Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Topolnicki Henryk Józef (1837-ok.1910)

29.01.2008 14:07
Topolnicki Henryk Józef Henryk TopolnickiTopolnicki Henryk Józef h. Sas, ur. 11.1837. s Antoniego i Eleonory Winnickiej; chrz. 13.11.1837 Wołkow dekanat Brzeżański ryt. grecki; żona: Ludmiła Karolina „Pyszniak” Bielińska h. Junosza c. Romana Pyszniak; dzieci.: Edwin Leon (17.09.1876 Złoczów) zam. Jadwiga Fritze, Włodzimierz Alfred, Henryk Artur, Eugeniusz, Olga Antonina zam. ?? Grudnicki; zm. między 1906-1914; poch. Przemyśl (?)[16]. Mianowany przez cesarza radcą dworu.

1837 - Ochrzczony w parafii swojego dziadka Jakuba Winnickiego - Wołkowie. [37]
1840 - ok. wcześnie osierocony przez matkę, która zmarła gdy miał kilka lat. [4][5][6].
1850 - Rozpoczął naukę w Gimnazjum w Brzeżanach [27] (zapewne ukończył w 1858)
1862 - Askultant sądowy we Lwowie [38]
1868 - 15.9.1868 ślub w Złoczowie z Ludmiłą Karoliną "Pyszniak" Bielińską (wiek on: 31, ona: 19) [25]
- - - W tym roku mianowany adiunktem sądu obwodowego w Łopatynie (notowania 1868, 1869, 1871, 1880) [25][29]
1867 - aktuariusz w: Zborów [38]
1869 - 7.7.1869 Złoczów rodzi się Henryk Artur[18][23]
1870 - 11.9.1870 Złoczów rodzi się Włodzimierz Alfred [18]
- - - Dalej adjunkt w Łopatynie [2]
1871 - 20.1.1871 wybrany do Rady Powiatowej w Brodach (adj. z Łopatyna), jako jeden z przedstawicieli własności wiejskiej [28]
1872 - 11.07.1872 Złoczów rodzi się Eugeniusz [18]
1873 - 7.11.1873 przenioesiony z Łopatyna do Sokala [38]
1874 - Sąd obwodowy w Sokalu[8][35]
1875 - Sąd w Złoczowie (1875[8], 1876[38], 1878, 1881)
1876 - 17.09.1876 Złoczów rodzi się Edwin Leon [18]
1880 - 13.11.1880 Złoczów rodzi się Olga [18]
1882 - 3 czerwca, nominowany na sędziego powiatowego VIII klasy w Chodorowie, z płacą 1600 i dodatkiem 240 [21][38]
1884 - Sędzia powiatowy w Chodorowie [2]
1886 - W 1886 w Chodorowie był na otwarciu kręgielni. Przy okazji została urządzona zbiórka dla pogorzałych nauczycieli gimnazjów w Stryju i Lesku od urzędników kolei czerniowieckiej i mieszkańców miasteczka. Henryk przekazał zebrane pieniądze potrzebującym.[10]
1889 - 7.6.1889 przyjechał do Lwowa i zatrzymał się w Hotelu Khuna[11]
1889 - 20.6.1890 przeniesiony z Chodorowa do Baligrodu [20]
1896 - 18.01.1896 sędzia powiatowy w Chodorowie[10]
1890 - Przeniesiony do Baligrodu[12] - ale zamienione na Lutowiska.[22][38]
1891 - 15.3.1891 i 9.4.1891 przyjechał do Lwowa zatrzymując się jak zwykle w hotelu Khuna
1891 - Przeniesiony do Lutowisk[13], 13.11. podróż do Lwowa [19]
1892 - W Lutowiskach zmarł jego syn, Włodzimierz Alfred - słuchacz praw [32]
- - 17.2.1892 Sędzia okręgowy, okręgu tarnopolskiego[38]
1893 - Sędzia powiatowy w Lutowiskach, mianowany komisarzem konkursowym masy upadłościowej hr. Hansa Bulowa w Polanie [30]
1894 - Zamianowany Radcą Sądu Krajowego [31]
1898 - Honorowy obywatel miasta Lutowiska (jako mieszkający tam)[7][14].
1898 - Radca sądu krajowego w Tarnopolu [38]
1899 - Sąd w Monasterzyskach[17] i Haliczu[17]
1900 - Sąd w Haliczu[9]
- - komisarz konkursowy na majątek Chairna Schwarzmana i Herscha Marguliesa w Tarnopolu [3].
- - Będąc adjunktem sądowym w Haliczu "uderzył, uniósłszy się zbytnio w swojem biurze, przy rozprawie pewnego włościanina w twarz. Ten oskarżył sędziego o obrazę czci, skutkiem czego wkroczyła też w sprawę i prokuratorja państwa tutejsza, która oskarżyła p. Topolnickiego o przekroczenie z par. 331 tj o czynną zniewagę w czasie urzędowania. Sędzia, radca p. Bertoni, po przeprowadzonej rozprawie, podczas której p. Topolnickiego zastępował adw. dr. Jurkiewicz, uwolnił obwinionego od oskarżenia a to na podstawie przeświadczenia, że p. Topolnicki działał pod wpływem stałego rozdrażnienia. Skutkiem odwołania się prokuratora od tego wyroku uwalniającego, odbyła się onegdaj rozprawa apelacyjna przed trybunałem, który zatwierdził wyrok pierwszej instancji." Po tej sprawie Henryk Józef przebywał w prywatnym zakładzie leczniczym we Lwowie[9]. Niektóre gazety jednak uznały temat za gorszący, a jak się wydaje pismo "Humory" z 1.11.1900 właśnie z tego powodu zostało skonfiskowane (uznając niektóre treści za łamiące paragraf 300).[33]
1900 - 2 sierpnia rozprawa apelacyjna, przeciwko sędziemu Henrykowi, który w swoim biurze w Haliczu, czynnie znieważył naczelnika sądu w którym pracował - Eiselta. Są skargę odrzucił, motywując zdarzenie silnym rozdrażnieniem, które chwilowo zaburzało poczytalność sędziego. [34]
1906 - Radca Sądu Krajowego w Tarnopolu[2]
1906 - W Tarnopolu.
- - 2.8.1906 Zakończył pracę w sądownictwie.[36].
1906-1914 - Zmarł zapewne w tym czasie. W 1906 występuje jako prawd. żywy na akcie ślubu córki Olgi, 1912 również prawd. żywy przy akcie ślubu syna Eugeniusza.

"Rasowy szlagon, lecz bez ziemi, był sędzią, na ówczesne czasy dawnego autoramentu. Praktykowanym dawniej zwyczajem wyjeżdżał na tak zwane "roki sądowe" do różnych miejscowości, przeważnie latem. Siadał pod dębem, czy też lipą, zanurzał nogi w szafliku z zimną wodą, głowę owijał lnianym kompresem i tak sądził ludzkie sprawy" [1][16]. Zarówno on jak i żona byli ludźmi wysokiej kultury intelektualnej i muzycznej. W szczególności kształcili w tym kierunku syna Henryka Artura - późniejszego kompozytora i prawnika.[24]

Gdy odbywał roki sądowe to trzymał nogi w miednicy z ciepłym winem. Do Lutowisk został przeniesiony, podobno dlatego, że "miał się blisko" z pewną bogatą damą, której wpływowa rodzina tego nie chciała i spowodowała jego przeniesienie. Miał tam zatarg z Żydami, którzy po nieprzychylnych wyrokach oskarżyli go. Zatarg otarł się nawet o Wiedeń, lecz Henryk Józef został całkowicie oczyszczony z zarzutów.[26]

Bibliografia

[1]Topolnicki Tadeusz, Saga rodów Topolnickich, Fritzów, Jaroszewskich (mnps), Archiwum Marcin Niewaldy
[2] Szematyzm Królestwa Galicji i Lodomerii 1870-1906
[3] Gazeta Lwowska - 13.1.1900
[4] Akt procesu Antoniego z teściem [Oss. 141-2-1089]
[5] Zeznanie świadka w procesie Antoniego z teściem [Oss. 141-2-1089]
[6] Zeznanie świadka 2 w procesie Antoniego z teściem [Oss. 141-2-1089]
[7] Nadanie honorowego obywatelstwa miasta Lutowiska Henrykowi Józefowi Topolnickiemu
[8] Allgemeine Österreichische Gerichtszeitung 20.11.1874
[9] Kurier Stanisławowski, 1900, nr 786, Kurier Lwowski 10.10.1900, Nowa Reforma 9.10.1900
[10] Kurjer Lwowski 22.05.1886
[11] Kurjer Lwowski 7.6.1889
[12] Kurjer Lwowski 22.6.1890
[13] Kurjer Lwowski 15.3.1891
[14] Viener Zeitung 20.11.1898
[15] Allgemeine Österreichische Gerichtszeitung 24.12.1898
[16] Informacje rodzinne
[17] Neue Freie Presse 3.10.1899
[18] Księga chrztów par. Złoczów, CDIAL 165-3-4667
[19] Gazeta Narodowa 13.11.1891
[20] Gazeta Narodowa 22.06.1890
[21] Etat zbiorowy urzędników i sług sadowych w okręgu Lwowskiego C. K. Wyższego Sądu Krajowego na rok 1887
[22] Gazeta Lwowska 4.7.1890
[23] par.Złoczów.rz-kat
[24] Muzyczna Tarnopolszczyzna (dok. int. ukr)
[25] Akt ślubu Henryka i Ludmiły CDIAL 618-2-2405
[26] Relacja ustna Jana Grudnickiego - wnuka Olgi Topolnickiej
[27] Stulecie Gimnazyum Brzeżańskiego 1806-1906
[28] Gazeta Narodowa 26.1.1871
[29] Gazeta Narodowa 21.8.1868
[30] Gazeta Lwowska 10.2.1893
[31] Czas 28.7.1894
[32] Nekrolog Gazeta Lwowska 30.3.1892
[33] Gazeta Lwowska 20.11.1900
[34] Nowa Reforma 6.8.1901
[35] Gazeta Lwowska 16.11.1874
[36] Dowód osobisty - (www.archivinformationssystem.at/detail.aspx?ID=4559728)
[37] Odpis aktu chrztu Henryka Józefa
[38] Teczka osobowa, Ministerstwo Sprawiedliwości, Wiedeń AT-OeStA/AVA Justiz JM Präsidium A 196.126
.Genealogia Topolnickich