Portal w trakcie przebudowywania.
Niektóre funkcje są tymczasowo wyłączone, inne mogą nie działać poprawnie.

Rymsza - prośba o tłumaczenie/translation needed

7.07.2014 09:49
Cześć,
zakładam temat tutaj żeby wszystkie prośby Boba o tłumaczenie aktów i ich tłumaczenia dotyczących rodziny Rymsza były razem.

Hello
As Mariola asked me I'm creating this topic in this section in forum to gather all your translation questions and the translation in one place. It will be easier for Mariola and for me to translate from russian to polish and from polish to english in one topic.
Hope this is ok for you and will also help you to organize you knowledge about Rymsza family.

Best regards,
Magda

Odpowiedzi (7)

7.07.2014 09:53
Important things Ialready added here:

Hey Bob

Look here ->
Hallo Guy,

PoniŻej przesyłam Ci najnowsze informacje o rodzie Rymszów h. Gozdawa. Mam nadzieję, że ktoś pomoże Ci tekst ten przetłumaczyć na Język angielski. Gdybyś miał z tym trudności- napisz a ja postaram się przesłać go w języku angielskim.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Wykazany w tabeli genealogicznej najstarszy omówiony przodek Maciej Rymsza miał prawdopodobnie braci Mateusza i Jana. Piszę prawdopodobnie, bo nie mam na to dokumentów. Mateusz i Jan są postaciami historycznymi. Wszyscy oni byli synami Stanisława i wnukami Jerzego Rymszy. Linia ta w ilości około 43 osób legitymowała się ze szlachectwa w gubemi kowieńskiej w latach 1854-1867. Poniewaz rodzinna tradycja stale trzymała się imienia Mateusz, przyjąć można, że pamięć ta była zasadną, bowiem najstarszemu wnukowi zgodnie z tą tradycją nadano imię Mateusz.

W tym samym czasie istniały też linie:

- wileńska - w której to Antoni syn Kazimierza z synem Adamem i wnukiem Antonim w roku 1860 wylegitymowali się w gubemi wileńskiej,

- kowieńska - w której potomstwo Marcina i Jana synów Michała a wnuków Józefa, prawnuków Jana (razem 22 osoby) legitymowało się w roku 1849 w gubeni grodzieńskiej.(Ta sama linia co Mateusza).

- mińska - Józef syn Marcina z synami Franciszkiem, Alojzym i Janem, oraz Adam z synem Antonim (razem 15 osób), legitymowało się w roku 1861.

-grodzieńska - Ksawery syn Onufiego z synem Romualdem legitymował się ze szlachectwa w roku 1835.

Wspomniany powyżej Onufry był dziedzicem dóbr Tracewicze w województwie nowogrodzkim w roku 1810. Opisałem to w jednym z rozdziałów pracy.

W roku 1840 dokumenty wymieniają Józefa syna Kacpra urzędnika w gubemii wołyńskiej.

Najstarsze przekazy o tej rodzinie powiadają, ze Rymszowie wymieniani byli na Litwie i Białorusi.

Najtarszym z wymienianych jest Jan Rymsza dworzanin królewski w roku 1550, który już w roku 1502 był sędzią wileńskim zwanym Rymszycem.

W roku 1697 Józef i Michał Rymszowie podpisali elekcję w województwem nowogródzkim.

Władysław, Aleksander i wielu innych Rymszów podpisało w roku 1700 konfederacje olkiennicką.

Jan był podstarościm starodubowskim i rotmistrzem brasławskirn, zaś Stanisław Rymsza stolnikiewiczem olszańskm w roku 1733 .
Obaj elektorowie królewscy w 1733 roku z województwa wileńskiego.

Szymon Rymsza podpisał konwokacje w roku 1764 a Mikołaj Rymsza pułkownik Wojsk Polskich wielce się odznaczył w roku 1792.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Rymszów było i jest bardzo wielu. Większość pozostała na terenach Litwy i Białorusi, wielu wyemigrowało. W Polsce jest ich ponad 4000. Stąd trudności w ustaleniu ich przynależności. Akta metrykalne i dokumenty równiez do dnia dzisiejszego nie są osiągalne a te do których dotrzeć można, zdobywa się z wielkim m trudem.

Tak wiec nalezy wprowadzic do tabeli genealogicznej:
1. Jerzy Rymsza
2. Stanislaw Rymsza
3. Mateusz, Jan, Maciej
4. Mateusz, Piotr, Nadzieja, Marianna, Wiktor
5. –itd.


Hello Guy,

Below I send you newest information about Rymsza family with coat of arms Gozdawa. I hope that someone will help you translate this to English. (He is talking about me ) If you will have problems with this - write to me and I will try to send it already translated into English.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Shown in the genealogic table oldest known relative Maciej (probably English Mike) Rymsza had probably 2 brothers - Mateusz (English Mathew) and Jan (English John). I'm writing 'probably'because I don't have any documents that can prove this. Mateusz and Jan are historical figures. All of them were sons of Stanisław and grandsons of Jerzy Rymsza. This family line, around 43 people, possess testimonials of a nobility in Governorate Kowieńska between 1854 and 1867. Because the family tradition was to mane newborn boys Mateusz, we can assume that Matuesz was brother of Maciej, as the oldest son would be named Mateusz.

In the same time there also where other family lines:
- wileńska (Vilnius line) - Antoni (son of Kazimierz), Adam (son of Antoni, grandson of Kazimierz) and Antoni (son of Adam, grand son of Antoni, great-grandson of Kazimierz) who in 1860 possess testimonils of nobility in Governorate Wileńska
- kowieńska (Kaunas line) - 22 people possess testimonials of nobility in 1849 in Governorate Grodzka. They were related with Mateusz (from the genealogic table). They were descendants of brothers Marcin and Jan, sons of Michał. They grandfather was Józef and great-grandfather Jan.
- mińska (Minks line) - Józef (son of Marcin), Franciszek, Alojzy, Jan and Adam (sons of Józef, grandsons of Marcin), Antoni (son of Adam, grandson of Józef, great-grandson of Marcin) and 9 other people possess testimonials of nobility in 1861.
- grodzieńska (Grodno line) - Ksawery (son of Onufry) and Romuald (son of Ksawery, grandson of Onufry) possess testimonials of nobility in 1835.

Onufry (father of Ksawery and grandfather of Romuald) was the heir of Tracewicze (probably - http://www.radzima.org/pl/miejsce/tracewicze.html) in Nowogródzkie province in 1810. I discribe this in on of the chapters of my work.

In 1840 in dokuments we can find Józef, son of Kacper, who was clerk in the Governorate Wołyńska.

In the oldest information of this family we can find that Rymsza lived in Lithuania and Belarus.

The oldest known from name was Jan Rymsza, rolay courtier in 1550, who in 1502 was judge Wileński called Rymszyc.

In 1697 Józef Rymsza and Michał Rymsza signed election in Nowogórdzkie province.

Władysław Rymsza, Aleksander Rymsza nad many other man from Rymsza family signed in 1700 Okielnicka confederation.

Jan Rymsza was high level clerk in starodubowski area and brasławski Captain. Stanisław Rymsza was other kind of clerk in Olszańsk area in 1733. Jan and Stanisław signed election in 1733 in Wileńskie province.

Szymon Rymsza digned konkowacja (I don't know how to translate it but it's some kind of important document) in 1764. Mikołaj Rymsza who was colonel of Polish Army, fight bravely in 1792.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
There were a lot of other people named Rymsza. Most of them on the area of Lithuania and Belarus, many emigrated. In Poland there is more than 4000 people that have last name Rymsza. Because of that there is a problem to find if there are related with the family. Certificates and documents till this day are not available and those which are available need a lot of your effort to receive them.
So one should add to the genealogic table:
1. Jerzy Rymsza
2. Stanislaw Rymsza
3. Mateusz, Jan, Maciej
4. Mateusz, Piotr, Nadzieja, Marianna, Wiktor
5. –ect.
7.07.2014 09:53
http://metryki.genealodzy.pl/metryka.ph ... 82-785.jpg

Mariolu dziękuję za pomoc

783 [29.5.1898]
Działo się w Warszawie w Parafii Św. Jana trzeciego/piętnastego października o godzinie piątej rano tysiąc osiemset dziewięćdziesiątego ósmego roku. Stawił się Szymon Rymsza [Szymon Rymsza], komisarz handlowy trzydzieści pięć lat mający, mieszkający w Warszawie przy ulicy Krzywe Koło pod numerem sto osiemdziesiątym czwartym, w obecności Feliksa Bunczkiewicza [1], litografa, i Michała Piotrowskiego, służącego, pełnoletnich w Warszawie mieszkających, i okazał nam niemowlę płci męskiej urodzone tutaj w Warszawie w jego mieszkaniu siedemnastego/dwudziestego dziewiątego maja tego roku o godzinie trzeciej rano z prawowitej jego żony Jadwigi Teresy z domu Gruszka [Jadwigi Teresy z domu Gruszka] dwadzieścia dwa lata mającej. Niemowlęciu temu podczas chrztu świętego udzielonego dzisiaj dano imiona Władysław Feliks [Władysław Feliks] a chrzestnymi jego byli Feliks Bączkiewicz i Wiktoria Bączkiewicz. Akt ten opóźniony z powodu zajęć ojca, stawającemu i świadkom przeczytany, następnie przez mnie, ojca i pierwszego świadka został podpisany, drugi świadek oznajmił, że jest niepiśmienny. Podpisy: Szymon Rymsza, Feliks Bączkiewicz,


Bob,

Please find the short translation:

Władysław Feliks Rymsza - born in Warsaw on 29th of May 1898 at 3 am, father Szymon Rymsza (35) working as a trade commissioner, Mother Jadwiga Teresa Gruszka (22), wife of Szymon.
7.07.2014 09:55
Hello All:

I need help with a birth record translation. Can anyone help me out?

The record is in Russian.

Page 33
Record # 57

http://szukajwarchiwach.pl/63/163/0/1/1 ... bJednostka

Regards
Bob Rymsza


Potrzeuję pomocy z tłumaczeniem aktu - http://szukajwarchiwach.pl/63/163/0/1/1 ... bJednostka
7.07.2014 10:17
Mariola:

This is my first record in Russian so please bare with me. I just wanted to clarify that the parents names are Jan Rymsza and Weronika Taraszkiewicz?

Here are some more. No hurry, when ever you can get to them.

Best regards
Bob

1870
Rymsza Maryanna? #432 (birth)
http://szukajwarchiwach.pl/63/165/0/1/8 ... bJednostka

1871
Rymsza (РЫМШа) Jan? #481 (birth)
Rymsza (РЫМШа) M. #90 (marriage)
http://szukajwarchiwach.pl/63/165/0/1/8 ... bJednostka

1872
Rymsza (РЫМШа) Marianna? #118 (birth)
http://szukajwarchiwach.pl/63/165/0/1/8 ... bJednostka

1873
Rymsza (РЫМШа) ? #294 (death)
http://szukajwarchiwach.pl/63/165/0/1/8 ... bJednostka

1876
Rymsza (РЫМШа) B. #17 (birth)
Rymsza (РЫМШа) M. #221 (birth)
Rymsza (РЫМШа) M. #393 (death)
http://szukajwarchiwach.pl/63/165/0/1/8 ... bJednostka

1877
Rymsza?? (РЫМШа) ??? #9 (birth)
Rymsza (РЫМШа) K.? #61 (birth)
Rymsza (РЫМШа) M. #87 (birth)
Rymsza (РЫМШа) E. #186 (birth)
http://szukajwarchiwach.pl/63/165/0/1/8 ... bJednostka


Prośba o tłumaczenie - tylko najważniejsze informacje. Proponuję zgodnie ze wzorcem:
Nazwisko imię - data i miejsce urodzenia, imię ojca (wiek, zawód), imię i nazwisko matki (wiek)
7.07.2014 10:17
Mariola:

This is my first record in Russian so please bare with me. I just wanted to clarify that the parents names are Jan Rymsza and Weronika Taraszkiewicz?

Here are some more. No hurry, when ever you can get to them.

Best regards
Bob

1870
Rymsza Maryanna? #432 (birth)
http://szukajwarchiwach.pl/63/165/0/1/8 ... bJednostka

1871
Rymsza (РЫМШа) Jan? #481 (birth)
Rymsza (РЫМШа) M. #90 (marriage)
http://szukajwarchiwach.pl/63/165/0/1/8 ... bJednostka

1872
Rymsza (РЫМШа) Marianna? #118 (birth)
http://szukajwarchiwach.pl/63/165/0/1/8 ... bJednostka

1873
Rymsza (РЫМШа) ? #294 (death)
http://szukajwarchiwach.pl/63/165/0/1/8 ... bJednostka

1876
Rymsza (РЫМШа) B. #17 (birth)
Rymsza (РЫМШа) M. #221 (birth)
Rymsza (РЫМШа) M. #393 (death)
http://szukajwarchiwach.pl/63/165/0/1/8 ... bJednostka

1877
Rymsza?? (РЫМШа) ??? #9 (birth)
Rymsza (РЫМШа) K.? #61 (birth)
Rymsza (РЫМШа) M. #87 (birth)
Rymsza (РЫМШа) E. #186 (birth)
http://szukajwarchiwach.pl/63/165/0/1/8 ... bJednostka


Prośba o tłumaczenie - tylko najważniejsze informacje. Proponuję zgodnie ze wzorcem:
Nazwisko imię - data i miejsce urodzenia, imię ojca (wiek, zawód), imię i nazwisko matki (wiek)
7.07.2014 10:18
Mariola:

Here is the remainder of the Suwalki records in Russian. Thank you again for your help.

1878
Rymsza (РЫМШа) ? #176 (birth)
Rymsza (РЫМШа) B. #576 (birth)
Rymsza (РЫМШа) B. #305 (birth)
Rymsza (РЫМШа) K. #372 (death)
http://szukajwarchiwach.pl/63/165/0/1/8 ... bJednostka

1881
Rymsza (РЫМШа) ? #38 (death)
http://szukajwarchiwach.pl/63/165/0/1/9 ... bJednostka

1884
Rymsza (РЫМШа) ? #494 (birth)
http://szukajwarchiwach.pl/63/165/0/1/9 ... bJednostka

1887
Rymsza (РЫМШа) ? #29 (marriage)
http://szukajwarchiwach.pl/63/165/0/1/9 ... bJednostka

1888
Rymsza (РЫМШа) A. #45 (marriage)
Rymsza (РЫМШа) A. #373 (death)
http://szukajwarchiwach.pl/63/165/0/1/9 ... bJednostka

1890
Rymsza (РЫМШа) B. #341 (birth)
Rymsza (РЫМШа) ? #48 (death)
http://szukajwarchiwach.pl/63/165/0/1/9 ... bJednostka

1890
Rymsza (РЫМШа) Stanislaw #548 (birth)
http://szukajwarchiwach.pl/63/165/0/1/9 ... bJednostka

1892
Rymsza (РЫМШа) ? ? #234 (birth)
Rymsza (РЫМШа) ? #498 (birth)
Rymsza (РЫМШа) K #73 (death)
Rymsza (РЫМШа) ? #396 (death) 396 is labeled as 397 on scan page 542
http://szukajwarchiwach.pl/63/165/0/1/1 ... bJednostka

1893
Rymsza (РЫМШа) ? #27 (birth)
Rymsza (РЫМШа) ? #511 (birth)
http://szukajwarchiwach.pl/63/165/0/1/1 ... bJednostka

1896
Rymsza (РЫМШа) A. #192 (death)
http://szukajwarchiwach.pl/63/165/0/1/1 ... bJednostka

1899
Rymsza (РЫМШа) J. #2 (death)
Rymsza (РЫМШа) S. #28 (death)
Rymsza (РЫМШа) Z. #136 (death)
Rymsza (РЫМШа) A. #351 (death)
http://szukajwarchiwach.pl/63/165/0/1/1 ... bJednostka

1900
Rymsza (РЫМШа) J. #28 (birth)
Rymsza (РЫМШа) T. #437 (death)
http://szukajwarchiwach.pl/63/165/0/1/1 ... bJednostka


I jeszcze kilka aktów z prośbą o tłumaczenie
28.07.2014 19:21
[cen]JUŻ NIEAKTUALNE.