Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Marciszewski Jakub (ok. 1720 - 1773)

20.01.2012 12:50
Jakub Marciszewski, kanonik krakowski, doktor obojga prawa, profesor, dziekan wydziału teologicznego i procanccllarius Collegii Juridici, senior Pater Ecclesiarum, Primicerius kollegiaty Wszystkich Świętych, pleban w Koniuszy i Podbiodrzy, Judex Synodalis, Promsor Coloniae Academicae Tarnoriensis, et Contubernii Jurisperitorum, Magwificus rektor Akademii. Miał mowę przed Sołtykiem biskupem krakowskim roku 1764, gdy brali biret doktorski obojga prawa, Leonard Kiełczewski i Kazimierz Bodurkiewicz, kanonicy krakowscy. Roku 1765 jedzie delegowanym od kapituły do komisyi wojskowej, agitującej się w Warszawie, wspołu z Andrzejem Ankwiczem kanonikiem. Umarł dnia 9 marca, 1773 roku.
[katalog biskupów ... krakowskich ...]