Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Topolnicki Edwin Leon (1876-1959)

29.01.2008 14:01
Edwin TopolnickiTopolnicki Edwin Leon h. Sas[4], ur.: 17.09.1876 s Henryka Józefa i Ludmiły Karoliny „Pyszniak” Bielińskiej[2][3][4]; chrz.: 1876 Złoczów (diec. lwowska) (obrz. greko-kat.) rodzice chrzestni: Roman Bieliński (dziadek), Helena Bielińska (ciotka ?, babka ?), Edward Biederman (?) [2]; ślub: 8.6.1901 Tarnopol, świadkowie: Joanna (Joannes) Bałaban i Stanisław Fritze - asystent pocztowy; żona: Władysława Fritze [3]; dzieci.: Edwin Ignacy 1902, Tadeusz 5.6.1903, Jan 1904, Adam 1905, Juliusz 22.8.1914; zm.: 1959; poch. cmentarz Rakowicki Kraków; kapitan I Brygady Legionów Polskich - ranny pod Krzywopłotami, kombatant wojny polsko-bolszewickiej, naczelnik urzędów pocztowych.

Bracia Eugeniusz i EdwinW 1894 ukończył 7 klas gimnazjum klasycznego w Samborze. 1900-1902 (przynajmniej) - Wysocko Wyżne (W 1901 był ekspedytorem pocztowym II klasy w Wysocku Wyżnym [27]). Był tam też kasjerem Spółki oszczędności i pożyczek.[35]
Edwin Topolnicki z żona i szwagierkami8.6.1901 ożenił się z Władysławą Fritze w Tarnopolu. Tam też urodzili się jego pierwsi synowie[9]. W 1903 otrzymał posadę ekspedienta pocztowego w Hulczu[28] w parafii Waręż. Przeniósł się tam z rodziną, gdzie rodzą się 2 kolejni synowie Jan i Adam, (w 1905 mianowany poczmistrzem II klasy II stopnia [15]). Nawiązuje się tam przyjaźń z rodziną ekonomowstwa Gregerów, z których Wilhelm zostaje później mężem jego szwagierki Kazimiery Fritze. Edwin pracuje też w Wysocku Wyżnym [10], 1909, 1910 Zakliczyn [10][12] (gdzie jest też naczelnikiem straży pożarnej[13]) Nadbrzeże [14]. W 1910 mieszka w Jordanowie, choć jeździł w różnych sprawach - np. zaraz po Bożym Narodzeniu zatrzymał się w hotelu Belvedere w Krakowie gdzie spotkał się z Tadeuszem Fritze swoim szwagrem.[19] W 1911 pełnił też funkcję naczelnika Straży Pożarnej w Zakliczynie [23] Pozostał w obrządku greko-katolickim aż do 1914 roku. 17.10.1914 i wstąpił ochotniczo do wojska polskiego do I Brygady Legionów Józefa Piłsudskiego. Służył w 1 Pułku Artylerii Lekkiej (Górskiej). Brał udział w bitwach pod Krzywopłotami (16-19.11.1914) - ranny, Marcinkowicami, Nowym Sączem (9.12.1914), nad rzekami Stochodem i Styrem, z rangą asystenta oficerskiego ogniomistrza (mianowanie 20.7.1915). Posiadał odznakę Pierwszej Brygady Legionów Polskich.

W AbchazjiW marcu 1915 był w Abbazji (ob. Opatija w Chorwacji) w miejscowości Icici (Ičići), jako chory zapewne na rekonwalescencji[36] W sierpniu w stopniu plutonowego pełnił służbę jako inspekcyjny i był przeznaczony do specjalnych poruczeń przy stacji Komendy Zbrojnej Polskich Legionów we Wiedniu[33]. 13.8 powołany jednak został na stanowisko poczmistrza w Jordanowie co poskutkowało prośbą do Komendy Legionów Polskich o odwołanie.[33] Prośba spotkała się jednak z odrzuceniem gdyż jak się wyrażono w korespondencji do Komendy Legionów Polskich Edwin, był nieodzowny, wywiązywał się z powierzonych mu zadań zawsze z największą gorliwością i sumiennością. "Wielki służbista" /w pozytywnym sensie/, trzymał doskonale w karbach ludzi mu poddanych i był typem prawdziwego energicznego a przy tym taktownego polskiego podoficera[34]. Dopiero 18.11.1915 został przeniesiony do służby cywilnej do pracy jako naczelnik urzędu pocztowego telegraficznego. Kierował wówczas urzędami: Jordanów, Baranowicze. W Roku 1916 zwolniony ze służby, z powodu chronicznej choroby nerek - jako niezdolny do służby. Do końca wojny trudnił się handlem. Następnie powrócił do służby w pocztownictwie, aż do ponownych działań wojennych w 1920. Wtedy również jako oficer ochotnik wstąpił do Armii (wraz ze swoimi trzema synami) gdzie służył jako naczelnik poczty polowej nr 23 frontu litewsko-białoruskiego. W 1922 całkowicie zwolniony ze służby z powodu choroby nerek.[5] 25.10.1937 odznaczony Krzyżem Niepodległości [16][17]

Rodzina TopolnickichPo pierwszej wojnie pracował na różnych placówkach i nie bywał wiele w domu. Od 1922-27 pracował na różnych posadach biurowych[5]. W grudniu 1923 otrzymał Srebrny Krzyż Zasługi za działalność na polu podniesienia warunków sanitarno-porządkowych.[11]

W 1925 został mianowany naczelnikiem pocztowego w Baranowiczach[20] otrzymując jednocześnie funkcję prezesa miejscowego Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół"[25]. 19.3.1927 wydał tutaj pod swoją redakcją pisemko: "Jednodniówka : wydana w Baranowiczach w dniu Imienin I-go Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego", reprezentując Oddział Związku Strzeleckiego w Baranowiczach[39]. Niestety w urzędzie dochodziło do defraudacji na spore sumy (kilkudziesięciu tysięcy złotych). W wyniku śledztwa zarządzonego w 1927 roku ujawniono, że winnym był Witold Wasilewski, już w 1920 oskarżony o podobny czyn na 4 miliony marek. Wówczas nie udało się udowodnić mu winy. Tym razem prezes Wileńskiej Dyrekcji Poczt i Telegrafów - Ciemnołoński zarządził dochodzenie. Specjalna komisja w osobach starszego inspektora Małochleba oraz naczelnika wydziału pocztowego - Babickiego prowadziła śledztwo. Wasilewskiego oskarżono o przyjęcie sumy 20.000 zł przywłaszczonej poprzez otwieranie listów i przesyłek.[29] Winny zbiegł, ale ujął go w Drui mieszkaniec Jan Kochanowski, za co otrzymał nagrodę pieniężną.[31] Oskarżonego osadzono w więzieniu w Słonimie.[24][26]. W trakcie śledztwa sądowego udowodniono przywłaszczenie 6000 złotych i zrzucono współudział także niestety na naczelnika urzędu Edwina Topolnickiego. Sprawa karna ciągnęła się rok, w czasie której Edwin przebywał nawet krótki czas w areszcie. W efekcie sprawy obaj zostali dyscyplinarnie zwolnieni.[21][22] Witold otrzymał wyrok 2 lat więzienia, a Edwinowi zaliczono na poczet kary dotychczasowy areszt. Pozbawiono go też jednak prawa do emerytury.[25] Witold Wasilewski nie zakończył swojej przestępczej działalności. Został zatrzymany ponownie w 1937 roku w piekarni gdzie pracował jako inkasent i przerabiał kwity przywłaszczając sobie różnicę na sumę około 3000zł.[30]

Edwin w 1929 otrzymał pracę w warszawskiej Fabryce Karabinów - najpierw na stanowisku brakarz, a potem w rachunkowości. Rodzina mieszkała wówczas w Krakowie. W 1935 otrzymywał 250 zł. miesięcznej pensji. W 1938 mieszkał w Warszawie na ul. Siennej 33 m. 3. W Fabryce Karabinów pracował do 1939 roku.[5] Znała go tu matka późniejszego męża wnuczki - Apolonia Krauze, oraz jej siostra Eugenia - również pracujące w tej fabryce przy wyrabianiu kul.[32] W czasie II Wojny Światowej m.in. prowadził w 1942 restaurację-bar "Sas" w Otwocku.[7]

Był towarzyski i wesoły. "Zamiłowany czciciel Nemroda, ganiał po lasach polując, po powrocie do domu był w stanie zjeść 30 siekanych sznycli, albo jajecznicę z kopy jaj" [1] Do Krakowa przyjeżdżał często w czasie IIWŚ. Z wnuczkami - Ewą i Barbarą siadywał i opowiadał o podróżach i dalekich krajach, oglądając wielki atlas świata, czytał Pana Tadeusza i opowiadał wiersze takie jak "Pani Twardowska". Uczył też robić wycinanki z papieru. W 1945 mieszkali na Podgórzu. W chwili wysadzenia mostu na Wiśle wybiło wszystkie okna, firanka wyrwana przeleciała przez wszystkie pokoje i wciśnięta została pod wannę a dziadek siedzący przy małej kozie został cały obsypany sadzą a następnie przywalony drzwiami wyrwanymi z framugi. Tu znalazł go syn, natomiast rodzina zobaczyła go umorusanego gdy przyszedł do piwnicy. Ponieważ w domu nie było okien musieli przeprowadzić się na ul. Dolne Młyny, gdzie było już wiele osób z rodziny. Po wojnie zamieszkał u syna Jana na ul. Długiej. Pędził tam wino w małych dymionach.[32][37]

Grób Sas-TopolnickichSpoczywa na cmentarzu Rakowickim w Krakowie w kw. 61, rz- płd. gr 10. W 2022 grób ten otrzyma status "Grobu weterana" z IPN.[38]

--> Opowiadania dotyczące Edwina Leona Topolnickiego
--> Genealogia rodziny Topolnicki
--> Zdjęcia dot. Edwina Leona

Bibliografia

[1] Tadeusz Topolnicki - Saga
[2] Metryki chrztu 9.06.1887 - chrztu udzielał proboszcz: Aleksander Czemeryński, wpis, odpis
[3] Metryka ślubu 6.VIII.1901 - Tarnopol,
[4] Certyfikat szlachectwa z 14.XI.1888,
[5] Przebieg służby wojskowej i pracy - CAW
[6] Chojnacka Monika - Topolniccy - praca doktorska
[7] Książka telefoniczna 1942
[8] Wiadomości rodzinne, pamiątki
[9] Akt chrztu syna Tadeusza
[10] Szematyzm 1903, 1909, 1910
[11] Dziennik Personalny R.19, nr 4, Min.Spraw Wojsk.
[12] Mały Światek 1.12.1910
[13] Kalendarz Strażacki na rok 1911
[14] Czas, 10.12.1910 - błędne imię: Edward
[15] Gazeta Lwowska, 12.7.1905
[16] CAW Kartoteka Personalno-Odznaczeniowa
[17] Monitor Polski 1937 nr 259
[18] Wspomnienia Stanisława Dąbrowskiego, w: Landau Maksymilian, Artyleria Legionów Polskich - Dywizjon Brzozy w r. 1914.
[19] Nowa Reforma 28.12.1910
[20] Dziennik Urzędowy Generalnej Dyrekcji Poczt i Telegrafów.
[21] Słowo, 21.11.1928
[22] Okólnik Dyrekcji Poczt i Telegrafów w Wilnie, 13.1.1928
[23] Kalendarz Strażacki na 1911 rok
[24] Kurjer Poznański, 27.10.1927
[25] Rzeczpospolita, 18.10.1928
[26] Kurjer Wileński 15.10.1927
[27] Nowa Reforma 13.7.1901
[28] Gazeta Lwowska 14.7.1903
[29] ABC 24.10.1927
[30] Dobry Wieczór! i Kurjer Czerwony, 9.3.1937
[31] Słowo 29.12.1927
[32] Relacja ustna Ewa Topolnickiej, zam. Niewalda
[33] Pismo od w-ce Prezydenta Białej do Komendy Legionów Polskich w Piotrkowie, nr 55061/II, CAW I.120.1.268
[34] Korespondencja Komendy Stacji Zbrojnej Polskich Legionów we Wiedniu z Komendą Legionów Polskich z n. 14.8.1915, nr 3060, CAW I.120.1.200
[35] Gazeta Lwowska 3.6.1903, podpis pod raportem rocznym spółki
[36] Nachrichten über Verwundete und Verletzte 4.3.1915
[37] Relacja ustana Barbary Topolnickiej, zam. Pawłowskiej
[38] Korespondencja z Instytutem Pamięci Narodowej w sprawie uznania statusu grób weterana" - ach. Marcina Niewaldy
[39] Jednodniówka : wydana w Baranowiczach w dniu Imienin I-go Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego. Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa
.

Ta strona wymaga zapisu cookies do prawidłowego działania. Aby móc je zapisać na tym urządzeniu, wymagana jest Państwa zgoda. Jeśli nie wyrażą Państwo zgody - wtedy żaden plik cookie nie zostanie zapisany, ale funkcjonalność strony będzie ograniczona, m. in. nie będzie można się zarejestrować, zalogować, pisać komentarzy, nie będzie dostępu do materiałów dostępnych tylko dla zalogowanych. Ponadto informacja ta będzie pojawiać się na każdej stronie, gdyż zapisanie braku zgody na cookies wymagałoby zapisania braku tej zgody w cookies, a na to nie mamy zgody. Szczegóły na stronie Polityka prywatności. Decyzję tę można w przyszłości zmienić na stronie Polityki prywatności.