Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Kruczkowski Kalikst (ur. 1815)

23.03.2013 00:42
Kalikst Kruczkowski, Ur. 1815 Chudykowice, pow. borszczowski. W 1848 był nauczycielem gimnazjalnym w Nowym Sączu, a w latach 1856-62 pełnił tam funkcję dyrektora (Sitek, 1968, s. 47). Według Słowikowskiego (1939, s. 127) nie był uległy władzom administracyjnym i w stosunku do młodzieży kierował się daleko posuniętym patriotyzmem, narażając nawet własne stanowisko z tego powodu. Kiedy w r. 1861 odmówił staroście sądeckiemu, Kalitowskiemu prowadzenia dochodzeń w sprawie rozdanych przez młodzież na nabożeństwie ku czci J. Lelewela ulotek z pieśniami A. Felińskiego, został pozbawiony dyrektorstwa i przeniesiony do Gimnazjum św. Anny w Krakowie na stanowisko nauczyciela. Pracował tam do r. 1866 (Leniek, 1888). Z Krakowa przybył do Wadowic; nominacyą na prowizorycznego kierownika otrzymał dnia 21 sierpnia 1866 r.; jako rzeczywisty dyrektor pełnił obowiązki od 5 lutego 1868 do 23 czerwca 1872 roku (Karbowiak, 1892, s. 32). Po sześciu latach wrócił do wschodniej Galicji. M. in. był dyrektorem Gimnazjum w Kołomyi. Dalsze jego losy nie są znane. O latach pracy Kruczkowskiego w Nowym Sączu pisał K. Chłędowski (1955, s. 258): W Sączu dostałem się na pensją do dyrektora gimnazjalnego, Kruczkowskiego, gdzie bardzo byłem zadowolony. (...) Pan Kruczkowski, spokojny, flegmatyczny profesor, w złotych okularach, lubił długo spać i chodzić w szlafroku, równego był humoru i bardzośmy go lubili. Jego żona, starsza od niego, pochodziła z niemiecko - galicyjskiej urzędniczej rodziny. Chłędowski brał prywatne lekcje z francuskiego u K. Kruczkowskiego, ale Boże zmiłuj się, jakie to były lekcje, sam dyrektor niewiele umiał (tamże, s. 264).

Bibliografia

Studnicki G (oprac) w: DyrektorzyGimnazjum i Liceumim. M. Wadowity w Wadowicach, wydano staraniem Stowarzyszenia Absolwentów LO im. M. WadowityGenealogia Kruczkowskich