Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Służba Dworska i nie tylko - Szafarz

15.05.2012 13:57
Szafarz

]Urzędnik gospodarski na dworze panującego , magnata,ziemskim - zarządca gospodarstwa domowego i spiżarni na dworach w dawnej Polsce

Słownikowe

Szafarze byli to urzędnicy celni na Zaporożu, należący do służby wojskowej, ustanowieni u przewozów na Dnieprze, w Kudaku i Nikitynie, także na rzece Samarze i u przewozu bohogardowskiego na Bohu. Pobierali opłaty celne, utrzymywali komendy i budowle, oraz pilnowali porządku i słuszności na przewozach, co było bardzo ważnem przy wielkim w tych miejscach ruchu handlowym. Szafarz u przewozu nikityńskiego miał jeszcze obowiązek przyjmować gości i podejmować komisarzy zagranicznych, tam się zbierających dla godzenia sporów i skarg między Kozakami zaporoskimi i Krymem.


Zygmunt Gloger - Encyklopedia staropolska

W Polsce od 1. poł. XVI w. urzędnik państwowy kontrolujący sposób wydatkowania pieniędzy z nadzwyczajnych podatków

Słownikowe

W XVI-XVIII w. zarządzający skarbem w miastach Rzeczypospolitej

Słownikowe

W Państwie Krzyżackim zarządzający spichrzami zbożowymi i eksportem towarów przez Gdańsk i Królewiec.

Słownikowe

Komentarze (1)

16.05.2012 11:02
uzupełnione w leksykonie