Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Karwacki ////// Карвацький Карвацькa (Ukraina)

24.05.2014 13:58
Карвацький Карвацька / Карвацькі в Україні

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

CIEKAWE i ZABAWNE (17.10.2015) :

KARWACCY analiza rodowodu wg genealogów rosyjskich w genway: W 60 % ta rodzina ma polskie pochodzenie i pochodzi bądź z samej Polski bądź z graniczących z nią Bialorusi i Ukrainy. Prawie wszyscy przedstawiciele tej rodziny związani są z polska szlachtą. W 10 % noszący to nazwisko mogą być potomkami starego ruskiego książęcego lub bojarskiego rodu. (ZAPEWNE CHODZI O GNIAZDO W TOBOLSKU XVI/XVII w.). W obu przypadkach nazwisko wskazuje na miejsce gdzie mieszkali dalecy przodkowie człowieka lub miasto lub wieś skąd według legendy pochodził ten ród (KARWACZ k. Przasnysza), ale także może pochodzić od imienia dalekiego przodka tego człowieka. Oprócz tego w 30 % przypadków tej rodziny przodkiem była osoba duchowna, absolwent seminarium. W takich przypadkach nazwisko przyjmowano wg woli kierownictwa uczelni i mogło być tworzone od nazwy miejscowości, kościelnego święta lub imienia świętego. Rodzina Karwackich odnosi się do rzędu UNIKALNYCH W ROSJII i bliskiej zagranicy.. W istniejących starych dokumentach mieszkańców tej rodziny odnosi się do arystokracji z rosyjskiego nowogrodzkiego bojarstwa w 18-19 wieku, posiadająca rzeczywiste państwowe przywileje (aneks 416)


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Анализ фамилии:

Эта фамилия в 60% случаев имеет польское происхождение и происходит либо из самой Польши, либо из граничащих с ней стран (Украина, Белоруссия).

W 60 % ta rodzina ma polskie pochodzenie i pochodzi bądź z samej Polski bądź z graniczących z nią Bialorusi i Ukrainy.

Почти все представители таких фамилий относились к польской шляхте.
Prawie wszyscy przedstawiciele tej rodziny związani sa z polska szlachtą.

В 10% процентах носитель такой фамилии может быть потомком древнего русского княжеского или боярского рода.
W 10 % noszący to nazwisko mogą być potomkami starego ruskiego książęcego lub bojarskiego rodu. (ZAPEWNE CHODZI O GNIAZDO W TOBOLSKU XVI/XVII w.)

В обоих случаях фамилия указывает, как правило, на место, где жили дальние предки человека или же тот город или село, откуда, по легендам, происходит этот род, но может происходить и от имени дальнего предка человека.
W obu przypadkach nazwisko wskazuje na miejsce gdzie mieszkali dalecy pzrodkowie człowieka lub miasto lub wies skad według legendy pochodził ten ród (KARWACZ k. Przasnysza), ale także może pochodzić od imienia dalekiego pzrodka tego człowieka.

Кроме того, в 30% случаев такая фамилия была получена предком священнослужителем, когда он выпускался из семинарии. В этих случаях фамилия давалась по воле руководства училища и могла быть образована от названия местности, церковного праздника, имени святого.
Oprócz tego w 30 % przypadków ta rodzina była przodkiem osóby duchownej, absolwentem seminarium. W takich przypadkach nazwisko
Przyjmowano wg woli kierownictwa uczelni i moglo być tworzone od nazwy miejscowości, kościelnego swieta lub imienia swietego.
Значение фамилии:

К сожалению, у нас недостаточно информации о фамилии Карвацкий. Зарегистрируйтесь у нас на сайте, и наше активное сообщество поможет Вам в исследование Ваших корней. NIESTETY U NAS MAŁO INFORMACJI O RODZINIE KARWACKICH !!!!

Przekład google:
Karvatsky w większości przypadków jest pochodzenia polskiego i jest utworzone z obu samego kraju lub z krajów sąsiednich (Białoruś, Ukraina). Zdecydowana większość przedstawicieli nazw Karvatsky należał do polskiej szlachty. W 10% rodzin, w mediach jest prawdopodobnie potomkiem starożytnego rosyjskiej rodziny książęcej i bojarów. Ale w obu przypadkach oznacza to nazwisko, głównie w obszarze, gdzie prozhilvali odległych przodków człowieka lub wieś, gdzie, według legendy, jest to rodzina, ale nazwisko może nastąpić w imię lub pseudonim odległego przodka człowieka. Ponadto, w 29% przypadków, nazwa ta została podana do przodka księdza, kiedy został wyprodukowany w seminarium. W takich przypadkach, nazwisko otrzymał z woli szkół zarządzania i może być utworzony od nazwy miejsca, wakacje kościoła, którego nazwa pochodzi od świętego.

http://www.onomastikon.ru/proishogdenie ... tskiiy.htm

Znaczenie i historia nazwiska Karvatsky

Фамилия Карвацкий относится к разряду довольно уникальной в областях России и стран ближнего зарубежья. В ссылающихся значимых старинных бумагах жители с этой фамилией относились к сословию аристократии из русского новгородского боярства в 18-19 в., имевщих существенную государеву привелегию. Исторические упоминания фамилии можно обнаружить в указателе переписи Всея Руси в пору правления Ивана Грозного. У великого князя хранился специальный список княжеских и благозвучных фамилий, которые вручались придворным только в случае похвалы или поощрения. Поэтому данная фамилия сохранила личное первичное происхождение и является уникальной..

Rodzina Karwackich odnosi się do rzędu UNIKALNYCH W ROSJII i bliskiej zagranicy.. W istniejących starych dokumentach mieszkańców tz tej rodziny odnosi się do arystokracji z rosyjskiego nowogrodzkiego bojarstwa w 18-19 wieku, posiadajaca rzeczywiste państwowe przywileje. Historycznie wspomniana rodzina pojawia się w indeksie spisu ludności Rosji za panowania Iwana Groźnego. U wielkiego ksiecia zachował się specjalny spis książęcych i bojarskich rodzin, w przypadku specjalnych zasług i nagród.

Znaczenie i historia nazwiska Karvetsky
Przekład google.

Karva/etsky w większości przypadków jest pochodzenia polskiego i jest utworzone z obu samego kraju lub z krajów sąsiednich (Białoruś, Ukraina). Zdecydowana większość przedstawicieli nazw Karvetsky należał do polskiej szlachty. W 10% rodzin, w mediach jest prawdopodobnie potomkiem starożytnego rosyjskiej rodziny książęcej i bojarów. Ale w obu przypadkach oznacza to nazwisko, głównie w obszarze, gdzie prozhilvali odległych przodków człowieka lub wieś, gdzie, według legendy, jest to rodzina, ale nazwisko może nastąpić w imię lub pseudonim odległego przodka człowieka. Ponadto, w 29% przypadków, nazwa ta została podana do przodka księdza, kiedy został wyprodukowany w seminarium. W takich przypadkach, nazwisko otrzymał z woli szkół zarządzania i może być utworzony od nazwy miejsca, wakacje kościoła, którego nazwa pochodzi od świętego.

Karva/etsky jest dość wyjątkowe w regionach Rosji i krajach sąsiednich. W łączeniu ważne stare kwity imienników były znane postacie z filisterstwa słowiańskie Nowogród 18-19 w., Mając do dyspozycji przyzwoity władzę i zaszczyty. Pierwsze wzmianki o nazwach można znaleźć w spisie tabeli starożytnej Rosji za panowania Jana Groźnego. Król miał określoną listę szlachetnych i pięknych nazw, które zostały podane do krewnych tylko wtedy, pochwały lub nagrody. W związku z tym, że wspomniana nazwisko potępił własne oryginalne pochodzenie i jest rzadko ..
Pisanie nazw łacińskich: KARVETSKIIY

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(Andrzej Karwacki - Kraków)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Aneks 330/ 260
Początek sukcesji podolskiej jeszcze raz:
(LEGITYMIZACJE podolskie jeszcze raz (aktualizacja 25.01.2015)

1500 ANDRZEJ KARWACZKI w Busku
1540 ………………..
1570 ………………….Załoźce ?
1600 * TOMASZ KARWACKI bojar x. Wisniowickiego, pisarz zaloziecki
1630 …………….Horpin - Bukaczowce ?
1670 …………….Horpin – Bukaczowce ?
1700 ** JERZY KARWACKI i Anna Dołżanska brat KAZIMIERZA z Horpina
1730 *** STEFAN KARWACKI i 1) Marianna Bilińska 2) Magdalena Saliczanka; brat stryjeczny MARCINA z HORPINA

1760 **** GRZEGORZ KARWACKI (s. Bilinskiej) …… linia Grzegorza ????
1760 **** ELIASZ / ILLIA KARWACKI (s. Seliczanki); kuzyn TOMASZA I MACIEJA z Horpina

Obaj synowie Stefana wylegitymowani ze szlachectwa 1782 r. w grodzie trembowelskim (Prot. 301. f. 34). (czyli po I rozbiorze austriackim) równolegle były legotymizacje z Horpina w Busku TOMASZ i MACIEJ KARWACCY synowie Marcina i Anastazji Wisniowskiej, wnukowie KAZIMIERZA KARWACKIEGO i Marianny Illnickiej*) patrz niżej.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(trembowelska) Stare legitymizacje austriackie:
1670- 1700 * JERZY, z Anny Dołżańskiej, pozostawił syna
1700 – 1730 ** STEFANA,
żonatego 1-o v. z Maryanną Bilińską, z której
1730 - 1760 syn *** GRZEGORZ,
2-o v. z Magdaleną Seliczanką, z której
1730 – 1760 syn *** ELIASZ. Obaj synowie Stefana wylegitymowani ze szlachectwa 1782 r. w grodzie trembowelskim (Prot. 301. f. 34). (czyli po I rozbiorze austriackim)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1790 ***** ANTONI KARWACKI s. Eliasza / ILLIA
LINIA ANTONIEGO s. Eliasza
1810 ****** MICHAŁ
1830 ******* JÓZEF(13.II.1850 / 940)
1840 ******** JAN (13.II.1850 / 940) , KAZIMIERZ, MICHAŁ, JAN
(Opr.sbr. 28 IV. 1866)
1830 ******* ANTONI (13.II.1850 / 940)
1850 ******** MAREK, KAZIMIERZ, JAN (Opr.Sb. 16 stycz 1869)
1830 ******* ERAZM(13.II.1850 / 940)
1850 ******** JÓZEF, FRANCISZEK KSAWERY, WOJCIECH
(Opr.Sb. 16 stycz 1869)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1790 ***** HYACENTY KARWACKI s. Eliasza / ILLIA
LINIA HIACENTEGO s. Eliasza
1810 ****** MIKOŁAJ KARWACKI
1830 ******* ANDRZEJ KARWACKI (13.II.1850 / 940)
1830 ******* MICHAŁ KARWACKI (13.II.1850 / 940)
1830 ******* JAN KARWACKI (13.II.1850 / 940)
1850 ******** ANTONI, JAN, PIOTR, KAROL(Opr.sbr. 28 IV. 1866)
, WOJCIECH, MARCIN (3023, 14 lipiec 1883)
1830 ******* WAWRZYNIEC KARWACKI (13.II.1850 / 940)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(buska) LEGITYMIZACJE KARWACKICH W ZABORZE I (1772) AUSTRIACKIM na Ziemii Buskiej i Podolu Zachodnim galicyjskim w roku 1782
I Zabór austriacki 1772-1793/ZBRUCZ graniczny z I RP na wschodzie
I Zabór austriacki 1772/ II zabór 1793 ZBRUCZ graniczny z 2 zab.ros. na wschodzie do 1809 roku

1700 KAZIMIERZ KARWACKI (SKĄD ??) i Marianna Ilnicka, z która miał syna Marcina ożenionego z Anastazją Wisniowską, a oni mieli synów Tomasza i Macieja Karwackich, którzy legitymowali się ze szlechectwa w ziemi buskiej w 1782 roku dzieci Kazimierza Karwackiego i Marianny Ilnickiej:
1730 MARCIN KARWACKI (1720?) (syn Kazimierza i Marianny Ilnicka; ożeniony z Anastazją Wisniowską, z która miał synów (1750/60) Tomasza i Macieja Karwackich, którzy legitymowali się ze szlechectwa w ziemi buskiej w 1782 roku

• W ziemstwie zaś buskiem, legitymowali się ze szlachectwa 1782 r. Karwaccy Tomasz i Maciej, synowie Marcina i Anastazyi Wiśniowskiej, wnukowie Kazimierza i Maryanny Ilnickiej.

legitymowali się ze szlachectwa w ziemi buskiej DOPIERO w 1782 roku, między I i III zaborem austriackim

Wnukowie Kazimierza Karwackiego i Marianny Ilnickiej
Synowie Marcina Karwackiego i Anastazji Wiśnioweskiej z HORPINA:
1760 TOMASZ KARWACKI
1760 MACIEJ KARWACKI; synowie Marcina Karwackiego i Anastazji Wisniowskiej, wnukowie Kazimierza Karwackiego i Marianny Ilnicka; którzy legitymowali się ze szlechectwa w ziemi buskiej w 1792 roku (UWAGA: ich Ojciec MARCIN chyba był starszy od MARCINA z 1768 ojca Mikołaja i Michała

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Karwacki ////// (stare klany ukrainskie)
Karwacki ////// Карвацький Карвацькa (Ukraina)


posty :
Karwacki ////// stare klany ukrainskie.. wołyńskie
Karwacki ////// bełsko-lwowsko-buskie
Karwacki ////// .. zakarpacko-iwanofrankowskie
Karwacki ////// .. zachodnio podolskie KLISZKOWCE
Karwacki ////// ..wschodnio podolskie
Karwacki ////// ..winnicko-żytomierskie
Karwacki ////// ..Kijów-Czerkasy-Mikołajew-Odessa
Karwacki ////// ..KRYM – CHERSON
Karwacki ////// .. ZAPOROZE-DNIEPROPIETROWSK-POLTAWA-CHARKOW
Karwacki ////// …inne slady Karwackich na Ukrainie

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

zrodla historyczne Karwackich na Ukrainie cz.1
zrodla historyczne Karwackich na Ukrainie cz.2
zrodla historyczne Karwackich na Ukrainie cz.3
zrodla historyczne Karwackich na Ukrainie cz.4
zrodla historyczne Karwackich na Ukrainie cz.5
zrodla historyczne Karwackich na Ukrainie cz.6
zrodla historyczne Karwackich na Ukrainie cz.7
zrodla historyczne Karwackich na Ukrainie cz.8
zrodla historyczne Karwackich na Ukrainie cz.9
zrodla historyczne Karwackich na Ukrainie cz.10
zrodla historyczne Karwackich na Ukrainie cz.11
zrodla historyczne Karwackich na Ukrainie cz.12
zrodla historyczne Karwackich na Ukrainie cz.13
euroazjatycka diaspora Karwackich

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Odp: Karwacki ////// abonenci na Ukrainie
Odp: Karwacki ////// abonenci w Petersburgu i Moskwie
Odp: Karwacki //////abonenci w Minsku i Pinsku
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Odp: Karwacki ////// Gniazdo Horpin buski
Odp: Karwacki ////// gniazdo Cygany podolskie
Odp: Karwacki ////// gniazdo Dzików Stary..
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Odp: Karwacki ////// synteza wspólczesnych gniazd

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Odp: Karwacki ////// Niesiecki, Boniecki, Uruski o "KARWACKI

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Odp: Karwacki ////// ... inteligencja bukowinska
Odp: Karwacki ////// u zarania bud dynastii w Czerniowcach
Odp: Karwacki ////// Metryki wołynskie Karwackich
Odp: Karwacki ////// Dymitr Sergi.. kronikarz Kliszkowic
Odp: Karwacki ////// Jurij Michajł... lwowski potentat budo
Odp: Karwacki ////// imperium budowlane .. na Bukowinie

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Historycznie jest klanem rodzin o udokumentowanej 600 letniej tradycji, bardzo mobilnym w granicach wielkiego obszaru Rzeczpospolitej Korony i Litwy. # Spotykamy Karwackich już na przełomie XIV/XV wieku przede wszystkim na Mazowszu, poczynając od księstwa ciechanowskiego, następnie Ziemi Nurskiej, Chełmskiej, Bełskiej, Roztoczu Lwowskim i Podolu. A po włączeniu Mazowsza do Korony, w wielu nowych gniazdach Wielkopolski, Warmii i Małopolski. Osadnictwo to wyraźnie podąża ku wojennym rubieżom Rzeczpospolitej, z Prusami, Litwą na Podlasiu, z Księstwem Moskiewskim w połockim, z Imperium tureckim na Podolu. <<niedozwolony adres mailowy - użyj PW>> # Już w XV wieku brali udział w podbojach Podlasia przez. ks. ks. mazowieckich, jak też intensywnej kolonizacji przez Mazowszan Ziemi Bełskiej, przyznanej Ziemowitowi IV przez Jagiełłę i Jadwigę w 1396 roku # POCZĄTKI KLANU KARWACKICH WYZNACZA IMIĘ “NELASCARUS” <<niedozwolony adres mailowy - użyj PW>># Pierwszym odnotowanym dokumentem jest : 30 lipca 1403 roku w Ciechanowie Janusz I nadaje nowe prawa I przywileje mieszkańcom Różanej … wśród świadkow dokumentu NELASCARIUS de Karwacz sędzia Makowski i Różański #

PRAOJCEM Karwackich był NIEŁASKARZ / Nelascarius (1370-1418..9 ? w 1429 już nie zył, gdyż sędzią makowskim był niejaki Sławek)) de Carwacz / Karwacz sędzia makowski i różański (udok. 1403…1418), z kręgu dworu księcia Janusza I mazowieckiego; mąż PRAMATKI Małgorzaty (córki Katarzyny de Wegrzynowo na S od Bogatego) , ojciec Wojciecha, Pawła, Jana i córek de Carwacz / Karwacz Karwackich.

Niełaskarz z Karwacza (XIV/V w) był herbu Bolesta, czyli Jastrzębiec. Boleścice mazowieccy to część Jastrzębców. Jego synowie mieli oprócz Karwacza, sporej włości k. Przasnysza, także włość Brzeźno k. Ostrowii Maz., którą w XV w. zagospodarowywali. Niełaskarz był sędzią makowskim i różanskim długo, jest poświadczony kilkakrotnie, na pewno do 1418 r. Jan z Brzeźna jest dowodnie herbu Bolesta w 1478 r. (ekspert PAN dr K.P.)
.
Afiliacja do herbu Łabędź prawdopodobnie wynikała z późniejszej XVIII wiecznej “jakby akredytacji”, w warunkach konieczności legitymizacji szlachectwa po rozbiorach (w Galicji po 1772, a w zab. rosyjskim po 1792-5 roku). Sięgnięto wówczas po rodowód Karwickich h. Łabędź, gdyż był dobrze udokumentowany w heraldyce. Na Warmii końcem XVI w. przybrano własny herb KARWACKI / KARWATSKI. Lokalnie wiązano się także z Radwanem (Wołyń) i Leliwą ( Z. Wieluńska, Sieradzkie).

xxxxxxxxxxxxxx

UKRAINA DRUGA OJCZYZNA KARWACKICH :


Wczesna migracja szlachty mazowieckiej, zwłaszcza z płockiego i rawskiego na tereny księstwa bełskiego, po przejęciu go w 1388 roku z rąk Jagiełły i Jadwigi przez Siemowita IV. Przez 80 lat rządów Siemowita IV oraz jego synów Siemowita V, Kazimierza II, (Aleksander był biskupem) Władysława II oraz jego synów Siemowita VI i Władysława II, szlachta mazowiecka przejęła żywioł księstwa bełskiego, urzędy, majątki wchodząc w silna współpracę z innymi ziemiami Rusi Czerwonej i Podola.

W 1464 chętnie poddała się Kazimierzowi Jagiellończykowi, zrównując się w przywilejach i prawach ze szlachta polską i zrównana jej wcześniej już szlachta ruska wołynska, podolską, dystansujac się od starych korzeni mazowieckich.. Kolonistom mazowieckim Rusi Czerwonej przyszło jednak współżyć z miejscowymi Rusinami, tworzyli wspólne rodziny, czemu sprzyjała ogłoszona w XV wieku unia kościoła wschodniego z zachodnim, powstawały nowe rodziny i gniazda o tradycji unickiej. DOTKNEŁO TO LICZNE RODZINY KARWACKICH w województwie bełskim.

Jest bardzo prawdopodobne, że z ziemi bełskiej i buskiej Karwaccy szli dalej na Wołyń (Łuck, Dubno, Krzemieniec) i Podole (Trembowla, Kamieniec Podolski, Chocim), ale także mogli podążając na zachód w sandomierskie (rejon Koprzywnicy, Rytwian) i lubelskie (Lubartów, Kijany, Serniki).

Po 1 szym rozbiorze w 1772 roku zachodnia Małopolska aż po Zbrucz, więc większość Karwackich w Ziemi Bełskiej, Lwowskiej, Tarnopolskiej popadła na 150 lat w niewolę austriacką (Galicja) , aż do 1918 roku. A ponownie ją utraciła w 1945 roku w Ukrainie sowieckiej. Kilka skupisk Karwackich przetrwało w Ziemi Lubaczowskiej w Polsce. Już w latach 1775-1790 Karwaccy legitymizowali swoje szlachectwo w Urzędach Ziemskich Buskim (w Busku lwowskim) i Tarnopolskim (Tarnopol).

Szczególnej pamięci historycznej wymaga gniazdo wschodniopodolskie, za ZBRUCZEM (gniazda płoskirowskie / chmielnickie), które jeszcze w latach 1772-1792 jeszcze żyły w wolnej Polsce pod panowaniem króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Ale już w 1793 roku po II zaborze moskiewskim w 1793 roku na wieki (gubernia podolska z Kamieńcem Podolskim, Chocimem i innymi) pozostały tam liczne rodziny Karwackich. TYLKO W GUBERNI PODOLSKIEJ do 1880 roku wylegitymowało sie tam ze szlachectwa 6 linii Karwackich, a imiennie aż 22 KARWACKICH - każdy z nich zapewne założył nowa rodzinę Karwackich. Jeszcze nie znamy ich gniazd rodowych, gdyż w 1914 roku (dla tego roku sa pełne spisy posiadaczy ziemskich w guberni podolskiej) już nie byli posiadaczami własności ziemskiej.

Sądząc z licznych pojawień KARWACKICH na Ukrainie, rodziny te przetrwały do dnia dzisiejszego. Zapewne pozostały tam, nie emigrując po II Wojnie Światowej, jak ich krewniacy z Tarnopolskiego, Buskiego i Samborskiego (wielu tutaj zostało też). Czy byli już zasymilowani po 160 latach w niewoli, zapewne w jakims stopniu tak..., chociaż wielu z nich zapewne nie uniknęło prześladowań i zsyłek w czasach carskich i sowieckich.

Na naszym Forum gosciła Inka z Chmielnickiego, miasta GORODOK (a rodem dziadków z mci Modryje Gołowy ??) : "w woj Chmielnickim m. Gorodok mieszka kilka rodzin Karwackich w gimnazjium pracuje Witalij Karwackij. To miasto liczy 18 tys.i nazywane jest "małym Rzymem" warto go odwiedzić większa ilość mieszkańców to Polacy jest pięknyj kościół dom miłosierdzia itd"

Według strony <www.nomeer.org/allUkraina/lastName> (FANTASTYCZNA STRONA ZRODLOWA) na UKRAINIE (dawniej Wschodniej Małopolsce) jest
aż 1901 KARWACKICH:

- Karwackij 848
- Karwiackij 1
- Karwatskij 6
- Korwatskij 41

- Karwacka 3
- Karwackaja 1025
- Karwatskaja 12
- Korwatskaja 2
- Korwackaja 61

Stanowi to 40 % obecnej populacji Karwackich w Polsce, a więc ogromna cześć klanu Karwackich pozostała po latach 1772, 1792,1795, 1945 na obszarach zawładniętych przez Moskwę, a obecnie na terenie Ukrainy. UKRAINA JEST DRUGĄ OJCZYZNĄ KARWACKICH !!!

Najstarsze gniazda Karwackich są głównie na Ukrainie ZACHODNIEJ:

- belsko-lwowsko-buski, poczynając od HORPINA buskiego, na całym roztoczu lwowskim, aż do obecnej granicy w Bełzie, Medyce, Samborze, Iwanofrankowie, Dobromilu, Dobrostanie, Jaworowie, Nowym Jaworowie, Dublanach, Krzemiencu i innych, obecnie najwięcej jest zameldowanych we Lwowie, KILKUSET KARWACKICH;

- w wołyńskim Karwaccy skupiają się koło Pińska, w Łucku, Nowowolyńsku, Jasincu dubrownickim (ogółem kilkanasce
rodzin),

- w stanisławowskim (Iwanofrankowskim) Karwaccy sa skupieni w KAŁUSZU (pond 16 rodzin), Stanisławowie (9 rodzin), Zydaczowie (6 rodzin), Bursztynie (6), Stryju (4) Tłumaczu (7) i wielu innych miejscowościach Zakarpacia,

- w czernowicko-tarnopolskim gdzie gniazdowali w XVII w w Zalożcach; obecnie ogromne skupiska Karwackich są w : KLISZKOWCY pod Chocimiem (ponad 60 rodzin), Zielone Kuryłowce (ponad 25 rodzin), Czerniowce (19 rodzin), Zarożany (14 rodzin), ponadto w wielu miejscach Bukowiny i Podola, zwłaszcza Czortkowa, Skały Podolskiej,

- w płoskirowskiem / chmielnickiem Karwaccy skupiają się głownie w Gródku (27 rodzin), Mudre Gołowy gródeckie (21 rodzin), Jasieniówka grodecka (9 rodzin), Ziszczanicy grodeckie (10 rodzin); Czarnej Wodzie gródeckiej (7 rodzin), Płasikrow/Chmielnicki (28 rodzin), a z na południu KAMIENIEC PODOLSKi (12 rodzin) i pod nim historyczne gniazdo DUNAJOWCY (12 rodzin).

W całej centralnej, południowej i wschodniej Ukrainie mieszka kilkaset rodzin Karwackich: w winnicko-zytomirskim, kijowsko, czerkiesko, mikołowsko-odeskim, krymsko-chersonskim; zaporosko-dniepropietrowsko-połtawsko-charkowskim, w końcu w donieckim i lugańskim

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Patrz tez post:

Aneks 201: Kresowa „eurozajatycka” diaspora Karwackich (na podstawie : „odnoklassniki.ru”) : UKRAINA, BIAŁORUS, LITWA, MOŁDAWIA, ROSJA, SYBERIA, KAZACHSTAN, DALEKI WSCHÓD (Chabarowsk, Sachalin) oraz

Aneks 249 : Karwaccy ////// (Stare klany ukraińskie).

Aneks 132: : ... na Podolu i Bukowinie DZIS !!!!

(Andrzej Karwacki, Kraków)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Osadnictwo polskie na Podolu:
KARWACCY na Podolu – tło historyczne (4.08.2014)


Wysoka populacja Karwackich na terenach obecnej Ukrainy (d. Małopolski Wschodniej) intryguje historycznymi okolicznościami ich osadnictwa. Szczęśliwym trafem odnajduje pracę Włodzimierza Osadczy „Podole w polskiej historii i kulturze”. Znakomita praca, nie wspomina o Karwackich – ale jest dokładnie o nich, o ich położeniu osadniczym na rubieżach z Turcją, w osadach-obozach wojskowych, okolic Chocimia, Kamieńca Podolskiego, Gródka i Płoskirowa. „Zwani Mazurami” z Mazowsza, zapewne przybywali pośrednio z będącego domena ks. Mazowieckiego (koniec XIV – lata 60-te XV w.) księstwa – potem województwa bełskiego. Ciekawie przedstawione jest zjawisko asymilacji z żywiołem Rusińskim. Raczej marginalne w przypadku Karwackich, gdyź unikali mieszanych mariaży rodzinnych, a jeżeli miały miejsce konwersje na obrządek unicki, mogło to wynikać z rzadkiej sieci parafii rzymsko-katolickich. Wspaniała przeszłość, wspaniała historia narodu podolskiego.


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Teka Kom. Pol.-Ukr. Związ. Kult. – OL PAN, 2007, 5–14
PODOLE W POLSKIEJ HISTORII I KULTURZE

Włodzimierz Osadczy
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

ZWIĄZKI PODOLA Z KORONĄ POLSKĄ

Upadek książąt ruskich, a tym samym koniec ich panowania na terenach objętych późniejszą, bo sięgającą XIV w., nazwą Podole, spowodował, ze obszar ten stał się kością niezgody między Koroną Polską a Litwą. Władcy obu tych państw, prowadząc sukcesywne walki z hordami tatarskimi, ustawicznie plądrującymi ziemie Podola, czuli się wyłącznymi spadkobiercami spuścizny po ksiązętach Rusi.

Wysuniętą najbardziej na zachód część Podola z Trembowlą król Kazimierz Wielki włączył w 1366 r. do Korony jako część województwa ruskiego.

Na zajętych przez Litwę ziemiach Podola od połowy XIV w. utwierdzili się ksiązęta Korjatowicze, jako władcy udzielni z ramienia wielkiego księcia Olgierda. Pierwszą ich stolicą stał się Smotrycz, a potem ostatecznie funkcję tę pełnił Kamieniec Podolski

Formalnie związani z Litwą, Korjatowicze orientowali swą politykę na współpracę z Koroną Polską i w polsko-litewskich konfliktach stali po stronie króla. Przynajmniej od roku 1366 wymienia się ich jako lenników Korony Polskiej. Od tego czasu teŜ nasila się proces kolonizacyjny z Zachodu. Przede wszystkim polscy i niemieccy osadnicy tłumnie zasiedlają powstające grody podolskie. Na terenach wydobytych za sprawą ksiąząt Korjatowiczów spod władzy Tatarów w szybkim tempie tworzy się szereg dobrze ufortyfikowanych twierdz. Współrządzący ksiązęta, Jerzy i Aleksander, nadają w 1374 r. mieszkańcom stołecznego Kamieńca przywilej prawa magdeburskiego. Dotyczył on tylko „nacji katolickiej” miasta, reprezentowanej głównie przez Polaków i Niemców. Rusini, jak przedtem, rządzili się „prawdą ruską”, uwzględniając takŜe nową rzeczywistość ustroju miejskiego1.

Znalazłszy się w granicach Korony Polskiej, ziemie kresowe wyodrębnione zostały w 1434 r. jako osobne województwo podolskie. Tutejsza szlachta uzyskała od króla Władysława III Warneńczyka w tymŜe roku na sejmie koronacyjnym przywilej zrównujący ją w prawach z rycerstwem polskim. Pierwszym wojewodą został Piotr ze Sprowy Odrowąz. W granicach rozległych terenów województwa znajdowały się tylko trzy powiaty: czerwonogrodzki, kamieniecki oraz latyczowski. Herbem województwa było złote słońce z promieniami w białym polu. W senacie Rzeczypospolitej Podole reprezentowali trzej senatorowie więksi: biskup kamieniecki, wojewoda podolski i kasztelan kamieniecki. Starosta, noszący tytuł „generała ziem podolskich”, miał pod swą jurysdykcją
dwa grody: kamieniecki i latyczowski2.

Będące w składzie Wielkiego Księstwa Litewskiego ziemie podolskie zostały włączone w skład Korony Polskiej na mocy uchwał sejmu lubelskiego 1569 r.

Wyodrębnione z nich zostało województwo bracławskie. Składały się na nie tylko dwa powiaty: winnicki i bracławski. Pierwszym wojewodą tej prowincji został Roman kniaź Sanguszko, kasztelanem bracławskim zaś mianowany został Jędrzej kniaź Kapusta. W 1589 r. województwu nadano herb z krzyŜem kawalerskim na czerwonym polu. W krzyŜu umieszczono błękitną tarczę z półksięŜycem. Z tych ziem wschodniopodolskich wysyłano do Warszawy dwóch senatorów: wojewodę i kasztelana bracławskiego. Na terenie województwa znajdowała się Targowica, znana w polskich dziejach z niesławnej pamięci konfederacji zawiązanej tutaj w 1792 r. Wkrótce po rozbiorach województwo zostało zlikwidowane, jegozaś ziemie podzielono między guberniami podolską a
kijowską3.


PODOLSKI MIT

Ziemie kresowe w świadomości dawnych Polaków uchodziły za tereny, gdzie w ciągłych walkach z najazdami stepowców hartował się duch narodowy.Karol Szajnocha, bardzo poczytny historyk XIX-wieczny, pisał, iŜ poczynając od XV w., naród polski miał dwie szkoły – Akademię Krakowską i Ukrainę z Podolem, gdzie „uświęcał się jego charakter”5. Narażeni na ciągłe niebezpieczeństwa
od stepów ordyńskich i wrogiej Moskwy, rycerze ze stanic podolskich stanowili najbardziej waleczną część obywateli państwa polsko-litewskiego, strzegących wartości świata zachodniego.

Obowiązek wojenny był tu wprost koniecznością, więc tylko to, co tęŜszem, wybitniejszem się
czuło, co miało rozmach, fantazję, a nawet wybujałość energii – rwało się do tych dalekich, a dzikich
ziem, gdzie lemiesz naspół z oręŜem przetwarza uroczyska, stepy i bory w uprawne pola6.

Rycerstwo podolskie brało udział, wśród innych przedstawicieli ziem ruskich, w słynnej bitwie pod Grunwaldem. W sposób literacki odtwarzający te wydarzenia w powieści KrzyŜacy Henryk Sienkiewicz pisał: „szło pod swymi znakami szesnaście chorągwi polskich, w tych jedna przemyska, jedna lwowskai jedna halicka, i trzy podolskie, a za nimi piechoty tychże ziem”7. Spośród innych
miejscowości z Podolem związanych wpisanych w dzieje chwały oręża polskiego wymienić należy Chocim, Trembowlę, Bar, Kamieniec Podolski

4 W. Kicki, Dialog o obronie Ukrainy z przestroga. Dla zabieŜenia incursiom Tatarskim. Przez
persony rozmawiające, W Dobromilu roku 1615. Cyt. za: A. Petruszewicz, Galiczsko-Russkaja


OSADNICTWO POLSKIE

Polacy przybywają na Ruś początkowo jako żywioł kupiecki i rzemieślniczy do miast, które otrzymały prawo magdeburskie. Róźnorodną ludność od samego początku miał Kamieniec Podolski. Część rycerstwa polskiego podążała tutaj jako Żołnierze zaciężni dla obrony granicy. Z czasem osiedlali się oni na pogranicznyżh placówkach na stałe.

Po objęciu przez starostę Gasztołda Kamieńca Podolskiego, powierzonego mu przez wielkiego księcia Witolda, wrasta znaczenie rycerza polskiego „pana Buczackiego” herbu Awdaniec. Można domniemywać,Że juz w tamtych czasach polska szlachta zaczyna się osiedlać na Podolu.

Wybitny XIX-wieczny badacz stosunków panujących na tych ziemiach, Aleksander Jabłonowski, pisze,

„Ze po spustoszeniach przez burzę tatarską ważną rolę w zasiedleniu Podola odgrywała
szlachta napływająca z Rusi Czerwonej – gente tylko Rutheni, lecz natione już Poloni. Autor zaznacza, że osiedlanie się szlachty pochodzącej z Korony Polskiej odbywało się przez stopniowe „nawarstwianie się” przybyszów różnych kategorii. Najpierw była to „stara ruska kość”
– Kierdeje w Oryninie,
- Czuryłowie na Kuryłowcach oraz
- wszelakie domy Korczaków i Sasów.

Tuż zanimi przybyli
- Buczaczcy i Jazłowieccy pieczętujący się już polskim herbem Abdank.
- Dalej Herburtowie w Kudryńcach
- z Fredrami w Fredrowcach – od
dawna na Rusi zakorzenione rody przybyłe.

Również szczeropolskie, choć od dawna okrzepłe na Rusi koronnej, były przybywające na Podole
- rody Odrowązów,
- Chodeckich,
- Lanckorońskich, -
- Sieniawskich,
- Kamienieckich,
- Rejów.

W odróżnieniu od sąsiedniego Wołynia, podolska ziemia nie była tak gęsto usiana gniazdami szlacheckimi. Najwięcej skupiało się ich wokół strzegących zachodnich rubieży koronnych twierdz8.
Największa może fala osadnictwa polskiego na Podolu przyszła po odzyskaniu tych ziem przez Rzeczpospolitą w 1699 r., po 27-letnim panowaniu tureckim. Zaludniały się przede wszystkim wielkie latyfundia: Szarogród, Międzybórz, Latyczów9. Z ówczesnych pamiętników dowiadujemy się, że:

Poczęło się po pokoju uczynionym Podole osadzać, dokąd wiele tysięcy poszło chłopów od Wisły, a osobliwie od Przemyśla i Sanoka, Że prawie całe wsie pustkami pozostawały w Podgórzu. Zeszło się tam i Rusi potrosze, a ci nasi Mazurowie successu temporis (z biegiem czasu) w Ruś się poobracali, i może się tam teraz ten kraj nazwać polskoruski10.

7 H. Sienkiewicz, KrzyŜacy, Wrocław 2000, s. 878.
8 Cyt. za: Z dziejów Ukrainy. Księga pamiątkowa ku czci Włodzimierza Antonowicza, Paulina
Święcickiego i Tadeusza Rylskiego, red. W. Lipiński, Kijów 1912, s. 19–21.
9 F. Bujak, Historia osadnictwa ziem polskich w krótkim zarysie, Warszawa 1920, s. 26.


Późniejsze dzieło kolonizacji ziem Podola wsparły moźne rodziny magnackie, z których specjalnie na przełomie XVI i XVII w. wyróżniali się Zamoyscy. Dzięki nim powstały takie miasta, jak Płoskirów, Gródek, Szarogród.

Nowe osady zakładali również biskupi kamienieccy, m.in. bp. Paweł Wołucki osadził wieś Pawłowce, bp. Franciszek Kobielski – wieś Porajówkę, a bp. Stefan Rupniewski załozył miasto Zińkowce, osiedlając w nim Mazurów11.

W środowisku osiadłego na Podolu chłopstwa polskiego można znaleźć szereg najgłośniejszych w Rzeczypospolitej nazwisk. W należących do kamienieckiej parafii katedralnej wioskach jeszcze na początku XVIII w. mieszkali Boratyńscy, Górniccy, Kalinowscy, Kazanowscy, Leszczyńscy, Odrowążowie, Okolscy, Oleśniccy, Opalińscy, Pacowie, Pocieje, Radziwiłłowie, Rzewuscy,
Sieniawscy, Skarbkowie, Stanisławscy, Tarnowscy, Tyszkiewiczowie, Zamoyscy, Załuscy i wiele innych12.

KRAJ „RUSKOPOLSKI”

Obok ciągłego napływu „od dołu” rdzennej ludności polskiej – jak mówiono – z Polski piastowskiej, Żywioł polski na Podolu znacznie się zasilał i „od góry”. Czyli autochtoniczna szlachta ruska bądź napływowa czerwonoruska zlewała się z rycerstwem polskim w jednolitą całość13.

Doskonałym przykładem czego może być rodowód Hektora kamienieckiego, rozsławionego przez Sienkiewicza pana Michała, a w rzeczywistości Jerzego Wołodyjowskiego. Był to jeszcze w XVI w. ród ruski obrządku greckiego, w którym mężczyźni – jak podajeA. Rolle – na chrzcie otrzymywali imiona: Kuźma, Zubko, Fedko, Iwaszko, Tymko, kobiety natomiast – Maruchny, Hapky, Horpyny, Nastazje. Już w połowie XVI w. widoczne stają się tendencje „laszenia się”. Wasyl więc przybiera
imię Stanisława, Fedor zamienia się w Fryderyka, Juchno w Jerzego14.

Podobnie jak rycerstwo ruskie grawitowało w kierunku dominującej szlacheckiej kultury polskiej, tak osiedlający się w późniejszych czasach chłopi polscy siłą rzeczy ciążyli ku kulturze wsi ukraińskiej.

Olbrzymie ich rzesze, osiedlając się na nowych ziemiach, pozostawały dość często bez opieki duszpa sterskiej Kościoła łacińskiego, gdyz rzymskokatolicka sieć parafialna po dotkliwych spustoszeniach potopu tureckiego była nader rzadka. Ówczesne statystyki donoszą, że w 1726 r. na całym Podolu było zaledwie 40 parafii rzymskokatolickich15.

Moznowładcy polscy z Podola nie przywiązywali zbyt wielkiej wagi do tej kwestii, uważając, że istniejące już tutaj cerkwie unickie, powstałe notabene ich sumptem, mogą zaspokoić potrzeby napływowej ludności łacińskiej. (PROBLEM KONWERSJI UNICKIEJ) !!

Wprawdzie, jak podkreślano, wznosili oni kościoły rzymskokatolickie dziesiątkami
– prawie każde miasteczko otrzymało świątynie łacińską – ale cerkwie budowali setkami16. Podobnie jak w dzielnicy galicyjskiej, noszącej w znacznej mierze mieszany rusko-polski charakter etnograficzny, proces asymilacji polskiej warstwy chłopskiej, a nawet drobnej szlachty, był znaczny.

Miejscowa kultura ukraińska była „kulturą niewątpliwie pociągającą dla chłopstwa polskiego
[...] Chętnie się uczył chłop polski śpiewać tęskne dumki, zdobić swe ubrania i sprzęty bujną ornamentyką”17.

Pisząc o relacjach panujących na ziemiach Podola, Maria Dunin-Kozicka zwracała uwagę, że wspólność kulturowa Polaków i Ukraińców łagodziła wiele konfliktów wynikających z relacji pańszczyźnianych, rzutujących na stosunki
polsko-ukraińskie. A więc

czynnikiem, łagodzącym podobne przeciwieństwa na Rusi, był melodyjny, przez wszystkich lubiany, język ruski, przez drobną szlachtę w uzyciu domowym nawet praktykowany. Dzieci szlacheckie rozpoczynały nieraz w tym języku swą mowę – niewiasty polskie kresowe z zamiłowaniem śpiewały śliczne, ukraińskie piosenki – był to cement spajający rózne stany jednego społeczeństwa. Zblizona natomiast do dworów ludność miejscowa uczyła się z łatwością i bez przymusu po polsku, u duchowieństwa zaś ruskiego uzywanie języka polskiego uwazanym
było, przez kobiety zwłaszcza – jako warunek dobrego tonu. W okresie tedy tu opisanym, antagonizmu tak pomiędzy dwoma obrządkami – łacińskim i ruskim, jak i pomiędzy temi językami, zgoła nie było i współycie dwóch latorośli jednego słowiańskiego szczepu byłoby zupełnie mozliwe, gdyby reforma włościańska [...] została przeprowadzona tak, jak to miało miejsce w Poznańskim, w pierwszych latach XIX wieku. Sympatia jednak dla Rusinów pomimo ciężkich doświadczeń 1863 roku – mocno jest w urodzonych i wychowanych na Rusi Polakach
zakorzeniona – przynajmniej piszący te słowa w wysokim stopniu uczucia tego doznaje18.

KRESOWIACY

Oczywiście, całe połacie podolskiej ziemi potrafiły zachować polski charakter narodowościowy. Zwłaszcza w czasie rewolucji bolszewickiej wykazywały one głębokie przywiązanie do wartości innych niz szerzone przemocą przez nowych władców, bo zakorzenionych w świadomości narodowej i religijnej.Tak oto cytowana juz pamiętnikarka kreśliła sytuację polskości na Podolu:

15 Bujak, Historia osadnictwa ziem polskich, s. 26.
16 Ibidem, s. 27.
17 Bujak, Galicja, t. I, Lwów-Warszawa 1928, s. 83.
18 M. Dunin-Kozicka, Rok 1917..., s. 60–61.


„Tą niedostępną dla burz rewolucji i bolszewizmu opoką polskości i wiary były, zwartą masą przez lud polski, tak zwanych „Mazurów” zamieszkałe, niemal do Płoskirowa przylegające, wsie:
- jak Zarzecze, Hreczana, Maćkowce, Szaraweczka
- i dalsze nieco: Malenicze, RóŜyczna, Leźniów, tak owymi dziarskimi Mazurami zapełnione,
Że parafia płoskirowska liczyła około dwudziestu tysięcy wiernych katolicyzmowi dusz [...].

Nie tak odległy od Płoskirowa Gródek był jeszcze mocną placówką polskości – okolice jednak Felsztyna, Szarawki, Satanowa uległy już częściowemu zruszczeniu, wobec zruszczenia osadników jakby niewielkimi plamami wśród przeważających nad nimi Rusinów. Najdalszy Bar i Jałtuszków tylko niezachwianym katolicyzmem wykazywał dawną swą łączność z macierzą.

Płoskirowscy natomiast Mazury, całymi wioskami w tym zakątku Podola osiadali, zachowali swoistą gwarę ludową, nie znając nawet języka ruskiego, nie zawierając nigdy małżeństw mieszanych, obchodząc święta wedle nowego stylu, nosząc się w stroju z biłgorajska (Lubelskie), tworzyli tu prawdziwie „małą Polskę” do tego stopnia, ze zapełniony zydami Płoskirów był pod zaborem rosyjskim miastem zupełnie polskim, gdyż we wszystkich sklepach i na ulicach tylko ten język się słyszało19.”

Według spisu ludności przeprowadzonego w Cesarstwie rosyjskim w 1897 r. ludność polska w guberni podolskiej wynosiła 69 156 osób20. Razem z tym rzymskokatolików szacowano tutaj według tegoz spisu na 262 738 ludzi21. Nie ma wątpliwości, ze znaczna część prawie 200 tysięcznej rzeszy podolskich katolików, nieposługujących się językiem polskim, wywodziła się z tradycji polskiej.

10 E. Otwinowski, Pamiętniki do poznania Augusta II, Poznań 1838, s. 14. Przymiotnik „ruski”w całym tym tekście uzywany jest, oczywiście, zgodnie z obowiązującą nomenklaturą jako odpowiednik współczesnej wersji „ukraiński”.
11 J. Mucha OFM Conv, Organizacja Diecezji Kamienieckiej do 1795 roku. Roczniki Teologiczno-
Kanoniczne (1983), t. XXX, 4, s. 80.
12 Antoni J. [A. Rolle], Powstawanie nazwisk rodowych u ludu małoruskiego, [w:] Sylwetki historyczne, Kraków 1892, s. VIII, s. 403.
13 M. Dunin-Kozicka, Rok 1917..., s. 109.
14 Antoni J. [A. Rolle], Państwo Wołodyjowscy, [w:] Sylwetki historyczne, s. 300.


Nie uzywając juz na co dzień mowy polskiej, rzymscy katolicy na Podolu byli z nią organicznie związani w zyciu religijnym.

Tylko w kościołach Wołynia, Podola, Ukrainy dawała się słyszeć w czasie kazania polska, publicznie głoszona mowa. Tylko na plebanii, po nabozeństwie wolno było liczniej się zebrać bez meldowania o tym policji. Kościół był w tym okresie miejscem rozrywki i ukojenia, placówką Bożą i polską, gdzie wszyscy pomimo rózŜnic społecznych, czuli się braćmi we wspólnym wyznaniu wiary i dziedzicami lechickiej, wzbronionej w urzędach mowy22.

Ogół nie akceptował w kościele innych niŜ polskie kazań, bądź naboŜeństw.
Chcąc ukarać swych parafian za jakieś wykroczenia nie licujące z mianem katolika,
proboszcz jednej z parafii na Podolu mówił do zgromadzonego w kościele
ludu Bozego:

„ Nie chcecie mnie słuchać! Nie chcecie stać się chrześcijanami nie tylko z imienia, ale z czystości serca! Dobrze. Ja dla was polskiej mowy więcej marnować nie będę, a budu teper do was howoryty jak do muzykiw! – i całe kazanie po rusińsku wygłaszał, co szło mu jednak z trudnością, gdyż wielki szloch audytorium, uwazającego za najboleśniejszą karę to pozbawienie mozności posłuchania swej mowy, jako jej niegodnego – towarzyszył mu aż do końca przemowy23.”

Polacy na Podolu, Wołyniu i Ukrainie stanowili pewną całość. W przeciwieństwie do Kongresówki i Litwy w imperium carów, sprawa polska na Rusi miała swoje uwarunkowania i specyfikę. Cytowana już Dunin-Kozicka pisała, że

„ te trzy najmilsze ziemie ruskie [Podole, Wołyń i Ukraina – W.O.] to jeden organizm społeczny – to trzy siostry – bliźniaczki, w których jedno tętno pod względem spraw polskich wyczuwać się daje – jeden ruch, mocniejszy lub słaby, stosownie do krępujących go więzów niewoli24.”

Chociaż Polacy na Podolu, jak i na całej Rusi, stanowili nie znaczny odsetek ludności – 7% na Podolu i 8,7% w ogóle na ziemiach ruskich – ich rola i wpływ na rozwój tych ziem pozostawał ogromny, a poniekąd decydujący. Polacypomimo swej mniejszości stanowili tutaj trzon inteligencji i byli głównym motorem zycia gospodarczego i społecznego. Odsetek inteligencji fachowej i zawodowej wśród Polaków był największy i wynosił az 52%, co stanowiło na pocz. XX w. 195 000 ludzi25. Trafne wydaje się tez spostrzezenie, ze charakterystyczną cechą Polaków było to, ze nie rozpraszali się oni wśród otaczającej ich masy, lecz skupiali i łączyli, wytwarzając w ten sposób tym silniejsze ogniska swoich wpływów. Polacy nadają swój ton wszędzie, a miastom w szczególności. Gdzie nie było ich wiele, w jakimś zapadłym od wszelkich centrów, oddalonym miasteczku, bodaj tylko ksiądz, doktor i aptekarz tworzyli już miejscowy, polski ośrodek kulturalny26.

Dlatego z taką autentyczną dumą i pewnością mówił wywodzący się z Podola ks. Marian Tokarzewski, kapelan Marszałka Polski oraz widny działacz Polski międzywojennej.

My, Kresowiacy, dumni jesteśmy ze nasze Podole, Wołyń i Ukraina dały Polsce tylu ludzi sławnych,
uczonych, zasłuzonych. Z Kresów idą na słuzbę Kościoła i narodu: Kardynał Czacki, Arcybiskup Feliński, Arcybiskup Szembek, Arcybiskup Symon, Arcybiskup Wnukowski, słynny Jezuita Wnukowski, męczennik Bejzym, opiekun trędowatych; biskupi: Niedziałkowski, Sarnowiecki, Mańkowski; świątobliwy prałat Chołoniewski, prałat Gnatowski, brat Albert; z niewiast: matka Darowska, matka Drzewiecka. W 31 i 63 roku nasze Kresy dały wodzów sławnych: Rózycki Karol i Edmund, generał Kołyszko, gen. Dwernicki, Ludwik Kicki, Ostaszewski, Groza Aleksander. Historycy: Chmielewski, Kalenbach, Krechowiecki, Jabłonowski, Rawita-Gawroński, Rolle, Karwicki, Pułaski, Radzymiński. Powieściopisarze: Kaczkowski, Korzeniowski, Kraszewski, Rzewuski, Czajkowski. Artyści: Paderewski, Szymanowski, Tyrczyński, Michałowski, Wrzeszcz. Polityczni działacze: Spasowicz, Starczewski, Grocholski, Sukowski, Poniatowski, Paszkowski,
Zalewski27.

19 M. Dunin-Kozicka, Rok 1917..., s. 109–110.
20 Ibidem, s. 92.
21 Ibidem, s. 91.
22 Ibidem, s. 127.
23 Ibidem, 125–126.
24 Ibidem, s. 149.
25 A. Weryha-Darowski, Kresy Ruskie Rzeczypospolitej, Warszawa 1919, s. 45.
26 Ibidem, s. 71–72.
27 M. Tokarzewski, StraŜ przednia. Ze wspomnień i notatek, Warszawa 1925, s. 77.


ECCLESIA CAMENIENSIS

Początki organizacji Kościoła rzymskokatolickiego, z którym nierozerwalnie utoźsamiała się ludność polska na tych ziemiach, sięgają XIV w., kiedy to wspierani przez ksiąząt Korjatowiczów zakonnicy św. Franciszka, a potem św.

Dominika załozyli swe misje. Jak donoszą podania historyczne, św. Jacek Odrowąz miał osobiście założyć pierwsze placówki katolickie na Podolu. Według domysłów historyków Kościół na Podolu był hierarchicznie podporządkowany biskupom krakowskim. Samodzielne biskupstwo na tych ziemiach powstało prawdopodobnie między rokiem 1379 a 138428. Było to wówczas jedyne biskupstwo na terenach Rusi o przewazającej ludności prawosławnej, gdzie jednak nie było hierarchii Kościoła wschodniego. Diecezja kamieniecka od początku była podporządkowana metropolii halickiej, a potem lwowskiej. Pierwszym tutejszym biskupem tytularnym był niejaki Wilhelm h. Ostoja (†1375). Rezydował zaś w Kamieńcu bp Aleksander (1384–1410). Biskupi kamienieccy posiadali\ miasto Szarogród, jednak na skutek zamiany dokonanej z kanclerzem Janem Zamoyskim, w roku 1583 wymienili go na Pragę pod Warszawą. Odtąd Praga Warszawska, aż do 1794 r., nalezała do hierarchów Kamieńca Podolskiego. Przez 26 lat okupacji tureckiej tutejsi biskupi rezydowali we Lwowie29. Symbolem pełnienia przez ziemię podolską roli przedmurza chrześcijaństwa\ jest prastara katedra kamieniecka z minaretem – pamiątką władania tureckiego– zwieńczonym zwycięskim posągiem Najświętszej Maryi Panny. Pierwotny, drewniany kościół został zbudowany w 1375 r. Natomiast murowana, do dziś zachowana świątynia, jest najdalej wysuniętym na wschód wzorcem architektury gotyckiej30. Najwięcej ludności rzymskokatolickiej mieszkało w powiatach kamieniecko- podolskim – 13,3%, winickim – 10%, latyczowskim – 12,5%, proskurowskim – 22,7%, uszyckim – 12,1%31. Tutaj tez najzaciętszą walkę z Kościołem katolickim stoczyła zaborcza władza ateistyczna32. Jednak tozsamość miejscowej ludności polskiej nierozerwalnie była zrośnięta ze świadomością przynalezności do wyznania rzymskokatolickiego. Jakze wymownie świadczy o tym napis na krzyzu przydroznym koło miejscowości Satanów, zachowany jeszcze na początku rządów komunistycznych na Podolu:

Choćby Tobą, Chryste Panie, pogardziły wszystkie ludy,
To na polskim tutaj łanie chłop pokłoni się jak przody.
Chłop postawi Bozą Mękę u wrót wioski na rozstaju, byś
Wyciągnął, Jezu, ręce i królował w naszym kraju33.

28 Mucha, Organizacja Diecezji Kamienieckiej do 1795 roku, s. 78.
29 Gloger, Geografia historyczna ziem dawnej Polski, s. 356.
30 Zob.: K. Iwanicki, Katedra w Kamieńcu, Warszawa b. r. w.
31 Etnograficzno-statystyczny zarys liczebności i rozsiedlenia ludności polskiej, opr. E. Czynski, T. Tillinger, Warszawa 1909, s. 97.
32 Kościół Katolicki na Ukrainie, Polish Institute and Sikorski Museum, Memorial, No A 12.P 6/4/35, p. 191 (kopia w posiadaniu autora).
33 Wspomnienia młodej Polki, warszawianki, nauczycielki w polskich szkołach wychodźstwa polskiego na Syberii w domu sierot wychodźstwa w Samarze nad Wołgą i 20 lat w polskich szkołach na Podolu, Archiwum Instytutu Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.


Lud polski Podola, jak i w ogóle katolicy z całych kresów ukrainnych, szczególną czcią darzył cudowny wizerunek Najświętszej Maryi Panny w Berdyczowie. Mówiono: czym Obraz Częstochowski dla Polski, Ostrobramski – dla Litwy, tym Matka Boska Berdyczowska dla Ziem Rusi. Jej tytuł, okalający sam obraz, jak najdobitniej o tym świadczy: Królowa i Ozdoba Stepów Ukrainnych, Wzgórzy Podola i Wołyńskich Lasów, Przecudowna w Berdyczowskim Obrazie
Maryja.

Na terytorium samego Podola znajdowały się tez inne, również tłumnie odwiedzane sanktuaria. W Latyczowie, do którego rok rocznie na święto Matki Boskiej Jagodnej, jak lud zwykł nazywać uroczystość Nawiedzenia NMP, dnia 2 lipca ściągały rzeszy wiernych z najdalszych okolic, zeby oddać cześć Maryi w cudownym obrazie34. Miała tex pod swą pieczą ziemie podolską Matka Boza w świętym obrazie z kościoła ormiańskiego w Kamieńcu Podolskim. Równiez w Kamieńcu z cudownych łask słynęła Matka Boska Rózańcowa z kościoła podominikańskiego,nazwana Russia florida35. Zaś wśród katolików ormiańskich słynął cudowny obraz BoŜej Rodzicielki, Panny Maryi płaczącej z kościoła Mohylowa Podolskiego.36 Kult Matki Bozej sprzyjał podtrzymywaniu tożsamości religijnej i narodowej.

34 A. Fridrich SJ, Historie cudownych obrazów Najświętszej Maryi Panny w Polsce, Kraków1911, t. 4. s. 320–325.
35 Ibidem, s. 298.
36 Ibidem, s. 337–342.

Odpowiedzi (49)

Strona z 3 Następna >
3.06.2014 20:29
A. GNIAZDA WOŁYNSKIE (po polskiej stronie obszary chełmskie-włodawskie)

1) REJON DUBROWNICY
Na skraju NW Ukrainy, na północ od Dubrownicy stare gniazdo ЯСИНЕЦЬ / JASINIEC ( Dubrowica kolo Pinska po stronie białoruskiej). Mieszka tutaj kilka rodzin Karwackich, wielu z nich ma metryki z lat 20-tych :

a) ЯСИНЕЦЬ / JASINIEC Dubrowica kolo Pińska
wolyn ЯСИНЕЦЬ КАРВАЦКИЙ ВИКТОР ЙОСИФОВИЧ; ojciec JOZEF 1900; 1928-06-01
wolyn ЯСИНЕЦЬ КАРВАЦКИЙ ЛЕОНИД ВИКТОРОВИЧ; ojciec WIKTOR 1928; 1957-02-20
wolyn ЯСИНЕЦЬ КАРВАЦКИЙ АДАМ СЕРГЕЕВИЧ;ojciec SERGIEj 1910; 1930-05-10
wolyn ЯСИНЕЦЬ КАРВАЦКИЙ АЛЕКСАНДР АДАМОВИЧ; ojciec ADAM 1930; 1957-03-16
wolyn ЯСИНЕЦЬ КАРВАЦКИЙ ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ;ojciec SERGIEj 1910; 1936-02-17
wolyn ЯСИНЕЦЬ КАРВАЦКИЙ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ; ojciec WLADYMIR 1936; 1974-07-24
zony JOZEFA 1900, SERGIEJA 1910, WLADYMIRA 1936
wolyn ЯСИНЕЦЬ КАРВАЦКАЯ АННА АЛЕКСАНДРОВНА; 1926-07-01
wolyn ЯСИНЕЦЬ КАРВАЦКАЯ АННА АЛЕКСАНДРОВНА 1926-10-01
wolyn ЯСИНЕЦЬ КАРВАЦКАЯ ЕВГЕНИЯ СЕМЕНОВНА1939-06-12
wolyn ЯСИНЕЦЬ КАРВАЦКАЯ ЕВГЕНИЯ ИЛЛАРИОНОВНА 1940-05-01
wolyn ЯСИНЕЦЬ КАРВАЦКАЯ ЕВГЕНИЯ СЕМЕНОВНА 1939-04-12
wolyn ЯСИНЕЦЬ КАРВАЦКАЯ ЯДВИГА БРОНИСЛАВОВНА 1935-09-25
wolyn ЯСИНЕЦЬ КАРВАЦКАЯ ПАВЛИНА ИОСИФОВНА 0 1936-05-09
wolyn ЯСИНЕЦЬ КАРВАЦКАЯ ГАЛИНА СТАНИСЛАВОВНА 0 1960-07-17
wolyn ЯСИНЕЦЬ КАРВАЦКАЯ ПАВЛИНА ИОСИФОВНА 0 1936-05-09

b) Związane z Jasińcem gniazdo UDRICK / УДРИЦЬК granica z Bialorusią, na SE od pinska / dubrowickie
wolyn УДРИЦЬК КАРВАЦКИЙ НИКОЛАЙ syn Eugenii ВЛАДИМИРОВИЧ; ojciec WLADYMIR 1930; 1953-12-02
wolyn УДРИЦЬК КАРВАЦКИЙ ВЯЧЕСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ; ojciec MIKOŁAJ 1953; 1984-11-19
wolyn УДРИЦЬК КАРВАЦКАЯ ЕВГЕНИЯ ОНУФРИЕВНА 1926-11-26
wolyn УДРИЦЬК КАРВАЦКАЯ ВЕРА АРКАДЬЕВНА 0 1955-08-06

wolyn УДРИЦЬК КАРВАЦКАЯ ИРИНА НИКОЛАЕВНА 0 1979-01-19

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Aneks 308
Karwacki w Udrycku wołynskim

Первый Карвацкий из Удрицка скорее всего был служащим на станции. Его звали Онуфрий Игнатьевич 1878 года. В Удрицке он женился на Анне Филипповне (Гузовец - в первом браке, Пигаль - в девичестве) 1894 г.р.. От них и пошла ветвь Карвацких в Удрицке. Можно поинтересоваться как Вы пришли к выводу, что Удрицкие Карвацкие связаны с Карвацкими из Ясенца?

Дмитрий, спасибо вам большое за ваши загруженные информацию о семье Onofrio Ignatiewicza Karwackiego:

* КАРВАЦКИЙ ONUFRY IGNATIEWICZ (сын Игнация) родился 1876 - умер 7 февраля 1950 года (в 1933 году, было 49 , в 1938-52 лет ), он женился*
---- Скорее всего его точный год рождения всё же 1876. Возраст писался очень часто неточно, однако если писали год, то ошибались гораздо реже, т.к. год писали если им представлен какой-либо документ. Тут, видимо, был предъявлен документ после смерти, т.к. запись о смерти и год рождения записаны в одно время.

Анна FILIPOWNA из дома СТАТИ, 1 Вото Guzowiec, 2 Вото Karwacka; ЗАМУЖЕМ 2. XI, 1894; Она умерла 7 sierpien1955;
------- Ошибка, это не брак в 1894, а её рождение. Брак у них в 1922м году.

Дети в 1933 году:
ПРОКОП 27. XI. 1918
Прокофий был пасынком Онуфрия, т.е. он не был его сыном - это сын Анны Филипповны от первого брака. Но посмотрите, он женился на девушке евангелической веры, которая была намного старше его.
Мария 21. VIII, 1923 (в 1938)
Филип 17 декабря 1924 года (в 1938)
Евгения 26 ноября 1926 (также в 1938 году.)
Фекла TEKLA IX 27, 1929 (также в 1938 году.)
(Фекла и Феодор, т.е. Текла как говорили тогда (не знаю, как в польском) и Теодор. Феодор и Яков были близнецами. Они родились вместе.
Феодор 16 V, 1932-1936 и 18?
Яков JAKOB / V 16 1932 – 17. И 1936
Феодор и Яков были близнецами

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Можно поинтересоваться как Вы пришли к выводу, что Удрицкие Карвацкие связаны с Карвацкими из Ясенца?

На мой взгляд Ясеница крупнейших сельских gniazd Karwackich в этой части Волынской, расположен в центре по отношению к вторичных городских агломераций, крупнейший Pinsku, меньше в Ровно, Łucku, Kowelu. Udryck находится в зоне Jasinca.

Я приношу извинения за сложность доставки электронной почты.

Спасибо и наилучшими пожеланиями

Andrei Анджей Карвацкий

http://uht.org.ua/forum/viewtopic.php?f=20&t=3624

http://www.genealogia.okiem.pl...;start=200
Karwacki / KARWACCY: FORUM 600 lat Karwacki - Karwatzki
Karwacki // Archiwum : aneksy 1 - 166
Karwacki /// Archiwum aneksy 167....n
Karwacki //// (klany warszawskie XIX w.) cz. 1
Karwacki ///// (klany amerykańskie XIX-XX w)
Karwacki ////// Карвацький Карвацькa (Ukraina)
Karwacki de Karwacz Jan (1580-1615) u Baudouin de Courtenay’

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dymitr, bardzo dziękuję za przesłane informacje o rodzinie Onufrego Ignatiewicza Karwackiego: * ONUFRY IGNATIEWICZ (syn Ignacego) KARWACKI ur 1878 ?/ 1886 - zmarł 7 luty 1950 ( w 1933 miał 49 lat a więc z 1886 , w 1938 – 52 lata a wiec raczej z 1886 roku), ożeniony
* ANNA FILIPOWNA z domu PIGAL, 1 voto Guzowiec, 2 voto Karwacka ; SLUB 2. XI 1894; ZMARŁA 7 sierpien1955;
Dzieci w 1933 roku :
PROKOP 27.XI. 1918
MARIA 21.VIII 1923 (też w spisie 1938)
FILIP 17 XII 1924 (też w spisie 1938 r)
EUGENIA 26 XI 1926 (też w spisie 1938 r.)
OLESIA ? 27 IX 1929 (tez w spisie 1938 r.)
OLEKSANDR ? 16 V 1932 – 18.I 1936 ?
JAKUB 16 V 1932 – 17. I 1936

Можно поинтересоваться как Вы пришли к выводу, что Удрицкие Карвацкие связаны с Карвацкими из Ясенца?
Według mnie Jasienica jest największym WIEJSKIM gniazdem Karwackich w tej części Wołynia, zarazem jest centralnie położona w stosunku do wtórnych skupisk miejskich, największego w Pinsku, mniejszych w Równem, Łucku, Kowelu. Udryck jest w tej strefie oddziaływania Jasinca.

Przepraszam za trudności z wysyłka emaila.

Dziękuję i serdecznie pozdrawiam

Andriej Andrzej Karwacki

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
c) Gniazdo ВЕЛЮНЬ na N od Dubrownicy
wolyn ВЕЛЮНЬ КАРВАЦКАЯ ОЛЬГА НИКОЛАЕВНА 1962-09-15

2) REJON RÓWNEGO i ŁUCKA
Miejskie gniazda to РІВНЕ / RÓWNE, pod nim ЛЮТИНСЬК / K. Rownego, dalej na zachód ЛУЦЬК / ŁUCK pod nim СКІРЧЕ / Skircze 20 km SW od Łucka oraz СТАРИЙ ЗАГОРІВ SW od Lucka

a) РІВНЕ / RÓWNE
wolyn РІВНЕ КАРВАЦКИЙ ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ; ojciec WIKTOR 1940;1966-03-01
wolyn РІВНЕ КАРВАЦКАЯ МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА 1986-01-07

b) ЛЮТИНСЬК / K. Rownego
wolyn ЛЮТИНСЬК КАРВАЦКАЯ ОЛЬГА ДАНИЛОВНА 0 1972-09-21

c) Największe gniazdo to ЛУЦЬК / ŁUCK
Wolyn ЛУЦЬК КАРВАЦКИЙ АЛЕКСАНДР ГЕОРГИЕВИЧ 1972-07-01
Wolyn ЛУЦЬК КАРВАЦКИЙ АЛЕКСАНДР ЛЕОНИДОВИЧ 1980-06-07
Wolyn ЛУЦЬК КАРВАЦКИЙ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ 1974-07-23
Wolyn ЛУЦЬК КАРВАЦКИЙ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ 1975-04-03
Wolyn ЛУЦЬК КАРВАЦКИЙ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 1986-11-30
Wolyn ЛУЦЬК КАРВАЦКИЙ ОЛЕГ ИВАНОВИЧ 1981-09-07
Wolyn ЛУЦЬК КАРВАЦКИЙ ИВАН ИВАНОВИЧ 1996-06-22
Wolyn ЛУЦЬК КОРВАТСКАЯ ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА 0 1954-05-05
wolyn ЛУЦЬК КАРВАЦКАЯ ТАТЬЯНА ИВАНОВНА 1976-10-04
wolyn ЛУЦЬК КАРВАЦКАЯ ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА 1992-02-06
wolyn ЛУЦЬК КАРВАЦКАЯ ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА 1954-05-25

d) MŁYNÓW pod Dubnem / МЛИНІВ na SE od Lucka

wolyn Młynów МЛИНІВ КАРВАЦКАЯ ИРИНА ЛЕОНИДОВНА 0 1982-03-21

e)СКІРЧЕ / Skircze wolynska 20 km SW od Łucka
Wolyn СКІРЧЕ КАРВАЦКИЙ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ; ojciec JAN IWAN 1921; 1950-01-04
wolyn СКИПЧЕ КАРВАЦКАЯ МАРИЯ МАКСИМОВНА 0 1930-10-29
wolyn СКИПЧЕ КАРВАЦКАЯ ЛИДИЯ ИОСИФОВНА 0 1924-09-10
wolyn СКІРЧЕ КАРВАЦКАЯ ГАЛИНА СЕРГЕЕВНА 0 1952-12-20
wolyn СКІРЧЕ КАРВАЦКАЯ ГАЛИНА СЕРГЕЕВНА 0 1952-12-19

f) СТАРИЙ ЗАГОРІВ SW od Lucka
wolyn СТАРИЙ ЗАГОРІВ КАРВАЦКАЯ НАТАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 1975-03-27

3) KOWEL / КОВЕЛЬ

wolyn КОВЕЛЬ КАРВАЦКАЯ ЛИДИЯ ТРОФИМОВНА 0 1922-04-18
wolyn КОВЕЛЬ / Kowel КАРВАЦКАЯ ТАТЬЯНА СЕМЕНОВНА 0 1965-07-25

wolyn КУЗНЕЦОВСЬК m. kowelem a dubrownica КАРВАЦКАЯ ОКСАНА ВЛАДИМИРОВНА 0 1979-05-31

4) REJON NOWOWOŁYNSKA

Gniazda zachodniowołynskie koło NOWOWOLYNSKA / НОВОВОЛИНСЬК , zapewne związane po polskiej stronie z gniazdami MIRCZE, TYSZOWCE w zamojskim, ale tez ku SSE z gniazdami czerwonogrodzkimi ziemi bełskiej

a) НОВОВОЛИНСЬК / Nowywołyńsk; miasto położone w zachodniej części Ukrainy,
Wolyn НОВОВОЛИНСЬК КАРВАЦКИЙ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ; ojciec WASYL 1890;1921-02-22
Wolyn НОВОВОЛИНСЬК КАРВАЦКАЯ ОЛЬГА ФИЛИППОВНА 1934-12-21

b) ЛИТОВЕЖ / Litowież przy granicy polskiej kolo Nowolynska
Wolyn ЛИТОВЕЖ КАРВАЦКИЙ ВИКТОР ИВАНОВИЧ 1974-04-04
Wolyn ЛИТОВЕЖ КАРВАЦКАЯ МАРИЯ ИВАНОВНА 1936-04-10
Wolyn ЛИТОВЕЖ КАРВАЦКАЯ НАТАЛИЯ АНАТОЛЬЕВНА 1980-07-19
Wolyn ЛИТОВЕЖ КАРВАЦКАЯ НАТАЛИЯ ВАСИЛЬЕВНА 1970-08-06


MOCNE gniazdo stanowi JASIENIEC dobrowicki koło Pińska.
3.06.2014 20:31
DAWNE Księstwo (potem województwo BEŁSKIE)

B. Gniazda BELSKO-LWOWSKO-BUSKIE (po polskiej stronie Przemysko-Lubaczowsko-Zamojskie)

1. Belskie na N od Lwowa

a) Najbliżej Bełzu położony jest ЧЕРВОНОГРАД d. KRYSTYNOPOL / Czerwonograd
ЧЕРВОНОГРАД d. KRYSTYNOPOL / Czerwonograd : Czerwonogród, Krystynopol – miasto na Ukrainie, w obwodzie lwowskim, rejon sokalski, 15 km od granicy z Polską, u ujścia Sołokii do Bugu.

belz ЧЕРВОНОГРАД КАРВАЦКИЙ ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ; ojciec Wasilij 1905; 24735 1932-11-07
belz ЧЕРВОНОГРАД КАРВАЦКАЯ EUDOKIA ПАВЛОВНА 1928-07-01
belz ЧЕРВОНОГРАД КАРВАЦКАЯ ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА 1950-05-01
belz ЧЕРВОНОГРАД miedzy belz a sokal КАРВАЦКИЙ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ ; ojciec MICHAŁ 1925 1950-06-12
belz ЧЕРВОНОГРАДpod Sokalem КАРВАЦКАЯ ТАТЬЯНА АЛЕКСАНДРОВНА 1974-03-23

b) Wólka Mazowiecka (Волиця) pod Czerwonogradem:

belz ВОЛИЦЯ КАРВАЦКИЙ МИХАИЛ СТЕПАНОВИЧ; ojciec STIEPAN 1930; 1957-10-23
belz ВОЛИЦЯ (Wolka mazowiecka) КАРВАЦКИЙ ИГОРЬ МИХАЙЛОВИЧ; ojciec Michał 1957 ; 1985-02-27
belz ВОЛИЦЯ wolka maz КАРВАЦКАЯ МАРИЯ zona Michała ИОСИФОВНА; 1960-07-08

c) СОКАЛЬ Sokal 10 km na N od CZERWONOGRADU

Bel СОКАЛЬ sokal КАРВАЦКИЙ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ; ojciec MICHAŁ 1925; 1950-01-04
Belz СОКАЛЬ SOKAL NE od Belza k. Miedzyrzecza КОРВАЦКАЯ ЗОРЯНА ЯРОСЛАВОВНА 0 1974-11-29; KARWACKA ZORIA Jarosławna
Belz СОКАЛЬ КАРВАЦКАЯ ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА 40954 1950-11-21
Bełz СОКАЛЬ КАРВАЦКАЯ ВИКТОРИЯ МИХАЙЛОВНА 40954 1973-04-28

d) BYSZÓW / БИШІВ 20 km na E od Belz Бишів) – wieś na Ukrainie, w rejonie radziechowskim obwodu lwowskiego. Wieś liczy około 860 mieszkańców. W II Rzeczypospolitej do 1934 samodzielna ...

Belz БИШІВ 20 km na E od Belz КАРВАЦКИЙ ВИТАЛИЙ СЕМЕНОВИЧ 0 1985-03-28

e) CHLEWCZANY / ХЛІВЧАНИ; Chlewczany (ukr. Хлівчани) – wieś na Ukrainie, w rejonie sokalskim obwodu lwowskiego

Belz ХЛІВЧАНИ Chlewczany 3 km na SW od Belz КОРВАЦКИЙ РОМАН ИВАНОВИЧ 0 1974-05-28 KARWACKI ROMAN s. JANA / Iwana

f) WIELKIM GNIAZDEM jest МЕЖИРІЧЧЯ d. PARCHACZ pod Czerwonogrodem na S, a 5 km na E od Bełzca, z długowiecznymi Karwackimi:

Belz МЕЖИРІЧЧЯ Miedzyrzecze КОРВАЦКИЙ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ ; 1913-12-28 ; KARWACKI MIKOŁAJ; syn PIOTRA 1880
Belz МЕЖИРІЧЧЯ Miedzyrzecze 5 km na E od bełzca КОРВАЦКАЯ ТЕКЛЯ ЯРОСЛАВОВНА 0 1919-04-24 ; KARWACKA TEKLA c. Jarosława
Belz МЕЖИРІЧЧЯ КОРВАЦКАЯ АННА ПАНТЕЛЕЙМОНОВНА; KARWACKA ANNA c. Pantaleja 1919-03-25
Belz МЕЖИРІЧЧЯ КОРВАЦКАЯ АННА ЮРКОВНА ; KARWACKA ANNA c. Jerzego 1920-06-01
Belz МЕЖИРІЧЧЯ КОРВАЦКАЯ РОЗАЛИЯ ПЕТРОВНА; ROZALIA KARWACKA 1925-09-09
Belz МЕЖИРІЧЧЯ КОРВАЦКАЯ МАРИЯ ЯРОСЛАВОВНА 1981-11-30
Belz МЕЖИРІЧЧЯ КОРВАЦКАЯ ГАЛИНА АНДРЕЕВНА 1960-11-24
Belz МЕЖИРІЧЧЯ КОРВАЦКАЯ МАРИЯ НИКОЛАЕВНА 1950-07-02
Belz МЕЖИРІЧЧЯ КОРВАЦКАЯ ГАЛИНА ИВАНОВНА 1976-05-01
Belz МЕЖИРІЧЧЯ КОРВАЦКИЙ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ 1940-03-29
Belz МЕЖИРІЧЧЯ КОРВАЦКИЙ ИВАН ИВАНОВИЧ 0 1946-03-18
Belz МЕЖИРІЧЧЯ КОРВАЦКИЙ ЯРОСЛАВ ИВАНОВИЧ 0 1957-04-05
Belz МЕЖИРІЧЧЯ КОРВАЦКИЙ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 1971-06-05
Belz МЕЖИРІЧЧЯ Miedzyrzecze КОРВАЦКАЯ СТЕПАНИЯ ВАСИЛЬЕВНА 1950-10-13
Belz МЕЖИРІЧЧЯ Miedzyrzecze КОРВАЦКАЯ ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА 1971-03-11
Belz МЕЖИРІЧЧЯ miedzyrzecze КОРВАЦКИЙ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ 1943-02-0
Belz МЕЖИРІЧЧЯ mIEDZYRZECZE КОРВАЦКИЙ ИГОРЬ ЯРОСЛАВОВИЧ 1983-08-27
Belz МЕЖИРІЧЧЯ Miedzyrzecze КОРВАЦКИЙ ИВАН ЯРОСЛАВОВИЧ 1988-04-23 ;

g) ЗАШКІВ / Zaszkow na N od Lwowa w połowie 5 km drogi do Zolkwi

lwow ЗАШКІВ КАРВАЦКИЙ ДМИТРИЙ ПЕТРОВИЧ; ojciec PIOTR 1890 ;1919-09-24
lwow ЗАШКІВ КАРВАЦКИЙ ОСТАП ДМИТРИЕВИЧ; ojciec DYMITR 1919; 1948-02-11
lwow ЗАШКІВ КАРВАЦКАЯ НАДЕЖДА ОСТАПОВНА 1985-09-09
lwow ЗАШКІВ КАРВАЦКАЯ МАРИЯ ОСТАПОВНА 1983-09-12

2. BUSKIE NE i E od Lwowa

a) KAMIONKA STRUMILLOWSKA / КАМ'ЯНКА-БУЗЬКА / Kamionka Buska / STRUMIŁOWSKA

lwow КАМ'ЯНКА-БУЗЬКА КАРВАЦКИЙ ЮРИЙ АНДРЕЕВИЧ; ojciec ANDRZEJ 1930; 1964-11-17
lwow КАМ'ЯНКА-БУЗЬКА КАРВАЦКИЙ НАЗАР ЮРЬЕВИЧ; ojciec JURIJ 1964; 1987-03-15
lwow КАМ'ЯНКА-БУЗЬКА КАРВАЦКАЯ МАРИЯ НИКОЛАЕВНА 1949-03-03

b) MALECHÓW Zólkiewski МАЛЕХІВ /; 2 km od Lwowa NE МАЛЕХІВ / MALECHÓW

lwow МАЛЕХІВ КАРВАЦКАЯ ОЛЬГА АНДРЕЕВНА 1946-05-03
lwow МАЛЕХІВ КАРВАЦКИЙ СТЕПАН ДМИТРИЕВИЧ; ojciec DYMITR 1930; 1957-06-03
lwow МАЛЕХІВ КАРВАЦКИЙ РУСЛАН ЗИНОВЬЕВИЧ; ojciec ZENON 1966; 1990-02-23
lwow МАЛЕХІВ КАРВАЦКИЙ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ; ojciec PIOTR 1910; 1948-04-12
lwow МАЛЕХІВ КАРВАЦКАЯ ОЛЬГА АНДРЕЕВНА 1946-05-03
lwow МАЛЕХІВ КАРВАЦКИЙ НАЗАР ВЛАДИМИРОВИЧ; ojciec WLADYMIR 1948; 1975-07-08

c) ДОБРОТВІР / dawniej Stary Dobrotwir 10 km n a N od Kamionki strum

lwow ДОБРОТВІР 10 km n a N od Kamionki strum КАРВАЦКИЙ РОМАН НИКОЛАЕВИЧ; MIKOŁAJ 1950; 1973-11-26

d) СТАРИЙ ДОБРОТВІР 10 km na N od Kamionki strum

lwow СТАРИЙ ДОБРОТВІР 10 km na n od kamionki strum КАРВАЦКИЙ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ; ojciec MICHAŁ 1945; 1972-07-29

e) АНДРІЇВКА / Andrijiwka na S od Buska

lwow АНДРІЇВКА na S od Buska КАРВАЦКАЯ ОЛЬГА ПЕТРОВНА 1955-07-24
lwow АНДРІЇВКА Firlejówka Buska КАРВАЦКИЙ ВАСИЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ 1962-10-11


f) LASZKÓW / БЕРЕЗІВКА / d. Laszków 30 km NE od Buska ?

lw БЕРЕЗІВКА КАРВАЦКИЙ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ; ojciec WASYL 1940 0 1967-05-19
lw БЕРЕЗІВКА КАРВАЦКИЙ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ;ojciec WASYL 1940 0 1967-05-16

g) БАНЮНИН / BANUNIN na E od Nowego Ja rczewa, na S od Kamionki strum

lwow БАНЮНИН na e od nowego jarczewa, na s od kamionki strum КАРВАЦКИЙ ГРИГОРИЙ МИХАЙЛОВИЧ; ojciec MICHAŁ 1910 ;1941-12-10
lwow БАНЮНИН / jarczowski КАРВАЦКАЯ Maria МАРИЯ ПЕТРОВНА 1945-10-21

h) БУСЬК / BUSK

lwow БУСЬК КАРВАЦКАЯ МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА 1933-11-06
lwow БУСЬК КАРВАЦКИЙ БОГДАН ПАВЛОВИЧ; ojciec PAWEŁ 1930 ; 1958-03-24
lwow БУСЬК КАРВАЦКИЙ ВИКТОР БОГДАНОВИЧ; syn BOGDANA 1958; 1986-05-29

i) WINNNIKI / ВИННИКИ / Winniki 5 km na E od Lwowa

lwow ВИННИКИ 5 km na e od lwowa КАРВАЦКИЙ ИГОРЬ СТЕПАНОВИЧ; ojciec STIEPAN 1930 ;1957-12-05
lwow ВИННИКИ КАРВАЦКИЙ МИРОН ИГОРЕВИЧ; ojciec IGOR 1957 1980-09-07

j) PRZEGNOJÓW /ПЕРЕГНОЇВ/ PRZEGNOJÓW 10 km na S od Buska Gliniany na E od lwowa

lwow ПЕРЕГНОЇВ 1 КАРВАЦКАЯ АННА РОМАНОВНА 1975-01-14

k) WYRÓW / ВИРІВ / Wyrów pod Kamionka Strum i Buskiem blizej lwowa

lwow ВИРІВ pod kamionka strum i buskiem blizej lwowa КАРВАЦКИЙ ПЕТР МИХАЙЛОВИЧ; ojciec MICHAŁ 1910; 1934-06-22

l) DUBLANY / ДУБЛЯНИ / Dublany 10 km na NNE od Lwowa

lwow ДУБЛЯНИ Dublany 10 km na NNE od Lwowa КАРВАЦКИЙ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ; ojciec WASYL 1950; 1978-08-10

m) SROKI LWOWSKIE СОРОКИ-ЛЬВІВСЬКІ / 5 KM NA NE OD LWOWA W KIER KAMIONKI STRUM

lwow СОРОКИ-ЛЬВІВСЬКІ КАРВАЦКАЯ НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА 0 1961-07-20
lwow СОРОКИ-ЛЬВІВСЬКІ 5 KM NA NE OD LWOWA W KIER KAMIONKI STRUM КАРВАЦКИЙ НАЗАРИЙ РОМАНОВИЧ; ojciec ROMAN 1952 ; 1985-09-13
lwow СОРОКИ-ЛЬВІВСЬКІ КАРВАЦКИЙ ЮРИЙ РОМАНОВИЧ; ojciec ROMAN 1952 ; 1980-10-08

n) JARCZÓW; NOWY JARYCZEW / НОВИЙ ЯРИЧІВ / buski za Dublanami 10 km na NEE od Lwowa lwow

Lwow НОВИЙ ЯРИЧІВ КАРВАЦКИЙ НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ; ojciec STIEPAN 1910; 1940-08-16
lwow НОВИЙ ЯРИЧІВ КАРВАЦКАЯ МАРИЯ СТЕПАНОВНА 0 1949-06-02
Lwow НОВИЙ ЯРИЧІВ КАРВАЦКИЙ ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ; ojciec MIKOŁAj 1930; 1972-03-21

o) JARCZÓW ;STARY JARYCZEW / СТАРИЙ ЯРИЧІВ / STARY JARYCZEW

lwow СТАРИЙ ЯРИЧІВ КАРВАЦКАЯ НАТАЛИЯ ЗИНОВИЕВНА 1978-07-11

NOTKA DO JARYCZEWA :
GNIAZDO Lubelskie – Zawieprzyce/Lubartów
MICHAŁ KARWACKI, urodzony ....... , syn Michała ..........., ojciec Stanisława, Franciszka i p. Misiewicz, ozeniony z X. Chudziak z Zawieprzyc k. Łęcznej, mieszkali także w Parczewie, Stanisław urodził się w Jarczewie (?????)Na terenie wschodnich kresów obecnie Ukrainy i Białorusi nie ma takiej miejscowości Jarczew, Jarczewo !
UWAGA: Jest Jarczów polożony. na wschód od Tomaszowa Lubelskiego

p) RZEPNIÓW / РІПНІВ / RIPNE RZEPNIOW pod Buskiem

lwow РІПНІВ pod buskiem КАРВАЦКИЙ ДМИТРИЙ СТЕПАНОВИЧ; ojciec STEPAN 1890;1926-01-14

q) МУРОВАНЕ Laszki Murowane pod Dublanami 3 km na NE od Lwowa

lwow МУРОВАНЕ Laszki Murowane pod Dublanami NE lwowa КАРВАЦКИЙ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ; ojciec IWAN / JAN 1890; 1933-03-01
lwow МУРОВАНЕ КАРВАЦКИЙ ЗИНОВИЙ МИХАЙЛОВИЧ; ojciec MICHĄŁ 1930 0 1966-01-30
lwow МУРОВАНЕ pod Dublanami 3 km na NE od Lwowa КОРВАЦКАЯ НАДЕЖДА МИХАЙЛОВНА 0 1960-10-01

r) СТАРЕ СЕЛО / Stara Wies 10 km na SE od Lwowa

lwow СТАРЕ СЕЛО КАРВАЦКИЙ НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ;ojciec FIEDOR 1920;0 1948-08-25
lwow СТАРЕ СЕЛО 10 km na se od lwowa КАРВАЦКИЙ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ; ojciec MIKOŁAj 1948; 1983-02-06

s) BIAŁA БІЛЕ / BIAŁA 30 na SSE od Buska, na S od Zelechowa i Horpina Karwackiego

lw БІЛЕ 30 na SSE od Buska КАРВАЦКИЙ ИВАН ЛЕОНТЬЕВИЧ; ojciec LEON 1905; 1933-02-25
lwow БІЛЕ КАРВАЦКАЯ Maria МАРИЯ ВАСИЛЬЕВНА 1929-04-20
lwow БІЛЕ КАРВАЦКАЯ Maria МАРИЯ ИВАНОВНА 1928-09-12
lwow БІЛЕ КАРВАЦКАЯ Anna АННА ВАСИЛЬЕВНА 1946-12-18
lwow БІЛЕ КАРВАЦКИЙ ВАДИМ ЮРЬЕВИЧ; ojciec JURIJ 1960; 1983-10-23

t) w) PRZEMYSLANY ; ПЕ РЕМИШЛЯНИ / Przemyslany 25 km SE od lwowa

lwow ПЕРЕМИШЛЯНИ przemyslany 25 km se od lwowa КАРВАЦКИЙ НИКОЛАЙ СТЕПАНОВИЧ;ojciec STIEPAN 1910; 1940-08-16

u) IWANIWKA / ІВАНІВКА / Iwaniwka 40 km na SE od Lwowa pod Przemyslany

lwow ІВАНІВКА КАРВАЦКАЯ Maria МАРИЯ ПАВЛОВНА 1932-10-06
lwow ІВАНІВКА КАРВАЦКИЙ САВВА БРОНИСЛАВОВИЧ; ojciec BRONISŁAW 1910; 1934-12-21
lwow ІВАНІВКА 40 km na SE od Lwowa pod Przemyslany КАРВАЦКИЙ СЕРГЕЙ САВВИЧ; ojciec SAWA 1934; 1967-09-19

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

C. Gniazda BEŁSKO-LWOWSKO-SAMBORSKIE

1) Rejon JAWOROWA, JANOWA, GRÓDKA z kontynuacja po stronie polskiej była w lubaczowskim (Stary Dzików, Cewków, Sieniawa)

a) ДУБРОВИЦЯ / DUBROWICA 7km na SW od. Zolkwi 15 km na NW od Lwowa

lwow ДУБРОВИЦЯ k. Zolkwi 15 km na NW od Lwowa КАРВАЦКИЙ НИКОЛАЙ ВИКТОРОВИЧ; ojciec WIKTOR 1930 0 1955-08-27

b) DOBROSTAN / ДОБРОСТАНИ pod nowojaworskiem 20 km od Lwowa
Dobrostany - wieś w rejonie jaworowskim obwodu lwowskiego, założona w 1389 r. W skład miejscowości zostały włączone: dawna wieś Białogóra oraz dawne przysiółki Girskie i Podzamcze. Wikipedia

belz ДОБРОСТАНИ КАРВАЦКИЙ ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ; ojciec Fiedor 1920; 1945-05-22
belz ДОБРОСТАНИ КАРВАЦКИЙ РОМАН ВЛАДИМИРОВИЧ; ojciec Wladymir 1945; 1975-08-05
belz ДОБРОСТАНИ КАРВАЦКАЯ KATARZYNA ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВНА 1944-08-17

c) RODATYCZE / РОДАТИЧІ / Rodatycze10 km na S od Jaworowa za Grodkiem / horodokiem lwowskim 30 km na w od lwowa

lwow РОДАТИЧІ 10 km na S od Jaworowa КАРВАЦКАЯ ЕКАТЕРИНА ФЕДОРОВНА 0 1946-09-22
LwowРОДАТИЧІ КАРВАЦКИЙ НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ; ojciec WLADYMIR 1940; 1971-05-17
lwow РОДАТИЧІ КАРВАЦКИЙ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ;ojciec WLADYMIR 1940; 1974-03-19

d) НОВОЯВОРІВСЬК / Nowojaworowsk na E od Jaworowa

belz НОВОЯВОРІВСЬК КАРВАЦКАЯ ОЛЬГА ИВАНОВНА 41235 1956-03-25
belz НОВОЯВОРІВСЬК КАРВАЦКИЙ ПЕТР КОНСТАНТИНОВИЧ; ojciec KONSTATNT 1925; 1952-07-28
belz НОВОЯВОРІВСЬК КАРВАЦКИЙ ПЕТР ФЕДОРОВИЧ ł ojciec FIEDOR 1930; 0 1954-09-24
belz НОВОЯВОРІВСЬК КАРВАЦКИЙ ПЕТР ФЕДОРОВИЧ 0 1954-02-04
belz НОВОЯВОРІВСЬК КАРВАЦКИЙ ИГОРЬ ПЕТРОВИЧ;ojciec PIOTR 1952 lub 54; 1979-05-16
belz НОВОЯВОРІВСЬК КАРВАЦКИЙ ЕВГЕНИЙ ПЕТРОВИЧł ojciec PIOTR 1952 lub 54 0 1983-11-11
belz НОВОЯВОРІВСЬК КАРВАЦКИЙ РУСЛАН ПЕТРОВИЧ ł ojciec PIOTR 1952 lub 54 0 1981-01-13
belz НОВОЯВОРІВСЬК КАРВАЦКИЙ ТИМОФЕЙ ПЕТРОВИЧ ł ojciec PIOTR 1952 lub 54; 1976-12-24
belz НОВОЯВОРІВСЬК КАРВАЦКИЙ СТЕПАН СТЕПАНОВИЧ ojciec STIEPAN 1930; 1958-01-04

e) LESNIOWICE / ЛІСНОВИЧІ / Leśniowice pod Nowojaworowem

lwow ЛІСНОВИЧІ pod Nowojaworowem КАРВАЦКАЯ Maria МАРИЯ ИВАНОВНА 0 1928-08-16
lwow ЛІСНОВИЧІ Lisnowiczi DOBROSTAN КАРВАЦКИЙ ИВАН ФЕДОРОВИЧ; ojciec FIEDOR 1890; 1923-12-12
lwow ЛІСНОВИЧІ КАРВАЦКИЙ БОГДАН АНДРЕЕВИЧ; ojciec ANDRZEJ 1900 0 1932-02-14
lwow ЛІСНОВИЧІ КАРВАЦКИЙ БОГДАН АНДРЕЕВИЧ; ojciec ANDRZEJ 1900; 1932-11-14
lwow ЛІСНОВИЧІ КАРВАЦКИЙ ПЕТР СТЕПАНОВИЧ; ojciec STIEPAN 1945; 0 1970-09-12

f) ŁOZINA / ЛОЗИНО / Łozina na Jaworowo NW

lwow ЛОЗИНО na Jaworowo NW КАРВАЦКАЯ Aleksandra Olga / ОЛЬГА ИВАНОВНА 0 1937-07-18

g) JANIW / ІВАНО-ФРАНКОВЕ d. JANÓW / Janiw / IWANO FRANKOWE

lwow ІВАНО-ФРАНКОВЕ IWANOFRANKOWO dawny JANIW КАРВАЦКИЙ ВЛАДИМИР-ЙОСИП НИКОЛАЕВИЧ ł ojciec Mikolaj 1915 ; 1941-11-03
lwow ІВАНО-ФРАНКОВЕ КАРВАЦКИЙ РОМАН БОГДАНОВИЧ; ojciec BOGDAN 1930; 23123 1963-05-06
lwow ІВАНО-ФРАНКОВЕ КАРВАЦКИЙ НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧł ojciec Wladzmir 1940; 1970-10-21
lwow ІВАНО-ФРАНКОВЕ КАРВАЦКИЙ БОГДАН ВЛАДИМИРОВИЧ łojciec Wladzmir 1940; 1968-02-07
lwow ІВАНО-ФРАНКОВЕ КАРВАЦКИЙ НИКОЛАЙ БОГДАНОВИЧ; ojciec BOGDAN 1968; 1996-12-20

h) ZATOKA / ЗАТОКА / ZATOKA nowojaworsk k. Lwowa na W

lwow ЗАТОКА КАРВАЦКИЙ ВЛАДИМИР СТЕПАНОВИЧ; ojciec STIEPAN 1930; 1957-02-23
lwow ЗАТОКА КАРВАЦКИЙ СТЕПАН ДМИТРИЕВИЧ;ojciec 1930; 1960-01-02
lwow ЗАТОКА nowojaworsk k. Lwowa КАРВАЦКИЙ ИВАН ИВАНОВИЧ;ojciec IWAN 1950; 1973-01-19
lwow ЗАТОКА КАРВАЦКИЙ ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ; ojciec WLADYMIR 1960; 1985-03-20
lwow ЗАТОКА КАРВАЦКИЙ НАЗАР ВЛАДИМИРОВИЧ; ojciec WLADYMIR 1960; 1986-10-21
lwow ЗАТОКА КАРВАЦКАЯ НАДЕЖДА СТЕПАНОВНА 7484364 1963-02-13
lwow ЗАТОКА КАРВАЦКАЯ МАРИЯ НИКОЛАЕВНА 0 1955-02-21
lwow ЗАТОКА КАРВАЦКАЯ Anna АННА ИВАНОВНА 0 1930-12-20
lwow ЗАТОКА КАРВАЦКАЯ Ann АННА ИВАНОВНА 0 1930-07-02
lwow ЗАТОКА КАРВАЦКАЯ МАРЬЯНА СТЕПАНОВНА 0 1986-04-25
lwow ЗАТОКА КАРВАЦКАЯ Zofia СОФИЯ ИВАНОВНА 0 1925-05-30
lwow ЗАТОКА КАРВАЦКАЯ Zofia СОФИЯ ИВАНОВНА 0 1925-05-31
lwow ЗАТОКА КАРВАЦКАЯ АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВНА 0 1965-11-20

i) ЗИМНА ВОДА w obw Lwowa kier Mszany

lwow ЗИМНА ВОДА КАРВАЦКИЙ ТЕОДОР ПЕТРОВИЧ; ojciec PIOTR 1930; 1960-04-15
lwow ЗИМНА ВОДА КАРВАЦКИЙ ИГОРЬ АНДРЕЕВИЧ; ojciec ANDRZEJ 1930; 1956-11-03
lwow ЗИМНА ВОДА КАРВАЦКИЙ ГРИГОРИЙ АНДРЕЕВИЧ; ojciec Andrzej 1930; 1952-09-07
lwow ЗИМНА ВОДА КАРВАЦКИЙ ИВАН АНДРЕЕВИЧ; ojciec Andrzej 1930; 1954-06-07
lwow ЗИМНА ВОДА КАРВАЦКИЙ СТЕПАН АНДРЕЕВИЧ; ojciec Andrzej 1930; 1958-10-02
lwow ЗИМНА ВОДА КАРВАЦКИЙ АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ; ojciec iwan 1954; 1977-03-10
lwow ЗИМНА ВОДА КАРВАЦКИЙ БОГДАН ИВАНОВИЧ; ojciec iwan 1954; 1979-05-17
lwow ЗИМНА ВОДА КАРВАЦКИЙ ВАСИЛИЙ ТЕОДОРОВИЧ; ojciec TEODOR 1960 0 1990-10-05
lwow ЗИМНА ВОДА КАРВАЦКАЯ KATARZYNA / ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА 0 1934-02-03
lwow ЗИМНА ВОДА КАРВАЦКАЯ МАРИЯ АНАТОЛЬЕВНА 0 1961-08-14
lwow ЗИМНА ВОДА КАРВАЦКАЯ МАРИЯ ИВАНОВНА 0 1955-09-07
lwow ЗИМНА ВОДА КАРВАЦКАЯ Aleksandra OLGA ОЛЬГА ИВАНОВНА 0 1928-11-08
lwow ЗИМНА ВОДА КАРВАЦКАЯ МАРЬЯНА ТЕОДОРОВНА 981977 1986-04-23
lwow ЗИМНА ВОДА КАРВАЦКАЯ АЛЕКСАНДРА ИВАНОВНА 0 1959-11-12

j) STRADCZ / СТРАДЧ / Stradcz na n od Mszany lwowskiej

lwow СТРАДЧ Stradcz na N od mszany lwowskiej КАРВАЦКИЙ РОМАН НИКОЛАЕВИЧ; ojciec MIKOŁAj 1948; 1992-11-28

k) MSZANA МШАНА miedzy Lwowem a Gródkiem na W (jest tez tarnopolska ?)

lwow МШАНА КАРВАЦКИЙ ФЕДОР АНДРЕЕВИЧ;ojciec ANDRZEJ 1900; 1934-08-09
lwow МШАНА КАРВАЦКИЙ ИВАН БОГДАНОВИЧ; ojciec BOGDAN 1944; 1973-05-12
lwow МШАНА КАРВАЦКАЯ Tatiana ТАТЬЯНА ИВАНОВНА 0 1937-10-01
lwow МШАНА КАРВАЦКАЯ ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА 0 1980-10-21

l) SUCHOWOLA / СУХОВОЛЯ / Suchowola kolo Mszany

lwow СУХОВОЛЯ КАРВАЦКАЯ Anna АННА СТЕПАНОВНА 0 1931-04-13
lwow СУХОВОЛЯ КАРВАЦКИЙ НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ; ojciec FIEDOR 1934; 1963-12-06
Lwow СУХОВОЛЯ КАРВАЦКИЙ НАЗАРИЙ НИКОЛАЕВИЧ; ojciec MIKOŁAj 1963; 1985-11-10
Lwow СУХОВОЛЯ КАРВАЦКИЙ ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ; ojciec MIKOŁAj 1963; 1987-07-10

m) РУДНЕ / Rudno lwowskie

lwow РУДНЕ КАРВАЦКИЙ ЙОСИП ВАСИЛЬЕВИЧ;ojciec WASYL 1915 ; 1938-04-18

n) KAMIENIOBRÓD КАМ'ЯНОБРІД / KAMIENIOBRÓD 20 km na w od Lwowa, na S od Nowojaworowa na Grodek ;pod Dobrtostanem pomiedzy Nowojaworskiem a Grodkiem Jagiell.

lwow КАМ'ЯНОБРІД КАРВАЦКАЯ Anna АННА НИКОЛАЕВНА 0 1926-05-21
lwow КАМ'ЯНОБРІД КАРВАЦКАЯ Anastazja АНАСТАСИЯ ФЕДОРОВНА 0 1923-04-12
lwow КАМ'ЯНОБРІД КАРВАЦКАЯ Stefania СТЕФАНИЯ ГРИГОРЬЕВНА 0 1920-07-01
lwow КАМ'ЯНОБРІД / KAMIENIOBRÓD КАРВАЦКИЙ АНДРЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ; ojciec GRZEGORZ 1920; 1947-02-25
lwow КАМ'ЯНОБРІД КАРВАЦКИЙ ГРИГОРИЙ АНДРЕЕВИЧ; ojciec ANDRZEJ 1947; 1971-10-27
lwow КАМ'ЯНОБРІД КАРВАЦКИЙ РОМАН АНДРЕЕВИЧ;ojciec ANDRZEJ 1947; 1975-04-19
lwow КАМ'ЯНОБРІД КАРВАЦКИЙ БОГДАН ОЛЕГОВИЧ; ojciec OLEG 1920; 1947-01-02
lwow КАМ'ЯНОБРІД КАРВАЦКИЙ ИВАН БОГДАНОВИЧ; ojciec BOGDAN 1947; 1973-05-12
lwow КАМ'ЯНОБРІД КАРВАЦКИЙ ИГОРЬ БОГДАНОВИЧ; ojciec BOGDAn 1947; 1976-04-01
lwow КАМ'ЯНОБРІД КАРВАЦКАЯ НАДЕЖДА ДМИТРИЕВНА 0 1952-05-30
lwow КАМ'ЯНОБРІД КАРВАЦКАЯ Stefania СТЕПАНИЯ АЛЕКСЕЕВНА 0 1926-01-01
lwow КАМ'ЯНОБРІД КАРВАЦКАЯ Steafania СТЕПАНИЯ АЛЕКСЕЕВНА 0 1926-10-05
lwow КАМ'ЯНОБРІД КАРВАЦКАЯ АННА БОГДАНОВНА 0 1969-12-28
lwow СТАРИЧІ 20 km na nw od lwowa pod jaworowem КАРВАЦКИЙ ЯРОСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ; syn MIKOŁAJA 1940; 1973-11-18
lwow КАМ'ЯНОБРІД КАРВАЦКИЙ ОЛЕГ ЯРОСЛАВОВИЧ; syn JAROSŁAWA 1973; 2001-07-21

o) STARYCZ / СТАРИЧІ Starycz / d. Starzyska pod Jaworowem

lwow СТАРИЧІ Starycz pod Jaworowem КАРВАЦКАЯ АЛЕКСАНДРА ВАСИЛЬЕВНА 0 1967-07-28
lwow СТАРИЧІ КАРВАЦКАЯ Maria МАРИЯ НИКОЛАЕВНА 0 1922-05-26
lwow СТАРИЧІ 20 km na nw od lwowa pod jaworowem КАРВАЦКИЙ ЯРОСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ; syn MIKOŁAJA 1940; 1973-11-18
lwow КАМ'ЯНОБРІД КАРВАЦКИЙ ОЛЕГ ЯРОСЛАВОВИЧ; syn JAROSŁAWA 1973; 2001-07-21

p) ГОРОДОК / Gródek Jagielloński czy chmielnicki / płoskirowski

lwow lub Chmiel ГОРОДОК КАРВАЦКИЙ ЯКОВ СТЕПАНОВИЧ; ojciec STIEPAN 1890; 1922-09-10
lwow lub Chmiel ГОРОДОК КАРВАЦКИЙ ИВАН ЛАВРЕНТЬЕВИЧ; ojciec LAURENTY / Wawrzyniec 1910; 1939-10-10
lwow lub Chmiel ГОРОДОК КАРВАЦКИЙ ИВАН ЛАВРЕНТЬЕВИЧ;ojciec LAURENTY / Wawrzyniec 1910; 1940-10-10
lwow lub Chmiel ГОРОДОК КАРВАЦКИЙ СТЕПАН АНДРЕЕВИЧ; ojciec ANDRIEJ 1920; 1946-10-07
lwow lub Chmiel ГОРОДОК КАРВАЦКИЙ СТЕПАН АНДРЕЕВИЧ; ojciec ANDRIEJ 1920; 1946-12-07
lwow lub Chmiel ГОРОДОК КАРВАЦКИЙ ИВАН ИВАНОВИЧ; ojciec IWAN 1915; 1932-09-17
lwow lub Chmiel ГОРОДОК КАРВАЦКИЙ ВИТАЛИЙ ИВАНОВИЧ; ojciec IWAN 1915; 1941-07-22
lwow lub Chmiel ГОРОДОК КАРВАЦКИЙ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ; ojciec IWAN; ? 0 1941-04-04
lwow lub Chmiel ГОРОДОК КАРВАЦКИЙ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ; ojciec IWAN ? 0 1955-10-03
lwow lub Chmiel ГОРОДОК КАРВАЦКИЙ НИКОЛАЙ ВИТАЛЬЕВИЧ, ojciec WITALIJ 1941; 1967-04-29
lwow lub Chmiel ГОРОДОК КАРВАЦКИЙ ИВАН ФРАНЦОВИЧ 1944-08-23
lwow lub Chmiel ГОРОДОК КАРВАЦКИЙ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ; ojciec IWAN 1932 0 1962-04-29
lwow lub Chmiel ГОРОДОК КАРВАЦКИЙ ВИТАЛИЙ ИВАНОВИЧ; ojciec IWAN 1932 0 1973-11-23
lwow lub Chmiel ГОРОДОК КАРВАЦКИЙ ВИКТОР ЛЮДВИКОВИЧ; ojciec LUDWIK 1912 ; 21245 1942-05-18
lwow lub Chmiel ГОРОДОК КАРВАЦКИЙ АНТОН СТАНИСЛАВОВИЧ; ojciec STANISŁĄW 1920 0 1948-10-27
lwow lub Chmiel ГОРОДОК КАРВАЦКИЙ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ; ojciec WLADYMIR 1925 0 1952-02-08
lwow lub Chmiel ГОРОДОК КАРВАЦКИЙ ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ; ojciec MIKOŁAJ 1930 0 1959-01-01
lwow lub Chmiel ГОРОДОК КАРВАЦКИЙ ПЕТР МИХАЙЛОВИЧ; ojciec MICHAŁ 1930 0 1956-07-07
lwow lub Chmiel ГОРОДОК КАРВАЦКИЙ ИВАН ПЕТРОВИЧ; ojciec PIOTR 1950 0 1978-04-08
lwow lub Chmiel ГОРОДОК КАРВАЦКИЙ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ; ojciec PIOTR 1950 32964 1983-08-08
lwow lub Chmiel ГОРОДОК КАРВАЦКИЙ ПЕТР ПЕТРОВИЧ; ojciec PIOTR 1950 0 1970-08-13
lwow lub Chmiel ГОРОДОК КАРВАЦКИЙ ОРЕСТ ПЕТРОВИЧ; ojciec PIOTR 1950 0 1980-12-24
lwow lub Chmiel ГОРОДОК КАРВАЦКИЙ БРОНИСЛАВ ЙОСИФОВИЧ; ojciec JOZEF 1915 0 1939-01-12
lwow lub Chmiel ГОРОДОК КАРВАЦКИЙ ВАДИМ БРОНИСЛАВОВИЧ; ojciec BRONISŁAW 1939 0 1982-03-20
lwow lub Chmiel ГОРОДОК КАРВАЦКИЙ ЯРОСЛАВ ЮВЕНАРОВИЧ; ojciec JULIAN 1940 0 1971-04-01
lwow lub Chmiel ГОРОДОК КАРВАЦКИЙ ЯРОСЛАВ ЮЛИАНОВИЧ; ojciec JULIAN 1940 0 1971-04-01
lwow lub Chmiel ГОРОДОК КАРВАЦКИЙ РОМАН АЛЕКСАНДРОВИЧ; ojciec ALEKSANDER 1960 ? 0 1986-03-26
Chmiel lub lwow ГОРОДОК КАРВАТСКАЯ РОЗАЛИЯ ДЕМЬЯНОВНА 0 1928-01-01
chmiel lub lwowski ГОРОДОК КАРВАЦКАЯ ТАТЬЯНА АНТОНОВНА 0 1985-10-06
chmiel lub lwowski ГОРОДОК КАРВАЦКАЯ ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА 21944 1966-07-17
chmiel lub lwowski ГОРОДОК КАРВАЦКАЯ НАДЕЖДА ВИКТОРОВНА 91138 1953-10-21
chmiel lub lwowski ГОРОДОК КАРВАЦКАЯ ЕКАТЕРИНА ВАЛЕРЬЕВНА 0 1986-01-01
chmiel lub lwowski ГОРОДОК КАРВАЦКАЯ ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА 0 1982-02-27
chmiel lub lwowski ГОРОДОК КАРВАЦКАЯ ЕКАТЕРИНА СТЕПАНОВНА 0 1977-02-19
chmiel lub lwowski ГОРОДОК КАРВАЦКАЯ МАРИЯ ВАЛЕНТИНОВНА 0 1977-11-27
chmiel lub lwowski ГОРОДОК КАРВАЦКАЯ МАРИЯ ВАЛЕНТИНОВНА 0 1977-11-27
chmiel lub lwowski ГОРОДОК КАРВАЦКАЯ МАРИЯ ИОСИФОВНА 0 1928-04-10
chmiel lub lwowski ГОРОДОК КАРВАЦКАЯ АННА ПЕТРОВНА 0 1969-06-22
chmiel lub lwowski ГОРОДОК КАРВАЦКАЯ ЕЛЕНА ИВАНОВНА 0 1947-05-15
chmiel lub lwowski ГОРОДОК КАРВАЦКАЯ ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА 0 1930-06-04
chmiel lub lwowski ГОРОДОК КАРВАЦКАЯ НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА 0 1984-07-28
chmiel lub lwowski ГОРОДОК КАРВАЦКАЯ ЕВГЕНИЯ ВАСИЛЬЕВНА 0 1944-12-14
chmiel lub lwowski ГОРОДОК КАРВАЦКАЯ ЕВГЕНИЯ ВАСИЛЬЕВНА 0 1944-03-02
chmiel lub lwowski ГОРОДОК КАРВАЦКАЯ СОФИЯ АНДРЕЕВНА 0 1943-01-06
chmiel lub lwowski ГОРОДОК КАРВАЦКАЯ ЯДВИГА ФРАНЦЕВНА 0 1919-01-01

q) KONOPNICA / КОНОПНИЦЯ Konopnica 5 km na W od Lwowa w kier Gorodoka

lwow КОНОПНИЦЯ КАРВАЦКИЙ ИВАН ФЕДОРОВИЧ; ojciec FIEDOR 1930; 698588 1952-06-19
lwow КОНОПНИЦЯ konopnica 5 km na W od Lwowa w kier Gorodoka КАРВАЦКИЙ ИВАН ФЕДОРОВИЧ; ojciec FIEDOR 1930; 0 1952-06-19

r) ЛАПАЇВКА obw. W od Lwowa, Zimna Woda PUSTOMYTY

lwow КАМ'ЯНОБРІД КАРВАЦКИЙ БОГДАН ОЛЕГОВИЧ; ojciec OLEG 1920 0 1947-01-02
lwow ЛАПАЇВКА miedz mszana a lwowem КАРВАЦКИЙ БОГДАН ОЛЕГОВИЧ; ojciec OLEG 1920 0 1947-01-02
lwow ЛАПАЇВКА КАРВАЦКИЙ БОГДАН ОЛЕГОВИЧ; ojciec OLEG 1920 0 1947-02-01

s) ХОЛОДНОВІДКА / CHOLODNOVIDKA zach obwodnica lwowa PUSTOMYTY

lwow ХОЛОДНОВІДКА /CHOLODNOWIDKA КАРВАЦКИЙ СТЕПАН ИВАНОВИЧ;ojciec JAN IWAN 1912;0 1942-03-19
lwow ХОЛОДНОВІДКА КАРВАЦКИЙ ЮРИЙ СТЕПАНОВИЧ;ojciec STIEPAN 1940; 1968-09-18
lwow ХОЛОДНОВІДКА zach obwodnica lwowa КАРВАЦКИЙ ВЛАДИМИР СТЕПАНОВИЧ;ojciec STIEPAN 1940; 1970-05-21

t) РЕЧИЧАНИ/ Rzeczyczany lwowskie k. Horodoka

Lwow РЕЧИЧАНИ КАРВАЦКИЙ ИГОРЬ ПЕТРОВИЧ;ojciec PIOTR 1950 ?; 0 1979-05-16


2) Rejon PRZEMYSLA –MEDYKI

a) SZEGINIE / ШЕГИНІ / Szeginie pod Medyka i Dobromilem

samb ШЕГИНІ КАРВАЦКИЙ СТЕПАН АЛЕКСЕЕВИЧ; syn ALEKSEGO 1907 0 1932-07-23
samb ШЕГИНІ КАРВАЦКИЙ ОРЕСТ ПЕТРОВИЧ ; syn Piotra 1925 0 1947-10-11
samb ШЕГИНІ КАРВАЦКИЙ МИРОСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ; syn WLADYMIRA 1920 0 1953-10-03
samb ШЕГИНІ КАРВАЦКИЙ ПЕТР ВЛАДИМИРОВИЧ 0 1949-06-01
samb ШЕГИНІ КАРВАЦКИЙ ИГОРЬ ОРЕСТОВИЧ; syn Oresta 1947 0 1973-09-20
samb ШЕГИНІ КАРВАЦКИЙ БОГДАН МИХАЙЛОВИЧ; syn MICHAŁA 1925 0 1951-07-04
samb ШЕГИНІ КАРВАЦКИЙ БОГДАН МИХАЙЛОВИЧ 0 1951-07-06
samb ШЕГИНІ КАРВАЦКИЙ ИГОРЬ БОГДАНОВИЧ; syn BoGDANA 1951 0 1976-09-10
samb ШЕГИНІ КАРВАЦКИЙ СТЕПАН БОГДАНОВИЧ 0 1974-01-07
samb ШЕГИНІ po przemyslem КАРВАЦКИЙ СЕРГЕЙ БОГДАНОВИЧ; syn BoGDANA 1951 0 1988-03-29
samb ШЕГИНІ КОРВАЦКИЙ ЯРОСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ 0 1953-10-10


b) PODGAC / ПІДГАТЬ / Podgać k. Kroczowej;10 km na SE od Korczowej na Mostiska

lwow ПІДГАТЬ Kroczowa КАРВАЦКАЯ АННА ПАВЛОВНА 0 1972-11-07

c) МОСТИСЬКА / Mościska

belz МОСТИСЬКА КАРВАЦКИЙ АНДРЕЙ МИРОСЛАВОВИЧ 0 1976-12-16
belz МОСТИСЬКА Mosciska КАРВАЦКИЙ РОМАН ОРЕСТОВИЧ, syn ORESTA 1947 z szegini; 0 1970-10-17

d) СОКОЛЯ ? Sokola na N od Mostiska

lwow СОКОЛЯ na N od Mostiska КАРВАЦКАЯ Maria МАРИЯ ИВАНОВНА 0 1919-08-26

3) Rejon SAMBORA

a) HRUSZATYCE / ГРУШАТИЧІ
Samb ГРУШАТИЧІ КАРВАЦКИЙ СТЕПАН ИВАНОВИЧ 0 1960-01-02
Samb ГРУШАТИЧІ КАРВАЦКАЯ ANNA АННА ВАСИЛЬЕВНА 0 1935-01-15
samb ГРУШАТИЧІ КАРВАЦКАЯ НАДЕЖДА ИВАНОВНА 0 1960-09-26

b) SAMBOR / САМБІР

samb САМБІР КАРВАЦКАЯ ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА 0 1962-04-24
samb САМБІР КАРВАЦКИЙ АНАТОЛИЙ ИОСИПОВИЧ; syn JOZEFA 1930 34316 1957-01-17

c) DOBROMIL / ДОБРОМИЛЬ / przy granicy 20 km na W od Sambora

samb ДОБРОМИЛЬ DOBROMIL КАРВАЦКИЙ МИХАИЛ СТЕПАНОВИЧ; ojciec StiEPAN 1909 ; 1939-04-20
samb ДОБРОМИЛЬ КАРВАЦКАЯ ANNA АННА ПАВЛОВНА 0 1940-06-23
samb ДОБРОМИЛЬ КАРВАЦКИЙ РОМАН МИХАЙЛОВИЧ; ojciec MICHAŁ 1939; 33665 1966-07-15
samb ДОБРОМИЛЬ КАРВАЦКИЙ ИГОРЬ МИХАЙЛОВИЧ; ojciec MICHAŁ 1939; 0 1969-08-21
samb ДОБРОМИЛЬ przy granicy 20 km na W od Sambora КАРВАЦКИЙ ВЛАДИМИР РОМАНОВИЧ; ojciec ROMAN 1966 ; 0 1991-07-25

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

CO WIEMY O KARWACKICH z Samborskiego ?

GNIAZDO Bełskie/ Dobromil (Jasło,Kraków)

LEOPOLD JAN..Ojciec ALOJZY LEOPOLD KARWACKI (ur. 1864 w Dobromilu k. Przemyśla, – zm. 3.IV.1924 we Lwowie) prowincjał Zakonu Franciszkanów.
Karwacki Leopold Alojzy (12 grudzień1866 - 1924), franciszkanin, historyk. Urodził się w Dobromilu k. Przemyśla. Szkołe podstawową ukończył we Dobromilu. Do gimnazjum uczęszczał w Przemyslu i we Lwowie. W 18 roku życia wstąpił do franciszkanów konwentualnych. Studia filozoficzno - teologiczne odbył w kolegium jezuickim w Krakowie. Wyświęcony na kapłana w 1889 r. Od 1894 r. był przełożonym klasztorów: w Sanoku, Jaśle, Krośnie, Krakowie i Kalwarii Pacławskiej. Od 1918 r. aż do śmierci był prowincjałem prowincji małopolskiej ZMARŁ 3 kwietnia 1924 we Lwowie.. Wszędzie jako przełożony prowadził prace restauratorskie i nowe budowy. W 1910 r. wybrano go do Wydziału Towarzystwa Opieki nad Polskimi Zabytkami w Krakowie. W latach 1900 - 02 uczył łaciny, śpiewu i prowadził chór w gimnazjum w Jaśle. Po ukazie tolerancyjnym z 1905 r. wyjeżdżał z misjami i rekolekcjami do Królestwa Polskiego. Uporządkował archiwa klasztorne w Sanoku, Krośnie, Przemyślu, Horyńcu, Krakowie, Kalwarii Pacławskiej i Lwowie. Uporządkował i skatalogował biblioteki klasztorne: w Krakowie, Sanoku, Krośnie, Jaśle, Kalwarii Pacławskiej, Lwowie i Haliczu. Interesował się historią polskich franciszkanów. W 23 tomach zebrał materiały do dziejów 110 klasztorów. Jego dorobek naukowy pozostał w rękopisach w archiwach klasztorów franciszkańskich w Krakowie, Sanoku i Kalwarii Pacławskiej. Zmarł we Lwowie 3 IV 1924 r.Ks. Jan Rąb, Słownik biograficzny wybitnych ludzi jasielskiego, /praca w maszynopisie/.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


Dzielna rodzina Kranz Karwacki ..w powstaniu styczniowym . rodem z Warmii osiedli w bełskim

Gniazdem rodowym Kranz-Karwackich była najpewniej osada niemiecka KRANZBERG, położona na południe od stacji Dublany, na wschód od Sambora, w powiecie samborskim, ale należąca do dekanatui Drohobycz, parafii Dublany , a nie parafii Sambor. W osadzie była stacja koleji naddniestrzańskiej, szkoła filialna i urząd pocztowy (słownik Sulimirskiego)

Księga pamiatkowa roku 1863/64 lwów 1904; Józef Białyna Chołodecki

Lista wyższych oficerów i samoistnych dowódców oddziałów powstańczych w 1863/64. str. 37

KARWACKI KAROL

Biografie uczestników organizacji i partyzantki roku 1863/64

FERDYNAND Kranz KARWACKI, ur 1847 w Samborze, służył pod Langiewiczem, Czechowskim i Waligórskim. Wskutek zimna i niewygód stracił zdrowie. W kilka lat po powstaniu zmarł na suchoty.

JAN Kranz KARWACKI ur w 1845 roku w Niemirowie, uczeń dimnazjum, słuzył do końca powstania. Był ranny w noge

KAROL Kranz KARWACKI ur 1838 w Samborze, studiował w Unigwarze, wstapił pierwotnie bez wiedzy ojca do wojska węgierskiego podczas wojny Austrii z Włochami. Na odgłos powstania przepłynał wraz z kilkunastu kolegami rzekę Mincio i dostał się na stronę włoska, a stąd do Królestwa. Jako oficer sztabu służył początkiem pod Danisiewiczem, następnie był dowódcą tego oddziału. Gdy w sprawach służbowych przybył do Krakowa w roku 1864, został aresztowany i niepoznany przez Austriaków , jako dezerter wydany Moskwie. W Opatowie skazany na smierc, energicznej interwencji rodziny, zawdzięcza, ze go wydano Szwajcarii. W parę lat później, będąc za paszportem szwajcarskim w Galicji, poznany jako dezerter został skazany na 8 lat fortecy. Po wyjściu z więzienia uzyskał posade notariusza na Wegrzech/

Uwaga: jest ślad związku z Kranzami na Warmii -
Kranz-KARWACCY z Sambora sa prawdopodobnie prawnukami PIOTRA i ANNY z Kranz KARWACKICH spod Olsztyna

xxxxxxxxxxxxxx

AGNIESZKA KASZUBA zd.TOKARSKA • niunia246@wp.pl
IP: 86.150.210.XXX • Data: Poniedziałek, 11 lutego 2008 12:36:31
SZUKAM WSZELKICH INFORMACJI NA TEMAT RODZINY KARWACKICH.MOJA BABCIA NAZYWALA SIE
WALERIA IZABELA RAFAELA KARWACKA,URODZILA SIE CHYBA W SAMBORZE,ALE TEGO NIE JESTEM PEWNA.
JEJ OJCIEC BADZ DZIADEK NAZYWAL SIE MARCELI KARWACKI A JEGO ZONA KSAWERA.ZA WSZELKIE INFORMACJE DZIEKUJE
GNIAZDO SAMBOR wschodnia Małopolska

JADWIGA KARWACKA malarka
Ur. w 1903 r. w Samborze, zmarla w 1972 r. w Leborku. Pedagog i artystka malarka uczyla w szkolach srednich w Gdyni, Lublinie i Sedziszowie Malopolskim. Studia ukonczyla w krakowskiej ASP w 1950 r, w katedrze prof. Fedkowicza. Jej malarstwo bylo silnie zwiazane z nurtem kolorystycznym. Malowala glownie krajobray i portrety. Jej prace braly udzial w wielu wystawach zbiorowych i indywidualnych na terenie calego kraju.

Jestem obecnie w trakcie tworzenia witryny oraz mulimedialnej prezentacji poswieconej zyciu i tworczosci J.Karwackiej. Mam nadzieje, ze w najblizszych miesiacach pierwsze strony beda juz dostepne.Jezeli macie panstwo jakis materialy (zdjecia, dokumenty) lub kontakt z bylymi uczniami to bardzo prosze o informacje.
Marek Benedyczak

Moj e-mail: marek.yul@gmail.com

*****Agnieszka Kaszuba z domu Tokarska

SZUKAM WSZELKICH INFORMACJI NA TEMAT RODZINY KARWACKICH.MOJA BABCIA NAZYWALA SIE :
- *** WALERIA IZABELA RAFAELA KARWACKA,URODZILA SIE CHYBA W SAMBORZE, ALE TEGO NIE JESTEM PEWNA.JEJ –
- ** OJCIEC BADZ * DZIADEK NAZYWAL SIE MARCELI KARWACKI A JEGO ZONA **/lub * KSAWERA.ZA WSZELKIE INFORMACJE DZIEKUJE

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

D. MIASTO LWÓW


ЛЬВІВ / LWÓW
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКИЙ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ; ojciec ALEKSY 1880 0 1919-03-13
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКИЙ АЛЕКСЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ; ojciec ALEKSY 1880 0 1919-03-13
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКИЙ ЕВСТАХИЙ ИВАНОВИЧ; ojciec IWAN / JAN 1890 0 1922-12-22
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКИЙ МАРЬЯН ЕВСТАХОВИЧ;ojciec EUSTACHY 1922 0 1950-09-21
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКИЙ ОЛЕГ МАРЬЯНОВИЧ; ojciec MARIAn 1950 0 1977-06-09
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКИЙ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ;ojciec IWAN / JAN 1890 335251 1928-09-26
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКИЙ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ;ojciec IWAN / JAN 1890 0 1934-04-27
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКИЙ АЛЬБЕРТ ИВАНОВИЧ;ojciec IWAN / JAN 1890 0 1937-08-27
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКИЙ ЯН АЛЬБЕРТОВИЧ; ojciec ALEBERTA 1937 0 1981-09-13
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКИЙ ФЕДОР ИЛЬИЧ; ojciec ILICZ 1890 638857 1923-08-05
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКИЙ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ; ojciec MIKOŁAj 1900 0 1930-01-27
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКИЙ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ; ojciec MIKOŁAj 1900 0 1930-10-30
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКИЙ БОГДАН ВЛАДИМИРОВИЧ;ojciec WLADYMIR 1930 229135 1956-05-28
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКИЙ ВЛАДИМИР БОГДАНОВИЧ; ojciec BOGDAN 1956 229135 1980-07-06
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКИЙ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ;ojciec WLADYMIR 1930 0 1958-11-20
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКИЙ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ;ojciec WLADYMIR 1930 0 1959-11-20
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКИЙ МИРОСЛАВ-ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ; ojciec MIKOŁAj 1900 0 1933-01-02
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКИЙ ОЛЕГ МИРОСЛАВОВИЧ; ojciec MIROSLAW 1930 0 1962-09-29
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКИЙ ЮРИЙ ОЛЕГОВИЧ;ojciec OLG 1972 0 1989-06-16
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКИЙ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ; ojciec MIKOŁAj 1900 0 1939-09-12
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКИЙ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ;ojciec WASYl 1939 0 1977-12-10
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКИЙ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ;ojciec WASYl 1940 0 1965-08-11
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКИЙ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ;ojciec WASYl 1941 0 1967-12-31
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКИЙ РУСЛАН ВАСИЛЬЕВИЧ; ojciec WASYL 1967 0 1983-10-25
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКИЙ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ;ojciec WASYL: 1967 0 1989-07-23
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКИЙ БОРИС ПЕТРОВИЧ; ojciec PIOTR 1910 0 1936-03-05
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКИЙ ИГОРЬ БОРИСОВИЧ; ojciec BORYS 1936 0 1963-05-03
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКИЙ БОРИС ПЕТРОВИЧ;ojciec PIOTR 1910 0 1936-03-05
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКИЙ БОРИС ПЕТРОВИЧ;ojciec PIOTR 1910 0 1936-05-03
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКИЙ ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ;ojciec PIOTR 1930 0 1956-11-16
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКИЙ ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВИЧ;ojciec WASYl 1956 0 1974-03-17
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКИЙ ИВАН ФЕДОРОВИЧ;ojciec FIEDOR 1910 0 1938-02-07
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКИЙ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ; ojciec JAN / IWAN 1938 0 1961-07-28
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКИЙ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ; ojciec WLADYMIR 1961 0 1983-10-24
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКИЙ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ; ojciec WLADYMIR 1961 0 1983-10-24
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКИЙ РОМАН ИВАНОВИЧ; ojciec JAN / IWAN 1938 0 1964-08-12
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКИЙ МИХАИЛ ФЕДОРОВИЧ;ojciec FIEDOR 1910 0 1941-11-14
lwow ЛЬВІВ Lwow КАРВАЦКИЙ ИВАН ФЕДОРОВИЧ;ojciec FIEDOR 1910 643250 1952-02-28
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКИЙ ИГОРЬ ФЕДОРОВИЧ;ojciec FIEDOR 1910 0 1953-01-30
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКИЙ РОСТИСЛАВ ИГОРЕВИЧ; ojciec IGOR 1955 0 1979-11-02
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКИЙ ЗИНОВИЙ ФЕДОРОВИЧ;ojciec FIEDOR 1910 638857 1957-05-07
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКИЙ ИГОРЬ ЗИНОВЬЕВИЧ; ojciec ZENON 1957 0 1976-04-16
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКИЙ ТАРАС ЗЕНОНОВИЧ; ojciec ZENON 1957 0 1984-02-20
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКИЙ РОМАН ЗИНОВЬЕВИЧ; ojciec ZENON 1957 0 1989-12-18
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКИЙ ЮРИЙ ЗЕНОВЬЕВИЧ;ojciec ZENON 1957 0 1994-05-07
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКИЙ ЛЕВ МИХАЙЛОВИЧ; ojciec MICHAŁ 1910 219357 1939-01-06
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКИЙ ТАРАС ЛЬВОВИЧ; ojciec LEW 1939 0 1984-06-18
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКИЙ ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ;ojciec MICHĄŁ 1910 629472 1940-05-05
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКИЙ ТЕОДОЗИЙ ДМИТРИЕВИЧ;ojciec DYMITR 1910 0 1942-08-23
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКИЙ ОРЕСТ АТАНАСОВИЧ; ojciec ATANAZY 1915 216976 1944-07-07
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКИЙ ПЕТР ОРЕСТОВИЧ;ojciec OREST 1944 0 1971-06-22
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКИЙ ФЕДОР АТАНАЗОВИЧ;ojciec ATANAZY 1915 0 1954-03-18
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКИЙ ЮРИЙ ФЕДОРОВИЧ; ojciec FIEDOR 1954 931949 1979-05-01
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКИЙ ДМИТРИЙ АНТОНОВИЧ; ojciec ANTONI 1915 0 1946-01-02
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКИЙ ИГОРЬ ДМИТРИЕВИЧ; ojciec DYMITR 1946 0 1973-01-01
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКИЙ ОСТАП ДМИТРИЕВИЧ; ojciec DYMITR 1925 0 1948-02-11
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКИЙ МИРОСЛАВ ВАСИЛЬЕВИЧ; ojciec WASYL 1925 0 1950-01-02
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКИЙ МИХАИЛ МИРОСЛАВОВИЧ;ojciec MIROSŁAW 1950 0 1973-11-11
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКИЙ ГРИГОРИЙ СТЕПАНОВИЧ; ojciec STIEPAN 1930 0 1951-01-22
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКИЙ ЗЕНОН ГРИГОРЬЕВИЧ; ojciec GRIGORIJ / GRZEGORZ / 1930 0 1952-09-26
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКИЙ ВИТАЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ; ojciec GRIGORIJ / GRZEGORZ / 1950 0 1971-02-27
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКИЙ ОЛЕГ ГРИГОРЬЕВИЧ; ojciec GRIGORIJ / GRZEGORZ / 1950 0 1978-02-28
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКИЙ ИГОРЬ ЕВГЕНЬЕВИЧ; ojciec EUGENIUSZ 1930 930651 1955-11-10
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКИЙ РОМАН ИГОРЕВИЧ; ojciec IGOR 1955 0 1989-08-26
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКИЙ РОСТИСЛАВ ИГОРЕВИЧ; ojciec IGOR 1955 0 1979-11-02
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКИЙ ВАСИЛИЙ БОГДАНОВИЧ; ojciec BOGDAN 1940 0 1964-12-20
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКИЙ ЮРИЙ БОГДАНОВИЧ 228135 1983-01-15
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКИЙ ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ 0 1974-04-22
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКИЙ ЯРОСЛАВ 0 1986-12-12
KARWACKA Julia
Lw ЛЬВІВ КАРВАТСКАЯ ЮЛИЯ МИРОНОВНА 0 1977-07-06
KARWACKI MIRON Olegowicz
Lw ЛЬВІВ КАРВАТСКИЙ МИРОН ОЛЕГОВИЧ 0 1949-02-21
KARWACKA MARTA Mirosławna
Lw ЛЬВІВ КОРВАЦКАЯ МАРТА МИРОСЛАВОВНА 426415 1946-05-17
KARWACKA MARIA Wasiliewna
Lw ЛЬВІВ LWOW КАРВАТСКАЯ МАРИЯ ВАСИЛЬЕВНА 0 1954-10-05
KARWACKA HELENA Michajlowna
Lw ЛЬВІВ Lwow КОРВАЦКАЯ ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА 0 1919-06-22
KARWACKA JUSTYNA Fiedorowna
Lw ЛЬВІВ Lwow КОРВАЦКАЯ ЮСТИНА ФЕДОРОВНА 0 1933-03-20
KARWACKA NATALIA Dmitriewna
Lw ЛЬВІВ Lwow КОРВАЦКАЯ НАТАЛИЯ ДМИТРИЕВНА 227901 1976-04-24
KARWACKI ROMAN Igoriewicz
Lw ЛЬВІВ lwow КОРВАЦКИЙ РОМАН ИГОРЕВИЧ 0 1980-08-10
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКАЯ Tatiana ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА 0 1933-01-07
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКАЯ ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА 0 1956-12-13
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКАЯ ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНА 0 1951-01-21
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКАЯ НАДЕЖДА ЛЬВОВНА 219269 1971-07-05
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКАЯ НАДЕЖДА ОРЕСТОВНА 0 1979-06-03
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКАЯ НАДЕЖДА ОРЕСТОВНА 0 1979-08-03
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКАЯ НАДЕЖДА МИХАЙЛОВНА 212358 1952-09-20
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКАЯ НАДЕЖДА ИВАНОВНА 0 1951-12-23
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКАЯ НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА 216681 1969-05-04
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКАЯ НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА 0 1969-05-04
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКАЯ ЕКАТЕРИНА ИЛЬКОВНА 0 1930-08-28
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКАЯ Katarzyna ЕКАТЕРИНА МИХАЙЛОВНА 1942-01-03
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКАЯ ЕКАТЕРИНА ПАВЛОВНА 216976 1949-03-01
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКАЯ Katarzyna ЕКАТЕРИНА ИЛЬЕВНА 0 1930-07-27
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКАЯ ЕКАТЕРИНА ИЛЬКОВНА 0 1930-07-27
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКАЯ МАРИЯ ВЛАДИМИРОВНА 658802 1986-01-07
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКАЯ МАРИЯ МИХАЙЛОВНА 229135 1957-10-07
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКАЯ МАРИЯ СТЕПАНОВНА 0 1955-10-13
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКАЯ МАРИЯ ИВАНОВНА 0 1942-07-20
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКАЯ МАРИЯ ВАСИЛЬЕВНА 0 1958-02-16
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКАЯ МАРИЯ МИХАЙЛОВНА 216976 1972-11-25
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКАЯ МАРИЯ МИХАЙЛОВНА 0 1972-11-25
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКАЯ АННА ТЕОДОРОВНА 220174 1957-05-11
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКАЯ АННА ВАСИЛЬЕВНА 0 1928-03-10
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКАЯ Anna АННА ВАСИЛЬЕВНА 0 1928-03-10
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКАЯ Anna АННА МИХАЙЛОВНА 0 1919-07-24
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКАЯ АННА БОГДАНОВНА 0 1969-12-28
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКАЯ ЛЮДМИЛА ВЛАДИМИРОВНА 0 1932-04-22
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКАЯ НАТАЛИЯ ВАСИЛЬЕВНА 0 1973-05-07
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКАЯ НАТАЛИЯ ТЕОДОЗИЕВНА 0 1972-05-22
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКАЯ Lidia ЛИДИЯ ГРИГОРЬЕВНА 219357 1941-12-29
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКАЯ ЕВГЕНИЯ ФЕДОРОВНА 0 1953-02-01
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКАЯ ЕВГЕНИЯ ФЕДОРОВНА 0 1953-10-01
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКАЯ Olga ОЛЬГА АНДРЕЕВНА 0 1943-03-11
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКАЯ ОЛЬГА ОЛЕГОВНА 0 1985-01-27
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКАЯ Olga ОЛЬГА АНДРЕЕВНА 0 1949-04-04
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКАЯ Olga ОЛЬГА АНДРЕЕВНА 0 1943-03-11
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКАЯ ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА 1974-04-15
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКАЯ МАРЬЯНА АНДРЕЕВНА 0 1982-12-06
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКАЯ СТЕФАНИЯ ПЕТРОВНА 0 1965-06-23
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКАЯ Stefania СТЕФАНИЯ СЕМЕНОВНА1931-04-15
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКАЯ Stefania СТЕФАНИЯ ИВАНОВНА 1928-04-21
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКАЯ АЛЕКСАНДРА ЗЕНОНОВНА 1977-05-15
lwow ЛЬВІВ КАРВАЦКАЯ Ludwika ЛЮДВИКА ИВАНОВНА 1934-01-17

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

E. Rejon na S od Lwowa

МИКОЛАЇВ / Mikołajów 20 km na s od Lwowa /

lwow МИКОЛАЇВ КАРВАЦКИЙ ВЯЧЕСЛАВ ИОСИФОВИЧ; ojciec JOZEF 1930; 0 1964-12-10
lwow МИКОЛАЇВ 20 km na s od lwowa КАРВАЦКИЙ ГРИГОРИЙ МИХАЙЛОВИЧ; ojciec MICHAŁ 1940; 1976-11-17
lwow МИКОЛАЇВ КАРВАЦКАЯ АННА АЛЕКСАНДРОВНА 347289 1970-12-04

МИЛЯТИЧІ / Milatycze S obwodnica Lwowa

Lwow МИЛЯТИЧІ S obwodnica Lwowa КАРВАЦКИЙ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ ;ojciec ALEKSy 1920 ; 1947-09-05

ПУСТОМИТИ / Pustomyty SW lwowa

lwow ПУСТОМИТИ КАРВАЦКИЙ БОГДАН АЛЕКСЕЕВИЧ; ojciec ALEKSy 1920; 0 1944-01-01
lwow ПУСТОМИТИ pustomyty sw lwowa КАРВАЦКИЙ РОМАН АЛЕКСЕЕВИЧ;ojciec ALEKSy 1920 41949 1952-08-06
lwow ПУСТОМИТИ КАРВАЦКИЙ ИГОРЬ БОГДАНОВИЧ;ojciec BOGDAN 1944 42380 1968-07-16
lwow ПУСТОМИТИ КАРВАЦКАЯ НАДЕЖДА ПЕТРОВНА 41949 1963-12-13
lwow ПУСТОМИТИ КАРВАЦКАЯ НАДЕЖДА ПЕТРОВНА 0 1963-12-13

ЛАПАЇВКА obw. W od Lwowa, Zimna Woda PUSTOMYTY

lwow КАМ'ЯНОБРІД КАРВАЦКИЙ БОГДАН ОЛЕГОВИЧ; ojciec OLEG 1920 0 1947-01-02
lwow ЛАПАЇВКА miedz mszana a lwowem КАРВАЦКИЙ БОГДАН ОЛЕГОВИЧ; ojciec OLEG 1920 0 1947-01-02
lwow ЛАПАЇВКА obw. W Lwowa, Zimna Woda КАРВАЦКИЙ БОГДАН ОЛЕГОВИЧ; ojciec OLEG 1920 0 1947-02-01

ХОЛОДНОВІДКА / CHOLODNOVIDKA Zimna Woda. zach obwodnica lwowa PUSTOMY

lwow ХОЛОДНОВІДКА /CHOLODNOWIDKA КАРВАЦКИЙ СТЕПАН ИВАНОВИЧ; ojciec JAN IWAN 1912; 1942-03-19
lwow ХОЛОДНОВІДКА КАРВАЦКИЙ ЮРИЙ СТЕПАНОВИЧ; ojciec STIEPAN 1942 0 1968-09-18
lwow ХОЛОДНОВІДКА КАРВАЦКИЙ ВЛАДИМИР СТЕПАНОВИЧ; ojciec STIEPAN 1942 0 1970-05-21

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
4.06.2014 18:10
ZAKARPACKIE - IWANO FRANKOWSKIE (d. STANISŁAWÓW)

F. Gniazda zakarpacko-stanisławowskie / iwanofrankowskie

1) BIAŁA CERKIEW / БІЛА ЦЕРКВА / BIAŁA CERKIEW pod Sigetu Mare (lub kijowska)
zakarp БІЛА ЦЕРКВА КАРВАЦКИЙ ПЕТР ИВАНОВИЧ 1934-08-18 БІЛА ЦЕРКВА

2) MUKACZEWO / МУКАЧЕВЕ 20 km na SE pod Użgorodem
zakarp МУКАЧЕВЕ КАРВАЦКИЙ ИГОРЬ МИРОСЛАВОВИЧ 0 1962-09-29 МУКАЧЕВЕ
Zakarp ОЛЕКСАНДРІВКА w 5 oblastiach jest КОРВАЦКИЙ ВИТАЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 0 1951-02-06
Zakarp УЖГОРОД zakarpacki КАРВАТСКИЙ ЯРОСЛАВ ЮРЬЕВИЧ 0 1961-01-28

IWANO-FRANKOWSK, KAŁUSZ, STRYJ KOŁOMYJA

3) BURSZTYN / БУРШТИН / BURSZTYN 10 km na S od Rohatynia, SE od Zydaczowa; 30 km na N od Iwa Frank
iwan frank БУРШТИН КАРВАЦКИЙ Mikołaj НИКОЛАЙ СЕМЕНОВИЧ; ojciec SIEMION 1910; 44942 1940-12-12 БУРШТИН
iwan frank БУРШТИН КАРВАЦКИЙ РУСЛАН НИКОЛАЕВИЧ; ojciec MIKOŁAJ 1940; 44932 1968-12-17 БУРШТИН
iwan frank БУРШТИН 30 km na N od Iwa Frank КАРВАЦКИЙ РОМАН НИКОЛАЕВИЧ:ojciec MIKOŁAJ 1940; 0 1970-06-05 БУРШТИН
iwan frank БУРШТИН КАРВАЦКИЙ РОСТИСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ: ojciec MIKOŁAj 1940; 44932 1975-11-16 БУРШТИН
iwan frank БУРШТИН КАРВАЦКИЙ ЗЕНОВИЙ ЙОСИФОВИЧ; ojciec JOZEF 1920; 0 1949-07-04 БУРШТИН

4) BUKACZOWCE / БУКАЧІВЦІ 5 km na W od Bursztynu 10 km na S od Rohatynia
iwan frank БУКАЧІВЦІ 5 km na w od Bursztynu КАРВАЦКИЙ Józef ЙОСИП СТЕПАНОВИЧ; ojciec STIEPAN 1890; 0 1920-01-03 БУКАЧІВЦІ

Aneks 453

Aneks 453 / patrz tez aneks 318
Aneks 453: starsze korzenie gniazda Bukaczowce (korekta 24 kwiec 2016 ) patrz tez aneks 318

1640/50 JAN KARWACKI z Jaworowa i Katarzyna z Zurawna
1670sl 3 1670 styczeń 25 1 Jan Karwacki z Jaworowa na S od Niemirowa )(jest tez Jaworow stanisławowski) / & Katarzyna z Zurawna / m. Stryjem a Bursztynem; Niemirów / 10 km na N od Jaworowa

1670/80 PIOTR KARWACKI & Jadwiga z Zurowa stanisławowskiego; prawdopodobnie syn Jana Karwackiego z Jaworowa i Katarzyny z Zurawna
Bukaczowce 1696 40 1696ur 0 Zofia Karwacki córka Piotr Jadwiga Żurów / między Żydaczowem a Bursztynem

1710 STANISŁAW KARWACKI & Marianna
Bukaczowce 1733 20 1733ur 0 Lucam Karwacki Stanislao Marianna Bukaczowce

1715 WOJCIECH KARWACKI
1715-1755 Bukaczowce 1755zg 4 1755 0 Adalbertus Karwacki lat 40 Bukaczowce

1738 WOJCIECH KARWACKI & Anna
1738-1795 Bukaczowce 1795zg 5 1795 0 Adalbertus lat 57 Karwacki Bukaczowce
Bukaczowce 1763 9 1763ur 0 Franciscum Karwacki Adalberti Anna Bukaczowce
1763-1818 Bukaczowce 1818zg 8 1818 0 Franciscus lat 55 Karwacki Bukaczowce

1738 WOJCIECH KARWACKI & Katarzyna
Bukaczowce 1778 2 1778ur 0 Andream Karwacki Adalberti Catharina Bukaczowce
Bukaczowce 1778 3 1778ur 0 Andreas Karwacki Adalbertus Catharina Bukaczowce
1780-1794 Bukaczowce 1794zg 7 1794 0 Andreas lat 14 Karwacki Adalberti Bukaczowce

1760 WOJCIECH KARWACKI & Marianna
Bukaczowce 1784 31 1784ur 0 Thomas Karwacki Adalbertus Marianna Bukaczowce
1784-1785 Bukaczowce 1785zg 18 1785 0 Thomas 1 rok Karwacki Bukaczowce
Bukaczowce 1786 8 1786ur 0 Casimirus Karwacki Adalbertus Maryanna Bukaczowce
Bukaczowce 1788 6 1788ur 0 Bartholomeus Karwacki Adalbertus Maryanna Bukaczowce
Bukaczowce 1790 19 1790ur 0 Laurentius Karwacki Adalbertus Marianna Bukaczowce
Bukaczowce 1793 32 1793ur 0 Thomas Karwacki Adalbertus Marianna Bukaczowce

1763-1818 FRANCISZEK KARWACKI s. Wojciecha 1738 i Anny & Marianna
Bukaczowce 1794 15 1794ur 0 Josephus Karwacki Franciscus Marianna Bukaczowce
Bukaczowce 1799 1 1799ur 0 Adalberto Karwacki Franciscus Francisca Bukaczowce
1805-1834 Bukaczowce 1834zg 6 1834 0 Adalbertus lat 30 Karwacki Franciscii Mariana Lipowa Bukaczowce

1788 BARTLOMIEJ KARWACKI syn Wojciecha 1760 i Marianny & Apolonia Zamorska
Bukaczowce 1820 14 1820ur 0 Joanes Karwacki Bartholomeus Apolonia Zamoroka Bukaczowce

1786 KAZIMIERZ KARWACKI syn Wojciecha 1760 i Marianny & Anna Szabaturiwa
Bukaczowce 1822 36 1822ur 0 Wincentius Karwacki Casimirus Anna Szabaturowa Bukaczowce

1800 JÓZEF KARWACKI & Rosalia Zeeman
1825slub 5 1825 Josephus Karwacki Pankow & Rosalia Zeeman Tarłowa Bukaczowce
Bukaczowce 1826 24 1826ur 0 Nicolaus Karwacki Josephus Rosalia Zeemann Bukaczowce
Bukaczowce 1826 25 1826ur 0 Nicolaus Karwacki Josephus Rosalia Zeeman Bukaczowce
1827-1827 Bukaczowce 1827zg 14 1827 0 Nicolaus Karwacki Josephi Rosalia Zeemann Bukaczowce
1827-1827 Bukaczowce 1827zg 15 1827 0 Nicolaus 3 mies Karwacki Josephi Rosalia Zeeman Bukaczowce5) БІЛЬШІВЦІ / Bolszowice 20 km na N od Iwano Frankowska
iwano frankowskie БІЛЬШІВЦІ КАРВАЦКИЙ ЯРОСЛАВ ИВАНОВИЧ; ojciec JAN 1910 61891 1942-01-22 БІЛЬШІВЦІ

6) ІВАНО-ФРАНКІВСЬК / Iwano-Frankowsk d. STANISŁAWÓW; w połowie pomiędzy Stryjem a Kołomyją
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК КАРВАЦКИЙ ИВАН ИВАНОВИЧ;ojciec JAN IWAN 1920; 0 1947-07-03 ІВАНО-ФРАНКІВСЬК
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК КАРВАЦКИЙ ИВАН ИВАНОВИЧ;ojciec JAN IWAN 1920; 0 1947-07-03 ІВАНО-ФРАНКІВСЬК
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК КАРВАЦКИЙ БОГДАН ЙОСИФОВИЧ; ojciec JOZEF 1930; 69659 1957-02-15 ІВАНО-ФРАНКІВСЬК
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК КАРВАЦКИЙ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ;ojciec IWAN Jan 1940; 0 1962-05-08 ІВАНО-ФРАНКІВСЬК
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК КАРВАЦКИЙ РОМАН МИХАЙЛОВИЧ; ojciec MICHAŁ 1950; 0 1978-12-04 ІВАНО-ФРАНКІВСЬК
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК КОРВАЦКАЯ ОКСАНА ИОСИФОВНА 0 1960-05-19
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК КОРВАЦКИЙ ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ 0 1959-06-20
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК Iwano Frankowsk КОРВАЦКАЯ ВИКТОРИЯ ВИКТОРОВНА 0 1983-01-19
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК КОРВАЦКАЯ ВИКТОРИЯ ВИКТОРОВНА 0 1983-01-19
ІВАНО-ФРАНКІВСЬК КОРВАЦКАЯ ЛИЛИЯ ВИКТОРОВНА 213682 1987-03-28

7) СТАНІСЛАВ na S od Iwano Frankowska
Kal СТАНІСЛАВ / STANISŁAW /КОРВАЦКАЯ ВАЛЕРИЯ ИГОРЕВНА 0 2003-06-30
Kal СТАНІСЛАВ КОРВАЦКАЯ ЮЛИЯ ВИКТОРОВНА 0 1978-05-26
Kal СТАНІСЛАВ КОРВАЦКАЯ ЮЛИЯ ВИКТОРОВНА 0 1978-05-26
Kal СТАНІСЛАВ КОРВАЦКАЯ МАРИЯ ИВАНОВНА 0 1947-01-12
Kal СТАНІСЛАВ КОРВАЦКИЙ ИГОРЬ МИРОСЛАВОВИЧ 0 1972-04-16
Kal СТАНІСЛАВ КОРВАЦКАЯ ЛЮДМИЛА ИГОРЕВНА 0 1997-09-21
Kal СТАНІСЛАВ КОРВАЦКИЙ МИРОСЛАВ ВАСИЛЬЕВИЧ 0 1944-05-12

8) ТЛУМАЧ / Tłumacz 15 km SEE od Iwano frankowska
iwan frank ТЛУМАЧ КАРВАЦКИЙ СТЕПАН ИЛЬИЧ; ojciec ILICZ 1910; 0 1937-12-24 ТЛУМАЧ
iwan frank ТЛУМАЧ КАРВАЦКИЙ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ; ojciec MICHAŁ 1910; 0 1940-03-28 ТЛУМАЧ
iwan frank ТЛУМАЧ КАРВАЦКИЙ БОГДАН АЛЕКСЕЕВИЧ; ojciec ALEKSY 1940; 0 1965-02-21 ТЛУМАЧ
iwan frank ТЛУМАЧ КАРВАЦКИЙ ОЛЕГ БОГДАНОВИЧ; ojciec BOGDAn 1965; 23253 1988-07-13 ТЛУМАЧ
iwan frank ТЛУМАЧ КАРВАЦКИЙ МИХАИЛ БОГДАНОВИЧ; ojciec BOGDAn 1965; 23253 1992-03-15 ТЛУМАЧ
iwan frank ТЛУМАЧ КАРВАЦКИЙ ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ; ojciec ILICZ 1910 0 1946-09-08 ТЛУМАЧ
iwan frank ТЛУМАЧ КАРВАЦКИЙ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ; ojciec WLADYMIR 1946; 0 1973-02-08 ТЛУМАЧ
iwan frank ТЛУМАЧ КАРВАЦКАЯ ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА 22497 1984-07-20
iwan frank ТЛУМАЧ 1o km na E od Iwano Frankowska КАРВАЦКАЯ Katarzyna ЕКАТЕРИНА zona Ilicza ВАСИЛЬЕВНА 0 1909-09-08
iwan frank ТЛУМАЧ КАРВАЦКАЯ МАРИЯ ПАВЛОВНА 0 1949-09-01
iwan frank ТЛУМАЧ КАРВАЦКАЯ МАРИЯ ПАВЛОВНА 0 1949-09-11
iwan frank ТЛУМАЧ КАРВАЦКАЯ МАРИЯ АЛЕКСЕЕВНА 0 1970-09-06

ОЗЕРЯНИ / Jeziorany / na S od Tlumacza iwano frakowskie
iwano frankowskie ОЗЕРЯНИ tlumacz iwano frakowskie КАРВАЦКИЙ ИВАН ИВАНОВИЧ; ojciec JAN 1910; 31204 1932-08-16 ОЗЕРЯНИ

9) KAŁUSZ 20 km na W od Iwano Frankowa / STANISŁAWOWA
Kal КАЛУШ Kałusz КОРВАЦКАЯ ХРИСТИНА БОГДАНОВНА 0 1984-08-17
Kal КАЛУШ КОРВАЦКИЙ ЯРОСЛАВ ИГОРЕВИЧ 0 1978-06-27
Kal КАЛУШ КОРВАЦКИЙ ИГОРЬ ИВАНОВИЧ 0 1950-05-28
Kal КАЛУШ КОРВАЦКИЙ ЛЮБОМИР ИВАНОВИЧ 23519 1944-07-01
Kal КАЛУШ КОРВАЦКИЙ БОГДАН ЯРОСЛАВОВИЧ 0 1960-03-30
Kal КАЛУШ КОРВАЦКИЙ ЮРИЙ ЛЮБОМИРОВИЧ 23519 1970-09-29
Kal КАЛУШ КОРВАЦКИЙ ОЛЕГ ЯРОСЛАВОВИЧ 0 1965-02-19
Kal КАЛУШ КОРВАЦКАЯ РАИСА ИВАНОВНА 0 1942-03-22
Kal КАЛУШ КОРВАЦКАЯ ОКСАНА БОГДАНОВНА 0 1981-11-13
Kal КАЛУШ КОРВАЦКАЯ АЛЕКСАНДРА ЯКОВЛЕВНА 0 1972-02-03
Kal КАЛУШ КОРВАЦКАЯ ОКСАНА КОНСТАНТИНОВНА 0 1937-11-27
Kal КАЛУШ КОРВАЦКАЯ ЛИДИЯ БОГДАНОВНА 24259 1946-06-29
Kal КАЛУШ КОРВАЦКАЯ ДАРИЯ ИВАНОВНА 21498 1951-07-29
Kal КАЛУШ КОРВАЦКАЯ МАРИЯ ДМИТРИЕВНА 0 1960-04-07
Kal КАЛУШ КОРВАЦКАЯ ПАРАСКОВИЯ КОНСТАНТИНОВНА 0 1940-07-23
Kal КАЛУШ КОРВАЦКАЯ ИРИНА МИРОСЛАВОВНА 0 1947-10-03
Kal КАЛУШ КОРВАЦКИЙ АЛЕКСАНДР ЛЮБОМИРОВИЧ 23519 1974-03-22
Kal КАЛУШ КОРВАЦКИЙ РОМАН ИГОРЕВИЧ 0 1980-08-10
Kal КАЛУШ КАЛУШ КОРВАЦКИЙ ЭМАНУИЛ БОГДАНОВИЧ 0 1932-02-19

СТУДІНКА Iwanofrankowska pod Kaluszem
Kal СТУДІНКА Iwanofrankowska pod Kaluszem КОРВАТСКАЯ РОМАН ВЛАДИМИРОВИЧ 0 1966-05-16
Kal СТУДІНКА Iwanofrankowska pod Kaluszem КОРВАЦКАЯ МАРИЯ ФЕДОРОВНА 0 1932-11-30
Kal СТУДІНКА СТУДІНКА Iwanofrankowska pod Kaluszem КОРВАЦКИЙ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ 90225 1968-09-06

10) ВІСТОВА / Wistowa 5 km na E od Kałusza w kier Iwano Frankowska
Kal ВІСТОВА / Wistowa 5 km na E od Kałusza КОРВАЦКИЙ ЯРОСЛАВ РОМАНОВИЧ 0 1922-10-14
Kal ВІСТОВА 5 km na E od Kałusza КОРВАЦКАЯ АННА ВАСИЛЬЕВНА 0 1933-04-15
Kal ВІСТОВА ВІСТОВА 5 km na E od Kałusza КОРВАЦКАЯ ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА 0 1964-03-22
Kal ВІСТОВА КОРВАЦКИЙ ОЛЕГ ЯРОСЛАВОВИЧ 0 1965-02-19

11) ЖИДАЧІВ ZYDACZEW między Stryjem a Rohatyniem , 30 km na NNW od Kałusza

Kal ЖИДАЧІВ Zydaczew КОРВАЦКИЙ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ 0 1976-05-04
Kal ЖИДАЧІВ КОРВАЦКИЙ ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ 0 1948-05-10
Kal ЖИДАЧІВ miedzy Stryjem a N Rozdolem КОРВАЦКАЯ МАРИЯ ИВАНОВНА 0 1951-10-11
Kal ЖИДАЧІВ КОРВАЦКИЙ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 0 1959-05-01
Kal ЖИДАЧІВ20km na NE od Stryja КОРВАЦКАЯ МАРИЯ ЕВСТАХИЕВНА 0 1964-10-21
Kal ЖИДАЧІВ ZydaCZEW КОРВАЦКИЙ ТАРАС ПЕТРОВИЧ 0 1977-11-22

12) ШЕВЧЕНКОВЕ 40 km na W od Iwano Frakno, na S od Doliny

Kal ШЕВЧЕНКОВЕ . КАРВЯЦКИ ПАВЕЛ БРОНИСЛАВОВИЧ 0 1982-12-29

13) STRYJ / СТРИЙ Stryj 5o km na SSW od Lwowa, 20 km SW od Zydaczewa
iwan frank СТРИЙ КАРВАЦКИЙ СТЕФАН ЙОСИФОВИЧ; ojciec JOZEF 1920; 57685 1945-07-15 СТРИЙ
iwan frank СТРИЙ КАРВАЦКИЙ ВАДИМ СТЕФАНОВИЧ; ojciec STEFAN 1945; 0 1973-05-17 СТРИЙ
iwan frank СТРИЙ КАРВАЦКИЙ ЕВГЕНИЙ СТЕФАНОВИЧ; ojciec STEFAN 1945; 0 1970-07-14 СТРИЙ
iwan frank СТРИЙ Stryj КАРВАЦКИЙ ВЛАДИМИР ГЕОРГИЕВИЧ 0 1950-07-27 СТРИЙ

14) БОЛЕХІВ / Bolechów pod Stryjem
iwano frankowskie БОЛЕХІВ КАРВАЦКИЙ МИРОН МИХАЙЛОВИЧ; ojciec MICHAŁ 1930 0 1955-01-02 БОЛЕХІВ
iwano frankowskie БОЛЕХІВ КАРВАЦКИЙ РОМАН МИРОНОВИЧ; ojciec MIRON 1955 0 1979-12-02 БОЛЕХІВ

15) КОЛОМИЯ

Kal КОЛОМИЯ КОРВАЦКИЙ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ 0 1971-05-24
Kal КОЛОМИЯ kołomyja КОРВАЦКИЙ АНАТОЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 0 1971-05-02
Kal КОЛОМИЯ Kołomyja КОРВАЦКИЙ АНАТОЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 0 1971-05-21
Kal КОЛОМИЯ w polowie 30 km na SE IwanoFrankowsk i 30 lm na NW Czerniowce КОРВАЦКАЯ АННА НИКОЛАЕВНА 0 1972-11-17

16) ТУРКА 3 km na NE od Kołomyji albo pod Roluczem 20 kim na S od St. Sambora
iwan frank lub samb ТУРКА КАРВАЦКИЙ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ; Ojciec WASYL 1925 21089 1954-01-11 ТУРКА
iwan frank lub samb ТУРКА КАРВАЦКИЙ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ; Ojciec WASYL 1954 0 1977-12-10 ТУРКА
iwan frank lub samb ТУРКА КАРВАЦКИЙ АЛЕКСАНДР СТЕПАНОВИЧ;ojciec STIEPAN 1940 ? 0 1969-08-22

17) ТУЧАПИ/ Tuczapy 5 km na W pod Sniatyniem lub pod Dobrostanerm k grodka
iwan frank v lwow ТУЧАПИ tuczapy pod sniatyniem КАРВАЦКИЙ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ; ojciec MIKOŁAJ 1920 0 1942-01-01 ТУЧАПИ
iwan frank lub lvov ТУЧАПИ КАРВАЦКИЙ ЛЕВ НИКОЛАЕВИЧ; ojciec MIKOŁAJ 1920 0 1950-01-05 ТУЧАПИ

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Powiat: BORSZCZÓW

Powierzchnia 741km1 — Ludność 94..487.
Powiat borszczowski rozciąga się wzdłuż dolnego biegu Zbrucza nad granicą rosyjską, a swym wysuniętym w kierunku południowym cyplem dochodzi do Dniestru, gdzie w miejscowości Okopy św. Trójcy zbiegają się trzy granice t. j. polska, rumuńska i rosyjska, Do powiatu borszczowskiego można dostać się z Tar¬nopola najłatwiej linja. kolejową przez Kopyczyńce, albo też ze Stanisławowa przez Czortków do Wygnanki , jako węzłowej stacji kolejowej, a stąd do Teresina, Z Teręsina.natomiast prowadzi jedna odnoga koleji do Iwania Pustego, druga zaś do Skały nad Zbruczem,

Na linji kolejowej Teresin — Iwanie Puste, leży miasto powiatowe Barszczów oddalone półtora km. od stacji kolejowej. Ludność: 5.100, — Cena dorożek w mieście 1 zł. 50 gr. Kursują również autobusy. Hotele: Liebster, Friedman i Koppel cena pokoju od 3 zł. Restauracje: Fuglewicz. — Urzędy państwowe t samorządowe: Sta¬rostwo, Sąd powiatowy, Urzędy Skarbowe, Urząd pocztowo telegraficzny, władze wojskowe, Po w. Kom. P. P.. Inspektorat szkolny i Wydział Powiatowy, Zakłady nau* kowe: Gimnazjum koedukacyjne. Instytucje ekonomicznie finansowe: Kasa Zaliczkowa, Kasa Oszczędnościowa, Organizacje sportowe i społeczne: Sokół, Związek Strzelecki , Związek Młodzieży Polskiej , Oddział miejscowy Wojewódzkiego Tow. Turystyczno-Krajoznawczego

Cztery km. na zachód od Borszczowa nad jarem Nieczławy leży Wysuczka, w bardzo pięknem położeniu z dawnym zamkiem przerobionym na pałac (obecnie własność Czarkowskich^Goiejewskich). — Mury zamku tworzyły niegdyś czworobok z basztami po rogach z bramą wjazdową, — Zamek pochodzi prawdopodobnie z XVII w. był dawniej obronny. Zachowały się dwie sześcioboczne baszty, z których jedna posiada jeszcze resztki ozdob¬nych obramowań okien i drzwi.


1. Wysuczfa. Zamek.
Cztery km. na południe od Wysuczkt znajduje się Korolówka miasteczko niegdyś bogate, dziś podupadłe, pięknie położone na zboczu jaru Nieczławy. Dachowało się tam kilka starych dworków o ozdobnych facjatach, dawny pałac przerobiony na spichlerz i duża jaskinia,

W Łanowcach 6 km. na północ od Borszczowa pozostały przedhistoryczne nasypy po grodzisku starosłowiańskiem, 14 km. w kierunku poludniowo-zachodnim od stacji kolejowej Jezierzany, lub też 44 km. na zachód od Borszczowa, leży Bilcze Złote, wielka wieś w jarze Seretu z pałacem Sapiehów wśród ogromnego parku. — Miesz¬kańcy wsi zachowali nadzwyczaj malownicze i piękne stroje ludowe. Na północ od wsi znajduje się jaskinia Werteba, labirynt podziemnych i niezbyt wysokich chod~ ników. Wykopaliska z jaskini świadczą o licznem jej za-ludnieniu jeszcze w epoce neolitycznej. Są to jedne z naj¬bardziej znanych źródeł polichromowej ceramiki przed« historycznej. W jaskini znaleziono wiele naczyń, wyrobów kamiennych i kościanych, rzeźb w glinie i kości -ludzkich.


Jar Seretu na południe od Złotego Bilcza aż po ujście do Dniestru należy do najpiękniejszych jarów Podola, jest silnie zalesiony po brzegach i obfituje w liczne, nieraz wprost fantastyczne skały.
Pięć km. na południe od Bitcza Złotego z Borszszczowa 20 km.) leży nad Seretem w nadzwyczaj ma¬lowniczej okolicy Monastyrek. Znajduje się tam komora względnie kaplica skalna zwana »świątynią pogańską*, wykuta w skale jeszcze w czasach przedhistorycznych.Złote Bilcze. Jar Seretu,
Przed komorą wielki kamień ofiarny, używany później jako chrzcielnica.

Jar Seretu między Bilczem Złotem a Monastyrkiem, pełen pięknych widoków przypomina wyglądem okolice górskie.
W kierunku póJn,wschodnim 14 km. od Borszczowa leży końcowa stacja odnogi kolejowej z Teresina, a mianowicie Skała. W miejscowości tej na zakręcie jaru Zbrucza, na skale spadającej pionowo do rzeki o charak¬terystycznych warstwach pod względem budowy geo¬logicznej, znajdują się ruiny zamku Lanckorońskich z XVI
- Zamek obwiedziony był swoim czasie murem w kształcie trójkąta i umocniony basztami W środku obwarowań, z których jeszcze zachowały się znaczne resztki, znajdują się ruiny późniejszego piątrowegp budynku, a mianowicie pałacu zbudowanego przez Tarłów w XVII w, i spalonego w XVIII w. Nad drzwiami ruin piękne ornamenta kamienne t. j. ciosowe obramienia okien i drzwi. Ponadto zasługuje na uwagę rzymskokatolicki
Krzywcze, Ruiny zamku.
kościół zniszczony w czasie wojny i obecnie odrestau¬rowany, otoczony charakterystycznym murem, oraz pałac Gołuchowskich wraz z 50 ha parkiem i grobowiec Mau¬zoleum) rodziny Gołuchowskich, Na miejscu gospoda Kółka rolniczego i Jagendorfa, gdzie można otrzymać posiłek, względnie zaopatrzyć się w żywność. — Na po¬łudniowy wschód od Borszczowa (około 20 km.) stacja kolejowa Germakówka, a 5 km. od tej stacji na^ za* chód, albo też około 15 km. od Borszczowa gościńcem w kierunku Iwaniego Pustego, znajduje się miejscowość Krzywcze górne.

Położone pięknie nad potokiem Cyganką, zasługuje na szczególną uwagę z powodu ruin zamku Zamek był w swoim czasie t, j. w XVII w. zbu¬dowany w formie prostokąta z czterema basztami po rogach \ bramą wjazdową, z czego pozostała część jednej ściany, dwie baszty i resztki bramy wjazdowej, w czworoboczne piętrowej budowie. Dwie piętrowe baszty za¬chowały się w całości, z zewnątrz częściowo nawet otyn¬kowane i zaopatrzone w strzelnice, natomiast wnętrze całkowicie zniszczone. Zamek zbudowany w XVII w. przez Kąckich był często zajmowany przez Kozaków, Turków i Tatarów, Odrestaurowany w XVIII w. służył za mieszkanie jeszcze w XIX w“ potem jednak został rozebrany a materjał zużyto na inne budowle. W zamku tym, wedle Sienkiewicza, obdarto ze skóry renegata Kryczyńskiego. We wsi znajduje się również kościółek przerobiony z dawnej prochowni zamkowej z grobowcem Golejewskich.

lPółtora km na południe, na zboczu jaru potoku Cyganka, wejście do jaskini w Krzywczu, która należy do największych osobliwości na ziemiach podolskich, Jaskinia w Krzywczw, była już opisywaną w roku 1721 przez ks. Rzączyńskiego w jego dziele o Polsce, jako największa osobliwość/ wówczas można było dostać-się do niej schodami, z- których później ślad nie pozostał — Z czasem pamięć o jaskini zaginęła do tego stopnia, ze w roku 1908 uważano ją za nowo odkrytą. Wejście do jaskini znajdującej się około 10—15 metrów pod powierzchnią ziemi i wyżłobionej w pokładach gipsu, było niesłychanie mozolne, albowiem do jaskini prowadziła długa na 20—30 kroków i wąrka gardziel, która sto¬pniowo rozszerzała się i dopiero w odległości około 50 Kroków tworzy właściwi groty. Przez ową gardziel trzeba było pełzać, w niektórych miejscach na czworakach, dziś zaś wejście częściowo zasypane utrudnia dostęp. Obecnie czynione są starania w kierunku wykopania szybu bez¬pośrednio do jaskini, przez który możnaby bardzo łatwo dostać się do wnętrza. Właściwa jaskinia jest to ogromny labirynt ważkich i wysokich korytarzy, których zwie¬dzenie wymagałoby kilku dni. — Ściany jaskini utwo-rzone z przeźroczystego i łupliwego gipsu w tablicach i pokryte kryształami gipsu i alabastru, a nawet stalak¬tytami mieniącemi się w świetle przecudną skalą barw.

Cztery km. na północ od Krzywcza, znajduje się druga grota w Sapohowie, dotychczas całkiem nie zba¬dana, oraz mogiły z wykopaliskami z epoki skytyjskiej. Końcową stacją linji kolejowej jest Iwanie Puste, a w odległości czterech km gościńcem na południe od Iwania leży miasteczko Mielnica, dobry punkt wyjścia dla wycieczek w okolicę. W Mielnicy hotel Eisenberga i restauracja Jureczkowej. Na miejscu można dostać do¬rożki i podwody do podróży w okolicy. Ceny według umowy.

Ośmiu km od Iwania Pustego w kierunku południowo-wschodnim, leży miejscowość Kudryńce, — Na północ od tego miasteczka, na skalistem urwisku między Zbruczeni a wpadającym doń potoczkiem, wznoszą się ruiny zamku Herburtów z dość dobrze zachowanymi basztami,Zamek stanowił czworobok z dwoma basztami po rogach, z czego zachowały się częściowo mury obwo¬dowe i jedna baszta sklepiona ze strzelnicami. Wnętrze zamku zniszczone i zasypane gruzami. Najlepiej zacho¬wała się ściana między basztami z otworami strzelniczymi, skąd roztacza się wspaniały widok na Zbrucz i okolicę. Zamek zbudowany w wieku XVII, był często zdobywany przez Turków, a w w, XVIII za dziedzictwa Humieckich, stanowi nawet większą rezydencję, następnie zaś z .biegiem czasu i z braku należytej konserwacji roz¬padł się w ruinę.

22 kim od Mielnicy w kierunku południowo-wschod-nim, leży nadzwyczaj pięknie i malowniczo położone,mia¬steczko Okopy Św. Trójcy u spływu Zbrucza i Dniestru, w punkcie zejścia się granic Polski, Rumunji i Rosji, Po drodze do Okopów Św. Trójcy mija się w Wygodzie słynny kiedyś w historji Wał Trajana, pocho¬dzący z czasów rzymskich, którego resztki ciągną się od Zbrucza do Dniestru,

Miasteczko Okopy Św. Trójcy jest od zachodu i od wschodu zamknięte wałami, rowami i okopami, wśród nich dwie murowane baszty, pozostałe zaś obie strony schodzące ku rzekom, nie są wcale dostępne. — Wał zachodni posiada bramę t. zw. »Lwowską«, wał zaś wschodni, nieco dłuższy, zachował również swą bramę t, zw, »kamieniecką« (prowadzącą w kierunku Kamieńca Podolskiego). —- Bramy te, są to budowle prostokątne, zbudowane z kamienia o ścianach jeszcze dobrze zachowanych. — Przez obie bramy prowadzi gościniec. — W roku 1692—1699 istniał tu polski obóz warowny, z którego ustawicznie niepokojono Turków w Kamieńcu i Chocimiu. — W roku 1769 bronił się tu Puławski z konfederatami przed oblegającą ich armią moskiewską. Za bramą kamieniecką znajdują się sady morelowe, zjeżdżają tu letnicy dla kuracji winogronowej.

Jar Dniestru od Okopów Św. Trójcy w kierunku Zaleszczyk obfituje w nadzwyczaj malownicze okolice i widoki z licznemi ruinami zamków, wioskami rozłożonemi na zboczach jak np. Olchowiec , Chudykowce , Uście biskupie, Hoszowa i najbardziej znany Dźwinogród.
Dźwinogród , (około 12 kim na zachód od Okopów Sw. Trójcy), był niegdyś potężnym grodem ruskim, zanikiem książąt Ostrogskich, który przetrwał do XVI wie¬ku, potem zaś rozpadł się w ruinę. Z poczatkiem XVIII w. rozebrano resztki i natrafiono na dawne groby. Dotychczas pozostały stare wa` ały i kurhany.
Specjalnie zalecenia godną jest podróż łodziami z Zaleszczyk względnie Niżniowa do Okopów św. Trójcy z prądem rzeki .Początekxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
4.06.2014 18:13
G. Gniazda TARNOPOLSKIE

TARNOPOLSKIE (ZBARAŻ - ZAŁOŹCE - WISNIOWIEC historyczne gniazdo XVI/XVII w))

KRZEMIENIEC / КРЕМЕНЕЦЬ / Krzemieniec 50 km na N od Tarnopola (jest tez wolynski Krzemieniec)
tarnopol КРЕМЕНЕЦЬ/ krzemieniec 50 km na N od Tarnopola (jest tez wolynski Krzemieniec) КАРВАЦКИЙ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ; ojciec ALEKSAANDER 1930 0 1960-05-05

МІЖГІР'Я 30 SE od Krzemienca k. szumska
Chmiel ? МІЖГІР'Я 30 se od krzemienca КАРВАЦКИЙ ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ; ojciec PAWEL 1960 0 1989-02-19

НЕМИРИНЦІ / Niemirincy30 km na SE od krzemienca , SW od Teofipolu
chmiel НЕМИРИНЦІ КАРВАЦКИЙ ГЕОРГИЙ СТЕПАНОВИЧ; ojciec Stiepan 1900 0 1926-07-01

JAKIMOW JAIKIMOWICE / ЯКИМІВ 10 km a S od Kamionki Buskiej; ; 20 km na SE od Krzemienca; lub 30 km na N od Chmielnickiego pod Antonina
Chmiel tarnopol ЯКИМІВ w 3 tarnopol krzemieniec chmielnicki КАРВАЦКИЙ РОМАН ПЕТРОВИЧ 0 1973-03-02

ЛАНІВЦІ / ŁANIOWICE 20 km SE od Krzemienca
Chmiel tarnopol ЛАНІВЦІ КАРВАЦКИЙ ЮРИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 21638 1991-01-18

ЛАНІВЦІ / ŁANIOWICE 20 km SE od Krzemienca
tarnopol ЛАНІВЦІ КАРВАЦКИЙ ЮРИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 21638 1991-01-18
MALASZYWICE / МАЛАШІВЦІ / Małasziwice 10 km na n od Tarnopola ( na N sa Zaloźce i Podkamien)
tarnopol МАЛАШІВЦІ 10 km na n od tarnopola КАРВАЦКИЙ ПЕТР КСЕНОФОНОВИЧ 1910 Chmielnickie 0 1941-07-19

BRZEZANY / БЕРЕЖАНИ / BRZEZANY SE Lwowa lub tarnopolskie
tarnop БЕРЕЖАНИ SE Lwowa lub SWW Tarmopola КАРВАЦКИЙ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ; ojciec WASYL 1890 0 1922-03-28

POGRYBICE / ПОГРІБЦІ / Pogribce pod Zborowem na NWW od Tarnopola (blisko Żałoźce
tarnopol ПОГРІБЦІ КАРВАЦКИЙ МИРОН ВЛАДИМИРОВИЧ 0 1951-07-14
tarnopol ПОГРІБЦІ КАРВАЦКИЙ МИРОН ВЛАДИМИРОВИЧ 0 1951-06-04

TARNOPOL / ТЕРНОПІЛЬ / TARNOPOL
tarnopol ТЕРНОПІЛЬ КАРВАЦКИЙ ВЛАДИМИР СТЕПАНОВИЧ;ojciec STIEPAN 1890 433293 1923-04-09
tarnopol ТЕРНОПІЛЬ КАРВАЦКИЙ РОМАН ЮРЬЕВИЧ; ojciec JERZY 1915 27877 1937-08-18
tarnopol ТЕРНОПІЛЬ КАРВАЦКИЙ ЯРОСЛАВ ЮРЬЕВИЧ; ojciec JERZY 1915 72813 1940-03-09
tarnopol ТЕРНОПІЛЬ КАРВАЦКИЙ НИКОЛАЙ ЮРЬЕВИЧ; ojciec JERZY 1915 0 1952-05-23
tarnopol ТЕРНОПІЛЬ КАРВАЦКИЙ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ;ojciec MICHAŁ 1910 40127 1935-10-20
tarnopol ТЕРНОПІЛЬ КАРВАЦКИЙ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ;ojciec MICHAŁ 1910 0 1958-12-19
tarnopol ТЕРНОПІЛЬ КАРВАЦКИЙ ИГОРЬ РОМАНОВИЧ; ojciec ROMAN 1937 27877 1971-07-21

ВОЛОЧИСЬК / WOŁOCZYSK 20 km na E od Tarnopola w kier na Chmielnicki
tarnopol ВОЛОЧИСЬК 20 km na e od tarnopola w kier na chmielnicki КАРВАЦКИЙ ЙОСИП СТАНИСЛАВОВИЧ; ojciec STANISŁAW 1890 0 1928-10-10

КРАСНОСІЛЬЦІ / KRASNOSILCE na NNE od Tarnopola i Zbarza od Brzeżan
tarnopol КРАСНОСІЛЬЦІ na NE od Tarnopola i Zbaraza КАРВАЦКИЙ ВЛАДИМИР СТЕПАНОВИЧ; ojciec STIEPAN 1890 0 1923-04-09

ЛАСКІВЦІ / Laskawicze miedzy Trembowla a Buczczem na SW od Tarmopola
tarnopol ЛАСКІВЦІ КАРВАЦКИЙ БОГДАН МИХАЙЛОВИЧ 0 1974-03-05
tarnopol ЛАСКІВЦІ Laskawicze miedzy Trembowla a Buczczem КАРВАЦКИЙ МИХАИЛ БОГДАНОВИЧ 0 1995-11-15

MOGIELNICA NOWA МОГИЛЬНИЦЬКА/С НОВА МОГИЛЬНИЦЯ 5 km na SW od Trembowli k. Laskawici
tarnopol МОГИЛЬНИЦЬКА/С НОВА МОГИЛЬНИЦЯ КАРВАЦКИЙ АНТИН ИВАНОВИЧ ;ojciec IWAN / JAN 1925 0 1942-12-02
tarnopol МОГИЛЬНИЦЬКА/С НОВА МОГИЛЬНИЦЯ КАРВАЦКИЙ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ;ojciec IWAN / JAN 1925 0 1951-01-17
tarnopol МОГИЛЬНИЦЬКА/С НОВА МОГИЛЬНИЦЯ 5 km na SW od Trembowli КАРВАЦКИЙ ИВАН ИВАНОВИЧ;ojciec IWAN / JAN 1925 0 1954-05-09
tarnopol НОВА МОГИЛЬНИЦЯ 10 km na SW od Trembowli k. Laskawici КАРВАЦКИЙ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ; ojciec MICHAŁ 1951 0 1978-06-14
tarnopol НОВА МОГИЛЬНИЦЯ КАРВАЦКИЙ ОМЕЛЯН МИХАЙЛОВИЧ; ojciec MICHAŁ 1951 0 1984-05-16
tarnopol СТАРА МОГИЛЬНИЦЯ КАРВАЦКИЙ ПЕТР МИХАЙЛОВИЧ 0 1982-08-13
tarnopol СТАРА МОГИЛЬНИЦЯ 5 km s od trembowli КАРВАЦКИЙ ИВАН АНТОНОВИЧ 0 1974-12-21

PISZKIWICE /ПИШКІВЦІ / Piszkiwice 2 km na E pod Buczaczem
tarnopol ПИШКІВЦІ КАРВАЦКИЙ ЙОСИФ НИКОЛАЕВИЧ;ojciec MIKOŁAJ 1900 0 1937-01-18
tarnopol ПИШКІВЦІ КАРВАЦКИЙ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ;ojciec MIKOŁAJ 1900 0 1934-02-10
tarnop ПИШКІВЦІ КОРВАЦКИЙ ВЛАДИМИР ЙОСИФОВИЧ 0 1967-01-24

TYBUCHOWCE / ТРИБУХІВЦІ / Trybuchowce pod Buczaczem
tarnopol ТРИБУХІВЦІ trybuchowce pod buczaczem КАРВАЦКИЙ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ;ojciec MIKOŁAJ 1900 0 1929-01-01

RYDODUBY / РИДОДУБИ miedzy Buczaczem a Czortkowem
tarnopol РИДОДУБИ miedzy buczczem a czortkowem КАРВАЦКИЙ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ;ojciec IWAN / JAN 1890 0 1920-10-03
SKORODYNCE / СКОРОДИНЦІ 5 km na n od czortkowa
tarnopol СКОРОДИНЦІ 5 km na n od czortkowa КАРВАЦКИЙ ИГОРЬ ИВАНОВИЧ;ojciec IWAN 1940 0 1968-05-29
CZORTKÓW /ЧОРТКІВ / CZORTKOW
tarnopol ЧОРТКІВ CZORTKOW КАРВАЦКИЙ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 0 1962-03-15

СЛОБІДКА-МУШКАТІВСЬКА pod Barszczowem 2 km na E na Skale podolska
tarnopol СЛОБІДКА-МУШКАТІВСЬКА po borszczowem КАРВАЦКИЙ ПЕТР ИВАНОВИЧ 0 1958-07-09
tarnopol СЛОБІДКА-МУШКАТІВСЬКА КАРВАЦКИЙ ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ 0 1980-06-18
Tarnop СЛОБІДКА-МУШКАТІВСЬКА 3 km od Barszczowa na Skale Podolska КОРВАЦКАЯ НАДЕЖДА СТЕПАНОВНА 0 1960-02-24

JAIKIMOWICE / ЯКИМІВ na S od Kamionki Buskiej; ; 20 km na SE od Krzemienca; lub 30 km na N od Chmielnickiego
tarnopol ЯКИМІВ w 3 tarnopol krzemieniec chmielnicki КАРВАЦКИЙ РОМАН ПЕТРОВИЧ 0 1973-03-02

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

H. Gniazda ZACHODNIO PODOLSKIE (CZERNIOWSKIE)
GŁÓWNE GNIAZDO !!!!!! ( w XVII wieku w rękach tureckich wraz z Chocimiem a w II poł. także Kamieńcem Podolskim))
KLISZKOWCE КЛІШКІВЦІ miedzy Czerniowcami (20 km na SWW) a Chocimiem (10 km na NEE) GŁOWNE GNIAZDO PODOLSKIE
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКАЯ Anna АННА ФЕДОРОВНА 0 1911-03-06
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКИЙ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ; ojciec SERGIEJ 1880 0 1913-10-20
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКИЙ ПЛАТОН ДЕНИСОВИЧ; ojciec DENIS 1880 0 1914-09-15
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКАЯ Olga ОЛЬГА ГРИГОРЬЕВНА 0 1914-07-11
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКАЯ Walentyna ВАЛЕНТИНА СЕРГЕЕВНА 0 1919-02-08
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКИЙ СИДОР ЯКОВИЧ; ojciec 1890 JAK 0 1920-05-11
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКИЙ СЕМЕН ЯКОВИЧ; ojciec 1890 JAK 0 1928-04-20
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКИЙ ДМИТРИЙ ИВАНОВИЧ; ojciec IWAN / JAN 1890 0 1921-10-03
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКИЙ АНТОН КОНСТАНТИНОВИЧ; ojciec KONSTANTY 1890 0 1923-02-25
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКИЙ ИВАН МИХАЙЛОВИЧ; ojciec MICHAŁ 1900 0 1925-09-26
czern КЛІШКІВЦІ kliszkowce 10 km na w od chocimia КАРВАЦКИЙ ИВАН МИХАЙЛОВНА; matka Michałowna 0 1925-09-26
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКИЙ ДМИТРИЙ ЛЕОНТЬЕВИЧ; ojciec LEON 1900 0 1926-02-07
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКИЙ СЕМЕН АЛЕКСЕЕВИЧ; ojciec ALEksY 1900 0 1926-02-04
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКИЙ ИЛЬЯ ВАСИЛЬЕВИЧ; ojciec WASYL 1900 0 1928-08-02
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКИЙ ДМИТРИЙ ГЕОРГИЕВИЧ; ojciec GRZEGORZ 1900 0 1928-10-31
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКИЙ ДАНИЛА АНТОНОВИЧ; OJCIEC antoni 1900 0 1929-01-20
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКИЙ ЙОСИП ПАНТЕЛЕЙМОНОВИЧ; ojciec PANLELEON 1900 0 1928-10-29
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКИЙ ЙОСИП ПАНТЕЛЕЕВИЧ; ojciec PANTELEON 1900 0 1928-10-28
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКАЯ Olga ОЛЬГА СЕМЕНОВНА 0 1921-09-12
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКАЯ МАРИЯ АРТЕМОВНА 0 1922-04-22
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКАЯ Eudokia ЕВДОКИЯ ФИЛИМОНОВНА 0 1923-11-24
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКАЯ Eudokia ЕВДОКИЯ ФИЛИМОНОВНА 0 1923-11-24
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКАЯ Anna АННА ИВАНОВНА 0 1932-11-06
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКАЯ Anna АННА ЛЕОНТЬЕВНА 0 1942-08-28
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКАЯ Olga ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА 0 1932-07-01
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКАЯ Lidia ЛИДИЯ ЯКИМОВНА 0 1935-02-16
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКАЯ Anna АННА АЛЕКСЕЕВНА 0 1934-03-08
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКАЯ Maria МАРИЯ НИКИТОВНА 0 1936-07-01
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКАЯ ОЛЬГА ОНУФРИЕВНА 0 1943-01-16
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКАЯ ЕВГЕНИЯ ВАСИЛЬЕВНА 0 1945-11-02
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКАЯ ЕВГЕНИЯ ИВАНОВНА 0 1947-11-20
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКАЯ ТАТЬЯНА ИВАНОВНА 0 1958-05-15
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКАЯ ВАЛЕНТИНА ТИМОФЕЕВНА 0 1958-04-05
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКАЯ НАДЕЖДА АНДРЕЕВНА 0 1959-01-02
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКАЯ НАДЕЖДА АНТОНОВНА 0 1959-08-30
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКАЯ ЕКАТЕРИНА СЕМЕНОВНА 0 1959-12-17
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКАЯ АЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА 0 1977-10-24
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКАЯ МАРИЯ ГРИГОРЬЕВНА 0 1957-05-30
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКАЯ МАРИЯ ГЕОРГИЕВНА 0 1957-05-30
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКАЯ МАРИЯ ВАСИЛЬЕВНА 0 1961-07-02
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКАЯ МАРИЯ ВАСИЛЬЕВНА 0 1946-05-20
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКАЯ Maria МАРИЯ ТИМОФЕЕВНА 0 1909-03-14
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКАЯ МАРИЯ ВАСИЛЬЕВНА 0 1961-06-21
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКАЯ АННА СЕМЕНОВНА 0 1956-01-04
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКАЯ АННА МАКСИМОВНА 0 1951-04-14
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКАЯ АННА АНАТОЛЬЕВНА 0 1977-03-30
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКАЯ Anna АННА АЛЕКСЕЕВНА 0 1934-03-02
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКАЯ Anna АННА ИВАНОВНА 0 1930-07-06
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКАЯ Anna АННА ВАСИЛЬЕВНА 0 1940-06-05
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКАЯ ЛЮДМИЛА АКСЕНТЬЕВНА 0 1970-07-14
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКАЯ ЛЮДМИЛА СЕРГЕЕВНА 0 1972-04-18
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКАЯ ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА 0 1967-08-13
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКАЯ ЛЮДМИЛА СТЕПАНОВНА 0 1968-04-17
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКАЯ НАТАЛИЯ ФИЛИППОВНА 0 1976-03-05
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКАЯ НАТАЛИЯ ВАСИЛЬЕВНА 0 1974-02-20
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКАЯ НАТАЛИЯ ВАСИЛЬЕВНА 0 1976-11-02
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКАЯ ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА 0 1958-06-06
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКАЯ АНАСТАСИЯ ЕВГЕНЬЕВНА 0 1988-01-21
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКАЯ ВИКТОРИЯ ВЛАДИМИРОВНА 0 1979-06-29
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКИЙ ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ; ojciec WASYL 1900 0 1935-07-18
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКИЙ АКСЕНТИЙ НАЗАРОВИЧ; ojciec NAZAR 1910 0 1936-02-01
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКИЙ ФИЛИПП ПАНТЕЛЕЕВИЧ; ojciec PANTELEON 1900 0 1937-10-11
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКИЙ ОНИСИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ; ojciec WASYL 1900 0 1940-02-20
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКИЙ ДМИТРИЙ ВАРФОЛАМЕЕВИЧ; ojciec WARFO… 1910 0 1940-05-31
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКИЙ АНТОН ПАНТЕЛЕЕВИЧ; ojciec PANTELEON 1900 0 1943-09-20
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКИЙ ВАСИЛИЙ НИКИТОВИЧ; ojciec NIKITA 1920 0 1946-09-30
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКИЙ ИВАН ПЕТРОВИЧ; ojciec PIOTR 1920 0 1949-10-10
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКИЙ ВАЛЕНТИН ВАСИЛЬЕВИЧ; ojciec WASYL 1900 0 1950-08-19
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКИЙ ДМИТРИЙ ПЛАТОНОВИЧ; ojciec 1914 0 1950-06-19
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКИЙ ГРИГОРИЙ ХРИСТОФОРОВИЧ; ojciec KRZYSZTOF 1920 0 1950-02-26
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКИЙ ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ; ojciec KONSTANTY ? 0 1951-04-03
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКИЙ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ; ojciec IWAN ? 0 1951-03-26
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКИЙ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 0 1956-11-27
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКИЙ СЕМЕН СИДОРОВИЧ; ojciec SIDOR ? 0 1952-10-30
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКИЙ БОРИС СТЕПАНОВИЧ; ojciec STIEPAN ? 0 1953-12-28
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКИЙ ЕВГЕНИЙ АНДРЕЕВИЧ 0 1953-09-13
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКИЙ МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ 0 1955-11-29
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКИЙ ПЕТР ДМИТРИЕВИЧ 0 1957-02-22
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКИЙ ГРИГОРИЙ ЙОСИФОВИЧ; ojciec JOZEF ? 0 1958-03-18
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКИЙ ВИКТОР АКСЕНТЬЕВИЧ; ojciec AKSENT ? 0 1961-05-28
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКИЙ ВАСИЛИЙ АНТОНОВИЧ 0 1963-12-08
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКИЙ ЕВГЕНИЙ АНИСИЕВИЧ 0 1965-04-23
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКИЙ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 0 1968-12-07
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКИЙ БОРИС ВАСИЛЬЕВИЧ 0 1977-04-18
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКИЙ АЛЕКСАНДР ФИЛИППОВИЧ 0 1969-10-25
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКИЙ СЕРГЕЙ СЕМЕНОВИЧ 0 1975-08-14
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКИЙ АЛЕКСАНДР СЕМЕНОВИЧ 0 1981-08-03
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКИЙ ВИТАЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 0 1973-01-19
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКИЙ СЕРГЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 0 1976-09-27
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКИЙ НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ 0 1982-05-22
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКИЙ ВИТАЛИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ 0 1976-05-22
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКИЙ ВИТАЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ 0 1976-10-15
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКИЙ АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ 0 1982-10-06
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКИЙ РУСЛАН ЕВГЕНЬЕВИЧ 0 1978-05-05
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКИЙ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ 0 1978-10-08
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКИЙ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 0 1978-05-25
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКИЙ РОМАН МИХАЙЛОВИЧ 0 1978-12-04
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКИЙ ОЛЕГ МИХАЙЛОВИЧ 0 1982-11-01
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКИЙ ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ 0 1980-12-30
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКИЙ ОЛЕГ ПЕТРОВИЧ 0 1983-09-08
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКИЙ ВИКТОР БОРИСОВИЧ 0 1981-01-10
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКИЙ ВИТАЛИЙ БОРИСОВИЧ 0 1981-01-10
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКИЙ СТЕПАН БОРИСОВИЧ 0 1986-06-26

ГРИНЯЧКА/ Griniaczka 20 km na NW od Kliszkiwcy w kier na Borszczów
czern ГРИНЯЧКА 20 km na w od chocimia КАРВАЦКИЙ ИГОРЬ СТАНИСЛАВОВИЧ 0 1976-07-26

ЗАРОЖАНИ / Zarozany w polowie pomiedzy Klisziwcami a Władycznem na E
czern ЗАРОЖАНИ КАРВАЦКИЙ ОПАНАС АЛЕКСЕЕВИЧ; ojciec ALEKSY 1910 0 1938-03-22
czern ЗАРОЖАНИ КАРВАЦКИЙ АФАНАСИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ; ojciec ALEKSY 1910 0 1938-03-20
czern ЗАРОЖАНИ 2 km na E od KLISZKOWCE КАРВАЦКИЙ СТЕПАН АЛЕКСЕЕВИЧ; ojciec ALEKSY 1910 0 1928-10-28
czern ЗАРОЖАНИ КАРВАЦКИЙ НИКОЛАЙ ЛЕОНТЬЕВИЧ;ojciec LEON 1928 0 1948-05-22
czern ЗАРОЖАНИ КАРВАЦКИЙ ВИКТОР ОПАНАСОВИЧ; ojciec OPANAS 1938 0 1972-06-16
czern ЗАРОЖАНИ КАРВАЦКИЙ ВАЛЕРИЙ ОПАНАСОВИЧ; ojciec OPANAS 1938 0 1976-08-14
czern ЗАРОЖАНИ КАРВАЦКИЙ ВИКТОР АФАНАСЬЕВИЧ; ojciec Afanasjew 1938 0 1972-07-16
czern ЗАРОЖАНИ КАРВАЦКИЙ ВАЛЕНТИН АФАНАСЬЕВИЧ; ojciec Afanasjew 1938 0 1976-08-14
czern ЗАРОЖАНИ КАРВАЦКИЙ ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 0 1971-06-13
czern ЗАРОЖАНИ КАРВАЦКИЙ ВЛАДИМИР ЙОСИФОВИ66416 1954-05-29
czern ЗАРОЖАНИ КАРВАЦКИЙ ВЛАДИМИР СЕМЕНОВИЧ 0 1958-03-21
czern ЗАРОЖАНИ КАРВАЦКИЙ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 0 1979-06-21
czern ЗАРОЖАНИ КАРВАЦКИЙ ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 66416 1983-01-13
czern ЗАРОЖАНИ КАРВАЦКИЙ МАКСИМ ВЛАДИМИРОВИЧ 0 1985-07-03
czern ЗАРОЖАНИ Zarozany КАРВАЦКИЙ ИВАН БОРИСОВИЧ 0 1983-07-07

БІЛІВЦІ 10 km S od Chocimia; na SEE od Kliszkowcy
czern БІЛІВЦІ 10 km S od Chocimia КАРВАЦКАЯ АЛЕНА ДМИТРИЕВНА 0 1983-12-29

ХОТИН / Chocim 10 km na NE od Kliszkiwcy
czern ХОТИН Chocim КАРВАЦКИЙ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ 0 1951-03-26

KAMIENIEC PODOLSKI КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ 30 km na NNE od Kliszkowcow – Chocimia
czern КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ КАРВАЦКАЯ Anna АННА МИХАЙЛОВНА 0 1931-05-15
czern КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ КАРВАЦКАЯ Lidia ЛИДИЯ АНТОНОВНА 0 1938-07-05
czern КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ КАРВАЦКАЯ ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА 0 1971-01-26
czern КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ КАРВАЦКАЯ ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА 0 1955-11-19
czern КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ КАРВАЦКАЯ ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА 30521 1982-02-27
czern КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ КАРВАЦКАЯ ЕЛЕНА ПЕТРОВНА 0 1996-03-22
czern КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ КАРВАЦКАЯ ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА 0 1983-06-10
czern КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ КАРВАЦКАЯ НАТАЛИЯ АНТОНОВНА 0 1981-03-27
czern КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ КАРВАЦКАЯ ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА 30409 1954-02-05
Czer КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ КАРВАТСКАЯ АНТОНИНА ФРАНЦОВНА 0 1949-11-06
Czer КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ КОРВАТОВСКАЯ ВАЛЕНТИНА ВЛАДИМИРОВНА 21939 1962-07-19
Czer КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ Kamieniec Podolski КОРВАЦКАЯ ЛЮБОВЬ ИВАНОВНА 0 1965-01-15
Czer КАМ'ЯНКА 1o km na s OD Czerniowce blisko granicy КОРВАТОВСКАЯ ЮЛИЯ ИОСИФОВНА 0 1984-03-31

МАЛИНЦІ 1 km na SW pod Kliszkiwcami chocimskimi
czern МАЛІЇВЦІ КАРВАЦКАЯ Władysława ВЛАДИСЛАВА ПАВЛОВНА 0 1939-01-01
czern МІЦІВЦІ КАРВАЦКАЯ Maria МАРИЯ ИОСИФОВНА 0 1930-10-01
czern МАЛИНЦІ КАРВАЦКАЯ ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА 0 1958-07-11
czern МАЛИНЦІ КАРВАЦКАЯ НАТАЛИЯ ВИКТОРОВНА 0 1983-10-19
czern МАЛІЇВЦІ КАРВАЦКАЯ НАТАЛИЯ НИКОЛАЕВНА 0 1977-05-22

ШИРІВЦІ / SZYRIWCE m.Kliszowcami a Władycznem
czern ШИРІВЦІ pod kliszowcami КАРВАЦКИЙ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 0 1977-12-12

ВЛАДИЧНА 2 m na E od. Kliszkiwcy
czern tarnop ВЛАДИЧНА 2 km na E od. Kliszkiwcy КАРВАЦКАЯ ЛИДИЯ ВАСИЛЬЕВНА 0 1959-06-05
czern ВЛАДИЧНА КАРВАЦКИЙ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 0 1979-02-22

НЕДОБОЇВЦІ / Niedobojwice k. Wladyczna; miedzy Chocimiem a Kliszkowcam
czern НЕДОБОЇВЦІ miedzy Chocimiem a Kliszkowcami КАРВАЦКИЙ ИВАН АНДРЕЕВИЧ;ojciec Andrezj 1920 0 1947-11-06

NOWOSIELICA / НОВОСЕЛИЦЯ 15 km na S od Kliszkiwcy
czern НОВОСЕЛИЦЯ na S od Kliszkowcy КАРВАЦКАЯ ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА 0 1950-08-10

ВАЛЯВА 5 km NW od Czerniowiec
czern lub czerk ВАЛЯВА 5 km NW od Czerniowiec КАРВАЦКАЯ НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА 0 1970-11-14

Ulianiowka / УЛЯНІВКА 5 km na N od Kamienica Podolskiego lub 4 innych oblastaiach
Chmiel czernich lub kij УЛЯНІВКА КАРВАЦКАЯ ТАТЬЯНА ТАДЖЕТДИНОВНА 0 1950-05-21

ГЛИНИЦЯ Między Czerniowcami (10 km) a Sniatyniem (20 km) na W
czernio ГЛИНИЦЯ КАРВАЦКАЯ НАТАЛИЯ ПЕТРОВНА 0 1979-09-15
czernio ГЛИНИЦЯ КАРВАЦКАЯ ЛИДИЯ МАНОЛИЕВНА 0 1961-01-01
czernio ГЛИНИЦЯ КАРВАЦКИН АНАТОЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ; ojciec MIKOLAJ 1930 0 1955-10-08
czern ГЛИНИЦЯ КАРВАЦКИЙ ЕВГЕНИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ; ojciec ANATOL 1955 0 1979-07-06
Czer ГЛИНИЦЯ 10 km NW od Czerniowce lub Zytomiersdka oblast КАРВАТСКИЙ ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ 0 1957-11-16

ВАХНІВЦІ / WACHNIWCY lub 30 km na W od Czerniowcow pod Zaleszczykami lub w chmielnickien 40 km na E od Kamienca Podolskiego i S od Nowej Uszycy
czern lub chmiel ВАХНІВЦІ 20 km na e od chocimia КАРВАЦКИЙ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 0 1985-07-08

JACHIDNO ЯГІДНЕ 15 km na S od Czern (lub w 4 innych oblastiach Ukrainy)
czern ЯГІДНЕ 15 km na S od Czern КАРВАЦКАЯ Anna АННА ИВАНОВНА 0 1916-10-03

CZERNIOWCE 20 km na SW od Kliszkiwcy, 30 od Chocimia, 40 od Kamieca Podolskiego
czerniowce ЧЕРНІВЦІ КАРВАЦКАЯ Olga ОЛЬГА ЯКОВЛЕВНА 1912-08-02
Czern ЧЕРНІВЦІ КАРВАЦКИЙ СЕМЕН ЯКОВИЧ; ojciec JAK 1900 0 1928-04-20
czerniowce ЧЕРНІВЦІ КАРВАЦКАЯ Stefania СТЕФАНИЯ ДМИТРИЕВНА1931-01-10
Czern ЧЕРНІВЦІ КАРВАЦКИЙ СЕМЕН МИРОНОВИЧ; ojciec MICHAŁ 1900 21050 1933-05-05
Czern ЧЕРНІВЦІ КАРВАЦКИЙ ИЛЬЯ ВАСИЛЬЕВИЧ; ojciec WASYL 1900 0 1928-08-02
Czer ЧЕРНІВЦІ Czerniowce КОРВАЦКАЯ ОЛЬГА ПАВЛОВНА 0 1934-10-25
Czern ЧЕРНІВЦІ КАРВАЦКИЙ ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ; ojciec WASYL 1900 32232 1934-10-20
Czern ЧЕРНІВЦІ CZERNIOWCE КАРВАЦКИЙ МИХАИЛ СЕМЕНОВИЧ; ojciec SIEMEN 1900 ? 0 1938-10-13
czerniowce ЧЕРНІВЦІ КАРВАЦКАЯ Orisa ОРИСЯ ИВАНОВНА 0 1940-07-14
Czern ЧЕРНІВЦІ КАРВАЦКИЙ АНТОН СЕМЕНОВИЧ; ojciec SIEMEN 1900 ? 0 1941-09-27
czerniowce ЧЕРНІВЦІ КАРВАЦКАЯ ВАЛЕНТИНА КОНСТАНТИНОВНА 0 1945-02-14
czerniowce ЧЕРНІВЦІ КАРВАЦКАЯ ВАЛЕНТИНА КОНСТАНТИНОВНА 21056 1943-04-14
Czern ЧЕРНІВЦІ КАРВАЦКИЙ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ 0 1952-02-07
Czern ЧЕРНІВЦІ КАРВАЦКИЙ ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ 0 1956-01-10
Czern ЧЕРНІВЦІ КАРВАЦКИЙ ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ; ojciec ILLICZ 1928 32033 1958-05-29
Czern ЧЕРНІВЦІ КАРВАЦКИЙ ЕВГЕНИЙ МИХАЙЛОВИЧ 554657 1966-01-10
Czern ЧЕРНІВЦІ КАРВАЦКИЙ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ 0 1967-07-27
Czern ЧЕРНІВЦІ КАРВАЦКИЙ ВАЛЕРИЙ ДМИТРИЕВИЧ 0 1963-11-10
Czern ЧЕРНІВЦІ КАРВАЦКИЙ ВЯЧЕСЛАВ ДМИТРИЕВИЧ 77461 1965-11-29
Czern ЧЕРНІВЦІ КАРВАЦКИЙ СЕРГЕЙ ДМИТРИЕВИЧ 0 1967-09-08
Czer ЧЕРНІВЦІ Czerniowce КОРВАЦКАЯ ЛЮБОВЬ ИВАНОВНА 0 1970-01-18
czerniowce ЧЕРНІВЦІ КАРВАЦКАЯ ТАТЬЯНА ВЯЧЕСЛАВНА 0 1967-10-07
czerniowce ЧЕРНІВЦІ КАРВАЦКАЯ ТАТЬЯНА ИВАНОВНА 0 1963-05-07
czerniowce ЧЕРНІВЦІ КАРВАЦКАЯ ВАЛЕНТИНА ВИКТОРОВНА 0 1959-03-25
czerniowce ЧЕРНІВЦІ КАРВАЦКАЯ НАДЕЖДА ИВАНОВНА 0 1961-08-08
czerniowce ЧЕРНІВЦІ КАРВАЦКАЯ ЮЛИЯ ПАВЛОВНА 0 1980-03-03
czerniowce ЧЕРНІВЦІ КАРВАЦКАЯ НАТАЛИЯ СЕМЕНОВНА 30984 1964-07-20
czerniowce ЧЕРНІВЦІ КАРВАЦКАЯ ОЛЬГА ВАСИЛЬЕВНА 0 1983-03-05
czerniowce ЧЕРНІВЦІ КАРВАЦКАЯ АНАСТАСИЯ ВЛАДИМИРОВНА 0 1992-06-14
Czern ЧЕРНІВЦІ КАРВАЦКИЙ БОГДАН ВАСИЛЬЕВИЧ 0 1975-08-28
Czern ЧЕРНІВЦІ КАРВАЦКИЙ ВИКТОР НИКОЛАЕВИЧ 0 1977-02-09
Czern ЧЕРНІВЦІ КАРВАЦКИЙ ВАЛЕРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 32033 1983-02-21
Czern ЧЕРНІВЦІ КАРВАЦКИЙ КИРИЛО ВАЛЕРЬЕВИЧ 513522 1986-04-08
Czern ЧЕРНІВЦІ КАРВАЦКИЙ КИРИЛО ВАСИЛЬЕВИЧ 513522 1986-04-08
Czern ЧЕРНІВЦІ КАРВАЦКИЙ ИГОРЬ ЕВГЕНЬЕВИЧ 554657 1987-11-15
Czer ЧЕРНІВЦІ КОРВАЦКАЯ МАРГАРИТА АЛЕКСАНДРОВНА 0 1967-03-08


ЧАГОР / CZAHOR pod (dzielnica) Czerniowcami od SE
czern ЧАГОР pod czerniowcami od se КАРВАЦКИЙ ГЕОРГИЙ ИВАНОВИЧ 0 1956-08-17

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

INFORMACJE HISTORYCZNE z : http://brozbar1.webpark.pl
Tarnopol
Tarnopol, rus. Tarnopil, miasto powiatowe w Galicyi, glówny centr Podola galicyjskiego, pomiedzy 49° 31' a 49° 36' pln. szer. i 43° 14' a 43° 22' wseh. dlg. od F. Na pln. leza Biala i Szlaehcinee, na wseh. Bajkowce i Smykowce, na pld. Berezowiea»Wielka, na zach. Petryków, Zagrobela, Kutkowce i Pro-niatyn; pln.-zach. naroznik dotyka Hlubocz-ka i Czystylowa.
Wzdluz granicy zach. plynie Seret i rozlewa sie na pln.-zach. w staw, 4 kim. dlugi a 500 do 800 mt. szeroki (wzn. 303 mt.), W pln.-wsch. stronie obszaru powstaja strugi plynace na wseh. i wpadajace za obrebem miasta do Hnizdecznej (praw. doplywu Gniezn y). Strugi powstajace w pld.-wsch. czesci plyna na wschód i za obrebem miasta uchodza od praw. brzegu do Gniezny (dopl. Seretu). Na pld.-wsch. od stawu leza zabudowania miejskie C318 mt. wzn.), na pln. od nich przedmiescie Zarudzkie, na pln.-wsch. Zbaraskie, na wseh Smykowskie, na pld. Mi-kulinskie. O 6 kim. na pln.-wsch. lezy osada Czumak Gaj, o 6 kim. na wseh. Chodorówka. Najwznioslejsza (374 mt.) jest srodkowa czesó obszaru. Tor dr. zel. Karola Ludwika wchodzi do miasta od pln. z Bialej, biegnie na pld. przez przedm. Zarudzkie i Zbaraskie, gdzie miesci sie dworzec, nastepnie skreca na pld.-wschód i wchodzi do Smykowiec.
Z miasta wybiegaja goscince do Zborowa, Mikuliniec i Skalatu. Obszar wynosi 9320 mr. 1274 sazni kw. Z tego zostaje pod uprawa 7610 mr. lasy zajmuja 565 mr.s jeziora, stawy i moczary 677 mr., zabudowania i podwórza 169 mr. nieuzytki 297 mr. W r. 1880 bylo 1807 dm. 25,819 mk. (6170 rz.-kat., 6023 gr.-kat., 13,468 izrael., 158 in. wyzn.; 7929 Polaków 6037 Rusinów, 11,799 Niemców [zydów], 38 innej naród.). W 1808 r. bylo 7093 mk., w 1817 r. 10,250. Par. rz.-kat. w miejscu dek. tarnopolski, dyec. lwowska). Parafie ;alozyl w r. 1623 Tomasz Zamoyski, wojew. ujowski. Do par. naleza wsi: Biala, Doma-morycz, Dolzanka, Dyczków, Hluboczek, Iwa-nówka, Kurowce, Kutkowce, Petryków, Pro-niatyn i Zagrobela. Dawny kosciól par. nad stawem zniesiono jeszcze za cesarza Józefa, w skutek porysowania murów (Rkp. Ossol., Nr. 1829). Parafialnym wtedy zostal kosciól podominikanski, Klasztor fundowal tu Józef Potocki, hetman w. kor., w r. 1749 a na utrzymanie zapisal ws Stechnikowce. D. 29 wrzesnia 1820 r. kancelarya nadworna kazala dominikanom odstapic klasztor na rzecz jezuitów. Zakonnicy przeniesli sie wówczas do Zólkwi. Kosciól zbudowany z ciosowego kamienia, w stylu mieszanym, ozdobiony jest zewnatrz rzezbami z piaskowca a wewnatrz freskami pedzla Stanislawa Stroinskiego. Glówna nawa owalna, oddzielona jest od bocznych czterema filarami.
Na jednym, blizej presbiteryum, umieszczony jest pomnik fundatora Potockiego, na drugim kazalnica (Tyg. illustr. z 1868, Nr. 52, podal widok i opis kosciola; ob. tez „Inwentarz kosciola tarnop. od 1711 do 1740", Rkp. Ossol., Nr. 2314). Jezuici utrzymywali w T. przez dlugie lata konwikt, który przed kilkoma laty przeniesiono do Bakowic pod Chyrowem, Do dekanatu tarnopol. naleza parafie; Baworów, Czernelów Mazowiecki, Kaczanówka, Opry-lowce, Plotycz, Skalat, Toki, Zbaraz i kapelanie: Haluszczynce, Lozowa i Tarnoruda. Par. gr.-kat. w miejscu, dek. tarnopolski. Do par. nalezy Zagrobela. Cerkiew par. p. w. Narodz. Chr. P., druga p. w, Podwyz. sw. Krzyza i Uspienia N. M. P. Pierwsza slynie cudownym obrazem M. B., ofiarowanym w r. 1730 przez Bazylego Markiewicza, mieszczanina (S. Baracz: „Cudowne obrazy Matki Najswietszej w Polsce", Lwów, 1891, str. 264). Na przedmiesciu Mikulinieckiera byl niegdys monaster bazylianski. Istnial on juz w XVI w., a wzmianke o nim znajdujemy jeszcze pod r. 1740. Pózniej zniesiony
. Do gr.-kat. dekanatu naleza parafie: Bajkowce, Baworów, Berezowica Wielka, Biala, Borki W., Buc-niów, Chodaczków Maly, Chodaczków W., Czerniechów, Denysów, Dolzanka, Draganów-ka, Hluboczek W., Horodyszcze, Ihrowica, Isypowce, Iwaczów Górny, Kipiaczka, Kup-czynce, Kutkowce, Malaszowce, Mszaniec, Myszkowice, Ostrów, Petryków, Szlaehcinee, Worobijówka i Zarudzie.
Z zakladów naukowych istnieja w T.: wyzsze gimnazyum (od r. 1820, pierwotnie 6-klas., w r. 1831 dodano wydzial filozoficzny pod kierunkiem jezuitów, od r. 1850 8-klas. i pod kierunkiem nauczycieli swieckich); nizsza szkola realna (od r. 1871); szkola 4-klas. zenska polaczona z 4-ro. klas. ludowa; 5-klas. meska szkola ludowa; 2-klas. mieszana szkola ludowa na przedmiesciu Mikulinieckiem i 4-klas. szkola izraelska meska i zenska ludowa, prywatna, z prawem szkól publicznych.
Tarnopol. jest siedziba starostwa, glównego urzedu podatk.., sadu obwód, (na byle obwody: tarnopolski i czortkowski, a obejmujacego, prócz miejsko- delegowanego sadu w T., 14 sadów powiatowych: Borszczów, Budzanów, Czortków, Grzymalów, Husiatyn, Kopyczynce, Mielnica, Mikulince, Nowesiolo, Skalat, Trembowla, Tluste, Zaleszczyki i Zbaraz), sadu powiat, w sprawach dochodów skarb.; powiat, dyrekcyi skarbu (na powiaty: Zbaraz, Tarnopol, Brzezany, Podhajce, Trembowla, Czortków, Husiatyn i Skalat); urzedu ceohown. miar i wag; urzedu poczt.-telegr.; rady powiat. Notaryuszów jest 2, adwokatów (w 1888 r.) 18, lekarzy 12, weterynarz l, akuszerek 18, aptek 3. Znajduje sie kasa oszczednosci (od 1870); fundusz pozyczkowy dla przemyslowców i rekodzielników (od r. 1869).
Szpital powszechny, zalozony w r. 1837 kosztem miasta na 70 do 85 lózek; szpital izrael., zalozony przez gmine izrael. na 40 lózek; zaklad ubogich fundacji Dominika Potockiego, dziedzica T. przed r. 1772, z kapitalem w kwocie 2117 zlr. i gruntem; fundusz ubogich, utworzony w r. 1570, powiekszony w r. 1595 przez Konstantego ks. Ostrogskie-go, wlasciciela miasta, potwierdzony, przez królewicza Jakuba Sobieskiego w r. 1735, dla ubogich gr.-kat. wyznania. Istnieje tu fundusz „Arcyksiezniczki Gizeli", utworzony w 1873 r. przez gmine miejska, w celu wyposazenia ubogiej dziewczyny z T., bez róznicy wyznania, kwota 100 zlr. Czynny stan majatku miejskiego wynosi 1,027,000 zlr., bierny zas 103,066 zlr.
Herb miasta: na niebieskiej tarczy biala lub srebrzysta szesciokatna gwiazda, pod nia srebrzysty pólksiezyc, nad tarcza korona szlachecka z pióropuszem, z obu boków tarczy zielone galazki. W skutek swego polozenia jest T. glównem ogniskiem handlowem dla Galicyi wschodniej i stolica Podola galicyjskiego. Swój poczatek zawdziecza miasto Janowi Tarnowskiemu, kaszt, krakows., hetm. w. kor. Chcac ubezpieczyc Podole od napadów Tatarów i Wolo-szy, postaral sie hetman u Zygmunta I w r. 1540 o przywilej na zalozenie miasta nad Seretem, w ziemi halickiej a pow. trembowel-skim, w miejscu pustem zwanem „Sopilcze" al. „Topilcze". Przywilejem tym uwalnial król osiedlajacych sie w miescie, zwanem Tarnopol, na lat 15 od podatków i wszelkich powinnosci a zarazem mianowal dziedzicznym wójtem Jakuba Budzanowskiego, woj-skiego halickiego, który mial pobierac z nadania królewskiego szósty denar od czynszów, a trzeci od kar sadowych.
Ponawiajac pierwotny przywilej w r. 1548, nadal król miastu prawo magdeburskie, uwolnil je na lat 20 od poborów, ustanowil targi tygodniowe i trzy jarmarki. Jeszcze jednakze miasto sie nie zaludnilo, kiedy w jesieni r. 1544 wpadli Tatarzy. Bohaterskie wysilki Bernarda Pre-twica, Jana Herburta, Aleksandra i Prokopa Sieniawskich, którzy z malemi oddzialami nadwornej milicyi i wloscian wstrzymywali Tatarów, daly czas Tarnowskiemu nadciagnac z rycerstwem od Sandomierza. Pod Tarnopolem uderzyl on na Tatarów i rozproszyl. Dla zabezpieczenia miasta hetman zbudowal warowny zamek i przystapil do obwarowania miasta wedle wymagan ówczesnej sztuki fortyfikacyjnej. W r. 1550 Zygmunt August oswiadcza w nowym przywileju dla miasta: „iz gdy hetman Tarnowski z wielkim nakladem miasto swe dziedziczne obwarowuje, zyczeniem jest naszem, azeby dzielo tem sko-rzej do skutku mógl doprowadzic, dla bez-precznego schronienia ludzi w czasie napadu nieprzyjacielskiego; baczac oraz iz poprowadzony jest przez miasto prostszy i dogodniejszy gosciniec, polecamy przeto, aby furmani i kupcy z sola i innymi towarami, jadacy z Halicza, Kolomyi i Kropca do Krzemienca, jakotez i innych miast Wolynia, tedy przejezdzali, od których dziedzic ma clo pobierac, mieszczan zas uwalniamy w calem panstwie naszem od oplaty cel królewskich, oprócz pogranicznego".
W tymze roku 1550 wydal Jan Tarnowski ciekawy dokument, okreslajacy dokladnie prawa i powinnosci osadników miasta (Dod. do Gaz. Lwów. 1852, Nr. 15,16 i 17). Z tego aktu dowiadujemy sie, iz w miescie nie tylko juz sie zgromadzila znaczna ludnosc, ale z kazdym dniem przybywalo osadników, z powodu bezpiecznego schronienia pod oslona swiezo wzniesionych murów. Mial juz wówczas T. wójta i urzad lawniczy. W przywileju tym stwierdza hetman, iz wójt ze sadem lawniczym maja prawu przewodniczyc, tudziez wszystkie sprawy, tak kryminalne jako i cywilne sadzic moga, oraz one sledzic, rozstrzygac i wyroki tak rozstrzygajace jak i rozjemcze wydawac, z zachowaniem wolnosci odwolywania sie do wyzszych sadów. Radzie zas miejskiej obranej oddany jest zarzad miejski, z wszelka wladza rzadzenia gminem miejskim, wedlug prawa niemieckiego. Powoluje sie tez hetman, iz innem rozporzadzeniem i ustawa przepisany juz jest sposób i porzadek obrony, której w czasie napadu wroga scisle trzymac sie maja. Obecnie zas przykazuje mieszkancom, aby w siedliskach swoich przyzwoicie mieszkali, domostwa, trybem miastowym ozdobne, a nie chaty sielskie mieli, takowe wedle moznosci swojej, ile byc moze najobszerniej, najokaza- dnej dziedzicowi oplaty piwo warzyc, ale nie lej i dla uzytku ludzi zewszad sie gromadzacych najdogodniej stawiali.
Wspomina dalej, iz na mocy danego juz pozwolenia królewskiego przeprowadzony ma byc tedy gosciniec z róznych miasteczek i postanawia pobór oplaty na rzecz miasta od przejezdzajacych. Komuby zas nie stalo funduszu na budowle odpowiednia, temu nakazuje hetman by prze-dal budowlisko i posiadlosc innemu, coby ufny w te warownie i zaloge, pod jej skrzydlem bezpiecznie siedlisko tu swoje chcial ustalic. Nadaje zas mieszczanom zupelna wolnosc domostwa i posiadlosci swoje prze-dawac, obdluzac, zamieniac, drugim ustepowac i na wszelki inny sposób sluszny z rak zbywac. Zydom pozwala w ulicach tylko miec swe domostwa, a nie w rynku.
Dbaly o zaludnienie i rozszerzenie osady, nakazuje wójtowi, ze dla wszystkich, którzy by zajac chcieli place pod budowe domostw, ma takowe wymierzac tymze sposobem i porzadkiem, wedlug którego pierwsze wymierzono, a to wolno im bylo z uszczerbkiem dochodu dziedzica innym w browarach swych robienia piwa dozwalac, tak iz kto wlasnego nie posiadal browaru, ten winien byl, jezeli piwo warzyc chcial, czynic to za oplata w browarze dziedzica.
Wszystkie zas narzedzia i naczynia ku temu potrzebne, dziedzica kosztem sprawione byc mialy. Zboze na robienie slodów tak jak i inne na wlasny uzytek wedlug tejze ugody z mlynów panskich tarnopol-skiego i ze wsi Hloboczka brac mieli; jezeli zas takowe kupowali, placic winni byli od miary pospolicie maca zwanej po groszu drozej nizli na targu. Jezeli zas nabywal kto slód gotowy na targu, winien byl we mlynie dawac odsepnego czyli miarowego od 12 pól-miarków dwie mace. Co do innych powinnosci powszechnych zobowiazal hetman mieszczan odbywac w porze letniej dwa dni robocizny, jeden do zecia zboza na folwarku, a drugi do koszenia siana. Równiez winni byli dawac daniny od pszczól i wieprzów, a to od
nr*>U2.Ug JVUV1C5IV IJ1O1WOLO WY"1**-1**-'"**"! i* LU WOiWCm UAJUiUY VIA USHi\jŁl\Jl. i W iC UL HU VY , Ol l*U VU.
tak, aby domostwa obszerne, gdzie zajazdy kazdego pnia pszczól na sw. Michal po pól- byc maja, wszerz lokci 24, a wzdluz 50 lokci przestrzeni objely. Inne zas domy postanawia hetman, izby mialy szerokosci 18 a dlugosci równie po 50 lokci. Do kazdego domu dodane byly ogrody za miastem, a mianowicie do wiekszych domostw po 40 lokci wszerz, a po 150 wzdluz, do mniejszych po 30 lokci szer. a 50 dlugosci. JNie wolno zas bylo nikomu z mieszczan odprzedac z osobna ogrodu od domostwa, lub tez domostwa od ogrodu, lub tez w jakikolwiek sposób posiadlosc swa dzielic, lecz ktoby takowa chcial sprzedawac lub ustepowac, musial zbyc razem domostwo z ogrodem, czego wójt i radni pilnie przestrzegac mieli.
Co do pól rozkazal hetman wymierzac lany i póllanki tym samym sposobem i taz miara wszerz i wzdluz jak w miasteczku Zalozcach. Gdyby zas który z mieszkanców dom swój i role opuscil i do niego do 8 tygodni nie powrócil, lub nie zdal komu innemu swej posiadlosci, ten utraci swe domostwo wraz z cala posiadloscia, i ani on, ani dzieci jego zadnego juz do tejze wlasnosci roscic nie mogli prawa. Stanowi tez', iz po rozdaniu wszystkich ról, gdy sie czas wolnosci ukonczy, nastepnie placic ma kazdy mieszczanin z domostwa dziedzicowi i jego' nastepcom na sw. Marcina czynszu gr. 6, a komornicy po gr. 3, tudziez z kazdego lanu gr. 12 i osepu z calego lanu dwie pólmiarki owsa a z póllanu pólmiarek miary zaloziec-kiej. Kto w browarze dziedzica piwo warzyl, mial placic od tego po 4 gr., tudziez od slo-downi po 4 gr.
Wolno zas mieszczanom albo wspólnie, albo kazdemu z osobna wystawic wlasny browar i slodownie i w nich bez zatora grosza, a od wieprzów karmionych zoledzia z lasów panskich, kazdego dwudziestego wieprza. Od tych zas, które karmione byly w domu wlasnem zbozem, zadnej nie mieli dawac dziesieciny. Byli nadto obowiazani do naprawy polowy grobli wielkiego stawu, polowy upustu, tartaków i przerwy, która woda podczas spustu stawu wychodzila. Za to otrzymali mieszczanie prawo lowienia ryb sieciami, zwanemi „czerpy", a nadto nadal im hetman prawo zastawic wode ponizej glównego stawu na tej samej rzece, powyzej wierzchowiny stawu baworowskiego i utworzyc sobie sadzawke czyli jeziorko, byle bez szkody mlyna panskiego, a w jeziorku dozwolone bylo lowienie ryb mieszczanom, plebanowi i dziedzicowi. Puszkarzowi zamkowemu obowiazany byl kazdy mieszczanin co kwartal placic po dwa zlote, a komornicy po zlotemu.
Plebanowi gospodarze obrzadku lacinskiego placili od domostwa po groszu, a czynszownicy po pólgroszka mesznego. Skarbowi zas miejskiemu przeznaczyl hetman pobór caly z ratusza i z jatek, dalej od przekupniów i przekupek, oplate od gorzalki i wina, które to oplaty przez urzad miejski pobierane i na uzytek pospolity miasta obracane byc mialy. Z wszystkich tych poborów, danin i grzywien do kasy miejskiej wplywajacych, obowiazani byli radni dokladna zdawac liczbe przed pelnomocnikiem dziedzica, wójtem i gmina cala. Syn hetmana Jan Krzysztof Tarnowski wzmocnil rozpoczete przez ojca warownie. Swiadczy o tem, przywilej dany w r. 1566 przez Zygmunta Augusta.
Poniewaz, wedlug tego aktu, hetman Tarnówski miasto obwarowal, zamek wystawil i uczynil miejsce to najbezpieczniejszem schronieniem dla okolicznych mieszkanców, a syn Krzysztof, kasztelan wojnicki, mury wyzej podniósl i warownie tak umocnil, ze nawet oblezenie nieprzyjaciela wytrzymac sa wstanie, przeto król wywdzieczajac tak znaczne uslugi dziedziców ku dobru i ubezpieczeniu Rzpltej polozone, chcac zarazem podniesc i znaczenie miasta, nadaje mu prawo skladu towarów takie, jakie Lwów posiadal, na wszelkie towary, a mianowicie, na sklad soli z zup ruskich. W tymze przywileju oznaczone sa kary na nieposlusznych temu prawu. Przywilej ten przyczynil sie wielce do podniesienia miasta.
Musieli teraz przez T. przejezdzac wszyscy kupcy od wschodu ciagnacy, i tedy zwrócila sie droga handlu z Wolyniem, Podolem i Kijowem. Kupcy dostarczali okolicy wszelkich towarów, a oplacajac zna czne cla od skladu, zwiekszali dochody miasta, T. stal sie waznem ogniskiem handlu. Wyrazem i pomnikiem tego handlowego znaczenia T. jest duzy, podluzny a niski gmach w srodku rynku, Sklepami zwany, przeznaczony na sklad i sprzedaz towarów. Podwójnym rzedem ida sklepione równego rozmiaru komory, przeznaczone na sklad towarów a pod arkadami obiega je sklepiony kruzganek, pod którego kolumnami sa kramy. Jan Krzysztof byl ostatnim z linii Tarnowskich, zwanej „Amor". Po jego smierci ogromny majatek przeszedl w rece Ostrogskich, gdyz córka hetmana Zofia wyszla za ks. Konstantego z Ostroga. Król Henryk potwierdza w r. 1574 przywileje miasta, nalezacego juz do Janusza, Konstantego, Aleksandra, Elzbiety i Katarzyny, dzieci Zofii z Tarnowskich i Konstantegp Ostrogskich.
W r. 1575 ponioslo miasto kleske od napadu Tatarów, którzy zlupili okolice T. i rozlozyli sie obozem pod miastem. Na obozujacych wpadl niespodzianie Jakub Niezabitowski i z garstka rycerstwa horde do ucieczki zmusil, W kilka dni pózniej glówna horda, chcac pomscic kleske, przyciagnela pod miasto. Niezabitowski cofnal sie do Zbaraza, a zwabiwszy Tatarów w dogodne miejsce pomiedzy Zbarazem a Tarnopolem, na glowe porazil. W r. 1589 wtargneli Tatarzy znowu na Podole i rozlozyli sie glównym koszem pod T., zkad rozpuszczali zagony i dopiero po bitwie pod Baworowem ustapili.
Okolo r. 1636 przeszedl T. w rece Zamoyskich, gdy Tomasz Zamoyski, kanc. w. kor., pojal w malzenstwo Katarzyne Ostrog-ska. Zachowal sie przywilej nadany przez Zamoyskiego i jego malzonke cechowi krawieckiemu w T. Jeszcze hetman Tarnowski wydal temuz, cechowi przywilej zabezpieczajacy go od naduzyc partaezów, wdzierstw obcych, tudziez stwierdzajacy i uprawniajacy rozmaite zwyczaje przyjete w cechu. Gdy pierwotny przywilej podczas pozaru zaginal, wydali Zamoyscy dnia 29 lutego 1636 r., na prosbe cechu, nowy akt, zatwierdzajacy wszystkie prawa nadane w pierwszym przywileju, a to zgodnie z zeznaniem swiadków.
Przywilej ten zabezpiecza cech krawiecki od partaezów, na których grzywny i kary postanawia, oznacza powinnosci i oplaty od nalezacych do cechu, ustanawia sady cechowe, tak zwane braterskie i okresla ich zakres w stosunku do sadów innych. Rzemieslnikom obcym dozwala przywozenia wyrobów i sprzedawania w miescie jedynie podczas jarmarków i to za oplata do cechu miejskiego. I tak tandetnicy i kusnierze przywozacy towar podczas jarmarku, winni byli placic do cechu po szesc groszy. Posiadalo miasto, jak sie z tego aktu okazuje, rodzaj milicyi miejskiej a cechy mialy bron swoja, albowiem rzeczony przywilej stanowi co do cechu krawieckiego: „Maja miec swoje rynsztunki, jako: rusznice, muszkiety i szable, i inne oreze dla wszelakiej obrony miejskiej".
W czasie wojen kozackich Bogdan Chmielnicki stanal w r. 1653 obozem pod T. a kozactwo pladrowalo okolice. W czasie napadu tatarskiego w r. 1667 przebywal w T. z 7 choragwiami Stanislaw Koniecpolski, ststa dolinski. Napadniety przez Tatarów, odparl ich i zniewolil do odwrotu. Ostatni raz goscili tu Tatarzy w r. 1694. W czasie wojny pólnocnej T. zajely wojska ruskie. Okupacya powtórzyla sie znowu po smierci Augusta II. W czasie konfederacyi barskiej, goscili tu naprzemia-ny konfederaci, wojsko koronne lub ruskie. Taki stan trwal przez lat kilka, a miasto znacznie przez to ucierpialo.
W roku 1770 wyludnila miasto zaraza morowa. Po rozbiorze Rzpltej przeszlo Podole pod panowanie Austryi.
W r. 1809 odstapiono Rossyi czesc Podola, a mianowicie obwody: tarnopolski i czortkowski, która to czesc zostawala pod nazwa „oblasti tarnopolskiej" az do r. 1815, t. j. do kongresu wiedenskiego w posiadaniu Rossyi. Administracya tej prowincyi byla powierzona senatorowi Theil9'owi, który rezydowal w T. Male i nieludne miasteczko zaczelo od 1815 r. wznosic sie stopniowo. W r. 1832 zniszczyl je pozar, ale ta kleska nie powstrzymala wzrostu miasta, majacego w skutek swego polozenia warunki pomyslnego rozwoju. Wlascicieli zmienial T. kilkakrotnie. Marya Kazimiera d'Arquien, wdowa po Janie Zamoyskim, wniosla go do rodziny Sobieskich po dlugim sporze z Koniecpolskimi, który w r. 1690 zostal w trybunale lubelskim na jej korzysc rozstrzygniety.
Królewicz Jakub byl ostatnim dziedzicem T. imienia Sobieskieh. Po nim przeszlo miasto w rece Potockich, potem Korytowskieh a nareszcie Tadeusza Turkulla, od którego odkupilo sie na wolnosc.
Józef Potocki, hetman w. kor. i woj. kijowski, objawszy T. prawem dziedzicznein uporzadkowal prawa zydów przywilejem datowanym ze Stanislawowa d. 23 lipca 1740 a nastepnie zatwierdzonym pod d. 13 kwietnia 1752 r. w Zbarazu (Dod. do Gazety Lwów,, 1854, Nr. 51).
Tym przywilejem nadal Potocki kahalowi i osiadlym tu izraelitom te same prawa, jakie posiadali zydzi stanislawowscy. Nabozenstwo owe mieli odprawiac w synagodze juz dawniej wystawionej. Cztery domy przy synagodze uwolnil Potocki od oplat i stacyi wojskowych, mianowicie: dom rabinów, kantorów, szkolników i szpital z laznia. Okopisko w miejscu gdzie sie dotad znajdowalo, od przedmiescia Mikulinieckiego, i nadal miec mogli. Pogrzeby odbywac mogli takze w swieta katolickie, byle wynosili umarlych bez ogloszenia i jako najniezna-czniej. Tymze przywilejem otrzymali wolnosc szynkowania wszelkich likworów, miara sprawiedliwa zamkowa, za oplata czopowego dziedzicowi. Wolno im bylo budowac domy, winnice i browary w miejscach ku temu przez zwierzchnosc zamkowa wyznaczonych, prowadzic handel róznemi towarami, zlotem, srebrem, blawatami, suknami, futrami, safianami, skórami (bez uszczerbku prawa szewcom nadanego) i innemi towarami pomniejszemi. Wolno im tez bylo oddawac sie wszelkim rzemioslom i wyroby swe sprzedawac na równi z rzemieslnikami chrzescijanskimi, z warunkiem zapisania sie do cechu rzemiosla swego i oplaty wkladek cechowych; oprócz tego winni byli porówno z rzemieslnikami chrzescijanskimi dawac na wosk i inne powinnosci przy procesyach i innych nabozenstwach.
Zarazem przywilej ten stanowi, ze gdy na rzeczonych procesyach i nabozenstwach obecni byc nie moga, tedy za kazdy raz coby chrzescianiu dal, gdyby omieszkal tej powinnosci, za wine, wiec zyd do cechu to placic ma. Od tych wszystkich wkladek i oplat cechowych wolno sie bylo zydom krawcom jednorazowa roczna ugoda do cechu oplacic. Bzeznicy zydowscy naznaczona dla siebie mieli polowe jatek miejskich, w której, tak jak w drugiej polowie chrzescianie, mieso sprzedawac mogli, za co kazdy rzeznik od rzemiosla i stolu dwa kamienie loju do zamku na potrzebe dziedzica dawac byl obowiazany. Domy swe zydzi zydom wolno sprzedawac mogli; w razie zas o-gnia mieli nakazane sobie zydzi ratowac domy tak zydowskie jak i chrzescijanskie, zarówno jak chrzescianie w czasie pozaru ratowac bez róznicy domy tak zydowskie jak swoje byli obowiazani. Zreszta wolni byli zydzi od wszelkich powinnosci dla dziedzica, jedynie tylko szarwark do naprawy grobli wraz z mieszczanami chrzescianami dawac mieli, tudziez dziesiecine pszczelna, jezeli który pasieke posiadal. A od gruntów ornych i siano-zeci, którzy takowe mieli, oplacali nalezytosc do zamku taka sama, jaka dawali mieszczanie zbarascy.
Podatki miejskie, powinnosci zwyczajne i nadzwyczajne, tudziez warty nocne obowiazani byli zydzi z innymi mieszczanami dawac na polo we. Kazdy zyd posiadajacy dom, placil czynszu od domu w rynku rocznie po zl. 18, domu w ulicy zl. 10, od zatylnego po zl. 4 gr. 15. Komornicy placili po l zl. 15 gr. do zamku na sw. Marcin. Sady w sprawach miedzy soba, a nie z chrzescianami,' mieli wlasne; lecz winy z dekretów tychze sadów wypadle, do zamku oplacane byc musialy. A jezeli chrzescianin pozywal zyda, wówczas nie do sadu miejskiego, lecz do namiestnika dziedzica pozywac go musial, a jezeli strona która dekretem wydanym przez namiestnika nie byla zadowolona, natenczas a-pelacya szla do samego dziedzica. Jezeli zas zyd pozywal chrzescianina, sprawa odbywala sie przed wójtem albo urzedem miejskim, a apelacya byla do dziedzica, albo namiestnika.
Zyd nie mógl byc wieziony, tylko przez warte zamkowa; jezeli kryminal popelnil, mial byc sekwestrowany. Sklepów i kramów przy domach miec nie wolno im bylo, lecz tylko w rynku. W jarmarki i w dni targowe wykladac towary swe i przedawac mogli, wyjawszy swiat,Bozego Narodzenia, Wielkiejnocy, w Zielone Swieta i na Boze Cialo. W inne zas dni swiateczne wolno im bylo po nabozenstwie kramy otwierac. Od tych sklepów, kramów i kramnic oplacac winni byli czynsz na sw. Marcin taki, jak zydzi brodzcy. Przekupki na podsieniach siedzace powinny sie byly co kwartal na inna pierzeje domów z towarami swemi przenosic. Na poczatku XIX w. mieli tu zydzi swoja drukarnie, która w r. 1820 przeniesiono do Kazimierza pod Krakowem. Spadkobiercy Antoniego Potockiego. ststy kolomyjskiego, wyrobili w r. 1724 u Augusta II przywilej na jeden- jeszcze doroczny jarmark na sw. Anne d. 26 lipca. Glosny ten na okolice jarmark na konie, sprowadza z dalszych stron liczna ludnosc i trwa przez caly tydzien.
Z zabytków przeszlosci zasluguje na uwage zamek. Polozony nad rozleglym stawem, zachowal prawie ,w zupelnosci dawne swe ksztalty. Jestto budynek rozlegly, kilkopietrowy, z wiezami po obu stronach, rózniacy sie od zwyklych zamków odrebna struktura, ma bowiem ksztalt warowni, które Wlosi „casaforte" zowia. Z murów zamkowych pozostaly dwa slupy z ciosowego kamienia, tworzace niegdys glówna brame. Przez srodek kazdego wiedzie mala furtka na dziedziniec zamkowy. Na slupach znac jeszcze wykute herby Potockich. Pod zamkiem maja sie rozciagac loehy murowane, znacznej dlugosci. Zamek ten odstapilo miasto rzadowi, który go przeznaczyl na koszary.
Z Tarnopola pochodzil znany ze swych czynów wojennych i stosunków z Maryna, Mniszchówna, Iwan Earucki. Wziety malym chlopcem w jasyr przez Tatarów, uciekl od nich do kozaków donskich; zostal ich ataraa-nem. Przebywal tez tu Lukasz z Tarnopola, autor biblii ostrogskiej (Naukowyj Sbornyk, Lwów, 1865, str. 234). Werdum, podrózujacy po Polsce w r. 1670 do 1672, pisze o T.: „Miasto lezy u stoku spadzistego pagórka, Z trzech stron otacza je wielkie jezioro i szerokie moczary. Czwarta strona jest obwarowana, ma dosc szeroka fose z wykladanym walem i dwiema grubemi wiezami na rogach, jako i jedna w srodku, która jest zarazem brama. Zamek wznosi sie na pln.-zach. od miasta, w srodku jeziora, ma wielkie, ciezkie zabudowanie z kamienia, wloskim sposobem,, którego mury i wieze na zachodzie i poludniu bronia takze zamku tam, gdzie sie jezioro ciagnie naokolo.
Ku miastu znajduje sie waska, sucha fosa, z walem z ziemi i palisadami, Papisci maja tu wielki kamienny kosciól w miescie, Rusini trzy, a zydzi, których tu tak duzo, ze zajmuja osobna i to najlepsza dzielnice miasta, mieli tu tak piekna z kamienia zbudowana bóznice, ze takiej nigdzie indziej w Polsce nie widzialem. Na wschodzie miasta, po prawej rece od wchodu, lezy takze duze przedmiescie, w którem znajduje sie ko sciól papieski" (Liske, Cudz. w Polsce, 'str, 159). Zródla: „Tarnopol" (miasto i obwód) w czasop, „Miscellen" (Lemberg, 1823, Nr. 32); opis T. w „Rozmaitosciach" (Lwów, 1831, str. 29); „Album dla pogorzelców" (Lwów, 1844); „Kalendarz stanislawowski" z r. 1848; „O tarnopilskieh cerkwach i sarnim Tarnopoli" Zoria Lalycka (1852, Nr. 82 i 83); „Tarnopol" w „Przyjacielu domowym" (Lwów, 1861, Nr. 9, z dwiema rycinami, widok miasta rozlozonego nad stawem zamek); „Glówniejsze miasta w Galicyi" (Dodatek do Gaz, Lwów., 1868, Nr. 48 do 52); „Wyniki piecioletnich {od 1881 do 1886} zapisków anemograf. w T." przez W. Satkego (w czasopismie Kosmos, Lwów, 1887, str. 128 178 i 193). Widok miasta od strony Zagro-beli, a mianowicie zamek i cerkiew, znajduje sie w zbiorze rycin Pawlikowskiego (Nr 4940). W zbiorze Wiktora hr. Baworowskie-go znajduja sie „Akta lawnicze tarnopolskie z lat 1738 do 1748". Podal o nich blizsza wiadomosc Aleks. hr. Stadnioki w art. „Mate-ryaly do hiatoryi miast galicyjskich" (Dod do Gaz. Lwów., 1856, Nr, 30). „Prawo nadane
5.06.2014 18:02
H. Gniazda WSCHODNIO PODOLSKIE / CHMIELNICKIE ( za Zbruczem na linii Skała Podolska-Chocim)

H. 1. Rejon Kamienca Podolskiego (od strony gniazda Kliszkiwcy w zachodnopodolskiej strefie za ZBRUCZEM na odcinku Skała Podolska-Chocim))

KAMIENIEC PODOLSKI КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ 30 km na NNE od Kliszkiwcow – Chocimia
Chmiel v czern КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ КАРВАЦКАЯ Anna АННА МИХАЙЛОВНА 0 1931-05-15
Chmiel v czern КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ КАРВАЦКАЯ Lidia ЛИДИЯ АНТОНОВНА 0 1938-07-05
Chmiel v czern КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ КАРВАЦКАЯ ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА 0 1971-01-26
Chmiel v czern КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ КАРВАЦКАЯ ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА 0 1955-11-19
Chmiel czer czern КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ КАРВАЦКАЯ ЕКАТЕРИНА ВЛАДИМИРОВНА 30521 1982-02-27
Chmiel v czern КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ КАРВАЦКАЯ ЕЛЕНА ПЕТРОВНА 0 1996-03-22
Chmiel v czern КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ КАРВАЦКАЯ ЮЛИЯ НИКОЛАЕВНА 0 1983-06-10
Chmiel v czern КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ КАРВАЦКАЯ НАТАЛИЯ АНТОНОВНА 0 1981-03-27
Chmiel v czern КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ КАРВАЦКАЯ ОЛЬГА МИХАЙЛОВНА 30409 1954-02-05
Chmiel v Czer КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ КАРВАТСКАЯ АНТОНИНА ФРАНЦОВНА 0 1949-11-06
Chmiel v Czer КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ КОРВАТОВСКАЯ ВАЛЕНТИНА ВЛАДИМИРОВНА 21939 1962-07-19
Chmiel v Czer КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ Kamieniec Podolski КОРВАЦКАЯ ЛЮБОВЬ ИВАНОВНА 0 1965-01-15
chmielnicka КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ КАРВАЦКИЙ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ; ojciec IWAN 1900 32409 1930-02-23
chmielnicka КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ КАРВАЦКИЙ АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ; ojciec WASYL 1930 0 1956-02-12
chmielnicka КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ КАРВАЦКИЙ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ 30409 1986-02-18
chmielnicka КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ КАРВАЦКИЙ ДМИТРИЙ НИКОЛАЕВИЧ 0 1989-08-15
chmielnicka КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ КАРВАЦКИЙ НИКОЛАЙ СТАНИСЛАВОВИЧ 29463 1966-04-17
chmielnicka КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ КАРВАЦКИЙ ВЛАДИМИР СТАНИСЛАВОВИЧ 0 1964-08-21
chmielnicka КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ КАРВАЦКИЙ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ 0 1977-01-20
chmielnicka КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ КАРВАЦКИЙ ЕВГЕНИЙ ЛЬВОВИЧ 0 1959-06-16
chmielnicka КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ КАРВАЦКИЙ ПЕТР БОРИСОВИЧ 0 1963-06-29
chmielnicka КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ КАРВАЦКИЙ СЕРГЕЙ ПЕТРОВИЧ 30409 1958-09-25
chmielnicka КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ КАРВАЦКИЙ АНДРЕЙ ПЕТРОВИЧ 0 1985-06-21
chmielnicka КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ КАРВАЦКИЙ ВАДИМ ВЛАДИМИРОВИЧ 0 1980-07-26
chmielnicka КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ КАРВАЦКИЙ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ 73695 1990-07-06

БОРИШКІВЦІ pod Kamiencem Podolskim 4 km na NE lub 10 km na NW od Chocimia w tarnopolskim
Chmielnicka lub tarnop БОРИШКІВЦІ pod kamiencem podolskim КАРВАЦКИЙ ОЛИМПИЙ / OLIMP ВИКТОРОВИЧ; ojciec WIKTOR 1930 0 1944-01-12


ДОВЖОК pod Kamiencem Podolskim W przredmiescie lub 2 km od Wladyczna na S od Kliszkiwic
chmiel ДОВЖОК pod kamiencem podolskim КАРВАЦКИЙ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ; ojciec IWAN1910 0 1940-04-14

АБРИКОСІВКА 10 km na NE od Kamienca Podolskiego
Chmiel АБРИКОСІВКА / Abrykosiwka КАРВАЦКИЙ ПЕТР БРОНИСЛАВОВИЧ; ojciec BRONISLAW 1929 0 1964-03-12
Chmiel АБРИКОСІВКА КАРВАЦКИЙ ВИТАЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ; ojciec WLADYMIR 1900 0 1923-05-28
Chmiel АБРИКОСІВКА pod Kamiencem na S od Dunajewic
КАРВАЦКИЙ ЕВСТАФИЙ ИГНАТЬЕВИЧ; ojciec IGNACY 1900 0 1929-02-01

ПИЖІВКА 30 km na E od Kamienca Podolskiego iS od Nowej Uszycy
chmiel ПИЖІВКА na e od kamienca podolskiego КАРВАЦКИЙ ЯРОСЛАВ ВАСИЛЬЕВИЧ; ojciec WASYL 1945 0 1971-02-15

ЗЕЛЕНІ КУРИЛІВЦІ / ZIELONE KURYŁOWCE , 30 km na E od Kam. Pod.; 20 km na SE od Dunajowic ; na S od Nowej Uszwicy t
chmiel ЗЕЛЕНІ КУРИЛІВЦІ КАРВАЦКИЙ СЕМЕН ГРИГОРЬЕВИЧ; ojciec GROGORIJ 1920 0 1944-07-08
chmiel ЗЕЛЕНІ КУРИЛІВЦІ КАРВАЦКИЙ САФРОН НИКИФОРОВИЧ; ojciec NIKIFOR 1890 0 1926-03-23
chmiel ЗЕЛЕНІ КУРИЛІВЦІ КАРВАЦКИЙ ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ; ojciec JAN 1900 0 1930-05-01
chmiel ЗЕЛЕНІ КУРИЛІВЦІ КАРВАЦКИЙ ИВАН ДМИТРИЕВИЧ; ojciec DYMITR 1900 0 1931-05-14
chmiel ЗЕЛЕНІ КУРИЛІВЦІ КАРВАЦКИЙ ФИЛИПП ИВАНОВИЧ; ojciec JAN 1900 0 1936-11-27
chmiel ЗЕЛЕНІ КУРИЛІВЦІ КАРВАЦКИЙ ГРИГОРИЙ СЕМЕНОВИЧ; ojciec SIEMION 1910 0 1938-02-12
chmiel ЗЕЛЕНІ КУРИЛІВЦІ КАРВАЦКИЙ БОРИС ГРИГОРЬЕВИЧ; ojciec GROGORIJ 1938 0 1977-03-15
chmiel ЗЕЛЕНІ КУРИЛІВЦІ КАРВАЦКИЙ ИВАН ИВАНОВИЧ; ojciec JAN 1900 0 1939-06-01
chmiel ЗЕЛЕНІ КУРИЛІВЦІ КАРВАЦКИЙ ВАСИЛИЙ СЕМЕНОВИЧ; ojciec SIEMION 1910 0 1942-04-15
chmiel ЗЕЛЕНІ КУРИЛІВЦІ КАРВАЦКИЙ ИВАН ПЕТРОВИЧ; ojciec PIOTR 1920 0 1943-06-01
chmiel ЗЕЛЕНІ КУРИЛІВЦІ КАРВАЦКИЙ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ; ojciec JAN 1900 0 1944-08-08
chmiel ЗЕЛЕНІ КУРИЛІВЦІ КАРВАЦКИЙ ДМИТРИЙ ДМИТРИЕВИЧ; ojciec DYMITR 1900 0 1947-11-20
chmiel ЗЕЛЕНІ КУРИЛІВЦІ КАРВАЦКИЙ ИВАН ФИЛИППОВИЧ; ojciec FILIP 1939 0 1959-04-10
chmiel ЗЕЛЕНІ КУРИЛІВЦІ КАРВАЦКИЙ ИВАН ИВАНОВИЧ; ojciec JAN 1939 0 1963-10-22
chmiel ЗЕЛЕНІ КУРИЛІВЦІ КАРВАЦКИЙ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ; ojciec PIOTR 1920 0 1968-03-21
chmiel ЗЕЛЕНІ КУРИЛІВЦІ КАРВАЦКИЙ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ; ojciec WASYL 1930 0 1951-03-01
chmiel ЗЕЛЕНІ КУРИЛІВЦІ КАРВАЦКИЙ ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ; ojciec MIKOŁAJ 1930 0 1960-06-21
chmiel ЗЕЛЕНІ КУРИЛІВЦІ КАРВАЦКИЙ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ; ojciec JAN 1939 0 1972-11-12
chmiel ЗЕЛЕНІ КУРИЛІВЦІ КАРВАЦКИЙ БОРИС ИВАНОВИЧ ; ojciec JAN 1939 0 1972-01-08
chmiel ЗЕЛЕНІ КУРИЛІВЦІ КАРВАЦКИЙ ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ; ojciec WASYL 1951 0 1973-05-31
chmiel ЗЕЛЕНІ КУРИЛІВЦІ КАРВАЦКИЙ ГРИГОРИЙ СЕМЕНОВИЧ; ojciec SIEMION 1944 0 1977-08-15
chmiel ЗЕЛЕНІ КУРИЛІВЦІ КАРВАЦКИЙ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ; ojciec Jan 1839 0 1977-01-20
chmiel ЗЕЛЕНІ КУРИЛІВЦІ КАРВАЦКИЙ ВАЛЕРИЙ ДМИТРИЕВИЧ; ojciec DYMITR 1947 0 1977-04-28
chmiel ЗЕЛЕНІ КУРИЛІВЦІ КАРВАЦКИЙ БОРИС ДМИТРИЕВИЧ; ojciec DYMITR1947 0 1977-04-28
chmiel ЗЕЛЕНІ КУРИЛІВЦІ КАРВАЦКИЙ ВИКТОР СЕМЕНОВИЧ; ojciec SIEMION 1944 0 1980-03-19

ВАХНІВЦІ / WACHNIWCY lub 30 km na W od Czerniowcow pod Zaleszczykami lub w chmielnickien 40 km na E od Kamienca Podolskiego i S od Nowej Uszycy
czern lub chmiel ВАХНІВЦІ 20 km na E od chocimia КАРВАЦКИЙ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ 0 1985-07-08

КЕЛЬМЕНЦІ / KIELMIENICE i 20 km na E od Chocimia przy samej granicy, na S od kamienca Podolskiego
Czerniowce lub chmiel КЕЛЬМЕНЦІ КАРВАЦКИЙ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ; ojciec MIKOŁAj 1920 0 1937-11-21

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

H. 2. Rejon Dunajowic

Gniazda rozlokowane głównie między Barem na północy, Nowa Uszycą, Kuryłowcami, Mohylewem Podolskim


ГОРОДИЩЕ 20 km NW od Winnicy ; pod Lutyniem w kier na Chmielnicki
winnica ГОРОДИЩЕ КАРВАЦКИЙ БОРИС ЯЛИСЕЕВИЧ; ojciec ELIASZ 19301930 0 1956-02-12
winnica ГОРОДИЩЕ КАРВАЦКИЙ АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ;ojciec BORYS 1956 0 1977-10-25
winnica ГОРОДИЩЕ КАРВАЦКИЙ СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ; ojciec BORYS 1956 20036 1984-02-09
winnica ГОРОДИЩЕ КАРВАЦКИЙ АЛЕКСЕЙ ЕЛИСЕЕВИЧ; ojciec ELIASZ 1930 0 1961-01-02
winnica ГОРОДИЩЕ КАРВАЦКИЙ ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВИЧ;ojciec ALEKSy 1961 23322 1982-06-05
winnica ГОРОДИЩЕ КАРВАЦКИЙ ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСЕЕВИЧ;ojciec ALEKSy 1961 23322 1984-02-07
winnica ГОРОДИЩЕ КАРВАЦКАЯ ВАЛЕНТИНА ГРИГОРЬЕВНА 0 1930-05-08
winnica ГОРОДИЩЕ КАРВАЦКАЯ НАДЕЖДА ВИТАЛЬЕВНА 0 1962-01-18
winnica ГОРОДИЩЕ КАРВАЦКАЯ НАТАЛИЯ ВАЛЕРЬЕВНА 0 1985-09-11


СЛОБОДА-ГУЛІВСЬКА 20 km na SW od BARU NA DUNAJOWICE;na E od Dunajowic 20 km; m. Barem NE a Nowa Uszyca SE
winnica СЛОБОДА-ГУЛІВСЬКА КАРВАЦКИЙ ПРОКИП АЛЕКСЕЕВИЧ; ojciec ALEKSy 1900 0 1928-06-19
winnica СЛОБОДА-ГУЛІВСЬКА КАРВАЦКИЙ ПРОКОПИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ; ALEKSY 1900 0 1928-06-19
winnicka СЛОБОДА-ГУЛІВСЬКА КАРВАЦКАЯ ЕЛЕНА ПЕТРОВНА 0 1924-11-21 /
winnica СЛОБОДА-ЯЛТУШКІВСЬКА КАРВАЦКАЯ ЕВГЕНИЯ ГАВРИЛОВНА 0 1934-07-27

ГОЛУБІВКА pod Barem 5 km na S
winnica ГОЛУБІВКА pod Barem КАРВАЦКИЙ ИВАН КОНСТАНТИНОВИЧ; ojciec KONSTANTY 1900; 0 1936-11-11

БАХТИНОК / BACHTINOK 20 km na SSW od Baru
Winnica БАХТИНОК КАРВАЦКИЙ МИХАИЛ КОНСТАНТИНОВИЧ; ojciec KONSTANTY 1900; 0 1933-02/lub 08 -02

БАР / BAR miedzy Chmielnickim a Winnica
winnica БАР КАРВАЦКИЙ ВИТАЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ; ojciec DYMITR 1920 0 1947-01-22
winnica БАР КАРВАЦКИЙ ВАДИМ ВИТАЛЬЕВИЧ; ojciec WITALIJ 1947 0 1978-03-10
winnica БАР КАРВАЦКАЯ АННА ПЕТРОВНА 0 1931-07-12

ЯЛТУШКІВ / Jałtuszki 30 km na E od Dunajowic pod Barem
winnica ЯЛТУШКІВ КАРВАЦКИЙ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ; ojciec GRZEGORZ 1915 0 1937-02-28
winnica ЯЛТУШКІВ КАРВАЦКИЙ АНАТОЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ; ojciec DYMITR 1920 0 1959-11-30

ОБУХІВ / Obuchiw 25 km na S od Baru na mohylew podolski ; 20 km na E od Murowanych Kurylowcow
winnica ОБУХІВ 25 knm na s od baru na mohylew podolski КАРВАЦКИЙ ВАЛЕРИЙ СТАНИСЛАВОВИЧ; ojciec STANISŁAW 1915 0 1939-02-09

МУРОВАНІ КУРИЛІВЦІ / Murowane Kuiryłowce w polowie miedzy Barem a Mohylewem podolskim NEE od Nowej Uszycy
winnica МУРОВАНІ КУРИЛІВЦІ КАРВАЦКИЙ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ; ojciec MICHAŁ 1930 0 1956-08-03
winnica МУРОВАНІ КУРИЛІВЦІ КАРВАЦКАЯ ТАТЬЯНА ГЕОРГИЕВНА 0 1969-11-27
winnica МУРОВАНІ КУРИЛІВЦІ КАРВАЦКАЯ ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВНА 0 1977-01-17
winnica МУРОВАНІ КУРИЛІВЦІ КАРВАЦКАЯ НАТАЛИЯ ГЕОРГИЕВНА 0 1965-11-24


ВАСИЛІВКА 10 km na S od winnicy
winnica ВАСИЛІВКА 10 km na S od winnicy КАРВАЦКИЙ ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ; 0 1965-10-20

WINNICA ВІННИЦЯ 100 km na E od Chmiel
Winnica ВІННИЦЯ КАРВАЦКИЙ ВИКТОР ГЕОРГИЕВИЧ; ojciec GEORGIJ 1915 0 1937-02-19
winnica ВІННИЦЯ КАРВАЦКИЙ ЮРИЙ ВИКТОРОВИЧ; ojciec WIKTOR 1937 0 1967-01-21
Winnica ВІННИЦЯ KАРВАЦКИЙ ПЕТР КОНСТАНТИНОВИЧ; ojciec KONSTANTY 1930 ? 41235 1952-07-28
Winnica ВІННИЦЯ КАРВАЦКИЙ ВАЛЕРИЙ ЙОСИФОВИЧ; ojciec JOZEF 1920 0 1944-08-16
Winnica ВІННИЦЯ КАРВАЦКИЙ СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ; ojciec WALERY 1944 0 1974-11-03
Winnica ВІННИЦЯ КАРВАЦКИЙ СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ; ojciec WALERY 1944 0 1974-11-03
Winnica ВІННИЦЯ КАРВАЦКИЙ ВИТАЛИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ; ojciec WALERY 1944 0 1971-03-08
Winnica ВІННИЦЯ WINNICA КАРВАЦКИЙ ВИТАЛИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ; ojciec WALERY 1944 0 1971-03-08
Winnica ВІННИЦЯ КАРВАЦКИЙ ВИКТОР ЛЕНИДОВИЧ; ojciec LEONID 1950 ? 0 1978-11-11
winnica ВІННИЦЯ КАРВАЦКАЯ ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА 0 1975-04-20
winnica ВІННИЦЯ КАРВАЦКАЯ ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА 0 1975-04-20
winnica ВІННИЦЯ КАРВАЦКАЯ ВАЛЕНТИНА ЕГОРОВНА 448888 1937-09-08
Winnica ВІННИЦЯ КАРВАЦКАЯ МАРИЯ ПЕТРОВНА 0 1950-03-28

БРАЇЛІВ 30 SW Winnicy
winnica БРАЇЛІВ 30 SW Winnicy КАРВАЦКАЯ ЛЮДМИЛА АПОЛЛИНАРИЕВНА 0 1910-01-12

ЗВЕДЕНІВКА Zwedenowka 40 km na S od Winnicy w kier Mohylewa Podolskiego
Winnica ЗВЕДЕНІВКА КАРВАЦКИЙ ВЛАДИМИР СТАНИСЛАВОВИЧ; ojciec STANISŁAW 1935 0; 1963-09-30

winnica ЗВЕДЕНІВКА КАРВАЦКАЯ ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА 0 1985-08-09

ЗНАМЕНІВКА 30 km na E od Dnajowic 10 km na E od Uszycy
Winnica ЗНАМЕНІВКА КАРВАЦКИЙ СЕРГЕЙ ТИМОФЕЕВИЧ; ojciec TIMOFIEJ 1910 z Chmielnickiego 0 1942-05-09
winnica ЗНАМЕНІВКА КАРВАЦКАЯ МАРИЯ ИВАНОВНА 0 1946-10-15

КОМСОМОЛЬСЬКЕ 20 km na S od Berdyczewa w polowie pomiędzy Zytomierzem a Winnicą
Winnica КОМСОМОЛЬСЬКЕ КАРВАЦКИЙ ВИКТОР ИОСИФОВИЧ; ojciec JOZEF 1915 0 1945-02-25
winnica КОМСОМОЛЬСЬКЕ КАРВАЦКАЯ ЛЮДМИЛА ЕВГЕНЬЕВНА 0 1952-03-25
Winnica КОМСОМОЛЬСЬКЕ КАРВАЦКИЙ ОЛЕГ ВИКТОРОВИЧ; ojciec WIKTOR 1945 0 1976-09-22

НЕМІЯ pod samym Mohylewem Podolskim. 50 km SE od Nowej Uszycy i 30km na od Murowanych Kurylowce ; 100 km na E od Kamienca Podolskiego i Dunajowic
winnica НЕМІЯ КАРВАЦКИЙ ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ; ojciec KONSTANTY 1912 0 1944-08-29
winnica НЕМІЯ КАРВАЦКИЙ ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ; ojciec WLADYMIR 1944 0 1968-02-05
winnica НЕМІЯ КАРВАЦКИЙ ДМИТРИЙ ИГОРЕВИЧ; ojciec IGOR 1968 0 1992-05-12
Winnicka НЕМІЯ КОРВАЦКАЯ ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА 0 1948-08-28

ТЕРНІВКА k. Uman 100 km na SE od Winnicy; 50 km na NW od Pierwomajska i NE od Tulczyna
winnica ТЕРНІВКА k. uman КАРВАЦКИЙ АНТОН ЙОСИФОВИЧ 0 1970-08-01

АБРИКОСІВКА pod Kamiencem na S od Dunajowic
Chmiel АБРИКОСІВКА pod Kamiencem na S od Dunajewic
КАРВАЦКИЙ ЕВСТАФИЙ ИГНАТЬЕВИЧ; ojciec IGNACY 1900 0 1929-02-01
АБРИКОСІВКА 10 km na NE od Kamienca Podolskiego
Chmiel АБРИКОСІВКА / Abrykosiwka КАРВАЦКИЙ ПЕТР БРОНИСЛАВОВИЧ; ojciec BRONISLAW 1929 0 1964-03-12
Chmiel АБРИКОСІВКА КАРВАЦКИЙ ВИТАЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ; ojciec WLADYMIR 1900 0 1923-05-28


DUNAJOWCY STARE GNIAZDO KAMIENIECKIE

UWAGA : ДУНАЇВЦІ / DUNAJOWCY sa dwie :
- na 20 km NNE od Kamienca Podolskiego ДУНАЇВЦІ / DUNAJOWCY
przy szosie na Płoskirów / Chmielnicki
- 20 km na N od tych sa drugie ДУНАЇВЦІ / DUNAJOWCE

ДУНАЇВЦІ / DUNAJEWICE lub DUNAJOWCY 20 km na NE od Kamienca Podolskiego' 20 km na SE od GRÓDKA
chmiel ДУНАЇВЦІ КАРВАЦКИЙ БОРИС АЛЕКСЕЕВИЧ; ojciec ALEKSy 1900 0 1929-06-21
chmiel ДУНАЇВЦІ КАРВАЦКИЙ ВИКТОР БОРИСОВИЧ; ojciec BORYS 1929 0 1957-04-22
chmiel ДУНАЇВЦІ КАРВАЦКИЙ ПЕТР СЕРГЕЕВИЧ; ojciec SERGIEJ 1912 0 1942-02-10
chmiel ДУНАЇВЦІ КАРВАЦКИЙ АДАМ ИВАНОВИЧ; ojciec IWAN 1910 0 1940-05-15
chmiel ДУНАЇВЦІ КАРВАЦКИЙ ЛЕОНИД ЛЮДВИГОВИЧ; ojciec LUDWIK 1920 0 1959-01-17
chmiel ДУНАЇВЦІ КАРВАЦКИЙ ВАЛЕНТИН ЛЕОНИДОВИЧ; ojciec LEOIND 1959 0 1981-04-19
chmiel ДУНАЇВЦІ КАРВАЦКИЙ ВЛАДИСЛАВ ЛЮДВИГОВИЧ; ojciec LUDWIK 1920 23733 1944-09-26
chmiel ДУНАЇВЦІ КАРВАЦКИЙ ВИКТОР ВЛАДИСЛАВОВИЧ;ojciec WLADYSŁĄW 1940 0 1970-04-23
chmiel ДУНАЇВЦІ КАРВАЦКИЙ СТАНИСЛАВ ВАЦЛАВОВИЧ; ojciec WACAŁW 1920 0 1951-02-16
chmiel ДУНАЇВЦІ КАРВАЦКИЙ МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ; ojciec PIOTR 1910 0 1939-04-21
chmiel ДУНАЇВЦІ КАРВАЦКИЙ МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ; ojciec PIOTR 1940 0 1967-11-21
chmiel ДУНАЇВЦІ КАРВАЦКИЙ АНАТОЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ; ojciec MICHAŁ 1939 lub 1967 0 1983-05-03


УДРІЇВЦІ / UDRIWICE pomiedzy Dunajowcami a Jarmolincem na N 15 km
chmiel УДРІЇВЦІ КАРВАЦКИЙ БРОНИСЛАВ ДЕНИСОВИЧ; ojciec DENIS 1900 0 1929-12-25

БАЛКИ 2o km na E od Dunajowic pod samym Barem ub winnckie, zaporoskie, iwanofranlkowskie, rownenskie
Chmiel ? БАЛКИ КАРВАЦКИЙ АНАТОЛИЙ ПЕТРОВИЧ 0 1954-06-02
chmiel ? БАЛКИ 2o km na e od dunajewic КАРВАЦКИЙ СЕРГЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ; ojciec ANATOL 1954 0 1986-12-02
chmiel ? БАЛКИ КАРВАЦКИЙ ЮРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ; ojciec ANATOL 1954 0 1980-05-01

СОЛОБКІВЦІ / Sołodkowice lub Sołobkówce pod Jarmolincem ;10 km na N od Dunajowic (DUNAJOWCY)
chmiel СОЛОБКІВЦІ КАРВАЦКИЙ АЛЕКСАНДР ФРАНЦОВИЧ; ojciec FRANCISZEK 1940 0 1969-02-13
chmiel СОЛОБКІВЦІ КАРВАЦКИЙ ВАЛЕРИЙ ФРАНЦОВИЧ ojciec FRANCISZEK 1940 0 1975-10-07
chmiel СОЛОБКІВЦІ 10 km na n od dunajewic КАРВАЦКИЙ ВИТАЛИЙ ФРАНЦОВИЧ; ojciec FRANCISZEK 1940 0 1970-03-15
chmiel dunaj СОЛОБКІВЦІ КАРВАЦКИЙ ФРАНЦ ВЛАДИМИРОВИЧ; ojciec WLADYMIR 1900 29451 1944-03-28

NOWA USZYCA / НОВА УШИЦЯ 10 km E od Dunajowic
chmiel НОВА УШИЦЯ 10 km E od Dunajowic КАРВАЦКАЯ ЮЛИЯ ИОСИФОВНА 0 1959-01-09
chmiel НОВА УШИЦЯ Nowa Uszyca КАРВАЦКАЯ Pelagia ПЕЛАГЕЯ КАРЛОВНА 0 1922-04-25

СПРИСІВКА 10 KM NA NE OD DUNAJOWIC w kier i Nowej Uszycy
chmiel СПРИСІВКА 10 KM NA NE OD DUNAJOWIC КАРВАЦКИЙ БОРИС БОРИСОВИЧ; ojciec BORYS 1940 0 1970-08-12

Huli ГУЛІ / GULI NW od Nowej Uszycy
Chmiel ГУЛІ КАРВАЦКИЙ ПРОКОПИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ;ojciec ALEKSAY 1900 0 1928-06-19
Chmiel ГУЛІ 30 km na e od krzemienca КАРВАЦКИЙ ПРОКИП / АЛЕКСЕЕВИЧ;ojciec ALEKSAY 1900 0 1928-06-19
Chmiel ГУЛІ КАРВАЦКИЙ АЛЕКСАНДР ПРОКОПОВИЧ 0 1940-03-24

СТРІХІВЦІ 15 km na N od Dunajowic
chmiel СТРІХІВЦІ 15 km na n od dunajowic КАРВАЦКИЙ ВАЛЕНТИН ЕВГЕНИЕВИЧ; ojciec EUGENIUSZ 1930 0 1958-12-16

ХАРИТОНІВКА 5 km na n od Dunajowic
chmiel ХАРИТОНІВКА 5 km na n od dunajowic КАРВАЦКИЙ ВАЛЕРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ; ojciec Anatol 1945 0 1968-04-04

МАЛІЇВЦІ / MALIJOWCE 10 km od Dunajowic NNE ( w prawo od szosy)
Chmiel МАЛІЇВЦІ 10 km od Dunajewic N NE КАРВАЦКИЙ АНАТОЛИЙ БОРИСОВИЧ; ojciec BORYS 1929 z Dunajewic 0 1970-08-12

СЛОБІДКА-МАЛІЄВЕЦЬКА na NE od Dunajowic zaraz za МАЛІЇВЦІ
chmiel dunaj СЛОБІДКА-МАЛІЄВЕЦЬКА КАРВАЦКИЙ СТАНИСЛАВ БОРИСОВИЧ Aleksjejewicz; ojciec BORYS 1929 Dunajewice 0 1968-06-11

МІЦІВЦІ / Miciwicze na N od Dunajowic ( na szosie)
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКИЙ ПЛАТОН ДЕНИСОВИЧ 0 1914-09-15
Chmielnicka ЛОШКІВЦІ КАРВАЦКИЙ ЛЕОНИД ДЕНИСОВИЧ 0 1928-07-01
chmiel УДРІЇВЦІ КАРВАЦКИЙ БРОНИСЛАВ ДЕНИСОВИЧ; ojciec DENIS 1900 1929-12-25
chmiel czer МІЦІВЦІ КАРВАЦКИЙ ФРАНЦ ДЕНИСОВИЧ 0 1930-06-20
chmiel czer МІЦІВЦІ КАРВАЦКИЙ ЙОСИП ФРАНЦОВИЧ; ojciec FRANC 1930 0 1966-03-20
chmiel czer МІЦІВЦІ КАРВАЦКИЙ ЙОСИП ФРАНЦОВИЧ; ojciec FRANC 1930 0 1960-02-27
chmiel czer МІЦІВЦІ КАРВАЦКИЙ ЙОСИП ФРАНЦОВИЧ; ojciec FRANC 1930 0 1960-02-27
Chmiel czer МІЦІВЦІ na N od Dunajowiec КАРВАЦКИЙ ВАСИЛИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 0 1971-01-01

ЛОШКІВЦІ miedzy Dunajowicami a Gorodokiem
Chmielnicka ЛОШКІВЦІ miedzy dunajewicami a gorodokiem КАРВАЦКИЙ ЛЕОНИД ДЕНИСОВИЧ; ojciec DENIS 1900 0 1928-07-01

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

H. 3. Rejon Gródka

STARE GNIAZDO
МУДРИГОЛОВИ / MURDE GOŁOWY 4 km na SE od Gródka
Chmielnicka МУДРИГОЛОВИ КАРВАЦКИЙ СТАНИСЛАВ ЛЮДВИКОВИЧ; ojciec LUDWIK 1880 0 1914-02-07
Chmielnicka МУДРИГОЛОВИ КАРВАЦКИЙ СТАНИСЛАВ ФИЛИППОВИЧ; ojciec FILIP 1890 0 1918-07-01
Chmielnicka МУДРИГОЛОВИ КАРВАЦКИЙ ИВАН АНТОНОВИЧ; ojciec ANTONI 1900 0 1925-12-22
Chmielnicka МУДРИГОЛОВИ Blekitne Glow КАРВАЦКИЙ ИВАН АНТОНОВИЧ; ojciec ANTONI 1900 0 1929-12-18
Chmielnicka МУДРИГОЛОВИ КАРВАЦКИЙ ВИТАЛИЙ АНТОНОВИЧ;ojciec ANTONI 1900 0 1928-07-01
Chmielnicka МУДРИГОЛОВИ КАРВАЦКИЙ ПЕТР ПАВЛОВИЧ; ojciec PAWEl 1932 0 1968-03-12
Chmielnicka МУДРИГОЛОВИ КАРВАЦКИЙ ЙОСИП АНТОНОВИЧ; ojciec ANTONI 1940 0 1940-07-06
Chmielnicka МУДРИГОЛОВИ КАРВАЦКИЙ МИХАИЛ ГРИГОРЬЕВИЧ; ojciec 1920 0 1936-10-02
Chmielnicka МУДРИГОЛОВИ КАРВАЦКИЙ ОЛЕГ ГРИГОРЬЕВИЧ 95622 1965-04-23
Chmielnicka МУДРИГОЛОВИ КАРВАЦКИЙ ВЛАДИМИР БРОНИСЛАВОВИЧ; ojciec BRONISLAW 1929 0 1948-06-07
chmielnicka МУДРИГОЛОВИ КАРВАЦКИЙ ДЕНИС ВЛАДИМИРОВИЧ; ojciec WLADYMIR 1948 0 1978-09-05
Chmielnicka МУДРИГОЛОВИ КАРВАЦКИЙ ЮЛИАН JULIAn МИХАЙЛОВИЧ 0 1937-11-19
Chmielnicka МУДРИГОЛОВИ КАРВАЦКИЙ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ 0 1970-10-23
Chmielnicka МУДРИГОЛОВИ КАРВАЦКИЙ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ 0 1976-09-14
Chmielnicka МУДРИГОЛОВИ КАРВАЦКИЙ НИКОЛАЙ АНТОНОВИЧ 0 1970-05-14
Chmielnicka МУДРИГОЛОВИ КАРВАЦКИЙ ГРИГОРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ 0 1940-07-18
Chmielnicka МУДРИГОЛОВИ КАРВАЦКИЙ АНТОН СТЕПАНОВИЧ; ojciec STIEPAN 1920 0 1946-02-16
Chmielnicka МУДРИГОЛОВИ КАРВАЦКИЙ АНТОН СТЕПАНОВИЧ; ojciec STIEPAN 1920 0 1946-02-07
Chmielnicka МУДРИГОЛОВИ КАРВАЦКИЙ ЙОСИП ИВАНОВИЧ; ojciec IWAN 1920 0 1944-01-25
Chmielnicka МУДРИГОЛОВИ КАРВАЦКИЙ СТАНИСЛАВ ЙОСИФОВИЧ; ojciec JOZEF 1944 0 1970-04-22
Chmielnicka МУДРИГОЛОВИ КАРВАЦКИЙ АНТОН ЙОСИФОВИЧ; ojciec JOZEF 1944 0 1970-08-07

ОСТАПКІВЦІ / Ostapkiwicze 15 km na N od Gorodoka w Chmielnickiem na Wołczysk
IwFr lub Chmiel ОСТАПКІВЦІ 15 km na N od Gorodoka КАРВАЦКИЙ ИВАН КСЕНОФОНТОВИЧ; ojciec KSENOFONTY 1910 0 1939-02-05
Chmiel ОСТАПКІВЦІ КАРВАЦКИЙ ВИКТОР ПЕТРОВИЧ; ojciec PIOTR 1940 0 1966-10-04

WARIWCY ВАРІВЦІ Wariwcy ; zaraz obok Ostapkiwicz 20 km na N od Gorodoka i 20 na W od Chmielnickiego
chmiel ВАРІВЦІ КАРВАЦКИЙ АНАНИЙ ИВАНОВИЧ; ojciec IWAN 1880 0 1919-05-18
chmiel ВАРІВЦІ 20 km na N od Gorodoka i 20 na W od Chmielnickiego КАРВАЦКИЙ ИВАН ЗАХАРОВИЧ; ojciec ZACHAR 1900 0 1922-04-07
chmiel ВАРІВЦІ КАРВАЦКИЙ НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ; ojciec MICHAŁ 1910 0 1930-03-08
chmiel ВАРІВЦІ КАРВАЦКИЙ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ; ojciec IWAN 1922 0 1951-05-12
chmiel ВАРІВЦІ КАРВАЦКИЙ ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ; ojciec MIKOŁAJ 1930 0 1955-12-10
chmiel ВАРІВЦІ КАРВАЦКИЙ ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ; ojciec MIKOŁAJ 19? 0 1976-06-07

ВЕСЕЛЕЦЬ / Wiesielec 10 km nw od Gorodoka zaraz obok warwicy i ostapkiwic
chmiel ВЕСЕЛЕЦЬ 10 kim nw od gorodoka КАРВАЦКИЙ АНАНИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ; ojciec GRIGORIJ 1900 0 1932-01-20

GRODEK ? / ГОРОДОК / Gródek Jagielloński czy chmielnicki??? / płoskirowski

lwow lub Chmiel ГОРОДОК КАРВАЦКИЙ ЯКОВ СТЕПАНОВИЧ; ojciec STIEPAN 1890 0 1922-09-10
Chmiel ГОРОДОК Chmielnicki lub Lwowski КАРВАТСКАЯ РОЗАЛИЯ ДЕМЬЯНОВНА 0 1928-01-01
lwow lub Chmiel ГОРОДОК КАРВАЦКИЙ ИВАН ЛАВРЕНТЬЕВИЧ; ojciec LAURENTY / Wawrzyniec 1910 0 1939-10-10
lwow lub Chmiel ГОРОДОК КАРВАЦКИЙ ИВАН ЛАВРЕНТЬЕВИЧ;ojciec LAURENTY / Wawrzyniec 1910 0 1940-10-10
lwow lub Chmiel ГОРОДОК КАРВАЦКИЙ СТЕПАН АНДРЕЕВИЧ; ojciec ANDRIEJ 1920 0 1946-10-07
lwow lub Chmiel ГОРОДОК КАРВАЦКИЙ СТЕПАН АНДРЕЕВИЧ; ojciec ANDRIEJ 1920 0 1946-12-07
lwow lub Chmiel ГОРОДОК КАРВАЦКИЙ ИВАН ИВАНОВИЧ; ojciec IWAN 1910 0 1932-09-17
lwow lub Chmiel ГОРОДОК КАРВАЦКИЙ ВИТАЛИЙ ИВАНОВИЧ; ojciec IWAN 1910 0 1941-07-22
lwow lub Chmiel ГОРОДОК КАРВАЦКИЙ НИКОЛАЙ ВИТАЛЬЕВИЧ, ojciec WITALIJ 1941 0 1967-04-29
lwow lub Chmiel ГОРОДОК КАРВАЦКИЙ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ; ojciec IWAN ? 0 1941-04-04
lwow lub Chmiel ГОРОДОК КАРВАЦКИЙ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ; ojciec IWAN ? 0 1955-10-03
lwow lub Chmiel ГОРОДОК КАРВАЦКИЙ ИВАН ФРАНЦОВИЧ 92252 1944-08-23
lwow lub Chmiel ГОРОДОК КАРВАЦКИЙ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ; ojciec IWAN 1932 0 1962-04-29
lwow lub Chmiel ГОРОДОК КАРВАЦКИЙ ВИТАЛИЙ ИВАНОВИЧ; ojciec IWAN 1932 0 1973-11-23
lwow lub Chmiel ГОРОДОК КАРВАЦКИЙ ВИКТОР ЛЮДВИКОВИЧ; ojciec LUDWIK 1912 21245 1942-05-18
lwow lub Chmiel ГОРОДОК КАРВАЦКИЙ АНТОН СТАНИСЛАВОВИЧ; ojciec STANISŁĄW 1920 0 1948-10-27
lwow lub Chmiel ГОРОДОК КАРВАЦКИЙ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ; ojciec WLADYMIR 1925 0 1952-02-08
lwow lub Chmiel ГОРОДОК КАРВАЦКИЙ ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ; ojciec MIKOŁAJ 1930 0 1959-01-01
lwow lub Chmiel ГОРОДОК КАРВАЦКИЙ ПЕТР МИХАЙЛОВИЧ; ojciec MICHAŁ 1930 0 1956-07-07
lwow lub Chmiel ГОРОДОК КАРВАЦКИЙ ИВАН ПЕТРОВИЧ; ojciec PIOTR 1950 0 1978-04-08
lwow lub Chmiel ГОРОДОК КАРВАЦКИЙ АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ; ojciec PIOTR 1950 32964 1983-08-08
lwow lub Chmiel ГОРОДОК КАРВАЦКИЙ ПЕТР ПЕТРОВИЧ; ojciec PIOTR 1950 0 1970-08-13
lwow lub Chmiel ГОРОДОК КАРВАЦКИЙ ОРЕСТ ПЕТРОВИЧ; ojciec PIOTR 1950 0 1980-12-24
lwow lub Chmiel ГОРОДОК КАРВАЦКИЙ БРОНИСЛАВ ЙОСИФОВИЧ; ojciec JOZEF 1915 0 1939-01-12
lwow lub Chmiel ГОРОДОК КАРВАЦКИЙ ВАДИМ БРОНИСЛАВОВИЧ; ojciec BRONISŁAW 1939 0 1982-03-20
lwow lub Chmiel ГОРОДОК КАРВАЦКИЙ ЯРОСЛАВ ЮВЕНАРОВИЧ; ojciec JULIAN 1940 0 1971-04-01
lwow lub Chmiel ГОРОДОК КАРВАЦКИЙ ЯРОСЛАВ ЮЛИАНОВИЧ; ojciec JULIAN 1940 0 1971-04-01
lwow lub Chmiel ГОРОДОК КАРВАЦКИЙ РОМАН АЛЕКСАНДРОВИЧ; ojciec ALEKSANDER 1960 ? 0 1986-03-26

ЧОРНИВОДИ pod Gorodokiem Czarna woda 2 km na SE od Gorodoka
chmiel ЧОРНИВОДИ КАРВАЦКИЙ АДАМ АНТОНОВИЧ; ojciec ANTONI 1910 0 1937-06-20
chmiel ЧОРНИВОДИ КАРВАЦКИЙ СТАНИСЛАВ ЙОСИФОВИЧ; ojciec JOZEF 1900 0 1927-03-05
chmiel ЧОРНИВОДИ КАРВАЦКИЙ ВАЛЕНТИН СТАНИСЛАВОВИЧ; ojciec STANISLAW 1927 0 1963-12-20
chmiel ЧОРНИВОДИ КАРВАЦКИЙ ПАВЕЛ АНАТОЛЬЕВИЧ; ojciec ANATOL 1900 0 1932-05-07
chmiel ЧОРНИВОДИ КАРВАЦКИЙ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ; ojciec PAWEL 1932 syn 1956-02-24
chmiel ЧОРНИВОДИ КАРВАЦКИЙ РОМАН МИКРОЛАЕВИЧ; ojciec MIROSŁAW 1975 wnuk 1983-09-12
chmiel ЧОРНИВОДИ pod gorodokiem КАРВАЦКИЙ РОМАН НИКОЛАЕВИЧ; ojciec MIKOŁAJ 1975 wnuk 1983-09-12

Balakiry БАЛАКИРИ pod Gorodokiem chmielnickim 7 km na E w kier Jarmolinca
Chmiel БЕДРИКІВЦІ КАРВАЦКИЙ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ; ojciec PIOTR 1915 0 1943-03-12
chmiel БАЛАКИРИ pod gorodokiem chmielnickim КАРВАЦКИЙ АНТОН ЮЗЕФОВИЧ; ojciec JOZEF 1945 0 1971-06-01

ЯСЕНІВКА 10 km na E od Gorodoka przed Jarmolincami
chmiel ЯСЕНІВКА КАРВАЦКИЙ АНТОН ПЕТРОВИЧ; ojciec PIOTR 1890 0 1922-08-23
chmiel ЯСЕНІВКА КАРВАЦКИЙ МЕЧЕСЛАВ ПЕТРОВИЧ; ojciec PIOTR 1890 0 1931-01-06
chmiel ЯСЕНІВКА КАРВАЦКИЙ ВЛАДИМИР АНТОНОВИЧ; ojciec ANTONI 1920 0 1951-08-13
chmiel ЯСЕНІВКА КАРВАЦКИЙ НИКОЛАЙ АНТОНОВИЧ; ojciec ANTONI 1920 0 1949-01-03
chmiel ЯСЕНІВКА КАРВАЦКИЙ НИКОЛАЙ АНТОНОВИЧ; ojciec ANTONI 1920 0 1948-12-01
chmiel ЯСЕНІВКА КАРВАЦКИЙ ГРИГОРИЙ АНТОНОВИЧ; ojciec ANTONI 1920 0 1961-01-28
chmiel ЯСЕНІВКА КАРВАЦКИЙ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ; ojciec MIKOŁAJ 50 0 1972-07-02
chmiel ЯСЕНІВКА КАРВАЦКИЙ ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ; ojciec MIKOŁAJ 50 0 1977-09-28
chmiel ЯСЕНІВКА КАРВАЦКИЙ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ;ojciec WLADYMIR 1950 0 1980-02-05

ЯРМОЛИНЦІ / JARMOLICE 1o km na E od Gorodoka, na S od Chmielnickiego
Chmiel ЯРМОЛИНЦІ КАРВАЦКИЙ ПЕТР АНДРЕЕВИЧ; ojciec ANDRIEJ 1900 0 1927-04-26
chmiel ЯРМОЛИНЦІ 1o km na e od gorodoka КАРВАЦКИЙ МИХАИЛ АНТОНОВИЧ; ojciec ANTONI 1920 0 1947-02-26
chmiel ЯРМОЛИНЦІ КАРВАЦКИЙ ОЛЕГ МИХАЙЛОВИЧ; ojciec MICHAŁ 1950 22057 1979-10-01
chmiel ЯРМОЛИНЦІ КАРВАЦКИЙ СТАНИСЛАВ ЙОСИФОВИЧ; ojciec JOZEF 1940 0 1966-10-31

БЕДРИКІВЦІ 2 km na N od Gorodoka
Chmiel (lub Tarnop) БЕДРИКІВЦІ 2km na N od Gorodoka КАРВАЦКИЙ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ 0 1970-03-30

ЖИЩИНЦІ 2 km na E od Gorodoka w kier na Jarmolince
chmiel ЖИЩИНЦІ КАРВАЦКИЙ ИВАН ФРАНЦОВИЧ; ojciec FRANCISZEK 1880 0 1916-07-01
chmiel ЖИЩИНЦІ КАРВАЦКИЙ ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ 0 1941-02-15
chmiel ЖИЩИНЦІ КАРВАЦКИЙ ВАСИЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ; ojciec WLADYMIR 1941 0 1975-01-08
chmiel ЖИЩИНЦІ КАРВАЦКИЙ ВИКТОР ВЛАДИМИРОВИЧ 0 1971-05-03
chmiel ЖИЩИНЦІ КАРВАЦКИЙ ИВАН ВЛАДИМИРОВИЧ 0 1976-07-04
chmiel ЖИЩИНЦІ КАРВАЦКИЙ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 0 1975-03-09
chmiel ЖИЩИНЦІ КАРВАЦКИЙ СТАНИСЛАВ ЙОСИФОВИЧ 0 1966-10-31
chmiel ЖИЩИНЦІ КАРВАЦКИЙ СТАНИСЛАВ ВИКТОРОВИЧ 0 1959-08-28
chmiel ЖИЩИНЦІ КАРВАЦКИЙ ЮРИЙ ЮВЕНАРОВИЧ 0 1967-07-15
ЖИЩИНЦІ КАРВАЦКИЙ АЛЕКСАНДР СТАНИСЛАВОВИЧ 0 1984-09-06

МАЛИЙ КАРАБЧІЇВ 10 km na SE od Gorodoka
chmiel МАЛИЙ КАРАБЧІЇВ КАРВАЦКИЙ ВЯЧЕСЛАВ ФРАНЦОВИЧ; ojciec FRANCISZEK 1920 0 1938-02-10
chmiel МАЛИЙ КАРАБЧІЇВ КАРВАЦКИЙ ВЯЧЕСЛАВ ФРАНЦОВИЧ; ojciec Franciszek 1910 0 1938-11-10
chmiel МАЛИЙ КАРАБЧІЇВ КАРВАЦКИЙ СТАНИСЛАВ ЙОСИФОВИЧ; ojciec JOZEF 1906 0 1936-11-17
chmiel МАЛИЙ КАРАБЧІЇВ КАРВАЦКИЙ ВИТАЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ; ojciec SERGIEJ 1920 0 1947-07-31
chmiel МАЛИЙ КАРАБЧІЇВ КАРВАЦКИЙ ВИКТОР СЕРГЕЕВИЧ; ojciec SERGIEJ 1920 0 1947-08-25
chmiel МАЛИЙ КАРАБЧІЇВ КАРВАЦКИЙ ВИКТОР СТЕПАНОВИЧ; ojciec STIEPAN 1930 0 1960-06-05

САТАНІВ/ SATANÓW 30 km na N od Gorodoka
chmiel САТАНІВ / SATANÓW КАРВАЦКИЙ НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ; ojciec wladymir 1930 0 1963-04-12
chmiel САТАНІВ 30 km na n od gorodoka КАРВАЦКИЙ ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ; ojciec PIOTR 1925 0 1952-02-13

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

H. 4. REJON PŁOSKIROWSKI / CHMIELNICKI

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ / d. PŁOSKIRÓW
chmiel ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ КАРВАЦКИЙ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ; ojciec MIKOLAJ 1900 0 1928-03-17
chmiel ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ КАРВАЦКИЙ СТАХ ПЕТРОВИЧ; ojciec PIOTR 1920 0 1937-09-03
chmiel ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ КАРВАЦКИЙ СЕРГЕЙ СТАХОВИЧ; ojciec STACH 1937 0 1965-10-04
chmiel ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ КАРВАЦКИЙ ВЛАДИМИР ТИМОФЕЕВИЧ; ojciec TIMOFIEJ 1910 0 1942-06-17
chmiel ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ КАРВАЦКИЙ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ; ojciec MIKOŁAJ 1930 0 1955-11-12
chmiel ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ КАРВАЦКИЙ ВИТАЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ; ojciec MIKOŁAJ 1930 27978 1969-11-29
chmiel ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ КАРВАЦКИЙ ВЛАДИМИР АНАНЕВИЧ; ojciec ANAJEW 1920 0 1949-03-06
chmiel ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ КАРВАЦКИЙ АЛЕКСАНДР АНАНЬЕВИЧ;ojciec ANAJEW 1920 0 1966-06-19
chmiel ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ КАРВАЦКИЙ МИХАИЛ ВЛАДИМИРОВИЧ; ojciec WlADYMIR 1940 0 1968-11-21
chmiel ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ КАРВАЦКИЙ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ; ojciec IWAN 1940 0 1967-01-18
chmiel ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ КАРВАЦКИЙ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ; ojciec IWAN 1940 0 1962-05-15
chmiel ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ КАРВАЦКИЙ АНАТОЛИЙ АНТОНОВИЧ; ojciec ANTONI 1950 0 1979-07-07
chmiel ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ КАРВАЦКИЙ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ; ojciec PIOTR 1920 0 1947-08-23
chmiel ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ КАРВАЦКИЙ ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ; ojciec PIOTR 1930 0 1957-09-25
chmiel ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ КАРВАЦКИЙ НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ; ojciec GRIGORIJ 1925 27978 1951-05-21
chmiel ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ КАРВАЦКИЙ НИКОЛАЙ ВИТАЛЬЕВИЧ; ojciec WITALIJ 1925 0 1952-11-16
chmiel ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ КАРВАЦКИЙ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ; ojciec ALEKSANDER 1930 0 1964-05-29
chmiel ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ КАРВАЦКИЙ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ; ojciec ALEKSANDER 1930 0 1964-05-24
chmiel ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ КАРВАЦКИЙ ПАВЕЛ АДАМОВИЧ; ojciec ADAM 1930, lub z Dunajowic 1940, Czarnej Wody 1936 0 1960-11-18
chmiel ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ КАРВАЦКИЙ ВАЛЕРИЙ ПАВЛОВИЧ; ojciec PAWEL 1960 0 1985-04-06
chmiel ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ КАРВАЦКИЙ ПЕТР ИВАНОВИЧ; ojciec IWAN 1930 0 1962-05-15
chmiel ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ КАРВАЦКИЙ ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ; ojciec WŁADYMIR 1950 550451 1973-09-15
chmiel ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ КАРВАЦКИЙ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ; ojciec WŁADYMIR 1950 0 1979-07-18
chmiel ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ КАРВАЦКИЙ ОЛЕГ ВЛАДИМИРОВИЧ; ojciec WŁADYMIR 1950 0 1977-12-08
chmiel ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ КАРВАЦКИЙ ОЛЕГ МИХАЙЛОВИЧ; ojciec MCHAL 1950 22050 1979-10-01
chmiel ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ КАРВАЦКИЙ ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ; ojciec MIKOŁAJ 1950 0 1977-09-28
chmiel ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ КАРВАЦКИЙ СТАНИСЛАВ ЮЗЕФОВИЧ; ojciec JOZEF 1940 0 1970-04-22
chmiel ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ КАРВАЦКИЙ АНТОН ВИТАЛЬЕВИЧ; ojciec WITALIJ 1930 0 1956-06-12
chmiel ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ КАРВАЦКИЙ БОЛЕСЛАВ ФРАНЦОВИЧ; ojciec FRANCISZEK 1930 0 1962-01-01

БРИКУЛЯ Brikulia chmielnicka 100 km na N od Chmielnickiego 12 km na NNE od Antonina
chmiel БРИКУЛЯ КАРВАЦКИЙ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ; ojciec PIOTR 1900 0 1928-05-12
chmiel БРИКУЛЯ Brikulia chmielnicka 100 km na N od Chmielnickiego КАРВАЦКИЙ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ 0 1928-01-12

Antoniny / АНТОНІНИ 30 km na N od Chmielnickiego , w polowie miedzy Starokonstantynowe a Teofipolem na W
Chmiel АНТОНІНИ 30 km na N od Chmielnickiego КАРВАЦКИЙ АЛЕКСАНДР ГРИГОРЬЕВИЧ; ojciec GRIGORIJ 1945 0 1971-01-07

КРЕМЕНЧУК pod Starokonstantynowe 40 km na N od Chmielnickiego zaraz obok Antoniny
chmiel КРЕМЕНЧУК КАРВАЦКИЙ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ 0 1955-11-18
chmiel КРЕМЕНЧУК КАРВАЦКИЙ ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ 0 1949-01-03

БУЦНЕВЕ/ BUCNEWIE letyczewskie 40 km na E w połowie miedzy CHMIELNICKIM a Winnica, 20 km na SE nad BAREM
chmiel БУЦНЕВЕ w połowie miezdy CHMIELNICKIM a BAREM n aSE КАРВАЦКИЙ СТАНИСЛАВ ФРАНЦОВИЧ; ojciec FRANCISZEK 1900 z Nowotroicka ? 0 1936-10-02
chmiel БУЦНЕВЕ КАРВАЦКИЙ КАЗИМИР ФРАНЦОВИЧ; ojciec FRANCISZEK 1900 0 1930-02-03
chmiel БУЦНЕВЕ КАРВАЦКИЙ ОЛЕГ КАЗИМИРОВИЧ; ojciec KAZIMIERZ 1930 0 1971-10-18
chmiel БУЦНЕВЕ Bucnewie КАРВАЦКИЙ АНАТОЛИЙ СТАНИСЛАВОВИЧ; ojciec STANISŁAW 1936 0 1972-06-22

ШЕПЕТІВКА pod slawuta 60 km na n od chmielnickiego Szepetówka - miasto na Ukrainie, siedziba rejonu w obwodzie chmielnickim;
chmiel ШЕПЕТІВКА КАРВАЦКИЙ БРОНИСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ; ojciec MIKOŁAJ 1916 0 1946-05-09
chmiel ШЕПЕТІВКА КАРВАЦКИЙ ГЕННАДИЙ БРОНИСЛАВОВИЧ; ojcec BRONISŁAW 1946 0 1970-01-19
chmiel ШЕПЕТІВКА КАРВАЦКИЙ ЮРИЙ БРОНИСЛАВОВИЧ; ojcec BRONISŁAW 1946 57688 1980-08-16

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

w kierunku Krzemienca pojedyncze gniazda::

KRZEMIENIEC / КРЕМЕНЕЦЬ / Krzemieniec 50 km na N od Tarnopola (jest tez wolynski Krzemieniec)
tarnopol КРЕМЕНЕЦЬ/ krzemieniec 50 km na N od Tarnopola (jest tez wolynski Krzemieniec) КАРВАЦКИЙ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ; ojciec ALEKSAANDER 1930 0 1960-05-05

МІЖГІР'Я 30 SE od Krzemienca k. szumska
Chmiel ? МІЖГІР'Я 30 se od krzemienca КАРВАЦКИЙ ВЛАДИМИР ПАВЛОВИЧ; ojciec PAWEL 1960 0 1989-02-19

НЕМИРИНЦІ / Niemirincy30 km na SE od krzemienca , SW od Teofipolu
chmiel НЕМИРИНЦІ КАРВАЦКИЙ ГЕОРГИЙ СТЕПАНОВИЧ; ojciec Stiepan 1900 0 1926-07-01

JAKIMOW JAIKIMOWICE / ЯКИМІВ 10 km a S od Kamionki Buskiej; ; 20 km na SE od Krzemienca; lub 30 km na N od Chmielnickiego pod Antonina
Chmiel tarnopol ЯКИМІВ w 3 tarnopol krzemieniec chmielnicki КАРВАЦКИЙ РОМАН ПЕТРОВИЧ 0 1973-03-02

ЛАНІВЦІ / ŁANIOWICE 20 km SE od Krzemienca
Chmiel tarnopol ЛАНІВЦІ КАРВАЦКИЙ ЮРИЙ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ 21638 1991-01-18

ЛІСОГІРКА 20 km na E od Chmielnickiego przed Latyczewem
Chmielnicka ЛІСОГІРКА КАРВАЦКИЙ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ; ojciec MIKOŁAJ 1900 0 1927-05-22
Chmielnicka ЛІСОГІРКА КАРВАЦКИЙ ПЕТР АНДРЕЕВИЧ; ojciec ANDRZEJ 1900 0 1927-04-26
Chmielnicka ЛІСОГІРКА КАРВАЦКИЙ ВЛАДИМИР АНТОНОВИЧ; ojciec ANTONI 1920 0 1946-09-01
Chmielnicka ЛІСОГІРКА КАРВАЦКИЙ РОМАН ВЛАДИМИРОВИЧ; ojciec WLODZIMIERZ 1946 0 1971-06-25
Chmielnicka ЛІСОГІРКА КАРВАЦКИЙ АНАТОЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ; ojciec GRZEGORZ 1925 0 1949-08-26
Chmielnicka ЛІСОГІРКА КАРВАЦКИЙ РОМАН ВЛАДИМИРОВИЧ; ojciec WLODZIMIERZ 1946 0 1971-06-25

ЖИТОМИР / ZYTOMIERZ 100 km na W pod Kijowa
Zytomier ЖИТОМИР ZYTOMIERZ КАРВАЦКИЙ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ 0 1974-06-17

ŁUGINY / ЛУГИНИ 80 km na N od zytomierza, pod Owruczem przy granicy białoruskiej
Zytomier ЛУГИНИ КАРВАЦКИЙ ВИТАЛИЙ МАРЬЯНОВИЧ 0 1937-01-01


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Głowne gniazda:

Dunajowcy z Kamiencem Podolskim, Zielone Kurylowce, Mudregolowy grodeckie, Gródek chmielnicki, Zielone / Murowane Kuryłowce, Czarna Woda grodecka, Jasieniówka grodecka, Chmielnicki / Płoskirów i okolica,
6.06.2014 12:08
Gniazda WINNICKO-ZYTOMIERSKIE


I. Gniazda winnicko-żytomierskie

Gniazda rozlokowane głównie między Barem na północy, Nowa Uszycą, Kuryłowcami, Mohylewem Podolskim


ГОРОДИЩЕ 20 km NW od Winnicy ; pod Lutyniem w kier na Chmielnicki
winnica ГОРОДИЩЕ КАРВАЦКИЙ БОРИС ЯЛИСЕЕВИЧ; ojciec ELIASZ 19301930 0 1956-02-12
winnica ГОРОДИЩЕ КАРВАЦКИЙ АЛЕКСАНДР БОРИСОВИЧ;ojciec BORYS 1956 0 1977-10-25
winnica ГОРОДИЩЕ КАРВАЦКИЙ СЕРГЕЙ БОРИСОВИЧ; ojciec BORYS 1956 20036 1984-02-09
winnica ГОРОДИЩЕ КАРВАЦКИЙ АЛЕКСЕЙ ЕЛИСЕЕВИЧ; ojciec ELIASZ 1930 0 1961-01-02
winnica ГОРОДИЩЕ КАРВАЦКИЙ ПАВЕЛ АЛЕКСЕЕВИЧ;ojciec ALEKSy 1961 23322 1982-06-05
winnica ГОРОДИЩЕ КАРВАЦКИЙ ВЯЧЕСЛАВ АЛЕКСЕЕВИЧ;ojciec ALEKSy 1961 23322 1984-02-07
winnica ГОРОДИЩЕ КАРВАЦКАЯ ВАЛЕНТИНА ГРИГОРЬЕВНА 0 1930-05-08
winnica ГОРОДИЩЕ КАРВАЦКАЯ НАДЕЖДА ВИТАЛЬЕВНА 0 1962-01-18
winnica ГОРОДИЩЕ КАРВАЦКАЯ НАТАЛИЯ ВАЛЕРЬЕВНА 0 1985-09-11


СЛОБОДА-ГУЛІВСЬКА 20 km na SW od BARU NA DUNAJOWICE;na E od Dunajowic 20 km; m. Barem NE a Nowa Uszyca SE
winnica СЛОБОДА-ГУЛІВСЬКА КАРВАЦКИЙ ПРОКИП АЛЕКСЕЕВИЧ; ojciec ALEKSy 1900 0 1928-06-19
winnica СЛОБОДА-ГУЛІВСЬКА КАРВАЦКИЙ ПРОКОПИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ; ALEKSY 1900 0 1928-06-19
winnicka СЛОБОДА-ГУЛІВСЬКА КАРВАЦКАЯ ЕЛЕНА ПЕТРОВНА 0 1924-11-21 /
winnica СЛОБОДА-ЯЛТУШКІВСЬКА КАРВАЦКАЯ ЕВГЕНИЯ ГАВРИЛОВНА 0 1934-07-27

ГОЛУБІВКА pod Barem 5 km na S
winnica ГОЛУБІВКА pod Barem КАРВАЦКИЙ ИВАН КОНСТАНТИНОВИЧ; ojciec KONSTANTY 1900; 0 1936-11-11

БАХТИНОК / BACHTINOK 20 km na SSW od Baru
Winnica БАХТИНОК КАРВАЦКИЙ МИХАИЛ КОНСТАНТИНОВИЧ; ojciec KONSTANTY 1900; 0 1933-02/lub 08 -02

БАР / BAR miedzy Chmielnickim a Winnica
winnica БАР КАРВАЦКИЙ ВИТАЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ; ojciec DYMITR 1920 0 1947-01-22
winnica БАР КАРВАЦКИЙ ВАДИМ ВИТАЛЬЕВИЧ; ojciec WITALIJ 1947 0 1978-03-10
winnica БАР КАРВАЦКАЯ АННА ПЕТРОВНА 0 1931-07-12

ЯЛТУШКІВ / Jałtuszki 30 km na E od Dunajowic pod Barem
winnica ЯЛТУШКІВ КАРВАЦКИЙ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ; ojciec GRZEGORZ 1915 0 1937-02-28
winnica ЯЛТУШКІВ КАРВАЦКИЙ АНАТОЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ; ojciec DYMITR 1920 0 1959-11-30

ОБУХІВ / Obuchiw 25 km na S od Baru na mohylew podolski ; 20 km na E od Murowanych Kurylowcow
winnica ОБУХІВ 25 knm na s od baru na mohylew podolski КАРВАЦКИЙ ВАЛЕРИЙ СТАНИСЛАВОВИЧ; ojciec STANISŁAW 1915 0 1939-02-09

МУРОВАНІ КУРИЛІВЦІ / Murowane Kuiryłowce w polowie miedzy Barem a Mohylewem podolskim NEE od Nowej Uszycy
winnica МУРОВАНІ КУРИЛІВЦІ КАРВАЦКИЙ МИХАИЛ МИХАЙЛОВИЧ; ojciec MICHAŁ 1930 0 1956-08-03
winnica МУРОВАНІ КУРИЛІВЦІ КАРВАЦКАЯ ТАТЬЯНА ГЕОРГИЕВНА 0 1969-11-27
winnica МУРОВАНІ КУРИЛІВЦІ КАРВАЦКАЯ ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВНА 0 1977-01-17
winnica МУРОВАНІ КУРИЛІВЦІ КАРВАЦКАЯ НАТАЛИЯ ГЕОРГИЕВНА 0 1965-11-24


ВАСИЛІВКА 10 km na S od winnicy
winnica ВАСИЛІВКА 10 km na S od winnicy КАРВАЦКИЙ ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ; 0 1965-10-20

WINNICA ВІННИЦЯ 100 km na E od Chmiel
Winnica ВІННИЦЯ КАРВАЦКИЙ ВИКТОР ГЕОРГИЕВИЧ; ojciec GEORGIJ 1915 0 1937-02-19
winnica ВІННИЦЯ КАРВАЦКИЙ ЮРИЙ ВИКТОРОВИЧ; ojciec WIKTOR 1937 0 1967-01-21
Winnica ВІННИЦЯ KАРВАЦКИЙ ПЕТР КОНСТАНТИНОВИЧ; ojciec KONSTANTY 1930 ? 41235 1952-07-28
Winnica ВІННИЦЯ КАРВАЦКИЙ ВАЛЕРИЙ ЙОСИФОВИЧ; ojciec JOZEF 1920 0 1944-08-16
Winnica ВІННИЦЯ КАРВАЦКИЙ СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ; ojciec WALERY 1944 0 1974-11-03
Winnica ВІННИЦЯ КАРВАЦКИЙ СЕРГЕЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ; ojciec WALERY 1944 0 1974-11-03
Winnica ВІННИЦЯ КАРВАЦКИЙ ВИТАЛИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ; ojciec WALERY 1944 0 1971-03-08
Winnica ВІННИЦЯ WINNICA КАРВАЦКИЙ ВИТАЛИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ; ojciec WALERY 1944 0 1971-03-08
Winnica ВІННИЦЯ КАРВАЦКИЙ ВИКТОР ЛЕНИДОВИЧ; ojciec LEONID 1950 ? 0 1978-11-11
winnica ВІННИЦЯ КАРВАЦКАЯ ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА 0 1975-04-20
winnica ВІННИЦЯ КАРВАЦКАЯ ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА 0 1975-04-20
winnica ВІННИЦЯ КАРВАЦКАЯ ВАЛЕНТИНА ЕГОРОВНА 448888 1937-09-08
Winnica ВІННИЦЯ КАРВАЦКАЯ МАРИЯ ПЕТРОВНА 0 1950-03-28

БРАЇЛІВ 30 SW Winnicy
winnica БРАЇЛІВ 30 SW Winnicy КАРВАЦКАЯ ЛЮДМИЛА АПОЛЛИНАРИЕВНА 0 1910-01-12

ЗВЕДЕНІВКА Zwedenowka 40 km na S od Winnicy w kier Mohylewa Podolskiego
Winnica ЗВЕДЕНІВКА КАРВАЦКИЙ ВЛАДИМИР СТАНИСЛАВОВИЧ; ojciec STANISŁAW 1935 0; 1963-09-30
winnica ЗВЕДЕНІВКА КАРВАЦКАЯ ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА 0 1985-08-09

ЗНАМЕНІВКА 30 km na E od Dnajowic 10 km na E od Uszycy
Winnica ЗНАМЕНІВКА КАРВАЦКИЙ СЕРГЕЙ ТИМОФЕЕВИЧ; ojciec TIMOFIEJ 1910 z Chmielnickiego 0 1942-05-09
winnica ЗНАМЕНІВКА КАРВАЦКАЯ МАРИЯ ИВАНОВНА 0 1946-10-15

КОМСОМОЛЬСЬКЕ 20 km na S od Berdyczewa w polowie pomiędzy Zytomierzem a Winnicą
Winnica КОМСОМОЛЬСЬКЕ КАРВАЦКИЙ ВИКТОР ИОСИФОВИЧ; ojciec JOZEF 1915 0 1945-02-25
winnica КОМСОМОЛЬСЬКЕ КАРВАЦКАЯ ЛЮДМИЛА ЕВГЕНЬЕВНА 0 1952-03-25
Winnica КОМСОМОЛЬСЬКЕ КАРВАЦКИЙ ОЛЕГ ВИКТОРОВИЧ; ojciec WIKTOR 1945 0 1976-09-22

НЕМІЯ pod samym Mohylewem Podolskim. 50 km SE od Nowej Uszycy i 30km na od Murowanych Kurylowce ; 100 km na E od Kamienca Podolskiego i Dunajowic
winnica НЕМІЯ КАРВАЦКИЙ ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ; ojciec KONSTANTY 1912 0 1944-08-29
winnica НЕМІЯ КАРВАЦКИЙ ИГОРЬ ВЛАДИМИРОВИЧ; ojciec WLADYMIR 1944 0 1968-02-05
winnica НЕМІЯ КАРВАЦКИЙ ДМИТРИЙ ИГОРЕВИЧ; ojciec IGOR 1968 0 1992-05-12
Winnicka НЕМІЯ КОРВАЦКАЯ ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА 0 1948-08-28

ТЕРНІВКА k. Uman 100 km na SE od Winnicy; 50 km na NW od Pierwomajska i NE od Tulczyna
winnica ТЕРНІВКА k. uman КАРВАЦКИЙ АНТОН ЙОСИФОВИЧ 0 1970-08-01

ЖИТОМИР / ZYTOMIERZ 100 km na W pod Kijowa
Zytomier ЖИТОМИР ZYTOMIERZ КАРВАЦКИЙ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ 0 1974-06-17

ŁUGINY / ЛУГИНИ 80 km na N od zytomierza, pod Owruczem przy granicy białoruskiej
Zytomier ЛУГИНИ КАРВАЦКИЙ ВИТАЛИЙ МАРЬЯНОВИЧ 0 1937-01-01

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
6.06.2014 12:11
KIJOW-CZERKASY-MIKOŁAJEW-ODESSA

БОБРОВИЦЯ / Bobrowica Czernichowska 50 km NE od Kijowa
kij БОБРОВИЦЯ Bobrowica Czernichowska 50 km NE od Kijowa КАРВАЦКИЙ ДМИТРИЙ МИХАЙЛОВИЧ; ojciec MICHAł 1925 23354 1935-08-21
kij БОБРОВИЦЯ КАРВАЦКИЙ АЛЕКСАНДР ДМИТРИЕВИЧ; ojciec DYMITR 1935 23354 1970-09-22

УЛЯНІВКА / Ulianiwka / Czernichow 120 km na NE od Kijowa na Homel w Rosji
czernich lub czerk УЛЯНІВКА czernichow lub czerkasy КАРВАЦКИЙ ВАСИЛИЙ КСЕНОФОНТОВИЧ 1910 chmielnickie 0 1950-03-06
czernich lub czerk УЛЯНІВКА КАРВАЦКИЙ ВИКТОР ВАСИЛЬЕВИЧ; ojciec WASYL 1950 syn 1982-05-12

ВОРЗЕЛЬ / Worzel 10 km na W od Kijowa
kij ВОРЗЕЛЬ 10 km na w od kijowa КАРВАЦКИЙ ВЛАДИСЛАВ АНТОНОВИЧ 0 1958-12-09

ВАСИЛЬКІВ / Wasylków 20 km na SW od kijowa
kij ГЛЕВАХА 20 km sw od kijowa КАРВАЦКИЙ ВЛАДИМИР АНТОНОВИЧ;ojciec ANTONI 1900 0 1930-10-14
kij ВАСИЛЬКІВ 20 km n a sw od kijowa КАРВАЦКИЙ ГРИГОРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ; ojciec WLADYMIR 1930 0 1959-04-01

ГЛЕВАХА / Glewacha 20 km SW od kijowa
kij ГЛЕВАХА 20 km sw od kijowa КАРВАЦКИЙ ВЛАДИМИР АНТОНОВИЧ;ojciec ANTONI 1900 0 1930-10-14
kij ГЛЕВАХА КАРВАЦКИЙ ЕВГЕНИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ; ojciec GRIGORIJ 1959 0 1988-07-01
kij ГЛЕВАХА КАРВАЦКИЙ ВЯЧЕСЛАВ СЕМЕНОВИЧ 0 1977-06-06

ГОСТОМИЛЬ / GOSTIMIL / Hostimil 5 km nw od kijowa
kij ГОСТОМИЛЬ 5 km nw od kijowa КАРВАЦКИЙ ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ; ojciec MIKOLAJ 1930 0 1962-06-15

ІРПІНЬ / IRPIN 15 km na NWW od Kijowa
kij ІРПІНЬ 15 km na NWW od Kijowa КАРВАЦКИЙ ЯН СТАНИСЛАВОВИЧ; ojciec STANISŁAW 1890 0 1917-07-09
kij М.КИЇВ КАРВАЦКИЙ АНТОН ЯНОВИЧ; ojciec JAN 1917 0 1956-11-17

М.КИЇВ
kij М.КИЇВ КАРВАЦКИЙ НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ/ ojciec WASYL 1925 4601804 1946-12-07
kij М.КИЇВ КАРВАЦКИЙ ВАСИЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ;ojciec WASYL 1925 2112151 1958-05-26
kij М.КИЇВ КАРВАЦКИЙ ВАЛЕРИЙ ЕВГЕНЬЕВИЧ;okciec Jewgienij 1940 0 1968-11-28
kij М.КИЇВ КАРВАЦКИЙ АНДРЕЙ СЕРГЕЕВИЧ; ojciec Sergiej 1950 0 1977-09-24
kij ІРПІНЬ 15 km na NWW od Kijowa КАРВАЦКИЙ ЯН СТАНИСЛАВОВИЧ; ojciec STANISŁAW 1890 0 1917-07-09
kij М.КИЇВ КАРВАЦКИЙ АНТОН ЯНОВИЧ; ojciec JAN 1917 0 1956-11-17
kij М.КИЇВ КАРВАЦКИЙ ВАЛЕНТИН ВАЛЕРЬЕВИЧ; ojciec WALERY 1940 5126971 1967-03-22
kij М.КИЇВ КАРВАЦКИЙ МИХАИЛ ЮРЬЕВИЧ; ojciec JURIJ 1950 0 1974-12-23
kij М.КИЇВ КАРВАЦКИЙ ЮРИЙ АНТОНОВИЧ; ojciec ANTONI 1950 0 1979-03-28
Ki М.КИЇВ Kijow КОРВАЦКАЯ СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА 0 1979-06-17
Ki М.КИЇВ Kijow КОРВАЦКАЯ СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА 0 1979-06-17
Ki М.КИЇВ Kijow КОРВАЦКАЯ ТАТЬЯНА ГЕОРГИЕВНА 4726197 1967-11-28
Ki М.КИЇВ Kijow КОРВАЦКАЯ ОЛЬГА АЛЕКСЕЕВНА 2271452 1938-07-16
Ki М.КИЇВ Kijow КОРВАЦКАЯ ОЛЬГА АЛЕКСЕЕВНА 2271452 1938-07-16
Ki М.КИЇВ kIJOW КОРВАЦКИЙ БОРИС ГРИГОРЬЕВИЧ 5170491 1929-04-28

МАКІЇВКА > Makówka między Kijowem a Biala Cerkwią
chmielnicka БОРИШКІВЦІ pod kamiencem podolskim КАРВАЦКИЙ ОЛИМПИЙ / OLIMP ВИКТОРОВИЧ; ojciec WIKTOR 1920 0 1944-01-12
kij МАКІЇВКА miedzy kijowem a niala cerkwia КАРВАЦКИЙ СЕРГЕЙ ОЛИМПИЕВИЧ; ojciec OLIMP 1944; spod Kamienca 0 1983-05-07

СОФІЇВСЬКА БОРЩАГІВКА 5 km od w pod Kijowem
kij СОФІЇВСЬКА БОРЩАГІВКА 5 km od w pod kijowem КАРВАЦКИЙ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 0 1952-09-28

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kobiety Karwackie (z domu i zamężne za Karwackim):

kij БОБРОВИЦЯ КАРВАЦКАЯ ЛЮДМИЛА МИХАЙЛОВНА 0 1945-07-16
kij БОБРОВИЦЯ КАРВАЦКАЯ ВИКТОРИЯ ВАСИЛЬЕВНА 23354 1972-09-04
kij БОБРОВИЦЯ КАРВАЦКАЯ АЛЕКСАНДРА АЛЕКСАНДРОВНА 23290 1998-09-16

kij БОГУСЛАВЕЦЬ КАРВАЦКАЯ НАТАЛИЯ ПЕТРОВНА 0 1980-04-30

kij БОГУСЛАВЕЦЬ КАРВАЦКАЯ ОЛЬГА ГРИГОРЬЕВНА 0 1957-04-13

kij БУДА-ОРЛОВЕЦЬКА КАРВАЦКАЯ НАДЕЖДА ИВАНОВНА 0 1943-09-20
kij БУДА-ОРЛОВЕЦЬКА КАРВАЦКАЯ ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА 0 1937-02-28
kij БУДА-ОРЛОВЕЦЬКА КАРВАЦКАЯ МАРИЯ ПАВЛОВНА 0 1930-09-17
kij БУДА-ОРЛОВЕЦЬКА КАРВАЦКАЯ МАРИЯ СИДОРОВНА 0 1916-03-28

kij ГЛЕВАХА КАРВАЦКАЯ ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА 0 1959-06-24
kij ГЛЕВАХА КАРВАЦКАЯ ЕКАТЕРИНА НИКИТИЧНА 0 1930-12-23
kij ГЛЕВАХА КАРВАЦКАЯ ЕКАТЕРИНА НИКИТОВНА 0 1930-12-23
kij ГЛЕВАХА КАРВАЦКАЯ АННА ГРИГОРЬЕВНА 0 1983-05-12
kij ГЛЕВАХА КАРВАЦКАЯ ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА 32709 1973-07-31
kij ГЛЕВАХА КАРВАЦКАЯ ЕЛЕНА СОЗОНТИЕВНА 0 1940-08-26

kij ДМИТРІВКА 10 km na W od kijowa КАРВАЦКАЯ НЕОНИЛЛА АНДРЕЕВНА 0 1929-04-17

kij ІРПІНЬ КАРВАЦКАЯ АННА СТАНИСЛАВОВНА 0 1914-11-13
kij ІРПІНЬ КАРВАЦКАЯ ЛИДИЯ ЮРИЕВНА 0 1957-11-29
kij ІРПІНЬ КАРВАЦКАЯ СОФИЯ СТАНИСЛАВОВНА 0 1922-11-02

kij КАМ'ЯНКА 20 km na s od czerkas КАРВАЦКАЯ ИРИНА НИКОЛАЕВНА 0 1967-07-13

kij М.КИЇВ КАРВАЦКАЯ ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА 0 1971-12-05
kij М.КИЇВ КАРВАЦКАЯ ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА 0 1971-12-05
kij М.КИЇВ КАРВАЦКАЯ ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА 0 1967-03-10
kij М.КИЇВ КАРВАЦКАЯ ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА 2115090 1966-03-16
kij М.КИЇВ КАРВАЦКАЯ АННА АЛЕКСАНДРОВНА 0 1912-11-26
kij М.КИЇВ КАРВАЦКАЯ АННА ЮРИЕВНА 0 1967-10-11
kij М.КИЇВ КАРВАЦКАЯ ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА 2112151 1960-03-19
kij М.КИЇВ КАРВАЦКАЯ ОЛЬГА ПЕТРОВНА 4601804 1946-07-18
kij М.КИЇВ КАРВАЦКАЯ ОКСАНА ВАСИЛЬЕВНА 2112151 1985-12-09
kij М.КИЇВ КАРВАЦКАЯ ВЕРА МИФОДИЕВНА 0 1915-09-11
kij М.КИЇВ КАРВАЦКАЯ ИРИНА ИВАНОВНА 4785459 1976-06-25
kij М.КИЇВ КАРВАЦКАЯ ЛАРИСА МИХАЙЛОВНА 5533844 1945-02-10
kij М.КИЇВ КАРВАЦКАЯ ЛАРИСА МИХАЙЛОВНА 5533844 1945-02-10
kij М.КИЇВ КАРВАЦКАЯ АНТОНИНА ЕВГЕНЬЕВНА 0 1972-12-08
kij М.КИЇВ КАРВАЦКАЯ АНТОНИНА ВАСИЛЬЕВНА 5599757 1937-12-05
kij М.КИЇВ КАРВАЦКАЯ СВЕТЛАНА ВАЛЕНТИНОВНА 0 1988-07-15
kij М.КИЇВ КАРВАЦКАЯ СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВНА 0 1937-10-23

kij czerk МАКІЇВКА КАРВАЦКАЯ ВЕРА ГРИГОРЬЕВНА 0 1948-06-01

kij czerk МИРНЕ КАРВАЦКАЯ НИНА КОНСТАНТИНОВНА 0 1935-12-09

kij-wol-row-krym-iwanfra СОФІЇВСЬКА БОРЩАГІВКА КАРВАЦКАЯ ТАМАРА АНАНЬЕВНА 0 1956-03-06

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

CZERKASY na SE od KIJOWA

БОГУСЛАВЕЦЬ Boguslawiec czerkieski 100 km na SE od kijowa
czerk БОГУСЛАВЕЦЬ КАРВАЦКИЙ ПЕТР ПАВЛОВИЧ; ojciec PAWEL 1930 0 1958-02-14
czerk БОГУСЛАВЕЦЬ Boguslawiec czerkieski 100 km na SE od kijowa КАРВАЦКИЙ ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ; ojciec PIOTR 1958 0 1982-08-03

БУДА-ОРЛОВЕЦЬКА 20 km na SWW od Czerkies
czerk БУДА-ОРЛОВЕЦЬКА КАРВАЦКИЙ ПАВЕЛ ТИХОНОВИЧ; ojciec TICHON 1900 0 1924-08-05
czerk БУДА-ОРЛОВЕЦЬКА КАРВАЦКИЙ ПАВЕЛ ТИХОНОВИЧ; ojciec TICHON 1900 0 1929-01-05
czerk БУДА-ОРЛОВЕЦЬКА КАРВАЦКИЙ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ; ojciec PIOTR 1920 0 1944-01-02
czerk БУДА-ОРЛОВЕЦЬКА КАРВАЦКИЙ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ; ojciec PIOTR 1920 0 1955-02-24

ІРДИНЬ / Irdyń k. czerkas
Czerkasy ІРДИНЬ k. czerkas КАРВАЦКИЙ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ;ojciec IWAN 1920 0 1934-09-25

КАМ'ЯНКА 2/ Kamionka 5 km na s od Czerkas
Czerkasy КАМ'ЯНКА КАРВАЦКИЙ ЛЕВ АНАСТАСИЕВИЧ; ojciec ANASTAZY 1910 0 1931-12-20
IWAN 1935 ?
Czerkasy КАМ'ЯНКА КАРВАЦКИЙ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 0 1965-07-05
Czerkasy КАМ'ЯНКА 25 na s od czerkas КАРВАЦКИЙ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ 0 1972-11-12

МЛІЇВ / Mliw 20 km na W od Czerkiesów
Czerkasy МЛІЇВ КАРВАЦКИЙ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ / ojciec GRZEGORZ 1915 0 1941-03-20
Czerkasy МЛІЇВ 20 km na W od Czerkiesow КАРВАЦКИЙ ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ;ojciec GRZEGORZ 1915 0 1941-03-08
Czerkasy МЛІЇВ КАРВАЦКИЙ ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ; ojciec IWAN 1941 48617 1970-07-14
Czerkasy МЛІЇВ КАРВАЦКИЙ НИКОЛАЙ ГРИГОРЬЕВИЧ;ojciec GRZEGORZ 1915 0 1937-08-05
Czerkasy МЛІЇВ КАРВАЦКИЙ ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ; ojciec MIKOLAJ 1937 0 1967-07-09

ЧЕРКАСИ / CZERKASY 100 km na SE od Kijowa
Czerkasy ЧЕРКАСИ КАРВАЦКИЙ ВИТАЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ;ojciec Sergiej 1910 0 1933-09-10
Czerkasy ЧЕРКАСИ КАРВАЦКИЙ ВИТАЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ;ojciec Sergiej 1910 0 1933-09-10
czerkasy ЧЕРКАСИ / CZERKASY 100 km na SE od Kijowa КАРВАЦКИЙ АНАТОЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ; ojciec DYMITR 1920 0 1949-04-04

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kobiety Karwackie ( z domu lub zamężne za Karwackim)

czerk МЛІЇВ КАРВАЦКАЯ СВЕТЛАНА ПЕТРОВНА 0 1989-12-08
czerk МЛІЇВ КАРВАЦКАЯ ЗОЯ НИКОЛАЕВНА 0 1970-04-21
czerk МЛІЇВ КАРВАЦКАЯ ВАРВАРА ХАРИТОНОВНА 0 1937-12-05
czerk МЛІЇВ КАРВАЦКАЯ ВАЛЕНТИНА ГРИГОРЬЕВНА 0 1930-05-08
czerk МЛІЇВ КАРВАЦКАЯ АННА ИВАНОВНА 0 1940-03-02

czerk ЧЕРКАСИ КАРВАЦКАЯ АННА НИКОЛАЕВНА 0 1936-09-13
czerk ЧЕРКАСИ КАРВАЦКАЯ ИННА АНАТОЛЬЕВНА 650411 1977-06-02

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

НОВОПАВЛІВКА / Nowopawlowka ? W 5 obwodach taka nazwa
mikolaj НОВОПАВЛІВКА / Nowopawlowka КАРВАЦКИЙ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ; ojciec MIKOŁAJ 1940 0 1970-05-03

КУМАРІ / KUMARI mikolajewski 200 km na S od Kijowa
mikolaj КУМАРІ mikolajewski 200 km na S od Kijowa КАРВАЦКИЙ МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ; ojciec PIOTR 1915 0 1939-01-21
mikolaj КУМАРІ КАРВАЦКИЙ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ;ojciec MICHAŁ 1939 0 1968-04-05
mikolaj КУМАРІ КАРВАЦКИЙ ВАСИЛИЙ НИКОЛАЕВИЧ; ojciec MIKOŁAj 1940 0 1967-03-18

СУХИЙ ЄЛАНЕЦЬ 30 km na n od mikolajewa
mikolaj СУХИЙ ЄЛАНЕЦЬ 30 km na n od Mikolajewa КАРВАЦКИЙ ИОСИФ ФРАНЦОВИЧ; ojciec FRANCISZEK 1900 0 1924-04-04

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kobiety Karwackie ( z domu i zamężne za Karwackim)

mikola КАМ'ЯНА БАЛКА pod pierwomajskiem КАРВАЦКАЯ СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА 0 1986-06-03

mikola КАМ'ЯНИЙ МІСТ p. pierwomajskiem КАРВАЦКАЯ ЛИДИЯ МАНУИЛОВНА 0 1929-04-20

mikola КІНЕЦЬПІЛЬ КАРВАЦКАЯ ЗИНАИДА НИКИТОВНА 0 1941-01-17
mikolaj КІНЕЦЬПІЛЬ pod pierwomajskiem КАРВАЦКАЯ ОКСАНА ВЯЧЕСЛАВОВНА 0 1979-04-25

mikolaj КУМАРІ КАРВАЦКАЯ НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА 0 1983-06-06
mikolaj КУМАРІ КАРВАЦКАЯ НАТАЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА 0 1983-06-08
mikolaj КУМАРІ КАРВАЦКАЯ ЛАРИСА ЛЕОНИДОВНА 0 1971-04-10
mikolaj КУМАРІ КАРВАЦКАЯ ЛАРИСА ЛЕОНИДОВНА 0 1971-04-10
mikolaj КУМАРІ КАРВАЦКАЯ КЛАВДИЯ ВАСИЛЬЕВНА 0 1943-03-29
mikolaj КУМАРІ КАРВАЦКАЯ КЛАВДИЯ ВАСИЛЬЕВНА 0 1943-04-01

mikolaj ПЕРВОМАЙСЬК КАРВАЦКАЯ ЛЮДМИЛА МИХАЙЛОВНА 0 1969-10-31
mikolaj ПЕРВОМАЙСЬК КАРВАЦКАЯ ЗИНАИДА НИКИТОВНА 0 1941-01-17
mikolaj ПЕРВОМАЙСЬК КАРВАЦКАЯ АНТОНИНА ВЛАДИМИРОВНА 0 1970-02-18

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ОДЕСА/ ODESSA
odes ОДЕСА КАРВАЦКИЙ АЛИМ / ALIM НИКОЛАЕВИЧ; ojciec MIKOŁAj 1920 490272 1946-01-03
odes ОДЕСА КАРВАЦКИЙ ВИТАЛИЙ ВАЛЕНТИНОВИЧ; ojciecc WALENTY 1950 0 1976-05-22
Odes ОДЕСА КОРВАЦКАЯ ИЛОНА СЕРГЕЕВНА 0 1982-09-17
Odes ОДЕСА Odessa КОРВАЦКАЯ МАЛЬВИНА МИХАЙЛОВНА 0 1942-07-22
Odes ОДЕСА Odessa КОРВАЦКАЯ РЕНА ЛЕОНИДОВНА 0 1963-05-06

ХОЛОДНА БАЛКА pod Odessą
odes ХОЛОДНА БАЛКА po odessa КАРВАЦКИЙ ВИКТОР ПЕТРОВИЧ; ojciec PIOTR 1915 ? 0 1960-02-25

ІЛЛІЧІВСЬК na SW od Oddesy
odessa ІЛЛІЧІВСЬК sw oddesa КАРВАЦКИЙ НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ; ojciec FIEDOR 1880 44370 1912-03-18
odessa ІЛЛІЧІВСЬК КАРВАЦКИЙ ПАВЕЛ НИКОЛАЕВИЧ;ojciec MIKOŁAJ 1912 30461 1952-07-02

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kobiety Karwackie (z domu lub zamężne za Karwackimi):


odessa ІЛЛІЧІВСЬК КАРВАЦКАЯ НАДЕЖДА АЛЕКСАНДРОВНА 30461 1959-10-06
odessa ІЛЛІЧІВСЬК КАРВАЦКАЯ АННА МАРКОВНА 65874 1915-01-15
odessa ІЛЛІЧІВСЬК КАРВАЦКАЯ АННА МАРКОВНА 44370 1915-02-15
odessa ІЛЛІЧІВСЬК КАРВАЦКАЯ ИРИНА ПАВЛОВНА 30461 1988-10-04
odessa ІЛЛІЧІВСЬК КАРВАЦКАЯ ИННА ПАВЛОВНА 0 1986-06-12

odessa ОДЕСА КАРВАЦКАЯ ГАЛИНА ВАЦЛОВНА 0 1946-03-25
odessa ОДЕСА КАРВАЦКАЯ СНЕЖАНА АЛИМОВНА 0 1971-10-12
6.06.2014 12:50
Gniazda : KRYM-CHERSON

УШКАЛКА / Uszkałka 120 km na NE od Cherson nad Dnieprem
chers УШКАЛКА КАРВАЦКИЙ ГЕОРГИЙ СЕРГЕЕВИЧ; ojciec SERGIEJ 1903 0 1933-06-05
chers УШКАЛКА КАРВАЦКИЙ СЕРГЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ; ojciec GEORGIJ 1930 0 1962-01-21
chers УШКАЛКА 120 km na ne od cherson nad dnieprem КАРВАЦКИЙ ВИКТОР СЕРГЕЕВИЧ; ojciec SERGIEJ 1970 0 1992-07-16

ЧОРНОМОРСЬКЕ / Czarnomorskoje
chers ЧОРНОМОРСЬКЕ КАРВАЦКИЙ ЯРОСЛАВ ФЕДОРОВИЧ; ojciec FIEDOR 1920 91449 1949-08-29
chers ЧОРНОМОРСЬКЕ КАРВАЦКИЙ ВАДИМ ЯРОСЛАВОВИЧ; ojciec JAROSLAW 1949 0 1973-02-28
chers ЧЕРНІГІВКА pod Geniczeskiem nasada Krymu КАРВАЦКИЙ ЕВГЕНИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ; ojciec GREGORIJ 1960 0 1987-10-19

ЮВІЛЕЙНЕ pod Chersonem
chers ЮВІЛЕЙНЕ КАРВАЦКИЙ ИВАН МИТРОФАНОВИЧ; ojciec MITROFAN 1920 0 1936-08-19
chers ЮВІЛЕЙНЕ pod Chersonem КАРВАЦКИЙ ГРИГОРИЙ ИВАНОВИЧ; ojciec IWAN 1940 0 1962-07-20

ГРОМІВКА / u nasady Krymu
chers ГРОМІВКА nasada Krymu КАРВАЦКИЙ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ; ojciec WLADYMIR 1930 0 1964-06-06
chers ГРОМІВКА КАРВАЦКИЙ СТАНИСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ; ojciec WLADYMIR 1930 0 1959-10-20

ЖОВТНЕВЕ pod Chersonem NE
chers ЖОВТНЕВЕ pod chersonem NE КАРВАЦКИЙ МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ; syn PIOTRA 1930 0 1960-03-07
chers ЖОВТНЕВЕ КАРВАЦКИЙ МИХАИЛ ПЕТРОВИЧ; syn PIOTRA 1930 0 1960-07-03
chers ЖОВТНЕВЕ КАРВАЦКИЙ ВЛАДИМИР ВАСИЛЬЕВИЧ; syn WASYLA 1930 0 1958-04-29
chers ЖОВТНЕВЕ КАРВАЦКИЙ ЛЕОНИД ИВАНОВИЧ; syn IWANA 1940 0 1971-05-12

КИЇВКА n.Dnieprem na E od Chersonu
chers КИЇВКА n. dnieprem na e od chersonu КАРВАЦКИЙ НИКОЛАЙ АНТОНОВИЧ; ojciec ANTONI 1930 33817 1959-07-30
chers КИЇВКА КАРВАЦКИЙ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ; ojciec MIKOLAJ 1959 0 1988-01-21
chers КИЇВКА КАРВАЦКИЙ ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ; ojciec MIKOLAJ 1959 0 1982-11-21
chers КИЇВКА КАРВАЦКИЙ ОЛЕГ НИКОЛАЕВИЧ; ojciec MIKOLAJ 1959 0 1982-11-21

МАРКЕЄВ 70 km na W od Melitopola
Chers МАРКЕЄВ 70 km na W od melitopola КАРВАЦКИЙ МИХАИЛ ИВАНОВИЧ; ojciec IWAN 1905 0 1930-08-27

НОВОВОРОНЦОВКА nowoworoncowska pod Krzywym Rogiem
chers НОВОВОРОНЦОВКА nowoworoncowska pod krzywym rogiem КАРВАЦКИЙ НИКИТА ВЛАДИМИРОВИЧ; ojciec WLADYMIR 1970 0 2002-06-16

ХЕРСОН / CHERSON
chers ХЕРСОН КАРВАЦКИЙ ИГОРЬ ВАСИЛЬЕВИЧ; ojciec WASYL 1960 0 1985-06-28
chers ХЕРСОН КАРВАЦКИЙ ЫГОР ВАСИЛЬЕВИЧ;ojciec WASYL 1960 0 1985-06-28

ЦЮРУПИНСЬК pod chersonem od strony wsch
chers ЦЮРУПИНСЬК pod chersonem od strony wsch КАРВАЦКИЙ МИХАИЛ СТЕПАНОВИЧ; ojciec STIEPAN 1920 0 1947-07-15

НОВОТРОЇЦЬКЕ krym miedzy Chersonem a Melitopolem
cherson НОВОТРОЇЦЬКЕ КАРВАЦКИЙ ФРАНЦ СТЕПАНОВИЧ; ojciec STIEPAN 1900 0 1929-07-15
cherson НОВОТРОЇЦЬКЕ krym miedzy chersonem a melitopolem КАРВАЦКИЙ НИКОЛАЙ ФРАНЦОВИЧ; ojciec FRANZ 1929 0 1962-07-13

ПЕРШОКОСТЯНТИНІВКА na n od armianska
cherson ПЕРШОКОСТЯНТИНІВКА na n od armianska КАРВАЦКИЙ ВИКТОР ФЕЛИКСОВИЧ; ojciec FELIKS1915 0 1941-09-10

АРМЯНСЬК / u nasady Krymu
Chers Krym АРМЯНСЬК nasada Krymu КАРВАЦКИЙ ВИКТОР ВИКТОРОВИЧ; ojciec WIKTOR 1941 0 1971-09-01

Chers БВМП Mikołajew Chersonski КОРВАЦКИЙ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 0 1964-02-09

Chers БІЛОЗЕРКА КОРВАЦКИЙ ВАСИЛИЙ МИРОНОВИЧ 0 1955-12-21
Chers БІЛОЗЕРКА 5 km na W od Chersonu КОРВАЦКАЯ СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВНА 0 1980-09-08

Chers ГЕНІЧЕСЬК КАРВАТСКАЯ ИРИНА НИКОЛАЕВНА 27285 1962-10-21
Chers ГЕНІЧЕСЬК Chersonski nad m. Azowskim КАРВАТСКАЯ ТАМАРА КОРНЕЕВНА 0 1928-01-24

Chers ЛИМАНСЬКЕ ?? 5 obłastii Cherson ska dnierpro mikołajewska КОРВАЦКИЙ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ 0 1943-02-07

Chers МЕЛІТОПОЛЬ КАРВАТСКАЯ ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА 0 1944-01-24

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kobiety Karwackie (z domu i zamężne za Karwackim)


chers АРМЯНСЬК КАРВАЦКАЯ СВЕТЛАНА ИВАНОВНА 0 1971-09-29

chers АСКАНІЯ-НОВА КАРВАЦКАЯ ИННА МИХАЙЛОВНА 0 1967-08-26
chers АСКАНІЯ-НОВА 50 km na E w kier Nowotroicka КАРВАЦКАЯ ЕЛЕНА ЮРИЕВНА 0 1987-07-07

chers БІЛОЗЕРКА КАРВАЦКАЯ СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВНА 0 1980-09-08

chers ГРОМІВКА КАРВАЦКАЯ ВАЛЕНТИНА ИВАНОВНА 0 1963-03-30
chers ГРОМІВКА КАРВАЦКАЯ ЛИДИЯ ИВАНОВНА 0 1938-10-29
chers ГРОМІВКА КАРВАЦКАЯ СВЕТЛАНА СТАНИСЛАВОВНА 0 1984-01-28
chers ГРОМІВКА КАРВАЦКАЯ НАТАЛЬЯ ВЛАДИМИРОВНА 0 1989-01-23
chers ГРОМІВКА / nasada KRYMU КАРВАЦКАЯ ТАТЬЯНА НИКОЛАЕВНА 0 1962-08-13

chers ЖОВТНЕВЕ КАРВАЦКАЯ НАДЕЖДА СЕМЕНОВНА 0 1957-07-06
chers ЖОВТНЕВЕ КАРВАЦКАЯ ЛИДИЯ АНТОНОВНА 0 1938-07-05
chers ЖОВТНЕВЕ КАРВАЦКАЯ ВЕРА АЛЕКСЕЕВНА 95479 1940-03-23
chers ЖОВТНЕВЕ КАРВАЦКАЯ ИРИНА ВАЛЕРЬЕВНА 0 1972-03-01

chers КИЇВКА КАРВАЦКАЯ ВАЛЕНТИНА ВЛАДИМИРОВНА 0 1961-10-25

chers МАРКЕЄВ КАРВАЦКАЯ АННА НИКИФОРОВНА 0 1940-02-25
chers МАРКЕЄВ КАРВАЦКАЯ АННА НИКИФОРОВНА 0 1940-02-25

chers НОВОТРОЇЦЬКЕ КАРВАЦКАЯ МАРИЯ АФАНАСЬЕВНА 0 1929-04-07
chers НОВОТРОЇЦЬКЕ КАРВАЦКАЯ АННА НИКОЛАЕВНА 0 1988-05-06
chers НОВОТРОЇЦЬКЕ КАРВАЦКАЯ ИРИНА ВЛАДИМИРОВНА 21879 1966-04-10

chers ПЕРШОКОСТЯНТИНІВКА КАРВАЦКАЯ НАДЕЖДА ВИКТОРОВНА 0 1975-09-10

chers ТВЕРДОМЕДОВЕ m Chersonem a Krzywym Rogiem КАРВАЦКАЯ ЛИДИЯ ИВАНОВНА 0 1936-09-19

chers УШКАЛКА КАРВАЦКАЯ ВАЛЕНТИНА СЕРГЕЕВНА 0 1988-09-29
chers УШКАЛКА КАРВАЦКАЯ НАДЕЖДА ВЛАДИМИРОВНА 0 1969-03-03
chers УШКАЛКА КАРВАЦКАЯ ОКСАНА АЛЕКСАНДРОВНА 0 1940-03-15
chers УШКАЛКА КАРВАЦКАЯ ОКСАНА СЕРГЕЕВНА 0 1994-07-15

chers ХЕРСОН КАРВАЦКАЯ ЛАРИСА АНАТОЛЬЕВНА 0 1959-09-27
chers ХЕРСОН КАРВАЦКАЯ СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВНА 0 1980-09-08

chers ЦЮРУПИНСЬК КАРВАЦКАЯ АННА ПЕТРОВНА 0 1947-05-06
chers ЦЮРУПИНСЬК КАРВАЦКАЯ СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА 0 1940-08-05
chers ЦЮРУПИНСЬК КАРВАЦКАЯ СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА 22811 1949-08-05

chers ЧОРНОМОРСЬКЕ КАРВАЦКАЯ ОКСАНА ИВАНОВНА 0 1978-01-25
chers ЧОРНОМОРСЬКЕ КАРВАЦКАЯ АЛЕФТИНА ИВАНОВНА 0 1949-05-07

cherson ЮВІЛЕЙНЕ КАРВАЦКАЯ МАРИЯ ИГНАТЬЕВНА 0 1934-09-19

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

KRYM

ЯЛТА / JAŁTA
krym ЗОРКІНЕ krym ne КАРВАЦКИЙ МИХАИЛ ИОСИФОВИЧ 0 1948-02-01
krym ЯЛТА КАРВАЦКИЙ ГРИГОРИЙ МИХАЙЛОВИЧ; ojciec MICHAŁ 1948 0 1976-11-17

ЗОРКІНЕ/ NE KRYMU
krym ЗОРКІНЕ krym ne КАРВАЦКИЙ МИХАИЛ ИОСИФОВИЧ; Ojciec JOZEF 1925 0 1948-02-01

КРИМКА polnocny Krym
krym КРИМКА polnocny krym КАРВАЦКИЙ НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ; ojciec ALEKSANDER 1915 0 1939-09-01

КУКУШКІНЕ/ pólnocny Krym
krym КУКУШКІНЕ КАРВАЦКИЙ ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ;ojciec GRIGORIJ 1915 0 1934-09-26
krym КУКУШКІНЕ КАРВАЦКИЙ ПЕТР ВЛАДИМИРОВИЧ; ojciec WLADYMIR 1934 0 1960-09-10
krym КУКУШКІНЕ КАРВАЦКИЙ ГРИГОРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ; ojciec WLADYMIR 1934 0 1959-05-01
krym КУКУШКІНЕ КАРВАЦКИЙ АЛЕКСЕЙ ГРИГОРЬЕВИЧ;ojciec GRIGORIJ 1959 0 1982-07-11
krym КУКУШКІНЕ krym polnocny КАРВАЦКИЙ ДМИТРИЙ ПЕТРОВИЧ; ojciec PIOTR 1960 ? 0 1985-06-28
Krym КУКУШКІНЕ KRYM КОРВАЦКИЙ ДМИТРИЙ ПЕТРОВИЧ 0 1985-06-28

РОЗКІШНЕ
krym? РОЗКІШНЕ КАРВАЦКИЙ НИКОЛАЙ АНТОНОВИЧ;ojciec ANTONI 1925 ? 0 1951-07-21

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kobiety Karwackie (z domu i zamężne za Karwackim)


krym ЗОРКІНЕ КАРВАЦКАЯ ЛИДИЯ ПЕТРОВНА 0 1953-08-13

krym РОЗКІШНЕ КАРВАЦКАЯ ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА 0 1987-12-05
krym РОЗКІШНЕ КАРВАЦКАЯ ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА 0 1987-12-06
krym РОЗКІШНЕ КАРВАЦКАЯ ОЛЬГА СТЕПАНОВНА 0 1952-02-22

krym РОЗКІШНЕ КАРВАЦКАЯ ЛЮБОВЬ НИКОЛАЕВНА 0 1987-12-05

krym ОЗЕРНА - Krymka КАРВАЦКАЯ МАРИЯ ДМИТРИЕВНА 0 1918-04-19

krym М.СЕВАСТОПОЛЬ КАРВАЦКАЯ ВАЛЕНТИНА АЛЕКСАНДРОВНА 0 1911-02-15

krym КУКУШКІНЕ КАРВАЦКАЯ ВАЛЕНТИНА ВЛАДИМИРОВНА 0 1963-04-02
krym КУКУШКІНЕ КАРВАЦКАЯ ВАЛЕНТИНА ФЕДОРОВНА 0 1959-07-12
krym КУКУШКІНЕ КАРВАЦКАЯ АННА КАРЛОВНА 0 1938-01-26

krym lub 4 inne? КУКУШКІНЕ КАРВАЦКАЯ ВЕРА ГРИГОРЬЕВНА 0 1980-12-11

krym lub 4 inne? КРИМКА КАРВАЦКАЯ ВАЛЕНТИНА ИЛЬИНИЧНА 0 1944-01-14
krym lub 4 inne? КРИМКА КАРВАЦКАЯ НАДЕЖДА МИХАЙЛОВНА 0 1963-07-23
krym lub 4 inne? КРИМКА КАРВАЦКАЯ ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА 0 1965-02-17

Kirowogrodzka lub mikołajewska ДОЛИНСЬКА КАРВАЦКАЯ ЕКАТЕРИНА СЕМЕНОВНА 0 1918-05-21
6.06.2014 15:10
ZAPOROZE-DNIEPROPIETROWSK-POLTAWA-CHARKOW-Donieck-Ługańsk


МИХАЙЛІВКА / Michajłowka 50 km na N od Melitopola zaporoze
zapor МИХАЙЛІВКА 50 km na n od melitopola zaporoze КАРВАЦКИЙ ПЕТР МИХАЙЛОВИЧ 0 1945-11-30
zapor МИХАЙЛІВКА КАРВАЦКИЙ ИГОРЬ ПЕТРОВИЧ 24241 1974-08-26

ТОКМАК / Tomak 40 km na NE od Melitopola
zapor ТОКМАК КАРВАЦКИЙ АЛЕКСЕЙ ИВАНОВИЧ; ojciec IWAN 1940 21533 1966-09-06
zapor ТОКМАК 40 km na ne od melitopola КАРВАЦКИЙ МАКСИМ АЛЕКСЕЕВИЧ; ojciec ALEKSY 1966 21533 1991-02-17
ЛУГІВКА / Lugiwka sunska kub zaporoska

zapor lub sumska ЛУГІВКА sunska kub zaporoska КАРВАЦКИЙ РОМАН ИВАНОВИЧ 0 1974-04-13

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kobiety Karwackie ( z domu lub zamężne za Karwackim)

zapor ЛУГІВКА КАРВАЦКАЯ ВЕРА ФЕДОРОВНА 0 1942-08-04
zapor МИХАЙЛІВКА КАРВАЦКАЯ СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА 0 1971-08-31
zapor МИХАЙЛІВКА КАРВАЦКАЯ НИНА МИХАЙЛОВНА 0 1949-12-07
zapor ТЕРНУВАТЕ КАРВАЦКАЯ АНТОНИНА АНТОНОВНА 0 1938-05-27
zapor ТОКМАК КАРВАЦКАЯ АНАСТАСИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 0 1992-01-17xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

DNIEPROPIETROWSKA

ХРИСТОФОРІВКА pod Krzywym Rogiem
dniepropietr ХРИСТОФОРІВКА pod Krzywym Rogiem КАРВАЦКИЙ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ;ojciec MICHAŁ 1915 0 1939-01-20

ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬК 20 km na W od Dniepropietrowska
dniepropietr ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬК 20 km na W od Dniepropietrowska КАРВАЦКИЙ ОЛЕГ ВИТАЛЬЕВИЧ;ojciec WITALIJ 1940 0 1964-06-19

ДНІПРОПЕТРОВСЬК
dniepropietr ДНІПРОПЕТРОВСЬК КАРВАЦКИЙ ЯРОСЛАВ НИКОЛАЕВИЧ; ojciec MIKOŁAJ 1910 0 1940-01-15
dniepropietr ДНІПРОПЕТРОВСЬК КАРВАЦКИЙ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ; ojciec IWAN 1930 0 1951-11-25
dniepropietr ДНІПРОПЕТРОВСЬК КАРВАЦКИЙ АНАТОЛИЙ АНТОНОВИЧ 0 1970-11-13
dniepropietr ДНІПРОПЕТРОВСЬК 300 km na SW od Charkowa КАРВАЦКИЙ ВЛАДИМИР ЙОСИФОВИЧ 0 1973-06-12
dniepropietr ДНІПРОПЕТРОВСЬК КАРВАЦКИЙ СТАНИСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ 0 1975-10-13
dniepropietr ДНІПРОПЕТРОВСЬК КАРВАЦКИЙ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 0 1977-07-03

ЗАПОРІЖЖЯ 50 km na s od dniepropietrowska
dniepropietr ЗАПОРІЖЖЯ 50 km na s od dniepropietrowska КАРВАЦКИЙ ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ;ojciec WASYL 1925 ? 0 1947-01-24
dniepropietr ЗАПОРІЖЖЯ КАРВАЦКИЙ ВЯЧЕСЛАВ ВАСИЛЬЕВИЧ 0 1972-06-10

КОМСОМОЛЬСЬК k Kremienczuka w Polatwskim
Dniepropietr КОМСОМОЛЬСЬК k Kremienczuka w Polatwskim КАРВАЦКИЙ АЛЕКСАНДР ТАДЕУШОВИЧ; ojciec TADEUSZ 1950 55529 1981-10-18

КРИВИЙ РІГ 100 km na SW od Dniepropietrowska na Mikołow
Dniepropietr КРИВИЙ РІГ КАРВАЦКИЙ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ 0 1972-07-18
Dniepropietr КРИВИЙ РІГ КАРВАЦКИЙ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 0 1987-03-26
Dniepropietr КРИВИЙ РІГ КАРВАЦКИЙ ЮРИЙ АНТОНОВИЧ 0 1937-10-20

П'ЯТИХАТКИ 10 km NEE od Zoltych Wod i 120 km na W od Dniepropietrowska
dniepropietr П'ЯТИХАТКИ k. zoltych wod КАРВАЦКИЙ МИХАИЛ СТАНИСЛАВОВИЧ; ojciec STANISŁAW 1920 0 1945-11-01
dniepropietr П'ЯТИХАТКИ КАРВАЦКИЙ ВИКТОР ГРИГОРЬЕВИЧ; ojciec GRZEGORZ 1930 0 1953-07-16
dniepropietr П'ЯТИХАТКИ КАРВАЦКИЙ ВИТАЛИЙ ВИКТОРОВИЧ; ojciec WIKTOR 1953 0 1976-06-20
dniepropietr П'ЯТИХАТКИ КАРВАЦКИЙ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ; ojciec PIOTR 1930 0 1956-11-09
dniepropietr П'ЯТИХАТКИ КАРВАЦКИЙ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ; ojciec WLADYMIR 1956 0 1977-07-03
dniepropietr П'ЯТИХАТКИ КАРВАЦКИЙ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ; ojciec WLADYMIR 1956 0 1978-02-05
dniepropietr П'ЯТИХАТКИ КАРВАЦКИЙ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ; ojciec WLADYMIR 1956 0 1984-09-27
dniepropietr П'ЯТИХАТКИ КАРВАЦКИЙ ВАЛЕРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ; ojciec WLADYMIR 1956 0 1973-05-26
dniepropietr П'ЯТИХАТКИ КАРВАЦКИЙ СТАНИСЛАВ МИХАЙЛОВИЧ 0 1975-10-13
dniepropietr ОСИКУВАТЕ k piatichatki КАРВАЦКИЙ КОНСТАНТИН АНАТОЛЬЕВИЧ 0 1989-12-20

ЖОВТІ ВОДИ, 100 na W od Dniepropietrowska, 30 km na S od Krzywego Rogu
Dniepropietr ЖОВТІ ВОДИ Zolte Wody КАРВАЦКИЙ МИХАИЛ КАЗИМИРОВИЧ; ojciec KAZIMIERZ 1930 0 1959-01-09
dniepropietr ЖОВТІ ВОДИ КАРВАЦКИЙ ВАЛЕНТИН МИХАЙЛОВИЧ; ojciec MICHAŁ 1960 0 1987-08-17
Dnieptr ЖОВТІ ВОДИ КАРВАЦКА АЛЕНА МИХАЙЛОВНА 0 1982-08-02
Dnieptr ЖОВТІ ВОДИ Dniepropietrowska КАРВАЦКА СВЕТЛАНА НИКИТОВНА 0 1961-10-29

КАСИНІВКА piatichatki i zolte wody
Dniepropietr КАСИНІВКА КАРВАЦКИЙ АНТОН СТАНИСЛАВОВИЧ;ojciec STANISŁAW 1920 0 1942-10-20
Dniepropietr КАСИНІВКА КАРВАЦКИЙ АНАТОЛИЙ КАЗИМИРОВИЧ; ojciec KAZIMIERZ 1930 0 1968-06-16
Dniepropietr КАСИНІВКА piatichatki i zolte wody КАРВАЦКИЙ АНАТОЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 0 1965-09-04
dniepropietr ОСИКУВАТЕ k piatichatki КАРВАЦКИЙ КОНСТАНТИН АНАТОЛЬЕВИЧ; ojciec ANATOL 1965 lub 68 ? 0 1989-12-20

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kobiety Karwackie (z domu lub zamężne za Karwackimi):


dniepro ДЗЕРЖИНСЬК КАРВАЦКАЯ ТАТЬЯНА ВИКТОРОВНА 0 1985-10-25
dniepro ДЗЕРЖИНСЬК КАРВАЦКАЯ ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА 0 1963-06-16
dniepro ДЗЕРЖИНСЬКИЙ КАРВАЦКАЯ ОЛЬГА АНДРЕЕВНА 0 1919-08-27
dniepro ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬК КАРВАЦКАЯ ТАТЬЯНА ФЕДОРОВНА 73909 1961-01-23
dniepro ДНІПРОПЕТРОВСЬК КАРВАЦКАЯ НАТАЛЬЯ АНАТОЛЬЕВНА 0 1969-08-17
dniepro ДНІПРОПЕТРОВСЬК КАРВАЦКАЯ ЗОЯ ВАСИЛЬЕВНА 0 1954-05-07
dniepro ДНІПРОПЕТРОВСЬК КАРВАЦКАЯ ТАТЬЯНА ПАВЛОВНА 0 1940-02-25
dniepro ДНІПРОПЕТРОВСЬК КАРВАЦКАЯ АННА СЕРГЕЕВНА 0 1979-04-16
dniepro ДНІПРОПЕТРОВСЬК КАРВАЦКАЯ ЮЛИЯ СЕРГЕЕВНА 0 1974-10-10
dniepro ДОНЕЦЬК КАРВАЦКАЯ ЕВГЕНА АЛЕКСАНДРОВНА 0 1967-04-21

dniepro ЗАПОРІЖЖЯ КАРВАЦКАЯ ИННА ПЕТРОВНА 0 1970-02-09
dniepro ЗАПОРІЖЖЯ КАРВАЦКАЯ ЗОЯ АНТОНОВНА 0 1950-11-27
dniepropie ЗАПОРІЖЖЯ КАРВАЦКАЯ ЗОЯ АНТОНОВНА 0 1950-11-27
dniepropie ЗАПОРІЖЖЯ КАРВАЦКАЯ РЕВМИРА АНТОНОВНА 0 1924-05-24
dniepropie ЗАПОРІЖЖЯ КАРВАЦКАЯ АННА АНАТОЛЬЕВНА 0 1979-12-04
dniepropie ЗАРОЖАНИ КАРВАЦКАЯ ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА 0 1963-12-25
dniepropie ЗАРОЖАНИ КАРВАЦКАЯ ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВНА 0 1963-12-20
dniepropie ЗАРОЖАНИ КАРВАЦКАЯ МАРИЯ АНАТОЛЬЕВНА 66416 1959-09-06
dniepropie ЗАРОЖАНИ КАРВАЦКАЯ АННА ИВАНОВНА 0 1923-02-21
dniepropie ЗАРОЖАНИ КАРВАЦКАЯ ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА 0 1967-11-16
dniepropie ЗАРОЖАНИ КАРВАЦКАЯ ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА 66593 1957-07-05
dniepropie ЗАРОЖАНИ КАРВАЦКАЯ ЮЛИЯ ВЛАДИМИРОВНА 66416 1981-04-22
dniepropie ЗАРОЖАНИ КАРВАЦКАЯ ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА 66416 1986-11-18

dniepropie ЗОРЯ КОМУНІЗМУ/ PIATICHATKI КАРВАЦКАЯ ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА 0 1988-10-24

dniepropie КАСИНІВКА КАРВАЦКАЯ ИРИНА ВАСИЛЬЕВНА 0 1938-03-15
dniepropie КАСИНІВКА КАРВАЦКАЯ ИРИНА СТЕПАНОВНА 0 1969-04-20
dniepropie КАСИНІВКА КАРВАЦКАЯ ИРИНА ВАСИЛЬЕВНА 0 1938-03-15
dniepropie КАСИНІВКА КАРВАЦКАЯ ЕВДОКИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 0 1936-02-02
dniepropie КАСИНІВКА КАРВАЦКАЯ ЕВДОКИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 0 1936-02-27
dniepropie КАСИНІВКА КАРВАЦКАЯ СОФИЯ МАКСИМОВНА 0 1929-08-23

dniepropie КРИВИЙ РІГ КАРВАЦКАЯ ЕЛИЗАВЕТА ФАДЕЕВНА 0 1939-01-01
dniepropie КРИВИЙ РІГ КАРВАЦКАЯ ЛЮДМИЛА ПАВЛОВНА 0 1965-12-22
dniepropie КРИВИЙ РІГ КАРВАЦКАЯ ЛЮДМИЛА ПЕТРОВНА 0 1968-08-25

dniepropie КРИНИЧКИ na E КАРВАЦКАЯ МАРИЯ ИОСИФОВНА 0 1935-02-05

dniepropie ОСИКУВАТЕ КАРВАЦКАЯ ОКСАНА ЮРЬЕВНА 0 1970-08-06

dniepropie П'ЯТИХАТКИ КАРВАЦКАЯ ИРИНА ИВАНОВНА 0 1967-01-02
dniepropie П'ЯТИХАТКИ КАРВАЦКАЯ ТАТЬЯНА ВЛАДИМИРОВНА 0 1953-09-29

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

POŁTAWSKA
КРЕМЕНЧУК / Krzemieńczyk Połtawski
połt КРЕМЕНЧУК КАРВАЦКИЙ АЛЕКСАНДР ВЛАДИМИРОВИЧ 0 1955-11-18
połt КРЕМЕНЧУК КАРВАЦКИЙ ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ 0 1949-01-03
POLTAWSKA КРЕМЕНЧУК na N od Chmielnickiego КОРВАЦКАЯ ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА 0 1950-05-28
POLTAWSKA КРЕМЕНЧУК polnocno chmielnicki КАРВАТСКАЯ НАТАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 0 1964-04-15

ПЕТРІВКА poltawska lub kijowska
polt lub kij ПЕТРІВКА poltawska lub kijowska КАРВАЦКИЙ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ 0 1951-05-04
polt lub kij ПЕТРІВКА КАРВАЦКИЙ НИКОЛАЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 0 1964-09-23
polt lub kij ПЕТРІВКА КАРВАЦКИЙ ЮРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 0 1970-11-29
polt lub kij ПЕТРІВКА КАРВАЦКИЙ НИКИТА ВЛАДИМИРОВИЧ 0 2002-05-16

РОЗСОШЕНЦІ pod Połatwa na S
poltawa РОЗСОШЕНЦІ КАРВАЦКИЙ ТАРАС ВАСИЛЬЕВИЧ 0 1959-02-15

ПОЛТАВА / Poltawa m. Kremienczukiem a Charkowem
poltawska ПОЛТАВА КАРВАЦКИЙ ВАЛЕРИЙ ВИТАЛЬЕВИЧ; ojciec WITALIJ 1940 0 1973-03-23
poltawska ПОЛТАВА poltawa m. kremienczukiem a charkowem КАРВАЦКИЙ АЛЕКСАНДР ТАРАСОВИЧ; ojciec TARAS 1950 0 1980-01-19

Kobiety Karwackie (z domu lub zamężne za Karwackimi):


polt РОЗСОШЕНЦІ КАРВАЦКАЯ ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА 591081 1982-10-04

polt КОМСОМОЛЬСЬК КАРВАЦКАЯ ЛАРИСА ТАДЕУШЕВНА 0 1968-03-09

polt lub kij КОМСОМОЛЬСЬК КАРВАЦКАЯ ЗИНАИДА НИКОЛАЕВНА 21400 1946-01-10

polt lub kij ПЕТРІВКА КАРВАЦКАЯ ЕЛЕНА ИВАНОВНА 0 1967-03-27
polt lub kij ПЕТРІВКА КАРВАЦКАЯ НАТАЛИЯ МИХАЙЛОВНА 0 1977-07-31
polt lub kij ПЕТРІВКА КАРВАЦКАЯ ЛЮБОВЬ АФАНАСЬЕВНА 0 1956-04-03
polt lub kij ПЕТРІВКА КАРВАЦКАЯ ИННА НИКОЛАЕВНА 0 1986-12-07
polt lub kij ПЕТРІВКА КАРВАЦКАЯ НАТАЛЬЯ ИВАНОВНА 0 1983-02-05
polt lub zakarp ПЕТРІВКА КАРВАЦКАЯ ДИНА НИКОЛАЕВНА 0 1988-10-27

polt lub zakarp ПОЛТАВА КАРВАЦКАЯ ЛЮДМИЛА ДЕОНИЗОВНА 0 1958-08-01
poltawa РОЗСОШЕНЦІ КАРВАЦКАЯ ЕЛЕНА АНАТОЛЬЕВНА 591081 1982-10-04

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

CHARKOWSKA

БОГОДУХІВ / Bochoduchiw 50 km na NW od Charkowa
chark БОГОДУХІВ Bochoduchiw 50 km na NW od Charkowa КАРВАЦКИЙ ВЛАДИМИР ПЕTРОВИЧ; syn PIOTRA 1890 0 1922-05-27

ПЕРВОМАЙСЬКИЙ 30 km na s od charkowa
chark ПЕРВОМАЙСЬКИЙ КАРВАЦКИЙ АЛЕКСАНДР ojciec ВАСИЛЬЕВИЧ; syn WASYLA 1930 0 1961-09-17
chark ПЕРВОМАЙСЬКИЙ КАРВАЦКИЙ РОМАН АЛЕКСАНДРОВИЧ; ojciec ALEKSANDER 1961 0 1990-12-16
chark ПЕРВОМАЙСЬКИЙ 30 km na s od charkowa КАРВАЦКИЙ АЛЕКСАНДР syn АЛЕКСАНДРОВИЧ; ojciec ALEKSANDER 1961 0 1984-02-15
ПЕРВОМАЙСЬКИЙ 4o km na S od Charkowa albo KRYM КОРВАЦКАЯ НАТАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 0 1984-12-31

ПОКРОВКА 30 km na W od Charkowa
chark ПОКРОВКА 30 km na w od charkowa КАРВАЦКИЙ ВИТАЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 0 1989-09-27

ХАРКІВ / CHARKÓW
chark ХАРКІВ КАРВАЦКИЙ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ; ojciec ALEKSy 1905 0 1932-02-04
chark ХАРКІВ КАРВАЦКИЙ ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ; ojciec ALEKSy 1905 0 1932-02-04
chark ХАРКІВ КАРВАЦКИЙ АНДРЕЙ МИРОСЛАВОВИЧ; ojciec MIROSŁAW 1950 0 1976-12-16
chark ХАРКІВ КАРВАЦКИЙ ВАСИЛИЙ МИРОСЛАВОВИЧ; ojciec MIROSŁAW 1950 0 1978-09-14
chark ХАРКІВ КАРВАЦКИЙ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ; ojciec SERGIEJ 1960 0 1984-07-27
chark ХАРКІВ КАРВАЦКИЙ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ; ojciec SERGIEJ 1960 105721 1984-07-27
chark ХАРКІВ КАРВАЦКИЙ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ; ojciec SERGIEJ 1960 0 1984-07-27


Kobiety Karwackie (z domu lub zamężne za Karwackimi):

chark БОГОДУХІВ КАРВАЦКАЯ НАДЕЖДА ФИЛИППОВНА 0 1927-12-27
chark БОГОДУХІВ КАРВАЦКАЯ НАДЕЖДА ФИЛИППОВНА 0 1927-12-27

chark ПЕРВОМАЙСЬКИЙ КАРВАЦКАЯ МАРИЯ ГРИГОРЬЕВНА 0 1932-04-29
chark ПЕРВОМАЙСЬКИЙ КАРВАЦКАЯ ЛЮДМИЛА АЛЕКСАНДРОВНА 0 1958-12-14
chark ПЕРВОМАЙСЬКИЙ КАРВАЦКАЯ НАТАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 0 1984-12-31

chark ХАРКІВ КАРВАЦКАЯ ВАЛЕНТИНА ВАСИЛЬЄВНА 105721 1956-09-28
chark ХАРКІВ КАРВАЦКАЯ МАРИЯ ИВАНОВНА 337301 1931-08-13
chark ХАРКІВ КАРВАЦКАЯ АЛЕКСАНДРА РОМАНОВНА 0 1980-05-07

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

DONIECKA

ДЗЕРЖИНСЬК 40 km na N od Doniecka lub Żytomierza
donieck ДЗЕРЖИНСЬК 40 km na N od Doniecka lub zytom.obl КАРВАЦКИЙ ВИКТОР ГЕОРГИЕВИЧ; ojciec GEORGIJ 1940 36721 1963-03-07

ТОРЕЗ 50 km na E od Doniecka
donieck ТОРЕЗ КАРВАЦКИЙ ЮРИЙ ВИКТОРОВИЧ; ojciec WIKTOR 1940 0 1964-09-11
donieck ТОРЕЗ КАРВАЦКИЙ АРТЕМ ЮРЬЕВИЧ; ojciec JURIJ 1964 0 1986-09-23
donieck ТОРЕЗ 50 km na e od doniecka КАРВАЦКИЙ АРТЕМ ЮРЬЕВИЧ; ojciec JURIJ 1964 0 1986-09-23

Kobiety Karwackie (z domu lub zamężne za Karwackimi):

donieck П'ЯТИХАТКИ КАРВАЦКАЯ ВАЛЕНТИНА ФЕДОРОВНА 64548 1950-07-03
donieck П'ЯТИХАТКИ КАРВАЦКАЯ ЛЮДМИЛА ПАВЛОВНА 0 1954-04-23
donieck П'ЯТИХАТКИ КАРВАЦКАЯ ЛИДИЯ ИВАНОВНА 0 1948-08-12

doniecka ТОРЕЗ КАРВАЦКАЯ ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА 0 1938-03-18
doniecka ТОРЕЗ КАРВАЦКАЯ СВЕТЛАНА ИВАНОВНА 0 1964-10-28

doniecka ХРИСТОФОРІВКА КАРВАЦКАЯ ВЕРА ГНАТОВНА 0 1940-10-02

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

LUGANSK -

СЄВЕРОДОНЕЦЬК m. Ługanskiem a Krematorskiem
lug СЄВЕРОДОНЕЦЬК p luganskiek a krematorskiem КАРВАЦКИЙ ЭДУАРД АНАТОЛЬЕВИЧ; ojciec ANATOL 1960 ? 0 1987-10-07

МІСТА ОБЛАСНОГО ПІДПОРЯДКУВАННЯ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
lug МІСТА ОБЛАСНОГО ПІДПОРЯДКУВАННЯ ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТІ КАРВАЦКИЙ ЮРИЙ МИХАЙЛОВИЧ; ojciec MICHAŁ 1925 0 1951-06-16

ЛИСИЧАНСЬК / Lisiczansk na NEE od Slowianska i Kramatorska
luga ЛИСИЧАНСЬК Lisiczansk na NEE od Slowianska i Kramatorska КАРВАЦКИЙ ВЛАДИМИР ФЕДОРОВИЧ; ojciec FIEDOR 1900 0 1928-06-16

АЛЧЕВСЬК
lugan АЛЧЕВСЬК КАРВАЦКИЙ АРТЕМ АЛЕКСАНДРОВИЧ;ojciec ALEKSANDER 1960 ? 0 1990-03-22

КРАСНИЙ ЛУЧ
lugan lub donieck КРАСНИЙ ЛУЧ КАРВАЦКИЙ ЗАХАР НИКОЛАЕВИЧ; ojciec MIKOŁAJ 1960 0 1988-02-10

ПЕРВОМАЙСЬК
lug char lub nikol ПЕРВОМАЙСЬК КАРВАЦКИЙ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ; ojciec MICHAŁ 1940 0 1968-05-05

СТАХАНОВ
lugans СТАХАНОВ КАРВАЦКИЙ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ; ojciec PIOTR 1940 ? 0 1961-05-04
lugans СТАХАНОВ pod pierwomajskiem КАРВАЦКИЙ ДМИТРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ; ojciec WLADYMIR 1961 0 1990-04-24

ЗОРИНСЬК
lugansk ЗОРИНСЬК na s od stachanowa КАРВАЦКИЙ МИХАИЛ СЕРГЕЕВИЧ; ojciec 1900 ? 0 1926-09-03
lugansk ЗОРИНСЬК КАРВАЦКИЙ СЕРГЕЙ МИХАЙЛОВИЧ; ojciec MICHAŁ 1926 0 1963-08-30
lugansk ЗОРИНСЬК КАРВАЦКИЙ ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ; ojciec MICHAŁ 1926 0 1977-04-23

ВАХРУШЕВЕ Krasny Lucz
luganska ВАХРУШЕВЕ КАРВАЦКИЙ РОМАН КОНСТАНТИНОВИЧ;ojciec KONSTANTY 1930 0 1955-03-29
luganska ВАХРУШЕВЕ krasny lucz КАРВАЦКИЙ РОМАН РОМАНОВИЧ; ojciec ROMAN 1955 0 1985-12-18
luganski lub doniecki КРАСНИЙ ЛУЧ КАРВАЦКИЙ НИКОЛАЙ КОНСТАНТИНОВИЧ;ojciec KONSTANTY 1930 0 1962-12-01

ВІЛЬНЕ /
luganska ВІЛЬНЕ ? Wschodnie КАРВАЦКИЙ ВИТАЛИЙ СЕРГЕЕВИЧ; ojciec 1900 ? 0 1937-09-16

КРАМАТОРСЬК 60 km na W od Luganska
Lugansk КРАМАТОРСЬК 60 km na W od Luganska КАРВАТСКАЯ АННА АЛЕКСАНДРОВНА 0 1976-07-27
Lugansk КРАМАТОРСЬК КРАМАТОРСЬК60 km na W od Luganska КАРВАТСКИЙ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ 0 1974-02-01
Lugansk КРАМАТОРСЬК60 km na W od Luganska КАРВАТСКАЯ РАИСА ПОРФИРЬЕВНА 0 1949-08-04
Lugansk КРАМАТОРСЬК60 km na W od Luganska КАРВАТСКИЙ ВИКТОР ojciec aleksandra ИВАНОВИЧ 58473 1946-01-20

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kobiety Karwackie (z domu lub zamężne za Karwackimi):

lugan АЛЧЕВСЬК КАРВАЦКАЯ ОЛЬГА АНАТОЛЬЕВНА 0 1969-06-12

lugan БРЯНКА КАРВАЦКАЯ ЕЛЕНА НИКОЛАЕВНА 0 1970-06-05
lugan БРЯНКА КАРВАЦКАЯ ПАВЛИНА ДМИТРИЕВНА 0 1932-07-26
lugan БРЯНКА КАРВАЦКАЯ НАТАЛЬЯ САВЕЛЬЕВНА 0 1931-05-09
lugan БРЯНКА КАРВАЦКАЯ ПАВЛИНА ДМИТРИЕВНА 0 1932-07-26

lugan ВІЛЬНЕ КАРВАЦКАЯ ВАЛЕНТИНА АЛЕКСЕЕВНА 0 1944-07-05

lugan ЗОРИНСЬК КАРВАЦКАЯ ЕВДОКИЯ ИВАНОВНА 0 1932-03-11

lugan ЛИСИЧАНСЬК КАРВАЦКАЯ ЛЮБОВЬ МИХАЙЛОВНА 0 1929-03-14

lugan ЛОЗІВСЬКИЙ КАРВАЦКАЯ МАРИЯ АНТОНОВНА 0 1927-04-14

lugan МОЛОДОГВАРДІЙСЬК КАРВАЦКАЯ АЛЕКСАНДРА ПАВЛОВНА 0 1935-01-01

lugan СТАХАНОВ КАРВАЦКАЯ ТАТЬЯНА ВАСИЛЬЕВНА 0 1933-06-02
lugan СТАХАНОВ КАРВАЦКАЯ НАТАЛЬЯ ГРИГОРЬЕВНА 0 1961-01-17
lugan СУХОДІЛЬСЬК КАРВАЦКАЯ ИННА ВЯЧЕСЛАВОВНА 0 1985-06-08
7.06.2014 18:03
KARWAĆKI - Карвацький

KARWACCY NA PODOLU i BUKOWINE DZIS !!!!!

Przypadkiem natrafiam w internecie na nowa pisownie naszego nazwiska ze zmiękczeniem
„c” Карвацький
a równocześnie liczne pliki z „karwackimi: na Ukrainie. Jak się okazuje, analogicznie jako liczne PODLASKIE KLANY Karwackich przetrwały częściowo na Białorusi w Grodnie, Mińsku, tak liczne PODOLSKIE KLANY KARWACKICH przetrwały w licznych gniazdach Podola i Bukowiny, a w szczegółności w Chmielnickiem, Kamieńcu Podolskim, a zwłaszcza w Czerniowcach. Są też liczne rodziny we Lwowie, Jaworowie, Ivano Frankowie, Samborze...

Wyławiam z sieci tylko kilkanascie osób, najprawdopodobniej jest kilkuset KARWACKICH, osiadłych tutaj juz w XV/XVI wieku.

KIJÓW telefon
KARWACKI W.W.
ARTUR KARWACKI 23 latek Kijów

????
EDIK KARWACKI
ROSTISŁAW KARWACKI 40 latek
VADIM KARWACKI młody smagły

Sambor
STEPAN Iwanowicz KARWACKI
IGOR MICHAŁOWICZ KARWACKI Zwiazek chrześcijańsko-demokratyczny
W radzie powiatu Sambor:
Sambor PO CDU
Rady Powiatu:
1. Karvatskyy Stepan Iwanowicz
2. Shatynskyy Jurij B.
3. Myron Zarits'kyi M.
4. Igor Karvatskyy Michajłowicz
5. Lidia Ivanyshyn V.

Sambor
BORYS Iwanowicz KARWACKI

EWGENIJ KARWACKI – wokalista

Iwano Frankow na NW od Lwowa -
BOGDAN Józefowicz KARWACKI
Więcej Żona: - Karvatska LA 1958r.n. - Księgowa
Córka - VB Karvatska 1983r.n. - Tłumacz z języka polskiego
Język i literatura

Gorodok
PAWEŁ KARWACKI

Kamieniobrod jaworowski
с.Каменобрід, Городоцький р-н, Львівська обл. JAWOROW
HANNA KARWACKA,
ZENON KARWACKI (z wąsami) syn
Taras Karwacki (blondyn)

селищі ZORIA / Зоря П’ятихатського району
wójt ANTONI KAZMIEROWICZ KARWACKI

powiat Pyatykhats'ka - dzielnicy , położony w północno-zachodniej części regionu Dniepropietrowska . Graniczy regionu Kirowograd , z Sophia , KRINICHANSKY i Verhnedneprovsk obszarach. W centrum dzielnicy - miasto Pyatikhatki położony 90 km na południowy zachód Dniepropietrowsk .

Lwów -
ZENON 1945 Olegowicz KARWACKI
OLEG... KARWACKI 1913
ELENA KARWACKA 1994
28 lipca 2002 Lista ofiar katastrofy


Lwów -
DIAKON TARAS KARWACKI (smagly brunet) Lwów

Lwów
WALIK KARWACKI b. mlody Lwów
WIKTOR KARWACKI manager 1986 Lwów
YURKO KARWACKI – Buczacz .. Lwów

?
ARTIEM KARWACKI internauta

Lwów
JURIJ Fedorowicz KARWACKI 1979 – Lwow Gorodiszcze – Cukrowik

F. Jurij KARVATSKYY - 1979 rok urodzenia, wykształcenie wyższe, mieszka we Lwowie, prywatny przedsiębiorca, członek Ludowy Ruch Ukrainy, Lwowa nominowany organizacji Ruch Ukrainy.
Większością okręgu Single № 39
wyborów posłów do Lwowskiej Rady Miejskiej

?
IWAN Iwanowicz KARWACKI fotografik
Карвацький Іван Іванович's photos. kml_Link ...
http://www.panoramio.com/kml/?user=2565457

ANTON Janowicz KARWACKI naukowiec
2010 Теплоелектричний та механічний стан високотемпературних енергоємних промислових агрегатів
Карвацький, Антон Янович

STARA WIES .. LWÓW
WASYL KARWACKI 1983 malarz abstrakcyjny
Stare Sieło – kilka kilometrów na SE od Lwowa Pustomytski rejon

Василь Карвацький. Народився 06.02.83р. в с. Старе Село
Львівської обл. У 1999 закінчив середню школу і вступив у Львівський Коледж Декоративного і Ужиткового Мистецтва ім. І. Труша на кафедру скульптури. У 2004 закінчую де одразу Вступаю до Львівської Національної Академії Мистецтв на спеціальність Сакральне мистецтво. 2010 рік випуску. Виставки 2002. Студентська виставка в коледжі Труша 2003.участь у виставці Takasaki international art and competition 2003-2006. участь у різних виставках і салонах. Студентських акціях 2007. участь AutoPortret Stalowa Wola Роботи зберігаються у приватних колекціях Канади. Голландії. Польщі. Німеччини Багато працюю творчо. Основні заняття живопис. графіка. скульптура Базовий напрям- авангард але роблю в різних стилях. Маю слабкість..
http://royalart.com.ua/index.php?pic=gal&author=303 GALERIA OBRAZOW WASYLA

??
SASZA KARWACKI 1963
Żona Tania
Syn Roman 1986
Córka Roksana
Córka Dima

Tarnopol telefony
R. JU. KARWACKIJ
S. M. KARWACKIJ

Krzemieniec
A.O. KARWACKI
B.O. KARWACKIJ

Chmielnickie Wariwce - Gorodiszcze
Gracz SIERGIEJ KARWACKI – Gorodiszcze – Cukrowik

JURIJ Michałowicz 1940 KARWACKI - Chmielnickie
Карвацький Юрій Михайлович, українець, народився 5 травня 1940 року в селі Варівці (Варівці́ — село в Україні, Городоцькому районі Хмельницької області....) В 2001 році Карвацький Ю.М. нагороджений Почесною Грамотою Кабінету ...

WALENTY KARWACKI 1992 Chmielnickie manager
WALENTY KARWACKI Chmielnickie 1991 (18 lat)

JURIJ Bolesławowicz KARWACKI – Chmielnickie gimnazjum nr 2 – 10 klasa
MAKSIM Olegowicz KARWACKI

Ukrainski górnik/szchtior ?
WASYL KARWACKI – dyrektor kompleksu leczniczego ROWIESNIK

Buczacz (na W od Czortkowa w tarnopolskim) KARWACKI – telefony
I.M. KARWACKIJ
B.M. KARWACKIJ
J. M. KARWACKIJ

YURKO KARWACKI – Buczacz .. Lwów

Autor monografi podlwowskich kościołow i kaplic
ROMAN KARWACKI kościoły Galicji
piłkarz WITALIJ Romanowicz KARWACKI

Kamieniec Podolski
Major policji drogowej MICHAL KARWACKI

CZERNIOWCE – Bukowina – dynastia budowlańców
Bukowina CZERNIOWCE : -
SIEMIEN Jakowlewicz KARWACKI 80 lat
ELIASZ Jakowlewicz KARWACKI

Pan sam Szymon Ocenia się, że cała rodzina pracowała od 1948 do 2008, 255 osobo-lat, w dynastii Karvatskyh ma 10 man-budowniczych różnych zawodów - od brygadzisty do głównego inżyniera i naczelnika wydziału architektury i naukowców Czerniowce Inżynierii Lądowej.

One Karvatskyh zarządza obecnie liczba PMS 321, który Kitsmanschyni. W przeddzień rocznicy Siemien Yakovlevich powiedział: "Budowa przypadku nigdy nie umrze, ludzie jej potrzebują, ale świat będzie stać." Szanowni bohaterem dnia Siemien Yakovlevich Karvatskoho szczerze szczęśliwa rodzina rocznica: żona, dzieci, wnuki, koledzy, przyjaciele. Życzę silnego zdrowia, szczęścia, natchnienia dla wielu, wielu lat głowa dynastii Karvatskyh!

WLADYMIR Ilicz KARWACKI ur 1958 w Czerniowce

WALERY KARWACKI Валерій Карвацький, начальник управління капітального будівництва ОДА:

ANDRZEJ Wasiliewicz KARWACKI Буковинський університет, ПВНЗ - Інформаційна система "Конкурс ...

DIMITRO KARWACKI – walki wschodu KARATE

WIKTOR KARWACKI mlody Czerniowce

Inne:

25 окт 2009... Марганец), Александр и Людмила Карвацкие («Жатва», Кривой Рог), Юрий Коновалов («Дверь в небо», Днепропетровск), Девид Анно («Скиния», ...

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

KARWACCY ma liście księgi rodów PODOLA Карвацкие Tom 1 strona 50
w Archiwum w Kamieńcu podolskim

Часть текста последних листов родословной книги Подолии, первая цифра номер книги, вторая - номер страницы в документе хранящемся в РГИБ. Прислал Михаил Линниченко MYLinnichenko@mtu-net.ru (Октябрь 2003).

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

JEDEN Z podolskich rodem WALERY KARWACKI właściciel firmy "Karwacki-bud" (rej. Chocimia) ufundował i zrealizował remont całego pietra szpitala dziececego w Czerniowcach !
WALERY KARWACKI hojnie obdarował też dzieci w szpitalu mikołajowymi upominkami. Szlachetny Człowiek ze szlachetnego gniazda Karwackich na Podolu.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Вместе с Николаем посетил в больницу и добрый друг учреждения – частный предприниматель Валерий Карвацкий, который от себя лично закупил детям сладости. ...

medcenter.org.ua/rus/news/1389.html - 28k - Kopia - Podobne strony
Вместе с Николаем посетил в больницу и добрый друг учреждения – частный предприниматель Валерий Карвацкий, который от себя лично закупил детям сладости. &laquo;Сегодня благодаря людям с добрым сердцем и искренней душой больница превращается в учреждение европейского образца, где создаются комфортные условия для детей, – рассказывает главный врач больницы Наталья Шевчук. – Фирма &laquo;Карвацкий-буд&raquo; отремонтировала за свои средства четвертый этаж, который сегодня является одним из лучших в учреждении. Когда не хватило запланированных 112 тысяч гривен на ремонт тепловодомагистрали, эта компания покрыла недостачу – почти 70 тысяч – из собственных средств. Руку помощи детской больнице протянул и коллектив Черновицкого химического завода, который бесплатно выделил прекрасную качественную краску&raquo;. Быть меценатом на Буковине становится модным. А значит, обязательно сбудутся желания маленьких пациентов областной детской больницы №2, если все, как один, высказали в письме к Николаю свою самую заветную мечту – быть здоровыми
7.06.2014 18:05
GENERACJE
Linie tobolska na Syberii, lwowsko-podolskie

Dzików Stary-Sambor-Horpin-Kamieniec Podolski - Cygany

KARWACKI–KARWATZKI-KARWATSKI/-Y-KARWASKI/-Y - КОРВАЦКИЙ - KARWECKI
1436 XVII w 1600 XIX w 1835 1632

h.Jastrzębiec h.Karwatski / Karwacki
KARWACCY
h. Łabędź h.Radwan h. Leliwa


17 grudzień 2010 r
KLUCZOWA DIAGNOZA HERALDYCZNA:
Niełaskarz z Karwacza (XIV/V w) był herbu Bolesta, czyli Jastrzębiec. Boleścice mazowieccy to część Jastrzębców. Jego synowie mieli oprócz Karwacza, sporej włości k. Przasnysza, także włość Brzeźno k. Ostrowii Maz., którą w XV w. zagospodarowywali. Niełaskarz był sędzią makowskim i różanskim długo, jest poświadczony kilkakrotnie, na pewno do 1418 r. Jan z Brzeźna jest dowodnie herbu Bolesta w 1478 r. (ekspert PAN dr K.P.)

*) Brzeźno leży 51 km na SEE od Przasnysza Karwacza, 14 km na NEE od Rożań, 2o km na NW od Ostrowa Mazowieckiego. Obok brzeźna 2,5 km na E jest Rososz !!!

Afiliacja do herbu Łabędź wynikała z późniejszej XVIII wiecznej “jakby akredytacji”, w warunkach konieczności legitymizacji szlachectwa po rozbiorach (w Galicji po 1772, a w zab. rosyjskim po 1792-5 roku). Sięgnięto wówczas po rodowód Karwickich h. Łabędź, gdyż był dobrze udokumentowany w heraldyce. Na Warmii końcem XVI w. przybrano własny herb KARWACKI / KARWATSKI. Lokalnie wiązano się także z Radwanem (Wołyń) i Leliwa ( Z. Wieluńska, Sieradzkie). (admin).

Według strony <www.nomeer.org/allUkraina/lastName> na UKRAINIE jest aż 1901 abonentów KARWACKICH:

- Karwackij 848
- Karwiackij 1
- Karwatskij 6
- Korwatskij 41

- Karwacka 3
- Karwatckaja 1025
- Karwatskaja 12
- Korwatskaja 2
- Korwackaja 61

Stanowi to 40 % obecnej populacji Karwackich w Polsce, a więc ogromna cześć klanu Karwackich pozostała po latach 1772, 1792,1795, 1945 na obszarach zawładniętych przez Moskwę, a obecnie na terenie Ukrainy.

6 wrzesień 2010

Szczególnej pamięci historycznej wymaga gniazdo wschodniopodolskie (gubernia podolska z Kamieńcem Podolskim, Chocimem i innymi) po II zaborze moskiewskim w 1793 roku na wieki pozostały tam liczne rodziny Karwackich. TYLKO W GUBERNI PODOLSKIEJ do 1880 roku wylegitymowało sie tam ze szlachectwa 6 linii Karwackich, a imiennie aź 22 KARWACKICH - każdy z nich zapewne założył nowa rodzine Karwackich. Jeszcze nie znamy ich gniazd rodowych, gdyż w 1914 roku (dla tego roku sa pełne spisy posiadaczy ziemskich w guberni podolskiej) już nie byli posiadaczami własności ziemskiej. Sądząc z licznych pojawień KARWACKICH na Ukrainie, rodziny te przetrwały do dnia dzisiejszego. Zapewne pozostały tam, nie emigrując po II Wojnie Światowej, jak ich krewniacy z Tarnopolskiego, Buskiego i Samborskiego (wielu tutaj zostało też). Czy byli już zasymilowani po 160 latach w niewoli, zapewne w jakims stopniu tak..., chociaż wielu z nich zapewne nie uniknęło prześladowań i zsyłek w czasach carskich i sowieckich.xxxxx Ma naszym Forum gosciła Inka z Chmielnickiego, miasta GORODOK (a rodem dziadków z mci Modryje Gołowy ??) : "w woj Chmielnickim m.Gorodok mieszka kilka rodzin Karwackich w gimnazjium pracuje Witalij Karwackij. To miasto liczy 18 tys.i nazywane jest "małym Rzymem" warto go odwiedzić większa ilość mieszkańców to Polacy jest pięknyj kościół dom miłosierdzia itd"

GENERACJA I - VI

G I - VI 1400/1600

Wczesna migracja szlachty mazowieckiej, zwłaszcza z płockiego i rawskiego na tereny księstwa bełskiego, po przejęciu go w 1388 roku z rąk Jagiełły i Jadwigi przez Siemowita IV. Przez 80 lat rządów Siemowita IV oraz jego synów Siemowita V, Kazimierza II, (Aleksander był biskupem) Władysława II oraz jego synów Siemowita VI i Władysława II, szlachta mazowiecka przejęła żywioł księstwa bełskiego, urzędy, majątki wchodząc w silna współpracę zinnymi ziemiami Rusi Czerwonej i Podola. W 1464 chętnie poddała się Kazimierzowi Jagiellończykowi, zrównując się w przywilejach i prawach ze szlachta polską i zrównana jej wcześniej już szlachta ruska wołynska, podolską, dystansujac się od starych korzeni mazowieckich.. Kolonistom mazowieckim Rusi Czerwonej przyszło jednak wspóżyć z miesjscowymi Rusinami, tworzyli wspólne rodziny, czemu sprzyjała ogłoszona w XV wieku unia kościoła wschodniego z zachodnim, powstawały nowe rodziny i gniazda o tradycji unickiej. DOTKNEŁO TO LICZNE RODZINY KARWACKICH w województwie bełskim.

Jest bardzo prawdopodobne, że z ziemii bełskiej i buskiej Karwaccy szli dalej na Wołyń (Łuck, Dubno, Krzemieniec) i Podole (Trembowla, Kamieniec Podolski, Chocim), ale także mogli podążąc na zachód w sandomierskie (rejon Koprzywnicy, Rytwian) i lubelskie (Lubartów, Kijany, Serniki).

GENERACJA IV

PRAOJCIEC GNIAZDA BEŁSKO-PODOLSKIEGO
ANDRZEJ KARWACKI ok. 1480-1500

Aneks 144

1500 TOMASZ syn ANDRZEJA z Karwacza diec Płocka rok 1517 AD.
1500.. TOMASZ syn Andrzeja z Karwacza w diec płockiej zapisany na Akademie Krakowska w roku 1517. Po stryju Mikołaju studencie AKrakowskiej w 1471 roku drugi Karwacki na studiach w Krakowie
Album studiosorum Universitatis Cracoviensis - Tomy 2-3 - Strona 181 p.71Thomas Andree de Carwacz dioc. Plocensis s. t. ... Universitatis Cracoviensis: Ab anno 1490 ad annum 1551, Volume 2. Front Cover.Uniwersytet Jagielloński (Kraków), Adam Chmiel ... 1892 - 347 pages ...
Uniwersytet Jagielloński, Adam Chmiel, Bolesław Ulanowski - 1892
Album studiosorum Universitatis Cracoviensis: Ab anno 1551 ad annum 1606, Volume 3. Authors, Uniwersytet Jagielloński (Kraków), Adam Chmiel ...

G IV 1490/1520

13 listopad odkrycia Metryki Koronnej:

GNIAZDO BUSKIE

BUSK strumiłłowski
1490 ANDRZEJ KARWACKI : UWAGA w Busku pod Lwowem jest Andrzej Karwacki w 1537 roku jako strona umowy

13 listopad odkrycia Metryki Koronnej:

A.D. 1537 w Busku na NE od Lwowa ANDREA KARWACKI świadkiem pożyczki 300 fl. Otrzymanej 23 czerwca 1537 od Mascheia i jego syna Dawida, przez Marcina Krąmskiego pod warunkiem zwroru do 12 grudnia 1538 !

Andrzej Karwacki musi być już zasiedziałym mieszkańcem Ziemi Buskiej, może już nawet od kilku pokoleń, skoro jest świadkiem honorowym tej umowy.

ANDRZEJA KARWACKI

A.D. 1537 w Busku na NE od Lwowa ANDREA KARWACKI świadkiem pożyczki 300 fl. Otrzymanej 23 czerwca 1537 od Mascheia i jego syna Dawida, przez Marcina Krąmskiego pod warunkiem zwrotu do 12 grudnia 1538 !

Andrzej Karwacki musi być już zasiedziałym mieszkańcem Ziemi Buskiej, może już nawet od kilku pokoleń, skoro jest świadkiem honorowym tej umowy.

Andrzej zapewnie pochodzi z rodziny z Karwacza, lecz osiadłej już dawno w ziemi bełskiej, może od 2-3 pokoleń, w czasach gdy była to domeną ksiażat mazowieckich (do 1468 roku). A WIĘC BARDZO WCZESNA MIGRACJA Z GNIAZDA RODOWEGO NA RUŚ....
Księgi podkanclerskie
pozycja 23364

TUTAJ WIĘC - w rodzinie tego Andrzeja - swoje korzenie mogą mieć wszyscy Karwaccy na Rusi, Ziemii Bełskiej, Podolu i Wołyniu.

In castro Buscensi, f. 2 in crastino Mariae Magdalenae ( 23 jul/lipiec) 1537 . Maschei et David, filius eius, iudaei, eives Buscenses, Martino Crąmpski 400 fl. Debili coram Ioanne Ilikowski, vicecapitaneo Buscensi, waczlaw Jassienski, ANDREA CARWACZKI et aliis ad festum Luciae (13 dec/grudzień) anno 1538 solvere se obligant. 55, 9.


GENERACJA V

G V 1520/1550
13 listopad odkrycia Metryki Koronnej:

ANDRZEJA KARWACKI

A.D. 1537 w Busku na NE od Lwowa ANDREA KARWACKI świadkiem pożyczki 300 fl. Otrzymanej 23 czerwca 1537 od Mascheia i jego syna Dawida, przez Marcina Krąmskiego pod warunkiem zwroru do 12 grudnia 1538 !

Andrzej Karwacki musi być już zasiedziałym mieszkańcem Ziemi Buskiej, może już nawet od kilku pokoleń, skoro jest świadkiem honorowym tej umowy.

Andrzej zapewnie pochodzi z rodziny z Karwacza, lecz osiadłej już dawno w ziemi bełskiej, może od 2-3 pokoleń, w czasach gdy była to domena ksiażat mazowieckich (do 1468 roku). A WIĘC BARDZO WCZESNA MIGRACJA Z GNIAZDA RODOWEGO NA RUŚ....
Księgi podkanclerskie
pozycja 23364

TUTAJ WIĘC - w rodzinie tego Andrzeja - swoje korzenie mogą mieć wszyscy Karwaccy na Rusi, Ziemii Bełskiej, Podolu i Wołyniu.

In castro Buscensi, f. 2 in crastino Mariae Magdalenae ( 23 jul/lipiec) 1537 . Maschei et David, filius eius, iudaei, eives Buscenses, Martino Crąmpski 400 fl. Debili coram Ioanne Ilikowski, vicecapitaneo Buscensi, waczlaw Jassienski, ANDREA CARWACZKI et aliis ad festum Luciae (13 dec/grudzień) anno 1538 solvere se obligant. 55, 9.

GENERACJA VI

G VI 1550/1580

GENERACJA VII

G VII 1580/1610

Rejon Krzemieńca

JAN KARWACKI – lisowszczyk

Jan Karwacki dzielnie przewodzi choragwiom lisowszczyków w wojnie Zygmunta III Wazy pod Moskwą 1612-14. Zawiedzeni przez Sejm brakiem obiecanego żołdu, podejmują "karwacczycy" rebelię niszcząc możnowładcze majątki na Podlasiu i Wołyniu. Jan Karwacki wydany nad Bugiem przez sługi dworskie Koniecpolskiemu, wraz z towarzyszami staje przed Sądem Sejmowym, który 20 skazuje na śmierć, w tym Jana Karwackiego i 3 jego podkomendnych oficerów - wśród nich kniazia Borowskiego - stracono w czerwcu 1615 na 4 rogach rynku we Lwowie, dwóch wbiciem na pal a dwóch przez łamanie kołem, pozostałych 16 stracono tamże w ciągu tygodnia (są autentyczne relacje uczestników egzekucji). To musiała być "trauma" dla rodu Karwackich. Tworzą w XVI/XVII wieku gniazda na Podolu, pod Chocimiem, Kamiencem Podolskim, Czerniowcami, gdzie zyją do dziś

JAN KARWACKI pochodził z Podola gdyz wyrok sejmowy skierowano do rady grodzkiej krzemienieckiej

JAN KARWACKI pogromca Moskali w latach 1610-15 (nowe źródła)

Pamiątki miasta Żółkwi Sadok Barącz - 1877 - Liczba stron: 247
„... którzy pod przewodnictwem Jana Karwackiego szeroko ... lotru- j^cych wraz z Karwackim. Potem dnia 19 maja i 4. czer- wca ..”

Hetman Stanisław Żółkiewski
Antoni Prochaska - 1927 - Liczba stron: 419
„... pod Karwackim i innymi, ... Karwackiego nie uszedł ...”
.
Wojna o Smoleńsk, 1613-1615
Kazimierz Tyszkowski - 1932 - Liczba stron: 176
„Musiał Żółkiewski z wojskiem jeszcze w 1615 r. wystąpić przeciw oddziałom Karwackiego, ... 1 O Karwackim zob. Prochaska, Żółkiewski 140 - 141 i

Archiwum Towarzystwa naukowego we Lwowie: historyczno-filozoficzny
Strona 389 . Towarzystwo Naukowe we Lwowie – 1932:
„....Oddziały Karwackiego, Dembińskiego, Zachara, Zaruckiego, Korsaka, Korobki, Czeladki i innych znajdowały się jeszcze pod koniec roku 1614 na terytorium Moskwy, wieszajac się na pograniczu. Ale zachodziły nieraz daleko wgłab. Wódz polski zabiegał, by te bandy utrzymac zagranicami, jużem tam (mowa o Karwackim) praktyki swe rzucił, ...”

Sejmy z lat 1615-1616
Strona 131 Stefania Ochmann-Staniszewska - 1970 - Liczba stron: 235
„ To relacja rezydenta gdańskiego Warszawa 30 IV 1615, tkps 300/29/88, s. 229..W maju 1615 r. oddziały te na czele z Karwackim przesunęły się w kierunku Wołynia. (JK Chodkiewicz do K. Radziwiłła, Lachowicze 12.V.1615, AGAD, AR Dz. V. Teka 46, nr 2047; Uniwersał St. Zólkiewskiego 4. V.1615)... Rozgromiono je......”

Cahiers d'histoire
Polskie Towarzystwo Historyczne w Wielkiej ... – 1969; str 203
„...Przeciwko Karwackiemu wyruszył W. Hetman koronny z Koniecpolskim „jak przeciwko nieprzyjacielowi Rzplitej” Karwacki dobry zagończyk, uchylał się od spotkania z kwarcianymi Hetmana. Przychodziło do kilku drobnych starć, dopiero na przeprawie przez Bug, po wielkim rabunku w majatku... Wielu zginęło, duża ilość dostała się do niewoli, sam Karwacki zdołał jednak uciec ; dostał się w ręce Hetmana, kiedy bawiąc incognito we Lwowie został rozpoznany i aresztowany ...” Strona 203


Rozprawy Akademii Umiejętności: Wydział Filologiczny
Akademja Umiejętności w Krakowie. Wydział ... – 1894; str. 89

„.. wbiciem na pal i ćwiartowaniem. Egzekucyja odbywa się we Lwowie na polach połozonych pomiędzy cerkwią sw. Jerzego a kościołem św. Krzyża (rynek lwowski) i wzbudziła grozę i litosć w widzach, między którymi znajdował się i 18-letni podówczas Zimowrowicz. .Karwackiemu wyszedł pal przez szyję, Keckiemu przez ramię’ obaj skończyli wsród strasznych męczarni ..”

WIECEJ SZCZEGÓŁOW WE WCZESNIEJSZYCH postach o Janie Karwackim dowódcy choragwi lisowszczyków.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

STANISŁAW ZÓŁKIEWSKI o kaźni Jana Karwackiego 15 czerwca 1615 roku

Pisma Stanisława Zólkiewskiego, kanclerza koronnego i hetmana

Strona 234

7 Maji 3. Taka teraz mama wiadomośc, że Karwacki podawszy slak jakby nazad ku Wołyniowi, w lewo powrócił, splondrował pokrój majętność pp. Chodorowskich, dwór dostateczny wyłupił; bronili mu się pp. Chodorowscy, ale gwałtowi nie mogli strzymać,

17 Maji . 3. zdarzył pan Bóg, że ich drugi raz rozgromił jegomoć pan starosta wieluński z chłopy; siła pobitych, także pojmanych, i niemało się ich tez rozpierzchło. Dzis przywiedziono mi kniazia Borowskiego litwina, który był porucznikiem roty samego Karwackiego; powiada o Karwackim, że gdy ich goniono w Dabrowie zbył go już koń, i tuszy że go tam zabito. Potem pojmano Kąckiego, Skipora. Kardzaszowica, i inszych rotmistrzów i towarzystwa niemało. Na ostatku Karwackiego samego, który nieznacznie do Lwowa przyjechał, przez wydanie sługi jego pojmano.

Zatym król jegomś wziąwszy wiadomosc od jegomci pana hetmana koronnegp, ze już ci pryncypałowie są w garsci, posłał do jegomci starosty lwowskiego mandat, aby byli taką szkaradną smiercią publice pokarani.

Naprzód Karwackiego przywieziono na kolesie na plac; pojżrzy, ano pal okrutny lezy i z inszemi przyparwami, na którym miał odpoczynać; począł soba trwozyć, westchnąwszy rzekł: O MÓJ BOŻE, na takążem ja to smierć okrutna zarobił ? Takaż to rycerską śmiercią z tego świata zchodzę ? nikt mi nie krzyw , za moje ciężkie grzechy

Str, 235
Bóg mię mój karze. A pojrzawszy po ludziach, zawoła:

„WY OJCOWIE I MATKI KARZCIE SIĘ MNA, A CHOWAJCIE W KARNOSCI SYNY SWOJE. JAM SIĘ NIE W POŚLEDNIM DOMU URODZIŁ, WYCHOWAŁ, AZ DO ŻOŁNIERSKIEJ NIESZCZESLIWEJ PRZYSZŁO, W KTÓREJ SIĘ WSZYSTKIE ZBRODNIE NIECNOTLIWE WYPEŁNIŁY, I TE MIĘ TERAZ Z ŚWIATA GŁADZĄ !

Potem go katowie wzieli, na ziemi położyli, on okrutny pal weń wbijali. W tym zawoła do spowiednika: OJCZE PRZEPÓG DYABLI MI PRZESZKADZAJĄ „ A sopowiednik na wszystek lud zawoła: WSZYSCY NAJSWIĘTSZE IMIE JEZUS WOŁAJCIE. I krzykneli wszyscy głosem wielkim: Jezus ! Jezus ! az na mile było słychać on głos straszliwy. I tak Karwackiego z palem podniesiono na jednej stronie miasta Lwowa.

Kąckiego na drugiej stronie miasta takzę na pal wbito. Skipora na trzeciej stronie miasta ćwiartowano, a Kniazika Borowskiego na czwartej stronie także ćwiartowano. W tydzień po tych, szesnascioro towarzyszów ścięto, drudzy jeszcze siedza.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Gniazdo TOBOLSK za Uralem
RODZINA JAKUBA KARWACKIEGO w Tobolsku
1580-1610 JAKUB KARWACKI Polak – syn bojarski - już 1 stycznia 1628 w Tobolsku za Uralem...

От средневековья к новому времени: этносоциальные процессы в ...
Дмитрий Яковлевич Резун - 2005 - Liczba stron: 357- книга 14 Лл. 78 об. — 85 об. 1 января 1635 Тобольск литва 6 руб. 0 Ч/р 0 Ч/о 0 П.с. — книга 62 Лл. 159 об. — 171 об. Карвацкий Якуб поляк - 1 января 1628 Тобольск сын боярский 12 руб. 0 Ч/р 0 Ч/о 0 П.с.

MUSIAŁ BYĆ PRZODKIEM ...

# Ostatnio odkryto XVII/XVIII wieczne gniazdo bojarskie Karwackich na Syberii Zachodniej, w 1672 roku JAN KARWACKI w służbie dyplomatycznej dworu moskiewskiego, podejmuje w Tobolsku ambasadora Chin; w 1702 roku mieli dom w Tobolsku, a Dymitr Karwacki w 1720 roku był komisarzem sądowym dwóch dystryktów Syberii, a jego działalność została naukowo opracowana. # Ich dziadem był zapewne JAKUB KARWACKI osiadły już za Uralem w Tobolsku przed 1628 rokiem.

Jak się tam znalezli, czy JAKUB był synem jeńcam/zesłańca z wojen Batorego z Moskwą, czy może synem JANA KARWACKIEGO lisowszczyka, strcaonego na rynku lwowskim w 1615 roku, Wskazywało by na to imię syna Jakuba, też JANA !!!

GNIAZDO TOBOLSKIE

1600 …Карвацкий (Корвацкий) Яков, тобольский сын боярский
1600 JAKUB KARWACKI (placi podatek w 1628 roku) Карвацкий Якуб поляк - 1 января 1628 Тобольск сын боярский 12 руб. 0 Ч/р 0 Ч/о 0

W 1636 JAKUB KARWACKI polak-cudzoziemiec działa publicznie : 7 января 1636 г. два тобольских "иноземца" "казачий голова" Богдан Аршинский и "сын боярский" Якуб Корвацкий выполняли весьма специфическое поручение, которое состояло в переписывании имущества умершего в 1635 г.

1630 JAN KARWACKI – aktywny w misjach dyplomatycznych cara (syn Jakuba, ojciec Gawryły i Dymitra ?) 1672 г. в Тобольск вернулся И. Карвацкий, который…………….

(1710 dom л.689) … сына боярского … Карвацкого, а в нем живет архиерейский сын боярский … Калинин … Той же Станкеевой улицей назад до Посниковой улицы …

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1710 Двор Тобольского сына боярского 1710
1670 GAWRYŁO (syn Jana, wnuk Jakuba) KARWACKI Гаврилы Карвацкого сказался 40 лет, жена
у него
1675 MARINA KARWACKA
1700 MARIA KARWACKA
Марина 35 лет, дети Марья 10,
у него ж дворовой купленной человек
Матвей Максимов башкирские породы 80 лет, да дворовая девка калмыцкие
породы Овдотья 30 лет. У ней дети Иван. Гаврило Карвацкой указ Великого
Государя об Утайке дворов и людей под опасением смертныя казни слышал,
вместо его по его велению Андрей Ефтюгин руку приложил.

1710: Переписная книга Тобольского уезда переписи тобольского «по выбору» дворянина В.С. Турского: Емуртлинская слобода; Николаевское село Знаменского монастыря (Часть 26: Лист 313)

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(л.313) Слобода Емуртлинская.
Во дворе приказшичей приказчик Тобольский сын боярский
1672 DYMITR KARWACKI - sedzia dwóch dystryktów sybersyjskich (syn Jana, wnuk Jakuba) Дмитрий Карвацкой сказал 38 лет
жена ANNA ALEKSIEJEWNA Анна Алексеева. Дети:
1695 FIODOR KARWACKI Федор 15.
1700 JAN KARWACKI Иван 10,
1709 MICHAŁ KARWACKI Михайло году.

Dworscy :Дворовые Андрей Камаров 25 жена Ирина 25 дочь Агрофена, Назар Андреев 3 лет, девка калмыцкой породы..
Двор в нем живет поп Иван Васильев 55 лет дочь Анисья 15 лет.
Во дворе церковный дьячек Алексей Ефтефеев 25 лет живет во дворе у Саввы Микитина. А сава 50 лет жена меланья 40 руку приложил
Во дворе пономарь Максим Петров 25 жена Марина 23 дети Афанасий 4 лет.
… Иван Васильев руку приложил….
Крестьяне живут в слободе.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

GENERACJA VIII
G VIII 1610/1640

TOMASZ KARWACKI bojarzyn XX Wisniowieckich
O KLASZTORZE OO. Dominikanów w PODKAMIENIU.. na E od Oleska i Buska; blisko Horpina/Karwackie
Strona 9 przypis ponizej tekstu, dotyczący lat 163X tych..
„ Tomasz Karwacki, ksiażąt Wisniowieckich bojarzyn, trzy lata na nogę chorując, i dla srogiego bólu nie chodząc tylko o kuli, gdy się ofiarował do Podkamienia, cudownie ozdrowiał i kule w kościele zostawiwszy zdrowo do domu powrócił...”
Zeznanie sklada w 1644 roku
NOWE ODKRYTE WATKI:
1) Materiały do dziejów sztuki sakralnej. T. 13; Kościoły i klasztory rzymsko-katolickie d. województwa ruskiego.
Str. 309 Tomasz Zaucha: Dawny Kosciół OO Augustianów im. sw. Wawrzyńca (obecnie cerkiew greko-katolicka) w ZALOŻCACH w połowie pomiędzy Złoczowem a Zbarażem, na S od Podkamienia i Krzemieńca (diec. Łucka, parafia założona w w 1639, w 1645 Załozyce należały do Wiśniowieckich.
JMść pisarzowa załoziecka KARWACKA (Zloźce są Tarnopolskie)
W ANEKSIE inwenatarza wyposażenia koscioła Augustainów w Załozcach z roku 1757 sprawionego po sporządzeniu poprzedniego spisu, którego data nie jest znana APKr, Aug 154, s.63-66):
KAPA ROŻÓWA W KWIATY RÓŻNEGO KOLORU, [] stuła i manipukarzem od JMCi PANI KARWACKIEJ pisarzowej załozieckiej...
MAMY WIEC GNIAZDO RODOWE KARWACKICH NA PODOLU, było ono w parafii zalozieckiej; Karwaccy byli tutaj związani z rodzina ksiażąt Wiśniowieckich, zbaraskich; wraz z ostatnimi z nich prawdopodobnie pojawili się w I połowie XVII wieku w Krakowie.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2) Materiały do dziejów sztuki sakralnej. Cz II / t 1. Kościoły i klasztory rzymsko-katolickie d. województwa nowogrodzkiego...
strona 159; historia misji jezuickiej w WOŁKOWYSKU:
„ misja wołkowyska powstała dziei o. Jerzemu Linowskiemu, który w 1736 roku przeznaczył na ten cel swoja ojcowiznę, a od 1737 z o. STANISŁĄWEM KARWACKIM rozpoczła prace misyjne w kościele farnym św. Mikołaja.
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
3) Materiały do dziejów sztuki sakralnej. T. 17; Kościoły i klasztory rzymsko-katolickie d. województwa ruskiego.
Strona 197. Jerzy Petrus opisuje historie Kosciola w Kopczuncach na NE od Czortkowa. Na terenie miasta opisuje kolumne z rzeźba Matki Boskiej z napisem:
„ Na cześć na chwałe Boga w trójcy jedynego y Niepokalanie poczetey NP. Mary” Dnia 6 oktobera 1834. Fundatorowie: GRZEGORZ i TEKLA KARWASKA (vel Karwacka) (ostrowski 1931, s. 106.
Kopczyńce z hbc b
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

GENERACJA IX
GIX 1640/1670

OWRUCZ woj. kijowskie

Aneks 202

2 września 1664 Nob. KARWACKI podst. (-starosta, - stoli ?) w pow.. Owruckim w umowie z Duminskim

... dnia 30 lipca w Owr. od Wasyla Martynowicza Krupskiego Tymosiejowi Dawidowiczowi Вишнskiemn na sianozec i pola w Buzankach z oznaczeniem granic;

.. wilejów przywilej w ekstrakcie za teraz nam szczęśliwie panującego króla pol. Wydanym, a roku 1630 dnia 29 pazdz. W gr Owr. Przed Ur. Stanisławem Horskim Kaszt. Kijow. S-tta Owr różnych praw i dokumentów UUr Dumińskim na te ziemie służących w jeden ekstrakt zebranych oblata; roku 1594 dnia 30 lipca w Owr. od Wasyla Martynowicza Krupskiego Tymosjejowi Dawidowiczowi Dunińskiemu na sianożęć i pola w Buzankach z oznaczeniem granic; zapis roku 1664 dnia 2 września od Ur. Dumìnskich na Ur. Karwackim Podst.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ARCHIWUM POŁUDNIOWO-ZACHODNIEJ ROSJI:
Arkhiv I︠U︡gozapadnoĭ Rossīi, izdavaemyĭ vremennoi︠u︡ kommissīei︠u︡ dli︠a︡ razbora drevnikh aktov ...Część 7,Tom 3 z Arkhiv I︠U︡gozapadnoĭ Rossīi, izdavaemyĭ vremennoi︠u︡ kommissīei︠u︡ dli︠a︡ razbora drevnikh aktov, Arkhiv I︠U︡gozapadnoĭ Rossīi, izdavaemyĭ vremennoi︠u︡ kommissīei︠u︡ dli︠a︡ razbora drevnikh aktov

Komissii︠a︡ dli︠a︡ razbora drevnikh aktov (Kiev, Ukraine)
Universitetskai︠a︡ tip., 1905

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Powiat owrucki – dawny powiat województwa kijowskiego.
W latach 1471 do 1569, w składzie województwa kijowskiego Wielkiego Księstwa Litewskiego. Od roku 1569 do 1793 miasto powiatowe, w województwie kijowskim, w składzie prowincji małopolskiej. Powiat był podstawową jednostką administracyjną, sądową (dla sądów pierwszej instancji), wojskową, fiskalną i polityczną. W mieście stołecznym odbywały się sejmiki od roku 1659, gdzie obierano posłów na Sejm. Powiat liczył 15 urzędników. Siedzibą było miasto Owrucz. Powiat położony był na części rozległego Polesia, w dorzeczu rzeki Uż.

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

JAN KARWACKI, syn bojarski w Tobolsku

KARWACCY NA KARTACH HISTORII SYBERII w XVII wieku;

Po kaźni Jana Karwackiego w 1615 roku, prawdopodobnie jego syn(owie) salwowali się ucieczką do Moskwy i na Syberie; osiedli w Tobolsku. Pracowali w dyplomacji carskiej na kierunku dalekowschodnim i w sądownictwie Syberii

HISTORIA SYBERII
Gerard Fridrikh Miller - 1999 - Liczba stron: 795
Istoriiya︡ Sibiri:
... Ивашко Карвацкий челом бьет


HISTORIA CHANATU DZUNGARSKIEGO 1635-1758
История Джунгарского ханств, 1635-1758: Илья Яковлевич Златкин - 1964 - Liczba stron: 480 –

... перешедших в подданство России. В декабре 1672 г. в Тобольск вернулся (JAN KARWACKI) И. Карвацкий, который годом рань- не был командирован ... возвращавшегося из Москвы, а также для вручения царского жалованья хану Джунгарии.
И. Карвацкий доложил, ...

HISTORIA CHANATU DZUNGARSKIEGO
История Джунгарского ханства, 1635-1758: Илья Яковлевич Златкин - 1983 - Liczba stron: 330... перешедших в 'подданство России.
В декабре 1672 г. в Тобольск вернулся И (Jan KARWACKI) . Карвацкий, который годом раньше был отправлен для сопровождения на родину посла ...

STOSUNKI RUSKO CHINSKIE w XVI wieku, 1608-1683
Русско-китайские отношения в XVII веке: 1608-1683:
... русский историк 22 Карвацкий (Корвацкий) Яков, ...
Наталья Федоровна Демидова, Владимир Степанович Мясников, Институт Дальнего Востока (Академия наук СССР) - 1969 –
... русский историк 22 Карвацкий (Корвацкий) Яков, ...

STOSUNKI RUSKO-MONGOLSKIE 1654-1685
G. I. Slesarchuk, НАТАЛЬЯ ФЕДОРОВНА ДЕМИДОВА, Институт востоковедения (Российская академия наук) - 1996 - Liczba stron: 559 –
Russko-mongolʹskie otnoshenii︠a︡, 1654-1685: sbornik dokumentov
... JAN KARWACKI/Карачи Карвацкий (Корватцкий) Иван (Ыван), тобольский сын боярский 8, 247

HISTORIA SYBERII
Исторические исследования в Сибири--проблемы и перспективы: ...
А. К. Кириллов (к.и.н.), Вадим Маркович Рынков, М. С. Ковлягин - 2007 - Liczba stron: 207 -
Если Д. Петров и Д (Dymitr KARWACKI lata 1720) ) . Карвацкий (sędzia na Syberii) должны были принимать указы из ... Петров и Карвацкий отчитывались по ней перед ...

1.
HISTORIA SYBERII
История Сибири:
Герард Фридрих Миллер, Сергей Владимирович Бахрушин, Алексей Иванович Андреев - 1937 - Liczba stron: 26 - Widok krótkiego opisu
... Карвацкий челом бьет. Б нынешнем во 141-м году ноября в 14 день приехал на ...

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

GENERACJA X

G X 1670/1700

Gniazdo: URALSKIE Tobolsk

KARWACCY w TOBOLSKU w latach 1672
W historii Kamucji, terenie zmagań chinsko-rosyjskich odnajdujemy zapis o JANIE KARWACKIM na słuzbie u cara moskiewskiego w TOBOLSKU w 1672 roku:

"Lokalne władze rosyjskie obawy, że Galdan koncentratu żołnierzy w strefie przygranicznej, chętnych do inwazji rosyjskich granicach i życie broni, aby rozwiązać problem z Yasaka w ich korzyść. Jednak te obawy były nieuzasadnione. Galdan nie chce wojny z Rosją. Zamiast, on szukał możliwości negocjowania z władzami rosyjskimi oferowane legalizacji dvoedanstvo, tj. prawo obu stron zebrać w ich korzyść z byłym Yasaka oyratskih kyshtymov określonych postaw obywatelskich w Rosji. W grudniu 1672 w Tobolsk I. Karvatsky/KARWACKI wstecz do roku ranne został wysłany do domu towarzyskie Ambasador Seng Neurusa, powrocie z Moskwy, jak również dla Dzhungarii dostawę Khan królewskiej wynagrodzenia. I. Karvatsky/KARWACKI Seng poinformował, że został zabity przed ich przybyciem, oraz że wynagrodzenie, zaprojektował, został przeniesiony gegenu. &laquo;A GAGA-taysha swój wielki władców przyjął godziwej płacy". Zwrócono Galdan że zwróciło się do obywateli, otkochevavshie w ostatnich latach z oyratskih książęta w Rosji. On także skarżył się, że syberyjskie władze chcą pominąć jego ambasadora do Moskwy Devlet Chiha, pomimo jego rosyjskiego cara, na jego pomoc Seitkulu Ablinu. &laquo;Tak, to powiedział: płatne od Evo, Devlet Chiha i byłych ambasadorów i Ciadir Zaisan ci, Wielkiej Sovereign, do Moskwy z listy prezentów i nie jest wypuszczany i nadal de swój królewski ambasadora, hto pl tayshe ich do wysłania i którzy przyjeżdżają do sprzedaży, są zatrzymane ". (przekład elektroniczny "google")

Wspomiany tu Karwacki był pewnie przodkiem sędziego Dymitra Karwackiego... od kiedy osiedli w państwie moskiewskim ?..... w czasach wojen Zygmunta III, na przełomie XVI/XVII wieku ?..... po potopie szwedzkim ?

KARWACCY w TOBOLSKU w latach 1700 – 1730
Jako syn bojarski Karwacki miał w 1702 roku dom w Tobolsku w jednej z parafii

(л.689) … сына боярского … Карвацкого, а в нем живет архиерейский сын боярский … Калинин …

Dymitr Karwacki był Komisarzem Sądowym w Tobolsku Uktuskowo i Alapajewskowo Dystryktów:

Gniazdo: PODOLE – Ziemia Buska/Horpin-KarwackiUWAGA: Trembowla już w Austrii a Kamieniec jeszcze Polski

ROSJA: II rozbiór
powierzchnia zagarniętych ziem: 250 tys. km²
liczba mieszkańców: 3 mln
ziemie: ziemie ukraińskie, białoruskie, Polesie, Podole (aż po rzekę Zbrucz oddzielającą zabór rosyjski od I austriackiego) i część WołyniaZNAKOMITY PRZYKŁAD EWOLUCJI GNIAZDA HORPIN
od początku XVIII wieku przez 250 lat do roku 1945. Miejscem zalożenia był HORPIN, którego część z czasem przyjęła nazwę KARWACKI. Tak tworzył się rodowy zaścianek Karwackich.

Dziadkowie KAZIMIERZA KARWACKIEGO ??????????

Gniazdo: PODOLE - Trembowla
DX lub XI) JERZY KARWACKI (SKĄD ??) i Anna Dołżańska ( Podole), zostawili syna Stefana w Ziemii Trembowelskiej, który z dwóch żon miał synów Grzegorza i Eliasza, legitymizujących się w Trembowli w 1782 roku

DOŁŻAŃSCY zyli w Olejowie-Zalożcach na podolu tarnopolskim!

Woj. Mińskie leżało na obszarze Litwy pomiedzy Połockim a Kijowskim. Skąd tam znalazł się JERZY KARWACKI, a następnie osiedlił w Ziemii Trembowelskiej ? Anna mogła być córką lub krewną Stanisława Dołżańskiego, posła na elekcje Augusta II, który wówczas mógł poznać kogoś z Karwackich, i stąd ten mariaż ?

10 kilometrów NA ZACHÓD OD TARNOPOLA msc Dołżanka (w 1929 majętnosci hr. Dunin-Borkowskich) ! Stąd tez mogła pochodzić Anna, a Jerzy mógł się wżenić w jej dziedzictwo.

MAMY WIEC GNIAZDO RODOWE KARWACKICH NA PODOLU, było ono w parafii zalozieckiej
1670- 1700 * JERZY, z Anny Dołżańskiej, pozostawił syna
1700 – 1730 ** STEFANA, żonatego 1-o v. z Maryanną Bilińską, z której
1730 - 1760 syn *** GRZEGORZ, 2-o v. z Magdaleną Seliczanką, z której
1730 – 1760 syn *** ELIASZ. Obaj synowie Stefana wylegitymowani ze szlachectwa 1782 r. w grodzie trembowelskim (Prot. 301. f. 34). (czyli po I rozbiorze austriackim)UWAGA :

Podczas I rozbioru Polski w 1772 roku miasto Trembowla i Busk zostały zajęte przez Austriaków
W wyniku II rozbioru Polski w 1793 r. Kamieniec Podolski znalazł się w granicach Rosji i w 1797r. stał się siedzibą guberni podolskiej, a później tylko powiatu kamienieckiego
8.06.2014 13:13
GENERACJA XI
G XI 1700/1730

Gniazdo bełskie DZIKÓW STARY

GREKO-KATOLICY z parafii DZIKÓW STARY. Mieli dom nr 89 a poprzez ślub Marii Karwackiej z Maksymem Królem także dom 87

Już zrutenizowani czyli muszą być tutaj od kilku pokoleń, pewnie już przez cały XVII wiek...

Niestety ślady przetrwały tylko po kobietach....

DZIKÓW STARY 87

1725 PRAXEDA KARWACKA zmarła 14 maja 1795 w Dzikowie Starym w domu 87; w wieku lat 70; musiała być matką MARII KARWACKIEJ żony Maksyma Kruka/Króla i u nich zmarła. NIE WIADOMO CZYJĄ BYŁA ZONĄ

DZIKÓW STARY 89

1733 MARIA KARWACKA zmarła 10 kwietnia 1795 w Dzikowie Starym w domu 89, w wieku 62; NIE WIADOMO CZYJA BYŁA ŻONĄ ! prawdopodobnie bratową Praxedy Karwackiej, lub szwagierką. Na jej cześć Prakseda dała córce imię Maria.

Gniazdo: PODOLE – Ziemia Buska/Horpin-Karwacki

RODZICE KAZIMIERZA KARWACKIEGIO mogli być spoza Horpina, jeżeli dopiero Kazimierz wżenił się tutaj w dominium Ilnickich ????

ZGONY Horpin
1776-1796
SIEDZIBA KARWACKICH dom nr 8
1709 STANISŁAW STANISLAUS KARWACKI lat 68 zmarł 18 luty 1777 w domu nr 8

Gniazdo: PODOLE - Trembowla
D XI lub XII) STEFAN KARWACKI syn Jerzego i Anny Dołżańskiej, żonaty
z 1)Marianną Bilińska, z czego syn Grzegorz,
z 2) Magdaleną Seliczanką, z czego syn Eliasz – którzy legitymowali się ze szlachectwa w 1782 w Ziemii Trembowelskiej,

Stare legitymizacje austriackie:
1670- 1700 * JERZY, z Anny Dołżańskiej, pozostawił syna
1700 – 1730 ** STEFANA,
żonatego 1-o v. z Maryanną Bilińską, z której
1730 - 1760 syn *** GRZEGORZ,
2-o v. z Magdaleną Seliczanką, z której
1730 – 1760 syn *** ELIASZ. Obaj synowie Stefana wylegitymowani ze szlachectwa 1782 r. w grodzie trembowelskim (Prot. 301. f. 34). (czyli po I rozbiorze austriackim)UWAGA :

Podczas I rozbioru Polski w 1772 roku miasto Trembowla i Busk zostały zajęte przez Austriaków
W wyniku II rozbioru Polski w 1793 r. Kamieniec Podolski znalazł się w granicach Rosji i w 1797r. stał się siedzibą guberni podolskiej, a później tylko powiatu kamienieckiego

GENERACJA XII
G XII 1730/1760


Gniazdo bełskie DZIKÓW STARY

Dzieci/synowe Praxedy Karwackiej i Dzieci Marii Karwackiej

DZIKÓW STARY 89

Dzieci/synowe Marii lub Praksedy Karwackich:
1746 PELAGIA KARWACKA zmarła 15 października 1792 w Dzikowie Starym dom nr 89; wieku lat 46

1760 BAZYL KARWACKI mąż Pelagii Hruchyckiej; prawdopodobnie brat Marii Karwackiej-Król; jej mężem był Maksym Król, na jego cześć imie Maksima ?
* syn MAXIM KARWACKI ur 29 VIII 1787 ; chrzestni Piotr Zaganka i Agafia Jedynacka; zmarł 28 lipca 1822 w wieku 31 lat Maxim Karwacki, miler ex Reginae Czurtonijski

1755 BŁAZEJ/Blasus/ BŁAZEJ / Baltazar KARWACKI zmarł 10 maja 1805 w Dzikowie Starym w domu 89 w wieku lat 50,;
1806 BALIASIUS KARWACKI lat 50 zmarł 10 maja w domu 89

BAZYL KARWACKI 17 listopada 1785 chrzestnym Praksedy Jedynak . c. Elisa Jedynaka i Katarzyny Zaen..... w domu nr 93

? ALEKSANDER/Aleksig KARWACKI zapewne brat Bazylego. Michała, Pelagii, Marii, Mikołaja, Jacentego...

1758 MICHAŁ KARWACKI lat 33 - 26 lutego 1791 oźenił się w Dzikowie Starym 81 z Maria Samagalską lat 20; sw. Piotr Stanka i BAZYLI KARWACKI
* córka MARIA KARWACKA ur 13 kwietna 1792, c. Michała Karwackiego i Marianny Smagalskiej; chrzestni ALEXIG/ALEKSANDER KARWACKI i Maria Gorycka

1867 MICHAŁ KARWACKI lat 34 zmarł w domu 89 w dniu 4 kwietnia 1801
1755 MARIA z domu ...? - KARWACKA w wieku lat 61 wdowa vetula zmarła 13 maja 1816 w domu nr 359

DZIKÓW STARY 87

1726 MAKSYM KRÓL wdowiec zmarł w wieku 70 lat 23 marca 1796 w domu 87
1748 MARIANNA KARWACKA-Król (siostra Bazyla ?) żona Maksima Króla; rodzice:
* Syn Jan Krul Karwacki
* Syna FILIP KRÓL ur 22 października 1785 ; chrzestni Michał Hryne...i Maria Szałajska1786 FILIP KRÓL, ur 22 X 1786 w domu nr 81; syn Maksyma Króla i Marii Karwackiej, brat Jana Krola Karwackiego

1748 MARIA KARWACKA-Król matka Jana i Filipa (1786) żona Maksyma Króla; Zmarła 16 kwietnia 1793 w wieku 45 lat, w domu nr 87

GNIAZDO ŁĘCZNA lubelska

syn......?
JÓZEF KARWACKI majster kunsztu Crawieckiego w Łęcznej zamieszkały z żoną MARIANNĄ z Michałowskich;; rodzice ŁUKASZA (ur w par. Serniki/pod Lubartowem w 1770 ?, 1776 ?) i MATEUSZA (1773 ? 1780 ?)

Gniazdo: PODOLE – Ziemia Buska/Horpin-Karwacki

KAZIMIERZ KARWACKI (SKĄD ??) i Marianna Ilnicka, z która miał syna Marcina ożenionego z Anastazją Wisniowską, a oni mieli synów Tomasza i Macieja Karwackich, którzy legitymowali się ze szlechectwa w ziemi buskiej w 1792 roku

MAMY tez GNIAZDO RODOWE KARWACKICH NA PODOLU, było ono w parafii zalozieckiej


UWAGA :

Podczas I rozbioru Polski w 1772 roku miasto Trembowla i Busk zostały zajęte przez Austriaków
W wyniku II rozbioru Polski w 1793 r. Kamieniec Podolski znalazł się w granicach Rosji i w 1797r. stał się siedzibą guberni podolskiej, a później tylko powiatu kamienieckiego

BRACIA lub BRACIA STRYJECZNI KAZIMIERZA
MARCIN KARWACKI ojciec Wojciecha

KAZIMIERZ KARWACKI (skąd …?) i Marianna Ilnicka (LLNICCY BARDZO ROZRODZENI NA PODOLU, w sasiedztwie Ilnik) ; rodzice Marcina w Ziemii Buskiej w woj. Tarnopolskim. .. pojawia się na Podolu drugie gniazdo Karwackich czy Kazimierz nie był bratem Stefana z Trembowli ? Może się wżenił tutaj w majętność Ilnickich tworząc przysiółek Karwacki we wsi Harpiny…GDZIE POWSTAŁA LINIA BUSKA Karwackich. Odległość między Buskiem a Trembowlą ponad 200 km.

Wg. Słow. Geogr. Sulimierskiego:
KARWACKI: przysiółek HARPINA, w północnej stronie pow. Kamionka Strumiłłowa, woj. Tarnopolskie. HARPIN – wieś położona w pow. Kamionka Strumiłłowa, nad Potokiem Harpinka o 12,2 km od K. str, w niskiej i płaskiej okolicy, u której pólnocnego brzegu czernieja ogromne lasy buseckie, kamienieckie i radziechowskie. Posiadłości wieksze stanowiły 810 mrg, włoscianskie 1710. Ludność: rz-kat. 434 należy do parafii 5 km na E w ŻELECHOWIE, gr-kat 509 z parafia na miejscu, w ramach dekanatu buskiego, dec. Lwowskiej ; filie parafii: Nahorce, Łodyń, ogółem wiec w parafii gr-kat 1089. Sad, szkoła 1 etatowa, należy do rady w Sokalu. Większosć posiadłości należy do benedyktynek we Lwowie. KARWACKI przysiółek Harpina, N cz. Pow, Kamionka Strumiłłowa

BUSK miasto położone w pow. Kamionka Strumiłlowa, leży przy ujsciu Pełtwi do Bugu, na lewym brzegu Bugu. 30 mostów – Busk nazywany Wenecją Galicji. Leży 3 mile na SE od Kamienia Strumiłłowa, 51/2 na NE od Lwowa. Do parafii należą: Adamy, Łązak, Sobaszki, Warchały, Grabowo, Humniska, Jabłonówka, Kupcze, Rakobuty, Stronbaby,Uciszków, Laherówka, Ostapkowice, Pitrycze, Wierzbiany, Wolica, Żuratyn.

Pani Sławomira Karwacka-Paluch: „Illnieccy zamieszkiwali wsie IILNIK i JAWORA w ziemstwie Buskim, legitymowali się ze szlachectwa w roku 1782r. Karwaccy - Tomasz i Maciej, w tej rodzinie wnukowie Kazimierza i Marianny ILLNIECKIEJ w ziemstwie Buskim, od stuleci zamieszkiwały tam rody szlacheckie Karwackich”

Panie Andrzeju,
Pewnie się Pan zdziwi, ale mój przodek w 9 pokoleniu wstecz nazywał sie Adalbertus Karwat vel Karwacki (1714?-1761) spod Lubartowa , jak również kolejny mój przodek drugi syn
wspomnianego Wojciecha: Sebastianus również nazywał sie Karwat vel Karwacki, ale już syn Sebastiana - kolejny mój przodek, nazywał sie Christophorus Karwat i tak z pokolenia na pokolenie do dziś dnia.Pozdrowienia z Lublina Grzegorz Karwat\

Gniazdo: PODOLE- Trembowla
D XII) ZOFIA KARWACKA w 1750 (siostra Grzegorza i Eliasza ???) – zostaje żoną Wojciecha Kamińskiego, dziedzica z Leńcz k. Trembowli na Podolu, mają synów Józefa i Michała, którzy legitymują się ze szlachectwa w 1782 roku w Trembowli,

Gniazdo: PODOLE – Trembowla
Wnuk Jerzego i Anny z Dołżańskich
Synowie Stefana:
D XII lub XIII) GRZEGORZ KARWACKI s. Stefana i Marianny Bilińskiej
D XII lub XIII) ELIASZ KARWACKI s. Stefana i Magdaleny Seliczanki
w 1782 wylegitymowali swoje szlachectwo w grodzie trembowelskim I ZABÓR AUSTRIACKI

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Masowe LEGITYMIZACJE KARWACKICH W ZABORZE III (po 1795) MOSKIEWSKIM na PODOLU WSCHODNIM za ZBRUCZEM (pozagalicyjskim) w okresie 1850-1883

(Kamieniec Podolski, Chocim, Krzemieniec, Płoskirów-Chmielnickie – 40 km na E od granicy z Polska 1918-1939 – większość polska ludności 100 000 wymordowana przez NKWD lub wyzwieziona)

WYPIS Z ORYGINALNEJ KSIĘGI PODOLSKIEJ
(w tłumaczeniu na polski)
LEGITYMIZACJE KARWACKICH W ZABORZE III (1795) MOSKIEWISKIM na PODOLU WSCHODNIM (pozagalicyjskim) w okresie 1850-1883
SPIS szlachty wniesionej w szlachecka ksiegę rodowodowa PODOLSKIEJ GUBERNI
Kamieniec Podolski 1987

Strona 50
RODZINA KARWACKI

940 1850 rok KWIECIEŃ 13
Prapraprawbukowie Jerzego Karwackiego 1630 – 1660/1700 i Anny Dołzańskiej
Praprawnukowie Stefana Karwackiego 1670 – 1700/1730 i Magdaleny Seliczanki
*PRAWNUKOWIE Illi/ELIASZA KARWACKIEGO 1700-1730/1760 przyrodniego brata Grzegorza

wnukowie ** 1) Hyacenetego 1730-1760
synowie *** 1) Mikołaja Karwackiego 1760-1790
****1) ANDRZEJ KARWACKI 1790 - 1820
****2) MICHAŁ KARWACKI 1790 - 1820
****3) JAN KARWACKI 1790 - 1820.>>>>>>>>>>>>>
****4) WAWRZYNIEC KARWACKI 1790 - 1820

Wnukowie ** 2) Antoniego Karwackiego 1730-1760
Synowie *** 1) Michała Karwackiego 1760-1790
****1) JÓZEF KARAWACKI 1790-1820 >>>>>>>>>>>>>>>>>
Z synem ***** 1) JANEM KARWACKIM 1820-1850
****2) ANTONI KARWACKI 1790-1820 >>>>>>>>>>>>>>>
****3) ERAZM KARWACKI 1790-1820 >>>>>>>>>>>>>>>>>

Oup Sobp. 1866 kwiecień 28
Praprawnuki *Eliasza Karwackiego 1700-1730
Prawnuki ** Antoniego Karwackiego 1730-1760

Wnukowie *** Michała Karwackiego 1760- 1790
>>>>>>>>......Synowie **** 1) Józefa Karwackiego 1790-1820
***** 1) KAZIMIERZ KARWACKI 1820-1850
***** 2) MICHAŁ KARWACKI 1820-1850
***** 3) JAN KARWACKI 1820-1850

Wnukowie *** Mikołaja Karwackiego 1760-1790
>>>>>>>>>>>>>Synowie **** 3) Jana Karwackiego 1790-1820
***** 1) ANTONI KARWACKI 1820 -1850
***** 2) JAN KARWACKI 1820 -1850
***** 3) PIOTR KARWACKI 1820 -1850
***** 4) KAROL KARWACKI 1820 -1850

3023 1883 lipiec 14
wnukowie *** Mikołaja Karwackiego 1760-1790
synowie >>>>>>>>>**** Jana Karwackiego 1790-1820
***** 5) WOJCIECH KARWACKI 1820 –1850-1880
***** 6) MARCIN KARWACKI 1820 –1850-1880

Oup Sobp. 1869 janu 16
Wnukowie *** Michała Karwackiego 1760-90
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Synowie **** 3) Erazma Karwackiego 1790-1820
***** 1) JÓZEF KARWACKI 1820-1850
****** syn MICHAŁ KARWACKI ur 22 IX 1891; stud. UJ; syn Józefa z Bukaczowic pow. Rohatyń, koło Stanisławowa
***** 2) FRANCISZEK KSAWERY KARWACKI 1820-1850
***** 3) WOJCIECH KARWACKI 1820- 1850

wnuki *** Michała Karwackiego 1760-90
>>>>>>>>>>>synowie **** 2) Antoniego Karwackiego 1790 - 1820
***** 1) MAREK KARWACKI 1820-50
***** 2) KAZIMIERZ KARWACKI 1820-50
***** 3) JAN KARWACKI 1820-50

INFORMACJE HISTORYCZNE z : http://brozbar1.webpark.pl

Trembowla
Trembowla . Trebowla, rus. Terebowla, w XVI w, u Stryjkowskiego Trebowla, miasto powiatowe w Galicyi, lezy nad rz. Gniezna, w poblizu jej ujscia do rz. Seretu. Miasto sklada sie z trzech dzielnic, z tych dwie rozlozone w szerokiej dolinie po obu brzegach rzeki, trzecia zas, zwana Sady, na wzgórzu od •wschodu, zamieszkana przez mieszczan trudniacych sie rolnictwem i sadownictwem. Dzielnica ta sklada sie z domków tak ukrytych sród sadów owocowych, ze zdaleka -wyglada jak las.
Z miasta rozchodza sie w rózne strony drogi bite: do Tarnopola, Kopy-czyniec, Budzanowa i do Skalata; najblizsza stacya dr. zel. transwersalnej w Kopyczyn-cach o 28 kim., druga w Tarnopolu o 32 kim. Targi odbywaja sie we wtorki naprzemiany w „Starem" i „Nowem Miescie". Obie dzielnice sa rzeka rozdzielone a laczy je most drewniany, dlugi okolo SO mt. W miescie maja siedzibe: starostwo, sad pow., rada powiatowa, urzad podatk., urzad cechowniczy miar i wag, magistrat, urzad poczt, i tel. Jest takze straz ogniowa ochotnicza, kasa oszczednosci, szkola 5-klas. meska i 5-klas. zenska, szkola ludowa, komenda dywizyi konnicy, dwóch adwokatów i notaryusz. Rada gminna sklada sie z burmistrza i 36 radnych. Dochód miasta wynosi 53,000 zlr. Glówne zródlo dochodu stanowia: dzierzawa propinacyi, dajaca 13,500 zl., koszary konnicy wynaj-mywane za 14,000 zlr., dorny i pola 6000 zlr., kamieniolomy 2500 zlr. Kamieniolom ten dostarcza znanego w calym kraju „kamienia trembowelskiego", uzywanego na chodniki, do wyrobu toczydel i brusków do ostrzenia, postumentów i t. p.
Przed trzema laty pobudowalo miasto koszary kosztem 360,000 zlr., a obecnie na ukonczeniu ujezdzalnia kryta, kosztujaca 50,000 zlr. Ludnosc wedlug ostatniego obliczenia wynosi okolo 8000 glów. 'Pose-syi jest 1128. Co do narodowosci, to liczbowo przewazaja Rusini, po nich ida Polacy, nareszcie zydzi. Wojskowych jest 500. Przemysl i handel malo sa rozwiniete, mieszczanstwo trudni sie wylacznie rolnictwem, posiada bowiem okolo 5000 mr. roli. Przed 40 laty posiadali zaledwie polowe tego obszaru, poniewaz reszte uzywal magistrat. Byly to grunta t. zw. rejestrowe, które pozostaly po poleglych na wojnach lub pomarlych podczas zarazy. Po procesach, skargach i ugodach odstapil magistrat mieszczanom te grunta po 16 zlr. za mórg, splacanych ratami; dzis wartosc takiego morga wynosi 300 fl. Fabryk ani cechów rzemieslniczych nie ma.
Stosunki towarzyskie sa dosyc ozywione; czytelnia ruska liczy 60 czlonków, kasyno urzedników ma 40 czlonków i biblioteke liczaca okolo 1000 tomów. Do par. lacinskiej nalezy 15 gmin, do greckiej 7. Pamiatki: zwaliska i zamku obronnego, zwaliska klasztoru dawnego, polozonego w kacie miedzy rz. Gniezna a Seretem, z dzwonnica wysoka, z której wedle podania 200 wsi okolicznych widac bylo. Jest ogród spacerowy, w posrodku którego wznosi sie obelisk kamienny na czesc Zofii Chrzanowskiej. Przy miescie jest 5 mlynów wodnych.
Dzieje. Poczatki T. sa nieznane. Sama nazwa, przeksztalcona z ruskiej „Terebowla", wskazuje, ze jestto osada powstala na miejscu wytrzebionem z lasów (terebyty = trzebic). W najstarszej dobie swych dziejów nalezala do rzedu grodów czerwienskich, z któremi wspólne dzielila losy, przechodzac kolejno z rak Lachów do Rusi, az wreszcie utrzymala sie przy ostatniej. Gdy nastepnie z obszernych ziem Wlodzimierza W. wylonila sie osobna Rus podkarpacka Roscislawiczów, wystepuje T. (od r. 1097) jako stolica odrebnego ksiestwa, które dostalo sie w udziale ks. Wasylkowi (1097-1124), najmlodszemu z trzech synów Roscislawa (•}• 1065) a wnukowi Jaroslawa Madrego (•{• 1054). Mlody, wojowniczy ksiaze wielkie powzial plany. Nawiazal stosunki z Turkami, Berendejami, Pieczyngami i przyzwal ich hordy ku pomocy.
Na odglos, ze juz ida ku niemu, mówil pelen hardosci: „zima wyrusze na Polske, latem zawojuje ja i zemszcze sie za Rus. Nie bogata jest w lud nasza ziemia, pójde wiec na Bulgarów naddunajskich i jencami ich zaludnie pustynie". Nim jednak tego dokonal, rozbudzil obawe i zazdrosc swych sasiadów. Dawid Igorewicz, ks. wolynski, i Swietopelk, w. ks. kijowski, podstepem dostali go w swe rece i w sposób okrutny pozbawili wzroku. Nestor, swiadek wspólczesny, dokladnie opisal nam te scene. Mimo utraty wzroku Wa-sylko, odzyskawszy wolnosc, rzadzil dalej dzielnica trembowelska i potrafil ja utrzymac w swojem posiadaniu, pomimo zabiegów Swie-topelka i Dawida, usilujacych mu ja wydrzec.
Umarl Wasylko w r. 1124, zostawiajac syna Iwana swoim nastepca na ksiestwie trembo-welskiem. O tym Iwanie malo przechowalo sie szczególów. Wiemy tylko, ze obok dzielnicy trembowelskiej posiadal i naddniestrzan-ski Halicz. Po jego bezpotomnej smierci (1141 r.) zagarnia ks. trembowelskie wraz z inne-mi podkarpackiemi dzielnicami i laczy w jedno halickie ksiestwo Wolodymirko Wolo-darewicz. Od tej chwili traci T. znaczenie stolicy, lecz nie przestaje odgrywac roli waznego grodu. Zaraz nastepnego roku wojna, jaka wypowiedzial Wolodymirko Wszewolo-dowi, w. ksieciu kijowskiemu, glównie odbila sie na Trembowli i jej okolicach. Pod nia bowiem spotkaly sie wojska obu knia-ziów, lecz nie uderzyly na siebie, chociaz dzielila je tylko rz. Seret tak, ze Wolodymirko stal po lewym, Wsewolod po prawym jego brzegu.
Po kilkudniowem bezczynnem czekaniu, zadna strona nie odwazyla sie pierwsza wystapic i dopiero posunawszy sie ztad pod Dzwinogród, zakonczyly wojne pokojem.' Nastepca Wolodymirka (•{• 1152) Jaroslaw zaraz na wstepie swego panowania rozpoczal wojne z Izaslawem^ w. ks. kijowskim, w której równiez T. wazna odegrala role. Tu bowiem oczekiwal Jaroslaw swego przeciwnika, Izaslaw korzystajac z mgly przeprawil swe sily na lewy brzeg Seretu. Kolo poludnia mgla opadla i nieprzyjaciele zbliska ujrzeli sie. Bojarowie haliccy bojac sie o ksiecia, zaczeli go prosic, by im pozwolil walczyc a sam ustapil do grodu.
Usluchal Jaroslaw i zamknal sie w T. Wojska tymczasem uderzyly na siebie i straszna bitwa trwala od poludnia do nocy. Miedzy walczacymi takie powstalo zamieszanie, ze nie wiedziano, kto góra. Ostatecznie jednak panem pobojowiska zostal Izaslaw, uzywszy podstepu. Wywiesil bowiem przed soba choragiew halicka a Ha-liczanie wracajacy z pogoni w nocy, mniemajac, ze to ich obóz, zewszad sie ku niemu garneli. Tym sposobem wielka ich liczba dostala sie do niewoli. Izaslaw kazal ich w pien wyrznac, poczem nie majac odwagi oblegac T., spokojnie wrócil do Kijowa, podczas gdy w ziemi halickiej ogromny rozlegl sie placz w skutek kleski trembowelskiej.
W dziejach ksiestwa halickiego raz jeszcze wystepuje T. jako stolica udzielnego ksiestwa, mianowicie po smierci Romana (1205), kiedy to do tronu halickiego tylu znalazlo sie pretendentów. Po kilkuletnich zabiegach zawladneli Haliczem trzej bracia Igorewicze i podzielili sie ziemia halicka. Synowi zas najstarszego z nich Izaslawowi dali Trembo wle. Wladal nia lat cztery (1207-1211), póki w obronie praw mlodego Daniela nie wystapil Andrzej, król wegierski, i Leszek, ks. polski. Polaczone sily polsko-wegierskie zdobywszy Przemysl, Dzwinogród, Halicz, podstapily pod T. Przy ujsciu rz. G-niezny do Seretu zasiekl sie Izaslaw i meznie stawial czolo.
Wszczal sie bój krwawy, lecz dla Izaslawa nieszczesliwy, bo ulegl i sam dostal sie w rece przeciwników, którzy nastepnie wraz z ojcem i synami wydali go Ha-liczanom. Ci mszczac sie za doznane krzywdy i okrucienstwa, wszystkich powiesili. Nie dlugo jednak utrzymal sie ks. Daniel na tronie halickim. Juz w dwa lata potem (1213) ponownie musial szukac pomocy u Leszka Bialego. Ten udzielil mu jej, lecz Halicza, zajetego przez bojara Wolodyslawa, zdobyc nie mógl. Musial sie tylko zadowolnic zajeciem mniejszych grodów, zwlaszcza w okolicy T., która w skutek tego zostala zniszczona. Na wyprawie Leszka urywaja sie wzmianki kronikarskie o tem miescie z epoki panowania ksiazat ruskich. Widac z nich, ze T. byla wtedy warownym grodem, nie latwo dajacym sie zdobyc.
Sadzac zas z dzisiejszego polozenia domyslamy sie, ze dwór ksiazecy miescil sie na wyskakujacym, z trzech stron niedostepnym cyplu góry, którego bok czwarty od pola bronily waly. U stóp miedzy góra a rz. Gniezna lezala druga czesc grodu, pózniej Jtarem Miastem nazwana, otoczona walami ostrokolem.
W ten sposób natura i sztuka utrudnialy dostep, wiec nie dziw, ze T. mogla wybitna role odgrywac, do czego przyczynia-to sie nie malo i polozenie na szlaku idacym Kijowa przez Halicz do Wegier. Z pamiatek tych czasów nie przechowalo sie nic, prócz tradycyi o dawnej swietnosci. "Sio ule-sja watpliwosci, pomimo milczenia zródel, ze w czasie strasznego najazdu Batuchana na Rus (1241), nie uniknela T. losu innych grodów, których setki uleglo naporowi najezdzców. Na widownie dziejowa wystepuje T, ponownie w chwili zajecia Rusi przez Kazimierza W. (r. 1341). Wymienia ja bowiem Janko z Czarnkowa (Mon. Poi. hist., II, 626) i Dlugosz w rzedzie grodów, które zajal Kazimierz W.
W tym tez czasie wzroslo znowu znaczenie T. jako grodn kresowego od Podola, zajetego przez Tatarów. To wlasnie bylo powodem, ze nie zapomnial o niej przezorny Kazimierz, lecz wzniósl tu na górze, w miejscu dawnego ksiazecego dworu, warowny, drewniany zameczek. Dzieje Trembowli wyrazniej zarysowuja sie z chwila ponownego przylaczenia Rusi przez Jadwige. W r. 1389 wydal Jagiello w Sieradzu dyplom (w potwierdzeniu z r. 1766 w magistr. trembowel-skim), którym obdarzyl T. prawem magde-burskiem, z tem zastrzezeniem, ze w sprawach cywilnych, któreby wójt i rajcy rozstrzygnac nie zdolali, odnosic sie maja do magistratu lwowskiego, celem ostatecznego rozpoznania i uzyskania wyroku. Nadanie to potwierdzali i rozszerzali wszyscy prawie nastepni królowie.
Sam Jagiello nie jednokrotnie jeszcze dal dowód swej troski o miasto kresowe, zwlaszcza ze dostarczalo ono wojowników, którzy jak Bartosz z Trembowli, nieposlednie oddali mu uslugi. Nagradzajac czyny tego ostatniego, wydal król w latach 1415-20 (w jedynej znanej kopii brak daty) dyplom (Prochaska: Materyaly archiw., Lwów, 1890), moca którego pozwalal temuz Bartoszowi na zalozenie nowego miasta z drugiej strony rz. G-niezny, z uwolnieniem osiedlajacych sie tu na przeciag osmioleeia od skladania czynszów i robocizny, z prawem odbywania dorocznego jarmarku w dzien sw. Jakuba. Od tego tez czasu poczelo sie miasto dzielic na dwie czesci: stara pod zamkiem i nowa za rzeka, polaczone ze soba mostem.
Ten sam król dyplomem wydanym w Haliczu r. 1425 fundowal na nowo w T. kosciól paraf, lacinski i przeznaczyl na utrzymanie przy nim proboszcza i szkoly paraf, pobliska, wioske Plebanówke: i inne dochody (Castr. tremb., t. 109, p. 1257-63). Z dalszych lat tego wieku sa tylko luzne wzmianki o napadach tatarskich 1453 i 1467 r. Wiemy wreszcie, ze w r. 1448 Kazimierz Jagiellonczyk wracajac z Kamienca zatrzymal sie tu d. 14 •wrzesnia a nastepnie, ze w r. 1498 miasto ucierpialo ogromnie przez najazd hospodara moldawskiego Stefana, który jenców ztad pojmanych kazal nastepnie stracic w Podhaj-cach i w skutek tego miasto otrzymalo od Jana Olbrachta uwolnienie od podatków na lat 8 (Metr. kor., ks. 16, f. 59).
W pierwszych latach XVI w. nieustanne zagony tatarskie dotkliwemi kleskami zaznaczyly sie w dziejach miasta. Nie mogly podniesc zniszczonego miasta przywileje Aleksandra z 1506r. i Zygmunta I z 1509 r. (Metr. kor., ks. 21, f. 234; ks. 23, f. 747). Podupadlo ono tak dalece wraz z zamkiem, ze sady musiano przeniesc do Buczacza. Tak samo upadl zupelnie klasztor dominikanów, którego slady spotykamy w tym czasie (Okólski: Russia florida, Leopoli, 1646, str. 92). Obok tego jednak nie jeden krwawy bój stoczony przez kresowców, rozegral sie w poblizu Trembowli. Tak np. podaje Decius (De Sigismundi Regio temporibus ete., c. III) a zanim Stryj-kowski (Kronika, Warsz., 1846, t. II, str. 380) „ze gdy w r. 1515 Tatarowie perekop-scy na Rus wtargneli, wyprawili przeciw nim panowie koronni siedmset jezdnych podczas niebytnosci królewskiej.
Gdy sie ich ledwo polowa do „Trebowlej" sciagnela, wnet Tatarów dwa tysiace d. 13 marca na nich niespodzianie, gdy jeszcze spali w miasteczku, uderzyli. Ale Jan Tworowski z Buczaca, natenczas hetman ruskiego rycerstwa, maz dla dzielnosci rycerskiej godny wiecznej slawy, wnet swoich zolnierzy do broni pobudzil, którzy za sprawa meznego hetmana niewymowna smialoscia Tatarów z miasta wysiekli. Tatarowie zas obaczywszy, ze zolnierzów naszych nie wiele, miasto obstapili i zapalic chcieli, aby tak naszych latwiej podejsc i pojmac mogli. Co widzac Tworowski hetman, iz sie nie mial z kim oprzec a w miasteczku tez zadnej obrony nie bylo, wszystkich zolnierzów przez most w calosci przeprowadzil, z wyjatkiem dwu zabitych, o który most nasi bili sie z nastepujacymi Tatarami caly dzien i ci nie mogac nic zrobic Trembowli, wrócili sie do hordy".
W nastepnym zaraz roku 1516 krwawa stoczyli z nimi tu walke (B. Wapow-ski, Kronika, ed. Szujski, Kraków, 1874, str. 141) Marcin Kamieniecki, woj e w. podolski, Stanislaw Lanckoronski. Napadlszy niespodzianie na czambul tatarski, zniesli go i odebrali lupy. Odtad przy kazdym napadzie w te strony odgrywa T. wazna role, jako gród lezacy na szlaka kuezmanskim. Zy* gmunt I, majac na wzgledzie smutny stan wyludnionego miasta, powtórnie uwolnil mieszkanców (1518) od wszelkich cel, danin i ciezarów (Metr. kor., ks. 33, fol. 149). W dyplomie znowu z 1539 r. mówi tenze król (Archiw. magistratu w Trembowli) „z uwagi, ze T. lezy w tej stronie, w której na czeste napady nieprzyjaciól jest wystawiona, chcac przeto aby byla obwarowana i codzien wiekszego nabierala wzrostu, nadajemy wieczyscie magistratowi dochód z wódki, przeznaczajac go na utrzymanie i naprawe miasta". Dzieki spokojniejszym czasom zwolna poprawial sie etan miasta.
W r. 1534 kaszt, krak. Andrzej Teczynski wlasnym kosztem wzniósl tu w kilku miesiacach nowy drewniany zamek (Wapowski, 1. c., str. 250). To zabezpieczenie a nastepnie zwiekszenie liczby jarmarków w 1543 r. (Metr. kor., ks. 64, f. 313) doniosle mialo znaczenie dla mieszkanców. Zygmunt August r. 1550 obdarzyl T. przywilejem na targi co soboty, a w piec lat potem prawem pobierania cel z mostów i dróg na naprawe takowych. W tym wlasnie czasie zostal ststa trembowelskim Bernard Pretficz, slawny pogromca Tatarów. Cale zycie spedzil na czatach, wyprawy jego budzily podziw a jaki odnosily rezultat, swiadczy przyslowie: „za czasów p. Pretfieza, spala od Tatar granica". Pod okiem dzielnego wojownika i niemniej dzielnego jego syna Jakuba, równiez ststy po ojcu, wcale pomyslnie przedstawial sie stan miasta Wedlug lustracyi z r. 1572 (Ks. lustr. w Arch. gl., 45, f. 177) liczylo ono domów 248, popów 2, zydów 10, rzezników 10, dawalo dwudziescizny baranów 13, dziesieciny pszczelnej pniów 65, wieprzowej sztuk 53, powoloszczyzny wolów 117. Ogólny dochód ststwa wynosil 5007 zlp., z czego na miasto przypadalo 1678 zlp.
Straizny najazd tatarski 1575 r. nowy zadal mu cios, mimo zabiegów Jakuba Pretficza. „Myslac miasto nasze Trembowle, mówi Stefan Batory w dyplomie z 30 listop. 1576 r. (Arch. mag. w Trembowli), przez najazd tatarski w czesci niemalej spustoszone, ku lepszemu stanu i wzmocnieniu przywiesc, postanowilismy je nowymi prawy, wolnosciami, przywilejami na miejscu starych zgubionych i przez przerzeczonych nieprzyjaciól pobranych i popalonych opatrzyc, aby za czasu szczesliwego panowania naszego moglo sie przymnozyc, rozszerzyc, tudziez mury albo parkany i innemi potrzebnemi obronami obtoczyc". W tym celu okreslil król najpierw „wedlug starozytnego uzywania objazd (obszar) miejski", który zajmowal przestrzen bardzo rozlegla. Zaczynal sie bowiem: „od rzeki Gniezny po krajne mogilki, od wsi Za-lawia po sama cerkiew s w. Spasa, tak, jako sama w sobie jest z cmentarzem i z tym piaseczyskiem, które mieszczanie trzymaja, z starodawna rzeczonem Malów.
Ztamtad poczyna sie las miejski, wedlug znaku rzeczonego Rowuznia; podle miasteczka od Rowu-znej do grodziska, gdzie jest kopiec u rzeki Gniazdy a ztamtad do krynicy pod jaworem; od tej krynicy do pasieki starodawnej miejskiej, która jest w Dabrowie u kro winki, za-sie od tej pasieki do krynicy bialej, a od tej bialej krynicy, az da Boryczówki rzeki; ztamtad do krynicy kamienistej a potem przez rzeke Boryczówke do mogil i do debu, na którym krzyz jest i mimo który dab idzie gosciniec zbaraski. Ztamtad biezy granica dolina, az do itudni gnilej, która studnia graniczy miedzy polem miejskiem grodzkiem bo-ryczowskiem; ztamtad az do mogily, która lezy nad Boryczówka i az do dwu debów, na których sa krzyze dzielace dabrowe grodzka boryczowska od dabrowy miejskiej, zwanej Chorosza.
A od tych dwu debów do pieciu mogil naroznych a od nich do brzozy. Od brzozy do mogily naroznej, która graniczy grunt miejski, pola i dabrowe od Zalawia i od Hleszczawy; a od tej mogily i dabrowy az do mogil dwu w dabrowie, które granicza od Hleszczawy az do lazy, która jest w polu; tamze od lazy doliny glebokiej az do iwy drzewa przejechawszy gosciniec miedzki, i od iwy do drogi iwanowskiej, która biezy z miasta; a od tej drogi do mogily u goscinca glównego, ztamtad az do kamienia i -do krynicy, która zwa Szczyglówka, gdzie sa folwarki i sady miejskie, od szczyglowskiej krynicy zas az do mogily ku. Hebanowce".
Obok tego nader szczególowo okreslil przywilej Batorego organizacye miasta: „Chcemy, mówi król, aby wszelki czlowiek byl zachowan w prawie magdeburskiem. A izby byli wolni od posluszenstwa zamkowego i spraw zadnych aby nie miewali na zamku przed starosta, jedno przed wójtem swoim i zaden nie powinien bedzie o skarge na zamek isc, okrom gwaltu i rabunku od nieprzyjaciela, maja byc radcy obierani od starosty jeden, drugi od wójta, trzeci od pospolitego czleka, a ci trzej radcy czwartego maja obrac, z których radców nie maja byc dwaj przyjaciele albo krewni.
Od przyjecia miejskiego, kiedy ktory mieszczanin nowy przysieze, ma dac radcom zloty. Mieszczanie beda nam winni placic z domii po 3 gr. u z naroznych w rynku po 4 gr., komornicy iya gr-J kazdy z lanu dawac bedzie po 20 groszy, z póllanku 5 gr. a zadnej stacyi tak owsowej jako i wszelakiej zywnosci ludzkiej, tak tez zadnej powoloszozyzny ani dziesieciny dawac, ani placic nie beda powinni.
Radcy maja byc wybierani ludzie cnotliwi, wiary godni, w niczem nie podejrzani, bogobojni i w wierze powszechnej chrzescianskiej stateczni, nie heretycy, którzy beda powinni nie swego, a Rzeczypospolitej dobra przestrzegac, wolnosci praw i przywilejów statecznie bronic. Powinni zas beda schadzac sie na ratusz we srode i w piatek i sady sprawowac. Mieszczanie beda powinni na grobli stawu przerwe zaprawiac, w stawie beda mieli wolne ryb lowienie wen-da i sakiem, a w rzece Gniezdzie, az do jaru, wszelka siecia. Browary i slodownie swoje beda miec, ale ci którzy za murem albo za parkanem mieszkac beda, nie bedzie im mozna zadnego piwa warzyc, tylko z miasta brac.
Zydom nie wolno bedzie zadnej karczmy piwnej, miodowej, gorzalczanej i winnego wszelkiego picia miec, ani browarów i slo-downi trzymac, ani piw i miodów warzyc. Domów w rynku zaden z zydów nie bedzie mógl trzymac, a któryby chrzescianin mial na takowy dom dac jaka zastawe, wszystko tracic bedzie. Zydzi, aby rzemieslnikom w zadnej kupi i targu nie przeszkadzali, ani przed swemi domy i w ulicach nie targowali, ani kupowali, jedno na rynku, a to pod wina, 200 zl. któryby inaczej uczynil, z czego nam polowica a polowica na pozytek miejski obracac sie ma i pod utraceniem przedanych albo kupionych rzeczy".
W dwa lata jednak (1578) otrzymali juz zydzi osobny przywilej na swobodne mieszkanie i kupczenie w T. a cechy kusnierski i krawiecki potwierdzenie swych ustaw (Metr. kor., 23). Wieksza kleska dotknela miasto za Zygmunta III. W roku bowiem 1594 kozak Nalewajko (Castr. tremb., t. 101, p. 829), korzystajac z sciagniecia wojsk przeciw Tatarom pod Karpaty, na czele kilkutysiecznej zgrai wkroczyl na Podole i dotarl az do T. Bez zadnego oporu obrabowal mieszczan, zabral im 160 koni, zywnosc, zapasy broni, prochu, towarów etc., skutkiem czego zubozeli tak dalece, ze w nastepnym roku nie byli w stanie zaplacic podatków do skarbu.
Nastepne lata, wolne od najazdów, pozwolily miastu wrócic do pewnej pomyslnosci. Widac to z lustracyi 1616 r., wedlug której liczylo ono na starem i nowem miescie 246 domów, a z tego 45 pustka stojacych; zydów mialo gospodarzy 8, komorników 4, kramie 6, piekarzów 2, rzezników 4. Nadto wspomina lustracya o balwierzach, miecznikach, slusarzach, bednarzach i zlotnikach, co dowodzi, ze wszystkie rzemiosla byly w miescie naówczas reprezentowane. W r. 1627 powstal w Trembowli klasztor (zrazu drewniany) i kosciól karmelitów, fundowany przez stste Piotra z Ossy Ozge, który zapisal ira tu swój grunt w poblizu cerkwi ruskiej,' W okresie najazdów Kantemira na Rus (1618-30) niejednokrotnie ponosila T. dotkliwe kleski, chociaz z drugiej strony nieposlednia wtedy znowu odgrywala role. Wyni- i kalo to z polozenia na szlaku Iraczmanskim a w posrodku dwu innych: czarnego od pólnocy, woloskiego albo zlotego od poludnia.
Nie dziw wiec, ze „trwogi tatarskie", z którejkolwiek strony zalecialy, zawsze znalazly tu odglos, zmuszajac ludnosc szukac schronienia w zamku. Z drugiej strony wielokrotnie kupily sie tu hufce polskie, aby ztad ,,na wszystkie szlaki i przechody nieprzyjacielskie miec oko" (Cast. hal, t. 121, p. 1253). Strategiczne polozenie T. zwrócilo baczniejsza uwage na jej zamek, jako wazna kresowa straznice. Aleksander Ealaban, ssta trembowelski, rozpoczal zupelne przeksztalcenie zamku. W miejscu dawnego, zdezelowanego, poczal wznosic nowy, obszerniejszy i murowany nad starem miastem, gdzie dotad widac jego ruiny.
Zbudowany byl w ten sposób, ze tworzyl trójkat wydluzony, którego wierzcholek (na cyplu góry) zamykala wielka baszta, w dwu innych rogach wznosily sie wielokatne baszty, jedna przy bramie przeznaczona na przechowywanie ksiag grodzkich i ziemskich, druga na wiezienie szlacheckie od potoku Peezernia. W r. 1631 budowa byla juz ukonczona, wiec sejm t. r, wyznaczyl czterech rewizorów (Vol. leg., wyd. Ohryzki, t. III, str. 329) aby ja opatrzyli, a przytem obliczyli „koszta i naklady, jakie podjal pan starosta". Rewizorowie ci, zjechawszy w r. 1632 do T., w szczególowem sprawozdaniu (Castr. tremb., t. 127, p. 966- 76) zdali sprawe, wyrazajac najwieksze u-znanie dla starosty.
Dowiadujemy sie od nich, ze wewnatrz zamku, wsród obszernego dziedzinca wznosil sie pietrowy palac z kamienia ciosowego, pod gontem, który miescil w sobie „komnaty z kominkami l drzwiami przedniej roboty stolarskiej, fladrem malowane", dalej swietlice, pokoje z oknami oprawnemi w olów eto. Pod calym zas gmachem bylo „sklepów cztery a z czwartego szyja dalej w glab murowana do piatego sklepu; z tego piatego znowu druga szyja dalej jeszcze w glab w zamek, murowana dlugo w ziemi do szóstego sklepu, dla win sprawionego. Po tym porzadkiem idac znowu jest sklep siódmy, W tych wszystkich sklepach sa drzwi zielone z wrzeciadzami". W srodku zamkowego dziedzinca znajdowala sie gleboka studnia, a przy bramie z furtka „izdebka hajducka". Czytamy nadto w owem sprawozdaniu, ze „rum wielki, gdzie niekiedy byl monastyr albo zamek jakis stary, który byl na przeszkodzie obronie zamkowej, kazal starosta zniesc z niemalym trudem i kosztem". Przypuszczac mozna, ze byl to prawdopodobnie jaki zabytek z ruskich jeszcze czasów, który ta droga znikl z widowni.
Z budowa nowego zamku zyskalo miasto rekojmie bezpieczenstwa a teni samem i rozwoju, lecz na nieszczescie przerwal go na lat kilka pozar 1637 r., w skutek którego T. do znacznego doszla ubóstwa. Na domiar nieszczescia stracila w ogniu swe przywileje na jarmarki. Wladyslaw IV obdarzyl wiec T. nowym przywilejem a wszystkie inne potwierdzil (1633). Miasto ssrybko sie podnioslo; na ostatni dziesiatek lat przed wybuchem wojen kozackich przypada najwiekszy jego rozkwit. Wzrosla liczba mieszkanców, podniósl sie handel, wzmogly cechy, których bylo piec; szewski, tkacki, kusnierski, krawiecki i rzeznicki. Samo miasto tak stare jak nowe otoczone zostalo walami i parkanem i mialo trzy bramy: zieleniecka, halicka i lwowska. W r. 1648 ssta Firlej uregulowal stosunki z zydami „aby w targach mieszczanie i cechy nie byli gravati". Z tego tez czasu sa wzmianki o „aptece i aptekarzu Sobieraju", o kosciólku s w. Krzyza, o porzadku w miescie, o „ustawie kupieckiej" etc. Nie unikla T. o-gólnej ruiny, jaka sprowadzily na te strony wojny kozackie.
Na pierwsza wiesc o wybuchu miasto wspólnie z urzedem zamkowym zebralo sie na narade, co czynic nalezy i powzielo nastepna uchwale: „My Rada i wszystka rzeczpospolita obojga narodów, tak katolickiej jako i greckiej religii, swieckiego i duchownego stanu obojga miast starej i nowej Trembowli, pod wiara i uczciwoscia przyrzekamy tak czasu pogody jako i naglych przypadków zgodnie, stale, wiernie przy swoich wolnosciach, ojczyznie i dobru meznie, nierozerwanie, ale i communicatis vi-ribus et consiliis zostawac i kiedy potrzeba ukaze miasta, zamku i osoby starosty trem-bowelskiego zgodnie bronic, gardla swoje przy ojczyznie i potomstwie swojem lozyc gotowi bedziem. A ktoby z miedzy nas ojczyznie i miastu nieprzyjacielem stawszy sie z Trembowli uszedl, on ej zdrowiem swojem zaslaniac wzbranial sie, takiego dobra ruchome i nieruchome konfiskowane i w zamkowa dyspozycya obrócone byc maja a on sam pro hoste et proditore patriae na osobie swojej sadzon ma byc.
A na wieksza uchwaly tej powage spoinie postanawiamy, iz jezliby sie z miasta starego, gdzie katolików nie masz albo malo, mialaby sie jakakolwiek zdrada pokazac, zeby uszczerbek jaki miala Rzeczpospolita albo spustoszenie jakie ponosic przez pospolitego czleka albo i z duchownych, wtedy juz nigdy staro-mieszczanie do praw nadanych od królów ani ich potomkowie czasy wiecznymi nalezec nie beda; takze i na nowym miescie jesliby to sie ukazal-o, tedy od swyeh majetnosci maja byc ex-pulsi a dobra ich na Rzeczpospolita skonfiskowane byc maja, co sobie pod wiara, poczciwoscia, cnota i sumieniem wszyscy nieroz-dzielnie utrzymac i wykonac obiecujemy i z potomkami naszymi obowiazujemy sie. E,e-mianLabajczyn, burmistrz, Jan Niepelny, Jarosz Staclarski, Jan Sanichej, Bartosz Krudy, Filip Mykitycz, Siemian Bochenek, rajce, Ky-nat, pop". Nie wiele atoli pomoglo to laudum w obec zblizajacej sie nawaly Chmielnickie-go.
Trzecieski, podstarosci trembowelski, usilowal zorganizowac przynajmniej obrone zamku, opatrzyl go bronia i amunicya, lecz bezskutecznie. Na pierwsza wiesc o klesce pilawieckiej przestrach paniczny ogarnal wszystkich, tak, ze dnia 7 pazdz. zamek pozostal opuszczony wraz z nagromadzonymi w nim majatkami szlachty i kosciolów. Jedne tylko akta grodzkie kilka dni przedtem wyprawiono do Lwowa. Latwo zrozumiec, ze w obec tego zywioly niezadowolone, zostawione na laske losu, nie omieszkaly pierwsze wyciagnac reki po owe skarby, co dalo nastepnie powód do dlugich protestów i dochodzen. Wiekszosc wprawdzie mieszczanstwa ruskiego, z duchowienstwem na czele, zachowala sie biernie, nie braklo atoli takich, którzy uprzedzajac Kozaków wpadli na zamek i zlupili takowy.
Co ocalalo przed nimi, stalo sie niebawem pastwa kozacko-tatarskiej nawaly; zniszczono wtedy pozostawione akta ziemskie. Nie obeszlo sie bez ruiny miasta, zwlaszcza w czasie oblezenia Zbaraza w nastepnym roku. Ruina kraju sprowadzila w r. 1650 glód wielki; wspólczesna zapiska karmelitanskie-go klasztoru w Trembowli podaje, ze ,,ludzie kore z lipiny darli, z plewami mieszali, melli i z tego chleb piekli, niewiasty zas psy lapaly i jadly, niektórzy zas nawet trupy swoje i dzieei4'. Wskutek tego stanu rzeczy oswiadczyli w r. 1651 mieszczanie przed sadem grodzkiem (Castr. tremb., t. 133, p. 60-2), ze w miescie T. dla wielkiego spustoszenia i zniszczenia przez Kozaków i Tatar jednego kupca niemasz, któryby jakakolwiek kupia i jakimkolwiek handlem trudnil sie, prócz zydów uwolnionych od podatków.
W tymze roku „dnia 11 maja zamknelismy sie w zamku trembowelskim, mówi ta sama zapiska, przed Kozakami i Tatarami i zostawalismy w oblezeniu przez niedziel dziewiec, pod które Kozacy z Tatarami pasieke klasztorna wybili, konie i inne dobytki zabrali, folwarki i chalupy popalili. Pod ten czas wszystkie zamki i miasta okolo dobyli i podpalili, oprócz samej Trembowli, pod która przez trzy dni podpadali z szkoda swoja nie mala, bez naruszenia oblezenców". Miary klesk dopelnila zaraza morowa, która w r. 1652 zdziesiatkowala ludnosc miasta a w czesci rozproszyla. Tegoz roku na odglos batowskiego pogromu pozostala ludnosc wraz z szlachta okoliczna zamknela sie ponownie w zamku. W przewidywaniu dluzszego oblezenia zawczasu zaopatrzono sie w zywnosc a dnia 8 lipca obrano komendantem G-abryela Zamiechowskiego i osobne, nader ciekawe, uchwalono artykuly obrony (Castr. tremb., t. 133, p. 315-20). Na szczescie skonczylo sie tylko na trwodze, która do r. 1655 powtarzala sie jeszcze nieraz, podkopujac do gruntu byt materyalny miasta.
Dla podniesienia go „do dawnego stanu" juz w r. 1650 Jan Kazimierz uwolnil T. od wszelkich ciezarów i cel na lat cztery, pózniej na osm, miasto z swej strony pozwolilo zydom budowac sie, lecz nie wiele to pomoglo. Jak dalece podupadlo ono swiadczy lustracya 1664 (Castr. tremb., t. 137, p. 497-.-503). „Na nowem miescie, czytamy w niej, bylo domów 127, pustych 9, teraz tylko 17; na starem miescie bylo domów 107, pustych 9, na wale 16, pustych 2, teraz tylko domów 7, zydów gospodarzy 6, którzy placa juz nie po czerw. zlot. ale, dla ubóstwa, po zl. 2. Kramnic, kletek rynkowych nie masz; piekarzow bylo 26, teraz nie masz, rzezników jest 2, balwierzy, mieczników, slusarzy, bednarzy nie masz. Zamek na górze wysokiej lezy, wjazd do niego przykry, brama ze wzwodem, w dziedzincu sa piekne izby i pokoje murowane. Jest i drugi budynek drewniany i studnia murowana. Wsród zamku wieza szlachecka, druga narozna, trzecia podle bramy, w której sklepów dwa dla ksiag grodzkich i ziemskich chowania, w okolo zamek obmurowany murem poteznym. Armata: dzial spizowych 3, z tych jedno rozerwane a u drugiego zapal wyrwany, to sa zamkowe.
Dzial p. ssty Rafala Kazimierza Makowiec-kiego 3 i mozdzierz, dzial p. Zamiechowskiego, Wojskiego tremb., 4 spizowych, p. Ludzic-kiego dzialo spizowe, p.Kalinowskiego l, klasztorne 1. Hajduków przy zamku 20 i wro-tny i puszkarz Niemiec. Na podzamczu miesz-czanków jest 12. zadnego podatku nie daja, tylko na posluge i na stróze do fortecy zawsze powinni byc". Wciagu nastepnego dziesieciolecia odbudowalo sie miasto, lecz wkrótce potem spadla na nie nawalnica. W wojnie tureckiej wazna teraz role odegrala T. Tu gromadzily sie wojska, tu stawal kilkakrotnie obozem Sobieski. W r. 1672, w chwili wkroczenia Turków na Podole, zamknal sie w jej zamku spory zastep okolicznej szlachty z rodzinami, duchowienstwo i mieszczanie. Komendantem zamku obrano Kazimierza Ka-weckiego, lowczego halickiego, i podobnie jak w r. 1652 uchwalono artykuly obrony (Castr. tremb., t. 45, p. 328-30), które, miedzy innemi, ustanowily, aby kazdy kto do zamku wejdzie „mial strzelbe, olów, proch i zywnosc na dwadziescia niedziel".
„D. 4 wrzesnia, mówi zapiska klasztoru, podpadli Turcy po raz pierwszy pod zamek i kilku zabili ludzi w miescie, ale z laski Bozej nic nie wskórali, bo i nasi w nich wieksza szkode uczynili. Na drugi dzien Kapudan basza z wojskiem tureckiem, tatarakiem, Multany, Wolosza i Kozakami na polach trembowolskich stanal i nocowal idac do Lwowa. Wtenczas kosciól, klasztor, cegielnie, folwark i t., d. i w miescie sila domów i slodowni popalili i wielka dewastacye uczynili, zboza w polu i gumnie zdeptali i spasli i wniwecz obrócili, ale sie zamek nie poddal, jednak zadnego dnia nie bylo wolnego od inkurzyej i napadania czatowników tureckich a osobliwie z Mikuliniec od Kuciuk paszy, który tam na paszach lezal".
Mimo to oblezeni, przerazeni losem innych zamków, dobrowolnie wydali go w rece tureckie d. 9 wrzesnia i „lepiej sie stalo, zapisal zakonnik, boby nas byli dobyli jako Budzanów, Bu-czacz i inne miasta a tak zadnesmy krzywdy nie mieli". Oblezenców wraz z komendantem odstawiono do obozu sultanskiego pod Bucza-czem, poczem, po zlozeniu holdu, w wiekszej czesci puszczono na wolnosc. Zamek trembo-welski zajela zaloga janezarska, lecz po niewielu dniach opuscila go, niczego nienaruszy-wszy. W r. 1674, w przewidywaniu nowej wojny tureckiej, uchwalono na sejmie zaloge dla Trembowli. Uchwale wykonano w r. 1675. W maju bowiem tegoz roku krótko przed wkroczeniem Ibrahima Szyszmana Jan Soble-ski poseiagal sily rozlozone na Podolu blizej Lwowa, Na rozkaz królewski wyruszyl z Si-dorowa, zameczku nad Zbruczem, Jan Samuel Chrzanowski, stojacy tam z choragwia dra-gonska pulku Jana Cetnera, ststy szczuro-wieckiego.
Na miejsce zalogi przeznaczono mu zamek w T.
W lipcu wkroczyla na Podole turecko-tatarska armia pod wodza wezyra Ibrahima Szyszmana i droga na Woloczyska posunela sie pod Zbaraz. Zdobywszy takowy, pchnal Ibrahim silny rekonesans tatarski pod Nuraddynem do Lwowa, a sam zatrzymal sie obozem miedzy Zborowem a Jeziorna. Po klesce Nuraddyna pod Lwowem, nie próbujac wiecej szczescia, zwrócila sie armia turecko-tatarska na poludnie i zakresliwszy ogromne pólkole, przez Pomorzany, Brzezany, Podhajce, Zawalów, Buczacz d. 20 wrzesnia stanela pod Trembowla. Zdobyciem tego zamku pragnal Ibrahim zakonczyc wojne. Jakkolwiek cala zaloga ledwo dwustu liczyla ludzi, z czego osiemdziesieciu przypadalo na dragonska choragiew Chrzanowskiego a reszta na szlachte i „zabiezan okolicznych", stawil zamek opór niespodziewany.
Ibrahim rozpoczal od ukladów z oblezonymi. W tym celu rozkazal Markowi Makowieekiemu, wzietemu w Zawalowie, napisac list do Chrzanowskiego z rada, aby bez oporu poddal sie, majac na wzgledzie losy tylu innych zamków. Na propozycye otrzymal Ibrahim odpowiedz szydercza. B,ozjatrzony wezyr poprzysiagl zemste. Po niepomyslnych wstepnych atakach, opasawszy zamek dokola, rozpoczal regularne oblezenie „róznymi kunsztami". Z bateryi usypanych od strony dostepnej osm dzial utrzymywalo ogien. Najwiecej szkody i spustoszen wyrzadzaly granaty.
Zaraz pierwszego dnia zniszczyly kolo wodociagu, tak ze z wielka trudnoscia przychodzilo oblezonym zaopatrywac sie w wode. Pod oslona ognia rozpoczeli janczary podkopy. Sam Ibrahim zwiedzal je we dnie i w nocy, zachecajac do pracy. Podkopy dotknely murów. Czterykroc zakladano miny, „lecz te wylatujac, wiecej szkodzily nieprzyjacielowi niz oblezonym". Przerazaly wszakze bardziej niz kule i granaty, a niszczyc je koutrmmami bylo niepodobienstwem. Pod wrazeniem tych wybuchów szlachta w liczbie trzydziestu opusciwszy stanowiska, poczela narade co czynic i postanowila wydac zamek, by ocalic zycie. Przypadkiem podsluchala rozmowe zona Chrzanowskiego, Anna Dorota z domu Prezen, mylnie zwana Zofia.
Odwazna kobieta pospieszyla do meza z doniesieniem o tych zamiarach. Chrzanowski palaszem rozpedzil radzacych z tem zagrozeniem, ze predzej zamek w powietrze wysadzi, anizeli go podda. Energia pozadany odniosla skutek. Mezna obrona niweczyla zabiegi Ibrahima; wycieczki nocne udawaly sie pomyslnie oblezonym. Dzien wszakze po dniu mijal, a nieprzyjaciel „wszystkimi silami na-stawal" aby celu dopiac. Chrzanowski pod-budzony determinacya zony, postanowil wytrwac do konca. Po dwutygodniowem oblezeniu zamek podobny byl do kupy gruzów; mury porozbijane, dachy popalone i blanki kulami potrzaskane, czterdziestu osmiu dragonów z chorazym padlo, nie liczac szlachty. Sobieski tymczasem, wzmocniwszy swe hufce, d. 18 wrzesnia ruszyl sladami Ibrahima ku miejscom przez niego zagrozonym. Podhajce, Zawalów juz przepadly, lecz Trembowle postanowil król uratowac. Podjazd wyslany w jej okolice z pod Buczacza mial uwiadomic oblezonych o pomocy, lecz wczesnie przez Turków spostrzezony, musial sie cofnac nie dopiawszy celu. Tak samo poslaniec, przekradajacy sie z listem królewskim do zamku, zostal schwytany. List ten jednak nadspodziewany wydal skutek.
Dowiedziawszy sie o osobistem nadciaganiu pogromcy z pod Chocima, Ibrahim, który wdawac sie w walke z królem nie mial ochoty, nie tracac czasu najblizszej nocy zwinal spiesznie obóz i uszedl ku Husiatynowi.
Dnia 5 pazdziernika oblezeni ujrzeli sie wolnymi; w pierwszej chwili nie umieli sobie zdac" sprawy z naglego ustapienia nieprzyjaciela. Rozjasnilo dopiero zagadke przybycie króla, który w przytomnosci calego wojska pochwalil dzielnosc Chrzanowskiego, mianowal go pulkownikiem a zaloge hojnie obdarzyl. Poniewaz miasto z okolica „do gruntu" zostalo zniszczone, Sebieski nie zapomnial o jego mieszkancach, „którzy bedac w oblezeniu od potencyi tureckiej i przez czas nie maly hufy nieprzyjacielskie wytrzymujac, ani czestymi szturmami, ani serce ludzkie przerazajacymi radami zwatlic i namówic sie nie dali, ale ostatecznie zycie swoje wazac, nieprzyjaciela Krzyza Swietego ode-gnali" (Cast. hal., 177, p. 74-5),
Zaraz w dwanascie dni po odsieczy w obozie nad Dniestrem uwolnil T. od wszelkich ciezarów publicznych „dla poratowania z ruiny". To samo potwierdzil sejm koronacyjny 1676 r., „zyczac miec T. jako w najlepszej konserwa-cyi, poniewaz meznie w roku przeszlym oblezenie Ibraim baszy wytrzymala i pokazala, jak wiele zalezy na pogranicznych dobrze utrzymanych zamkach; tedy miasto od wszelkich podatków publicznych i prywatnych, zolnierskich exakcyi, stanowisk, hiberny, przechodów, noclegów et quoeumc[ue genere extorsyi uwalniamy na lat dziesiec".
Nie zapomniano i o Chrzanowskim, wyrazono mu bowiem publiczne podziekowanie, a nadto wyniesiono do stanu szlacheckiego i uchwalono nagrode 5000 zlp. (Vol. Leg., wyd. Ohryzki, t. V, str. 186-7). Rola, jaka odegrala T. w tej wojnie, byla przyczyna, ze w r. 1677 umieszczono pod nia staly obóz. Siedmioletni wszakze pokój nie dawal wiele zajecia, wiec zolnierze „gospodarowali sobie, siali, orali, laki kosili a w zimie taka wygode mieli, jak w domu i na bazarze taniej wszystko nizeli po miastach, poniewaz w obozie piwa i miody warzono, wszystkiego bylo dostatek, tylko zonek nie dostawalo", mówi Pasek.
Dopiero wyprawa wiedenska wyrwala ich z przyjemnego obozowania. W tym czasie odrestaurowano na nowo zamek, na który baczna odtad zaczeto zwracac uwage, jako na jedne z wazniejszych placówek pogranicza tureckiego. Ztadto az do ewakuacyi Kamienca dbano zawsze, zeby komendantem zamku byl czlowiek rycerski i doswiadczony.
Sam Chrzanowski byl tu raz jeszcze czas krótki w r. 1685, poczem objal komende w Jazlowcu (•}• 1688).
Dzieki nadanym wolnosciom, obozowanie wojska pod T. podnioslo dobrobyt materyalny jej mieszkanców, gdy nowy grom nieprzewidziana sprowadzil kleske. W r. 1687, wlasnie kiedy stalo tu zaloga kilka choragwi pod regimentarzem Maciejem Wronowskim, ststa litynskim, podpadl pod miasto czambul tatarski i podstepem usilowal go opanowac. Wyslal bowiem oddzial Lip-ków, którzy udajac polskich zolnierzy, latwo dostali sie do wnetrza. Zmyliwszy w ten sposób czujnosc, rozpoczeli rabunek. Na szczescie opamietano sie wczesnie; porwano za bron, razac strzalami z zamku i klasztoru, odpedzono najezdzców. Mimo to uprowadzili do 120 ludzi. W przekonaniu, ze niebezpieczenstwo juz minelo, zaniechano nalezytej ostroznosci. Dnia 9 maja w samo poludnie czambul wróciwszy sie napowrót, z cala gwaltownoscia uderzyl na miasto i nieprzygotowane do boju choragwie. Zawrzala nierówna, zapalczywa walka.
Dwa razy odpierano najezdzców, lecz za trzeciem uderzeniem, gdy polegl sam regimentarz a obok niego rycerze kresowi: Smarzewski, Ubysz i wielu innych, zaledwie garstka przerabac sie zdolala. Wsród poplochu latwo przyszlo Tatarom opanowac i zamek, który, po zlupieniu razem z miastem, zostal spalony. Obok lupów, kilkaset jenców róznej plci i wieku dostalo sie w jasyr.
Kleska ta byla najdotkliwsza moze w dziejach T., zwazywszy, ze obok zniszczenia wiekszosc jej mieszkanców znalazla sie w jasyrze. Miasto na dlugie podupadlo lata a i zamek zrujnowany nie podniósl sie wiecej.
Z odzyskaniem Kamienca podolskiego (1699) stracil zreszta i swe znaczenie strategiczne, wiec naprawiono go tylko o tyle, o ile byl jeszcze potrzebnym do pomieszczenia kancelaryi ziemskich i grodzkich. Powoli zacieraly sie w wieku XVIII slady ruiny. Wojna pólnocna i polaczone z nia przechody, leze, kontrybucye wojsk, dobrze niejednokrotnie daly sie we znaki miastu.
Widac to z przysiegi mieszczan zlozonej w r, 1711 przed urzedem grodzkim: „Przysiegamy Panu Bogu Wszechmogacemu w Trójcy Swietej, iz woly i konie wszystkie (ledwo u kogo jaki zostal) jedne pozdychaly, drugie nieprzyjaciel do Jass z prowiantami zabral i nie wrócil, ledwie ludzie sami powracali; grady, prawdziwa szarancza szkody nieznosne poczynila, dlaczego gospodarzy z miasta i przedmiesc poszlo precz trzydziestu". Musialo sie nadto miasto wadzic przez dlugie lata o swoje granice z niespokojnymi sasiadami, póki glosnym zajazdem i zabójstwem Stanislawa Szumanczowskiego, wlasciciela sasiedniej Krowinki, nie polozylo im kresu (Zajazd mieszczanski, Czas z r. 1882, Nr. 279-287).
W r. 1721 nawiedzone znowu zostalo moro-wem powietrzem i dopiero w polowie tego wieku podnioslo sie nieco. August II w r. 1729 i August III w 1744 r. potwierdzili mia-1 stu dawniejsze przywileje. To samo uczynil j Stanislaw August w r. 1765, w którym tez j dokonana zostala lustraeya (Ks. lustr., 56, f. 171, w Arch. glównem w Warszawie) starostwa trembowelskiego.
Wedlug niej cala „osiadlose miasta wraz z przedmiesciami liczyla gospodarzów katolików nr. 246, zydów gospodarzy nr. 89, kosciolów dwa, jeden pa-rochialny, drugi ks. karmelitów, cerkwi dwie i monastyr na górze ks. bazylianów". Katolicy placili czynszu 311 zip. gr. 23, zydzi 439 zl., mielnicy 203 zl., rzeznicy klocowego 64 zl., tkacze 42 zl., rogowszczyzna niosla 670 zl., swinszczyzna 85 zl., dziesiecina pszczelna 348 zl., spust stawu 1160 zl. 27 gr., arenda 13,396 zl. 25 hr. Caly dochód z miasta wynosil 16,827 zlp. 23 gr.; z wsi zas Siemiano-wa, Zascinocza, Humniszcz, Malowa i Kaptury, majacych razem osiadlosei 115 numerów, 9314 zl. 7 gr., razem z poprzednim, po odtraceniu wydatków, 22,885 zlp., z czego kwarta wynosila 5721 zlp. 12 gr. „Zamczysko na górze wielkiej, mówi lustracya, funditus spu-stoszale, uznajemy wiec za konieczne wystawic rezydeneya dla sadów ziemskich i grodzkich, które i tak w miescie sadzie sie zwykly".
Najwazniejszem zdarzeniem, które zaszlo w T., byla konfederacya zawiazana tu przez szlachte w r. 1768. Dla miasta jednakze te miala nastepstwa, ze przez lat kilka musialo sie uginac pod represaliami, kontry-bucyami, furazami wojsk tu konsystujacych lub uganiajacych sie za konfederatami. W r. 1770 dotknela ponownie miasto zaraza morowa, w skutek której umarlo chrzescian 24, zydów 28 (Ksiega radziecka tremb.), a w dwa lata pózniej przeszlo pod berlo austryackie.
Poczatkowo w ustroju miasta nie zmienilo sie nic, dopiero w r. 1777 zniósl rzad woj to w-stwo i zaprowadzil magistrat, a dobra nalezace do starostwa: Samenów, Zascinocze, Hu-mniska, Malo w i Kaptury oddal Waleryano-wi Dzieduszyckiemu, jako wynagrodzenie czesciowe za Kossowszczyzne, zajeta dla salin. Geografia z r. 1786 o T. powiada: „Fara tu drewniana i bardzo nedzna a probostwo bardzo bogate; cala ozdoba miasta kosciól i klasztor ks. karmelitów". Z koncem XVIII w. kosciól ten zostal przeznaczony na parafialny w miejsce drewnianego, który splonal; klasztor zas, z przyczyny zmniejszonej liczby osób zakonnych w Galicyi, polaczono do czasu z klasztorem lwowskim.
Opracowania. Fr. Siarezynski: „Dzieje niegdys ksiestwa trembowelskiego" (w Czasopismie nauk. ksiegozb. publicz. imienia Ossolin., r. 1829); B. Unicki: „Starodawna]
a Terebo-wla", Lwów, 1862; A. Bielowski: „Pamiatki trembowels." (w „Kólku domowem", Lwów,
1861); Balinski i Lipinski: „Staroz. Polska", t. II; „Ruiny zamku w T.B („Tyg. Illustr." r. 1875, t. XII); „Kosciól w T." („Klosy" z r. 1876); Tymon Zaborowski: „Obrona T.", Lwów, 1828; „Obrona T." (w „Przyjacielu Ludu", r. 1835, t. I, str. 57). Istnieje nadto wiele opisów oblezenia r. 1675, lecz po wiekszej czesci bez wartosci historycznej.
Dawny powiat trembowelski byl czescia skladowa ziemi halickiej i obejmowal przestrzen z jednej strony od Zbrucza po Strype, z drugiej strony miedzy Tarnopolem a Czort-kowem. Najwazniejsze miejscowosci, obok T., byly: Tarnopol, Skalat, Mikulinee, Czortków, Budzanów, Janów, Touate i Grzymalów. Wladyslaw Fedorowicz. - Aleksander Czolowski.
8.06.2014 13:16
GENERACJA XIII
G XIII 1760

Gniazdo bełskie DZIKÓW STARY
I Zabór austriacki 1772

DZIKÓW STARY 81

1758 MICHAŁ KARWACKI lat 33 - 26 lutego 1791 oźenił się w Dzikowie Starym 81 z Maria Samagalską lat 20; sw. Piotr Stanka i BAZYLI KARWACKI
* córka MARIA KARWACKA ur 13 kwietna 1792, c. Michała Karwackiego i Marianny Smagalskiej; chrzestni ALEXIG/ALEKSANDER KARWACKI i Maria Gorycka
Michał Karwacki 19 maja 1792 chrzestnym Jana, syna Mateusza Radowicza u Nastki Dłutanki

DZIKÓW STARY 89

1767 MICHAŁ KARWACKI
zmarł 4 kwietnia 1801 w Dzikowie Starym w domu nr 89; w wieku 34 lat
1767 MICHAŁ KARWACKI lat 34 zmarł w domu 89 w dniu 4 kwietnia 1801

*syn GEORGIUS KARWACKI ur w domu nr Dzików 52 w dniu 10 maja 1822; syn MICHAŁA KARWACKIEGO i TATIANY Tuzowej ???; sw. Jan Szul i Maria Zadroznia

DZIKÓW STARY 89

1769 Blażej BLASIUS KARWACKI zmarł 5 X 1793 w wieku lat 24 w Dzikowie Starym dom 89

DZIKÓW STARY 89/52

1767 ALEKSANDER ???Utixig (Aleksy?) ? KARWACKI lat 26 dnia 4 sierpnia 1793 w Dzikowie Starym w domu 89 ożenił się z Tatiana Stanką, lat 23; świadkowie Michał Hryniak i Jakub Hryniak

*syn GEORGIUS KARWACKI ur w domu nr Dzików 52 w dniu 10 maja 1822; syn MICHAŁA KARWACKIEGO i TATIANY Tuzowej ???; sw. Jan Szul i Maria Zadroznia

DZIKÓW STARY 52

1779 MIKOŁAJ KARWACKI lat 22 i Teodozja Lebiedziowa lat 15 pobrali się 7 lipca 1801 w Dzikowie Starym 52; świadkowie Kosma Zadrożni i Jan Harasyni”
MIKOŁAJ Tuz KARWACKI w wieku 53 lat zmarł 5 stycznia 1844 w domu nr 52

• córka AGAFIA KARWACKA urodzona 19 kwietnia 1812 e Dzikowie Starym dom 52; c. Mikołaja Karwackiego i Teodozji Tuszowej; chrsestni : Jan Szul, Szymon Borek, Maria Wnukowa, Maria Zadrowa
• syn ur 30 marca 1822 GEORGIUS KARWACKI , w domu nr 52 Dzików Stary; syn Mikołaja i Teodozji L....; św, Jan szul I Maria Kadmowa

DZIKÓW STARY 214/232

1770 MARIA KARWACKA–Samborska, żona Andrzeja Samborskiego rodzice

* EUFROZYNA SAMBORSKA ur 5 październik 1787; c. Marianny Karwackiej i Andrzeja Samborskiego; chrzestni Kosma Marczyło i Anna Gudzycka
* MATEUSZA SAMBORSKIEGO ur 10 sierpnia 1791; chrzestni Kosma Marczyk i Anna Gudycha
*GRZEGORZA SAMBORSKIEGO urodzonego 20 maja 1795 ; chrzestni Kosma Marczyk, i Anna Godzicka
*ANTONI SAMBORSKI ur i 29 I 1800

DZIKÓW STARY 41

1760 TEODOZJA KARWACKA- Horoszczyna, żona Jana Horoszczyna, matka

* KSENI HOROSZYN ur 9 lutego 1786
* Bazyla Choroszczyna ur 29 kwietnia 1789; swiadkowie Matias Szil i Praxeda Zuzycka

DZIKÓW STARY 220

1787 JAKUB KARWACKI wdowiec lat 40 żeni się 1 lutego 1827 w domu nr 220 z ANNA wdowa Gurtychową lat 38

DZIKÓW STARY 41

1780 KSENIA KARWACKA-Szul matka Antoniego Szula lat 26 (ur. 1803)

1780 JACENTY KARWACKI – świadek Jana na ślubie 1828

1780 BAZYLI KARWACKI świadek Pelagii

DZIKÓW STARY 39

1775 ANASTAZJA KARWACKA lat 20 i Kazimierz Kamiński lat 20 pobrali się 14 maja 1795 w Dzikowie Starym w domu nr 39

* syn ich ALEKSY KAMINSKi ur 23 marca 1804 roku W Dzikowie Starym; chrzestni Mikołaj skibnicki, Dorota Ozimkiewicz, Michał Nakonieczny, Marianna Judzinczanka

DZIKÓW STARY 87

Syn Maksyma Króla i Marii Karwackiej (1748) :
1775 JAN KRÓL lat 18 i Tatiana Szukajtycha lat 18 pobrali się 18 maja 1794w domu 87 w Dzikowie Starym; swiadkowie Roman szul i Andrzej Myc (dzików 90; zmarł wieku 53 lat w 1801 roku)

1780 JAN Krul KARWACKI i Tatiana z Szukałów; 8 marca 1805 Jan Karwackim chrzestnym Teodozji c. Gabriela Jednaka i marianny Kow...
• córka PELAGIA, ur 13 maja 1797 c. Jana Króla i Tatiany Szalatychy; chrzestni Jakub przybyło i karia Kwatercha
• syn 1800 PIOTR, ur 23 I 1800 w domu 87 syn Jana krula i Tatiany Szkajłowej; chrzestni Paweł Batko i Maria Kwater
• syn 1802 JAKUB ur 19 X 1802 JAKUB, syna Jana Krula i Tatiany Szukajskiej w domu nr 87, chrzestni Jakub Hy.. I Marianna Kwaterucha,
• syn 1805 JAN , ur 26 stycznia 1805; syn Jana Króla/recte Karwacki i Tatiamy Szukayski; lat 23 syn JANA i TATIANY KARWACKICH, żeni się 16 listopda 1828 w domu 87 Dzików Stary z 17 letnia Barbaraa Skrzypcową, córka Bazylego i Katarzyny Skrzypców. Swiadkowie JACNETY KARWACKI i Grzegorz Marczyło
• córka 1811 PELAGIA KARWACKA ur 13 maja 1811 w Dzikowie Starym dom 87, c. Jana Karwackiego i Tatianny Szukajłowej
• 1814 córka ANNA KARWACKA ur 19 lutego 1814 w domu nr 87 w Dzikowie Starym, córka Jana Karwackiego i Tatiany Szukałowej; chrzestni Jakub Popowniak (ur 1775) i Anna Borkowa; ANNA ZMARŁA 21 IX 1616 w domu 87 w wieku 1 ½ roku c. Jana Karwackiego
• 1818 syn STEFAN KARWACKI ur 17 kwietnia 1818 w Dzikowie Starym w domu 87; syn Jana karwackiego i Tataiany szukałowej; chrzestni Jakub Popowniak i Tatiana Borkowa

1760 TATIANA z Szukajskich KARWACKA lat 73 wdowa po Janie Karwackim zmarła 2 września 1847 w domu nr 87

DZIKÓW STARY 345

1770 KATARZYNA KARWACKA –Kotyn/Kozun, żona Piotra Kotyn Samborskiego rodzice :

* Jana Kozun ur 17 pazdziernika 1789; chrzestni Basyl Bodnar i Ewa Słaniecka
* Eliasza Kotyn urodzonego 3 sierpnia 1793 w Dzikowie Starym w domu 345 ; chrzestni Bazyli Bodnar

Dzieci Aleksandra 1755 ALEKSANDER/Aleksig KARWACKI

GNIAZDO ŁĘCZNA lubelska

Syn Józefa i Marianny z Michałowskich
ŁUKASZ KARWACKI (1770 – 6 ?))

Łęczna/śluby 1814/16/41: Roku 1814 dnia 25 września przed nami proboszczem Łęcznej i urzędnikiem stanu cywilnego gminy Łęczna, powiat Chelmski, woj. lubelskie stawił się ŁUKASZ KARWACKI - MŁODZIAN liczący lat podług złożonej przed nami metryki która wyjeta została z księg kościoła SERNIKI/K. Lubartowa – 38 (ur 1776 ?); syn JÓZEFA KARWACKIEGO majstra kunsztu Crawieckiego w Lecznej zamieszkałego u MARIANNY z Michałowskich; Stawiła się także GERTUDA Ośkowa wdowa i okazała akt z sadu wydany w Chemnie dnia 2 IX. Br córka Jedndrzeja Jabłowa i Marianny z Gawłowskich, Łecznej przy rodzicach mieszkajaca, lat 27 (ur 1787 – zm. 1849 w wieku 56 lat ?)

MATEUSZ KARWACKI (1773 .. 80 ?) i (2....) Jadwiga z Kotów-Karwacka (1793)

Syn...... ?
JAN KARWACKI i KATARZYNA rodzice Jana z CIECHANKI

Działo się w mieście Łęcznej dnia 5 listopada 1831 roku o godzinie 8 rano stawili się Józef Mierczak gospodarz lat 25 i Antoni Drozda gospodarz lat 30 obydwaj tu we wsi Cichniach/CIECHANKI zamieszkali i oświadczyli, że w dniu 4 o 2 po północy umarł JAN KARWACKI, tu w CIECHANKA zamieszkały, lat 10 liczący syn Jana i Katarzyny Małżonków Karwackich

Gniazdo: PODOLE – Ziemia Buska/Horpin-Karwacki
I Zabór austriacki 1772/ZBRUCZ graniczny z I RP na wschodzie
Karwaccy z Horpina buskiego są zmuszeni legitymować swoje szlachectwo w austriackiej Galicji;
- robia to też przez cały XIX wiek poddani cara w guberni podolskiej (Kamieniec, Chocim. Krzemieniec). Nie mają takiego obowiązku Karwaccy mieszkający w Królestwie Polskim, Wielkopolsce...

dzieci Kazimierza Karwackiego i Marianny Ilnickiej:
MARCIN KARWACKI (1720?) (syn Kazimierza i Marianny Ilnicka; ożeniony z Anastazją Wisniowską, z która miał synów (1750/60) Tomasza i Macieja Karwackich, którzy legitymowali się ze szlechectwa w ziemi buskiej w 1782 roku

• I sza LEGITYMIZACJA AUSTRIACKA : W ziemstwie zaś buskiem, legitymowali się ze szlachectwa 1782 r. Karwaccy Tomasz i Maciej, synowie Marcina i Anastazyi Wiśniowskiej, wnukowie Kazimierza i Maryanny Ilnickiej.

MARCIN KARWACKI s. Kazimierza i ANASTAZJA (Wiśniowska) rodzice urodzonego 5.XII 1786 MIKOŁAJA KARWACKIEGO, syn MARCINA KARWACKIEGO i ANASTAZJI Uza; chrzestni Stanisław Czernecki i Xenia ...wcześniej mieli Tomasza i Macieja.

11 XII 1792 2 ślub
1768 MARCIN KARWACKI lat 24
druga żona KATARZYNA LATECKA (1776) c. Józefa lat 16; świadkowie Ignacy Czerwiński i Wojciech Mazur 11 XII 1792 2 ślub

1789 rok 1768 MARCIN KARWACKI świadkiem na ślubie PIOTRA KRZANOWSKIEGO s. Jana i TERESY GUŚKIEWICZ
1790 rok 1768 MARCIN KARWACKI świadkiem na ślubie MACIEJA MAZURA i MARIANNY CZERNICKIEJ
1796 MARCIN KARWACKI świadkiem na ślubie 12 czerwca 1796 Alexa Sikorskiego, s. Piotra i Józefy
(koniec metryk ślubnych Horpina w 1796)

GRZEGORZ/Gregoriusz KARWACKI syn/synowiec Kazimierza, ożeniony z KATARZYNĄ KRZANOWSKĄ/ rodzice m.in. Franciszka KARWACKI, ur. 18 January 1786, syn Georgiusa Karwackiego i Katarzyny córki Jana Chrzanowskiego; chrzestni Andrzej Ch/Krzanowski i Anastazja Karwacka/ także Marii Anny z 22 Jan 1791 r. . (musiała wkrótce umrzeć skoro Marcin żeni się po raz drugi w 1792 roku z Katarzyną Latecka)
1792 rok GRZEGORZ KARWACKI świadkiem na ślubie
1770 FRANCISZKA KARWACKIEGO lat 22 ślub 1792 i
1774 JADWIGI CZERNICKIEJ c. MACIEJA l. 18 ślub 1792

SEBASTIAN KARWACKI syn/synowiec Kazimierza, ożeniony z Katarzyną Marszałkówną...., ojciec Marii z 7 stycznia 1798 i Antoniego z 13.VI.1802;

FRANCISZEK KARWACKI syn/synowiec Kazimierza
1770 FRANCISZKA KARWACKIEGO lat 22 ślub 1792 i
żona JADWIGA CZERNICKA (1774) c. MACIEJA l. 18 ślub 1792

AGNIESZKA KARWACKA ....

Dzieci braci lub braci stryjecznych ??? Kazimierza Karwackiego
W latach 1776-1796 byli dziećmi NIE MA ICH W METRYKACH

SEBASTIAN KARWACKI syn/synowiec Kazimierza, ożeniony z Xenią...... z Horpina .... ojciec Marii z 4 grudnia 1802
IGNACY KARWACKI mąż Katarzyny Hrycków, ojciec Kazimierza z 5 marca 1804
STANISŁAW KARWACKI mąż Agnieszki Guskiewicz.......rodzice
Marii Karwackiej, ur. 6 grudnia 1815
JÓZEF KARWACKI mąż TERESY Barbeczyk ?? ojciec Rosalii z 10 października 1815 JÓZEF KARWACKI (ur ok. 1800) i TERESA BECOWA KARWACKICH rolników o mieszkańców Horpina; rolnik rodzice JAKUBA/JACOBUS KARWACKI ur 1833, wdowiec lat 38 po Reginie Kochanowskiej
AGNIESZKA KARWACKA
11 marca 1804 AGNIESZKA KARWACKa jest chrzestną Grzegorza ...

Zgony Horpin 1776-1796

I SIEDZIBA KARWACKICH dom nr 8

Dzieci Marcina lub braci stryjecznych i braci Kazimierza

W latach 1776-1796 byli dziećmi ODNOTOWANE ICH ZGONY W METRYKACH

1778 WOJCIECH KARWACKI 2 miesiące s. Marcina Karwackiego zmarł 22 XII 1778 w domu nr 8
1779 SZYMON KARWACKI 10 lutego 1781 2 lata umiera w domu nr 8
1784 w marcu 1784 umiera - MACIEJ KARWACKI miał 4 dni, zmarł w domu nr 8
1785 APOLONIA KARWACKA 3 miesieczna infans Karwacka umiera 7 listopad 1785 w domu nr 8

II SIEDZIBA KARWACKICH dom nr 3

Dzieci Marcina lub braci stryjecznych i braci Kazimierza

W latach 1776-1796 byli dziećmi ODNOTOWANE ICH ZGONY W METRYKACH

1763 MICHAŁ KARWACKI kawaler lat 20 – - umiera 7 styczeń 1783 w domu nr 3 (to jest dom Czernickich)
1772 ,,,,,,,,,,,, KARWACKA - lat 13 umiera grudzień 1785 w domu nr 3 u Czernickich
1774 JAN KARWACKI - - lat 15 umiera 24 sierpień 1789 w domu nr 3 u Czernickich
1790 MARIANNA KARWACKA 1 roczna umiera 9 kwietnia 1791 w domu nr 3 (Czernickich)

Śluby Horpin 1776-1796

od 1776 pełno Krzanowskich, Czernickich, Lateckich
nie ma ślubów Karwackich między 1776 – 1789

W latach 1776-1796 byli Karwaccy poza Stanisławem, Marcinem, Grzegorzem, Franciszkiem byli dziećmi

1789 rok ur 1768 MARCIN KARWACKI świadkiem na ślubie PIOTRA KRZANOWSKIEGO s. Jana i TERESY GUŚKIEWICZ
1790 rok ur 1768 MARCIN KARWACKI świadkiem na ślubie MACIEJA MAZURA i TMARIANNY CZERNICKIEJ

1792 rok ur ? GRZEGORZ KARWACKI świadkiem na ślubie
1770 FRANCISZKA KARWACKIEGO lat 22 ślub 1792
1774 JADWIGI CZERNICKIEJ c. MACIEJA l. 18 slub 1791

11 XII 1792 2 ślub 11 XII 1792 2 ślub
1768 MARCIN KARWACKI lat 24
1776 druga żona KATARZYNA LATECKA c. Józefa lat 16; świadkowie Ignacy Czerwiński i Wojciech Mazur 11 XII 1792 2 ślub
1796 MARCIN KARWACKI świadkiem na śłubie 12 czerwca 1796 Alexa Sikorskiego, s. Piotra i Józefy
(koniec metryk ślubnych Horpina w 1796)

HISTORYCZNE z : http://brozbar1.webpark.pl
Powiat KAMIONKA Strumiłowska
Powierzchnia 9117 km* — Ludność 68,943.
Kamionka Strumiłowa miasto powiatowe, ludność 6556, leży na linji kolejowej Lwów-Radziechów, stacja kolejowa w miejscu, dorożki w cenie '1—3 zł. Hotele: Berta Wittlin, Aba Niemand, Siisskind, Bernstein w cenie 4 zł. Restauracje: Józefa Gruszeckiego, Marjana Wa-ligórskiego i Franciszka Falińskiego. Cena obiadu 2 zł. Urzędy państwowe i samorządowe: Starostwo, Sąd po¬wiatowy, Urzędy skarbowe, Władze wojskowe, Urząd pocztowo-telegraficzny, Państwowy Zarząd wodny. Pow. Komenda Policji Państw., Wydział powiatowy. Zakłady naukowe: Gimnazjum państwowe, Seminarjum żeńskie, Szkoła rzemiosł. Instytucje ekonomiczne i finansowe: Bank Spółdzielczy, Składnica Kolek rolniczych, Bazar ruski. Organizacje sportowe i spt,«łecznc: Towarzystwo »Sokół«, Towarzystwo Szkoły [.udowej. Związek Strzelecki

:i. Kamionka, Wnętrze bożnicy.
Związek harcerski, Oddział Wojewódzkiego Towarzystwa Turystyczno- Krajoznawczego.
W mieście na szczególną uwagę zasługuje bożnica, wybudowana z drzewa w r. 1627 w formie prostokąta z dobudowanym później przedsionkiem, galerją i ganecz¬kiem na czterech słupach zaopatrzonych w kapitele rzeźbione. Budynek jest nakryty stromym dachem mansar¬dowym. Ściany wewnętrzne bożnicy pokryte malowi-dłami w postaci wielkich tablic modlitewnych, obwiedzionych barwnemi ornamentacjami i figurami. Piękne są również inne drewniane urządzenia rytualne, sporządzone robotą snycerską w ażurowej siatce.
Ponadto zasługują na uwagę świeczniki bronzowe. Również znajduje się tamże stara, duża księga z pergaminu, około 300 lat licząca.
Na południe od Kamionki 28'5 km, Milatyn nowy , 9 km. od stacji kolejowej Kutkorz, na Linji Lwów— Krasne. Stara duża austerja z zajazdem i gospodą. Austerja jest kryta dachem mansardowym z daszkiem opar¬tym na murowanych filarach, Kościół zbudowany w XVII I wieku posiada cudowny obraz P; Jezusa w srebrnych ramach weneckiej roboty w zakrystji stare ornaty. Znane miejsce odpustowe. Pod Milatynem przy gościńcu do Buska dwie wysokie piramidy z czasów wyprawy chomskiej, zbudowane z cegły, rzekomo z polecenia króla Jana III Sobieskiego.
Busk 6 km, na północ od Krasnego, należy do naj¬starszych grodów ruskich, zniszczony wielokrotnie przez Chmielnickiego i Tatarów. W miasteczku znajduje się paląc hr, Badeniego z parkiem, a obok cerkwi jaskinia/ w samem miasteczku wpada Pełtew do Bugu, nad którym właśnie miasteczko leży.
Chreniów 8 km. od stacji kolejowej Zadwórze, na linji Lwów—Krasne. Pomnik murowany z kamieni i ce¬gieł, wysoki na 7 metrów a szeroki w fundamencie 127 cm. zbudowany dla poległych około roku 1675 kilkuset żołnierzy tureckich wraz z wodzem.
W miejscowości Sielec - Bieńków duże tartaki dla przeróbki drzewa, własność firmy »Oikos«.Początek

Gniazdo: PODOLE – Trembowla
I Zabór austriacki 1772/ZBRUCZ graniczny z I RP na wschodzie

Prawnukowie Jerzego Karwackiego i Anny z Dołżańskich
Wnukowie Stefana Karwackiego i (3) Magdy Seliczanki:
Synowie Eliasza Karwackiego:
D XIII) ANTONI KARWACKI s. Eliasza - Podole
D XIII) HIACENTY KARWACKI s. Eliasza – Podole
II ga LEGITYMIZACJA AUSTRIACKA

Dzieci Grzegorza Karwackiego ????

UWAGA LEGITYMIZACJA szlachectwa W AUSTRII PO I.szym ZABORZE, obowiązuje census majątkowy (min. sprawność 100 lat posiadania dóbr) !

(UKRAINA Geneteka)
1758 KRZYSZTOF KARWACKI & 1785 Helena 1766 Czochłowa z Proszowej k. Baworowa, świadkowie Marcin Mucha i Jan kołodziej rolnicy
Baworów (ukr. Баворів) - wieś w rejonie tarnopolskim obwodu tarnopolskiego, założona w 1522 r. W II Rzeczypospolitej miejscowość była siedzibą gminy wiejskiej Baworów w powiecie tarnopolskim województwa tarnopolskiego. Wieś liczy 688 mieszkańców

1789 ANTONI KARWACKI & 1811 Marianna 1781 Baworowska z Chlibczyna k. Zabłotowa
• 1812 KAROLINA KARWACKA c. Antoniego i Marianny baworowskiej sw. Ksawery Piotrowicz, Anastazja Jaworska, asyst. Albertus Borowicki, Edoksja Tarnowicka z Chelbczyna
• 1817 BARBARA KARWACKA jw.
• 1822 IGNACY ADAM KARWACKI s. jw.sw Błazej Krębusiewski, Anastazja Jaworska i Anstazja Andryczucka z Chlebczyna.
Zabłotów[1][2] (ukr. Заболотів) – osiedle typu miejskiego na Ukrainie, w obwodzie iwanofrankiwskim, w rejonie śniatyńskim, do 1945[3] miasto w Polsce, w województwie stanisławowskim, w powiecie śniatyńskim, siedziba gminy Zabłotów. CHLEBICZYN na W od Zabłotowa
1 1814 1 Barbara Karwacki ? Marianna Baworoska Zabłotów


2 1822 38 Ignacy Adam Karwacki Antoni Marianna Baurowska Zabłotów


4 1812 2 Karolina Karwacki Antoni Marianna Baworowska Zabłotów


4 1913ur 21 Maria Laskowski Paweł Matka Rozalia Karwacka Zabłotów

1770 FRANCISZEK KARWACki z kamionki Strumiłłowskiej
• 1797 WOJCIECH KARWACKI
5 1797 0 Wojciech Karwacki Franciszek Kamionka Strumiłowa (Bużańska)1793 JÓZEF KARWACki z kamionki Strumiłłowskiej & Teresa Berbeka 1793; świadkowie Jan czerniecki i Franciszek Jazwiński

2 1815 Josephus Karwacki Teresa Berbeka Kamionka Strumiłowa (Bużańska) Majdan Budki Berb eki


1820 MIKOŁAJ KARWACKI & 1843 1) Marianna Kłosowska , Brzozdowce Hranki 2) Katarzyna Wiewiórska

Aneks 248

Gniazdo Brzozdowce Hranki slub 1843

:1820 MIKOŁAJ KARWACKI & 1843 Marianna Kłosowska , Brzozdowce Hranki
Brzozdowce (ukr. Берездівці, trb. Berezdiwci) – wieś, dawniej miasteczko, w rejonie mikołajowskim obwodu lwowskiego, założona w 1410 r. przez Mikołaja Beńko. W II Rzeczypospolitej miejscowość była siedzibą gminy wiejskiej Brzozdowce. W 1769 Franciszka Rzewuska, żona Michała, właścicielka Podniestrzan, ufundowała kościół. W kościele znajdował się od 1746 r. obraz nieznanego autora, uważany za cudowny. Opis cudów został wydany drukiem w 1886 nakładem proboszcza ks. Joachima Motykiewicza. Obecnie we wsi funkcjonuje parafia rzymskokatolicka pod wezwaniem Podwyższenia Krzyża Świętego oraz greckokatolicka pod wezwaniem Narodzenia Pana Jezusa. W kościele znajduje się kopia obrazu, oryginał od 1945 znajduje się w Konkatedrze św. Jana Chrzciciela w Kamieniu Pomorskim. Wieś liczyła w 1880 r. 1920 mieszkańców (wyznania rzymskokatolickiego 628, greckokatolickiego 652, Żydów 640). Obecnie liczy 1658 mieszkańców.

1820-1875 MIKOŁAJ KARWACKI & ślub 1843 Marianna Kłosowska , Brzozdowce Hranki
• 1856 Jan Karwacki s. Mikołaja i Katarzyny Wiewórskiej
• 1861 Franciszka Karwacka
• 1864 Katarzyna Karwacka
• 1869 Agnieszka Karwacka
• ? Aniela Karwacka-Malańczukowa, od 1884 zona Piotra vel Teodora Maleńczuka; matka Franciszka 1887-1887 i Władysława 1890-1893, Jana ?-1887, Katarzyna 1895-1895


3 1856 0 Jan Karwacki Mikołaj Katarzyna Wewiorska BrzozdowceKsięga - Urodzenia (U)
L.p. Rok Akt Imię Nazwisko Imię ojca Imię matki Nazwisko matki Miejscowość Data Uwagi Dodał
1 1869 0 Agnieszka Karwacka Mikołaj Maria Kłossowska Brzozdowce

2 1861 0 Franciszka Karwacka Mikołaj Marianna Kłossowska Brzozdowce

3 1864 0 Katarzyna Karwacka Mikołaj Marianna Kłossowska Brzozdowce

5 1890 44 Władysław Małańczuk Teodor Aniela Karwacka Brzozdowce

6 1887 2 Franciszek Małaszczuk Teodor Aniela Karwacka Brzozdowce

Księga - Małżeństwa (M)
Lp. Rok Akt Imię Nazwisko Naz. matki Imię Nazwisko Naz. matki Miejscowość Uwagi Dodał
1 1884 Teodor Małańczuk Stefanów Aniela Karwacka Kłosowska Brzozdowce

2 1853 3 Antoni Widkowski Pawlina Karwacka Krzemieniec

GENERACJA XIV
G XIV 1790

HRUBIESZÓW
1780 JÓZEF KARWACKI i Marianna ze wsi Piaswiny ? w obw. hrubieszowskim
1812 JACENTY KARWACKI..wyzn grecko rosyjskiego
s. Józefa i Marianny
Karwacki Jacenty
Lat 23
aresztant w domu poprawy w Janowiej Janów Lub. (Biała - NE przedmieście JL)
rodem z Hrubieszowskiego ze wsi Piaswiny ? Pierswiny 279 1835zgon

1820 KATARZYNA KARWACKA Kozielewicz
Kozielewicz Szymon Karwacki Katarzyna Hrubieszów 8 1840
slub

Gniazdo bełskie DZIKÓW STARY
I Zabór austriacki 1772/ZBRUCZ graniczny z I RP na wschodzie

Dzieci 1758 MICHAŁA KARWACKI lat 33 - 26 lutego 1791 oźenił się w Dzikowie Starym 81 z Maria Samagalską lat 20; sw. Piotr Stanka i BAZYLI KARWACKI
* córka MARIA KARWACKA ur 13 kwietna 1792, c. Michała Karwackiego i Marianny Smagalskiej; chrzestni ALEXIG/ALEKSANDER KARWACKI i Maria Gorycka

DZIKÓW STARY 214/232

Dzieci 1770 MARII KARWACKA/siostra Michała, Aleksandra/–Samborska, żona Andrzeja Samborskiego

* EUFROZYNA SAMBORSKA ur 5 pazździernik 1787; c. Marianny Karwackiej i Andrzeja Samborskiego; chrzestni Kosma Marczyło i Anna Gudzycka
* MATEUSZ SAMBORSKI ur 10 sierpnia 1791; chrzestni Kosma Marczyk i Anna Gudycha
*GRZEGORZ SAMBORSKI urodzonego 20 maja 1795 ; chrzestni Kosma Marczyk, i Anna Godzicka
* ANTONI SAMBORSKI ur 29 I 1800 s. Andrzeja Samborskiego i Marii Karwackiej’ chrzestni.... Stanek i Nastazja Rade...

DZIKÓW STARY 41

Dzieci TEODOZJI KARWACKA- Horoszczyna, żona Jana Horoszczyna, matka
* KSENI HOROSZYN ur 9 lutego 1786
* Bazyla Choroszczyna ur 29 kwietnia 1789; swiadkowie Matias Szil i Praxeda Zuzycka

DZIKÓW STARY 52
Dzieci 1779 MIKOŁAJA KARWACKI lat 22 i Teodozji Lebiedzicha lat 15 pobrali się 7 lipca 1801 w Dzikowie Starym 52; świadkowie Kosma Zadrożni i Jan Harasyni

• córka AGAFIA KARWACKA urodzona 19 kwietnia 1812 e Dzikowie Starym dom 52; c. Mikołaja Karwackiego i Teodozji Tuszowej; chrsestni : Jan Szul, Szymon Borek, Maria Wnukowa, Maria Zadrowa
• syn ur 30 marca 1822 GEORGIUS KARWACKI , w domu nr 52 Dzików Stary; syn Mikołaja i Teodozji Lebiedzicha....; św, Jan Szul I Maria Kadmowa

DZIKÓW STARY 89/52

Dzieci 1767 MICHAŁA KARWACKIEGO
zmarł 4 kwietnia 1801 w Dzikowie Starym w domu nr 89; w wieku 34 lat

Dzieci 1769 BLASIUSA KARWACKIEGO zmarł 5 X 1793 w wieku lat 24 w Dzikowie Starym dom 89

Dzieci 1767 Aleksandra ???tzing ? KARWACKIegp lat 26 dnia 4 sierpnia 1793 e Dzikowie Starym w domu 89 ożenił się z Tatiana Stanką, lat 23; świadkowie Michał Hryniak i Jakub Hryniak

*syn GEORGIUS KARWACKI ur w domu nr Dzików 52 w dniu 10 maja 1822; syn MICHAŁA KARWACKIEGO i TATIANY Tuzowej ???; sw. Jan Szul i Maria Zadroznia

Dzieci 1787 JAKUBA KARWACKIEGO wdowiec lat 40 żeni się 1 lutego 1827 w domu nr 220 z ANNA wdowa Gurtychową lat 38

Dzieci 1780 KSENI KARWACKIEJ-Szul matka
*syna Antoniego Szula lat 26 (ur. 1803)

Dzieci 1780 JACENTEGO KARWACKI – świadek Jana na ślubie 1828

DZIKÓW STARY 39/89

Dzieci 1775 ANASTAZJA KARWACKA lat 20 i Kazimierz Kamiński lat 20 pobrali się 14 maja 1795 w Dzikowie Starym w domu nr 39
* syn ich ALEKSY KAMINSKI ur 23 marca 1804 roku W Dzikowie Starym; chrzestni Mikołaj Skibnicki, Dorota Ozimkiewicz, Michał Nakonieczny, Marianna Judzinczanka

DZIKÓW STARY 87
Dzieci 1775 JANA KRÓL lat 18 i Tatiana Karwacka Szukajtycha lat 18 pobrali się 18 maja 1793 w domu 87 w Dzikowie Starym
1780 JAN KARWACKI i Tatiana z Szukałów; 8 marca 1805 Jan Karwackim chrzestnym Teodozji c. Gabriela Jednaka i Marianny Kow...

• córka 1797 PELAGIA, ur 13 maja 1797 c. Jana Króla i Tatiany Szalatychy; chrzestni Jakub Przybyło i Karia Kwatercha
• syn 1800 PIOTR, ur 23 I 1800 w domu 87 syn Jana krula i Tatiany Szkajłowej; chrzestni Paweł Batko i Maria Kwater
• syn 1802 JAKUB ur 19 X 1802 JAKUB, syna Jana Krula i Tatiany Szukajskiej w domu nr 87, chrzestni Jakub Hy.. I Marianna Kwaterucha

1803 JAKUB KARWACKI lat 18 i Marianna Suminkowa lat 19 pobrali się 28 X 1821 w Dzikowie Starym w domu 87; świadek MIKOŁAJ KARWACKI

1804 MARIA lat 44 uzor Jacobi Karwacki zmarła 22 pazdziernika 1848 w domu 124

• syn 1805 JAN , ur 23 stycznia 1805; syn Jana Króla/recte Karwacki (inne pismo) i Tatiany Szukayski; chrzestni jan Szyczyło i Xenobia Popowina

1805 JAN KARWACKI, lat 23 syn JANA i TATIANY KARWACKICH, żeni się 16 listopda 1828 w domu 87 Dzików Stary z 17 letnia Barascera Skrzypcową, córka Bazylego i Katarzyny Skrzypców. Swiadkowie JACNETY KARWACKI i Grzegorz Marczyło

• lat 23 syn JANA i TATIANY KARWACKICH, żeni się 16 listopda 1828 w domu 87 Dzików Stary z 17 letnia Barbara Skrzypcową, córka Bazylego i Katarzyny Skrzypców. Swiadkowie JACNETY KARWACKI i Grzegorz Marczyło

UWAGA ZMIANA NAZWISKA Krul – recte KARWACKI; Jan Król przyjmuje nazwisko matki Marii z Karwackich Maksymowej Król.

• 1808 syn TEODOR ur 16 luty 1808; syn Jana Krula/recte Karwacki i Tatiany Karwacki Szukajłowej; chrzestni Xenia Jakubowa Popowniczak Dzikow 80 i Paweł Borek
• córka 1811 PELAGIA KARWACKA ur 7 maja 1811 w Dzikowie Starym dom 87, c. Jana Karwackiego i Tatiany Szukajłowej

1811 maj 7 PELAGIA KARWACKA c. Jana Karwackiego i Tatiany z Szukałów 20 lutego 1826 wyszła w Dzikowie Starym za ELIASZA RYBSKIEGO lat 24; świadkowie BAZYLI KARWACKI i JAN CZYR

• 1814 córka ANNA KARWACKA ur 19 lutego 1814 w domu nr 87 w Dzikowie Starym, córka Jana Karwackiego i Tatiany Szukałowej; chrzestni Jakub Popowniak (ur 1775) i Anna Borkowa
• 1818 syn STEFAN KARWACKI ur 17 kwietnia 1818 w Dzikowie Starym w domu 87; syn Jana Karwackiego i Tatiany szukałowej; chrzestni Jakub Popowniak i Tatiana Borkowa

DZIKÓW STARY 345

Dzieci 1770 KATARZYNY KARWACKA –Kotyn/Kozun, żona Piotra Kotyn Samborskiego rodzice :
* Jana Kozun ur 17 pazdziernika 1789; chrzestni Basyl Bodnar i Ewa Słaniecka
* Eliasza Kotyn urodzonego 3 sierpnia 1793 w Dzikowie Starym w domu 345 ; chrzestni Bazyli Bodnar

DZIKÓW STARY 291

GNIAZDO ŁĘCZNA lubelska
syn..... ?
IGNACY KARWACKI (1802) i ROZALIA (1804) z Włosków z TREBACZEWA, rodzice Marianny

Działo się w mieście Łęcznej dnia 18 stycznia 1840 roku o godzinie 2 po południu stawił się IGNACY KARWACKI cieśla zamieszkały w Trębaczewie, lat 38 mający (rocznik 1802) w obecności Kazimierza Styrniewicza włościanina lat 50 i Michała Woyciechowskiego włościanina lat 40 liczącego, obydwaj w Trębaczewie zamieszkali, oświadczyli że w dniu 17 stycznia o godz 7 wieczorem z jego małżonki ROZALI z Włosków lat 36 (rocznik 1804) urodziło się dziecię płci żeńskiej, któremu na chrzcie dano imię MARIANNA

Syn MateuszaKarwackiego
MARCIN KARWACKI (1816?)

Łęczna 1816/urodzenia 81/40: Roku 1816 dnia 10 miesiąca listopada o godz.12 w południe przed Andrzejem Pangrowskim Proboszczem Łęczyńskim, Urzędnikiem Stanu Cywilnego Gminy Łęczyńskiej, Powiatu Chełmskiego, Województwa Lubelskiego, stawił się pracowity MATEUSZ KARWACKI, ojciec lat 43 (ur 1773) liczący,,, na ... domu pod numerem 60 mieszkający, i okazał nam dziecię płci męskiej, które urodziło się dnia 9 miesiąca listopada o godzinie 3 po południu, oświadczając, że zostało spłodzone z niego i Jadwigi z Kotów lat 23 liczącej jego Małżonki i zyczeniem jego jest nadać mu Jimie MARCIN... w przytomności pracowitego ŁUKASZA KARWACKIEGO (ur 1770) lat 40 liczącego w Łęcznej mieszkajacego i Tomasza Zbytkowskiego lat 33 liczącego w WITANIOWIE zamieszkałego......

Syn Mateusza
JAN KARWACKI 1823 z Witaniowa

Łęczna 1823/urodzenia 1/: Roku 1823 dnia 1 miesiąca stycznia o godz.12 w południe przed Andrzejem Pangrowskim Proboszczem Łęczyńskim, Urzędnikiem Stanu Cywilnego Gminy Łęczyńskiej, Powiatu Chełmskiego, Województwa Lubelskiego, stawił się pracowity MATEUSZ KARWACKI, ojciec lat 42 (ur 1780) liczący,,, w WITANIOWIE zamieszkały ... domu pod numerem 60 mieszkający, i okazał nam dziecię płci męskiej, które urodziło się dnia 9 miesiąca listopada o godzinie 3 po południu, oświadczając, że zostało spłodzone z niego i Jadwigi z Kotów lat 30 (ur 1793) liczącej jego Małżonki i życzeniem jego jest nadać mu imie JAN... w przytomności pracowitego TOMASZA ZABYTKOWSKIEGO lat 41 liczącego i Błażeja Czarneckiego lat 48 liczącego
w ŁĘCZNEJ zamieszkałego......

Syn Jana i Katasrzyny z Ciechanki
JAN KARWACKI (1821-1831) z Ciechanki

Działo się w mieście Łęcznej dnia 5 listopada 1831 roku o godzinie 8 rano stawili się Józef Mierczak gospodarz lat 25 i Antoni Drozda gospodarz lat 30 obydwaj tu we wsi Cichniach/CIECHANKI zamieszkali i oświadczyli, że w dniu 4 o 2 po północy umarł JAN KARWACKI, tu w CIECHANKA zamieszkały, lat 10 liczący syn Jana i Katarzyny Małżonków Karwackich
8.06.2014 13:18
Gniazdo: PODOLE – Ziemia Buska/Horpin-Karwacki
I Zabór austriacki 1772-1793/ZBRUCZ graniczny z I RP na wschodzie
I Zabór austriacki 1772/ II zabór 1793 ZBRUCZ graniczny z 2 zab.ros. na wschodzie do 1809 roku

Zabór austriacki 1772

OSTATNI WYLEGITYMOWANI KARWACCY na Podolu Zachodnim (BONIECKI)

Wnuki Kazimierza i Marianny z Ilnickich Karwackich
Synowie Marcina Karwackiego i Anastazji Wiśnioweskiej:

TOMASZ KARWACKI
MACIEJ KARWACKI; synowie Marcina Karwackiego i Anastazji Wisniowskiej, wnukowie Kazimierza Karwackiego i Marianny Ilnicka; którzy legitymowali się ze szlechectwa w ziemi buskiej w 1792 roku (UWAGA: ich Ojciec MARCIN chyba był starszy id MARCINA z 1768 ojca Mikołaja i Michała)

MIKOŁAJ KARWACKI :5.XII 1786 urodził się MIKOŁAJ KARWACKI, syn MARCINA KARWACKIEGO i ANASTAZJI Uza; chrzestni Stanisław Czernecki i Xenia ...
MICHAŁ KARWACKI ur 15 czerwca 1794 roku syn Marcina Karwackiego i Anastazji; chrzestni Mikołaj Hryćków i Katarzyna Lewandowska.

Dzieci Grzegorza Karwackiego i Katarzyny Krzanowskiej

FRANCISZEK KARWACKI, ur. 18 January 1786, syn Georgiusa Karwackiego i Katarzyny córki Jana Chrzanowskiego; chrzestni Andrzej Ch/Krzanowski i Anastazja Karwacka
MARIA ANNA KARWACKA, ur 22 January 1891, córka Georgii Karwacki i Katarzyny Chrzanowskiej; chrzestni Petrus Markiewicz i ANASTAZJA KARWACKA (w zapisie „plebeje” a przecież wylegitymowani szlachcice)
ANTONI KARWACKI, ur. 3 czerwca 1794, syn Georgiusa Karwackiego i Katarzyny z Crzanowskich, chrzestni Andreas Chrzanowski i Anastazja Karwacka (plebeje z Horpina)

Dzieci Sebastiana (1) Karwackiego i Katarzyny Marszałkówna

MARIA KARWACKA, ur. 7 January 1798, corka Sebastiana (1) Karwackiego i Katarzyny Marszalkowny ; chrzestni: FRANCISZEK KARWACKI, rolnik, Anastazja Karwacka, Andrzej Krzanowski, Halina Krzanowska, Barbara Malicka, Grzegorz ... wszystko Rolnicy z Horpina
ANTONI KARWACKI, ur 13 czerwca 1802/poz. 2 syn Sebastiana (1) Karwackiego i Katarzyny Marszałkówny; chrzestni FRANCISZEK KARWACKI i Barbara Malicka

MACIEJ KARWACKI, ur 13 january 1805, syn Sebastiana Karwackiego i Katarzyny Marszalkówny’; chrzestni FRANCISZEK KARWACKI i Katarzyna Czernicka
BARBARA KARWACKA ur 10 sierpnia 1808, c. Sebastiana Karwackiego i Katarzyny Marszalkówny; chrzestni Marcin Krzanowski i Konstancja Czernicka

Dzieci Sebastiana (2) Karwackiego i Xeni........

MARIA KARWACKA, ur. 4 grudnia 1802 córka Sebastiana Karwackiego i Kseni....... z Horpina, chrzestni Jan Czernicki i KATARZYNA KARWACKA
KATARZYNA KARWACKA ur 8 grudnia 1807, córka Zebastiana (2) Karwackiego i Xeni......., chrzestni Jan Czernicki i Maria Jaszczynczyn
MICHAŁ KARWACKI, ur 8 października 1809 syn Sebastiana Karwackiego i Xeni Wan.....; chrzestni Jan Czernicki i Jadwiga Krzanowska
WOJCIECH/Adalbert KARWACKI ur 31 kwietnia 1823, syn Sebastiana Karwackiego o Xeni Matwiejewej ?????; chrzestni Józef i Agnieszka Czerniccy

14 marca 1808 KSENIA KARWACKA (żona Sebastiana 2) chrzestną Józefa, syna Szymona i Anny Szybisko/

11 marca 1804 AGNIESZKA KARWACKA jest chrzestną Grzegorza ...

Syn ....i .......

JAN KARWACKI i APOLONIA KARWACCY ((ur. ok. 1800 roku) rolników i mieszkańców Horpina 25, rodzice MARIANNY (ur. ok. 1829 roku) 1) KATARYNY 2) KINACH,

Córka..........

AGNIESZKA KARWACKA-Willman
9 września 1821 urodził się LAURENTY WILLMAN syn Antoniego Willmana i Agnieszki Karwackiej
1 kwietnia 1824 urodził się LUDWIK syn Antoniego Willmana i Agnieszki Karwackiej
9 kutego 1827 urodził się TADEUSZ syn Antoniego Willmana i Agnieszki Karwackiej

Dzieci Ignacego Karwackiego i Katarzyny Hryćków........

KAZIMIERZ KARWACKI, ur. 5 marzec 1804 syn Ignacego Karwackiego i Katarzyny Hrycków z Horpina; chrzestni Marcin Czernicki i Maria Latecka rolnicy z Horpina.......
KAZIMIERZ KARWACKI (ur. 1814) i MARIANNA w Kanadzie
1906 Surname Index
District: MB Dauphin District (#2)

14 262 Karwoctski (Karwacki) Kasko
KAZMIERZ
KARWACKI Head M M 92
b.1814
15 262 Karwoctski Marina
MARIANNA KARWACKA Wife F M 86
b.1820
Syn Kazimierza i Marianny Karwackich (czy wnuk) I synowa z dziećmi ???
No. of
family in order of visitation POPULATION.
Name of each person in family. Relation to head of family. Sex. Married,
single,
widowed or
divorced. Age.
1 2 3 4 5 6
7 261 Karswastski (Karwacki) Wasyl (Bill)
WASYL KARWACKI Head M M 40
b.1866
8 261 Karswastski Tackla
TEKLA KARWACKA Wife F M 30
b.1876
9 261 Karswastski Yanko
JAN KARWACKI Son M S 14
b.1892
10 261 Karswastski Yusepka
JÓZEFA KARWACKA Daughter F S 9
b.1897
11 261 Karswastski Hanka
ANNA KARWACKA Daughter F S 7
b.1899
12 261 Karswastski Nashta
NASTAZJA KARWACKA Daughter F S 5
b.1901
13 261 Karswastski Marie
MARIA KARWACKA Daughter F S 3
b.1903

31 października 1805 FRANCISZEK KARWACKI chrzestnym Michała s. Macieja i Barbary Bahrey

9 stycznia 1806 JADWIGA KARWACKA chrzestną Agnieszki córki Grzegorza Krzanowskiego i Rozali Czernickiej

STANISŁAW KARWACKI
żona Jadwiga Guskiewicz
STANISŁAW KARWACKI mąż Agnieszki Guskiewicz.......
Rodzice Marii Karwackiej, ur. 6 grudnia 1815

Dzieci Stanisława Karwackiego i Agnieszki Guskiewicz.......

MARIA KARWACKA, ur. 6 grudnia 1815 córka Stanisława Karwackiego i Agnieszki Guskiewicz; chrzestni Marcin Krzanowski i Matrona Bratunina.
APOLONIA LUDWIKA KARWACKA, ur. 28 listopada 1822, c. Stanisława Karwackiego i Agnieszki Buśkiewicz; chrzestni Marcin Krzanowski i Katarzyna Górska

JÓZEF KARWACKI
żona Teresa Jasionowska
Syn.....
JÓZEF KARWACKI (ur ok. 1800) i TERESA BECOWA KARWACKICH rolników o mieszkańców Horpina; rolnik rodzice JAKUBA/JACOBUS KARWACKI ur 1833, wdowiec lat 38 po Reginie Kochanowskiej

JÓZEF KARWACKI
żona Teresa Brulińska
żona Teresa Barbekowa
JÓZEF KARWACKI mąż TERESY Barbeczyk ?? ojciec Rosalii z 10 października 1815 JÓZEF KARWACKI (ur ok. 1800) i TERESA BECOWA KARWACKICH rolników o mieszkańców Horpina; rolnik rodzice JAKUBA/JACOBUS KARWACKI ur 1833, wdowiec lat 38 po Reginie Kochanowskiej

Dzieci Józefa Karwackiego i Teresy Barlińskiej.......

ROSALIA KARWACKA, ur. 10 pazdziernika 1815 córka Józefa Karwackiego i Teresy Barbec; chrzestni Jan Czernicki i Anna Barlinskiej
MIKOŁAJ KARWACKI ur 24 grudnia 1821 syn Józefa Karwackiego i Teresy Berlinskiej; chrzestni Józef Czernicki i Agnieszka Krzanowska.
ADAM KARWACKI ur 24 grudnia 1928 , syn Józefa Karwackiego i Teresy Barlinskiej
ADAM KARWACKI; MICHAŁ KARWACKI:18/19 kwiecień 1899 w domu HORPIN 1 urodził się MICHAŁ KARWACKI, s. Wojciecha Karwackiego (s. ADAMA Karwackiego i Agnieszko Przybyło) oraz Heleny Łaszczkiewicz (c. Bazyla i Anny z Wójtów); chrzestni Andreas Jurczyszyn i Pelagia Kataryna;

Dzieci Józefa Karwackiego i Teresy Bacowjn

JAKUB KARWACKI; JAKUBA/JACOBUS KARWACKI ur 1833, wdowiec lat 38 po Reginie Kochanowskiej

Dzieci Franciszka Karwackiego i Teresy Barbeczyk i Apolonii ???.......

ANTONIA KARWACKA ur 16 luty 1824, c. Franciszka Karwackiego i Teresy Barbecowej; chrzestni Maciej Czernicki i Jadwiga Krzanowska
PETRONELA KARWACKA, ur 13 stycznia 1825 córka Franciszka Karwackiego i Apolonii Podoleckiej. Chrzestni Andrzej Tyrba, Maria Liśińska


Gniazdo: PODOLE za Zbruczem
I Zabór austriacki 1772-1793/ZBRUCZ graniczny z I RP na wschodzie
1772-1793 PODOLE jeszcze POLSKIE
I Zabór austriacki 1772/ II zabór 1793 ZBRUCZ graniczny z 2 zab.ros. na wschodzie do 1809 roku
1809-1815 tarnopolskie zajete przez Rosje
1815-1919 Galicja Wsch – Zbrucz graniczny z Rosją
1919-1939 II RP – Zbrucz graniczny z Rosja

1772-1793 PODOLE jeszcze POLSKIE; rzeka rozdzieliła rodzinę Karwackich - na cześć galicyjską (Cygany – Horpin) pod zaborem austriackim
- na cześc podolską (Kamieniec, Chocim, Gródek) jeszcze do 1793 roku polską, potem już na zawsze w niewoli rosyjskiej i ukraińskiej

TO BYŁ TEN SAM KLAN KARWACKICH ....rozdzielony granica na Zbruczu

GUBERNIA PODOLSKA- II zabór rosyjski do Zbrucza (1809-1815 przejsciowo tez z tarnopolskim)

Praprawnukowie Jerzego i Anny z Dołżańskich
Prawnukowie Stefana Karwackiego i (2) Magdy Seliczanki:
Wnuk Eliasza Karwackiego:
Syn Hiacentego Karwackiego:
D XIV) MIKOŁAJ KARWACKI syn Hiacentego, wnuk Eliasza Linia A

Praprawnukowie Jerzego i Anny z Dołżańskich
Prawnukowie Stefana Karwackiego i (2) Magdy Seliczanki:
Wnuk Eliasza Karwackiego:
Syn Antoniego Karwackiego:
D XIV) MICHAŁ KARWACKI syn Antoniego, wnuk Eliasza - Linia B


GENERACJA XV
G XV 1820

Dzielna rodzina Kranz Karwacki ..w powstaniu styczniowym . rodem z Warmii osiedli w bełskim

Gniazdem rodowym Kranz-Karwackich była najpewniej osada niemiecka KRANZBERG, położona na południe od stacji Dublany, na wschód od Sambora, w powiecie samborskim, ale należąca do dekanatui Drohobycz, parafii Dublany , a nie parafii Sambor. W osadzie była stacja koleji naddniestrzańskiej, szkoła filialna i urząd pocztowy (słownik Sulimirskiego)

Księga pamiatkowa roku 1863/64 lwów 1904; Józef Białyna Chołodecki

Lista wyższych oficerów i samoistnych dowódców oddziałów powstańczych w 1863/64. str. 37

KARWACKI KAROL

Biografie uczestników organizacji i partyzantki roku 1863/64

FERDYNAND Kranz KARWACKI, ur 1847 w Samborze, służył pod Langiewiczem, Czechowskim i Waligórskim. Wskutek zimna i niewygód stracił zdrowie. W kilka lat po powstaniu zmarł na suchoty.

JAN Kranz KARWACKI ur w 1845 roku w Niemirowie, uczeń dimnazjum, słuzył do końca powstania. Był ranny w noge

KAROL Kranz KARWACKI ur 1838 w Samborze, studiował w Unigwarze, wstapił pierwotnie bez wiedzy ojca do wojska węgierskiego podczas wojny Austrii z Włochami. Na odgłos powstania przepłynał wraz z kilkunastu kolegami rzekę Mincio i dostał się na stronę włoska, a stąd do Królestwa. Jako oficer sztabu służył początkiem pod Danisiewiczem, następnie był dowódcą tego oddziału. Gdy w sprawach służbowych przybył do Krakowa w roku 1864, został aresztowany i niepoznany przez Austriaków , jako dezerter wydany Moskwie. W Opatowie skazany na smierc, energicznej interwencji rodziny, zawdzięcza, ze go wydano Szwajcarii. W parę lat później, będąc za paszportem szwajcarskim w Galicji, poznany jako dezerter został skazany na 8 lat fortecy. Po wyjściu z więzienia uzyskał posade notariusza na Wegrzech/

Uwaga: jest ślad związku z Kranzami na Warmii -
Kranz-KARWACCY z Sambora sa prawdopodobnie prawnukami PIOTRA i ANNY z Kranz KARWACKICH spod Olsztyna

Dzieci Piotra Karwackiego Katarzyny i Anny Kranz
URSZULA KARWACKA:1730-40/PIOTR KARWACKI i Katarzyna z domu Berent (coloneise) w 1766 chrzczą córkę URSZULĘ KARWACKĄ, chrzestni Urszula (c. Piotra) Karwacka i Jan Folka - colonus
URSZULA c. Piotra KARWACKA-Kasprowska i Mathias Kasprowski 5 listopada 1797 chrzcili w Schonbruck córkę Barbarę Kasprowską
URSZULA c. Piotra KARWACKA-Kasprowska i Mathias Kasprowski 11 lutego 1800 chrzcili córkę ŁUCJĘ KASPROWSKĄ
URSZULA KARWACKA-Kasprowska i Mathias Kasprowski 9 listopada 1806 chrzczą córke EWE; chrzestni Franciszek Delar i Elżbieta Franciszkowa Klaper
APOLONIA KARWACKA:PIOTR KARWACKI colonus de loco Grzywacz i Katarzyna chrzczą 19 maja 1768 córkę Apolonie Karwacka
BRYGIDA KARWACKA: PIOTR KARWACKI de loco Grzywacz i Katarzyna z domy Berent z Schonefelde/Unieszowa 1 wrzesnia 1770 chrzczą córke Brygide Karwacką
WOJCIECH KARWACKI: PIOTR KARWATZKI i Katarzyna Berent, koloniśći 8 kwietnia 1774 chrzczą syna ADALBERTA/WOJCIECHA KARWACKIEGO, chrzestny Jan Karwacki
BARBARA KARWACKA; PIOTR KARWACKI i KATARZYNA z Schonefelde 6 listopada 1776 chrzczą córkę Barbarę Karwacką, chrzestni Joanes Casparis Karwacki colonifillus i Dorothea Casparis Karwacka z domu Guzowska.BARBARA KARWACKA c. Piotra 29 grudnia 1809 wyszła za Jana Kox. w Shonefelde
PIOTR KARWACKI exkolonista wdowiec ozenił się z Anna Ciecierska z Kranz 21 grudnia 1798
ROSALIA KARWACKA;PIOTR KARWACKI i Anna Lindamowna Ciecierska z Plusk 7 czerwca 1799 chrzczą córkę Rosalie
KATARZYNA KARWACKA: PIOTR KARWACKI i Anna córka Tomasza Ciecierskiego 29 pażdziernika 1803 chrzcili w Schonbruck córkę Katarzyne

Uwaga mogli nie mieć syna Rosalia lub Katarzyan przyjeła nazwisko ojca i matki ???

AGNIESZKA KASZUBA zd.TOKARSKA • niunia246@wp.pl
IP: 86.150.210.XXX • Data: Poniedziałek, 11 lutego 2008 12:36:31
SZUKAM WSZELKICH INFORMACJI NA TEMAT RODZINY KARWACKICH.MOJA BABCIA NAZYWALA SIE
WALERIA IZABELA RAFAELA KARWACKA,URODZILA SIE CHYBA W SAMBORZE,ALE TEGO NIE JESTEM PEWNA.
JEJ OJCIEC BADZ DZIADEK NAZYWAL SIE MARCELI KARWACKI A JEGO ZONA KSAWERA.ZA WSZELKIE INFORMACJE DZIEKUJE

]geneteka lipiec 2018
1820 Michał Karwacki i Marianna Maslanka z Tuchowa 8 km na S od Tarnowa
1864 Marceli Karwacki i Xsawera Maria Cyburth
Sambor 1888 26sl Marceli lat 24 Karwacki rodem z Tuchowa syn Michala i Marianny Maslanki Ksawera Maria ur we Lwowie corka Konstnatego i Seweryny Dmytryszyn Cyburth Sambor


Gniazdo bełskie DZIKÓW STARY
I Zabór austriacki 1772-1793/ZBRUCZ graniczny z I RP na wschodzie

DZIKÓW STARY 87

Syn F...o Kkarwackiego
1840 MIKOŁAJ KARWACKI syn Feiko Karwacki zmarł 29 maja 1840 w wieku 4,5 miesiąca

Wnuczki Jana Krula Karwackiego i Ttatiany
dzieci Piotra Karwackiego
1832 JAN KARWACKI zmarł 5 pazdziernika 1842 w domu 87 w wieku 10 lat; syn Piotra Karwackiego
1840 ANNA KARWACKA lat 2 zmarła 11 grudnia 1840 w domu 291 córka Piotra Karwackiego

Wnuk Jana Króla Karwackiego
Syn Jana Karwackiego
1842 PANTELEON KARWACKI 1 mies. Zmarł w domu 87 w dniu 19 VIII 1842 syn Jana Karwackiego

Córka Jana Karwackiego
1825 KATARZYNA KARWACKA-Boryło żona Bazyla, matka 1850 TATIANY BORYŁO zmarłej w domu nr 344 w dniu 18 marca 1850, wieku 1 roku/dzien /

DZIKÓW STARY 87

wnuczka Jana Krula Karwackiego i Tatiany
córka Jakuba i Marii Karwackich
1848 * córka KATARZYNA mająca 1 dzień córka Jakuba Karwackiego zmarła w domu 124 w dniu 20 listopada 1848.

KONIEC KWERENDY na roku 1850
Nie ma Karwackich w parafii rzymsko-katolickiej ;
DZIKÓW 1785-1836 urodzenia
1786-1876 sluby
1786-1893
CEWKÓW 1785-1857
BOREK

W greko-katolickiej parafii;
DEBNO 1809-1889 (urodzenia) sluby 1844- 1941, zgony 1846-1900
DOBRA 1784-1842 ur, 1777-1862 sluby, 1784-1847 zgony
DOBRA SZLACHECKA zgony 1847 - 1889
8.06.2014 13:20
GNIAZDO POLESIE/Lubelskie/Wołyńskie/Włodawa/

KARWACKI JÓZEF (skąd ???) (Włodawa) mąż Antoniny z Kosarzewskich, ojciec prof. Leona Karwackiego

GNIAZDO Bełskie/Hrubieszów .. Tyszowiec
I i III Zabór austriacki 1772, 1795

KATARZYNA KARWACKA i Kozielewicz Szymon pobrali się w Hrubieszowie w 1840 roku, poz. Księgi 8

Panie Andrzeju, Kiedyś otrzynałem taki mail "Jakub Karwacki, syn Jana i Zofii Niemiec poślubił 25.11.1846r. w Straszęcinie (K. DEBICY ) Franciszkę Iskrowicz, córkę Jana i Józefy Goleńskiej (matka Józefy - Marianna z d. Dziób)"Pzdrawiam GK

GNIAZDO GALICJA – Janów/ Iwano-Frankow
I Zabór austriacki 1772

PRADZIADEK MIKOŁAJ KARWACKI i KATARZYNA – mieszkali w Iwano Frankowie ( dawny JANÓW na Roztoczu środkowym)

ICH DZIECI
KONSTANTY KARWACKI – Dziadek Ewgenija nie żyje
EUGENIUSZ KARWACKI - nie żyje
MIRION KARWACKI – żyje w Iwano Frankowie/Janowie
JÓZEK KARWACKI – żyje w Iwano Frankowie/Janowie
STEFANIA KARWACKA – żyje w Iwano Frankowie/Janowie


Gniazdo: PODOLE – Ziemia Buska/Horpin-Karwacki
Dom nr 8

dzieci .* Stanisława Karwackiego i Jadwigi Guskiewicz

** MARIA KARWACKA-Szybajło, c. Stanislawa Karwackiego i Jadwigi Guskiewicz, zona Laurentego (s. Szymona i Anny),
** lub *** MARIA KARWACKA chrzestna Andrzeja Lateckiego 24/26 XI 1874

Dzieci Stanisława Karwackiego i Agnieszki Guskiewicz.......
MARIA KARWACKA, ur. 6 grudnia 1815 córka Stanisława Karwackiego i Agnieszki Guskiewicz; chrzestni Marcin Krzanowski i Matrona Bratunina.
** lub *** MARIA KARWACKA chrzestna Andrzeja Lateckiego 24/26 XI 1874

** APOLONIA LUDWIKA KARWACKA, ur. 28 listopada 1822, c. Stanisława Karwackiego i Agnieszki Guśkiewicz; chrzestni Marcin Krzanowski i Katarzyna Górska

dzieci. * Józefa Karwackiego i Teresy Jasionowskiej
**AGNIESZKA KARWACKA-Kot ; córka Józefa Karwackiego i Teresy Jasionowskiej, żona Mikołaja Kota

dzieci * Józefa Karwackiego i Teresy Burlińskiej.. Teresy Barbekowej
** ADAM KARWACKI i Agnieszka Szybajło
** MIKOŁAJ KARWACKI i Marta Kostiuk

GENERACJA 1820 lub 1850

** lub *** JAKUB KARWACKI chrzestnym Anastazji Lateckiej, c, Jana 7/7 grudnia 1870
JAKUB KARWACKI, chrzestnym Jana Wilmana syna Szymona 16/17 1879, i MARII MAKARY 30 maja 1880

Gniazdo: PODOLE – Ziemia Buska/Horpin-Karwacki

Dzieci Jana KARWACKIEGO i Apolonii:

MIKOŁAJ KARWACKI i Maria Kostiuk rodzice :JAKUB/JACOBUS syn Mikołaja Karwackiego i Marii Kostiuk
AGNIESZKA KARWACKA ;5 november 1872, poz. 51(Z ksiąg parafii Żelechowo (Horpin) w Archiwum Diecezji Lwowskiej w Krakowie) (księga małżeństw 1871-1901) : pobrali się: Grzegorz Kataryna , l. 24 syn JANA i Zofii z Krzanowskich oraz Apolonia Kot, córka Mikołaja (Kota) i AGNIESZKI z KARWACKICH ( ur. ok. 1830)
MARIANNA KARWACKA; 30 maja 1876, poz. 10/str 10 (Z ksiąg parafii Żelechowo (Horpin) w Archiwum Diecezji Lwowskiej w Krakowie) (księga małżeństw) : pobrali się: wdowiec Bazyli Kinach, l. 49 syn Andrzeja i Marianny rolników w Żelechowie Małym oraz MARIANNA (ur. ok. 1829 roku) KATARYNA, córka JANA i APOLONII KARWACKICH ((ur. ok. 1800 roku) rolników i mieszkańców Horpina 25, wdowa l. 47. Swiadkowie Józef Baliński i Wojciech Czernicki

Dzieci Józefa KARWACKIEGO i Teresy;

JAKUB/JACOBUS KARWACKI ur 1833, wdowiec lat 38 po Reginie Kochanowskiej, syn JÓZEFA i TERESY BECOWA KARWACKICH rolników o mieszkańców Horpina; rolnik oraz AGNIESZKA KATARYNA, wdowa 37 lat, córka Jana i Zofii Krzanowskich rolników zamieszkałych w Horpinie; świadkami byli Józef Czerniecki i Stefan Harasik

12 september 1871 (Z ksiąg parafii Żelechowo (Horpin) w Archiwum Diecezji Lwowskiej w Krakowie)(księga małżeństw od 1871 do 1901) poz. 48, str.3; pobrali się JAKUB/JACOBUS KARWACKI ur 1833, wdowiec lat 38 po Reginie Kochanowskiej, syn JÓZEFA (ur ok. 1800) i TERESY BECOWA KARWACKICH rolników o mieszkańców Horpina; rolnik oraz AGNIESZKA KATARYNA, wdowa 37 lat, córka Jana i Zofii Krzanowskich rolników zamieszkałych w Horpinie; świadkami byli Józef Czerniecki i Stefan Harasik

GENERACJA 1820 lub 1850
** lub *** JAKUB KARWACKI chrzestnym Anastazji Lateckiej, c, Jana 7/7 grudnia 1870
JAKUB KARWACKI, chrzestnym Jana Wilmana syna Szymona 16/17 1879, i MARII MAKARY 30 maja 1880

wnuk Józefa Karwackiego:
syn Adama Karwackiego

WOJCIECH KARWACKI syn ADAMA KARWACKIEGO; ojciec MICHAŁ KARWACKI:18/19 kwiecień 1899 w domu HORPIN 1 urodził się MICHAŁ KARWACKI, s. Wojciecha Karwackiego (s. ADAMA Karwackiego i Agnieszko Przybyło) oraz Heleny Łaszczkiewicz (c. Bazyla i Anny z Wójtów); chrzestni Andreas Jurczyszyn i Pelagia Kataryna;

Wnuki Sebastiana (1) Karwackiego i Katarzyny Marszałkówna
Dzieci Antoniego Karwackiego i Marianny Ładyszyny

TERESA KARWACKA, ur.15 październik 1834 córka Antoniego Karwackiego i Marianny ; matka Jakuba, babka Michała
Córka....:
TERESA KARWACKA: 26 luty/ 3 marzec 1901 w domu HORPIN 3 urodził się MICHAŁ KARWACKI (zmarł 16 lutego 1902) s. Jakuba Karwackiego (syna Teresy Karwackiej) i Marii Hrycków (c. Teodora i Marii Tracz); chrzestni Eliasz Łuczko, Tekla Jurczyszyn

Wnuki Sebastiana (2) Karwackiego i Xeni........
Dzieci Wojciecha Karwackiego i Xeni Jakimowicz

BASILIUS KARWACKI, ur. 6 January 1859 syn Adalberta (s. Sebastiana i Xeni Matwiejew) i Xeni Jakimowicz (c. Dominika i Marii)
dzieci Józefa KARWACKIEGO i Teresy;

JAKUB/JACOBUS KARWACKI ur 1833, wdowiec lat 38 po Reginie Kochanowskiej, syn JÓZEFA i TERESY BECOWA KARWACKICH rolników o mieszkańców Horpina; rolnik oraz AGNIESZKA KATARYNA, wdowa 37 lat, córka Jana i Zofii Krzanowskich rolników zamieszkałych w Horpinie; świadkami byli Józef Czerniecki i Stefan Harasik

** lub *** JAKUB KARWACKI chrzestnym Anastazji Lateckiej, c, Jana 7/7 grudnia 1870
JAKUB KARWACKI, chrzestnym Jana Wilmana syna Szymona 16/17 1879, i MARII MAKARY 30 maja 1880

Syn Teresy Karwackiej:

JAKUB KARWACKI: 26 luty/ 3 marzec 1901 w domu HORPIN 3 urodził się MICHAŁ KARWACKI (zmarł 16 lutego 1902) s. Jakuba Karwackiego (syna Teresy Karwackiej) i Marii Hrycków (c. Teodora i Marii Tracz); chrzestni Eliasz Łuczko, Tekla Jurczyszyn
** lub *** JAKUB KARWACKI chrzestnym Anastazji Lateckiej, c, Jana 7/7 grudnia 1870
JAKUB KARWACKI, chrzestnym Jana Wilmana syna Szymona 16/17 1879, i MARII MAKARY 30 maja 1880
Gniazdo Podole/ Sieradzkie;CZASTARY/KLONOWA

Wg p. Sławomiry Karwackiej z Gorzowa ich rodzina wywodzi się z ziemi buskiej:

STEFAN KARWACKI ożeniony z Franciszka Piskalska gospodarowali w Czastarach (może Stefan wżenił się w Czastary), mieli syna Stanisława ...
Rodzeństwo Stefana ....................... (?????)
Gniazdo: PODOLE – linia A
GUBERNIA PODOLSKA- II (1793) zabór rosyjski na wschód od Żbrucza (w latach 1809-1815 wraz z tarnopolskim i Tremwola na W od Zbrucza)

X.Prapraprawnukowie Jerzego i Anny z Dołżańskich (1670 - 1700)
XI.Praprawnukowie Stefana (1700 - 1730)
XII.Prawnukowie Eliasza Karwackiego (1730 – 1760):

Linia A:

X. Prapraprawnukowie Jerzego Karwackiego i Anny Dołzanskiej
XI. Praprawnukowie Stefana Karwackiego i (2) Magdaleny Selicznkii
XII. Prawnukowie Eliasza Karwackiiego
XIII.Wnukowie Hiacentego (1760 - 1790)
XIV.Synowie Mikołaja (1790 – 1820)
... XV) ANDRZEJ KARWACKI s. Mikołaja, wnuk Hiacentego (1820 – 1850)
... XV) MICHAŁ KARWACKI s. Mikołaja, wnuk Hiacentego (1820 – 1850)
... XV) JAN KARWACKI s. Mikołaja , wnuk Hiacentego (1820 – 1850)
........ XVI) ANTONI KARWACKI s. Jana, wnuk Mikołaja (1850 – 1880) CYGANY linia A
........ XVI) JAN KARWACKI, s. Jana, wnuk Mikołaja -
....... XVI) PIOTR KARWACKI, s. Jana, wnuk Mikołaja -
........ XVI) KAROL KARWACKI, s. Jana, wnuk Mikołaja -
........ XVI) WOJCIECH KARWACKI, s. Jana, wnuk Mikołaja -
........ XVI) MARCIN KARWACKI,s. Jana, wnuk Mikołaja -
...XV) WAWRZYNIEC KARWACKI s. Mikołaja, wnuk Hiacentego

Prapraprawnukowie Jerzego i Anny z Dołżańskich
Praprawnukowie Stefana
Prawwnukowie Eliasza
Wnukowie Hiacentego
Synowie Mikołaja
D XV) ANDRZEJ KARWACKI s. Mikołaja, wnuk Hiacentego
D XV) MICHAŁ KARWACKI s. Mikołaja, wnuk Hiacentego
D XV) JAN KARWACKI s. Mikołaja , wnuk Hiacentego
D XV) WAWRZYNIEC KARWACKI s. Mikołaja, wnuk Hiacentego – Legitymowali się ze szlachectwa w 1850 roku w guberni podolskiej II zabór rosyjski (gubernia Podolska)

Ta cześć klanu od 1793 roku ( po II rozbiorze rosyjskim) już na zawsze w rękach moskiewskich, zmuszona do ubiegania się o potwierdzenie swego szlachectwa, na ogół bez zachowanych dokumentów historii rodu, a jedynie oświadczeń żyjacych – wpisywana zaledwie do ksiegi 1 (podolskiej – str 50) mimo starożytnego pochodzenia.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Gubernia podolska – gubernia Imperium Rosyjskiego w latach 1793-1917. Położona na południowo-wschodnim krańcu imperium, graniczącym z Galicją i Bukowiną i miała obszar ok. 42 000 km². Centrum admninistracyjnym był Kamieniec Podolski.
• bałcki,
• bracławski,
• hajsyński,
• jampolski,
• kamieniecki,
• latyczowski,
• lityński,
• mohylowski,
• olhopolski,
• płoskirowski lub proskurowski,
• uszycki lub nowouszycki,
• winnicki
W 1897 skład narodowościowy guberni przedstawiał się następująco: liczyła ogółem 2 984,6 tys. ludności, z czego 2 240,3 tys. (75,1%) stanowili Rusini, 261,1 tys. (8,8%) Polacy, 368,7 tys. (12,3%) Żydzi, Rosjan było jedynie 2,6%, a innych narodowości - 1,2%.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Gniazdo: PODOLE – linia B
GUBERNIA PODOLSKA- II (1793) zabór rosyjski na wschód od Żbrucza (w latach 1809-1815 wraz z tarnopolskim i Tremwola na W od Zbrucza)

Prapraprawnukowie Jerzego i Anny z Dołżańskich
Praprawnukowie Stefana:
Prawnukowie Eliasza:
Wnukowie Antoniego:
Synowie Michała:
D XV) JÓZEF KARWACKI s. Michała wnuk Antoniego wraz ze swoim synem Janem
D XV) ANTONI KARWACKI s. Michał, wnuk Antoniego
D XV) ERAZM KARWACKI s. Michała, wnuk Antoniego
Legitymowali się ze szlachectwa w 1850 roku w guberni podolskiej II zabór rosyjski (gubernia Podolska)....

X.Prapraprawnukowie Jerzego i Anny z Dołżańskich (1670 - 1700)
XI.Praprawnukowie Stefana Karwackiego i Magdaleny Seliczanki (1700 - 1730)
XII.Prawnukowie Eliasza (1730 – 1760):

Linia B:

XII Prawnuki Eliasza
XIII.Wnukowie Antoniego:
XIV.Synowie Michała (1790 – 1820):

Linia B1:

... XV) JÓZEF KARWACKI s. Michała wnuk Antoniego (1820 – 1850)
.........XVI) KAZIMIERZ KARWACKI,s.Józefa,wnuk Michała (1850–1880) CYGANYlinia B 1
ANCESTRY.com

GNIAZDO CYGANSKIE/Podole Kazimierz i Jego syn Bazyl z rodzinami emigrują wszyscy tego samego dnia 19 czerwca 1900 z Hamburga do Halifax w Kanadzie

Generacja 1820/1850

KAZIMIERZ KARWACKI ur 1830, z Cygan w wieku 70 lat 19 czerwca 1900 ląduje w Halifax w Kanadzie
MARIA KARWACKA ur 1850, z Cygan w wieku 50 lat 19 czerwca 1900 przybywa do Halifax z Kanadzie

Generacja 1850/1880
BAZYLI KARWACKI ur 1862, syn Kazimierza z Cygan 19 czerwca 1900 przybywa do Halifax w Kanadzie
TEKLA KARWACKA, ur 1862 żona Bazylego 19 czerwca 1900 przybywa do Halifax w Kanadzie

Generacja 1880/1910
JAN KARWACKI syn Bazylego ur 1893 od 19 czerwca 1900 w Halifax w Kanadzie
JÓZEFA KARWACKA córka Bazylego ur 1899 od 19 czerwca 1900 w Halifax w Kanadzie
MARIA KARWACKA córka Bazylego z Cygan ur 1889 od 19 czerwca 1900 w Halifax w Kanadzie

MIKOŁAJ KARWACKI z Cygan ur 1885 w wieku lat 18 kawaler 4 marca 1903 jedzie z Hamburga do Halifax w Kanadzie *Mikołaj może być bratankiem Bazylego.

........ XVI) MICHAŁ KARWACKI, s. Józefa, wnuk Michała – CYGANY linia B 1
........ XVI) JAN KARWACKI s. Józefa, wnuk Michała CYGANY linia B 1 wylegitymowani w 1866 roku

Linia B2:

... XV) ANTONI KARWACKI s. Michał, wnuk Antoniego (1820 – 1850)
........ XVI) MAREK KARWACKI, syn Antoniego, wnuk Michała linia B2
........ XVI) KAZIMIERZ KARWACKI, syn ANTONIEGO, wnuk Michała Linia B 2–
ANCESTRY.com

GNIAZDO CYGANSKIE/Podole Kazimierz i Jego syn Bazyl z rodzinami emigrują wszyscy tego samego dnia 19 czerwca 1900 z Hamburga do Halifax w Kanadzie

Generacja 1820/1850

KAZIMIERZ KARWACKI ur 1830, z Cygan w wieku 70 lat 19 czerwca 1900 ląduje w Halifax w Kanadzie
MARIA KARWACKA ur 1850, z Cygan w wieku 50 lat 19 czerwca 1900 przybywa do Halifax z Kanadzie

Generacja 1850/1880
BAZYLI KARWACKI ur 1862, syn Kazimierza z Cygan 19 czerwca 1900 przybywa do Halifax w Kanadzie
TEKLA KARWACKA, ur 1862 żona Bazylego 19 czerwca 1900 przybywa do Halifax w Kanadzie

Generacja 1880/1910
JAN KARWACKI syn Bazylego ur 1893 od 19 czerwca 1900 w Halifax w Kanadzie
JÓZEFA KARWACKA córka Bazylego ur 1899 od 19 czerwca 1900 w Halifax w Kanadzie
MARIA KARWACKA córka Bazylego z Cygan ur 1889 od 19 czerwca 1900 w Halifax w Kanadzie

MIKOŁAJ KARWACKI z Cygan ur 1885 w wieku lat 18 kawaler 4 marca 1903 jedzie z Hamburga do Halifax w Kanadzie *Mikołaj może być bratankiem Bazylego.

........ XVI) JAN KARWACKI, syn Antoniego, wnuk Michała – Linia B2; wylegitymowani w 1869 roku

Linia B3:

...XV) ERAZM KARWACKI s. Michała, wnuk Antoniego (1820 – 1850)
........ XVI) JÓZEF KARWACKI,syn Erazma, wnuk Michała - lina B3
........ XVI) FRANCISZEK KARWACKI syn Erazma, wnuk Michała – linia B3
........ XVI) KSAWERY KARWACKI syn Erazma, wnuk Michała - linia B3
........ XVI) WOJCIECH KARWACKI syn Erazma, wnuk Michała – linia B3 wylegitymowani w 1869 roku

Prapraprawnukowie Jerzego i Anny z Dołżańskich
Praprawnukowie Stefana:
Prawnukowie Eliasza:
Wnukowie Antoniego:
Synowie Michała:
D XV) JÓZEF KARWACKI s. Michała wnuk Antoniego wraz ze swoim synem Janem
D XV) ANTONI KARWACKI s. Michał, wnuk Antoniego
D XV) ERAZM KARWACKI s. Michała, wnuk Antoniego

Legitymowali się ze szlachectwa w 1850 roku w guberni podolskiej II zabór rosyjski (gubernia Podolska)....

Ta cześć klanu od 1793 roku ( po II rozbiorze rosyjskim) już na zawsze w rękach moskiewskich, zmuszona do ubiegania się o potwierdzenie swego szlachectwa, na ogół bez zachowanych dokumentów historii rodu, a jedynie oświadczeń żyjacych – wpisywana zaledwie do ksiegi 1 (podolskiej – str 50) mimo starożytnego pochodzenia. PIERWSZE ZAPISY dopiero w 1850, a więc przez prawie 60 lat ubiegali się o legitymizacje. O 70 lat później niź ich krewniacy w ziemii buskiej w Galicji (1782)

MICHAŁ KARWACKI & 1843 ANTONINA SZYBUT z Oszmiany

1 1843 55 Michał Karwacki Mejer Antonina Szybut Kurnicka Oszmiana
8.06.2014 13:23
GENERACJA XVI
G XVI 1850

BORISLEWO (SE od Moskwy GNIAZDO ...... /?
1870 ZENAIDA KARWADZKA, z Minovilla/Pa
1879 ANNA KARWACKA, ur. 1879 z Borislewa
1903/ANNA KARWACKA/Karwatzka, ur, 1879, zam. Borislewo/Bognstew?Ros/Pol, panna z Antwerpii do USA, 28 lipca 1903, w wieku 24 lat, niepiśmienna, na zaproszenie siostry Zenaidy Karwadzkiej, do Minovlla/PA

JURKOWO dnowski rejon GNIAZDO ............. Jurkowo
1840 WASYL KARWACKI Ojciec Pawła
1866 PAWEŁ KARWECKI, s. Wasyla, ur, 1866 w Jurkowie w Dnowskim Rejonie; Rosjanin, aresztowany 19 grudnia 1937, rozstrzelany 30 grudnia w Leningradzie. Zrehabilitowany w 1989 rokuКарвецкий Павел Васильевич KARWECKI PAWEŁ s.

Wasyla;1866 г.р. Место рождения: Дновский р-н, д. Юрково (JURKOWO) русский; Псаломщик Арест: 19.12.1937 Осужд. 30.12.1937 тройка при УНКВД Ленинградской обл.. Обв. по ст. 58-10 УК РСФСР Расстрел /ROSTRZELANYРеаб. 23.06.1989 , основание: реабилитирован ZREHABILITOWANYИсточник: Книга памяти Псковской обл.Карвецкий Павел Васильеич KARWECKI PAWEŁ rostrzelany w styczniu 1938 w Leningradzie. 1866 г.р. Расстр. январь 1938. Место расстрела: Ленинград Источник: Ленинградский мартиролог: 1937-1938

BARILEW UKRAINA ??/Barlilew…NE od Lwowa ???
1879 PIOTR KARWACKI z Borilewa, ur. 1879. mąż
1879 ANNY KARWACKIEJ
1910/PIOTR KARWACKI/KARWOSKI, Borilew/Russia, ur. W BARYILOW w 1879, przez Hamburg do USA 7.XI.1910, 31 żonaty; żona ANNA KARWACKA, Borilew ;piśmienny; jedzie do Racine/Ives/Wisconsin na zaproszenie szwagra Alexa Koniewskiego, Racine Wisconsin;

GNIAZDO Dzików Stary

W latach 1864-65 w domu Dzików Stary 89 mieszka rodzina ROGOZYCH;

17 listopada 1864 zmarł w domu nr 89 w wieku 60 lat ANTONI ROZGOZY (ur 1804) wdowiec po Franciszce Ilbech

26 marca 1865 zmarła w domu nr 89 MARIANNA Rogalska lat 5 córka MICHAłA I HELENY ROGOZY; wnuczka Antoniego i Franciszki

W 1865 roku w domu nr 89 urodził się ANDRZEJ ROGOZY; syn Michała ROGOZA ( s. Antoniego) i Heleny (c. Antoniego i Franciszki Ilbech)

GNIAZDO LUBELSKIE/KRASNYSTAW–

Nr 60

Działo się w mieście Krasnymstawie dwudziestego ósmego września/dziesiątego października tysiąc osiemset siedemdziesiątego piątego roku 1875 o godzinie czwartej po południu. Oświadczamy, że w obecności świadków Jana Kaleniewicza, rolnika z Przedmieścia Zakręcie? trzydzieści lat i Andrzeja Burczyńskiego, rolnika ze wsi Małotwia?, czterdzieści lat zawarto dzisiejszego dnia religijny związek małżeński między Tomaszem Kwaśniewskim, parobkiem, dwadzieścia osiem lat, rodakiem wsi Orłowa Murowanego a zamieszkałym w mieście Krasnymstawie, synem Marcina Kwaśniewskiego i nieżyjącej żony jego Rozalii z domu Gąsiorowskiej, włościan rolników ze wsi Orłowa Murowana i Agnieszką Kaliśiewicz?, panną, dwadzieścia osiem lat, urodzoną i zamieszkałą w Przedmieściu Zakręcie przy swojej matce, córką nieżyjącego Wawrzyńca i pozostającej po nim wdowie Mariannie z domu Bolińskiej, rolników z Przedmieścia Zakręcie. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi ogłoszone w tutejszej Krasnostawskim parafialnym kościele czternastego/dwudziestego szóstego września, dwudziestego pierwszego września/trzeciego października i dwudziestego ósmego września/dziesiątego października tego roku . Nowożeńcy oświadczyli, że nie zawierali umowy małżeńskiej. Religijny związek małżeński odprawił ksiądz Michał Karwacki wikary tej parafii. Akt ten po przeczytaniu niepiśmiennym nowożeńcom i świadkom i przez nas podpisany. Proboszcz i utrzymujący akta stanu cywilnego.

GNIAZDO ŁĘCZNA lubelska

????

GNIAZDO SANDOMIERSKIE/SOKOŁOW MAŁOPOLSKI…Tarnowiec
NOWY JORK
ALEKSANDER KARWACKI, ur.1868
1868
1906/ALEKSANDER KARWACKI/ KARWACKE, Sokołów (Małopl) ur. 1868, przez Hamburg USA 14.VII.1906, l.38, żonaty, jedzie do Nowego Jorku/Ganow Street 7618 na zaproszenie Mechel Leimanna….(obcy), wraz z nim inni najemnicy do pracy z Dębicy, Tarnowca,
SOKOŁOW Małop. Na NE od Rzeszowa (na linii Mielec-Oleszyce)

Buffalo
ALEKSANDER KARWACKI, ur.1867 z Sokołowa Małop.; mąż EMILII Karwackiej ???
1867
1914/ALEKSANDER KARWACKI/ Karwaski/KARWACKI.. ur. 1867 w Sokołowie /Galicja ;w USA przez Hambug 21.V.1914, l. 47, żonaty z Emilią Karwacką, mieszkają w mci Sielce /Puławy lub Gostynin ?; piśmienny, wyjechał do USA na zaproszenie szwagra Wojciecha Oleksiaka, do Buffalo
Sokołow Malp.

GNIAZDO POLESIE/Lubelskie/Wołyńskie/Włodawa/
LEON KARWACKI (9 kwiecień 1871 Włodawa – 18 luty 1942, bezdzietnie) syn Józefa i Antoniny z Kosarzewskich; lekarz mikrobiolog, prof. patologii UWarsz. Gimnazjum ukończył w Chełmie w 1891 roku ze złotym medalem; studia medyczne w Warszawie gdzie w grudniu 1895 uzyskał dyplom lekarza. Dalsze studia w Pradze (1896-1897), potem w Paryżu w Instytucie Pasteura (1898-1905), nastepnie w Berlinie i Rzymie. W 1906 powrót do Warszawy i praca jako bakteriolog w Szp. Dzieciatka Jezus. W 1912 doktorat z zakesu chorób wewnetrznych. Wykładał w Tow.Kursów Naukowych, nastepnie badania z zakresu bakteriologii, 1914-1915 praca w Lazarecie Miejskim,, potem jako Lekarz Naczelny w Szpitalu Miejskim, kierownik laboratorium u sw Stanisława na którym pozostał do 1937 roku. !918 ochotniczo wstępuje do Wojska Polskiego, starszy ordynator zakaznego W Wojsk. Szp. Ujazdowskim, podobne w Woj. Szp. Zakaznym, i w szpitalu przy Zakroczymskiej opuszczajac słuzbe czynna w 1928 w stopniu lekarza pułkownika. Habilitacja 1922 z zakesu patologii ogólnej i doswiadczalnej, 1926 profesor Wolnej Wszechnicy Polskiej, 4 kwietnia 1936 profesor tytularny na Wydziale Lekarskim UWarsz. JEDEN Z NAJWYBITNIEJSZYCH w Polsce znawców chorób zakaźnych (intuicja i trafność diagnostyki), świetny zanwca chorób wewnetrznych. Napisał podręcznik „Choroby wewnetrzne”. Zajmował się badania posocznic, gruzlicy. Był członkiem korespondentem PAU. Odznaczony OOP kl.4, Złotym Krzyżem Zasługi, Krzyżem Kawalerskim Legii Honorowej, Orderem Korony Włoskiej. Żonaty, żona Maria z domu Rudzka; bezdzietny zmarł w Warszawie, 18.II 1942, pochowany na Powązkach w Warszawie,

doc. patologii ogólnej i doświadczalnej UW (1924), prof. chorób zakaźnych UW (1936-42). Położył wybitne zasługi w popularyzacji oświaty zdrowotnej w Polsce; na podstawie obserwacji tysięcy szczepów gruźliczych wyhodował specjalny szczep pozbawiony właściwości kwasoodpornych, a jednocześnie zachowujący właściwości chorobotwórcze (1934). TNW: 1918 czł. rz. (cz., nadzw.) 1928 – LEON KARWACKI, prof. dr Warszawa-Koszykowa, Wszechnica Wiedzy... (Almanach 1928)

UWAGA! Gniazda Lubelskie mogą mieć/mają związki małopolskie/sandomierskie

GNIAZDO Bełskie/ LUBACZOWSKIE/Cewkow –Stary Dzików – Budomierz
Hartford/Hartfield
IGNACY KARWACKI z Cewkowa ojciec Anny i Katarzyny (ANNA KARWACKA, ur. 1894 z Cevkowa, córka IGNACEGO KARWACKIEGO z CewkowaKATARZYNA KARWACKA, ur. 1896, córka IGNACEGO KARWACKIEGO, siostra Anny)

KATARZYNA KARWACKA z Budomierza (par. Niemirów. Rawa Ruska)matka TEODORA KARWACKIEGO, ur. 1888, syn KATARZYNY KARWACKIEJ z Budomierza k, Lubaczowa,

1894-1888- 1896
1911/ANNA KARWACKA; Cevkow /Cewków/Galicja, ur.1894, w uSA 19.III.1911, l.17, panna, piśmienna , córka Ignacego KARWACKIEGO, Cewków-Dzików Stary/Galicja;jedzie do Hartford na zaproszenie kuzynki Katarzyny ??? wraz znią z Czerkowa płyną Anna Żyła, l. 18 i Jaranka Oryńczak…

1912/TEODOR/FEDOR ? KARWACKI,/ Karwachi / BUDOMIERZ k. LUBACZOWA/Austr, ur. 1888, przez Hamburg w USA 27.II.1912, l. 24 kawaler, pismienny, syn KATARZYNY KARWACKIEJ-Budomiesz, zaproszony do Hartfield przez kuzyna Mikołaja ŁATA

1913/KATARZYNA KARWACKA/ Karvacka, Cavkov (Cewków) Galicja Stary Dzików//k.Oleszyc Lubaczowskich/ Podkarpackie/Polska), ur. 1896, przez Breme w USA 15.XI.1913, l. 17. panna, pismienna, córka I…. KARWACKIEGO, jedzie do Hartford do siostry ANNY KARWACKIEJ,

Cewków-Dzików Stary-Lubaczów

GNIAZDO /Belskie/Dublany
CHESTER/PA
JÓZEF KARWACKI z Dublan ojciec ANNY KARWACKIEJ, ur. 1892,
1910/ANNA KARWACKA/ KARWOCKA, Dublany (sa 3 na Ukrainie i 1 na Podlasiu), ur. 1892, z Triestu do USA 28 luty 1910, l.18 panna, pismienna w grupie 6 osób z Dublan (Kisielewicz Karol, Szymondrowska Anna, Dziubeska Katarzyna, Urban Katarzyna i Urban Jan); adres w Dublanach ojca Józef KARWACKI; wszyscy jadą do CHESTER PA; Anna na zaproszenie wujka Antoniego Lachowicza
DUBLANY

GNIAZDO/Bełskie/ Dobromil (Jasło,Kraków)
LEOPOLD JAN..Ojciec ALOJZY LEOPOLD KARWACKI (ur. 1864 w Dobromilu k. Przemyśla, – zm. 3.IV.1924 we Lwowie) prowincjał Zakonu Franciszkanów.

AL0JZY KARWACKI 4.1. Młodość, studia 0. Alojzy Karwacki urodził się 12 grudnia 1866 roku w Dobromilu. ... Na chrzcie św. otrzymał Karwacki imiona: Leopold, Jan. 0jciec jego Jan prowadził pracownię ślusarską, matka Maria z ...
Karwacki Leopold Alojzy (12 grudzień1866 - 1924), franciszkanin, historyk. Urodził się w Dobromilu k. Przemyśla. Szkołe podstawową ukończył we Dobromilu. Do gimnazjum uczęszczał w Przemyslu i we Lwowie. W 18 roku życia wstąpił do franciszkanów konwentualnych. Studia filozoficzno - teologiczne odbył w kolegium jezuickim w Krakowie. Wyświęcony na kapłana w 1889 r. Od 1894 r. był przełożonym klasztorów: w Sanoku, Jaśle, Krośnie, Krakowie i Kalwarii Pacławskiej. Od 1918 r. aż do śmierci był prowincjałem prowincji małopolskiej ZMARŁ 3 kwietnia 1924 we Lwowie.. Wszędzie jako przełożony prowadził prace restauratorskie i nowe budowy. W 1910 r. wybrano go do Wydziału Towarzystwa Opieki nad Polskimi Zabytkami w Krakowie. W latach 1900 - 02 uczył łaciny, śpiewu i prowadził chór w gimnazjum w Jaśle. Po ukazie tolerancyjnym z 1905 r. wyjeżdżał z misjami i rekolekcjami do Królestwa Polskiego. Uporządkował archiwa klasztorne w Sanoku, Krośnie, Przemyślu, Horyńcu, Krakowie, Kalwarii Pacławskiej i Lwowie. Uporządkował i skatalogował biblioteki klasztorne: w Krakowie, Sanoku, Krośnie, Jaśle, Kalwarii Pacławskiej, Lwowie i Haliczu. Interesował się historią polskich franciszkanów. W 23 tomach zebrał materiały do dziejów 110 klasztorów. Jego dorobek naukowy pozostał w rękopisach w archiwach klasztorów franciszkańskich w Krakowie, Sanoku i Kalwarii Pacławskiej. Zmarł we Lwowie 3 IV 1924 r.Ks. Jan Rąb, Słownik biograficzny wybitnych ludzi jasielskiego, /praca w maszynopisie/.
GNIAZDO /Bełskie/Góra .. Werblyany
New York
WOJCIECH KARWACKI z mci Góra/Werblyany ojciec ALEKSANDRA KARWACKIEGO, ur. 1896, i KAZIMIERZA KARWACKIEGO z New York
1914/ALEKSANDER KARWACKI/ KORWECKI, Góra/GALICJAAustria (np. k. Przemyśla..WERBLYANY/DUBLYANY lub 20 innych GÓR na Podlasiu, Mazowszu, Podkarpaciu; ur. 1896, przez Antwerpie, USA 12. I.1914, l.18 kawaler; piśmienny, adres ojca WOJCIECH KARWACKI, w mci Góra, zaproszenie od brata KAZIMIERZA Karwackiego, NewYork
Góra/Werblyany

GNIAZDO Bełskie/Medyka
New Jersey
IWAN KARWACKI, ur. 1877 z Medyki
1877
1911/IWAN KARWACKI, z Medyka/Austria, ur.1877, w USA przez Hamburg 20.V.1911, żonaty l. 34.; zaproszony przez kuzyna Jana Malachowskiego, do 293Grandove, New Jersey.
MEDYKA

GNIAZDO Bełskie/Tyszkowic .. Tyszowiec NE Zamość /połd.Białoruś ?/Tyszkowicze k. Przemyśla?/
Montreal
ANDRZEJ KARWACKI z Tyszkowca, ojciec SIEMENA KARWACKIEGO/ Karwecki, ur. 1890 z Tyszkowic,
1912/SEMEN KARWACKI/KARWECKI; Rusin, Karwecki, Tyszkowicz/Tyszkowce, Russia, ur. 1890, pismienny, z Triestu USA 13.IV.1912, l.22 kawaler; ojciec ANDRZEJ KARWACKI; Tyszkowce ; jedzie do Kanady do Montrealu; na zaproszenie przyjaciela Todora Piechuta
Tyszkowicz

GNIAZDO BełskieBarlilew BARYŁÓW ????…NE od Lwowa ???
Racine/Ives/Wisconcin
Barilow na NE od Lwowa
PIOTR KARWACKI z Borilewa, ur. 1879. mąż ANNY KARWACKIEJ
1879
1910/PIOTR KARWACKI/KARWOSKI, Borilew/Russia, ur. W BARYILOW w 1879, przez Hamburg do USA 7.XI.1910, 31 żonaty; żona ANNA KARWACKA, Borilew ;piśmienny; jedzie do Racine/Ives/Wisconsin na zaproszenie szwagra Alexa Koniewskiego, Racine Wisconsin;

Borilew

GNIAZDO GALICJA – Janów/ Iwano-Frankow

PRADZIADEK MIKOŁAJ KARWACKI i KATARZYNA – mieszkali w Iwano Frankowie ( dawny JANÓW na Roztoczu środkowym)

ICH DZIECI
KONSTANTY KARWACKI – Dziadek Ewgenija nie żyje
EUGENIUSZ KARWACKI - nie żyje
MIRION KARWACKI – żyje w Iwano Frankowie/Janowie
JÓZEK KARWACKI – żyje w Iwano Frankowie/Janowie
STEFANIA KARWACKA – żyje w Iwano Frankowie/Janowie

Gniazdo: PODOLE – Ziemia Buska/Horpin-Karwacki
Dom nr 8

Urodzenia Horpin 1850-1888

Mnóstwo Krzanowskich w Horpinie

Wnuki Stanisława Karwackiego i Jadwigi Guskiewicz
GENERACJA 1850
Dzieci Marii Karwackiej-Szybajło i Laurentego Szybajło

*** urodziła 7/8 sierpień 1858 w domu nr 15 LAURENTEGO SZYBAJŁO

wnuki Józefa Karwackiego i Teresy Jasionowskiej
GENERACJA 1850
Dzieci Agnieszki Karwackiej-Kot i Mikołaja Kota

***córka APOLONIA KOT ur 7/8 luty 1857, córka Agnieszki Karwackiej Kot (cc. Józefa i terssy Jasionowskiej Karwackich) i Mikołaja Kota
***syn JOACHIM KOT
GENERACJA 1880
wnuki Agnieszki Karwackiej-Kot i Mikołaja Kota
Dzieci Joachima Kota
****MARIA KOT 15/16 lipiec 1876 w domu 51
****MELANIA 28 luty 1879
****ANNA 26 kwiecień 1884

Syn Adama Karwackiego:

WOJCIECH KARWACKI:MICHAŁ KARWACKI:18/19 kwiecień 1899 w domu HORPIN 1 urodził się MICHAŁ KARWACKI, s. Wojciecha Karwackiego (s. ADAMA Karwackiego i Agnieszko Przybyło) oraz Heleny Łaszczkiewicz (c. Bazyla i Anny z Wójtów); chrzestni Andreas Jurczyszyn i Pelagia Kataryna

Wnuki Józefa Karwackiego i Teresy Barbekowej
GENERACJA 1850
dzieci Adama Karwackiego i Agnieszki Szybajło

***WOJCIECH KARWACKI ... ? syn Adama i Agnieszki Szybajło
*** Żona HELENA ŁASZCZAKIEWICZ c. Bazylego Łaszczakiewicza i Anny Woyt
***WOJCIECH KARWACKI: ****MICHAŁ KARWACKI:18/19 kwiecień 1899 w domu HORPIN 1 urodził się MICHAŁ KARWACKI, s. Wojciecha Karwackiego (s. ADAMA Karwackiego i Agnieszko Przybyło) oraz Heleny Łaszczkiewicz (c. Bazyla i Anny z Wójtów); chrzestni Andreas Jurczyszyn i Pelagia Kataryna;
GENERACJA 1880
Praprawnuki Józefa Karwackiego i Teresy Barbekowej
Prawnuki Adama Karwackiego i Agnieszki Szybajło
Wnuki Wojciecha Karwackiego i Heleny Lłaszczakiewicz
• **** ANDRZEJ KARWACKI ur 14/16 wrzesień 1888 w domu 149; syn Wojciecha Karwackiego (ss Adama i Agnieszki Szybajło) iraz Heleny Łaszczakiewicz (c. Bazylego i Anny z Woytów); ch. Franciszek Powroźnik i Maria Boyko;
• **** MICHAŁ KARWACKI:18/19 kwiecień 1899 w domu HORPIN 1 urodził się MICHAŁ KARWACKI, s. Wojciecha Karwackiego (s. ADAMA Karwackiego i Agnieszko Przybyło) oraz Heleny Łaszczkiewicz (c. Bazyla i Anny z Wójtów); chrzestni Andreas Jurczyszyn i Pelagia Kataryna

GENERACJA 1850 cd dzieci Adama
*** TEKLA KARWACKA ur 4/5 wrzesień 1852 w domu nr 8; córka Adama Karwackiego (s. Józefa i Teresy Burlińskiej Karwackich) i Agnieszki Szybajło (c. Andrzeja Szabajło i Anny z Krzanowskich); chrzestni : Michał Krzanowski i Maciej Czernicki.

***PIOTR KARWACKI ur 16/17 czerwiec 1855 w domu nr 8; syn Adama Karwackiego (s. Józefa i Teresy Barbrekowej Karwackich) i Agnieszki Szybajło (c. Andrzeja Szabajło i Anny z Krzanowskich
***Żona PAULINA ŻÓŁTANIECKA-Karwacka (c. Mikołaja i Ewy Tik)
GENERACJA 1880
Prawnuki Józefa Karwackiego i Teresy Barbekowej
Wnuki Adama Karwackiego i Agnieszki Szybajło
Dzieci Piotra Karwackiego i Pauliny Zóltanieckiej
• **** MARIA KARWACKA ur 22/23 sierpień 1885 w domu 149c. Piotra Karwackiego ( ss Adama i Agnieszki Sztbajło) oraz Pauliny Zółtanieckiej (cc Mikołaja Zóltanieckiego i Ewy Tik)
• **** KAROL KARWACKI ur 20/23 sierpień 1888 w domu 149; syn PIOTRA (ss Adama i Agnieszki Szybajło) oraz Pauliny Zółtniowskiej ; chrzestni Alex Kot i Tekla Rasiewicz.

*** MICHAŁ KARWACKI ur 28/28 wrzesień 1857 w domu nr 8; syn Adama Karwackiego (s. Józefa i Teresy Bulińskiej Karwackich) i Agnieszki Szybajło (c. Andrzeja Szabajło i Anny z Krzanowskich); chrzestni Szymon Przeworski i Agnieszka Karwacka-Kot uxor Mikołaja Kota.

*** AGNIESZKA KARWACKA ur 20/21 luty 1867 w domu nr 8; c. ADAMA (s. Józefa i Teresy Burli nskiej) i AGNIESZKI SZYBAJŁO (cc Andrzeja Szybajło i Anny Krzanowskiej); ch. Agnieszka Karwacka-Kot

*** MARIA KARWACKA ur 2/3 wrzesnia 1868 w domu nr 8 c. ADAMA (ss. Józefa Karwackiego i Teresy Burlińskiej) i AGNIESZKI Szybajło (cc Andrzeja i Anny z Krzanowskich)

*** AGNIESZKA Szybajło KARWACKA uxor ADAMA x chrzestna w 6/7 XII 1870

*** URSZULA KARWACKA ur 21/22 pażdziernik 1871 w domu nr 8; córka ADAMA (ss Józefa Karwackiego i Teresy Burlińskiej) oraz AGNIESZKI SZYBAJŁO ( cc Andrzeja Szybajło i Anny z Krzanowskich); chrzestni Wojciech Pelczanowski i Marianna Szybajłowa uxor Casimir x

*** WALENTY KARWACKI ur 12/13 lutego 1876 w domu 149; syn ADAMA Karwackiegi ( ss. Józefa i Teresy z Burlinskich) i Agnieszki Szybajło; chrzestni Agnieszka Karwacka Kot

Gniazdo: PODOLE – Ziemia Buska/Horpin-Karwacki
Dom nr 8

Wnuki Józefa Karwackiego i Teresy Barbekowej
GENERACJA 1850
dzieci Mikołaja Karwackiego i Marty Kostiuk (c. Mikołaja)

*** JAN KARWACKI ur 9 czerwca 1855 w domu nr 8 , syn MIKOŁAJA KARWACKIEGO ( ss Józefa Karwackiego i Teresy Barbekowej) i MARTY KOSTIUK (cc. Mikołaja Kostiuka i Ewy Jasnowych); chrzestni Michał Chrzanowski i Agnieszka z Karwackich uxor Wojciechowa Czernicka
GENERACJA 1880
Prawnuki Józefa Karwackiego i Teresy Barbekowej
Wnuki Mikołaja Karwackiego i Marty Kostiuk (c. Mikołaja)
Dzieci Jana Karwackiego i Felicji Mielnius
• **** PIOTR KARWACKI ur 5/8 sierpień 1887 w domu nr 8 (strona 134) syn JANA KARWACKIEGO (ss Mikołaja i Marii Kostiuk) oraz Felicji (c. Joachima Mielnius..?)

*** FRANCISZEK KARWACKI ur 31 sierpień 1858 w domu nr 8 syn MIKOŁAJA KARWACKIEGO (ss Józefa i Teresy Barbekowej Karwackich) i MARTY KOSTIUK ( cc. Mikołaja Kostiuka i ewy Jasnowych). Chrzestni Sebastian Czernicki i Ewa Jaszczyszyn.

Wnuki Józefa Karwackiego i teresy Barbecowej
GENERACJA 1850
dzieci Mikołaja Karwackiego i Marianny Kostiuk (c. Grzegorza)

*** JÓZEF KARWACKI ur 16 marca 1861 w domu nr 8 syn Mikołaja Karwackiego (ss Józefa Karwackiego i Teresy Barbekowej) oraz Marianny Kostuik (cc Grzegorza Kostiuka i Anny Uwanczyszyn); chrzestni Tadeusz Rogowski ; Teresa Iwanczyszyn uxor Gregori)

*** PIOTR KARWACKI , ur 23/24 czerwiec 1866 w domu nr 8; syn Mikołaja Karwackiego (ss Józefa Karwackiego i Teresy Barbekowej) oraz Marianny Kostiuk (cc Grzegorza Kostiuka i Anny Iwanczyszyn); chrzestni: Tadeusz Rogowski i Marianna Krzanowska

*** WINCENTY KARWACKI ur ½ lutego 1869 w domu nr 8, syn MIKOŁAJA (ss Józefa Karwackiego i Teresy Barbekowej) oraz MARIANNY KOSTIUK (cc. Grzegorza Kostiuka i Anny Iwanczyszyn); chrzestni Tadeusz Rogowski i Maria Krzanowska

Gniazdo: PODOLE – Ziemia Buska/Harpina-Karwacki
Dom nr 8
Prawnuki Macieja Karwackiego 1784 ????
Wnuki Jana Karwackiego 1800 i Apolonii ???
Dzieci Mikołaja Karwackiego i Marii Kostiuk:

JAN KARWACKI ur. 9. VI. 1855 syn Mikołaja Karwackiego i Marii Kostiuk oraz żona ANNA JAWNA ur. 20 lipca 1862, c, Sebastiana i Agnieszki z Kozów, pobrali się 16 listopada 1879 roku; z córka AGNIESZKĄ KARWACKĄ (zm. 14 lipca 1881; mieszkają w domu HORPIN 8

JAN KARWACKI ur. 9. VI. 1855 syn Mikołaja Karwackiego i Marii Kostiuk oraz żona ANNA JAWNA ur. 20 lipca 1862, c, Sebastiana i Agnieszki z Kozów, pobrali się 16 listopada 1879 roku; z córka AGNIESZKĄ KARWACKĄ (zm. 14 lipca 1881; mieszkają w domu HORPIN 8

FRANCISZEK KARWACKI: 1888 - zaślubiny FRANCISZKA KARWACKIEGO (s. Mikołaja i Marii Kostiuk) oraz TEKLI PETRYSZYN (c. Anny Petryszyn)

pobrali się 16 listopada 1879 roku JAN KARWACKI ur. 9. VI. 1855 syn Mikołaja Karwackiego i Marii Kostiuk oraz żona ANNA JAWNA ur. 20 lipca 1862, c, Sebastiana i Agnieszki z Kozów,

PIOTR KARWACKI wdowiec wspomniany na str 93 Spisu Rodzin

AGNIESZKA KARWACKA ;7 February 1882, poz. 67; pobrali się Maksym Knij lun Kinach, l. 26 wdowiec, syn Piotra i Wiktorii z William; rolnicy i mieszkańcy Horpina oraz Antonina Kot (ur. 1875), córka Mikołaja i AGNIESZKI z KARWACKICH (ur. ok. 1850), rolników i mieszkańców Horpina, l. 17; świadkowie Grzegorz Ruski, Jan Kot

JÓZEF KARWACKI :1890 ? – zaślubiny JÓZEFA KARWACKIEGO, s. MIKOŁAJA KARWACKIEGO i Marianny Kostiuk z MARIĄ CIOS, c. Jana i Julii Ciosów

TEODOR KARWACKI; 28 kwietnia 1901, poz. 8/str.56 pobrali się: TEODOR KARWACKI l. 27 (ur. 1874); syn MIKOŁAJA KARWACKIEGO i Marianny z d. Kostiuk, rolników mieszkańców Horpina; oraz AGNIESZKA Błaszka c. Szymona i Katarzyny Mielnik, panna. L. 22; świadkowie Wojciech Czerwiński, Tomasz Spiech

WINCENTY KARWACKI mąż Julii Olejnik

TOMASZ KARWACKI

Gniazdo: PODOLE – KAMIENIEC PODOLSKI

WŁADYSŁAW KARWACKI w 1890 roku absolwent gimnazjum kamienieckiego
Kitlinsky - Kietliński: inne prace.
1883-1920 Absolwentów
Kamenetz-Podolsk szkoły 1883-1920

Gimnazjum Absolwenci 1890
Kazimierza Bachinsky-Mayryan, R.-P.
Eugeniusz Drozdowski praw.
Oktawiusz Zagrobsky, Bogumił, R.-P.
Gottlieb Friedrich Zeelyand, Lutheran
Gregory Kaprielov Grigor Armenii.
Władysław Karwacki – rzym-katol. Władysław Karvatsky, R.-P.
Kiselevich praw Demetriusza.
Srulevich Mordko Koifman, FTI.
Lebenzon (Weisman) Slam-Idel, FTI.
Linevich praw Siergiej.
Ignacy Makovsky, R.-P.
Masterchuk (Maistruk) Peter ma rację.
Pawłowski praw Hippolyte.,Srebrny medal
Rozhalovsky Edward Emil, R.-P.
Rubinovskii praw Anton.
Constantine Joseph Ruchinsky, R.-P.
Stempkovsky praw Leonid.
Gdal Sherman, Gersh, FTI.
8.06.2014 13:25
GNIAZDO RUSKIE/ Lwów

Jestem Marek Karwacki i mieszkam w Zatoniu (3km od Zielonej Góry):

Generacja XVI po 1850
Prapradziadek
ANTONI KARWACKI

Generacja XVII po 1880
Pradziadek
JÓZEF (a może Antoni) KARWACKI z Lwowa gdzie miał smolarnię;.

Generacja XVIII po 1910
Dziadek
ANTONI KARWACKI z Łucka ożeniony z Marianna Czarna
Rodzeństwo dziadka to:
WŁADYSŁAW-zamieszkał gdzieś na Pomorzu;
JADWIGA;
ANIELA;
STANISŁAWA-wszystkie mieszkały w ZIELONEJ GÓRZE

Generacja XIX po 1940
Mój ojciec:
STANISŁAW KARWACKI jest synem ANTONIEGO KARWACKIEGO (czyli mój dziadek) przesiedleńca z ŁUCKA. Ojciec ANTONIEGO to JÓZEF z Lwowa gdzie miał smolarnię(a może to Antoni?-sprawdzę).Ojciec JÓZEFA to też ANTONI. Dziadek miał żonę MARIANNĘ z d.CZARNA. Rodzeństwo dziadka to:WŁADYSŁAW-zamieszkał gdzieś na Pomorzu;JADWIGA;ANIELA;STANISŁAWA-wszystkie mieszkały w
ZIELONEJ GÓRZE. Dziadek miał dzieci (bez kolejności wiekowej) :

STANISŁAW KARWACKI (mój ojciec)
JÓZEF KARWACKI
ANIELA KARWACKA,...................
MARIA KARWACKA ..................,
JANINA. KARWACKA ..............

Generacja XX po 1970
Ja:
MAREK KARWACKI.....

Gniazdo: PODOLE WSCHODNIE – linia A
GUBERNIA PODOLSKA- II (od 1793) zabór rosyjski

Synowie Michała:
D XV) JÓZEF KARWACKI s. Michała wnuk Antoniego wraz ze swoim synem Janem
D XV) ANTONI KARWACKI s. Michał, wnuk Antoniego
D XV) ERAZM KARWACKI s. Michała, wnuk Antoniego

Legitymowali się ze szlachectwa w 1850 roku w guberni podolskiej II zabór rosyjski (gubernia Podolska)....

Ta cześć klanu od 1793 roku ( po II rozbiorze rosyjskim) już na zawsze w rękach moskiewskich, zmuszona do ubiegania się o potwierdzenie swego szlachectwa, na ogół bez zachowanych dokumentów historii rodu, a jedynie oświadczeń żyjacych – wpisywana zaledwie do ksiegi 1 (podolskiej – str 50) mimo starożytnego pochodzenia. PIERWSZE ZAPISY dopiero w 1850, a więc przez prawie 60 lat ubiegali się o legitymizacje. O 70 lat póxniej niź ich krewniacy w ziemii buskiej w Galicji (1782)

KOLEJNE LEGITYMACJE w 1866 - 1883

Legitymowali się ze szlachectwa w 1866-83 roku w guberni podolskiej II zabór rosyjski (gubernia Podolska)....

Praprapraprawnukowie Jerzego i Anny z Dołżańskich
Prapraprawnukowie Stefana
Praprawwnukowie Eliasza
Prawnukowie Hiacentego
Wnukowie Mikołaja
Synowie Jana:
D XVI) ANTONI KARWACKI s. Jana, wnuk Mikołaja -
D XVI) JAN KARWACKI, s. Jana, wnuk Mikołaja -
D XVI) PIOTR KARWACKI, s. Jana, wnuk Mikołaja -
D XVI) KAROL KARWACKI, s. Jana, wnuk Mikołaja -
D XVI) WOJCIECH KARWACKI, s. Jana, wnuk Mikołaja -
D XVI) MARCIN KARWACKI,s. Jana, wnuk Mikołaja -
Legitymowali się ze szlachectwa w latach 1866-83 w guberni podolskiej

Gniazdo: PODOLE ;
GUBERNIA PODOLSKA- II ( od 1793) zabór rosyjski

4Praprapraprawnukowie Jerzego i Anny z Dołżańskich
3Prapraprawnukowie Stefana:
2Praprawwnukowie Eliasza:
1Prawnukowie Hiacentego:
Wnukowie Mikołaja:
Synowie Jana:
D XVI) ANTONI KARWACKI s. Jana, wnuk Mikołaja -
D XVI) JAN KARWACKI, s. Jana, wnuk Mikołaja -
D XVI) PIOTR KARWACKI, s. Jana, wnuk Mikołaja -
D XVI) KAROL KARWACKI, s. Jana, wnuk Mikołaja -
D XVI) WOJCIECH KARWACKI, s. Jana, wnuk Mikołaja -
D XVI) MARCIN KARWACKI,s. Jana, wnuk Mikołaja -

Legitymowali się ze szlachectwa w 1850 roku w guberni podolskiej II zabór rosyjski (gubernia Podolska)....

CZY ICH DZIECI UCIEKAŁY NA ZACHÓD do Galicji / Cygan ?????

CYGANY linia A od Hiacentego

Linia A z Cygan: ANTONI KARWACKI. S. Jana ? (ur. 1850-1860 ?? - zm.1935) z Cygan i jego żona Tekla; dziadkowie Jana z Wrocławia, Franciszka z Niemczy, Mikołaja z Łodzi, Piotra z Cygan, Maryjki z Wrocławia (?) ur. ok. 1850- 1860: Antoni Karwacki miał żonę Teklę i brata Piotra , wszyscy są pochowani w Cyganach KIM BYLI DZIECI ANTONIEGO I TEKLI ??? Jednym z nich był WINCENTY KARWACKI ojciec Jana, Maryjki, Mikołaja, Piotra, Franciszka.
PIOTR KARWACKI .. brat Antoniego ... s. Jana ?
Gniazdo: PODOLE/Cygany pow. Borszczów
ANTONI KARWACKI (zmarły 1935 , pochowany w Cyganach) , mąż Tekli Karwackiej; dziadkowie ks. Skawińskiego i jego siostry Marianny (mieszkają na Górnym Slasku (wiek około 90 ki. PIOTR KARWACKI – brat Antoniego (relacja Janka Karwackiego) :

W czerwcu na Piotra i Pawła w 1994 roku odbyła się rekonsekracja Kościoła Katolickiego w Cyganach, z udziałem arcybiskupa Jaworskiego ze Lwowa, wielu księży i wiernych rzymsko i grekokatolickich. Udział wzieli także pielgrzymi z Polski. Wykonane zostałe nagranie video, które rozpoczyna się od wizyty w JEZIORZANACH na plebani u ks. proboszcza Skawińskiego (powinowaty Karwackich), pochodzącego z G. Śląska, rejonu Gliwic ( W Jeziorzanach prowadzi KATOLICKIE RADIO GLIWICE).
NARATOREM I OPERATOREM jest około 80 letni JAN (kpt. z Wrocławia ?) KARWACKI (wspomina o swoich córkach), W pielgrzymce bierze też udział jego brat Franciszek z Niemczy, siostra Maryjka Karwacka Tracz (około 80 ki), szwagier Franciszek Tracz (84 lata) ich wnuczka Aleksandra (ok. 17 lat). Narrator sfilmował ten pobyt, nie tylko uroczystości ale także odwiedziny miejsc rodowych, w szczególności miejsca w CYGANACH. PIERWSZE UJECIE gościna w dawnym domu Karwackich, zespół budynków z dziedzińcem a na nim piękna studnia. Jan określa go jako "ZDRÓJ KARWACKICH". Tytaj przy studni przedstawia się JANEK KARWACKI... Kazek... Jest maleńki kosciół w Cyganach, przygotowwany do poświęcenia, w którym w lutym 1945 roku uratowało się kilka polskich rodzin w trakcie rzezi UPA. Pomordowano wtedy 27 Polaków.

Na cmentarzu las krzyży betonowych, lastrikowych, kamiennych, kiedys w 99,9 % były to krzyze drewniane. Jan Karwacki wraz z siostrą Marianną odnajdują miejsca gdzie są pochowani:
- ich dziadek Antoni Karwacki, zm. w 1935 roku,
- żona dziadka Tekla Karwacka,
- brat dziadka Piotr Karwacki,
- druga babka Petronella Krzysków
- oraz brat Jana i Maryjki, także Piotr Karwacki.

..... Zwiedzili swoje pola, lasy, stawy - gdzie moczyli kiedyś konopie (o których Jan opowiadał córkom) - sady i pozostałości po zabudowaniach - w rejonie Soczówki, którą w latach 30-tych zniszczył pożar zapruszony u Kijowsikego. JAN KARWACKI wspomina: tutaj zaczynała się nasza posesja, nasze ogrody, budynki, dalej pola aż hen po sam las. Obok mieszkał Antoch, dalej WUJEK KARWACKI, BABCIA KARWACKA..

Jan Karwacki odtwarza z przeszłosci "Soczówke" gdzie mieszkał na przeciw studni. Po lewej obejscia Paskala, Hoja, Krzysków, Dolka. Po prawej Kotowscy, Szczukowski Tomasz, Król Wolny, KARWACCY... tam gdzie zielona brama. Przy tej ulicy były też czworaki dworskie...tam w lutym 1945 ukryli Jana życzliwi ludzie, dzieki nim uratował zycie w pogromie UPA, gdy w Cyganach zabili 28 Polaków.

Wraz z Franciszkiem Traczem wspominali momenty rozstrzeliwań przez hitlerowców. Franek Tracz cudem uniknął rozstrzelania. W 1943 został pojmany, pod płotem zwiazano grupę 9 ludzi... Brat Franka Tracza dogadał się z Niemcami, żeby go uwolnili; odwiązano go od Dżumag, Franek się uratował reszta 8.mioro w tym jedna kobieta zostali roztrzelani. Wspominali i tortury zadawane więżniom przez Sowietów ("gipsowania") oraz tragiczne chwile "odwetu ukraińskiego" . Starsza siostra Franka Tracza do dzis mieszka w Cyganach (Rudkach).

Oprócz rekonsekrowanego Kościólka jest też cerkiewka, która do Wojny służyłą wszystkim chrzescijanom i rzymskim, grekokatlikom i prawosławnym. Żyli w zgodzie. Cygany okolone lasami dębowymi, zwłaszcza skalskimi od strony Skały. Obiekty kołochozowe wydają się być odbudowanymi "podworskimi".

Majątkiem Cygany władał KAZIMIERZ KARWACKI ("Krerej"), mieszkał na końcu ul. Sowiczówki. Sowieci zamęczyli ("gipsowali gardła i nosy" go w więzieniu w Tarnopolu, żonę z córkami zesłali na Sybir. Córki ich szczęśliwie po wojnie powróciły do Kraju .

(informacja z zapisu ścieżki dzwiękowej kasety)

14/15 luty od Ewy tracz z Wrocławia: Piszę w sprawie forum Karwackich - mam nadzieję, że dobrze trafiłam. Na stronie znalazłam kilka postów na temat Marii Tracz (nagranie z Cygan na grobach dziadków Antoniego i Tekli , tam jej mąż Franciszek mówi do niej Marynka). Maria Tracz była moją babcią - niestety zmarła w maju ubiegłego roku. Jest ona córką Józefy Karwackiej oraz Józefa Krzyśków. Jeśli to dobry adres proszę o odpowiedź i prześlę więcej informacji.

Pozdrawiam
Ewa Tracz

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Panie Andrzeju,
zapoznam się z załącznikiem. Jest tam sporo informacji, więc proszę o cierpliwość.

Moja babcia **Maria z d. Krzysków Tracz urodziła się w roku 1921, niestety zmarła w maju ubiegłego roku. Babcia była córką *Józefy Karwackiej (c. Antoniego i Tekli Karwackich) i Józefa Krzyśków.

Pradziadkowie - Józef i Józefa Krzysków - zostali pochowani na cmentarzu w Kietrzu.
Babcia miała dwóch braci -
** Leona Krzysków, zmarł w młodym wieku jeśli dobrze kojarzę miał chyba 20 lat (pochowany w Kietrzu we wspólnym grobowcu ze swoimi rodzicami) oraz drugiego brata
** Władysława Krzysków - to właśnie wujek Władek Krzyśków nagrywał taśmę, którą Pan oglądał. Wujek zmarł kilka miesięcy przed Babcią - został pochowany w Kościelisku (miejscowość tuż przy Zakopanem, gdzie mieszkał z drugą żoną Elżbietą).

Babcia miała 4 dzieci
*** Jana Tracz,
*** Annę Tracz oraz
*** Kazimierza Tracz (1953).
***Był też Tadeusz Tracz , który zmarł jako dziecko. Niestety nie jestem w stanie podać lat ich urodzenia, oczywiście oprócz roku urodzenia mojego taty Kazimierza - 1953 r.

Ciocia Ania nie wyszła za mąż i nie ma dzieci mieszka w Świętoszowie, ale większą część roku spędza we Włoszech.

***Wujek Janek ożenił się z Anną zd. Szozda. Mają dwójkę dzieci -
**** Marka Tracza (43 lata) Marek ożenił się z Aleksandrą Turłowicz. Również mieszkają w Oławie, oraz .
**** Gosię Tracz-Biela (31 lat). Oboje założyli rodziny. Gosia wyszła za mąż za Andrzeja Bielę i mają dwójkę dzieci - **** Oleńkę (4 latka) i ***** Wojtusia (2 latka) - mieszkają w Oławie.

***Mój tato Kazimierz Tracz ożenił się z Wiesławą Ciuryło. Jak pisałam tato urodził się w 1953 r, natomiast mama w 1956. Mieszkają w Kietrzu. Na oglądanej taśmie jest moja starsza siostra -
**** Aleksandra Tracz-Cieslar (ur. 1979). Wyszła za mąż za Daniela Cieślara. Mieszkają w Niemczech w Heilbronnie. Nie mają jeszcze dzieci.
****Ja - Ewa Tracz urodziłam się w 1980 r. mieszkam we Wrocławiu.
**** Mam też młodszą siostrę Alicję (ur. 1987) mieszka z rodzicami.

To takie wstępne informacje. Zapoznam się z załącznikiem. Przy najbliższej wizycie u rodziców poproszę tatę, żeby również to przeglądnął i wtedy jeszcze uzupełnię informacje. Postaram się również znaleźć zdjęcia, ale to może zająć więcej czasu.

Bardzo dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam
Ewa

Ewa, ogromne podziękowania za ten kawał histori Traczów, Krzysków, Karwackich z Cygan. Dla wszystkich Twoich najserdeczniejsze pozdrowienia. Admin.

Piszę w sprawie forum Karwackich - mam nadzieję, że dobrze trafiłam. Na stronie znalazłam kilka postów na temat Marii Tracz (nagranie z Cygan na grobach dziadków Antoniego i Tekli , tam jej mąż Franciszek mówi do niej Marynka). Maria Tracz była moją babcią - niestety zmarła w maju ubiegłego roku. Jest ona córką Józefy Karwackiej oraz Józefa Krzyśków. Jeśli to dobry adres proszę o odpowiedź i prześlę więcej informacji.

Pozdrawiam
Ewa Tracz

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Panie Andrzeju,
zapoznam się z załącznikiem. Jest tam sporo informacji, więc proszę o cierpliwość.

Moja babcia **Maria z d. Krzysków Tracz urodziła się w roku 1921, niestety zmarła w maju ubiegłego roku. Babcia była córką *Józefy Karwackiej (c. Antoniego i Tekli Karwackich) i Józefa Krzyśków.

Pradziadkowie - Józef i Józefa Krzysków - zostali pochowani na cmentarzu w Kietrzu.
Babcia miała dwóch braci -
** Leona Krzysków, zmarł w młodym wieku jeśli dobrze kojarzę miał chyba 20 lat (pochowany w Kietrzu we wspólnym grobowcu ze swoimi rodzicami) oraz drugiego brata
** Władysława Krzysków - to właśnie wujek Władek Krzyśków nagrywał taśmę, którą Pan oglądał. Wujek zmarł kilka miesięcy przed Babcią - został pochowany w Kościelisku (miejscowość tuż przy Zakopanem, gdzie mieszkał z drugą żoną Elżbietą).

Babcia miała 4 dzieci
*** Jana Tracz,
*** Annę Tracz oraz
*** Kazimierza Tracz (1953).
***Był też Tadeusz Tracz , który zmarł jako dziecko. Niestety nie jestem w stanie podać lat ich urodzenia, oczywiście oprócz roku urodzenia mojego taty Kazimierza - 1953 r.

Ciocia Ania nie wyszła za mąż i nie ma dzieci mieszka w Świętoszowie, ale większą część roku spędza we Włoszech.

***Wujek Janek ożenił się z Anną zd. Szozda. Mają dwójkę dzieci -
**** Marka Tracza (43 lata) Marek ożenił się z Aleksandrą Turłowicz. Również mieszkają w Oławie, oraz .
**** Gosię Tracz-Biela (31 lat). Oboje założyli rodziny. Gosia wyszła za mąż za Andrzeja Bielę i mają dwójkę dzieci - **** Oleńkę (4 latka) i ***** Wojtusia (2 latka) - mieszkają w Oławie.

***Mój tato Kazimierz Tracz ożenił się z Wiesławą Ciuryło. Jak pisałam tato urodził się w 1953 r, natomiast mama w 1956. Mieszkają w Kietrzu. Na oglądanej taśmie jest moja starsza siostra -
**** Aleksandra Tracz-Cieslar (ur. 1979). Wyszła za mąż za Daniela Cieślara. Mieszkają w Niemczech w Heilbronnie. Nie mają jeszcze dzieci.
****Ja - Ewa Tracz urodziłam się w 1980 r. mieszkam we Wrocławiu.
**** Mam też młodszą siostrę Alicję (ur. 1987) mieszka z rodzicami.

To takie wstępne informacje. Zapoznam się z załącznikiem. Przy najbliższej wizycie u rodziców poproszę tatę, żeby również to przeglądnął i wtedy jeszcze uzupełnię informacje. Postaram się również znaleźć zdjęcia, ale to może zająć więcej czasu.

Bardzo dziękuję za odpowiedź i pozdrawiam
Ewa

Ewa, ogromne podziękowania za ten kawał histori Traczów, Krzysków, Karwackich z Cygan. Dla wszystkich Twoich najserdeczniejsze pozdrowienia. Admin.

INTERPRETACJA GENEALOGICZNA:
Prawdopodobnie w Cyganach osiadły co najmniej dwie linie od synów Eliasza:
- Hiacentego (linia A) i
- Antoniego (linia B):

X. Prapraprawnukowie Jerzego i Anny z Dołżańskich (1670 - 1700)
XI . Praprawnukowie Stefana (1700 - 1730)
XII. Prawnukowie Eliasza (1730 – 1760):

Linia A:

XIII. Wnukowie Hiacentego (1760 - 1790)
XIV. Synowie Mikołaja (1790 – 1820)
... XV) ANDRZEJ KARWACKI s. Mikołaja, wnuk Hiacentego (1820 – 1850)
... XV) MICHAŁ KARWACKI s. Mikołaja, wnuk Hiacentego (1820 – 1850)
... XV) JAN KARWACKI s. Mikołaja , wnuk Hiacentego (1820 – 1850)
........ XVI) ANTONI KARWACKI s. Jana, wnuk Mikołaja (1850 – 1880) CYGANY linia A
........ XVI) JAN KARWACKI, s. Jana, wnuk Mikołaja -
....... XVI) PIOTR KARWACKI, s. Jana, wnuk Mikołaja -
........ XVI) KAROL KARWACKI, s. Jana, wnuk Mikołaja -
........ XVI) WOJCIECH KARWACKI, s. Jana, wnuk Mikołaja -
........ XVI) MARCIN KARWACKI,s. Jana, wnuk Mikołaja -
...XV) WAWRZYNIEC KARWACKI s. Mikołaja, wnuk Hiacentego –

Linia B:

XIII.Wnukowie Antoniego:
XIV.Synowie Michała (1790 – 1820):
... XV) JÓZEF KARWACKI s. Michała wnuk Antoniego (1820 – 1850)
.........XVI) KAZIMIERZ KARWACKI,s.Józefa,wnuk Michała (1850–1880) CYGANYlinia B?
........ XVI) MICHAŁ KARWACKI, s. Józefa, wnuk Michała – CYGANY linia B ?
........ XVI) JAN KARWACKI s. Józefa, wnuk Michała CYGANY linia B ?
... XV) ANTONI KARWACKI s. Michał, wnuk Antoniego (1820 – 1850)
........ XVI) MAREK KARWACKI, syn Antoniego, wnuk Michała
........ XVI) KAZIMIERZ KARWACKI, syn ANTONIEGO, wnuk Michała –
........ XVI) JAN KARWACKI, syn Antoniego, wnuk Michała -
...XV) ERAZM KARWACKI s. Michała, wnuk Antoniego (1820 – 1850)
........ XVI) JÓZEF KARWACKI,syn Erazma, wnuk Michała
........ XVI) FRANCISZEK KARWACKI syn Erazma, wnuk Michała
........ XVI) KSAWERY KARWACKI syn Erazma, wnuk Michała
........ XVI) WOJCIECH KARWACKI syn Erazma, wnuk Michała -

Generacja XVIII (po 1910)
Linia A) m.in.
JAN KARWACKI, ojciec Jerzego Karwackiego z Wrocławia,
Linia B) m.in.
MICHAŁ KARWACKI wraz z rodziną wywieziony na Syberię 10.02.1940, a potem w Armii Andersa,
KAZIMIERZ KARWACKI, najmłodszy brat Michała
(byli też inni może też JAN z Zwróconej ???)) brat Michała

Generacja XIX (po 1940)
Linia A) m.in.
JERZY KARWACKI, syn Jana Karwackiego z Wrocławia, mąż Iwony Karwackiej z Ossolineum; lekarz kardiolog, „koniarz”

Linia B) m.in.
WŁADYSŁAW KARWACKI (prof. PWr) syn Michała; ojciec Wojciecha Karwackiego, dyr. Ossolineum

Generacja XX (po 1970)
Linia B) m.in. WOJCIECH KARWACKI, syn Władysława, dyr. Wyd. Ossolineum

Gniazdo: PODOLE linia B1
GUBERNIA PODOLSKA- II (od 1793) zabór rosyjski

Praprapraprawnukowie Jerzego i Anny z Dołżańskich
Prapraprawnukowie Stefana:
Praprawnukowie Eliasza:
Prawnukowie Antoniego:
Wnukowie Michała
Synowie Józefa:
D XVI) JAN KARWACKI s. Józefa, wnuk Michała (legitymowany z ojcem już w 1850 roku)
D XVI) KAZIMIERZ KARWACKI, s. Józefa, wnuk Michała

ANCESTRY.com

GNIAZDO CYGANSKIE/Podole Kazimierz i Jego syn Bazyl z rodzinami emigrują wszyscy tego samego dnia 19 czerwca 1900 z Hamburga do Halifax w Kanadzie

Generacja 1820/1850

KAZIMIERZ KARWACKI ur 1830, z Cygan w wieku 70 lat 19 czerwca 1900 ląduje w Halifax w Kanadzie
MARIA KARWACKA ur 1850, z Cygan w wieku 50 lat 19 czerwca 1900 przybywa do Halifax z Kanadzie

Generacja 1850/1880
BAZYLI KARWACKI ur 1862, syn Kazimierza z Cygan 19 czerwca 1900 przybywa do Halifax w Kanadzie
TEKLA KARWACKA, ur 1862 żona Bazylego 19 czerwca 1900 przybywa do Halifax w Kanadzie

Generacja 1880/1910
JAN KARWACKI syn Bazylego ur 1893 od 19 czerwca 1900 w Halifax w Kanadzie
JÓZEFA KARWACKA córka Bazylego ur 1899 od 19 czerwca 1900 w Halifax w Kanadzie
MARIA KARWACKA córka Bazylego z Cygan ur 1889 od 19 czerwca 1900 w Halifax w Kanadzie

MIKOŁAJ KARWACKI z Cygan ur 1885 w wieku lat 18 kawaler 4 marca 1903 jedzie z Hamburga do Halifax w Kanadzie *Mikołaj może być bratankiem Bazylego.

D XVI) MICHAŁ KARWACKI, s. Józefa, wnuk Michała –

– Legitymowali się ze szlachectwa w latach 1866 w guberni podolskiej

D XVI) JAN KARWACKI syn Józefa z Podola

Legitymował się ze szlachectwa wcześniej z Ojcem Józefem w 1850 roku
Także w guberni podolskiej

Gniazdo: PODOLE – linia B2
GUBERNIA PODOLSKA- II (od 1793) zabór rosyjski

Praprapraprawnukowie Jerzego i Anny z Dołżańskich
Prapraprawnukowie Stefana:
Praprawnukowie Eliasza:
Prawnukowie Antoniego:
Wnukowie Michała
Synowie Antoniego:
D XVI MAREK KARWACKI, syn Antoniego, wnuk Michała
D XVI KAZIMIERZ KARWACKI, syn Antoniego, wnuk Michała –
ANCESTRY.com

GNIAZDO CYGANSKIE/Podole Kazimierz i Jego syn Bazyl z rodzinami emigrują wszyscy tego samego dnia 19 czerwca 1900 z Hamburga do Halifax w Kanadzie

Generacja 1820/1850

KAZIMIERZ KARWACKI ur 1830, z Cygan w wieku 70 lat 19 czerwca 1900 ląduje w Halifax w Kanadzie
MARIA KARWACKA ur 1850, z Cygan w wieku 50 lat 19 czerwca 1900 przybywa do Halifax z Kanadzie

Generacja 1850/1880
BAZYLI KARWACKI ur 1862, syn Kazimierza z Cygan 19 czerwca 1900 przybywa do Halifax w Kanadzie
TEKLA KARWACKA, ur 1862 żona Bazylego 19 czerwca 1900 przybywa do Halifax w Kanadzie

Generacja 1880/1910
JAN KARWACKI syn Bazylego ur 1893 od 19 czerwca 1900 w Halifax w Kanadzie
JÓZEFA KARWACKA córka Bazylego ur 1899 od 19 czerwca 1900 w Halifax w Kanadzie
MARIA KARWACKA córka Bazylego z Cygan ur 1889 od 19 czerwca 1900 w Halifax w Kanadzie

MIKOŁAJ KARWACKI z Cygan ur 1885 w wieku lat 18 kawaler 4 marca 1903 jedzie z Hamburga do Halifax w Kanadzie *Mikołaj może być bratankiem Bazylego.

D XVI JAN KARWACKI, syn Antoniego, wnuk Michała -
Legitymowali się ze szlachectwa w latach 1869 w guberni podolskiej.

Gniazdo: PODOLE linia B3
GUBERNIA PODOLSKA – II (1793) zabór rosyjski

Praprapraprawnukowie Jerzego i Anny z Dołżańskich
Prapraprawnukowie Stefana:
Praprawnukowie Eliasza:
Prawnukowie Antoniego:
Wnukowie Michała
Synowie Erazma:
D XVI) JÓZEF KARWACKI,syn Erazma, wnuk Michała
D XVI) FRANCISZEK KSAWERY KARWACKI syn Erazma, wnuk Michała – Podole
D XVI) ?? KSAWERY KARWACKI syn Erazma, wnuk Michała
D XVI) WOJCIECH KARWACKI syn Erazma, wnuk Michała - Podole
Legitymowali się ze szlachectwa w latach 1869 w guberni podolskiej.

GNIAZDO Bukowina .. CZERNIOWCE/Rumunia
MARIA KARWACKA, (skąd ???) w Czerniowcach na Bukowinie, 28 JAN 1861 poślubiła w paraf. Ewang-katolickiej Antoniego Solskiego

PODOLE BUKOWINA
Josefa Karwacka Or Koronska
Maz Anton Fieles or Kahl

marriage: 9 Lipiec 1892 Evangelisch-Katholisch,
Czernowitz, Bukovina, Rumania
Czerniowce bukowina
World Miscellmazaneous Marriages, 1662-1945
Maria Karwacka
Maz Anton Solski

marriage: 28 Styczeń 1861 Evangelisch-Katholisch,
Czernowitz, Bukovina, Rumania
Czerniowce bukowina
World Miscellaneous Marriages, 1662-1945

Gniazdo: PODOLE /Lubianka/Zbarż-Tarnopolskie
1929 Conut….
WASYL KARWACKI z Lubianki ojciec ANNY KARWACKA ur. 1897 w Lubiance i TEKLI KARWACKIEJ zam w USA 1929 Conut… (1914)

Kanada….
Syn Kazimierza i Marianny Karwackich (czy wnuk) I synowa z dziećmi ???
No. of
family in order of visitation POPULATION.
Name of each person in family. Relation to head of family. Sex. Married,
single,
widowed or
divorced. Age.
1 2 3 4 5 6
7 261 Karswastski (Karwacki) Wasyl (Bill)
WASYL KARWACKI Head M M 40
b.1866
8 261 Karswastski Tackla
TEKLA KARWACKA Wife F M 30
b.1876
9 261 Karswastski Yanko
JAN KARWACKI Son M S 14
b.1892
10 261 Karswastski Yusepka
JÓZEFA KARWACKA Daughter F S 9
b.1897
11 261 Karswastski Hanka
ANNA KARWACKA Daughter F S 7
b.1899
12 261 Karswastski Nashta
NASTAZJA KARWACKA Daughter F S 5
b.1901
13 261 Karswastski Marie
MARIA KARWACKA Daughter F S 3
b.1903


Hello Peter ,
Surname KARWACKI is writing in another language so is listing and on ship or in emigrations office made mistakes. Now are many forms Karwacki’s , I know for example only mainly forms:
KARWACKI - KARWACKA - KARWATZKI - KARWATSKI - KARWATSKY - KARWASKI - KARWASKY - КАРВАЦКИЙ - KARWACKAJA - КОРВАЦКИЙ ( on Russian read KARWACKI but write KORWACKI) - KORWACKAJA - KARWECKI
In Polish male is KARWACKI female is KARWACKA, but in English male and female are KARWACKI.
". I see from the register that they ended up in Dauphin, Manitoba, the wheat farming capital of Canada. So is that more or less definitive, the first Karwacki's in Canada were farmers, starting back in 1906 ?”
Peter! See please age those Karwacki’s. At 1906 year:
KAZIMIERZ KARWACKI b. 1814, 94 y.o., his wife
MARIANNA KARWACKI b. 1820, 86 y.o.
They were too old people, when they can arrived to Canada, when ???? I think between 1850-1870, no past …..
Their son ( ? grand son ???):
BILL/WASYL KARWACKI, b. 1866, at 1906 was 40 o.y.
When he borned, his father Kazimierz was 54 y.o., mother was 46 o.y., they were old people in 1866 y, Bill could borned only Canada, Kazimierz & Marianna had happy borned son. In Poland they did not have childe in this age (54 Kazimierz and 46 Marianna).
Bill had married to Tekla about 1891/92 when borned JAN KARWACKI, theirs son. TEKLA WAS young girl, about 15-16 o.y. Next children were: Jozefa 1897, Anna/Hanka 1899, Nastazja 1901, Maria 1903. Jozefa, Anna, Nastazja, Maria were borned in Canada, I think. But JAN in 1892:
- in Poland ? .. hmm possible !? past.. then they emigrated to Canada ? with parents ??, grand parents ? great grandparents ???
- but his grandparents Kazimierz has in 1892 –78 yo, Marianna 72 yo, it imposible they went to Canada past 1892 y – before 1897,
- I think, JAN KARWACKI borned in Canada, his mother were Tekla or first wife of JAN, dead before 1897,
- Kazimierz & Marianna lived in Canada since abt.1860 y.
So, they were first Karwacki’s in Canada, I think.


1st e-maile) Andreij,

Thanks again for the shared research. But do you have any idea why the family names were formally registered that way? Karswastski, and Karwoctski though both from Karwacki? if male and Karwacka if female? Is that a language or cultural thing taken from Polish and applied to English? I guess they all wanted them to have the same last name so the immigration people picked "Karswastski". I see from the register that they ended up in Dauphin, Manitoba, the wheat farming capital of Canada. So is that more or less definitive, the first Karwacki's in Canada were farmers, starting back in 1906 ?
But the name changed in the process. How tough and optimistic must those people have been to come to Canada. You can see that I would not have thought them relatives or Karwacki's with a name like Karswastski but there you go! How did you get this information? Pete

2end e-maile) That's great research Andreij.
I think the woman, Tekla, was my aunt. She married a fellow and became Tekla
Hereb (mushroom).
Since we spoke last I also discovered that my grandmother, Anna Kaczmar was born in Wola Dobrostandska, north of Lviv, part of Grokek Jagiellonski (GRÓDEK JAGIELLOŃSKI), or Galcia Ukraine, (that's 40degrees 47 minutes north latitude, 23 degrees 39 minutes longitude) August 22, 1903, in Poland. But emigrated to Canada, via Danzig, polish passport number 16875, a Ukrainian Oct 1, 1925 because of the treaty of Riga in 1921 which partitioned part of Poland to the Ukraine.

She died Dec 12, 1950. Peter, my grandfather, died Oct 18, 1970, both are buried at Brookside cemetery in Winnipeg Manitoba. Anna's mother was Anna Rak (Daughter of Basili Rak and Catherine Dmytryk). Her father's father was Theodori Kaczmar, and her father was Joannes Kaczmar.
There is a mystery here. Two Anna Kaczmars came to Canada, one in 1925, and one in 1926.
- the first on the Regina of White Star Dominion lines,
- the other on the Celtic of white star lines.
The first was 22 from the Ukraine, the second 23 from Poland. the only clue? The passport shows she already had a 3 year old daugher, my aunt Katherina.

Dziadkowie PIOTR I ANNA KARWACCY (ur. 22 sierpnia 1903 roku – zm. 12 grudnia 1950) spod Gródka Jagiellońskiego wyemigrowali do Kanady on w 23 roku miał około 30 ki ona w 1925 roku z 3 letnią córka Katarzyną ! Oni mieli też syna Williama – jak pradziadek _ale on potem często wracał na Ukrainie.

Pradziadkiem był Wiliam/ WILHELM KARWACKI

I've been recommended to try the Manitoba Geneolocial Society, at E1045 St. James St., Winnipege R3H1B1 phone 204-783-9139. But I don't really have the
time for that, but you are persistent and may wish to see how the story of the Karwacki's unfolds. If the name goes back to the 1200's I'm sure there is a story or two to tell in there. This is a good addition to the body of work that's be done, how will you share it with others? By the way, I'm planning on traveling to Romania in 2006 for a month by bicycle. Close to Ukraine but no prize. Speaking of the Ukraine, the people there really know how to throw an election!What other tidbits have you discovered ?PeterGALICJA-Dobrosyany/ Gródek Jagielloński – Dobrostany k. Nowego Jawora i Iwanofrankowa na pólnoc od Gródka Jagielońskiego.

(prawdopodobnie rodzina Ewgienija Karwackiego ze Lwowa a może także rodziny z której pochodził Ojciec Leopold Alojzy Karwacki, prowincjał Franciszkanów).

MIKOŁAJ KARWACKI syn Grzegorza w ;ur 1896 w Dobromilu koło Gródka Jagiellońskiego, zamieszkały w Saratowskim rejonie w mieście Pietrowskie.

Aresztowany 29 kwietnia 1935 przez Pietrowskie NKWD;
skazany za antysowiecką agitację na 5 lat; zrehabilitowany 13 lutego 1960.

MIKOŁAJ KARWACKI/Karwatowski syn Grzegorz
Карватский Николай Георгиевич: 1896 года рождения
GRODEK JAGIELLONSKI - Dobromil
KARWATOWSKI MIKOŁAJ syn Grzegorza
Место рождения: Грудогеленский р-н, села Добростан, Галиция; Без определенных занятий.; место проживания: Саратовский кр., г. Петровске
Арест: 29.04.1935 Арестован Петровским РО УНКВД.
Осужд. 29.02.1936 Саратовский крайсуд. Обв. за антисоветскую агитацию
Приговор: 5 лет. Реабилитиация 13.02.1960 СК Верховного суда РСФСР., основание: реабилитирован Источник: Материалы к книге памяти Саратовской обл
Карватский Николай Георгиевич ]KARWATSKI MIKOŁAJ s. Grzegorza1896 г.р. Место рождения/miejsce urodzenia: Грудогеленский (Gródek Jagiellonski) р-н, села/wie? Добростан (DOBROSTAN) , Галиция/Galicja; Без определенных занятий/bez okreslonego zaj?cia.; место проживания.miejsce zamieszkania: Саратовский кр./Saratowskik Kr/, г. Петровске/miasto Petrowskie Арест/areszt.1935 Арестован Петровским РО УНКВД. Осужд./osadzony:6 Саратовский крайсуд. Обв. за антисоветскую агитацию/za antysowiecka agitacje; REHABILITACJA Реаб. 13.02.1960 СК Верховного суда РСФСР., основание: реабилитирован Источник: Материалы к книге памяти Саратовской

3) e-maile
Andreij,
1906 Surname Index
Karswastski (Karwacki) Wasyl (Bill)
WASYL (ukrainian name) KARWACKI Head M M 40 b.1866
I'm not sure if I ever told you this but my great grandfather's name was William (in Polish WILHELM, rarly name), and in addition to my grandfather he had another son named William. William emigrated to Canada, but then subsequently returned to the Ukraine. I don't think my grandfather got to Canada until around 1923, he'd have been about 30 years old, and about 13 in 1906. But This William ( ?? WASYL = Ukrainian name) or Bill was 40 in 1906, 27 years older, possibly too much of an age difference I think to be his brother but who knows. Pete
We are looking more, It is very interesting...The best regards for you Andrzej ( read: = Andgyy)

Gniazdo: PODOLE /Husiatyn – Wierychowce
Newark /NJ
ANNA KARWACKA z Wierychowca/HUSIATYN, matka ANDRZEJA KARWACKIEGO, ur. 1884 z Wierchowcy,
1909/ANDRZEJ KARWACKI, Wierychowce/Wierszowce-Husiatyń / Austria, ur.1884,przez Antwerpie do USA 8.IX.1909, l. 25, kawaler, niepiśmienny, jedzie na zaproszenie kuzyna Aleksandra Neunek, do Newark NJ w kraju została matka ANNA KARWACKA.
Wierchowce ??????

ROZDOL

1829 25slub sl Jan lat 35 wdowiec Karwacki syn Mikołaja i Agnieszki Szychowska z Rozdołu Barbara lat 31 z Brzozdowic Demkowska swiadek Maciej Szychowski socius textoreus i Wojciech Chreczuch słuzacy Lwów Bazylika

Gniazdo: PODOLE /Kubnio .ROZDOL n. Dniestrem
Chicago/
BrooklynNowy York
WIKTOR KARWACKI, ur. 1876 z Rozdola, tamże żona Katarzyna Karwacka
WIKTOR KARWACKI ur. 1865, mąż ANIELI KARWACKIEJ z Rozdola
1876-1865
1909/WIKTOR Korwacki, Rozdol, Galicja, ur. 1876, przez Breme do USA 2.VI.1909, 33, l.; żonaty; niepismienny, w Rozdol żona KATARZYNA KARWACKA; wraz z nim jedzie Bazyli Zatwornyj l.44, mąż Dominiki; jada do Chicago na zaproszenie Piotra Bryjowskiego i Józefa Wilczewskiego;
1913/ WIKTOR KARWACKI, ROZDOL ???lub ROZDOT/Austria(na E od Drohobycza, na S od Lwowa) ur. 1865, przez Hamburg w USA 12.VII.1913, l.48, żonaty z Anielą Karwacka – Rozdole; jedzie na zaproszenie przyjaciela Tadeusza Skrzyńskiego, na Brooklyn/NY, wraz z nim jedzie Ludwik Czekański, l. 30;
ROZDOL
Na S od Lwowa

Gniazdo Podole/ Sieradzkie;CZASTARY/KLONOWA
Synowie Stefana::
STANISŁAW KARWACKI, ukończył konserwatorium w Warszawie, był organistą w Tokarach, gdzie ożenił się z Marianną Radłowską; wraz z rodziną przeprowadzili się do Klonowej gdzie także był organistą; mieli sześcioro dzieci ........... STANISŁAW zmarł 31.03.1902. Jednym z dzieci był Wincenty Czesław Karwacki, Danuta, Teresa, Atanazy, Jan, Kazimiera.
Rodzeństwo Stanisława....................(?????)

Gniazdo: PODOLE /GNIAZDO GALICJA .....
Ksiadz ŁUKA KARWACKI / wspomnienia wojenne 1916/1917 roku (Małopolska – Ukraina)
http://www.ukrstor.com/talergof/almanah4-x.html
zlokalizowac te miejscowości na świecie (СообщЪніе свящ. Луки Корвацкаго ŁUKASZ KARWACKI*) 1916-1917 [*) Начало сообщенія см. Талергоф. Альм, l вып., стр. 147-5.]Мы прибыли въ ВЪну въ товарныхъ вагонахъ, a затЪмъ были отправлены въ пассажирскомъ поЪздЪ на станцiю Herzogenburg, возлЪ St.Poelten. ПослЪ сортировки молодые были помЪщены въ Walpersdorf, a старихи и женщины въ Wiliensthal.Двадцать пять дней ждали мы дальнЪйшей отправки, a въ ТалергофЪ очутились мы 2-го октября. Тяжело приходилось мнЪ въ ТалергофЪ съ четырьмя дЪтьми, въ лЪтней одеждЪ, безъ гроша въ карманЪ.Трудно было дождаться разслЪдованія дЪла и суда, ибо въ первую очередь пропускались украинофилы, по ошибкЪ заподозрЪнные въ русскости, a также тЪ, кто страха ради отреклись отъ своихъ убЪжденій и вписались на мазепинскую листу. Меня съ дЪтьми заподозрили въ шпіонствЪ, доказательствомъ сего должны были быть частыя посЪщенія дЪтьми Галича.ПослЪ разслЪдованія дЪла и доказанной невиновности мнЪ предложена была конфинація,отъ которой я по скудности матеріальныхъ средствъ отказался и только послЪ взятія на военную службу:
• старшихъ сыновей Александра (ALEKSANDER KARWACKI) и Ярослава (JAROSŁAW KARWACKI),
• я выЪхалъ съ младшимъ сыномъ (BOGDANEM KARWACKIM) и дочерью (NATALIĄ KARWACKĄ) въ St. Peter am Ottarsbach,
• гдЪ, къ моему счастью, встрЪтился съ зятемъ, Эммануиломъ ПодлЪсецкимъ (EMANUELEM PODLISIECKIM), настоятелемъ прихода изъ УтЪховичъ, возлЪ Перемышлянъ.
Тамъ прожилъ я съ дЪтьми, въ семьЪ зятя до осени 1917года, a по полученіи разрЪшенія, вернулся въ Галичину. Tam przeżył ja z dziećmi w 7 zjatja do jesieni 1917 roku, a po otrzymaniu przyzwolenia my wróciliśmy w Galicjie.
С. Курыповъ (KURYPOW). Въ приходЪ ОстровЪ в. Галича, Станиславовскаго (STANISŁAWOWSKI) уЪзда, съ принадлежащимъ къ нему селомъ Курыповомъ (KURTPOW), BYLI ARESZTOWANI 21 SIERPNIA 1914) были арестованы 21 августа 1914 года свящ. Лука Корвацкій (ksiądz ŁUKASZ KARWACKI) съ 4-мя дЪтьми: (4 dzieci NATALIA, ALEKSANDER, JAROSŁAW, BOGDAN) Наталіею, Александромъ, Ярославомъ и Богданомъ. Арестовалъ ихъ комендантъ жандармеріи въ Пукасовцахъ PUKASOWCE), вахмистръ Спачинскій (SPACZYNSKI). Во время ареста жена арестованнаго священника выбЪжала за арестованными изъ комнаты и, не помня себя отъ горя и страха за судьбу своихъ дЪтей и мужа, ударила жандарма въ лицо, что онъ, однако, къ большому удивленію, принялъ безъ малЪйшаго протеста. W TRAKCIE ARESZTOWANIA ŻONA KSIEDZA WYBIEGŁA ZA ARESZTOWANYMI mezem i dziecmi I UDERZYŁA ŻANDARMA W TWARZ, CO ON PRZYJĄŁ KU OGÓLNEMU ZDZIWIENIU BEZ NAJMNIEJSZEGO PROTESTU)
Арестованные были препровождены въ жандармское управленіе въ Пукасовцы (PUKASOWCE), а затЪмъ въ гарнизонную тюрьму въ Станиславовъ (STANISŁAWÓW). ЗдЪсь, послЪ произведеннаго слЪдствія, они были признаны невиновными и отданы въ распоряженіе уЪзднаго старосты Прокопчица, который пожелалъ предварительно снестись съ мЪстными военными властями относительно того, что съ ними дЪлать дальше. Такимъ образомъ дЪло объ ихъ освобожденіи затянулось, причемъ арестованныхъ временно помЪстили въ тюрьмЪ мЪстнаго суда, а черезъ 10 дней въ административномъ порядкЪ отправили съ большимъ транспортомъ другихъ арестованныхъ русскихъ, черезъ Калушъ, Стрый, Лавочное и Будапештъ, въ ВЪну.
Свящ. Лука Корвацкій. Ksiądz Łuka Karwacki

Gniazdo: PODOLE /: UKRAINA-KANADA
WILLIAM-Wilhelm i KATRINE KARWACKI, rodzice Karwackich z Winnipeg w następnym pokoleniu

RESUME: w latach 1850 – 1890 kilkunastu mężczyzn KARWACKICH przeprowadziło legitymizacje swojego pochodzenia w księgach kamienieckopodolskich. To świadczy o istnieniu tutaj potęznego gniazda Karwackich na Podolu, już końcem XVI wieku, a więc okresu przynajmniej narodzin Jana Karwackiego „lisowczyka.”
WIĘKSZOŚĆ Z NICH ZAŁOŻYŁA SWOJE RODZINY w tych czasach zawsze bardzo liczne.
8.06.2014 13:28
GENERACJA XVII
G XVII 1880

Władymir Korwackij z Moskwy nadesłał ciekawą notę z okresu I Wojny dotyczącą takze Ka/orwackich:

" Nasza młodzież, w swojej większosci, z początkiem działań 14 roku, była aresztowana i osadzona w obozie koncentracyjnym, Setkami ginęła z izdiewatielstwa (bezczynności ?), głodu o chłodu. Ci co przeżyli byli z końcem roku wzięci na wojenną służbę na front włoski. Trafiając do niewoli włoskiej, na własne życzenie byli odsyłani do Rosji. Po rewolucji skierowali się do Armii Wyzwoleńczej gen. Denikina i Wrangla. Pod przywództwem Gr. S. Malca powojennego dyrektora Towarzystwa im. M. Kaczkowskiego we Lwowie, oddział karpackoruskij wziął udział z walkach z bolszewikami. Wielu pogineło w lodowym pochodzie gen. Korniłowa. Z uratowanych do domu wrócili Ju. Em. Jednakij, W. Kołdra, N. (MIKOŁAJ ?). L. KORWACKIJ. KORWACKIJ UTRACIŁ OD MROZU WSZYSTKIE PALCE U NÓG. Z chwilą najścia boleszewików na naszą Ojczyznę, ON ZAKOŃCZYŁ ŻYCIE SAMOBÓJSTWEM, wiedząc że jemu byłemu uczestnikowi walk wyzwoleńczych przeciwko bolszewikom. poszczady (listości ?) od nich nie będzie

GNIAZDO ŁĘCZNA lubelska

PAWEŁ KARWACKI z..... pradziadek Ediego/Edyty Karwackiej

GNIAZDO ukraińskie/ WŁODAWA z Ukrainy –
UWAGA! Gniazda Lubelskie mogą mieć zwiazki małopolskie/sandomierskie
OJCIEC Tadeusza, Kazimierza, Łucji i dwojga dalszych dzieci Karwackich, mąż Wiktorii z domu Masiukiewicz, mieszkali we Włodawie przy ul. Podzamcze 5., prawdopodobnie w XIX w przybyli z Ukrainy ?

UWAGA: dalej na wschód byłu gniazda Karwackich w Pińskim i Mozyskim

GNIAZDO BEŁSKIE/LUBACZOWSKIE/Cewkow –Stary Dzików
Hartfield
ANNA KARWACKA, ur. 1894 z Cevkowa, córka IGNACEGO KARWACKIEGO z Cewkowa
KATARZYNA KARWACKA, ur. 1896, córka IGNACEGO KARWACKIEGO, siostra Anny
Fedor lub TEODOR KARWACKI, ur. 1888, Rusin, syn KATARZYNY KARWACKIEJ z Budomierza k, Lubaczowa,

1894-1888- 1896
1911/ANNA KARWACKA; Cevkow /Cewków/Galicja, ur.1894, w uSA 19.III.1911, l.17, panna, piśmienna , córka Ignacego KARWACKIEGO, Cewków-Dzików Stary/Galicja;jedzie do Hartford na zaproszenie kuzynki Katarzyny ??? wraz znią z Czerkowa płyną Anna Żyła, l. 18 i Jaranka Oryńczak…

1912/TEODOR/FEDOR ? KARWACKI,/ Karwachi / BUDOMIERZ k. LUBACZOWA/Austr, ur. 1888, przez Hamburg w USA 27.II.1912, l. 24 kawaler, pismienny, syn KATARZYNY KARWACKIEJ-Budomiesz, zaproszony do Hartfield przez kuzyna Mikołaja ŁATA

1913/KATARZYNA KARWACKA/ Karvacka, Cavkov (Cewków) Galicja Stary Dzików//k.Oleszyc Lubaczowskich/ Podkarpackie/Polska), ur. 1896, przez Breme w USA 15.XI.1913, l. 17. panna, pismienna, córka I gnacego KARWACKIEGO, jedzie do Hartford do siostry ANNY KARWACKIEJ,

Cewków-Dzików Stary-Lubaczów
BUDOMIERZ/granicaLubaczów

GNIAZDO BEŁSKIE/PRZEMYSKIE/Góra .. Werblyany
New York
KAZIMIERZ KARWACKI, z NY brat Aleksandra
ALEKSANDER KARWACKI, ur. 1896, syn Wojciecha Karwackiego z mci Góra
1896
1914/ALEKSANDER KARWACKI/ KORWECKI, Góra/GALICJAAustria (np. k. Przemyśla..WERBLYANY/DUBLYANY lub 20 innych GÓR na Podlasiu, Mazowszu, Podkarpaciu; ur. 1896, przez Antwerpie, USA 12. I.1914, l.18 kawaler; piśmienny, adres ojca WOJCIECH KARWACKI, w mci Góra, zaproszenie od brata KAZIMIERZA Karwackiego, NewYork
Góra/Werblyany

GNIAZDO GALICJA/Balutraszyn……????
Chicago
ANTONI KARWACKI, ur 1887, z Balutraszyn, ożeniony z ANNĄ KARWACKĄ
1887
1913/ANTONI KARWACKI (Rusin), z BALUTRASZYN/. ur.1887, przez Hamburg do USA 27.VI.1913, l. 26, pismienny, żonaty z ANNA KARWACKĄ, w Balutraszynie, Balutraczynie, Balutraszczynie /Austria, jedzie do Chicago wraz z nim 2 18.latków Stefan Triuczak, Michał Gęsinowski. zaproszony przez …..
Balutraszyn ???? ?????? Chicago

GNIAZDO / KRESY WSCHODNIE ?/po II Wojnie Boguszów-Gorce/korzenie kresowe ?
OJCIEC WŁADYSŁAWA i EUGENIUSZA KARWACKICH, syn ............?

GNIAZDO Buskie HORPIN Karwacki PATRZ OSOBNY POST

Gniazdo PODOLE/ Sieradzkie;CZASTARY/KLONOWA
WINCENTY CZESLAW KARWACKI, urodzony w Tokarach 19.07.1888, wraz z rodzicami i rodzeństwem przeprowadził się do Klonowej, tam ożenił ze Stanisławą Hamsik; prowadził warsztat stolarsko-kowalski; po wojnie przeniósł się z cała rodziną pięcioosobową i osiedlili na ziemiach zachodnich posiadali gospodarstwo w Gorzowie. Zmarł 16.02.1981 - pochowany w Gorzowie [akt zgonu 127 1981 ].
DANUTA KARWACKA – zamieszkała we Francji
TERESA KARWACKA (nie załozyła rodziny)
ATANAZY KARWACKI (kawaler)
JAN KARWACKI ojciec Marii, Krystyny, Jana
KAZIMIERA KARWACKA – matka Leokadii

Gniazdo: PODOLE ; CYGANY - PATRZ OSOBNY POST !

INFORMACJE HISTORYCZNE z : http://brozbar1.webpark.pl
Villages of Borszczow County
This is by no means a complete list, I have just begun the work on these villages. Babice - The village had 94 inhabitable buildings and 416 inhabitants, majority of the populace was Rusin(Ukrainian). The Polish populace was 30% and there were 20 Jews. Cygany (OBECNIE Rudka k. Borszczowa I Skały Podolskiej)- No information available. II.44 pogromy UPA - 4 rodziny polskie zginęły (wg IPN Wrocław). Ukrainian Net. 1066 Józef Grabowski, ur. 10.03,1861 we wsi Cygany, parafia Skala Podolska Dzwinogrod - The village had 121 inhabitable buildings and 377 inhabitants, the inhabitants were equally divided between Rusin(Ukrainian) and Poles. Dzwiniaczka - The village had 317 inhabitable buildings and 1362 inhabitants, majority of the populace was Rusin(Ukrainian). The Polish populace was 25%. Filipkowce - The village had 459 inhabitable buildings and 1822 inhabitants, majority of the populace was Rusin(Ukrainian). The Polish populace was 200 and there were 30 Jews. Iwanie Puste - The village had 492 inhabitable buildings and 2108 inhabitants, majority of the populace was Rusin(Ukrainian). The Polish populace was 20% and there were 30 Jews. Pilatkowce - The village had 320 inhabitable buildings and 1300 inhabitants, majority of the populace was Rusin(Ukrainian). The Polish populace consisted of 70 families and there were 9 Jews. Szyszkowce - The village had 144 inhabitable buildings and 632 inhabitants, majority of the populace was Rusin(Ukrainian). The Polish populace was 80 and there were 30 Jews.

Gniazdo: PODOLE /WŁODAWA / z Ukrainy –
OJCIEC ............Tadeusza, Kazimierza, Łucji i dwojga dalszych dzieci Karwackich, mąż Wiktorii z domu Masiukiewicz, mieszkali we Włodawie przy ul. Podzamcze 5., prawdopodobnie przybyli z Ukrainy ?

Gniazdo: PODOLE /GNIAZDO GALICJA/Balutraszyn……????
Chicago
ANTONI KARWACKI, ur 1887, z Balutraszyn, ożeniony z ANNĄ KARWACKĄ
1887
1913/ANTONI KARWACKI (Rusin), z BALUTRASZYN/. ur.1887, przez Hamburg do USA 27.VI.1913, l. 26, pismienny, żonaty z ANNA KARWACKĄ, w Balutraszynie, Balutraczynie, Balutraszczynie /Austria, jedzie do Chicago wraz z nim 2 18.latków Stefan Triuczak, Michał Gęsinowski. zaproszony przez …..
Balutraszyn ???? ?????? Chicago

Gniazdo: PODOLE /GNIAZDO / KRESY WSCHODNIE ?/po II Wojnie Boguszów-Gorce/korzenie kresowe ?
OJCIEC WŁADYSŁAWA i EUGENIUSZA KARWACKICH, syn ............?

Gniazdo: PODOLE /Lubianka/Zbarż-Tarnopolskie
1929 Conut….
ANNA KARWACKA, córka Wasyla z Lubianki i siostra Tekli; ur. 1897 w Lubiance, panna l. 17, nioepiśmienna, z Antwerpii dotarła 1 lipca 1914 do Nowego Jorku na zaproszenie siostry Tekli Karwackiej,
TEKLA KARWACKA w USA.. c. Wasyla, siostra Anny

Gniazdo: PODOLE /Husiatyn – Wierychowce ??????
Newark /NJ
ANDRZEJ KARWACKI, ur. 1884 z Wierchowcy, syn ANNY KARWACKIEJ z Wierrychowca
1884
1909/ANDRZEJ KARWACKI, Wierychowce/Wierszowce-Husiatyń / Austria, ur.1884,przez Antwerpie do USA 8.IX.1909, l. 25, kawaler, niepiśmienny, jedzie na zaproszenie kuzyna Aleksandra Neunek, do Newark NJ w kraju została matka ANNA KARWACKA.
Wierchowce ??????

Gniazdo: PODOLE /Kubnio .ROZDOL n. Dniestrem
Chicago
ZOFIA KARWACKA ur. 1887 z Kubnio, z synem* Józefem Karwacki,, ur. 1909
MARIA KARWACKA, ur 1880 z Rozdota , wdowa
1887-1876-1909
1909/ZOFIA KARWACKA, Kubnio ????/Galicja, ur, 1887, przez Breme w USA 18.V.1909, l. 22,mężatka z synem JOZEF KARWACKI/ Karwacka, Kubnio ????/Galicja, ur. 1909, przez Breme w USA 18.V.1909, , 11 miesiecy..
1910/MARIA KARWACKA, Rozdot/Austria ur. 1880, w USA 3.X.1910, l. 30, wdowa, pozostawiła w kraju matke Anne Szaryn/Rodol.Cal.. jedzie do Chicago Grand Ave, Illinois do brata Jerzego Wziecioronka ????
KUBNIO/ Rozdol n.Dniestrem

Gniazdo: PODOLE :Gniazdo ?
PIOTR KARWACKI żonaty z BRONISŁAWĄ / LUB RÓZĄ WIECZOREK ; rodzice
Johna i Vincenta, którzy razem wyemigrowali do USA w 1915

Gniazdo: PODOLE : UKRAINA
JAN/ IWAN KARWACKI I ROZALIA – rodzice Jurka, Dmitri, Anny, Katarzyny

Gniazdo: PODOLE /PEREPELNIKI/pow. Zborów/woj. tarnopolskie;
JÓZEF KARWACKI; ur. 10 stycznia 1886, grekokatolik stanu wolnego, ujęty w spisie mieszkańców Krakowa od 1910, jako robotnik, potem w 1924 z żoną Emilią i córkami

Gniazdo: PODOLE /GNIAZDA PODOLSKIE ...
Filadelfia/PA
STEFAN KARWACKI, ur. 1883 z PELTI
1883
1905/STEFAN KARWACKI, Pelti (Ukraina Peltew ?//?) - ur.1883, przez Breme w USA 18.VII.1905, l. 22 kawaler, niepiśmienny, zaproszony przez kuzyna Feliksa Zelikowskiego, z Plilade, PA
PELTI

JOSEF KARWACKI ur, 1887 z Bergu na Węgrzech
Chicago
1887
1907/JOSEF KARWACKI/ Karvacka, Berg/Wegry, ur. 1887, przez Breme w USA 16.I.1907, l. 20,kawaler, pismienny, jedzie do szwagra Stanisława Pacguda w Chicago
Berg

JOSEF KARWACKI, ur, 1884 ze Skala
Detroit
1884
1905/JOSEF KARWACKI/ Karwacki, Skal (Skała ?????), ur. 1884, przez Triest w USA 4.XII.1905, l. 21, kawaler, pismienny.. jedzie do Detroit na zaproszenie przyjaciela Wincentego Smoczyńskiego.
SKAL
8.06.2014 13:31
Gniazdo .......Gniazda RÓŻNE/ ??????
USA:
Pens..ANDREW KARWACKI, b. 4.11.1903 d.25.03.1990 Pennsylwania
NJ…ANDREW KARWACKI, b.30.XI.1914, d. VIII.1966 N Jersey
Mich…ANGELINE KARWACKI, b.6.II.1904, d. 14.V.1994 Michigan-Saginaw
Chicago ANNA KARWACKA, b.23.VI.1891, d.VII. 1965 Chicago, Cook, IL
Mich..ANNA KARWACKA, b.28.06.1893, d. IV.1981 , Michigan
Baltimor ZYGMUNT WALENTY KARWACKI, BALTIMOR syn Williama i Władysławy Różańskiej, b. ?, marred 25.05.1912 to Jadwiga Niedzwiedzka . 24.V. 1971

Gniazdo: ........GNIAZDO Galicja/ USA – BALTIMOR
Baltimor
Dzieci MICHAELA KARWACKIEGO (1861):
NN żony:
ROSA KARWACKI b. 1887 – d. 1954 Baltimor
JOSEPH KARWACKI b. 1888 Baltimor – d.1939 Baltimor, żonaty z Helen. T. Andrysiak ur. 28.III.1894 w Baltimore, d. 8.III.1987 Baltimor (córka Jana Andrysiaka z Prus ur.9.06.1854, Józefy Wiżnej 10.III.1859 z Prus) – mieli 5 dzieci

z Elżbiety (1872):
MARTA C. KARWACKA-Strassner (Fred) 30.VI.1892-17.XI.1967 Baltimor
MARGARET KARWACKA-Kurek (Will) 6.VI.1896-IV.1969
FRANCIS KARWACKI (+ Jessie Wegneroci), b.1899
JAMES KARWACKI (+ Mary Wojciechowska) 23.IX.1900 – 8.XI.1953 Baltimor
JOHN KARWACKI (+Cecylia Kuchta) 25.05.1903 – VII. 1977
ELŻBIETA KARWACKI-Wójcik(Francis) 7.I.1911 – 13.IX.1992 – ich syn Michał Wójcik 20.X.1943

Gniazdo: ........Gniazdo: ...........- DETROIT
Detroit
FRANK STANLEY KARWACKI + Victoria Nowicki

Gniazdo: ......GNIAZDO GALICJA Kraków…… / USA – NEBRASCA/ OMAHA …….WASHINGTON STATE
NEBRASCA/OMAHA…….WASHINGTON STATE
FRANCIS XAVIER KARWACKI Sr., syn Antoniego i Józefiny Lucy Stanczyk – dziadek Sandy Heise born /- urodzony w OMAHA w 1898 –d. 1997 – Ynocella/Oregon USA, żona Cathleen Bryant, ur. Rushdon/Anglia

Ms SANDY HEISE says: My great-grandfather was from (1899) Poland >(Cracow) . His name was Anthony Karwacki, ożeniony ze Josephine Stanczyki. He lived in Omaha, Nebraska. My >grand-father was born there. His name was Francis Xavier Karwacki. Anthony >was married to Josephine (Stanczyk) ...... I do know that they later moved >to Washington. Demming and Sedro-Wooley, Wa. Unfortunately my parents >didn't talk much about any of our family members after we moved to >California in 1950".I think, Ms Sandy's ANTHONY was quite another Person...>>Thank You.Best wishes and regards for You>>Andrzej

• Given Name: Francis X
• Surname: Karwacki,Sr.
• Sex: M
• Birth: Dec 1898 in Omaha, Nebraska USA
• Death: Dec 1987 in Yoncalla, Ore. USa
Father: Anthony KARWACKI
Mother: Joesaphine STANYCK
Marriage 1 Cathleen (Kitty) BRYANT b: in Rushdone, England, UK
Children
Francis jr KARWACKI b: 01/05/1914 in Calgary,Alberta, Ca

MARIANNA KARWACKA, b.26.IX.1885 – paraf. Peplen=Sherm/Nebrasca
FRANCISZEK TESI KARWACKI, Ur.1887 parafii Sw.St.Kostki-Chicago
Omaha-Nebrasca
KLEMENS KARWACKI, b. 24.1.1888 Omaha/Nebrasca, d.4.VIII.1987

GNIAZDA RÓŻNE …..? - USA:
Manchaster NH
PIOTR KARWACKI z Manchaster NH ojciec SOPHIA KARWACKA-Jantz (1910-1992
1910/PIOTR KARWACKI/ Karwaski, Austria, ur. 1881, przez Antwerpie w USA 18.IV.1910, l. 29, piśmienny, żonaty z APOLONIĄ KARWACKĄ w Lubea /DUKLA ??/Frysztak, jedzie na zaproszenie brata JAKUBA KARWACKIEGO do Manchester w NH
JAKÓB KARWACKI z Polski ojciec STANISŁAWA KARWACKIEGO
JAKÓB KARWACKI z Polskiojciec MARII KARWACKiej-Indziak
JAKUB KARWACKI, Gliniksred/Aust, ur.1878, w USA20.V.1905, w wieku 27 lat zonaty.

Ansonia, New Haven, Connecticut

Feliksa KARWACKI
Birth Date: 16 May 1889
Death Date: Feb 1982
Social Security Number: 041-20-3412
State or Territory Where Number Was Issued: Connecticut

Death Residence Localities
ZIP Code: 06401
Localities: Ansonia, New Haven, Connecticut

Gniazdo: .......GNIAZDO Galicja / KANADA..Manitoba
KANADA..Manitoba near Mossey River/Swan River

Jan/JOHN KARWACKI (sprawdz niżej syna Wasyla i Tekli) (z Galicji ?) + Anna Kuryłowicz, rodzice 13 letniego PIOTRA, który zginął z matką w 1931 roku w samolocie)

9 261 Karswastski Yanko
JAN KARWACKI Son M S 14
b.1892

S Cline:My grandfathers original name was
John Karwacki he came to Canada I dont really know when. When they came to Canada their name was changed from Karwacki to Karwatski or Kerowatski. He originally came from Austria or at least that was what was on his death certificate. He lived in Benito Manitoba, near Mossey River around Swan River. My grandfather immigrated to Canada in the 1900's his last name i think was Karwacki but later it got changed to Kerowaski or Karwatski. They immigrated to Mossey River Manitoba His wife's name was Anna Kurylowich who was killed with her 13 year old son Peter in a kite flying accident in 1931 I dont know if we are realted

Re: How to find a Karwacki
Author: S Cline

Date: 21 Apr 2003 3:08 AM GMT
Classification: Query
In Reply to: How to find a karwacki by: Peter Karwacki

Post Reply | Mark Unread | Report Abuse
Print Message

My grandfathers original name was John Karwacki he came to Canada I dont really know when. When they came to Canada their name was changed from Karwacki to Karwatski or Kerowatski. He originally came from Austria or at least that was what was on his death certificate. He lived in Benito Manitoba, near Mossey River around Swan River. His wife's name was Anna Kurylowich who was killed with her 13 year old son Peter in a kite flying accident in 1931 I dont know if we are realted
Looking for relavtives Karwacki by name
Author: S Cline

Date: 21 Apr 2003 3:43 AM GMT
Classification: Query
Post Reply | Mark Unread | Report Abuse
Print Message

My grandfather immigrated to Canada in the 1900's his last name i think was Karwacki but later it got changed to Kerowaski or Karwatski. They immigrated to Mossey River Manitoba any knowing anything about this please email me
Author: zlatica beca

Date: 22 Apr 2003 6:15 PM GMT
Classification: Query
In Reply to: Looking for relavtives Karwacki by name by: S Cline

Post Reply | Mark Unread | Report Abuse
Print Message

The name KARWACKI, KARWADZKI exist in Poland. You will need to locate a name of a village for your ancestor in order to proceed with the research.The LDS-Mormons (Family History Center) have filmed the church records so you can order the films and gather ancestral information when you know the village of his birth. Do hope you also posted on Poland's Ancestry board.

Bill/WASYL KARWACKI I TEKLA KARWACKA z rodziną KANADA
1906 Surname Index
District: MB Dauphin District (#2)


No. of
family in order of visitation POPULATION.
Name of each person in family. Relation to head of family. Sex. Married,
single,
widowed or
divorced. Age.
1 2 3 4 5 6
7 261 Karswastski (Karwacki) Wasyl (Bill)
WASYL KARWACKI Head M M 40
b.1866
8 261 Karswastski Tackla
TEKLA KARWACKA Wife F M 30
b.1876
9 261 Karswastski Yanko
JAN KARWACKI Son M S 14
b.1892
10 261 Karswastski Yusepka
JÓZEFA KARWACKA Daughter F S 9
b.1897
11 261 Karswastski Hanka
ANNA KARWACKA Daughter F S 7
b.1899
12 261 Karswastski Nashta
NASTAZJA KARWACKA Daughter F S 5
b.1901
13 261 Karswastski Marie
MARIA KARWACKA Daughter F S 3
b.1903
14 262 Karwoctski (Karwacki) Kasko
KAZMIERZ
KARWACKI Head M M 92
b.1814
15 262 Karwoctski Marina
MARIANNA KARWACKA Wife F M 86
b.1820Surname Givens Age Province District Subdistrict
Number Page Line
Karswastski Hanka 7 MB Dauphin District 23 32
11
Karswastski Marie 3 MB Dauphin District 23 32
13
Karswastski Nashta 5 MB Dauphin District 23 32
12
Karswastski Tackla 30 MB Dauphin District 23 32
8
Karswastski Yanko 14 MB Dauphin District 23 32
9
Karswastski Yusepka 9 MB Dauphin District 23 32
10


Gniazdo: PODOLE GNIAZDA ukraińskie/KANADA - WINNIPEG
WINNIPEG
Dzieci Williama i Katarzyny - rodzeństwo :
PETER KARWACKI +ANNA Kachmar (b. 1903 in Wola Dobrostańska/Gródek Jagielloński, SWW from Lwów; She was born Pole became Ukrainian; emmigrated to Kanada In 1925, died abort 15 years later) ; from 1930 w `Winnipeg; great parents Peters Karwacki from Ottawa

Anna Katchmar married Peter Karwacki
Author: Peter Karwacki

Date: 14 Apr 2004 8:56 PM GMT
Classification: Query
Post Reply | Mark Unread | Report Abuse
Print Message

Here's a bit of trivia
Anna Katchmar, at the ripe age of 23 entered Canada at the port of Danzig, in Poland. With her on the boat was her child, Katarina (my aunt Kay, now deceased).
Anna would later have her only son, John Karwacki, of Kenora, Ontario.
She died about twelve years later of Rheumatic Fever.
I found out that my Great Grandmother, Anna Kachmar, who married Peter
Karwacki was born in 1903 in Wola Dobrostanska, Gradek Jagiellonski ( now Horodock in the Ukraine). This area was partitioned to the Ukraine with
the treaty of Riga in 1921. Ie she was born Poland and became Ukrainian ( she emmigrated to Canada in 1925) and died Canadian about 15 years later.
I still have precious few details about my Grandfather. Its tough getting
that information.

WILLIAM KARWACKI – brat Petera , żył w USA i wrócił na Ukraine do Lisnowiecka,
JOHN KARWACKI z Anna w Winnipeg
NELL KARWACKA za Peterem Chrnenko
MIKE KARWACKI (72 lata – strażak w Winnipeg) ma/has 3 synów/sons ????
PAGIT KARWACKI
KATRIN KARWACKI
OLAN KARWACKI
PETER KARWACKI

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

KANADA MONTREAL

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Karwatsky, Mary (Lesco) OBITUARY MARY KARWATSKY (NEE LESCO) 1917-2008 Mary's devoted love for her family, vibrant personality and sense of humor will always be cherished by her husband Michael Karwatsky, her daughter Diane (Gerhard), her sons Walter (Mary Ann) and Michael (Susan), her grandchildren Joel, Peter, Paul, Kara and Alexander. Funeral service will be held at the Assumption of the Blessed Virgin Mary Ukranian Catholic Church, corner of 10th Avenue and Bellechasse, Rosemont, on Friday, May 23 at 10 a.m. Donations in her memory to the Canadian Alzheimer's Society would be appreciated. A special thanks to the staff at the VigiSante Mont-Royal for their loving care. We will miss you "Baba". Published in the Montreal Gazette on 5/21/2008. Notice - Guest Book
MONTREAL :
MARIA de Lesco KARWACKA; Karwatsky, Mary (LESCO) Obituary MARY KARWATSKY (z domu LESCO) poświęcony Maryi miłość 1917-2008 dla rodziny, tętniące życiem osobowość i poczucie humoru zawsze być szanowana
- przez męża Michael Karwatsky,
- jej córka Diane (Gerhard),
- jej synów Walter KARWACKI ( Mary Ann) i
- Michael KARWACKI (Susan), jej
- wnuki Joel,
- Peter,
- Paul,
- Kara i
- Alexander.
- Usługi pogrzebowe odbędą się w Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny ukraińskiego Kościoła katolickiego, rogu 10th Avenue i Bellechasse, Rosemont, w piątek, 23 maja o godzinie 10 rano w jej pamięci Wpłaty do społeczeństwa kanadyjskiego Alzheimera będą mile widziane. Specjalne podziękowania dla personelu VigiSante Mont-Royal za troskliwą opiekę. Będziemy tęsknić "Baba". Opublikowane w dniu 21.05.2008 Montreal Gazette. Informacja - Księga gości
Kushner, Eva (Zolotoroff) Kushner, Eva (z domu Zolotoroff). Sp
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Paul Karwatsky
Paul Karwatsky, Weekend Anchor, CTV NEWS MONTREAL
Paul Karwatsky began his career in journalism at a young age. His first article was written for his high school newspaper at 13 regarding the MLB players' strike that sunk dreams of a Montreal Expos pennant (still pains him to this day). Karwatsky wasn't tremendously adept at math, science, art or drama. His teachers believed this article was written by his parents and/or older brother. It was at this moment Karwatsky decided that writing was the way to go.

Karwatsky eventually pursued this childhood realization into Concordia University, where he entered the institution's journalism school. Throughout university, Karwatsky spent his time writing for Concordia's The Link and The West Island Chronicle. An interest in politics then spurred Karwatsky to seek a second degree in Political Science.
Upon graduating, Karwatsky worked briefly as a copywriter for The World Federation of Hemophilia and freelanced for various publications, including London's Modern Painters Magazine, an assignment that required him to live briefly in Rio de Janeiro, investigating the Brazilian art scene.
Karwatsky then returned to Montreal and, in 2004, entered CFCF for the first time as an intern. Karwatsky soon became a daily news reporter and has been a regular on CTV Montreal ever since.
Karwatsky is currently the co-anchor for CTV Montreal's extended weekend newscast with Tarah Schwartz. A native of Montreal, Karwatsky is a graduate of Concordia University and enjoys playing the guitar, traveling and sleeping.

Paul Karwatsky
Karwatsky Paul, weekend Anchor, MONTREAL CTV NEWS
Paul Karwatsky rozpoczął swoją karierę dziennikarską w młodym wieku. Jego pierwszy artykuł został napisany na jego wysoki szkolnej gazetki na 13 w sprawie strajku zawodników MLB ", który zatonął marzenia proporzec Expos Montreal (bóle go jeszcze do dziś). Karwatsky nie był niezwykle biegły w matematyki, nauki, sztuki i dramatu. Nauczycieli uważała, że jego artykuł został napisany przez jego rodziców lub starszego brata. Właśnie w tym momencie Karwatsky uznał, że pisanie było do zrobienia.
Karwatsky ostatecznie realizowane w tym realizacji dzieciństwa Concordia University, gdzie wstąpił do instytucji szkoły dziennikarstwa. Całej uczelni, Karwatsky spędził czas na pisanie dla Link Concordia i West Island Chronicle. Zainteresowanie polityką następnie zachęciła Karwatsky szukać drugiego stopnia Nauk Politycznych.
Po ukończeniu studiów pracował krótko Karwatsky jako copywriter w Światowej Federacji Hemofilia i freelanced do różnych publikacji, w tym Modern Painters London's Magazine, że wymagane zadania mu żyć krótko w Rio de Janeiro, w Brazylii badania sceny artystycznej.
Karwatsky powrócił do Montrealu, w 2004 r., weszła CFCF po raz pierwszy jako stażysta. Karwatsky szybko stał się codziennie wiadomości i reporter był regularnie na CTV Montreal dziś.
Karwatsky jest obecnie co-dziennik kotwicy na przedłużony weekend w Montrealu CTV z Terach Schwartz. Pochodzący z Montrealu, Karwatsky jest absolwentem Uniwersytetu Concordia i lubi grać na gitarze, podróże i spanie.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

GNIAZDO PODOLE – Chocim - Czerniowce

Hello Andrzej,

Jaki język jest łatwiejszy do konwersacji. Ja mogę pisać w rosyjskim, ukrainskim, angielskim, niemieckim i także mogę pisać rosyjski latinką.

MOJEJ RODZINY KORZENIE są z zachodniej Ukrainy w pobliżu Czerniowca.

PRADZIADEK Ojciec dziadka (pradziadek) też miał 3 braci. Jeden z nich wyjechał do Kanady, inny do Argentyny i kontakt z nimi został utracony. Oni nie powrócili więcej na Ukraine.

Ojciec dziadka (pradziadek) miał 6 dzieci samych chłopaków. On miał własny dom i jakiś biznes rodzaju „blacksmith” (KOWALSTWO) tam. To jest ciężkie zajęcie. Potem była rewolucja i wszystko to jak ty wiesz.

Po II wojnie światowej mój dziadek przeniósł się do Charkowa na studia i ożenił tam z rosyjska dziewczyną (moja babcia), oni żyją są już bardzo starzy około 82....Mój

Mój dziadek był stamtąd i on miał 5 braci, i każdy z nich miał dzieci.
Prawie wszyscy oni są prawnikami, lekarzami, nauczycielami w zachodniej Ukrainie. Ja rozmawiam z nimi. Niektórzy z nich pozostali w Chmielnickim, inni w Czerniowcach, inni w Kamieńcu Podolskim.

Ojciec urodzony w Charkowie. On był oficerem KGB 23 lata i zginął w 1995 roku.

Ja mam młodszego brata Siergieja (KARWACKIEGO !!!!)

Ja urodziłem się w pobliżu Chin i wojskowym mieście na granicy USSR. Potem mieszkałem na Syberii, potem w Charkowie, Kijowie, Moskwie. Tereaz przebywam w Bankoku (Syjam – Tailandia).

Jaki jest Twój zawód w Polsce ?
Co tam robisz i ile masz lat ?

PS. To jest dobry pomysł, stworzyć rodzinną stronke, nie rozumiem dlaczego nie robię tego pierwszy ?
Poza tym.. ja mogę posłać jakieś zdjęcia, ale oczekuje od Ciebie pierwszego. Jeżeli byłbyś w Tailandii na wakacjach, zapraszam. Masz kontakt do mnie i ja Ci będę towarzyszył.
Najlepsze życzenia..

Andrzej K.

Maj 2011
Hello Andrzej
I'm ok.A lot of changes here.
I'm have a son.Name Vladimir.Was born just 9 month ago.My wife is thai girl.Age 21 at now.It's first Karvatskyy which was born in Thailand and even maybe in South-East Asia.
He born in year of Tiger.
Let me know what new in Our Klan.Who stay where and in any way any of our relatives are welcome to my place.
Keep me in touch please.
Thank you,
Andriy

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

GENERACJA XVIII

G XVIII 1910


GNIAZDO ŁĘCZNA lubelska

MIECZYSŁAW KARWACKI z Nowogrodu dziadek Ediego

GNIAZDO Galicyjskie/Cewków-Oleszyce
????????
dzieci Iwana i Rozali:

MARIA KARWACKA-HALLEL (mąż Eugeniusz od 1912): 8 dzieci, w tym 1 córka, opuścili Ukrainę 1945-47 – MARIA z CEWKOW/ Stary Dzików//k.Oleszyc Lubaczowskich/Podkarpackie/Polska
KATARZYNA KARWACKA
ANNA KARWACKA
JURKO KARWACKI
DMITRI KARWACKI

GNIAZDO Ukraińskie/ Włodawa ....
z Drawska Pomorskiego/ z Włodawy/ z Ukrainy –
TADEUSZ KARWACKI – maż Anny Coch, ojciec Jerzego, Zdzisława, Wiesława i Waldemara - – syn .... i Wiktorii Karwackiej z d. Masiukiewicz? (w XIX wieku rodzina przeniosła się z Ukrainy do Włodawy, tam osiedli, po II Wojnie Światowej część rodziny osiadła w Drawsku Pomorskim, a potem w Pawłowicach k. Jastrzębia)
KAZIMIERZ KARWACKI – syn ......i Wiktorii Karwackiej z d. Masiukiewicz
ŁUCJA KARWACKA – córka ..........i .Wiktorii Karwackiej z d. Masiukiewicz,
X. dziecko Wiktorii ...
X. dziecko Wiktorii

GNIAZDO ….. ? / GŁOGÓW/ korzenie kresowe ?
STEFAN KARWACKI, , syn ...... z ..... ?, ojciec Stanisława, dziadek Piotra (Poznań)

GNIAZDO SAMBOR wschodnia Małopolska

JADWIGA KARWACKA malarka
Ur. w 1903 r. w Samborze, zmarla w 1972 r. w Leborku. Pedagog i artystka malarka uczyla w szkolach srednich w Gdyni, Lublinie i Sedziszowie Malopolskim. Studia ukonczyla w krakowskiej ASP w 1950 r, w katedrze prof. Fedkowicza. Jej malarstwo bylo silnie zwiazane z nurtem kolorystycznym. Malowala glownie krajobray i portrety. Jej prace braly udzial w wielu wystawach zbiorowych i indywidualnych na terenie calego kraju.

Jestem obecnie w trakcie tworzenia witryny oraz mulimedialnej prezentacji poswieconej zyciu i tworczosci J.Karwackiej. Mam nadzieje, ze w najblizszych miesiacach pierwsze strony beda juz dostepne.Jezeli macie panstwo jakis materialy (zdjecia, dokumenty) lub kontakt z bylymi uczniami to bardzo prosze o informacje.
Marek Benedyczak

Moj e-mail: marek.yul@gmail.com

*****Agnieszka Kaszuba z domu Tokarska

SZUKAM WSZELKICH INFORMACJI NA TEMAT RODZINY KARWACKICH.MOJA BABCIA NAZYWALA SIE :
- *** WALERIA IZABELA RAFAELA KARWACKA,URODZILA SIE CHYBA W SAMBORZE, ALE TEGO NIE JESTEM PEWNA.JEJ –
- ** OJCIEC BADZ * DZIADEK NAZYWAL SIE MARCELI KARWACKI A JEGO ZONA **/lub * KSAWERA.ZA WSZELKIE INFORMACJE DZIEKUJE

]geneteka lipiec 2018
1820 Michał Karwacki i Marianna Maslanka z Tuchowa 8 km na S od Tarnowa
1864 Marceli Karwacki i Xsawera Maria Cyburth
Sambor 1888 26sl Marceli lat 24 Karwacki rodem z Tuchowa syn Miachala i marianny maslanki Ksawera Maria ur we Lwowie corka Konstnatego i Seweryny Dmytryszyn Cyburth Sambor


GNIAZDO ….. ? / LWÓW ?

MIASTO LWÓW - skrzynka poszukiwań
Poszukiwania dotyczące mieszkańców MIASTA LWOWA możecie Państwo zamieszczać poniżej - bezpośrednio na stronie internetowej.

AGNIESZKA KASZUBA zd.TOKARSKA • niunia246@wp.pl
IP: 86.150.210.XXX • Data: Poniedziałek, 11 lutego 2008 12:39:51
SZUKAM WSZELKICH INFORMACJI NA TEMAT RODZINY KARWACKICH.MOJA BABCIA NAZYWALA SIE ** WALERIA IZABELA RAFAELA z d. KARWACKA.JEJ OJCIEC BADZ DZIADEK NAZYWAL SIE * MARCELI KARWACKI JEGO ZONA * KSAWERA.ZA WSZELKIE INFORMACJE DZIEKUJE

AGNIESZKA KASZUBA zd.TOKARSKA • niunia246@wp.pl
IP: 86.150.210.XXX • Data: Poniedziałek, 11 lutego 2008 12:31:36
CIESZE SIE,ZE ISTNIEJE TAKA STRONA.MAM NADZIEJE,ZE DZIEKI NIEJ ODNAJDE WIECEJ INFORMACJI O MOJEJ RODZINIE.SZUKAM WSZELKICH WIADOMOSCI NA TEMAT RODZINY KARWACKICH

AGNIESZKA KASZUBA zd.TOKARSKA • niunia246@wp.pl
IP: 86.150.210.XXX • Data: Poniedziałek, 11 lutego 2008 12:36:31
SZUKAM WSZELKICH INFORMACJI NA TEMAT RODZINY KARWACKICH.MOJA BABCIA NAZYWALA SIE WALERIA IZABELA RAFAELA KARWACKA,URODZILA SIE CHYBA W SAMBORZE,ALE TEGO NIE JESTEM PEWNA.JEJ OJCIEC BADZ DZIADEK NAZYWAL SIE MARCELI KARWACKI A JEGO ZONA KSAWERA.ZA WSZELKIE INFORMACJE DZIEKUJE

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Gniazdo: PODOLE – Ziemia Buska/Harpina-Karwacki OSOBNY POST !!!

Gniazdo: PODOLE – Ziemia Buska/Harpina-Karwacki

Syn Piotra i Katarzyny; wnuk Jana ....

JAN KARWACKI: 1910 13 IV/ch 7 V. 1930 – urodził się JAN KARWACKI, s. Piotra Karwackiego (s. Jana i .....) oraz Katarzyny Hołówko c. Laurenta

Syn Michała ....

STANISŁAW KARWACKI .. zginął 1944 z rąk UPA

Witam!
Mam na imię Ewa. Pochodzę z rodu Karwackich. Mój dziadek to Michał Karwacki urodzony w 1905 roku w Horpinie , który został zamordowany w 1944 roku razem ze swoim synem Stanisławem. Babcia z dziećmi uciekła .
Tak jak napisałam dziadek –
* Michał Karwacki
babcia - *Anna Karwacka z domu Tułuczkiewicz urodzona w 1905 r w Horpinie
* Katarzyna Karwacka - siostra dziadka Michała urodzona w 1907 roku w Horpinie
dzieci Michała i Anny Karwackich:
1/ ** Stanisław Karwacki urodz. w 1924 roku - zamordowany razem z dziadkiem w 1944 roku
2/ ** Stefania Karwacka urodz. w 1927 roku w Horpinie
3/ ** Helena Karwacka urodz. w 1929 roku w Horpinie
4/ ** Franciszek Karwacki urodz. w 1931 roku w Horpinie
5/ ** Maria Karwacka urodz. 22.05.1934 roku w Horpinie
6/ ** Michał Karwacki urodz. 22.05.1934 roku w Horpinie
7/ ** Aniela Karwacka urodz. w 1937 roku w Horpinie
8/ ** Anna Karwacka urodz. w 1940 roku w Horpinie.

Ja jestem córką Michała Karwackiego mieszkam w Elblągu. Moi rodzice mieszkają w pow. Elbląg. Nasza rodzina mieszka w Elblągu i okolicach. Osoby noszące nazwisko Karwacki z mojej rodziny to: tata Michał. moja mama i moi bracia , oraz ich rodziny a także bratowa taty , ponieważ brat już umarł. Jeżeli będą potrzebne jakieś informacje na temat dzieci - to służę pomocą.
Proszę o kontakt.Pozdrawiam gorąco.
*** Ewa Przybył z domu Karwacka

od 1930 do 1935 roku już nie ma KARWACKICH

Powiat Kamionka Strumiłłowska:
wśród kilkudziesięciu ofiar ustalono nazwiska 23, zginęli we wrześniu 1944 w mci Horpina/Horpin ( tam jest przysiółek Karwacki według Słownika Geogr. Sulimierskiego):

MICHAŁ KARWACKI
STANISŁAW KARWACKI, s. Michała

Syn Piotra i Katarzyny; wnuk Jana ....
JAN KARWACKI: 1910 13 IV/ch 7 V. 1930 – urodził się JAN KARWACKI, s. Piotra Karwackiego (s. Jana i .....) oraz Katarzyny Hołówko c. Laurenta

Syn Michała ....
STANISŁAW KARWACKI .. zginął 1944 z rąk UPA

od 1930 do 1935 roku już nie ma KARWACKICH

Powiat Kamionka Strumiłłowska: wśród kilkudziesięciu ofiar ustalono nazwiska 23, zginęli we wrześniu 1944 w mci Horpina/Horpin ( tam jest przysiółek Karwacki według Słownika Geogr. Sulimierskiego):
MICHAŁ KARWACKI , STANISŁAW KARWACKI, s. Michała

Gniazdo: PODOLE ; CYGANY OSOBNY POST !

Witam!
Przede wszystkim wielkie podziekowania dla Andrzeja Karwackiego za pomysł i realizacje!! Nazywam sie Wojtek Karwacki, jestem synem Mikolaja Karwackiego i Heleny z d. Stepien, ur. w 1952 r. Mikolaj Karwacki był synem Wincentego i Anny (z d. Uruska) i urodzil się w 1910 r. w Cyganach k/Borszczowa. Byl wiec bratem wspominanego przez Pana Jana Karwackiego, mojego stryja. Ojciec nasz (oprocz wspomnianego Janusza z Krakowa, mam jeszcze siostre Barbare, ktora tak jak i ja, mieszka nadal w Lodzi) zmarl w 1980 r.
Najstarsza z rodzenstwa Mikolaja byla Aniela, zona Antoniego Skawinskiego, ktora losy po powrocie z wysiedlenia rzucily do miejscowisci Kietrz Slaski, polozonej miedzy Raciborzem a Glubczycami, na poludnie od Opola. Zmarla w 1988r., Antoni rok pozniej. W Kietrzu nadal mieszka corka Hanna. Hanna mila jeszcze dwoch braci: Kazika (mieszkal takze w Kietrzu) i Jana (byl stomatologiem w Mirsku k/Swieradowa). Obaj niestey już nie zyją...

Poza wymienionymi przez Pana Piotrem i Franciszkiem (dzieci Roman z Bielwy i Maria - ?), byli jeszcze:
- Jozefa Okulinska (ciocia Jozia po wojnie mieszkala w Milkowicach k/Legnicy, dzis Legnica, dzieci Mietek i Barbara),
- Szczepan (Szczepko - wyjechal do Kanady i wg mojej wiedzy nadal tam mieszka, nigdy go nie widzialem) oraz
- Janina Kotowicz (chyba najmlodsza z tego pokolenia), ktora po wojnie zamieszkala w Katowicach (ma corke Hanne).

Ze wszystkimi siostrami i bracmi nasz Tata zawsze utrzymywal bardzo bliskie kontanty, szczegolnie ze starsza siostra Aniela, do ktorej od najmlodszych lat jezdzilem na wakacji. Jezdzili tam takze moja siostra i brat. Pamietam szczegolnie swieta Bozego Narodzenia, kiedy potrafilo zjechac do Kietrza nawet - liczac z dziecmi - ponad 25 osob. To byly Prawdziwe Swieta!
Jesli dobrze pamiętam z opowieści rodzinnych Jan ukonczyl studia w Szkocji (Uniwersytet Sw. Andrzeja w Glasgow). Jan mial dwoje dzieci: syna Jerzego i corke Ewe. Oboje chyba mieszkaja nadal we Wroclawiu. Pisze chyba, bo z zalem musze powiedziec, ze nasze kontakty sa dosc slabe. Ale moze tylko chwilowo? Nasz Tata Mikojal, byl przedwojennym kawalerzysta, swietnie jezdzil konno (Janusz odziedziczyl po nim zamilowanie do koni) i byl zwyciezca kilku zawodow hippicznych przed wojna (do dzis w rodzinie przechowuje sie komplet sztuccow Norblina - pierwsza nagrode w konkursie w Warszawie chyba w 1936r.). Mikołaj ożenil z rodowita lodzianka Helena - tesc Jozef Stepien dowodzil Zakladowa Straza Pozarna w Zjednoczonych Zakladach Bawelnainych Scheilblera-Grohmanna, ojciec tescia byl Hallerczykiem. (Stad może, po linii wojskowej, zamilowanie do jego wnuczki Heleny? ).
Nasi Rodzice stanowili piekna pare... Dzis jestem daleko od domu ("chwilowo" w Arabii Saudyjskiej), i po powrocie postaram sie uzupelnic Galerie Postaci, wyslac jakies zdjecia, dodac inne informacje.
Serdeczne pozdrowienia dla Rodu Karwackich i ch przyleglosci,
Wojtek, tez Karwacki

PS. Mozna mie znalezc na Skype'ie: wuka0590. Zapraszam.

_________________
Wojtek Karwacki

Lodz, PL – Arabia Saudyjska 30 lipiec 2005

Dzieci Anny Uruskiej-Karwackiej i Wincentego Karwackiego:
ANIELA KARWACKA-Skawińska, po wojnie zamieszkała w Kietrzu k. Głubczyc, zm. 1988, mąz Antoni Skawiński zmarł w 1989; córka Anna (Kietrz), syn Kazimierz (Kietrz- nie zyje), - syn Jan (stomatolog w Mirsku k. Świeradowa – nie żyje).
MIKOŁAJ KARWACKI , ur. 16.XII.1910 – zm. 1980 w Łodzi (ojciec Janusza rocz. 1940 i Barbary, Wojciecha); przedwojenny kawalerzysta, śietnie jezdził konno (Janusz – odziedziczył to po Ojcu zamiłowanie do koni), był zwycięzcą wielu konkursów (do dzisiaj w rodzinie jest przechowywane trofeum: komplet sztućców Norblina za I.miejsce w 1936 r.); Mikołaj ożenił się z rodowitą Łodzianką Heleną Stępień, córka Józefa Stępnia komendanta Zakładowej Straży Pożarnej w Zjednoczonych Zakładach Bawełnianych Scheilblera-Grohmana, syna Hallerczyka).
JAN KARWACKI ;ur 1913; kpt. Cichociemny, studia ukonczył w Szkocji na uniwersytecie Sw. Andrzeja w Glasgow (ojciec dwóch córek tak wspomina na video ?) - syn Jerzy Karwacki (lekarz kardiolog we Wrocławiu) i córka Ewa, (u Juzwenki wspomina on o babce Marii Karwackiej, która postawiła kapliczke w podzięce za powrót męża i stryja Jana z I wojny, - a więc Antonii musiał mieć przynajmniej 2 synów, ojca WINCENTY) i stryja (???) Jana, - czy Babki Tekla i Maria to te same osoby ???), kpt.JAN KARWACKI 1913 -1997 oficer WP, działacz Strzelczyka, zołnierz Września, spadochroniarz Brygady Sosabowskiego, uczestnik bitwy pod Arnhem

26
Wspomnienie
o kpt. Rez. śp. Janie KARWACKIM

Urodził się w Cyganach, w nadgranicznym powiecie borszczowskim, w 1913 r. Osierocony bardzo wcześnie przez Matkę, Ojca - żołnierza “Błękitnej Armii” - zobaczył po raz pierwszy w wieku 7 lat. Charakter Janka kształtowało trudne życie, ale też atmosfera miłości rodzinnej (matkę zastępowała babka), mądre wychowanie w duchu pracy, obowiązku, wiary i umiłowania Ojczyzny. Gimnazjum im. J. Słowackiego ukończył w Czortkowie, a po maturze został żołnierzem. W 1939 r. Janek bronił wschodnich rubieży jako ppor. KOP - u. Później przez Rumunię dostał się do Francji i W. Brytanii, gdzie służył w 1 Brygadzie Spadochronowej. Jako d - ca plutonu brał udział w bitwie pod Arnhem, zrzucony z samolotu nr 24. W tym mniej więcej czasie jego druga matka została zamordowana w bestialski sposób przez banderowców, a ojciec zmarł śmiercią głodową na Syberii. Janek ukończył w Szkocji studia na Uniwersytecie St. Andrews i jako jedyny cudzoziemiec każdego roku otrzymywał specjalne wyróżnienie, co zostało udokumentowane na tablicy pamiątkowej uczelni. Po wojnie powrócił do Polski i założył rodzinę. Przez kilka lat zmuszony był podejmować każdą dorywczą pracę fizyczną - szykanowany za przeszłość - nie mógł otrzymać zajęcia odpowiada
jącego kwalifikacjom. Później pracował w “Miastoprojekcie” oraz MPiK jako lektor j. angielskiego i tłumacz we Wrocławiu. Przez całe życie pracował nad sobą. Był człowiekiem zdyscyplinowanym, systematycznym, o silnej woli i harcie ducha. Kochał ludzi.

W kontaktach z nimi był szczery, skromny i prostolinijny, gotowy zawsze służyć pomocą. Miał wielu przyjaciół i sam uważany był za wiernego przyjaciela. Posiadał talent pedagogiczny. Inspirował innych do pracy nad sobą, do pogłębiania wiedzy i rozwijania uzdolnień. Drzemała w nim także dusza artysty. Miał doskonały słuch, ładny głos, świetnie rysował i był wrażliwy na piękno przyrody. Znaczną część pieniędzy, do których nie przywiązywał dużej wagi, przeznaczał regularnie na cele charytatywne i społeczne (m. in. na przytułek Brata Alberta). Ze spokojem i pogodą znosił wszelkie trudy życia, bez użalania się nad sobą. Mimo zaawansowanego wieku i choroby serca oraz przebytych dwóch wylewów krwi, pokonywał olbrzymie odległości i trudy podróży, by odwiedzić rodzinne Podole, stawiać się regularnie na Światowych Zlotach kombatanckich w W. Brytanii oraz na trady - cyjne wrześniowe pielgrzymki do Holandii. W 1992 roku osobiście zawiózł obraz Pani Jasnogórskiej do rodzinnych Cygan, i zawiesił go w kapliczce ufundowanej w 1923 r. przez babkę jako votum dziękczynne za powrót ojca Janka z I wojny. Latem 1996 r. mimo szybko pogarszającego się stanu zdrowia uczestniczył w uroczystościach Uniwersytetu St. Andrews i spotkał się z przyjaciółmi. Odszedł tak jak żył - dzielnie, cicho i godnie - w dniu 26 marca 1997 roku. Z odznaczeń wojskowych posiadał: Zwykły Znak Spadochronowy, Bojowy Znak Spadochronowy, The War Medal 1939/45, De - fense Medal, The 10 39/45 Star. Odznaczony był także medalami i odznaczeniami krajowymi.

Wspomnienia o Janku ukazały się w prasie krajowej oraz w “Dzienniku Polskim” w Londynie i “The Polish Gazette” w Edynburgu. Przyjaciele piszą o Nim jako człowieku głębokiej wiary i gorącego patriotyzmu. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w dniu 1 kwietnia br. we Wrocławiu, na cmentarzu parafialnym na Księżu Małym. Był to bardzo wzruszający pogrzeb. Uczestniczył w ni m tłum ludzi, kombatancki Poczet Sztandarowy, były mowy pożegnalne i “Ave Maria” na skrzypcach. Wszystko to było zwyczajne. Niezwy - czajne było zakończenie, jak niezwyczajnym Człowiekiem był Janek. Pewien starszy pan, realizując złożoną kiedyś obietnicę, z aśpiewał nad grobem ulubione piosenki Janka, m. in. “Polesia czar”, “Za Niemen, za Niemen”. Śpiewaka otoczyła spora grupka ludzi - i było tak bardzo serdecznie...Zostanie po Janku nie tylko pamięć w sercach przyjaciół i kolegów, ale też stała ekspozycja wszystkich Jego pamiątek z okre - su II wojny - w Muzeum Historycznym w Łodzi, przy ul. Gdańskiej 13.

I. K.

„Na Rubieży” 25/1997

Gałąź A) JAN KARWACKI, ojciec Jerzego Karwackiego z Wrocławia, męża Iwony Karwackiej z Ossolineum

Dzieci Mari -Karwackiej i Wincentego Karwackiego:
MARIA KARWACKA-Traczowa, była z mężem na pielgrzymce ??? w Cyganach (UWAGA: WOJTEK z ARABII SAUD. Nie wspomina o niej ????)
PIOTR KARWACKI (pochowany z dziadkami w Cyganach)FRANCISZEK KARWACKI, ur.26.III.1921 - zm. 16.XI.1995; mąż WANDY STANISŁAWY Janik ur.8.XII.1924 - zm. 3.XI.1989, osiadłych w Niemczy (rodzice Romana Karwackiegi i Mari );
SZCZEPAN KARWACKI – wyemigrował do Kanady (szukać !!!!)
JÓZEFA KARWACKA-Okulińska, po wojnie zam. w Milkowicach k. Legnicy; matka Mieczysława Okulinskiego i Barbarwy Okulińskiej.
JANINA KARWACKA-Kotowicz w Katowicach, córka Hanna Kotowicz. Janina w połowie lat 90-tych była w Kanadzie u brata Szczepana.

W czerwcu na Piotra i Pawła w 1994 roku odbyła się rekonsekracja Kościoła Katolickiego w Cyganach, z udziałem arcybiskupa Jaworskiego ze Lwowa, wielu księży i wiernych rzymsko i grekokatolickich. Udział wzieli także pielgrzymi z Polski. Wykonane zostałe nagranie video, które rozpoczyna się od wizyty w JEZIORZANACH na plebani u ks. proboszcza Skawińskiego (powinowaty Karwackich), pochodzącego z G. Śląska, rejonu Gliwic ( W Jeziorzanach prowadzi KATOLICKIE RADIO GLIWICE).

NARATOREM I OPERATOREM jest około 75 letni JAN (kpt. z Wrocławia ?) KARWACKI (wspomina o swoich córkach), W pielgrzymce bierze też udział jego siostra Maryjka Karwacka Tracz (około 80 ki), szwagier Franciszek Tracz (84 lata) ich wnuczka Aleksandra (ok. 17 lat).
Narrator sfilmował ten pobyt, nie tylko uroczystości ale także odwiedziny miejsc rodowych, w szczególności miejsca w CYGANACH. PIERWSZE UJECIE gościna w dawnym domu Karwackich, zespół budynków z dziedzińcem a na nim piękna studnia. Jan określa go jako "ZDRÓJ KARWACKICH". Tytaj przy studni przedstawia się JANEK KARWACKI... Kazek (Karwacki ??)... Jest maleńki kosciół w Cyganach, przygotowwany do poświęcenia, w którym w lutym 1945 roku uratowało się kilka polskich rodzin w trakcie rzezi UPA. Pomordowano wtedy 27 Polaków.

Na cmentarzu las krzyży betonowych, lastrikowych, kamiennych, kiedys w 99,9 % były to krzyze drewniane.
Jan Karwacki wraz z siostrą Marianną odnajdują miejsca gdzie są pochowani:

- ich dziadek Antoni Karwacki, zm. w 1935 roku,
- żona dziadka Tekla Karwacka,
- brat dziadka Piotr Karwacki,
- druga babka Petronella Krzysków
- oraz brat Jana i Maryjki, także Piotr Karwacki.

..... Zwiedzili swoje pola, lasy, stawy - gdzie moczyli kiedyś konopie (o których Jan opowiadał córkom) - sady i pozostałości po zabudowaniach - w rejonie Soczówki, którą w latach 30-tych zniszczył pożar zapruszony u Kijowsikego. JAN KARWACKI wspomina: tutaj zaczynała się nasza posesja, nasze ogrody, budynki, dalej pola aż hen po sam las. Obok mieszkał Antoch, dalej WUJEK KARWACKI, BABCIA KARWACKA..

Jan Karwacki odtwarza z przeszłosci "Soczówke" gdzie mieszkał na przeciw studni. Po lewej obejscia Paskala, Hoja, Krzysków, Dolka. Po prawej Kotowscy, Szczukowski Tomasz, Król Wolny, KARWACCY... tam gdzie zielona brama. Przy tej ulicy były też czworaki dworskie...tam w lutym 1945 ukryli Jana życzliwi ludzie, dzieki nim uratował zycie w pogromie UPA, gdy w Cyganach zabili 28 Polaków.

Wraz z Franciszkiem Traczem wspominali momenty rozstrzeliwań przez hitlerowców. Franek Tracz cudem uniknął rozstrzelania. W 1943 został pojmany, pod płotem zwiazano grupę 9 ludzi... Brat Franka Tracza dogadał się z Niemcami, żeby go uwolnili; odwiązano go od Dżumag, Franek się uratował reszta 8.mioro w tym jedna kobieta zostali roztrzelani. Wspominali i tortury zadawane więżniom przez Sowietów ("gipsowania") oraz tragiczne chwile "odwetu ukraińskiego" . Starsza siostra Franka Tracza do dzis mieszka w Cyganach (Rudkach).

Oprócz rekonsekrowanego Kościólka jest też cerkiewka, która do Wojny służyłą wszystkim chrzescijanom i rzymskim, grekokatlikom i prawosławnym. Żyli w zgodzie.

Cygany okolone lasami dębowymi, zwłaszcza skalskimi od strony Skały. Obiekty kołochozowe wydają się być odbudowanymi "podworskimi".

Majątkiem Cygany władał KAZIMIERZ KARWACKI ("Krerej"), mieszkał na końcu ul. Sowiczówki. Sowieci zamęczyli ("gipsowali gardła i nosy" go w więzieniu w Tarnopolu, żonę z córkami zesłali na Sybir. Córki ich szczęśliwie po wojnie powróciły do Kraju .

(informacja z zapisu ścieżki dzwiękowej kasety)

WrocWOJTEKwładysł (11:54)
Najwięcej pamięta z Cygan Władek Krzyśków, który mieszka w Zakopanem i mój ojciec. No i stryjek Kazik, najmłodszy brat mojego dziadka Michała, ale to już staruszek. Mój dziadek wraz z rodziną był wywieziony na Syberię 10.02.1940 ,a później walczył u Andersa. Z Jankiem Karwackim , ojcem Jurka bardzo przyjażnili się po wojnie przed powrotem do kraju.Ale nasze pokrewieństwo, z tego co wiem jest bliższe przez Kozłowskich jak po lini Karwackich, bo przed wojną to się ludzie wżeniali w rodzinę. Żona Jurka pracuje też w Ossolineum jako kier. ds produkcji i po Redaktora Naczelnego.
ANDRZEJ (11:59)
ooo wielkie dzięki. Myslałem, że Pani Iwona to Twoja żona.. Analizuje te notkę.... może trafię do p. Krzyskowa,,, wybieram się do Zakopanego w sierpniu....
8.06.2014 13:34
AUSTRALIA MAITLAND Nowa Walia

KUZMA (Kazimierz) KARWACKI East Maitland Maitland New South Wales, Australia
b. 1918
d. 2004; East Maitland Maitland New South Wales, Australia
lat 86 oy
Note: 86y; h/Anastazia;
Anastasia Karwacki b. 1920 d. 1965 lat 45, matka ...
Burial:
East Maitland
Maitland
New South Wales, Australia
Plot: RC, 36
Father ?
Created by: T.V.F.T.H.
Record added: Feb 23, 2010

JOSEPH PETER KARWACKI
b. 1947
d. 1963
lat 16 oy
Note: 16y; son/Kusma & Anastazia
Burial:
East Maitland
Maitland
New South Wales, Australia
Plot: RC, 36

Gniazdo PODOLE/ Sieradzkie;CZASTARY/KLONOWA/GORZÓW WIELKOPOLSKI
Dzieci Wincentego:
MARIAN KARWACKI
ATANAZY KARWACKI
SŁAWOMIRA KARWACKA-PALUCH
JÓZEF KARWACKI
BOGUSŁAW KARWACKI

Dzięki za odpowiedź.
Wincenty Karwacki miał jeszcze jedną córkę - Bogusię Karwacką (moją ciocię) Sławińską mieszkającą w Gorzowie Wlkp. I mająca dwie córki Agnieszkę i Elę. Agnieszka mieszka w Gorzowie Wlkp., natomiast Ela na Śląsku. Co do Sławomiry Paluch to oprócz Jolanty jest jeszcze syn -Janek. Ponadto w Gorzowie mieszka jeszcze jedna rodzina Karwackich mających takie same imiona jak moi rodzice tzn. Józef i Teresa.

Jedno z dzieci Mariana - Grażyna obecnie mieszka w Kanadzie. Co do drugiej córki to trudno mi powiedzieć...
Z poważaniem
Krzysztof Karwacki

Dzieci Jana:
MARIA KARWACKA
KRYSTYNA KARWACKA
JAN KARWACKI

Dzieci Kazimiery:
LEOKADIA......

Gniazdo: PODOLE z Drawska Pomorskiego/ z Włodawy/ z Ukrainy –
TADEUSZ KARWACKI – maż Anny Coch, ojciec Jerzego, Zdzisława, Wiesława i Waldemara - – syn .... i Wiktorii Karwackiej z d. Masiukiewicz? (w XIX wieku rodzina przeniosła się z Ukrainy do Włodawy, tam osiedli, po II Wojnie Światowej część rodziny osiadła w Drawsku Pomorskim, a potem w Pawłowicach k. Raciborza)
KAZIMIERZ KARWACKI – syn ...... Wiktorii Karwackiej z d. Masiukiewicz
ŁUCJA KARWACKA – córka ...........Wiktorii Karwackiej z d. Masiukiewicz,
X. dziecko Wiktorii ...
X. dziecko Wiktorii

Gniazdo: GNIAZDA różne z PODLASIA/MAZOWSZA/LITWY/PODOLA – różne postaci:
STANISŁAW KARWACKI 1928-1933 wójt gminy Siematycze na Podlasiu
Wójtem gminy Siemiatycze był: Stanisław Karwacki (1927-33) i Jan Tatarczuk (1933-39).Budynek Gminy Siemiatycze przy ul. Drohiczyńskiej. Zdjęcie po oddaniu go do użytku w lipcu 1930 roku. Przed wejściem stoją: Sekretarz Gminy Grzegorz Ojkało, Wójt Stanisław Karwacki, oraz członkowie komitetu budowy: Henryk Jaszczołt, Józef Zaleski i Tadeusz Kobyliński. OBECNIE : 5/ Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Siemiatyczach, 17-300 Siemiatycze, ul. Legionów Piłsudskiego 3, Stanisław Karwacki, tel. 655 25 25 wew. 222

STANISŁAW KARWACKI (ur.1898 w Dąbrówce) s. Antoniego - policjant – Podlasie,
Karwacki Stanisław, ur. 1898, s ANTONIEGO. Antoni,st. posterunkowy PP
Z1; Z3-48a-75-694; Z3-97-97-687; L-333
STANISŁAW KARWACKI ( ur.1898) s. Antoniego, aresztowany 19.IX.1939 na Litwie, pobyt w obozach w Suzdalu, Kozielsku (15 .VII.1940), w obozie Ponoj k. Murmańska (16.V.-27.VII.1941), i Andersa 4.IX.1941 w obozie Taliszewo.
STANISŁAW KARWACKI (ur.1914) s. Mikołaja, aresztowany w 1944, wiezienie w Białymstoku 1944, w Ostaszkowie 1944- 14.Iv.1945, w Riazaniu 17.IV.1945-19.I.1946, repartiacja 6 luty 1946 do BIAŁEJ PODLASKIEJ
STANISŁAW KARWACKI (ur.1899) s. Witolda, aresztowany 1944 w Warszawie, obóz 1944 w Borowicze k. Nowogrodu, wyjazd 12.II.1946.
ALEKSANDER KARWACKI, ur.1917, syn Jana, obóz Nagornoje, Połowinka/Rosja
JÓZEF KARWACKI, ur.1919, syn Jana, obóz Nagorna Połowinka w uralskiej obłasti, areszt, repartiacja….
BOLESŁAW KARWACKI, ur. 1925, syn Jana, obóz Nagornaja Połowinka
TADEUSZ KARWACKI (ur.1914) s. Walentego i Balbiny, aresztowany 1944, obóz w Staninogorsku w moskiewskiej obłasti 1944-1945, wyjazd 5.X.1945
JÓZEF KARWACKI (ur.1916 – Jasudo – białostockie) s. Piotra; areszt w Tarnopolu 17.IX.1940, obóz 25.V.1940 Równe-Lwów, obóz w Krzywym Rogu, u Andersa 2.IX.1941, Tockoje
WŁODZIMIERZ KARWACKI (ur.1917) s. Józefa, aresztowany w 1940 na Ukrainie w Nikołajewskiej obłasti,
WŁADYSŁAW KARWACKI (ur.1921 w Moskwie) syn Pawła; aresztowany w 1944 na Litwie, więzienie 1944 – 5.II.1945 w Wilnie, obóz stalinogorski od II 1945.
BRONISŁAW KARWACKI – Drelów k. Łukowa na Podlasiu (lata 40-50) – patrz niżej

Карвацкий Ал-др Карл.
р. 1860, ст. вр. 5 кавк. стр. бат. {Венгеров

Карвацкий И. В.
сотр. "Одесс. вест." 1890 гг. {Венгеров}

Gniazdo: PODOLE ? /GNIAZDO Ukraińskie/ Włodawa ....
z Drawska Pomorskiego/ z Włodawy/ z Ukrainy –
TADEUSZ KARWACKI – maż Anny Coch, ojciec Jerzego, Zdzisława, Wiesława i Waldemara - – syn .... i Wiktorii Karwackiej z d. Masiukiewicz? (w XIX wieku rodzina przeniosła się z Ukrainy do Włodawy, tam osiedli, po II Wojnie Światowej część rodziny osiadła w Drawsku Pomorskim, a potem w Pawłowicach k. Jastrzębia)
KAZIMIERZ KARWACKI – syn ......i Wiktorii Karwackiej z d. Masiukiewicz
ŁUCJA KARWACKA – córka ..........i .Wiktorii Karwackiej z d. Masiukiewicz,
X. dziecko Wiktorii ...
X. dziecko Wiktorii

Gniazdo: PODOLE ? GNIAZDO ….. ? / GŁOGÓW/ korzenie kresowe ?
STEFAN KARWACKI, , syn ...... z ..... ?, ojciec Stanisława, dziadek Piotra (Poznań)

Gniazdo: PODOLE ? GNIAZDO ….? /BOGUSZÓW-GORCE/STRZEGOM/ korzenie kresowe ?
WŁADYSŁAW KARWACKI, syn ............?, ojciec Marka ze Strzegomia, Ewy z Boguszowa/Gorce, Jana z Jeleniej Góry, Andrzeja z Krakowa ?

EUGENIUSZ KARWACKI, syn ................? ojciec Jerzego ze Strzegomia, Krzysztofa, Jarka z Boguszowa-Gorce,

Gniazdo: PODOLE ...GNIAZDO PODOLE; Tarnopol ..... aktualnie STRZEGOM/KATOWICE’TARNÓW/
FRANCISZEK KARWACKI ojciec Wincentego, dziadek Magdy i jej siostry
RODZEŃSTWO Franciszka Karwackiego z Tarnopola


Gniazdo: PODOLE ? GNIAZDO Galicyjskie/ USA-BALTIMOR
Baltimor
Dzieci Josepha KARWACKI i Heleny T. Andrysiak:
MARIA/MARY KARWACKI b, 1910 – d. 1911
KAROL/CARROL KARWACKI (+ Rose Cunninghan) b.1913-d.1952 Baltimore
HIERONIM/JEROME KARWACKI(+Delores Benser) b.28.VII.1915 – 4.XII.1994 Baltimor – mają dwoje dzieci
DANIEL KARWACKI (+ Marie Klinglhofer) b. 5.XII.1920 – d. 13.VIII.1994 – Harford County
JOSEPH KARWACKI –b.9.VI.1920 ... Baltimor Żona Dorota Andrein (b.14.VI.1926)

Gniazdo: PODOLE ? GNIAZDO….. ? / USA-MICHIGAN-DETROIT
Michigan-DETROIT
dzieci Franka Stanleya i Victorii Nowicki
ARTHUR ANTHONY KARWACKI/Detroit Michigan Ojciec Mary i Carrol Jane/ syn Franka Stanleya i Victorii Nowicki
ARTHUR KARWACKI, b.22.XI.1906, d. VII. 1982 Michigan, Detroit, Grosse Pointe
FRANK STANLEY KARWACKI –Detroit–brat Artura
WILLIAM KARWACKI –Detroit – brat Arthura
IRENE KARWACKI-Chateau – siostra Arthura – zameżna za Isidor Chateau
ELEONORE KARWACKI-Andres – siostra Arthura-Detroit

FRANCISZEK KARWACKI – CIECHANÓW„Toteż w ciechanowskich szeregach dawnego11 Pułku zostało ich ledwie trzech: Klepański, Franciszek Karwacki i Edmund Kijewski... Starają się co roku obchodzić

Gniazdo: PODOLE Gniazdo: Galicja - UKRAINA – USA
dzieci Iwana i Rozali:
KATARZYNA KARWACKA
ANNA KARWACKA
JURKO KARWACKI
DMITRI KARWACKI

Gniazdo: PODOLE ...Gniazdo: Galicja – Ukraina - KANADA-WINNIPEG
JOHN KARWACKI /Kenora -syn Petera z Winnipeg
KATRINE KARWACKI, córka Petera

GNIAZDO PODOLE – Chocim - Czerniowce

Hello Andrzej,

Jaki język jest łatwiejszy do konwersacji. Ja mogę pisać w rosyjskim, ukrainskim, angielskim, niemieckim i także mogę pisać rosyjski latinką.

MOJEJ RODZINY KORZENIE są z zachodniej Ukrainy w pobliżu Czerniowca.

PRADZIADEK Ojciec dziadka (pradziadek) też miał 3 braci. Jeden z nich wyjechał do Kanady, inny do Argentyny i kontakt z nimi został utracony. Oni nie powrócili więcej na Ukraine.

Ojciec dziadka (pradziadek) miał 6 dzieci samych chłopaków. On miał własny dom i jakiś biznes rodzaju „blacksmith” (KOWALSTWO) tam. To jest ciężkie zajęcie. Potem była rewolucja i wszystko to jak ty wiesz.

Po II wojnie światowej mój dziadek przeniósł się do Charkowa na studia i ożenił tam z rosyjska dziewczyną (moja babcia), oni żyją są już bardzo starzy około 82....Mój

Mój dziadek był stamtąd i on miał 5 braci, i każdy z nich miał dzieci.
Prawie wszyscy oni są prawnikami, lekarzami, nauczycielami w zachodniej Ukrainie. Ja rozmawiam z nimi. Niektórzy z nich pozostali w Chmielnickim, inni w Czerniowcach, inni w Kamieńcu Podolskim.

Ojciec urodzony w Charkowie. On był oficerem KGB 23 lata i zginął w 1995 roku.

Ja mam młodszego brata Siergieja (KARWACKIEGO !!!!)

Ja urodziłem się w pobliżu Chin i wojskowym mieście na granicy USSR. Potem mieszkałem na Syberii, potem w Charkowie, Kijowie, Moskwie. Tereaz przebywam w Bankoku (Syjam – Tailandia).

Jaki jest Twój zawód w Polsce ?
Co tam robisz i ile masz lat ?

PS. To jest dobry pomysł, stworzyć rodzinną stronke, nie rozumiem dlaczego nie robię tego pierwszy ?
Poza tym.. ja mogę posłać jakieś zdjęcia, ale oczekuje od Ciebie pierwszego. Jeżeli byłbyś w Tailandii na wakacjach, zapraszam. Masz kontakt do mnie i ja Ci będę towarzyszył.
Najlepsze życzenia..

Andrzej K.GENERACJA XIX
G XIX 1940

GNIAZDO ŁĘCZNA lubelska

Ojciec Ediego/Edyty Karwackiego z Łęcznej

GNIAZDO PODOLE – Chocim - Czerniowce

Hello Andrzej,

Jaki język jest łatwiejszy do konwersacji. Ja mogę pisać w rosyjskim, ukrainskim, angielskim, niemieckim i także mogę pisać rosyjski latinką.

MOJEJ RODZINY KORZENIE są z zachodniej Ukrainy w pobliżu Czerniowca.

PRADZIADEK Ojciec dziadka (pradziadek) też miał 3 braci. Jeden z nich wyjechał do Kanady, inny do Argentyny i kontakt z nimi został utracony. Oni nie powrócili więcej na Ukraine.

Ojciec dziadka (pradziadek) miał 6 dzieci samych chłopaków. On miał własny dom i jakiś biznes rodzaju „blacksmith” (KOWALSTWO) tam. To jest ciężkie zajęcie. Potem była rewolucja i wszystko to jak ty wiesz.

Po II wojnie światowej mój dziadek przeniósł się do Charkowa na studia i ożenił tam z rosyjska dziewczyną (moja babcia), oni żyją są już bardzo starzy około 82....Mój

Mój dziadek był stamtąd i on miał 5 braci, i każdy z nich miał dzieci.
Prawie wszyscy oni są prawnikami, lekarzami, nauczycielami w zachodniej Ukrainie. Ja rozmawiam z nimi. Niektórzy z nich pozostali w Chmielnickim, inni w Czerniowcach, inni w Kamieńcu Podolskim.

Ojciec urodzony w Charkowie. On był oficerem KGB 23 lata i zginął w 1995 roku.

Ja mam młodszego brata Siergieja (KARWACKIEGO !!!!)

Ja urodziłem się w pobliżu Chin i wojskowym mieście na granicy USSR. Potem mieszkałem na Syberii, potem w Charkowie, Kijowie, Moskwie. Tereaz przebywam w Bankoku (Syjam – Tailandia).

Jaki jest Twój zawód w Polsce ?
Co tam robisz i ile masz lat ?

PS. To jest dobry pomysł, stworzyć rodzinną stronke, nie rozumiem dlaczego nie robię tego pierwszy ?
Poza tym.. ja mogę posłać jakieś zdjęcia, ale oczekuje od Ciebie pierwszego. Jeżeli byłbyś w Tailandii na wakacjach, zapraszam. Masz kontakt do mnie i ja Ci będę towarzyszył.
Najlepsze życzenia..

Andrzej K.


Gniazdo: PODOLE ; Harpina k. Kamionki Strumiłowskiej patrz osobny post
7Prapraprapraprapraprawnukowie KAZIMIERZA KARWACKIEGO i Mariannya Ilnickiej
6Praprapraprapraprawnukowie MARCINA KARWACKIEGO i Anastajia Wisniowskiej:
5Prapraprapraprawnukowie TOMASZA KARWACKIEGO lub MACIEJA KARWACKIEGO:
4Praprapraprawnukowie ?????:
3Prapraprawnukowie ?????
2Praprawnuk ????:
1Prawnuk (ojciec Michała) ???
Wnuk Michała Karwackiego
Dzieci STANISŁAWA KARWACKI, s. Michała Karwackiego, zamordowani we wrześniu
.............................................
.............................................,

Powiat Kamionka Strumiłłowska:
wśród kilkudziesięciu ofiar ustalono nazwiska 23, zginęli we wrześniu 1944 w mci Horpina/Harpina ( tam jest przysiólek Karwacki według Słownika Geogr. Sulimierskiego):

MICHAŁ KARWACKI
STANISŁAW KARWACKI, s. Michała

Gniazdo z Horpina w diasporze na terenie Rosji, Ukrainy, Polski

Gniazdo: PODOLE PATRZ ODREBNY POSt

Gniazdo PODOLE/Sieradzkie;CZASTARY/KLONOWA/GORZÓW WIELKOPOLSKI
RAFAŁ KARWACKI (Warszawa) syn Józefa z Gorzowa Wlkp. – jedynak ?
KRZYSZTOF KARWACKI ...
JOLANTA KARWACKA-PALUCH, córka Sławomiry Karwackiej - jedynaczka ?

Witam - Chciałbym dodać kilka zdań nt. Rodu Karwackich. Nazywam się Krzysztof Karwacki. Moimi rodzicami są Józef oraz Teresa. Urodziłem się w Gorzowie Wlkp. Rafał jest moim bratem. Obecnie mieszkam z rodziną w Świetoszowie (woj. dolnośląskie).

Gniazdo: PODOLE/ z Drawska Pomorskiego/ z Włodawy/ z Ukrainy –
JERZY KARWACKI, l. 55 (Świdwin) mąż Bogusławy, syn Tadeusza, ojciec Beaty;
ZDZISŁAW KARWACKI l. 54 (Pawłowice) mąż Marii– syn Tadeusza ( do Drawska Pomorskiego przeniósł się z Włodawy), ojciec Oskara, Marcina i Rafała,
WIESŁAW KARWACKI, l. 51, mąż Małgorzaty , syn Tadeusza, ojciec Magdaleny i Emilii,
WALDEMAR KARWACKI, l.49 (Drawsko Pomorskie), mąż Teresy, syn Tadeusza z Drawska, ojciec Karola i Karoliny

WŁADYSŁAW KARWACKI – Scinawa ;Dnia 17.02.2009 r. w wieku 90 lat zmarł Władysław Karwacki. Pan Władysław był żołnierzem Armii Andersa i uczestnikiem walk o Monte Casino. Za udział i zasługi podczas II wojny światowej otrzymał wiele medali i odznaczeń. Mieszkańcom gminy Ścinawa i nie tylko był znany jako wieloletni fotograf. Z pewnością wszyscy mamy w swoich albumach zdjęcia wykonane w zakładzie fotograficznym Pana Karwackiego przy ul. Szkolnej. Ceremonia pogrzebowa odbędzie się 19.02.2009 r. o godz. 13.00 na Cmentarzu Parafialnym w Ścinawie.

GENERACJA XX
G XX 1970

GNIAZDO ŁĘCZNA lubelska
Edi Karwacki Łęczna

Edi/Edyta Karwacka napisał : Cześć ,mieszkam w Łęcznej,szukam wiadomosci na temat rodziny Karwackich pochadzących z lubelskiego,mój ojciec jest synem Mieczysława Karwackiego z Nowogrodu.Mój Dziadek był synem Pawła Karwackiego.


Gniazdo: DOLNY ŚLĄSK
PIOTR KARWACKI - AE Wrocław

Gniazdo: PODOLE/ Sieradzkie;CZASTARY/KLONOWA/GORZÓW WIELKOPOLSKI

Prapraprawnuki Stefana Karwackiego z Czastar
Praprawnuki Stanisława Karwackiego z Klonowej
Prawnuki Wincentego Czesława Karwackiego z Klonowej:
Wnuki Sławomiry Karwackiej-Paluch:
Dzieci Jolanty Karwackiej-Paluch:
ŁUKASZ ....... (Witnica) wnuk Sławomiry Karwackiej-Paluch

Gniazdo: PODOLE/ PAWŁOWICE k. Jastrzębia / z Drawska Pomorskiego/ z Włodawy/ z Ukrainy –
OSKAR KARWACKI – l. ? , - syn Zdzisława, wnuk Tadeusza
MARCIN KARWACKI – l. 24 – syn Zdzisława, wnuk Tadeusza, mąż Sabiny, ojciec Klaudii i Natalii,
RAFAŁ KARWACKI – l. 24, syn Zdzisława , wnuk Tadeusza, mąż Sylwi

Gniazdo: PODOLE /DRAWSKO/Swidwin/Wrocław/z Drawska Pomorskiego/ z Włodawy/ z Ukrainy
BEATA KARWACKA, l. 33, (Świdwin) żona Grzegorza, matka Kingi, córka Jerzego i Bogusławy ze Świdwina, wnuczka Tadeusza z Drawska,

MAGDALENA KARWACKA, l.25 (Wrocław), żona Krzysztofa, córka Wiesława i Małgorzaty, wnuczka Tadeusza z Drawska, matka Gracjana,
EMILIA KARWACKA, l.21 (Poznań), córka Wiesława i Małgorzaty,

KAROL KARWACKI, l.19 (Drawsko Pom).,syn Waldemara i Teresy, wnuk Tadeusza z Drawska,
KAROLINA KARWACKA, l.18 (Drawsko Pom.), córka Waldemara i Teresy z Drawska Pom., wnuczka Tadeusza z Drawska Pom.

Gniazdo: PODOLE /Chocim – Czerniowce

Hello.
I'm Karvatsky.
How can I'm join?
Thanks in advance for repond.
Regards.

Hello. I'm not sure about confidential of information to send docs or pictures.
But some facts I'm can provide. My name Andriy Karvatskyy...(Андрей Карвацкий) Sorry my polish is poor because I'm never been in Poland.I'm can read ukrainian and polish and understand almost everything but can't speak or write in Poland.

My father was militerian officer in USSR.He was killed.
Grandfather was simple worker.He still alive.He have 5 brothers.All of them stay in west Ukraine and alive.My father is Karvatskyy and all family from father's line is from Chernovcy ( Ukraine )...but I'm know for sure that our grandfather was born in Poland and his father is polish. I'm just interesting about who am I and who is my relatives been and now are.

And suddenly I'm find this web page and was surprised pleasure. Especcially about history.Is it true?How you're know it about 600 years?I'm trying before to discover it but I'm find only family tree till 150 years...not so easy.From where same kind of information?By the way...how old are you?I'm 31.
Now I'm live in Asia.
Thank you in advance kindly for an answer.
Best regards
Andriy.

Hello,
Ja nie mam przekonania odnośnie poufności przekazywania dokumentów I zdjęć. Ale kilka faktów mogę podać. Nazywam się Andriej Karwacki (Andrey Karwackiy). Przepraszam ale mój polski jest ubogi ponieważ ja nigdy nie byłem w Polsce. Ja mogę czytać ukraiński i polski i rozumiem prawie wszystko, ale nie mówię i nie piszę po polsku.

Mój ojciec był oficerem w USRR. On zginął.

Dziadek był prostym robotnikiem On zyje. Ma 5 braci. Wszyscy oni mieszkają na zachodniej Ukrainie i wszyscy żyją.

Mój ojciec jest Karwacki I cała rodzinia z linii ojca jest z Czerniowiec (Ukraina).. ale ja wiem z pewnością, że mój dziadek urodził się w Polsce i jego ojciec tez był Polakiem.

Jestem bardzo zainteresowany moim pochodzeniem, kim jestem, kim sa moi krewni. I nagle ja znajduję te stronę co było dla mnie wielką niespodzianką. Szczególnie historia rodziny... skąd Ty wiesz o 600 lat ? Ja próbowałem wcześniej odkryłem zaledwie 150 lat..... to nie takie proste.... Skad informacje ? Poza tym ile Ty masz lat ?. Teraz ja mieszkam w Azji.. Dziękuję za odpowiedz. Najlepsze życzenia. Andriej.

Hello Andrzej,
Jaki język jest łatwiejszy do konwersacji. Ja mogę pisać w rosyjskim, ukrainskim, angielskim, niemieckim i także mogę pisać rosyjski latinką.
MOJEJ RODZINY KORZENIE są z zachodniej Ukrainy w pobliżu Czerniowca.
PRADZIADEK Ojciec dziadka (pradziadek) też miał 3 braci. Jeden z nich wyjechał do Kanady, inny do Argentyny i kontakt z nimi został utracony. Oni nie powrócili więcej na Ukraine.
Ojciec dziadka (pradziadek) miał 6 dzieci samych chłopaków. On miał własny dom i jakiś biznes rodzaju „blacksmith” (KOWALSTWO) tam. To jest ciężkie zajęcie. Potem była rewolucja i wszystko to jak ty wiesz.
Po II wojnie światowej mój dziadek przeniósł się do Charkowa na studia i ożenił tam z rosyjska dziewczyną (moja babcia), oni żyją są już bardzo starzy około 82....Mój
Mój dziadek był stamtąd i on miał 5 braci, i każdy z nich miał dzieci.
Prawie wszyscy oni są prawnikami, lekarzami, nauczycielami w zachodniej Ukrainie. Ja rozmawiam z nimi. Niektórzy z nich pozostali w Chmielnickim, inni w Czerniowcach, inni w Kamieńcu Podolskim.
Ojciec urodzony w Charkowie. On był oficerem KGB 23 lata i zginął w 1995 roku.
Ja mam młodszego brata Siergieja (KARWACKIEGO !!!!)
Ja urodziłem się w pobliżu Chin i wojskowym mieście na granicy USSR. Potem mieszkałem na Syberii, potem w Charkowie, Kijowie, Moskwie. Tereaz przebywam w Bankoku (Syjam – Tailandia).
Jaki jest Twój zawód w Polsce ?
Co tam robisz i ile masz lat ?

PS. To jest dobry pomysł, stworzyć rodzinną stronke, nie rozumiem dlaczego nie robię tego pierwszy ?
Poza tym.. ja mogę posłać jakieś zdjęcia, ale oczekuje od Ciebie pierwszego. Jeżeli byłbyś w Tailandii na wakacjach, zapraszam. Masz kontakt do mnie i ja Ci będę towarzyszył.
Najlepsze życzenia..

Andrzej K.

WŁADYSŁAW KARWACKI – Scinawa ;Dnia 17.02.2009 r. w wieku 90 lat zmarł Władysław Karwacki. Pan Władysław był żołnierzem Armii Andersa i uczestnikiem walk o Monte Casino. Za udział i zasługi podczas II wojny światowej otrzymał wiele medali i odznaczeń. Mieszkańcom gminy Ścinawa i nie tylko był znany jako wieloletni fotograf. Z pewnością wszyscy mamy w swoich albumach zdjęcia wykonane w zakładzie fotograficznym Pana Karwackiego przy ul. Szkolnej. Ceremonia pogrzebowa odbędzie się 19.02.2009 r. o godz. 13.00 na Cmentarzu Parafialnym w Ścinawie.
Strona z 3 Następna >