Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Kto byl najglupszym Polakiem?...

11.01.2013 03:56
Smiem twierdzic, iz do grona glupcow nalezy wlaczyc wszystkich zdrajcow Polski oraz narodu polskiego.

Odpowiedzi (4)

10.02.2013 12:22
Smiem twierdzic, iz do grona glupcow nalezy wlaczyc wszystkich zdrajcow Polski oraz narodu polskiego.

Przy takim postawieniu tezy, mam kłopot do jakiej grupy zakwalifikować pozostałą resztę moich Rodaków?
11.02.2013 11:38
Jest co w tym stwierdzeniu - najgłupszym człowiekiem będzie ten kto w najbardziej głupi sposób odnosi się do postępowania jak człowiek. W myśl takiego ujęcia najgłupszym Polakiem będzie ten, kto najdalej od ideałów polskich odstaje i robi to w najbardziej bezsensowny krótkowzroczny i bezmyślny sposób.

Można by więc do tego średnio poważnego pytania, podejść w sposób poważny i sięgnąć do ideałów. Poziomów "głupoty" było by tu więc wiele - zarówno Ci którzy celowo zdradzili Polskę, lub wielkich Polaków - donosiciele, agenci, sprzedawczyki - jak i tacy, którzy dali się zwieść różnym modom, podszeptom, niepolskim myśleniom - jak np. niektórzy Kalwini czy Arianie, optujący za kosmopolitycznymi postawami - jak wiemy ci niektórzy doprowadzili np. do potopu szwedzkiego, albo niektórzy wierni cesarstwu zaborczemu, którzy doprowadzili do rzezi galicyjskiej.
Do głupich Polaków zaliczyć by więc można także przedstawicieli innych narodów Rzeczpospolitej - jak Ukraińców, Litwinów, Kaszubów, czy Wołochów, którzy zamiast krzewić tożsamość kulturową krzewili oderwanie od wspólnoty i złamanie ideałów łączących Rzeczpospolitą - a co doprowadziło do mordów, bestialstwa, rzezi.

Pewnym poziome głupoty, będzie dzisiaj brak wiedzy o tych sprawach, oraz dawania się zwieść fałszywemu obrazowi historii wykorzystywanej do walk politycznych.
9.02.2014 21:53
Ciężko mi stwierdzić kto był, ktoś o kim wiem tylko z zapisków i podręczników do historii. Natomiast ławtiej by mi było napisać kto obecnie jest najgłupszym Polakiem...


Może łatwiej odpowiedzieć kto był najmądrzejszym Polakiem....Bo głupców jest tylu że cięzko wymienić...
4.05.2016 01:29
Jednym z najgłupszych, lepiej powiedzieć jednym z najbardziej nieudolnych polskich królów był Jan Kazimierz. To jego niezdarne rządy rozpętały szwedzki potop. Doprowadził też do ogromnych strat terytorium na Wschodzie, a jedyne co potrafił to modlić się i bawić z karłami. Oby los nam oszczędził tego typu polityków w przyszłości.