Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Bieniakonie - parafia p.w. Św. Jana Chrzciciela

26.04.2013 09:02
Bieniakonie (Беняконі) – parafia p.w. Św. Jana Chrzciciela
(miasto nad rzeką Solezą, odległe „43 wiorsty od Lidy” – rej. Woronowski)

Wstęp
Pierwsze pisemne wspomnienie o Bieniakoniach dotyczy 1529 r. Była to miejscowość w lidzkim powiecie.

W diecezji wileńskiej – 1634-1660 r.

1634-1640 – diecezja wileńska
1634 – fundacja parafii, i budowa drewnianej świątyni finansowanej przez Jana Czaplińskiego, nadanie folwarku Chododkiszki i wsi Pereganie.

1640-1660 – diecezja wileńska (do „Potopu”)
1653 – podymne z plebani wynosi 6 złp. (naliczany od 4 domów).
1655 – zniszczenia w czasie wojen moskiewskich
Ok. 1660 – odbudowa

W diecezji wileńskiej – 1660-1795 r.

1660-1675 – diecezja wileńska
1669 – parafia w dekanacie raduńskim (synod Sapiehy)
1673 – podatek „podymne” pobierany z 3 domów.

x1674-1675 – ks. LIPNICKI

1676-1677x – ks. GORYSZEWSKI

1680-1700 – diecezja wileńska
1690 – podatek od plebanii z 3 domów; do parafii należały miejscowości: Bieniakowszczyzna, Bolciszki, Łopie, Czyżowskie, Saginiszki, Gojciniszki, Kulowszczyzna,

Ok. 1700 – ks. Bartłomiej HRYNCEWICZ (p)

1705-1740 – diecezja wileńska
Ok. 1708 – zniszczenia przez epidemie i zarazy powstałe po wojnach północnych powodują zrujnowania ekonomiczne i ludnościowe.

1743-1744 – ks. Franciszek SCHABIKOWSKI (p)
1744 – parafia w dekanacie raduńskim. Na terenie parafii znajdowały się miejscowości: Bieniakonie, Podworyszki, Gocieniszki, Zabłocie, Lenczyszki, Korzeniewcy, Remiezow, Czekance, Bilance, Bile, Litwica, Kwaty, Hince, Zabiegi, Zygi, Kiemiele, Bolciniki, Lybarty, Zawielidary, Jundzieliszki, Jurgance, Butrymance, Gierwiszki, Koniuchi, Pasole, Brazelce, Kuzy małe, Kuzy wielkie, Podegucie, Ławce, Warnikiele, Lepie, Łuszyszki, Bielużyszki, Klimiany, Strzelce, Rościany, Stare Rakliszki, Curance, Konwaliszki, Miasiony, Kiżby, Rezy, Jonance, Stawidance.

1750-1770 – diecezja wileńska
Parafia w dekanacie raduńskim.

x1771-1772 – ks. Antoni POMORSKI
1781 – parafia w dekanacie raduńskim, liczy 2.977 kat. , w szkole parafialnej 2 uczniów.

1790-1791 – ks. Michał DŁUSSKI (p) ,
Współpracowali: 1790-1791 – ks. Michał Majer (c) , 1790-1791 – ks. Grzegorz Rymka OCD (w)

1792-1795 – diecezja wileńska i inflancka
1794 – w wyniku zaborów, parafia razem z całym dekanatem raduńskim, wchodzi w skład prawosławnej Rosji
1795 – diecezja wileńska zostaje przemianowana na inflancką, jako samowolne działanie prawosławnej administracji Rosji

W diecezji wileńskiej – 1795-1863 r.

1797-1812x – ks. Wincenty MIKUCKI (p, dz.)
Współpracowali: 1798-1812 – ks. Grzegorz Rodziewicz (w) , 1802-1807 – ks. Michał Majer (w) , prawdopodobnie funkcje plebańskie wobec parafii pełnił (może odnośnie majątku plebanii) nadal ks. M. DŁUSSKI
1797 – w parafialnym szpitalu mieszka 12 ubogich.
1796 – w tym roku udzielono 51 ślubów.
1810 – przebudowa kościoła.

1812-1816 – diecezja wileńska
1812 – zniszczenia w czasie wojen napoleońskich

x1817-1827 – ks. Justyn NISKOWSKI (c, dz.)
Wspomagał: 1818 – ks. Jerzy Zukowski (w)
1816 – parafia Bieniakonie w powiecie lidzkim
1821 – (2.II)ślub hr. Puttkamera i Marianny Ewy Wereszczakówny („przyjaciółki” A. Mickiewicza).

1830-1856 – ks. Kazimierz KULBACKI (p, dz.) ,
Współpracowali: 1830-1831 – ks. Antoni Kitkiewicz (w) , 1832 – ks. Benedykt Gościewicz (w) , 1835-1838 - o. Nestor Jędrzykowski SchP (w), 1848-1849 – ks. Ignacy Tracewski (w), 1855-1856 – ks. Jan Chodakiewicz (w), ok. 1857-1859 – ks. Romuald Skibiński (w)
Parafia w dekanacie raduńskim, gdzie w 1827 roku udzielono 46 ślubów.
Po 1831 r. represje popowstaniowe
1842 – zabranie na skarb państwa majątku kościelnego.
1848 – na terenie parafii filia Butrymańce (1848-1877 – ks. Urban Klepacki OCD).
1853 - na terenie parafii znajdowały się miejscowości: Bieniakonie, Bieniakońce, Warnakiele, Łowce, Degutka, Podegucie, Kontrymowszczyzna, Sokoleńszczyzna, Mikontany, Michaliszki, Kulkiszki, Swiły, Gojcieniszki, Zabłoć, Podweryszki, Stare Bieniakonie, Bazyle, Kmitowszczyzna, Bolcieniki, Zygi, Kiemiele, Bohusławy, Wojsznie, Zelwidory, Wołkiszki, Lubarty, Wielkie-Kuże, Małe-Kuże, Butrymańce (+ filialny kościół), Posole, Stare –Rakliszki, Kowalki, Kalitańce, Rudnia, Gerwiszki, Koniuchy, Strzelce, Jurgance, Rasciuny, Posolcz, Brażele, Wizgirdy, Remizowo, Bile, Biluńce, Litwica, Micholcze, Zabiegi, Kowance, Birzynie, Swiniec, Podwarańce, Posolcze, Poczobuty.

1856-1859 – w diecezji wileńskiej
1856 – na terenie parafii istnieje filia Butrymańce (1848-1877 – ks. Urban Klepacki ).

1859-1862 – ks. Karol SOBOLEWSKI (p, dz.)
1860 – parafia liczy: (M = 1.694, K =1.812 ), kapłanów 3

1863 – ks. Konstanty ŁÓDZ (p),
Współpracowali: 1863 - ks. Józef Sienkiewicz (w).

W diecezji wileńskiej – 1863-1905 r.

1863-1870 – ks. Karol SOBOLEWSKI (p, dz.),
Współpracowali: 1863-1867 – ks. Paweł Suchocki (w).
1863 – pochowanie przy kościele Mari z Wereszczaków Putkamerowej
1863 - parafia liczy 3.801 kat.
1867 – parafia liczy 3.837 kat.
1870 - parafia liczy 4.040 kat.

1871-1872 – ks. Mojżesz JUSIEWICZ (p, dz.),
Współpracowali: 1871-1872 - o. Antoni Dylkiewicz OFM (w),
1872 - parafia liczy 4.120 kat., fila Butrymance (1863-1872 - ks. Urban Klepacki).

1872-1889 – ks. Józef SIENKIEWICZ (a) ,
1875 - parafia liczy 3.676 kat.
1877 – parafia liczy 4.531 kat. ; filia Butyrmańce (1877 – ks. Urban Klepacki).
1880 – mieszka tu ok. 63 osób.
1881 - parafia liczy 4.808 kat.
1884 - parafia liczy 4.842 kat.
1889 – parafia liczy 5.367 kat., filia Butyrmańce (1889 – ks. Michał Rutkowski).

1890-1893– ks. Leopold CZECHOWSKI (p, dz.),
Współpracowali: 1894-1895 – ks. Wincenty Stefanowicz (w)
1892 – parafia w dekanacie raduńskim, liczy 4.860 kat; filia Butymańce (1892 - ks. Feliks Jaksztas).

1894-1897 – ks. Jan STEMPORZECKI
1897 – mieszka tu 149 osób.

1897-1905 – ks. Tadeusz ZAHORSKI (p, dz.)
1900 – początek budowy obecnej murowanej świątyni, przez proboszcza ks. Tadeusza Zahorskiego i parafian.
1902 – poświęcenie kościoła , budynek z cegły „podłużny, renesansowy” z 2 wieżami.

W diecezji wileńskiej – 1905-1925 r.

1905-1907 – ks. Jan JANKIEWICZ (p),
Wspomagali: 1905-1907 – ks. Tadeusz Zahorski (?)
1905 – parafia Bieniakonie w dekanacie raduńskim, liczy 4.828 kat., fila Butrymańce (1902-1905 – ks. Jan Żemejć).
1905 – miejscowość liczy 203 mieszkańców.
1906 – parafia liczy 4.788 kat. ,
1907 – parafia liczy 4.788 kat.

1909-1911 – ks. Medardus UZUMECKI (p)
1909 – parafia liczy 4.860 kat.
1910 – parafia liczy 4.880 kat.

1912 – ks. Antoni SŁABSZYCKI (p)
1912 – parafia liczy 4.890 kat.

1912-1921 – ks. Jan STRAGAS (p),
Współpracowali: 1916 – vacat (w), 1918-1919 – ks. Stanisław Chodyka (w)
1914-1915 – parafia liczy 4.013 kat.
W czasie I wojny stacjonowały tu wojska niemieckie
1918 – na terenie parafii brak kaplicy, zamknięta została przez prawosławnych społeczność luterańska przy kaplicy Gojcieniszki.
1919 – zajęcie miasteczka przez bolszewików; w kwietniu 1919 r. odebrana przez polaków zdążających do zajęcia Wilna
1920 – parafia Bieniakonie w dekanacie raduńskim, liczy 4.013 kat.
1921 – (06.06) wizytacja biskupia
1921 – miasteczko liczy 162 osoby
1924 – zm. ks. Bronisław Iwaszkiewicz

x1924-1925 – ks. Nikodem KOZŁOWSKI (p)
1925 – parafia liczy 5.500 kat.

W archidiecezji wileńskiej – 1925-1951 r.

1925-1937 – ks. Józef DUBIETIS (p),
Współpracowali: 1928-1929 – ks. Aleksander Bebke (w), 1929-1930 – ks. Jan Zmitrowicz (w, pref.), 1930-1934 – ks. Stanisław Sieluk (pref), 1933-1934 – vacat (w) , 1934 – ks. Jan Trochim (pref.), 1935-1936 – ks. Antoni Mańturzyk (pref.), 1936-1937x - ks. Apolinary Zubelewicz (w),
1928 – parafia dekanalna Bieniakonie, liczy: 5.500 kat. ,
1929 - parafia liczy: 5.500 kat. ;
1931 - parafia liczy: 5.745 kat. ;
1933 - parafia liczy: 5.977 kat. ;
1934 - parafia liczy: 6.097 kat. ;
1936 – (17.V) wizytacja biskupa, abp R. Jałbrzykowski bierzmował 466 osób; w kościele 3 ołtarze (główny: św. Jana Chrzciciela, boczne: NMP i św. Jerzego) kaplicy dojazdowych brak w parafii. Z notatki biskupiej wynika: „Kościół w trakcie odnawiania (...) Dom plebanijny i zabudowania gospodarcze potrzebują remontu. Ogrodzenie cmentarza należy poprawić”.
1936 - parafia liczy: 6.008 kat. ;
1937 - parafia liczy: 6.128 kat. ;
1937 - parafia liczy: 6.570 kat.

1937-1951 – ks. Dominik GAJLUSZ (p, dz.),
Współpracowali: x1937-1939 - ks. Apolinary Zubielewicz (w), 1940-1941 – ks. Michał Aronowicz (w),
1938 - parafia dekanalna (dekanat bieniakonie) liczy 6.250 kat. ,
1939 – parafia liczy 6.570 kat.
1940 – wywózki ludności polskiej w głąb ZSRR
1944 – (9.IV) wyzwolenie miasta przez AK
1945 – liczne ekspatriacje katolików polskiego pochodzenia do PRL
1951 – (08.06) aresztowanie proboszcza i (skazanie na 25 lat lagrów) pozostawienie parafii bez kapłana.

W archidiecezji wileńskiej („czas prześladowań”) – 1951-1989 r.

1951-1955 - Vacat
1953 – w Irkucku zmarł ks. Dominik Galjusz.

1955-1961 – w archidiecezji wileńskiej
1955-1961 – dojeżdżał raz w miesiącu ks. Apolinary ZUBIELEWICZ (z Konwaliszek).

1961-1967 - Vacat
po 1961 - zamknięcie świątyni, plebania przejęta przez Dom Dziecka, później razem z kościołem oddana na Szpital psychiatryczny.
Po 1967 – zniszczenie wnętrza świątyni przez umieszczenie tu składu opałowego.

1967-1988 – w archidiecezji wileńskiej
1970 – kościół zamknięty, miejscowość liczy 1.726 osób (502 domy).
1987 – starania o otwarcie świątyni

1988-1989 – w archidiecezji wileńskiej
1988 – (10.12) zwrot kościoła, remont staraniem parafian i (21.12.1988) poświęcenie świątyni przez proboszcza z Konwaliszek ks. Henryka JABŁOŃSKIEGO

Czas odrodzenia religijnego – 1989-1991 r.

1989-1991 – w diecezji mińskiej
1989-1991 – ks. Marian KOPEĆ SAC (p)
1989 – remont dachu i wieży; duszpasterstwo powierzone XX Pallotynom

W diecezji grodzieńskiej – 1991-2013 r.

1991-1993 – ks. Józef LISIAK (SAC)
Wspomagał: 1992-1994 - ks. Jacek Jakubczyk SAC (w)
1991 – miejscowość liczy 1.512 mieszkańców (545 domów).

1994-1998 – ks. Wojciech SUTKOWSKI (SAC)
Wspomagali: 1994-1998 - ks. Marian Witek SAC, 1987(XI-XII) – ks. Paweł Goliński (w)
1989 – z pracy duszpasterskiej odchodzą XX. Palotyni

1998-2000 – ks. Paweł GOLIŃSKI (p)
2000 – parafia w dekanacie raduńskim

2000-2012 – ks. Stanisław ŁABAN (p)
2004 – miejscowość liczy 1.319 mieszkańców (515 domów).

proszę o dalsze uzupełnienia - autor

Odpowiedzi (1)

26.11.2023 09:45
Bieniakonie (Беняконі) – parafia p.w. Św. Jana Chrzciciela
(miasto nad rzeką Solezą, odległe „43 wiorsty od Lidy” – SłG ) [rej. Woronowski]

Wstęp
Pierwsze wspomnienie o Bieniakoniach dotyczy 1529 r., była to miejscowość w powiecie lidzkim. Natomiast fundacja kościoła to pocz. XVII w.

Paragraf 1: w diecezji wileńskiej 1634-1925 r.

W diecezji wileńskiej – 1634-1660 r.

• 1634-1640 – diecezja wileńska
W 1634 r. miała miejsce fundacja parafii Bieniakonie, i rozpoczęto budowa drewnianej świątyni finansowanej przez Jana Czaplińskiego, jak też przydzielone zostały nadanie na utrzymanie plebana pobierane folwarku Chododkiszki i wsi Pereganie.

• 1640-1660 – diecezja wileńska (do „Potopu”)
W 1653 r. podymne z plebani wynosi 6 złp. (naliczany od 4 domów). Ok. 1655 r. jak na całej Litwie maja tu miejsce zniszczenia w czasie wojen moskiewskich, po ich zakończeniu ok. 1660 r. następuje odbudowa gospodarcza i demograficzna parafii.

W diecezji wileńskiej – 1660-1795 r.

• 1660-1673 – diecezja wileńska
W 1669 r. to parafia w dekanacie raduńskim (synod Sapiehy)

• x1674-1675 – proboszcz ks. LIPNICKI
W 1673 r. podatek „podymne” pobierany z 3 domów.

• 1676-1677x – proboszcz ks. GORYSZEWSKI
Parafia Bieniakonie

• 1680-1700 – diecezja wileńska
W 1690 r. podatek od plebanii pobierany jako podymne nadal z 3 domów; do parafii należały miejscowości: Bieniakowszczyzna, Bolciszki, Łopie, Czyżowskie, Saginiszki, Gojciniszki, Ku-lowszczyzna.

• ok. 1700 – proboszcz ks. Bartłomiej HRYNCEWICZ
Parafia Bieniakonie.


• 1705-1715 – diecezja wileńska
Ok. 1708 r zniszczenia przez epidemie i zarazy powstałe po wojnach północnych powodują zruj-nowania ekonomiczne i ludnościowe.

• 1716-1717 – proboszcz ks. Dominik KONOPKA
W 1717 r. jest to parafia w dekanacie raduńskim.

• 1720-1740 – diecezja wileńska
W 1738 r. mamy do czynienia z zamordowaniem, na terenie parafii przez kozaków, podróżujące-go ze Słonima zakonnika dominikańskiego – o. Piotra Narkiewicz OP

• 1743-1744 – proboszcz ks. Franciszek SCHABIKOWSKI
W 1744 r. jest to parafia w dekanacie raduńskim. Na terenie parafii znajdowały się miejscowości: Bieniakonie, Podworyszki, Gocieniszki, Zabłocie, Lenczyszki, Korzeniewcy, Remiezow, Czekan-ce, Bilance, Bile, Litwica, Kwaty, Hince, Zabiegi, Zygi, Kiemiele, Bolciniki, Lybarty, Zawielidary, Jundzieliszki, Jurgance, Butrymance, Gierwiszki, Koniuchi, Pasole, Brazelce, Kuzy małe, Kuzy wielkie, Podegucie, Ławce, Warnikiele, Lepie, Łuszyszki, Bielużyszki, Klimiany, Strzelce, Ro-ściany, Stare Rakliszki, Curance, Konwaliszki, Miasiony, Kiżby, Rezy, Jonance, Stawidance.

• 1745-1770 – diecezja wileńska
Parafia w dekanacie raduńskim.

• x1771-1772 – proboszcz ks. Antoni POMORSKI
Parafia Bieniakonie

• 1773-1790 – diecezja wileńska
W 1781 r. to parafia w dekanacie raduńskim, liczy 2.977 kat. , w szkole parafialnej uczy się 1777 r. = 9 szlacheckich dzieci i 21 włościańskich, 1781 r. = 2 szlacheckich, 1782 r. = 1 uczeń.

• x1790-1791 – proboszcz ks. Michał DŁUSSKI
Współpracowali: 1790-1791 – ks. Michał Majer (c) , 1790-1791 – ks. Grzegorz Rymka OCD (w)

• 1792-1795 – diecezja wileńska i inflancka
W 1794 r. w wyniku zaborów, parafia razem z całym dekanatem raduńskim, wchodzi w skład prawosławnej Rosji. W 1795 r. diecezja wileńska zostaje przemianowana na inflancką, jako sa-mowolne działanie prawosławnej administracji Rosji


W diecezji wileńskiej – 1795-1863 r.

• 1797-1812x – proboszcz ks. Wincenty MIKUCKI
Współpracowali: 1798-1812 – ks. Grzegorz Rodziewicz (w) , 1802-1807 – ks. Michał Majer (w) , prawdopodobnie funkcje plebańskie wobec parafii pełnił nadal ks. archidiakon Michał DŁUSSKI
W 1797 r. w parafialnym szpitalu mieszka 12 ubogich. W 1796 roku udzielono 51 ślu-bów. Od 1810 r. przebudowa kościoła. W 1812 r. zniszczenia w czasie wojen napoleońskich

• x1817-1827 – proboszcz ks. Justyn NISKOWSKI (c, dz.)
Wspomagał: 1817-1818 – ks. Jerzy Żukowski (w) , 1821-1822 – ks. Wincenty Skibiński (w) , 1827-1828 – ks. Adelbert Wiewiórski (w) . W 1816 r. to parafia Bieniakonie w powiecie lidz-kim . W 1821 r. (2.II) miał miejsce ślub hr. Puttkamera i Marianny Ewy Wereszczakówny („przyjaciółki” A. Mickiewicza).

• 1830-1856 – proboszcz ks. Kazimierz KULBACKI (dz.) ,
Współpracowali: 1830-1831 – ks. Antoni Kitkiewicz (w) , 1831-1833 – ks. Benedykt Goście-wicz (w) , 1835-1838 - o. Nestor Jędrzykowski SchP (w),

1848-1849 – ks. Ignacy Tracewski (w), 1855-1856 – ks. Jan Chodakiewicz (w), 1858-1859x – ks. Romuald Skibiński (w) . Jest to parafia w dekanacie raduńskim, w 1827 r. udzielono 46 ślubów. Po 1831 r. represje popowstaniowe, natomiast w 1842 r. miało miejsce zabranie na skarb państwa majątku kościelnego. W 1848 r. na terenie parafii filia Butrymańce (1848-1877 – ks. Urban Klepacki OCD).
W 1853 r. na terenie parafii znajdowały się miejscowości: Bieniakonie, Bieniakońce, Warna-kiele, Łowce, Degutka, Podegucie, Kontrymowszczyzna, Sokoleńszczyzna, Mikontany, Micha-liszki, Kulkiszki, Swiły, Gojcieniszki, Zabłoć, Podweryszki, Stare Bieniakonie, Bazyle, Kmi-towszczyzna, Bolcieniki, Zygi, Kiemiele, Bohusławy, Wojsznie, Zelwidory, Wołkiszki, Lubarty, Wielkie-Kuże, Małe-Kuże, Butrymańce (+ filialny kościół), Posole, Stare –Rakliszki, Kowalki, Kalitańce, Rudnia, Gerwiszki, Koniuchy, Strzelce, Jurgance, Rasciuny, Posolcz, Brażele, Wi-zgirdy, Remizowo, Bile, Biluńce, Litwica, Micholcze, Zabiegi, Kowance, Birzynie, Swiniec, Pod-warańce, Posolcze, Poczobuty.
W 1856 r. na terenie parafii istnieje filia Butrymańce (1848-1877 – ks. Urban Klepacki ).

• 1859-1863 – proboszcz ks. Karol SOBOLEWSKI (dz.)
W 1860 r. parafia liczy: (M = 1.694, K =1.812 ), kapłanów 3, 1859-1860 - ks. Karol Sobolewski (p), x1859-1860 - ks. Romuald Skibiński (w) , 1862-1863x – ks. Paweł Suchocki (w) , 1862-1863x - ks. Urban Klepacki (f. Butrymańce) . W 1863 r. parafia liczy 3.872 kat.

• 1863 – proboszcz ks. Konstanty ŁÓDZ
Współpracowali: 1862-1863 - ks. Józef Sienkiewicz (w). W 1863 r. aresztowani ks. Łódzia.

W diecezji wileńskiej – 1863-1905 r.

• 1863-1870 – proboszcz ks. Karol SOBOLEWSKI (dz.)
Współpracowali: x1863-1867 – ks. Paweł Suchocki (w), 1863-1870x - ks. Urban Klepacki .
W 1863 r. miało miejsce pochowanie przy kościele Mari z Wereszczaków Putkamerowej (oso-by związanej z życiem poety A. Mickiewicza). W 1863 r. parafia liczy 3.801 kat. , w 1867 r. parafia liczy 3.837 kat. , w 1870 r. parafia liczy 4.040 kat.

• 1871-1872 – proboszcz ks. Mojżesz JUSIEWICZ (dz.)
Współpracowali: 1871-1872 - o. Antoni Dylkiewicz OFM (w),
W 1872 r. ta parafia liczy 4.120 kat., fila Butrymance (x1870-1872 - ks. Urban Klepacki).

• 1872-1889 – proboszcz ks. Józef SIENKIEWICZ
W 1875 r. parafia liczy 3.676 kat. W 1877 r. ta parafia liczy 4.531 kat. ; filia Butyrmańce (1877 – ks. Urban Klepacki). W 1880 r. w samych Bieniakoniach mieszka ok. 63 osób. W 1881 r. parafia liczy 4.808 kat. , w 1884 r. parafia liczy 4.842 kat. , w 1889 r. parafia liczy 5.367 kat., filia Butyrmańce (1889 – ks. Michał Rutkowski).

• 1890-1893– proboszcz ks. Leopold CZECHOWSKI (dz.)
Współpracowali: 1894-1895 – ks. Wincenty Stefanowicz (w) W 1892 r. parafia w dekanacie raduńskim, liczy 4.860 kat; filia Butymańce (1892 - ks. Feliks Jaksztas).

• 1893-1897 – proboszcz ks. Jan STEMPORZECKI
W 1897 r. w Bieniakoniach mieszka tu 149 osób.


• 1897-1905 – proboszcz ks. Tadeusz ZAGÓRSKI (dz.)
Od 1900 r. początek budowy murowanej świątyni, przez proboszcza ks. Tadeusza Zahorskiego (v. Zagórskiego) i parafian. W 1902 r. poświęcenie kościoła , budynek z cegły „podłużny, rene-sansowy” z 2 wieżami.

W diecezji wileńskiej – 1905-1925 r.

• 1905-1907 – proboszcz ks. Jan JANKIEWICZ
W 1905 r. to parafia Bieniakonie w dekanacie raduńskim, liczy 4.828 kat., fila Butrymańce (1902-1905 – ks. Jan Żemejć). W 1905 r. miejscowość Bieniakonie liczy 203 mieszkańców. Natomiast liczebność parafii w kolejnych katalogach podawana jest bez większych zmian, i tak w 1906 r. parafia liczy 4.788 kat. , w 1907 r. parafia liczy 4.788 kat.

• 1909-1911 – proboszcz ks. Medardus UZUMECKI
W 1909 r. parafia liczy 4.860 kat. , w 1910 r. parafia liczy 4.880 kat.

• 1912 – proboszcz ks. Antoni SŁABSZYCKI
W 1912 r. parafia liczy 4.890 kat.

• 1912-1921 – proboszcz ks. Jan STRAGAS
Współpracowali: 1916 – vacat (w), 1918-1919 – ks. Stanisław Chodyka (w)
W okresie 1914-1915 r. parafia liczy 4.013 kat. W czasie I wojny (w okresie 1915-1917 r.) stacjonowały tu wojska niemieckie. W 1918 r. na terenie parafii brak kaplicy, zamknięta została przez prawosławnych społeczność luterańska przy kaplicy Gojcieniszki.
W 1919 r. zajęcie miasteczka przez bolszewików; w kwietniu 1919 r. odebrana przez polaków zdążających do zajęcia Wilna. W 1920 r. to parafia Bieniakonie w dekanacie raduńskim, liczy 4.013 kat.

Co do samej miejscowości, to w 1921 r. miasteczko liczy 162 osoby. W 1921 r. (6.VI) miała miejsce wizytacja biskupia . W 1924 r. zm. ks. Bronisław Iwaszkiewicz

• x1924-1925 – proboszcz ks. Nikodem KOZŁOWSKI
W 1925 r. ta parafia liczy 5.500 kat.

Paragraf 2: w archidiecezji wileńskiej 1925-1989 r.

W archidiecezji wileńskiej – 1925-1951 r.

• 1925-1937 – proboszcz ks. Józef DUBIETIS
Współpracowali: 1928-1929 – ks. Aleksander Bebke (w), 1929-1930 – ks. Jan Zmitrowicz (w, pref.), 1930-1934 – ks. Stanisław Sieluk (pref), 1933-1934 – vacat (w) , 1934 – ks. Jan Trochim (pref.), 1935-1936 – ks. Antoni Mańturzyk (pref.), 1936-1937x - ks. Apolinary Zubelewicz (w),
W 1926 r. to parafia dekanalna Bieniakonie, liczy: 5.500 kat, podobnie w 1928 r. = 5.500 kat. , w 1929 r. parafia liczy: 5.500 kat. ;
W 1931 r. parafia liczy: 5.745 kat. ; parafia obejmowała swoim obszarem: miasteczko Bie-niakonie, wsie: Bieniakońce, Biliżyle, Bdzyk, Bogusławy, Bieniakonie Stacja, Doświd, Bielnice, Brażebce I i II, Bieniakonie Młyn, Gajcieniszki, Chreptowicze, I i II, Kulkiszki, Kontrymowszczy-zna, Kowańce, Koniuchy, Kmitowszczyzna, Kiemiele, Lubaty, Litwice, Łowce, Mikontany, Mi-kolcze, Pudegucie, Podwaliszki, Posolez -Wielka, Śmiły, Wojnakisie, Wojesznie, Wiegirdy, Za-biegi, Zabłocie, Zelwidory, zaścianki: Ambrozyszki, Alanowo (Helenowo), Bazyl, Brazelce, De-gutka (v. Miedziany), Dolona,Kamienna, Lubarty, Łuszczykowszczyzna, Regonowice, Rawko-niedź, Soleza, Aleksandrówka, Pomurowanka, Tataryszki, Zatoki, folwarki: Bierzynie, Bieniako-nie -Stare, Bogusław, Degutki, Gorszczyzna, Gryndziszki, Kiejatuniszki, Pogiry, Potolcz -Kazimierzowo, Rymszyszki, Remitowo, Troki, Komieliszki, Posołcz, Józefowo, majątki: Podwe-ryszki.


W 1933 r. parafia liczy: 5.977 kat. ; w 1934 r. parafia liczy: 6.097 kat. ;
W 1936 r. (17.V) wizytacja biskupa, abp R. Jałbrzykowski bierzmował 466 osób; w kościele 3 ołtarze (główny: św. Jana Chrzciciela, boczne: NMP i św. Jerzego) kaplicy dojazdowych brak w parafii. Z notatki biskupiej wynika: „Kościół w trakcie odnawiania (...) Dom plebanijny i zabudo-wania gospodarcze potrzebują remontu. Ogrodzenie cmentarza należy poprawić”.
W 1936 r. parafia liczy: 6.008 kat. ; w 1937 r. parafia liczy: 6.128 kat. ; w 1937 r. parafia liczy: 6.570 kat.

• 1937-1951 – proboszcz ks. Dominik GAJLUSZ (dz.)
Wspomagali: x1937-1939 - ks. Apolinary Zubielewicz (w), 1940-1941 – ks. Michał Aronowicz (w),
W 1938 r. parafia dekanalna (dekanat bieniakonie) liczy 6.250 kat. , w 1939 r. parafia liczy 6.570 kat. Od IX.1939 r. czas represji sowieckich, min. W 1940 r. wywózki ludności polskiej w głąb ZSRR. Od VI.1941 r. czas represji niemieckich. W 1944 r. (9.IV) wyzwolenie miasta przez AK
Od VII.1944 r. powrót władzy komunistycznej, co prowadzi już w pocz. 1945 r. do licznych ekspatriacje katolików polskiego pochodzenia do PRL, w 1945 r. parafia liczy 6.500 kat.
W 1951 r. (08.06) ma miejsce aresztowanie proboszcza i (skazanie na 25 lat lagrów) pozosta-wienie parafii bez kapłana.

W archidiecezji wileńskiej – 1951-1989 r.

• 1951-1955 - Vacat
W 1953 r. w Irkucku zmarł ks. Dominik Galjusz.

• 1955-1961 – w archidiecezji wileńskiej
W latach 1955-1961 r. dojeżdżał do tego kościoła z posługa duszpasterską (raz w miesiącu) ks. Apolinary ZUBIELEWICZ (z Konwaliszek).

• 1961-1967 - Vacat
Po 1961 r. nastąpiło zamknięcie świątyni przez władze sowieckie, plebania zostaje przejęta przez Dom Dziecka, później razem z kościołem oddana na Szpital psychiatryczny.
Po 1967 r. zniszczenie wnętrza świątyni przez umieszczenie tu składu opałowego.

• 1967-1988 – w archidiecezji wileńskiej
W 1970 r. kościół zamknięty, miejscowość liczy 1.726 osób (502 domy). Dopiero w 1987 r. mogły być podjęte starania o otwarcie świątyni


• 1988-1989 – w archidiecezji wileńskiej
W 1988 r. (10.12) zwrot kościoła, remont staraniem parafian i (21.12.1988) poświęcenie świątyni przez proboszcza z Konwaliszek ks. Henryka JABŁOŃSKIEGO , później również on posługiwał w tym kościele.

Paragraf 3: w diecezji mińskiej i grodzieńskiej - 1989-2022 r.

W diecezji mińskiej – 1989-1991 r.

• 1989-1991 – proboszcz ks. Marian KOPEĆ (SAC)
Od 1989 r. prowadzony jest remont dachu i wieży; duszpasterstwo powierzone XX Pallotynom

W diecezji grodzieńskiej – 1991-2022 r.

• 1991-1993 – proboszcz ks. Józef LISIAK (SAC)
Wspomagał: 1992-1994 - ks. Jacek Jakubczyk SAC (w)
W 1991 r. miejscowość liczy 1.512 mieszkańców (545 domów).
W XI.1994 r. zmarł nagle ks. Jacek Jakubczyk SAC, w drugim roku kapłaństwa, wspomniany jako „rozmodlony, spokojny, bardzo uprzejmy”, po uroczystościach pogrzebowych ciało zawie-ziono do Kielc, gdzie się urodził..

• 1994-1998 – proboszcz ks. Wojciech SUTKOWSKI (SAC)
Wspomagali: 1994-1998 - ks. Marian Witek SAC , 1987(XI-XII) – ks. Paweł Goliński (w)
W 1989 r. z pracy duszpasterskiej odchodzą XX. Palotyni

• 1998-2000 – proboszcz ks. Paweł GOLIŃSKI
W 2000 r. to parafia w dekanacie raduńskim

• 2000-2021 – proboszcz ks. Stanisław ŁABAN
W 2004 r. miejscowość liczy 1.319 mieszkańców (515 domów). W 2021 r. proboszcz został ka-nonikiem grodzieńskim.
Ta strona wymaga zapisu cookies do prawidłowego działania. Aby móc je zapisać na tym urządzeniu, wymagana jest Państwa zgoda. Jeśli nie wyrażą Państwo zgody - wtedy żaden plik cookie nie zostanie zapisany, ale funkcjonalność strony będzie ograniczona, m. in. nie będzie można się zarejestrować, zalogować, pisać komentarzy, nie będzie dostępu do materiałów dostępnych tylko dla zalogowanych. Ponadto informacja ta będzie pojawiać się na każdej stronie, gdyż zapisanie braku zgody na cookies wymagałoby zapisania braku tej zgody w cookies, a na to nie mamy zgody. Szczegóły na stronie Polityka prywatności. Decyzję tę można w przyszłości zmienić na stronie Polityki prywatności.