Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Bajerze, po. chełmiński

7.12.2011 11:48
Bajerze, pow. chełmiński, znajduje się w powiecie chełmińskim, w gminie Kijewo Królewskie, 11 km na południe od Chełmna, na wyżynie Pojezierza Chełmińskiego. Bajerze jest fonetycznie spolszczoną, pierwotną, średniowieczną, niemiecką nazwą Bayersee - Jezioro Bawarczyków (w średniowiecznych zapisach archiwalnych miejscowość wymieniano również pod nazwą: Beyersee, Beyersche, Beyerszee, Beigersche, Beirsze, Beygersee). Bayersee rycerska posiadłość lenna rycerzy z Bawarii, zamożnej niemieckiej rodziny herbu Fogelveder, która w średniowieczu nabyła (otrzymała od Zakonu - Komturii starogrodzkiej) znaczne majątki w Prusach, między innymi nazwaną przez nich wieś Bayersee.

Najwcześniejszy zapis o istnieniu osady wiejskiej Beyersee pochodzi z 23 października 1409 r. i związany jest z rycerzem Amelung von Beyersee, który brał udział w wyprawie zbrojnej na Dobrzyń. W latach 1423-1424 właścicielami Bajerze byli rycerze Cuncze i Mikołaj z Bajerza, od 1440 do 1454 r. Mikołaj (a w 1457 r. - Jerzy z Bajerza ). Rycerz Mikołaj Bajerski z Bajerza był współzałożycielem 14 marca 1440 r. Związku Pruskiego i został w 1454 r. starostą radzyńskim ( Radzyń Chełmiński). W 1456 r. bronił on radzyńskiego zamku, gdzie w czasie wojny 13-letniej schroniła się szlachta chełmińska wierna Polsce. Jego syn Jan Bajerski w 1483 r. został wojewodą pomorskim (zm. 1484 r.) Potomkowie tego wojewody w XVI wieku rozdzielili się na dwie linie, biorące od swych dziedzicznych dóbr Szumowo i Bajerze, nazwiska Szumowski i Bajerski i zmienili nieco rodzinny herb Fogelveder, kładąc pas na tarczy nie ukosem, lecz prostopadle i na nim nie cztery, lecz trzy gwiazdy, w hełmie zaś, w koronie, pół zbrojnego męża, zamiast, jak w herbie Fogelveder, męża z odkrytą głową w stroju niemieckim; niektórzy jednak, zwłaszcza z Bajerskich, brali herb Fogelveder bez odmiany.

Bibliografia

nad. Sylwester Bajerski

Odpowiedzi (1)

30.01.2023 20:56
Bajerscy (niem. von Beyersee) nie są herbu Fogelveder. Maja herb własny. W swoich herbarzach, Bartłomiej Paprocki, Krzysztof Czarniecki (za Kasprem Niesieckim), a za nimi Seweryn Uruski i inni, błędnie przypisywali Bajerskich do herbu Fogelveder.
Wikipedia - Bajerscy herbu własnego.
Sylwester Bajerski
Ta strona wymaga zapisu cookies do prawidłowego działania. Aby móc je zapisać na tym urządzeniu, wymagana jest Państwa zgoda. Jeśli nie wyrażą Państwo zgody - wtedy żaden plik cookie nie zostanie zapisany, ale funkcjonalność strony będzie ograniczona, m. in. nie będzie można się zarejestrować, zalogować, pisać komentarzy, nie będzie dostępu do materiałów dostępnych tylko dla zalogowanych. Ponadto informacja ta będzie pojawiać się na każdej stronie, gdyż zapisanie braku zgody na cookies wymagałoby zapisania braku tej zgody w cookies, a na to nie mamy zgody. Szczegóły na stronie Polityka prywatności. Decyzję tę można w przyszłości zmienić na stronie Polityki prywatności.