Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Kruczkowski Adolf (1833-1919)

23.03.2013 00:24
Adolf Łukasz Piotr Kruczkowski[4], ur. 1833, zm. 19.10.1919, syn. Józefa[4][5], poch. Lublin, cm. przy ul. Lipowej[2], Ziemianin z pow. płockiego. "Buchalter kantoru Towarzystwa Rolniczego, szlachcic, lat 31 liczący, od września 1863 r. pełnił obowiązki naczelnika rewolucyjnego miasta Płocka, a przez czas pewien był członkiem trybunału rewolucyjnego. Jako naczelnik miasta kazał sformować oddział żandarmów wieszających, mianował naczelnika tegoż oddziału i zredagował 17 wyroków śmierci przeciwko rozmaitym urzędnikom, lecz wyroków tych żandarmi nie wykonali. Chociaż Kruczkowski utrzymuje, że wyroki te zawierały tylko polecenia rozciągnięcia dozoru nad skazanymi, ale to nieprawda, bo jak widać z zeznań Kiriskiego, otrzymał tenże 17 wyroków śmierci do egzekucji, lecz wydawać ich nie mógł tylko dzięki ostrożności policjanta Mękarskiego, który miał być pierwszą ofiarą."[1] Skazany na pozbawienie wszystkich praw stanu i roboty ciężkie w kopalniach syberyjskich przez 12 lat. Przy konfirmacji, która miała miejsce 5/17 stycznia 1867 sąd wyrok nieco złagodził na pozbawienie praw szczególnych i mieszkanie w mniej odległych miejscowościach Syberii. [1]

Bibliografia

[1] Cederbaum H., Wyroki audytoriatu polowego ... Lublin 1917
[2] Barbara Glądała na podst. Z.Bieleń, Groby uczestników Powstania Styczniowego na cmentarzach Lublina, Lublin 1985r., za: ltg.pl
[3] Archiwa Rosyjskie za KEK: GU GAOO. F. 3. Op. 6. d. 7918. Ł. 66 ob.-67, F. 14. Op. 1. d. 520. Ł. 26-27.
[4] Morm. za: par.
[5] Spis wołyńskiKruczkowscy w bazie powstańców
Genealogia Kruczkowskich