Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Topolnicki Tadeusz (1903-1995)

29.01.2008 15:40
Tadeusz TopolnickiTopolnicki Tadeusz de Sas h. Sas, ur. 5.06.1903 Tarnopol, zm. 16.07.1995 Kraków;
Syn Edwina Leona (pocztowca i oficera Legionów) i Władysławy Fritze. Chrzest: 5.6.1903 rodzice chrzestni: Eugeniusz Topolnicki; ślub: 14.10.1935 Kraków k. oo. Dominikanów); żona: Maria Jaroszewska c. Kazimierza; dzieci: Ewa Teresa (1937), Barbara Maria (1938); Zmarł: 16.7.1995 Kraków – niewydolność układu krążenia; poch.: Kraków cm. rakowicki.
Genealogia Topolnickich

Rodzina TopolnickichPochodził z rodziny wołoskiej, szlacheckiej, linii parochów greko-katolickich. Pracownik i naczelnik urzędów skarbowych przed i po II Wojnie Światowej (Kraków, Brzesko, Horochów, Równe, Elbląg, Kwidzyń, Kraków). Porucznik WP, legionista, uczestnik wojny polsko-bolszewickiej 1920 r. Ostatni z trzech żołnierzy Marszałka Józefa Piłsudskiego. Organizator Mikołajczykowskiego PSL na Wybrzeżu, długoletni działacz PTTK w Krakowie. Oddany i długoletni członek Towarzystwa Pamięci Narodowej im. I Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego w Krakowie, a także członek Komendy Głównej i komendant Okręgu Krakowskiego Związku Legionistów Polskich, członek Związku Legionistów Polskich i Ich Rodzin. Odznaczony Krzyżem Oficerskim i Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Obrońców Ojczyzny za Wojnę 1919–1920;

Kalendarium

 1. 5.06.1903 urodzenie - Tarnopol
 2. Dzieciństwo w domu pełnym patriotycznych wartości (opowiadanie)
 3. 1909 - kurs froblowski
 4. 1910 - Zakliczyn n. Dunajcem (listopad, odp. na list do "Małego Światka" z chęcią zakupu poprzednich numerów) [7]
 5. 1914 - Ucieczka w kierunku Węgier i Wiednia. Drobne prace przy budowie osiedla mieszkalnego.[2] Rodzina przenosi się do Jordanowa, gdzie ojciec od 11.1915 prowadzi urząd pocztowy
 6. 1915-18 – Uczeń gimnazjum w Nowym Targu. W 4 klasie udział w tajnej organizacji studenckiej o celach patriotycznych, po ogłoszeniu traktatu brzeskiego – "demonstracja krzywdy" – niszczenie portretów cesarskich i godeł austriackich "Zniewaga Majestatu Cesarskiego", wydalony z gimnazjum jako "jedyna ofiara".[2] (opowiadanie) 25.2.1918 opuścił naukę będąc w IV klasie [13] Naukę kontynuował potajemnie.[2]
 7. 1.11.1918 – 30.XII.1918 ochotnicza służba w wojsku polskim – Nowy Targ i Jabłonka (opowiadanie);
 8. 1.1.1919-13.7.1920 poszukiwanie pracy oraz praca w Składnicy Kółek Rolniczych Nowy Targ
 9. 1920 - prowadzi sklepik w Zakopanym aby pomóc w utrzymaniu rodziny.[4]
 10. 14.7.1920-29.12.1920 –służba ochotnicza w Wojsku Polskim - 1 Pułk Artylerii Górskiej (21 Dywizja Podhalańska, 21 DAGór, 21 DPGór)

  * 20.7-14.8. kurs telefoniczny w 1PAG.
  * 10.9. przybycie do Białegostoku (piechotą) razem z odnowioną 5 Baterią - służba w Batalionie Zapasowym
  * 13-20.9. Odmarsz z kolumną płk. Horoszkiewicza (1 PStrzPodch), przez Wasilków, Czarną Wieś do miejsc. Krościanka. 5 b-a zajmuje stanowisko na płd. od Stocka
  * 20.9-18.10 udział w Bitwie nad Niemnem
  * 20.9 Przemarsz do Zadworzan, a potem odmarsz do Malewicz (wraz z 4 PSP). 5 b-a stacjonuje na płn-zach od miejsc. Sidra.
  * 20-23.9 Ostrzeliwanie uciekających z Odelska na Indurę oddziałów rosyjskich. Udział w obronie Kuźnicy.
  * 24.9 Przemarsz na Indurę i zajęcie stanowisk na wsch. od Dubary. Ostrzał Indury.
  * 25.9-1.10 Przeprawa przez Niemen
  * 1-15.10 Przemarsz w kierunku na Lidę. Przejście przez Dobrowlany i zakończenie w Nowosiłkach.W wojnie polsko-bolszewickiej
  * 18.10. Otrzymanie rozkazu o zawieszeniu broni.
  * Stacjonowanie w Sokołówce (liczne choroby, dezynteria itp)
  * Przejście na piechotę do Baranowicz do szpitala
  * 15.12. Powrót do nowego Targu
 11. 28.1.1921-3.10.1922 – praktykant w urzędzie pocztowym w Jordanowie;
 12. 6.10.1922-29.6.1933. Izba Skarbowa w Krakowie wydz. III, I i II, praktykant, sekretarz, asesor; (tu poznaje przyszłą żonę)
 13. 1925 - mieszka Kraków ul. Długa 62 [10]
 14. czerwiec 1930 – uzupełnienie średniego wykształcenia
 15. wrzesień 1930 - mianowany asesorem VIII st Izby Skarbowej w Krakowie [6]
 16. 1932 - urzędnik skarbowy, mieszka: Kraków, ul. Długa 62 [9]
  - uczestniczył w kursie administracyjnym II-gim, w w Szkole Ekonomiczno-Handlowej w Krakowie (ul. Kapucyńska 1), Instytucie Administracyjno-Gospodarczym, rok II. Uczęszczał tu wraz ze swoją przyszłą żoną.[16]
 17. 30.6.1933-4.2.1934 - 2-gi Urząd Skarbowy Kraków – kierownik działu egzekucji; stopień, asesor, podreferendarz
 18. 4.2.1934 – 26.1.1939 - Naczelnik Urzędu skarbowego w Brzesku (na miejsce zwolnionego z pow. zdrowotnych Karola Kasztelewicza)
 19. 14.10.1935 ślub z Marią Jaroszewską w KrakowieTadeusz Topolnicki i Maria Jaroszewska w kościele. oo. Dominikanów
 20. 1937 - rodzi się córka Ewa
 21. 1938 - rodzi się córka Barbara
 22. 28.1.1939-30.9.1939 Naczelnik Urzędu Skarbowego w Horochowie (Wołyń) a przed wojną przeniesiony do Równego na referenta;
 23. 1.10.1939-1.2.1945 mieszkał w Krakowie, nie zgłaszał się okupantowi do służby, utrzymywał się z różnych niestałych zajęć zarobkowych, m.in. z produkcji wody sodowej, pomagał w konspiracji bratu Julkowi, który związał się z grupami lewicowymi.

  * 1940 Rodzina mieszkała ul. Brodzińskiego 3.[2]
  * 1941 Prowadził sklep z zabawkami przy ul. Krakowskiej, z które się utrzymywał. W sklepie była komórka konspiracyjna PPS, prowadzona przez brata.[2]
  * 1941-1943 Razem z bratem Julkiem, dzięki pomocy brata Jana założyli lokal "Smocza Grota" w szopie oficyny ul. Grodzka 6, który był komórką konspiracyjną PPS, prowadzoną przez Julka.[2]
  * ok. 1942 - Przyszedł któryś z Everardów, który był zwolennikiem współżycia z Niemcami - Tadeusz bardzo się z nim pokłócił.[5]
  * ok. 1943 - Próbuje dostać się do AK, po rozmowie z kolegą, który mu to proponował miał czekać 2 tygodnie, jednak po tygodniu całą grupę aresztowano, Tadeusz z całą rodziną błyskawicznie udaje się na wieś do Szczyglic, gdzie mieszkają jakiś czas.[5]
 24. 1.2.1945-18.4.1945 kadra kierownicza Izby Skarbowej Kraków z przydziałem do grupy operacyjnej Gdańsk;
 25. 21.4.1945-30.7.1945 – p.o. kier. Oddziału i p.o. kier. Wydziału;
 26. 19.7.1945-30.7.1947 – Elbląg Naczelnik Urzędu Skarbowego. założyciel Związku Zawodowego Stronnictwa Ludowego w Elblągu (Mikołajczykowskiego), oraz Samopomocy Chłopskiej (opowiadanie)
 27. 31.7.1947–7.3.1948 - Kwidzyn – Naczelnik Urzędu Skarbowego;
 28. 1947 i później - liczne szykany, nękania, długie przesłuchiwania, ograniczenie wypłat, utrudnienia, celowe wysyłki na dalekie placówki - wynikające z nacisków, aby milczał w sprawie licznych malwersacji. [11]
 29. od 1948 mieszka i pracuje w Krakowie. od marca do grudnia dojeżdża do Katowic - p.o. insp. II Wydziału
 30. od 1949 st. insp. Kraków
 31. W 1950 został mu przestawiona fałszywa pogróżka od rzekomego naczelnictwa NSZ (struktry od 2 lat nie działały), w której otrzymuje "naganę" za utrudnianie zdobywania pieniędzy w sposób nielegalny przez malwersacje w urzędzie. Będąc niezwykle uczciwy a domyślając się sfabrykowania takiej pogróżki przez prezesa urzędu, poszedł z nią wprost do niego, w przeciwnym razie mógłby zostać posądzony o kontakty z (fikcyjnym) podziemiem. Konsekwencji nie było z żadnej ze stron (jednocześnie ujawnienie pogróżki nie skutkowało żadnymi konsekwencjami gdyby faktycznie były one sporządzone przez jaki organ podziemny - brak jakichkolwiek konkretów, pismo odręczne).[17]
 32. od 11.1858 Kierownik Referatu Izby Skarbowej Kraków
 33. 12.1958 Kierownik Referatu Wydziału Finansowego Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Krakowie.
 34. 1959 - Członek Stronnictwa Ludowego
 35. 1970 - Przeszedł na emeryturę. Członek założyciel Ogrodu Działkowego, skarbnik VII Komitetu Osiedlowego, przewodniczący Komisji Zdrowia i opieki społecznej, od 1987 działacz ruchu ekologicznego, członek PTTKTadeusz Topolnicki jako weteran
 36. 1973 - W grudniu otrzymał Złotą Odznakę Za Pracę Społeczną dla miasta Krakowa [12]
 37. 1991 - Mając 88 lat udział w strajku głodowym walcząc od odebranie Domu Legionisty na Oleandrach w Krakowie.
  - - Miał możliwość spotkać osobiście ojca świętego Jana Pawła II w kościele Mariackim w Krakowie
 38. 1992 - Komendant okręgu krakowskiego Związku Legionistów Polskich, usunięty po protestach dot. nielegalnego przejęcia władzy przez Krystiana W - skazanego później za kradzież insygniów z Muzeum z Jasnej Góry
 39. 16.07.1995 śmierć w Krakowie
 40. Grób rodzinny Topolnickich19.07.1995 Rakowice, pogrzeb na którym w haniebny sposób, na skutek represji ówczesnego naczelnika ZLP, zabrakło reprezentacji WP i ZLP. Uczestniczyli m.in. kombatanci AK wraz ze sztandarem.[8][14][15][16]

  Materiały uzupełniające

  * Opowiadania z czasów I Wojny Światowej
  * Opowiadania z 1918 i 1920r
  * Komórki konspiracyjne Julka w II WŚ
  * Opowiadanie - pierwsze dni po II WŚ
  * nagrobek
  * genealogia Topolnickich

  Bibliografia

  [1] Archiwum rodzinne, m.in.: Akt chrztu, Akt ślubu, Legitymacja urzędnicza 1921, Kennkarta 1944, Hitlerowski certyfikat zatrudnienia,
  [2] Saga rodziny Topolnickich,
  [3] CAW - Pismo do Komitetu Krzyża i Medalu Niepodległości wraz załącznikami
  [4] Kwestionariusz do Izby Skarbowej w Katowicach 21.6.1948
  [5] Informacje od córki Ewy
  [6] Głos urzędniczy, organ małopolskich urzędników rachunkowo-kasowych, 1.9.1930
  [7] Mały Światek, 20.11.1910
  [8] Gazeta Wyborcza 20.7.1995, za: Pilsudski Institute of America (wspomnienie pośmiertne)
  [9] Księga adresowa Krakowa 1932
  [10] Księga adresowa Krakowa 1925
  [11] Mianowanie na kierownika US w Brzesku , [Archiwum Ministerstwa Skarbu, AAN-10-3157]
  [12] Uchwała nr 339 Prezydium Rady Narodowej Miasta Krakowa, w: Dziennik Urzędowy Rady Narodowej M. Krakowa, 13.12.1973
  [13] Sprawozdanie Dyrektora c.k. gimnazjum w Nowym Targu za rok szkolny 1917/18
  [14] Czas Krakowski 18.7.1920 (wspomnienie pośmiertne)
  [16] Gazeta Krakowska 19.7.1920 (wspomnienie pośmiertne)
  [15] Czas Krakowski 20.7.1920 (wspomnienie pośmiertne)
  [16] Sprawozdanie państwowej dyrekcji Szkoły Ekonomiczno-Handlowej i Instytutu Administracyjno-Gospodarczego za rok szkolny 1932/33
  [17] Rzekoma "nagana" od NSZ, (rkps), Archiwum Marcina Niewaldy
  .

Ta strona wymaga zapisu cookies do prawidłowego działania. Aby móc je zapisać na tym urządzeniu, wymagana jest Państwa zgoda. Jeśli nie wyrażą Państwo zgody - wtedy żaden plik cookie nie zostanie zapisany, ale funkcjonalność strony będzie ograniczona, m. in. nie będzie można się zarejestrować, zalogować, pisać komentarzy, nie będzie dostępu do materiałów dostępnych tylko dla zalogowanych. Ponadto informacja ta będzie pojawiać się na każdej stronie, gdyż zapisanie braku zgody na cookies wymagałoby zapisania braku tej zgody w cookies, a na to nie mamy zgody. Szczegóły na stronie Polityka prywatności. Decyzję tę można w przyszłości zmienić na stronie Polityki prywatności.