JÓZEFA KARWACKIEGO i Rozali (zm 1804) Koskowskiej slub zawarli w 1761 roku
13 Sl 1761 54 Jozef Karwacki Rozalia Koskowski Ciechanów

38 Zg1804 6427 Rozalia z Koskowskich Karwacki 254 Ciechanów

1780 KRZYSZTOF KARWACKI i Katarzyna Z Kowalskich (konwertyta)
1803 syn JAKUB KARWACKI
23 ur1807 X 6 1869 Jakub Karwacki 0 Ciechanów (łacina) Rutki Borzymy KRZYSZTOF i Katarzyna z Kowalskich konwertyta

Matka DOROTA KARWACKA i ???
1814 córka ANTONINA
1 Ur1814 VI 17 3135 Antonina Karwacka 0 Ciechanów (łacina)

1780... KRZYSZTOF KARWACKI slub 1823 z Teklą Chodakowską
18 Sl 10 luty 1823 311 Krzysztof Karwacki Tekla Chodkowska Ciechanów (łacina) MIESZKI Wielkie

? IGNACY (ojciec) KARWACKI umiera 1849
10 zg1849 38 Ignacy Karwacki Ciechanów
????????
? IGNACY (syn) KARWACKI zeni sie w 1852 roku z Katarzyna Wyszynską
11 Sl 1852 1 Ignacy Karwacki Katarzyna Wyszyński ? Ciechanów

18 Zg 1891 2845 Ignacy Karwacki 21 Ciechanów

CZYJE TO DZIECI ????

35 Zg1879 886 Marianna Karwacki 182 Ciechanów

54 Zg1878 672 Zofia Karwacki 159 Ciechanów

1 Zg1892 3134 martwe Karwacki 155 Ciechanów
2 Zg1891 2846 martwe Karwacki 183 Ciechanów

? MARIANNA KARWACJA Salamon od 1851 roku
32 Sl1851 6 Jakub Salamon Maryanna Karwacki Ciechanów

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1850 PAŁUKI 9 km na E od Ciechanowa

1840 ? JÓŻEFA KARWACKA od 1863 zona Antoniego Meledyna
1850 ? TOMASZ KARWACKI slub z Józefą Zabłońska w 1874 (1820 TOMASZ KARWACKI i Łucja Dołek biorą słub w Płocku w 1847 roku, prawdopodobnie w parafii Łucji)
1850 ? PAWEŁ KARWACKI slub z Konstancją Wesołowska w 1875 roku

30 Sl1863 1596 Antoni Meledyna Józefa Karwacki Pałuki

26 Sl 1874 24 Tomasz Karwacki Józefa Zabłoński Pałuki

22 Sl 1875 29 Paweł Karwacki Konstancja Wesołowski Pałuki

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1830 MAKÓW Mazowiecki 34 km na E od Ciechanowa w połowie pomiedzy Przasnyszem a Pułtuskiem

Rodzice ????

2 ur1850 1766 Antonina Karwacka 93 Maków Mazowiecki

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1760 Brok k Ostrowii Mazowieckiej

Rodzina ???

33 Zg1814 484 Magdalena Karwacki 58 Brok

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1800 ZIELONA CIECHANOWSKA 18,7 na S od Ciechanowa bliżej Płońska

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1820 ? IGNACY KARWACKI bierze slub z Bogumiła Kulapanowską w 1853 roku
12 1853 5 Ignacy Karwacki Bogumiła Kulpanowska Zielona Ciechanowska

1810 ? DIONIZY KARWACKI zeni się w 1858 roku z WIKTORIĄ 1 voto Milewska
6 1858 11 Dionizy Karwacki Wiktoria Q voto Milewska Zielona Ciechanowska

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Rodzina * ANTONI KARWACKI zm. 1850 1) Antonina 2) Marianna z Podgrudnych
**1830 ?ANTONINA KARWACKA od 1858 zona Stanisława Banacha
1 1858 10 Stanisław Banach Antonina Karwacka Zielona Ciechanowska

· **1830 JÓZEF KARWACKI zmarł 1867
· **od 1850 żona Marianna z Ciechowskich
***1851 PAULINA KARWACKA
18 Ur1851 7619 Paulina Karwacka córka Józefa Karwackiego i Marianny z Ciechowskich 52 Zielona Ciechanowska
· **od 1856 zona Tekla de Tabaka 1 voto Stefaniak
· ** 1846 PAWEŁ KARWACKI
· **1849 MARCJANNA KARWACKA

Czyje dzieci ????
· 1854 FRANCISZKA KARWACKA
· 1859-1859 x KARWACKI
· 1859 FRANCISZEK KARWACKI
· 1860 ADAM KARWACKI
· 1861 KATARZYNA KARWACKA
· 1874 STANISŁAWA KARWACKA

29 ur1830 6145 Józef Karwacki 52 Zielona Ciechanowska Slasy Zalne

16 1856 6 Józef Karwacki Tekla De Tabaka Zielona Ciechanowska
17 1856 6 Józef Karwacki Tekla Primo Stefaniak Zielona Ciechanowska

50 1846 7110 Paweł Karwacki 6 Zielona Ciechanowska Pęczki Pęczki Antoni i Antonina

13 ur1849 7354 Marcjanna Karwacka 2 Zielona Ciechanowska Peczki; Antoni i Marianna z Podgrudnych

17 ur1854 162 Franciszka Karwacki 67 Zielona Ciechanowska

13 ur1859 539 Bez imienia Karwacki 54 Zielona Ciechanowska

16 ur1859 508 Franciszek Karwacki 23 Zielona Ciechanowska

2 ur1860 642 Adam Karwacki 59 Zielona Ciechanowska

35 ur1861 740 Katarzyna Karwacki 69 Zielona Ciechanowska

59 ur1874 1710 Stanisława Karwacki 73 Zielona Ciechanowska

Zgony w Zielonej ciechanowskiej:
ANTONI KARWACKI 1850
JAKUB KARWACKI 1850
PAULINA KARWACKA 1853
MARIANNA KARWACKA 1855
X KARWACKA 1859
JÓZEF KARWACKI 1867

8 Zg1850 2158 Antoni Karwacki 26 Zielona Ciechanowska indeks

19 Zg1850 2152 Jakub Karwacki 21 Zielona Ciechanowska indeks

17 Zg1853 2360 Paulina Karwacka 15 Zielona Ciechanowska

16 Zg1855 2616 Marianna Karwacka 116 Zielona Ciechanowska

1 Zg1859 2853 Karwacka 30 Zielona Ciechanowska

26 Zg 1867 3236 Józef Karwacki 39 Zielona Ciechanowska indeks

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1870 ŻMIJEWO k. Zielonej ciechanowskiej ?

Niewiadomych rodziców JAN KARWACKI 1876-1876

25 ur1876 89 Jan Karwacki 29 Żmijewo

20 Zg 1876 50 Jan Karwacki 15 Żmijewo

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1800 SZWELICE pomiędzy Makowem a Gzami-Ołdakami

W Szwelicach makowskich z niewiadomych rodziców rodza się:
1826 LEON KARWACKI
1828 JÓZEF KARWACKI
1828 MARANNA KARWACKA

47 ur1828 1775 Maryanna Karwacki 23 Szwelice

27 Ur1828 1774 Józef Karwacki 23 Szwelice

39 Ur1826 1762 Leon Karwacki 29 Szwelice
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1830 ZAMBSKI i Obryte w połowie pomiedzy Makowem a Pułtuskiem

W Ząmbskach mamy trzy słuby Karwackich:
1855 ALEKSANDER KARWACKI i Matylda Suchta w Zambskim
1866 WŁADYSŁAW KARWACKI i Eugenia Roman w Obrytem
1869 FRANCISZKI KARWACKIEJ z Ignacym Wiewiórą w Orytem

4 1855 12 Aleksander Karwacki Matylda Suchta Zambski skorowidz

29 1866 9 Władysław Karwacki Eugenia Roman Obryte wg skorowidz

9 1869 6 Ignacy Wiewióra Franciszka Karwacka Obryte skorowidz

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1860 GZY koło Ołdaków pomiędzy Pułtuskiem a Nasielskiem

z niewiadomych rodziców
1876 ROZALIA KARWACKA

19 ur1876 2518 Rozalia Karwacka 43 Gzy ndeks
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1800 Szyszki 8 km na W od Gzy i Ołdaki

Sluby w Szyszkach
w 1821/ 1790 MIKOŁAJ KARWACKI zeni się z Joanna Cha bczak z Szyszek w 1881 roku
.....................................................
w 1881 / 1860 JÓZEFA ZOFIA KARWACKA przynajmniej wnuczka Mikołaja wychodzi w 1881 roku z Jżóefa Jezierskiego

21 1821 5 Mikołaj Karwacki Joanna Chabczak Szyszki

6 1881 22 Józef Jezierski Józefa Zofia Karwacka Szyszki

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1800 KLUKOWo k Swiercza Gzy Pułtusk

w 1845 umiera ADAM KARWACKI w Klukowie
4 Zg1845 1070 Adam Karwacki 77 Klukowo

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

KLUKOWO pomiędzy Gzami a Nasielskiem

Z niewiadomych rodziców rodzi się
1846 STANISŁAW KARWACKI w Klukowie
56 ur1846 5761 Stanisław Karwacki 75 Klukowo wg skorowidza

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1850 SOŃSK 12 km na S od Ciechanowa i 17 km na W od Gzy
Z niewiadomych rodziców w sońsku rodzi się
1879 HELENA KARWACKA
4 ur1879 5662 HELENA KARWACKA 115 SOŃSK

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1820 WINNICA w połowie pomiędzy Pułtuskiem a Nasielskiem

w Winnicy z niewiadomych rodziców rodzi się
1857 TEKLA KARWACKA
1858-1859 JAN KARWACKI
a w 1858 umiera TOMASZ KARWACKI może to ojciec TEKLI i JANA ?
A w 1870 bierze ślub
JÓZEFA KARWACKA za Pawła Guławskiego

49 Zg1858 4443 Tomasz Karwacki 85 Winnica indeks

21 Zg 1859 4527 Jan Karwacki 56 Winnica indeks
24 Ur1858 4877 Jan Karwacki 186 Winnica

60 ur1857 4691 Tekla Karwacki 170 Winnica

1 1870 8 Paweł Guławski Józefa Karwacki Winnica

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

POŁUDNIOWE MAZOWSZE : Ziemia Warszawska

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1840 GROCHÓW Warszawa

Odniorowany w 1868 roku slub
1840 ANTONIEGO KARWACKIEGO i Teofili Izydorczyk

5 1868 9 Antoni Karwacki Teofila Izydorczyk Grochów

1840 ur ANTONI KARWACKI żeni się w 1868 z Teofila Izydorczyk na Grochowie
syn Antoniego Karwackiego i Teofili Karwackiej
1889 ur ALEKSANDER KARWACKI Warszawa par. Wsz, Św
1890 ur ANTONI KARWACKI ożenił się w 1922 z Genowefą Dabrowska w par. Wsz. Sw.

ALEKSANDER KARWACKI, ojciec Marii Michałowej Czapczyńskiej w Warszawie, kupił w latach ...

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tarchomin północne dzielnice Warszawy Dabrówka Szlachecka
Syn MICHAŁA KARWACKIEGO i Marianny
1860-1940 Konstanty Karwacki Mąż ALEKSANDRY z Galickich
32 1860-Zg1940 12149 Konstanty Karwacki 90 Tarchomin Dabrówka Szlachecka
Lat 80

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1900 ZERZEŃ / ANIN obecnie Warszawa Wawer kier na SE otwocki

* HENRYK KARWACKI i LEOKADIA STRZEMBOSZ rodzice Witolda, Natali Lucyny oraz Józefy Kamili
Generacja 1850-80
1850 ? HENRYK KARWACKI i Leokadia ze Strzemboszów z Rudy Malenieckiej pow. KONSKIE

** 1859-1923 WITOLD REMIGIUSZ KARWACKI maz Wandy felicji Biernalskiej
*** 1897-1912 JADWIGA MAŁGORZATA KARWACKA
51 Zg1923 7817 Witold Remigiusz Karwacki 42 Zerzeń /ANIN
Syn Henryka Antoniego Karwackiego i Leokadii Strzembosz lat 54
6 1897 - Zg1912 6132 Jadwiga Małgorzata lat 14,5 Karwacka 28 Zerzeń
Rodzice : Remigiusz Tadeusz Witold Karwacki i Wanda felicja Biernalska

** 1871 NATALIA LUCYNA KARWACKA Hartman
córka Henryka i Leokadii Strzembosz Optułowicz; lat 27 ZYRARDOW Natalia Lucyna Karwacka

3 1898 37 Roman RudolfMatka Elzbieta Damow Hartman Natalia Lucyna Karwacka Żyrardów
ZYRARDOW Natalia Lucyna Karwacka córka Henryka i Leokadi Strzembosz; lat 27, Rudolf syn Rudolfa i Elzbietry Damow

** 1879 Józefa Kamila c. Henryka i Leokadii ze Strzemboszów Karwacka lat 36
28 1915 153 Ludwik Franciszek Tryburcy Józefa Kamila c. Henryka i Leokadii ze StrzemboszówKarwacka W-wa św. Aleksander
Józefa Kamila c. Henryka i Leokadii ze Strzemboszów Karwacka lat 36 urodzona w mci RUDA Maleniecka 15 km na SW od Konskich; powiat Konski; Parafia Szydłowiec
1860 HENRYK KARWACKI i Leokadia Strzembosz rodzice Józefy Kamili
(imię Henryk występuje w Posmiechowie w 1904 r)1885 ur.. ślub 191X JÓZEFA KAMILA KARWACKA Tryburcy (c. HENRYKA i LEOKADII STRZEMBOSZ) wyszła u sw. Aleksandra za Ludwika Franciszka Tryburcy (syn Aleksandra i Julii Mszaneckiej)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1870 ŻYRARDÓW
córka Henryka i Leokadii Strzembosz Optułowicz; lat 27 ZYRARDOW Natalia Lucyna Karwacka

3 1898 37 Roman RudolfMatka Elzbieta Damow Hartman Natalia Lucyna Karwacka Żyrardów
ZYRARDOW Natalia Lucyna Karwacka córka Henryka i Leokadi Strzembosz; lat 27, Rudolf syn Rudolfa i Elzbietry Damow

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1870 SZYMANÓW teresinski pomiedzy Zyrardowem a Sochaczewem na N

* 1800 ? TOMASZ KARWACKI i Antonina
** 1825 – 1885 MAŁGORZATA KARWACKA Piotrowska
11 Zg1885 12 listopada 680 Małgorzata Karwacka 127 Szymanów
SZYMANÓW 31 pazdziernika/ 12 listopada 1885 zmarła Małgorzara Piotrowska lat 60 , żona Leopolda, corka TOMASZA i ANTONINY KARWACKICH; urodzona w Debowoj Burze ?

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1870 MSZCZONÓW 10 km na S od Żyrardowa; 60 km na S od Nowego Dworu

Rodzina TEOFILA KARWACKIEGO i Marianny z Serafinów
1891-1902 BRONISŁAW KARWACki syn Teofila i Marianny Serafin umiera 11 lat
1894-1901 CZESŁAW KARWACKI umiera w wieku lat 7
1897-1901 STANISŁAW KARWACKI umiera w wieku 4,5 lat
1901 urodzi się BRONISŁAW KARWACKI syn Teofila
1903 urodził się MARIAN KARWACKI syn Teofila
11 zg1891-1902 4085 Bronisław Karwacki 115 Mszczonów
MSZCZONÓW TEOFIL KARWACKI lat 36 i Marianny z Serafinów Karwackich, rodzice zmarłego Bronisława Karwackiego 11 lat
12 1894-1901 3862 Czesław Karwacki 203 Mszczonów
MSZCZONÓW Teofil Karwacki zgłosil smierc CZESŁAWA KARWACKIEGP lat 7 urodzonego w Warszawie na Woli syn TEOFILA i MARIANNY Z SZERAFINÓW
40 Zg1897-1901 3860 Stanisław Karwacki 201 Mszczonów
MSZCZONÓW Stanisław 4 lata i 6 mies syn Teofila i Marianny z Szeafinów

14 ur1901 3771 Bronisław Karwacki 189 Mszczonów
W MSZCZONOWIE Pojawił się Teofil Karwacki lat 36 w towarzystwie Antoniego ... i Antoniego okazał chłopca z niego i Marianny z Serafinów. Któremu nadano imię Bronisław

42 ur1903 4490 Marian Karwacki 139 Mszczonów
W MSZCZONOWIE Pojawił się Teofil Karwacki lat 36 w towarzystwie Antoniego ... i Antoniego okazał chłopca z niego i Marianny z Szrafinów. Któremu nadano imię Marian

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Ziemia radomska – majątek LISOWA !!!

1700 PRZYBYSZEW 7 km na W od Białobrzegów (na N od Radomia)
Rodzina 1758 JÓZEFA KARWACKIEGO i 1768 ROZALI JAKUBOWSKIEj

Józefowi Karwackiemu i Rozali z Jakubowskich dziedzicom Lisowa:
1816 rodzi się syn KAJETAN KAWACKI umiera po 5 dniach
1816 przy porodzie umiera Rozalia z jakóbowskich miała 39 lat

slub 1816 LUDWINY z Szymanowskich 1 voto KARWADZKA lat 50 (1766 ur) wychodzi w Goszczynie czerskim za Stanisława Sosnowskiego z Dylewic

34 ur1816 846 Kajetan Karwacki 80 Przybyszew
PRZYBYSZEW 1816 stawił się urodzony JÓZEF KARWACKI lat 43 possesor wsi Lisowa okazał dziecie płci meskiej zrodzone z niego i zony Rozali lat 48 Karwackich. Prawdopodobnie z rodziny wzmiankowanej w rejonie Nowego Miasta w wyrokach królewskich 1770 ? roku
7 1816 19 Stanisław Sosnowski Ludwina Karwacka Goszczyn
Zapowiedzi GOSZCZYN zaslubiny we wsi Dylew ? pomiedzy STANISŁAWEM SOSNOWSKIM lat 54 liczącym włoscianinem zamieszkałym na gospodarstwie we wsi Dylewice Macieja i Rozali Sosnowskich już nie zyjacych rodziców spłodzonym synem z ..... Ludwina z Szymanowskich Karwadzka lat 56 zamieszkała po komornym wsi Dylowice Wojciecha i Doroty Szymanoskich już nie zyjacych rodziców spłodzona.
Slub: o 16 po poludniu szesnastego lutego 1816 przed Nami w parafii Goszczynskiej powiatu czerskiego departamentu warszawskiego ...stawili się STANISŁAW SOSNOWSKI według metryki z Koscioła Goszczynskiego lat 54 zamieszkały na gospodarstwiwe we wsi Dylewice z Tomasza i Rozali Sosnowskich już nie zyjacych tudziez LUDWINA z Szy,manowskich KARWADZKA na podstawie metryki z kosciola parafioalnego Maryli..... lat 50 licząca na komornym we wsi Dylewice zyjaca corka Wojciecha i Doroty Szymanowskich...
DYLEW 6 km na N od Przybyszewa i 4 km na NW od Lisowa

28 Zg 1816-1816 740 Kajetan Karwacki 98 Przybyszew Józef Karwacki Rozalia Jakubowska
PRZYBYSZEW Dnia 15 sierpnia 1816 przed Nami Burmistrzem Przybyszowskim pełniacym oboawiazki Urzednika Stanu Cywilnego Gminy Przybyszewskiej powiatu czerskiego wojewodztwa mazowieckiego stawili się się Ur. Karwacki lat czterdziesco cztery liczący Popetzor wsi Liszowa (LISÓW) 4 km na N od Przybyszewa k. Bialobrzegów i 20 km na E od Nowego Miasta n. Pilicą; urodzony Antoni Czechowski sukcesor wsi Krupcechowa / Osuchowa pod Białobrzegami??? Lat 43 liczący i oswiadczyli ze dnia 14 miesiaca i roku biezacego o godzinie osmej rano umarł KAJETAN KARWACKI dni 5 majacy syn JÓZEFA i Rozali z Jakóbowskich Małzonków KARWACKICH w domu pod numerem pierwszym.

18 Zg1816 736 Rozalia Karwacka 95 Przybyszew
LISÓW - PRZYBYSZEW 1816 dziesiątego sierpnia przed Burmistrzem Przybyszwskim stawił sie się ... URODZONY JÓZEF KARWACKI Posesor wsi Lisowa lat 44 maz zmarłej i Urodzony Antoni Czuchowski lat 43 wlasciciel wsi Krupiechowa ; ze w dniu dzisiejszym o 6 rano zmarła n WIELMOŻNA ROZALIA z JAKOBOWSKICH KARWACKA lat 39 w domu pod numerem 1
1904 35 Wyemigrował do USA JAN Karwacki, Lifsy ???????, ur.1870, w USA1904, l. 35

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1800 Goszczyn pomiędzy Grójcem a Białobrzegami

1766 LUDWINA de domo Szymanska 1 voto KARWACKA 2 voto Sosnowska

18 luty 1816 19 StanisłaLat 44 wdowiec syn M\macieja i Rozali Sosnowski Ludwina Karwacka de domo Szymanska lat 50 wdowa; corka Wojciecha i doroty Szymanskich Goszczyn

53 Zg1887 3474 Władysław Karwacki 84 Goszczyn

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1780 SOLEC nad Wisła koło Lipska (radomska)

w 1812 umiera tutaj FRANCISZEK KARWACKI
14 Zg 1812 56 Franciszek Karwacki 51 Solec n. Wisłą indeks

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

GRÓJEC Odrzywołek

1799 – 1853 JUSTYNA KARWACKA
7 1799 - 1853 VIII 1 1414 Justyna Karwacka lat 54 70 Grójec
Wyrobnica ze wsi Broda; wdowa

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1860 RADOM

Z niewiadomych rodziców rodzą się w Radomiu:
1897 JADWIGA MAŁGORZAT KARWACKA
1899 STANISŁAW SYLWAN KARWACKI

5 ur1897 4586 Jadwiga Małgorzata Karwacka 872 Radom o

58 ur1899 7678 Stanisław Sylwan Karwacki 1109 Radom o

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
1.12.2011 17:10
Karwaccy aneks 55 z innych regionów w genetece polskiej

POMORSKIE gniazdo Gniewskie

Munsterwalde/ Opalenie i Gniew pomorskie pragniazda Karwackich
GNIEW 9 km na N od Opalenia / Munsterwalde
1750 ANDRZEJ KARWACKI Munsterwalde / Opalenie 6 km na W od Kwidzynia oraz 24 km na S od Sztumu
1796 Anna Karwacka
1800 Katarzyna Karwacka

Księga - Małżeństwa (M)
Lp. Rok Akt Imię Nazwisko Imię Nazwisko Miejscowość Uwagi Dodał
1 1799 30 Laurentium Karwacki Marianna Rolewska Gniew

Księga - Małżeństwa (M)
Lp. Rok Akt Imię Nazwisko Imię Nazwisko Miejscowość Uwagi Dodał
1 1805 12 Mathias Cierzynski Marianna Karwacka ? Gniew
2 1914 02. Anton Szczeblewski Francisca Karwacka Gniew

Księga - Urodzenia (U)
L.p. Rok Poz. Imię Nazwisko Akt Miejscowość Uwagi Dodał

2 ur1796 7003 Annam Karwacki 0 Gniew
3 ur1800 7664 Catharinam Karwacki 0 Gniew

6 ur1801 – 1803 7834 Joannem Karwacki 0 Gniew

10 ur1903 25198 Pelagia Karwacki 15 Gniew
?????????????????????/
4 zg1803 2968 Jan Karwacki 174. Gniew

7 zg1804 3003 Wawrzeniec Karwacki 175. Gniew

DZIERZAZNO 8,5 km na W od Gniewu i 13 km na NW od Opalenia

9 Ur1804 754 Marianna Karwacki 0 Dzierzążno

PIENIAŻKOWO
7 km na Sw od opalenia w kierumnku na Nowe

11 ur1904 9598 Zofia Karwacki 79 Pieniążkowo

7 Ur1906 9887 Kazimierz Karwacki 81 Pieniążkowo

4 ur1908 10196 Czesława Karwacki 128 Pieniążkowo

8 Ur1910 10465 Klara Karwacki 107 Pieniążkowo

2 zg1914 6783 Feliks Karwacki 31 Pieniążkowo

TYMOWA 2 km na S od Gniewu

1 Zg1906 3202 Karwacki 6 Tymawa

1 zg1906 3217 Anna Karwacka 18 Tymawa

3 zg1923 3901 Marjanna Karwacka 14 Tymawa

3 zg1911 3411 Franz Karwacki 15 Tymawa

5 zg1914 3536 Johann Karwacki 6 Tymawa

Księga - Zgony (Z)
L.p. Rok Poz. Imię Nazwisko Akt Miejscowość Uwagi Dodał

PIASECZNO 2 km na Sw od Gniewu

5 ur1901 8889 Jacobus Karwacki 49 Piaseczno

1 Ur1907 9696 Anastasius Karwacki 40 Piaseczno

6 zg1950 8051 Klementyna Karwacki 8 Piaseczno

NOWA CERKIEW ????

2 zg1840 5687 Marianna Karwacka Nowa Cerkiew

GRABOWO BOBOWSKIE 15 km na W od Gniewu

8 zg1965 563 Wiktor Karwacki 5 Grabowo Bobowskie

UWAGA PATRZ TEZ NA KUJAWSKO –Pomorskie ... Komórsk Warlubie i inne !!!!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxcxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

GENETEKA KUJAWSKO pomorskie

DRZYCIM kujawskie pragniazda Karwackich
DRZYCIM 20 km na SWW od Warlubia
1700 JAKUB KARWACKI i Zofia Minkowska

2 1731 . Jacobum Karwacki Sophiam Minikowska Drzycim Dzycim

JEŻEWO: 10 km na E od Drzycimia
MICHAŁ KARWACKI
2 Zgon 1985 1885 ? 15524 Michał Karwacki 25 Jeżewo

PŁOCHCIN ... Płochcinek N przedmiescie Warlubia
1800 JAN KARWACKI i Agnieszka

Księga - Urodzenia (U)
L.p. Rok Poz. Imię Nazwisko Akt Miejscowość Uwagi Dodał
2 1839 1625 Ignacy Karwacki 52 Płochocin Jan i Agnieszka

WIELKI KOMÓRSK pod Warlubiem na N od Grudziądza
1800 ? JAN KARWACKI
1820 ? AGNIESZKA KARWACKA
Księga - Zgony (Z)
L.p. Rok Poz. Imię Nazwisko Akt Miejscowość Uwagi Dodał
1 Zgon 1870 6334 Jan Karwacki 16 Wielki Komórsk
1 1858 5261 Agnieszka Karwacka 33 Wielki Komórsk

1 1843 8240 Franciszek Karwacki 26 Wielki Komórsk

ŻOŁEDOWO 10 km na N od Bydgoszczy
1900 FRANCISZEK MARIAN i Emilia Wojciechowska
Księga - Małżeństwa (M)
Lp. Rok Akt Imię Nazwisko Imię Nazwisko Miejscowość Uwagi Dodał
1 1924 2 Frańciszek Marjan Karwacki Emilja Wojciechowska Żołędowo

To bardziej łodzkie niż kujawskie co najwyzej skrajne południowe Kujawy

CHODECZ 18 km na N od Kłodawy
1760 ? PIOTR KARWACKI
3 Zgon 1828 5414 Piotr Karwacki 3 Chodecz

IZBICA KUJAWSKA 20 km na N od Kłodawy...
1760 ? ANIELA MAGDALENA KARWACKA
2 1817 917 Aniela Magdalena Karwacka 22 Izbica Kujawska
30 km na S od Włocławka i 30 km na NWW od Krośniewic

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxcxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Geneteka lubelskie

TRZEBIESZÓW

L.p. Rok Poz. Imię Nazwisko Akt Miejscowość Uwagi Dodał
1 Ur 1813 662 Ignacy Karwacki 81 Trzebieszów K Łukowa

JANÓW PODLASKI

1 1866 3597 Maria Anna Karwacka 52 Janów Podlaski E od Konstantynowa i

LUBLIN sw. Jana

2 Slub 1923 150 Józef Mazurek Jadwiga Karwacka Lublin św. Jan

2 zgon1933 4093 Jan Karwacki 203 Lublin św. Jan

1 Zgon 1924 680 Antonina Karwacka 491 Lublin św. Jan
2 Zgon 1932 3729 Rozalja Karwacka 213 Lublin św. Jan

MIRCZE Kryłow HRUBIESZÓW

1790 MATEUSZKA KARWACKA i Prokop Czmar

Księga - Małżeństwa (M)
Lp. Rok Akt Imię Nazwisko Imię Nazwisko Miejscowość Uwagi Dodał
1 Slub1814 36 Prokop Czmar Mateuszka Karwacka Kryłów gmina Mircze w hrubieszowskim

1 Slub 1840 676 Szymon Kozielewicz Katarzyna Karwacki Hrubieszów sierpień 1840

MILEJÓW k Łęcznej

Księga – Zgony (Z)
L.p. Rok Poz. Imię Nazwisko Akt Miejscowość Uwagi Dodał
1 zgon1920 2740 Antoni Karwacki 19 Milejów 10 km na S od Łecznej
3 zgon1916 2290 Józefa Karwacki 85 Milejów 10 km na S od Łecznej

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxcxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Geneteka łodzkie 13 listopad 2011

GNIAZDA ŁECZYCKIE

To bardziej łodzkie niż kujawskie co najwyzej skrajne południowe Kjawy

CHODECZ 18 km na N od Kłodawy
1760 ?PIOTR KARWACKI
3 Zgon 1828 5414 Piotr Karwacki 3 Chodecz

IZBICA KUJAWSKA 20 km na N od Kłodawy...
1760 ? ANIELA MAGDALENA KARWACKA
2 1817 917 Aniela Magdalena Karwacka 22 Izbica Kujawska
30 km na S od Włocławka i 30 km na NWW od Krośniewic

BIERZWIENNA DŁUGA 3 km na N od Kłodawy
1792 WINCENTY KARWACKI i 1812 Jawdiga z Głowackich
Księga - Urodzenia (U)
L.p. Rok Poz. Imię Nazwisko Akt Miejscowość Uwagi Dodał
1 ur1852 1674 Franciszek Karwacki 73 Bierzwienna Długa syn ur 6 wrzesnia; Wincentego i Jadwigi; Wincenty wyrobnik lat 60 i Jadwiga z Głowackich lat 40
Czastkow, dzialo się.... roku 1852 o godzinie dziesiatej przed poludniem stawil się WINCENTY KARWACKI wyrobnik czastkowski 60 lat majacy w obecnosci ONUFREGO KARWADZKIEGO komornika w Czastkowie lat 57 tudziez Ludwika Tomaszaka komornika w Czastkowie lat 47 i okazał nam dziecko płci meskiej urodzone w czastkowie dnia 7 wrzesnia roku biezacego o godzinie 12 w nocy z jego malzonki Jadwigi z Głowaczewskicj lat 40, dzieciebiu na chcrzecie sw nadano imie FRANCISZEK. Chrzestni wspomniany ONUFRY KARWACKi i ANNA Janowska

GOSZCZANÓW (Goszczanów 11 km na NW od Warty)
Księga - Urodzenia (U)
L.p. Rok Poz. Imię Nazwisko Akt Miejscowość Uwagi Dodał

6 1810 143 Józefa Karwacki 81 Goszczanów

1 1814 6724 Aleksander Karwacki 24 Goszczanów
Goszczanów 11 km na NW od Warty

KROSNIEWICE leczyckie pragniazdo Karwackich
KROŚNIEWICE miedzy Kłodawą a Kutnem
5 Slub1797 Grzegorz Karwacki Marianna Szadkowska Krośniewice 5.02 1897 KOPY 5.02 1897 KOPY

14 Slub1795 Wincenty Karwacki Regina Wiśniewska Krośniewice 11 pazdz 1795 GŁOGOWA
15 Slub1793 20 Wojciech Karwacki Marianna Stocka Żychlin / Oratki

10 slub1798 Jan Zieleński Marianna Karwacka Krośniewice 21 styczeń Kopy
11 slub1816 Jan Żulkowski Kunegunda Karwacka Krośniewice 26 luty Głaznów

2 Zgon 1805 1075 Grzegorz Karwacki Krośniewice -

4 1814 4245 Józef Karwacki 30 Krośniewice ASC Rayskie


RDUTÓW k. Kłodawy 6km na SE
12 1884 1050 Stanisław Karwacki 74 Rdutów k. Kłodawy ur 8 V 1884 syn Jana i Anny z Kałuckich

3 Zgon 1882 513 Stanisława Karwacka 23 Rdutów lat 6 kwiecień 25

Prapradziadek JAN KARWACKI i Anna z Kałuckich
Pradziadek STANISŁAW KARWACKIA ur 8 V 1884 – potem Grabowa
Dziadek KAZIMIERZ KARWACKI już Grabowa
Ojciec Jerzy Karwacki obecnie Łomza
Syn Darek Karwacki warszawa i Wojtek Karwacki Warszawa


(BŁASZKÓW) Borysławice 18 km na S od Goszczanowa
6 Zgon 1866 1724 Teodor lat 12 syn Syn Józefa Karwoweskiego i Weroniki Karwacki 65 Błaszki . Borysławice

BRZEŻNIO 15 km na S od Sieradza
2 1862 2628 Franciszek Karwacki 80 Brzeźnio

7 1865 3080 Marianna Karwacka 14 Brzeźnio z indeksu

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

GNIAZDA ŁOWICKIE

OPORÓW łowickie pragniazdo Karwackich
OPORÓW 4 km na W od Zychlina

11 1657 3301 Peter Karwacki 5 Oporów Syn Alberta i Heleny

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1616-20 KARWACKI ALBERT (Wojciech) wójt; 178 (cz.1), 92 (cz. II) poz. 1185Jest wymieniony jako jeden z 3 wójtów wsi DWORZYSZCZE NIEMIECKIE *)

W tomie II str 92 zapis dokumentu: poz 1185;

„ZYGMUNT III król oilski potwierdza Stanisłąwowi Klaryce, Marcinowi swidrowi i WOJCIECHOWI KARWACKIEMU prawa do sołectwa na wsi Dworzyszcze niemieckie w starostwie brzeźnickim (powiat radomszczański, województwo sieradzkie)
(MK 156 K 371v-372)

*) obecnie Dworszczowice Kościelne:
4 km na W od Brzeżnicy Nowej, pomiedzy Pajęcznem a Radomskiem
30 km na N od Czestochowy i Mirowa
40 km na E od Wielunia
52 km na SW od Piotrkowa
87 km na N od Wolbromia
76 km na NW od Pilicy
125 km na NW od Krakowa
130 km na W od Starachowic
140 km na SE od Kalisza
200 km na SE od Gniezna

LUSTRACJA wsi 1616-1620

WIEŚ DWORZYSZCZOWICE
W tej wsi jest żrebi nro 17, na których kmieci 13 na źrzebiach 13, a role puste 4 (przyp.262), które za osiadłe kładziemy ex rationibus supracriptis. CZYNSZU z każdego żrzebia tak osiadłego, jako i pustego z stacyjnym i świetowojcieskim płaca na s.(f.210v) Marcin per fl 1/2/12, facit......................... fl.18/15/6

ŻYTA z każdego zrzebia osiadłego u8 pustego po kor. Nro 3 wierzvhowatych uczyni wszystkich strzychowanych 63/3, korzec per gr 36, facit fl. 76/15
OWSA stacyjnego po kor. 2 strychowanych, uczyni in universium strychowanych kor. Nro [34] korzec per gr 18, facit... fl 20/12
KAPŁONÓW po 2, kapłon per gr 2, kurów pospolitych po 2, kur per gr 1, jajec po 20, kopa per gr 6, facit,,, fl. 4/16

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

2 slub1882 21 Antoni Karwacki Agnieszka Wojciechowski Oporów

1 Zgon 1883 7264 Małgorzata Karwacka 89 Oporów indes

PACYNA 7 km na NE od Zychlina
24 Zg 1839 761 Józef Karwacki 25 Pacyna

BEDLNO 7 km na S od Zychlina
3 1816 48 Jakub Karwacki 46 Bedlno

ORŁÓW miedzy Głownem a Zychlinem na N
6 Slub1811 5 Franciszek Kowalczyk Marianna Karwacka Orłów

SOBOTA Gosławice 17 km na S od Zychlina w połowie drogi do Głowna
Księga - Urodzenia (U)
L.p. Rok Poz. Imię Nazwisko Akt Miejscowość Uwagi Dodał
1 1830 1236 ? Karwacka 22 Sobota naturalne Gosławice

5 Zgon 1822 567 Michał Karwacki 7 Sobota

KOŻLE.. 7 km od Głowna na SW na Stryków
1 Zgon1840 662 Antoni Karwacki 41 Koźle

GRABÓW miedzy Bedlenem a Zychlinem
4 Zgon1849 2438 Marianna Karwacki 100 Grabów

GŁOWNO 5 km na N od Dmosina

12 Slub1896 3 Tomasz Karwacki Ludwika Franciszka Tomaszkiewicz Głowno

PŁECKA DABROWA 8 km na S od Zychlina
3 Slub1848 4 Apolinary Guliński? Małgorzata Karwacka Plecka Dąbrowa

11 Slub1861 9 Tomasz Karwacki Jadwiga Mielczarek Plecka Dąbrowa

9 Slub1865 4 Mateusz Sikorski Jadwiga Karwacka Plecka Dąbrowa

4 Slub1869 1 Antoni Jagusiak Franciszka Karwacka Plecka Dąbrowa

7 Slub1872 7 Jan Karwacki Marianna Gałązkiewicz Plecka Dąbrowa

DMOSIN 6 km na S od Głowna a 18 km na S od Zychlina

sluby

8 Slub1851 17 Jan Karwacki Julianna Kochaniak Dmosin

16 Slub1865 5 Wojciech Karwacki Marianna Pakuła Dmosin

8 Slub1866 16 Józef Nowakowski Małgorzata Karwacka Dmosin Brzezińska

5 Slub1871 22 Wawrzyniec Kopania Julianna Karwacka Dmosin Kochaniak

13 Slub1889 28 Wincenty Karwacki Marianna Górska Dmosin kat 25 i 17 ROZDZIELNA

6 Slub 1888 26 Jan Karwacki Marianna Kosmala Dmosin lat 25 i 19 Lubowidza

3 slub1889 6 Franciszeklat 50 wdowiec Karwacki Katarzyna lat 23 Kubiak Dmosin/Janow lat 50 i 23 wdowiec Janów

10 Slub1900 26 Marcin Karwacki Katarzyna Fangrat Dmosin lat 24 i 18 ROZDZIELNA

2 Slub1901 9 Ignacy Dratkiewicz Józefa Karwacka Dmosin 30 i 18 Kużmy

7 Slub1903 7 Władysław Krawczyk Marianna Karwacka Dmosin 25 i 24 Ząbki

urodzenia

8 1843 2184 Marianna Karwacka 12 Dmosin

15 1845 2549 Wojciech Karwacki 59 Dmosin

10 1853 3619 Maciej Karwacki 18 Dmosin

16 1859 4292 Wojciech Karwacki 32 Dmosin

7 1861 4604 Leon Karwacki 69 Dmosin

14 1884 5442 Wawrzyniec Karwacki 73 Dmosin

5 1882 5090 Józef Karwacki 30 Dmosin

10 1879 4702 Marianna Karwacka 35 Dmosin

3 1879 4767 Barbara Karwacka 99 Dmosin
4 1880 4905 Jadwiga Karwacka 117 Dmosin
5 1882 5183 Józefa Karwacka 123 Dmosin
6 1883 5293 Małgorzata Karwacka 75 Dmosin

KOŁACINEK 15 km na SE od Makowa w kierunku na Brzeżin 13 km na SE od GŁOWNA

4 Slub1863 2 Franciszek Karwacki Marianna Zasada Kołacinek

9 Ur 1862 3492 Ludwik Karwacki 89 Kołacinek

3 zgon1862 2896 Ludwik Karwacki 74 Kołacinek

4 Zgon 1862 2894 Zuzanna Karwacka 72 Kołacinek

2 Zgon 1864 3080 Marianna Karwacka 41 Kołacinek

9 1864 3683 Marianna Karwacka 79 Kołacinek

2 1865 3798 Antonina Karwacka 103 Kołacinek

MAKÓW pod Skierniewicami w poblizu Lipce Reymontowskie
13 1812 175 Walenty Karwacki 13 Maków

8 1814 281 Leopold Karwacki 9 Maków

OPORÓW 4 km na W od Zychlina
11 1657 3301 Peter Karwacki 5 Oporów Syn Alberta i Heleny

??????????????????

1 1842 25 Paweł Długniewicz Małgorzata Karwacka Sulmierzyce 25 X 1842

9 1841 16 Konstanty Karwacki Barbara Zielezińska Sulmierzyce 21 maj 1841 21 maj 1841

*) Sulmierzyce sa Krotoszynskie (pełno Kkarwackich ) I Radomszczanskie

1 1868 9 Antoni Karwacki Teofila Izydorczyk Grochów

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxcxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

MAŁOPOLSKIE

KRAKÓW

Księga - Małżeństwa (M)
Lp. Rok Akt Imię Nazwisko Imię Nazwisko Miejscowość Uwagi Dodał
1 1814 27 Paweł Jagutkiewicz Salomea Karwacki Kraków Wszyscy Święci
2 1810 1 Wojciech Karkoszczyk Agata Karwacki Kraków św. Florian
3 1820 29 Józef Karwacki Marianna Młodzianowski Kraków Wszyscy Święci
4 1833 94 Szymon Karwacki Józefa Trzebiński Kraków św. Szczepan

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxcxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

PODLASKIE

TRZCIANNE stare gniazdo podlaskie
TRZCIANNE rej Moniek

*
** 1800 TOMASZ KARWACKI i Franciszka z d. Olszyńska
*** 1823-1841 MACIEJ KARWACKI 18 lat Przytulanka 26 listopad syn Tomasza i franciszki z d. Olszynska

*
** 1810 JÓZEF KARWACKI i Barbara Gajda
*** 1840 – 1843 ANDRZEJ KARWACKI lat 3 Przytulanka 4 km na SE od Moniek, rodzice Józef i Barbara Gajda - luty

Księga - Zgony (Z)
L.p. Rok Poz. Imię Nazwisko Akt Miejscowość Uwagi Dodał
1 1843 368 Andrzej Karwacki 16 Trzcianne 9 km na W od Przytulanki lat 3 Przytulanka 4 km na SE od Moniek, rodzice Józef i Barbara Gajda - luty
2 1841 139 Maciej Karwacki 139 Trzcianne 18 lat Przytulanka 26 listopad syn Tomasza i franciszki z d. Olszynska

HUSZLEW 12 km na S od Łosic

27 Zg 1865 42 Józef Karwacki 42 Huszlew

15 Zg1876 346 Marianna Karwacka 33 Huszlew

31 Ur1865-1865 zg 53 Józef Karwacki 53 Huszlew

3 ur1866 124 Franciszka Karwacka 52 Huszlew

7 ur1866 89 Józefa Karwacka 17 Huszlew

8 ur1874 588 Justyna Karwacka 55 Huszlew

14 ur1876 -1876 693 Marianna Karwacka 35 Huszlew

1 ur1878 798 Adam Karwacki 26 Huszlew

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxcxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Wielkopolska

SOKOLNIKI stare gniazdo wielkopolskie

SOKOLNIKI 11 km na SE od Września

1764-1834 FRANCISZEK KARWACKI
Księga - Zgony (Z)
L.p. Rok Poz. Imię Nazwisko Akt Miejscowość Uwagi Dodał

4 1764-1834 244 Franciszek Karwacki 20 Sokolniki lat 70

1 1795-1855 1405 Marianna Karwacka 68 Sokolniki lat 60

TARGOWA GÓRKA 7 km na SWW od Wrzesni
8 Slub1869 12 Stanislaus Karwacki Josepha Wolniewicz Targowagórka 27 wrzesnia Mystki

PYZDRY 18 km na S od Wrzesni
1 slub1857 34 Wincenty Górecki Rozalia Karwacka Pyzdry

4 slub1859 14 Antoni Wichulski Rozalia Karwacka Pyzdry

6 zgon1880 275 Wincenty Karwacki 97 Pyzdry

4 ur1879 196 Wincenty Karwacki 32 Pyzdry

KAZIMIERZ BISKUPI 10 km na NW od Konina
10 slub1907 38 Wiktor Karwacki Zofia Lorkowski Kazimierz Biskupi

5 Zgon 1908-1908 8411 Karol Karwacki 90 Kazimierz Bisk. jeden mies

KRAMSK (blisko Wielany) 13 km pomiedzy KONINEM a KOŁEM
Księga - Małżeństwa (M)
Lp. Rok Akt Imię Nazwisko Imię Nazwisko Miejscowość Uwagi Dodał

1825 STANISŁAW KARWACKI i 1828 Aniela Osciłowska
9 Slub1844 11 Stanisław Karwacki Aniela Osciłowska Kramsk lat 19 i 16 to nie dotyczy

2 slub1878 9 Leonard Skonieczny Helena Karwacka Kramsk l 24 i 20
3 slub1882 27 Józef Walczak Antonina Karwacka Kramsk l 40 i 25

6 Slub1883 22 Kazimierz Karwacki Franciszka Kozińska Kramsk kat 27 i 22

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

STAWISZYN 4 km na S od Zbierska oraz 16 km na N od Kalisza
4 slub1888 7 Antoni Karwacki Józefa Szulc Stawiszyn
Księga - Małżeństwa (M)
Lp. Rok Akt Imię Nazwisko Imię Nazwisko Miejscowość Uwagi Dodał
1 Slub1881 18 Marcin Dominiakowski? Franciszka Karwacki Stawiszyn
2 slub1880 19 Józef Górski Marianna Karwacki Stawiszyn
7 Slub1890 19 Marcin Karwacki Antonina Kubisiak Stawiszyn

Księga - Urodzenia (U)
L.p. Rok Poz. Imię Nazwisko Akt Miejscowość Uwagi Dodał
1 ur1880 580 Józefa Karwacka 25 Stawiszyn
2 ur1887 1192 Władysława Karwacka 91 Stawiszyn

2 Zgon1887 812 Antoni Karwacki 18 Stawiszyn
3 Zgon1893 1210 Antoni Karwacki 29 Stawiszyn

MALANÓW 17 km na E od Zbierska Stawiszyna w kier. na Turek
1780 ANASTAZY KARWACKI i Jadwiga Osowska
3 slub1811 12 Anastazy Karwacki Jadwiga Osowski Malanów

DĄBIE 17-22 km na E od Koła i Turku
1780 FILIP KARWACKI i Marianna Ambroziewicz
5 Slub1811 . Filip Karwacki Marianna Ambroziewicz Dąbie wdowa lat 45

PIĄTEK WIELKI 3,5 km na S od Stawiszyna
2 ur1891 438 Tomasz Karwacki 35 Piątek Wielki
3 ur1889 364 Walenty Karwacki 7 Piątek Wielki

Księga - Zgony (Z)
L.p. Rok Poz. Imię Nazwisko Akt Miejscowość Uwagi Dodał
1 Zgon1888 167 Antoni Karwacki 13 Piątek Wielki

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Swietokrzyskie

KIELCE katedra

1730 ANDRZEJ KARWACKI i Marianna
1740 MAŁGORZATA KARWACKA
1764 MATEUSZ KARWACKI

23 1764 76 Mateusz Maciej . syn Andrzeja i marianny) Karwacki? 82 Kielce (Katedra)

4 zg1827 3658 Małgorzata Karwacka 28 Kielce (Katedra) lat 87 styczeń 14 zona ANDRZEJA ??

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Wólka Bodzechowska DENKÓW ostrowieckie pragniazdo Karwackich
DENKÓW .. Bodziechów w Ostrowiec świetokrzyskim Miasto założył na gruntach wsi Denków Stanisław Michowski w 1564. Początkowo nosiło ono nazwę Wielki Michów. Prawa miejskie otrzymało na mocy przywileju wydanego 3 stycznia 1564 przez króla Zygmunta Augusta. Ten sam przywilej zezwalał na organizowanie w mieście dwóch jarmarków w roku i na cotygodniowy targ.. Kościół św. Stanisława od frontu W 1578 było tutaj 14 rzemieślników, 2 gorzelników oraz młyn. Od XVII wieku miasto nazywane było Denkowem. Od tego czasu sąsiednia wieś nosi nazwę Denkówek. Denków był ośrodkiem garncarstwa i tkactwa. Mieszkańcy swoje wyroby spławiali Wisłą do Gdańska. W XVII w. miasto nabyli Siemianowscy, którzy ufundowali nowy kościół. Po nich Denków był kolejno własnością rodów Małachowskich i Kotkowskich. W 1743 pożar zniszczył część drewnianej zabudowy miasta. Jednak już w 1775 było tu 125 domów. Pod koniec XVIII wieku w mieście znajdował się młyn, browar, ratusz, a także dwie karczmy. W 1812 na Rynku powstała kaflarnia Józefa Petrowskiego. W 1827 było tu 114 domów i 625 mieszkańców. W 1840 nad Kamienną, Ignacy Kotkowski, dzierżawca dóbr bodzechowskich, wybudował 2 fryszerki. Wraz z 4 innymi i wielkim piecem w Bodzechowie tworzyły one kompleks hutniczy. W 1853 powstała wytwórnia kafli i fajansu Gabriela Weissa.W 1864 Denków miał 770 mieszkańców (w tym 91 Żydów). Znajdował się tu przykościelny szpital oraz austeria. W 1869 Denków utracił prawa miejskie. Mieszkańcy Denkowa sami zabiegali o tą decyzję, licząc na zmniejszenie podatków. Większość mieszkańców osady utrzymywała się w tym czasie z rolnictwa. W 1885 Denków miał 98 domów i 659 mieszkańców. W mieście wyrabiano kafle piecowe do kuchni angielskich oraz garnki. W 1903 powstała tu pierwsza szkoła publiczna. Od 1954 Denków jest osiedlem Ostrowca.

1780 JÓZEF KARWACKI i Marianna Petrycka
Księga - Urodzenia (U)
L.p. Rok Poz. Imię Nazwisko Akt Miejscowość Uwagi Dodał
1 1811 4998 Agnetis Karwacki 0 Denków 8 kwiec 1811 Wolka Bodzechowska ? córka Jozefa i Marianny Petryckiej

ANTONI KARWACKI i Jadwiga Chlebny
AGNIESZKA KRWACKA i Stanisław Pronobis
SALOMEA KARWACKA i Tomasz Siudy
FRANCISZKA KARWACKA i Piotr Bancer
4 1836 27 Antoni Karwacki Jadwiga Chlebny Denków 24 X 1836

4 1837 2 Stanisław Pronobis Agnieszka Karwacka Denków 30 styczen
5 1840 12 Tomasz Siudy Salomea Karwacka Denków 25 listopad

1 1849 22 Piotr Bańcer Franciszka Karwacka Denków 13 listopad

1 zg1811 2748 Agnes Karwacki Denków 30 maj 1811 Wolka Bodziechowska Jozef

5 zg1811 2749 Josepha Karwacki Denków 10 lipc 1811 Wolka Bodz Jozef

8 zg1831 4152 Marianna Karwacki 33 Denków Bodziechow 10 kwiec 1831 zm Jozef i marianna

9 zg1833 4396 Marianna Karwacki 39 Denków Staw Denkowski 20 04 1833 Józf i marianna Pietrzycki

12 1843 7791 Marianna Karwacki 26 Denków 25 marzec 1843 Bodziechów

7 zg1854 6188 Marianna Karwacki 70 Denków 25 wrzes 1854

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
SZEWNA (SW) przedmiescie Ostrowca Sw.

4 Zg1859 19883 Franciszek Karwacki 57 Szewna 11 wrz 1859
6 zg1885 22166 Józefa Karwacki 43 Szewna 16 maj 1895
11 Zg 1913 12472 Władysław Karwacki Szewna I 3 list 1913

10 zg1926 15708 Tadeusz Karwacki 34 Szewna 2 marzec 1926

2 zg1956 19640 Antoni Karwacki 67 Szewna 10 gr 1956 ?
3 zg1981 21763 Dionizy Karwacki 35 Szewna 9 IV 1981 ?

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ZAGNANSK

1806 MARIANNA KARWACKA i Stanisław Wilkowski lat 30 z Cmielowa w pow pałuckim

7 1828 13 Stanisław30 lat Chmielów pow. pałucki Wilkowski MariannALat 22 rodzice zam w Pawłowie Karwacka Zagnańsk ona z Pawłowa

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

NOWA SŁUPIA 10 km na S od Pawłowa i 21 km na W od Ostrowca

1840 PIOTR KARWACKI i Magdalena z Kowalskich
Księga - Urodzenia (U)
L.p. Rok Poz. Imię Nazwisko Akt Miejscowość Uwagi Dodał
1 1862-1862 4865 Amelia KARWACKA 13 Nowa Słupia
2 1880-1880 3464 Antonina KARWACKA 92 Nowa Słupia Piotr i Magdalena z Kowalskich

1 Zg1862 4865 Amelia KARWACKA 13 Nowa Słupia
2 Zg1880 3464 Antonina KARWACKA 92 Nowa Słupia Piotr i Magdalena z Kowalskich

3 zg1879 3205 Karolina KARWACKA 54 Nowa Słupia

1 Zg1881 3520 Antonina KARWACKA 106 Nowa Słupia Piotr i Magdakena z Kowalskich

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

KLIMONTÓW sandomierski

10 Sl 1872 7 Michał Karwacki Marianna Koszarska Klimontów

2 zg1874 2642 Ewa Karwacka 17 Klimontów

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

KOPRZYWNICA sandomierska

1780/ slub 1819 ANTONI KARWACKI i Helena Nasternak
1780/1826 ANTONI KARWACKI i Agnieszka Stepień
1800/1829 JAN KARWACKi EWA KULAS
1800/1831 ANTONI KARWACKI i Agnieszka Judzinska
1810/1840 JAKUB KARWACKi i Marianna Koper
1820/1851 MARIANNA KARWACKA Piotrowa Bilowa
1820/1856 JAN KARWACKI i Apolonia Grudzień
1830/1856 JOANNA KARWACKA Piotrowa Maj
1830/1863 FRANCISZEK KARWACKI i Marianna Nasternak
1850/1872 JAN KARWACKI i Tekla Giza
1860/1882 SALOMEA KARWACKA Kazimierzowa Twaróg

Księga - Małżeństwa (M)
Lp. Rok Akt Imię Nazwisko Imię Nazwisko Miejscowość Uwagi Dodał
1 slub1819 398 Antoni Karwacki Helena Nasternak Koprzywnica
2 slub1826 8 Antoni Karwacki Agnieszka Stępień Koprzywnica

7 slub1829 38 Jan Karwacki Ewa Kulas Koprzywnica

3 slub1831 8 Antoni Karwacki Agnieszka Judzińska Koprzywnica
6 slub1840 19 Jakob Karwacki Marianna Koper Koprzywnica

2 slub1851 43 Piotr Bil Marianna Karwacka Koprzywnica

8 slub1856 51 Jan Karwacki Apolonia Grudzień Koprzywnica

3 Slub1856 15 Piotr Maj Joanna Karwacka Koprzywnica

5 slub1863 28 Franciszek Karwacki Marianna Nasternak Koprzywnica

9 slub1872 25 Jan Karwacki Tekla Giza Koprzywnica

6 slub1883 11 Kazimierz Twaróg Salomea Karwacka Koprzywnica

Urodzenia w Koprzywnicy

17 1811 166 Łukasz Karwacki 269 Koprzywnica

3 1815 647 Jakub Karwacki 137 Koprzywnica

3 1817 956 Brygida Karwacka 341 Koprzywnica

19 1818 1112 Walenty Karwacki 24 Koprzywnica

12 1820 1551 Katarzyna Karwacka 342 Koprzywnica

10 1822 1947 Ludwik Karwacki 217 Koprzywnica

18 1824 2260 Walenty Karwacki 4 Koprzywnica
20 1832 3462 Wincenty Karwacki 90 Koprzywnica
21 1840 4794 Wojciech Karwacki 72 Koprzywnica

4 1832 3466 Jan Karwacki 127 Koprzywnica

15 1834 3789 Maryanna Karwacka 156 Koprzywnica

5 1837 4288 Joanna Karwacka 73 Koprzywnica

2 1840 4800 Franciszek Karwacki 140 Koprzywnica

14 1842 5129 Paweł Karwacki 7 Koprzywnica

7 1843 5305 Józefa Karwacka 43 Koprzywnica

4 1850 6370 Franciszka Karwacka 144 Koprzywnica

13 1857 7332 Paweł Karwacki 11 Koprzywnica

11 1859 7674 Katarzyna Karwacka 144 Koprzywnica
17 1859 7673 Salomea Karwacka 143 Koprzywnica

16 1864 8598 Stanisław Karwacki 56 Koprzywnica

18 1868 9686 Wiktoria Karwacka 212 Koprzywnica

13 1868 9685 Marianna Karwacka 211 Koprzywnica

7 1871 10193 Jan Karwacki 217 Koprzywnica

8 1873 10612 Julianna Karwacka 188 Koprzywnica

14 1873 10596 Marianna Karwacka 131 Koprzywnica

9 1876 11111 Karolina Karwacki 16 Koprzywnica

6 1884 12605 Jan Karwacki 9 Koprzywnica

16 1893 14921 Maryanna Karwacka 51 Koprzywnica

6 1896 15863 Józefa Karwacka 112 Koprzywnica

5 1898 16541 Jan Karwacki 229 Koprzywnica

10 1901 17408 Katarzyna Karwacka 246 Koprzywnica

19 1903 18020 Władysława Karwacka 253 Koprzywnica

8 1906 18764 Józef Karwacki 202 Koprzywnica

15 1907 19077 Stanisław Karwacki 273 Koprzywnica

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

STASZÓW sandomierski

1850 MACIEJ KARWACKi i Anna Sidor
1868 ŁUKASZ KARWACKI

11 1868 135 Łukasz Karwacki 135 Staszów ‘ Maciej i Marianna Siudor Siodor

PATRZ STASZÓW i RYTWIANY w Gniazdach generacji

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

POŁANIEC

5 zg1937 20724 nn Karwacka 72 Połaniec

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

KAZIMIERZA WIELKA Paśmiechy

1780 JÓZEF KARWACKI i Marianna Młodzianowska z Krakowa
1820 KAROL KARWACKI i... z Paśmiech
1862 ZYGMUNT KARWACKI
1868 KAMILLA KARWACKA- Kuszell

22 1862 703 Zygmunt Karwacki 27 Kazimierza Wielka PASMIECHY

9 1868 1571 Kamila Karwacka 78 Kazimierza Wielka Pasmiechy Kuszell po mezu

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

SLASKIE

Księga - Małżeństwa (M)
Lp. Rok Akt Imię Nazwisko Imię Nazwisko Miejscowość Uwagi Dodał
1 1851 25 Szymon Karwacki Magdalena Kędziorska Niwka
2 1887 29 Wincenty Karwacki Elżbieta Jaros Konopiska

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

PODKARPACKIE

KRZEMIENICc stare gniazdo Karwackich na Podolu

Księga - Urodzenia (U)
L.p. Rok Poz. Imię Nazwisko Akt Miejscowość Uwagi Dodał
1 1885 7736 Władysław Karwacki 46 Wiązownica

Wiążownica w pow. jarosławskim (druga jest w gminie Staszów ale to już swietokrzyskie a nie podkarapckie)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

UKRAINA

Księga - Małżeństwa (M)
Lp. Rok Akt Imię Nazwisko Imię Nazwisko Miejscowość Uwagi Dodał
1 1853 3 Antoni Widkowski Pawlina Karwacka Krzemieniec

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2.12.2011 12:48
Aneks 56

1816 LISÓW BIAŁOBRZESKI DZIEDZICTWEM KARWACKICH...

Ziemia radomska – majątek LISOWA / Lisów pomiędzy Przybyszewem na Południu a Goszczynem na północy / NE od Białobrzegów

Wikipedia obecnie) : Lisów [lisuf] to wieś w okręgu administracyjnym gminy Promna , w Białobrzegi County , województwo mazowieckie , w środkowo-wschodniej Polska. [1] Leży około 8 km (5 mil) na zachód od Promna , 9 km (6 mil) północno-zachodniej części Białobrzegi , a 59 km (37 mil) na południe od Warszawy .

HISTORYCZNIE Słownik geograficzny tom V str 319 :
LISÓW, wies i folwark, powiat grójecki, gmina Rykały, par. Przybyszew o 5 wiorstw od Pilicy. W 1827 roku 8 domowstw i 96 mieszkańców. DOBRA skałdaja się z folwarków LISÓW i BINIEDY, wsi Lisów, Wyszoty i Biniedy., rozległosc wynosi mórg 622. FOLWARK Lisew, grunty orne i ogridy mórg 375, łak morg 24, lasy morg 62, nieuzytki i parcele mórg 12, razem mórg 473, budynki murowane 4, budynki drewniane 5....

1700 PRZYBYSZEW 7 km na W od Białobrzegów (na N od Radomia)
Rodzina 1758 JÓZEFA KARWACKIEGO i 1768 ROZALI JAKUBOWSKIEj

Józefowi Karwackiemu i Rozali z Jakubowskich dziedzicom Lisowa:
1816 rodzi się syn KAJETAN KAWACKI umiera po 5 dniach
1816 przy porodzie umiera Rozalia z Jakóbowskich miała 39 lat

slub 1816 LUDWINY z Szymanowskich 1 voto KARWADZKA lat 50 (1766 ur) wychodzi w Goszczynie czerskim za Stanisława Sosnowskiego z Dylewic

34 ur1816 846 Kajetan Karwacki 80 Przybyszew
PRZYBYSZEW 1816 stawił się urodzony JÓZEF KARWACKI lat 43 possesor wsi Lisowa okazał dziecie płci meskiej zrodzone z niego i zony Rozali lat 48 Karwackich. Prawdopodobnie z rodziny wzmiankowanej w rejonie Nowego Miasta w wyrokach królewskich 1770 ? roku
7 1816 19 Stanisław Sosnowski Ludwina Karwacka Goszczyn
Zapowiedzi GOSZCZYN zaslubiny we wsi Dylew ? pomiedzy STANISŁAWEM SOSNOWSKIM lat 54 liczącym włoscianinem zamieszkałym na gospodarstwie we wsi Dylewice Macieja i Rozali Sosnowskich już nie zyjacych rodziców spłodzonym synem z ..... Ludwina z Szymanowskich Karwadzka lat 56 zamieszkała po komornym wsi Dylowice Wojciecha i Doroty Szymanoskich już nie zyjacych rodziców spłodzona.
Slub: o 16 po poludniu szesnastego lutego 1816 przed Nami w parafii Goszczynskiej powiatu czerskiego departamentu warszawskiego ...stawili się STANISŁAW SOSNOWSKI według metryki z Koscioła Goszczynskiego lat 54 zamieszkały na gospodarstwiwe we wsi Dylewice z Tomasza i Rozali Sosnowskich już nie zyjacych tudziez LUDWINA z Szy,manowskich KARWADZKA na podstawie metryki z kosciola parafioalnego Maryli..... lat 50 licząca na komornym we wsi Dylewice zyjaca corka Wojciecha i Doroty Szymanowskich...
DYLEW 6 km na N od Przybyszewa i 4 km na NW od Lisowa

1816 19 slStanisław Lat 54 Sosnowski z Dylewa s. zmarłych Maciej, Rozalia Ludwina Lat 50 wdowa Karwacka dd Szymanska z Dylewa c. zmarłych Wojciech, Dorota Goszczyn

28 Zg 1816-1816 740 Kajetan Karwacki 98 Przybyszew Józef Karwacki Rozalia Jakubowska
PRZYBYSZEW Dnia 15 sierpnia 1816 przed Nami Burmistrzem Przybyszowskim pełniacym oboawiazki Urzednika Stanu Cywilnego Gminy Przybyszewskiej powiatu czerskiego wojewodztwa mazowieckiego stawili się się Ur. Karwacki lat czterdziesco cztery liczący Popetzor wsi Liszowa (LISÓW) 4 km na N od Przybyszewa k. Bialobrzegów i 20 km na E od Nowego Miasta n. Pilicą; urodzony Antoni Czechowski sukcesor wsi Krupcechowa / Osuchowa pod Białobrzegami??? Lat 43 liczący i oswiadczyli ze dnia 14 miesiaca i roku biezacego o godzinie osmej rano umarł KAJETAN KARWACKI dni 5 majacy syn JÓZEFA i Rozali z Jakóbowskich Małzonków KARWACKICH w domu pod numerem pierwszym.

18 Zg1816 736 Rozalia Karwacka 95 Przybyszew
LISÓW - PRZYBYSZEW 1816 dziesiątego sierpnia przed Burmistrzem Przybyszwskim stawił sie się ... URODZONY JÓZEF KARWACKI Posesor wsi Lisowa lat 44 maz zmarłej i Urodzony Antoni Czuchowski lat 43 wlasciciel wsi Krupiechowa ; ze w dniu dzisiejszym o 6 rano zmarła n WIELMOŻNA ROZALIA z JAKOBOWSKICH KARWACKA lat 39 w domu pod numerem 1
1904 35 Wyemigrował do USA JAN Karwacki, Lifsy ???????, ur.1870, w USA1904, l. 35

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1800 Goszczyn pomiędzy Grójcem a Białobrzegami

1766 LUDWINA de domo Szymanska 1 voto KARWACKA 2 voto Sosnowska

18 luty 1816 19 StanisłaLat 44 wdowiec syn M\macieja i Rozali Sosnowski Ludwina Karwacka de domo Szymanska lat 50 wdowa; corka Wojciecha i doroty Szymanskich Goszczyn

53 Zg1887 3474 Władysław Karwacki 84 Goszczyn

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1780 SOLEC nad Wisła koło Lipska (radomska)

w 1812 umiera tutaj FRANCISZEK KARWACKI
14 Zg 1812 56 Franciszek Karwacki 51 Solec n. Wisłą indeks

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

GRÓJEC Odrzywołek

1799 – 1853 JUSTYNA KARWACKA
7 1799 - 1853 VIII 1 1414 Justyna Karwacka lat 54 70 Grójec
Wyrobnica ze wsi Broda; wdowa

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1860 RADOM

Z niewiadomych rodziców rodzą się w Radomiu:
1897 JADWIGA MAŁGORZAT KARWACKA
1899 STANISŁAW SYLWAN KARWACKI

5 ur1897 4586 Jadwiga Małgorzata Karwacka 872 Radom o

58 ur1899 7678 Stanisław Sylwan Karwacki 1109 Radom o
11.12.2011 11:38
Aneks 57 Nietuzinkowi Karwaccy,,,

xxxxxxxxxxxxxxxxx

Ojciec Prowincjał Alojzy Karwacki (1866-1924)
3 kwietnia 1924 r. we Lwowie zmarł o. Alojzy Karwacki OFMConv; wybitny historyk; przez długie lata sprawował urząd przełożonego w domach prowincji; był prowincjałem od r. 1918. Jego pasją była historia Zakonu franciszkanów; napisał m.in. "Materiały do historii Prowincji i Konwentów OO. Franciszkanów w Polsce, Litwie i Rusi"; "Pamiętniki X. Alojzego Karwackiego franciszkanina od czasu wstąpienia do zakonu w 1883, a spisywane od r. 1902"; "Sławniejsi franciszkanie w Polsce, ich życiorysy i dzieła...

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

MAREK KARWACKI (1947-1992) scenograf, prof. ASP w Warszawie
Marek Karwacki (1947-1992). W latach 1969-74 studiował grafikę i malarstwo w warszawskiej ASP. Profesor, scenograf, uprawiał malarstwo i grafikę. Ostatnio na aukcjach ukazało się szereg prac Marka Karwackiego, grafik, rysunków. Miał duży dorobek, nad którym pieczę sprawowała zmarła w grudniu 2006 roku matka Irena Karwacka.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Robił scenografie do Spektakli
· 1989 - PRZEBUDZENIE WIOSNY Scenografia,
· 1987 - POECI TRAGICZNI Scenografia,
· 1987 - JESTEM PEWIEN Scenografia,
· 1986 - PASKUDNA HISTORIA Scenografia,
· 1986 - MGIEŁKA Scenografia,
· 1984 - POSZUKIWANY ALBERT PERYT Scenografia,
· 1984 - GRACZ (1984) Scenografia,
· 1981 - PRÓBA REKONSTRUKCJI Scenografia,
· 1980 - WIZYTA (Iredyński I.) Scenografia,
· 1980 - OPOWIADANIE Z KOTEM Scenografia,
· 1980 - DO M... Scenografia,
· 1979 - TEATR MÓJ Scenografia,
· 1979 - GODZINA MYŚLI Scenografia,
· 1978 - SALWY Scenografia,
· 1978 - NOC LISTOPADOWA (Wyspiański S.) Współpraca scenograficzna,
· 1978 - NIĆ CZASU Scenografia,
· 1977 - TRZY PO TRZY Obsada aktorska,
· 1977 - TRZY KOBIETY Scenografia,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Genealogicznie
MAREK KARWACKI pochodził z gniazda Karwackich osiadłego w Krakowie od połowy XVII wieku. Jego przodkami byli:
xxxxxPraprapraprapradziad : Marcin i Katarzyna z Krakowa (ślub 1725 NPM Kraków)
xxxxxPrapraprapradziad: Stanisław i Marianna Karwaccy z Krakowa (ślub 1760 NPM Kraków)
xxxxxPraprapradziad : Marcin Karwacki (krakowianin ale po studiach farmceutycznych u prof. Szacera założył aptekę w Jędrzejowie a jego starsza córka Teresa Francka w Miechowie) aptekarz w Jędrzejowie i Helena z Kasinskich (ślub Jedrzejów 1828)
xxxxxPrapradziad: Sebastian Karwacki i Emilia z Kosickich (ślub Kraków 1850) osiedli po Powstaniu Styczniowym w Skale
xxxxxPradziad: Mieczysław Karwacki , ur.16.I.1855 , ożeniony ze Stanisławą Nowacką ze Słomnik (c. Piotra i Leonidy Baranowskich) ur.9.X.1864,
xxxxxxDziad : WACŁAW WINCENTY KARWACKI ur. 30/czerwca 5.VII.1888 r., studiował w Belgii na wydziale konsularnym, długo przebywał we Francji, w Paryżu, urzędnik państwowy w Sosnowcu; żona Regina Guzicka, zmarła po wysiedleniu z Sosnowca w Starachowicach i tam pochowana; po wojnie Wacław mieszka w Sopocie zmarł prawdopodobnie w szpitalu Gdyni i tam pochowany; jego syn Maria Wiesław Karwacki, ożeniony z Ireną, zamieszkali w Sopocie, a potem w Warszawie; wnuk Marek Karwacki, a z drugiego związku Marii Wiesława, wnuczka Anetta; prawnuk (syn Marka) Mateusz obecnie w Collins/Collorado z matką Beatą;
xxxxxxxOjciec : MARIA WIESŁAW KARWACKI z Oliwy, ożeniony z Ireną (84 lata, mieszkała w Warszawie – zmarła w grudniu 2006 roku), z którą miał syna Marka Karwackiego /art. plastyka (syn Mateusz w San Francisko z matką Beatą); druga żona była „Myszka” z nią córka Anita mieszka w Warszawie; MARIA WIESŁAW i IRENA, działali w AK, w wywiadzie, po wojnie w Starachowicach, potem Sopocie-Oliwie, w koncu w Warszawie,
xxxxxx MAREK KARWACKI (1947-1992)żona Beata (przepraszam za mimowolny błąd), ich syn MATEUSZ KARWACKI najmłodszy z krakowskiej linii Karwackich (mieszka obecnie w Stanach w Collins).

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

JÓZEF KARWACKI z Hołowczyc malarz Podlasia
Józef Karwacki
Urodził się w 1912 r. w Hołowczycach, z rodziców Arkadiusza i Bronisławy z d. Czeżyk. Miał czterech braci (dwóch starszych i dwóch młodszych). Ojciec jego był postępowym rolnikiem w Hołowczycach, zaliczanym do bogatszych gospodarzy we wsi. Józef po ukończeniu czteroklasowej szkoły powszechnej w Hołowczycach dokształcał się jako samouk. Był oczytanym młodzieńcem. Miał uzdolnienia plastyczne. W wieku młodzieńczym należał do Związku Młodzieży Wiejskiej „Siew” w Hołowczycach i brał czynny udział w zespole dramatycznym. Zespół ten wspierany doradztwem nauczycieli, a szczególnie kierownika szkoły Antoniego Jasińskiego wystawiał w Hołowczycach i wsiach sąsiednich małe sztuki sceniczne. Służbę wojskową odbył w latach 1933-35 w 83. pułku piechoty w Kobryniu. Był rosłym i zdyscyplinowanym żołnierzem, często wyróżnianym za dobre wyniki strzelania (nap. Kazimierz Sarnowski).
Podlasie: HOŁOWCZYCE Józef Karwacki malarz Podlasia:
< http://www.karwacki.org/generacje/Jozef ... 0Pamietnik >

"....Założyciel gniazda ARKADIUSZ KARWACKI (pradziadek Krzysztofa z Bartoszyc i Marcina z Hołowczyc; Arkadiusz miał brata stryjecznego ANTONIEGO KARWACKIEGO) wg pamiętnika Józefa Karwackiego : urodził się w 1883 roku Płoskowie k. Hołowczyc, jako syn FRANCISZKA KARWACKIEGO i Józefy z Paluszczyków Karwackiej 2-voto Izpura (za Janem Izpurą. Ojca stracił w wieku 1 roku, matka Józefa wyszła za Izpura z Hołowczyc, gdzie chował się do 21 roku wraz z młodszą siostrą Emilią. W latach młodzieńczych pomagał ojczymowi na roli, a przede wszystkim chodził na zarobek do obcych gospodarzy. Pracował w lesie przy wyrębie drzew i składaniu drewna na opał.

Arkadiusz (mocno zbudowany, 180 cm wzrostu) w wieku 21 lat ożenił się (w 1904 roku) z 17 letnią, osieroconą przez ojca Bronisławą Czeżyk, zamieszkałą w Hołowczycach Nowych, od strony Horoszek Dużych. Jej rodzicami byli Tomasz Czeżyk ożeniony z Anastazją Szewczyk rodem ze Szpaków.

Arkadiusz i Bronisława gospodarzyli na kolonii, która mają obecnie Eugeniusz i Józef synowie Arkadiusza. Bronisława miała wówczas 2/3 kolonii (około 12 ha), mieszkała z matką Anastazją i siostrą Walerią - ( w wieku 17 lat zmarła w 1912). Arkadiusz odłużył gospodarkę, jeszcze przed I- szą Wojną dokupił 6 ha w sąsiedniej kolonii. Poszedł na wojnę w Armii carskiej, dostał się do niewoli niemieckiej, z której powrócił dopiero w listopadzie 1918 roku....." CZY PRAWNUKOWIE ARKADIUSZA JUŻ ZAPOMNIELI O NIM ? Hej tam na Podlasiu ujawnijcie się... !

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Miss Ziemi Mrągowskiej wybrana
26 02 2006
Koronę zdobyła Aleksandra Karwacka. Wczoraj odbyły się wybory Miss Ziemi Mrągowskiej 2006.O tytuł najpiękniejszej walczyło 11 dziewcząt. Koronę przyznano Aleksandrze Karwackiej. I Wice Miss została Marzena Guziak, a II Wice Miss Natalia Suchocka.Przyznano także tytuły komplementarne:Miss Kuriera Mrągowskiego - Marzena Guziak;Miss Foto - Ewelina Wojciechowska;Miss Internetu - Marika Namiotko;Miss Radia WaMa - Natalia Suchocka;Miss Publiczności - Marzena Guziak.Jednocześnie wybrano Miss Nastolatek. Została nią Karolina Gilon.

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

.....jedna z wielu nietuzinkowych PAŃ KARWACKICH
Wnuczka Sebastiana i Emili Karwackich, córka Mieczysława i Stanisławy Karwackich : LEOKADIA z Karwackich PAWELSKA była drobniutka ale bardzo atrakcyjna.. Mąż zajmował dobre dyrektorskie stanowisko w Sosnowcu . Zginął w obozie w Mauthausen zadenuncjowany przez kolegów z którymi grał w brydża. Doskonale gotowała i piekła, była elegancka, z dużym smakiem dobierała meble, dodatki, stroje itp. Bardzo towarzyska, na wizyty chodziła z własnymi sztućcami. Była czasem bardzo egzaltowana, emocjonalna, literacko „uduchowiona”. Lubiła zwierzęta ale dzieci nie.......Miała może coś z siostry ojca, Wandy Karwackiej-Greyber, prowadzącej w swoim pałacu w Pękowicach młodopolski salon dla krakowskiej bohemy...

Dedykacja na zdjęciu : „BEDE CI LODZIU WIERNYM AZ DO SMIERCI- tak mi dopomoz Bóg ! Przed wyjazdem na wojne wpisał drogiej Lodzi TADEK - 14 sierpien 1920
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Odrodzenie Polski 1914 - WITOLD ANTONI KARWACKI brat Leokadii Karwackiej-Pawelskiej
Oryginalne wspomnienia z lat 1914 - 1945 WITOLDA ANTONIEGO KARWACKIEGO - syna Mieczysława i Stanisławy, wnuka Sebastiana i Emili Karwackich, ojca Ewy i Iwony Karwackich, dziadka Igora Hermy - od młodzieńczych wspomnień odzyskiwania niepodległosci w Skale, Olkuszu, Małopolsce po dojrzałe doświadczenia kampanii wrzesniowej w 1939 roku w Warszawie, w otoczeniu Prezydenta Starzyńskiego.(Oryginał w Bibliotece Jagiellońskiej w Krakowie)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx
WIELKOPOLSKA - Konin: Waldek Karwacki nie żyje
W dniu 3 czerwca 2007 roku zginął tragicznie w wypadku Waldemar Karwacki (1988 - 2007). Waldek był Dj'em występował jako Dj Rico w Koninskim Art Clubie. Grono Przyjaciół żegna Go ciepłym słowem na < http://www.djrico.com.pl > Pogrzeb w środę.

Rodzinie i Przyjaciołom serdeczne wyrazy współczucia.

..............."PUSTKA WOKÓŁ MNIE KIEDY GO NIE MA... CISZA MNIE ZABIJA.... CZAS RAN NIE LECZY, to powiedziała mi przyjaciółka.. sam tego jeszcze nie wiem... Wiem, że ON ŻYŁ BĘDZIE ZAWSZE W MUZYCE .. RAZEM Z DZWIĘKAMI KTÓRE BĘDĄ MNIE OTACZAŁY - BĘDZIE ON !!! .... " (Grzegorz-brat)
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

JÓZEF KARWACKI ...z wizytą w mci BRODY Ilżeckie i KRYNKI Brodzkie
W końcu odważyłem się na wyprawę do Starachowic (4 godziny jazdy pociągiem z przesiadką w Skarżysku Kamiennej).

"Ciuchcia" ze Skarżyska Kamiennej w pół godziny wlokąc się dociera do Starachowic (Zachodnie czyli Główne). Trasa piękna ciagnie się wspaniałą doliną Kamiennej, bardzo roległą i płaską, obrzeżoną pasmami miejscami zanacznych wzniesień. Pierwsze wrażenie Starachowic porażające... Pięknie położone miasto jakby po zniszczeniach wojennych, bardzo zaniedbane.....jakby zdegradowane materialnie.......Myślę, że tak mogły wyglądać osiedla górnicze w XIX w .... Tutaj w latach 90tych przeszedł kataklizm, współczuje Starowiczanom.. idzie jakby na lepsze, ale dobre jeszcze daleko...!!! Mieszka tu wielu Karwackich (wg książki telefonicznej rodziny: Adama, Henryka,Marka, 2 Marianów, Stanislawa, Jerzego, Stefana, Piotra,, Aldony, Barbary, Beaty, Heleny, Ireny, Józefy, Krystyny, Magdaleny, Moniki, Teresy)

Na szczęście blisko przy Hutniczej Archiwum Państwowe, gdzie miłe Panie udostepniają mi księgi USC z XIX wieku, przez 5 godzin opracowuję Karwackich w Brodach i Krynkach do 1880 roku (3 księgi). Jeszcze mi zostały urodzenia po 1880 roku (2 księgi). Postanawiam wyskoczyć do Brodów i Krynek...O 15 opuszczam Archiwum, obok przyciąga mnie zapach grilla, to skromna budka smażalni z kielbaskami, stekami, kurczakami, żeberkami, golonkami.... Mniam.... Za jedyne 3,8 zł zjadam wielką porcję kiełbasy z bułką, ogórkiem, keczupem, musztardą i majonezem.... pożerajac wzrokiem u sasiadów żeberka,, golonki... Dość to nastepnym razem...

Za moment mam autobus 13, który przepycha się zatloczony przez labirynty Starachowic, tego zlepu kilku osad i wsi, jakby skomasowanych targowisk. Jest po 15tej tloki.. ruch wielki.. więc życie tu jest.... nad miastem rozpięta estakada autostrady...
W końcu autobus dociera do Stykowa.... w kierunku Kunowa.. obraz jakby normalnieje... dalej piekna dolina Kamiennej z naturalnymi poboczami, pięknie rozplanowanymi. Pojawia się rozległe jezioro Brodzkie, wijące się zakolami aż do zapory. Widok piękny... żąglówki, motele, domki.....Skręcamy na Brody... zaczynaja się Krynki.. wysiadam.... Bardzo miło... z lewej jezioro i zapora po prawej na stoku jakby amfiteatralnie rozwinięte Krynki... Ot takie osiedle willowe... Po drodze już wchodzę raz w Brody .. raz w Krynki... Obie te miejscowości przenikają się palczasto... zupełnie nie dostrzega się ich odrębności... Domniemam, że starsze Krynki zajęły wzgórze i stoki a Brody ulokowały się w samej dolinie Kamiennej i na przeciwległym jej zboczach.

Wchodzę w Krynki, łatwo trafiam na Kościól Parafialny z pocz. XVIII wieku, stara brama drewniana... poniżej piękny cmentarz a dalej panoramiczny widok na dolinę i Brody. Na cmentarzu szukam Karwackich.... są .. wiele grobów.. robię zdjęcia.... zaraz umieszcze w Galerii. Krynki wręcz letniskowe... myślę w tym momencie o Mateuszu w Anglii. On stąd pochodzi.... Spotkana osoba przepytuje mnie co tu robię.... mówi, że zna wielu Karwackich są tutaj wszędzie... ot tam mieszka Waldemar.....( wg ksiązki telefonicznej także Józef, Kazimierz, Stanisław).

Muszę złapać pociag powrotny do Skarzyska około 18 schodze w dolinę.... Z dala widzę tablicę stacji PKP... Wchodzę w Brody.. fajna zadbana osada rozwinięta w dolinie Kamiennej, która tutaj wije się zielonymi zakolami.... Mimo pętli autostrady rozpietej nad głowami Bród, ich integracja z dolina Kamiennej jest naturalna, dziewicza.. Wiem, że w Brodach jest kilka rodzin Karwackich (Artura, Jana, Marka, Michała, Waldemara, Genowefy, Haliny, Iwony, Marii, i 3 Zofii). Zaraz obok mostu i stacji trafiam na piękny dom Państwa Karwackich... mam szczęście wychodzi Pan Józef Karwacki... do nadejścia pociągu przez kilka minut rozmawiamy....Mieszka w samym centrum Brodów, obok numeru 1 pewnie jest to najstarsze osadnictwo w Brodach. Pan Józef nie zna swoich pradziadków... ale pozna wkrótce. W dawnym Sandomierskim województwie mieszka obecnie ponad 450 Karwackich, głównie w trójkącie Starachowice (Starachowice-Brody-Krynki "d. Skrzynki") - Ostrowiec Świętokrzyski - Staszów (Rytwiany, Klimontów, Modliborzyce), niespełna 30 osób w rejonie Mielca (Rędzianowice, Mielec, kiedyś także Straszęcin). KTÓRE Z TYCH MIEJSC BYŁO PIERWOTNYM GNIAZDEM SANDOMIERSKIM KARWACKICH ? Rytwiany czy Krynki-Brody ???? JAK SIĘ ONE MIAŁY DO XVII-XVIII wiecznego gniazda w KRAKOWIE (lub ono do nich) i okolicach ? Kilka rodzin krakowskich, warszawskich, dużo śląskich, liczna emigracja Karwackich wywodzi się stąd, z historycznej sandomierszczyzny . Serdecznie pozdrawiam.

Admin

PS. Już rozumiem skąd u Mateusza ta "pasja autostradowa"... Wzrastała mu u podnóża Krynek,, na oczach.. w widoku przez okno, przecinając jakby "pasem startowym" dolinę Kamiennej. Wyprowadziła go z Krynek aż do Anglii !!! Ale Mateusz wróci, to piękne strony
11.12.2011 12:17
Aneks 58
KARWACCY W HOŁDZIE NARODOWI AMERYKAŃSKIEMU rok 1926
W 1926 roku na Jubileusz 150 lecia Stanów Zjednoczonych powstała piękna wielotomowa (111) księga wpisów uznania i gratulacji dla Narodu Amerykańskiego od Narodu Polskiego; wśród wpisów w dostępnych tylko 13 tomach są oryginalne deklaracje licznych KARWACKICH... Piękna pamiątka dla wielu Naszych Rodzin XXXXX

Polish Declarations of Admiration and Friendship for the United States is a collection of 111 manuscript volumes compiled in Poland in 1926 and delivered to President Calvin Coolidge at the White House to honor the 150th anniversary of the Declaration of Independence. Richly illustrated with original works by prominent Polish graphic artists, volumes one through six include the greetings and signatures of national, provincial, and local government officials and representatives of religious, social, business, academic, and military institutions. Volumes seven through thirteen present the signatures and a small number of photographs of students and faculty of secondary schools, as well as some elementary schools. Volumes one through thirteen have been digitized and are now accessible at http://international.loc.gov/intldl/pldechtml/.

Digitization of the 96 elementary school volumes, totaling some 28,000 pages, was not undertaken at this time because of staffing and budgetary considerations. The present site is a complete inventory of all the place names in Volumes 14-110. The index is arranged alphabetically by the names of the cities, towns, or villages in which elementary schools were located. Also provided are the names of the administrative districts (powiaty) and volume and page numbers. The index indicates which schools are accompanied with photographs; about one percent of the entries have photographs. Eventually it may be possible to digitize volumes 14-110. Until then, researchers can consult the originals in the Manuscript Reading Room. Since the volumes are held in remote storage, researchers should submit requests at least two days in advance of their visit to the Manuscript Reading Room.

XXXX pobrano z http://www.loc.gov/rr/european/egwinv/index.html WIELKIE PODZIĘKOWANIA

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
W księgach hołdu wpisali się:
0040 Karwacka Helena t 8 s 40 Sem naucz im m Konopnickiej
0049 Karwacka Z Szkola rekodzielnicza im Narcyzy Zmichowskiej Warszawa
0121 Stanisław Karwacki Gniezno
0121 Karwacki J t 7 str 21
0133 Karwacki Marian t11 s133
0150 Karwacka Wiktoria Poznan Cackiego t 8 s 150
0178 Karwacka Weronika Poznan Szkoła XV
0179 Karwacka Z Poznan XV Szkoła Powszechna dla Dziewcząt Poznan t 9 s 179
0357 Karwacka Maria Lubartów i J Karwacak
0357 Lubartów Gimnazjum Jana Kurtza
0358 Lubartów Franciszek Karwacki
0403 Karwacki Leon Uniwersytet Warszawski (płk.prof. dr med.)
Strona z 9 < Poprzednia Następna >
Ta strona wymaga zapisu cookies do prawidłowego działania. Aby móc je zapisać na tym urządzeniu, wymagana jest Państwa zgoda. Jeśli nie wyrażą Państwo zgody - wtedy żaden plik cookie nie zostanie zapisany, ale funkcjonalność strony będzie ograniczona, m. in. nie będzie można się zarejestrować, zalogować, pisać komentarzy, nie będzie dostępu do materiałów dostępnych tylko dla zalogowanych. Ponadto informacja ta będzie pojawiać się na każdej stronie, gdyż zapisanie braku zgody na cookies wymagałoby zapisania braku tej zgody w cookies, a na to nie mamy zgody. Szczegóły na stronie Polityka prywatności. Decyzję tę można w przyszłości zmienić na stronie Polityki prywatności.