Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Wykoty, pow. samborski

27.12.2011 13:23
Wykoty z Zarembami, wś, pow. Samborski, 8 kim. na płn.-zach. od sądu pow. i urz. poczt. w Samborze, ze st. kol. w miejscu. Na płn. leżą Brześeiany, Wola Baraniecka i Barańczyce, na wsch. Maksymowice, na płci. Biskowice, na zach. Wojutycze. Środkiem wsi, a także wzdłuż wsch. i zach. granicy płyną trzy strugi i dążą ku Strwiążowi. W dolinie środkowego potoku leżą zabudowania wiejskie, na płd. od nich folwark dolny, a na płn. folwark „pod Dąbrową" i cegielnia. Płd. krawędź obszaru przebiega tor kolejowy. Własn. wiek. (Ludwika Balickiego) ma roli or. 606, łąk i ogr. 108, pastw. 91, lasu 211 mr.; wł. mn/roli or. 786, łąk i ogr. 250,. pastw. 80 mr. W r. 1890 było 192 dm., 1016 mk. w gm., 13 dm., 90 mk. na obsz. dwór. (973 gr.-kat., 83 rz.-kat., 50 izr.; 971 Rus., 134 Pol.). Par. rz.-kat. w Wojutyczach, gr.-kat. w miejscu, dek. starosolski, dyec. przemyska. Dokumentem, wydanym dnia 13 sierpnia 1694 na zamku wykockim, nadał cerkwi Michał Chłopicki, skarbnik ziemi żydaczowskiej, 3 ćwierci pola, a dokumentem wydanym d. 18 lutego 1710 w Wykotach, pole koło cerkwi nad stawem. We wsi jest cerkiew p. w. Zesłania Ducha św. i szkoła jednoklasowa.
[SGKP]