Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Jan Rozdrażewski - najbliższa rodzina, problemy gen.

24.01.2012 14:34
Jan Rozdrażewski + Barbara Rachenberg[1] - nigdzie nie znajduję potwierdzenia, aby takie nazwisko nosiła Barbara Potulicka[2] - żona niewątpliwie tego Jana najpierw podkomorzego poznańskiego do 1589 i potem kasztelana poznańskiego od 1589-?, której córka była też Barbara[3]. Ponadto wszyscy Rozdrażewscy, choć ich dom w 1585 podzielony na trzy linie, z dawien dawna tytuł hrabiowski nosili - potwierdzony wielokrotnie przez Papieży, Cesarzy Rzymskich i Królów Polski[4]. Kwestia 2-ga to pokolenie 23 (i dalsze do 25) gdzie Barbara hr. Rozdrażewska + Jan Sternberg-Kostka z Rostkowa h. Dąbrowa. Otóż, powinno być Sztemberg lub Stangenberg albo Steinberg (od wykupionej w Prusach ok 1476 r. miejscowości - dziś Strążeków) ale nie Sternberg (taką nazwę nosi do dziś miejscowość w Czechach) - jest to bardzo istotne przekłamanie: in nie rn[5], tym bardziej, że autor na wstępie: "Najpierw przestrzegam, że była w Czechach kiedyś familia Kostków, ale jak herbem tak cnotą od Polskich dalecy i różni, wspomina o nich Długosz 1468..." Faktycznie w tamtym okresie równolegle występowali tu i tam Kostkowie, czyli w Prusach: Kostkowie na Steinbergu a w Czechach: Kostkowie na Sternbergu. Potwierdzenie pomyłki znajdziemy pod Rozdrażewskimi[6], gdzie brat stryjeczny ww. Jana kasztelana poznańskiego też Jan ale marszałek dworu Elżbiety Królowej Francuskiej i e. c. t., miał za sobą Jadwigę Lobkowicownę, córkę Jana burgrabiego Czeskiego, z której 2-synów. Tenże Jan wykupił baronat Ponstorff (dziś Pomianów) od hrabiego Sternberga (heretyka z Czech <1585). Kostkowie Polscy nie używali tytułu hrabiowskiego, choć dziad męża Barbary hr. Rozdrażewskiej też Jan pretendował do korony w czasie wolnej elekcji po zgonie Zygmunta Augusta i ucieczce Henryka Walezego do Francji (1574) - oddał swe głosy na rzecz Batorego – był magnatem, co wystarczało za wszelkie tytuły, ponadto miał za żonę córkę Anny Ks. Mazowieckiej i Stanisława Odrowąża ze Sprowy Zofię, z którą miał 1-syna Jana (ojca tegoż) i 3-córki.

1440 Kunegunda Kostkov`a de Sternberg córka Vile`ma[7] Kostki de Sternberg z Postupic h. Sternberg, została żoną Jerzego z Podiebradów – Króla Czech, syna Wiktora Ks. Ziębickiego z Kunstatu i Podiebradów, czeskiego możnowładcy (1-c i 1-s). Ok. 1530 Katarzyna Kostkov`a de Sternberg z Postupic h. Sternberg, została żoną Jana von Pernstein Maklęburskiego hr. Kłodzkiego, mieli córkę Małgorzatę za Henrykiem II Podiebradzkim, prawnuka ww. W 1570 Katarzyna córka Wacława z Berka i Magdaleny z Żerotina, żoną praprawnuka ww., a syna poprzedniej, Karola II Podiebradzkiego Ks. Ziębicko-Oleśnickiego, używała też de Sternberg, mieli 1-s i 1-c; Henryk Wacław I, zmarł mając 19-lat w Rzymie a Małgorzata Magdalena, mając 3-latka, w rodowej posiadłości Podiebradów w Sternbergu (też Szternberg i Stemberg, z zamianą g na k).


Przypisy:
  1. Barbara być może istotnie Rachenberg 1-żona Jana hr. Rozdrażewskiego, ale z nią sterilis, czyli Barbara żona Jana Kostki nie mogła być jej córką. – patrz: Wikipedia – Jan Rozdrażewski (podkomorzy) Rodzina
  2. Barbara inne źródła podają, że Katarzyna Potulicka, która urodziła Janowi Rozdrażewskiemu (na Krotoszynie) 2-synów i 2-córki, m. nimi córkę Barbarę żonę Jana Kostki starosty lipieńskiego. – patrz: jw. Rodzina oraz Niesiecki T VIII s.161/162
  3. Nies. T VIII s.162
  4. Nies. tamże
  5. Nies. T V s.292
  6. Nies. T VIII s.156
  7. Vilia`m Kostka de Sternbezg z Postupic miał prócz córki też syna Wojciecha, który pod Chojnicami dowodził wojskiem zaciężnych Związku Pruskiego za Kazimierza króla Polski, wzięty do niewoli 18.09.1454, uczestnik wojny 13-letniej (1454-1466)
[oprac.: Krzysztof Juliusz Aleksander Kostecki h. Dąbrowa]
Ta strona wymaga zapisu cookies do prawidłowego działania. Aby móc je zapisać na tym urządzeniu, wymagana jest Państwa zgoda. Jeśli nie wyrażą Państwo zgody - wtedy żaden plik cookie nie zostanie zapisany, ale funkcjonalność strony będzie ograniczona, m. in. nie będzie można się zarejestrować, zalogować, pisać komentarzy, nie będzie dostępu do materiałów dostępnych tylko dla zalogowanych. Ponadto informacja ta będzie pojawiać się na każdej stronie, gdyż zapisanie braku zgody na cookies wymagałoby zapisania braku tej zgody w cookies, a na to nie mamy zgody. Szczegóły na stronie Polityka prywatności. Decyzję tę można w przyszłości zmienić na stronie Polityki prywatności.