Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Zawody pisane cyrylicą

3.04.2012 09:31
Słownik nazw zawodów, stanowisk pisanych cyrylicą przez Polaków (niektóre z poniższych słów , których nie ma w słowniku rosyjskim)

администратор прихода – administrator parafii, администраторъ прихода содержающий акта гражданского состояния – administrator parafii utrzymujący akta stanu cywilnego
aкушерка - akuszerka
аптекаръ - aptekarz, аптекарский помощчникъ pomocnik aptekarski
аптечный фельдшеръ – apteczny felczer
арендаторъ –dzierżawca, арендатор пропинаціи – dzierżawca propinacji, арендатор карчмы – dzierżawca karczmy, арендаторъ иміънія – dzierżawca majątku
артистъ – artysta
арxіепископъ - arcybiskup
арxитектъ - architekt
асессоръ – asesor, коллежский асессоръ – asesor kolegialny
башмачник – szewc, trzewikarz (przestarzałe)
батрак - parobek
біълошкурникъ – (właściwie кожевнвикъ) garbarz pracujący w białoskórnictwie, zajmujący się wyprawianiem skór miękkich na rękawiczki i na odzież
благочиние – dekanat
благочинный - dziekan
блюститель – opiekun
больничный служитель – sanitariusz
бомбардиръ – bombardier
бондаръ – bednarz,
бочаръ – bednarz
боровый – borowy (gajowy)
бочаръ – bednarz, бондаръ – bednarz
бронзовщикъ - brązownik
булочникъ – piekarz, пекар – piekarz
бургемистръ – burmistrz
бухгалтер – księgowy, buchalter
вдовъ, вдовый – owdowiały, он вдовъ - jest wdowcem
весовщикъ – wagowy
викарий, викариемъ – wikary (wikariusz), przez wikarego, местнымъ викариемъ – przez miejscowego wikarego (wikariusza)
винокуритель – gorzelnik, pracownik lub właściciel gorzelni, gorzelany
винокуръ - gorzelnik, pracownik lub właściciel gorzelni, gorzelany
владелецъ – właściciel, частный владелец – właściciel cząstkowy, oбоихъ частныхъ владелцевъ – obu właścicieli cząstkowych, міълкоміъстный влаіъелец – drobny właściciel, drobna szlachta, szlachta szaraczkowa, владельцевъ фолварка – właścicieli folwarku
влостянинъ – włościanin
возный - woźny
войт гмины – wójt gminy
выроботокъ – wyrobnik ?, w słowniku nie ma
выцужникъ – wycużnik (dożywotnik)
гардемаринъ – elew szkoły morskiej
гардеробщикъ – szatniarz
гвардецъ – żołnierz gwardii, gwardzista
гвоздильщикъ – gwoździarz, występuje też jako: гвоздзярзъ, гвоздяръ
герольдмейстер - (heroldmistrz) Должностное лицо, возглавлявшее департамент герольдии – urzędowa osoba kierująca departamentem heroldii
гладіъльщица біълья – prasowaczka, prasowaczka bielizny,
гончаръ – garncarz
горнорабочий - górnik
городской кассиръ - skarbnik miejski
горшечникъ - garncarz
графъ – hrabia
дворникъ – dozorca, stróż, дворникъ дома – dozorca domu
дворовый - dworski, sługa dworski
дворскій – dworski, дворскій писаръ – pisarz dworski,
дворянинъ – szlachcic
девица – panna, благородных девиц – szlachetnie urodzonych panien
делопроиздовитель – referent, urzędnik
директор млына – dyrektor młyna, заведующий паровую мельницу – zarządzający młynem parowym,
доктор медуцины – doktor medycyny
домовладелец - gospodarz, właściciel domu, kamienicznik
домохозяин – 1) (przestarzałe) gospodarz, 2) właściciel domu, kamienicznik
дорожникъ – dróżnik, шосейный дорожникъ - dróżnik drogowy
дорожный мастеръ – dróżnik
досмотрщик - celnik
дрожкаръ – dorożkarz, извозчик (исвощикъ) – dorożkarz
емеритъ, эмеритъ – emeryt
жестяникъ - blacharz
жестянщикъ - blacharz
живодер – hycel, rakarz
забойщик – rębacz, górnik przodowy
заведующий винной лавкой - kierownik sklepu monopolowego
заведующий паровую мельницу – zarządzający młynem parowym, директор млына – dyrektor młyna,
заводчикъ – fabrykant, właściciel fabryki
заготовщикъ - cholewkarz
загродникъ – zagrodnik
законоучитель – nauczyciel religii
закрыстіянъ – zakrystianin
запасный солдатъ – żołnierz rezerwy
заработки - praca najemna, zazwyczaj czasowa i poza miejscem stałego zamieszkania
защитникъ – obrońca (adwokat), patrz: поверенный
звонарь - dzwonnik
здунъ – zdun
землевладелец – właściciel ziemski, ziemianin, крупый - wielki, obszarnik, мелки – drobny właściciel ziemski, drobny ziemianin, участковый землевладелец – cząstkowy ziemianin
земледелецъ – rolnik, крестянинъ земледелецъ – chłop rolnik, посадник земледелецъ - rolnik posadnik, обоих земледельцев изъ – obu rolników z, земледельца изъ колонии – rolnik z kolonii, земледельца изъ деревнии – rolnik ze wsi. Загродникъ – zagrodnik, частный земледелецъ – rolnik cząstkowy
землемер, земліъмеръ – mierniczy, geometra
землеxозяинъ – (niepoprawnie) rolnik gospodarz
золотыx делъ мастеръ – złotnik,
ид секретаря – po sekretarza (?), pełniący obowiązki sekretarza
извозчик (исвощикъ) – dorożkarz, дрожкаръ - dorożkarz
издателъ Варшавской Газеты – wydawca Gazety Warszawskiej
инженеръ – inżynier
интендантъ - intendent
исправляющий обязанности – (И.о.) – pełniący obowiązki (po),
каменный мастеръ – murarz, mistrz murarski
каменобоецъ – kamieniarz, kamieniotłuk
каменоделатель – kamieniarz
каменотёс - kamieniarz
каменщикъ - murarz, tudzież kamieniarz
каменщичный мастеръ – mistrz murarski
камергеръ - szambelan
камердинеръ - kamerdyner
канторщикъ – biuralista, pracownik biurowy
карбовый – karbowy (nie ma w słowniku rosyjskim), w polskim – ekonom, zarządzający
каретникъ – majster od powozów, karetnik (ale także wozownia, powozownia), patrz: stelmach, kołodziej
карчемникъ – karczmarz (nie ma w słowniku rosyjskim)
кассиръ – kasjer
кафельный подмастеръ – czeladnik (podmajster) kaflarski
кирпичникъ – ceglarz
ключаръ – zakrystian, kościelny, (przestarzale) klucznik
кожевнuк кожевенник – garbarz, кожевенный подмастер – czeladnik garbarski,
кожедёр – hycel, oprawca
колесникъ – kołodziej, stelmach
колодезникъ - studniarz
колонистъ – kolonista
коморник – komornik (chłop)
коммерсантъ – handlowiec
комнатный маляръ – malarz pokojowy
кондиторъ- cukiernik
кондукторъ железной дороги – konduktor kolei żelaznej
конторщикъ – biuralista, pracownik biurowy
контролеръ – kontroler
конюxъ – koniuch, stajenny
костёльный - kościelny, костельный служителъ – służący (sługa) kościelny,
котельщикъ – kotlarz
кочмаръ – karczmarz, ale także może być: кабтчикъ, трактирщикъ, содержатель постоялого двора
крепостной – pańszczyźniany, chłop pańszczyźniany, крепостные крестьяне – chłopi pańszczyźniani
крестьянин – chłop, wieśniak, włościanin, обу крестьянъ земледельцевъ – obu chłopów rolników, крестянинъ земледелецъ – chłop rolnik, крестьянин доживотникъ – włościanin dożywotnik, хлебопашец – rolnik, крепостной – pańszczyźniany, chłop pańszczyźniany, крепостные крестьяне – chłopi pańszczyźniani, поземельные крестьяне – chłopi rolnicy ?
кровельщикъ – dekarz, dacharz
кувникъ – kowal (niepoprawnie)
кузнецъ – kowal, także кувникъ (niepoprawnie)
купецъ - kupiec
купеческий приказчикъ – sprzedawca, kupiec
курат – proboszcz , ksiądz katolicki mający prawo do spowiadania i opiekowania się wiernymi
кучеръ –furman, woźnica, stangret
лавка – sklep, patrz лавочникъ – sklepikarz
лавочникъ – sklepikarz, содерщать лавку – prowadzić sklep, sklepik, лавка – sklep, sklepik, заведующий винной лавкой - kierownik sklepu monopolowego
лакей – lokaj, локай
лакировальщикъ, лакировщикъ – lakiernik
лакировщикъ, лакировальщикъ – lakiernik
лесникъ – gajowy, strażnik leśny
лесничий, ліъсничый - leśniczy, старший лесничий - nadleśniczy
лесный сторожъ, ліъсный сторожъ – strażnik leśny, gajowy
лесовик – myśliwy, leśny
лесовод - leśnik
лесорубъ - drwal
литейщикъ – odlewnik
литографъ – litograf
магазынеръ – magazynier
малоземледелецъ – małorolny, drobny rolnik
маляръ, комнатный маляръ –malarz, malarz pokojowy
мастеръ – majster, mistrz, дорожный м. – dróżnik, золотыx делъ мастеръ – złotnik, каменный м. – murarz, master murarski, оруженный м.- rusznikarz, сапожный м. – szewc, majster szewski, часовыx делъ мастеръ – zegarmistrz, шлюсарски м., слесарный м. – mistrz, majster ślusarski
медицинский докторъ – doktor medycyny
медник – miedziownik, pobielacz, cynkownik
мелкономестный – o niewielkim majątku ziemskim, o niewielkiej posiadłości, мелкопоместное дворянство, мелкопомиестные владельцы drobna szlachta, szlachta szaraczkowa
мельникъ – młynarz, міъльникъ
механикъ – mechanik
меxовщикъ, міъxовщикъ – handlarz futer, kuśnierz, futrzarz
мещанинъ, міъщанинъ – mieszczanin, обоих мещанъ – obu mieszczan
митрополитъ – metropolita
міъльникъ – młynarz, мельникъ
младший унтер-офицер – młodszy podoficer (w piechocie i kawalerii),
младший урядник – młodszy podoficer (kozacki)
младший фейерверкер – młodszy ogniomistrz (w artylerii),
могильщикъ – grabarz
модельеръ – modelarz, modniarz (odzieży damskiej)
монтеръ – monter
мостильщикъ - brukarz
мясникъ – rzeźnik, мясный мастер – mistrz rzeźnicki,
мясный мастер – mistrz rzeźnicki, мясникъ – rzeźnik,
наборщикъ – zecer, składacz
надсмотрщикъ – nadzorca, dozorca, strażnik, надсмотрщикъ акцызы – nadzorca akcyzy
наемный - najemny, наемный рабочий robotnik najemny
наёмщикъ - najemca
настоятель - proboszcz, настоятель прихода содержащий книги gражданского состояния– proboszcz parafii utrzymujący księgi stanu cywilnego, настоятель прихода – proboszcz parafii, местнымъ настоятелемъ – przez miejscowego proboszcza
нижние чины – szeregowcy
нищій – żebrak
нотариус – notariusz
оберъ-кондукторъ – starszy konduktor
оберъ-офицеръ – starszy oficer
оберъ полицмейстеръ – naczelnik (komendant) policji w miastach gubernialnych i dużych miastach, jego urząd to kancelaria, patrz полицмейстер
обитатель - mieszkaniec
обіъздный акцизный – objazdowy poborca akcyzy
объіъздчикъ – strażnik, объіъздчикъ лесной – strażnik leśny, объіъздчикъ лошадей – ujeżdżacz, objeżdżacz
обозник – wozak, woźnica taborowy
обозный - taborowy
обойщикъ – tapicer
обыватель – obywatel, земский обыватель – obywatel ziemski
овчаръ – owczarz
однодворец – drobny szlachcic na kresach, włościanin
околоточникъ, околодочник – cyrkułowy (околот - cyrkuł), dzielnicowy = kierownik referatu dzieelnicowych
ополченецъ (ратник) – żołnierz pospolitego ruszenia
оруженный мастеръ - rusznikarz
осмотрщик вагонов – rewident wagonów
органистъ – organista, приходский органистъ – organista parafialny,
оруженный мастеръ – rusznikarz,
откупщикъ - dzierżawca
отставникъ – oficer w stanie spoczynku
отставной – w stanie spoczynku, emeryt
официалист – urzędnik (niższy), частный официалист – urzędnik prywatny
официантъ – kelner
парикмаxеръ – fryzjer
паробекъ дворскій – parobek dworski, паробкомъ - parobkiem
пахарь – oracz, паxаръ дворовый - oracz dworski
пекаръ – piekarz, булочникъ – piekarz
пенсионеръ, пенсіонеръ - rencista, emeryt
переводчикъ - tłumacz
переплётчик - introligator
перчаточникъ – rękawicznik
печникъ – zdun
пивоваръ – piwowar
писаръ гминный – pisarz gminny, дворскій писаръ – pisarz dworski,
писец – pisarz, kopista, skryba
писмоводитель - sekretarz
плотник – cieśla, плотничий мастер - majster ciesielski
плотничий мастер - majster ciesielski
поваръ - kucharz
поверенный – pełnomocnik, plenipotent, присяжный поверенный – adwokat, частный поверенный – obrońca sądowy (przest.), защитникъ – obrońca (adwokat)
повивальная бабка – położna, babka, kobieta zajmująca się przyjmowaniem porodów,
поденщик – robotnik dniówkowy, wyrobnik
поденщица – wyrobnica, robotnica dniówkowa
подмастеръ – czeladnik сапожный подмастеръ – czeladnik szewski
подсудокъ – podsędek
позолотник – pozłotnik (rzemiślnik zajmujący się pozłacaniem przedmiotów)
полировщикъ – polerowacz, polerwonik
полицмейстер, полицеймейстер – policmajster, naszelnik (komendant) miejskiej policji w porewolucyjnej Rosji, patrz обер полицмейстер
помещик – dziedzic, właściciel majątku, ziemianin, крупный помещик – obszarnik,
помещица – dziedziczka, właścicielka majątku, ziemianka
портниха – krawcowa
портной – krawiec
посадникъ - osadnik, osiedleniec, zesłaniec (ссыльной посадникъ porównaj поселенецъ)
поселенецъ 1) osiedleniec, osadnik, 2) (ссыльной) zesłaniec, 3) военный поселениецъ – osadnik wojskowy, porównaj też посадникъ
поселянинъ – chłop, rolnik, wieśniak
поссесор имении – właściciel majątku
почтальонъ – listonosz
прачка – praczka
предводитель дворянства – marszałek szlachty
предприниматель – przedsiębiorca
председатель – przewodniczący
прелатъ - prałat
преподобный - wielebny
призывной – poborowy
прикаыный – skryba, pisarz
приказчикъ – 1) sprzedawca, subiekt, 2) oficjalista, zarządca majątkiem
приказчица – sklepowa, żona subiekta, żona oficjalisty
прислуга – służąca, posługaczka (служанка) – przestarzałe
прислужникъ – sługa, służący, posługacz, костельный прислужникъ – sługa, służący kościelny
присяжный поверенный – adwokat
пристав – naczelnik policji, участковзй приставъ – naczelnik cyrkułu
прихожанинъ – parafian
прихожанка - parafianka
пробощъ (настоятель) – proboszcz
провиреръ – probierca
промысленникъ – rzemieślnik, промыслитель, ремесленникъ
промыслитель – rzemieślnik, промысленникъ, ремесленникъ
пропинаторъ - propinator, posiadacz propinacji, dzierżawca monopolowego wyszynku napojów alkoholowych w dawnej Polsce
протоиерей – protojerej (w kościele prawosławnym przełożony kleru katedralnego lub proboszcz większej parafii, także tytuł honorowy)
прядильщикъ – przędzalnik, przędzarz
псаломщикъ – psalmista, diaczek
работникъ – robotnik, сельский работник – robotnik wiejski,
работница - robotnica
рассыльный – goniec, posłaniec, woźny, судебный рассыльный – woźny sądowy
ратник (ополчениецъ) – żołnierz pospolitego ruszenia
регентъ – kierownik kancelarii (начальникъ канцеларии), notariusz, regent, dyrygent chóru (zwykle cerkiewnego)
резчикъ - snycerz
ремесленникъ - rzemieślnik, промысленникъ, промыслитель,
решетникъ – sitarz
ризничий - zakrystianin
ротмистръ – rotmistrz
рудокопъ - górnik
рыбак - rybak
рыболовъ – rybak
садoвникъ – ogrodnik, sadownik
садоводъ – ogrodnik, sadownik
сапожник – szewc, сапожный подмастер – czeladnik (podmajster) szewski, мастеръ сапожникъ, сапожный мастеръ – majster szewski,
сапожный мастеръ – szewc, majster szewski
священник – duchowny, ksiądz
седельникъ, седельщикъ, , сіъдіъльщикъ, шорникъ – siodlarz, rymarz
седельщикъ, седельникъ, сіъдіъльщикъ, шорникъ – siodlarz, rymarz
сіъдіъльщикъ, седельщикъ, седельникъ, шорникъ – siodlarz, rymarz
секретаръ – sekretarz, секретаръ прокурора – sekretarz prokuratora,
сельский экономъ – wiejski ekonom, экономъ – ekonom
селянин – wieśniak, chłop, gospodarz
скотникъ – oborowy
слесаръ – ślusarz
словолитецъ, словолитчик – odlewacz czcionek, odlewnik czcionek
словолитчик, словолитецъ– odlewacz czcionek, odlewnik czcionek
слуга – sługa, posługacz, костельный слуга – sługa kościelny, слуга дворскій – sługa dworski
служанка – służąca, posługaczka
служащий – pełniący służbę, będący na służbie, urzędnik, biuralista, pracownik umysłowy, почтовый служащий - urzędnik pocчиновникъ Варшавского Губернского Правления - urzędnik Warszawskiego Zarządu Gubernialnego, ztowy, штатный служащий - urzędnik etatowy
служитель – służący, sługa, местные костельные служители – miejscowi słudzy kościelni, служитель дворскій – służący dworski, церковный служитель służący (sługa) kościelny, фольварчный служитель – służący folwarczny, robotnik folwarczny
советникъ – radca, действительный статский советник - rzeczywisty radca stanu, надворный советникъ – radca dworu
совладелецъ - współwłaściciel
содержащійся собственными средствами – utrzymujący się z własnych środków
cолдат – żołnierz, отпускным по билету солдатом - urlopowanym żołnierzem, отставной солдат – emerytowany żołnierz, зачислен по воинской повинности в ополчение – zaliczony do służby wojskowej w pospolitym ruszeniu, запасный рядовой – szeregowiec rezerwy, времиенно отпускный , запасный жолнеръ – nieprawidłowo, żołnierz rezerwy, увольненый в запасъ арміи солдатъ – żołnierz zwolniony do rezerwy, запасный солдатъ – żołnierz rezerwy
сoлдатка – żona żołnierza, żołnierka
смотритель – dozorca, nadzorca, тюремный цмотритель – dozorca (strażnik) więzienny, стационнзй смотритель – zawiadowca stacji pocztowej,
стекольщик - szklarz
сослове – stan (chłopski, szlachecki), какого сословя – jakiego stanu
составитель поездовъ – ustawiacz pociągów, ustawiacz
столоначальникъ – naczelnik działu, kierownik referatu (przestarzałe)
столяръ – stolarz, столярный подмайстер – podmajster stolarski
сторожъ – strażnik, stróż, dozorca,, wartownik, с. ночный - s. nocny, с. лесной - gajowy
стражник – (przestarzałe) policjant (wiejski) do 1917r., strażnik,
стражникъ тюрмы - strażnik więzienny
стрелочникъ – zwrotniczy
студентъ - student
судебный исполнитель (судебный приставъ) – komornik
судебный приставъ (судебный исполнитель) – komornik
судебный следователь – sędzia śledczy
судебный чиновникъ (судейский чиновникъ) – urzędnik sądowy
судейский чиновникъ (чиновникъ судебный) – urzędnik sądowy
судецъ – sądownik
суконщикъ – sukiennik, handlarz suknem
счетоводъ - rachmistrz
теxникъ – technik, т.пивоваръ technik piwowar,
типографъ – drukarz, типографъ бумажных обоевъ – drukarz papierowych tapet,
ткачъ – tkacz
товарищъ - (przestarzale) zastępca, wice ….., товарищъ прокурора - zastępca prokuratora, wiceprokurator
токарь – tokarz
торговецъ - kupiec, handlowiec, handlarz, крупный т. - poważny kupiec, миелкий т. - drobny kupiec , уличный т. - sprzedawca uliczny, przekupień
трактирщикъ – oberżysta, karczmarz, szynkarz, knajpiarz
тюремный надзиратель – dozorca więzienny,
унтеръ офицеръ – podoficer, унтеръ офицеръ Исполнительной Полиціи – podoficer Policji Wykonawczej
управляющий именіемъ – zarządca majątku
участковый пристав - naczelnik cyrkułu (нристав – naczelnik cyrkułu, policji)
ученикъ – uczeń, ученикъ частного пенсіона – uczeń prywatnej pensji
учитель – nauczyciel, учитель начального училища – nauczyciel szkoły podstawowej, учитель начального училища - nauczyciel szkoły podstawowej, учитель гимназіи – nauczyciel gimnazjum, учитель закона божия – nauczyciel religii,
учительница – nauczycielka,
фейерверкеръ – ogniomistrz
фельдшеръ – felczer, ротный ф. – kompanijny felczer,
фольварчный служитель – służący folwarczny, robotnik folwarczny
хлебопашец - rolnik
xлебопиек - piekarz
хозяинъ, xозяйнов – gospodarz, gospodarzy, oбои хозяева – obaj gospodarze, обоих хозяевъ – bu gospodarzy, обоих хозяйновъ – obydwu gospodarzy
цирюльник – cyrulik, balwierz, golibroda
часовщикъ – zegarmistrz, часовых делъ мастеръ – mistrz zegarmistrzowski
часовыx делъ мастеръ – zegarmistrz
частный владелецъ – właściciel cząstkowy, мелкій владелецъ – drobny właściciel (drobny szlachcic ?)
чернорабочий – robotnik niewykwalifikowany, niewykwalifikowany
чиновник – urzędnik, чгс = чиновник гражданского состояниа – urzędnik stanu cywilnego, чиновник акцизнoго управления – urzędnik urzędu akcyzy, чиновникъ казненной палаты – urzędnik izby skarbowej, почтовый чиновникъ (почтовая чиновница) – urzędnik pocztowy (urzędniczka pocztowa), чиновникъ Варшавского Губернского Правления - urzędnik Warszawskiego Zarządu Gubernialnego, чиновникъ путей сообщения – urzędnik komunikacji,
чиншoвый земледелец – rolnik czynszowy
чиншoвый крестъянинъ – czynszowy chłop
чулочникъ – pończosznik
швейка - szwaczka
швейцаръ – portier
швецъ – krawiec
швея - szwaczka
шкиперъ - szyper
шлахтичъ – szlachcic, мелкой шляхтич – drobny szlachcic, шляхетского званія – stanu szlacheckiego,
шлиферщикъ - szlifierz
шлюсарски мастеръ – majster ślusarski
шляпочникъ – kapelusznik
шорникъ, седельникъ, седельщикъ, сіъдіъльщикъ – rymarz, siodlarz
шосейный сторожъ – dróżnik
штейгеръ – szytagar
шубных делъ мастеръ – mistrz futrzarski, kuśnierz
шункаръ (шынкаръ - niepoprawnie) - szynkarz
фабрикантъ - fabrykant
фельдшеръ - felczer
форналь - fornal
экономъ – ekonom, сельский экономъ – wiejski ekonom
электромеxаникъ – elektromechanik
эмеритъ, емеритъ, – emeryt
ямщикъ – woźnica, furman, stangret, pocztylion

Znalezione w internecie

Komentarze (7)

5.12.2013 11:28
щорникъ - "szornik" - rymarz
управляющий домом - "uprawliajuszczij domom" - zarządzający domem, administrator
морговникъ - "morgownik" - nie tyle zawód, ile określenie stanu: morgownicy (wedle źródeł rosyjskich) to kategoria chłopów o niewielkim dziale ziemi (około jednej morgi), niewystarczającym do utrzymania, co zmuszało ich do najmowania się do pracy, np. w charakterze parobków - odpowiednikiem może być więc także najmita/parobek
7.12.2013 22:20
Szanowny Panie Andrzeju!

Pozwolę sobie wnieśc małą poprawkę w tłumaczeniu. Szczerze mówiąc - widziałam ten wpis gdzieś tam w internecie. Wprawdzie nie czytałam całego - ale od razu zauważyłam błąd. администратор прихода содержающий акта гражданского состояния – powinno być: administrator parafii prowadzący akta stanu cywilnego
lub zarządzający aktami stanu cywilnego.
Pozdrawiam

Mariola
26.12.2013 20:33
Bardzo przydatny słownik, szczególnie nam- wertującym i odczytującym metryki! Dziękuję!
Pozdrawiam ciepło
Józek
2.01.2014 22:00
Dp listy tzw. zawodów można dodać:
- водовоз - woziwoda
- коробейник - chłop handlujący drobnym towarem, nazwa pochodzi od wyrazu "коробка " czyli od kosza zawieszonego na szerokim pasku na szyi
- косарь - kosiarz
- плакальщица - płaczka
- ходебщик - wędrowny handlarz, domokrążca
- офеян - wędrowny handlarz, domokrążca
11.01.2014 00:29
Ostatnio spotkałam nazwy:
холщевник / холстяник - handlarz płótnem, kupiec płótna
посессионный крестьянин - to tzw. chłop przypisany [przydzielony] do pracy w fabryce
1.02.2014 14:44
Do zawodów dorzucę jeszcze ostatnio spotkane nazwy - określenia:
Денщик - ordynans (wg Słownika Języka Rosyjskiego, N. I. Ożegowa, wyd.1970, str. 154 - to ”do rewolucji: żołnierz będący przy boku oficera do osobistych posług".
канцелярский служитель - osoba, wykonująca obowiązki niższego urzędnika, ale bez tego „чинa”, czyli mianowania czy nominacji
модельщик – modelarz, - wg Ożegowa to „robotnik sporządzający, przygotowujący wzorce jakiegokolwiek wyrobu, lub wzorce do wyrobu czegokolwiek” S. I. Ożegow, Słownik języka rosyjskiego, rok wyd. 1970, str.348
органистр- muzyk grający na organistrum czyli na tzw. lirze korbowej, nazywany również lirnikiem
Плотенник – wyraz ten może mieć kilka znaczeń. Mógł być: 1. utworzony od wyrazu „плотник” czyli cieśla. 2. Może to być kalka z języka polskiego – na zasadzie włókno – włókiennik, płótno-płóciennik - wyraz polski przeniesiony na język rosyjski . Wyraz ten pojawił się jako czynność wykonywana, zawód przy osobie, która we wcześniejszych i w późniejszych aktach miała wpisane: tkacz. Tak więc tutaj można powiedzieć, że to był tkacz.
полицеймейстер (niem. Polizeimeister) – to W Rosji Carskiej szef, naczelnik policji w dużych miastach gubernianych. Jest to typowa kalka z niemieckiego.
.Садник - wyraz ten mógł oznaczać: a) osobę, która zajmuje się sadzeniem różnych m.in. nasion roślin owocowych” - czyli ogrodnika - lub b) „ tego co zajmował się rozlokowaniem, zakwaterowaniem gości na jakimkolwiek „pańskim dworze”.
Садник to również duża łopata drewniana do wykładania chleba z pieca;
Садник / всадник – dwie używane formy – jeździec

Z tym jak nazywano/zapisywano m.in. różne zawody czy czynności, które wówczas wykonywano mam do czynienia w różnych starych aktach.
Tych tzw. "nowotworów językowych" w tamtych czasach jest naprawdę dużo. Zapis zależał od znajomości języka rosyjskiego osoby zapisującej i wielu innych czynników wpływających na to, jak: pochodzenie, miejsce zamieszkania, wykształcenie itd.
3.06.2017 19:17
Super przydatne
i ja to odkryłam dopiero dziś - zawsze to było wertowanie słownika...

pozdrawiam
M.