Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Karwacki ////// Карвацький Карвацькa (Ukraina)

24.05.2014 13:58
Карвацький Карвацька / Карвацькі в Україні

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

CIEKAWE i ZABAWNE (17.10.2015) :

KARWACCY analiza rodowodu wg genealogów rosyjskich w genway: W 60 % ta rodzina ma polskie pochodzenie i pochodzi bądź z samej Polski bądź z graniczących z nią Bialorusi i Ukrainy. Prawie wszyscy przedstawiciele tej rodziny związani są z polska szlachtą. W 10 % noszący to nazwisko mogą być potomkami starego ruskiego książęcego lub bojarskiego rodu. (ZAPEWNE CHODZI O GNIAZDO W TOBOLSKU XVI/XVII w.). W obu przypadkach nazwisko wskazuje na miejsce gdzie mieszkali dalecy przodkowie człowieka lub miasto lub wieś skąd według legendy pochodził ten ród (KARWACZ k. Przasnysza), ale także może pochodzić od imienia dalekiego przodka tego człowieka. Oprócz tego w 30 % przypadków tej rodziny przodkiem była osoba duchowna, absolwent seminarium. W takich przypadkach nazwisko przyjmowano wg woli kierownictwa uczelni i mogło być tworzone od nazwy miejscowości, kościelnego święta lub imienia świętego. Rodzina Karwackich odnosi się do rzędu UNIKALNYCH W ROSJII i bliskiej zagranicy.. W istniejących starych dokumentach mieszkańców tej rodziny odnosi się do arystokracji z rosyjskiego nowogrodzkiego bojarstwa w 18-19 wieku, posiadająca rzeczywiste państwowe przywileje (aneks 416)


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Анализ фамилии:

Эта фамилия в 60% случаев имеет польское происхождение и происходит либо из самой Польши, либо из граничащих с ней стран (Украина, Белоруссия).

W 60 % ta rodzina ma polskie pochodzenie i pochodzi bądź z samej Polski bądź z graniczących z nią Bialorusi i Ukrainy.

Почти все представители таких фамилий относились к польской шляхте.
Prawie wszyscy przedstawiciele tej rodziny związani sa z polska szlachtą.

В 10% процентах носитель такой фамилии может быть потомком древнего русского княжеского или боярского рода.
W 10 % noszący to nazwisko mogą być potomkami starego ruskiego książęcego lub bojarskiego rodu. (ZAPEWNE CHODZI O GNIAZDO W TOBOLSKU XVI/XVII w.)

В обоих случаях фамилия указывает, как правило, на место, где жили дальние предки человека или же тот город или село, откуда, по легендам, происходит этот род, но может происходить и от имени дальнего предка человека.
W obu przypadkach nazwisko wskazuje na miejsce gdzie mieszkali dalecy pzrodkowie człowieka lub miasto lub wies skad według legendy pochodził ten ród (KARWACZ k. Przasnysza), ale także może pochodzić od imienia dalekiego pzrodka tego człowieka.

Кроме того, в 30% случаев такая фамилия была получена предком священнослужителем, когда он выпускался из семинарии. В этих случаях фамилия давалась по воле руководства училища и могла быть образована от названия местности, церковного праздника, имени святого.
Oprócz tego w 30 % przypadków ta rodzina była przodkiem osóby duchownej, absolwentem seminarium. W takich przypadkach nazwisko
Przyjmowano wg woli kierownictwa uczelni i moglo być tworzone od nazwy miejscowości, kościelnego swieta lub imienia swietego.
Значение фамилии:

К сожалению, у нас недостаточно информации о фамилии Карвацкий. Зарегистрируйтесь у нас на сайте, и наше активное сообщество поможет Вам в исследование Ваших корней. NIESTETY U NAS MAŁO INFORMACJI O RODZINIE KARWACKICH !!!!

Przekład google:
Karvatsky w większości przypadków jest pochodzenia polskiego i jest utworzone z obu samego kraju lub z krajów sąsiednich (Białoruś, Ukraina). Zdecydowana większość przedstawicieli nazw Karvatsky należał do polskiej szlachty. W 10% rodzin, w mediach jest prawdopodobnie potomkiem starożytnego rosyjskiej rodziny książęcej i bojarów. Ale w obu przypadkach oznacza to nazwisko, głównie w obszarze, gdzie prozhilvali odległych przodków człowieka lub wieś, gdzie, według legendy, jest to rodzina, ale nazwisko może nastąpić w imię lub pseudonim odległego przodka człowieka. Ponadto, w 29% przypadków, nazwa ta została podana do przodka księdza, kiedy został wyprodukowany w seminarium. W takich przypadkach, nazwisko otrzymał z woli szkół zarządzania i może być utworzony od nazwy miejsca, wakacje kościoła, którego nazwa pochodzi od świętego.

http://www.onomastikon.ru/proishogdenie ... tskiiy.htm

Znaczenie i historia nazwiska Karvatsky

Фамилия Карвацкий относится к разряду довольно уникальной в областях России и стран ближнего зарубежья. В ссылающихся значимых старинных бумагах жители с этой фамилией относились к сословию аристократии из русского новгородского боярства в 18-19 в., имевщих существенную государеву привелегию. Исторические упоминания фамилии можно обнаружить в указателе переписи Всея Руси в пору правления Ивана Грозного. У великого князя хранился специальный список княжеских и благозвучных фамилий, которые вручались придворным только в случае похвалы или поощрения. Поэтому данная фамилия сохранила личное первичное происхождение и является уникальной..

Rodzina Karwackich odnosi się do rzędu UNIKALNYCH W ROSJII i bliskiej zagranicy.. W istniejących starych dokumentach mieszkańców tz tej rodziny odnosi się do arystokracji z rosyjskiego nowogrodzkiego bojarstwa w 18-19 wieku, posiadajaca rzeczywiste państwowe przywileje. Historycznie wspomniana rodzina pojawia się w indeksie spisu ludności Rosji za panowania Iwana Groźnego. U wielkiego ksiecia zachował się specjalny spis książęcych i bojarskich rodzin, w przypadku specjalnych zasług i nagród.

Znaczenie i historia nazwiska Karvetsky
Przekład google.

Karva/etsky w większości przypadków jest pochodzenia polskiego i jest utworzone z obu samego kraju lub z krajów sąsiednich (Białoruś, Ukraina). Zdecydowana większość przedstawicieli nazw Karvetsky należał do polskiej szlachty. W 10% rodzin, w mediach jest prawdopodobnie potomkiem starożytnego rosyjskiej rodziny książęcej i bojarów. Ale w obu przypadkach oznacza to nazwisko, głównie w obszarze, gdzie prozhilvali odległych przodków człowieka lub wieś, gdzie, według legendy, jest to rodzina, ale nazwisko może nastąpić w imię lub pseudonim odległego przodka człowieka. Ponadto, w 29% przypadków, nazwa ta została podana do przodka księdza, kiedy został wyprodukowany w seminarium. W takich przypadkach, nazwisko otrzymał z woli szkół zarządzania i może być utworzony od nazwy miejsca, wakacje kościoła, którego nazwa pochodzi od świętego.

Karva/etsky jest dość wyjątkowe w regionach Rosji i krajach sąsiednich. W łączeniu ważne stare kwity imienników były znane postacie z filisterstwa słowiańskie Nowogród 18-19 w., Mając do dyspozycji przyzwoity władzę i zaszczyty. Pierwsze wzmianki o nazwach można znaleźć w spisie tabeli starożytnej Rosji za panowania Jana Groźnego. Król miał określoną listę szlachetnych i pięknych nazw, które zostały podane do krewnych tylko wtedy, pochwały lub nagrody. W związku z tym, że wspomniana nazwisko potępił własne oryginalne pochodzenie i jest rzadko ..
Pisanie nazw łacińskich: KARVETSKIIY

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
(Andrzej Karwacki - Kraków)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Aneks 330/ 260
Początek sukcesji podolskiej jeszcze raz:
(LEGITYMIZACJE podolskie jeszcze raz (aktualizacja 25.01.2015)

1500 ANDRZEJ KARWACZKI w Busku
1540 ………………..
1570 ………………….Załoźce ?
1600 * TOMASZ KARWACKI bojar x. Wisniowickiego, pisarz zaloziecki
1630 …………….Horpin - Bukaczowce ?
1670 …………….Horpin – Bukaczowce ?
1700 ** JERZY KARWACKI i Anna Dołżanska brat KAZIMIERZA z Horpina
1730 *** STEFAN KARWACKI i 1) Marianna Bilińska 2) Magdalena Saliczanka; brat stryjeczny MARCINA z HORPINA

1760 **** GRZEGORZ KARWACKI (s. Bilinskiej) …… linia Grzegorza ????
1760 **** ELIASZ / ILLIA KARWACKI (s. Seliczanki); kuzyn TOMASZA I MACIEJA z Horpina

Obaj synowie Stefana wylegitymowani ze szlachectwa 1782 r. w grodzie trembowelskim (Prot. 301. f. 34). (czyli po I rozbiorze austriackim) równolegle były legotymizacje z Horpina w Busku TOMASZ i MACIEJ KARWACCY synowie Marcina i Anastazji Wisniowskiej, wnukowie KAZIMIERZA KARWACKIEGO i Marianny Illnickiej*) patrz niżej.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(trembowelska) Stare legitymizacje austriackie:
1670- 1700 * JERZY, z Anny Dołżańskiej, pozostawił syna
1700 – 1730 ** STEFANA,
żonatego 1-o v. z Maryanną Bilińską, z której
1730 - 1760 syn *** GRZEGORZ,
2-o v. z Magdaleną Seliczanką, z której
1730 – 1760 syn *** ELIASZ. Obaj synowie Stefana wylegitymowani ze szlachectwa 1782 r. w grodzie trembowelskim (Prot. 301. f. 34). (czyli po I rozbiorze austriackim)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1790 ***** ANTONI KARWACKI s. Eliasza / ILLIA
LINIA ANTONIEGO s. Eliasza
1810 ****** MICHAŁ
1830 ******* JÓZEF(13.II.1850 / 940)
1840 ******** JAN (13.II.1850 / 940) , KAZIMIERZ, MICHAŁ, JAN
(Opr.sbr. 28 IV. 1866)
1830 ******* ANTONI (13.II.1850 / 940)
1850 ******** MAREK, KAZIMIERZ, JAN (Opr.Sb. 16 stycz 1869)
1830 ******* ERAZM(13.II.1850 / 940)
1850 ******** JÓZEF, FRANCISZEK KSAWERY, WOJCIECH
(Opr.Sb. 16 stycz 1869)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1790 ***** HYACENTY KARWACKI s. Eliasza / ILLIA
LINIA HIACENTEGO s. Eliasza
1810 ****** MIKOŁAJ KARWACKI
1830 ******* ANDRZEJ KARWACKI (13.II.1850 / 940)
1830 ******* MICHAŁ KARWACKI (13.II.1850 / 940)
1830 ******* JAN KARWACKI (13.II.1850 / 940)
1850 ******** ANTONI, JAN, PIOTR, KAROL(Opr.sbr. 28 IV. 1866)
, WOJCIECH, MARCIN (3023, 14 lipiec 1883)
1830 ******* WAWRZYNIEC KARWACKI (13.II.1850 / 940)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(buska) LEGITYMIZACJE KARWACKICH W ZABORZE I (1772) AUSTRIACKIM na Ziemii Buskiej i Podolu Zachodnim galicyjskim w roku 1782
I Zabór austriacki 1772-1793/ZBRUCZ graniczny z I RP na wschodzie
I Zabór austriacki 1772/ II zabór 1793 ZBRUCZ graniczny z 2 zab.ros. na wschodzie do 1809 roku

1700 KAZIMIERZ KARWACKI (SKĄD ??) i Marianna Ilnicka, z która miał syna Marcina ożenionego z Anastazją Wisniowską, a oni mieli synów Tomasza i Macieja Karwackich, którzy legitymowali się ze szlechectwa w ziemi buskiej w 1782 roku dzieci Kazimierza Karwackiego i Marianny Ilnickiej:
1730 MARCIN KARWACKI (1720?) (syn Kazimierza i Marianny Ilnicka; ożeniony z Anastazją Wisniowską, z która miał synów (1750/60) Tomasza i Macieja Karwackich, którzy legitymowali się ze szlechectwa w ziemi buskiej w 1782 roku

• W ziemstwie zaś buskiem, legitymowali się ze szlachectwa 1782 r. Karwaccy Tomasz i Maciej, synowie Marcina i Anastazyi Wiśniowskiej, wnukowie Kazimierza i Maryanny Ilnickiej.

legitymowali się ze szlachectwa w ziemi buskiej DOPIERO w 1782 roku, między I i III zaborem austriackim

Wnukowie Kazimierza Karwackiego i Marianny Ilnickiej
Synowie Marcina Karwackiego i Anastazji Wiśnioweskiej z HORPINA:
1760 TOMASZ KARWACKI
1760 MACIEJ KARWACKI; synowie Marcina Karwackiego i Anastazji Wisniowskiej, wnukowie Kazimierza Karwackiego i Marianny Ilnicka; którzy legitymowali się ze szlechectwa w ziemi buskiej w 1792 roku (UWAGA: ich Ojciec MARCIN chyba był starszy od MARCINA z 1768 ojca Mikołaja i Michała

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Karwacki ////// (stare klany ukrainskie)
Karwacki ////// Карвацький Карвацькa (Ukraina)


posty :
Karwacki ////// stare klany ukrainskie.. wołyńskie
Karwacki ////// bełsko-lwowsko-buskie
Karwacki ////// .. zakarpacko-iwanofrankowskie
Karwacki ////// .. zachodnio podolskie KLISZKOWCE
Karwacki ////// ..wschodnio podolskie
Karwacki ////// ..winnicko-żytomierskie
Karwacki ////// ..Kijów-Czerkasy-Mikołajew-Odessa
Karwacki ////// ..KRYM – CHERSON
Karwacki ////// .. ZAPOROZE-DNIEPROPIETROWSK-POLTAWA-CHARKOW
Karwacki ////// …inne slady Karwackich na Ukrainie

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

zrodla historyczne Karwackich na Ukrainie cz.1
zrodla historyczne Karwackich na Ukrainie cz.2
zrodla historyczne Karwackich na Ukrainie cz.3
zrodla historyczne Karwackich na Ukrainie cz.4
zrodla historyczne Karwackich na Ukrainie cz.5
zrodla historyczne Karwackich na Ukrainie cz.6
zrodla historyczne Karwackich na Ukrainie cz.7
zrodla historyczne Karwackich na Ukrainie cz.8
zrodla historyczne Karwackich na Ukrainie cz.9
zrodla historyczne Karwackich na Ukrainie cz.10
zrodla historyczne Karwackich na Ukrainie cz.11
zrodla historyczne Karwackich na Ukrainie cz.12
zrodla historyczne Karwackich na Ukrainie cz.13
euroazjatycka diaspora Karwackich

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Odp: Karwacki ////// abonenci na Ukrainie
Odp: Karwacki ////// abonenci w Petersburgu i Moskwie
Odp: Karwacki //////abonenci w Minsku i Pinsku
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Odp: Karwacki ////// Gniazdo Horpin buski
Odp: Karwacki ////// gniazdo Cygany podolskie
Odp: Karwacki ////// gniazdo Dzików Stary..
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Odp: Karwacki ////// synteza wspólczesnych gniazd

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Odp: Karwacki ////// Niesiecki, Boniecki, Uruski o "KARWACKI

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Odp: Karwacki ////// ... inteligencja bukowinska
Odp: Karwacki ////// u zarania bud dynastii w Czerniowcach
Odp: Karwacki ////// Metryki wołynskie Karwackich
Odp: Karwacki ////// Dymitr Sergi.. kronikarz Kliszkowic
Odp: Karwacki ////// Jurij Michajł... lwowski potentat budo
Odp: Karwacki ////// imperium budowlane .. na Bukowinie

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Historycznie jest klanem rodzin o udokumentowanej 600 letniej tradycji, bardzo mobilnym w granicach wielkiego obszaru Rzeczpospolitej Korony i Litwy. # Spotykamy Karwackich już na przełomie XIV/XV wieku przede wszystkim na Mazowszu, poczynając od księstwa ciechanowskiego, następnie Ziemi Nurskiej, Chełmskiej, Bełskiej, Roztoczu Lwowskim i Podolu. A po włączeniu Mazowsza do Korony, w wielu nowych gniazdach Wielkopolski, Warmii i Małopolski. Osadnictwo to wyraźnie podąża ku wojennym rubieżom Rzeczpospolitej, z Prusami, Litwą na Podlasiu, z Księstwem Moskiewskim w połockim, z Imperium tureckim na Podolu. <<niedozwolony adres mailowy - użyj PW>> # Już w XV wieku brali udział w podbojach Podlasia przez. ks. ks. mazowieckich, jak też intensywnej kolonizacji przez Mazowszan Ziemi Bełskiej, przyznanej Ziemowitowi IV przez Jagiełłę i Jadwigę w 1396 roku # POCZĄTKI KLANU KARWACKICH WYZNACZA IMIĘ “NELASCARUS” <<niedozwolony adres mailowy - użyj PW>># Pierwszym odnotowanym dokumentem jest : 30 lipca 1403 roku w Ciechanowie Janusz I nadaje nowe prawa I przywileje mieszkańcom Różanej … wśród świadkow dokumentu NELASCARIUS de Karwacz sędzia Makowski i Różański #

PRAOJCEM Karwackich był NIEŁASKARZ / Nelascarius (1370-1418..9 ? w 1429 już nie zył, gdyż sędzią makowskim był niejaki Sławek)) de Carwacz / Karwacz sędzia makowski i różański (udok. 1403…1418), z kręgu dworu księcia Janusza I mazowieckiego; mąż PRAMATKI Małgorzaty (córki Katarzyny de Wegrzynowo na S od Bogatego) , ojciec Wojciecha, Pawła, Jana i córek de Carwacz / Karwacz Karwackich.

Niełaskarz z Karwacza (XIV/V w) był herbu Bolesta, czyli Jastrzębiec. Boleścice mazowieccy to część Jastrzębców. Jego synowie mieli oprócz Karwacza, sporej włości k. Przasnysza, także włość Brzeźno k. Ostrowii Maz., którą w XV w. zagospodarowywali. Niełaskarz był sędzią makowskim i różanskim długo, jest poświadczony kilkakrotnie, na pewno do 1418 r. Jan z Brzeźna jest dowodnie herbu Bolesta w 1478 r. (ekspert PAN dr K.P.)
.
Afiliacja do herbu Łabędź prawdopodobnie wynikała z późniejszej XVIII wiecznej “jakby akredytacji”, w warunkach konieczności legitymizacji szlachectwa po rozbiorach (w Galicji po 1772, a w zab. rosyjskim po 1792-5 roku). Sięgnięto wówczas po rodowód Karwickich h. Łabędź, gdyż był dobrze udokumentowany w heraldyce. Na Warmii końcem XVI w. przybrano własny herb KARWACKI / KARWATSKI. Lokalnie wiązano się także z Radwanem (Wołyń) i Leliwą ( Z. Wieluńska, Sieradzkie).

xxxxxxxxxxxxxx

UKRAINA DRUGA OJCZYZNA KARWACKICH :


Wczesna migracja szlachty mazowieckiej, zwłaszcza z płockiego i rawskiego na tereny księstwa bełskiego, po przejęciu go w 1388 roku z rąk Jagiełły i Jadwigi przez Siemowita IV. Przez 80 lat rządów Siemowita IV oraz jego synów Siemowita V, Kazimierza II, (Aleksander był biskupem) Władysława II oraz jego synów Siemowita VI i Władysława II, szlachta mazowiecka przejęła żywioł księstwa bełskiego, urzędy, majątki wchodząc w silna współpracę z innymi ziemiami Rusi Czerwonej i Podola.

W 1464 chętnie poddała się Kazimierzowi Jagiellończykowi, zrównując się w przywilejach i prawach ze szlachta polską i zrównana jej wcześniej już szlachta ruska wołynska, podolską, dystansujac się od starych korzeni mazowieckich.. Kolonistom mazowieckim Rusi Czerwonej przyszło jednak współżyć z miejscowymi Rusinami, tworzyli wspólne rodziny, czemu sprzyjała ogłoszona w XV wieku unia kościoła wschodniego z zachodnim, powstawały nowe rodziny i gniazda o tradycji unickiej. DOTKNEŁO TO LICZNE RODZINY KARWACKICH w województwie bełskim.

Jest bardzo prawdopodobne, że z ziemi bełskiej i buskiej Karwaccy szli dalej na Wołyń (Łuck, Dubno, Krzemieniec) i Podole (Trembowla, Kamieniec Podolski, Chocim), ale także mogli podążając na zachód w sandomierskie (rejon Koprzywnicy, Rytwian) i lubelskie (Lubartów, Kijany, Serniki).

Po 1 szym rozbiorze w 1772 roku zachodnia Małopolska aż po Zbrucz, więc większość Karwackich w Ziemi Bełskiej, Lwowskiej, Tarnopolskiej popadła na 150 lat w niewolę austriacką (Galicja) , aż do 1918 roku. A ponownie ją utraciła w 1945 roku w Ukrainie sowieckiej. Kilka skupisk Karwackich przetrwało w Ziemi Lubaczowskiej w Polsce. Już w latach 1775-1790 Karwaccy legitymizowali swoje szlachectwo w Urzędach Ziemskich Buskim (w Busku lwowskim) i Tarnopolskim (Tarnopol).

Szczególnej pamięci historycznej wymaga gniazdo wschodniopodolskie, za ZBRUCZEM (gniazda płoskirowskie / chmielnickie), które jeszcze w latach 1772-1792 jeszcze żyły w wolnej Polsce pod panowaniem króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Ale już w 1793 roku po II zaborze moskiewskim w 1793 roku na wieki (gubernia podolska z Kamieńcem Podolskim, Chocimem i innymi) pozostały tam liczne rodziny Karwackich. TYLKO W GUBERNI PODOLSKIEJ do 1880 roku wylegitymowało sie tam ze szlachectwa 6 linii Karwackich, a imiennie aż 22 KARWACKICH - każdy z nich zapewne założył nowa rodzinę Karwackich. Jeszcze nie znamy ich gniazd rodowych, gdyż w 1914 roku (dla tego roku sa pełne spisy posiadaczy ziemskich w guberni podolskiej) już nie byli posiadaczami własności ziemskiej.

Sądząc z licznych pojawień KARWACKICH na Ukrainie, rodziny te przetrwały do dnia dzisiejszego. Zapewne pozostały tam, nie emigrując po II Wojnie Światowej, jak ich krewniacy z Tarnopolskiego, Buskiego i Samborskiego (wielu tutaj zostało też). Czy byli już zasymilowani po 160 latach w niewoli, zapewne w jakims stopniu tak..., chociaż wielu z nich zapewne nie uniknęło prześladowań i zsyłek w czasach carskich i sowieckich.

Na naszym Forum gosciła Inka z Chmielnickiego, miasta GORODOK (a rodem dziadków z mci Modryje Gołowy ??) : "w woj Chmielnickim m. Gorodok mieszka kilka rodzin Karwackich w gimnazjium pracuje Witalij Karwackij. To miasto liczy 18 tys.i nazywane jest "małym Rzymem" warto go odwiedzić większa ilość mieszkańców to Polacy jest pięknyj kościół dom miłosierdzia itd"

Według strony <www.nomeer.org/allUkraina/lastName> (FANTASTYCZNA STRONA ZRODLOWA) na UKRAINIE (dawniej Wschodniej Małopolsce) jest
aż 1901 KARWACKICH:

- Karwackij 848
- Karwiackij 1
- Karwatskij 6
- Korwatskij 41

- Karwacka 3
- Karwackaja 1025
- Karwatskaja 12
- Korwatskaja 2
- Korwackaja 61

Stanowi to 40 % obecnej populacji Karwackich w Polsce, a więc ogromna cześć klanu Karwackich pozostała po latach 1772, 1792,1795, 1945 na obszarach zawładniętych przez Moskwę, a obecnie na terenie Ukrainy. UKRAINA JEST DRUGĄ OJCZYZNĄ KARWACKICH !!!

Najstarsze gniazda Karwackich są głównie na Ukrainie ZACHODNIEJ:

- belsko-lwowsko-buski, poczynając od HORPINA buskiego, na całym roztoczu lwowskim, aż do obecnej granicy w Bełzie, Medyce, Samborze, Iwanofrankowie, Dobromilu, Dobrostanie, Jaworowie, Nowym Jaworowie, Dublanach, Krzemiencu i innych, obecnie najwięcej jest zameldowanych we Lwowie, KILKUSET KARWACKICH;

- w wołyńskim Karwaccy skupiają się koło Pińska, w Łucku, Nowowolyńsku, Jasincu dubrownickim (ogółem kilkanasce
rodzin),

- w stanisławowskim (Iwanofrankowskim) Karwaccy sa skupieni w KAŁUSZU (pond 16 rodzin), Stanisławowie (9 rodzin), Zydaczowie (6 rodzin), Bursztynie (6), Stryju (4) Tłumaczu (7) i wielu innych miejscowościach Zakarpacia,

- w czernowicko-tarnopolskim gdzie gniazdowali w XVII w w Zalożcach; obecnie ogromne skupiska Karwackich są w : KLISZKOWCY pod Chocimiem (ponad 60 rodzin), Zielone Kuryłowce (ponad 25 rodzin), Czerniowce (19 rodzin), Zarożany (14 rodzin), ponadto w wielu miejscach Bukowiny i Podola, zwłaszcza Czortkowa, Skały Podolskiej,

- w płoskirowskiem / chmielnickiem Karwaccy skupiają się głownie w Gródku (27 rodzin), Mudre Gołowy gródeckie (21 rodzin), Jasieniówka grodecka (9 rodzin), Ziszczanicy grodeckie (10 rodzin); Czarnej Wodzie gródeckiej (7 rodzin), Płasikrow/Chmielnicki (28 rodzin), a z na południu KAMIENIEC PODOLSKi (12 rodzin) i pod nim historyczne gniazdo DUNAJOWCY (12 rodzin).

W całej centralnej, południowej i wschodniej Ukrainie mieszka kilkaset rodzin Karwackich: w winnicko-zytomirskim, kijowsko, czerkiesko, mikołowsko-odeskim, krymsko-chersonskim; zaporosko-dniepropietrowsko-połtawsko-charkowskim, w końcu w donieckim i lugańskim

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Patrz tez post:

Aneks 201: Kresowa „eurozajatycka” diaspora Karwackich (na podstawie : „odnoklassniki.ru”) : UKRAINA, BIAŁORUS, LITWA, MOŁDAWIA, ROSJA, SYBERIA, KAZACHSTAN, DALEKI WSCHÓD (Chabarowsk, Sachalin) oraz

Aneks 249 : Karwaccy ////// (Stare klany ukraińskie).

Aneks 132: : ... na Podolu i Bukowinie DZIS !!!!

(Andrzej Karwacki, Kraków)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Osadnictwo polskie na Podolu:
KARWACCY na Podolu – tło historyczne (4.08.2014)


Wysoka populacja Karwackich na terenach obecnej Ukrainy (d. Małopolski Wschodniej) intryguje historycznymi okolicznościami ich osadnictwa. Szczęśliwym trafem odnajduje pracę Włodzimierza Osadczy „Podole w polskiej historii i kulturze”. Znakomita praca, nie wspomina o Karwackich – ale jest dokładnie o nich, o ich położeniu osadniczym na rubieżach z Turcją, w osadach-obozach wojskowych, okolic Chocimia, Kamieńca Podolskiego, Gródka i Płoskirowa. „Zwani Mazurami” z Mazowsza, zapewne przybywali pośrednio z będącego domena ks. Mazowieckiego (koniec XIV – lata 60-te XV w.) księstwa – potem województwa bełskiego. Ciekawie przedstawione jest zjawisko asymilacji z żywiołem Rusińskim. Raczej marginalne w przypadku Karwackich, gdyź unikali mieszanych mariaży rodzinnych, a jeżeli miały miejsce konwersje na obrządek unicki, mogło to wynikać z rzadkiej sieci parafii rzymsko-katolickich. Wspaniała przeszłość, wspaniała historia narodu podolskiego.


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Teka Kom. Pol.-Ukr. Związ. Kult. – OL PAN, 2007, 5–14
PODOLE W POLSKIEJ HISTORII I KULTURZE

Włodzimierz Osadczy
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

ZWIĄZKI PODOLA Z KORONĄ POLSKĄ

Upadek książąt ruskich, a tym samym koniec ich panowania na terenach objętych późniejszą, bo sięgającą XIV w., nazwą Podole, spowodował, ze obszar ten stał się kością niezgody między Koroną Polską a Litwą. Władcy obu tych państw, prowadząc sukcesywne walki z hordami tatarskimi, ustawicznie plądrującymi ziemie Podola, czuli się wyłącznymi spadkobiercami spuścizny po ksiązętach Rusi.

Wysuniętą najbardziej na zachód część Podola z Trembowlą król Kazimierz Wielki włączył w 1366 r. do Korony jako część województwa ruskiego.

Na zajętych przez Litwę ziemiach Podola od połowy XIV w. utwierdzili się ksiązęta Korjatowicze, jako władcy udzielni z ramienia wielkiego księcia Olgierda. Pierwszą ich stolicą stał się Smotrycz, a potem ostatecznie funkcję tę pełnił Kamieniec Podolski

Formalnie związani z Litwą, Korjatowicze orientowali swą politykę na współpracę z Koroną Polską i w polsko-litewskich konfliktach stali po stronie króla. Przynajmniej od roku 1366 wymienia się ich jako lenników Korony Polskiej. Od tego czasu teŜ nasila się proces kolonizacyjny z Zachodu. Przede wszystkim polscy i niemieccy osadnicy tłumnie zasiedlają powstające grody podolskie. Na terenach wydobytych za sprawą ksiąząt Korjatowiczów spod władzy Tatarów w szybkim tempie tworzy się szereg dobrze ufortyfikowanych twierdz. Współrządzący ksiązęta, Jerzy i Aleksander, nadają w 1374 r. mieszkańcom stołecznego Kamieńca przywilej prawa magdeburskiego. Dotyczył on tylko „nacji katolickiej” miasta, reprezentowanej głównie przez Polaków i Niemców. Rusini, jak przedtem, rządzili się „prawdą ruską”, uwzględniając takŜe nową rzeczywistość ustroju miejskiego1.

Znalazłszy się w granicach Korony Polskiej, ziemie kresowe wyodrębnione zostały w 1434 r. jako osobne województwo podolskie. Tutejsza szlachta uzyskała od króla Władysława III Warneńczyka w tymŜe roku na sejmie koronacyjnym przywilej zrównujący ją w prawach z rycerstwem polskim. Pierwszym wojewodą został Piotr ze Sprowy Odrowąz. W granicach rozległych terenów województwa znajdowały się tylko trzy powiaty: czerwonogrodzki, kamieniecki oraz latyczowski. Herbem województwa było złote słońce z promieniami w białym polu. W senacie Rzeczypospolitej Podole reprezentowali trzej senatorowie więksi: biskup kamieniecki, wojewoda podolski i kasztelan kamieniecki. Starosta, noszący tytuł „generała ziem podolskich”, miał pod swą jurysdykcją
dwa grody: kamieniecki i latyczowski2.

Będące w składzie Wielkiego Księstwa Litewskiego ziemie podolskie zostały włączone w skład Korony Polskiej na mocy uchwał sejmu lubelskiego 1569 r.

Wyodrębnione z nich zostało województwo bracławskie. Składały się na nie tylko dwa powiaty: winnicki i bracławski. Pierwszym wojewodą tej prowincji został Roman kniaź Sanguszko, kasztelanem bracławskim zaś mianowany został Jędrzej kniaź Kapusta. W 1589 r. województwu nadano herb z krzyŜem kawalerskim na czerwonym polu. W krzyŜu umieszczono błękitną tarczę z półksięŜycem. Z tych ziem wschodniopodolskich wysyłano do Warszawy dwóch senatorów: wojewodę i kasztelana bracławskiego. Na terenie województwa znajdowała się Targowica, znana w polskich dziejach z niesławnej pamięci konfederacji zawiązanej tutaj w 1792 r. Wkrótce po rozbiorach województwo zostało zlikwidowane, jegozaś ziemie podzielono między guberniami podolską a
kijowską3.


PODOLSKI MIT

Ziemie kresowe w świadomości dawnych Polaków uchodziły za tereny, gdzie w ciągłych walkach z najazdami stepowców hartował się duch narodowy.Karol Szajnocha, bardzo poczytny historyk XIX-wieczny, pisał, iŜ poczynając od XV w., naród polski miał dwie szkoły – Akademię Krakowską i Ukrainę z Podolem, gdzie „uświęcał się jego charakter”5. Narażeni na ciągłe niebezpieczeństwa
od stepów ordyńskich i wrogiej Moskwy, rycerze ze stanic podolskich stanowili najbardziej waleczną część obywateli państwa polsko-litewskiego, strzegących wartości świata zachodniego.

Obowiązek wojenny był tu wprost koniecznością, więc tylko to, co tęŜszem, wybitniejszem się
czuło, co miało rozmach, fantazję, a nawet wybujałość energii – rwało się do tych dalekich, a dzikich
ziem, gdzie lemiesz naspół z oręŜem przetwarza uroczyska, stepy i bory w uprawne pola6.

Rycerstwo podolskie brało udział, wśród innych przedstawicieli ziem ruskich, w słynnej bitwie pod Grunwaldem. W sposób literacki odtwarzający te wydarzenia w powieści KrzyŜacy Henryk Sienkiewicz pisał: „szło pod swymi znakami szesnaście chorągwi polskich, w tych jedna przemyska, jedna lwowskai jedna halicka, i trzy podolskie, a za nimi piechoty tychże ziem”7. Spośród innych
miejscowości z Podolem związanych wpisanych w dzieje chwały oręża polskiego wymienić należy Chocim, Trembowlę, Bar, Kamieniec Podolski

4 W. Kicki, Dialog o obronie Ukrainy z przestroga. Dla zabieŜenia incursiom Tatarskim. Przez
persony rozmawiające, W Dobromilu roku 1615. Cyt. za: A. Petruszewicz, Galiczsko-Russkaja


OSADNICTWO POLSKIE

Polacy przybywają na Ruś początkowo jako żywioł kupiecki i rzemieślniczy do miast, które otrzymały prawo magdeburskie. Róźnorodną ludność od samego początku miał Kamieniec Podolski. Część rycerstwa polskiego podążała tutaj jako Żołnierze zaciężni dla obrony granicy. Z czasem osiedlali się oni na pogranicznyżh placówkach na stałe.

Po objęciu przez starostę Gasztołda Kamieńca Podolskiego, powierzonego mu przez wielkiego księcia Witolda, wrasta znaczenie rycerza polskiego „pana Buczackiego” herbu Awdaniec. Można domniemywać,Że juz w tamtych czasach polska szlachta zaczyna się osiedlać na Podolu.

Wybitny XIX-wieczny badacz stosunków panujących na tych ziemiach, Aleksander Jabłonowski, pisze,

„Ze po spustoszeniach przez burzę tatarską ważną rolę w zasiedleniu Podola odgrywała
szlachta napływająca z Rusi Czerwonej – gente tylko Rutheni, lecz natione już Poloni. Autor zaznacza, że osiedlanie się szlachty pochodzącej z Korony Polskiej odbywało się przez stopniowe „nawarstwianie się” przybyszów różnych kategorii. Najpierw była to „stara ruska kość”
– Kierdeje w Oryninie,
- Czuryłowie na Kuryłowcach oraz
- wszelakie domy Korczaków i Sasów.

Tuż zanimi przybyli
- Buczaczcy i Jazłowieccy pieczętujący się już polskim herbem Abdank.
- Dalej Herburtowie w Kudryńcach
- z Fredrami w Fredrowcach – od
dawna na Rusi zakorzenione rody przybyłe.

Również szczeropolskie, choć od dawna okrzepłe na Rusi koronnej, były przybywające na Podole
- rody Odrowązów,
- Chodeckich,
- Lanckorońskich, -
- Sieniawskich,
- Kamienieckich,
- Rejów.

W odróżnieniu od sąsiedniego Wołynia, podolska ziemia nie była tak gęsto usiana gniazdami szlacheckimi. Najwięcej skupiało się ich wokół strzegących zachodnich rubieży koronnych twierdz8.
Największa może fala osadnictwa polskiego na Podolu przyszła po odzyskaniu tych ziem przez Rzeczpospolitą w 1699 r., po 27-letnim panowaniu tureckim. Zaludniały się przede wszystkim wielkie latyfundia: Szarogród, Międzybórz, Latyczów9. Z ówczesnych pamiętników dowiadujemy się, że:

Poczęło się po pokoju uczynionym Podole osadzać, dokąd wiele tysięcy poszło chłopów od Wisły, a osobliwie od Przemyśla i Sanoka, Że prawie całe wsie pustkami pozostawały w Podgórzu. Zeszło się tam i Rusi potrosze, a ci nasi Mazurowie successu temporis (z biegiem czasu) w Ruś się poobracali, i może się tam teraz ten kraj nazwać polskoruski10.

7 H. Sienkiewicz, KrzyŜacy, Wrocław 2000, s. 878.
8 Cyt. za: Z dziejów Ukrainy. Księga pamiątkowa ku czci Włodzimierza Antonowicza, Paulina
Święcickiego i Tadeusza Rylskiego, red. W. Lipiński, Kijów 1912, s. 19–21.
9 F. Bujak, Historia osadnictwa ziem polskich w krótkim zarysie, Warszawa 1920, s. 26.


Późniejsze dzieło kolonizacji ziem Podola wsparły moźne rodziny magnackie, z których specjalnie na przełomie XVI i XVII w. wyróżniali się Zamoyscy. Dzięki nim powstały takie miasta, jak Płoskirów, Gródek, Szarogród.

Nowe osady zakładali również biskupi kamienieccy, m.in. bp. Paweł Wołucki osadził wieś Pawłowce, bp. Franciszek Kobielski – wieś Porajówkę, a bp. Stefan Rupniewski załozył miasto Zińkowce, osiedlając w nim Mazurów11.

W środowisku osiadłego na Podolu chłopstwa polskiego można znaleźć szereg najgłośniejszych w Rzeczypospolitej nazwisk. W należących do kamienieckiej parafii katedralnej wioskach jeszcze na początku XVIII w. mieszkali Boratyńscy, Górniccy, Kalinowscy, Kazanowscy, Leszczyńscy, Odrowążowie, Okolscy, Oleśniccy, Opalińscy, Pacowie, Pocieje, Radziwiłłowie, Rzewuscy,
Sieniawscy, Skarbkowie, Stanisławscy, Tarnowscy, Tyszkiewiczowie, Zamoyscy, Załuscy i wiele innych12.

KRAJ „RUSKOPOLSKI”

Obok ciągłego napływu „od dołu” rdzennej ludności polskiej – jak mówiono – z Polski piastowskiej, Żywioł polski na Podolu znacznie się zasilał i „od góry”. Czyli autochtoniczna szlachta ruska bądź napływowa czerwonoruska zlewała się z rycerstwem polskim w jednolitą całość13.

Doskonałym przykładem czego może być rodowód Hektora kamienieckiego, rozsławionego przez Sienkiewicza pana Michała, a w rzeczywistości Jerzego Wołodyjowskiego. Był to jeszcze w XVI w. ród ruski obrządku greckiego, w którym mężczyźni – jak podajeA. Rolle – na chrzcie otrzymywali imiona: Kuźma, Zubko, Fedko, Iwaszko, Tymko, kobiety natomiast – Maruchny, Hapky, Horpyny, Nastazje. Już w połowie XVI w. widoczne stają się tendencje „laszenia się”. Wasyl więc przybiera
imię Stanisława, Fedor zamienia się w Fryderyka, Juchno w Jerzego14.

Podobnie jak rycerstwo ruskie grawitowało w kierunku dominującej szlacheckiej kultury polskiej, tak osiedlający się w późniejszych czasach chłopi polscy siłą rzeczy ciążyli ku kulturze wsi ukraińskiej.

Olbrzymie ich rzesze, osiedlając się na nowych ziemiach, pozostawały dość często bez opieki duszpa sterskiej Kościoła łacińskiego, gdyz rzymskokatolicka sieć parafialna po dotkliwych spustoszeniach potopu tureckiego była nader rzadka. Ówczesne statystyki donoszą, że w 1726 r. na całym Podolu było zaledwie 40 parafii rzymskokatolickich15.

Moznowładcy polscy z Podola nie przywiązywali zbyt wielkiej wagi do tej kwestii, uważając, że istniejące już tutaj cerkwie unickie, powstałe notabene ich sumptem, mogą zaspokoić potrzeby napływowej ludności łacińskiej. (PROBLEM KONWERSJI UNICKIEJ) !!

Wprawdzie, jak podkreślano, wznosili oni kościoły rzymskokatolickie dziesiątkami
– prawie każde miasteczko otrzymało świątynie łacińską – ale cerkwie budowali setkami16. Podobnie jak w dzielnicy galicyjskiej, noszącej w znacznej mierze mieszany rusko-polski charakter etnograficzny, proces asymilacji polskiej warstwy chłopskiej, a nawet drobnej szlachty, był znaczny.

Miejscowa kultura ukraińska była „kulturą niewątpliwie pociągającą dla chłopstwa polskiego
[...] Chętnie się uczył chłop polski śpiewać tęskne dumki, zdobić swe ubrania i sprzęty bujną ornamentyką”17.

Pisząc o relacjach panujących na ziemiach Podola, Maria Dunin-Kozicka zwracała uwagę, że wspólność kulturowa Polaków i Ukraińców łagodziła wiele konfliktów wynikających z relacji pańszczyźnianych, rzutujących na stosunki
polsko-ukraińskie. A więc

czynnikiem, łagodzącym podobne przeciwieństwa na Rusi, był melodyjny, przez wszystkich lubiany, język ruski, przez drobną szlachtę w uzyciu domowym nawet praktykowany. Dzieci szlacheckie rozpoczynały nieraz w tym języku swą mowę – niewiasty polskie kresowe z zamiłowaniem śpiewały śliczne, ukraińskie piosenki – był to cement spajający rózne stany jednego społeczeństwa. Zblizona natomiast do dworów ludność miejscowa uczyła się z łatwością i bez przymusu po polsku, u duchowieństwa zaś ruskiego uzywanie języka polskiego uwazanym
było, przez kobiety zwłaszcza – jako warunek dobrego tonu. W okresie tedy tu opisanym, antagonizmu tak pomiędzy dwoma obrządkami – łacińskim i ruskim, jak i pomiędzy temi językami, zgoła nie było i współycie dwóch latorośli jednego słowiańskiego szczepu byłoby zupełnie mozliwe, gdyby reforma włościańska [...] została przeprowadzona tak, jak to miało miejsce w Poznańskim, w pierwszych latach XIX wieku. Sympatia jednak dla Rusinów pomimo ciężkich doświadczeń 1863 roku – mocno jest w urodzonych i wychowanych na Rusi Polakach
zakorzeniona – przynajmniej piszący te słowa w wysokim stopniu uczucia tego doznaje18.

KRESOWIACY

Oczywiście, całe połacie podolskiej ziemi potrafiły zachować polski charakter narodowościowy. Zwłaszcza w czasie rewolucji bolszewickiej wykazywały one głębokie przywiązanie do wartości innych niz szerzone przemocą przez nowych władców, bo zakorzenionych w świadomości narodowej i religijnej.Tak oto cytowana juz pamiętnikarka kreśliła sytuację polskości na Podolu:

15 Bujak, Historia osadnictwa ziem polskich, s. 26.
16 Ibidem, s. 27.
17 Bujak, Galicja, t. I, Lwów-Warszawa 1928, s. 83.
18 M. Dunin-Kozicka, Rok 1917..., s. 60–61.


„Tą niedostępną dla burz rewolucji i bolszewizmu opoką polskości i wiary były, zwartą masą przez lud polski, tak zwanych „Mazurów” zamieszkałe, niemal do Płoskirowa przylegające, wsie:
- jak Zarzecze, Hreczana, Maćkowce, Szaraweczka
- i dalsze nieco: Malenicze, RóŜyczna, Leźniów, tak owymi dziarskimi Mazurami zapełnione,
Że parafia płoskirowska liczyła około dwudziestu tysięcy wiernych katolicyzmowi dusz [...].

Nie tak odległy od Płoskirowa Gródek był jeszcze mocną placówką polskości – okolice jednak Felsztyna, Szarawki, Satanowa uległy już częściowemu zruszczeniu, wobec zruszczenia osadników jakby niewielkimi plamami wśród przeważających nad nimi Rusinów. Najdalszy Bar i Jałtuszków tylko niezachwianym katolicyzmem wykazywał dawną swą łączność z macierzą.

Płoskirowscy natomiast Mazury, całymi wioskami w tym zakątku Podola osiadali, zachowali swoistą gwarę ludową, nie znając nawet języka ruskiego, nie zawierając nigdy małżeństw mieszanych, obchodząc święta wedle nowego stylu, nosząc się w stroju z biłgorajska (Lubelskie), tworzyli tu prawdziwie „małą Polskę” do tego stopnia, ze zapełniony zydami Płoskirów był pod zaborem rosyjskim miastem zupełnie polskim, gdyż we wszystkich sklepach i na ulicach tylko ten język się słyszało19.”

Według spisu ludności przeprowadzonego w Cesarstwie rosyjskim w 1897 r. ludność polska w guberni podolskiej wynosiła 69 156 osób20. Razem z tym rzymskokatolików szacowano tutaj według tegoz spisu na 262 738 ludzi21. Nie ma wątpliwości, ze znaczna część prawie 200 tysięcznej rzeszy podolskich katolików, nieposługujących się językiem polskim, wywodziła się z tradycji polskiej.

10 E. Otwinowski, Pamiętniki do poznania Augusta II, Poznań 1838, s. 14. Przymiotnik „ruski”w całym tym tekście uzywany jest, oczywiście, zgodnie z obowiązującą nomenklaturą jako odpowiednik współczesnej wersji „ukraiński”.
11 J. Mucha OFM Conv, Organizacja Diecezji Kamienieckiej do 1795 roku. Roczniki Teologiczno-
Kanoniczne (1983), t. XXX, 4, s. 80.
12 Antoni J. [A. Rolle], Powstawanie nazwisk rodowych u ludu małoruskiego, [w:] Sylwetki historyczne, Kraków 1892, s. VIII, s. 403.
13 M. Dunin-Kozicka, Rok 1917..., s. 109.
14 Antoni J. [A. Rolle], Państwo Wołodyjowscy, [w:] Sylwetki historyczne, s. 300.


Nie uzywając juz na co dzień mowy polskiej, rzymscy katolicy na Podolu byli z nią organicznie związani w zyciu religijnym.

Tylko w kościołach Wołynia, Podola, Ukrainy dawała się słyszeć w czasie kazania polska, publicznie głoszona mowa. Tylko na plebanii, po nabozeństwie wolno było liczniej się zebrać bez meldowania o tym policji. Kościół był w tym okresie miejscem rozrywki i ukojenia, placówką Bożą i polską, gdzie wszyscy pomimo rózŜnic społecznych, czuli się braćmi we wspólnym wyznaniu wiary i dziedzicami lechickiej, wzbronionej w urzędach mowy22.

Ogół nie akceptował w kościele innych niŜ polskie kazań, bądź naboŜeństw.
Chcąc ukarać swych parafian za jakieś wykroczenia nie licujące z mianem katolika,
proboszcz jednej z parafii na Podolu mówił do zgromadzonego w kościele
ludu Bozego:

„ Nie chcecie mnie słuchać! Nie chcecie stać się chrześcijanami nie tylko z imienia, ale z czystości serca! Dobrze. Ja dla was polskiej mowy więcej marnować nie będę, a budu teper do was howoryty jak do muzykiw! – i całe kazanie po rusińsku wygłaszał, co szło mu jednak z trudnością, gdyż wielki szloch audytorium, uwazającego za najboleśniejszą karę to pozbawienie mozności posłuchania swej mowy, jako jej niegodnego – towarzyszył mu aż do końca przemowy23.”

Polacy na Podolu, Wołyniu i Ukrainie stanowili pewną całość. W przeciwieństwie do Kongresówki i Litwy w imperium carów, sprawa polska na Rusi miała swoje uwarunkowania i specyfikę. Cytowana już Dunin-Kozicka pisała, że

„ te trzy najmilsze ziemie ruskie [Podole, Wołyń i Ukraina – W.O.] to jeden organizm społeczny – to trzy siostry – bliźniaczki, w których jedno tętno pod względem spraw polskich wyczuwać się daje – jeden ruch, mocniejszy lub słaby, stosownie do krępujących go więzów niewoli24.”

Chociaż Polacy na Podolu, jak i na całej Rusi, stanowili nie znaczny odsetek ludności – 7% na Podolu i 8,7% w ogóle na ziemiach ruskich – ich rola i wpływ na rozwój tych ziem pozostawał ogromny, a poniekąd decydujący. Polacypomimo swej mniejszości stanowili tutaj trzon inteligencji i byli głównym motorem zycia gospodarczego i społecznego. Odsetek inteligencji fachowej i zawodowej wśród Polaków był największy i wynosił az 52%, co stanowiło na pocz. XX w. 195 000 ludzi25. Trafne wydaje się tez spostrzezenie, ze charakterystyczną cechą Polaków było to, ze nie rozpraszali się oni wśród otaczającej ich masy, lecz skupiali i łączyli, wytwarzając w ten sposób tym silniejsze ogniska swoich wpływów. Polacy nadają swój ton wszędzie, a miastom w szczególności. Gdzie nie było ich wiele, w jakimś zapadłym od wszelkich centrów, oddalonym miasteczku, bodaj tylko ksiądz, doktor i aptekarz tworzyli już miejscowy, polski ośrodek kulturalny26.

Dlatego z taką autentyczną dumą i pewnością mówił wywodzący się z Podola ks. Marian Tokarzewski, kapelan Marszałka Polski oraz widny działacz Polski międzywojennej.

My, Kresowiacy, dumni jesteśmy ze nasze Podole, Wołyń i Ukraina dały Polsce tylu ludzi sławnych,
uczonych, zasłuzonych. Z Kresów idą na słuzbę Kościoła i narodu: Kardynał Czacki, Arcybiskup Feliński, Arcybiskup Szembek, Arcybiskup Symon, Arcybiskup Wnukowski, słynny Jezuita Wnukowski, męczennik Bejzym, opiekun trędowatych; biskupi: Niedziałkowski, Sarnowiecki, Mańkowski; świątobliwy prałat Chołoniewski, prałat Gnatowski, brat Albert; z niewiast: matka Darowska, matka Drzewiecka. W 31 i 63 roku nasze Kresy dały wodzów sławnych: Rózycki Karol i Edmund, generał Kołyszko, gen. Dwernicki, Ludwik Kicki, Ostaszewski, Groza Aleksander. Historycy: Chmielewski, Kalenbach, Krechowiecki, Jabłonowski, Rawita-Gawroński, Rolle, Karwicki, Pułaski, Radzymiński. Powieściopisarze: Kaczkowski, Korzeniowski, Kraszewski, Rzewuski, Czajkowski. Artyści: Paderewski, Szymanowski, Tyrczyński, Michałowski, Wrzeszcz. Polityczni działacze: Spasowicz, Starczewski, Grocholski, Sukowski, Poniatowski, Paszkowski,
Zalewski27.

19 M. Dunin-Kozicka, Rok 1917..., s. 109–110.
20 Ibidem, s. 92.
21 Ibidem, s. 91.
22 Ibidem, s. 127.
23 Ibidem, 125–126.
24 Ibidem, s. 149.
25 A. Weryha-Darowski, Kresy Ruskie Rzeczypospolitej, Warszawa 1919, s. 45.
26 Ibidem, s. 71–72.
27 M. Tokarzewski, StraŜ przednia. Ze wspomnień i notatek, Warszawa 1925, s. 77.


ECCLESIA CAMENIENSIS

Początki organizacji Kościoła rzymskokatolickiego, z którym nierozerwalnie utoźsamiała się ludność polska na tych ziemiach, sięgają XIV w., kiedy to wspierani przez ksiąząt Korjatowiczów zakonnicy św. Franciszka, a potem św.

Dominika załozyli swe misje. Jak donoszą podania historyczne, św. Jacek Odrowąz miał osobiście założyć pierwsze placówki katolickie na Podolu. Według domysłów historyków Kościół na Podolu był hierarchicznie podporządkowany biskupom krakowskim. Samodzielne biskupstwo na tych ziemiach powstało prawdopodobnie między rokiem 1379 a 138428. Było to wówczas jedyne biskupstwo na terenach Rusi o przewazającej ludności prawosławnej, gdzie jednak nie było hierarchii Kościoła wschodniego. Diecezja kamieniecka od początku była podporządkowana metropolii halickiej, a potem lwowskiej. Pierwszym tutejszym biskupem tytularnym był niejaki Wilhelm h. Ostoja (†1375). Rezydował zaś w Kamieńcu bp Aleksander (1384–1410). Biskupi kamienieccy posiadali\ miasto Szarogród, jednak na skutek zamiany dokonanej z kanclerzem Janem Zamoyskim, w roku 1583 wymienili go na Pragę pod Warszawą. Odtąd Praga Warszawska, aż do 1794 r., nalezała do hierarchów Kamieńca Podolskiego. Przez 26 lat okupacji tureckiej tutejsi biskupi rezydowali we Lwowie29. Symbolem pełnienia przez ziemię podolską roli przedmurza chrześcijaństwa\ jest prastara katedra kamieniecka z minaretem – pamiątką władania tureckiego– zwieńczonym zwycięskim posągiem Najświętszej Maryi Panny. Pierwotny, drewniany kościół został zbudowany w 1375 r. Natomiast murowana, do dziś zachowana świątynia, jest najdalej wysuniętym na wschód wzorcem architektury gotyckiej30. Najwięcej ludności rzymskokatolickiej mieszkało w powiatach kamieniecko- podolskim – 13,3%, winickim – 10%, latyczowskim – 12,5%, proskurowskim – 22,7%, uszyckim – 12,1%31. Tutaj tez najzaciętszą walkę z Kościołem katolickim stoczyła zaborcza władza ateistyczna32. Jednak tozsamość miejscowej ludności polskiej nierozerwalnie była zrośnięta ze świadomością przynalezności do wyznania rzymskokatolickiego. Jakze wymownie świadczy o tym napis na krzyzu przydroznym koło miejscowości Satanów, zachowany jeszcze na początku rządów komunistycznych na Podolu:

Choćby Tobą, Chryste Panie, pogardziły wszystkie ludy,
To na polskim tutaj łanie chłop pokłoni się jak przody.
Chłop postawi Bozą Mękę u wrót wioski na rozstaju, byś
Wyciągnął, Jezu, ręce i królował w naszym kraju33.

28 Mucha, Organizacja Diecezji Kamienieckiej do 1795 roku, s. 78.
29 Gloger, Geografia historyczna ziem dawnej Polski, s. 356.
30 Zob.: K. Iwanicki, Katedra w Kamieńcu, Warszawa b. r. w.
31 Etnograficzno-statystyczny zarys liczebności i rozsiedlenia ludności polskiej, opr. E. Czynski, T. Tillinger, Warszawa 1909, s. 97.
32 Kościół Katolicki na Ukrainie, Polish Institute and Sikorski Museum, Memorial, No A 12.P 6/4/35, p. 191 (kopia w posiadaniu autora).
33 Wspomnienia młodej Polki, warszawianki, nauczycielki w polskich szkołach wychodźstwa polskiego na Syberii w domu sierot wychodźstwa w Samarze nad Wołgą i 20 lat w polskich szkołach na Podolu, Archiwum Instytutu Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.


Lud polski Podola, jak i w ogóle katolicy z całych kresów ukrainnych, szczególną czcią darzył cudowny wizerunek Najświętszej Maryi Panny w Berdyczowie. Mówiono: czym Obraz Częstochowski dla Polski, Ostrobramski – dla Litwy, tym Matka Boska Berdyczowska dla Ziem Rusi. Jej tytuł, okalający sam obraz, jak najdobitniej o tym świadczy: Królowa i Ozdoba Stepów Ukrainnych, Wzgórzy Podola i Wołyńskich Lasów, Przecudowna w Berdyczowskim Obrazie
Maryja.

Na terytorium samego Podola znajdowały się tez inne, również tłumnie odwiedzane sanktuaria. W Latyczowie, do którego rok rocznie na święto Matki Boskiej Jagodnej, jak lud zwykł nazywać uroczystość Nawiedzenia NMP, dnia 2 lipca ściągały rzeszy wiernych z najdalszych okolic, zeby oddać cześć Maryi w cudownym obrazie34. Miała tex pod swą pieczą ziemie podolską Matka Boza w świętym obrazie z kościoła ormiańskiego w Kamieńcu Podolskim. Równiez w Kamieńcu z cudownych łask słynęła Matka Boska Rózańcowa z kościoła podominikańskiego,nazwana Russia florida35. Zaś wśród katolików ormiańskich słynął cudowny obraz BoŜej Rodzicielki, Panny Maryi płaczącej z kościoła Mohylowa Podolskiego.36 Kult Matki Bozej sprzyjał podtrzymywaniu tożsamości religijnej i narodowej.

34 A. Fridrich SJ, Historie cudownych obrazów Najświętszej Maryi Panny w Polsce, Kraków1911, t. 4. s. 320–325.
35 Ibidem, s. 298.
36 Ibidem, s. 337–342.

Odpowiedzi (49)

Strona z 3 < Poprzednia Następna >
8.06.2014 13:38
GENERACJA XXI
G XXI 2000

Gniazdo: PODOLE PAWŁOWICE k. Jastrzębia / z Drawska Pomorskiego/ z Włodawy/ z Ukrainy
KLAUDIA KARWACKA – córka Marcina i Sabiny
NATALIA MARCIN KARWACKI – córka Marcina i Sabiny

Są też dzieci Rafała ???

Gniazdo: PODOLE Drawsko/Swidwin/Wrocław/z Drawska Pomorskiego/ z Włodawy/ z Ukrainy
GRACJAN KARWACKI, l.5. syn Magdaleny Karwackiej /Krzysztofa (Wrocław), wnuk Wiesława, prawnuk Tadeusza.

KINGA KARWACKA, l.8. córka Beaty Karwackiej /Grzegorza (Świdwin), wnuczka Jerzego, prawnuczka Tadeusza.

Gniazdo MUDRYGOLOWY chmielnickie

7 marca 2006 zI. Kh Shymansʹkyĭ - 2003 - Widok krótkiego opisu - Więcej wydań
1944 р. Похов. м. Лайн, Шмеччина.
1882 КАРВАЦЬКИЙ 1ван 1ванович, 1882 р., с. Мудриголови, украТнець, селянин. Примусово вивезений на роботу до Шмеччини в 1942 р. Загинув гид час бомбардування в 1943 р. Похов. у Шмеччин!.

zmarł Mikołaj Karwackij (29.04.1967 – 7.03.2006 urodzony na Ukrainie w M. Gorodok woj. Khmielnitskie; syn Witalija i Sofiji (z domu Girniak). Miał 38 lat osierocił dwójke synów Igora (lat14) i Romana (lat9) żonę Łarise pozostawil wdową. Niema nic gorszego kiedy rodzice odprowadzają w ostatnia drogę swoje dziecko. Żył krótko ale pozostawił po sobie dobre imię. Niech spoczywa w spokoju. Dla mnie jego siostry zawsze pozostanie w pamięci i sercu.(ina)

Nowe odkrycia:
STARYCZA lubaczowskie
MARIA i JAROSŁAW KARWACKI ze Staryczy doczekali kolejnego dorodnego 5,5 kilowy chłopaka
В Украине родился мальчик весом 5кг 500г: В Яворивскому родильном отделении родился мальчик весом в 5 кг 500 г. Врачи младенца перевесили несколько раз, потому что не верили, что приняли на мир такого богатыря.

Об этом сообщил сегодня, 3 декабря, заведующий родильного отделения Яворивской районной центральной больницы Иван Гоция, который лично принимал эти роды вместе с гинекологом акушера Богданом Писиком, передает ЗІК.

С его слов, роды в жительницы села Старич Яворивского району Марии Карвацкой, которая и подарила своему мужчине богатыря, прошли успешно. Ребенок здоров, родильница тоже. Это уже второй ребенок в семье Марии и Ярослава Карвацких из Старичив – первый сынок родился в 2001 весом в 4 кг 300 г.

CHOCIM – Czerniowce
KARWACCY SPOD CHOCIMIA z Kliszkowic

STEFAN KARWACKI syn Siemiona/ КАРВАЦКИЙ СТЕФАН СЕМЕНОВИЧ, 1905 г.р., украинец, м.р. с.Клишковцы/Kliszkowce, Хотинский р н /Chocimski Rejon, Черновицкая обл/Czerniowicka Obłqast., м.п. Устьвымлаг НКВД, спецпоселенец, рабочий 1 п/к «Синдор» 14 л/п Арестован 31.08.1941г. по ст. 58-13 УК РСФСР. 09.03.1942 г. умер, находясь под следствием./zmarł w trakcie sledztwa 9 marca 1942 roku
Obwód czerniowiecki (ukr. Чернівецька область) jest jednym z 24 obwodów Ukrainy. Leży w południowo-zachodniej części Ukrainy, na południu graniczy z Rumunią i Mołdawią, na zachodzie i północnym zachodzie z obwodem iwanofrankowskim, na północy z obwodem tarnopolskim i chmielnickim, na wschodzie z obwodem winnickim. Stolicą obwodu są Czerniowce. Obwód został utworzony w 1940 roku z zamieszkanej przez Ukraińców północnej części Bukowiny oraz części Besarabii (razem z Chocimiem).

WALERY KARWACKI
KARWACCY ma liście ksiegi rodów PODOLA Карвацкие Tom 1 strona 50
w Archiwum w Kamieńcu podolskim

Часть текста последних листов родословной книги Подолии, первая цифра номер книги, вторая - номер страницы в документе хранящемся в РГИБ. Прислал Михаил Линниченко MYLinnichenko@mtu-net.ru (Октябрь 2003).

Z podolskich rodem WALERY KARWACKI (rej. Chocimia) ufundował remont szpitala w Czerniowcach

Вместе с Николаем посетил в больницу и добрый друг учреждения – частный предприниматель Валерий Карвацкий, который от себя лично закупил детям сладости. ...

medcenter.org.ua/rus/news/1389.html - 28k - Kopia - Podobne strony
Вместе с Николаем посетил в больницу и добрый друг учреждения – частный предприниматель Валерий Карвацкий, который от себя лично закупил детям сладости. «Сегодня благодаря людям с добрым сердцем и искренней душой больница превращается в учреждение европейского образца, где создаются комфортные условия для детей, – рассказывает главный врач больницы Наталья Шевчук. – Фирма «Карвацкий-буд» отремонтировала за свои средства четвертый этаж, который сегодня является одним из лучших в учреждении. Когда не хватило запланированных 112 тысяч гривен на ремонт тепловодомагистрали, эта компания покрыла недостачу – почти 70 тысяч – из собственных средств. Руку помощи детской больнице протянул и коллектив Черновицкого химического завода, который бесплатно выделил прекрасную качественную краску». Быть меценатом на Буковине становится модным. А значит, обязательно сбудутся желания маленьких пациентов областной детской больницы №2, если все, как один, высказали в письме к Николаю свою самую заветную мечту – быть здоровыми.
BRAT SIEMIEN KARWACKI sekretarz generalny Euroazjatyckiego regionu Kościóła Chrystusa 7 dnia
Сергея Аузяк.
После представления трех вестей из Слова Божьего, было выделено время для жизненных опытов и передачи приветов. Брат Семен Карвацкий передал приветы от братьев и сестер из Чехии, Польши, Украины, России, после чего рассказал несколько опытов связных с проповедью Евангелия в этих странах. Брат Яков Косташ недавно вернувшийся из Казахстана, в свою очередь рассказал свои опыты в деле проповедования Евангелия в Казахстане, где он находился и работал в течении двух месяцев. Все служащие братья передавали приветы от братьев и сестер тех общин, где они служат.
На Полевой Конференции у нас была особая радость видеть гостей со всего Центрального Поля, а так же и гостей из–за границы. После завершения конференции, все участники были приглашены за стол.
В 16:30 началась рабочая часть Конференции Центрального Поля, которая завершилась в понедельник в 7 апреля 2008.
Тут вы можете просмотреть фотографии, как проходила сессия Полевой Конференции, Центрального Поля Унии Молдова:
8.06.2014 13:44
Lubaczowskie : DZIKÓW STARY

15 styczeń 2009

GREKO-KATOLICY z parafii DZIKÓW STARY

Mieli dom nr 89 a poprzez ślub Marii Karwackiej z Maksymem Królem także dom 87

GENERACJA 1700... 30

Gniazdo bełskie DZIKÓW STARY

GREKO-KATOLICY z parafii DZIKÓW STARY. Mieli dom nr 89 a poprzez ślub Marii Karwackiej z Maksymem Królem także dom 87

Niestety ślady przetrwały tylko po kobietach....

DZIKÓW STARY 87

1725 PRAXEDA KARWACKA zmarła 14 maja 1795 w Dzikowie Starym w domu 87; w wieku lat 70; musiała być matką MARII KARWACKIEJ żony Maksyma Krula/Króla i u nich zmarła. NIE WIADOMO CZYJĄ BYŁA ZONĄ

DZIKÓW STARY 89

1733 MARIA KARWACKA zmarła 10 kwietnia 1795 w Dzikowie Starym w domu 89, w wieku 62; NIE WIADOMO CZYJA BYŁA ŻONĄ ! prawdopodobnie bratową Praxedy Karwackiej, lub szwagierką. Na jej cześć Prakseda dała córce imię Maria.

GENERACJA 1730

Gniazdo bełskie DZIKÓW STARY

Dzieci/synowe Praxedy Karwackiej i Dzieci Marii Karwackiej

DZIKÓW STARY 89

Dzieci/synowe i Marii lub Praksedy Karwackich:
1746 PELAGIA KARWACKA zmarła 15 października 1792 w Dzikowie Starym dom nr 89; wieku lat 46

1760 BAZYL KARWACKI mąż Pelagii Hruchyckiej; prawdopodobnie brat Marii Karwackiej-Król; jej mężem był Maksym Król, na jego czesc imie Maksima ?
* syn MAXIM KARWACKI ur 29 VIII 1787 ; chrzestni Piotr Zaganka i Agafia Jedynacka; zmarł 28 lipca 1822 w wieku 31 lat Maxim Karwacki, miler ex Reginae Czurtonijski

1755 Blasus/ BŁAZEJ / Baltazar KARWACKI zmarł 10 maja 1805 w Dzikowie Starym w domu 89 w wieku lat 50,;
1806 BALIASIUS KARWACKI lat 50 zmarł 10 maja w domu 89

BAZYL KARWACKI 17 listopada 1785 chrzestnym Praksedy Jedynak . c. Elisa Jedynaka i Katarzyny Zaen..... w domu nr 93

? ALEKSANDER/Aleksig KARWACKI zapewne brat Bazylego. Michała, Pelagii, Marii, Mikołaja, Jacentego...

1758 MICHAŁ KARWACKI lat 33 - 26 lutego 1791 oźenił się w Dzikowie Starym 81 z Maria Samagalską lat 20; sw. Piotr Stanka i BAZYLI KARWACKI
* córka MARIA KARWACKA ur 13 kwietna 1792, c. Michała Karwackiego i Marianny Smagalskiej; chrzestni ALEXIG/ALEKSANDER KARWACKI i Maria Gorycka

1867 MICHAŁ KARWACKI lat 34 zmarł w domu 89 w dniu 4 kwietnia 1801
1755 MARIA z domu ...? - KARWACKA w wieku lat 61 wdowa vetula zmarła 13 maja 1816 w domu nr 359

DZIKÓW STARY 87

1726 MAKSYM KRÓL wdowiec zmarł w wieku 70 lat 23 marca 1796 w domu 87
1748 MARIANNA KARWACKA-Król (siostra Bazyla ?) żona Maksima Króla; rodzice:
* Syn Jan Krul Karwacki
* Syna FILIP KRÓL ur 22 października 1785 ; chrzestni Michał Hryne...i Maria Szałajska1786 FILIP KRÓL, ur 22 X 1786 w domu nr 81; syn Maksyma Króla i Marii Karwackiej, brat Jana Krola Karwackiego

1748 MARIA KARWACKA-Król matka Jana i Filipa (1786) żona Maksyma Króla; Zmarła 16 kwietnia 1793 w wieku 45 lat, w domu nr 87

GENERACJA 1760

Gniazdo bełskie DZIKÓW STARY

DZIKÓW STARY 81

1758 MICHAŁ KARWACKI lat 33 - 26 lutego 1791 oźenił się w Dzikowie Starym 81 z Maria Samagalską lat 20; sw. Piotr Stanka i BAZYLI KARWACKI
* córka MARIA KARWACKA ur 13 kwietna 1792, c. Michała Karwackiego i Marianny Smagalskiej; chrzestni ALEXIG/ALEKSANDER KARWACKI i Maria Gorycka
Michał Karwacki 19 maja 1792 chrzestnym Jana, syna Mateusza Radowicza u Nastki Dłutanki

DZIKÓW STARY 89

1767 MICHAŁ KARWACKI
zmarł 4 kwietnia 1801 w Dzikowie Starym w domu nr 89; w wieku 34 lat
1867 MICHAŁ KARWACKI lat 34 zmarł w domu 89 w dniu 4 kwietnia 1801

DZIKÓW STARY 89

1769 BLASIUS KARWACKI zmarł 5 X 1793 w wieku lat 24 w Dzikowie Starym dom 89

DZIKÓW STARY 89/52

1767 ALEKSANDER ???Utixig (Aleksy?) ? KARWACKI lat 26 dnia 4 sierpnia 1793 w Dzikowie Starym w domu 89 ożenił się z Tatiana Stanką, lat 23; świadkowie Michał Hryniak i Jakub Hryniak

*syn GEORGIUS KARWACKI ur w domu nr Dzików 52 w dniu 10 maja 1822; syn MICHAŁA KARWACKIEGO i TATIANY Tuzowej ???; sw. Jan Szul i Maria Zadroznia

DZIKÓW STARY 52

1779 MIKOŁAJ KARWACKI lat 22 i Teodozja Lebiedziowa lat 15 pobrali się 7 lipca 1801 w Dzikowie Starym 52; świadkowie Kosma Zadrożni i Jan Harasyni”
MIKOŁAJ Tuz KARWACKI w wieku 53 lat zmarł 5 stycznia 1844 w domu nr 52

• córka AGAFIA KARWACKA urodzona 19 kwietnia 1812 e Dzikowie Starym dom 52; c. Mikołaja Karwackiego i Teodozji Tuszowej; chrsestni : Jan Szul, Szymon Borek, Maria Wnukowa, Maria Zadrowa
• syn ur 30 marca 1822 GEORGIUS KARWACKI , w domu nr 52 Dzików Stary; syn Mikołaja i Teodozji L....; św, Jan szul I Maria Kadmowa

DZIKÓW STARY 214/232

1770 MARIA KARWACKA–Samborska, żona Andrzeja Samborskiego rodzice

* EUFROZYNA SAMBORSKA ur 5 październik 1787; c. Marianny Karwackiej i Andrzeja Samborskiego; chrzestni Kosma Marczyło i Anna Gudzycka
* MATEUSZA SAMBORSKIEGO ur 10 sierpnia 1791; chrzestni Kosma Marczyk i Anna Gudycha
*GRZEGORZA SAMBORSKIEGO urodzonego 20 maja 1795 ; chrzestni Kosma Marczyk, i Anna Godzicka
*ANTONI SAMBORSKI ur i 29 I 1800

DZIKÓW STARY 41

1760 TEODOZJA KARWACKA- Horoszczyna, żona Jana Horoszczyna, matka

* KSENI HOROSZYN ur 9 lutego 1786
* Bazyla Choroszczyna ur 29 kwietnia 1789; swiadkowie Matias Szil i Praxeda Zuzycka

DZIKÓW STARY 220

1787 JAKUB KARWACKI wdowiec lat 40 żeni się 1 lutego 1827 w domu nr 220 z ANNA wdowa Gurtychową lat 38

DZIKÓW STARY 41

1780 KSENIA KARWACKA-Szul matka Antoniego Szula lat 26 (ur. 1803)

1780 JACENTY KARWACKI – świadek Jana na ślubie 1828

1780 BAZYLI KARWACKI świadek Pelagii

DZIKÓW STARY 39

1775 ANASTAZJA KARWACKA lat 20 i Kazimierz Kamiński lat 20 pobrali się 14 maja 1795 w Dzikowie Starym w domu nr 39

* syn ich ALEKSY KAMINSKi ur 23 marca 1804 roku W Dzikowie Starym; chrzestni Mikołaj skibnicki, Dorota Ozimkiewicz, Michał Nakonieczny, Marianna Judzinczanka

DZIKÓW STARY 87

Syn Maksyma Króla i Marii Karwackiej (1748) :
1775 JAN KRÓL lat 18 i Tatiana Szukajtycha lat 18 pobrali się 18 maja 1794w domu 87 w Dzikowie Starym; swiadkowie Roman szul i Andrzej Myc (dzików 90; zmarł wieku 53 lat w 1801 roku)

1780 JAN Krul KARWACKI i Tatiana z Szukałów; 8 marca 1805 Jan Karwackim chrzestnym Teodozji c. Gabriela Jednaka i marianny Kow...
• córka PELAGIA, ur 13 maja 1797 c. Jana Króla i Tatiany Szalatychy; chrzestni Jakub przybyło i karia Kwatercha
• syn 1800 PIOTR, ur 23 I 1800 w domu 87 syn Jana krula i Tatiany Szkajłowej; chrzestni Paweł Batko i Maria Kwater
• syn 1802 JAKUB ur 19 X 1802 JAKUB, syna Jana Krula i Tatiany Szukajskiej w domu nr 87, chrzestni Jakub Hy.. I Marianna Kwaterucha,
• syn 1805 JAN , ur 26 stycznia 1805; syn Jana Króla/recte Karwacki i Tatiamy Szukayski; lat 23 syn JANA i TATIANY KARWACKICH, żeni się 16 listopda 1828 w domu 87 Dzików Stary z 17 letnia Barbaraa Skrzypcową, córka Bazylego i Katarzyny Skrzypców. Swiadkowie JACNETY KARWACKI i Grzegorz Marczyło
• córka 1811 PELAGIA KARWACKA ur 13 maja 1811 w Dzikowie Starym dom 87, c. Jana Karwackiego i Tatianny Szukajłowej
• 1814 córka ANNA KARWACKA ur 19 lutego 1814 w domu nr 87 w Dzikowie Starym, córka Jana Karwackiego i Tatiany Szukałowej; chrzestni Jakub Popowniak (ur 1775) i Anna Borkowa; ANNA ZMARŁA 21 IX 1616 w domu 87 w wieku 1 ½ roku c. Jana Karwackiego
• 1818 syn STEFAN KARWACKI ur 17 kwietnia 1818 w Dzikowie Starym w domu 87; syn Jana karwackiego i Tataiany szukałowej; chrzestni Jakub Popowniak i Tatiana Borkowa

1760 TATIANA z Szukajskich KARWACKA lat 73 wdowa po Janie Karwackim zmarła 2 września 1847 w domu nr 87

DZIKÓW STARY 345

1770 KATARZYNA KARWACKA –Kotyn/Kozun, żona Piotra Kotyn Samborskiego rodzice :

* Jana Kozun ur 17 pazdziernika 1789; chrzestni Basyl Bodnar i Ewa Słaniecka
* Eliasza Kotyn urodzonego 3 sierpnia 1793 w Dzikowie Starym w domu 345 ; chrzestni Bazyli Bodnar

Dzieci Aleksandra 1755 ALEKSANDER/Aleksig KARWACKI

GENERACJA 1790

Gniazdo bełskie DZIKÓW STARY

Dzieci 1758 MICHAŁA KARWACKI lat 33 - 26 lutego 1791 oźenił się w Dzikowie Starym 81 z Maria Samagalską lat 20; sw. Piotr Stanka i BAZYLI KARWACKI
* córka MARIA KARWACKA ur 13 kwietna 1792, c. Michała Karwackiego i Marianny Smagalskiej; chrzestni ALEXIG/ALEKSANDER KARWACKI i Maria Gorycka

DZIKÓW STARY 214/232

Dzieci 1770 MARII KARWACKA/siostra Michała, Aleksandra/–Samborska, żona Andrzeja Samborskiego

* EUFROZYNA SAMBORSKA ur 5 pazździernik 1787; c. Marianny Karwackiej i Andrzeja Samborskiego; chrzestni Kosma Marczyło i Anna Gudzycka
* MATEUSZ SAMBORSKI ur 10 sierpnia 1791; chrzestni Kosma Marczyk i Anna Gudycha
*GRZEGORZ SAMBORSKI urodzonego 20 maja 1795 ; chrzestni Kosma Marczyk, i Anna Godzicka
* ANTONI SAMBORSKI ur 29 I 1800 s. Andrzeja Samborskiego i Marii Karwackiej’ chrzestni.... Stanek i Nastazja Rade...

DZIKÓW STARY 41

Dzieci TEODOZJI KARWACKA- Horoszczyna, żona Jana Horoszczyna, matka
* KSENI HOROSZYN ur 9 lutego 1786
* Bazyla Choroszczyna ur 29 kwietnia 1789; swiadkowie Matias Szil i Praxeda Zuzycka

DZIKÓW STARY 52
Dzieci 1779 MIKOŁAJA KARWACKI lat 22 i Teodozji Lebiedzicha lat 15 pobrali się 7 lipca 1801 w Dzikowie Starym 52; świadkowie Kosma Zadrożni i Jan Harasyni

• córka AGAFIA KARWACKA urodzona 19 kwietnia 1812 e Dzikowie Starym dom 52; c. Mikołaja Karwackiego i Teodozji Tuszowej; chrsestni : Jan Szul, Szymon Borek, Maria Wnukowa, Maria Zadrowa
• syn ur 30 marca 1822 GEORGIUS KARWACKI , w domu nr 52 Dzików Stary; syn Mikołaja i Teodozji Lebiedzicha....; św, Jan Szul I Maria Kadmowa

DZIKÓW STARY 89/52

Dzieci 1767 MICHAŁA KARWACKIEGO
zmarł 4 kwietnia 1801 w Dzikowie Starym w domu nr 89; w wieku 34 lat

Dzieci 1769 BLASIUSA KARWACKIEGO zmarł 5 X 1793 w wieku lat 24 w Dzikowie Starym dom 89

Dzieci 1767 Aleksandra ???tzing ? KARWACKIegp lat 26 dnia 4 sierpnia 1793 e Dzikowie Starym w domu 89 ożenił się z Tatiana Stanką, lat 23; świadkowie Michał Hryniak i Jakub Hryniak

*syn GEORGIUS KARWACKI ur w domu nr Dzików 52 w dniu 10 maja 1822; syn MICHAŁA KARWACKIEGO i TATIANY Tuzowej ???; sw. Jan Szul i Maria Zadroznia

Dzieci 1787 JAKUBA KARWACKIEGO wdowiec lat 40 żeni się 1 lutego 1827 w domu nr 220 z ANNA wdowa Gurtychową lat 38

Dzieci 1780 KSENI KARWACKIEJ-Szul matka
*syna Antoniego Szula lat 26 (ur. 1803)

Dzieci 1780 JACENTEGO KARWACKI – świadek Jana na ślubie 1828

DZIKÓW STARY 39/89

Dzieci 1775 ANASTAZJA KARWACKA lat 20 i Kazimierz Kamiński lat 20 pobrali się 14 maja 1795 w Dzikowie Starym w domu nr 39
* syn ich ALEKSY KAMINSKI ur 23 marca 1804 roku W Dzikowie Starym; chrzestni Mikołaj Skibnicki, Dorota Ozimkiewicz, Michał Nakonieczny, Marianna Judzinczanka

DZIKÓW STARY 87
Dzieci 1775 JANA KRÓL lat 18 i Tatiana Karwacka Szukajtycha lat 18 pobrali się 18 maja 1793 w domu 87 w Dzikowie Starym
1780 JAN KARWACKI i Tatiana z Szukałów; 8 marca 1805 Jan Karwackim chrzestnym Teodozji c. Gabriela Jednaka i Marianny Kow...

• córka 1797 PELAGIA, ur 13 maja 1797 c. Jana Króla i Tatiany Szalatychy; chrzestni Jakub Przybyło i Karia Kwatercha
• syn 1800 PIOTR, ur 23 I 1800 w domu 87 syn Jana krula i Tatiany Szkajłowej; chrzestni Paweł Batko i Maria Kwater
• syn 1802 JAKUB ur 19 X 1802 JAKUB, syna Jana Krula i Tatiany Szukajskiej w domu nr 87, chrzestni Jakub Hy.. I Marianna Kwaterucha

1803 JAKUB KARWACKI lat 18 i Marianna Suminkowa lat 19 pobrali się 28 X 1821 w Dzikowie Starym w domu 87; świadek MIKOŁAJ KARWACKI

1804 MARIA lat 44 uzor Jacobi Karwacki zmarła 22 pazdziernika 1848 w domu 124

• syn 1805 JAN , ur 23 stycznia 1805; syn Jana Króla/recte Karwacki (inne pismo) i Tatiany Szukayski; chrzestni jan Szyczyło i Xenobia Popowina

1805 JAN KARWACKI, lat 23 syn JANA i TATIANY KARWACKICH, żeni się 16 listopda 1828 w domu 87 Dzików Stary z 17 letnia Barascera Skrzypcową, córka Bazylego i Katarzyny Skrzypców. Swiadkowie JACNETY KARWACKI i Grzegorz Marczyło

• lat 23 syn JANA i TATIANY KARWACKICH, żeni się 16 listopda 1828 w domu 87 Dzików Stary z 17 letnia Barbara Skrzypcową, córka Bazylego i Katarzyny Skrzypców. Swiadkowie JACNETY KARWACKI i Grzegorz Marczyło

UWAGA ZMIANA NAZWISKA Krul – recte KARWACKI; Jan Król przyjmuje nazwisko matki Marii z Karwackich Maksymowej Król.

• 1808 syn TEODOR ur 16 luty 1808; syn Jana Krula/recte Karwacki i Tatiany Karwacki Szukajłowej; chrzestni Xenia Jakubowa Popowniczak Dzikow 80 i Paweł Borek
• córka 1811 PELAGIA KARWACKA ur 7 maja 1811 w Dzikowie Starym dom 87, c. Jana Karwackiego i Tatiany Szukajłowej

1811 maj 7 PELAGIA KARWACKA c. Jana Karwackiego i Tatiany z Szukałów 20 lutego 1826 wyszła w Dzikowie Starym za ELIASZA RYBSKIEGO lat 24; świadkowie BAZYLI KARWACKI i JAN CZYR

• 1814 córka ANNA KARWACKA ur 19 lutego 1814 w domu nr 87 w Dzikowie Starym, córka Jana Karwackiego i Tatiany Szukałowej; chrzestni Jakub Popowniak (ur 1775) i Anna Borkowa
• 1818 syn STEFAN KARWACKI ur 17 kwietnia 1818 w Dzikowie Starym w domu 87; syn Jana Karwackiego i Tatiany szukałowej; chrzestni Jakub Popowniak i Tatiana Borkowa

DZIKÓW STARY 345

Dzieci 1770 KATARZYNY KARWACKA –Kotyn/Kozun, żona Piotra Kotyn Samborskiego rodzice :
* Jana Kozun ur 17 pazdziernika 1789; chrzestni Basyl Bodnar i Ewa Słaniecka
* Eliasza Kotyn urodzonego 3 sierpnia 1793 w Dzikowie Starym w domu 345 ; chrzestni Bazyli Bodnar

DZIKÓW STARY 291

GENERACJA 1820

Gniazdo bełskie DZIKÓW STARY

DZIKÓW STARY 87

Syn F...o Kkarwackiego
1840 MIKOŁAJ KARWACKI syn Feiko Karwacki zmarł 29 maja 1840 w wieku 4,5 miesiąca

Wnuczki Jana Krula Karwackiego i Ttatiany
dzieci Piotra Karwackiego
1832 JAN KARWACKI zmarł 5 pazdziernika 1842 w domu 87 w wieku 10 lat; syn Piotra Karwackiego
1840 ANNA KARWACKA lat 2 zmarła 11 grudnia 1840 w domu 291 córka Piotra Karwackiego

Wnuk Jana Króla Karwackiego
Syn Jana Karwackiego
1842 PANTELEON KARWACKI 1 mies. Zmarł w domu 87 w dniu 19 VIII 1842 syn Jana Karwackiego

Córka Jana Karwackiego
1825 KATARZYNA KARWACKA-Boryło zona Bazyla, matka 1850 TATIANY BORYŁO zmarłej w domu nr 344 w dniu 18 marca 1850, wieku 1 roku/dzien /

DZIKÓW STARY 87

wnuczka Jana Krula Karwackiego i Tatiany
córka Jakuba i Marii Karwackich
1848 * córka KATARZYNA mająca 1 dzień córka Jakuba Karwackiego zmarła w domu 124 w dniu 20 listopada 1848.

KONIEC KWERENDY na roku 1850
Nie ma Karwackich w parafii rzymsko-katolickiej ;
DZIKÓW 1785-1836 urodzenia
1786-1876 sluby
1786-1893
CEWKÓW 1785-1857
BOREK

W greko-katolickiej parafii;
DEBNO 1809-1889 (urodzenia) sluby 1844- 1941, zgony 1846-1900
DOBRA 1784-1842 ur, 1777-1862 sluby, 1784-1847 zgony
DOBRA SZLACHECKA zgony 1847 - 1889

GENERACJA 1850....1880

W latach 1864-65 w domu Dzików Stary 89 mieszka rodzina ROGOZYCH;

17 listopada 1864 zmarł w domu nr 89 w wieku 60 lat ANTONI ROZGOZY (ur 1804) wdowiec po Franciszce Ilbech

26 marca 1865 zmarła w domu nr 89 MARIANNA Rogalska lat 5 córka MICHAłA I HELENY ROGOZY; wnuczka Antoniego i Franciszki

W 1865 roku w domu nr 89 urodził się ANDRZEJ ROGOZY; syn Michała ROGOZA ( s. Antoniego) i Heleny (c. Antoniego i Franciszki Ilbech)

CEWKOW

JAN KARWACKI i ROZALIA
ich dzieci
ANNA KARWACKA w Hardforf
DYMITR KARWACKI
MARIA KARWACKA
KATARZYNA KARWACKA (ur 1898)
JERZY KARWACKI

Katarzyna Karwacka opuściła Cewkow wieś na obszarze Austro-Wegier w wieku około 16 lat obierając drogę do Bremy w Niemczech . Jest październik 1914 roku ona zaokrętowała się na S.S. Hanover i odbyła 19 dniowa podróż do Ameryki. Katarzyna miała zlamane serce pozostawiając ojca Iwana/JANA KARWACKIEGO , swoja matkę ROZALIE/Rosalia KARWACKĄ . Jej starszego brata i siostre, Dymitra KARWACKIEGO i Marysie KARWACKA. Jej szczególnie brakowało małego JERZEGO KARWACKIEGO, który był ledwie 7 letni i bardzo płakał jak go opuszczała. KATARZYNA kochała swoje życie w Cewkow, ale matka przeczuwała, że zbliża się wojna do Austro-Wegier, wiec połączyła ją z siostrą ANNA KARWACKA, która mieszkała w Hartford...

KATARZYNA KARWACKA z Budomierza matka TEODORA KARWACKIEGO, ur. 1888, syn KATARZYNY KARWACKIEJ z Budomierza k, Lubaczowa,
Żyła w Starym Dzikowie jeszcze 1947 roku (http://www.history.one.pl/index.php?opt ... &Itemid=45)

1894-1888- 1896
1911/ANNA KARWACKA; Cevkow /Cewków/Galicja, ur.1894, w uSA 19.III.1911, l.17, panna, piśmienna , córka Ignacego KARWACKIEGO, Cewków-Dzików Stary/Galicja;jedzie do Hartford na zaproszenie kuzynki Katarzyny ??? wraz znią z Czerkowa płyną Anna Żyła, l. 18 i Jaranka Oryńczak…wyszła za pawła Krupen

1912/TEODOR/FEDOR ? KARWACKI,/ Karwachi / BUDOMIERZ k. LUBACZOWA/Austr, ur. 1888, przez Hamburg w USA 27.II.1912, l. 24 kawaler, pismienny, syn KATARZYNY KARWACKIEJ-Budomiesz, zaproszony do Hartfield/Hartford przez kuzyna Mikołaja ŁATA

1913/KATARZYNA KARWACKA/ Karvacka, Cavkov (Cewków) Galicja Stary Dzików//k.Oleszyc Lubaczowskich/ Podkarpackie/Polska), ur. 1896, przez Breme w USA 15.XI.1913, l. 17. panna, pismienna, córka I…. KARWACKIEGO, jedzie do Hartford do siostry ANNY KARWACKIEJ, wyszła w 1918 za Klemensa Kreszko

Cewków-Dzików Stary-Lubaczów

zespół: 198/0 Zjazd Sędziów Pokoju II Okręgu Guberni Lubelskiej w Zamościu

88/198/0/3538 O razdieł nasledstwa posle Szimona Karwackago po isku Tomasza Palucha; 1906-1907[1923]; poszyt; stan dobry; ; ; ; ; ; Nr 349;
88/198/0/920 O razdieł nasledstwa posle Iwana Górskago po isku Mełanii Karwackaj; 1891-1891; poszyt; stan dobry; ; ; ; ; ; NR 353;

GNIAZDO Belskie/Dublany
CHESTER/PA
JÓZEF KARWACKI z Dublan ojciec ANNY KARWACKIEJ, ur. 1892,
1910/ANNA KARWACKA/ KARWOCKA, Dublany (sa 3 na Ukrainie i 1 na Podlasiu), ur. 1892, z Triestu do USA 28 luty 1910, l.18 panna, pismienna w grupie 6 osób z Dublan (Kisielewicz Karol, Szymondrowska Anna, Dziubeska Katarzyna, Urban Katarzyna i Urban Jan); adres w Dublanach ojca Józef KARWACKI; wszyscy jadą do CHESTER PA; Anna na zaproszenie wujka Antoniego Lachowicza
DUBLANY

GNIAZDO Bełskie/ Dobromil (Jasło,Kraków)

LEOPOLD JAN..Ojciec ALOJZY LEOPOLD KARWACKI (ur. 1864 w Dobromilu k. Przemyśla, – zm. 3.IV.1924 we Lwowie) prowincjał Zakonu Franciszkanów.
Karwacki Leopold Alojzy (12 grudzień1866 - 1924), franciszkanin, historyk. Urodził się w Dobromilu k. Przemyśla. Szkołe podstawową ukończył we Dobromilu. Do gimnazjum uczęszczał w Przemyslu i we Lwowie. W 18 roku życia wstąpił do franciszkanów konwentualnych. Studia filozoficzno - teologiczne odbył w kolegium jezuickim w Krakowie. Wyświęcony na kapłana w 1889 r. Od 1894 r. był przełożonym klasztorów: w Sanoku, Jaśle, Krośnie, Krakowie i Kalwarii Pacławskiej. Od 1918 r. aż do śmierci był prowincjałem prowincji małopolskiej ZMARŁ 3 kwietnia 1924 we Lwowie.. Wszędzie jako przełożony prowadził prace restauratorskie i nowe budowy. W 1910 r. wybrano go do Wydziału Towarzystwa Opieki nad Polskimi Zabytkami w Krakowie. W latach 1900 - 02 uczył łaciny, śpiewu i prowadził chór w gimnazjum w Jaśle. Po ukazie tolerancyjnym z 1905 r. wyjeżdżał z misjami i rekolekcjami do Królestwa Polskiego. Uporządkował archiwa klasztorne w Sanoku, Krośnie, Przemyślu, Horyńcu, Krakowie, Kalwarii Pacławskiej i Lwowie. Uporządkował i skatalogował biblioteki klasztorne: w Krakowie, Sanoku, Krośnie, Jaśle, Kalwarii Pacławskiej, Lwowie i Haliczu. Interesował się historią polskich franciszkanów. W 23 tomach zebrał materiały do dziejów 110 klasztorów. Jego dorobek naukowy pozostał w rękopisach w archiwach klasztorów franciszkańskich w Krakowie, Sanoku i Kalwarii Pacławskiej. Zmarł we Lwowie 3 IV 1924 r.Ks. Jan Rąb, Słownik biograficzny wybitnych ludzi jasielskiego, /praca w maszynopisie/.

GNIAZDO /Bełskie/Góra .. Werblyany
New York
WOJCIECH KARWACKI z mci Góra, ojciec ALEKSANDRA KARWACKIEGO, ur. 1896, i KAZIMIERZA KARWACKIEGO z New York
1914/ALEKSANDER KARWACKI/ KORWECKI, Góra/GALICJAAustria (np. k. Przemyśla..WERBLYANY/DUBLYANY lub 20 innych GÓR na Podlasiu, Mazowszu, Podkarpaciu; ur. 1896, przez Antwerpie, USA 12. I.1914, l.18 kawaler; piśmienny, adres ojca WOJCIECH KARWACKI, w mci Góra, zaproszenie od brata KAZIMIERZA Karwackiego, NewYork
Góra/Werblyany

GNIAZDO Bełskie/Lieniawa/Sieniawa/Zieniawa ???
NOWEGO YORKU
ANNA KARWACKA z Sieniawy, matka Stefana Karwackiego, 1888
1913/STEFAN KARWACKI/ Karwacki, Lenawa/Lienawa a może SIENIAWA?????/Austria/Rus, ur.1888, w USA 1.V. i 9.V.1913, l.25, kawaler; niepiśmienny, w kraju podał adres matki ANNY KARWACKIEJ w Sieniawie/Leniawie, przyjechał na zaproszenie szwagra Henryka Sobińskiego/Sebrińskiego z NOWEGO YORKU
Lenawa/Lienawa ?????

/połd.Białoruś ?/Tyszkowicze k. Przemyśla?/
Montreal
ANDRZEJ KARWACKI z Tyszkowca, ojciec SIEMENA KARWACKIEGO/ Karwecki, ur. 1890 z Tyszkowic,
1912/SEMEN KARWACKI/KARWECKI; Rusin, Karwecki, Tyszkowicz/Tyszkowce, Russia, ur. 1890, pismienny, z Triestu USA 13.IV.1912, l.22 kawaler; ojciec ANDRZEJ KARWACKI; Tyszkowce ; jedzie do Kanady do Montrealu; na zaproszenie przyjaciela Todora Piechuta
Tyszkowicz

Gniazdo bełskie SAMBOR

]geneteka lipiec 2018
1820 Michał Karwacki i Marianna Maslanka z Tuchowa 8 km na S od Tarnowa
1864 Marceli Karwacki i Xsawera Maria Cyburth
Sambor 1888 26sl Marceli lat 24 Karwacki rodem z Tuchowa syn Miachala i marianny maslanki Ksawera Maria ur we Lwowie corka Konstnatego i Seweryny Dmytryszyn Cyburth Sambor


1850 * MICHAŁ KARWACKI i Maria Maslankiewicz
1880 ** MARCELI KARWACKI zm 1935 i Ksawera Franciszka (wywieziona w 1940 zm na Syberii 1941) Maria Steczynska-Cybuch Karwacka
*** ur 1903 JADWIGA KARWACKA malarka
*** MARIA KARWACKA ( zmarła młodo)
*** JANINA KARWACKA (zm. w Gdyni lata 50 te)
**** ZDZISŁAW KARWACKI
***** Waleria Izabela Rafaela Karwacka
.

Panie Marku, znakomite informacje. Bardzo dziękuje. W reasumpcji na dziś ....

Witam raz jeszcze,

Jeżeli chodzi o moje informacje dotyczace historii naszej rodziny z okolic Sambora i Lwowa to niestety konczą się one na pokoleniu rodzicow Jadwigi Karwackiej.

JADWIGA KARWACKA :Ur. w 1903 r. w Samborze, zmarla w 1972 r. w Leborku. Pedagog i artystka malarka uczyla w szkolach srednich w Gdyni, Lublinie i Sedziszowie Malopolskim. Studia ukonczyla w krakowskiej ASP w 1950 r, w katedrze prof. Fedkowicza. Jej malarstwo bylo silnie zwiazane z nurtem kolorystycznym. Malowala glownie krajobray i portrety. Jej prace braly udzial w wielu wystawach zbiorowych i indywidualnych na terenie calego kraju.

Jestem obecnie w trakcie tworzenia witryny oraz mulimedialnej prezentacji poswieconej zyciu i tworczosci J.Karwackiej. Mam nadzieje, ze w najblizszych miesiacach pierwsze strony beda juz dostepne.Jezeli macie panstwo jakis materialy (zdjecia, dokumenty) lub kontakt z bylymi uczniami to bardzo prosze o informacje.Marek Benedyczak

Byla ona córka **Marcelego Karwackiego i **Ksawery Franciszki Marii Karwackiej, z domu Steczynska-Cybuch. Jej ojciec umarl w 1934 lub 1935 roku, jej mama wywieziona na Syberie (luty 1940) umarla z wycienczenia w 1941 roku. Rodzice K.Steczynskiej-Cybuch to Konstanty Styczynski i Maria, z domu Krawiec. Wiem również, że rodzice jej ojca to * Michał Karwacki i Maria, z domu Maślankiewicz. Niestety nie mam innych informacji o nich.

*** Jadwiga KARWACKA miała dwie siostry: *** Marie KARWACKA , ktora umarla w młodosci i *** Janine KARWACKA, ktora umarla w latach 50-tych w Gdyni.

****** AGNIESZKA KASZUBA zd.TOKARSKA • niunia246@wp.pl
IP: 86.150.210.XXX • Data: Poniedziałek, 11 lutego 2008 12:36:31
SZUKAM WSZELKICH INFORMACJI NA TEMAT RODZINY KARWACKICH.MOJA BABCIA NAZYWALA SIĘ **** WALERIA IZABELA RAFAELA KARWACKA,URODZILA SIE CHYBA W SAMBORZE, ALE TEGO NIE JESTEM PEWNA. JEJ OJCIEC BADZ DZIADEK NAZYWAL SIE ** MARCELI KARWACKI A JEGO ZONA ** KSAWERA. ZA WSZELKIE INFORMACJE DZIEKUJE

Miala również brata *** Zdzislawa (KARWACKI) , który wraz z żona, **** dziecmi (także **** Waleria Izabela Rafaela KARWACKA) i w/w Ksawera Karwacka był wywieziony na Syberie. Wrócili do kraju w drugiej polowie lat czterdziestych. Wiekszość tej rodziny i ich potomkow, mieszka obecnie w Trojmiescie (bardzo dużo Karwackich) i Leborku ( jest kilka rodzin Karwackich, młodzi są także w Wiedniu).

Trochę więcej informacji i sporo zdjęć o tej galezi Karwackich bedzie na przygotowywanych przez nas stronach. Gdy zakonczę pracę dotyczace życia i tworczosci J.K. to być może zabiore sie za dzieje generacji Michala Karwackiego - gdyż obecnie o nim i jego przodkach nic nie wiem. Pozdrawiam serdecznie Marek.

UWAGA: liczne rodziny pozostały po stronie ukrainskiej w rejonie Iwano Frankowa i nowego Jaworowa. Ciekawe gniazdo Kranz-Karwacki z Sambora – Niemirowa. (admin). Lubaczowscy Karwaccy wyemigrowali do Kanady i USA...

Dalej szukamy ..

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

*Anna Karwacka z domu Tułuczkiewicz urodzona w 1905 r w Horpini
Anna Karwacka & Michal Karwacki are my mother's aunt and uncle - My mother's maiden name is Malania Juszczszyn
I found your site just by accident - decided to read it and low and behold - found relatives.
I called my mother and told her about the Karwacki site - she told me the story about her uncle and her cousin Stanislaw and how they died. My mother told me about the musical talent of the Karwacki family. I know it was emotional recalling the Karwacki clan for my mother.My mother's birthday is this sunday she will be 88 years old.
Best Regards
John Mroczkowsky

Karwacki, too busy .I wish to thank you for your disinterest in my previous email. Your family must be really big to show such disinterest in Anna Tuluczkeiwicz family. I will tell my mother simply that there was no reply. Too bad, I wanted to tell my mother that her Karwacki family was well and good. I will not tell her that they didn't even have time to set up my entry into their website.
Best Regards
John Mroczkowsky
8.06.2014 13:51
LEGITYMIZACJE SZLACHECTWA GNIAZD KARWACKICH z obszaru obecnej Ukrainy

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

LEGITYMIZACJE GALICYJSKIE XVIII w

Stare legitymizacje austriackie:
1670- 1700 * JERZY, z Anny Dołżańskiej, pozostawił syna
1700 – 1730 ** STEFANA,
żonatego 1-o v. z Maryanną Bilińską, z której
1730 - 1760 syn *** GRZEGORZ,
2-o v. z Magdaleną Seliczanką, z której
1730 – 1760 syn *** ELIASZ. Obaj synowie Stefana wylegitymowani ze szlachectwa 1782 r. w grodzie trembowelskim (Prot. 301. f. 34). (czyli po I rozbiorze austriackim)

LEGITYMIZACJE KARWACKICH W ZABORZE I (1772) AUSTRIACKIM na Ziemii Buskiej i Podolu Zachodnim galicyjskim w roku 1792
I Zabór austriacki 1772-1793/ZBRUCZ graniczny z I RP na wschodzie
I Zabór austriacki 1772/ II zabór 1793 ZBRUCZ graniczny z 2 zab.ros. na wschodzie do 1809 roku

KAZIMIERZ KARWACKI (SKĄD ??) i Marianna Ilnicka, z która miał syna Marcina ożenionego z Anastazją Wisniowską, a oni mieli synów Tomasza i Macieja Karwackich, którzy legitymowali się ze szlechectwa w ziemi buskiej w 1792 roku
dzieci Kazimierza Karwackiego i Marianny Ilnickiej:
MARCIN KARWACKI (1720?) (syn Kazimierza i Marianny Ilnicka; ożeniony z Anastazją Wisniowską, z która miał synów (1750/60) Tomasza i Macieja Karwackich, którzy legitymowali się ze szlechectwa w ziemi buskiej w 1782 roku

• W ziemstwie zaś buskiem, legitymowali się ze szlachectwa 1782 r. Karwaccy Tomasz i Maciej, synowie Marcina i Anastazyi Wiśniowskiej, wnukowie Kazimierza i Maryanny Ilnickiej.

legitymowali się ze szlachectwa w ziemi buskiej DOPIERO w 1792 roku, między I i III zaborem austriackim

Wnukowie Kazimierza Karwackiego i Marianny Ilnickiej
Synowie Marcina Karwackiego i Anastazji Wiśnioweskiej z HORPINA:

TOMASZ KARWACKI
MACIEJ KARWACKI; synowie Marcina Karwackiego i Anastazji Wisniowskiej, wnukowie Kazimierza Karwackiego i Marianny Ilnicka; którzy legitymowali się ze szlechectwa w ziemi buskiej w 1792 roku (UWAGA: ich Ojciec MARCIN chyba był starszy od MARCINA z 1768 ojca Mikołaja i Michała)

Młodsi bracia ??????
MIKOŁAJ KARWACKI :5.XII 1786 urodził się MIKOŁAJ KARWACKI, syn MARCINA KARWACKIEGO i ANASTAZJI Uza; chrzestni Stanisław Czernecki i Xenia ...
MICHAŁ KARWACKI ur 15 czerwca 1794 roku syn Marcina Karwackiego i Anastazji; chrzestni Mikołaj Hryćków i Katarzyna Lewandowska.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

*Anna Karwacka z domu Tułuczkiewicz urodzona w 1905 r w Horpini
Anna Karwacka & Michal Karwacki are my mother's aunt and uncle - My mother's maiden name is Malania Juszczszyn
I found your site just by accident - decided to read it and low and behold - found relatives.
I called my mother and told her about the Karwacki site - she told me the story about her uncle and her cousin Stanislaw and how they died. My mother told me about the musical talent of the Karwacki family. I know it was emotional recalling the Karwacki clan for my mother.My mother's birthday is this sunday she will be 88 years old.
Best Regards
John Mroczkowsky

Karwacki, too busy .I wish to thank you for your disinterest in my previous email. Your family must be really big to show such disinterest in Anna Tuluczkeiwicz family. I will tell my mother simply that there was no reply. Too bad, I wanted to tell my mother that her Karwacki family was well and good. I will not tell her that they didn't even have time to set up my entry into their website.
Best Regards
John Mroczkowsky

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

LEGITYMIZACJE ROSYJSKIE XIX w

WYPIS Z ORYGINALNEJ KSIĘGI PODOLSKIEJ
(w tłumaczeniu na polski)

LEGITYMIZACJE KARWACKICH W ZABORZE III (1795) MOSKIEWISKIM na PODOLU WSCHODNIM (pozagalicyjskim) w okresie 1850-1883

SPIS szlachty wniesionej w szlachecka ksiegę rodowodowa PODOLSKIEJ GUBERNI
Kamieniec Podolski 1987

Strona 50
RODZINA KARWACKI

940 1850 rok KWIECIEŃ 13

Prapraprawbukowie Jerzego Karwackiego 1630 – 1660/1700 i Anny Dołzańskiej
Praprawnukowie Stefana Karwackiego 1670 – 1700/1730 i Magdaleny Seliczanki
*PRAWNUKOWIE Illi/ELIASZA KARWACKIEGO 1700-1730/1760 przyrodniego brata Grzegorza
wnukowie ** 1) Hyacenetego 1730-1760
synowie *** 1) Mikołaja Karwackiego 1760-1790
****1) ANDRZEJ KARWACKI 1790 - 1820
****2) MICHAŁ KARWACKI 1790 - 1820
****3) JAN KARWACKI 1790 - 1820.>>>>>>>>>>>>>
****4) WAWRZYNIEC KARWACKI 1790 - 1820

Wnukowie ** 2) Antoniego Karwackiego 1730-1760
Synowie *** 1) Michała Karwackiego 1760-1790
****1) JÓZEF KARAWACKI 1790-1820 >>>>>>>>>>>>>>>>>
Z synem ***** 1) JANEM KARWACKIM 1820-1850
****2) ANTONI KARWACKI 1790-1820 >>>>>>>>>>>>>>>
****3) ERAZM KARWACKI 1790-1820 >>>>>>>>>>>>>>>>>

Oup Sobp. 1866 kwiecień 28

Praprawnuki *Eliasza Karwackiego 1700-1730
Prawnuki ** Antoniego Karwackiego 1730-1760

Wnuki *** Michała Karwackiego 1760- 1790
>>>>>>>>>>>>>>>>>......Synowie **** 1) Józefa Karwackiego 1790-1820
***** 2) KAZIMIERZ KARWACKI 1820-1850
***** 3) MICHAŁ KARWACKI 1820-1850
***** 4) JAN KARWACKI 1820-1850

Wnukowie *** Mikołaja Karwackiego 1760-1790
>>>>>>>>>>>>>Synowie **** 3) Jana Karwackiego 1790-1820
***** 1) ANTONI KARWACKI 1820 -1850
***** 2) JAN KARWACKI 1820 -1850
***** 3) PIOTR KARWACKI 1820 -1850
***** 4) KAROL KARWACKI 1820 -1850

3023 1883 lipiec 14

wnukowie *** Mikołaja Karwackiego 1760-1790
synowie >>>>>>>>>**** Jana Karwackiego 1790-1820
***** 5) WOJCIECH KARWACKI 1820 –1850-1880
***** 6) MARCIN KARWACKI 1820 –1850-1880

Oup Sobp. 1869 janu 16

Wnuki *** Michała Karwackiego 1760-90
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>Synowie **** 3) Erazma Karwackiego 1790-1820
***** 1) JÓZEF KARWACKI 1820-1850
***** 2) FRANCISZEK KSAWERY KARWACKI 1820-1850
***** 3) WOJCIECH KARWACKI 1820- 1850

wnuki *** Michała Karwackiego 1760-90
>>>>>>>>>>>synowie **** 2) Antoniego Karwackiego 1790 - 1820
***** 1) MAREK KARWACKI 1820-50
***** 2) KAZIMIERZ KARWACKI 1820-50
***** 3) JAN KARWACKI 1820-50

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
11.06.2014 13:57
Karwaccy aneks 201:Kresowa „eurozajatycka” diaspora Karwacki (aneks 201)

xxxxxxxxxxxxxxxx

RESUME: # Dzięki portalowi „odnoklassniki.ru” udało się dotrzeć do ogromnej populacji Karwackich na kresach obecnie w granicach Ukrainy, Białorusi, Litwy, Łotwy, Rosji, Kazachstanu. Jest zarejestrowanych ponad 1200 osób o nazwisku KARWACKI- KARWACKA. Głównie w historycznych gniazdach Ziemi Buskiej, Ziemi Trembowelskiej, na Bukowinie, Podolu, Chmielnickim, Krymie z późniejsza migracją na Kijowszczyźne, Zaporoże, Donieck na wschodniej Ukrainie. # Pierwotne historycznie gniazda Karwackich są też na Podlasiu i Polesiu, Wołyniu białoruskim, zwłaszcza w rejonie Pińska, Baranowicz, Brześcia, Grodna, ale też przy wschodniej granicy z Rosją, na Smoleńszczyżnie. # Z tych historycznych gniazd wywodzi się późniejsza – w większości już sowiecka -migracja ekonomiczna w całym obszarze Rosji europejskiej, od Murmańska, Petersburga, Niżnego Nowogrodu, Moskwy, Kazania, po wybrzeże Morza Czarnego w krasnodarskim Nowej Rosji „# Fascynująca jest diaspora Karwackich na Syberii, zarówno południowej pod Nowosybirskiem i Tobolskiem( od przełomu XVI/XVII wieku) , Omskiem, jak i centralnej. # Równie fascynująca jest diaspora Karwackich w Kazachstanie, rodzin zesłanych tutaj przez Stalina w czasie wojny, zapewne z obszarów Ukrainy i Białorusi. # Ciekawa jest obecność Karwackich na Dalekim Wschodzie, od Chabarowska po Sachalin. Zapewne są to przypadki rezydencji wojskowych lub pogranicznych.”

xxxxxxxxxxxxxxx

Losy klanu Karwackich są ścisłe związane z losami Polski, jej Rzeczpospolitej Polskiej I i II. Karwaccy są zawsze obecni na rubieżach Rzeczpospolitej, dzieląc wraz z nią swoje losy. Stąd globalna obecność Karwackich na wszystkich kontynentach. Wielkim mało poznanym obszarem, historycznie stanowiącym część I RP i WKL, są tereny Ukrainy, Białorusi, Krajów Bałtyckich i samej Rosji.

Przez przypadek otwieram portal „ odnoklassniki.ru” czyli rosyjską wersję naszej klasy, ku własnemu zdumieniu odkrywam w jego zasięgu jest 507 panów Karwackich i ponad 520 pań Karwackich ( z pewnością nie są tu wszyscy Karwaccy, tylko młodsze pokolenia) . To jest 25 procent obecnej populacji Karwackich w Polsce. Abstrahując od zesłań, emigracji można założyć, że historycznie 1/5 Karwackich pozostała w swoich kresowych gniazdach : Podlasia, Polesia na Białorusi; Wołynia, Roztocza Lwowskiego, Podola, Bukowiny, Chmielnickiego na Ukrainie.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

MOŁDAWIA
Kiszyniew
Олег Карвацкий Кишинев, Молдова

BIELCY:
Tатьяна Богданова-Карвацкая 44 года, Бельцы, Молдова MOŁDAWIA

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

LITWA
Kłajpeda
Сергей Карвацкий Клайпеда, Литва

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ŁOTWA
Liepaja
Елена Карвацкая 31 год, Liepaja, Латвия

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

BIAŁORUS
Baranowicze, Pińsk, Brześć….
Na Białorusi Karwaccy sa u siebie od klikuset lat, są związani z osadnictwem podlaskim i poleskim szlachty mazowieckiej już w XV-XVI wieku. Objeli oni znaczne obszary Podlasia od Grajewa, Olecka na północy, po Knyszyn, Tykocin, Biała Podlaską, Rossosz, Konstantynów, Chełm Lubelski, a nieco dalej na zachód mnóstwo osad po Sarnakami i Łosicami.

Z Informacji „odnoklassnika” dowiadujemy się, ze wiele rodzin pozostało tutaj – po drugiej stronie Bugu - po 1945 roku (inni repatriowali się), miedzy innymi odnajdujemy ich:

- WIELKA BERESTOWNICA kolo Krynek: эдуард карвацкий 45 лет Большая Берестовица, 5 km od granicy z Polska na wysokości Krynek białostockich; Беларусь; oraz
Илона Карвацкая 18 лет, Большая Берестовица, Беларусь kolo Krynek 120 km na N od Bzrescia
Наталья Карвацкая (Кухоренко) 42 года, Большая Берестовица, Беларусь
Наталья Карвацкая 42 года, Берестовица, Беларусь
Наталья Карвацкая 42 года, г.п.Б.Берестовица, Беларусь

- w BARANOWICZACH W POŁOWIE POMIEDZY Brześciem a Mińskiem ( АНДРЕЙ КАРВАЦКИЙ 34 года БАРАНОВИЧИ, Беларусь), z Baranowicz była migracja na Pomorze;

- w IWANCEWICZE:
Елена Борейко (Карвацкая) 30 лет, Ивацевичи, Беларусь 40 km przed Baranowiczami

- w BARANOWICZE :
Елена Карвацкая(Бобко)31 год, Барановичи, Беларусь

- w PIŃSKU 120 km na S od Baranowicz, blisko granicy z Ukraina (to już Wołyn, możliwe osadnictwo wojskowe w latach 30-tych, ale tez wiele wywózek do stalinowskich obozów archangielskich) tutaj odnajdujemy:
* ЕВГЕНИЙ КАРВАЦКИЙ; 28 лет; Пинск, Беларусь, * Дмитрий Карвацкий 32 года Пинск, Беларусь, * Александр Карвацкий 33 года Пинск, Беларусь, * Коля Карвацкий 36 лет Пинск, Беларусь,* Аркадий Карвацкий 13 лет Пинск, Беларусь, * Петя Карвацкий 36 лет Пинск, Беларусь, * Григорий Карвацкий 28 лет Пинск, Беларусь, Сергей Карвацкий 36 лет Пинск, Беларусь oraz
Оксана Бубликова(Карвацкая)25 лет, Пинск, Беларусь
Яна Карвацкая (Романченко) 32 года, Пинск, Беларусь
Яна Карвацкая (Романченко) 32 года, Пинск, Беларусь
Инна Карвацкая (Якимец) 38 лет, Пинск, Беларусь
Оля Карвацкая(Кохнович) 29 лет, Пинск, Беларусь
Ольга Волк (Карвацкая) 30 лет, Пинск, Беларусь
Светлана Коховец (Карвацкая) 25 лет, Пинск, Беларусь
Татьяна Гриценя(Карвацкая) 28 лет, Пинск, Беларусь
Людмила Карвацкая 38 лет, Пинск, Беларусь
Елена Куделич (Карвацкая) 34 года, Пинск, Беларусь
Оксана Карвацкая (Берестень) 41 год, Пинск, Беларусь
Людмила Карвацкая 46 лет, Пинск, Беларусь
Татьяна Карвацкая 33 года, Пинск, Беларус
ксюша карвацкая 10 лет, Пинск, Беларусь
Людмила Карвацкая 46 лет, Пинск, Беларусь
Ольга Лапушко(Карвацкая) 38 лет, Пинск, Беларусь
Настя Карвацкая 19 лет, Пинск, Беларусь
Наташа Карвацкая 29 лет, Пинск, Беларусь
Татьяна Карвацкая 33 года, Пинск, Беларусь

- DUBROWNICA 50 km na S od Pińska ( Владимир Карвацкий 38 лет Дубровица, Украина 50 km na S od Pińska już po stronie ukraińskiej)

- w KAMIEŃCU Brzeskim: Hиколай Карвацкий Каменец, Беларусь 30 km na NNE od Brzescia oraz
Светлана Карвацкая (Станчас) 50 лет, Каменец, Беларусь 40 km na N od Brzescia
Светлана Карвацкая (климович) 30 лет, Каменец, Беларусь
Саша Карвацкая 9 лет, Каменец, Беларусь

- w BRZESCIU: Aлексей Kрвацкий 32 года брест, Беларусь; Юрий Карвацкий 37 лет Брест, Беларусь; Костик Карвацкий 8 лет Брест, Беларусь oraz
Светлана Карвацкая (Нахват) 37 лет, Брест, Беларусь
Ариша Карвацкая13 лет, Брест, Беларусь
Ирина Корган (Карвацкая) 35 лет, Брест, Беларусь
Нина КАРВАЦКАЯ (СЕЛЕЗНЁВА) 29 лет, БРЕСТ, Беларусь
Диана Карвацкая 12 лет, Брест, Беларусь
Елена Герасимович (Карвацкая) 38 лет, Пинск, Беларусь
Юлька Карвацкая 20 лет, Пинск, Беларусь
Ирина Карвацкая (Лукьянчук) 28 лет, Брест, Беларусь
Татьяна Карвацкая 28 лет, Брест, Беларусь
Карвацкая Людмила 39 лет, Брест, Беларусь
Людмила Карвацкая 39 лет, Город над Бугом, Беларусь

- w Kobryniu :
тамара карвацкая 52 года, кобрин, Беларусь 30 km na NE w kier na Minsk
Нина Красавина ( Карвацкая) 49 лет, Кобрин, Беларусь

- w PRUZANY :
наташа карвацкая 28 лет, Пружаны, Беларусь 10 km na N od Kobrynia

- w MINSKU Юрий Карвацкий 40 лет Минск, Беларусь oraz
:GALINA ZINGER (KARVATSKAYA) 27 лет, Минск, Беларусь
Ольга Карвацкая (Бичан) 36 лет, минск, Беларусь
Татьяна Карвацкая 38 лет, Минск, Беларусь
Виктория Карвацкая Гарбуз Минск, Беларусь
Татьяна Карвацкая (Мартыненко) 43 года, Минск, Беларусь
Юлия Карвацкая✰ 101 год, Минск (ICQ) 436031665, Беларусь

- w SOLIGORSKU Виктор Карвацкий 35 лет Солигорск, Беларусь 120 NE od Pinska, 100 na S od inska oraz Наталия Карвацкая(Герасимович) 34 года, Солигорск, Беларусь 100 km na S od Minska

- w BOBRUJSKU ; Игорь Карвацкий 39 лет Бобруйск, 150 km na SE od Minska Беларусь
Вася Корвацкий 23 года, Минск, Беларусь
Михаил Корвацкий 23 года, Мстиславль, Беларусь 50 km na S od Smoleńska oraz
Наталья ЗАБАВСКАЯ(КАРВАЦКАЯ) 53 года, Бобруйск, Беларусь 200 km na SE od Minska na Homel

Сергей Корвацкий 49 лет, Berlin (Берлин), Германия

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

KAZACHSTAN Temirtau, Tainsza
Kazachstan był miejscem zsyłek wielu tysięcy Polaków w 1939-1943 roku. Mieszkający tutaj Karwaccy są zapewne potomkami tych zesłańców, najprawdopodobniej z ziem ukraińskich lub białoruskich.
Dzięki „odnoklassnikowi” poznajemy kilka miejscowych gniazd Karwackich, są to:

- w Pietropawlowsk Валентина1970 Карвацкая 43 года, Петропавловск, Казахстан POŁNOCNY przy granicy rosyjskiej; na 250 km W od Omska

- w DONIECKOJE , 300 km na N od Astany w kierunku na Pawłowsk: (Виктор Карвацкий 21 год Донецкое, Казахстан 300 km na N od Astany w kierunku na Pawłowsk);
Oraz
Валентина Карвацкая 43 года, с. Донецкое, Казахстан miedzy Astana a Pietropawlowskiem, blisko Kokszetau
Светлана Карвацкая 20 лет, с. Донецкое, Казахстан

- TAJNYSZA między Kekszetau a Petropawlowskiem na N od Astany – 400 km na N od stolicy (-Aнатолий Kарвацкий; 45 лет г.тайынша (константиновка), Казахстан;

- w CZKAŁOWO:
Галина Карвацкая 40 лет, Чкалово, Казахстан blisko Donieckowo i Kokszetau

- w KOKSZATAUL
Светлана Карвацкая 20 лет, Кокшетау, Казахстан

- w ASTANA:
Наталья Карвацкая-Паршута 36 лет, Астана (Целиноград, Акмола), Казахстан

- SEMIPALATINSK ( Олег Карвацкий 42 года ) Семипалатинск, 600 km na E od astany Казахстан;

- TEMIRTAU (Леонид Карвацкий; Темиртау, Казахстан (karagandska oblast, lezy nad Samarkandzkim Jeziorem, jego poludniowa zatoką ,30 km na NW od Karagandy), 200 km na SE od ASTANY obecnej stolicy Kazachstanu; jest to NE część tego kraju, przyległa do Omska, Nowosybirska.; oprócz LEONIDA KARWACKIEGO zalogowali się tutaj:
Игорь Карвацкий 17 лет Темиртау, Казахстан
Максим Карвацкий 28 лет Темиртау, Казахстан
Сергей Карвацкий;l 29 лет; Темиртау, Казахстан
Татьяна Третьякова(Карвацкая) 26 лет, Темиртау, Казахстан KAZACHSTAN pod Karaganda

SARAN:
Надежда Карвацкая(Каминская) 53 года, Сарань, Казахстан CENTRALNY pod Karaganda

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ROSJA EUROPEJSKA

MOSKWA
Liczne rodziny Karwackich ale w „odnoklassniku” tylko kilku Karwackich :
Николай Карвацкий 40 лет Москва, Россия
Сергей Карвацкий 37 лет Москва, Россия
Mечислав Kарвацкий 48 лет удельная pod Moskwą, Россия
Валера Карвацкий 20 лет МСК, Россия
Cтас карвацкий 49 лет Москва, Россия
Анатолий Карвацкий, 38 лет Москва, Россия
Эдик Карвацкий, 25 лет Москва (Брянка), Россия
Ростислав Карвацький 33 года Москва, Россия
Владимир Николаевич Корвацкий (Korva ... 55 лет, Москва, Россия
Bладимир корвацкий 25 лет, Москва, Россия
Глеб Корвацкий Москва, Россия

na N i NE od MOSKWY

Znajdujemy Karwackich ;
- w MURMAŃSKU ( Андрей Карвацкий 41 год Мурманск, Россия półwysep kolski)
- w KRÓLEWCU (Сергей Карвацкий 48 лет г.Калининград, Россия)
- w St. PETERSBURGU (Николай Карвацкий 57 лет Санкт-Петербург, Россия
; Олег Карвацкий47 лет Санкт-Петербург, Россия)
Борис Георгиевич Корвацкий 34 года, Санкт-Петербург, Россия
- Smoleńsku żył generał lotnictwa ANASTAZY KARWACKI,
- NIZNYM NOWOGRODZIE (Евгений Карвацкий 19 лет Hижий Hовгород, Россия 500 na E od Moskwy, kolo Dzierżynska na SW
- JAROSŁAWIU k. Kostromy (Павел Карвацкий 15 лет Ярославль, k. Kostromy 250 km na NE od Moskwy Россия
- w KOSTROMIE (JURIJ PIOTROWICZ KARWACKI twórca Sliedowa)
- w mci CZEBOKSARY kazańskie –( Юрий Карвацкий 34 года Чебоксары), 100 km na w od Kazania Россия; 150 km na E od Niznego Nowgrodu; 700 km na E od Moskwy
- TORZOK Twerski (Aнтон Kарвацкий 25 лет Tоржок) , Россия jaka obłast twerska (350 km na NW od Moskwy, za Twerem)

Na S od Moskwy ROSJA południowa i Nowarosja

Karwaccy są w:
- w BRAŃSKU (Владимир Карвацкий 38 лет Брянск, Россия; SW pogranicze z Białorusią )
- NOWOMOSKOWSKU (Алексей Карвацкий 24 года Новомосковск, 60 km na s od Tuły / na S od Moskwy Россия)
- w MICZURIŃSKU (Владимир Карвацкий 38 лет Мичуринск, 400 km na SE od Moskwy i SE od Tuły Россия); 150 km na NE od Woronieża lub 200 km na E od Ufy
- w TAMBOW k. Miczurińska (Александр Карвацкий 24 года Тамбов, Россия 80 km na SE od Miczurinska)
- w WORONIEZU (Тадеуш Карвацкий 70 лет Воронеж, Россия 250 km na E od Kurska SW Rosja);
- NIZNYJ LOMOW ( Валентин Карвацкий 36 лет Нижний Ломов - 500 km na SE od Moskwy w kierunku na Samare - 100 km na N od Woroneża);( Сашка Карвацкий 13 лет Нижний Ломов, Россия)
- w NOWOCZERKASSKU moskiewski lub rostowskim (Владислав Карвацкий 33 года новочеркасск, okolica S Moskwy lub k. Rostowa nad Donem; Россия)
- w ANAPA krasnodarska nad samym Morzem Czarnym :
- w ANAPA Krasnodarska nad Morzem Czarnym (Bаня карвацкий 19 лет Анапа, Россия Ваня Карвацкий 14 лет Aнапа,Krasnodarski Kraj; Nowa Rosja wybrzeże M.Cz. Россия
(Григорий Карвацкий 53 года Анапа, Россия; kolo Noworosyjaka krasnodarskiego); Алексей Карвацкий 30 лет г. Анапа (Анапский район), Россия koło Noworosyjska, na E od Krymu nad samym morzem (Cudne miejsce); Bаня Kaрвацкий 19 лет Анапа, Россия)

ROSJA Syberia (diaspora współczesna)

Na ogromnym obszarze Syberii, pierwsze ślady Karwackich sięgają przełomu XVI/XVII czasów wojen moskiewskich; gdy pojawiają się jako zniewoleni osadnicy w Tobolsku.
Czy ich potomkami sa obecni mieszkańcy Syberii ?
Odnajdujemy Karwackich w
- centralnej Syberii w NIZNYMWARTOWSKU ( Игорь Карвацкий 53 года Нижневартовск, Россия CENTRALNA SYBERIA, 700 km na NE od Tobolska
- południowej Syberii w PERMIE 300 km na NW od Jekaterynburga, 500 km od Czelabińska (СЕРГЕЙ КАРВАЦКИЙ 31 год ПЕРМЬ, Россия
Permu; Syberia centralna / swiedrłowsk Россия
- w KRASNOTURYNSKU (Владимир Карвацкий 22 года Краснотурьинск), Россия 300 km na NE od Permu ),
- w SREDNIEURALSKU ( Евгений Карвацкий 37 лет Среднеуральск, Россия,) 50 km na N od Jekaterynburga, na SE od Permu,
- w OMSKU (Александр Карвацкий 53 года Омск, Россия; Syberia; Пётр Карвацкий; 37 лет; омск, Россия na w od Nowosybirska i Kujbyszewa) 150 km przed granica z Kazachstanem, 1000 km na SE od Tobolska,
- w BERDSK ( Иван Карвацкий 31 год Бердск, Россия ) 20 km na S od Nowosybirska i UŁYBINO (Николай Карвацкий 51 год; Алесаксандр Карвацкий 8 лет Yлыбинo,) село Улыбино, Россия na S od Nowosybirska; 300 km na E za Kujbyszewem i 700 km na E za Omskiem, a więc już blisko Chin i Mongolii.
- w Anzero-Sudzensk (Андрей Карвацкий г. Анжеро-Судженск (Кемеровская область), Россия )80 km na E od Tomska, 120 od Nowosybirska, kilkaset od Tomska, pomiędzy Nowosybirskiem a Krasnojarskiem,
- 200 km na S od Krasnojarska w Czernogorsku (Виктор Карвацкий 27 лет г. Черногорск (Kaukazka - Хакасия Республика), Россия) 200 km na S od Krasnojarsk.
Czy którykolwiek z nich jest potomkiem JAKUBA, JANA KARWACKIEGO, ich wnuka sędziego DYMITRA KARWACKIEGO z Tobolska ?
Николай Корвацкий 52 года, г. Новокузнецк (Кемеровская область), Syberia 300 km na SE od Nowosybirska Россия

ROSJA Daleki Wschód (diaspora współczesna)

W Magadanie na wybrzeżu Morza Ochockiego, mając po przeciwnej stronie Kamczatke, żyje ANDREJ / ANDRZEJ KARWACKI (Карвацкий Андрей 37 лет Магадан, Россия; Daleki Wschód wybrzeże Morza Ochockiego). 100 km na N od Magadana w mci Pałatka (Василий Карвацкий 32 года Магаданская обл п,Палатка, Россия) mieszka 32 letni WASILIJ KARWACKIJ;
1500 km na S na Sachalinie (Mаксим Kарвацкий 11 лет Южно-Сахалинск, Россия) jest MAKSIM KARWACKIJ lat 11, zapewne z rodziny wojskowych tutejszych baz wojennych.
200 km na S od Chabarowska (1500 km od Sachalina), przy samej granicy chińskiej(Карвацкий Роман 6 лет г.Бикин, Россия DALEKI WSCHÓD przy samej granicy z Chinami; Kraj Chabarowski) odkrywamy ROMANA KARWACKIEGO, lat 6 zapewne syna wojskowego lub pogranicznika. Jest tutaj tez (Дарья и Николай Карвацкий, 17 лет Село Лончаково-г.Хабаровск, Россия) MIKOŁAJ KARWACKI w mci Łonczakowo Chabarowskie.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

KARWACCY na Ukrainie dziś 22 maj 2014

Według strony <www.nomeer.org/allUkraina/lastName> na UKRAINIE jest ąż 1901 abonentów KARWACKICH:

- Karwackij 848
- Karwiackij 1
- Karwatskij 6
- Korwatskij 41

- Karwacka 3
- Karwatckaja 1025
- Karwatskaja 12
- Korwatskaja 2
- Korwackaja 61

Stanowi to 40 % obecnej populacji Karwackich w Polsce, a więc ogromna cześć klanu Karwackich pozostała po latach 1772, 1792,1795, 1945 na obszarach zawładniętych przez Moskwę, a obecnie na terenie Ukrainy.

КАРВАЦКА 3 osoby
КАРВАЦКА АННА ПАВЛОВНА 0 1972-11-07 ПІДГАТЬ 10 km na SE od Korczowej na Mostiska НЕВІДОМА 0 0
КАРВАЦКА СВЕТЛАНА НИКИТОВНА 0 1961-10-29 ЖОВТІ ВОДИ Dniepropietrowska БУДЬОННОГО 72 0 154
КАРВАЦКА АЛЕНА МИХАЙЛОВНА 0 1982-08-02 ЖОВТІ ВОДИ БУДЬОННОГО 72 0 154

КАРВАЦКАЯ 1025 osób

КАРВАТСКАЯ 12
КАРВАТСКАЯ АННА АЛЕКСАНДРОВНА 0 1976-07-27 КРАМАТОРСЬК ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 5 0 21
КАРВАТСКАЯ АНТОНИНА ФРАНЦОВНА 0 1949-11-06 КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ГУНСЬКА 11 0 32
КАРВАТСКАЯ РОЗАЛИЯ ДЕМЬЯНОВНА 0 1928-01-01 ГОРОДОК ЛЕРМОНТОВА 19 0 0
КАРВАТСКАЯ ТАМАРА КОРНЕЕВНА 0 1928-01-24 ГЕНІЧЕСЬК ПУШКІНА 6 0 0
КАРВАТСКАЯ МАРИЯ ВАСИЛЬЕВНА 0 1954-10-05 ЛЬВІВ LWOW ФРАНКА 42 0 7
КАРВАТСКАЯ НАТАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 0 1964-04-15 КРЕМЕНЧУК 101 11 0 7
КАРВАТСКАЯ ЮЛИЯ МИРОНОВНА 0 1977-07-06 ЛЬВІВ ФРАНКА 42 0 7
КАРВАТСКАЯ ИРИНА НИКОЛАЕВНА 27285 1962-10-21 ГЕНІЧЕСЬК ФРУНЗЕ 29 0 0
КАРВАТСКАЯ ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА 0 1944-01-24 МЕЛІТОПОЛЬ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО 66 0 107
КАРВАТСКАЯ РАИСА ПОРФИРЬЕВНА 0 1949-08-04 КРАМАТОРСЬК ПАЛАЦОВА 46 0 79
КАРВАТСКАЯ ЗОЯ АЛЕКСАНДРОВНА 0 1937-06-02 БІЛА ЦЕРКВА МОЛОДІЖНА 8 0 37
КАРВАТСКАЯ ВАЛЕРИЯ ИВАНОВНА 0 1959-04-23 УЖГОРОД ОЗЕРНА 24 0 0

ФаKARWAIACKI K1милия Имя Отчество тел дата рожд. нас. Пункт ул. дом корп кв

КАРВАЦКАЯ-СТАХ 1
КАРВАЦКАЯ-СТАХ МАРИЯ АНДРЕЕВНА 0 1961-08-28 ЗИМНА ВОДА НЕВІДОМА 0 0

КАРВАЦКИЙ 848 osób

KARWIACKIJ 1
КАРВЯЦКИ ПАВЕЛ БРОНИСЛАВОВИЧ 0 1982-12-29 ШЕВЧЕНКОВЕ ГОРДЄЄВА 66 0 0

КАРВАТСКИЙ 6

КАРВАТСКИЙ ВИКТОР ИВАНОВИЧ 58473 1946-01-20 КРАМАТОРСЬК ПАЛАЦОВА 46 0 79
КАРВАТСКИЙ ЯРОСЛАВ ЮРЬЕВИЧ 0 1961-01-28 УЖГОРОД ЛЕГОЦЬКОГО 10 0 19
КАРВАТСКИЙ ЮРИЙ ИВАНОВИЧ 73346 1936-03-10 БІЛА ЦЕРКВА МОЛОДІЖНА 8 0 37
КАРВАТСКИЙ МИРОН ОЛЕГОВИЧ 0 1949-02-21 ЛЬВІВ КНЯГИНІ ОЛЬГИ 63 0 4
КАРВАТСКИЙ ПЕТР НИКОЛАЕВИЧ 0 1957-11-16 ГЛИНИЦЯ ХОТИНСЬКА 0 0
КАРВАТСКИЙ АЛЕКСАНДР ВИКТОРОВИЧ 0 1974-02-01 КРАМАТОРСЬК ПАЛАЦОВА 46 0 79

КОРВАТОВСКАЯ 2

КОРВАТОВСКАЯ ЮЛИЯ ИОСИФОВНА 0 1984-03-31 КАМ'ЯНКА АЕРОПОРТНА 7А 0 0
КОРВАТОВСКАЯ ВАЛЕНТИНА ВЛАДИМИРОВНА 21939 1962-07-19 КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ФУРМАНОВА 78 0 0

КОРВАТСКАЯ 2

КОРВАТСКАЯ ЛЮДМИЛА НИКОЛАЕВНА 0 1954-05-05 ЛУЦЬК ВЕТЕРАНІВ 15 0 64
КОРВАТСКАЯ РОМАН ВЛАДИМИРОВИЧ 0 1966-05-16 СТУДІНКА ВІДСУТНЯ 0 0

КОРВАЦКАЯ 61

КОРВАЦКАЯ ЛЮДМИЛА ИГОРЕВНА 0 1997-09-21 СТАНІСЛАВ 200 РОКІВ СТАНІСЛАВУ 37 0 0
КОРВАЦКАЯ ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА 0 1950-05-28 КРЕМЕНЧУК ЧКАЛОВА 128 0 0
КОРВАЦКАЯ МАРИЯ ФЕДОРОВНА 0 1932-11-30 СТУДІНКА ВІДСУТНЯ 0 0
КОРВАЦКАЯ ВАЛЕРИЯ ИГОРЕВНА 0 2003-06-30 СТАНІСЛАВ 200 РОКІВ СТАНІСЛАВУ 43 0 0
КОРВАЦКАЯ ВИКТОРИЯ ВИКТОРОВНА 0 1983-01-19 ІВАНО-ФРАНКІВСЬК ГНАТА ХОТКЕВИЧА 1 0 2
КОРВАЦКАЯ ВИКТОРИЯ ВИКТОРОВНА 0 1983-01-19 ІВАНО-ФРАНКІВСЬК ТРИЛЬОВСЬКОГО 1 0 2
КОРВАЦКАЯ ИЛОНА СЕРГЕЕВНА 0 1982-09-17 ОДЕСА ТЕРЕШКОВОЇ 20 0 77
КОРВАЦКАЯ ЛИЛИЯ ВИКТОРОВНА 213682 1987-03-28 ІВАНО-ФРАНКІВСЬК ПРОЛЕТАРСЬКА 1 0 2
КОРВАЦКАЯ СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА 0 1979-06-17 М.КИЇВ ГЕРОЇВ СЕВАСТОПОЛЯ 26 0 14
КОРВАЦКАЯ СВЕТЛАНА ВИКТОРОВНА 0 1979-06-17 М.КИЇВ ГЕРОЇВ СЕВАСТОПОЛЯ 26 0 14
КОРВАЦКАЯ ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА 0 1919-06-22 ЛЬВІВ ДНІСТРОВСЬКА 16 3 47
КОРВАЦКАЯ ЮСТИНА ФЕДОРОВНА 0 1933-03-20 ЛЬВІВ СТРИЙСЬКА 71 0 39
КОРВАЦКАЯ АННА ВАСИЛЬЕВНА 0 1933-04-15 ВІСТОВА НЕВІДОМА 0 0
КОРВАЦКАЯ ХРИСТИНА БОГДАНОВНА 0 1984-08-17 КАЛУШ КАРМЕЛЮКА 44 0 0
КОРВАЦКАЯ ТЕКЛЯ ЯРОСЛАВОВНА 0 1919-04-24 МЕЖИРІЧЧЯ НЕВІДОМА 0 0
КОРВАЦКАЯ АННА ПАНТЕЛЕЙМОНОВНА 0 1919-03-25 МЕЖИРІЧЧЯ НЕВІДОМА 0 0
КОРВАЦКАЯ АННА ЮРКОВНА 0 1920-06-01 МЕЖИРІЧЧЯ НЕВІДОМА 0 0
КОРВАЦКАЯ МАРИЯ ЕВСТАХИЕВНА 0 1964-10-21 ЖИДАЧІВ ШКІЛЬНА 0 40
КОРВАЦКАЯ РОЗАЛИЯ ПЕТРОВНА 0 1925-09-09 МЕЖИРІЧЧЯ НЕВІДОМА 0 0
КОРВАЦКАЯ АННА НИКОЛАЕВНА 0 1972-11-17 КОЛОМИЯ ЧАЙКОВСЬКОГО 7 0 0
КОРВАЦКАЯ НАТАЛИЯ АЛЕКСАНДРОВНА 0 1984-12-31 ПЕРВОМАЙСЬКИЙ ЧЕТВЕРТИЙ 20 0 85
КОРВАЦКАЯ МАРИЯ ЯРОСЛАВОВНА 0 1981-11-30 МЕЖИРІЧЧЯ ШЕВЧЕНКА 65 0 0
КОРВАЦКАЯ СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВНА 0 1980-09-08 БІЛОЗЕРКА СТЕПОВА 50 0 0
КОРВАЦКАЯ ЮЛИЯ ВИКТОРОВНА 0 1978-05-26 СТАНІСЛАВ ГРИГОР'ЄВА 10 0 0
КОРВАЦКАЯ ЮЛИЯ ВИКТОРОВНА 0 1978-05-26 СТАНІСЛАВ 200 РОКІВ СТАНІСЛАВУ 37 0 0
КОРВАЦКАЯ АННА ЮРКОВНА 0 1920-01-25 МЕЖИРІЧЧЯ НЕВІДОМА 0 0
КОРВАЦКАЯ МАРТА МИРОСЛАВОВНА 426415 1946-05-17 ЛЬВІВ ДНІСТРОВСЬКА 16А 0 47
КОРВАЦКАЯ НАДЕЖДА МИХАЙЛОВНА 0 1960-10-01 МУРОВАНЕ НЕВІДОМА 0 0
КОРВАЦКАЯ МАРИЯ ИВАНОВНА 0 1947-01-12 СТАНІСЛАВ 200 РОКІВ СТАНІСЛАВУ 96 0 0
КОРВАЦКАЯ МАРГАРИТА АЛЕКСАНДРОВНА 0 1967-03-08 ЧЕРНІВЦІ МИРУ 25 0 3
КОРВАЦКАЯ ГАЛИНА АНДРЕЕВНА 0 1960-11-24 МЕЖИРІЧЧЯ НЕВІДОМА 0 0
КОРВАЦКАЯ МАРИЯ НИКОЛАЕВНА 0 1950-07-02 МЕЖИРІЧЧЯ НЕВІДОМА 0 0
КОРВАЦКАЯ ЗОРЯНА ЯРОСЛАВОВНА 0 1974-11-29 СОКАЛЬ ГЕРОЇВ УПА 26 0 6
КОРВАЦКАЯ РАИСА ИВАНОВНА 0 1942-03-22 КАЛУШ ПУШКІНА 4 0 71
КОРВАЦКАЯ МАРИЯ ИВАНОВНА 0 1951-10-11 ЖИДАЧІВ ВОЛІ 5 0 3
КОРВАЦКАЯ СТЕПАНИЯ ВАСИЛЬЕВНА 0 1950-10-13 МЕЖИРІЧЧЯ НЕВІДОМА 0 0
КОРВАЦКАЯ ТАТЬЯНА ГЕОРГИЕВНА 4726197 1967-11-28 М.КИЇВ ГРИГОРОВИЧА-БАРСЬКОГО 3 0 39
КОРВАЦКАЯ ГАЛИНА ИВАНОВНА 0 1976-05-01 МЕЖИРІЧЧЯ НЕВІДОМА 0 0
КОРВАЦКАЯ НАДЕЖДА СТЕПАНОВНА 0 1960-02-24 СЛОБІДКА-МУШКАТІВСЬКА НЕВІДОМА 0 0
КОРВАЦКАЯ ОКСАНА БОГДАНОВНА 0 1981-11-13 КАЛУШ КАРМЕЛЮКА 44 0 0
КОРВАЦКАЯ МАЛЬВИНА МИХАЙЛОВНА 0 1942-07-22 ОДЕСА ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ 20 0 3
КОРВАЦКАЯ ОКСАНА ИОСИФОВНА 0 1960-05-19 ІВАНО-ФРАНКІВСЬК ТРИЛЬОВСЬКОГО 1 0 2
КОРВАЦКАЯ ЛЮБОВЬ ИВАНОВНА 0 1970-01-18 ЧЕРНІВЦІ МОЛОДІЇВСЬКА 7 0 0
КОРВАЦКАЯ РЕНА ЛЕОНИДОВНА 0 1963-05-06 ОДЕСА ТЕРЕШКОВОЇ 20 0 77
КОРВАЦКАЯ НАТАЛИЯ ДМИТРИЕВНА 227901 1976-04-24 ЛЬВІВ ТЕСЛЮКА 14 0 57
КОРВАЦКАЯ ОЛЬГА ПАВЛОВНА 0 1934-10-25 ЧЕРНІВЦІ МОЛОДІЇВСЬКА 7 0 0
КОРВАЦКАЯ АЛЕКСАНДРА ЯКОВЛЕВНА 0 1972-02-03 КАЛУШ СІВЕЦЬКА 75 0 0
КОРВАЦКАЯ АЛЕКСАНДРА ЯКОВЛЕВНА 0 1972-02-03 ПОТОЧИЩЕ НЕВІДОМА 0 0
КОРВАЦКАЯ МАРИЯ НИКОЛАЕВНА 0 1971-07-21 КОБИЛЕЦЬКА ПОЛЯНА ШЕВЧЕНКА 72 0 0
КОРВАЦКАЯ ВАЛЕНТИНА НИКОЛАЕВНА 0 1948-08-28 НЕМІЯ ЛЕНІНА 0 0
КОРВАЦКАЯ ОКСАНА КОНСТАНТИНОВНА 0 1937-11-27 КАЛУШ ЧКАЛОВА 73 0 0
КОРВАЦКАЯ ЛИДИЯ БОГДАНОВНА 24259 1946-06-29 КАЛУШ ДОБРИВЛЯНСЬКА 73 0 0
КОРВАЦКАЯ ГАЛИНА НИКОЛАЕВНА 0 1964-03-22 ВІСТОВА ШЕВЧЕНКА 50 0 0
КОРВАЦКАЯ ДАРИЯ ИВАНОВНА 21498 1951-07-29 КАЛУШ МОЛОДІЖНА 11 0 2
КОРВАЦКАЯ МАРИЯ ДМИТРИЕВНА 0 1960-04-07 КАЛУШ КАРМЕЛЮКА 44 0 0
КОРВАЦКАЯ ПАРАСКОВИЯ КОНСТАНТИНОВНА 0 1940-07-23 КАЛУШ ДОБРИВЛЯНСЬКА 73А 0 0
КОРВАЦКАЯ ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА 0 1971-03-11 МЕЖИРІЧЧЯ НЕВІДОМА 0 0
КОРВАЦКАЯ ОЛЬГА АЛЕКСЕЕВНА 2271452 1938-07-16 М.КИЇВ МАКСИМА ГОРЬКОГО 22 0 16
КОРВАЦКАЯ ОЛЬГА АЛЕКСЕЕВНА 2271452 1938-07-16 М.КИЇВ МАКСИМА ГОРЬКОГО 22 0 16
КОРВАЦКАЯ ИРИНА МИРОСЛАВОВНА 0 1947-10-03 КАЛУШ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО 11 0 28
КОРВАЦКАЯ ЛЮБОВЬ ИВАНОВНА 0 1965-01-15 КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ ТРУДА 8 0 26

КОРВАЦКИЙ 41`

КОРВАЦКИЙ ЭМАНУИЛ БОГДАНОВИЧ 0 1932-02-19 КАЛУШ ДОБРОВЛЯНСЬКА 73 0 0
КОРВАЦКИЙ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ 0 1943-02-05 МЕЖИРІЧЧЯ НЕВІДОМА 0 0
КОРВАЦКИЙ ДМИТРИЙ ПЕТРОВИЧ 0 1985-06-28 КУКУШКІНЕ МОЛОДІЖНА 23 0 0
КОРВАЦКИЙ ВЛАДИМИР АЛЕКСАНДРОВИЧ 0 1943-02-07 ЛИМАНСЬКЕ ПЕРЕМОГИ 64 0 0
КОРВАЦКИЙ МИРОСЛАВ ВАСИЛЬЕВИЧ 0 1944-05-12 СТАНІСЛАВ 200 РОКІВ СТАНІСЛАВУ 96 0 0
КОРВАЦКИЙ ВЛАДИМИР КОНСТАНТИНОВИЧ 0 1944-08-29 НЕМІЯ РІЧНА 89 0 0
КОРВАЦКИЙ ВЛАДИМИР ЙОСИФОВИЧ 0 1967-01-24 ПИШКІВЦІ ШЕВЧЕНКА 73 0 0
КОРВАЦКИЙ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ 90225 1968-09-06 СТУДІНКА ГОРЬКОГО-БЕТЛЕНА 2 0 0
КОРВАЦКИЙ АЛЕКСАНДР ЛЮБОМИРОВИЧ 23519 1974-03-22 КАЛУШ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО 11 0 28
КОРВАЦКИЙ РОМАН ИГОРЕВИЧ 0 1980-08-10 ЛЬВІВ КАРПІНЦЯ 27 0 71
КОРВАЦКИЙ РОМАН ИГОРЕВИЧ 0 1980-08-10 КАЛУШ ПУШКІНА 4 0 71
КОРВАЦКИЙ РОМАН ИВАНОВИЧ 0 1974-05-28 ХЛІВЧАНИ НЕВІДОМА 0 0
КОРВАЦКИЙ БОРИС ГРИГОРЬЕВИЧ 5170491 1929-04-28 М.КИЇВ РУСАНІВСЬКА 20 0 86
КОРВАЦКИЙ ИГОРЬ ЯРОСЛАВОВИЧ 0 1983-08-27 МЕЖИРІЧЧЯ НЕВІДОМА 0 0
КОРВАЦКИЙ ТАРАС ПЕТРОВИЧ 0 1977-11-22 ЖИДАЧІВ СВОБОДИ 5 0 3
КОРВАЦКИЙ ЯРОСЛАВ РОМАНОВИЧ 0 1922-10-14 ВІСТОВА НЕВІДОМА 0 0
КОРВАЦКИЙ НИКОЛАЙ ПЕТРОВИЧ 0 1913-12-28 МЕЖИРІЧЧЯ НЕВІДОМА 0 0
КОРВАЦКИЙ АНАТОЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 0 1971-05-02 КОЛОМИЯ ЧАЙКОВСЬКОГО 7 0 0
КОРВАЦКИЙ АНАТОЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 0 1971-05-21 КОЛОМИЯ ЧАЙКОВСЬКОГО 7 0 0
КОРВАЦКИЙ ИВАН ЯРОСЛАВОВИЧ 0 1988-04-23 МЕЖИРІЧЧЯ НЕВІДОМА 0 0
КОРВАЦКИЙ ВИТАЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ 0 1951-02-06 ОЛЕКСАНДРІВКА ЛЕНІНА 0 0
КОРВАЦКИЙ ЯРОСЛАВ ВЛАДИМИРОВИЧ 0 1953-10-10 ШЕГИНІ НЕВІДОМА 0 0
КОРВАЦКИЙ ЯРОСЛАВ ИГОРЕВИЧ 0 1978-06-27 КАЛУШ ПУШКІНА 4 0 71
КОРВАЦКИЙ ВЛАДИМИР ПЕТРОВИЧ 0 1976-05-04 ЖИДАЧІВ ВОЛІ 5 0 3
КОРВАЦКИЙ СЕРГЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 0 1964-02-09 БВМП ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ 20 0 3
КОРВАЦКИЙ ВАСИЛИЙ МИРОНОВИЧ 0 1955-12-21 БІЛОЗЕРКА СТЕПОВА 32 0 0
КОРВАЦКИЙ ВИКТОР АЛЕКСАНДРОВИЧ 0 1959-06-20 ІВАНО-ФРАНКІВСЬК ПРОЛЕТАРСЬКА 1 0 2
КОРВАЦКИЙ ИВАН НИКОЛАЕВИЧ 0 1940-03-29 МЕЖИРІЧЧЯ НЕВІДОМА 0 0
КОРВАЦКИЙ ИГОРЬ ИВАНОВИЧ 0 1950-05-28 КАЛУШ ПУШКІНА 4 0 71
КОРВАЦКИЙ ЛЮБОМИР ИВАНОВИЧ 23519 1944-07-01 КАЛУШ БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦЬКОГО 11 0 28
КОРВАЦКИЙ БОГДАН ЯРОСЛАВОВИЧ 0 1960-03-30 КАЛУШ ЧКАЛОВА 73 0 0
КОРВАЦКИЙ ЮРИЙ ЛЮБОМИРОВИЧ 23519 1970-09-29 КАЛУШ СІВЕЦЬКА 75 0 0
КОРВАЦКИЙ СЕРГЕЙ ЮРЬЕВИЧ 0 1971-05-24 КОЛОМИЯ ПРИВОКЗАЛЬНА 9 0 5
КОРВАЦКИЙ ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ 0 1948-05-10 ЖИДАЧІВ ВОЛІ 5 0 3
КОРВАЦКИЙ ОЛЕГ ЯРОСЛАВОВИЧ 0 1965-02-19 КАЛУШ НОВАЦЬКА 3 0 0
КОРВАЦКИЙ ОЛЕГ ЯРОСЛАВОВИЧ 0 1965-02-19 ВІСТОВА ШЕВЧЕНКА 50 0 0
КОРВАЦКИЙ МИХАИЛ ВАСИЛЬЕВИЧ 0 1959-05-01 ЖИДАЧІВ ШКІЛЬНА 8 0 40
КОРВАЦКИЙ ИВАН ИВАНОВИЧ 0 1946-03-18 МЕЖИРІЧЧЯ НЕВІДОМА 0 0
КОРВАЦКИЙ ЯРОСЛАВ ИВАНОВИЧ 0 1957-04-05 МЕЖИРІЧЧЯ НЕВІДОМА 0 0
КОРВАЦКИЙ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ 0 1971-06-05 МЕЖИРІЧЧЯ НЕВІДОМА 0 0
КОРВАЦКИЙ ИГОРЬ МИРОСЛАВОВИЧ 0 1972-04-16 СТАНІСЛАВ 200-РІЧЧЯ СТАНІСЛАВА 37 0 0

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

22 maj 2014

KARWACCY na Ukrainie dziś

Według strony <www.nomeer.org/allUkraina/lastName> na UKRAINIE jest ąż 1901 abonentów KARWACKICH:

- Karwackij 848
- Karwiackij 1
- Karwatskij 6
- Korwatskij 41

- Karwacka 3
- Karwatckaja 1025
- Karwatskaja 12
- Korwatskaja 2
- Korwackaja 61

Stanowi to 40 % obecnej populacji Karwackich w Polsce, a więc ogromna cześć klanu Karwackich pozostała po latach 1772, 1792,1795, 1945 na obszarach zawładniętych przez Moskwę, a obecnie na terenie Ukrainy.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

UKRAINA na podstawie odnoklasnika;

Przez 600 lat integralna część Polski, zarówno Korony jak i WKsL, I RP i II RP. W losach kresów wschodnich zapisany jest udział klanu Karwackich. Najprawdopodobniej pojawili się tutaj z Mazowsza w V w, gdy Księstwo Bezłskie dostał od Jagiełły książe mazowiecki, zasypując je przybyszami z przeludnionego Mazowsza.
Ziemia Bełska SAMBOR – Roztocze Lwowskie (gniazda historyczne)
Gniazda tutejsze maja swoja rodzinną kontynuacje po polskiej stronie w Lubaczowskim, bardzo mocne było gniazdo w Samborze. Ich częścią są:

- NOWOWOLYNSK : na Wołyniu pod Hrubieszowem
Леся Самчук (Карвацкая) 52 года, Нововолынск, Украина
Надія Рачиндюк (Карвацкая) 55 лет, Нововолынск, Украина

- LUGINY zytomierskie :
Павла Король (Карвацкая) 43 года, Лугины, Украина przy granicy białoruskiej na SW od Mozyrza

- ROWNE:
Татьяна Карвацкая 28 лет, Ровно, Украина

ŁUCK Інна Смолярчук(Карвацька) 50 лет, Луцк, Украина LUCK

SOKAL Вікторія Карвацька 39 лет, Сокаль, Украина 10 km na N od Czerwono grodu
MOSCISKA Оксана Карвацька 16 лет, Мостиска, Украина

NOWOWOLYNSK Льоня Карвацький 41 год Нововолынск kolo Lucka przy samej granicy z Polska , Украина
Діма Карвацький 14 лет нововолинськ, Украина

NOWY JAWOROW Тимофей Карвацкий 36 лет Новояворовск, Украина na W od iwano Frankowa
Руслан Карвацький 32 года Новояворівськ, Украина

CZERWONO GRAd Олег Карвацкий 40 лет Червоноград k. Sokala na Roztoczu , Украина

STARYCZ Олег Карвацкий 11 лет Старичі, Украина 30 km na NW od lwowa, Roztocze
STARICZI pod Nowym jaworowem
Ярослав Карвацкий 39 лет Старичи, Украина
Олег Карвацький 23 года\ СТАРИЧІ, Украина
Мария Карвацкая-Максимишин 39 лет, Старичи, Украина

BOILECHIW Роман Карвацький 33 года Болехів 20 km na S od Stryja , Украина

BURSZTYN ИГОРЬ Карвацкий 36 лет Бурштын, Украина 70 km na SSE od Lwowa na Iwano-Franko
Роман Карвацький 42 года, Бурштин, Украина

STRYJ евгений карвацкий 42 года г. Стрый, Украина na S Lwowa

KALUSZ Bursztyn Корвацький 42 года, Калуш, Украина
Олександр Корвацький 39 лет, Калуш, pomiędzy Stryjem a Ivano-Frankowskiem; Украина
Юрій Корвацький 42 года, Калуш, Украина
Володимир Корвацький 44 года, Калуш, Украина
Олег Корвацький 48 лет, м Калуш, Украина
Cергій корвацький 9 лет, калуш, Украина
Aадрій корвацький 13 лет, калуш, Украина

ZYDACZEW
Тарас Корвацький 35 лет, Жидачів, Украина 20 km na NE od Stryja

LWÓW i Ziemia Buska
DUBROWICY Владимир Карвацкий 38 лет Дубровица, Украина 50 km na S od Pińska już po stronie ukraińskiej

HORPIN KARWACKI ( HISTORYCZNE GNIAZDO „HORPIN KARWACKI” od 400 lat) ???

KAMIONKA BUZKA Назар Карвацький Кам'янка-Бузька, Украина oraz
Юрій Карвацький 48 лет, Кам'янка-Бузька, Украина

ANDRJEJEWKA Ольга Карвацька 57 лет, с. Андрїївка, Украина 5 km na S od Buska lub inne 5 różnych lokalizacji

LWOW
Ян Карвацкий; Львов, Украина
ростик карвацкий 33 года львов, Украина
Іван Карвацький 39 лет Львів (Мшана), Украина
Іван Карвацький Львов, Украина
Петро Карвацький 41 год Львів, Украина
Женя Карвацький Lviv na, Украина
Андрій Карвацький 37 лет Львов, Украина
Роман Карвацький 39 лет Львів, Украина
Oraz
юра карвацький23 года, Львов, Украина
Василь Карвацький 22 года, Львів, Украина
Юрко Карвацький Львів, Украина
Руслан Карвацький 29 лет, Львів, Украина
Ярослав Карвацький 26 лет, Львов, Украина
Оксана Заднипровская-Карвацкая 35 лет, Львов, Украина

TARNOPOLSKIE
Starym potężnym gniazdem Karwackich były tutaj CYGANY kolo Skały podolskiej, niemal całkowicie wymegirowały na Dolny Slask; z nimi można wiązać mieszkających w :
- CZORTKOWIE ( Ігор Карвацький 44 года Чортків, Украина)
- TARNOPOLU
Ваня Карвацький 30 лет Тернополь, Украина
ігор карвацький 41 год тернопіль, Украина
іван карвацький 34 года Тернопіль, Украина
Мирослав Карвацький 28 лет Тернопіль, Украина
Юрiй карвацький 32 года Тернопiль, Украина
Едуард Карвацький 7 лет, Тернополь, Украина
ирина ковч (карвацкая) 49 лет, тернополь, Украина
Андрій Карвацький 32 года с.м.т Івано-Франкове, Украина
Роман Карвацький 42 года Бурштин, Украина

BOLECHIW Галя Карвацька Теребовля Болехів, Украина BOLECHIW 3 km na S od Stryja, Trembowla pomiędzy Tarnopolem a Czortkowem

MOGILNICA trembowelska Оля карвацька(підвисоцька) 36 лет, с.Могильниця, Украина SW od Trembolu

LASKIWICE trembowelskie МАРIЙКА КАРВАЦЬКА 18 лет, ЛАСКIВЦI, Украина 10 km na SSW od Trembowli
LASKOWICZI trembowelskie Міша Карвацький 17 лет, с.Ласківці, Украина

BUCZACZ Василь Карвацький 34 года, м. Бучач, Украина 20 km na Sw od Trembowli

ZAKARPACIE
MUKACZEWO Uzgrodzkie Игорь Карвацкий 50 лет Мукачево, Украина Podkarpackie, 20 km na E od Uzgorodu
MUKACZEWO Uzgrodzkie Николай Карвацкий 20 лет Мукачево Uzgrodzkie, Украина

FRUNZOWKA : przy granicy z Mołdawia, na E jest tez Pierwomaisk
Юля Василинич/Карвацкая 47 лет, Фрунзовка, Украина

BUKOWINA Czerniowce Chocim Kamieniec

- DUNAJEWICE 20 km na NNE od kamienca Podolskiego w kierunku Chmielnickiego
DUNAJEWICE
Виктор Карвацкий 42 года Дунаевцы, Украина 30 km na NE od Kamienca Podolskiego
Тарас Карвацький 26 лет, Дунаевцы, Украина DUNAJEWICE
ИРИНА ЗАВИША(КАРВАЦКАЯ) 30 лет, ДУНАЕВЦЫ, Украина
Ирина Слободян(Карвацкая) 25 лет, Дунаевцы, Украина
Люба Тимина (Карвацкая) 39 лет, Дунаевцы, Украина
Ирина Карвацкая 45 лет, г. Дунаевцы, Украина
Наталия Карвацкая 23 года, Дунаевцы, Украина dunajewice

- w mci KLISZKOWCY 5 km od Chocimia na SW w kier. Na Czerniowce
Толик Карвацкий 34 года с. Клишковци, Украина
Олег Карвацкий 29 лет Оренбург ???? - Клишковцы, (Россия ???) w połowie pomiędzy Kamiencem a Czerniowc
Олег Карвацкий 30 лет Черновицкая обл с.Клишковцы, Украина ora
Коля Карвацький 8 лет, Чернівці с.Клішківці, Украина
Зинаида Карвацкая (Булачёва) 61 год, с.Клишкивци, Украина
виктория карвацкая 33 года, с.клишковцы, Украина

- w mci ZIELONE KURIŁOWCY Борис Карвацкий 35 лет Зеленые Куриловцы, Украина 40 km na E od Kamienca Podolskiego

- w mci BAR Вадим Карвацкий 35 лет Бар, Украина 60 km na NE od kamienca Podolskiego
BALKI po Barem Тетяна Карвацька(Вознюк)54 года, с. Балки, Украина pod BAR-em, 60 km na NEE od Dunajewic

- w mci KAMIENIEC PODOLSKI
Евгений Карвацкий 53 года Каменец-Подольский, Украина
николай карвацкий 46 лет Каменец-Подольский, Украина
Владимир Карвацкий 48 лет Каменец-Подольский, Украина

- w CZERNIOWCACH:
Bасилий карвацкий 61 год черновцы, Украина
ЕВГЕНИЙ КАРВАЦКИЙ 33 года ЧЕРНОВЦЫ, Украина
Кирилл Карвацкий 27 лет Черновцы, Украина
Борис Карвацкий 35 лет Черновцы, Украина
Cергей Kарвацкий 44 года черновцы, Украина
CZERNIOWCE Игорь Карвацкий 36 лет Черновцы, Украина
АНДРЕЙ КАРВАЦКИЙ 28 лет Черновцы, Украина
Игорь Карвацкий 25 лет Черновцы, Украина
CZERNIOWCE Серега Карвацкий 25 лет Черновцы, Украина
PIOTR KARWACKI 11 lat Czerniowce
Семен Карвацкий 63 года Черновцы, Украина
Семен Карвацкий 60 лет Черновцы, Украина
БОГДАН КАРВАЦКИЙ,,37 лет ЧЕРНОВЦЫ, Украина
Андрій Карвацький 20 лет Черновцы, Украина
Oraz
ВітЯ Карвацький12 лет, Чернівці, Украина
Юрій ВітЯ Карвацький12 лет, Чернівці, Украина
Корвацький 42 года, Калуш, Украина
Назар Карвацький 14 лет, Чернівці, Украина
Марьяна Карвацкая (Шевчук) 24 года, Чернівці, Севастополь, Украина
Марьяна Карвацкая-Катринуца 32 года, Черновцы, Украина
Наталия Карвацкая-Новикова 45 лет, Черновцы, Украина
Снежана Карвацкая(Александрова) 36 лет, Черновцы, Украина
Алина Коваленко (Карвацкая) 32 года, Черновцы, Украина
Тамара Карвацкая-Мотовелец 56 лет, Чернівці, Украина
Света Карвацкая 51 год, Черновцы, Украина
Любовь Милищук (Карвацкая) 91 год, Черновцы, Украина
Маргарита Карвацкая\ Черновцы, Украина
Юлия Карвацкая 23 года, Черновцы, Украина
Наталия Карвацкая 48 лет, Черновцы, Украина
Оксана Калинина-Карвацкая 35 лет, Черновцы, Украина
Оля Карвацкая 16 лет, Черновцы, Украина
ЗИНАИДА КАРВАЦКАЯ НЯВЧУК 47 лет, Черновцы, Украина
Любовь Милищук(Карвацкая) 102 года, Черновцы, Украина

- w GŁYBOKAJA :20 km na s od Czerniowic w kier. granicy
Татьяна Карвацкая (Пухальская) 42 года, Глыбокая, Украина

-w mci TŁUMACZ : Марія Карвацька 42 года, Тлумач, Украина pod Iwano-Frankowskiem pomiędzy Tarnopolem a Czerniowcami;
Міша Карвацький21 год, Тлумач (Толмач), Украина

- w MALINCE Czerniowskie Таня Карвацька-Боярин 54 года, Черновцы Малинцi, Украина
Hlinica czerniowickie Дарья Карвацька 31 год, Черновцы NW с. Глиница, Украина

KRZEMIENIEC (gniazdo historyczne)

SZEPIETOWKA: Борис Карвацкий 66 лет Шепетовка, Украина 100 km od Krzemienca na E w kier. Na Zytomierz, 80 km na N od Chmielnickiego
SZEPIETOWKA wolynska :
Ольга Карвацкая(Рачек)33 года, Шепетовка, Украина; miedzy Rownem a Zytomierzem
Оксана Гончарук (Карвацкая) 43 года, (Шепетовка,Украина).Lamezia Terme, Nikastro., Италия
Стелла Доника (Карвацкая) 36 лет, Oрвието, Италия

KRZEMIENIEC: Микола Карвацький 52 года Кременец, Украина

CHMIELNICKI (gniazda historyczne)
W chmielnickiem koło Gorodoka we wsi GOŁUBYJE GOŁOWY od lat mieszkali Karwaccy, z czasem przenosząc się do miast GORODOKA i CHMIELNICKIEGO.
- w mci NTONINY :40 km na N od Chmielnickiego
Алла Фещук(Карвацкая) 42 года, Антонины, Украина

- w mci GORODOK chmielnicki Михаил Карвацкий 42 года Городок Хм, Украина
GORODOK CH. Валентин Карвацкий 112 лет Городок (Chmielnicki), Украина
Василий Карвацкий 36 лет Городок Хмельницкая обл., Украина
Василий Карвацкий 36 лет Городок Хмельницкая обл, Украина
Віктор Карвацкий 71 год Городок, Украина
Петро Карвацький 42 года Городок, Украин
Роман Карвацький 27 лет Городок, Украина
Ты родился оригиналом, не умри копией!
Oraz
микола карвацький 42 года, городок, Украина
Татьяна Карвацкая 27 лет, Городок, Украина
Инна Карвацкая (Inna z Gorodoka Chmielnickiego ) 42 года, Kielce, Польша
Лилия Карвацкая 36 лет, Городок, Украина

- w SATANOW: 22 km na NW od GGorodoka chmielnickiego
Оксана Карвацкая 26 лет, Сатанов, Украина
Оксана Карвацкая 47 лет, пгт. Сатанов, Украина
наташа карвацкая лукьянова 52 года, стаханов, Украина

- w ZISZCZINCY pod GORODOKIEm chmielnickim Ілона Худа (Карвацька) 23 года, с.Жищинці, Украина

- w mci CHMIELNICKI : Станислав Карвацкий Хмельницк, Украина
Валерий Карвацкий 35 лет Хмельницкий, Украина
АНАТОЛИЙ КАРВАЦЬКИЙ\ 40 лет Хмельницький, Украина
Макс Карвацький 23 года Хмельницкий, Украина
Богдан Карвацький 22 года Хмельницький, Украина
Павло Карвацький 12 лет Хмельницький, Украина
Макс Карвацкий 9 лет г. Хмельницкий, Украина
Анатолий Корвацкий Староконстантинов, na N od Chmielnickiego; Украина
Oraz
Богдан Карвацький19 лет, Хмельницький, Украина
valera Карвацький 28 лет, Хмельницкий, Украина
Тереза Карвацкая 20 лет, Хмельницкий, Украина
Алёна Карвацкая 18 лет, Хмельницкий, Украина
Алла Арион (Карвацкая) 33 года, Хмельницкий, Украина
Ирина Степанчук (Карвацкая) 32 года, Хмельницкий, Украина
Инна Карвацкая(Лаба) 30 лет, Хмельницкий, Украина
Валентина Карвацкая 49 лет, хмельницкий, Украина
светлана перфилова карвацкая 51 год, калабрия, Италия
Ирина Карвацкая Хмельницкий, Украина
КАТЯ Карвацкая (Кажуро) 30 лет, Хмельницкий, Украина
Ира Карвацкая 20 лет, Хмельницкий, Украина
Леночка Карвацкая 24 года, хмельницкий, Украина
Ксюша Карвацкая 38 лет, Хмельниыкий, Украина
Светлана Коломиец(Карвацкая) 34 года, Хмельницкий, Украина
Оксана Галянт (Карвацкая) 52 года, Хмельницкий, Украина
Инна Карвацкая(Томусяк) 42 года, Хмельницкий, Украина
Анна Карвацкая 52 года, Хмельницкий, Украина
И Желиховская(Карвацкая) Хмельницкий, Украина
Ирина Карвацкая 45 лет, Хмельницкий, Украина
Оксана Карвацкая 38 лет, г. Хмельницкий, Украина

UKRAINA CENTRALNA KRYMSKA i ZAPOROSKA (gniazdo Cherson-Melitopol historyczne)
Cherson stał się w połowie XIX wieku gniazdem zesłańca WACLAWA Stanisławowicza KARWACKIEGO z Krakowa, zrobił karierę od subiekta sklepowego do pukownika sadow wojskowych, miłą liczną rodzinę, wybitne zdolne dzieci Andrzeja, Sergieja, Jana i innych, których potomkowie do dziś kszałtuja tradycje inteligencji rosyjskiej w Kijowie, Moskwie, Minsku Petersburgu (niestety cześć z nich pisze swoje nazwisko już jako KORWACKIJ). Może niektórzy z chersonian Karwackich sa potomkami Wacława :

Игорь Корвацький40 лет, Херсон, Украина
Николай Карвацкий 53 года херсон, Украина
Олег Карвацкий 30 лет г. Херсон, Украина
илья карвацкий 33 года херсон, Украина
Григорий Карвацкий 36 лет Херсон, Украина
Леночка Куренных(Карвацкая) 25 лет, мелитополь, Украина
людмила кобехно ( карвацкая) 44 года, херсонська обл., Украина
Тамара Ступка (Карвацкая) 50 лет, Херсон, с.Нововладимировка, Украина

oraz w tym rejonie

- GENICZESK :u nasady Krymu 20 km na SW od Melitopola:
Геннадий Карвацкий 30 лет Геническ, Украина nad M. Cz. 50 km na S od Melitopola
Евгения Моронжук(Карвацкая) Геническ, Украина
Евгения Моронжук (Карвацкая) 28 лет, Геническ, Украина

- BOŁYWSZE KOPANII : 20 km na SE od Chersonu
Виталина Федоришина(Карвацкая) 39 лет, Большые Копани, Украина

- NIKOŁAJEW:pod Chersonem ( lub lwowki, chmielnicki)
Тарас карвацкий 45 лет Николаев, Украина jest kilka Nikołajewow
Виктор Карвацкий 9 лет Николаев, Украина
Вячеслав Карвацкий 48 лет Николаев, Украина
Руслан Карвацький 103 года Жовтень Nikołajewska , Украина
Виктор Карвацкий 9 лет Николаев, Украина
Сергей Карвацкий 45 лет Николаев, Украина
Оксана Акимова (Карвацкая) 47 лет, Николаев, Украина
Анна Карвацкая (Безуглова) 42 года, Николаев, Украина
Лина Бойкив(Карвацкая) 23 года, Николаев, Украина

- TOKMAK melitopolski
Роман Карвацкий 38 лет г. Токмак Zaporoskie , Украина 60 km na NNE od Melitopolu
раиса ручка (карвацкая) токмак, Украина 60 km na NE od Melitopola
любовь карвацкая 25 лет, Мелитополь, Украина
Светлана Карвацкая (Ряполова)39 лет, Токмак, Украина

- UKSZAŁKA 100 km na N od Chersonu i 100 km na NW od Melitopolu
Виктор Карвацкий 20 лет Ушкалка, 100 km na NE od Chersonu Украина
Валюша Карвацкая 24 года, Ушкалка, Украина
Валюша Карвацкая 24 года, Ушкалка, Украина

- RAZDOLNOJE Krymskie:
Елена Baхрамеева (Карвацкая) Раздольное Крым, Украина

- OLGOWKA: 50 km na NEE od Chersonu
Олечка Карвацкая 22 года, с. Ольговка, Украина

- DZANKOJ: u nasady Krymu
Людмила Чепурная (Карвацкая) 61 год, Джанкой, Украина

- IWANOWKA pomiedzy Odessa a Chersonem n. MCZ.
Галина Карвацкая(Козинец) 45 лет, с.Ивановка , Очаковский р-н, Украина

- CZERNOMORSKOJE krymskie :
Alla karvatskaya 63 года, пгт. Черноморское, Украина
оксана карвацкая 35 лет, пгт. Черноморское, Украина

- KUKUSZKINO: krymskie
Петр Карвацкий 52 года пг Раздольное с Кукушкино, Украина KRYM (vis a vis Chersonu)
Дмитрий Карвацкий 27 лет Раздольненский район с.Кукушкино и Алушта, Украина KRYM
Вера Васильева(Карвацкая) 32 года, Крым,с.Кукушкино, Украина KRYM

- ODESSA:
Снежана Полевая (Карвацкая) 41 год, Одесса, Украина
Светлана Карвацкая (Бордей) 34 года, Одесса, Украина
Светлана Карвацкая (Бордей) 34 года, Одесса, Украина

- AKSANIA NOWA p. Chersonem a Melitopolem
Елена Карвацкая 25 лет, Аскания-Нова, Украина

- SYMFEROPOL Armjansk krymski:
Виктор Карвацкий 41 год Симферополь / Армянск/ Джанкой, Украина
Светлана Пантела (Карвацкая) 41 год, Армянск (Симферополь), Украина

- ILICZEWSK: юрий карвацкий 32 года Ильичевск, Украина 10 km na S od Odessy
SIMFEROPOL:

- CZERNICHOWKA:
Евгений Карвацкий 25 лет пгт Черниговка, Запорожская обл., Украина 30 km na E od TOKMAK
Женя Карвацкий 25 лет пгт. Черниговка, Украина 30 km na E od Tokmak, NE od melitopol

- KRZYWY ROG:
Александр Карвацкий 40 лет Кривой Рог, Украина 100 km na N od Chersonu
Филип Карвацкий 24 года Кривой Рог (dniepropietrowski albo chersoński), Украина

- IRPEN; 20 km na NWW od Kijowa
Оксана Карвацкая(Кучковская) Ирпень, Украина

- WINNICA: 100 km na E od Chmielnickiego
Ирина Карвацкая(Шевчук) 52 года, Винница, Украина
Оксана Карвацкая 51 год, Винница, Украина

KIJÓW (współczesne)
KIJOW Иван Карвацкий 31 год Киев, Украина
слава карвацкий 32 года Киев, Украина
Валера Карвацкий 44 года Киев, Украина / DNIEPRODIERZINSK: Bалера карвацкий 40 лет Днепродзержинск, Украина
Віталій Карвацкий 37 лет Киів, США
Михаил Карвацкий Киев, Украина
Сергей Корвацкий 34 года, Киев, Украина
Oraz
Cветлана карвацкая 33 года, киев, Украина
Татьяна Карвацкая (Петрусь) 28 лет, г. Киев, Украина
Таня Карвацкая (Петрусь) 28 лет, Киев, Украина
Ирина Карвацкая 31 год, Киев, Украина
Юлия Карвацкая(Фролова) 27 лет, Киев, Украина
АНГЕЛИНА КАРВАЦКАЯ 34 года, КИЕВ, Украина

IRPIEŃ: 30 km NW od Kijowa
Люда Карвацкая Ирпень, Украина

ŁYSA GORA w połowie pomiędzy kijowem i Odessą::
Антонина Карвацкая(Албул) 43 года, с. Лысая Гора, Украина

UKRAINA zakijowska DNIEPROPIETROWS (osadnictwo współczesne)
- DZIERZYNSK: Виктор Карвацкий; Дзержинск, Украина; 50 km na N od Doniecka E Ukraina

- DNIEPRODIERZINSK: Валерий Карвацкий Днепродзержинск,E Украина
Bалера карвацкий 40 лет Днепродзержинск, Украина

- PIATICHATKI dnieprodierzynskie Алёна Гукова (Карвацка) 30 лет, Пятихатки, Украина oraz
PIATICHATKI dnieprodzierzynskie (50 km na W):
Татьяна Карвацкая 34 года, Пятихатки, Украина
PIATICHATKI:Виктория Карвацкая 24 года, Пятихатки, Украина
Оксана Карвацкая (Назаренко) 42 года, Пятихатки, Украина
Екатерина Карвацкая 62 года, Пятихатки, Украина

- DNIEPROPIETROWSk : Олег Карвацкий 8 лет Днепропетровск, Украина
Виталик Карвацкий 13 лет Днепропетровск, УкраинаВ ладимир Карвацкий 39 лет Днепропетровск, E Украина oraz
Яна Карвацкая 39 лет, днепропетровск, Украина
анна касымова(карвацкая) Днепропетровск, Украина
Тамара Карвацкая 50 лет, Днепропетровск, Украина

- ZAPOROZE 120 km na N od Melitopolu 80 na s od Dniepropietrowska
Евгений Карвацкий 25 лет Запорожье, Украина 50 km na S od Dniepropietrowska
Ольга Карвацкая (Алешина) 33 года, Запорожье, Украина
Анна Карвацкая 33 года, Запорожье, Украина

- PIERWOMAJSK charkowski
Сергей Карвацкий 42 года Первомайск, Украина ( 4 mci Pierwomajsk)
Владимир Карвацкий 44 года г.Первомайск, Украина
Роман Карвацкий 22 года Первомайский Харьковская обл., Украина
Владимир Карвацкий Первомайск, Украина
POŁATWA : Aлександр Kарвацкий 33 года Полтава, Украина 100 km na W od Charkowa 200 na N od Dniepropietrowska
Алёна Карвацкая (Материнская) 30 лет, Полтава, Украина

CHARKÓW:
Татьяна Прасол (Карвацкая) 43 года, Харьков, Украина

KREMIENCZUG:
Юрий Карвацкий 43 года Кременчуг, Украина 100 km na NW od Dnieprodzierzynska
пётр карвацкий 64 года Кременчуг, Украина; Пётр Карвацкий 64 года Кременчуг, Украина
Пётр Карвацкий 64 года Кременчуг, Украина
Александр Карвацкий 51 год Кременчуг, Украина
Oraz
Светлана Карвацкая 34 года, Кременчуг, Украина
Елена Кадырова(Карвацкая) 42 года, Кременчуг, Украина
Виктория Карвацкая(Федорова) 38 лет, Кременчуг, Украина
Анастасия Карвацкая 10 лет, кременьчук, Украина
святослава карвацкая 11 лет, Кременчуг, Украина
анастасия карвацкая 10 лет, кременчуг, Украина
анастасия карвацкая 10 лет, кременьчук, Украина

PAWŁOWKA pod samym Kremczugiem
Елена и Юрий Шевчук(Карвацкая) с.Павловка, Украина

ZOŁOTONOSZA: Паша Карвацкий 30 лет Золотоноша 20 km na N od Czerkasów, Украина
ZOŁOTONOSZA Kremczucka: Павел Карвацкий 30 лет г. Золотоноша, Украина Kremczuga/czerkasy

CZERKASY :miedzy Kijowem a Dniepropietrowskiem; 100 km na N od Krzywogradu
Uинна карвацкая (литовченко) 35 лет, Черкассы, Украина
Анжела Карвацкая 22 года, Черкассы, Украина
Анжела Карвацкая 22 года, Черкассы, Украина

IRYDNYJE: 30 km na SWW od Czerkasów
Оля Тараненко(Карвацкая) 45 лет, пгт. Ирдынь, Украина

- DONIECK:
Евгения Карвацкая 45 лет, Донецк, Украина

- KRASNOARMIEJSK :
светлана хамровская карвацкая 47 лет, Красноармейск, Украина, NW od Doniecka

SKRAJNIE WSCHODNIA UKRAINA zadoniecka ( osadnictwo współczesne)

- KRASNYJ LUCZ (- KRASNYJ LUCZ: luganski lub Doniecki , E Ukraina)
Роман Карвацкий 27 лет Красный Луч, Украина 100 km na E od Doniecka, skrajnie wschodnia Ukraina
Александра Бабеновская (Карвацкая) 32 года, Красный Луч, Украина

- SUTOGAN: Вадим Карвацкий 29 лет Сутоган, Луганская обл., Украина, skrajnie E Украина

- SUCHODOLSK
Инна Морозова (Карвацкая) 27 лет, Суходольск, Украина przy granicy z Kazachstanem (vis a vis Donieck kazaski)

- LUGANSK skrajny wschód Ukrainy:
Ольга Карвацкая(Голубова) 39 лет, Луганск, Украина
Евгения Емцева (Карвацкая) Луганск, Украина

-LISICZANSK:100 km na NE od Doniecka, E Ukraina
Ольга Гайдукова (Карвацкая) 61 год, Лисичанск Луганская обл, Украина

- STACHANOW: 100 km na NE od Doniecka , E Ukraina
владимир карвацкий 51 год стаханов, Украина 80 km na NE od Doniecka
наташа карвацкая лукьянова 52 года, стаханов, Украина

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

NIEOKRESLONA LOKALIZACJA ???
NOWOTROICKOJE Николай Карвацкий 50 лет Новотроицкое (5 miejscowosci; w dniepropietrowskim, chersonska, zaporoska, dońska charkowska ???) , Украина; Анна Прозорова - Карвацкая 24 года, пгт. Новотроицкое, Украина
WASILKOW Григорий Карвацкий 54 года Васильков, Украина 40 km na SW od Kijowa
WESELKOW Евгений Карвацкий 24 года Васельков, Украина (kijowska, czerkaska, tarnopolska ?
??? Aлексей Карвацкий 46 лет Дечин, Чехия (Decin usti nad Laba)
?? Яраслав Карвацкий 47 лет\ Ruppichterorth, Германия
DOBROPOLE 5 w roznych oblastiacvh олег карвацкий 30 лет г. Доброполье, Украина
CZERNOMORSKOJE Вадим Карвацкий 40 лет Черноморское (krymska, odesska, lub chersonska), Украина
KRZYWY ROG Артур Карвацкий 35 лет Кривой Рог (chersoński, dniepropier /), Украина
?? Aндрей Kарвацкий 34 года Rheinbach, Германия
PIERWOMAJSK:
Оксана Топоренко(Карвацькая) 33 года, Первомайск, Украина (nikołajewski, krzywogrodzki, luganski ?)
CZERNICHOWKA: (chersonska, zaporowska, nikołajewska, dniepropietrowska ?)
Маргарита Карвацкая 49 лет, пгт. Черниговка, Украина
??? HISZPANIA роман карвацький 37 лет, ЕСТЕПОНА, Испания
??? Вячеслав Карвацький 29 лет, Городище, Украина (czerkieska, rowenska, wolynska, kijowska, tarnopolska ?)
DENVER:
Таня Паламарчук (Карвацкая) 64 года, Денвер, Колорадо, США
DECZIN:
Таисия Карвацкая(Кравченко) 48 лет, Дечин, Чехия
MANHEIM:
Aksana Harsch (Карвацкая) Mannheim, Германия
ALCAJ:
Светлана Карвацкая (Кожухарь) 33 года, Альцай, Германия
CHICAGO:
Olga Karvatskaya 36 лет, Chicago, США
TURCJA:
лиана карвацкая 33 года, анталия, Турция
19.06.2014 15:48
UKRAINA

Karwaccy abonenci :

CZERNIOWCE
КАРВАЦЬКА Г.М. 512755 КОМАРОВА 04-sty 41
КАРВАЦЬКА Г.Ф. 78908 ПІВДЕННО-КІЛЬЦЕВА 01-sty 107
КАРВАЦЬКА Д.П. 554657 Л.КОБИЛИЦІ 20-mar 3
КАРВАЦЬКА Л.Я. 538541 БОЯРКА 06-sty 21
КАРВАЦЬКА Н.І. 540873 РУСЬКА 219б 42
КАРВАЦЬКА Н.М. 34855 ПР. НЕЗАЛЕЖНОСТІ 30-kwi 51
КАРВАЦЬКА П.Р. 77421 КОМАРОВА 09-lut 161
КАРВАЦЬКА Т.В. 542225 КОЧУБЕЯ 04-lut 18
КАРВАЦЬКА Ю.П. 74383 КОМАРОВА 40б 86
КАРВАЦЬКИЙ І.В. 44225 ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА 99а 10
КАРВАЦЬКИЙ В.І. 32033 ПРОВ СУВОРОВА 4а 2
КАРВАЦЬКИЙ В.Д. 513522 ПРОВ ЕНТУЗІАСТІВ 12-sty 97
КАРВАЦЬКИЙ В.Д. 77461 МИРУ 25-sty 3
КАРВАЦЬКИЙ Д.В. 32232 ЧЕРВОНОАРМІЙСЬКА 63а 149
КАРВАЦЬКИЙ С.М. 21056 ГОЛОВНА 05-lut 7
КАРВАЦЬКИЙ С.С. 514165 ФРУНЗЕ 24-sty 3


KIJOW
КАРВАЦКАЯ АА 4469089 ЛАГЕРНАЯ УЛ. 44 /64
КАРВАЦКАЯ АВ 5599757 ПОЖАРСКОГО УЛ. 41698
КАРВАЦКАЯ ЛМ 5557713 ЭНТУЗИАСТОВ УЛ. 33 /17
КАРВАЦКАЯ МС 5583373 ПРАЖСКАЯ УЛ. 09-lut
КАРВАЦКАЯ НВ 4178943 ЛУКЬЯНОВСКАЯ УЛ. 11 /66
КАРВАЦКАЯ ТИ 4726197 ГРИГОРОВИЧА-БАРСКОГО УЛ. 3 /39
КАРВАЦКИЙ ВВ 2112151 МУРАШКО Н. УЛ. 5Б /112
КАРВАЦКИЙ ВИ 2115090 МУРАШКО Н. УЛ. 5Б /98
КАРВАЦКИЙ НВ 4341000 УЖВИЙ Н. УЛ. 6 /110
КАРВАЦКИЙ СИ 5121978 РАДУЖНАЯ УЛ. 3Б /55
КАРВЕЦКИЙ ВЛ 2646302 ГОЛОСЕЕВСКАЯ УЛ. 16 /28
КОРВАЦКАЯ ЛА 4163604 ИЛЬИНСКАЯ УЛ. 15-paź
КОРВАЦКИЙ БГ 5170491 РУСАНОВСКАЯ НАБ. 20 /86
КОРВЕЦКАЯ СМ 4160997 НАБЕРЕЖНО-КРЕЩАТИЦКАЯ УЛ. 35А /21
КОРВЕЦКАЯ ТК 5127231 КУРНАТОВСКОГО УЛ. 26 /74

LWOW
КАРВАЦЬКА А.Т. 220174 ЗУБРІВСЬКА 27-sty
КАРВАЦЬКА В.М. 222963 МОРОЗНА 8
КАРВАЦЬКА В.О. 626426 КАХОВСЬКА 15
КАРВАЦЬКА Г.В. 673115 ВИГОДИ 06-sty
КАРВАЦЬКА Л.А. 227901 КОЛОМИЙСЬКА 14
КАРВАЦЬКА Л.В. 754333 ДОРОША Ю. 4
КАРВАЦЬКА Л.В. 930651 МИКОЛАЙЧУКА І. 07-sty
КАРВАЦЬКА Н.Л. 219357 ПОЛУБОТКА ГЕТЬМ. 2
КАРВАЦЬКА Н.Л. 219269 ПОЛУБОТКА ГЕТЬМ. 2
КАРВАЦЬКА О.З. 720558 УСТІЯНОВИЧА 04-sty
КАРВАЦЬКИЙ І.Ф. 643250 ВИГОВСЬКОГО І. 69
КАРВАЦЬКИЙ Б.В. 229135 ВЕРНАДСЬКОГО 2
КАРВАЦЬКИЙ Б.П. 647061 ПУЛЮЯ І. 08-sty
КАРВАЦЬКИЙ В.М. 425303 ДУНАЙСЬКА 32
КАРВАЦЬКИЙ Д.С. 793860 ІВАСЮКА (МАЛЕХІВ) 58
КАРВАЦЬКИЙ Н.І. 335251 ЕРОШЕНКА В. 02-sty
КАРВАЦЬКИЙ Н.М. 212358 ЧЕРВОНОІ КАЛИНИ ПР. 63А
КАРВАЦЬКИЙ Т.Д. 229625 АНТОНИЧА Б.-І. 24А
КАРВАЦЬКИЙ Ф.І. 638857 НАУКОВА 28-lut
КАРВАЦЬКИЙ Ю.М. 970352 ЧУПРИНКИ ГЕН. 117

Zaporoze
КАРВАЦКАЯ З А 416367 ЗАПОРОЖСКОГО КАЗАЧЕСТВА 19А 11
КАРВЕЦКАЯ Г Ф 952671 МАЛИНОВСКОГО 26 23
КАРВЕЦКИЙ Е М 957291 МАЛИНОВСКОГО 32 30


CHERSON
Карвацкий В.М. 248788 С.Разiна вул 13-mar 165
Карвацкий В.М. 498788 С.Разiна вул 73 165
Карвацкий Михаил Иовифович 430317 49 Гвардiйської дивiзiї вул 7к3 43
19.06.2014 15:50
ROSJA - abonenci

PETERSBURG
Karwaccy
КАРВАЦКАЯ ИННА БОРИСОВНА Авиаконструкторов пр. 20 3
КАРВАЦКАЯ ЛИДИЯ АНДРЕЕВНА Просвещения пр. 84 3
КАРВАЦКАЯ НИНА ГЕОРГИЕВНА Есенина ул. 18 1
КАРВАЦКАЯ ТАТЬЯНА ЮРЬЕВНА Авиаконструкторов пр. 20 3
КАРВАЦКАЯ ЛИЗА ИЗРАИЛЕВНА Искровский пр. 26
КАРВАЦКАЯ ОЛЬГА ВАЛЕРЬЕВНА Альпийский пер. 26
КАРВАЦКАЯ ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА Серебристый б-р 26
КАРВАЦКИЙ АНТОН ВЛАДИМИРОВИЧ Гражданский пр. 114 5
КАРВАЦКИЙ ВЛАДИМИР НИКОЛАЕВИЧ Гражданский пр. 114 5
КАРВАЦКИЙ БОРИС ЭДУАРДОВИЧ Серебристый б-р 26
КАРВАЦКИЙ НИКОЛАЙ ПАВЛОВИЧ Придорожная ал. 17
КАРВАЦКИЙ ОЛЕГ МИХАЙЛОВИЧ канала Грибоедова наб. 91
КАРВАЦКИЙ ПЕТР МАТВЕЕВИЧ Искровский пр. 26
Korwaccy
КОРВАЦКАЯ НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВНА Кораблестроителей ул. 42 1
КОРВАЦКАЯ АННА ВЛАДИМИРОВНА Шпалерная ул. 3
КОРВАЦКАЯ ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА Орджоникидзе ул. 27
КОРВАЦКАЯ ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА Орджоникидзе ул. 27
КОРВАЦКАЯ ОЛЬГА ПАВЛОВНА Орджоникидзе ул. 27
КОРВАЦКИЙ БОРИС ГЕОРГИЕВИЧ Наличная ул. 46 1
КОРВАЦКИЙ АНДРЕЙ ВАСИЛЬЕВИЧ Маршала Захарова ул. 60
КОРВАЦКИЙ СЕРГЕЙ СЕРГЕЕВИЧ Орджоникидзе ул. 27
Karweccy
КАРВЕЦКАЯ ЕЛЕНА МИХАЙЛОВНА Юрия Гагарина пр. 20 5
КАРВЕЦКАЯ ЛАРИСА ВЛАДИМИРОВНА Искровский пр. 3 2
КАРВЕЦКАЯ ПОЛИНАРИЯ ВАСИЛЬЕВНА Ударников пр. 27 1
КАРВЕЦКАЯ ТАМАРА ВАСИЛЬЕВНА Юрия Гагарина пр. 26 2
КАРВЕЦКАЯ ВЛАДИСЛАВА ВЛАДИСЛАВОВНА Большая Московская ул. 4
КАРВЕЦКИЙ МИХАИЛ АЛЕКСАНДРОВИЧ Юрия Гагарина пр. 20 5MOSKWA
Karwatscy
КАРВАТСКАЯ ЕВГЕНИЯ ЮРЬЕВНА 1841367 27.07.1988 АНАДЫРСКИЙ ПР
КАРВАТСКАЯ ЕКАТЕРИНА ЮРЬЕВНА 1841367 27.07.1988 АНАДЫРСКИЙ ПР
КАРВАТСКАЯ ТАМАРА ИВАНОВНА 1387578 12.04.1953 ВЕРНАДСКОГО ПРОСП
КАРВАТСКАЯ Л С 4043160 СЕВЕРНЫЙ БУЛЬВ
КАРВАТСКАЯ РАИСА НИКОЛАЕВНА 9637817 БОГОРОДСКИЙ ВАЛ УЛ
КАРВАТСКИЙ В И 9637817 БОГОРОДСКИЙ ВАЛ УЛ
Karwaccy
КАРВАЦКАЯ АННА СЕРГЕЕВНА 4007185 05.08.1988 АБРАМЦЕВСКАЯ УЛ
КАРВАЦКАЯ АЛЕСЯ ЮРЬЕВНА 3449601 22.05.1976 КАШИРСКОЕ ШОССЕ
КАРВАЦКАЯ ЛАРИСА АЛЕКСАНДРОВНА 3151708 19.09.1927 СУМСКОЙ ПР
КАРВАЦКАЯ СВЕТЛАНА ВЛАДИМИРОВНА 4007185 07.06.1969 АБРАМЦЕВСКАЯ УЛ
КАРВАЦКАЯ ЕКАТЕРИНА ГЕОРГИЕВНА 3151708 08.02.1957 СУМСКОЙ ПР
КАРВАЦКАЯ ЛАРИСА АЛЕКСАНДРОВНА 3151708 01.01.1927 СУМСКОЙ ПР
КАРВАЦКАЯ ГАЛИНА ГЕННАДЬЕВНА 3134535 11.01.1967 ЧЕРТАНОВСКАЯ УЛ
КАРВАЦКАЯ ВАСИЛЯ ТИМЕРГАЛЕЕВНА 1798908 01.01.1961 ТЕКСТИЛЬЩИКИ 7-Я УЛ
КАРВАЦКАЯ ГАЛИНА ГРИГОРЬЕВНА 1108866 28.03.1967 СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ БУЛЬВ
КАРВАЦКАЯ ВАСИЛЯ ТИМЕРГАЛЕЕВНА 1787077 ВОЛЖСКИЙ БУЛЬВ
КАРВАЦКАЯ ЛАРИСА АЛЕКСАНДРОВНА 3468592 БРАТИСЛАВСКАЯ УЛ
КАРВАЦКАЯ ГАЛИНА ГЕННАДЬЕВНА 7153637 ЮЖНОБУТОВСКАЯ УЛ
КАРВАЦКИЙ АНДРЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ 1507328 09.05.1952 ВОЙКОВСКИЙ 2-Й ПР
КАРВАЦКИЙ СТАНИСЛАВ ИОСИФОВИЧ 1798908 03.03.1964 ТЕКСТИЛЬЩИКИ 7-Я УЛ
КАРВАЦКИЙ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ 3137974 22.06.1967 ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ УЛ
КАРВАЦКИЙ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ 7153637 17.04.1967 ЮЖНОБУТОВСКАЯ УЛ
КАРВАЦКИЙ Л С 3137974 ДНЕПРОПЕТРОВСКАЯ УЛ
КАРВАЦКИЙ НИКОЛАЙ НИКОЛАЕВИЧ 1903738 24.07.1972 БОЧВАРА АКАДЕМИКА УЛ
Korwacki
КОРВАЦКИЙ С И 1787077 ВОЛЖСКИЙ БУЛЬВ
КОРВАЦКИЙ Б В 4324217 НОВАТОРОВ УЛ
КОРВАЦКАЯ ЕКАТЕРИНА АЛЕКСАНДРОВНА 1108866 28.01.1991 СИМФЕРОПОЛЬСКИЙ БУЛЬВ
КОРВАЦКАЯ ОЛЬГА АЛЕКСЕЕВНА 2874277 16.07.1938 НОВО-АЛЕКСЕЕВСКАЯ УЛ
Korweccy
КОРВЕЦКИЙ АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ 9754935 22.03.1978 САДОВАЯ СПАССКАЯ УЛ
КОРВЕЦКИЙ ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВИЧ 4324217 27.06.1952 НОВАТОРОВ УЛ
КОРВЕЦКИЙ АЛЕКСАНДР ИОСИФОВИЧ 9754935 05.08.1940 САДОВАЯ СПАССКАЯ УЛ
КОРВЕЦКИЙ МАКСИМ АЛЕКСАНДРОВИЧ 9797817 24.04.1969 АСТРАДАМСКАЯ УЛ
КОРВЕЦКИЙ АНАТОЛИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 4324217 25.04.1956 НОВАТОРОВ УЛ
КОРВЕЦКИЙ БОРИС ВИКТОРОВИЧ 4324217 25.11.1946 НОВАТОРОВ УЛ
КОРВЕЦКИЙ МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ 9797817 01.01.1969 АСТРАДАМСКАЯ УЛ
КОРВЕЦКИЙ АЛЕКСАНДР АРТУРОВИЧ 1276062 ШВЕРНИКА УЛ
КОРВЕЦКИЙ ПЕТР БОРИСОВИЧ 4240058 ТЕПЛЫЙ СТАН УЛ
КОРВЕЦКИЙ Б В 4313996 УДАЛЬЦОВА УЛ
КОРВЕЦКАЯ НИНА АНАТОЛЬЕВНА 9754935 22.06.1946 САДОВАЯ СПАССКАЯ УЛ
КОРВЕЦКАЯ АННА ВЛАДИМИРОВНА 3705382 15.10.1982 ЖЕМЧУГОВОЙ АЛЛЕЯ
КОРВЕЦКАЯ ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА 3705382 24.03.1947 ЖЕМЧУГОВОЙ АЛЛЕЯ
КОРВЕЦКАЯ НИНА КОНСТАНТИНОВНА 4257377 13.06.1946 РОКОТОВА УЛ
КОРВЕЦКАЯ М Г 1387330 КРАВЧЕНКО УЛ
19.06.2014 15:53
BIAŁORUS abonenci

PINSK
КАРВАЦКАЯ В Н 396948 МЕРЧИЦЫ ЗЕЛЕНАЯ 1
КАРВАЦКАЯ В П 396983 ТВЕРДОВКА ОГИНСКОГО 08-sty
КАРВАЦКАЯ Н Г 320626 ПРОСПЕКТ ЖОЛТОВСКОГО 27 95
КАРВАЦКАЯ Н И 305343 ХОЙНО ЦЕНТРАЛЬНАЯ 5
КАРВАЦКАЯ С П 356350 МЕДОВАЯ 19-sty 3
КАРВАЦКИЙ А А 305214 ХОЙНО ВОСТОЧНАЯ 16
КАРВАЦКИЙ А В 337255 ЦЕНТРАЛЬНАЯ 54 3
КАРВАЦКИЙ А И 324902 ВОЛОДАРСКОГО 15-sty 1
КАРВАЦКИЙ В А 305314 ХОЙНО МОЛОДЕЖНАЯ 22
КАРВАЦКИЙ В В 336023 КЛЕЩЕВА 21-sty 15
КАРВАЦКИЙ В В 379120 ИПД 79 71
КАРВАЦКИЙ В В 305323 ХОЙНО МОЛОДЕЖНАЯ 09-sty
КАРВАЦКИЙ Д Ф 363371 ВОЙЦЕХОВИЧА 23 2
КАРВАЦКИЙ Е А 380771 ПИНКОВИЧИ ПУШКИНА 11-lut 2
КАРВАЦКИЙ И Х 346745 СВЕРДЛОВА 27-sty 3
КАРВАЦКИЙ Н А 339529 ЦЕНТРАЛЬНАЯ 56 12
КАРВАЦКИЙ Н Н 345155 КОРБУТА 10 34
КАРВАЦКИЙ С И 320146 ВЕСЕННЯЯ 04-lut 41

MINSK
КАРВАТСКАЯ Х А 2368150 ПЕРВОМАЙСКАЯ УЛ. 20-lut 86
КАРВАЦКАЯ Ж Г 2325777 КУЙБЫШЕВА УЛ. 97 35
КАРВАЦКИЙ А М 2620072 ВОСТОЧНАЯ УЛ. 64 112
КАРВАЦКИЙ В Г 2311679 БОГДАНОВИЧА УЛ. 92 47
КАРВАЦКИЙ В Р 2954144 ПЛЕХАНОВА УЛ. 17 9
КАРВАЦКИЙ Ф А 2025366 САДОВАЯ УЛ. 1 46
23.07.2014 14:42
Gniazdo Horpin buski / par. Żelechów
przyś. „Karwacki”

3 sierpień 2014

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

PRZESŁANKI GENEALOGICZNO-HISTORYCZNE

WIEM JUŻ teraz, że tutejsi Karwaccy byli związani z dworem książąt Wiśniowieckich, na przełomie XVI/XVII wieku byli pisarzami w ZAŁOZCU 20 km na NW od Tarnopola w kier na Brody i Busko. Znany w tym okresie jest TOMASZ KARWACKI bojarzyn ks. Wiśniowieckiego....Ale już w I pol. XVI wieku w Busku lwowskim odnotowany jest w dokumencie jego przodek Andrzej Karwaczski. Potem mamy legitymizacje gniazd trembowelskich (1782), buskich (1792) i licznych podolskich (1860-1880).

Warunki geopolityczne na Podolu;

I Zabór austriacki 1772-1793 / ZBRUCZ graniczny jeszcze z wolną I RP na wschodzie; 1772-1793 PODOLE jeszcze POLSKIE; klany Karwackich nie musza się legitymizować ze szlachectwa.

1772-1793 PODOLE jeszcze POLSKIE; rzeka rozdzieliła ród Karwackich - na cześć galicyjską (m.in. Cygany – Horpin) pod zaborem austriackim
- na cześć podolską (Kamieniec, Chocim, Gródek) jeszcze do 1793 roku polską, potem już na zawsze w niewoli rosyjskiej i ukraińskiej

I Zabór austriacki 1772/ II zabór 1793 ZBRUCZ graniczny z 2 zab.ros. na wschodzie do 1809 roku
1809-1815 tarnopolskie zajęte przez Rosje za zgodą Napoleona
1815-1919 Galicja Wsch – Zbrucz graniczny z Rosją
1919-1939 II RP – Zbrucz graniczny z Rosja. Na S od Zaleszczyk gniazda bukowińskie Chocim-Czerniowce w Rumunii.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

HIPOTETYCZNE KORZENIE wg legitymizacji szlachectwa w XVIII-XIX w

I Legitymizacja galicyjska w 1782 roku po I rozbiorze w Trembowli:

1750 GRZEGORZ KARWACKI s. Stefana i Marianny Bilińskiej
1750 ELIASZ llia KARWACKI s. Stefana i Magdaleny Seliczanki
w 1782 wylegitymowali swoje szlachectwo w grodzie trembowelskim I ZABÓR AUSTRIACKI

Wg Bonieckiego:
* 1680 JERZY KARWACKI , z Anny Dołżańskiej, pozostawił syna
** 1720 ** STEFAN KARWACKI,
żonatego 1-o v. z Maryanną Bilińską, z której
***1750 syn *** GRZEGORZ KARWACKI , Dzieci Grzegorza Karwackiego ???? NIC NIE WIEMY !!!!!)

2-o v. z Magdaleną Seliczanką, z której
*** 1750 syn *** ELIASZ Illa KARWACKI
Synowie Eliasza Karwackiego:
**** ANTONI KARWACKI s. Eliasza - Podole
**** HIACENTY KARWACKI s. Eliasza – Podole

Obaj synowie Stefana: GRZEGPRZ i ELIASZ wylegitymowani ze szlachectwa 1782 r. w grodzie trembowelskim (Prot. 301. f. 34). (czyli po I rozbiorze austriackim)

xxxxxxxxxxx

II Legitymizacja galicyjska w 1782 roku po I rozbiorze w ziemstwie buskim (na NEE od Lwowa):
• 1680 KAZIMIERZ KARWACKI (SKĄD ??) i Marianna Ilnicka, z która miał
• * 1720 syna Marcina ożenionego z Anastazją Wisniowską, a oni mieli synów
• ** 1750 Tomasza i
• ** 1750 Macieja Karwackich,
którzy legitymowali się ze szlechectwa w ziemi buskiej w 1782 roku

xxxxxxxxxxxxxxxxx

III legitymizacje moskiewskie w latach- 1850 – 1866 – 1869 – 1883 w Kamieńcu Podolskim (gniazda pozagalicyjskie)

W latach 1850 – 1890 kilkunastu mężczyzn KARWACKICH przeprowadziło legitymizacje swojego pochodzenia w księgach kamienieckopodolskich. To świadczy o istnieniu tutaj potężnego gniazda Karwackich na Podolu (Kliszkowce chocimskie i Kamieniec Podolski)
WIĘKSZOŚĆ Z NICH ZAŁOŻYŁA SWOJE RODZINY w tych czasach zawsze bardzo liczne.

WYPIS Z ORYGINALNEJ KSIĘGI PODOLSKIEJ
(w tłumaczeniu na polski)
LEGITYMIZACJE KARWACKICH W ZABORZE III (1795) MOSKIEWISKIM na PODOLU WSCHODNIM (pozagalicyjskim) w okresie 1850-1883
SPIS szlachty wniesionej w szlachecka ksiegę rodowodowa PODOLSKIEJ GUBERNI
Kamieniec Podolski 1987

Strona 50
RODZINA KARWACKI

940 1850 rok KWIECIEŃ 13
Prapraprawnukowie Jerzego Karwackiego 1630 – 1660/1700 i Anny Dołzańskiej
Praprawnukowie Stefana Karwackiego 1670 – 1700/1730 i Magdaleny Seliczanki
*PRAWNUKOWIE Illi/ELIASZA KARWACKIEGO 1700-1730/1760 przyrodniego brata Grzegorza
wnukowie ** 1) Hyacenetego 1730-1760
synowie *** 1) Mikołaja Karwackiego 1760-1790
****1) ANDRZEJ KARWACKI 1790 - 1820
****2) MICHAŁ KARWACKI 1790 - 1820
****3) JAN KARWACKI 1790 - 1820.
***4) WAWRZYNIEC KARWACKI 1790 - 1820

Wnukowie ** 2) Antoniego Karwackiego 1730-1760
Synowie *** 1) Michała Karwackiego 1760-1790
****1) JÓZEF KARAWACKI 1790-1820
Z synem ***** 1) JANEM KARWACKIM 1820-1850
****2) ANTONI KARWACKI 1790-1820
****3) ERAZM KARWACKI 1790-1820

Oup Sobp. 1866 kwiecień 28
Praprawnuki *Eliasza Karwackiego 1700-1730
Prawnuki ** Antoniego Karwackiego 1730-1760
Wnukowie *** Michała Karwackiego 1760- 1790
Synowie **** 1) Józefa Karwackiego 1790-1820
***** 1) KAZIMIERZ KARWACKI 1820-1850
***** 2) MICHAŁ KARWACKI 1820-1850
***** 3) JAN KARWACKI 1820-1850
Wnukowie *** Mikołaja Karwackiego 1760-1790
Synowie **** 3) Jana Karwackiego 1790-1820
***** 1) ANTONI KARWACKI 1820 -1850
***** 2) JAN KARWACKI 1820 -1850
***** 3) PIOTR KARWACKI 1820 -1850
***** 4) KAROL KARWACKI 1820 -1850

3023 1883 lipiec 14
wnukowie *** Mikołaja Karwackiego 1760-1790
synowie**** Jana Karwackiego 1790-1820
***** 5) WOJCIECH KARWACKI 1820 –1850-1880
***** 6) MARCIN KARWACKI 1820 –1850-1880

Oup Sobp. 1869 janu 16
Wnukowie *** Michała Karwackiego 1760-90
Synowie **** 3) Erazma Karwackiego 1790-1820
***** 1) JÓZEF KARWACKI 1820-1850
****** syn MICHAŁ KARWACKI ur 22 IX 1891; stud. UJ; syn Józefa z Bukaczowic pow. Rohatyń, koło Stanisławowa
***** 2) FRANCISZEK KSAWERY KARWACKI 1820-1850
***** 3) WOJCIECH KARWACKI 1820- 1850

wnuki *** Michała Karwackiego 1760-90
synowie **** 2) Antoniego Karwackiego 1790 - 1820
***** 1) MAREK KARWACKI 1820-50
***** 2) KAZIMIERZ KARWACKI 1820-50
***** 3) JAN KARWACKI 1820-50

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prawdopodobnie na Podolu osiadły co najmniej dwie linie szlacheckie Karwackich od HIACENTEGO I ANTONIEGO synów Eliasza Karwackiego, wnuków Stefana Karwackiego (1700-1730) i prawnuków Jerzego Karwackiego i Anny z Dołżańskich

X.Prapraprawnukowie Jerzego i Anny z Dołżańskich (1670 - 1700)
XI.Praprawnukowie Stefana (1700 - 1730)
XII.Prawnukowie Eliasza (1730 – 1760):

Linia A: hipotetycznie

XIII.Wnukowie Hiacentego (1760 - 1790)
XIV.Synowie Mikołaja (1790 – 1820)
... XV) ANDRZEJ KARWACKI s. Mikołaja, wnuk Hiacentego (1820 – 1850)
... XV) MICHAŁ KARWACKI s. Mikołaja, wnuk Hiacentego (1820 – 1850)
... XV) JAN KARWACKI s. Mikołaja , wnuk Hiacentego (1820 – 1850)
........ XVI) ANTONI KARWACKI s. Jana, wnuk Mikołaja (1850 – 1880) CYGANY linia A
........ XVI) JAN KARWACKI, s. Jana, wnuk Mikołaja -
....... XVI) PIOTR KARWACKI, s. Jana, wnuk Mikołaja -
........ XVI) KAROL KARWACKI, s. Jana, wnuk Mikołaja -
........ XVI) WOJCIECH KARWACKI, s. Jana, wnuk Mikołaja -
........ XVI) MARCIN KARWACKI,s. Jana, wnuk Mikołaja -
...XV) WAWRZYNIEC KARWACKI s. Mikołaja, wnuk Hiacentego

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Linia B: hipotetycznie

XIII.Wnukowie Antoniego:
XIV.Synowie Michała (1790 – 1820):
... XV) JÓZEF KARWACKI s. Michała wnuk Antoniego (1820 – 1850)
.........XVI) KAZIMIERZ KARWACKI,s.Józefa,wnuk Michała (1850–1880) CYGANYlinia B?
........ XVI) MICHAŁ KARWACKI, s. Józefa, wnuk Michała – CYGANY linia B ?
........ XVI) JAN KARWACKI s. Józefa, wnuk Michała CYGANY linia B ?
... XV) ANTONI KARWACKI s. Michał, wnuk Antoniego (1820 – 1850)
........ XVI) MAREK KARWACKI, syn Antoniego, wnuk Michała
........ XVI) KAZIMIERZ KARWACKI, syn ANTONIEGO, wnuk Michała –
........ XVI) JAN KARWACKI, syn Antoniego, wnuk Michała -
...XV) ERAZM KARWACKI s. Michała, wnuk Antoniego (1820 – 1850)
........ XVI) JÓZEF KARWACKI,syn Erazma, wnuk Michała
........ XVI) FRANCISZEK KARWACKI syn Erazma, wnuk Michała
........ XVI) KSAWERY KARWACKI syn Erazma, wnuk Michała
........ XVI) WOJCIECH KARWACKI syn Erazma, wnuk Michała -

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Gniazdo Horpin odtworzono w X/XI 2006 roku na podstawie ksiąg parafii Żelechowo diec. Lwowskiej udostępnionych w Archiwum Diecezji w Krakowie przy ul. Kanoniczej (16.11.2006)

Wg. Słow. Geogr. Sulimierskiego:
KARWACKI: przysiółek HARPINA, w północnej stronie pow. Kamionka Strumiłłowa, woj. Tarnopolskie. HARPIN – wieś położona w pow. Kamionka Strumiłłowa, nad Potokiem Harpinka o 12,2 km od K. str, w niskiej i płaskiej okolicy, u której pólnocnego brzegu czernieja ogromne lasy buseckie, kamienieckie i radziechowskie. Posiadłości wieksze stanowiły 810 mrg, włoscianskie 1710. Ludność: rz-kat. 434 należy do parafii 5 km na E w ŻELECHOWIE, gr-kat 509 z parafia na miejscu, w ramach dekanatu buskiego, dec. Lwowskiej ; filie parafii: Nahorce, Łodyń, ogółem wiec w parafii gr-kat 1089. Sad, szkoła 1 etatowa, należy do rady w Sokalu. Większosć posiadłości należy do benedyktynek we Lwowie. KARWACKI przysiółek Harpina, N cz. Pow, Kamionka Strumiłłowa

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

HORPIN dom nr 8 Karwacki

Rodzina 1709 Stanisława Karwackiego
SIEDZIBA KARWACKICH dom nr 8
* 1709 STANISŁAW STANISLAUS KARWACKI lat 68 zmarł 18 luty 1777 w domu nr 8 ZGONY Horpin 1776-1796

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Rodzina 1700 Kazimierza Karwackiego i Marianny Ilnickiej
* 1700 KAZIMIERZ KARWACKI i Marianna Ilnicka, z która miał syna Marcina ożenionego z Anastazją Wisniowską, a oni mieli synów Tomasza i Macieja Karwackich, którzy legitymowali się ze szlechectwa w ziemi buskiej w 1792 roku

KAZIMIERZ KARWACKI (skąd …?) i Marianna Ilnicka (LLNICCY BARDZO ROZRODZENI NA PODOLU, w sasiedztwie Ilnik) ; rodzice Marcina w Ziemii Buskiej w woj. Tarnopolskim. .. pojawia się na Podolu drugie gniazdo Karwackich czy Kazimierz nie był bratem Stefana z Trembowli ? Może się wżenił tutaj w majętność Ilnickich tworząc przysiółek Karwacki we wsi Harpiny…GDZIE POWSTAŁA LINIA BUSKA Karwackich. Odległość między Buskiem a Trembowlą ponad 200 km.

* 1700 KAZIMIERZ KARWACKI i Marianna Ilnicka, z która miał syna Marcina ożenionego z Anastazją Wisniowską, a oni mieli synów Tomasza i Macieja Karwackich, którzy legitymowali się ze szlechectwa w ziemi buskiej w 1792 roku
Pani Sławomira Karwacka-Paluch: „Illnieccy zamieszkiwali wsie IILNIK i JAWORA w ziemstwie Buskim, legitymowali się ze szlachectwa w roku 1782r. Karwaccy - Tomasz i Maciej, w tej rodzinie wnukowie Kazimierza i Marianny ILLNIECKIEJ w ziemstwie Buskim, od stuleci zamieszkiwały tam rody szlacheckie Karwackich”
dzieci Kazimierza Karwackiego i Marianny Ilnickiej:

Rodzina 1730 Marcina Karwackiego i Anastazji Wisniowskiej
** 1730 MARCIN „1” KARWACKI i Anastazja Wiśniowska
1 żona ANASTAZJA WIŚNIOWSKA
MARCIN KARWACKI s. Kazimierza i ANASTAZJA (Wiśniowska) rodzice urodzonego 5.XII 1786 MIKOŁAJA KARWACKIEGO, syn MARCINA KARWACKIEGO i ANASTAZJI Uza; chrzestni Stanisław Czernecki i Xenia ...(UWAGA Marcin miałby wtedy 18 lat jak rodził się Mikołaj ????)
** pierwsza (?) żona Anastazja Wiśniowska Karwacka chrzestną w 1786 Franciszka Karwackiego syna Georgiusa Karwackiego i Katarzyny córki Jana Chrzanowskiego; wraz z Andrzejem Ch/Krzanowski oraz takżę Marii Anny z 22 Jan 1791 r. . (musiała wkrótce umrzeć skoro Marcin żeni się po raz drugi w 1792 roku z Katarzyną Latecką)
Anastazja Karwacka chrzestną w 1786 Franciszka Karwackiego syn Georgiusa Karwackiego i Katarzyny córki Jana Chrzanowskiego; wraz z Andrzejem Ch/Krzanowski oraz takżę Marii Anny z 22 Jan 1791 r. . (musiała wkrótce umrzeć skoro Marcin żeni się po raz drugi w 1792 roku z Katarzyną Latecką)
Synowie Marcina Karwackiego i Anastazji Wiśnioweskiej:
*** 1760 TOMASZ KARWACKI
***1760 MACIEJ KARWACKI; synowie Marcina Karwackiego i Anastazji Wisniowskiej, wnukowie Kazimierza Karwackiego i Marianny Ilnicka; którzy legitymowali się ze szlechectwa w ziemi buskiej w 1792 roku (UWAGA: ich Ojciec MARCIN chyba był starszy id MARCINA z 1768 ojca Mikołaja i Michała)

*** 1760 TOMASZ KARWACKI / Tomasza i
*** 1760 MACIEJ KARWACKI / Macieja.
** MARCIN KARWACKI (1730?) (syn Kazimierza i Marianny Ilnicka; ożeniony z Anastazją Wisniowską, z która miał synów (1750/60)
I legitymacja galicyjska w 1782 roku (synowie Marcina i Anastazji) Tomasza i Macieja Karwackich, którzy legitymowali się ze szlechectwa w ziemi buskiej w 1782 roku

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Rodzina 1730-60 Marcina „2” Karwackiego & 1877 i Anastazji UZA
** 1730-60 MARCIN „2” KARWACKI s. Kazimierza i & 1777 ślub ANASTAZJA Uza rodzice urodzonego 5.XII 1786 MIKOŁAJA KARWACKIEGO, syn MARCINA KARWACKIEGO i ANASTAZJI Uza; chrzestni Stanisław Czernecki i Xenia ...wcześniej mieli ?

*** 1778 WOJCIECH KARWACKI 2 miesiące s. Marcina Karwackiego zmarł 22 XII 1778 w domu nr 8
*** 1779 SZYMON KARWACKI 10 lutego 1781 2 lata umiera w domu nr 8
*** 1784 w marcu 1784 umiera - MACIEJ KARWACKI miał 4 dni, zmarł w domu nr 8
*** 1785 APOLONIA KARWACKA 3 miesieczna infans Karwacka umiera 7 listopad 1785 w domu nr 8
*** 1786 MIKOŁAJ KARWACKI :5.XII 1786 urodził się MIKOŁAJ KARWACKI, syn MARCINA KARWACKIEGO i ANASTAZJI Uza; chrzestni Stanisław Czernecki i Xenia ...
*** 1794 MICHAŁ KARWACKI ur 15 czerwca 1794 roku syn Marcina Karwackiego i Anastazji; chrzestni Mikołaj Hryćków i Katarzyna Lewandowska.

1768 MARCIN (1 v 2 v 3) KARWACKI
1789 rok 1768 MARCIN KARWACKI świadkiem na ślubie PIOTRA KRZANOWSKIEGO s. Jana i TERESY GUŚKIEWICZ
1790 rok 1768 MARCIN KARWACKI świadkiem na ślubie MACIEJA MAZURA i MARIANNY CZERNICKIEJ
1796 MARCIN KARWACKI świadkiem na ślubie 12 czerwca 1796 Alexa Sikorskiego, s. Piotra i Józefy

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Rodzina 1768 Marcina „3” Karwackiego & 1792 i Katarzyny Lateckiej

1768 MARCIN „ 3” KARWACKI lat 24 & 1792 1776 Katarzyna Latecka
** od 1792 druga żona KATARZYNA LATECKA (1776) c. Józefa lat 16; świadkowie Ignacy Czerwiński i Wojciech Mazur 11 XII 1792 2 ślub
żona KATARZYNA LATECKA (1776) c. Józefa lat 16; świadkowie Ignacy Czerwiński i Wojciech Mazur 11 XII 1792 2 ślub ale MARCIN ma tylko 24 lata (1768) ???? czy to ten sam czy syn synowiec starszego

(koniec metryk ślubnych Horpina w 1796

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Rodzina 1765 Grzegorza Karwackiego & 1785 i Katarzyny Krzanowskiej
**1765 GRZEGORZ / Gregoriusz KARWACKI syn/synowiec Kazimierza, ożeniony z KATARZYNĄ KRZANOWSKĄ rodzice m.in. Franciszka KARWACKI, ur. 18 January 1786, syn Georgiusa Karwackiego i Katarzyny córki Jana Chrzanowskiego; chrzestni Andrzej Ch/Krzanowski i Anastazja Karwacka/ także Marii Anny z 22 Jan 1791 r. (musiała wkrótce umrzeć skoro Marcin żeni się po raz drugi w 1792 roku z Katarzyną Latecka)
1792 rok GRZEGORZ KARWACKI świadkiem na ślubie 1770 FRANCISZKA KARWACKIEGO lat 22 ślub 1792 i 1774 JADWIGI CZERNICKIEJ c. MACIEJA l. 18 ślub 1792
Dzieci Grzegorza Karwackiego i Katarzyny Krzanowskiej
*** 1791 MARIA ANNA KARWACKA, ur 22 January 1891, córka Georgii Karwacki i Katarzyny Chrzanowskiej; chrzestni Petrus Markiewicz i ANASTAZJA KARWACKA (w zapisie „plebeje” a przecież wylegitymowa szlachta)
*** 1794 ANTONI KARWACKI, ur. 3 czerwca 1794, syn Georgiusa Karwackiego i Katarzyny z Crzanowskich, chrzestni Andreas Chrzanowski i Anastazja Karwacka (plebeje z Horpina

***1786 FRANCISZEK „2” KARWACKI ur. 18 January 1786; syn Georgiusa Karwackiego i Katarzyny córki Jana Chrzanowskiego; chrzestni Andrzej Ch/Krzanowski i Anastazja Karwacka/ także Marii Anny z 22 Jan 1791 r. . (musiała wkrótce umrzeć skoro Marcin żeni się po raz drugi w 1792 roku z Katarzyną Latecka)
31 października 1805 FRANCISZEK KARWACKI chrzestnym Michała s. Macieja i Barbary Bahrey
Dzieci Franciszka Karwackiego i Teresy Barbeczyk i Apolonii Podoleckiej ???.......
**** 1824 ANTONIA KARWACKA ur 16 luty 1824, c. Franciszka Karwackiego i Teresy Barbecowej; chrzestni Maciej Czernicki i Jadwiga Krzanowska
**** 1825 PETRONELA KARWACKA, ur 13 stycznia 1825 córka Franciszka Karwackiego i Apolonii Podoleckiej. Chrzestni Andrzej Tyrba, Maria Liśińska

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Rodzina 1770 Franciszka „ 1 ” Karwackiego & 1792 i Jadwigi Czernickiej
** 1770 FRANCISZEK „1” KARWACKI ; brat Sebastiana ;ślub ur 1770 FRANCISZKA KARWACKIEGO lat 22 ślub 1792 i 1774 JADWIGI CZERNICKIEJ c. MACIEJA l. 18 ślub 1792
Żona ** 1770 JADWIGA CZERNICKA c. Macieja ;
9 stycznia 1806 Jadwiga Karwacka chrzestną Agnieszki córki Grzegorza Krzanowskiego i Rozali Czernickiej
31 października 1805 FRANCISZEK KARWACKI chrzestnym Michała s. Macieja i Barbar Bahrey

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Rodzina 1770 Sebastiana „1” Karwackiego i & 1796/7 Katarzyny Marszałkowny
** 1770 SEBASTIAN „1” KARWACKI brat Franciszka 1770 syn/synowiec Kazimierza, ożeniony z Katarzyną Ksenia Marszałkówną...., ojciec Marii z 7 stycznia 1798 i Antoniego z 13.VI.1802
Dzieci Sebastiana (1) Karwackiego i Katarzyny Marszałkówny
*** 1798 MARIA KARWACKA, ur. 7 January 1798, corka Sebastiana (1) Karwackiego i Katarzyny Marszalkowny ; chrzestni: FRANCISZEK KARWACKI, rolnik, Anastazja Karwacka, Andrzej Krzanowski, Halina Krzanowska, Barbara Malicka, Grzegorz ... wszystko Rolnicy z Horpina
*** 1805 MACIEJ KARWACKI, ur 13 january 1805, syn Sebastiana Karwackiego i Katarzyny Marszalkówny’; chrzestni FRANCISZEK KARWACKI i Katarzyna Czernicka
*** 1808 BARBARA KARWACKA ur 10 sierpnia 1808, c. Sebastiana Karwackiego i Katarzyny Marszalkówny; chrzestni Marcin Krzanowski i Konstancja Czernicka
*** 1802 ANTONI KARWACKI, ur 13 czerwca 1802/poz. 2 syn Sebastiana (1) Karwackiego i Katarzyny Marszałkówny; chrzestni FRANCISZEK KARWACKI i Barbara Malicka & żona Marianna Ladyszyn
Dzieci Antoniego Karwackiego i Marianny Ładyszyny
****1834 TERESA KARWACKA, ur.15 październik 1834 córka Antoniego Karwackiego i Marianny ; matka Jakuba, babka Michała
***** 1860 JAKUB KARWACKI syn Teresy Karwackiej
1) żona Maria Hrycków
2) zona Irena Barska
wnuki Teresy Karwackiej
dzieci Jakuba Karwackiego 1) Marii Hrycków 2) Ireny Barskiej;
****** 1901-1902 MICHAŁ KARWACKI: 26 luty/ 3 marzec 1901 w domu HORPIN 3 urodził się MICHAŁ KARWACKI (zmarł 16 lutego 1902) s. Jakuba Karwackiego (syna Teresy Karwackiej) i Marii Hrycków (c. Teodora i Marii Tracz); chrzestni Eliasz Łuczko, Tekla Jurczyszyn
****** 1903-1909 STANISŁAW KARWACKI;12/16 maj 1903 w domu HORPIN 3 urodził się STANISŁAW KARWACKI, zmarł 9 kwietnia 1909; s. Jakuba (s. Teresy Karwackiej) i Ireny Barskiej ( c. Blasio i Zofii Hrycków)
****** KATARZYNA KARWACKA - siostra dziadka Michała urodzona w 1907 roku w Horpinie
****** 1905-1944 MICHAŁ KARWACKI;12 styczeń/2 luty 1905 w domu HORPIN 3 urodził się MICHAŁ KARWACKI, s. Jakuba (s. Teresy Karwackiej) i Ireny (c. Blasio Barskiego i Zofii Hrycków) zginął z.. zginął 1944 z rąk UPA
żona
****** Michał Karwacki (dziadek p. Ewy Przybył) babcia -******Anna Karwacka z domu Tułuczkiewicz urodzona w 1905 r w Horpinie
Powiat Kamionka Strumiłłowska: wśród kilkudziesięciu ofiar ustalono nazwiska 23, zginęli we wrześniu 1944 w mci Horpina/Horpin ( tam jest przysiółek Karwacki według Słownika Geogr. Sulimierskiego):
1901 MICHAŁ KARWACKI
1924 STANISŁAW KARWACKI, s. Michała
dzieci Michała i Anny Tułuczkiewicz Karwackich
1/ ******* 1924 Stanisław Karwacki urodz. w 1924 roku - zamordowany razem z dziadkiem w 1944 roku
2/ ******* 1927 Stefania Karwacka urodz. w 1927 roku w Horpinie
3/ ******* 1929 Helena Karwacka urodz. w 1929 roku w Horpinie
4/ ******* 1931 Franciszek Karwacki urodz. w 1931 roku w Horpinie
5/ ******* 1934 Maria Karwacka urodz. 22.05.1934 roku w Horpinie
6/ ******* 1934 Michał Karwacki urodz. 22.05.1934 roku w Horpinie
(Ewa Przybył) :Ja jestem córką Michała Karwackiego mieszkam w Elblągu. Moi rodzice mieszkają w pow. Elbląg. Nasza rodzina mieszka w Elblągu i okolicach. Osoby noszące nazwisko Karwacki z mojej rodziny to: tata Michał. moja mama i moi bracia , oraz ich rodziny a także bratowa taty , ponieważ brat już umarł. Jeżeli będą potrzebne jakieś informacje na temat dzieci - to służę pomocą.
7/ ******* 1937 Aniela Karwacka urodz. w 1937 roku w Horpinie
8/ ******* 1940 Anna Karwacka urodz. w 1940 roku w Horpinie

Witam!
Mam na imię Ewa. Pochodzę z rodu Karwackich. Mój dziadek to Michał Karwacki urodzony w 1905 roku w Horpinie , który został zamordowany w 1944 roku razem ze swoim synem Stanisławem. Babcia z dziećmi uciekła .
Tak jak napisałam dziadek –
* Michał Karwacki
babcia - *Anna Karwacka z domu Tułuczkiewicz urodzona w 1905 r w Horpinie
* Katarzyna Karwacka - siostra dziadka Michała urodzona w 1907 roku w Horpinie
dzieci Michała i Anny Karwackich:
1/ ** Stanisław Karwacki urodz. w 1924 roku - zamordowany razem z dziadkiem w 1944 roku
2/ ** Stefania Karwacka urodz. w 1927 roku w Horpinie
3/ ** Helena Karwacka urodz. w 1929 roku w Horpinie
4/ ** Franciszek Karwacki urodz. w 1931 roku w Horpinie
5/ ** Maria Karwacka urodz. 22.05.1934 roku w Horpinie
6/ ** Michał Karwacki urodz. 22.05.1934 roku w Horpinie
7/ ** Aniela Karwacka urodz. w 1937 roku w Horpinie
8/ ** Anna Karwacka urodz. w 1940 roku w Horpinie.

Ja jestem córką Michała Karwackiego mieszkam w Elblągu. Moi rodzice mieszkają w pow. Elbląg. Nasza rodzina mieszka w Elblągu i okolicach. Osoby noszące nazwisko Karwacki z mojej rodziny to: tata Michał. moja mama i moi bracia , oraz ich rodziny a także bratowa taty , ponieważ brat już umarł. Jeżeli będą potrzebne jakieś informacje na temat dzieci - to służę pomocą.
Proszę o kontakt.Pozdrawiam gorąco.
*** Ewa Przybył z domu Karwacka

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

W latach 1776-1796 byli dziećmi NIE MA ICH W METRYKACH
** 1770 SEBASTIAN „2” KARWACKI syn/synowiec Kazimierza, ożeniony z Xenią.....Matwiejew. z Horpina .... ojciec Marii z 4 grudnia 1802

Rodzina 1770 Sebastiana „ 2 ” Karwackiego i & 1801 Kseni Matwiejew.
** 1770 SEBASTIAN „2” KARWACKI syn/synowiec Kazimierza, ożeniony z Xenią...... z Horpina .... ojciec Marii z 4 grudnia 1802
14 marca 1808 KSENIA KARWACKA (żona Sebastiana 2) chrzestną Józefa, syna Szymona i Anny Szybisko/
Dzieci Sebastiana (2) Karwackiego i Xeni Jakimowicz...
*** 1802 MARIA KARWACKA, ur. 4 grudnia 1802 córka Sebastiana Karwackiego i Kseni....... z Horpina, chrzestni Jan Czernicki i KATARZYNA KARWACKA
*** 1807 KATARZYNA KARWACKA ur 8 grudnia 1807, córka Sebastiana (2) Karwackiego i Xeni......., chrzestni Jan Czernicki i Maria Jaszczynczyn
*** 1809 MICHAŁ KARWACKI, ur 8 października 1809 syn Sebastiana Karwackiego i Xeni Wan.....; chrzestni Jan Czernicki i Jadwiga Krzanowska
*** 1823 WOJCIECH/Adalbert KARWACKI ur 31 kwietnia 1823, syn Sebastiana Karwackiego i Xeni Matwiejewej ?????; chrzestni Józef i Agnieszka Czerniccy; ok 1858 roku maz kseni Jakimowicz
Dzieci Wojciecha Karwackiego & 1858 i Xeni Jakimowicz
**** 1859 BASILIUS KARWACKI, ur. 6 January 1859 syn Adalberta (s. Sebastiana i Xeni Matwiejew) i Xeni Jakimowicz (c. Dominika i Marii)

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

W latach 1776-1796 byli dziećmi NIE MA ICH W METRYKACH
** 1770 IGNACY KARWACKI mąż Katarzyny Hrycków, ojciec Kazimierza z 5 marca 1804

Rodzina 1770 Ignacego Karwackiego & 1800 i Katarzyny Hrycków
** 1770 IGNACY KARWACKI mąż Katarzyny Hrycków, ojciec Kazimierza z 5 marca 1804
Dzieci Ignacego Karwackiego i Katarzyny Hryćków z Horpina ? czy ........
*** 1804 KAZIMIERZ KARWACKI, ur. 5 marzec 1804 syn Ignacego Karwackiego i Katarzyny Hrycków z Horpina; chrzestni Marcin Czernicki i Maria Latecka rolnicy z Horpina.......
KAZIMIERZ KARWACKI (ur. 1814) i MARIANNA w Kanadzie MB DAUPHIN District
1804 KAZIMIERZ KARWACKi syn Ignacego o Katarzyny Hrycków
Syn Kazimierza i Marianny Karwackich (czy wnuk) I synowa z dziećmi ???
1866 BAZYL WASYL KARWACKI
Zona 1876 TEKLA KARWACKA
Dzieci Wasyla i Tekli:
1892 JAN KARWACKI Yanko Karswatski
1897 JOZEFA KARWACKA Yusepka Karswatski
1899 ANNA KARWACKA Hanka Karswatski
1901 ANASTAZJA KARWACKA Nashta Karswatski
1903 MARIA KRWACKA Marie Karswatski

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Horpin 25
Rodzina 1800 Jana Karwackiego i Apolonii
1800 JAN KARWACKI i APOLONIA KARWACCY ((ur. ok. 1800 roku) rolników i mieszkańców Horpina 25, rodzice
* 1829 MARIANNA KARWACKA (ur. ok. 1829 roku) 1) KATARYNY 2) KINACH
1829 MARIANNA KARWACKA – 1) Kataryna- 2) Kinach ; 30 maja 1876, poz. 10/str 10 (Z ksiąg parafii Żelechowo (Horpin) w Archiwum Diecezji Lwowskiej w Krakowie) (księga małżeństw) : pobrali się: wdowiec Bazyli Kinach, l. 49 syn Andrzeja i Marianny rolników w Żelechowie Małym oraz MARIANNA (ur. ok. 1829 roku) KATARYNA, córka JANA i APOLONII KARWACKICH ((ur. ok. 1800 roku) rolników i mieszkańców Horpina 25, wdowa l. 47. Swiadkowie Józef Baliński i Wojciech Czernicki

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dom nr 8
Rodzina 1770 Stanisława Karwackiego i Agnieszki Guskiewicz
** 1770 STANISŁAW KARWACKI mąż Agnieszki Guskiewicz.....
zona 1770 AGNIESZKA KARWACKA11 marca 1804 AGNIESZKA KARWACKa jest chrzestną Grzegorza
Dzieci Stanisława Karwackiego i Agnieszki Guskiewicz.......
*** 1800 AGNIESZKA KARWACKA-Willman
9 września 1821 urodził się LAURENTY WILLMAN syn Antoniego Willmana i Agnieszki Karwackiej
1 kwietnia 1824 urodził się LUDWIK syn Antoniego Willmana i Agnieszki Karwackiej
9 kutego 1827 urodził się TADEUSZ syn Antoniego Willmana i Agnieszki Karwackiej
około 1880
Dzieci Stanisława Karwackiego i Agnieszki Guskiewicz.......
*** 1815 MARIA KARWACKA, ur. 6 grudnia 1815 córka Stanisława Karwackiego i Agnieszki Guskiewicz; chrzestni Marcin Krzanowski i Matrona Bratunina.
*** MARIA KARWACKA-Szybajło, c. Stanislawa Karwackiego i Jadwigi Guskiewicz, zona Laurentego (s. Szymona i Anny),
**** 1858 LAURENTY SZYBAJŁO 7/8 sierp 1858 dom nr 15
MARIA KARWACKA chrzestna Andrzeja Lateckiego 24/26 XI 1874
*** 1822 APOLONIA LUDWIKA KARWACKA, ur. 28 listopada 1822, c. Stanisława Karwackiego i Agnieszki Buśkiewicz; chrzestni Marcin Krzanowski i Katarzyna Górska

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

HORPIN 1..8... 149
Rodzina 1800 Józefa Karwackiego i 1) Teresy Barbeczyk i 2) Felicji Meelenius
* 1800 JÓZEF KARWACKI mąż TERESY Barbeczyk ?? ojciec Rosalii z 10 października 1815 JÓZEF KARWACKI (ur ok. 1800) i TERESA BECOWA KARWACKICH rolników o mieszkańców Horpina; rolnik
Dzieci 1800 Józefa Karwackiego i Teresy Barlińskiej.......
** 1815 ROSALIA KARWACKA, ur. 10 pazdziernika 1815 córka Józefa Karwackiego i Teresy Barbec; chrzestni Jan Czernicki i Anna Barlinskiej

** 1821 MIKOŁAJ KARWACKI ur 24 grudnia 1821 syn Józefa Karwackiego i Teresy Berlinskiej; chrzestni Józef Czernicki i Agnieszka Krzanowska.; zona MARIA KOSTIUK

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dzieci 1821 Mikołaja Karwackiego i Marii Kostiuk:
*** 1850 JAKUB KARWACKI :JAKUB/JACOBUS syn Mikołaja Karwackiego i Marii Kostiuk

*** 1855 JAN KARWACKI ur 9 czerwca 1855 w domu nr 8 , syn MIKOŁAJA KARWACKIEGO ( ss Józefa Karwackiego i Teresy Barbekowej) i MARTY KOSTIUK (cc. Mikołaja Kostiuka i Ewy Jasnowych); chrzestni Michał Chrzanowski i Agnieszka z Karwackich uxor Wojciechowa Czernicka
***JAN KARWACKI ur. 9. VI. 1855 syn Mikołaja Karwackiego i Marii Kostiuk oraz żona ANNA JAWNA ur. 20 lipca 1862, c, Sebastiana i Agnieszki z Kozów, pobrali się 16 listopada 1879 roku; z córka AGNIESZKĄ KARWACKĄ (zm. 14 lipca 1881; mieszkają w domu HORPIN 8
JAN KARWACKI ur. 9. VI. 1855 syn Mikołaja Karwackiego i Marii Kostiuk oraz żona ANNA JAWNA ur. 20 lipca 1862, c, Sebastiana i Agnieszki z Kozów, pobrali się 16 listopada 1879 roku; z córka AGNIESZKĄ KARWACKĄ (zm. 14 lipca 1881; mieszkają w domu HORPIN 8
1 zona ANNA JAWNA
pobrali się 16 listopada 1879 roku JAN KARWACKI ur. 9. VI. 1855 syn Mikołaja Karwackiego i Marii Kostiuk oraz żona ANNA JAWNA ur. 20 lipca 1862, c, Sebastiana i Agnieszki z Kozów
Dzieci 1855 Jana Karwackiego i 1 zony Anny Jawnej
****1880 AGNIESZKA KARWACKA zmarła 14 lipca 1881
**** 1887 PIOTR KARWACKI ur 5/8 sierpień 1887 w domu nr 8 (strona 134) syn JANA KARWACKIEGO (ss Mikołaja i Marii Kostiuk) oraz Felicji (c. Joachima Mielnius..?) PIOTR KARWACKI wdowiec wspomniany na str 93 Spisu Rodzin
PIOTR KARWACKI ożeniony z Katarzyną Hołowko: 1910 13 IV/ch 7 V. 1930 – urodził się JAN KARWACKI, s. Piotra Karwackiego (s. Jana i .....) oraz Katarzyny Hołówko c. Laurenta
PIOTR KARWACKI ożeniony z Katarzyną: 1910 13 IV/ch 7 V. 1930 – urodził się JAN KARWACKI, s. Piotra Karwackiego (s. Jana i .....) oraz Katarzyny Hołówko c. Laurenta
Syn 1887 Piotra Karwackiego i Katarzyny Hołowko
***** 1930 JAN KARWACKI syn Piotra i Katarzyny Hołowko; JAN KARWACKI: 1910 13 IV/ch 7 V. 1930 – urodził się JAN KARWACKI, s. Piotra Karwackiego (s. Jana i .....) oraz Katarzyny Hołówko c. Laurenta

2 żona Jana Karwackiego FELICJA MELENIUS
Dzieci 1855 Jana Karwackiego i 2 zony Felicji Mielnius/ Feuroni Terasiuk ?Panasiuk
****1894 MIKOŁAJ KARWACKI; 16/20 january 1894 w domu HORPIN 102 urodził się MIKOŁAJ KARWACKI, syn Jana Karwackiego (syna Mikołaja Karwackiego i Marii/Marty Kostiuk) i Feuronii Terasiuk (c. Joachima i Heleny Miekusz); chrzestni D. Juszczyszyn, Katarzyna Panasina.
**** 1897 ANDRZEJ KARWACKI; 9/10 sierpień 1897 r w domu HORPIN 104 urodził się ANDRZEJ KARWACKI; syn Jana Karwackiego (s. Mikołaja i Marii Kostiuk) i Jeuroni Panasiuk ) c. Joachima i Heleny Mikusz); vhrzestni Stefan Kier i Anna Harasymow

Xxxxxxxxxxxxxx

Cd. dzieci 1821 Mikołaja Karwackiego i Marii / vel Marty Kostiuk:
*** 1858 FRANCISZEK KARWACKI & 1888 slub z Teklą Petryszyn; ur 31 sierpień 1858 w domu nr 8 syn MIKOŁAJA KARWACKIEGO (ss Józefa i Teresy Barbekowej Karwackich) i MARTY KOSTIUK ( cc. Mikołaja Kostiuka i Ewy Jasnowych). Chrzestni Sebastian Czernicki i Ewa Jaszczyszyn FRANCISZEK KARWACKI: 1888 - zaślubiny FRANCISZKA KARWACKIEGO (s. Mikołaja i Marii Kostiuk) oraz TEKLI PETRYSZYN (c. Anny Petryszyn),
żona Tekla Petryszyn
dzieci 1858 Franciszka Karwackiego i Tekli Petryszyn
**** 1889 JAN KARWACKI :13/13... 1889, w domu HARPIN 58 urodził się JAN KARWACKI, syn FRANCISZKA KARWACKIEGO (s. Miokołaja i Marii Kostiuk) oraz TEKLI PETRYSZYN (c. Anny Petryszyn)
**** 1897 JOZEF KARWACKI: 28/31 październik 1897 w domu HORPIN 83 urodził się JÓZEF KARWACKI (zmarł 14 IV 1898 r) , syn FRANCISZKA KARWACKIEGO (s. Mikołaja i Marii/Marty Kostiuk) i Tekli Petryszyn (c. Anny Petryszyn)
**** 1901 MICHAŁ KARWACKI : 17/21 IV.1901 w domu HORPIN 85 urodził się MICHAŁ KARWACKI. S. Franciszka (s. Mikołaja i Marii Kostiuk) i Tekli Petryszyn (c. Anny Petryszyn)

Xxxxxxxxxxxxxx

Cd. dzieci 1821 Mikołaja Karwackiego i Marii / vel Marty vel Marianny Kostiuk:
*** 1861 JÓZEF KARWACKI ur 16 marca 1861 w domu nr 8 syn Mikołaja Karwackiego (ss Józefa Karwackiego i Teresy Barbekowej) oraz Marianny Kostuik (cc Grzegorza Kostiuka i Anny Uwanczyszyn); chrzestni Tadeusz Rogowski ; Teresa Iwanczyszyn uxor Gregori) JÓZEF KARWACKI – zaślubiny JÓZEFA KARWACKIEGO, s. MIKOŁAJA KARWACKIEGO i Marianny Kostiuk z MARIĄ CIOS, c. Jana i Julii Ciosów
żona MARIA Cios
dzieci Józefa Karwackiego i Marii Cios;
**** 1891 ANGELA KARWACKA: 12ur/20ch grudnia 1891, w domu HORPIN 8 urodziła się ANGELA KARWACKA, córka JÓZEFA KARWACKIEGO syna MIKOŁAJA i Marii Kostiuk KARWACKICH oraz MARII CIOS, córki Jana i Julii Ciosów; chrzestni Józef Muszyński i Anastazja Maruch
**** 1895 BRONISŁAWA KARWACKA; 17/20 february/luty 1895 roku w domu Horpin 208 urodziła się BRONISLAWA KARWACKA, córka Józefa Karwackiego (s. Mikołaja i Marii Kostiuk) oraz Marii Cios (c. Jana i Julii); chrzestni. Jan Gronczewski i Rozalia Kataryn

Xxxxxxxxxxxxxx

Cd. dzieci 1821 Mikołaja Karwackiego i Marii / vel Marty Kostiuk:
*** 1866 PIOTR KARWACKI , ur 23/24 czerwiec 1866 w domu nr 8; syn Mikołaja Karwackiego (ss Józefa Karwackiego i Teresy Barbekowej) oraz Marianny Kostiuk (cc Grzegorza Kostiuka i Anny Iwanczyszyn); chrzestni: Tadeusz Rogowski i Marianna Krzanowska; PIOTR KARWACKI wdowiec wspomniany na str 93 Spisu Rodzin

Xxxxxxxxxxxxxx

Cd. dzieci 1821 Mikołaja Karwackiego i Marii / vel Marty vel Marianny Kostiuk:
*** 1869 WINCENTY KARWACKI ur ½ lutego 1869 w domu nr 8, syn MIKOŁAJA (ss Józefa Karwackiego i Teresy Barbekowej) oraz MARIANNY KOSTIUK (cc. Grzegorza Kostiuka i Anny Iwanczyszyn); chrzestni Tadeusz Rogowski i Maria Krzanowska
1) żona JULIA OLEJNIK Julii Olejnik
2) żona PELAGIA KASZUBA
dzieci 1869 Wincentego Karwackiego i Julii Olejnik.........;
**** 1894 ANNA KARWACKA; 11/15 sierpnia 1894 roku w domu Horpin 8 urodziła się ANNA KARWACKA, c. WINCENTEGO KARWACKIEGO (s. Mikołaja i Marii z Kostiuk Karwackich) oraz Julii Olejnik (s. Simona i Katarzyny z Korol). Chrzestni: Piotr Hryckow i Józef Zub
**** 1896 MICHAŁ KARWACKI; 14/15 november 1896 w domu Horpin 8 urodził się MICHAŁ KARWACKI (zmarł 12 XII 1896) , s. WINCENTEGO KARWACKIEGO (s. Mikołaja i Marii Kostuch Karwackich) i Julii Olejnik (c. Szymona i Katarzyny Korol). Chrzestni: MICHAŁ KARWACKI i ANNA CZERNICKA
**** 1897 ANDRZEJ KARWACKI: 17/18 XII 1897 r w domu HORPIN 8 urodził się ANDRZEJ KARWACKI, s. Wincentego Karwackiego (s. Mikołaja i Marii z d. Kostiuk) oraz Julii Olejnik; chrzestni Michał Czernicki i Katarzyna Kondracka
**** 1899 MIKOŁAJ KARWACKI: 13/13 november 1899 w domu Horpin 8 urodził się MIKOŁAJ KARWACKI ( zmarł 13.XI.1899), syn Wincentego (syna Mikołaja i Marii Kostiuk) oraz Julii Olejnik
**** 1901 WŁADYSŁAW KARWACKI; 19/22 january 1901 w domu HORPIN 8 urodził się WŁADYSŁAW KARWACKI, (zm. 11 luty 1904) syn Wincentego i Julii z olejników Karwackich,
dzieci 1869 Wincentego i Pelagii Kaszuba.........;
**** 1903 PAWEŁ KARWACKI:13/14 marzec 1903 w Harpinie urodził się PAWEŁ KARWACKI s. Wincentego (s. Mikołaja i Marii Kostiuk) oraz Pelagii Kaszuba (c. Łukasza i Katarz. Miekusz)
**** 1905 PIOTR KARWACKI; 15/16 lipiec 1905 w HORPIN urodził się PIOTR KARWACKI, s. Wincentego (s. Kikołaja i Marii) i Pelagii Kaszuba (c. Łukasza i Katarzyny Miekusz)
**** 1910 STEFAN KARWACKI: 15/16 styczeń 1910 urodził się STEFAN KARWACKI s. Wincentego (s. Mikołaja i Marii) i Pelagii Kaszuby (c. Łukasza i Katarz. Mikusz)
STEFAN KARWACKI, , syn ...... z ..... ?, ojciec Stanisławz Głogowa a, dziadek Piotra (Poznań
**** 1911 MIKOŁAJ KARWACKI: 25/26 listopad 1911 w domu HORPIN 227 urodził się MIKOŁAJ KARWACKI s. Wincentego (s. Mikołaja i Marii) i Pelagii Kaszuby (c. Łukasza i Katarzyny Mielnik); Chrzestni: Michał Czernecki, MARIA KARWACKA
**** 1916 JÓZEF KARWACKI: 23/23 X 1916 w domu HARPIN 227 urodził się JÓZEF KARWACKI, s. Wincentego (s. Mikołaja i Marii) i Pelagii Kaszuby

Xxxxxxxxxxxxxx

Cd. dzieci 1821 Mikołaja Karwackiego i Marii / vel Marty vel Marianny Kostiuk:
*** 1874 TEODOR KARWACKI; 28 kwietnia 1901, poz. 8/str.56 pobrali się: TEODOR KARWACKI l. 27 (ur. 1874); syn MIKOŁAJA KARWACKIEGO i Marianny z d. Kostiuk, rolników mieszkańców Horpina; oraz AGNIESZKA Błaszka c. Szymona i Katarzyny Mielnik, panna. L. 22; świadkowie Wojciech Czerwiński, Tomasz Spiech
zona 1889 Agnieszka Błaszka
dzieci 1874 Teodora Karwackiego i Agnieszki Błaszka,
**** 1902 MARIA KARWACKA ;21/22 IV 1902 w domu HORPIN 156 urodziła się MARIA KARWACKA c. TEODORA, zmarła 2 marca 1905 roku (s. Mikołaja i Marii Kostiuk) i AGNIESZKI BŁASZKA (c. Szymona i Katarzyny Mielnik)
**** 1903 ANDRZEJ KARWACKI;21/22 listopad 1903 w Horpinie urodził się ANDRZEJ KARWACKI (zm 25. VI. 1905) s. TEODORA (s. Mikołaja i Marii Kostiuk) i Agnieszki (c. Szymona i Katarzyny Mielnik)
**** 1905 PAULINA KARWACKA:19/21 listopad 1905 w domu HARPIN 165 urodziła się PAULINA KARWACKA, c. Teodora (s. Jana i Marii Kosciuk) i Agnieszki Błażlów (c. Szymona i Katarzyny Mielnik)
**** 1912 MICHAŁ KARWACKI: 29 IX/3.X. 1912 w HORPINIE 165 urodził się MICHAŁ KARWACKI, s. Teodora (s. Mikołaja i Marii Kosciuk) oraz Marii Malinka (c. Basylia i Parasa Chrzanowska)

Xxxxxxxxxxxxxx

Cd. dzieci 1821 Mikołaja Karwackiego i Marii / vel Marty vel Marianny Kostiuk:
*** 1880 TOMASZ KARWACKI i Helena Jakumowa
Żna HELENA JAKUMOWA
wnuki Mikołaja i Marii Kostiuk
dzieci Tomasza Karwackiego i Heleny,
**** 1902 MICHAŁ KARWACKI; 13/14 październik 1902 w domu HORPIN 8 urodził się MICHAŁ KARWACKI, syn TOMASZA KARWACKIEGO (s. Mikołaja i Marii Kostiuk) i HELENY JAKIERNOWIEC ( c. Dmitra i Marii Hrycków) chrzestni Peter Hrycków
**** 1904 JÓZEF KARWACKI: 19/23 marzec 1904 w domu HORPIN 8 urodził się JÓZEF KARWACKI, zm. 3. IV.1905, s. TOMASZA KARWACKIEGO (s. Mikołaja i Marii Kostiuk) i HELENY JAKUMOWEJ (c. Marii Hrycków

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Cd. dzieci 1800 Józefa Karwackiego i Teresy Barlińskiej...vel Bulińskiej....
** 1829 ADAM KARWACKI ur 24 grudnia 1928 , syn Józefa Karwackiego i Teresy Barlinskiej
** 1829 ADAM KARWACKI i żona Agnieszka Szybajko;
Dzieci 1829 Adama Karwackiego i Agnieszki Szybajko:
*** 1852 TEKLA KARWACKA ur 4/5 wrzesień 1852 w domu nr 8; córka Adama Karwackiego (s. Józefa i Teresy Burlińskiej Karwackich) i Agnieszki Szybajło (c. Andrzeja Szabajło i Anny z Krzanowskich); chrzestni : Michał Krzanowski i Maciej Czernicki.
*** 1855 PIOTR KARWACKI ur 16/17 czerwiec 1855 w domu nr 8; syn Adama Karwackiego (s. Józefa i Teresy Barbrekowej Karwackich) i Agnieszki Szybajło (c. Andrzeja Szabajło i Anny z Krzanowskich; PIOTR KARWACKI wdowiec wspomniany na str 93 Spisu Rodzin***Żona PAULINA ŻÓŁTANIECKA-Karwacka (c. Mikołaja i Ewy Tik)
Dzieci 1855 Piotra Karwackiego i Pauliny Zóltanieckiej
**** 1885 MARIA KARWACKA ur 22/23 sierpień 1885 w domu 149c. Piotra Karwackiego ( ss Adama i Agnieszki Sztbajło) oraz Pauliny Zółtanieckiej (cc Mikołaja Zóltanieckiego i Ewy Tik)
**** 1888 KAROL KARWACKI ur 20/23 sierpień 1888 w domu 149; syn PIOTRA (ss Adama i Agnieszki Szybajło) oraz Pauliny Zółtniowskiej ; chrzestni Alex Kot i Tekla Rasiewicz.

xxxxxxxxxxxxxxx

Dzieci 1829 Adama Karwackiego i Agnieszki Szybajko:
*** 1857 MICHAŁ KARWACKI ur 28/28 wrzesień 1857 w domu nr 8; syn Adama Karwackiego (s. Józefa i Teresy Bulińskiej Karwackich) i Agnieszki Szybajło (c. Andrzeja Szabajło i Anny z Krzanowskich); chrzestni Szymon Przeworski i Agnieszka Karwacka-Kot uxor Mikołaja Kota
*** 1860 WOJCIECH KARWACKI
*** WOJCIECH KARWACKI syn ADAMA KARWACKIEGO; ojciec MICHAŁ KARWACKI:18/19 kwiecień 1899 w domu HORPIN 1 urodził się MICHAŁ KARWACKI, s. Wojciecha Karwackiego (s. ADAMA Karwackiego i Agnieszko Przybyło) oraz Heleny Łaszczkiewicz (c. Bazyla i Anny z Wójtów); chrzestni Andreas Jurczyszyn i Pelagia Kataryna;
Dzieci 1860 Wojciecha Karwackiego i Heleny Łuszczakiewicz dom 149
**** 1888 ANDRZEJ KARWACKI ur 14/16 wrzesień 1888 w domu 149; syn Wojciecha Karwackiego (ss Adama i Agnieszki Szybajło) oraz Heleny Łaszczakiewicz (c. Bazylego i Anny z Woytów); ch. Franciszek Powroźnik i Maria Boyko;
**** 1899 MICHAŁ KARWACKI MICHAŁ KARWACKI:18/19 kwiecień 1899 w domu HORPIN 1 urodził się MICHAŁ KARWACKI, s. Wojciecha Karwackiego (s. ADAMA Karwackiego i Agnieszko Przybyło) oraz Heleny Łaszczkiewicz (c. Bazyla i Anny z Wójtów); chrzestni Andreas Jurczyszyn i Pelagia Kataryna;

Cd. dzieci 1829 Adama Karwackiego i Agnieszki Szybajko:
*** 1867 AGNIESZKA KARWACKA ur 20/21 luty 1867 w domu nr 8; c. ADAMA (s. Józefa i Teresy Burli nskiej) i AGNIESZKI SZYBAJŁO (cc Andrzeja Szybajło i Anny Krzanowskiej); ch. Agnieszka Karwacka-Kot
*** AGNIESZKA Szybajło KARWACKA uxor ADAMA x chrzestna w 6/7 XII 1870
*** MARIA KARWACKA ur 2/3 wrzesnia 1868 w domu nr 8 c. ADAMA (ss. Józefa Karwackiego i Teresy Burlińskiej) i AGNIESZKI Szybajło (cc Andrzeja i Anny z Krzanowskich)
*** URSZULA KARWACKA ur 21/22 pażdziernik 1871 w domu nr 8; córka ADAMA (ss Józefa Karwackiego i Teresy Burlińskiej) oraz AGNIESZKI SZYBAJŁO ( cc Andrzeja Szybajło i Anny z Krzanowskich); chrzestni Wojciech Pelczanowski i Marianna Szybajłowa uxor Casimir x
*** WALENTY KARWACKI ur 12/13 lutego 1876 w domu 149; syn ADAMA Karwackiegi ( ss. Józefa i Teresy z Burlinskich) i Agnieszki Szybajło; chrzestni Agnieszka Karwacka Kot

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

HORPIN 1..8... 149
Cd . Rodzina Józefa Karwackiego i 1) Teresy Barbeczyk i 2) Felicji Meelenius
* 1800 JÓZEF KARWACKI mąż TERESY Barbeczyk ?? ojciec Rosalii z 10 października 1815 JÓZEF KARWACKI (ur ok. 1800) i TERESA BECOWA KARWACKICH rolników o mieszkańców Horpina; rolnik
*JÓZEF KARWACKI (ur ok. 1800) i TERESA Jasionowska BECOWA KARWACKICH rolników o mieszkańców Horpina; rolnik rodzice JAKUBA/JACOBUS KARWACKI ur 1833, wdowiec lat 38 po Reginie Kochanowskiej
Cd dzieci 1800 Józefa Karwackiego i Teresy Barlińskiej.......
** 1815 ROSALIA KARWACKA, ur. 10 pazdziernika 1815 córka Józefa Karwackiego i Teresy Barbec; chrzestni Jan Czernicki i Anna Barlinskiej
** 1821 MIKOŁAJ KARWACKI ur 24 grudnia 1821 syn Józefa Karwackiego i
** 1829 ADAM KARWACKI i żona Agnieszka Szybajko;

** 1833 JAKUB KARWACKI ur 1833, wdowiec lat 38 po Reginie Kochanowskiej
1 żona REGINA Kochanowska KARWACKA
2 zona AGNIESZKA z Krzanowskich 1) Kataryna 2) Karwacka

1833 JAKUB/JACOBUS KARWACKI ur 1833, wdowiec lat 38 po Reginie Kochanowskiej, syn JÓZEFA i TERESY BECOWA KARWACKICH rolników o mieszkańców Horpina; rolnik oraz AGNIESZKA KATARYNA, wdowa 37 lat, córka Jana i Zofii Krzanowskich rolników zamieszkałych w Horpinie; świadkami byli Józef Czerniecki i
12 september 1871 (Z ksiąg parafii Żelechowo (Horpin) w Archiwum Diecezji Lwowskiej w Krakowie)(księga małżeństw od 1871 do 1901) poz. 48, str.3; pobrali się JAKUB/JACOBUS KARWACKI ur 1833, wdowiec lat 38 po Reginie Kochanowskiej, syn JÓZEFA (ur ok. 1800) i TERESY BECOWA KARWACKICH rolników o mieszkańców Horpina; rolnik oraz AGNIESZKA KATARYNA, wdowa 37 lat, córka Jana i Zofii Krzanowskich rolników zamieszkałych w Horpinie; świadkami byli Józef Czerniecki i Stefan Harasik

JAKUB KARWACKI chrzestnym Anastazji Lateckiej, c, Jana 7/7 grudnia 1870
JAKUB KARWACKI, chrzestnym Jana Wilmana syna Szymona 16/17 1879, i MARII MAKARY 30 maja 1880

** 1830 AGNIESZKA KARWACKA- Mikołajowa Kot ; córka Józefa Karwackiego i Teresy Jasionowskiej, żona Mikołaja Kota
Dzieci 1830 Agnieszki Karwackiej-Kot
*** 1857APOLONIA KOT Grzegorzowa Katryna / 7/8 luty 1857 corka Agnieszki karwackiej, c. Józefa i teressy Jasionowskiej oraz Mikołaja Kota
AGNIESZKA KARWACKA ;5 november 1872, poz. 51(Z ksiąg parafii Żelechowo (Horpin) w Archiwum Diecezji Lwowskiej w Krakowie) (księga małżeństw 1871-1901) : pobrali się: Grzegorz Kataryna , l. 24 syn JANA i Zofii z Krzanowskich oraz Apolonia Kot, córka Mikołaja (Kota) i AGNIESZKI z KARWACKICH ( ur. ok. 1830)
*** 1865 ANTONINA KOT : ;7 February 1882, poz. 67; pobrali się Maksym Knij lub Kinach, l. 26 wdowiec, syn Piotra i Wiktorii z William; rolnicy i mieszkańcy Horpina oraz Antonina Kot (ur. 1865), córka Mikołaja i AGNIESZKI z KARWACKICH (ur. ok. 1850), rolników i mieszkańców Horpina, l. 17; świadkowie Grzegorz Ruski, Jan Kot
*** JOACHIM KOT
Dzieci Joachima Kota
**** 1876 MARIA KOT 15/16 lipiec 1876 w domu 51
**** 1879 MELANIA 28 luty 1879
**** 1884 ANNA 26 kwiecień 1884

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zgony Horpin 1776-1796

I SIEDZIBA KARWACKICH dom nr 8

Dzieci Marcina lub braci stryjecznych i braci Kazimierza
W latach 1776-1796 byli dziećmi ODNOTOWANE ICH ZGONY W METRYKACH

1778 WOJCIECH KARWACKI 2 miesiące s. Marcina Karwackiego zmarł 22 XII 1778 w domu nr 8
1779 SZYMON KARWACKI 10 lutego 1781 2 lata umiera w domu nr 8
1784 w marcu 1784 umiera - MACIEJ KARWACKI miał 4 dni, zmarł w domu nr 8
1785 APOLONIA KARWACKA 3 miesieczna infans Karwacka umiera 7 listopad 1785 w domu nr 8

II SIEDZIBA KARWACKICH dom nr 3

Dzieci Marcina lub braci stryjecznych i braci Kazimierza
W latach 1776-1796 byli dziećmi ODNOTOWANE ICH ZGONY W METRYKACH
1763 – 1783 MICHAŁ KARWACKI kawaler lat 20 – - umiera 7 styczeń 1783 w domu nr 3 (to jest dom Czernickich)
1772 – 1785 ,,,,,,,,,,,, KARWACKA - lat 13 umiera grudzień 1785 w domu nr 3 u Czernickich
1774 – 1789 JAN KARWACKI - - lat 15 umiera 24 sierpień 1789 w domu nr 3 u Czernickich
1790- 1791 MARIANNA KARWACKA 1 roczna umiera 9 kwietnia 1791 w domu nr 3 (Czernickich)

Śluby Horpin 1776-1796
od 1776 pełno Krzanowskich, Czernickich, Lateckich
nie ma ślubów Karwackich między 1776 – 1789

W latach 1776-1796 byli Karwaccy poza Stanisławem, Marcinem, Grzegorzem, Franciszkiem byli dziećmi

ur 1768 lub wcześniej MARCIN KARWACKI świadkiem na ślubie PIOTRA KRZANOWSKIEGO s. Jana i TERESY GUŚKIEWICZ w 1789 roku
ur 1768 lub wcześniej MARCIN KARWACKI świadkiem na ślubie MACIEJA MAZURA i TMARIANNY CZERNICKIEJ w 1790 roku

11 XII 1792 2 ślub 11 XII 1792 2 ślub 1768 MARCIN KARWACKI lat 24
1776 druga żona KATARZYNA LATECKA c. Józefa lat 16; świadkowie Ignacy Czerwiński i Wojciech Mazur 11 XII 1792 2 ślub

1796 MARCIN KARWACKI świadkiem na śłubie 12 czerwca 1796 Alexa Sikorskiego, s. Piotra i Józefy

ur 1770 GRZEGORZ KARWACKI świadkiem na ślubie
1770 FRANCISZKA KARWACKIEGO lat 22 ślub 1792
1774 JADWIGI CZERNICKIEJ c. MACIEJA l. 18 slub 1791

(koniec metryk ślubnych Horpina w 1796)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

PRZESŁANKI HISTORYCZNE :

1500 BUSK strumiłłowski GNIAZDO BUSKIE

BUSK miasto położone w pow. Kamionka Strumiłlowa, leży przy ujsciu Pełtwi do Bugu, na lewym brzegu Bugu. 30 mostów – Busk nazywany Wenecją Galicji. Leży 3 mile na SE od Kamienia Strumiłłowa, 51/2 na NE od Lwowa. Do parafii należą: Adamy, Łązak, Sobaszki, Warchały, Grabowo, Humniska, Jabłonówka, Kupcze, Rakobuty, Stronbaby,Uciszków, Laherówka, Ostapkowice, Pitrycze, Wierzbiany, Wolica, Żuratyn.

1490 ANDRZEJ KARWACKI : UWAGA w Busku pod Lwowem jest Andrzej Karwacki w 1537 roku jako strona umowy

PRAOJCIEC GNIAZDA BEŁSKO-PODOLSKIEGO
ANDRZEJ KARWACKI ok. 1480-1500

13 listopad odkrycia Metryki Koronnej:
A.D. 1537 w Busku na NE od Lwowa ANDREA KARWACKI świadkiem pożyczki 300 fl. Otrzymanej 23 czerwca 1537 od Mascheia i jego syna Dawida, przez Marcina Krąmskiego pod warunkiem zwroru do 12 grudnia 1538 !
Andrzej Karwacki musi być już zasiedziałym mieszkańcem Ziemi Buskiej, może już nawet od kilku pokoleń, skoro jest świadkiem honorowym tej umowy.

A.D. 1537 w Busku na NE od Lwowa ANDREA KARWACKI świadkiem pożyczki 300 fl. Otrzymanej 23 czerwca 1537 od Mascheia i jego syna Dawida, przez Marcina Krąmskiego pod warunkiem zwrotu do 12 grudnia 1538 !
Andrzej Karwacki musi być już zasiedziałym mieszkańcem Ziemi Buskiej, może już nawet od kilku pokoleń, skoro jest świadkiem honorowym tej umowy.
Andrzej zapewnie pochodzi z rodziny z Karwacza, lecz osiadłej już dawno w ziemi bełskiej, może od 2-3 pokoleń, w czasach gdy była to domeną ksiażat mazowieckich (do 1468 roku). A WIĘC BARDZO WCZESNA MIGRACJA Z GNIAZDA RODOWEGO NA RUŚ....
Księgi podkanclerskie
pozycja 23364

TUTAJ WIĘC - w rodzinie tego Andrzeja - swoje korzenie mogą mieć wszyscy Karwaccy na Rusi, Ziemii Bełskiej, Podolu i Wołyniu.

In castro Buscensi, f. 2 in crastino Mariae Magdalenae ( 23 jul/lipiec) 1537 . Maschei et David, filius eius, iudaei, eives Buscenses, Martino Crąmpski 400 fl. Debili coram Ioanne Ilikowski, vicecapitaneo Buscensi, waczlaw Jassienski, ANDREA CARWACZKI et aliis ad festum Luciae (13 dec/grudzień) anno 1538 solvere se obligant. 55, 9.

1610 TOMASZ KARWACKI bojarzyn XX Wisniowieckich
O KLASZTORZE OO. Dominikanów w PODKAMIENIU.. na E od Oleska i Buska; blisko Horpina/Karwackie
Strona 9 przypis ponizej tekstu, dotyczący lat 163X tych..
„ Tomasz Karwacki, ksiażąt Wisniowieckich bojarzyn, trzy lata na nogę chorując, i dla srogiego bólu nie chodząc tylko o kuli, gdy się ofiarował do Podkamienia, cudownie ozdrowiał i kule w kościele zostawiwszy zdrowo do domu powrócił...”

NOWE ODKRYTE WATKI:
1) Materiały do dziejów sztuki sakralnej. T. 13; Kościoły i klasztory rzymsko-katolickie d. województwa ruskiego.
Str. 309 Tomasz Zaucha: Dawny Kosciół OO Augustianów im. sw. Wawrzyńca (obecnie cerkiew greko-katolicka) w ZALOŻCACH w połowie pomiędzy Złoczowem a Zbarażem, na S od Podkamienia i Krzemieńca (diec. Łucka, parafia założona w w 1639, w 1645 Załozyce należały do Wiśniowieckich.
W ANEKSIE inwenatarza wyposażenia koscioła Augustainów w Załozcach z roku 1757 sprawionego po sporządzeniu poprzedniego spisu, którego data nie jest znana APKr, Aug 154, s.63-66):
KAPA ROŻÓWA W KWIATY RÓŻNEGO KOLORU, [] stuła i manipukarzem od JMCi PANI KARWACKIEJ pisarzowej załozieckiej...Zalożce nad Seretem na NW od Zbaraża
MAMY WIEC GNIAZDO RODOWE KARWACKICH NA PODOLU, było ono w parafii zalozieckiej; Karwaccy byli tutaj związani z rodzina ksiażąt Wiśniowieckich, zbaraskich; wraz z ostatnimi z nich prawdopodobnie pojawili się w I połowie XVII wieku w Krakowie.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
2) Materiały do dziejów sztuki sakralnej. Cz II / t 1. Kościoły i klasztory rzymsko-katolickie d. województwa nowogrodzkiego...
strona 159; historia misji jezuickiej w WOŁKOWYSKU:
„ misja wołkowyska powstała dziei o. Jerzemu Linowskiemu, który w 1736 roku przeznaczył na ten cel swoja ojcowiznę, a od 1737 z o. STANISŁAWEM KARWACKIM rozpoczła prace misyjne w kościele farnym św. Mikołaja.
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
3) Materiały do dziejów sztuki sakralnej. T. 17; Kościoły i klasztory rzymsko-katolickie d. województwa ruskiego.
Strona 197. Jerzy Petrus opisuje historie Kosciola w Kopczuncach na NE od Czortkowa. Na terenie miasta opisuje kolumne z rzeźba Matki Boskiej z napisem:
„ Na cześć na chwałe Boga w trójcy jedynego y Niepokalanie poczetey NP. Mary” Dnia 6 oktobera 1834. Fundatorowie: GRZEGORZ i TEKLA KARWASKA (vel Karwacka) (ostrowski 1931, s. 106.
23.07.2014 14:46
Gniazdo CYGANY podolskie
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Przesłanki genealogiczne gniazda
„CYGANY k. Skały podolskiej.”

1 sierpień 2014 r

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

WIEM JUŻ teraz, że tutejsi Karwaccy byli związani z dworem książąt Wiśniowieckich, na przełomie XVI/XVII wieku byli pisarzami w ZAŁOZCU 20 km na NW od Tarnopola w kier na Brody i Busko. Znany w tym okresie jest TOMASZ KARWACKI bojarzyn ks. Wiśniowieckiego....Ale już w I pol. XVI wieku w Busku lwowskim odnotowany jest w dokumencie jego przodek Andrzej Karwaczski. Potem mamy legitymizacje gniazd trembowelskich (1782), buskich (1792) i licznych podolskich (1860-1880).

Warunki geopolityczne na Podolu;

I Zabór austriacki 1772-1793 / ZBRUCZ graniczny jeszcze z wolną I RP na wschodzie; 1772-1793 PODOLE jeszcze POLSKIE; klany Karwackich nie musza się legitymizować ze szlachectwa.

1772-1793 PODOLE jeszcze POLSKIE; rzeka rozdzieliła ród Karwackich - na cześć galicyjską (m.in. Cygany – Horpin) pod zaborem austriackim
- na cześć podolską (Kamieniec, Chocim, Gródek) jeszcze do 1793 roku polską, potem już na zawsze w niewoli rosyjskiej i ukraińskiej

I Zabór austriacki 1772/ II zabór 1793 ZBRUCZ graniczny z 2 zab.ros. na wschodzie do 1809 roku
1809-1815 tarnopolskie zajęte przez Rosje za zgodą Napoleona
1815-1919 Galicja Wsch – Zbrucz graniczny z Rosją
1919-1939 II RP – Zbrucz graniczny z Rosja. Na S od Zaleszczyk gniazda bukowińskie Chocim-Czerniowce w Rumunii.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

HIPOTETYCZNE KORZENIE wg legitymizacji szlachectwa w XVIII-XIX w

I Legitymizacja galicyjska w 1782 roku po I rozbiorze w Trembowli:

1750 GRZEGORZ KARWACKI s. Stefana i Marianny Bilińskiej
1750 ELIASZ llia KARWACKI s. Stefana i Magdaleny Seliczanki
w 1782 wylegitymowali swoje szlachectwo w grodzie trembowelskim I ZABÓR AUSTRIACKI

Wg Bonieckiego:
* 1680 JERZY KARWACKI , z Anny Dołżańskiej, pozostawił syna
** 1720 ** STEFAN KARWACKI,
żonatego 1-o v. z Maryanną Bilińską, z której
***1750 syn *** GRZEGORZ KARWACKI , Dzieci Grzegorza Karwackiego ???? NIC NIE WIEMY !!!!!)

2-o v. z Magdaleną Seliczanką, z której
*** 1750 syn *** ELIASZ Illa KARWACKI
Synowie Eliasza Karwackiego:
**** ANTONI KARWACKI s. Eliasza - Podole
**** HIACENTY KARWACKI s. Eliasza – Podole

Obaj synowie Stefana: GRZEGPRZ i ELIASZ wylegitymowani ze szlachectwa 1782 r. w grodzie trembowelskim (Prot. 301. f. 34). (czyli po I rozbiorze austriackim)

II Legitymizacja galicyjska w 1782 roku po I rozbiorze w ziemstwie buskim (na NEE od Lwowa):
• 1680 KAZIMIERZ KARWACKI (SKĄD ??) i Marianna Ilnicka, z która miał
• * 1720 syna Marcina ożenionego z Anastazją Wisniowską, a oni mieli (w Horpinie / os. Karwacki k. Żelechowa ) synów
• ** 1750 Tomasza i
• ** 1750 Macieja Karwackich,
którzy legitymowali się ze szlechectwa w ziemi buskiej w 1782 roku

III legitymizacje moskiewskie w latach- 1850 – 1866 – 1869 – 1883 w Kamieńcu Podolskim

W latach 1850 – 1890 kilkunastu mężczyzn KARWACKICH przeprowadziło legitymizacje swojego pochodzenia w księgach kamienieckopodolskich. To świadczy o istnieniu tutaj potężnego gniazda Karwackich na Podolu (Kliszkowce chocimskie i Kamieniec Podolski)
WIĘKSZOŚĆ Z NICH ZAŁOŻYŁA SWOJE RODZINY w tych czasach zawsze bardzo liczne.

WYPIS Z ORYGINALNEJ KSIĘGI PODOLSKIEJ
(w tłumaczeniu na polski)
LEGITYMIZACJE KARWACKICH W ZABORZE III (1795) MOSKIEWISKIM na PODOLU WSCHODNIM (pozagalicyjskim) w okresie 1850-1883
SPIS szlachty wniesionej w szlachecka ksiegę rodowodowa PODOLSKIEJ GUBERNI
Kamieniec Podolski 1987

Strona 50
RODZINA KARWACKI

940 1850 rok KWIECIEŃ 13
Prapraprawnukowie Jerzego Karwackiego 1630 – 1660/1700 i Anny Dołzańskiej
Praprawnukowie Stefana Karwackiego 1670 – 1700/1730 i Magdaleny Seliczanki
*PRAWNUKOWIE Illi/ELIASZA KARWACKIEGO 1700-1730/1760 przyrodniego brata Grzegorza
wnukowie ** 1) Hyacenetego 1730-1760
synowie *** 1) Mikołaja Karwackiego 1760-1790
****1) ANDRZEJ KARWACKI 1790 - 1820
****2) MICHAŁ KARWACKI 1790 - 1820
****3) JAN KARWACKI 1790 - 1820.
***4) WAWRZYNIEC KARWACKI 1790 - 1820

Wnukowie ** 2) Antoniego Karwackiego 1730-1760
Synowie *** 1) Michała Karwackiego 1760-1790
****1) JÓZEF KARAWACKI 1790-1820
Z synem ***** 1) JANEM KARWACKIM 1820-1850
****2) ANTONI KARWACKI 1790-1820
****3) ERAZM KARWACKI 1790-1820

Oup Sobp. 1866 kwiecień 28
Praprawnuki *Eliasza Karwackiego 1700-1730
Prawnuki ** Antoniego Karwackiego 1730-1760
Wnukowie *** Michała Karwackiego 1760- 1790
Synowie **** 1) Józefa Karwackiego 1790-1820
***** 1) KAZIMIERZ KARWACKI 1820-1850
***** 2) MICHAŁ KARWACKI 1820-1850
***** 3) JAN KARWACKI 1820-1850
Wnukowie *** Mikołaja Karwackiego 1760-1790
Synowie **** 3) Jana Karwackiego 1790-1820
***** 1) ANTONI KARWACKI 1820 -1850
***** 2) JAN KARWACKI 1820 -1850
***** 3) PIOTR KARWACKI 1820 -1850
***** 4) KAROL KARWACKI 1820 -1850

3023 1883 lipiec 14
wnukowie *** Mikołaja Karwackiego 1760-1790
synowie**** Jana Karwackiego 1790-1820
***** 5) WOJCIECH KARWACKI 1820 –1850-1880
***** 6) MARCIN KARWACKI 1820 –1850-1880

Oup Sobp. 1869 janu 16
Wnukowie *** Michała Karwackiego 1760-90
Synowie **** 3) Erazma Karwackiego 1790-1820
***** 1) JÓZEF KARWACKI 1820-1850
****** syn MICHAŁ KARWACKI ur 22 IX 1891; stud. UJ; syn Józefa z Bukaczowic pow. Rohatyń, koło Stanisławowa
***** 2) FRANCISZEK KSAWERY KARWACKI 1820-1850
***** 3) WOJCIECH KARWACKI 1820- 1850

wnuki *** Michała Karwackiego 1760-90
synowie **** 2) Antoniego Karwackiego 1790 - 1820
***** 1) MAREK KARWACKI 1820-50
***** 2) KAZIMIERZ KARWACKI 1820-50
***** 3) JAN KARWACKI 1820-50

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prawdopodobnie na Podolu osiadły co najmniej dwie linie szlacheckie Karwackich od HIACENTEGO I ANTONIEGO synów Eliasza Karwackiego, wnuków Stefana Karwackiego (1700-1730) i prawnuków Jerzego Karwackiego i Anny z Dołżańskich

X.Prapraprawnukowie Jerzego i Anny z Dołżańskich (1670 - 1700)
XI.Praprawnukowie Stefana (1700 - 1730)
XII.Prawnukowie Eliasza (1730 – 1760):

Linia A: hipotetycznie

XIII.Wnukowie Hiacentego (1760 - 1790)
XIV.Synowie Mikołaja (1790 – 1820)
... XV) ANDRZEJ KARWACKI s. Mikołaja, wnuk Hiacentego (1820 – 1850)
... XV) MICHAŁ KARWACKI s. Mikołaja, wnuk Hiacentego (1820 – 1850)
... XV) JAN KARWACKI s. Mikołaja , wnuk Hiacentego (1820 – 1850)
........ XVI) ANTONI KARWACKI s. Jana, wnuk Mikołaja (1850 – 1880) CYGANY linia A
........ XVI) JAN KARWACKI, s. Jana, wnuk Mikołaja -
....... XVI) PIOTR KARWACKI, s. Jana, wnuk Mikołaja -
........ XVI) KAROL KARWACKI, s. Jana, wnuk Mikołaja -
........ XVI) WOJCIECH KARWACKI, s. Jana, wnuk Mikołaja -
........ XVI) MARCIN KARWACKI,s. Jana, wnuk Mikołaja -
...XV) WAWRZYNIEC KARWACKI s. Mikołaja, wnuk Hiacentego

Linia B: hipotetycznie

XIII.Wnukowie Antoniego:
XIV.Synowie Michała (1790 – 1820):
... XV) JÓZEF KARWACKI s. Michała wnuk Antoniego (1820 – 1850)
.........XVI) KAZIMIERZ KARWACKI,s.Józefa,wnuk Michała (1850–1880) CYGANYlinia B?
........ XVI) MICHAŁ KARWACKI, s. Józefa, wnuk Michała – CYGANY linia B ?
........ XVI) JAN KARWACKI s. Józefa, wnuk Michała CYGANY linia B ?
... XV) ANTONI KARWACKI s. Michał, wnuk Antoniego (1820 – 1850)
........ XVI) MAREK KARWACKI, syn Antoniego, wnuk Michała
........ XVI) KAZIMIERZ KARWACKI, syn ANTONIEGO, wnuk Michała –
........ XVI) JAN KARWACKI, syn Antoniego, wnuk Michała -
...XV) ERAZM KARWACKI s. Michała, wnuk Antoniego (1820 – 1850)
........ XVI) JÓZEF KARWACKI,syn Erazma, wnuk Michała
........ XVI) FRANCISZEK KARWACKI syn Erazma, wnuk Michała
........ XVI) KSAWERY KARWACKI syn Erazma, wnuk Michała
........ XVI) WOJCIECH KARWACKI syn Erazma, wnuk Michała -

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

REALNE KORZENIE XVIII – XIX w

JAKUB KARWACKI i MAGDALENA Chrobrowska założyciele gniazda Cygany

Generacje: 1760, 1790, 1820, 1850, 1880

Śłub 28 styczeń 1787 dwojga 20 latków !!!
* 1746 lub 1767 * JAKUB KARWACKI 1746-1811 (kowal) zmarł w wieku 65 - w metryce ślubnej pisze że ma lat 20 –a wiec byłby urodzony w 1767 a nie 1746 ? jak w akcie zgonu - 20 czerwca 1811 roku
1) ? żona
* 1755 * 2) * Żona MAGDALENA CHROBROWSKA 1755-1831; zmarła w wieku 76 lat zmarła 7 sierpnia 1831 w domu 112; na cholere Prawdopodobnie Jakub wżenił się w domenę Chrobrowskich, mocno tutaj osiadłych

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1 dziecko JAKUBA
Dzieci Jakuba zm. 1811 Karwackiego i Magdaleny zm. 1831 z Chrobrowskich (ślub 1787)
** 1789 MARCIN KARWACKI ur 1789... lat 33 żeni się 23 grudnia 1822 roku z
** 1822 1 żona 1822 ANNA MOSKAL Karwacka lat 20. c. Jakuba i Anny Moskalów; sw. Tomasz Warwak, Magdalena Krzyśków,
** 1828 2 żona 1828 MARIANNA KUDYN Karwacka lat 20 córka Laurentego i Marianny Kudyn; wychodzi 10 listopada 1828 za MARCINA KARWACKIEGO lat 39 w domu nr 112
Dzieci 1. Marcina/Martrinusa KARWACKIEGO i Marianny c. Jakuba i Anny..
*** 1822 STANISŁAW KARWACKI w domu 112 bliźniaki 12 września 1822/ strona 173; chrzestni Tomasz W .. i Magdalena Karwacka

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

2 dziecko JAKUBA
Dzieci Jakuba zm. 1811 Karwackiego i Magdaleny zm. 1831 z Chrobrowskich (ślub 1787)
** 1791 WOJCIECH KARWACKI ur 13 IV 1791 zmarł 21 maja 1828 w wieku lat 40; w domu 121 uxor natus
Dzieci . WOJCIECHA KARWACKIEGO ur 13 IV 1790 i Magdaleny Chaszczyńskiej( c. Wojciecha i Apolonii Chaszczyńskich)
*** 1817. MICHAŁ KARWACKI , ur 20 listopad 1817, w domu nr 121, s. Wojciecha i Marianny
Żona TEKLA GRZYB lat 21 c. Jana I Praxedy Grzybów wychodzi za MICHAŁA lat 23 s. Wojciecha i Marianny Karwackich, 24 lutego 1840 roku
*** MICHAŁ KARWACKI ur ? 12 czerwca 1853 chrzestnym Piotra Szukowskiego
****1842 MARIANNA KARWACKA-Paskal; ur 1842; córka Michała i Tekli; w wieku 19 lat 3 lutego 1861 w domu nr 22 wychodzi za Ignacego Paskala, lat 21, syna Franciszka i Anny Paskal; sw. Marcin Burczak, Jan Śiwniciki
****1845 MARCIN KARWACKI i Katarzyna Kołodziejczuk (c. Stanisława
Wnuki Michała Karwackiego i Tekli
MARCINA KARWACKIEGO i Katarzyny Kołodziejczuk (c. Stanisława i Marii)
*****1879 .MICHAŁ KARWACKI , ur 2 luty 1879
*****1881 JAN KARWACKI ur 15 lutego 1881 w domu nr 121
*****1884 MIKOŁAJ KARWACKI ur 19 wrzesnia 1884 s. Marcina 9ss michała i tekli Karwackich) i Katarzyny (cc. Stanislawa Kołodziejczuka i Marii). ch. Jakub Szczukalski i Rozalia Szczeptyńska
**** 1847 TEOFILA vel TERESA KARWACKA-Kozłowska, ur 1847 c. Michała i Tekli, w wieku lat 20 wychodzi 17 lutego 1867 e domu nr 21 za JANA lat 27 syna Mikołaja i Teresy Kozłowskich
****1851 ANNA KARWACKA–Juszczyn , ur 1851; c. Michała i Tekli Karwackich w domu nr 121 wychodzi 17 listopada 1872 w wieku lat 21 za FRANCISZKA lat 32 syna Mikołaja i Rozali JUSZCzYN Ich syn BAZYLI JUSZCZYN ur 1 stycznia 1874
Prawnuki Jakuba i Magdaleny
Wnuki Michała Karwackiego i Tekli
Dzieci 7.5. ANNA KARWACKA–Juszczyn , ur 1851; c. Michała i Tekli Karwackich w domu nr 121 wychodzi 17 listopada 1872 w wieku lat 21 za FRANCISZKA lat 32 syna Mikołaja i Rozali JUSZCzYN
*****1874 .BAZYLI JUSZCZYN ur 1 stycznia 1874
*****1877 ANNA JUSZCZYN ur 2 marca 1876 w domu nr 128; umiera 27 maja 1877
*****1878 JÓZEFA JUSZCZYNA umiera w domu 90 w dniu 14 stycznia 1883 w wieku 5 lat
*****1881 MIKOŁAJ JUSZCZYN ur 1 styczeń 1881; zmarł w wieku lat 2 w domu nr 90 w dniu 25 stycznia 1883
*****1883 JAN JUSZCZYN ur 22 czerwiec 1883
*****1885 . MARIA JUSZCZYN ur 14 czerwiec 1885

****1854 .WOJCIECH KARWACKI lat 24 umiera w domu nr 72 w dniu 16 kwietnia 1878 syn Michała 1817 lub Macieja 1826

***1857 JÓZEFA KARWACKA ur 1857 ? zmarła w domu 171 w dniu 2 wrzesnia 1868
*** 1821 ANNA KARWACKA, w domu 21 lub 121 ur 15 marca 1821

*** 1826 MACIEJ KARWACKI ur 19 luty 1826; w wieku 47 lat w domu nr 121 umiera 22 wrzesnia 1872, zostawił źonę Anastazje żona ANASTAZJA JAKOWYSZYN
Dzieci MACIEJA KARWACKIEGO i Anastazji Jakowyszyn
**** 1853 KATARZYNA KARWACKA-Pilch, ur ok. 1853 roku; w domu 121 dnia 6 lutego 1877 w wieku lat 24 wychodzi za PIOTRA lat 41, s. Kazimierza i Katarzyny Pilch
**** 1867 .MICHAŁ KARWACKI ur 1867 w wieku 1 roku zmarł 5 lipca 1868 w domu 121

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

3 dziecko JAKUBA
Dzieci Jakuba zm. 1811 Karwackiego i Magdaleny zm. 1831 z Chrobrowskich (ślub 1787)
** 1793 IGNACY KARWACKI ur 30 lipiec 1793
Dzieci 3. IGNACEGO KARWACKIEGO ur 20 lipiec 1793
?????????????

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

4 dziecko JAKUBA
Dzieci Jakuba zm. 1811 Karwackiego i Magdaleny zm. 1831 z Chrobrowskich (ślub 1787)
** 1798 ** MACIEJ KARWACKI 15 luty 1798 uxor zmarł w wieku lat 59 w domu 112 w dniu 28 marca 1862; zmarł 10 sierpnia 1864 w domu nr 112 w wieku lat 66, Maria Michalczuk mortus
Żona Maria z Michalczuków Macejowa Karwacka zmarła 28 marca 1863 roku w domu nr 112 w wieku 59 lat, Mathias Karwacki uxor
Dzieci 5. MACIEJA/Mathias KARWACKIEGO ur 15 luty 1798-1862 i Marianny Michalczuk, córki Basila i Anastazji Michalczuków
*** 1823 MICHAŁ KARWACKI ur 1823/25 w domu lub 112 zmarł 18 XII 1825 w wieku 2 lata .
*** 1830 KATARZYNA KARWACKA w d 112 ur 7 listopad 1830 chrzestni Marcin kołodziejczyk i Marianna Karwacka
***1835 KATARZYNA KARWACKA zm. 19 marca 1835 w domu 112 w wieku 1 roku
*** 1840 GREGORIUS KARWACKI ur 1840 ? – zm. 16 stycznia 1852 w domu 112

***1842KAZIMIERZ KARWACKI ur w domu 121 dnia 25 stycznia 1842 –
** 1842 KAZIMIERZ KARWACKI KARWACKI i Marii Himoniuk/Hymeniuk (c. Michała H o Katarzyny)
Dzieci 5.5. KAZIMIERZ KARWACKI i Marii Himoniuk/Hymeniuk (c. Michała H o Katarzyny)
**** 1875 TERESA KARWACKA 1865 - 1875
**** 1873 ANTONI KARWACKI ur 16 II 1873 w domu nr 112 syn Kazimierza (ss Macieja i i Marii) oraz Marii (cc. Michała Kumeniuka i Katarzyny); chrzestni Anna Karwacka i Jan Ciaruk
**** 1871 .MICHAŁ KARWACKI (ur sierpień 1871) umiera w domu nr 112 w wieku pól roku 18 lutego 1872
**** 1875 MICHAŁ KARWACKI (ur 1875) umiera w domu nr 112 w wieku pół roku 23 marca 1876
**** 1878 ANNA KARWACKA ur 27 sierpień 1878 umiera 27 sierpnia 1886 w wieku 8 lat
**** 1881 JAN KARWACKI ur 27 czerwca 1881; umiera 5 stycznia 1882 w domu 112 w wieku 14 lat (11 ? ) s. Kazinierza i Marii H..

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

5 dziecko JAKUBA
Dzieci Jakuba zm. 1811 Karwackiego i Magdaleny zm. 1831 z Chrobrowskich (ślub 1787)
** 1799 KAZIMIERZ KARWACKI ur 1799
Śłub 24 stycznia 1819 , lat 20 z Marianna lat 18, córką Mkołaja i Karatzyny Paskalów; świadkowie WOJCIECH KARWACKI i Krzysztof Łoziński
00Zmarł I 2 marzec 1796 w domu nr 116 lub 1801-1866; zmarł w domu nr 24 dnia 5 pazdziernika 1866 w wieku lat 65
Żona 1801 Marianna Paskal, c. Mikołaja i Katarzyny,. SLUB 24 styczeń 1819, KAZIMIERZ lat 20 i MARIANNA lat 18, sw. Wojciech Karwacki i Krzysztof Łozina
5 czerwca 1853 Marinna Karwacka chrzestną Kazimierza Hajdowy
** ? KAZIMIERZ KARWACKI i Agnieszka c. Piotra i Agnieszki Sanduków.

Dzieci KAZIMIERZA KARWACKI EGO ? i Agnieszka Sandulaczka c. Piotra i Agnieszki Sandulaków
*** 1824 APOLONIA KARWACKA-Mielnik ur 14 luty 1824 c. Kazimierza (s. Marcina i Marianny Karwackich) i Agnieszki (cc. Piotra i Agnieszki Sanduków). Chrzestni Jan k... i Maria Karwacka; APOLONIA KARWACKA MIELNIK lat 53 żona Teodora Mielnika (uxor teodor Mielnik) umiera 12 czerwca 1875
*** 1821 WOJCIECH KARWACKI 1821-1831 na cholere zaraz po babce Magdalenie

*** 1824 FRANCISZEK KARWACKI ur 1 kwiecień 1824, w domu nr 14 ch. Tomasz Waraszyk i Magdalena Wojciechowa Karwacka; SLUB 22 listopada 1847 w domu nr 24, Franciszek lat 24 syn Kazimierza i Marianny, zeni się
Żona MARIANNA SZUNKOWSKA ? Sokołowska lat 17 c. Tomasza i Apolonii Szunkowskich; sw. Józef Barczak i Franciszek Paskal
Dzieci .Franciszka Karwackiego i Marii Sokołowskiej ( c. Wincentego i Tekli lub Luki i Teresy Sokołowskich))
****1881 .KAZIMIERZ KARWACKI ur 4 kwietnia 1881 w domu 2; ch. Jan Senyszyn i Maria Chrobrowska
**** 1886 JÓZEF KARWACKI ur w domu nr 24 w dniu 15 wrzesien 1886; syn franciszka (ss. Kazimierza i Marii) oraz Marii sokołowskiej (c. Wincentego i Tekli); chrzestni Jan Chrobrowski i Anna Bujak ZMARŁ W KIETRZU 9 maja 1959
**** 1892 WINCENTY KARWACKI ur 30 grudzień 1892 w domu nr 24 syn Franciszka (ss Kazimierza i marii0 oraz Marii sokołowskiej (cc Łuki i Teresy Sokołowskiej ); ch/ Jan Nhrobrowski i Anna Czajkowska.

***1827 APOLONIA KARWACKA-Ostap ur 29 styczeń 1827; chrzestna Marianna Juszczyna; 29 lipca 1844 SLUB Apolonii lat 17 w domu nr 62 za Teodra Ostapa lat 21 syna Nikity i Anny Ostapów; swiadkowie Jan Władyka i Tomasz Michnik
*** 1830. KATARZYNA KARWACKA-CARUK w domu nr 24 ur 27 marzec 1830; slub 12 lutego 1849 w domu nr 4 KATARZYNA lat 19 c. Kazimierza i Marianny wychodzi za JANA lat 24, syna Jana i Felicji CARUK; sw. Jan Caruk i Michał Poważny,ZMARŁA 3 maja 1879 w wieku lat 50; KATARZYNA KARWACKA-Caruk żona Jana. matka
* 4.4.1. Anny CARUK1868/69, zmarłej 13 stycznia 1869

*** 1832 MICHAŁ KARWACKI ur 21 lipiec 1832 śłub 2 sierpnia 1863 Michała lat 31 syna Kazimierza i Marianny . ; zmarł w domu 24 w wieku lat 40 dnia 23 wrzesnia 1872.
Żona JÓZEFA Michnik/Mielnik , lat 17 c. Teodora i Anny Michnik; swiadkowie Kazimierz Karwacki i Łukasz Chrobrowski
Dzieci 4.5. MICHAŁA KARWACKI ? i Józefy Mielnik Michnik
gen 1820
Dzieci MICHAŁA KARWACKIEGO i JÓZEFY MIELNIK
****1867 HONORATA KARWACKA ur w 1867 ? zmarła w domu 24 dnia 4 września 1867 w wieku 3 lat
****1869 JAN KARWACKI (ur 1869) umiera w domu nr 24 w wieku 3 lat 22 wrzesnia 1872 1872
**** 1871 ANTONINA KARWACKa ur 1871 umiera 8 marca 1874 w domu nr 24 c, Michała i Józefy Mielnik
***1856. BARBARA KARWACKA-Kotkowczyk ur 1856 w c. Kazimierza i Marii Karwackich w wieku 17 lat wychodzi 8 czerwca/stycznia ? 1873 za TADEUSZA/Teodora Kotlarczuka ? lat 23 s. Mariana i Marii Kotkowczyk..Ich córka MARIA ur 7 marca 1874
*** 1860 BAZYLI (Wasyl) KARWACKI ur 1860 syn Kazimierza i Marii; w domu nr 16 dnia 7 listopada 1886 w wieku lat 26 bierze slub z TEKLĄ lat 24 lub 19 ?, c, Jakuba i Anny P...swiadek Jan Kozłowski

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

WYEMIGROWAŁ Z OJCEM do Ameryki w 1900 .. TAM ZYJĄ DO DZISIAJ
GNIAZDO CYGANSKIE/Podole Kazimierz i Jego syn Bazyl z rodzinami emigrują wszyscy tego samego dnia 19 czerwca 1900 z Hamburga do Halifax w Kanadzie
Generacja 1820/1850
KAZIMIERZ KARWACKI ur 1830 ?, z Cygan w wieku 70 lat 19 czerwca 1900 ląduje w Halifax w Kanadzie
MARIA KARWACKA ur 1850, z Cygan w wieku 50 lat 19 czerwca 1900 przybywa do Halifax z Kanadzie
Generacja 1850/1880
BAZYLI KARWACKI ur 1862, syn Kazimierza z Cygan 19 czerwca 1900 przybywa do Halifax w Kanadzie
TEKLA KARWACKA, ur 1862 żona Bazylego 19 czerwca 1900 przybywa do Halifax w Kanadzie

1906 Surname Index
District: MB Dauphin District (#2)

14 262 Karwoctski (Karwacki) Kasko
KAZMIERZ
KARWACKI Head 92
b.1814
15 262 Karwoctski Marina
MARIANNA KARWACKA Wife 86
b.1820
Syn Kazimierza i Marianny Karwackich (czy wnuk) I synowa z dziećmi ???
No. of
family in order of visitation POPULATION.
Name of each person in family. Relation to head of family. Age.
1 2 3 6
7 261 Karswastski (Karwacki) Wasyl (Bill)
WASYL KARWACKI Head 40
b.1866
8 261 Karswastski Tackla
TEKLA KARWACKA Wife 30
b.1876
9 261 Karswastski Yanko
JAN KARWACKI Son 14
b.1892
10 261 Karswastski Yusepka
JÓZEFA KARWACKA Daughter 9
b.1897
11 261 Karswastski Hanka
ANNA KARWACKA Daughter 7
b.1899
12 261 Karswastski Nashta
NASTAZJA KARWACKA Daughter 5
b.1901
13 261 Karswastski Marie
MARIA KARWACKA Daughter 3
b.1903

)
Karswastski (Karwacki) Wasyl (Bill)
WASYL KARWACKI Head 40
b.1866
Karswastski Tackla
TEKLA KARWACKA Wife 30
b.1876
Karswastski Yanko
JAN KARWACKI Son 14
b.1892
Karswastski Yusepka
JÓZEFA KARWACKA Daughter 9
b.1897
Karswastski Hanka
ANNA KARWACKA Daughter 7
b.1899
Karswastski Nashta
NASTAZJA KARWACKA Daughter 5
b.1901
Karswastski Marie
MARIA KARWACKA Daughter 3
b.1903

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prawnuki Jakuba i Magdaleny
Wnuki
Dzieci
*1860 Rosali Karwackiej – Bruzin i Michała Bruzin
** 1883 ANNA Bruzin ur 1883 zmarła 5 lutego 1885

Prawnuki Jakuba i Magdaleny
Wnuki JANA KARWACKIEGO i Marii
*Dzieci 1850 KATARZYNY żona PIOTRA Ignotusa rodzi. KARWACKA w domu nr 58 w dniu 25 lipca 1875.
** 1875 syn JÓZEF ...

CHRZESTNI z Cygan
FRANCISZEK KARWACKI chrzestnym w 1873 roku, 1876, 1877 chrzestnym Marii c. Jana Chrobrowskiego
Duzo urodzin u Chrobrowskich w 1877 roku
KAZIMIERZ KARWACKI w 1877 chrzestnym Marii Pang...., 1878, chrzestnym Agaty Podgórskiej w 1879
KAZIMIERZ KARWACKI swiadkiem na slubie Michała Karwackiego 1873
MARIA KARWACKa w 1873 chrzestna 2 razy, 1878,
ANNA KARWACKA chrzestna w 1873
KATARZYNA KARWACKA chrzrstna 1876,1878
MACIEJ KARWACKi swiadkiem

W 1894 roku świadkami z Cygan na ślubach sa:
JAN KARWACKI i Maria ?
MARCIN KARWACKI
ŁUKASZ KARWACKI ? – czy to późniejszy ksiądz ?

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

WYWIAD RODZINNY:

29 październik 2005 – po wizycie Wojtka z Wrocławia (uwzgl. Informacje jego Ojca WŁADYSŁAWA KARWACKIEGO)

Generacja XVII (po 1880)
Generacja XVIII (po 1910)

PRAPRAWNUKI JAKUBA Karwackiego i MAGDALENY Chrobrowskiej

Linia A:

* Antoniego i Tekli z Szykólskich ich syna
** WINCENTEGO KARWACKIEGO i Anny

* 1850 ANTONI KARWACKI syn Jana ??? (ur. 1850-1860 ?? - zm.1935) z Cygan i jego żona Tekla ?
Siostra Tekli Szykulskiej to Anastazja Szczykólska-Janowa Uruska (których córka Anna Karwacka za Karwackim Wincentym (patrz wyżej); rodzice Tekli i Anastazji to JAN SZCZYKÓLSKI i Anna Caruk.
dziadkowie Jana z Wrocławia, Franciszka z Niemczy, Mikołaja z Łodzi, Piotra z Cygan, Maryjki z Wrocławia (?) ur. ok. 1850- 1860: Antoni Karwacki miał żonę Teklę i brata Piotra , wszyscy są pochowani w Cyganach KIM BYLI DZIECI ANTONIEGO I TEKLI ??? Jednym z nich był WINCENTY KARWACKI ojciec Jana, Maryjki, Mikołaja, Piotra, Franciszka.

** 1880 JÓZEF KARWACKI (uwaga po wojnie w Kietrzu żoną i córkami Paulina i Celiną) (Wojtek Marek ..)
Pozostałe Rodzeństwo Wincentego... ???
** 1895 ANNA KARWACKA ... l.48, zamordowana przez UPA w XI/XII.1944 r. W Cyganach.
** 1894 PIOTR KARWACKI .... l. 50 zamordowany przez UPA w Cyganach w styczniu 1945 r.
Powiat barszczowski: PIOTR KARWACKI, l. 50 - zginął w Cyganach w okresie lipiec-sierpień 1943
ANNA KARWACKA, l. 48 jest wsród 17 osób żywcem utopionych w 25 metrowej studni 20 wrzesnia 1944 roku, 1895 Kim była Anna Karwacka (l. 48) zamordowana w 1943 roku w Cyganach, 1984 Kim był Piotr Karwacki (l.50) zamordowany w 1944 w Cyganach.

** 1880 WINCENTY KARWACKI (ur. 1910 w Cyganach. pow. Borszczów) ożeniony :
1 żona Anna Uruska ( córka Jana Uruskiego i Anastazji Szykólskiej, siostrzenica Tekli Szykólskiej-Karwackie j /żony Antoniego; wnuczka Jana Szykólskiego i Anny Caruk);
Siostra Tekli Szykulskiej to Anastazja Szczykólska-Janowa Uruska (których córka Anna Karwacka za Karwackim Wincentym (patrz wyżej); rodzice Tekli i Anastazji to JAN SZCZYKÓLSKI i Anna Caruk. (siostra ANNY – Michalina Uruska wyszła za Antoniego Martyniuka, mieli Bronisława Martyniuka (ożeniony z Hanką Sondulak i Marią Struzik) oraz Jana Martyniuka )
z którą miał/ WINCENTY z Anną z Uruskich :
** 1) Aniele Karwacka (1908-1988),
** 2) Mikołaja Karwackiego (1910-1980) i
** 3) Jana Karwackiego (1913-1997)

2 żona Maria; z którą miał
** 4) Franciszka KArwackiego,
** 5) Józefę Karwacką,
** 6) Szczepana Karwackiego,
** 7) Janinę Karwacka

Wincenty i Maria zmarli we wrześniu 1939 (?) w Cyganach ????
tym mniej więcej czasie jego druga matka (Maria KARWACKA) została zamordowana w bestialski sposób przez banderowców, a ojciec (Wincenty KARWACKI) zmarł śmiercią głodową na Syberii (wg biografii Jana Karwackiego).

prawnuki Jana Szczykólskiego i Anny Caruk
wnuki Antoniego Karwackiego i Tekli z Szykólskich oraz Jana Uruskiego i Anastazji Szykólskiej
dzieci Wincentego i Anny Uruskiej Karwackich w Cyganach:

*** 1) ANIELA KARWACKA-Skawińska, po wojnie zam. w Kietrzu. k. Głubczyc, gdzie zmarła w 1988 roku, a rok po niej zmarł mąż Antoni Skawinski; córka Anna (Kietrz), synowie Kazimierz (Kietrz - nie żyje) i Jan (stomatolog w Mirsku k. Świeradowa - nie żyje); ) Aniela, zona Antoniego Skawinskiego, ktora losy po powrocie z wysiedlenia rzucily do miejscowisci Kietrz Slaski, polozonej miedzy Raciborzem a Glubczycami, na poludnie od Opola. Zmarla w 1988r., Antoni rok pozniej. W Kietrzu nadal mieszka corka Hanna. Hanna mila jeszcze dwoch braci: Kazika (mieszkal takze w Kietrzu) i Jana (byl stomatologiem w Mirsku k/Swieradowa). Obaj niestey już nie zyją...
dzieci Anieli Karwackiej....
**** HANNA SKAWINSKA, c. Anieli - Kietrz
**** KAZIMIERZ SKAWIŃSKI, s. Anieli - Kietrz (nie żyje)
**** JAN SKAWINSKI, s. Anieli (stomatolog w Mirsku k. Świeradowa, nie żyje)

*** 2) MIKOŁAJ KARWACKI; ur. 16.12.1910 - zm. 14.08.1980 w Łodzi; przedwojenny kawalerzysta, świetny jeździec (odziedziczył to Janusz); uczestnik licznych zawodów jeżdzieckich przed wojną (jest w rodzinie nagroda z 1936 roku: komplet sztuczców Norblina) ożeniony z Heleną Stępień (Łodzianka z rodziny Józefa Stępnia, dowódcy ZSP w ZZC Scheiblera-Grohmana; syna Hallerczyka) ; synowie JANUSZ KARWACKI (prof. ASP w Krakowie), BARBARA KARWACKA (Łódż), WOJCIECH KARWACKI (ur.1952) Łódź-Arabia Saudyjska.; Mikolaja Karwackiego i Heleny z d. Stepien, ur. w 1952 r. Mikolaj Karwacki był synem Wincentego i Anny (z d. Uruska) i urodzil się w 1910 r. w Cyganach k/Borszczowa. ; Ojciec nasz (oprocz wspomnianego Janusza z Krakowa, mam jeszcze siostre Barbare, ktora tak jak i ja, mieszka nadal w Lodzi) zmarl w 1980 r. Nasz Tata Mikołaj, byl przedwojennym kawalerzysta, swietnie jezdzil konno (Janusz odziedziczyl po nim zamilowanie do koni) i byl zwyciezca kilku zawodow hippicznych przed wojna (do dzis w rodzinie przechowuje sie komplet sztuccow Norblina - pierwsza nagrode w konkursie w Warszawie chyba w 1936r.). Mikołaj ożenil z rodowita lodzianka Helena - tesc Jozef Stepien dowodzil Zakladowa Straza Pozarna w Zjednoczonych Zakladach Bawelnainych Scheilblera-Grohmanna, ojciec tescia byl Hallerczykiem. (Stad może, po linii wojskowej, zamilowanie do jego wnuczki Heleny? ).
Nasi Rodzice stanowili piekna pare... Dzis jestem daleko od domu ("chwilowo" w Arabii Saudyjskiej), i po powrocie postaram sie uzupelnic Galerie Postaci, wyslac jakies zdjecia, dodac inne informacje.-3) Byl wiec bratem wspominanego przez Pana Jana Karwackiego, mojego stryja. (Wojciech K. z Łodzi)
dzieci MIKOŁAJA KARWACKIEGO.
**** JANUSZ Zbigniew KARWACKI, żona Ewa; syn Mikołaja Karwackiego; ojciec Mateusza i Szymona Janusz Karwacki (1940) – to wybitny grafik związany, także pracą dydaktyczną, z krakowską ASP. W GIL-u zaprezentował niewielkie formatowo czarno-białe mezzotinty – określane jako najbardziej malarskie wśród technik graficznych. Mezzotinta to nieczęsto dziś używana technika – pracochłonna i wymagająca wielkiej koncentracji, a przecież w rękach tego artysty rodzą się już nie grafiki, a pełne miękkich półtonów i światłocieni obrazy.
dzieci JANUSZA Zbigniewa KARWACKIEgo, syna Mikołaja Karwackiego; ojciec Mateusza i Szymona
***** MATEUSZ KARWACKI wnuk Mikołaja, syn Janusza Zbigniewa - Kraków
***** SZYMON KARWACKI, wnuk Mikołaja, syn Janusza Zbigniewa - Kraków
****BARBARA Anna Maria KARWACKA-Kliber, c. Mikołaja Karwackiego
****WOJCIECH Marek KARWACKI, syn Mikołaja Karwackiego; ojciec Diany
dzieci Wojciecha Marka Karwackiego, syna Mikołaja Karwackiego; ojciec Diany
***** DIANA KARWACKA, wnuczka Mikołaja, córka Wojciecha Marka - Łodź

*** 3) JAN KARWACKI 1913 (żona Maria.....)- kpt. WP , "cichociemny", ukonczył w Szkocji Uniwersytet Sw. Andrzeja w Glasgow; ojciec JERZEGO KARWACKIEGO i EWY KARWACKIEJ we Wrocławiu,; Jesli dobrze pamiętam z opowieści rodzinnych Jan ukonczyl studia w Szkocji (Uniwersytet Sw. Andrzeja w Glasgow). Jan mial dwoje dzieci: syna Jerzego i corke Ewe. Oboje chyba mieszkaja nadal we Wroclawiu. Pisze chyba, bo z zalem musze powiedziec, ze nasze kontakty sa dosc slabe. Ale moze tylko chwilowo( pisze Wojciech z Łodzi)?
**** ur. 1913/ JAN KARWACKI (ojciec dwóch córek tak wspomina na video ?) - syn Jerzy Karwacki (lekarz kardiolog we Wrocławiu) i córka Ewa, (u Juzwenki wspomina on o babce Marii Karwackiej, która postawiła kapliczke w podzięce za powrót męża i stryja Jana z I wojny, - a więc Antonii musiał mieć przynajmniej 2 synów, ojca WINCENTY) i stryja (???) Jana, - czy Babki Tekla i Maria to te same osoby ???), kpt.JAN KARWACKI 1913 -1997 oficer WP, działacz Strzelczyka, zołnierz Września, spadochroniarz Brygady Sosabowskiego, uczestnik bitwy pod Arnhem
dzieci JANA KARWACKIEGO..
**** JERZY KARWACKI, syn Jana Karwackiego z Wrocławia, mąż Iwony Karwackiej z Ossolineum; lekarz kardiolog, „koniarz”
**** EWA KARWACKA - córka Jana, Wrocław

o kpt. Rez. śp. Janie KARWACKIM ("cichociemny" - patrz Album : Podole - Cygany)
Urodził się w Cyganach, w nadgranicznym powiecie borszczowskim, w 1913 r.
Osierocony bardzo wcześnie przez Matkę (Annę) , Ojca (Wincentego) - żołnierza “Błękitnej Armii” - zobaczył po raz pierwszy w wieku 7 lat. Charakter Janka kształtowało trudne życie, ale też atmosfera miłości rodzinnej (matkę zastępowała babka), mądre wychowanie w duchu pracy, obowiązku, wiary i umiłowania Ojczyzny. Gimnazjum im. J. Słowackiego ukończył w Czortkowie, a po maturze został żołnierzem. W 1939 r. Janek bronił wschodnich rubieży jako ppor. KOP - u. Później przez Rumunię dostał się do Francji i W. Brytanii, gdzie służył w 1 Brygadzie Spadochronowej. Jako d - ca plutonu brał udział w bitwie pod Arnhem, zrzucony z samolotu nr 24. W tym mniej więcej czasie jego druga matka (Maria KARWACKA) została zamordowana w bestialski sposób przez banderowców, a ojciec (Wincenty KARWACKI) zmarł śmiercią głodową na Syberii.

dzieci Wincentego i Marii z….. w Cyganach:
*** 4) FRANCISZEK KARWACKI, po wojnie w Niemczy; ojciec Romana i Marii ur. 1921 FRANCISZEK KARWACKI, ur.26.III.1921 - zm. 16.XI.1995; mąż WANDY STANISŁAWY Janik ur.8.XII.1924 - zm. 3.XI.1989 (rodzice Romana Karwackiegi i Marii );dzieci FRANCISZKA KARWACKIEGO..
**** MARIA KARWACKA - córka Franciszka, Niemcza
**** ROMAN KARWACKI - syn Franciszka, Bielawa; ojciec Jakuba i Wojciecha
dzieci ROMANA KARWACKIEGO - syna Franciszka, Bielawa; ojciec Jakuba i Wojciecha
***** JAKUB KARWACKI wnuk Franciszka, syn Romana - Bielawa
***** WOJCIECH KARWACKI & Weronika Nowakowska; wnuk Franciszka, syn Romana - Bielawa
***** MARCEL KARWACKI syn Wojciecha i Weroniki

*** 5) JÓZEFA KARWACKA- Okulińska, po wojnie zam. w Milkowicach k. Legnicy; matka MIECZYSŁAWA i BARBARY
dzieci JÓZEFY KARWACKIEJ-Okulińskiej..
**** MIECZYSŁAW OKULINSKI, syn Józefy - Milkowice k. Legnicy
**** BARBARA OKULINSKA, c. Józefy - Milkowice k. Legnicy

*** 6) SZCZEPAN KARWACKI - mieszka w KANADZIE (przeszukać gniazda
kanadyjskie)

*** 7) JANINA KARWACKA- Kotowicz, Katowice, córka HANNA ; Janina Kotowicz (chyba najmlodsza z tego pokolenia), ktora po wojnie zamieszkala w Katowicach (ma corke Hanne). Ze wszystkimi siostrami i bracmi nasz Tata zawsze utrzymywal bardzo bliskie kontanty, szczegolnie ze starsza siostra Aniela, do ktorej od najmlodszych lat jezdzilem na wakacji. Jezdzili tam takze moja siostra i brat. Pamietam szczegolnie swieta Bozego Narodzenia, kiedy potrafilo zjechac do Kietrza nawet - liczac z dziecmi - ponad 25 osob. To byly Prawdziwe Swieta!
dzieci JANINY KARWACKIEJ-Kotowicz:
**** HANNA KOTOWICZ, c. Janiny - Katowice

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Linia B:

PRAPRAWNUKI JAKUBA i MAGDALENY
* 1850 PIOTR KARWACKI brat Antoniego – pochowany w Cyganach
*Antoniego Karwackiego i Tekli Szykólskiej i ich dzieci
Siostra Tekli Szykulskiej to Anastazja Szczykólska-Janowa Uruska (których córka Anna Karwacka za Karwackim Wincentym (patrz wyżej); rodzice Tekli i Anastazji to JAN SZCZYKÓLSKI i Anna Caruk.

** 1) Maria (1. Szklarczuk, 2. Traczowej)
** 2) Józefa (Krzyśków), JOZEFA KARWACKA
** 3) Michał, MICHAŁ KARWACKI
** 4) Mikołaj, MIKOŁAJ KARWACKI
** 5) Paulina (Winiarskiej) PAULINA KARWACKA
** 6) Kazimierz; KAZIMIERZ KARWACKI

wnuki Jana Szczykólskiego i Anny Caruk
dzieci Antoniego Karwackiego i Tekli Szczykólskiej-Karwackiej
** 1) MARIA KARWACKA Eliaszowa Szklarczuk (córka Józefa zamężna za Stanisławem Hołyńskim ich dzieci : Waleria Wojcik, Anna Cisko, Justyna Kieczma, Edward Hołynski);
Dziecko Marii Karwackiej i Eliasza Szklarczuka
*** JÓZEFA SZKLARCZUK Stanisławowa Hołyńska, c. Marii i Eliasza Szklarczyków, wnuczka Antoniego KARWACKIEGO i Tekli Szczykólskiej; córki **** Waleria, Anna i Jus..

** 2) JÓZEFA KARWACKA Józefowa Krzyśków, ich dzieci MARIA KRZYŚKÓW-Traczowa (synowie:Jurek, Adam, Kazik Traczowie); LEON KRZYSKÓW; WŁADYSŁAW KRZYŚKÓW (lekarz w Zakopanem, żony 1. Helena, 2. Elżbieta + 3 córki);
Dzieci Józefy Karwackiej i Józefa Krzysków
*** MARIA KRZYSKÓW- Franciszkowa Traczowa (synowie; ****Jan lub Jerzy, Adam, Kazik) *** MARIA KRZYSKÓW- Tracz i Franciszek Tracz .Babcia miała 4 dzieci;
*** MARIA KRZYSKÓW-Tracz żona Franciszka z Kietrza
Maria z d. Krzysków Tracz urodziła się w roku 1921, niestety zmarła w maju ubiegłego roku.
Babcia była córką *Józefy Karwackiej (c. Antoniego i Tekli Karwackich) i Józefa Krzyśków.
Pradziadkowie - Józef i Józefa Krzysków - zostali pochowani na cmentarzu w Kietrzu. Babcia miała 4 dzieci Jana Tracz, ,Annę Tracz oraz ,Kazimierza Tracz (1953). Był też Tadeusz Tracz , który zmarł jako dziecko. Niestety nie jestem w stanie podać lat ich urodzenia, oczywiście oprócz roku urodzenia mojego taty Kazimierza - 1953 r.

Wnuki Józefy..****Jan Tracz, Wujek Janek ożenił się z Anną zd. Szozda. Mają dwójkę dzieci –prawnuki Józefy ***** Marka Tracza (43 lata) Marek ożenił się z Aleksandrą Turłowicz. Również mieszkają w Oławie, oraz . *****Gosię Tracz-Biela (31 lat). Oboje założyli rodziny. Gosia wyszła za mąż za Andrzeja Bielę i mają dwójkę dzieci –
praprawnuki Józefy******Oleńkę Biela (4 latka) i ****** Wojtusia Biela (2 latka) - mieszkają w Oławie.
Wnuki Józefy cd. ****Annę Tracz mieszka w Świętoszowie i we Włoszech
****Kazimierza Tracz (1953). ***Mój tato Kazimierz Tracz ożenił się z Wiesławą Ciuryło. Jak pisałam tato urodził się w 1953 r, natomiast mama w 1956. Mieszkają w Kietrzu. Na oglądanej taśmie jest moja starsza siostra -
prawnuki Józefy ***** Aleksandra Tracz-Cieslar (ur. 1979). Wyszła za mąż za Daniela Cieślara. Mieszkają w Niemczech w Heilbronnie. Nie mają jeszcze dzieci.
***** Ja - Ewa Tracz urodziłam się w 1980 r. mieszkam we Wrocławiu.
***** Mam też młodszą siostrę Alicję (ur. 1987) mieszka z rodzicami.
Był też **** Tadeusz Tracz , który zmarł jako dziecko. Niestety nie jestem w stanie podać lat ich urodzenia, oczywiście oprócz roku urodzenia mojego taty Kazimierza - 1953 r.

*** LEON KRZYSKÓW*** Leona Krzysków, zmarł w młodym wieku jeśli dobrze kojarzę miał chyba 20 lat (pochowany w Kietrzu we wspólnym grobowcu ze swoimi rodzicami)
*** WŁADYSŁAW KRZYŚKÓW, lekarz w Zakopanem, 1. żona Helena, 2. żona Elżbieta + 3 córki:**** Mariola, Ola, Mirka ?, drugiego brata Władysława Krzysków - to właśnie wujek
Zony *** HELENA KRZYSKÓW,*** ELŻBIETA KRZYSKÓW
Władek Krzyśków nagrywał taśmę, którą Pan oglądał. Wujek zmarł kilka miesięcy przed Babcią - został pochowany w Kościelisku (miejscowość tuż przy Zakopanem, gdzie m gdzie mieszkał z drugą żoną Elżbietą) znarł w 2010
• * na grobach dziadków Antoniego i Tekli KARWACKICH
• ** JÓZEFA KARWACKA Krzysłow i Józef Krzysków
• Dzieci Józefa i Józefy Kkarwackiej Krzysków (Bracia babci Marii Krysków raczowej)
• *** Leona Krzysków, zmarł w młodym wieku jeśli dobrze kojarzę miał chyba 20 lat (pochowany w Kietrzu we wspólnym grobowcu ze swoimi rodzicami) oraz drugiego brata
*** Władysława Krzysków - to właśnie wujek Władek Krzyśków nagrywał taśmę, którą Pan oglądał. Wujek zmarł kilka miesięcy przed Babcią - został pochowany w Kościelisku (miejscowość tuż przy Zakopanem, gdzie m gdzie mieszkał z drugą żoną Elżbietą) znarł w 2010
• *** MARIA KRZYSKÓW- Tracz i Franciszek Tracz .Babcia miała 4 dzieci
• .****........syn Tracz
• *****wnuczka, Ewa Tracz

14/15 luty od Ewy Tracz z Wrocławia: Piszę w sprawie forum Karwackich - mam nadzieję, że dobrze trafiłam. Na stronie znalazłam kilka postów na temat Marii Tracz (nagranie z Cygan :
• * na grobach dziadków Antoniego i Tekli KARWACKICH
• ** JÓZEFA KARWACKA Krzysłow i Józef Krzysków
• *** MARIA KRZYSKÓW- Tracz i Franciszek Tracz
• .****........syn Tracz
• *****wnuczka, Ewa Tracz
tam jej mąż Franciszek mówi do niej Marynka). Maria Tracz była moją babcią - niestety zmarła w maju ubiegłego roku. Jest ona córką Józefy Karwackiej oraz Józefa Krzyśków. Jeśli to dobry adres proszę o odpowiedź i prześlę więcej informacji.
Pozdrawiam
Ewa Tracz

** 3) MICHAŁ KARWACKI wraz z rodziną wywieziony na Syberię 10.02.1940, a potem w Armii Andersa, ; ożeniony z Weroniką Kozłowską (syn WŁADYSŁAW KARWACKI + Janina : ich synowie DARIUSZ KARWACKI manager i WOJCIECH KARWACKI b. dyr. Ossolineum)

MICHAŁ KARWACKI wraz z rodziną wywieziony na Syberię 10.02.1940, a potem w Armii Andersa MICHAŁ KARWACKI wraz z rodzina wywieziony na Syberie 10.02.1940, a potem w Armii Andersa, ojciec Władysława, dziadek Wojciecha z Wrocławia
;Michał Karwacki z żoną Weroniką i synem Władysławem ( moim ojcem ) byli 10.02.1940deportowani do ZSRR ( Bernaulskiej obłasti ), gdzie na mocy amnestii po podpisaniu porozumień gen Sikorskiego ze Stalinem Michał trafił do Armii Andersa i walczył pod Monte Cassino. Mój ojciecWładysławwraz z babcią wyjechali przez Kazachstan i Persję do Afryki , Masindi ( dziś miasto w Ugandzie ) i powrócili do kraju w 1947 roku. Mój dziadek wraz z Twoim wujkiem Jankiem Karwackim powrócili do polski kilka miesięcy wcześniej
Dzieci Michała Karwackiego i Weroniki Kozłowskiej
*** WŁADYSŁAW KARWACKI (prof. PWr) syn Michała; ojciec Dariusza Karwackiego (dyr. RAFAKO dzieci: Aleksander (a) Karwacki i Maria) i Wojciecha Karwackiego, (dyr. Ossolineum – dzieci Joann.... i Michał Karwacki)
dzieci WŁADYSŁAWA KARWACKIEGO (prof. PWr) syna Michała;
**** DARIUSZ KARWACKI (dyr. RAFAKO dzieci: ***** Aleksander (a) Karwacki i Maria) i **** WOJCIECH KARWACKI (dyr. Ossolineum – dzieci ***** Joann.... i Michał Karwacki)
WrocWOJTEKwładysł (11:54)Najwięcej pamięta z Cygan –

Władek Krzyśków, który mieszka w Zakopanem i - mój ojciec prof. Władysław Karwacki wrocław. No i stryjek Kazik, najmłodszy brat mojego dziadka Michała, ale to już staruszek.

Mój dziadekMICHAŁ wraz z rodziną był wywieziony na Syberię 10.02.1940 ,a później walczył u Andersa.Z Jankiem Karwackim , ojcem Jurka bardzo przyjażnili się po wojnie przed powrotem do kraju.Ale nasze pokrewieństwo, z tego co wiem jest bliższe przez Kozłowskich jak po lini Karwackich, bo przed wojną to się ludzie wżeniali w rodzinę. Żona Jurka pracuje też w Ossolineum jako kier. ds produkcji i po Redaktora Naczelnego.

** 4) MIKOŁAJ KARWACKI ; ożeniony z Weroniką Dobrucką; synowie JAN KARWACKI (synowie WIESŁAW KARWACKI i ROMAN KARWACKI) i JÓZEF KARWACKI ( 2 dzieci: TOMASZ KARWACKI i MARIA KARWACKA)
DzieciMIKOŁAJA KARWACKIEGO i Weroniki Dobruckiej
*** JAN KARWACKI ożeniony ........ synowie WIES...KARWACKI i ROMEK KARWACKI
dzieci JANA KARWACKIEGO ożeniony ........ synowie:
**** WIES...KARWACKI
**** ROMEK KARWACKI

*** JÓZEF KARWACKI ożeniony ze Stanisławą .... dzieci TOMASZ KARWACKI i MARYCHA (Maria ?) KARWACKA
dzieci Józefa - JÓZEF KARWACKI ożeniony ze Stqanisławą .... dzieci :
**** TOMASZ KARWACKI
**** MARYCHA (Maria ?) KARWACKA

* informacje od Władysława i Wojciecha Karwackich – mogą być przekłamania w imionach – pismo odręczne trudno czytelne !!!!

** 5) PAULINA KARWACKA Janowa Winiarska
** 6) KAZIMIERZ KARWACKI, najmłodszy brat Michała
No i stryjek Kazik, najmłodszy brat mojego dziadka Michała, ale to już staruszek
KAZIMIERZ KARWACKI, najmłodszy (byli też inni może też JAN ze Zwróconej ???)) brat Michała ;
** 7) PIOTR KARWACKI ? pochowany obok Antoniego i Tekli...

(UWAGA: na pielgrzymce w Cyganach 1994 roku narrator ? (JAN KARWACKI ????) przedstawia w kamerze na grobach dziadków swoich : ANTONIEGO i TEKLI KARWACKICH oraz obok pochowanego brata PIOTRA; siostrę MARYJKE KARWACKĄ-Traczową, z mężem Franciszkiem Traczem).
• * na grobach dziadków Antoniego i Tekli KARWACKICH
• ** JÓZEFA KARWACKA Krzysłow i Józef Krzysków
• Dzieci Józefa i Józefy karwackiej Krzysków (Bracia babci Marii Krysków Traczowej)
• *** Leona Krzysków, zmarł w młodym wieku jeśli dobrze kojarzę miał chyba 20 lat (pochowany w Kietrzu we wspólnym grobowcu ze swoimi rodzicami) oraz drugiego brata
*** Władysława Krzysków - to właśnie wujek Władek Krzyśków nagrywał taśmę, którą Pan oglądał. Wujek zmarł kilka miesięcy przed Babcią - został pochowany w Kościelisku (miejscowość tuż przy Zakopanem, gdzie m gdzie mieszkał z drugą żoną Elżbietą) znarł w 2010
• *** MARIA KRZYSKÓW- Tracz i Franciszek Tracz .Babcia miała 4 dzieci
• .****........syn Tracz
• *****wnuczka, Ewa Tracz

DRZEWO TRACZÓW;

BABCIA MARIA i FRANCISZEK TRACZOWIE mieli 4 dzieci:
• **** Jana Tracz, ; ****Wujek Janek ożenił się z Anną zd. Szozda. Mają dwójkę dzieci -
***** Marka Tracza (43 lata) Marek ożenił się z Aleksandrą Turłowicz. Również mieszkają w Oławie, oraz .
***** Gosię Tracz-Biela (31 lat). Oboje założyli rodziny. Gosia wyszła za mąż za Andrzeja Bielę i mają dwójkę dzieci - ***** Oleńkę (4 latka) i ****** Wojtusia (2 latka) - mieszkają w Oławie.
**** Annę Tracz Ciocia Ania nie wyszła za mąż i nie ma dzieci mieszka w Świętoszowie, ale większą część roku spędza we Włoszech oraz
**** Kazimierza Tracz (1953).
****Mój tato Kazimierz Tracz ożenił się z Wiesławą Ciuryło. Jak pisałam tato urodził się w 1953 r, natomiast mama w 1956. Mieszkają w Kietrzu. Na oglądanej taśmie jest moja starsza siostra -
***** Aleksandra Tracz-Cieslar (ur. 1979). Wyszła za mąż za Daniela Cieślara. Mieszkają w Niemczech w Heilbronnie. Nie mają jeszcze dzieci.
*****Ja - Ewa Tracz urodziłam się w 1980 r. mieszkam we Wrocławiu.
***** Mam też młodszą siostrę Alicję (ur. 1987) mieszka z rodzicami.
****Był też Tadeusz Tracz , który zmarł jako dziecko. Niestety nie jestem w stanie podać lat ich urodzenia, oczywiście oprócz roku urodzenia mojego taty Kazimierza - 1953 r.
?

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Relacja z Cygan !!!!

ANTONI KARWACKI (zmarły 1935 , pochowany w Cyganach) , mąż Tekli Karwackiej; dziadkowie ks. Skawińskiego i jego siostry Marianny (mieszkają na Górnym Slasku (wiek około 90 ki. PIOTR KARWACKI – brat Antoniego (relacja Janka Karwackiego) :

W czerwcu na Piotra i Pawła w 1994 roku odbyła się rekonsekracja Kościoła Katolickiego w Cyganach, z udziałem arcybiskupa Jaworskiego ze Lwowa, wielu księży i wiernych rzymsko i grekokatolickich. Udział wzieli także pielgrzymi z Polski. Wykonane zostałe nagranie video, które rozpoczyna się od wizyty w JEZIORZANACH na plebani u ks. proboszcza Skawińskiego (powinowaty Karwackich), pochodzącego z G. Śląska, rejonu Gliwic ( W Jeziorzanach prowadzi KATOLICKIE RADIO GLIWICE).

NARATOREM I OPERATOREM jest około 80 letni JAN (kpt. z Wrocławia ?) KARWACKI (wspomina o swoich córkach), W pielgrzymce bierze też udział jego brat Franciszek z Niemczy, siostra Maryjka Karwacka Tracz (około 80 ki), szwagier Franciszek Tracz (84 lata) ich wnuczka Aleksandra (ok. 17 lat). Narrator sfilmował ten pobyt, nie tylko uroczystości ale także odwiedziny miejsc rodowych, w szczególności miejsca w CYGANACH. PIERWSZE UJECIE gościna w dawnym domu Karwackich, zespół budynków z dziedzińcem a na nim piękna studnia. Jan określa go jako "ZDRÓJ KARWACKICH". Tytaj przy studni przedstawia się JANEK KARWACKI... Kazek... Jest maleńki kosciół w Cyganach, przygotowwany do poświęcenia, w którym w lutym 1945 roku uratowało się kilka polskich rodzin w trakcie rzezi UPA. Pomordowano wtedy 27 Polaków.

Na cmentarzu las krzyży betonowych, lastrikowych, kamiennych, kiedys w 99,9 % były to krzyze drewniane.

Jan Karwacki wraz z siostrą Marianną odnajdują miejsca gdzie są pochowani:
- ich dziadek Antoni Karwacki, zm. w 1935 roku,
- żona dziadka Tekla Karwacka,
- brat dziadka Piotr Karwacki,
- druga babka Petronella Krzysków
- oraz brat Jana i Maryjki, także Piotr Karwacki.

..... Zwiedzili swoje pola, lasy, stawy - gdzie moczyli kiedyś konopie (o których Jan opowiadał córkom) - sady i pozostałości po zabudowaniach - w rejonie Soczówki, którą w latach 30-tych zniszczył pożar zapruszony u Kijowsikego. JAN KARWACKI wspomina: tutaj zaczynała się nasza posesja, nasze ogrody, budynki, dalej pola aż hen po sam las. Obok mieszkał Antoch, dalej WUJEK KARWACKI, BABCIA KARWACKA..

Jan Karwacki odtwarza z przeszłosci "Soczówke" gdzie mieszkał na przeciw studni. Po lewej obejscia Paskala, Hoja, Krzysków, Dolka. Po prawej Kotowscy, Szczukowski Tomasz, Król Wolny, KARWACCY... tam gdzie zielona brama. Przy tej ulicy były też czworaki dworskie...tam w lutym 1945 ukryli Jana życzliwi ludzie, dzieki nim uratował zycie w pogromie UPA, gdy w Cyganach zabili 28 Polaków.

Wraz z Franciszkiem Traczem wspominali momenty rozstrzeliwań przez hitlerowców. Franek Tracz cudem uniknął rozstrzelania. W 1943 został pojmany, pod płotem zwiazano grupę 9 ludzi... Brat Franka Tracza dogadał się z Niemcami, żeby go uwolnili; odwiązano go od Dżumag, Franek się uratował reszta 8.mioro w tym jedna kobieta zostali roztrzelani. Wspominali i tortury zadawane więżniom przez Sowietów ("gipsowania") oraz tragiczne chwile "odwetu ukraińskiego" . Starsza siostra Franka Tracza do dzis mieszka w Cyganach (Rudkach).

Oprócz rekonsekrowanego Kościólka jest też cerkiewka, która do Wojny służyłą wszystkim chrzescijanom i rzymskim, grekokatlikom i prawosławnym. Żyli w zgodzie. Cygany okolone lasami dębowymi, zwłaszcza skalskimi od strony Skały. Obiekty kołochozowe wydają się być odbudowanymi "podworskimi".

Majątkiem Cygany władał KAZIMIERZ KARWACKI ("Krerej"), mieszkał na końcu ul. Sowiczówki. Sowieci zamęczyli ("gipsowali gardła i nosy" go w więzieniu w Tarnopolu, żonę z córkami zesłali na Sybir. Córki ich szczęśliwie po wojnie powróciły do Kraju .

(informacja z zapisu ścieżki dzwiękowej kasety

Wspomnienie
o kpt. Rez. śp. Janie KARWACKIM

Urodził się w Cyganach, w nadgranicznym powiecie borszczowskim, w 1913 r. Osierocony bardzo wcześnie przez Matkę, Ojca - żołnierza “Błękitnej Armii” - zobaczył po raz pierwszy w wieku 7 lat. Charakter Janka kształtowało trudne życie, ale też atmosfera miłości rodzinnej (matkę zastępowała babka), mądre wychowanie w duchu pracy, obowiązku, wiary i umiłowania Ojczyzny. Gimnazjum im. J. Słowackiego ukończył w Czortkowie, a po maturze został żołnierzem. W 1939 r. Janek bronił wschodnich rubieży jako ppor. KOP - u. Później przez Rumunię dostał się do Francji i W. Brytanii, gdzie służył w 1 Brygadzie Spadochronowej. Jako d - ca plutonu brał udział w bitwie pod Arnhem, zrzucony z samolotu nr 24. W tym mniej więcej czasie jego druga matka została zamordowana w bestialski sposób przez banderowców, a ojciec zmarł śmiercią głodową na Syberii. Janek ukończył w Szkocji studia na Uniwersytecie St. Andrews i jako jedyny cudzoziemiec każdego roku otrzymywał specjalne wyróżnienie, co zostało udokumentowane na tablicy pamiątkowej uczelni. Po wojnie powrócił do Polski i założył rodzinę. Przez kilka lat zmuszony był podejmować każdą dorywczą pracę fizyczną - szykanowany za przeszłość - nie mógł otrzymać zajęcia odpowiada
jącego kwalifikacjom. Później pracował w “Miastoprojekcie” oraz MPiK jako lektor j. angielskiego i tłumacz we Wrocławiu. Przez całe życie pracował nad sobą. Był człowiekiem zdyscyplinowanym, systematycznym, o silnej woli i harcie ducha. Kochał ludzi.

W kontaktach z nimi był szczery, skromny i prostolinijny, gotowy zawsze służyć pomocą. Miał wielu przyjaciół i sam uważany był za wiernego przyjaciela. Posiadał talent pedagogiczny. Inspirował innych do pracy nad sobą, do pogłębiania wiedzy i rozwijania uzdolnień. Drzemała w nim także dusza artysty. Miał doskonały słuch, ładny głos, świetnie rysował i był wrażliwy na piękno przyrody. Znaczną część pieniędzy, do których nie przywiązywał dużej wagi, przeznaczał regularnie na cele charytatywne i społeczne (m. in. na przytułek Brata Alberta). Ze spokojem i pogodą znosił wszelkie trudy życia, bez użalania się nad sobą. Mimo zaawansowanego wieku i choroby serca oraz przebytych dwóch wylewów krwi, pokonywał olbrzymie odległości i trudy podróży, by odwiedzić rodzinne Podole, stawiać się regularnie na Światowych Zlotach kombatanckich w W. Brytanii oraz na trady - cyjne wrześniowe pielgrzymki do Holandii. W 1992 roku osobiście zawiózł obraz Pani Jasnogórskiej do rodzinnych Cygan, i zawiesił go w kapliczce ufundowanej w 1923 r. przez babkę jako votum dziękczynne za powrót ojca Janka z I wojny. Latem 1996 r. mimo szybko pogarszającego się stanu zdrowia uczestniczył w uroczystościach Uniwersytetu St. Andrews i spotkał się z przyjaciółmi. Odszedł tak jak żył - dzielnie, cicho i godnie - w dniu 26 marca 1997 roku. Z odznaczeń wojskowych posiadał: Zwykły Znak Spadochronowy, Bojowy Znak Spadochronowy, The War Medal 1939/45, De - fense Medal, The 10 39/45 Star. Odznaczony był także medalami i odznaczeniami krajowymi.

Wspomnienia o Janku ukazały się w prasie krajowej oraz w “Dzienniku Polskim” w Londynie i “The Polish Gazette” w Edynburgu. Przyjaciele piszą o Nim jako człowieku głębokiej wiary i gorącego patriotyzmu. Uroczystości pogrzebowe odbyły się w dniu 1 kwietnia br. we Wrocławiu, na cmentarzu parafialnym na Księżu Małym. Był to bardzo wzruszający pogrzeb. Uczestniczył w ni m tłum ludzi, kombatancki Poczet Sztandarowy, były mowy pożegnalne i “Ave Maria” na skrzypcach. Wszystko to było zwyczajne. Niezwy - czajne było zakończenie, jak niezwyczajnym Człowiekiem był Janek. Pewien starszy pan, realizując złożoną kiedyś obietnicę, z aśpiewał nad grobem ulubione piosenki Janka, m. in. “Polesia czar”, “Za Niemen, za Niemen”. Śpiewaka otoczyła spora grupka ludzi - i było tak bardzo serdecznie...Zostanie po Janku nie tylko pamięć w sercach przyjaciół i kolegów, ale też stała ekspozycja wszystkich Jego pamiątek z okre - su II wojny - w Muzeum Historycznym w Łodzi, przy ul. Gdańskiej 13.

I. K.

„Na Rubieży” 25/1997

KIM BYŁ ???????

WŁADYSŁAW KARWACKI – Scinawa ; Dnia 17.02.2009 r. w wieku 90 lat zmarł Władysław Karwacki. Pan Władysław był żołnierzem Armii Andersa i uczestnikiem walk o Monte Casino. Za udział i zasługi podczas II wojny światowej otrzymał wiele medali i odznaczeń. Mieszkańcom gminy Ścinawa i nie tylko był znany jako wieloletni fotograf. Z pewnością wszyscy mamy w swoich albumach zdjęcia wykonane w zakładzie fotograficznym Pana Karwackiego przy ul. Szkolnej. Ceremonia pogrzebowa odbędzie się 19.02.2009 r. o godz. 13.00 na Cmentarzu Parafialnym w

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Linia C:

Linia KAZMIERZA KARWACKIEGO z Sawiczówki
*(1910) KAZIMIERZ KARWACKI zamordowanego w Charkowie
żona Józefa Karwacka
3 córki
** Katarzyna Karwacka
** Weronika Karwacka
**Janina Karwacka oraz syna
** Jan Karwacki (zm w 2003 pod Zabkowicami

CYGANY woj. tarnopolskie/PODOLE – „wyszynk spirytualiów „(w książce adresowej Polski 1929); Majątkiem Cygany władał KAZIMIERZ KARWACKI ("Krerej"), mieszkał na końcu ul. Sowiczówki. Sowieci zamęczyli ("gipsowali gardła i nosy" go w więzieniu w Tarnopolu, żonę z córkami zesłali na Sybir. Córki ich szczęśliwie po wojnie powróciły do Kraju . patrz nizej inf. Kamili z Legnicy. dysponował majątkiem Cygany, miał żonę Józefę; 3 córki Katarzyne, Weronikę i Janinę oraz syna Jana. Sowieci aresztowali Kazimierza i uśmiercili w więzieniu w Charkowie, żonę i córki zesłali na Syberie (szcześliwie wróciły po wojnie do Polski). Jan zmarł w 2003 roku w sierpniu w Zwróconej k. Ząbkowic.

Moja babcia Katarzyna (mama mojego taty) z domu Karwacka córka Kazimierza i Józefy, zamieszkała w Cyganach pow. Borszczew. To mojej babci tatę zabrano w niedzielę do Charkowa, a tam zamordowano, on przekazał swoją ostatnią wolę przez uciekiniera Katarzyna Karwacka miała 2 siostry : Weronikę i Janinę oraz brata Jana zamieszkałego w Zwróconej kolo Ząbkowic.

K...... (Kazimierz) KARWACKI – CYGANY woj. tarnopolskie/PODOLE – „wyszynk spirytualiów „ (w książce adresowej Polski 1929);
Majątkiem Cygany władał KAZIMIERZ KARWACKI ("Krerej"), mieszkał na końcu ul. Sowiczówki. Sowieci zamęczyli ("gipsowali gardła i nosy" go w więzieniu w Tarnopolu, żonę z córkami zesłali na Sybir. Córki ich szczęśliwie po wojnie powróciły do Kraju .
KAZIMIERZ KARWACKI – dysponował majątkiem Cygany, miał żonż i 2 córki. Sowieci aresztowali go i uśmiercili w więzieniu w Tarnopolu, żonę i córki KAZIMIERZA KARWACKIEGO, zesłali na Syberie (szcześliwie wróciły po wojnie do Polski

K...... (Kazimierz) KARWACKI – CYGANY woj. tarnopolskie/PODOLE – „wyszynk spirytualiów „(w książce adresowej Polski 1929);

Majątkiem Cygany władał KAZIMIERZ KARWACKI ("Krerej"), mieszkał na końcu ul. Sowiczówki. Sowieci zamęczyli ("gipsowali gardła i nosy" go w więzieniu w Tarnopolu, żonę z córkami zesłali na Sybir. Córki ich szczęśliwie po wojnie powróciły do Kraju . patrz nizej inf. Kamili z Legnicy.

• KAZIMIERZ KARWACKI – dysponował majątkiem Cygany, miał żonę Józefę; 3 córki Katarzyne, Weronikę i Janinę oraz syna
** Jana. Sowieci aresztowali Kazimierza i uśmiercili w więzieniu w Charkowie, żonę i córki zesłali na Syberie (szcześliwie wróciły po wojnie do Polski). Jan zmarł w 2003 roku w sierpniu w Zwróconej k. Ząbkowic.

Witam, ja również serdecznie pozdrawiam. Więc opowiem Ci krótko o mojej rodzinie Karwackiej. Moja babcia
** Katarzyna (mama mojego taty) z domu Karwacka zamieszkała w Cyganach pow. Borszczew. Córka Józefy i Kazimierza Karwackich.Katarzyna Karwacka miała 2 siostry :
** Weronikę i
** Janinę oraz brata
** Jana zamieszkałego w Zwróconej kolo Ząbkowic.To mojej babci tatę zabrano w niedzielę do Charkowa, a tam zamordowano, on przekazał swoją ostatnią wolę przez uciekiniera.Katarzyna Karwacka należała w Cyganach do Zuchów a potem do "Strzelców" organizacja przy kościelna. Posiadam parę zdjęć (Kazimierza Karwackiego, Józefy Karwackich), W jednej z wcześniejszych notatek wyczytalam, że jest film z Cygan, bardzo pragnę go zobaczyć. Czekam

Witam, ja również serdecznie pozdrawiam. Więc opowiem Ci krótko o mojej rodzinie Karwackiej. Moja babcia Katarzyna (mama mojego taty) z domu Karwacka zamieszkała w Cyganach pow. Borszczew. Córka Józefy i Kazimierza Karwackich.Katarzyna Karwacka miała 2 siostry : Weronikę i Janinę oraz brata Jana zamieszkałego w Zwróconej kolo Ząbkowic.To mojej babci tatę zabrano w niedzielę do Charkowa, a tam zamordowano, on przekazał swoją ostatnią wolę przez uciekiniera.Katarzyna Karwacka należała w Cyganach do Zuchów a potem do "Strzelców" organizacja przy kościelna. Posiadam parę zdjęć (Kazimierza Karwackiego, Józefy Karwackich), W jednej z wcześniejszych notatek wyczytalam, że jest film z Cygan, bardzo pragnę go zobaczyć. czekam na wiadomości.pozdrawiam Kamila 9 styczeń 2006

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
23.07.2014 14:51
Gniazdo Dzików Stary - Cewkow
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

DZIKÓW STARY I Zabór austriacki 1772
GREKO-KATOLICY z parafii DZIKÓW STARY. Mieli dom nr 89 a poprzez ślub Marii Karwackiej z Maksymem Królem także dom 87. Już zrutenizowani czyli muszą być tutaj od kilku pokoleń, pewnie już przez cały XVII wiek...

Niestety ślady przetrwały tylko po kobietach....

DZIKÓW STARY 89
1733 MARIA KARWACKA zmarła 10 kwietnia 1795 w Dzikowie Starym w domu 89, w wieku 62; NIE WIADOMO CZYJA BYŁA ŻONĄ ! prawdopodobnie bratową Praxedy Karwackiej, lub szwagierką. Na jej cześć Prakseda dała córce imię Maria.
Dzieci/synowe Marii Karwackiej:
1746 PELAGIA KARWACKA zmarła 15 października 1792 w Dzikowie Starym dom nr 89; wieku lat 46
* BAZYL KARWACKI 17 listopada 1785 chrzestnym Praksedy Jedynak . c. Elisa Jedynaka i Katarzyny Zaen..... w domu nr 93
* 1760 BAZYL Wasyl KARWACKI mąż Pelagii Hruchyckiej; prawdopodobnie brat Marii Karwackiej-Król; jej mężem był Maksym Król, na jego cześć imie Maksima ?
** 1787 – 1822 syn MAXIM KARWACKI ur 29 VIII 1787 ; chrzestni Piotr Zaganka i Agafia Jedynacka; zmarł 28 lipca 1822 w wieku 31 lat Maxim Karwacki, miler ex Reginae Czurtonijski
* 1755-1806 BŁAZEJ/Blasus/ BŁAZEJ / Baltazar KARWACKI zmarł 10 maja 1805 w Dzikowie Starym w domu 89 w wieku lat 50,;
1806 BALIASIUS KARWACKI lat 50 zmarł 10 maja w domu 89
1769-1793 Blażej BLASIUS KARWACKI zmarł 5 X 1793 w wieku lat 24 w Dzikowie Starym dom 89

* ? ALEKSANDER/Aleksig KARWACKI zapewne brat Bazylego. Michała, Dzików Stary 89/52
1767 ALEKSANDER ???Utixig (Aleksy?) ? KARWACKI lat 26 dnia 4 sierpnia 1793 w Dzikowie Starym w domu 89 ożenił się z Tatiana Stanką, lat 23; świadkowie Michał Hryniak i Jakub Hryniak
*1822 GEORGIUS KARWACKI ur w domu nr Dzików 52 w dniu 10 maja 1822; syn MICHAŁA KARWACKIEGO i TATIANY Tuzowej ???; sw. Jan Szul i Maria Zadroznia

1758 MICHAŁ KARWACKI lat 33 - 26 lutego 1791 oźenił się w Dzikowie Starym 81 z Maria Samagalską lat 20; sw. Piotr Stanka i BAZYLI KARWACKI
** 1792 córka MARIA ur 13 kwietna 1792, c. Michała Karwackiego i Marianny Smagalskiej; chrzestni ALEXIG/ALEKSANDER KARWACKI i Maria Gorycka
* 1867-1801 MICHAŁ KARWACKI lat 34 zmarł w domu 89 w dniu 4 kwietnia 1801
* 1755-1816 MARIA z domu ...Smagalska ? - KARWACKA w wieku lat 61 wdowa vetula zmarła 13 maja 1816 w domu nr 359

DZIKÓW STARY 81
* 1758 MICHAŁ KARWACKI lat 33 - 26 lutego 1791 oźenił się w Dzikowie Starym 81 z Maria Samagalską lat 20; sw. Piotr Stanka i BAZYLI KARWACKI
** córka MARIA KARWACKA ur 13 kwietna 1792, c. Michała Karwackiego i Marianny Smagalskiej; chrzestni ALEXIG/ALEKSANDER KARWACKI i Maria Gorycka
Michał Karwacki 19 maja 1792 chrzestnym Jana, syna Mateusza Radowicza u Nastki Dłutanki

DZIKÓW STARY 39
1775 ANASTAZJA KARWACKA-Kamińska lat 20 i Kazimierz Kamiński lat 20 pobrali się 14 maja 1795 w Dzikowie Starym w domu nr 39
* 1804 syn ich ALEKSY KAMINSKi ur 23 marca 1804 roku W Dzikowie Starym; chrzestni Mikołaj skibnicki, Dorota Ozimkiewicz, Michał Nakonieczny, Marianna Judzinczanka

DZIKÓW STARY 41
* 1760 TEODOZJA KARWACKA- Horoszczyna, żona Jana Horoszczyna, matka
** 1786 KSENI HOROSZYN ur 9 lutego 1786
** 1789 Bazyla Choroszczyna ur 29 kwietnia 1789; swiadkowie Matias Szil i Praxeda Zuzycka

Dzików 41
1780 KSENIA KARWACKA-Szul matka Antoniego Szula lat 26 (ur. 1803)
1780 JACENTY KARWACKI – świadek Jana na ślubie 1828
1780 BAZYLI KARWACKI świadek Pelagii

DZIKÓW STARY 52
* MICHAŁ KARWACKI i Tatiana Tuzowa
** 1822 GEORGIUS KARWACKI ur w domu nr Dzików 52 w dniu 10 maja 1822; syn MICHAŁA KARWACKIEGO i TATIANY Tuzowej ???; sw. Jan Szul i Maria Zadroznia

* 1779 MIKOŁAJ KARWACKI lat 22 i Teodozja Lebiedziowa lat 15 pobrali się 7 lipca 1801 w Dzikowie Starym 52; świadkowie Kosma Zadrożni i Jan Harasyni”
* 1791-1844 MIKOŁAJ Tuz KARWACKI w wieku 53 lat zmarł 5 stycznia 1844 w domu nr 52
Dzieci 1779 MIKOŁAJA KARWACKI lat 22 i Teodozji Lebiedzicha lat 15 pobrali się 7 lipca 1801 w Dzikowie Starym 52; świadkowie Kosma Zadrożni i Jan
** 1812 AGAFIA KARWACKA; córka AGAFIA KARWACKA urodzona 19 kwietnia 1812 e Dzikowie Starym dom 52; c. Mikołaja Karwackiego i Teodozji Tuszowej; chrsestni : Jan Szul, Szymon Borek, Maria Wnukowa, Maria Zadrowa
** 1822 GEORGIUS KARWACKI syn ur 30 marca 1822 GEORGIUS KARWACKI , w domu nr 52 Dzików Stary; syn Mikołaja i Teodozji L....; św, Jan szul I Maria Kadmow
a

DZIKÓW STARY 214/232
*1770 MARIA KARWACKA–Samborska, żona Andrzeja Samborskiego rodzice
** 1787 EUFROZYNA SAMBORSKA ur 5 październik 1787; c. Marianny Karwackiej i Andrzeja Samborskiego; chrzestni Kosma Marczyło i Anna Gudzycka
** 1791 MATEUSZA SAMBORSKIEGO ur 10 sierpnia 1791; chrzestni Kosma Marczyk i Anna Gudycha
**1795 GRZEGORZA SAMBORSKIEGO urodzonego 20 maja 1795 ; chrzestni Kosma Marczyk, i Anna Godzicka
**1800 ANTONI SAMBORSKI ur i 29 I 1800. Andrzeja Samborskiego i Marii Karwackiej’ chrzestni.... Stanek i Nastazja Rade...

DZIKÓW STARY 220
1787 JAKUB KARWACKI wdowiec lat 40 żeni się 1 lutego 1827 w domu nr 220 z ANNA wdowa Gurtychową lat 38

DZIKÓW STARY 345
1770 KATARZYNA KARWACKA –Kotyn/Kozun, żona Piotra Kotyn Samborskiego rodzice :
* Jana Kozun ur 17 pazdziernika 1789; chrzestni Basyl Bodnar i Ewa Słaniecka
* Eliasza Kotyn urodzonego 3 sierpnia 1793 w Dzikowie Starym w domu 345 ; chrzestni Bazyli Bodnar

KONIEC KWERENDY na roku 1850
Nie ma Karwackich w parafii rzymsko-katolickiej ;
DZIKÓW 1785-1836 urodzenia
1786-1876 sluby
1786-1893
CEWKÓW 1785-1857
BOREK
W greko-katolickiej parafii;
DEBNO 1809-1889 (urodzenia) sluby 1844- 1941, zgony 1846-1900
DOBRA 1784-1842 ur, 1777-1862 sluby, 1784-1847 zgony
DOBRA SZLACHECKA zgony 1847 - 1889

W latach 1864-65 w domu Dzików Stary 89 mieszka rodzina ROGOZYCH;
17 listopada 1864 zmarł w domu nr 89 w wieku 60 lat ANTONI ROZGOZY (ur 1804) wdowiec po Franciszce Ilbech
26 marca 1865 zmarła w domu nr 89 MARIANNA Rogalska lat 5 córka MICHAłA I HELENY ROGOZY; wnuczka Antoniego i Franciszki
W 1865 roku w domu nr 89 urodził się ANDRZEJ ROGOZY; syn Michała ROGOZA ( s. Antoniego) i Heleny (c. Antoniego i Franciszki Ilbech

DZIKÓW STARY 87
1725 PRAXEDA KARWACKA zmarła 14 maja 1795 w Dzikowie Starym w domu 87; w wieku lat 70; musiała być matką MARII KARWACKIEJ żony Maksyma Kruka/Króla i u nich zmarła. NIE WIADOMO CZYJĄ BYŁA ZONĄ
Dzieci Praxedy ?
1726-1796 MAKSYM KRÓL wdowiec zmarł w wieku 70 lat 23 marca 1796 w domu 87
1748 MARIA KARWACKA-Król matka Jana i Filipa (1786) żona Maksyma Króla; Zmarła 16 kwietnia 1793 w wieku 45 lat, w domu nr 87
1748 MARIANNA KARWACKA-Król (siostra Bazyla ?) żona Maksima Króla; rodzice:
** Syn 1790 JAN KRÓL Krul Karwacki
** 1795 Syna FILIP KRÓL ur 22 października 1785 ; chrzestni Michał Hryne...i Maria Szałajska1786 FILIP KRÓL, ur 22 X 1786 w domu nr 81; syn Maksyma Króla i Marii Karwackiej, brat Jana Krola Karwackiego

Syn Maksyma Króla i Marii Karwackiej (1748) :
1775 JAN KRÓL lat 18 i Tatiana Szukajtycha lat 18 pobrali się 18 maja 1794w domu 87 w Dzikowie Starym; swiadkowie Roman szul i Andrzej Myc (dzików 90; zmarł wieku 53 lat w 1801 roku)
1780 JAN Krul KARWACKI i Tatiana z Szukałów;
1760 TATIANA z Szukajskich KARWACKA lat 73 wdowa po Janie Karwackim zmarła 2 września 1847 w domu nr 87
8 marca 1805 Jan Karwackim chrzestnym Teodozji c. Gabriela Jednaka i marianny Kow...
• 1797 córka PELAGIA, ur 13 maja 1797 c. Jana Króla i Tatiany Szalatychy; chrzestni Jakub przybyło i karia Kwatercha
• 1800 syn PIOTR, ur 23 I 1800 w domu 87 syn Jana krula i Tatiany Szkajłowej; chrzestni Paweł Batko i Maria Kwater
dzieci Piotra Karwackiego
1832 JAN KARWACKI zmarł 5 pazdziernika 1842 w domu 87 w wieku 10 lat; syn Piotra Karwackiego
1840 ANNA KARWACKA lat 2 zmarła 11 grudnia 1840 w domu 291 córka Piotra Karwackiego

• 1802 syn JAKUB ur 19 X 1802 JAKUB, syna Jana Krula i Tatiany Szukajskiej w domu nr 87, chrzestni Jakub Hy.. I Marianna Kwaterucha,
1803 JAKUB KARWACKI lat 18 i Marianna Suminkowa lat 19 pobrali się 28 X 1821 w Dzikowie Starym w domu 87; świadek MIKOŁAJ KARWACKI
1804 MARIA lat 44 uzor Jacobi Karwacki zmarła 22 pazdziernika 1848 w domu 124
córka Jakuba i Marii Karwackich
1848 * córka KATARZYNA mająca 1 dzień córka Jakuba Karwackiego zmarła w domu 124 w dniu 20 listopada 1848.

• 1805 syn JAN , ur 26 stycznia 1805; syn Jana Króla/recte Karwacki i Tatiamy Szukayski; lat 23 syn JANA i TATIANY KARWACKICH, żeni się 16 listopda 1828 w domu 87 Dzików Stary z 17 letnia Barbaraa Skrzypcową, córka Bazylego i Katarzyny Skrzypców. Swiadkowie JACNETY KARWACKI i Grzegorz Marczyło
1805 JAN KARWACKI, lat 23 syn JANA i TATIANY KARWACKICH, żeni się 16 listopda 1828 w domu 87 Dzików Stary z 17 letnia Barascera Skrzypcową, córka Bazylego i Katarzyny Skrzypców. Swiadkowie JACNETY KARWACKI i Grzegorz Marczyło
Syn Jana Karwackiego
1842 PANTELEON KARWACKI 1 mies. Zmarł w domu 87 w dniu 19 VIII 1842 syn Jana Karwackiego

UWAGA ZMIANA NAZWISKA Krul – recte KARWACKI; Jan Król przyjmuje nazwisko matki Marii z Karwackich Maksymowej Król.

1808 syn TEODOR ur 16 luty 1808; syn Jana Krula/recte Karwacki i Tatiany Karwacki Szukajłowej; chrzestni Xenia Jakubowa Popowniczak Dzikow 80 i Paweł Borek

• 1811 córka PELAGIA KARWACKA ur 13 maja 1811 w Dzikowie Starym dom 87, c. Jana Karwackiego i Tatianny Szukajłowej
1811 maj 7 PELAGIA KARWACKA c. Jana Karwackiego i Tatiany z Szukałów 20 lutego 1826 wyszła w Dzikowie Starym za ELIASZA RYBSKIEGO lat 24; świadkowie BAZYLI KARWACKI i JAN CZYR

• 1814 córka ANNA KARWACKA ur 19 lutego 1814 w domu nr 87 w Dzikowie Starym, córka Jana Karwackiego i Tatiany Szukałowej; chrzestni Jakub Popowniak (ur 1775) i Anna Borkowa; ANNA ZMARŁA 21 IX 1616 w domu 87 w wieku 1 ½ roku c. Jana Karwackiego
• 1818 syn STEFAN KARWACKI ur 17 kwietnia 1818 w Dzikowie Starym w domu 87; syn Jana Karwackiego i Tatiany szukałowej; chrzestni Jakub Popowniak i Tatiana Borkowa

• 1825 KATARZYNA KARWACKA-Boryło żona Bazyla, córka Jana Karwackiego matka 1850 TATIANY BORYŁO zmarłej w domu nr 344 w dniu 18 marca 1850, wieku 1 roku/dzien


Syn F...o Karwackiego
1840 MIKOŁAJ KARWACKI syn Feiko Karwacki zmarł 29 maja 1840 w wieku 4,5 miesiąca

Indeks nazwisk - Stary Dzików do 1947 roku
Bogdan Lisze (Oleszyce) / 2007-02-20 16:48:08
Nieckarz Andrzej - urodzony w 1899 r., s
syn Franciszka Nieckarza i (1870) Anny z domu Karwacka,
żonaty z Antoniną Ozimek, zastrzelony przez ...(
Karwacka Katarzyna ---

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

/KRASNYSTAW–
Nr 60
Działo się w mieście Krasnymstawie dwudziestego ósmego września/dziesiątego października tysiąc osiemset siedemdziesiątego piątego roku 1875 o godzinie czwartej po południu. Oświadczamy, że w obecności świadków Jana Kaleniewicza, rolnika z Przedmieścia Zakręcie? trzydzieści lat i Andrzeja Burczyńskiego, rolnika ze wsi Małotwia?, czterdzieści lat zawarto dzisiejszego dnia religijny związek małżeński między Tomaszem Kwaśniewskim, parobkiem, dwadzieścia osiem lat, rodakiem wsi Orłowa Murowanego a zamieszkałym w mieście Krasnymstawie, synem Marcina Kwaśniewskiego i nieżyjącej żony jego Rozalii z domu Gąsiorowskiej, włościan rolników ze wsi Orłowa Murowana i Agnieszką Kaliśiewicz?, panną, dwadzieścia osiem lat, urodzoną i zamieszkałą w Przedmieściu Zakręcie przy swojej matce, córką nieżyjącego Wawrzyńca i pozostającej po nim wdowie Mariannie z domu Bolińskiej, rolników z Przedmieścia Zakręcie. Małżeństwo to poprzedziły trzy zapowiedzi ogłoszone w tutejszej Krasnostawskim parafialnym kościele czternastego/dwudziestego szóstego września, dwudziestego pierwszego września/trzeciego października i dwudziestego ósmego września/dziesiątego października tego roku . Nowożeńcy oświadczyli, że nie zawierali umowy małżeńskiej. Religijny związek małżeński odprawił ksiądz Michał Karwacki ( z Sokołowa Podlaskiego) wikary tej parafii (w 1875 potem proboszcz na Podlasiu). Akt ten po przeczytaniu niepiśmiennym nowożeńcom i świadkom i przez nas podpisany. Proboszcz i utrzymujący akta stanu cywilnego.

CEWKOW –Stary Dzików – Budomierz
GNIAZDO Bełskie/ LUBACZOWSKIE/

Hartford/Hartfield
1860 IGNACY KARWACKI z Cewkowa ojciec Anny i Katarzyny (ANNA KARWACKA, ur. 1894 z Cevkowa, córka IGNACEGO KARWACKIEGO z Cewkowa KATARZYNA KARWACKA, ur. 1896, córka IGNACEGO KARWACKIEGO, siostra Anny)
dzieci Ignacego karwackiego z Cewkowa
* 1894 ANNA KARWACKA c. Ignacego z Cewkowa
1911/ANNA KARWACKA; Cevkow /Cewków/Galicja, ur.1894, w uSA 19.III.1911, l.17, panna, piśmienna , córka Ignacego KARWACKIEGO, Cewków-Dzików Stary/Galicja;jedzie do Hartford na zaproszenie kuzynki Katarzyny ??? wraz znią z Czerkowa płyną Anna Żyła, l. 18 i Jaranka Oryńczak…
* 1896 KATARZYNA KARWACKA c. Ignacego z Cewkowa
1913/KATARZYNA KARWACKA/ Karvacka, Cavkov (Cewków) Galicja Stary Dzików//k.Oleszyc Lubaczowskich/ Podkarpackie/Polska), ur. 1896, przez Breme w USA 15.XI.1913, l. 17. panna, pismienna, córka I…. KARWACKIEGO, jedzie do Hartford do siostry ANNY KARWACKIEJ,

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Katarzyna Karwacka opuściła Cewkow wieś na obszarze Austro-Wegier w wieku około 16 lat obierając drogę do Bremy w Niemczech . Jest październik 1914 roku ona zaokrętowała się na S.S. Hanover i odbyła 19 dniowa podróz do Ameryki. Katarzyna miła zlamane serce pozostawiając ojca Iwana/JANA KARWACKIEGO , swoja matkę ROZALIE/Rosalia KARWACKĄ . Jej starszego brata i siostre, Dymitra KARWACKIEGO i Marysie KARWACKA. Jej szczególnie brakowało małego JERZEGO KARWACKIEGO, który był ledwie 7 letni i bardzo płakał jak go opuszczała. KATARZYNA kochała swoje życie w Cewkow, ale matka przeczuwała, że zbliża się wojna do Austro-Wegier, wiec połaczyła ją z siostrą ANNA KARWACKA, która mieszkała w Hartford...
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Katarzyna Karwacki left Cewkow, the village in Austria- Hungary she called home for almost 16 years and made her way to Bremen, Germany . Here in October of 1914 she would board a ship, the S.S. Hanover, for a rough 19 day voyage to America. Katarzyna was heartbroken to leave her father Ivan, her mother Rosalia, her older brother and sister , Dimitry and Marysia. She especially hated leaving littlle Jerzy , who was only 7 and cried so hard as she left. . Katarzyna loved her life in Cewkow, but her mother feared that war was coming to Austria- Hungary and insisted that she join her sister Anna, who was in Hartford, Connecticut in America.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Clement Krechko lived in the Belarus city of Ostrow, near Kobryn . Life in Ostrow, where he lived with his father, mother, sister and two brothers was hard. Clem thought he could have a better life in America, and left everyone that was dear to him in 1914. The ship landed in Baltimore, but he made his way to Hartford where he had friends to help him.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Klemens Kreczko/Krechko zył na Białorusi w mieście Ostrów koło Kobrynia. Życie w Ostrowie gdzie mieszkał z ojcem, matka, siostrą i 2 braćmi było ciężkie. Klemens myślał o lepszym zyciu w Ameryce .. gdzie udał się w 1914 roku.. wylądował w Baltimor a potem do Hartford on miał przyjaciół którzy mogli mu pomóc.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Katarzyna była zdolna podjać prace jako pomoc domowa w Hartford. Klemens znalazł prace w rubber fabryce. KATARZYNA i ANNA KARWACKIE były grekokatoliczkami, uczestniczyły w małej grupie zalożycielskiej rosyyjskiego koscioła ortodoksyjnego w Hardford. Po kościele wielu z Europy Wschodniej bawiło się wspólnie w Bushnell Parku. Tam Klemes i Katarzyna poznali się i zakochali. 10 lutego 1918 roku pobrali się w Kościele Rosyjskim w Hartford. Kuzyn Klemensa ROMAN PRYMACH był drużbą, a przyjaciółka Katarzyny z Cewkow Katarzyna Pracalo była drużka. Wsród gości była siostra ANNA KARWACKA-Krupen, jej mąż Paweł Krupen z dzieckiem Michałem (rzad w tyle po lewej) i rodzina przyjaciela Piotra Kozła, żona Paulina, Syn Stefan ( rzad z tyłu z prawej trzymajacy dziecko). Wkrótce po ślubie Katarzyna i Klemes Kreszkowie wynajeli mieszkanie w Hartford i zaczęli składać pieniądze na kupno farmy.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Katherine was able to get a job as a live in maid in Hartford. Clem found a job in a rubber factory. Katherine and Anna wanted to keep their Greek Catholic traditions alive, and were part of a small group that help to start a Russian Orthodox church in Hartford. After church on Sunday, many people from Eastern Europe would gather together in Bushnell Park. . It is there that Clem and Katherine met and eventually fell in love . On February 10, 1918 they were married at the All Saints Russian Orthodox Church in Hartford. . Clem's cousin Roman Prymach was best man and Katherine's friend from Cewkow, Katherine Pracalo was Maid of Honor. Among the other guests at the wedding were her sister Anna Krupen and husband Paul with baby Michael (back row- left) and family friend Peter Kozley, wife Pauline and son Stephen (back row right holding baby). The newly married Krechko's found an apartment in Hartford and began saving money to buy a farm.

1860 KATARZYNA KARWACKA z Budomierza (par. Niemirów. Rawa Ruska)matka TEODORA KARWACKIEGO, ur. 1888, syn KATARZYNY KARWACKIEJ z Budomierza k, Lubaczowa,
* 1888 TEODOR / FIODOR KARWACKI z Budomierza
1912/TEODOR/FEDOR ? KARWACKI,/ Karwachi / BUDOMIERZ k. LUBACZOWA/Austr, ur. 1888, przez Hamburg w USA 27.II.1912, l. 24 kawaler, pismienny, syn KATARZYNY KARWACKIEJ-Budomiesz, zaproszony do Hartfield przez kuzyna Mikołaja ŁATA

1877 IWAN KARWACKI, ur. 1877 z Medyki
1911/IWAN KARWACKI, z Medyka/Austria, ur.1877, w USA przez Hamburg 20.V.1911, żonaty l. 34.; zaproszony przez kuzyna Jana Malachowskiego, do 293Grandove, New Jersey.MEDYKA

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

UKRAINA

1860 JAN/ IWAN KARWACKI I ROZALIA – rodzice Jurka, Dmitri, Anny, Katarzyny
dzieci Iwana i Rozali:
1890 MARIA KARWACKA-HALLEL (mąż Eugeniusz od 1912): 8 dzieci, w tym 1 córka, opuścili Ukrainę 1945-47 – MARIA z CEWKOW/ Stary Dzików//k.Oleszyc Lubaczowskich/Podkarpackie/Polska
1915 KATARZYNA KARWACKA
1915 ANNA KARWACKA
1915 JURKO KARWACKI
1915 DMITRI KARWACKI

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

WŁODAWA Gniazdo: PODOLE z Drawska Pomorskiego/ z Włodawy/ z Ukrainy –
* Dzieci ... i Wiktorii Karwackiej
** TADEUSZ KARWACKI – syn .... i Wiktorii Karwackiej z d. Masiukiewicz? (w XIX wieku rodzina przeniosła się z Ukrainy do Włodawy, tam osiedli, po II Wojnie Światowej część rodziny osiadła w Drawsku Pomorskim, a potem w Pawłowicach k. Raciborza)
** mąż Anny Coch, ojciec
*** JERZY KARWACKI Jerzego, ze Swidwina
*** ZDZISŁAW KARWACKI Zdzisława,
*** WIESŁAW KARWACKI Wiesława ze Swidwina
*** WALDEMAR KARWACKI Waldemara - – z Drawska Pom
** KAZIMIERZ KARWACKI – syn ...... Wiktorii Karwackiej z d. Masiukiewicz
** ŁUCJA KARWACKA – córka ...........Wiktorii Karwackiej z d. Masiukiewicz,
**X. dziecko Wiktorii ...
** X. dziecko Wiktorii

***JERZY KARWACKI, l. 55 (Świdwin) mąż Bogusławy, syn Tadeusza, ojciec Beaty;
**** BEATA KARWACKA, l. 33, (Świdwin) żona Grzegorza, matka Kingi, córka Jerzego i Bogusławy ze Świdwina, wnuczka Tadeusza z Drawska,

*** ZDZISŁAW KARWACKI l. 54 (Pawłowice) mąż Marii– syn Tadeusza ( do Drawska Pomorskiego przeniósł się z Włodawy), ojciec Oskara, Marcina i Rafała,
**** OSKAR KARWACKI – l. ? , - syn Zdzisława, wnuk Tadeusza
****MARCIN KARWACKI – l. 24 – syn Zdzisława, wnuk Tadeusza, mąż Sabiny, ojciec Klaudii i **** Natalii,
***** KLAUDIA KARWACKA – córka Marcina i Sabiny
***** NATALIA MARCIN KARWACKI – córka Marcina i Sabiny
****RAFAŁ KARWACKI – l. 24, syn Zdzisława , wnuk Tadeusza, mąż Sylwi

*** WIESŁAW KARWACKI, l. 51, mąż Małgorzaty , syn Tadeusza, ojciec Magdaleny i Emilii,
****MAGDALENA KARWACKA, l.25 (Wrocław), żona Krzysztofa, córka Wiesława i Małgorzaty, *wnuczka Tadeusza z Drawska, matka Gracjana,
**** EMILIA KARWACKA, l.21 (Poznań), córka Wiesława i Małgorzaty,

*** WALDEMAR KARWACKI, l.49 (Drawsko Pomorskie), mąż Teresy, syn Tadeusza z Drawska, ojciec Karola i Karoliny
**** KAROL KARWACKI, l.19 (Drawsko Pom).,syn Waldemara i Teresy, wnuk Tadeusza z Drawska,
**** KAROLINA KARWACKA, l.18 (Drawsko Pom.), córka Waldemara i Teresy z Drawska Pom., wnuczka Tadeusza z Drawska Pom.

BOGUSZÓW-GORCE/STRZEGOM Gniazdo: PODOLE ? GNIAZDO ….? /BOGUSZÓW-GORCE/STRZEGOM/ korzenie kresowe ?

Boguszów-Gorce/korzenie kresowe ?
GNIAZDO / KRESY WSCHODNIE ?/po II Wojnie
OJCIEC WŁADYSŁAWA i EUGENIUSZA KARWACKICH,

* WŁADYSŁAW KARWACKI, syn ............?, ojciec Marka ze Strzegomia, Ewy z Boguszowa/Gorce, Jana z Jeleniej Góry, Andrzeja z Krakowa ?
** MAREK KARWACKI ze Strzegomia
** EWA KARWACKA z Boguszowa
** JAN KARWACKI z Jeleniej Góry
** ANDRZEJ KARWACKi z Krakowa

* EUGENIUSZ KARWACKI, syn ................? ojciec Jerzego ze Strzegomia, Krzysztofa, Jarka z
Boguszowa-Gorce
** JERZY KARWACKI ze Strzegomia
** KRZYSZTOF KARWACKi z Boguszowa
** JAREK z BOGUSZOWA

DUBLANY k. Sambora KRANZBERG GNIAZDO /Belskie/ CHESTER/PA
1860 JÓZEF KARWACKI z Dublan ojciec ANNY KARWACKIEJ, ur. 1892,
* 1892 ANNA KARWACKA / KARWOCKA, Dublany (sa 3 na Ukrainie i 1 na Podlasiu), ur. 1892, z Triestu do USA 28 luty 1910, l.18 panna, pismienna w grupie 6 osób z Dublan (Kisielewicz Karol, Szymondrowska Anna, Dziubeska Katarzyna, Urban Katarzyna i Urban Jan); adres w Dublanach ojca Józef KARWACKI; wszyscy jadą do CHESTER PA; Anna na zaproszenie wujka Antoniego Lachowicza
DUBLANY

Gniazdem rodowym Kranz-Karwackich była najpewniej osada niemiecka KRANZBERG, położona na południe od stacji Dublany, na wschód od Sambora, w powiecie samborskim, ale należąca do dekanatui Drohobycz, parafii Dublany , a nie parafii Sambor. W osadzie była stacja koleji naddniestrzańskiej, szkoła filialna i urząd pocztowy (słownik Sulimirskiego)

Góra .. WERBLANYy GNIAZDO /Bełskie/
New York
1860 WOJCIECH KARWACKI z mci Góra/Werblyany ojciec ALEKSANDRA KARWACKIEGO, ur. 1896, i KAZIMIERZA KARWACKIEGO z New York
* 1890 KAZIMIERZ KARWACKI w NY
* 1896 ALEKSANDER KARWACKI/ KORWECKI, Góra/GALICJAAustria (np. k. Przemyśla..WERBLYANY/DUBLYANY lub 20 innych GÓR na Podlasiu, Mazowszu, Podkarpaciu; ur. 1896, przez Antwerpie, USA 12. I.1914, l.18 kawaler; piśmienny, adres ojca WOJCIECH KARWACKI, w mci Góra, zaproszenie od brata KAZIMIERZA Karwackiego, NewYork
Góra/Werblyany

Balutraszyn……????
GNIAZDO GALICJA/ Chicago
1887 ANTONI KARWACKI, ur 1887, z Balutraszyn, ożeniony
z ANNĄ KARWACKĄ
1887
1913/ANTONI KARWACKI (Rusin), z BALUTRASZYN/. ur.1887, przez Hamburg do USA 27.VI.1913, l. 26, pismienny, żonaty z ANNA KARWACKĄ, w Balutraszynie, Balutraczynie, Balutraszczynie /Austria, jedzie do Chicago wraz z nim 2 18.latków Stefan Triuczak, Michał Gęsinowski. zaproszony przez …..
Balutraszyn ???? ?????? Chicago

MEDYKA GNIAZDO Bełskie/Medyka
New Jersey
1877 IWAN KARWACKI, ur. 1877 z Medyki
1877
1911/IWAN KARWACKI, z Medyka/Austria, ur.1877, w USA przez Hamburg 20.V.1911, żonaty l. 34.; zaproszony przez kuzyna Jana Malachowskiego, do 293Grandove, New Jersey.
MEDYKA

TYSZOWCE Tyszowiec GNIAZDO Bełskie/Hrubieszów ..
I i III Zabór austriacki 1772, 1795

1820 KATARZYNA KARWACKA i Kozielewicz Szymon pobrali się w Hrubieszowie w 1840 roku, poz. Księgi 8

Panie Andrzeju, Kiedyś otrzynałem taki mail "Jakub Karwacki, syn Jana i Zofii Niemiec poślubił 25.11.1846r. w Straszęcinie (K. DEBICY ) Franciszkę Iskrowicz, córkę Jana i Józefy Goleńskiej (matka Józefy - Marianna z d. Dziób)"Pzdrawiam GK

TYSZKOWCE GNIAZDO Bełskie/Tyszkowic .. Tyszowiec NE Zamość /połd.Białoruś ?/Tyszkowicze k. Przemyśla?/
Montreal
1860 ANDRZEJ KARWACKI z Tyszkowca, ojciec SIEMENA KARWACKIEGO/ Karwecki, ur. 1890 z Tyszkowic,
* 1890 SEMEN KARWACKI/KARWECKI; Rusin, Karwecki, Tyszkowicz/Tyszkowce, Russia, ur. 1890, pismienny, z Triestu USA 13.IV.1912, l.22 kawaler; ojciec ANDRZEJ KARWACKI; Tyszkowce ; jedzie do Kanady do Montrealu; na zaproszenie przyjaciela Todora Piechuta
Tyszkowicz

SAMBOR
Dzielna rodzina Kranz Karwacki ..w powstaniu styczniowym . rodem z Warmii osiedli w bełskim

Gniazdem rodowym Kranz-Karwackich była najpewniej osada niemiecka KRANZBERG, położona na południe od stacji Dublany, na wschód od Sambora, w powiecie samborskim, ale należąca do dekanatui Drohobycz, parafii Dublany , a nie parafii Sambor. W osadzie była stacja koleji naddniestrzańskiej, szkoła filialna i urząd pocztowy (słownik Sulimirskiego)

Księga pamiatkowa roku 1863/64 lwów 1904; Józef Białyna Chołodecki
Lista wyższych oficerów i samoistnych dowódców oddziałów powstańczych w 1863/64. str. 37
KARWACKI KAROL
Biografie uczestników organizacji i partyzantki roku 1863/64
FERDYNAND Kranz KARWACKI, ur 1847 w Samborze, służył pod Langiewiczem, Czechowskim i Waligórskim. Wskutek zimna i niewygód stracił zdrowie. W kilka lat po powstaniu zmarł na suchoty.
JAN Kranz KARWACKI ur w 1845 roku w Niemirowie, uczeń dimnazjum, słuzył do końca powstania. Był ranny w noge
KAROL Kranz KARWACKI ur 1838 w Samborze, studiował w Unigwarze, wstapił pierwotnie bez wiedzy ojca do wojska węgierskiego podczas wojny Austrii z Włochami. Na odgłos powstania przepłynał wraz z kilkunastu kolegami rzekę Mincio i dostał się na stronę włoska, a stąd do Królestwa. Jako oficer sztabu służył początkiem pod Danisiewiczem, następnie był dowódcą tego oddziału. Gdy w sprawach służbowych przybył do Krakowa w roku 1864, został aresztowany i niepoznany przez Austriaków , jako dezerter wydany Moskwie. W Opatowie skazany na smierc, energicznej interwencji rodziny, zawdzięcza, ze go wydano Szwajcarii. W parę lat później, będąc za paszportem szwajcarskim w Galicji, poznany jako dezerter został skazany na 8 lat fortecy. Po wyjściu z więzienia uzyskał posade notariusza na Wegrzech/

Uwaga: jest ślad związku z Kranzami na Warmii -
Kranz-KARWACCY z Sambora sa prawdopodobnie prawnukami PIOTRA i ANNY z Kranz KARWACKICH spod Olsztyna
Dzieci Piotra Karwackiego Katarzyny i Anny Kranz
URSZULA KARWACKA:1730-40/PIOTR KARWACKI i Katarzyna z domu Berent (coloneise) w 1766 chrzczą córkę URSZULĘ KARWACKĄ, chrzestni Urszula (c. Piotra) Karwacka i Jan Folka - colonus
URSZULA c. Piotra KARWACKA-Kasprowska i Mathias Kasprowski 5 listopada 1797 chrzcili w Schonbruck córkę Barbarę Kasprowską
URSZULA c. Piotra KARWACKA-Kasprowska i Mathias Kasprowski 11 lutego 1800 chrzcili córkę ŁUCJĘ KASPROWSKĄ
URSZULA KARWACKA-Kasprowska i Mathias Kasprowski 9 listopada 1806 chrzczą córke EWE; chrzestni Franciszek Delar i Elżbieta Franciszkowa Klaper
APOLONIA KARWACKA:PIOTR KARWACKI colonus de loco Grzywacz i Katarzyna chrzczą 19 maja 1768 córkę Apolonie Karwacka
BRYGIDA KARWACKA: PIOTR KARWACKI de loco Grzywacz i Katarzyna z domy Berent z Schonefelde/Unieszowa 1 wrzesnia 1770 chrzczą córke Brygide Karwacką
WOJCIECH KARWACKI: PIOTR KARWATZKI i Katarzyna Berent, koloniśći 8 kwietnia 1774 chrzczą syna ADALBERTA/WOJCIECHA KARWACKIEGO, chrzestny Jan Karwacki
BARBARA KARWACKA; PIOTR KARWACKI i KATARZYNA z Schonefelde 6 listopada 1776 chrzczą córkę Barbarę Karwacką, chrzestni Joanes Casparis Karwacki colonifillus i Dorothea Casparis Karwacka z domu Guzowska.BARBARA KARWACKA c. Piotra 29 grudnia 1809 wyszła za Jana Kox. w Shonefelde
PIOTR KARWACKI exkolonista wdowiec ozenił się z Anna Ciecierska z Kranz 21 grudnia 1798
ROSALIA KARWACKA;PIOTR KARWACKI i Anna Lindamowna Ciecierska z Plusk 7 czerwca 1799 chrzczą córkę Rosalie
KATARZYNA KARWACKA: PIOTR KARWACKI i Anna córka Tomasza Ciecierskiego 29 pażdziernika 1803 chrzcili w Schonbruck córkę Katarzyne

Uwaga mogli nie mieć syna Rosalia lub Katarzyan przyjeła nazwisko ojca i matki ???

SAMBOR gniazdo bełskie

]geneteka lipiec 2018
1820 Michał Karwacki i Marianna Maslanka z Tuchowa 8 km na S od Tarnowa
1864 Marceli Karwacki i Xsawera Maria Cyburth
Sambor 1888 26sl Marceli lat 24 Karwacki rodem z Tuchowa syn Miachala i marianny maslanki Ksawera Maria ur we Lwowie corka Konstnatego i Seweryny Dmytryszyn Cyburth Sambor


1850 * MICHAŁ KARWACKI i Maria Maslankiewicz
1880 ** MARCELI KARWACKI zm 1935 i Ksawera Franciszka (wywieziona w 1940 zm na Syberii 1941) Maria Steczynska-Cybuch Karwacka
*** ur 1903 JADWIGA KARWACKA malarka
*** MARIA KARWACKA ( zmarła młodo)
*** JANINA KARWACKA (zm. w Gdyni lata 50 te)
**** ZDZISŁAW KARWACKI
***** Waleria Izabela Rafaela Karwacka

Panie Marku, znakomite informacje. Bardzo dziękuje. W reasumpcji na dziś ....
Byla ona córka **Marcelego Karwackiego i **Ksawery Franciszki Marii Karwackiej, z domu Steczynska-Cybuch. Jej ojciec umarl w 1934 lub 1935 roku, jej mama wywieziona na Syberie (luty 1940) umarla z wycienczenia w 1941 roku. Rodzice K.Steczynskiej-Cybuch to Konstanty Styczynski i Maria, z domu Krawiec. Wiem również, że rodzice jej ojca to * Michał Karwacki i Maria, z domu Maślankiewicz. Niestety nie mam innych informacji o nich.

*** Jadwiga KARWACKA miała dwie siostry: *** Marie KARWACKA , ktora umarla w młodosci i *** Janine KARWACKA, ktora umarla w latach 50-tych w Gdyni.

****** AGNIESZKA KASZUBA zd.TOKARSKA • niunia246@wp.pl
IP: 86.150.210.XXX • Data: Poniedziałek, 11 lutego 2008 12:36:31
SZUKAM WSZELKICH INFORMACJI NA TEMAT RODZINY KARWACKICH.MOJA BABCIA NAZYWALA SIĘ **** WALERIA IZABELA RAFAELA KARWACKA,URODZILA SIE CHYBA W SAMBORZE, ALE TEGO NIE JESTEM PEWNA. JEJ OJCIEC BADZ DZIADEK NAZYWAL SIE ** MARCELI KARWACKI A JEGO ZONA ** KSAWERA. ZA WSZELKIE INFORMACJE DZIEKUJE

Miala również brata *** Zdzislawa (KARWACKI) , który wraz z żona, **** dziecmi (także **** Waleria Izabela Rafaela KARWACKA) i w/w Ksawera Karwacka był wywieziony na Syberie. Wrócili do kraju w drugiej polowie lat czterdziestych. Wiekszość tej rodziny i ich potomkow, mieszka obecnie w Trojmiescie (bardzo dużo Karwackich) i Leborku ( jest kilka rodzin Karwackich, młodzi są także w Wiedniu).

Trochę więcej informacji i sporo zdjęć o tej galezi Karwackich bedzie na przygotowywanych przez nas stronach. Gdy zakonczę pracę dotyczace życia i tworczosci J.K. to być może zabiore sie za dzieje generacji Michala Karwackiego - gdyż obecnie o nim i jego przodkach nic nie wiem. Pozdrawiam serdecznie Marek.

UWAGA: liczne rodziny pozostały po stronie ukrainskiej w rejonie Iwano Frankowa i nowego Jaworowa. Ciekawe gniazdo Kranz-Karwacki z Sambora – Niemirowa. (admin). Lubaczowscy Karwaccy wyemigrowali do Kanady i USA...

Dalej szukamy ..

1903 JADWIGA KARWACKA malarka
Ur. w 1903 r. w Samborze, zmarla w 1972 r. w Leborku. Pedagog i artystka malarka uczyla w szkolach srednich w Gdyni, Lublinie i Sedziszowie Malopolskim. Studia ukonczyla w krakowskiej ASP w 1950 r, w katedrze prof. Fedkowicza. Jej malarstwo bylo silnie zwiazane z nurtem kolorystycznym. Malowala glownie krajobray i portrety. Jej prace braly udzial w wielu wystawach zbiorowych i indywidualnych na terenie calego kraju.

Jestem obecnie w trakcie tworzenia witryny oraz mulimedialnej prezentacji poswieconej zyciu i tworczosci J.Karwackiej. Mam nadzieje, ze w najblizszych miesiacach pierwsze strony beda juz dostepne.Jezeli macie panstwo jakis materialy (zdjecia, dokumenty) lub kontakt z bylymi uczniami to bardzo prosze o informacje.
Marek Benedyczak

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

JANÓW bełski / Iwano-Frankow
I Zabór austriacki 1772

PRADZIADEK
1880 MIKOŁAJ KARWACKI i KATARZYNA – mieszkali w Iwano Frankowie ( dawny JANÓW na Roztoczu środkowym)
ICH DZIECI
1910 KONSTANTY KARWACKI – Dziadek Ewgenija (1970) nie żyje
1910 EUGENIUSZ KARWACKI - nie żyje
1910 MIRION KARWACKI – żyje w Iwano Frankowie/Janowie
1910 JÓZEK KARWACKI – żyje w Iwano Frankowie/Janowie
1910 STEFANIA KARWACKA – żyje w Iwano Frankowie/Janowie

DOBROMIL k. Sambora GNIAZDO/Bełskie/ Dobromil (Jasło,Kraków
1864 LEOPOLD JAN..Ojciec ALOJZY LEOPOLD KARWACKI (ur. 1864 w Dobromilu k. Przemyśla, – zm. 3.IV.1924 we Lwowie) prowincjał Zakonu Franciszkanów.

AL0JZY KARWACKI 4.1. Młodość, studia 0. Alojzy Karwacki urodził się 12 grudnia 1866 roku w Dobromilu. ... Na chrzcie św. otrzymał Karwacki imiona: Leopold, Jan. 0jciec jego Jan prowadził pracownię ślusarską, matka Maria z ...
Karwacki Leopold Alojzy (12 grudzień1866 - 1924), franciszkanin, historyk. Urodził się w Dobromilu k. Przemyśla. Szkołe podstawową ukończył we Dobromilu. Do gimnazjum uczęszczał w Przemyslu i we Lwowie. W 18 roku życia wstąpił do franciszkanów konwentualnych. Studia filozoficzno - teologiczne odbył w kolegium jezuickim w Krakowie. Wyświęcony na kapłana w 1889 r. Od 1894 r. był przełożonym klasztorów: w Sanoku, Jaśle, Krośnie, Krakowie i Kalwarii Pacławskiej. Od 1918 r. aż do śmierci był prowincjałem prowincji małopolskiej ZMARŁ 3 kwietnia 1924 we Lwowie.. Wszędzie jako przełożony prowadził prace restauratorskie i nowe budowy. W 1910 r. wybrano go do Wydziału Towarzystwa Opieki nad Polskimi Zabytkami w Krakowie. W latach 1900 - 02 uczył łaciny, śpiewu i prowadził chór w gimnazjum w Jaśle. Po ukazie tolerancyjnym z 1905 r. wyjeżdżał z misjami i rekolekcjami do Królestwa Polskiego. Uporządkował archiwa klasztorne w Sanoku, Krośnie, Przemyślu, Horyńcu, Krakowie, Kalwarii Pacławskiej i Lwowie. Uporządkował i skatalogował biblioteki klasztorne: w Krakowie, Sanoku, Krośnie, Jaśle, Kalwarii Pacławskiej, Lwowie i Haliczu. Interesował się historią polskich franciszkanów. W 23 tomach zebrał materiały do dziejów 110 klasztorów. Jego dorobek naukowy pozostał w rękopisach w archiwach klasztorów franciszkańskich w Krakowie, Sanoku i Kalwarii Pacławskiej. Zmarł we Lwowie 3 IV 1924 r.Ks. Jan Rąb, Słownik biograficzny wybitnych ludzi jasielskiego, /praca w maszynopisie/.
O. Karwacki - wybitny historyk franciszkański
2009-04-23 09:59:36

To jego tytanicznej pracy konserwatorskiej i kronikarskiej zawdzięczamy ocalenie wielu zabytków sztuki oraz utrwalenie na piśmie historii i dorobku kulturowego polskich franciszkanów. W tym roku przypada 85. rocznica jego śmierci.
Alojzy Leopold Jan Karwacki urodził się 11 listopada* 1866 r. w Dobromilu koło Przemyśla (obecnie na terenie Ukrainy). Szkołę podstawową ukończył w rodzinnej miejscowości. Do gimnazjum uczęszczał w Przemyślu i we Lwowie. W wieku 18 lat we Lwowie wstąpił do zakonu franciszkanów (Zakon Braci Mniejszych Konwentualnych). Święcenia kapłańskie przyjął w 1889 r.
Całe życie zakonne o. Karwackiego cechowało żarliwe przywiązanie do zakonu, a przy tym ogromna energia i pracowitość. W 28 roku życia został przełożonym klasztoru w Sanoku. Później był gwardianem w Jaśle, ponownie w Sanoku, Krośnie, Krakowie i Kalwarii Pacławskiej. Wszędzie inicjował prace renowacyjne i budowy.
W latach 1900-1902 uczył łaciny i śpiewu, prowadził chór w gimnazjum w Jaśle. Po ukazie tolerancyjnym z 1905 r. wyjeżdżał z misjami i rekolekcjami do Królestwa Polskiego. Wiele zawdzięcza mu klasztor i bazylika św. Franciszka z Asyżu w Krakowie. Dokończył renowację kościoła, przy rekonstrukcji krużganków odkrył średniowieczne freski, uratował zabytkową galerię portretów biskupów krakowskich.
Przeprowadził koronację koronami papieskimi obrazu Matki Bożej Bolesnej - Smętnej Dobrodziejki Krakowa (20 września 1908 r.), rozszerzył kult bł. Salomei wydając jej życiorys.
W 1910 r. został członkiem Wydziału Towarzystwa Opieki nad Polskimi Zabytkami w Krakowie. Za jego prowincjalstwa w Krakowie rozpoczął działalność wydawniczą św. Maksymilian Kolbe.
W r. 1918 został wybrany prowincjałem, urząd ten pełnił dwie kadencje, do 1924 r. Wizytował wszystkie klasztory franciszkańskie. Udało mu się przejąć siedem klasztorów w dawnym zaborze pruskim i rosyjskim. Wszędzie, gdzie chociaż krótko przebywał, porządkował archiwum, sporządzał spisy i streszczenia dokumentów, katalogował biblioteki. Tak było w Sanoku, Krośnie, Przemyślu, Horyńcu, Krakowie, Kalwarii Pacławskiej, Lwowie i Haliczu (obecnie na Ukrainie).
Jego pasją była historia polskich franciszkanów. W 23 tomach manuskryptów zebrał materiały do dziejów 110 klasztorów franciszkańskim i pofranciszkańskich w Polsce oraz życiorysy wybitnych zakonników. Jego dorobek pisarski pozostał w rękopisach w archiwach klasztorów franciszkańskich w Krakowie, Sanoku i Kalwarii Pacławskiej.
Napisał dwa tomy pamiętników, które przedstawiają szczegółowy obraz życia prowincji i wszystkich podejmowanych prac. Z zachowanych dzieł o. Karwackiego należy wymienić "Materiały do historii Prowincji i Konwentów OO. Franciszkanów w Polsce, Litwie i Rusi", "Pamiętniki X. Alojzego Karwackiego franciszkanina od czasu wstąpienia do zakonu w 1883, a spisywane od r. 1902", "Sławniejsi franciszkanie w Polsce, ich życiorysy i dzieła".
Zmarł 3 kwietnia 1924 r. we Lwowie
wp
* Niektóre źródło jako datę jego urodzenia podają 12 grudnia 1866 r.

Bełskie Wiktorówka na Wołyniu południowy kraniec wołyńskiej obłastii na Białorusi /Archangielsk
"Польские спецпереселенцы в Архангельской обл."
Гороховский район (укр. Горохівський район) — административная единица на юге Волынской области Украины. Административный центр — город Горохов. ...
RODZINA Stanisława Karwackiego z Wołynia zesłana w Archangielsk
1900 STANISŁAW KARWACKI z Wikotorówka
Dzieci Stanisława Karwackiego z Wiktorówki na Wołyniu:
KARWACKI ADAM ur 1923 syn Stanisława
Карвацкий Адам Станиславович KARWACKI ADAM s. Stanisława 1923 г.р. Место рождения: Волынская губ., Гороховский, Викторовка (WIKTOROWKA); поляки; образование: Низш.; место проживания: Волынская обл., Локачинский, Викторовка Приговор: приб. на спецпоселение в Архангельскую обл. 01.03.40, Няндомский р-н, Куклово Источник: База данных "Польские спецпереселенцы в Архангельской обл."
KARWACKI STANISŁAW ur 1925 syn Stanisława
Карвацкий Станислав Станиславович KARWACKI STANISŁAW s. Stanisława 1925 г.р. Место рождения: Волынская губ., Гороховский, Викторовка (WIKTOROWKA) ; поляки; образование: Низш.; место проживания: Волынская обл., Локачинский, Викторовка Приговор: приб. на спецпоселение в Архангельскую обл. 01.03.40, Няндомский р-н, Куклово. Осв. со спецпоселения по амнистии 01.09.41 Источник: База данных "Польские спецпереселенцы в Архангельской обл."
KARWACKI PIOTR ur 1927 syn Stanisława
Карвацкий Петр Станиславович KARWACKI PIOTR s. Stanisława1927 г.р. Место рождения: Волынская губ., Гороховский, Викторовка; поляки; образование: Низш.; место проживания: Волынская обл., Локачинский, Викторовка Приговор: приб. на спецпоселение в Архангельскую обл. 01.03.40, Няндомский р-н, Куклово. Осв. со спецпоселения по амнистии 01.09.41 Источник: База данных "Польские спецпереселенцы в Архангельской обл."
KARWACKA STANISŁAWA u. 1934 c. Stanisława
Карвацкая Станислава Станиславовна KARWACKA STANISŁAWA c. Stanisława1934 г.р. Место рождения: Волынская губ. (WOŁYN) , Гороховский, Викторовка (WIKTORÓWKA); поляки; место проживания: Волынская обл., Локачинский, Викторовка Приговор: приб. на спецпоселение в Архангельскую обл. 01.03.40, Няндомский р-н, Куклово. Осв. со спецпоселения по амнистии 01.09.41 Источник: База данных "Польские спецпереселенцы в Архангельской обл."
KARWACKI BOLESŁAW ur 1936 syn Stanisława
Карвацкий Болеслав Станиславович; KARWACKI BOLESŁAW s. Stanisław1936 г.р. Место рождения: Волынская губ., Гороховский, Викторовка (WIKTORÓWKA); поляки; место проживания: Волынская обл., Локачинский ( Łokacz na E od Hrubieszowa po stronie ukrainskiej) , Викторовка Приговор: приб. на спецпоселение в Архангельскую обл. 01.03.40, Няндомский р-н, Куклово. Осв. со спецпоселения по амнистии 01.09.41 Источник: База данных "Польские

STARYCZA lubaczowskie
MARIA i JAROSŁAW KARWACKI ze Staryczy doczekali kolejnego dorodnego 5,5 kilowy chłopaka
В Украине родился мальчик весом 5кг 500г: В Яворивскому родильном отделении родился мальчик весом в 5 кг 500 г. Врачи младенца перевесили несколько раз, потому что не верили, что приняли на мир такого богатыря.

Об этом сообщил сегодня, 3 декабря, заведующий родильного отделения Яворивской районной центральной больницы Иван Гоция, который лично принимал эти роды вместе с гинекологом акушера Богданом Писиком, передает ЗІК.

С его слов, роды в жительницы села Старич Яворивского району Марии Карвацкой, которая и подарила своему мужчине богатыря, прошли успешно. Ребенок здоров, родильница тоже. Это уже второй ребенок в семье Марии и Ярослава Карвацких из Старичив – первый сынок родился в 2001 весом в 4 кг 300 г.

Jaworowski Poligon STARYCZA
Lwowskie Centrum Nauki Przykarpackiego Okręgu Wojskowego – do utworzenia Jaworowskiego Parku Narodowego zajmował przestrzeń 42 tys. Ha lub 27% terytorium powiatu jaworowskiego. Nowo utworzony Jaworowski Park Narodowy przejął 7 tys. Ha od poligonu. Aktualnie do celów ćwiczebnych i taktycznych wykorzystuje się 29,7 tys. Ha, 18 tys. Ha zarasta las, 1 tys. Ha jest objęte uprawami rolnymi dla potrzeb wojska.
Historia powstania poligonu jest smutna i tragiczna. Początek sięga roku 1939, ale pierwszymi dokumentami sankcjonującymi powstanie tego tworu były:Uchwała RKN nr 41/IE z 13.02.1940r. SRCR potwierdzona uchwałą RNK nr 605/EE z 30.12.1940r. oraz nr 0042 z 26.06.1945r. oraz uchwała Rady Ministrów SRSR nr 5833/RE z 14.02.1953r. i Rady Ministrów URSR nr 1431-0080/RE z 12.12.1953r. Odnośnie wydzielenia Ziemi Janowskiej KEY na terytorium rejonu.
Odpowiednio do tych dokumentów od 1940r. Rozpoczęła się przymusowa deportacja ludności, która została ukończona w końcu lat 40-tych, w wyniku której tysiące osób zostało przesiedlonych na teren Besarabii. Największe wysiedlone wioski to Wielka i Mała Wiszenka, Chotyniec, Biłe, Szczyrec, Kurniki, Trostjaniec. Częściowo wysiedlono: Werblany, Niemirów, Wereszczycę, Starycz. Razem wysiedlono ok. 150 tys. mieszkańców, zrównano z ziemią 128 wsi i przysiółków, zniszczono 40 tys. ha ziemi. Spalono 300 tys. budynków, zburzono 20 tys. pomników i figur, 12 cerkwi, 2 kościoły, 14 cmentarzy, zniszczono 150 tys. archiwalnych dokumentów deportowanej ludności.Do dnia dzisiejszego symbolem niniejszego ducha pozostają resztki cerkwi pw. Św. Michała, która stała w wiosce Wiszenka Wielka od 1927 roku na miejscu wcześniej pobudowanej i zniszczonej świątyni drewnianej. W uroczystości poświęcenia tej cerkwi brał udział metropolita lwowski Andriej Szeptycki. Proboszczem cerkwi był Omelian Radzikiewicz.
23.07.2014 15:00
SYNTEZA WSPÓŁCZESNYCH GNIAZD
Karwackich na Ukrainie
(d. Wschodniej Malopolsce)

UKRAINA ( d. Małopolska Wschodnia). Najstarsze gniazda Karwackich na Ukrainie:
Lwów jest największym skupiskiem Karwackich w Małopolsce Wschodniej, mieszka w nim 126 rodzin, zarówno lwowiaków od wieków jak i przybyszy z prowincji lwowskiej.W obszarze belsko-lwowsko-buskim, poczynając od HORPINA buskiego, na całym Roztoczu lwowskim, aż do obecnej granicy w Bełzie, Medyce, Samborze, Iwanofrankowie, Dobromilu, Dobrostanie, Jaworowie, Nowym Jaworowie, Dublanach, Krzemiencu i innych, obecnie najwięcej jest zameldowanych we Lwowie, KILKUSET KARWACKICH;

W bełsko-lwowsko-buskim OBECNIE WIELKIM GNIAZDEM jest МЕЖИРІЧЧЯ d. PARCHACZ pod Czerwonogrodem na S, a 5 km na E od Bełzca, z długowiecznymi Karwackimi: (18 rodzin / od 1880), ponadto kilkadziesiąt drobnych gniazd w całym pasie Roztocza lwowskiego od Belza do Zelechowa buskiego. Wiele gniazd wyemigrowało po 1945, inne wygasły przenosząc się do Lwowa

Na Wołyniu (Łuck, Równe, Nowowwołyńsk) Karwaccy skupiają się koło Pińska, w Łucku, Nowowolyńsku, Jasincu dubrownickim (ogółem kilkanaśce rodzin), .Na Wołyniu ukraińskim obecnie największymi gniazdami są tutaj ЯСИНЕЦЬ / JASINIEC ( Dubrowica kolo Pińska) oraz miejskie ŁUCK.

W lwowsko-samborskim ; na zachód od Lwowa największymi gniazdami są obecnie :
KAMIENIOBRÓD КАМ'ЯНОБРІД / KAMIENIOBRÓD 20 km na w od Lwowa (15 rodzin ) ZATOKA / ЗАТОКА / ZATOKA Nowojaworska k. Lwowa na W (13 rodzin ) ; ЗИМНА ВОДА w obw Lwowa kier Mszany (14 rodzin Andrzeja i Piotra); НОВОЯВОРІВСЬК / Nowojaworowsk na E od Jaworowa (9 rodzin); LESNIOWICE / ЛІСНОВИЧІ / Leśniowice pod Nowojaworowem (5 rodzin). Pod Przemyślem SZEGINIE / ШЕГИНІ / Szeginie pod Medyką i Dobromilem (11 rodzin oraz DOBROMIL / ДОБРОМИЛЬ / przy granicy 20 km na W od Sambora (5 rodzin / 1800).

Wielkim skupiskiem Karwackich jest ГОРОДОК / Gródek Jagielloński czy chmielnicki / płoskirowski (46 rodzin / od 1890 Stiepana, Lauremtego 1910, Iwana 1915, Andrzeja 1920, Ludwika 1912, Józefa 1915, Stanislawa 1920) ale nie mamy możliwości rozdzielenia Gródka Jagiellońskiego od chmielnickiego.

W stanisławowskim (Iwanofrankowskim) Karwaccy sa skupieni w KAŁUSZU, Stanisławowie , Tłumaczu i wielu innych miejscowościach Zakarpacia,
Wśród ponad 20 lokalnych gniazd Karwackich w Stanisławowskiem najliczniejsze są: KAŁUSZ 20 km na W od Iwano Frankowa / STANISŁAWOWA (20 rodzin); Iwano Frankowsku ; (5 rodzin); ТЛУМАЧ / Tłumacz 15 km SEE od Iwano frankowska ( 13 rodzin)ІВАНО-ФРАНКІВСЬК / Iwano-Frankowsk d. STANISŁAWÓW; w połowie pomiędzy Stryjem a Kołomyją ( 10 rodzin) СТАНІСЛАВ na S od Iwano Frankowska (7 rodzin ); BURSZTYN / БУРШТИН / BURSZTYN 10 km na S od Rohatynia, SE od Żydaczowa; 30 km na N od Iwa Frank ; (5 rodzin). A także Zydaczowie (6 rodzin), Stryju (4)

W czernowicko-tarnopolskim gdzie gniazdowali w XVII w w Zalożcach; obecnie ogromne skupiska Karwackich są :
- w tarnopolskim spośród ponad 20 obecnie największymi ośrodkami Karwackich są: TARNOPOL / ТЕРНОПІЛЬ / ( 7 rodzin ) , MOGIELNICA NOWA МОГИЛЬНИЦЬКА/С НОВА МОГИЛЬНИЦЯ 5 km na SW od Trembowli k. Laskawici ( 7 rodzin)
- W galicyjskiej od 1772 roku części Podola (a także w całej Małopolsce wschodniej) głównym gniazdem Karwackich są: KLISZKIWCE КЛІШКІВЦІ między Czerniowcami (20 km na SWW) a Chocimiem (10 km na NEE) GŁÓWNE GNIAZDO PODOLSKIE (107 rodzin / od Sergieja 1880, Denisa 1880, Jaka 1890, Iwana 1890, Konstantego 1890, Michała 1900, Leona 1900, Aleksego 1900, Wasyla 1900, Grzegorza 1900, Antoniego 1900, Panteleona 1900, Nazara 1910,Warfołama 1910, Płatona 1914, Krzysztofa 1920), zaraz obo gniazdo ЗАРОЖАНИ / Zarożany w polowie pomiędzy Kliszkiwcami a Władycznem na E ( 15 rodzin / od 1910 Aleksego, Stiepana , Leona, Opanasa, Afanasjewa)
- CZERNIOWCE 20 km na SW od Kliszkiwcy, 30 od Chocimia, 40 od Kamienca Podolskiego (36 rodzin)
W płoskirowskiem / chmielnickiem Karwaccy skupiają się w: ЗЕЛЕНІ КУРИЛІВЦІ / ZIELONE KURYŁOWCE , ( ЗЕЛЕНІ КУРИЛІВЦІ / ZIELONE KURYŁOWCE , 30 km na E od Kam. Pod.; 20 km na SE od Dunajowic ; na S od Nowej Uszwicy ( 25 rodzin / od Nikofora 1890, ojca Safona 1926, Grigorija 1920, Jana 1900, Dymitra 1900, Siemiona 1910, Piotra 1920,); w samym Kamiencu Podolskim teź jest 25 rodzin , ale w znacznym stopniu są to już przybysze z okolicznych gniazd zarówno wchodniego Podola jak i zachodniego za Zbruczem.

Spośród 14 gniazd Karwackich w rejonie Dunajowic najliczniejsze są: ДУНАЇВЦІ / DUNAJEWICE lub DUNAJOWCY 20 km na NE od Kamieńca Podolskiego' 20 km na SE od GRÓDKA (12 rodzin) ; МІЦІВЦІ / Miciwicze na N od Dunajowic ( na szosie) 8 rodzin )

Najstarszym gniazdem są tutaj МУДРИГОЛОВИ / MUDRE GOŁOWY, МУДРИГОЛОВИ / MUDRE GOŁOWY 4 km na SE od Gródka (21 rodzin /od 1880 Ludwika ojca Stanisława 1914, Filipa 1918,; od 1900 Antoniego ojca Antoniego 1925,; od 1925 Grigorij ojciec Michala 1936); z nich wyszło 12 innych lokalnych gniazd, niekiedy bardzo licznych. Najliczniejszy jest Gródek, ale w tym ujęciu są też Karwaccy z Gródka Jagiellońskiego we lwowskim:
GRODEK ?/ ГОРОДОК / Gródek Jagielloński czy chmielnicki ??? / płoskirowski ГОРОДОК / Gródek Jagielloński czy chmielnicki / płoskirowski (46 rodzin); ЧОРНИВОДИ pod Gorodokiem Czarna woda 2 km na SE od Gorodoka (7 rodzin); ЯСЕНІВКА 10 km na E od Gorodoka przed Jarmolincami (9 rodzin); ЖИЩИНЦІ 2 km na E od Gorodoka w kier na Jarmolince (10 rodzin); WARIWCY ВАРІВЦІ Wariwcy ; zaraz obok Ostapkiwicz 20 km na N od Gorodoka i 20 na W od Chmielnickiego (6 rodzin / od 1880 Iwana ojca ANANIJA 1919, od 1900 ZACHARA ojca Iwana 1922, od 1910 MICHAŁA ojca Mikołaja 1930); МАЛИЙ КАРАБЧІЇВ 10 km na SE od Gorodoka ( 6 rodzin ); ЯРМОЛИНЦІ / JARMOLICE 1o km na E od Gorodoka, na S od Chmielnickiego (4 rodziny / od 1900 Andrzeja ojca Piotra 1927; od 1920 Antoniego ojca Michała 1947)

Największym skupiskiem jest tutaj miasto Chmielnicki / d. Płoskirów, lecz jest to gniazdo miejskie przybyszy z rejonu Gródka i okolic Płoskirowa:
ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ / d. PŁOSKIRÓW bardzo liczne miejskie gniazdo, kumulujące Karwackich przybyłych z okolicznych osad. (29 rodzin / od 1900 MIKOŁAJA ojca Wasilija 1928; od 1910 TIMOFIEJA ojca Wladymira 1942; od 1920 PIOTRA ojca STACHA 1937, Mikołaja 1947; od 1920 ANAJEWA ojca Wladymira 1949 i Aleksandra 1966; od 1925 GRIGORIJA ojca Mikołaja 1951; od 1925 WITALIJA ojca Mikołaja 1952; od 1930 Mikołaja ojca Wladymira 1955, Witalija 1969; od 1930 ALEKSANDRA ojca Mikołaja 1964,; od 1930 ADAMA z Dunajowic ojca Pawła 1960;

W całej centralnej, południowej i wschodniej Ukrainie mieszka kilkaset rodzin Karwackich: w winnicko-zytomirskim, kijowsko, czerkiesko, mikołowsko-odeskim,krymsko-chersonskim;zaporosko-dniepropietrowsko-połtawsko-charkowskim, w końcu w donieckim i lugańskim

Patrz też :
Aneks 201: Kresowa „eurozajatycka” diaspora Karwackich (na podstawie : „odnoklassniki.ru”) : UKRAINA, BIAŁORUS, LITWA, MOŁDAWIA, ROSJA, SYBERIA, KAZACHSTAN, DALEKI WSCHÓD (Chabarowsk, Sachalin) oraz
Aneks 249 : Karwaccy ////// (Stare klany ukraińskie).
Aneks 132: : ... na Podolu i Bukowinie DZIS !!!!
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

A. GNIAZDA WOŁYNSKIE (po polskiej stronie obszary chełmskie-włodawskie)

UWAGA: Uwaga Gniazda A ! Utracone w 1795 roku po III rozbiorze na rzecz Rosji, do 1918 roku w ramach imperium carów, w latach 1918-1945 na powrót w Polsce, od 1945 roku weszły w skład Ukrainy.

Na Wołyniu ukraińskim obecnie największymi gniazdami są tutaj ЯСИНЕЦЬ / JASINIEC ( Dubrowica koło Pińska) oraz miejskie ŁUCK.

1) REJON DUBROWNICY Na skraju NW Ukrainy, na północ od Dubrownicy stare gniazdo ЯСИНЕЦЬ / JASINIEC ( Dubrowica kolo Pinska po stronie białoruskiej). Mieszka tutaj kilka rodzin Karwackich, wielu z nich ma metryki z lat 20-tych :

a) ЯСИНЕЦЬ / JASINIEC Dubrowica kolo Pińska (15 rodzin / od 1900)
b) Związane z Jasińcem gniazdo UDRICK / УДРИЦЬК granica z Bialorusią, na SE od pinska / dubrowickie (5 rodzin / od 1930)
c) Gniazdo ВЕЛЮНЬ na N od Dubrownicy (1 rodzina /od 1960)
2) REJON RÓWNEGO i ŁUCKA Miejskie gniazda to РІВНЕ / RÓWNE, pod nim ЛЮТИНСЬК / K. Rownego, dalej na zachód ЛУЦЬК / ŁUCK pod nim СКІРЧЕ / Skircze 20 km SW od Łucka oraz СТАРИЙ ЗАГОРІВ SW od Lucka

a) РІВНЕ / RÓWNE (2 rodziny / od 1960)
b) ЛЮТИНСЬК / K. Rownego (1 rodzin / od 1950)
c) Największe gniazdo to ЛУЦЬК / ŁUCK (11 rodzin / od 1950)
d) MŁYNÓW pod Dubnem / МЛИНІВ na SE od Lucka
e) СКІРЧЕ / Skircze wolynska 20 km SW od Łucka (5 rodzin /od 1920)
f) СТАРИЙ ЗАГОРІВ SW od Lucka (1 rodzina / od 1975)

3) KOWEL / КОВЕЛЬ (3 rodziny / od 1922)

4) REJON NOWOWOŁYNSKA Gniazda zachodniowołynskie koło NOWOWOLYNSKA / НОВОВОЛИНСЬК , zapewne związane po polskiej stronie z gniazdami MIRCZE, TYSZOWCE w zamojskim, ale tez ku SSE z gniazdami czerwonogrodzkimi ziemi bełskiej
a) НОВОВОЛИНСЬК / Nowywołyńsk; miasto położone w zachodniej części Ukrainy, (2 rodziny /od 1890)

b) ЛИТОВЕЖ / Litowież przy granicy polskiej kolo Nowolynska (3 rodziny / od 1930)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


B. Gniazda BELSKO-LWOWSKO-BUSKIE

Uwaga Gniazda grup B - G ! Utracone w 1772 roku po I rozbiorze na rzecz Austrii, do 1918 roku w ramach Galicji, w latach 1918-1945 na powrót w Polsce, od 1945 roku weszły w skład Ukrainy

W bełsko-lwowsko-buskim OBECNIE WIELKIM GNIAZDEM jest МЕЖИРІЧЧЯ d. PARCHACZ pod Czerwonogrodem na S, a 5 km na E od Bełzca, z długowiecznymi Karwackimi: (18 rodzin / od 1880), ponadto kilkadziesiąt drobnych gniazd w całym pasie Roztocza lwowskiego od Belza do Zelechowa Wielkiego buskiego. Wiele gniazd wyemigrowało po 1945, inne wygasły przenosząc się do Lwowa.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1. Belskie na N od Lwowa

a) Najbliżej Bełzu położony jest ЧЕРВОНОГРАД d. KRYSTYNOPOL / Czerwonograd
ЧЕРВОНОГРАД d. KRYSTYNOPOL / Czerwonograd : Czerwonogród, Krystynopol – miasto na Ukrainie, w obwodzie lwowskim, rejon sokalski, 15 km od granicy z Polską, u ujścia Sołokii do Bugu. ; (5 rodzin / od 1900)
b) Wólka Mazowiecka (Волиця) pod Czerwonogradem: (3 rodziny / od 1930)
c) СОКАЛЬ Sokal 10 km na N od CZERWONOGRADU (4 rodziny / od 1920)
d) BYSZÓW / БИШІВ 20 km na E od Belz Бишів) – wieś na Ukrainie, w rejonie radziechowskim obwodu lwowskiego. Wieś liczy około 860 mieszkańców. W II Rzeczypospolitej do 1934 samodzielna .. (1 rodzina / od 1980).
e) CHLEWCZANY / ХЛІВЧАНИ; Chlewczany (ukr. Хлівчани) – wieś na Ukrainie, w rejonie sokalskim obwodu lwowskiego (1 rodzina /od 1950)
f) WIELKIM GNIAZDEM jest МЕЖИРІЧЧЯ d. PARCHACZ pod Czerwonogrodem na S, a 5 km na E od Bełzca, z długowiecznymi Karwackimi: (18 rodzin / od 1880)
g) ЗАШКІВ / Zaszkow na N od Lwowa w połowie 5 km drogi do Zolkwi (4 rodziny / od 1890 Piotra)

2. BUSKIE NE i E od Lwowa
a) KAMIONKA STRUMILLOWSKA / КАМ'ЯНКА-БУЗЬКА / Kamionka Buska / STRUMIŁOWSKA ( 3 rodziny / od 1930 Andrzeja)
Inf. Historyczne (patrz niżej Horpin)
1770 FRANCISZEK KARWACki z Kamionki Strumiłłowskiej; jego syn 1797 WOJCIECH KARWACKI ….
1793 JÓZEF KARWACkI z Kamionki Strumiłłowskiej & 1815 Teresa Berbeka 1793; świadkowie Jan Czerniecki i Franciszek Jazwiński

b) MALECHÓW Zólkiewski МАЛЕХІВ /; 2 km od Lwowa NE МАЛЕХІВ / MALECHÓW ( 6 rodzin / ’ od 1930 Dymitra)
c) ДОБРОТВІР / dawniej Stary Dobrotwir 10 km n a N od Kamionki strum (1 rodzina /od 1950)
d) СТАРИЙ ДОБРОТВІР 10 km na N od Kamionki strum (1 rodzina /od 1950)
e) АНДРІЇВКА / Andrijiwka na S od Buska (1 rodzina /1950)
f) LASZKÓW / БЕРЕЗІВКА / d. Laszków 30 km NE od Buska ( 2 rodziny / od 1940)
g) БАНЮНИН / BANUNIN na E od Nowego Ja rczewa, na S od Kamionki strum ( 2 rodziny / od 1910 Michała)
h) БУСЬК / BUSK (3 rodziny / od Pawla 1930)

BUSK miasto położone w pow. Kamionka Strumiłlowa, leży przy ujsciu Pełtwi do Bugu, na lewym brzegu Bugu. 30 mostów – Busk nazywany Wenecją Galicji. Leży 3 mile na SE od Kamienia Strumiłłowa, 51/2 na NE od Lwowa. Do parafii należą: Adamy, Łązak, Sobaszki, Warchały, Grabowo, Humniska, Jabłonówka, Kupcze, Rakobuty, Stronbaby,Uciszków

Inf. Historyczna:

1500 ANDRZEJ KARWACKI w Busku

A.D. 1537 w Busku na NE od Lwowa ANDREA KARWACKI świadkiem pożyczki 300 fl. Otrzymanej 23 czerwca 1537 od Mascheia i jego syna Dawida, przez Marcina Krąmskiego pod warunkiem zwrotu do 12 grudnia 1538 !

Andrzej Karwacki musi być już zasiedziałym mieszkańcem Ziemi Buskiej, może już nawet od kilku pokoleń, skoro jest świadkiem honorowym tej umowy. Andrzej zapewnie pochodzi z rodziny z Karwacza, lecz osiadłej już dawno w ziemi bełskiej, może od 2-3 pokoleń, w czasach gdy była to domena książat mazowieckich (do 1468 roku). A WIĘC BARDZO WCZESNA MIGRACJA Z GNIAZDA RODOWEGO NA RUŚ.... TUTAJ WIĘC - w rodzinie tego Andrzeja - swoje korzenie mogą mieć wszyscy Karwaccy na Rusi, Ziemii Bełskiej, Podolu i Wołyniu.

Księgi podkanclerskie
pozycja 23364

In castro Buscensi, f. 2 in crastino Mariae Magdalenae ( 23 jul/lipiec) 1537 . Maschei et David, filius eius, iudaei, eives Buscenses, Martino Crąmpski 400 fl. Debili coram Ioanne Ilikowski, vicecapitaneo Buscensi, waczlaw Jassienski, ANDREA CARWACZKI et aliis ad festum Luciae (13 dec/grudzień) anno 1538 solvere se obligant. 55, 9.

i) WINNNIKI / ВИННИКИ / Winniki 5 km na E od Lwowa (2 rodziny /od 1930)
j) PRZEGNOJÓW /ПЕРЕГНОЇВ/ PRZEGNOJÓW 10 km na S od Buska Gliniany na E od lwowa (1 rodzina /1970)
k) WYRÓW / ВИРІВ / Wyrów pod Kamionka Strum i Buskiem blizej lwowa (1 rodzina /1910 Michała)
l) DUBLANY / ДУБЛЯНИ / Dublany 10 km na NNE od Lwowa (1 rodzina / od 1950 Wasyla)

m) SROKI LWOWSKIE СОРОКИ-ЛЬВІВСЬКІ / 5 KM NA NE OD LWOWA W KIER KAMIONKI STRUM (3 rodziny / 1950 Romana)
n) JARCZÓW; NOWY JARYCZEW / НОВИЙ ЯРИЧІВ / buski za Dublanami 10 km na NEE od Lwowa lwow (3 rodziny / od 1910 Stiepana)

o) JARCZÓW ;STARY JARYCZEW / СТАРИЙ ЯРИЧІВ / STARY JARYCZEW (1 rodzina /od 1975) - z tego gniazda spora emigracja w lubelskie.
p) RZEPNIÓW / РІПНІВ / RIPNE RZEPNIOW pod Buskiem (1 rodzina / od 1890 Stiepan)
q) МУРОВАНЕ Laszki Murowane pod Dublanami 3 km na NE od Lwowa (3 rodziny/ od 1890 Iwana )
r) СТАРЕ СЕЛО / Stara Wies 10 km na SE od Lwowa (2 rodziny / od 1920 Fiedora)

STARA WIES .. LWÓW WASYL KARWACKI 1983 malarz abstrakcyjny
Stare Sieło – kilka kilometrów na SE od Lwowa Pustomytski rejon

Василь Карвацький. Народився 06.02.83р. в с. Старе Село

Львівської обл. У 1999 закінчив середню школу і вступив у Львівський Коледж Декоративного і Ужиткового Мистецтва ім. І. Труша на кафедру скульптури. У 2004 закінчую де одразу Вступаю до Львівської Національної Академії Мистецтв на спеціальність Сакральне мистецтво. 2010 рік випуску. Виставки 2002. Студентська виставка в коледжі Труша 2003.участь у виставці Takasaki international art and competition 2003-2006. участь у різних виставках і салонах. Студентських акціях 2007. участь AutoPortret Stalowa Wola Роботи зберігаються у приватних колекціях Канади. Голландії. Польщі. Німеччини Багато працюю творчо. Основні заняття живопис. графіка. скульптура Базовий напрям- авангард але роблю в різних стилях. Маю слабкість..

http://royalart.com.ua/index.php?pic=gal&author=303 GALERIA OBRAZOW WASYLA

s) BIAŁA БІЛЕ / BIAŁA 30 na SSE od Buska, na S od Zelechowa i Horpina Karwackiego
(5 rodziny / od 1905)
t) PRZEMYSLANY ; ПЕ РЕМИШЛЯНИ / Przemyslany 25 km SE od lwowa (1 rodziny/ od 1910 Siepana)
u) IWANIWKA / ІВАНІВКА / Iwaniwka 40 km na SE od Lwowa pod Przemyslany ;(3 rodziny / oa 1910 Bronisława)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx


C. Gniazda BEŁSKO-LWOWSKO-SAMBORSKIE

Obecnie na zachód od Lwowa największymi gniazdami są:

KAMIENIOBRÓD КАМ'ЯНОБРІД / KAMIENIOBRÓD 20 km na w od Lwowa (15 rodzin / od 1920); ZATOKA / ЗАТОКА / ZATOKA Nowojaworska k. Lwowa na W (13 rodzin / od 1925 Stiepana, Dymitra, Anna i Zofia) ; ЗИМНА ВОДА w obw Lwowa kier Mszany (14 rodzin / od 1930 Andrzeja i Piotra); НОВОЯВОРІВСЬК / Nowojaworowsk na E od Jaworowa (9 rodzin / od 1925 Konstantego, 1930 Fiedora,; LESNIOWICE / ЛІСНОВИЧІ / Leśniowice pod Nowojaworowem (5 rodzin / od 1900 Andrzeja, 1890 Fiedora ).

SZEGINIE / ШЕГИНІ / Szeginie pod Medyką i Dobromilem (11 rodzin / od 1900 Aleksego, 1920 Wladymira 1925 Piotra) oraz DOBROMIL / ДОБРОМИЛЬ / przy granicy 20 km na W od Sambora (5 rodzin / 1800).

Wielkim skupiskiem Karwackich jest ГОРОДОК / Gródek Jagielloński czy chmielnicki / płoskirowski (46 rodzin / od 1890 Stiepana, Lauremtego 1910, Iwana 1915, Andrzeja 1920, Ludwika 1912, Józefa 1915, Stanislawa 1920) ale nie mamy możliwości rozdzielenia Gródka Jagiellońskiego od chmielnickiego.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1) Rejon JAWOROWA, JANOWA, GRÓDKA z kontynuacja po stronie polskiej była w lubaczowskim (Stary Dzików, Cewków, Sieniawa)


a) ДУБРОВИЦЯ / DUBROWICA 7km na SW od. Zolkwi 15 km na NW od Lwowa ( 1 rodzina / od 1955)
b) DOBROSTAN / ДОБРОСТАНИ pod nowojaworskiem 20 km od Lwowa Dobrostany - wieś w rejonie jaworowskim obwodu lwowskiego, założona w 1389 r. W skład miejscowości zostały włączone: dawna wieś Białogóra oraz dawne przysiółki Girskie i Podzamcze. Wikipedia ; (3 rodziny / od 1920 Fiedora)
c) RODATYCZE / РОДАТИЧІ / Rodatycze10 km na S od Jaworowa za Grodkiem / horodokiem lwowskim 30 km na w od lwowa (3 / od 1940 Wladymira)
d) НОВОЯВОРІВСЬК / Nowojaworowsk na E od Jaworowa (9 rodzin / od 1925 Konstantego, 1930 Fiedora,
e) LESNIOWICE / ЛІСНОВИЧІ / Leśniowice pod Nowojaworowem (5 rodzin / od 1900 Andrzeja, 1890 Fiedora
f) ŁOZINA / ЛОЗИНО / Łozina na Jaworowo NW (1 rodzina /1937)
g) JANIW / ІВАНО-ФРАНКОВЕ d. JANÓW / Janiw / IWANO FRANKOWE ( 5 rodzin / od 1915 Mikołaja)

PRADZIADEK MIKOŁAJ KARWACKI i KATARZYNA – mieszkali w Iwano Frankowie ( dawny JANÓW na Roztoczu środkowym)

ICH DZIECI
KONSTANTY KARWACKI – Dziadek Ewgenija nie żyje
EUGENIUSZ KARWACKI - nie żyje
MIRION KARWACKI – żyje w Iwano Frankowie/Janowie
JÓZEK KARWACKI – żyje w Iwano Frankowie/Janowie
STEFANIA KARWACKA – żyje w Iwano Frankowie/Janowie

BORYS Iwanowicz KARWACKI

EWGENIJ KARWACKI – wokalista


h) ZATOKA / ЗАТОКА / ZATOKA Nowojaworska k. Lwowa na W (13 rodzin / od 1925 Stiepana, Dymitra, Anna i Zofia)
i) ЗИМНА ВОДА w obw Lwowa kier Mszany (14 rodzin / od 1930 Andrzeja i Piotra)
j) / СТРАДЧ / Stradcz na n od Mszany lwowskiej (1 rodzina / od 1948 Mikołaka)
k) MSZANA МШАНА miedzy Lwowem a Gródkiem na W (4 rodzin/ od 1900 Andrzeja)
l) SUCHOWOLA / СУХОВОЛЯ / Suchowola kolo Mszany ( 4 rodziny / od 1930 Fiedora)
m) РУДНЕ / Rudno lwowskie (1 / od 1950 Wasyla)
n) KAMIENIOBRÓD КАМ'ЯНОБРІД / KAMIENIOBRÓD 20 km na w od Lwowa, na S od Nowojaworowa na Grodek ;pod Dobrtostanem pomiedzy Nowojaworskiem a Grodkiem Jagiell. (15 rodzin / od 1920)

Kamieniobrod jaworowski
с.Каменобрід, Городоцький р-н, Львівська обл. JAWOROW
HANNA KARWACKA,
ZENON KARWACKI (z wąsami) syn Taras Karwacki (blondyn

o) STARYCZ / СТАРИЧІ Starycz / d. Starzyska pod Jaworowem(4 rodziny / od 1920)
p) ГОРОДОК / Gródek Jagielloński czy chmielnicki / płoskirowski
(46 rodzin / od 1890 Stiepana, LAuremtego 1910, Iwana 1915, Andrzeja 1920, Ludwika 1912, Józefa 1915, Stanislawa 1920;
q) KONOPNICA / КОНОПНИЦЯ Konopnica 5 km na W od Lwowa w kier Gorodoka ( 2 rodziny / od 1930 Fiodora)
r) ЛАПАЇВКА obw. W od Lwowa, Zimna Woda PUSTOMYTY (3 rodziny / od 1920 Olega)
s) ХОЛОДНОВІДКА / CHOLODNOVIDKA zach obwodnica lwowa PUSTOMYTY (3 rodziny / od 1912 Iwana)
t) РЕЧИЧАНИ/ Rzeczyczany lwowskie k. Horodoka (1 rodzina / od 1970)

2. Rejon PRZEMYSLA – MEDYKI

a) SZEGINIE / ШЕГИНІ / Szeginie pod Medyka i Dobromilem (11 rodzin / od 1900 Aleksego, 1920 Wladymira 1925 Piotra
b) PODGAC / ПІДГАТЬ / Podgać k. Kroczowej;10 km na SE od Korczowej na Mostiska (3 rodziny / 1947 od ORESTA z Szegini)
c) СОКОЛЯ ? Sokola na N od Mostiska (1 rodzin / od 1919 Marii)


3) Rejon SAMBORA

a) HRUSZATYCE / ГРУШАТИЧІ (3 rodziny/ od 1940 Anny Wasiliejwny)
b) SAMBOR / САМБІР ( 2 rodziny / od 1800 …1930 Jozefa)
c) DOBROMIL / ДОБРОМИЛЬ / przy granicy 20 km na W od Sambora (5 rodzin / 1800..)


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

D. MIASTO LWÓW

Lwów jest największym skupiskiem Karwackich w Małopolsce Wschodniej, mieszka w nim 126 rodzin, zarówno lwowiaków od wieków jak i przybyszy z prowincji lwowskiej.

ЛЬВІВ / LWÓW (126 rodzin / od 1880 Aleksego, Iwana/Jana 1890, Ilicza 1890, Mikołaja 1900; Piotra 1910, Fiedora 1910,. Michała 1910, Dymitra 1910, Atanazaego 1915,Antoniego 1915

Jestem Marek Karwacki i mieszkam w Zatoniu (3km od Zielonej Góry):

Generacja XVI po 1850
Prapradziadek
ANTONI KARWACKI

Generacja XVII po 1880
Pradziadek
JÓZEF (a może Antoni) KARWACKI z Lwowa gdzie miał smolarnię;.

Generacja XVIII po 1910
Dziadek
ANTONI KARWACKI z Łucka ożeniony z Marianna Czarna
Rodzeństwo dziadka to:
WŁADYSŁAW-zamieszkał gdzieś na Pomorzu;
JADWIGA;
ANIELA;
STANISŁAWA-wszystkie mieszkały w ZIELONEJ GÓRZE

Generacja XIX po 1940
Mój ojciec:
STANISŁAW KARWACKI jest synem ANTONIEGO KARWACKIEGO (czyli mój dziadek) przesiedleńca z ŁUCKA. Ojciec ANTONIEGO to JÓZEF z Lwowa gdzie miał smolarnię(a może to Antoni?-sprawdzę).Ojciec JÓZEFA to też ANTONI. Dziadek miał żonę MARIANNĘ z d.CZARNA. Rodzeństwo dziadka to:WŁADYSŁAW-zamieszkał gdzieś na Pomorzu;JADWIGA;ANIELA;STANISŁAWA-wszystkie mieszkały w
ZIELONEJ GÓRZE. Dziadek miał dzieci (bez kolejności wiekowej) :

STANISŁAW KARWACKI (mój ojciec)
JÓZEF KARWACKI
ANIELA KARWACKA,...................
MARIA KARWACKA ..................,
JANINA. KARWACKA ..............

Generacja XX po 1970
Ja:
MAREK KARWACKI.....

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

E. Rejon na S od Lwowa

МИКОЛАЇВ / Mikołajów 20 km na s od Lwowa / ( 2 rodziny / od 1930 Jozefa i 1940 Michała
МИЛЯТИЧІ / Milatycze S obwodnica Lwowa ( 1 rodzina / od Aleksego 1920)
ПУСТОМИТИ / Pustomyty SW lwowa ( 5 rodzin / od 1910 Aleksego)
ЛАПАЇВКА obw. W od Lwowa, Zimna Woda PUSTOMYTY (3 rodziny / od 1910 Olega)ЗИМНА ВОДА КАРВАЦКАЯ-СТАХ МАРИЯ АНДРЕЕВНА 0 1961-08-28
ХОЛОДНОВІДКА / CHOLODNOVIDKA Zimna Woda. zach obwodnica lwowa (3 rodziny/ od 1912 Iwana Jana) PUSTOMY

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

F. Gniazda zakarpacko-stanisławowskie / iwanofrankowskie

Wśród ponad 20 lokalnych gniazd Karwackich w Stanisławowskiem najliczniejsze są:
• KAŁUSZ 20 km na W od Iwano Frankowa / STANISŁAWOWA (20 rodzin / 1910 Bogdana ojca Emanuela Iwa Frank ; (5 rodzin / od 1910 Siemiona)
• ТЛУМАЧ / Tłumacz 15 km SEE od Iwano frankowska
( 13 rodzin / od Ilicza 1910, Michała 1910)
• ІВАНО-ФРАНКІВСЬК / Iwano-Frankowsk d. STANISŁAWÓW; w połowie pomiędzy Stryjem a Kołomyją ( 10 rodzin / od 1920 Iwana)
• СТАНІСЛАВ na S od Iwano Frankowska (7 rodzin / od 1920)
• BURSZTYN / БУРШТИН / BURSZTYN 10 km na S od Rohatynia, SE od Żydaczowa; 30 km na N od Iwa Frank ; (5 rodzin / od 1910 Siemiona)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1) BIAŁA CERKIEW / БІЛА ЦЕРКВА / BIAŁA CERKIEW pod Sigetu Mare (lub kijowska) (2 rodzin / od 1915 Iwana synowie PIOTR i JURIJ
2) КОБИЛЕЦЬКА ПОЛЯНА Kobylecka Polana k. Satu Mare (1 rodzina / od 1950)
3) MUKACZEWO / МУКАЧЕВЕ 20 km na SE pod Użgorodem (3 rodzin / 1930 Mirosława, Wasilija, Jurija)

IWANO-FRANKOWSK, KAŁUSZ, STRYJ KOŁOMYJA
4) BURSZTYN / БУРШТИН / BURSZTYN 10 km na S od Rohatynia, SE od Zydaczowa; 30 km na N od Iwa Frank ; (5 rodzin / od 1910 Siemiona)
5) BUKACZOWCE / БУКАЧІВЦІ 5 km na W od Bursztynu 10 km na S od Rohatynia; ( 1 rodzina / od 1890 Stiepana)
6) БІЛЬШІВЦІ / Bolszowice 20 km na N od Iwano Frankowska ( 1 rodzina / od Iwana 1910)
7) ІВАНО-ФРАНКІВСЬК / Iwano-Frankowsk d. STANISŁAWÓW; w połowie pomiędzy Stryjem a Kołomyją ( 10 rodzin / od 1920 Iwana)
8) СТАНІСЛАВ na S od Iwano Frankowska (7 rodzin / od 1920)
9) ТЛУМАЧ / Tłumacz 15 km SEE od Iwano frankowska ( 13 rodzin / od Ilicza 1910, Michała 1910)
10) ОЗЕРЯНИ / Jeziorany / na S od Tlumacza iwano frakowskie ( 1 rodzina / od 1910 Iwana )
11) KAŁUSZ 20 km na W od Iwano Frankowa / STANISŁAWOWA ( 20 rodzin / 1910 Bogdana ojca Emanuela
12) СТУДІНКА Iwanofrankowska pod Kaluszem (3 rodziny / od 1930 Marii)
13) ВІСТОВА / Wistowa 5 km na E od Kałusza w kier Iwano Frankowska ( 4 rodziny / od 1900 Romana ojca Jarosława 1922)
14) ЖИДАЧІВ ZYDACZEW między Stryjem a Rohatyniem, 30 km na NNW od Kałusza (6 rodzin / od 1940)

15) ШЕВЧЕНКОВЕ 40 km na W od Iwano Frakno, na S od Doliny (1 rodzina)
16) STRYJ / СТРИЙ Stryj 5o km na SSW od Lwowa, 20 km SW od Zydaczewa ( 4 rodziny/ od 1920 Józefa)
17) БОЛЕХІВ / Bolechów pod Stryjem ( 2 rodziny / od 1930 Michała)
18) КОЛОМИЯ (4 rodziny / od 1950)

19) ТУРКА 3 km na NE od Kołomyji albo pod Roluczem 20 kim na S od St. Sambora ( 3 rodziny / od 1925 Wasyla, Stiepana 1940)
20) ТУЧАПИ/ Tuczapy 5 km na W pod Sniatyniem lub pod Dobrostanerm k grodka (2 rodziny / od 1920 Mikołaja)
21) POTOCZYSZCZE / ПОТОЧИЩЕ Pod Horodenka na N od Zaleszczyk (1)

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

G. Gniazda TARNOPOLSKIE
TARNOPOLSKIE (ZBARAŻ - ZAŁOŹCE - WISNIOWIEC historyczne gniazdo XVI/XVII w))

W tarnopolskim spośród ponad 20 obecnie największymi ośrodkami Karwackich są
* TARNOPOL / ТЕРНОПІЛЬ / ( 7 rodzin / od 1890 Stiepana,1910 Michała, 1915 Jerzego)
* MOGIELNICA NOWA МОГИЛЬНИЦЬКА/С НОВА МОГИЛЬНИЦЯ 5 km na SW od Trembowli k. Laskawici ( 7 rodzin / od 1925 Iwana)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
1) KRZEMIENIEC / КРЕМЕНЕЦЬ / Krzemieniec 50 km na N od Tarnopola (jest tez wolynski Krzemieniec) ( 1 rodzina / od 1930 Aleksandra)

I poł. XVII w. PODKAMIEN
na W od Poczajewa, między Krzemiencem na E a Buskiem na W, na N od Tarnopola i od Założców (miedzy Wisniowcema a Złoczowem, 20 km na N od Tarnopola)

GENERACJA VIII G VIII 1610/1640
TOMASZ KARWACKI bojarzyn XX Wisniowieckich
O KLASZTORZE OO. Dominikanów w PODKAMIENIU.. na E od Oleska i Buska; blisko Horpina/Karwackie Strona 9 przypis ponizej tekstu, dotyczący lat 163X tych..
„ Tomasz Karwacki, ksiażąt Wisniowieckich bojarzyn, trzy lata na nogę chorując, i dla srogiego bólu nie chodząc tylko o kuli, gdy się ofiarował do Podkamienia, cudownie ozdrowiał i kule w kościele zostawiwszy zdrowo do domu powrócił...”
Zeznanie sklada w 1644 roku

2) ЛАНІВЦІ / ŁANIOWICE 20 km SE od Krzemienca (1 rodzina / 1970 Wiaczesław
3) MALASZYWICE / МАЛАШІВЦІ / Małasziwice 10 km na n od Tarnopola ( na N sa Zaloźce i Podkamien) ( 1 rodzina / od 1910 Ksenofontowicza / Ksenofijaija)

I poł. XVII w. ZAŁOŹCE
w połowie pomiędzy Złoczowem a Zbarażem, na S od Podkamienia i Krzemieńca (miedzy Wisniowcema a Złoczowem, 20 km na N od Tarnopola); (diec. Łucka, parafia założona w w 1639, w 1645 Załozyce należały do Wiśniowieckich.
1) Materiały do dziejów sztuki sakralnej. T. 13; Kościoły i klasztory rzymsko-katolickie d. województwa ruskiego.
Str. 309 Tomasz Zaucha: Dawny Kosciół OO Augustianów im. sw. Wawrzyńca (obecnie cerkiew greko-katolicka) w ZALOŻCACH w połowie pomiędzy Złoczowem a Zbarażem, na S od Podkamienia i Krzemieńca (diec. Łucka, parafia założona w w 1639, w 1645 Załozyce należały do Wiśniowieckich.
JMść pisarzowa załoziecka KARWACKA (Zaloźce są Tarnopolskie)
W ANEKSIE inwenatarza wyposażenia koscioła Augustainów w Załozcach z roku 1757 sprawionego po sporządzeniu poprzedniego spisu, którego data nie jest znana APKr, Aug 154, s.63-66):
KAPA ROŻÓWA W KWIATY RÓŻNEGO KOLORU, [] stuła i manipukarzem od JMCi PANI KARWACKIEJ pisarzowej załozieckiej...
MAMY WIEC GNIAZDO RODOWE KARWACKICH NA PODOLU, było ono w parafii zalozieckiej; Karwaccy byli tutaj związani z rodzina ksiażąt Wiśniowieckich, zbaraskich; wraz z ostatnimi z nich prawdopodobnie pojawili się w I połowie XVII wieku w KrakowieII poł. XVII w. ZAŁOŻCE - na W 5 km OLEJÓW

Gniazdo: PODOLE - Trembowla

JERZY KARWACKI (SKĄD ??) i Anna Dołżańska ( Podole), zostawili syna Stefana w Ziemii Trembowelskiej, który z dwóch żon miał synów Grzegorza i Eliasza, legitymizujących się w Trembowli w 1782 roku

DOŁŻAŃSCY żyli w Olejowie-Zalożcach na Podolu tarnopolskim!

10 kilometrów NA ZACHÓD OD TARNOPOLA msc Dołżanka (w 1929 majętnosci hr. Dunin-Borkowskich) ! Stąd tez mogła pochodzić Anna, a Jerzy mógł się wżenić w jej dziedzictwo.

MAMY WIEC GNIAZDO RODOWE KARWACKICH NA PODOLU, było ono w parafii zalozieckiej :
1670- 1700 * JERZY, z Anny Dołżańskiej, pozostawił syna

1700 – 1730 ** STEFANA, żonatego
1-o v. z Maryanną Bilińską, z której 1730 - 1760 syn *** GRZEGORZ,
2-o v. z Magdaleną Seliczanką, z której 1730 – 1760 syn *** ELIASZ.

Obaj synowie Stefana wylegitymowani ze szlachectwa 1782 r. w grodzie trembowelskim (Prot. 301. f. 34). (czyli po I rozbiorze austriackim)

UWAGA :

Podczas I rozbioru Polski w 1772 roku miasto Trembowla i Busk zostały zajęte przez Austriaków
W wyniku II rozbioru Polski w 1793 r. Kamieniec Podolski znalazł się w granicach Rosji i w 1797r. stał się siedzibą guberni podolskiej, a później tylko powiatu kamienieckiego

4) BRZEZANY / БЕРЕЖАНИ / BRZEZANY SE Lwowa lub tarnopolskie (1 rodzina / od 1890 Wasilija)
5) POGRYBICE / ПОГРІБЦІ / Pogribce pod Zborowem na NWW od Tarnopola (blisko Żałoźce) ( 2 rodziny / 1930 Władymira)
6) TARNOPOL / ТЕРНОПІЛЬ / TARNOPOL ( 7 rodzin / od 1890 Stiepana,1910 Michała, 1915 Jerzego

1758 KRZYSZTOF KARWACKI & 1785 Helena 1766 Czochłowa z Proszowej k. Baworowa 5km na SE od Tarmopola, świadkowie Marcin Mucha i Jan kołodziej rolnicy
Baworów (ukr. Баворів) - wieś w rejonie tarnopolskim obwodu tarnopolskiego, założona w 1522 r. W II Rzeczypospolitej miejscowość była siedzibą gminy wiejskiej Baworów w powiecie tarnopolskim województwa tarnopolskiego. Wieś liczy 688 mieszkańców


7) ВОЛОЧИСЬК / WOŁOCZYSK 20 km na E od Tarnopola w kier na Chmielnicki ( 1 rodzina / od 1890 Stanisława
8) КРАСНОСІЛЬЦІ / KRASNOSILCE na NNE od Tarnopola i Zbarza od Brzeżan (1 rodzina / od 1890 Stiepana)
9) ЛАСКІВЦІ / Laskawicze miedzy Trembowla a Buczczem na SW od Tarmopola (2 rodzina / od 1974 Michała)
10) MOGIELNICA NOWA МОГИЛЬНИЦЬКА/С НОВА МОГИЛЬНИЦЯ 5 km na SW od Trembowli k. Laskawici ( 7 rodzin / od 1925 Iwana)
11) PISZKIWICE /ПИШКІВЦІ / Piszkiwice 2 km na E pod Buczaczem (3 rodziny/ od Mikołaja 1900)
12) TYBUCHOWCE / ТРИБУХІВЦІ / Trybuchowce pod Buczaczem (1 rodzina / od 1900 Mikołaja)
13) RYDODUBY / РИДОДУБИ miedzy Buczaczem a Czortkowem (1 rodzina/ od 1890 Iwana)
14) SKORODYNCE / СКОРОДИНЦІ 5 km na n od czortkowa ( 1 rodzina/ od 1940 Iwana)
15) CZORTKÓW /ЧОРТКІВ / CZORTKOW (1 rodzina / od 1940 Iwana)

Materiały do dziejów sztuki sakralnej. T. 17; Kościoły i klasztory rzymsko-katolickie d. województwa ruskiego. Strona 197. Jerzy Petrus opisuje historie Kosciola w Kopczyncach 10 km na NE od Czortkowa. Na terenie miasta opisuje kolumne z rzeźba Matki Boskiej z napisem:

„ Na cześć na chwałe Boga w trójcy jedynego y Niepokalanie poczetey NP. Mary” Dnia 6 oktobera 1834. Fundatorowie: GRZEGORZ i TEKLA KARWASKA (vel Karwacka)

(ostrowski 1931, s. 106.

16) СЛОБІДКА-МУШКАТІВСЬКА pod Barszczowem 2 km na E na Skale podolska; (3 rodziny / od 1940 Iwana)
17) JAIKIMOWICE / ЯКИМІВ na S od Kamionki Buskiej; ; 20 km na SE od Krzemienca; lub 30 km na N od Chmielnickiego (1 rodzina / od 1950 Piotra ojca Romana)
18) Skała Podolska – Cygany

w kierunku Krzemienca pojedyncze gniazda::
1) KRZEMIENIEC / КРЕМЕНЕЦЬ / Krzemieniec 50 km na N od Tarnopola (jest tez wolynski Krzemieniec) ( 1 rodzina / od 1930 ALEKSANDER ojciec Mikołaja 1960)
2) МІЖГІР'Я 30 SE od Krzemienca k. Szumska ( 1 rodzina / od 1960 PAWEL ojciec Władymira 1989)
3) НЕМИРИНЦІ / Niemirincy30 km na SE od krzemienca , SW od Teofipolu ( 1 rodzina / od 1900 STIEPANA ojca Georgija 1926)
4) JAKIMOW JAIKIMOWICE / ЯКИМІВ 10 km a S od Kamionki Buskiej; ; 20 km na SE od Krzemienca; lub 30 km na N od Chmielnickiego pod Antonina ( 1 rodzina / od 1950 PIOTR ojciec Romana 1973)
5) ЛАНІВЦІ / ŁANIOWICE 20 km SE od Krzemienca (1 rodzina / od 1970 WIACZESŁAW ojciec Jurija 1991 )

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

H. Gniazda ZACHODNIOPODOLSKIE (CZERNIOWSKIE) ( przed Zbruczem na linii Skała Podolska-Chocim)

W galicyjskiej od 1772 roku części Podola ( a także w całej Małopolsce wschodniej) głównym gniazdem Karwackich są:
• KLISZKIWCE КЛІШКІВЦІ między Czerniowcami (20 km na SWW) a Chocimiem (10 km na NEE) GŁÓWNE GNIAZDO PODOLSKIE (107 rodzin / od Sergieja 1880, Denisa 1880, Jaka 1890, Iwana 1890, Konstantego 1890, Michała 1900, Leona 1900, Aleksego 1900, Wasyla 1900, Grzegorza 1900, Antoniego 1900, Panteleona 1900, Nazara 1910,Warfołama 1910, Płatona 1914, Krzysztofa 1920),
• ЗАРОЖАНИ / Zarożany w polowie pomiędzy Klisziwcami a Władycznem na E ( 15 rodzin/ od 1910 Aleksego, Stiepana , Leona, Opanasa, Afanasjewa)
• CZERNIOWCE 20 km na SW od Kliszkiwcy, 30 od Chocimia, 40 od Kamienca Podolskiego (36 rodzin / od 1900 Jaka, 1900 Michała, 1900 Wasyla, 1900 Siemiena, 1928 Ilicza
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
GŁÓWNE GNIAZDO KARWACKICH !!!!!!
1) KLISZKIWCE КЛІШКІВЦІ miedzy Czerniowcami (20 km na SWW) a Chocimiem (10 km na NEE) GŁOWNE GNIAZDO PODOLSKIE
( 107 rodzin / od Sergieja 1880, Denisa 1880, Jaka 1890, Iwana 1890, Konstantego 1890, Michała 1900, Leona 1900, Aleksego 1900, Wasyla 1900, Grzegorza 1900, Antoniego 1900, Panteleona 1900, Nazara 1910,Warfołama 1910, Płatona 1914, Krzysztofa 1920,
2) ГРИНЯЧКА/ Griniaczka 20 km na NW od Kliszkiwcy w kier na Borszczów ( 1 rodzina / od 1950 Stanisława)
3) ЗАРОЖАНИ / Zarozany w polowie pomiedzy Klisziwcami a Władycznem na E ( 15 rodzin/ od 1910 Aleksego, Stiepana , Leona, Opanasa, Afanasjewa)
4) БІЛІВЦІ 10 km S od Chocimia; na SEE od Kliszkowcy (1 rodzina / Dymitra 1960))
5) ХОТИН / Chocim 10 km na NE od Kliszkiwcy (1 rodzina / od 1930 Iwana) KAMIENIEC PODOLSKI КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ 30 km na NNE od Kliszkowcow – Chocimia
6) МАЛИНЦІ 1 km na SW pod Kliszkiwcami chocimskimi (5 rodzin / od 1930 Wladysława i Maria)
7) ШИРІВЦІ / SZYRIWCE m. Kliszowcami a Władycznem ( 1 rodzina / od 1950 Anatola)
8) ВЛАДИЧНА 2 km na E od. Kliszkiwcy ( 2 rodziny / od 1950 Michała
9) НЕДОБОЇВЦІ / Niedobojwice k. Wladyczna; miedzy Chocimiem a Kliszkowcam ( 1 rodzina / od 1920 Andrzeja)
10) NOWOSIELICA / НОВОСЕЛИЦЯ 15 km na S od Kliszkiwcy (1 rodzina / 1950 ..)
11) ВАЛЯВА 5 km NW od Czerniowiec (1/ 1970)
12) Ulianiowka / УЛЯНІВКА 5 km na N od Kamienica Podolskiego lub 4 innych oblastaiach (1 rodzina)
13) ГЛИНИЦЯ Między Czerniowcami (10 km) a Sniatyniem (20 km) na W (5 rodzin / od 1955 Mikołaja)
14) ВАХНІВЦІ / WACHNIWCY lub 30 km na W od Czerniowcow pod Zaleszczykami lub w chmielnickien 40 km na E od Kamienca Podolskiego i S od Nowej Uszycy; (1 rodzina / od 1960 Sergieja)
15) JACHIDNO ЯГІДНЕ 15 km na S od Czern (lub w 4 innych oblastiach Ukrainy) (1 rodzina / od 1916)
16) CZERNIOWCE 20 km na SW od Kliszkiwcy, 30 od Chocimia, 40 od Kamienca Podolskiego (36 rodzin / od 1900 Jaka, 1900 Michala, 1900 Wasyla, 1900 Siemiena, 1928 Ilicza…)

17) КАМ'ЯНКА 1o km na s OD Czerniowce blisko granicy (1 rodzina )

18) ЧАГОР / CZAHOR pod (dzielnica) Czerniowcami od SE ( 1 rodzina / 1940 Iwana)
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

H. Gniazda WSCHODNIO PODOLSKIE / CHMIELNICKIE ( za Zbruczem na linii Skała Podolska-Chocim)

Uwaga! Utracone na ZAWSZE w 1792 roku po II rozbiorze Polski
Szczególnej pamięci historycznej wymaga gniazdo wschodniopodolskie, za ZBRUCZEM (gniazda płoskirowskie / chmielnickie), które jeszcze w latach 1772-1792 jeszcze żyły w wolnej Polsce pod panowaniem króla Stanisława Augusta Poniatowskiego. Ale już w 1793 roku po II zaborze moskiewskim w 1793 roku na wieki (gubernia podolska z Kamieńcem Podolskim, Chocimiem i innymi) popadły w niewolę moskiewską . Pozostały tam liczne rodziny Karwackich. TYLKO W GUBERNI PODOLSKIEJ do 1880 roku wylegitymowało sie tam ze szlachectwa 6 linii Karwackich, a imiennie aż 22 KARWACKICH - każdy z nich zapewne założył nowa rodzinę Karwackich. Jeszcze nie znamy ich gniazd rodowych, gdyż w 1914 roku (dla tego roku sa pełne spisy posiadaczy ziemskich w guberni podolskiej) już nie byli posiadaczami własności ziemskiej.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

H. 1. Rejon Kamienca Podolskiego (od strony gniazda Kliszkiwcy w zachodnopodolskiej strefie za ZBRUCZEM na odcinku Skała Podolska-Chocim)

Najstarszym i największym tutaj gniazdem są:
• ЗЕЛЕНІ КУРИЛІВЦІ / ZIELONE KURYŁOWCE , ( ЗЕЛЕНІ КУРИЛІВЦІ / ZIELONE KURYŁOWCE , 30 km na E od Kam. Pod.; 20 km na SE od Dunajowic ; na S od Nowej Uszwicy ( 25 rodzin / od Nikofora 1890, ojca Safona 1926, Grigorija 1920, Jana 1900, Dymitra 1900, Siemiona 1910, Piotra 1920,) 30 km na E od Kam.
• W samym Kamiencu Podolskim teź jest 25 rodzin , ale w znacznym stopniu są to już przybysze z okolicznych gniazd zarówno wchodniego Podola jak i zachodniego za Zbruczem.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1) KAMIENIEC PODOLSKI КАМ'ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ 30 km na NNE od Kliszkiwcow – Chocimia (25 rodzin / od 1900 Jana)

2) БОРИШКІВЦІ pod Kamiencem Podolskim 4 km na NE lub 10 km na NW od Chocimia w tarnopolskim (1 rodzina / 1920 Wiktora ojca OLIMPA)
3) ДОВЖОК pod Kamiencem Podolskim W przredmiescie lub 2 km od Wladyczna na S od Kliszkiwic ( 1 rodzina / od 1910 Iwana)
4) АБРИКОСІВКА 10 km na NE od Kamienca Podolskiego (3 rodziny / od 1900 Ignacego, ojca ESTAFIJA 1929, 1900 Wladymira ojca Witalija, 1929 Bronisława ojca Piotra
5) ПИЖІВКА 30 km na E od Kamienca Podolskiego iS od Nowej Uszycy ( 1 rodzina / od 1945 Wasyla)
6) ЗЕЛЕНІ КУРИЛІВЦІ / ZIELONE KURYŁOWCE , 30 km na E od Kam. Pod.; 20 km na SE od Dunajowic ; na S od Nowej Uszwicy ( 25 rodzin / od Nikofora 1890, ojca Safona 1926, Grigorija 1920, Jana 1900, Dymitra 1900, Siemiona 1910, Piotra 1920, t
7) ВАХНІВЦІ / WACHNIWCY lub 30 km na W od Czerniowcow pod Zaleszczykami lub w chmielnickien 40 km na E od Kamienca Podolskiego i S od Nowej Uszycy (1 rodzina / od 1980)
8) КЕЛЬМЕНЦІ / KIELMIENICE i 20 km na E od Chocimia przy samej granicy, na S od kamienca Podolskiego (1 rodzina / od 1910 Mikołaja)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
H. 2. Rejon Dunajowic
Spośród 14 gniazd Karwackich w rejonie Dunajowic najliczniejsze są:
• ДУНАЇВЦІ / DUNAJEWICE lub DUNAJOWCY 20 km na NE od Kamieńca Podolskiego' 20 km na SE od GRÓDKA (12 rodzin / od 1900 Aleksego, 1910 Iwana, 1912 Sergieja, 1920 Ludwika, 1910 Piotra),
• МІЦІВЦІ / Miciwicze na N od Dunajowic ( na szosie) 8 rodzin / od 1880 DENISA ojca Platona 1914, Leonida 1928, Bronisława 1929, Franca 1930)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
1) АБРИКОСІВКА pod Kamiencem na S od Dunajowic (4 rodziny / od 1900 Ignacego ojca EWSTAFIJA, Wladymira 1900 ojca Witalija 1923

2) DUNAJOWCY STARE GNIAZDO KAMIENIECKIE
UWAGA : ДУНАЇВЦІ / DUNAJOWCY sa dwie :
- na 20 km NNE od Kamienca Podolskiego ДУНАЇВЦІ / DUNAJOWCY
przy szosie na Płoskirów / Chmielnicki
- 20 km na N od tych sa drugie ДУНАЇВЦІ / DUNAJOWCE
ДУНАЇВЦІ / DUNAJEWICE lub DUNAJOWCY 20 km na NE od Kamieńca Podolskiego' 20 km na SE od GRÓDKA
( 12 rodzin / od 1900 Aleksego, 1910 Iwana, 1912 Sergieja, 1920 Ludwika, 1910 Piotra
3) УДРІЇВЦІ / UDRIWICE pomiedzy Dunajowcami a Jarmolincem na N 15 km (1 rodzina / od 1900 Denisa ojca Bronisława 1929)
4) БАЛКИ 2o km na E od Dunajowic pod samym Barem ub winnckie, zaporoskie, iwanofranlkowskie, rownenskie ( 3 rodziny / od 1950 Anatola)
5) СОЛОБКІВЦІ / Sołodkowice lub Sołobkówce pod Jarmolincem ;10 km na N od Dunajowic (DUNAJOWCY) (4 rodziny / od 1900 Władymira ojca Franca / Framciszka
6) NOWA USZYCA / НОВА УШИЦЯ 10 km E od Dunajowic (2 rodziny / 1930 Pelagi Karlowny)
7) СПРИСІВКА 10 KM NA NE OD DUNAJOWIC w kier i Nowej Uszycy ( 1 rodzina / od 1940 Borys ojciec Borysa)
8) Huli ГУЛІ / GULI NW od Nowej Uszycy ( 3 rodziny/ od 1900 Aleksego, 1910 Prokopa)
9) СТРІХІВЦІ 15 km na N od Dunajowic ( 1 rodzina / od 1930 Eugeniusza ojca Walentego)
10) ХАРИТОНІВКА 5 km na n od Dunajowic (1 rodzina / od 1945 Anatola ojca Walerego 1968)
11) МАЛІЇВЦІ / MALIJOWCE 10 km od Dunajowic NNE ( w prawo od szosy) ( 1 rodzina / od 1929 Borysa, ojca Anatola 1970)
12) СЛОБІДКА-МАЛІЄВЕЦЬКА na NE od Dunajowic zaraz za МАЛІЇВЦІ (1 / od 1929 Borysa, ojca Stanisława 1968)
13) МІЦІВЦІ / Miciwicze na N od Dunajowic ( na szosie) ( 8 rodzin / od 1880 DENISA ojca Platona 1914, Leonida 1928, Bronisława 1929, Franca 1930)
14) ЛОШКІВЦІ miedzy Dunajowicami a Gorodokiem ( 1 rodzina / 1880 DENISA ojca Leonida 19128)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

H. 3. Rejon Gródka chmielnickiego

Najstarszym gniazdem są tutaj МУДРИГОЛОВИ / MUDRE GOŁOWY,
• МУДРИГОЛОВИ / MUDRE GOŁOWY 4 km na SE od Gródka (21 rodzin /od 1880 Ludwika ojca Stanisława 1914, Filipa 1918,; od 1900 Antoniego ojca Antoniego 1925,; od 1925 Grigorij ojciec Michala 1936)
z nich wyszło 12 innych lokalnych gniazd, niekiedy bardzo licznych. Najliczniejszy jest Gródek, ale w tym ujęciu są też Karwaccy z Gródka Jagiellońskiego w lwowskim:
• GRODEK ? / ГОРОДОК / Gródek Jagielloński czy chmielnicki ??? / płoskirowski ГОРОДОК / Gródek Jagielloński czy chmielnicki / płoskirowski (46 rodzin / od 1890 Stiepana, Laurentego 1910, Iwana 1915, Andrzeja 1920, Ludwika 1912, Józefa 1915, Stanislawa 1920;
• ЧОРНИВОДИ pod Gorodokiem Czarna woda 2 km na SE od Gorodoka (7 rodzin / od 1910 ANTONIEGO Adama 1937, od 1900 JOZEFA ojca Stanisława 1927; od 1900 ANATOLA ojca Anatola 1932;.. Pawla 1932)
• ЯСЕНІВКА 10 km na E od Gorodoka przed Jarmolincami (9 rodzin / od 1890 PIOTRA ojcaAntona 1922; Mieczyslawa 1931,)
• ЖИЩИНЦІ 2 km na E od Gorodoka w kier na Jarmolince (10 rodzin / OD FRANCISZKA 1880 OJCA Franciszka 1916; Borysa 1920 …
• WARIWCY ВАРІВЦІ Wariwcy ; zaraz obok Ostapkiwicz 20 km na N od Gorodoka i 20 na W od Chmielnickiego ( 6 rodzin / od 1880 Iwana ojca ANANIJA 1919, od 1900 ZACHARA ojca Iwana 1922, od 1910 MICHAŁA ojca Mikołaja 1930)
• МАЛИЙ КАРАБЧІЇВ 10 km na SE od Gorodoka ( 6 rodzin / od 1903 JOZEFA ojca Stanisława 1936, od 1920FRANICISZKA ojca Wiaczesława 1938;od 1920 SERGIEJA ojca Witalija 1947, Wiktora 1947; od 1930 STIEPANA ojca Wiktora 1960),
• ЯРМОЛИНЦІ / JARMOLICE 1o km na E od Gorodoka, na S od Chmielnickiego (4 rodziny / od 1900 Andrzeja ojca Piotra 1927; od 1920 Antoniego ojca Michała 1947)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1) МУДРИГОЛОВИ / MUDRE GOŁOWY 4 km na SE od Gródka
(21 rodzin /od 1880 Ludwika ojca Stanisława 1914, Filipa 1918,; od 1900 Antoniego ojca Antoniego 1925,; od 1925 Grigorij ojciec Michala 1936
2) ОСТАПКІВЦІ / Ostapkiwicze 15 km na N od Gorodoka w Chmielnickiem na Wołczysk ( 2 rodziny / od 1910 KSENOFONTOWICZA ijca Iwana 1939, Piotra 1940 ojca Wiktora 1966

3) WARIWCY ВАРІВЦІ Wariwcy ; zaraz obok Ostapkiwicz 20 km na N od Gorodoka i 20 na W od Chmielnickiego ( 6 rodzin / od 1880 Iwana ojca ANANIJA 1919, od 1900 ZACHARA ojca Iwana 1922, od 1910 MICHAŁA ojca Mikołaja 1930)

4) ВЕСЕЛЕЦЬ / Wiesielec 10 km nw od Gorodoka zaraz obok warwicy i ostapkiwic ( 1 rodzina / od 1900 Grigorija ojca ANANIJA 1932)

5) GRODEK ? / ГОРОДОК / Gródek Jagielloński czy chmielnicki??? / płoskirowski ГОРОДОК / Gródek Jagielloński czy chmielnicki / płoskirowski

(46 rodzin / od 1890 Stiepana, Laurentego 1910, Iwana 1915, Andrzeja 1920, Ludwika 1912, Józefa 1915, Stanislawa 1920;
Gorodok PAWEŁ KARWACKI

6) ЧОРНИВОДИ pod Gorodokiem Czarna woda 2 km na SE od Gorodoka
(7 rodzin / od 1910 ANTONIEGO Adama 1937, od 1900 JOZEFA ojca Stanisława 1927; od 1900 ANATOLA ojca Anatola 1932; .. Pawla 1932

7) Balakiry БАЛАКИРИ pod Gorodokiem chmielnickim 7 km na E w kier Jarmolinca ( 2 rodziny / od 1915 PIOTRA ojca Wladymira 1943; od Jozefa 1945 ojca ntona 1971
8) ЯСЕНІВКА 10 km na E od Gorodoka przed Jarmolincami
(9 rodzin / od 1890 PIOTRA ojca Antona 1922; Mieczyslawa 1931,

9) ЯРМОЛИНЦІ / JARMOLICE 1o km na E od Gorodoka, na S od Chmielnickiego
(4 rodziny / od 1900 Andrzeja ojca Piotra 1927; od 1920 Antoniego ojca Michała 1947)

10) БЕДРИКІВЦІ 2 km na N od Gorodoka ( 1 rodzina / od 1950 Władymira ojca Aleksandra 1970)

11) ЖИЩИНЦІ 2 km na E od Gorodoka w kier na Jarmolince

(10 rodzin / OD FRANCISZKA 1880 OJCA Franciszka 1916; Borysa 1920 …
12) МАЛИЙ КАРАБЧІЇВ 10 km na SE od Gorodoka (6 rodzin / od 1903 JOZEFA ojca Stanisława 1936, od 1920 FRANICISZKA ojca Wiaczesława 1938;od 1920 SERGIEJA ojca Witalija 1947, Wiktora 1947; od 1930 STIEPANA ojca Wiktora 1960)

13) САТАНІВ/ SATANÓW 30 km na N od Gorodoka (2 rodziny / od 1930 Wladymira ojca Mikołaja 1963; od 1925 PIOTRA ojca Wasilija 1952)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
H. 4. REJON PŁOSKIROWSKI / CHMIELNICKI
Największym skupiskiem jest tutaj miasto Chmielnicki / d. Płoskirów, lecz jest to gniazdo miejskie przybyszy z rejonu Gródka i okolic Płoskirowa:
• ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ / d. PŁOSKIRÓW bardzo liczne
miejskie gniazdo, kumulujące Karwackich przybyłych z okolicznych osad. (29 rodzin / od 1900 MIKOŁAJA ojca Wasilija 1928; od 1910 TIMOFIEJA ojca Wladymira 1942; od 1920 PIOTRA ojca STACHA 1937, Mikołaja 1947; od 1920 ANAJEWA ojca Wladymira 1949 i Aleksandra 1966; od 1925 GRIGORIJA ojca Mikołaja 1951; od 1925 WITALIJA ojca Mikołaja 1952; od 1930 Mikołaja ojca Wladymira 1955, Witalija 1969; od 1930 ALEKSANDRA ojca Mikołaja 1964,; od 1930 ADAMA z Dunajowic ojca Pawła 1960;

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1) ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ / d. PŁOSKIRÓW bardzo liczne miejskie gniazdo, kumulujące Karwackich przybyłych z okolicznych osad.

(29 rodzin / od 1900 MIKOŁAJA ojca Wasilija 1928; od 1910 TIMOFIEJA ojca Wladymira 1942; od 1920 PIOTRA ojca STACHA 1937, Mikołaja 1947; od 1920 ANAJEWA ojca Wladymira 1949 i Aleksandra 1966; od 1925 GRIGORIJA ojca Mikołaja 1951; od 1925 WITALIJA ojca Mikołaja 1952; od 1930 Mikołaja ojca Wladymira 1955, Witalija 1969; od 1930 ALEKSANDRA ojca Mikołaja 1964,; od 1930 ADAMA z Dunajowic ojca Pawła 1960;

2) БРИКУЛЯ Brikulia chmielnicka 100 km na N od Chmielnickiego 12 km na NNE od Antonina ( 1 rodzina / od 1900 PIOTRA ojca Mikołaja 1928)

3) Antoniny / АНТОНІНИ 30 km na N od Chmielnickiego , w polowie miedzy Starokonstantynowe a Teofipolem na W ( 1 rodzina / od 1945 GRIGORIJA ojca Aleksandra 1971)

4) КРЕМЕНЧУК pod Starokonstantynowe 40 km na N od Chmielnickiego zaraz obok Antoniny ( 2 rodziny / WASILIJ 1925 i WLADYMIR 1930)


5) БУЦНЕВЕ/ BUCNEWIE letyczewskie 40 km na E w połowie miedzy CHMIELNICKIM a Winnica, 20 km na SE nad BAREM
(4 rodziny / od 1900 FRAMCISZKA ojca Kazimierza 1930 ma syna Olega 1971 oraz Stanisława 1936 ma syna Anatola 1972)

6) ШЕПЕТІВКА pod Slawuta 60 km na n od chmielnickiego Szepetówka - miasto na Ukrainie, siedziba rejonu w obwodzie chmielnickim;
( 3 rodziny / od 1916 MIKOŁAJA ojca Bronisława 1946, który ma synow Gienadija 1970 i Jurija 1980)

7) ЛІСОГІРКА 20 km na E od Chmielnickiego przed Latyczewem
(5 rodzin / od 1900 MIKOŁAJA ojca Mikołaja 1927; od 1900 ANDRZEJA ojca Piotra 1927; od 1920 ANTONIEGO ojca Wladymira 1946 i Romana 1971; od 1925 GRIGORIJ ojciec Anatola 1948);
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
w kierunku Krzemienca pojedyncze gniazda::
6) KRZEMIENIEC / КРЕМЕНЕЦЬ / Krzemieniec 50 km na N od Tarnopola (jest tez wolynski Krzemieniec) ( 1 rodzina / od 1930 ALEKSANDER ojciec Mikołaja 1960)
7) МІЖГІР'Я 30 SE od Krzemienca k. Szumska ( 1 rodzina / od 1960 PAWEL ojciec Władymira 1989)
8) НЕМИРИНЦІ / Niemirincy30 km na SE od krzemienca , SW od Teofipolu ( 1 rodzina / od 1900 STIEPANA ojca Georgija 1926)
9) JAKIMOW JAIKIMOWICE / ЯКИМІВ 10 km a S od Kamionki Buskiej; ; 20 km na SE od Krzemienca; lub 30 km na N od Chmielnickiego pod Antonina ( 1 rodzina / od 1950 PIOTR ojciec Romana 1973)
10) ЛАНІВЦІ / ŁANIOWICE 20 km SE od Krzemienca (1 rodzina / od 1970 WIACZESŁAW ojciec Jurija 1991 )

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

DIASPORA Karwackich mieszka na na kresach całej EUROAZJI .Dzięki portalowi „odnoklassniki.ru” udało się dotrzeć do ogromnej populacji Karwackich na kresach obecnie nie tylko w granicach Ukrainy (tylko tutaj ponad 2000 aktualnie w opracowaniu), Białorusi, Litwy, Łotwy, Rosji, Kazachstanu. Jest zarejestrowanych ponad 1200 osób o nazwisku KARWACKI- KARWACKA. Głównie w historycznych gniazdach Ziemi Buskiej, Ziemi Trembowelskiej, na Bukowinie, Podolu, Chmielnickim, Krymie z późniejsza migracją na Kijowszczyźne, Zaporoże, Donieck na wschodniej Ukrainie (patrz post. dot. Gniazd ukraińskich). # Pierwotne historycznie gniazda Karwackich są też na Podlasiu i Polesiu, Wołyniu białoruskim, zwłaszcza w rejonie Pińska, Baranowicz, Brześcia, Grodna, ale też przy wschodniej granicy z Rosją, na Smoleńszczyżnie. # Z tych historycznych gniazd wywodzi się późniejsza – w większości już sowiecka -migracja ekonomiczna w całym obszarze Rosji europejskiej, od Murmańska, Petersburga, Niżnego Nowogrodu, Moskwy, Kazania, po wybrzeże Morza Czarnego w krasnodarskim Nowej Rosji „# Fascynująca jest diaspora Karwackich na Syberii, zarówno południowej pod Nowosybirskiem i Tobolskiem( od przełomu XVI/XVII wieku) , Omskiem, jak i centralnej. # Równie fascynująca jest diaspora Karwackich w Kazachstanie, rodzin zesłanych tutaj przez Stalina w czasie wojny, zapewne z obszarów Ukrainy i Białorusi. # Ciekawa jest obecność Karwackich na Dalekim Wschodzie, od Chabarowska po Sachalin. Zapewne są to przypadki rezydencji wojskowych lub pogranicznych.”

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

KARWACCY NA PODOLU

TARNOPOLSKIE – TREMBOWLA

1097: miejscowość po raz pierwszy wzmiankowana w kronikach.
1366 włączona do Królestwa Polskiego.
1389 otrzymała prawa miejskie.
Do 1772 roku: miasto powiatowe w województwie podolskim, powiat trebowelski.
Do 1918 roku: miasto powiatowe w Królestwie Galicji i Lodomerii.
Do 1939 roku: miasto powiatowe w województwie tarnopolskim, ok. 10 tys. mieszk., zamieszkane przez Polaków, Ukraińców i Żydów.

Pierwszy rozbiór (1772) Polski nie przewidywał dalszych podziałów Rzeczypospolitej, wręcz przeciwnie, w oczach Petersburga miał im zapobiec na przyszłość. Terytorium Polski i Litwy były jednak na tyle duże, że miały w przyszłości odegrać kolejny raz rolę rezerwuaru, na którym mocarstwa miały sobie powetować straty w innych konfliktach europejskich.


Polska po I rozbiorze
• Austria otrzymała całą południową Polskę po Zbrucz ze Lwowem, ale bez Krakowa (83 tys. km² oraz 2,65 mln mieszkańców). Przy czym już w 1770 r. Austria samorzutnie przejęła Spisz i powiaty nowotarski, nowosądecki i czorsztyński.
• Prusy anektowały Warmię i Prusy Królewskie (Pomorze Gdańskie), lecz bez Gdańska i Torunia (36 tys. km² oraz 580 tys. mieszkańców). W ten sposób król Prus Fryderyk II Wielki zrealizował swe wieloletnie marzenia o państwie na jednolitym obszarze od Niemna do Łaby.
• Rosja zagarnęła Inflanty Polskie oraz wschodnie, peryferyjne krańce Rzeczypospolitej za Dnieprem i Dźwiną (92 tys. km² oraz 1,3mln mieszkańców), utrzymując poza tym swój protektorat nad resztą okrojonego kraju.
Polska straciła 211 tys. km² i 4,5 miliona ludności.

II rozbiór Polski (1793) – drugi z trzech rozbiorów Polski, jakie miały miejsce pod koniec XVIII w.
Wykorzystując kapitulację Stanisława Augusta Poniatowskiego wobec Rosji i przejęcia rządów w kraju przez targowiczan – 25 października 1792 król Prus Fryderyk Wilhelm II zażądał wcielenia Wielkopolski do Królestwa Prus. Miała być ona ekwiwalentem za niepowodzenia armii pruskich w wojnie przeciwko rewolucyjnej Francji, prowadzonej w koalicji absolutystycznych monarchii europejskich. Żądanie to warunkował groźbą wycofania się Prus z koalicji antyfrancuskiej, ale wnet przekształciło się ono w propozycję II rozbioru części ziem Rzeczypospolitej pomiędzy Rosję i Prusy.
23 stycznia 1793 doszło do podpisania traktatu podziałowego między Katarzyną Wielką a Fryderykiem Wilhelmem II, po podpisaniu wojska pruskie weszły do Wielkopolski, a rosyjskie do wschodniej Polski.
22 lipca deputacja sejmu grodzieńskiego, obradującego pod lufami armat wojsk rosyjskich podpisała traktat z Rosją, w którym Rzeczpospolita zrzekła się województw: mińskiego, kijowskiego, bracławskiego i podolskiego oraz części wileńskiego, nowogródzkiego, brzesko-litewskiego i wołyńskiego (250 tys. km²). 19 sierpnia traktat ten ratyfikował poseł rosyjski Jakow Sievers.
25 września po niemej sesji podpisano traktat z Prusami, w którym otrzymały one Gdańsk i Toruń oraz województwa gnieźnieńskie, poznańskie, sieradzkie (z Wieluniem), kaliskie, płockie, brzesko-kujawskie, inowrocławskie, ziemię dobrzyńską oraz części krakowskiego, rawskiego i mazowieckiego (58 tys. km²).
TARNOPOLSKIE i BUKOWINA w latach 1908-1815 do Rosji

BORSZCZÓW

Do 1918 roku - miasto powiatowe w Królestwie Galicji i Lodomerii w Cesarstwie Austriackim, powiat borszczowski graniczył z cesarstwem rosyjskim następnie z ZSRR, przez rzekę Zbrucz. Do 1939 roku - miasto powiatowe w województwie tarnopolskim, jak również garnizon macierzysty Batalionu KOP "Borszczów".
TREMBOWLA
Do 1772 roku: miasto powiatowe w województwie podolskim, powiat trebowelski.
Do 1918 roku: miasto powiatowe w Królestwie Galicji i Lodomerii.
Do 1939 roku: miasto powiatowe w województwie tarnopolskim, ok. 10 tys. mieszk., zamieszkane przez Polaków, Ukraińców i Żydów.
W l.1939-1941, 1944-1991 w ZSRR, Ukraińska SRR.

KAMIENIEC PODOLSKI
Od 1793 r. w granicach Rosji, Kamieniec został siedzibą guberni podolskiej, później tylko powiatu kamienieckiego. W 1920 roku znalazł się na terenie radzieckiej Ukrainy, choć bolszewicy planowali oddać miasto Polsce. Przez długi czas był siedzibą obwodu w Ukraińskiej Republice Radzieckiej, przeniesioną później do miasta Chmielnicki (d. Płoskirów).
Gubernia podolska – gubernia Imperium Rosyjskiego w latach 1793-1917. Położona na południowo-wschodnim krańcu imperium, graniczącym z Galicją i Bukowiną i miała obszar ok. 42 000 km². Centrum admninistracyjnym był Kamieniec Podolski.
• bałcki,
• bracławski,
• hajsyński,
• jampolski,
• kamieniecki,
• latyczowski,
• lityński,
• mohylowski,
• olhopolski,
• płoskirowski lub proskurowski,
• uszycki lub nowouszycki,
• winnicki
W 1897 skład narodowościowy guberni przedstawiał się następująco: liczyła ogółem 2 984,6 tys. ludności, z czego 2 240,3 tys. (75,1%) stanowili Rusini, 261,1 tys. (8,8%) Polacy, 368,7 tys. (12,3%) Żydzi, Rosjan było jedynie 2,6%, a innych narodowości - 1,2%.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ZAŁACZNIKI
Rozbiory I 1772, II 1793, III 1795
Rozbiór I 1772
http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:First ... nd1772.png
Rozbiór II 1793
http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Secon ... d_1793.PNG
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/c ... iory_2.png
Rozbiór III 1795
http://pl.wikipedia.org/wiki/Plik:Parti ... Poland.png
17.08.2014 23:36
KARWACCY w Herbarzach Niesieckiego, Bonieckiego i S.Uruskiego (t. VI. Str. 233)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(ZIEMIA PRZASNYSKA)

** MIKOŁAJ, syn * PAWŁA z Karwacza, 1471 r. na uniwersytecie krakowskim. Wieś tę posiadał 1567 r. **** PIOTR Karwacki (BONIECKI) syn *** JAKÓBA (Uruski) (Boniecki)
Wdowa (Katarzyna Bielińska) **** PIOTRA była 1578 r. dziedziczką wsi Brzezinko Małe, w ziemi nurskiej (Paw.) (Boniecki).
***** ANNA KARWACKA h. Jastrzębiec, była żoną Piotra Karskiego 1580 r. (Kor.). (Akta kapituły gnieźnieńskiej piszą, że ..) (Boniecki)
***** JAKÓB, ***** STANISŁAW i ***** ANDRZEJ ( na Podolu ?), synowie Piotra i Katarzyny Bielińskiej, córki Terencyusza z Potyczy, skarbnika czerskiego, procesują się 1583 r. z Oborskim (Zs. Gr. Czers. 51 f. 1182 i 54 f. 1173). (Boniecki)
****** JAN, syn Stanisława, obrany 1613 r. pełnomocnikiem przez Brzozowskiego, a brat jego (Boniecki)
****** KASPER (syn Stanisława ;Uruski), sprzedał 1631 roku część swoją na Karwaczu Chrzanowskiemu (DW. 41 f. 791 i 48 f. 507). (Boniecki)
****** KASPER, ****** KAZIMIERZ,****** MACIEJ i ****** DOMINIK, z ziemią ciechanowską, a ****** JAN, z ziemią nurską; podpisali elekcyę Władysława IV-go. (Boniecki)

KARWACKI h. Łabedź (błąd Uruskiego ????). Wzieli nazwisko od wsi Karwacza, w ziemi ciechanowskiej (Uruski).
• Piotr, syn Jakóba, dziedzic Karwacza 1581 r.. miał córkę Anne za Kańskim (Karskim ?) i synów: Andrzeja, Jakóba i Stanisława (Uruski).
• Kacper i Jan synowie Stanisława, 1630 r. (Uruski)
• Dominik, Kacper-Kazimierz i Maciej z ziemia ciechanowska, a Kacper z ziemią warszawską podpisali elekcye 1648 r.(Uruski)

Karwacki, w ziemi Ciechanowskiej. Kasper Kazimierz, Maciej i Dominik: Jan zaś Karwacki w ziemi Nurskiej, podpisali elekcją Władysława IV. Króla Polskiego (Kacper Niesiecki, t.5.s. 50)

• Stanisław Jezuita 1675 r. syn Kazimierza i Zofii ze Swieszowskich. (Uruski)
• ****** KAZIMIERZ, syn Stanisława, zeznał 1631 r. zapis dożywocia z żoną, Zofią ze Świeszowa Świeszowską (DW. 51 f. 1458). (Boniecki)

****** KAZIMIERZ, syn Stanisława, zeznał 1631 r. zapis dożywocia z żoną, Zofią ze Świeszowa Świeszowską (DW. 51 f. 1458). (Boniecki)
******* Stanisław Jezuita 1675 r. syn Kazimierza i Zofii ze Swieszowskich. (URUSKI SEWERYN)

****** LUDWIK 1644 roku w ziemi warszawskiej (DW. 50 f. 428). ****** DOMINIK, ****** KASPER Kazimierz i ****** MACIEJ z Jastrzębiec, z ziemi ciechanowskiej (Boniecki) ****** KASPER z ziemi warszawskiej, elektorowie Jana Kazimierza. (Boniecki)
****** MACIEJ i Zuzanna z Wachnowskich, córce ******* Eufrozynie, w zakonie Franciszkanek w Bydgoszczy Elżbiecie, wyznaczył król 1666 r. opiekunem Korowickiego, jej ciotecznego brata (Sig. Ręk. Os. 139 f. 85). (Boniecki)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(ZIEMIA SANDOMIERSKA)
• Józef, subdelegat grodzki chęcinski 1760 r.(Uruski)
JÓZEF, subdelegat grodzki chęciński 1760 r. (DW. 83 f. 590). (Boniecki)

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(LITWA)

ANDRZEJ podpisał manifest szlachty litewskiej 1763 r. (Boniecki)
• Andrzej podpisał manifest szlachty litewskiej 1763 r (Ks.Czerskie. Don. Vars. Vol. Leg.). (URUSKI SEWERYN)

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(ZIEMIA DROHICKA)

IGNACY Franciszek i FRANCISZEK Antoni, synowie ANTONIEGO, legitymowali się ze szlachectwa w Królestwie; w pierwszej połowie XIX-go wieku. (Boniecki)
Antoni z żony Eleonory Poletyłłówny miał (Uruski)
• synów: Jana, Samuela, Aleksandra I Piotra, dziedziców dóbr Tuszyn I Rydzew 1779 r. (Acta Drohickie); z nich (Uruski)
• Aleksander miał syna Antoniego, po którym z Ludwiki Dziegulskiej syn Ignacy wylegitymowany w Królestwie w 1843 roku, (Uruski)
• a Piotr pozostawił Antoniego, po którym syn Franciszek, burmistrz w m. Służewie, wylegitymowany w Królestwie 1845 r. (URUSKI SEWERYN)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(ZIEMIA BUSKA)
W ziemstwie zaś buskiem, legitymowali się ze szlachectwa 1782 r.
*** TOMASZ i *** MACIEJ, synowie ** MARCINA i Anastazyi Wiśniowskiej, wnukowie * KAZIMIERZA i Maryanny Ilnickiej. (Boniecki)

*** TOMASZ I MACIEJ, synowie ** MARCINA i ** ANASTAZJI WIŚNIOWSKIEJ, wnukowie * KAZIMIERZA i * MARIANNY ILNICKIEJ, wylegitymowani w Galicji 1782 r. (URUSKI SEWERYN)

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(PODOLE)

PODOLE u Bonieckiego
TREMBOWLA 1730 ...- legitymizacja 1782
*JERZY, z Anny Dołżańskiej, pozostawił syna ** STEFANA, żonatego 1-o v. z Maryanną Bilińską, z której (Boniecki)
*** syn GRZEGORZ, 2-o v. z Magdaleną Seliczanką, z której (Boniecki)
*** syn ELIASZ. Obaj synowie Stefana wylegitymowani ze szlachectwa 1782 r. w grodzie trembowelskim (Prot. 301. f. 34). (Boniecki)

KAMIENIEC PODOLSKI legitymizacje 1850-1883
PODOLE u Bonieckiego:
**** ANDRZEJ, **** MICHAŁ, **** JAN I (synowie ***** ANTONI Antoni, ***** JAN Jan, ***** PIOTR Piotr, ***** KAROL Karol, ***** WOJCIECH Wojciech i **** MARCIN Marcin), synowie ****JANA, wnuki ***MIKOŁAJA, w latach 1866-1883;) **** WAWRZYNIEC, synowie *** MIKOŁAJA, wnuki ** HIACENTEGO (Boniecki);
****JÓZEF z synem ***** JANEM, **** ANTONI i **** ERAZM, synowie *** MICHAŁA, . ( MICHAŁ miał Józefa, Antoniego i Jana oraz Erazma ) wnuki ** ANTONIEGO
a wszyscy prawnuki * ELIASZA, legitymowali się ze szlachectwa w gubernii podolskiej 1850 r., (Boniecki)
**** ANTONI Antoni, **** JAN Jan, **** PIOTR Piotr, **** KAROL Karol, **** WOJCIECH Wojciech i **** MARCIN Marcin, synowie *** JANA, wnuki ** MIKOŁAJA, legitymowani w latach 1866-1883; (Boniecki)

**** KAZIMIERZ/ Kazimierz, **** MICHAŁ/ichał i **** JAN Jan, synowie *** JÓZEFA; wnuki ** MICHAŁA, legitymowani 1866 roku; (Boniecki)
**** JÓZEF,**** FRANCISZEK KSAWERY i **** WOJCIECH, synowie *** ERAZMA, wnuki ** MICHAŁA i (Boniecki)
**** MAREK, **** KAZIMIERZ i **** JAN, synowie *** ANTONIEGO, wnuki *** Michała, legitymowani w 1869 roku. MICHAŁ miał Józefa, Antoniego i Erazma (Boniecki)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
PODOLE u Uruskiego:

**ANDRZEJ, ** JAN, ** MICHAŁ i **WAWRZYNIEC,
synowie * MIKOŁAJA (URUSKI SEWERYN)

** ANTONI, ** ERAZM i ** JÓZEF (z synem *** Janem)
synowie * MICHAŁA(URUSKI SEWERYN)

** ANTONI, ** JAN, **KAROL, ** MARCIN, **PIOTR i ** WOJCIECH
synowie * JANA, (URUSKI SEWERYN)

***JAN, *** KAZIMIERZ i ***MICHAŁ
synowie ** JÓZEFA(URUSKI SEWERYN)

*** JAN i *** KAZIMIERZ
synowie ** ANTONIEGO oraz(URUSKI SEWERYN)

*** FRANCISZEK, *** JÓZEF i *** WOJCIECH
synowie ** ERAZMA(URUSKI SEWERYN)

Wylegitymowani w Cesarstwie i zapisani do ksiąg szlachty guberni podolskiej 1850-1869 (Uruski).

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

KARWECKI. Leon i Grzegorz zapisani do ksiąg szlachty gub. Koweńskiej
24.08.2014 11:13
Karwaccy....inteligencja bukowinska

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Антон Янович Карвацький
Prof. ANTONI syn JANA KARWACKI
W 2012 roku profesor na wydziale chemicznym, dr krzemionki i polimeru Inżynierii Anton Azarow Karvatskyy Uniwersytet wygrał konkurs "Nauczyciel-naukowców". Карвацький Антон Янович. Викладач-дослідник з ІХФ ...13 lut 2013 - Антон Янович Карвацький став переможцем університетського ... Основними напрямами науково-дослідної роботи А.Я.Карвацького є розробка методик ... та на Запорізькому алюмінієвому комбінаті (Україна).

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Doc dr praw SWIETŁANA KARWACKA
Карвацька Світлана Богданівна - Історична довідка ...
www.theorlaw.chnu.edu.ua/teachers.html?view...id...
Кандидат юридичних наук, доцент – Карвацька Світлана Богданівна ... У 1987 р. закінчила Чернівецький державний університет імені Юрія Федьковича .

С. Б. Карвацька, С. Г. Меленко ; Чернівецький національний ун-т ім. ...

Кандидат юридичних наук, доцент – Карвацька Світлана Богданівна
Народилася 29 грудня 1964 року в с. Радгоспівка Глибоцького району Чернівецької області.
У 1987 р. закінчила Чернівецький державний університет імені Юрія Федьковича за спеціальністю “Історія”.
У 1996 р. закінчила Чернівецький державний університет імені Юрія Федьковича за спеціальністю “Правознавство”.
30 жовтня 1996 року в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка захистила кандидатську дисертацію на тему “Ризький мир як завершальний етап визвольних змагань українського народу за утворення державності” (Диплом серії КН № 012576).
Область наукових інтересів: теорія та історія держави і права.

Перелік публікацій:
1. ПРАВОВА СИСТЕМА ЯК ДЕТОНАТОР ЮРИДИЧНОГО ВПЛИВУ НА СУСПІЛЬНІ ВІДНОСИНИ
2. Формування герменевтичної інтерпретації: історико-правові та лінгвістичні питання //Актуальні проблеми держави і права. Збірник наукових праць. Випуск 50. – Одеса: Юридична література, 2009. – С. 66-72.
3. Карвацька С.Б. Системний підхід у дослідженні взаємодії національної державно-правової історії терміносистеми українського права / Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Спецвипуск. – К.: Ін-т держави і права ім. М.В. Корецького НАН України, 2007. – С. 38-43.
4. Карвацька С.Б. Динамика трансформацій законодательной терминосистемы в истории украинского права / Законодательная дефиниция: логико-гносеологические, политико-юридические, морально-психологические и практические проблемы: Материалы Международного “круглого стола” (Черновцы, 21-23 сентября 2006 года). – Нижний Новгород, 2007. – С. 463-473.
5. Карвацька С.Б. Генеза української термінології як фактор становлення національного права України // Право в системі соціальних норм: історико-юридичні аспекти. Матеріали ХІІІ історико-правової конференції (м. Чернівці, 20-22 травня 2005 р.). – Чернівці: Рута, 2005. – С. 127-133.
6. Карвацька С.Б. Проблеми ефективності законодавчої політики як основного напрямку юридичної політики держави // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 333: Правознавство. – Чернівці: Рута, 2006. – С. 14-19.
7. Карвацька С.Б. Проблеми формування моделі правової системи України: історичний досвід та сучасна практика // Регіональні аспекти історико-правових досліджень: Матеріали ХVІІ міжнародної історико-правової конференції 31 травня – 3 червня 2007 року. – Донецьк: ДЮІ ЛДУВС ім. Е.О. Дідоренка, 2008. – С. 294-302.
8. Карвацька С.Б., Меленко С.Г. Проблеми формування моделі правової системи України: історичний досвід та сучасна практика // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 365: Правознавство. – Чернівці: Рута, 2006. – С. 35-40
9. Кобринська С.Б. Деякі питання співвідношення публічного і приватного права України в сучасних умовах // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 62: Правознавство. — Чернівці: ЧДУ, 1999. — С. 14-17.
10. Кобринська С.Б. До питання про поняття та структуру правової системи // Науковий вісник Чернівецького університету: Збірник наук. праць. Вип. 82: Правознавство. — Чернівці: ЧДУ, 2000. — С. 14-17.
11. Кобринська С.Б. Переговори між Польщею та УРСР, РСФРР 1920 року про прелімінарний мир // Ерліхівський збірник. Вип.. 2. – Чернівці, 1995. – С. 103-111.
12. Кобринська С.Б. Правові аспекти Ризького мирного договору та проблеми українсько-польських стосунків у міжвоєнний період (1921-1939 рр.) // Ерліхівський збірник. Вип.. 1. – Чернівці, 1994. – С. 185-189.
13. Кобринська С.Б. Ризький мир і проблема кордонів між Польщею, Україною та Росією // Теоретичні та практичні проблеми становлення правової держави в Україні. Вип.. 2. Матеріали наукової конференції юридичного факультету Чернівецького держуніверситету ім.. Ю.Федьковича 4-5 травня 1995 р. – С. 95-99.
14. Кобринська С.Б. Ризький мирний договір між УРСР, РСФРР і Польською республікою від 18 березня 1921 року та проблема українсько-польських стосунків // Матеріали наукової конференції викладачів, аспірантів та студентів юридичного факультету Чернівецького держуніверситету ім. Ю.Федьковича 29-30 квітня 1994 р. – С. 69-70.
15. Кобринська С.Б. Становлення і розвиток міжнародних взаємовідносин між УНР та Польщею в 1918-1920 рр. // Науковий вісник Чернівецького університету. Серія Правознавство. Вип.. 1. – Чернівці, 1996. – С. 36-48.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prof. Dr med. NATALIA KARWACKA (psychiatra)
Карвацька, Наталія Семенівна.
Вплив перегородки мозку на будову і функції яєчників статевонезрілих білих щурів [Текст] : дис...канд. мед. наук: 14.00.17 / Карвацька Наталія Семенівна ; Чернівецький медичний ін-т. - Чернівці, 1995. - 170 л.
Народилася 20 липня в м. Чернівці. Закінчила на відмінно середню школу. З 1983р. навчалася виключно на відмінно на лікувальному факультеті Чернівецького державного медичного інституту за спеціальністю “Лікувальна справа”, активно займалася науковою роботою, виступала у складі ансамблю народного танцю Чернівецького медичного інституту (ЧМІ). У 1989р. закінчила лікувальний факультет ЧМІ отримавши диплом із відзнакою (з червоним дипломом). У 1993р. закінчила інтернатуру зі спеціальності «Терапія».

З 1993р. працювала асистентом кафедри нормальної фізіології Чернівецького державного медичного інституту (з 25 квітня 1997р. - Буковинської державної медичної академії).

З 2000р. по 2001р. навчалася в інтернатурі за спеціальністю „Психіатрія” на базі 2-го психіатричного відділення Чернівецької обласної психіатричної лікарні. У 2001р. пройшла тематичне удосконалення з психофізіології в Українській військовій медичній академії, у 2001р. пройшла спеціалізацію зі спеціальності «Психотерапія», у 2003 році – спеціалізацію зі спеціальності «Медична психологія» в Харківській медичній академії післядипломної освіти.

У 2002р. переведена на посаду доцента кафедри нормальної фізіології, у 2004р. – на посаду доцента кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної психології ім. С.М.Савенка Буковинського державного медичного університету.
Кандидат медичних наук з 1996p. Кандидатську дисертацію захистила 14 січня 1996 р. у спеціалізованій вченій раді при Інституті фізіології ім. О.О. Богомольця. Вчене звання доцента кафедри присвоєно в 2004 р.

З 2005 по 2010рр. навчалася в Львівському державному медичному університеті ім. Д.Галицького в міжнародному проекті з групового психоаналізу.Приймає активну участь у суспільному житті університету, кафедри та лікарні. Неодноразово заохочувалася почесними грамотами та подяками за довголітню сумлінну працю, високі показники в роботі, активну участь у громадському житті.
Діяльність в університеті: Була членом Центральної методичної комісії БДМУ, вченої ради медичного факультету № 1 та вченої ради факультету післядипломної освіти.
Лікувальна робот: Лікар-психіатр вищої категорії, лікар-психотерапевт вищої категорії, лікар-медичний психолог другої категорії, Активний учасник обласних переривчастих курсів з психіатрії, засідань обласного осередку Асоціації психіатрів України, засідань обласного осередку Української спілки психотерапевтів.

Співробітниками кафедри глибоко вивчаються питання етіопатогенезу, клініки, діагностики, лікування та профілактики психотичних і непсихотичних психічних розладів судинного ґенезу, особливості невротичних, пов’язаних зі стресом та соматоформних психічних розладів, при яких спостерігається терапевтична резистентність, із урахуванням ролі та значення природних, соціальних, вікових і статевих факторів та преморбідних особливостей особистості хворого для їх клініки, діагностики, перебігу та вдосконалення заходів зі психопрофілактики.
Напрями наукової діяльності: Психіатрія, медична психологія, психотерапія.
Наукові публікації: Є автором і в співавтором 109 наукових друкованих праць, у тому числі Державного стандарту освіти, ОКХ і ОПП зі спеціальності „Медична психологія”, галузевих навчальних програм з психофізіології (2002р.), психоаналізу (2010р.) для студентів зі спеціальності „Медична психологія”.
Є співавтором підручника „Крок – 1”. Загальна лікарська підготовка. – К.: Медицина, 2004; навчально-методичного посібника з нейрофізіології. - Чернівці, 2005; навчального посібника з нормальної фізіології. - Чернівці, 2006р.; автором навчального посібника „Основи медичної психології” (тестовий посібник). - Чернівці, 2009р.; навчально-методичного посібника „Психофізіологія”. - Чернівці, 2009р.; навчального посібника з нормальної фізіології (ІІ-е видання). - Чернівці, 2010р.; навчального посібника «Приклади формулювання терапевтичних діагнозів». – Чернівці, 2013р.
Дисципліни, що викладаються: Відповідальна за навчально-методичну роботу і читає лекції з психофізіології, медичної психології, психотерапії зі студентами 3-6-го курсів зі спеціальності «Медична психологія», з медичної психології зі студентами 4-го курсу зі спеціальності «Лікувальна справа», «Педіатрія»; лекції з психіатрії студентам 4-го курсу зі спеціальності „Лікувальна справа”, „Педіатрія”; на післядипломному етапі – за тематичні удосконалення лікарів „Психологічні аспекти взаємодії лікар-пацієнт” та „Актуальні питання психотерапії”, цикл „Профілактика насилля в сім’ї”, передатестаційний цикл (стажування) з медичної психології.

xxxxxxxxxxxxxx

Історія розвитку ендокринології на Північній Буковині ...
ТМ Бойчук
Зокрема, уродженець міста Czernowitz (Чернівці) санітарний лікар Арнольд .... 2010; Ю.П. Карвацька, 2013), гематологічних (В.М. Ходоровський, 2006),

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

JOANNA Kryłowna KARWACKA (rodem z Piłtawy) i DYMITR KARWACKI (rodem z Kliszkowcow)

Ж.К. Карвацька, Д.В. Карвацький / Joanna Kiryłowna Karwacka i Dymitr Wasiliewicz Karwacki / brat Illicza; ojciec Walerego 1, Krystyny, stryj 1958 Wołodymira Ilicza, brat stryjeczny Siemiona Jakowlewicza (WASILIJ i JAKOW bracia ?)

Архітектурні стилі та українські шедеври світової ...
www.budcolege.cv.ua/.../
Ж.К. Карвацька, Д.В. Карвацький Архітектурні стилі та українські шедеври світової архітектури
I
Карвацька, Ж. К.
www.irbis-nbuv.gov.ua/.../cgiirbis_64.exe?...Карвац...
Tłumaczenie strony

Ж. К. Карвацька, Д. В. Карвацький ; Чернівецький будівельний технікум Львівського ...

Карвацька, Ж. К..
Будівельні конструкції (громадські будівлі) [Текст] : підруч. для студ. буд. спец. вищих навч. закладів І-ІІ рівнів акредитації / Ж. К. Карвацька. - Чернівці : Місто, 2000. - 218 с.: іл.

Mgr inz. Joanna KARWACKA
Карвацька, Жанна Кирилівна.
Чернівецький державний будівельний технікум [Текст] : сторінки історії / Ж. К. Карвацька. - Чернівці : Прут, 2005. - 124 с.: фотогр.
60-річчю технікуму приcвячується

JK Karvatska, DV Karvatskyy ;Style architektoniczne i ukraińskich arcydzieła architektury światowej.

Podręcznik oczywiście "budownictwo" dla studentów specjalności budowlanych szkół wyższych poziomów I-II akredytacji. W podręczniku szkoleniowym znajdują się szczegółowe informacje na temat charakteru architektury i jego celów; oznacza i styl architektury; Historia tworzenia i architektura arcydzieła ukraińskiego Światowego Dziedzictwa UNESCO. Głębszego postrzegania i rozumienia zjawisk i procesów są terminologii architektonicznej budowy i architektury. Podręcznik jest przeznaczony dla studentów budownictwa, umiejętności artystycznych i architektonicznych, a także dla wszystkich zainteresowanych w architekturze i sztuce w ogóle ukraińskim.
24.08.2014 11:13
U zarania budowlanej dynastii Karwackich w Czerniowcach

Dmitry i Jeanne KARVATSKI. Czerniowce

Кожен з наших дітей збудував храм… | Чернівці ... - Версії

Lera YASNYTSKA "wersje"

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1 maj 2008 - Родина КАРВАЦЬКИХ, без перебільшення, створила сучасне обличчя ... Карвацьких на вагу золота в усіх політехніках України – ред.).

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Każde z naszych dzieci, zbudowali dom ...

Rodzina KARVATSKYH, dosłownie, stworzył nowoczesne oblicze miasta. Historia rodziny z trzech pokoleń budowniczych są ze sobą ściśle powiązane z historią powojenną Czerniowcach.

http://versii.cv.ua/new/kozhen-z-nashih ... m/195.html

Родина КАРВАЦЬКИХ, без перебільшення, створила сучасне обличчя нашого міста. Сімейна історія трьох поколінь будівельників тісно переплелася з історією повоєнних Чернівців. Про любов одне до одного, обраної професії та рідного міста розповідають Дмитро та Жанна КАРВАЦЬКІ.
Від п Про любов одне до одного, обраної професії та рідного міста розповідають Дмитро та Жанна КАРВАЦЬКІ. O miłości do siebie, ich zawodzie i rodzinnym mówi Dmitry i Jeanne KARVATSKI.

DYMITR WASILIEWICZ KARWACKI ( ród z Kliszkowców chocimskich) :
Ж.К. Карвацька, Д.В. Карвацький / Joanna Kiryłowna Karwacka i Dymitr Wasiliewicz Karwacki / brat Illicza; ojciec Walerego 1, Krystyny, stryj 1958 Wołodymira Ilicza, brat stryjeczny Siemiona Jakowlewicza (WASILIJ i JAKOW bracia ?)


xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Od praktyki do ślubu

Ж.К (JOANNA KARWACKA) .: Моя «буковинська» історія почалася майже півстоліття тому, коли я, полтавчанка, після закінчення Полтавського інженерно-будівельного інституту, приїхала на практику до Чернівців. Тоді саме будували так званий мікрорайон «Південний» – сучасний початок проспекту Незалежності і вул. Ковальчука, яка тоді називалася вул. Ростовською. Пам’ятаю, як вивчала малярку в щойно збудованому готелі «Буковина». На будівництві я познайомилася з майстром Дмитром Карвацьким. Добудувалися ми до весілля і я залишилася у Чернівцях.
(Joanna jest połtawianką, tam studiowała budwnictwo, na praktyki pokechała do czerniowcow, gdzie poznała na budowie majstra DYMITRA KARWACKIEGO, pobrali się i tam zamieszkali.)

J.K. Moja bukowinska historia zaczęła prawie pół wieku temu, kiedy Poltavchanka, po Instytucie Inżynierii Połtawa cywilnego, przyszła ćwiczyć w Czerniowcach. Potem zbudowano tzw sąsiedztwa "Południe" - początek współczesnej Alei Niepodległości i ulicy. Kowalczuk, a następnie wezwał ul. Rostów. Pamiętam studia malarza w nowo wybudowanym hotelu "Bukowina". Na budowie, spotkałem się z mistrzem Dmitrij Karvatskym. Mamy Dobuduvalysya ślub i ja mieszkaliśmy w Czerniowcach.

Д.К.: Наша родина родом з Клішківців, що на Хотинщині. Дружина іноді жартує, що гордістю села є не Леонід Каденюк, бо він лише один, а Карвацькі, бо нас багато. (Nasza rodzina rodem z Kliszkowcow dzielnicy Chocimia. Ludzie zartują, duma wsi nie jest Leonid Kasleniuk bo on jest jeden, ale KARWACCY bo nast. Jest dużo)
Я працював майстром, а мій рідний брат Ілля та двоюрідний брат Семен – механіками в облбудтресті, водночас вчилися у вечірній школі. До речі, вони були першими машиністами баштових кранів на Буковині. Як на той час – це було майже фантастикою, бо кран вважався надскладною технікою, а у братів навіть не було освіти!

DK (DYMITR KARWACKI). Nasza rodzina pochodzi z Klishkivtsiv tej dzielnicy Chocim. Moja żona czasami żartuje, że wieś nie jest dumny Leonid Kadeniuk, ponieważ jest tylko jeden, i Karvatski, bo nas jest wielu. Pracowałem jako brygadzista, a mój brat i kuzyn Eliasz Simon - mechanikę w oblbudtresti podczas nauki w szkole wieczorowej. Przy okazji, były pierwszy operator żurawi wieżowych w Bukowinie. Jako czasu - to było prawie fantastyczny, ponieważ uznano, żuraw technika niezwykle trudne, a bracia nie mają nawet wykształcenie!

( Ja pracowałem jako majster, mój brat rodzony ILIA i stryjeczny SIEMION byli mechanikami, uczylismy się w szkołach wieczorowych. Byli pierwszymi operatorami dźwigów żurawiowych na Bukowinie)
Ж.К.: Після одруження чоловік вирішив отримати вищу освіту і вступив до того ж інституту в Полтаві. ( Po slubie DYMITR podjął tez studia na politechnice w P{ołatwie) .На цей час я пішла працювати на будівництво, аби не втратити чергу на житло. Дмитро отримав диплом і повернувся до роботи ( po dyplomie DYMITR wrocil do roboty a Joanne skierowano do pracy w Technikum budowlanym w 1962 roku), а мене в 1962 році направили на роботу до будівельного технікуму. Відтоді інших записів у моїй трудовій книжці немає.
Тоді технікум називався будівельною школою. Ми отримали довгоочікувану квартиру. Тепер ця «хрущовка» виглядає як знущання над людьми, але тоді вона видалася нам раєм! У 30 років я стала завідувачкою будівельним відділенням. (Majac 30 lat została kierownikiem wydziału budowlanego). Потім відкрили механічне відділення, куди вступили Дмитрові брати Семен та Ілля. Potem otwarto wydział mechaniczny, na który wstąpili bracia Dymitra; ILIJA I SIEMION )Уявляєте? Я, молода жінка, керувала дорослими дядьками, чоловіковими родичами! У ті часи це було досить незвично.
JK. Po mąż ślub zdecydowaliśmy się na studia wyższe i naukę w tym samym instytucie w Połtawie. Tym razem poszedłem do pracy w budynku, tak aby nie stracić całą obudowę. Dmitrij studia i wrócił do pracy, a w 1962 roku zostałem wysłany do pracy w budynku kolegium. Od tego czasu tam innych elementów w moim zeszycie. Wtedy nazywa techniczny budynku szkoły. Mamy długo oczekiwane mieszkanie. Teraz "Chruszczow" wygląda jak kpina z ludzi, ale wydawało nam się rajem! W ciągu 30 lat byłem szefem działu budowlanego. Następnie otwórz dział mechaniczny, który przyszedł do Dmitrija Szymona i Eliasza. Czy można sobie wyobrazić? Jestem młoda kobieta prowadził starszych wujków, rodzina jej męża! W tamtych czasach było to dość niezwykłe.

Д.К.: Я радий з того, що обидва моїх брати досі живі і здорові, незважаючи на поважний вік (2008 rok). (Dymitr się cieszy, ze jego bracia mimo wieku zdrowi i zywi) Семену 20 квітня виповнилося 80 років, (od 20 kwietnia SIEMION MA 80 lat, był glownym mechanikiem zakładu konstrukcji zelazobetaonowych)) він усе життя працював головним механіком заводу залізобетонних конструкцій. 2 серпня 80 виповниться й Іллі, (od 20 sierpnia ILLIA tez ma 80 LAT) який був головним механіком будівельного управління (Ilia był głównym mechanikiem przedsiębiorstwa budowlanego). Мені вже 74 (ja – CZYLI Dymitr – ma 74 lata), я пройшов шлях від майстра і виконроба до головного інженера будівельного управління (przeszedł drogę o majstra do głownego inżyniera firmy budowlanej) . Потім заснував управління «Житлобуд», яке створювало соціальну інфраструктуру в районах. Це була дуже важка робота: усе робилося з голого місця, жодних умов, навіть поїсти не було де. Особливо непереливки було у Путильському районі. А до чергового пленуму чи з’їзду партії треба було здати об’єкт. Ті школи, садки і лікарні стоять досі, ніхто їх не ремонтує. А нічого нового у селах, на жаль, не будують.

DK:. Cieszę się, że zarówno z moimi braćmi są wciąż żywe i dobrze, mimo zaawansowanego wieku ( w 2008 roku) . Nasienia 20 kwietnia ma 80 lata, całe życie pracował jako główny inżynier zakładu konstrukcji żelbetowych. 2 sierpnia zamienia 80 i Eliasza, który był głównym inżynierem zarządzania budowlanego. Jestem już 74, poszedłem aż z kapitana i głównego inżyniera, majstra do zarządzania budową. Następnie założył zarządzania "Zhytlobud", który stworzył infrastruktury społecznej w powiatach. To bardzo ciężka praca: wszystko zrobione z nagim miejscu żadnych okoliczności, nawet tam, gdzie nie było do jedzenia. Szczególnie neperelyvky był obszarze Putila. I następne plenum lub Kongres miał przekazać obiekt. Te szkoły, przedszkola i szpitale są wciąż, naprawy nikt. I nic nowego w wioskach, niestety, nie będę.

Ж.К.: Мій Дмитро дуже скромний. Його управління збудувало майже всю Комарова і Стасюка, 22-гу, 27-му і 6-ту школи, мікрорайон на Південно-Кільцевій. Уже 17 років працює в технікумі. Коли знайомиться зі студентами, завжди розповідає кожному, що і де знаходиться у їхніх селах. Діти дивуються, а відповідь проста – він усе це будував.

Д.К.: Просто, викладач у нашій сім’ї – моя дружина. Тому говорити – її парафія.
Викладач-екскурсовод

Ж.К.: Викладати я стала після того, як у 48 років з відзнакою закінчила педагогічний факультет Київської сільськогосподарської академії. Мене не бентежив вік, бо вчилася для знань, а не для диплома, як це зараз модно. Багато разів була Викладачем року в Чернівецькому технікумі, Викладачем року серед технікумів Західного регіону, які підпорядковані Міністерству аграрної політики. Тричі мою кандидатуру висували на здобуття звання «Заслужений учитель України».
JK. Dmitry bardzo skromne. Jego zarządzanie zbudował prawie wszystkie Komarow i Stasiuk, 22, 27 i 6. dzielnicy szkoły w South-ring. 17 lat w college'u. Kiedy spotkał się z uczniami, zawsze mówić wszystkim, co i gdzie w ich wioskach. Dzieci zastanawiam, a odpowiedź jest prosta - to wszystko jest zbudowane.
DK: Tylko nauczyciel w naszej rodzinie - moja żona.. Że tak powiem - swoją parafię.
Przewodnik dla nauczycieli

JK. Zacząłam uczyć się po 48 latach z wyróżnieniem na Wydziale Edukacji Akademii Rolniczej w Kijowie. I nie mylić wiek, ponieważ studiowała na wiedzy, a nie dla dyplomu, jak to jest teraz modne. Wiele razy był nauczycielem roku w Czerniowcach uczelni, nauczyciele szkół, Western Region, podporządkowane Ministerstwu Polityki Rolnej. Trzykrotnie przedstawiła swoją kandydaturę do nominacji "Honorowego Mistrza Ukrainy." W 1999 roku, byłem nawet wziąć do Kijowa, bo był na liście nagrodzonych. Mamy spotkanie z Kuczmy, ale ... ja nie przyznano, usunięty z listy. W pamięci tylko książka o Kuczmy i złota szpilki z diamentami. Muszę mieć "piękno" nie było ...
У 1999 році мене навіть повезли до Києва, бо я була у списку нагороджених. Ми приїхали на прийом до Кучми, але… мене так і не нагородили, викреслили зі списку. На пам’ять залишилася лише книга про Кучму і золота шпилька з діамантом. Мабуть, я «за красою» не пройшла… Зате до збірки «Найкращі науково-педагогічні працівники України», яка вийшла 2004 року, з Буковини потрапило тільки троє людей, усі з нашого технікуму, серед них була і я.
2005-го року до 60-річчя технікуму ми з чоловіком написали нарис про його історію. Порахували, що за 60 років технікум з відзнакою закінчили 907 чоловік, у тому числі 7 Карвацьких (7 Karwackich konczylo to technikum) . А всього тут вчилося 15 членів нашої родини ( a w rodzinie 15 osób).

Нині усі будівельні технікуми України вивчають предмет «Будівельні конструкції» за програмою, складеною Дмитром і Жанною Карвацькими. Вони організовують семінар з методики викладання предмету і видають книгу до 600-річчя рідного міста. Її презентація відбудеться 14 травня. Книга присвячена архітектурі, і майже всі приклади та ілюстрації в ній – чернівецькі будівлі, доповнені полтавськими витворами архітекторів.
Ж.К.: Інакше й бути не може, бо я давно вважаю себе чернівчанкою, хоча й Полтаву не забуваю, бо ж там народилася. Видання книги коштує 21 тис. грн., і по ній навчатимуться в усій державі (PODRECZNIKI KARWACKICH NA WAGE ZLOTA WE WSZYSTKICH POLITECHNIKACH UKRAINY) підручники Карвацьких на вагу золота в усіх політехніках України – ред.).
Ale kolekcja "Najwięcej uczeni, nauczyciele Ukraina", który został wydany w 2004 roku, z Bukowiny były tylko trzy osoby, wszystkie z naszej uczelni, wśród nich ja. 2005, 60-lecie uczelni mój mąż i ja napisał esej o jego historii. Czułem, że 60 lat College z wyróżnieniem 907 osób, w tym 7 Karvatskyh. I właśnie tutaj wychowało się 15 członków naszej rodziny.

Teraz Inżynieryjne Ukraina Program studium Temat "Budownictwo", opracowany przez Dmytro i Joan Karvatskymy. Organizują seminarium na temat metod nauczania przedmiotu i dać książki do 600. rocznicy jego rodzinnym mieście. Jej prezentacja odbędzie się w dniu 14 maja. Książka jest poświęcona architekturze, i prawie wszystkie przykłady i ilustracje w nim - Czerniowce budynki, uzupełnione dziełami architektów Połtawa.

Але міністерство не виділяє нам жодної копійки. Якби не мій племінник Володя Карвацький, мої діти, а також студенти, видання не побачило би світ. А ще ця книга особлива тим, що на ній буде написано прізвище мого чоловіка. Бо поки Дмитро працював заступником директора з виробничого навчання, він забороняв мені вписувати його ім’я. Мовляв, це нескромно. Хоча я відбулася як викладач лише завдяки чоловіку. А ще ми з студентами вивчаємо 7 архітектурних чудес Буковини. Вони навіть захищають курсові й дипломні проекти іноземними мовами: торік румунською і англійською, нині – французькою. Я дуже люблю, коли чернівецьку архітектуру малюють художники, тому прочитавши книгу Тамари Севернюк «Летючий промінь вічності» зробила у технікумі виставку творів Наталї Ярмольчук, присвячених Чернівцям. Та й хобі маю досить незвичне – я екскурсовод. Мені так сподобалися Чернівці, що я вивчила їхню історію і усе життя працювала в бюро подорожей та екскурсій. Я навіть оволоділа в університеті румунською подорожей та екскурсій. Я навіть оволоділа в університеті румунською, щоб мати змогу розповідати румунам їхньою рідною мовою. А недавно кликали на роботу в турбюро в «Турист», бо нині мало хто з молодих знає історію міста.
JK :. To nie może być, bo uważam się za długo chernivchankoyu, choć Połtawa nie zapomnę, ponieważ został urodzony. Publikacja książki jest 21 tys. UAH., I na to studiować przez państwo (podręczników Waga Karvatskyh złota we wszystkich Polytechnic Ukrainie - wyd.). Ale ministerstwo nie przydziela nam ani grosza. Jeśli nie dla mojego siostrzeńca Vladimir Karvatskyy, moje dzieci, jak i studentów, publikacja nie jest postrzegana na świecie. A ta książka różni się tym, jest napisane imię mojego męża. Dla przed Dmitrij pracował jako zastępca dyrektora szkolenia przemysłowego, on zabronił mi wpisać swoje nazwisko. Podoba Ci się, że to nieskromnie. Chociaż ja wziąłem jako nauczyciel tylko ze względu na jej męża. A my, studenci studiów 7 architektonicznych cudów Bukowiny. Oni nawet chronić kurs i dyplom w językach obcych: angielskim i rumuńskim ubiegłego roku, teraz - w języku francuskim. Uwielbiam, gdy artyści malować Czerniowce architekturę, więc czytanie książek Tamara Severnyuk "Latający światła wieczności" wykonane w wystawie technicznej Natalii Yarmolchuk poświęcony Czerniowce. A ja mam dość nietypowe hobby - prowadzę. Byłem tak zadowolony, Czerniowce, studiowałem historię i pracował całe życie w podróży i wycieczek. I nawet ujęte w rumuńskiej uczelni, aby móc powiedzieć, Rumunów w ich własnym języku. Niedawno powołany do pracy w biurze turystycznym w "turysta" na teraz, niewielu wie, historię młodego miasta.

На все треба мати щастя
W sumie musimy mieć szczęście

Ж.К.: Може це іронія долі, але на три покоління ми заробили лише одного «Заслуженого будівельника України»: мій племінник Володя – гордість нашої родини.
(Ironia losu jest, ze na 3 pokolenia budowlancow godność Zasluzonego budowlanca Ukrainy dostał tylko jeden WOŁODIA KARWACKI, krewny Dymitra)
JK. . Może to ironia, ale trzy pokolenia zdobyliśmy tylko jeden "Honored Builder Ukrainy": mój siostrzeniec Vladimir - duma naszej rodziny. Moje dzieci Valery i Oksana - także budowniczych. Jestem dumny z każdego z moich dzieci, nie zbudował domu, choć - ateista. Wołodia i Valery - autorzy kościół na Alei Niepodległości, rzeczy, które kiedyś zbudowany ich ojców i wujków.

Мої діти Валерій і Оксана – теж будівельники. (Dzieci WALERY i OKSANA tez budowlance). Я пишаюся тим, що кожен з моїх дітей збудував храм, хоча сама – атеїстка.
(WOLODIA I WALERY KARWACKI autorzy cerkwi na prospekcie niezaleznosci).Володя і Валерій – автори церкви на проспекті Незалежності, тому самому, який колись будували їхні батьки і дядьки.
(OKSANA wyszła za Libańczyka, mieszka pod Bejrutem). А в Оксанки взагалі цікава історія. Після технікуму вона вступила до КІСІ, там познайомилася з ліванцем Халілем і вийшла за нього заміж. Вони живуть поблизу Бейрута у містечку Бтегрін, де зять збудував родинний храм святого Іллі. Назвали церкву на честь Халілевого дядька Іллі – французького мільйонера, який дав гроші на будівництво. Зараз Халіль працює на будівництві доріг і мостів в Нігерії, а Оксанка за його відсутності відкрила в Лівані приватну музичну школу. У неї двоє діток, син Карім, названий на честь Халілевого діда, і дочка Настя, названа на честь моєї матері.
(U syna – Walerego – tez dwoje dzieci: KRYSTYNA : Krystynka, skończyła 11 klas i szkołe malarstwa, a po niej na architekture na uniwersytecie – to już czwarte pokolenie budowlancow). У мого сина також син і донька. Крістінка закінчує 11 клас і художню школу, хоче вступати на архітектурний факультет в університеті, тож матимемо вже четверте покоління будівельників. (Syn KIRYŁ skończył technikum budowlane, a potem uniwersytet handlowo-ekokomiczny) Кирило, названий на честь мого батька, закінчив наш технікум, потім торгово-економічний університет. Він маркетолог, знає все про «Чернігівське» пиво. 9 серпня він одружується, наша сім’я поповниться, може дочекаємося правнуків (сміється).
SYN WOLODI tez budowlaniec maja firme..Wolodimirbud) Син Володі також будівельник, має фірму «Володимирбуд».
W ogólnym Oksanka ciekawej historii. Po studiach rozpoczęła pracę w KISI nie spotkał się z Libanu Khalil i wyszła za niego. Żyją w mieście, w pobliżu Beirut Btehrin gdzie rodzina-prawo zbudowany kościół św Eliasza. Nazwany na cześć kościoła Halilevoho wujek Elias - francuski milioner, który dał pieniądze na budowę. Teraz Khalil działa w sprawie budowy dróg i mostów w Nigerii, aw razie jego nieobecności oksanka w Libanie otworzył prywatną szkołę muzyczną. Ma dwoje dzieci, syna Karim, nazwany jego dziadek Halilevoho i córka Nastya, nazwany po mojej matce. Mój syn i syn i córka. Kristinka ukończeniu 11 klasy i szkoły sztuki, chce dołączyć do Wydziału Architektury na uniwersytecie, więc będziemy mieli czwartą generację budowniczych. Cyryl, nazwany ojciec absolwentem naszej uczelni, a następnie handlu i Uniwersytetu Ekonomicznego. On wie wszystko o marketingu "Czernihów" piwa. 09 sierpnia ożenił, nasza rodzina wypełnione, może czekać na wnuki (śmiech). Syn Wołodia i budowniczy, firma "Volodymyrbud."
Д.К.: Ми усе життя прожили так, щоб нашим дітям не було за нас соромно, щоб вони бачили результати нашої праці. Ми стараємося внести свою частку і в історію Чернівців, тому й видаємо підручник до ювілею Чернівців. Бо треба, щоби пам’ять про тебе була доброю.

Ж.К.: У чому секрет нашої родини? Не знаю, мабуть, на все треба мати щастя. Нашому з Дмитром щастю вже 47 років. Без чоловіка я нічого не варта, він мені каже про себе те саме. Певне, тому у нас все складається добре.

DK:. Mamy mieszkał całe życie, tak, że nasze dzieci nie wstydzą się nas, że mogą zobaczyć owoce naszej pracy. Staramy się przyczynić się do historii i dlatego Czerniowce opublikuje poradnik na rocznicę Czerniowiec. Bo jest to konieczne, tak aby pamięć o tobie było dobrze.
Czajniczek. Sekret naszej rodziny? Nie wiem, być może, na wszystko musi być szczęśliwy. Nasze szczęście z Dmitry już 47 lat. Żaden człowiek nie jestem bezwartościowy, powiedział mi o nic. Podobno, jak wszyscy dobrze składa
Лєра ЯСНИЦЬКА, «Версії»

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Pierwszy operator żurawia wieżowego zbudowany i nauczyli się, jak budować

" Wtedy mówimy o fundamencie, na którym graficznego rósł i rósł piętrowy, zbudowany w konstrukcji, technologii i specjalistów w swoich rękach. Policz je prawie niemożliwe. Ale tutaj wiem, co duża liczba absolwentów dyplomami mistrzów, brygadzistów, techników, konstruktorów, techników, mechaników, inżynierów, instalatorów i innych zawodów związanych z budownictwem, ponad 6000 absolwentów w pracy, w zaocznym. Nie jest tajemnicą, że studentów zaocznych czasami mniej silny w teorii. Ale wiesz co innego: Teoria bez praktyki jest martwa. W tym przypadku, jest to jedna z kombinacji ich obu, który jest zawsze optymalny dla branży. Jeśli pół wieku temu urząd w niepełnym wymiarze czasu zostało otwarte z samouk budowniczych trzeba nauczyć się budować <Nauki> następnie szybko będą musieli wykazać przydatność.....

Żywym przykładem - losy braci Karvatskyh –
* Semen Yakovlevich brat stryjeczny Dymitra i Ilicza
* Ilja Wasiljewicz brat Dymitra Wasiljewicza Karwackiego, ojciec Wołodymira Karwackiego z Czerniowce (biznesmena potentata w budownictwie bukowinskim)

Jako pierwsi w Bukovina opanowali zawód operatora dźwigu i pierwszy z nich korzystać przy budowie wielu budynków w Czerniowcach. Z hasłem ….pracowali na dwie zmiany, zastraivaya cały teren wokół hotelu <Bukovina> na budowę ośmiu szkół regionalnych, dwie szkoły z internatem.

Jak powiedział w wywiadzie Semen Yakovlevich dzielić jego twórczość pozostawała w wielu miejscach Bukovina: po wojnie przywrócono dawne kino <Październik> w Verenchantsi zbudowany warsztaty dla MTS, a następnie - budynki rzeźni produkty konkretnych roślin. W pewnym momencie poczuł: brak szkolenia teoretycznego, jak i kuzyna, udał się do kolegium budynku biurowym w niepełnym wymiarze godzin. Zrobił to w pracy? Bez wątpienia. A następnie, pracując, zaczął podejmować dalsze kroki ...., czyli od pracy ręcznej do jego mechanizacji. On jest posiadaczem 30 patentów na wynalazki - wszystkie one są dedykowane do tego tematu. Dodaj: wszystko żywotność Siemion Yakovlevich Karvatskoho związane z budową. Na emeryture przeszedł jako naczelny inżynier Zakładu żelbetowych.
Jego brat (stryjeczny) Ilja Wasiljewicz - z tej samej pozycji, ale dział budynku. Budowa poświęconej jego syna. , A poza tym dzieci dynastia Karvatskyh kontynuować innego brata - Dmitry Vasilyevich.

Він, як і його дружина Жанна Кирилівна, уже довгі роки викладає у технікумі спецпредмети. On i jego żona Jeanne Kirillovna już wiele lat nauczania w spetspredmety uczelni. Nic dziwnego, że dzieci i tu już szkoła zawodowa, też wnuk ukończył na wydziale ….
Autor Valentine MATSERUK.. "

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1880 SERGIEJ ……. KARWACKI
** 1910 DYMITR Sergiejewicz Karwacki (rocznik 1913) kronikarz Kliszkowców
КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКИЙ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ; ojciec SERGIEJ 1880 1913-10-20

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

** 1900 JAK …. KARWACKI
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКИЙ СИДОР ЯКОВИЧ; ojciec 1890 JAK 0 1920-05-11
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКИЙ СЕМЕН ЯКОВИЧ; ojciec 1890 JAK 0 1928-04-20
*** 1928 SEMIEN Jakowlewicz 20 kwiecień 1928 rocznik

xxxxxxxxxxxxxxx

** 1900 WASILIJ KARWACKI 1900
*** 1928 ILLIA Wasiliewicz 20 sierpień 1928 rocznik
КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКИЙ ИЛЬЯ ВАСИЛЬЕВИЧ; ojciec WASYL 1900 1928-08-02

**** Zinaida Illiwina Karwacka-Niawczuk jej syn
***** Wladymir Stiepanowicz Niawczuk

**** Wołodymir Illicz Karwacki rokcznik 1958
КАРВАЦКИЙ ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ; ojciec ILLICZ 1928;1958-05-29
***** Walery Wolodymirowicz Karwacki
КАРВАЦКИЙ ВАЛЕРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 1983-02-21

**** Stanisław… Karwacki
***** Andriej Stanisławowicz Karwacki

КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКИЙ *** ОНИСИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ; ojciec WASYL 1900 1940-02-20
КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКИЙ *** ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ; ojciec WASYL 1900 1935-07-18
*** DYMITR Wasiliewicz 1934 rocznik
**** OKSANA Dymitrowna Karwacka w Libanie u niej:
***** KARIM
***** NASTIA

**** WALERY Dymitrowicz u niego
***** KRYSTYNA ( bardzo ładna) Waleriewna Karwacka - architekt
***** KIRYŁ Walerianowicz Karwacki ekonomista

(WOLODIA I WALERY KARWACKI autorzy cerkwi na prospekcie niezaleznosci).Володя і Валерій – автори церкви на проспекті Незалежності, тому самому, який колись будували їхні батьки і дядьки.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Był czas, gdy "Oblagrobud" jednocząc 32 lokalne organizacje, które są wznoszone w obudowie Bukovina, społecznej i celów gospodarczych. Urządzenie jest teraz jeden mniej lub bardziej skutecznie działa. Wśród nich - OAO ". Komórka Wydział Mechaniczny-311"

Голова правління ПМК-311 Володимир Карвацький – з діда-прадіда спадковий будівельник. Батько Ілля, дядьки – Семен та Дмитро після війни відбудовували Чернівці, були машиністами перших баштових кранів.
Prezydent PMK-311 Vladimir Karvatskyy - dziadek, pradziadek dziedzicznej budowniczego. Ojciec Eliasz, wujkowie - Simon i Dmitrij odbudowali po wojnie Czerniowce, byli maszynistami pierwszych żurawi wieżowych.

Згодом Ілля та Семен працювали головними механіками заводу залізобетонних виробів та тресту «Чернівцібуд», а Дмитро тривалий період очолював управління «Житлобуд». Брати зводили п’ятиповерхівки на проспекті Незалежності й мікрорайоні «Південний» в обласному центрі, десятки дитячих садочків і шкіл, лікарні в Путилі, Кіцмані, Новоселиці, Глибокій, професійно-технічні училища в Чернівцях, Кельменцях, Сокирянах, Заставні…

Potem Eliasz i Simon pracował na stanowisku głównego mechanika Zakładu żelbetowych trestu "Chernivtsibud" , a Dmitrija długi okres prowadził zarządzania "Zhytlobud." Bracia wzniesli pięć-piętrowy budynek na Alei Niepodległości i okolicy "Południe" w regionalnym centrum, kilkadziesiąt przedszkoli i szkół, szpital Putila, Kicman, Novoselytsia, Głębokie, szkoły zawodowe w Czerniowcach, Kelmentsi, Sokyriany, Zastavni ...

Саме тому в родинному колі Карвацькі люблять жартувати, що Бог створив землю, а все, що на ній, – будівельники. В.Карвацький уже три десятиліття на риштуваннях.

Dlatego rodzina krąg Karvatski lubią żartować, że Bóg stworzył ziemię i a wszystko na niej – budowlancy. V.Karvatskyy już przez trzy dekady na rusztowaniu.
Разом зі своїм колективом, який очолює два останні десятиліття, відбудовував вірменське місто Спітак, яке знищив землетрус, зводив села для потерпілих від аварії на Чорнобильській АЕС, заклав фундамент церкви Святої Богородиці на Анниній горі, спорудив монастир у Вашківцях, храм Святого Юрія у Кіцмані… Зараз найкращих фахівців ПМК Володимир Карвацький зібрав на будівництві школи в Лужанах.

Wraz ze swoim zespołem, na czele z ostatnich dwóch dekad, ormiańskie miasto Spitak przywrócone, po zniszczoniu trzęsieniem ziemi, zbudowano wsie dla ofiar elektrowni atomowej w Czarnobylu, podwaliny kościoła Matki Boskiej na Annyniy góry, zbudował klasztor w Vashkivtsi, Kościół św Jerzego w Kicman ... teraz najlepszych specjalistów MVP Vladimir Karvatskyy skierował na budowę szkóły w Luzhany.

(...................)

Анатолій ІСАК.
На фото: Володимир Карвацький з робітниками
на будівництві середньої школи в Лужанах.
Кіцманський район
24.08.2014 21:53
METRYKI WOŁYŃSKIE KARWACKICH
Волинський метрики Карвацькі

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1790 ROZALIA z KARWACKICH – Kułakowska z Książęcina / par. Lachowice / Lachowce pow. ostrogski
Slub 1840 – luty 4 par. Lachowice
MARCIN 1820 KUŁAKOWSKI z Ksiażencina lat 20 syn Teodora i ROZALI Z KARWACKICH oraz Anna Zajaczkowska z Ksiażecina.lat 19, c. Klemensa i Paulinu Zawadzik

1780 ELZBIETA z KARWACKICH – Lityńska z Derdekały (20 km na E od Krzemienca)
Slub 1842 - marzec – 1 par. Dederkały; Ludwik Rudnicki z Pototurów lat 33 s. Jakuba i Anastazji Waskiewicz & Józefa 1809 z Litynskich Kiełczewska; Pototurów, lat 33. C. Łukasza i Elżbiety Karwackiej

KRZEMIENIEC
1800 TOMASZ KARWACKI i MARIANNA Gołebiowska , rodzice Pauliny 1833 z Krzemienca
Slub 1853 – luty – 2 ANTONI WIDKOWSKI, LAT 20, S. WAWRZYNCA I Anny Gustawskiej & 1833 PAULINA KARWACKA z Krzemienca lat 20- c. Tomasza i Marianny.
Ur 1842-luty-10 TEKLA KARWACKA c. Tomasza i Marianny z Gołebiowskich

OŁYKA w polowie (20-25 km) miedzy Luckiem a Równem
1860 ANTONINA z KARWACKICH Janowa Sekułowa z Ujezdza
Slub 1904 sierpień 15 OLYKA
Ur 1884 JÓZEF SEKUŁA Z UJEZDCA lat 20, syn Jana i Antoniny z Karwackich &Marianna Marszalak lat 20 z Ujezdza, c. Jana i Katarzyny.

1870 APOLONIA Z KARWACKICH-Sekułowa OŁYKA-Długoszyje-Matelno
Ur 1893-marzec – 17 Antoni Sekuła s. Jana i Apolonii z Karwackich

JALOWICZE-Pijanie
Ur 1896 – styczeń – 22 Wojciech Sekuła s. Jana i Apolloni z Karwackich

OLYKA-Matelno
Ur 1900- marzec – 8 ur Władysław Sekuła s. Jana i Apolonii. Karwackiej ; świadkowie Walenty Karwacki, Anna Gruszczynska wdowa
Ur 1904 – luty -10 APOLONIA KARWACKA c. Walentego i Weroniki z Zakrzewskich

OŁYKA
Ur 1905 luty 11 BOLESŁAW SEKULA s. Jana i Apolonii z Karwackich
zgon1905 sierpień 11 BOLESŁAW SEKUŁ s. Jana I Apolonii z Karwackich w Olyce

OŁYKA w polowie (20-25 km) miedzy Luckiem a Równem
Zgon 1904-sierpień 29 MICHALINA Sekuł c. Jana i Apoloni z Karwackich

JAŁOWICZE / Pijane ( 10 km na SE od Łucka)
1870 WALENTY KARWACKI i Weronika z Zakrzewskich
1900 - styczeń - 5 ur ANNA KARWACKA c. Walentego Karwackiego i Weroniki Zakrzewskiej – mc. Pjane, parafia Jałowicze ( 10 km na SE od Łucka)
1900 sierpień 19 (par. Wiszenki/ Swóż / 20 km na N od Łucka ) Walenty Karwacki i A. Luprzewska chrzestni Marianny Gołebiowskiej c. Łukasza i Tekli
27.08.2014 13:43
Kronikarz Kliszkowców chocimskich

DYMITR Sergiejewicz KARWACKI

KLISZKOWCE / KLISZKIWCY ( inne nazwy: Циганка, Новоселиця, Галичанка, Каланарія) Хотинського За даними на 1859 рік у власницькому селі Клішкіуці (Циганка, Новоселиця, Галичанка, Каланарія) Хотинського повіту Бессарабської губернії, мешкало 3056 осіб (1572 чоловічої статі та 1484 — жіночої), налічувалось 514 дворових господарств, існували православна церква та єврейський молитовний будинок[1]. Станом на 1886 рік у царачькому[2] селі, центрі Клишківської волості, мешкала 3681 особа, налічувалось 579 дворових господарств, існували православна церква, школа, 3 лавки[3]. За 5 верст — цукровий завод
Począwszy od 1859 w miejscowości zastrzeżonych Klishkiutsi (Cyganka, Novoselytsia, Galychanka, Kalanariya) dzielnicy Chocim prowincji Besarabii domu do 3056 osób (1572 mężczyzn i 1484 - kobieta), było 514 gospodarstw stoczni istniał kościół prawosławny i żydowski dom modlitwy [1 ]. Począwszy od 1886 tsarachkomu w [2] Centrum wsi Klyshkivskoyi parafii, mieszkał 3681 osoby, było 579 gospodarstwa stoczni, były cerkwie, szkoły, sklepy 3 [3]. W odległości 5 km - cukrownia

Карвацький Дмитро Сергійович-народився 20 жовтня 1913 року у с.Клішківці.Головною справою його життя був літопис,з якого ми сьогодні черпаємо основні відомості про історію села.За багаторічну сумлінну працю на педадогічній ниві нагороджений 3-ма грамотами Міністерства Освіти України,цілою низкою грамот обласного і районного рівнів.У січні 1998 року с/р присвоєно заслужене звання"Почесний громадянин"села Клішківці. 1913-2003 рр Місцевий літописець. Автор рукописних книг „Клішковецькі бувалини”, „Хроніка Буковинського села”, „Літопис села Клішківці” та інші
Karvatskyy Dmitry, urodzony 20 października 1913 w s.Klishkivtsi.Holovnoyu dzieło jego życia był rekord, który możemy teraz czerpać podstawowe informacje o historii siela.Za sumiennej pracy w pedadohichniy pola przyznane z 3 liter Ministerstwo Edukacji Ukrainy, wielu ratyfikacja regionalnym i powiat rivniv.U stycznia 1998 roku s / przyznano mu zasłużony tytuł "Honorowego Obywatela" wsi Klishkivtsi. 1913-2003 za lokalny kronikarz. Autore rękopisy "Klishkovetski buvalyny", "Kronika Bukowinie wioska", "Roczniki wsi Klishkivtsi" i inne.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

inni znani z Kliszkowców chpcimskich Karwaccy:

Карвацька Антоніна Іанівна-4.10.1931 року народження.Родом з Чернігівщини,приїхала в Клішківці у 1951 році.Її трудовий стаж становить 54 роки,з них більше 30-ти років пропрацювала старшою медичною сестрою клішковецької медичної лікарні.
Karvatska 10.04.1931 Antonina Ianivna roku narodzhennya.Rodom z Czernihowie, przybył Klishkivtsi w 1951 rotsi.Yiyi zatrudnienia wynosi 54 lata, a od ponad 30 lat starszy szpital pielęgniarki pracowały klishkovetskoyi medycznych.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Карвацька Емілія Василівна-Науковець.Кандидат економічних наук,викладач Запорізького технічного університету.
Nauki Karvatska Emilia V. naukowiec, dr nauk ekonomicznych, profesor Politechniki Zaporoże

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
27.08.2014 13:52
JURIJ MICHAJLOWICZ KARWACKI z Varivtsi grodeckiego w chmielnickim - lwowski potentat budowlany

Кращі люди Городоччини Karvatskyy Jurij Michajłowicz

Karvatskyy Jurij Michajłowicz, ukraiński, urodził się 05 maja 1940 we wsi powiat Varivtsi Gorodotsky Chmielnickiego regionu.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

We Lwowie rodem z Warwcy k. Gódka / Ostapkowicz / Gorodoka w Chmielnickiem

1910 * MICHAŁ KARWACKI
1930 ** MIKOŁAJ Michajłowicz KARWACKI w Wariwcy k. Ostapkowicz
1940 ** JERZY Michajłowicz KARWACKI 1940 rok z Warwici grodeckie
Żona ** TATIANA Gienadijewna Selezniowa KARWACKA
corka *** Tatiana Karwacka- Kozłowska

? *** ANDRZEJ ….. ? KARWACKI
? ****OLEG Andrejewicz KARWACKI; Abiturienci Uniw.Lwowskiego w 2012 roku : Карвацький Олег Андрійович

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Rodzinne gniazdo JURIJA Michajłowicza Karwackiego:

WARIWCY ВАРІВЦІ Wariwcy ; zaraz obok Ostapkiwicz 20 km na N od Gorodoka i 20 na W od Chmielnickiego

chmiel ВАРІВЦІ КАРВАЦКИЙ * IWAN / JAN ojciec ? 1880 ?
chmiel ВАРІВЦІ КАРВАЦКИЙ ** АНАНИЙ ИВАНОВИЧ; ojciec * IWAN 1880 1919-05-18
chmiel ВАРІВЦІ КАРВАЦКИЙ ** MICHAŁ ojciec ? 1910 ?
chmiel ВАРІВЦІ КАРВАЦКИЙ *** НИКОЛАЙ МИХАЙЛОВИЧ; ojciec ** MICHAŁ 1910 1930-03-08
chmiel ВАРІВЦІ КАРВАЦКИЙ **** ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ; ojciec *** MIKOŁAJ 1930 1955-12-10
chmiel ВАРІВЦІ КАРВАЦКИЙ ** ZACHAR ojciec ? 1900 ?
chmiel ВАРІВЦІ КАРВАЦКИЙ *** ИВАН ЗАХАРОВИЧ; ojciec ** ZACHAR 1900 1922-04-07
chmiel ВАРІВЦІ КАРВАЦКИЙ **** НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ; ojciec IWAN 1922 1951-05-12
chmiel ВАРІВЦІ КАРВАЦКИЙ ***** ИГОРЬ НИКОЛАЕВИЧ; ojciec MIKOŁAJ 1951 1976-06-07

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Батько загинув на фронті в роки ІІ Світової війни, мати працювала сільською вчителькою. Померла у квітні 2000 року. Одружений, має доньку та онука. Освіта – вища, у 1968 році закінчив Львівський політехнічний інститут за спеціальністю інженер – будівельник.

Jego ojciec zginął na froncie w czasie II wojny światowej , matka pracował nauczyciela wiejskiego. Zmarła w kwietniu 2000 roku. Ożenił się ma córkę i wnuka.
Wykształcenie - wyższe, w 1968 roku ukończył studia na Politechnice we Lwowie inżynier - budowniczy. Podczas studiów pracował na północy w geodezyjnej wyprawy. . W przedsiębiorstwach budowlanych m Lwów działa od 1968 roku, pierwszy - mistrza, kierownika, starszy majster, wiceszef mechanizacji trust "Lvivzhytlobud" od 1980 do 1995rr. - Głowa i departamenty №59 №56 budowlanych samo zaufanie w 1995 roku. - Dyrektor Generalny LLC TUC "Karpatbud" od 1996 roku. - Prezes korporacji przedsiębiorstw budowlanych "Karpatbud."

W lwowskich firm budowlanych pod jego kierownictwem zbudowano na zlecenie 400 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni mieszkalnej, 4 szkoły, 10 przedszkola, 2 szpitale, Hotel "Sputnik" bank "Dniestr", Lwów hipodrom przebudowany, odrestaurowane elewacje hotelu Grand regionalnym Departament Spraw Wewnętrznych, Służby Bezpieczeństwa Regionalnego, zbudowane regionalnego Centrum Onkologii, wybudowany kompleks drukowanej gazety "Express", nowe domy dla mieszkańców.
W ciągu ostatnich pięciu lat firma "Karpatbud" na nowych technologiach budowali domy mieszkalne o łącznej powierzchni 100 tysięcy metrów kwadratowych. Budynki mieszkalne na ulicy. Gene. Str i Przemyśl przyznawane dyplomy i stopnie II i budowlane Państwowy Komitet Ukrainy do All-ukraińskim konkursie na najlepszy budowy i budynku mieszkalnego w Powstańca Nagrodę Shevchenko.

W 2000 Karvatskomu YM otrzymał honorowy tytuł "uhonorowany Builder Ukrainy" i korporacji "Karpatbud" wymienione w "Złotej Księgi biznesowej elity Ukrainy" i przyznanych dyplomów kandydatów tej publikacji. W 2001 Karvatskyy YM przyznawane przez Gabinet Ministrów Ukrainy.

Wiele z jego uprawnień do ożywienia duchowości duchowość na terytorium ojczyzny, dla której Kartatskyy YM oznaczone: W roku 2002, w odniesieniu do usług, aby ożywić duchownych na Ukrainie oraz wzmocnienie Ukraiński Kościół Prawosławny został odznaczony Orderem św księcia Włodzimierza Wielkiego II - stopnia. 01 sierpnia 2002 został odznaczony Orderem Św. 24 października 2002 przez szczerej pracy dla dobra Kościoła i na Ukrainie, a do dnia 40 latach pracy został odznaczony Orderem św księcia Konstantego z Ostroga 3-go stopnia.

20 grudnia 2002 za wybitne osiągnięcia w zwiększaniu dobrobytu ludności Ukrainy w gospodarce krajowej, konkurencyjną i efektywną produkcję istotna charytatywną odznaczony Orderem św Stanisława czwartego stopnia z oddaniem Krzyżem Oficerskim.
23 listopada 2003 na utrzymanie i budowę kościoła patronatem, w posłudze świętych cnót prawosławna wiara, poświęcenie i trud odznaczony Orderem św Andrzeja i - tego stopnia.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Карвацький Юрій Михайлович

Карвацький Юрій МихайловичКарвацький Юрій Михайлович, українець, народився 5 травня 1940 року в селі Варівці Городоцького району Хмельницької області.
Батько загинув на фронті в роки ІІ Світової війни, мати працювала сільською вчителькою. Померла у квітні 2000 року. Одружений, має доньку та онука. Освіта – вища, у 1968 році закінчив Львівський політехнічний інститут за спеціальністю інженер – будівельник.

Під час навчання працював на Півночі в геодезичній експедиції. В будівельних підприємствах м. Львова працює з 1968 року: спочатку – майстром, виконробом, старшим виконробом, заступником начальника управління механізації тресту “Львівжитлобуд”, з 1980 по 1995рр. – начальник будівельних управлінь №59 та №56 цього ж тресту, в 1995р. – генеральний директор ТзОВ БКТ “Карпатбуд”, з 1996р. – президент корпорації будівельних підприємств “Карпатбуд”.

У місті Львові будівельними підприємствами під його керівництвом побудовано і здано в експлуатацію 400 тисяч квадратних метрів житлової площі, 4 школи, 10 дитячих садків, 2 лікарні, готель “Супутник”, банк “Дністер”, реконструйовано львівський іподром, відновлені фасади Гранд-готелю обласного управління внутрішніх справ, обласного СБУ, споруджується регіональний онкологічний центр, споруджено друкарський комплекс газети “Експрес”, нові житлові будинки для мешканців міста. Протягом останніх п’яти років корпорацією “Карпатбуд” за новими технологіями збудовано багатоквартирні житлові будинки загальною площею понад 100 тисяч квадратних метрів. Житлові будинки по вул. Ген. Чупринки та Перемиській відзначені Дипломами І та ІІ ступенів Держбуду України за результатами Всеукраїнського конкурсу на кращу споруду, а житловий будинок по вулиці Повстанській став лауреатом Шевченківської премії.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Karwaccy.... bardzo aktywni na rynku budowlanym Ukrainy
(rodzinne interesy)

MEDIA UKRAINSKIE duzą uwagę poświęcają aktywności rynkowej licznych firm powiązanych z Karwackimi we Lwowie i na Bukowinie (Czerniowce). Wskazując na silne wiezi rodzi nn e pomiezy podmiotami starukącymi w przetargach publicznych.

„Співзасновниками фірми «Укрсвіт-2008» є Селезньова Тетяна Геннадіївна (24%) і Карвацький Олег Андрійович (76%). Селезньова відома як віце-президент єдиного допущеного до участі конкурента на цьому конкурсі – корпорації будівельних підприємств «Карпатибуд». Основним власником корпорації та її незмінним директором є чоловік Селезньової – Карвацький Юрій Михайлович.

Через три фірми (ПАТ «Прикарпатбуд», ТОВ «Карпатбудстиль» і ПП «Зодчий 2010») він володіє 72,76% «Карпатибуд», сама Селезньова там також має частку в 12,97%. Така ж частка в корпорації належить дочці Карвацького і Селезньової – Козловській (раніше Карвацькій) Тетяні Юріївні. Відомо, що у Юрія Карвацького є онук. Ним ймовірно є вищезгаданий Олег Карвацький, оскільки він зареєстрований з Козловською за однією адресою.

Співзасновниками фірми «Укрсвіт-2008» є: Селезньова Тетяна Геннадіївна (24%) żona Jurija Karwackiego і Карвацький Олег Андрійович (76%). Wnuk Jurija Michajłowicza Селезньова відома як віце-президент єдиного допущеного до участі конкурента на цьому конкурсі – корпорації будівельних підприємств «Карпатибуд».

Основним власником корпорації та її незмінним директором є чоловік Селезньової – Карвацький Юрій Михайлович. MA ON …Через три фірми (ПАТ «Прикарпатбуд», ТОВ «Карпатбудстиль» і ПП «Зодчий 2010») він володіє 72,76% «Карпатибуд», сама Селезньова там також має частку в 12,97%. Така ж частка в корпорації належить дочці Карвацького і Селезньової – Козловській (раніше Карвацькій) Тетяні Юріївні. Відомо, що у Юрія Карвацького є онук. Ним ймовірно є вищезгаданий Олег Карвацький, оскільки він зареєстрований з Козловською за однією адресою.

SPÓLKA"Ukrsvit 2008" : Tatiana G. Seleznew (24 % udziałow) Karwacki Oleg Andrejewicz (76 % udziałow); wnuk Jurija Michajłowicza Karwackiego

Założycielami spółki "Ukrsvit 2008" jest Tatiana G. Seleznev (24%) i Karvatskyy Oleg Andriejewicz (76%). Selezneva znana jako wiceprezes jednego konkurenta brać udziału w tym konkursie - ". Karpatybud" towarzystw budownictwa Przedsiębiorstwo

SPÓŁKA „Karpatybud” : Juri Michajłowsicz Karwacki (głowny właściciel) dziadek Olega Andrejewicza ;– wiceprezes Selezniewa

Główny właściciel korporacji i stałego dyrektor jest człowiek Selezniovok - Karvatskyy Yuri Michajłowicz.

Trzy firmy (JSC "Prykarpatbud", LLC "Architekt Karpatbudstyl" i PP "2010"), ma on do 72,76% "Karpatybud" ona Selezneva ma również w 12,97%. Czastkowy udział w korporacji należy do córki Jurija Karvatskoho i Seleznevej – KOZŁOWSKIEJ (dawniej Karvatskiy) Tatiany Jurewny. . Wiemy, że Jurij Michajłowicz Karvatskoho ma wnuka. Jest nim chyba wspomniany powyżej Oleg Karvatskyy ponieważ zarejestrowana Kozłowskiego pod tym samym adresem. Ponadto, obie firmy uczestniczące w przetargu,

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
27.08.2014 16:14
IMPERIUM BUDOWLANE KARWACKICH na Bukowinie

JAK WYGRAC PRZETARG NA BUKOWINIE ? ….. tylko z Karwackimi !!!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1880 SERGIEJ ……. KARWACKI
** 1910 DYMITR Sergiejewicz Karwacki (rocznik 1913) kronikarz Kliszkowców
КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКИЙ ДМИТРИЙ СЕРГЕЕВИЧ; ojciec SERGIEJ 1880 1913-10-20

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

** 1900 JAK …. KARWACKI
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКИЙ СИДОР ЯКОВИЧ; ojciec 1890 JAK 0 1920-05-11
czern КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКИЙ СЕМЕН ЯКОВИЧ; ojciec 1890 JAK 0 1928-04-20
*** 1928 SEMIEN Jakowlewicz 20 kwiecień 1928 rocznik

xxxxxxxxxxxxxxx

** 1900 WASILIJ KARWACKI 1900
*** 1928 ILLIA Wasiliewicz 20 sierpień 1928 rocznik
КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКИЙ ИЛЬЯ ВАСИЛЬЕВИЧ; ojciec WASYL 1900 1928-08-02

**** Zinaida Illiwina Karwacka-Niawczuk jej syn
***** Wladymir Stiepanowicz Niawczuk

**** Wołodymir Illicz Karwacki rokcznik 1958
КАРВАЦКИЙ ВЛАДИМИР ИЛЬИЧ; ojciec ILLICZ 1928;1958-05-29
***** Walery Wolodymirowicz Karwacki
КАРВАЦКИЙ ВАЛЕРИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ 1983-02-21

**** Stanisław… Karwacki
***** Andriej Stanisławowicz Karwacki

КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКИЙ *** ОНИСИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ; ojciec WASYL 1900 1940-02-20
КЛІШКІВЦІ КАРВАЦКИЙ *** ДМИТРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ; ojciec WASYL 1900 1935-07-18
*** DYMITR Wasiliewicz 1934 rocznik
**** OKSANA Dymitrowna Karwacka w Libanie u niej:
***** KARIM
***** NASTIA

**** WALERY Dymitrowicz u niego
***** KRYSTYNA ( bardzo ładna) Waleriewna Karwacka - architekt
***** KIRYŁ Walerianowicz Karwacki ekonomista

(WOLODIA I WALERY KARWACKI autorzy cerkwi na prospekcie niezaleznosci).Володя і Валерій – автори церкви на проспекті Незалежності, тому самому, який колись будували їхні батьки і дядьки.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Jak "fair", aby wygrać przetarg na Bukowinie?

Bardzo prosty - trzeba mieć odpowiedzialne stanowiska i krewnych ... To prawda ... Historia kontroli, co sprawia, że wymagania między "ich", innymi słowy, gracz państwowe w wygranej na loterii ... Każdy przetarg jeden lot z trzech to byłaby korzystna.
Byliśmy pierwszy próbują trzymać Bukovina dochodzenie zamówień publicznych w Bukowinie. Spróbuj ocenić ich przejrzystość i otwartość, bezstronność i neutralność, aby odsłonić wszystkie sekrety i osobliwości ofert w naszym regionie, na przykład, jeden zarządzanie. Tak więc, w Bukowinie kolejny ciekawy jednostki strukturalnej w RPA - kierownictwo budowy kapitału. Struktura ta jest obecnie bezpośrednio podporządkowane Kryshchenko Cyril Yevhenovych. Mimo, że wszyscy wiemy, że wszystkie ważne sprawy administracji państwowej zarządza Michael papieża i jego zastępcę i "bitwa" przyjaciel - George Galyts.

Myślę, drodzy panowie nie mają pojęcia o przetargach prowadzonych przez budowy kapitału i niepokonanym lotoreyu które z powodzeniem grał między "blisko" do szefa spółki zarządzającej. Staramy się opisać to wszystko całkiem bezstronnie, bez opłat bezpośrednich. Jaki rodzaj zarządzania jest i co to jest? Strona administracji regionalnej może mieć krótki opis: "Kapitał Budowa administracji regionalnej pełnią funkcje jako budynek usług mieszkaniowych i komunalnych oraz obiektów socjalnych i kulturalnych w regionie, odpowiedzialnego za nadzór techniczny placów budowy, przebudowy, remonty, które finansowane przez wszystkich źródeł finansowania, w tym programów państwowych. "

Карвацький Валерій Володимирович syn Władymira
ОДА є відома особистість в будівельному бізнесі нашого краю – Карвацький Валерій Володимирович. Всім відомий його батько – керівник будівельної фірми «ПМК-311» — Карвацький Володимир Ілліч, який є ще й депутатом Кіцманської районної ради від Партії регіонів

Карвацький Володимир Ілліч ojciec Walerego
Każdy wie, jego ojciec - szef firmy budowlanej "PMK-311» - Karvatskyy Wladymir Ilicz, który jest również zastępcą Kitsman Rada Partii Regionów (Wladymir Ilicz bratanek Dymitra Wasiljewicza z Kliszkocow)

Надалі в статті, ми спробуємо описати й родичів пана Валерія, які теж досить активно працюють в будівельному бізнесі на теренах Буковини. Але головне, що пан Валерій Карвацький є добре відомий серед будівельного бомонду Буковини і не просто, як син відомого батька-будівельника, а як активний учасник будівельного ринку.

W dalszej części artykułu, staramy się opisać i krewni pana Valery, który jest również bardzo aktywna w branży budowlanej na terenie Bukowiny. Ale najważniejsze, że pan Valery Karvatskyy jest dobrze znana wśród elity budynku Bukowinie, a nie tylko jako syn słynnego ojca, budowniczy, ale jako aktywnego uczestnika na rynku budowlanym.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

SAMI SWOI : Brat, ciotka, ojciec ... Брат, тітка, батько…

«Учасників» тендерів було троє: "Strony" Przetargi były trzy:

1. ТОВ «АВТОТРАНС МАРКЕТ» (код 36820094), яке зареєстроване і фактично знаходиться за адресою: м.Чернівці, вул.Прутська,18Б.

Директором фірми є родич (по достовірній інформації — звідний брат ? Валерія Włodymirowicza Карвацького – założyciela firmy) -brat Карвацький Андрій Станіславович. А засновник фірми є ніхто інший, як сам Валерій Карвацький. Що цікаво, що в області існує ще одна фірма, яка має певне відношення до адреси, де розташоване ТОВ «АВТОТРАНС МАРКЕТ». Засновником цієї фірми є теж Валерій Карвацький. Це досить відома в певних колах фірма ПП «Карвацький-Буд». Хоча, на сьогодні, вона зареєстрована (10.06.2010р) на Театральній площі в одному з офісних центрів «будинку офіцерів», але фактичне місце розташування – все та ж Прутська,18Б. Звичайно ж і директор інший – Дубець Наталя Олексіївна.

1 "AVTOTRANS rynku" (kod 36820094), zarejestrowany i jest w zasadzie w Czerniowcach, vul.Prutska, 18B. Dyrektorem firmy jest względne (do rzetelnej informacji - kompozyt brat) Valery Karvatskoho - Andrew S. Karvatskyy. Założycielem firmy jest nie kto inny jak sam Valery Karvatskyy. Co ciekawe, że tam jest inna firma, która ma pewne znaczenie na adres, gdzie znajduje LLC "AVTOTRANS rynku". Założycielem tej firmy jest także Valery Karvatskyy. Jest to dość dobrze znany w pewnych kręgach firmy PE "Karvatskyy-Bud". Chociaż w chwili obecnej jest on zarejestrowany (10.06.2010r) na Placu Theater w jednym z biurowców "oficerów dom", ale rzeczywistej lokalizacji - w samym Prut, 18B. Dyrektor kursu i inne - Dubets Natalia

2. ТОВ «Будівельник НВ» (код 38118201) , яке зареєстровано і фактично знаходиться за адресою: Чернівецька область, м.Сторожинець, вул.Грушевського,2/23.
Директором та основним співзасновником фірми є Нявчук Володимир Степанович (син Нявчук Зінаїди Іллівни – рідної тітки Валерія Карвацького), який відповідно є двоюрідним братом все того ж керівника управління — Валерія Карвацького. Внесок пана Нявчука в статутний фонд на сьогодні складає 61 600 грн. Не менш цікава особа іншого співзасновника фірми – це Волянський Іван Григорович. Пан Волянський на сьогодні є діючий водій начальника УКБ ЧОДА Валерія Карвацького. Сума його внеску в статутний фонд на сьогодні становить 26 400 грн.

2 "budowniczy HB" (kod 38118201) jest zarejestrowany i jest w zasadzie w rejonie Czerniowiec m.Storozhynets, ul.Grushevskogo, 2/23.
Dyrektor i współzałożyciel firmy jest głównym Nyavchuk Włodzimierz S. (syn Nyavchuk Zenaida Ilinichna - natywny Ciotka Valeria Karvatskoho), co jest zgodne z tym samym kuzyn szefa zarządu - Valery Karvatskoho. Wkład Pan Nyavchuka do funduszu statutowego wynosi obecnie około 61 600 USD. Nie mniej interesująca osoba z innej współzałożyciel firmy - to Volyanskiy John G .. Pan Volyanskiy jest obecnie działającego sterownika szef UCB Choda Valery Karvatskoho. Kwoty jego wkładu do kapitału wynosi obecnie 26 400 USD.

3. ТОВ «Інвест-Буд-Буковина» (код 36746943), яка зареєстрована і знаходиться за адресою: Чернівецька область, Кіцманський район, смт.Лужани, пров.Заводський, 10. Директор цієї фірми є Бобик Олександр Васильович. Серед засновників – Нявчук Зінаїда Іллівна, внесок якої на сьогодні становить 61 600 грн. Це та сама рідна тітка нашого головного героя — Валерія Карвацького, яка відповідно є рідною сестрою директора ПМК-311 Карвацького Володимира Ілліча (батька Валерія Карвацького). Що цікаво, за цією ж адресою знаходиться фірма, де батько Валерія Карвацького є директором — «ПМК-311».(код 05392401).
Засновником «ПМК-311» є вся та ж, вже відома Нявчук Зінаїда Іллівна. Інший співзасновник — Косован Лазар Іванович. Про нього інформації поки що не багато. Відомо лише про величину його внеску – 26 400 грн.

3 TOW "Invest-Stroy-Bukowina" (kod 36746943), zarejestrowana i znajduje się w rejonie Czerniowiec Kitsman obszarze smt.Luzhany, prov.Zavodskyy 10.
Dyrektor tej spółki jest Bobik Aleksander Wasiljewicz. Wśród założycieli - Nyavchuk Zinaida Illivna, wkład, który do tej pory jest 61 600 USD.
To jest to, że nasz drogi ciotka bohater - Valery Karvatskoho, co jest zgodne siostra dyrektora PMK-311 Karvatskoho Wolodimiry Ilicza (ojciec Valery Karvatskoho). Co ciekawe, w tym samym adresem jest firma, w której jego ojciec jest dyrektorem Valery Karvatskoho - ". FMC-311" (kod 05392401).

Założyciel «PMK-311" jest wszystko, co jest już znane Nyavchuk Zinaida Illivna. Innym współzałożyciel - Kosowa Łazarz ja .. Informacje o nim jeszcze niewiele. Wiemy tylko o wielkości jego udziału - 26 400 UAH.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ZA DUZO NA RAZ ?!

Walery Wladymirowicz Karwacki ukarany grzywną za pełnienie kierowniczej funkcji w budownictwie Bukowiny, a jednocześnie we własnej prywatnej firmie,
Został tez odwołany z funkcji publicznej.

Про це сьогодні зранку повідомили на офіційному сайті ОДА .Текст:
Як інформує сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації, розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 03.04.2014 № 63 – ОС Карвацького В.В. звільнено з посади начальника управління капітального будівництва обласної державної адміністрації у зв’язку із набрання законної сили судовим рішенням, відповідно до якого Карвацького В.В. притягнуто до відповідальності за корупційне правопорушення, пов’язане з порушенням обмежень, передбачених Законом України «Про засади запобігання і протидії корупції». Карвацький В.В., обіймаючи посаду начальника управління капітального будівництва обласної державної адміністрації, в порушення вимог статті 7 Закону України «Про засади запобігання і протидію корупції», займався підприємницькою діяльністю, чим вчинив корупційне правопорушення, за яке передбачено адміністративну відповідальність згідно ст. 172-4 Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Рішенням Новоселицького районного суду , яке набрало законної сили 01 квітня 2014 року, Карвацького В.В. визнано винними у вчиненні корупційного правопорушення та накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу в розмірі 1700 гривень.

Zwolniony i ukarany grzywną 1.700 USD Karvatskoho
Redaktor naczelny , Czerniowce , Aktualności - 04.07.2014
Doniesiono rano na oficjalnej stronie RSA .Tekst:

Jak informuje sektora w sprawie zapobiegania i wykrywania aparatury korupcja Obwodowej Administracji Państwowej, szefa Administracji Regionalnej 3.4.2014 № 63 - OS Karvatskoho V. odrzucona jako szef budowy kapitału administracji regionalnej w związku z wejściem w życie decyzji sądu, zgodnie z którym Karvatskoho V. oskarżony o korupcję związaną z naruszeniem ograniczeń wynikających z Ustawy Ukrainy "O zasadach zapobiegania i zwalczania korupcji". Karvatskyy VV, na stanowisku kierownika budowy kapitału administracji regionalnej z naruszeniem art 7 ustawy Ukrainy "O zasadach zapobiegania i zwalczania korupcji", zaangażowany w działalności gospodarczej, niż zrobił przestępstwa korupcji, dla których przewiduje odpowiedzialności administracyjnej zgodnie z art. 172-4 Kodeksu Ukrainy w sprawie wykroczeń administracyjnych. Novoselytskyi decyzję sądu rejonowego, który wszedł w życie 01 kwietnia 2014, Karvatskoho V. skazany za przestępstwa korupcyjne i nałożyła karę administracyjną karę grzywny w wysokości 1700 dolarów USD.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

TAK NA UKRAINIE RODZIŁ SIĘ KAPITALIZM ........czy to naganny przykład ? NIE ! Tak wszędzie było i jest !
1.09.2014 13:55
LEGITYMIZACJE (1782-1883) podolskie (aktualizacja 31.08.2014)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

1640 * JERZY, z Anny Dołżańskiej, pozostawił syna
1670 ** STEFANA,
żonatego 1-o v. z Maryanną Bilińską, z której
1700 syn *** GRZEGORZ,
2-o v. z Magdaleną Seliczanką, z której
1700 syn *** ELIASZ. Obaj synowie Stefana wylegitymowani ze szlachectwa 1782 r. w grodzie trembowelskim (Prot. 301. f. 34). (czyli po I rozbiorze austriackim)
Prawnukowie Jerzego Karwackiego i Anny z Dołżańskich
Wnukowie Stefana Karwackiego i (3) Magdy Seliczanki:
Synowie Eliasza Karwackiego:
1730 ? ANTONI KARWACKI s. Eliasza - Podole
1730 ? HIACENTY KARWACKI s. Eliasza – Podole

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Nr ukaza : 940 12 fevr 1850
(*ILLIA KARWACKI) ELIASZ KARWACKI

A. (** HYACENTY KARWACKI)
A.1.(*** MIKOŁAJ KARWACKI)
A.1.1.**** ANDRZEJ, A.1.2.**** MICHAŁ,A.1.3 **** JAN i A.1.4.**** LAURENTY synowie MIKOŁAJA HIACENTOWICZA (wnuki Hiacentego)

B. (** ANTONI KARWACKI)
B.1.(*** MICHAŁ KARWACKI)
B.1.1.**** JÓZEF (z synem ***** JANEM); B.1.2. **** ANTONI I B.1.3. **** ERAZM synowie MICHAŁA ANTONOWICZA ( wnuki Antoniego) Razem prawnuki ILLIJA

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Nr ukaza: Opr.Sobr 28 IV 1866
(** HYACENTY KARWACKI)
A.1. (*** MIKOŁAJ KARWACKI)
A.1.3. ( **** JAN leg. 1850 syn MIKOŁAJA HIACENTOWICZA
A.1.3.1.***** ANTONI,A.1.3.2. ***** JAN, A.1.3.3. ***** PIOTR, A.1.3.4.***** KAROL synowie JANA Mikołajewicza (wnuki Mikołaja)
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Nr ukaza: Opr.Sobr 28 IV 1866
B (** ANTONI KARWACKI )
B.1. (*** MICHAŁ KARWACKI )
B.1.1. **** JÓŻEF KARWACKI (leg. 1850)
B.1.1.1.***** JAN KARWACKI leg. 1850) B.1.1.2. KAZIMIERZ ***** , B.1.1.3. MICHAŁ ***** , B.1.1.1/4. JAN *** synowie JÓZEFA MIchajłowicza (wnuki Michała)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Nr ukaza: Opr. Sobr 16 janv 1869
(ILLIA KARWACKI)
B. (** ANTONI KARWACKI)
B.1. (*** MICHAŁ KARWACKI)
B.1.2. (**** ANTONI KARWACKI ?)
B.1.2.1.***** MAREK , B.1.2.2.***** B.1.2.3.KAZIMIERZ, B.1.2.4.***** JAN synowie ANTONIEGO Michajłowicza (wnuki MICHAŁA) Razem prawnuki ILLIJA

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Nr ukaza: Opr. Sobr 16 janv 1869
(*ILLIA KARWACKI) ELIASZ
B. (** ANTONI KARWACK)I
B.1. ***MICHAŁ KARWACKI
B.1.3. **** ERAZM (leg. 1850) syn MICHAŁA ANTONOWICZA ( wnuki Antoniego)
B.1.3.1.***** JÓZEF, B.1.3.2. ***** FRANCISZEK-KSAWERY i B.1.3.3. ***** WOJCIECH synowie ERAZMA Michajłowicza (wnuki MICHAŁA)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Nr ukaza: 3023 14 VII /Jul 1883

(** HYACENTY KARWACKI)
A.1. (*** MIKOŁAJ KARWACKI)
A.1.3. **** JAN leg. 1850 syn MIKOŁAJA HIACENTOWICZA
A.1.3.1.***** ANTONI, A.1.3.2. ***** JAN, A.1.3.3. ***** PIOTR, A.1.3.4.***** KAROL synowie JANA Mikołajewicza (wnuki Mikołaja) Nr ukaza: Opr.Sobr 28 IV 1866
Nr ukaza: 3023 14 VII /Jul 1883
A.1.3.5.***** WOJCIECH i A.1.3.6. ***** MARCIN synowie JANA Mikołajewicza (wnuki MIKOŁAJA)
1.09.2014 17:35
KLISZKOWCE chocimskie HISTORIA

http://gromady.cv.ua/ht/klishkivtsi/history

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
OFICJALNY ZARYS HISTORII:
Вперше згадуються Клішківці у Грамоті молдавського господаря Грози при переліку сіл.
Pierwsza wzmianka Klishkivtsi w Karcie mołdawskiego hospodara w w wykazie wsi.

1490 - Внуки Грози продали село Клішківці молдавському господарю Штефпну Великому за 250татарських злотих. Штефан, в свою чергу, подарував Клішківці своєму воїну, який дуже відзначився в бою з поляками під селом Валя Кізьміна, і зробив його боярином.

1490 Wnuki 1490 Grozy sprzedali Kliszkowce mołdawskiemu hospodarowi Stefanowi Wielkiemu za 250 tatarskich złotych. Stefan z kolei oddał Klishkivtsi żołnierza, który wyróżnił się w bitwie z Polakami w miejscowości Valea Kizmina i zrobił go bojarem.

1526-Молдавський господар Богдан Сліпий, син Штефана - Великого, здав Молдавію, а разом з нею і Клішківці, і став васалом Турції. Все населення Молдавії платило данину туркам, а з Хотинського повіту турки утворили "райю"- турецьку територію заселену не турками.Завдання “райї” полягало в тому, щоб утримувати турецький гарнізон, який був розташований в Хотинській фортеці і мав за мету зупинити всякого ворога, який зазіхне на турецьку територію. У селі Клішківці були побудовані великі склади, які турки називали “магазії”. Ця місцевість і тепер зветься “Магазія”. Сюди клішківчани та селяни сусідських сіл звозили зерно, муку і інші продукти

1526 – Mołdawski hospodar Bogdan Slepy syn Stephena Wielkiego, poddał Mołdawie a wraz z nim Klishkivtsi, mTurcji i stał się wasalem Turcji.Cała ludność Mołdawii płaciła daninene Turcji, a Turcy z dzielnicy Chocim utworzyło "rayyu" - terytorium tureckie zamieszkane nie turkamy. Zavdannya "rayyi" było utrzymanie turecki garnizon, który został umieszczony w Chotinskaya twierdzy i miał zamiar zatrzymać żadnego wroga, które wkraczają na terytorium Turcji. Wioska Klishkivtsi powstały duże magazyny, które Turcy zwane "mahaziyi." Obszar ten jest teraz nazywany "Mahaziya." Ten klishkivchany rolnicy i sąsiednie wsie zostały sprowadzone zboże, mąkę i inne produkty.

1580 - Клішковецький пан Голія був “логофетом” – найвищий цивільний чин у повіті – Хотина , але чомусь не вгодив молдавському господарю Янку Сассу, і був казнений - йому відрубали голову. Вбита горем його дружина подарувала Клішківці Ватопедському монастирю, який знаходився на Святій горі в Греції і сама постриглася в монахині в цьому монастирі. Дітей у них не було. Село стало монастирським ( дані з обл. архіву). Пізніше цьому монастиреві належали села : Поляна, Клішківці, Галич і Малинешти (тепер село Малиновка Новоселицького району) Під турками Клішківці були до 1812 року (з 1526 по 1812 року, 286 років)

1580 Klishkovetskyy Pan Golia był "Logofet" - najwyższy urzędnikąd cywilny w powiecie chocimskim, wystąpil przeciw Hospodarowi Moldawskiemu Iancu Sassi za co skazany- został ścięty. Załamana jego żona dała Klishkivtsi Vatopedskogo klasztor, który był na Górze Świętej w Grecji i wzięła zakonnice w klasztorze. Dzieci nie mieli. Wieś stała (dane z Archiwum) klasztoru. Później, do klasztoru należały wsie: Polana, Klishkivtsi, Galicz i Malyneshty (obecnie wieś powiat Malynovka Novoselytsia) Pod Turakami Kliszkowce były do 1812 (od 1526 do 1812, czyli 286 lat)

Koniec XVIII w. - Починається інтенсивний ріст населення краю за рахунок втікачів з Польщі до Росії. Люди втікали від панів – кріпосників, приходили в одиночку і сім’ями. В Турції, а в тому числі і в Клішківцях кріпаків не було.

Koniec XVIII. Zaczyna się od intensywnego wzrostu zaludnienia ziemi przez uchodźców z Polski do Rosji. Ludzie uciekali z panszczyzny feudalnej przychodzili sami lub z rodzinami. W Turcji, a także w nie było chłopów pańszczyźnianych.

UWAGA : o osadnictwie Polaków na Podolu WYZEJ PIERWSZY POST !!!
Teka Kom. Pol.-Ukr. Związ. Kult. – OL PAN, 2007, 5–14
PODOLE W POLSKIEJ HISTORII I KULTURZE - Włodzimierz Osadczy
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II


1812 - В наслідок російської – турецької війни, коли російські війська перемогли Турцію, по Бухарестському миру, Бессарабія, а разом і з нею Хотинський повіт і село Клішківці перейшли від Туреччини до Росії. Весь край був звільнений від налогів і пошлин, від набору в рекрути, від введення кріпосництва. Ніколи клішківчани не були кріпаками.

1812 W wyniku wojny rosyjsko - tureckiej, kiedy wojska rosyjskie pokonały Turcję, po pokoju zawartym w Bukareszcie, Besarabia, a wraz nia powiat Chocimski i wiesi Klishkivtsi przeniesione z Turcji do Rosji. Cała ziemia została zwolniona z podatków i poshlyn, z poboru rekruta, od wprowadzenia pańszczyzny. Klikoszczanie nigdy nie byli poddani pańszczynie.

04.11.1907. Внаслідок відлуння Російської революції відбувся виступ селян під керівництвом Микити Галичанського. Селяни захопили і поділили між собою 200 га монастирської землі в Галичі. Керівники виступу були арештовані, сиділи в Хотинській в’язниці, але Галич так і не віддали, він залишився за селянами.

04.11.1907 W wyniku rewolucji rosyjskiej doszło do wystąpień tutejszych włościan pod dowództwem Nikity Goliczanskiego. Chłopi zajęli i podzielili między siebie 200 hektarów ziem klasztornych w Haliczu.. Przywódcy powstania zostali aresztowani i osadzeni w chocimskim więzieniu.Szefowie mowy aresztowano siedział w więzieniu Chocimiu …………...

01.08.1914 -Початок Першої Світової війни. Лінія фронту проходила через села Бояни – Шилівці – Поляна, де після наступу зупинились австрійські війська, а російські війська закріпились на лінії Кетросул у Малинцях – клішківська Діброва. Село стало прифронтовою зоною, війська то наступали, то відступали, а фронт стояв на місці 3 роки, і важко , навіть, уявити, що прийшлося пережити нашим землякам в ті роки лихоліть.

08.01.1914 Początek I wojny światowej.Linia frontu biegnie przez wieś Boyani - Shylivtsi - Glade, gdzie zatrzymał się po ataku wojsk austriackich i rosyjskich żołnierzy na linii Ketrosul zakorzenione w Malinke - klishkivska Dubrava.Wieś była na linii frontu obszar, armia postępuje, a następnie wycofuje się, a przód był w miejscu przez 3 lata i trudno nawet wyobrazić sobie, że muszę przejść przez naszych rodaków w tych latach ciężkich czasach.

1919 -1919 - Повстанський комітет села очолив Палагнюк Семен Васильович, Чабан Кость Васильович – заступник. Згідно існуючого поділу села, створили 4 роти – Галичанську очолив Палагнюк Сергій Семенович, Підлишицьку – Медведюк Дмитро Іванович, Циганську – Боднар Іван Оксентійович та Решетнянську – Ткач Денис Якович. Все було чітко сплановано, і всього за один день село опинилось у руках повсталих селян, керівництво якими здійснював з Хотина повстанський комітет. Загинуло 14 румунів, могили яких знаходяться біля церкви, решту полонених повстанці відпустили. Під час згаданих подій загинуло 30 жителів села, повстання було жорстоко придушене, а будинки всіх членів комітету румуни спалили. До червня 1940 року село перебувало на військовому становищі. Примарем села призначили Несторяка Івана Семеновича, який знав румунську мову, хоч сам він не хотів цієї посади, але зміг допомагати односельчанам, попереджуючи про небезпеку. Іменем одного з найактивніших учасників повстання названо вулицю в селі, де він проживав – вулиця Присяжнюка.

1918-1940 На клішківських землях господарювали румуни.
Od 1918/40 ziemie klishkivskyh rządzony przez Rumunów.
Клішківчани стали учасниками Хотинського повстання проти румунських окупантів, яке тривало з 23 по 29 січня.
В селі встановлено Радянську владу. У складі Хотинського повіту село Клішківці увійшло в склад УРСР на підставі Указу

28 VI 1940 - Президії Верховної Ради від 02.08.1940 року. Була обрана сільська рада на загальних зборах жителів села Клішківці, рішення якого затверджене Хотинським повітовим комітетом Бесарабії.

28 czerwca 1940 we wsi powstała władzę radziecką. W miejscowości photography Chocim County Klishkivtsi wszedł do składu ZSRR na podstawie dekretu Prezydium Rady Najwyższej 02/08/1940 roku. Został wybrany rady wsi na walnym zgromadzeniu mieszkańców Klishkivtsi, których decyzje są zatwierdzane przez komitet powiatu Chocim Besarabii

1941-1945. У роки Великої Вітчизняної війни більше 650 односельчан були мобілізовані до лав Червоної армії, а 335 чоловік загинули на фронтах Другої світової війни.

1941 -. 1945 w czasie II wojny światowej, ponad 650 mieszkańców wsi zostało zmobilizowanych do Armii Czerwonej, a 335 osób zginęło na frontach II wojny światowej.

26 berezina 1944.Село Клішківці було звільнене від фашистів силами партизанських загонів, куди вливалося багато жителів села – Чабаник Георгій, Бобик Захар, Дьордійчук Іван та інші, що об’єднались з загоном під командуванням Олександра Васильовича Тканка. Зустрівшись на краю села біля Малинець з танкістами 44 танкової бригади полковника Гусаковського, партизани на броні танків заїхали в Клішківці, показуючи місця об’їзду знищених окупантами мостів.

26 marca 1944 Wioska Klishkivtsi został wyzwolony od nazistów przez grupy partyzanckie, które vlyvalosya wielu mieszkańców - Chabanyk George, Bobik Zachar Dordiychuk Jana i innych, w połączeniu z oddziału pod dowództwem Aleksandra Vasilyevich Tkanko. Po spotkaniu na skraju wsi przy Malynets 44 tank załóg brygady pułkownika Husakovskoho, partyzanci na pancerz czołgów zatrzymał się Klishkivtsi pokazując miejsca objazd mosty zniszczone przez najeźdźców.

1963 -В зв'язку з ліквідацією та об’єднанням Хотинського району з Новоселицьким село Клішківці увійшло до складу Новоселицького району.

1963 w związku z likwidacją i stowarzyszeń Chocim obszarze wsi Novoselytsa Klishkivtsi stał się częścią obszaru Novoselytskyi.

1965 - З Новоселицького району був виділений Хотинський район і село Клішківці знову увійшло до складу Хотинського району

1965 z regionu Novoselytskyi wydzielono dzielnicę Zastavna i wsi Klishkivtsi ponownie stała się częścią obszaru Chocim
Cofnij zmiany

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kliszkowce w Słowniku historyczno-geograficznym

(Циганка, Новоселиця, Галичанка, Каланарія) Хотинського За даними на 1859 рік у власницькому селі Клішкіуці (Циганка, Новоселиця, Галичанка, Каланарія) Хотинського повіту Бессарабської губернії, мешкало 3056 осіб (1572 чоловічої статі та 1484 — жіночої), налічувалось 514 дворових господарств, існували православна церква та єврейський молитовний будинок[1]. Станом на 1886 рік у царачькому[2] селі, центрі Клишківської волості, мешкала 3681 особа, налічувалось 579 дворових господарств, існували православна церква, школа, 3 лавки[3]. За 5 верст — цукровий завод

Począwszy od 1859 w miejscowości zastrzeżonych Klishkiutsi (Cyganka, Novoselytsia, Galychanka, Kalanariya) dzielnicy Chocim prowincji Besarabii domu do 3056 osób (1572 mężczyzn i 1484 - kobieta), było 514 gospodarstw dworskich istniał kościół prawosławny i żydowski dom modlitwy [1 ]. Począwszy od 1886 tsarachkomu w [2] Centrum wsi Klyshkivskoyi parafii, mieszkał 3681 osoby, było 579 gospodarstwa stoczni, były cerkwie, szkoły, sklepy 3 [3]. W odległości 5 km - cukrownia

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kronikarz Kliszkowców chocimskich
DYMITR Sergiejewicz KARWACKI


Карвацький Дмитро Сергійович-народився 20 жовтня 1913 року у с. Клішківці.Головною справою його життя був літопис,з якого ми сьогодні черпаємо основні відомості про історію села.За багаторічну сумлінну працю на педадогічній ниві нагороджений

Karvatskyy Dmitry, urodzony 20 października 1913 we wsi. Klishkivtsi.Holovnoyu dziełem jego życia był rekord, który możemy teraz czerpać podstawowe informacje o historii sela.Za sumiennej pracy w pedadohichniy pola przyznane

3-ма грамотами Міністерства Освіти України,цілою низкою грамот обласного і районного рівнів. У січні 1998 року с/р присвоєно заслужене звання "Почесний громадянин"с ела Клішківці. 1913-2003 рр Місцевий літописець.!!!!!! Автор рукописних книг „Клішковецькі бувалини”, „Хроніка Буковинського села”, „Літопис села Клішківці” та інші.

Karvatskyy Dmitry, urodzony 20 października 1913 w s.Klishkivtsi.Holovnoyu dzieło jego życia był rekord, który możemy teraz czerpać podstawowe informacje o historii siela.Za sumiennej pracy w pedadohichniy pola przyznane z 3 liter Ministerstwo Edukacji Ukrainy, wielu ratyfikacja regionalnym i powiat rivniv.U stycznia 1998 roku s / przyznano mu zasłużony tytuł "Honorowego Obywatela" wsi Klishkivtsi. 1913-2003 za lokalny kronikarz. Autore rękopisy "Klishkovetski buvalyny", "Kronika Bukowinie wioska", "Roczniki wsi Klishkivtsi" i inne

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

JEGO RODZINA : DRZEWO kliszkowieckie w Czerniowcach

* 1880 SERGIEJ ……. KARWACKI

** 1910 DYMITR Sergiejewicz Karwacki (rocznik 1913) kronikarz Kliszkowców

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

** 1900 JAK …. KARWACKI
*** 1928 SEMIEN Jakowlewicz 20 kwiecień 1928 rocznik
**** WASILIJ KARWACKI

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

*** 1928 ILLIA Wasiliewicz 20 sierpień 1928 rocznik

**** Zinaida Illiwina Karwacka-Niawczuk jej syn
***** Wladymir Stiepanowicz Niawczuk

**** 1958 Wołodymir Illicz Karwacki rokcznik 1958
***** Walery Wolodymirowicz Karwacki
?

**** Stanisław… Karwacki
***** Andriej Stanisławowicz Karwacki

xxxxxxxxxxxxx

*** DYMITR Wasiliewicz 1934 rocznik

**** OKSANA Dymitrowna Karwacka w Libanie u niej:
***** KARIM
***** NASTIA

**** WALERY Dymitrowicz u niego
***** KRYSTYNA Waleriewna Karwacka - architekt
***** KIRYŁ Walerianowicz Karwacki ekonomista

xxxxxxxxxxxxxxxx

(WOLODIA I WALERY KARWACKI autorzy cerkwi na prospekcie niezaleznosci).Володя і Валерій – автори церкви на проспекті Незалежності, тому самому, який колись будували їхні батьки і дядьки.

Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

INNI znani Klikoszczanie :

Карвацька Антоніна Іанівна-4.10.1931 року народження.Родом з Чернігівщини,приїхала в Клішківці у 1951 році.Її трудовий стаж становить 54 роки,з них більше 30-ти років пропрацювала старшою медичною сестрою клішковецької медичної лікарні.
Karvatska 10.04.1931 Antonina Ianivna roku narodzhennya.Rodom z Czernihowie, przybył Klishkivtsi w 1951 rotsi.Yiyi zatrudnienia wynosi 54 lata, a od ponad 30 lat starszy szpital pielęgniarki pracowały klishkovetskoyi medycznych.

Карвацька Емілія Василівна-Науковець.Кандидат економічних наук,викладач Запорізького технічного університету.
Nauki Karvatska Emilia V. naukowiec, dr nauk ekonomicznych, profesor Politechniki Zaporoże

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Strona z 3 < Poprzednia Następna >