Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Uznański Olwita Jastrzebiec

9.04.2012 18:50
Eustachy Olwita Jastrzebiec Uznański
poszukuję krewnych, znajomych a może potomków mojego (prawdopodobnie ) pradziadka. Ostatnio był on właścicielem majątku w Rokietnicy, koło Przemyśla, gdzie umarł w 1936 roku. Jego grób jest na miejscowym cmentarzu w Rokietnicy. A pałac i park jeszcze istnieją.
Pozdrawiam i czekam na jakiekolwiek informacje.
Lech Niedźwiedzki
lech_n2004[wtymmiejscumałpka]yahoo.co.uk

Odpowiedzi (10)

10.04.2012 13:41
Witam!

W Kalendarzu krakowskim z roku 1906 w spisie właścicieli posesji pojawia się taki wpis:

"Ulica Basztowa Dz. IV i V.
Posesja numer 26 - właściciel Uznański Jastrzębiec Eustachy.
Inne wymienione osoby: Witold, Józef, Jerzy i ks. Sułkowska Marya z Uznańskich."

Są też inne wpisy dotyczące osób o nazwisku Uznański w Kalendarzach krakowskich z lat
1884 - 1886; 1889 - 1890; 1892 - 1897; 1899 - 1907
.
Dodam później.

Jurek
10.04.2012 16:09
W Spisie nazwisk szlachty polskiej wydanym we Lwowie w roku 1887 na stronie 478 jest wpis:

"Uznański h. Jastrzębiec p. Olwita w witebsk. na Wołyniu i w krak. (Borkowski)"

Olwita to przydomek. Siedziby rodu Wołyń i województwo krakowskie.
Borkowski to autor Spisu - Jerzy Sewer hr. Dunin-Borkowski.

Herb Jastrzębiec

http://genealogia.okiem.pl/glossary/glossary.php?word=jastrz%EAbiec&definition=

Jurek
10.04.2012 16:36
Zespół pałacowo - dworski w Rokietnicy

Zespół dworski w Rokietnicy składa się obecnie z trzech budynków tj; pałacu, spichlerza i tzw. "stajni cugowej", otoczony starym parkiem o przewadze w drzewostanie lip, jesionów, dębów oraz wierzb. Drzewostan ten ulega stałej degradacji. Na obrzeżach parku widoczne są jeszcze resztki dwóch stawów o łącznej powierzchni około 1,5 ha.

,,W 1915 roku trafiony pociskiem armatnim z przedpola bitwy o Twierdzę Przemyśl zapalił się. Spłonęła część dachu i kilka pomieszczeń. Los okazał się jednak łaskawy .W 1917 roku pałac wraz z pozostałym jeszcze majątkiem nabywa Eustach Uznański pochodzący z Poronina. Pałac został wyremontowany. Jednak w 1927 roku , podczas zaprószenia ognia przez jednego z synów właściciela, płonie wschodnie skrzydło pałacu. Zostaje ono odbudowane lecz nieotynkowane, o czym wspomina Pani Tondos w swoim opisie. Liczna rodzina, /12 dzieci oraz kilkoro krewnych/ kryzys gospodarczy nie pozwoliły na utrzymanie pałacu w wysokim standardzie architektonicznym, a wymagał on gruntownego remontu , zarówno na zewnątrz jak i wewnątrz budynku.,,

,,Po śmierci właściciela Eustachego, majątek wpadł w pułapkę zadłużenia tak, że bank ustalił nad nim zarząd komisaryczny, o remoncie i modernizacji nie mogło być mowy. W okresie II wojny światowej pałac stał się siedzibą organizacji podziemnych związanych z AK. Przez progi tego pałacu przewinęło się wielu znanych w regionie działaczy Polski podziemnej, ale i też konfidentów. W roku 1943 w czasie pacyfikacji wsi rozstrzelanych zostało pięciu członków rodziny Uznańskich, kilku z nich uciekło. Majątek i pałac przejęły władze niemieckie tworząc gospodarstwo całkowicie im podporządkowane. Rodzina Uznańskich została wysiedlona z pałacu. Jedni przenieśli się do Jarosławia, inni zamieszkiwali tzw. "rządówkę" bądź plebanię. ,,

Źródło - strona Gmina Rokietnica
10.04.2012 16:41
Parafia
św. Marii Magdaleny
w Poroninie


,,Pierwszym kolatorem kościoła w Poroninie był Tomasz Uznański, właściciel dóbr Szaflary, do którego to dóbr należał również i Poronin. Jego kolatorstwo datuje się z dniem 6 lutego 1835. Po nim był jego syn Adam od roku 1873, który osiadł no terenie Poronina w nowym Dworze, a odziedziczywszy po ojcu część majątku Szaflarskiego utworzył swoje dobra o nazwie dobra Poronin. Po jego śmierci właścicielami dóbr zostali jego synowie, a jeden z nich Eustachy Uznański, pozostał właścicielem dóbr Poronin i był kolatorem kościoła w Poroninie.Następnymi kolatorami byli jego bracia Jerzy i Józef Uznańscy. ,,
10.04.2012 17:04
Oto kilka kolejnych wpisów:
1. Ze Słownika Królestwa polskiego i innych ziem słowiańskich:
"Zaskale, wś, w pow. nowotarskim, w równinie górskiej, nad Małym Rogożnikiem, dopł. Czarnego Dunajca z praw. brzegu, o 5-6 klm. na płd. od Nowego Targu. Wznies. wsi wynosi 612 mt. npm. Na płn. i wsch. ma duże torfowisko, zwanc "borem". Graniczy na wsch. z Szaflarami, na płn. z Ludzimierzem, na płd. z Maruszyną a na zach. z Rogożnikiem. Należy do parafi w SzafIarach. Z. ma 54 dm. i 276 mk. (145 męż., 131 kob.) rz.-kat. Pos. tabularna wynosi 85 mI'. roli i pastwisk. Pierwszy raz czytamy nazwę tej wsi w spisie poborów z r. 1674 (Pawiń., Małop., 5311,). Wchodziła w skład ststwa nowotarskiego. Około r. 1880 właścicielem był Ad. Uznański. Mac."
oraz we wpisie dotyczącym Poronina:
"Cała więc parafia liczy dusz 3514 rz.- katol., oprócz tego 56 żydów (w r. 1882). Sąd pow. i urząd podat. w :Nowymtargu, st. poczt. w miejscu, szkoła ludowa 2-klas. Właściciel Adam Uznański. Od r. 1868 jest tu stacya meteorologiczna. Spostrzeżenia tejże pomieszczane są w Roczn. Komisyi fizyoglraficzney i Towarzystwa tatrzańskiego. Br. G.

2. Z Kalendarza krakowskiego z roku 1885:
"Towarzystwo Tatrzańskie w Krakowie.
Zarząd centralny:
Prezes: hr. Mieczysław Rey, poseł na sejm; I. wiceprezes: Dr. Alojzy Alth, prof. Uniw. i czł. Akad. Umj.; II. wiceprezes: Dr. Władysław Markiewicz, adwokat.
Członkowie wydziału:
Bartoszewicz Kazimierz, księgarz; Eljasz Walery, artysta malarz, prof. rysun.; dr. Kasparek Franciszek, prof. Uniw.; Kieszkowski Henryk, dyrektor Tow. wzaj. Ubezp.; Łuszczkiewicz Antoni, inżynier cywilny; dr. Pieniążek Karol, adwokat; X. Roszek Wojciech, proboszcz w Poroninie; X. Sutor August, przeor Augustyanów; Swierz
Leopold, prof. gimn. (sekret. Tow.); Uznański Adam, marszałek Rady pow. Nowtr.; dr. Wierzbicki Daniel, adjunkt obser. astrom. (Podskarbi Tow.); | dr. Wierzejski Antoni, prof. gimn. i Uniw.; dr. Zakrzewski Wincenty, prof. Uniwersytetu."

Jurek
10.04.2012 18:59
Kilka wpisów z Kalendarzy krakowskich:

Rok 1884 - w spisie właścicieli posesji - ulica Łobzowska 17 - Gorzkowski Jakub, Uznański Wincenty i Justyna - podobny wpis w latach 1885-86; 1889-90; 1892.
W Kalendarzu z roku 1894 w analogicznym spisie - ulica Łobzowska 17, 19, 21 - Gorzkowski Jakub, Uznański Karol, Anna, Justyna i Kuczowa Eleonora - podobny wpis w latach 1895-97; 1899-1902. W roku 1903 wymieniani są już tylko Uznański Karol, Justyna i Kuczowa Eleonora.

Rok 1904 - znów wpis dotyczący posesji przy ul Basztowej 26 - wymieniani są: Uznański Adam, Eustachy i małol. Witold, Alfred, Josef, Jerzy i Marya.
Natomiast przy ul. Łobzowskiej 17, 19, 21 dalej wymieniani są: Uznański Karol, Justyna i Kuczowa Eleonora (taki sam wpis jest też w roku 1905).

W roku 1906 ul. Basztowa 26 - Uznański Jastrzębiec Eustachy, Witold, Józef, Jerzy i ks. Sułkowska Marya z Uznańskich; przy ul. Łobzowskiej bez zmian.
W latach 1907-1909 też bez zmian przy ul. Łobzowskiej, natomiast w roku 1910 są wymienione osoby: Uznański Karol, Kuczowa Eleonora i Suchecka Anna z Uznańskich.

Są też i takie wpisy:

W roku 1893 pojawia się reklama :"KAROL UZNAŃSKI Ślusarz przy ulicy Sławkowskiej Nr 6 w Krakowie, poleca swoją Pracownię w której wykonuje wszelkie wyroby sztukateryjne z kutego żelaza: również podejmuje się wszelkich robót budowlanych jakoteż wszelkich robót w zakres ten wchodzących. Przyjmuje wszelkie naprawy." Podobna reklama w latach 1894-97 oraz 1905-1910..

W roku 1894 pojawia się też obszerny opis dotyczący budowy Teatru Miejskiego (obecnie Teatr im. Słowackiego), a w nim informacja:
"Przy budowie nowego teatru zatrudnieni byli oprócz wymienionych artystów rzeźbiarzy następujący przedsiębiorcy i majstrowie: Ignacy Miarczyński (roboty murarskie i ciesielskie); Kulesza i Szczyrbuła (roboty kamieniarskie); Bracia Muranyi, Otto i Niedzielski (roboty stolarskie); Jakubowski i Jarra (roboty brązownicze); bracia Kosobuccy (roboty kowalskie); Uznański i Gramatyka (roboty ślusarskie) ; Antoni Tuch (roboty malarskie); Zajdzikowski i Grunwald (roboty szklarskie); Roman Chmurski (meble); Romanowski (roboty ciesielskie); Teple i Ehrlich (roboty pokostnicze); Bracia Zieleniewscy (wodociągi) ; Wilhelm Bruckner (wentylatory); Wałkowiński (roboty powroźnicze); Kowalczyk (roboty studniarskie); Silberbach, Bornstein, Blankenstein (roboty brukarskie); Niedźwiecki i Pokutyński (roboty zduńskie)."
W roku 1904 ten sam Karol Uznański reklamuje już dwie swoje pracownie - przy ul. Łobzowskiej 19 (!) i ul. Sławkowskiej 6.

W 1893 roku w Kronice żałobnej czytamy: "Wincenty Uznański, obywatel miasta Krakowa, zm. 11 września."

W 1910 roku: "Stowarz. Wzajemnej Pomocy Rękodzielników i przemysłowców. (W lokalu Koła mieszczańskiego, Mikołajska 1. 10). Prezes: Markus Karol. Wiceprezes: Drozdowski Stanisław. Sekretarz: Lachowski Konstanty. Wydział: Bojarski Wincenty, Bem Romuald, Chybiński Adolf. Uznański Karol, Jara Marcin, Iglicki Stefan, Freege Emil, Grabowski Gabryel, Kopaczyński Franciszek, Meresiński Władysław, Przybylski Stanisław, Parafiński Piotr, Szufa Ludwik, Stachowski Stanisław, Sulikowski Aleks., Satalecki Winc, Olejak Jakób, Wolny Jan, Werner Jerzy, Wróbel Ignacy, Zieliński Bolesław, Zatorski Jan, Eepetowski Piotr, Rzewuski Lesław."

Jurek
14.10.2013 22:17
„Drzewo genealogiczne Uznańskich”, „Kaplica Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jaszczurówce (1907-2007)”, red. Magdalena Sarkowicz („Materiały Towarzystwa Muzeum Tatrzańskiego im. dra Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem” volumen 13), Zakopane 2007, s. 70.
Zob. także: Jerzy M. Roszkowski, „Dzieje rodziny Uznańskich na Podhalu”, [w:] Tamże, s. 71-80.
16.10.2013 22:40
Adam Uznański (1837-1903) – syn Tomasza Uznańskiego. Właściciel dóbr Szaflary – 8 wsi (Bańska, Biały Dunajec, Gliczarów, Murzasichle, Poronin, Skrzypne, Szaflary, Zaskale). Kolator szaflarskiego i poronińskiego kościołów. Wartość majątku Adama Uznańskiego wynosiіa 100.000,- złr, w tym propinacji 400,- złr. Były to, po zakopiańskich, najbardziej znaczące dobra na terenie Nowotarszczyzny. Został wiceprezesem powstałego w 1873 roku Towarzystwa Tatrzańskiego. Zob.: „Szaflary. Wieś Podhalańska”. Praca zbiorowa pod red. Mieczysława Adamczyka, Nowy Targ 1993, s. 56-57; Bolesław Chwaściński, „Z dziejów taternictwa. O górach i ludziach”, Warszawa 1988, s. 46.
8.10.2015 20:00
Niektórych Uznańskich dołączyłem do swojego drzewa genealogicznego.
Zob. Profil Witolda Uznańskiego
http://www.myheritage.pl/site-family-tr ... 04640-info
8.10.2015 20:13
Józef Uznański – legendarny kurier tatrzański
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C3%B3zef_Uzna%C5%84ski
Zdjęcie z pogrzebu ratownika górskiego Józefa Uznańskiego
http://www.polskieradio.pl/5/3/Artykul/ ... znanskiego