Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Felsztyn, pow. starosamborski

6.03.2012 16:14
Felsztyn al. Fulsztyn (w dawnych dokumentach brzmi ta nazwa rozmaicie: Folsteyn,Phultyn, Felsthin) i Posada Felsztyńska, miasteczko., pow. staromiejski, 12 kil. na półn. od Starego Sambora, pod 49°32 płn. szer. a 40°38 wsch. dłu. od Fer., w dolinie Strwiąża, 321 m. npm., przy drodze żel. nad dniestrzańskiej. Połud. część obszaru spada ku dolinie Strwiąża, północna wznosi się cokolwiek, a najwyższy jej punkt, wzgórze Węgrzeliska, o 2 kii. na półn. od jf., dochodzi 375 m. F. leży na samej granicy pow. staromiejskiego i Samborskiego, a na zach. odeń rozłożyła się wzdłuż drogi kolejowej Posada felsztyńska. Dm. w F. 184, mk. 1103 (559 m. 544 k.), w Pos. fel. dm. 161, mk. 810 (399 m. 411 k.). Własność wiek. obejmuje roli ornej 26; włas. mniejsza roli or. 158, łąk i ogr. 19 past. 14 mor. Kolej naddniestrzanska ma tutaj stacyą Felsztyn-Głęboka (ob.). Parafie gr. i rzym. katol. w miejscu. Jest tu szkoła etat. jednokl, założona w. r. 1818. Herburtowie, przybywszy z Moraw do Polski około r. 1380 (?), usadowili się w dolinie Strwiąża, osuszali bagna i założyli wieś, którą, pamiętni rodzinnego swego gniazda Felstein na Szląsku, nazwali Felsztynem. Później wieś została miastem i otrzymała od króla Kazimierza Jagielończyką, w. r. 1488 przywilej na jarmark w Zielone Świątki i targ we wtorki. Przywilej z r. 1507, na jarmark w dzień św. Łucyi, zowie miejsce to Felschtyn, własność Jana Herborda, a Zygmunt August wymienia 1551 r. miasto Felsthin (inną rażą Folsthm), należące do braci Stanisława, Walentego, Mikołaja i Jana Herburtów: „uwalniamy na zawsze od ceł, grobelnego, mostowego i targowego w całem państwie naszem na skarb królewski opłacanych. "W r. 1553 wydał Zygmunt August rozporządzenie objaśniające, iż wolność od ceł nadana poprzednimi listami odnosi się także do wołów,krów i jałownika. (Ob. „Dodatek tygod. Gaz.Iwow.^ 1854 Nr. 45 i 46). Następnie przeszedł F. do Baniłłowiczów, z których Mikołaj otrzymał 1641 r. przywilej na skład win węgierskich. W F. urodził się na początku w. 116 Jan Herburt z Felsztyna, kasztelan sanocki a oraz starosta przemyski, mościcki i medyni jcki, autor dzieł: „Statuta regni Poloniae inordinem alphabeti digesta" i „Cronioa sive his toriae polonicae descriptio", używany do licznych poselstw. Tutaj urodził się ku końco wi w. 15 Sobestyan Felsztyński. czyli Seb. zFel., teoretyk i erudyt muzyczny z w. 16. W kościele parafialnym spoczywają zwłoki Walentego Herburfca, biskupa przemyskiego, posła Zyg. Aug. na sobór trydencki, zmarłego 1572 r., i zwłoki brata jego, wspomnianego Jana Herburta. Pod wizerunkiem Jana,przedstawiającym go w czarnym birecie i czarnym akademickim płaszczu z włożonym białym kołnierzem umieszczone są polskie wiersze z w B 16 (podał je ,.Przyjaciel ludu" roku 11841 Nr. 3:2, a także częściowo Baliński w Star, Polf i IL str, 643).

W roku 1508 „Zebridus Herbort14 płaci z połowy mta Felsztyna i jego przedmieść: Koniów, Bukowa, Sąsiadowice, Głębokąt, Ożomla, grz. 12 gr. 19. W r. 1589 miasto daje szosu fl. 12, od rzem. fl. 6, od 4 kom., od 2 palących wódkę i od 5 kół młyń. Ogółem fl. 23.
[SGKP]
Ta strona wymaga zapisu cookies do prawidłowego działania. Aby móc je zapisać na tym urządzeniu, wymagana jest Państwa zgoda. Jeśli nie wyrażą Państwo zgody - wtedy żaden plik cookie nie zostanie zapisany, ale funkcjonalność strony będzie ograniczona, m. in. nie będzie można się zarejestrować, zalogować, pisać komentarzy, nie będzie dostępu do materiałów dostępnych tylko dla zalogowanych. Ponadto informacja ta będzie pojawiać się na każdej stronie, gdyż zapisanie braku zgody na cookies wymagałoby zapisania braku tej zgody w cookies, a na to nie mamy zgody. Szczegóły na stronie Polityka prywatności. Decyzję tę można w przyszłości zmienić na stronie Polityki prywatności.